Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
985001
  Черниш Р.Ф. "Патентний тролінг" як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області) / Р.Ф. Черниш, Б.Ю. Назарчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 260-264. – ISSN 2219-5521
985002
  Ярощук А. "Патентні хащі" як новітній феномен технологічного змагання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 56-59
985003
  Губарєва С. "Патетична ніч" Гео Шкурупія як нова новела розгадування таємниць // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 84-88. – ISSN 2307-2261
985004
   "Патон@астро.ua". Зоряні дороги академіка Бориса Патона / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія України ; [відп. ред. Я.С. Яцків ; упоряд. І.Б. Вавилова, І.П. Крячко]. – Київ : ВАІТЕ, 2008. – 48, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-02-4969-1
985005
  Коломийцев В.Ф. "Патриарх" западной социологии XX в. Реймон Арон // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.160-168. – ISSN 0042-8744
985006
  Мишура А.С. "Патриархия": политическая философия Роберта Филмера / А.С. Мишура, А.В. Павлов // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 92-105. – ISSN 2078-5089
985007
  Беда А. "Патриотические письма из Галиции": страница истории идейной борьбы славянства // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 5. – С. 49-59. – ISSN 0132-1366
985008
  Панченко В. "Патриотический сифилис" російської інтелегенції у часи давні й сьогочасні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 15. – ISSN 1996-1561


  Коли російське військо 1830 р. потопило Варшаву в крові, Пушкін тріумфував...
985009
  Гончаренко Е. "Патріарх". Фріц Зенн і початок джойсознавства / Е. Гончаренко, Л. Байсара // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (1079/1080 ). – С. 241-244. – ISSN 0320-8370


  В публікації піде мова про Фріца Зенна - провідного і до сьогодні знаного джойсознавця, дослідника творчості видатного ірландського художника слова та про роботу фундації імені Джеймса Джойса яку він очолює.
985010
  Пушкарук Н. "Патріот і покірний слуга США" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 грудня (№ 220). – С. 10-11


  Світ згадує і вшановує пам"ять екс-президента Джорджа Буша старого.
985011
  Конашевич С. "Патріоти Росії" на чолі кримських вишів // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 3
985012
  Козак С. "Патріотизму його навчили саме ми" / С. Козак, Ю. Рейт, М. Вербовий; записала Катерина Семчук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 липня (№ 26). – С. 5. – ISSN 0027-8254


  Іван Драч був тісно пов"язаний із українцями у Польщі. Спогади тих, хто особисто знав літератора.
985013
  Фицик І.Д. "Патріотична свідомість" шляхти Правобережної України // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 25-28. – ISSN 2076-1554
985014
  Пашніна О.М. "Патріотичний журналізм" у висвітленні військових конфліктів у США в контексті етичних журналістських стандартів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 59-61


  Досліджуються причини виникнення та розвиток патріотичного журналізму в американських ЗМІ другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Подано аналіз та порівняння висвітлення війни у В"єтнамі, війни у Перській затоці та війни в Іраку з точки зору застосування ...
985015
  Гаврилишин Б. "Патріотичних, компетентних і порядних людей в українській владі нема" / розмову вела Галина Плачинда // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-29 березня (№ 12). – С. 6-7
985016
  Гаврилишин Б. "Патріотичних, компетентних і порядних людей в українській владі немає"... / розмову вела Галина Плачинда // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 8-9
985017
  Швагуляк М.М. "Пацифікація" : Польська репресивна акція у Галичині 1930 р. і українська суспільність / Михайло Швагуляк; Академія наук України, Ін-т українознавства. – Львів, 1993. – 52с. – ISBN 5-7702-0522-9
985018
  Грабовський С. "Пацифістська" обгортка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 березня (№ 43/44). – С. 21


  Як творчість Тараса Шевченка стала засобом свідомої фальсифікації. Ще один взірець путінської пропаганди, втім, не оригінальний, а перезнятий звельми ефективної свого часу "антивоєнної" пропаганди французьких комуністів 1939 - 1941 років.
985019
  Леонкавалло Р. "Паяцы" Р. Леонкавалло / Р. Леонкавалло. – М, 1985. – 46 с.
985020
  Фокин П. "Певец осени и грусти" // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (184). – С. 73-79. – ISSN 0869-7078


  До 140-річчя від дня народження Івана Буніна
985021
  Ващенко Г. "Педагог бере найактивнішу участь у творенні майбутнього свого народу" / бесіду вів О. Тереверко // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 18). – С. 21


  У квітні минуло 140 років із дня народження видатного педагога, психолога, ученого Григорія Ващенка.
985022
   [Патратій Володимир Кузьмич] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – C. 209-211. – ISSN 1684-7903


  "...Видатному організатору вищої медичної освіти в Україні, доктору медичних наук, професору, ректору Чернівецького державного медичного університету (1975-1993 рр.), завідувачу кафедри мікробіології, вірусології та імунології (1977-2001 рр.), ...
985023
  Амосов М.К. Пасха-свято старого світу / М. Амосов ; Центр. Рада Спілки войовничих безвірників України. – Київ : Укрдержсоцеквидав, 1935. – 39 с.
985024
  Ивашкевич Н.П. Пасхальный стол / Н.П. Ивашкевич. – Л, 1990. – 22с.
985025
  Лан В.І. ПАСШ і СРСР / В.І. Лан. – Х., 1933. – 26с.
985026
  Бондаренко О.Н. Пасынки "свободного мира" / О.Н. Бондаренко, И.А. Михайлович. – М, 1986. – 175с.
985027
  Богданов В.Р. Пасынки 20 века / В.Р. Богданов, Ш.Т. Юсупов. – М, 1985. – 77с.
985028
  Алтаев Ал. Пасынки академии : ист. роман : для старш. шк. возраста / Алтаев Ал. ; ил. И. Астапов. – Москва : Детгиз, 1961. – 183 с. : ил.
985029
  Алтаев Ал. Пасынки академии : ист. роман : для восьмилет. школы / Алтаев Ал. ; ил. И. Астапов. – Изд. 2-е. – Москва : Детская литература, 1967. – 224 с. : ил. – (Школьная библиотека)
985030
  Краминов Д.Ф. Пасынки Альбиона : повесть / Д.Ф. Краминов. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 206с.
985031
  Олди Г.Л. Пасынки Восьмой Заповеди : Роман, рассказы / Г.Л. Олди. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 336с. – (Нить времени). – ISBN 5-04-004002-0
985032
  Хайнлайн Р. Пасынки Вселенной / Р. Хайнлайн. – Москва
Ч. 2. – 1991. – 299 с.
985033
  Хайнлайн Р. Пасынки Вселенной : роман // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 2. – С. 86-95
985034
  Хайнлайн Р. ПАсынки Вселенной: Роман // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 3
985035
   Пасынки Вселенной: сб. науч.-фант. произведений. – Кишинев, 1989. – 653с.
985036
  Тревор У. Пасынки судьбы / У. Тревор. – Москва, 1990. – 286с.
985037
  Значков Борис Пасюк, завоевавший мир : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 86-94 : Фото


  Історія виникнення Португалії
985038
   Пасько Волдимир Федосійович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 114-115. – ISBN 966-95774-3-5
985039
   Пасько Володимир Феодосійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 198 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
985040
  Нечаев В.В. Пат и пилаган / В.В. Нечаев. – Л., 1967. – 93с.
985041
  Лоптева Ольга Патагония // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1029-5828
985042
  Завірюхіна М. Патагонія на двох. Продовження. Початок у № 3, 2012 / М. Завірюхіна, Ж. Кастейс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 98-104 : фото
985043
  Мернова Мария Патагонская мара // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 14 : фото
985044
  Квасова Вероніка Патайя. Дерев"яна істина / Квасова Вероніка, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 3 (147), червень - липень. – С. 64-70 : фото
985045
  Сидоренко Віктор Патайя. Шедеври мадам Нуч : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 68-73
985046
  Ільїн В.В. Патанджалі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 63. – ISBN 966-316-069-1
985047
  Церетели А. Патара Каха : драм. поэма / Акакий Церетели; пер. с груз. А.Кочеткова. – Тбилиси : Заря Востока, 1949. – 136 с.
985048
  Піранделло Л. Патент / з італійської переклала Світлана Сарвіра // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 178-182. – ISSN 0320-8370
985049
  Лагин Л.И. Патент "АВ". / Л.И. Лагин. – Л, 1949. – 340с.
985050
  Лагин Л.И. Патент АВ / Л.И. Лагин. – М, 1979. – 317 с.
985051
  Хаустов В. Патент на розвиток // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 липня - 17 серпня (№ 29). – С. 7


  "Період заміщення технологічних укладів створює для відстаючих, таких як Україна, країн вікно можливостей для ривка. Пріоритетні напрями патентування в Україні належать до базових та експортоорієнтованих галузей національної економіки третього та ...
985052
  Столяров Ю.С. Патент на творчество / Ю.С. Столяров, Б.В. Ревский. – М., 1979. – 191с.
985053
  Работягова Л. Патент як форма правової охорони секретних винаходів // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності. Ак. правових наук України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-47
985054
  Боровик П. Патенти на корисні моделі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Можливості та ризики".
985055
  Кочеткова О.П. Патенти як індикатори результативності науково-технічної діяльності / О.П. Кочеткова, В.А. Денисюк, Н.В. Богатель // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 104-107. – ISBN 978-966-479-052-6
985056
  Кочеткова О.П. Патентна активність в країнах світу та Україні / О.П. Кочеткова, Н.І. Вавіліна, Н.В. Богатель // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 71-81
985057
  Хаустов В. Патентна активність за класами техніки і технологій у світі та в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 26-31. – ISSN 1810-3944
985058
  Андрощук Г. Патентна активність українських винахідників за кордоном: вплив на економічну безпеку // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 38-41
985059
  Андрощук Г. Патентна активність українських винахідників за кордоном: вплив на економічну безпеку // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 29-34
985060
  Барчук Ж.В. Патентна документація в системі інформаційних ресурсів України: статус, функції, потенціал // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 73-81. – ISSN 0320-9466
985061
  Артамонова Н.О. Патентна документація в системі інформаційного забезпечення науки: сутність, функції, значення / Н.О. Артамонова, Л.Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 4-10. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто сутність та значення патентної документації в системі інформаційного забезпечення наукової діяльності. Відзначено головні тенденції розвитку патентної документації в наукових комунікаціях; охарактеризовано функції патентної документації та ...
985062
  Куса С.Д. Патентна документація України : Посібник / С.Д. Куса; Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ). – Київ, 2006. – 158с. – ISBN 966-96613-1-5
985063
  Куса С.Д. Патентна документація України : посібник / Куса С.Д. ; Держ. департамент інтелект. власності ; Державне підприємство "Український інститут промислової власності" ; [ ]. – 2-е вид., доп. – Київ, 2007. – 176 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-8381-30-0
985064
  Несчетна Т.К. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні : посібник для користувача / Несчетна Т.К., Рябець А.І. ; МОН України ; Держ. департамент інтелект. власності ; Держ. підприємство "Укр. ін-т пром. власності". – Київ, 2009. – 120 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-1670-04-3
985065
  Абдуліна І. Патентна експертиза "по-американськи" / І. Абдуліна, М. Крук // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 48-57. – ISSN 1608-6422
985066
  Андрощук Геннадій Патентна політика зарубіжних університетів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 31-40. – ISSN 1608-6422
985067
  Кашинцева О. Патентна реформа у сфері медицини та фармації в Україні: аспекти примусового ліцензування / Оксана Кашинцева, Юлія Борко ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 35, [1] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-743-9
985068
  Гавриленко О. Патентна система США: нове законодавство і практика // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-34. – ISSN 1608-6422
985069
  Гавриленко О. та інш. Патентна система США: нове законодавство і практика // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.48-55. – ISSN 1608-6422
985070
  Андрощук Геннадій Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 11-21
985071
  Андрощук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 36-53
985072
  Морозов А.Н. Патентная документация в библиотеках / А.Н. Морозов. – М., 1979. – 255с.
985073
  Колесников А.П. Патентная документация как источник по истории изобретательства в СССР (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Колесников А.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
985074
   Патентная информация и документация : Пособие по курсу. – Москва : Высшая школа
Выпуск 7. – 1973. – 108 с.
985075
  Сушко А.Г. Патентная информация и ее использование / А.Г. Сушко. – М., 1965. – 28с.
985076
  Немировский Е.Л. Патентная литература / Е.Л. Немировский. – М., 1964. – 79с.
985077
  Дядичева Е.И. Патентная литература и ее использование. / Е.И. Дядичева, М.П. Зубов. – М., 1960. – 40с.
985078
  Немировский Е.Л. Патентная литература по вопросам полиграфического производства. 1961 год / Е.Л. Немировский. – М., 1965. – 256с.
985079
  Филипповский Е.Е. Патентная система и научно-технический прогресс в капиталистических странах / Е.Е. Филипповский. – М, 1972. – 126с.
985080
  Филипповский Е.Е. Патентная система и научно-технический прогресс. (На примере промышленно развитых капиталистических стран) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Филипповский Е.Е. ; Ин-т миовой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1969. – 23 с.
985081
  Иванов И.Д. Патентная система современного капитализма. / И.Д. Иванов. – М., 1966. – 222с.
985082
  Румянцев Г.Я. Патентная система Соединенных Штатов Америки (практика рассмотрения заявок и толкование патентных формул. / Г.Я. Румянцев. – М., 1968. – 101с.
985083
  Румянцев Г.Я. Патентная формула Соединенных Штатов Америки (теория, методика и практика составления) / Г.Я. Румянцев. – М., 1967. – 92с.
985084
  Филиппенкова Д. Патентная школа в "Сколково" собрала ведущих мировых экспертов отрасли // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 11. – С. 72-73. – ISSN 0201-7067


  Про третью ежегодную Патентную школу в Инновационном центре Сколково.
985085
  Амангельди А. Патентне право за законодавством Республіки Казахстан // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-43.
985086
  Єфімцева Т. Патентне право як інститут інноваційного права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 190-197. – (Серія юридична ; вип. 58). – ISSN 0136-8168
985087
  Андрощук Г.О. Патентне право: міжнародно-правове регулювання : монографія / Андрощук Г.О., Работягова Л.І. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 285, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-812-2
985088
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – Бібліогр.: 4 назв.
985089
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 26-27
985090
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 30-31
985091
   Патентний захист елементів судочинства: порівняльно- правовий аналіз юридичного досвіду. Україна-США / О. Коцюба, О. Гавриленко, І. Горбатенко, А. Горбатенко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.52-57. – ISSN 1608-6422
985092
  Андрощук Г.А. Патентний ландшафт - стратегічний інструмент інноваційного розвитку (на прикладі 3D друку) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (96). – С. 52-68. – ISSN 0374-3896
985093
  Андрощук Г. Патентний ландшафт у системі економічного аналізу: методика проведення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 6 назв
985094
  Ярова Я. Патентний рєкет // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 12-17.
985095
  Вишкевич В. Патентний суд Республіки Бєларусь та його правозастосувальна діяльність // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-30. – ISSN 1608-6422
985096
  Косско Т.Г. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку / Т.Г. Косско, Т.М. Павлиго // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1. – С. 65-70. – ISSN 1815-2066
985097
  Шевченко В. Патентні дослідження: господарська діяльність vs промислова власність // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
985098
  Андрощук Г.О. Патентні системи зарубіжних країн: структурований аналіз законодавства / Андрощук Г.О., Работягова Л.І. ; Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 213, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-744-6
985099
   Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-796-5
Ч. 1 / [Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова]. – 2018. – 319, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги
985100
   Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-795-8
Ч. 2 / [Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова]. – 2018. – 149, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги
985101
  Михеева Е.Г. Патентно-информационное обеспечение изобретений / Е.Г. Михеева, О.М. Киселев. – Л., 1983. – 135с.
985102
  Мелуа А.И. Патентно-информационное обеспечение межотраслевых программ / А.И. Мелуа, Т.Н. Пономарева. – Ленинград, 1987. – 192с.
985103
  Павлова Л.Б. Патентно-информационные ресурсы: база развития региона // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 7 (27). – С. 74-76. – ISSN 2072-3849
985104
  Кривунь В. Патентно-інформаційний пошук як гарант успішності науково-дослідних робіт / В. Кривунь, О. Корчак // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1608-6422
985105
  Дукмасов Н.А. Патентно-лицензионная практика Австралии / Н.А. Дукмасов. – М., 1968. – 46с.
985106
  Гудков Патентно-лицензионная практика в области энергетики / Гудков, Г.Н. Новиков. – М, 1983. – 159с.
985107
  Ячменева И.А. Патентно-лицензионная практика ФРГ / И.А. Ячменева. – М., 1969. – 32с.
985108
  Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа / И.И. Дахно. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – 256с. – ISBN 5-7707-8633-7
985109
  Дахно І. Патентно-ліцензійна діяльність підприємств // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 66-69. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
985110
  Совершенна І. Патентно-ліцензійна політика університетів України як фактор підвищення їх конкурентоспроможності // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 42-48. – ISSN 2304-2281


  Проаналізовано світовий і український досвід управління патентно-ліцензійною діяльністю університетів з точки зору підвищення їх конкурентоспроможності.
985111
  Горук О. Патентно-ліцензійний відділ на сторожі авторських прав учених-українознавців // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 49
985112
  Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернест Август Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.03 / Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернест Август; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 171л. – Бібліогр.:л.162-171
985113
  Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август. Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1999. – 18л.
985114
  Іванюченко О.В. Патентно-правова охорона винаходу, пов"язаного з комп"ютерною програмою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / : Іванюченко Ольга Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
985115
  Прахов Б. Патентно-правовое обеспечение коммерческой деятельности // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
985116
  Козловский Е.А. Патентно-техническая политика фирмы "Атлас-Копко" (Швеция) в области геологоразведочного оборудования и инструмента / Е.А. Козловский. – М., 1975. – 107с.
985117
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
1. – 1964. – 680с.
985118
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
1. – 1964. – 806с.
985119
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
2. – 1964. – 806с.
985120
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
1. – 1987. – 654с.
985121
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
2. – 1987. – 525с.
985122
   Патентное законодательство капиталистических стран. – М., 1959. – 340с.
985123
  Тыцкая Галина Ивановна Патентное законодательство развивающихся стран и правовые вопросы использования ими советских технических достижений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Тыцкая Галина Ивановна; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 23л.
985124
  Сергеев А.П. Патентное право : учеб. пособие для студентов юрид. вузов и факультетов / А.П. Сергеев. – Москва : БЕК, 1994. – 191, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-85639-035-0
985125
  Богатых Е.А. Патентное право капиталистических и развивающихся государств / Е.А. Богатых. – М, 1978. – 200с.
985126
  Подопригора А.А. Патентное право капиталистических стран / А.А. Подопригора. – К, 1968. – 88с.
985127
   Патентное право стран мира в таблицах. – Рига, 1962. – 91с.
985128
  Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений : учебн. пособ. / Андрощук Г.А., Работягова Л.И. ; Межрегион. акад. упр. персоналом. – Киев : МАУП, 1999. – 211, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 201-212 (199 назв.). – ISBN 966-7312-68-2
985129
  Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений : Учебное пособие / Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова; МАУП. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 2001. – 221с. – ISBN 966-608-111-3
985130
  Викулова А. Патентные "паразиты" инновационного развития // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 82-86. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  В статье исследуется деятельность патентных троллей в условиях перехода к постиндустриальному обществу. Определяется влияние патентного троллинга на инновационное развитие. Проанализирована динамика патентных исков к крупнейшим высокотехнологическим ...
985131
  Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. Междунар.-правовые проблемы изобретательства / М.М. Богуславский. – 2-е доп. изд. – Москва, 1962. – 343с.
985132
  Кичкин И.И. Патентные исследования при курсовом и дипломном проектровании в высших учебных заведениях / И.И. Кичкин, Э.П. Скорняков. – М, 1979. – 112с.
985133
   Патентные проблемы вычислительной техники и кибернетики. – Л., 1985. – 160с.
985134
   Патентные фонды Омской областной научной библиотеки им. А.С.Пушкина. – Омск, 1967. – 16с.
985135
  Ренкель А. Патентный закон США // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 5. – С. 26-30. – ISSN 0201-7067
985136
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 1. – 2014
985137
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2014
985138
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2014
985139
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2014
985140
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2014
985141
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2014
985142
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2015
985143
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2015
985144
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2015
985145
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2015
985146
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2015. – 80 с.
985147
  Треножкина И.М. Патентный поверенный как участник административного процесса // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 6. – С. 46-50
985148
  Кузнецова И.В. Патентный суд в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 38-44. – ISSN 1812-8696
985149
  Чичурина О. Патентный суд в системе правовой охраны интеллектуальной собственности Республики Беларусь: целесообразна модель? // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-32.
985150
  Лефтерова Е.И. Патентный суд в Украине: перспективы создания // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 469-472. – ISBN 978-966-190-861-0
985151
   Патентный фонд Венгерской Народной Республики. – Москва, 1965. – 67с.
985152
   Патентный фонд Венгерской Народной Республики. – Москва, 1965. – 104с.
985153
  Пугачева И.В. Патентный фонд как информационный ресурс для инновационной деятельности предприятий и организаций // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  В статье рассматриваются информационные ресурсы фонда патентной документации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Ключевые слова: патенты, информационное обслуживание.
985154
   Патентный фонд ЛенЦНТИ. – Л., 1973. – 51с.
985155
   Патентный фонд Народной Республики Болгарии. – Москва, 1965. – 36с.
985156
   Патентный фонд Объединенной арабской Республики. – Москва
3. – 1966. – 75с.
985157
   Патентный фонд Польской Народной Республики. – Москва, 1963. – 207с.
985158
   Патентный фонд Польской Народной Республики. – Москва, 1965. – 97с.
985159
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
2. – 1963. – 186с.
985160
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
3. – 1963. – 223с.
985161
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
4. – 1964. – 157с.
985162
   Патентный фонд Республики Цейлон. – Москва, 1964. – 127с.
985163
   Патентный фонд Социалистической Республики Румынии. – Москва, 1965. – 49с.
985164
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
2. – 1964. – 402с.
985165
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
3. – 1964. – 602с.
985166
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
4. – 1964. – 777с.
985167
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва, 1965. – 271с.
985168
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва
1. – 1963. – 220с.
985169
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1964. – 223с.
985170
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1966. – 195с.
985171
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1966. – 32с.
985172
   Патентный формуляр. – М., 1970. – 17с.
985173
  Манякин М. Патентование в области нанотехнологий в России // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 0201-7067
985174
  Дахно И.И. Патентование и лицензирование : Учебное пособие / И.И. Дахно; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-391-4
985175
  Иноземцев Л.А. Патентование советских изробретений в зарубежных странах / Л.А. Иноземцев, Н.А. Чихачев. – М, 1979. – 296с.
985176
  Жих В.В. Патентоведение / В.В. Жих. – Львов, 1965. – 104с.
985177
   Патентоведение. – М., 1967. – 251с.
985178
   Патентоведение. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1976. – 269с.
985179
   Патентоведение : учебник. – 3-е изд. перераб. доп. – Москва : Машиностроение, 1984. – 351 с.
985180
  Шум Ю.С. Патентоведение и техническая информация / Ю.С. Шум. – Л, 1988. – 92с.
985181
  Юрченко А.К. Патентоведение. / А.К. Юрченко. – Л., 1972. – 69с.
985182
  Сусліков Л.М. Патентознавство : Навч. посіб. / Л.М. Сусліков, В.С. Дьордяй; МОНУ; Ужгородськ. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-027-8
985183
  Кириєнко Є.Г. Патентознавство і науково-технічна інформація. / Є.Г. Кириєнко. – К., 1972. – 206с.
985184
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : Навч. посібник / Ю.М. Кузнєцов; Ю.М. Кузнецов; МОН України; Нац. технол. унів. Укр. "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2005. – 428с. – ISBN 966-8251-82-2
985185
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : підручник для вищ. навч. закл. / Ю.М. Кузнєцов ; МОН України ; Нац. технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2008. – 428 с. – ISBN 966-8251-82-2
985186
  Брижко В.М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна / В.М. Брижко. – К, 1996. – 148с.
985187
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность биологических объектов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Киев : Наукова думка, 1988. – 236с.
985188
  Богатых Е.А. Патентоспособность изобретений по праву США : Автореф... канд. юр.наук: / Богатых Е. А.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1970. – 20л.
985189
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1989. – 150с.
985190
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 2. – 1989. – 148с.
985191
  Полякова О.Ю. Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура / О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 2222-0712
985192
  Запорожець І. Патентування винаходів як адміністративна процедура // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0132-1331
985193
  Колосов О. Патентування математичних методів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 1608-6422
985194
  Сегеда С. Патентування підприємницької діяльності / Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. – Київ : Центр комерційного права, 2003. – 96с. – (Юридична абетка підприємця)
985195
  Яшарова М.М. Патентування службових винаходів у США: теоретичні та практичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 258-261
985196
  Кам"янська О. Патентування та його значення в процесі трансферу технологій / О. Кам"янська, Л. Смоляр // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 248-254. – ISSN 1815-3232
985197
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международной капиталистической торговле. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – М., 1962. – 92с.
985198
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – М., 1966. – 160с.
985199
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 1. – 2014
985200
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2014
985201
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2014
985202
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2014
985203
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 5. – 2014
985204
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
985205
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
985206
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
985207
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 9. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
985208
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
985209
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 11. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
985210
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
985211
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 1. – 2015
985212
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
985213
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
985214
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
985215
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
985216
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
985217
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
985218
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
985219
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
985220
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
985221
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 11. – 2015. – 80 с. – Резюме на рус., англ. яз.
985222
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 12. – 2015. – 88 с. – Резюме на рус., англ. яз.
985223
  Гаврилов Э.П. Патенты на изобретения в странах Таможенного союза в аспекте международного частного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 0869-5466
985224
  Акимушкин И.И. Патенты подводного царства / И.И. Акимушкин. – Москва, 1965. – 16с.
985225
   Патенты США как источник информации. – К., 1968. – 28с.
985226
   Патерик Киевского Печерского монастыря / Изд. Имп. археограф. комиссии. – Санкт-Петербург : Тип. М.Л. Александрова, 1911. – 275 с. = Памятники славяно-русской письменности
985227
   Патерик Києво-Печерський. – 2-е вид. – Київ : Academia, 2001. – 348с. – ISBN 966-518-147-5
985228
   Патерик Києво-Печерський: за редакцією, написаною 1462 року по Р іздві Христовому печерським ченцем Касіяном. – Київ, 1998. – 348с.
985229
   Патерик Печерский, 1805. – 496 с.
985230
   Патерик Печерский или Отечник. – [Изд. 5]. – Киев : Киево-Печерская Успенская Лавра, 2002. – 375, [1] с. : ил. – Загл. обл. : Патерик Печерский
985231
  Сінкевич Н.О. Патерикон Сильвестра Косова: до історіографії вивчення проблеми // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 133-138. – ISBN 978-966-651-576-9
985232
  Цуканов С.С. Патернализм: исторические причины, соотношение с антиправовыми и антидемократическими институтами // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 22-26. – ISSN 1812-3805


  В статье аргументировано суждение о том, что патернализм представляет собой "завуалированное" антиправовое явление; не будучи зачастую непосредственно противоправным, изучаемая субстанция стагнирует развитие общественных отношений либо трансформируется ...
985233
  Деметрадзе М.Р. Патерналистско-идеологический традиционализм, как фактор, препятствующий развитию отечественной социально-гуманитарной науки // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 74-77. – ISSN 1812-8696
985234
  Колоколова М.О. Патерналізм у політичній свідомості українців: характерні прояви та ймовірні причини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 59-66. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
985235
  Газін В. Патерналізм: від люмпенів Риму до електорату України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 15


  Слово "патерналізм" прийшло до нас з латинської мови (paternus — батьківський) і позначає систему відносин, за якої влада забезпечує потреби громадян, котрі натомість дозволяють диктувати їм моделі поведінки — як публічної, так і приватної. Може ...
985236
  Федорук Н.С. Патерналістська природа сучасного адміністративного права України як одна із перешкод його трансформації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 105-108. – ISSN 2219-5521
985237
  Ільчук Ю. Патерналістські настрої в Україні // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 13 : Патерналістські настрої в Україні / Юлія Ільчук. – С. 3-10
985238
  Куліш М.Г. Патетическая соната / М.Г. Куліш. – М., 1964. – 171с.
985239
  Куліш М. Патетична соната : драма / Микола Куліш. – Краків ; Львів : Українське видавництво, 1943. – 62 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
985240
  Дністровий А. Патетичний блуд / Анатолій Дністровий. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3177-0
985241
   Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського "Майстер корабля" як літературна містифікація : До 100-річчя від дня народження Юрія Яновського. – Київ : Факт, 2002. – 344с. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-049-Х
985242
   Патетная документация и патентная информация. – М.
2. – 1968. – 119с.
985243
  Лучик Ю. Патефонна музика, ночівлі на зсунутих стільцях та дитячі протигази Дмитра Малакова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 листопада - 5 грудня (№ 45). – С. 10
985244
  Корольков Ю.М. Патизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – К, 1989. – 340с.
985245
  Лосев О.А. Патийное руководство организаций охраны здоровья трудящихся в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Лосев О.А.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 22л.
985246
  Белев Г. Патилата на едно момче / Г. Белев. – София, 1974. – 150с.
985247
   Патиченко Галина Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 105-106
985248
   Патиченко Галина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
985249
   Патиченко Галина Олександрівна (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 115-116. – ISBN 966-95774-3-5
985250
  Соколов В.Е. Патиязычный словарь названий животных. Млекопитающие. (Лат., русс., Англ., нем., франц.) 5391 название / В.Е. Соколов. – М., 1984. – 351с.
985251
  Іващенко Микола Патмос. Острів богомолів : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 38-39 : Фото
985252
   Патнем (Putnam) Хіларі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 849-851. – ISBN 966-316-069-1
985253
  Світланова Вікторія Патово-матовий вересень і перехідний період "бабиного літа" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 2


  "Політичний пат, у якому ми знаходимося протягом тривалого часу, може перейти в політичний мат", - такий розвиток ситуації прогнозував Голова парламенту Арсеній Яценюк, коли розвал коаліції демократичних сил став реальністю й стартував відлік часу до ...
985254
   Патоген-індуковане накопичення калози в проростках озимої пшениці сорту Миронівська 808 / О.П. Бобошко, С.О. Шевченко, О.О. Панюта, В.І. Ємельянов, Н.Ю. Таран // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 28-28
985255
   Патоген-індуковане накопичення калози та фенольних сполук у проростках озимої пшениці / О. Бобошко, О. Панюта, О. Артеменко, Н. Таран, В. Ємельянов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-71. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Однією з перших реакцій рослин на дію патогенів є накопичення калози та/або фенольних сполук, що призводить до укріплення клітинної стінки в місцях контакту рослини-живителя і патогену. Локальна захисна реакція стає сигналом, який викликає системні ...
985256
  Николау Ш. Патогенез и иммунология вирусных инфекций / Ш. Николау. – Москва, 1965. – 364 с.
985257
   Патогенез и лечение комбинированных радиационно-термических поражений. – Москва, 1989. – 128с.
985258
  Копчак А.В. Патогенез і принципи лікування вогнепальних поранень щелепно-ліцевої ділянки в умовах багатопрофільного медичного закладу / А.В. Копчак, В.А. Рибак, Ю.І. Марухно // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 125-136. – ISSN 2224-0586
985259
  Лучицький В.Є. Патогенез та лікування еректильної дисфункції у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.04 / Лучицький Віталій Євгенович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 49 назв
985260
  Мальцева Л.А. Патогенез тяжелого сепсиса и септического шока: анализ современных концепций / Л.А. Мальцева, Д.В. Базиленко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 35-40. – ISSN 2224-0586
985261
  Загуровский В.М. Патогенетическая модель развития психосоматических нарушений // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: О.М. Барна, О.О. Біляєва, Н.О. Ветютнева [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 2. – C. 180-187. – ISSN 2227-7404
985262
  Дубенко А.Е. Патогенетическая терапия когнитивных расстройств и деменции с доказанной эффективностью / А.Е. Дубенко, В.И. Коростий // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 1 (87). – C. 109-114. – ISSN 2224-0713
985263
  Васильченко Г.С. Патогенетические механизмы импотенции / Г.С. Васильченко. – Москва, 1956. – 172с.
985264
  Нестерова Г.Н. Патогенетическое значение эколого-физиологических особенностпей бактерий рода Proteus / Г.Н. Нестерова. – Горький, 1975. – 80с.
985265
  Румянцев Ю.В. Патогенетическое лечение артериальной гипертензии у больных с храническим заболеванием почек / Ю.В. Румянцев, Е.Ю. Марущенко // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 95-108


  В статье обсуждаются современные проблемы менеджмента артериальной гипертензии у больных с хроническим заболеванием почек. Независимо от причины поражения последних коррекция артериального давления является одной из фундаментальных стратегий лечения ...
985266
  Аль-Травнех Патогенетична та діагностична роль оментину, вісфатину, цинк-а2-глікопротеїну, гліпікану-4 в сердцево-судинному ремоделюванні у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Аль-Травнех Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
985267
  Шерстюк Л.Л. Патогенетичне значення недиференційованої дисплазії сполучної тканини у розвитку артеріальної гіпертензії та нефропатії у хворих на цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Шерстюк Людмила Леонідівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
985268
  Фомочкіна І.І. Патогенетичне значення неспецифічних протеїназ та їх інгібіторів в розвитку локальних та системних патологічних процесів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Фомочкіна Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
985269
  Мамбеталієв Тлєгєн Патогенетичне обгрунтування використання нетрадиційних методів лікування при невиношуванні вагітності : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.01 / Мамбеталієв Тлєгєн; Україн. науково-дослід. ін-т педіатрії, акушерства і гінеколог. – К., 1993. – 22л.
985270
  Єрьоменко Г.В. Патогенетичне обгрунтування діагностики та корекції пульморенальних та метаболічних порушень у хворих на бронхіальну астму з цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.02 / Єрьоменко Галина Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. держ. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
985271
  Слободяник Н.М. Патогенетичне обгрунтування корекції патологічних змін в підшлунковій залозі в залежності від стресостійкості тварин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Слободяник Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
985272
  Пастухова В.А. Патогенетичне обгрунтування лікування та фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі, ускладненій фібриляцією передсердь (огляд літератури) / В.А. Пастухова, Я.В. Зіневич, М.В. Бєлікова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 59-64. – ISSN 2077-4214
985273
  Бібіченко В.О. Патогенетичне обгрунтування можливості використання глюкозамінілмурамілдипептиду для профілактики хронізації запалення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Бібіченко Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
985274
  Шухтін В.В. Патогенетичне обгрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Шухтін Вадим Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
985275
   Патогенетичне обґрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих / В.В. Шухтін, В.С. Гойдик, І.М. Шухтіна, А.І. Гоженко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 414-425. – ISSN 2413-7944
985276
  Таравнех Д.Ш. Патогенетичне обгрунтування підготовки ендометрія в програмах екстракорпорального запліднення у пацієнток з тромбофілією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Таравнех Діана Шакерівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
985277
   Патогенетичний підхід до лікування запальних захворювань жіночих статевих органів / А.В. Семеняк, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, І.Р. Ніцович, В.В. Дикусаров // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 57-61. – ISSN 2226-1230
985278
  Бабінцева А.Г. Патогенетичні аспекти порушень функціонального стану сечовидільної системи у доношених новонароджених дітей при патології раннього неонатального періоду // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 34-42. – ISSN 2226-1230
985279
  Гудима А.А. Патогенетичні особливості перебігу механічної травми різної тяжкості в умовах надлишку надходження в організм йонів міді та цинку : монографія / А.А. Гудима, О.Є. Копач ; М-во охорони здоров"я України, Держ. ВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-179. – ISBN 978-966-305-098-0
985280
  Іванов В.П. Патогенетичні паралелі між рівнем сечевої кислоти та іншими клініко-інструментальними показниками в чоловіків похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою / В.П. Іванов, Т.М. Кострубська, О.В. Ковальчук // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 3 (22). – С. 7-20. – ISSN 2312-7015


  У дослідженні наведено результати аналізу зв"язків між рівнем сечевої кислоти (СК) і різними клініко-інструментальними показниками в чоловіків похилого та старечого віку з гіпертанічною хворобою (ГХ).
985281
  Фан Тык Хьен Патогенная микофлора Ботанического сада МГУ на Ленинских горах. : Автореф... канд. биол.наук: / Фан Тык Хьен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 15л.
985282
  Потятиник Б.В. Патогенний текст у масовій комунікації : Дис... канд.філол..наук: 10.01.08 / Потятиник Б.В.; Львів. ун-тет ім. Франка. – Львів, 1996. – 349л. – Бібліогр.:л.349
985283
  Потятиник Борис Володимирович Патогенний текст у масовій комунікації: індентифікація, типологія, нейтралізація : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Потятиник Борис Володимирович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1996. – 31 с.
985284
  Дяченко С.С. Патогенні віруси людини / С.С. Дяченко. – Київ, 1974. – 408с.
985285
  Юхименко Анатолій Іванович Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці : Автореф. дис. ... сільськогосп. наук: 06.01.05 / Юхименко А.І.; Ін-тут землеробства; Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв.
985286
  Нагорняк М.В. Патогенність у змістовому компоненті інформаційних повідомлень на радіо // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про одну з загрозливих тенденцій розвитку національного інформаційного радіомов лення України, яка зумовлена перенасиченістю інформаційних програм і випусків патогенними новинами; запропоновано можливі шляхи розв"язання зазначеної ...
985287
  Езепчук Ю.В. Патогенность как функция биомолекул. / Ю.В. Езепчук. – Москва : Медицина, 1985. – 236 с.
985288
  Ивашура А.И. Патогенные бактерии в молоке здоровых и больных маститом коров и методы их индикации : Автореф... канд. ветеринарныхнаук: / Ивашура А.И.; Сельскохоз. академия. – К., 1967. – 20л.
985289
  Дяченко С.С. Патогенные вирусы человека / С.С. Дяченко. – Киев, 1980. – 448 с.
985290
  Дорожкин Н.А. Патогенные грибы на бобовых травах в Белоруссии / Н.А. Дорожкин, В.И. Нитиевская. – Минск, 1990. – 111с.
985291
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов
ч. 2. – 1961. – 128с.
985292
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов
ч. 1. – 1962. – 324с.
985293
  Шевченко Р.П. Патогенные факторы в условиях труда работников морского и речного транспорта // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 71-75. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2308-6300
985294
  Галаев Г.В. Патогенные ферменты бактерий / Г.В. Галаев. – Москва, 1968. – 116с.
985295
  Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия / Р. Лилли. – Москва : Мир, 1969. – 646 с.
985296
  Гапон Н. Патографічний дискурс у гендерному діалозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.79-89. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
985297
  Павлов К. Патоинституционализм // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 125-128. – ISSN 0207-3676
985298
   Патоконативные коммуникативные стереотипы интернет-зависимости у участников анонимных интернет-сообществ / В.В. Чугунов, А.Д. Городокин, В.Л. Щербина, А.С. Скрипник // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 85-91. – ISSN 2312-5675
985299
   Патологическа физиология и иммунитет растений. – М., 1976. – 263с.
985300
  Абрикосов А.И. Патологическая анатомия : учеб. для мед. ин-тов / Абрикосов А. И., Струков А.И. – Москва : Медгиз
Ч. 2 : Патологическая анатомия и патогенез болезней. – 1954. – 500 с. : ил.
985301
  Цинзерлинг В.Д. Патологическая анатомия острых пневмоний разной этиологии / В.Д. Цинзерлинг. – Ленинград, 1963. – 175 с.
985302
  Карлик Л.Н. Патологическая физиология / Л.Н. Карлик. – М, 1943. – 412с.
985303
  Шохор Н.И. Патологическая физиология / Н.И. Шохор. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1947. – 439с.
985304
  Павленко С.М. Патологическая физиология / С.М. Павленко. – Москва, 1948. – 616с.
985305
   Патологическая физиология : [учеб. для студентов мед. вузов] / Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, А.В. Атаман, Г.М. Бутенко, В.А. и др. Горбань; [Н.Н. Зайко и др.] ; под ред. Н.Н. Зайко и Ю.В. Быця. – Изд. 3-е. перераб. и доп. – Киев : Логос, 1996. – 647, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 630-639. - Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-87534-206-4
985306
  Антоненко В.Т. Патологическая физиология имунных повреждений сердца / В.Т. Антоненко. – Киев, 1979. – 264с.
985307
  Оболонский Н.А. Патологические аффекты / Н.А. Оболонский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. Брауде, 1897. – 65 с. – Загл. на кол.: Аффекты в судебно-медицинском отношении. - Отд. оттиск из: рхив психиатрии, нейрологии и судеб. психопатологии. 1897, т. 29, № 3
985308
  Павловский Е.Н. Патологические изменения кожи человека под влиянием соков тела жука Paederys fuscipes : (Из Зоологическго ин-та Воен. Медицинской Академии и кафедры кожных болезней гос. ин-та мед. знаний. Ленинград / Е.Н. Павловский и А.К. Штейн // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 13-15
985309
  Николаенко В. Патологические нарушения при остром коронарном синдроме // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 36-41. – ISSN 2224-1485
985310
   Патологические новообраззования у растений. – Черноголовка, 1983. – 141с.
985311
  Слепян Э.И. Патологические новообразования и их возбудители у растений / Э.И. Слепян. – Ленинград, 1973. – 512 с.
985312
  Павлов К. Патологические социально-экономические процессы в современном мире (теоретические и методологические аспекты) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 7/8. – С. 13-24. – ISSN 0207-3676
985313
  Умланд Андреас Патологические тенденции в русском "неоевразийстве". О значении взлета Александра Дугина для интерпретации общественной жизни современной России / пер. с нем. Е. Сивуда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 74-82. – Бібліогр.: с. 74-82. – ISSN 0042-8744
985314
  Пономарева В.В. Патологический клаббинг // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 35-38. – ISSN 2308-6300
985315
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин. – Москва, 1962. – 339с.
985316
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин, С.А. Долина. – Москва, 1972. – 382с.
985317
  Лаппа Н.Ф. Патология гемолимфы при заболеваниях златогузки и некоторых других чешуекрылых и использование ее для обоснования прогноза размножения и микробиологического метода борьбы : Автореф... канд. биол.наук: / Лаппа Н. Ф.; Укр. с. х. акад. – К., 1964. – 19л.
985318
  Ларченко К.И. Патология и жизненоспособность отравленных насекомых / К.И. Ларченко. – Ташкент, 1973. – 143с.
985319
  Шакури Б. Патология и разрушение почв эрозией на северо-восточном склоне Большого Кавказа и охрана естественных ресурсов / Бехруз Шакури. – Баку : [б. и.], 2005. – 151, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. рус., азерб., англ. – Библиогр.: с. 143-145. – ISBN 9952-29-000-4
985320
  Зейгарник Б.В. Патология мышления / Б.В. Зейгарник. – Москва, 1962. – 244с.
985321
  Штейнхауз Э. Патология насекомых / Э. Штейнхауз. – М, 1952. – 840с.
985322
   Патология насекомых и клещей. – Рига : Зинатне, 1972. – 207с.
985323
   Патология полового развития девочек и девушек. – 2-е изд. перераб. доп. – К., 1990. – 228с.
985324
  Кейзеров Н.М. Патология потребительства / Н.М. Кейзеров. – Москва : Политиздат, 1977. – 135 с.
985325
  Ростовцев С.И. Патология растений: болезни и повреждения растений, вызываемые растительными паразитами, полупаразитами и эпифитами : Курс лекций проф. С.И. Ростовцева, читанных в Московском Сельскохозяйственном ин-те : с 28 таблицами рис. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1899. – [2], IV, 308 с. – Экз. деф., отсутств. 28 табл. с рис.
985326
  Рубинштейн С.Я. Патология слухового восприятия / С.Я. Рубинштейн. – М., 1976. – 52с.
985327
   Патология членистоногих и биологические средства борьбы с вредными организмами. – Киев, 1974. – 202с.
985328
   Патологічна анатомія : Загальнопатологічні процеси. Навч. посібник / В.М. Благородов, П.І. Червяк, О К. Стеченко Галахін, Діброва.В.А; За ред. В.М. Блалодарова та П.І Червяка. – Київ : Генеза, 1997. – 512с. – ISBN 966-504-071-5
985329
  Кихтенко О.В. Патологічна анатомія гемато-енцефалічного бар"єру при гіпоксичному стресі в перинатальному періоді : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.02 / Кихтенко Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
985330
  Боднар Я.Я. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини : підручник для студентів вищ. мед. закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації / Я.Я. Боднар, В.В. Файфура. – (2-ге вид, без змін). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – 493, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 482-487. – Бібліогр.: с. 480-481. – (Pathology). – ISBN 978-966-673-138-1
985331
  Мирошниченко М.С. Патологічна анатомія сечовидільної системи плодів та новонароджених від матерів з ускладненою вагітністю : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.02 / Мирошниченко Михайло Сергійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ін-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 57 назв
985332
  Протасеня Т.П. Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин. / Т.П. Протасеня. – Київ, 1962. – 168с.
985333
  Поліщук Л.К. Патологічна фізіологія рослин з основами імунітету / Л.К. Поліщук. – Київ : Київський університет, 1967. – 232с.
985334
  Гнатко О.П. Патологічний прелімінарний період як причина акушерських та перинатальних ускладнень (огляд літератури) / О.П. Гнатко, Н.О. Захаренко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 8-16. – ISSN 2413-550Х
985335
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (27), січень - квітень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985336
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 2 (28), травень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985337
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 3 (29), вересень - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985338
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (30), січень - квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985339
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (36), січень - квітень. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985340
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 2 (37), травень - серпень. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985341
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 3 (38), вересень - грудень. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985342
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 1 (39), січень - квітень. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985343
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 2 (40), травень - серпень. – 2017. – С. 121- 240. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985344
   Патологія : науково-практичний, медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 3 (41), вересень - грудень. – 2017. – С. 241-380. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985345
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 15, № 2 (43), травень - серпень. – 2018. – С. 125-264. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985346
   Патологія : науково-практичний, медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 15, № 3 (44), вересень - грудень. – 2018. – 410 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985347
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 15, № 1 (42), січень - квітень. – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985348
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 16, № 1 (45), січень - квітень. – 2019. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985349
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 16, № 2 (46), травень - серпень. – 2019. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985350
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : ТОВ "Х-ПРЕСС", 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 16, № 3 (47), вересень - грудень. – 2019. – 430 с. – DOI: 10.14739/2310-1237 - Резюме укр., рос., англ. мовами
985351
  Зелінська Н.Б. Патологія щитоподібної залози у дитячого населення України / Н.Б. Зелінська, О.С. Ларін // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 76-81. – ISSN 1818-1384
985352
  Кондаков М.П. Патологоанатомические изменения у овец при энзоотическом заболевании, связанном с избытком в кормах никеля и недостатком кобальта : Автореф... кандидата вет.наук: / Кондаков М.П.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 16л.
985353
  Івановська Л.Б. Патологоанатомічна діагностика хвороб птиці : навч. посібник / Л.Б. Івановська, Г.А. Зон. – Суми : Мрія-1, 2017. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-154. – ISBN 978-966-566-683-7
985354
  Бялик В.В. Патологоморфологическая характеристика и некоторые гистохимичекие особенности нодозной гиперплазии и атипических разрастаний эпителия предстательной железы человека. : Автореф... Канд.мед.наук: 763 / Бялик В.В.; Киев.науч-исслед.ин-т. – К, 1968. – 17л.
985355
  Щербаков А.С. Патологоморфологические изменения при инфекционном керато-конъюктивите цыплят : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук / Щербаков А.С. ; Саратов. гос. зоотехн.-ветеринар. ин-т. – Ленинград, 1964. – 20 с.
985356
  Вольницька Х.І. Патоморфоз клінічно-рентґенолоґічних та бронхоскопічних виявів запалення бронхіального дерева при туберкульозі у поєднанні із хронічними неспецифічними захворюваннями легень // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 17-21. – ISSN 1029-4244
985357
  Эмайкина В.П. Патоморфологические изменения желудка и тонкого кишечника при дизентерии у детей раннего возраста. : Автореф... Канд.мед.наук: / Эмайкина В.П.; Киев.ордена Труд.Красн.Знам.Мед.ин-т. – Киев, 1953. – 15 с.
985358
  Будникова Н.В. Патоморфологические изменения при А-витаминозе кур : Автореф... канд. вет.наук: / Будникова Н. В.; М-во с.х. СССР, Сарат гос. зоотехн. ин-т. – Саратов, 1954. – 18л.
985359
  Ременник И.А. Патоморфологические, микробиологические и некоторые биохимические показатели печени при фасциолизе крупного рогатого скота : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук : 16.806 / Ременник И.А. ; Белоцерковская с.-х. академия. – Б.-Церковь, 1969. – 24 с.
985360
  Волкова А.М. Патоморфология и некоторые вопросы патогенеза чумы собак : Автореф... канд. вет.наук: / Волкова А.М.; Витеб. вет. ин-т им. Октябрьской Революции. – Витебск, 1967. – 38л.
985361
  Товмасян Д.А. Патоморфология экспериментального триходесмотоксикоза сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. вет.наук: / Товмасян Д.А.; Алма-Атин. зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
985362
   Патоморфологічні зміни у лімфоїдній тканині бурси Фабріціуса курей, викликані різними вакцинними та польовими штамами вірусу хвороби Гамборо виявленими в України / А.С. Пастиря, О.А. Іващенко, О.О. Нечипуренко, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 287. – С. 199-207. – (Серія "Біологія, біотехнологія, екологія"). – ISSN 2307-9320
985363
  Филенко Б.М. Патоморфологічні особливості високодиференційованого плоскоклітинного раку легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Филенко Борис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
985364
   Патоморфологія ураження головки стегнової кістки та деякі клініко-морфологічні залежності у хворих на диспластичний коксартроз / В.В. Григоровський, А.М. Бабко, І.В. Гужевський, Д.М. Полулях, М.С. Дуда // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 39-47. – ISSN 0030-5987
985365
  Губерський Л.В. Патон Борис Євгенович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 268-269. – ISBN 966-316-045-4
985366
  Корнієнко О.М. Патон Борис Євгенович / О.М. Корнієнко, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 52-75. – ISSN 0374-3896
985367
   Патон Борис Євгенович 90 років від дня народження // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 9. – ISBN 978-966-96823-1-4
985368
  Томазов В. Патони (Паттони) та Паттон-Фантон-де-Веррайони: генеалогія роду // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 117-144. – ISSN 0130-5247
985369
  Томазов В.В. Патони: родинна хроніка / Валерій Томазов, Марія Дмитрієнко ; [НАН України, Ін-т історії України НАН України]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 312, [4] с., [20] арк. фот., [7] арк. склад. втроє : іл., портр. – Бібліогр.: с. 47-48, 52-60 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-368-1
985370
   Патонівська школа / НАНУ, Ін-т елетрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол. : С.І. Кучук-Яценко, Л.М. Лобанов, І.К. Походня та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 440с. – ISBN 978-966-00-0963-1
985371
  Корнієнко А.Н. Патонівськими апаратами танкову броню зварювали підлітки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 9-12
985372
  Блейхер В.М. Патопсихологическая диагностика / В.М. Блейхер, И.В. Крук. – Київ : Здоров"я, 1986. – 280с.
985373
   Патопсихологические исследования в психиатрической клинике. – Москва, 1974. – 176с.
985374
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учебник / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 238с.
985375
  Зейгарник В Б. Патопсихология : учебник / В Б. Зейгарник. – Изд.2-е, перер. и доп. – Москва : Московский университет, 1986. – 287 с.
985376
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учеб. пособие для студ. вузов / Б.В. Зейгарник. – 2-е изд., стер. – Москва : Academia, 2003. – 205, [3] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 200-206. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0594-Х
985377
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : Учеб. пособие для вузов / Б.В. Зейгарник. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Академия ИЦ, 2006. – 208с. – (Классическая учебная книга). – ISBN 5-7695-3207-6
985378
  Корнієнко В.В. Патопсихологічна характеристика осіб з депресивними розладами різного ґенезу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2019. – № 1 (15). – С. 59-66. – ISSN 2310-4368
985379
  Лисенко І.П. Патопсихологічні симптомокомплекси наркотичної залежності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  У динаміці захворювання досліджено різні підструктури особистості хворих на опійну наркоманію. Виявлено специфіку порушень емоційно-вольової регуляції, самооцінки, комунікації, мотиваційної сфери, відношення до майбутнього. Дані дослідження доводять ...
985380
   Патопсихологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / Максименко С.Д., Чуприков А.П., Прокопович Є.М. та ін. ; [за ред. Максименка С.Д.] ; М-во охорони здоров"я України. – Київ : КММ, 2009. – 207, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-1673-02-0


  У прим. № 1689552 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу ! З великою щирою повагою. Підпис.
985381
  Мартинюк І.А. Патопсихологія : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Мартинюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Каравела, 2017. – 183, [1] с. : табл., іл. – Глосарій: с. 166-183. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-966-2229-91-2
985382
  Попиванов Иван Патос и творчески подход / Попиванов Иван. – София : Български писател, 1975. – 323с.
985383
  Билибин Д.П. Патофизиология алкогольной болезни и наркоманий. / Д.П. Билибин, В.Е. Дворников. – Москва, 1991. – 102с.
985384
  Неговский В.А. Патофизиология и терапия агонии и клинической смерти. / В.А. Неговский. – Москва, 1954. – 256с.
985385
  Сергеев А.А. Патофизиология перегрузок : Библиогр. указ. отеч. лит-ры / А.А. Сергеев. – Л., 1978. – 80с.
985386
  Адо А.Д. Патофизиология фагоцитов : (краткий очерк истории и современного состояния учения о фагоцитозе) / А.Д. Адо. – Москва, 1961. – 295 с.
985387
  Кахана М.С. Патофизиология эндокринной системы. / М.С. Кахана. – Москва, 1968. – 315с.
985388
  Порт К.М. Патофизиология: основы = Essentials of pathophysiology / К. Порт; под ред. Г.В. Подрядина ; [пер.: Кокорева Елена Валентиновна]. – Москва : Эксмо, 2011. – 1166, [1] c. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: New York etc.: Lippincot & Wilkins, 2007. - Предм. указ.: с. 1129-1166. – Библиогр. в конце гл. – (Medicus medica). – ISBN 978-5-699-43708-5
985389
  Знамеровський С.Г. Патофізіологічні механізми розвитку експериментального жовчного перитоніту та методи його корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Знамеровський Сергій Григорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
985390
  Ступницький М.А. Патофізіологічні механізми розвитку та критерії ризику ускладнень поєднаної торакальної травми : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Ступницький Мирослав Андрійович ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
985391
  Романюк Володимир Леонтійович Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Романюк Володимир Леонтійович; Україн.акад.аграрних наук ін-тут епізоотології. – Рівне, 2001. – 183л. + Додатки:л.178-183. – Бібліогр.:л.154-177
985392
  Романюк В.Л. Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.13. / Романюк В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с.14-15
985393
   Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : підруч. для студентів ВНЗ / [М.Н. Зайко та ін.] ; за ред. проф. М.Н. Зайка, проф. Ю.В. Биця. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2010. – 703, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 687-703. – ISBN 978-617-505-105-4
985394
  Атаман О.В. Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 2 т. / О.В. Атаман ; М-во охорони здоров"я України. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-421-5
Т. 1 : Загальна патологія. – 2012. – 591, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 580-591
985395
   Патофізіологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. / [М.Н. Зайко та ін.] ; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2017. – 735, [1] с., [4] арк. фот. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 719-735. – Бібліогр.: с. 687-718. – ISBN 978-617-505-548-9
985396
  Суворова-Григорович Патохарактерологические особенности временно перемещенных из зоны АТО лиц, страдающих невротическими расстройствами / Суворова-Григорович, Д.М. Денисенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 114-117. – ISSN 2312-5675
985397
  Лясковская Н. Патриарх-объединитель // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 10. – С. 224-231. – ISSN 0131-2332


  На годы жизни патриарха Алексия І пришлись революция, церковный раскол, Великая Отечественная война, хрущевские гонения...
985398
  Ширканова Е. Патриарх авиационной науки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 68-69. – ISSN 0235-7089
985399
  Введенский Д.И. Патриарх Иосиф и Египет : (Опыт соглашения данных Библии и египтологии) : С 63-мя сним. с егип. пам. в тексте и с 17-ю - на отд. табл. / Д.И. Введенский. – Сергиев Посад : Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1914. – XXI с. – Экз. дефектный, отс. остальная часть книги: [3], 445, [3] с., XVII л. ил.
985400
  Пархоменко В.А. Патриарх Константинопольский Серафим II, умерший и погребенный в Лубенском Спасо-Преображенском монастыре : [К столетию со дня кончины] / [Владимир Пархоменко]. – Полтава : Электрическая типо-литогр. Торгов. Дома И.Л. Фришберг и С.Е. Зорохович, 1908. – [2], 8 с., 1 л. портр. – Автор указан в конце текста
985401
  Филарет Патриарх Майдана / розмову вів Дмитро Синяк // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 3 (416), 23.01.2015. – С. 40-43. – ISSN 2075-7093


  Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет предчувствует победу Украины в Донбассе уже в этом году.
985402
  Журавлев Андрей Патриарх национальных парков. Создатель заповедников // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 48 : фото
985403
  Быков А.А. Патриарх Никон : биографический очерк, с портр. Никона, грав. в Лейпциге Геданом / А.А. Быков. – Санкт-Петербург : Тип. Т-во "Общественная польза", 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: с. 4. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
985404
  Румянцева В.С. Патриарх Никон и проблема церковного землевладения в России в XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 154-158. – ISSN 0042-8779
985405
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 1. – 1909. – [2], VI, 525 с.
985406
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 2. – 1912. – VIII, 548, XX, XL с. – Экз. деф. отсутств. с. XXX-XL
985407
  Гусейнов А.А. Патриарх отечественной философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 0042-8744
985408
  Черкасова Е.А. Патриархальное рабство в 17-18 вв у чукчей, эвенков и бурят. : Автореф... канд. истор.наук: / Черкасова Е.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 15 с.
985409
  Петреску Ч. Патриархальный город / Ч. Петреску. – М., 1982. – 432с.
985410
  Латынин Л.А. Патриаршие пруды : стихи / Л.А. Латынин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110 с.
985411
  Черненко И. Патрик Зюскинд о божественном, творческом и слишком человеческом // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 260-282. – ISSN 0042-8795
985412
  Бирюков С.В. Патримонализм vs султанизм: "арабская весна" и судьбы традиционного господства // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Росс. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 30-40. – ISSN 0869-1908
985413
   Патриот. – М., 1980. – 351с.
985414
  Колышевский А.Ю. Патриот : жестокий роман о национальной идее / А. Колышевский ; [отв. ред. Е. Бакалюк]. – Москва : Эксмо, 2008. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-25993-9
985415
   Патриот Севера. – Архангельск, 1985. – 255с.
985416
  Токарев А. Патриот, президент, поэт // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 9. – С.44-46. – ISSN 0321-5075


  Агуштинью Нето (1922-1979) - ангольский поэт. Писал стихи на португальском языке. А.Нето в 1975г. стал первым президентом Народной Республики Ангола
985417
  Йовков Г. Патриоти / Г. Йовков. – София : Профиздат - Издателство на ЦС на профсъюзите, 1960. – 469, [2] с.
985418
  Латыш Ю.В. Патриотизм - залог Победы // Политическое просвещение : орган Коммунистической партии Российской Федерации / Ком. партия Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 (74). – С. 148-149
985419
  Рогачев П.М. Патриотизм - труд - творчество / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – Москва, 1980. – 64с.
985420
  Лафарг П. Патриотизм буржуазии / П. Лафарг. – М, 1918. – 16с.
985421
  Тычина Павло Патриотизм в творчестве Мажита Гафури / Тычина Павло. – Уфа : ССПУ, 1942. – 42 с. – (Біб-ка художньої літ-ри)
985422
  Мирский Рудольф Яковлевич Патриотизм в условиях советского общества и его революционного обновления (теоретико-методологич. аспект) : Автореф... докт. философ.наук: 09.00.02 / Мирский Рудольф Яковлевич; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1988. – 53л.
985423
  Саидкасимов С.С. Патриотизм и интернационализм - важные черты образа жизни советской молодежи. / С.С. Саидкасимов. – М., 1982. – 64с.
985424
   Патриотизм и интернационализм - неотъемлемые черты социалистического образа жизни. – Киев : Наукова думка, 1981
985425
  Свердлин М.А. Патриотизм и интернационализм / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Сталинград, 1959. – 200с.
985426
  Витас Р.А. Патриотизм и интернационализм / Р.А. Витас. – Тула, 1961. – 84с.
985427
  Нечипуренко В.И. Патриотизм и интернационализм в действии / В.И. Нечипуренко. – Москва, 1979. – 119с.
985428
  Мирский Р.Я. Патриотизм и интернационализм в развитом социалистическом обществе / Р.Я. Мирский. – М., 1982. – 64с.
985429
  Матюшкин Н.И. Патриотизм и интернационализм советского народа / Н.И. Матюшкин. – М., 1975. – 416с.
985430
  Ломидзе Г.И. Патриотизм и интернационализм советской многонациональной литературы / Г.И. Ломидзе. – Тбилиси, 1985. – 296с.
985431
  Серебряков Е.А. Патриотизм и народность великого китайского поэта VIII в. Ду Фу. : Автореф... канд. филолог.наук: / Серебряков Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 15л.
985432
  Якунин В.К. Патриотизм и национализм: опыт и уроки истории : монография / Виктор Якунин, Руслан Гула. – Киев : Бізнесполіграф, 2015. – 175, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Общественная библиотека ; Реалистическая теория и созидательная практика). – ISBN 978-966-139-041-5
985433
  Рогачев П.М. Патриотизм и общественный прогресс. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1974. – 280с.
985434
  Толстой Л.Н. Патриотизм и правительство / Л.Н. Толстой. – Берлин. – 51с.
985435
   Патриотизм и развитие волевых качеств молодежи в спортивно-оздоровительной деятельности вуза / О.А. Роганов, П.Г. Воронцов, Л.Г. Шебалина, В.А. Эртель // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 151-161. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи раскрыть фундаментальную значимость идеи патриотизма в жизни России, место идеи патриотизма в спорте и ее практическое воплощение в процессе физического воспитания молодежи.
985436
  Свердлин М.А. Патриотизм и современный общественный прогресс / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Москва, 1965. – 48с.
985437
  Плеханов Г.В. Патриотизм и социализм / Г.В. Плеханов. – 16с.
985438
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 20л.
985439
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 20л.
985440
  Зарванский Василий Максимович Патриотизм как реальность в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарванский Василий Максимович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1983. – 28л.
985441
  Чотонов А. Патриотизм как социологическая категория / А. Чотонов. – Фрунзе, 1966. – 56с.
985442
  Макаров В.В. Патриотизм как явление общественного сознания: его источники и структура : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров В. В.; Рост.ГУ. – Волгоград, 1969. – 17л.
985443
  Ракова В.В. Патриотизм колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракова В.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
985444
  Багирзаде А.З. Патриотизм молодежи : [пер. с азерб.] / А.З. Багирзаде. – Баку : Детюниздат, 1962. – 140 с. : ил.
985445
   Патриотизм на тарелке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 104-107 : фото. – ISSN 1029-5828
985446
  Еголин А. Патриотизм Пушкина / А. Еголин. – М, 1942. – 32с.
985447
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1949. – 232с.
985448
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. Беседы по истории отеч. естествознания. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1951. – 272с.
985449
  Демидова А.И. Патриотизм советского народа - важнейший фактор Великой Победы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 233-241. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
985450
  Пуцкова З.С. Патриотизм советского народа и социалистический интернационализм. / З.С. Пуцкова, Г.А. Николаева. – М., 1968. – 46с.
985451
  Мирский Р.Я. Патриотизм советского человека: интернационализм, гражданственность, труд / Р.Я. Мирский. – Москва : Мысль, 1988. – 251с.
985452
   Патриотизм трудящихся Иркутской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Иркутск, 1965. – 392с.
985453
  Рогачев П.М. Патриотизм, классы, революция. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – Москва, 1979. – 208с.
985454
  Никонова Л.Е. Патриотичекое воспитание детей старшего дошкольного возраста. / Л.Е. Никонова. – Минск, 1991. – 110с.
985455
  Айрапетян Рафаел Патриотическая авантюра / Айрапетян Рафаел, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 112-119 : фото
985456
  Пащин Н.П. Патриотическая деятельность украинского советского театра в году Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Пащин Н.П.; АН УССР.Ин-т искусствовед. – К, 1954. – 16л.
985457
  Самарин Г. Патриотическая тема в песенном творчестве русского народа / Г. Самарин. – Фрунзе, 1946. – 169с.
985458
  Рейсер С.А. Патриотические идеи в русской литературе. / С.А. Рейсер. – Л., 1945. – 103с.
985459
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
985460
  Харкевич Ольга Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение (на ма. поэзии Рубцова, Соколова, Жигулина, Викулова) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Харкевич Ольга; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.171-187
985461
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской поэзии 6070-х годов и их художественное воплощение : Автореф... канд.фило.наук: 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 19л.
985462
  Кованько Г.Н. Патриотические побуждения к творческому труду у советских рабочих / Г.Н. Кованько. – М, 1961. – 55с.
985463
  Мурадов А.М. Патриотические подвиги трудящихс Туркменистана при охране государственной границы СССР / А.М. Мурадов. – Ашхабад, 1982. – 59с.
985464
  Ахметшин З.А. Патриотические трудовые подвиги комсомольцев Татарии в промышелнности в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахметшин З.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1961. – 24л.
985465
  Блинов А.Е. Патриотический долг и производственный план / А.Е. Блинов. – Киев, 1984. – 119 с.
985466
  Аношкин И.Ф. Патриотический и интернациональный долг советского человека : в помощь лектору / И.Ф. Аношкин ; О-во по распростр. полит. и науч. знаний РСФСР, Сарат. обл. отд. – Саратов : Книжное издательство, 1961. – 36 с.
985467
  Ханин Л.И. Патриотический подвиг комсомольцев и молодежи Татарии в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин Л.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
985468
  Полищук Ф.П. Патриотический подвиг рабочих черной металлургии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полищук Ф.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1968. – 16л.
985469
   Патриотический подвиг трудящихся Поволжья в годв Великой Отечественной войны. – Куйбышев, 1985. – 128с.
985470
  Ефимов В.И. Патриотический подвиг трудящихся Узбекистана в годы Великой Отечественой войны / В.И. Ефимов. – Ташкент, 1972. – 168с.
985471
  Шаронов А.В. Патриотический подвиг тружеников сельского хозяйства Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Шаронов А.В. ; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1970. – 22 с.
985472
   Патриотический почин тамбовских колхозников в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). – Тамбов, 1961. – 288с.
985473
  Рык Евгений Патриотический туризм: реальность ХХІ века, почему бы и нет? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 74-75 : Фото
985474
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Лысенко С.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
985475
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Лысенко С. А.; ИПК преп. общ. наук при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 175л. – Бібліогр.:л.153-175
985476
  Чечет В.В. Патриотическое воспитание в семье / В.В. Чечет. – Минск, 1989. – 143 с.
985477
  Новиков П.С. Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста на героике Сталинграда. : Автореф... канд. пед.наук: / Новиков П.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
985478
  Костаков Г.И. Патриотическое воспитание защитников Родины / Г.И. Костаков. – Х., 1984. – 239с.
985479
  Рудченко Л.Т. Патриотическое воспитание как системное явление : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Рудченко Л.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
985480
  Тихомиров А.И. Патриотическое воспитание как фактор формирования личности студента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тихомиров А.И.; КГУ. – К., 1991. – 18л.
985481
  Петров А.И. Патриотическое воспитание молодежи на эстетике революционных традиций : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Петров А.И.; Белорусский гос. ун-т. – М., 1969. – 20л.
985482
  Троицкий Н.Н. Патриотическое воспитание подводников Балтики в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкий Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 21л.
985483
  Саклешина Людмила Александровна Патриотическое воспитание старшеклассников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Саклешина Людмила Александровна; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 17л.
985484
  Курант Лидия Семеновна Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Лидия Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
985485
  Курант Л.С. Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности: (на материале экономических вузов : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Л. С.; НИИ педагог. УССР. – К., 1991. – 225л. – Бібліогр.:л.172-196
985486
  Дмитренко А.Н. Патриотическое воспитание трудящихся Белоруссии на революцоинных боевых и трудовых традациях советского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Дмитренко А.Н.; АН БССР. – Минск, 1972. – 19л.
985487
  Бабин Н.И. Патриотическое воспитание трудящихся в условиях развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Бабин Н.И.; Акад общест наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1964. – 18л.
985488
  Анисимова Наталия Виссарионовна Патриотическое воспитание учащихся 4-7-х классов средней школы при изучении произведений советской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анисимова Наталия Виссарионовна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
985489
  Оруджиев С.Б. Патриотическое воспитание учащихся 5-10 классов в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Оруджиев С.Б.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 43л.
985490
  Слесарева И.Н. Патриотическое воспитание учащихся на уроках белорусской литературы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Слесарева И.Н.; Минск.пед.ин-т. – Минск, 1986. – 22л.
985491
   Патриотическое воспитание учащихся на уроках и во внеклассной работе. – М., 1979. – 117с.
985492
  Идельчик Я.Е. Патриотическое воспитание школьников / Я.Е. Идельчик. – Минск, 1968. – 144с.
985493
  Маллаев Д.М. Патриотическое воспитание: опыт Дагестанского государственного педагогического университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 119-120. – ISSN 0869-561Х
985494
  Хасанова С. Патриотическое движение женщин-механизаторов Узбекистана в борьбе за осуществление комплексной механизации хлопководства за годы семилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хасанова С. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1964. – 20 с.
985495
  Ипатова А.С. Патриотическое движение на юге Китая в 40-е годы XIX в. / Ипатова А.С. ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1976. – 208 с.
985496
  Чевелев А.П. Патриотическое движение трудящихся города Ульяновска в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). : Автореф... канд. истор.наук: / Чевелев А.П.; Ульянов. гос. пед. ин-т. – Ульяновск, 1950. – 25 с.
985497
  Жумаканов А.Р. Патриотическое и интеранциональное воспитание в школе / А.Р. Жумаканов. – Алма-Ата, 1971. – 140с.
985498
  Хавх Н. Патриотическое и интернационалистическое воспитание студенческой молодежи / Н. Хавх, Б. Дашендон. – Улан-Батор, 1973. – 38с.
985499
   Патриотическое и интернациональное воспитание воинов. – М., 1987. – 190с.
985500
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи. – Москва, 1983. – 240с.
985501
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи в условихя развитого социализма. – Одесса, 1976. – 228с.
985502
   Патриотическое и интернациональное воспитание советской молодежи в условиях развитого социализма. – К., 1980. – 124с.
985503
  Макаревич В.А. Патриотическое и интернациональное воспитание студентов / В.А. Макаревич. – Минск, 1985. – 108с.
985504
   Патриотическое и интернациональное воспитание студентов в социалистичском обществе. – Москва, 1986. – 77с.
985505
   Патриотическое и интернациональное воспитание студнтов. – М., 1979. – 255с.
985506
  Фарфоровский В.Ф. Патриотическое и интернациональное воспитание школьников. / В.Ф. Фарфоровский. – Киев : Радянська школа, 1978. – 151 с.
985507
   Патриотическое сознание: сущность и формирование. – Новосибирск, 1985. – 254с.
985508
  Кошкіна О. Патриотичне та духовно-моральне виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування системи освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 68-73. – ISSN 1562-529Х
985509
  Ярмаль А. Патриотки Донбасса / А. Ярмаль. – Сталино, 1948. – 60с.
985510
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1939. – 160с.
985511
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1949. – 244с.
985512
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1958. – 302с.
985513
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1962. – 455с.
985514
  Узе Б. Патриоты / Б. Узе. – Л., 1971. – 214с.
985515
  Родичев Н.И. Патриоты / Н.И. Родичев. – М., 1975. – 191с.
985516
   Патриоты. – Ашхабад, 1977. – 116с.
985517
  Диковский С.В. Патриоты // Зеленый фургон : рассказы / Козачинский А.В. – Москва : Правда, 1984
985518
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1986. – 415с.
985519
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Москва, 1987. – 415с.
985520
  Герасимов С.К. Патриоты Дальнего Востока / С.К. Герасимов. – М., 1946. – 144с.
985521
  Борисов Н.В. Патриоты Отечества / Н.В. Борисов. – М., 1988. – 63с.
985522
  Бабаян К. Патриоты Родины / К. Бабаян. – 2-е изд. перераб. и доп. – Симферополь, 1947. – 72с.
985523
  Грушка Ч. Патриоты Чехословакии / Ч. Грушка. – М., 1960. – 62с.
985524
  Тардов М. Патриоты. / М. Тардов. – К., 1938. – 40с.
985525
  Болстад Э. Патриоты. / Э. Болстад. – Москва, 1957. – 82с.
985526
  Диковский С.В. Патриоты. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Благовещенск, 1956. – 232 с.
985527
  Гукайло З.С. Патриоты. Сборник текстов для чтения. / З.С. Гукайло, Ф.О. Ольшанская. – М., 1969. – 128с.
985528
  Пономаренко Л.В. Патрис Лумумба / Л.В. Пономаренко. – М., 1989. – 126с.
985529
  Хохлов Н.П. Патрис Лумумба. 1925-1961. / Н.П. Хохлов. – М., 1971. – 271с.
985530
  Винокуров Ю. Патрис Эмери Лумумба: взгляд сквозь годы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.29-35. – ISSN 0321-5075


  Глава первого правительства Демократической республики Конго (ДРК) до 1961 года.
985531
  Алєксандрова О.В. Патристика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 274-276. – ISBN 966-316-069-1
985532
  Алєксандрова О.В. Патристика нікейська і післянікейська // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 276-277. – ISBN 966-316-069-1
985533
  Ісіченко І. Патристичні витоки давньоруського наративу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 30-35
985534
  Азаревич Д.И. Патриции и плебеи в Риме : историко-юридическое исследоваие / Дмитрий Азаревич. – Санкт-Петербург : Тип. Общественная польза
Т. 1. – 1875. – 117 с.
985535
   Патриція Килина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 лютого (№ 9)
985536
  Мордвінцев В.М. Патріарх / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 286-287. – ISBN 966-642-073-2
985537
  Гапон С.В. Патріарх ботанічної науки : до 120-річчя від дня народження академіка Д.К. Зерова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015. – Т. 1, № 1. – С. 106-108. – ISSN 2414-9810
985538
  Капсамун І. Патріарх Варфоломій: шанс залишитися в історії / І. Капсамун, Д. Кривцун, Л. Филипович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 4


  "Українська церква може стати автокефальною під час Собору на Криті, але для цього всі православні мають бути свідомими та патріотичними", - експерт.
985539
  Білокриницький В. Патріарх вітчизняної фізіології (До 100-річчя академіка П. М. Сєркова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 0372-6436
985540
  Пащенко В. Патріарх Володимир (Василь Романюк) : в"язень совісті, борець за незалежність України // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 210-218. – ISSN 2075-1222
985541
  Кралюк П. Патріарх дисидентів. Пам"яті Левка Лук"яненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)
985542
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 233-240. – (Слово). – ISSN 2304-7402
985543
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 98-104. – ISSN 2225-7586
985544
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 1. – 2012. – 656 с. – Імен. покажч.: с. 626-643. – Бібліогр.: с. 655-656
985545
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 2. – 2012. – 480 с. – Покажч.: c. 448-466. – Бібліогр. в підрядк. прим.
985546
   Патріарх Йосиф Сліпий як визначний український ієрарх, науковець та патріот : Матеріали Міжнародної наукової конференції (20 вересня 2002 року, м. Київ). – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 176с. – ISBN 966-7060-51-7
985547
  Рябошапко Л. Патріарх Йосиф Сліпий: релігійна мораль і радянське кримінальне право // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 19 (328). – С. 16-19


  Рецензія на книгу професора КНУТШ, доктора історичних наук Володимира Сергійчука.
985548
  Будько Є. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет:"Збирайте скарби духовні" // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.10-13
985549
  Жадько В. Патріарх покинутого раю : До 90-річчя з дня народження Олександра Сизоненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 1, 6
985550
  Онищенко Володимир Патріарх професійної кераміки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 16. – ISSN 0868-9644


  Петро Печорний - фахівець у галузі декоративно-ужиткового мистецтва
985551
  Козак С. Патріарх радянського шевченкознавства : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 210-213
985552
   Патріарх Сліпий про себе // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Грудень [№] 24. – С. 4
985553
  Рожнятовська О. Патріарх сучасного живопису та сценографії. До 100-річчя від дня народження Д. Нарбута (1916-1998) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 26-30. – ISSN 2306-3505


  Творчість народного художника України, лауреата Державної премії України імені Т.Г. Шевченка Данила Георгійовича Нарбута – це могутній пласт в історії української культури.
985554
  Шлапак Я. Патріарх українського історичного роману // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 травня (№ 21). – С. 13


  Патріарх українського історичного роману Роман Іваничук сьогодні святкує 86-річчя.
985555
  Реєнт О. Патріарх українського краєзнавства // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 10


  До 85-річчя академіка НАН України Петра Тимофійовича Тронька.
985556
  Степаненко М.І. Патріарх українського мовознавства : до 100-річчя з дня народження професора Михайла Жовтобрюха / М.І. Степаненко. – Полтава : АСМІ, 2005. – 113с. – ISBN 966-7653-21-5
985557
  Меншун В.І. Патріарх українського правознавства. Штрихи до портрета академіка НАНУ, Героя України Василя Яковича Тація // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 2. – ISSN 0868-8117
985558
  Войтович Л. Патріарх українського слов"янознавства // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 316-320. – ISSN 0203-9494
985559
   Патріарх української агроекономічної науки : До 80-річчя акад. УААН В.В.Юрчишина // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 88-89. – ISSN 0131-775Х
985560
  Гирич І. Патріарх української архівістики // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-123. – ISSN 0131-2685


  Видатний український археограф другої половини ХХ століття Іван Лукич Бутич.
985561
  Максимчук Б. Патріарх української германістики // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 6-12. – ISSN 2078-340X


  27 черв. 2014 р. минає 100 років від дня народження зав. кафедри німецької філології Львівського національного ун-ту імені Івана Франка, д-ра філол. наук, проф. Богдана Михайловича Задорожного, творче життя якого пов’язане з Львівським університетом, ...
985562
  Карпенко В. Патріарх Філарет // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 30-36
985563
  Патріарх Філарет Патріарх Філарет: Петро Тронько був людиною глибоко віруючою / бесідував В. Татаренко // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 54-56. – ISSN 0131-2685


  У червні виповнюється 100 років з часу утворення першого уряду України. До числа найвидатніших урядовців цього періоду, без перебільшення, належить Академік Петро Тронько. Він працював на посаді заступника голови Ради міністрів УРСР 17 років ...
985564
  Мушинка М. Патріарх чеської та словацької україністики // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 11 листопада (№ 22). – С. 1, 4-5


  До 100-річчя з дня народження Миколи Неврлого.
985565
  Крамар О. Патріархат-рейдер // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 6 (171). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Не лише підпорядкування Москві Київської митрополії, а й сама поява Московського патріархату були далекими від поняття "канонічності", й супроводжувлися шантажем та підкупом.
985566
   Патріархат : За їдність церкви й народу. – Hью-Йорк, 1997


  1997. N 1/2
985567
  Гладких М.І. Патріархат / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
985568
  Бігун Б. Патріархові українського літературознавства Дмитрові Затонському - 85 років! // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 5-6. – ISSN 0205-471Х
985569
   Патріарху Мстиславу - 120 років // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 квітня (№ 16). – С. 5
985570
  Карпець О. Патріарху сучукрліту - 60 років // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 1, 3. – ISSN 2519-4429


  Юрій Андрухович.
985571
   Патріарху української науки Борису Патону - 90! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 13


  27 листопада всесвітньо відомому вченому, президентові Національної академії наук України Борису Євгеновичу Патону виповнилося 90 років. Заслуги Бориса Патона у вітчизняній науці важко переоцінити; він автор понад тисячі наукових праць, творець більш ...
985572
  Килимник Ю. Патріацид. Злочин проти України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3*4 жовтня (№ 184/185). – С. 13


  Доктор права з Казахстану пропонує розробити міжнародний договір про заборону посягання на державність і покарання за це.
985573
  Цур Мюлен Патріот / Цур Мюлен. – Харків, 1926. – 70 с.
985574
  Лазорський М. Патріот / М. Лазорський. – Київ : Україна, 1992. – 260 с. – ISBN 5-319-00981-X
985575
  Костюченко О. Патріот і меценат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 березня (№ 40). – С. 10


  Ераст Михайлович Гуцуляк (1930 — 2013) — канадець українського походження, підприємець у фармацевтичній галузі, громадський діяч і меценат, фундатор будинку для консульства України в Канаді.
985576
  Світличанин І. Патріот Криму Соломон Крим // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 28). – С. 6-7
985577
  Соколов Б. Патріот рідного Дону й України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 21


  Полковник Михайло Фролов - герой радянсько-польської та радянсько-української війни 1920 року.
985578
   Патріот України. – Київ, 2000
985579
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 1. – 2001
985580
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 2. – 2001
985581
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 3. – 2001
985582
   Патріот України : загальнодержавна газета. – Київ
№ 4. – 2001
985583
   Патріот України : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 1. – 2007. – Безкоштовна редакційна передплата
985584
   Патріот України : історичний альманах. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 2. – 2007. – Безкоштовна редакційна передплата
985585
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 4. – 2008. – Безкоштовна редакційна передплата
985586
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 5. – 2009. – Безкоштовна редакційна передплата
985587
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 6. – 2010. – редакційна передплата
985588
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 7. – 2010. – редакційна передплата
985589
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-029
Вип. 8. – 2011. – редакційна передплата
985590
   Патріот України : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-524-402-8
Вип. 10. – 2011. – редакційна передплата; з 2012, вип. 11має назву "Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур"
985591
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 9 : Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів. – 2012. – редакційна передплата
985592
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 14. – 2013. – редакційна передплата
985593
   Патріот України : історичний альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ : Україна, 2007-. – ISBN 978-966-1572-04-0
Вип. 15. – 2013. – редакційна передплата
985594
  Білан А. Патріот українського шрифту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 32. – ISSN 0868-9644


  Український графік Віталій Мітченко
985595
  Хомяк Р. Патріот, який не розійшовся з реальністю // Критика. – Київ, 2010. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 46


  Роман Купчинський — український і американський журналіст, розвідник. Директор української служби Радіо Свобода (1991–2002).
985596
  Лазорський М. Патріот. Григор Орлик (1702-1759) : історичне оповідання / Микола Лазорський ; [упоряд. та передм. Т. Олещенко]. – Київ : Персонал, 2009. – 343, [1] с. – (Бібліотека української героїки ; вип. 6). – ISBN 978-966-608-933-3
985597
  Кононенко П. Патріотам // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 січня - 2 лютого (№ 5). – С. 2
985598
  Носенко О.Є. Патріоти : повість, оповідання / О.Є. Носенко. – Київ, 1953. – 472 с.
985599
  Узе Б. Патріоти / Б. Узе. – К., 1958. – 460с.
985600
  Носенко О.Є. Патріоти : повість, оповідання / О.Є. Носенко. – Київ : Дніпро, 1988. – 365 с.
985601
  Прохоренко О.Я. Патріотизм - реальна протидія корупційним проявам в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 105-107. – Бібліогр.: 12 назв
985602
  Артюшенко О.М. Патріотизм - це феномен чи самосвідомість нації? // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: А.І. Мельник, Т.І. Сила, Н.А. Ємець [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 1 (11). – С. 13-18. – ISSN 2412-1185
985603
  Подкіч В. Патріотизм = висока відповідальність // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  Чи спроможна наша армія захистити рідну землю? Хто вони – сьогоднішні воїни, солдати і офіцери, всі ті, кому випало зі зброєю в руках боронити українські кордони? Відповіді на ці питання перебувають у тісному зв’язку з такими поняттями, як гідність, ...
985604
  Книш І. Патріотизм Анни Йонкер / І. Книш; обклад.М.Біраковської. – Вінніпег : Поступ, 1964. – 192 с. : Іл.
985605
  Возняк С. Патріотизм і гуманізм: український історико-філософський контекст // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 3-11. – (Серія: Філософські науки ; № 18 (295)). – ISSN 1729-360Х
985606
  Кравченко А.П. Патріотизм і прихильність як різновиди любові // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 35. – C. 58-67. – ISSN 2075-1443
985607
  Івченко Ю.В. Патріотизм та його сутнісна складова // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 23-24. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
985608
  Шашкова М.І. Патріотизм та націоналізм в епоху глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 91-93
985609
  Польщак А. Патріотизм та національна ідея в публіцистиці Ф. Моріака та Ж. Бернаноса // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 299-307
985610
  Протасова Ж.В. Патріотизм у творах В.А. Симоненка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 202-203. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
985611
  Тичина П.Г. Патріотизм у творчості Мажита Гафурі / Павло Тичина. – Київ : Т-во для пошир. політ. та наук. знань Укр.РСР, 1955. – 35 с.
985612
  Сенченко А.Я. Патріотизм як домінуюча сила консолідації і розвитку суспільства: сучасний український контекст / А.Я. Сенченко, О.А. Сенченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 245-248. – ISSN 2076-1554
985613
  Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.9-14. – ISSN 0131-6788
985614
  Каменюк Ю.В. Патріотизм як професійна властивість військовослужбовців: етимологічний аспект // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 224-229
985615
  Циганчук К.А. Патріотизм як цінність // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 4-10. – ISSN 1817-3764
985616
  Філатов Б.А. Патріотизм як чинник кризового політичного управління в умовах сталої демократії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 58-72. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
985617
  Кримець Л.В. Патріотизм як чинник формування соціальності // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 190-194
985618
  Литвин М.О. Патріотизм, народжений Жовтнем / М.О. Литвин. – Київ, 1968. – 48с.
985619
   Патріотизм, порядність, професіоналізм [Електронний ресурс. Звукозапис] : до 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка : до 60-річчя Інститутут міжнародних відносин. – Київ : "Дельта". – 1 CD. – Систем. вимоги : Samsung Pleomax CDR 52-X 100 Mb/80 MIN.-Заголовок з етикетки контейнеру
985620
  Нинюк М. Патріотизм, професіоналізм, порядність - основні складові підвищення кваліфікації державних службовців // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.356-360. – ISBN 966-73-53-51-Х
985621
  Чучалін О. Патріотична діяльність Руської Православної Церкви в роки Великої Вітчизняної війни // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 28-30
985622
  Краснікова Ю. Патріотична добродійсність Олени Пчілки у тижненвику "Рідний край" (1906-1916) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 150-156


  У статті проаналізовано національно-просвітницькі ідеали Олени Пчілки, досліджено її діяльність як редакторки, видавниці й авторки тижневика "Рідний край" (1906-1916). Особливу увагу звернено на статті, замітки, нариси, спогади, фейлетони О. П. Косач, ...
985623
  Осаула В.О. Патріотична реклама в Україні: відповідь на виклики часу // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 148-154. – ISSN 2409-9805


  Мета - виявити і показати особливості патріотичної соціальної реклами на підтримку української армії (на прикладі відеороликів). В основі методології дослідження - аналітика, яка передбачає застосування загальнонаукових методів аналізу і синтезу, а ...
985624
  Осаула В.О. Патріотична реклама: сутність та роль у сучасному українському суспільстві // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 82-91. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333
985625
  Федчук В. Патріотична справа його життя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 12


  Микола Вавренчук опублікував 320 хронікальних розповідей про учасників національно-визвольного руху.
985626
  Судець Н.А. Патріотична спрямованість циклу поезій "Україна" Івана Франка (на матеріалі епітетних структур) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 58-59
985627
  Золотоноша Л. Патріотичне виховання - потужний чиник консолидації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 29 березня (№ 61). – С. 4


  В Університеті "Україна" відбулая IV міжнародна науково-практична конференція "Освітньо-виховні та патріотичні традиції українського козацтва у контексті слов"янських і загальноєвропейських цивілізаційних процесів.
985628
  Горяна Л.Г. Патріотичне виховання в Україні можна довірити тільки професіоналам // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 42
985629
  Кульчицький В.Й. Патріотичне виховання в Україні у 50-80-х рр. ХХ століття: регіональний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 150-152. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
985630
  Гарнійчук В. Патріотичне виховання в українській педагогічній науці: наукові підходи та концепції // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-30
985631
  Чавдаров С.Х. Патріотичне виховання дітей у сім"ї / С.Х. Чавдаров, проф. ; МО УРСР, Науково-дослідний ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1956. – 64 с. – (Бібліотека для батьків)
985632
  Чавдаров С.Х. Патріотичне виховання дітей у сім"ї / С.Х. Чавдаров, проф. – Київ : Радянська Україна, 1956. – 60 с. – (Товариство поширення політичних і наукових знань Української РСР ; Серія 4, №№ 8, 9)
985633
  Палійчук О.В. Патріотичне виховання засобами музейної педагогіки // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 93-98
985634
  Шмирко О.С. Патріотичне виховання засобами навчальних дисциплін (на прикладі наукових творів Івана Огієнка) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 154-159. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
985635
  Ходанич Л. Патріотичне виховання засобами поезії Закарпаття як основа формування оборонця Карпатської України // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 14-17
985636
  Левицька А.А. Патріотичне виховання майбутниіх офіцерів-прикордонників на засадах військових традицій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Левицька Аліса Андріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
985637
  Максютов А.О. Патріотичне виховання майбутніх учителів географії в процесі пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Максютов Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
985638
  Тупікова Г. Патріотичне виховання майбутніх учителів засобами українського музичного мистецтва в системі неперервної освіти // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 248-250


  Розкривається сутність і зміст мистецької освіти впродовж життя, розглядаються можливості українського музичного мистецтва як інструменту патріотичного виховання майбутніх учителів.
985639
  Нечитайло А.А. Патріотичне виховання молоді засобами соціальних мереж у глобальному інформаційному просторі // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 28-33
985640
  Вишневський О. Патріотичне виховання на тлі європеїзації українського суспільства // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 6-13 січня (№ 1/2). – С. 14
985641
  Лець О. Патріотичне виховання студентів вищих навчальних закладів засобами образотворчого мистецтва // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 191-193. – ISSN 2520-6419


  Навчальний заклад має стати для кожного студента осередком становлення громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, сприяти єднанню українського народу та ...
985642
  Абрамчук О.В. Патріотичне виховання студентів вищих технічних навчальних закладів : монографія / О.В. Абрамчук, М.М. Фіцула ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 137 с. – ISBN 978-966-641-242-6
985643
  Жаровська О.П. Патріотичне виховання студентів педагогічного університету: ціннісно-орієнтаційна складова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 35-40. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
985644
  Гарань Н. Патріотичне виховання студентської молоді в умовах закладу вищої освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 131-152. – ISSN 2077-1827
985645
  Мостова Н.В. Патріотичне виховання сучасної молоді // Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра" : 19-20 берез. 2014 р. / "Перші наукові читання присвячені пам"яті доктора історичних наук, професора О.І. Путра", всеукр. наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 66-68
985646
  Павлюк А.В. Патріотичне виховання сучасної молоді / А.В. Павлюк, С.В. Виговська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 213-219. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
985647
  Шабінський М. Патріотичне виховання у французькій школі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 173-181. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
985648
   Патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України : про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемоги у Великій Вітчизняній війні : метод. реком. для загальноосвітніх шкіл, проф.-техн. навч. закладів, вищ. навч. закл. I-IV рівнів акредитації / [Александренко Н.П. та ін. ; упоряд.: Кузнєцова О.В., Рижкова Р.В. ; заг. ред.: Шиловцев Ю.В., Удалова О.А. ; відп. за вип. Клюй В.С.] ; М-во освіти і науки України, Орг. ветеранів України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ : Конус-Ю, 2014. – 100, [1] с. : іл., портр., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Назва обкл.: Про відзначення 70-ї річниці визволення України та перемого у Великій Вітчизняній війні : патріотичне виховання учнів та студентів в навчальних закладах України. – Бібліогр.: с. 98-100 та в кінці ст. – ISBN 978-966-2250-22-0
985649
  Лисенко М.М. Патріотичне виховання учнів у процепсі вивчення історії / М.М. Лисенко. – Київ, 1976. – 144с.
985650
  Шиприкевич О. Патріотичне виховання школярів на традиціях українського народу: проблеми і досвід // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 4 (326). – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
985651
  Кульчицький В.Й. Патріотичне виховання як складова професійної підготовки майбутнього фахівця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 88-92. – Бібліогр.: с. 90-91. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
985652
   Патріотичне та інтернаціональне виховання. – Київ, 1974. – 230с.
985653
  Заслуженюк В.С. Патріотичне та інтернаціональне виховання молоді в умовах розвинутого соціалізму / В.С. Заслуженюк. – Київ, 1980. – 48 с.
985654
   Патріотичне та інтернаціональне виховання студентської молоді. – Київ, 1975. – 126с.
985655
  Журавель О.С. Патріотичний зміст туристсько-краєзнавчих картографічних творів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 65-68 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
985656
  Вербицька Х.І. Патріотичний контекст публікацій обласних газет Івано-Франківщини 2006-2010 років // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 61, листопад – грудень


  Проаналізовано публікації обласних газет Івано-Франківської області з огляду на контекст патріотичності в цих матеріалах. На підставі розгляду матеріалів у дев"яти газетах зроблено висновки про журналістську якість цих публікацій та аудиторну ...
985657
  Малаков Д. Патріотичний мітинг на честь визволителів Києва у Шевченківському парку // Київ 1939-1945 : фотоальбом / Д.В. Малаков. – Київ : Кий, 2005. – С. 387 : фото. – ISBN 966-8825-01-02


  27 листопада 1943 р. З фондів ЦДКФФАУ. Ліворуч - гасло: "Помста і смерть німецьким окупантам!", праворуч - портрет Сталіна, далі портрет Т. Шевченка, позаду - спалений університет.
985658
  Данилюк М.З. Патріотичний рух колгоспного селянства України за надання всебічної допомоги фронту (1941-1945) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 57-69. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 2)
985659
  Янковська Ж. Патріотичний символізм Олександра Олеся // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 432-444. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
985660
  Золотой З. Патріотичні ідеї в творчості М.В. Гоголя / З. Золотой. – К., 1952. – 39 с.
985661
  Шабліовський Є.С. Патріотичні ідеї в творчості Т.Г.Шевченка. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1961. – 92с.
985662
  Янусь Н.В. Патріотичні мотиви в поезії Олександра Неприцького-Грановського в контексті діалогу культур / Н.В. Янусь, С.С. Канівець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 268-272. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
985663
  Гуменюк В.І. Патріотичні мотиви в сатиричних творах Володимира Винниченка // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 99-111


  У статті підкреслюються, що вболівання В. Винниченка за чистоту, мо- ральну бездоганність людей, які проголошують себе поборниками втілення високих ідеалів, зумовлюють доволі широке звернення автора до сатири у творах патріот. тематики. Детально ...
985664
  Левчин І.Д. Патріотичні мотиви у поезії Сальмана Гараті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  Розглянута революційна творчість Сальмана Гараті (1959-1986) - представника молодого покоління поетів 80-х рр. ХХ ст. в Ірані. Досліджена специфіка тематики його творів, які вирізнялися соціальним і патріотичним спрямуванням. Опрацьовані поезії зі ...
985665
  Рибалкін С.В. Патріотичні мотиви у поезії Хасана Тауфіка // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 255-262


  У статті подано огляд доробку сучасного єгипетського поета, письменника й літературознавця Хасана Тауфіка. Досліджуваним аспектом є патріотичні мотиви у його творчості, зокрема касида "Страждання над ураженим Багдадом". На прикладі авторського ...
985666
  Хропко П.П. Патріотично-інтернаціоналістський пафос сучасної української поезії : Серія VI Література і мистецтво;№2 / П.П. Хропко. – Київ : Знання, 1984. – 48 с.
985667
  Корпанюк М. Патріотично-політична парадигма літературної публіцистики Йосипа Верещинського // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 50-57. – ISBN 978-617-640-200-8


  У розвідці аналізується ренесансно-класицистична змістовна, художньо-естетична та історико-літературна вартість політично-публіцистичних трактатів Йосипа Верещинського та їхня роль в розвиткові національних державотворчих, націєцентричних ідей в другій ...
985668
  Терещенко Т.П. Патріотично-ціннісна складова морально-психологічного стану військовослужбовців Збройних Сил України // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 209-212. – ISSN 2311-7249


  В статті проведено аналіз патріотизму як ціннісної складової морально-психологічного стану військовослужбовців. Розглянуто основні шляхи удосконалення навчальної та виховної роботи щодо підвищення морально-психологічного потенціалу, психологічного ...
985669
  Вакулишин С. Патріярх Гільдії києвознавців // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 лютого (№ 8). – С. 12


  Пам"яті Дмитра Малакова.
985670
  Лаба Василь Патрологія = Patrologia : Життя, письма і вчення Отців Церкви / Лаба Василь; Український католицький університет ім. Св.Климента Папи. – Вид. 2-е/Зладив Дачкевич Йосиф. – Рим : Укр. катол. унів. ім. Св.Климента Папи. – (Видання Українського католицького університету ім. св.Климента папи ; т.36 ; Праці греко-католицької богословської академії=Opera Greco-Catholicae Academiae Theologicae)
Ч.1-3. – 1974. – 552с.
985671
  Смаглій К. Патрон-клієнтарні зв"язкуи та президентські вибори 2004 року // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т іст. досліджень ; редкол. : В. Верстюк, Я. Грицак, Л. Зашкільняк [та ін.]. – Київ ; Львів, 2006. – Число 10. – С. 140-158. – ISBN 966-7493-25-5; 966-8978-29-3 (ч.10)
985672
  Цалик С. Патрон Полтавы // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2018. – № 20 (575), 18.05.2018. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093
985673
  Чередниченко О.І. Патрон українського перекладу : (до 125-річчя від дня народження Миколи Зерова) // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 5-14
985674
  Хлевнюк О.В. Патронаж Москвы и грузинский национализм накануне событий 1956 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 24-35. – ISSN 0042-8779


  О причинах массовых волнений в Грузии в 1956 году.
985675
  Качмар М. Патронажна функція метаморфози в українських чарівних казках // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 696-703. – ISSN 1028-5091
985676
  Гузенко С.М. Патрональні храми давнього Києва доби Володимира Хрестителя та Ярослава Мудрого // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 107-111. – ISBN 966-7671-23-2
985677
  Салахетдинова Л.Н. Патронат как дополнительная форма устройства детей // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 123-128. – ISSN 0132-0831
985678
  Демченко Т.І. Патронатна і державна служба: співвідношення понять // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 108-120. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
985679
  Буланий М.Ю. Патронеси православної церкви з князівських родів українських земель держави Ягеллонів першої половини XVI ст // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 43-48. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 25 (1)). – ISSN 2412-5334
985680
  Наливайко М.Я. Патроніми в говірках південно-західного наріччя (іменування дочок) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 248-250. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Проаналізовано індивідуальні відантропонімні жіночі прізвиська. До відантропонімних відносимо найменування, лексичною базою яких стали оніми. Мотивом для творення жіночих прізвиськ жителів Львівщини слугує характеристика зовнішності батька, психічні ...
985681
  Кравченко Л. Патроніми в українських говірках (іменування синів) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-305. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
985682
  Івасенко А. Патронімні прізвищеві назви українців Галичини XVI ст. (на матеріалах опису королівщини Руської землі) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 60-65. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
985683
  Гарбарук А. Патронка сучасного польського товариства на Волині Єва Фелінська: життя ,діяльність, пам"ять // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 69-72. – ISSN 1998-4634
985684
  Мацузато К. Патронное президентство и политика в сфере идентичности в непризнанной Абхазии // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 132-159. – ISSN 1727-1770
985685
   Патроны резьбовые для электрических ламп и их детали. – Москва, 1973. – 56 с.
985686
  Неелов А.Н. Патрохимическая классификация метаморфизованных осадочных и вулканических пород / А.Н. Неелов. – Ленинград : Наука, 1980. – 100с.
985687
  Дикусаров В.Г. Патрузечь де ань советичь ыноориць / В.Г. Дикусаров. – Ужгород, 1982. – 256 с.
985688
  Драммонд Дж.Д. Патруль в Атлантике / Дж.Д. Драммонд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 164с.
985689
   Патруль времени : сб. науч.-фант. произведений. – Москва : Мир, 1985. – 491 с. – (Зарубежная фантастика)
985690
  Финкель Майкл Патруль на собачьих упряжках : ледяной дозор / Финкель Майкл, Хоффманн Фритц // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 110-123 : фото, карта
985691
   Патрушев Василий Дмитриевич // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.157-158. – ISSN 0132-1625
985692
  Біленко Василь Паттайя. Справжній несправжній Таїланд : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 28-30 : Фото
985693
  Лопухин М.М. Паттерн- метод планирования и прогнозироания научных работ / М.М. Лопухин. – М, 1971. – 159с.
985694
  Рыбаков Л.А. Паттерн анализ организаций / Л. Рыбаков, А. Стогний ; НАНУ ; Ин-т телекоммуникаций и глобального информационного пространства. – Киев : Азимут-Украина, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-8405-48-8
985695
   Паттерны проектирования = Head first design patterns / Эрик Фримен [и др.] ; [пер. с англ. Е. Матвеев]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. – 646 с. : илл. – ISBN 978-5-459-00435-9
985696
  Левыкин В.М. Паттерны проектирования требований к информационным системам: моделирование и применение : монография / В.М. Левыкин, М.В. Евланов, М.А. Керносов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Харьков : Компания СМИТ, 2014. – 319, [1] с., [6] л. схем, слож. втрое : ил., табл. – Библиогр.: с. 309-318. – ISBN 978-617-621-034-4
985697
  Лукинов Е. Патти Смит // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 1. – С. 11-24


  Американська рок-поет
985698
  Мальчэускі Я.С. Патэнтавая дакументацыя Рэспублікі Беларусь: сутнасць, экспертыза каштоунасці і адбор на дзяржаунае захоуванне : аутарэф. дыс. ... канд. гіст. навук : 05.25.02 / Мальчэускі Яугеній Сяргеевіч ; Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2014. – 24 с. – Бібліягр.: 18 назв.
985699
  Мишин М.А. Пауза в мажоре: Рассказы. / М.А. Мишин. – Л., 1981. – 190с.
985700
  Куприянов Вячеслав Пауза в свободном стихе : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 12 (1016). – С. 72-76. – ISSN 0130-7673
985701
  Руденко О. Пауза і склад як елементи ритмічного мовлення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 9-16. – ISSN 0320-3077


  У статті простежується проблема відповідності між паузою і ритмом як універсальними характеристиками буття в цілому і мовлення зокрема. Висловлно гіпотезу, що пауза не тільки членує потік мовлення на менші частини, а й формує його.
985702
  Саттаров М. Пауза как средство интонационной организации текста в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Саттаров М.; Моск. гос. пед. ин-т ин-. яз. – М., 1979. – 28л.
985703
  Руденко О.В. Пауза як елемент синтагми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 223-229


  У статті синтагму розглянуто як сегментно-просодичну одиницю, яку можна ефективно використовувати при дослідженні паузації прозового тексту. Запропоновано інші терміни на позначення груп пауз за позицією в синтагмі. Підсумки дослідження свідчать про ...
985704
  Анохіна Т.О. Пауза як поліфункціональний феномен полікодового тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 10-15. – ISBN 966-581-388-9
985705
  Качура А.В. Пауза як фактор комунікативного впливу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 200-204
985706
  Алексеева А.Я. Пауза, умолчание и коммуникация // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 6-8
985707
  Кривошеев Кирилл Пауки-волки - хищники // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 38-39 : фото
985708
  Лобанова Т.В. Пауки-волки Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Лобанова Т.В.; Сиб.отд.Биол.ин-т. – Новосибирск, 1977. – л.
985709
  Чипико И. Пауки / И. Чипико. – М., 1958. – 211с.
985710
  Уточкин А.С. Пауки / А.С. Уточкин. – Пермь, 1968. – 73с.
985711
  Чипико И. Пауки / Иво Чипико // Баконя фра Брне : романы : пер. с серб.-хорв. / Матавуль Симо. – Москва : Художественная литература, 1990. – С. 191-337. – (Классический роман Югославии). – ISBN 5-280-01176-2
985712
  Либкнехт В. Пауки и мухи / В. Либкнехт. – Ростов -на-Дону. – 8с.
985713
  Батрак И.А. Пауки и мухи / И.А. Батрак. – Москва, 1931. – 48с.
985714
   Пауки и насекомые Сибири. – Новосибирск, 1985. – 146с.
985715
  Уточкин А.С. Пауки семейства Xysticidae фауны СССР : Автореф... кандидата биол.наук: / Уточкин А.С.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1964. – 13л.
985716
  Андреева Е.М. Пауки Таджикистана.Фауна и зонально-экологическое распределение / Андреева Е.М. ; ред.: М.Н. Нарзикулов, Ю.Л. Щеткин ; АН Таджикской ССР ; Памирский биологический ин-т. – Душанбе : Дониш, 1976. – 196 с. – Библиогр.: с. 141-148
985717
  Иванов А.В. Пауки, их строение, образ жизни и значение для человека / А.В. Иванов. – Л., 1965. – 304с.
985718
  Рисе О. Паул Дауге / О. Рисе. – Рига, 1970. – 48с.
985719
  Воман Г. Паулинхен была дома одна : Роман и рассказы / Г. Воман. – Москва : Прогресс, 1979. – 335с.
985720
  Лу П. Пауло Коєльо: отступник // Караван историй. Украина. – Киев, 2013. – № 4, апрель. – С172-183. – ISSN 1726-6084
985721
  Дунаева В. Пауло Коэльо не верит в назидания, но верит в человека / В. Дунаева, Н. Тертычный // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 11/12. – С. 45-47. – ISSN 0234-1670
985722
  Ланен Г. Паултье, они снова хотят воевать / Г. Ланен. – М., 1989. – 109с.
985723
  Зебальд В.Г. Пауль Берейтер // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 11. – С.129-152. – ISSN 1130-6545
985724
   Пауль Больдт // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 4 : Немецкий экспрессионизм. – С. 119. – ISSN 0130-6545


  Пауль Больдт - немецкий поэт-экспрессионист
985725
  Эткинд Е. Пауль Вине, переводчик советской поэзии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 110-135
985726
  Боярская Л.А. Пауль Каррер. К 100-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 216-221. – ISBN 5-12-000444-X
985727
  Онищенко О. Пауль Пшеничка: оцінками не пресую // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 14


  Можна критикувати систему освіти, але достеменно знаємо - в наших школах працює багато талановитих учителів. З одним із них нам випала нагода зустрітися напередодні Нового року. Пауль Пшеничка —викладач фізики й астрономії Чернівецького міського ліцею ...
985728
  Таранов С.В. Пауль Тиллих и диалектическая теология // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 236-244. – ISSN 2077-8309
985729
  Ємельяненко Г.Д. Пауль Тілліх: екзистенціаліст чи теолог? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 16-18
985730
   Пауль Целан. "Фуга смерті": матеріали до варіативного вивчення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 49-55
985731
  Френкель В.Я. Пауль Эренфест / В.Я. Френкель. – Москва : Атомиздат, 1971. – 144 с.
985732
  Френкель В.Я. Пауль Эренфест. / В.Я. Френкель. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Атомиздат, 1977. – 192с.
985733
  Сизоненко О.О. Пауль, Петер, Йоганн... : повість та оповідання / О.О. Сизоненко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 253 с.
985734
  Папенко Н.С. Пауперизм / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
985735
  Талалов Сергей Владимиров Пауссоновы структуры и переменные действия-угол в теории сингулярных солитонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Талалов Сергей Владимиров; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1987. – 12л.
985736
  Алексанян Е.А. Паустовский -- новеллист : Автореф... канд. филол.наук: / Алексанян Е. А.; Ин-т миров. лит. им. А. Горького. – М., 1965. – 21л.
985737
  Короткий В. Паустовський Костянтин Георгійович (1892-1968) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 429-430. – ISBN 5-7707-1062-4
985738
  Самойлов Л.С. Паутина / Л.С. Самойлов, Б. Скорбин. – Москва, 1954. – 120с.
985739
  Хлебников Г.Н. Паутина / Г.Н. Хлебников. – Хабаровск, 1963. – 112с.
985740
  Икрами Д. Паутина : повесть / Джалол Икрами;. – Душанбе : Ирфон, 1964. – 124 с.
985741
  Сейтаков Б. Паутина : повесть / Беки Сейтаков ;. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 223 с.
985742
  Смахан-улы Шона Паутина : избр. стихи и басни / Шона Смахан-улы ; пер. с каз. М.Раскатова. – Алма-Ата : Жазушы, 1979. – 167 с.
985743
  Хачиров К А. Паутина / К А. Хачиров, Б.Х. Биджелов. – Орджоникидзе, 1979. – 182с.
985744
  Яшин Е.А. Паутина / Е.А. Яшин. – Йошкар-Ола, 1979. – 113с.
985745
  Планкетт Д. Паутина / Д. Планкетт. – М., 1984. – 159с.
985746
  Оганов Г.С. Паутина / Г.С. Оганов. – Москва, 1985. – 286 с.
985747
  Наумов Н.И. Паутина / Н.И. Наумов. – Кемерово, 1988. – 286с.
985748
  Сохрин Г.А. Паутина / Г.А. Сохрин. – Ижевск, 1991. – 286с.
985749
  Мироу Паутина власти / Мироу, Г. Мауер. – М., 1984. – 447с.
985750
  Голдин В. Паутина из легенд // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 2-11. – ISSN 0235-7089


  Красная армия Гражданской войны: историографические размышления.
985751
  Зафесов Г.Р. Паутина ложи "П-2" / Г.Р. Зафесов. – Москва, 1988. – 46с.
985752
  Иванов И.И. Паутина. / И.И. Иванов. – Липецк, 1962. – 36с.
985753
  Лобко Н.П. Паутина. / Н.П. Лобко. – Ярославль, 1972. – 261с.
985754
  Акутагава Р. Паутинка : новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Правда, 1987. – 477 с.
985755
  Вдовиченко С.М. Паутинный клещ Tetranychus urticae Koch на арахисе в Краснодарском крае : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Вдовиченко С.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1971. – 20л.
985756
   Паучья эйфория. Наплели ерунды : Эксперимент // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
985757
  Прудников В.Е. Пафнутий Львович Чебышев / В.Е. Прудников. – Л., 1976. – 282с.
985758
  Крылов А.Н. Пафнутий Львович Чебышев. Биографический очерк. / А.Н. Крылов. – Москва-Л., 1944. – 31с.
985759
  Лопухіна О.В. Пафнутій Львов, лаврський іконописець і художник Імператорської академії мистецтв // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, В.В. Ластовський, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 16 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 37-41
985760
  Єшкілєв В. Пафос : [роман] / [Єшкілєв ; передм.: І. Бондар-Терещенко]. – Львів : Кальварія, 2002. – 207, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – (Бібліотека журналу "Четвер"). – ISBN 966-663-061-3


  Гостра критика реалій сьогочасної України і пригодницька фабула поєднанні в ньому із стилистичними пошуками нової вітчизняної прози
985761
  Кирпотин В.Я. Пафос будущего / В.Я. Кирпотин. – Москва : Советский писатель, 1963. – 379 с.
985762
  Ковский В.Е. Пафос гуманизма / В.Е. Ковский. – М., 1985. – 127с.
985763
  Жулинський М.Г. Пафос життєствердження / М.Г. Жулинський. – К., 1974. – 319с.
985764
  Кравченко О.А. Пафос и парентирс гоголевских суждений об искусстве: от риторики к эстетике // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. 33/34. – ISBN 966-72-77-79-8
985765
  Емельянова И. Пафос парфорсной охоты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 60-75. – ISSN 1812-867Х
985766
  Емельянова И. Пафос парфорсной охоты // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 30-47. – ISSN 1812-867Х
985767
  Теракопян Л.А. Пафос преобразования / Л.А. Теракопян. – М., 1974. – 360с.
985768
  Теракопян Л.А. Пафос преобразования / Л.А. Теракопян. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1978. – 396с.
985769
  Морозова Э.Ф. Пафос современности / Э.Ф. Морозова. – Львов, 1980. – 160с.
985770
  Слепченко Е.В. Пафос созидания / Е. Слепченко. – Кишинев : Картя Молдовеняскє, 1967. – 77 с. – Миниатюрное издание
985771
  Гей Н.К. Пафос социалистического реализма / Н.К. Гей. – Москва : Художественная литература, 1970. – 120с. : Массовая историко-литературная библиотека
985772
  Гей Н.К. Пафос социалистического реализма / Н.К. Гей. – 2-е изд., доп. – Москва : Художественная литература, 1973. – 144с. – (Массовая историко-литературная библиотека)
985773
  Мефодьев А.И. Пафос труда / А.И. Мефодьев. – Чебоксары, 1987. – 141с.
985774
  Михилев А.Д. Пафос утверждения и отрицания : природа комического в драматургии Ромена Роллана / А.Д. Михилев. – Харьков : Вища школа, издательство при ХДУ, 1979. – 136 с.
985775
  Руднева Е.Г. Пафос художественного произведения: Из истории проблемы. / Е.Г. Руднева. – М., 1977. – 164с.
985776
  Стебун И.И. Пафос художественной правды / И.И. Стебун. – М., 1977. – 336с.
985777
  Бартиш-Коломак Ольга Пафосний воркшоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 54-59 : фото
985778
  Латышев М. Пахари / М. Латышев. – М, 1974. – 222с.
985779
  Мирошников И.И. Пахари Вселенной / И.И. Мирошников. – Х., 1975. – 95с.
985780
  Татур С.П. Пахарь / С.П. Татур. – Ташкент, 1986. – 284с.
985781
  Сорокин В. Пахарь : Рассказ // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 3. – С. 3-17. – ISSN 0131-8136
985782
  Шелест П.С. Пахарь и время / П.С. Шелест. – М., 1969. – 144с.
985783
  Расулова О. Пахлаванкули Равнак : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Расулова О.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Бухара, 1967. – 16 с.
985784
  Курбанова С.Б. Пахлеван : стихи и поэма / С.Б. Курбанова. – Москва : Современник, 1978. – 79 с.
985785
  Короткий В.А. Пахман Семен Вікентійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 206. – ISBN 966-06-0393-2
985786
  Чопей І. Пахне літо чебрецями. / І. Чопей. – К., 1992. – 11с.
985787
  Вороб"як Я. Пахне хатою... : [про війну на Сході України] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 131-137. – ISSN 0868-4790
985788
  Яблонский В. Пахомий Серб и его агиографические писания : биографический и библиографически-литературный очерк. – Санкт-Петербург, 1908. – 305 с.
985789
  Губерський Л.В. Пахомов Юрій Миколайович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 269. – ISBN 966-316-045-4
985790
  Корочкова О.Н. Пахомовская культура эпохи поздней бронзы // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (39 ). – С. 75-84. – ISSN 1563-0102
985791
  Чернецов А.В. Пахотные орудия Древней Руси : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.06 / Чернецов А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – М., 1973. – 16л.
985792
  Ткач М.М. Пахощі Боянових слів / Микола Ткач ; [худож. оформлення Н.О. Данилевської]. – Київ : Снива, 1996. – 151, [1] с. : іл., ноти. – Бібліогр. в умов. скороченнях: с. 149-150. – ISBN 5-7707-9710-X
985793
  Печенівський Г.М. Пахощі рідного краю : поезії / Г.М. Печенівський. – Київ, 1957. – 112 с.
985794
  Ворскло В. Пахощі рідної землі // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1990. – Vol. 41, № 479, січень : січень. – С. 15-17


  Поезія Івана Кирзюка.
985795
  Луценко Д.О. Пахучий хліб. Поезії. / Д.О. Луценко. – К., 1974. – 103с.
985796
  Станко В.М. Пахучими полями (зажинково) / Василь Гук [псевд.] (Станко) // Під заграво повстань : поезії / О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В.М. Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – С. 107-126
985797
   Пацан Юрій Іванович // Будуємо Україну разом / [редкол.: Я.С. Яцків, В.П. Шевченко, З.Т. Назарчук та ін.]. – Київ : Схід-Захід, 2013. – С. 150-152. – ISBN 978-966-97197-0-6


  Юрій Іванович Пацан - український художник, заслужений художник України.
985798
  Куліш В. Пацани : Повість про безпритульних / Володимир Куліш. – Мюнхен : Шлях перемоги, 1967. – 319 с.
985799
  Зоберн Олег Пацанский гримуар : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 5 (1021 ). – С. 141-143. – ISSN 0130-7673
985800
  Клепиков Ю.Н. Пацаны : Сценарии / Клепиков Ю.Н. – Ленинград, 1988. – 285 с.
985801
  Скобелев Э.М. Пацаны купили остров / Э.М. Скобелев. – Минск, 1989. – 206с.
985802
  Клепиков Ю.Н. Пацаны. / Ю.Н. Клепиков. – Москва : Искусство, 1984. – 78 с.
985803
  Карваш П. Пациент 113 / П. Карваш. – Москва, 1957. – 122с.
985804
  Поволоцкая И. Пациент и гомеопат : проза: совецкая аовесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 6-63. – ISSN 0130-7673
985805
  Дністровий А. Пацики : Конкретний роман / Анатолій Дністровий. – Київ : Факт, 2005. – 392с. – На обкл.: Увага! Ненормативна лексика!. – (Exceptis Excipiendis). – ISBN 966-359-012-2
985806
  Ленин В.И. Пацифизм буржуазный и пацифизм социалистический / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 29с.
985807
  Таньшина Н.П. Пацифистская идея в постнаполеоновской Европе: Франсуа Гизо и Жан-Жак де Селлон // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 4, июль - август. – С. 157-172. – ISSN 0130-3864


  В очерке рассмотрены взгляды на проблемы войны и мира в Европе в первой половине XIX в. Ф. Гизо и Ж. -Ж. де Селлона.
985808
  Пивовар С.Ф. Пацифізм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287. – ISBN 966-642-073-2
985809
  Ленін В.І. Пацифізм буржуазний і пацифізм соціалістичний / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 28с.
985810
  Ніколаєва Н. Пацифізм і християнство // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 38-43. – ISBN 978-966-968-239-4
985811
  Трофименко М. Пацифізм та антиглобалізм // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 84-88
985812
  Боднарчук Л.С. Пацифізм у філософських поглядах Бертрана Рассела // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 130-132
985813
  Міфтахов Б.Г. Пацифістські настрої в німецькому суспільстві як бар’єр для переходу до нової політики національної безпеки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 373-375. – ISSN 2076-1554
985814
  Черкашина Л.В. Пацієнт-орієнтована стратегія інтегрованого ведення хворих на хронічні дерматози та ії реалізація в системі первинної медико-санітарної допомоги : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.38 / Черкашина Лідія Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. заклад "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти М-ва охорони здоров"я України". – Запоріжжя, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 75 назв
985815
   Пацієнт з інсультом на консультації у кардіолога. Причини, діагностика, тактика / Н.М. Носенко, Т.М. Бабкіна, Д.В. Щеглов, М.М. Новікова // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 18-28. – ISSN 2304-9359
985816
  Анастасьєва О. Пацієнт радше живий // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 41 (569), 12-18.10.2018. – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Як українське кіно долає сучасні виклики.
985817
  Ільченко Володимир Іванович Пацюки починають і виграють? : [інтерв"ю з головним лікарем київського міського медико-виробничого підприємства "Профілактична дезінфекція" В.І. Ільченком] / Ільченко Володимир Іванович, Семиволос Наталка; інтерв"ю взяла Н. Семиволос // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79


  Поки музиканти в оркестровій ямі настроювали інструменти, він не поспішав виходити зі своєї схованки. А от коли починала лунати увертюра, піднімалася завіса, цей невеличкий безбілетний глядач вибігав із суфлерської будки, вмощувався поряд і завмирав, ...
985818
  Ільченко Володимир Іванович Пацюки починають і виграють? : [інтерв"ю з головним лікарем київського міського медико-виробничого підприємства "Профілактична дезінфекція" В.І. Ільченком] / Ільченко Володимир Іванович, Семиволос Наталка; інтерв"ю взяла Н. Семиволос // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 76-79


  Поки музиканти в оркестровій ямі настроювали інструменти, він не поспішав виходити зі своєї схованки. А от коли починала лунати увертюра, піднімалася завіса, цей невеличкий безбілетний глядач вибігав із суфлерської будки, вмощувався поряд і завмирав, ...
985819
  Мелешин С. Паче, рума! / С. Мелешин. – Свердловск, 1955. – 96с.
985820
  ван Гінкел А.Л. Пачка Вілламанін світи Сан Еміліано (карбон, Північна Іспанія): її вік та фузуліноїдні форамініфери // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 2. – С. 39-58 : мал., табл. – Бібліогр.: с. 56-58. – ISSN 0367-4290
985821
  Дофф Нэль Пачкун и другие рассказы / Нэль Дофф [псевд.] ; пер. А.А. Поляк. – Москва ; Ленинград : Гос.изд-во ; [Тип.им.Н.Бухарина], 1926. – 110, [2] с.
985822
  Круть М.В. Пачоський Йосип Конрадович - вчений-натураліст // Український ентомологічний журнал : науково-виробничий журнал / ГО "Укр. ентомологічне т-во" ; Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН УКраїни ; Ін-т захисту рослин НААН України. – Київ, 2014. – № 2 (9), грудень. – С. 77-82. – ISSN 2226-4272
985823
  Мусатов А.И. Паша Ангелина / А.И. Мусатов. – М., 1971. – 208с.
985824
  Якименко Є. Паша Ангеліна / Є. Якименко. – К, 1959. – 60с.
985825
  Гриценко І.С. Паше-Озерський Микола Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 224. – ISBN 978-966-06-0557-2
985826
   Паше-Озерський Микола Миколайович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 303-304. – ISBN 978-617-573-038-6
985827
  Левитина В.Б. Пашенная / В.Б. Левитина. – Москва, 1962. – 40с.
985828
  Пушкарук Н. Пашинян іде ва-банк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 4 жовтня (№ 179). – С. 3


  Що означає відставка шести вірменських міністрів і чи будуть у країні перевибори?
985829
  Федосеев Г.А. Пашка из медвежьего лога / Г.А. Федосеев. – Красноярск, 1975. – 216с.
985830
  Немченко Г.Л. Пашка, моя милиция... / Г.Л. Немченко. – 2-е изд. – Кемерово, 1971. – 383с.
985831
  Немченко Г.Л. Пашка, моя милиция... / Г.Л. Немченко. – М., 1983. – 317с.
985832
  Кокоулин Л.Л. Пашня / Л.Л. Кокоулин. – Иркутск, 1984. – 348с.
985833
  Кокоулин Л.Л. Пашня : роман / Л.Л. Кокоулин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 383с.
985834
  Абрамов Ф.А. Пашня живая и мертвая : очерки, рассказы, стихи / Федор Абрамов, Антонин Чистяков ; [вступ. ст. Г. Горышина]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1987. – 215 с. : ил.
985835
  Исмаил Мамед Пашня над морем : стихи и поэмы / Мамед Исмаил ; пер. с азерб. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 79 с.
985836
  Мызиков В.Н. Пашня: стихи / В.Н. Мызиков. – Волгоград, 1980. – 47с.
985837
  Буряківець Ю. Пашпорт на Україну / Ю. Буряківець. – Нью-Йорк, 1970. – 286с.
985838
  Соболева И.А. Пашские огоньки / И.А. Соболева. – Л, 1965. – 56с.
985839
  Короткий В.А. Пашутін Віктор Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 273. – ISBN 966-06-0393-2
985840
  Турзо Г. Паща левова / Г. Турзо. – Ужгород, 1960. – 36с.
985841
  Киридон А.М. Пащенко Володимир Олександрович (1947 - 2020) // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 25 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 177-178
985842
  Дзюба-Погребняк Пащенко Євген Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 226-227. – ISSN 2075-437X


  Випускник (1975) Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. У 1988-1995 рр. - викладач, з 1993 р. - доцент кафедри слов"янської філології філологічного факультету КНУТШ
985843
  Дзюба-Погребняк Пащенко Євген Миколайович // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 210-211. – ISSN 2075-437X
985844
   Пащук Віктор Вікторович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 278-279. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
985845
  Мікуліч М.У. Паэзія Заходняй Беларусі : (1921-1939) / М.У. Мікуліч ; Нац. акад. навук Беларусі ; Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2010. – 460, [4] с. – Бібліогр.: с. 443-461. – ISBN 978-985-08-1196-7
985846
  Бугаеу Д. Паэзія Максіма Танка. / Д. Бугаеу. – Мінськ, 1964. – 160 с.
985847
  Андреев В. Паэлья // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 10. – С. 3-61. – ISSN 0321-1878
985848
  Мацюх Міколай Данілавіч Паэтыка вясельнай песні: кампазіцыя, выяуленчыя сродкі: эпітэт, сімволіка, метафора : Автореф... канд. філалаг.наук: 10.01.09 / Мацюх Міколай Данілавіч; АН Беларусі, Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфії і фальклору. – Мінськ, 1994. – 18л.
985849
  Brazgunow A. Паэтычная спадчына Францішка Скарыны // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 2 (39). – С. 85-111. – ISSN 1640-7806
985850
   Пвторные гравиметрические наблюдения. – М., 1988. – 207с.
985851
  Лесько М. ПДВ - облігації та можливості гармонізації відносин між державою і платниками податків // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 33-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
985852
  Малишкін О. ПДВ в системах податкового і фінансового обліку: аспекти взаємодії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 11. – С. 27-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
985853
  Владика С.А. ПДВ в системі власних ресурсів Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 121-125. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена питанням формування системи власних ресурсів Європейського Союзу, зокрема, визначенню місця та частки відрахувань із податку на додану вартість у цій системі. Розглянуто правові передумови включення ресурсу ПДВ до власних ресурсів ЄС, ...
985854
  Самедова Л.Р. ПДВ в Україні та світі: особливості справляння // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 104-107 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
985855
  Терлецька Л. ПДВ в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 8. – 22-26
985856
  Терлецька Л ПДВ в умовах спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 31. – С.6-34
985857
  Вільховий Ю. ПДВ потребує законодавчого реформування // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 1. – С.11-14
985858
  Терлецька Л. ПДВ при ввезенні товарів на території пріорітетного розвитку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 31. – С.14-16
985859
  Пащенко О. ПДВ та віжшкодування витрат комісіонера // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 3. – С. 86-88.
985860
  Данілов О. ПДВ та його економіко-математичне моделювання // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.99-113
985861
  Косміна Л. ПДВ у 2003 році / Л. Косміна, Л. Пономаренко // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 11/12 : Спецвип. "Податок на додану вартість". – С.86-89
985862
  Лаптєва О. ПДВ. Податковий інспектор відповідає на запитання платників податку / О. Лаптєва. – 2-е вид, доп. – Київ : Компас, 2000. – 84с.
985863
  Романішина К. ПДВ: бути чи не бути? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 26-27
985864
  Юхименко В. ПДВ: деякі проблеми стягнення, пов"язані з нетотожністю об"єкта та бази оподаткування // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.23-26
985865
  Косміна Л. ПДВ: зміни в оподаткуванні // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 11/12 : Спецвип. "Податок на додану вартість". – С.14.
985866
  Забута І. ПДВ: між нормами права та розпорядженнями КМУ // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 15-18
985867
  Оборин Михаил ПДД для колесниц // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 80-81 : фото
985868
  Гапон Т.В. Пдсумковий урок-подорож за романом Д.Дефо "Робінзон Крузо" // Зарубіжна література в школі : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група " Основа". – Харків, 2006. – № 8. – С.5-7.
985869
  Нечаєва О. ПДЧ: ключ до євроінтеграції // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 53-64. – ISBN 978-966-349-201-8


  У статті йдеться про перспективу євроінтеграції України в рамках відкладення рішення про надання ПДЧ України на Бухарестському самітіті, дається оцінка попередньому й поточному геополітичному курсу України, її співпраці з ЄС і НАТО і розглядаються ...
985870
  Ковачески З. Пеjач : Збирка раскази / З. Ковачески. – Скопjе : Матица македонска, 2000. – 138с. – ISBN 9989-48-043-5
985871
  Білан Ю.Я. Пеpемога Великої Жовтневої pеволюцiї i встановлення Радянської влади на Укpаїнi / Ю.Я. Білан. – Київ : Київський університет, 1957. – 94с.


  Шиpоко висвiтлюються пеpшi заходи Радянського уpяду в спpавi визволення тpудящих вiд соцiального i нацiонального гноблення та пеpшi кpоки соцiалiстичного будiвництва.
985872
  Студинський К.Й. Пеpестоpога : Руський памятник початку XVII віка / Істоpично-лїтеpатуpна студия Д-pа Киpила Студиньского. – У Львові (Львів) : Hаклад. авт. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1895. – [6], 193 с. – Тит. аpк. паpал. нім. - Hа окp. аpк.: Памяти дїда Стефана і вуя Володимиpа Качалів пpисвячує Автоp
985873
  Нечуй-Левицький І.С. Пеpші Київські князі Олег, Игоpь, Святослав і Святий Володимиp і его потомки / І. Левіцький. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1876. – 68 с.
985874
   Пеан дружбі : Поезії. – Київ : Молодь, 1972. – 221с.
985875
   Пеан дружбі.. – К, 1972. – 221с.
985876
  Змаі І.І. Певанита / І.І. Змаі. – Београд, 1977. – 128с.
985877
  Макрагичь С. Певачи доньих светова : песме / Станоjе Макрагичь. – Београд : Нолит, 1973. – 88, [1] с.
985878
  Зимич И П. Певекский южак / И П. Зимич, . – Ленинград, 1991. – 120с.
985879
  Скотт В. Певерил Пик / В. Скотт. – Москва, 1988. – 477с.
985880
  Скотт В. Певерил Пик / В. Скотт. – Москва, 1990. – 477с.
985881
  Володина М.Г. Певец-антифашист Эрнст Буш / М.Г. Володина. – Москва : Музыка, 1979. – 62 с.
985882
  Карелишвили Е. Певец бури / Е. Карелишвили. – Тбилиси, 1963. – 148с.
985883
  Макеева Ф.Х. Певец весны / Ф.Х. Макеева. – Фрунзе, 1967. – 72 с.
985884
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1981. – 223с.
985885
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1987. – 334с.
985886
   Певец во стане русских воинов.. – М, 1989. – 287с.
985887
  Кондаков Г.В. Певец горного Алтая / Г.В. Кондаков, 1981. – 46 с.
985888
  Дадашзаде А. Певец жизни / А. Дадашзаде. – Баку, 1968. – 140с.
985889
  Малютина А.И. Певец земли енисейской / А.И. Малютина. – Красноярск, 1976. – 158с.
985890
  Мур Певец и аккомпаниатор / Мур, , Джеральд. – М., 1987. – 429с.
985891
  Юдин Г.Я. Певец и голос / Г.Я. Юдин. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 140 с.
985892
  Юдкевич Л.Г. Певец и гражданин / Л.Г. Юдкевич. – Казань, 1976. – 207 с.
985893
  Доливо А. Певец и песня / Анатолий Доливо. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 250 с. : нот.
985894
  Федотов Г.П. Певец империи и свободы. О культурообразующем смысле пушкинского наследия
985895
  Газин А. Певец индустриализации // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 35 ( 472). – С. 62-64


  Знаменитый киноэкспериментатор Дзига Ветров снимал в 1920-1930-х годах в СССР ленты, которые и через несколько десятилетий поражали ведущих западных режиссеров.
985896
   Певец киргизского народа.. – Фрунзе, 1981. – 81с.
985897
  Лукьянова И. Певец на необитаемом острове // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . октябрь. – С. 68-73


  Автор статьи пытается разгадать тайну личности русского писателя Ю. Олеши: почему, умея так много, пребывая на самом взлете таланта, он замолчал навсегда?
985898
  Джантошев К. Певец народа : драма / К. Джантошев. – Москва : Искусство, 1952. – 152 с.
985899
   Певец народа. – Йошкар-Ола, 1988. – 198 с.
985900
   Певец народа.. – Алма-Ата, 1977. – 151с.
985901
  Сокольников М.П. Певец народной жизни / М.П. Сокольников. – Саранск, 1962. – 49 с.
985902
  Евгеньев-Максимов Певец народной свободы и печальник народного горя / Евгеньев-Максимов. – М., 1918. – 44с.
985903
  Григорьян А.П. Певец Октября -- Егише Чаренц. / А.П. Григорьян. – Москва, 1959. – 32 с.
985904
  Каюмов Л.П. Певец Октября / Л.П. Каюмов. – Москва, 1964. – 31 с.
985905
  Грекова Т.Т. Певец Первой Конной / Т.Т. Грекова. – Ростов-на-Дону, 1964. – 64с.
985906
  Гобечия В.Л. Певец первой русской революции / В.Л. Гобечия. – Сухуми, 1989. – 72с.
985907
  Грекова Т.Т. Певец подвига М. Греков / Т.Т. Грекова. – Изд-2-е, доп. – Москва : Воениздат, 1966. – 99с.
985908
  Грекова Т.Т. Певец подвига М. Греков / Т.Т. Грекова. – Изд. 2-е, доп. – М., 1973. – 127с.
985909
  Лау М. Певец Преданий = Lore Bringer : [фантаст. роман] / Миллер Лау ; [пер. с англ. А. Куклей]. – Москва : АСТ Москва : Транзиткнига, 2006. – 414, [2] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Век Дракона). – ISBN 5-9713-0579-4
985910
  Пирогов В.А. Певец родного края: (О Д.И.Блынском). / В.А. Пирогов. – Тула, 1982. – 96с.
985911
  Пудожгорский В. Певец родной земли / В. Пудожгорский. – Вологда, 1960. – 64с.
985912
  Овинников Д.А. Певец России / Д.А. Овинников. – Тула, 1992. – 270 с.
985913
  Есин С.Н. Певец русской природы / С.Н. Есин. – Ярославль, 1964. – 27с.
985914
  Ершов Г.А. Певец Сибири / Г.А. Ершов. – Тюмень, 1962. – 88с.
985915
  Абрамов Я.В. Певец тоски (Гюи де Мопассан) / Я.В. Абрамов. – С.-Пб : Издание М. Городецкого, 1897. – 63 с. – (Популярная библиотека ; № 2)
985916
  Хороманьский М. Певец тропических островов / М. Хороманьский. – М, 1985. – 512с.
985917
  Шабунин А.В. Певец труда / А.В. Шабунин. – Архангельск, 1968. – 56с.
985918
  Боголюбов К.В. Певец Урала / К.В. Боголюбов. – Челябинск, 1952. – 188с.
985919
  Удинцев Б.Д. и Боголюбов К.В. Певец Урала / Б.Д. и Боголюбов К.В. Удинцев. – Свердловск, 1969. – 119 с.
985920
  Асланов Вагиф Имамали оглы Певец человека / Асланов Вагиф Имамали оглы. – Москва, 1974. – 28с.
985921
  Серова М. Певица против насилия. История Джоан Баєз // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 3. – С. 21-34


  Джоан Чендос Баэс (1941 г.) - амер. певица и автор песен, исполняющая музыку преимущественно в стилях фолк и кантри, левая политическая активистка
985922
  Карачківський М. Певнічно-західня Балтщина / М. Карачківський. – К., 1929. – 202с.
985923
  Ругоев Я.В. Певучее дерево : стихи / Я.В. Ругоев. – Петрозаводск : Карел. кн. изд- во, 1968. – 233 с.
985924
  Шаховский Б.М. Певучие плесы / Б.М. Шаховский. – М, 1960. – 127с.
985925
  Кашпуров И.В. Певучие травы / И.В. Кашпуров. – Москва, 1972. – 110с.
985926
  Дедусенко И.В. Певца несуетная лира / И.В. Дедусенко. – Ставрополь, 1985. – 190с.
985927
  Шерхунаев Р.А. Певцов благородное племя / Р.А. Шерхунаев. – Иркутск, 1977. – 264с.
985928
  Тургенев И.С. Певцы / И.С. Тургенев. – М., 1918. – 31с.
985929
  Тургенев И.С. Певцы / И.С. Тургенев. – Минск, 1952. – 48с.
985930
   Певцы Большого театра СССР.. – М, 1978. – 178с.
985931
   Певцы Донского края.. – Ростов -на-Дону, 1979. – 112с.
985932
  Султанов К.Д. Певцы разных народов / К.Д. Султанов. – Махачкала, 1971. – 459с.
985933
  Долгополов И.В. Певцы Родины / И.В. Долгополов. – М., 1981. – 271с.
985934
   Певцы советской эстрады.. – М, 1977. – 223с.
985935
   Певцы советской эстрады.. – М, 1977. – 302с.
985936
  Тургенев И.С. Певцы. Живые мощи. Лес и степь / И.С. Тургенев. – М., 1946. – 62с.
985937
  Казак Г.И. Певчая роща / Г.И. Казак. – Минск : Мстацкая література, 1978. – 95 с.
985938
  Левидов И.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И.И. Левидов. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1939. – 254 с.
985939
  Чишко О.С. Певческий голос и его свойства. / О.С. Чишко. – М.Л., 1966. – 48с.
985940
   Певческий праздник Советской Эстонии 1950 года.. – Таллин, 1951. – 112с.
985941
  Кузьмин Н.Ф. Певчие и декоративные птицы / Н.Ф. Кузьмин, А.И. Рыбанин. – М, 1974. – 182с.
985942
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – Ташкент, 1975. – 148с.
985943
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – Ташкент, 1977. – 160с.
985944
  Кузьмин Н.Ф. Певчие и декоративные птицы / Н.Ф. Кузьмин, А.И. Рыбанин. – М, 1984. – 158с.
985945
  Симонов Б.А. Певчие и декоративные птицы / Б.А. Симонов. – 3-е, доп. и перераб. – Ташкент, 1986. – 165с.
985946
  Лукина Е.В. Певчие и цветные канарейки / Е.В. Лукина. – Изд. 2-е. – М., 1973. – 223с.
985947
  Лукина Е.В. Певчие и цветные канарейки (их содержание и разведение) / Е.В. Лукина. – М., 1966. – 224с.
985948
  Беме Л.Б. Певчие птицы / Л.Б. Беме. – М., 1952. – 264с.
985949
  Ковшарь А.Ф. Певчие птицы / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1983. – 279с.
985950
  Симкин Г.Н. Певчие птицы / Г.Н. Симкин. – М., 1990. – 398с.
985951
  Ковшарь А.Ф. Певчие птицы в субвысокогорье Тянь-Шаня / А.Ф. Ковшарь. – Алма-Ата, 1979. – 311с.
985952
  Остапов Ф.Ф. Певчие птицы нашей родины / Ф.Ф. Остапов. – Москва, 1960. – 199с.
985953
  Герштеккер Фридрих Певчие рыбы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 3 (2930). – С. 104-105 : фото
985954
  Лукина Е.В. Певчие, цветные и декоративные канарейки / Е.В. Лукина. – 3-е изд. – М., 1987. – 143с.
985955
  Тарасова М.Б. Певчий город. / М.Б. Тарасова. – Москва, 1979. – 118с.
985956
   Пегаматиты СССР.. – М-Л
2. – 1939. – 260с.
985957
  Борисова М.И. Пегас-69 / М.И. Борисова. – Ленинград : Детская литература, 1969. – 64 с.
985958
  Михалков С.В. Пегас и поэт / С.В. Михалков. – Л., 1962. – 29с.
985959
  Медовой Б.Б. Пегас стучится на студию, или С кого начинается кино / Б.Б. Медовой. – М, 1986. – 96 с.
985960
  Глазков М. Пегасовы усмешки / М. Глазков. – Ярославль, 1969. – 64с.
985961
  Айтматов Ч. Пегий пес бегущий краем моря / Ч. Айтматов. – Москва, 1989
985962
  Айтматов Ч.Т. Пегий пес, бегущий краем моря. Ранние журавли : повести / Ч. Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1977. – 215 с., [1] л. портр. : портр.
985963
  Соколов Ю.М. Пегматизация и метасоматоз кианит-андалузит-силлиманитовой фациональной серии / Ю.М. Соколов, С.А. Бушмин. – Ленинград : Наука, 1978. – 89с.
985964
  Сагайдак І.Г. Пегматики середнього Приазов"я / І.Г. Сагайдак. – Київ, 1936. – 1-188 с.
985965
   Пегматити Коростенського плутону (Український щит): новий геохімічний банк даних та перспективи його подальшого застосування / Д.Ф. Марченков, С.Є. Шнюков, І.І. Лазарева, О.В. Андреєв, В.В. Загородній, О.В. Митрохин, В.Р. Морозенко // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2011. – № 1 (11). – С. 54-60. – ISSN 2079-956X


  З метою побудови моделі формування пегматитів Коростенського плутону, з якої випливали б критерії наявності, характеру та масштабів їх рудоносності, а також ознаки відмінності їх магматогенних та метаморфогенних типів, створено геохімічний банк даних ...
985966
  Родіонов С.П. Пегматити чарнокітової серії Поділля / С.П. Родіонов, 1958. – С. 3-15. – Окр. відбиток
985967
  Василенко А.П. Пегматити як джерело рідкіснометалево-рідкісноземельного зруденіння в межах Центральної та Західної частин Українського щита / А.П. Василенко, Л.В. Ісаков // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
985968
  Ненадкевич Н.К. Пегматитовые граниты и полевые шпаты бассейна р. Тетерева в Волынской губ. / Н.К. Ненадкевич. – Житомир, 1923. – 57с.
985969
  Шмакин Б.М. Пегматитовые месторождения зарубежных стран / Б.М. Шмакин. – Москва : Недра, 1987. – 223с.
985970
  Ферсман А.Е. Пегматиты / А.Е. Ферсман. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.1 : Гранитные пегматиты. – 1940. – 712с.
985971
  Шавло С.Г. Пегматиты и гидротермалиты Калбинского Хребта / С.Г. Шавло. – Алма-Ата, 1958. – 328с.
985972
  Калита А.П. Пегматиты и гидротерматиты щелочных гранитов Кольского полуострова / А.П. Калита. – М, 1974. – 139с.
985973
   Пегматиты Карелии и Кольского полуострова.. – Петрозаводск, 1977. – 167с.
985974
  Загорский В.Е. Пегматиты с самоцветами Центрального Забайкалья / В.Е. Загорский, И.С. Перетяжко. – Новосибирск, 1992. – 221с.
985975
  Лабунцов А.Н. Пегматиты северной Карелии и их минералы : Пегматиты СССР.Т.2 / А.Н. Лабунцов. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1939. – 260с.
985976
   Пегматиты СССР. – Москва;Ленинград : АН СССР
Т. 1. – 1936. – 308с.
985977
   Пегматиты Центральной Африки : Сборник статей. – Москва : Изд-во ИЛ, 1958. – 286с.
985978
   Пегматиты.. – Л, 1972. – 319с.
985979
  Макагон В.М. Пегматоидные граниты зон регионального метаморфизма высоких давлений / В.М. Макагон. – Новосибирск : Наука, 1977. – 205с.
985980
  Резнік С.М. Педагог в сучасних умовах трансформаційного суспільства // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 267-272


  У статті проаналізовано особливості професійної діяльності педагога в умовах трансформаційного суспільства. Розглянуто професійно-важливі якості викладача.
985981
  Коваленко О. Педагог готує або щастя, або нещастя. Ці слова належать людині, яка за основу педагогвчної системи взяла демократизацію народної освіти та ідею народності виховання - Костянтинові Ушинському // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Видатні вчителі. Роки життя та педагогічної діяльності Костянтина Ушинського.
985982
  Івахова К. Педагог з великої літери : До витоків музично-педагогічного феномена Мирослава Скорика // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.12-13. – ISSN 0868-9644
985983
  Емішянц О. Педагог за покликанням // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Відсвяткувала ювілей талановитий вчений, доктор пед. наук, проф., в.о. зав. кафедри педагогіки Ольга Василівна Плахотник.
985984
  Демина Н.Д. Педагог и воспитанники / Н.Д. Демина. – Москва, 1976. – 80 с.
985985
   Педагог и просветитель И.Н.Ульянов.. – Саратов, 1965. – 163с.
985986
  Мінгазутдінов О.Ф. Педагог і вчений - за професією і покликанням // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 112-113


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
985987
  Розовик Д. Педагог і вчений за покликанням // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 4 : Фото


  Зав. кафедри української історії та етнополітики Анатолій Петрович Коцур святкує 50-річний ювілей. Про життєвий та творчий шлях ученого.
985988
  Шевченко Віктор Педагог і географ Ян Амос Коменський : визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-47 : Фото
985989
  Семенюк Г.Ф. Педагог і літературознавець третього тисячоліття // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 8 : Художня форма. Присвячується 100-літтю філологічного семінару та його засновнику - професору Перетцу В.М. – С. 3-4


  1904 року в Київському університеті імені Св. Володимира відбулися перші засідання "Симинария русской филологии", які проводив проф. Володимир Михайлович Перетц
985990
  Войцехівська І. Педагог і теоретик Осип Гермайзе // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-183. – ISSN 0869-3595
985991
  Войцехівська Ірина Педагог і теоретик Осип Гермайзе // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 182-183. – ISSN 0869-3595
985992
  Сербенська О. Педагог із великою божою іскрою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 3-9. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
985993
  Подольская Е. Педагог как субъект образования в кризисном обществе // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 1 (66). – С. 8-11. – ISSN 1562-529Х


  Показана високу місію сучасного викладача в модернізації освіти та можливості продуктивного діалогу викладачів та студентів.
985994
  Бойко А. Педагог як співавтор духовно-морального змісту поняття "суб"єкт-суб"єктивні відносини у загальноосвітній і вищій школі" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 5-16. – ISSN 2075-1478
985995
  Мінгазутдінов О.Ф. Педагог, вчений, наставник. До 100-річчя від дня народження проф. Бородіна О.А. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 167-168. – ISBN 978-966-581-772-1


  Життєвий шлях доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії партії для гуманітарних факультетів, декана історичного факультету КДУ ім. Т. Шевченка Олексія Артемовича Бородіна.
985996
  Фоміна С. Педагог, письменник, лікар : До 70-річчя від дня трагічної смерті Януша Корчака у концтаборі "Треблінка" / С. Фоміна, Н. Біневська, О. Скуміна // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 9. – С. 54-64


  У 2012 відзначаються дві події, пов"язані з іменем Януша Корчака: 100-річчя його педагогічної діяльності та 70-річчя від дня трагічної смерті у нацистському констаборі "Треблінка". Рішенням парламенту Польші 2012 рік оголошений Роком Корчака.
985997
   Педагог, учений, патріот : матеріали IV науково-освітянської конференції, присвяченої М.О. Максимовичу (грудень 1994 р.) : [зб. наук. пр.]. – Київ : Київський університет, 1997. – 78 с.
985998
  Гільберг Т.Г. Педагог, що вчить своїх вихованців творчості // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 31 : фото
985999
  Закальська Я. Педагог, який навчав любові до України та життя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 252-258


  Л.Ф. Дунаєвська.
986000
  Клєба А.І. Педагогiчне спiлкування як основа формування iнформацiйно-комунiкативної культури майбутнiх вихователiв // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 40-44. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 46). – ISSN 2415-7872
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,