Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Гидробиологический журнал [Журнал] = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
277.
Гидробиологический журнал [Журнал] = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
278.
Гидробиологический журнал [Журнал] = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
279.
Гидробиологический журнал [Журнал] = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
280.
Гидробиологический журнал [Журнал] = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
281.
Гидробиологический журнал [Журнал] = Hydrobiological journal : международный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
282.
Гілея [Журнал] : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
283.
Жадан С.В. Гімн демократичної молоді [Книга] / Сергій Жадан ; [худож.-оформлювач І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2014. – 224 с. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4641-3
284.
Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі [Журнал] = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
285.
Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України [Книга] : (із змінами і допов. станом на 1 серп. 2014 р.) : наук.-практ. коментар / В.Е. Беляневич ; [Юрид. фірма "Василь Кисіль і партнери". Адвокати і правники]. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Юстініан, 2014. – 1299, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7039-13-5
286.
Гаврилів О. Гра зі смертю... [Брошура] / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2015. – 35, [1] с. – ISBN 978-966-2598-51-3
287.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ : Грані, 1998-. – ISSN 2077-1800
288.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ : Грані, 1998-. – ISSN 2077-1800
289.
Павличко Д.В. Гранослов [Книга] : вибр. твори / Дмитро Павличко ; [передм. Дмитра Пилипчука ; упоряд. Роксолана Павличко]. – Київ : Український письменник, 2015. – 894, [2] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-579-465-7
290.
Небесник Іван Іванович Графічне мистецтво Закарпаття другої половини XX століття: етапи розвитку, стилістичні особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Небесник Іван Іванович (молодший) ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
291.
Григорий Гинзбург [Книга] : [воспоминания]. – Киев : Родовід, 2007. – 430, [7] с. : ил. – ISBN 966-7845-38-4
292.
Борчук С.М. Громадсько-культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича (1829-1901) [Книга] / М-во освіти і науки України, Пркарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ін-т історії та політології. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 212 с. : фот. – Бібліогр.: с. 179-198 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-272-1
293.
Чобіт Д.В. Громовідвід, або "Справа Лазаренка" [Брошура] / Дмитро Чобіт. – Вид. 2-ге, скороч. – Київ : Планета, 2002. – 48 с. – ISBN 966-96097-0-4
294.
Круш П.В. Гроші та кредит [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації / П.В. Круш, В.Б. Алексєєв ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 215, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт.: П.В. Круш, О.В. Клименко. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-611-01-0026-7
295.
Гуманізація навчально-виховного процесу [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : ДДПУ. – ISSN 2077-1827
296.
Самородний О. Двуликий "Импрессум" [Книга] : анатомия маленькой информационной войны / Олег Самородний. – Таллинн : Тип. Vali Press, 2011. – 264 с. : ил. – ISBN 978-9949-21-983-4
297.
Жадан С.В. Депеш Мод [Книга] : роман / Сергій Жадан ; [пер. с укр. Анны Бражкиной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 219 с. – Сер. осн. в 2004 г. – (Граффити = Graffiti). – ISBN 978-966-03-5780-8
298.
Держава і право. Серія "Політичні науки" [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 69. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
299.
Андріяш В.І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації [Книга] : монографія / В.І. Андріяш ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 324, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-324. – ISBN 978-966-336-281-6
300.
Ховайба Н.Г. Державна політика у галузі кінематографа УРСР (друга половина 1960-х - перша половина 1980-х рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ховайба Наталя Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,