Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
981001
  Стрельцов А. "Озареннейший" на пути к совершенному миру : жизнь замечательных людей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 48-67. – ISSN 1812-867Х


  Раймунд Луллий (1235-1315) - поэт, философ и миссионер, один из наиболее оригинальных представителей средневекового миросозерцания с положительной его стороны.
981002
  Гладуняк О. "Озеленення" Інституту // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Суботник, під час якого було посаджено близько 280 дерев хвойних порід. До численних мешканців гуртожитку приєдналася адміністрація Інституту, зокрема В.В. Копійка, директор Інституту, Г.С. Волкова, заступник директора з адміністративно-господврських ...
981003
  Бобраков А.А. "Озеленення" як інноваційний метод при проектуванні енергоефективних будівель та споруд / А.А. Бобраков, С.А. Куліш, Я.Є. Вакулюк // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 119-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
981004
  Кошова І. "Ой Марусе, камінная душе!" : ("Камінна душа" Г. Хоткевича: проблематика, система образів, символи) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 58. – С. 119-126. – (Філологічні науки)
981005
   "Ой одверни, боже, хмару" [Електронний ресурс] : Традиційна музика Полісся. – Київ : Культурологічна експедиція МНС України
Ч.3. – 1999. – 1 CD. – На титулі вкладки: Петровець Н.Я., Ломако Я.С., Чекун Д.Н., Чобко В.С. (с. Старі Коні)


  1.Ой одведи, Боже, хмару. 2.Ох да ой сєгодня да неділенька. 3.Скакав горобейко, єк було типленько. 4.Ой село-село, чому невесело? 5.Поминальні голосіння на кладовищі в день "водіння Куста"., та ін. всего 31 пісня.
981006
  Бекірова Г. "Ой татарин братічок, татарин, продав сестрицю задаром..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 12 (384), 27.03-2.04.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Які цінності прищеплює юним громадянам Українська держава через шкільні підручники.
981007
  Пахаренко В. "Ой три шляхи широкії..." (про Шевченкове бачення боротьби зі злом) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 44-66. – ISBN 978-966-493-266-7
981008
  Газін В. "Ой туманы мои, растуманы". Підпільні обкоми і партизани Другої Світової війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 15


  "Історія людства зіткана з успіхів, невдач, перемог, злетів, падінь, міфів і легенд. Люди в ній завжди хочуть виглядати успішними. Однак плин часу часто вимагає нової оцінки минулого. Як приклад - історія партизанської боротьби в 1941-1944 роках на ...
981009
  Сікора Микола "Ой у гаю, при Дунаю..." Міркування щодо перспектив туристичного розвитку Нижньго Придунав"я // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 5, вересень - жовтень. – С. 72-76 : фото. – ISSN 1998-8044
981010
  Минко В.П. "Ой у полі жито..." /За Головком/ / В.П. Минко. – 3-є вид. – Одеса, 1929. – 20 с.
981011
  Сокіл Г. "Ой упала колодочка з неба..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)


  "Святкування Колодія чи Колодки залишається малодослідженим".
981012
  Онищенко О. "Ой чий то кінь стоїть"? = Як влада проводить оптимізацію шкіл // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 18 - 24 травня (№ 17). – С. 13


  Про оптимізацію сільських шкіл сказано так багато, що нічого нового вже не додаси. Приголомшлива статистика, численні повідомлення ЗМІ про боротьбу сільських громад з місцевою владою, гучні заяви політиків, чиновників, громадських діячів - такий шлейф ...
981013
  Яненко А.С. "Ой ще й дуже довго треба чистити "авгієві конюшні"": листи Івана Олексієва до Петра Курінного як джерело з історії музейного життя Києва 1920-х рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 385-398. – ISSN 2218-4805


  У статті залучено до наукового обігу листи Івана Миколайовича Олексієва до Петра Петровича Курінного, директора Лаврського музею культів та побуту/Всеукраїнського музейного городка. Висвітлено й прокоментовано різні аспекти музейного життя Києва, що ...
981014
   "Ой, зуби мої, зуби!.." : усмішки, анекдоти, жарти, бувальщини, іронізми, афоризми про зубних лікарів і пацієнтів / упорядник Микола Савчук ; [обкл. Ігоря Бежука]. – Коломия : Місто НВ, 2014. – 55, [1] с. : іл. – У кн. використано низку карикатур з журн. "Перець" (Київ). – ("Наш сміх" ; [вип.] 2). – ISBN 978-966-428-363-9


  У пр. № 1696094 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора-упорядника. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
981015
  Кирилюк О.С. "Ой, кум до куми залицявся..." : походження та універсально-культурний зміст звичаю кумівства : культурологічна розвідка / О.С. Кирилюк ; НАН України, Південний наук. центр ; Центр гуманітарної освіти, Одеська філія ; Т-во "Знання" України, Одеська обл. організація. – Одеса : ІНВАЦ, 2011. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 91-97. – ISBN 966-96048-7-7-01
981016
  Ільницький М. "Ой, перевізничку, перевези мене..." (два записи бойківської фольклорної балади) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. І. Гунчик ; редкол.: М. Дмитренко, О. Івановська, В. Івашків [та ін.]. – Львів, 2008. – № 1 : жовтень-грудень. – С. 34-38


  У статті на матеріалі народних пісень у записах І.Франка та записів автора здійснена порівняльна характеристика видозміни сюжетів, що є навчальною призмою проникнення у широкий світ побутування народної творчості, незважаючи на зміни історичних ...
981017
  Ігнатович О. "Ой, різні, синку, долі у зірок..." // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 2 (808). – С. 119-123. – ISSN 0868-4790


  Про творчість Миколи Матоли заговорили відкритіше вже по смерті, коли стало зрозуміло, яка доля була вготована для його зірки, скільки створив і чого не встиг. До того часу, останні 20 років, відчувалася настороженість до поезії митця, відповідно до ...
981018
  Бураго Д.С. "Окаянные дни" Ивана Бунина: образ рушащегося дома как символ трагедии отечественной культуры // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 59-69
981019
  Голобородько Я. "Океан дійсності" Івана Григурка : про літературну зірку 70-х років XX століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 2-11. – Бібліогр.в кінці ст.
981020
  Серебряков И.Д. "Океан сказаний" Сомадевы как памятник индийской средневековой культуры. / И.Д. Серебряков. – М, 1989. – 239с.
981021
   "Океан". Маневры Военно-морского флота СССР, проведенные в апреле - мае 1970 года. – Москва : Военное издательство, 1970. – 208 с.
981022
  Зубавин Б.М. Ожидание / Б.М. Зубавин. – М, 1956. – 88с.
981023
   Ожидание. – М., 1962. – 32с.
981024
  Нам Као Ожидание / Нам Као. – Москва, 1963. – 183с.
981025
  Жале Ожидание / Жале. – М., 1967. – 101с.
981026
  Холендро Д.М. Ожидание / Д.М. Холендро. – М., 1967. – 392с.
981027
  Яшин Д.А. Ожидание : стихи / Даниил Яшин ;. – Ижевск : Удмуртия, 1968. – 75 с.
981028
  Елин И.М. Ожидание / И.М. Елин. – Челябинск, 1970. – 92с.
981029
  Мавлянов Ж. Ожидание : повести и рассказы / Ж. Мавлянов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 254 с.
981030
  Бузюткин Н.Н. Ожидание / Н.Н. Бузюткин. – Куйбышев, 1975. – 23с.
981031
  Бондарев Ю.В. Ожидание : страницы из записной книжки / Юрий Бондарев. – Москва : Советская Россия, 1976. – 62 с. – (Человек среди людей)
981032
   Ожидание. – София, 1976. – 144с.
981033
  Клещенко А.Д. Ожидание / А.Д. Клещенко. – Ленинград, 1979. – 191с.
981034
  Снегин Д.Ф. Ожидание / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1980. – 447с.
981035
  Березовский Н.В. Ожидание / Н.В. Березовский. – Москва : Современник, 1983. – 174 с. – (Первая книга в столице)
981036
  Ероховец А.С. Ожидание / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1985. – 336с.
981037
  Гончаров Ю.Д. Ожидание / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1985. – 384с.
981038
  Амлинский В.И. Ожидание : романы / Владимир Амлинский. – Москва : Художественная литература, 1985. – 511 с., [1] л. портр. : ил.
981039
   Ожидание. – Пермь, 1986. – 351с.
981040
  Гончаров Ю.Д. Ожидание / Ю.Д. Гончаров. – Москва, 1988. – с.
981041
  Балков К.Н. Ожидание : повесть, рассказы / К.Н. Балков ; худож. В. Конопкин. – Москва : Сов. писатель, 1989. – 345 с. : ил.
981042
  Чугунов В. Ожидание : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 8. – С. 76-81. – ISSN 0027-8238
981043
  Акопян К.З. Ожидание (как) воспоминание (в компании с Морисом Бланшо и др.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.82-88. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
981044
  Каинчин Д. Ожидание весны : повести, рассказы / Д. Каинчин; пер. с алт. – Москва : Современник, 1986. – 251 с.
981045
  Голованивский С.О. Ожидание встречи / С.О. Голованивский. – Москва, 1935. – 85 с.
981046
  Романов А.А. Ожидание встречи / А.А. Романов. – Новосибирск, 1962. – 40с.
981047
  Комиссарова М.И. Ожидание встречи / М.И. Комиссарова. – Л., 1973. – 111с.
981048
  Болдырева Е.М. Ожидание героя. / Е.М. Болдырева. – Москва : Всесоюз. творч.-произв. об-ние "Киноцентр", 1990. – [64] с. : ил. – (Кино и школа)
981049
  Бутенко В.П. Ожидание друга / В.П. Бутенко. – Ставрополь, 1987. – 302с.
981050
  Нечаев Л.Е. Ожидание друга / Л.Е. Нечаев. – М., 1989. – 255с.
981051
  Нечаев Л.Е. Ожидание друга, или Признания подростка / Л.Е. Нечаев. – М., 1987. – 173с.
981052
  Поделков С.А. Ожидание журавлей / С.А. Поделков. – М, 1984. – 31с.
981053
  Ляленков В.Д. Ожидание лета: Вторая кн. романа "Борис Картавин" / В.Д. Ляленков. – Л., 1968. – 232с.
981054
  Ляленков В.Д. Ожидание лета: Первая кн. романа "Борис Картавин" / В.Д. Ляленков. – Л., 1981. – 286с.
981055
  Коптев Е.А. Ожидание листвы. / Е.А. Коптев. – Донецк, 1967. – 79с.
981056
  Стещенко Н.Е. Ожидание любви / Н.Е. Стещенко. – М., 1988. – 235с.
981057
  Потанин В.Ф. Ожидание моря / В.Ф. Потанин. – М., 1973. – 222с.
981058
  Каченовский Б.П. Ожидание настоящего / Б.П. Каченовский. – Тула, 1990. – 238с.
981059
  Тарасевич И.П. Ожидание полета / И.П. Тарасевич. – Москва, 1982. – 46с.
981060
  Унгарсынова Ф. Ожидание солнца : стихотворения / Фариза Унгарсынова ;. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 127 с.
981061
  Гриднев П.Я. Ожидание урожая. / П.Я. Гриднев. – Куйбышев, 1971. – 96с.
981062
  Филатов Л.И. Ожидание футбола. / Л.И. Филатов. – М., 1977. – 144с.
981063
  Гатов А.Б. Ожидание чуда / А.Б. Гатов. – Москва, 1971. – 239с.
981064
  Кузнецов В.П. Ожидание чуда : Стихи / В.П. Кузнецов. – Москва, 1974. – 118с.
981065
  Турунтаев В.Ф. Ожидание чуда / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1978. – 264с.
981066
  Балкарова Ф. Ожидание чуда : поэмы / Ф.Г. Балкарова ; пер. с кабард. И.Озеровой; Г. Фролова; худож. В. Комаров. – Москва : Современник, 1980. – 128 с. : ил.
981067
  Авдеенко Ю.Н. Ожидание шторма : повести / Юрий Авдеенко ; худож. О.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1982. – 464 с. : ил.
981068
  Кулемин В.Л. Ожидание. / В.Л. Кулемин. – М., 1959. – 100с.
981069
  Щипахина Л.В. Ожидание. / Л.В. Щипахина. – Волгоград, 1962. – 112с.
981070
  Колунцев Ф. Ожидание. / Ф. Колунцев. – М., 1969. – 320с.
981071
  Колунцев Ф. Ожидание. / Ф. Колунцев. – М., 1971. – 319с.
981072
  Яковенко В.П. Ожидание. Лирика. / В.П. Яковенко. – Донецк, 1964. – 76с.
981073
  Малышев Г.Т. Ожидание. Рассказы. / Г.Т. Малышев. – Куйбышев, 1970. – 78с.
981074
  Коркина А.А. Ожидание.Стихи. / А.А. Коркина. – Кишинев, 1974. – 135с.
981075
  Хлуденев А.П. Ожидания и перемены / А.П. Хлуденев. – М, 1985. – 189с.
981076
  Шкаратан О.И. Ожидания и реальность. Социальная мобильность в контексте проблемы равенства шансов // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 5-24. – ISSN 0869-0499
981077
  Завражин И.С. Ожиданье / И.С. Завражин. – Липецк, 1962. – 21с.
981078
  Гришин В.С. Ожиданье рассвета / В.С. Гришин. – Саратов, 1970. – 102с.
981079
  Ермагамбетов Б.Т. Ожижение угля связанным водородом / Б.Т. Ермагамбетов, А.Л. Лапидус. – Алма-Ата, 1990. – 85с.
981080
  Кириченко Оксана Ожиле дерево Майстра : Краєвиди душі / Кириченко Оксана, Іващенко Микола, Сачек Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 114-119 : Фото
981081
  Кириченко О. Ожиле дерево Майстра // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 114-119.
981082
  Килимник О.В. Ожили степи і села / О.В. Килимник. – К, 1968. – 47с.
981083
  Онкович Дмитро Ожилі фрески : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 2-9. – ISSN 0208-0710
981084
  Вороб"йов М.П. Ожина обрію. / М.П. Вороб"йов. – Київ, 1988. – 155,4с.
981085
  Чубач Г.Т. Ожинові береги : поезії / Г.Т. Чубач. – Київ, 1977. – 87 с.
981086
   Ожити через сто літ : матеріали до наук.-практ. конф. по вшануванню пам"яті Менчиця В.А. : [Ружин-Вчорайше] / Від. культури та туризму Ружин. РДА, Методкаб. від. освіти Ружин. РДА, Ружин. селищ. осередок ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; [упоряд. В. Митюк ; редкол.: Сергійчук В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Типографія від А до Я, 2016. – 102 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7238-29-3
981087
  Кендюхов О.В. ожливості та напрями розвитку експортної діяльності підприємств в умовах інтеграції України в європейський економічний простір / О.В. Кендюхов, В.П. Залізнюк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 91-96. – ISSN 2226-8820
981088
  Аксенов В.П. Ожог / Василий Аксенов. – Москва : Огонек, 1990. – 400 с.
981089
  Аксенов В. Ожог : Роман в трех книгах / Аксенов В. – Москва : Изограф, ЭКСМО-Пресс, 2000. – 496с. – ISBN 5-87113-080-1
981090
  Королев А. Ожог линзы / А. Королев. – М, 1988. – 368с.
981091
   Ожог родного очага. – М., 1990. – 324с.
981092
  Кузнецов В.И. Ожог: стихи / В.И. Кузнецов. – Москва, 1990. – 270с.
981093
  Падерин И.Г. Ожоги сердца / И.Г. Падерин. – М, 1978. – 96с.
981094
  Падерин И.Г. Ожоги сердца / И.Г. Падерин. – М, 1988. – 586с.
981095
  Падерин И.Г. Ожоги сердца. (Два путешествия в молодость) / И.Г. Падерин. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 380с.
981096
  Аралбаев Т.А. Ожоговая болезнь в горах и при горной адаптации / Т.А. Аралбаев, П.Н. Гольдберг, Г.А. Якунин; АН Кыргызстана; Ин-т физиологии. – Бишкек : Илим, 1991. – 192 с. – ISBN 5-8355-0315-6
981097
  Михальчук В.В. Оз"яжливість / Віталій Михальчук. – Київ : Друкарик, 2018. – 140, [4] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. - На тит. арк. та обкл. графіка авт.
981098
  Стуруа М.Г. Озабоченная Америка / М.Г. Стуруа. – Москва : Советская Россия, 1984. – 109 с. – (По ту сторону)
981099
  Решер Н. Озадачивающие явления // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 1. – С.103-111. – ISSN 0042-8744


  Философия и наука
981100
  Унгарсынова Ф. Озарение : стихи / Фариза Унгарсынова ;. – Москва : Советский писатель, 1980. – 110 с.
981101
  Боженкова М.И. Озарение : о А.С. Попове : в 2-х ч. / М.И. Боженкова. – Ленинград : Художественная литература ; Ленинградское отделение : ЛИО "Редактор". – ISBN 5-7058-0116-5
Ч. 1. – 1991. – 267, [3] с.
981102
  Боженкова М.И. Озарение : о А.С. Попове : в 2-х ч. / М.И. Боженкова. – Ленинград : Художественная литература : Ленинградское отделение : ЛИО "Редактор". – ISBN 5-7058-0134-3
Ч. 2. – 1991. – 220, [2] с. : портр.
981103
  Наседкин Ф.И. Озарение : Роман. / Ф.И. Наседкин. – Москва, 1980. – 319с.
981104
  Хабичева-Боташева Озарение души / Хабичева-Боташева. – Черкесск, 1985. – 296с.
981105
  Куранов Ю.Н. Озарение радугой: Лирич. повесть на темы искусства по мотивам жизни костром.худ. А.Козлова. / Ю.Н. Куранов. – Л., 1984. – 127с.
981106
  Абдрахманова Т. Озарения : стихотворения : пер. с каз. / Турсынхан Абдрахманова ; [вступ. ст. Ф. Алиевой]. – Москва : Художественная литература, 1981. – 190 с. : ил.
981107
  Эрендженов К. Озаренная земля : стихи / Константин Эрендженов ;пер. А.Аквилева. – Элиста : Калмиздат, 1966. – 24 с.
981108
  Голосов П.П. Озаренная солнцем / П.П. Голосов. – Ярославль, 1963. – 95с.
981109
  Ойфа П.Н. Озаренность / П.Н. Ойфа. – Л., 1977. – 112с.
981110
  Нури З. Озаренность : стихотворения / З. Нури; пер с татар. – Москва : Художественная литература, 1981. – 207 с.
981111
  Попов И.Ф. Озаренные / И.Ф. Попов. – Москва, 1946. – 175с.
981112
  Бальбуров А.А. Озаренные / А.А. Бальбуров. – Москва, 1977. – 80с.
981113
  Жариков Л.М. Озаренные / Л.М. Жариков. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 352 с.
981114
  Романов А.Н. Озаренные годы / А.Н. Романов. – Кишинев, 1980. – 296с.
981115
  Камбулов Н.И. Озаренные солдаты : Повести / Н.И. Камбулов. – Москва : Современник, 1975. – 384 с.
981116
  Латьева Л.В. Озаренные солнцем - жаждут / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1980. – 60с.
981117
  Попов И.Ф. Озаренные. / И.Ф. Попов. – М, 1945. – 317с.
981118
  Марягин Г.А. Озаренные. / Г.А. Марягин. – Москва, 1961. – 207с.
981119
  Веркалец М.М. Озаренный Востоком // Проблема духовности тюркских народов в исследованиях А.Е. Крымского / М.Н. Веркалец. – Киев : Школяр, 1994. – С. 3-14. – ISBN 5-7707-7430-4
981120
  Кузькин М.Г. Озаренье / М.Г. Кузькин. – Тула, 1977. – 223с.
981121
  Карась П.П. Озаріння / П.П. Карась. – К., 1965. – 62с.
981122
  Карпенко М.І. Озброєна муза : лірика / М.І. Карпенко. – Ужгород : Карпати, 1970. – 86 с.
981123
  Сухоруких В.С. Озброєне око / В.С. Сухоруких. – Київ, 1952. – 88 с.
981124
  Рибицький І.В. Озброєне серце : поезії / І.В. Рибицький. – Київ : Молодь, 1963. – 56 с.
981125
  Здоровило Т. Озброєні словом. Спілка письменників України переживає не найкращі часи // Україна молода. – Київ, 2021. – 12-13 жовтня (№ 106/107)


  Нещодавно у приміщені столичного педуніверситету відбулися урочистості, присвячені 30-річчю відродження Спілки письменників України, історія якої почалася ще в далекому 1934 році, 12 серпня: саме тоді в Києві вона була заснована на І Всеукраїнському ...
981126
  Калінін І. Озброєння вікінгів // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 52. – C. 83–88. – ISSN 2309-9356
981127
  Вертієнко Г. Озброєння давніх іранців за текстами Молодшої Авести: дистанційна зброя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 15-18. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз молодоавестійської лексики, пов"язаної з термінологією дистанційної зброї давніх іранців – луком і стрілами. Виявлено широкий спектр її диференційованості. Запропоновано нові тлумачення й уточнення до семантики низки термінів: ...
981128
  Горбач Т. Озброєння рицарів Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 р.: спроба реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 13-15. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У пропонованій статті автором, на основі писемних, археологічних, та іконографічних джерел розглядаються та аналізуються комплекси захисного та наступального озброєння рицарів Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 р. In the article on the ...
981129
  Фіалко О.Є. Озброєння скіфських амазонок // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 39-45
981130
  Клочко В.І. Озброєння та військова справа давнього населення України (5000-900 рр. до Р.Х.) / Клочко В.І. ; М-во культури і туризму України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж. – Київ : АртЕк, 2006. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-334. – ISBN 966-505-059-1
981131
  Кучма О. Озброюємося корисним досвідом румунських аудиторів // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" [та ін.] ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (164), вересень. – С. 20-23
981132
  Тимчук В. Озбручитися (з) Україною : [поезії] / Володимир Тимчук. – Тернопіль ; Львів : VarT : Простір-М, 2018. – 63, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7501-88-5


  У пр. № 1728368 напис: Читачеві бібліотеки Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка. Підпис. 30.06.2019. м. Київ
981133
  Жуков Борис Озверевшее пространство : после Чернобыля. Биосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 50-56 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
981134
  Чубач Г.Т. Озвучена печаль : поезії / Ганна Чубач ; [худож. О.В. Чубачівна]. – Київ : Пульсари, 2003. – 211, [1] с. : іл., нот. – ISBN 966-7671-48-8


  У пр. № 1746878 напис.: Михайлові Наєнку у світлий День Михайла. 21/XI-2003 р. Нехай літа опиняться у спогадах, а життя - у радості без печалей... Ганна Чубач
981135
  Зюбіна Р. Озвучені історії / розмову вела Людмила Таран // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 березня (№ 43/44). – С. 30-31


  Рима Зюбіна про щастя жити серед книжок і відповідальність перед Словом.
981136
   Озвученные программы второго семестра интенсивного укрса (французский язык). – К., 1979. – 73с.
981137
  Алферова Е.М. Озвученные программы к интенсивному курсу английского языка : Методическая разработка / Е.М. Алферова, Е.А. Друянова; КГУ им.Т.Г.Шевченко. 10-месячные курсы иностранных я зыков. – Киев : КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1971. – 164 с.


  Сборник состоит из 3-х частей, включающих озвученные программы по учебнику Хорнби, 20 программ на бытовую тематику и 35 программ на общественно-политическую тематику
981138
  Лысенко М.М. Озвученные программы к интенсивному курсу французского языка / М.М. Лысенко. – М., 1971. – 129с.
981139
  Зарецкий Ф.И. Озвученный след / Ф.И. Зарецкий. – Фрунзе, 1980. – 55 с.
981140
  Данилевський О.С. Озвучення текстової інформації українською мовою // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 10-11


  В роботі розглянуто математичну модель та алгоритм створення системи конкатенативного сегментивного синтезу української мови, а також проведені експерименти з голосового озвучення заданої текстової інформації.
981141
  Тернова А.І. Озвучування в телевізійному виробництві: теоретичний аспект / А.І. Тернова, Д.С. Швецов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 127-131. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
981142
  Розумеєнко Н.В. Озвучування як різновид аудіовізуального перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 345-349. – ISBN 978-966-581-958-5
981143
  Полідович Ю.Б. Оздоблення кінських вуздечок з кургану Товста Могила: пошук закономірностей // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 4 (41). – С. 134-150. – ISSN 2227-4952
981144
  Гальченко О.М. Оздоблення оправ рукописних Євангелій XVI ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 156-178. – ISSN 2222-4203
981145
  Хохлова Р.А. Оздоблення поліграфічної продукції лакуванням : [навч. посібник] / Розалія Хохлова, Олена Величко. – Київ : Київський університет, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-771-8
981146
  Регідайло Н. Оздоблювальні та брошурувально-палітурні процеси / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 10 (171). – С. 10-14. – ISSN 2076-9326
981147
  Регідайло Н. Оздоблювальні та брошурувально-палітурні процеси / Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 13-15. – ISSN 2076-9326
981148
  Ракитина Р.И. Оздоровительная физкультура для женщин среднего и пожилого возраста. / Р.И. Ракитина, Е.И. Подопригора. – Киев : Здоров"я, 1991. – 132с.
981149
  Гайс И.А. Оздоровительная ходьба / И.А. Гайс. – М., 1990. – 47с.
981150
  Муравов И.В. Оздоровительные эффеты физической культуры и спорта / И.В. Муравов. – К., 1989. – 267с.
981151
  Верещагин Л.И. Оздоровительный бег: с чего начать? / Л.И. Верещагин. – Ленинград, 1990. – 58с. – (Стадион для всех)
981152
  Литовченко Елена Оздоровительный туризм нуждается в общественной поддержке : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 9 : Фото
981153
  Савояров Никита Оздоровительный туризм становится все более доступным : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 44-45 : Фото
981154
   Оздоровление воздушного и водного бассейнов городов : (В помощь проектировщику). – Киев : Будівельник, 1968. – 72с. ; 2
981155
  Белоусов В.Н. Оздоровление городской среды - важнейшая градостроительная задача / В.Н. Белоусов. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – Библиогр.: с. 62-63. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Строительство и архитектура" ; № 1)
981156
   Оздоровление окрудающей среды городов. – Москва, 1973. – 145 с.
981157
  Макушин В.Г. Оздоровление условий труда как фактор повышения его производительности : Автореф... канд. экон.наук: / Макушин В.Г.; Моск. высш. школа профдвижения ВЦСПС. Кафедра экономики труда. – Москва, 1956. – 16л.
981158
   Оздоровление экологической обстановки и очистка побережья Кольского полуострова от брошенных и затопленных судов - одно из направлений деятельности экологического фонда "Гармоническое развитие" : повідомлення / В.И. Бахарев, Е.А. Сергеев, А.Л. Кудренко, Н.И. Черемисин, Д.С. Доля, А.Ю. Митропольский // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 110-112. – ISSN 1726-5428
981159
  Климчук Н. Оздоровлення банківської системи України та його ефективність // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (145). – С. 64-74. – ISSN 1605-2005
981160
  Гладких Д.М. Оздоровлення банківської системи як ключовий фактор відновлення корпоративного кредитування в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 248-253. – ISSN 2222-0712
981161
  Зайчик В.І. Оздоровлення праці при дуговому електрозварюванні / В.І. Зайчик. – Київ, 1933. – 70с.
981162
  Савицький В.Н. Оздоровлення природними чинниками // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 2 (71), березень - квітень. – С. 19-21 : фото. – Бібліогр.: 11 назв
981163
  Чвертко Л.А. Оздоровлення ситуації на регіональних ринках праці як передумова інтеграції України до сітової економічної системи // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 312-319. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
981164
  Петренко О.М. Оздоровлення сортів картоплі з використанням синтетичних речовин, похідних імідазотриазолу / О.М. Петренко, І.В. Демчук, М.М. Зарицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-31. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено дві нові синтетичні органічні речовини, похідні імідазотріазолу, які виявили антивірусну дію під час первинного тестування в умовах модельных дослідів Розроблено методику їх застосування, що дало змогу підвищити ефективність стабільність ...
981165
  Скиценко В.Д. Оздоровлення фінансово-кредитної системи в Україні - шлях до стабільного розвитку економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 61-68
981166
   Оздоровча робота в допоміжній школі. – К., 1950. – 32с.
981167
  Чижик В. Оздоровча фізична культура в умовах проживання на радіоактивно забруднених територіях : Навч. посібник / В. Чижик. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197с. – ISBN 966-7294-20-Х
981168
  Ткаченко І. Оздоровче значення партерної гімнастики для студентів-хореографів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 294-303. – ISSN 2312-5993
981169
  Будько Євген Оздоровчий сеанс для туризму // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 132-133 : фото
981170
  Старовойтенко О.А. Оздоровчий туризм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 152-156
981171
  Павлова Ю.О. Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини : монографія / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 353, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-328. – ISBN 978-617-7336-04-3
981172
  Малашевська І. Оздоровчо-розвивальний аспект виконавськоїпідготовки майбутніх педагогів-музикантів / І. Малашевська, Л. Кожевнікова // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 15. – С. 150-163. – ISBN 978-617-7747-65-8. – ISSN 2415-3729
981173
   Оздоровчо-спортивний комплекс Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 40 років у Криму / О.П. Гончаров, А.Т. Макаров, В.В. Пилипенко, К.О. Третяк; О.П. Гончаров, А.Т. Макаров, В.В. Пилипенко, К.О.Третяк. – Київ : Київський університет, 2003. – 92с.
981174
  Александрова С М. Озеленение балконов : справочное пособие / М.С. Александрова, А.Д. Крестникова. – Москва : Лесная промышленность, 1991. – 214, 2 с. : ил.
981175
  Колесников А.И. Озеленение водоемов / А.И. Колесников. – Москва, 1954. – 188 с.
981176
  Машинский Л.О. Озеленение городов / Л.О. Машинский. – Москва : АН СССР, 1951. – 256с.
981177
   Озеленение городов. – Киев, 1966. – 344 с.
981178
  Николаев Д.А. и Грохольская В.С. Озеленение городов большими деревьями / Д.А. и Грохольская В.С. Николаев. – М., 1953. – 200с.
981179
   Озеленение городов на Юге СССР. – К., 1959. – 190с.
981180
   Озеленение городов Приморского края. – Владивосток, 1987. – 516с.
981181
  Назарчук Юлия Озеленение детской поликлиники. Работа над ошибками // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 22-27 : фото
981182
  Любченко Г.Х. Озеленение домов / Г.Х. Любченко. – Ленинград, 1988. – 91 с.
981183
  Базилевская Н.А. Озеленение зданий вьющимися растениями : вертикальное озеленение / Н.А. Базилевская [и др.]. – Москва : Гос. изд-во архитектуры и градостроительства, 1950. – 172 с.
981184
   Озеленение зданий вьющимися растениями. Вертикальное озеленение. – М., 1950. – 172с.
981185
  Хромов Ю.Б. Озеленение и благоустройство в городах и групповых системах расселения на Севере / Ю.Б. Хромов. – Москва, 1975. – 66 с.
981186
  Шмидт Н.Э. Озеленение колхозных сел / Н.Э. Шмидт ; под общ. ред. М.С. Осмоловского. – Москва : Гос. изд-во лит. по стр-ву и архитектуре, 1954. – 130 с., [2] л. ил. – (Сельская архитектура и строительство / Акад. архитектуры СССР, Науч.-исслед. ин-т архитектуры сельских зданий и сооружений)
981187
   Озеленение по-чикагски : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 20 : Іл.
981188
  Палентреер С.Н. Озеленение пришкольных участков / С.Н. Палентреер, Н.П. Ракицкий. – М, 1950. – 87с.
981189
  Красинский Н.П. Озеленение промплощадок дымоустойчивым ассортиментом / Н.П. Красинский. – М., 1937. – 215с.
981190
  Вергунов А.П. Озеленение центров крупных городов / А.П. Вергунов. – Москва, 1976. – 44 с.
981191
  Лыпа А.Л. Озеленение шахтных поселков Донбасса, строющихся поточно-скоростными методами / А.Л. Лыпа. – Киев, 1950. – 125 с.
981192
  Гаврилова Тетяна Озеленення для промзони // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 1. – С. 117 : фото
981193
  Косик О.І. Озеленення зупинок громадського транспорту / О.І. Косик, В.В. Тарахта // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 20 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 78-88. – ISSN 2415-8151
981194
  Заваров О.І. Озеленення Києва / О.І. Заваров. – Киев : Будівельник, 1968. – 55 с.
981195
  Липа О.Л. Озеленення населений місць в зоні Пвіденно-Українського каналу / О.Л. Липа, А.К. Салатич. – К., 1952. – 84с.
981196
  Кучерявий В.В. Озеленення населених місць : підручник / В.П. Кучерявий, В.С. Кучерявий ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 670, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 667-670. – ISBN 978-617-7519-23-1
981197
  Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : підручник / В.П. Кучерявий, В.С. Кучерявий ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 670, [1] с. : іл., табл. – Предмет. покажчик: с. 656-658. - Індекс термінів: с. 659-666. – Бібліогр.: с. 667-670. – ISBN 978-617-7519-23-1
981198
  Кучерявий В.П. Озеленення населених місць : підручник / В.П. Кучерявий, В.С. Кучерявий ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 670, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 656-658. – Бібліогр.: с. 667-670. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-23-1
981199
  Кучерявий В.П. Озелення населених місць : Підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Лісове та садово-паркове господарство". / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2005. – 450с. – ISBN 966-603-278-3


  Вперше в Україні наведено історію озеленення, окреслено соціально-екологічну роль озеленення, розкрито ландшафтно-типологіні та архітектурно-художні основи садово-паркового мистецтво, технологію створення зелених насаджень.
981200
  Гуменюк Мирослав Озеленяем вертикали, или о возможностях триостренного девичьего винограда Ф.Вича // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 4. – С. 74-75 : фото
981201
  Лисавенко М.А. Озеленяйте наши города и села! / М.А. Лисавенко. – 6 с.
981202
  Андрієнко Т.Л. Озер вода жива / Т.Л. Андрієнко, С.Ю. Попович, О.Ф. Головач. – Київ : Урожай, 1990. – 170, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 172 (14 назв)
981203
  Ругоев Я.В. Озера : стихи и поэма / Я.В. Ругоев. – Москва : Современник, 1976. – 214 с.
981204
  Дмитревский Ю.Д. Озера Африки. / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 184с.
981205
   Озера Баргузинской долины. – Новосибирск : Наука, 1986. – 165с.
981206
  Томилов А.А. Озера бассейна р.Витима, их фауна и народно-хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Томилов А.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1953. – 22 с.
981207
   Озера Белоруссии. – Минск : Ураджай, 1988. – 214с.
981208
  Ільїн Л. Озера Волинської області: водні та сапропелеві ресурси // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
981209
  Апхазава С И. Озера Грузии / И.С. Апхазава ; [АН ГССР, Ин-т географии им. Вахушти]. – Тбилиси : Мецнииреба, 1975. – 18 1с. : ил. – Библиогр.: с. 174-180
981210
  Ермолов А.А. Озера за облаками / А.А. Ермолов, Я.С. Срависский. – Фрунзе, 1979. – 45 с.
981211
  Лопотко М.З. Озера и сапропель / М.З. Лопотко. – Минск, 1978. – 88с.
981212
   Озера й острови Фінляндії // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
981213
   Озера Казахстана и Киргизии и их история. – Ленинград, 1975. – 279с.
981214
  Филонец П.П. Озера Карагандинской области / П.П. Филонец, Т.Р. Омаров; АН КазССР. Сектор физической географии. – Алма-Ата : Наука, 1968. – 129с.
981215
   Озера Карелии. – Ленинград, 1930. – 167с.
981216
  Герд С.В. Озера Карело-Финской ССР и их рыбные богатства / С.В. Герд. – Петрозаводск, 1951. – 152с.
981217
   Озера Карельского перешейка. Лимнологические циклы. Озера Красного. – Ленинград : Наука, 1971. – 532с.
981218
  Арчаков А.А. Озера Костромской области. : Автореф... наук: / Арчаков А.А.; Моск. обл. пед .инст. – Москва, 1953. – 15 с.
981219
  Арэ Ф.Э. Озера криолитозоны Сибири : сб. ст. / [редкол.: Ф.Э. Арэ (отв. ред.) и др.] ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т мерзлотоведения. – Новосибирск : Наука : Сибирское отделение, 1974. – 158 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
981220
   Озера Лача и Воже. Материалы комплексных исследований. – Ленинград, 1975. – 36с.
981221
  Кириллова В.А. Озера Ленинградской области. / В.А. Кириллова, И.М. Распопов. – Ленинград, 1971. – 152с.
981222
  Головко В.К. Озера нашего края / В.К. Головко. – Свердловск, 1963. – 135с.
981223
  Анучин Д.Н. Озера области истоков Волги и верховьев Западной Двины. (По исследованиям 1894-95 гг.) / Анучин Д.Н. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1898. – 56 с.
981224
   Озера Прибайкальского участка зоны БАМ. – Новосибирск, 1981. – 224с.
981225
  Лесненко В.К. Озера Псковской области / В.К. Лесненко, В.Н. Абросов. – Псков, 1973. – 154с.
981226
   Озера различных ландшафтов Кольского полуострова. – Ленинград : Наука
Часть1 : Гидрология озер и характеристика их водосборов. – 1974. – 276с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
981227
   Озера различных ландшафтов Кольского полуострова. – Ленинград : Наука
Часть 2 : Гидрохимия и гидробиология. – 1974. – 276с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст.
981228
   Озера различных ландшафтов Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
1. – 1968. – 212с.
981229
   Озера различных ландшафтов Северо-Запада СССР. – Ленинград : Наука
2. – 1969. – 303с.
981230
  Первова Наталья Озера с крутыми берегами, или Горы без вершин / Первова Наталья, Горшков Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – ноябрь № 110. – С. 152-153 : фото
981231
  Филонец П.П. Озера Северного, Западного и Восточного Казахстана : (справочник) / П.П. Филонец, Т.Р. Омаров ; Гл. управление гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР ; Казахский научно-исследоват. гидрометеорологическ. ин-т ; Сектор географии АН КазССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 136 с., [3] с. – Библиогр.: с. 100-120
981232
   Озера северо-запада Сибирской платформы. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1981. – 190 с. – Библиогр.: с. 178-183. – (Труды Лимнологического института / АН СССР, Сиб. отд-ние ; № 33 (53))
981233
   Озера семиаридной зоны СССР. Внутривековая изменчивость состояния озер Казахстана. – Ленинград, 1970. – 304с.
981234
   Озера Срединного региона. – Ленинград : Наука, 1976. – 359с.
981235
   Озера Среднего Поволжья. – Ленинград : Наука, 1976. – 236с.
981236
  Ільїн Л.В. Озера та штучні водойми України: просторова диференціація та ресурси : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 27-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
981237
   Озера Тянь-Шаня и их история. – Ленинград : Наука, 1980. – 232с.
981238
  Филонец П.П. Озера Центрального и Южного Казахстана / П.П. Филонец. – Москва, 1973. – 198 с.
981239
  Лезин В.А. Озера Центрального Казахстана (комплексная типологическая характеристика режима и ресурсов) / В.А. Лезин. – Алма-Ата, 1982. – 182с.
981240
  Поползин А.Г. Озера юга Обь-Иртышского бассейна : зональная комплексная характеристика / А.Г. Поползин. – Новосибирск, 1967. – 351с.
981241
  Андреева М.В. Озера Южного и Среднего Урала. (Гидрологический режим и влияние на него атмосферной циркуляции) / Андреева М.А. ; Челябин. гос. пед. ин-т ; Челябин. обл. отд. Геогр. о-ва СССР ; Челябин. обл. совет Всерос. о-ва охраны природы. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1973. – 270 с. : ил. – Список лит.: с. 258-267 (206 назв.)
981242
   Озера Южного Сахалина и их ихтиофауна. – Москва, 1964. – 268с.
981243
  Сорокин В.В. Озерная сторона / В.В. Сорокин. – Москва, 1976. – 255с.
981244
  Лазарчук В.А. Озерний дзвін / В.А. Лазарчук. – К., 1982. – 82с.
981245
  Ковальов Д.В. Озерний Край у 1918 р.: "фінляндський меч" під "німецьким щитом" // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 304-319. – ISSN 2313-1993


  Висвітлено основні події становлення фінляндської державності впродовж листопада 1917 р. – грудня 1918 р. і фінляндської громадянської війни за участі представників місцевої ліворадикальної соціал-демократії, яка прагнула встановити у Гельсінкі ...
981246
  Ільїна О.В. Озерний сапропель Волинської області: ресурси та перспективи використання у рекреакційно-курортній діяльності / О.В. Ільїна, М.П. Пасічник, Н.В. Пасічник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 115-124. – ISSN 2308-135X
981247
  Братан М.І. Озерниця : лірика / М.І. Братан. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 77 с.
981248
  Ільїна О. Озерні родовища сапропелю Волинської області: вивченість, ресурси, оцінка можливостей господарського використання / О. Ільїна, М. Пасічник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 14-20 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
981249
  Пасічник М.П. Озерні родовища сапропелю Рівненської області та перспективи їх використання // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 133-141. – ISSN 2308-135X


  Метою статті є оцінювання озерних родовищ сапропелю Рівненської області для з"ясування можливих напрямів раціонального використання їх ресурсів в різних галузях економіки зі збереженням охоронних заходів та покращенням екологічного стану озер. ...
981250
  Ільїн Л.В. Озерні родовища сапропелю Шацького адміністративного району Волинської області / Л.В. Ільїн, М.П. Пасічник // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 42-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
981251
  Рубанов И.В. Озерно-почвенное соленакопление в Узбекистане / И.В. Рубанов. – Ташкент, 1977. – 158с.
981252
  Мовчан В.А. Озерно-річкове і ставкове рибне господарство західних областей України / В.А. Мовчан. – Київ, 1954. – С. 271-281
981253
  Тэсиджер Уилфрид Озерные арабы / Тэсиджер Уилфрид. – Москва : Наука, 1982. – 221с. – (Рассказы о странах Востока)
981254
  Королева Н.В. Озерные вокзалы / Н.В. Королева. – Л, 1968. – 79с.
981255
   Озерные карбонаты Нечерноземной зоны СССР. – Пермь, 1985. – 150с.
981256
  Гроховская Л.М. Озерные месторождения солей, их изучение и промышленная оценка / Л.М. Гроховская. – Москва : Недра, 1972. – 165с.
981257
  Пидопличко А.П. Озерные отложения Белорусской ССР / А.П. Пидопличко. – Минск, 1975. – 119с.
981258
  Костин И.А. Озерные песни / И.А. Костин. – Петрозаводск, 1981. – 136с.
981259
  Смирнов А.В. Озерные спропели, их добыча и использование в сельском хозяйстве / А.В. Смирнов. – Москва, 1965. – 160с.
981260
  Савояров Никита Озерный край, или Новое открытие Финляндии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 65-67
981261
  Зыбин А.С. Озерный рачок-бокоплав (Gammarus Rivulogammarus. lacustris G.O.Sars) и перспективы его хозяйственного использования на основе данных опыта. : Автореф... канд. биолог.наук: / Зыбин А.С.; Томский гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Омск, 1958. – 25л.
981262
  Михеева Т.М. Озерный фитопланктон и его продукционные возможности в водоемах разного типа. : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Михеева Т.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
981263
  Рукавишников Б.И. Озеро-Иссык-Куль и хребет Терскей-Алтау / Б.И. Рукавишников. – Москва, 1970. – 120с.
981264
  Русов Н.Н. Озеро : роман в 2-х ч. / Н.Н. Русов. – Москва : Книгоиздательство "Звезда" Н. Орфенов ; [Тип. Рекорд], 1912. – 219 с.
981265
  Торопыгин В.В. Озеро / В.В. Торопыгин. – Л, 1976. – 127с.
981266
  Тюрин Ю.П. Озеро / Ю.П. Тюрин. – М, 1982. – 382с.
981267
  Гужва В.Ф. Озеро : поезії / В.Ф. Гужва. – Київ, 1986. – 263 с.
981268
  Рузанкина Н. Озеро // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 11. – С. 120-128. – ISSN 1728-8568
981269
  Смоленцев А. Озеро : повість // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 2. – С. 86-104
981270
  Фальчук Тетяна Озеро "Лебедине" // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 20-22 : фото
981271
   Озеро Байкал. – Москва, 1967. – 11с.
981272
   Озеро Байкал. – Москва, 1968. – 56с.
981273
  Буянтуев Б.Р. Озеро Байкал / Б.Р. Буянтуев. – Москва : Знание, 1978. – 56с. – (Наука о Земле ; №5/1978)
981274
   Озеро Байкал. – Москва, 1979. – 80с.
981275
  Галазий Г.И. Озеро Байкал / Г.И. Галазий. – Москва : Знание, 1985. – 48 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике; Наука о земле ; № 5)
981276
  Кибертъ М. Озеро Байкалъ и его фауна / М. Кибертъ. – Красноярск, 1903. – 47с.
981277
   Озеро Балатон. – Будапешт, 1959. – 188с.
981278
  Абросов В.Н. Озеро Балхаш / В.Н. Абросов ; АН СССР, Геогр. о-во СССР. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1973. – 180 с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 165-178
981279
  Ткаченко А.С. Озеро беглой воды : повесть // Вечер воспоминаний : повесть / Г.С. Березко. – Москва : Художественная литература, 1976. – С. 54-112. – (Роман-газета ; № 1(815))
981280
  Куняев С. Озеро Безымянное / С. Куняев. – М, 1983. – 303с.
981281
  Зарівна Т. Озеро в тумані : Сентиментальна історія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 9. – С.42-104. – ISSN 0130-1608
981282
   Озеро Виштынецкое. – Калининград, 1976. – 47с.
981283
  Доктороу Е.Л. Озеро Гагари / Е.Л. Доктороу. – К., 1984. – 230с.
981284
  Смирнов І.Г. Озеро Гарда - туристична перлина Північної Італії / І.Г. Смирнов, Л.В. Ковалевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 72-75


  Розкрито рекреаційно-пізнавальний потенціал найбільшого озера півночі Італії - Гарда, яке нині є одним з найбільших і найвідоміших курортних центрів Південної Європи, що залишається, на жаль, недостатньо відомим та популярним серед українських ...
981285
  Щербаков А.П. Озеро Глубокое / А.П. Щербаков. – Москва, 1967. – 380с.
981286
  Марков Е.С. Озеро Гокча : географическое описание озера / Е.С. Марков. – С.-Петербург : Типография М.А. Александрова
Ч. 1 : География физическая. – 1911. – VIII, 189, 47 с.
981287
  Драбкова В.Г. Озеро и его водосбор - единая природная система / В.Г. Драбкова, И.Н. Сорокин. – Ленинград : Наука, 1979. – 196 с.
981288
  Центилович Ф.Ф. Озеро и жизнь в нем / Ф.Ф. Центилович. – Москва, 1936. – 48с.
981289
  Жекулин В.С. Озеро Ильмень / В.С. Жекулин, В.П. Нехайчик. – Ленинград, 1979. – 56с.
981290
  Вехов Н.В. Озеро Имандра - природное чудо Русского Севера : Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 31-38 : Портрет. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
981291
   Озеро Иссык-Куль и тенденции его природного развития. – Ленинград : Наука, 1986. – 256с.
981292
  Романовский В.В. Озеро Иссык-Куль как природный комплекс / В.В. Романовский. – Фрунзе, 1991. – 167с.
981293
  Пятков Ф.Ф. Озеро Иссык-Куль как район зимовки водоплавающих птиц : автореф. дис. ... канд .биол. наук: / Пятков Ф.Ф.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1953. – 10 с.
981294
  Берггрин А.П. Озеро Иссык / А.П. Берггрин, Н.Н. Дублицкий ; фото А.П. Берггрина, М. Галкина. – Алма-Ата : Казгосиздат, 1959. – 16 с. : ил.
981295
   Озеро Кагул. – Кишинев, 1979. – 115с.
981296
  Муравейский С.Д. Озеро Камышлы-Баш / С.Д. Муравейский. – Вологда, 1927. – 36с.
981297
  Корженевский Н.Л. Озеро Кара-Куль. / Н.Л. Корженевский. – Ленинград, 1936. – 113с.
981298
  Цхомария Б.Д. Озеро Кардывач. / Б.Д. Цхомария. – Краснодар, 1962. – 64с.
981299
  Марковський Ю. Озеро Конча та його зоопланктон / Ю. Марковський, 1934. – С.113-157. – Окремий відбиток
981300
  Мясников В.Н. Озеро Краб: Повесть. Для сред. шк. возраста. / В.Н. Мясников. – Куйбышев, 1977. – 175с.
981301
   Озеро Кубенское. – Ленинград : Наука
Ч.1 : Гидрология. – 1977. – 306с.
981302
   Озеро Кубенское. – Ленинград : Наука
Ч. 2 : Гидрохимия. Донные отложения. растительные сообщества. – 1977. – 220с.
981303
   Озеро Кубенское. – Ленинград
3. – 1977. – 168с.
981304
  Губерначук С.Г. Озеро моей мечты : [сб. текстов песен] / Сергей Губерначук. – Киев : ArtHuss, 2020. – 159, [1] с. – ISBN 978-617-7778-52-2
981305
  Лаффіт Ж. Озеро мрій : роман / Ж. Лаффіт; [Перекл. з франц. Павло Воробйовов, Людмила Воробйова]. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 206 с.
981306
  Дроздик В.М. Озеро Нобель - перлина Поліського краю / В.М. Дроздик, Л.І. Медведчук // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 11 (141). – С. 46-47 : фото. – Бібліогр.: 5 назв
981307
  Мацевич А.Ф. Озеро Око : повісті, опорвідання / А.Ф. Мацевич. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 286 с.
981308
  Томашевский В. Озеро Онего / [В. Томашевский, ученик Олонецкой гимназии] // Русский сборник [6]. – № 6 : Варяжский. Новгородский
981309
   Озеро Сарыкамыш и водоемы-накопители коллекторно-дренажных вод. – Москва, 1991. – 149с.
981310
  Івченко Андрій Озеро Світязь // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 3
981311
  Шагинян С.В. Озеро Севан / С.В. Шагинян. – Л., 1970. – 16с.
981312
  Федорова Н.П. Озеро Селигер : Путеводитель / Н.П. Федорова. – Калинин, 1954. – 95с.
981313
  Шевченко П.К. Озеро Селигер / П.К. Шевченко. – Москва : Профиздат, 1955. – 67с.
981314
   Озеро Селигер. – Калинин, 1963. – 25с.
981315
  Исаков В.З. Озеро Селигер / В.З. Исаков. – Москва : Ппофиздат, 1985. – 224с.
981316
  Голубкина И. Озеро Селигер. / И. Голубкина, Н. Федорова. – М., 1951. – 64с.
981317
  Волошин І.І. Озеро серед діброви : оповідання та нариси / І.І. Волошин. – Київ, 1959. – 170 с.
981318
  Дараган С.В. Озеро Синє - еколого-гідрологічні характеристики // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 145-150
981319
  Черепанов С.И. Озеро синих гагар / Сергей Черепанов ; худож. А. Туманов. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1980. – 106 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
981320
  Ливеровский А.А. Озеро тихое / А.А. Ливеровский. – Л., 1980. – 446с.
981321
  Брагин А.И. Озеро тысячи родников / А.И. Брагин. – Алма-Ата, 1978. – 204с.
981322
  Гулям Х. Озеро Тюльпан : стихи и поэмы / Х. Гулям; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1976. – 224 с.
981323
  Бородулин Р. Озеро у горизонта : стихи 1957-1976 гг. / Р. Бородулин; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1979. – 214 с.
981324
  Шкадов И.Н. Озеро Хасан / И.Н. Шкадов. – Москва : Военное издательство, 1988. – 95 с.
981325
   Озеро Хевиз теплый уголок Европы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 2 (2869), февраль. – С. 64-65 : фото
981326
  Гаврилова Г.Б. Озеро Цириша / Г.Б. Гаврилова. – Рига, 1984. – 122с.
981327
  Вершинин А.С. Озеро Черного Дракона : повесть / А.С. Вершинин. – Горький : Горьковское книжное издательство, 1958. – 259 с.
981328
  Зайцев А.М. Озеро Шира и его окрестности : (С 15-ю фототипиями и картою) / А.М. Зайцев. – Томск : Типо-литография М.Н. Кононова, 1902. – VI, 15 с. – Кн. № 205786 - без карты
981329
   Озеро шумит. – М., 1973. – 240с.
981330
  Сидоров В.С. Озеро, которого не было / В.С. Сидоров. – Барнаул, 1972. – 110с.
981331
  Боньковський О. Озеро. Проза // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2001. – № 7. – С.84-86. – ISSN 0868-4790
981332
  Богословский Б.Б. Озероведение : учеб. пособ. для ун-тов / Б.Б. Богословский. – Москва : МГУ, 1960. – 336 с.
981333
  Якушко О.Ф. Озероведение : География озер Белоруссии (Учеб. пособие для спец. геогр. вузов) / О.Ф. Якушко. – 2-е изд., перераб. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 223с.
981334
  Ільїн Л.В. Озерознавство. Українсько-російський словник : Поняття і терміни / Л.В. Ільїн. – Луцьк : Вежа, 2001. – 112с. – ISBN 966-600-020-2
981335
  Щегельский П.Г. Озеряни : поезії / П.Г. Щегельский; П.Г. Щегельський. – Киев : Радянський письменник, 1983. – 78 с.
981336
  Шиян А. Озерянки / А. Шиян. – Київ, 1940. – 320 с.
981337
  Більський Б.І. Озима нічниця / Б.І. Більський. – Харків ; Київ : НК Постач. УРСР, 1932. – 34 с.
981338
  Пузирний Р. Озима нічниця та як боротися з нею / Р. Пузирний. – Х.К., 1932. – 64с.
981339
  Ломницький Я.Є. Озима пшениця / Я.Є. Ломницький. – Львів, 1968. – 108с.
981340
  Клименко В. Озима пшениця на Дніпропетровщині. / В. Клименко. – Дніпропетровськ, 1958. – 68с.
981341
  Усенко Г.П. Озима пшениця на Харьківщині / Г.П. Усенко. – Х., 1959. – 60с.
981342
  Більський Б. Озима совка / Б. Більський. – 16 с.
981343
  Більський Б. Озима совка взимку 1924-25 року на Київщині / Б. Більський. – 16с.
981344
  Телешко В. Озима совка та боротьба з нею / В. Телешко. – Х., 1925. – 24с.
981345
  Еремеев И.М. Озимая пшеница "Украинка" 0246 Мироновской станции / И.М. Еремеев. – К., 1928. – 105с.
981346
  Мандзюк А. Озимая пшеница в Донбассе / А. Мандзюк. – Сталино, 1953. – 52с.
981347
  Калмансон С.Я. Озимая рожь на зеленый корм, силос и сено / С.Я. Калмансон. – Иваново, 1952. – 6с.
981348
  Марков Ф.И. Озимая совка -- Agrotis segetum Schiff. в орошаемых районах свеклосеяния Киргизии и Казахстана и система мер борьбы с нею : Автореф... канд. биол.наук: / Марков Ф.И.; АН Кириз. ССР. – Фрунзе, 1956. – 16л.
981349
  Чернилевский С.Б. Озимая страна : стихи / Станислав Чернилевский ; пер. с укр. Вадим Кузнецов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
981350
  Кочевський В.В. Озиме світло : поезії / В.В. Кочевський. – Київ, 1985. – 102 с.
981351
  Андрощук І.К. Озимина : вірші / Іван Андрощук. – Київ : Молодь, 1990. – 30, [1] с. – (Перша книга поета)
981352
  Глущак А.С. Озимина / А.С. Глущак. – К., 1991. – 189с.
981353
  Гризун А. Озимина : Вірші та поеми / Анатолій Гризун. – Суми : Мрія-1, 2005. – 112с. – ISBN 966-566-292-9
981354
  Кащук Н.О. Озимина бринить : оповідання, нариси / Н.О. Кащук. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 142 с.
981355
   Озимские соглашения. – Белград, 1977. – 93с.
981356
  Шилин Н.К. Озимые всходы / Н.К. Шилин. – Донецк, 1988. – 158с.
981357
  Каминская С.В. Озимые промежуточные и повторные культуры в Прикарпатье : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Каминская С.В. ; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 24 с.
981358
  Дибольд Г.Г. Озимые пшеницы Украины / Г.Г. Дибольд. – Харьков, 1925. – 45 с. – (Сортоописание ; 2)
981359
  Сопоцько А.А. Озимый червь в Тульской губернии в 1910 году и меры борьбы с ним : Приложение к отчету / [Арк. Сопоцько] зав. станцией ;Энтомологическая станция при Тульской Губернской Земской управе. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1910. – [2], 41 с. – Авт. указан в конце текста
981360
  Плигинский В.Г. Озимый червь и борьба с ним / В.Г. Плигинский. – Москва, 1929. – 16 с.
981361
  Плигинский В.Г. Озимый червь и борьба с ним / В.Г. Плигинский. – МоскваЛенинград, 1930. – 8 с.
981362
  Сахаров Н.Л. Озимый червь и борьба с ним. / Н.Л. Сахаров. – Москва ; Саратов, 1925. – 37 с.
981363
  Садовской Б.А. Озимь : статьи о русской поэзии: К. Бальмонт, А Блок, В. Брюсов, И Северянин.. Футуристы / Борис Садовской. – Петроград : Тип. "Сириус", 1915. – 45, [2] с.
981364
  Ковалев Д.М. Озимь / Д.М. Ковалев. – Москва, 1968. – 150с.
981365
  Гаркуша А.Т. Озимь / А.Т. Гаркуша. – Краснодар, 1975. – 124с.
981366
  Рябинин Н. Озимь / Н. Рябинин. – Саратов, 1982. – 119с.
981367
  Самсонов С.А. Озимь зеленеет : рассказы / Семен Самсонов ; пер. с удм. С.Панкратова. – Москва : Современник, 1976. – 159 с.
981368
  Петрова О.М. Озираючись на 1960-ті роки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 179 : Теорія та історія культури. – C. 46-49. – ISSN 1996-5931
981369
  Підлужна А.А. Озирнутися в радості... / Алла Підлужна, Олександр Павлович Биструшкін. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 135, [1] с., [16] арк. фот. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-8936-96-8
981370
  Трошкіна О.А. озміщення кладовищ в структурі населених пунктів / О.А. Трошкіна, І.О. Комар // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 150-156. – ISBN 978-617-7202-74-4
981371
   Ознайомилися з державними інституціями Німеччини // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  Студенти та науковці ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка два тижні знайомилися з функціонуванням законодавчих, виконавчих, політичних, науково-дослідних, навчальних інституцій Німеччини. Відвідали лекції та семінари унікальної магістерської програми з ...
981372
  Просяник Н.С. Ознайомлений - значить озброєний! (Прийоми зимового водіння) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 37-38 : фото
981373
  Ляшенко О.О. Ознайомленість громадян із положенням Конститутції України як складова підвищення рівня їхньої правосвідомості // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 278-287. – ISBN 978-966-7166-35-9
981374
  Артемова Л.В. Ознайомлення дітей з працею дорослих / Артемова Л.В., Кудикіна Н.В., Школьна І.О. ; за ред. Артемової Л.В. – Київ : Радянська школа, 1988. – 176 с. – (Бібліотека дошкільного працівника)
981375
  Яришева Н.Ф. Ознайомлення дітей з природою / Н.Ф. Яришева. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1980. – 165с.
981376
  Шибіко В. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи як важлива умова забезпечення доступу особи до правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-30. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто ознайомлення з матеріалами кримінальної справи у розумні строки як складову права учасників процесу на захист своїх законних інтересів і як повноваження органів досудового розслідування, прокурора і суду, пов"язане із забезпеченням ...
981377
  Колінько С.О. Ознайомлення з методом трансмісійної електронної мікроскопії у лабораторному практикумі з фізики / С.О. Колінько, Т.І. Бутенко, Л.О. Кулик // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 79-85. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Розкрито методичні аспекти формування предметної компетентності майбутніх інженерів під час вивчення навчальної дисципліни «Загальний курс фізики». Запропоновано технологію удосконалення лабораторного практикуму з фізики з метою практичного ...
981378
  Мазур О. Ознайомлення обвинуваченого і засудженого з матеріалами кримінального провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 149-151
981379
  Осмолян В.А. Ознайомлення учасників досудового слідства з матеріалами кримінальної справи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 168-173. – (0). – ISSN 2078-9165
981380
  Маляренко В. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.47-53. – ISSN 0132-1331
981381
  Ільїна О.В. Ознака "вивчення злочину організованою групою" як кваліфікуюча для корисливих злочинів проти власності: питання тлумачення та застосування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 453-459. – ISSN 1563-3349
981382
  Ільїна Ознака "вчинення злочину організованою групою"як кваліфікуюча для корисливих злочинів проти власності: питання тлумачення та застосування / Ільїна, ОБ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 453-458. – ISSN 1563-3349
981383
  Латишева К.Я. Ознака відсутності логарифмічних розв"язків у лінійних диференціальних рівнянь / К.Я. Латишева. – Київ, 1950. – 72 с.
981384
  Матвієнко В. Ознака епохи - "Миротворча війна" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 1/2). – С. 5


  Дії Путіна в Україні.
981385
  Добровольський В.О. Ознака збіжності рядів В.П. Єрмакова в її історичному розвитку // Історико-математичний збірник. – Київ, 1963. – Вип. 4. – С. 37-41
981386
  Булкат М.С. Ознака судової влади: загальнотеоретична характеристика поняття // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 106-113. – ISSN 2310-6166
981387
  Ільницька Інна Ознаки авітамінозу та як позбутися цієї проблеми // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 7 : фото
981388
  Куйбіда Р.О. Ознаки адміністративного договору // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 285-287. – ISBN 978-966-667-624-8
981389
   Ознаки активізації епідпроцесу правця в Україні в сучасний період / О.І. Мотика, І.Д. Геник, О.М. Слесарчук, О.С. Малова, Р.Б. Павлій // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 5. – С. 72-74. – ISSN 2312-413Х


  "Проведено аналіз показників захворюваності на правець в Україні за період 2010–2016 рр. та в інших країнах Європи за період 2010–2015 рр. Установлено, що в Україні на відміну від решти країн Європейського регіону спостерігається активізація ...
981390
  Усик Світлана Ознаки алергічної реакції та надання домедичної допомоги / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 13
981391
  Петренко А. Ознаки бази даних як об’єкта авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (104). – С. 126-132. – ISSN 2308-0361
981392
  Решетник М. Ознаки бактеріальної природи вендських організмів Nemiana Simplex / М. Решетник, В. Гриценко, А. Мартишин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 6-10. – (Геологія ; вип. 1 (92)). – ISSN 1728-3817
981393
  Безклубий І. Ознаки банківського правочину // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С.156-166. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснено аналіз правової природи банківського правочину, розглянуто його основні ознаки та запропоновано авторське визначення поняття банківського правочину.
981394
  Панасевич В.А. Ознаки безособовості речення у новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 159-163


  У статті здійснено аналіз безособових речень новогрецької мови на основі формально-граматичної та синтаксично-семантичної структури речення. Виявлені ознаки категорії безособовості у новогрецькій мові, вказано на чинники, що впливають на її формування ...
981395
  Олійник С.І. Ознаки весни / С.І. Олійник. – Київ : Художня література, 1950. – 248 с.
981396
  Тимофіюк Г. Ознаки визнання / Г. Тимофіюк, М. Нестерик // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 5/6) : Банківське право


  "Наявність ознак фраудаторного правочину дає можливість визнати недійсною угоду боржника під час провадження у справі про банкрутство".
981397
  Ситник Л.С. Ознаки виникнення та шляхи подолання криз в системі державного управління / Л.С. Ситник, Т.М. Бервенова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 114-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1729-7206
981398
  Дячук Н.В. Ознаки вираження психолінгвістичних характеристик художнього тексту // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 211-220. – ISSN 2309-1797
981399
  Солодяк О.Ю. Ознаки військово-політичного стилю та жанру // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 332-339.
981400
  Шумицький С.В. Ознаки вірності / С.В. Шумицький. – Х, 1963. – 36с.
981401
  Цебинога В.Ю. Ознаки вогнепальної зброї як об"єкта цивільного права // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 50-53. – ISBN 978-966-927-257-7
981402
  Паракуда О. Ознаки гарантії за законодавством України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 65-67


  У статті аналізуються гарантії за законодавством України, презумпції, які впливають на саму гарантію та механізм її регулювання як виду забезпечення виконання зобов"язань.
981403
  Компанець К.В. Ознаки гарантій державного ладу: теоретико-правовий аспект // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 96-103. – ISSN 2078-3566
981404
  Кравець І. Ознаки господарських об"єднань як центрів господарських систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам правового становища господарських об"єднань як центрів господарських систем. Визначаються елементи господарських систем, де центром виступають господарські об"єднання. Аналізуються особливості складових вищевказаних ...
981405
  Пашков В. Ознаки господарських правовідносин у контексті забезпечення вітальної безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 16-21.
981406
  Пашков В. Ознаки господарсько-правових відносин при здійсненні медичного та фармацевтичного обслуговування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-58.
981407
  Таликін Є. Ознаки господарської процесуальної форми як судової форми захисту прав та інтересів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 87-94
981408
  Данилов М.О. Ознаки гуманістичного характеру трудового права // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 176-180. – ISBN 978-617-7450-09-1
981409
  Карпяк Я. Ознаки демократизму в конституції Пилипа Орлика 1710 р. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 192-194
981410
  Шипілов Л. Ознаки демократичної держави (за працями проф. В.Д.Ткаченка) // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 4-9
981411
  Лук"янчук Т. Ознаки денотата як мотив номінації співвідносної назви (у межах Слобожанщини) // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2018. – Вип. 35. – С. 140-148. – ISSN 1815-3070
981412
  Яворський Я. Ознаки договору страхування: українська практика та зарубіжний досвід // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 94-96. – ISSN 0132-1331
981413
  Коршук Р.М. Ознаки етнічної (національної) меншини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 53-56
981414
  Мулик К.А. Ознаки злочинної організації за законодавством України та зарубіжних країн // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 124-129
981415
  Фесенко Є. Ознаки злочину та його складу в контексті підстави кримінальної відповідальності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 76-81. – ISSN 0132-1331
981416
  Сердюк В. Ознаки злочину: теорія і практика / В. Сердюк, Є. Сердюк, Ю. Юрченко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 102-105
981417
  Кулініч О. Ознаки зображення людини як нематеріального блага // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 190-192
981418
  Василенко А. Ознаки зсуву в межах Закарпатського глибинного розлому // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Тектонофізичні дослідження розривних порушень в Українських Карпатах з використанням структурно-парагенетичного та кінематичного методів розпочались в 90-х роках ХХ ст. Було встановлено, що в природному заляганні переважають субвертикальні тріщини ...
981419
  Словотенко Н. Ознаки і докази формування кварцу з силікагелю в золотоносних жилах Берегівського рудного поля (Закарпаття) / Н. Словотенко, Л. Скакун, Р. Серкіз // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С.132-149 : рис. – Бібліогр.: 46 назв. – ISSN 2078-6220
981420
  Саїнчин О. Ознаки і методи виявлення інсценувань навмисних вбивств // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.599-602. – (Серія юридична ; Вип. 38)
981421
  Іванов В.Ф. Ознаки і риси мас-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 45-49


  Стаття присвячена дослідженню ознак і рис мас-медіа на основі характеристик, визначених вітчизняними та зарубіжними теоретиками. The article researches characteristics and traits of mass media on the base of determinations of the Ukrainian and foreign ...
981422
  Сацький П.В. Ознаки і функції держави в процесі формування системи правосуддя Української Народної Республіки у 1917 р. / П.В. Сацький, В.В. Гончар // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 71-84. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
981423
  Гладій С.В. Ознаки і функції легітимності в контексті функціонування судової влади // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 259-266. – ISSN 2224-9281
981424
   Ознаки інноваційної освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 336-340. – ISBN 978-966-2748-97-0
981425
  Цебинога О.Ю. Ознаки інформації як об"єкта цивільного права // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-927-257-7
981426
  Вергелес О. Ознаки кіберзлочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 208-210
981427
  Строкаченко О.І. Ознаки класифікації статистичних одиниць при формуванні інформаційної системи енергетичної статистики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 22, листопад. – С. 59-61. – ISSN 2306-6814
981428
  Мачульська К. Ознаки комп"ютерного дискурсу у світлі інтернет-лінгвістики // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 5. – С. 100-104. – ISSN 2410-0927
981429
  Фарат О.В. Ознаки конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О.В. Фарат, І.О. Красілич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 194-201. – ISSN 1993-6788
981430
  Мелешевич А. Ознаки консолідованої демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-105.
981431
  Ключковський Ю. Ознаки консолідованої демократії // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-105.
981432
  Івченко Н.С. Ознаки космогонізму в архаїчних міфах Китаю (міф про Паньгу) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 337-342


  У статті доведено, що усі космогонічні міфи Китаю зображають один міфологічний сюжет- народження Всесвіту із хаосу. Содержание статьи доказывает, что все космогонические мифы Китая изображают единственный мифологический сюжет – рождение Вселенной из ...
981433
  Перепелиця Г. Ознаки кризи політики "стратегічного партнерства" між Україною та США // Український монітор : Зовнішня та безпекова політика. Україна в міжнародних відносинах. – Київ, 2002. – весна. – С.59-67
981434
  Стельмащук О.В. Ознаки кримінального правопорушення як підстава відкриття кримінального провадження // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 58-63. – ISSN 2312-1831
981435
  Жуков М.Н. Ознаки локальної неоднорідності фізичних полів у геологічних базах даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-71. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геологія ; Вип. 19)


  Описано способи реєстрації, формули для розрахунку характеристик локальної неоднородності фізичних полів, які можуть бути використані в базах даних інформаційно-аналітичних систем. Разом із геологічними відомостями якісного характеру можуть складати ...
981436
  Карпова К.С. Ознаки метафоризації американського культурного символу Martin Luther King // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 242-247. – ISBN 978-966-8904-46-2
981437
  Гузар З. Ознаки модерного письма в повісті Івана Франка "Основи суспільності" // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 268-280. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
981438
  Яцюк О.Л. Ознаки монументальності у вокально-хоровій творчості Г. Генделя // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 109-110. – ISBN 978-966-8308-26-0
981439
  Білоконенко Л. Ознаки надтексту міжособистісного конфлікту // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 1 (53). – С. 71-85. – ISSN 1682-3540
981440
  Кулик Л.М. Ознаки насильницької злочинності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 65-69. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
981441
  Кулішенко В. Ознаки недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 32-34. – Бібліогр.: на 14 пунктів
981442
  Примак В. Ознаки непереборної сили у відносинах цивільно-правової відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 60-67.
981443
  Тищенко Ю. Ознаки неплатоспроможності як підстава для порушення провадження у справі про банкрутство // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 89-93. – ISSN 2220-1394
981444
  Кремінь Т. Ознаки новітньої української філософської лірики (на матеріалі книги В. Гужви "Вертоград") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 338-343
981445
  Бутнік-Сіверський Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та прориви // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 51-60. – ISSN 2308-0361
981446
  Бутнік-Сіверський Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та прориви // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 57-67. – ISSN 2308-0361
981447
  Герасименко Є.С. Ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 380. – ISBN 978-966-667-624-8
981448
  Одайник Б. Ознаки об"єктивної сторони злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 73-75
981449
  Проценко М.В. Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 466-473. – ISSN 1563-3349
981450
  Процент М.В. Ознаки організованості злочинів: вплив на методику розслідування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 501-507. – ISSN 1563-3349
981451
  Лизогуб Я. Ознаки основного складу злочину "захоплення заручників" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 80-84.
981452
  Гнатів О. Ознаки пайових цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 38-41.
981453
  Моргунюк В. Ознаки перебування в дії її пасивного учасника / В. Моргунюк, М.Г. Зубков, І.Т. Ребезнюк // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 3-7. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2


  "Обмірковано вживання в українських термінах пасивних дієприкметників, щоб передавати ознаки перебування в дії її пасивного учасника (об’єкта). Запропоновано спосіб, як передавати ці ознаки в минулому й теперішньому часі. На конкретному прикладі ...
981454
  Юзьків Г.І. Ознаки петраркізму у любовній ліриці В. Сосюри // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 590-594


  Стаття присвячена розкриттю оновлення традиції петраркізму у любовній ліриці В. Сосюри
981455
  Покатаєва О.В. Ознаки підприємницької діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-45. – Бібліогр.: 11 назв
981456
  Криницький І. Ознаки податково-правової пільги: проблеми формування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 106-111. – ISSN 1026-9932
981457
  Березовська Н. Ознаки покарання за кримінальним правом України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 142-147. – ISSN 1561-4999
981458
  Брич Л. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею / Л. Брич, В. Навроцький // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.68-72
981459
  Градовський А. Ознаки постмодерного експериментаторства у творчості Томаса Пінчона // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 79-84. – (Серія "Філологічні науки" ; № 38 (251)). – ISSN 2076-5770
981460
  Мошняга Л.В. Ознаки посягання на життя осіб, які уособлюють конституційний лад та державну владу України: аналіз положень ст. 112 Кримінального кодексу України / Л.В. Мошняга, О.О. Леонідова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 154-158. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
981461
  Погребняк С. Ознаки права в контексті сучасного праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 164-169. – ISSN 0132-1331
981462
  Макаренков О. Ознаки права відкритого суспільства: концептуальний підхід // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 12-18
981463
  Перощук З.І. Ознаки правовідносин у сфері бюджетної системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 119-123
981464
  Панова Л. Ознаки правового ризику у розрахункових правовідносинах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 157-162
981465
  Кочубей Л.О. Ознаки правової системи України як соціальної системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 401-404. – ISSN 2219-5521
981466
  Завальна Ж.В. Ознаки предмета адміністративного договору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 83-87.
981467
  Заярний О.А. Ознаки приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 359-360. – ISBN 978-966-667-624-8
981468
  Григорчук Ю. Ознаки притчевості в повісті Віри Вовк "Каравела": їх авторське осмислення та художнє втілення // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 148-153. – ISSN 2307-2261
981469
  Будко Т.В. Ознаки пропаганди деструктивного характеру в тексті мовного повідомлення // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 382-392. – ISSN 0130-2655
981470
  Парасін Н. Ознаки прототипів як компонентів процесу когнітивної діяльності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 2 (170). – С. 215-223
981471
  Подпіснов Д.С. Ознаки реалізації норм права // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 107-111. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
981472
  Харченко Г.Г. Ознаки речового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 137-141
981473
  Попов В. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-37. – Бібліогр.: с. 27-30, 34-35. – ISSN 0131-775Х


  Оцінка ринкової рівноваги в сучасній Україні базується на фундаментальних наукових положеннях і виконана за методикою порівняння складових сукупних витрат реального ВВП. Дослідження спрямовано на конкретизацію напрямку "транзиту" національної економіки ...
981474
  Панасенко І.С. Ознаки сильного іменникового керування // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 79-82. – ISSN 0320-3077
981475
  Лукаш Г.П. Ознаки сиситемної організації конотативних власних назв // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 69-77. – ISSN 0027-2833
981476
  Сайнецький О.П. Ознаки систематизації законодавства про соціальне забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 98-104. – ISSN 2617-5967
981477
  Цивінський О.І. Ознаки службової особи у кримінальному праві України // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 2 (12). – С. 113-120. – ISSN 2617-4162
981478
  Афанасьєва О.О. Ознаки спеціальних митних зон в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 15-17.
981479
  Сокоринский Ю.В. Ознаки спеціального пенсійного забезпечення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 110-116. – ISSN 2617-5967


  В статті проаналізовано поняття спеціального пенсійного забезпечення. Досліджено думки науковців щодо визначення поняття спеціального пенсійного забезпечення. Запропоновано власне визначення поняття спеціального пенсійного забезпечення. Виділено ...
981480
  Суходубова І.В. Ознаки стабільності законодавства // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 221-226. – ISSN 0201-7245
981481
  Гапченко О. Ознаки становлення інформаційного суспільства у ЄС // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 131-132
981482
  Нечипоренко В. Ознаки стратегії блакитного океану У.Ч. Кима та Р. Моборна в розвитку сучасного страхового ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-55. – (Економіка ; вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються сучасні аспекти стратегічного менеджменту. Автор розглядає основні етапи розвитку страхового ринку України в контексті стратегії блакитного океану. Modern aspects of strategic management are considered in article. The Author ...
981483
  Одайник Б. Ознаки суб"єктивної сторони злочину "знищення, руйнування або пошкодження пам"яток – об"єктів культурної спадщини" (ст. 298 КК України) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 90-92. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
981484
  Денисова О.В. Ознаки суб"ктивної сторони при кваліфікації діянь, передбачених ст. 127 Кримінального Кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 188-191.
981485
  Крючко Н.І. Ознаки судової влади : монографія / Н.І. Крючко ; за наук. ред. Л.М. Москвич ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2021. – 180, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотека судового права"). – ISBN 978-966-998-282-7
981486
  Паліюк В.П. Ознаки судової влади в контексті Cтарого та Нового Завіту // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 115-131. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
981487
  Крючко Н.І. Ознаки судової влади як соціальної системи // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 31-37. – ISSN 1999-5717
981488
  Крючко Н. Ознаки судової влади: конституційно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 4. – С. 251-260. – ISSN 1026-9932
981489
  Крючко Н.І. Ознаки судової влади: проблематика дослідження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 23-25. – ISBN 978-617-7096-97-8
981490
  Гриценко М.С. Ознаки суспільного мовлення в ефірі місцевих телекомпаній України. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 149-151.
981491
  Крижанівський А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 47-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
981492
  Іваницький А. Ознаки та зміст правомірності втручання у право власності юридичних осіб за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 31-32
981493
  Мальнєва Н.О. Ознаки та категорії психологічного здоров"я особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 171-175. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
981494
  Толстов С. Ознаки та особливості нової "холодної війни" // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2019. – № 4/5. – С. 5-10. – ISSN 2663-2675
981495
  Кузьмін О.Є. Ознаки та особливості полівекторного розвитку підприємств / О.Є. Кузьмін, А.М. Дідик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
981496
  Трач Ю.Ю. Ознаки та поняття групи як суб"єкта групового позову // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2009. – № 4. – С. 16-21
981497
  Стефанчук М. Ознаки та поняття діяльності прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів громадянина або держави в суді як різновиду юридичної діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 34-47
981498
  Сибільов М. Ознаки та поняття договору в сфері приватного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.87-94
981499
  Булкат М. Ознаки та поняття зовнішніх функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 113-115. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються та узагальнюються характерні ознаки зовнішніх функцій і визначається поняття зовнішніх функцій в сучасних умовах розвитку української держави. В статье анализируются и обобщаются характерные признаки внешних функций и ...
981500
  Клименко О.П. Ознаки та поняття саморуйнівної поведінки // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 133-137
981501
  Карабанов Д.О. Ознаки та поняття тактичної операції // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 93. – С. 6-11
981502
  Борисенко М.О. Ознаки та принципи правозастосовної діяльності: теоретичний аспект // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 3 (34). – С. 23-29. – ISSN 2310-9769
981503
  Васильчук М.М. Ознаки та символіка гуцульського тексту: карпатоцентричність і гуцульщинокордизм в українській літературі XIX - поч. XX ст. // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 336-346. – (Слово). – ISSN 2304-7402
981504
  Романюк Я. Ознаки та структура цивільно-правової норми: основні методологічні засади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 81–96. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
981505
  Задирака Н. Ознаки та сутність публічного майна як підгрунтя для здійснення правової охорони // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 96-100. – ISSN 2413-743X
981506
  Сенін Ю.Л. Ознаки та умови здійснення новації за цивільним законодавством України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 29-31
981507
  Клинчук В. Ознаки та цілі державного регулювання у сфері транспорту // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 279-280
981508
  Сугоняко Ю.П. Ознаки творчого характеру в об"єктах авторського права (структура літературного твору) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 131-135.
981509
  Санченко О.І. Ознаки театральної постановки як об"єкта авторського права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 264-267. – ISSN 2219-5521
981510
  Кропив"янська Д. Ознаки тексту як структурованого цілого // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 69-70
981511
  Радковець Ю.І. Ознаки технологій "гібридної війни" в агресивних діях Росії проти України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 36-42
981512
  Прийма С. Ознаки тлумачення норм права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 239-248. – ISSN 1993-0909
981513
  Бичкова С.С. Ознаки третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 48-56


  Досліджено специфічні риси третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, як суб"єктів цивільних процесуальних правовідносин. Про Н.С Кузнєцову. - С. 49-50; Про С.Я. Фурсу. - С. 49.
981514
  Оньша А. Ознаки умисного вбивства, вчиненого організованою групою // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 65-69.
981515
  Притуляк Н.М. Ознаки фінансової стійкості - теоретична основа моделювання факторних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 26-31


  В статті здійснений науковий пошук сутності і основних ознак фінансової стійкості, досліджена природа її взаємозв"язків. На основі отриманих результатів визначені фактори та алгоритм їх впливу на рівень стійкості фінансового стану підприємства. ...
981516
  Чеботарьова Г.В. Ознаки, що визначають злочинність розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження ВІЛ (ст. 132 КК) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 410-415. – ISSN 1563-3349
981517
  Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. : учебник для учащихся пед. училищ по спец.№ 202 Дошкольное воспитание и №210 Воспитание в дошкольных учереждениях / С.А. Веретенникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1980. – 272 с. : ил.
981518
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Ткаченко А.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15л.
981519
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы. : Дис... канд. пед.наук: / Ткаченко А.М.; Винницкий гос. пед. ин-т им. Н.Островского, 1954. – 353, 17л. – Бібліогр.:л.1-17
981520
  Ткаченко А.М. Ознакомление с местным производством в политехническом обучении школьников V-VII классов сельской школы. Дополнение к диссертации. : Дис... канд. пед.наук: / Ткаченко А.М.; Винницкий гос. пед. ин-т им. Н.Островского, 1954. – л.
981521
  Фирсов Г.П. Ознакомление учащихся 5-6 классов с пунктуацией / Г.П. Фирсов. – М, 1959. – 68с.
981522
  Орлов А.П. Ознакомление учащихся с основами машинной промышленной техники как одна из задач политехнического обучения. : Автореф... Канд.пед.наук: / Орлов А.П.; Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1955. – 14л.
981523
  Махмудов Юсуп Ганиевич Ознакомление учащихся с физическими основами технологии производства хлопка на второй ступени обучения физике в сельской средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Махмудов Юсуп Ганиевич; Научно-исследовательский ин-т педагогики УССР. – К., 1986. – 24л.
981524
  Поляков А.А. Ознакомление школьников с механизацией труда. / А.А. Поляков. – Москва, 1966. – 204с.
981525
  Каган В.М. Ознакомление школьников с новой техникой / В.М. Каган. – М, 1968. – 128с.
981526
  Мазур А.В. Означення та законодавче регулювання основного митно-правового поняття: постановка проблеми // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 18-20.
981527
  Бурковська О. Означено-особові речення в російському мовознавстві: лінгвоісторіографічний аспект // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 51-57. – ISSN 2411-6548
981528
  Кулик В. Означувальні рамки в новинах текстах українських мас-медій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 326-340
981529
  Фаворский В. Озобромирование коллоидных снимков / В. Фаворский, 1913. – [2] с. – Отд. оттиск из : Вестник фотографии, сентябрь, 1913 г.
981530
  Омельченко Н.М. Озон : Роман / Н.М. Омельченко. – Киев : Дніпро, 1976. – 186с. – (Романи й повісті ; 1976р. Вип. №5)
981531
  Омельченко Н.М. Озон / Н.М. Омельченко. – Киев : Дніпро, 1976. – 187 с.
981532
  Різниченко О.С. Озон / О.С. Різниченко. – Одеса, 1990. – 84с.
981533
   Озон в земной атмосфере. – Л., 1966. – 200с.
981534
  Наєнко М.К. Озон зарубіжжя / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2019. – 301, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7625-99-4


  У пр. 1724006 напис: Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка. Підпис. 25.03.2019 р.
981535
  Гущин Г.П. Озон и аэросиноптические условия в атмосфере / Г.П. Гущин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 342с.
981536
  Якимчук Н.А. Озон и ксенон - природные предвестники землетрясения // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 5-14 : рис. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 1684-2189
981537
  Разумовский С.Д. Озон и полимерные материалы / С.Д. Разумовский, Г.Е. Заиков. – Москва : Знание, 1988. – 30 с.
981538
  Авраменко А. Озон по-лінчевський // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 35-37. – ISSN 1562-3238


  Авторське кіно
981539
  Ровинский Ф.Я. Озон, окислы азота и серы в нижней атмосфере / Ф.Я. Ровинский, В.И. Егоров. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 182с.
981540
  Ракитская Т.Л. Озон. Физико-химические свойства и каталитические способы разложения : монография / Т.Л. Ракитская, А.С. Труба, А.А.-А. Эннан ; М-во образования и науки Украины, Нац. акад. наук Украины, Физ.-хим. ин-т защиты окружающей среды и человека, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2020. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 213-223 и в конце частей. – ISBN 978-966-927-579-0
981541
  Недельский А. Озонатор : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 9. – С. 25-131. – ISSN 0131-8136
981542
  Недельский А. Озонатор : Роман // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 8. – С. 23-99. – ISSN 0131-8136
981543
  Чхан М.А. Озонія / М.А. Чхан. – К, 1967. – 75с.
981544
  Чорногуз Ярослав Озонний шар духовності // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 6. – С.6-7. – ISSN 0868-9644


  Відомий етнограф, фолькрорист Микола Ткач та письменник Микола Шудря розмовляють про першовитоки української культури, її вплив на сьогодення, на ментальність нинішніх українців
981545
  Филиппов Ю.А. Озонный щит Земли / Ю.А. Филиппов, В.А. Вобликова. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
981546
   Озонный щит Земли и его изменения. – СПб., 1992. – 287с.
981547
  Кароль И.Л. Озонный щит Земли и человек. / И.Л. Кароль. – СПб., 1992. – 29с.
981548
  Міліневський Г. Озонова діра - "драйвер" клімату // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 13)


  Міжнародні проекти вчених КНУ. Лабораторія фізики космосу фізичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка знайшли механізми, які впливають на збільшення озонової діри над Антарктикою.
981549
  Корсак К.В. Озонова діра - сигнал небезпеки / К.В. Корсак, М.Я. Коцаренко. – Київ, 1990. – 48с. – (Вдумливим,допитливим,кмітливим ; 7)
981550
  Марценюк С. Озоновий шар як особливий об"єкт екологічного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 325
981551
  Пестушко Валерий Озоновый слой в атмосфере хранит... вечная мерзлота : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 53
981552
  Галеева Раиля Ибатулловна Озонолитический синтез поликарбоновых кислот и изучение их реакций : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Галеева Раиля Ибатулловна; Башк. гос. ун-т им. 40-летия Октября. – Уфа, 1974. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
981553
  Курильчик А.В. Озонотерапия в современной клинической практике / А.В. Курильчик, Е.В. Смирнова, В.И. Бульда // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 5, № 3 (19). – C. 92-94. – ISSN 2413-5461
981554
  Царевский С.Ф. Озор представителей степных удавов (Eryx) главным образом из России и сопредельных стран : (с 11 рис. в тексте) / С.Ф. Царевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Аакдемии наук. – С. 340-388 : ил.
981555
  Турковська Е. Озоріння : [ поеми, балади, лірика ] / Емілія Турковська. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 232c. – ISBN 978-966-398-015-X
981556
  Лучутенко Л.Н. Озорная девчонка. / Л.Н. Лучутенко. – Одесса, 1971. – 150с.
981557
  Матвеев В.Ф. Озорная перемена : юморески, басни, пародии : [для детей] / Владимир Матвеев ; [худож. Б. Тржемецкий]. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1985. – 158 с. : ил. – Миниатюрное издание
981558
  Юшков Г.А. Озорни : комедия / Геннадій Юшков ; пер. с коми яз. автора. – Сыктывкар. : Коми книжное издательство, 1963. – 76 с.
981559
  Гулям Г. Озорник : повесть / Г. Гулям; пер. с узб. А.Наумова. – Ташкент : Еш гвардия, 1970. – 182 с.
981560
  Гулям Гафур Озорник : повесть / Гулям Гафур; пер. с узб. А.Наумова. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1983. – 143 с.
981561
   Озорник. – М., 1984. – 463с.
981562
  Полетаев С. Озорники / С. Полетаев. – М, 1979. – 239с.
981563
  Платонов Е.В. Озорница / Е.В. Платонов. – Саратов, 1963. – 49с.
981564
  Вежинов П. Озорной мальчик / П. Вежинов. – София, 1983. – 97с.
981565
  Пасько С.Д. Озорной олень. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1962. – 195с.
981566
  Наумов Е.И. Озорной экипаж / Е.И. Наумов. – Харьков, 1988. – 124с.
981567
  Наумов Е.И. Озорной экипаж / Е.И. Наумов. – Х, 1988. – 122с.
981568
  Ванетик С.Е. Озорные линзы / С.Е. Ванетик. – Ставрополь, 1980. – 80с.
981569
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы / Оноре де Бальзак ; пер. с фр. [Н. Соколовой и С. Вышеславцевой]. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 127 с. – (Массовая серия)
981570
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы / Оноре де Бальзак ; [пер. с фр. Н. Соколовой и С. Вышеславцевой ; ил. В.А. Орловой]. – Иваново : Книжное издательство, 1957. – 192 с. : ил.
981571
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы : [пер. с фр.] / Оноре Бальзак ; [сост. В. Бабенко ; худож. С.К. Голощапов]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982. – 288 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
981572
  Бальзак Оноре де Озорные рассказы : пер. с фр. / Оноре де Бальзак. – Москва : Художественная литература, 1991. – 171, [2] с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
981573
  Бальзак Оноре де Озорные сказки / Оноре де Бальзак. – Киев, 1994. – 223 с.
981574
  Ряхни Э.Э. Озы и краевые образования последнего оледенения на Пандиверской возвышенности (ЭССР) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ряхни Э. Э.; АН ЭССР, Совет. физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1967. – 32л.
981575
  Бискэ Г.С. Озы Карелии / Г.С. Бискэ. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1955. – 31с. : ил. – Библиогр.: с. 28-29
981576
  Горбунова Т. Озюменко Петро Сергійович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 50 : Петро Озюменко. – С. 3-22
981577
   Озябший меридиан. – Магадан, 1966. – 96с.
981578
   Озябший меридиан. – Магадан
2. – 1977. – 70с.
981579
  Сэпунару З. Оитературно-критические статьи. / З. Сэпунару. – Кишинев, 1962. – 223с.
981580
  Довгань-Левицький Ой : проза:пікантне оповідання // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 90-93. – ISSN 0130-321Х
981581
   Ой були ми на весіллі : весільні пісні Західного Полісся з голосу Уляни Кот / запис, нотація мелодій та упоряд. Кузьми Смаля. – Львів : Кобзар, 2012. – 179, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-559-183-5
981582
   Ой вербо, вербо. – Київ, 1981. – 120с.
981583
   Ой вербо, вербо. – К., 1984. – 118с.
981584
  Стельмах М.А. Ой весна-зоряночка / М.А. Стельмах. – Київ, 1970. – 191с.
981585
  Стельмах М.А. Ой весна-зоряночка / М.А. Стельмах. – Київ, 1977. – 152с.
981586
  Саєнко О.І. Ой видно село / О.І. Саєнко. – Київ, 1957. – 56 с.
981587
  Герасименко Ю.Г. Ой видно село : документальна повість / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Прапор, 1981. – 176 с.
981588
  Матвієнко Н. Ой виорю нивку широкую / Ніна Матвієнко; Відповід. ред. І. Пошивайло; Передм. Р. Дидули. – Київ : УЦНК Музей Івана Гончара, 2003. – 576с. – ISBN 966-96228-0-8
981589
  Угляренко П.В. Ой грайте, гуслярики : оповідання / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1960. – 176 с.
981590
  Кулаковський В.М. Ой гук, мати, гук : повість / В.М. Кулаковський, П.П. Сиченко. – Київ : Веселка, 1972. – 288 с.
981591
  Листопадов А.М. Ой да, сторона ты моя : донские казачьи песни : военно-бытовые, любовные, семейные, свадебные, гулебно-плясовые / А.М. Листопадов ; [послеслов. Г.А. Червяченко, худож. В.М. Бакланов]. – Ростов-на-Дону : Ростов. кн. изд-во, 1979. – 222 с. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
981592
  Чорнобривець С.А. Ой Дніпре мій, Дніпре : роман / С.А. Чорнобривець; Степан Чорнобривец. – Київ : Дніпро, 1976. – 253 с.
981593
  Чорнобривець С.А. Ой Дніпре, Дніпре / С.А. Чорнобривець. – К., 1969. – 270с.
981594
  Носань С.Л. Ой Дніпро, Дніпро!.. / С.Л. Носань. – Київ, 1991. – 47с.
981595
  Немирович І.О. Ой жаль, жаль!.. Гумористичне і навіть сатиричне / І.О. Немирович. – Київ, 1963. – 99 с.
981596
   Ой зібралась звірина : Українські народні пісні-казки для дітей. – Київ, 1991. – 192 с.
981597
  Стасюк М.М. Ой летіли лелеченьки / М.М. Стасюк. – К, 1970. – 111с.
981598
  Смоленчук М. Ой літав орел / М. Смоленчук. – Одеса : Маяк, 1969. – 284 с.
981599
  Васильченко Є.Д. Ой лопнув обруч / Є.Д. Васильченко. – Київ, 1976. – 55с.
981600
  Карманський П.С. Ой люлі, смутку : ліpичні поезиї / Петро Карманський ; [Попереднє слово Михайло Яцьків]. – Львів : Hакладом H. Величковського і С-ки, 1906. – 80, [1] с. : портр.
981601
  Кравченко Є.С. Ой на селі племінники... : гуморески / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 176 с.
981602
   Ой не течи, Ганго, вночі.... – К., 1985. – 421с.
981603
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці / М.П. Старицький. – Львів, 1927. – 56с.
981604
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці / М.П. Старицький. – Київ, 1941. – 148 с.
981605
  Старицький М.П. Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці : [драма на 5 дій] / Михайло Старицький. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 108 с. : іл.
981606
  Сенченко І.Ю. Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці : п"єса на 5 дій / За М. Стаpицьким пеpеpобив І. Сенченко. – [ Київ ] : ДВУ, 1923. – 84 с. – (Hаpодня театpальна бібліотека)
981607
   Ой під вишнею. – К., 1973. – 120с.
981608
   Ой під вишнею.... – К., 1971. – 248с.
981609
  Лисенко М.В. Ой по горі ромен цвіте / М.В. Лисенко. – Київ, 1957. – 8с.
981610
   Ой радуйся, земле!: Колядки та щедрівки. – К., 1990. – 16с.
981611
  Бондарина З.І. Ой рано на Йвана... : повісті для серед. шкільн. віку / З.І. Бондарина ; пер. з білорус. Г. Вігурської ; худ. Є. Гончаренко. – Київ : Веселка, 1982. – 176 с.
981612
  Пойда М П. Ой співаймо співаночки. / М П. Пойда, . – Ужгород, 1973. – 46с.
981613
  Олійник С. Ой ти, Галю... / С. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 106 с.
981614
  Данилевська Н. Ой ти, Калито, ой, медовая / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2004. – 70, [2] с. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 70. – ISBN 966-628-094-9
981615
   Ой ти, просо-волото : укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / [упоряд. Н. Данилевська]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 232 с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-340-270-3
981616
  Чорний М.Ф. Ой у полі жито / Михайло Чорний. – Київ : Молодь, 1969. – 294 с.
981617
  Левада О. Ой у полі нивка. Лірична комедія / О. Левада, Л. Гроха. – Харків, 1941. – 99с.
981618
  Левада О. Ой у полі нивка. Лірична комедія / О. Левада, Л. Гроха. – К., 1951. – 76с.
981619
  Дмитерко Л. Ой у полі, де тополі... / Л. Дмитерко. – К., 1985. – 32с.
981620
  Дмитерко Л. Ой у полі, де тополі... Розповідь очевидця / Л. Дмитерко. – Київ, 1960. – 33с.
981621
   Ой упало сонце : из украинской поэзии 20-30 х годов. – Москва : Художественная литература, 1991. – 508 с. – ISBN 5-280-01137-1
981622
  Лисенко М.В. Ой чого ти почорніло / М.В. Лисенко. – Київ, 1958. – 8с.
981623
  Чернобривец С.А. Ой, Днепр мой, Днепр : роман / Степан Чернобривец ; авт. пер. с укр. Л. Михайловской. – Москва : Советский писатель, 1972. – 287 с.
981624
  Чорнобривець С.А. Ой, Дніпре, Дніпре : роман / С.А. Чорнобривець; Степан Чернобривец. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 271 с.
981625
  Носань С. Ой, Дніпро, Дніпро : повість-реквієм // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 75-109. – ISSN 0130-321Х
981626
  Забашта Л.В. Ой, катране, катраночку : поезії / Л.В. Забашта. – Київ : Дніпро, 1968. – 600 с.
981627
  Максимчук С. Ой, летіли дикі гуси...Мої Нью-Йоркські зустрічі з Максимом Полотнюком // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 19 серпня (№ 16). – С. 16-17
981628
  Бондарина З. Ой, рано на Івана... / З.І. Бондарина. – Київ : Дитвидав, 1960. – 88 с., [1] портр.
981629
  Лисенко М. Ой, у лузі та ще й при березі / М. Лисенко. – Київ, 1936. – 4с.
981630
  Галата Я. Ой, чий флот стоїть?.. // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 29. – С.14-15


  Проблема розділу Чорноморського флоту
981631
  Алимджан Х. Ойгуль и Бахтиер : поэма / Хамид Алимджан ; пер. с узб. С. Липкин. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1948. – 32 с. : ил.
981632
  Варминг Е. Ойкологическая география растений : Введение в изучение растительных сообществ : С дополнениями по русской флоре и 100 рис. в тексте / Е. Варминг, проф. ботаники и дир-р Ботанического сада в Копенгаг. ; Пер. с нем. изд. , изм. и доп. авт., под ред. М. Голенкина и В. Арнольди, пр.-доц. Имп. Моск. ун-та. – Москва : Тип. И.А. Баландина, 1901. – XXII, 542 с. : ил. – Библиогр.: "Указатель важнейшей литературы" (с. 513-524) и в "Приложениях". – (Библиотека для самообразования, издаваемая под редакцией проф. А.С. Белкина, П.Г. Виноградов, проф., М.И. Коновалова и др. ; I)


  Ред.: Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941) Арнольди, Владимир Митрофанович (1871-1924)
981633
  Григорьева Лариса Николаевна Ойконимия Белорусского Подвинья : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Григорьева Лариса Николаевна ; АН БССР , Ин-т языкознания им. Якуба Коласа. – Минск, 1978. – 23 с.
981634
  Бириллов Э.К. Ойконимия Гомельской области. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Бириллов Э.К.; АН БССР. – Минск, 1974. – 24л.
981635
  Кварчия В.Е. Ойконимы Абхазии в письменных источниках. / В.Е. Кварчия. – Сухуми, 1985. – 78с.
981636
  Котович В. Ойконіми Дрогобиччини з погляду ономастики та народної етимології // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Першої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2007. – С. 74-84. – ISBN 978-966-2946-40-1
981637
  Волянюк І.О. Ойконіми Північної Тернопільщини 15 ст. // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 215-224. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
981638
  Вербич С.О. Ойконіми Прикарпаття з етимологічно непрозорими твірними основами // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 33-40. – ISBN 978-966-02-4236-4
981639
  Габорак М.М. Ойконіми Прикарпаття, мотивовані відкомпозитними особовими іменами // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 58-71. – ISBN 978-966-02-4236-4
981640
  Литвинчук Наталія Ойконіми Сумщини як джерело історико-етнографічного вивчення краю // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 89-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
981641
  Армашевська Т.В. Ойконіми та годоніми, як відображення історико-культурних туристичних ресурсів Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 160-167 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
981642
  Бурковецька І. Ойконіми Уманщини як пам"ятки мови доби Козаччини / І. Бурковецька, І. Кривошея // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 189-191. – ISBN 966-95758-1-8
981643
  Торчинська Н.М. Ойконімійні еквіваленти як засіб номінації поселень (на матеріалі ойконімікону Хмельницької області) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 293-299. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
981644
  Єфименко І. Ойконімікон Донеччини (становлення та розвиток) // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67). – С. 106-119. – ISSN 1682-3540
981645
  Вербич С.О. Ойконімікон України: минуле й сьогодення (на матеріалі Тернопільщини) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 31-54. – ISSN 0027-2833
981646
  Вербич С. Ойконімія Вінничини в історико-етимологічному аспекті (фрагмент 2) // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 3-13. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6
981647
  Вербич С.О. Ойконімія Вінниччини в історико-етимологічному аспекті (фрагмент 1) // Студії з ономастики та етимології. 2013 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: І.М. Желєзняк, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2013. – До ювілею Раїси Михайлівни Козлової. – С. 64-76. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-8825-79-8
981648
  Шульгач В.П. Ойконімія Волині : Етимологічний словник-довідник / В.П. Шульгач; НАНУ. Ін-т української мови. – Київ : Кий, 2001. – 189с. – ISBN 966-02-2123-1
981649
  Котович В.В. Ойконімія Дрогобиччини // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 67-75. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
981650
  Котович В.В. Ойконімія Жидачівщини // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 142-149. – ISBN 978-966-02-4236-4
981651
  Карпенко О. Ойконімія Житомирщини як джерело вивчення слов"янської антропонімії // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 176-185
981652
  Сюрьма Л. Ойконімія і топонімія села Виноградівка (Курчі) Болградського району // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 332-339
981653
  Яцій В.О. Ойконімія Івано-Франківської області : іст.-етимол. словник / В.О. Яцій ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Наукова думка, 2015. – 387, [3] с. – Бібліогр.: с. 353-388 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1487-9
981654
  Гуцул Л. Ойконімія Полісся в акцентуаційному висвітленні // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 375-381. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
981655
  Купчинська З. Ойконімія України XVIII–XX ст. з родовим належності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-272. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
981656
  Єфименко Ірина Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2011. – № 4. – С. 9-21. – Бібліогр.: Літ.: С.10-11; 44 назв. – ISSN 1682-3540
981657
  Вербич С.О. Ойконімія Хмельниччини (структурно-семантичний аналіз) твірних основ. II. // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 14-21. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
981658
  Гонца І.С. Ойконімія Черкащини : Дис. ...канд. філол наук: Спец. 10.02.01 - укр. мова / Ірина Семенівна Гонца; Уманський держ. ун-т ім. П.Тичини. – Умань, 2006. – 242л. – Додаток: Т. 2. - 242 л. – Бібліогр.: л.217-242
981659
  Гонца І.С. Ойконімія Черкащини : Автореферат дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.01 / Ірина Семенівна Гонца; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр: 10 назв
981660
  Котович В.В. Ойконімний простір України: ономастичний та лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Котович Віра Василівна ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 82 назви
981661
  Лук"янчук Т. Ойконімні синтаксеми: особливості непоширених ойконімних словосполученнь (територія Слобожанщини) // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 58-66. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
981662
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 1. – 1991
981663
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 2. – 1991
981664
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 3. – 1991
981665
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 4. – 1991
981666
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 5. – 1991
981667
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 6. – 1991
981668
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 1. – 1992
981669
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 2. – 1992
981670
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 3. – 1992
981671
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 4. – 1992
981672
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 5. – 1992
981673
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 1. – 1993
981674
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 2. – 1993
981675
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 3. – 1993
981676
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 1/2. – 1994
981677
   Ойкумена : український екологічний журнал. – Київ
№ 1/2. – 1995
981678
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-035-9
Вып. 2. – 2004
981679
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-075-8
Вып. 3. – 2005
981680
   Ойкумена : Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков : Константа. – ISBN 966-342-362-5
Вып. 4 : Осень-зима. – 2006
981681
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. – Харьков. – ISBN 978-966-400-084-7
Вып. 5. – 2007
981682
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков. – ISBN 978-966-400-159-2
Вып. 6. – 2009
981683
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков. – ISBN 978-966-400-201-8
Вып. 7. – 2010
981684
  Сушко К.І. Ойкумена : сказання про дивний похід царя перського Дарія до Скитії літа 514-го ще за старої доби / Костянтин Сушко. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2011. – 344, [4] с. – ISBN 978-966-331-433-4


  У пр. № 1747181 напис: Вельмишановному Михайлові Кузьмовичу Наєнку - щиро і прихильно. / Підпис / 12.01.14 р.
981685
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регион. филиал Нац. ин-та стратег. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков. – ISBN 978-966-400-275-9
Вып. 8. – 2011. – 256 с.
981686
   Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Регионал. филиал Нац. ин-та стратегич. исслед. в г. Харькове ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Филос. фак., Каф. политологии. – Харьков
Вып. 9. – 2012. – 256 с.
981687
  Летина Н.Н. Ойкумена русской провинциальной культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 2. – С. 20-23. – ISSN 2073-9702
981688
  Панков А.С. Оймяконский меридиан. / А.С. Панков. – Москва : Мысль, 1979. – 176с.
981689
   Ойротия : труды Сессии СОПС по изучению производительных сил Ойротской автономной области. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1937. – 479 с.
981690
  Баскаков Н.А. Ойротско-русский словарь : около10000 слов : с прилож. грамматич. очерка ойротского языка / сост. Н.А. Баскаков, Т.М. Тощакова ; под общ. ред. Н.А. Баскакова. – Москва : Госиздат иностранных и национальных словарей, 1947. – 312 с., [1] карта
981691
  Волков И.Б. Ока-хрусталинка / И.Б. Волков. – Тула, 1976. – 63с.
981692
  Флоров Г.Ф. Ока - Сибирячка / Г.Ф. Флоров. – М, 1959. – 84с.
981693
  Городовиков Ока Городовиков / Городовиков. – Элиста, 1974. – 304с.
981694
   Ока Городовиков. – Элиста, 1976. – 340с.
981695
  Серебрянская Е.А. Окаазиональная субстантивация с помощью Lo в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.664 / Серебрянская Е.А.; МП УССР. Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1975. – 22л.
981696
  Ганиев М.С. Оказалась ли Чили лучше других подголтовлена к кризису? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 70-74. – ISSN 044-748Х
981697
  Рожинский М.М. Оказание доврачебной помощи / М.М. Рожинский, Г.Б. Катковский. – М, 1980. – 48с.
981698
  Седлецкий Ю.Н. Оказание международной правовой помощи по уголовным делам: некоторые проблемы и перспективы совершенствования в законодательстве Республики Молдовы / Ю.Н. Седлецкий, Т.Т. Кердивара // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 47-49. – ISSN 1812-3910
981699
  Колесников А.Н. Оказание неотложной помощи мирному населению (организация, анестезия, интенсивная терапия) при массовой травме военного времени // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 52-60. – ISSN 2224-0586
981700
  Голоденко И.А. Оказание образовательных услуг в высших учебных заведениях в свете Болонского процесса // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 68-72. – ISBN 978-966-927-199-0
981701
  Гритченко Н.В. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от оружия массового поражения / Н.В. Гритченко. – Москва, 1964. – 64с.
981702
  Гутиков В.С. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от ядерного оружия. Знать и уметь каждому! / В.С. Гутиков, Ю.А. Сипайлов. – М., 1964. – 48с.
981703
  Мельничук Ю.С. Оказії з попами / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1961. – 56 с.
981704
  Кононенко Т.П. Оказіоналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 364-365. – ISBN 966-316-069-1
981705
  Ширяєва О. Оказіоналізм у художньому тексті: лінгвальний статус та головні ознаки (на матеріалі роману Г. Мюллер "Гойдалка дихання") // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 103-109. – ISSN 2078-340X
981706
  Заболотна Т. Оказіоналізми в англомовній рекламі // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 191-194
981707
  Дядечко Л.А. Оказіоналізми в сучасних рекламних текстах: когнітивно-прагматичний і соціофункціональний аспекти // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 76-83. – Бібліогр.: Літ.: с. 82-83; 9 назв
981708
  Дєнєжна Е.В. Оказіоналізми в творах Дж. Р.Р. Толкіна як перекладацька проблема // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 161-168. – ISBN 978-966-171-092-3
981709
  Мацько О. Оказіоналізми в українському перекладі "Гаррі Поттера" Дж.К. Ролінг // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С.115-118.
981710
  Волошина А.Ю. Оказіоналізми в художній прозі Оксани Забужко // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 11 : Філологічні науки. – С. 15-17
981711
  Ємельянова В.М. Оказіоналізми у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі / В.М. Ємельянова, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 123-126. – ISBN 978-966-285-302-5
981712
  Нечай О.М. Оказіоналізми у сучасному англомовному публіцистичному дискурсі / О.М. Нечай, О.В. Дудоладова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 255-259. – ISBN 978-966-285-302-5
981713
  Мельничук С.В. Оказіоналізми як засіб вираження пестливості та їх переклад (на матеріалі англійської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 347-353. – ISBN 966-581-388-9
981714
  Косович О. Оказіоналізми: форма мовної творчості дітей // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 68-72. – Бібліогр.: Літ.:с. 72; 12 назв
981715
  Бабій І. Оказіональна ад"єктивна номінація в романі "Северин Наливайко" Миколи Вінграновського / Ірина Бабій // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 10-15. – ISSN 0320-3077
981716
  Сем"янова І.В. Оказіональна лексика у сучасних теоретичних дослідженнях німецької мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 214-218
981717
  Вокальчук Г.М. Оказіональна номінація осіб в українській радянській поезії 20-30-х років // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 95-104
981718
  Лощинова І.С. Оказіональна номінація осіб у творчості письменників Дніпропетровщини // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 150-163
981719
  Ладницька О. Оказіональна словотворчість у дискурсі романів Девіда Лоджа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 38-46. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
981720
  Тодор О. Оказіональна соціально-політична лексика в сучасних медіатекстах // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 222-228. – ISSN 0201-419
981721
  Голікова Н.С. Оказіональна фразеологія в сучасній прозі П. Загребельного // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 18-20
981722
  Дорофєєва Олена Миколаївна Оказіональне слово в сучасній російськомовній газетно-журнальній комунікації (комунікативно-прагматичний та соціокогнітивний аспекти) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.02 / Дорофєєва О.М.; КНУТШ; Ін-тут філології. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
981723
  Гончарова Т.Є. Оказіональне слово і контекст / Т.Є. Гончарова, А.В. Білан // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 199-206


  У статті досліджується семантична структура суфіксальних та префіксальних авторських неологимів, простежується формування лексичного значення цих новоутворень, аналаується залежність семантики авторських неологЬмів від виду лінгвістичного контексту. В ...
981724
  Косович О.В. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, інтернет-видань і художніх творів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Косович О.В.; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 194л. + Додатки л. 1 - 173. – Додатки окремим томом. – Бібліогр.: л. 165 - 194
981725
  Косович О.В. Оказіональне словотворення в сучасній французькій мові (на матеріалі мови мас-медіа, Інтернет-видань і художніх творів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.05 - романські мови / Косович О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
981726
  Никитченко К.П. Оказіональне словотворення у сучасній науковій парадигмі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 157-162
981727
  Денисова І. Оказіональні апелятиви як засіб формування світу фентезі (на матеріалі твору Дж.К. Роулінг "Гарі Поттер та філософський камінь") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 151-157. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
981728
  Лощинова І.С. Оказіональні дієприкметники у творчості письменників Дніпропетровщини // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 151-158. – ISSN 2313-4437
981729
  Лощинова І.С. Оказіональні іменники в поезії Лесі Степовички, Віктора Коржа, Сергія Бурлакова // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 89-97
981730
  Никитченко К.П. Оказіональні композитні утворення в англомовному постмодерністському художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 181-188


  Статтю присвячено оказіональному словотворенню. Дослідження здійснено у рамках когнітивної парадигми знання. Проаналізовані та підсумовані існуючі тлумачення словоскладання, описані оказіональні композитні утворення в англомовному постмодерністському ...
981731
  Гришко Ю.Ю. Оказіональні контамінації в сучасному українському поетичному дискурсі // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 30. – С. 81-84. – ISSN 2524-2490
981732
  Ткаченко Т. Оказіональні лексичні новотвори в мові прози Михайла Стельмаха // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 296-303. – ISSN 2304-9383
981733
  Богдан С. Оказіональні найменування номінативного поля ДИТИНА в епістолярних текстах Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 6-36. – ISSN 2413-0923
981734
  Ковальов І.С. Оказіональні регіоналізми в сирійських ЗМІ // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 234-241. – ISSN 2520-6397


  Дослідження розвитку арабської мови неможливе без вивчення особли- востей функціонування регіоналізмів сучасної арабської літературної мо- ви. Беручи до уваги стрімкі події, що відбуваються в Сирії протягом останніх років, саме в ЗМІ цієї країни ...
981735
  Колоїз Жанна Оказіональні складні номеми як різновид компресивної номінації // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2005. – № 4. – С. 67-72.
981736
  Федурко М. Оказіональні словозрощення в сучасному художньому мовленні: функції та структурні типи // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 273-284. – ISSN 2411-4758
981737
  Шаряк О.М. Оказіональні словотвірні конструкції як синсемантичні одиниці номінації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 164-169. – ISSN 1729-360Х
981738
  Голікова Н.С. Оказіональні сполучені слів у художньому дискурсі П. Загребельного // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 140-148. – ISSN 2313-4437
981739
  Наумюк Г.О. Оказіональні субстантивовані дієприкметники у трагедії Софокла "Антігона" (функціонально-семантичний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 107-111


  Статтю присвячено дослідженню семантичних та функціональних особливостей оказіональних субстантивованих дієприкметників у трагедії Софокла "Антігона". Статья посвящена исследованию семантических и функциональных особенностей окказиональных ...
981740
  Пономаренко В.Д. Оказіональні суфіксальні субстантиви як особливість ідіостилю Т. Мельничука (структурно-семантичний аспект) / В.Д. Пономаренко, К.В. Дюкар // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 103-116
981741
  Дейнека М. Оказіональні трансформації фразеологізмів та способи їх відтворення в українських перекладах (на матеріалі творів M. Keyes) / М. Дейнека, О. Бабелюк // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 101-105. – ISBN 978-617-7241-66-8
981742
  Трищенко І. Оказіональні утворення в художньому тексті та особливості їх перекладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 27-29. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Досліджено англійські оказіональні утворення в художньому тексті та особливості їх перекладу на матеріалі ро-манів Х. Філдінг "Щоденник Брiджет Джонс" та "Брiджет Джонс: На межі розумного". Розглянуто оказіональні утво-рення різних типів та особливості ...
981743
  Бабій І. Оказіонально-предметна номінація в художньому дискурсі Василя Барки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 6. – С. 16-23. – ISSN 2413-0923
981744
  Шинкарук С. Оказіональное слово в епігамній творчрсті Миколи Лукаша // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 264-266. – ISBN 966-8188-08-X
981745
  Уханов И.С. Окалина / И.С. Уханов. – Челябинск, 1985. – 318с.
981746
  Уханов И.С. Окалина / И.С. Уханов. – М, 1986. – 64с.
981747
  Тихомиров В.И. Окалинообразование на железе и железных сплавах при высоких температурах : Автореф... докт. хим.наук: / Тихомиров В. И.; ЛГУ. – Л., 1959. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
981748
  Сибирская В.В. Окалинообразование на сплавах железа с хромом при высоких температурах в атмосфере водяного пара. : Автореф... канд. хим.наук: / Сибирская В.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 12л.
981749
  Бордон В.Е. Окаменевшие слезы, или Сказание о янтаре Полесья / Всеволод Евгеньевич Бордон, Леонид Иосифович Матрунчик. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 109, [2] с. : ил. – ISBN 5-343-00163-7
981750
   Оканенко Аркадій Семенович (1894-1982) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 346. – ISBN 978-966-439-754-1
981751
  Бунин И.А. Окаянные дни / И.А. Бунин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 128 с. – (Библиотека журнала "Литературное обозрение")
981752
  Бунин И.А. Окаянные дни / И.А. Бунин. – Репринт. изд. – Москва : Советский писатель, 1990. – 174, [2] с. – Парал. тит. л. ориг. - Переизд. ориг.: Собрание сочинений И.А. Бунина ; т.10 : Окаянные дни. Берлин : Петрополис, 1935. – (Библиотечка журнала "Слово"). – ISBN 5-265-02209-0
981753
  Бунин И.А. Окаянные дни / Иван Бунин. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 335 с. – ISBN 5-235-01771-4
981754
  Бунин И.А. Окаянные дни / Иван Бунин. – Москва : Современник, 1991. – 255 с. – ISBN 5-270-01438-6
981755
  Бунин И.А. Окаянные дни / Иван Алексеевич Бунин. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1992. – 318 с. – (Отчий край). – ISBN 5-7639-0449-4
981756
  Бунин И.А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи / И.А. Бунин. – Москва : Советский писатель, 1990. – 414 с.
981757
  Юлитало Х. Окаянный финн : Роман / Х. Юлитало. – Москва : Прогресс, 1975. – 176с.
981758
  Захарченко В.Д. Океан-океанище. Путешествие на торговом пароходе "Ногин" из г.Одессы через десять морей и два океана на о.Сахалин. / В.Д. Захарченко. – Москва, 1958. – 208с.
981759
  Шергин Б.В. Океан - море русское / Б.В. Шергин. – М, 1959. – 351с.
981760
  Шергин Б.В. Океан - море русское / Б.В. Шергин. – М, 1961. – 383с.
981761
  Кальянов В.П. Океан - море синее / В.П. Кальянов. – Москва : Знание, 1967. – 160с.
981762
  Штейн О.П. Океан / О.П. Штейн. – К., 1962. – 114с.
981763
  Оммани Ф.Д. Океан / Ф.Д. Оммани. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1963. – 198с.
981764
  Кузнецов С Океан / С Кузнецов. – Л., 1969. – 40с.
981765
   Океан. – Москва : Мир, 1971. – 191с.
981766
   Океан. – М., 1972. – 431с.
981767
   Океан. – М., 1974. – 399с.
981768
   Океан. – М., 1976. – 304с.
981769
  Куиличи Ф. Океан / Ф. Куиличи. – Москва : Мысль, 1976. – 254с.
981770
  Виноградов О.К. Океан / О.К. Виноградов. – Київ, 1976. – 192с.
981771
   Океан. – М., 1978. – 336с.
981772
  Штейн А. Океан // Советская драматургия / Казакова А.Г. – Ленинград : Лениздат, 1978. – С. 143-222
981773
  Барка Василь Океан : лірика / Василь Барка. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : Слово, 1979. – 348, 284с.
981774
  Сердюк Ю. Океан / Ю. Сердюк. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 87 с.
981775
   Океан. – М., 1979. – 335с.
981776
   Океан. – М., 1980. – 302с.
981777
  Сердюк Ю.А. Океан / Ю.А. Сердюк. – М., 1980. – 110с.
981778
   Океан. – М., 1981. – 336с.
981779
   Океан : литературно-художественный морской сборник. – Москва, 1982
981780
  Вьюнник Л.И. Океан / Л.И. Вьюнник. – Москва, 1984. – 191с.
981781
  Низовой П. Океан / П. Низовой. – Калининград, 1985. – 379с.
981782
  Алтаев Вадим Океан "под ногами" или энергия вулкана в первозданной воде // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 38-39 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
981783
  Шулейкин В.В. Океан 1 / В.В. Шулейкин. – М, 1931. – 64с.
981784
  Правдин Л.Н. Океан бурь: роман / Л.Н. Правдин. – Пермь, 1979. – 415с.
981785
  Толмазин Д.М. Океан в движении / Д.М. Толмазин. – Л., 1976. – 176с.
981786
  Келер В.Р. Океан в нас самих / В.Р. Келер. – Москва, 1970. – 160с.
981787
  Баринова К. Океан для перемог не перешкода // Київський університет. – Київ, 2021. – Листопад (№ 9). – С. 6


  Чудова звістка надійшла з далекої Боготи. 1 золоту, 3 срібних і 5 бронзових медалей завоювали там українські команди на 14-ій Міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики, яка з 15 по 21 листопада 2021 року проходила у столиці Колумбії. Через ...
981788
  Гарин С.С. Океан добра / С.С. Гарин. – М, 1968. – 240с.
981789
  Назина Надежда Океан добра : медаль "России честь приумножая" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 16-17 : фото
981790
  Рух А. Океан ждет : Электронные книги/бумажные книги // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 7 (1011). – С. 136-143. – ISSN 0130-7673
981791
   Океан жемчужин. – Ташкент, 1989. – 351с.
981792
  Кан С.И. Океан и атмосфера / С.И. Кан. – Москва : Наука, 1982. – 145с. – ("Человек и окружающая среда")
981793
  Степанов В.Н. Океан и будущее Земли / В.Н. Степанов. – Москва : Знание, 1967. – 78 с.
981794
  Лазарев М.И. Океан и будущее. / М.И. Лазарев. – М., 1976. – 86с.
981795
  Квятковский И.А. Океан и корабль / И.А. Квятковский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 192с.
981796
  Максимов И.В. Океан и космос / Максимов И.В., Саруханян Э.И., Смирнов Н.П. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 216 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 210-215
981797
  Михайлов С.В. Океан и цивилизация / С.В. Михайлов. – Москва, 1971. – 43с.
981798
   Океан и человек : Научно-популярный сборник. – Владивосток : Дальневосточное книж. изд-во, 1991. – 294с. – ISBN 5-7440-0238-3
981799
   Океан и человек. 1979. – Владивосток, 1979
981800
   Океан и человек. 1980. – Владивосток, 1980
981801
   Океан и человек. 1981. – Владивосток, 1981
981802
   Океан и человек. 1983. – Владивосток, 1983
981803
  Бреховских Л.М. Океан и человек. Настоящее и будущее / Л.М. Бреховских. – Москва : Наука, 1987. – 304с.
981804
  Емельянов Е.М. Океан известный и загадочный / Е.М. Емельянов. – Калининград, 1987. – 239с.
981805
  Лебедев В.Л. Океан как динамическая система / В.Л. Лебедев, Т.А. Айзатуллин, К.М. Хайлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 205с.
981806
  Лелека О. Океан на столе. Как английский купец аквариум изобрел // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 35


  За полтора столетия своего существования аквариумистика обзавелась 70 миллионами поклонников во всем мире. Красота декоративных рыбок, беззаботно плавающих за стеклом, не только радует глаз, но и восстанавливает душевное равновесие. И трудно поверить, ...
981807
  Улицкий Ю.А. Океан надежд / Ю.А. Улицкий. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1983. – 191с.
981808
   Океан наступает? Парниковый эффект и поднятие уровня моря : Сборник статей. – Пер. с англ. – Москва : Прогресс, 1989. – 368с.
981809
  Медущенко А.А. Океан начинается с верфи. / А.А. Медущенко. – М, 1974. – 310с.
981810
  Устьянцев В.А. Океан не спит. / В.А. Устьянцев. – М., 1966. – 360с.
981811
   Океан покоряется людям. – Владивосток, 1961. – 227с.
981812
  Бахмани Клаус Океан с кислинкой / Бахмани Клаус, Коббинг Ник // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 6 (207), июнь. – С. 38-45 : фото. – ISSN 1029-5828
981813
   Океан сам по себе и для нас. – Москва : Прогресс, 1982. – 472с.
981814
  Сомадева Океан сказаний / Сомадева. – М, 1982. – 526с.
981815
  Сомадева Океан сказаний : Избранные повести и рассказы / Сомадева. – Москва : Наука, 1982. – 526с.
981816
  Сомадева Океан сказаний / Сомадева. – М, 1989. – 335с.
981817
  Коротко А.Ш. Океан слова : миниатюры: онострочья, моностишья / Александр Коротко ; художник Александр Галчанский. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 509, [3] с. : ил. – (САМІТ-КНИГА = із книгою - по життю!). – ISBN 978-966-986-008-8
981818
  Кудрявцев П.П. Океан состоит из капель. / П.П. Кудрявцев. – М, 1964. – 191с.
981819
   Океан тайн Айседоры Дункан // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 6. – С. 20-30.
981820
  Филоненко А. Океан тайны / Александр Филоненко ; сост. Елена Маццола. – Киев : Дух і Літера : Dante Centre, 2020. – 303, [2] с. : портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Bibliotheca paedagogica). – ISBN 978-966-378-735-0
981821
  Шишкан К.Б. Океан тревоги : стихи / К.Б. Шишкан. – Кишинев, 1963. – 79 с.
981822
  Кремінь Д. Океан у сльозині роси // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-3
981823
  Залогин Б.С. Океан человеку / Б.С. Залогин. – Москва : Мысль, 1983. – 206 с.
981824
   Океан, техника, право. – М., 1972. – 230с.
981825
  Меррей Дж. Океан. / Дж. Меррей. – Одесса, 1923. – 151с.
981826
   Океан. 1982. – Москва, 1982
981827
   Океан. 1983. – Москва, 1983
981828
  Айзатуллин Т.А. Океан. Активные поверхности и жизнь / Т.А. Айзатуллин, В.Л. Лебедев, К.М. Хайлов ; под ред. В.И. Беляева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 186-191
981829
  Остроумов Г.Н. Океан: надежды и заботы / Г.Н. Остроумов. – М.
2. – 1983. – 112с.
981830
  Слевич С.Б. Океан: ресурсы и хозяйство / С.Б. Слевич. – Л., 1988. – 189с.
981831
  Айзатуллин Т.А. Океан: фронты, дисперсии, жизнь / Т.А. Айзатуллин, В.Л. Лебедев, К.М. Хайлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 192 с. : ил. – Библиогр.: с. 185-191
981832
   Океан: экономические проблемы освоения. – Москва, 1975. – 198 с.
981833
  Штейн А.П. Океан; Флаг адмирала; Пролог; Между ливнями; Персональное дело; Вдовец; Аплодисменты; Ночью без звезд; Гостиница "Астория" / А.П. Штейн. – Москва, 1976. – 592с.
981834
  Мозговой А.Ф. Океанам - зоны мира / А.Ф. Мозговой. – М., 1984. – 64с.
981835
  Бабинець А.Є. Океанами навколо планети : [про дослідження укр. вчених-океанологів] / А.Є. Бабинець, Г.О. Білявський, Б.Ф. Єневич. – Київ : Наукова думка, 1972. – 190 с. – (Люди. Суспільство. Прогрес. Серрія "У вільний час")
981836
  Арутюнян А.В. Океаническая вода как основной источник генезиса углеводородов, геофлюидов, алмазоносных структур, грязевых вулканов и месторождений благородных металлов // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (67), липень - вересень. – С. 25-35 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1684-2189
981837
  Несис К.Н. Океанические головоногие моллюски / К.Н. Несис. – Москва : Наука, 1985. – 286с.
981838
  Марчук Г.И. и Каган Б.А. Океанические приливы. Математические модели и численные эксперименты / Г.И. и Каган Б.А. Марчук. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 296с.
981839
  Кочина Вера Океанические течения: погода на конвейере : наука // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 102-107 : Фото
981840
  Таубер Г.М. Океанические центры действия атмосферы в южном полушарии / Г.М. Таубер. – М., 1964. – 40с.
981841
   Океанический магматизм. Эволюция, геологическая корреляция. – М., 1986. – 268с.
981842
  Лымарев В.И. Океаническое природопользование : Географический аспект / В.И. Лымарев. – Калининград, 1991. – 85с.
981843
  Александров Б Океания / Б.А. Александров ; под общ. ред. А.А. Губера ; Акад. наук СССР ; Тихоокеанский ин-т, Ф-т политехническая география. – Москва : Воениздат, 1947. – 35 с.
981844
  Александров Б.А. Океания / Б.А. Александров ; под. ред. А.А. Губера. – Москва : Географгиз, 1951. – 44 с. – (У карты мира)
981845
  Мелнишки Л. Океания / Л. Мелнишки; Библиотека при българското географско дружество. – София : Наука и изкуство, 1962. – 255с. : Ил. – Библиогр.: с. 252-253
981846
   Океания. – М., 1971. – 300 с.
981847
  Говоров К.А. Океания : Физико-географическая характеристика / К.А. Говоров. – Москва : Мысль, 1971. – 198 с.
981848
  Софронов А.В. Океания / А.В. Софронов. – Москва, 1980. – 222с.
981849
   Океания : Справочник. – Москва : Наука, 1982. – 381с.
981850
  Рубцов Б.Б. Океания / Б.Б. Рубцов. – Москва, 1991. – 175 с.
981851
  Невский В.В. Океания ( : физико-географическая характеристика). / В.В. Невский, О.А. Нильсон. – Ленинград, 1965. – 88с.
981852
  Плахова М.Л. Океания далекая и близкая : Путевой дневник художников / М.Л. Плахова, Б.В. Алексеев. – Москва : Наука, 1981. – 256с.
981853
  Тимошенко В.Н. Океания на современном этапе: забытые проблемы "ненужного" региона // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4. – С. 83-94. – ISSN 0869-1908
981854
   Океанічний збірник. – Одеса. – (Видання Українського океанічного інституту ; Ч.7)
Кн.1. – 1946. – 31с. – На правах рукопису
981855
   Океанічний збірник. – Женева. – (Видання Українського океанічного інституту ; Ч.12)
Кн.2. – 1946. – 42с. – На правах рукопису
981856
  Бєлозоров С.Т. Океанія : лекція для студ.-заочників географ. ф-тів пед. і учит. ін-тів / С.Т. Бєлозоров ; Упр. вищої школи М-ва освіти УРСР, Наук.-метод. кабінет заоч. пед. освіти. – Київ ; Львів : Радянська школа, 1948. – 32 с.
981857
  Гончар Б.М. Океанія : історичний нарис // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1982. – Т. 7 : Мікроклін - Олеум. – С. 511
981858
  Назаров В.С. Океаногарфия / В.С. Назаров, А.М. Муромцев. – М., 1954. – 168с.
981859
   Океанографическая энциклопедия. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 631с.
981860
   Океанографические аспекты самоочищения моря от загрязнения. – Севастополь : Наукова думка, 1970. – 268с.
981861
   Океанографические исследования в Тнисском проливе. – К., 1971. – 172 с.
981862
   Океанографические исследования в центрально-американских морях. – Севастополь, 1984. – 167 с.
981863
   Океанографические исследования Карибского моря и прилегающих районов. – Севастополь, 1980. – 123 с.
981864
  Маклаков А.Ф. Океанографические приборы / А.Ф. Маклаков, В.А. Снежинский, Б.С. Чернов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 384с.
981865
  Макаров С.О. Океанографические работы / С.О. Макаров. – Москва : Географгиз, 1950. – 278с.
981866
  Блинов Н.И. Океанографические работы в полярных районах Мирового океана / Н.И. Блинов, В.В. Дремлюг, В.А. Романцов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 229-236 (132 назв.)
981867
  Шокальский Ю.М. Океанографические работы на морях СССР / Ю.М. Шокальский. – Москва, 1934. – 5с.
981868
   Океанографические таблицы. – 4-е., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 477с.
981869
  Мамаев О.И. Океанографический анализ в системе a-S-T-p / О.И. Мамаев. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1963. – 228с.
981870
  Лаппо С.Д. Океанографический справочник Арктических морей СССР : (Общая лоция) / С.Д. Лаппо. – Ленинград-Москва, 1940. – 182с.
981871
  Истошин Ю.В. Океанография : Уч. для гидрометеорол. техникумов. / Ю.В. Истошин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1956. – 304с.
981872
  Шокальский Ю.М. Океанография / Ю.М. Шокальский. – 2-е изд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1959. – 537с.
981873
   Океанография. – М., 1965. – 484с.
981874
  Ниу Жак Океанография / Ниу Жак, Чен, Чен-Тун // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 160-184. – ISBN 5-89317-203-5
981875
  Симоненко С.В. Океанография : [практ. пособие для курсантов и слушателей учеб. мор. заведений по специальностям океанография, гидрометеорология, гидрография, мор. судовождение] / С.В. Симоненко, Н.Ф. Голодов. – Киев : Госгидрография, 2016. – 270, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270. – ISBN 978-617-7073-05-4
981876
  Жуковский Г.Р. Океанография для судоводителей / Г.Р. Жуковский. – Л.-Москва, 1953. – 390с.
981877
  Шокальский Ю.М. Океанография Черного моря / Ю.М. Шокальский. – Москва, 1934. – 13с.
981878
  Хабалов В.А. Океанография. / В.А. Хабалов. – Москва, 1931. – 144с.
981879
  Истошин Ю.В. Океанография. Уч. пособие / Ю.В. Истошин. – Л., 1953. – 456с.
981880
   Океанографічний літопис аноксичних океанічних подій Карпато-Східноєвропейського сегменту Тетісу / Ю.М. Сеньковський, Ю.В. Колтун, І.Т. Попп, Н.Я. Радковець, П.В. Мороз // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 95-105 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
981881
   Океанографічні дослідження України в Атлантичному секторі Антарктики (1997-2004) / Ю.В. Артамонов, М.П. Булгаков, В.М. Ващенко, П.Д. Ломакін; [Ю.В. Артамонов та ін.] ; МОНУ ; Український антарктичний центр. – Київ : Наукова думка, 2006. – 164 с. : іл. – Бібліогр.: с. 154-163. – ISBN 966-00-0266-1
981882
  Шокальскій Ю.М. Океанографія / Ю.М. Шокальскій. – Петроградъ, 1917. – 615с.
981883
  Ву Чунг Танг Океанологическая, гидробиологичесская и ихтиологическая характеристика Бурнасского района Дунайско-Днестровского междуречья северно-западной части Черного моря : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Ву Чунг Танг; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 26л.
981884
  Мохамед Лотфи Эль-Саед эль Хехяуи Океанологические аспекты биологии размножения рыб Черного моря преимущественно в его северо-западной части : Автореф... канд. биол.наук: / Мохамед Лотфи Эль-Саед эль Хехяуи; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 32л.
981885
  Степанюк И.А. Океанологические измерительные преобразования / И.А. Степанюк. – Л., 1986. – 269с.
981886
   Океанологические исследования. – М.
2. – 1960. – 128с.
981887
   Океанологические исследования. – М.
3. – 1961. – 179с.
981888
   Океанологические исследования. – М.
4. – 1961. – 112с.
981889
   Океанологические исследования. – М.
5. – 1962. – 156с.
981890
   Океанологические исследования. – Москва : Из-во Академии Наук СССР
7. – 1962. – 115с.
981891
   Океанологические исследования. – М.
8. – 1963. – 164с.
981892
   Океанологические исследования. – М.
13. – 1965. – 260с.
981893
   Океанологические исследования. – М.
15. – 1966. – 140с.
981894
   Океанологические исследования. – М.
18. – 1968. – 316с.
981895
   Океанологические исследования. – М.
19. – 1968. – 239с.
981896
   Океанологические исследования. – М.
20. – 1970. – 148с.
981897
   Океанологические исследования. – Москва
Вып. 26. – 1979
981898
   Океанологические исследования. – Москва
Вып. 30. – 1979
981899
   Океанологические исследования. – Москва
Вып. 31. – 1980
981900
   Океанологические исследования. – Москва
Вып. 32. – 1980
981901
   Океанологические исследования. – Москва
Вып. 34. – 1981
981902
   Океанологические исследования. – Москва
Вып. 35. – 1983
981903
   Океанологические исследования в Тихом океане. – Владивосток, 1985. – 152с.
981904
   Океанологические исследования в Тихом океане. – Владивосток, 1985. – 152с.
981905
  Гершанович Д.Е. Океанологические основы биологической продуктивности Мирового океана / Д.Е. Гершанович, А.М. Муромцев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 320 с.
981906
  Широков Л.В. Океанологические факторы формирования продуктивности Северного моря : Автореф... канд. геогр.наук: / Широков Л.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Геогр. фак. – Л., 1967. – 15л.
981907
  Истошин Ю.В. Океанология : Уч. для гидрометеорол. техникумов / Ю.В. Истошин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 469с.
981908
  Смирнов Г.Н. Океанология : (в инженерном изложении) / Г.Н. Смирнов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 342с.
981909
  Шамраев Ю.И. Океанология / Ю.И. Шамраев, Л.А. Шишкина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 382с.
981910
  Бакуто Р.И. Океанология : сборник текстов на английском языке / Р.И. Бакуто ; сост. Р.И. Бакуто ; АН СССР, Каф. иностр. яз. – Москва : Наука, 1982. – 176 с.
981911
  Смирнов Г.Н. Океанология / Г.Н. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 406с.
981912
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 1. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
981913
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 2. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
981914
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 3. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
981915
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 4. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
981916
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 5. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
981917
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 30, № 6. – 1990. – резюме рос., англ. мовами
981918
  Нешиба С. Океанология / С. Нешиба. – Москва, 1991. – 414с.
981919
  Нешиба С. Океанология / С. Нешиба. – Москва, 1991. – 413с.
981920
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 1. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
981921
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 2. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
981922
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 3. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
981923
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 4. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
981924
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 5. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
981925
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 31, № 6. – 1991. – резюме рос., англ. мовами
981926
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 1. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
981927
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 2. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
981928
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 3. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
981929
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 4. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
981930
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 5. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
981931
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 32, № 6. – 1992. – резюме рос., англ. мовами
981932
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 1. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
981933
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 2. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
981934
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 3. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
981935
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 4. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
981936
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 33, № 5. – 1993. – резюме рос., англ. мовами
981937
   Океанология. – Москва
№ 1. – 1995
981938
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 2. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
981939
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 3. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
981940
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 4. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
981941
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 5. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
981942
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 35, № 6. – 1995. – резюме рос., англ. мовами
981943
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 2. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
981944
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 3. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
981945
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 4. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
981946
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0080-1574
Т. 36, № 5. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
981947
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 36, № 6. – 1996. – резюме рос., англ. мовами
981948
   Океанология. – Москва
Т. 36, № 1. – 1996
981949
   Океанология. – Москва
№ 1. – 1997
981950
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 37, № 2. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
981951
   Океанология. – Москва : Наука, 1961-. – ISSN 0030-1574
Т. 37, № 3. – 1997. – резюме рос., англ. мовами
981952
  Сагалевич А.М. Океанология и подводные обитаемые аппараты: методы исследования / А.М. Сагалевич. – М., 1987. – 255с.
981953
  Отавин Кирилл Океанология. Смерть под парусом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 6 (2909). – С. 90-94 : фото
981954
   Океанология. Термины и определения. – М., 1973. – 63с.
981955
  Щипцов Олександр Анатолійович Океанологічні основи забезпечення функціонування морегосподарського комплексу України : Автореф. дис. ... доктора географіч. наук: 11.00.08 / Щипцов О.А.; Нац. акад. Наук України. Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 29 назв
981956
  Степанов В.Н. Океаносфера / В.Н. Степанов. – Москва : Мысль, 1983. – 270с.
981957
  Лясота Ю.Л. Океанская / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1978. – 136с.
981958
  Фокс Дуглас Океанская динамо-машина : тонкий вопрос // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – январь № 100. – С. 60-61 : карты, рис.
981959
  Дубровин Б.С. Океанская земля / Б.С. Дубровин. – М, 1966. – 191с.
981960
  Радыгин А.В. Океанская соль / А.В. Радыгин. – М.-Л., 1962. – 103с.
981961
  Монин А.С. Океанская турбулентность. / А.С. Монин, Р.В. Озмидов. – Л., 1981. – 320с.
981962
  Мисюк С Ю. Океанске вахты / С Ю. Мисюк. – Владивосток, 1976. – 149с.
981963
  Дуэль И.И. Океанские будни / И.И. Дуэль. – М, 1978. – 287с.
981964
  Усенко Н.В. Океанские вахты / Н.В. Усенко. – 2-е изд., доп. – М., 1983. – 208с.
981965
  Морозов Е.Г. Океанские внутренние волны / Е.Г. Морозов. – М., 1985. – 151с.
981966
   Океанские горизонты. – М., 1981. – 240с.
981967
   Океанские просторы. Камчатка. Курилы. Сахалин. Приморье. – Владивосток, 1965. – 104с.
981968
  Нейман Г. Океанские течения / Г. Нейман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 257с.
981969
  Корешов Г.М. Океанский ветер. / Г.М. Корешов. – Владивосток, 1946. – 63с.
981970
  Корешков Г.М. Океанский ветер. / Г.М. Корешков. – Владивосток, 1961. – 68с.
981971
  Усенко Н.В. Океанский максимум / Н.В. Усенко. – М., 1980. – 269с.
981972
  Бабич В.В. Океанский меридиан : очерки / В.В. Бабич. – Москва : Воениздат, 1978. – 96 с. – (Б-чка журн. "Сов. воин" / Гл. полит. упр. Сов. Армии и ВМФ ; № 11 (738))
981973
  Пикуль В.С. Океанский патруль / В.С. Пикуль. – М, 1954. – 844с.
981974
  Пикуль В.С. Океанский патруль / В.С. Пикуль. – М, 1957. – 790с.
981975
  Пикуль В.С. Океанский патруль / В.С. Пикуль. – Л
1. – 1961. – 523с.
981976
  Пикуль В.С. Океанский патруль / В.С. Пикуль. – Л
2. – 1961. – 508с.
981977
  Милявский А.И. Океанский пляж / А.И. Милявский. – Симферополь, 1974. – 230с.
981978
  Азаров В.Б. Океанский проспект : стихи / В.Б. Азаров ; [предисл. Н. Тихонова ; ил. Г.А. Сотсков]. – Москва : Воениздат, 1970. – 190 с. : ил.
981979
  Халилецкий Г.Г. Океанский проспект / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1985. – 360с.
981980
  Чеботаев М.А. Океанский фарватер. / М.А. Чеботаев. – Москва, 1981. – 127с.
981981
  Городницкий А.М. Океанское дно и подводные вулканы / А.М. Городницкий, Е.Д. Корякин. – Москва : Знание, 1981. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике ; 11,1981 : "Физика")
981982
  Марчук А. Океанское путешествие черепах : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 5 : Іл.
981983
   Океанська експедиція // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Група українських вчених вирушила в дослідницьку експедицію з вивчення стану Південного океану. До команди увійшли науковці Національного антарктичного наукового центру МОН України, Українського наукового центру екології моря й Інституту геофізики НАНУ.
981984
  Залогин Б.С. Океаны : Книга для учащихся / Б.С. Залогин. – Москва : Просвещение, 1996. – 191с. – ISBN 5-09-007885-8
981985
  Плахотник А.Ф. Океаны и моря : Пособие для учителей / А.Ф. Плахотник. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 183с
981986
  Богданов Д.В. Океаны и моря накануне ХХI века / Д.В. Богданов ; отв. ред. А.Д. Добровольский. – Москва : Наука, 1991. – 128, [1] с., [4] л. ил. : карт. – (Человек и окружающая среда)
981987
  Голдин А. Океаны энергии / А. Голдин. – М., 1983. – 144с.
981988
  Кругляков Г.В. Окжетпес / Г.В. Кругляков. – Алма-Ата, 1976. – 98с.
981989
  Меклер Г.К. Окинака / Г.К. Меклер. – Москва, 1969. – 118с.
981990
  Казанский К.А. Окинский край / К.А. Казанский. – Верхнеудинск, 1928. – 13с.
981991
  Станішевська Т Окинув поглядом XIX століття / Т Станішевська, // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 30-31


  Стендаль (Анрі-Марі Бейль) .
981992
  Кикнадзе А.В. Окинь противника взглядом / А.В. Кикнадзе. – М, 1968. – 208с.
981993
  Маккарти М. Окинь холодным взглядом / М. Маккарти. – М, 1970. – 239с.
981994
  Хрипач Владимир Александрович Окиси нитрилов в синтезе стероидов, глутаримидных антибиотиков и родственных им поли- и гетероциклов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Хрипач Владимир Александрович ; АН БССР , Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1977. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
981995
  Малиновский М.С. Окиси олефинов и их производные / М.С. Малиновский. – Москва : Госхимиздат, 1961. – 553 с.
981996
  Денисов Е.Т. Окисление и деструкция карбоцепных полимеров / Е.Т. Денисов. – Ленинград : Химия, 1990. – 288 с.
981997
  Папиров И.И. Окисление и защита бериллия / И.И. Папиров. – М., 1968. – 121с.
981998
  Берлин А.А. Окисление органических соединений персульфатом / А.А. Берлин, В.Н. Кисленко. – Львов : Свит, 1991. – 140, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 132-141 (196 назв.). – ISBN 5-11-000906-6
981999
  Войтович Р.Ф. Окисление тугоплавких соединений / Р.Ф. Войтович, Э.А. Пугач. – Київ, 1968. – 84 с.
982000
  Войтович Р.Ф. Окисление циркония и его сплавов / Р.Ф. Войтович. – Київ, 1989. – 287с.
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,