Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Савіцька В.В. Адміністративно-правові засади охорони селекційних досягнень у рослинництві України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Савіцька Вікторія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
2.
Шилін С.І. Вивчення надпровідності класичного і некласичного типів у халькогенідах під високим тиском [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Шилін Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
3.
Кирилова В.А. Відтворення лінгвопоетики Михайла Коцюбинського у французькому художньому перекладі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кирилова Віра Андріянівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
4.
Літвіняк О.В. Внесок професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в розвиток перекладознавства і контрастивної лінгвістики в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Літвіняк Олександра Володимирівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016
5.
Заліско О.І. Вплив глобальної корпоративної структури капіталу на фінансовий леверидж сучасних ТНК [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Заліско Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
6.
Бондаренко М.О. Вплив природи одно- та полівалентних металів на будову та властивості складнозаміщених фосфатів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Бондаренко Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
7.
Коржов Є.І. Гідрологічні умови формування сучасного екологічного стану пониззя Дніпра [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Коржов Євген Іванович ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2016
8.
Добоні М.І. Домінантні риси художньої творчості Павла Білецького-Носенка (на основі рукописних матеріалів) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Добоні Мар"яна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
9.
Деркачова О.С. Еволюція стильових систем в українській поезії другої половини XX століття [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Деркачова Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016
10.
Циркунова І.В. Засоби відтворення іронії в українських перекладах сучасної іспанської прози [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Циркунова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
11.
Нерода-Березка Інтернаціоналізація створення та трансферту знань в системі міжнародного виробництва ТНК [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нерода-Березка Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
12.
Ильин Ю.П. Климатические изменения гидрометеорологического режима морей Украины [Дисертація] : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.09 / Ильин Юрий Павлович ; Гос. служба Украины по чрезвычай. ситуациям, Нац. Акад. Наук Украины, Укр. гидрометеорол. ин-т. – Киев, 2016
13.
Тройніч К.С. Комплексна інверсія даних сейсмо- та гравірозвідки методом одночасної ітеративної реконструкції [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Тройніч Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
14.
Шульгач А.С. Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку "Лісова пісня" [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Шульгач Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
15.
Черняк Є.О. Міжнародна трудова міграція у системі факторів конкурентоспроможності країн [Дисертація] : дис. . канд. екон. наук : 08.00.02 / Черняк Євген Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
16.
Бурда В.Ю. Місцеві ради УСРР в утвердженні більшовицької монополії на державну владу (1920-ті рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бурда Владислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
17.
Головань В.О. Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Головань Вікторія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
18.
Камінська І.В. Незалежність суду як засада організації судової влади [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Камінська Ілона Василівна ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2016
19.
Задоянчук О.О. Особливості сприйняття УПЦ в засобах масової інформації України [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Задоянчук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
20.
Лихограй Р.В. Політичний аспект українського фольклору [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лихограй Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
21.
Харитонова Т.Є. Проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Харитонова Тетяна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2016
22.
Яценко А.Д. Рекреаційне лісокористування в Північно-Західному Приазов"ї [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Яценко Анастасія Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
23.
Кошовий С.А. Реформи Шан Яна [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кошовий Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
24.
Сітко А.І. Розгляд і вирішення адміністративними судами України спорів щодо рішень контролюючих органів про визначення сум грошових зобов"язань [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Сітко Анна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
25.
Бондаренко С.П. Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів [Дисертація] : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Бондаренко Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,