Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Inferno of choices [Книга] : Poles and the Holocaust / ed.: S. Rejak, E. Frister ; [transl. from the Polish: E. Golebiowska]. – Warsaw : Oficyna wydawnicza RYTM, 2011. – 318, [1] p. – Index: p. 313-319. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-83-7399-490-4
2.
Mastering english grammar [Книга] : навч. посібник з граматики англійської мови : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / уклад. Л.М. Білас. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Логос, 2010. – 192 с. – Бібліогр.: с. 192. – ISBN 978-966-171-254-5
3.
Petlura - Konowalez - Bandera von Moskau ermordet [Книга] : [Samml.]. – Munchen : Ukrainischer Verlag in Munchen, 1962. – 80 S.
4.
Bilas L. Reading on America [Книга] : навч. посіб. / [Lilia Bilas] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. – Київ : [Логос], 2012. – 165, [2] с. : іл. – Авт. зазн. на обкл. кн. – Бібліогр.: с. 163. – ISBN 978-966-171-524-9
5.
Russischer Kolonialismus in der Ukraine [Книга] : Berichte und Dokumente : [Samml.]. – Munchen : Ukrainischer Verlag in Munchen, 1962. – 447 S., [12] арк. фотогр.
6.
Thin films and nanostructures [Книга]. – Amsterdam [etc.] : Elsevier, Academic press. – ISBN 978-0-12-37697-0
7.
Zbornik predavanj [Книга] : 48. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, 2.-13.7.2012 / Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko ; Center za slovenscino kot drugi/tuji jezik ; [uredil Aleksander Bjelcevic ; povzetke prevedel Donald F. Reindl]. – Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012. – 138 s. : іл. – ISBN 978-961-237-511-9
8.
Акафіст Пресвятій Богородиці на честь її ікони "Скоропослушниця" [Брошура] / [видано за підтр. А.М. Мацоли ; літ. ред. О. Мирончук]. – Київ : [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2012. – 31, [1] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета. – ISBN 978-966-7567-92-7
9.
Холод О.В. Англійське дієслово в таблицях [Книга] : [посібник] / О.В. Холод. – Харків : Основа, 2013. – 78, [2] с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 1 (121)). – ISBN 978-617-00-1669-0
10.
Толстой Л.Н. Анна Каренина [Книга] : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6034-1
11.
Толстой Л.Н. Анна Каренина [Книга] : роман : в 8 ч. / Лев Толстой ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6035-8
12.
Мирошніченко А.Л. Аудіювання - це цікаво [Книга] : [посібник] / А.Л. Мирошніченко, В.В. Кончіч, Ю.Г. Лайко. – Харків : Основа, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 112. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (120)). – ISBN 978-617-00-1658-4
13.
Хромова О.Л. Батьківські збори. 10-11 класи [Книга] / Оксана Хромова ; [упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко, Н. Чернякова ; ред. рада: Л. Шелестова, Н. Чиренко, М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 109, [3] с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-774-1
14.
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы [Книга] : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6045-7
15.
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы [Книга] : роман : в 2 т. / Федор Достоевский ; [примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6046-4
16.
В помощь составителям сводного каталога старопечатных изданий кирилловского и глаголического шрифтов [Брошура] : метод. указания. – Москва : [Государственная библиотека СССР имени В.И. Ленина]
17.
Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Тарас Бульба [Книга] / Николай Гоголь ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 361, [5] с. – Примеч.: с. 359-361. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6030-3
18.
Грицько-Цяпка Вибрані поезії [Книга] / Дмитро Грицько-Цяпка. – Львів : Кобзар, 2011. – 103, [1] с. : іл. – До 90-річчя від дня народження Дмитра Грицька-Цяпки. – ISBN 966-559-173-8
19.
Шевело Л. Вибрані поезії в двох томах [Книга] / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар. – ISBN 966-559-162-2
20.
Шевело Л. Вибрані поезії в двох томах [Книга] / Лідія Шевело. – Львів : Кобзар. – ISBN 966-559-187-8
21.
Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори [Книга] / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-565-2
22.
Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори [Книга] / Григорій Казьмирчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
23.
Казьмирчук Г.Д. Вибрані твори [Книга] / Григорій Казьмирчук ; [наук. ред. Ю.В. Латиш] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : УкрСІЧ. – ISBN 978-966-171-565-2
24.
Батаева Е.В. Видимое общество. Теория и практика социальной визуалистики [Книга] : монография / Батаева Екатерина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Народная украинская акад. – Харьков : ФЛП Лысенко И.Б., 2013. – 348, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 326-348. – ISBN 978-966-1681-02-5
25.
Гула Р.В. Витоки та роль радянського патріотизму у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (на матеріалах України) [Книга] : монографія / Руслан Гула. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – 515, [1] с. – Посилання: 458-502. – ISBN 978-966-8856-67-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex