Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Савченко А.В. Адаптована T(q)-вірогідна оцінка в нелінійних моделях регресії з похибками у змінних [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Савченко Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
2.
Макогін В.І. Асимптотична поведінка та потраєкторні властивості автомодельних дробових випадкових полів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Макогін Віталій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
3.
Миколаєнко А.Ю. Видавництво "Смолоскип" (1967-2015) в історії української видавничої справи [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Миколаєнко Алла Юріївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2015
4.
Самойленко С.О. Вплив допування на процес наноутворення, зміни структури та властивостей конденсованих середовищ [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Самойленко Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
5.
Комишан О.О. Вплив хаотичної генерації на вимушене комбінаційне розсіяння барвників [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Комишан Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
6.
Стазілова Т.М. Договір управління майном у міжнародному приватному праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Стазілова Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
7.
Кирилюк О.Ю. Договори, що укладаються з використанням електронних засобів зв"язку [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кирилюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
8.
Царук А.Ю. Економіко-екологічна ефективність виробництва гірничо-збагачувальних підприємств [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Царук Анна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
9.
Совенко О.С. Концепт "соціальний смисл" та його пізнавальні функції в інтерпретативній соціології [Дисертація] : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / Совенко Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
10.
Сорока М.В. Концептуалізація політичного досвіду в українській філософській культурі (історико-філософський аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сорока Марина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
11.
Петруньок Б.П. Особливості становлення і розвитку колективної ідентичності кримських татар в контексті українського державотворення [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Петруньок Борис Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософ. ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2015
12.
Гінсбах М.К. Особливості функціонування системи гемостазу у пацієнтів з різними підтипами ішемічного інсульту [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гінсбах Марина Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
13.
Остапенко В.І. Порука як спосіб забезпечення виконання зобов"язань, що виникають з кредитних правовідносин (на матеріалах судової практики) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Остапенко Вікторія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
14.
Васильченко О.П. Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві України: доктринальні та прикладні аспекти [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Васильченко Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
15.
Тютенко О.Ф. Семантика іменникових суфіксів на позначення особи в сучасній українській мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Тютенко Олена Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
16.
Амірханов О.В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорганічної хімії. – Київ, 2015
17.
Авраменко Т.Г. Структура та фізичні характеристики нанокомпозицій фторопласт-вуглець [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Авраменко Тетяна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
18.
Михальська О.Л. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат підприємств олійно-жирової промисловості [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михальська Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
19.
Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
20.
Невмержицька М.В. Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Невмержицька Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,