Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 19). – ISBN 978-966-554-241-4
252.
Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України [Книга] : аналіт. доповідь / [О.М. Суходоля та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 8). – ISBN 978-966-554-235-3
253.
Деркач М.І. Сучасні детермінанти розвитку фінансових систем країн світу [Книга] : монографія / Деркач М.В., Стукало Н.В. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Типографія Стиль, 2008. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-25-5101-3
254.
Городня Н.Д. Східна Азія у зовнішній політиці США (1989–2013 рр.) [Книга] : монографія / Н.Д. Городня ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 526, [2] с. – Рез. парал. рос. та англ. – Бібліогр.: с. 463-519 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7069-11-8
У монографії на тлі регіональних процесів у Східній Азії досліджено зовнішню політику США постбіполярного періоду на двосторонньому і багатосторонньому рівнях, американсько-японські та американсько-китайські відносини,
політику США на Корейському півострові та в Пів денно-Східній Азії, формування й еволюцію регіональних багатосторонніх інституцій, роль у них та відносини з ними США.
Дослідження здійснено на основі аналізу широкого кола джерел, наукової
літератури та поточної інформації ЗМІ. Вономоже бути корисним для науковців, дипломатів, викладачів, студентів, а також для тих, хто цікавиться сучасною історією і міжнародними відносинами.
255.
Гриневский О. Тайны советской дипломатии [Книга] / Олег Гриневский. – Москва : Вагриус, 2000. – 334, [2] с., [8] л. фот. – ISBN 5-264-00128-6
256.
Мельник Т.М. Творення суспільства гендерної рівності: міжнародний досвід. Закони зарубіжних країн з гендерної рівності [Книга] / Т.М. Мельник ; [ред. Ольга Кузьміна]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Стилос, 2010. – 437, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8009-98-3
257.
Лепкий Л. Твори [Книга] : поезія, проза, публіцистика, драматичні твори, спогади, документи та фотоілюстрації, додатки / Лев Лепкий ; [редкол. та передм.: Микола Ільницький та ін. ; упоряд. Василь Подуфалий]. – Тернопіль : Тернограф, 2001. – 295, [1] с. : портр., ноти, фотоіл. – До 30-річчя від дня смерті письменника. – ISBN 966-567-047-6
У прим. № 1693628 напис: Шановному історику, видавцеві багатьох книжок, які розкривають справжню історію України п. Володимиру Сергійчуку на згадку про зустріч в Тернополі з нагоди перевидання двотомника "Романа Шухевича" - героя України дарує цю впершевидану в світі книжку творів молодшого брата письменника Богдана Лепкого - Лева Лепкого. Голова Тернопільського обласного Товариства ім. Богдана Лепкого - Богдан Кусень. 14.10.2014 р.
258.
Огнєва Т.К. Театр і кіно у контексті мистецтвознавчих концепцій початку XX століття [Книга] / Огнєва Тетяна Костянтинівна. – Київ : Vadex, 2014. – 431, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 346-352 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-9725-14-1
У прим. № 1693636 напис: Вельмишановному Леонідові Васильовичу від автора зі щирою вдячністю та найкращими побажаннями. Підпис.
259.
Страшенко О.І. "Театральна афіша" [Книга] : 30 нових п"єс / Ольга Страшенко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 637, [3] с. – ISBN 978-966-489-294-7
У прим. № 1693629 напис: Читачам і бібліотекарям Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка зі святом Весни та Днем народження нашого Кобзаря. Березень, 2015 року. Автор. Підпис.
260.
Букатынский А.А. Теневая экономика в Молдове [Книга] / Анатолий Букатынский, Игорь Додон. – Кишинев : ARC, 2014. – 454, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 445-454. – ISBN 978-9975-51-776-5
261.
Супрун А.Д. Теоретичні основи фізики функціонування білків [Книга] : навч.-метод. посіб. для студентів фіз. фак. / А.Д. Супрун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-142
262.
Демуцкий В.П. Теория предприятия: устойчивость функционирования массового производства и продвижения продукции на рынок [Книга] / В.П. Демуцкий, В.С. Пигнастая, О.М. Пигнастый. – Харьков : Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, 2003. – 271, [1] с. : ил., табл. – К 200-летию Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Библиогр.: с. 257-263. – ISBN 966-623-296-0
263.
Моклячук М.П. Теорія вибору та прийняття рішень [Книга] : [навч. посібник для студентів ун-тів] / М.П. Моклячук, Р.Є. Ямненко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 525-527. – ISBN 978-966-439-700-8
264.
Краснікова Л.І. Теорія державних витрат та суспільний вибір [Книга] / Л.І. Краснікова ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2009. – 108, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2410-00-6
265.
Кілочицький П.Я. Терміни та поняття в паразитології [Книга] : словник-довідник : [майже 600 термінів і термінол. понять] / П.Я., Кілочицький, Н.П. Кілочицька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 91-97
266.
Апаров А.М. Термінологічний словник з господарського права України [Книга] : [тлумачення юрид. термінів з госп. права України, що вживаються в чин. нормат.-прав. актах : станом на 20 червня 2014 р.] / А.М. Апаров ; Київ. держ. акад. водного трансп. ім. Петра Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Істина, 2015. – 1069, [1] с. – ISBN 978-966-138-009-6
267.
Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Книга] : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [уклад.: М.С. Гамов, А.О. Єгоров, Т.С. Павлюк, О.П. Сарнацький]. – Запоріжжя : Інтер-М, 2011. – 360 с. – Бібліогр.: с. 351-359
268.
Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника [Книга] : [навч. посібник для студентів ВНЗ : 1000 понять і термінів] / [уклад.: М.С. Гамов, А.О. Єгоров, Т.С. Павлюк та ін.]. – Запоріжжя : Интер-М, 2013. – 266 с. – Бібліогр.: с. 257-265. – ISBN 978-966-2672-15-2
269.
Гриб А.Є. Терновий спалах [Книга] : роман-хроніка / Антон Гриб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2012. – 287, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-07-2074-9
270.
Ландабасо Ангуло Терроризм и этнополитические конфликты [Книга] = Terrorism and ethnopolitical conflicts / А.И. Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы. – Москва : ОГНИ. – ISBN 5-9548-0013-8
271.
Ландабасо Ангуло Терроризм и этнополитические конфликты [Книга] = Terrorism and ethnopolitical conflicts / А.И. Ландабасо Ангуло, А.М. Коновалов ; Рос. акад. наук, Ин-т Европы. – Москва : ОГНИ. – ISBN 5-9548-0014-6
272.
Терлецька Л.Г. Тілесно-орієнтований тренінг [Книга] : навч. посібник / Л.Г. Терлецька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 93, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 93
273.
Тлумачний довідник із фізичної хімії [Книга] : [понад 300 термінів : для студентів хім. фак. ун-тів] / [Бєлобородова О.А. та ін.] ; за заг. ред. М.Ю. Корнілова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 203-205. – Бібліогр.: с. 188. – ISBN 978-966-439-714-5
274.
Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи [Книга] = Cross-border cooperation of Ukraine: state, problems and prospects : монографія / [Артьомов І.В. та ін.] ; за заг. ред. І.В. Артьомова ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т євроінтеграц. досліджень. – Ужгород : Гражда, 2012. – 518, [2] с. : табл. – Другий тит. арк. та парал. зміст англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 444-482. – ISBN 978-966-176-118-5
275.
Сулейменов О.О. Тюрки в доісторії [Книга] : про походження давньотюркського письма / Олжас Сулейменов ; [пер. з рос. Ігоря Римарука та Лариси Андрієвської]. – Київ : Дніпро, 2008. – 375, [6] с. : табл. – ISBN 966-578-171-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex