Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
981001
  Кульчицький С. "Парад суверенітетів". Передумови, перебіг і підсумки // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2019. – Грудень (№ 23). – С. 1-7
981002
  Шевцова Л. "Парадигма виживання" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 жовтня (№ 194/195). – С. 4


  Чому Росія вибрала війну? Про це - експерт із Москви Лілія Шевцова. Росія вже почала жити в іншому вимірі, відчуваючи кінець цілої епохи й тимчасовість сьогоднішньої політичної будови.
981003
  Кононенко Тарас "Парадигмальний вимір" українознавчої науки // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена з"ясуванню структури змісту понять "парадигмальний вимір" та "парадигмальний вимір українознавчої науки", здійсненого на українознавчій парадигмальній основі. З"ясовані критерії розрізнення існуючих в межах однієї науки відмінних ...
981004
  Кононенко Т. "Парадигмальний вимір" українознавчої науки // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 84-86
981005
  Кирилюк Ф.М. "Парадокс Олсона" (аналіз теорії груп) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 7-18
981006
  Вітченко А.О. "Парадокси самої дійсності" : Система уоаків та позакласний захід за темою "Б.Шоу."Пігмаліон" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.41-51. – ISSN 0205-471Х
981007
  Остудін В.І. "Парадокси" Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-53. – (Філософія. Політологія ; вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Ряд фактів у біографії Юліана Бачинського та окремі висловлені ним теоретичні положення видаються сьогодні, на перший погляд, дещо незрозумілими, незвичними, а то й ...
981008
  Колмановский Илья "Паразитолог должен быть в контакте со всем миром" / Колмановский Илья, Савинцев Федор // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 94-102 : фото
981009
  Казандзіс Т. [Парад. Повноліття : оповідання / Толіс Казандзіс. – 3-є вид. – Афіни : Нефелі, 1995. – 227, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-232-8
981010
  Ермишкина Светлана Алексеевна Пара-замещенных моно- и дициклопропилбензолы в реакциях с электрофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.003 / Ермишкина Светлана Алексеевна; МГУ. Хим. фак. Кафедра орган. химии. – М., 1975. – 18л.
981011
  Будько Євген Пара планів, або Маршрут у небі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 122-127 : фото
981012
  Романюк В.В. Пара правил колективної корисності і мінімальних втрат паритету виграшів для відбору рівноваг Неша у біматричних іграх з асиметричними виграшами // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 38-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1995-0519
981013
  Гладчук О. Парабанківська система як важлива складова фінансового сектора // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 40-45. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
981014
  Вознесенский А.А. Парабола / А.А. Вознесенский. – Москва, 1960. – 90с.
981015
  Михалков-Кончаловский Парабола замысла / Михалков-Кончаловский. – Москва : Искусство, 1977. – 232 с.
981016
  Січкар О.М. Парабола людських стосунків в оповіданнях В. Дрозда про коней // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 148-151. – (Філологічні науки ; № 1)


  Дослідження присвячено аналізу образів коней і їх алегорично-метафоричному функціонуванню в оповіданнях В. Дрозда. З"ясування бестіарної символіки спрямовано на розкриття психології людей, зокрема інтелігенції, представники якої свого часу відчували ...
981017
  Титта Руффо Парабола моей жизни / Титта Руффо. – М.-Л. : Музыка, 1966. – 435с.
981018
  Руффо Т. Парабола моей жизни / Т. Руффо. – Ленинград : Музыка, 1968. – 392 с.
981019
  Руффо Т. Парабола моей жизни / Т. Руффо. – Ленинград : Музыка, 1974. – 288 с.
981020
  Титта Руффо Парабола моей жизни : Воспоминания / Титта Руффо. – Л. : Музыка, 1990. – 253с.
981021
  Шкаруба Л.М. Парабола Поля Гогена: в поисках рая // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 4. – С. 27-35
981022
  Пугач О. Параболи зіркових устремлінь // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 березня (№ 9)


  200 років ракети Олександра Засядька.
981023
  Пугач О. Параболи зіркових устремлінь // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 березня (№ 10). – С. 5. – ISSN 2519-4429


  Микола Кибальчич — винахідник і революціонер-народник. Автор схеми першого у світі реактивного літального апарата. Страчений за замах на імператора Олександра II.
981024
  Пугач О. Параболи зіркових устремлінь // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  Якщо тобі на Місяць, скористайся трасою, яку накреслив Олександр Шаргей (Юрій Кондратюк).
981025
  Пугач О. Параболи зіркових устремлінь. Перші у світі. Практика космосу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2519-4429
981026
  Пугач О. Параболи зіркових устремлінь. Перші у світі. Практика космосу // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 6. – ISSN 2519-4429
981027
  Житарашу Н.В. Параболические граничные задачи / Н.В. Житарашу, С.Д. Эйдельман. – Кишинев, 1992. – 327с.
981028
  Нечепуренко М.И. Параболические приближения для решений нелинейных функциональных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нечепуренко М. И.; Ин-т точн. механ. и вычисл. техн. АН УССР. – М., 1961. – 9л. – Бібліогр.:с.9
981029
  Эйдельман С.Д. Параболические системы / С.Д. Эйдельман. – Москва : Наука, 1964. – 443 с.
981030
  Цифра И.М. Параболические системы типа "реакция - диффузия" при моделировании процессов генерации и распространения электромагнитной эмиссии литосферы и методы их анализа / И.М. Цифра, В.Н. Шуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 5. – С. 51-60. – Список літ.: с.59-60. – ISSN 0203-3100
981031
  Кадыров Рустам Рашидович Параболические уравнения второго порядка в неограниченных областях и асимптотические свойства их решений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кадыров Рустам Рашидович; МГУ. – М., 1981. – 13л.
981032
  Терсенов С.А. Параболические уравнения с меняющимся направлением времени / С.А. Терсенов. – Новосибирск : Наука, 1985. – 105 с.
981033
  Заполовський М.В. Параболізми як реалізовані біблійні інакомовлення в німецькомовному публіцистичному тексті // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 117-120
981034
  Антофійчук В. Параболічна структура нарису/новели-притчі Ольги Кобилянської "За готар" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 3 (699), березень. – С. 65-69. – ISSN 0236-1477
981035
  Дроздовський Д. Параболічний реалізм: катастрофізм і об"єктивність історії в книжці Л. Залеської Онишкевич // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 27 березня (№ 6). – С. 14-15


  Приклад "параболічного реалізму" може бути розглянутий на матеріалі оповіді, експлікованій у книжці "Бомби, границі і два праві черевички" ("Літопис, 2018) Лариси ЗалеськоїОнишкевич.
981036
  Городецький В.В. Параболічні псевдодиференціальні рівняння з аналітичними символами у просторах типу S : монографія / В.В. Городецький, О.В. Мартинюк. – Чернівці : Технодрук, 2019. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 254-279. – ISBN 978-617-7611-52-2
981037
  Шапошникова Л.В. Парава -- "летучие рибы" / Л.В. Шапошникова. – М., 1967. – 68с.
981038
   Параванское землетрясение 13 мая 1986 г.. – М., 1991. – 127с.
981039
  Менделєєв Д. Паравоєнний стан // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 1-2


  "У дебатах, запроваджувати чи не запроваджувати воєнний стан, найжирнішу крапку поставив президент країни, він же гарант Конституції, він же за сумісництвом верховний головнокомандувач, він же головна особа, яка несе відповідальність за безпеку і ...
981040
  Радиенко Д. Парагвай - 2009 / Дарья Радиенко. – Киев : Четверта хвиля, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-529-202-2
981041
  Харитонов В.А. Парагвай / В.А. Харитонов. – Москва : Мысль, 1976. – 120с.
981042
  Обознов С.А. Парагвай : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 21-23 : Карта. – Бібліогр.: 3 назви
981043
  Матвеева Н.Р. Парагвай, парагвайская война 1864-1870 годов и политика иностранных держав на Ла Плате : Автореф... кандид. истор. наук: / Матвеева Н.Р.; Калининский гос. пед. ин-т. – Калинин, 1951. – 25 с.
981044
  Нитобург Э.Л. Парагвай. / Э.Л. Нитобург. – М., 1964. – 94с.
981045
  Харитонов В.А. Парагвай. / В.А. Харитонов. – М., 1970. – 200с.
981046
  Королев Д. Парагвай: взлет и падение Альфредо Стресснера // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 5-11 апреля (№ 14). – С. 6-7


  "3 февраля исполнилось 30 лет, как пала одна из самых жестоких и продолжительных по времени своего существования диктатур в Латинской Америке - диктатура генерала Альфредо Стресснера в Парагвае. Генерал - весьма интересная личность, ему удалось ...
981047
  Сапеляк О. Парагвайці українського походження : церковно-громадське життя / Оксана Сапеляк ; [відп. ред. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Простір-М, 2011. – 142, [2] с., [8] арк. фотогр. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 137-142 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6019-1
981048
   Парагенезис и сложная зональность вкрапленников оливина из неизмененного кимберлита трубки Удачная-Восточная (Якутия): связь с условиями образования и эволюцией кимберлита / Н.В. Соболев, А.В. Соболев, А.А. Томиленко, С.В. Ковязин, В.Г. Батанова, Д.В. Кузьмин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 337-360 : рис., табл. – Библиогр.: с. 357-360. – ISSN 0016-7886
981049
   Парагенезис металлов и нефти в осадочных толщах нефтегазоносных бассейнов. – Москва : Недра, 1990. – 267с.
981050
  Дымков Ю.М. Парагенезис минералов ураноносных жил / Ю.М. Дымков. – М, 1985. – 207с.
981051
  Суходольский С.Е. Парагенезис подземных вод и многолетнемерзлых пород / С.Е. Суходольский. – Москва, 1982. – 152с.
981052
  Вернадскій В.И. Парагенезисъ химическихъ элементовъ въ земной коре : Речъ при открытіи секціи геологіи и минералогіи 28 декабря 1909 года // Список научных работ (1883-1909) / Н.И. Андрусов. – [б.м.] : [б.и.]. – 19с.
981053
  Перцев Н.Н. Парагенезисы борных минералов в магнезиальных скважинах / Н.Н. Перцев. – М., 1971. – 195с.
981054
  Перчук Л.Л. Парагенезисы и химические анализы существующих минералов / Л.Л. Перчук. – Москва : Наука, 1976. – 200с.
981055
   Парагенезисы микроэлементов магнетита. – Москва : Наука, 1980. – 147с.
981056
  Гореликова Н.В. Парагенезисы микроэлементов турмалина оловорудных формаций / Н.В. Гореликова. – Владивосток, 1988. – 125с.
981057
   Парагенезисы минералов кимберлитовых пород: сб. науч. тр.. – Якутск, 1981. – 104с.
981058
  Зимин С.С. Парагенезы офиолитов и верхняя мантия / С.С. Зимин. – Москва : Наука, 1973. – 251с.
981059
  Зимин С.С. Парагенезы офитологов, палеомантия и металлогения / С.С. Зимин. – М, 1983. – 136с.
981060
   Парагенетические ассоциации элементов в донных осадках новоэвксинского возраста переходной зоны от северо-западного шельфа к глубоководной впадине Черного моря / С.Д. Какаранза, С.В. Кадурин, В.В. Никулин, О.О. Беркович, А.В. Чепижко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 2. – С. 68-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
981061
   Парагенетические ассоциации элементов в донных отложениях древнечерноморского возраста переходной зоны от северо-западного шельфа к глубоководной впадине Черного моря / С.Д. Какаранза, С.В. Кадурин, В.В. Никулин, О.О. Беркович, А.В. Чепижко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 54-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
981062
  Клер В.Р. Парагенетические комплексы полезных ископаемых сланценосных и угленосных толщ. / В.Р. Клер. – М, 1981. – 176с.
981063
  Швебс Г.И. Парагенетические ландшафты Нижнего Приднестровья прогноз их изменений и рекомендации по рациональному природопользованию : ландшафтные предпосылки регионального природопользования / Г.И. Швебс, Т.Д. Борисевич, М.Ф. Назаренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.30. – С. 42-50 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
981064
  Спивак А.В. Парагенетические отношения алмаза с силикатными и карбонатными минералами в системе карбонатит-алмаз (эксперимент при 8.5 ГПа) / А.В. Спивак, Ю.А. Литвин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 240-250 : табл., рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0016-7525
981065
  Соболев Н.В. Парагенетические типы гранатов / Н.В. Соболев. – М, 1964. – 219с.
981066
  Расс И.Т. Парагенетический анализ зональных минералов. / И.Т. Расс. – М., 1986. – 142с.
981067
  Костюк В.П. Парагенетический анализ кристаллических пород Подолии в районе г. Винницы / В.П. Костюк. – Киев : АН УССР, 1955. – 112с.
981068
  Дубровский М.И. Парагенетический анализ минеральных ассоциаций / М.И. Дубровский. – Ленинград : Наука, 1987. – 256с.
981069
  Козин В.В. Парагенетический ландшафтный анализ речных долин / В.В. Козин. – Тюмень, 1979. – 87 с.
981070
  Торальдо Парагеометрическая оптика / Торальдо, ди Франча, 1961. – 11 с.
981071
  Багмут Николай Николаевич Парагматитные центры щелочных полевых шпатов из пород украинского щита и их возможное генетическое значение : Автореф... канд. геолого-минер.наук: 04.00.20 / Багмут Николай Николаевич; АН УССР Ин-т геохимии и физики минералов. – К, 1981. – 21л.
981072
  Бредель В. Параграф, що боронить власність / В. Бредель. – Х.-К., 1934. – 304с.
981073
   Парад-але: Цирк.. – Москва : Искусство, 1989. – 318 с.
981074
  Раш К.Б. Парад : повести / К.Б. Раш. – Москва : Советский писатель, 1987. – 492с.
981075
  Василькова Е.А. Парад библиотечных блогов // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2011. – № 7 (18). – С. 38-39. – ISSN 2072-3849


  Польза библиотечных блогов в обслуживании читателей.
981076
  Мезенин Н.А. Парад всемирных выставок / Н.А. Мезенин. – М, 1990. – 159с.
981077
   Парад досягнень // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8-15 травня (№ 22). – С. 1


  14 травня у Міністерстві освіти і науки відкрилася виставка досягнень університетської науки, приурочена до професійного свята - Дня науки. Свої наукові експозиції представляють університети, серед яких КНУ імені Тараса Шевченка.
981078
  Гужва А.А. Парад как секуляризированный ритуал // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.171-177
981079
   Парад королевских лодок // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 6/7. – С. 26-29 : фото
981080
  Новодворська В. Парад мародерів // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 25
981081
  Вітович І. Парад невикористаних можливостей: головні підсумки турне держсекретаря США пострадянськими країнами // Україна молода. – Київ, 2020. – 4 лютого (№ 12). – С. 6


  "Майк Помпео, державний секретар Сполучених Штатів Америки, у столиці Узбекистану Ташкенті завершив турне п’ятьма країнами Східної Європи та Центральної Азії. Там Помпео провів зустріч у форматі «С5 + 1» iз керівниками зовнішньополітичних відомств ...
981082
   Парад ноу-хау // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 20 травня (№ 19/20). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Експозицію досягнень університетів на ниві науки відкрили у холі МОН України.
981083
  Медвідь Л.М. Парад парабол = Parade of parables = Parade des paraboles : [альб. живопис. творів : серія робіт на тему євангельської притчі про блудного сина, 1990-2013 рр.] / Любомир Медвідь ; [тексти: Любомир Медвідь, Дарина Скринник-Миська ; пер. англ. Олег Швед, пер. фр. Маркіян Якуб"як]. – Львів : Колір ПРО, 2015. – 106, [1] с. : іл. – Текст укр., англ., фр. – ISBN 978-966-2501-19-3
981084
  Гуцало Є.П. Парад планет : роман, повісті / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 480 с.
981085
  Гуцало Е. Парад планет : роман / Евген Гуцало ; автор. пер. с укр. А. Иванченко. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 254 с. : ил.
981086
  Миндадзе А.А. Парад планет / А.А. Миндадзе. – М., 1991. – 380с.
981087
   Парад победителей, 1945-1985: сб.. – Днепропетровск, 1985. – 110с.
981088
  Дроздов Г.М. Парад Победы. / Г.М. Дроздов, Е.Н. Рябко. – М., 1985. – 239с.
981089
  Будько Євген Парад подорожей // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 142-143 : фото
981090
  Сидоркин А.М. Парад предрассудков / А.М. Сидоркин. – Москва, 1992. – 80с.
981091
   Парад успішності хто переміг у конкурсах // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 3-10 квітня (№ 13/14). – С. 6-7


  Підсумки конкурсів Десятої міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти" та Дев"ятої виставки освіти за кордоном "World Edu". Почесні нагороди Гран-Прі "Лідер вищої освіти України" та Гран-Прі "Лідер професійної (професійно-технічної) освіти України" ...
981092
  Тюрин Ю.П. Парад. / Ю.П. Тюрин. – М, 1986. – 158с.
981093
   Параджанов Сергій: злет, трагедія, вічність. – К., 1994. – 280с.
981094
  Ангаладян Р. Параджанов: колаж тіні й кольору в діапазоні одного людського серця // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 244-259. – ISSN 0320 - 8370
981095
   Парадигма // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 847-848. – ISBN 966-316-069-1
981096
   Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-4721-5
Вип. 3. – 2008
981097
   Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISBN 978-966-02-6024-5
Вип. 6. – 2011
981098
   Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : Інститут українознавства ім.І.Крип`якевича НАН України. – ISSN 2309-4389
Вип. 7. – 2013
981099
  Нікітін Ю.О. Парадигма "відкритих інновацій" як визначення "відкритого інноваційного процесу" / Ю.О. Нікітін, М.В. Мельник // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 42-45. – ISSN 2309-1533
981100
  Мудрак В. Парадигма "Індивідуальне - суспільне в історії" в творчості Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 127-130
981101
  Панова Вікторія Парадигма "нового регіоналізму" в Європейському Союзі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасні загальносвітові політичні й економічні процеси створюють ефективний простір для генерації нових ідей, теорій і форм співпраці в різних сферах розвитку. Дослідницьке поле регіоналістики поширюється за рахунок нових парадигм і явищ під впливом ...
981102
  Панова Вікторія Парадигма "нового регіоналізму" в Європейському Союзі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасні загальносвітові політичні й економічні процеси створюють ефективний простір для генерації нових ідей, теорій і форм співпраці в різних сферах розвитку. Дослідницьке поле регіоналістики поширюється за рахунок нових парадигм і явищ під впливом ...
981103
  Панова Вікторія Парадигма "нового регіоналізму" в Європейському Союзі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасні загальносвітові політичні й економічні процеси створюють ефективний простір для генерації нових ідей, теорій і форм співпраці в різних сферах розвитку. Дослідницьке поле регіоналістики поширюється за рахунок нових парадигм і явищ під впливом ...
981104
  Панасюк С.К. Парадигма "ориент - оксидент" в рассказе Салмана Рушди "Хороший совет дороже рубина" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 71-72. – ISBN 978-966-8308-26-0
981105
  Яковлева И.В. Парадигма «нелинейной динамики» в совершенствовании волевой саморегуляции студентов (философский анализ) // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 99-108. – ISSN 1811-0916
981106
  Бехта І. Парадигма англомовного постмодерністського художнього тексту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 85-92. – Бібліогр.: Літ.: С. 91-93; 20 назв. – (Германська філологія ; Вип. 551/552)
981107
  Фостик Мар"яна Вікторівна Парадигма антиглобалізму в трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Фостик М.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. + Додатки:л.201-216. – Бібліогр.: 9 назв
981108
  Фостик Мар"яна Вікторівна Парадигма антиглобалізму в трансформаційних процесах міжнародних фінансових організацій : Дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / КНУТШ; Фостик М.В. – Київ, 2005. – 200л. + Додатки:л.201-216. – Бібліогр.: л.187-200
981109
  Ліпич Л. Парадигма антисипативного управління еколого-економічних систем підприємства / Л. Ліпич, Т. Глубіцька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 2411-4014
981110
  Решетняк О. Парадигма бібліонімів як вербалізаторів концепту ЖИТТЯ в сакральному дискурсі // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2017. – Вип. 4. – С. 48-53. – ISSN 2411-6548
981111
  Демчук Н. Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Наталія Демчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 15-20


  Розглядається зміст і значення теорії бібліопсихології для системи реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти. Обґрунтовано потребу запровадження теоретико-методологічних інтегративних цілісних комплексів навчальної дисципліни чи дисциплін, ...
981112
  Невінчаний І.С. Парадигма бюджетного дефіциту в історичному аспекті // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 76-78.
981113
  Чечель Н.П. Парадигма в західноєвропейській культурі першої половини ХІХ сторіччя // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 131-137.
981114
  Чугаєва В.В. Парадигма вербалізаторів символьних значень бібліоніма Ісус Христос // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 348-351. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Заналізовано особливості засобів вербалізації багатоаспектного символу Ісус Христос як загальнолюдської універсалії, визначено домінантні символьні ознаки зазначеної реалії в контексті Старого й Нового Заповітів, репрезентовано метафорично-образні ...
981115
  Щурик М. Парадигма використання незадіяних земель АПК у Карпатському макрорегіоні : аграрний сектор // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 7 (297). – С. 29-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
981116
  Парпан У. Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 30-36. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
981117
  Малкіна Г.М. Парадигма відповідальності: до постановки проблеми // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – Вип. 87 : Філософія. Політологія. Соціологія
981118
  Чесноков В. Парадигма встановлення кореспондентських відносин з іноземними банками // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 61-67. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
981119
  Гурієвська В.М. Парадигма глибинної демократії в процесі вирішення політико-управлінських завдань // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 17-22. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
981120
  Ялі М.Х. Парадигма глобалізації: основні підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 62-73. – ISSN 2308-6912


  На Заході виокремлюють три основні наукові школи глобалістики - "гі- перглобалістів", "скептиків" і "траисформаціоналістів". Для представників першої з них сучасна глобалізація означає нову добу в історії людства, коли держави повсюдно ...
981121
  Щербак В.Г. Парадигма глобального менеджменту в системі управління людськими ресурсами у транснаціональних корпораціях / В.Г. Щербак, О.В. Щербак // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 16-20
981122
  Гуменюк П.О. Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) : Автореф. дис. канд філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Гуменюк П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 7 назв
981123
  Гуменюк П.О. Парадигма гри в українському фольклорі (семантичний та функціональний аспекти) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07 - фольклористика / Гуменюк П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 188л. – Бібліогр. : л.168-188
981124
  Козловський С.В. Парадигма державного регулювання сучасних економічних систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 17-21
981125
  Мироненко М.Ю. Парадигма державного регулювання сучасної економіки // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (32). – С. 69-73
981126
  Кірик М.А. Парадигма державної інноваційної політики країн ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 159-162. – ISSN 2222-4459
981127
  Другак В.М. Парадигма економіки сільськогосподарського землекористування в умовах нових земельних відносин // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 10. – С. 26-32
981128
  Резнікова Н.В. Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Резнікова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 570 л. – Додатки: л. 488-570. – Бібліогр.: л. 437-487
981129
  Резнікова Н.В. Парадигма економічної неозалежності країн в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Резнікова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 38 с. – Бібліогр.: 50 назв
981130
  Луковська О. Парадигма емоційної образотворчості Антона Ковача // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 54-59. – ISSN 2520-6419
981131
  Яремчук О.В. Парадигма етнокультурної міфотворчості в соціальній психології: можливості застосування // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 40-49. – ISBN 978-966-8063-90-11
981132
  Бакуменко В.Д. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції реформування публічного управління / В.Д. Бакуменко, С.А. Попов // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 21-28
981133
  Гайдай Т.В. Парадигма інституціоналізму: методологічний контекст : монографія / Т.В. Гайдай ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-293 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-053-5


  Вельмишановній Наталії Вікторівні із глибокою шаною від автора. Підпис
981134
  Заваженко Т.М. Парадигма інтерпретації у філософії Ф. Джеймісона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 64-66. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано поняття "інтерпретація" та трьохрівнева інтерпретативна модель у філософсько-культурологічній концепції Ф. Джеймісона. In this article was analyzed the notion "interpretation" and three-level model of interpretation in the ...
981135
  Дідківська В.Т. Парадигма комічного і сутність її категорій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 93-98.
981136
  Жилина В.А. Парадигма коммуникативного аспекта образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.189-195. – ISSN 1811-0916
981137
  Клименко О.М. Парадигма конституційного оформлення примусового відчуження об"єктів права приватної власності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 13-19. – ISSN 2220-1394
981138
  Петренко В. Парадигма конструктивизма в гуманитарных науках // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 2. – С. 88-98. – ISSN 2071-9788
981139
  Павлусів Н.М. Парадигма конструювання образів правового в українській художній літературі (на прикладі повісті І.Франка "Перехресні стежки") // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 32-36. – ISSN 2219-5521
981140
   Парадигма креативного менеджменту в глобальній економіці : монографія / [Д.Г. Лук"яненко, О.С. Дорошенко, Т.О. Галахова та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук"яненка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 231, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на с. 6. – Бібліогр.: с. 195-208. – ISBN 978-966-926-102-1
981141
  Мазуренко В.П. Парадигма креативної економіки у контексті сучасних глобальних викликів / В.П. Мазуренко, Д.В. Копійка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 89-97. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджено еволюцію парадигми креативної економіки у контексті сучасних глобальних викликів. Виокремлено відмінність трактувань в різних країнах та зміну парадигми в часі. З часу виникнення та становлення парадигми креативної економіки минув ...
981142
  Окландер М. Парадигма материально-технического снабжения в ХХІ веке: модель электронного снабжения предприятий Украины / М. Окландер, Н. Меджибовская // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 23-25 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
981143
  Топачевський А. Парадигма Миколи Щербака // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 листопада (№ 42). – С. 15


  Рівно півстоліття тому в центрі Києва відкрилася нова експозиція Центрального науково-природничого музею НАН України. За ці роки експозицію, яку вважають однією з кращих в світі, побачили мільйони відвідувачів, серед них - тисячі відомих вчених ...
981144
  Дегтярьова С.К. Парадигма мистецтва Р. Роллана / С.К. Дегтярьова. – Харків : Основа, 2000. – 160с. – Бібліогр.:с.143-158. – ISBN 5-7768-0710-7
981145
  Шумеляк К.А. Парадигма міграційної політики в Європейському Союзі та Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 155-157
981146
  Лісовський П.М. Парадигма міжвідомчого партнерства у сучасному квантовому світі: міжнародний сектор безпеки / П.М. Лісовський, Ю.П. Лісовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 25-34. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянута сучасна перехідна модель міжвідомчого партнерства як якісно новий семантичний стан особи, держави та суспільства, в якому міжнародний сектор безпеки відіграє актуальну роль. При цьому квантовий світ – це сукупність оригінальних ...
981147
  Шевчук Т. Парадигма міжнародного трудового права // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 26-36. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
981148
  Сєрова О.Ю. Парадигма мінімалізму у просторово-часових вимірах музичної культури постмодерну : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сєрова Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
981149
  Шевчук Т. Парадигма міфопоетичних образів у художньому дискурсі Григорія Сковороди // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 41. – С. 145-154. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2521-1757


  "В статті досліджується аспекти художньої рецепції Г. Сковородою образів античної міфології. Вивчення особливостей художнього сприйняття Г. Сковородою образів і мотивів класичної спадщини пов’язано зі встановленням типології їх використання, ...
981150
  Галіахметов І.А. Парадигма муніципального права // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 91-97. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  У статті розглядаються філософсько-юридичні підходи щодо проникнення за допомогою абстрактного мислення в сутність муніципального права України, його змістовну частину і форми, причини і закономірності розвитку,а також з"ясування способу ...
981151
  Колесник Н.С. Парадигма найменувань Ісуса Христа в українському пісенному фольклорі // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 70-79. – ISSN 2077-1932
981152
  Горболіс Л.М. Парадигма народнорелігійної моралі в прозі українських письменників кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Лариса Горболіс. – Суми : Козацький вал, 2004. – 199, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-589-689-X
981153
  Сокол Г. Парадигма національної ідентичності у творчості Галини Журби та Уласа Самчука: типологія художньої реалізації // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 188-192. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
981154
  Краснобаева О.Д. Парадигма необычайного в творчестве А. Кима // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 259-264. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X
981155
  Ціх Г.В. Парадигма неоконсерватизму в контексті розвитку економічної науки / Г.В. Ціх, Н.Ю. Мариненко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 100-115


  Проведено аналіз розвитку економічної науки у другій половині ХХ ст. - на початку ХХІ ст. Охарактеризоваано основні механізми змін парадигм економічної науки та обгрунтовано місце неоконсервативного напряму а економіічній теорії. Проаналізовано ...
981156
  Перепелиця Г.М. Парадигма нової архітектури європейської безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 99-105. – ISBN 966-7196-06-2


  У статті обгрунтовано політичні, правові та економічні складові політики країн Центральної, Західної та Східної Європи. Проаналізовані міжнародні наслідки краху проекту "Велика Європа" у сфері безпеки. Розглянута європейська біполярна система ...
981157
  Гриценко П. Парадигма обов"язку з перспективи часу (з нагоди 25-річчя створення Інституту української мови НАН України // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 3-17. – ISSN 1682-3540
981158
  Бурутіна А. Парадигма образів Бориса і Гліба у києворуському культурному контексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 70-76
981159
  Ковтун Т.В. Парадигма образів землі в дискурсі російської казки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 107-112
981160
  Зварич В.З. Парадигма образів світової та національної культур у поетичному світі Павла Филиповича // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 81-88. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
981161
  Бурутіна А. Парадигма образів святих Бориса і Гліба у середньовічних житіях // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті досліджується парадигма образів Бориса і Гліба у києворуських житіях: "Повідання про святих князів Бориса та Гліба" невідомого автора та "Чтєніє про житіє і погублення блаженних страстотерпців Бориса і Гліба" Нестора. Аналізується авторська ...
981162
  Линник Ю.В. Парадигма образу "помічника" в українських і турецьких чарівних казках // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 114-118
981163
  Сліпушко О. Парадигма образу автора у Галицько-Волинському літописі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 234-243.
981164
  Сліпушко О.М. Парадигма образу автора у Київському літописі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 397-404


  Образ автора у Київському літописі - проблема, вичення котрої є важливою складовою мастабної теми - образу автора у літературі доби Середньовіччя. Парадигма образу автора у Київському літописі дає уявлення про суспільно-політичні позиції та ...
981165
  Литвиненко Т.М. Парадигма образу андроїда в сучасній літературній фантастиці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 220-240. – ISSN 2075-437X


  У статті окреслена парадигма образу андроїда в сучасній літературній фантастиці. Підкреслені його ризоматична, кенотипна та міфологічна сутності. Відповідно до основних смислових аспектів представлені різні прояви штучних людиноподібних істот. Особлива ...
981166
  Лихач О. Парадигма образу Б. Хмельницького у літописі Григорія Грабянки // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 400-406


  У статті досліджується парадигма образу гетьмана Б. Хмельницького у бароковому козацькому літописі Григорія Грабянки. Аналізуються особливості представлення образу у творі, наголошується на образові як носієві світоглядних рис козацького Бароко. In ...
981167
  Круглій А. Парадигма образу гетьмана Івана Виговського у літописі Самовидця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 58-64


  У статті досліджується парадигма образу гетьмана Івана Виговського у козацькому літописі Самовидця. Акцентується увага на художній інтерпретації образу героя, представленні його в авторському світлі. Доводиться синтез у структурі образу історичного і ...
981168
  Бунчикова О.О. Парадигма образу перших християн у творчості Тараса Шевченка (на матеріалі поем "Неофіти" і"Марія") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 105-109


  У статті досліджується парадигма образу перших християн у творчості Т. Шевченка на матеріалі поем "Неофіти" і "Марія". Наголошується на особливостях його прояву та авторській інтерпретації. Акцентується на проектуванні митцем образів неофітів на ...
981169
  Гармата Г. Парадигма образу романтичного героя у романі Василя Наріжного "Гаркуша" // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 144-146


  Досліджується парадигма образу романтичного героя в романі Василя Наріжного "Гаркуша". Аналізується специфіка цього образу як романтичного, що став втіленням втраченої особистості, трагічного героя, який не зміг реалізуватися у житті. Наголошується на ...
981170
  Малахов Виктор Аронович Парадигма общения в философском творчестве Г.С. Батищева // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 103-115. – Бібліогр.: с. 103-114. – ISSN 0042-8744
981171
  Анцибор Д.В. Парадигма оніричного фольклору : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Анцибор Дар"я Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
981172
  Анцибор Д.В. Парадигма оніричного фольклору : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Анцибор Дар"я Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2015. – 247 арк. – Додатки: арк. 199-247. – Бібліогр.: арк. 165-198
981173
  Мартинюк Г.П. Парадигма оподаткування доходів фізичних осіб / Г.П. Мартинюк, І.В. Шевчук // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 4 (77). – С. 44-49
981174
  Овчаренко Н.Ф. Парадигма пам"яті: канадський дискурс : (творчий портрет Тімоті Ірвінга Фредеріка Фіндлі) : монографія / Наталія Овчаренко. – Київ : Ін Юре, 2011. – 257, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-453-6


  У пр. №1723841 напис: Олені з найщирішими побажаннями від автра. Підпис
981175
  Райковська Г.О. Парадигма підготовки бакалаврів з механічної інженерії при наскрізному моделюванні у сучасних машинобудівних САПР / Г.О. Райковська, А.В. Соловйов, О.Л. Мельник // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 78-81. – ISSN 2413-1571
981176
  Гудзь О.Є. Парадигма побудови системи антикризового управління підприємством / О.Є. Гудзь, О.Г. Старинець // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. – Київ, 2017. – № 1 (19). – C. 11-19. – ISSN 2415-8089
981177
  Човнюк Ю.В. Парадигма повздовжніх електромагнітних хвиль в концептуальних основах фізики живого: критерії та умови формоутворення, інформаційно-діагностична значимість / Ю.В. Човнюк, Т.М. Овсяннікова, Б.Ф. Рудько // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 5-21. – ISSN 1023-2427


  The objective of the given paper consist in substantiation of the paradigm of longitudinal electromagnetic waves within the framework of physics of the alive concept, evaluation and determination of the criteria of such waves formation in bioobjects, ...
981178
  Голованов Б.Д. Парадигма позитивної науки vs ідеологія / Б.Д. Голованов, О.В. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 52-57. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687


  Рассматривается трансформация классической рациональности в направлении диверсификации позитивной науки и иных форм освоения мира, таких как идеология и метафизика. Особое внимание уделяется исследованию противостояния позитивной науки и идеологии. ...
981179
  Голованов Парадигма позитивной науки vs идеология / Голованов, БД, О.В. Фролова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 45-49. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687
981180
  Мокрушин В.І. Парадигма правового регулювання аграрної реформи в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 269-275. – ISBN 966-435-028-1
981181
  Шевчук Л.В. Парадигма правової ідеології та ії місце в побудові правової держави в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 59-64. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
981182
  Павлова Л.Н. Парадигма профессионального образа педагога: эволюция взглядов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 36-39. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема профессионального образа педагога. Объясняется точка зрения автора на эволюцию профессионального образа педагога. В качестве модельной задачи использована парадигма. Этот подход позволил обосновать изменение содержания ...
981183
  Фатенок-Ткачук Парадигма проявів "нової" еконеоміки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 53-60. – ISSN 1993-6788
981184
  Шимчишин М. Парадигма психо/ноогенозного неврозу у романі С. Плат "Під ковпаком" // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 305-316. – ISBN 966-7773-70-1
981185
  Лукач І. Парадигма публічних та приватних норм у регулюванні господарських відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 43-46


  Стаття присвячена з"ясуванню парадигми публічних та приватних норм у регулюванні господарських відносин. Особлива увага приділяється з"ясуванню природи правового регулювання господарських відносин в історичному та компаративістському контексті. ...
981186
  Жужукіна Наталія Парадигма регіонального інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств України / Жужукіна Наталія, Петруха Сергій, Колотуша Максим // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті зроблено спробу вирішити двогранну проблему, з одного боку, в пристосуванні загальноекономічної методології ранжування регіонів на трансформованому принципі послідовності ланцюга "соціально-економчний розвиток регіону - рівень інноваційної ...
981187
  Олійник Я.Б. Парадигма регіонального соціуму в суспільній географії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 106-120. – Бібліогр.: 32 назв.
981188
  Величко В. Парадигма регіональної історії Китаю у новітній час (до 1978 року) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 88-100. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534
981189
  Герчаківський С. Парадигма регіональної фіскальної політики в контексті територіального розвитку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 35-43. – ISSN 1818-5754
981190
  Артус М.М. Парадигма ринкового ціноутворення за недосконалої конкуренції в економіці України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 54-61. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
981191
  Муравська Парадигма розвитку державно-правового регулювання оборони і безпеки в Європейському Союзі / Муравська, (Якубівська) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 30-35. – ISSN 2524-0129
981192
  Лазарєва О.В. Парадигма розвитку землеустрою в системі управління землекористуванням // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 10. – С. 59-63
981193
  Вільна Ярослава Парадигма розвитку історико-літературного концепту в оцінці творчості Квітки-Основ"яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 16-23
981194
  Черепніна О.І. Парадигма розвитку навздогін у наукових дослідженнях // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 156-163
981195
  Третяк А. Парадигма розвитку сучасної теорії землеустрою в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2016. – № 9. – С. 20-23
981196
  Черниш Н. Парадигма розвитку української енциклопедичної справи ХХ ст. (до 55-ї річниці створення Головної редакції УРЕ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 513-536. – ISSN 2224-9516
981197
  Дзугаев К.Г. Парадигма самоорганизации: философский, историко-социальный и политологический аспекты / К.Г. Дзугаев. – Цхинвал : Южная Алания, 2007. – 160с.
981198
  Тарнашинська Л. Парадигма світоглядних шукань Христі Алчевської: від ідеалу краси до ідеалу соціальної справедливості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 46-49. – ISSN 0130-5263
981199
  Тарнашинська Л. Парадигма світоглядних шукань Христі Алчевської: від ідеалу краси до ідеалу соціальної справедливості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 10 (703). – С. 46-49. – ISSN 0130-5263
981200
  Ткачук М.П. Парадигма світу збірки "Semper Tiro" Івана Франка / М.П. Ткачук. – Тернопіль, 1997. – 36с.
981201
  Хом"як Т.В. Парадигма світу поезії М. Хвильового // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 154-159. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
981202
  Яковина О. Парадигма серця-буття-національна трансценденція в поезії Т. Шевченка
981203
  Чернишов В.В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г.С. Сковороди : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / Чернишов В.В. ; Полтавський нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2010. – 248 л. – Бібліогр. : л. 205-248
981204
  Чернишов В.В. Парадигма синтезу західної та східної філософсько-теологічних традицій у творчості Г.С. Сковороди : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Чернишов В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
981205
  Синчак В.П. Парадигма системи оподаткування у сільському господарстві за радянської доби // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 138-145.
981206
  Павлов О. Парадигма сільського розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 41-48. – ISSN 0131-775Х
981207
  Полєхіна В. Парадигма сімейного виховання у творчій спадщині Василя Сухомлинського // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 103-112. – ISSN 2706-6258
981208
  Багров Н.В. Парадигма современной географии: от ретроспекции к соционоосферному направлению : актуальна тема // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 10-15 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
981209
  Дореули Л.З. Парадигма соотношения системы и метода // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 17-18
981210
  Молокова О.В. Парадигма социального конструктивизма как смысловой горизонт познания реальности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 60-65. – ISSN 2077-1800
981211
  Калуга В.Ф. Парадигма спільноти, заснованої на базі взаємної поваги і визнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
981212
  Гусєв О В. Парадигма сталого інноваційного розвитку України / О В. Гусєв, О.О. Мужилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С.115-118
981213
  Наєнко М.К. Парадигма сучасної літератури та літературознавства: світовий контекст


  Автор оглянув деякі факти інтеграції української літератури та наукові думки про неї в зарубіжному літературному просторі. Огляд зроблено в історичній ретроспекції, а також з урахуванням найновіщих відомостей про переклади українських художніх творів ...
981214
  Наєнко М. Парадигма сучасної літератури та літературознавства: світовий контекст // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – C. 7-19. – ISBN 978-966-171-673-4


  Автор оглянув деякі факти інтеграції української літератури та наукової думки про неї в зарубіжному літературному просторі. Огляд зроблено в історичній ретроспекції, а також з урахуванням найновіших відомостей про переклади українських художніх творів ...
981215
   Парадигма та емпірика фінансів в контексті світових та регіональних економічних викликів : монографія / Криленко В.І., Ясинська Н.А., Кравчук Л.С. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Харків : Мезіна В.В., 2017. – 286, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-274. – ISBN 978-617-7577-08-8
981216
  Олійник Я.Б. Парадигма території як категорії економічної і соціальної географії / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 4-22
981217
  Осіпов О. Парадигма транзиту, неопатримоніалізм і етнічні проблеми у пострадянському просторі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – С. 77-97. – ISSN 1563-3713
981218
  Федь В. Парадигма у світоглядно-культуротворчому аспекті // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 132-135. – ISSN 1728-9343
981219
  Полисаєв О.П. Парадигма українських реформ: суспільна готовність та трансформаційні міфологами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 26-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про проблему формування міфологем в сучасній українській політичній практиці.
981220
  Єрмоленко С. Парадигма української мови в науковому світогляді Михайла Грушевського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 3-16. – ISSN 1682-3540


  Участь у творенні мови брали Куліш, Драгоманов, Кониський, Нечуй-Левицький, Комар-Уманець, і їхній вплив на вироблення культурної мови був більший, ніж вплив галицьких письменників, їхніх сучасників
981221
  Васільєва О.С. Парадигма української наукової школи фізичної економії як спонукальний чинник цивілізаційної перспективи України // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 2 (6). – C. 21-26. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Про внесок С. Подолинського у національну науку.
981222
  Ситник О. Парадигма української націоналістичної ідеології в контексті національно-визвольної боротьби першої половини XX-го та початку XXI-го століть // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 348-357. – ISBN 978-617-7235-56-8
981223
  Кузнецова С.А. Парадигма управління грошовими потоками в хаотично структурованій економіці / С.А. Кузнецова, В.М. Вареник // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 63-68. – ISSN 2074-5354
981224
  Єрохін С. Парадигма формування системи енергетичної безпеки в системі економічної безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 52-553. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1993-6788
981225
  Хомин О.Й. Парадигма циклічності демографічної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 120-128. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
981226
  Слоньовська О. Парадигма часу в діаспорній і сучасній українській поезії
981227
  Понеделко Г. Парадигма человеческого развития Испании // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 5-17. – ISSN 0131-2227
981228
  Мотрук С. Парадигма Чехословацької державності: концепції та чинники (1914-1918 рр.) // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; ред.: Гуїдо Гусман, С. Стельмах ; редкол.: В. Вілкол, Ф. Гольчевські, Л. Зашкільняк [ та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 6 : Ідеології та практики націоналізму та ксенофобії у Східній Європі. – С. 78-88
981229
  Беззубов Д.О. Парадигма юридичного ризику в системі національної безпеки України (прикладний аспект) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 176-182. – ISSN 1563-3349
981230
  Тишко А.П. Парадигма як життєсвіт наукової спільноти // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 31-33


  Поняття "життєсвіту" було запропоноване Е. Гуссерлем (детальніше розроблено А. Шюцом і представниками комунікативної практичної філософії) як впорядкованої, навантаженої сенсом дійсності, об"єктивної мережі смислових стосунків, символічної реальності в ...
981231
  Тишко А.П. Парадигма як життєсвіт наукової спільноти // Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – Вип. 3. – С. 236-238. – ISBN 978-617-689-077-5
981232
  Мантуло Н.Б. Парадигма як концепт теоретичного дискурсу масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 25-30


  У статті визначаються сучасний зміст та специфіка застосування концепту парадигма в теоретичному дискурсі масової комунікації в контексті постнекласичних тенденцій наукового процесу. The article defines the current content and peculiarity of ...
981233
  Дроздова Л. Парадигма якості трудового життя в сучасній соціальній політиці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 11-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв.
981234
  Булєєв І.П. Парадигма, моделі та механізми активізації інвестиційної діяльності суб"єктів господарювання / І.П. Булєєв, Н.Ю. Брюховецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 75-83. – ISSN 2222-4459
981235
  Савостьянова М.В. Парадигмальна наука як об"єкт філософського дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 140-143. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається специфіка парадигмальної науки, причини і умови її формування. Аналізуються можливості аксіологічного підходу до вивчення пардигмальної науки. The specific features of paradigmal science, reasons and the conditions of its ...
981236
  Руденко-Сударєва Парадигмальна основа інституційно-регуляторної природи державно-приватного партнерства / Руденко-Сударєва, К.С. Пашинська // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 19 (1). – С. 21-36. – ISSN 2306-0050
981237
  Філіпенко А.С. Парадигмальна основа співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 3-7
981238
  Філіпенко А.С. Парадигмальна основа співробітництва України з міжнародними фінансовими інституціями // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 7-13.
981239
  Гаврилюк Р.О. Парадигмальна складова правотворчих помилок у пострадянському податковому праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 58-66. – (Правознавство ; Вип. 402)
981240
  Чернова Ірина Миколаївна Парадигмальна специфіка етнометодологічного напряму соціології : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.01 / Чернова І.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
981241
  Чернова Ірина Миколаївна Парадигмальна специфіка етнометодологічного напряму соціології : Дис....канд.соціологічних наук:22.00.01 / Чернова Ірина Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 177л. + Додаток:л.165-177. – Бібліогр.:л.159-165
981242
  Вілков В.Ю. Парадигмальна структуризація як чинник модернізації філософської та політологічної освіти і науки / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко, Н.В. Ярмоліцька // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 9-51. – ISBN 978-966-439-931-6
981243
  Руденко О.М. Парадигмальна теорія суспільної стабільності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 198-204. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
981244
  Федь В. Парадигмальне проектування: світоглядний рівень // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 119-122. – ISSN 1728-9343
981245
  Перев"язко Н.В. Парадигмальний аналіз феномену науки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (69). – С. 109-120. – ISSN 0374-3896


  Рассматривается понятие "научная парадигма" и парадигмальные основания науки с различных сторон и в толковании различными авторами.
981246
  Кривошеїн В.В. Парадигмальний вимір політики : Монографія / В.В. Кривошеїн. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 112с.
981247
  Вітер Д.В. Парадигмальний дискурс католицької соціальної філософії другої половини ХХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 7-11
981248
  Кондратьєва А.В. Парадигмальний підхід до аналізу освітнього менеджменту // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 281-284. – ISSN 2076-1554
981249
  Лошковська Х.С. Парадигмальний підхід до визначення індексної моделі креативності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 41-45. – ISSN 2222-4459
981250
  Касьянова О.М. Парадигмальний підхід до розвитку теорії та практики освіти // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 89-94. – ISSN 2411-1457
981251
  Гаращук О. Парадигмальний підхід до формування управлінської стратегії розвитку вищої освіти / О. Гаращук, В. Куценко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 11-21. – ISSN 1682-2366
981252
  Колотило М.О. Парадигмальний підхід як вектор реалізації методологічного потенціалу сучасної філософії освіти // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 159-161


  Методологічний потенціал філософії освіти розкривається через дослідження освіти в якості одного з рушійних факторів розвитку людської цивілізації, практичні аспекти представлення чого стають можливими завдяки застосуванню парадигмального підходу. ...
981253
  Колотило М.О. Парадигмальний підхід як вектор реалізації методологічного потенціалу сучасної філософської освіти // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С.
981254
  Євтух М.Б. Парадигмальний підхід як методологічна засада вивчення вищої історичної педагогічної освіти України // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 9-13. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
981255
  Хвесик М. Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України / М. Хвесик, І. Бистряков // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 4-12. – ISSN 0131-775Х
981256
  Вдовенко Н. Парадигмальний погляд на розвиток системи сталого водокористування в умовах інтеграційних процесів / Н. Вдовенко, Н. Коробова // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 69-76. – ISSN 2411-5215
981257
  Безверхий К.В. Парадигмальний розвиток звітності в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 172-190. – ISSN 2310-9734
981258
  Кононенко Т.П. Парадигмальні виміри змісту понять "теорія" та "концепція" в українознавчій науці // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 34-45
981259
  Кононенко Тарас Парадигмальні виміри історико-філософського дослідження. Трансформація принципів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються принципові положення і поняття парадигмальної теорії розвитку науки, запропонованої її творцем Томасом Куном (T.S. Kuhn), та висвітлена необхідність і підстави застосування парадигмального підходу до досліджень у галузі історії ...
981260
  Калиновський Ю.Ю. Парадигмальні виміри правосвідомості українського суспільства : монографія / Ю.Ю. Калиновський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Майдан, 2012. – 345, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 314-337. – ISBN 978-966-372-457-7
981261
  Кононенко Тарас Парадигмальні виміри українознавчої наукової концепції // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 126-131. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена дослідженню гуманітарної вимірності засновної концепції та теорії українознавчої науки, які втілилися у дієвості наукової спільноти - Науково-дослідному інституті українознавства МОН України. Аналіз парадигмальної вимірності ...
981262
  Кононенко Т. Парадигмальні виміри українознавчої наукової концепції // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 87-91
981263
  Костриця Д.А. Парадигмальні витоки соціології релігії у творчості українських вчених XX століття: дорадянський та радянський періоди // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 162-172
981264
  Шлапак А.В. Парадигмальні засади глобального конкурентного лідерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 30-36. – ISSN 2222-4459
981265
  Абизова Л.В. Парадигмальні засади синергетики як міждисциплінарної рефлексії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 3-5
981266
  Щиголь І.В. Парадигмальні зміни в механізмах соціокультурних детермінацій процесу літературної творчості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 176-183. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статті розкриті літературознавчі поняття, які використовуються соціологами для позначення соціокультурних детермінації суспільства. Зокрема аналізуються такі поняття як: мистецтво, текст, художній твір та його підвиди тощо. Поряд з визначеннями ...
981267
  Базилевич В. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст. / В. Базилевич, А. Ігнатюк, Н. Гражевська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 83-125. – ISSN 1605-2005
981268
  Базилевич В. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст. / В. Базилевич, А. Ігнатюк, Н. Гражевська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 71-90. – ISSN 1682-2366


  Обговорення та підсумки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Парадигмальні зрушення в економічної теорії XXI ст.", що відбулася 2-3 листопада 2017 р. на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
981269
  Базилевич В. Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст. / В. Базилевич, А. Ігнатюк, Н. Гражевська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 101-125. – ISSN 1682-2366


  2-3 листопада 2017 на економічному фак-ті КНУ ім. Т. Шевченка відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст."
981270
  Бойко А. Парадигмальні напрями виховання: варіанти вибору // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.7-10. – ISSN 0131-6788
981271
  Крамаренко Р.М. Парадигмальні підходи до ідентифікації якості розвитку креативного міста // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 110-119 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (1)). – ISSN 9125-0912
981272
  Хромець В.Л. Парадигмальні тенденції майбутнього розвитку богословської освіти в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 32-35


  Богословська освіта в Україні має свої особливості, структуру та тренди на майбутнє. Зміна парадигми розвитку богословської освіти та діяльності закладів вищої духовної освіти пов"язана з трансформаціями, які відбулись у сфері законодавства щодо вищої ...
981273
  Ярошовець Володимир Парадигмальні трансформації в освітньому процесі: "постболонські" реалії і викладання історії філософії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-86


  У статті досліджуються проблеми сучасних трансформацій з освітньому процесі з позицій переходу до нового парадигмального способу тлумачення як сутності історії філософії, так і її викладання. Особлива увага акцентується на проблемі зміни цілей та ...
981274
  Ярошовець В. Парадигмальні трансформації в освітньому процесі: "постболонські" реалії і викладання історії філософії. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 98-102.
981275
  Редькина Н.С. Парадигмальные изменения в библиотековедении: технологическая парадигма и концепция технологического менеджмента в библиотеке // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 1. – С. 17-24. – ISSN 1815-3186


  Рассматривается сущность понятия "парадигма" применительно к библиотековедению. Описаны основы формирования технологической парадигмы и ее влияние на систему технологического менеджмента в библиотеке.
981276
  Сайганова В.С. Парадигмальные изменения норм научной рациональности в современной философии и методологии науки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 55-57
981277
  Черныш М.В. Парадигмальные основания анализа социального неравенства в переходном обществе // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 2. – С. 23-52. – ISSN 1562-2495
981278
  Тхагапсоев Х.Г. Парадигмальный подход в образовании: к проблемам становления // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 5. – С. 8-17. – ISSN 0869-561Х
981279
  Полякова О.А. Парадигмальный статус категории дионисийского у Ф. Ницше // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 108-112. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
981280
  Мосієвич Л.В. Парадигматика евфемізмів та дисфемізмів у художньому дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 61-64. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
981281
  Билинский М.Э. Парадигматика и синтагматика глагольно-словообразовательных блоков залога в английском языке. : Автореф. дис. ...канд.филол. наук: 10.02.04 / Билинский М.Э. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1985. – 24 с.
981282
  Руднев Ю.Б. Парадигматика смысловых связей как фактор циклообразования в ранней лирике Константина Бальмонта // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 160-166. – ISBN 966-581-617-9
981283
  Руднев Ю. Парадигматика смысловых связей как циклообразующий фактор в лирике Константина Бальмонта // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 351-354. – ISBN 966-8188-10-1
981284
  Шадрин В.И. Парадигматическая система номинативных средств английского языка / В.И. Шадрин. – Л., 1990. – 80с.
981285
  Перкас Симон Вульфович Парадигматические и синтагматические аспекты лингвостилистического потенциала топонимов в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Перкас Симон Вульфович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
981286
   Парадигматические и синтагматические исследования германских языков: тезисы. – Вильнюс, 1989. – 184с.
981287
  Стукалова Валентина Николаевна Парадигматические и синтагматические свойства многозначных слов в современном русском языке (на материале глаголов интеллектуальной деятельности) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01 / Стукалова Валентина Николаевна; КГУ. – К., 1991. – 199л. – Бібліогр.:л.153-165
981288
  Стукалова В.Н. Парадигматические и синтагматические свойства многозначных слов в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Стукалова В.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 15л.
981289
  Ломаев Б.Ф. Парадигматические и синтагматические характеристики предикативной лексики, выражающей модальностью возможности в совремнном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Ломаев Б.Ф.; Калинин.гос.ун-т. – Калинин, 1974. – 26л.
981290
   Парадигматические отношения в языке: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 126с.
981291
   Парадигматические отношения на разных уровнях языка: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 126с.
981292
  Араева Л.А. Парадигматические отношения на словообразовательном уровне : учеб. пособие / Л.А. Араева ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Кемеров. гос. ун-т. – Кемерово : [б. и.], 1990. – 77 с.
981293
   Парадигматические характеристики лексики: межвуз. сб. науч. тр.. – М., 1986. – 125с.
981294
  Евтушенко Л.И. Парадигматические эллипсис глагола ве в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Евтушенко Л.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1985. – 15л.
981295
  Кривошеев О.В. Парадигматический анализ английского глагола и имени существительного в аспекте пространственно-временных характеристик. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Кривошеев О.В.; Киев. гос. пед. ин-тут ин. яз. – К., 1974. – 24л.
981296
   Парадигматический анализ лексики поэтического произведения : коллектив. монография / И.И. Степанченко [и др. ; науч. ред. И.И. Степанченко]. – Киев : Українське видавництво, 2014. – 216, [1] с., включ. обл. – Библиогр.: с. 210-215. – ISBN 966-95963-94
981297
   Парадигматический и синтагматический аспекты морфологических форм. – Иваново, 1988. – 127с.
981298
  Белинская Галина Петровна Парадигматический ряд субстанциальных локальных синтаксем и их вариантов в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Белинская Галина Петровна; Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1981. – 19л.
981299
  Евтушенко Людмила Ивановна Парадигматический эллипсис глагола ВЕ в современном английском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Евтушенко Людмила Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 180л. – Бібліогр.:л.178-180
981300
  Грица С. Парадигматична природа фольклору // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 9-26. – ISSN 0130-6936
981301
  Кліщевська М.Є. Парадигматичне висвітлення концептосфери маркетингу в українській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 70-73. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджено вплив іншомовної концептосфери маркетингу на відповідну концептосферу української мови, а також роль зовнішніх чинників у процесах пізнання й осмислення картини світу терміносфери маркетингу відповідних мов-реципієнтів.
981302
  Новоставська О. Парадигматичні відношення (синонімія та антонімія) у філософській термінології творів Івана Франка


  Парадигматичні відношення (синонімія та антонімія) у філософській термінології творів Івана Франка.
981303
  Гладкоскок Л.Г. Парадигматичні відношення в лексичній мікросистемі "темний" в англійській мові // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С. 18-29. – Бібліогр.: Літ.: С. 29; 12 назв. – ISSN 2075-4205
981304
  Васецька О. Парадигматичні відношення варіантності в синтаксичній термінології // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 132-143. – ISSN 1682-3540
981305
  Венкель Т. Парадигматичні відношення між кольороназвами сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 85-89. – Бібліогр.: Літ.: С. 89; 16 назв. – ISBN 966-7825-79-5
981306
  Зубець Н.О. Парадигматичні відношення мінімальних фразеологізмів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С.55-60. – Бібліогр.: Літ.: с. 59-60; 11 поз. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9


  Фразеологічна система української мови становить собою сукупність фразеологізмів, пов"язаних стійким відношенням на пргматичній і синтагматичних вісях. Парадигматчний ряд є однорідним, оскільки його складники вступають у внутрішні відношення між собою.
981307
  Римашевський Ю. Парадигматичні відношення терміна "національна ідея" у газетному тексті // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 160-166


  На основі аналізу парадигматичних відношень описано полісемію, синонімію, антонімію та гіпонімію терміна національна ідея в газетному тексті. Ключові слова: термін, терміносистема, парадигматика. The article describes polysemy, synonymy, antonymy and ...
981308
  Толстова О.Л. Парадигматичні зв"язки іспанської лексики на позначення стихій та природних явищ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 256-268. – ISSN 2413-5593
981309
  Дзябко Ю.М. Парадигматичні зв"язки лексеми політика в терміносистемах української мови // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 219-229. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
981310
  Попова М. Парадигматичні зв"язки прикметників ядерної групи в межах семантичного поля позитивної оцінки середньоверхньонімецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 195-204. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
981311
  Толстова О.Л. Парадигматичні зв’язки соматичної лексики іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 437-443


  У статті досліджено парадигматичні зв"язки соматичної лексики іспанської мови, а саме - синонімія, антонімія, меронімія (партитивні зв"язки) та гіпонімія. Крізь призму парадигматичних зв"язків аналізується фразеотвірність різних соматизмів та ...
981312
  Десятнюк О. Парадигматичні основи оцінювання податкових ризиків держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3 (20). – С. 7-16. – ISSN 1818-5754
981313
  Сачко У.М. Парадигматичні особливості прикметника кольору red у поетичній мові Дж.Дж. Байрона // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 64-67. – ISSN 1729-360Х
981314
  Шевченко М.В. Парадигматичні особливості українських дієслів руху у світлі лінгводидактики // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 192-199. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано особливості лексичної семантики дієслів руху української мови, їхні парадигматичні характеристики, що є суттєвими з точки зору лінгводидактики. Статья посвящена анализу особенностей лексической семантики глаголов движения ...
981315
  Цюцюра М.І. Парадигми "гнучкого навчання" // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 66-67
981316
  Зражевська Н. Парадигми масифікації і демасифікації в медіакультурі // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 262-270
981317
  Зражевська Н.І. Парадигми масифікації і демасифікації в медіакультурі // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 57- 61


  У статті розглядаються процеси масифікації та демасифікації у сучасній медіакультурі, визначено передумови виникнення та наслідки цих явищ. The article examines the processes of massification and demassification in contemporary media culture, it ...
981318
  Младенова Т. Парадигми орієнталізму в музичному мистецтві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 60-72. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто впливи музичної культури Сходу на формування і розвиток винятково європейського явища, зокрема “орієнталізм”. У діалозі культур Заходу і Сходу проведено ретроспективу музичного орієнталізму від початкового етапу до сучасності. У контексті ...
981319
  Богатирець В. Парадигми підготовки державно-управлінських кадрів у зарубіжних країнах як приклад для запозичення для України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-32


  Країни Західної Європи та Північої Америки.
981320
  Весперіс С.З. Парадигми промислового маркетингу / С.З. Весперіс, О.П. Луцій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 121-125. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
981321
  Сімченко Н.О. Парадигми розвитку сучасної науки управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 67-74 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
981322
  Кудріна О. Парадигми сучасного розвитку промислових регіонів в умовах світової фінансової кризи // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 41-57
981323
  Теремко В.І. Парадигми творення "сильної книги" (теоретико-прикладний аспект товарної політики видавництва) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 127-131


  У статті порушено проблему маркетингових джерел творення книги як "сильного виробу", ролі в цьому процесі автора і видавця, закономірностей їх взаємодії. The problem of marketing sources of creation of the book as a "strong product", the role of ...
981324
  Сидорович О.Ю. Парадигми фіскальної соціології в контексті західної фінансової думки // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 543-550. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9


  У статті здійснено дослідження еволюції парадигм фіскальної соціології в західній науковій традиції. Проаналізовано тріаду парадигм фіскальної соціології як науки, що досліджує соціальні, економічні та політичні аспекти процесів оподаткування. В ...
981325
  Капитонова Ю.В. Парадигмы и идеи академика В.М. Глушкова / Ю.В. Капитонова, А.А. Летичевский; НАНУ, Институт кибернетики им. В.М.Глушкова. – Киев : Наукова думка, 2003. – 454с. – ISBN 966-00-0127-4
981326
  Артиков М. Парадигмы межрелигиозной толерантности в Узбекистане: история и современность // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2012. – № 9 (243). – С. 94-104. – ISSN 1998-1813
981327
  Ковтун Т. Парадигмы образов первоэлементов бытия в текстах русских сказок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-37. – Бібліогр.: с. 37. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено символічні значення першоелементів буття (води, вогню, землі, повітря), які об"єктивуються у текстах російських казок. Встановлено, що ці значення реалізуються за допомогою певних образів, які формують парадигми образів першоелементів буття.
981328
  Скотникова Н.С. Парадигмы русской философии и искусства : вторая половина ХІХ века // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 263-266. – ISSN 1684-2618
981329
  Деникин А.В. Парадигмы современного образования / А.В. Деникин, Гаврикова, А // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 51-55. – ISSN 2073-8536
981330
  Ангелов Г.В. Парадигмы социотехнической деятельности и подготовка инженерно-экономических кадров в ХХІ веке / Г.В. Ангелов, А.А. Шевченко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 3. – С. 57-66. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2312-847X
981331
  Яцентюк Ю.В. Парадинамічна антропогенна ландшафтна система Хмельницької атомної електростанції // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 107-112. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
981332
  Воровка В.П. Парадинамічні зв"язки у ландшафтному комплексі Східний Сиваш-Утлюцький лиман Азовського моря / В.П. Воровка, В.О. Демченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 251-259. – Бібліогр.: 20 назв.
981333
  Акимов Ю.Г. Парадипломатия Квебека в странах Латинской Америки и Вест-Индии // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 5. – С. 75-82. – ISSN 0044-748Х
981334
  Еремина Н. Парадипломатия: новый голос регионов в современном дипломатическом концерте? (на примере Шотландии и Уэльса) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 6. – С. 42-51. – ISSN 0131-2227
981335
  Головянко З.С. Парадихлорбензол в борьбе с личинками мраморного хруща (Polyphylla fullo L.) на виноградниках нижнеднепровских песков / З.С. Головянко. – Киев, 1927. – 43 с. – 7 черно-белых фотографий в приложении
981336
  Пашков В.В. Парадігмальна трансформація післядипломної педагогічної освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 27-30. – ISSN 2077-1800
981337
  Дідик О. Парадігмальні трансформації та сучасні тенденції розвитку політології в Україні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 280-285
981338
   Парадное и охотничье оружие Западной Европы и Востока первой трети XVIII в.. – Л., 1986. – 23с.
981339
   Парадное оружие и конское убранство XVII-XVIII вв.. – М., 1986. – 17с.
981340
  Грабовский Б. Парадный выезд: Орел трезубцу не сосед? // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.6-7


  Украинско - польские отношения
981341
  Кюртис Ж.-Л. Парадный этаж : повести / Ж.-Л. Кюртис; Перевод с французского К. Северовой. – Москва : Прогресс, 1980. – 197 с.
981342
  Шарко О.В. Парадокс "купа": історико-філософська розвідка // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 212-220


  У статті досліджується історія парадоксу "Купа" (від античності до XIX століття) як передумова досліджень явища неясності в сучасній аналітичній філософії. В статье исследуется история парадокса "Куча" (от античности до XIX века) как предпосылка ...
981343
  Шарко О.В. Парадокс "Купа": термінологічні примітки (історія назви) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 132-134
981344
  Минаев В. Парадокс "Молодой гвардии" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 8-14 февраля (№ 6). – С. С 4-5


  70 лет назад 14 февраля 1943 г. советские войска освободили Краснодон. Незадолго до этого в городе произошла трагедия - гитлеровцы казнили участников подпольной организации "Молодая гвардия". Буквально считаные дни и недели юные герои не дожили до ...
981345
  Пастушук Г. Парадокс "мудрої глупоти" як вихідний сатиричний прийом англійської пізньосередньовічної "Літератури дурнів" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 47-57. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто чотири зразки англ. сатир. літ. 13-16 ст. з мотивами "дзеркала дурнів" ("Дзеркало дурнів" Нігела Вірекера), "корабля дурнів" ("Двірське Кормило" Дожона Скелтона), "ордену дурнів" ("Орден дурнів" Джона Лідгейта), "заповіту дурня" ("Заповіт ...
981346
  Шуринов Б.А. Парадокс 20 века. / Б.А. Шуринов. – М, 1990. – 319с.
981347
  Кеннер Дж. Парадокс Prada / Джулия Кеннер ; [пер. с англ.: В. Гольдича, И. Оганесовой]. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2007. – 426, [3] с. – Вых. дан. ориг.: The Prada paradox / Julie Kenner, 2007. – (Модная книга). – ISBN 978-5-699-22095-3
981348
  Скаруффі П. Парадокс THE BEATLES: конформізм, ар"єргард, пристосуванство // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 155-164. – ISSN 0320-8370
981349
  Тарабанов Н.А. Парадокс анализа, определение и реляционная концепция истины // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (50). – С. 54-67. – ISSN 1560-7488
981350
  Леонов В.В. Парадокс асиметрії в сучасних міжнародних збройних конфліктах / В.В. Леонов, Б.О. Ворович // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 29-34. – ISSN 2304-2699
981351
  Валуйцева И.И. Парадокс билингвизма (к вопросу об авторском двуязычии) / И.И. Валуйцева, Г.Т. Хухуни // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 3, май. – C. 3-10. – ISSN 0130-9730
981352
  Довмонтов А. Парадокс близнецов / А. Довмонтов. – Л., 1991. – 212с.
981353
  Горбачук Парадокс Браесса й умови його врегулювання / Горбачук, Н.І. Гаркуша // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 52-53. – ISBN 978-966-188-165-4
981354
  Бердяєв М. Парадокс брехні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 20-23. – ISSN 1810-2131
981355
  Жаренов А.А. Парадокс великого Пта, или Экскурсия в прошлое, битком набитая загадками, размышлениями и предположениями о том, что было, когда вробе бы ничего не было / А.А. Жаренов. – М., 1970. – 256с.
981356
  Владимиров В.М. Парадокс відсутності теорії масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 6-9


  У статті порушується питання про парадокс відсутності твори масової інформації. У наші часи таке становище не може не викликати подиву й неприйняття. Така проблема склалося не тільки в українській, ай у світовій науці. Майбутня теорія має всі підстави ...
981357
  Гельфер Я.М. Парадокс Гиббса и тождественность частиц в квантовой механике / Я.М. Гельфер. – Москва : Наука, 1975. – 272 с.
981358
  Аматуни П.Г. Парадокс Глебова : фантаст. роман / П.Г. Аматуни ; [ил.: К.Г. Кащеев]. – Ростов-на-Дону : Книжное издательство, 1966. – 199 с. : ил.
981359
  Эйзенштадт Ш.Н. Парадокс демократических режимов: хрупкость и изменяемость (ІІ) // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 3. – С.81-95. – ISSN 0321-2017
981360
  Савельєва М.Ю. Парадокс как форма мышления (уроки Аристотеля) // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 163-178
981361
  Горобець Л.В. Парадокс креаціонізму // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 8 (90). – С. 26-29
981362
  Холопова В.Ф. Парадокс любви / В.Ф. Холопова. – М. : Современник, 1990. – 250 с.
981363
  Брюкнер П. Парадокс любові : [есей] / Паскаль Брюкнер ; [передм. А. Дністрового ; пер. з фр. Л. Кононовича]. – Київ : Грані-Т, 2012. – 340, [2] с. : іл. – Сер. засн. в 2007 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-381-4


  У пр. №1696418 надпис: В День народження Юліїї від Олександра, 12.01.2014, Підпис
981364
  Панченко Володимир Парадокс Мазепи : машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 132-133 : Фото
981365
  Піскунова О.Б. Парадокс містичного шляху до свободи в "Арабесках" Миколи Хвильового // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 165-169. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
981366
  Степанов С.А. Парадокс недвижимых вещей: постановка проблем // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 56-63. – (Право. Економіка. Управління)
981367
  Манн Ю.В. Парадокс о Гоголе // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2010. – С. 3-7. – (Серия литературы и языка ; Т. 69, № 1). – ISSN 0321-1711
981368
  Федь Н.М. Парадокс о положительном герое / Н.М. Федь. – М, 1986. – 363с.
981369
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро. – М., 1922. – 78с.
981370
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро; Ред. Н. Эфрос. – Ярославль, 1923. – 86с.
981371
  Дидро Д. Парадокс об актере / Д. Дидро. – М.-Л., 1938. – 168с.
981372
  Федоров В.В. Парадокс об актере // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2007. – Вип. 31/32. – С. 6-11. – ISBN 966-72-77-79-8
981373
  Савельева М.Ю. Парадокс основания. Эллинский контекст / Марина Савельева. – Киев : ПАРАПАН, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8210-74-7
981374
  Боброва А.О. Парадокс пізнання бога у Діонісія Ареопагіта: апофатика й катафатика, знання та незнання // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 7-10
981375
  Стоун Дебора Парадокс політики : Мистецтво ухвалення політичних рішень / Стоун Дебора; Укр.пер.О.Буценка. – Київ : Альтернативи, 2000. – 304с. – ISBN 966-7217-19-1
981376
  Стоун Дебора Парадокс політики : Мистецтво ухвалення політичних рішень / Стоун Дебора; З англ.переклав О.Буценко. – Київ : Альтернативи, 2001. – 304с. – ISBN 966-7217-19-1
981377
  Береза А.В. Парадокс посередника у запровадженні електронної демократії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 669-673. – ISSN 1563-3349
981378
  Петренко Я.В. Парадокс потребления как результат действия эффекта потребительского лага : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 206-213 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
981379
  Дідро Д. Парадокс про актора / Д. Дідро. – Киев, 1937. – 99с.
981380
  Дідро Д. Парадокс про актора / Д. Дідро. – Київ : Мистецтво, 1966. – 146с.
981381
  Кузин И.В. Парадокс Р. Декарта и экзистенциализм Ж.-П. Сартра // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 4 (67/68). – С. 236-242. – ISSN 1606-951Х
981382
   Парадокс Рассела // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 848. – ISBN 966-316-069-1
981383
  Треер Л.Я. Парадокс Симы / Л.Я. Треер. – Новосибирск, 1980. – 240с.
981384
  Комиссаренко С.А. Парадокс со временем / С.А. Комиссаренко. – Москва, 1981. – 158 с.
981385
  Кабіна Ю.Г. Парадокс у художньому творі: семантика та еволюція поняття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 31-36. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
981386
  Шевчук Ю. Парадокс українського капіталізму -бізнес вороже ставиться до україномовного клієнта / розмову вела Наталія Малиновська // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 1 листопада (№ 43)


  Мовознавець та лектор Колумбійського університету (США) Юрій Шевчук здивований, що в постмайданній Україні досі мало хто розуміє, що інстинкт самозбереження нації полягає саме у збереженні її мови.
981387
  Мардер Л. Парадокс часов : пер. с англ. / Л. Мардер. – Москва : Мир, 1974. – 223 с.
981388
  Скляренко Н.В. Парадокс як основа самоорганізації штучних дизайн-систем // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 177-188. – ISSN 2415-8151
981389
  Бумага Е.Ю. Парадокс: логика как царство неожиданности // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 95-96
981390
  Кузнєцова Т. Парадоксальна оцінність медійних текстів // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 29-38
981391
  Кузнєцова Т.В. Парадоксальна оцінність медійних текстів: сутність, специфіка вияву // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 69-72


  У статті розглядається аксіологічна сутність парадоксальних текстів - тих матеріалів, в яких наявна суперечливість оцінного знаку. Як правило, це такі мас-медійні тексти, оцінність яких виявляє двоїсту, антиномічну сутність: з різних точок зору одне і ...
981392
  Леонтьев О. Парадоксальна парадигма і вульгаризація економічної теорії // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.61-68. – ISSN 0131-775Х
981393
  Коваль-Зайцева Парадоксальная геометрия любви. Грамматический анализ любовного треугольника в стихотворении Г. Гейне "Жил-был король суровый" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 55-62. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
981394
  Баган О. Парадоксальний інтелектуал на перехрестях доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (754), січень. – С. 49-57
981395
  Шаповал Ю. Парадоксальний Шелест // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 49-53.
981396
  Денискіна Г. Парадоксальні висловлення: логічний та лінгвістичний феномен. На матеріалі "Записок українського самашедшого" Ліни Костенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 1 (694). – С. 43-46. – ISSN 0130-5263
981397
  Денискіна Г. Парадоксальні висловлення: типологія, семантика, функції (на матеріалі есе Юрія Шереха (Шевельова)) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 38-46. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
981398
  Маріна О.С. Парадоксальні смакові образи у світлі інтерсеміотичних трансформацій (на матеріалі поезій С. Крейна і К. Сміта та їх аудіовізуальних версій) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 109-119. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
981399
  Бондаревська І.А. Парадоксальність естетичного в українській культурі 17-18 ст. / І.А. Бондаревська. – Киев : Парапан, 2005. – 308с. – ISBN 966-8210-26-3
981400
  Матвієнко Г.І. Парадоксальність циклічності кохання в післяапокаліптичному світі непростих (на прикладі роману Т. Прохаська "Непрості") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 334-341. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
981401
  Лаури Малькольм Парадоксальное утешение, даруемое нашей профессией // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 241-254. – ISSN 1130-6545
981402
  Раковская И. Парадоксальность критической стратегии Ак. Волынского // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 55-63. – (Серія: Філологія)
981403
  Кащенко Е.А. Парадоксальность предмета психологии сексуальности // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 7. – С. 29-42. – ISSN 0235-1188
981404
  Мусий В. Парадоксальность ситуации инициации в "Ученике чародея" А.С. Грина и "Чудесах магии" Акугатавы Рюноскэ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (9). – С. 24-30. – (Серія: Філологія)


  В статье предпринят компаративный анализ произведений двух писателей- модернистов начала ХХ века. В основе сопоставления – ситуация инициации, перехода героя в новое, более совершенное качество. Однако финал оказывается неожиданным – инициация не ...
981405
  Шевцов С.П. Парадоксальность философии: современность как история или история как современность // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
981406
  Староверова Наталья Парадоксальный Вьетнам. Драконы и бабушки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 66-83 : фото. – ISSN 1029-5828
981407
  Прокофьев А.В. Парадоксальный гуманизм и критика морали (Опыт этического анализа "Философии в будуаре " Д.А.Ф. де Сада) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 1. – С.55-68. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
981408
  Грабовський С. Парадокси "червоного" українофільства Лева Троцького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-46. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються пов"язані з Україною сюжети діяльності одного з лідерів "жовтневого перевороту" та міжнародного комуністичного руху Лева Троцького. Стаття відстежує еволюцію поглядів Троцького на "українське питання" та деконструює численні ...
981409
  Стрєльнікова Світлана Парадокси буття реставраторів : [інтерв"ю з генеральним директором Національного науково-дослідного реставраційного центру України С. Стрєльніковою] / Стрєльнікова Світлана, Мельник Ольга; розмовляла О. Мельник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-12. – ISSN 0868-9644


  Ще не закінчилась Друга світова війна, а вже до реставраційних майстерень на вулиці Терещенківській почали прибувати твори олійного та темперного живопису з колекцій багатьох музеїв Києва, Львова, Сум, Одеси. Саме тут "оживили" 55 картин Дрезденської ...
981410
  Нагнибіда М.І. Парадокси в шахових задачах / М.І. Нагнибіда. – Київ, 1991. – 165с.
981411
  Жигадло О. Парадокси в юридичному дискурсі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 398-399
981412
  Карась А. Парадокси глобалізації та геополітика Москви
981413
  Лук"янець Д. Парадокси деліктного регулювання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 77-80
981414
  Зухба Д. Парадокси державних короткострокових зобов"язань на інвестиційному ринку України : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 70-71 : Рис.
981415
  Спасибо-Фатсєва Парадокси діалогу інновації і традиції в праві ( на прикладі регулювання відносин на стику приватного і публічного права) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 113-124.
981416
  Сивіцький Микола Парадокси доби / Сивіцький Микола; Фундація ім. О.Ольжича. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2000. – 368с. – ISBN 966-7601-17-Х
981417
  Коцарев О. Парадокси естетики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20-21 вересня (№ 171/172). – С. 31


  Побачив світ роман Ігоря Астапенка "Чаполоч".
981418
  Булкин И.А. Парадокси иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть II // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 45-67. – ISSN 0374-3896
981419
  Губенко О.В. Парадокси і суперечності соціально-історичної творчості: соціально-психологічні аспекти проблеми соціальних перетворень // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 72-78
981420
  Сподарець М. Парадокси І. Багряного: біографічна проекція на текст // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 177-182
981421
  Білоус П. Парадокси києворуського літературного життя


  У статті розглядаються особливості функціонування літератури за часів Київської Русі. Автор завважує парадоксальне поєднання офіційної та неофіційної літератури, відсутність ліричних і драматичних жанрів, характеризує літературне життя не як процес, а ...
981422
  Шатіло В.А. Парадокси конституційного судочинства // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-5
981423
  Ричка В. Парадокси містифікаційної історіографії // Критика. – Київ, 2005. – Червень, (число 6). – С. 15-18


  "Літопис Аскольда" Михайла Брайчевського - цілковите переоцінення постаті Аскольда в історії Київської Русі.
981424
  Шишка Р.Б. Парадокси Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні на період 2020 року // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 25-30. – ISBN 978-617-7363-04-9
981425
  Моклиця М. Парадокси неокласицистської інтерпретації творчості Лесі Українки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 85-90. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
981426
  Кононенко Є. Парадокси неперекладності // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 335-337


  Європейський словник філософій (фр. Vocabulaire europ?en des philosophies) з підзаголовком Лексикон неперекладностей - українська версія французького енциклопедичного словника філософської лексики, створеного під керівництвом Барбари Кассен.
981427
  Невважай І.Д. Парадокси обгрунтування у фізичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
981428
  Кравець В. Парадокси педагогічної освіти в епоху цивілізаційних змін // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 4-11
981429
  Княжанський В. Парадокси першого працевлаштування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 69). – С. 10


  Безробітних випускників - майже 100 тисяч. Їм важко знайти роботу, хоча саме вони сьогодні є найпривабливішими для ринку праці.
981430
  Арель Д. Парадокси Помаранчевої революції // Критика. – Київ, 2005. – Квітень, (число 4). – С. 2-4
981431
  Швед П. Парадокси постколоніяльного виміру // Критика. – Київ, 2005. – Травень, (число 5). – С. 21-24


  Мовна політика в Україні.
981432
  Валлє В. Парадокси права інтелектуальної власності / Віра Валлє. – Київ : Освіта України, 2010. – 414, [26] с. : іл., табл. – Висновки укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-188-136-4


  В пр. №1716156 напис: Від автора. 10.11.17 р. Підпис
981433
  Околітенко Н.І. Парадокси професіоналізму : Публіцистичне дослідження / Н.І. Околітенко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 100 с. – (Роздуми письменника)
981434
  Абакумова В. Парадокси процесу відтворення мистецьких кадрів (Україна. XII п"ятирічка) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 47-49
981435
  Прибиткова І. Парадокси радянського класоутворення: поява та ліквідація класу куркулів як синхронний процес // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2, квітень - червень. – С. 98-104. – ISSN 1563-3713
981436
  Голіченко Т. Парадокси рецепції сучасної французької філософії в Україні, або про те, чи гідна французька думка XX століття бути предметом історико-філософських досліджень // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 87-92. – ISBN 966-8797-20-5
981437
  Зибарева О.В. Парадокси розвитку людського капіталу в умовах соціалізації економіки / О.В. Зибарева, В.Н. Підгірна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 13-21. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
981438
  Панченко О.А. Парадокси розуміння соціалізації та розвитку особистості водія-професіонала / О.А. Панченко, А.В. Кабанцева, І.О. Сердюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 19-24 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
981439
  Кисельова К.О. Парадокси свободи в антропології М. Бердяєва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 169-170
981440
  Вітман К.М. Парадокси сепаратизму на європейському просторі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 46-57. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
981441
  Сиваченко Г.М. Парадокси словацького роману / Г.М. Сиваченко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 173 с.
981442
  Хоменко Л. Парадокси смерті суб"єкта у світі-тексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 123-126
981443
  Колеснікова І.А. Парадокси суб"єктивного та об"єктивного при виборі одиниці номінації // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 79-83. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто парадокси суб"єктивного та об"єктивного в процесі відбору одиниці професійної номінації, виділено функції мовної особистості та принципи відбору лінгвального знака в спеціальній коммунікації. В статье рассмотрены парадоксы ...
981444
  Олійник О.В. Парадокси сучасної української вищої школи // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 263-269. – (Серія соціологічна ; вип. 7). – ISSN 2078-144X
981445
  Кралюк П. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературах // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 468-474. – ISSN 2223-1196
981446
  Попов В.Ю. Парадокси українського ринку: міжгалузевий розподіл доходів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
981447
  Грицак Я. Парадокси української модернізації // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 20-22


  Книга канадського політолога українського походження, доктора суспільних наук, директора Канадського інституту українських студій (КІУС) Богдана Кравченка "Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX століття".
981448
  Ковалів Ю.І. Парадокси франкознавчої рецепції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 188-196. – ISSN 2520-6346
981449
  Пахаренко В. Парадокси шевченкознавства Сергія Єфремова // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 153-159. – ISBN 966-693-015-3
981450
  Стехіна В. Парадокси як мовна гра в сучасних медіатекстах // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 336-341. – Бібліогр.: Літ.: с. 341; 10 назв. – ISSN 2078-1911
981451
  Жилинскайте В. Парадоксы : юморески и пародии / В. Жилинскайте. – Москва : Советский писатель, 1979. – 255 с.
981452
  Смыкалин А.С. Парадоксы "двойного" законодавства в СССР // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 61-70. – ISSN 0042-8779
981453
  Секей Г. Парадоксы в теории вероятностей и математической статистике / Г. Секей. – Москва : Мир, 1990. – 240с.
981454
  Макаров А.Н. Парадоксы взаимодействия рынка образования и рынка труда // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 33-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
981455
  Кононенко В.П. Парадоксы видео / В.П. Кононенко. – Минск, 1988. – 144с.
981456
  Боссарт А.Б. Парадоксы возраста или воспитания / А.Б. Боссарт. – М., 1991. – 174с.
981457
  Сергеев Александр Парадоксы волнового мира : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 8-16
981458
  Зарубина Н.Н. Парадоксы денег как фактора социальной эмансипации : на пути к глобальному финансовому кризису // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 11. – С.44-58. – ISSN 0235-1188
981459
  Ахметова Д. Парадоксы дистанционного обучения. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С.57-62. – ISSN 0869-3617
981460
   Парадоксы души : Сборник. – Симферополь : Реноме, 1998. – 400с. : ил. – Содержание: Характеристики / Теофраст (с.1-34) ; Характеры, или Нравы нынешнего века / Жан де Лабрюйер (с.34-395). – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-26-Х
981461
  Злочевская А. Парадоксы зазеркалья в романах Г. Гессе, В. Набокова и М. Булгакова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 201-221. – ISSN 0042-8795
981462
  Говалло В.И. Парадоксы иммунологии / В.И. Говалло. – Москва, 1983. – 168с.
981463
  Бекасова Е.Н. Парадоксы интерпретации языковой ситуации Древней Руси: провидение И. И. Срезневского // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 8-12. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  Розглядається перша в славістиці повна версія розвитку східнослов. і староруської мов І. І. Срезневського і визначається її концептуальна значущість для славістики. Затверджуючи єдність літ. і розмовної мови, І. І. Срезневський запобігав про цілий ряд ...
981464
  Бурдина С.В. Парадоксы каранавального мира "Поэмы без героя" А. Ахматовой // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2010. – Вып. 9/10. – С. 42-48. – ISBN 978-966-439-298-0
981465
  Худолей Д.М. Парадоксы Кондорсе и их решение // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2017. – Вып. 37. – С. 288-302. – ISSN 1995-4190


  "Анализируются парадоксы Кондорсе и способы их решения. Цель: определить наиболее справедливую избирательную систему на выборах в одно- и многомандатных округах. Методы: использованы общенаучные (диалектика, анализ и синтез, абстрагирование и ...
981466
  Штернфельд А.А. Парадоксы космонавтики / А.А. Штернфельд. – М, 1991. – 154с.
981467
  Раковская Н.М. Парадоксы критической рефлексии В. Розанова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – C. 123-130. – (Серія: Філологія)
981468
  Соловьева Е. Парадоксы любви. Русская тема в романе В. Вульф "Орландо" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 5. – С. 426-437. – ISSN 0042-8795
981469
  Козачок А.А. Парадоксы механики сплошных сред : Новые подходы к постановкам и решения некоторых классических задач математической физики; Учебное пособие / А.А. Козачок; Под общ. ред. академика НАН Украины В.Г. Барьяхтара. – Киев : Задруга, 2005. – 206с.
981470
  Ахромеева Т.С. Парадоксы мира нестанционарных структур / Т.С. Ахромеева. – Москва, 1985. – 48с.
981471
  Сергеев Б.Ф. Парадоксы мозга / Б.Ф. Сергеев. – Л., 1985. – 207с.
981472
  Савельева М.Ю. Парадоксы мышления Максимилиана Волошина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 140-151
981473
  Савельева М.Ю. Парадоксы мышления Максимилиана Волошина // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 170-177
981474
  Сухотин А.К. Парадоксы науки / А.К. Сухотин. – М., 1978. – 239с.
981475
  Сухотин А.К. Парадоксы науки / А.К. Сухотин. – 2-е изд. – М., 1980. – 239с.
981476
  Тесемникова Екатерина Парадоксы национальной памяти мешают нормализации российско-польских отношений // Евразия сегодня : журнал большого континента / Евразийская медиа группа. – Москва, 2008. – № 77 (ноябрь). – С. 22-29. – ISSN 1681-9012
981477
  Семенов В.М. Парадоксы нашей жизни : занимательные, загадочные, горестные, поучительные / В.М. Семенов. – Москва : Флинта, 2005. – 280с. – ISBN 5-89349-765-1
981478
  Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны : о литературном развитии 19-20 веков / Михайл Эпштейн. – Москва : Советский писатель, 1988. – 414 с.
981479
  Ляпон М.В. Парадоксы отрицания в авторском дискурсе // Русистика и компаративистика : сборник научных статей / Департамент образования города Москвы ; ГОУ ВПО МГПУ : Вильнюсский пед. ун-т. – Москва, 2008. – Вып. 3. – С. 224-233. – ISBN 978-5-243-00283-7
981480
  Розенталь Э.М. Парадоксы протеста / Э.М. Розенталь. – Москва, 1985. – 27 с.
981481
  Голубев А. Парадоксы развития аграрной экономики России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 115-126. – ISSN 0042-8736
981482
  Лебедев С.Д. Парадоксы религиозности в мире позднего модерна // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 85-93. – ISSN 0132-1625
981483
  Хижняк И.А. Парадоксы рок-музыки: мифы и реальность / И.А. Хижняк. – Киев, 1989. – 295с.
981484
  Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте / П.П. Гайденко. – Москва, 1990. – 127с.
981485
  Крапивенский С.Э. Парадоксы социальных революций / С.Э. Крапивенский. – Воронеж, 1992. – 192с.
981486
  Лившиц Ю.М. Парадоксы справедливости / Ю.М. Лившиц, Г. Соотла. – Таллинн, 1989. – 174с.
981487
  Черных В.В. Парадоксы стратиграфии // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 682-693 : рис. – Библиогр.: с. 692-693. – ISSN 0016-7886
981488
  Бурова И.Н. Парадоксы теории множеств и диалектики / И.Н. Бурова. – М., 1976. – 176с.
981489
  Терлецкий Я.П. Парадоксы теории относительности / Я.П. Терлецкий. – Москва, 1965. – 140 с.
981490
  Терлецкий Я.П. Парадоксы теории относительности / Я.П. Терлецкий. – Москва : Наука, 1966. – 120с.
981491
  Лаврухина Е.А. Парадоксы трудоустройства выпускников аграрных вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 126-130. – ISSN 0869-3617
981492
  Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. / Г.Ф. Хохряков. – М., 1991. – 222с.
981493
  Куклин В.М. Парадоксы украинских реформ. / В.М. Куклин, С.М. Куклин. – Харьков, 1997. – 326с.
981494
  Горохов С.А. Парадоксы урбанизации современной Индии : география. Регионы зарубежного мира / С.А. Горохов, Р.В. Дмитриев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 17-22 : Карта, табл. – ISSN 0016-7207
981495
  Горохов С.А. Парадоксы урбанизации современной Индии : география. Регионы зарубежного мира / С.А. Горохов, Р.В. Дмитриев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 24-28 : Табл. – ISSN 0016-7207
981496
  Капелюшников Р. Парадоксы формирования резервной заработной платы на российском рынке труда : Часть 2 / Р. Капелюшников, А. Лукьянова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 9. – С. 94-110 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0042-8736
981497
  Капелюшников Р. Парадоксы формирования резервной зароботной платы на российском рынке труда : Часть 1 / Р. Капелюшников, А. Лукьянова // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 5-27 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0042-8736
981498
  Кривушин И.В. Парадоксы шотландской политики: референдум 2014 года // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 129-143. – ISSN 0130-3864
981499
  Толоченко В.Б. Парадоксы экономики / В.Б. Толоченко. – Ростов-на-Дону, 1988. – 141с.
981500
  Поспелов Г.Л. Парадоксы, геолого-физическая сущность и механизмы метасоматоза / Г.Л. Поспелов. – Новосибирск, 1973. – 355с.
981501
  Найт Р. Паразитарные болезни / Р. Найт. – М., 1985. – 416с.
981502
  Догель В.А. Паразитарные заболевания рыб / В.А. Догель. – М.-Л., 1932. – 151с.
981503
  Маркевич А.П. Паразитарные заболевания рыб. (По материалам паразитологического обследования рыб водоемов Ленобласти). / А.П. Маркевич. – Ленинград; Москва, 1934. – 100 с.
981504
  Коротнев А.А. Паразитарный характер раковой опухоли : (Предварительное сообщение) / [Соч.] А.А. Коротнева, проф. [зоологии] Ун-та св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, В.И. Завадского, 1893. – [2], 39 с. : ил. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1893 г.


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому от автора
981505
  Белановський І. Паразити гесенської мухи і їх роль у регулюванні чисельності мухи в 1937-1938 рр. / І. Белановський. – Київ-Львів, 1940. – 88с.
981506
  Гак А. Паразити під мікроскопом / А. Гак. – Харків, 1930. – 205с.
981507
  Вілсон К. Паразити свідомості / Вілсон К. – Київ, 1988. – 205 с.
981508
  Мордвилко А.К. Паразитизм животных. – [Варшава], 1905. – 8 с. – Отдельный оттиск
981509
  Графф Л. Паразитизм и паразиты : с 08 рис. в тексте / Л. Графф, проф. и О. Линстов, проф ; Пер. с нем. Л.Ю. Шмидта. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1910. – 2112. – (Дешевая библиотека ; № 4)


  Линстов, Отто
981510
  Бейлин И.Г. Паразитизм и эпифитотиология / И.Г. Бейлин. – Москва : Наука, 1986. – 351с.
981511
  Федотова Т.И. Паразитизм фитопатогенных организмов. / Т.И. Федотова, О Б.В. Громова. – М., 1974. – 60с.
981512
  Зимин Л.С. Паразитичесике двукрылые фауны СССР / Л.С. Зимин, Н.Г. Коломиец. – Новосибирск, 1984. – 233с.
981513
  Маркевич А.П. Паразитические веслоногие рыб СССР / А.П. Маркевич. – Киев, 1956. – 260с.
981514
  Маркевич А.П. Паразитические веслоногие СССР и сопредельных стран : Дис... наук: / Маркевич А.П.;. – К. – 118л.
981515
  Земская А.А. Паразитические гамазовые клещи и их медицинское значение / А.А. Земская. – М., 1973. – 168с.
981516
   Паразитические животные Волгоградской области. – Волгоград, 1969. – 336с.
981517
  Костенко С.М. Паразитические инфузории рыб среднего Днепра : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Костенко С. М. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Киев, 1968. – 20 с.
981518
  Оленев Н.О. Паразитические клещи Ixodoidae фауны СССР // Определители по фауне СССР : Издаваемые Зоологическим музеем АН СССР. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1931. – 4 : Паразитические клещи Ixodoiae фауны СССР/ Н.О. Оленев. – с.1-125
981519
  Шлугер Е.Г. Паразитические клещи подсемейства Trembiculinae фауны СССР : Автореф... кандид. биологич.наук: / Шлугер Е.Г.; Зоологический институт Академии наук СССР. Ученый совет. – Ленинград, 1950. – 7 с.
981520
  Иванова Т.С. Паразитические корневые кематоды / Т.С. Иванова. – Л, 1976. – 180с.
981521
  Ерошенко А.С. Паразитические корневые нематоды / А.С. Ерошенко. – Л., 1976. – 80с.
981522
  Кралль Э.Л. Паразитические корневые нематоды / Э.Л. Кралль. – Ленинград, 1978. – 421с.
981523
  Трач В.Н. Паразитические личинки стронгилят домашних жвачных животных / В.Н. Трач; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1983. – 123с.
981524
  Зайцев Ф В. Паразитические мухи семейства Bombiliidae (Diptera) / Ф В. Зайцев, . – М.-Л., 1966. – 376с.
981525
   Паразитические нематоды и вызываемые ими заболевания. – Москва : Изд-во АМН СССР
Т. 1 : Оксиураты. Кн. 1. – 1949. – 613с. : илл. – Библиогр.: Лит.: с. 605-610
981526
  Мюге С.Г. Паразитические нематоды растений / С.Г. Мюге. – М., 1964. – 76с.
981527
  Кирьянова Е.С. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. / Е.С. Кирьянова, Э.Л. Кралль. – Л.
1. – 1969. – 448с.
981528
  Кирьянова Е.С. Паразитические нематоды растений и меры борьбы с ними. (Справочник). / Е.С. Кирьянова, Э.Л. Кралль. – Л.
2. – 1971. – 522с.
981529
   Паразитические нематоды растений Таджикистана. – Душанбе, 1987. – 136с.
981530
  Ерошенко А.С. Паразитические нематоды растений юга Дальнего Востока / А.С. Ерошенко, Т.В. Волкова. – Владивосток, 1988. – 135 с.
981531
  Семиколенова Н.И. Паразитические нематоды тонковолокнистых сортов хлопчатника, устойчивых и восприимчивых к фузариозному вилту : Автореф... канд. биол. наук: 097 / Семиколенова Н.И.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1967. – 21л.
981532
  Мейер Н.М. Паразитические перепончатокрылые сем ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.М. Мейер. – М-Л : Изд-во АНСССР
Вып.6. – 1936. – 356с.
981533
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae в СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 1. – 1933. – 458с.
981534
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 2. – 1933. – 325с.
981535
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 3. – 1934. – 271с.
981536
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Ленинград; Москва : Изд-во АН СССР
Вып. 4. – 1935. – 535с.
981537
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран / Н.Ф. Мейер. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Вып. 5. – 1936. – 340с.
981538
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые сем. Ichneumonidae СССР и сопредельных стран. Вып. 6 // Определители по фауне СССР : Изд. Зоологическим ин-том АН СССР. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1936. – 22 : Паразитические перепончатокрылые семейства Ichneumonidae СССР и сопредельных стран. Вып. 5/ Н.Ф. Мейер. – с.1-356
981539
  Мейер Н.Ф. Паразитические перепончатокрылые, выведенные из лугового мотылька (Loxostege sticticalis L.) в СССР летом 1929 года / Н.Ф. Мейер. – Отд. отт. из "Известий по прикладной энтомологии", т. IV, вып. 2, 1930. – 499-501с.
981540
  Кандилов Н.К. Паразитические простейшие рыб бассейна реки Куры : Автореф... канд. биол.наук: / Кандилов Н.К.; Зоол. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Баку, 1964. – 15л.
981541
  Целищев А.А. Паразитические простейших Казахстана / А.А. Целищев; Павловский Е.Н. – Алма-Ата
1. – 1946. – 144с.
981542
  Сухенко Г.Е. Паразитические ракообразные прудовых рыб и меры борьбы с ними. (На базе Васильевского нерестововырастного рыбного хозяйства, Запорож. обл. и рыбхоза "Ровно" Ровен. обл., УССР). : Автореф... канд. биол.наук: / Сухенко Г.Е.; ДГУ. – Днепропетровск, 1964. – 19л.
981543
   Паразитические фитонематоды северной части Вьетнама.. – Л., 1985. – 128с.
981544
  Парамонов А.А. Паразитические черви (гельминты) животных и растений и борьба с ними / А.А. Парамонов. – М., 1952. – 112с.
981545
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий окрестнотей Киева, их взаимоотношении с хозяевами и внешней средой : Автореф... канд. биол.наук: / Мазурмович Б. Н.; Зоол. ин-т АНСССР. – Киев, 1949. – 16 с.
981546
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий окрестнотей Киева, их взаимоотношении с хозяевами и внешней средой : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мазурмович Б. Н. ; Зоол. ин-т АНСССР. – Киев, 1956. – 16 с.
981547
  Мазурмович Б.Н. Паразитические черви амфибий, их взаимоотношения с хозяевами и внешней средой / Б.Н. Мазурмович. – Киев, 1951. – 99с.
981548
   Паразитические черви домашних и диких животных.. – Владивосток, 1965. – 348с.
981549
  Парухин А.М. Паразитические черви донных рыб южных морей / А.М. Парухин. – Киев : Наукова думка, 1989. – 153с.
981550
   Паразитические черви животных Приморья и Тихого океана. Сб. работ. – Москва, 1963. – 128с.
981551
   Паразитические черви животных Ферганской долины.. – Ташкент, 1971. – 268с.
981552
  Мацаберидзе Гиви Варламович Паразитические черви микромаммалий Закавказья (генезис гельминтофауны, ландшафтно-экологическая характеристика, роль в циркуляции гельминтозов человека, домашних и охотничье-промысловых животных) : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.19 / Мацаберидзе Гиви Варламович; АН АзССР, Ин-т зоологии. – Тбилиси, 1986. – 49 с.
981553
  Ошмарин П.Г. Паразитические черви млекопитающих и птиц Приморского края / П.Г. Ошмарин; К.И.Скрябин. – Москва, 1963. – 323с.
981554
  Шапиро В.П. Паразитические черви пресмыкающихся фауны СССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Шапиро В.П.; АН Каз.ССР.Ин-т зологии. – Алма-Ата, 1980. – 41л.
981555
  Шарпило В.П. Паразитические черви пресмыкающихся фауны СССР: Систематика, хорология, биология / В.П. Шарпило. – Киев, 1976. – 287с.
981556
  Парухин А.М. Паразитические черви промысловых рыб южных морей. / А.М. Парухин. – К., 1976. – 184с.
981557
  Лавітська З.Г. Паразитні гриби зіллястих декоративних рослин правобережного лісостепу / З.Г. Лавітська. – Вирізка з журн. Труди Канівського біогеографічного заповідника. – Київ, 1950. – 93-116с.
981558
  Осипян Л.Л. Паразитные гифальные грибы Армянской ССР / Л.Л. Осипян. – Ереван, 1962. – 208с.
981559
  Брундза К.И. Паразитные грибы культивируемых растений Литовской ССР / К.И. Брундза. – Вильнюс, 1961. – 303с.
981560
  Савинцева З.Д. Паразитные грибы на луговых и пастбищных растениях Кабардино-Балкарии / З.Д. Савинцева. – Нальчик, 1982. – 140с.
981561
  Ячевский А.А. Паразитные грибы русских лесных пород : с 28 раскрашенными табл. исполн. с натуры В. Любименко / А.А. Ячевский ; М.З. и Г.И. Лесн. деп. – Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1897. – [8], 150, [1] с., 28 л. ил. – Библиогр.: "Библиографический список важнейших сочинений и статей по микологии общей и лесной" (с. 133-137)


  На обл. надпись Совинский
981562
   Паразитные грибы степной зоны Украины. – К., 1987. – 280с.
981563
  Бенуа К.А. Паразитные грибы Якутии (Пероноспоровые, мучнисторосяные, головневые и ржавчинные) / К.А. Бенуа, Карпова-Бенуа; Ульянищев В.И. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1973. – 336с.
981564
  Васильевский Н.И. Паразитные несовершенные грибы / Н.И. Васильевский, Б.П. Каракулин. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
2. – 1950. – 680с.
981565
  Волин М.Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре / М.Л. Волин. – Москва, 1972. – 280 с.
981566
  Волин М.Л. Паразитные процессы в радиоэлектронной аппаратуре / М.Л. Волин. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 296 с.
981567
  Волин М.Л. Паразитные связи и наводки / М.Л. Волин. – Москва, 1960. – 199 с.
981568
  Акимов Ю.С. Паразитные связи и устойчивость аналоговых интегральных микросхем / Ю.С. Акимов, В.А. Цветков. – Москва : Радио и связь, 1984. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 109-110. – (Массовая библиотека инженера "Электроника" ; Вып. 44)
981569
  Терехин Э.С. Паразитные цветковые растения / Э.С. Терехин. – Л., 1977. – 219с.
981570
  Давыдов О.Н. Паразито-хозяйственные отношения при цестодозах рыб / О.Н. Давыдов, Л.Я. Куровская. – Киев : Наукова думка, 1991. – 172 с.
981571
   Паразитози жуйних тварин зоопарку "Асканія-Нова" : метод. рекомендації / Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; [розроб. Н.С. Звегінцова]. – Київ : Аграрна наука, 2015. – 47, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 44-47. – ISBN 978-966-540-403-3
981572
   Паразитологические исследования в Азербайджане. – Баку : Элм, 1981. – 164с.
981573
   Паразитологические исследования в заповедниках. – Москва, 1983. – 144с.
981574
   Паразитологические исследования в Карельской АССР и Мурманской области. – Петрозаводск, 1976. – 240с.
981575
  Павловский Е.Н. Паразитологические экспедиции в Таджикистане 1933- и 1934 гг по линии здравоохранения / Е.Н. Павловский. – 12с.
981576
  Павловский Е.Н. Паразитологические экспедиции в Таджикистане 1933 и 1934 гг., по линии здравоохранения / Е.Н. Павловский ; [Паразитологическая станция базы АН в Таджикистане] // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 219-224 : ил.
981577
   Паразитологический сборник. – Ленинград, 1930. – 260с.
981578
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
2. – 1931. – 325с.
981579
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
3. – 1932. – 259с.
981580
   Паразитологический сборник. – Ленинград : Издательство АН СССР
5. – 1935. – 337с.
981581
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
6. – 1936. – 482с.
981582
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
7. – 1940. – 243с.
981583
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
8. – 1940. – 248с.
981584
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
9. – 1948. – 269с.
981585
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
10. – 1948. – 294с.
981586
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
11. – 1949. – 280с.
981587
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
12. – 1950. – 392с.
981588
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
13. – 1951. – 464с.
981589
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
14. – 1952. – 310с.
981590
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
15. – 1953. – 424с.
981591
   Паразитологический сборник / Павловский Е.Н. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
16. – 1956. – 280с.
981592
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
18. – 1958. – 331с.
981593
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
19. – 1960. – 279с.
981594
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
20. – 1961. – 399с.
981595
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
21. – 1963. – 272с.
981596
   Паразитологический сборник. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
22. – 1964. – 266с.
981597
   Паразитологический сборник.. – М.-Л.
17. – 1957. – 276с.
981598
  Дубинина М.Н. Паразитологическое исследование птиц / М.Н. Дубинина. – Л, 1971. – 140с.
981599
  Быховская-Павловская Паразитологическое исследование рыб / Быховская-Павловская. – Ленинград : Наука, 1969. – 109 с. : ил. – Бібліогр.: с. 95-108
981600
   Паразитология Дальнего Востока. – Ленинград : Медгиз, 1947. – 427с.
981601
  Захаров В.И. Паразитология и аллергология / В.И. Захаров. – Кишинев, 1972. – 125с.
981602
   Паразитология человека.. – Л., 1974. – 575с.
981603
  Жуков О.В. Паразитологія / О.В. Жуков, О.Ф. Пилипенко; Мін-во освіти і науки України; Дніпропетровськ. нац. ун-тет. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2001. – 76 с.
981604
  Гаєвська А.В. Паразитологія та патологія риб : Енциклопедичний словник-довідник / А.В. Гаєвська. – Київ : Наукова думка, 2004. – 366 с. – ISBN 966-00-0139-8
981605
  Шевцов О.О. Паразитологія. / О.О. Шевцов. – К, 1978. – 151с.
981606
  Успенская А.В. Паразитофауна бентических ракообразных Баренцова моря / А.В. Успенская. – М.-Л., 1963. – 128с.
981607
  Чернобай В.Ф. Паразитофауна врановых птиц нижнего Поволжья. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Чернобай В.Ф.; ХГУ. – Х., 1969. – 15л.
981608
  Нечаева Н.Л. Паразитофауна и паразитарные болезни молоди осетра и севрюги, выращиваемой в бассейнах и прудах : Автореф... канд. биол.наук: / Нечаева Н. Л.; Моск. техн. ин-т рыб. пром. и хоз. – Москва, 1953. – 8 с.
981609
  Титова С.Д. Паразитофауна лососевых рыб бассейна р. Оби / С.Д. Титова. – [Томск : б.и.], 1946. – [14] с. – Отд. ттиск из: Ученые записки Томского гос. ун-та, 1947, № 6 (с. 76-83)
981610
  Убайдуллаев К.К. Паразитофауна молоди основных промысловых рыб дельты Аму-Дарьи и юга Аральского моря. : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Убайдуллаев К.К.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по зоол. профилю Отд-ния жим.-техн. и биол. наук). – Ташкент, 1969. – 26л.
981611
  Ха Ки. Паразитофауна некоторых пресноводных рыб Северного Вьетнама и меры борьбы с важнейшими их заболеваниями. : Автореф... канд.биол.наук: 106 / Ха Ки.; АН СССР.Зоол.ин-т. – Л, 1969. – 18л.
981612
  Маркевич А.П. Паразитофауна пресноводных рыб УССР. / А.П. Маркевич. – Киев, 1951. – 376с.
981613
  Косарева Н.А. Паразитофауна промысловых рыб водохранилищ Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина : Автореф... канд. биол.наук: / Косарева Н. А.; Гос. НИИ озерного и речного рыбного хоз. ВСНХ. – Л., 1963. – 24л.
981614
  Палий М.А. Паразитофауна прудовых рыб западных областей УССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Палий М.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. зоологии беспозвоночных животных ОГУ. – Одесса, 1952. – 11 с.
981615
  Кулаковская О.П. Паразитофауна рыб бассейна Дуная. / О.П. Кулаковская, В.П. Коваль. – К., 1973. – 212с.
981616
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовьев реки Сыр-Дарьи : Дис... канд. биолог.наук: / Колесникова М.Н.; КГУ. – Киев, 1964. – 284л. – Бібліогр.:л.1-24
981617
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовья реки Сыр-Дарьи : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Колесникова М.Н.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 25с.
981618
  Колесникова М.Н. Паразитофауна рыб бассейна низовья реки Сыр-Дарьи : Автореф... кандидата биол.наук: / Колесникова М.Н.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1965. – 25л.
981619
  Курашвили Б.Е. Паразитофауна рыб бассейна реки Куры в пределах СССР / Б.Е. Курашвили, Т.К. Микаилов, И.В. Гогебашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 260 с.
981620
  Бочарова Татьяна Анатольевна Паразитофауна рыб водоемов Васючания : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.19 / Бочарова Татьяна Анатольевна;. – Томск, 1977. – л.
981621
  Лукьянцева Е.Н. Паразитофауна рыб Минусинских озер - фауна, экология, зоогеография.. : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Лукьянцева Е.Н.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 17л.
981622
  Шумило Р.П. Паразитофауна рыб низовьев реки Днестра. : Автореф... канд. биол.наук: / Шумило Р.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. зоологии беспозвоночных животных. – Одесса, 1953. – 17л.
981623
  Погорельцева Т.П. Паразитофауна рыб северо-восточной части Черного моря : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Погорельцева Т.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. Биолого-почвенный факультет. – Киев, 1952. – 12 с.
981624
  Никулина В.Н. Паразитофауна рыб степных озер Алтайского край : Автореф... канд. биол.наук: / Никулина В. Н.; Объед. сов. по биол. и мед. наукам при Том.ГУ. – Томск, 1964. – 17л.
981625
  Олигер И.М. Паразитофауна теревиных птиц лесной зоны Европейской части РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: / Олигер И. М.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. Сов. – Ленинград, 1950. – 8 c.
981626
  Олигер И.М. Паразитофауна тетеревины птиц лесной зоны Европейской части РСФСР : Автореф... канд. биол.наук: / Олигер И.М.; Зоолог. ин-т АН СССР, Уч. сов. – Л., 1950. – 9л.
981627
  Ваккер В.Г. Паразитофауна юга Казахстана и их роль в циркуляции некоторых гельминтов человека и животных. : Автореф... Канд.биол.наук: 107 / Ваккер В.Г.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1970. – 27л.
981628
   Паразитоценология : теория и прикл. пробл. – Киев : Наукова думка, 1985. – 248с.
981629
   Паразитоценология на начальном этапе. – Киев : Наукова думка, 1985. – 268с.
981630
   Паразиты - компоненты водных и наземных биоценозов Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 190с.
981631
  Сойя К.-Э. Паразиты / К.-Э. Сойя. – М, 1959. – 112с.
981632
   Паразиты животных Западной Туркмении. – Ашхабад, 1980. – 304с.
981633
   Паразиты животных и вредители растений Прибайкалья и Забайкалья. – Улан-Удэ, 1979. – 136с.
981634
   Паразиты животных и человека низовьев Амударьи.. – Ташкент, 1969. – 208с.
981635
   Паразиты животных Молдавии и вопросы краевой паразитологии. – Кишинев, 1963. – 88с.
981636
   Паразиты животных Туркмении. Сб. ст.. – Ашхабад, 1973. – 112с.
981637
   Паразиты и болезни гидробионтов Ледовитоморской провинции : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1990. – 166с.
981638
  Диарова Г.С. Паразиты и болезни карпа и эпизоотическое состояние прудовых хозяйств южной зоны Казахстана : Автореф... канд.биол.наук / Диарова Г.С.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
981639
  Кириченко Л.М. Паразиты и болезни рыб в прудовых хозяйствах Волгоградской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кириченко Л.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
981640
   Паразиты и болезни рыб и водных беспозвоночных. – Москва : Наука, 1972. – 178с.
981641
  Рубцов И.А. Паразиты и враги блох. / И.А. Рубцов. – Л., 1981. – 100с.
981642
   Паразиты и другие симбионты водных беспозвоночных и рыб. – Киев : Наукова думка, 1987. – 124с.
981643
   Паразиты и паразитозы животных и человека. – Киев : Наукова думка, 1975. – 392с.
981644
  Исков М.П. Паразиты и паразитозы рыб Васильевского нерестово-вырастного хозяйства и их связь с заюолеваниями рыб Каховского водохранилища. : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Исков М.П.; АН УССР. Ин-т зоологии. – Киев, 1965. – 19с.
981645
   Паразиты и паразитозы человека и животных : Респ. межвед. сб. – Киев : Наукова думка, 1965. – 411с. – (Проблемы паразитологии)
981646
   Паразиты и паразитозы человека и животных : сб. науч. трудов. – К., 1982. – 263с.
981647
   Паразиты и паразитоценозы животных и растений Днестровско-Прутского междуречья. – Кишинев, 1987. – 159с.
981648
   Паразиты и хищники в зищате растений: сб. ст.. – Кишинев, 1989. – 96с.
981649
  Тряпицын Паразиты и хищники вредителей сельскохозяйственных культур. / Тряпицын, Шапиро, В.А. Щепетильникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л., 1982. – 256с.
981650
  Старков О.А. Паразиты и ядовитые животные в "Каноне врачебной науки" Абуали ибн-Сино / О.А. Старков. – Душанбе, 1980. – 200с.
981651
  Мкртчян З.А. Паразиты крови рептилий Армении. : Автореф... канд. биол.наук: / Мкртчян З.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 24л.
981652
  Орлов М.А. Паразиты людей и животных / М.А. Орлов. – Петроград : Типография П.П. Сойкина, 1915. – 36 с.
981653
  Бабаев Байрам Паразиты местных аклиматизируемых рыб водоемов Каракумского канала : Автореф... канд.биолог.наук: / Бабаев Байрам; АН ТуркмССР. Отд-ние биол. наук. – Ашхабад, 1966. – 20л.
981654
  Комарова Т.И. Паразиты молоди рыб Кременчугского водохранилища и их влияния на организм хозяев / Т.И. Комарова. – Киев : Наукова думка, 1982. – 223 с. : табл. – Библиогр.: с. 208-221
981655
  Соснина Е.Ф. Паразиты мышевидных грызунов в Таджикистане. : Автореф... канд. биол.наук: / Соснина Е.Ф.; Зоологич. ин-т АН СССР. Учен. совет. – Ленинград, 1950. – 14 с.
981656
  Король Э Паразиты наземных молюсков Крыма : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Король Э Н.; МГУ. – М., 1990. – 19л.
981657
  Пугачев О.Н. Паразиты пресноводных рыб северо-востока Азии / О.Н. Пугачев. – Ленинград, 1984. – 155с.
981658
  Ахметова Б. Паразиты растительноядных рыб в Казахстане : Автореф... канд. биол.наук: 106 / Ахметова Б.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 25л.
981659
  Быховская-Павловская Паразиты рыб : руководство по изучению / Быховская-Павловская. – Ленинград : Наука, 1985. – 121 с. – (Методы зоологических иследований- практике)
981660
  Алламуратов Б. Паразиты рыб бассейна Реки Сурхандарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Алламуратов Б.; Ан УССР, Ин-. зоол. – К., 1966. – 21л.
981661
  Титова С.Д. Паразиты рыб бассейна реки Томи / С.Д. Титова. – [Томск : б.и.], 1946. – [14] с. – Отд. ттиск из: Труды Томского гос. ун-та, 1946, т. 97 (с. 137-150)
981662
  Красильникова Н.и. Паразиты рыб Верхнего Дона : Автореф... канд. биол.наук: / Красильникова Н.и.; Гос. науч.-исслед. ин-т озерного и речного рыбного хоз-ва. – Л., 1966. – 17л.
981663
  Кротас Р.А. Паразиты рыб внутренних водоемов Литовской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Кротас Р.А.; Вильнюский гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 22л.
981664
  Агапова А.И. Паразиты рыб водоёмов Казахстана / А.И. Агапова. – Алма-Ата, 1966. – 343с.
981665
  Рауцкис Э. Паразиты рыб водоемов Литвы / Э. Рауцкис. – Вильнюс, 1988. – 207с.
981666
  Мариц Н.М. Паразиты рыб водоемов Молдавской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мариц Н.М.; АН Молдав. ССР. – Кишинев, 1964. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
981667
  Сидоров Е.Г. Паразиты рыб водоемов Центрального Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: / Сидоров Е.Г.; Казах. гос. ун-т. Биол.-почв. ф-тет. – Алма-Ата, 1962. – 20л.
981668
   Паразиты рыб и водных беспозвоночных низовьев Амударьи. – Ташкент : ФАН, 1980. – 155с.
981669
  Захваткин В.А. Паразиты рыб озер Ильменского заповедника на Урале / В.А. Захваткин, Н.С. Ажеганова. – Вырезка. – 31с.
981670
  Соусь С.М. Паразиты рыб озер лесостепной зоны Западной Сибири (фауна, экология, влияние заморов). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Соусь С.М.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1969. – 21л.
981671
  Доброхотова О.В. Паразиты рыб озера Зайсан в связи с реконструкцией его ихтиофауны. : Автореф... Канд.биол.наук: / Доброхотова О.В.; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1953. – 11 с.
981672
  Пронин Н.М. Паразиты рыб Чарской котловины (Забайкальский Север). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Пронин Н.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 22л.
981673
  Степанов П. Паразиты саранчи / Напечатано по определению общего собрания Общества испытателей природы при Императорском Харьковском Университете. – Харьков : Университетская тип., 1880. – 14 п. : рис. – Отд. оттиск из: Труды Общества, т. 13
981674
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
1. – 1962. – 278с.
981675
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
2. – 1963. – 207с.
981676
   Паразиты сельскохозяйственных животных Казахстана. – Алма-Ата : Издательство АН КССР
3. – 1964. – 172с.
981677
   Паразиты теплокровных животных Молдавии. – Кишинев, 1976. – 104с.
981678
  Якимов В.Л. Паразиты человека : с 80 рис. / В.Л. Якимов. – Петроград : Мысль, 1922. – 88 с.


  На обл. надпись: Совинский
981679
  Шимкевич В.М. Паразиты человека у животных. / В.М. Шимкевич. – Берлин; Петербург, 1921. – 40с.
981680
   Паразиты, комменсалы и болезни черноморской мидии. – Киев : Наукова думка, 1990. – 127с.
981681
   Паразиты, переносчики и ядовитые животные = Parasites, transmetteurs, animaux venimeux : Сборник работ, посвящ. 25-ю науч. деятельности проф. Евгения Никаноровича Павловского. 1909-1934. – Москва; Ленинград : ВИЭМ, 1935. – 251с. : илл. – Пристатейная библиогр. и резюме
981682
  Монич А.Л. Паракомпактность в битопологических пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Монич А.Л.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 14л.
981683
  Черінь Г. Паралелі : (2006 – 2009) : [вірші] / Ганна Черінь. – Київ : Сучасний письменник, 2009. – 228, [3] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-8620-12-6
981684
  Красюк М.І. Паралелі і меридіани : поезії / М.І. Красюк. – Львів : Каменяр, 1968. – 75 с.
981685
  Демченко С.Ф. Паралелі і меридіани господарських та адміністративних судів // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 73-80
981686
  Світличанин І. Паралелі історії // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 2


  "Від страшних днів 1944 року минуло 73 роки - життя одного покоління, і те, що подібне може повторитися, здавалося абсурдом. Однак події весни 2014-го повернули в життя кримчан - не лише кримських татар, а й кримських українців, росіян та представників ...
981687
  Лучканин С. Паралелі між античністю й сучасністю (статті Григорія Кочура, коментарі Андрія Содомори, підручники Івана Мегели та повісті на античні сюжети Юрія Мушкетика) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 2. – С. 79-88. – ISSN 2078-340X
981688
  Троненко Р.В. Паралелі та мередіани співпраці: португальські перспективи України / Р.В. Троненко, О.М. Шаров // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 129-134. – ISBN 966-7196-06-2
981689
  Терещенко-Кайдан Паралелі та особливості розвитку духовної культури України - Греції як яскравий виразник культурного діалогу XVII – XVIII ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 55-62. – ISSN 2225-7586
981690
  Чекмишев О. Паралелі театру абсурду // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  Спогади, враження про Чорнобильську катастрофу: До 10-річчя з дня катастрофи на Чорнобильській АЕС.
981691
  Загороднюк В.Є. Паралелі у роздумах про медіаосвіту та ед"ютейнмент (технологія/стратегія "Освіта+розвага") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 40-45


  У статті зіставляються поняття "медіаосвіта" та "ед"ютейнмент". Висунуто припущення про тотожність цих понять та розглянуто можливий взаємозв"язок між ними. In the article it is compared the concept of "media education" to "edutainment". It is made a ...
981692
  Козленко Г.І. Паралелізм дієслівних форм минулого часу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 109-116. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Розглядаються фактори, що зумовлюють становище граматичних норм уживання основоформ минулого часу українських дієслів.
981693
  Леміш Н.Є. Паралелізм концептів допустовості та причинності // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 41-46
981694
  Костанда І.О. Паралелізм як основний принцип танської поезії та його прояви на різних рівнях мови // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 44-56. – ISSN 1682-671Х
981695
   Паралель : українська мова для початківців. Вступний курс : навч. посібник / [Н.І. Ушакова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 63, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – ISBN 978-966-285-463-3
981696
  Даниленко І. Паралель Ізраїль - Україна в поетичній футурології Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 143-154. – ISBN 978-966-02-7586-7
981697
  Фур"єр І.А. Паралель квантової герменевтики осмислення світу з гайдегерівським проектом пізнання // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 2226-3209
981698
  Казакевич Г. Паралельна боротьба // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 50 (267). – С. 54-55. – ISSN 1996-1561


  90 років тому стало відомо, що Ірландія отримає свободу від Великої Британії. Водночас на іншому кінці Європи свою незалежність утратила Україна.
981699
  Білокінь С. Паралельна історія УРСР. Большевики і українська культурна спадщина // Перші читання пам"яті М.Ф. Біляшівського : матеріали наук. конф. 22 черв. 2005 р. / Читання пам"яті М.Ф. Біляшівського, наук. конф. – Київ : Артанія Нова, 2006. – С. 131-175. – ISBN 966-8914-06-6
981700
  Григоренко В.А. Паралельна реалізація алгоритму LU-розкладу для розв"язання СЛАР в пружно-пластичних задачах // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 120-123. – ISBN 978-966-2188-64-6
981701
  Погорілий С.Д. Паралельна реалізація алгоритму Едмондса-Карпа / С.Д. Погорілий, А.Д. Гусаров // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
981702
  Саад Алла Ібрагім Паралельна реалізація генетичних алгоритмів для задач теорії розкладів, заданих на перестановках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Саад Алла Ібрагім; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
981703
  Черниш Р.І. Паралельна реалізація моделі макромасштабної циркуляції атмосфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто модель циркуляції атмосфери, що описується основними гідро- та термодинамічними законами за припущення нестисливості повітря. Модель також враховує явище турбулентності. Додаткові умови визначалися шляхом інтерполяції даних об"єктивного ...
981704
  Теплинський К.С. Паралельне комп"ютерне моделююче середовище, орієнтоване на ідентифікацію параметрів моделей складних динамічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Теплинський Костянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
981705
  Гальчук В.Ю. Паралельне наголошення деяких слів у ліричних поезіях В. Забіли, О. Афанасьєва-Чужбинського, Є. Гребінки, Л. Глібова // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 108-111
981706
  Кв"ятковська А. Паралельне програмування на мові ява : інформаційні технології в економіці та управлінні / А. Кв"ятковська, Б. Паньчик // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 95-105 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
981707
  Кульчицький Ю.М. Паралельне програмування на основі скелетонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 145-150. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Основою метою прискорення обчислень за допомогою паралельних систем є одночасність виконання дій багатьма процесорами чи багатьма комп"ютерами, що об"єднані в мережу. Але в дійсності це не вирішує в такий спосіб проблему прискорення, її просто ...
981708
  Андрощук Г. Паралельний імпорт і режим вичерпання прав: проблеми регулювання // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 9
981709
  Пахаренко О. Паралельний імпорт товарів і його українські реалії // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 13-19. – ISSN 1608-6422
981710
  Слинько Д.М. Паралельний обіг валют у світовій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються причини, передумови і теорії паралельного обігу валют та доларизації.
981711
  Яковенко Наталя Паралельний світ : Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні 16 - 17ст. / Яковенко Наталя. – Київ : Критика, 2002. – 416с. – (Критичні студії ; Вип.1). – ISBN 966-7679-23-3
981712
  Погорецький В. Паралельні арбітражні процеси і принцип res judicata // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 75-79.
981713
  Зербіно Д.Д. Паралельні арифметичні обчислення на клітинних автоматах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Зербіно Д.Д.; Нац. аген. з пит. фніорм. при Призид. України. Держ. наук- досл. ін-ту. – Львів, 1999. – 16л.
981714
  Вовкун В Паралельні видива Василя Вовкуна : альбом / Василь Вовкун : [ред. Людмила Таран]. – Київ : ВД Дмитра Бураго. – ISBN 966-8188-75-6
Т. 1. – 2007. – 226 с. : фот.
981715
   Паралельні влади // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 січня (№ 14). – С. 5


  "День" запитав регіональних експертів: які наслідки захоплень ОДА в областях?
981716
  Рендзіняк С.Й. Паралельні діакоптичні методи розрахунку динамічних режимів електричних кіл : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.09.05 / Рендзіняк С.Й.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 21 назва
981717
  Грязнухіна Т.О. Паралельні корпуси текстів і машинний переклад / Т.О. Грязнухіна, Т.П. Любченко // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 71-82. – ISSN 0027-2833
981718
  Мекуш О.Г. Паралельні методи мультиекспоненціювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 217-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В статті дається огляд ефективних паралельних алгоритмів прискорення обчислення модулярного мультиекспоненціювання [подано формулу] і пропонується новий ефективний паралельний метод.
981719
  Шоман О.В. Паралельні множини в геометричному моделюванні явищ і процесів : монографія / О.В. Шоман ; МОНУ ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – 288 с. – ISBN 978-966-593-526-1
981720
  Мартинова Оксана Петрівна Паралельні обчислення структури для рішення задач маршрутизації в комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Мартинова О.П.; Національний авіаційний університет. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
981721
  Новицький Р.М. Паралельні оптико-електронні методи та засоби порівняння зображень, орієнтовані на сучасні технології : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Новицький Руслан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
981722
  Ледаков О.М. Паралельні органи охорони порядку у Криму восени 1918 р.: проекти та реалії // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 6 (519), листопад - грудень. – С. 58-64. – ISSN 0130-5247
981723
  Погорецький В. Паралельні процеси в міжнародному комерційному арбітражі: принцип lis pendens // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 115-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
981724
   Паралельні світи : збірник [віршів та прози] / [ред.-упоряд.: Н. Дев"ятко. Е. Заржицька]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2014. – 302, [2] с., [6] арк. іл. : іл. – (Літературна надія Дніпра 2013). – ISBN 978-617-518-297-0
981725
  Ткаченко Т. Паралельні світи Романа Бабовала // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 150-156. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
981726
  Кохан Григорій Романович Паралельні світи, зламана гвоздика та нічний лайнер кінематографії : [інтерв"ю з кінорежисером Г.Р. Коханом і доктором філософських наук, професором кафедри етики національного університету ім. Т. Шевченка Л.Т. Левчук] / Кохан Григорій Романович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-68


  Григорій Кохан і Лариса Левчук... Вони прожили разом понад сорок років - кінорежисер, який не відмовляється від жодного поставленого фільму, й доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного ...
981727
  Кохан Григорій Романович Паралельні світи, зламана гвоздика та нічний лайнер кінематографії : [інтерв"ю з кінорежисером Г.Р. Коханом і доктором філософських наук, професором кафедри етики національного університету ім. Т. Шевченка Л.Т. Левчук] / Кохан Григорій Романович, Славинський Микола; розмову вів М. Славинський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-68


  Григорій Кохан і Лариса Левчук... Вони прожили разом понад сорок років - кінорежисер, який не відмовляється від жодного поставленого фільму, й доктор філософських наук, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного ...
981728
  Маньковська Л.Ю. Паралельні системи захисту прав людини // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 75-79. – ISBN 978-966-438-135-9
981729
  Курило О.Б. Паралельні форми в українській мові, їх значення для стилю : Читано у філологічній секції Української Академії наук / О Курило. – Київ : Вид-во Вукоспілки ; [Дpук. Київ. Філії Вукопспілки], 1923. – 24 с.
981730
  Тимченко Леонід Іванович Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель ефективних засобів штучного інтелекту : Автореф. дис. ... док. техн. наук: 05.13.23 / Тимченко Л. І.; Держ. ком. зв"язку та інформації України НАНУ, Укр. держ. наук.-дослід. ін-т інформац. інфрастр. – Львів, 2002. – 35 с.
981731
   Паралельно-ієрархічне перетворення як системна модель оптико-електронних засобів штучного інтелекту : Монографія / В.П. Кожем`яко, Ю.Ф. Кутаєв, С.В. Свєчніков, Л.І. Тимченко, А.А. Яровий; МОіНУ. НАНУ. Ін-тут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. Вінницьк. нац. техн. ун-тет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 324 с. – ISBN 966-641-072-9
981732
  Кожем"яко В.П. Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис для побудови спеціалізованих моделей образного комп"ютера : Монографія / В.П. Кожем"яко, Л.І. Тимченко , А.А. Яровий ; МОНУ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 161с. – ISBN 966-641-142-3
981733
  Яровий Андрій Анатолійович Паралельно-ієрархічні мережі як структурно-функціональний базис розробки оптико-електронної моделі для побудови образного комп"ютера : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Яровий А.А.; Вінницький нац. техн. ун-тет. – Вінниця, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
981734
  Шевченко О.В. Паралельно-ієрархічні методи передачі та обробки інформації у автоматизованій геоінформаційно-енергетичній системі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Шевченко О.В.; М-во трансп. та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 24 назви
981735
  Бондарчук Ю.В. Паралельно-розподіленна реалізація рекурсивного алгоритму для двохрівневої багатовимірної задачі про ранець / Ю.В. Бондарчук, І.П. Світличний // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 172-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Продовжено дослідження алгоритму послідовного аналізу варіантів для цілочисельної багаторівневої задачі про ранець з багатьма обмеженнями, що був запропонований у серії попередніх робіт. Розглядаються різні варіанти його розв"язку за допомогою ...
981736
  Колшанский Г.В. Паралингвистика / Г.В. Колшанский; АН СССР, Институт языкознания. – Москва : Наука, 1974. – 81с.
981737
  Мейнерте Сармите Яновна Паралингвистические и коммуникативные особенности сценической речи : Автореф... канд. филос.наук: 10.02.19 / Мейнерте Сармите Яновна; Московский гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1986. – 22л.
981738
  Давыдов М.В. Паралингвистические функции сверхсегментных средств английского языка в сопоставлении с русским : Автореф... канд. филол.наук: / Давыдов М.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. Кафедра англ. яз. – М., 1965. – 18л.
981739
   Паралипомен Зонарин. – Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских. – Москва : В Университетской Типографии, 1847. – VIII с.,
981740
  Драган-Іванець Параліінгвіістичніі засоби креоліізованого іінтернет--тексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 222-230


  У статті проаналізовано паралінгвістичні засоби креолізованого інтернет тексту. Розглянуто конкретні зразки мультимедійних текстів на прикладі інтернет-видання "Тексти" (http://texty.org.ua). Досліджено інфографіку та інтерактивну візуалізацію даних ...
981741
  Макарук Л. Паралінгвальні засоби як композиційні складники сучасних англомовних мультимодальних текстів // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 94-98. – ISSN 2410-0927
981742
  Макарук Л. Паралінгвальні засоби як механізми впливу та маніпуляції в сучасному англомовному мультимодальному рекламному дискурсі // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 148-164. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
981743
  Соболєва О.В. Паралінгвістична активність текстів інтерв"ю сучасної французької преси для жінок // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 330-340. – Бібліогр.: 18 назв.
981744
  Левицький В. Паралітература та міський текст: від "київського романсу" до "слобідського шансону" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 113-120. – ISBN 978-966-171-392-4
981745
  Білик Г. Паралітературне і постмодерне в художньому тексті Михайла Бриниха // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 126-135. – ISSN 2075-1222


  У статті досліджено текстовірну взаємодію постмодерних стильових домінант і парастильових компонентів масової літератури в художній прозі сучасного українського письменника Михайла Бриниха, вирізнено їх естетичні функції, роль у формуванні ідіостилю ...
981746
  Соболь В. Паралітературні ухили в барокових панегіриках // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 84-93. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті звертаєься увага на недостатнє вивчення українських панегіриків барокової доби. Йдеться передусім про твори, важливі для пізнання системи гуманістичних цінностей. Неперебутню вагу панегірикам забезпечує не приземлена житейська реальність, а ...
981747
  Смирнов Л.Е. Параллактические линейки и пластины : методическое руководство / Ленинградский ордена Ленина Государственный Ун-т им. А.А. Жданова ; Отдел Заочного Обучения ; географический ф-тет ; Л.Е. Смирнов. – Ленинград : ЛОЛГУ, 1959. – 20 с.
981748
   Параллелепипед. – М., 1990. – 254с.
981749
  Телеукэ В.Г. Параллели : стихи / Виктор Телеукэ ;. – Кишинев : Литература артистикэ,, 1977. – 96 с.
981750
   Параллели. – М., 1980. – 239с.
981751
  Терещенко Алексей Параллели // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 18-26 : Фото
981752
  Котов Павел Параллели // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 22-30 : Фото
981753
  Дёмин Михаил Параллели и меридианы : стихи / Дёмин Михаил. – Москва : Советский писатель, 1962. – 84 с.
981754
  Николаев А.М. Параллели и меридианы / А.М. Николаев. – М, 1984. – 103с.
981755
  Теракопян Л.А. Параллели и пересечения / Л.А. Теракопян. – М., 1984. – 367с.
981756
   Параллели пересекаются. – Барнаул, 1977. – 318с.
981757
   Параллели пересекаются. – М., 1978. – 47с.
981758
  Акмен Р. Параллели пересекаются в сердце : роман / Акмен Р. – Рига : Лиесма, 1971. – 560 с.
981759
  Немцов В.И. Параллели сходятся / В.И. Немцов. – М., 1969. – 366с.
981760
  Немцов В.И. Параллели сходятся / В.И. Немцов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1975. – 447с.
981761
   Параллели: Миссионеры и первопечатники // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 36 : фото
981762
  Тараненко Александр Анисимович Параллелизм и аналогия в лексической полисемии. (На материале укр. яз.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Тараненко Александр Анисимович ; АН УССР, Ин-т языкознания им. А.А.Потебни. – Киев, 1976. – 20 с.
981763
  Тюлин Ю.Н. Параллелизмы в музыкальной теории и практике / Ю.Н. Тюлин. – Ленинград : Искусство, 1938. – 56 с.
981764
   Параллель. – Донецк, 1981. – 310с.
981765
  Пламеневский В.Ю. Параллель / В.Ю. Пламеневский. – Иркутск, 1981. – 31с.
981766
  Маханек М.М. Параллельная вычислительная система для высокоскоростной реализации логических операций / М.М. Маханек. – Минск, 1994. – 148с.
981767
  Семенов В.В. Параллельная декомпозиция вариационных неравенств с монотонными операторами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 53-58. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен вариант параллельного алгоритма проксимальной декомпозиции для решения вариационных неравенств с монотонными операторами. Доказана теорема о слабой в среднем сходимости алгоритма.
981768
  Семенов В.В. Параллельная декомпозиция операторных включений с максимальными монотонными операторами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 155-166. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
981769
  Королев С.А. Параллельная жизнь: человек в интернете // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 9. – С.112-128. – ISSN 0235-1188
981770
  Мелков Г.А. Параллельная накачка спин-волновой нестабильности в ферритах различной намагниченности / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин, В.А. Рубан // ФТТ, 1973. – №2
981771
  Жаналина Л.К. Параллельная номинация отрицания прищзнака словообразовательными и сингтаксическими единицами в современном русском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Жаналина Л.К.; Ташк.гос. ун-т. – Ташкент, 1978. – 23л.
981772
  Ососков А.Г. Параллельная обработка изображений на многопроцессорных системах, управляемых потоком событий / А.Г. Ососков. – М., 1986. – 39с.
981773
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
Т. 1. – 1985. – 279 с.
981774
   Параллельная обработка информации. – К.
Т. 2. – 1985. – 279с.
981775
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
Т. 4. – 1985. – 270 с.
981776
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
3. – 1986. – 286 с.
981777
   Параллельная обработка информации. – Киев : Наукова думка
Т. 5. – 1990. – 502 с.
981778
   Параллельная обработка информации и параллельные алгоритмы. – Таллин, 1981. – 297с.
981779
   Параллельная обработка структур данных. – Минск : Университетское, 1988. – 271с.
981780
  Денисов С.В. Параллельная схема декомпозиции для поиска седловой точки и равновесия Нэша // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 40-48. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен параллельный декомпозиционный алгоритм для решения задачи поиска седловой точки выпукло-вогнутого функционала и равновесий Нэша. Доказана теорема о слабой сходимости по Чезаро порожденной алгоритмом последовательности. Изучен также вопрос о ...
981781
  Мкртчян Ф.А. Параллельное декодирование для равномерного кодирования. : Автореф... канд. техн.наук: 051215 / Мкртчян Ф.А.; Мин. связи СССР. Лен. электротехн. ин-т связи. – Л., 1973. – 30л.
981782
  Духнякова З.У. Параллельное исследование скорости растворения магния и марганца в кислотах и аммиачных буферных растворах : Автореф... Канд.хим.наук: / Духнякова З.У.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 11 с.
981783
  Кулябко Петр Петрович Параллельное программирование в среде управлющих пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.11 / Кулябко Петр Петрович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 13 с.
981784
  Кулябко П.П. Параллельное программирование в среде управляющих пространств : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Кулябко П. П.; КГУ. – К., 1987. – 130л. – Бібліогр.:л.118-130
981785
  Миренков Н.Н. Параллельное программирование для многомодульных вычислительных систем. / Н.Н. Миренков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 320с.
981786
   Параллельное программирование и высокопроизводительные системы. – Новосибирск
1. – 1980. – 158с.
981787
  Шамордин Е.А. Параллельное сближение полусвязной и связанной пар точек переменной массы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 020 / Шамордин Е.А.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1969. – 9л.
981788
  Люблинская Б Л. Параллельное употребление наклонений в дополнительных придаточных предложениях в современном французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Люблинская Л.Б,; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1967. – 24л.
981789
  Анисимов А.В. Параллельные алгоритмы выполнения массовых вычислений в нейронных сетях / А.В. Анисимов, М.С. Яджак // Проблеми програмування : науковийжурнал / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008
981790
   Параллельные алгоритмы и программы для ЭВМ с общим управлением. – М., 1991. – 81с.
981791
  Хохлюк В.И. Параллельные алгоритмы целочисленной оптимизации / В.И. Хохлюк. – М., 1987. – 223с.
981792
   Параллельные алгоритмы. Разработка и реализация : учеб. пособие / [Демьянович Ю.К. и др.]. – Москва : Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 343, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Предм. указ.: с. 339-342. – Библиогр.: с. 343. – (Основы информационных технологий). – ISBN 978-5-9963-0496-7
981793
   Параллельные вычисления. – Москва : Наука, 1986. – 372с.
981794
  Шевченко В.П. Параллельные вычисления в алгебре составных объектов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Шевченко В. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
981795
  Шевченко Владимир Петрович Параллельные вычисления в алгебре составных объектов. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шевченко Владимир Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 187л.
981796
  Амербаев В.М. Параллельные вычисления в комплексной плоскости / В.М. Амербаев, И.Т. Пак ; АН КазССР, Ин-т математики и механики. – Алма-Ата : Наука, 1984. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 177-179
981797
  Пярнпуу А.А. Параллельные вычисления в прикладных задачах / А.А. Пярнпуу, В.И. Хохлюк. – Москва, 1985. – 64с. – (Сообщения по прикладной математике)
981798
   Параллельные вычисления и моделирование : шк.-семинар : к 95-летию Нац. акад. наук Украины / Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем моделирования в энергетике им. Г.Е. Пухова ; [оргкомитет: А.А. Чемерис (пред.) и др.]. – Киев, 2013. – 25, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
981799
  Шолохович Ф.А. Параллельные вычисления и системы / Ф.А. Шолохович. – Свердловск, 1989. – 55с.
981800
  Головкин Б.А. Параллельные вычислительные системы / Б.А. Головкин. – М., 1980. – 520с.
981801
  Прангишвили И.В. Параллельные вычислительные системы с общим управлением / И.В. Прангишвили. – М., 1983. – 311с.
981802
  Евдокимов В.Ф. Параллельные вычислительные структуры на основе разрядных методов вычислений / В.Ф. Евдокимов, А.И. Стасюк. – Киев : Наукова думка, 1987. – 310с.
981803
  Кернбах В. Параллельные зеркала / В. Кернбах. – Бухарест, 1966. – 40с.
981804
  Казаков П.Г. Параллельные проекции и методы решения конструктивных задач / П.Г. Казаков. – М, 1960. – 115с.
981805
  Ясинявичюс Р.Ю. Параллельные пространственно-временные вычислительные структуры / Р.Ю. Ясинявичюс. – Вильнюс, 1988. – 181с.
981806
  Фет А.И. Параллельные процессоры для управляющих систем / А.И. Фет. – М., 1981. – 158 с.
981807
  Барский А.Б. Параллельные процессы в вычислительных системах. Планирование и организация / А.Б. Барский. – Москва : Радио и связь, 1990. – 256 с. – ISBN 5-256-00474-3
981808
  Елагина А.Г. Параллельные суффиксальные образования имен прилагательных от однокоренных имен существительных. / А.Г. Елагина. – М, 1965. – 27с.
981809
  Кочетков В.П. Параллельные суффиксальные образования прилагательных с одинаковой основой в английском языке (на материале прилагательных с исходными -аi и -оио : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Кочетков В.П.; ЛГУ. – Л., 1969. – 21л.
981810
  Малышко Г.И. Параллельные формы местоимений в украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.661 / Малышко Г.И. ; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24 с.
981811
  Дмитриева О.А. Параллельные численные методы моделирования динамических объектов : монография / О.А. Дмитриева. – Красноармейск : ДонНТУ, 2016. – 384, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 343-384. – ISBN 978-966-377-194-6
981812
  Хокни Р. Параллельные ЭВМ: Архитектура, программирование и алгоритмы / Р. Хокни, К. Джессхоуп. – М., 1986. – 392с.
981813
   Параллельный мир - туризм нового формата : Побывать в параллельном мире даст возможность новая разработка в области российского туризма. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 40-41 : Фото
981814
  Гливенко Е.В. Параллельный процессор первичной обработки информации / Е.В. Гливенко. – Москва : Радио и связь, 1992. – 104 с.
981815
  Романов И.М. Парамагнитная дисперсия в перпендикулярных полях на частотах 10 герц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов И. М.; Казан.ГУ. – Казань, 1950. – 9 л.
981816
  Гортер К. Парамагнитная релаксация / К. Гортер. – Москва, 1949. – 144 с.
981817
  Тишков П.Г. Парамагнитная релаксация в жидких растворах солей элементов группы железа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тишков П.Г.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1961. – 12л.
981818
  Вишневская Г.П. Парамагнитная релаксация в растворах некоторых электролитов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вишневская Г.П.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1965. – 16л.
981819
  Гарифьянов Н.С. Парамагнитное поглощение в некоторых соединениях редкоземельных элементов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гарифьянов Н.С. ; Казанский гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1953. – 9 л.
981820
  Герасимова Г.Ф. Парамагнитные дефекты окиси цинка и их роль в адсорбции и катализе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Герасимова Г.Ф. ; АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
981821
  Кандул Сергей Васильевич Парамагнитные металлопротеины и свободные радикалы в органах и тканях животных при гипер- и гипокортицизме : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.03 / Кандул Сергей Васильевич; Киевск. НИИ эндокринологии и обмена веществ. – К., 1986. – 20л.
981822
  Жданов И Р. Парамагнитные модели биологически активных соединений / И Р. Жданов, . – Москва : Наука, 1981. – 280 с.
981823
  Лисовская И.Л. Парамагнитные нитрозильные комплексы железа в биологических системах : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Лисовская И.Л.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1971. – 15л.
981824
  Храмцов Владимир Анатольевич Парамагнитные примесные центры в 2S1/2-состоянии в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Храмцов Владимир Анатольевич; Ленинградский политехн. ин-т. – Л., 1980. – 20л.
981825
   Парамагнитные центры в магнийсодержащем гидроксилапатите / Т.Г. Калиниченко, Н.Н. Багмут, А.Б. Брик, В.В. Радчук // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 40, № 4. – С. 45-52 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2519-2396
981826
   Парамагнитный резонанс. – Казань, 1960. – 211 с.
981827
   Парамагнитный резонанс. – Казань, 1964. – 164 с.
981828
   Парамагнитный резонанс. – Казань
3. – 1971. – 276с.
981829
   Парамагнитный резонанс (1944-1969) : Всесоюзная юбилейная конференция (Казань, 24-29 июня 1969 г.). – Москва : Наука, 1971. – 304с.
981830
  Маненков А.А. Парамагнитный резонанс в некоторых соедиениях элементов группы железа и редких земель : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маненков А.А.; Акад. наук СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1955. – 8л.
981831
  Лоу В. Парамагнитный резонанс в твердых телах : Пер. с англ. / В. Лоу. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 242 с.
981832
  Герасименко В.И. Парамагнитный резонанс и поляризация ядер в металлах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Герасименко В.И.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 10л.
981833
  Яблоков Ю.В. Парамагнитный резонанс обменных кластеров / Ю.В. Яблоков. – Москва : Наука, 1988. – 181 с. – ISBN 5-02-006587-0
981834
  Колесников Н.В. Парамагнитный резонанс свободных атомов Cu, Ag, Au, Na, K и Rb, стабилизированных в матрице из бензола при температурах жидкого азота : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Колесников Н.В.; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе АН СССР. – Л., 1965. – 8л.
981835
  Пейк Дж.Э. Парамагнитный резонанс. : Пер. с англ. / Дж.Э. Пейк. – Москва : Мир, 1965. – 280с.
981836
  Ройцин О.Б. Парамагнітний резонанс / О.Б. Ройцин. – Київ : Держ.видавництво тех.літератури, 1963. – 144с.
981837
  Попірний М.А. Парамагнітні властивості гумінових кислот чорнозему типового та їх зміна за різного способу обробітку // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 99-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0587-2596
981838
  Ситников К.П. Параманитное поглощение в некоторых солях элементов переходных групп. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Ситников К.П.; М-во высш. образования СССР.Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 10л.
981839
  Цегелик Г.Г. Параматерический метод исследования нулей аналитических функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Цегелик Г.Г. ; Львов. ГУ. – Львов, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
981840
  Пискунов А.К. Парамегнитный резонанс триплетного состояния молекул органических соединений и радикальных продуктов фотохимических реакций : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 042 / Пискунов А.К.; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1971. – 40л.
981841
  Шот М. Парамедиків готуватимуть у Тернополі. Такий центр працюватиме на базі медичного університету ім. Івана Горбачевського // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 15 листопада (№ 215). – С. 8
981842
  Авделькарим Э М.Б. Параметпрический синтез систем автоматики технологических объектов с уругими элементами : Автореф... Канд. техн. наук: 05.02.06 / Авделькарим М.Б.Э.; Харьков.госуд. политехн. ун-т. – Харьков, 1994. – 22л.
981843
  Космеда Т. Параметр "вишуканість мовлення" у лінгвістичній концепції Івана Франка // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 45-49. – ISBN 978-966-553-924-7
981844
  Ральченко К.В. Параметр норм и его практическое определение // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5 (125). – С. 35-39


  В статье приводятся практические рекомендации по вопросу выявления параметра норм (Nr) в функциях модели А. Рассмотрены некоторые типичные ошибки начинающих социоников.
981845
  Данилевська О.М. Параметри аналізу мовної ситуації у сфері шкільної освіти в Україні на початку XXI століття // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 90-104. – ISSN 1682-3540


  У статті узагальнено результати дослідження, проведеного на основі даних масового опитування в межах Проєкту Фонду Фольксваген «Бі- та мультилінгвізм: між інтенсифікацією та розв’язанням конфлікту. Етнолінгвістичні конфлікти, мовна політика і контактні ...
981846
  Онанко Ю.А. Параметри анізотропії в гірських породах / Ю.А. Онанко, Л.І. Курочка // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 16-18
981847
  Бабюк Н. Параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде "Метелики на шпильках" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 66-76. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Представлено параметри антропологізованого простору в повістевій трилогії Ірини Вільде “Метелики на шпильках”, окреслено модуси соціальної поведінки та становлення особистості головної героїні в дотичному просторі. Для виявлення й аналізу ...
981848
  Тучкова О.О. Параметри будови заголовка, епіграфа і зачину як ідентифікаторів образу автора (на матеріалі французького жіночого автобіографічного роману XX століття) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 187-195. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 1). – ISSN 2311-0821
981849
  Лукашов Д. Параметри виведення важких металів з організму молюсків Lumnaea stagnalis (L.) як показники забруднення водних екосистем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-10. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Моллюсків Lymnaea stagnalis, які містили різко відмінні концентрації Cd, Cr та Cu в м"яких тканинах, утримували протягом 72 діб в штучному водному середовищі за умов відсутності зазначених металів. Параметри динаміки втрати металів описувалися ...
981850
  Пікула М.М. Параметри вимірювання європейської політичної свідомості // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 20-26. – ISSN 2077-1800
981851
  Егупов Б.А. Параметри виробничої програми сучасного промислового підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 134-147 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1993-6788
981852
  Акуленко А.А. Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Акуленко А.А.; КНУТШ; Ін-т філології; Кафедра сучасної української мови. – Київ, 2007. – 288л. + Додатки: л. 195-288. – Бібліогр.: л. 165-194
981853
  Акуленко А.А. Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Акуленко А.А.; КНУТШ; Ін-т філологфї. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 8 назв
981854
  Хоменко І. Параметри водного обміну рослин салату посівного за дії іонів кадмію / І. Хоменко, О. Косик, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 20-25. – (Біологія ; вип. 2 (76)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив іонів кадмію на показники водного обміну рослин салату Lactuca sativa L. двох відмінних за здатністю до накопичення вторинних метаболітів сортів (Лоло та Лоло Росса). Було використано одномісячні рослини, в середовище живлення яких ...
981855
   Параметри вуглеводного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій / І. Лещенко, О. Вірченко, О. Гаділія, Л. Лазаренко, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-23. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  З"ясували вплив пробітичних штамів на інсулінорезистентність, викликану глутамат-індукованим ожирінням у щурів. Ожиріння викликали шляхом неонатального введення глутамату натрію (4 мг/г, підшкірно) на 2, 4, 6, 8, 10 день життя. Введення пробіотиків ...
981856
  Васильківський С.П. Параметри генетичної варіації та комбінаційна здатність сучасних сортів ячменю ярого за масою зерна з рослини / С.П. Васильківський, В.М. Гудзенко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 24-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2310-9270
981857
   Параметри горіння підстилки соснових лісів Українського Полісся / В.П. Ворон, В.Г. Борисенко, О.М. Ткач, В.К. Мунтян, І.О. Барабаш // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 130-138 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0459-1216
981858
  Федорова О. Параметри джерела в гравітаційно-лінзовій системі Q2237+0305 та події зі значним підсиленням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-45. – (Астрономія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  За даними спостережень кривих блиску подій сильного мікролінзування зображення квазара групи OGLE визначено параметри джерела в гравітаційно-лінзовій системі "Хрест Ейнштейна" за 2001-2005 рр. Моделювання параметрів джерела проведено для степеневого та ...
981859
  Криводубський В.Н. Параметри динамо і перебудова великомасштабного магнітного поля в конвективній зоні сонця : Автореф. дис. ...д-ра фіз.-мат. наук: Спец.01.03.03 / валерій Никифорович Криводубський; НАНУ, Голов. астроном. обсерваторія. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 34 назв
981860
  Алимов О.М. Параметри економічного зростання за наслідками реалізації політики формування інтелектуального капіталу в контексті модернізації національного господарства. / О.М. Алимов, Т.В. Бауліна // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 3-7. – ISSN 1729-7206
981861
  Гілета І.В. Параметри елементів структури газетного видання // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 19-24. – ISBN 966322012-0
981862
  Якоб М.М. Параметри ідеї соціально-правової держави: версія Гоббса й Локка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 177-178. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
981863
  Єлісовенко Ю. Параметри комунікативної майстерності ведучого (на прикладі телепрограми "Паралельний світ" / Ю. Єлісовенко, К. Тарасова, // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 73-80


  Досліджуються параметри комунікативної майстерності телевізійного ведучого. Розглянуто такі поняття, як "мовна особистість", а також "індивідуальний стиль мовлення" журналіста, з"ясовано головні його компоненти. У роботі проаналізовано показники ...
981864
  Зеніна А.В. Параметри лексикографічного опису банківських термінів-англіцизмів (спроба укладання словника) // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 167-169. – ISBN 978-966-96911-8-7
981865
   Параметри ліпідного обміну при глутамат-індукованому ожирінні у щурів за умов корекції пробіотичними штамами лактобацил та біфідобактерій / А. Польшакова, М. Ящук, І. Прибитько, Н. Кобиляк, Т. Фалалєєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-24. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Дослідили вплив пробіотикотерапії на ліпідний обмін щурів, яким після народження вводили глутаматнатрію. Ожиріння викликали шляхом неонатального введення глутамату натрію (4 мг/г, підшкірно) на 2, 4, 6, 8, 10 день життя. Введення пробіотиків починали ...
981866
  Торосян О.М. Параметри міжкультурної компетенції особистості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 174-180


  У статті йдеться про необхідність особистісного, прагматичного розуміння мови, аналізується поняття особистості та її міжкультурної компетенції як необхідних складників комунікативної ситуації (дискурсу), підкреслюється значимість розроблення типології ...
981867
  Васильєва Т.О. Параметри мовного втілення мовленнєвого жанру прес-конференції ( на матеріалі іспаномовних урядових прес-конференцій) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 123-132
981868
  Дорда В.О. Параметри мовної моди американських студентів // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 3. – С. 18-22
981869
  Наєнко Г.М. Параметри наукового стилю у трактаті І. Галятовського "Наука, албо способ зложеня казаня" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 319-322
981870
  Луньо Л.Є. Параметри опису іменника в соціолінгвістиці // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 249-256. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
981871
  Колісник О.В. Параметри осягнення людини в американській філософії другої половини XX століття : монографія / О.В. Колісник. – Київ : VADEX, 2012. – 212, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97253-3-2
981872
  Шкіль Л.Л. Параметри осягнення особистості у філософії Поля Рікера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 197-199
981873
  Скриньковський Р.М. Параметри оцінки якості освітньо-фахового потенціалу в системі соціально-економічного розвитку регіону / Р.М. Скриньковський, Л.А. Янковська // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 43-44. – Бібліогр.: 4 назв.
981874
  Пономаренко В. Параметри пилу та газу у комі комет C/2014 Q2 (LOVEJOY) і C/2013 US10 (CATALINA) / В. Пономаренко, А. Сімон, К. Чурюмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Представлено результати спостережень і досліджень довгоперіодичних комет C/2014 Q2 (Lovejoy) і C/2013 US10 (Catalina) на основі оптичних спектрів з середньою роздільною здатністю ([lamtha]/[thelta] [lamtha] [приблизно дорівнює] 1200). Спектри були ...
981875
   Параметри пилу та газу у комі комети С/2009 P1 (Garradd) / В. Пономаренко, К. Чурюмов, В. Клещонок, Н. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Спектри комети С/2009 Р1 (Garradd) були отримані 15-18.06.2011 та 06.04.2012 рр. Отримано спектри двох видів: ешеле з роздільною здатністю ([lamtha] /[thelta lamtha])=14000 та щільові - ([lamtha] /[thelta lamtha])=1500. Проведено дослідження на предмет ...
981876
  Щербань Анатолій Параметри підземель Опішного // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 75-81. – ISBN 978-966-89991-7-8
981877
  Мостіпака О.В. Параметри порядку як атрактивна структура для архітектоніки суспільно-економічної системи України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 47-57. – ISSN 2308-1988
981878
  Берковець В. Параметри просодичних фоностилем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 34--36. – ISBN 966-8188-07-1
981879
  Захарків І.Б. Параметри розчинності Хансена у дисперсійній рідинній мікроекстракції фталатів / І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 70
981880
  Ковальчук А. Параметри стоку води в басейновій системі річки Бистриця та їх відображення в геоекологічному атласі / А. Ковальчук, І. Ковальчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 42-54. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
981881
  Толстов С.В. Параметри та критерії оновлення моделі міжнародної безпеки України // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 16-23. – ISBN 978-966-02-7653-6
981882
  Томарева В.В. Параметри та шляхи забезпечення інвестиційної безпеки національної економіки на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 253-257. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
981883
  Єрмошенко А.М. Параметри успіху взаємодії страхового сектору і банківської сфери : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 204-211 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
981884
  Пазюк Р. Параметри форми поетичних творів Б. Лепкого 1910-1919 років (строфіка та римування) // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 199-208. – ISSN 2304-9383
981885
  Кравченко Н.В. Параметри формування людського капіталу інноваційної праці в умовах глобальних змін / Н.В. Кравченко, А.Ю. Шахно // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 390-397. – ISSN 2222-4459
981886
  Александров В.В. Параметризация бароклинной неустойчивости в моделях общей циркуляции атмосферы / В.В. Александров. – Москва : ВЦ АН СССР, 1982. – 59 с. – (Сообщиство по прикладной математики / АН СССР, ВЦ)
981887
  Ситников А.Б. Параметризация грунтов территории радиоактивного загрязнения вокруг ЧАЭС (коэффициенты сорбции стронция-90) / А.Б. Ситников, Э.Ф. Гулевич, М.Т. Дробноход // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 99-110 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0367-4290
981888
  Нгуен Ван Хай Параметризация приземного слоя атмосферы на основе стандартных метеорологических наблюдений : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Нгуен Ван Хай; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1983. – 19л.
981889
  Шевель С.М. Параметризація конститутивних одиниць епістолярію // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 116-118. – ISBN 978-966-96911-8-7
981890
  Старко В. Параметризація корпусу як спосіб підвищення його репрезентативності та збалансованості / В. Старко, Н. Чейлитко // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 87-94. – ISSN 0320-3077


