Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Сидоренко Г.Г. Аналіз механізмів формування біоелектричної активності кори головного мозку та гіпокампа щурів за умов довготривалого стресу [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Сидоренко Г.Г.; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. – Дніпропетровськ, 2009
2.
Кобилінська Н.Г. Аналіз функціонального шару органокремнеземів із закріпленими кислотними та основними групами методом кондуктометрії [Дисертація] : дис. ...канд. хім. наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Кобилінська Н.Г.; КНУТШ. – Київ, 2009
3.
Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) [Дисертація] : дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Соболєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
5.
Хромець О.Л. Виборчі технології як чинник політичних трансформацій у пострадянських країнах (на прикладі України та Росії) [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Хромець О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2009
6.
Бережний С.Д. Відповідальність за умисне вбивство з корисливих мотивів за кримінальним законодавством України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид наук : 12.00.08 / Бережний С.Д.; КНУТШ. – Київ, 2009
7.
Шліхар Т.О. Відтворення домінантних мовленнєвих актів в українських перекладах англомовної драми [Дисертація] : дис. ... канд. філол наук.: 10.02.16 / Шліхар Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
8.
Кам"янець А.Б. Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук :10.02.16 / Кам"янець А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
9.
Задорожна Г.О. Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за фізіологічних умов та умов стресу [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук. : 03.00.13 / Задорожна Г.О.; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2009
10.
Савелко Т.В. Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських послуг України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савелко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
11.
Тубальцева І.І. Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за умов дії засобів з антиоксидантними властивостями [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Тубальцева І.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
12.
Яцик І.С. Гранична ситуація екзистенції вчинку: повнота екзистенції у філософії Ніколо Аббаньяно та "людина на межі" Карла Ясперса [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Яцик І.С.; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франко. – Житомир, 2009
13.
Стратулат Н.В. Дериваційні та семантичні неологізми в лексичній системі української мови (на матеріалах тлумачного словника української мови в 20-томах) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук :10.02.01 / Стратулат Н.В.; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ, 2009
14.
Мамченко Н.В. Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Мамченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
15.
Шабуніна В.В. Еволюція західноєвропейського приватного права (історико-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шабуніна В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
16.
Гримська М.І. Еволюція зовнішньої політики КНР в умовах реалізації стратегії "чотирьох модернізацій" [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гримська М.І.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2009
17.
Кочегарова С.І. Еволюція поетичної творчості Казимєжа Вєжинського (віталізм, катастрофізм, універсалізм) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Кочегарова С.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Трохименко Н.В. Експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування протипухлинної вакцини з інтерфероном різного походження (експериментальні дослідження) [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.09 - імунологія / Трохименко Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
19.
Гуріна Д.П. Експертна профілактика: становлення та перспективи розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.09 / Гуріна Д.П.; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Донец .юрид. ін-т. – Донецьк, 2009
20.
Легін Л.М. Законодавчий процес в Україні та його вдосконалення [Дисертація] : канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Легін Л.М.; М-во внутр. справ України; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2009
21.
Турчин Є.В. Збіжність зображень випадкових процесів у вигляді рядів, породжених вейвлетами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Турчин Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
22.
Зеленський О.В. Індекси матриць показників [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук.Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Зеленський О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
23.
Мартиш Є.В. Іонізаційно-релаксаційні процеси в багатокомпонентній та гетерофазній плазмі [Дисертація] : дис. ... доктора фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.08 - фізика плазми / Мартиш Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Гродзинська О.Ю. Конструктивно-географічний аналіз сприйняття ландшафтів і регіонів України [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Гродзинська О.Ю. – Київ, 2009
25.
Костенко М.В. Лінійна та культурно-цивілізаційна парадигми в обгрунтуванні сценаріїв майбутнього (соціально-філософський аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Костенко М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex