Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Білик Ж.І. Активний транспорт натрію через клітини коренів кукурудзи за умов засолення та при дії синтетичних препаратів [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Білик Жанна Іванівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013
2.
Васильєва О.О. Англійські номінації у сфері виробництва та реклами автомобілів XXI століття [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Васильєва Ольга Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2014
3.
Лагодзінський В.В. Антикознавчі студії М.П. Драгоманова [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Лагодзінський Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
4.
Берник О.О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Берник Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2013
5.
Фрасинюк Н.І. Вербалізація концепту "терпіння" в українській, російській та англійській мовах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Фрасинюк Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
6.
Деделюк К.Ю. Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Деделюк Катерина Юріївна ; М-во освіти і наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013
7.
Паламарчук Д.М. Глобальний інноваційний простір сучасного економічного розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Паламарчук Дмитро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2013
8.
Нанавов А.С. Детермінанти стійкості та адаптивності фінансової системи Великобританії за умов глобальних структурних трансформацій [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нанавов Антон Семенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
9.
Кучерова І.М. Еволюція систем оподаткування доходів транснаціональних корпорацій [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кучерова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
10.
Тирон І.В. Експресивний синтаксис у дискурсі англомовної блогосфери [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Тирон Ірина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
11.
Беженар А.А. Електрофізичні властивості шаруватих композицій фторопласт-вуглець [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Беженар Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
12.
Камінська Н.В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування (міжнародно-правові засади становлення, функціонування та розвитку) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Камінська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
13.
Кудин О.О. Іслам у контексті сучасних глобалізаційних процесів [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кудин Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
14.
Болобан М.А. Календарно-часова лексика української мови в когнітивному висвітленні [Дисертація] : Дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Болобан Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : [Б. в.], 2013
15.
Кудрявцева О.М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кудрявцева Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
16.
Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
17.
Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
18.
Ущаповська Г.В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ущаповська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
19.
Олійник Г.І. Механізм взаємодії страхових компаній та банків на ринку фінансових послуг України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олійник Ганна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
20.
Запорозчук А.В. Міжнародно-правове регулювання поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Запорозчук Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
21.
Брацка М.В. Міфоісторичні, етнорегіональні та аксіологічні концепти прози польсько-українського пограниччя середини XIX століття [Дисертація] : дис. ...д-ра філол. наук : 10.01.03; 10.01.05 / Брацка Марія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
22.
Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Щербанюк Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013
23.
Філоненко Г.Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Філоненко Ганна Геннадіївна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
24.
Бишер Палестино-израильские отношения в контексте ближневосточного урегулирования [Дисертація] : Дис. ... канд. полит. наук : 23.00.04 / М.А. Бишер Аларадж ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : [б. и.], 2014
25.
Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex