Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Тугай Т.І. Адаптація мікроміцетів до хронічного іонізуючого опромінення [Дисертація] : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.01 / Тугай Тетяна Іванівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ, 2013
2.
Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
3.
Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України [Дисертація] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Шевченко Анна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
4.
Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Розовик Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
5.
Стахів І.Р. Композиційна модель розподілів складових природно-техногенного середовища (на прикладі Київської агломерації) [Дисертація] : дис. … канд. геол. наук : 04.00.05 / Стахів Ірина Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
6.
Косенко Д.В. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Косенко Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
7.
Бондарчук В.В. Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво (ст. 205 КК України) [Дисертація] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бондарчук Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
8.
Бандоля Л.Г. Кримінологічні засади запобігання ухиленню від відбування покарання, не пов"язаного з позбавленням волі (за матеріалами кримінально-виконавчої інспекції) [Дисертація] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бандоля Людмила Григорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013
9.
Зарицька А.В. Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних [Дисертація] : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Зарицька Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
10.
Пасека М.О. Особа неповнолітнього правопорушника як об"єкт криміналістичного дослідження [Дисертація] : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Пасека Мирослава Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
11.
Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
12.
Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук 01.01.05 / Голіченко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
13.
Труляєв Р.О. Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Труляєв Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013
14.
Богучарова О.І. Психологія ставлення до здоров"я: парадигми, моделі, чинники розвитку [Дисертація] : Дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / О.І. Богучарова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2013
15.
Орос О.Б. Соціальні чинники фізичного насильства серед дітей старшого підліткового віку [Дисертація] : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Орос Олександра Богданівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2013
16.
Посашкова С.В. Стохастичні диференціальні рівняння з неоднорідним неліпшіцевим коефіцієнтом дифузії та змішані рівняння з дробовим броунівським рухом [Дисертація] : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Посашкова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
17.
Шумихіна С.О. Українська історіографія міжвоєнної Польщі (1918 - 2012 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Шумихіна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
18.
Войтенко В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією [Дисертація] : дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Войтенко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex