Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Качур С.О. Автоматизація процесів керування реакторними установками на основі мереж Петрі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Качур Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
2.
Тугай Т.І. Адаптація мікроміцетів до хронічного іонізуючого опромінення [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.01 / Тугай Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
3.
Маринич І.А. Адаптивне керування дробильним комплексом на базі моделі з розподіленими параметрами процесу скорочення крупності руди [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13. 07 / Маринич Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013
4.
Дрозденко К.С. Акустотермометрія біологічних об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Дрозденко Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
5.
Майденберг-Тодорова Алеаторно-сонористична композиція як інтерпретативний феномен у контексті сучасної музичної поетики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Майденберг-Тодорова Кіра Ісааківна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014
6.
Дмитриев М.Э. Амино- и амидоалкилирование гидрофосфорильных соединений [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Дмитриев Максим Єдуардович. – Черноголовка, 2014
7.
Невдачина О.В. Аналіз нестаціонарних систем активного управління чергою пакетів в мережах ТСР/ІР [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Невдачина Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014
8.
Ханчич В.М. Антропологічний зміст виховання у філософії Нового часу (XVII - сер. XVIII ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Ханчич Валентина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
9.
Садовий Д.Ю. Асимптотичний аналіз крайових задач в густих багаторівневих з"єднаннях типу 3:2:2 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Садовий Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
10.
Афтанюк О.В. Багатокритеріальна оцінка проектних рішень при ймовірнісній і нечіткій структурі робіт [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Афтанюк Олег Валентинович ; Держ. служба України з надзв. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2013
11.
Зінків І.Я. Бандура як історичний феномен [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Зінків Ірина Ярославівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильского. – Київ, 2014
12.
Нікітчук Т.М. Біотехнічна система аналізу пульсограм на основі фазових портретів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Нікітчук Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
13.
Дрель В.Р. Біохімічні механізми розвитку оксидативно-нітративного стресу та діабетичних ускладнень [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дрель Віктор Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
14.
Сокур О.В. Біохімічні механізми уражень клітин за умов розвитку патологій органів шлунково-кишкового тракту [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Сокур Олеся Вадимівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
15.
Павлюк К.В. Бренд як засіб політичного впливу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Павлюк Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
16.
Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
17.
Шомпол О.А. Вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку в контексті міжнародно-правових зобов"язань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид наук : 12.00.06 / Шомпол Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
18.
Демчук О.С. Вдосконалення моніторингу стану басейнів малих річок на основі інформаційно-аналітичної системи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Демчук Олена Станіславівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водн. пробл. і меліорації. – Київ, 2014
19.
Березка С.К. Визначення граничних значень опору заземлення повітряних ліній електропередавання з використанням методу імітаційного моделювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Березка Сергій Констянтинович ; М-во освіти і науки , Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
20.
Бежин М.О. Вилучення стронцію з рідких радіоактивних відходів сорбентом, імпрегнованим дибензо-18-краун-6 [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бежин Микола Олексійович ; М-во освіти і науки України, Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014
21.
Семенов А.А. Виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Семенов Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань, 2014
22.
Бавбекова І.О. Вишивка татар Криму XVIII - початку XX ст. (Історія, типологія, художньо-стилістичні особливості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Бавбекова Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014
23.
Мельник А.А. Вплив антропогенної перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-Подільських приток Дністра [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Мельник Антон Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
24.
Харкова Л.О. Вплив митних союзів на структурні зрушення в економіках країн-учасниць [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Харкова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
25.
Ємельяненко С.О. Вплив чинників на пожежні ризики у житловому секторі (на прикладі м. Львова) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Ємельяненко Сергій Олександрович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки житттєдіяльності. – Львів, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex