Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Інструкція щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій [Брошура] : (затверджено наказом директора Книжкової палати України від 07.10.2008 №23) / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. Рудич О.Б.]. – Київ : Книжкова палата України, 2008. – 19, [1] с. – Додаток: с. 17-19
277.
Кобилянська А.В. Інтеграція країн з ринками, що формуються, в міжнародний інвестиційний простір [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кобилянська Алла Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2012
278.
Кобилянська А.В. Інтеграція країн з ринками, що формуються, в міжнародний інвестиційний простір [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кобилянська Алла Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
279.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
280.
Комар М.П. Інтелектуальна інформаційна технологія виявлення і класифікації атак на інформаційні телекомунікаційні мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Комар Мирослав Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012
281.
Інтелектуальні ігри. 5-11 класи [Книга] / [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 125, [3] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-764-2
282.
Калиновська І.М. Інтер"єри громадських будівель кінця XIX-XX століть на прикладі Івано-Франківщини: культурологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Калиновська Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012
283.
Інформатика та математичні методи в моделюванні [Журнал] = Информатика и математические методы в моделировании=Informatics and mathematical methods in modelling : науковий журнал / Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2011-. – ISSN 2223-5744
284.
Інформатика та математичні методи в моделюванні [Журнал] = Информатика и математические методы в моделировании=Informatics and mathematical methods in modelling : науковий журнал / Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2011-. – ISSN 2223-5744
285.
Гаць Б.М. Інформаційна система прогнозування розвитку інфраструктури в туристичній галузі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гаць Богдан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
286.
Куссуль О.М. Інформаційна технологія вибору сервісу в сервіс-орієнтованих системах з врахуванням репутації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Куссуль Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012
287.
Федоров А.В. Інформаційна технологія виконання операцій на біржі з використанням торгових роботів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Федоров Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
288.
Коновалюк М.М. Інформаційна технологія для оцінювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Коновалюк Максим Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
289.
Дубовенко М.М. Інформаційна технологія дослідження Інтернет-залежності у користувачів соціальних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Дубовенко Максим Миколайович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Міжнар. науково-навч. центр інформац. технологій та систем. – Київ, 2012
290.
Малюга А.В. Інформаційна технологія оцінки якості освіти вищого військового навчального закладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Малюга Андрій Вячеславович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Військовий ін-т. – Київ, 2012
291.
Поліщук М.Б. Інформаційна технологія розроблення когнітивних моделей освоєння знань з комп"ютерних наук для вищих професійних училищ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Поліщук Марія Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська акад. друкарства. – Львів, 2012
292.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
293.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України [Журнал]. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
294.
Інформаційні технології боротьби з тероризмом [Книга] = Информационные технологии борьбы с терроризмом : матеріали наук.-практ. конф., Київ, 15 лип. 2012 р. / Акад. наук вищої освіти України ; Global academy of allied leadership ; Academy of open society security ; [гол. редкол. В.А. Ліпкан ; відп. за вип. О.С. Ліпкан]. – Київ : О.С. Ліпкан, 2012. – 92 с. – Парал. тит. арк. рос. мовою. - Частина тексту рос. мовою. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2439-39-7
295.
Рудак С.М. Інформаційно-вимірювальна система витрати газу за оцінками ентропії шумів завихреного потоку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Рудак Степан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012
296.
Островерх А.С. Іонізація молекул глюкози, аскорбінової кислоти, аденіну, гуаніну та РОРОР електронним ударом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.04 / Островерх Анна Сергіївна ; НАН України ; Ін-т фізики. – Київ, 2012
297.
Історія в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
298.
Історія і теорія світових цивілізацій [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закл.] / [І.В. Довжук та ін. ; під заг. ред. І.В. Довжука] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Видавництво СНУ ім. В.Даля, 2012. – 1087, [1] с. – Бібліогр.: с. 1081 та в кінці частин. – ISBN 978-966-690-959-0
299.
Мегела І.П. Історія Римської літератури [Книга] : курс лекцій / Іван Мегела. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 356 с. : іл. – Бібліогр.: с. 339-349. – ISBN 978-966-1516-69-3
300.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків : Основа, 2003-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,