Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Богушевська Н.В. Автоматизація синтезу сітьових дискретно-подійних імітаційних моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Богушевська Н.В. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
2.
Хамза Алі Юсеф Альшавабкех Автоматизація структурного синтезу мікроелектромеханічних систем та аналіз їх динаміки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хамза Алі Юсеф Альшавабкех ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011
3.
Алексєєв М.О. Автоматизований контроль параметрів об"єктів управління на основі перебудованих спектральних операторів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Алексєєв М.О. ; МОНУ ; Держ. вищий навчальний заклад "Національний гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
4.
Лисенко С.М. Адаптивна інформаційна технологія діагностування комп"ютерних систем на наявність троянських програм [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лисенко С.М. ; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2010
5.
Теремко В.В. Аналіз політики як чинник демократичної трансформації сучасного суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. каук : 23.00.02 / Теремко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
6.
Храпійчук Г.В. Бародифузія у медико-біологічних об"єктах і молекулярних рідинах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Храпійчук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
7.
Шиман Л.М. Безпека процесів виробництва та використання на гірничих підприємствах емульсійних вибухових речовин марки "ЕРА" [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.01 / Шиман Л.М. ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
8.
Савчук О.М. Білок-білкові взаємодії в механізмах регуляції гемостазу за патологічних станів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Савчук О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
9.
Сіданіч М.О. Біхевіоралізм як класична політична теорія та його вплив на розвиток політичної науки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.01 / Сіданіч М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
10.
Печерний В.А. Виникнення, розвиток та зникнення детермінованого хаосу в маятникових і електропружних системах з обмеженим збудженням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Печерний В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
11.
Троценко Є.О. Високовольтні малогабаритні вводи з повітряно-комбінованою ізоляцією для мобільних лабораторій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Троценко Є.О. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011
12.
Янчук А.В. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Янчук А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
13.
Пахомова А.О. Вплив кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Пахомова А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
14.
Прибитько І.Ю. Вплив перерізки пілоричної гілки переднього стовбура блукаючих нервів на евакуаторну функцію шлунка у собак [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Прибитько І.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010
15.
Линчак О.В. Вплив похідного малеіміду на стан печінки та кишечнику щурів у нормі та за умов хімічно-індукованого канцерогенезу товстої кишки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Линчак О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
16.
Гриценко Л.М. Генотипові та фенотипові ознаки вірулентності вірусів ЕСНО [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.06 / Гриценко Л.М. ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; МОЗ України. – Київ, 2011
17.
Омельченко А.М. Геологічна позиція та формаційна приналежність сублужних базитових дайкових комплексів східної частини Волинського мегаблоку Українського щита [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.01 / Омельченко А.М. ; КНУТШ, Геологічний факультет. – Київ, 2011
18.
Олещенко А.В. Геосистемні засади оптимізації територіальної організації біосферних заповідників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Олещенко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
19.
Броницька Н.А. Глобальна розмірність напівдосконалих кілець [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Броницька Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
20.
Петрова М.А. Дезактивація рідких радіоактивних відходів, що містять Cs-137 та Sr-90, модифікованими глинистими сорбентами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Петрова М.А. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
21.
Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дзера Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
22.
Іващенко Т.О. Державний соціально-економічний захист населення в умовах ринкової трансформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Іващенко Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
23.
Войціцька І.В. Державно-політична діяльність П. Постишева в УСРР (1923-1937 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Войціцька І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
24.
Данильчук Є.Л. Деформування та міцність мультифіламентних полімерних систем в умовах статичного короткочасного та тривалого навантажень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Данильчук Є.Л. ; Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАНУ. – Київ, 2010
25.
Балабанова Т.В. Динаміка та похибки дворамкового динамічно настроюваного гіроскопа з однокільцевою схемою складання при прискореннях основи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Балабанова Т.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex