Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Ким М.Н. Репортаж: технология жанра [Книга] / М.Н. Ким. – Санкт-Петербург : Издательство Михайлова В.А., 2005. – 221, [1] с. – Библогр. в конце глав. – (Библиотека профессионального журналиста). – ISBN 5-8016-0262-3
227.
Крикун В.А. Розвиток брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів [Книга] : монографія / В.А. Крикун, В.П. Мазуренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 318, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-292. – ISBN 978-966-439-778-7
228.
Жолоб М.П. Розкуті роздуми [Книга] / Микола Жолоб. – Коломия : Поліграфіст, 2004. – 180 с. : портр.
229.
Сайц Л. Розробка нормативно-правових актів відповідно до методики вирішення проблем [Книга] : короткий виклад : (підготовлено для громадських рад) / [Лорна Сайц, Лора Лукас, Тетяна Фулей]. – Київ : [б. в.], 2011. – 78 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Програма сприяння Парламенту II, 2011. – Бібліогр. в підрядк. прим.
230.
Погорецький М.А. Розслідування економічних злочинів [Книга] : навч. посібник : до 180-річчя Київ. нац. університету імені Тараса Шевченка / [Погорецький М.А., Вакулик О.О., Сергєєва Д.Б.] ; за ред. М.А. Погорецького ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 175, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 164-175. – ISBN 978-617-7020-39-3
231.
Рибальченко Т.В. Роль учених Київського університету у становленні мембранології в Україні [Книга] : монографія / Т.В. Рибальченко, С.М. Опанасенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 190, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 151-188. – ISBN 978-966-439-743-5
232.
Вълчева Ц. Русско-болгарский разговорник [Книга] / Цена Вълчева, Анастасия Цонева. – Варна : Хирон, 1997. – 178 с. : ил., табл. – Авт. на обл. не указ. – ISBN 954-8790-18-1
233.
Світова кінокласика [Книга] : зб. статей / упоряд. Л. Брюховецька. – Київ : Задруга. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-098-3
Зміст:
Творчість Жоржа Мельєса / К. Сливінська ; Англійська кінокомедія кінця 1940-х - початку 1950-х років / Н. Сосницька ;
"Рефлекс свободи". Жан Габен / М. Собуцький ; Атмосфера тривоги в "Історії від Фелліні" / А. Пащенко ; "Персона" Інгмара Бергмана / Я. Жадан ; / Кінематограф нестерпної легкості: досвід Їржі Менцеля / Р. Свято ; Незрима присутність долі у "Трьох кольорах" Кшиштофа Кесльовського / А. Авраменко ; "Не може вмерти прекрасна суть людська" (Тенгіз Абуладзе) / Л. Брюховецька ; Краса і таємниця фламенко у фільмах Карлоса Саури / Л. Іванишина ; Іван Миколайчук як виразник деяких тенденцій в кіно 1960-х - 1970-х років / А. Пащенко ;
Іван Миколайчук і актуалізація українських етнічних символів і кодів / Л. Брюховецька ; Роман Василя Земляка "Лебедина зграя", сценарій і фільм Івана Миколайчука "ВавилонXX": особливості трансформації літературного тексту в кінотвір / Р. Свято
234.
Сова П.П. Седые замки повествуют [Книга] : авторские легенды и исторические рассказы / Петр Сова ; [вступ. ст. С. Федаки]. – Ужгород : Карпати, 2014. – 142, [2] с. : фот. – Парал. тит. л. портр. – ISBN 978-966-671-372-1
235.
Село над Золотою Липою [Книга] : Завалів: історичні події, визначні постаті, легенди, перекази, поезії / [упоряд.]: Володимир Чистух, Світлана Бартіш. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 239, [1] с. : іл. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 167-168
236.
Сергій Михайлович Куделко - вчений-історик, музеєзнавець і краєзнавець [Книга] : біобібліогр. покажчик / М-во культури України, Держ. заклад "Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [укладач Н.І. Полянська ; редактор С.М. Миценко ]. – Харків : [б. в.], 2011. – 67, [1] с. – Імен. покажч.: с. 62-67. – (Краєзнавці Слобожанщини)
237.
Анісімов І.О. Синергетика [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / І.О. Анісімов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 511, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 495-496 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-759-6
238.
Віт Д. Системно-динамічні моделі: основні етапи побудови моделей системної динаміки з використанням програмного пакета iThink 10 [Книга] : практ. посібник для роботи з систем. динамікою в комп"ютерному класі / Девід Віт (David Weat), Я.В. Стельмашенко, О.І. Фарина ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2013. – 55, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 55. – ISBN 978-966-2410-49-5
239.
Білас А. Словник французької арготичної і просторічної лексики [Книга] = Dictionnaire du francais argotigue et populaire : [понад 5000 слів і словосполучень : для студентів ВНЗ] / Андрій Білас ; [наук. ред. В. Матвіїшин]. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2010. – 175, [1] с. – Другий тит. арк. та обкл. фр. - В макеті кат. картки авт. зазнач. як укладач. – Бібліогр.: с. 175. – ISBN 987-966-1521-53-6
240.
Карякин В.В. Современная геополитическая динамика Ближнего и Среднего Востока [Книга] / В.В. Карякин. – Москва : Граница, 2010. – 349, [3] с., [4] л. карты, цв. ил. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. прим. – ISBN 978-5-94691-427-7
241.
Иеронимус Р. Сокровище нации. Запретная история Америки [Книга] = Founding fathers, secret societies. Freemasons, illuminati, rosicrucians, and the decoding of the great seal / Роберт Иеронимус ; под ред. Лауры Кортнер ; [пер. с англ. А.А. Помогайбо]. – Москва : Вече, 2008. – 376, [2] с. : ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. – Библиогр.: с. 334-371 и в примеч.: с. 317-333. – (Terra Historica). – ISBN 978-5-9533-3348-1
242.
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти [Книга] : [звіт]. – Київ : Ленвіт, 2006. – 36 с., включ. обкл. : табл. – ISBN 966-7043-06-7
243.
Афонин Э.А. Становление Вооруженных Сил Украины [Книга] = Formation of armed forces of Ukraine : соц. и соц.-психол. проблемы / Афонин Э.А. ; Нац. акад. гос. упр. при Президенте Украины [и др.]. – 2-е изд., доп. – Киев ; Нежин : Психея, 2014. – 475, [1] с. : ил., табл. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 328-475. – (Открытая исследовательская концепция ; вып. 16). – ISBN 978-617-7234-05-9
244.
Пигнастый О.М. Статистическая теория производственных систем [Книга] / О.М. Пигнастый. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 387, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-485-5
245.
Степан Павлюк (до 60-річчя від дня народження) [Книга] : біобібліогр. покажчик. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – 204, [2] с., [8] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. портр.
246.
Сторінки історії українського мистецтва [Книга] : [метод. розробка] / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка] ; [упоряд.] О.І. Петасюк. – Київ : Київський університет, 2014. – 52, [2] с. – На тит. арк. та на обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в підрядк. прим.
247.
Оливер С. Стратегия в паблик рилейшнз [Книга] = Public relations strategy / Сандра Оливер ; [пер. с англ. под науч. ред. А.Н. Андреевой]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Нева, 2003. – 156, [1] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 154-155. – (Современный бизнес). – ISBN 5-7654-2927-0
248.
Назарбаев Н.А. Стратегия становления постиндустриального общества и партнерство цивилизаций [Книга] / Нурсултан Назарбаев. – Москва : Экономика, 2008. – 396, [2] с., [1] л. портр. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-282-02869-0
249.
Стратегічне управління суб"єктами господарювання: проблеми теорії та практики [Книга] : монографія / [Яременко О.Л. та ін.] ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 587, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2298-00-0
Дарунок від Народної української академії
250.
Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та інституціональні механізми його активізації [Книга] : монографія / Мікловда В.П. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : [б. в.], 2014. – 418, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363-406
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex