Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Литвин А.Є. Бізнес-моделі ТНК на світовому ринку інформаційних технологій [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Литвин Аліна Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
2.
Кушнір В.Г. Господарсько-побутова адаптація українців південно-західного степу і Нижнього Подунав"я (друга половина XIX - перша половина XX ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Кушнір В"ячеслав Григорович ; М-во освіти і наук України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013
3.
Мостова Н.М. Закономірності формування хімічного складу і якості води в умовах теплового навантаження (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Мостова Ніна Михайлівна ; М-во надзв. ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. наук.-дослід. гідрометеорол. ін-т. – Київ, 2013
4.
Лобовик Б.С. Застосування міжнародним комерційним арбітражем ненаціонального матеріального права [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лобовик Борис Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
5.
Николаева А.В. Изменчивость и жизнеспособность juniperus excelsa bieb. в Крыму [Дисертація] : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Николаева Александра Викторовна ; Нац. акад. наук Украины, Донец. ботан. сад. – Донецк, 2013
6.
Піменова О.В. Інституційне забезпечення форм господарювання в системі аграрних відносин [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Піменова Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
7.
Круль С.М. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування розбоїв [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Круль Святослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
8.
Листвак Г.Б. "Книга художника": проблеми видавничого втілення [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Листвак Галина Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Укр. акад. друкарства, Каф. видав. справи і редагування. – Львів, 2013
9.
Хайрова Н.Ф. Лингвистические технологии идентификации знаний в слабоструктурированной текстовой информации [Дисертація] : дис. ... д-ра техн. наук : 10.02.21 / Хайрова Нина Феликсовна ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". – Харьков, 2013
10.
Коцеруба О.М. Лінгвістичні ідеї Данте і їх вплив на європейське мовознавство [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Коцеруба Ольга Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
11.
Кравченко Н.П. Міжнародно-правовий аспект охорони безспірних цивільних прав у нотаріальній діяльності дипломатичних представництв [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кравченко Наталія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
12.
Кухаренко О.В. Моделювання лінійно-розподілених динамічних систем з післядією [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Кухаренко Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
13.
Ульянов К.Є. Монополізація ринків та її регулювання в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ульянов Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки, Київ нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2013
14.
Кобчінська О.І. Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джеллуна [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кобчінська Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
15.
Паримський І.С. Національна преса - суспільна домінанта інформаційного простору демократичної держави [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Паримський Ігор Святославович ; М-во освіти і наук, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
16.
Огар Е.І. Новітня українська дитяча книга: соціокультурний, комунікативний і видавничий виміри [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Огар Емілія Ігорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Київ, 2013
17.
Склярук І.П. Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості) [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Склярук Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
18.
Лисенко О.М. Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м"язової діяльності [Дисертація] : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Лисенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2013
19.
Новіков Д.О. Особливості правового регулювання праці медичних працівників [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Новіков Денис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013
20.
Гончарук Є.Л. Поезія українського бароко: концептуальний простір [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гончарук Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
21.
Огринчук О.П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Огринчук Олександра Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2012
22.
Марушева О.А. Поєднання централізованого та локального правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марушева Олександра Анатоліївна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезп. інноваційного розвитку. – Харків, 2013
23.
Осьодло В.І. Психологічні засади професійного становлення суб"єкта військово-професійної діяльності [Дисертація] : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Осьодло Василь Ілліч ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013
24.
Левков І.В. Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовищах [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Левков Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
25.
Полякова А.І. Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків "Кореспондент", "Український тиждень", "Фокус", "Главред") [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Полякова Анастасія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex