Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Гапон О.Є. Адаптація трудового законодавства України про час відпочинку до законодавства Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гапон Оксана Євгенівна ; М-во внутрішніх справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015
2.
Штим Т.Б. Акціонерні угоди, правочини із заінтересованістю та значні правочини в акціонерних товариствах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Штим Тетяна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
3.
Баумейстер А.О. Буття і благо: онтологічні підстави практичної нормативності [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.01 / Баумейстер Андрій Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
4.
Мельник Ю.І. Вибір журналіста в умовах тоталітарної держави (на матеріалі італійської преси 20-30-х років XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Мельник Юрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики. – Львів, 2014
5.
Данілова О.І. Віруси та вірусні інфекції томатів відкритого грунту в умовах лісостепу України [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Данілова Олена Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
6.
Мельник М.І. Вплив електромагнітних полів наднизьких частот на скорочення гладеньких м"язів шлунку щурів [Дисертація] : дис... канд. біол. наук: 03.00.02 / Мельник Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
7.
Вовченко Л.Л. Вплив структурно-морфологічного стану нановуглецевого компонента на теплові та електрофізичні властивості вуглецевих композитів [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Вовченко Людмила Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
8.
Вегера В.М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вегера Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
9.
Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
10.
Настюк М.Г. Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету [Дисертація] : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Настюк Микола Григорович; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014
11.
Захарій Н.В. Еколого-геологічні та економічні ризики освоєння надр Західного Донбасу [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Захарій Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
12.
Мовчан М.М. Електромагнітні коливання в композитних гіротропних резонаторах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мовчан Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
13.
Монич Л.М. Жанровий контент літературно-художніх журналів України [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Монич Лілія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
14.
Колотілова І.О. Законність та обгрунтованість рішень суду в цивільному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Колотілова Ілона Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
15.
Чижмарь К.І. Інститут нотаріату в системі захисту прав і свобод людини і громадянина [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Чижмарь Катерина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015
16.
Бабірад-Лазунін Інформаційно-аналітичне забезпечення митної статистики в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Бабірад-Лазунін Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
17.
Бикова О.М. Комунікаційно-жанрові модифікації репортажу в сучасній українській пресі (за матеріалами періодичних видань 2000-2012 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бикова Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
18.
Строганова Г.О. Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому економічному медіадискурсі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Строганова Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
19.
Бричук М.С. Конструктивно-географічні засади екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Бричук Марія Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
20.
Богачевський П.С. Концепт віртуальності в сучасній науковій методологічний свідомості [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Богачевський Павло Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
21.
Малунова Г.Д. Концептуальний простір "апології Сократа" Платона: лінгвокультурологічний аспект [Дисертація] : дис. … канд. філол. наук : 10.02.14 / Малунова Ганна Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
22.
Діденко В.П. Культурно-антропологічні напрями в історичній науці США наприкінці XX- на початку XXI століття [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Діденко В.П.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
23.
Ганцян Р.Ю. Ліберально-ідеалістичні концепції історії сучасності у Великій Британії у першій половині XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Ганцян Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
24.
Маковійчук Л.В. Лінгвокультурні концепти MANN та FRAU у творах німецькомовних письменників Західної України XIX - початку XX століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Маковійчук Ліліана Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015
25.
Сабірова А.Е. Маркетинг страхових організацій на ринку України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сабірова Аміна Еркенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex