Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Білик Ж.І. Активний транспорт натрію через клітини коренів кукурудзи за умов засолення та при дії синтетичних препаратів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Білик Жанна Іванівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013
2.
Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014
3.
Лагодзінський В.В. Антикознавчі студії М.П. Драгоманова [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лагодзінський Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
4.
Берник О.О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Берник Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2013
5.
Фрасинюк Н.І. Вербалізація концепту "терпіння" в українській, російській та англійській мовах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Фрасинюк Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
6.
Деделюк К.Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Деделюк Катерина Юріївна ; М-во освіти і наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013
7.
Паламарчук Д.М. Глобальний інноваційний простір сучасного економічного розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Паламарчук Дмитро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2013
8.
Нанавов А.С. Детермінанти стійкості та адаптивності фінансової системи Великобританії за умов глобальних структурних трансформацій [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нанавов Антон Семенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
9.
Кучерова І.М. Еволюція систем оподаткування доходів транснаціональних корпорацій [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кучерова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
10.
Тирон І.В. Експресивний синтаксис у дискурсі англомовної блогосфери [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Тирон Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
11.
Беженар А.А. Електрофізичні властивості шаруватих композицій фторопласт-вуглець [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Беженар Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
12.
Камінська Н.В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування (міжнародно-правові засади становлення, функціонування та розвитку) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Камінська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
13.
Кудин О.О. Іслам у контексті сучасних глобалізаційних процесів [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кудин Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
14.
Болобан М.А. Календарно-часова лексика української мови в когнітивному висвітленні [Дисертація] : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Болобан Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : [Б. в.], 2013
15.
Кудрявцева О.М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кудрявцева Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
16.
Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
17.
Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
18.
Ущаповська Г.В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ущаповська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
19.
Олійник Г.І. Механізм взаємодії страхових компаній та банків на ринку фінансових послуг України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олійник Ганна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
20.
Запорозчук А.В. Міжнародно-правове регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Запорозчук Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
21.
Брацка М.В. Міфоісторичні, етнорегіональні та аксіологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середини XIX століття [Дисертація] : дис. ...д-ра філол. наук : 10.01.03; 10.01.05 / Брацка Марія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
22.
Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013
23.
Філоненко Г.Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Філоненко Ганна Геннадіївна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
24.
Бишер Палестино-израильские отношения в контексте ближневосточного урегулирования [Дисертація] : Дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / М.А. Бишер Аларадж ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : [б. и.], 2014
25.
Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex