Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних








Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Економіка зарубіжних країн [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Голіков А.П., О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П.О. Черномаз ; МОН України ; Харьк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-719-7
227.
Економіка підприємства [Книга] : навчальний посібник / П.В. Круш [ та ін. ] ; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Ельга-Н : КНТ, 2009. – 780с. – ISBN 978-966-373-503-0
228.
Економіка праці та соціально-трудові відносини [Книга] : навчальний посібник / Пилипенко С.М. [ та ін. ] ; МОНУ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-676-278-2
229.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
230.
Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства [Книга] : [підруч. для студентів вузів за спец.: "Економіка підприємства", "Менеджмент організації", "Менеджмент зовнішньоекон. діяльності", "Маркетинг"] / А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, Н.М. Ушакова ; під. ред. Н.М. Ушакової. – Київ : Хрещатик, 1999. – 797 с. : табл. – Бібліогр.: с. 789-794. – ISBN 966-95262-5-7
Розглядаються питання функціонування торгівельного підприємства в ринкових умовах господарювання
231.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 1994-
232.
Малярець Л.М. Економіко-математичні аспекти діагностики конкурентоспроможності підприємства [Книга] : монографія. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 216 с. – ISBN 978-966-676-297-2
233.
Небукін В.О. Економіко-математичні методи та моделі дослідження ринків [Дисертація] : дис. ... канд. екон. аук : 08.00.11 / Небукін В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
234.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
235.
Головко І.В. Економічний аналіз фінансового стану підприємства [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Головко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
236.
Носенко Е.Л. Емоційний інтелект: концептуалізація феномену, основні функціїї [Книга] : монографія / Е.Л. Носенко, Н.В.Коврига ;МОН України ; Дніпропетровський національний ун-т. – Київ : Вища школа, 2003. – 126с. – ISBN 966-642-198-4
237.
Мащенко І.Г. Енциклопедія електронних мас-медіа [Книга] : у 2 т. / І.Г. Мащенко ; Київ. міжнар. ун-т. – Нова ред., переробл. і доп. – Запоріжжя : Дике Поле. – ISBN 966-8132-72-6
238.
Копиця М.Д. Епістологічні документи історії української музики : методологія, теорія, практика [Автореферат] : автореф. ... д-ра. мистецтвознав. : 17.00.03 / Копиця М.Д. ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М, Т. Рильського НАН України. – Київ, 2009
239.
Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Димитрова Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
240.
Ксантуліс Я. [Епоха кави [Книга] : роман / Яніс Ксантуліс. – 20-е вид. – Афіни : Кастаньйоти, 1997. – 212 c. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-03-1006-8
241.
Драгуміс І. [Естетика [Книга] / Іон Драгуміс ; вступ Е. Франдзескакі. – Афіни ; Яніна : Додоні, 1992. – 246 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-248-586-8
242.
Юрій М.Ф. Етика [Книга] : підручник / Юрій М.Ф. – 2- е вид., стереотип. – Київ : Дакор, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-8379-42-0
243.
Грицюта Н.М. Етика рекламної діяльності [Книга] : навчальний посібник / Н.М. Грицюта ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ ; Харків : Київський університет ; Оберіг, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-8689-01-7
244.
Буркало Н.І. Етнокультурні особливості статеворольової ідентифікації особистості в підлітковому віці [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Буркало Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
245.
Кузьменкова Е.В. Жанр баллады в поэзии первой трети 19 века. Русские и европейские варианты [Брошура] : спецсеминар кафедры истории русской литературы и фольклора :учебно-методическое пособие для студ. заоч. отделения / под ред. Е.П. Никитиной ; ГОУ ВПО "Саратовкий гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского", Ин-т филологии и журналистики. – Саратов : Хрустальная корона, 2009. – 32 с. – ISBN 978-5-98116-063-7
246.
Топуз А.С. Жанрова інтерференція у романах Велерія Шевчука та Айріс Мердок [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Топуз А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010
247.
Макеєв К.С. Жанрові особливості українського перекладу німецьких фармацевтичних текстів [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Макеєв К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
248.
Дроздовская А.А. Жизнь: происхождение и эволюция в энерговзаимодействиях Земли с Космосом [Книга] / А.А. Дроздовская. – Киев : Символ-Т, 2009. – 336 с. – ISBN 966-8138-01-5
249.
Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках 20 ст. [Автореферат] : автореф. . д-ра. іст. наук : 07.00.05 / Борисенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
250.
Галанакі Р. [Життя Ізмаїла Ферік паші [Книга] : spina nel coure : роман / Рея Галанакі. – 6-е вид. – Афіни : Агра, 1994. – 197 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-079-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex