Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
302.
Олди Г.Л. Дуэль [Книга] : повести, пьесы, рассказы / Генри Лайон Олди. – Харьков : Фолио, 2008. – 444, [4] с. – На обл. указ.: Еврокон-2006: лучший писатель-фантаст Европы. – ISBN 978-966-03-4082-4
303.
Мягкий М.В. Еволюція циклічних процесів у сучасних економічних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мягкий М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
304.
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека [Книга] : учебник для студ. вузов / [Бирюков М.М. и др.] ; рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин ; Московский гос. ин-т межд. отношений (Университет) МИД России ; Ин-т европейского права. – 3-е изд., пересмотр. и доп. – Москва : НОРМА ; ИНФРА-М, 2011. – 960 с. – Библиогр.: с. 954-959. – ISBN 978-5-468-00326-8
305.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
306.
Онищенко А.М. Еколого-економічне моделювання економічного розвитку на шляху реалізації положень Кіотського протоку [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Онищенко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
307.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
308.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
309.
Економіка України [Журнал] : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ : Преса України, 1958-. – ISSN 0131-775Х
310.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
311.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
312.
Економічний аналіз [Журнал] : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2007-. – ISSN 1993-0259
313.
Петренко І.І. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петренко І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2001
314.
Горлов Д.С. Електродермальні потенціали як показники функціонального стану організму людини [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Горлов Дмитро Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
315.
Жукова Н.А. Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра культурологіі : 26.00.01 / Жукова Н.А. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011
316.
Сайчук М.М. Енергетичний чинник зовнішньополітичної стратегії адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Сайчук М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
317.
Остапова І.В. Етимологічні лексикографічні системи та їх цифрові реалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 10.02.21 / Остапова І.В. ; НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011
318.
Козлов М.В. Етнографічно-фольклористична діяльність Філарета Колесси: історіографія [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Козлов М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
319.
Холод С.Б. Ефективність механізму управління інноваційно-інвестиційною діяльністю проектно-орієнтованих організацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Холод С.Б. ; Держ. вищий навч. заклад "Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2011
320.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
321.
Женский журнал Здоровье [Журнал] : здоровые идеи для красивой жизни / Перехид Вименс Паблишинг. – Киев, 2002-
322.
Петровичь М.М. Живи храм [Книга] / Милан М. Петровичь ; песме изабрао Ранко Р. Радовичь. – Београд : Српска кньижевна задруга, 2002. – 71, [5] с. – (Мала библиотека Српске кньижевне задруге / уред. Д. Лакичьевичь, М. Недичь). – ISBN 86-379-0780-6
323.
Войнович В.Н. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина [Книга] / Владимир Войнович. – Москва ; Санкт-Петербург : Вагриус ; Лань. – ISBN 5-7027-0341-3
324.
Булгаков Ю.В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991-2011 рр. [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.06 / Булгаков Юрій Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011
325.
Булгаков Ю.В. Життя та діяльність Павла Скоропадського: українська історіографія 1991-2011 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Булгаков Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,