Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Городжа К.А. Автоматизована система статистичної віброударної діагностики електротехнічного обладнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Городжа Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013
2.
Степанець О.В. Автоматична система регулювання температури первинної пари прямоточного котлоагрегата зі змінними режимами роботи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Степанець Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
3.
Гече Ф.Е. Аналіз дискретних функцій та синтез логічних схем у штучному нейробазисі [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Гече Федір Елемирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
4.
Трубаров І.В. Аналіз мікрохвильових антен на смужкових лініях і діелектричних резонаторах при їх ортогональній взаємній орієнтації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Трубаров Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
5.
Акбаш К.С. Асимптотична поведінка екстремальних значень випадкових векторів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Акбаш Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
6.
Сахно Л.М. Асимптотичні та спектральні методи для статистичного оцінювання випадкових процесів та полів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сахно Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
7.
Турка Т.В. Будова напівгруп відповідностей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Турка Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
8.
Гладких В.М. Виділення рукописного тексту на зображеннях бланків поштової документації для оптимізації технологічних процесів оброблення пошти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гладких Валерій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
9.
Баранов І.В. Визначення параметрів комбінованого відвалоутворення на залізорудних кар"єрах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Баранов Ігор Вячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013
10.
Сегеда О.В. Вимірювання температури мікрооб"єктів за допомогою спектру комбінаційного розсіювання світла [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Сегеда Олег Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
11.
Шолох Д.О. Високовольтні магнітно-напівпровідникові генератори з новими вузлами компресії мікро- і наносекундних імпульсів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Шолох Дмитро Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012
12.
Пагіря О.М. Відносини між ОУН(б) і УПА та збройними силами Угорщини в 1942-1945 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пагіря Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
13.
Філоненко С.О. Гендерний дискурс сучасної української масової літератури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Філоненко Софія Олегівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013
14.
Долгоновська Л.Г. Громадські об"єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Долгоновська Людмила Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
15.
Щегель Г.О. Деформування та руйнування пластин із композиційних матеріалів при ударному навантаженні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Щегель Ганна Олексіївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка. – Київ, 2013
16.
Ключникова А.І. Динаміка імунної відповіді при внутрішньомозковому введенні алогенних клітин у мишей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Ключникова Антоніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
17.
Алексашина Ю.Б. Договір в приватному праві як регулятор суспільних відносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Алексашина Юлія Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
18.
Трохименко В.І. Еволюція ринку банківських послуг за умов глобалізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Трохименко Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
19.
Саєнко Л.О. Еволюція структури і фазового складу гранітоїдів і кварциту при опроміненні прискореними електронами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Саєнко Лариса Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрофізики і радіац.технологій. – Харків, 2013
20.
Мальований А.М. Екологічно безпечні технологічні процеси іонообмінно-біологічного очищення стічних вод від амонійного азоту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Мальований Андрій Мирославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013
21.
Окс М.М. Економіко-організаційні основи створення та розвитку спільних підприємств [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Окс Міхаель Маттіас ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. ринку та економіко-екол. дослідж. – Одеса, 2013
22.
Рожновська І.Ю. Електродинамічне моделювання МІМО-каналу з урахуванням поляризаційних властивостей антен [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Рожновська Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
23.
Тищенко А.А. Електромагнітний метод та пристрій для контролю глибини механічного зміцнення металевих циліндричних виробів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Тищенко Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
24.
Скляренко О.Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань Інгеборг Бахманн [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скляренко Олеся Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
25.
Щерба М.А. Закономірності локальних підсилень електричного поля в діелектричному середовищі з провідними близько розташованими включеннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Щерба Максим Анатолійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,