Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Кушнір В.П. Абсолютна стійкість розв"язків лінійних параболічних диференціально-різницевих рівнянь [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.02 / Кушнір В.П. ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2010
2.
Теремко В.В. Аналіз політики як чинник демократичної трансформації сучасного суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. політичних наук : 23.00.02 / Теремко В.В ; КНУТШ. – Київ, 2010
3.
Осташ Н.І. Асиметрія канадсько-американських відносин у постбіполярному світі [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Осташ Н.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011
4.
Храпійчук Г.В. Бародифузія у медико-біологічних об"єктах і молекулярних рідинах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Храпійчук Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
5.
Сіданіч М.О. Біхевіоралізм як класична політична теорія та його вплив на розвиток політичної науки [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Сіданіч Максим Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010
6.
Решетуха Т.В. Видавнича справа Тернопілля кінця XIX - першої третини XX століття (на матеріалі україномовних видань) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Решетуха Т.В. ; МОНУ ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
7.
Оришечко Т.А. Відтворення вигукової лексики в художньому перекладі (англо-український та українсько-англійський напрямки) [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.16 / Оришечко Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
8.
Арутюнян Л.В. Вірменська Церква в Криму : історія та національно-релігійна ідентичність [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Арутюнян Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
9.
Атамась Н.О. Вплив молекул розчиненої речовини на локальну структуру молекулярних та іонних розчинів [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Атамась Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
10.
Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011
11.
Іващенко Т.О. Державний соціально-економічний захист населення в умовах ринкової трансформації [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Іващенко Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
12.
Гребеньова В.О. Дитяча субкультура українців другої половини ХХ - початку ХХІ ст. (на матеріалах Вінниччини) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Гребеньова В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
13.
Курбан О.В. Діагностика та моделювання PR-процесів [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Курбан О.В. ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2010
14.
Злочевська М.В. Діалогічність як методологічна основа гуманітарного пізнання [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.02 / Злочевська М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
15.
Фенно І.М. Екологічні питання в контексті сучасного християнства (філософсько-релігієзнавчий аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.11 / Фенно І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
16.
Гудима А.О. Етологічні поеми Тараса Шевченка. Сенсовий метатекст [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гудима А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
17.
Пастущак Т.Й. Жанрова семантика дилогії "Гуси-лебеді летять", "Щедрий вечір" Михайла Стельмаха [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пастущак Т.Й. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011
18.
Подолюк С.М. Жіночі персонажі українського весільного фольклору: етноісторична обумовленість [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Подолюк С.М. ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010
19.
Гладкова Г.П. Когнітивно-дискурсивна вмотивованість абстрактних іменників із суфіксом- ness (на матеріалі британської художньої прози XVIII-XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.04 / Гладкова Г.П. ; КНУТШ, Інститут філології. – Київ, 2010
20.
Пшеничнюк Д.В. Колізійний принцип тісного зв"язку у міжнародному приватному праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Пшеничнюк Д.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2011
21.
Радченко Д.С. Конформаційно обмежені циклобутановмісні і ахіральні аналоги природних амінокислот [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Радченко Д.С. ; КНУТШ, Хімічний ф-т, Кафедра органічної хімії. – Київ, 2011
22.
Книш С.В. Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі з нелегальною міграцією [Дисертація] : дис. ... [канд. юрид. наук] : 12.00.11 / Книш С.В. ; Волинcький нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010
23.
Пшенична Т.О. Мовленнєвий вплив на емоції адресата інтерв"ю [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Пшенична Т.О. ; Нац. техн. ун-т України, "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010
24.
Паливода К.О. Модуляція шляхів апоптозу за участі фулеренів С60 у нормальних та трансформованих Т- лімфоцитах [Дисертація] : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.04 / Паливода К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
25.
Карташова Т.В. Окиснення моноксиду карбону та вуглецю на багатокомпонентних каталізаторах на основі купруму, кобальту та феруму [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Карташова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,