Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-
227.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-
228.
Viva ! Украина [Журнал] : Украина. Лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-
229.
Vorlesungsverzeichnis. Sommersemester 2009 [Книга] / Humboldt-Universitat zu Berlin ; Hrsg.: Prasident der Humboldt-Universitat zu Berlin. – Berlin : Humboldt-Universitat zu Berlin, 2008. – 704 S. + 1 Karte
230.
Шапиро Д.Р. Windows 2000 Server. Библия пользователя [Книга] = Windows 2000 Server. Bible / Джеффри Р. Шапиро и Джим Бойс ; [ пер. с англ. : И.Б. Тарабров, О.Э. Плаксин, И.В. Шуляк ; под ред. И.Б. Тараброва ]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Диалектика, 2003. – 912 с. + CD ROM. – ISBN 5-8459-0161-8
231.
Yale French studies [Журнал] / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
232.
Дениско Л.М. Автографи на книгах із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : каталог / Л.М. Дениско ; НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2007. – 134 с. – ISBN 978-966-02-4327-9
233.
Порхун О.В. Автоматична класифікація багатовимірних об"єктів із застосуванням апарату нейронних мереж [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Порхун О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
234.
Аграрна наука і освіта [Журнал] : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ : Фенікс
235.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
236.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 1996-
237.
Жукова Л.М. Азбука русской живописи [Книга] / [ Людмила Михайловна Жукова ; руководитель проекта Н. Астахова ]. – Москва : Белый город, 2007. – 71 с. – (Моя первая книга). – ISBN 978-5-7793-1191-5
238.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
239.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
240.
Азійський напрям зовнішньої політики України : проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки [Книга] : монографія / Швед В.О., Нагайчук В.І. та ін. ; Національний ін-т стратегічних досліджень ; [ за ред. В.О. Шведа ]. – Київ : НІСД, 2008. – 222 с. – ISBN 966-554-109-9
241.
Академік Володимир Грабовецький в автографах відомих діячів науки та культури України [Книга] : присвяч. 80-річчю з дня народж. патріархові Прикарпат. іст. школи Володимиру Грабовецькому / Івано-Франків. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша ; [упоряд.: М.М. Вегеш ; ред. А.З. Королько]. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2008. – 100 с. : іл.
242.
Актуальні питання документознавства : історія та сьогодення [Книга] : матеріали 1 Регіональної наук.-практ. конф. з документознавства / І.О. Бєлоусова, А.О. Волошина, К.Д. Глуховцева, С.В. Головня, В.Ю. Горбань ; МОНУ, Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – 194 с.
243.
Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі [Журнал] : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк : Дон ДУ
244.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
245.
Актуальні проблеми розвитку Автономної Республіки Крим [Книга] : матеріали круглого столу, (Сімферополь, 11 грудня 2007 р.). – Сімферополь : Сонат ; СФ НІСД, 2007. – 112 с. – ISBN 978-966-2178-21
246.
Актуальные проблемы Европы [Журнал] = Urgent problems of Europe : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 1994-. – ISSN 0235-5620
247.
Шилін С.В. Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : спец. 02.00.10 - біоорганічна хімія / Шилін С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
248.
Березовський А.А. Амністія : соціально-правові та кримінологічні проблеми [Книга] / А.А. Березовський ; МОНУ ; Одеська національна юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-419-075-3
249.
Приставка П.О. Аналіз даних [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / П.О. Приставка, О.М. Мацуга ; МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2008. – 92 с.
250.
Мішина С.В. Аналіз у галузях виробництва і послуг [Книга] : навчальний посібник / Мішина С.В., Мішин О.Ю. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-676-238-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex