Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Інформаційний вісник з питань освіти [Журнал] : документи з питань освіти. – Миколаїв, 2013-
302.
Інформаційний вісник з питань освіти [Журнал] : документи з питань освіти. – Миколаїв, 2013-
303.
Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія [Книга] : [курс лекцій і метод. матеріалів для магістрів іст. ф-ту] / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії для гуманіт. ф-тів. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2531-17-6
304.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
305.
Шевченко О.О. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : хрестоматія [для студ. юрид. вузів та ф-тів] / Олександр Шевченко. – [3-тє вид.]. – Київ : [СПД Свинарчук Р.В.], 2010. – 207, [1] с. – ISBN 5-7707-9051-2
306.
Усаченко Л.М. Історія державного управління в Україні [Книга] : навч. посіб. / Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – 2-е вид. випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 293, [1] с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 289-293 та наприкінці розд. – ISBN 978-617-696-083-6
307.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
308.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
309.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
310.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 1966-
311.
Караван историй. Украина [Журнал] / "Караван - Медиа". – Киев, 1998-. – ISSN 1726-6084
312.
Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура [Книга] / Ю.Б. Циркин ; [редкол.: А.Н. Болдырев и др. ; отв. ред. И.Ш. Шифман] ; Акад. наук СССР, Отд-ние истории, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1987. – 285, [3] с. : ил. – Указ. имен геогр. назв.: с. 275-284. – Библиогр.: с. 257-273. – (Культура народов Востока : материалы и исследования)
313.
Катехизис зороастризма [Книга] : древняя религия магов : [сборник]. – Москва : Сфера, 2002. – 437, [8] с. – Содерж.: Зороастризм / Д.В. Уотерхауз. Катехизис зороастризма / С.Х. Джабвала. Маздеизм / Ю. Терапиано. – ISBN 5-93975-084-2
314.
Давидов О.С. Квантова механіка [Книга] : підруч. для студентів фіз., фіз.-мат. та інж. ф-тів класич. і техніч. ун-тів / О.С. Давидов ; за наук. ред. та з передм. В.М. Локтєва ; [пер. з рос. : В.М. Локтєв (наук. ред.) та ін.]. ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Академперіодика, 2012. – 706, [2] с. : іл., портр. – Предм. покажч.: с. 702-707. – Бібліогр.: с. 697-701. – ISBN 978-966-360-211-0
315.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал " Київ". – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
316.
Грисенко М.В. Кількісні методи аналізу міжнародних економічних відносин [Книга] : [навч. посібник] / М.В. Грисенко, О.А. Чугаєв ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2012. – 234, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-234
Математика для економістів. Методи, моделі, приклади і задачі.
Посібник містить систематичне викладення основних базових математичних понять, тверджень, методів та моделей, які використовуються в економіці. Характерна особливість даного посібника полягає в тому, що він поєднує в собі вивчення математичних методів із змістовним розглядом економічних моделей та задач, що ілюструє застосування відповідних теоертичних методів та моделей.
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
317.
Кіно - Театр [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 1995-. – ISSN 1562-3238
318.
Пуніна О.В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки XX століття) [Книга] : монографія / Ольга Пуніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії української л-ри і фольклористики. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 330, [1] с. : табл. – На обкл. також зазнач.: Донецький нац. ун-т 1937-2012. – Бібліогр.: с. 267-309 та с. 322-330. – ISBN 978-966-639-513-2
319.
Клінічна фармація [Журнал] = Clinical pharmacy / Національний фармацевтичний ун-т. – Харків : НФаУ. – ISSN 1562-725X
320.
Когда Ану сотворил небо [Книга] : лит. древ. Месопотамии. – Москва : Алетейа, 2000. – 455, [1] с., [20] л. ил. : ил. – (Сокровенное слово Востока / сост. и общ. ред. Беловой Г.А., Шерковой Т.А.). – ISBN 5-89321-059-X
321.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
322.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум, 1996-
323.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
324.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
325.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / "Колесо жизни". – Киев, 2006-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,