Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
984001
  Павлюк І. "Поезія - моя релігія..." / І. Павлюк, Т. Давидченко // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 9. – С. 112-115. – ISSN 0868-4790
984002
  Коваленко С. "Поезія - один із найдорогоцінніших дарів Духа людині..." : на матеріалі ранніх поетичних збірок Василя Барки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14- 20. – ISSN 0130-5263
984003
  Коваленко Сергій "Поезія - один із найдорогоцінніших дарів Духа людині..." : особистісно зорієнтований урок в 11 класі на матеріалі ранніх поетичних збірок Василя Барки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
984004
  Смульська А. "Поезія - сонце, поезія - світ..." (синтез життя і творчості Грицька Чупринки як яскрава реалізація принципів символізму) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 101-105
984005
  Лаюк М. "Поезія - це мова, яку буде розшифровано завтра" : Інтерв"ю / розмовляла Любов Багацька // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Молодий поет зібрав усі літературні премії. Майже одночасно він став лауреатом першої премії видавництва «Смолоскип» у номінації «Поезія», українсько-німецької премії імені Олеся Гончара, третьої премії літературного конкурсу «Коронація слова-2012», а ...
984006
  Пастух Т. "Поезія - це прекрасна мудрість" : [розмова з поетом Миколою Рачуком] // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 2 /784/. – С. 126-133. – ISSN 0868-4790
984007
  Панькова Н. "Поезія - це свято, як любов..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
984008
  Славинський М. "Поезія - це сплеск натхнення..." / спілкувався Олександр Кавуненко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 23 березня (№ 6). – С. 9


  Миколі Славинському - 70!
984009
  Міфсад Іммануель "Поезія мальтійського Бодлера" / пер. з англ. Н. Назаров // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 164-165. – ISSN 0320 - 8370
984010
  Венцлова Т. "Поезія нейтралізує брехню мови" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22-23 червня (№ 110/111). – С. 31


  Розмова з литовським поетом і правозахисником Томасом Венцловою.
984011
  Луцюк М.В. "Поет краси страждання". Творчість Миколи Вороного : Творчість Миколи Вороного / М.В. Луцюк. – Київ : Колесо, 2008. – 56с.
984012
  Семенюк Г.Ф. "Поет національної чести" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 3-4. – ISBN 966-594-298-0
984013
  Райбедюк Г. "Поет повинен бути людиною. Такою, що повна любові..." : до 75-річчя від дня народження Василя Стуса
984014
  Коцарев О. "Поет синтези": панорамне видання Антонича // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
984015
  Радавська О. "Поетика вогню" Г. Башляра як метод аналізу літературних текстів // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 81-89. – ISSN 2304-9383
984016
  Гаврилюк Н. "Поетика малої прози Володимира Винниченка як засіб відтворення психології персонажа (на матеріалі оповідання "Зіна") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 55-59. – ISBN 966-594-246-8
984017
   "Поетика твору" : Програма спецкурсу для студентів-сходознавців (спеціальність китайська мова та література). – Київ : Киевский университет, 2004. – 11с.
984018
  Рядок В.Г. "Поетика" меню у соціолінгвістичному аспекті // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 264-269. – (Бібліотека Інституту філології)


  Аналіз лексико-семантичних засобів впливу на користувача на матеріалі мови текстів сфери громадського харчування
984019
  Турчина А.А. "Поетистичні" збірки Ярослава Сейферта // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 349-353. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу творчості видатного чеського поета Ярослава Сейферта, зокрема його "поетистичних" збірок "На хвилях ТСФ" ("Весільнa подорож") та "Поштовий голуб". Статья посвящена анализу творчества известного чешского поэта Ярослава ...
984020
  Бенедік К. "Поетична мова" як рання синкретична форма семіотичної діяльності: ритуальний рух і дія як її витоки (за О. Фрейденберг та О. Веселовським) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 37-41


  Стаття присвячена дослідженню такому широкому концепту як текст культури, реконструкція якого розглядається крізь призму мовних і надмовних стереотипів (культурних символів). Синкретизм семіотичної діяльності фольклору заявлений позицією О. ...
984021
  Наумова Л. "Поетичне" кіно і мова кінематографа // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 65-71. – ISSN 1728-6875
984022
   [Поезія та проза Ептанісійських островів. – Афіни : Вид-во Е. & М. Захаропулоса, 1953. – 397 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Основна бібліотека ; т. 14])
984023
  Прадійчук Олена [Поезія] // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25
984024
  Межелайтіс Едуардас [Поезія] / пер. з лит. В. Бичко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5. – ISSN 0868-9644
984025
  Степаненко Настя [Поезія]
984026
  Качан Анатолій [Поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 12 (987). – С. 19. – ISSN 0868-9644
984027
  Ваєнас Н. [Поет і танцюрист : дослідження поетики і поезії Сефериса / Насос Ваєнас. – 7-е вид. – Афіни : Кедрос, 1996. – 348 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-04-0288-4
984028
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 1 : До падіння Константинополя. – 1975. – 200 с. – Видання новогрецькою мовою
984029
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні
Кн. 3 : Поезія Криту XVII ст. – 1976. – 224 с. – Видання новогрецькою мовою
984030
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 5 : Соломос та школа Ептанісія. – 1976. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
984031
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-555-8
Кн. 2 : Після падіння Константинополя (з XV до XVI століття). – 1977. – 169 с. – Видання новогрецькою мовою
984032
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і. доп. – Афіни : Додоні
Кн. 4 : Фанаріоти та Афінська школа. – 1977. – 216 с. – Видання новогрецькою мовою
984033
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн . 6 : Паламас та його сучасники. – 1977. – 203 с. – Видання новогрецькою мовою
984034
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос. – 2-е вид., переробл. і доп. – Афіни : Додоні
Кн. 7 : Кавафіс, Сікеліанос і поезія до 1930. – 1977. – 164 с. – Видання новогрецькою мовою
984035
  Політіс Лінос [Поетична антологія / Політіс Лінос; Лінос Політис. – 2-е вид.переробл. і доп. – Афіни : Додоні. – ISBN 960-248-558-2
Кн. 8 : Покоління "тридцятих" і Сеферіс ; Об"єднаний покажчик. – 1978. – 190 с. – Видання новогрецькою мовою
984036
  Сом М. Поезія - діло совісне / записав Олександр Високий // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 24 квітня (№ 8). – С. 8-9


  Маловідоме інтерв"ю Миколи Сома (Записане 2006-го року).
984037
  Осадчук П.І. Поезія - молодість душі / П.І. Осадчук. – Київ, 1989. – 262 с.
984038
  Роянова А.М. Поезія - це поклик краси! : До 75-річчя від дня народження М. Сингаївського // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 33 (289). – С. 29-32
984039
  Градовський А.В. Поезія - це свято, як любов // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 35-36
984040
   Поезія -72. – Київ : Радянський письменник
1(17). – 1972. – 110с.
984041
   Поезія -72. – Київ : Радянський письменник
3(19). – 1972. – 110с.
984042
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
1(21). – 1973. – 112с.
984043
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
2(22). – 1973. – 108с.
984044
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
3(23). – 1973. – 108с.
984045
   Поезія -73. – Київ : Радянський письменник
4(24). – 1973. – 112с.
984046
   Поезія -75. – Київ : Радянський письменник
1(29). – 1975. – 128с.
984047
   Поезія -75. – Київ : Радянський письменник
2(30). – 1975. – 128с.
984048
   Поезія -76. – Київ : Радянський письменник
1(33). – 1976. – 120с.
984049
   Поезія -76. – Київ : Радянський письменник
3(35). – 1976. – 120с.
984050
   Поезія -76. – Київ : Радянський письменник
4(36). – 1976. – 120с.
984051
  Семенченко Г. Поезія // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 11/12. – С. 77-81. – ISSN 0131-8136
984052
  Сторожук В. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 18-25. – ISSN 0208-0710
984053
  Калінчук А. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 53-58. – ISSN 0208-0710
984054
  Шарварок О. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 0208-0710
984055
  Лукаш М. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 0208-0710
984056
  Осадчий В. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 11-17. – ISSN 0208-0710
984057
  Рильський М. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 29-34. – ISSN 0131-2561
984058
  Яновський Ю. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 36-40. – ISSN 0131-2561
984059
  Лятуринська О. Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 88-94. – ISSN 0131-2561
984060
  Лівицька-Холод Поезія // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 3/4. – С. 95-99. – ISSN 0131-2561
984061
  Маланюк Є. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 122-136. – ISSN 0131-2561
984062
  Григоренко А. Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 36-39. – ISSN 0130-321Х
984063
  Засенко П. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 48-52. – ISSN 0208-0710
984064
  Григорук А. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 12-15. – ISSN 0208-0710
984065
  Барандій М. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 4. – С. 10-11. – ISSN 0868-4790
984066
  Качуровський І. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 2. – С. 5-13. – ISSN 0585-8365
984067
  Осадчий В. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 54-57. – ISSN 0585-8365
984068
  Севернюк Т. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 10. – С. 50-53. – ISSN 0585-8365
984069
  Талалай Л. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя. Часопис незалежної української думки / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2003. – № 11. – С. 5-11. – ISSN 0585-8365
984070
  Старун В. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 9/10. – С. 3-7. – ISSN 0130-1608
984071
  Райнер Марія Рільке Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 9/10. – С. 146-148. – ISSN 0130-1608
984072
  Коробчук П. Поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 5/6. – С. 128-135. – ISSN 0130-1608
984073
  Калашникова Т. Поезія // Ренессанс : Сучасна література, критика. – Киев, 2003. – № 3. – С. 62
984074
  Людкевич М. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2003. – № 1. – С. 14-18. – ISSN 0868-4790
984075
  Павлюк І. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 110-123
984076
  Кіяновська М. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 161. – С. 113-117
984077
  Махно В. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 134-140
984078
  Скиба Р. Поезія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 162. – С. 124-127
984079
  Мілош Ч. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 11. – С. 3-8. – ISSN 0130-1608
984080
  Лупій О. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 128-130. – ISSN 0130-1608
984081
  Москалець К. Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 2. – С. 121-126. – ISSN 0130-1608
984082
  Петренко М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 2-8. – ISSN 0131-2561
984083
  Таран Л. Поезія // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 1. – С. 5-9. – ISSN 0585-8365
984084
  Олійник Б. Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 2-11. – ISSN 0130-321Х
984085
  Черепков В. Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 66-68. – ISSN 0130-321Х
984086
  Ольжич О. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 132-141. – ISSN 0131-2561
984087
  Теліга О. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 1/2. – С. 142-149. – ISSN 0131-2561
984088
  Кулик І. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 108-111. – ISSN 0131-2561
984089
  Усенко П. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 118-120. – ISSN 0131-2561
984090
  Терещенко М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 112-118. – ISSN 0131-2561
984091
  Пригара М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2005. – № 7/8. – С. 109-118. – ISSN 0131-2561
984092
  Павличко Д. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 2-12. – ISSN 0208-0710
984093
  Стефанович О. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 123-131. – ISSN 0208-0710
984094
  Лівицька-Холодна Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 123. – ISSN 0208-0710
984095
  Липа Ю. Поезія // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 127-138. – ISSN 0208-0710
984096
  Франко І. Поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С. 2-26. – ISSN 0868-4790
984097
  Тарнавський О. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 122-127. – ISSN 0131-2561
984098
  Орест М. Поезія // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 108-115. – ISSN 0131-2561
984099
  Калинець І.М. Поезія : у 2 т. / Ігор Калинець. – Львів : Друкарські куншти ; Сполом. – ISBN 978-966-665-979-1
Т. 1 : Пробуджена муза : [поезії] 1962-1972 рр. [та переспіви з вірм.]. – 2014. – 311, [1] с. – На обкл. зазнач. назва тому. – Бібліогр.: с. 295-301
984100
  Калинець І.М. Поезія : у 2 т. / Ігор Калинець. – Львів : Друкарські куншти ; Сполом. – ISBN 978-966-665-030-7
Т. 2 : Невольнича муза. – 2014. – 375, [1] с. – На обкл. зазнач. назва тому
984101
  Копаниця Л.М. Поезія "індивідуального життя" в літературно-культурному житті України XVIII століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про жанр любовної пісні в українській літературі XVIII ст. На матеріалі книжної поезії й пісні-вірша рукописних збірників аналізуються питання барокової поетики, версифікаційної техніки та народнопісенної образності інтимної лірики. В.М. ...
984102
  Ковальська-Фрайт Поезія "Прийди, прийди" Олександра Олеся в інтерпретаціях Миколи Лисенка та Нестора Нижанківського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 57-63. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Статтю присвячено порівнянню однойменних солоспівів Миколи Лисенка та Нестора Нижанківського на текст поезії Олександра Олеся. Відзначено збіги та відмінності у трактуванні однієї поетичної основи зі сторони мелодики, фактури, динаміки, метроритмічних ...
984103
  Хоптяр А. Поезія "свободи і кохання" Гайнріха Гайне в перекладах і творчому осмисленні Бориса Грінченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 321-325
984104
  Ткачук М.П. Поезія "Хмельницького обступленіє Львова" як вияв історіософської візії Маркіяна Шашкевича // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 86-90
984105
   Поезія / Квебек = Poesie / Quebec : від Сен-Дені-Гарно до наших днів. – Нью Йорк : Видавництво Нью-йоркської групи, 1972. – 345, [1] с. – Парал. тит. арк. фр.
984106
  Жаккотте Філіп Поезія 1946-1967 = Poesie 1946-1967 / Жаккотте Філіп. – Київ : Юніверс, 2003. – 176с. – ISBN 966-7305-78-3
984107
   Поезія 1969. – К, 1969. – 96с.
984108
  Курдибаха О.М. Поезія XVII століття як відображення самобутності японського світогляду // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 57-58
984109
  Грицик Л. Поезія А. Церетелі в сучасному комунікаційному просторі // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 243-249. – ISSN 0320 - 8370
984110
  Базилевич Г.І. Поезія Андрія Малишка. "Пісня про рушник" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 33 (289). – С. 12-16
984111
  Житник В.К. Поезія Антоніна Сови (Розвиток поетичної майстерності) / В.К. Житник. – К., 1975. – 168с.
984112
  Ігнатенко Г.Г. Поезія Аркадія Куляшова / Г.Г. Ігнатенко. – К., 1962. – 166с.
984113
   Поезія Африки. – К, 1983. – 267с.
984114
  Гризун А.П. Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика ХХ століття) : монографія / Анатолій Гризун. – Суми : Університетська книга, 2011. – 356, [2] с. – Імен. покажч.: с. 351-356. – Бібліогр.: с. 333-350 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-574-7


  Григорієві Семенюку - на подальшу співпрацю! Підпис. 19. VII.2011
984115
  Худзей І.М. Поезія Беранже на Україні (дожовтневий період) / І.М. Худзей, А.І. Худзей // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 40-48. – ISSN 0207-8287
984116
  Славутич Я. Поезія Богдана Лепкого // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 100-108


  Напередодні 100-річчя з дня народження поета.
984117
  Прокоф"єв І. Поезія болю і надії // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 171-172. – ISSN 0208-0710


  Штрихи до творчого портрету Віктора Женченка
984118
  Поліщук Я. Поезія Бориса Нечерди: невписуваність у літературний канон // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 31-40. – ISSN 0236-1477
984119
  Бойко О. Поезія боротьби / О. Бойко. – Київ, 1958. – 180с.
984120
  Адельгейм Є.Г. Поезія боротьби й труда / Євген Адельгейм. – Львів : Радянський письменник, 1948. – 84 с.
984121
   Поезія будівництва. Вип. 4 // Боротьба та будівництво : Рухома хрестоматія української сучасної літератури / [Єгорова, В. Павловський, Я.] Чепіга. – [Харків] : Держ. Вид-во України, 1929. – Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціяльного виховання. – С. 203-250
984122
  Стех Марко Роберт Поезія в пошуках антології // Критика. – Київ, 2006. – Жовтень, (число 10). – С. 25-28


  Поети Нью-Йоркської групи.
984123
  Рудник І.П. Поезія в прозі - мистецький експеримент Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 482-487


  У статті розглядається творчість Дніпрової Чайки, зокрема, її поезії в прозі. Визначаються основні структурні типи її поетичних мініатюр, особливості їхньої побудови та образної системи
984124
  Зушман М. Поезія в прозі в жанрово-стильовій проекції малої прози Б. Лепкого та його сучасників // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 104-110
984125
  Микуш С. Поезія в прозі Василя Стефаника. Поетика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 207-215. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
984126
  Яблонська О. Поезія В. Мороза: велич духу й гармонія світу // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 154-158. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
984127
  Проссалова В. Поезія В. Стуса у контексті національнолітературного дискурсу // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 71-81. – ISSN 1728-9572
984128
  Яструбецька Г. Поезія В. Стуса: образно-понятійний континуум // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 223-232. – ISSN 2304-9383


  У статті тезаурус В. Стуса розглянуто як систему значень, що покликані показати шлях містика, котрий синтезує онтологічний досвід різновекторних релігійно-філософських доктрин Сходу й Заходу з переважанням християнського компонента та виявляє ...
984129
   Поезія вагантів : латинською та українською мовами. – Львів : Світ, 2007. – 264 с. : іл. – (До джерел). – ISBN 978-966-603-517-5
984130
  Печарський А. Поезія Василя Симоненка у світовому контексті: минуле і сучасне


  У статті розглянуто художньо-естетичний та історико-літературний світовий контекст поетичних творів В. Симоненка, зокрема творчості В. Шекспіра, Р.М. Рільке, Е. По, Ф. Ґарсіа Лорки, С. Єсеніна, В. Скотта, Р. Чілачави та ін. Компаративістичний дискурс ...
984131
  Косів М. Поезія Василя Симоненка як символ епохи шістдесятництва: до 80-річчя поета // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 1 (843). – С. 149-154. – ISSN 0868-4790
984132
  Різниченко Т.М. Поезія великого серця / Т.М. Різниченко. – Київ, 1968. – 164с.
984133
   Поезія війни : (Сучасна віна в поезії Австро-Угорської України). – Київ : Вид. Т-ва " Вернигора", 1917. – 16с.
984134
  Петрина О.С. Поезія Вільяма Вордсворта в українській інтерпретації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 537-543
984135
  Заславський І.Я. Поезія вогненних літ // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 181-190
984136
  Трофимук С.М. Поезія возз"єднаного краю. / С.М. Трофимук. – К., 1966. – 191с.
984137
  Ковальський В.М. Поезія Володимира Горлея - це мелодія душі ... // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 34/36 (362/364). – С. 27-31
984138
  Середа Н.Д. Поезія Володимира Підпалого // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 15 (271). – С. 19-21
984139
  Мочернюк Н.Д. Поезія Галі Мазуренко: празький період творчості // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 142-149. – (Слово). – ISSN 2304-7402
984140
  Маленька Тетяна Федорівна Поезія Гафіза в дослідженнях та перекладах А.Ю.Кримського (до проблеми рецепції українською літературою кінця 19 - початку 20 ст. перської класичної поезії 10-15 ст.) : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.02 / Маленька Тетяна Федорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 22л.
984141
  Маленька Тетяна Федорівна Поезія Гафіза в дослідженнях та перекладах А.Ю.Кримського (до проблеми рецепціх украхнськоїю літературою кінця 19 - початку 20 ст. перської класичної поезії 10-14 ст.) : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.02 / Маленька Тетяна Федорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 188л. – Бібліогр.:л.176-183
984142
  Маленька Т.Ф. Поезія Гафіза в Європі: дослідження, переклади, рецепція // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 2. – С. 102-107. – ISSN 1608-0599


  Про "колоніальну" ситуацію у птолемеївському Єгипті
984143
  Маленька Т.Ф. Поезія Гафіза Шіразі: ії місце в перській та світовій літературі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 283-289
984144
  Маленька Т.Ф. Поезія Гафіза Шіразі: її місце в перській та світовій літературі


  Розглядається місце та значення ї Гафіза Шіразі (XIV ст.) в перській класичній поезії, а також в європейських літературах, зокрема в російській та українській поезії ХІХ-ХХ ст., в які творчість Гафіза увійшла шляхом перекладу і рецепції тем, мотивів, ...
984145
  Маковійчук І.М. Поезія героїзму / І.М. Маковійчук. – Київ, 1967. – 40с.
984146
   Поезія грузинського народу. – К.
1. – 1961. – 548с.
984147
   Поезія грузинського народу. – К.
2. – 1961. – 479с.
984148
  Бойко В. Поезія давньої української літератури
984149
  Левченко О. Поезія дівочої душі // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 303-307. – ISBN 978-2-919320-44-8
984150
  Бойко В.Г. Поезія Едуардаса Межелайтіса / В.Г. Бойко. – Київ : Знання, 1983. – 16 с. – (Видатні майстри літератур народів СРСР)
984151
  Циховська Елліна Дмитрівна Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв"язків : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.05 / Циховська Е.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
984152
  Циховська Елліна Дмитрівна Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв"язків : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.05 / Циховська Е.Д.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 190л. – Бібліогр.: л.177-190
984153
  Циховська Е.Д. Поезія Євгена Маланюка в контексті українсько-польських літературних зв"язків : Монографія / Елліна Циховська. – Київ : Аспект -Поліграф, 2006. – 128с. – ISBN 966-340-165-6
984154
   Поезія життя і боротьби. – К, 1976. – 25с.
984155
  Петруньок Н. Поезія з фронтів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 23


  У Києві відзначили лауреатів літературних премій ім. Володимира Свідзінського та Бориса Нечерди.
984156
  Ференц Н. Поезія Закарпаття періоду угорської окупації (1939-1944 рр.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 87-93
984157
  Поліщук Я. Поезія і доля Зузанни Гінчанки // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 152-158. – ISSN 0320-8370
984158
  Іванисенко В.П. Поезія і життя народу / В.П. Іванисенко. – Київ, 1962. – 183с.
984159
  Іванисенко В.П. Поезія і комуністична мораль / В.П. Іванисенко. – Київ, 1961. – 48с.
984160
  Токарчук Борис Поезія і лондонське метро // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 21
984161
  Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу / О.І. Гайнічеру. – Київ, 1990. – 210с.
984162
  Булаховська Ю.Л. Поезія і образотворче мистецтво // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 233-236. – ISSN 2075-437X


  У даній статті йдеться про органічний зв"язок мистецтва поетичного (літературного) з мистецтвом образотворчим, зокрема, що треба давати у вигляді ілюстрацій до "Вибраних творів" відомих письменників (російських, українських, польських)? В данной ...
984163
  Левицький В.А. Поезія і периферія: співвідношення "центр - околиці" у культурному тексті другої половини ХХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 18-21
984164
  Гете Й.В. Поезія і правда : зб. ; [пер. з нім.] / Йоганн-Вольфганг Гете. – Київ : Мистецтво, 1982. – 288 с. – (Пам"ятки естетичної думки)
984165
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ, 1956. – 288 с.
984166
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 278 с.
984167
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ, 1968. – 279 с.
984168
  Новиченко Л.М. Поезія і революція / Л.М. Новиченко. – Київ, 1979. – 368 с.
984169
  Ткаченко Лариса Олександрівна Поезія і час в ідейно-художній концепції Дмитра Павличка. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Ткаченко Лариса Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 159л. – Бібліогр.:л.150-159
984170
  Ткаченко Л.О. Поезія і час в ідейно-художній концепції Дмитра Павличка. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.02 / Ткаченко Л.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 16л.
984171
  Головай І. Поезія І. Франка - націотворче джерело плекання свідомого українця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 73-80. – ISBN 966-594-298-0
984172
  Александрова Г. Поезія Івана Стешенка в контексті художніх шукань кінця XIX - початку XX століття // "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним" : Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць / Г.А. Александрова, М.М. Барабаш, О.А. Бартко, О.М. Бикова, Л.О. та ін. Бондар. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2015. – С. 299-306. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 22). – ISBN 978-966-02-7833-2


  У статті аналізуються ідейно-тематичні домінанти поезії Івана Стешенка, яка репрезентувала розвиток художніх шукань кінця XIX - початку XX ст., простежуються її новаторські риси та суголосність із творчістю І.Франка, О.Кониського , П.Грабовського, ...
984173
  Александрова Г. Поезія Івана Стешенка: поліфонія мотивів і настроїв // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 216-228. – ISBN 978-966-2763-27-0
984174
  Кобилецький Юрій Поезія Івана Франка : Дис... наук: / Кобилецький Юрій;. – 236л. – Бібліогр.:л.229-236
984175
  Скоць А. Поезія Івана Франка "Ніч. Довкола тихо, мертво..." : Спроба психологічного мікроаналізу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 77-82. – ISSN 0130-528Х
984176
  Глущенко Л. Поезія Івіка у перекладі Андрія Содомори // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 161-165. – ISSN 2078-340X
984177
  Комаха О. Поезія Ісікави Такубоку // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 29-31. – ISSN 0320-8370
984178
  Комаха О. Поезія Йосано Акіко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 34-36. – ISSN 0320-8370
984179
  Овдієнко М. Поезія Кароля Войтили українською // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – С.26-27. – ISSN 0868-9644
984180
  Комаха О. Поезія Кендзі Міядзави // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 32-33. – ISSN 0320-8370
984181
  Сідун Ю.С. Поезія Кесаря Білиловського в літературній критиці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 152-154. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
984182
  Прісовський Є.М. Поезія Леоніда Первомайського. / Є.М. Прісовський. – К., 1968. – 231с.
984183
  Таран О. Поезія Ліни Костенко "Лідія Койдула на чужині": необароковий дискурс / О. Таран, Л. Сусол // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 106-112. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
984184
   Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних : Матеріали круглого столу 18 березня 2005. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 105с. – ISBN 966-518-317-6
984185
   Поезія лужицьких сербів. – К, 1971. – 292с.
984186
  Камінчук О. Поезія М. Чернявського : синкретизм художнього дискурсу // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 105-109
984187
  Левчик Н.В. Поезія М.П.Старицького / Н.В. Левчик. – Київ : Наукова думка, 1990. – 124 с.
984188
  Рибалкін С.В. Поезія Магрибу XX ст.: національна ідентичність, художня специфіка. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Рибалкін Сергій Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 194 арк. – Додатки: арк. 177-194. – Бібліогр.: арк. 167-176
984189
  Рибалкін С.В. Поезія Магрибу XX ст.: національна ідентичність, художня специфіка. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Рибалкін Сергій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 23 назви
984190
  Гривінський Р. Поезія Майдану: перші збірки вже у продажу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 березня (№ 56/57). – С. 23
984191
  Помазан І.О. Поезія мандрованих дяків та вагантів в освітньому дискурсі // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 423-431. – ISSN 1993-5560


  "Зроблено компаративний аналіз творчого доробку західноєвропейських вагантів та українських мандрованих дяків в освітньому дискурсі. Проаналізовано типологічну близькість поезії вагантів та мандрованих дяків, зумовлену істотною мірою впливом на їхню ...
984192
  Камінчук О. Поезія Миколи Вороного і український символізм
984193
  Бросаліна О. Поезія Михайла Ореста: проблема рецепції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 90-92. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Ідеться про суперечності в сприйманні Орестової поезії критиками, переважно діаспорними.
984194
  Левчик Н. Поезія Михайла Старицького як художній феномен
984195
  Левчик Н. Поезія Михайла Старицького: дискурс образної символіки // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 81-88. – ISSN 0236-1477
984196
  Кручинін С. Поезія моменту : [фотоальбом] / Сергій Кручинін. – Київ : Бланк-Прес, 2013. – 78 с. : портр., фотоіл.
984197
  Рибалкін С.В. Поезія Муфді Закарії в боротьбі за самоідентифікацію алжирського народу // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 1608-0599
984198
  Саноцька Л.Г. Поезія на заняттях з англійської мови = Poetry in Еnglish language class : навч. посібник / Л.Г. Саноцька, О.В. Татаровська, Ю.А. Завгороднєв ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 465, [1] с., [2] арк. фот. : іл., табл. – Тит. арк. укр. та англ. - Обкл. англ. – Бібліогр.: с. 459-462. – ISBN 978-966-613-998-9
984199
  Барабаш М. Поезія на межі мовчання і слухання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 308/309/310. – С. 277-286
984200
  Лебединцева Н. Поезія на межі тривання: зупинений час у художньому світі Михайла Григоріва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 284-292. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
984201
  Вигодованець Н. Поезія Надії Панчук: необароковий дискурс // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 78- 83. – ISBN 966-8110-14-5
984202
  Віконь І.П. Поезія народжена ісламською революцією // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 37-41
984203
  Шкляр Леонід Поезія народжується у самотності : (Сальваторе Квазімодо) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 121-122. – ISSN 0869-3595
984204
  Мирнов Є.М. Поезія народів Сходу / Є.М. Мирнов. – К., 1996. – 123с.
984205
   Поезія народної Монголії. – Київ, 1971. – 119 с.
984206
  Ткач М.М. Поезія натхненних рук : [альбом] / Микола Ткач, Надія Данилевська. – Ніжин : Пилипенко Н.В., 2013. – 90, [1] с.
984207
  Рибалкін С.В. Поезія національно-визвольної боротьби в Алжирі 40-60 рр. 20 ст. // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 339-346


  У статті подано огляд поезії національно-визвольної боротьби 20 ст. в Алжирі, зокрема періоду 40–60 років, що передував здобуттю країною незалежності у 1962 р. На прикладі авторських перекладів з доробку Мухаммада аль-Іда та Муфді Закарії, було ...
984208
  Сосюра В.М. Поезія не спить : Вірші / В.М. Сосюра. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1961. – 79с.
984209
   Поезія німецькомовного світу : німецька поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 246/247. – С. 321-331
984210
  Корсунська Б.Л. Поезія нового світу / Б.Л. Корсунська. – Київ, 1967. – 332с.
984211
  Шацький І.В. Поезія О. Ольжича: суб"єктна сфера, засоби вираження : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Шацький І.В.; Таврійський націон. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.164-182
984212
  Шацький І.В. Поезія О. Ольжича: суб"єктна сфера, засоби вираження : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01 / Шацький І.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр: 5 назв
984213
  Петросян М.В. Поезія Ованесе Туманяна в українських перекладах : Дис... канд. філол.наук: / Петросян М. В.; МВіССО УССР, КДУ. – К., 1975. – 199л. – Бібліогр.:л.I-XVI
984214
   Поезія Олександра Олеся // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 277-281. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
984215
  Писко Н.І. Поезія Олени Теліги як художнє середовище націоцентричного сенсу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 154-159. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
984216
  Савченко Л. Поезія Олеся Гончара періоду другої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 19-21. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості поезії Олеся Гончара періоду другої світової війни, які знайшли поетапне художнє відображення. Встановлюється своєрідність тих образів "Фронтові поезії", які згодом продовжують розвиватись у прозі. Oles Gonchar"s poetry ...
984217
  Задорожний В. Поезія Павла Грабовського у фольклорному засвоєнні


  Стаття присвячена дослідженню народнопоетичного засвоєння вірша П. Грабовського "Сон". Процес фольклоризації авторського твору супроводжується появою нових ідейних мотивів, що їх актуалізують як змінені історичні обставини, так й інша психологічна ...
984218
  Степаненко М. Поезія Павла Тичини в "щоденниках" Олеся Гончара. Інтертекстуальний вияв
984219
  Джугастрянська Ю. Поезія Павла Тичини в англійських перекладах: смислоздобутки і смисловтрати // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 115-121. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано переклади поезій Павла Тичини англ. мовою та їхню роль у становленні міжкульт. комунікування між українською та західними англомовними культурами. Для дослідження обрані переклади, що ввійшли до англомов. поетич. антологій, укладених на ...
984220
  Фасоля А. Поезія Павла Тичини крізь призму світобачення поета // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.53-55. – ISSN 0131-6788


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
984221
  Ліхтей Т. Поезія Павола Горова в дискурсі українсько-словацьких літературних взаємин // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 64-68. – (Філологія ; Вип. 19)
984222
  Камінчук О. Поезія Пантелеймона Куліша 80-90-х рр.ХІХ ст.: художня традиція і нові естетичні тенденції доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (634). – С. 51-54. – ISSN 0130-5263
984223
  Лещенко П.Я. Поезія періоду Великої Вітчизняної в дослідженнях О.І. Білецького // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1984. – № 10 (286)
984224
  Прокоф"єв І.П. Поезія Петра Карася // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 147-151. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
984225
  Роль Л. Поезія Петра Скунця і вісниківська традиція // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 138-141. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
984226
  Іванишин П. Поезія Петра Скунця як діалог з традицією Шевченка // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 1 (718) січ.-бер. – С. 75-97. – ISSN 0042-9422
984227
  Іванишин П. Поезія Петра Скунця як перегук із традицією Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 5 (698). – С. 38-43. – ISSN 0130-5263
984228
  Соловей Е.С. Поезія пізнання / Е.С. Соловей. – К., 1991. – 269с.
984229
  Анісімова Н.П. Поезія покоління 80-х років XX ст. у системі пізнього українського модернізму : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Анісімова Ніна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 42 с. – Бібліогр.: 42 назви
984230
  Анісімова Н.П. Поезія покоління 80-х років XX ст. у системі пізнього українського модернізму : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Анісімова Ніна Павлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 428 л. – Бібліогр.: л. 390-428
984231
  Москаленко М. Поезія Поля Валері // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 159-166. – ISSN 0320 - 8370
984232
  Крушинська О.Г. Поезія Поля Верлена в українських перекладах : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Крушинська О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
984233
  Бондар М.П. Поезія пошевченківської епохи / М.П. Бондар. – К, 1986. – 327с.
984234
  Тимчук В. Поезія про Різдво : вірші про Різдво // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 9-21. – ISSN 0320-8370
984235
  Радчук О.В. Поезія Р. Бернза з погляду перекладності // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 254-259. – (Бібліотека Інституту філології)
984236
   Поезія радянської Грузії. – К, 1939. – 183с.
984237
  Гетьман О.Г. Поезія Редьярда Кіплінга . З досвіду вивчення вірша "Якщо ..." . Премія 1907 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 6-9
984238
  Симоненко І.П. Поезія Роберта Бернса. 1773-1789 рр. / І.П. Симоненко. – К., 1959. – 232с.
984239
  Попко І.В. Поезія рожі та лілеї (листування та поезії в прозі О. Кобилянської та В. Стефаника) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 140-145
984240
  Матійчук О.М. Поезія Рози Ауслендер „1-Е СНАІМ": вічна мандрівка Агасфера // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.161-166. – ISBN 966-568-658-5
984241
  Горбачова Н.І. Поезія світу дитинства. Ліна Костенко "Бузковий Цар" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 11. – С. 16-19.
984242
  Бескровна О.Н. Поезія Семена Григоровича Фруга. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.02 / Бескровна О.Н.; Харків.держ.пед.ун-т. – Харків, 1996. – 20л.
984243
  Роман М. Поезія Сергія Макари в контексті української літератури Словаччини // Науковий збірник Музею української культури у Свиднику. – Свидник, 2016. – 28 : Українці в історії та культурі Карпат / голов. ред. та упоряд.: М. Саполига. – С. 179-196. – ISBN 978-80-89755-32-5
984244
   Поезія середини ХІХ та межі ХІХ-ХХ ст. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-49
984245
  Пермінова А.В. Поезія Сільвії Плат у контексті українських перекладів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 248-252. – ISBN 966-7825-78-7
984246
  Ліхтей Т. Поезія словацького модернізму в естетичному осмисленні українських перекладачів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 43-47. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
984247
  Звонська Л.Л. Поезія Солона у лінгвопрагматичному вимірі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 559-567


  У статті досліджується поетична спадщина Солона як суспільно-політичного діяча Афін періоду формування демократії, висвітлюються вербальні засоби маніфестації громадянських, філософських та етичних ідей поета.
984248
  Райбедюк Г. Поезія Степана Сапеляка: біблійна генеза й авторський текст


  У статті з"ясовуються аспекти функціонування біблійного тексту в поезії Степана Сапеляка, що опосередковують позицію автора.
984249
  Бородінова М. Поезія Т. Шевченка в аспекті рецепції образів мотивів старого заповіту // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 207-215. – ISSN 1728-9572
984250
  Бородінова М. Поезія Т. Шевченка у ракурсі рецепції образів та мотивів Старого Завіту // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
984251
  Тормахова А.М. Поезія Т. Шевченка як літературне джерело музичної культури України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 260-261
984252
  Підкамінна Л. Поезія Т. Шевченка як прецедентний текст // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 254-260


  У статті досліджено поезію Т. Г. Шевченка як прецедентний текст. Розглянуто особливості модифікації значень Шевченкових прецедент них феноменів, вивчено механізми та умови їх функціонування у сучасному дискурсі. В статье исследуется поэзия Т.Г. ...
984253
  Омельченко В.І. Поезія Т.Г. Шевченка - могутня зброя в боротьбі проти українського буржуазного націоналізму / В.І. Омельченко. – Київ, 1959. – 31 с.
984254
  Савілова Т. Поезія Т.Г. Шевченка "У нашім раї на землі". Морально-етичний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 212-219
984255
   Поезія Т.Г. Шевченка в офортах київських художників. – К, 1964. – 23с.
984256
  Лисенко Н. Поезія Т.Шевченка і його образ в інтерпретаціях В.Блавацького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 186-189. – ISBN 966-8110-14-5
984257
  Франко І.Я. Поезія та драматичні твори : вибране / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1977. – 200 с.
984258
  Франко І.Я. Поезія та драматичні твори : вибране / Іван Франко. – Львів : Каменяр, 1978. – 200 с.
984259
  Білецький Л. Поезія та її критика / Л. Білецький. – У Львові (Львів) : Накладом Укр. Видавн. Спілки, 1921. – 24 с. – (Літературно-наукова бібліотекака. ; Сер. 2, ч. 165 ; Ч.165)
984260
  Шаф О. Поезія та фивопис Емми Андієвської: художньо-естетична парадигра // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 395-402
984261
  Афанасьєва В. Поезія та футбол. Євро-2012: чемпіонат із віршування // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – C. 6-16. – ISSN 2304-9383
984262
  Завадська В. Поезія Тараса Шевченка "Заворожи мені, волхве..." еклектика християнсько-релігійного та традиційно міфологічного світосприйняття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 90-93


  У статті проаналізовано поезію «Заворожи мені, волхве…» з точки зору суміжного християнсько-релігійного та традиційно міфологічного світогляду автора у контексті психологічного стану ліричного героя. Taras Shevchenko poem “Put the whammy on me, ...
984263
  Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка "Мені тринадцятий минало..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0130-5263
984264
  Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка "Мені трнинадцятий минало..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 56-61. – ISSN 0130-5263
984265
  Зимомря М. Поезія Тараса Шевченка в інтерпретації Пйотра Куприся / М. Зимомря, Х. Гаврилюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 272-285. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
984266
  Астаф"єв О. Поезія Тараса Шевченка в польських перекладах XX століття


  У статті розкрито специфіку польських перекладів творів Т. Шевченка у 20 ст., подано типологію перекладацьких моделей, проаналізовано засоби відтворення символіки, ритміки, лексики, тропіки, фразеології, строфічних форм.
984267
  Костюк Н. Поезія Тараса Шевченка в українській музиці: імена і жанри // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 101-110. – ISSN 1728-6875
984268
  Ісаєва Н. Поезія Тараса Шевченка періоду заслання і проблема відтворення її національної специфіки в китайських перекладах // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 263-269
984269
  Пономаренко О. Поезія Тараса Шевченка після повернення зі заслання: провідні мотиви, нові ліричні жанри, оновлення тематики поем у контексті громадської діяльності автора // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2016. – № 5 (61). – С. 20-27. – ISSN 1819-7329
984270
  Косопуд Б. Поезія Тараса Шевченка у камерно-вокальній творчості композиторів Галичини // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 3 (25). – С. 110-117. – ISSN 2224-0926
984271
  Комаревич І.Л. Поезія Тараса Шевченка у камерно-вокальному репертуарі Соломії Крушельницької // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 42-44. – ISSN 1810-2131
984272
  Кулик В. Поезія Тараса Шевченка у творчості братів Дмитра та Левка Ревуцьких // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 22-26. – ISSN 0130-6936


  У статті висвітлено поль поезії Тараса Шевченка у вокально-симфонічній і хоровій творчості композитора Левка Ревуцького та мистецтвознавчому доробку вченого-фольклориста Дмитра Ревуцького; проаналізовано зв"язки родини Ревуцьких з поетом
984273
  Шаф О.В. Поезія Тараса Шевченка як версія становлення національного маскулінного // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 149-157. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
984274
  Зімовін О.І. Поезія Тараса Шевченка як рефлексивно-креативна форма розвитку особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 146-148. – ISSN 1810-2131
984275
  Шевченко Т.Г. Поезія Тараса Шевченка. Кобзар : [ До 200-річчя народження Шевченка ] / Т.Г. Шевченко; [ підготовка текстів та післямова В. Мормеля ]. – Вид 1-е. – Переяслав-Хмельницький : Кобь. – ISBN 978-966-8906-19-0
Т. 1. – 2007. – 476 с. : іл. – Першодрук авторського зібрання "Поезія, Т. Шевченка"
984276
  Клочек Г.Д. Поезія Тараса Шевченка. Сучасна інтерпретація : Посібник для вчителя / Г.Д. Клочек. – Київ : Освіта, 1998. – 240с. – ISBN 966-04-0270-8
984277
  Рильський М.Т. Поезія Тараса Шевченко / М.Т. Рильський. – Київ, 1961. – 68с.
984278
  Сизова О.Ф. Поезія тіла: гендерні паралелі в оригіналі та перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 167-172
984279
  Кузик Д.М. Поезія Томаса Гуда в українських дожовтневих перекладах // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 48-56. – ISSN 0207-8287
984280
  Янів В. Поезія у в"язниці / Володимир Янів. – Мюнхен : Видання Ліги Українських Політичних В"язнів, 1952. – 18 с.
984281
  Савенець А. Поезія у перекладі: "українська" Шимборська : Монографія / Європейськ. колегіум польських і українськ. ун-тів; Андрій Савенець. – Люблин-Житомир : Полісся, 2006. – 366с. – ISBN 966-655-195-0
984282
  Сивкова І. Поезія у прозі як жанр української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С.71-76. – (Філологічні науки)
984283
  Головченко Н. Поезія у прозі як один із жанрових пріоритетів письменника Бориса Гуменюка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 21 вересня (№ 38). – С. 10-11. – ISSN 2519-4429
984284
  Гончарук Є.Л. Поезія українського бароко: концептуальний простір : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гончарук Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 180 л. – Бібліогр.: л. 162-180
984285
  Гончарук Є.Л. Поезія українського бароко: концептуальний простір : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гончарук Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
984286
   Поезія українського романтизму : вибране / [ уклад. та передмова Борзенко О.І. ]. – Київ : Елібре, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-96925-0-4
984287
  Буяльський Б.А. Поезія усного слова / Б.А. Буяльський. – Київ, 1969. – 264 с.
984288
  Буяльський Б.А. Поезія усного слова / Б.А. Буяльський. – Київ, 1990. – 255 с.
984289
  Білецький О.І. Поезія феодального суспільства / О.І. Білецький. – 32 с. – (Західньо-европейська література. ; Лекція 3)
984290
  Крушинська О.Г. Поезія французького модернізму у перекладах Миколи Лукаша // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 153-160


  У статті подано аналіз перекладацьких стратегій Миколи Лукаша щодо відтворення лінгвопоетичних особливостей поезій французького модернізму. Розглянуто переклади поезій Поля Верлена та Артюра Рембо. В статье предложен анализ переводческих стратегий ...
984291
   Поезія французького символізму : Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, Стефан Малларме : пер. з фр. / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 379, [2] с. : портр. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бiбліотека свiтової лiтератури / [редкол.: Д. Наливайко (голова) та ін.]). – ISBN 978-966-03-5031-1
984292
  Мочернюк Н. Поезія художника Василя Андрушка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 1 листопада (№ 22). – С. 14


  Василь Андрушко - художник і поет.
984293
  Сокур А. Поезія художньої прози Василя Симоненка
984294
  Сидяченко Н. Поезія Чеслава Мілоша в перекладах Дмитра Павличка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 458-463. – ISBN 966-95452-4-3
984295
  Івакін Ю.О. Поезія Шевченка періоду заслання / Ю.О. Івакін. – Київ : Наукова думка, 1984. – 240 с.
984296
  Рижков В. Поезія Шевченка пролунала вісьмома мовами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 11


  У Дніпропетровську представники національних меншин читали вірші Кобзаря.
984297
  Астаф"єв О. Поезія Юзефа-Богдана Залеського в рецепції Івана Франка // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 135-153
984298
  Булаховська Ю.Л. Поезія Юліана Тувіма / Ю.Л. Булаховська. – К., 1960. – 108с.
984299
  Гирич І. Поезія Юрія Буряка очима історика // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 17 січня (№ 3). – С. 10-11


  Сторінками "Альмагами" Ігоря Буряка
984300
  Жилін М. Поезія Юрія Липи "Виноградник" // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 116-127. – ISBN 978-966-2248-94-4
984301
  Камінчук О. Поезія Я. Щоголева останніх десятиліть XIX ст. як художній феномен передмодерністтичної доби // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 121-125
984302
  Михайлин І. Поезія як батьківщина // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 14 серпня (№ 30). – С. 12


  Роздуми над книжкою І. Переляка "Поезії та поеми" (2013).
984303
  Дзюба І. Поезія як гра у відкритому просторі? // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 10. – С. 120-129. – ISSN 0208-0710
984304
  Чапленко В. Поезія як крикливство // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 106, листопад : листопад. – С. 23-26


  Протворчість Василя Барки.
984305
  Котик І. Поезія як розмивання меж // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 228-237. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
984306
  Палинський В. Поезія як спосіб віднайдення дороги, або розмови з янголом
984307
  Мелкевік Б. Поезія як стійкість: викриття тиші й байдужості (толерантність до несправедливості як загроза демократії і правам людини) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 429-441. – ISSN 2227-7153
984308
  Дунай П. Поезія як тонометр духа: Микола Горбаль "Деталі піщаного годинника" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 30-33. – ISBN 978-966-439-147-1
984309
  Іванисенко В.П. Поезія, людина, сучасність / В.П. Іванисенко. – К., 1960. – 176с.
984310
  Ставицька Л. Поезія, у якій плачуть наші сни // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 54-56. – ISBN 966-7576-12-4


  Поезія Ліни Костенко.
984311
  Мойсієнко А. Поезія, що об"єднує Україну // Україна - моя Батьківщина : Альманах. – Київ, 2006. – за 2006 рік. – С. 89-90. – ISBN 966-8093-33-Х
984312
  Українка Леся Поезія. Драматичні твори / Українка Леся. – Київ : Наукова думка, 1999. – 384с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-00473-7
984313
  Українка Л. Поезія. Драматичні твори / Л. Українка. – Київ : Наукова думка, 2001. – 384 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0652-7
984314
  Українка Л. Поезія. Драматичні твори / Леся Українка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 384с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0747-5
984315
  Барка В. Поезія. Жовтий князь : Повість / В. Барка. – Київ : Наукова думка, 2001. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0654-3
984316
  Барка В. Поезія. Жовтий князь : Повість / Василь Барка. – Київ : Наукова думка, 2003. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0142-8
984317
  Барка В. Поезія. Жовтий князь : повість / Василь Барка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0734-5
984318
  Барка В. Поезія. Жовтий князь. Повість / В. Барка. – Київ : Наукова думка, 2000. – 304с. – ISBN 966-00-0487-7
984319
  Барка В. Поезія. Жовтий князь:Повість / Василь Барка. – Київ : Наукова думка, 2005. – 304с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0142-8
984320
  Франко І.Я. Поезія. Іван Вишенський. Мойсей. Перехресні стежки : поеми; повість / Іван Франко. – Київ : Наукова думка, 2007. – 432с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 978-966-00-0616-4
984321
  Рильський М.Т. Поезія. Переклади // З трудів і днів Максима Рильського : [вірші, поеми, переклади, спогади, документи] / [упоряд.: С.А. Гальченко, В.Л. Колесник, М.Г. Рильський, Ю.І. Шаповал]. – Київ : А.С.К., 2009. – с.9-302. – ISBN 978-966-2251-11-1
984322
  Осьмачка Т. Поезія. Повісті: Старший боярин. Ротонда душогубців / Т. Осьмачка. – Київ : Наукова думка, 2002. – 424с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0817-1
984323
  Ольжич О.О. Поезія. Проза / О. Ольжич ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Фундація ім. О. Ольжича [та ін.]. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2007. – 543, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 534-539. – Бібліогр. в прим.: с. 482-533 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7601-97-3
984324
  Назаренко Т. Поезографія = Poezographia: contemporary visual poetry in Ukrainian : сучасна зорова поезія українською мовою / Тетяна Назаренко. – Київ : Родовід, 2005. – 204с. – Текст парал. англ. і укр. мовами. – ISBN 966-7845-22-2
984325
  Штонь Г. Поезологолос Тараса Федюка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 30 листопада (№ 24). – С. 18-19
984326
  Бодасюк О. Поезопрозі - бути! // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 141
984327
   Поем о Ленине, о партии. – Фрунзе, 1970. – 98с.
984328
   Поем о Ленине, о партии. – Фрунзе, 1970. – 98с.
984329
   Поем о счастье. – Фрунзе, 1958. – 71 с.
984330
   Поем Украину. – К, 1960. – 204с.
984331
  Бонь Н.В. Поема-містерія "Великий льох" Т.Г.Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 6 (190). – С. 16-18
984332
  Барабаш Ю. Поема-містерія Тараса Шевченка "Великий льох" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.7-10. – ISSN 0130-5263
984333
  Слоньовська О. Поема-містерія Тараса Шевченка "Великий льох" // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 4 (132), квітень. – С. 29-37
984334
  Слоньовська О. Поема-містерія Тараса Шевченка "Великий льох" // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3 (131), березень. – С. 25-30
984335
  Мануйкін О. Поема "Гайдамаки" Т.Г. Шевченка в 9 класі: спроба композиційного аналізу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 128-132. – (Філологічні науки)
984336
  Луцик Х.Ю. Поема "Енеїда" І. Котляревського в контексті культурної парадигми художнього тексту // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 24-32. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
984337
  Білоцерківський В. Поема "Канівський замок" Северина Гощинського. До 175-ї річниці видання [поеми] // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004. – № 6. – C. 67-73. – ISSN 0869-3595


  [Северин Гощинський належав до "української школи" польської літератури першої половини ХІХ ст.]
984338
  Агеєва В. Поема "Мандрівка в молодість" у художній еволюції Максима Рильського // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 1 (670), січень. – С. 39-46. – ISSN 0130-5263
984339
  Біляцька В.П. Поема "Розп"ятий Мазепа" І. Огієнка в типологічному зіставленні історичних романів у віршах // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 170-175. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
984340
  Бойцун І. Поема "Сон" ("У всякого своя доля") Тараса Шевченка та "Енеїда" Івана Котляревського: інваріанти світобудови // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 44-46. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
984341
  Швець Н. Поема "Сон" Олекси Гай-Головка: особливості інвективної стратегії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 222-226. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
984342
  Пустова Ф. Поема "Чернець" Шевченка " // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С .139-148. – ISBN 966-7759-23-7
984343
  Братко В.О. Поема Байрона "Мазепа": її історична основа та романтичний міф // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 1 : Тема українського козацтва у світовій літературі. – С. 19-23. – Бібліогр. в кінці ст.
984344
  Ільницький М. Поема Бориса Олійника "Трубить трубіж": екзистенційний рубіж і проблема вибору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 183-189. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
984345
  Радченко О.Д. Поема в камені і фарбах / О.Д. Радченко. – Київ, 1972. – 123 с.
984346
  Простяк Л.М. Поема Вергілія "Енеїда" як літературна обробка римських легенд про троянця Енея // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10. – С. 9-15


  Як відомо, Вергілій написав свою славнозвісну "Енеїду" за ініціативою Августа. Він бажав у найурочистішій формі прославити імперію Августа, бо був її щирим прибічником. Грандіозне зростання Римської імперії потребувало для себе як історичного, так і ...
984347
  Боднар О. Поема Генрі Лонгфелло "Пісня про Гайавату" в Україні // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 60-64. – Бібліогр.: с. 61, 63-64
984348
  Боднар О. Поема Генрі Лонгфелло "Пісня про Гайавату" в Україні // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 2 : Західний романтизм. – С. 38-40.
984349
  Шотова-Ніколенко Поема Дж.Г. Байрона "Верро": ономастичний аспект // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 289-296
984350
  Оболенська М. Поема для фортепіано "Самотність" Луі В"єрна як втілення романтичного світогляду // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 237-247. – ISSN 2310-0583
984351
  Ярмульський А.Г. Поема душі / А.Г. Ярмульський. – К., 1987. – 153с.
984352
  Корнієнко О.З. Поема Золотої Долини / О.З. Корнієнко, К.П. Житник. – К, 1961. – 104с.
984353
  Асєєва Л.М. Поема І. Франка "Іван Вишенський" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 26 (246). – С. 35-37
984354
  Мальцева Ольга Поема І.Котляревського "Енеїда" як репрезентація української національної ідентичності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 5 (96). – С.98-101. – ISSN 1728-9343
984355
  Меркун Г.М. Поема І.Франка "Іван Вишенський" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 19/21. – С. 59-63.
984356
  Гузар З. Поема Івана Франка "Цицерон і феліск": антична історіографія - поетична ідея // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 107-114. – ISSN 0130-528Х


  В останні роки життя І.Франко дуже інтенсивно працював над перекладами та переспівами творів світової літератури (різних народів і різних епох). Вельми помітне і прикметне місце у цьому колосальному проекті посідають поетичні твори за мотивами історії ...
984357
  Вишневська Г. Поема К.Ф.Рилєєва "Войнаровський" у перекладі Святослава Гординського (до 100-річчя від дня його народження) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 82-84. – ISBN 966-7653-03-5
984358
  Драй-Хмара Поема Лесі Українки "Віла-посестра" на тлі сербського та українського епосу / Михайло Драй-Хмара ; Всеукраїнська Академія наук. – У Київі (Київ) : [Всеукр. Акад. наук], 1929. – 53 с. – Відбитка з: Записки Історично-філологічного відділу, кн. 23
984359
  Драй-Хмара Поема Лесі Українки "Віла-посестра" на тлі сербського та українського епосу. / Драй-Хмара. – К., 1929. – 53с.
984360
  Александрова М.О. Поема Лесі Українки "Русалка": літературні впливи та запозичення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 16-25


  У статті простежуються зв"язки сюжету та образів поеми Лесі Українки "Русалка" з європейською та українською романтичною поезією ХIХ ст.: творами Т. Шевченка, О. Пушкіна, М. Лермонтова, А. Міцкевича та ін. Наголошується, що літературні впливи не ...
984361
  Скоць А. Поема Миколи Бажана "Данило Галицький" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 106-112
984362
  Довбищенк Г. Поема народного гніву / Г. Довбищенк, М. Лабінський. – К, 1972. – 228с.
984363
  Сквіра Н. Поема О. Пушкіна "Руслан і Людмила" і повість М. Гоголя "Страшна помста": непомічена паралель
984364
  Хархун В. Поема Павла Тичини "Похорон друга" крізь призму тоталітарної естетики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 49-53. – ISSN 0130-5263
984365
  Марко В. Поема Павла Тичини "Похорон друга": продовження естетичної комунікації // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 31-34. – ISSN 0130-5263


  У статті проаналізовано поему П.Тичини "Похорон друга"-один зі знакових творів поета періоду війни; розглянуто жанрову специфіку, образ ліричного героя-основи естетичної та ідейної єдності твору, особливості композиції, сюжету, повторів як засобів ...
984366
  Жак В.В. Поема про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 120-122.
984367
  Дімаров А. Поема про камінь. Закінчення // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С. 59-124. – ISSN 0130-1608
984368
  Пермітін Ю.М. Поема про ліси / Ю.М. Пермітін. – Київ, 1976. – 287с.
984369
  Майстренко Я.В. Поема про любов / Я.В. Майстренко. – Київ, 1958. – 107 с.
984370
  Довженко О.П. Поема про море : Олександр Довженко / О.П. Довженко. – Київ : Художня література, 1960. – 335 с.
984371
  Довженко О.П. Поема про море / О.П. Довженко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 156 с.
984372
  Франко І.Я. Поема про сотворення світу / І.Я. Франко; [упоряд. та передмова В. Яременка]. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – Описано з обкл. кн. - Тит. арк. оригінальний. – (Б-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-282-9
984373
  Ржепецький Л. Поема Т. Шевченка "Москалева криниця" на уроках історії України у 8-му класі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 12-19 січня (№ 3). – С. 4
984374
  Калинчук А. Поема Т. Шевченка "Сова": текстовий аналіз // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 26-30


  У статті проведено текстовий аналіз поеми Шевченка "Сова", зокрема розглянуто джерела твору, його художні особливості (жанрову приналежність, сюжет, мотиви, позицію автора, тропи) та поліметрію. Статтю написано для "Шевченківської енциклопедії"
984375
  Литовченко В. Поема Т.Г. Шевченка "Кавказ" - закодоване послання українцям // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (48). – С. 36-37 : фото. – ISSN 1819-7329
984376
  Гнатюк М.П. Поема Т.Г.Шевченка "Гайдамаки" / М.П. Гнатюк. – Київ : Держвидав художньої літ-ри, 1963. – 174с.


  Ця праця - дослідження поеми Т.Г.Шевченка "Гайдамаки". Знайдемо тут відповідь на питання про історію написання поеми, джерела які лягли в її основу.
984377
  Приходько П.Г. Поема Т.Г.Шевченко "Сон" : ("У всякого своя доля") / П.Г. Приходько. – Киев, 1957. – 191 с.
984378
  Верготі Л. Поема Тараса Шевченка "Кавказ" - "Гімн волі"
984379
  Панченко В. Поема Тараса Шевченка "Кавказ": полеміка з Олександром Пушкіним // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 21-25. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  "Викладено припущення щодо поеми Шевченка «Кавказ» — це могла бути пряма полеміка з Пушкіним. Якихось безпосередніх свідчень із цього приводу немає, проте сам текст поеми дає певні підстави допускати, що відповідь на поставлене запитання може бути ...
984380
  Панченко В. Поема Тараса Шевченка "Кавказ": полеміка з Олександром Пушкіним // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 13-23. – ISBN 978-966-920-140-9
984381
  Яременко В. Поема Тараса Шевченка "Марія": історіософія, канон, апокриф // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 2 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 253-262. – ISBN 966-7379-70-1
984382
  Косів Г. Поема Тараса Шевченка "Неофіти" у перекладі Віри Річ // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 178-184. – ISSN 2078-340X


  Досліджено відтворення лінгво-стилістичних особливостей поеми Т. Шевченка "Неофіти" у перекладі Віри Річ. Розглянуто такі домінантні проблеми поеми: вертикальний контекст; стилістичні проблеми різних мовних рівнів (архаїзми, реалії, гра слів, повтори); ...
984383
  Скоць А. Поема Тараса Шевченка "Сон" ("Гори мої високії...") (ідейно-естетичний ананліз) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 3-7. – ISSN 0130-528Х


  Зроблено ідейно-естетичний ананліз поеми Тараса Шевченка "Сон" ("Гори мої високії..."). Розкрито її тематичний зміст, образну систему, композицію, художню майстерність
984384
  Семенюк В. Поема Тараса Шевченка "Сон": соціокультурне тло, формування нової авторської творчої парадигми // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1446-1449. – ISSN 1028-5091


  "Розглядаються соціокультурні передумови появи поеми Т. Шевченка «Сон» та роль зазначеного твору у встановленні нових векторів творчого розвитку митця. Зокрема, вагомої уваги надано визначенню особливостей композиційної структури поеми, встановленню ...
984385
  Ласло-Куцюк Поема Шевченка "Марія" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 56-61. – ISBN 978-606-745-014-9


  "У певному розумінні поема «Марія» є вершиною поетичної творчості Шевченка, будучи твором, в якому з надзвичайно яскравою поетичною силою відтворені тема покритки і тема самореалізації людини. Оскільки ми спеціально про другу тему не говорили, ...
984386
  Просалова В. Поема Юрія Клена "Попіл імперій" в аспекті інтертекстуальних зв"язків // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 52-60. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)


  Вершинними здобутками Юрія Клена-поета є поеми "Прокляті роки" (1937) та "Попіл імперій" (1943-1947).
984387
  Гнатюк П М. Поема як літературний вид / П М. Гнатюк, . – Київ : Дніпро, 1972. – 112с.
984388
  Франко І.Я. Поеми / Іван Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського], 1899. – 131 с. – (Літературно-наукова бібліотека Українсько-Руської Видавн. Спілки. ; Сер. 1; Ч. 2)


  Зміст: Істар; Сатнї і Табубу; Бідний Генрих; Поема про білу сорочку; Похорон
984389
  Франко Іван Поеми / Іван Франко. – 2-ге вид. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч", 1917. – 141, [1] с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 19)


  Зміст: Істаp; Сатні і Табубу; Бідний Генpих; Поема пpо білу соpочку; Похоpон.
984390
  Українка Леся Поеми / Леся Українка ; З пеpедмовою ["Леся Укpаїнка"] П. Филиповича. – Київ : Всеукp. Деpж. Вид-во. 2-а Рад. дpук., 1920. – 77 с. – Прим. без передмови ["Леся Укpаїнка"] П. Филиповича - вилучені с. I-X. - Рік вид. встановлено за кн.: Леся Укpаїнка: Бібліогp. покажч. / Склали М.В. Булавицька, М.О. Моpоз. К., 1972


  Зміст: Давня казка; Одно слово; Віла-Посестpа; Ізольда Білоpука
984391
  Рильський М.Т. Поеми. – [Харків] : Червоний шлях, 1924. – 32 с.
984392
  Вергарн Е. Поеми / Е. Вергарн. – Київ : Держвидав України, 1927. – 125 с.
984393
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 117 с.
984394
  Шеремет М.С. Поеми : поеми / М.С. Шеремет. – Київ, 1951. – 124 с.
984395
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1953. – 204с.
984396
  Підсуха О.М. Поеми / О.М. Підсуха. – Київ, 1954. – 120 с.
984397
  Ромен Левко Поеми / Ромен Левко. – Торонто : Євшан-зілля, 1956. – 72 с.
984398
  Рильський М.Т. Поеми / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 408 с.
984399
  Шевченко Т. Поеми / Т. Шевченко. – Київ, 1958. – 132с.
984400
  Українка Леся Поеми / Українка Леся. – Сімферополь, 1959. – 191с.
984401
  Шевченко Т. Поеми / Тарас Шевченко. – Сімферополь : Кримвидав, 1960. – 308 с.
984402
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1981. – 192с.
984403
  Шевченко Т.Г. Поеми / Тарас Шевченко. – Київ : Дніпро, 1982. – 189 с.
984404
  Олійник Б.І. Поеми / Б.І. Олійник. – Київ : Дніпро, 1983. – 183с.
984405
  Полтава Л. Поеми / Леонід Полтава. – Нью-Йорк : Мета, 1983. – 64 с.
984406
  Шевченко Т.Г. Поеми / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1984. – 194с.
984407
  Драч І.Ф. Поеми / Іван Драч; Упоряд. та післямова А. Ткаченка; Передм. М. Жулинського. – Київ : Генеза, 2006. – 512с. – ISBN 966-504-524-5
984408
  Скуратенко Т. Поеми Євгена Сверстюка та Івана Драча: порівняльно-типологічний аспект // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 42-48. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті здійснено порівняльно-типологічний аналіз поем Євгена Сверстюка та Івана Драча, простежено діалектику традицій і новаторства в українській поемі шістдесятників, розкрито суть, функціонування й еволюцію української поеми другої половини ХХ ст., ...
984409
  Українка Леся Поеми і драми / Українка Леся. – Київ, 1980. – 465с.
984410
  Рильський М.Т. Поеми і лірика / М.Т. Рильський. – Київ, 1951. – 387с.
984411
  Скоць А. Поеми Івана Франка / Андрій Скоць ; МОНУ, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 252 с. – ISBN 966-613-215-Х
984412
  Кобринський В.Г. Поеми Івана Франка. : Автореф... канд. філолог.наук: / Кобринський В.Г.; Дніпропетр. держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1948. – 189л. – Бібліогр.:с.182-188
984413
  Жуе Жак Поеми метро // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.5-8


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
984414
  Макаровський М Поеми Михайла Макаровского. – Видав [уклад. та авт. пеpедм.] Киpило Студиньский. – Львів : Hакладом А. Хойнацкого ; З дpук. В.А. Шийковского, 1899. – 87 с. – Словаpець [тлумач.]: с. 81-84.


  Зміст: Hаталя або дві долї pазом; Гаpасько або Талан і в неволї На тит. стор. прим. № 35067 надпис; Хв. Редакції "Буковини" від видавця ; № 14879 надпис: Впв Проф. Н. Петрову в щирійподяціі в глубокім повагою К. Студ.
984415
  Шевченко Т. Поеми та вірші / Т. Шевченко. – Київ, 1952. – 125с.
984416
  Шевченко Т. Поеми та вірші / Т. Шевченко. – Київ, 1954. – 196с.
984417
  Шевченко Т.Г. Поеми та повісті / Тарас Шевченко ; [вст. ст. Василя Дубравського]. – Київ : Дніпро, 1978. – 451 с. – (Шкільна бібліотека)
984418
  Павличко Д.В. Поеми та притчі / Д.В. Павличко. – Київ, 1986. – 214 с.
984419
  Смілянська В. Поеми Тараса Шевченка "Слепая" (1842) й "Марина" (1848): еволюція романтичного сюжету // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
984420
  Нєгош П. Поеми. / П. Нєгош. – К., 1987. – 210с.
984421
  Висоцький В.В. Поеми. Лірика. Сатира = Poematy. Liryka. Satyra / Володимир Висоцький ; [упорядкув., пер. та передм.: Р. Радишевський ; редкол.: О.Г. Астаф"єв та ін.]. – Київ : Міжнар. школа україністики НАН України, 2012. – 431, [1] с., [8] л. фотоіл. : портр. – Текст. парал. пол. та укр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Бібліотека польскої літератури" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології [та ін.]). – ISBN 978-966-2462-91-3


  Поміж відомих польських поетів, органічно та нерозривно пов"язаних з українською землею та її народом, чільне місце належить Володимиру Висоцькому - яскравому речнику українсько-польського єднання. До першого в Україні двомовного видання творів ...
984422
  Добрев Ч. Поерия и време / Ч. Добрев. – София, 1981. – 296с.
984423
  Зеленский Святослав Поесть на ходу: 10 городских деликатесов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 12 (2927). – С. 44-50 : фото
984424
  Яровий О. Поет-експериментатор Вано Крюгер: "Мій читач - той, хто думає" : інтерв"ю з поетом // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 2-8 ноября (№ 44)


  Він творить свій міф, що для поета й не дивно. Вано Крюгер балансує між апологетикою комунізму і "капіталістичними" прийомами комерційної поп-культури... Міфологія київського поета - родом з тієї доби, має червоне коріння. Ним вигадано місто ...
984425
  Степаненко М.І. Поет - "стоколос" Борис Олійник у щоденниковій візії Олеся Гончара // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 28 (212). – С. 6-12
984426
  Наєнко М. Поет - не тільки поет... Євгеній Євтушенко // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 301-309. – ISBN 978-966-439-809-8
984427
  Осьмачка Теодосій Поет / Осьмачка Теодосій. – Б.м. : [Українське Слово]. – 154 с.
984428
  Глушко О. Поет "вогненної лірики" // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 10. – С. 26-28
984429
  Гумецька А. Поет Абрам Кацнельсон як зразок інтеграції // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 340-342
984430
  Брюгген В. Поет академічної праці // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С.173-176. – ISSN 0208-0710
984431
   Поет Алла Пугачева. – Москва, 1989. – 64с.
984432
  Коваленко Л.М. Поет Андрій Малишко / Л.М. Коваленко. – К, 1957. – 235с.
984433
  Гирич І. Поет архітектури Георгій Лукомський // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. – Київ, 2005. – Вип. 61/62 : Георгій Лукомський і українська художня спадщина. Ч.1. – С. 4-12.
984434
  Вокальчук Г. Поет беззразковості (неологія Михайля Семенка в контексті словотворчої практики поетів 20-30-х років XX ст. ) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 79. – С. 82-90. – ISSN 0201-419
984435
  Сеник Л. Поет в антилюдській системі : Спогади прородину поета Володимира Лучука // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 8 (778). – С. 124-128. – ISSN 0868-4790
984436
  Касян Л.Г. Поет в умовах "заблокованої культури": аудіовізуальні "версії" біографії Павла Тичини (до 125-річчя від дня народження) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 77-89. – ISSN 0320-9466
984437
  Салига Тарас Поет Василь Хмелюк: шукання стилю


  У статті аналізується творчість Василя Хмелюка - одного з маловідомих поетів "празької школи". Автор розглядає ЇЇ на тлі тогочасного галицького та українського еміграційного літпроцесу. Робить він екскурс і в підрадянську поезію. Особливу увагу ...
984438
  Воловець Л. Поет великого серця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 червня (№ 25). – С. 10-11


  Слово про Івана Низового.
984439
  Грущак А. Поет великого серця і творчої мудрості: про збірки Левка Воловця // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 144--148. – ISSN 0868-4790
984440
  Салига Т. Поет весноярого бунту // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (639). – С. 44-49. – ISSN 0130-5263
984441
  Хопта С. Поет весняного похмілля - Богдан-Ігор Антонич // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 11. – С. 148-150. – ISSN 0130-321Х
984442
  Лабінський Микола Поет вибухливої експресії : (Василь Семенович Стус) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-45. – ISSN 0869-3595
984443
  Яровий О. Поет від зерна і любові // Сполучник : альманах літературної творчості / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2013. – [Вип. 8]. – С. 321-326


  Про Д.Й. Іванова.
984444
   Поет Владимир Высоцкий. – Москва, 1987. – 64с.
984445
  Кривлев В. Поет гармонь / В. Кривлев. – Саратов, 1956. – 60с.
984446
  Фатьянов А.И. Поет гармонь... / А.И. Фатьянов. – Владимир, 1955. – 132с.
984447
  Баранівський В.Г. Поет гніву, чи геній любові? Ціннісний світ поезії Т.Г. Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 50-52
984448
  Костюк Ю. Поет для двох народів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 23


  Поетів Ігоря Калинця та Єжи Гарасимовича поєднала тема руйнації української духовної культури на тлі терору другої половини XX століття. Єжи Герасимович у польській та українській літературах.
984449
  Слабршпицький М. Поет для поетів // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 111-121. – ISSN 0208-0710
984450
  Григорук А. Поет Дмитро Арсенич: Іпостасі персональної ідентичності // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 листопада (№ 44). – С. 7
984451
  Тарба И.К. Поет дрозд : стихи и поэма / И.К. Тарба. – Москва : Советский писатель, 1984. – 175 с.
984452
  Нарзуллаев Н. Поёт дутар / Н. Нарзуллаев. – Ташкент, 1977. – 126с.
984453
  Ионов А.В. Поет душа шахтерская. / А.В. Ионов. – Донецк, 1969. – 238с.
984454
  Грінченко Б.Д. Поет жіночого горя О.М. Кулішева / Грінченко Б.Д., 1964. – 19 с. – Відб.
984455
   Поет з душею вогняною : Олександр Олесь у спогадах, листах і матеріалах. – Київ : Дніпро, 1999. – 224с. – ISBN 5-308-01737-9
984456
  Просалова В. Поет завжди боронив свою незалежність // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 136-143. – ISSN 1728-9572


  У статті простежується, як у поезії Т. Осьмачки відбилися реалії доби, як суспільно-політичні катаклізми позначилися на його творчості.
984457
   Поет зболеного серця : Олександр Корж у спогадах і матеріалах / [упоряд., передм. та прим. І.М. Лисенка]. – Київ : Рада, 2009. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 177-185. – ISBN 978-966-7087-82-1
984458
  Мейзерська Т. Поет зі світлою душею : До 70-річчя Дмитра Шупти / Т. Мейзерська, М. Корпанюк // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 53-63. – ISSN 0042-9422
984459
  Боташев И.Ж. Поет зурна : стихи / И.Ж. Боташев; авториз. пер. с балкар. А.щербакова. – Москва : Советский писатель, 1981. – 62 с.
984460
  Божилов Б. Поет или защо живя Иван Нивянин. / Б. Божилов. – София, 1982. – 168с.
984461
  Заболотна В. Поет і актор // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 23


  Видатний український актор Амвросій Бучма.
984462
  Федь А. Поет і виклики сьогодення // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2016. – № 1/3
984463
  Скирда Л.М. Поет і воїн / Л.М. Скирда. – К, 1988. – 46с.
984464
  Зимомря М. Поет і вчений: струни слова = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 40-47. – ISBN 978-966-2763-27-0
984465
  Василенко М. Поет і драгоман Микола Мірошниченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 1/2). – С. 6


  1 січня цього року поету й перекладачеві виповнилося б 70 років...
984466
  Іздрик Поет і йог : (фрагменти) // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 136-141. – ISSN 0130-5212
984467
  Рябчук М. Поет і його демони // Критика. – Київ, 1999. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 12-16


  Йоганн Вольфганг фон Гете — німецький поет, прозаїк, драматург, мислитель і натураліст.
984468
  Заславський І.Я. Поет і його дочка (М. Драй-Хмара) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 153-160
984469
  Базилевський В. Поет і його муза // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 березня (№ 11). – С. 8-9


  Доля Василя Мисика.
984470
  Стріха М. Поет і його перекладач : "Сто поезій Райнера Марії Рільке в перекладах Мойсея Фішбейна // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1011/1012). – С. 226-231. – ISSN 0320 - 8370


  "Сто поезій" Райнера Марії Рільке в перекладах Мойсея Фішбейна)
984471
  Скрипник Ілля Поет і лікар // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-145. – ISSN 0869-3595
984472
  Скрипник І. Поет і лікар // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-145. – ISSN 0869-3595


  Про Степана Васильовича Руданського
984473
   Поет і міністр. До 145-річчя від дня народження І.М. Стешенка (1873-1918) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 3, 2018, 3 квартал. – С. 59-73. – ISSN 0130-2043
984474
  Ковальчук І. Поет і місто // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 4 травня (№ 9). – С. 14-15


  Сучасна українська урбаністична лірика.
984475
  Ткаченко С. Поет і народ // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 138-154. – ISSN 0131-2561
984476
  Осляк І.Ф. Поет і народ. / І.Ф. Осляк. – Київ, 1963. – 40 с.
984477
  Мазепова О. Поет і проза: лінгвостилістичні особливості епістолярного мовлення С. Сепегрі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 109-117. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано епістолярні тексти відомого іранського поета і художника ХХ століття С. Сепегрі, зокрема його приватні листи з Європи та Японії та подорожні нотатки. Зроблено спробу визначити специфічні лінгвостилістичні та деякі прагматичні особливості ...
984478
  Гуцуляк О. Поет і Тіамат : Вибране / Олег Гуцуляк. – Івано-Франківськ, 2003. – 160с. – ISBN 966-503-059-0
984479
  Кулінич І.М. Поет і трагік : історико-літературний нарис дружби великих митців - Тараса Шевченка і Айра Олдріджа / І. Кулінич. – Київ : Наукова думка, 1964. – 72 с. – (Науково-популярна література)
984480
  Барабаш Ю. Поет і час / Ю. Барабаш. – К, 1958. – 200с.
984481
  Килимник О.В. Поет і час / О.В. Килимник. – К, 1973. – 250с.
984482
  Брюгген В. Поет і час (80 років від дня народження Роберта Третьякова) // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4. – С. 206-217
984483
  Кицан О. Поет із казкою в серці // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 4 (697). – С. 25-29. – ISSN 0130-5263


  Біографія і творчість В. Голобородька
984484
  Стріха М. Поет із країни поза епохами й дискурсами // Критика. – Київ, 1999. – Жовтень, (число 10). – С. 13-15


  Білоруський поет - Славомир Адамович.
984485
  Слабошпитський М. Поет із пекла : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 4. – С.18-45. – ISSN 0208-0710
984486
  Слабошпитський М. Поет із пекла : Роман // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5. – С.46-69. – ISSN 0208-0710
984487
  Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла : (Тодось Осьмачка) / М.Ф. Слабошпицький. – Київ : Ярославів вал, 2003. – 368с. – ISBN 5-301-01892-2
984488
  Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла : романи / Михайло Слабошпицький ; [ передм. В.О. Базилевського ; післямова : В.Н. Грабовського ]. – Київ : Грамота, 2008. – 832 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : П.А. Загребельний, І.М. Дзюба, Р.М. Лубківський та ін.). – ISBN 978-966-349-018-2
984489
  Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла (Тодось Осьмачка) : роман-біографія / Михайло Слабошпицький. – Вид. 3-тє. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 366, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-2151-79-4
984490
  Лубківський Р. Поет із сузір"я, найближчого до нас // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 1/2 (1021/1022). – С. 292-293. – ISSN 0320 - 8370


  Константи-Ільдефонс Галчинський - найвидатніший польський поет XX ст.
984491
   Поет мой саз : Пер. с курд. – Тбилиси : "Литература да хеловнеба" ; [Полиграф. изд-ва ЦК КП Груз.], 1966. – 107 с.


  Джалилэ Аджо, Джардоэ Асад, Тогарэ Бро, Шкоэ Гасан, Адоэ Джанго, Азизэ Иско, Бахчоэ Иско, Мороэ Мамед
984492
   Поет молодежь. – М, 1956. – 64с.
984493
   Поет молодежь. – М, 1957. – 64с.
984494
  Стех Я. Поет мужицької розпуки // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 23, 8 июня


  Василь Стефаник — український письменник, поет, майстер експресіоністичної новели, громадський діяч, політик.
984495
  Жулинський М. Поет народного болю і національної віри // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 6


  Миколі Томенку - поетові, прозаїку, драматургу, публіцисту - 80!
984496
   Поет не може бути власністю... : Бібліографічний нарис, присвячений творчості Ліни Костенко. – Київ : Котигорошко, 2001. – 38с.
984497
  Щербина Н. Поет нездоланного духу (пам"яті В.Є. Свідзінського) / підготовка тексту та коментар О. Коня // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 440-461. – ISBN 978-966-2449-92-1
984498
  Сорока М.О. Поет німого числа / М.О. Сорока. – К., 1967. – 48с.
984499
   Поет пионерия. – М, 1986. – 137с.
984500
  Колесник П.Й. Поет під час облоги. / П.Й. Колесник. – Київ, 1980. – 368с.
984501
   Поет повернувся до alma mater // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Пам"ятник великому поетові-шістдесятнику Василеві Симоненку роботи скульптора О. Рачковського відкрито в КНУ імені Тараса Шевченка.
984502
   Поет повернувся до alma mater. В університеті відкрили пам"ятник Василеві Симоненку // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 1 : фото


  В КНУ імені Тараса Шевченка відкрито Пам"ячник поету-шістдесятнику Василеві Симоненку. Відкрив церемонію ректор університету, академік Леонід Губерський.
984503
  Стус Д. Поет поміж людей // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 1 (999). – С. 66-70. – ISSN 0868-9644


  Лірика Маріанни Кіяновської
984504
  Марко В. Поет починаеться з бунту : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – . 152-155. – ISSN 0868-4790
984505
  Корнійчук В. Поет почуття і поет думки (Інтертекст політичної поезії Т. Шевченка й І. Франка) // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 5-20. – ISBN 978-966-02-4721-5
984506
  Семчишин Д. Поет про себе, сучасників і добу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація прес-центру Інституту філології про зустріч студентів Ін-ту з поетом Іваном Драчем. Є фото.
984507
  Неботов О. Поет революції / О. Неботов. – Київ, 1940. – 51 с.
984508
   Поет революції. – Київ, 1971. – 246с.
984509
  Панченко В.Є. Поет революційного гарту: До 125-річчя від дня народження П.А. Грабовського / В.Є. Панченко. – К., 1989. – 48с.
984510
  Ковалевський В.В. Поет революційної героіки / В.В. Ковалевський. – Київ, 1956. – 39 с.
984511
  Стріха М. Поет Редьярд Кіплінг: знайомство триває // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2015. – № 11/12 (1043/1044). – С. 270-274. – ISSN 0320 - 8370
984512
  Доможаков Н.Г. Поет река Абакан : стихи : пер. с хакас. / Доможаков Н.Г. – Москва : Советский писатель, 1957. – 85 с.
984513
  Фатнев Ю.С. Поет рожок у Сожа. / Ю.С. Фатнев. – Минск, 1967. – 44с.
984514
  Сиротенко Поет розстріляного відродження / Сиротенко, (Вербицький) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 2 (796). – С. 89-96. – ISSN 0868-4790


  Про талановитого поета Марка Вороного (1904 - 1937 рр.)
984515
   Поет самодеятельный хор. – Москва, 1965. – 91 с.
984516
  Шалата М. Поет світання = До 100-річчя від дня народження Андрія Малишка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 11/12 (817/818). – С. 131-134. – ISSN 0868-4790
984517
   Поет Советская страна. – М, 1962. – 584с.
984518
  Щербаков Ф. Поет тайга : стихи и песни / Ф. Щербаков. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1966. – 96 с.
984519
  Барна В. Поет то речник серця на майдані долі / М. Данчишин, В. Коскін // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С.8-9
984520
  Коцарев О. Поет у жіночому капелюсі з язиком // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 23


  У "Смолоскипі" опублікували вибрані твори Валер"яна Поліщука.
984521
  Сатиго І.А. Поет у мундирі науковця: Леопольд Сенгор // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 88-98. – ISSN 2306-2908
984522
  Герасим"юк В. Поет у повітрі : Вірші і поеми / Василь Герасим"юк. – Львів : Кальварія, 2002. – 144с. – ISBN 966-663-062-1
984523
  Дробаха О. Поет у собачій будці // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 12 лютого (№ 3). – С. 16


  До роковин смерті Миколи Холодного. В 1961 році вступив на філологічний факультет Київського університету, але був виключений у 1965 році після виступу на дискусії про роман Арсена Іщука "Вербівчани".
984524
  Коряк В.Д. Поет української інтелігенції М.Коцюбинський / В.Д. Коряк. – Х., 1923. – 48с.
984525
  Лисин Н.Г. Поет Урлукский хор / Н.Г. Лисин. – Чита, 1966. – 88с.
984526
  Дзюба І. Поет філософської думки (Сергій Кримський)


  У статті подано роздуми над останніми книжками українського філософа С. Кримського. Виокремлено й розглянуто його культурологічні ідеї про роль науки, функції мистецтва, завдання духовності в сучасному світі
984527
   Поет Юность. – Ульяновск, 1957. – 86с.
984528
  Чумак Г.В. Поет як критик: шляхи та рівні реалізації літературознавчої концепції Т.С. Еліота в його поетичній творчості / Галина Чумак; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль : Медобори, 2007. – 192 с. – ISBN 978-966-8336-41-0
984529
  Грабович Г.Г. Поет як міфотворець : семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Григорій Грабович ; пер. з англ. С. Павличко. – 2-е випр. й авторизоване видання. – Київ : Часопис "Критика", 1998. – 206 с. – ISBN 5-7702-0818-Х
984530
  Дроздовський Д. Поет як трава: життєтексти Ігоря Павлюка (малий ювілейний нарис) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 3 (675), березень. – С. 73-74. – ISSN 0236-1477
984531
  Заславський І.Я. Поет, брат поета (М.Орест) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 160-167
984532
  Ращенко А. Поет, перекладач і дипломат Рауль Чілачава / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 8


  На зустрічі в Інституті філології про свій творчий шлях розповів поет Рауль Чілачава.
984533
  Степаненко М. Поет, політик, громадський діяч Іван Драч в оцінці Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 42-48


  У статті на матеріалі діарійного дискурсу О. Гончара проаналізовано поетичну творчість, політичну та громадську діяльність І. Драча, з"ясовано його місце в контексті літературного шістдесятництва, схарактеризовано роль цього митця в розвитку4 ...
984534
  Набитович І. Поет, який "Свободі й Слову прирік свій вік" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 12 (681), грудень. – С. 52-61. – ISSN 0130-5263


  Автор розглядає поетичну і прозову творчість Л. Мосендза (1897-1948).
984535
  Федик І. Поет, який вірив у нашу волю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 3-4 червня (№ 96/97). – С. 12


  Спиридон Черкасенко пережив дві російські революції, наші визвольні змагання, обидві світові війни...
984536
  Радійчук В. Поет, який говорив від імені Європи // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 11. – С. 136-139. – ISSN 0130-321Х


  Сальваторе Квазімодо - італійський поет-герметик, який у 1959 році був удостоєний Нобелівської премії з літератури.
984537
  Левицька Т. Поет, якого любив Кобзар // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 97-98


  Арі Шеффер. "Портрет Зигмунта Красінського". 1850 р. Полотно, олія; 87 х 70 см.; інв. № Ж-47.
984538
  Запаренко Г.В. Поетапне впровадження дистанційної форми навчання / Г.В. Запаренко, Т.М. Мірошниченко // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 23-24
984539
  Мельничайко В. Поетапне опрацювання морфемної будови слова / В. Мельничайко, М. Криськів // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 23/24, грудень. – С. 20-22
984540
  Стецюк К. Поетапне формування екологічної культури майбутніх фахівців вищої аграрної школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 74-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
984541
  Вінницька В.М. Поетапні контролі з української мови для студентів-іноземців : Навчальний посібник / В.М. Вінницька, Л.С. Головяшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 69с.
984542
   Поетеса Анастасія Дмитрук виступила у ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 8 : фото


  У День банківського працівника, студентиекономічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка разом з куратором, викладачем кафедри банківської справи О.В. Тригуб відвідали Музей грошей Національного банку України. На фото: монета, присвячена 180-річчю КНУ ...
984543
  Овдійчук Л. Поетеса з легіону безсмертних. Вивчення життєпису Олени Теліги
984544
  Агеєва В.П. Поетеса зламу століть : творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації / Віра Агеєва. – Київ : Либідь, 1999. – 263 с. – ISBN 966-06-0238-7
984545
  Агеєва В.П. Поетеса зламу століть : Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації: Монографія / Віра Агеєва. – 2-е вид., стер. – Київ : Либідь, 2001. – 264с. – ISBN 966-06-0182-4
984546
  Голота Л. Поетеса Любов Голота про свято добра і світла - День матері : інтерв"ю з поетесою; вірші / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 171-182. – ISBN 966-7379-16-7
984547
  Кисельов Й.М. Поетеса української сцени / Й.М. Кисельов. – 2. – К., 1987. – 185с.
984548
  Киселев И.М. Поетеса української сцени / И.М. Киселев. – К., 1987. – 205с.
984549
  Тереверко О. Поетеса української сцени // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 6 вересня (№ 36). – С. 22


  120 років від дня народження Наталії Ужвій.
984550
   Поети-декабристи. – Київ : Художня література, 1950. – 281 с.
984551
  Прушковська І. Поети-містики як провісники суфізму // Україна - Туреччина: історія культурних зв"язків та співробітництво на сучасному етапі : зб. наук. праць / Посольство Турец. Респ. в Україні, Турец. упр. співробітництва та розвитку ; НАН України, НБУВ, Турец. центр інформації та досліджень Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: О. Дерменджі, В.М. Підвойський, Н.Г. Солонська]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 166-168
984552
  Снєт А. Поети "київської школи" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 19-24. – ISSN 0130-5263
984553
   Поети "Молодої Музи" / П. Карманський, В. Пачовський, Б. Лепкий, С. Чарнецький, С. та ін. Твердохліб; Петро Карманський, Василь Пачовський, Богдан Лепкий, Степан Чарнецький, Сидір Твердохліб, Остап Луцький, Михайло Рудницький; Упоряд., автор передм. М.М. Ільницький. – Київ : Дніпро, 2006. – 672с. – (доп. карт. фл.). – ISBN 966-578-092-1
984554
   Поети "Нью-Йоркської групи" : Антологія. – Харків : Ранок. Веста, 2003. – 288с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-869-7
984555
   Поети "Нью-Йоркської групи" : антологія. – Харків : Ранок ; Веста, 2005. – 285, [3] с. – (Програма з літератури). – ISBN 966-679-869-7
984556
  Зеров М. Поети "Основи" // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 241-242. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
984557
   Поети и раскажувачи академици : антологиjа на поети и раскажувачи на Академиjата на науките и уметностите на Косово / Макед. акад. на науките и уметностите ; Акад. на науките и уметностите на Косово ; глав. уред. Л. Старова ; препев на алб. jаз. Р. Шабани - поезиjа ; превод од алб. jaз. Ф. Шеху - проза. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2017. – 358, [1] c. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-608-203-212-2
984558
  Шанін Ю. Поети і атлети / Юрій Шанін // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 46-48
984559
  Савченко Я. Поети й белетристи / Я. Савченко. – К, 1927. – 191с.
984560
   Поети Канади. – Київ, 1958. – 214 с.
984561
  Масловська Т.О. Поети київської школи // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2011. – С. 76-79. – (Філологія ; Вип. 2)


  Розглядається поезія пост-шістдесятників, яка за своєю природною сутністю не вписується в канон шістдесятництва
984562
   Поети од Македониjа = Poetё nga Maqedonia = Makedonya sairleri : [панорама на македонска, албанска и турска поезиjа]. – Скопje : Ми-Ан, 2002. – 287 c. – Текст напоредно на мак., алб. и тур. jазик. – ISBN 9989-613-27-3
984563
  Вовк П.С. Поети Полісся : (переклади й переспіви сучасної української поезії російською мовою) / Поліна Вовк. – Київ : Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 36 с. – ISBN 966-660-313-6
984564
   Поети пошевченківської доби. – К, 1961. – 476с.
984565
   Поети пошевченківської пори. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – XL, 134 с. – (Літературна бібліотека)


  Анотація: Збірку відкриває невелика за обсягом, але значна за змістом передмова Миколи Зерова, у якій відомий український літературознавець дає оцінку творчості поетів «пошевченківців», що представлена на сторінках видання. Далі надруковані «цікавіші ...
984566
   Поети Празької школи : срібні сурми : антологія / упоряд. М. Ільницький. – Київ : Смолоскип, 2009. – 916 с. – ISBN 978-966-2164-02-2
984567
  Талалай Л. Поети Сходу в перекладах Мисика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 11/12. – С.169-172. – ISSN 0130-1608
984568
  Міщенко Тетяна Поетизація рідного краю й уславлення його історичної незалежності в баладі Льюїса Стівенсона "Вересовий трунок" : урок текстуального вивчення твору за технологією критичного мислення // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 29-30
984569
  Забіяка І. Поетизм як феномен чеського літературного авангарду 1920-х років
984570
  Арістотель Поетика / Арістотель; Вступна стаття Й.У. Кобова; З старогрецьк. переклав Б. Тен. – Київ : Мистецтво, 1967. – 136 с. – (Пам"ятки естетичної думки)
984571
  Довгалевський М. Поетика / М. Довгалевський. – К, 1973. – 435с.
984572
   Поетика. – К, 1992. – 212с.
984573
  Рощенко О.Г. Поетика "Заповіту" Тараса Шевченка в опері Миколи Лисенка – Михайла Старицького "Тарас Бульба" // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 26-33
984574
  Тарнашинська Л. Поетика "поривань" Василя Симоненка як естетична норма // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 276-289. – ISBN 966-7773-70-1
984575
  Руснак І. Поетика "чужого слова" в романі "Кулак" Уласа Самчука // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 27-31. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
984576
  Моклиця А. Поетика абсурдизму в повісті К.І. Галчинського "Порфиріон Оселек" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 94-99. – (Серія : Філологічні науки ; № 3 (252) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
984577
  Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Заєць С.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
984578
  Заєць С.Л. Поетика абсурду в драматичних творах Миколи Куліша : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Заєць С.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 187 л. – Бібліогр. : л. 161-187
984579
  Єщенко М.Ю. Поетика абсурду в сучасній новелі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Єщенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 209 арк. – Бібліогр.: арк. 187-209
984580
  Єщенко М.Ю. Поетика абсурду в сучасній новелі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Єщенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
984581
  Мукан В.С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
984582
  Мукан В.С. Поетика абсурду в українській драматургії першої половини XX століття (на матеріалі творів Миколи Куліша та Ігоря Костецького) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Мукан Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – 176 л. – Бібліогр.: л. 159-176
984583
  Зимомря М. Поетика автографів Івана Чендея: особливості внутрішньої організації тексту / М. Зимомря, І. Зимомря // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С.107-109.
984584
  Кеба О. Поетика Андрія Платонова і художня філософія модернізму // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 137-150. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті аналізуються особливості поетики Андрія Платонова в контексті художньої філософії модернізму. Розглянуто типологію таких явищ, як "епістемологічна непевність" авторської позиції, індетермінізм поведінки героїв, ускладнена сюжетно-композиційна ...
984585
  Гуменний М.Х. Поетика антивоєнних романів Олеся Гончара. / М.Х. Гуменний. – Херсон, 1994. – 175с.
984586
  Пучков А.О. Поетика античної архітектури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пучков Андрій Олександрович ; М-во культ. України ; Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 34 с. – Бібліогр.: 50 назв
984587
  Величко М.П. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Величко Марія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 286 л. – Додатки: л. 239-286. – Бібліогр.: л. 215-238
984588
  Величко М.П. Поетика арабо-іспанської середньовічної лірики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Величко Марія Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
984589
  Сатановська Г.С. Поетика архітектурних форм у хронотопі роману Маргеріт Юрсенар "Спогади Адріана" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 107-110. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Дослідження присв. аналізові засобів інкорпорування образів архітектурного мистецтва в художній часо-простір роману М. Юрсенар "Спогади Адріана". У статті простежуться взаємозв"язок часу та простору і формування хронотопу будівілі в межах хронотопу ...
984590
  Ткачук М.П. Поетика балад Левка Боровиковського / М.П. Ткачук. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 146с. – ISBN 966-528.018-Х
984591
  Шевчук В. Поетика бароко в українських літописах // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 447-467. – ISBN 966-7021-39-4
984592
  Пустовіт В.Ю. Поетика біографічної повісті С. Тельнюка "Павло Тичина" // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 137-146. – ISSN BIB-ID 83558
984593
  Клочек Г.Д. Поетика Бориса Олійника. / Г.Д. Клочек. – К., 1989. – 332с.
984594
  Гливінська Л. Поетика в умовах тотальної текстуалізації / Леся Гливінська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 74-81. – ISSN 0320-3077
984595
  Ковальчук Л.А. Поетика весільного фольклору Західного Полісся (Регіональна специфіка) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Лілія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т. – Луцьк, 2017. – 226 л. – Бібліогр.: арк. 204-226
984596
  Ковальчук Л.А. Поетика весільного фольклору Західного Полісся (Регіональна специфіка) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Лілія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
984597
  Борискіна К.В. Поетика вимислу і стратегія художньої репрезентації шекспірового слова в новелі О. Вайльда "Портрет містера В.Г." // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-9. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3/4 (42/43)). – ISSN 1813-341X
984598
  Клочек Г.Д. Поетика візуальності Тараса Шевченка : монографія / Григорій Клочек. – Київ : Академвидав, 2013. – 250, [4] с. – Сер. засн. в 2006 р. – Бібліогр.: с. 245-250 та в тексті. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-072-1
984599
  Прутько С. Поетика Віктора Гюго у перекладі Максима Рильського


  У статті досліджено вірш Віктора Гюго "Мистецтво і народ" французькою мовою та проведено аналіз перекладу Максима Рильського цього вірша. Показано важливу роль деталі в перекладі поезії та можливості компенсації її втрати. Особливе вміння перекладача в ...
984600
  Грінченко Н. Поетика внутрішніх заголовків у романі О.Ф. Писемського "Взбаламученное море" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 51-57. – ISSN 2075-1486
984601
  Федорак Н. Поетика Галицько-Волинського літопису / Назар Федорак. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 262 с. – ISBN 966-613-393-8
984602
  Цуканюк О. Поетика герметизму Михайла Клименка // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 162-168. – ISSN 0869-3595


  У статті розглянуто герметичну поезію Михайла Клименка. Звернено увагу на зображально-виражальні можливості його віршів
984603
  Лапій М. Поетика гірських краєвидів прозового універсуму Івана Франка // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 178-184. – ISSN 2307-2261
984604
  Муравецька Я. Поетика готичного простору в повісті Миколи Гоголя "Страшна помста" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 202-112


  У статті окреслено межі терміну «готика», його характерні особливості. До уваги береться готичний простір: наративний, сценічний і психологічний, традиційність і не традиційність їх вираження у повісті Миколи Гоголя «Страшна помста». У зв’язку з ...
984605
  Лященко О.А. Поетика готичного роману в прозі Ю. Косача. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 7-10
984606
  Кудряшова О.В. Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Кудряшова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
984607
  Кудряшова О.В. Поетика Грицька Чупринки (образна система, метрика, ритміка, строфіка, фоніка) : Дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Кудряшова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 223л. – Бібліогр.: л. 171-181
984608
  Ковпік С.І. Поетика густативів (на матеріалі оповідання Івана Франка "Пироги з чорницями") // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 34-44. – (Літературознавство ; вип. 1 (73), ч. 1)


  У статті з точки зору поетики проаналізовано функції густативних образів в оповіданні І. Франка "Пироги з черницями"
984609
  Брайко О.В. Поетика деталі в новелістиці В. Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  Зроблено спробу системно дослідити поетику деталі як аспект стильової еволюції прози В. Винниченка.
984610
  Хороб М. Поетика деталі в художньому світі оповідання Григора Тютюнника "Нюра" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 28-34. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
984611
  Александрович Т. Поетика діалогу "Потоп змін" Г. Сковороди // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 265-270. – ISBN 966-7053-09-1
984612
  Огринчук О.П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Огринчук Олександра Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 223 л. – Бібліогр.: л.193-223
984613
  Огринчук О.П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Огринчук Олександра Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
984614
  Руснак С. Поетика документальної книжки "Живі струни" Уласа Самчука // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 124. – С. 137-144. – (Серія : Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
984615
  Деретичь J. Поетика доситеja обрадовичьа / Joван Деретичь. – Београд : Вук Караджичь, 1974. – 278, [2] с. : іл. – Біблогр.: с. 277-279. – (библиотека АРГУС / уред. Алесандр Петров ; кн. 6)


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
984616
  Семак О.І. Поетика драматургії Ігоря Костецького // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 249-257. – (Слово). – ISSN 2304-7402
984617
  Кулінська Л.П. Поетика драматургії Лесі Українки : Дис... канд. філол.наук: / Кулінська Л. П.; КДУ ім. Т. Шевченка. – К., 1965. – 430л. – Бібліогр.:л.415-429
984618
  Удалов Віктор Лазарович Поетика драматургічного твору (на мат. драматургії А.П.Чехова) : Дис... доктор філолог.наук: 10.01.08 / Удалов Віктор Лазарович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 337л.
984619
  Удалов В.Л. Поетика драматургічного твору. На матеріалі драматургії А.П. Чехова : Автореф... докт. філолог.наук: 10.01.08 / Удалов В.Л.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 32л.
984620
  Шахов П. Поетика драми // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 57-65. – ISSN 2075-1486
984621
  Працьовитий В. Поетика драми "Маклена Граса" Миколи Куліша // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 155-162
984622
  Саєнко В.П. Поетика драми "Народний Малахій" Миколи Куліша // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 229-236. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
984623
  Малій А.С. Поетика драми Гарольда Пінтера "Теплиця" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 231-236. – ISBN 966-581-231-9
984624
  Малій А.С. Поетика драми Гарольда Пінтера "Типлиця" // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
984625
  Клименко З. Поетика драми: композиційна типологія драми В. Винниченка й А. Чехова / З. Клименко, Г. Бондаренко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 147-150
984626
  Стеценко А.С. Поетика другорядного в координатах сповідальної модальності французького роману першої половини XX століття // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 188-189. – ISSN 2306-2908


  "На прикладі романів французьких письменників епохи католицького ренесансу – Ж. Бернаноса, Ф. Моріака, Ж. Гріна – висвітлюється епістемологічне значення другорядного в мистецтві ХХ століття, унаочнюються наративні стратегії моделювання католицькими ...
984627
  Бовсунівська Т.В. Поетика другорядного в романі "Торжество мізерності" Мілана Кундери // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 20-31. – ISSN 2306-2908


  "Аналізується останній роман Мілана Кундери „Торжество мізерності” з акцентом на змінах у поетиці. Зокрема, йдеться про переосмислення та занепад постмодерністської категорії „симулякр”, яка мало залежала від реальності, врешті, втрачала зв’язок із нею ...
984628
  Кравець Я. Поетика духовного світу шкільної прози Габрієль Руа (оповідання "Жайворонок") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 167-173
984629
  Богиня Н. Поетика експерименту в творчості Гертруди Стайн: рівень перший (від "Q.E.D." до "Ніжних гудзиків") = Poetics of experiment in the works of Gertrude Stein: level one (from Q.E.D. to Tender Buttons) / Наталія Богиня ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. – 309, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 296-309. – ISBN 978-966-175-026-4
984630
  Пуніна О. Поетика експресіонізму в ліриці Олеся Ульяненка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 54-58. – ISSN 0130-5263
984631
  Мафтин Н. Поетика експресіонізму в романі Осипа Турянського "Поза межами болю" та повісті Лерніда Андреєва "Черврний сміх"
984632
  Безкровна Н.В. Поетика емотивності в історичному романі І. Білика "Похорон богів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 89-105


  Стаття присвячена аналізу засобів утілення категорії емотивності в історичному романі І. Білика "Похорон богів"; з"ясовується їхньої ролі у реалізації авторського задуму створити художній образ переходу від доби язичництва до християнства. ...
984633
  Волковинський О.С. Поетика епітета : монографія / Олександр Волковинський ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2011. – 350 с., [VII] л. іл. + Додатки: с. I-VII. – Бібліогр.: с. 284-334. – ISBN 978-617-539-073-3
984634
  Щербей О. Поетика жанрових різновидів новели у творчості Федора Потушняка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 130-136. – ISSN 2307-2261
984635
  Ліпницька І. Поетика жанру "різдвяного" оповідання Богдана Лепкого // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 323-330


  Стаття присвячена аналізу поетики, стильових особливостей, специфіки характерології, філософського наповнення жанру "різдвяного" оповідання Богдана Лепкого, простежено еволюцію письменника в жанрах малої прози від неонародництва до модернізму
984636
  Нечаюк Л.Г. Поетика жанру в романістиці В. Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 286-292. – (Б-ка Ін-ту філології)
984637
  Казакова Т.В. Поетика жанру некролога // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 73-76


  У статті досліджується поетика жанру некролога М. С. Лєскова "Остання зустріч і остання ронука з Шевченком". The article presents a genre-opened Leskov"s obituary "The tast meeting and last parting with Shevchenko".
984638
  Шкляр В. Поетика журналістського тексту . (Змістові елементи)
984639
  Богдан С.М. Поетика загадки і концепт табуйованого імені у творчості Миколи Вінграновського // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
984640
  Оляндер Л.К. Поетика заголовка людських документів: назва як текст // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 128-133. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті людський документ останнього часу (2011-2013), присв. епосі українського шістдесятництва, представлено невід"ємною складовою літературного процесу, що сприймається "як єдиний духовний організм" (О. Гончар), детально проаналізовано поетику назв ...
984641
  Мержвинський В. Поетика заголовків драматичних творів Лесі Українки
984642
  Осипенко С. Поетика заголовків творів римської літератури // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 256-261


  У статті розглядається заголовок як один із найбільш суттєвих елементів композиції твору, визначається специфіка і основні функції заголовків у творах римської літератури, пропонується класифікація заголовків творів римської літератури за ...
984643
  Каніболоцька Л.С. Поетика заголовків, "початок" і "фінал" як рамкові компоненти в оповіданнях Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 34-40. – ISBN 978-966-551-315-5
984644
  Скорина Л. Поетика заголовку віршотворів Михайла Драй-Хмари // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – Вип. 167. – С. 27-33. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті досліджений закодований зміст заголовків поезій М. Драй-Хмари, його зв"язок із хронотопом
984645
  Ботнер В.С. Поетика заголовку роману В.Г. Зебальда "Аустерліц" / В.С. Ботнер, О.О. Кардашов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-13. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
984646
  Федунь М.Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини XX століття : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федунь Марія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 462 л. – Бібліогр.: л. 400-462
984647
  Федунь М.Р. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої половини XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Федунь Марія Романівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 42 с. – Бібліогр. : 55 назв
984648
  Хижняк І. Поетика збірки В. Пачовського "Ладі й Марені терновий огонь мій..." // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 129-135. – ISBN 966-587-057
984649
  Мочернюк Н. Поетика збірки Святослава Гординського "Барви і лінії" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 67-77. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
984650
  Кравченко Е.О. Поетика зв"язків і відношень імені - тексту - поетонімосфери : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.15 / Кравченко Елла Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 26 назв
984651
  Кравченко Е.О. Поетика зв"язків і відношень імені - тексту - поетонімосфери : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Кравченко Елла Олександрівна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2017. – 560 арк. – Додатки: арк. 469-560. – Бібліогр.: арк. 403-468
984652
  Яшкіна В.В. Поетика звукосимволізму в аспекті перекладу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 150-155. – ISSN 2313-500Х
984653
  Черняков Б. Поетика зображальної публіцистики як система засобів образотворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 117-128. – (Журналістика ; Вип. 2)
984654
   Поетика и литературна история. – София, 1990. – 274 c.
984655
  Черняков Б.І. Поетика і мова зображальної публіцистики : Список літератури з теми курсу спеціалізаці "Фотожурналістика" / Б.І. Черняков; Мін. Освіти України; КУ ім.Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1994. – 16 с.
984656
  Ткаченко Ірина Поетика і поезія українського степу в історичному романі : на матеріалі романістики М. Гоголя, А. Кащенка, 3. Тулуб та Ю. Мушкетика
984657
  Тимошенко Ю. Поетика і поетологія: ще раз про ретроспективу й перспективу термінології // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 11-18. – (Філологічні науки)
984658
  Сюта Г. Поетика і прагматика Шевченкових цитат у сучасній українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 62-74. – ISSN 1682-3540


  "Висвітлено проблему реінтерпретації цитат, засвоєних українською мов нолітературною практикою із поетичних текстів Тараса Шевченка. Продемонстровано, що це активні змістотвірні й оцінні одиниці, носії лінгвокультурної інформації. Простежено їхню ...
984659
  Клочек Г.Д. Поетика і психологія / Г.Д. Клочек. – К., 1990. – 47с.
984660
  Снігур В.О. Поетика і психологія у художній модифікації соціально-психологічної драматургії М. Кропивницького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 185-192
984661
  Ткаченко Д.А. Поетика і стиль: спроба взаємоузгодження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 516-520. – (Б-ка Ін-ту філології)
984662
  Ковпік С. Поетика і теорія художнього тексту п"єси // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 262-273. – ISBN 966-7773-70-1
984663
  Голембовська Т. Поетика ідентичності в ліриці Олени Теліги і Петра Скунця: літературні паралелі в контексті культурної традиції // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 61-67. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
984664
  Голод Р. Поетика імпресіонізму в художній творчості І. Франка
984665
  Строкаль О. Поетика індивідуально-авторських номінацій понять (на матеріалі поезій В. Коломійця та П. Мовчана) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості функціонування оказіональних номінацій понять хронотопу в поезіях Володимира Коломійця та Павла Мовчана. Досліджено характер уживання неолексем із семантикою простору і часу в художньому тексті з метою створення яскравих ...
984666
  Строкаль О. Поетика індивідуально-авторських субстантивів / Олександр Строкаль // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 294-299. – ISSN 0320-3077
984667
  Строкаль О.М. Поетика індивідуально-авторських флоронімів у текстах Володимира Коломійця // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 262-271


  У статті розглянуто особливості функціонування оказіональних лексем-флоронімів у поезіях Володимира Коломійця. Досліджено характер уживання неолексем на позначення явищ природи в художньому тексті з метою створення яскравих поетичних образів. В статье ...
984668
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного комплексу в українському фольклорі : [монографія] / Т.М. Андрєєва ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2011. – 171 с. – Бібліогр.: с. 156-167. – ISBN 978-966-2278-13-2
984669
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі : Дис. ...канд. філологічних наук. Спец. : 10.01.07 - фольклористика / Андрєєва Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 242л. – Бібліогр. : л.213-242
984670
  Андрєєва Т.М. Поетика ініціаційного простору в українському фольклорі : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.01.07 -фольклористика / Тетяна Михайлівна Андрєєва ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 5 назв
984671
  Руснак І. Поетика інтелектуальної драми Уласа Самчука
984672
  Бурлакова І. Поетика інтертекстуальності новелістики Івана Керницького // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 186-196. – ISSN 2413-3094
984673
  Пшенична М.С. Поетика інтертекстуальності у романі Дж. М. Кутзее "Містер Фо" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 300-304. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
984674
  Барабанова О. Поетика інтимної лірики М.Петренка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 13-15. – ISBN 966-8110-14-5
984675
  Буряк В.Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості : Еволюція форм і методів вираження інформації (Факту) в контексті інтелектуалізації творчої свідомості. Навчальний посібник. / В.Д. Буряк; МОНУ. Дніпропетр. Нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського університету, 2001. – 392 с. – ISBN 966-551-071-1
984676
  Нечаюк Л. Поетика історико-героїчних дитячих творів Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 71-75
984677
  Вєлкова Н. Поетика історичних пісень про Івана Сірка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 176-183
984678
  Чернікова Лідія Федорівна Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Чернікова Л.Ф.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
984679
  Чернікова Лідія Федорівна Поетика історичної драматургії Івана Карпенка-Карого: романтичний дискурс : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Чернікова Лідія Федорівна; Таврійський нац. ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2003. – 170л. – Бібліогр.: л. 158 - 170
984680
  Беліченко М.А. Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Беліченко М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
984681
  Беліченко М.А. Поетика історичної прози Романа Іваничука (особливості часопросторових концепцій) : Дис. ... канд. філологічих наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Беліченко М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 178л. – Бібліогр.: л. 152 - 171
984682
  Шапошникова І.Ф. Поетика історіософських поезій М. Філянського // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 164-172. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
984683
  Кісельова Л. Поетика й ідеологія міфу Василя Герасим"юка / Людмила Кісельова ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 105, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-100. – ISBN 978-966-2410-79-2
984684
  Нікітіна Г.Є. Поетика казки та аспекти казковості у творчості Шарля Перро // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 130-134. – ISSN 978-966-551-401-5
984685
  Полєщук Г.Я. Поетика кіноповісті В. Гавриленка "Катерина" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 159-165


  У даній статті досліджується поетика кіноповісті “Катерина” як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного твору на образному, ...
984686
  Полєщук Г.Я. Поетика кіноповісті О. Гончара "Партизанська іскра" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 309-316


  У даній статті досліджується поетика кіноповісті О.Гончара “Партизанська іскра” як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Зокрема особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного ...
984687
  Ткаченко Р.П. Поетика кіноповісті О. Довженка "Мічурін" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 69-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті йдеться про художнє моделювання постаті І. Мічуріна за допомогою образних структур кіно та літератури у кіноповісті О.Довженка. У цьому зв"язку продуктивним видається зіставлення з однойменним фільмом і п"єсою "Життя в цвіту". Проаналізовано ...
984688
  Полєщук Г.Я. Поетика кіносценарію Михайла Стельмаха "Хліб і сіль" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 90-98


  У даній статті досліджується поетика кіносценарію М. Стельмаха "Хліб і сіль" як система зображально-виражальних засобів, що, утілюючи художню ідею, забезпечують формозмістову єдність твору. Зокрема особливу увагу приділено аналізу вищезазначеного твору ...
984689
  Палій О.П. Поетика кічу в романі Мілана Кундери "Нестерпна легкість буття" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 319-323. – ISBN 966-8188-10-1
984690
  Ковальчук О.І. Поетика коломийок : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Ольга Ігорівна ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – 231 арк. – Додатки: арк. 183-204. – Бібліогр.: арк. 205-231
984691
  Ковальчук О.І. Поетика коломийок : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Ковальчук Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
984692
  Миронюк В. Поетика кольору в поезіях Максима Рильського // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 37-42. – ISSN 2411-4146


  У статті розглянуто семантичні особливості колористики творів Максима Рильського. Проаналізовано значення і функції колористичних образів у формуванні індивідуального стилю поета. The article deals with semantical peculiarities of Maksym Rylsky"s ...
984693
  Хом"як Т.В. Поетика кольору в романі "Чорна дошка" Н. Доляк // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 55-63. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
984694
  Вієвський В. Поетика комедійної творчості І. Карпенка-Карого / В. Вієвський ; Упр. освіти Кіровогр. обл. Ради народних депутатів ; Держ. пед. ін-т ; Обл. ін-т удоск. вчителів. – Кіровоград, 1995. – 90 с.
984695
  Ращенко А.С. Поетика контрастів у ранньому оповіданні В. Винниченка "Контрасти". // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття покликана дослідити специфіку застосування художнього прийому контрасту в ранньому оповіданні Володимира Винниченка "Контрасти". Під час аналізу твору були визначені поетикальні особливості реалізації контрасту на трьох рівнях оповідання – ...
984696
  Ларін Ю. Поетика контрасту у "Книзі о вірі єдиной" Захарії Копистенського // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 120-124. – ISSN 2307-2261
984697
  Мірошниченко Л.Я. Поетика кохання в романі Доріс Лессінг "Кохання, знову" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 141-149
984698
  Смоліна О.О. Поетика культури православного чернецтва : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Смоліна Ольга Олегівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2015. – 37 с. – Бібліогр.: 53 назви
984699
  Кудряшова О. Поетика легенди Лесі Українки "Ра-Менеїс"
984700
  Прокоф"єв Іван Петрович Поетика Леоніда Талалая : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Прокоф"єв І.П.; Кам"янець-Подільськ. держ. ун-тет. – Кам"янець-Подільський, 2004. – 175л. – Бібліогр.: л.168-175
984701
  Прокоф"єв Іван Петрович Поетика Леоніда Талалая : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Прокоф"єв І.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
984702
  Кулінська Л.П. Поетика Лесі Українки / Л.П. Кулінська. – Київ : Вид-во Київського університету, 1967. – 256 с.
984703
  Горохович Антонина Поетика Лесі Українки і її афоризми = The poetics of Lesia Ukrainka and her aphorisms / Горохович Антонина; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Накладом Тов-ва Волинь, 1980. – 145с. – Тит. аркуш паралельно укр. та англ. мовами
984704
  Зарицька Л. Поетика листів Івана Франка до Ольги Рошкевич у контексті інтимного листування українських письменників // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 59-66. – ISSN 0130-528Х
984705
  Печарський А. Поетика любові у творчості Василя Симоненка: історія, факти, інтерпретація


  У статті розглянуто поетику любові у творчості Василя Симоненка крізь призму його світоглядної позиції й біографії
984706
  Астаф"єв О. Поетика М.-К. Сарбєвського в оцінці В. Рєзанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-8. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поетичні твори М.-К. Сарбєвського та його наукові праці, які містять у собі запозичення із трактатів Я. Понтана та Ю. Скалігера й відчутно вплинули на київські поетики. Його творчість, на думку В. Рєзанова, є виявом неосхоластики і ...
984707
  Костенко Н.В. Поетика М.П.Бажана : Дис... канд.філолнаук: / Костенко Н.В.; КДУ. – Київ, 1969. – 282л. – Бібліогр.:л.1-XV
984708
  Буряк В. Поетика магічно-величальної обрядовості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 121-136. – Бібліогр.: С. 136
984709
  Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кулик А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
984710
  Кулик А.С. Поетика малої лірики Аміра Хусро Дехлеві : дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Кулик А.С.; КНУТШ, Ін-т філології, каф. Близького Сходу. – Київ, 2009. – 203 л. – Бібліогр.: л.183-203
984711
  Микуш С. Поетика малої прози Ірини Вільде // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 233-237. – ISSN 0130-528Х
984712
  Балла Е. Поетика малої прози Миколи Вінграновського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 105-108
984713
  Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. XX ст.) : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; МОНУ, КНУТШ, Ін-т філолог. – Київ, 2010. – 373 л. – Бібліогр. : л. 335-373
984714
  Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. ХХ ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 37 с. – Бібліогр.: 21 назва
984715
  Заверталюк Н. Поетика малої прози учасників Першої світової війни // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 199-214. – ISBN 978-966-171-889-9
984716
  Волошин Л. Поетика малярських образів Звіринського // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 90-95. – ISSN 1728-6875
984717
  Стельмах А.А. Поетика межі в романі Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 116-120. – ISSN 2312-4679
984718
  Царук А. Поетика межових ситуацій у романі Анатолія Мороза "Сподіваної жду" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 225-243. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
984719
  Прусенко Г.Є. Поетика метапрози А. Бєлого : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Прусенко Галина Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
984720
  Голембовська Т. Поетика метафоричного ототожнення в ліриці Олени Теліги // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 101-104. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
984721
  Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1923-1940 рр.) / Н.В. Костенко. – Київ, 1971. – 172с.
984722
  Костенко Н.В. Поетика Миколи Бажана (1941-1977) / Н.В. Костенко. – Київ : Вища школа, 1978. – 214с.
984723
  Вячеславова О. Поетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України: Міфопоетика етнонаціонального буття // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 61-78. – ISSN 1992-5514
984724
  Дорошенко К.С. Поетика мовних ігор (на матеріалі сучасної української поезії) : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06, 03 (035) / Дорошенко Каріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 180 арк. – Додатки: арк. 169-180. – Бібліогр.: арк. 6-7, 156-168 та в додатках: арк. 179
984725
  Дорошенко К.С. Поетика мовних ігор (на матеріалі сучасної української поезії) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Дорошенко Каріна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
984726
  Мосенкіс Юрій Леонідович Поетика мовознавчої праці : (до 60-річчя від дня народження професора А.К. Мойсієнка)
984727
  Мосенкіс Ю. Поетика мовознавчої праці (до 60-річчя від дня народження професора А.К. Мойсієнка)
984728
  Станчев К. Поетика на старобългарската литература / К. Станчев. – София, 1982. – 200с.
984729
  Тарасова Ю. Поетика назви "Невеличкої драми" Валер"яна Підмогільного // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 210-215
984730
  Медведєва О. Поетика назви новели Михайла Яцківа "Гермес Праксітеля"
984731
  Шахова К.І. Поетика назви оповідання В. Підмогильного "Старець" / К.І. Шахова, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 86-96. – ISBN 978-966-551-315-5
984732
  Чуб В.П. Поетика наративу в романах Антуана Володіна // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 217-233. – ISSN 2306-2908
984733
  Рошко М.М. Поетика народно-сміхової культури у романі Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 584-587
984734
  Косило Н. Поетика натуралізму в дискурсі світового та національних літературних процесів / Н. Косило, Н. Венгринович // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 166-170


  Саття присвячена дослідженню сутності явища натуралізму в європейській літературі та вітчизняній літературі зокрема. На основі сучасних засад літературознавчої компаративістики розкрито особливості національних варіантів і світового інваріанта ...
984735
  Кобзей Н. Поетика натуралізму у творах Івана Франка та Володимира Винниченка на кримінальну тематику: порівняльно-типологічний аспект // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 33-42. – ISSN 0130-528Х
984736
  Зелінська Надія Віталіївна Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Зелінська Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 75 назв
984737
  Зелінська Надія Віталіївна Поетика наукового тексту: українська наукова публіцистика 19 - почтку 20 ст. : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.01.08 / Зелінська Н.В.; МОіНУ. Укр. акад. друкарства. – Київ, 2004. – 426 л. + Додатки: л. 427 - 539. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 394 - 424
984738
  Когут О.В. Поетика неоромантизму в сюжетах сучасної української драматургії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-25. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341Х
984739
  Середич М.С. Поетика новел Василя Стефаника у контексті художнього перекладу (на матер. російських перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Середич М.С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
984740
  Середич Марія Степанівна Поетика новел Василя Стефаника у контексті художнього перекладу (На матеріалі російських перекладів) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.16 / Середич Марія Степанівна; Дрогобицький держ. педагог. ін-тут ім. І.Франка. – Дрогобич, 1998. – 210л. – Бібліогр.:л.187-210
984741
  Шуберт Г.М. Поетика новелістики С.Д. Кржижановського: особливості перехідного художнього мислення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02. / Шуберт Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
984742
  Гуляк А. Поетика новелістичного мислення Ю. Яновського: проблеми традицій і новаторства // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 87-92
984743
  Полякова А. Поетика нонсенсу: генезис, значення, виховний потенціал (на матеріалі творчості Е. Ліра) // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2012. – Вип. 2 (18) : Сміх у світі культури. – С. 54-59. – ISSN 2410-2601
984744
  Данилевич М. Поетика образів-символів у романі "Майдан" Бориса Харчука / М. Данилевич, Н. Кушнірук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 38-45. – (Серія: Літературознавство ; № 41). – ISBN 9-7425-09-6
984745
  Тарасова О. Поетика образу гетьмана Івана Мазепи в козацько-старшинських літописах // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 126-129. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
984746
  Ковальчук Г.М. Поетика обрядових символів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 43-49.
984747
  Качановська Т.О. Поетика оніма у французьких сонетах 19 століття як перекладознавча проблема : (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш.Бодлера, С.Малларме Ж.-М. де Ередіа): Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Качановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 214л. – Додатки: л.215-230. – Бібліогр.: л.193-214
984748
  Качановська Т.О. Поетика оніма у французьких сонетах 19 століття як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля , Ш. Бодлера, С.Малларме та Ж.-М. де Ередіа) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.16 / Тетяна Олександрівна Качановська; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
984749
  Чередник Л. Поетика оповідання І. Тургенєва "Фауст" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 21-29. – ISSN 2075-1486
984750
  Стрюк Л.Б. Поетика оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджено провідні ознаки поетики оповідань В.Винниченка з життя соціальних низів. Спостереження зроблені на основі аналізу оповідань "Голод", "Суд", "Малорос-європеєць", "Раб краси". The article investigates the basic poetic features of ...
984751
  Джемілєва А.А. Поетика оповіді в кримськотатарському оповіданні 70-80 років ХХ століття : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Джемілєва А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
984752
  Костенко Н.В. Поетика Павла Тичини : Особливості віршування / Н.В. Костенко. – Київ : Вища школа, 1982. – 256 с.
984753
  Бовсунівська Т.В. Поетика пам"яті Тараса Шевченка і стратегії офіційної коммеморації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 39-46
984754
  Бовсунівська Т. Поетика пам"яті Тараса Шевченка і стратегії офіційної коммеморації // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 75-83. – ISBN 978-966-02-7586-7
984755
  Нестер З.М. Поетика памфлета / З.М. Нестер. – К., 1973. – 238с.
984756
  Агеєва В. Поетика парадокса : Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича / Віра Агеєва. – Київ : Факт, 2006. – 432с. – (Висока полиця). – ISBN 966-359-133-1
984757
  Карбашевська О. Поетика патріотичної пісні гірських мешканців : на матеріалі поетичних творів "Czernovy pas, za pasem bron" Юзефа Коженьовського, "Верховинець" Миколи Устияновича та "My Heart"s in the Highlands" Роберта Бернса // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 56-60. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття розглядає окремі культурологічні аспекти словесного мистецтва географічно віддалених між собою гірських мешканців Північної Великобританії та Західної України і встановлює типологічні та контактно-генетичні зв"язки, насамперед, на рівні ...
984758
  Ференц Н. Поетика пейзажної лірики Христини Керити // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 210-216
984759
  Ференц Н. Поетика пейзажної лірики Ю. Боршоша-Кум"ятського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 187-194. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
984760
  Надєждін А. Поетика пейзажу в творчості Олександра Осмьоркіна // Музеї України : Науково-популярний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-15.
984761
  Жижченко Л. Поетика пейзажу: роль та функції в художньому творі / Л. Жижченко, К. Грязнова // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 281-287. – ISSN 2411-6548
984762
  Венгренівська М.А. Поетика перекладу А. Мешоніка і виокремлення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 82-88


  Статтю присвячено співвідношенню теорій поетики перекладу А. Мешоніка і вичленення семантичних елементів комунікативної стратегії в тексті в процесі роботи над перекладом. Статья посвящена соотношению поэтики перевода А. Мешоника и ...
984763
  Зайцева К.В. Поетика першого кохання у підлітковій прозі Степана Процюка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 307-314. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
984764
  Фока М.В. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05, 10.01.06 / Фока Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кропивницький, 2018. – 544 арк. – Додатки: арк. 535-544. – Бібліогр.: арк. 485-534
984765
  Фока М.В. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05, 10.01.06 / Фока Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
984766
  Гон О. Поетика пізанських „Cantos” Езри Паунда // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 296-331
984767
  Сабодаш Г. Поетика повісті "За гратами" Д. Бузька // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 101-105
984768
  Буряк О. Поетика повісті Бориса Харчука "Планетник" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 44-50. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3


  "У статті з’ясовано синкретичну жанрову природу філософської повісті Бориса Харчука «Планетник», у якій органічно поєднуються ознаки легенди (більша частина твору – розповідь старої жінки про Планетника – представлена як легенда, незвичайні здібності ...
984769
  Лисенко Н. Поетика повісті І.Чендея "Далеке плавання" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 123-126.
984770
  Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Музикант"
984771
  Боронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка "Прогулка с уловольствием и не без морали" (текст, контекст, інтертекст)


  У статті комплексно проаналізовано художні особливості повісті Т. Шевченка "Прогулка с уловольствием и не без морали" . Зокрема, розглянуто проблемно-тематичний зміст, запропоновано визначення жанрового різновиду повісті тощо
984772
  Харлан О. Поетика повсякденності в "Щоденнику" Михайла Драй-Хмари
984773
  Монолатій Т.П. Поетика повсякденності. Проза Йозефа Рота як інтертекст / Тетяна Монолатій. – Івано-Франківськ : Галицько-Українська Накладня ім. Якова Оренштайна ; Лілея-НВ, 2015. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 217-239. – ISBN 978-966-668-364-2
984774
  Яременко Н. Поетика повтору у ранній прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 295-302. – ISBN 966-594-246-8
984775
  Гірняк М. Поетика пограниччя у "Книзі снів і пробуджень" Галини Пагутяк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 330-341. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
984776
  Скуратко Т. Поетика поеми-симфонії І. Драча "Смерть Шевченка" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 62-65. – ISSN 2411-4146


  У статті простежено діалектичну єдність традицій і новаторства в поетичному епосі Івана Драча. Значна увага приділяється Шевченківським традиціям у художньому дискурсі поем митця (на прикладі поеми-симфонії І.Драча "Смерть Шевченка"). In the article ...
984777
  Якібчук М. Поетика поеми Олеся Бабія "Гуцульський курінь" // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – с. 178-190. – ISBN 966-7773-70-1
984778
  Кочерга С.О. Поетика помилки в творчості Лесі Українки // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 45-61. – ISSN 2306-2908


  "Аналізується художня аберація як чинник поетики Лесі Українки в контексті її модерних шукань. Наголошено, що певні неточності на образному та метафізичному рівнях зазвичай підпорядковані пріоритету художньої правди. Запропоновано приклади семіотичних ...
984779
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодернізму: Ролан Барт і Умберто Еко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-41
984780
  Палій О.П. Поетика постмодерністського роману (до теоретичних аспектів) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 278-288


  У статті в теоретичному аспекті вивчаються жанрово-стильові особливості постмодерністського роману, робиться спроба окреслити його характерні риси. Розглядаються питання інтертекстуального прочитання романного тексту, пародіювання, полістилістики. На ...
984781
  Тупахіна О.В. Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.04 - література зарубіжних країн / Тупахіна О.В.; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л. 174 - 192
984782
  Тупахіна О.В. Поетика постмодерністської притчі у творчості Джуліана Барнса : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.04 / Тупахіна О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
984783
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
984784
  Бурмаченко К.Ю. Поетика постмодерного мистецтва Умберто Еко : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Бурмаченко Кирило Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 188 л. – Бібліогр.: л. 171-188
984785
  Астаф"єв О. Поетика пригодницького роману
984786
  Зелінська Н.В. Поетика приголомшеного слова (українська наукова література 19 - початку 20 ст.) / Н.В. Зелінська. – Львів : Світ, 2003. – 352с. – ISBN 966-603-236-8
984787
  Нечипоренко А. Поетика прислівника (на матеріалі поезій Івана Драча) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 45-49. – ISSN 0320-3077
984788
  Чудовська Т.С. Поетика прізвиськ у романі Оноре де Бальзака "Шуани, або Бретань 1799 року" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 264-269. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
984789
  Козіна Н. Поетика прози Віри Вовк // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 125-138. – ISSN 0130-528Х
984790
  Брайко Олександр Валентинович Поетика прози Володимира Винниченка 1900-1910-х років : Дис.... канд. філолог.наук: 10.01.01 / Брайко Олександр Валентинович; Мін-во освіти і науки України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 190 л. – Бібліогр.: л.179-190
984791
  Брайко Олександр Валентинович Поетика прози Володимира Винниченка 1900-1910-х років : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.01 / Брайко О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
984792
  Миронюк В.М. Поетика прози Марка Черемшини : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Миронюк В.М.; Волинський державний ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – 174л. – Бібліогр.: л. 161 - 174
984793
  Миронюк В.М. Поетика прози Марка Черемшини : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.06 / Миронюк В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
984794
  Полєщук Г.Я. Поетика прози Миколи Вінграновського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 01.01.01. / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
984795
  Кузнецов Ю.Б. Поетика прози Михайла Коцюбинського / Ю.Б. Кузнецов. – К., 1989. – 264с.
984796
  Задорожна О.С. Поетика прози у новелі В. Винниченка "Момент" і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядається поетика прози в новелі В. Винниченка "Момент" і романі О. Забужко "Музей покинутих секретів". The poetics of prose in V. Vynnychenko"s short story "Moment" and O. Zabuzhko"s novel "The Muzeum of Left Secrets" have been reviewed ...
984797
  Крамарчук Х.П. Поетика просторів рогу та кута // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 174-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 50 назв. – ISSN 2077-3455
984798
  Боронь Олександр Вікторович Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Боронь О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 15 c. – Бібліогр.: 6 назв.
984799
  Боронь Олександр Вікторович Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Боронь О.В. ; МОіНУ ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 188 л. – Бібліогр.: л. 172 - 188
984800
  Боронь О.В. Поетика простору в творчості Тараса Шевченка : Монографія / О.В. Боронь; КНУТШ, Каф-ра історії укр. літ-ри і шевченкознавства. – Київ : Україна, 2005. – 152 с. – ISBN 966-8136-19-5
984801
  Серебрякова І.О. Поетика простору Михайла Григоріва // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 59-63


  У статті розглянуто концепт просторовості в поезії Михайла Григоріва. Проаналізовано репрезентацію простору як структуру споконвічних елементів, об"єднаних у форму кола
984802
  Кузьманенко А.В. Поетика простору у "Камінному господарі" Лесі Українки: компаративний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 431-436


  У статті йдеться про особливості моделювання простору у драматичному доробку Лесі Українки. В статье рассмотрены проблемы моделирования пространства в драматическом произведении Леси Украинки. In article are considered problems of modeling of space ...
984803
  Бандура Т.Й. Поетика психологізму в інтелектуальних оповіданнях Валер"яна Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 9-16. – ISBN 978-966-551-315-5
984804
  Чернявська Л.В. Поетика публіцистики О. Ольжича // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 159-164. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
984805
  Галич В. Поетика публіцистичного тексту (на матеріалі творчості Олеся Гончара) / Валентина Галич; МОНУ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Шлях, 2006. – 200с. – ISBN 966-650-195-3
984806
  Козак М. Поетика ранньої лірики Ю. Боршоша-Кум"ятського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 174-176
984807
  Гаджилова Г.О. Поетика редакцій тексту драми Лесі Українки "Руфін і Прісціла": еволюція художнього задуму // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 22-25. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
984808
  Воробйова О.П. Поетика рефлексії у творах англійського модернізму (на матеріалі оповідань Вірджинії Вулф) // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 47-55
984809
  Олексенко Ю. Поетика романів Валерія Шевчука "Дім на горі" та "Стежка в траві" // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 35. – С. 68-71.
984810
  Мазін Дмитро Михайлович Поетика романів Салмана Рушді : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Мазін Д.М.; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська Академія" Кафедра філології. – Київ, 2003. – 170с. – Бібліогр.: л.153-170
984811
  Мазін Дмитро Михайлович Поетика романів Салмана Рушді : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.04 / Мазін Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
984812
  Гуменний М. Поетика романного жанру Олеся Гончара: проблеми типологій : Монографія / Микола Гуменний. – Київ : Акцент, 2005. – 240с. – ISBN 966-8585-07-0
984813
  Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бистрова Олена Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 512 л. – Бібліогр.: л. 445-512
984814
  Бистрова О.О. Поетика романної прози Ф. Достоєвського у світлі духовно-культурної концепції Дм. Чижевського : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бистрова Олена Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
984815
  Шетеля В. Поетика романтизму у збірці "Квіти з терньом" В. Гренджі-Донського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 221-226. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
984816
  Зибцева О.С. Поетика роману "Маленька господиня великого будинку" Джека Лондона крізь призму літературознавчого аналізу // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 108-109
984817
  Кавун Л. Поетика роману Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Каф. теорії та історії укр. і світової літератури ; відп. ред. В. Просалова. – Вінниця, 2016. – Вип. 24. – С. 113-124. – ISSN 2308-1902
984818
  Шалацька Г.М. Поетика роману М. Стельмаха "Дума про тебе": літературознавчий дискурс // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 163-169


  У статті зроблено огляд літературознавчих джерел, які торкались певних ознак поетики роману "Дума про тебе" М. Стельмаха. Виокремлено більше тридцяти п"яти ознак поетики, які вважаються домінуючими в художній палітрі письменника. В статье сделан обзор ...
984819
  Бистрова О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 10-17. – Бібліогр.: 13 назв.
984820
  Бистрова О. Поетика роману Ф. Достоєвського "Злочин і кара" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 10 : Роман "Злочин і кара" - шедевр Федора Достоєвського. – С. 4-11
984821
  Ткачук В.М. Поетика серця у творчості Л. Геньби // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 172-176. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
984822
  Голод Р. Поетика символізму в літературно-критичній рецепції та художній практиці Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 41-47. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
984823
  Беценко Т. Поетика синтаксичних структур у віршовій мові Лесі Українки // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 100-107. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Подано спробу осмислити специфіку поетичного таланту митця через призму аналізу синтаксично-стилістичних засобів, що організують творчий доробок. Визначено загальні риси мовно-поетичного континууму Лесі Українки на прикладі аналізу синтаксичних ...
984824
  Бєлоконь Н. Поетика скандалу в оповіданні І. Чендея "Тестамент" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 113-116. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (30))
984825
  Мойсієнко А.К. Поетика слова і світу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 32-39. – Бібліогр.: с. 32-39. – ISSN 0027-2833


  Поетика розглядається в статті як загальнофілологічна, загальнокультурна дисципліна, як художньо-естетичний феномен, що в своїй ієрархічності відзначається множинністю найрізноманітніших фактів і явищ.
984826
  Лазебник Ю.С. Поетика слова: від О.О. Потебні до В. Хлєбнікова // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 91-95
984827
  Свириденко О. Поетика сновидіння у творчому доробку А. Метлинського // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 143-146. – ISBN 966-638-152-4
984828
  Ворок Х.Б. Поетика сновидінь у прозі Івана Франка / Христина Ворок ; НАН України, Ін-т Івана Франка. – Київ : Наукова думка, 2018. – 254, [2] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1649-1
984829
  Паламар С. Поетика сонетарію Дмитра Павличка


  У статті розкрито особливості поетики одного з найвидатніших українських сонетярів. Досліджено ідейно-художній зміст сонетів Дмитра Павличка
984830
  Радько Г. Поетика сонетарію Дмитра Павличка у контексті світової традиції // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 124-142. – ISSN 0869-3595
984831
  Ткаченко Р. Поетика соціальних перетворень і формування нової людини у повістях Н. Романович-Ткаченко "Зінькова зірка" і С. Васильченка "Олив"яний перстень" / Р. Ткаченко, Л. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Здійснено порівняльне дослідження окремих творів С. Васильченка і Н. Романович-Ткаченко 20-х рр. ХХ ст. щодо особливостей художнього відтворення радянських реалій і їхнього впливу на становлення особистості. Обидва письменники, кожен у свій спосіб, ...
984832
  Гаєвська Н.М. Поетика співомовок С. Руданського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 21-24. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Робиться спроба аналізу співомовок С. Руданського. Акцентується на майстерності поета та своєрідності його манери. Основна увага приділяється поетиці співомовок С. Руданського.
984833
  Бабелюк О.А. Поетика спонтанності постмодерністського наративу // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (34). – С. 15-24. – ISSN 2307-4604
984834
  Гуляк А. Поетика сучасної вертепної драми / А. Гуляк, Н. Науменко // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 292-299. – ISBN 978-966-2763-27-0
984835
  Гризун А. Поетика сучасної української сугестивної лірики : системні засади і напрями еволюції, пошукові паралелі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 13-15. – Бібліогр.: с. 15, Літ.: 9 поз. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості поетики сучасної української сугестивної лірики. Визначено напрями її подальшої еволюції, знайдено пошукові паралелі художніх засобів різних майстрів.
984836
  Артюх Т.Г. Поетика сюжету і образів у романі М. Мітчел "Розвіяні вітром" // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 100-102
984837
  Бовсунівська Т. Поетика Тараса Шевченка : вибрані статті / Тетяна Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-368-5
984838
  Кісельова Л.О. Поетика творення тексту в поезії Василя Герасим"юка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 33-39. – ISSN 1996-5931
984839
  Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 214 л. – Додатки.: л. 197-214. – Бібліогр.: л. 174-196
984840
  Якименко О.В. Поетика творчості Наталі Романович-Ткаченко : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Якименко Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
984841
  Шаповал Ю.Г. Поетика телевізійної журналістики : Монографія / Ю.Г. Шаповал; МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка. – Костопіль : Роса, 2003. – 202с. – ISBN 966-613-097-1
984842
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 200 л. – Бібліогр.: л. 166-200
984843
  Ясній Я.О. Поетика тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Ясній Ярина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
984844
  Нескородяна О.П. Поетика тілесності у "Странствованіях" Василя Григоровича-Барського // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 40-44. – ISSN 1996-5931


  У статті досліджено особливості рецепції тіла та тілесності у паломницькій літературі доби Бароко. Зокрема, подано аналіз "Странствованій" Василя Григоровича-Барського. The article investigates the features of the reception of body and corporality in ...
984845
  Русяєва М.В. Поетика трагічного в музиці. : Автореф... канд. мистецтвознав.наук: 17.00.01 / Русяєва М.В.; Мін. культури та мистецтв України. Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковского. – К., 1999. – 20л.
984846
  Козловський В. Поетика трагічного в українській народній баладі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 3 (123), травень - червень. – С. 623-631. – ISSN 1028-5091
984847
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Наталія Василівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 167 л. – Бібліогр.: л. 156 - 167
984848
  Салтовська Наталія Василівна Поетика українських народних загадок : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Салтовська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 17с. – Бібліогр.: 4 назв.
984849
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк Інна Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 197 л. + Додаток: л.196 - 197. – Бібліогр.: л. 179 - 196
984850
  Пасічнюк Інна Миколаївна Поетика українських народних прикмет : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пасічнюк І.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
984851
  Колеснікова А. Поетика українського світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 12). – С. 14


  До 80-річчя Олеся Лупія.
984852
  Колеснікова А. Поетика українського світу : ст. про творчість Олеся Лупія / Анна Колеснікова ; Нац. спілка письменника України. – Київ : Просвіта, 2018. – 35, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 33-34
984853
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Дис. ....канд. філол. наук: Спец. 10.01.07 - фольклористика / Валентина Василівна Телеуця; КНУТШ. – Київ, 2006. – 223л. – Бібліогр.: л.205-223
984854
  Телеуця В.В. Поетика української весільної поезії Придунав"я : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец.:10.01.07 / Телеуця В.В.; Валентина Василівна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
984855
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19-початку 20 ст. (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183с. – Бібліогр.: л. 168-183
984856
  Жукова К.В. Поетика української мелодрами кінця 19 - початку 20 століття (за творами Л. Яновської, І. Тогобочного) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Жукова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
984857
  Щербак Світлана Валентинівна Поетика Української народної драматичної гри : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Щербак Світлана Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 191л. – Бібліогр.:л.174-191
984858
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ. – Киев, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
984859
  Марчун О.В. Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Марчун О.В., КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2005. – 163л. – Бібліогр.:л.142-163
984860
  Марчун Оксана Володимирівна Поетика української народної колискової пісні: мотиви, функції, образи : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.07 / Марчун О.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
984861
  Дей О.І. Поетика української народної пісні / О.І. Дей; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. – Київ : Наукова думка, 1978. – 252 с.
984862
  Бедрик В.П. Поетика української паліндромії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 63-71


  Стаття присвячена поетиці українського паліндрома. Розглянуто його структуру та особливості будови. Встановлено та класифіковано деякі «постійні» прийоми творення україномовного паліндрома. This article deals with the poetics of Ukrainian palindrome. ...
984863
  Камінчук Ольга Поетика української романтичної лірики : (проблеми просторової організації поетичного тексту ) / Камінчук Ольга; НАНУ; Ін-тут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : ЛДЛ, 1998. – 160 с. – ISBN 966-95175-3-2
984864
  Щербак С.В. Поетика україньскої народної драматичної гри : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Щербак С.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1997. – 21л.
984865
  Когут О. Поетика урбаністичного часу та простору у п"єсі Олексія Дроздовського "Батяри, брати батяри" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 129-136. – ISSN 2304-9383
984866
  Малишевський Д. Поетика утопії: простір і час // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 64-75. – ISBN 966-581-148-7
984867
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичниій баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 102-111. – ISSN 0203-9494
984868
  Петрухіна Л. Поетика фантастичного у слов"янській романтичній баладі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 103-111. – ISSN 0203-9494
984869
  Пазяк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.09 / Пазяк Надія Михайлівна; АН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського. – К., 1993. – 226л. – Бібліогр.:л.205-226
984870
  Позняк Надія Михайлівна Поетика фольклорної прози східнослов"янських народів про другу світову війну : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Позняк Надія Михайлівна; Ін-т мистецтвознавства, фольклора та етнології. – К., 1993. – 20л.
984871
  Ізотова Н.П. Поетика фотографії в романі Дж.М. Кутзее "Slow Man": ідіожанровий вимір // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 173-182


  Стаття має на меті розкрити особливості семантики та функціонування фотографії як важливої художньої деталі в романі відомого південноафриканського письменника Дж. М. Кутзее "Slow Man" ("Повільна людина"). Робота пропонує ідіожанровий підхід до ...
984872
  Ткаченко Д. Поетика фрагментованої цілості / Дарина Ткаченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 311-318. – ISSN 0320-3077
984873
  Голод Р. Поетика франкового оповідання "У столярні" як вияв генетико-типологічної спорідненості імпресіонізму та натуралізму // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 239-249. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2


  Предметом статті є дослідження елементів імпресіонізму та натуралізму в оповіданні Івана Франка “У столярні”. З’ясовуються жанрові, композиційні та стилістичні особливості твору.
984874
  Дмитренко А. Поетика хронотопу в повісті Бориса Антоненка-Давидовича "Смерть" // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 181-186
984875
  Сімаковська А.С. Поетика хронотопу вокзалу в оповіданнях Р. Кіплінга // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 79-80
984876
  Панчукова О. Поетика художнього біографізму твору І. Древіц "Беттіна фон Арнім" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 220-228
984877
  Зимомря М. Поетика художнього тексту Тараса Шевченка: аспект надінтерпретації в німецьких перекладах // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 173-183. – ISBN 978-966-02-7586-7
984878
  Халабузар О.А. Поетика часу та простору в контексті дослідження міфопоетики Дж. К. Роулінг на матеріалі роману "Гаррі Поттер та В"зень Азкабану" // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 151-161
984879
  Павлова І.А. Поетика числівника в ліриці Василя Стуса // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 138-145. – ISSN 2312-0665
984880
  Рильський М.Т. Поетика Шевченка / М.Т. Рильський. – Київ, 1961. – 24с.
984881
  Кодак М.П. Поетика як система / М.П. Кодак. – К., 1988. – 157с.
984882
  Ткаченко А. Поетика/поетологія: об"єкт/суб"єкт / Анатолій Ткаченко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 304-311. – ISSN 0320-3077
984883
  Астаф"єв О. Поетика: глосарій варіативності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 12- 27
984884
  Бистрова О.О. Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського / Олена Бистрова ; [ред. Гром"як Р.Т.] ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Тернопіль - Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 519 с. : фото. – Бібліогр.: с. 461-518. – ISBN 978-966-384-091-8
984885
  Онищенко О.І. Поетикальна системність: тропи, генерика, ключові образи, мотиви в прозі nonfiction // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 66-69
984886
  Реутова М. Поетикальний аспект невротичності у ліриці Ліни Ефіндієвої // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 207-214. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
984887
  Чепурняк Т.О. Поетикальний зріз поезії в прозі М. Воробйова "Тисячокрил" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 54-55
984888
  Ачкан Л.С. Поетикальні особливості архетипного образу вогню у творчості Н. Білоцерківець // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 18-23. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
984889
  Гоч С. Поетикальні особливості однойменних романів "Земля" Ольги Кобилянської та Еміля Золя на структурному рівні хронотопу: компаративний аспект // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 107-112. – ISBN 966-8110-14-5
984890
  Наливайко Д. Поетики й риторики епохи бароко // Українське бароко / [кер. проекту Д.Наливайко; редкол.: Д. Горбачов, Я. Ісаєвич, І. Ісіченко та ін.]. – Київ : Акта, 2004. – Т. 1. – С. 219-263. – ISBN 966-7021-39-4
984891
  Шкробова І. Поетико-семантичний аспект творчості В.С.Висоцького // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 155-158. – (Філологічні науки)
984892
  Гнатюк М.М. Поетична аксіосфера Олександра Астаф"єва // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 41-46. – (Бібліотека Інституту філології)
984893
  Гнатюк М. Поетична аксіосфера: дотик до невимовного = Олександру Астаф"єву - 60 // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 138-146. – ISBN 978-966-2763-27-0
984894
  Лисенко-Єржиківська Поетична візійність Юзефа Чеховича, Євгена Маланюка та Олега Ольжича // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 53-55. – ISBN 978-966-439-147-1
984895
  Чопик Г. Поетична географія від Олександра Гордона // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 14-15
984896
  Блик О. Поетична година, хвилина, чи мить? (Про зустріч студентів-філологів із поетом Дмитром Івановим) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 309-310
984897
  Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 245-291. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
984898
  Кудря О. Поетична збірка "Каравели" Юрія Клена - взірець синтезу античності та середньовіччя на тлі української традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 106-113
984899
  Барчан В. Поетична інтерпретація Т. Шевченком чеської історії в рецепції І. Дзюби // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 36-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (34))
984900
  Стефанів Ю. Поетична інтрига єдності "початок-кінець" у Томаса Стернза Еліота та Анни Ахматової // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska / Universitas Mariae Curie-Sklodowska. – Lublin, 2011. – С. 73-88. – (Sectio FF, Philologiae ; vol. 29, 2). – ISSN 0239-426X
984901
  Ковалів П. Поетична інтуіція у Т.Шевченка // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1951. – 5, вересень-жовтень. – С. 231-232
984902
  Ковалів Ю. Поетична історіософія Олега Ольжича
984903
  Наєнко М.К. Поетична карма Людмили Скирди : літ.-крит. спостереження / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2016. – 132, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7480-07-4


  В пр. №1708971 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КНУ ім. Шевченка. Автор. Підпис. 1.12.2016.
984904
  Дударенко Людмила Валеріївна Поетична Київська школа: ідейні та естетичні засади : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Дударенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 193л. – Бібліогр.: л.182-193
984905
  Дударенко Людмила Валеріївна Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Дударенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
984906
  Дударенко Л. Поетична Київська школа: ідейні та естетичні параметри : монографія / Людмила Дударенко. – Київ : Неопалима купина, 2009. – 240 с. – ISBN 966-8093-88-7
984907
   Поетична книга за Русия. – София, 1972. – 240с.
984908
  Голомб Л. Поетична концепція рідної мови в ліриці Петра Скунця // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 13-15. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
984909
   Поетична Ленініана. – Київ, 1969. – 357с.
984910
  Токмань Г. Поетична мариністика Володимира Свідзінського
984911
  Голобородько Я.Ю. Поетична меритократія : Василь Герасим"юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк / Ярослав Голобородько. – Київ : Факт, 2005. – 108 с. – ISBN 966-359-061-0
984912
  Тиха Л. Поетична метафора Василя Голобородька // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 289-296. – ISSN 2304-9383
984913
  Галацька В. Поетична метафора Іванв Драча: сценічний вияв // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (130). – С. 33-35. – ISSN 1562-3238
984914
   Поетична мініатюара. – Київ, 1963. – 89 с.
984915
  Гапєєва І.М. Поетична мова М. Вінграновського на тлі доби шістдесятників (на матеріалі збірок "На срібнім березі" та "Київ") // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 58-61. – (Філологічні науки ; № 1)


  У статті досліджуються засоби виразності мови поезії М. Вінграновського - поета-шістдесятника. Увага звертається на використання епітетів, метафор, пресоніфікацій. Більш докладно розглянуто використання різноманітності палітри кольорів, які відіграють ...
984916
  Білодід І.К. Поетична мова Максима Рильського / І.К. Білодід; Відп.ред. Г.П.Їжакевич. – К. : Наукова думка, 1965. – 174с.
984917
  Астаф"єв О. Поетична мова українського авангардизму // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 77-81.
984918
  Міщук У. Поетична мова як репрезентант мовної особистості автора : на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса
984919
  Міщук Уляна Богданівна Поетична мова як репрезентант мовної особистості автора : (на основі творчості Ліни Костенко та Василя Стуса)


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення мовної особистості. Заторкнуто питання актуалізованих лексиконів, що репрезентують вербальну "сітку" індивідуальної картини світу. Виявлено своєрідність трирівневої системи дослідження мовної особистості ...
984920
  Гливінська Л.К. Поетична мовотворчисть: закономірності смислової динаміки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 15-18. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)


  Стаття має теоретико-узагальнювальний характер. Ідеться про специфіку художньої мови. Проаналізовано іманентні закономірності смисловираження в поезії.
984921
  Мацько Л. Поетична мовотворчість Тараса Шевченка. Концептуально-стилістичний аналіз в аспекті комунікативної лінгвістики // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 5 (686). – С. 26-31. – ISSN 0130-5263
984922
  Курганова О.Ю. Поетична молитва як "текст у тексті" в українських кириличних виданнях доби Бароко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 20. – C. 90-101. – ISBN 978-966-02-8118-9. – ISSN 2222-4203
984923
  Моклиця М. Поетична монодрама Галини Яструбецької // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 24 червня (№ 12). – С. 15
984924
  Градовський А. Поетична опозиція "своє-чуже" у поемі Тараса Шевченка "Катерина" / А. Градовський, М. Галушко
984925
  Юферева О.В. Поетична подорож XIX століття: особливості синтетичної організації жанру // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 48-54


  Поняття "синтетичний жанр" у сучасному вітчизняному і закордонному літературознавстві набуває актуальності. Воно відображає напрямки розвитку літератури, що пов"язані із процесами внутрішньолітературного синтезу. У статті розглядається проблема ...
984926
  Сліпушко О. Поетична програма Юрія Теслі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 28 грудня (№ 26). – С. 14-15
984927
  Ємець О. Поетична проза Кейт Шопен // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 255-257. – ISSN 0320 - 8370


  Американская писательница, считающаяся одной из родоначальниц феминизма.
984928
  Павличко Я. Поетична різьба у слові Ольги Кіс // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 176-179. – ISSN 0208-0710
984929
  Дудченко П.В. Поетична самобутність романів Т.Пратчетта (на матеріалі циклу "Плаский світ") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 247-252


  У статті аналізуються поетичні елементи побудови фентезійного світу в романах Т. Пратчетта циклу "Плаский світ": своєрідність зображення простору, часу, кольору, метатекстуальності; концепція персонажа; простір ідей. В статье анализируются поэтические ...
984930
  Вежель Л.М. Поетична спадщина Гавриїла Костельника // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.56-62
984931
  Мех Н. Поетична спадщина Максима Рильського як джерело лексикону "Одвічні слова української культури"
984932
  Воропаєва Т. Поетична спадщина Тараса Шевченка як ідентифікаційний ресурс українсьва (за результатами теоретико-емпіричних досліджень 1991-2012 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українознавства. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 13-17
984933
  Дроздовський Д. Поетична суб"єктивність у віршах Ірини Жиленко
984934
  Старостенко Л.І. Поетична творчість В.І.Немченка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 2. – С. 31-35.
984935
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : дис. ... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 217 л. – Бібліогр.: л. 176-217
984936
  Мушировська Н.В. Поетична творчість Василя Пачовського у контексті української літератури першої половини XX століття : автореф. дис. .... канд. філологічних наук : 10.01.01 / Мушировська Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
984937
  Просалова В. Поетична творчість Г.Кривди в жанровому аспекті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 96-104. – ISSN 1728-9572
984938
  Кочерган Юлия Федотовна Поетична творчість Дмитра Загула : Дис... канд. філолог.наук: / Кочерган Юлия Федотовна; КДУ. – К, 1966. – 265л. – Бібліогр.:л.254-265
984939
  Колошук Н. Поетична творчість Івана Гнатюка за радянських часів (1960-1970-ті рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 53-60. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
984940
  Кобилецький Ю.С. Поетична творчість Івана Франка / Ю.С. Кобилецький. – К., 1946. – 159с.
984941
  Свято Р.В. Поетична творчість Костянтина Москальця: поетикальний і світоглядний виміри // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 48 : Літературознавчі студії. – С. 53-59


  Об"єктом дослідження є поетична творчість Костянтина Москальця (нар. 1963) - автора, який дебютував у 1980-ті, але світоглядно виявився ближчим до середовища "сімдесятників". Почавши з окреслення літературно-історичного контексту, в якому сформувався ...
984942
  Мосієвська Н. Поетична творчість Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2 (635). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263
984943
  Демуз І. Поетична творчість П. Стебницького (за матеріалами архівних джерел) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 96-117
984944
  Кожушний О.В. Поетична творчість Сінезія Киренського // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 137-165. – ISBN 978-966-439-842-5
984945
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевченка: соціо- та етнопсихологічні параметри образу москаля // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 109-121


  У статті на матеріалі поетичної творчості Т. Шевченка досліджено образ москаля як етноментальну модель солдата, презентанта імперської ідеології. Проаналізовано деморалізуючий та денаціоналізуючий вплив московщини на українське національне буття. ...
984946
  Яблонська О. Поетична творчість Т. Шевчнка у світлі етнопсихології


  Статтю присвячено висвітленню поетичної творчості Т. Шевченка з урахуванням здобутків української етнопсихології. Доведено, що Шевченкове осмислення українського буття іманентно виражає етнопсихологічні характеристики The article sheds light to the ...
984947
  Косян В.Х. Поетична творчість Т.Г.Шевченка після заслання (1857-1861 рр) : Дис... канд.філол.наук: / Косян В.Х.; Кийвськ.держ музей Т.Г.Шевченка Академії наук УРСР. – Київ, 1962. – 237л. – Бібліогр.:л.225-236
984948
  Крохмальний Р. Поетична творчість та релігійна традиція як емпіричний когерент хронотопного і трансцендентного світу // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 282-313. – ISBN 978-966-02-4721-5
984949
  Любченко А.Г. Поетична творчість Тараса Шевченка в перекладах чеською // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 108-113.
984950
  Підмогільна Н.В. Поетична творчість Тараса Шевченка і розвиток української літературної мови // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-12. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (35)). – ISSN 1813-341X
984951
  Лещук Т. Поетична творчість Тараса Шевченка та наукова запозичена лексика // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 248-253. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 22). – ISSN 2078-340X
984952
  Гінда О. Поетична творчість української трудової спільноти в Італії початку XXI століття в контексті фольклорної традиції = Рoetry by Ukrainian migrant workers in Italy of the early 21st century in the context of folklore tradition : монографія / Олена Гінда ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 543, [3] с., [2] арк. фот. : фот. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч. імен: с. 533-541. – Бібліогр.: с. 481-532 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0238-8
984953
  Реутов Є.А. Поетична течія "преммарг" - суфійська "садгана" в контексті руху "бгакті" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 166-171
984954
  Реутов Є. Поетична традиція "сантів" у контексті взаємозв"язку основних напрямів руху "бгакті"


  У статті розглядається питання походження, класифікації і внутрішнього зв"язку між різними напрямами релігійно-філософської і літературної течії "бгакті", яка сформувалася і домінувала в суспільному й культурному житті Індії XІV-XVІI ст. Здійснено ...
984955
  Гончар І. Поетична трикстеріада Михайля Семенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються деякі нез"ясовані моменти творчості М. Семенка. Здійснюється спроба відшукання ключів для адекватного прочитання аванґардистської поезії під кутом зору поетичної трикстеріади. Some unelucidated moments of Semenko"s creative works are ...
984956
  Бабенко М.В. Поетична філософізація перехідної доби (XX-XXI ст.) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 19-25


  Мистецька криза кінця ХХ – початку ХХІ ст. представлена з’явою нового типу філософської лірики. У статті аналізується творчість молодих українських поетів, простежуються особливості активізації духовного начала в їхней поезії. Кризис искусства конца ...
984957
  Ботанова К. Поетична філософія на маргінесах історії // Критика. – Київ, 1998. – Грудень, (число 12). – С. 23-25


  Мішель Фуко — фрацузький філософ та історик ХХ ст. Найбільш відомий завдяки своїм критичним дослідженням соціальних інституцій, психіатрії, медицини, наук про людину, системи тюрем, а також завдяки своїм роботам з історії сексуальності.
984958
  Брюховецька Л.І. Поетична хвиля українського кіно / Л.І. Брюховецька. – К., 1989. – 171с.
984959
  Кульчицька-Жигайло Поетична христологія Івана Франка // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 144-151. – ISBN 978-966-02-4721-5
984960
  Солоха О. Поетична шевченкіана : (на матеріалі ІІ наукової шевченківської експедиції) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 157-162
984961
  Гнатюк М. Поетична шевченкіана Володимира Самійленка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 178-188


  У статті аналізується поетична шевченкіана В. Самійленка, спільність світоглядних та естетичних позицій митців.
984962
  Ковалець Л. Поетична шевченкіана Юрія Федьковича (до питання про генезу і творчу своєрідність) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 72-78
984963
  Дерибало О. Поетичне асоціювання в українській письменницькій критиці ХХ століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 1. – С. 52-58.
984964
  Новиченко Л.М. Поетичне викриття "труменівьского царства" / Л.М. Новиченко. – Київ, 1950. – 37с.
984965
  Єлісовенко Ю.П. Поетичне красномовство Івана Світличного // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 300-305. – ISBN 966-8906-05-5
984966
  Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою "Semper tiro") / Тарас Пастух; Львівськ. нац. ун-тет ім.І.Франка; Наукова біб-ка; Редкол.: Б.Якимович, Н.Бічуя, М.Гнатюк та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 88с. – Шифр дубл.8у(Франко)Паст. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.9). – ISBN 966-613-186-2
984967
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі : традиційний ідеал : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 177 л. – Бібліогр.: л. 155-177
984968
  Семененко В.П. Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07. / Семененко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21с. – Бібліогр.: 4 назви
984969
  Кучинська А. Поетичне новаторство ранньої лірики Го Можо // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 442-447


  Стаття присвячена розгляду ранньої лірики Го Можо з погляду її новаторського характеру. В статье рассматривается ранняя лирика Го Можо с точки зрения ее новаторства. The article concerns specific features of Guo Moruo"s early poetry.
984970
  Чумак Г. Поетичне новаторство Т.С. Еліота в контексті "дегуманізації мистецтва" Ортеги -і - Гасета // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 651-659. – ISBN 978-966-423-392-4
984971
  Крупко О.І. Поетичне слово Вадима Крищенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 245-254


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра Вадима Крищенка, зокрема його афористиці, в якій – роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення. Статья посвящена творчеству поэта-песняра Вадима Крищенко, в ...
984972
  Конончук Т. Поетичне слово Василя Симоненка в художньому та історичному контекстах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 74-83
984973
  Ананченко А. Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 0130-5263
984974
  Ананченко Тетяна Поетичне слово Галини Комарової // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
984975
  Меншиков І.І. Поетичне слово Кобзаря : словник лексичних компонентів атрибутивних конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Дирекція ФВД, 2008. – 212с. – ISBN 978-966-96605-1-0
984976
  Єрмоленко С. Поетичне слово Ліни Костенко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 140-143
984977
  Гливінська Л. Поетичне слово Миколи Вінграновського: лінгвостилістична інтерпретація : Монографія / КНУТШ; Леся Гливінська. – Київ : Київський університет, 2006. – 227 с. – ISBN 966-594-755-9
984978
  Бойко В.Г. Поетичне слово народу і літературний процес. / В.Г. Бойко. – Київ, 1965. – 336с.
984979
  Бутенко І.Ю. Поетичне та прозаїчне як форми реальності історії та мислення // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
984980
  Адельгейм Є.Г. Поетичний "Молодняк" : популярно-критичний нарис / Є. Адельгейм. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 54 с. – (Популярна критична бібліотека ; № 8)
984981
  Цвід А. Поетичний біном Бондаренка


  Книга С. Бондаренка "Ніж і ніжність", в якій простежується бінарний зміст поезії, суть співіснування небесного і земного, суть буття.
984982
  Неборсіна Н.П. Поетичний дискурс: естетичний аспект текстуальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 155-162. – ISSN 2413-5593
984983
  Шимоняк К. Поетичний календар людського життя в збірці Івана Ірлявського "Моя весна" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 227-231. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
984984
  Яровий О. Поетичний конкурс "Жива троянда" // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  В гуманітарному корпусі відбувся університетський поетичний конкурс. У складі жюрі: Н.В. Костенко, К.М.Пахарєва. Учасників привітав декан філологічного фак-ту М. Наєнко.
984985
  Дяченко М.В. Поетичний космізм Ф. Тютчева // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 25-35
984986
  Харчук Р. Поетичний краєвид Тараса Шевченка: значення і сенс


  Розглядається значення й сенс поетичних краєвидів Шевченка у зв"язку із християнським світовідчуттям, де світ - Боже творіння
984987
   Поетичний Ленінград. – Київ, 1987. – 174 с.
984988
  Дідик Д. Поетичний меридіан Пауля Целана / Д. Дідик, Е. Лозовер // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; Рекламне агенство "Освіта України" ; голов. ред. В. Снєгірьова ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (444), вересень. – С. 45-52
984989
  Мочернюк Н.Д. Поетичний музей Оксани Лятуринської: особливості інтермедіальної стратегії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 82-86. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
984990
  Цибулько В.О. Поетичний переклад як феномен інтерпретації смислів культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Цибулько Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
984991
  Василенко В.М. Поетичний світ Болеслава Лесьмяна / В.М. Василенко. – Київ, 1990. – 129с.
984992
  Новиченко Л.М. Поетичний світ Максима Рильського / Л.М. Новиченко. – Київ, 1980. – 407с.
984993
  Новиченко Л. Поетичний світ Максима Рильського / Л. Новиченко. – Москва : МПП "Інтел"
Книга друга : 1941-1964. – 1993. – 270 с.
984994
  Хмелюк М. Поетичний світ Т. Шевченка в авторській рецепції // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 19-30. – ISSN 2304-9383


  У статті розглядаються авторські рефлексії поезії Т. Шевченка, аналізуеться естетичний досвід самооцінок творчості поетом, визначається діапазон літературно-фольклорних та психолого-філософських рецептивних висловлювань, простежуються зміни ...
984995
  Вишня Н. Хоменко Поетичний світ Хуана Рамона Хіменеса - зразок високого духу і художньої чистоти в іспанській літературі // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 88-92. – ISBN 966-7576-12-4
984996
  Поповський А.М. Поетичний синтаксис Миколи Кузьменка // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 132-140


  Висвітлено організацію мовних засобів поетичного синтаксису самобутнього сатирика і гумориста, твори якого грунтуються наживомовній основі та народнопісенній ритмомелодиці Степової України кінця ХІХ - початку ХХ ст.
984997
  Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 10 (679), жовтень. – С. 46-51. – ISSN 0130-5263
984998
  Полякова Ю.Ю. Поетичний театр Лесі Українки: проблема сценічності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 140-144. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті проаналізовано епістолярну спадщину Лесі Українки і виявлено проблеми відносин поетеси з сучасним їй театром. Авторка зіставляє різні значення терміну "сценічність" з точки зору літературознавства та театрознавства і робить спробу виявити ті ...
984999
  Мацько О. Поетичний текст Тараса Шевченка як джерело української афористики / Оксана Мацько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 186-191. – ISSN 0320-3077
985000
  Моклиця М. Поетичний текст як "провокація" методів його аналізу: "Дихання пустині" Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 305-311. – ISSN 2304-9383
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,