Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Artemova L.V. Curso practico del uso de modo subjuntivo vs modo indicativo: repaso y generalizacion [Брошура] = Практикум з виживання modo subjuntivo vs modo indicativo : повторення і узагальнення : [метод. розробка] / L.V. Artemova ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2013. – 47, [1] p.
2.
Discrete mathematics [Брошура] : workbook : sets / [Chentsov O.I. et al. ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv]. – Kyiv : [s. n.], 2012. – 77 p. : ill., tab.
3.
Dubicka I. English for international tourism [Книга] : pre-intermediate coursebook : [ A2-B1] / Iwonna Dubicka, Margaret O"Keeffe. – New ed. – Harlow : Pearson, 2013. – ill., tab. + 1 DVD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2387-9
4.
Strutt P. English for international tourism [Книга] : intermediate coursebook : [new ed. : B1-B1+]. – Harlow : Pearson, 2013. – 128 p. : ill., tab. + 1 DVD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2383-1
5.
Strutt P. English for international tourism [Книга] : upper-intermediate coursebook : [new ed. : B1+-B2] / Peter Strutt. – Harlow : Pearson, 2013. – 128 p. : ill., tab. + 1 DVD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2391-6
6.
Harrison L. English for international tourism [Книга] : intermediate workbook [with key : new ed. : B1-B1+] / Louis Harrison. – Harlow : Pearson, 2013. – 64 p. : ill., tab. + 1 CD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2385-5
7.
Dubicka I. English for international tourism [Книга] : pre-intermediate workbook [with key : A2-B1] / Iwonna Dubicka, Margaret O"Keeffe. – New ed. – Harlow : Pearson, 2013. – 64 p. : ill., tab. + 1 CD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2389-3
8.
Cowper A. English for international tourism [Книга] : upper-intermediate workbook [with key : new ed. : B1+-B2] / Anna Cowper. – Harlow : Pearson, 2013. – 64 p. : ill., tab. + 1 CD-ROM. – (Always learning). – ISBN 978-1-4479-2393-0
9.
Дугин С.П. English: новый самоучитель [Книга] : новая методика обучения, которая поможет по-настоящему разобраться в английской грамматике / С.П. Дугин. – Сумы ; Ростов-на-Дону : Университетская книга ; Эдэлника, 2008. – 378, [1] с. : табл. – (Серия "Школа иностранных языков"). – ISBN 978-966-680-378-1
10.
Murphy R. Essential grammar in use [Книга] : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers / Raymond Murphy. – 3rd ed., 15th print. – Cambridge : Cambridge university press, 2013. – 319 p. – First publ. 1990. – ISBN 978-0-521-67580-2
11.
Redaelli A. Eyewitness [Книга] : [culture in a changing world] / Adriana Redaelli, Daniela Invernizzi. – Milano ; Torino : Longman, Pearson, 2011. – 159, [1] p. : ill., tab. – A CLIL-oriented approach. – ISBN 88-8339-0806
12.
Dudchenko M. Highlights of English and American Literature [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / M. Dudchenko. – 2-ге вид., допов. – Суми : Університетська книга, 2014. – 446, [1] с. – Бібліогр.: с. 441-442. – ISBN 978-966-680-256-2
13.
Medical chemistry: theory and laboratory exercises for the first module [Брошура] = Медична хімія: теорія та лабораторні роботи до першого модуля / [Єльцов С.В. та ін.] ; Ministry oe education a. science of Ukraine, V.N. Karazin Kharkiv nat. univ. – Kharkiv : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. – 40 p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
14.
Bagats"ka O.V. Outline of English literature [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / O.V. Bagats"ka, M.V. Duka. – [2-ге вид., випр.]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 443, [1] с. : іл., портр. – Текст англ. – ISBN 978-966-680-248-1
15.
Artemova L.V. Uso del vocabulario tematico: costumbres gastronomicas espanolas [Брошура] = Вживання тематичної лексики : гастрономічні традиції Іспанії : [метод. розробка] / L.V. Artemova ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2013. – 47, [1] p. : табл.
16.
XXXIII науково-технічна конференція "Моделювання" [Брошура] : тези конференції, 15-16 січ. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова ; [оргкомітет: В.Ф. Євдокимов та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2014. – 53, [1] c. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
17.
Бондаренко Д.С. Адміністративно-правові засади державно-приватного партнерства за законодавством України [Книга] : монографія / Д.С. Бондаренко. – Київ : Істина, 2014. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 234-280. – ISBN 978-966-138-008-9
18.
Бондаренко І.П. Актуальні напрями і проблеми сучасної лінгвістики [Книга] : навч. посібник для студентів-сходознавців / І.П. Бондаренко, Т.К. Комарницька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 269, [2] с. – Бібліогр.: с. 257-269 та в кінці частин. – ISBN 978-966-489-228-2
19.
Коляденко Г.І. Анатомія людини [Книга] : підручник для студ. природнич. спец. вищ. пед. навч. закладів / Г.І. Коляденко ; [голов. ред. А.С. Мнищенко]. – 6-те вид. – Київ : Либідь, 2014. – 382, [2] c., [2] арк. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 380. – ISBN 978-966-06-0663-0
20.
Англо-український словник з міжнародних відносин та дипломатії [Книга] = English-Ukrainian dictionary of international relations and diplomacy / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка ; уклад.: Наталія Кащишин. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2014. – 118, [2] с. – Уклад. на обкл. зазнач. як автор. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 112-118. – ISBN 978-617-10-0121-3
21.
Англо-українсько-російський словник біохімічних термінів [Книга] = English-Ukrainian-Russian dictionary of biochemical terms = Англо-украинско-русский словарь биохимических терминов / П.О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька; П.О. Бех, О.А. Капля, С.В. Хижняк, Н.В. Войцицька. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2005. – 355 с. – Бібліогр.: 353-354. – ISBN 966-306-066-9
У словнику в алфавітному порядку наведено біохімічні, хімічні та біофізичні терміни, які найчастіше зустрічаються у науковій і навчальній літературі з біохімії та клітинної біології.
22.
Гаврилюк Р.А. Антропосоциокультурный код налогового права [Книга] : монография / Руслана Гаврилюк ; М-во образования и науки Украины, Чернов. нац. ун-т им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Черновицкий национальный университет. – ISBN 978-966-423-316-0
23.
Гаврилюк Р.А. Антропосоциокультурный код налогового права [Книга] : монография / Руслана Гаврилюк ; М-во образования и науки Украины, Чернов. нац. ун-т им. Юрия Федьковича. – Черновцы : Черновицкий национальный университет. – ISBN 978-966-423-317-7
24.
Аудит [Книга] : [учеб. пособ. для студ. вузов] / [Ж.А. Богданова, Е.И. Волошина, М.В. Додонова, Д.А. Лазаренко, П.Н. Майданевич [и др.] ; под ред.П.М. Майданевича, Е.И. Волошиной]. – Симферополь : Феникс, 2008. – 699, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 633-639. – ISBN 978-966-1551-09-0
25.
Диба Ю. Батьківщина Святого Володимира. Волинська земля у подіях X століття [Книга] : (міждисциплінарні нариси ранньої історії Руси-України) / Юрій Диба. – Львів : Колір ПРО, 2014. – 483, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 445-473. – Бібліогр.: с. 407-442 та в підрядк. прим. – (Невідома давня Україна ; 1). – ISBN 978-966-2501-18-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex