Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Коренєва А.А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.06 - вірусологія / Коренєва А.А. ; КНУТШ. – Киев, 2009
2.
Солощук Л.В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі [Дисертація] : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 - германські мови / Солощук Л.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
3.
Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Голік О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Якименко М.С. Високочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла / Якименко М.С. ; КНУТШ. – Киев, 2009
5.
Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України: історія та сучасність [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Школик І.В. ; Українська академія друкарства. – Львів, 2009
6.
Тищенко А.П. Геолого-геофізична модель нафтогазових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря (на прикладі площі Шмідта) [Дисертація] : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Тищенко А.П. ; КНУТШ. – Киев, 2009
7.
Тарасов А.В. Гетероароматичні В-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Тарасов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
8.
Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-,N-,S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості [Дисертація] : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Москвіна В.С. ; КНУТШ ; Хімічний фак-т ; Каф-ра органічної хімії. – Киев, 2009
9.
Ярошенко В.О. Дизайн та синтез поліфтороалкілвмісних пуринів та їх ізостерних аналогів [Дисертація] : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Ярошенко В.О. ; КНУТШ ; Хімічний фак-т ; Каф-ра органічної хімії. – Київ, 2009
10.
Нахлік Є.К. Доля - LOS - Судьба: Шевченко і польські та російські романтики [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. / Євген Нахлік : НАНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів, 2003
11.
Димитрова Л.В. Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.16 - екологія / Димитрова Л.В. ; НАНУ ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2009
12.
Борисенко М.В. Житло та побут міського населення України в умовах трансформації урбаністичного середовища в 20-30-х роках 20 ст. [Дисертація] : Дис. ... доктора історичних наук. Спец. 07.00.05 - етнологія / Борисенко М.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
13.
Воронюк О.Л. Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаративістський аналіз [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Воронюк О.Л. ; Житомирський державний ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2009
14.
Олійник С.М. Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника [Дисертація] : Дис. ... канд. філол. наук :10.01.01 - українська література / Олійник С.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009
15.
Феоктистов А.В. Малокутове розсіяння нейтронів з варіацією контрасту на магнітних рідинних системах [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Феоктистов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
16.
Сидоров Е.Н. Метод управляемой объектом реинженерии программного обеспечения авиационных тренажеров [Дисертація] : Дисс. канд. технических наук. Спец. 01.05.03 - математическое и программное обеспечение вычислительных машин и систем / Сидоров Е.Н. ; Национальный авиационный ун-т. – Киев, 2009
17.
Глибовець А.М. Методи побудови ефективних розподілених систем інтелектуального типу з використанням агентного підходу [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення автоматизованих машин і систем / Глибовець А.М. ; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Киев, 2009
18.
Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням AVO-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) [Дисертація] : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Кузьменко П.М. ; КНУТШ. – Киев, 2009
19.
Кудінович О.О. Міжнародний досвід оптимізації управління акціонерними товариствами в Україні в умовах геоекономічних викликів [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Кудінович О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009
20.
Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м.Києва із застосуванням геоінформаційних технологій [Дисертація] : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Диняк О.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
21.
Зайцева О.В. Нелінійні кінетичні моделі міжклітинної взаємодії [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Зайцева О.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009
22.
Давиденко Г.В. Німецька народна побутова казка: тематичні, структурно-композиційні та лінгвокультурні характеристики [Дисертація] : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Давиденко Г.В. ; КНУТШ ; Ін-т філології. – Киев, 2008
23.
Мотронюк О.В. Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України [Дисертація] : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Мотронюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Бахметьєва А.М. Особливості комунікативних функцій паблік рилейшнз в діяльності прес-служб установ освіти [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології / Бахметьєва А.М. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009
25.
Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Матусов Ю.П. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Киев, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,