Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Антосяк П.П. Аналіз та оптимізація нечітких моделей колективного ординального експертного оцінювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Антосяк П.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
2.
Пономарьов В.Д. Аналіз та оптимізація стохастичних систем з повторними викликами і керованою інтенсивністю обслуговування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пономарьов В.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011
3.
Колобов С.О. Аналіз та синтез систем управління конвергентних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Колобов С.О. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011
4.
Осіпчук Т.М. Аналітичні та геометричні властивості узагальнено опуклих множин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Осіпчук Т.М. ; НАНУ, Ін-т математики. – Київ, 2011
5.
Лаврик О.Д. Антропогенні ландшафти річища та заплави Південного Бугу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Лаврик О.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011
6.
Шавьолкін О.О. Багаторівневі перетворювачі частоти з покращеними енергетичними показниками [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Шавьолкін О.О. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011
7.
Макушенко О.С. Біологічні властивості актуальних штамів бактерій роду Staphylococcus [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. медичних наук : 03.00.07 / Макушенко О.С. ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. – Київ, 2011
8.
Макаренко О.А. Біохімічні механізми остеотропної дії флавоноїдів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Макаренко О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011
9.
Шейко Н.Л. В"язкопружні властивості льоду в околі точки плавлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Шейко Н.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
10.
Олійник В.В. Вдосконалення методів оптимального прийому багатопозиційних сигналів в системах LTE [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Олійник В.В. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011
11.
Наорс Вдосконалення механізмів резервування канальних ресурсів широкосмугових систем безпроводового зв"язу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.12.02 / Наорс І. Анад ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
12.
Вейсова В.Е. Відродження духовної культури кримських татар (на прикладі театрального і декоративно-прикладного мистецтва 1990-2010 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Вейсова В.Е. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011
13.
Скрипник Ю.В. Вплив розмірності системи на перебудову спектрів елементарних збуджень у домішкових кристалах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Скрипник Ю.В. ; НАНУ ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011
14.
Пікус А.Ю. Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Пікус А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011
15.
Косянчук О.О. Генеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI-XX століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Косянчук О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
16.
Сіріньок-Долгарьова Глобалізація світового новинного дискурсу (на прикладі англомовних інтернет-медіа США, Великобританії, Індії та Австралії) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Сіріньок-Долгарьова К.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
17.
Полякова Г.П. Деонтологічна підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Полякова Г.П. ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2011
18.
Бунькова Е.Ю. Дифференциально-геометрические задачи теории сигма-функций и приложения [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Бунькова Е.Ю. ; Математический ин-т им. В.А. Стеклова ; РАН. – Москва, 2011
19.
Брижак О.В. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.02 / Брижак О.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011
20.
Сирадоєва О.О. Екстраполяція поезії Є. Плужника, І. Дніпровського та Юліана Шпола в експериментальну прозу 20-х років XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сирадоєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
21.
Побережець І.І. Електроакустичний вимірювальний комплекс експрес-контролю якості рослинних соків [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Побережець І.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011
22.
Привалова С.Ф. Журнали "Українська хата" (Київ, 1909-1914) та "Нова Україна" (Прага, 1922-1928) як головні репрезентанти ідейного наповнення та особливостей публіцистики Микити Шаповала [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Привалова С.Ф. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
23.
Анзін В.О. Забезпечення якості послуг передачі мультимедіа мережами нового покоління [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Анзін В.О. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2011
24.
Бутенко Е.О. Захист водних об"єктів шляхом використання синтетичних аніонних глін (на прикладі м. Маріуполя) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бутенко Е.О. ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2011
25.
Москалик В.В. Зв"язок мови та дії як предмет сучасної лінгвістичної філософії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москалик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex