Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Савостьянова М.В. Аксіологічні основи критики парадигмальної науки [Дисертація] : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Савостьянова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2.
Іващук А.А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / Іващук А.А. ; КНУТШ , Ін-т журналістики. – Київ, 2009
3.
Заславский А.М. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида циркония, полученных излучением ОКГ [Дисертація] : Дисс. ... канд. хим. наук : спец.: 02.00.04 - физ. химия / Заславский А.М. : КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986
4.
Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое [Дисертація] : дис. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966
5.
Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое [Дисертація] : Дисс. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев
6.
Усатенко О.О. Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991-2006 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Усатенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
7.
Бадова Т.О. Вікові особливості впливу прекондиціонування на зміну скорочувальної функції ізольованого серця та активність ферментів плазматичної мембрани [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Бадова Т.О. ; Акад. мед. наук України ; Ін-т геронтології. – Київ, 2009
8.
Соломко А.А. Внешняя модуляция излучения ОКГ микроволновым сигналом с помощью линейного электрооптического эффекта [Дисертація] : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук / Соломко А.А. ; МВ ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1965
9.
Троценко О.В. Втрачені географічні об"єкти Дніпропетровської області: пошук та історико-географічний аналіз [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 / Троценко О.В. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ, 2009
10.
Галецкий Л.С. Геолого-геохимические особенности нового типа бериллиевого оруденения ( [Дисертація] : Дисс. ... канд.геол.-мин. наук / Л.С. Галецкий ; МВ ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко ; Мин. во геол. УССР, Киевский геологоразвед. трест. – Киев
11.
Галецкий Л.С. Геолого-геохимические особенности нового типа бериллиевого оруденения (гентгельвиновые руды) [Дисертація] : Дисс. ... канд. геол.-мин наук / Л.С. Галецкий Л.С. ; МВ ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко ; Мин. геол. УССР ; Киевский геологоразвед. трест. – Киев
12.
Шрамко П.П. Германиеносность железорудных месторождений Кременчугской и Правобережных магнитных аномалий [Дисертація] : Дисс. ... канд. геол.-мин. наук : спец. 133 - геол. и разведка месторождений полез. ископ. / П.П. Шрамко ; Мин-во геологии УССР ; Киевский геолого-развед. трест ; Кременчуг. геол. экспедиция. – Киев, 1968
13.
Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів [Дисертація] : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
14.
Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
15.
Головко І.В. Економічний аналіз фінансового стану підприємства [Дисертація] : Дис. канд. ... економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видамиекономічної діяльності) / Головко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
16.
Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Комар О.С. ; Уман. держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2009
17.
Савельев В.А. Исследование информативности радиотехнических систем [Дисертація] : Дисс. ... канд. техн. наук : спец. 20.00.19 - военная киб. / В.А. Савельев ; Киевское высшее инженерное радиотехн. училище ПВО. – Киев, 1974
18.
Стриха В.И. Исследование физических процессов в контакте металл-полупроводник [Дисертація] : Дисс. ...д-ра физ.-мат наук / В.И. Стриха ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев
19.
Стриха В.И. Исследование физических процессов в точечных диодах и их связи со свойствами полупроводника [Дисертація] : Дисс. ...д-ра физ.-мат наук / В.И. Стриха ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев
20.
Попов Ю.Д. Исследования по разработке и оптимизации методов устранения неоднозначности циклических измерений [Дисертація] : Дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.01 - техническая кибернетика и теория информации / Попов Ю.Д.; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981
21.
Новакова Н.О. Ідеї еволюції та революції в українській політичній думці кінця 19 початку 20 сторіччя [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.01 / Новакова Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
22.
Артамонова І.М. Інтернет-журналістика в Україні: еволюція, соціоінформаційний контекст, системні характеристики [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунвкацій: 27.00.01 / Артамонова І.М. ; Донец. нац. ун-т; Філологічний фак-т ; Каф-ра журналістики. – Київ, 2009
23.
Разіцький В.Й. Інформаційне забезпечення зовнішньополітичної діяльності США щодо країн Перської затоки (1945-1960 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Разіцький В.Й. ; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Борисова О.В. Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля [Дисертація] : Дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.13 - історія географії / О.В. Борисова ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009
25.
Литвиненко Н.І. Методика використання геопросторової інформації для підтримки прийняття рішення на здійснення пересування частин та підрозділів сухопутних військ [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук: 20.02.04 / Литвиненко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex