Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
227.
Рудніченко Н.М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.15 - загальне мовознавство / Рудніченко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
228.
Артеменко В.Б. Дистанційні технології та курси: створення і використання в освітній діяльності [Книга] : монографія / В.Б. Артеменко, Л.В. Ноздріна, О.Б. Зачко ; УКООПСПІЛКА. Львівська комерційна академія, каф-ра інформаційних систем у менеджменті. – Львів : Львівська комерційна академія, 2008. – 295с. – ISBN 966-7478-84-X
229.
Задоянчук Н.В. Диференціально-операторні рівняння та включення 2 порядку з відображеннями w - псевдомонотонного типу [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Задоянчук Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
230.
Платон Діалоги [Книга] / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка національної академії наук України ; пер. з давньогрецької : Й. Кобів, Ю. Мушак. – Харків : Фоліо, 2008. – 352с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3979-8
231.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
232.
Пучко-Колесник Діяльність диригента-хормейстера як соціокультурний феномен [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец.: 26.00.01 - теор. та іст. культури / Пучко-Колесник Ю.В. : Нац. муз. академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009
233.
Довкілля та здоров"я [Журнал] = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
234.
Остен Д. Доводи розсудку [Книга] : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. Т.О. Шевченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 320 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4700-7
235.
Дом с химерами [Книга] : поэтический сборник. – Киев : Факт, 2000. – 232 с. – ISBN 966-7274-61-6
236.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
237.
Досвід кохання і критика чистого розуму [Книга] : Валер"ян Підмогильний: тексти та конфлікт інтерпретацій. – Київ : Факт, 2003. – 432 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-8408-06-3
238.
Сумцов М.Ф. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України [Книга] : вибрані праці / М.Ф. Сумцов ; Харківський обласний центр народної творчості ; Християнський благодійний фонд ім. Андрія Первозваного ; Центральна наукова б-ка Харківського національного ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Харків : АТОС, 2008. – 558 с. – (Студії з фольклору та етнографії Слобожанщини ; Вип. 3). – ISBN 978-966-1500-11-1
239.
Северная С. Другой берег времени [Книга] : роман / Светлана Северная. – Київ : Факт, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-359-265-7
240.
Мочанов Ю.А. Дюктайская бифасиальная традиция палеолита Северной Азии [Книга] = Dyuktai bifacial tradition of North Asia palaeolith : (история ее выделения и изучения) / Ю.А. Мочанов ; Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Центр арктической археологии и палеоэкологии человека. – Якутск : [б. и.], 2007. – 200 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-196. – ISBN 978-5-8125-1030-5
241.
Шалапко Ю.І. Еволюційні моделі фретинг-процесу у номінально-нерухомому фрикційному контакті [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.02.04. - тертя та зношування в машинах / шалапко Ю.І. ; МОНУ ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2009
242.
Сидоров В.И. Единство традиций и инноваций в системе трудовой мотивации трансформационной экономики [Книга] / В.И. Сидоров, Т.В. Тарасенко, Т.Е. Шедякова ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-623-558-2
243.
Деньга С.М. Екаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу [Книга] : монографія / С.М. Деньга; Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, каф-ра бухгалтерського обліку і аудиту. – Полтава : РВВ ПУСКУ. – ISBN 978-966-184-018-7
244.
Бохан А.В. Екологізація підприємництва в умовах трансформації економіки [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01. - економічна теорія та історія економічної думки / Бохан А.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
245.
Камаєва І.О. Екологічна безпека гірничо-хімічних виробництв в умовах аеротехногенного забруднення довкілля (на прикладі Калуського промислового району) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Камаєва І.О.; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2009
246.
Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українській концепції національного здоров"я [Книга] : українознавча монографія / В.В. Сніжко, М.П. Кононенко, Т.М. Присяжна, С.В. Кухарчук, Є.В. та ін. Снєжко; Сніжко В.В., Кононенко М.П., Присяжна Т.М., Кухарчук С.В., Снєжко Є.В. та ін. ; Науково-дослідний ін-т українознавства МОНУ. – Київ : НДІУ, 2007. – 440 с.
247.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2002-
248.
Симоновичь З. Економика, 1984-2004 [Книга] : библиографиjа обjавльених радова / Мр Зоран Симоновичь. – Ниш : Часопис Економика, 2005. – 104 с. – (Библиотека часописа "Економика" ; кньига 89). – ISSN 0350-137Х
249.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2002-
250.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex