Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
985001
  Зущик Ю. "Омолодження" Кабміну. // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 13 серпня (№ 33)


  Молодіжна рада (МР) при Кабміні створена постановою КМУ № 673 20 червня поточного року. Кілька тижнів тому раду очолив МОНмолодьспорту Дмитро Табачник. А з третього серпня комісія МОНмолодьспорту проводить конкурс, який відбере талановиту й ...
985002
   "Омолодить" асфальт. Отработанное моторное масло - в дело // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 59
985003
  Бондарева О. "Омріяна ієрофанія" української діаспори у драматургічних проекціях другої половини ХХ століття // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 7-21. – ISBN 966-8547-61-6
985004
  Гривінський Р. "Омріяний край" Лілі Хайд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 15


  Британська письменниця і журналістка представила в Києві роман про депортацію кримських татар.
985005
  Машкін А. "Он дал им волю, а они его убили !..."(Скасування кріпаччини в Російській імперії з точки зору співробітників вітчизняних спецслужб) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 9-15
985006
  Машкін А. "Он дал им волю, а они его убили!..." // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 5-12


  Скасування кріпаччини в Російській імперії з точки зору співробітників вітчизняних спецслужб.
985007
  Машкін А. "Он дал им волю, а они его убили..." (скасування кріпаччини в Російській Імперії з точки зору співробітників вітчизняних спецслужб) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 1-8
985008
  Тимофеевский Александр "Он ищет читателя..." : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 2. – С. 65-74. – ISSN 0131-8136
985009
  Григорьев А. "Он начал русскую физиологию" / А. Григорьев, Н. Григорьян // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 56-62. – ISSN 0869-7078


  180 лет со дня рождения выдающегося ученого И.М. Сеченова.
985010
  Шемшученко Владимир "Он сидит за столом..." : стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 3. – С. 91-98. – ISSN 0131-8136
985011
  Семенов Ю. "Он убил меня под Луанг-Прабангом". / Ю. Семенов. – Москва, 1970. – 224с.
985012
  Коляда І. "Он умел метко наблюдать народный обычай, схватывая его существенные черты" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 2. – С. 9-14


  П.П. Чубинський: науково-культурницька та громадська діяльність.
985013
  Танасійчук М. "Она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодела". Тараса Шевченка любила княгиня Варвара Рєпніна // Газета по-українськи. – Київ, 2021. – 4 березня (№ 9). – С. 21


  "Вечером втихомолку навестил давно не виданного друга моего, княжну Варвару Репнину, - писав Тарас Шевченко в щоденнику 1857-го. - Она счастливо переменилась, потолстела и как будто помолодела. И вдарилась в ханжество, чего я прежде не замечал". 10 ...
985014
  Мурашов А.А. "Они все отсидели", или Что отражается в зеркале слова // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-14.


  Кримінальний жаргон в сучасній російській мові як дзеркало соціальних переваг
985015
  Щеглова Е. "Они молчат - свидетели беды..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 0042-8795
985016
   "Они питали мою музу". – М, 1986. – 253с.
985017
  Мещеряков Александр "Они просто ведут себя по-человечески" : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 5 (158). – С. 26 : Фото. – ISSN 1029-5828
985018
   "Онлайн-образование - мощный инструмент, который способен расширить возможности для молодого поколения". Фонд Виктора Пинчука стал глобальным партнером ведущей образовательной онлайн-платформы Coursera // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 17 мая (№ 83). – С. 2
985019
  Шичанина Ю.В. "Онлайн" и "фриланс" философствование // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 56-64. – ISSN 0235-1188
985020
  Ковальова Т.В. "Оновлена" людина в подорожньому нарисі ІІ половини 1920-х - початку 1930-х рр.(на прикладі журналів "Всесвіт" і "Червоний шлях") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто образ людини у подорожніх нарисах, надрукованих у журналах "Всесвіт" і"Червоний шлях" за 1925-1932 рр. З"ясовано соціально-портретну типологію персонажів, представлених у подорожніх нарисах. The article studies the image of a ...
985021
   [Оніщенко Наталія Миколаївна] // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 264-265. – ISSN 1993-0909


  Доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) НАПрН України.
985022
   [Ономастичні науки] : наук. журнал / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Донец. нац. ун-т, Филол. фак., Ин-т укр. языка Нац. акад. наук Украины [и др.]. – Слов"янськ, 2006-. – ISSN 1996-8647
№ 4. – 2012. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - Назва журн. грец. мовою
985023
   о-Метакрильні похідні деяких оксимів : хімія / О.Ю. Колендо, Сиромятніков, , В.В. Фанда // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 12-14 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
985024
  Возняк Т. О-мовлення місця / Тарас Возняк. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 467, [1] с., [1] арк. іл., склад. втроє : іл. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". – ISBN 978-966-378-529-5
985025
  Федотов А.Н. О-нитрофенилциклопропаны в синтезе гетероциклических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Федотов А.Н.; МГУ. – М., 1980. – 27л.
985026
   Омелян Пріцак: Життєпис. Спадщина. Наукові інтереси = Omeljan Pritsak: Biography. Legacy. Research interests : до 100-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Наук.-дослід. центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака ; [редкол.: О. Бубенок та ін.]. – Київ : Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2021. – 289, [1] с. : портр., іл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7668-28-1
985027
  Труба Р. Омелян Терлецький у культурно-освітньому просторі Тернопільщини кінця XIX - першої третини XX століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 28-32
985028
   Омеляну Івановичу Кулиничу - 75 // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 79
985029
  Баско С. Омелько : дитяча повість / С. Баско. – Харьков : ДВУ, 1928. – 59 с.
985030
  Баско С. Омелько : дитяча повість / С. Баско. – Харьков ; Киев : ДВУ, 1930. – 64 с.
985031
  Кулиняк Данило Омелько Пугач - національний герой України // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 64-66. – ISSN 0130-7037
985032
  Катренко О.М. Омелько Цуциня : оповіданє Олександра Катренка. – Львів : Накл. А. Хойнацького ; з друк. В.А. Шийковського, 1899. – 143 с.
985033
   Омельчук Людмила Леонідієвна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 73-75. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
985034
  Децик Р. Омельян Терлецький - історик школи М. Грушевського // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2005. – Вип. 21. – С. 50-62.
985035
   Омельяновський Михайло Еразмович (1904-1979) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 349. – ISBN 978-966-439-754-1
985036
   Омен. – Вологда : Полярная звезда, 1992. – 384 с. – Содерж.: Знамение / Д. Зельцер. Дэмьен / Ж. Ховард. Последняя схватка / Г. Макгил. – (Экран-книга). – ISBN 5-692-01897-7
985037
   Омен. – К, 1993. – 432с.
985038
  Григорьев А.Н. Омерта - значит закон молчания / А.Н. Григорьев. – Москва, 1965. – 175 с.
985039
  Баланаева Н.А. Омеханизме реакционной диффузии при окислении металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Баланаева Н.А.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 21л.
985040
   Омикс: "Морское путешествие" // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 30-32 : фото
985041
  Усик Світлана Оминайте отруйні ягоди! / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 2-4 : фото
985042
  Дзюбенко-Мейс Оминаючи "граблі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 листопада (№ 222). – С. 9


  Кілька тез про гуманітарну політику України. Якою вона має бути.
985043
  Князький О.М. Оминути не смію / Князький О.М. – Ужгород, 1988. – 71 с.
985044
  Мирнов В.В. Омическое сопротивление и скин-эффект в неоднородной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.47 / Мирнов В.В.; АН СССР. Сиб. отд.... – Новосибирск, 1971. – 16л.
985045
   Омичи в боях за Родину. – Омск, 1971. – 80с.
985046
  Ніконова А.О. Омічні контакти типу Me-SiC для напівпровідникових приладів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Ніконова А.О.; Кременчуцький ун-т економіки, інформаційних технологій і управління. – Кременчук, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
985047
  Дмитрієв В.С. Омічні та інжектуючі бар"єрні переходи до арсеніду галію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дмитрієв Вадим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
985048
  Меерсон А.М. Омметры постоянного тока / А.М. Меерсон. – Москва - Ленинград, 1954. – 120 с
985049
  Сазонова Я. Омовлення аксіологічного дистанціювання в текстах ЗМІ на політично чутливу тематику / Я. Сазонова, Т. Гонтова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 35-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817
985050
  Шкіцька І.Ю. Омовлення невербального реагування адресата на маніпуляцію позитивом у художньому дискурсі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 172-187. – ISSN 2312-0665
985051
  Каммерер П. Омолаживание и долговечность / П. Каммерер. – Петербург-Берлин : Военная Типография Шт. Р.-К. К. А., 1922. – 59 с.
985052
   Омолаживающая обрезка плодовых деревьев. – Минск, 1964. – 28с.
985053
  Пилипчук Д. Омолодження НАТО. Про що (не)вдалося домовитися в Лондоні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 6


  "Лідери країн - членів НАТО відзначили 70-річчя Північноатлантичного альянсу в Лондоні - місті, де 1949 року було відкрито першу штаб-квартиру організації. Символізм вибору британської столиці, однак, полягав не тільки в цьому: Велика Британія ...
985054
  Губеладзе І. Омолоджувальні "клітини" для науки / розмовляла Оксана Миколюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8 серпня (№ 141). – С. 11


  Розмова з головою Ради молодих учених НАПН України Іриною Губеладзе про те як допомогти новому поколінню учених утриматися в інститутах та лабораторіях.
985055
   Омоложение : сборник статей. – Москва-Петроград : 1-я Образцовая типография М.С. Н. Х., 1923. – 236, [33] с.
985056
  Палладин А.В. Омоложение / А.В. Палладин. – Харьков : Типо-литография издательства Путь Просвещения при Н.К.П. У.С.С.Р., 1923. – 88, [1] с.
985057
   Омоложение : второй сборник статей. – Москва-Петроград : Мосполиграф, 1-я Образцовая типография
Второй сборник статей. – 1924. – 147 с.
985058
  Василевский Л.М. Омоложение / Л.М. Василевский. – Москва, 1927. – 158 с.
985059
   Омоложение в России. – Ленинград : Государств. тип. им. Евг. Соколовой, 1924. – 144 с.
985060
  Воронов С.М. Омоложение пересадкой половых желез / С.М. Воронов. – Ленинград : Практическая медицина, 1924. – 144 с.
985061
  Пустотин В. Омоложение украинских брендов: как правильней? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 4 (91), липень - серпень. – С. 24-30. – ISSN 1606-3732
985062
  Пелевин В.О. Омон Ра. Желтая стрела : [ роман и повесть ] / Виктор Пелевин. – Москва : Вагриус, 2003. – 240с. – (Поколение XYZ). – ISBN 5-9560-0087-2
985063
  Тростянская З.К. Омонимические - ЕD формы в английском языке / З.К. Тростянская. – Киев, 1975. – 53 с.
985064
  Богомольникова Н.А. Омонимические отношения в собственных наименованиях (на примере топонимии Гомельщины) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 2 (197). – С. 68-73. – ISSN 2522-493Х
985065
  Истомина В.В. Омонимические соответствия фразем и переменных словосочетаний в русском языке : автореф. дис. ... канд. филолог. наук: 660 / Истомина В.В. ; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 17 с.
985066
  Добровольская Н Т. Омонимичное словосочетание Aller + infinitif и возможности отграничения аналитической временной формы от свободного словосочетания : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Добровольская Т.Н. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 20 с.
985067
  Тунгатаров Джакуб Омонимичные аффиксы в казахском языке : Автореф... канд. филологич.наук: 10.02.06 / Тунгатаров Джакуб; МВ ССО КазССР. Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1973. – 34л.
985068
  Гасанов Асрат Али оглы Омонимия в азербайджанском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.02 / Гасанов Асрат Али оглы; МВ и ССО Азерб. ССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1980. – 40л.
985069
  Колесников Н.П. Омонимия в предложении и вопросы ее устранения. (На материале рус. яз.) : Автореф... д-ра филол.наук: 660 / Колесников Н.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
985070
  Супрун Н.И. Омонимия и ее соотношение с полисемией в современном немецком языке. (На матер. безаффиксных глаголов). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Супрун Н.И.; Калинин. гос. пед. ин-т им. М.И.Калинина. – Калинин, 1969. – 22л.
985071
  Бобчинец Л.И. Омонимия и полисемия в терминологии азартных игр в испанском языке // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 35. – С. 97-106. – ISSN 2413-5593
985072
  Новиков Л.А. Омонимия имен существительных в современном русском литературном языке, возникающая в результате распада полисемии и связанная с категорией числа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новиков Л.А.; Москов. гос. пед.и н-т им. В.И.Ленина. – М., 1961. – 18л.
985073
  Чернышев А.Г. Омонимия лексико-грамматических подклассов "процессных" и "предметных" существительных и методы ее формального разрешения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.681 / Чернышев А.Г.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 23л.
985074
  Яцюк Татьяна Александровна Омонимия частиц со словами других частей речи современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Яцюк Татьяна Александровна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 20л.
985075
  Мусабаева З.М. Омонимы в "Дивану лугат-ит тюрк" Махмуда Кашгарского. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.06 / Мусабаева З.М.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1975. – 51л. – Бібліогр.:с.50-71
985076
  Бекджанва Р. Омонимы в киргизском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Бекджанва Р.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 30л.
985077
  Шалунц Р.Н. Омонимы в современном армянском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук: 661 / Шалунц Р.Н. ; АН АрмССР. ин-т яз. – Ереван, 1972. – 24 с.
985078
  Третьякова К.В. Омоніми-ад"єктиви в латинській мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 536-539. – Бібліогр.: Літ.: с. 539; 10 п. – ISSN 1729-360Х
985079
  Козирєва З.Г. Омоніми в словниках зведеного типу // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 213-219. – ISSN 2311-0821
985080
  Голянич М.І. Омонімічні слова з коренями мов- та каз- у сучасній українській мові // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 58-63. – ISSN 0320-3077
985081
  Саттарова З.М. Омонімічні явища в кримськотатарській мові (омографи та омофони) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 28-31. – (Східні мови та літератури ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі однієї та декількох частин мови дається визначення явищ омографії та омофонії в кримськотатарській мові. Аналізується специфіка тотожності та відмінності кримськотатарських омографів та омофонів.
985082
  Швайка О.М. Омонімія або полісемія: нові погляди на стару проблему // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 226-233.
985083
  Смірнова О.В. Омонімія дієслів подвійної форми з першим компонентом durch- у сучасній німецькій мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 205-209. – ISSN 1729-360Х
985084
  Васильченко В. Омонімія компонентів фразеологічних одиниць: етнокультурний контекст // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 31-35. – ISSN 0130-5263
985085
  Марченко Н.В. Омонімія регіональних німецьких топонімів слов"янського походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 91-97. – ISBN 966-594-420-7
985086
  Цюпа М.А. Омонімія та акронімія у французькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 380-388. – ISBN 978-966-581-885-4
985087
  Сінько О.М. Омонімія у давньогрецьких діалектах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 327-332.
985088
  Гусак І. Омонімія як засіб лексикалізації фрагментованих лексичних одиниць (на матеріалі англійської мови) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 53-57. – ISBN 966-581-550-4
985089
  Навроцька І. Омонімія як результат розпаду семантичної єдності полісемічного іменника // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 207-211. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
985090
  Кузьменко Г.І. Омонімія: аспектологія, проблематика. Філологічна розвідка з лексикології та стилістики / Г.І. Кузьменко; КНУТШ; За ред. Л.І.Шевченко. – Київ : Київський університет, 2000. – 36с. – ISBN 966-594-115-1
985091
  Белов Вячеслав Леонидович Оморфазы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Белов Вячеслав Леонидович; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1980. – 21л.
985092
  Кійко С. Омоформія в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 42-60. – Бібліогр.: Літ.: С. 59-60; Літ.: С. 60; 14 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
985093
  Безпрозваний В. Омрі Ронен: поетика інтертексту // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 44-45. – ISSN 1563-6461


  Професор Мічиганського університету Омрі Ронен. "З іменем Ронена пов"язано започатковану Тарановським традицію інтертекстуального підходу до творчости Мандельштама."
985094
  Глушко Ю.В. Омріяна країна дітей Одина / Юрій Глушко. – Київ : Наш час, 2008. – 208 с. : іл. – На обкл.: Готи на теренах України. – (Невідома Україна). – ISBN 978-900-1530-08-8
985095
  Глушко Ю.В. Омріяна країна дітей Одина / Юрій Глушко. – Київ : Наш час, 2008. – 208 с. – На обкл.: Готи на теренах України. – (Невідома Україна). – ISBN 978-900-8174-92-6
985096
  Усач Г.Д. Омріяний дім : лірика / Г.Д. Усач. – Одеса : Маяк, 1984. – 126 с.
985097
  Пилипенко Г Омріяний Зурбаган // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.56-61.


  [Пуерто-Рико. Дорожні нариси. ]
985098
  Джонсон Б. Омріяний Рим = The dream of Rome / Боріс Джонсон. – Харків : Vivat, 2020. – 254, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Jonson B. The dream of Rome. London: Harper Perennial, 2007. – (Серія "Історія та політика"). – ISBN 978-966-942-855-4
985099
   Омск. – Омск, 1967. – 59с.
985100
  Юрасова М.К. Омск / М.К. Юрасова. – Омск, 1972. – 312 с.
985101
  Кондриков Б.В. Омск в годы революции 1905-1907 годов / Б.В. Кондриков. – Омск, 1955. – 28 с.
985102
   Омск в дни Октября и установления Советской власти (1917-1919 г.г.). – Омск, 1947. – 239с.
985103
  Ухтоский Д. Омск и омичи / Д. Ухтоский. – Москва, 1967. – 136 с.
985104
  Никифоров П.Ф. Омская милиция в первые годы советской власти / П.Ф. Никифоров. – Омск, 1959. – 120 с.
985105
  Шакин А.М. Омская обл. в послевоенные годы / А.М. Шакин. – Омск, 1953. – 64с.
985106
  Шакин А.М. Омская областная партийная организация в борьбе за подъем народного хозяйства в период первой послевоенной пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шакин А.М.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
985107
   Омская область. – Омск, 1963. – 204с.
985108
  Шакин А.М. Омская область в послевоенные годы / А.М. Шакин. – Омск, 1953. – 64 с.
985109
   Омская область за 50 лет. – Омск, 1968. – 284с.
985110
   Омская организация РСДРП. – Омск, 1956. – 264с.
985111
  Красных М.В. Омские большевики в годы гражданской войны / М.В. Красных. – Омск, 1947. – 64с.
985112
  Коршунова Н. Омский авангардист // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 62-69


  Виктор Иванович Уфимцев (1899-1964) - одна из самых крупных фигур в искусстве Узбекистана. Он был "самым революционным, самым левым художником Азиатской России"
985113
   Омский государственный драматический театр. – Омск, 1974. – 43 с.
985114
   Омский государственный ордена трудового красного знамени драматический театр. – Омск, 1976. – 44 с.
985115
   Омский государственный педагогический институт. – Омск, 1973. – 70с.
985116
   Омский государственый медицинский институт. – Омск : Зап.-Сиб. кн.изд-во, 1971. – 46 с.
985117
  Яневская С.В. Омский драматический / С.В. Яневская. – Омск, 1975. – 128 с.
985118
   Омский музей изобразительных искусств. – Ленинград, 1980. – 144с.
985119
   Омский обл. музей изобразительных искусств. – Омск, 1975. – 12с.
985120
   Омский областной музей изобразительных искусств. – Л, 1986. – 146с.
985121
   Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова за 30 лет, 19218-1948. – Омск, 1948. – 105 с.
985122
   Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова, 1918-1968. – Омск, 1968. – 58 с.
985123
  Казакова С.М. Омско-Тарское Прииртышье в позднем эоцене и олигоцене : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Казакова С.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Кафедра динам. геологии. – М., 1969. – 15л.
985124
  Мелвилл Г. Ому / Г. Мелвилл. – Москва, 1960. – 278 с.
985125
  Смирнов В.В. Омули Байкала / В.В. Смирнов, И.П. Шумилов. – Новосибирск, 1974. – 160 с.
985126
  Полухин Ю.Д. Омут / Ю.Д. Полухин. – Москва, 1961. – 109 с.
985127
  Шестаков П.А. Омут / П.А. Шестаков. – Ростов -на-Дону, 1986. – 414 с.
985128
  Сурилов А. Омут : ист. роман / Алексей Сурилов. – Одесса : Южная Пальмира, 1995. – 264 c. : портр. – ISBN 5-8086-0091-X
985129
  Ржевин М.М. Омутня / М.М. Ржевин. – Москва, 1971. – 62 с.
985130
  Шур М.Ю. Омфацитовый парадокс в перидотитах мантии / М.Ю. Шур, А.Л. Перчук // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 1987-1999 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1996-1999. – ISSN 0016-7886
985131
  Підгурний І.С. Он-лайн редактори в сучасному дизайні // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 187-188
985132
  Пуголовок К. Он-лайн сообщества как элемент дистанционного обучения / К. Пуголовок // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 1. – С. 18-21. – ISSN 1562-529Х


  Под понятием - "он-лайнсообщества"(Online Communities) - подразумеваются группы людей, объединенных какой-то целью или хобби и общающихся через Интернет
985133
  Стиль А. Он без ума от масла / А. Стиль. – Москва, 1965. – 48с.
985134
  Кулида С. Он был "первым". Врач и ученый Яков Бардах создал в Одессе бактериологическую лабораторию и скорую помощь // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29/1. – С. 3


  Бардах Яков Юльевич (Юдович, Иудович) (1857-1929) - российский и советский бактериолог, врач и педагог, основатель и руководитель первой бактериологической станции Российский империи в Одессе.
985135
  Тельке В. Он был один / В. Тельке. – Л., 1973. – 222с.
985136
   Он был первым : Воспоминания. Публицистические заметки. Документы. – Москва : Воениздат, 1984. – 431 с.
985137
  Редец В. Он был сильнее / В. Редец. – Москва, 1965. – 384с.
985138
  Демидович Л. Он был титулярный советник / Л. Демидович. – Кишинев, 1969. – 156с.
985139
  Щербаков Р.Н. Он был Учителем по призванию... : (к 100-летию со дня рождения Л.Д. Ландау) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 106-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
985140
  Жежера В. Он был ярым украинцем, но несколько смягчеенного типа" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 13 (116). – С. 54-57


  Дмитро Дорошенко домігся приєднання Криму до України
985141
  Джамал С. Он вернулся : роман / С. Джамал. – Казань : Татарское кн. изд., 1969. – 247 с.
985142
   Он вернулся к тебе, Россия!. – М, 1959. – 80с.
985143
   Он видел новый мир // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 6. – С. 31-44.


  Микола Реріх
985144
  Гиленсон Б.А. Он видел рождение нового мира / Б.А. Гиленсон. – Москва, 1962. – 80 с.
985145
  Смольников И.Ф. Он вольность хочет проповедовать : стораницы жизни П.Чаадаева / И.Ф. Смольников. – Ленинград : Детская литература, 1975. – 174 с.
985146
   Он воспел родную Украину / Крымский центр гуманитарных исследований // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 25-26
985147
   Он воспел родную Украину / Крымский центр гуманитарных исследований // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 25-26
985148
   Он всех нас позвал в космос. – М, 1986. – 412с.
985149
  Каширская В.Б. Он вчера не вернулся из боя... / В.Б. Каширская, Т.Г. Шубина. – М., 1987. – 190с.
985150
  Степаненко Я. Он выбрал свободу // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2015. – № 5 (267), 10 марта 2015. – С. 4-10. – ISSN 1811-8984


  Борис Немцов.
985151
  Андреев В. Он должен жить : рассказы и очерки : пер. с болгарского / Андреев В. – София : Издательство литературы на иностранном языке, 1960. – 191 с. – (Библиотека "Болгария" ; 8)
985152
  Горчаков О.А. Он же капрал Вудсток / О.А. Горчаков. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 190с.
985153
   Он жив. – Л, 1924. – 64с.
985154
   Он жив. – Л, 1925. – 64с.
985155
  Бражнин И.Я. Он живет рядом : повести / И.Я. Бражнин. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 280 с.
985156
  Володарская Л. Он жил для Англии и мира ("Каин" Байрона в русских переводах) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1981. – № 12 : 1979. – С. 428-450
985157
  Кладт А.П. Он землю родную пошел защищать / А.П. Кладт. – М, 1964. – 96с.
985158
  Кладт А.П. Он землю родную пошел защищать / А.П. Кладт. – М, 1966. – 96с.
985159
  Визгунова Ю.И. Он изменил лицо мексиканской левой // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 10. – С. 39-49. – ISSN 0044-748Х


  Арнольдо Мартинес Вердуго - политический деятель Мексики.
985160
  Акшевский И.М. Он любил эту землю : повесть о наркоме, неправедно осужденном, сосланном и, вероятно, расстреляном, не получившем после своей смерти пяди родной земли на могилу : о наркоме земледелия БССР Д.Ф. Прищепове / И.М. Акшевский. – Минск, 1991. – 125 с.
985161
  Веселов А. Он любит жену и королеву // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 33-39.
985162
  Калугин Ю.А. Он между нами жил... / Ю.А. Калугин. – Симферополь : Крымиздат, 1962. – 278 с.
985163
  Михайловский Н.Г. Он мерил жизнь особой меркой / Н.Г. Михайловский. – М, 1977. – 111с.
985164
  Багразян Г.С. Он найдет свою дорогу : повесть / Г.С. Багразян ; [ил. А. Папикян]. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 200 с. : ил.
985165
  Козлова О. Он нам нужен как никогда... О модернизации образования в России в контексте "Кодекса профессиональной этики российского библиотекаря" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 44. – ISSN 1727-4893
985166
   Он написал про царскую любовь // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 9. – С. 72-76.


  Римський-Корсаков М.А.
985167
  Ромашов А.П. Он находит истину / А.П. Ромашов. – М, 1970. – 80с.
985168
  Марьяновский В.А. Он не был в Каракасе. / В.А. Марьяновский. – М, 1962. – 158с.
985169
  Марьяновский В.А. Он не был в Каракасе. / В.А. Марьяновский. – 2-е изд. – М, 1965. – 160с.
985170
  Азимзаде Ю.А. Он не был чужим : повесть и рассказы : пер. с азерб. / Ю.А. Азимзаде ; ил. А.И. Пауков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 303 с. : ил.
985171
   Он не считал себя героем. – М, 1969. – 279с.
985172
  Ардаматский В.И. Он об этом напишет : повесть / В.И. Ардаматский. – Рига : Латгосгиздат, 1948. – 156 с.
985173
  Попова Л.В. Он остался девятнадцатилетним : Рассказы о брате / Л.В. Попова. – Донецк : Донбас, 1986. – 93, [2] с., [6] л. ил.
985174
  Жебит А. Он пел "в тоске, на незабытом языке" // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 55-61. – ISSN 0235-7089


  Поет Валерій Перелешин та Росія.
985175
  Усов В.Н. Он пережил свою эпоху... // Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 2. – С. 39-48. – ISSN 1681-7559


  Останній імператор Китаю Пу І
985176
   Он покорил Париж... // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 5. – С. 12-20.


  Сергей Павлович Дягилев
985177
  Быстрова Марина Он покорил Париж... : великие имена // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 6. – С. 82-90


  Сергей Павлович Дягилев (1872-1929) - русский театральный и художественный деятель, антрепренёр, один из основоположников группы "Мир Искусства", организатор "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева"
985178
   Он похож на свою родину : Земляки о Шукшине. – Барнаул, 1989. – 248 с.
985179
  Маркович Д.В. Он присягал ; На Волчьем хуторе : Рассказы Марковича / Пер. [с малорос.] В.И. Строменко. – Москва : Тип. О-во распространения полез. кн.,, 1903. – 32 с. – (Издание Общества распространителей полезных книг : Серия рассказов "От Божбьего ока не укроешься" ; № 14)
985180
  Пономарева Т.А. Он пришел издалека / Т.А. Пономарева. – М., 1991. – 471с.
985181
  Пулинович Я. Он пропал без вести : проза: пьеса в одном действии // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 4. – С. 148-174. – ISSN 0130-6405
985182
  Кент Л.Э. Он путешествовал с Магелланом / Л.Э. Кент. – М, 1984. – 143с.
985183
  Чейз Д.Х. Он свое получит. / Д.Х. Чейз. – Москва, 1990. – 206с.
985184
  Ардаматский В.И. Он сделал все, что мог : повесть : для ст. возраста / В.И. Ардаматский. – Москва : Детгиз, 1960. – 174 с.
985185
  Ардаматский В.И. Он сделал все, что мог / В.И. Ардаматский. – Москва, 1961. – 463 с.
985186
  Ардаматский В.И. Он сделал все, что мог : повести / В.И. Ардаматский. – Сыктывкар : Коми книжное издательство, 1967. – 535 с.
985187
  Залата Д Ф. Он сделал все, что мог / Д Ф. Залата. – Днепропетровск, 1984. – 127с.
985188
  Цуккер-Шиллинг Эрвин Он служил своему классу. / Цуккер-Шиллинг Эрвин. – М., 1974. – 247с.
985189
   Он создал первый университет / под общ. ред. В.А. Садовничего. – Москва : Изд-во Московского университета, 2011. – 120 с. : фотогр., ил. – 300 лет М.В. Ломоносову. - Кн. без тит. листа. – ISBN 978-5-211-06300-6
985190
  Дурян Л. Он спускается с солнца : поэма / Л. Дурян; пер. с арм. Н.Егоровой. – Ростов -на-Дону : Ростовское кн. изд-во, 1989. – 77 с.
985191
  Барашев Р. Он ставил опыты на себе / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 31 января - 6 февраля (№ 5). – С. С 1-2


  5 фев. 1859 г. - 155 лет назад появился на свет украинский и советский микробиолог и эпидемиолог, основоположник отечественной бактериологии Николай Гамалея.
985192
  Бархоленко А.Ф. Он увидел / А.Ф. Бархоленко. – Челябинск, 1988. – 220с.
985193
  Львов В.Е. Он указал путь к звёздам / В.Е. Львов. – М., 1961. – 92с.
985194
  Драгунский В.Ю. Он упал на траву... / В.Ю. Драгунский. – М., 1963. – 155с.
985195
  Драгунский В.Ю. Он упал на траву... / В.Ю. Драгунский. – М., 1989. – 61с.
985196
  Цурканов Г.В. Он хотел добра людям. Штрихи к портрету В.В. Щербицкого // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 4-9
985197
  Игнатьев Н. Он, и только он - первый // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 4-10


  «Старт ракеты-носителя 8К72 с объектом «Восток-3А» № 3, на борту которого находился пилот Ю. А. ГАГАРИН, был произведен 12 апреля в 9 часов 6 минут 59 секунд по Московскому времени. В 9 часов 18 мин. 28 секунд объект был выведен на орбиту и отделен от ...
985198
  Юфит М.И. Он, ты и я. / М.И. Юфит. – Москва, 1990. – 539с.
985199
  Джонсон Р. Он. Глубинные аспекты мужской психологии / Р. Джонсон. – Харьков-Москва : Фолио- Ин-т общегуманитарных исследований, 1996. – 186с. – (Современная психология: теория и практика). – ISBN 5-88230-038-Х
985200
  Степанова С. Она - Мать и Дева. "Сикстинская Мадонна" Рафаэля // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 34-36, 64. – ISSN 0130-7045


  Этот алтарный образ был заказан Рафаэлю в 1512 г. по просьбе монахов бенедиктинского монастыря в г. Пьяченца для главного алтаря церкви Святого Сикста, где хранились мощи этого святого и святой Варвары. Входивший в церковь видел издалека алтарную ...
985201
  Федоров Николай Она - мужчина! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 90-95 : фото
985202
  Винокуров Е.М. Она : стихи о любви / Е.М. Винокуров. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 190 с.
985203
  Винокуров Е.М. Она / Е.М. Винокуров. – 2-е изд., доп. – Москва, 1984. – 175с.
985204
  Хаггард Г.Р. Она : Роман / Г.Р. Хаггард. – Москва, 1991. – 107с.
985205
  Ленч Л.С. Она была красивая женщина / Л.С. Ленч. – Москва, 1984. – 48с.
985206
  Рот Ф. Она была такая хорошая / Ф. Рот. – Москва, 1971. – 288с.
985207
  Назаренко М.А. Она зовет / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1962. – 204с.
985208
  Лагорио Д. Она и кошки. / Д. Лагорио. – М, 1991. – 282с.
985209
  Санд Жорж Она и он : Роман // Исповедь сына века : романыоман / А. де Мюссе. – Київ : Україна, 1992. – с. 232-400. – (Эхо великой любви). – ISBN 5-319-01119-9
985210
  Пищулин А. Она и они : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 9. – С. 44-50. – ISSN 0321-1878
985211
  Беляускас А. Она любила Паулиса : роман / Альфонсас Беляускас ; авториз. пер. с лит. Д. Кыйв ; [худож. В. Сальников]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 278 с. : ил.
985212
  Беляускас А. Она любила Паулиса : роман / Альфонсас Беляускас ; авториз. пер. с лит. Д. Кыйв. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1984. – 271 с. : ил. – (Библиотека рабочего романа)
985213
  Неклюдова О.С. Она не могла ошибиться / О.С. Неклюдова. – М., 1961. – 139с.
985214
  Вершинина М. Она поет грустные песни // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 7. – С. 48-55
985215
  Брэеску Г. Она поклялась... / Г. Брэеску. – М., 1989. – 334с.
985216
  Луковский И.В. Она уехала / И.В. Луковский. – Москва, 1952. – 36с.
985217
  Хаггард Г.Р. Она. Аэша. Перстень царицы Савской : Сб. рассказов / Г.Р. Хаггард. – Санкт-Петербург : Тайм-Аут, 1992. – 439 с. – ISBN 5859900228
985218
  Роледер Г. Онанизм. Причины, сущность, предупреждение, лечение, 1904
985219
  Тютюнник Ю.Г. Онаслеживание – пример социальных постнеклассических практик // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 37-48. – ISSN 2077-8309
985220
  Тютюнник Ю.Г. Онаслеживание ландшафта / Ю.Г. Тютюнник ; Центр памаятниковед. НАНУ и Укр. о-ва охраны памятников ист. культ. – Київ : Київський університет, 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-8999-24-6
985221
  Жернаков Н.К. Онашка / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1965. – 63с.
985222
   Онгонитовые дайки Восточного Казахстана и специфика их рудоносности / Б. Дьячков, М. Мизерная, С. Айтбаева, А. Мирошникова, О. Кузьмина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  Рассматривается геотектоническая позиция, возраст, особенности вещественного состава и рудоносности поздне-палеозойских дайковых поясов Восточного Казахстана. Более ранняя группа даек и гипабиссальных малых интрузий ...
985223
  Коваленко В.И. Онгониты-субвулканические аналоги редкометальных литий-фтористых гранитов / В.И. Коваленко. – М, 1976. – 127с.
985224
  Лавров Н.П. Ондатра / Н.П. Лавров. – Москва, 1931. – 32с.
985225
  Донченко О. Ондатра / О. Донченко. – Харків, 1931. – 104 с.
985226
  Васильев В.В. Ондатра / В.В. Васильев. – Москва, 1947. – 88с.
985227
  Берестенников Д.С. Ондатра : [биология, организация промысла и заготовок, соврем. состояние и перспективы ондатроводства на Украине] / Д.С. Берестенников, А.И. Гизенко, В.М. Самош ; Акад. наук УкрССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1969. – 90 с. : ил.
985228
  Татаринов К.А. Ондатра в західних областях УРСР і перспективи її використання / К.А. Татаринов. – 241-245с.
985229
  Генерозов В.Я. Ондатра и ее акклиматизация на Соловецких островах / В.Я. Генерозов. – Соловки, 1927. – 75с.
985230
  Сонхо Х. Ондоль становится культурным достоянием нации // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2018. – T. 14, № 3 : Прелюдия к миру: массовая культура сближает Юг и Север. – С. 34-39. – ISSN 1738-8252


  Ондоль, система отопления полов, являющаяся примером традиционного умения корейцев обращаться с огнём, с давних пор оказывала глубокое влияние на их образ жизни. В наши дни обычаи домохозяйства, сформированные много веков назад, продолжают существовать ...
985231
  Никитин М.М. Ондуляторное излучение / М. М. Никитин, В. Я. Эпп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 149, [2] с. – ISBN 5-283-03911-0
985232
  Карапетян Г.Г. Ондуляторное изучение в волноводах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Карапетян Г. Г.; АН Арм.ССР, Ин-т радиофизики и этектроники. – Аштарак, 1978. – 15л.
985233
  Гунн Г.П. Онега впадает в Белое море / Г.П. Гунн. – Москва : Мысль, 1968. – 134 с
985234
  Богословский Б.Б. Онего / Б.Б. Богословский, Ю.М. Георгиевский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 119 с. : ил. – Библиогр.: с. 116-117
985235
   Онего. – Петрозаводск, 1980. – 47с.
985236
  Горышин Г.А. Онего сегодня и завтра / Г.А. Горышин. – Л., 1981. – 136с.
985237
  Вигдорович П.С. Онегострой : повесть / П. Вигдорович. – [Харьков] : Пролетарий ; [В 1-ой тип. изд"Пролетарий" ], 1928. – [3], 404с. – ([Изюранные романы и повести для рабочих школьных библиотек])
985238
  Кикинов Д.Б. Онеженские ветры / Д.Б. Кикинов. – Москва, 1957. – 87 с.
985239
  Морозов Константин Алексеевич Онежская флотилия в годы гражданской войны и иностранной интервенции (1918-1920) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Морозов Константин Алексеевич ; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1963. – 23 с.
985240
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года / А.Ф. Гильфердинг. – Изд. 3-е. – М.-Л.
3. – 1940. – 615с.
985241
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года / А.Ф. Гильфердинг. – Изд. 4-е. – Архангельск
1. – 1949. – 736с.
985242
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года / А.Ф. Гильфердинг. – Изд. 4-е. – М.-Л.
2. – 1950. – 812с.
985243
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года / А.Ф. Гильфердинг. – Изд. 4-е. – М.-Л.
3. – 1951. – 671 с.
985244
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины записанные А.Ф. Гильфердингом летом 1871 года / А.Ф. Гильфердинг. – Архангельск, 1983. – 336с.
985245
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные А.Ф.Гильфердингом летом 1871 года : в 2 т. / А.Ф. Гильфердинг. – 3-е изд. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР. – (Памятники русского народного творчества / под общ. ред. М.К. Азадовского ; АН СССР, Фольклорная комис. при Ин-те этнографии)
Т. 2 : Кижи - Выгозеро. – 1938. – 712 с.
985246
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года : в 3 т. – 2-е изд. ; 1894-1900. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 1 : (с портр. А.Ф. Гильфердингом). – 1894. – XXII, 597 с., 1 л. фронт. (портр.). – С. VI-XXII: Александр Федорович Гильфердинг / К. Бестужев-Рюмин. - Отд. оттиск из: Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 59-61


  Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич (1829-1897)
985247
  Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года : в 3 т. – 2-е изд. ; 1894-1900. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук
Т. 2 : (с 2-мя портр. Онежских рапсодов и напевами былин). – 1896. – [2], IV, 710 с., 4 л. портр., нот. – Отд. оттиск из: Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, т. 59-61. - Экз. в разных тип. переплетах
985248
  Кустов П.П. Онежские рассветы / П.П. Кустов. – М., 1968. – 127с.
985249
  Молчанов И.В. Онежское озеро / И.В. Молчанов; Под ред.С.И.Руденко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1946. – 208с.
985250
   Онежское озеро. – Петрозаводск, 1975. – 166с.
985251
  Поборчая И.П. Онейрические мотивы А. Кушнера // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : [научно-методический журнал] / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2016. – С. 55-61. – (Русская филология ; № 4 (59) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
985252
  Лангер Ф. Они-мои братья / Ф. Лангер. – М., 1979. – 192с.
985253
   Они - панфиловцы. – Фрунзе, 1968. – 169с.
985254
  Михалков С.В. Они без маски : [альбом] / С.В. Михалков ; рис. М. Абрамова. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 84 с. : ил.
985255
  Стоянов Л.Д. Они боролись за счастье. / Л.Д. Стоянов. – Днепропетровск, 1985. – 200с.
985256
  Исбах Александр Абрамович Они боролись за Францию / Исбах Александр Абрамович. – Москва, 1960. – 142с.
985257
   Они борются за мир. – Смоленск, 1952. – 88с.
985258
  Сбойчаков М.И. Они брали рейхстаг / М.И. Сбойчаков. – Москва, 1973. – 240 с.
985259
  Руденко В.И. Они будут шахтерами. / В.И. Руденко. – Донецк, 1962. – 47с.
985260
  Волков Александр Они были "ольмеками" // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (989). – С. 53-62. – ISSN 0130-1640
985261
  Гаджиев Б. Они были в Дагестане / Б. Гаджиев. – Махачкала, 1963. – 59 с.
985262
   Они были ваши ровесники. – Москва, 1965. – 318с.
985263
  Гурвич С.С. Они были на Дону : краеведческие очерки / С.С. Гурвич. – Ростов -на-Дону, 1960. – 104 с.
985264
  Савченко М.М. Они были на Кубани / М.М. Савченко. – Краснодар, 1974. – 111с.
985265
  Савченко М.М. Они были на Кубани / М.М. Савченко. – Краснодар, 1982. – 160с.
985266
  Спассе С. Они были не одни / С. Спассе. – М, 1958. – 303с.
985267
  Зурков И. Они были не одни / И. Зурков. – М., 1961. – 304с.
985268
   Они были первыми. – Саранск, 1958. – 207с.
985269
   Они были первыми. – Сталино, 1959. – 273с.
985270
  Стрельцова А.Л. Они были первыми / А.Л. Стрельцова. – Ташкент, 1960. – 56с.
985271
  Нафигов Р.И. Они были первыми / Р.И. Нафигов, А.Я. Литвин. – Казань, 1963. – 20с.
985272
   Они были первыми. – Якутск, 1984. – 192с.
985273
   Они были первыми. – М, 1989. – 237с.
985274
  Врублевский Александр Они были первыми : тема номера Сафари // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 62-65 : Фото
985275
  Юдин Ю.И. Они в памяти народной. / Ю.И. Юдин. – Элиста., 1970. – 100с.
985276
   Они видели все // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 56-60 : фото
985277
  Шапкин Н.И. Они воевали в разведке / Н.И. Шапкин. – Петрозаводск, 1992. – 128с.
985278
  Курбатов В.Н. Они воевали на Прибалтийском: Повести, очерки. / В.Н. Курбатов. – М., 1985. – 232с.
985279
  Сапрыкин Юрий Они все страдают / Сапрыкин Юрий, Овчинникова Наталья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 4 (2955). – С. 60-65 : фото
985280
  Корзун Л.И. Они всегда впереди. / Л.И. Корзун. – М., 1963. – 88с.
985281
   Они встречались с Лениным. – Алма-Ата, 1968. – 307с.
985282
   Они встречались с Марксом. – М, 1958. – 31с.
985283
  Никитин И. Они вступают в жизнь / И. Никитин. – М, 1952. – 416с.
985284
   Они выбрали СССР. – М, 1987. – 206с.
985285
  Ху Ке Они выросли в боях / Ху Ке. – Москва, 1952. – 92 с.
985286
  Пичугин Н.А. Они вышли на рассвете / Н.А. Пичугин. – Алма-Ата, 1971. – 174с.
985287
  Соловьев А.К. Они действовали под разными псевдонимами / А.К. Соловьев; Под ред. С.М. Симонова. – Минск : Навука і тэхніка, 1994. – 200 с. : схема
985288
   Они должны жить. – М, 1984. – 64с.
985289
   Они должны жить. – М, 1987. – 62с.
985290
   Они должны жить. – М, 1990. – 63с.
985291
  Маккаммон Роберт Они жаждут : Роман / Маккаммон Роберт; Пер.с англ.О.Э.Колесникова. – Москва : АСТ, 1998. – 640с. – ISBN 5-15-000871-0
985292
  Потапов В.Н. Они ждут армагеддона / В.Н. Потапов. – Алма-Ата, 1976. – 88с.
985293
  Бартошевич Э.М. Они ждут конца мира / Э.М. Бартошевич, Е.И. Борисоглебский. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 127 с.
985294
  Мастюкова Е.М. Они ждут нашей помощи. / Е.М. Мастюкова, А.Г. Московкина. – М., 1991. – 160с.
985295
   Они живут в памяти народной. – Москва, 1969. – 300 с.
985296
  Ардаматский В.И. Они живут на земле : повесть / В.И. Ардаматский. – Москва : Военгиз, 1949. – 216 с.
985297
  Ирошникова И.И. Они живут на соседней улице / И.И. Ирошникова. – М, 1964. – 128с.
985298
  Старикович С.Ф. Они живут не только в заповеднике / С.Ф. Старикович. – Москва : Детская литература, 1988. – 191с.
985299
  Онегов А.С. Они живут рядом со мной / А.С. Онегов. – М, 1989. – 236с.
985300
  Ширяев В.Л. Они живут рядом. / В.Л. Ширяев. – Ярославль, 1961. – 64с.
985301
  Волк И.И. Они живут среди нас / И.И. Волк. – Москва, 1960. – 71с.
985302
  Берггольц О. Они жили в Ленинграде : пьеса в 4 действиях, 9 картинах / О. Берггольц, Г. Макогоненко. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1945. – 112 с.
985303
  Кондратьев В.А. Они жили для тебя / В.А. Кондратьев. – М, 1964. – 208с.
985304
  Алещенко Н.М. Они защищали Одессу / Н.М. Алещенко. – Москва : ДОСААФ, 1965. – 184 с. : ил.
985305
  Алещенко Н.М. Они защищали Одессу / Н.М. Алещенко. – 2-е перераб., доп. изд. – Москва : ДОСААФ, 1970. – 192 с. : ил.
985306
  Борисенков В.М. Они защищали Родину / В.М. Борисенков. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 238 с.
985307
  Задонский А Н. Они знали Ленина / А Н. Задонский, . – Москва, 1969. – 48с.
985308
  Михалков С.В. Они и мы / С.В. Михалков, 1952. – 48с.
985309
  Суменов Н.М. Они и мы / Н.М. Суменов. – М., 1989. – 53с.
985310
  Горюхина Э.Н. Они и я / Э.Н. Горюхина. – М., 1977. – 96с.
985311
  Мишура С.К. Они идут в жизнь. / С.К. Мишура. – Киев, 1958. – 315с.
985312
  Мишура С.К. Они идут в жизнь. / С.К. Мишура. – Киев, 1960. – 319с.
985313
  Зелеранкий Н.Я. Они идут впереди. / Н.Я. Зелеранкий. – М., 1956. – 120с.
985314
  Сонин А.Н. Они идут на смену / А.Н. Сонин. – Иваново, 1951. – 72с.
985315
   Они из гвардии Октября. – М, 1977. – 247с.
985316
  Ауэрбах Т.Д. Они изучают иностранные языки / Т.Д. Ауэрбах ; (на обл.: Нар. ун-т., Пед. фак.). – Москва : Знание, 1965. – 64 с. – Библиогр.: с. 62-63
985317
  Демидов В. Они крестили и крестят моря и океаны // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 41/1. – C. 1, 6-7, 14


  Вряд ли сегодня люди, совершающие круиз на огромных многопалубных теплоходах, знают, что "совершать круиз" столетия назад на военно-морском сленге означало "пойти пошляться помрям, посмотреть, где что плохо лежит, и забрать себе"... "Крейсер" - ...
985318
  Лавров И.М. Они летели к облакам / И.М. Лавров. – Чита, 1958. – 199с.
985319
  Халифман И.А. Они летят по заданию. / И.А. Халифман. – Москва : Советский писатель, 1973. – 511с.
985320
  Дмитрук Игорь Они любят море и ветер / Дмитрук Игорь, Мельник Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 16-17 : Іл.
985321
  Горский В. Они нам мешают / В. Горский, М. Юнусилау. – Махачкала, 1964. – 22с.
985322
  Волошин О. Они не готовы за это платить // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 29. – С. 44-48


  Американське суспільство невразливе для вірусу популізму, вважає Карл Роув, головний конструктор двох виборчих кампаній Д. Буша-молодшого
985323
  Токак Х. Они не дождались утра : рассказы / [сост. З. Элдем ; пер. с тур. О. Онар]. – Минск : Четыре четверти, 2011. – 205, [3] с. – Сер. осн. в 2011 г. – (Библиотека турецкой литературы). – ISBN 978-985-6981-72-5
985324
  Дорофеев А.М. Они не должны исчезнуть / А.М. Дорофеев, С.Ф. Сюборова. – Минск, 1987. – 200с.
985325
  Беллер Г.А. Они не искали алмазов : [повести] / Георгий Беллер ; послесл. Б. Ряховского ; худож. И. Данилевич. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 254 с. : ил.
985326
  Тутык А.А. Они не могли иначе / А.А. Тутык. – Днепропетровск, 1969. – 208с.
985327
  Афанасьев А.В. Они не молчали : (о сопротивлении в годы культа личности Сталина) : сборник / сост. А.В. Афанасьев : [предисл. В.Т. Логинова]. – Москва : Политиздат, 1991. – 446, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 5-250-01110-1
985328
  Виноградов И.Н. Они не пропали без вести / И.Н. Виноградов. – Москва, 1965. – 80с.
985329
  Бродский А Е. Они не пропали без вести / А Е. Бродский, . – М, 1987. – 60с.
985330
  Смолич Ю.К. Они не прошли : Роман / Ю.К. Смолич; Пер. с укр. В.Я. Тарсис. – Минск : Гослитиздат, 1947. – 328с.
985331
  Гонсалес Каскорро Они не прошли / Гонсалес Каскорро. – М., 1963. – 102с.
985332
  Смолич Ю.К. Они не прошли : Роман / Ю.К. Смолич; Пер.с укр. Е.М. Егоровой. – Москва : Художественная литература, 1969. – 368с.
985333
  Воронец И.И. Они не сдались / И.И. Воронец. – Фрунзе, 1967. – 120с.
985334
   Они не стали на колени. – Минск, 1966. – 347с.
985335
  Белоусов А.И. Они не уйдут / А.И. Белоусов. – Пермь : Перм. кн. изд-во, 1967. – 103 с. – (Библиотека путешествий и приключений ; Вып. 32)
985336
  Жилин П.И. Они несут слово партии в массы / П.И. Жилин. – М, 1960. – 64с.
985337
  Воронов Н.П. Они нуждаются в защите / Н.П. Воронов. – Чебоксары, 1979. – 166с.
985338
   Они нуждаются в защите. – Хабаровск, 1987. – 157с.
985339
   Они обрели голос. – М, 1981. – 272с.
985340
  Медведев Р.А. Они окружали Сталина / Р.А. Медведев. – Томск, 1990. – 280с.
985341
  Медведев Р.А. Они окружали Сталина / Р.А. Медведев. – М, 1990. – 349с.
985342
   Они освобождали Донбасс. – Донецк, 1963. – 188с.
985343
   Они освобождали Закарпатье. – Ужгород, 1965. – 172с.
985344
   Они освобождали Закарпатье. – Ужгород, 1968. – 272с.
985345
  Панченко А. Они остановили время // Сегодня. – Киев, 2016. – 15 апреля (№ 71). – С. 30-31


  История киевской фотографии.
985346
  Сафаров М.М. Они остаются молодыми : Комсомольская быль / М.М. Сафаров, Р.А. Ляндрес. – [Харьков] : [Прапор], 1965. – 136 с. : ил.
985347
  Сафаров М.М. Они остаются молодыми / М.М. Сафаров, Р.А. Ляндрес. – Харьков, 1969. – 190с.
985348
  Прокофьев Д.Г. Они остаются подругами / Д.Г. Прокофьев. – Ярославль, 1965. – 255с.
985349
  Прокофьев Д.Г. Они остаются подругами / Д.Г. Прокофьев. – Ярославль, 1976. – 207с.
985350
   Они остаются с нами. – М
Кн. 1. – 1987. – 463с.
985351
   Они остаются с нами. – М
Кн. 2. – 1987. – 415с.
985352
  Даскалов С.Ц. Они отдали жизнь за республику / С.Ц. Даскалов. – Москва, 1949. – 48 с.
985353
  Сапаров А.В. Они отстояли Ленинград / А.В. Сапаров. – М, 1965. – 48с.
985354
   Они отстояли мир. – Днепропетровск, 1985. – 398с.
985355
  Зубов Н.И. Они охраняли Ленина / Н.И. Зубов. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 240с.
985356
  Платонов В.В. Они первыми приняли удар / В.В. Платонов. – Москва, 1963. – 151с.
985357
  Платонов В.В. Они первыми приняли удар / В.В. Платонов. – 2-е испр. и доп. изд. – Москва, 1969. – 128с.
985358
  Уткин Г.М. Они первыми форсировали Днепр. / Г.М. Уткин. – М., 1962. – 133с.
985359
  Кьера Э. Они писали на глине. / Э. Кьера. – М., 1984. – 135с.
985360
  Вуден Кеннет Они плачут, когда другие смеются / Вуден Кеннет. – Москва, 1981. – 303с.
985361
   Они победили : уроки компаний, преодолевших кризис / [ сост. Тарнавский В. и др. ]. – Киев : Стандарт, 2008. – 212 с. – (Библиотека журнала "Управление компанией" ; Книга 2). – ISBN 978-966-8961-15-1
985362
   Они победили смерть. – М, 1959. – 255с.
985363
   Они победили смерть. – М, 1961. – 343с.
985364
   Они победили смерть. – М, 1966. – 542с.
985365
   Они победили смерть (Об узниках фашистских лагерей) : Краткий рекомендательный список лит-ры. – Москва, 1964. – 16 с.
985366
  Борисов Н.В. Они повторили подвиг Сусанина / Н.В. Борисов. – Москва, 1969. – 112с.
985367
  Борисов Н.В. Они повторили подвиг Сусанина / Н.В. Борисов. – 3-е изд., доп. – М., 1987. – 189с.
985368
  Винокуров К. Они покоряют природу / К. Винокуров, С. Гегузин. – Москва, 1949. – 80с.
985369
  Орлова В.П. Они порвали с религией / В.П. Орлова. – Орджоникидзе, 1976. – 115 с.
985370
  Зак Л.М. Они представляли народ Франции / Л.М. Зак. – М, 1977. – 279с.
985371
  Попов В.А. Они приближали рассвет. / В.А. Попов. – 2-е изд. – Краснодар, 1983. – 144с.
985372
  Мельников П.И. Они придут завтра / П.И. Мельников. – Якутск, 1970. – 256с.
985373
  Гржимек Б. Они принадлежат всем : (Борьба за животный мир Африки) / Б. Гржимек. – Москва : Мысль, 1965. – 121с.
985374
  Морозов С.Т. Они принесли крылья в Арктику: док. повестьь / С.Т. Морозов. – Москва, 1979. – 173с.
985375
  Низова А.М. Они пришли в школу / А.М. Низова. – М., 1967. – 160с.
985376
  Пристли Д.Б. Они пришли к городу / Д.Б. Пристли. – Москва-Л., 1943. – 116с.
985377
  Йенсен Й. Они пришли с юга / Й. Йенсен. – Москва, 1964. – 192с.
985378
  Лаврентьев В.В. Они продолжают путь / В.В. Лаврентьев. – М., 1957. – 203с.
985379
   Они прославили Родину. – Ростов -на-Дону
1. – 1974. – 183с.
985380
   Они прославили Ставрополье. – Ставрополь, 1962. – 136с.
985381
  Голованов С.И. Они рядом с нами / С.И. Голованов. – Тамбов, 1963. – 56 с.
985382
  Букин Н.И. Они с Рыбачьего / Н.И. Букин. – Москва, 1967. – 88с.
985383
   Они слушали Ленина. – М, 1988. – 221с.
985384
  Преображенский Н.А. Они слышат вновь. / Н.А. Преображенский. – Москва : Знание, 1965. – 16 с.
985385
  Борисихин Ф.Я. Они спешили домой / Ф.Я. Борисихин. – Владивосток, 1967. – 44с.
985386
  Виноградов В.И. Они сражались вдали от Родины / В.И. Виноградов. – Москва, 1968. – 176 с.
985387
  Гвазава-Санадзе Они сражались за Днепр / Гвазава-Санадзе. – Тбилиси, 1984. – 152с.
985388
   Они сражались за Лениград. – Л, 1946. – 344с.
985389
  Мельников И. Они сражались за родину - за Речь Посполиту // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2012. – № 10 (154) октябрь. – С. 163-172. – ISSN 1606-0219


  Неизвестные страницы обороны Брестской крепости в сентябре 1939 года.
985390
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1943. – 63с.
985391
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1944. – 47с.
985392
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1945. – 135с.
985393
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1945. – 132с.
985394
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону, 1945. – 110с.
985395
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Краснодар, 1946. – 90с.
985396
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов, 1946. – 120с.
985397
   Они сражались за Родину. – Иркутск, 1946. – 48с.
985398
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1959. – 203с.
985399
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1959. – 67с.
985400
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 261с.
985401
   Они сражались за Родину. – Днепропетровск, 1965. – 76с.
985402
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1966. – 439с.
985403
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1971. – 238с.
985404
   Они сражались за Родину. – Київ, 1975. – 18с.
985405
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1980. – 200с.
985406
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Краснодар, 1983. – 332с.
985407
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1983. – 207с.
985408
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1984. – 256с.
985409
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – М, 1984. – 213с.
985410
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину : главы из романа ; Наука ненавести : рассказ ; Судьба человека :рассказ / М. Шолохов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 205 с. : ил.
985411
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину : главі из романа / Михаил Шолохов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 288 с.
985412
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину / М.А. Шолохов. – Днепропетровск, 1986. – 237с.
985413
  Шолохов М.А. Они сражались за Родину. Наука ненависти. Судьба человека / Михаил Шолохов. – Москва : Художественная литература, 1989. – 272 с. : 1 л. портр.
985414
  Филь А.М. Они сражались за Родину... / Александр Филь, Дмитрий Кузьменко ; [науч. ред. Лысенко А.Е.]. – Киев : Типография Диапринт. – (Летопись войны). – ISBN 978-966-8886-12-6
[Кн. 2]. – 2010. – 200 с. : фото. – На обор. тит. листа : Вторая книга из серии "Летопись войны" "Они сражались за Родину ...", посвящена 65-летию Великой Победы
985415
   Они сражались с фашизмом. – М, 1988. – 430с.
985416
  Игнатиус В. Они среди нас / В. Игнатиус. – Алма-Ата, 1961. – 73с.
985417
   Они среди нас. – Алма-Ата, 1977. – 367с.
985418
  Либединский Ю.Н. Они стали гвардейцами / Ю.Н. Либединский. – М., 1950. – 48с.
985419
  Недосекин Р.К. Они стали рабочими / Р.К. Недосекин. – М., 1957. – 110с.
985420
  Павлова М.И. Они станут мастерами полей и ферм / М.И. Павлова. – М., 1965. – 110с.
985421
  Мусьяков П.И. Они стояли насмерть / П.И. Мусьяков. – Москва, 1963. – 149с.
985422
  Сизоненко А.И. Они строили отношения наших стран // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 57-62. – ISSN 044-748Х


  Роль и место представителей российского и мексиканского политического, культурного и научного мира в становлении отношений между Россией и Мексикой в течении XIX- XX вв.
985423
  Булычев Кир Они уже здесь / Булычев Кир
2. – 1992. – 344,2с.
985424
  Поповский А.Д. Они узнали друг друга: повести / А.Д. Поповский. – Москва, 1978. – 784с.
985425
  Булкин С.П. Они умирали стоя. / С.П. Булкин. – Донецк, 1973. – с.
985426
  Руденко Б. Они учат летать самолеты // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 11
985427
  Ползикова-Рубец Они учились в Ленинграде / Ползикова-Рубец. – Москва-Л : Детгиз, 1948. – 192 с.
985428
  Ползикова-Рубец Они учились в Ленинграде / Ползикова-Рубец. – Л, 1954. – 168с.
985429
  Руденская М.П. Они учились с Пушкиным. / М.П. Руденская, С.Д. Руденская. – Л., 1976. – 296с.
985430
   Они что, действительно это едят? // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 38-42 : фото
985431
  Иштван Д. Они шагают в завтра. Очерки о бригадах соц. труда Венгерской Нар. Республики / Д. Иштван. – М., 1967. – 112с.
985432
  Абашин Н.Б. Они шли впереди / Н.Б. Абашин ; худож. Е.И. Селезнев. – Москва : ДОСААФ, 1986. – 269 с. : ил.
985433
  Инфантьев В.Н. Они шли рядом / В.Н. Инфантьев. – Москва, 1961. – 206с.
985434
  Соколов В.Д. Они шли рядом: рассказы / В.Д. Соколов. – Москва, 1977. – 206с.
985435
  Капица П.И. Они штурмовали Зимний / П.И. Капица. – Л., 1957. – 309с.
985436
  Капица П.И. Они штурмовали Зимний / П.И. Капица. – Л., 1958. – 299с.
985437
  Маврин В.Ю. Ониевые производные лактонов и третичных амидов в реакциях с фосфитами / Маврин В.Ю. – Казань, 1989. – 16 л.
985438
  Яремчук В. Оникій Малиновський // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 228-238. – ISBN 966-7631-05-2
985439
  Берзін П.С. Оникій Олексійович Малиновський - вчений, який заплатив свободою за свої наукові й політичні принципи // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Дакор, 2013. – С. 591-623. – ISBN 978-617-7020-05-8
985440
  Берзін П. Оникій Олексійович Малиновський - вчений, який заплатив свободою за свої наукові й політичні принципи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 108-132. – ISSN 2308-9636
985441
  Иванова Н.И. Оним Москва как русская лингвоментальная категория // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 56-62
985442
  Мудрова Н.В. Онимная игра в оригинале и переводе сказки Л. Кэрролла "Приключения Алисы в стране чудес" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України. Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2008. – С. 188-193. – (Мовознавство ; Вип. 15). – ISSN 1992-9196
985443
  Немировская А.Ф. Онимная лексическая парадигма в поэме В. Маяковского "Облако в штанах" // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 34-37. – ISSN 2307-4558
985444
  Скоробогатова Е.А. Онимные пары в лирике Марины Цветаевой: к вопросу о поэтической филологии // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 3-9. – (Русская филология ; № 1 (67) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  В статье рассматривается функция художественного осмысления фактов языка и художественного творчества как одна из важнейших функций употребления онима в поэтическом тексте нового времени. Рассмотрены устойчивые онимные пары, функционирующие в поэзии ...
985445
  Голикова О.Н. Онимы и апеллятивы в поэтических номинативных рядах // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 28-32. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  У статті комплексно описано особливості функціонування онімів в структурі номінативного ряду. Аналізуються ефекти виразності, що виникають на основі рядів такого типу. Висунуто та на прикладах доведено гіпотезу про естетичне значення онімів як членів ...
985446
  Скворцова Е.Л. Ониси Ёсинори - теоретик японской эстетики // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 12. – С. 98-109. – ISSN 0235-1188
985447
  Зорина Л.И. Онисим Егорович Клер, 1845-1920 / Л.И. Зорина. – Москва : Наука, 1989. – 125с.
985448
   Онисько Юрій Терентійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 335 : фото
985449
   Онищенко Володимир Пилипович // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 159 : фото
985450
   Онищенко Марія Григорівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 180 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
985451
   Онищенко Марія Григорівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 190. – ISBN 978-966-439-961-3
985452
   Онищенко Олексій Семенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 348-349. – ISBN 978-966-439-754-1
985453
   Онищук Василь Варфоломійович - 75! // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 160-161. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  У 2017 році виповнилось 75 років з дня народження Онищука Василя Варфоломійовича - кандидата технічних наук (гідротехнік), співробітника НДС гідроекології і гідрохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У Київському ...
985454
   Онищук Василь Варфоломійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 95
985455
   Онищук Василь Варфоломійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 181-182 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
985456
   Онищук Василь Варфоломійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 190-191. – ISBN 978-966-439-961-3
985457
   Онищук Василь Варфоломійович (1942) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 103-104. – ISBN 966-95774-3-5
985458
  Дергач Д. Онім "Іван Франко" в українських мас-медіа: функціональні параметри // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 395-403. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
985459
  Цілина М.М. Оніми в романі П. Куліша "Чорна рада" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 219-227. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто тематичні групи власних назв у романі П. Куліша "Чорна рада". З"ясовано їхні структуру і походження, здійснено спробу всебічного аналізу таких найменувань. Найчисленнішими групами власних назв у романі є антропоніми й топоніми. Менш ...
985460
  Крупеньова Т. Оніми у драматургії Лесі Українки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 356-359. – ISBN 966-8110-14-5
985461
  Семененко О.Ю. Оніми у ролі операторів функції неозначено великої кількості (на матеріалі сучасного українського художнього мовлення) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 118-122. – ISSN 2307-4558
985462
  Ільченко І. Оніми як вияв ідіостилю Тодося Осьмачки // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 337-340
985463
  Дергач Д.В. Оніми як об"єкт лінгвістичного дослідження
985464
  Дергач Д.В. Оніми як об"єкт лінгвістичного дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 213-217
985465
  Андрєєва Т.М. Оніми як ресурс для неологізації у ФБ-коментарях // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 122-145. – ISSN 2311-2697


  Стаття присвячена вивченню словотвірних процесів, що відбуваються в текстах коментарів соціальної мережі Facebook (ФБ), де як дериваційний ресурс використано онім на позначення публічної особи, - Зеленського, - яке зазнало з цією метою різнопланових ...
985466
  Синиця А.С. Оніми як складова внутрішнього лексикону мовної особистості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 383-389


  У статті здійснено аналіз онімів з позиції когнітивної лінгвістики. Подано огляд мовознавчих праць, присвячених природі цього явища. Оніми розглядаються як приклади "живого слова", як частини внутрішнього лексикону мовця.
985467
  Осташ Р.І. Онімізація апелятивів у процесі ойконімотворення // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 211-219. – ISBN 978-966-02-4236-4
985468
  Варбанець Т.В. Онімія віртуальних світів електронних ігор // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 61-66. – ISSN 2307-4558
985469
  Качановська Т.О. Онімія сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме, Ж.-М. де Ередіа та їхніх українських перекладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-44. – Бібліогр.: с. 43-44, Літ.: 23 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поетику пропріальних одиниць в оригіналі та перекладі поетичних творів у рамках жанру сонета. Основну увагу приділено вивченню особливостей організації знімного простору цих творів, а також специфіки відтворення онімів у перекладах.
985470
  Дуйчак М. Онімія українського етносу Східної Словаччини. Історія і сучасність // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику / Музей української культури у Свиднику. – Братислава ; Пряшев, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 123-133. – ISBN 978-80-89755-32-5
985471
  Колесник Н.С. Онімія української народної пісні : монографія / Наталя Колесник ; [відп. ред. Скаб М.С.] ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 326-367. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7096-92-3
985472
  Варбанець Т.В. Онімна специфіка назв квестів в електронних іграх // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2018. – № 29. – С. 73-76. – ISSN 2307-4558
985473
  Сагірова О.М. Онімний компонент у грецькій фразеології // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Донецк, 2008. – Вып. 12. – С. 163-167. – ISSN 2077-1932
985474
  Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт китайськомовного Інтернету: ергонімне коло // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 102-107
985475
  Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт українського Інтернету // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – C. 83-89. – ISBN 978-966-399-637-0
985476
  Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт як актуалізація культурних та соціальних артефактів в інформаційному просторі ( на матеріалі української, іспанської, англійської мов) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Неклесова Валерія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 26 назв
985477
  Неклесова В.Ю. Онімний ландшафт як актуалізація культурних та соціальних артефактів в інформаційному просторі ( на матеріалі української, іспанської, англійської мов) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Неклесова Валерія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 423 арк. – Додатки: арк. 413-423. - Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 355-412
985478
  Карпенко М.Ю. Онімний простір інтернету : монографія / М.Ю. Карпенко ; [відп. ред. Голубенко Л.М.]. – Одеса : КП ОГТ, 2017. – 194, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-194. – ISBN 978-617-637-121-2
985479
  Петренко О.Д. Онімний простір казки Роалда Дала "The Minpins" // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 310-314. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
985480
  Шотова-Ніколенко Онімний простір романів Юрія Яновського / Г.В. Шотова-Ніколенко. – Одеса : Астропринт, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-318-843-0
985481
  Діц В.О. Онімний простір роману Юрія Винничука "Мальва Ланда" // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 267-272. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
985482
  Бачинська Г.В. Онімний простір у творчості Уласа Самчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 37-39. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
985483
  Трофимова Н. Онімні асоціати комерційної реклами // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 106-109. – ISBN 978-617-689-397-4
985484
  Лупол А.В. Онімні домінанти в ідіолекті В. Стуса // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 76-82. – ISSN 2307-4558
985485
  Пригодій С.М. Оніризм води й землі в романі Н. Готорна "Мармуровий Фавн" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 291-295. – ISBN 966-638-08406
985486
  Война М. Оніризм як проекція буття у новелістиці Цань Сюе // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 210-219


  У статті досліджуються оповідання сучасної китайської письменниці Цань Сюе, зокрема, наявні у них оніричні стани як спосіб вираження дійсності. Внутрішній світ головних героїнь і різноманітні стани їхньої психіки проаналізовано на прикладі оповідань ...
985487
  Пашняк Т. Онірична інтертекстуальність у східних поемах Байрона // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 115-125. – Бібліогр.: Літ.: с.125; 17 п. – ISBN 966-638-152-4
985488
  Кошелюк О. Онірична комунікація в контексті авторського стилю Любка Дереша // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 131-139. – ISSN 2304-9383
985489
  Анцибор Д. Онірична парадигма у фольклорі // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 4 (12). – С. 55-59. – ISSN 2225-5095
985490
  Наумовська О. Онірична семантика простору смерті у фольклорі в контексті дискретності історичного тла // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 64-71


  У статті здійснено спробу простежити зародження і розвиток світоглядних уявлень, пов"язаних із вірою в продовження життя після смерті, а також їх відображення в усній народній творчості через мотив сну героя. The article attempts to trace the ...
985491
  Острянко О. Онірична символіка в поезії Емілі Дікінсон // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 103-110. – ISBN 966-638-152-4
985492
  Ільницький Д. Оніричне і реальне: психологія художньої творчості у концепціях Івана Франка і Богдана Ігоря Антонича // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 132-147. – ISSN 0130-528Х


  Зіставлено погляди Івана Франка та Богдана Ігоря Антонича на проблему психології художньої творчості, зокрема на оніричний аспект творчого процесу.
985493
  Кобчінська О.І. Оніричне розкодування его героя у романі Тахара Бен Джеллуна "Дитина піску" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 193-197


  Роман Т. Бен Джеллуна "Дитина піску" був написаний на основі правдивої історії насамперед як бунт проти соціального поневолення жінки в Марокко, здобувши немало цікавих прочитань та інтерпретацій літературознавців і критиків
985494
  Сіренко С. Оніричний вимір урізького тексту Галини Пагутяк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 82-86. – ISSN 2307-2261
985495
  Іванова О. Оніричний дискурс та оніричній досвід Пастернака-лірика: автобіографізм та автоінтертекстуальность // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С.58-66. – Бібліогр.: Літ.: с. 66; 10 п. – ISBN 966-638-152-4
985496
  Климець М. Оніричний дискурс у хорватському фантастичному оповіданні // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 478-485. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті на прикладі творів відомих хорватських письменників А.Г. Матоша та А. Цесареца аналізуються особливості функціонування сновидних картин у художньому тексті, досліджується типологія сновидіння, встановлюється архетипна основа сну персонажа
985497
  Дмитренко В.І. Оніричний простір повісті "Смерть" Б. Антоненка-Давидовича // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 76-82. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
985498
  Мітроусова Т.В. Оніричний простір роману Дж. Джойса "Улісс" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 217-224
985499
  Дибовська О. Оніричний хронотоп казок Валерія Шевчука (на матеріалі збірки "Панна квітів") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 47-54. – ISSN 0236-1477
985500
  Лазаренко Т. Оніричні елементи в новелістиці сучасних індіанських письменниць США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-58. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  У даній статті досліджено актуалізацію оніричних елементів у новелістиці сучасних індіанських авторок США. Розглянуто рівні реалізації авторками в текстах новел оніричних образів та об"єктів, а також охарактеризоване створення письменницями ...
985501
  Пономаренко Г. Оніричні елементи в поезіях Т. Шевченка та Б. Грінченка // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 126-129. – ISBN 966-638-152-4
985502
  Юсипенко М. Оніричні елементи як основа композиційно-змістової будови міні-роману // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 223-228. – ISSN 2078-340X


  Розвідка покликана репрезентувати актуалізацію оніричних елементів у англомовних міні-романах Ю. Тарнавського. Розглянуто різні рівні реалізації сновидінь та нереальних ситуацій у аналізованих текстах, а також описано функції оніричних елементів з ...
985503
  Анцибор Д. Оніричні наративи: особливості побутування та критерії виділення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про особливості побутування оніричних наративів у повсякденних практиках комунікації. Приділяється увага питанню виділення критеріїв фольклорності для таких текстів, перевіряються на релевантність моделі організації тексту (В. Шмід, П. ...
985504
  Андрійченко Н.М. Онірія у творах М. Гоголя та Е. По: психоаналіз та архетипологія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 9-14. – ISBN 966-8188-10-1
985505
  Вергун А.Р. Оніхогрифоз, ускладнений інкарнацією нігтя: особливості хірургічної елімінації та комплексного лікування // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 61-67. – ISSN 1681-276Х
985506
  Бештифрант О. Онко : поезії / Оверкій Бештифрант. – Київ : Видавництво Сергія Пантюка, 2013. – 143, [1] с., [1] арк. портр. : іл. – ISBN 978-617-564-016-6
985507
  Парнес В.А. Онковирусы / В.А. Парнес. – Москва, 1986. – 175с.
985508
   Онкогенные вирусы. – Москва, 1983. – 224с.
985509
  Агеенко А.И. Онкогены и канцерогенез / А.И. Агеенко. – Москва : Медецина, 1986. – 256 с.
985510
  Романів М.П. Онкогінекологічна патологія в структурі захворюваності та смертності населення України // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 20-24. – ISSN 1681-276Х
985511
   Онкология : Словарь-справочник. – Київ : Наукова думка, 1992. – 264с. – ISBN 5-12-001393-7
985512
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 12, № 1 (43). – 2010. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985513
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 12, № 2 (44). – 2010. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985514
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 12, № 3 (45). – 2010. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985515
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 12, № 4 (46). – 2010. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985516
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 13, № 1 (47). – 2011. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985517
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 13, № 2 (48). – 2011. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985518
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 15, № 2 (56). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985519
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 15, № 4 (58). – 2013. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
985520
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 15, № 1 (55). – 2013. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985521
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 15, № 3 (57). – 2013. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
985522
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 16, № 2 (60). – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985523
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 16, № 1 (59). – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985524
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 16, № 3 (61). – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985525
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
Т. 16, № 4 (62). – 2014. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985526
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 17, № 2 (64). – 2015. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
985527
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 17, № 1 (63). – 2015. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985528
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 17, № 4 (66). – 2015. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
985529
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 17, № 3 (65). – 2015. – Резюме на англ. яз. и яз. статьи
985530
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 18, № 2 (68). – 2016. – С. 81-160. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985531
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 18, № 4 (70). – 2016. – С. 241-336. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985532
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 18, № 3 (69). – 2016. – С. 161-240. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985533
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 18, № 1 (67). – 2016. – 80 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985534
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун [и др.]. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 19, № 1 (71). – 2017. – 88 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985535
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / НАН Украины ; Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев : София, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 19, № 4 (74). – 2017. – С. 225-296. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985536
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 19, № 2 (72). – 2017. – С. 89-152. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985537
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 19, № 3 (73). – 2017. – С. 153-224. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985538
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 20, № 1 (75). – 2018. – 72 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985539
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: Н.М. Бережная, А.П. Бурлака, И.И. Галайчук [та ін.]. – Киев : Морион, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 20, № 4 (78). – 2018. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985540
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 20, № 2 (76). – 2018. – С. 73-160. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985541
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун. – Киев, 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 20, № 3 (77). – 2018. – С. 161-228. – Резюме англ. мовою та мовою статті
985542
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : прилож. к журналу "Experimental oncology" / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; гл. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: А.П. Бурлака, И.И. Галайчук, Р. Гвамичава [и др.]. – Киев : ООО "Морион", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 21, № 4 (82). – 2019. – 352 с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
985543
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : прилож. к журналу "Experimental oncology" / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: А.П. Бурлака, И.И. Галайчук, Р. Гвамичава [и др.]. – Киев : ООО "Морион", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 21, № 3 (81). – 2019. – 272 с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
985544
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: Н.М. Бережная, А.П. Бурлака, И.И. Галайчук [и др.]. – Киев : ООО "Морион", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 21, № 1 (79). – 2019. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
985545
   Онкология = Oncology : научно-практический журнал : прилож. к журналу "Experimental oncology" / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; глав. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: Н.М. Бережная, А.П. Бурлака, И.И. Галайчук [и др.]. – Киев : ООО "Морион", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 21, № 2 (80). – 2019. – 176 с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
985546
   Онкология = Oncology : науково-практичний журнал : дод. до журналу "Experimental oncology" / НАН Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион" ; гл. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: А.П. Бурлака, И.И. Галайчук, Р. Гвамичава [и др.]. – Киев : ООО "Морион", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 22, № 3/4 (85/86). – 2020. – 160 с. – Додаток до журналу "Experimentel oncology" - Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
985547
  Євтушенко О.І. Онкологічна проктологія : навч. посібник / Євтушенко О.І. – Київ : Вістка, 2012. – 387, [5] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8875-84-7
985548
  Базика Д.А. Онкологічні ефекти Чорнобильської катастрофи у віддаленому 35-річному післяаварійному періоді / Д.А. Базика, А.Є. Присяжнюк // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2021. – Т. 27, № 2. – С. 133-139. – ISSN 2413-7944
985549
  Новіцька К.В. Онкологічні захворювання населення Кіровоградської області: масштаби, тенденції, чинники // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 102-112
985550
   Онкологія = Oncology : науково-практичний журнал / Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького НАН України ; голов. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: А.П. Бурлака, І.Й. Галайчук, Р. Гвамічава [та ін.]. – Київ : ТОВ "Моріон", 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 23, № 1/2 (87/88). – 2021. – 64 с. – До 2021р. див. "Онкология" - Резюме укр., англ. мовами
985551
   Онкологія = Oncology : науково-практичний журнал / Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології (ІЕПОР) ім. Р.Є. Кавецького НАН України ; ТОВ "Моріон" ; голов. ред. В.Ф. Чехун ; редкол.: А.П. Бурлака, І.М. Воєйкова, І.Й. Галайчук, [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1999-. – ISSN 1562-1774
Т. 23, № 4 (90). – 2021. – 240 с. – До 2021р. див. "Онкология" - Резюме укр., англ. мовами
985552
  Стадник О.М. Онкологія та радіологія у Львові: від перших кроків до становлення / О.М. Стадник, О.В. Тріль // Український радіологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т медич. радіології ім. С.П. Григор"єва НАМН України". – Харків, 2015. – Т. 23, вип. 3. – С. 7-19. – ISSN 1027-3204
985553
   Онкологія. Вибрані лекції для студентів і лікарів : навчальний посібник для студентів вищих медичних навч. закладів III-IV рівня акредитації / [Бердова Г.Г. та ін.] ; за ред. В.Ф. Чехуна ; НАН України ; Ін-т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького. – Київ : Здоров"я України, 2010. – 768 с. : іл. – (Бібліотека "Здоров"я України"). – ISBN 978-966-2165-28-9
985554
  Муцениеце А.Я. Онкотропизм вирусов и проблема виротерапии злокачественных опухолей / Муцениеце А.Я. ; [предисл. чл.-кор. АМН СССР, проф. М.К. Ворошилова]. – Рига : Зинатне, 1972. – 443 с., [3] л. ил. – Библиогр.: с. 404-426
985555
  Притика Ю.Д. Онлайн-арбітраж: поняття, ознаки та перспективи впровадження в Україні // Вісник Національної академії правових наук України / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 3. – С. 186-195. – ISSN 1993-0909
985556
   Онлайн-база для юристів // Київський університет. – Київ, 2018. – Червень (№ 6). – С. 4


  "У рамках Німецько-українського року мов 2017/2018 ГО «Німецько-український правознавчий діалог» у співпраці з Центром німецького права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, а також низкою німецьких партнерських організацій розробляє проект ...
985557
   Онлайн-бронирование на сайте сервиса по бронированию отелей в Интернете horse / А.В. Алямкина, В.М. Кицис, С.А. Тесленок, К.С. Тесленок // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Цель. Цель статьи заключается в анализе технологических особенностей онлайнбронирования на примере системы Horse21. Методика. Использованы такие методы исследования, как: системный, анализ литературных и интернет-источников, сравнительный, ...
985558
  Птахів Семен Онлайн-букінг продовжується... поступово // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 2. – С. 74-76 : фото. – ISSN 1998-8044
985559
  Руви Джейсон Онлайн-игры : Экранное время. Общество // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 5. – С. 50-64 : Фото. – ISSN 1029-5828
985560
  Череп А.В. Онлайн-інструменти для ведення бізнесу / А.В. Череп, В.В. Конєв // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 31-38. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
985561
  Наторіна А.О. Онлайн-кастомізація діяльності ритейлерів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 32-37. – ISSN 2222-0712
985562
  Ситник Р. Онлайн-комунікація. 7 порад, як установити контакт з учнями // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 76-81
985563
  Островська Л. Онлайн-консультації як складова дистанційної освіти у вищій школі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 76-87. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
985564
  Воробьева Е.А. Онлайн-конференции как способ взаимодействия власти и общества в сети // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 243-248. – ISSN 1606-951Х
985565
  Кондратьєв М. Онлайн-кредит: що про це думає ВС // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 березня (№ 5). – С. 16
985566
  Задорожний Б.А. Онлайн-курси як тенденція сучасної освіти / Б.А. Задорожний, Є.О. Соловей // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 47-48
985567
   Онлайн-механизм внутригосударственной академической мобильности / А.П. Клемешев, В.А. Смирнов, А.Ю. Шутов, Гаман-Голутвина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 12. – С. 3-8. – ISSN 0869-3617


  В условиях интернационализации образования и меняющегося образовательного пространства в России вопрос организации академической мобильности встает все острее, становясь проблемой, имеющей общегосударственное значение. В статье предлагается, опираясь ...
985568
  Гуйтур М. Онлайн-мобілізація наукових (науково-педагогічних) працівників на модернізацію економіки України / М. Гуйтур, В. Коноваленко, А. Коловський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2/3 (128). – С. 107-118. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються можливості електронної системи підтримки прийняття рішень для перетворення знання та практичного досвіду в онлайн-консультації. Показані шляхи отримання науковими (науково-педагогічними) працівниками доходу від використання ...
985569
   Онлайн-можливості для всіх / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 23 березня (№ 12). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
985570
  Олійник О.В. Онлайн-навчання в умовах дистанційної освіти бібліотечних фахівців у США // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 153-167. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядаються зміст і призначення онлайн-навчання в умовах застосування комп"ютерних та Інтернет-технологій в університетах США. Аналізуються моделі онлайн-навчання в контексті дистанційної освіти; характеризуються акредитовані онлайнові навчальні ...
985571
   Онлайн-навчання задля кращої якості освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 19 вересня (№ 37). – С. 16. – ISSN 2219-5793
985572
  Бакиров В.С. Онлайн-опрос в системе социологического мониторинга высшей школы Украины / В.С. Бакиров, А.И. Кизилов, И.В. Даниленко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 275-280. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
985573
  Єлісєєва О. Онлайн-освіта: порівняльний аналіз онлайн-платформ для навчання в світі / О. Єлісєєва, Є. Єлісєєв // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 219-225. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
985574
  Тимошенко Ю. Онлайн-освіта: продуктивні смисли для модернізації традиційних університетських студій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 147. – С. 235-241. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
985575
  Білий А.К. Онлайн-підготовка студентів до ліцензійного іспиту "Крок 1. Фармація" з органічної хімії: поточний стан, перспективи впровадження / А.К. Білий, О.Ю. Воскобойнік, С.І. Коваленко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 26-30. – ISSN 1681-2751
985576
  Розум Анна Онлайн-полис становится реальностью // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 86-87 : фото. – ISSN 1998-8044
985577
  Керамишева К. Онлайн-послуги Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського: сучасні підходи та перспективи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 6 (215), червень. – С. 14-15. – ISSN 2076-9326
985578
   Онлайн-проект КНУ відвідали слухачі 62 країн // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  "Завершився перший масовий онлайн-курс проекту "Університет онлайн" КНУ імені Тараса Шевченка - ""Бренд-менеджмент" Андрія Длигача".
985579
   Онлайн-революция на рынке тревел-услуг // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
985580
  Маранчак М.М. Онлайн-репутація бібліотеки в період пандемії Сovid-19 // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2021. – № 3. – С. 58-63. – ISSN 2409-9805
985581
   Онлайн-ресурс для захисту прав // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 30 листопада (№ 48). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відтепер усі, хто бажає перевірити на прозорість певний ВНЗ або ж повідомити широкому загалу про факт порушення власних прав у вузі, можуть скористатися онлайн-ресурсом Profrights.org. За задумом авторів проекту - фахівців аналітичного центру CEDOS, ...
985582
   Онлайн-ресурси для вивчення та вдосконалення української мови / підготувала С. Ковальчук // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 28-31
985583
   Онлайн-ризики: запобігти і допомогти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 вересня (№ 36). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
985584
   Онлайн-семінар філософів КНУ і МДУ // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 4 : фото


  "...Студенти філософського факультету взяли участь у міжнародному онлайн-семінарі О. Д. Смирнової (кафедра логіки філософського факультету МДУ імені М. В. Ломоносова). Тема семінару - роль логіко-семантичних методів в аналізі філософських проблем, ...
985585
  Думанська Т.В. Онлайн-сервіси для дистанційного навчання математики студентів вишів: переваги і недоліки // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 44-48. – ISSN 2413-1571
985586
  Шелестова А. Онлайн-сервіси як засоби навчання студентів-документознавців (на прикладі дисципліни "Маркетинг і реклама в інтернеті") // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 97-103. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Запропоновано застосування безкоштовних онлайн-додатків як альтернативи спеціальному програмному забезпеченню, необхідному для виконання практичних завдань на заняттях з навчальної дисципліни "Маркетинг і реклама в Інтернеті", що викладається студентам ...
985587
  Андрєєва Н. Онлайн-тестування у системі контролю якості знань майбутніх учителів іноземних мов / Н. Андрєєва, Ю. Дем"янова // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 1 (77). – С. 56-60. – ISSN 1817-8510
985588
  Курова Г.І. Онлайн-тестування як засіб підвищення ефективності самостійної роботи студентів 1-2 курсів / Г.І. Курова, Т.В. Лішневська // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 164-169. – ISBN 978-966-927-534-9
985589
  Хороманьска А. Онлайн-урегулирование споров в польском уголовно-процесуальном праве - будощность или утопия? // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 218-223. – ISSN 2227-796X


  В статье представлены рассуждения на тему возможностей применения онлайн-урегулирования споров в уголовном праве. На примере медиации предпринята попытка разъяснения принципов урегулированиия споров онлайн. Кроме представления правовых урегулирований ...
985590
  Станкова Т. Онлайн-щоденник не загубиш. Експеримент Сарненської гімназії може стати загальнодержавною практикою // Україна молода. – Київ, 2020. – 17-18 квітня (№ 34). – С. 13


  Бути чи не бути електронним щоденникам? Це запитання я поставила директору Сарненської гімназії, що на Рівненщині, Тамарі Шепель, на що вона без вагань відповіла: «Звичайно, бути! Адже це можливість зробити впевнений крок вперед у розвитку освітнього ...
985591
  Василина Н.В. Онлайн врегулювання спорів: досвід країн ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 563-569. – ISBN 978-966-316-449-6
985592
  Самойлов Юрій Онлайн допомагає у кризі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 34-38 : фото. – ISSN 1998-8044
985593
   Онлайн змінює обличчя галузі // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 30-32 : фото. – ISSN 1998-8044
985594
  Алексанян А.С. Онлайн образование в высшей школе: диагностика педагогических коммуникаций на будущее // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 229-233. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
985595
  Ярмоліцька Н.В. Онлайн освіта: європейський досвід та вітчизняні здобутки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 214-216


  Упродовж останніх десятиліть спостерігається інтенсивна модернізація та вдосконалення спеціальних технологій у системі освіти через дистанційне навчання й в Україні. Розвиток технологій спрямовує систему освіти до переходу на новий рівень, в якому ...
985596
   Онлайн платформа Rакета в Україні - впевнений старт // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 22-25 : фото. – ISSN 1998-8044
985597
  Наковалова Ольга Онлайн по-европейски // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 2. – С. 38-40 : фото
985598
  Костик М.В. Онлайн послуги та ресурси американських та німецьких наукових бібліотек // Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних онлайн-послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 18-25 черв. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2019. – С. 48-53. – ISBN 978-617-531-209-4
985599
  Бойченко М.А. Онлайн програми магістерської підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованими дітьми та молоддю: американський досвід // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 69-73. – ISBN 978-966-285-311-7
985600
  Моісеєва Т. Онлайн проти офлайну // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 20 травня (№ 92). – С. 4


  "...Що краще: офлайн чи онлайн? Наскільки реально вчитися, засмагаючи біля басейну, і як роботодавці ставляться до онлайн дипломів? Виживуть традиційні університети чи за кілька десятків років їх витіснять онлайн-курси?".
985601
   Онлайн репетитор // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13-20 квітня (№ 15). – С. 6


  Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка успішно реалізує освітній соціальний проект "Онлайн-репетитор". Портал "Академія" пропонує безкоштовну і всебічну підготовку до ЗНО, відкриті онлайн-курси, навчальні програми, методичні ...
985602
  Літвінова Є. Онлайн ресурси для підвищення професійної компетенції бібліотекарів // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 41-43. – ISSN 2518-7341


  У статті представлено огляд освітніх онлайн ресурсів для бібліотекарів, на яких можна навчатись дистанційно, щоб застосовувати в фаховій діяльності. Курси, що запропоновані, безкоштовні та легкі у засвоюванні.
985603
  Востоцька І. Онлайн ресурси як засоби мотивації студентів до занять фізичним вихованням у системі дистанційного навчання / І. Востоцька, О. Головченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 26-35. – ISSN 2312-5993
985604
  Шелестова А.М. Онлайн сервіси як перспективні та альтернативні засоби навчання студентів ВНЗ України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 23-29. – ISSN 2409-9805


  У дослідженні розкрито можливості онлайн-сервісів як засобів здобуття практичних ІТ-навичок студентами вишів за спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Мета роботи. У дослідженні розкрито можливості онлайн-сервісів як засобів ...
985605
  Цувіна Т.А. Онлайн суди та онлайн вирішення спорів у контексті міжнародного стандарту доступності правосуддя: міжнародний досвід // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 149. – С. 62-79. – ISSN 2224-9281
985606
  Дрокіна Н.І. Онлайн трансляція як маркетинговий інструмент просування бренду в Інтернеті // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 83-86. – ISBN 978-9934-571-51-0
985607
  Бичков О. Онлайн університет - новітні інформаційні технології в освіті / О. Бичков, І. Примаченко // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 4


  1 липня 2013 року в Україні стартував експериментальний проект КНУ імені Тараса Шевченка "Онлайн університет".
985608
  Рик О. Онлайн фокусоване інтерв"ю. Переваги та недоліки // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 331-333
985609
  Каратаєва М.В. Онлайнова відео-книга Inside Chanel: конвергенція вербальних і візуальних засобів у віртуальному наративі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 312-322


  Стаття досліджує конвергенцію засобів різних семіотичних систем у сучасній віртуальній комунікації компанії Chanel. На матеріалі онлайнової відео-книги здійснено аналіз можливостей та особливостей комбінування тексту, звуку, графічної інформації, ...
985610
  Гол Д. Онлайнова журналістика = Online Journalism / Джим Гол ; пер. з англ. К. Булкін. – Київ : К.І.С., 2005. – 344 с. – ISBN 966-8039-68-8
985611
  Потятиник Б. Онлайнова журналістика: між сциллою традицій та харибдою новацій // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 178-181. – ISSN 2078-1911


  Проаналізовано особливості трансформацій онлайнових ЗМІ та професійні межі інтернет-журналістики.
985612
  Бєлая О. Онлайнове документоведення (З досвіду впровадження в архівній галузі) / О. Бєлая, І. Товкач // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 684-693. – ISSN 2224-9516


  Уперше в архівній галузі України запропоновано здійснювати онлайнове документоведення за допомогою функціоналу DMS Polidar системи "ПОЛІДАР". Розглянуто функціональні можливості комплекту розроблених інструментів, орієнтованих на архівну сферу у формі ...
985613
  Каратаєва М.В. Онлайновий відео-журнал Louis Vuitton як новий жанр віртуальної реклами: infotainment & edutainment // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 83-97


  Стаття присвячена дослідженню нового жанру віртуальної реклами - онлайнового відео-журналу, який виник під впливом сучасних технологій і має характерні риси інформаційного, освітнього та розважального жанрів. Досліджено особливості когнітивних ...
985614
  Лобузіна К.В. Онлайновий інформаційний ресурс "Історико-культурні фонди" // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 273-284. – ISSN 2222-4203
985615
  Сейдаметова С. Онлайнові навчальні системи як засіб формування компетентності учнів і студентів / С. Сейдаметова, С. Терещенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 94-98. – (Педагогіка ; № 1)


  Охарактеризовано технології компетентнісного підходу в навчанні інформатики на прикладі за-стосування елементів самоосвіти й дистанційного навчання. З’ясовано, що формування компетентно-стей учнів обумовлено реалізацією не тільки певного змісту освіти, ...
985616
  Остафійчук Т. Онлайнові послуги бібліотек - місцевій громаді Вітовщини // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (92). – С. 9-11
985617
  Шепетуха Л. Онлайнові послуги в бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 20-21. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-377X


  У статті висвітлено досвід роботи онлайнової інформаційно-довідкової служби "Бібліотечний консультант" бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі".
985618
  Галаган Л. Онлайнові ресурси президентських бібліотек світу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 44-52
985619
  Чабан Л. Онлайнові фокус-групи як сучасний інструментарій реалізації заходів адвокатування конкуренції // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 12-18
985620
  Добрая Н. Онлайновое сервисное обслуживание для обеспечения информационных потребностей украинской науки и образования (на примере Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского) / Н. Добрая, Л. Коновал, Е. Корнилова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2018. – Вып. 16. – С. 63-75. – ISSN 2224-1825
985621
  Капочкина И.П. Онлайновые информационные ресурсы научной библиотеки МИФИ / И.П. Капочкина, В.О. Ким // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2008. – № 25. – С. 25-46. – Бібліогр. в кінці ст.
985622
  Зуев А. и др. Онлайновые сообщества в "новой экономике" // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 11. – С.15-22. – ISSN 0131-2227
985623
  Калиберда Н.Ю. Онлайновый информационный сервис в научной библиотеке / Н.Ю. Калиберда, Е.А. Корнилова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 99-111. – ISSN 2224-1825


  В статье отражены результаты исследования эффективности онлайн-сервиса "Виртуальная справка" в Национальной библиотеке Украины имени В.И. Вернадского.
985624
  Білик І.І. Онлайнфандрайзинг як основний інноваційний інструмент неприбуткових організацій // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 200-205. – ISSN 2707-5710
985625
  Потапов Владимир Оно уже ездит : НЕ задавайте вопросов водителю! Его здесь нет // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
985626
   Оно! Озеро чудовищ! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 76-79 : фото
985627
  Нагорний О. Оновити рАМКУ // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 20 квітня (№ 15/16) : Захист економічної конкуренції. – С. 18-19
985628
  Вітович І. Оновити, щоб не оновлювати. Президент Азербайджану переобрав собі новий, цілком лояльний парламент // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 15). – С. 5


  "У неділю, 9 лютого, в Азербайджані відбулися позачергові парламентські вибори, які були ініційовані правлячою партією «Ені Азербайджан» («Новий Азербайджан»), яку очолює президент країни Ільхам Алієв. Представники правлячої партії пояснили потребу в ...
985629
  Жебокрицький В.А. Оновлена Болгарія / В.А. Жебокрицький. – К, 1975. – 119с.
985630
  Слома В. Оновлена гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.57-59
985631
   Оновлена зала - місце зустрічей // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 6


  "Оновлений інтер"єр конференційної зали в Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича став результатом успішної співпраці Київського національного університету імені Тараса Шевченка з партнерськими комерційними організаціями. Офіційне відкриття ...
985632
  Цюпа І.А. Оновлена земля : нариси й оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 168 с.
985633
  Козланюк П.С. Оновлена земля / П.С. Козланюк. – Львів, 1953. – 199 с.
985634
  Славинський П. Оновлена земля / П. Славинський. – Львів, 1974. – 584 с.
985635
  Заболотний Г.М. Оновлена Конституція - основа демократії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 33-36.
985636
  Уварова Г.Ш. Оновлена навчальна програма з географії для основної школи // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 4-7 : табл.
985637
  Олійник Д.І. Оновлена парадигма європейської політики в контексті розгортання інтелектуальної мережевої інфраструктури // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-28. – ISSN 2616-9460
985638
  Макаруха З. Оновлена політика Східного партнерства: більше адаптованадо амбіцій та потреб країн-партнерів, які підписали з Європейським Союзом угодупро асоціацію? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 1026-9932
985639
  Максименко Н.В. Оновлене фізико-географічне районування Харківської області / Н.В. Максименко, Р.О. Квартенко, К.Ю. Різник // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 20-32. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
985640
  Фурса С.Я. Оновлене цивільне судочинство: концепції вчених та законодавча регламентація / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 38-44
985641
  Степаненко Р. Оновлений "зелений" тариф: додаткове зелене світло для альтернативної енергетики? // Юридична газета. – Київ, 2013. – 5 лютого (№ 6). – С. 30-31


  "... Аналіз законодавчих спроб стимулювати виробництва електроенергетики з альтернативних джерел".
985642
   Оновлений графік ЗНО - 2020 // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 25 травня (№ 21). – С. 2. – ISSN 2219-5793
985643
  Петрик О. Оновлений Закон України "Про аудиторську діяльність": яким йому бути? // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 39-45
985644
  Пащенко К. Оновлений законодавчий підхід до інституту судових витрат в адміністративному судочинстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 41-46. – ISSN 2220-1394
985645
   Оновлений зал музею НАН України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 2/7. – С. 29 : фото. – ISSN 1998-8044
985646
  Безверхий К.В. Оновлений звіт з єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування: новації законодавства // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 43-51. – ISBN 978-617-571-134-7
985647
  Сюта Г. Оновлений зміст і статус терміна "цитата" в сучасній стилістиці // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 66-71. – ISSN 0201-419
985648
   Оновлений корпус // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Новий рік академічна спільнота Львівського університету розпочала із відкриття відремонтованого навчального корпусу.
985649
   Оновлений край. – Київ, 1972. – 234с.
985650
  Шуклына Н.Г. Оновлений підручник з конституційного права України / Н.Г. Шуклына, О.В. Совгиря // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 81-82
985651
  Луцик Р.В. Оновлений підхід до теорії фізичних процесів в середовищах з пам"яттю / Р.В. Луцик, Ю.Л. Ментковський // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 19-26. – ISSN 1023-2427
985652
  Луцик Р.В. Оновлений підхід до теорії фізичних процесів в середовищах з пам"яттю / Р.В. Луцик, Ю.Л. Ментковський // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 22-31. – ISSN 1023-2427
985653
  Мовчан Р. Оновлений погляд на Григорія Косинку, або Роздуми на полях // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (720). – С. 110-114. – ISSN 0236-1477
985654
  Ющук І. Оновлений правопис // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 27-30
985655
   Оновлений склад [Атестаційної колегії МОН] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Міністерство затвердило оновлений склад Атестаційної колегії МОН - відтепер він налічує усього 13 осіб. До складу колегії увійшли науковці КНУ імені Тараса Шевченка: ректор, доктор філософських наук, професор Леонід Губерський, професор Олексій ...
985656
  Травлєєв А.П. Оновлений склад Наукової Ради з проблем грунтознавства Національної академії наук України / А.П. Травлєєв, В.А. Горбань // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 5-16. – ISSN 1684-9094
985657
   Оновлений Цивільний кодекс створюватиме доволі широкий правовий спектр можливостей для українців / Н. Кузнєцова, А. Довгерт, В. Калакура, О. Кот, О. Кохановська, Р. Майданик, М. Хоменко; розмовляла Наталя Яременко // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 6 квітня (№ 63). – С. 1, 4-6
985658
  Ковальова К.І. Оновлені навчальні програми з географії та проблеми шкільної географічної освіти // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 327-329. – ISBN 978-617-7069-75-8
985659
  Федькович О. Оновлені напрями діяльності органів юстиції у сфері правосуддя // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 86-90. – ISSN 0132-1331
985660
  Грицик Н.ю. Оновлені позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України / Н.ю. Грицик, С.Г. Мельничук // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 190-204. – ISSN 2310-9734
985661
  Мороз В. Оновлені Правила адвокатської етики: тиск чи стандарти? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 15
985662
  Клочков В. Оновлені Правила адвокатської етики: тиск чи стандарти? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 15 серпня (№ 31/32). – С. 17
985663
  Малієнко Ю. Оновлені програми з історії України 2022: наративи, концепти, перспективи підручникотворення / Ю. Малієнко, О. Гурська // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 125-136. – ISSN 2411-1309
985664
  Погребенник В. Оновлені сторінки призабутої літературної спадщини // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 460, червень : червень. – С. 19-20
985665
  Веліканов В.Я. Оновлені стратиграфічні схеми нижнього і верхнього венду України / В.Я. Веліканов, В.Г. Мельничук // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 43-56 : рис. – Бібліогр.: с. 54-56. – ISSN 0367-4290
985666
  Нижник І.Й. Оновлення : поезії / І.Й. Нижник. – Львів, 1976. – 79 с.
985667
  Куліченко А. Оновлення американської медичної освіти на початку ХХ ст.: погляди А. Флекснера // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 3-18. – ISSN 2312-5993
985668
   Оновлення бази експертів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки оновлює базу експертів для розгляду наукових (науково- технічних) робіт (звітів про виконання зазначених робіт), що подаються для участі в конкурсах МОН та які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. До участі ...
985669
  Долежан В. Оновлення виборного законодавства: на користь чи на шкоду? / В. Долежан, С. Василюк // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.35-38. – ISSN 0132-1331
985670
  Грушецький Я.І. Оновлення виразної мови класичного театру ляльок у пошуках українських режисерів останньої чверті XX століття // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : збірник наукових праць / М-во культури України ; Луганськ. держ. акад. культури і мистецтв. – Луганськ, 2013. – Вип. 25. – С. 48-54. – ISSN 2077-9542
985671
   Оновлення договірного регулювання приватноправових відносин в Україні : монографія / [Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за заг. ред. А.Б. Гриняка, О.О. Кота, М.Д. Пленюк ; Нац. акад. прав. наук України, Київ. регіон. центр, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ : [б. в.], 2020. – 486, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 484-487. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7087-86-0


  У пр. № 1742912 напис: Вельмишановному Володимиру Анатолійовичу з глибокою повагою та найщирішими побажаннями успіху від авторського колективу. 14.04.2021. Підпис.
985672
  Авер"янов Вадим Оновлення доктринальних засад українського адміністративного права у світлі євроінтеграційних вимог // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 3 (87). – С. 4-10.
985673
  Соломенна Т.В. Оновлення Європейського Союзу та перспективи подолання євроскептичних тенденцій // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 54-62. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
985674
  Пономаренко В. Оновлення жанру історичного роману "Залишенець. Чорний ворон" Василя Шкляра // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 101-109. – ISSN 2415-8828


  У статті проаналізовано характерні риси стилю В. Шкляра - автора історичного роману "Чорний Ворон". Окреслено особливості жанру історичного роману, способи оновлення відтворення історичних подій у творі, риси художнього історизму автора, проаналізовано ...
985675
  Соловйов В.Г. Оновлення загальних засад господарського судочинства // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 182-186


  У статті досліджуються та аналізуються принципи господарського судочинства. У період реформування господарського процесу існує можливість для обговорення конституційних засад господарського судочинства з їх подальшим закріпленням у новому ...
985676
   Оновлення Закарпаття. – Ужгород, 1963. – 86с.
985677
  Кодинець А. Оновлення законодавства у сфері інтелектуальної власності в умовах рекодифікації: напрями, проблеми, перспективи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (122). – С. 17-24. – ISSN 2308-0361
985678
  Галинська К.Ю. Оновлення законодавства України з питань забезпечення інформаційного правопорядку // Інформація і право : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1 (16). – С. 132-136


  Статтю присвячено визначенню засобів оновлення законодавства з питань забезпечення інформаційного правопорядку. Визначаються проблеми сучасного законодавства. Акцентується увага на необхідності його модернізації. Формулюються пропозиції та рекомендації ...
985679
  Кохановська О. Оновлення законодавства України у сфері промислової власності: цивільно-правові аспекти / О. Кохановська, А. Кодинець // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 10. – С. 8-14. – ISSN 1608-6422
985680
  Максимов С. Оновлення закону про оцінку майна: чому потрібні зміни? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-15 серпня (№ 30/31). – С. 22. – ISSN 1992-9277
985681
  Голосніченко І.П. Оновлення змісту адміністративного права та псевдозамінники в його предметі регулювання / І.П. Голосніченко, Д.І. Голосніченко // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (202). – С. 4-12. – ISSN 2308-9636
985682
  Онопрієнко В. Оновлення змісту екологічної освіти як педагогічна проблема // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 44-51. – ISSN 2078-1016
985683
  Бєлкіна С.Д. Оновлення змісту інженерно-технічної освіти в умовах інформатизації промисловості // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2015. – C. 15-22. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (16)). – ISSN 2077-6780


  Висунуто гіпотезу про можливість розробки технології проектування змісту освітньо-професійної підготовки майбутніх інженерів на основі узагальненого об"єкта професійної діяльності інженера як об’єкта наукового дослідження і добору відповідних ...
985684
  Білик В.В. Оновлення змісту освіти в умовах впровадження галузевих стандартів вищої освіти третього покоління // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 77-80
985685
  Неліпа Д.В. Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу спеціальних вимог до рівня професійної компетентності особи у профілях професійної компетентності посад державної служби визначено рейтинг знань, умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов"язків. Запропоновано ...
985686
  Неліпа Д.В. Оновлення змісту програм підготовки магістрів державної служби // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 51-57. – ISSN 2310-2837


  У статті проаналізовано профілі професійної компетентності посад державної служби слухачів спеціальності "Державна служба" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, шо сприятиме ефективному оновленню змісту навчальних програм, ...
985687
  Кірдан О. Оновлення змісту професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти на основі наукових досягнень і сучасних практик // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 50-55. – ISSN 2706-6258
985688
  Пухтецька А.А. Оновлення змісту та значення принципів адміністративного права України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (15). – С. 23-28. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто концептуальні пропозиції щодо оновлення змісту принципів адміністративного права України, критикується висловлений у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині підхід щодо розкриття змісту принципів адміністративного права в ...
985689
  Шехавцова С.О. Оновлення змісту фахової підготовки майбутніх учителів у контексті формування суб"єктності // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 2 (167). – C. 77-84. – ISSN 2227-2747
985690
  Бабешко О. Оновлення змісту фізичного виховання у вищих навчальних закладах. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.46-51. – ISSN 1682-2366
985691
  Головко М. Оновлення змісту: предмети мовно-літературної галузі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Під час серпневих веб-конференцій, що проводили науковці Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, зокрема, йшлося про ключові питання оновлення змісту навчання предметів мовно-літературної галузі.
985692
  Сєргєєва О. Оновлення змісу, форм і засобів навчального процесу підготовки майбутніх перекладачів у Великій Британії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 206-213. – ISBN 978-966-2633-03-0
985693
  Мурашевич К.Г. Оновлення ідейно-художніх пошуків: нові теми та форми китайської поезії "4 травня" // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 136-151. – ISSN 1682-671Х
985694
  Андрієвська О. Оновлення імперії знань // Критика. – Київ, 2001. – Квітень, (число 4). – С. 11-14


  Розвиток вищої освіти в Україні в 90-х рр. XX ст.
985695
  Іванова Н. Оновлення інфраструктурного потенціалу України: модернізаційний аспект // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 9-17. – ISSN 2411-5215


  "У статті розроблено концептуальні положення, обґрунтовано наукові та запропоновано практичні рекомендації щодо модернізації інфраструктурного потенціалу України з урахуванням стратегічних орієнтирів регіонального розвитку в умовах євроінтеграційного ...
985696
  Запунна Є.О. Оновлення історичного міського середовища міста Буськ // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 133-141 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
985697
  Науменко Н. Оновлення канонічних строфічних форм у сучасній українській поезії // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 2 (154), лютий. – С. 18-24
985698
  Ковалів Ю.І. Оновлення комедії у драматургії О. Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 21-26. – ISBN 978-966-171-250-7
985699
  Пухтинський М. Оновлення Конституції України та регулювання суспільних відносин у частині територіальної організації влади та місцевого самоврядування // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-28.
985700
   Оновлення Конституції як завершення революції / [А. Барікова, К. Давиденко, Я. Журба, Ю. Кириченко, І. Коліушкота ін. ; керівник проекту С. Кіщенко] ; Міжнар. фонд "Відродження" ; Міжнар. центр перспект. досліджень ; Центр політико-правових реформ. – Київ : МЦПД, 2015. – 71, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
985701
  Гай-Нижник Оновлення концепції та осучаснення діяльності Науково-дослідного інституту українознавства: проблеми і перспективи // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (71). – C. 8-15. – ISSN 2413-7065
985702
  Бенедисюк С. Оновлення концесійного законодавства / С. Бенедисюк, А. Кремньова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 15). – С. 5
985703
  Терещенко С. Оновлення лексикону освітньої сфери // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 167-176. – ISSN 0201-419


  Висвітлено питання активної трансформації лексикону освітньої сфери. Визначено актуалізовані групи лексики досліджуваного дискурсу та найбільш продуктивні шляхи їх поповнення. відзначено проблеми адаптації чужомовних сліві понять, неусталеність їхнього ...
985704
  Дячек В.І. Оновлення машинно-тракторного парку України за рахунок іноземних кредитів під гарантії Уряду // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв
985705
  Карпо К. Оновлення методологічних принципів дослідження політичної участі громадян в умовах діджиталізації демократичного політичного процесу // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2022. – Т. 45. – C. 153-162. – ISSN 2519-4518
985706
  Чумакова І.Ю. Оновлення механізмів прозорості і підзвітності комунальних підприємств в умовах децентралізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (290). – Бібліогр.: 30 назв
985707
  Миленька Г.Д. Оновлення мовної характеристики сценічного образу в контексті просвітницької теорії мімезісу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 110-113. – ISSN 2226-3209


  У статті розглянуто погляди Г.Е.Лессінга на один з основних засобів виразності акторського мистецтва – мовно-інтонаційну характеристику сценічного образу.
985708
   Оновлення на Хевізі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 44 : фото
985709
  Коберник С.Г. Оновлення навчальних програм як необхідна умова розвитку географічної освіти в основній школі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 48-52. – Бібліогр.: 10 назв.
985710
   Оновлення науково-методичних підходів до побудови полікритеріальної системи адміністрування діяльністю підприємств-стейкхолдерів проєктів / Г.М. Рижакова, Д.О. Приходько, В.О. Поколенко, Н.М. Петруха, Ю.А. Чуприна, О.М. Хоменко // Просторовий розвиток : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1. – C. 218-233. – ISSN 2786-7269
985711
  Задоя К.П. Оновлення нормативної класифікації кримінальних правопорушень як складова сучасних реформ кримінального законодавства в деяких державах євразійського простору // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 32-35


  У статті автор аналізує зміни в нормативній класифікації кримінальних правопорушень за законодавством України, Казахстану та Іспанії.
985712
  Ніколаєнко Оновлення освітнього і наукового процесу - наше найперше завдання / Ніколаєнко, О // Освіта України, 2005. – 27 травня


  Вступне слово міністра освіти і науки України С. Ніколаєнка на Всеукраїнському педагогічному форумі що відбувся у м.Полтаві
985713
  Ніколаєнко С. Оновлення освітнього і наукового процесу - наше найперше завдання // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 3. – С. 16-21. – ISSN 1682-2366
985714
  Пашнюк Л.О. Оновлення основних засобів в процесі адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пашнюк Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201, [47] л. + Додатки: л. 201- [247]. – Бібліогр.: л. 182-200
985715
  Пашнюк Л.О. Оновлення основних засобів в процесі адаптації підприємств до умов зовнішнього середовища : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пашнюк Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
985716
  Лазебник Л.Л. Оновлення основних засобів в Україні: проблеми їх амортизації та використання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 62-74 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
985717
  Кузьменко О.В. Оновлення парадигми змісту адміністративного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 146-152. – ISSN 1563-3349
985718
  Тимошенко Р.І. Оновлення парку озброєння та військової техніки шлях до боєздатності Збройних Сил України // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 6-11. – ISSN 2304-2699
985719
  Аржевітін С.М. Оновлення підходів до обгрунтування антикризової монетарної політики України / С.М. Аржевітін, А.О. Дробязко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (293). – Бібліогр.: 14 назв
985720
   Оновлення положення про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6 (214). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366
985721
  Кармаліта М.В. Оновлення правової доктрини у зв"язку із зміною пріоритетів сучасної України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 61-64. – ISBN 978-966-7166-36-6
985722
  Сліденко І. Оновлення правової системи України в контексті доктрини легіспруденції // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 70-81. – ISSN 2310-6158
985723
  Юхновська Вікторія Оновлення простору в настрої Італії // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 100 : фото
985724
  Козацька І.В. Оновлення процесу підготовки майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти Україні (1984-1990 рр.) // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 123-129. – ISSN 2519-2361


  Стаття є продовженням ряду публікацій, на сторінках яких досліджуємо питання підготовки майбутніх учителів математики в системі педагогічної освіти України. Звертаємо увагу на актуальність для системи педагогічної освіти сьогодення тих процесів, що ...
985725
  Барладін О.В. Оновлення річкових навігаційних карт на р.Дніпро за космічними знімками високої просторової розрізненості / О.В. Барладін, П.Д. Ярошук // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 117-121. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-7650-87-1
985726
  Бардік М. Оновлення розписів Великої Лаврської церкви у першій половині XIX ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; редкол.: В. Акуленко, В. Александрович, С. Білокінь [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 16-25. – ISSN 0131-2685
985727
  Лазарева А. Оновлення символів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 29 (453), 22-28.07.2016 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Чи реально запобігати терористичним актам? Французи шукають відповідь.
985728
  Бурлай Т. Оновлення соціального виміру Євросоюзу: причини, підходи ЄС та орієнтири для України // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 2. – С. 69-83 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
985729
  Пьохов В. Оновлення стандартів вищої освіти в Україні: важливий елемент ефективного розвитку держави / В. Пьохов, В. Шевчук // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 94-101. – ISBN 978-617-7768-17-2
985730
  Стасюк О. Оновлення стандарту дошкільної освіти через призму педагогічних ідей Софії Русової в сучасному закладі дошкільної освіти // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 48-51. – ISBN 978-617-7932-12-2
985731
  Резнікова О. Оновлення Стратегії національної безпеки України у контексті нових викликів і загроз // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 5 (385). – С. 12-13. – ISSN 2313-559X
985732
  Левицька Л. Оновлення судової системи як запорука національної безпеки України // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 291-299. – ISBN 978-617-7638-06-2
985733
  Березовська І. Оновлення Східного партнерства: перспективи для асоційованих країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 88-91. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано перспективи розвитку Східного партнерства, підкреслено, що оголошення Євросоюзом широких стратегічних консультацій щодо майбутнього цієї політики разом із перспективою проведення в червні 2020 року чергового, шостого, саміту ...
985734
  Макарець Ю.С. Оновлення тестових технологій - запорука підвищення // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 151-157. – ISSN 2311-2697


  У статті-рецензіїпроаналізованаінноваційна праця Д.Ю. Сизонова та О.О. Злотник-Шагіної "Українська мова та література: тестовий комплекс" для абітурієнтів та тих, хто самостійно опановує українську мову та літературу. In the article-review the ...
985735
  Абдаллах Р.А. Оновлення топографічних карт Іраку масштабу 1:50000 за знімками, отриманими із супутника IKONOS / Р.А. Абдаллах, Б.В. Четверіков // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 50. – ISSN 0130-1039
985736
  Пархоменко М.М. Оновлення традицій / М.М. Пархоменко. – К., 1978. – 314с.
985737
  Сабадош Г. Оновлення української прози 20-30-х років XX ст. і творчість Д. Бузька // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 61-66. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті виділяються основні новаторські ознаки літературного процесу першиї джесятиліть XX ст. та розглядається творчість Д. Бузька в його контексті. Мистецька спадщина письменника характером художніх пошуків зайняла належне місце у масштабах ...
985738
  Щербина В. Оновлення ЦК України і правове регулювання господарської діяльності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 березня (№ 11). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
985739
  Сюндюков І. Оновлення. Реформи. Наступність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 9-10 жовтня (№ 191/192). – С. 2


  Анатолій Загородній - новий президент Національної академії наук України.
985740
   Оновлено перелік суб"єктів, якими в умовах воєнного стану проводиться держреєстрація юросіб та ФОП // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 23 квітня - 19 травня (№ 16/19). – С. 23. – ISSN 1992-9277
985741
   Оновлено переляк галузей знань і спеціальностей // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 7/8). – С. 1


  До Переліку галузей знань і спеціальностей додано 1 галузь знань та 8 спеціальностей.
985742
   Оновлюємо дорожню карту до Європейського дослідницького простору // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 2


  У перші 100 днів діяльності Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета у сфері науки та інновацій були здійснені важливі кроки для забезпечення процедури долучення України до наступної рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та ...
985743
   Оновлюється українське село. – Київ, 1985. – 136 с.
985744
  Доломан Є.М. Оновляється земля : поезії / Є.М. Доломан. – Київ, 1953. – 144 с.
985745
  Вербов С. Оновні проблеми міжнародного космічного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 77-82.
985746
  Жукова Л.Ф. Оновные вопросы правового регулирования труда рабочих и служащих в народно-демократической Чехословацкой республике : Автореф... канд. юр.наук: / Жукова Л. Ф.; Ин-т парав АН СССР. – Москва, 1952. – 29 л.
985747
  Барышников А.П. Оновы композиции : одобрено ... в качестве учебн. пособ. для художествен.-ремеслен. училищ / А.П. Барышников, И.В. Лямин. – Москва : Трудрезервиздат, 1951. – 191 с. : ил.
985748
  Фираго В.П. Оновы проектирования технологических процессов и приспособлений / В.П. Фираго. – М, 1963. – 531с.
985749
  Ариф Джамиль Оглы Гулиев Оновых вызовах и угрозах национальной безопасности государства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 275-278
985750
  Савинова Е.К. Ономасиологическая категория локативности и ее отражение в производных наименованиях : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Савинова Е. К.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 20л.
985751
  Трибунская В.Н. Ономасиологические аспекты активного словообразования в общественно-политическом тексте. (На матер. соврем. америк. периодики). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Трибунская В.Н.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 26л.
985752
  Сидоряченко Ирина Борисовна Ономасиологические и прагматические особенности расчлененных единиц наименования в современном русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Сидоряченко Ирина Борисовна; КГУ. – К., 1991. – 161л. – Бібліогр.:л.120-136
985753
  Сидоряченко И.Б. Ономасиологические и прагматические особенности расчлененных единиц наименования в современном русском языке.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Сидоряченко И.Б.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
985754
  Беляев Р.С. Ономасиологический анализ греколатинских терминоэлементов (на материале латинской клинической терминологии : Дис. ... канд. филолог. наук: 10.02.14, 10.02.19 / Р.С. Беляев ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : [б. и.], 1990. – 237 л. – Библиогр.: л. 195-237
985755
  Болотцева Т.П. Ономасиологический аспект глагольного словосложения в немецком языке (На материале сложных каузальных глаголов модели "прилагательное+глагол") : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Болотцева Т. П.; Киевск. гос. ин-т пед. иностр. яз. – К., 1986. – 23л.
985756
  Медведева Ольга Антоновна Ономасиологический аспект моделирования семантики глагольно-именных словосочетаний в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Медведева Ольга Антоновна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 22л.
985757
  Устименко И.А. Ономасиологический аспект семантической конденсации в русском словообразовании // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 127-134. – (Філологія)
985758
  Шахова Е.М. Ономасиологическое наполнение языкового смысла "пространство" в современном русском языке // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 197-199
985759
  Даниленко В.П. Ономасиологическое направление в грамматике / В.П. Даниленко. – Иркутск, 1990. – 347с.
985760
   Ономасиология. – М, 1976. – 68с.
985761
  Білинський М.Е. Ономасіологічна динаміка у синоніміці дієслів та віддієслівних похідних англійської мови // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 19-30
985762
  Свецинська К.О. Ономасіологічна структура колоративної композити (на матеріалі англійської і української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 171-176. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
985763
  Харчіладзе Д.В. Ономасіологічна структура композитів-VN в італійській мові / Харчіладзе Д.В. ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 63, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 51-63. – ISBN 966-594-069-4
985764
  Мовчан Д.В. Ономасіологічна структура словотвірних антонімів-іменників сучасної німецької мови // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 69-74. – ISSN 2077-804X
985765
  Гринюк О. Ономасіологічний аспект словотвору сучасної німецької мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 12-16. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
985766
  Фокін С. Ономасіологічні словники як знаряддя перекладача: прірва між теорією і практикою // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 321-327. – ISBN 978-617-646-477-8


  Безумовно, сьогодні під словником розуміють переважно книгу або комп"ютерну програму, за допомогою якої можна знайти тлумачення слова або його переклад. При цьому для багатьох стане буквально журденівським відкриттям той факт, що такі словники, а саме, ...
985767
  Вербицька О.А. Ономасіологічні функції синестичної метафори в українській мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.02 / Вербицька О.А.; Харк. держ. ун-т. – Харків, 1993. – 24л.
985768
  Скорофатова А.О. Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в українських східнослобожанських говірках : монографія / А.О. Скорофатова. – Луганськ : Елтон-2, 2009. – 369с. – ISBN 978-617-563-002-0
985769
  Білоусенко П. Ономаст Василь Німчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (44). – С. 3-15. – ISSN 0320-3077


  Описано внесок видатного українського мовознавця В. В. Німчука в розбудову української ономастики. Охарактеризовано його участь у роботі Української ономастичної комісії, проаналізовано теоретичні праці мовознавця, які визначили засади збирання та ...
985770
   Ономастика. – М, 1966. – 164с.
985771
   Ономастика. – М, 1969. – 262с.
985772
  Малинская Б.А. Ономастика : Указ. лит., изд. в СССР с 1963 по 1970 г. / Б.А. Малинская. – Москва, 1976. – 205с.
985773
  Малинская Б.А. Ономастика : Указ. лит., изд. в СССР... 1971-1975 / сост. Б.А. Малинская, М.Ц. Шабат ; АН СССР, ИНИОН. – Москва, 1978. – 301 с.
985774
  Казакевич Г. Ономастика // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 399-407. – ISBN 978-966-06-0538-1
985775
  Лукінова Т.Б. Ономастика в "етимологічному словнику української мови" // Geological quarterly / Polish geological institute, Nat. research in-t. – Warszawa, 2014. – Vol. 58 (1). – С. 141-158. – ISSN 1641-7291
985776
  Лукінова Т.Б. Ономастика в "Етимологічному словнику української мови" // Студії з ономастики та етимології. 2011-2012 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2012. – С. 141-158. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-73-6
985777
  Горбаневский М.В. Ономастика в художественной литературе: Филологические этюды / М.В. Горбаневский. – М., 1988. – 88с.
985778
  Колоколова Л.И. Ономастика в художественной речи А.П.Чехова : Дис... канд. филолог.наук: / Колоколова Л.И.; КГУ. – Киев, 1970. – 278л. – Бібліогр.:л.1-
985779
  Колоколова Л.И. Ономастика в художественной речи А.П.Чехова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Колоколова Л.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 23 с.
985780
  Воробьева И.А. Ономастика в школе / И.А. Воробьева. – Барнаул, 1987. – 110,1с.
985781
   Ономастика Востока. – М, 1980. – 288с.
985782
   Ономастика и грамматика. – М, 1981. – 278с.
985783
   Ономастика и норма. – Москва, 1976. – 255 с.
985784
   Ономастика Кавказа. – М, 1980. – 184с.
985785
  Таич Р.У. Ономастика М.Е.Салтыкова-Щедрина. (На материале "Господ Головлевых", "Истории одного города" и "Сказок") : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Таич Р.У.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 24л.
985786
  Торчинський М.М. Ономастика на кафедрі мови Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 51-53. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
985787
   Ономастика Поволжья. – Горький, 1971. – 374с.
985788
   Ономастика Поволжья. – Уфа
3. – 1973. – 374с.
985789
   Ономастика Поволжья. – Саранск, 1986. – 148с.
985790
   Ономастика Поволжья. Материалы I Поволжской конференции по аномастике / Ономастика Поволжья; Ин-т языкознания АН СССР ; Ин-т этнографии им. Н.И. Миклухо-Маклая АН СССР ; Ульян. гос. пед. ин-т им. И.Н. Ульянова ; Отв. ред. В.Ф. Барашков, В.А. Никонов. – Ульяновск, 1969. – 280 с.
985791
  Зинин С.И. Ономастика республик Средней Азии и Казахстана / С.И. Зинин. – Ташкент, 1974. – 36с.
985792
   Ономастика Средней Азии. – М
2. – 1978. – 224с.
985793
   Ономастика Средней Азии. – Москва
2. – 1980. – 309 с.
985794
   Ономастика та етимологія : збірник наук. праць на честь 65-річчя Ірини Михайлівни Желєзняк. – Київ : Інститут української мови, 1997. – 257, [2]с. : портр. – Ст. укр., рос. та нім. – Бібліогр.: с. 6-12 та в кінці ст. – ISBN 966-02-0225-3
985795
   Ономастика України. – Київ, 1992. – 275с.
985796
   Ономастика України та етногенез східних слов"ян / Т.М. Богоєдова, І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Р.М. Козлова, О.С. та ін. Стрижак; [Богоєдова Т.М. та ін. ; відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Інститут української мови, 1998. – 227 с. – Авт. зазнач. в передмові. – Бібліогр.: с. 166-184, в кінці розд. та в підрядк. прим,. – ISBN 5-7763-4570-7
985797
   Ономастика. Типология. Стратиграфия. – М, 1988. – 234с.
985798
  Веселовский С.Б. Ономастикон / С.Б. Веселовский. – Москва, 1974. – 382с.
985799
  Тимирова Л.Ф. Ономастикон Актанышского ареала : автореф. ... дисс. канд. филол. наук : 10.02.02 / Тимирова Лилия Фнуновна ; ФГАОУ ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный ун-т". – Казань, 2012. – 26 с. – Библиогр.: 11 назв.
985800
  Михайлова О.Г. Ономастикон античної міфології як особливий клас ейдонімів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 69-74


  У статті зроблено спробу ідентифікувати античні міфоніми згідно з оригінальною денотатно-номінативною класифікацією власних назв А.О. Білецького, проаналізовані етимолого-дериваційні і функціональні особливості цього класу ономастичних одиниць. В ...
985801
  Пономарів О. Ономастикон давньогрецького епосу в українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 441-446


  У статті йдеться про традицію засвоєння грецьких імен в укр. мові, започатковану ще в ХІХ ст. Пильну увагу приділено особливостям "одомашнення" грецьких імен у перекладах С. Руданського. В статье рассмотрены традиции освоения греческих имен в укр. ...
985802
  Бережна М.В. Ономастикон романів Дж.К. Ролінг циклу "Гаррі Поттер" в українському та російському перекладах : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Бережна М.В. ; Запорізький національний ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 308л. + Додатки : л.230-308. – Бібліогр. : л.201-229
985803
  Бережна М.В. Ономастикон романів Дж.К.Ролінг циклу "Гаррі Поттер" в українському та російському перекладах : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец.10.02.16 - Перекладознавство / Бережна Маргарита Василівна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
985804
  Нечипоренко М.Ю. Ономастикон роману "Рекреації" Ю. Андруховича та спроби його відтворення у перекладах англійською і польською мовами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С 272-289
985805
   Ономастическое и диалектическое словообразование Алтая. – Барнаул, 1985. – 169 с.
985806
  Садовая А.Ю. Ономастическое пространство произведений Аркадия Сурова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 63-69
985807
  Гогуленко О. Ономастична картина світу в "Казці про правду і кривду" Панаса Мирного // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С. 122127. – ISBN 966-7773-70-1
985808
  Павликівська Н.М. Ономастична робота на кафедрі української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського // Повідомлення Української ономастичної комісії : наукове видання / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства ; Ін-т укр. мови НАН України ; редкол.: В.В. Німчук, О.П. Карпенко, В.В. Лучик [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (18). – С. 5-6. – (Серія "Бібліотека української ономастики"). – ISBN 978-617-7117-95-6
985809
  Купчинська З.О. Ономастична робота на кафедрі української мови Львівського національного університету ім. І. Франка // Повідомлення Української ономастичної комісії : наукове видання / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства ; Ін-т укр. мови НАН України ; В.В. Німчук, О.П. Карпенко, В.В. Лучик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 11-17. – (Нова серія). – ISBN 978-627-7817-54-3
985810
  Литвин Л.В. Ономастична система художньої прози (на матеріалі французських романів 19-20 століть) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.05 / Людмила Василівна Литвин; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 10 назв
985811
  Литвин Л.В. Ономастична система художньої прози (на матеріалі французьких романів 19-20 століть) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Литвин Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 242л. + Додатки: л. 221-242. – Бібліогр.: л. 199-220
985812
  Карпенко О.П. Ономастична спадщина в діахронії: на матеріалі ойконімів Київської області // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 65-75. – ISSN 1682-3540
985813
  Вегеш А. Ономастична територія Сергія Жадана // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 74-78. – (Філологія ; Вип. 16)
985814
  Казимирова І.А. Ономастична термінологія української мови в аспекті проблеми гармонізації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 186-193
985815
  Федурко М. Ономастичний компонент у мовній освіті майбутніх учителів початкової школи / М. Федурко, В. Котович // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 14-18. – ISSN 2308-4634
985816
  Цілина М. Ономастичний простір поезії Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 286-293. – ISSN 2520-6346


  "Розглянуто мовну специфіку власних назв збірки "Фронтові поезії" Олеся Гончара. З"ясовано функціонально-стильове призначення й етимологію пропріативів, установлено основні семантичні процеси, у які вступають оніми". The article deals with the ...
985817
  Дзинглюк О. Ономастичний простір роману Павла Загребельного "Первоміст" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 12. – С.134-143. – ISBN 966-7773-70-1
985818
  Литвин Л.В. Ономастичний простір художнього тексту і типи власних імен // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 124-128. – ISBN 966-581-295-5
985819
  Олійник Л.М. Ономастичний простір японських манга (на матеріалі антропонімів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 266-278


  У статті розглядаються питання, пов"язані зі специфікою мови надзвичайно популярного в Японії літературного жанру розважального характеру-манга, зокрема, словотвірні та семантичні особливості, а також головні художньо-стилістичні функції власних імен у ...
985820
  Мирчева Албена Ономастичните проучвания на Стефан Младенов – приноси и развитие // Съпоставително езикознание / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София, 2017. – Т. 42, № 1. – С. 84-91. – ISSN 0204-8701
985821
  Карпенко О.П. Ономастичні дослідження в Інституті української мови НАН України (2007-2011) // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 14-16. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
985822
  Вербич С.О. Ономастичні дослідження в Інституті української мови НАН України: зародження, сучасний стан і перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 66-76. – ISSN 1682-3540
985823
  Підвойний В. Ономастичні дослідження в турецькому мовознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні ономастичні дослідження в турецькому мовознавстві, аналізуються підходи до визначення ономастичних розрядів, їх структури, семантики сфер функціонування на сучасному етапі розвитку турецької ономастики. Рассматриваются основные ...
985824
  Гринчишин Д. Ономастичні дослідження проф. Юліана Редька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 176-181. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 2)
985825
  Бучко Д.Г. Ономастичні дослідження тернопільських учених // Повідомлення Української ономастичної комісії : наукове видання / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства ; Ін-т укр. мови НАН України ; В.В. Німчук, О.П. Карпенко, В.В. Лучик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (17). – С. 5-10. – (Нова серія). – ISBN 978-627-7817-54-3
985826
  Помозова О. Ономастичні псевдореалії як об"єкт перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 403-407. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
985827
  Михайлова О.Г. Ономастичні реакції на античні міфотеоніми-стимули: лінгвокультурологічний аналіз // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 205-209. – Бібліогр.: Літ.: с. 209; 10 п.


  У статті розглядаються різні види ономастичних реакцій на міфотеоніми-символи та особливості їх функціонування як прецедентних імен. Thes articleanalyses different types of onomastic reactions to mythotheonyms-stimuli and also treats specific ...
985828
  Ільченко І.І. Ономастичні студії В.А. Чабаненка: дослідник надвеликолузької топонімії // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 236-240. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
985829
  Петріца Н. Ономастичні студії Й. Добровського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 59-61. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
985830
  Торчинський М.М. Ономастичні студії на кафедрі української філології Хмельницького національного університету // Повідомлення Української ономастичної комісії : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 1 (16). – С. 54-62. – (Нова серія ; вип. 1 (16)). – ISBN 978-966-02-6594-3
985831
  Сугоняк В. Ономастичні студії у виданнях Підкарпатського общества наук // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 67-71


  Аналізується зміст і з"ясовується значення публ. ономастичної проблематики у виданнях Підкарпатського общества наук (1941-1944).
985832
  Сталтмане В.Э. Ономатическая лексикография. / В.Э. Сталтмане. – М., 1989. – 112с.
985833
  Охріменко В.О. Ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови: структурно-семантичний та функціональний аспекти : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Охріменко Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2017. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 179-211
985834
  Охріменко В.О. Ономатопеїчна лексика сучасної корейської мови: структурно-семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.13 / Охріменко Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
985835
  Кобелянська О.І. Ономатопеїчна система сучасної японської мови : монографія / О.І. Кобелянська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 273, [3] с. : табл. – Видання здійснюється за фінанс. сприяння Міцубіші Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 188-210. – ISBN 978-617-7349-57-9
985836
  Літевчук П.В. Ономатопея у латинській, французькій та українській мовах (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 415-419


  Статтю присвячено зіставному аналізу звуконаслідувальної лексики латинської, французької та української мов. Запропоновано класифікацію ономатопеїчної лексики трьох мов на основі критерію джерела виникнення звуку. Вирізнено спільне та відмінне у ...
985837
  Калініна-Шамрай Ономатопея як засіб вираження експресивності у сучасних французьких коміксах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 300-305


  У статті досліджуються звуконаслідування у сучасних французьких коміксах. Зокрема, увагу зосереджено на класифікації існуючих ономатопей за походженням звуку та виявленню нових звуконаслідувань. Результати аналізу цієї невід’ємної складової ...
985838
  Мельник І. Ономатопи в системі поетичної фонетики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 23-27. – ISBN 966-8188-08-X
985839
  Мельник І. Ономатопи в системі поетичної фонетики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 23-27. – Бібліогр.: Літ.: С. 26-27; 12 назв. – ISBN 966-8188-07-1
985840
  Гаврилюк І. Ономатопоетична лексика в контексті теорій походження мов // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 97-99. – ISBN 978-966-600-646-5
985841
  Нікітіна Ф.О. Ономатопоетичний аспект індоєвропейського словотвору // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 317-319
985842
   Оноприенко Валентин Иванович (к 70-летию со дня рождения) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 94-95. – ISSN 0374-3896


  Известному ученому в области науковедения, истории, методологии и социологии наук
985843
  Ванченко П.З. Оноприй Кудь. / П.З. Ванченко. – Москва, 1971. – 254с.
985844
  Ванченко П.З. Онопрій Кудь / П.З. Ванченко. – Киев, 1968. – 207с.
985845
  Безорудько В.Г. Онопрій Мінімум : гуморески / Віктор Безорудько. – Київ : Молодь, 1957. – 100 с.
985846
  Правденко С. Оноре-Артинов Михайло Михайлович : [спогади] / Сергій Правденко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 215. – ISBN 978-966-2726-03-9
985847
  Пузиков А.И. Оноре Бальзак : крит.-биогр. очерк / А. Пузиков. – Москва, 1950. – 64 с.
985848
  Муравьева Н.И. Оноре Бальзак / Н.И. Муравьева. – М., 1952. – 160с.
985849
  Пузиков А.И. Оноре Бальзак / А.И. Пузиков. – 2-е изд. – М, 1955. – 104с.
985850
  Муравьева Н.И. Оноре Бальзак : очерк творчества / Н.И. Муравьева. – 2-е изд. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 203 с.
985851
  Гордон Я. Оноре Бальзак / Я. Гордон. – Душанбе, 1962. – 44с.
985852
   Оноре Бальзак / Паевская, В, , В.Т. Данченко. – Москва, 1965. – 428с.
985853
  Наливайко Д.С. Оноре Бальзак : життя і творчість / Д.С. Наливайко. – Київ : Дніпро, 1985. – 198 с. – (Класики зарубіжної літератури)
985854
  Ионкис Г.Э. Оноре Бальзак : кн. для учащ.ст. кл. ср. шк. / Г.Э. Ионкис. – Москва : Просвещение, 1988. – 172 с. – (Биография писателя)
985855
  Гербстман А.О. Оноре де Бальзак / А.О. Гербстман. – Ленинград, 1972. – 119 с.
985856
  Ісаєва О. Оноре де Бальзак // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (437), січень 2018. – С. 5-10
985857
  Матвіїшин В.Г. Оноре де Бальзак і Україна : (До 210 річчя від дня народження Оноре де Бальзака) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 2. – С. 2-6.
985858
  Верба А. Оноре де Бальзак на Україні // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 242-244
985859
  Шпак В. Оноре де Бальзак: "Я прагну до України, як до оазису в пустелі" // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 18 травня (№ 92). – С. 6
985860
   Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 220-річчю з дня народження письменника (Бердичів, 15-16 трав. 2019 р.) / Упр. освіти і науки Житомир. облдержадмін. ; Комунал. заклад "Бердичів. пед. коледж" Житомир. облради ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" [та ін. ; редкол.: Г.Л. Токмань (голова) та ін.]. – Київ : Людмила, 2019. – 490, [2] с. : табл. – Текст змісту парал. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7828-00-5
985861
  Гіляров С.О. Оноре Дом"є = Honore Daumier / С.О. Гіляров; ред.: М. Агуф. – Київ : Мистецтво, 1937. – 94 с.
985862
  Замятина А.Н. Оноре Домье / А.Н. Замятина. – М, 1954. – 52с.
985863
  Домье О. Оноре Домье : (альбом репродукций) / О. Домье; Авт.-сост.: А. Барская; ред.: М. Бойко. – Москва : Государственное издательство изобразительного искусства, 1958. – 62, [2] с.
985864
  Эсколье Р. Оноре Домье / Р. Эсколье. – Москва : Искусство, 1978. – 160 с.
985865
  Калитина Н.Н. Оноре Домье 1808-1879 = Живопись, скульптура, графика : монографии / Н.Н. Калитина. – Москва : Искусство, 1955. – 259 с.
985866
  Волиняк П. Онтаріо - край краси, приємностей і можливостей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 186/187, липень-серпень : липень/серпень. – С. 25-28
985867
  Волиняк П. Онтаріо - край краси, приємностей і можливостей // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 188, вересень : вересень. – С. 20-26
985868
   Онтичне // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 841. – ISBN 966-316-069-1
985869
  Ляхвацька О.М. Онтичні інтерпретації відповідальності у Романа Інгардена // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 226-236. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
985870
  Мясоед П.А. Онто- и культурогенез форм запоминания: репликация экспериментов А.Н. Леонтьева // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 106-117. – ISSN 0042-8841
985871
  Трофімова Л.В. Онто-гносеологічні засади актуалізації волі у правовій реальності / Л.В. Трофімова, С.В. Савчук // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 182-186. – ISSN 1818-992Х
985872
  Коломієць Т.В. Онтогенез Billbergia rosea Beer в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Визначено морфологічні особливості Billbergia rosea Beer в окремих фазах онтогенезу. Встановлено терміни настання та тривалість цих фаз. The morphological peculiarities of the Billbergia rosea Beer in different outhogenesis phases have been ...
985873
  Беме Ирина Рюриковна Онтогенез акустических сигналов некоторых групп воробьиных птиц : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Беме Ирина Рюриковна; МГУ. – М., 1983. – 22л.
985874
  Кожухова Н.Е. Онтогенез вербальных ассоциативных структур глаголов движения. : Автореф... Канд.филл.наук: 10.02.19 / Кожухова Н.Е.; БГУ им.В.И.Ленина. – Минск, 1991. – 20л.
985875
   Онтогенез вирусов. – М, 1956. – 278с.
985876
   Онтогенез вирусов : Сборник статей. – Москва, 1956. – 278с.
985877
   Онтогенез высших растений. – Ереван, 1970. – 360с.
985878
  Батыгин Н.Ф. Онтогенез высших растений / Батыгин Н.Ф. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 99, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 92-97
985879
  Павлишин В.І. Онтогенез граткоподібних агрегатів гетиту Криворізького басейну (Україна) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 3-7 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-2396
985880
  Меньшова В.О. Онтогенез деяких сортів Echinacea purpurea (L.) Moench // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Наведено результати дослідження особливостей онтогенезу початкових фаз розвитку трьох сортів Echinacea purpurea (L.) Moench в умовах колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
985881
  Малинська Н. Онтогенез дум в історико-літературному дискурсі І.Я. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 195-198. – ISBN 966-594-298-0
985882
  Турбан В. Онтогенез етичного становлення особистості // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук Укаїни ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13). – С. 146-155. – ISSN 2310-1598
985883
   Онтогенез и возрастной состав популяций цветковых растений. – Москва : Наука, 1967. – 156с.
985884
  Заугольнова Л.Б. Онтогенез и возрастные спектры полпуляций ясеня обыкновенного в фитоценозах лесной и лесостепной зоны : Автореф... канд. биол.наук: / Заугольнова Л.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1968. – 22л.
985885
  Кривошеина Н.П. Онтогенез и эволюция двукрылых насекомых / Н.П. Кривошеина. – Москва, 1969. – 294с.
985886
  Литвиненко О.О. Онтогенез і дизонтогенез особистісного становлення підлітків : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 053 ; 19.00.01 / Литвиненко Олена Олександрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 35 назв
985887
  Максимова Е.В. Онтогенез коры больших полушарий / Е.В. Максимова. – Москва : Наука, 1990. – 184с.
985888
  Власов Ю.А. Онтогенез кровообращения человека / Ю.А. Власов. – Новосибирск, 1985. – 255с.
985889
  Раевский В.В. Онтогенез медиаторных систем мозга / В.В. Раевский. – Москва : Наука, 1991. – 144с.
985890
   Онтогенез микрооргнизмов. – М, 1979. – 314с.
985891
   Онтогенез микрооргнизмов. – М, 1979. – 314с.
985892
   Онтогенез млекопитающих в невесомости. – Москва : Наука, 1988. – 180с.
985893
  Лизогуб В.С. Онтогенез психофізологічних функцій людини : Автореф. дис... д-ра біологічних наук: 03.00.13. / КНУТШ; Лизогуб В.С. – Київ, 2001. – 29 с. – Бібліогр.:44 назв.
985894
  Лизогуб Володимир Сергійович Онтогенез психофізологічних функцій людини : Дис....д-ра біол. наук.: 03.00.13 / Лизогуб Володимир Сергійович; Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – 317л. – Бібліогр.: л. 265-317
985895
  Николаевнко Г.И. Онтогенез системных связей в лексике (психолингвистическое исследование вербальных ассоциаций) : Автореф... канд .филол.наук: 10.02.19 / Николаевнко Г. И.; БГУ. – Минск, 1979. – л.
985896
   Онтогенез системы свертывания крови. – Ленинград, 1968. – 188 с.
985897
  Калинина Е.И. Онтогенез спинного мозга эмбрионов кролика в различные периоды развития двигательной функции : Автореф... кандид. биологич.наук: / Калинина К.И.; Академия наук СССР. Институт физиологии имени И.П.Павлова. – Ленинград, 1952. – 16 с.
985898
  Сидоренко О. Онтогенез та біоекологічні особливості культивування Rauwolfia L. в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-42. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання інтродукції тропічних рослин в умовах захищеного грунту помірної зони. Висвітлено використання колекції лікарських рослин. The problems of introduction of tropical plants in greenhouse of moderate zone have been considered. The use ...
985899
   Онтогенез травянистых поликарпических растений. – Свердловск, 1976. – 132с.
985900
   Онтогенез травянистых поликарпических растений. – Свердловск, 1977. – 154с.
985901
   Онтогенез травянистых поликарпических растений. – Свердловск, 1979. – 154с.
985902
   Онтогенез травянистых поликарпических растений. – Свердловск, 1986. – 154с.
985903
  Писковацкова Нина Прокопьевна Онтогенез, возрастной состав цнопопуляций и нектаропродуктивность колокольчика сборного (Campanula glomerata L.) и лядвенца рогатого(Lotus corniculatus L.) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Писковацкова Нина Прокопьевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1976. – 23л.
985904
   Онтогенез, эволюция, биосфера. – Москва : Наука, 1989. – 285с.
985905
  Рундквист Д.В. Онтогенезс и филогенез грейзеновых месторождений. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 130 / Рундквист Д.В.; ВНИИ геол.. – Л., 1968. – 47л. – Бібліогр.:с.45-47
985906
   Онтогенетика высших растений. – Кишинев, 1989. – 354с.
985907
   Онтогенетика высших растений. – Кишинев, 1992. – 140с.
985908
  Балаур Н.С. Онтогенетическая адаптация энергообмена растений / Н.С. Балаур, М.И. Копыт. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 144с.
985909
   Онтогенетические и генетико-эволюционные аспекты нейроэндокринной регуляции стресса. – Новосибрск : Наука, 1990. – 230с. – Библиогр.: с.189-225
985910
  Кириченко И.В. Онтогенетические и функциональные изменения некоторых сторон белкового и минерального обмена у телят и коров симментальской породы : Автореф... канд. биол.наук: / Кириченко И.В.; М-во сел. хоз-ва УССР. Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1963. – 18л.
985911
   Онтогенетические методы изучения мнералов. – Москва : Наука, 1970. – 224с.
985912
  Савлучинская Л.Г. Онтогенетические особенности биосинтеза коэнзима ацилирования из производных пантотената в организме белых крыс : Автореф... канд. биол.наук: / Савлучинская Л. Г.; ОГУ. – Одесса, 1969. – 27л.
985913
  Коновалов В.С. Онтогенетические особенности меланогенеза у кур различных пород и их гибридов : Дис... канд. биолог.наук: / Коновалов В.С.; Мин. с/х СССР. Пушкинская научно-исслед. лаборатория... – Ленинград, 1968. – 152л. – Бібліогр.:л.132-152
985914
  Коновалов В.С. Онтогенетические особенности меланогенеза у кур различных пород и их гибридов : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Коновалов В.С.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1969. – 27с.
985915
  Дьяченко Л.Ф. Онтогенетические особенности окисления пирувата митохондриями при витаминной и сусбстратно-гормональной индукции : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Дьяченко Л.Ф.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1968. – 24с.
985916
  Диброва Л.С. Онтогенетические особенности физиолого-биохимических процессов кормовых бобов и гороха, пораженных ржавчинными грибами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 101 / Диброва Л.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 27 с.
985917
  Карпов Л.М. Онтогенетические особеннсоти обмена и распределения тиамина и его форсорных эфиров в тканях белых крыс : Автореф... канд. биол.наук: / Карпов Л. М.; ОГУ. – Одесса, 1971. – 32л.
985918
  Мокроносов А.Т. Онтогенетический аспект фотосинтеза. / А.Т. Мокроносов. – Москва : Наука, 1981. – 196с.
985919
  Агранович Б.Л. Онтогенетическое проектирование учебного курса / Б.Л. Агранович, Ю.В. Карякин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 21-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  В предлагаемой статье излагается сущность онтогенетического метода, проводится сопоставление его методологической компоненты с традиционно культивируемым (педагогическим) подходом и дается интерпретации его влияния на институт образования при условии ...
985920
   Онтогенетическое развитие животных. – Тбилиси : Мецниереба, 1965. – 110с.
985921
   Онтогенетическое развитие животных. – Тбилиси, 1968. – 103с.
985922
  Діденко І. Онтогенетична структура популяцій Allium ursinum L. в природних фітоценозах та в умовах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАНУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 118-119. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Досліджено еколого-ценотичні особливості, вікову структуру та стан популяцій Allium ursinum L. в природних фітоценозах та в умовах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАНУ. Охарактеризовано основні вікові стани даного виду. The ecological ...
985923
   Онтогенетичні закономірності кристалізації мірабіліт-тенардитових агрегатів з ропи калійних родовищ Передкарпаття / В.І. Павлишин, В.О. Дяків, Х.М. Цар, І.І. Кицмур // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 17-25. – ISSN 0204-3548
985924
  Прокопанич О. Онтогенетичні моделі професійного розвитку особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-93. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні онтогенетичні моделі професійного розвитку особистості. Зроблено порівняльний аналіз етапів професіоналізації в західній і вітчизняній психології. Виділено основні аспекти онтогенетичних моделей професійного розвитку ...
985925
  Стародуб В.І. Онтогенетично-популяційна структура адвентивних видів рослин / В.І. Стародуб, Є.Д. Ткач // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 144-148 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-4893
985926
  Ломакина Г.А. Онтогенз, численность и возрастные спектры популяций осоки толстостолбиковой. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Ломакина Г.А.; МП РСФСР. – М, 1974. – 16л.
985927
   Онтогенические методы оценки природного кварцевого сырья (пъезооптического и жильного кварца) при геолоческой съемке масштаба 1:50000. – Санкт-Петербург, 1992. – 74с.
985928
  Павлишин В.И. Онтогенический метод в минералогии / В.И. Павлишин, В.И. Юшкин, В.А. Попов. – Киев : Наукова думка, 1988. – 117с.
985929
  Осинский А.В. Онтогения друз горного хрусталя. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: 127 / Осинский А.В.; Всесоюзн.науч-исслед.ин-т. – Л, 1970. – 26л.
985930
  Носырев И.В. Онтогения и типоморфизм акцессорных минералов изверженых пород // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 64-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 14). – ISSN 0203-7319
985931
  Гирувал М.Т. Онтогения магнетита в прожилковых рудах Соколовского железорудного месторождения. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.127 / Гирувал М.Т.; Ленингр.горный ин-т. – Л, 1970. – 19л.
985932
  Григорьев Д.П. Онтогения минералов : Индивиды / Д.П. Григорьев, А.Г. Жабин. – Москва : Наука, 1975. – 339с.
985933
  Жабин А.Г. Онтогения минералов / А.Г. Жабин. – Москва, 1979. – 275 с.
985934
   Онтогения минералов в практике геологических работ. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1984. – 133с.
985935
  Григорьев Д.П. Онтогения минералов. / Д.П. Григорьев. – Львов, 1961. – 284с.
985936
  Дяків В. Онтогенічна модель формування термокарстових печер та їхнього агрегатного облямування в мірабіліт-тенардитових відкладах із вторинних розсолів калійних родовищ Передкарпаття / В. Дяків, І. Кицмур, О. Матковський // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 166-183 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2078-6220
985937
  Зузун Ф.В. Онтогенія ювелітового каміння із зернистою та глобулярною будовою : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 18-22 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Вивчені ювелітові біоліти засвідчують, що при їх утворенні важливу роль відіграють седиментаційні процеси. Зміна фізико-хімічних умов може призвести до кристалізації на поверхні седиментаційних утворень сфероідолітових шарів, завершуючи будову каменів. ...
985938
  Коваль К.П. Онтогносеологічна проблематика права як структурна складова філософії права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 114-117
985939
  Маряеляк О.В. Онтодлогічний вимір сучасного об"єктивного виборчого права: концептуальні підходи // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 146-155. – ISBN 978-617-7069-57-6
985940
  Дем"яненко О. Онтологеми в поетичних творах Ліни Костенко // Взаємозв"язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадміністрації [та ін.] ; [редкол.: В.А. Личковах та ін.]. – Чернігів : ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського, 2013. – С. 111-116. – ISBN 978-966-365-781-4
985941
  Гирин Ю.Н. Онтологизация знака в культуре авангарда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 54-60. – ISSN 0042-8744
985942
  Карпов А.О. Онтологизация, "онтологизация" и образование // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 31-42. – ISSN 0042-8744
985943
  Митрофанов А.Г. Онтологическая вакуум-субстанциональная картина мироздания. / А.Г. Митрофанов. – Петрозаводск, 1991. – 84с.
985944
  Дынин Б.С. Онтологическая диалогичность мира : признание трансцендентного // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 105-114. – ISSN 0042-8744
985945
  Барабанщиков В.А. Онтологическая парадигма исследований восприятия // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 5. – С.81-95. – ISSN 0205-9592
985946
  Гутнер Г.Б. Онтологические допущения и математическое описание реальности // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 69-90. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
985947
  Пугачов А.В. Онтологические и аксиологические аспекты взаимодействия социальных институтов образования и права // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 30-35. – ISSN 1811-0916
985948
  Турченко В.Н. Онтологические и гносеологические проблемы качества высшего образования: методологические особенности / В.Н. Турченко, Р.Н. Шматков // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 15-24. – ISSN 1811-0916
985949
  Ильин В.В. Онтологические и гносеологические функции категорий качества и количества. (Материал по теме курса марксистско-ленинской философии для филос. фак. и отд-ний) / В.В. Ильин. – Москва, 1972. – 96с.
985950
  Сторожук А.Ю. Онтологические и эпистемологические особенности построения физической картины мира на современном этапе // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 4 (67). – С. 40-47. – ISSN 1560-7488
985951
  Норенков И.П. Онтологические методы синтеза электронных учебных пособий // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 39-44. – ISSN 1818-4243


  Представлены методы формирования адаптивных электронных учебных пособий на основе онтологического подхода - метод навигации по семантической сети понятий предметной области и метод оптимизации траектории обучения The paper is devoted to the methods of ...
985952
  Шелекета В.О. Онтологические основания духовно-нравственного в психоаналитическом дискурсе ( в контексте теории К. Юнга ) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.79-86. – ISSN 0235-1188
985953
  Тарароев Я.В. Онтологические основания физического знания и современная экономическая теория / Я.В. Тарароев, Н.А. Иваненко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 47-56. – ISSN 0042-8744
985954
  Зеленецкий В.С. Онтологические основы доследственного уголовного процесса // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 140-165
985955
  Полозова И.В. Онтологические основы метафоры // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 4. – С. 51-63
985956
  Кудряшев А.Ф. Онтологические особенности философии Фихте и философии Шеллинга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  В статье обсуждается отношение Фихте и Шеллинга к трансцендентной реальности. Выявляются различия между ними в подходах к ее осмыслению. Проводится сопоставление онтологических представлений обоих мыслителей с современными философскими концепциями. У ...
985957
  Князев Н.А. Онтологические проблемы глобализации в аспекте "инставрации" философии и образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 49-57. – ISSN 1811-0916
985958
  Пастухова Э.Р. Онтологические схемы упанишад и адвайта-веданты в аспекте субъект-объектной парадигмы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.26-36. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
985959
  Горин А.А. Онтологический аргумент как возможность теологической коммуникации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 54-59. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
985960
  Иргизцева Ю.К. Онтологический аспект герменевтики : от Хайдеггера к Гадамеру // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып.4 (№ 51/52). – С. 371-376. – ISSN 1606-951Х
985961
  Ежов В.С. Онтологический подход в формировании духовных ценностей ноосферной цивилизации / В.С. Ежов, И.В. Балабан // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 59-67. – ISSN 1811-0916
985962
  Суходуб Т.Д. Онтологический смысл поэзии: Максимилиан Волошин // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 74-110. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
985963
  Трубицын Д.В. Онтологический статус культуры и ее роль в процессе моднрнизации // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 36-52. – ISSN 0235-1188
985964
  Целищев В.В. Онтологический статус семантической информации: поверхностная и глубинная информация // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 3-28. – ISSN 1560-7488
985965
  Сафронов А.В. Онтологический статус сознания: преодоление антитезы аналитической философии и феноменологии // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 60-76. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
985966
  Кузьменко В.В. Онтологический статус феноменов права гражданского общества и государства в "Философии права" Г.В.Ф. Гегеля // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 12-23. – ISSN 2078-3566
985967
  Моисеев В.И. Онтологический топос власти // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 85-98. – ISSN 2077-8309
985968
  Абдуллин А. Онтологическое мышление / А. Абдуллин; Мин-во образования РФ. Башкирский госуд. ун-тет. – Уфа : БашГУ, 2002. – 482с. – ISBN 5-7477-0671-3
985969
  Фатенков А.Н. Онтологическое обоснование монизма в свете идеи подвижной иерархии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С. 87-102. – ISSN 0235-1188
985970
  Кудряшев А.Ф. Онтологическое разнообразие на VII российском философском конгрессе // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 76-78
985971
  Красиков В.И. Онтология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 43-51. – ISSN 0042-8744
985972
  Атаманчук-Ангел Онтология "человека культурного" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 47-54


  Анализируется культуротворчество в континууме результатов. Аналізується культуротворчість в контініумі результатів. Analyzes the cultural creativity in the continuum results.
985973
  Лобода Ю.А. Онтология Анаксимандра в контексте экзистенциально-герменевтической аналитики М. Хайдеггера (критический анализ) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політич. досліджень та ін. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (96), квітень. – С. 79-83. – ISSN 2077-1800
985974
  Коваль О.А. Онтология Аристотеля в зеркале лейбницевской монадологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 107-117. – ISSN 0042-8744
985975
  Добровольская Е.В. Онтология Бертрана Рассела // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 60-70. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
985976
  Филиппова И.Н. Онтология вербальной избыточности: коммуникативная сущность и перевод (стратегии, трансформации, интерпретации) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 42-47. – ISSN 1562-1391
985977
  Полехина М.М. Онтология жизни и смерти в произведениях М. Цветаевой начала 1920-х годов о судьбе поэта // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 290-296
985978
  Леонтьева В.Н. Онтология культури: экзистенциально-антропологические основания культуротворчества // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 162-175. – ISSN 2076-1554
985979
  Порус В.Н. Онтология культуры С.Н. Франка // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.8-28. – ISSN 0235-1188
985980
  Атаманчук-Ангел Онтология культуры. "Живая культура" // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 127-129
985981
  Петров Валерий Валентинович Онтология Максима Исповедника: трансформация античной парадигмы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
985982
  Болдырев И. Онтология ортодоксальной экономической науки: проблемы построения и интерпретации // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 100-111. – Бібліогр.: с. 101-103, 106-108. – ISSN 0042-8736
985983
  Еровенко В.А. Онтология понимания элементарной математики и формирование интеллекта // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 9. – С. 46-52. – ISSN 0869-561Х
985984
  Покровский А.Н. Онтология природы и онтология социокультурной реальности как проявление специфики человеческого бытия и проблема философской антропологии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 74-81. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
985985
  Лаврова О.В. Онтология психического // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 3. – С.3-11. – ISSN 0042-8841
985986
  Макуренкова С. Онтология слова: апология поэта. Обретение Атлантиды / С. Макуренкова; РАН; Институт мировой литературы им. А.М. Горького; Отв. Ред. Марков А.В. – Москва : Логос-Гнозис, 2004. – 320 с. – ISBN 5-8163-0057-1


  Для филологов, философам, поэтам и всем служителям Муз.
985987
  Соина О.С. Онтология совести / О.С. Соина, В.Ш. Сабиров // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 20-33. – ISSN 0236-2007
985988
  Бондарь Н. Онтология современного конституционного правосудия: в поиске баланса власти, собственности, свободы // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 17 (302). – С. 37-41
985989
   Онтология социального будущего : учебное пособие. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2006. – 323 с. – Библиогр.: c. 310-322 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-89896-315-4
985990
  Иванов С.Г. Онтология соцреализма // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 2. – С. 53-59. – ISSN 2073-9702
985991
  Кравченко О.А. Онтология стиля: концепция Гете и перспективы ее развития // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 119-129. – ISBN 966-72-77-79-8


  Стаття присвячена аналізу онтологічної складової категорії стилю.
985992
  Коршунов А.М. Онтология устойчивого развития: диалектика и синергетика / А.М. Коршунов, В.В. Мантатов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 54-65. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
985993
  Кузьменко В.В. Онтология философско-правового учения Б.Н. Чичерина // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 36-46. – ISSN 2078-3566
985994
  Ларцев В.С. Онтология формирования и проявления социокультурного генотипа человечества / В.С. Ларцев. – К, 1991. – 175с.
985995
  Горда Елена Владимировна Онтология цифрового изображения дефекта типа "трещина" на объектах строительства / Горда Елена Владимировна, Михайленко Виктор Мефодиевич // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 142-146 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 2219-5300
985996
  Лебедев С.А. Онтология человека // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.15-29. – ISSN 0236-2007
985997
   Онтология языка как общественного явления. – М, 1983. – 312с.
985998
  Вітушко А. Онтології аналітичних служб у бібліотечному середовищі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 182-190
985999
  Логінова Г.Л. Онтологічна концепція дискурсу Мішеля Фуко // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 233-244
986000
  Мазурик М. Онтологічний вимір етичних категорій добра і зла // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 25-31. – ISSN 0321-0499
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,