Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
986001
  Шестопалов П. "Орловские епархиальные ведомости" о Русско-японской войне 1904 - 1905 гг. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 49-50
986002
  Швецов Г.К. "Орлы". / Г.К. Швецов. – Минск, 1978. – 159с.
986003
  Клименко О. "Орнамент бубнівського посуду" як одна з провідних мистецтвознавчих розвідок Єгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 222-229. – ISSN 2313-8505
986004
  Литовченко Елена "Орфей": супермаркет экскурсионных туров по России / Литовченко Елена, Пинчук Андрей // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 68-69 : Фото
986005
   "Орю свій переліг... та сію слово" : шевченкознавча монографія / [Л.М. Задорожна, Ю.Б. Дядищева-Росовецька, С.В. Задорожна та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ. і шевченкознавства. – Київ : Логос, 2012. – 514, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-538-6
986006
  Машкін Алєксандр "Осанна в вышних Богу, а на земли - мир!" : (або деякі роздуми з приводу святкування у Києві 1020-річчя Хрещення Русі) / Машкін Алєксандр, Войцеховський Юрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 1-8
986007
   "Осветительные приборы конца XVII - начала XX века. – Л, 1975. – 55с.
986008
  Ніколенко К. "Освідчення " З Миколи Заболоцького // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 110-113


  Твори учасників конкурсу відповідно до зайнятих ними призових місць. Вірші.
986009
  Зарахович Я.А. Орленок / Я.А. Зарахович. – М, 1961. – 208с.
986010
  Белый В. Орлёнок : песня о молодом партизане / В. Белый ; слова Я. Шведова ; худ. И. Тимофеев. – Москва : Изд. 1-й образцовой тип., 1943. – 16 с.
986011
  Шуф П.Е. Орленок из Ташкента / П.Е. Шуф, А.Г. Меламед. – Ташкент, 1979. – 96 с.
986012
  Евтушенко А.Г. Орленок красного Хопра / А.Г. Евтушенко. – Волгоград, 1966. – 64с.
986013
  Шведов Я.З. Орленок. / Я.З. Шведов. – Москва, 1960. – 119с.
986014
  Сушко О.Н. Орленок. / О.Н. Сушко. – Магадан, 1966. – 144с.
986015
  Швецков Ю.И. Орленок. / Ю.И. Швецков. – Элиста, 1970. – 111с.
986016
  Мар"ясов М. Орленя / М. Мар"ясов, 1943. – 26 с.
986017
  Зарічна С.А. Орленя / С.А. Зарічна. – К, 1946. – 92с.
986018
  Конецкий Ю.В. Орлец. Стихи. / Ю.В. Конецкий. – Москва, 1983. – 48 с.
986019
  Селянський Любомир [Петришин І.] Орлєаньска дівчина : Історичне оповіданє про француску героїню Іванну Д"Арк / Написав Любомир Селянський [псевд.]. – У Львові (Львів) : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З дpук. М. Білоуса, 1912. – 45, [1] с., іл. – (Виданє Руського Товариства педагогічного ; Ч. 153)


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
986020
  Крушельницький А. Орли : комедія в 4 діях / Антін Володиславич [псевд.]. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1907. – 148, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки, сеp. 1; ; Ч. 110)
986021
  Крушельницький А. Орли : комедія в 4 діях / Антін Крушельницький. – 2-е вид. – Київ ; Відень ; Львів : Чайка, 1921. – 266 с.
986022
  Чопич Б. Орли вилітають рано / Б. Чопич. – Київ, 1968. – 159с.
986023
  Кучер В.С. Орли воду п"ють : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 279 с.
986024
  Іванченко Р.П. Орли клекотали про волю : Історичні оповідання / Раїса Іванченко. – Київ : Український центр духовної культури, 2004. – 320с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-628-101-5
986025
  Ананьев Г.А. Орлий клекот : Роман / Г.А. Ананьев. – Москва : Воениздат, 1988. – 382 с.
986026
  Ананьев Г.А. Орлий клекот : роман / Геннадий Ананьев ; [худож. Н.К. Кутилов]. – Москва : Воениздат
Кн. 2. – 1991. – 382, [1] с.
986027
   Орлик Петро Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 365-366. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
986028
  Кресін О. Орлик, Грабянка і народження хозарського міфу // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 490-498. – ISBN 5-7702-0821-X
986029
  Тардов М. Орлик. / М. Тардов. – К.Х., 1935. – 23с.
986030
  Журбелюк Галина Орликова Конституція і вияви ментальності українства ( До 300-ї річниці першої української Конституції) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 38-49. – ISSN 0869-3595
986031
  Рильський М.Т. Орлина сім"я / М.Т. Рильський. – Київ, 1955. – 180с.
986032
  Котельников П.Л. Орлиная вольность. / П.Л. Котельников. – Саратов, 1968. – 84с.
986033
  Салимов Байрам Орлиная высота : стихи / Байрам Салимов ; пер. с лезг. А.Скворцова. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 72 с.
986034
   Орлиная крепость (Арцваберд) Бабаева А.А.. – Москва, 1968. – 64 с.
986035
  Гомиашвили А.К. Орлиная почта / А.К. Гомиашвили. – Тбилиси, 1962. – 135 с.
986036
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – Москва, 1960. – 464с.
986037
  Бубеннов М. Орлиная степь / М. Бубеннов : Молодая гвардия, 1962. – 463 с.
986038
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – Москва, 1964. – 399с.
986039
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – Москва, 1979. – 384с.
986040
  Наливайко Б.М. Орлиная юность героев / Б.М. Наливайко. – Минск, 1985. – 255с.
986041
  Чілачава Р.Ш. Орлине міжгір"я / Р.Ш. Чілачава. – К., 1978. – 160с.
986042
  Бажов П.П. Орлине перо / П.П. Бажов. – Київ : ДЛВ, 1953. – 75 с.
986043
  Астаф"єв О. Орлине перо: монографія про Юрія Косача // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 91-95. – ISSN 0236-1477
986044
  Слободянюк Б.Й. Орлине серце : повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 127 с.
986045
  Подранецька Н. Орлиний злет Шевченкового духу : літературна гра для учнів 6-х класів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 2 с. обкл. - 3 с. обкл.
986046
  Караславов Г. Орлиний камінь / Г. Караславов. – К, 1966. – 132с.
986047
  Бубеннов М. Орлиний степ / М. Бубеннов. – К., 1961. – 384с.
986048
  Скляренко С.Д. Орлині крила : Комсомол Радянської України на фронтах Великої Вітчизняної війни / С.Д. Скляренко. – Київ : Молодь, 1948. – 80с. – (До 30-річчя ВЛКСМ)
986049
   Орлинное племя. – Свердловск, 1949. – 407с.
986050
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – М, 1963. – 392с.
986051
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – Владивосток, 1966. – 358с.
986052
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – Владивосток, 1971. – 376с.
986053
   Орлиное перо. – Свердловск, 1970. – 136с.
986054
  Абасил Магомед Орлиное перо : стихи : пер. с аварс. / Магомед Абасил. – Москва : Современник, 1985. – 95 с. – (Новинки "Современника")
986055
  Мартынов М.М. Орлиное племя / М.М. Мартынов. – Орел, 1963. – 71с.
986056
  Чуксин А. Орлиное племя / А. Чуксин. – Симферополь : Изд. "Крым", 1965. – 223 с.
986057
  Шведов Я.З. Орлиное племя : Стихи. Баллады. Песни / Я.З. Шведов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 95с.
986058
  Гофман Г.Б. Орлиное племя / Г.Б. Гофман. – Москва : ДОСААФ, 1974. – 208с.
986059
  Чудин Н.А. Орлиное племя / Н.А. Чудин. – Ставрополь, 1986. – 186с.
986060
  Слободянюк Б.Й. Орлиное сердце : повесть / Б.Й. Слободянюк. – Москва, 1963. – 101 с.
986061
  Губжев М. Орлиные перья / М. Губжев. – Москва, 1971. – 111 с.
986062
  Варавва И.Ф. Орлиные стаи / И.Ф. Варавва. – Москва, 1986. – 175с.
986063
  Горбунов Г.И. Орлиный взлет / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1964. – 192с.
986064
  Горбунов Г.И. Орлиный взлет / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1967. – 160с.
986065
   Орлиный колет Калева. – Таллин, 1946. – 16с.
986066
  Криванчиков Н.Г. Орлиный край : Стихи / Н.Г. Криванчиков. – М., 1956. – 79с.
986067
  Кондаков Г.В. Орлиный край / Г.В. Кондаков. – М, 1963. – 95с.
986068
  Криванчиков Н.Г. Орлиный край. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1953. – 80с.
986069
  Гагиев Б.В. Орлиный круг : стихи, поэма / Б.В. Гагиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1988. – 141с.
986070
  Зарицкий А.А. Орлиный родник : стихи / А.А. Зарицкий. – Москва : Художественная литература, 1965. – 160 с.
986071
  Федоровский Е.П. Орлиный услышишь там крик... / Е.П. Федоровский. – Москва : Мысль, 1968. – 158с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
986072
  Гаджикулиев Б. Орлиный утес : повесть / Б. Гаджикулиев; пер. с лезгин. Ю.Галкина. – Москва : Современник, 1974. – 95 с.
986073
  Джусуев С. Орлица : стихи и поэма / Сооронбай Джусуев; авториз. пер. с кирг. С.Поликарпова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 84 с.
986074
  Хонинов М. Орлица : стихотворения и поэмы / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1981. – 269 с.
986075
  Яременко В. Орлиця ("Шістдесятниці" Лідії Орел - 70) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 106-111. – ISSN 0130-6936


  [Лідія Орел випускниця філологічного факультету університету, деякий час працювала редактором наук.-виробничої кінолабораторії КДУ. Після диспуту "Про народні традиції" і участі в мітингу 22 травня 1968 р. її звільнив тогочасний ректор І.Т. Швець]
986076
  Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика : роман / Тимур Литовченко. – Харків : Фоліо, 2010. – 281, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. - Лауреат конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісен. лірики про кохання "Коронація слова – 2010". Урочиста відзнака "Кращий іст.-патріот. твір" від Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5332-9
986077
  Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика : роман / Тимур Литовченко. – Харків : Фоліо, 2012. – 281, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. - Лауреат (II премія) конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісенної лірики про кохання "Коронація слова - 2010". Урочиста відзнака "Кращий іст.-патріот. твір" від Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5987-1
986078
  Виленский А.В. Орлов А.В., Соколов М.С. Коммерция - торговое предпринимательство межотраслевые комплексы: организация и регулирование (российский и зарубежный опыт). - М.: Палеотип, 2008. - 356 с. : [рецензія] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 154-155. – ISSN 0042-8736
986079
   Орлов Иван Иванович Выставка живописи. Москва. 1979. – М., 1979. – 22с.
986080
   Орлов Игорь Михайлович. Выставка живописи. Москва. 1984. – М., 1984. – 29с.
986081
  Караславов Г. Орлов камък / Г. Караславов. – София, 1954. – 183с.
986082
   Орлова Галина Андреевна. Выставка произведений. Москва, 1975. – Москва : Советский художник, 1975. – 38 с.
986083
  Коцур В.А. Орлова Марія Андріївна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 71 : фото
986084
   Орлова Тетяна Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 350. – ISBN 978-966-439-754-1
986085
   Орлова Тетяна Володимирівна // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 56-61. – ISBN 978-617-7107-25-4
986086
  Казьмирчук Г. Орлова Тетяна Володимирівна // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С.144-148. – ISBN 978-617-7107-52-0
986087
  Федоров А.М. Орловская-кромская операция (1919 г.) / А.М. Федоров. – Москва, 1940. – 64с.
986088
   Орловская губерния в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 1918-1920 гг.. – Орел, 1963. – 296с.
986089
  Шевелева Г.М. Орловская областная писательская организация. / Г.М. Шевелева. – Орел, 1968. – 64с.
986090
  Пуховская Н.М. Орловская область : Автореф... канд.геогр.наук: / Пуховская Н.М.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1954. – 11л.
986091
   Орловская область. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула, 1977. – 340с.
986092
  Володарский А. Орловская порода : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 59-64. – ISSN 0131-8136
986093
  Свиридова Орловские говоры на территории Кыштовского района Новосибирской области (фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Свиридова м. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1953. – 22л.
986094
   Орловские голоса. – Тула, 1977. – 176с.
986095
   Орловские дали. – Тула, 1979. – 123с.
986096
  Чернов Н.М. Орловские литературные места / Н.М. Чернов. – 3-е изд., доп. – Тула, 1970. – 191с.
986097
   Орловский каторжный централ. – М., 1929. – 216с.
986098
  Шевелева Г.М. Орловский край в художественной литературе, в мемуарах и письмах писателей. / Г.М. Шевелева. – Орел, 1972. – 235с.
986099
   Орловский областной краеведческий музей. – Орел, 1966. – 100с.
986100
  Смирнов П.П. Орловский уезд в конце XVI века по писцовой книге 1594-5 г.г. / П. Смирнов; примеч. А.М. Гневушева. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], II, 335 с., 1 л. карт. – Библиогр. в предисл. и в примеч.


  Авт. предисл.: Гневушев, Андрей Михайлович (1882-1920) На тит. л. № 26910 дарственная надпись: Сергею Ивановичу от автора 1910 г.
986101
  Кучер В.С. Орлы воду пьют : роман / В.С. Кучер. – Москва : Советский писатель, 1969. – 292 с.
986102
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине : роман / М. Джумагулов. – Москва : Художественная литература, 1968. – 447 с.
986103
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1962. – 198с.
986104
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1965. – 443с.
986105
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1976. – 456с.
986106
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – 4-е изд., доп. – Алма-Ата, 1983. – 376с.
986107
  Цыркульников И. Орлы и лиры / И. Цыркульников. – Ташкент, 1969. – 62с.
986108
  Мирзаев А. Орлы и орлята : стихи / Абдул Мирзаев ; пер. с лакск. А.Зайца. – Москва : Советская Россия, 1967. – 112 с.
986109
  Панов Н.Н. Орлы капитана Людова / Н.Н. Панов. – Москва, 1963. – 542с.
986110
  Панов Н.Н. Орлы капитана Людова / Н.Н. Панов. – Москва, 1975. – 389с.
986111
  Боташев И.Ж. Орлы любят высоту : пьесы / И.Ж. Боташев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1985. – 382 с.
986112
  Симонов П.Ф. Орлы над кручей / П.Ф. Симонов. – Баку, 1958. – 120с.
986113
  Хонинов М. Орлы над степью : стихи / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1974. – 126 с.
986114
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом / Г.М. Марков. – М, 1967. – 200с.
986115
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом / Г.М. Марков. – М, 1975. – 200с.
986116
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом : повесть / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1985. – 240 с.
986117
  Валеев Я.Н. Орлы не покидают гнезд : роман / Я.Н. Валеев; пер. с башк. С.Кокоревой. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1975. – 400 с.
986118
  Латьева Л.В. Орлы остаются в небе / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1966. – 151с.
986119
  Латьева Л.В. Орлы остаются в небе / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1974. – 143с.
986120
  Жуков А.Н. Орлы остаются на памятниках / А.Н. Жуков. – Ульяновск, 1962. – 57с.
986121
  Асатиани М. Орлы умирают в небе : сказания, воспоминания, очерки : пер. с груз. / М. Асатиани. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 436 с.
986122
   Орлюк Олена Павлівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 350-351. – ISBN 978-966-439-754-1
986123
  Мопассан Ги де Орля / Мопассан Ги де. – Москва : Политиздат, 1991. – 125 с.
986124
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1952. – 588 с.
986125
  Жолдак О. Орлята / О. Жолдак. – Киев, 1953. – 80 с.
986126
  Абсалямов А.С. Орлята : роман : пер. с татар. / Абдурахман Абсалямов. – Київ : ДЛВ, 1955. – 508 с.
986127
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1957. – 568 с., [16] л. ил. : ил.
986128
   Орлята. – Л., 1962. – 206с.
986129
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил. Л. Голованова]. – Казань : Таткнигоиздат, 1963. – 532 с., [8] л. ил. : ил.
986130
   Орлята. – 2-е изд. – Л., 1965. – 192с.
986131
   Орлята. – Воронеж, 1970. – 255с.
986132
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил. Э. Урманче]. – Москва : Советский писатель, 1970. – 560 с. : ил., портр.
986133
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань, 1971. – 512 с.
986134
   Орлята. – Л., 1981. – 277с.
986135
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абдурахман Абсалямов ; пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань : Татарское книжное издательство, 1983. – 623 с. : ил.
986136
   Орлята Великой Отечественной.... – М., 1980. – 207с.
986137
  Веретенов В.И. Орлята из Белянки / В.И. Веретенов. – Хабаровск, 1989. – 59с.
986138
  Глухов М.С. Орлята набирают высоту / М.С. Глухов. – Казань, 1972. – 88с.
986139
  Тюриков В. Орлята Октюбря / В. Тюриков. – Ташкент, 1969. – 136с.
986140
  Давидзон Я.Б. Орлята партизанских лесов / Я.Б. Давидзон. – 3-е изд., доп. – К., 1990. – 194с.
986141
  Швецов Д.Ф. Орлята учатся летать / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1964. – 150с.
986142
  Кавуров А.Л. Орлята учатся летать / А.Л. Кавуров. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 206 с.
986143
  Купала Я. Орлятам : стихи / Янка Купала; пер. с белорус. – Москва : Детгиз, 1962. – 110 с.
986144
  Соколова Т.М. Орнамент - почерк эпохи / Т.М. Соколова. – Л., 1972. – 148с.
986145
  Ибрагимов М. Орнамент / М. Ибрагимов. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1963. – 40 с.
986146
  Тер-Акопян Орнамент / Тер-Акопян. – Ереван, 1973. – 98 с.
986147
  Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей : 100 таблиц с объяснительным текстом Н.Ф. Лоренца. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1899. – [174] c., 100 л. ил.
986148
   Орнамент и миниатюра в българските ръкописи от 15 - 18 век. – София, 1979. – 26с.
986149
  Гаврилов М.Ф. Орнамент киргиз Сусамыра / М.Ф. Гаврилов. – Ташкент, 1929. – 18 с.
986150
   Орнамент народов Западной Сибири. – Томск, 1992. – 150с.
986151
  Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. / Г.С. Маслова. – М., 1978. – 207с.
986152
  Герій Оксана Омелянівна Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Герій О.О.; МОіНУ. ЛАМ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
986153
  Туменас В. Орнамент тканих литовських народних поясів у кроскультурній перспективі: аналогія в етнолітичних культурах Давньої Європи // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 78-85. – ISSN 0130-6936
986154
  Кульчицька А.Я. Орнамент трипільської культури і українська вишивка XX ст. / Анна Кульчицька ; [упоряд. і ред. В.М. Трипачук] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1995. – 71, [3] с., [24] арк. іл. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-1092-3
986155
   Орнамент української вибійки. – Київ : Академія архітектури, 1950. – 91 с.
986156
  Трофимов А.А. Орнамент чувашской народоной вышивки / А.А. Трофимов. – Чебоксары, 1977. – 110с.
986157
  Чмыхов Н.А. Орнамент эпохи бронзы степной Украины как исторический источник в изучении первобытного мировоззрения : автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Чмыхов Н.А. ; АН СССР. Ин-т арехологии. – Киев, 1982. – 22 с.
986158
  Бернадська Н.І. Орнаменталізм прози М. Хвильового // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Ідеться про основні риси орнаментального стилю і особливості їх побутування у прозовій спадщині М. Хвильового.
986159
  Лях Т. Орнаменталізм прози Марка Черемшини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 33-37. – (Філологія ; Вип. 16)
986160
  Смольницька О. Орнаменталістика. Наївний вірш про святих. Ecce Heresiarcha - це Єресіарх. Відчитування. Конкіста. Пройти ініціацію. Марії-Антуанетті : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 265-271
986161
  Лашко Н.С. Орнаментальна виразність геометричних мотивів подільської вишивки та можливість їх застосування у сучасній квілт-геометрії (на основі етнографічної колекції Сіцинського Ю.Й. 1906 року Кам"янець-Подільського історичного музею) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 179-181
986162
  Гарнага В.М. Орнаментальна поетика "Блакитного роману" Гната Михайличенка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 67-73. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті подано аналіз рис орнаментальної поетики у "Блакитному романі" Гната Михайличенка. Орнаменталізм розглядається на рівні символічної, композиційної, ритмічної організації тексту
986163
  Бондар Є.М. Орнаментальна проза Гната Михайличенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 23-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  На прикладі творчості Гната Михайличенка розкривається специфіка орнаментального стилю, розглядається реалізація письменником основного принципу в композиції орнаментальної прози: паралелізм феноменального і ноуменального, що є вираженням однієї з ...
986164
   Орнаментальная гравюра XVII века в собрании Эрмитажа : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1986. – 63 с.
986165
   Орнаментальная гравюра ХУ1 века в собрании Эрмитажа. – Л., 1981. – 72с.
986166
  Жаворонкова М. Орнаментальне письмо буковинських рушників-переміток // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 63-67. – ISSN 2520-6419
986167
  Гонтова Л. Орнаментальні форми у творчості Густава Клімта // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПНУ, Київська дитяча ак. мистецтв. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-58.
986168
  Іваниш А. Орнаментально-композиційна система в оздобленні традиційного верхнього одягу населення Закарпаття міжвоєнного періоду // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 67-71. – ISSN 2520-6419
986169
  Филатова И.В. Орнаментальные традиции нижнеамурского неолита // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 88-95. – ISSN 1563-0102


  Епоха палеометалу
986170
  Климчук О. Орнаментами, зібраними Оленою Пчілкою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 16). – С. 12


  "У Новоград-Волинському розпочали вишивати 24-метровий рушник".
986171
  Макаренко М. Орнаментация української книжки ХVI-ХVIIст. : УНІК [Текст] / М. Макаренко. – Київ : [б. и.], 1926. – 70 с.
986172
  Щербань А.Л. Орнаментація кераміки Лівобережної України як знакова система (історія вивчення) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 272-280. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325


  Згадується, що М. Чмихов вивчав орнамент кераміки доби бронзи (зокрема Лівобережної України). - С. 275, 276, 279, 280.
986173
  Макаренко М. Орнаментація керамічних виробів в культурі городищ роменського типу / М. Макаренко, 1925. – С. 323-338. – Niederluv sbornik
986174
  Пефтіць Д.М. Орнаментація посуду населення лісостепової України порубіжжя бронзової та ранньозалізної доби : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Пефтіць Дмитро Миколайович ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", М-во освіти і науки України ; Ін-т археології, НАН України. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
986175
  Нікішенко Ю.І. Орнаментація тканин як джерело для історико-культурних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
986176
  Граб В. Орнаменти долі Віктора Фурмана // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 30 жовтня (№ 20)
986177
  Полканова Г. Орнаменти кримських караїмів як фрагмент загальнотюркської культури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 245-253


  Балта Тіймез ("сокира не доторкнеться") - найдавніший і найбільш вшанований цвинтар кримських караїмів. Матеріал, розміри й орнаменти пам"ятників цього некрополя практично не досліджувалися. Пам"ятники з орнаментами становлять близько 8 %. Типовими є: ...
986178
  Астаф"єв О.Г. Орнаменти слова : [розвідки, статті, рецензії] / Олександр Астаф"єв ; [упоряд., післямова М.І. Зимомрі]. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2011. – 406, [2] с. – ISBN 978-966-2248-82-1
986179
  Ковальов Ю.М. Орнаменти: від палеоліту до халіфату / Ю.М. Ковальов, К.С. Сахно // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 92-101. – ISBN 966-7665-71-2
986180
  Атаманчук Володимир Орнаментика в музично-інструментальній традиції гуцулів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 95-105. – ISSN 1728-6875
986181
  Пітателєва О. Орнаментика інтер"єрів лаврської Трапезної // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 24-35. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
986182
  Зернова А.С. Орнаментика книг московской печати XVI-XVII вв. / А.С. Зернова. – М., 1952. – 28с.
986183
  Чепурина П.Я. Орнаментное шитье Крыма / П.Я. Чепурина. – М, 1938. – 64с.
986184
  Гриценко І.С. Орнатський Сергій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 33. – ISBN 978-966-06-0557-2
986185
   Орнатський Сергій Миколайович (1806-1884) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 72-73. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
986186
   Орнатський Сергій Миколайович (1806 - 1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 351. – ISBN 978-966-439-754-1
986187
  Фальковская А.Ю. Орнганизация самостоятельной работы учащихся при изучении химии : Метод. пособие / А.Ю. Фальковская. – Москва : Высшая школа, 1990. – 64 с.
986188
  Віта В.А. Орне поле / В.А. Віта. – Київ, 1983. – 85с.
986189
  Щербина Н.П. Орнитальная символика в русских заговорных текстах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 456-459
986190
  Карапетян С.А. Орнитиновый цикл у гусениц тутового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Карапетян С. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 25л.
986191
   Орнитологи Украины : биобиблиографический справочник. – Харков : [Б. и.]
Вып. 1. – 1999. – 286 с.
986192
  Бутлеров М. Орнитологическая фауна местности Нукуса, лежащей между Аму-Дарьей и Куван-Джармой // Орнитологические наблюдения / П. Павлов, 1875. – С. 140-155
986193
  Назаренко Л.Ф. Орнитологическая фауна Нижнего Приднестровья и ее хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Назаренко Л.Ф.; М-вод высш.образования УССР.Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1959. – 20л.
986194
  Алфераки С.Н. Орнитологические заметки по С.-Петербургской губернии в 1906 г. / С.Н. Алфераки. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акадеими наук, 1906. – 3 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологичсеского музея Имп. Академии наук. 1906, т. XI


  Авт. Бианки, Валентин Львович (1857-1920)
986195
  Мосолова Е.Ю. Орнитологические исследования Ильи Борисовича Волчанецкого на севере Нижнего Поволжья : (к 120-летию со дня рождения) / Е.Ю. Мосолова, Е.В. Завьялов, В.Г. Табачишин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 121-123. – (Серія "Біологія" ; вип. 25). – ISSN 2075-5457
986196
  Павлов П. Орнитологические наблюдения, 1875. – С. 102-139. – Отд. оттиск
986197
  Кайгородов Д. Орнитологические наблюдения из окрестностей Охтенского Порохового Завода и Лесного Института, близ С.-Петербурга. – С. 463-504. – Отд. оттиск
986198
  Никольский А.М. Орнитологические наблюдения на Белом море и Мурманском берегу летом 1880 года / А.М. Никольский. – С. 337-375. – Отд. оттиск
986199
  Мальчевский А.С. Орнитологические экскурсии. / А.С. Мальчевский. – Л., 1981. – 296с.
986200
  Шульпин Л.М. Орнитология / Л.М. Шульпин. – Л., 1940. – 256с.
986201
   Орнитология. – Москва
Вып. 17. – 1982
986202
   Орнитология. – Москва
Вып. 18. – 1983
986203
   Орнитология в СССР. – Ашхабад
1. – 1969. – 219с.
986204
   Орнитология в СССР. – Ашхабад
2. – 1969. – 782с.
986205
  Константинов Евгений Орнитология наперегонки : природа. Фотоохота // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-45 : Фото
986206
  Бахарева Мария Орнитология с фотоаппаратом. Идем за синей птицей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 84-97 : фото
986207
  Кыдыралиев А. Орнитофауна высокогорных водоемов Центрального Тянь-Шаня : Автореф... канд. биол.наук: / Кыдыралиев А.; АН Киргиз. ССР. Ин-т биологии. Объедин. совет по биол. наукам АН Киригиз. СССР. – Фрунзе, 1965. – 18л.
986208
  Ильичев В.Д. Орнитофауна и изменение среды / В.Д. Ильичев, В.Е. Фомин. – Москва : Наука, 1988. – 244с.
986209
  Мищенко Ю.В. Орнитофауна Копетдага и ее зоогеографический анализ : автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.08 / Мищенко Ю.В. ; Ин-т зоологи АН УССР. – Киев, 1984. – 23 с.
986210
  Жордания Р.Г. Орнитофауна Малого Кавказа (в границах Грузинской ССР) / Р.Г. Жордания. – Тбилиси, 1962. – 290с.
986211
  Домашевский С.В. Орнитофауна Межреченского регионального ландшафтного парка (Черниговская область) / С.В. Домашевский, В.Н. Грищенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 62-70. – ISSN 1729-7184
986212
  Ренно О.Я. Орнитофауна низинных и переходных болот материковой части Западной Эстонии и ее изменение под воздействием мелиорации болот : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 097 / Ренно О.Я. ; АН Эст.ССР. Совет по биол. наукам. – Таллин, 1968. – 27 с.
986213
  Кищинский А.А. Орнитофауна северо-востока Азии / А.А. Кищинский. – М, 1988. – 288с.
986214
  Клестов Н.Л. Орнитофауна среднего Днепра и ее изменение под влиянием гидростроительства : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Клестов Н.Л. ; АН УССР. Ин-тут зоологии. – Киев, 1983. – 26 с.
986215
  Науменко Н. Орнітологічна концептосфера в етнографії та літературі (на матеріалі праці І. Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу" та поетичних творів Василя Голобородька) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 127-140. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано поезії Василя Голобородька, опубліковані 1999 та 2013 р., як принципи актуалізації теоретичних положень Івана Нечуя-Левицького, викладених у праці "Світогляд українського народу". Актуальність цієї роботи зумовлено потребою комплексного ...
986216
  Горобець Л.В. Орнітологічна остеологічна колекція (Негоробині птахи) Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 47-54. – Бібліогр.: с. 54. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
986217
  Серебряков В.В. Орнітологічні дослідження та їх результати в Київському університеті // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 217-225
986218
  Мерзлікін І.Р. Орнітологічні читання пам"яті М.А. Воїнственського // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 14. – С. 98-99. – ISSN 2415-8526


  Орнітологічні читання проходили на науково-польовій базі ННЦ "Інститут біології" КНУ імені Тараса Шевченка у Канівському природному заповіднику (Черкаська обл.) .
986219
  Черкащенко М.І. Орнітологія / М.І. Черкащенко. – Львів, 1974. – 86с.
986220
  Руденко О.О. Орнітоморфні мотиви в оздобленні дибинецької кераміки XIX-XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 257-268. – ISSN 2225-7586


  Статтю присвячено дослідженню провідних орнітоморфних мотивів, які використову-валися в оздобленні виробів гончарами с. Дибинці у ХІХ–ХХ ст. На прикладі найяскравіших дибинецьких керамічних творів із музейних колекцій Лівобережжя виділено основні риси ...
986221
  Дмитренко Ю. Орнітоморфні символи в поезії Василя Голобородька // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 69-76. – Бібліогр.: С. 75-76
986222
  Коваленко Н. Орнітонім лелека в сучасному українському діалектному мовленні // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 43-49. – ISSN 2415-8828
986223
  Дочу А.Р. Орнітоніми іншомовного походження в англійській мові, або Продовження семасіологічних А.П. Непокупного // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 36-41. – ISSN 0027-2833
986224
  Литвиненко Я.О. Орнітономени у східнополіському діалекті: структура і просторове варіювання : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Литвиненко Яна Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
986225
  Миясиро А. Орогенез / А. Миясиро, К. Аки, А.Дж. Шенгер. – Москва : Мир, 1985. – 286 с.
986226
   Орогенез в истории развития земной коры. – Новосибирск, 1976. – 155с.
986227
  Сайдалиева М.С. Орогенные отложения - новый нефтегазоносный комплекс межгорных впадин Западного Тянь-Шаня. / М.С. Сайдалиева. – Ташкент, 1980. – 112с.
986228
  Одеков О.А. Орогенные структуры Каспийско-Копетдагского региона (тектоника, история развития, механизм формирования и классификация в связи с нефтегазоносностью) / О.А. Одеков. – Ашхабад, 1971. – 215с.
986229
  Милановский Е.Е. Орогенный вулканизм и тектоника Альпийского пояса Евразии / Е.Е. Милановский, Н.В. Короновский. – Москва : Недра, 1973. – 279с.
986230
  Багирова Рауфа Садыховна Орогенный вулканизм юго-восточной части Малого Кавказа и связанные с ним оруднения : Автореф... канд.геолого-минер.наук: 04.00.08 / Багирова Рауфа Садыховна; совет по присудж. учен. степеней гелого-развед.фак. Азерб. ин-та нефти и химии им М.Азизбеоква. – Баку, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25
986231
   Орогенный этап развития варисцид Средней Европы и СССР : Сборник статей ученых ГДР и СССР. – Москва : Наука, 1977. – 144с.
986232
  Ромов А.И. Орографическая эволюция циклонов, перемещающихся через Карпаты на территорию Украины : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ромов А. И.; ГУ гидрометороло. слбужбы при СМ СССР, Центр. ин-т прогнозов. – М., 1957. – 14л.
986233
  Зидлев Н.Н. Орографические возмущения атмосферы с учетом взаимодействия тропосферы со стратосферой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Зидлев Н.Н.; МГУ. – Москва, 1978. – 18л.
986234
  Кожевников В.Н. Орографические возмущения воздушного потока. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кожевников В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 10л.
986235
  Обручев В. Орографический и геологический очерк Центральной Монголии, Ордоса, Восточной Ганьсу и Северной Шаньси. / В. Обручев. – 23с.
986236
  Обручев В. Орографический очерк Нань-Шаня / В. Обручев. – 72 с.
986237
  Тутковский П.А. Орографический очерк Центрального и Южного Полесья // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – 108 с.
986238
  Тутковский П.А. Орографический очерк Центрального и Южного Полесья / П.А. Тутковский // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – 108 с. табл., черт. – Библиогр.: "Литература" (с. 102-108)
986239
  Обручев В. Орография Центральной Азии и ее юго-восточной окраины. Краткий отчет об экспедиции 1892-1894 гг., исполненной по поручению имп. Русского географич. о-ва. / В. Обручев. – 92с.
986240
  Паламарчук Л.В. Орографічний вплив на формування просторових та часових відмінностей розподілу опадів в Українських Карпатах / Л.В. Паламарчук, Є.К. Басіста // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 53-66. – ISSN 2306-5680
986241
  Сусідко М.М. Орографія місцевості та гідрометеорологічні умови - основні чинники формування паводкового режиму в Карпатах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 203-206. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-109-9
986242
  Вишницкая Ю.В. Ороморфная модель в контексте христианского вероучения (на материале "Египетской повести", "Гора" Николая Лескова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 2-6


  Гора - символ духовного возвышения, концентрация божественной силы. Предчувствие постоянного присутствия теистического верха сакрализирует этот образ. Именно этим и объясняется импликация мифологемы пути в повести Лескова.
986243
   Оронимика : советские ученые - X Международному конгрессу ономастических наук (Вена 8-13 сентября 1969 г.) : [тезисы докладов]. – Москва, 1969. – 72 с.
986244
  Бочарнікова А. Ороніми Замйад-Яшту: перспективи дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 58-63. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
986245
  Міленіна Є.Д. Ороніми як засіб вивчення особливостей формування природних об"єктів (на прикладі Кіровоградської області) // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 16-19. – ISBN 978-966-285-399-5
986246
  Дамдинсурэн Ц. Орос-монгол толь = Русско-монгольский словарь : Около 50000 слов / Ц. Дамдинсурэн, А. Лувсандэндэв. – Улан-Батор
Т. 1 : А-О. – 1967. – 736с.
986247
  Дамдинсурэн Ц. Орос-монгол толь = Русско-монгольский словарь : Около 50000 слов / Ц. Дамдинсурэн, А. Лувсандэндэв. – Улан-Батор
Т. 2 : П-Я. – 1969. – 844с.
986248
  Шанский Н.М. Орос 700 хэвшмэл хэллэг = 700 фразеологических оборотов русского языка / Н.М. Шанский. – М., 1980. – 160с.
986249
  Варга Д. Оросительное дело в Венгрии / Домокош Варга. – Будапешт : Венгерские новости, 1954. – 66 с.
986250
  Фаворин Н.Н. Оросительные каналы и грунтовые воды / Н.Н. Фаворин. – Москва : АН СССР, 1954. – 96с.
986251
  Багров М.Н. Оросительные системы и их эксплуатация : по спец. "Агрономия" / М.Н. Багров, И.П. Кружилин. – 4-е изд. , перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 255 с. : ил. – (учебники и учебные пособия для студентов вузов). – ISBN 5-10-000356-1
986252
   Оросиякоку суймудан (сны о России). – М., 1961. – 135с.
986253
   Ороско Хосе Клементе. Выставка произведений. – Л., 1980. – 27с.
986254
  Богомолець О.В. Оротерапія в комплексному лікуванні хворих алергодерматозами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.11 / Богомолець О. В.; МОЗ України, КДМУ ім Богомольця. – К., 1992. – 18л.
986255
  Аврорин В.А. Орочские сказки и мифы / В.А. Аврорин, Е.П. Лебедева ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Новосибирск : Наука ; Новосибирск. отд-ние, 1966. – 236 с.
986256
  Аврорин В.А. Орочские тексты и словарь / В.А. Аврорин, Е.П. Лебедева ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние,, 1978. – 264 с. : ил. – Список лит.: с. 260-261
986257
   Орошаемое земледеление в Европейской части СССР. – М., 1965. – 400с.
986258
  Делиникайтис С.А. Орошаемое земледелие : некоторые вопросы орошаемого земледелия / С.А. Делиникайтис. – Саратов, 1935. – 218 с.
986259
  Лысогоров Д С. Орошаемое земледелие / Д С. Лысогоров, . – М., 1959. – 360с.
986260
  Лысогоров Д С. Орошаемое земледелие / Д С. Лысогоров, . – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 456с.
986261
   Орошаемое земледелие. – 2-е изд., доп. – М., 1965. – 216с.
986262
  Нестерова Г.С. Орошаемое земледелие Арабской Республики Египет / Г.С. Нестерова. – М., 1971. – 51с.
986263
  Лисицына Г.Н. Орошаемое земледелие эпохи энеолита на юге Туркмении / Лисицына Г.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, Глав. ред. вост. лит-ры, 1965. – № 128 : Орошаемое земледелие эпохи энеолита на юге Туркмении / Лисицына Г.Н. – С. 1-168, рис.
986264
  Торн Д. Орошаемые земли / Д. Торн, Х. Петерсон. – М, 1952. – 380с.
986265
  Товмасян В.С. Орошаемые луга с ячменем луковичным в Аштаракском районе Армянской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Товмасян В.С.; МВО СССР. Ереван. гос.у н-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1955. – 22л.
986266
  Бабаев М.П. Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их производительная способность / Бабаев М.П. ; АН Азерб.ССР, Ин-т почвоведения и агрохимии. – Баку : Элм, 1984. – 172 с. – (Почвы Азербайджанской ССР)
986267
  Минашина Н.Г. Орошаемые почвы пустыни и их мелиорация / Н.Г. Минашина. – Москва : Колос, 1974. – 365с.
986268
  Бабаев М.П. Орошаемые почвы ряда стран мира : рекомендуемый библиографичный указатель (1937-1977) / Бабаев М.П., Джафарова Б.Д. ; АН Азерб.ССР, Ин-т почвоведения и агрохимии, Фундаментальнная б-ка. – Баку : [б. и.], 1980. – с.
986269
   Орошаемые черноземы. – М., 1989. – 239с.
986270
  Позняк С.П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины / С.П. Позняк. – Львів : ВНТЛ, 1997. – 240с. – ISBN 966-7148-31-9
986271
  Абдулрагимов Т.И. Орошение -- основа развития сельского хозяйства Азербайджана / Т.И. Абдулрагимов ; Выставка достижений нар. хоз-ва СССР. – Баку : Азгиз, 1962. – 48 с.
986272
   Орошение - путь к гарантированным урожаям. – Ростов-на-Дону, 1954. – 10с.
986273
  Снеговой В.С. Орошение / В.С. Снеговой, А.О. Гаврилица. – Кишинев, 1989. – 135с.
986274
  Доктуровский В. Орошение болот в Полесье и изменение растительности на них / В. Доктуровский. – Санкт-Петербург, 1913. – С. 1-28. – Оттиск из журн. "Болотоведение" №1,1913г.,Минск
986275
  Киквидзе Я.А. Орошение в древней Грузии : Автореф... канд. ист.наук: / Киквидзе Я.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 33л.
986276
   Орошение в Луганской области. – Луганск, 1958. – 39с.
986277
  Петров Е.Г. Орошение в овощеводстве / Е.Г. Петров. – Москва, 1949. – 237 с.
986278
  Гулати Н.Д. Орошение в разных странах мира. / Н.Д. Гулати. – М., 1957. – 152с.
986279
  Гоменюк В.Г. Орошение виноградников на Одесщине : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Гоменюк В.Г.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 18л.
986280
   Орошение земель в Средней Азии и Казахстане. – М., 1980. – 239с.
986281
  Напалков С.Н. Орошение земель в степных и лесостепных районах / С.Н. Напалков. – Москва : Госпланиздат, 1951. – 108с.
986282
  Перехрест С.М. Орошение земель Юга Украины / С.М. Перехрест. – Киев : АН УССР, 1962. – 276с.
986283
   Орошение и водоснабжение артезианскими водами. – Одесса, 1940. – 150с.
986284
   Орошение и мелиорация почв. – Москва : Наука, 1977. – 184с.
986285
  Аскоченский А.И. Орошение и обводнение в СССР / А.И. Аскоченский. – Москва : Колос, 1967. – 216 с.
986286
   Орошение и осушение в странах мира. – Москва : Колос, 1974. – 527с.
986287
  Вознесенский Н. Орошение и осушение земель : Текст / Н. Вознесенский ; Институт инженеров путей сообщения. – Изд. студенческой библиотеки. – Санкт-Петербург : Изд. студенческой библиотеки ; Типо-литогр. И. Трофимова Трофимова, 1902. – 267 с. – В кн. также атлас из 10 таблиц
986288
  Миноранский В.А. Орошение и фауна / В.А. Миноранский. – Ростов-на-Дону, 1987. – 220с.
986289
  Федоренко И.Д. Орошение сельскохозяйственных культур в центрально-черноземной полосе / И.Д. Федоренко, В.М. Шеленков. – Москва, 1954. – 310 с.
986290
   Орошение сельскохозяйственных культур в центрольно-черноземной полосе РСФСР. – М.
1. – 1952. – 176с.
986291
   Орошение сельскохозяйственных культур в центрольно-черноземной полосе РСФСР. – М.
2. – 1956. – 411с.
986292
  Орлов В.П. Орошение сельскохозяйственных культур сточными водами / В.П. Орлов. – М., 1955. – 104с.
986293
  Скворцов А.А. Орошение сельскохозяйственных полей и микроклимат. / А.А. Скворцов. – Л., 1964. – 276с.
986294
  Бочагов А. Орск. / А. Бочагов. – Чкалов, 1954. – 100с.
986295
  Секрет М.Г. Орск. / М.Г. Секрет. – Челябинск, 1980. – 166с.
986296
  Лукерченко М.П. Орск. Исторический очерк. / М.П. Лукерченко. – Челябинск, 1968. – 164с.
986297
   Орсон Уэллс. – М, 1975. – 271с.
986298
  Медведєв І. Ортега-і-Гасет і постмайданівське освітнє середовище України: парадокси квазівізії // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 565-572. – ISBN 978-966-423-392-4
986299
   Ортега-і-Гассет // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 842-844. – ISBN 966-316-069-1
986300
  Горкина Н.С. Ортицательные предложения с однородными членами в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Горкина Н. С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 27л.
986301
  Папиашвили И.З. Орто-диамины гетероциклического ряда в реакции с кетонами. : Автореф... Канд.хит.наук: 02.00.03 / Папиашвили И.З.; Харьк.гсо.ун-т. – Харьков, 1983. – 19л.
986302
  Лукьянов В.Ф. Орто-оксихинолин как реактив для колориметрического определения следов металлов. : Автореф... канд. хим.наук: / Лукьянов В.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. аналит. химии. – Москва, 1951. – 4 с.
986303
  Серебровский А.С. Ортогенез П.В.Серебровского // Проблема органической целесообразности / И. Агол. – С. 21-30
986304
   Ортогерманат Висмута. – Екатеренбург, 1992. – 170с.
986305
  Лисенко С. Ортогональні оператори на асоціативних алгебрах / С. Лисенко, В. Лучко, А. Петравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-58. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  ННехай K - поле і A - асоціативна алгебра над K (не обов"язково з одиницею). Лінійний оператор T на A будемо називати ортогональним, якщо T(x)T(y)=xy для довільних x, y із A. Вивчаються асоціативні алгебри з нетривіальним ортогональним оператором T і ...
986306
  Фриз І.В. Ортогональність багатомісних операцій та алгоритми їх побудови : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Фриз І.В.; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
986307
  Рыженко И.М. Ортогональное и аксонометрическое эскизирование. / И.М. Рыженко. – Харьков, 1962. – 119с.
986308
   Ортогональные криволинейные координаты. – Ярославль, 1989. – 36с.
986309
  Трапезин И.И. Ортогональные криволинейные координаты в применении к элементам теории упругости / И.И. Трапезин. – Москва, 1906. – 23с.
986310
  Сеге Г. Ортогональные многочлены / Г. Сеге. – Москва, 1962. – 500 с.
986311
  Гриншпун З.С. Ортогональные многочлены Бернштейна-Сеге / З.С. Гриншпун. – Алма-Ата, 1992. – 170с.
986312
  Макаров В.Л. Ортогональные многочлены и разностные схемы с точными и явными спекрами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.07 / Макаров В.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 30 с. – Бібліогр.:с.27-30
986313
  Макаров Владимир Леонидович Ортогональные многочлены и разностные схемы с точными и явными спектрами : Дис... док.физ.-мат.наук: 01.01.07 / Макаров Владимир Леонидович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1974. – 257л. – Бібліогр.:л.246-257
986314
  Суетин П.К. Ортогональные многочлены по двум переменным / П.К. Суетин. – Москва : Наука, 1988. – 384 с.
986315
  Ахмед Насир Рао Камисети Рамамахан Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов / Ахмед Насир Рао Камисети Рамамахан ; пер. с англ. Т.Э. Кренкеля ; под ред. И.Б. Фоменко. – Москва : Связь, 1980. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 233-243
986316
  Рынин Н.А. Ортогональные проекции / Н.А. Рынин. – Ленинград-Москва, 1935. – 351с.
986317
  Бабич В.М. Ортогональные разложения и метод Фурье : учеб. пособие / В.М. Бабич, Н.С. Григорьева ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 235-236 (27 назв.)
986318
  Кашин Б.С. Ортогональные ряды / Б.С. Кашин, А.А. Саакян. – Москва : Наука, 1984. – 496 с.
986319
  Олевский А.М. Ортогональные ряды по полным системам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Олевский А. М. ; МГУ , Мех.-мат. фак. – Москва, 1963. – 5 с.
986320
  Куля В.И. Ортогональные фильтры / В.И. Куля. – Киев : Техніка, 1967. – 240 с.
986321
  Марченко В.Б. Ортогональные функции дискретного аргумента и их приложение в геофизике / В.Б. Марченко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 210с.
986322
  Дмитриев А.А. Ортогональные экспоненциальные функции в гидротеорологии / А.А. Дмитриев. – Л., 1973. – 119с.
986323
  Богров Г.И. Ортодокс : (очерк с натуры) / Г.И. Богров. – [2-е изд., посмертное]. – Одесса : Книгоиздат. Шермана, 1913. – 64 с. – Общ. тит. л.: Собрание сочинений : с портр. и биогр. автора : Т. 4. - Экз. деф., стр. перепутаны
986324
  Гирич І. Ортодоксальний напрямок // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 377-389. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
986325
  Степанова Людмила Ортодоксальное и парадоксальное в чтении современных детей : понимание и принятие как проблемы современной деятельности в Пространстве библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 5-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Почему детский библиотекарь, единственный и уникальный в своём роде специалист по детской литературе и детскому чтению, зная природу читательской деятельности ребёнка, находится в первых рядах тех, кто противопоставляет книжную и электронную культуру?
986326
  Тарабукин И.И. Ортодоксальный бублик. / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1972. – 54с.
986327
  Овечко В.С. Ортоноромований базис для радіосигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано розклад радіосигналів, зокрема надширокосмугових, в ортонормований ряд елементарних хвильових пакетів (ЕХП). Ключові слова: ортонормований базис, радіосигнали, елементарні хвильові пакети, спектр. It has been proposed ...
986328
  Гаврилов Е.И. Ортопедическая стоматология / Е.И. Гаврилов, И.М. Оксман. – Москва, 1968. – 500с.
986329
  Сергиенко Н.А. Ортопедические вмешательства в комплексном лечении детей с врожденными расщелинами нёба. : Автореф... канд. мед.наук: 771 / Сергиенко Н.А.; Киев. гос. ин-т усовершенствования врачей. – К., 1968. – 14л.
986330
   Ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит з ураженням верхньої кінцівки / А.М. Бабко, С.І. Герасименко, М.В. Полулях, С.С. Страфун, А.С. Герасименко та ін. – Київ : Сталь, 2019. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-275. – ISBN 978-617-676-147-1
986331
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (591), апрель - июнь. – 2013. – 140 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986332
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (592), июль - сентябрь. – 2013. – 126 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986333
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (595), апрель - июнь. – 2014. – 140 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986334
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (605), октябрь - декабрь. – 2016. – 152 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986335
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1 (606), январь - март. – 2017. – 142 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986336
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (607), апрель - июнь. – 2017. – 146 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986337
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (608), июль - сентябрь. – 2017. – 136 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986338
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (609), октябрь - декабрь. – 2017. – 136 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986339
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1 (610), январь - март. – 2018. – 134 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986340
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (611), апрель - июнь. – 2018. – 128 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986341
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (612), июль - сентябрь. – 2018. – 124 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986342
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ФОП Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (613), октябрь - декабрь. – 2018. – 129 c. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986343
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1 (614), январь - март. – 2019. – 121 с., [3] арк. кольор фот. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986344
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (615), апрель - июнь. – 2019. – 118 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986345
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (616), июль - сентябрь. – 2019. – 114 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986346
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : ФОП Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (617), октябрь - декабрь. – 2019. – 121, [5] с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986347
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины, ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : ФОП Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1 (618), январь - март. – 2020. – 119 с. – DOI: 10.15674/0030 - На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986348
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины , ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (619), апрель - июнь. – 2020. – 118 с. – DOI: 10.15674/0030 - На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986349
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины , ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (620), июль - сентябрь. – 2020. – 117, [1] c. – DOI: 10.15674/0030 - На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
986350
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины , ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : [б. в.], 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (621), жовтень - грудень. – 2020. – 115, [1] с. – DOI: 10.15674/0030 - Резюме укр., англ. мовами
986351
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : щоквартальний науково-практ. журн. / Нац. акад. мед. наук Украини , ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН Украини" ; ВГО "Укр. Асоц. ортопедів-травматологів" ; голов. ред. Корж М.О. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1 (622), січень - березень. – 2021. – 106 с. – DOI: 10.15674/0030 - Резюме укр., англ. мовами
986352
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : щоквартальний науково-практ. журн. / Нац. акад. мед. наук Украини , ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН Украини" ; ВГО "Укр. Асоц. ортопедів-травматологів" ; голов. ред. Корж М.О. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (624), липень - вересень. – 2021. – 114 с. – DOI: 10.15674/0030 - Резюме укр., англ. мовами
986353
  Ликович Иван Михайлович Ортоптероидные насекомые (Orthopteroidea) Закарпатья. (Фауна, экология, распространение, хоз. значение) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ликович Иван Михайлович ; Ленингр. с.-х. ин-т. – Ужгород, 1965. – 20 с.
986354
  Сорин А.С. Ортосимплектическая суперсимметрия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сорин А.С.; ОИЯИ. – Дубна, 1980. – 12л.
986355
   Ортоскопия фотограмметрических объективов : монография / М.М. Русинов, В.Г. Афремов, А.Ш. Шахвердов, Е.З. Шлям; М.М. Русинов, В.Г. Афремов, А.Ш. Шахвердов, Е.З. Шлям. – Москва : Недра, 1976. – 176 с.
986356
  Мельник Л.Ю. Ортостатическая толерантность у больных гипертонической болезнью и возможности коррекции ее нарушений с помощью физической тренировки. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.12 / Мельник Л.Ю.; М-во здравохран.УССР.Киев. науч-исслед.ин-т.мед.проблем.физ-культ. – К, 1981. – 24л.
986357
  Чекалин В.Ф. Ортотрансформирование фотоснимков / В.Ф. Чекалин. – Москва : Недра, 1986. – 168 с.
986358
  Курбанов Х.М. Ортофосфаты редкоземельных элементов / Х.М. Курбанов. – Душанбе : Дониш, 1981. – 159 с.
986359
   Ортоэфиры в органическом синтезе. – Ростов -на-Дону, 1976. – 176с.
986360
   Ортоэфиры и их гетероаналоги. – Ашхабад, 1983. – 132с.
986361
  Ежов Б.В. Оруденение в морфоструктурах центрального типа мантийного заложения / Б.В. Ежов, В.Л. Андреев. – Москва : Наука, 1989. – 126с.
986362
  Алискеров А.А. Оруденение малоглубинного магматизма : (Авачин.-Китхойс. зона поднятий) / А.А. Алискеров ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т вулканологии. – Москва : Наука, 1980. – 95 с., 1 л. ил. : ил., карт.-схем. – Библиогр.: с. 92-94
986363
   Оруденение порфирового типа на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1988. – 171с.
986364
   Оруденение Южночаткальских гор. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1937. – 163с.
986365
  Беляев А.П. Орудие диктатуры : роман / Александр Беляев. – Киев : Воениздат, 1991. – 432 с.
986366
  Баранов В.И. Орудие познания и борьбы : о соц. реализме как методе худож. мышления / В.И Баранов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 199 с.
986367
  Баранов В.И. Орудие познания и борьбы: О соц. реализме как методе худож. мышления / В.И. Баранов. – М., 1978. – 199с.
986368
  Ширинов Темир Орудие производства и оружие эпохи бронзы Среднеазиатского Междуречья / Ширинов Темир. – Ташкент, 1986. – 133с.
986369
  Нуаре Л. Орудие труда и его назначение в истории развития человечества / Л. Нуаре. – Київ : Госиздат Украины, 1925. – 393с.
986370
  Фабри К.Э. Орудийные действия животных. / К.Э. Фабри. – М., 1980. – 64с.
986371
  Чукреев В.И. Орудия в чехлах / В.И. Чукреев. – М, 1959. – 428с.
986372
   Орудия каменного века. – К, 1978. – 136с.
986373
  Сырков С.М. Орудия преступления. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сырков С.М.; ЛГУ. Юрид. ф-тет. – Л., 1973. – 18л.
986374
  Богаевский Б. Орудия производства и домашние животные Триполья / Б. Богаевский. – Л, 1937. – 311с.
986375
  Фоломьев А.Н. Орудия труда / А.Н. Фоломьев. – М, 1984. – 109с.
986376
  Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. / Б.А. Литвинский. – М., 1977. – 216с.
986377
  Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии / Г.Ф. Коробкова. – М., 1969. – 216с.
986378
  Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1969. – № 158 : Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии / Коробкова Г.Ф.
986379
  Сорокин В.Я. Орудия труда и хозяйство племен среднего Триполья Днестровско=Прутского междуречья / В.Я. Сорокин. – Кишинев, 1991. – 158с.
986380
  Донова К.В. Оружейная палата / К.В. Донова, Л.В. Писарская. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 114 с.
986381
  Донова К.В. Оружейная палата / К.В. Донова, Л.В. Писарская. – 2-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 124 с.
986382
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 2-е, доп.]. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 239 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
986383
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 3-е]. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 239 с. : ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
986384
  Гончаренко В.С. Оружейная палата : путеводитель / В.С. Гончаренко, В.И. Нарожная. – Москва : Прогресс, 1976. – 184 с.
986385
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 4-е]. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 239 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
986386
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 5-е]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 239 с. : ил. – На обл. авт. не указ. - Тит. л. парал. на англ., нем. фр. яз. - Миниатюрное издание
986387
  Писаревская Л.В., Мартынова М.В. Оружейная палата / Л. Писарская, М. Мартынова. – [Изд. 6-е]. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 238 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
986388
  Смирнова Е.И. Оружейная палата в Кремле / Е.И. Смирнова. – Москва, 1971. – 80с.
986389
   Оружейная палата Кирилло-Белоезерского монастыря, по описным книгам 1668 года. – Санкт-Петербург : В типографии Якова Трея, 1851. – 45 с.
986390
  Писаревская Л.В. Оружейная палата. / Л. Писарская. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 168 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
986391
  Арсеньев К.К. Оружейная палату : Путеводитель ; с рисунками / Сост. Ю.В. Арсеньев и В.К. Трутовский, хранители Оружейн. палаты. – 3-е изд. – Москва : [Тип. О-ва распространения полез. кн., преемник В.И. Воронов], 1911. – X, 326 с., 42 л. ил. – Экз. № 50257 дефектный, 42 л. ил. отсутсует


  Темы: История. Исторические науки -- Россия -- Период феодализма (4 в. - 1861 г.) -- Период усиления феодально-крепостнического гнета, зарождения буржуазных отношений и развития абсолютизма (20-е гг. 17 в. - кон. 18 в.) -- Дворянская империя 20-50-х ...
986392
   Оружейная плата. – Москва, 1958. – 357с.
986393
   Оружейная плата. – М, 1964. – 343с.
986394
   Оружейная плата. – М, 1967. – 15с.
986395
   Оружейная плата. – М, 1970. – 14с.
986396
  Ван Вогт Оружейники. / Ван Вогт, Альфред. – Москва
Кн.1. – 1991. – 111с.
986397
  Ван Вогт Оружейники. / Ван Вогт, Альфред. – Москва
Кн.2. – 1991. – 175с.
986398
  Ашурков В.Н. Оружейного дела надзиратель. Жизнь и деятельность тульского механика Алексея Сурнина (1767-1811) / Ашурков В.Н. – Тула : Приокское книжное издательство,, 1969. – 64с.
986399
  Рожицын Ю.М. Оружейных дел мастер / Ю.М. Рожицын. – Алма Ата, 1985. – 107с.
986400
  Крапивин В.П. Оруженосец Кашка // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 3. – С. 565-690. – (Б-ка пионера)
986401
  Крапивин В.П. Оруженосец Кашка : повесть / Владислав Крапивин ; рис. Е.Медведева. – Москва : Детская литература, 1980. – 142 с.
986402
  Кривицкий А. Оруженосцы дьявола / А. Кривицкий. – Москва, 1976. – 144с.
986403
  Проэктор Д.М. Оруженосцы третьего рейха / Д.М. Проэктор. – Москва, 1971. – 197с.
986404
  Городской Я.З. Оружие / Я.З. Городской, 1942. – 29с.
986405
   Оружие. – М, 1975. – 159с.
986406
  Казакявичюс В.К. Оружие балтских племен II - VIII веков на территории Литвы / В.К. Казакявичюс. – В, 1988. – 158с.
986407
  Жичка Ф.Д. Оружие берут сыновья : повесть / Ф.Д. Жичка. – Минск : Беларусь, 1968. – 279 с.
986408
  Федосеев Семен Оружие большого шантажа : Арсенал // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 142-151 : Іл.
986409
   Оружие борьбы. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 192 с.
986410
  Иванов Н.А. Оружие вне закона. / Н.А. Иванов, В.В. Богач. – Хабаровск, 1989. – 140с.
986411
  Бабенко М. Оружие возмездия // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 36 (398), 5 сентября. – С. 34-36. – ISSN 2075-7093


  Украина приняла Закон "О санкциях" - власть получила инструмент, позволяющий ограничить работу российских компаний в стране. Но пользоваться им будут крайне осторожно.
986412
  Абалкин Н.А. Оружие гуманизма : критико-публицист. очерки / Н.А. Абалкин. – Москва : Советский писатель, 1970. – 192 с.
986413
  Федосеев Семен Оружие для Земли обитованной : арсенал / Федосеев Семен, Щербаков Владимир // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 126-136 : Фото
986414
  Лоим В.Б. Оружие для спортивного фехтования / В.Б. Лоим. – М., 1953. – 71с.
986415
  Гриб А.А. Оружие древнего народа Индии и трагедия Роберта Оппенгеймера // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 166-177.
986416
  Алиев А.А. Оружие древних албанов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Алиев А. А.; Тб.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
986417
  Штейнман Г. Оружие животных / Г. Штейнман. – М, 1984. – 144с.
986418
  Ротшильд Дж. Оружие завтрашнего дня / Дж. Ротшильд. – М., 1966. – 216с.
986419
  Есаян С.А. Оружие и военное дело древней Армении (III-I тыс. до н. э.) / С.А. Есаян. – Ереван : Академия наук Армянской ССР, 1966. – 155, [5] с.
986420
  Детваи Я. Оружие и люди : роман ; [авт. пер. с вен.] / Янош Детваи. – Москва : Военное издательство, 1966. – 227 с. : ил.
986421
  Дайсон Ф. Оружие и надежда / Ф. Дайсон. – М., 1990. – 282с.
986422
  Волкогонов Д.А. Оружие истины / Д.А. Волкогонов. – Москва : Политиздат, 1987. – 208 с. – (Критика буржуазной идеологии и ревизионизма)
986423
  Соколов Л.Ф. Оружие как признак состава преступления при посягательствах на общественную безопасность : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Соколов Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1970. – 24л.
986424
  Вернер Э. Оружие Китая = Chinese weapons : развитие традиционного оружия / Эдвард Вернер ; [пер. с англ. И.А. Емеца]. – Москва : Центрполиграф, 2009. – 155, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Загл. и авт. ориг.: Chinese weapons / E. Werner. – ISBN 978-5-9524-4171-2
986425
  Ниссес Е.Я. Оружие клеветников. / Е.Я. Ниссес. – Симферополь, 1981. – 81с.
986426
  Федосеев Семен Оружие крайнего случая : арсенал / Федосеев Семен, Эллсбрук Уэсли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 142-148 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
986427
  Манчестер У. Оружие Круппа. История династии пушечных королей. / У. Манчестер. – М., 1971. – 487с.
986428
  Рябчук П.И. Оружие ленинской правды / П.И. Рябчук. – М., 1964. – 40 с.
986429
  Перский Б.И. Оружие массового пораажения и защита от него / Б.И. Перский. – М, 1973. – 63с.
986430
  Миронов Н.И. Оружие массового поражения / Н.И. Миронов, Ю.Д. Чупров. – М., 1971. – 263с.
986431
   Оружие мира. – Л, 1951. – 280с.
986432
  Кайтуков Г.Х. Оружие мира : стихотворения и поэмы / Г.Х. Кайтуков. – Джауджикау, 1951. – 88 с.
986433
  Горбачевский Б.С. Оружие мысли / Б.С. Горбачевский. – Москва, 1971. – 192с.
986434
  Артамонов И.И. Оружие обреченных : Систем. анализ идеол. диверсии / И.И. Артамонов. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 365 с. – Библиогр. в примеч.: с. 344-362
986435
  Емельянов Т.Ф. Оружие обреченных / Т.Ф. Емельянов. – М., 1982. – 128с.
986436
   Оружие обреченных. – Минск, 1983. – 239с.
986437
  Крайнов К.В. Оружие особого рода / К.В. Крайнов. – Москва, 1978. – 672с.
986438
  Первенцев А.А. Оружие памяти : Избранное / А.А. Первенцев. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 424 с.
986439
   Оружие победы. – М, 1985. – 304с.
986440
  Силаев Б.Д. Оружие победы / Б.Д. Силаев. – Киев
Кн.2. – 1987. – 381с.
986441
  Грабин В.Г. Оружие победы / В.Г. Грабин. – М, 1989. – 543с.
986442
   Оружие Победы. – М, 1978. – 79с.
986443
  Цвилюк С.А. Оружие пролетарской солидарности / С.А. Цвилюк. – Киев, 1986. – 205с.
986444
  Ануреев И.И. Оружие противоракетной и противокосмической обороны / Ануреев И.И. – Москва : Воениздат, 1971. – 303 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 301 (18 назв.)
986445
  Рыбак Н.С. Оружие с нами : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 160с.
986446
   Оружие сатиры. – Москва, 1967. – 48с.
986447
   Оружие сильных. – М, 1963. – 33с.
986448
  Шевелов В.М. Оружие сильных. / В.М. Шевелов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 231 с.
986449
   Оружие славы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Военное издательство, 1985. – 126 с.
986450
  Медикова Мария Оружие совершенства : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 8-9 : Фото


  Рудольфо Валентино
986451
  Томпкинс Д.С. Оружие третьей мировой войны. / Д.С. Томпкинс. – М., 1969. – с.
986452
  Сотников И.В. Оружие чести / И.В. Сотников. – Уфа, 1957. – 274с.
986453
  Дурасов Дмитрий Оружие чести : Арсенал // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 164-176 : Ілюст.
986454
   Оружие шпионажа. – М, 1994. – 220с.
986455
  Винклер П. Оружие. Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала XIX века / П. Винклер. – С.-Петербург : Типография И.А. Ефрона, 1894. – [8], 399 с.
986456
  Воробченко В.И. Оружием большевистской сатиры / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1981. – 176 с.
986457
  Ивлев И.А. Оружием контрпропаганды: Сов. пропаганда среди населения окупир. территории СССР, 1941-1944 гг. / И.А. Ивлев, А.Ф. Юденков. – Москва, 1988. – 285с.
986458
  Кассис В.Б. Оружием лжи и диверсий / В.Б. Кассис. – М., 1983. – 135с.
986459
  Абдуллаев К.Н. Оружием печатного слова : (газ. Сов. Туркменистана в идеол. обеспечении разгрома басмачества в Сред. Азии) / К.Н. Абдуллаев ; отв. ред. Г.А. Трукан ; АН ТаджССР, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе : Дониш, 1989. – 141, [2] с.
986460
  Алексеев В.А. Оружием политической сатиры / В.А. Алексеев. – Москва : Мысль, 1979. – 244 с. : ил.
986461
  Надимьянов В.Ф. Оружием правды: Идейно-полит. работа парт. орг. и партиз. формирований среди населения зап. обл. УССР в годы Велик. Отеч. войны / В.Ф. Надимьянов. – Львов, 1985. – 167с.
986462
  Нечиталюк М.Ф. Оружием публициста / М.Ф. Нечиталюк. – Львов, 1981. – 231с.
986463
  Михновский Д.В. Оружием сатиры - против религии / Д.В. Михновский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 78 с.
986464
  Биркан П.Р. Оружием слова / П.Р. Биркан. – Ленинград, 1959. – 286 с.
986465
  Булацкий Г.В. Оружием слова / Г.В. Булацкий. – Минск, 1968. – 116с.
986466
   Оружием слова. – М, 1978. – 415с.
986467
  Купавгорская А.П. Оружием слова / А.П. Купавгорская. – Л, 1981. – 160с.
986468
   Оружием слова. – М, 1985. – 294с.
986469
  Орлов П. Оружием смеха / П. Орлов. – Горький : Горьковское кн. изд., 1958. – 150 с.
986470
  Малятников О. Оружием смеха : рассказ о Херлуфе Бидструпе - художнике, гражданине, борце за мир / О. Малятников; ред.: И. Башкирова. – Москва : Политическая литература, 1966. – 88 с.
986471
  Маркелова Л.П. Оружием творчества: (О деятельности Науч.-техн. совета при Гос. ком. обороны в годы Великой Отеч. войны). / Л.П. Маркелова. – М., 1985. – 143с.
986472
  Тепляков Н.Г. Оружием художественного слова / Н.Г. Тепляков. – Тула, 1956. – 71с.
986473
  Єрмоленко В. Орфей , Діоніс та мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети XIX сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 83-98. – ISSN 0235-7941
986474
  Сморж Л.А. Орфей в эпоху звездолетов / Л.А. Сморж. – Київ : Политиздат Украины, 1989. – 116 с.
986475
  Богданов Б. Орфей и древната митология на Балканите / Б. Богданов. – София, 1991. – 161 с.
986476
  Колощук Н.Г. Орфей та Нарцис у парі, або Модерн крізь призму архетипних образів его-тексту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 64-71. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
986477
  Шульга Б. Орфей Українського радіо // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 14


  Видатному диктору, корифею Українського радіо, заслуженому артисту України Андрію Федоровичу Євенку виповнилося 100 років від дня народження.
986478
  Кононенко Т.П. Орфіки (орфізм) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 139-140. – ISBN 966-316-069-1
986479
  Івченко А.О. Орфографiчний словник української мови : [ понад 40000 слів ] / Анатолій Івченко. – 7-е вид., виправл. – Харків : Фоліо, 2008. – 528 с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 978-966-03-4062-6
986480
  Булыко А.Н. Орфографическая система древней белорусской письменности : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Булыко А. Н. ; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1966. – 24 с.
986481
  Маансо В.А. Орфографические навыки и их связь с умением чтения в 5-8 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Маансо В.А.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1970. – 35л.
986482
  Порецкая Р.Э. Орфографический морской словарь / Р.Э. Порецкая. – М., 1974. – 293с.
986483
  Алексеева Ф Т. Орфографический практикум по русскому языку / Ф Т. Алексеева. – Москва, 1962. – 67с.
986484
  Алексеева Ф Т. Орфографический практикум по русскому языку / Ф Т. Алексеева. – Москва, 1962. – 67с.
986485
   Орфографический практикум по русскому языку : (учебно-методическая разработка). – Киев
Вып. 1. – 1968. – 118 с.
986486
   Орфографический практикум по русскому языку. – К, 1970. – 124с.
986487
  Шапошников И.Н. Орфографический словарик с приложением заданий для письменных упражнений по словарю / И.Н. Шапошников. – 13-е изд., испр. – М.-Л., 1929. – 240с.
986488
  Шапошников И.Н. Орфографический словарь / И.Н. Шапошников. – 15-е изд. – М., 1931. – 160с.
986489
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь : для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 35-е изд. – Москва, 1980. – 224с.
986490
  Ижакевич Г.П. Орфографический словарь : для начальных классов / Г.П. Ижакевич, Т.К. Черторижская, Н.Г. Озерова. – 2-е изд., стер. – Киев : Радянська школа, 1988. – 168 с.
986491
   Орфографический словарь. – 2-е изд., стер. – К, 1989. – 167с.
986492
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь для начальной, семилетней и средней школы. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Минск, 1950. – 199с.
986493
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь для начальной, семилетней и средней школы. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – М., 1951. – 199с.
986494
   Орфографический словарь казахского языка. – Алма-Ата, 1963. – 576с.
986495
   Орфографический словарь крымского-татарского языка. – Симферополь, 1939. – 272с.
986496
  Черемисов К.М. Орфографический словарь русских заимствованных слов. / К.М. Черемисов. – Улан-Удэ, 1956. – 37с.
986497
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1956. – 1260с.
986498
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1957. – 1260с.
986499
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1958. – 1260с.
986500
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1963. – 1040с.
986501
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1967. – 1040с.
986502
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1968. – 612с.
986503
   Орфографический словарь русского языка : Около 104 000 слов. – 9-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 520с.
986504
   Орфографический словарь русского языка. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 520 с.
986505
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1974. – 480с.
986506
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка / ред. С.Г. Бархударов. – 14-е изд., стереотип. – Москва : [б. и.], 1976. – 480 с.
986507
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / ред. С.Г. Бархударов. – 16-е изд. – Москва : [б. и.], 1978. – 476 с.
986508
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / С.Г.Бархударов. – 16-е. – Москва : Русский язык, 1979. – 480с.
986509
   Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / под ред. С.Г. Бархударова, Б.З. Букчиной, Н.Г. Бландовой, Л.П. Калакуцкой и др. ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – 17-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 480 с.
986510
   Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / [под ред. С.Т. Бархударова и др.; подгот. Б.З. Букчиной, Н.Г. Бландовой, Л.П. Калакуцкой и др. ; АН СССР, Ин-т рус. яз.]. – 18-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1981. – 478 с.
986511
   Орфографический словарь русского языка. – 19 изд., стереот. – Москва : Русский язык, 1982. – 478с.
986512
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / [под ред. С.Г. Бархударова и др. ; подгот. Б.З. Букчиной, Н.Г. Бландовой, Л.П. Калакуцкой и др. ; АН СССР, Ин-т рус. яз.]. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1983. – 478 с.
986513
   Орфографический словарь русского языка. – Москва : Русский язык, 1984. – 464с.
986514
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / С.Г.Бархударов. – 24-е, испр. – Москва : Русский язык, 1986. – 399с.
986515
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / С.Г.Бархударов. – 25-е,. – Москва : Русский язык, 1987. – 400с.
986516
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / ред. С.Г. Бархударов ; АН СССР, Ин-т русского языка. – 26-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 400 с. – ISBN 5-200-00305-9
986517
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / ред. С.Г. Бархударов. – 27-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1989. – 397 с.
986518
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1991. – 414с.
986519
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 80 000 слов / Под ред. С.Г. Бархударова. – Москва : Оникс, Мир и образование, 2005. – 784 с. – ISBN 5-488-00119-0


  Содержит лексику современного русского языка, включает многие научные и научно-технические термины, историзмы и т.п.
986520
  Бурцева В.В. Орфографический словарь русского языка : более 25 000 слов / В.В. Бурцева. – Москва : АСТ, 2008. – 640 с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-014876-9
986521
   Орфографический словарь современного русского языка : Сост. Э.В. Белик. – Донецк : БАО, 2002. – 768с. – ISBN 966-548-382-Х
986522
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач. семилетней и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва, 1944. – 196с.
986523
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы / Д.Н. Ушаков. – 5-е изд. – Москва, 1938. – 160с.
986524
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы / Д.Н. Ушаков. – Москва, 1939. – 160 с.
986525
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 9-е изд. – М., 1935. – 160с.
986526
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 3-е изд. – Москва, 1936. – 160 с.
986527
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 4-е изд. – М., 1937. – 160с.
986528
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 7. – М., 1951. – 191с.
986529
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 8. – М., 1952. – 190с.
986530
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 9. – М., 1953. – 192с.
986531
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся V-XI классов. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 18. – М., 1962. – 208с.
986532
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 10. – М., 1954. – 190с.
986533
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 11. – М., 1955. – 191с.
986534
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 12. – М., 1956. – 190с.
986535
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 13. – М., 1957. – 208с.
986536
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 15. – М., 1958. – 208с.
986537
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 17. – М., 1961. – 208 с.
986538
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 20. – М., 1964. – 208с.
986539
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 21. – М., 1966. – 208с.
986540
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 22. – М., 1967. – 208с.
986541
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 23. – М., 1968. – 208с.
986542
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 25. – М., 1970. – 208с.
986543
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 26. – Москва, 1971. – 208 с.
986544
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 27-е изд. – М., 1972. – 224с.
986545
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 28-е изд. – М., 1973. – 224с.
986546
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 29-е изд. – Москва, 1974. – 224с.
986547
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 31-е изд. – М., 1976. – 224с.
986548
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 32-е изд. – М., 1977. – 224с.
986549
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 34-е изд. – М., 1979. – 224с.
986550
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 36-е изд. – Москва, 1981. – 224с.
986551
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 37-е изд. – М., 1982. – 224с.
986552
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 39-е изд. – М., 1986. – 224с.
986553
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 40-е изд. – М., 1988. – 221с.
986554
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 41-е изд. – М., 1990. – 223с.
986555
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 41-е изд. – М., 1990. – 224с.
986556
  Сарджвеладзе З.А. Орфографическо-фонетические особеннсоти грузинских письменных памятников XI-XIII вв : Автореф... канд. филол.наук: / Сарджвеладзе З. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 20л.
986557
  Горланова В.П. Орфография "Ведомостей" эпохи Петра I : Автореф... канд. филол.наук: / Горланова В. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 12л.
986558
  Тоцкий П.С. Орфография без правил / П.С. Тоцкий. – М, 1991. – 142с.
986559
  Имазов М.Х. Орфография дунганского языка / М.Х. Имазов. – Фрунзе, 1977. – 168с.
986560
  Валгина Н.С. Орфография и пунктуация / Н.С. Валгина. – Москва, 1970. – 287с.
986561
   Орфография и пунктуация. – Ростов -на-Дону, 1971. – 199 с.
986562
   Орфография и пунктуация. – 5 изд., испр. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1977. – 192 с.
986563
  Волохина Г.А. Орфография и пунктуация / Г.А. Волохина, З.Д. Попова. – Воронеж, 1980. – 160с.
986564
   Орфография и пунктуация. – Ростов -на-Дону, 1984. – 199 с.
986565
   Орфография и пунктуация : сборник диктантов по русскому языку ; учебное пособие. – Воронеж : Воронежский университет, 1989. – 103 с. – ISBN 5-7455-0192-8
986566
  Валгина Н.С. Орфография и пунктуация / Н.С. Валгина, В.Н. Светлышева. – Москва, 1994. – 330с.
986567
  Приступа Г.Н. Орфография и пунктуация в таблицах и заданиях: С элементами программир. обучения. / Г.Н. Приступа. – М., 1979. – 120с.
986568
   Орфография и пунктуация русского языка. – Ростов -на-Дону, 1962. – 140 с.
986569
   Орфография и пунктуация русского языка : учебное пособие. – Изд. 2-е. допол. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1966. – 247 с.
986570
  Каверина В.В. Орфография изданий "Российской грамматики" М.В. Ломоносова XVIII-XIX столетий в контексте правописной нормы своего времени // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 67-91. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
986571
   Орфография марийского литературного языка. – Йошкар-Ола, 1953. – 26 с.
986572
   Орфография собственных имен : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1965. – 147 с.
986573
  Балинская В.И. Орфография современного английского языка / В.И. Балинская. – Москва : Высш. школа, 1967. – 327с. – (Библиотека филолога)
986574
   Орфография тюркских литературных языков СССР. – Москва, 1973. – 302 с.
986575
  Янчук Н. Орфографічна грамотність як складова фахової підготовки майбутніх учителів-філологів // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 305-307


  Стаття присвячена використанню інтерактивних методів навчання в процесі підготовки слухачів підготовчих курсів до ЗНО на заняттях з математики. Зазначено, що послідовність застосування таких технологій впливають на якість вивчення навчального матеріалу.
986576
  Хом"як І. Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
986577
  Пазяк М.М. та ін. Орфографічний практикум з української мови / М.М. та ін. Пазяк. – К., 1977. – 78с.
986578
  Кириченко І.М. Орфографічний словник / І.М. Кириченко. – Київ, 1961. – 494с.
986579
  Кириченко І.М. Орфографічний словник / І.М. Кириченко. – 20-е вид. – Київ, 1976. – 222с.
986580
  Головащук С.І. Орфографічний словник 5 - 11 класи / С.І. Головащук. – 8-ме вид. перероб. і доп. – К., 1994. – 208с.
986581
  Леві Д. Орфографічний словник для початкової середньої школи / склали Д. Леві, Г. Левченко і Л.Рак ; Науково-дослідний інститут Мовознавства АН УСРР. – Київ : Радянська школа, 1936. – 272 с.


  Авт. КУ - Левченко Григорій Андріанович (1901-1944)
986582
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для середньої школи / І.М. Кириченко. – 2-е вид. – Київ, 1950. – 244с.
986583
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – Київ, 1949. – 256с.
986584
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – 3-є вид. – Київ, 1951. – 256с.
986585
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – 5-е вид. – Київ, 1954. – 256с.
986586
  Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів / В. Карачун. – Київ : Криниця, 1999. – 528с. – (Сучасні словники України). – ISBN 966-7575-00-4
986587
  Головащук С.І. Орфографічний словник складних слів української мови : понад 23 000 слів / С.І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2008. – 288с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0758-1
986588
   Орфографічний словник української мови : близько 114 000 слів. – Київ : Наукова думка, 1975. – 856с.
986589
   Орфографічний словник української мови. – К, 1976. – 856с.
986590
   Орфографічний словник української мови. – К, 1977. – 856с.
986591
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови / А.А. Бурячок. – К., 1993. – 400с.
986592
   Орфографічний словник української мови : Близько 120 000 слів. – Київ : Довіра, 1994. – 864 с. – ISBN 5-85154-112-1
986593
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови / А.А. Бурячок. – Київ, 1995
986594
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови : близько 35 000 слів / А.А. Бурячок. – Київ : Наукова думка, 1996. – 400 с. – ISBN 966-00-0197-5
986595
   Орфографічний словник української мови : Близько 125 000 слів. – 2-ге вид.,випр. і допов. – Київ : Довіра, 1999. – 989с. – (Словники України). – ISBN 966-507-051-7
986596
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови : Близько 36 000 слів / А.А. Бурячок. – 4-е вид., доопрацьоване. – Київ : Наукова думка, 2002. – 464с. – (Сер.Словники України). – ISBN 966-00-0811-2
986597
   Орфографічний словник української мови : 150 000 слів. – Харків : Сінтекс, 2004. – 1087, [1] с. – ISBN 966-7070-69-7
986598
  Івченко А.О. Орфографічний словник української мови : [понад 40 000 слів] / Анатолій Івченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 526, [2] с. – Сер. засн. у 2000 р. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3220-3
986599
  Бурячок А.А. Орфографічний словник учня / А.А. Бурячок. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 288с. – ISBN 966-7437-41-8
986600
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. / І.М. Кириченко. – Київ, 1955. – 495с.
986601
  Стефанцев М.П. Орфографічний словник. / М.П. Стефанцев. – Київ, 1958. – 80с.
986602
  Стефанцев М.П. Орфографічний словник. / М.П. Стефанцев. – 2-е вид. – К, 1959. – 84с.
986603
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. / І.М. Кириченко. – 11-е вид., доп. і перероб. – Київ, 1967. – 271с.
986604
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи / І.М. Кириченко. – 4-е вид. – Київ, 1953. – 256с.
986605
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи / І.М. Кириченко. – 7-е вид., випр. – Київ, 1961. – 256с.
986606
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи. / І.М. Кириченко. – 9-е вид. – Київ, 1964. – 256с.
986607
  Головащук С.І. Орфографічний словник: 4 - 10-ті кл. / С.І. Головащук. – 5-те вид. – К., 1987. – 160с.
986608
  Головащук С.І. Орфографічний словник: 5 - 11 класи / С.І. Головащук. – 7-ме вид., випр. – Київ : Освіта, 1992. – 176с.
986609
  Кротевич Е.В. Орфографічний словничокчужих слів / Е.В. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 68с.
986610
  Мариненко І. Орфографічні й лексико-семантичні анормативи в публіцистичних текстах культурно-мовної тематики // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 57-67. – ISSN 2522-1272
986611
  Цюпа М.А. Орфографічні особливості абревіатур у французькій періодиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 358-363.
986612
  Олійник Н.В. Орфографічні особливості афонограм у запозиченнях // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 213-218. – ISBN 978-966-171-013-8
986613
  Тищенко-Монастирська Орфографічні особливості кримчацького рукопису джонк та писемна традиція кримчаків // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 22-31. – ISSN 0027-2803
986614
  Ситдикова Ірина Вілоріївна Орфографічні особливості неонімів мови французької реклами : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.05 / Ситдикова Ірина Вілоріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 179л. – Бібліогр.:л.144-160
986615
  Ситдикова І.В. Орфографічні особливості неонімів мови французької реклами. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Ситдикова І.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 15с.
986616
  Барбіл О. Орфографічні особливості новолатинської мови / О. Барбіл, Н. Шепа // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 17. – С. 17-25. – ISSN 2617-3921
986617
  Лабенко Ольга Андріївна Орфографічні особливості омонімів сучасної французької мови : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.02.05. / Лабенко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
986618
  Лабенко Ольга Андріївна Орфографічні особливості омонімів сучасної французької мови : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Лабенко Ольга Андріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 182с. + Додатки: л. 174-182. – Бібліогр.: л. 161-173
986619
  Бойко І.А. Орфографічні особливості суплетивів сучасної французької мови : дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Бойко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 230 арк. – Додатки: арк. 215-230. – Бібліогр.: арк. 187-214
986620
  Мазниченко В.М. Орфографічні особливості українських антропонімів у французькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядаються особливості орфографічного відтворення українських антропонімів у французькій мові. Пропонуються основні принципи для вироблення єдиних орфографічних правил передачі цих власних імен.
986621
  Капелюшний А. Орфографічні помилки в титрах телевізійних передач наживо // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 302-311. – ISSN 2078-1911
986622
  Гончарова О.О. Орфографічні преференції англійських слів у нідерландській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 138-143


  Через значний вплив англійської мови як мови міжкультурної комунікації на нідерландську, у текстах, створених нідерландцями, все частіше можна спостерігати написання англійських слів за правилами правопису нідерландської мови або суміші англійської та ...
986623
  Ажнюк Б.М. Орфографічні та орфоепічні англізми в українській мові // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 332-341
986624
  Кромбет О.В. Орфографічні традиції французького письма доби Відродження: етимологічний і фонологічний принципи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 179-182. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті окреслено особливості орфографічних традицій письма французької мови доби Відродження та показано, як ці лінгвістичні принципи реалізуються в наукових трактатах відомих граматистів століття. Представлено їхні орфографічні нововведення згідно з ...
986625
   Орфографічно-орфоепічний практикум із сучасної української літературної мови : Навчальний посібник / М.М. Фащенко, О.В. Антонюк, З.І. Волосевич, О.В. та ін. Данильченко; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І. Мечникова; Авт.:М.М.Фащенко, О.В.Антонюк, З.І.Волосевич, О.В. Данильченко та ін. – Одеса : Астропринт, 2003. – 240с. – ISBN 966-318-009-9
986626
  Кам"янець В. Орфографія власної назви як чинник її функціональності (на прикладі німецьких власних назв) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 84-90. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
986627
  Лужецька Л. Орфоепічна грамотність як складних мовленнєвої культури особистості // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 470-478. – ISSN 2411-4758
986628
  Жук В.А. Орфоепічна норма сучасної англійської мови як соціо-лінгвістична та історична категорія // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 13-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
986629
  Єлісовенко Ю. Орфоепічний аспект фахової підготовки ведучих. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 143-153.
986630
  Єлісовенко Ю.П. Орфоепічний аспект фахової підготовки телевізійних журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 15-22


  Розглядаються теоретичні й практичні питання орфоепії української літературної мови та важливі аспекти орфоепічної підготовки телевізійних журналістів. Аналізуються причини низького рівня орфоепічної культури в Україні, звертається увага на відсутність ...
986631
   Орфоепічний словник. – К, 1984. – 629с.
986632
   Орфоепічний словник. – Київ : Радянська школа, 1986. – 118 с.
986633
   Орфоепічний словник української мови. – Київ, 1994. – 867 с.
986634
   Орфоепічний словник української мови : в 2 т. : близько 140 000 слів. – Київ : Довіра. – ISBN 966-507-109-2
Т. 1 : А - П. – 2001. – 955 с.
986635
   Орфоепічний словник української мови : d 2 т. : близько 140 000 слів. – Київ : Довіра. – (Словники України). – ISBN 966-507-109-2; 966-507-116-5 (т.2)
Т. 2 : О - Я. – 2003. – 918 с.
986636
  Русанівський В.М. Орфоепічний словник української мови / В.М. Русанівський, В.В. Чумак, Г.М. Ярун. – Київ; Ірпень : Перун, 2006. – 208с. – (Словники України для школярів та студентів). – ISBN 966-569-211-9
986637
  Погрібний М.І. Орфоепічний словник. / М.І. Погрібний. – Київ, 1983. – 629с.
986638
  Тичина К. Орфоепічні девіації в мовленні українців: голосні звуки // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 97-101. – ISBN 978-617-689-397-4
986639
  Миронюк Н.П. Орфоепія в 4-8 класах / Н.П. Миронюк. – Київ, 1986. – 143с.
986640
  Вашуленко М.С. Орфоепія і орфографія в 1-3 класах / М.С. Вашуленко. – Київ, 1982. – 104с.
986641
  Касаткин Л.Л. Орфоэпема как основная единица орфоэпии // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 31-38. – ISSN 0373-658Х
986642
  Белогурова О.О. Орфоэпическая норма современного немецкого языка. Стабильность и толерантность // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 62-65. – ISBN 966-594-420-7
986643
   Орфоэпический словарь русского языка. – М, 1983. – 704с.
986644
   Орфоэпический словарь русского языка. – М, 1985. – 704с.
986645
   Орфоэпический словарь русского языка : произношение, ударение, грамматические формы : около 65 000 слов. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 684 с.
986646
   Орфоэпический словарь русского языка : Произношение, ударение, грамматические формы.Около 65000 слов. – 6-е изд.,стереотипное. – Москва : Русский язык, 1997. – 688с. – ISBN 5-200-02422-6
986647
  Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение : около 25000 слов / И.Л. Резниченко. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 1184с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-044058-0
986648
   Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы : около 63 500 слов. – 3-е. – Москва : Русский язык, 1987. – 704с.
986649
   Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 704 с. – ISBN 5-200-00315-6
986650
  Эфенди-Заде Орфоэпия азербайджанского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Эфенди-Заде А.Р.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
986651
  Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе / И.П. Козлянинова. – М, 1967. – 136с.
986652
  Симоненкова Л.Н. Орфоэпия и офрография на уроках фонетики в 5 классе. : Автореф... канд. пед.наук: / Симоненкова Л.Н.; МП УССР. НИИ педагогики. – К., 1958. – 16л.
986653
  Шкуратяна Н.Г. Орфоэпия на уроках фонетики и морфологии украинского языка в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шкуратяна Н.Г. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 19 с.
986654
  Карагулян Тереза Аршавировна Орфоэпия современного армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Карагулян Тереза Аршавировна; АН Арм.ССР. Ин-т языка. – Ереван, 1975. – 84л.
986655
  Климанова Р.А. Орфоэпия французского языка. / Р.А. Климанова. – М, 1973. – 219с.
986656
   Орхан Памук // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С.8-23. – ISSN 0320 - 8370


  [Бесіда з турецьким письменником Орханом Памуком про його життя і творчість, про новий роман "Мене називають червоним". Ця публікація є передруком статті із газ. "Дзеркало тижня".- 2004.- № 25(26 трав.). С.19.]
986657
  Герасимов С.О. Орхидеи / С.О. Герасимов, И.М. Журавлев. – Москва : Росагропромиздат, 1988. – 208 с.
986658
  Ципперт Ганс Орхидеи : Цветы соблазна // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 32-44 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
986659
  Черевченко Т.М. Орхидеи в культуре / Т.М. Черевченко, Г.П. Кушнир. – К., 1986. – 198с.
986660
  Поддубная- Арнольди Орхидеи и их культура / Поддубная- Арнольди. – М, 1957. – 176с.
986661
   Орхидеи нашей страны. – Москва : Наука, 1991. – 221с.
986662
   Орхидология на рубеже XIX - XX столетий : [сб. статей] / Нац. акад. наук Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко ; [сост.: Р.В. Иванников]. – Киев : НБС им. Н.Н. Гришко, 2016. – 255, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-02-7140-1
986663
  Капітанчик О. Орхідеї : перша збірка вибраних поезій / Олександер Капітанчик. – Ессен ; Лондон : Українська видавнича спілка, 1988. – 266, [2] с. : портр.
986664
   Орхідеї. – Київ : Просвіта, 2001. – 224с. – ISBN 966-7115-14-3
986665
  Альохін О.О. Орхідеї Далекого Сходу / О.О. Альохін, М.Б. Гапоненко, В.Г. Собко; НАНУ; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка; МОНУ; За ред. В.Г. Собка. – Київ, 2003. – 204с. – ISBN 966-306-010-7
986666
  Собко В.Г. Орхідеї України АН УРСР. Центральний республіканський ботанічний сад / В.Г. Собко. – К., 1989. – 190с.
986667
   Орхусская конвенция: ваш путеводитель по экологической демократии. – [б. м.] : [б. и.], 2000. – 42, [1] с. : табл.
986668
   Орша. – Минск, 1962. – 124с.
986669
   Орша. – Минск, 1967. – 135с.
986670
   Орымбек Ахметбекович Жаутыков. – Алма-Ата, 1981. – 52с.
986671
  Яценко Г. Осoбливості єврейського національного психотипу (за публіцистикою Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 349-355. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
986672
   Оса, 1991. – 110с.
986673
  Залка Милош Осада / Залка Милош. – М, 1983. – 350с.
986674
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1960. – 367с.
986675
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – М., 1963. – 367с.
986676
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – М., 1974. – 352с.
986677
  Миксат К. Осада Бестерце / К. Миксат. – Москва, 1956. – 208 с.
986678
  Миксат К. Осада Бестерце : (История одного чудака) / К. Миксат. – Москва : Художественная литература, 1972. – 208с. – (Народная библиотека)
986679
  Унгвари К. Осада Будапешта. Сто дней Второй мировой войны = The siege of Budapest : one hundred days in World War II / Кристиан Унгвари ; [пер. с англ. А.Л. Андреева]. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 443, [3] с., [8] л. ил. : ил., табл. – ISBN 978-5-227-04597-3
986680
  Васильев М.В. Осада и взятие Выборга русскими войсками и флотом в 1710 г. / М.В. Васильев. – Москва, 1953. – 104с.
986681
  Костенко М.И. Осада и сдача крепости П.-Артур : Мои впечатления / Генерал-майор М.И. Костенко. – Киев : типография Окружного штаба, 1906. – [2], II, 276 с.
986682
  Бережинский В.Г. Осада и штурм турецкой крепости Измаил 11 (22 декабря) 1790 г. : (к 220-й годовщине взятия Измаила) / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2010. – 30, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 13-15
986683
  Кутузов А.В. Осада Ленинграда в зеркале информационной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 70-75. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
986684
  Золя Э. Осада мельницы / Э. Золя. – М., 1938. – 48с.
986685
  Панч П. Осада ночи / П. Панч; Авториз. пер. с укр. П. Карабана. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 251с.
986686
  Сарсе Ф. Осада Парижа 1870-1871 : впечатления и воспоминанияпер. : с фр. / Ф. Сарсе. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасова ; [Печ. в тип. К.Ф. Некрасова в Ярославле], 1914. – 352 с.