  Розглянуто різні методи параметризації корпусу з метою підвищення його репрезентативності та збалансованості. Обґрунтовано, що оптимального ефекту можна досягти завдяки виваженій комбінації різних підходів до параметризації корпусу з огляду на його ...
981891
  Самойленко В.М. Параметризація моделей стійкості малих урболандшафтних басейнових геосистем / В.М. Самойленко, К.О. Верес // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 9-31.
981892
  Хвесик М.А. Параметризація оцінювання перспектив розвитку сільських територій різних типів / М.А. Хвесик, М.В. Ільїна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (296). – С. 6-14. – ISSN 2221-1055
981893
  Гуцуляк М.Я. Параметризація поняття корупції в нормативно-правовій площині: дефініції, ознаки та проблеми регламентації / М.Я. Гуцуляк, І.І. Равлюк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 156-161. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
981894
  Медведєв В.В. Параметризація просторової неоднорідності грунтового покриву в межах малих ареалів (теоретичні і прикладні аспекти) / В.В. Медведєв, І.В. Пліско // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 5-21 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 20-21. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
981895
  Гавриленко І.В. Параметризм як новий стиль у сучасній архітектурі / І.В. Гавриленко, Л.М. Бармашина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 473-482 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
981896
  Арутюнян В.В. Параметризованные экстремальные задачи и многозначные отображения : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.09 / Арутюнян В.В.; КГУ. – К, 1987. – 21л.
981897
  Арутюнян В.В. Параметризованные экстремальные задачи и многозначные отображения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Арутюнян В.В.; Мв и ССО Арм. ССР Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1987. – 98л. – Бібліогр.:л.89-98
981898
  Капля Е.В. Параметрическая аппроксимация плотности распределения относительной влажности атмосферного воздуха в условиях континентального климата // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 44-51 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2906
981899
  Глаз А.Б. Параметрическая и структурная адаптация решающих правил в задаах распознавания / А.Б. Глаз. – Рига, 1988. – 170с.
981900
  Хусейн Салих Ахмед Салама Параметрическая идентификация схем замещения транзисторов при контроле процесса их производства : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07, 05.13.05 / Хусейн Салих Ахмед Салама; Харьковск. политехнич. ин-т. – Харьков, 1994. – 12л.
981901
   Параметрическая идентификация, анализ и синтез систем управления технологическими процессами : монография / В.Н. Ткаченко [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т прикл. математики и механики. – Славянск : Издательство ИПММ НАН Украины, 2016. – 525, [1] с. : ил., табл. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 516-524. – ISBN 978-966-02-7687-1
981902
  Абрамов О.В. Параметрическая коррекция систем управления / О.В. Абрамов [и др.]. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-173
981903
  Сыноров В.Ф. Параметрическая надежность и физические модели отказов интегральных схем / В.Ф. Сыноров, Р.П. Пивоварова. – Воронеж : Воронежский университет, 1983. – 152 с.
981904
  Мелков Г.А. Параметрическая нестабильность первого порядка под действием волны накачки / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // Региональная конференция "спиноволновые явления электроники СВЧ". Тезисы докладов
981905
  Мелков Г.А. Параметрическая нестабильность спиновых волн в ферритовых пленках при локальном возбуждении / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // Региональная конференция "спиноволновые явления электроники СВЧ". Тезисы докладов
981906
   Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – 244, [4] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-318-900-0
981907
   Параметрическая оптимизация и методы аппроксимации несобственных задач математического программирования. – Свердловск, 1985. – 135с.
981908
   Параметрическая оптимизация технических систем. – Владивосток, 1983. – 157с.
981909
  Гаєв Є.О. Параметрическая роза - предмет математики, программирования, эстетики. / Є.О. Гаєв, Д.І. Малініна // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 9-24. – ISSN 1998-6939
981910
  Казарян В.П. Параметрическая теория систем и системная практика // Параметрическая общая теория систем и ее применения : сб. трудов, посвящ. 80-летию проф. А.И.Уемова / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; под ред. А.Ю. Цофнаса. – Одесса : Астропринт, 2008. – С. 185-196. – ISBN 978-966-318-900-0
981911
  Каплан А.Е. Параметрические генераторы и делители частоты / А.Е. Каплан, Ю.А. Кравцов, В.А. Рылов. – Москва : Советское радио, 1966. – 334 с.
981912
  Холодных Александр Иванович Параметрические генераторы свет работающие в частотном режиме и их применение в нелинейной спектроскопии : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Холодных Александр Иванович ; МГУ. – Москва, 1974. – 16 с.
981913
  Копылова К.Ф. Параметрические емкостные усилители низких частот. / К.Ф. Копылова, Н.В. Терпугов. – М., 1973. – 88с.
981914
  Медведев В.И. Параметрические и автоколебательные системы / В.И. Медведев, А.А. Белов; Моск. гос. ун-т. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 119 с.
981915
  Шмидт Г. Параметрические колебания = Parametererregte schwingungen / Г. Шмидт; Под ред. М.З. Литвина-Седого ; Пер. с нем. В.М. Старжинского. – Москва : Мир, 1978. – 336с.
981916
  Литвинчук В.И. Параметрические колебания в контуре с тонкой магнитной пленкой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Литвинчук В.И.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.16
981917
  Чечурин С.Л. Параметрические колебания и устойчивость периодического движения / С.Л. Чечурин. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 219 с.
981918
  Дидковский В Параметрические колебания лопаток турбомашин в неравномерном потоке : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Дидковский В,Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 10л.
981919
  Кушнир А.Ф. Параметрические методы анализа многомерных временных рядов / А.Ф. Кушнир, В.М. Лапшин. – М., 1986. – 241с.
981920
  Мартыненко О.Г. Параметрические методы в свободной конвекции / О.Г. Мартыненко. – Минск, 1984. – 239с.
981921
  Баранов Ю А. Параметрические методы оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Баранов А.Ю; Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1972. – 20л.
981922
  Переверзев Е.С. Параметрические модели отказов и методы оценки надежности технических систем / Е.С. Переверзев, Л.Д. Чумаков. – К, 1989. – 184с.
981923
  Финкельштейн Е.Я. Параметрические оценки надежности / Е.Я. Финкельштейн. – Рига : Зинатне, 1975. – 195с.
981924
  Александров И.А. Параметрические продолжения в теории однолистных функций / Александров И.А. – Москва : Наука, 1976. – 343 с.
981925
  Волошинов В.В. Параметрические свойства обратных задач оптимизации. / В.В. Волошинов, Г.Г. Коткин. – Москва, 1990. – 44,1с.
981926
  Догановский С.А. Параметрические системы автоматического регулирования / С.А. Догановский. – М., 1973. – 168с.
981927
  Эткин В.С. Параметрические системы СВЧ на полупроводниковых диодах / В.С. Эткин, Е.М. Гершензон. – Москва : Советское радио, 1964. – 351 с.
981928
  Иванчук Б.Н. Параметрические стабилизаторы напряжения на полупроводниковых приборах и магнитных усилителях / Б.Н. Иванчук, Б.Я. Рувинов. – Москва, 1971. – 129 с.
981929
   Параметрические транслирующие системы. – Кишинев
Ч. 2. – 1974. – 111с.
981930
  Головко Ю.П. Параметрические усилители биоэлектрических сигналов / Ю.П. Головко. – М., 1971. – 160с.
981931
  Грабовски К. Параметрические усилители и преобразователи с емкостным диодом / К. Грабовски. – Москва, 1974. – 304 с.
981932
  Бобров И.Н. Параметрические усилители и преобразователи СВЧ / И.Н. Бобров. – Киев, 1969. – 240 с.
981933
  Блекуэлл Л.А. Параметрические усилители на полупроводниковых диодах / Л.А. Блекуэлл, К.Л. Коцебу. – Москва : Мир, 1964. – 242 с.
981934
  Перцов С.В. Параметрические усилия / С.В. Перцов. – М.-Л., 1962. – 56с.
981935
  Головков В.П. Параметрические явления и цепи : учебное пособие / В.П. Головков, Н.М. Золотухина, Б.А. Мартынов. – Ленинград, 1981. – 43 с.
981936
  Глазунов В.Н. Параметрический метод разрешения противоречий в технике / В.Н. Глазунов. – М, 1990. – 144с.
981937
   Параметрический резонанс. – Горький, 1969. – 15с.
981938
  Морозов Н.Ф. Параметрический резонанс в задаче Ишлинского о скачкообразном продольном нагружении стержня / Н.Ф. Морозов, А.К. Беляев, Д.Н. Ильин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Решена задача о динамической устойчивости стержня в случае скачкообразной продольной нагрузки с помощью метода разложения в ряд по формам продольных и изгибных колебаний. Продольные колебания проявляются в виде продольных периодических сил, вызывающих ...
981939
  Якубович Параметрический резонанс в линейных системах / Якубович, В.М. Стражинский. – Москва : Наука, 1987. – 328 с.
981940
  Эскин В.И. Параметрический синтез в малом в задачах на экстремум : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 020 / Эскин В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 7 с.
981941
  Абрамов О.В. Параметрический синтез настраиваемых технических систем / О.В. Абрамов, С.П. Инберг ; отв. ред. В.П. Чипулис ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т автоматики и процессов управления. – Москва : Наука, 1986. – 121, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 118-122
981942
  Заварин А.Н. Параметрический синтез систем контроля качества промышленной продукции : Автореф... канд. тех.наук: 05.13.01 / Заварин А.Н.;. – К, 1978. – 22л.
981943
  Апанасевич П.А. Параметрическое взаемодействие световых волн в резонансных средах / Апанасевич П.А., Афанассьев А.А. ; Ин-т физики АН БССР. – Минск : [б. и.], 1972. – 72 с. – Библиогр.: с. 69-71
981944
  Юхимчук Вячеслав Адамович Параметрическое взаимодействие волн в космической плазме : Дис... канд. физ.-матнаук: 01.03.02, 01.04.02 / Юхимчук Вячеслав Адамович; Мин-во просвещения Украины. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 125л. – Бібліогр.:л.115-124
981945
  Урбанович Александр Иосифович Параметрическое взаимодействие световых потоков в средах с насыщающимся поглощением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Урбанович Александр Иосифович; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Минск, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
981946
  Гришаев Владимир Игоревич Параметрическое взаимодействие электромагнитных волн конечной амплитуды с плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Гришаев Владимир Игоревич; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1981. – 22л.
981947
  Мелков Г.А. Параметрическое возбкждение спиновых волн в ферритах при низких температурах / Г.А. Мелков, И.В. Круценко // ФНТ, 1981. – №6
981948
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение в ферритах второй группы спиновых волн. / Г.А. Мелков, И.В. Круценко // ФТТ, 1979. – №1
981949
  Мурмужев Б.А. Параметрическое возбуждение магнитостатические волн в ферромагнетиках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Мурмужев Б.А.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – Москва, 1970. – 22л.
981950
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн в ферромагнитном диэлектрике / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Физика твердого тела, 1965. – №10
981951
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн локальной накачкой / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // ФТТ, 1987. – №11
981952
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн поверхностной магнитостатической волной / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // ЖЭТФ, 1989. – №2(8)
981953
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн поверхностной магнитостатической волной. / Ин-т физики СО АНСССР // III семинарпо функциональной электронике. Тез. докл.
981954
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн при переключении чвастоты накачки. / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк // Письма в Журнал экспериментальной теоретической физики, 1980. – №2
981955
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение спиновых волн электромагнитной накачкой в структуре ферромагнитная пленка - пленка ВТСП / Г.А. Мелков, С.В. Шолом // 19 Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений, Тезисы докладов, ч.1
981956
  Мелков Г.А. Параметрическое возбуждение споновых волн поверхностей магнитостатической волной. // ФТТ. – Т. 30
981957
  Блиох П.В. Параметрическое возбуждение электромагнитных колебаний в электронных пучках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Блиох П.В.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1959. – 9л.
981958
  Силин В.П. Параметрическое воздействие излучения большой мощности на плазму / В.П. Силин. – Москва : Наука, 1973. – 287с.
981959
  Бухари Ш А.Х. Параметрическое воздействие на автогенератор с нелинейным контуром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 042 / Бухари А.Х.Ш.; МГУ. – М, 1971. – 17л.
981960
  Полковников Борис Федорович Параметрическое и поляритонное рассеяние света в анизотропных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Полковников Борис Федорович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
981961
  Овечко Владимир Сергеевич Параметрическое преобразование оптических полей с повышением частоты в кристаллах и парах щелочных металлов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Овечко Владимир Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Научно-произв. объедин "Квант". – Киев, 1979. – 170л.
981962
  Вильямс Н.Н. Параметрическое программирование в экономике. / Н.Н. Вильямс. – Москва, 1976. – 96с.
981963
   Параметрическое решение Йоста. – Иркутск, 1969. – 8с.
981964
   Параметрическое управление биосинтезом микроводослей. – Новосибирск, 1980. – 120с.
981965
  Хотунцев Ю.Л. Параметрическое усиление / Ю.Л. Хотунцев. – М, 1965. – 40с.
981966
  Кабелка Видимантас Ионо Параметрическое усиление и генерация сверхкоротких импульсов света в кристаллах КДР и a-H2O3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Кабелка Видимантас Ионо; Вильнюс. гос. ун-т. – 16л.
981967
  Мелков Г.А. Параметрическое усиление обратных объемных магнитостатических волн. / Г.А. Мелков, И.В. Круценко, С.А. Уханов // Труды респ. Семинара "Устройство интегральной и функциональной СВЧ электроники"
981968
  Вагнер И.В. Параметрическое усиление постоянных и медленно меняющихся электрических оков и магнитных полей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Вагнер И.В. ; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1966. – 20 с.
981969
   Параметрическое усиление солиттонов спиновых волн в пленках железо-иттриевого граната / Г.А. Мелков, А А. Серга, А.Л. Гордон, А.В. Багада // ХХVII Международная зимняя школа-симпозиум физиков-теоретиков, Коуровка-98, 2-7 марта 1998, 1997. – №8
981970
  Слободянюк Д.В. Параметрична багатомодова взаємодія в магнетиках та наноструктурах на їх основі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Слободянюк Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 158 л. – Бібліогр.: л. 145-158
981971
  Слободянюк Д.В. Параметрична багатомодова взаємодія в магнетиках та наноструктурах на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Слободянюк Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
981972
  Тиберкевич Василь Степанович Параметрична взаємодія магнітостатичних хвиль з електромагнітною накачкою : Дис.... канд.фізико-математ.наук: 01.04.03 / Тиберкевич Василь Степанович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 146л. – Бібл.: л.138-146
981973
  Серга О.О. Параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціонарною локальною накачкою : Дис. .... доктора фіз.-мат.наук. Спец.01.04.03 - радіофізика / Серга О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 327л. – Бібліогр.: л. 312 - 327
981974
  Серга О.О. Параметрична взаємодія спінових хвиль та коливань з нестаціонарною локальною накачкою : Автореф. ... дис. д-ра фіз.-мат. наук: Спец. 01.04.03 / Серга О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 24 назви
981975
  Гащук П.М. Параметрична ідентифікація автомобіля / П.М. Гащук, М.П. Сичевський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 191-208 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2078-4643
981976
  Зінченко А.Ю. Параметрична ідентифікація динамічних систем на основі хаотичної синхронізації та адаптивного контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 153-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано алгоритм параметричної ідентифікації на основі хаотичної синхронізації та адаптивного контролю. На прикладі системи Ресслера показано, що вплив шуму на неавтономну динамічну систему, що знаходиться на границі встановлення ...
981977
  Дивак Т.М. Параметрична ідентифікація макромоделей об"єктів з розподіленими параметрами у вигляді інтервальних різницевих операторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Дивак Тарас Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
981978
  Гончарук І.Л. Параметрична надійність материкової ділянки Північно-Кримського каналу // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (107). – C. 55-58. – ISSN 2616-5643
981979
  Сопронюк Є.Ф. Параметрична оптимізація в системах зі зміною вимірності фазового простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 236-245. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для лінійних нестаціонарних систем зі зміною вимірності фазового простору сформульована і розв"язана задача про оптимальний вибір параметрів функціонування такого роду систем. Доведена теорема про диференціювання критерію якості по параметрах, на ...
981980
  Зань О.В. Параметрична схема сополімеризації бутадієну та стиролу / О.В. Зань, В.І. Бородін // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 13-14


  Бутадієн-стирольні каучуки - типові каучуки загального призначення, які використовуються головно у виробництві шин.
981981
  Чумак А.В. Параметричне відновлення сигналу пружно розсіяних спінових хвиль та коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.04.03 - радіофізика / Чумак А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
981982
  Ткачук Т.М. Параметричне оцінювання конкурентоспроможності франчайзингових туристичних мереж // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 196-201. – ISSN 2222-4459
981983
   Параметричне підсилення та обернення хвильового фронту пакетів магнітостатичних хвиль / Г.А. Мелков, А.А. Серга, В.С. Тиберкевич, О.М. Олійник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 327-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В експерименті по параметричному підсиленню цугів зворотніх об"ємних магнітостатичних хвиль (ЗОМСХ) локальною повздовжньою накачкою вперше експериментально спостерігалось обернення хвильового фронту магнітостатичних хвиль. Для теоретичного опису явища ...
981984
   Параметричне підсилення та обернення хвильового фронту пакетів магнітостатичних хвиль / Г.А. Мелков, О.О. Серга, В.С. Тиберкевич, О.М. Олійник // Вісник Київського університету. Серія Фізико - математичні науки, 1998. – №3
981985
  Махорт А.П. Параметричний опис станів рівноваги економічної системи за наявності монополістів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджено рівновагу відкритої економічної системи за наявності монополістів. Застосовано принципи рівноваги Вальрасового типу. Використано наближення моделі економіки з постійними інтересами споживачів. Запропоновано алгоритм розв"язання задачі про ...
981986
  Васильєв О. Параметричний пошук у патентних і науково-технічних базах даних / О. Васильєв, В. Чьоч // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 6. – С. 71-74 : Табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
981987
  Проценко Я.М. Параметричний синтез автоматизованої системи технічного обслуговування складного об"єкта радіоелектронної техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 47-56. – ISSN 2524-0056
981988
  Кір"янов Дмитро Вікторович Параметричний синтез нечіткого регулятора системи автоматичного управління підйомом антенної щогли військових засобів радіозв"язку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 20. 02. 12 / Кір"янов Д. В.; КНУТШ. Військовий інститут. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
981989
  Абду О. Параметричний синтез регулятора дизель-генераторної енергетичної установки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Абду О. ; Харків. держ. політех. ун-т. – Харків, 1998. – 18л.
981990
  Криховецький Г.Я. Параметричний синтез цифрових регуляторів систем управління температурою електричних і газових печей : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.07 / Георгій Яремович Криховецький; Мін-во пром. політики України; Держ підприємство; "Науково-вироб. корпорація"; Київський ін-т автоматики". – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 10 назв
981991
  Зеленков А.В. Параметричний синтез цифрових систем стабілізації з використанням символьних обчислень на ЕОМ : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Зеленков А.В.; Харків. авіац. ін-тут ім М.Є.Жуковського. – Харків, 1998. – 20л.
981992
  Горошко О.О. Параметричні коливання гіроскопічного маятника / О.О. Горошко, І.В. Лебедєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 121-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Досліджуються параметричні коливання гіроскопічного маятника, збуджені вертикальною вібрацією точки підвісу. Для опису коливань застосовуються параметр віброактивності опори - відношення віброприскорення до прискорення вільного падіння - та ...
981993
  П"ятецький В.О. Параметричні коливання тонкостінних елементів з в"язкопружних п"єзоелектричних матеріалів / В.О. П"ятецький, О.В. Карнаухова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 77-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  На основі механічних гіпотез Кірхгофа-Лява і адекватних їм гіпотез відносно електричних польових величин одержана система рівнянь, яка описує динамічну поведінку тонкостінних п"єзоелектричних в"язкопружних елементів з геометричною нелінійністю. ...
981994
  Лимаренко В.О. Параметричні коливання трубопроводу з рідиною // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2012. – Т. 9, № 1 : Аналітична механіка та її застосування. – С. 176-187. – ISSN 1815-2910
981995
  Петришин М. Параметричні прикметники гомерівського епосу: перцептивний і неперцептивний зміст // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 90-94. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
981996
  Гріневська К. Параметричні прикметники з семантичним компонентом "більше норми" в англійській та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 174-177. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
981997
  Линник Т.Г. Параметричні прикметники і їх становлення / Т.Г. Линник. – Київ, 1982. – 190с.
981998
  Назаревич А.В. Параметричні сейсмогеоакустичні методи і комплексні технології моніторингу природних та техногенних геодинамічних процесів та прогнозу катастроф : випуск 23 / А.В. Назаревич, Л.Є. Назаревич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 43-47. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Описано розроблені технології параметричного сейсмогеоакустичного моніторингу (та способи їх реалізації в комплексі з різними геофізичними та іншими методами), призначені для контролю різномасштабних природних та техногенних геодинамічних процесів (і в ...
981999
  Іванюк О.О. Параметрично-структурні методи підвищення якості систем регулювання промислових об"єктів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Іванюк О.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
982000
  Орлов Параметричность представлений парциальных амплитуд / Орлов, И..И, Ю.В. Парфенов. – Иркутск, 1969. – 16с.
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,