Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Дворщенко К.О. Біохімічні механізми функціонування печінки та підшлункової залози в умовах тривалої шлункової гіпохлоргідрії [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Дворщенко Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
2.
Олійник Б.М. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
3.
Іщук Н.М. Демасифікація інформаційно-комунікаційних потоків українських мережевих мас-медій [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.07 / Іщук Наталія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
4.
Довга Т.М. Економіко-екологічна ефективність рециклінгу твердих побутових відходів [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Довга Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ, 2014
5.
Брижнік В.М. Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юргена Габермаса [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Брижнік Віталій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
6.
Марущак Н.В. Ефективність соціальної відповідальності ТНК [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Марущак Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
7.
Полісученко А.Ю. Інтерактивність у телевізійному мовленні України: теорія і практика [Дисертація] : дис. .... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Полісученко Анна Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014
8.
Пащенко О.Г. Історіософські концепції ars poetica О. Ольжича в контексті "Празької школи" [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пащенко Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2013. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство))
9.
Мудра І.М. Маркетингові стратегії сучасних громадсько-політичних газет України [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Мудра Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014
10.
Скляренко О.О. Політика США щодо Куби: формування та основні принципи (початок 1990-х-2008 р.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Скляренко Олеся Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
11.
Вавженчук С.Я. Проблеми захисту і охорони конституційних трудових прав працівників в умовах ринкової економіки [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вавженчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Київ, 2014
12.
Обушенко О.М. Проблеми охорони праці в умовах ринкової економіки [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Обушенко Олександр Миколайович ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2014
13.
Степанова А .А. Рефлексии о фаустовской культуре в литературном процессе Европы и США 1920-1930-х гг.: эстетика, поэтология, типология. [Дисертація] : дис. ... д-ра филол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Степанова Анна Аркадьевна ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Київ, 2014
14.
Поштар Є.Л. Розвиток інституцій фінансової інтеграції Європейського Союзу [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Поштар Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
15.
Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
16.
Мазурик О.В. Соціальний аудит як сучасна діагностична технологія в управлінській практиці України [Дисертація] : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Мазурик Олег Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
17.
Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
18.
Радзивілюк В.В. Теоретичні проблеми запобігання банкрутству (неспроможності) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Радзивілюк Валерія Вікторовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
19.
Войтов С.Г. Трансформація митно-тарифного регулювання України в умовах інтернаціоналізації національної економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Войтов Сергій Геннадійович ; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ, 2014
20.
Василенко О.С. Уніфікація правил електронної комерції в рамках ЮНСІТРАЛ [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Василенко Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
У статті досліджується питання уніфікації норм міжнародного приватного права в рамках ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю, визначення ролі ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю, визначення ролі ЮНСІТРАЛ у сприянні використанню сучасних методів передачі даних і в забезпеченні визначеності відносно використання таких методів у міжнародній і внутрішній електронній торгівлі.
21.
Тарануха І.Ю. Управління проблемними кредитами банків в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тарануха Інні Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,