  На форзаце подпись: А. Иващенко
986687
  Комов В.Е. Осада с разминкой: Сатир. и юморист. рассказы. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1989. – 157с.
986688
  Бережинский В.Г. Осада турецких крепостей Гаджибей, Аккерман и Бендеры в 1789 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 29, [3] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 11-12
986689
  Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Бендеры в 1770 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 22, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 7
986690
  Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Очаков в 1788 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 58, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 34-36
986691
  Гверацци Ф.Д. Осада Флоренции / Ф.Д. Гверацци. – Москва-Л., 1934. – 629с.
986692
   Осадець Семен Степанович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. О.О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 86, [2] с., [3] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 12). – ISBN 978-966-483-932-4
986693
  Бехрамоглу А. Осаджений : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 176. – ISSN 0320-8370
986694
  Журавльов О.Ю. Осадження гетероепітаксійних Si1-x-Gex структур газофазним, плазмохімічним і сублімаційним методами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Журавльов Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
986695
  Кленова М.В. Осадки Арктического бассейна по материалам дрейфа л/п "Г.Седов2. / М.В. Кленова. – М, 1962. – 105с.
986696
  Литвинов И.В. Осадки в атмосфере и на поверхности земли / И.В. Литвинов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 208с.
986697
  Токмаков А.И. Осадки в Украинских Карпатах : Текст лекций / А.И. Токмаков; МВиССО УССР. Черновицк. гос. ун-т. Каф. гидрологии и климатологии. – Черновцы, 1974. – 56с.
986698
  Венюков П.Н. Осадки девонской системы в Мугоджарских горах. – Санкт-Петербург : Тип.М.Меркушева, 1895. – 158с. + Табл.3. – Отд.оттиск из Тр.С.Петербургского Общ.Естествоисп.Отд.Геол.и Минерал, Т.23. – (Труды Мугоджарской экспедиции 1889 года ; №1)
986699
  Близнин Г. Осадки и дифтерит : Несколько данных по заболеваемости дифтеритом и скарлатиной в Херсонской губ. за 10 лет (с 1887 по 1896 г.) / Г. Близнин : Тип. Имп. Акад. Наук. – 4 с. – Отд. оттиск
986700
  Долина Л.Ф. Осадки сточных и питьевых вод: проблемы и решение = The sediment of the waste and drinking waters: problems and decisive / Л.Ф. Долина, П.Б. Машихина. – Днепропетровськ : Континент, 2014. – 211, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. англ. - Кн. опис. с обл. – Библиогр.: с. 205-211. – ISBN 978-743-8241-24-1
986701
   Осадконакопление в Балтийском море. – М, 1981. – 247с.
986702
  Клюева В.А. Осадконакопление в водохранилищах бассейна Нижнего Дона / В.А. Клюева, Г.П. Долженко. – Ростов -на-Дону, 1983. – 142с.
986703
   Осадконакопление и генезис углей карбона СССР. – Москва : Наука, 1971. – 276с.
986704
  Равский Э.И. Осадконакопление и климаты Внутренней Азии в антропогене / Э.И. Равский. – Москва : Наука, 1972. – 336с.
986705
   Осадконакопление и палеогеография запада Восточно-Европейской платформы в мезозое. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 216с.
986706
   Осадконакопление на континентальной окраине Черного моря. – М, 1978. – 211с.
986707
  Цихоцкая Н.Н. Осадконакопление на поднятии Гамбурцева в позднем палеоцене // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-51 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
986708
  Игнатова В.Ф. Осадконакопление на современных и древних шельфах в зоне перехода от евразийского континента к Тихому океану. / В.Ф. Игнатова, Г.И. Худяков. – М., 1983. – 120с.
986709
  Лисицын А.П. Осадкообразование в океанах. Количеств. распределение осадочного материала. / А.П. Лисицын. – Москва : Наука, 1974. – 438с.
986710
  Голдырев Г.С. Осадкообразование и четвертичная история котловины Байкала. / Г.С. Голдырев. – Новосибирск, 1982. – 182с.
986711
  Шимкус К Осадкообразование Средиземного моря в позднечетвертичное время. / К Шимкус. – М., 1981. – 240с.
986712
  Личков Б.Л. Осадкообразование, денудация и изменения органического мира / Б.Л. Личков, 1945. – С. 123-126
986713
   Осадная башня штурмующих небо. – Л, 1980. – 271с.
986714
  Славнитский Н.Р. Осадные операции русских войск в годы Северной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
986715
  Литовченко С.Д. Осадные орудия Марка Антония - сложный путь к поражению // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 84-88. – ISBN 978-617-578-222-4
986716
   Осадова кополімеризація 4-вінілпіридину зі стиролом / О. Ніколаєва, Л. Вретік, Е. Яновська, О. Кондратенко, Г. Тун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-44. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Описано визначення реального складу кополімерів 4-вінілпіридину зі стиролом, що утворюються в умовах їх осадової кополімеризації у ССl4. Для цього було проведено кополімеризацію 4-вінілпіридину зі стиролом у різних співвідношеннях. Склад одержаних ...
986717
  Кулиш Е.А. Осадочная геология архея Алданского щита / Е.А. Кулиш. – М., 1983. – 208с.
986718
   Осадочная геология глубокометаморфизованных комплексов докембрия. – М, 1982. – 238с.
986719
  Ронов А.Б. Осадочная оболочка Земли : (количественные закономерности строения, состава и эволюции / А.Б. Ронов. – Москва : Наука, 1980. – 79с.
986720
   Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени. – М, 1989. – 173с.
986721
   Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени: Седименто- и литогенез. – Москва : Наука, 1989. – 248с.
986722
  Нижинковская Т.Н. Осадочная реакция на рак результат взаимодействия иммуноглобулина С, характерного для рака, с сывороточным а-глобулинами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нижинковская Т. Н.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1980. – 24л.
986723
  Ольшанова К.М. Осадочная хроматография / К.М. Ольшанова. – М., 1963. – 104с.
986724
  Попов В.И. Осадочно-вулканогенные толщи Западной части горного Алтая и их металлогения / В.И. Попов. – Ленинград : Недра, 1967. – 151с.
986725
   Осадочно-миграционная теория образования нефти и газа. – Москва : Наука, 1978. – 287с.
986726
   Осадочные бассейны и их нефтегазаносность. – М, 1983. – 311с.
986727
   Осадочные бассейны и их нефтегазаносность. – М, 1989. – 181с.
986728
  Иванов В.В. Осадочные бассейны Северо-Восточной Азии / В.В. Иванов. – М., 1985. – 209с.
986729
   Осадочные бессейны Дальнего Востока СССР и перспективы их недфтегазоносности. – Л, 1987. – 262с.
986730
  Зарицкий П.В. Осадочные геологические формации : для студентів 5 курса - литологов геологического отделения геолого-географического факультета / П.В. Зарицкий ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 58, [2] с. – Библиогр.: с. 57-58. – ISBN 978-966-623-626-8
986731
   Осадочные и вулканогенно-осадочные формации Верхоянья (палеозой и нижний мезозой). – Новосибрск : Наука, 1976. – 136 с.
986732
   Осадочные и осадочно-вулканогенные формации. – К, 1975. – 160с.
986733
   Осадочные полезные ископаемые Прибалтики и их рациональное использование. – Рига, 1985. – 141с.
986734
   Осадочные полезные ископаемые Прибалтики и их рациональное использование. – Рига, 1985. – 144с.
986735
  Петтиджон Ф.Д. Осадочные породы / Ф.Д. Петтиджон. – Москва : Недра, 1981. – 751с.
986736
  Алиев А.Г. Осадочные породы Азербайджана : (Петрогр. характеристика нефтеносных обл.) / А.Г. Алиев, Э.А. Даидбекова. – Баку : Азнефтеиздат, 1955. – 332 с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 322-328
986737
   Осадочные породы и руды. – К, 1978. – 284с.
986738
   Осадочные породы и руды. – К, 1980. – 303с.
986739
   Осадочные породы и руды. – К, 1984. – 248с.
986740
  Конюхов А.И. Осадочные формации в зонах перехода от континента к океану / А.И. Конюхов. – Москва : Недра, 1987. – 222с.
986741
  Вылцан И.А. Осадочные формации Горного Алтая : Общие вопросы геологии, методики изучения и классификации осадочных формаций Горного Алтая / И.А. Вылцан. – Томск : Томский ун-т, 1974. – 189с.
986742
  Вихерт А.В. Осадочные формации Западно-Верхоянского антиклинория и прилегающей территории. / А.В. Вихерт. – Москва, 1960. – 112с.
986743
  Жарков М.А. Осадочные формации кембрия Ангаро-Ленского прогиба / М.А. Жарков, Э.И. Чечель. – Новосибирск
1. – 1973. – 238 с.
986744
   Осадочные формации нефтегазоносных областей Дальнего Востока. – Владивосток, 1975. – 178с.
986745
  Янов Э.Н. Осадочные формации подвижных областей СССР / Э.Н. Янов. – Л., 1983. – 236с.
986746
   Осадочные формации Сибирской платформы и Забайкалья. – Иркутск, 1978. – 167с.
986747
   Осадочные формации Средней Азии. – М, 1988. – 245с.
986748
  Седых А.М. Осадочные формации Туркменистана в связи с прогнозной оценкой наредкометально-титановые россыпи. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Седых А.М.; Объед.учен.совет.Отдел.физ-техн.геол. и хим.наук.АН ТССР. – Ашхабад, 1966. – 19л.
986749
  Вылцан Иван Августович Осадочные формации центральной части Горного Алтая : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 120 / Вылцан Иван Августович; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
986750
   Осадочные функции и условия их образования. – Новосибирск, 1984. – 167с.
986751
   Осадочные функции Казахстана и слязанные с ними полезные ископаемые. – Алма-Ата, 1985. – 104с.
986752
   Осадочные функции. Принципы и методы оценки рудоносности геологических формаций. – Ленинград : Недра, 1984. – 228с.
986753
  Жарков М.А. Осадочные.. / М.А. Жарков, Э.И. Чечель. – с.
986754
  Озол А.А. Осадочный и вулканогенно-осадочный рудогенз бора / А.А. Озол. – М., 1983. – 206с.
986755
  Кулиш Е.А. Осадочный литогенез "зеленокаменного" этапа раннедокембрийской истории Кривбасса (петрохимический и литолого-фациальный аспекты) / Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк, В.Г. Яценко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-42 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
986756
   Осадчий Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 96
986757
   Осадчий Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 183-184 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
986758
   Осадчий Володимир Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 192-193. – ISBN 978-966-439-961-3
986759
   Осадчий Володимир Іванович [1955] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – C. 104-105. – ISBN 966-95774-3-5
986760
   Осадчий Євген Олександрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229-230. – ISBN 978-966-439-757-2
986761
  Талалай Л.Н. Осаенние гнезда: стихи / Л.Н. Талалай. – М., 1975. – 80с.
986762
  Цянь Чжун-шу Осажденая крепость / Цянь Чжун-шу. – Москва : Художественная литература, 1980. – 381с.
986763
  Листова Л.П. Осаждение и дифференциации меди , свинца и цинка в условиях зоны осадкообразования / Л.П. Листова, Г.П. Бондаренко. – М, 1978. – 99с.
986764
   Осаждение из газовой фазы. – М, 1970. – 472с.
986765
  Леонов С.А. Осаждение ионно-плазменных покрытий из хаотизированных потоков плазмы вакуумной дуги : препринт ХФТИ 2013-4 / С.А. Леонов, В.М. Хороших ; [ред А.И. Нагорна] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 55, [2] с., включ. обл. : ил. – Без тит. л. - Аннот. парал. рус., англ., укр,. – Библиогр.: с. 54-56
986766
   Осаждение пленок и покрытий разложением металлоорганических соединений. – М, 1981. – 322с.
986767
  Осипов К.А. Осаждение пленок из низкотемпературной плазмы и ионных пучков / К.А. Осипов, Г.Э. Фолманс. – Москва, 1973. – 87 с.
986768
  Назаретян А.М. Осаждение серебра из сульфитных электролитов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назаретян А.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1964. – 16л.
986769
  Рачинскене Осаждение электротехнических магнитных сплавов платина - кобальт и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Рачинскене Станислава-Гражина Станиславовна; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22
986770
  Цянь Чжуншу Осажденная крепость / Цянь Чжуншу. – Москва : Художественная литература, 1989. – 509 с.
986771
  Азаров И И. Осажденная Одесса : о героич. обороне Одессы в 1941 г. / И.И. Азаров. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Воениздат, 1966. – 255 с., [6] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
986772
  Азаров И И. Осаждённая Одесса / И.И. Азаров. – Москва : Воениздат, 1962. – 211 с., [7] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
986773
  Азаров И.И. Осаждённая Одесса : о героич. обороне Одессы в 1941 г. / И.И. Азаров. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1975. – 260 с., [9] л. ил. : ил.
986774
  Центкевич А. и Осажденные вечным холодом / А. и Центкевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 208с.
986775
  Евсеев А.К. Осажденный Севастополь / А.К. Евсеев. – Л., 1959. – 255с.
986776
  Филиппов М.М. Осажденный Севастополь : истор. роман / М.М. Филиппов. – Москва : Военное издательство, 1976. – 544 с.
986777
  Филиппов М.М. Осажденный Севастополь / М.М. Филиппов. – М, 1989. – 445с.
986778
  Навлицкая Г.Б. Осака. / Г.Б. Навлицкая. – Москва : Наука, 1983. – 287с.
986779
   Осам грчких песника. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1996. – 329, [1] c. – Парал. тит. арк. новогрецькою мовою; Зміст: К. Кавафи, J. Сефери, Н. Енгонопуло, J. Рицо, М. Сахтури, О. Елити, М. Анагностаки,Т. Патрикиjе. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. уред.: Никола Вуколичь)
986780
  Колодний А. Осамітнений релігійний мислитель митрополит Іларіон (Огієнко) // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 253-255. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
986781
  Рябий В. Осанна рятівній бджолі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 19


  Творчість Петра Перебийноса.
986782
  Будзиноський В.Т. Осаул Підкови : Оповіданнє з кінця XVI віку / В"ячеслав Будзиноський. – Львів : Hакладом С. Шухевича, дpук. "Діло", 1920. – 136 с.


  Літературний псевдонім: Недоля В.
986783
   Осауленко Лариса Єфремівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 97
986784
   Осауленко Лариса Єфремівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 184-185 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
986785
   Осауленко Лариса Єфремівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 194. – ISBN 978-966-439-961-3
986786
   Осауленко Лариса Єфремівна (1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 105-106. – ISBN 966-95774-3-5
986787
  Будников Л.Л. Осахаривание древесины. / Л.Л. Будников, Л.В. Золотарев. – Ивано-Вознесенск, 1921. – 12с.
986788
  Демехин В. Осбенности законодательной поддержки реформ в Украине // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 46-49. – ISSN 1810-3944
986789
  Горобец Т.К. Осбенности формирования у учащихся стратегий решения задач : Автореф... канд. психол.наук: / Горобец Т. К.; МГУ, Фак. психол. – М., 1970. – 23л.
986790
  Мірлес О. Осбливі способи спрощеного розвязування алгебрахчних задач / О. Мірлес. – Харків.-К., 1932. – 199с.
986791
  Олійник В.С. Осбливості поширення вітровалів у букових лісах Карпат / В.С. Олійник, В.І. Блистів // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 41-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
986792
  Каменський Д. Осбливості судового тлумачення кримінального закону у США // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 113-122
986793
  Вісич М.С. Осбливості формування інтер"єру різних типів закладів громадського харчування / М.С. Вісич, Д.С. Школяр, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 257-262 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
986794
  Данилов С.М. Осбливості формування інформаційно-накопичувальної (BIG DATA) моделі міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 141-146. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
986795
  Даниленко А. Осбливості формування фінансів реального сектора України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 20-30. – ISSN 0131-775Х
986796
  Сабиров Ю.А. Осбонование и эффективность применения гимнастических упражнений, соответсвующих двигательным возможностям учащихся (на прим. 4-5 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Сабиров Ю. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
986797
   Освiта. – Київ, 2000
986798
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 1-2. – 2001
986799
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 3. – 2001
986800
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 4-5. – 2001
986801
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 6-7. – 2001
986802
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 8-9. – 2001
986803
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 10. – 2001
986804
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 11. – 2001
986805
  Бойс Д. Осваиваем Windows 95 / Д. Бойс; Лейко И.П. – Москва, 1995. – 400с.
986806
  Тетчелл Д. Осваиваем микрокомпьютер : в 2 книгах / Д. Тетчелл; Д. Тэтчелл, Б. Беннетт, К. Фрейзер, Б. Р. Смит. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1989. – 128 с.
986807
   Осваиваем микрокомпьютер. – В двух книгах. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1989. – 134 с.
986808
  Томпсон С. Осваиваем мультимедиа. / С. Томпсон. – М., 1997. – 288с.
986809
  Фрейвалдс В.Ф. Осваиваемые почвы в Елгавском районе Латвийской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Фрейвалдс В.Ф.; Латв. с.-х. акад. – Рига, 1959. – 29л.
986810
  Алиев Ш.Г. Осваивающая практика: становления, категории, реальность / Ш.Г. Алиев. – Харьков : Основа, 1998. – 256 с. – ISBN 5-7768-0600-3
986811
   Осваивая подводные глубины. – Москва : Знание, 1981. – 48 с.
986812
  Тищик Б. Освальд Бальцер – видатний історик права Львівського університету (до 150–річчя від дня народження і 75–річчя – смерті) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-12. – (Серія юридична ; Вип. 48)
986813
  Миронець Н. Освальд Бурггардт (Юрій Клен) // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 152-159. – ISBN 978-966-2082-09-8
986814
  Лазарев В.Н. Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство. / В.Н. Лазарев. – М., 1922. – 155с.
986815
  Масаев М.В. Освальд Шпенглер и несостоятельность тезиса Карла Поппера о "Нищете историцизма" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 220-226. – ISSN 2076-1554
986816
  Ибрагимов И. (Кэбирли) Освежающий ветер : поэма / И. (Кэбирли) Ибрагимов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 136 с.
986817
  Смолень К. Освенцим / К. Смолень. – 3-е изд. – Освенция, 1964. – 113с.
986818
  Толкачев З. Освенцим : альбом / З. Толкачев. – Москва : Изобразительное искусство, 1969. – 21 с., [3] с., 78 с., [2] с.
986819
  Элен П. Освенцим и теология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.10-15. – ISSN 0042-8744
986820
   Освенцим предостерегает... : выставка плаката. – Москва : Советский художник, 1986. – [30] с.
986821
  Толкачов З. Освенцім = Освенцим / З. Толкачов. – Київ : Мистецтво, 1965. – [80] с.
986822
  Стийенский Р. Освета / Р. Стийенский. – Москва, 1944. – 96с.
986823
  Айзенберг Ю.Б. Осветительные приборы с люминесцентными лампами / Ю.Б. Айзенберг, В.Ф. Ефимкина. – Москва : эНЕРГИЯ, 1968. – 368 с. – Библиогр. в конце глав
986824
  Клюев С.А. Осветительные сети производственных помещений / С.А. Клюев. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 80 с.
986825
  Мешков В.В. Осветительные установки / В.В. Мешков, М.М. Епанешников. – Москва, 1972. – 360 с.
986826
  Италмазов А. Осветление и обеззараживание низкоцветных сульфато-хлоридных вод электролизом на примере реки Амударья. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.04 / Италмазов А.; Киев. гос. техн. ун-тет строит и архит. – К., 1995. – 17л.
986827
  Круглов А.А. Освещение "Правдой" вопросов социалистического соревнования в первой пятилетке / А.А. Круглов. – Москва, 1957. – 60с.
986828
  Заяц И. Освещение белорусско-китайских отношений в современной прессе: информационный мост дружбы // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 109-111
986829
  Казьмирчук Г.Д. Освещение в "Истории городов и сел Украинской ССР" жизни и деятельности декабристов на Украине // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 224-225. – ISBN 978-966-171-565-2
986830
  Лейбзон Б. Освещение в газетах вопросов партийной жизни / Б. Лейбзон. – М., 1945. – 27с.
986831
  Слепов Л.А. Освещение в газетах вопросов партийной жизни / Л.А. Слепов. – Москва, 1948. – 24с.
986832
  Логинов Н.П. Освещение в газете вопросов культуры и быта / Н.П. Логинов. – Москва, 1957. – 56с.
986833
  Бекасов Д.Г. Освещение в газете вопросов партийной жизни : лекции / Д.Г. Бекасов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Кафедра журналистики. – Москва : [б. и.], 1953. – 48 с.
986834
  Верховцев И.Л. Освещение в газете вопросов промышленности и транспорта / И.Л. Верховцев. – Москва, 1948. – 19с.
986835
  Новиков С.Н. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / С.Н. Новиков. – М., 1948. – 20с.
986836
  Объедков Г.К. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / Г.К. Объедков. – Москва, 1950. – 24с.
986837
  Поляков В.И. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства. Лекция / В.И. Поляков. – Москва, 1955. – 32с.
986838
  Сутоцкий С.Б. Освещение в газете вопросов Советского строительства / С.Б. Сутоцкий. – М., 1948. – 74 с.
986839
  Фадеев А.Д. Освещение в латиноамериканской литературе вопросов истории Октябрьской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Фадеев А.Д.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1971. – 22л.
986840
  Олефиренко В.В. Освещение в периодической печати УССС вопросов правового воспитания трудящихся (1966-1978 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Олефиренко В. В.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1981. – 24л.
986841
  Вдовиченко В.Г. Освещение в печати вопросов культурного строительства / В.Г. Вдовиченко. – Москва, 1967. – 28с.
986842
  Азизян А.К. Освещение в печати вопросов науки, школ, вузов : лекция, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК КПСС / А.К. Азизян ; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1957. – 44 с.
986843
  Баулин А.Г. Освещение в печати вопросов советского строительства / Баулин А. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1956. – 30 с.
986844
  Котигоренко В.А. Освещение в советской историко-партийной литературе проблемы объективной обусловленности возрастания руководящей роли КПСС на этапе развитого социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Котигоренко В.А.; КГУ. – К., 1984. – 22л.
986845
  Топчий А.А. Освещение в средствах массовой информации проблемы торговли людьми : пособие для журналистов / [ А.А. Топчий, Т.С. Шевченко]. – Киев : Куприянова Е.А, 2007. – 158, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5. – Библиогр.: с. 149-151 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8668-37-1
986846
  Ильящук Г.И. Освещение в трудах В.И.Ленина истории политического банкротства меньшевизма в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ильящук Г.И.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 25л.
986847
  Озтюрк А. Освещение войны в Южной Осетии в турецких СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 16-19. – ISSN 2070-9773
986848
  Костенко Д.П. Освещение вопросов партийного руководства комсомолом в курсе истории КПСС (методическое пособие для вузов) / Д.П. Костенко. – Киев, 1975. – 49с.
986849
  Царев В.А. Освещение вопросов партийной жизни в газете / В.А. Царев. – М, 1971. – 36с.
986850
  Бекасов Д.Г. Освещение вопросов партийной жизни в газете : учеб.-метод. пособ. по курсу "Теория и практика парт.-сов. журналистики" / Д.Г. Бекасов ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1977. – 64 с. – Библиогр.: с. 63
986851
  Гончаров В.А. Освещение вопросов партийной работы на селе в местных газетах / В.А. Гончаров. – Москва, 1955. – 84с.
986852
  Штепа М.М. Освещение вопросов производства и его технико-экономических особенностей в школьном курсе экономической географии СССР : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Штепа М.М. ; КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
986853
  Штепа М.М. Освещение вопросов производства и его технико-экономических особенностей в школьном курсе экономической географии СССР. : Дис... канд. пед.наук: / Штепа М.М.; Науч.-исслед. ин-тут педагогики. – К., 1960. – 278л. – Бібліогр.:л.264-277
986854
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати / Г.Н. Фролов. – Москва, 1966. – 56с.
986855
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати. / Г.Н. Фролов. – М, 1971. – 36с.
986856
  Сословская А.Т. Освещение вопросов техники в курсе физики 7 класса. : Автореф... канд. пед.наук: / Сословская А.Т.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1956. – 17л.
986857
   Освещение и краски Румынского взморья. – Бухарест, 1967. – 116с.
986858
  Посадский И.В. Освещение классов и пансиона Киевской 1-й гимназии / И.В. Посадский. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – 80 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 5-6
986859
  Сеидов В.Г. Освещение Крымской войны в русской печати середины 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Сеидов В.Г.; МГУ. – М, 1979. – 24л.
986860
  Шефтель Е.Б. Освещение лечебных учреждений / Е.Б. Шефтель. – Москва : Энергия, 1977. – 120 с.
986861
  Кланс Н.Д. Освещение международных проблем прессой Ганы в Сьерра-Леоне. 1960-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кланс Н.Д.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1972. – 16л.
986862
  Ли Хун (ж) Освещение Олимпийских игр в газете "Шэньбао" до освобождения Китая (1936-1949 гг.) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 128-132. – ISSN 1684-2618
986863
  Смехотина М. Освещение партийной и комсомольской жизни в стенной газете. / М. Смехотина. – Вологда, 1952. – 40с.
986864
  Озтюрк А. Освещение переговоров по газопроводу "Южный поток" в российских СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 28-30. – ISSN 2070-9773


  В статье подчеркивается, что манера освещения, будь то в положительном или отрицательном ключе, напрямую была связана с заявлениями, которые делались турецкой и российской сторонами.
986865
  Рамазанова Н.К. Освещение проблем международной жизни в советской прессе. / Н.К. Рамазанова. – М, 1975. – 31с.
986866
  Казьмирчук Г.Д. Освещение проблемы "Декабристы и Сибирь" в отечественной литературе / Г.Д. Казьмирчук, О.А. Рафальский. – К., 1987. – 34с.
986867
  Клюев С.А. Освещение производственных помещений / С.А. Клюев. – Москва, 1979. – 152 с.
986868
  Гопш К.И. Освещение промышленных зданий / К.И. Гопш. – 2-е изд., испр. – М., 1954. – 80с.
986869
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Агаев И.А. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 26 с.
986870
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР. : Автореф... Канд.пед.наук: / Агаев И.А.; Азерб.гос. пед.ин-т. – Баку, 1966. – 23л.
986871
  Натарова А. Освещение событий в Ливии французскими информационными агентствами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 114-115. – бібліогр. в кінці ст.
986872
   Освещение соуиально-полтического развития Сибири XIX - XX в.. – Красноярск, 1980. – 96с.
986873
  Фрумкин Е.А. Освещение торфопредприятий / Е.А. Фрумкин. – Москва-Ленинград : Главная редакция горно-топливной литературы, 1935. – 224 с.
986874
  Пугачев Е.М. Освещение философских вопросов и формирование мировоззрения студентов при изучении механики и молекулярной физики / Е.М. Пугачев. – Курск, 1974. – 43с.
986875
  Назария С. Освещение Ялтинской конференции в румынской историографии // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – С. 143-152. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
986876
  Варсанофьева Г.Д. Освещенность и ее контроль в осветительных установках / Г.Д. Варсанофьева, А.М. Фомина. – Москва, 1972. – 56 с.
986877
  Гирса И.И. Освещенность и поведение рыб / И.И. Гирса. – Москва : Наука, 1981. – 165с.
986878
  Тимонен А.Н. Освещенные берега : повесть / Антон Тимонен ; пер. с фин. – Петрозаводск : Госиздат КФССР, 1953. – 208 с.
986879
  Сууман А. Освещенные заревом : стихи / Александр Сууман ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1980. – 95 с.
986880
  Каверин В.А. Освещенные окна / В.А. Каверин. – Москва, 1974. – 388с.
986881
  Беляев Л.А. Освещённые окна мои : стихи / Л.А. Беляев. – Архангельск : Вологда : Сев.-Зап. книжное изд-во : Волог. отд-ние, 1978. – 63 с. : ил.
986882
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – Москва : Современник, 1976. – 380 с.
986883
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 544 с.
986884
  Слипенчук В.Т. Освещенный минутой / В.Т. Слипенчук. – Барнаул, 1973. – 94с.
986885
  Жалинский А.З. Освидетельствование в советском уголовном процессе / А.З. Жалинский. – Львов, 1964. – 75с.
986886
  Жалинский А.Є. Освидетельствование на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: / Жалинский А.Є.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 20л.
986887
  Маркс Н.А. Освидетельствование при расследовании преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Маркс Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Св. юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 21л.
986888
  Дрозд В.Г. Освідування у справах про тілесні ушкодження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 152-156.


  Розглянуто процесуальні й тактичні аспекти провадження освідування при розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень. In this article it is examined the process and tactic aspects concerning the organization of the certification during the bodily ...
986889
  Баганець О.В. Освідування як засіб отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 8-10. – ISBN 978-617-616-075-5
986890
  Ярмульський А.Г. Освідчення / А.Г. Ярмульський. – Дніпропетровськ, 1966. – 77с.
986891
  Дрок К.Л. Освідчення : вибране / К.Л. Дрок. – Київ : Дніпро, 1979. – 254 с.
986892
  Лук""янчук Р.Ф. Освідчення / Р.Ф. Лук""янчук. – Донецьк, 1979. – 32с.
986893
  Майданська С.В. Освідчення / С.В. Майданська. – Київ : Молодь, 1990. – 93 с.
986894
  Жуковський С.В. Освідчення в любові / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1991. – 118 с.
986895
  Струцюк Й.Г. Освідчення. / Й.Г. Струцюк. – Львів, 1965. – 27с.
986896
  Кокостікова Г.І. Освідченя / Г.І. Кокостікова. – К, 1971. – 87с.
986897
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1-8 березня (№ 13/14). – 2000. – 16 с.
986898
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 лютого (№ 6/7). – 2000. – 16 с.
986899
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 57/58). – 2000. – 12 с.
986900
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 червня (№ 26). – 2000. – 16 с.
986901
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 березня (№ 15). – 2000. – 8 с.
986902
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 грудня (№ 59). – 2000. – 8 с.
986903
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 червня (№ 27). – 2000. – 16 с.
986904
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 березня (№ 16/17). – 2000. – 16 с.
986905
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 травня (№ 23). – 2000. – 8 с.
986906
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 квітня (№ 20). – 2000. – 8 с.
986907
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 - 27 грудня (№ 60). – 2000. – 8 с.
986908
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 лютого - 1 березня (№ 12). – 2000. – 8 с.
986909
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 квітня - 3 травня (№ 21). – 2000. – 8 с.
986910
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 грудня - 3 січня (№ 61/62). – 2000. – 16 с.
986911
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 листопада - 6 грудня (№ 55/56). – 2000. – 12 с.
986912
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
31 травня - 7 червня (№ 25). – 2000. – 8 с.
986913
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
7-14 грудня (№ 50). – 2011. – 8 с.
986914
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
21-28 грудня (№ 51). – 2011. – 8 с.
986915
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
28 вересня - 5 жовтня (№39). – 2011
986916
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
3-10 жовтня (№ 43/44). – 2012. – 16 с.
986917
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4 - 11 січня (№ 1/2). – 2012. – 16 с.
986918
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 березня (№ 11/12). – 2012. – 8 с.
986919
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8 - 15 лютого (№ 6/7). – 2012. – 16 с.
986920
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 квітня - 18 квітня (№ 17/18). – 2012. – 16 с.
986921
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
12-19 вересня (№ 39/40). – 2012. – 12 с.
986922
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 серпня (№ 36). – 2012. – 8 с.
986923
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 січня (№ 3/4). – 2012. – 16 с.
986924
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 листопада (№ 50). – 2012. – 12 с.
986925
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 - 30 травня (№ 24). – 2012. – 12 с.
986926
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 березня - 4 квітня (№ 16). – 2012. – 12 с.
986927
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
29 серпня - 5 вересня (№ 37/38). – 2012. – 12 с.
986928
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
31 жовтня - 7 листопада (№ 46/47). – 2012. – 12 с.
986929
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 січня (№ 1/2). – 2013. – 16 с.
986930
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 жовтня (№ 43). – 2013. – 12 с.
986931
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 50). – 2013. – 12 с.
986932
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
986933
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 - 13 березня (№ 12). – 2013. – 12 с.
986934
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 7). – 2013. – 8 с.
986935
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 січня (№ 3). – 2013. – 16 с.
986936
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 жовтня (№ 44). – 2013. – 8 с.
986937
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10-17 квітня (№ 18). – 2013. – 12 с.
986938
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 червня (№ 28). – 2013. – 8 с.
986939
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-17 вересня (№ 40). – 2013. – 8 с.
986940
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 червня (№ 29). – 2013. – 12 с.
986941
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 лютого (№ 8). – 2013. – 12 с.
986942
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 березня (№ 13). – 2013. – 12 с.
986943
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 листопада (№ 48). – 2013. – 12 с.
986944
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 жовтня (№ 45). – 2013. – 12 с.
986945
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 41). – 2013. – 12 с.
986946
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 квітня (№ 19). – 2013. – 12 с.
986947
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 березня (№ 14). – 2013. – 12 с.
986948
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 9). – 2013. – 8 с.
986949
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 грудня (№ 51). – 2013. – 12 с.
986950
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 травня (№ 24). – 2013. – 12 с.
986951
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 травня (№ 25). – 2013. – 12 с.
986952
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 вересня - 2 жовтня (№ 42). – 2013. – 12 с.
986953
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
986954
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 грудня (№ 52). – 2013. – 12 с.
986955
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 травня - червня (№ 26). – 2013. – 12 с.
986956
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 січня - 6 лютого (№ 6). – 2013. – 8 с.
986957
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 липня (№ 28). – 2014. – 12 с.
986958
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4-11 червня (№ 24/25). – 2014. – 16 с.
986959
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5 -12 листопада (№ 47). – 2014. – 16 с.
986960
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7-14 травня (№ 20). – 2014. – 12 с.
986961
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 квітня (№ 15/16). – 2014. – 12 с.
986962
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-18 червня (№ 26). – 2014. – 16 с.
986963
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 березня - 19 березня (№ 11). – 2014. – 12 с.
986964
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 лютого (№ 7). – 2014. – 12 с.
986965
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 -19 листопада (№ 48). – 2014. – 8 с.
986966
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21травня (№ 21/22). – 2014. – 12 с.
986967
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 квітня (№ 17). – 2014. – 8 с.
986968
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 вересня (№ 38). – 2014. – 12 с.
986969
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19 березня - 26 березня (№ 12). – 2014. – 12 с.
986970
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 лютого (№ 8). – 2014. – 12 с.
986971
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 травня (№ 23). – 2014. – 12 с.
986972
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 вересня - 1 жовтня (№ 39-40). – 2014. – 8 с.
986973
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 листопада - 3 грудня (№ 49). – 2014. – 12 с.
986974
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 лютого - 5 березня (№ 9). – 2014. – 12 с.
986975
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 квітня - 7 травня (№ 18/19). – 2014. – 12 с.
986976
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
2-9 грудня (№ 47/49). – 2015. – 16 с.
986977
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 червня (№ 24/25). – 2015. – 12 с.
986978
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 травня (№ 20/21). – 2015. – 12 с.
986979
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
7-14 січня (№ 1/2). – 2015. – 16 с.
986980
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
11-18 березня (№ 12/13). – 2015. – 12 с.
986981
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 квітня (№ 17/18). – 2015. – 12 с.
986982
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 грудня (№ 50). – 2015. – 8 с.
986983
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 червня (№ 26/27). – 2015. – 12 с.
986984
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 травня (№ 22/23). – 2015. – 12 с.
986985
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
23-30 грудня (№ 51/52). – 2015. – 12 с.
986986
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 лютого - 4 березня (№ 9/10). – 2015. – 12 с.
986987
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 серпня - 2 вересня (№ 34/35). – 2015. – 12 с.
986988
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 січня - 4 лютого (№ 5/6). – 2015. – 8 с.
986989
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
2-9 березня (№ 9/10). – 2016. – 8 с.
986990
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 квітня (№ 13/14). – 2016. – 12 с.
986991
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 березня (№ 11/12). – 2016. – 8 с.
986992
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 лютого (№ 7/8). – 2016. – 8 с.
986993
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 січня (№ 1/2). – 2018. – 12 с.
986994
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 лютого (№ 5/6). – 2018. – 8 с.
986995
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 січня (№ 3/4). – 2018. – 8 с.
986996
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20 - 27 липня (№ 24/25). – 2018. – 8 с.
986997
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
1-8 вересня (№ 36/38). – 2021. – 8 с.
986998
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
27 жовтня - 3 листопада (№ 42/44). – 2021. – 8 с.
986999
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
29 вересня - 6 жовтня (№ 39/41). – 2021. – 8 с.
987000
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/4). – 2022. – 8 с.
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,