Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Економічний часопис - 21 [Журнал] : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
227.
Економічний часопис - 21 [Журнал] : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
228.
Енциклопедія Сучасної України [Книга] / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
229.
Етика [Книга] : навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 224 с. – ISBN 966-667-067-4
230.
Європа - Центр [Журнал] : міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2004-
231.
Європа - Центр [Журнал] : міжнародний суспільно-політичний журнал. – Київ, 2004-
232.
Шаповалова О.І. Європейська політика Франції за президентства Жака Ширака [Дисертація] : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Шаповалова О.І. ; КНУТШ, ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
233.
Даниленко І.І. Жанрова модифікація канону молитви в ліриці 17-20 ст. [Дисертація] : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Даниленко І.І. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2009
234.
Женский журнал Здоровье [Журнал] / Издательский дом "Свет". – Киев, 2002-
235.
Шейнов В.П. Женщина плюс мужчина. Познать и покорить [Книга] / В.П. Шейнов. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2006. – 1008 с. – ISBN 5-17-034279-9
236.
Журнал європейської економіки [Журнал] : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль : Економічна думка, 2002-. – ISSN 1684-906Х
237.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
238.
Кібл Р. Журналістська етика [Книга] / Ричард Кібл ; Ін-т журналістики КНУ ім. Т. Шевченка ; [ переклад з англ. Смоляк Д.І. ]. – Київ, 2007. – 192 с.
239.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ [Журнал] : науковий і документальний журнал. – Київ : Сфера, 1994-
240.
Завдання до практичних занять з дисципліни "Математична статистика" [Брошура] : для студентів механіко-математичного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 48 с.
241.
Загальна астрофізика [Брошура] : методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2006. – 75 с.
242.
Загальна гідрологія [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, С.О. Афанасьєв, С.С. Дубняк та ін. ; КНУТШ ; за ред. В.К. Хільчевського та О.Г. Ободовського. – Київ : Київський університет, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-439-016-0
243.
Загальна і молекулярна генетика [Книга] : практикум / С.В. Демидов, В.Ф. Безруков, А.В. Сиволоб, І.А. Козерецька, Л.М. та ін. Лазаренко; С.В. Демидов, В.Ф. Безруков, А.В. Сиволоб, І.А. Козерецька, Л.М.Лазаренко та ін. ; КНУТШ ; [ за ред. С. В. Демидова ]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 280с. – ISBN 966-306-097-2
244.
Фаддеев Д.К. Задачи по высшей алгебре [Книга] : учеб. пособ. для студ. вузов / Д.К. Фаддеев, И.С. Соминский. – Изд. 13-е, стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2001. – 288 с. – ISBN 5-8114-0427-1
245.
Фаддеев Д.К. Задачи по высшей алгебре [Книга] : учеб. пособ. для студ. вузов / Д.К. Фаддеев, И.С. Соминский. – Изд. 13-е, стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 288 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0113-2
246.
Фаддеев Д.К. Задачи по высшей алгебре [Книга] : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по математ. спец. / Д.К. Фаддеев, И.С. Соминский. – Изд. 12-е, стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 1998. – 288 с. – ISBN 5-8114-0113-2
247.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Книга] : [ учебное пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – Изд. 5-е, исправленное. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний. Физико-математическая литература, 2002. – 432 с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-128-7
248.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Книга] : учебное пособие для студ. физических специальностей высших учебных заведений / И.Е. Иродов. – 8-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 432 с. – (Технический университет). – ISBN 978-5-94774-693-8
249.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Книга] : учебное пособие / И.Е. Иродов. – Изд. 6-е, стереотипное. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2004. – 416 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-9511-0017-8
250.
Задачі міжнародних математичних олімпіад та методи їх розв"язування [Книга] : навчально-методичний посібник / В.М. Лейфура, І.М. Мітельман, В.М. Радченко, В.А. Ясінський; В.М. Лейфура, І.М. Мітельман, В.М. Радченко, В.А. Ясінський. – Львів, 1999. – 128 с. – ISBN 966-7343-08-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex