Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Терлецький В.М. Apriori як проблема онтології [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Терлецький Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
2.
Ivanov I.V. Investigation of abstract systems with inputs and outputs as partial functions of time [Дисертація] : diss. ... candidate phys.-math. sciences : 01.05.01 / Ivanov Ievgen Vyacheslavovych ; Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Kyiv, 2013
3.
Шафаренко Ю.М. Аналітична діяльність у паблік рилейшнз: проблеми, тенденції, перспективи [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шафаренко Юлія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
4.
Харкова Л.О. Вплив митних союзів на структурні зрушення в економіках країн-учасниць [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Харкова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
5.
Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Польовий Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
6.
Чернота С.В. Дисципліна праці суддів та правові засоби її забезпечення [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Сергій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
7.
Шевцова О.В. Еквівалентність в українських перекладах англомовних та франкомовних текстів міжнародних конвенцій [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шевцова Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
8.
Марунич Р.Ю. Експресія ключових генів регуляції метаболізму глюкози у трансформованих клітинах людини та у тканинах щурів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Марунич Ростислав Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Інститут біології". – Київ, 2013
9.
Маринчак Н.Є. Забезпечувальні заходи в податковому праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Маринчак Нінель Євгенівна ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013
10.
Синявська О.О. Застосування бакстерівських сум до оцінювання параметрів випадкових процесів та полів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Синявська Ольга Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
11.
Карпенко О.В. Зв"язок між якісними властивостями розв"язків диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Карпенко Ольга Василівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
12.
Драгінда О.В. Звуко-смислові та звуко-кольорові відповідники оригіналу в українському віршовому перекладі творів англійських романтиків [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Драгінда Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
13.
Гурик А.Ю. Зміст пенсійних правовідносин державних службовців [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гурик Артем Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
14.
Сищук О.А. Комунікаційна діяльність центральних органів виконавчої влади України [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Сищук Олексій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
15.
Берназюк Я.О. Конституційні основи правотворчості Президента України: теорія і практика [Дисертація] : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Я.О. Берназюк ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : [б. и], 2013
16.
Соболєва Я.Ю. Концепт таємниця та його вербалізація в українській лінгвокультурі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Соболєва Яніна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
17.
Шевченко В.Е. Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шевченко Вікторія Едуардівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
18.
Степаненко Д.Ю. Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Степаненко Дмитро Юрійович ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014
19.
Яхонтова Т.В. Лінгвогенологія сучасної науки (на матеріалі англомовних текстів) [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Яхонтова Тетяна Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013
20.
Шкрабалюк Ю.О. Макроекономічні виміри впливу валютного курсу на динаміку зовнішньої торгівлі [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шкрабалюк Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013
21.
Єлісєєва О.П. Механізми жирнокислотної і гіпоксичної стимуляції кисневозалежних процесів при формуванні адаптаційних реакцій [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Єлісєєва Ольга Петрівна ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2013
22.
Чернобай Г.С. Міфологічний суб"єкт безособового речення в українській мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Чернобай Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2014
23.
Савосько С.І. Морфологічні зміни в корі великого мозку за моделювання гострого церебрального інсульту та фармакокорекції [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Савосько Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
24.
Плєсньов К.М. Невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Плєсньов констянтин Миколайович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезп. інноваційного розв. – Харків, 2014
25.
Стеценко Н.М. Новостной медиатекст русскоязычных СМИ Украины: семантика, структура, прагматика [Дисертація] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Стеценко Надежда Михайловна ; М-во образования и науки Украині, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,