Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Трофіменко Ю.Ю. Біологічні властивості мікрофлори, що колонізує ендотрахеальні інтубаційні трубки у відділеннях інтенсивної терапії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Трофіменко Юлія Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015
2.
Домановська М.Є. Візантиністика у Харківському університеті (середина XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Домановська Марина Євгенівна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2015
3.
Ковальова О.В. Вплив модульованого електричного струму на функціональний стан організму людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Ковальова Олександра Володимирівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015
4.
Панас М.А. Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на умовно-патогенні мікробні симбіонти ротової порожнини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.07 / Панас Марта Андріївна ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Вінниця, 2015
5.
Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
6.
Омельковець О.Я. Громадсько-політична, інформаційна та видавнича діяльність осередків "Смолоскип" у Франції і США (1950-1980-ті роки) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Омельковець Олександр Ярославович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2015
7.
Купрійчук В.М. Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917-1920 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Купрійчук Василь Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2015
8.
Колобов Ю.В. Державна служба як чинник забезпечення ефективності функціонування виконавчої влади в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. з держ. упр. : 25.00.03 / Колобов Юрій Володимирович ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2013
9.
Жданов Р.В. Електротехнічні системи визначення показників якості електричної енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Жданов Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015
10.
Щербаков Ю.В. Жанровий генезис та стильові модифікації сюїти танцювального типу для двоклавірного дуету: виконавський аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Щербаков Юрій Вікторович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015
11.
Габсі Мунір Інформаційні технології формування стратегій управління в корпоративних агрегованих структурах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Габсі Мунір ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
12.
Строганова Г.О. Конвенційні і неконвенційні метафори в німецькому економічному медіадискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Строганова Галина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
13.
Мамонова О.І. Контекстна модель професійно спрямованої мовної підготовки майбутніх правоохоронців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Мамонова Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Старобільськ, 2015
14.
Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
15.
Мартинюк П.М. Математичне моделювання консолідації грунтів з урахуванням техногенного впливу та комплексу фізико-хімічних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Мартинюк Петро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015
16.
Клименко А.О. Математичне моделювання нелінійних форм коливань маятникових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Клименко Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014
17.
Ємець Ю.В. Методи ідентифікації на базі мультіфрактальних показників при розпізнаванні завад і текстур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ємець Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015
18.
Руккас К.М. Моделі та методи динамічного управління розподіленими інформаційними системами в реальному часі на основі багатоагентного підходу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Руккас Кирило Маркович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
19.
Зайцев М.С. Науково-методичне забезпечення безпечної експлуатації гірничотехнічних об"єктів на основі застосування засобів оперативного візуального контролю [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Зайцев Максим Станіславович ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015
20.
Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
21.
Поліщук Р.В. Проблеми фізичного здоров"я як системоутворювального чинника формування особистості у спадщині видатних українських педагогів XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Поліщук Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2015
22.
Аксьонова О.Г. Променева діагностика запальних захворювань грудної залози [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.23 / Аксьонова Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015
23.
Уаід С.Р. Розвиток методів аналізу тонкопроводових антен з нелінійними властивостями поверхневого імпедансу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Сальман Рашід Уаід ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
24.
Олексенко К.В. Стійкість банківських систем в умовах фінансової глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Олексенко Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
25.
Козлова А.І. Стратегії інноваційного розвитку міжнародних агрохолдингів Центральної та Східної Європи [Автореферат] : автореф. дис… канд. екон. наук : 08.00.02 / Козлова Анна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,