Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Всесвітня історія [Книга] : навчальний посібник / [Б.М. Гончар та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – 896 c. – (Вища освіта ХХІ столітття). – ISBN 978-966-346-772-6
Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки абітурієнтів і студентів, автори подають матеріал таким чином, щоб допомогти їм зрозуміти логіку змін у суспільному житті, історичного процесу в цілому. Особливу увагу приділено питанням, недостатньо висвітленим у сучасних підручниках.
227.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
228.
Всесвітня література в середніх навчальних закладах України [Журнал] : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1976-
229.
Высокомолекулярные соединения. Серия А и Серия Б [Журнал] : журнал теоретической и экспериментальной химии и физики высокомолекулярных соединений / РАН. – Москва : Наука, 1959-. – ISSN 0507-5475
230.
Высшее образование сегодня [Журнал] : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2000-. – ISSN 1726-667Х
231.
"Гендерна політика в комітетах Верховної Ради України: практика і перспективи" [Книга] : за матеріалами круглого столу 18 січня 2007 року. – Київ : Заповіт, 2007. – 70 с. : іл., табл. – На тит. арк. : Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. – ISBN 966-7272-79-1
232.
Ткалич М.Г. Гендерна психологія [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.Г. Ткалич. – Київ : Академвидав, 2011. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: 241-245. – (Альма-матер, ISSN 978-966-8226-89-2). – ISBN 978-617-572-014-1
233.
Рудько Г.І. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин [Книга] = Economic-geological assessment of mineral deposits : монографія / Г. Рудько, М. Курило, С. Радованов ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин ; КНУТШ. – Київ : АДЕФ-Україна, 2011. – 367 с., XVI с. іл. + Додатки: с. 259-353. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 355-359. – ISBN 978-966-187-119-8
234.
Костин В.М. Годовые кольца [Книга] : проза : [повести и рассказы] / Владимир Костин. – Томск : Красное Знамя, 2008. – 440 с. – Кн. посвящается памяти С. Завьялова. – ISBN 978-5-9528-0061-8
235.
Коротка Р.О. Господарсько-правове регулювання агентських відносин в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Коротка Р.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
236.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
237.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
238.
Винокуров М.А. Гражданская трибуна: с чего начать модернизацию России [Книга] / Михаил Винокуров. – Москва : СВР-Медиапроекты, 2011. – 80 с. : илл., табл. – ISBN 978-5-91194-022-5
239.
Харитонов Е.О. Гражданское право Украины [Книга] : учебник / Е.О. Харитонов, А.В. Старцев, Е.И. Харитонова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2007. – 920 с. – ISBN 978-966-633-609-8
240.
Чоботарь А.В. Грамматика современного немецкого языка [Книга] / Чоботарь А.В., Серебрякова Н.А. – Донецк : БАО, 2005. – 432 с. + Приложение: с. 403-422. – ISBN 966-338-139-6
241.
Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais [Книга] / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 10-е, стереотипное. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2001. – 480 с. – ISBN 5-901074-13-0
242.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
243.
Стельмах В.А. Грішна сув"язь [Книга] : поезія / Віктор Стельмах. – Одеса : Астропринт, 2010. – 112 с. : іл. – ISBN 978-966-190-294-6
244.
Купрій В. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади [Книга] : навчальний посібник / Купрій В., Паливода Л. ; Творчий центр ТЦК. – Київ : Макрос, 2011. – 200 с. + Додатки: с. 134-199. – Бібліогр.: с. 131-133. – ISBN 978-966-2022-88-4
245.
Громадянське суспільство [Журнал] / Український незалежний центр політичних досліджень за сприяння Національного фонду демократії (НДФ). – Київ, 2007-
246.
Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови [Книга] / О. Білий, А. Богачов, М. Вішке, І. Голубович, О. [та ін.] Довгополова; [Білий О. та ін. ; відп. ред. А. Єрмоленко ; наук. ред. : В. Кебуладзе, О. Кисельова] ; Міжнар. фонд "Відродження" ; Ін-т ліберального суспільства ; Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; Укр. феноменологічне т-во. – Київ : Ін-т ліберального суспільства, 2007. – 318 с.
247.
Даниленко С.І. Громадянський вимір комунікаційної революції [Книга] : модернізація суспільних комунікацій від друкарського верстата до соціальних мереж : монографія / Сергій Даниленко. – Київ : ІМВ, 2010. – 310 с. : іл. – Бібліогр.: с. 300-304 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2123-23-4
248.
Паликова О. Двуязычный словарь и функционально значимые связи слова [Книга] / Оксана Паликова. – Тарту : [б. и.], 2007. – 140 с. + Приложение: с. 121-130. – Библиогр.: с. 107-120. – (Dissertationes philologiae Slavicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0809 ; 18). – ISBN 978-9949-11-642-3; 978-9949-11-643-0
249.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
250.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,