Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Мамонтова Т.В. Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі [Дисертація] : Дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.09 - імунологія / Мамонтова Т.В. ; Вищий держ. навч. заклад України "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2009
2.
Білун С.В. Асоціативні алгебри та алгебри Лі з обмеженнями на системи підалгебр і ідеалів [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Білун С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
3.
Курилюк В.В. Взаємодія п"єзоелектричних полів із двовимірним електронним газом у системі резонатор LiNbO3-шаруватий напівпровідник [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Курилюк В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Чередниченко А.М. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919- середина 1930-х рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Чередниченко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
5.
Питьовка О.Ю. Двосторонні методи дослідження крайових задач [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.02 - диференціальні рівняння / Питьовка О.Ю. ; Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2008
6.
Севастьянова І.В. Державні податки та повинності населення Російської імперії під час російсько-турецької війни 1735-1739 рр. [Дисертація] : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Севастьянова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
7.
Гопко Г.М. Екологічна публіцистика: світоглядний аспект (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Гопко Г.М. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009
8.
Юсько Л.С. Епідеміологія вірусу шарки сливи (plum pox virus) в Закарпатському регіоні [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Юсько Л.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
9.
Трофимчук О.Ю. Задачі оптимального керування для систем інтегро-диференціальних рівнянь параболічного типу з виродженням [Дисертація] : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 - системний аналіз та теорія оптимальних наук / Трофимчук О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
10.
Садовник О.О. Засоби масової комунікації та формування іміджу українського спорту (за матеріалами преси та сайтів інформаційної мережі Інтернет) [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Садовник О.О. ; Львівська наукова бібліотека ім. Василя Стефаника національної академії НАНУ, Відділення "Науково-дослідний центр періодики". – Львів, 2009
11.
Кононенко В.П. Звичаєва природа прецедентного характеру рішень Європейського суду з прав людини [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Кононенко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
12.
Софіна Л.В. Індивідуально-психологічні відмінності переживання почуття провини [Дисертація] : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Софіна Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
13.
Задоя К.П. Кримінальна відповідальність за перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право / Задоя К.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
14.
Чистякова А.С. Кримінально-правові аспекти відповідальності за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (ст.228 КК України) [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Чистякова А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
15.
Ільницька Я.В. Лексика грузинського походження в українській мові [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Ільницька Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
16.
Гринчишин Н.І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Гринчишин Н.І. ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008
17.
Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів (польська література) / Фрис І.Б. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009
18.
Фоміна Г.В. Німецькомовна драматургія 60-80-х рр. 20 ст.: своєрідність трасформації традиційних сюжетів та образів [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Фоміна Г.В. ; Кам"янець-Подільський національний ун-т Івана Огієнка, Каф-ра зарубіжної літератури. – Кам"янець-Подільський, 2009
19.
Садова Т.В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американськоїправової системи в контексті міжнародних стандартів [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний прцес та криміналістика; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність / Садова Т.В. ; Одеський державний ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2009
20.
Безпала О.В. Особливості розвитку ринку праці столичного суспільно-географічного району [Дисертація] : Дис. ... канд. геогр. наук. спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Безпала О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
21.
Ясинецька О.А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Ясинецька О.А. ; МОНУ ; Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2008
22.
Шуренков Г.В. Побудова оцінок моментів зміни [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Шуренков Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
23.
Влялько І.В. Правове регулювання державних закупівель в ЄС [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Влялько І.В. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
24.
Буздуган Я.М. Правові та організаційні основи фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право ; інформаційне право / Буздуган Ярослава Михайлівна ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2009
25.
Болховітінова А.Б. Припинення шлюбу за законодавством України [Дисертація] : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / А.Б. Болховітінова ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex