Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
980001
  Токовинин А.А. Орбитальные оптические телескопы / А.А. Токовинин. – Москва : Знание, 1986. – 64с. – (Новое в жизни, науке. технике. Сер. "Космонавтика, астрономия" ; №11)
980002
  Башкиров Л.В. Орбитоиды и их зачение для стратиграфии палеогеновых отложений северного склона Восточных Карпат : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Башкиров Л.В.; Моск. геол.-развед. ин-т им. С.Орджоникидзе. Вост.-Сиб. геол. ин-т СО АН СССР. – Иркутск, 1961. – 22л.
980003
  Зуб С.С. Орбитрон: устойчивость орбитального движения магнітного диполя // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 101-116. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
980004
  Квартальнов В.А. Орбиты "Спутника". / В.А. Квартальнов, В.К. Федорченко. – К., 1987. – 149с.
980005
  Бикмухаметов Р.Г. Орбиты взаимодействия. / Р.Г. Бикмухаметов. – М., 1983. – 239с.
980006
  Асташенков П.Т. Орбиты главного контруктора / Асташенков П.Т. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : ДОСААФ, 1973. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 268-269. – (За честь и свободу Родины)
980007
  Вишневецкий Александр Леонидович Орбиты группы РСI (2, у) на бинарных формах и некоторые приложения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Вишневецкий Александр Леонидович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 15 с.
980008
   Орбиты и численность метеоров по наблюдениям на экваторе : материалы мирового центра данных / каталог 1968-1970. – Москва : Издательство АН СССР, 1975. – 168 с.
980009
  Крамер Е.Н. Орбиты метеоров по фотографическим наблюдениям, 1957-1983 : каталог / Е.Н. Крамер. – Москва : МГК АН СССР, 1986. – 185 с.
980010
  Дадаян В.С. Орбиты планетарной экономики / В.С. Дадаян. – М, 1989. – 192с.
980011
   Орбиты сотрудничества. – М., 1975. – 119с.
980012
  Афанасьев Игорь Орбиты, которые мы выбираем : планетарий / Афанасьев Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 28-35
980013
   Орбіта. – К., 1972. – 104с.
980014
   Орбіта. – К., 1973. – 88с.
980015
   Орбіта. – К., 1974. – 88с.
980016
  Копань Л.Ю. Орбіта : роман / Л.Ю. Копань. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 312 с.
980017
   Орбіта. – К.
вип.10. – 1981. – 64с.
980018
   Орбіта. – К.
вип.12. – 1983. – 91с.
980019
   Орбіта. – К.
Вип.16. – 1987. – 61с.
980020
  Сочивець І.Й. Орбіта дядька Тита : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 118 с.
980021
  Щербак Ю. Орбіта життя і безсмертя астронавта Каденюка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 1
980022
  Буденний В.Й. Орбіта зернини : поезії / В.Й. Буденний. – Київ : Молодь, 1985. – 46 с.
980023
  Путілін І.І. Орбіта малої планети 1036 Ганімед. / І.І. Путілін. – 111-138с.
980024
  Путілін І.І. Орбіта малої планети 1048 Feodosia. / І.І. Путілін, 1936. – 73-78с.
980025
  Трусан О. Орбіта ніжності / О. Трусан. – Харків : Прапор, 1965. – 27 с.
980026
  Пінь Р.І. Орбіта: Поезії. / Р.І. Пінь. – Львів, 1979. – 50с.
980027
  Юр"єв В.О. Орбіти дня / В.О. Юр"єв. – Одеса, 1974. – 64с.
980028
  Безущак О.О. Орбіти залишково періодично визначених матричних груп над полями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 9-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
980029
  Фельдман В. Орбіти ракетно-космічного флагмана України // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 2 серпня (№ 31). – С. 8-9


  "У вельми складних реаліях сьогодення доводиться діяти, долаючи труднощі, вітчизняній ракетно-космічній галузі. Державне космічне агентство України організувало поїздку в Дніпро групи журналістів, які спеціалізуються у цій тематиці, на розташоване там ...
980030
  В"язовський Г.А. Орбіти художнього слова.Творча культура письменника / Г.А. В"язовський. – Одеса, 1969. – 219с.
980031
  Тищенко В.Г. Орбітою Гагаріна: Спогади. Діалоги. Хроніка : Для середню та ст. шк. віку / В.Г. Тищенко. – Київ : Веселка, 1990. – 196 с.
980032
  Волох О.Ю. Орвеллізм як секулярна есхатологія знебоженої Європи ХХ століття // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 114-118. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
980033
   Оргазация и методика подготовки рабочих, колхозников и служащих объектов народного хозяйства по гражданской обороне.. – К., 1983. – 199с.
980034
  Мюшамбле Р. Оргазм і Захід : історія задоволення від XVI століття до наших днів / Робер Мюшамбле ; [пер.: І. Славінська]. – Київ : Темпора, 2011. – 434, [21 с. – Пер. за вид.: L"orgasme et l"Occident: une histoire du plaisir du XVI siecle a nos jours / Robert Muchembled. Ed. du Seuil, 2005. – Бібліогр.: с. 415-435 та в прим.: с. 357-413. – ISBN 978-966-8201-81-3
980035
  Кан Н.А. Оргамогенез и морфологическая структура посевов злаков. / Н.А. Кан. – СПб., 1992. – 133с.
980036
  Нарыжная С. Орган // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 12. – С. 47-55.


  Клавішний музичний інструмент класу аерофонів
980037
  Кічера В.В. Орган Мукачівського монастиря отців Василіан "Вісти з Чернечої гори" (1934-1935) як джерело з історії греко-католицької церкви // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 156-167. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))


  У статті йдеться про періодичне видання міжвоєнного періоду, котре друкувалося протягом 1934-35 рр. василіанами провінції св. Миколая. Охарактеризовано історіографію, зміст і структуру видання, а також розглянуто достовірність опублікованої інформації ...
980038
  Найдюк В.В. Орган опіки і піклування як суб"єкт , який залучається до проведення виконавчих процесуальних дій // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 65-68
980039
  Боняк В.О. Орган охорони правопорядку України: зміст, поняття, його обсяг і різновиди // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 37-48. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
980040
  Сич П.К. Орган партійного комітету / П.К. Сич. – К, 1977. – 80с.
980041
  Суржик Л. Орган у кущах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 1, 12


  Ухвалений парламентом законопроект "Про наукову та науково-технічну діяльність" передбачає цілу низку новацій, але дві з них - найновіші. Нарешті, після тривалих гарячих дискусій, "свіжоспечений" проект закону під номером 2244а (робоча група у ...
980042
  Відейко Ю М. Органiзацiя новобудовних дослiджень на трасi транзитного газопроводу в Польщi / Ю М. Відейко, // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 111-114


  "В 1995-1996 рр. на територiї Польської республiки проводилися небувалi за обсягом рятувальнi археологiчнi дослiдження по трасi транзитного газопроводу, який перетинає всю територiю країни – вiд кордону з Бiлоруссю до ФРН. Дослiдження проводилися ...
980043
  Бункус А. Органзационно-хозяйственное укрепление колхозов Литовской ССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бункус А. ; МГУ. – Москва, 1954. – 16 с.
980044
  Войтенко І.С. Органи (посадові особи), які мають право застосовувати адміністративно-господарські санкції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 142-148
980045
  Медвідчук Г.В. Органи адвокатського самоврядування як учасники адміністративно-правових відносин: підстави, форми та особливості участі : дис. ... д-ра філософії : 081 ; 08 / Медвідчук Ганна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 206 арк. – Додатки: арк. 204-206. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 178-203
980046
  Власенко С. Органи адміністративного та господарського управління німецьких окупантів у військовій зоні України (1941-1943) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-56. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття є спробою охарактеризувати систему адміністративного та господарського управління, яка існувала на території військової зони України в період німецької окупації. На прикладі Харківської області розкрито формування та функції ...
980047
  Блюмхардт Олександр Органи акціонерного товариства (порівняльно-правове дослідження) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Блюмхардт О.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
980048
  Береза О.І. Органи більшовицької влади та управління в українському селі в 1917-1920 рр. (державно-управлінський аспект) : Автореф. ... дис. канд. наук з держ. управління: Спец.25.00.01 / Береза О.І.; Львівський регіональний ін-т держ. управління Нац. академії держ. управління при Президентові України. – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
980049
  Чуйко З.Д. Органи виконавчої влади в механізмі забезпечення національної безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 71-81.
980050
  Друцул Т. Органи виконавчої влади в системі поділу державної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 10-14
980051
  Авер"янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні / В.Б. Авер"янов ; НАНУ, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Ін Юре, 1997. – 48 с. – (Бібліотечка "Нова Конституція України"). – ISBN 966-7183-22Х
980052
  Остащук В. Органи виконавчої влади губернаторства Трансністрії // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 250-261. – ISSN 2409-9260
980053
  Шатіло В. Органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 341-347. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено дослідженню загальнотеоретичних проблем реалізації виконавчої влади, її природи та місця в системі розподілу влади. У статті досліджується поняття "виконавча влада", аналізується її співвідношення з поняттями державної та політичної ...
980054
  Леонова А. Органи виконавчої влади України і сучасна етнокультурна політика. Нові підходи, проблеми // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.357-363. – ISBN 966-73-53-51-Х
980055
  Чорнолуцький Р.В. Органи виконавчої влади України як суб"єкти нормопроектної діяльності: концептуальні підходи до визначення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 61-72. – ISSN 2220-1394
980056
  Крупчан О.Д. Органи виконавчої влади: питання компетенції : монографія / О.Д. Крупчан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : КНЕУ, 2012. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 230-235 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-615-6
980057
  Заворотько П.П. Органи виконання судових рішень в радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 89-95. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье освещается природа и действующая система органов исполнения судебных решений в советском гражданском процессе. Главное место в работе уделяется раскрытию природы судебного исполнителя как органа исполнения судебных решений и его ...
980058
  Краснова М.В. Органи виробничого екологічного контролю та їх повноваження // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 162-173. – ISBN 978-617-566-151-2
980059
  Макаров М В. Органи вищого військового керівництва Німеччини в роки Другої світової війни / М В. Макаров, К.В. Машовець, В.І. Рєзнік // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 46-49
980060
  Бондаренко А. Органи військкової прокуратури визначилися як особливий вид правоохоронної системи // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 9-14
980061
  Війтєв Ю. Органи військової прокуратури на захисті інтересів держави та прав громадян // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 3-7
980062
  Кондратюк С. Органи влади в Західній Україні (вересень 1939- червень 1941 рр.) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.140-143. – ISSN 0132-1331
980063
  Паньонко І.М. Органи влади Запорізької Січі : Монографія / І.М. Паньонко; Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 144с. – ISBN 966-325-066-6
980064
  Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349 - 1569 рр.) : монографія; / І.Й. Бойко ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 628 с. – ISBN 978-966-613-695-7
980065
  Піддубний І. Органи влади та державне управління на Буковині в період розпаду Австро-Угорщини та інтегрування краю до складу "Великої Румунії" (1918-1922 рр.) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 64-96
980066
  Гавриленко О.А. Органи влади та управління античних держав Північного Причорномор"я республіканською формою правління // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 26-35
980067
  Алешкевич Я.А. Органи влади та управління стародавньої Греції доелліністичного періоду // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 227-231. – (Історія ; Вип. 27)
980068
  Диденко П.А. Органи внутреннего аудита российских акционерных обществ в свете последних тенденций развития корпоративного законодательства США и ЕС // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 21-27. – ISSN 1991-3222
980069
  Доценко О.С. Органи внутрішніх справ - галузь соціальної системи // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.40-45
980070
  Лихолоб В.Г. Органи внутрішніх справ у боротьбі із злочинністю. / В.Г. Лихолоб. – Київ, 1991. – 217 с.
980071
  Константінов С Органи внутрішніх справ у державному механізмі забезпечення прав і свобод людини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 14-21
980072
  Норов В.М. Органи внутрішніх справ у системі державних та інших суб"єктів, що здійснюють охорону довкілля // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 120-124. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
980073
  Загуменна Ю.О. Органи внутрішніх справ України як суб"єкти реалізації правоохоронної функції держави : монографія / Ю.О. Загуменна ; за заг. ред. О.М. Бандурки ; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2012. – 264 с. – Бібліогр.: с. 239-263 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-63-9
980074
  Гук А. Органи господарських товариств з одним учасником // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 115-121.
980075
  Лазор О. Органи державного управління в галузі екології та природних ресурсів // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.195-202. – ISBN 966-73-53-51-Х
980076
  Марич Х.М. Органи державного управління рекреаційними територіями та їх компетенція // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 124-131. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
980077
  Білоконь М.В. Органи державного управління та місцевого самоврядування в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. : (на матеріалах Лівобереж. України): іст.-прав. дослідження : монографія / М.В. Білоконь ; МВС України, Нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2003. – 257, [2] с. – Бібліогр.: с. 236-256 та в підрядк. прим. – ISBN 966-610-094-0
980078
  Лозицька К. Органи державного управління як суб"єкти правовідносин у сфері інвестування в навколишнє природне середовище // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 56-62
980079
  Мороз Є.С. Органи державного фінансового контролю як суб"єкти адміністративно-деліктного процесу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мороз Євген Степанович ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
980080
  Ченцов В.В. Органи державної безпеки в системі комуністичної диктатури / В.В. Ченцов, Д.В. Архієрейський // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 225-242. – ISBN 966-00-0025-1
980081
   Органи державної безпеки Київщини (1919-1991) у фотографіях та документах. – Київ, 2004. – 326 с. – ISBN 966-96326-3-3
980082
  Вєдєнєєв Д. Органи державної безпеки СРСР і релігійні об"єднання в Україні під час Великої Вітчизняної війни // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 377-396
980083
  Порфімович О.Л. Органи державної виконавчої влади: політична культура та імідж // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
980084
  Скибун О.Ж. Органи державної влади в сфері телекомунікацій країн, що входять до регіональної співдружності в галузі зв"язку (Азербайджан, Вірменія,Казахстан, Киргизстан, Латвія, Молдова, Росія, Узбекистан, Таджикистан): цілі, завдання, функції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 140-144. – Бібліогр.: 23 назв.
980085
  Пушкіна О.В. Органи державної влади в Україні та захист прав людини: Служба безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 16-26
980086
  Павловський Р.С. Органи державної влади і управління / Р.С. Павловський. – Київ, 1978. – 47 с.
980087
  Бортніков В.І. Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець XVIII - початок XX ст.) / В.І. Бортніков ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – 436, [2] с., [22] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Покажчики: с. 411-436. – Бібліогр.: с. 355-397 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-361-778-7
980088
  Усаченко Л. Органи державної влади та неурядові організації: функції системи взаємовідносин // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 183-191
980089
  Щербина В.С. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 111-117.
980090
  Шепєта Олена Органи державної влади та система технічного захисту інформації України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 56-58.
980091
   Органи державної влади у галузі екології: збірник нормативно-правових актів України (станом на 1 квітня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка, Юрид. ф-т ; [упоряд.: Г.І. Балюк,О.В. Бевз, Ю.Л. Власенко та ін. ; [редкол.: Г.І. Балюк (голова) та ін.]. – Чернівці : Видавництво Кондратьєва А.В., 2012. – 231, [1] с. – ISBN 978-966-7957-12-4
980092
  Швець В.Д. Органи державної влади України як суб"єкти земельних правовідносин : монографія / В.Д. Швець ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : УКРПОЛ, 2009. – 248 с. : портр. – Бібліогр.: с. 198-246. – ISBN 978-966-8955-24-2
980093
  Андрійко О.Ф. Органи державної влади як суб"єкти державного управління // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 35-38. – ISSN 2413-1342
980094
  Швець В. Органи державної влади як суб"єкти земельних відносин у договорах купівлі-продажу земельних ділянок державної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 75-82.
980095
  Берлач Н.А. Органи державної влади як суб"єкти регулювання відносин у сільському господарстві України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 11-18
980096
  Труш І. Органи державної влади, що забезпечують підтримку малого підприємництва // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.42-46. – ISSN 0132-1331
980097
  Ровинський Ю.О. Органи державної податкової служби України як суб"єкти застосування державного примусу // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 18-20
980098
  Литвин Н. Органи державної фіскальної служби України як суб"єкт інформаційних правовідносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 53-58. – ISSN 2524-0129
980099
  Вернидубов І. Органи досудового слідства - суб"єкти публічного кримінального переслідування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 63-65. – ISSN 0132-1331
980100
  Крупнова Л. Органи доходів і зборів у системі суб"єктів делегованих повноважень у сфері виконавчого провадження // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 63-72
980101
  Руденко М.О. Органи ДПУ в Одеській губернії 1922 року: керівний склад та головні напрями діяльності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 228-240. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
980102
  Борисенко З Органи захисту конкуренції США // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.339-348
980103
  Григорчук М.В. Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб"єктів господарювання // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 90-97. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
980104
  Василенко В.А. Органи зовнішніх зносин Української РСР та їх компетенція // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 103-104. – (Серія права ; № 6)
980105
  Ващенко А. Органи і посадові особи держави та місцевого самоврядування як суб"єкти правотворчості: перспективи наукового дослідження // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 18-20
980106
  Ващенко А.М. Органи і посадові особи держави та місцевого самоврядування як суб"єкти правотворчості: стан наукового дослідження // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 164-168. – ISBN 978-966-7166-36-6
980107
  Круглова А. Органи й установи виконання покарань: оцінювання ефективності діяльності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 15-21 квітня (№ 15). – С. 13. – ISSN 1992-9277
980108
  Єзерський М.Р. Органи керівництва партизанськими силами у роки Другої світової війни (1941-1945) / М.Р. Єзерський, П.І. Кришній // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Капелюшний В.П., Карпов В.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (32). – C. 113-126
980109
  Мартинюк Р.С. Органи конституційної юрисдикції в системі вищих органів держави // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 83-91. – ISSN 2306-9082
980110
  Ковальчук В. Органи конституційної юстиції в механізмі легітимації державної влади: зарубіжний та вітчизняний досвід // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 78-89. – ISSN 1993-0909
980111
  Стецюк Б. Органи кримінального судочинства Гетьманщини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 82-85
980112
  Дешко Л. Органи ліцензування господарської діяльності у сфері охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 129-133.
980113
  Каліберда С. Органи Львова і Галичини : історія та сучасність / Сергій Каліберда. – Львів : Апріорі, 2014. – 447, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 434–447. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-629-169-5
980114
  Окіпнюк В.Т. Органи МДБ УРСР на завершальному етапі сталінського тоталітарного режиму (1946-1953 рр.): історико-правове дослідження // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 38-51. – ISSN 2072-8670
980115
  Карвацька С.Б. Органи міжнародного правосуддя = International judicial bodies : навч.-метод. посібник / Світлана Карвацька ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 151, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Зміст, передм. укр., англ. – Бібліогр.: с. 139-151, в кінці тем. та в підрядк. прим. – (Chernivtsi Law School). – ISBN 978-617-8034-15-3
980116
  Пивовар Ю. Органи міліції як суб"єкт ініціативи взаємодії з державною контрольно-ревізійною службою у забезпеченні ефективності фінансового контролю // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-24.
980117
  Радишевська О.Р. Органи місцевого самоврядування // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 143-144. – ISBN 978-966-667-624-8
980118
  Чернеженко О. Органи місцевого самоврядування в Литовській Республіці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 151-155. – ISSN 2663-5313
980119
  Печуляк В.П. Органи місцевого самоврядування в системі органів управління лісовим господарством: теоретико-правові аспекти // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 35-38


  У статті розглянуто теоретичні та практичні питання участі органів місцевого самоврядування в державному управлінні у сфері лісового господарства, а також надані пропозиції щодо підвищення рівня ефективності їх функціонування.
980120
  Пеклушенко О.М. Органи місцевого самоврядування в системі публічної влади України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 104-108. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
980121
  Курчин О. Органи місцевого самоврядування та захист їх прав у відносинах, пов"язаних із розміщенням реклами // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 284-290. – ISSN 0132-1331
980122
  Головащенко О.С. Органи місцевого самоврядування та органи прокуратури в Україні і зарубіжних державах: порівняльний аналіз взаємодії // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 39. – С. 98-110. – ISSN 1993-0941
980123
  Коломоєць Т.О. Органи місцевого самоврядування як особливий різновид колективних суб"єктів адміністративного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 209-216. – ISSN 1026-9932
980124
  Ігнатенко К.В. Органи місцевого самоврядування як суб"єкт системи соціального захисту дітей у територіальній громаді // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 41-47. – ISSN 2414-5076
980125
  Журавель Я. Органи місцевого самоврядування як суб"єкти адміністративного права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 45-49.
980126
  Семенченко Ф.Г. Органи місцевого самоврядування як суб"єкти організації політичної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 225-233
980127
  Шаповал Р.В. Органи місцевого самоврядування як суб"єкти управління освітньою діяльністю // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 74-78
980128
  Ашихміна О. Органи місцевого самоврядування як учасники відносин у сфері господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 76-79
980129
  Первомайський О.О. Органи місцевого самоврядування як учасники цивільних правовідносин // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 123-125. – ISBN 978-966-2635-96-6
980130
  Пьохов В. Органи місцевого самоврядування: корупція та шляхи її запобігання / В. Пьохов, В. Шевчук // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 89-98. – ISBN 978-966-2710-92-2
980131
  Іванець О.О. Органи місцевого самоврядування: проблеми функціонування крізь призму суб"єкта державно-владного управління // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 173-175. – ISBN 978-966-7178-01-8
980132
  Яровий В.І. Органи місцевого управління "Польської підпільної держави" за часів Другої світової війни / В.І. Яровий, П.Я. Поліщук // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 251-259
980133
  Щербак Н. Органи місцевої адміністративно-судової влади у право-бережних українських землях в умовах реформування центрального управління Російською імперією на початку ХІХ ст. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 56-61. – ISSN 2306-9082
980134
  Дьякова О. Органи місцевої влади на Харківщині у часи гіттлерівської окупації // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 232-235. – ISBN 966-8653-41-6
980135
  Шахматоеа Т. Органи місцевої влади у світлі другого етапу конституційної реформи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 52-59.
980136
  Бойко І.Й. Органи міського самоврядування у Галичині в складі Польського королівства (1349-1569 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 159-163. – ISSN 1563-3349
980137
  Подгорна Г. Органи нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 91-98.
980138
  Карпенко М.Ф. Органи народного контролю УРСР в боротьбі за здійснення ленінського плану побудови соціалізму / М.Ф. Карпенко. – Днепропетровск, 1972. – 247с.
980139
  Карпенко М.Ф. Органи народного контролю УРСР в боротьбі за здійснення ленінського плану побудови соціалізму (1920-1934 рр.) : Дис... докт. історич.наук: / Карпенко М.Ф.; Дніпропетровський держ. ун-т, 1972. – 416л. – Бібліогр.:л.359-416
980140
  Григоренко О.В. Органи Національної поліції України в системі публічної адміністрації: адміністративно-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Григоренко Олексій Вікторович ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
980141
  Мичко М. Органи обвинувачення в країнах Африки, Австралії та Океанії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 122-126
980142
  Гончаренко О. Органи обласного управління на теренах Райхскомісаріату "Україна": організаційна структура, компетенція та досвід функціонування (1941-1944 рр.) // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 37-41
980143
  Довбня Володимир Органи охорони правопорядку Західноукраїнської Народної Республіки / Довбня Володимир, Дурнов Євген // Міліція України : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Міністерство внутрішніх справ України; Державний ощадний банк України. – Київ, 2008. – № 11/12 (137/138). – С. 36-37
980144
  Муравйов В.І. Органи правосуддя Європейського Союзу // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Савойський ун-т у м. Шамборі [та ін. ; упоряд.: О.В. Кресін, О.Д. Рожко ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.С. Гриценко, Ж. Аженьє та ін.]. – Київ ; Шамборі : Логос, 2010. – С. 238-248. – ISBN 978-966-171-267-5
980145
  Щербина В. Органи представництва трудового колективу: права та гарантії в законодавстві України і міжнародних актах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 45-47.
980146
  Щербина В.І. Органи представництва трудового колективу: права та гарантії діяльності // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : наукове видання / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2012. – Вип. 1. – С. 91-99


  Статтю присвячено дослідженню основних проблем діяльності органів представництва трудового колективу в контексті аналізу міжнародних актів та національного законодавства України.
980147
  Тогобіцька А. Органи прокуратури - на захисті держави від "рейдерських атак" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 43-49
980148
  Алхімова Д. Органи прокуратури - на захисті прав дітей // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 20-25.
980149
  Нестеренко Н.М. Органи прокуратури в механізмі реалізації екологічної функції держави // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 10-16. – (Право та державне управління ; № 3 (3))
980150
  Карпунцов В.В. Органи прокуратури в системі координат державної влади на сучасному етапі // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 14-17. – ISSN 2413-1342
980151
  Косюта М. Органи прокуратури Одещини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.30-35
980152
  Прасов О.О. Органи прокуратури та їх посадові особи як відповідачі у справах адміністративної юрисдикції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 4/5 (90/91). – С. 89-98.
980153
  Литвак О. Органи прокуратури у рішеннях та висновках Конституційного Суду України / О. Литвак, В. Кошинець, О. Чепелюк // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 5-10
980154
  Шатіло В. Органи прокуратури у структурі конституційного механізму державної влади // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 42-46


  В статті розглянуто конституційно-правові засади функціонування органів прокуратури в Україні. Визначено їх статус, структуру та повноваження.
980155
  Клочко І.О. Органи прокуратури України в системі суб"єктів протидії корупції // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 47-52. – ISSN 1727-1584
980156
  Петрів Андрій Органи прокуратури України на захисті гарантованого Конституцією України права на доступ до екологічної інформації від неправомірних посягань? // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 4/5 (44/45). – С. 57-58.
980157
  Руденко М. Органи прокуратури України як спеціально уповноважений суб"єкт у сфері протидії корупції: теорія, новації, шляхи оптимізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 70-76. – ISSN 1026-9932
980158
  Артеменко І.А. Органи публічної адміністрації як суб"єкти адміністративно-процесуального права : монографія / І.А. Артеменко. – Харків : Діса плюс, 2016. – 413, [1] с. – Бібліогр.: с. 376-414 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7384-08-2
980159
  Китайка О.В. Органи публічної влади в системі гарантій прав дитини в Україні // Органи публічної влади в Україні: теорія та практика : колектив. монографія / М.М. Бліхар, Д.Є. Волкова, П.Д. Гуйван, Л.М. Дорофеєва, З.А. та ін. Іванцова. – Одеса : Гельветика, 2019. – С. 5-26. – ISBN 978-966-916-873-3
980160
   Органи публічної влади в Україні: теорія та практика : колектив. монографія / [М.М. Бліхар та ін. ; редкол.: О.П. Васильченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса : Гельветика, 2019. – 299, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-916-873-3
980161
  Андріанов М.І. Органи радянського державного управління і правові форми їх діяльності : лекції по курсу "Радянське право" розділ "Рад.адмін. право" / М.І. Андріанов ; МВ СО УРСР ; Київський ін-т нар. госп., Каф. правових дисциплин. – Київ : Наук.-метод. каб. заоч. екон. освіти
Вип. 2. – 1964. – 56 с.
980162
  Кульчицький В. Органи самоврядування в Галичині за часів австрійського панування / В. Кульчицький, О. Мікула // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.72-79
980163
  Попович О.С. Органи самоврядування і право вірменських громад в Україні (XVI - XVIII ст.) : монографія / О.С. Попович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : Коло, 2011. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 271-307. – ISBN 978-966-2405-90-3
980164
  Кульчицький В. Органи самоврядування на західноукраїнських землях (1921-1939 рр.) / В. Кульчицький, Л. Присташ, Б. Тищик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.119-124. – Бібліогр.: 22 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
980165
  Цибуленко Л.О. Органи самоврядування Одеси, Миколаєва, Херсона у розбудові муніципальної та виробничої власності в кінці 19 - на початку 20 століття / Л.О. Цибуленко; МВС України. Херсонський юридичний ін-тут Національного ун-ту внутрішніх справ. – Херсон : Айлант, 2003. – 160с. – ISBN 966-630-074-3
980166
  Бальцій Ю. Органи самоорганізації населення - суб"єкти місцевого самоврядування України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 94-97
980167
  Губені Ю. Органи самоорганізації населення на селі як інструмент місцевого розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 84-91. – Бібліогр.: с. 84-85, 91. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто сучасні підходи до питання місцевого розвитку сільських територій. Обгрунтовано особливу роль місцевих ініціатив та неформальних лідерів. Досліджено природу та організаційні засади органів самоорганізації населення. Описано зміст й окремі ...
980168
  Корнієнко М. Органи самоорганізації населення як конституційний інститут: якими вони мають бути? // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-33.
980169
  Мягченко М.Ю. Органи самоорганізації населення як один з інститутів безпосередньої демократії в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-21. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  З позицій сучасних науково-теоретичних поглядів та аналізу чинного законодавства України здійснюється спроба наукового аналізу органів самоорганізації населення як інституту безпосередньої демократії в Україні, аналізу їх правової природи, статусу, ...
980170
  Єременко М. Органи самоорганізації населення як сучасна форма спільнотного згуртування українських громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-51. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості формування та функціонування органів самоорганізації населення в незалежній Україні та з"ясовано законодавчі механізми захисту громадою своїх прав. The peculiarities of formation and functioning of the population"s ...
980171
  Лукашенко А. Органи самоорганізації населення як форма впровадження місцевої демократії в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 175-181. – ISSN 0132-1331
980172
  Ігонін Р.В. Органи суддівського самоврядування як суб"єкт адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 17-22
980173
  Грошевий Ю.М. Органи судової влади в Україні / Ю.М. Грошевий, І.Є. Марочкін. – К., 1997. – 20с.
980174
  Назаров І.В. Органи судової влади України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 9-12.
980175
  Безпалова О.І. Органи судової влади України як один із суб"єктів реалізації правоохоронної функції держави // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 2. – С. 31-43
980176
  Нестерович В.Ф. Органи судової влади як об"єкти лобіювання в Україні - виклик національній правовій системі // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 3 (115). – С. 39-43.
980177
  Рассомахіна О.А. Органи та особи, які захищать права та інтереси інших осіб, як учасники цивільного процесу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 41-48
980178
   Органи управління // ATHENA інструментарій. Моделі управління / Асоціація Європейських університетів. – Брюссель, 2015. – С. 11-21. – (Публікації АЄУ 2015). – ISBN 9789078997535


  Структура, склад органів управління (приклади), зовнішні члени в органах управління, моделі обрання зовнішніх членів у європейській системі університетов.
980179
  Семочко Ю. Органи управління акціонерними товариствами // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 125-127.
980180
  Семочко Ю.Г. Органи управління акціонерними товариствами // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 211-218. – (Юридична ; Вип. 1)
980181
  Дулік Т.О. Органи управління оподаткуванням в Україні та їх роль у формуванні доходної частини бюджетів / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 144-153. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
980182
  Озадовський І. Органи управління товариств з обмеженою відповідальністю в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 50-52
980183
  Жигалкін І. Органи установи як юридичної особи приватного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 125-129.
980184
  Горбатенко В.В. Органи юстиції. Здобутки та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 12 (98). – С. 128-142
980185
  Овчаренко О.М. Органи, що здійснюють притягнення суддів до відповідальності: міжнародні стандарти та їх реалізація в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 232-239. – (Юридичні науки ; № 3)
980186
  Бондар В.В. Органи, що уповноваженні розглядати справи про адміністративні правопорушення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 138-146.
980187
  Балле Р. Органидрама / Р. Балле. – М, 1990. – 256с.
980188
   Организаия и ведение разведки объета народного хозяйства,. – Донецк, 1968. – 25с.
980189
  Вульфов Б.З. Организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы / Б.З. Вульфов, М.М. Поташкин. – Москва, 1978. – 192с.
980190
  Ричардсон Д. Организатор первой окружной библиотеки в Калифорнии Хэрриет Г. Эдди // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 3. – С. 59-69. – ISSN 0869-6020
980191
  Хижняк И.И. Организаторская деятельность Коммунистической партии по дальнейшему развитию электротехнической промышленности в 1959-1965 гг. : Дис... канд. историч.наук: / Хижняк И.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 211л. – Бібліогр.:л.1-24
980192
  Тонких В.А. Организаторская деятельность КПСС по повышению социальной активности рабочего класса в годы восьмой пятилетки (на матер. Центр. Черноземья). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тонких В.А.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1981. – 24л.
980193
  Велиев Джафар Организаторская деятельность местных Советов Азербайджанской ССР по руководству сельским хозяйством /1953-1963 гг/. : Автореф... канд. юрид.наук: / Велиев Джафар Д.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1963. – 21л.
980194
  Галкин Евгений Иванович Организаторская деятельность местных Советов депутатов трудящихся по индустриализации СРедневолжского края : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Галкин Евгений Иванович; Куйбыш. гос. ун-т. – Куйбышев, 1977. – 15л.
980195
  Рябчук Г.Ф. Организаторская деятельность местных советов депутатов трудящихся по руководству хозяйственным и культурным строительством : Автореф... канд. юр.наук: / Рябчук Г. Ф.; КГУ. – К., 1968. – 23л.
980196
  Рябчук Г.Ф. Организаторская деятельность местных Советов депутатов трудящихся по руководству хозяйственным и культурным строительством : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Рябчук Г. Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
980197
  Хижняк Инга Ивановна Организаторская деятельность партии по дальнейшему развитию электротехнической промышленности в 1959-1965 гг. (На материалах Украинской ССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Хижняк Инга Ивановна ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 26 с.
980198
  Дандыкин Т.К. Организаторская деятельность партии по налаживанию военно-хозяйственной и политической жизни впартизанских краях и зонах. (на материалах центр. обл. РСФСР, оккупир. врагом. 1941-1943 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Дандыкин Т.К.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Брянск, 1972. – 19л.
980199
  Прокопенко Николай Ильич Организаторская деятельность радиовещания : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.10. / Прокопенко Николай Ильич; КГУ. – Киев, 1983. – 206л. – Бібліогр.:л.168-199
980200
  Переверзев А.Я. Организаторская деятельность РКП(б) в социалистической революции в деревне черноземного центра России (октябрь 1917-1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Переверзев А.Я.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 24л.
980201
  Кудрявцев С.Г. Организаторская и воспитательная работа комсомола Татарии среди рабочей молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кудрявцев С.Г.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1967. – 22л.
980202
  Езепова Т.И. Организаторская и воспитательная работа косомола Белорусии среди рабочей молодежи. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Езепова Т.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 32л.
980203
  Шеренговой В.П. Организаторская и идейно-вопитательная работа КПСС в аграрном секторе (Историфография проблемы 70-80-е гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шеренговой В. П.; КГУ. – К., 1990. – 24л.
980204
  Беренштейн Л.Е. Организаторская и идейно-воспитательная работа колхозных и совхозных партийных организаций Украины (в период между XX и XXIII съездами КПСС) : Дис. ... докт. ист. наук: / Л.Е. Беренштейн ; КГУ. – Киев : [б. и.]. – 378 л.
Кн. 1. – 1968. – 378 л.
980205
  Беренштейн Л.Е. Организаторская и идейно-воспитательная работа колхозных и совхозных партийных организаций Украины (в период между XX и XXIII съездами КПСС). : Дис. ... докт. ист. наук: / Л.Е. Беренштейн ; КГУ. – Киев : [б. и.]. – л. 379-800. – Библиогр.: л. 744-800
Кн. 2. – 1968. – л. 379-800. – Библиогр.: л. 744-800
980206
  Беренштейн Л.Е. Организаторская и идейно-воспитательная работа колхозных и совхозных партийных организаций Украины. : Автореф... Доктора ист.наук: 570 / Беренштейн Л.Е.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1968. – 54л. – Бібліогр.:с.52-54
980207
  Шеренговой Владимир Петрович Организаторская и идейно-воспитательная работа КПСС в аграрном секторе (историография проблемы 70-80-е годы) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шеренговой Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 180л. – Бібліогр.:л.140-180
980208
  Бухановская В.И. Организаторская и идейно-политическая работа Коммунистической партии на новостройках социалистической индутрии : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Бухановская В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
980209
  Лайковская В.И. Организаторская и идейно-политическая работа Компартии Белоруссии в строительных коллективах республики в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лайковская В.И.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ. фил. ин-та марксизма-ленинизса при ЦК КПСС. – Минск, 1980. – 22л.
980210
   Организаторская и идеологическая деятельность большвиков в Сибири в период борьбы против царизма и капитализма. – Омск, 1987. – 156с.
980211
  Кисилев В.И. Организаторская и идеологическая деятельность Коммунистической партии по восстановлению промышленности и железнодорожного транспорта Донбаса в период Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Кисилев В.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 29л.
980212
  Лихолат А.В. Организаторская и идеологическая деятельность партийных организаций авиации специального применения : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Лихолат А.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
980213
  Воскобойников Э.А. ОРганизаторская и идеологическая работа коммунистической партии Узбекистана в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-1945 гг.) / Э.А. Воскобойников, В.М. Яковлев. – Ташкент, 1966. – 182с.
980214
  Попов В.В. Организаторская и идеологическая работа партии по индустриализации сельскохозяйственного труда (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попов В.В.; МВ и ССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1974. – 42л.
980215
   Организаторская и идеологическая работа партийных органзаций Урала в условиях развитого социализма. – Пермь, 1985. – 117с.
980216
  Кореневский Владимир Михайлович Организаторская и идеологическая работа партийных организаций в национальных округах и районах малых народностей Севера (1920-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кореневский Владимир Михайлович; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1977. – 18л.
980217
  Казанцев Иван Федорович Организаторская и массово-политическая деятельность Восточно-Казахстанской партийной организации на промышленных предприятиях в послевоенный период (1946-1955) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Казанцев Иван Федорович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 22л.
980218
  Голиченко Александр Викторович Организаторская и массово-политическая деятельность коммунистической партии по укреплению безопасности юго-западной границы Советского государства в 1921-1925 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Голиченко Александр Викторович; КГУ. – К., 1982. – 24л.
980219
  Голиченко Александр Викторович Организаторская и массово-политическая деятельность Коммунистической партии по укреплению Юго-Зап. границ Сов. гос. в 1921-1925 гг. : Дис... кан. ист.наук: 07.00.01 / Голиченко Александр Викторович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 189л. – Бібліогр.:л.176-189
980220
  Зубалий А.Д. Организаторская и массово-политическая работа Коммунистической партии среди рабочих предприятий машиностроительной промышленности Украины в годы первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Зубалий А.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 26л.
980221
  Саннинская В.К. Организаторская и массово-политическая работа КПСС в промышленности в годы семилетки. (По материалам Луган. обл. парт. организации) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Саннинская В.К.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
980222
  Матюхин В.Н. Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций Донбасса на селе в 1953-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Матюхин В.Н.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 24л.
980223
  Уткина Лидия Витальевна Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций предприятий легкой промышленности Украины по выполнению решений XXIV съезда КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Уткина Лидия Витальевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 21 с.
980224
  Баканов И.Н. Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций промышленных предприятий Донбасса в период между XX и XXII съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: / Баканов И.Н.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1967. – 23л.
980225
   Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций РСФСР в тылу. – Л., 1980. – 287с.
980226
  Шенцов А.А. Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций совхозов Советского Казахстана в годи 8-й пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шенцов А. А.; КГУ. – Алма-Ата, 1978. – л.
980227
  Свиридов Организаторская и массово-политическая работа партийных организаций ЦЧО в период проведения сплошной коллективизации сельского хозяйства (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Свиридов а. И.; МВССО РСФСР, Ворон. ГУ. – Воронеж, 1974. – 24л.
980228
  Меньшов Федор Андреевич Организаторская и массово-политическая работа политорганов, партийных организаций Красной Армии среди трудящихся западных областей Украины (февраль 1944- февраль 1946 гг.( : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Меньшов Федор Андреевич; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1980. – 219л. – Бібліогр.:л.187-219
980229
  Меньшов Ф.А. Организаторская и массово-политическая работа политорганов, партийных организаций Красной Армии среди трущихся западных областей УССР, : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Меньшов Ф.А.; КГУ. – К, 1980. – 22л.
980230
  Ивашнев Евгений Евгеньевич Организаторская и массово-политическая работа терских большевиков в первые годы советской власти (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ивашнев Евгений Евгеньевич; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 24л.
980231
  Губерский Н.Н. Организаторская и политическая деятельность колхозных партийных организаций Украины в период между XXII и XXIII съездами КПСС (На материалах Полтав., Харьк., Черкас. и кировогр. обл.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 570 / Губерский Н.Н.; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 35 с.
980232
  Ульянов Л.Н. Организаторская и политическая работа КПСС по освоению целинных и залежных земель Западной Сибири (1945-1957 гг.). (На материалах Алт. края, Новосиб. и Омской обл.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ульянов Л.Н. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Каф. истории КПСС. – Москва, 1959. – 17 с.
980233
  Григорьев Валерий Викторович Организаторская и политическая работа партийных организаций Азово-Черноморского бассейна (1966-1975 гг.) (На материалах рыбопромышленных объединений Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Григорьев Валерий Викторович;. – К., 1988. – 20л.
980234
  Григорьев Валерий Викторович Организаторская и политическая работа партийных организаций Азово-Черноморского бассейна (1966-1975) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Григорьев Валерий Викторович; МВ и ССО УССР. Симферопольск. гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1988. – 211л. – Бібліогр.:л.196-211
980235
  Уткина Лидия Витальевна Организаторская массово-политическая работа партийных организаций предприятий легкой промышленности Украины по выполнению решений XXIV съезда КПСС : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Уткина Лидия Витальевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1985. – 201л. – Бібліогр.:л.180-201
980236
  Комяхов В.Г. Организаторская работа - залог успеха / В.Г. Комяхов. – М, 1962. – 78с.
980237
  Сухаревский Б.М. Организаторская работа в тылу / Б.М. Сухаревский. – М., 1843. – 61с.
980238
  Гейдаров С. Организаторская работа Коммунистической партии Азербайджана в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Гейдаров С.; Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1953. – 16л.
980239
  Бурмистров В.И. Организаторская работа Коммунистической партии в деревне в первые годы ВОВ (июнь 1941-ноябрь 1942 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бурмистров В. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 26 с.
980240
  Гоголев Н.А. Организаторская работа Коммунистической партии в деревне в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Гоголев Н.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1953. – 16л.
980241
  Горак В.В. Организаторская работа Коммунистической партии в области пропаганды и внедрения передового опыта в сельскохозяйственном производстве Украины (в период между ХХ и ХХIII съездами КПСС : Автореф. дис. ... д-ра ист.наук / Горак В. В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 53 с.
980242
  Кусок Л.М. Организаторская работа Коммунистической партии в тяжелой промышленносит в 1966-1971 гг. (На материалах паотийных организаций Украины) : Дис... канд. ист.наук: / Кусок Л. М.; МВиССО УССР, КГУ. Каф. ист. КПСС естеств. наук. – К., 1975. – 196л. – Бібліогр.:л.I-XXVI
980243
  Кусок Л.М. Организаторская работа коммунистической партии в тяжелой промышленности в 1966-1970 : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кусок Л.М.; КГУ. – К., 1975. – л.
980244
  Билык В.И. Организаторская работа Коммунистической партии по осуществлению ленинской идеи сплошной электрификации : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Билык В.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 27 с.
980245
  Билык Б.И. Организаторская работа Коммунистической партии по осуществлению ленинской идеи сплошной электрификации. (На материалах энергостроек и электростростанций УССР в 1959-1965 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Билык Б. И.; КГУ. Кафедра истории КПСС естественных фак-тов. – К., 1969. – 316л. – Бібліогр.:л.I-XXXIV
980246
  Ашанин В.Я. Организаторская работа коммунистической партии Советского Союза в условияз завершения строительства социалистического общества и проведения новой конституции (1934-1937 гг) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ашанин В.Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16 с.
980247
  Орел И.З. Организаторская работа Коммунистической партии Украины в деревне в 1926-1929 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Орел И.З. ; КГУ. – Киев, 1962. – 22 с.
980248
  Ваганов И.И. Организаторская работа комсомольского бюро / И.И. Ваганов. – Москва, 1957. – 64с.
980249
  Яхно А.Ф. Организаторская работа КП(б)У в промышленности республики в период между XIV и XV съездами ВКП(б) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Яхно А.Ф. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
980250
  Рудалева А.В. Организаторская работа КПСС в деревне в период подготовки массового колхозного движения (1927-1929 годы) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рудалева А.В. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
980251
  Лихоманов М.И. Организаторская работа партии в промышленности в первый период Великой Отечественной войны. / М.И. Лихоманов. – Л, 1969. – 223с.
980252
  Абрамов Б.А. Организаторская работа партии по осуществлению ленинского кооперативного плана / Б.А. Абрамов. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 164 с.
980253
  Белякова А.И. Организаторская работа сельских партийных организаций / А.И. Белякова. – Москва : Политиздат, 1980. – 96 с. – (Библиотечка секретаря сельской партийной организации)
980254
  Терещенко В.Ф. и Ерохов Н.К. Организаторская работа цеховой партийной организации / В.Ф. и Ерохов Н.К. Терещенко. – Донецк, 1956. – 68 с.
980255
  Иванченко Н.Н. Организаторская роль партийной печати в повышении производительности труда в сельском хозяйстве. (На материалах газет Украины, 1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Иванченко Н.Н. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 30 c.
980256
  Приходько Е.В. Организаторская роль печати Приморья в борьбе за выполнение семилетнего плана развития промышленности края (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 580 / Приходько Е.В. ; МГУ, Фак. журналистики. – Москва, 1968. – 20 с.
980257
  Труфанова Светлана Владимировна Организаторская функция советской прессы на современном этапе (1962-1972 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Труфанова Светлана Владимировна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра теории и практики парт.-. – М., 1973. – 14л.
980258
  Чернышева А.П. Организаторский опыт директора школы как фактор совершенствования руководства педагогическим коллективом. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Чернышева А.П.; МП УССР. НИИ психологии УССР. НИИ педагогики УССР. – К., 1975. – 28л.
980259
  Криворотенко В.Г. Организатору Всесоюзного похода / В.Г. Криворотенко, В.Ф. Барковский, А. Бегунова. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 174 с. : ил. – (Библиотека комс. активиста)
980260
   Организатору детской художественной самодеятельности в клубе. – М., 1971. – 164с.
980261
  Пестерев Л.А. Организатору и консультанту игры "Орленок" / Л.А. Пестерев. – М, 1988. – 208с.
980262
  Бабкин С.К. Организатору МЖК: Вопросы правового регулирования / С.К. Бабкин, И. Приходько, А. Силантьев ; [введ. И. Орджоникидзе]. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 237, [1] с. : ил.
980263
  Бабкин С.К. Организатору МЖК: Новое в законодательстве / С.К. Бабкин, И. Приходько, А. Силантьев. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 174, [1] с. – ISBN 5-235-01205-4
980264
   Организатору молодежи : Справ. комс. активиста. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 255 с.
980265
  Ивин В.Я. Организатору НТТМ / В.Я. Ивин. – Москва, 1981. – 128с.
980266
  Каджая В.Г. Организатору социалистического соревнования молодежи / В.Г. Каджая. – М., 1979. – 208с.
980267
  Коростиченко Е.И. Организации немецких свободомыслящих в современную эпоху (вторая половина XX - начало XXI в.) // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 83-100. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Утверждается, что для производства инноваций сегодня необходимо включение исследований практики и ее проблем в круг исследовательских вопросов при разработке инновационных продуктов и решений.
980268
  Ветчинов И.А. Организации труда в торговле - научную основу / И.А. Ветчинов, А.Ф. Кандзюба. – Москва, 1968. – 80с.
980269
   Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине : справочник. – Киев, 2002-
Вып. 1. – 2001
980270
   Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине : Справочник. – Киев, 2002-
Вып. 1(2). – 2002
980271
  Алексеенко А.Г. Организационная деятельность городских Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Украинской ССР (1917-1936 гг.) : Дис... канд. юридич.наук: / Алексеенко А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К., 1958. – 243л. – Бібліогр.:л.1-38
980272
  Гольдштейн Н.И. Организационная деятельность местных Советов депутатов трудящихся Киевской области в годы послевоенного строительства : Дис... канд. юрид.наук: / Гольдштейн Н.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Юрид. ф-т. Кафедра гос. и админ. права. – К., 1955. – 414л.
980273
  Найдион В.А. Организационная и массово-политическая работа Коммунистической партии Украины в годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Найдион В.А.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1961. – 16л.
980274
  Шайдюк Валерий Александрович Организационная и политико-воспитательная работа партийных организаций творческих коллективов Украины в период между XXIV и XXV съездами КПСС (1971-1975 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Шайдюк Валерий Александрович; МВ и ССО УССР, Киев. инж-строит. ин-тут. – К., 1984. – 217л.
980275
  Вдовиченко М.Е. Организационная и политическая работа партийных организаций Украины на селе в годы сплошной коллективизации сельского хозяйства : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Вдовиченко М.Е.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 22л.
980276
  Белоусенко М.В. Организационная конкуренция // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 18-29. – Бібліогр.: на 34 пункти. – ISSN 1729-7206
980277
  Купчинова Т.В. Организационная культура : Учебно-методический комплекс для студентов отделения информации и коммуникации факультета философии и социальных наук / Т.В.Купчинова. – Минск : БГУ, 2004. – 115с. – ISBN 985-485-183-4
980278
  Камиран Камал Карим Организационная культура в государственном секторе в Иракском Курдистане: исходная оценка // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2020. – № 3/4 (27/28). – С. 35-44. – ISSN 2523-4927
980279
   Организационная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 512с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-272-00239-3
980280
   Организационная работа местных Советов. – М., 1988. – 269с.
980281
   Организационная работа профсоюзов. – Москва, 1988. – 222 с.
980282
   Организационная структура Коммунистической партии Латвии. – Рига, 1978. – 237с.
980283
  Португал В.М. и др. Организационная структура оперативного управления производством / В.М. и др. Португал. – М., 1986. – 222с.
980284
  Корольков И.И. Организационная структура управления торговлей / И.И. Корольков. – К, 1985. – 128с.
980285
   Организационная структура управления хозяйством. – М., 1981. – 192с.
980286
  Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие / В.К. Дьяченко. – М, 1989. – 159с.
980287
  Бабичас Альгимантас Станиславас Прано Организационная струтура Коммунистической партии Литвы в 1918-1924 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Бабичас Альгимантас Станиславас Прано ; Вильнюс. гос. ун-т им. Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 17 с.
980288
  Кошелев Геннадий Иванович Организационная техника / Кошелев Геннадий Иванович. – М., 1984. – 255с.
980289
   Организационно-деятельные игры в народном образовании. – М., 1990. – 159с.
980290
  Лимаренко А.И. Организационно-инструкторский аппарат местных Советов / А.И. Лимаренко. – Львов, 1975. – 200с.
980291
  Гомьюк Дмитрий Иванович Организационно-массовая деятельность местных советов Украинской ССР по руководству хозяйственным и культурным строительством в 1966-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гомьюк Дмитрий Иванович; КГУ. – Львов, 1981. – 24л.
980292
  Ефимов С.Л. Организационно-массовая работа в органах Госстраха / С.Л. Ефимов. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 93, [2] с.
980293
  Топчеев И.С. Организационно-методическая работа областного отдела социального обеспечения по пенсионным вопросам / И.С. Топчеев. – М, 1966. – 79 с.
980294
  Максина С.И. Организационно-методическая работа районной детской библиотеки / С.И. Максина. – М., 1969. – 51с.
980295
  Пинчук О.К. Организационно-методические вопросы создания дистанционных курсов в Приазовском государственном техническом университете // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 39-41. – ISBN 978-966-285-311-7
980296
  Перепелицын А.И. Организационно-партийная и партийно-политическая работа в национальных областях Северного Кавказа в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Перепелицын А.И.; Кабар.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1970. – 20л.
980297
  Бибилейшвили Н.К. Организационно-партийная и партийно-политическая работа компартии Молдавии в годы четвертой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Бибилейшвили Н.К.; Ком.высш.и сред.спец.образования Совета Министров Молдав.ССР. – Кишинев, 1962. – 19л.
980298
  Тюренков М.М. Организационно-партийная работа в парторганизациях Украины в период между XXII и XXIII съездами КПСС. (На материалах парт. организаций Львов., Ивано-Франков., Ровен. и Терноп. обл.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Тюренков М.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с.
980299
  Тюренков М.М. Организационно-партийная работа в парторганизациях Украины в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС (на мат. парт. организаций Львовской, Ивано-Франк., Ровенской и Тернопольской обл.) : Дис... канд. историч.наук: / Тюренков М.М.; КГУ. – Киев, 1972. – 242л.
980300
  Медведев С.А. Организационно-партийная работа Коммунистической партии Украины на предприятиях тяжелой промышленности Донбасса между ХХП и ХХШ съездами КПСС : Дис... канд.ист.наук: / Медведев С.А.; КГУ. – К., 1972. – 167л. – Бібліогр.:л.1-11
980301
  Менжулин В.И. Организационно-партийная работа КПСС в условиях борьбы за победу и упрочнение социализма / В.И. Менжулин. – Москва, 1975. – 384с.
980302
  Лукьяненко В.И. Организационно-партийная работа: опыт, проблемы / В.И. Лукьяненко. – Москва, 1988. – 234с.
980303
  Тажин Муханбетказы Организационно-партийная, идейно-политическая работа Гурьевской областной партийной организации (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Тажин Муханбетказы; Каз. гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Алма-Ата, 1973. – 23л.
980304
  Галазов А.Х. Организационно-педагогические проблемы осуществления всеобщего среднего образования в национальной республике (На опыте Северо-Осетинской АССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Галазов А.Х.; Научно-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 25л.
980305
  Маленко Александр Тимофеевич Организационно-педагогические проблемы отбора кандидатов на профессию мастера производственного обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маленко Александр Тимофеевич; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 23л.
980306
  Филиппович Александр Владиславович Организационно-педагогические проблемы развития всеобщего среднего образования (на материалах Ханты-Мансийского национального округа) : Автореф... канд. пед.наук: 13.0001 / Филиппович Александр Владиславович; Науч.-исслед. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 32л.
980307
  Качуровский Владимир Иванович Организационно-педагогические проблемы режима продленного дня в общеобразовательной школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Качуровский Владимир Иванович; АПН СССР. – М., 1978. – 23л.
980308
  Бугаев В.Б. Организационно-педагогические проблемы сельской ощеобразовательной школы по завершению перехода ко всеобдему среднему образованию (На материалах Вост. Сиб.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бугаев В. Б.; Иркутский ГУ. – Иркутск, 1974. – 18л.
980309
  Габдуллин Гаптельхан Габдуллович Организационно-педагогические проблемы совершенствования урпавления общеобразовательными школами сельского района в условиях осуществления всеобщего средного образования : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Габдуллин Гаптельхан Габдуллович; АПН СССР. Науч.-исслед. ин-т общей педагогики. – М., 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.19
980310
  Семина В.Ф. Организационно-политическое укрепление первичных партийных организаций в период развитого социализма. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Семина В.Ф.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1981. – 23л.
980311
  Бараев В.Н. Организационно-политическое укрепление фабично-заводских партийных организаций. 1926-1932 гг.(На матер. парт. организаций Украины). : Дис... канд. истор.наук: 07.00.01 / Бараев В.Н.; МВ иССО УССР. КГУ. – Киев, 1983. – 213л. – Бібліогр.:л.184-213
980312
  Бараев Владимир Николаевич Организационно-политическое укрепление фабрично-заводских партийных организаций : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бараев Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1983. – 22л.
980313
  Демко А.А. Организационно-правовые аспекты реализации социальной защиты населения в Российской Федерации // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.101-106. – ISSN 1608-8794
980314
  Поддубный Николай Алексеевич Организационно-правовые взаимоотношения местных советов народных депутатов и органов прокуратуры : Автореф... канд. юр.наук: 12.02.02 / Поддубный Николай Алексеевич; Харьк. юр. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1982. – 15л.
980315
  Сиренко В.Ф. Организационно-правовые вопросы деятельности вычислительных центров / В.Ф. Сиренко. – К, 1976. – 104с.
980316
  Сиренко В.Ф. Организационно-правовые вопросы деятельности вычислительных центров, функционирующих в условиях АСУ : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.02 / Сиренко В.Ф.; АН УССР.Объед.совет.и ин-та философии и ин-та гос-ва и права. – К, 1975. – 22л.
980317
  Гусейнов Т.Ш. Организационно-правовые вопросы деятельности постоянно дейтвующих производственных совещаний на государственных промышленных предприятиях. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Гусейнов Т.Ш.; ВЮЗИ. – М, 1967. – 17л.
980318
  Крастинь И.Р. Организационно-правовые вопросы деятельности советов депутатов трудящихся городов республиканского подчинения Латвийской ССР на современном этапе. : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Крастинь И.Р.; Латв. гос. ун-тет. – Рига, 1969. – 41л.
980319
  Полянская Г.Н. Организационно-правовые вопросы защитного лесоразведения. / Г.Н. Полянская. – М., 1953. – 196с.
980320
  Побежимова Н.И. Организационно-правовые вопросы контроля, осуществляемого центральным аппаратом министерства : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Побежимова Н.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юридич. фак-т. – М., 1971. – 16л.
980321
  Михалева Н.А. Организационно-правовые вопросы культурно-воспитательной деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... канд. юрид.наук: / Михалева Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Юрид. ф-тет. – М., 1966. – 16л.
980322
  Банных М.П. Организационно-правовые вопросы развития общественных начал в деятельности местных органов Советского государственного управления Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 711 / Банных М.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 15 с.
980323
  Баранчиков В.А. Организационно-правовые вопросы руководства областным советом деятельностью нижестоящих советов. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Баранчиков В.А.; Юридич. фак-т. – М., 1971. – 24л.
980324
  Назаров К. Организационно-правовые вопросы управления промышленность в Узбекской ССР. / К. Назаров. – Ташкент, 1976. – 204с.
980325
  Козлов Ю.М. Организационно-правовые вопросы участия трудящихся в советском государственном управлении на современном этапе. : Автореф... Доктора юрид.наук: / Козлов Ю.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1963. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
980326
  Боброва Н.А. Организационно-правовые гарантии государственно-правовых норм : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Боброва Н. А.; МГУ. – М., 1980. – 23л.
980327
  Сапаргалиев Г.С. Организационно-правовые и педагогические проблемы общеобразовательной школы / Г.С. Сапаргалиев, А.А. Таранов. – Алма Ата, 1988. – 144с.
980328
  Мулукаев Р.С. Организационно-правовые основы становления советской милиции / Р.С. Мулукаев. – М, 1975. – 108с.
980329
  Головко А.А. Организационно-правовые проблемы в деятельности Советов по руководству колхозным строительством (по материалам Белорусской ССР) : Автореф... доктора юридич.наук: 12.711 / Головко А.А.; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 44л.
980330
  Маюров Н.П. Организационно-правовые средства обеспечения дисциплинарных отношений в органах милиции // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 9. – С. 17-20. – ISSN 1812-3805
980331
  Темушкин О.П. Организационно-правовые формы проверки законности и обоснованности приговоров / О.П. Темушкин. – Москва : Наука, 1978. – 240с.
980332
  Голиченков А.К. Организационно-правовые формы санитарно-экологического контроля в СССР / А.К. Голиченков. – М, 1984. – 101с.
980333
  Мрыга В.В. Организационно-правовые формы управления высшим и средним специальным образованием в СССР. (По материалам УССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Мрыга В.В.; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1963. – 23л.
980334
  Разнатовский И.М. Организационно-правовые формы управления промышленностью Украинской ССР : Автореф... Доктора юрид.наук: 711 / Разнатовский И.М.; АН УССР.Ин-т философии и Ин-та гос.и права. – Киев, 1970. – 80л. – Бібліогр.:с.79-80
980335
  Прохоров Организационно-правовые формы участия трудящихся в управлении промышленным предприятием / Прохоров, Т. – М., 1968. – 47с.
980336
  Яценюк Петр Иванович Организационно-производственная деятельность профсоюзов Украинской ССР в годы девятой пятилетки 1971-1975 г.г. (на материалах промышленности западных областей) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.02 / Яценюк Петр Иванович; Ин-т истории АН УССР. – К., 1984. – 24л.
980337
  Грачев Ю.И. Организационно-технические резервы повышения производительности труда в хлебопечении : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Грачев Ю.И. ; АН СССР , Ин-т экономики. – Москва, 1965. – 21 с.
980338
  Рубанов Владимир Иванович Организационно-технические резервы повышения происзодительности труда в условиях перехода к комплексной мехнизации и автоматизации производатсва : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Рубанов Владимир Иванович ; Уральск. гос. ун-т им. А.М. Горького. Кафедра полит. экономии. – Свердловск, 1963. – 20 с.
980339
  Архипова Н.И. Организационно-технологическая документация вычислительных центров : учеб. пособ. по спецкурсу / Н.И., Архипова В.С. Мингалев ; под ред. Я.З. Лившица ; Московский гос. ист.-арх. ин-т. – Москва : Б. и.], 1977. – 80 с. : ил., 3 л. табл. – Библиогр.: с. 50
980340
  Войчинский А.М. Организационно-технологический базис и научно-технический прогресс / А.М. Войчинский. – Москва, 1991. – 190с.
980341
  Попов А.Е. Организационно-управленческая активность специалиста и особенности ее формирования в системе вуз - производство.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Попов А.Е.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1986. – 16л.
980342
  Вайншток С.М. Организационно-управленческие процессы в нефтяной промышленности // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.91-95. – ISSN 0132-1625
980343
   Организационно-уставные вопросы профсоюзов : Справ.-метод. пособие. – Москва : Профиздат, 1986. – 160 с. – (Библиотечка профсоюзного активиста ; № 3)
980344
  Бактыгулов Д.С. Организационно-хозяйственное укрепление колхозов Киргизии (1929-1937 гг.) / Д.С. Бактыгулов ; АН КиргССР, Ин-т истории. – Фрунзе : Илим, 1991. – 188, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 181-189
980345
  Клочков Е.М. Организационно-хозяйственное укрепление укрупненных колхозов. : Автореф... канд. экон.наук: / Клочков Е.М.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
980346
  Виноградов А.Г. Организационно-хозяйственное укрепление укрупненных колхозов. : Автореф... канд. экон.наук: / Виноградов А.Г.; Моск. гос. ун-т. – М., 1954. – 16л.
980347
  Бабичева Р.К. Организационно-хозяйственные звенья советской торговли в современных условиях : лекция / Р.К. Бабичева ; Киев. торгово-экон. ин-т. – Киев : [б. и.], 1977. – 45 с.
980348
  Ульянов И.П. Организационно-хозяйственный план совхоза. Анализ эконом. и разработка плана. / И.П. Ульянов, А.Е. Гордиенко. – М., 1978. – 160с.
980349
  Минько Э.В. Организационно-экономическая подготовка инженеров-исследователей в системе ЦИПС / Э.В. Минько. – Москва, 1989. – 178с.
980350
  Микитишин З.В. Организационно-экономические методы управления НПТ в регионе / З.В. Микитишин. – Киев, 1989. – 139 с.
980351
  Махмадиев Усман Организационно-экономические основы аграрно-промышленных формирований и пути их совершенствования : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Махмадиев Усман; Всес. академия с.-х. наук Среднеаз. отд. – Ташкент, 1979. – 20л.
980352
  Сонкин В.Л. Организационно-экономические предпосылки повышения уровня ритмичности выпуска продукции в механосборочных цехах. : Автореф... канд. экон.наук: / Сонкин В.Л.; АН БССР. Объед. учен. совет по экон. наукам при Отд. обществ. наук. – Минск, 1969. – 23л.
980353
  Стрелец А.И. Организационно-экономические проблемы повышения эффективности производства. : Автореф... Доктора экон.наук: 08.00.21 / Стрелец А.И.; АН УССР.Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 1987. – 34л.
980354
  Израелис Г.Н. Организационно-экономические проблемы совершенствования массового индустриального жилищно-гражданского строительства / Г.Н. Израелис. – Вильнюс, 1976. – 191с.
980355
  Рымарук А.И. Организационно-экономические проблемы создания и деятельности кооперативов / А.И. Рымарук. – Киев, 1989. – 101с.
980356
  Сулицкий В.Н. Организационно-экономические проблемы управления кадрами в отрсли / В.Н. Сулицкий. – М., 1986. – 164с.
980357
  Олейник В.Я. Организационно-экономические проблемы формирования и развития АПК района / В.Я. Олейник. – Днепропетровск, 1986. – 27с.
980358
  Журавлева О.И. и др. Организационно-экономические связи науки с производством в Узбекской ССР / О.И. и др. Журавлева. – Ташкент, 1989. – 100с.
980359
  Гончарова Н.П. Организационно-экономические факторы ускорения научно-технического прогресса / Н.П. Гончарова. – К, 1988. – 205с.
980360
  Валдайцев С.В. Организационно-экономические формы международного научно-технического сотрудничества / С.В. Валдайцев. – Ленинград, 1986. – 93с.
980361
  Садчикова Г.И. Организационно-экономические формы ускорения научно-технического прогресса / Г.И. Садчикова, С.В. Ширяева. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 110 с.
980362
  Войчак А.В. Организационно-экономический механизм посреднической деятельности предприятий оптовой торговли / А.В. Войчак. – Київ, 1991. – 111с.
980363
  Дзюба С.Г. Организационно-экономический механизм регулирования процессов высвобождения и трудоустройства работников в условии рынка. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05.,08.00.07 / Дзюба С.Г.; АН Укр.ин-т.экономики промышленности. – Донецк, 1992. – 22л.
980364
  Косенкова С.В. Организационно-экономических механизм природопользовани я в регионе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Косенкова С.В.; Гос. ком. РФ по высш. образ. Волгогр.ГУ. – Волгоград, 1996. – 24л.
980365
  Бильский Б.В. Организационно-экономическое обоснование концентрации производства сахарной свеклы в сырьевых зонах. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Бильский Б.В.; Одесский с-х.ин-т. – Одесса, 1968. – 18л.
980366
  Шегда Анатолий Васильевич Организационно-экономичческий механизм управления предприятием при переходе к рыночной экономике. : Дис... доктор эконом.наук: 08.01.02 / Шегда Анатолий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 443л. – Бібліогр.:л.377-401
980367
  Войтович В.Ю. Организационно - правовые основы становления и реформирования милиции в Удмуртии (1917-1937 гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.45-48
980368
  Кочергина Е. Организационно - правовые формы коммерческих юридических лиц: исторические аспекты // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С34-38
980369
  Гриценко Иван Сергеевич Организационное и идейно-политическое укрепление партийных организаций вузов и научных учреждений Украины на основе решений XXIV съезда КПСС (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гриценко Иван Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 23л.
980370
  Гриценко Иван Сергеевич Организационное и идейно-политическое укрепление партийных организаций вузов и научных учреждений Украины на основе решений XXIV съезда КПСС (1971-1975) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гриценко Иван Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 207л. – Бібліогр.:л.180-207
980371
  Гриценко Иван Сергеевич Организационное и идейно-политическое укрепление партийных организаций вузов и научных учреждений Украины на основе решений XXIV съезда КПСС (1971-1975) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гриценко Иван Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 206л. – Бібліогр.:л.181-106
980372
  Гриценко Иван Сергеевич Организационное и идейно-политическое управление партийных организаций вузов и научных учреждений Украины на основе решений XXIV съезда Коммунистической Партии Советского СОюза (1971-1975) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Гриценко Иван Сергеевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 24 с.
980373
  Малеев Е.И. Организационное обеспечение автоматизированного конструирования РЭА / Е.И. Малеев, Е.М. Парфенов, А.С. Соловьев. – Москва, 1985. – 137 с.
980374
  Валуев С.А. Организационное обеспечение систем управления научными исследованиями вуза / С.А. Валуев. – Москва, 1983. – 112с.
980375
  Громкова М.Т. Организационное поведение : Учебное пособие для студ.высш.учеб.завед.обуч.по спец."Менеджмент" / М.Т. Громкова. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 207с. – ISBN 5-238-00091-Х
980376
  Карташова Л.В. Организационное поведение : Учебник для студ.высш.учеб.завед., обуч. по эконом.спец. и направл. / Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.О. Соломанидина. – Москва : Инфра-М, 2000. – 220с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000186-7
980377
  Ньюстром Организационное поведение : Поведение чеовека на рабочем месте / Ньюстром, Дэвис В..; Пер. с англ.Е.Бугаевой, В.Вольского. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 448с. – (Теория практика менеджмента). – ISBN 5-8046-0099-0
980378
  Шаронова Н.В. Организационное поведение : Учебное пособие для студ. экономических специальностей / Н.В. Шаронова; Народная украинская академия. – Харьков, 2001. – 208с. – ISBN 966-7557-17-0
980379
  Казарновский А.С. Организационное проектирование на предприятии / А.С. Казарновский. – К., 1990. – 214с.
980380
  Наливайко Г.И. Организационное строение и внутирпартийная работа Компартии Западной Белоруссии (1923-1938 гг.) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 570 / Наливайко Г.И.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1969. – 26л.
980381
  Кутырева Е.В. Организационное строительство большевистской партии в первые годы советской власти (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кутырева Е.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при ЛГУ. – Л., 1950. – 22л.
980382
  Золотарев Н.А. Организационное укрепление коммунистической партии в период строительства социализма в СССР (1929-1937 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Золотарев Н.А.;. – М., 1978. – 48л.
980383
  Олейник В.В. Организационное укрепление первичных организаций и повышение эффективности их работы в 1976-1980 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Олейник В. В.; Высш. шк. проф. движ. – М., 1980. – 32л.
980384
  Коломиец А.Г. Организационное укрепление первичных партийных организаций промышленных предприятий.1956-1961 гг : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Коломиец А.Г.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1977. – 196л.
980385
  Осипов П А. Организационное укрепление советских профсоюзов в период от 8 до 9 Всесоюзного съезда профессиональных союзов СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осипов А.П,; Моск.высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М, 1956. – 15л.
980386
  Нуржанов Рамазан Организационное, идейно-политическое укрепление и повышение боеспособности сельских партийных организаций Актюбинской области между XXIII и XXV съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Нуржанов Рамазан; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1978. – 29л. – Бібліогр.:с.29
980387
  Каганович Л.М. Организационные вопросы (партийное и советское строительство) : Доклад на XVII съезде ВКП(б) 6 февраля 1934 / Л. Каганович ; XVII съезде ВКП(б). – Ташкент : Средазпартиздат, 1934. – 91 с.
980388
  Каганович Л.М. Организационные вопросы (партийное и советское строительство) : доклад на XVII съезде ВКП(б) 6 февраля 1934 г. / Л. Каганович. – Киев : Партиздат ЦК КП(б)У, 1934. – 120 с.
980389
  Гаевский С.И. Организационные вопросы и эффективность механизации в торговле (по материалам продовольственной розничной торговли сети Мин. торговли УССР)) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Гаевский С.И.; Киевск. торгово-эконом. ин-т. – К., 1970. – 18л.
980390
  Каганович Л.М. Организационные вопросы: (партийное и советское строительство) : доклад на XVII съезде ВКП(б) 6 февраля 1934 г. / Л. Каганович. – Киев : Партиздат ЦК КП(б)У, 1934. – 120 с., 1 л. портр. (фронт.)
980391
  Каганович Л.М. Организационные вопросы: партийное и советское строительство : доклад XVII съезду ВКП(б) / Л. Каганович ; XVII съезду ВКП(б). – Москва ; Ленинград : Партиздат, 1934. – 128 с.
980392
  Орленко В.И. Организационные и идеологические функциионирования большевисткой партии в системе тоталитарного режима власти. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Орленко В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 37л.
980393
  Саарпера М. Организационные и методические проблемы текущего общего анализа работы промышленных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: / Саарпера М.; АН ЭССР. – Таллин, 1964. – 34л.
980394
  Толстошеев В.В. Организационные и правовые проблемы АСУ. / В.В. Толстошеев. – М., 1976. – 64с.
980395
  Глибко В.Н. Организационные и тактические основы возмещения ущерба при расследовании хищений государственного и общественного имущества : Автореф... канд. юридич.наук: 12.712 / Глибко В.Н.; МВ и ССО УССР. Харьковский юридический ин-т. – Харьков, 1972. – 19л.
980396
  Пономарев Б.Н. Организационные основы большевизма / Б. Пономарев, канд. ист. наук. – Талин : Эгиз "Политическая литература", 1947. – 42 с. – (В помощь изучающим устав ВКП(б))
980397
  Спирин В.С. Организационные основы бухгалтерии предприятия / В.С. Спирин. – М., 1977. – 72с.
980398
  Булгакова Н.С. Организационные основы марксистской партии : Автореф... канд. ист.наук: / Булгакова Н. С.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1953. – 16л.
980399
  Козлов Ю.К. Организационные проблемы научно-технического прогресса / Ю.К. Козлов. – Москва, 1972. – 436с.
980400
  Веденеев Ю.А. Организационные реформы государственного управления промышленностью в СССР / Ю.А. Веденеев. – Москва, 1990. – 250с.
980401
  Веденеев Ю.А. Организационные реформы государственного управления промышленностья в СССР / Ю.А. Веденеев. – Москва, 1984. – 241с.
980402
  Аристоков Ю.М. Организационные структуры и связи в управлении государственными промышленными предприятиями СССР (хозяйственно-правовой аспект). : дис... д-ра. юрид. наук: 12.00.04 / Аристоков Юрий Михайлович ; КГУ. – Киев, 1986. – 339 л. – Библиогр.:л. 300-339
980403
  Беклешов Д.В. Организационные формы и средства советской внешнеторговой рекламы : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Беклешов Д.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1970. – 15л.
980404
  Ярошенко А.В. Организационные формы перераспределения трудовых ресурсов колхозов УССР и их эффективность. (Стат.-экон. исследование) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Ярошенко А.В.; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1969. – 28л.
980405
  Романова З.И. Организационные формы повыщения торговли Аргентины : Автореф... канд. экон. наук / Романова З.И. ; Ин-т внешн. торг. М-ва внешн. торг. СССР. – Москва, 1955. – 16 с.
980406
  Голошубова Н.А. Организационные формы управления государственной торговлей в СССР / Н.А. Голошубова, И.И. Корольков. – К., 1980. – 40с.
980407
  Шаховой В.А. Организационные формы управления металлопромышленностью. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.592 / Шаховой В.А.; Экон.факт.Моск.ун-т. – М, 1971. – 24л.
980408
  Факторович Ю.А. Организационные формы управления строительством в экономических административных районах / Ю.А. Факторович, В.С. Европин. – М, 1958. – 28с.
980409
  Варфоломеева Т.В. Организационные, процессуальные и криминалистические проблемы защиты адвокатом прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого : Дис... докт. дридич.наук: 12.00.05 / Варфоломеева Т. В.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1994. – 496л. – Бібліогр.:л.449-496
980410
  Гармашев А.А. Организационный и кадровый аудит / А.А. Гармашев. – Київ : МедиаПро, 2003. – 104с. – ISBN 966-96392-0-4
980411
  Сталин И. Организационный отчет ЦК XIII Съезду РКП (большевиков). – Москва : Красная новь, 1924. – 35 с.
980412
  Пакенене Она Ионо Организационный рост и идейно-политическая деятельность Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Литвы. (1944-1951 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пакенене Она Ионо; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 30л.
980413
  Олиференко Л.Я. Организациооно-педагогические условия эффективной деятельности организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы общеобразовательной школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Олиференко Л. Я.; НИИ общ. педагог. АПН СССР. – М., 1978. – 19л.
980414
  Ятлук Екатерина Филипповна Организация "Красный пионер Западной Украины" и ее роль в формировании классового сознания детей трудящихся (1919-1939 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ятлук Екатерина Филипповна; Киевский гос. пед. ин-т. – 17л.
980415
  Рахманов М.К. Организация автоматизированного банка данных АСГС : Учебное пособие / М.К. Рахманов. – Москва : Статистика, 1978. – 160 с.
980416
  Малиночка Э.Г. Организация автоматизированного контроля знаний студентов / Э.Г. Малиночка. – Москва, 1979. – 52с.
980417
  Лунев В.Л. Организация автоматизированного учета и контроля использования оборудования на промышленых предприятиях. : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Лунев В.Л.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по экон. наукам. – Новосибирск, 1969. – 22л.
980418
  Ривлин А.Л. Организация адвокатуры в СССР / А.Л. Ривлин. – Киев, 1974. – 147с.
980419
  Клюшниченко А.П. Организация административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел в свете основ законодательства Союза ССР и его союзных республик об административных правонарушениях / А.П. Клюшниченко. – К., 1983. – 54с.
980420
  Гвоздарев Б.И. Организация американских государств / Б.И. Гвоздарев. – Москва, 1967. – 32с.
980421
  Гвоздарев Б.И. Организация американских государств. / Б.И. Гвоздарев. – М., 1960. – 324с.
980422
  Ляхов Е.Г. Организация американских государств. (Договорно-правовые основы). : Автореф... канд. юридич.наук: 12716 / Ляхов Е.Г.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 24л.
980423
  Бурлак Г.Н. Организация анализа и управления ВЦ. / Г.Н. Бурлак. – М., 1988. – 84с.
980424
  Боровик В.А. Организация аппарата управления в сельскохозяйственных предприятиях / В.А. Боровик. – М, 1983. – 223с.
980425
  Крайская З.В. Организация архивного дела в ССР / З.В. Крайская. – М., 1980. – 167с.
980426
  Максаков В.В. Организация архивов КПСС / В.В. Максаков. – М, 1968. – 108с.
980427
  Орлова Н.А. Организация архивов профсоюзов в РСФСР : Автореф... Канд.ист.наук: / Орлова Н.А.; Моск.гос.истор.-архив.ин-т. – Москва, 1954. – 16л.
980428
  Лехари К.Э. Организация архитектурного пространства как эстетическая проблема : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Лехари К.Э.; МГУ. – Москва, 1972. – 21л.
980429
  Михайловский Н.К. Организация африканского единства (Междунар.-правовые проблемы). : Автореф... доктор юридич.наук: 12.00.10 / Михайловский Н.К.; АН УССР. Объед. совет ин-та филос. и ин-та гос. и права. – К., 1973. – 92л.
980430
  Ону П.У. Организация африканского единства и развитие международного права : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Ону П.У.; АН СССР,Ин-т Афр. – М., 1975. – 18л.
980431
  Альфа Али Думбуя Организация африканского единства как международная организация. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Альфа Али Думбуя; МВ и ССО Азер. ССР. Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1983. – 212л. – Бібліогр.:л.2Р1-212
980432
  Мартин Д.У. Организация баз данных в вычислительных системах / Д.У. Мартин. – М, 1978. – 616с.
980433
  Мартин Д.У. Организация баз данных в вычислительных системах / Д.У. Мартин. – Москва : Мир, 1980. – 662с.
980434
  Емельянова Л.А. Организация базы данных проблемно-ориентированных диалоговых систем / Л.А. Емельянова, А.А. Кольцова. – М., 1980. – 27с.
980435
  Григорьев Ю.В. Организация бибилотечных фондов. / Ю.В. Григорьев. – М, 1946. – 95с.
980436
  Ильичева Л.С. Организация библиографии общественно-политической литературы в СССР / Л.С. Ильичева. – Москва, 1983. – 32с.
980437
  Годкевич М. Организация библиографической работы на Украине / М. Годкевич. – Харьков, 1928. – 87-136 с.
980438
  Ванеев А.Н. Организация библиотечного дела / А.Н. Ванеев, З.И. Ривлин. – Ленинград, 1969. – 56с.
980439
  Кленов А.В. Организация библиотечных фондов и каталогов. / А.В. Кленов, В.В. Петровский. – М, 1959. – 254с.
980440
  Григорьев Ю.В. Организация библиотечных фондов. / Ю.В. Григорьев. – М, 1953. – 264с.
980441
  Сетров М.И. Организация биосистем. / М.И. Сетров. – Л., 1971. – 276с.
980442
  Данелянц С.М. Организация буровых работ / С.М. Данелянц. – М, 1973. – 117с.
980443
  Бутко А.Д. Организация бухгалтерского учёта в оптово-розничных плодокомбинатах / А.Д. Бутко. – К., 1981. – 39с.
980444
  Зайцев М.Г. Организация бухгалтерского учета в производственных объединениях и на предприятиях / М.Г. Зайцев. – Минск, 1979. – 207с.
980445
  Кашаев А.Н. Организация бухгалтерского учета в производственных объекдинениях / А.Н. Кашаев. – Москва, 1986. – 192с.
980446
  Васькин Ф.И. Организация бухгалтерского учета в сельском хозяйстве при комплексной механизации и автоматизации / Ф.И. Васькин, В.Е. Антипенский. – Москва, 1985. – 190с.
980447
  Гринман Г.И. Организация бухгалтерского учета в условиях комплексной механизации / Г.И. Гринман, К.Д. Минькова. – М., 1987. – 271с.
980448
  Безруких П.С. Организация бухгалтерского учета на предприятиях / П.С. Безруких. – Москва : Финансы, 1966. – 206 с.
980449
  Гильде Э.К. Организация бухгалтерского учёта на предприятиях / Э.К. Гильде. – Москва, 1983. – 62 с.
980450
  Злобин П.И. Организация бухгалтерского учета на строительстве / П.И. Злобин, С.П. Тимофеев. – М., 1953. – 160с.
980451
  Ростовец В.К. Организация бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме в колхозах и совхозах / В.К. Ростовец. – М., 1974. – 103с.
980452
  Менчинский В.В. Организация бюджетной работы в местных финансовых органах / В.В. Менчинский. – М., 1965. – 152с.
980453
  Александров Е.К. Организация ввода-вывода современных ЭВМ : конспект лекций / Е.К. Александров, Ю.Л. Рудня, В.Л. Сульповар ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова. – Ленинград : ЛЭТИ, 1979. – 62 с.
980454
  Иванов Ю.В. Организация ведомственной кустовой машиносчетной станции для промышленных предприятий. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Ю.В.; Москов. ин-тут нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – М., 1955. – 16л.
980455
  Фердигалова М.И. др. Организация внедрения коллективного , семейного и индивидуального подряда / М.И. др. Фердигалова. – К, 1987. – 72с.
980456
  Коровина З.П. Организация внедрения новой техники / З.П. Коровина. – М., 1976. – 214с.
980457
  Семеньков А.Г. Организация внедрения новой техники в строительстве. / А.Г. Семеньков. – К., 1989. – 159с.
980458
  Русин Н.М. Организация внедрения чековой формы контроля затрат. / Н.М. Русин. – М., 1987. – 208с.
980459
  Прохорчик А.Ф. Организация внеклассной работы по географии / А.Ф. Прохорчик. – Минск, 1980. – 80с.
980460
  Тришневская Галина Брониславовна Организация внеурочной воспитательной деятельности учащихся начальных малокомплектных школ : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тришневская Галина Брониславовна; НИИ педагогики Украины. – Киев, 1991. – 160л. – Бібліогр.:л.141-160
980461
  Тришневская Г.Б. Организация внеурочной воспитательной деятельности учащихся начальных малокомплектных школ. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Тришневская Г.Б.; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 22л.
980462
  Степанеченко А.Г. Организация внеучебной деятельности трудных подростков как средство развития интереса к учению. : Автореф... канд.пед.наук: 730 / Степанеченко А.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 27л.
980463
  Ересь Е.П. Организация внимания в учебно-воспитательном процессе / Е.П. Ересь. – Минск, 1974. – 64с.
980464
  Зейтун Ж. Организация внутренней структуры проектируемых архитектурных систем. / Ж. Зейтун. – М, 1984. – 160с.
980465
  Истамов Д.И. Организация внутризаводского хозрасчета на предприятиях молочной промышленности : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Истамов Д.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1971. – 16л.
980466
  Андриенко Л.Н. Организация внутриредакционных взаимодействий как фактор повышения эффективности социально-политической деятельности печати : 10.01.10:Дисс....доктора филологических наук / Андриенко Л.Н.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 299л. – Библиогр.: С.271-299
980467
  Андриенко Любовь Николаевна Организация внутриредакционных взаимодействий как фактор повышения эффективности социально-политической деятельности печати : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.01.10 / Андриенко Любовь Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 50л.
980468
  Асроров И. Организация внутрихозяйственного расчета в хлопкосеющих колхозах (на примере колхозов Вахшской долины Таджикской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Асроров И.; Таджикский гос. ун-т. – Душанбе, 1964. – 23л.
980469
  Сахнов М.П. Организация воспитательной работы с учащимися в период производственной практики / М.П. Сахнов. – Москва : Высшая школа, 1979. – 39 с.
980470
  Новиков А.М. Организация всеобщего среднего образования в районе на основе директив ХІХ съезда КПСС. : Автореф... канд. пед.наук: / Новиков А.М.; АПН РСФСР. НИИ теории и истории педагогики. – М., 1954. – 16л.
980471
  Шухгальтер М.Л. Организация вспомогательных работ в промышленности США. / М.Л. Шухгальтер. – М, 1963. – 63с.
980472
  Соколов Л.Г. Организация встречного планирования на предприятии / Л.Г. Соколов. – Ярославль, 1987. – 62с.
980473
  Крегул Ю.И. Организация выполнения наказов избирателей местными советами народных депутатов. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Крегул Ю.И.; АН УССР. Ин-тут государства и права. – К., 1988. – 17л.
980474
  Коляденко З.А. Организация выставки учебной и методической работы / З.А. Коляденко. – М., 1963. – 40с.
980475
  Лущик Ю.Н. Организация высшего аграрного образования в Великобритании // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 10 (54). – С. 355-363. – ISSN 2312-5993
980476
  Зверев Г.Н. Организация вычислительного процесса и информации при обработке геофизических данных в комплексе ГИК-2 / Г.Н. Зверев, Л.Д. Труфанова. – М., 1974. – 44с.
980477
  Анисимов Б.В. Организация вычислительных процессов ЦВМ : учебник для вузов по спец. "ЭВМ" / Анисимов Б.В., Петров В.Я. – Москва : Высшая школа, 1977. – 408 с. : ил. – Библиогр.: с. 405-406
980478
  Вишняков В.А. Организация вычислительных процессов ЭВМ и систем / В.А. Вишняков. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 206с.
980479
   Организация вычислительных структур и процессов. – Ленинград
Вып. 9. – 1983
980480
  Чельцов Ю.Г. Организация геологоразведочных работ и состояние минерально-сырьевой базы в Иране и Афганистане / Ю.Г. Чельцов, С.М. Калимулин. – Москва, 1974. – 63с.
980481
  Попов Л.И. Организация горноразведочных работ / Л.И. Попов. – Москва : Недра, 1979. – 143с.
980482
  Петроченко А.Л. Организация государственного управления средствами массовой информации (на примере Узбекской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Петроченко А.Л.; Ташкентский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1971. – 28л.
980483
  Карпов О.Н. Организация данных и вычислений в языке ПЛ-1 / О.Н. Карпов, И.И. Мищишин, В.С. Гребенюк. – Днепропетровск : ДГУ, 1980. – 128с.
980484
  Дмитриев А.А. Организация двигательной активности умственно-отсталых детей / А.А. Дмитриев. – Москва : Сов. спорт, 1991. – 31 с.
980485
  Лихачев М.Т. Организация делопроизводства в научных учреждениях / М.Т. Лихачев. – Москва, 1986. – 62с.
980486
  Кирпикова Т.К. Организация детского чтения в начальных классах / Т.К. Кирпикова. – Свердловск
3. – 1947. – 12с.
980487
  Давыденко Л.М. Организация деятельности районной, городской прокуратуры по профилактике преступлений / Л.М. Давыденко. – Х., 1990. – 103с.
980488
  Скрипченко В.М. Организация диспетчерской службы / В.М. Скрипченко, Н.Г. Рак. – М., 1977. – 70с.
980489
  Крюков М.Н. Организация добычи торфа на топлиов резным способом / М.Н. Крюков. – М., 1943. – 40с.
980490
   Организация документационного обеспечения в профтехучилище. – Ленинград, 1989. – 40 с.
980491
  Зверлова О.Ю. Организация домашнего чтения на немецком языке / О.Ю. Зверлова. – Москва, 1990. – 127 с.
980492
  Стоян А.Н. Организация досуга студенческой молодежи / А.Н. Стоян. – Киев, 1984. – 40с.
980493
  Круглов В.А. Организация ежедневного контроля за уровнем затрат на машиностроительных предприятиях. : Автореф... канд. экон.наук: / Круглов В.А.; Новосиб. гос. ун-тет. – Новосибирск, 1967. – 19л.
980494
  Гук М.М. Организация животноводства в колхозах и совхозах / М.М. Гук. – Москва, 1962. – 110 с.
980495
  Гуляев В.А. Организация живучих вычислительных структур / В.А. Гуляев. – Киев, 1982. – 138 с.
980496
  Григорьев Ю.В. Организация журнальных фондов в библиотеках. / Ю.В. Григорьев. – М, 1937. – 72с.
980497
  Клиновой В.С. Организация заработной платы в промышленности СССР / В.С. Клиновой. – Київ, 1965. – 43с.
980498
  Завиновская Г.Т. Организация заработной платы в промышленности. / Г.Т. Завиновская. – Киев, 1985. – 176с.
980499
  Смирнов В.К. Организация заработной платы на машиностроительном предприятии. / В.К. Смирнов. – М., 1956. – 48с.
980500
  Вершинин А.М. Организация заработной платы на предприятии / А.М. Вершинин. – Свердловск, 1956. – 36с.
980501
  Трусихин Н.П. Организация заработной платы на промышленных предприятиях / Н.П. Трусихин. – Москва : Госпланиздат, 1961. – 79 с.
980502
  Маневич Е.Л. Организация заработной платы рабочих и инженерно-технических работников в социалистической промышленности : Автореф... д-ра экон.наук: / Маневич Е.Л.; Акад. наук СССР. ин-т экономики. – Москва, 1951. – 34 л.
980503
  Попов-Черкасов Организация заработной платы рабочих СССР. / Попов-Черкасов. – Москва, 1965. – 860с.
980504
  Черкасов В.А. Организация зашиты растений в Молдавии / В.А. Черкасов. – Кишинев, 1989. – 300с.
980505
  Минько Н.С. Организация землеустройства в Республике Беларусь // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО". – Минск, 2015. – № 2 (6). – С. 122-131. – ISSN 2306-255X
980506
  Есипов Б.П. Организация и воспитание коллектива школьников свете учения А.С.Макаренко / Б.П. Есипов. – Москва, 1956. – 23с.
980507
  Касторский Ю.Л. Организация и воспитание общешкольного коллектива / Ю.Л. Касторский. – М., 1956. – 88с.
980508
  Гасанов К.Д. Организация и воспитание ученического коллектива в средней школе : Автореф... кандидата пед.наук: / Гасанов К.Д.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 33л.
980509
   Организация и выходной язык системы АСПЭКТ / В.П. Гондюл, В.Й. Возненко, О.В. Дробот, В.В. Парахин // Актуальные вопросы схемно-конструкторского проектирования и обеспечения надежности РЭА
980510
  Орипов Т. Организация и деятельность Верховного Совета Таджиской ССР в современный период. : Автореф... Канд.юриднаук: 12.711 / Орипов Т.; М-во народного образования Таджиской ССР.Таджикский гос.ун-т. – Душанбе, 1971. – 24л.
980511
  Скляренко А.Е. Организация и деятельность научных центров Академии наук Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Скляренко А.Е.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
980512
  Скляренко Андрей Евгеньевич Организация и деятельность научных центров Академии Наук УССР : Дис... канд. истор.наук: 07.00.02 / Скляренко Андрей Евгеньевич; МВ ССО УССР, АН УССР. Ин-т истории. – К., 1986. – 211л. – Бібліогр.:л.199-211
980513
  Мамедов М.К. Организация и деятельность рабоче-крестьянской инспекции Азербайджанской ССР (1920-1923 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Мамедов М.К.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1969. – 18л.
980514
  Иконников С.Н. Организация и деятельность РКИ в 1920-1925 гг. / С.Н. Иконников. – Москва, 1960. – 216с.
980515
  Бойко В.А. Организация и деятельность советских профсоюзов Эстонии в 1940-41 и 1944-45 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Бойко В. А.; АН ЭССР, Ин-т ист. – Таллин, 1970. – 25л.
980516
  Тарасенко Ф.Г. Организация и деятельность советских судебных органов. : Дис... канд. юридич.наук: / Тарасенко Ф.Г.;, 1957. – 231л. – Бібліогр.:л.216-230
980517
  Чудаев Михаил Федорович Организация и деятеьлность рабочих факультетов БССР (1920-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Чудаев Михаил Федорович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 20л.
980518
  Коваленко Е.И. Организация и дисциплина труда в колхозе / Е.И. Коваленко. – М, 1955. – 64с.
980519
  Бухановская В.И. Организация и идейно-политическая работа Коммунистической партии на новостройках социалистической индустрии : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бухановская В. И.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1979. – 209л.
980520
  Вершинин А.М. Организация и использование оборотных средств предприятия / А.М. Вершинин. – Свердловск, 1955. – 56с.
980521
  Берзин Л.Б. Организация и использование социально-политических исследований, осуществляемых по заказам внешнеполитического аппарата США. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.05 / Берзин Л.Б.; АН СССР. – М, 1973. – 34л.
980522
  Иванов Р.Н. Организация и методика информационной работы / Р.Н. Иванов. – М, 1982. – 191с.
980523
  Колесник И.И. Организация и методика культурно-просветительной работы сельских клубных учреждений : Автореф... канд. пед.наук: / Колесник И.И. – Киев, 1949. – 15 с.
980524
  Позняк И.П. Организация и методика обучения в профессионально-технических училищах. / И.П. Позняк, В.В. Малашевич. – Минск, 1970. – 224с.
980525
  Бараненков Г.С. Организация и методика преподавания математики в заочном высшем техническом учебном заведении : Автореф... канд. пед.наук: / Бараненков Г.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 12 с.
980526
  Хлебникова А.В. Организация и методика преподавания русского языка в 5-8 кл. / А.В. Хлебникова. – М., 1960. – 372с.
980527
  Марон А.Е. Организация и методика проведения самостоятельной работы учащихся по физике в 7-8 классах заочной школы : Автореф... канд. пед.наук: / Марон А.Е.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф. методики преподавания физики. – Л., 1967. – 16л.
980528
  Лютер А.И. Организация и методика работы агитационно-художественной бригады / А.И. Лютер. – М., 1961. – 56с.
980529
  Фленов С.И. Организация и методика ревизий финансово-хозяйственной деятельности объединений (предприятий) / С.И. Фленов. – М, 1987. – 333с.
980530
  Беспалова Э.К. Организация и методика рекомендательной библиографии / Э.К. Беспалова. – М., 1986. – 35с.
980531
  Щербина В.В. Организация и методологическое обеспечение социологической работы на производство : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Щербина В.В.; МГУ. – Москва, 1987. – 21 с.
980532
  Семенов И.И. Организация и методология разработки хозрасчетных показателей основных приозводственных цехов в условиях применения вычислительной техники. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.05 / Семенов И.И.; МВ и ССО СССР.Всес.заоч.финанс-экон.ин-т. – М, 1974. – 24л.
980533
  СулицкийВ.Н Организация и методы планирования и оперативного руководства кадрами в отрасли / СулицкийВ.Н. – М., 1984. – 84с.
980534
  Дулов А.И. Организация и методы работы классного руководителя в 5-7 классах : Автореф... Канд.пед.наук: / Дулов А.И.; АПН РСФСР. – Москва, 1953. – 19 с.
980535
  Бакулин С.Н. Организация и методы статистики внешней торговли (таможенной статистики) Союза С.С.Р. / С.Н. Бакулин. – С предисловием и под редакцией Г.И. Шапошникова. – Москва : Центральное Статистическое Управление Союза ССР, 1925. – 69 с.
980536
  Плотников К.Н. Организация и методы управления денежным обращением / К.Н. Плотников, М.М. Крупинова. – Москва, 1979. – 23с.
980537
  Саломатин Н.А. Организация и механизация управления производством на предприятиях Италии. / Н.А. Саломатин. – М., 1969. – 144с.
980538
  Беллер Н.Н. Организация и механизмы центральных эфферентных влияний на высцеральные функции : докл. на ежегод. заседании Учен. совета, посвящ. акад. К.М. Быкова 16 февр. 1981 г. / Н.Н. Беллер ; АН СССР, Инн-т физиологии им. И.П. Павлова. – Ленинград : Наука, 1983. – 35 с. : ил. – Библиогр.: с. 32-34
980539
  Левицкий Организация и нормирование оборотных средств строительных трестов : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Левицкий К.Д ; Лен. инж. экон. ин-т. – Ленинград, 1952. – 15 с.
980540
  Петроченко П.Ф. Организация и нормирование труда в промышленности СССР / П.Ф. Петроченко, К.Е. Кузнецова. – М., 1971. – 304с.
980541
  Стерлин Е.А. Организация и нормирование труда многостаночников в текстильной промышленности / Е.А. Стерлин. – Москва, 1964. – 199с.
980542
  Костин А.Е. Организация и обработка структур данных в вычистлительных системах / А.Е. Костин, В.Ф. Шаньгин. – Москва : Высшая школа, 1987. – 245 с.
980543
  Блажкин К.А. Организация и обучение персептронных автоматов, выполненных на базе пороговых ассоциаторов. : Автореф... Канд.техн.наук: 255 / Блажкин К.А.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1969. – 16л.
980544
  Пориетис Я.П. Организация и оплата труда в колхозах. : Автореф... канд. экон.наук: / Пориетис Я.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш.к валиф. препод. маркс.-лен. – Л., 1955. – 14л.
980545
  Шкобин П.Л. Организация и оплата труда в МТФ / П.Л. Шкобин. – М., 1940. – 111с.
980546
  Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) : Учебное пособие / А.В. Калина; МАУП. – 4-е изд.стереотип. – Київ : МАУП, 2003. – 312с. – ISBN 966-608-279-9


  Теоретические и методические подходы к организации труда и его оплате. Для студентов вузов и слушателей системы подготовки и повышения квалификации
980547
  Рофе А.И. Организация и оплата труда на предприятиях / А.И. Рофе. – Москва, 1991. – 143 с.
980548
  Семин А.Н. Организация и оплата труда работников хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса / А.Н. Семин. – Свердловск
Ч. 1. – 1988. – 280с.
980549
  Гогиашвили Т.Б. Организация и основные формы литературной экскурсии в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гогиашвили Т.Б.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1970. – 25л.
980550
  Павлюткин С.П. Организация и планирование в литейных цехах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Павлюткин С.П. ; Харьков. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1965. – 16 с.
980551
  Грункин М.Н. Организация и планирование воспомогательных хозяйств и цехов / М.Н. Грункин. – Л., 1963. – 63с.
980552
  Дмитриев В.М. Организация и планирование всеобщего десятилетнего образования / В.М. Дмитриев. – Москва, 1955. – 148с.
980553
  Добрянский Ю.Е. Организация и планирование геологоразведочных работ : Пособие / Ю.Е. Добрянский, Г.Ф. Виноградов. – Киев : Вища школа, 1976. – 27с.
980554
  Виноградов Г.Ф. Организация и планирование геологоразведочных работ : учебное пособие / Г.Ф. Виноградов. – Киев : КГУ, 1985. – 67с.


  Рассмотрены особенности геологоразведочной отрасли народного хозяйства, организация и планирование всех стадий работ от проектирования до составления отчета, а также техническое нормирование, научная организация труда, сетевое планировани, ...
980555
  Борисович В.Д. Организация и планирование геологоразведочных работ : Учебник / В.Д. Борисович, П.В. Полежаев, Р.Н. Тевзадзе. – Москва : Недра, 1987. – 331с.
980556
  Тищенко В.Е. Организация и планирование геологоразведочных работ на нефть и газ / В.Е. Тищенко. – Москва : "Недра", 1983. – 382с.
980557
  Берков Н.Т. Организация и планирование денежного обращения : учебн. для финанс.-экон. и учетн.-кредит. техникумов банков / Н.Т. Берков. – Киев : Выща школа, 1987. – 208 с.
980558
  Жукова М.С. Организация и планирование кинопроката / М.С. Жукова. – Москва, 1972. – 328с.
980559
  Алиев В.Г. Организация и планирование комплексной подготовки производства : учеб. пособие / В.Г. Алиев ; МВ и ССО РСФСР. – Махачкала : Дагестанский государственный университет, 1990. – 90 с.
980560
  Локшин Э.Ю. Организация и планирование материально-технического снабжения / Э.Ю. Локшин. – М., 1966. – 32с.
980561
  Строгов Н.П. Организация и планирование материально-технического снабжения промышленных предприятий / Н.П. Строгов. – Куйбышев, 1974. – 144с.
980562
  Лаптев А.Л. Организация и планирование механизации инженерного и управленческого труда в промышлености : Автореф... канд. экон.наук: / Лаптев А. Л.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1967. – 18л.
980563
  Власов В.Ф. Организация и планирование механических цехов машино строительных предприятий / В.Ф. Власов. – Ленинград, 1962. – 58с.
980564
  Чухно А.А. Организация и планирование научных исследований по политической экономии в вузах // Экономика Советской Украины, 1982. – №1
980565
  Тищенко В.Е. Организация и планирование нефтегазоразведочных работ / В.Е. Тищенко. – Москва : "Недра", 1967. – 294с.
980566
  Дубровский К.И. Организация и планирование опытно-конструкторских разработок : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Дубровский К.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1969. – 14л.
980567
   Организация и планирование отраслей народного хозяйства : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа
Вып. 63. – 1981
980568
   Организация и планирование отраслей народного хозяйства : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев : Вища школа
Вып. 72. – 1983
980569
  Аверьянов В.А. Организация и планирование подготовки производства новых изделий : автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 00.05 / Аверьянов В.А. ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1972. – 32 с.
980570
  Зельдович Б.З. Организация и планирование полиграфического производства. / Б.З. Зельдович. – М., 1990. – 400с.
980571
  Тямшанский Н.Д. Организация и планирование поточных линий сборки / Н.Д. Тямшанский. – Л, 1963. – 60с.
980572
  Овчинников С.И. Организация и планирование предприятий легкой промышленности / С.И. Овчинников, П.С. Пушкин. – М., 1980. – 360с.
980573
  Сутырин А.С. Организация и планирование предприятий мукомольной промышленности / А.С. Сутырин. – М., 1956. – 227с.
980574
  Степанов Б.Д. Организация и планирование предприятий мясной промышленности. / Б.Д. Степанов. – Москва, 1955. – 332с.
980575
  Рубчинский А.М. Организация и планирование производства на заводе радиоаппаратуры / А.М. Рубчинский. – 2-е изд., перераб. – Ленинград : Энергия, 1969. – 304 с.
980576
  Страхова Л.П. Организация и планирование производства по переработке пластических масс / Л.П. Страхова. – М, 1973. – 384с.
980577
  Малахов И.К. и Костюк Р.С. Организация и планирование производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий / И.К. и Костюк Р.С. Малахов. – Харьков, 1967. – 335с.
980578
  Малахов И.К. и Костюк Р.С. Организация и планирование производственно-хозяйственной деятельности промышленных предприятий / И.К. и Костюк Р.С. Малахов. – 2-е, перерраб. и доп. – К., 1973. – 270с.
980579
  Рябов Н.Ф. Организация и планирование производственной деятельности в профессионально-технических училищах / Н.Ф Рябов, Ф.М. Рожко. – Москва : Высшая школа, 1964. – 188 с. : ил.
980580
  Рябов Н.Ф. Организация и планирование производственной деятельности в профессионально-технических училищах / Н.Ф Рябов, Ф.М. Рожко. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1969. – 184 с. : черт.
980581
  Гордиенко Н.К. Организация и планирование производственной и снабженческой деятельности районного (межрайонного) объединения "Сельхозтехника" / Н.К. Гордиенко. – М, 1978. – 159с.
980582
  Гордиенко Н.К. Организация и планирование производственной и снабженческой деятельности районного (межрайонного) объединения Госкомсельхозтехники / Н.К. Гордиенко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1985. – 1985с.
980583
  Сизова Н.М. Организация и планирование производственных процессов в объединении, на предприятии / Н.М. Сизова. – Л., 1985. – 62с.
980584
  Соломонов Ш.М. Организация и планирование промышленного предприятия / Ш.М. Соломонов. – Душанбе, 1965. – 36с.
980585
  Каменицер С.Е. Организация и планирование промышленного предприятия. / С.Е. Каменицер. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1963. – 607с.
980586
  Ким С.А. Организация и планирование промышленного производства / С.А. Ким. – Минск, 1980. – 256с.
980587
  Джурабаев К.Т. Организация и планирование промышленного производства. / К.Т. Джурабаев, Н.А. Ким. – Новосибирск, 1972. – 287с.
980588
  Каменицер С.Е. Организация и планирование промышленных предприятий / С.Е. Каменицер. – 4-е изд., переработ и доп. – Москва, 1967. – 591с.
980589
  Евсеев Н.Ф. Организация и планирование работ по бурению скважин на воду. / Н.Ф. Евсеев. – М., 1970. – 224с.
980590
  Кропачева И.Д. Организация и планирование работ по защите сельскохозяйственных растений / И.Д. Кропачева. – М, 1980. – 272с.
980591
  Кропачева И.Д. Организация и планирование работ по защите сельскохозяйственных растений / И.Д. Кропачева. – М, 1986. – 286с.
980592
  Гольдгамер Г.И. Организация и планирование работ служб информации / Г.И. Гольдгамер. – Москва, 1964. – 195с.
980593
  Льянова Д.С. Организация и планирование работы вычислительного центра / Д.С. Льянова. – Алма-Ата, 1984. – 140с.
980594
  Ростовцев П.П. Организация и планирование рационализаторских работ на машиностроительных заводах / П.П. Ростовцев. – Москва-Ленинград : Госмашметиздат, 1932. – 198 с.
980595
  Каменицер С.Е. Организация и планирование социалистического промышленного предприятия / С.Е. Каменицер. – Москва, 1950. – 424с.
980596
  Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: Управление строительными предприятиями с основами АСУ / Л.Г. Дикман. – Изд. 8-е, перераб. и доп. – М., 1988. – 560с.
980597
  Сурмило Г.В. Организация и планирование строительства горных предприятий. / Г.В. Сурмило. – Москва : Недра, 1964. – 276 с
980598
  Грещак М.Г. Организация и планирование технической подготовки производства / М.Г. Грещак, Н.В. Задорожная. – К., 1976. – 44с.
980599
   Организация и планирование химических предприятий : Учебное пособие. – Ленинград, 1974. – 164 с.
980600
  Шах А.Д. Организация и планирование химического предприятия. / А.Д. Шах, С. Погостин. – М., 1967. – 422с.
980601
  Нгуен Ван Лонг Организация и планирование экономических экспериментов в управлении производством : Автореф... канд. экономическихнаук: 08.00.21 / Нгуен Ван Лонг; МВ и ССО УССР. Харьков. инженерно-экономический ин-т. – Харьков, 1987. – 23л.
980602
  Албегова Л.И. Организация и планирование энергетики : учебное пособие для семинарских и практических занятий / Л.И. Албегова, Н.С. Федорова, В.Н. Стольникова ; МВиССО СССР, Московский инж.-экон. ин-т им. С. Орджоникидзе. – Москва, 1975. – 68 с.
980603
  Мелехин В.Т. Организация и планирование энергохозяйства промышленных предприятий / В.Т. Мелехин, Г.Л. Багиев, В.А. Полянский ; Ленинградское отд-ние. – 2-е изд., перераб., и доп. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1988. – 222, [1] с. – Библиогр.: с. 219-221 (47 назв.). – ISBN 5-283-04396-7
980604
  Гребнев А.В. Организация и планрование работы редакции газеты / А.В. Гребнев. – Москва, 1951. – 35с.
980605
  Лубенцов В.Ф. Организация и построение урока / В.Ф. Лубенцов. – Ташкент, 1952. – 15с.
980606
  Кассау Т.О. Организация и практика потребительской кооперации в Англии. / Т.О. Кассау. – 4-е изд. – Харьков, 1919. – 48с.
980607
  Гудков А.А. Организация и практика рабочих потребительских обществ / А.А. Гудков. – Москва, 1928. – 191с.
980608
  Фомин А.С. Организация и пранирование сбыта на промышленном продприятии / А.С. Фомин. – Л, 1976. – 44с.
980609
  Андреев Ф.К. Организация и проведение занятий по тактике : методика занятий с офицерами бронетанковых и механизированих войск / Андреев Ф.К. – Москва : Военное издательство, 1947. – 143 с.
980610
  Попов В.П. Организация и проведение начальной подготовки в средних профтехучилищах. / В.П. Попов, М.П. Калинин. – М, 1978. – 94с.
980611
  Тагиров А.Т. Организация и проведение повторения на уроках иностранного языка. (На материалах изучения англ. яз. в V-VI классах школ с азерб. яз. обучения) : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Тагиров А.Т.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 25л.
980612
  Гришина Л.А. Организация и проведение почвенных исследований для экологического мониторинга / Л.А. Гришина. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 82с.
980613
  Черноморд В П. Организация и проведение ревизий / В П. Черноморд. – М, 1985. – 178с.
980614
  Степанов В.Г. Организация и проведение соревнований по боксу в Советской Армии. / В.Г. Степанов. – М, 1952. – 40с.
980615
  Манко Г.Г. Организация и проведение технических совещаний / Г.Г. Манко. – М., 1974. – 155с.
980616
  Полонская Елена Федоровна Организация и проведение факультативных занятий по физике на 1 ступени обучения. (На примере спец. факультативного курса по оптике для 7 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Полонская Елена Федоровна; Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
980617
  Шолохов В.Н. Организация и проведение экскурсий. / В.Н. Шолохов. – М., 1965. – 87с.
980618
  Сторожев Я. Организация и проверка исполнения / Я. Сторожев, Л. Слепов : Госполитиздат, 1943. – 27 с.
980619
  Египко В.М. Организация и проектирование систем автоматизации научно-технических экспериментов / В.М. Египко. – К, 1978. – 232с.
980620
  Щекин Г.В. Организация и психология управления персоналом : Учебно-методическое пособие / Г.В. Щекин; МАУП; Георгий Щёкин. – Киев : МАУП, 2002. – 832с. – ISBN 966-608-205-5
980621
  Горчева А.Ю. Организация и разбор практики студентов-журналистов / А.Ю. Горчева. – М., 1986. – 51с.
980622
  Марьенко И.С. Организация и руководство воспитательной работой в школе / И.С. Марьенко. – М., 1974. – 223с.
980623
  Замуруев Э.Н. Организация и совершенствование информационного взаимодействия в рамках АС НТИ / Э.Н. Замуруев. – Москва, 1980. – 44с.
980624
  Аманмурадова Н.А. Организация и совершенствование материального поощрения (на примере легкой промышленности Туркмен. ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Аманмурадова Н.А.; АН Каз.ССР. Учен. Совет по эконом. наукам Отделения общественных наук. – Алма-Ата, 1975. – 22л.
980625
  Кушнаренко Е.П. Организация и совершенствование технического контроля на примере предприятий ЧАССР / Е.П. Кушнаренко, В.И. Савинова. – Чебоксары, 1987. – 84с.
980626
  Шполянская А.Л. Организация и современное состояние библиографии по естествознанию, технике и сельскому хозяйству в СССР / А.Л. Шполянская. – Москва, 1979. – 53с.
980627
  Чельцов Ю.Г. Организация и современное состояние геологоразведочных работ в Индонезии / Ю.Г. Чельцов; Мин. геологии СССР. НИЛ Зарубежгеология. – Москва, 1972. – 43с.
980628
  Чельцов Ю.Г. Организация и современное состояние геологоразведочных работ в некоторых странах Азии / Ю.Г. Чельцов; Мин. геологии СССР. Научно-исслед. лаборатория геологии зарубежн. стран. – Москва, 1971. – 79с.
980629
  Френкин А.И. Организация и специализация производства на предприятиях СФРЮ и внешнеэкономические связи / А.И. Френкин. – М., 1974. – 49с.
980630
  Анкудинов Ю.А. Организация и стиль работы руководителя предприятия / Ю.А. Анкудинов. – Москва : Экономика, 1976. – 47 с.
980631
  Овчинникова А.А. Организация и стимулирование бригадного труда / А.А. Овчинникова, Г.В. Заварина. – Л., 1985. – 63с.
980632
   Организация и стимулирование научных исследований и разработок в условиях полного хозрасчета. – Пенза, 1985. – 87 с.
980633
  Минаев М.С. Организация и судейство совревнований по хоккею с мячом. / М.С. Минаев. – М, 1976. – 104с.
980634
  Кистяковский А.Ю. Организация и судейство соревнований по водному поло / А.Ю. Кистяковский. – М, 1953. – 88с.
980635
  Ипполитов Ю.А. Организация и судейство соревонований по гимнастике / Ю.А. Ипполитов, В.И. Калогномос. – М, 1980. – 152с.
980636
  Безгин Игорь Дмитриевич Организация и творчество (некторые вопросы истории и современной практики управления театром : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.01 / Безгин Игорь Дмитриевич; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Л., 1974. – 20л.
980637
  Червяков П.А. Организация и техника внешней торговли СССР. / П.А. Червяков. – М., 1958. – 296с.
980638
  Макогон Ю.В. Организация и техника внешнеторговых операций : Учеб. пособ. для студ. спец. "Международная экономика" / Ю.В. Макогон, Н.В. Фомичева; МОиН Украины; Донецкий нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2002. – 204 с.
980639
  Герчикова И.Н. Организация и техника внешнеторговых операций на капиталистическом рынке / И.Н. Герчикова. – Москва, 1975. – 432с.
980640
  Червяков П.А. Организация и техника внешнй торговли СССР. / П.А. Червяков. – М., 1962. – 352с.
980641
  Коробков Н.М. Организация и техника геологоразведочной работы краеведов / Н.М. Коробков, А.А. Яковлев. – М.-Л., 1934. – 43с.
980642
  Фрей Л.И. Организация и техника работы иностранных банков : Допущено Всесоюз. ком-том по делам высшей школы при СНК СССР в качестве учеб. пособия / Проф. Л.И. Фрей, д-р экон. наук ; Под ред. акад. И.А. Трахтенберга. – [Москва] : Госфиниздат, 1944. – 243 с. : ил. – Библиогр.: с. 239-40
980643
  Жирмунский М.М. Организация и техника советского экспорта / М.М. Жирмунский. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1938. – 260с.
980644
  Виноградов В.И. Организация и техника советской торговли / В.И. Виноградов. – Москва, 1954. – 560с.
980645
  Серебряков С.В. Организация и техника советской торговли. / С.В. Серебряков. – М, 1949. – 488с.
980646
  Ивашкин В.А. Организация и техника торговли запасными частями / В.А. Ивашкин. – М, 1980. – 127с.
980647
  Ивашкин В.А. Организация и техника торговли запасными частями / В.А. Ивашкин. – М, 1984. – 96с.
980648
  Устинов Организация и техника торговли и общественного питания. / Устинов, А.В. Толмачева. – Издю 2-е, переработ. и доп. – М., 1969. – 391с.
980649
  Гирин Г.К. Организация и техника торговли промышленными товарами / Г.К. Гирин, В.Э. Евзеров. – М., 1962. – 392с.
980650
  Потапов О.А. Организация и технические средства сейсморазведочных работ / О.А. Потапов. – Москва : Недра, 1989. – 260с. – ISBN 5-247-00627-5
980651
  Толстых А.С. Организация и техническое нормирование труда на промышленном предприятии. / А.С. Толстых. – Москва, 1962. – 62 с.
980652
  Борщов Т.С. Организация и технология производства земляных работ / Т.С. Борщов, В.В. Колесниченко. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1978. – 240с.
980653
  Бондаренко Н.Г. Организация и технология производства полевых механизированных работ / Н.Г. Бондаренко. – Киев : Вища школа, 1986. – 183с. : Илл. 79, 9 таблиц
980654
  Терещенко В.И. Организация и управление / В.И. Терещенко. – Москва, 1965. – 48 с.
980655
  Гвишиани Д.М. Организация и управление / Д.М. Гвишиани. – Москва, 1970. – 382с.
980656
  Гвишиани Д.М. Организация и управление / Д.М. Гвишиани. – 2-е изд. доп. – М., 1972. – 536с.
980657
  Гладкий В.И. Организация и управление городскими топографо-геодезическими съемками : производственное (практическое) издание / В.И. Гладкий; [зав. ред. Л.Г. Иванова; рец. Б.Н. Нейман]. – Москва : Недра, 1989. – 112 с. – ISBN 5-247-00584-8
980658
  Жданова Л.А. Организация и управление капиатлистической промышленной фирмой / Л.А. Жданова. – М, 1987. – 212с.
980659
  Андреев В.Н. Организация и управление объединениями в промышленности : учеб. пособие / Андреев В.Н. ; Ленинград. фин.-экон. ин-т им. Н.А. Вознесенского, Каф. управления пр-вом. – Ленинград : ЛФЭИ, 1983. – 88 с. : схем. – Библиогр.: с. 87 (12 назв.)
980660
  Золотов В.В. Организация и управление производством за рубежом / В.В. Золотов. – М., 1987. – 75с.
980661
  Зыков В.М. Организация и управление производствром в совхозах и колхолзах нечерноземной зоны РСФСР / В.М. Зыков. – М., 1975. – 40с.
980662
  Калиновская Т.Н. Организация и управление снабжением и сбытом в капиталистических монополиях / Т.Н. Калиновская. – Москва, 1970. – 182 с.
980663
  Брыкин П.А. Организация и управление топографо-геодезическим производством / П.А. Брыкин, С.А. Кимельман. – Москва : Недра, 1978. – 280с.
980664
  Устинов М.Т. Организация и управление торговлей / М.Т. Устинов. – М., 1986. – 254с.
980665
  Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций : Учебное пособие / Я.С. Мелкумов. – Москва : ИНФРА-М, 2000. – 248с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000292-8
980666
  Клеандрова В.М. Организация и формы деятельности ВЦИК / В.М. Клеандрова. – Москва, 1968. – 128с.
980667
  Макогон Ю.В. Организация и функционирование предприятий с иностранными инвенстициями : учебное пособие / Ю.В. Макогон; Донецкий гос.ун-т. Ин-т экономики промышленности HАH Украины.Донецкое областное управление статистики. – Донецк, 1998. – 192с. – Библиогр.С.174-181
980668
  Прокофьева-Бельговская Организация и функционирование хромосомы. : Автореф... доктор биол.наук: / Прокофьева-Бельговская А.А.; АН СССР. Ин-т морфологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1964. – 76л. – Бібліогр.:с.67-75
980669
  Маркус В.А. Организация и экономика издательского дела / В.А. Маркус. – М, 1971. – 413с.
980670
  Маркус В.А. Организация и экономика издательского дела / В.А. Маркус. – М, 1983. – 352с.
980671
  Элизбарашвили З.А. Организация и экономика использовавния тракторного парка в колхозах Грузии. : Автореф... канд.экон.наук: / Элизбарашвили З.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1965. – 29л.
980672
  Фельдман Л.С. и Застенко Г.С. Организация и эксплуатация машиносчетных станций и бюро / Л.С. и Застенко Г.С. Фельдман. – 2-е, доп. – М., 1972. – 327с.
980673
  Середенко Б.Н. Организация и эффективность внедрения передового производственного опыта в народном хозяйстве Украинской ССР / Б.Н. Середенко. – К, 1974. – 46с.
980674
  Добров В.Н. Организация и эффективность использования оборотных средств колхозов. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.599 / Добров В.Н.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1970. – 21л.
980675
  Амиров Ю.Д. Организация и эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ / Ю.Д. Амиров. – Москва : Экономика, 1974. – 237 с. : черт. – Библиогр.: с. 232-235
980676
  Сапиро Е.С. Организация и эффективность технического развития предприятия / Е.С. Сапиро. – Москва : Экономика, 1980. – 174 с.
980677
  Байков Н.Д. Организация и эффективность управления производством / Н.Д. Байков, Ф.М. Русинов. – Москва : Моск. рабочий, 1973. – 190 с. : ил. – Библиогр.: с.187-188
980678
  Горбачевский Б.С. Организация издательского дела за рубежом. Технико-экономический обзор / Б.С. Горбачевский. – М., 1959. – 75с.
980679
  Алатырев А.К. Организация изобретательства и основы изобретательского права : учебное пособие по курсу "Патентоведение" для студентов стационарного, заочного и вечернего обучения / А.К. Алатырев ; МВ и ССО УССР, Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1969. – 23 с.
980680
  Гуревич С.М. Организация индивидуального труда журналиста / С.М. Гуревич. – М., 1986. – 56с.
980681
  Деханов С.А. Организация института адвокатуры в Средние века (на примере Германии, Италии, Швейцарии) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 9. – С. 34-39. – ISSN 1812-3805
980682
  Туляков К.В. Организация интегрированной базы данных в сети на основе СУБД КОМПАС / К.В. Туляков. – Москва, 1988. – 14 с.
980683
  Вакеел А.Л. Организация интерактивной интерпретирующей обучающей среды : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16.,05.13.13 / Вакеел А.Л. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 10 с.
980684
  Крисевич В.С. Организация информационного поиска на оснвое системы АИДОС / В.С. Крисевич. – М., 1979. – 261с.
980685
  Зуфаров К.И. Организация информационных массивов на магнитных носителях / К.И. Зуфаров. – Ташкент, 1980. – 31с.
980686
  Осипчук Л.Л. Организация исполнения государственного бюджета (экономико-правовой аспект) : Курс лекций / Л.Л. Осипчук; МАУП. – Київ : МАУП, 1999. – 156с. – ISBN 966-7312-82-8
980687
  Пристапчук Л.С. Организация использования машинно-тракторного парка в колхозах (на прим. колхозов Полесья и Лесостепи УССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Пристапчук Л.С.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1962. – 20л.
980688
  Тростенюк Д.Г. Организация использования транспорта в колхозах Полесья Украинской ССР. (На примере колхозов Житомирской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Тростенюк Д.Г.; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва. – Киев, 1968. – 19л.
980689
  Тарасюк Л.Н. Организация использования удобрений в колхозах Житомирского полесья и их экономическая эффективность : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Тарасюк Л.Н.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Южн. отд-ние. Укр. науч.-иссл. ин-т экон. и орган. сел. хоз. им. – Киев, 1970. – 19л.
980690
  Бэйнз А. Организация исследований в химической промышленности / А. Бэйнз. – М, 1974. – 336с.
980691
  Качурин Г М. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы / Г М. Качурин. – Москва, 1988. – 173с.
980692
  Кашкарева Л.Н. Организация К.Марксом и Ф.Энгельсом рабочей статистики труда / Л.Н. Кашкарева. – М., 1968. – 76с.
980693
  Апенько Л.М. Организация как функция управления / Л.М. Апенько; Апенко Л.М. ; Краснодарский политехн. ин-т. – Краснодар : Кн. изд-во, 1976. – 176 с.
980694
  Рыков В.Н. Организация капитального ремонта машин / В.Н. Рыков. – Москва : Машиностроение, 1988. – 112 с.
980695
  Петровский В.В. Организация книжных фондов и каталогов в массовых библиотеках / В.В. Петровский. – М., 1948. – 29с.
980696
  Петровский В.В. Организация книжных фондов и каталогов профсоюзных библиотек / В.В. Петровский. – М., 1955. – 120с.
980697
  Петровский В.В. Организация книжных фондов и каталогов профсоюзных библиотек / В.В. Петровский. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1957. – 136с.
980698
  Джурабаев К.Т. Организация коллективного подряда на участках и в цехах машиностроительных предприятий. / К.Т. Джурабаев, О.Б. Иванов. – Москва, 1989. – 204с.
980699
  Малик Н.И. Организация коллективного, семейного и арендного подрядов на кооперативных началах / Н.И. Малик. – К., 1988. – 63с.
980700
  Сиденко С.Г. Организация колхозной базарной торговли (на материалах г. Харькова). : Автореф... канд. экон.наук: / Сиденко С.Г.; МВО СССР. Ин-т нар. хоз. им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1952. – 16 с.
980701
  Исаева Г.М. Организация Коммунистической партией разгрома интервентов и белогвардейцев на советском севере и участие коммунистов и трудящихся Москвы в борьбе за освобождение Северного края (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Исаева Г.М.; Москов. гос. ист.-архив. ин-тут. – М,, 1954. – 19л.
980702
  Лещо Шендро Шандрович Организация комплексной системы учета и контроля производства в объединении (на примере производственных объединений промышленности стеновых материалов УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.12 / Лещо Шендро Шандрович; МВ и ССО УССР. Киев. ин-т народ. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1979. – 24л.
980703
  Сурина В.И. Организация комсомола в Иваново-Вознесенском районе. / В.И. Сурина. – Иваново, 1952. – 56с.
980704
  Рогушина З.В. Организация контроля за учебным процессом в профтехучилище. / З.В. Рогушина. – М., 1984. – 103с.
980705
  Иващенко Н.К. Организация контроля и проверки исполнения - важнейший принцип партийного руководства / Н.К. Иващенко. – Київ, 1967. – 25с.
980706
  Сопко В.В. Организация контроля и учета в объединениях / В.В. Сопко. – К., 1984. – 199с.
980707
  Челышкова Марина Борисовна Организация контроля учебной деятельности студентов в условиях педагогического сотрудничества : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Челышкова Марина Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 147л. – Бібліогр.:л.138-147
980708
  Зубков Н.А. Организация кооперативного жилищного строительства / Н.А. Зубков. – Киев, 1988. – 255 с.
980709
  Берегов А.И. Организация кормовой базы / А.И. Берегов. – Свердловск, 1953. – 192с.
980710
  Семин О.А. Организация котроля качества товаров в торговле / О.А. Семин. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1981. – 56 с.
980711
  Студенский Г.А. Организация крупных сельско-хозяйственных предприятий в Германии / Г.А. Студенский. – М, 1929. – 448с.
980712
  Жарков А.Д. Организация культурно-просветительной работы / А.Д. Жарков. – Москва, 1989. – 239 с.
980713
  Кочетков В.Н. Организация лизинговых операций / В.Н. Кочетков, Е.В. Краева, О.В. Кочеткова. – Киев : Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1998. – 103с. – ISBN 966-9501-7-2
980714
  Попов Г.Х. Организация личной работы учащегося. / Г.Х. Попов. – М, 1987. – 156с.
980715
   Организация маркетинга = Organizing for marketing : Цель-покупатель. – Москва : Дело, 1996. – 184с. – (Искусство управления приватизированным предприятием"). – ISBN 5-7749-0020-7
980716
  Костеев А. Организация массово-политической работы в колхозах. (Из опыта работы колхозных агитколлективов) / А. Костеев. – Улан-Удэ, 1949. – 28с.
980717
  Караев Г.С. оглы Организация массовой физкультурно-спортивной работы в техническом училище № 2 Баку / Г.С. Караев. – Москва : Профтехиздат, 1961. – 46 с. : ил. – (Обмен опытом работы)
980718
  Локшин Э.Ю. Организация материально-технического снабжения в промышленности СССР / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1952. – 32с.
980719
  Куценко С.П. Организация машинной обработки экономической информации в сельском хозяйстве / С.П. Куценко. – М., 1972. – 416с.
980720
  Погорелов В.С. Организация межбюджетных отношений в условиях фискальной децентрализации // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 64-73. – ISSN 0131-7741
980721
  Сенин В.С. Организация международного туризма : Учебник для студентов взов, обуч. по спец. "Менеджмент" / В.С. Сенин. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 400с. – ISBN 5-279-02079-6
980722
  Ивановский В. Организация местного самоуправления во Франции и Пруссии, в отношении сравнительного участия в ней различных общественных классов, с обзором относящейся сюда новейшей немецкой и французской литературы / Печатается по определению Юридического факультета Императорского Казанского университета. 17 октября 1885 года. – Казань : Тип.Имп.Ун-та, 1886. – 307,[2] с.
980723
  Кульков Николай Васильевич Организация многомашинного вычислительного комплекса и анализ его работы : Автореф... канд. техн.наук: / Кульков Николай Васильевич; Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 16л.
980724
  Кульков Николай Васильевич Организация многомашинного вычислительного комплекса и анализа его работы : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Кульков Николай Васильевич; АН СССР, Сиб. отд. ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 15л.
980725
  Калашников В.В. Организация моделирования сложных систем / В.В. Калашников. – Москва, 1982. – 64 с.
980726
  Ауельбеков К. Организация молочного верблюдоводства вокруг нефтепромыслов и городов Гурьевской области. : Автореф... наук: 594 / Ауельбеков К.; Каз. гос. унив. им.С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 19л.
980727
  Попко П.И. Организация мониторинга качества управления развитием воспитательного потенциала информационно-образовательной среды учреждения высшего образования // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (20). – C. 157-164. – ISBN 978-966-7359-77-5
980728
  Демуськов А.Б. Организация мониторинга параметров вычислительного процесса в комплексах и сетях ЭВМ при натурных и иммитационных экспериментах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Демуськов А. Б.; Гомель. ГУ. – Гомель, 1999. – 20л.
980729
  Макаров Г.П. Организация мультиобработки на серийных ЭВМ : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Макаров Г.П. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1967. – 12 с.
980730
  Барабан И.С. Организация нагула и откорма скота / И.С. Барабан ; Науч.-иссл. ин-т животноводства АСХН БССР. – Минск : ГИЗ БССР, Ред. сельскохоз. лит-ры, 1961. – 28 с.
980731
  Верникова Е.Д. Организация науки и научного обслуживания производства в СССР и за рубежом. / Е.Д. Верникова. – Київ, 1991. – 36с.
980732
  Миронов А.А. Организация науки и научных исследований в США / А.А. Миронов. – М., 1968. – 62с.
980733
  Есаков В.Д. Организация научно-исследовательских работ в СССР в годы первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Есаков В.Д.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1968. – 30л.
980734
  Иванова О. Организация научно-исследовательской работы в системе непрерывного образования // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (104). – С. 31-36. – ISSN 1562-529Х
980735
  Иванова О.А. Организация научно-исследовательской работы преподавателей в условиях smart-образования // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 98-101. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
980736
  Быков И.К. Организация научных исследований в промышленных фирмах. (На опыте США) / И.К. Быков. – Москва, 1970. – 110с.
980737
  Назаревский В.А. Организация НИОКР в электротехнических концернах США / В.А. Назаревский. – Москва, 1975. – 33с.
980738
  Девина А.А. Организация оборотных средств предприятия / А.А. Девина, Р.В. Корнеева. – Москва, 1969. – 95с.
980739
  Ильчик В.И. Организация оборотных средств совхозов / В.И. Ильчик. – Минск, 1976. – 96с.
980740
  Барановская Антонина Степановна Организация обработки информации в распределеных вычислительных системах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Барановская Антонина Степановна; КИНХ. – К., 1986. – 24л.
980741
  Барзилович Е.Ю. Организация обслуживания при ограниченной информации о надежности системы / Е.Ю. Барзилович, В.А. Каштанов. – Москва : Советское радио, 1975. – 136 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 135 (19 назв.). – (Библиотека инженера по надежности)
980742
  Гурова Р.Г. Организация общественно-полезного труда учащихся 5-10 классов / Р.Г. Гурова, В.И. Петрова. – М., 1957. – 105с.
980743
  Меджидов С.Г. Организация общественно полезного труда учащихся школ-интернатов (V-VIII классов) : Автореф... кандидата пед.наук: / Меджидов С.Г.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1965. – 32л.
980744
  Дурденевский В.Н. Организация Объединенных Наций / В.Н. Дурденевский, С.Б. Крылов. – М., 1956. – 376с.
980745
  Исраэлян В.Л. Организация Объединенных Наций и разоружение. / В.Л. Исраэлян. – М., 1981. – 230с.
980746
  Куэльяр Х.П. Организация Объединенных Наций: сегодня и завтра / Х.П. Куэльяр. – Москва : Международные отношения, 1988. – 416с. – ISBN 5-7133-0155-9
980747
  Гетьман В.Г. Организация оперативного учета и анализа издержек производства - важное звено в совершенствовании управления экономикой в сельскохозяйственных предприятиях / В.Г. Гетьман. – Донецк, 1974. – 48с.
980748
  Индукаев В.П. Организация оперативного учета и контроля издержек производства / В.П. Индукаев. – М., 1986. – 142с.
980749
  Индукаев В.П. Организация оперативного учета и контроля издержек производства в производственных объединениях и преприятиях (в условиях нового механизма хозяйствования) / В.П. Индукаев. – Калинин, 1981. – 86с.
980750
  Гурьянов С.Х. Организация оплаты труда в промышленности СССР / С.Х. Гурьянов. – Москва, 1960. – 150с.
980751
  Оноприенко А.Н. Организация оплаты труда работников промышленных предприятий / А.Н. Оноприенко. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 208 с.
980752
  Семин А.Н. Организация оплаты труда работников хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса / А.Н. Семин. – Свердловск
Ч. 2. – 1988. – 162с.
980753
  Кокшарева Т.Н. Организация оплаты труда творческих работников киностудий художественных фильмов и пути ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кокшарева Т.Н. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 19 с.
980754
  Беляков А.М. Организация оптовой торговли средствами производства / А.М. Беляков. – Москва : Экономика, 1971. – 63 с. – (В помощь работнику материально-технического снабжения и сбыта)
980755
  Щербаков В.В. Организация оптовой торговли средствами производства за рубежом / В.В. Щербаков. – Л., 1991. – 97с.
980756
  Смиренномудренский В.С. Организация опытных хозяйств. / В.С. Смиренномудренский. – Л., 1927. – 74с.
980757
  Кроум Р.Л. Организация отделения неотложной помощи // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 112-127. – ISSN 2312-7104
980758
  Волина М.И. Организация охраны труда на предприятии / М.И. Волина, Д.Г. Сегеда. – Москва, 1990. – 62с.
980759
  Мусаев С.Б. Организация партийно-государственногод контроля и его деятельность в период восстановления народного хозяйства. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мусаев С.Б.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 24л.
980760
  Артемьев Е.И. Организация патентного дела в США / Артемьев Е.И., Червяков И.В. ; Гос. ком. по делам изобретений и открытий СССР. – Москва : ЦНИИПИ, 1963. – 28 с.
980761
  Мороз Л.И. Организация педагогического эксперимента по программированному обучению в профессионально-технических училищах / Л.И. Мороз. – М., 1966. – 68с.
980762
  Владовский И.М. Организация первичной информации на предприятиях с дискретным характером производства. (На примере цехов основного производства) : Автореф... канд. экон.наук: / Владовский И.М.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1967. – 22л.
980763
  Назаров Б.А. Организация перевозок и снабжения литературой книготорговой сети / Б.А. Назаров. – М., 1964. – 64с.
980764
  Тафф Организация перевозок. Основные положения и практика управления / Тафф, , А. Чарлз. – М., 1959. – 488с.
980765
  Кочубей С.М. Организация пигментов фотосинтетических мембран как основа энергобеспечения фотосинтеза / С.М. Кочубей; АН УСССР, Ин-т физиологии растений. – Киев : Наукова думка, 1986. – 192с.
980766
  Карсекин В.И. Организация питания студентов / В.И. Карсекин, А.И. Рымарук. – М., 1989. – 92с.
980767
  Бычек Н.Р. Организация планирования народного хозяйства СССР / Н.Р. Бычек. – М, 1955. – 72с.
980768
  Матвеев Б.Г. Организация планирования народного хозяйства СССР / Б.Г. Матвеев. – М., 1959. – 48с.
980769
  Бычек Н.Р. Организация планирования народного хозяйства. : Лекция / Н.Р. Бычек; Под ред. М.В. Бреева. – Москва, 1970. – 44 с.
980770
  Куценко С.П. Организация планирования, управления и комплектации на вычислительных центрах / С.П. Куценко, Б.В. Маринченко. – М., 1979. – 160с.
980771
  Рымкевич П.А. Организация повторения курса физики в 10-м классе / П.А. Рымкевич. – Ленинград : Учпедгиз, 1954. – 79 с.
980772
  Лысенко В.Г. Организация повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы АПК. / В.Г. Лысенко, Г.Г. Кирейцев. – К., 1987. – 64с.
980773
  Шрейбер Б.Т. Организация поиска и обработки данных на основе системы УНИСОН / Б.Т. Шрейбер. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 101с.
980774
  Ермолов А.С. Организация полевого хозяйства : системы земледелия и северообороты / [сост.] А.С. Ермолов. – 2-е изд., знач. доп. и испр. – Санкт-Петербург : Изд. книгоопрод.-изд. А.Ф. Девриена ; [Тип. В. Киршбаума], 1891. – [4], XXXVI, [2], 571 с. : ил.
980775
  Хвощ С.Т. Организация последовательных мультиплексных каналов систем автоматического управления / С.Т. Хвощ. – Л, 1989. – 270с.
980776
  Гремиславский И.Я. Организация постановочной части в театре / И.Я. Гремиславский. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1940. – 92 с.
980777
  Царев Н.С. Организация постоянной экономической информации в условиях машинизации процессов учета и планирования в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Царев Н. С.; Одес. с. х. ин-т. – Одесса, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.30
980778
  Котов А.К. Организация правового воспитания в производственном коллективе. / А.К. Котов, Н.Т. Галочкин. – Алма-Ата, 1983. – 65с.
980779
  Соколов Н.Я. Организация правовой пропаганды / Н.Я. Соколов. – М., 1974. – 88с.
980780
  Маршунов М.Н. Организация правоохоронных органов в СССР / М.Н. Маршунов. – Л, 1989. – 79с.
980781
  Мова В.В. Организация приоритетного обслуживания в АСУ / В.В. Мова. – Киев, 1977. – 160 с.
980782
  Шуршалов В.В. Организация программно-информационного обеспечения систем машинной имитации : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Шуршалов В.В.; ВНИИ системных исслед. ГКНТ и АН СССР. – М., 1981. – 12л.
980783
  Мильнер Б.З. Организация программно-целевого управления / Б.З. Мильнер. – Москва, 1980. – 376с.
980784
  Петропольский Г.А. Организация продажи продовольственных товаров / Г.А. Петропольский. – Киев : Вища школа, 1980. – 183с.
980785
  Гарелик М.А. Организация продажи продовольственных товаров / М.А. Гарелик, Л.А. Митина. – М, 1980. – 223с.
980786
  Гуз Р.З. Организация продажи продовольственных товаров / Р.З. Гуз. – М, 1983. – 192с.
980787
  Гуз Р.З. Организация продажи промышленных товаров / Р.З. Гуз. – М, 1978. – 254с.
980788
  Костяшкин Э.Г. Организация проденного дня в IV - VIII классах / Э.Г. Костяшкин, Л.Б. Шапошникова. – М., 1971. – 255с.
980789
  Черноморец С.А. Организация продовольственного снабжения в 1917-1920 годы / С.А. Черноморец. – М, 1986. – 134с.
980790
  Ананьина Н.Н. Организация производства в тракторной бригаде. : учеб. пособие для сред. сельск. профтехучилищ / Ананьина Н.Н., Юсупова М.И. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1977. – 240 с.
980791
  Ващук А.Н. Организация производства и использования учебных кинофильмов в высшей школе : Автореф... канд. экон.наук: 08.459 / Ващук А.Н.;. – Воронеж, 1973. – 25л.
980792
  Масленников В.М. Организация производства и труда в колхозах, МТС и совхозах. Указатель литературы. / В.М. Масленников, М.А. Диев; Соколов М.М. – Москва, 1942. – 56с.
980793
  Квашин Г.П. Организация производства и эконномика бурения водозаборных скважин / Г.П. Квашин. – М., 1984. – 245с.
980794
  Овчинников С.И. Организация производства легкой промышленности / С.И. Овчинников, Ю.И. Поздняков. – Москва, 1983. – 247 с.
980795
  Кузнецов П.М. Организация производства на цементных заводах / П.М. Кузнецов. – М.-Л., 1938. – 216с.
980796
  Дзержинский В.А. Организация производства экскаваторов в Украине и их вклад в развитие ее народного хозяйства в ХХ веке // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Україн. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (46). – С. 27-40. – ISSN 2077-9496
980797
  Литовченко В.И. Организация производственных экскурсий в средней школе. / В.И. Литовченко. – Одесса, 1957. – 33с.
980798
  Холланд М. Организация промышленного исследования / М. Холланд. – М., 1927. – 117с.
980799
  Чарновский Н.Ф. Организация промышленных предприятий по обработке металлов. / Н.Ф. Чарновский. – 3-е изд., доп. – М., 1919. – 428с.
980800
  Мироненко И.Ф. Организация пропаганды в коллективе физкультуры / И.Ф. Мироненко. – М., 1957. – 48с.
980801
  Смекалов П.В. Организация профессиональной подготовки кадров на селе. / П.В. Смекалов. – Л., 1982. – 184с.
980802
  Стрезикозин В.П. Организация процесса обучения в школе / В.П. Стрезикозин. – 2-е изд. – М., 1968. – 245с.
980803
  Свиридов В.В. Организация процессов обработки информации по критериям ценности и старения в АСУ. / В.В. Свиридов, Б.И. Мороз. – Х., 1992. – 109с.
980804
  Вайсбург А.А. Организация пррофориентационной работы школы, ПТУ, предприятия / А.А. Вайсбург. – Москва, 1986. – 126с.
980805
  Смиртюков В.М. Организация работ в НИИ и КБ / В.М. Смиртюков. – М., 1975. – 78с.
980806
  Горшков М.П. Организация работ в тракторной бригаде МТС-2 / М.П. Горшков. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1947. – 232с.
980807
  Бакланов Н.Б. Организация работ на заводах // Известия Государственной академии истории материальной культуры имени Н.Я. Марра / Академия истории материальной культуры имени Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград, 1935. – Вып. 134 : Техника металлургического производства 18 века на Урале /Бакланов Н.Б. – С. 155-176
980808
  Люкшин П.М. Организация работ по глубокому разведочному бурению = (Опыт работы треста Татнефтегазразведка) / П.М. Люкшин, М.О. Канаренштейн, В.П. Смирнов. – Москва : Недра, 1966. – 149с.
980809
  Беркович А.Е. Организация работ по отбору и внедрения в производство изобретений и рационализаторских предложений : заочный семинар, патентно-лицензионная работа и изобретательство / А.Е. Беркович ; О-во "Знание" УССР ; Дом. науч. тех. пропаганды Киевской гор. орг. о-ва "Знание". – Киев : О-во "Знание" УССР, 1967. – 25 с.
980810
  Качалина Л.Н. Организация работы аппарата учреждения. / Л.Н. Качалина. – М, 1970. – 207с.
980811
  Гуриев М.А. Организация работы депутата местного Совета / М.А. Гуриев. – М., 1971. – 64с.
980812
  Карелина В.М. Организация работы информационной службы Би-Би-Си / В.М. Карелина. – Москва, 1966. – 33с.
980813
  Назарова Т.С. Организация работы лаборанта в школьном кабинете химии / Т.С. Назарова, А.А. Грабецкий, В.Н. Алексинский. – Москва : Просвещение, 1984. – 159 с.
980814
  Брандон Д.Х. Организация работы на вычислительном центре / Д.Х. Брандон. – Москва, 1970. – 296с.
980815
  Бабенко А.П. Организация работы над устной экспрессивной речью на старших курсах языкового факультета : усеб. пособие / А.П. Бабенко ; М-во просвещения РСФСР ; Гл. Иркутск. гос. пед. ин-т ; Чит. гос. пед. ин-т им. Н.Г. Чернышевского. – Чита : [б. и.], 1972. – 123 с. – Библиогр.: с. 112-122 (147 назв.)
980816
  Перлов И.Д. Организация работы народного суда / И.Д. Перлов. – М., 1946. – 84с.
980817
  Перлов И.Д. Организация работы народного суда / И.Д. Перлов. – М., 1949. – 176с.
980818
  Каленов Ю.А. Организация работы народного суда / Ю.А. Каленов, И.Д. Перлов. – Москва, 1964. – 279 с.
980819
  Топчеев И.С. Организация работы органов социального обеспечения / И.С. Топчеев. – М., 1971. – 150 с.
980820
  Романенко Я.Г. Организация работы по охране труда в колхозе / Я.Г. Романенко, И.А. Казанников. – Минск, 1960. – 99с.
980821
  Беспалый Б.Ф. Организация работы по переходу предприятий на полный хозрасчет, самоокупаемость и самофинансирование. / Б.Ф. Беспалый. – К., 1987. – 72с.
980822
  Топчеев И.С. Организация работы районного и городского отделов социального обеспечения / И.С. Топчеев. – М., 1968. – 140 с.
980823
  Гребнев А.В. Организация работы редакции газеты / А.В. Гребнев. – Москва, 1953. – 80с.
980824
  Корчагина Т.П. Организация работы с абитуриентами в ведущих юридических вузах (факультетах) России // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 71-82. – (Право ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385
980825
   Организация работы с документами : Учебник. – Москва : Инфра-М, 1998. – 575с. – ISBN 5-86225-757-8
980826
  Харриссон Д. Организация работы секретаря учреждения / Д. Харриссон. – М, 1982. – 127с.
980827
  Перлов И.Д. Организация работы советского суда / И.Д. Перлов. – Москва, 1953. – 256с.
980828
  Бочкова И.Н. Организация работы товарищеского суда / И.Н. Бочкова. – М., 1979. – 47с.
980829
  Гринберг Иосиф Наумович Организация работы учащхся над усвоением основных мировоззренческих идей курса обществоведения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гринберг Иосиф Наумович; М-во просвещения КазССР. Казахский пед. ин-т. – Алма-Ата, 1973. – 22л.
980830
  Макарцев Н.А. Организация работы физкультурного коллектива / Н.А. Макарцев. – М, 1956. – 146с.
980831
  Носовский Анатолий Владимирович Организация радиационной защиты на Чернобыльской АЭС в послеаварийный период : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.03 / Носовский Анатолий Владимирович; Одес. гос. политехн. ун-тет. – Одесса, 1995. – 18л.
980832
  Малыхин Н.Г. Организация разгрома первого натиска Антанты и внутренней контрреволюции в Среднем Поволжье (май - октябрь 1918 г.) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малыхин Г.Г.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. Кафедра истории СССР. – Москва, 1951. – 18 с.
980833
  Сапсай Е.И. Организация раннего выявления и лечения врожденной дисплазии тазобедреного сутава у новорожденных тедей и детей первого года жизни : Автореф... канд. мед.наук: / Сапсай Е. И.; Киев. гос. ин-т усоверш. врачей. – К., 1967. – 23л.
980834
  Доценко А.Л. Организация распределения и использования материалов НТИ в колхозах, определение их эффективности / А.Л. Доценко. – К, 1974. – 35с.
980835
  Величкин С.А. Организация расследования преступлений / Величкин С.А. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 89 с.
980836
  Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений / В.Д. Зеленский. – Ростов н/Д., 1989. – 148,2с.
980837
  Гравина А.А. Организация рассмотрения судами дел ог хищении социалистического имущества / А.А. Гравина. – М, 1979. – 111с.
980838
  Черноморд В П. Организация ревизий и проверок объединений / В П. Черноморд. – М, 1981. – 127 с.
980839
  Дикчюс А. Организация ремонта тракторного парка колхозов Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Дикчюс А. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Вильнюс, 1963. – 17 с.
980840
  Федотова О.К. Организация речевой деятельности учащихся с помощью визуальных средств наглядности / О.К. Федотова. – Донецк, 1983. – 207с.
980841
  Тунис Арне Робертович Организация решения задач оперативного управления производством в условиях АСУП. (На примере серийного машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Тунис Арне Робертович; АН ЭССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1973. – 16л.
980842
  Кузмицкас Д. Организация ритмического производства на предприятиях электротехнической и приборостроительной промышленности Литовской ССР : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Кузмицкас Д.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 24с. – Бібліогр.:с.23
980843
  Болотин З. Организация розничной торговли в Германии. / З. Болотин. – 2-е изд., перераб. – М.-Л., 1935. – 240с.
980844
  Сабанадзе Ш.И. Организация розничной торговли непродовольственными товарами в системе Министерства торговли Груз. ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Сабанадзе Ш.И. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1973. – 38 с. – Бібліогр.:с.38
980845
  Максименко Н.В. Организация розничной торговой сети в города-спутниках : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.25 / Максименко Н. В.; Киев. торг. экон. ин-т. – Киев, 1989. – 18л.
980846
  Уразов В.А. Организация руда и управления на предприятиях легкой промышленности / В.А. Уразов. – М., 1986. – 192с.
980847
  Денисов Л.И. Организация рыболовства на водохранилищах / Л.И. Денисов; под ред. Кожина Н.И., Себенцова Б.М., Черфас Б.И. – Москва : Пищепромиздат, 1951. – 52 с.
980848
  Гойко А.Ф. Организация рынка финансового капитала и инвестиций в Украине / А.Ф. Гойко. – Киев, 1995. – 208 с.
980849
  Черевко Татьяна Ивановна Организация самостоятельной работы студентов : Указ. лит. / Черевко Татьяна Ивановна. – Донецк, 1979. – 47с.
980850
  Чиликин М.Г. Организация самостоятельной работы студентов в высшей технической школе / М.Г. Чиликин. – Москва, 1952. – 48 с.
980851
  Чухно А.А. Организация самостоятельной работы студентов по изучению политической экономии в системе заочного образования // Тез. выст. на секции полит. экон. межвуз. совещ. по вопр. препод. общ. наук в системе веч. и заоч. образования, 1959. – Т.17
980852
  Соловьева П.П. Организация самостоятельной работы учащихся по ботанике с использовнием краеведческого материала / П.П. Соловьева. – Махачкала, 1989. – 72с.
980853
  Сорокина В.Ф. Организация сбыта продукции в капиталистических фирмах / В.Ф. Сорокина. – М., 1976. – 45с.
980854
  Цейтин И.Н. Организация свободноговремени учащихся профтехучилищ / И.Н. Цейтин. – М., 1978. – 88с.
980855
  Подольский В.И. Организация сводочного учета и составление отчетности / В.И. Подольский. – М, 1983. – 88с.
980856
  Самсонов В.Б. Организация сельского быта в СССР. / В.Б. Самсонов. – Саратов, 1991. – 130с.
980857
  Уоррен Г.Ф. Организация сельского хозяйства / Г.Ф. Уоррен. – М, 1929. – 392с.
980858
  Вавилов Н.И. Организация сельскохозяйственной науки в СССР : Избранные статьи и выступления / Н.И. Вавилов. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 384с.
980859
  Гуляев В.А. Организация систем диагностирования вычислитльных машин / В.А. Гуляев. – К., 1979. – 115с.
980860
  Комков Н.И. Организация систем планирования и управления прикладными исследованиями и разработками / Н.И. Комков. – М., 1986. – 233с.
980861
  Слипченко В.Г. Организация системы автоматизированного моделирования электронных схем на ЭВМ / В.Г. Слипченко. – Киев : Вища школа, 1978. – 176 с.
980862
  Лопес Родригес Организация системы обслуживания рабочих мест основного производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.21 / Лопес Родригес М.У.; МВ и ССО УССР.Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1987. – 21л.
980863
  Доброхотов Б.В. Организация системы планово-предупредительных ремонтов электрооборудования : конспект лекций, читанных в Институте в 1938/39 уч. году / Б.В. Доброхотов. – Москва, 1939. – 103 с.
980864
  Кириченко И.С. Организация складских работ на предприятиях материально-технического обеспечения. / И.С. Кириченко, А.Г. Постевой. – Киев, 1989. – 190с.
980865
  Хромов А.П. Организация складского хозяйства на промышленных предприятиях / А.П. Хромов, Э.Г. Касьянов. – К, 1987. – 205с.
980866
  Соя-Серко Организация следственного действия / Л.А. Соя-Серко ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : [б. и.], 1974. – 54, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека следователя)
980867
  Шидловский Борис Борисович Организация словарей и очередей с приоритетами в параллельных вычислительных системах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Шидловский Борис Борисович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 148л. – Бібліогр.:л.121-148
980868
  Грамп А Е. Организация служб функционально-стоимостиного анализа в промышленных фирмах США / А Е. Грамп, . – М, 1971. – 52с.
980869
  Громова Г.В. Организация снабжения научно-исследовательских и преоктно-конструкторских организаций / Г.В. Громова. – М., 1976. – 30с.
980870
  Кириченко И.С. Организация снабжения предприятий и населения твердым топливом / И.С. Кириченко. – К., 1991. – 151с.
980871
  Парамузян А.С. Организация Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в Армении. : Автореф... Канд.ист.наук: / Парамузян А.С.; М-во высш. образования СССР.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1955. – 20л.
980872
  Зотов Ю.Б. Организация современного урока: книга для учителя / Ю.Б. Зотов. – Москва, 1984. – 144с.
980873
  Колеснев С.Г. Организация социалистических сельскохозяйственных предприятий / С.Г. Колеснев. – 3-е изд., перер. и доп. – Москва, 1968. – 559с.
980874
  Буханевич Б.А. Организация социалистического соревнования и вопросы внтуризаводского планирования : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Буханевич Б.А. ; Высш.школа профдвижения ВЦСПС. – Москва, 1951. – 19 л.
980875
  Симаков А.Г. Организация соцсоревнования в условиях интенсификации / А.Г. Симаков. – М., 1986. – 62с.
980876
  Шмаков А.Г. Организация специализированных сельскохозяйственных предприятий / А.Г. Шмаков. – М, 1969. – 160с.
980877
  Петровский В.В. Организация спортивной тренировки / В.В. Петровский. – Киев : Здоров"я, 1978. – 94 с. : ил.
980878
  Гольдгамер Г.И. Организация справочно-информационного фонда / Г.И. Гольдгамер, Н.С. Томакин. – М., 1963. – 24с.
980879
  Фирсов А.К. Организация спуско-подьемных работ в бурении / А.К. Фирсов. – Баку, 1938. – 16с.
980880
  Михельсон В.А. Организация средне-русской сельскохозяйственно-метеорологической сети / В.А. Михельсон. – Москва, 1896. – 42 с.
980881
  Брейль К. Организация среднего образования в Великобритании / Dr. К. Брейль ; Пер. с нем. [и предисл.] Д. Королькова, инспектора Моск. 4 гимназии. – Москва : Тип. Г. Лисснера и А. Гешеля, 1904. – XVI, 226 с. – (Приложения к циркулярам по Московскому учебному округу / Под редакцией Вл. Исаенкова)
980882
  Шкодин М.В. Организация средств массовой информации и пропаганды / М.В. Шкодин. – М., 1985. – 184с.
980883
  Лукин Л.И. Организация статистики в зарубежных странах / Л.И. Лукин, В.С. Остроумов. – М., 1961. – 247с.
980884
  Лукин Л.И. Организация статистики в странах - членах Совета Экономич. Взаимопомощи / Л.И. Лукин, В.С. Остроумов. – Москва, 1970. – 256с.
980885
  Факторович Ю.А. Организация строительно-монтажных работ по недельно-суточным графикам / Ю.А. Факторович. – М.-Л., 1952. – 152с.
980886
  Игнатущенко В.В. Организация структур управляющих многопроцессорных вычислительных систем / В.В. Игнатущенко. – М., 1984. – 182с.
980887
  Рузавина Е.И. Организация структуры совокупной рабочей силы при капитализме / Е.И. Рузавина, Н.Ф. Шеховцева. – М, 1986. – 102с.
980888
  Ривлин А.Л. Организация суда и прокуратуры в СССР / А.Л. Ривлин. – 2-е доп. – Харьков : Харьковский университет, 1968. – 255с.
980889
  Прокопенко В.В. Организация таможенного контроля в аэропорту // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.3-14.
980890
  Дадыкина Надежда Андреевна Организация тестовой методики контроля навыков структурного оформления предложений в 5-6 классах сред. школы : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Дадыкина Надежда Андреевна; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1973. – 24л.
980891
  Бердакин Д.С. Организация технического контроля на киностудии / Д.С. Бердакин. – Москва : Госкиноиздат, 1947. – 174 с. – (В помощь кинематографисту-производственнику)
980892
  Ицкин С.А. Организация технологической службы на машиностроительном заводе / С.А. Ицкин. – М., 1958. – 44с.
980893
  Кулешов И.Е. Организация торговли в современных универмагах / И.Е. Кулешов. – К., 1980. – 127с.
980894
  Ерохин С.Н. Организация торговли в труднодоступных районах / С.Н. Ерохин. – М., 1978. – 167с.
980895
  Устинов М.Т. Организация торговли и управление магазином. / М.Т. Устинов. – М., 1975. – 288с.
980896
  Лобов Ю.И. Организация торговли на курортах. / Ю.И. Лобов. – Москва, 1974. – 54с.
980897
  Шкодин В.С. Организация торговли плодами и овощами / В.С. Шкодин. – М., 1979. – 165с.
980898
  Кудрявцева С.Ф. Организация торговли продовольственными товарами. / С.Ф. Кудрявцева. – М, 1970. – 272с.
980899
  Ломидзе А.С. Организация торговли швейными изделиями и пути ее совершенствования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.594 / Ломидзе А.С.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 32л.
980900
  Подоровская М.М. Организация труда : Конспект лекций / М.М. Подоровская; МАУП. – 2-е изд., стереотип. – Киев : МАУП, 2004. – 112с. – ISBN 966-608-480-5
980901
  Борисович В.Т. Организация труда в геологоразведочном бурении / В.Т. Борисович. – Москва : Недра, 1983. – 320с.
980902
  Акинин И. Организация труда в колхозах / Акинин И. – Москва : Моковский Рабочий, 1930. – 59 с.
980903
  Усманов Б.Ф. Организация труда в комитетах комсомола / Б.Ф. Усманов. – Москва, 1985. – 91с.
980904
  Степаненко И.Ф. Организация труда в полеводстве на орошаемых землях. : Автореф... Канд.экон.наук: / Степаненко И.Ф.; Укр.науч-исслед.ин-т.экономики и организации сел.хоз. – К, 1966. – 16л.
980905
  Курбатов И.Д. Организация труда в условиях высокомеханизированного сельскохозяйственного производства. / И.Д. Курбатов. – Москва, 1975. – 120с.
980906
  Рофе А.И. Организация труда в условиях интенсификации производства / А.И. Рофе, Л.С. Стукалов. – Минск, 1989. – 125 с.
980907
  Седлов А.П. Организация труда в условиях совершенствования хозяйственного механизма. / А.П. Седлов, А.А. Широв. – М, 1984. – 64с.
980908
  Захаров М.Г. Организация труда директора школы / М.Г. Захаров. – Москва : Издательство "Просвещение", 1971. – 176 с.
980909
  Самоделкин В.К. Организация труда заместителя директора школы по учебной работе : Метод. пособие / В.К. Самоделкин ; Кировский обл. ин-т усовершенствования учителей. Кировский гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Киров : [Б. и.], 1970. – 36 с. : схем.
980910
  Скогорев В.А. Организация труда и его производительность в угольной промышленности на современном этапе коммунистического строительства. : Автореф... Доктора экон.наук: 596 / Скогорев В.А.; АН УССР.Ин-т экономики. – К, 1969. – 54л. – Бібліогр.:с.52-54
980911
  Андреев А.Е. Организация труда и заработной платы по добыче рыбы морскими закидными неводами / А.Е. Андреев, М.Н. Багиров. – Баку : Азгиз, 1964. – 68 с. – (Каспрыба)
980912
  Зомбарт В. Организация труда и трудящихся / Вернер Зомбарт, (проф. Бреслав. ун-та) ; пер. под ред. Л.А. Кирилова ; С портр. В. Зомбарта и предисл. М. Туган-Барановского. – Санкт-Петербург : Изд. Б.Н. Звонарева ; Типо-лит. Бусселя, 1901. – [8], 456, [1] с., 1 л. портр.


  Авт. предисл.: Туган-Барановский, Михаил Иванович (1865-1919); Ред.: Кириллов, Леонтий Александрович (? -1901)
980913
  Полгородник С.М. Организация труда и управление деятельностью классных руководителей в общеобразовательной школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Полгородник С.М. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1966. – 24 с.
980914
  Уразов В.А. Организация труда и управления на предприятиях легкой промышленности / В.А. Уразов. – М., 1990. – 239с.
980915
  Магеррамов А.С. Организация труда на предприятиях нефтяного машиностроения Азербайджана : Автореф... канд. эконнаук: / Магеррамов А. С.; Аз. ин-т нар. хоз. – Баку, 1967. – 22л.
980916
  Креков Б.И. Организация труда на строительном полигоне. / Б.И. Креков. – М., 1961. – 40с.
980917
  Варшавский К.М. Организация труда найучных работников / К.М. Варшавский. – Москва, 1975. – 109с.
980918
  Воблый К.Г. Организация труда научного работника. / К.Г. Воблый ; АН Украинской ССР. Институт экономики. – 3-е изд., перераб. – Киев : АН УССР, 1949. – 198 с.
980919
  Венда В.Ф. Организация труда оператора / В.Ф. Венда. – Москва, 1978. – 223с.
980920
  Сонин Н.С. Организация труда педагогического коллектива / Н.С. Сонин. – М., 1975. – 64с.
980921
  Коротаева Г.А. Организация труда руководителя / Г.А. Коротаева. – Свердловск, 1977. – 119с.
980922
  Анкудиев Ю.А. Организация труда руководителя : учеб. пособие / Ю.А. Анкудиев ; МВ и ССО РСФСР, Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1989. – 63 с.
980923
  Афанасьев А.И. Организация труда экономистов на промышленном предприятии / А.И. Афанасьев, А.Р. Сараев ; под ред. Л.А. Еловикова ; Омский государственный ун-т. – Томск : Изд-во ТГУ, 1988. – 140 с.
980924
  Зеленвский Я. Организация трудовых коллективов. / Я. Зеленвский. – М, 1971. – 312с.
980925
  Беляков В.К. Организация удесятеряет силы : развитие орг. структуры КПСС 1917-1974 г. / В.К. Беляков, Н.А. Золотарев. – Москва : Политиздат, 1975. – 190 с. – (Очерки истории партийного строительства)
980926
  Осипов А.П. Организация укрепления советских профсоюзов в период от 8 до 9 Всесоюзного съезда профессиональных союзов СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: / Осипов А.П.; Моск.высш. школа профдвижения ВЦСПС. – М, 1955. – 16л.
980927
   Организация управления /с предметным указателем/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 1. – 1996
980928
  Попов И.И. Организация управления в области искусства в СССР. (Тетра., конценртное, цирковое искусство - проф. и самодеятельное). : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Попов И.И. ; Казах. гос. ун-т, Юрид. фак. – Алма-Ата, 1966. – 20 с.
980929
  Шварц В.М. Организация управления в пищевой промышленности СССР. / В.М. Шварц. – М., 1966. – 59с.
980930
  Лоза Г.М. Организация управления в совхозах и колхозах / Г.М. Лоза. – М., 1970. – 90с.
980931
  Быков И.К. Организация управления в США / И.К. Быков. – Москва, 1966. – 63с.
980932
  Чернявский А.Д. Организация управления в условиях рыночных отношений. / А.Д. Чернявский. – К, 1994. – 117с.
980933
  Тамбовцев В.Л. Организация управления комплексными программами : (Проблемы теории и моделирования) / В.Л. Тамбовцев, А.А. Тихомиров. – М, 1982. – 177с.
980934
  Биренберг Б.М. Организация управления народным хозяйством в регионе / Б.М. Биренберг. – Киев, 1989. – 208 с.
980935
  Сажин Е.Г. Организация управления предприятием / Е.Г. Сажин. – Харьков : Прапор, 1970. – 60 с.
980936
  Курочкин А.С. Организация управления предприятием : Учебник / А.С. Курочкин; МАУП. – Київ : МАУП, 1996. – 132с. – ISBN 5-86926-085-Х
980937
  Хоронжий А.И. Организация управления производственным объединением / А.И. Хоронжий. – Львов, 1985. – 135с.
980938
  Амитан В.Н. Организация управления производством предприятия с мелкосерийным выпуском продукции : [Донецкий машиностроит. завод им. 15-летия ЛКСМУ / В.Н. Амитан, С.Ш. Майорский] ; Гос. ком. Совета Министров УССР по координации науч.-исслед. работ, Ин-т техн. информации. – Киев : [б. и.], 1965. – 44 с. – ([Автоматизация управления] / ЦБТИ Донецкого совнархоза)
980939
  Розенфельд Ш.Л. Организация управления промушленностью СССР / Ш.Л. Розенфельд. – Москва : Госпланиздат, 1959. – 136 с.
980940
  Рубин А.М. Организация управления промышленностью в СССР / А.М. Рубин. – Москва, 1969. – 240с.
980941
  Румянцев А. Организация управления промышленностью СССР. Управление социалистическим предприятием / А. Румянцев. – Москва : Московский рабочий, 1950. – 48 с.
980942
  Бут А.Н. Организация управления промышленностью Украины в 1921-1941 гг. (Историко-партийный аспект) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.01 / Бут А. Н.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1991. – 462л. – Бібліогр.:л.497-462
980943
  Дараховский И.С. Организация управления промышленным производством. / И.С. Дараховский. – Кишинев, 1984. – 192с.
980944
  Бобрышев Д.Н. Организация управления разработками новой техники / Д.Н. Бобрышев. – Москва, 1971. – 167 с.
980945
  Пюсс К. Организация управления советской торговли в Эстонской ССР в 1940 -1941 гг. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Пюсс К.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1953. – 24 с.
980946
  Коваленко Н.И. Организация управления совхозами в СССР / Н.И. Коваленко. – М, 1988. – 170с.
980947
  Коваленко Н.И. Организация управления совхозами СССР / Н.И. Коваленко. – М, 1980. – 164с.
980948
  Касицкий И.Я. Организация управления социалистической промышленностью / И.Я. Касицкий. – М., 1948. – 7-9с.
980949
  Цицин П.Г. Организация управления экономикой городского района. / П.Г. Цицин. – М., 1978. – 263с.
980950
  Прохожев А.А. Организация управления экономикой и государством в Японии / А.А. Прохожев. – М., 1977. – 187с.
980951
  Силюк Н.А. Организация управленческого труда / Н.А. Силюк. – Москва, 1986. – 150с.
980952
  Мячев А.А. Организация управляющих вычислителных комплексов. / А.А. Мячев. – Москва, 1980. – 272с.
980953
  Ермаков И.В. Организация урока по математике. В помощь учителю мат-ки / И.В. Ермаков. – Курган, 1962. – 163с.
980954
  Кроткова-Орлик Организация ухода и уборки масличных культур / Кроткова-Орлик. – М, 1932. – 40с.
980955
  Горская Г.И. Организация учебно-воспитательного процесса в школе : в помощь зам. директора школы / Г.И. Горская. – Москва : Просвещение, 1977. – 271с.
980956
  Горская Г.И. Организация учебно-воспитательного процесса в школе / Г.И. Горская, Р.Г. Чуракова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1986. – 206с.
980957
  Столяров Я.В. Организация учебно-методологической работы в институтах / Я.В. Столяров. – Харьков, 1925. – с.
980958
  Стрикелева Л.В. Организация учебного процесса с помощью АОС / Л.В. Стрикелева. – Минск, 1986. – 93с.
980959
  Кириллова Г.Д. Организация учебной деяетельности учащихся вечерней школы на уроке. / Г.Д. Кириллова. – М., 1963. – 35с.
980960
  Шпринберг Д.М. и др. Организация учебной работы по практике устной и письменной речи в процессе формирования различных видов речевой деятельности на III курсе языкового факультета / Д.М. и др. Шпринберг. – Душанбе, 1984. – 67с.
980961
  Недужий Николай Арсентьевич Организация учебных деловых игр в процессе вузовского обучения : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Недужий Николай Арсентьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
980962
  Вершловский С.Г. Организация учёбы наставников в трудовом коллективе / С.Г. Вершловский, А.И. Ходаков. – Москва, 1987. – 174с.
980963
  Вартанян В.К. Организация ученического коллектива и руководства им в школе (5-7 классы) : Автореф... канд. пед.наук: / Вартанян В.К.;. – Москва, 1953. – 27л.
980964
  Пеньков Е.Г. Организация учета в материально-техническом снабжении. / Е.Г. Пеньков, П.П. Сумин. – М, 1973. – 296с.
980965
  Письменная Д.Н. Организация учета в производственных сельскохозяйственных объединениях / Д.Н. Письменная. – М, 1982. – 200с.
980966
  Додонов А.А. Организация учета в условиях автоматизированной системы управления. Конспект лекций / А.А. Додонов. – М., 1973. – 212с.
980967
  Джагизян А.Г. Организация учета и контроля в розничной торговле с использованием счетно-клавишных машин : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Джагизян А. Г. ; Лен. ин-т сов. торговли. – Ленинград, 1968. – 20 с.
980968
  Седова А.В. Организация учета финансовых результатов в оптовой торговле / А.В. Седова. – Киев, 1982. – 33с.
980969
  Хлынов Н. Организация учетно-операционной работы в Госбанке / Н. Хлынов. – М, 1959. – 136с.
980970
  Алякин А.А. Организация учетной работы банка / А.А. Алякин. – Москва : Инфра-М, 1994. – 80 с. – ISBN 5862250239
980971
  Бунчук М.Ф. Организация физической культуры / М.Ф. Бунчук. – М., 1972. – 223с.
980972
  Таборко М.Ф. Организация физкультурной работы на селе / М.Ф. Таборко. – Москва, 1952. – 48 с.
980973
  Левицкий М.Л. Организация финансово-экономической деятельности в образовательных учреждениях : Практическое пособие для руководителя / М.Л. Левицкий, Т.Н. Шевченко. – Москва : Владос, 2003. – 416с. – (Б-ка руководителя образоват. учреждения). – ISBN 5-691-01137-5
980974
  Кричевский Б.И. Организация финансового контроля / Б.И. Кричевский, Р. Грутман. – М, 1953. – 80с.
980975
  Жак Д.К. Организация фондов и каталогов районной библиотеки / Д.К. Жак, Т.И. Силина. – М., 1967. – 128с.
980976
  Садовников Ю.М. Организация хозрасчета внутри промышленного предприятия / Ю.М. Садовников. – Кишинев : Штиинца, 1977. – 123 с.
980977
  Хэджес Т.Р. Организация хозяйства на фермах / Т.Р. Хэджес. – М, 1966. – 608с.
980978
  Слабченко М.Е. Организация хозяйства Украины от Хмельнищины до мировой войны / М.Е. Слабченко. – Одесса
1, 1. – 1922. – 224с.
980979
  Слабченко М.Е. Организация хозяйства Украины от Хмельнищины до мировой войны / М.Е. Слабченко. – Одесса
1, 2. – 1922. – 208с.
980980
  Слабченко М.Е. Организация хозяйства Украины от Хмельнищины до мировой войны / М.Е. Слабченко. – Одесса : Госиздат Украины
Ч. 1 : Хозяйство Гетьманщины в XVII-XVIII столетиях : Т. 3. Очерки торговли и торгового капитализма. – 1923. – VIII, 192 с. – Библиограф. в подстрочном прим.
980981
  Брандесов Р.Ф. Организация художественного восприятия и урок литературы / Р.Ф. Брандесов. – Челябинск
1. – 1978. – 73с.
980982
  Чумакова М.Л. Организация центральноамериканских государств. / М.Л. Чумакова. – М., 1970. – 128с.
980983
  Бернер И.И. Организация цехового хозяйственного расчета в условиях экономической реформы. : Автореф... Канд.эконом.наук: 590 / Бернер И.И.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 26л.
980984
  Гуревич С.А. Организация чтения в старших классах / С.А. Гуревич. – Москва, 1956. – 128с.
980985
  Гуревич С.А. Организация чтения учащихся старших классов / С.А. Гуревич. – М. : Просвещение, 1984. – 207 с.
980986
  Чу Я. Организация ЭВМ и микропрограммирования / Я. Чу. – Москва : Мир, 1975. – 592с.
980987
  Христенко С.И. Организация экономико-экологического управления производством / С.И. Христенко. – Киев, 1989. – 168 с.
980988
  Шпак А.Т. Организация экономического образования и воспитания учащихся / А.Т. Шпак. – К., 1987. – 126с.
980989
  Гроздов Б.В. Организация экскурсий, сбор и засушивание растений / Б.В. Гроздов. – Брянск : Брянский рабочий, 1961. – 80 с. : ил.
980990
  Шолохов В.Н. Организация экскурсий. / В.Н. Шолохов. – М., 1939. – 40с.
980991
  Шолохов В.Н. Организация экскурсий. / В.Н. Шолохов. – М., 1956. – 48с.
980992
  Седегов Р.С. Организация, методы разработки и проектирования автоматизированных систем управления. / Р.С. Седегов. – Минск, 1973. – 36с.
980993
  Матвеев В.Т. Организация, планирование и управление геодезическим производством : учеб. пособ. для студ. 5 курса АГС и АФГС / В.Т. Матвеев ; [отв. ред. Чучалин Ю.П.]. – Новосибирск : НИИГАиК
пособие по курсовому проектированию. – 1985. – 91 с.
980994
  Бойко В.В. Организация, планирование и управление деятельностью промышленных предприятий. / В.В. Бойко, В.Я. Шаматульская. – Днепропетровск, 1979. – 30с.
980995
  Антоненко Г.Я. Организация, планирование и управление предприятиями строительных изделий и конструкций : учеб. для вузов по спец. "Пр-во строит. изделий и конструкций", "Автоматизация технол. процессов и пр-в"] / Г.Я. Антоненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща школа, 1988. – 374, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 373
980996
  Нелидов И.Е. Организация, планирование и управление энергомашиностроительным предприятием / И.Е. Нелидов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 319 с.
980997
  Майзельс Д.Л. Организация, планирование и финансирование капитального строительства в черной металлургии / Д.Л. Майзельс. – М, 1957. – 300с.
980998
  Ананьин Алексей Федорович Организация, подстрекательство и пособничество в групповом преступлении : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Ананьин Алексей Федорович; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 21л.
980999
  Чахотин С.С. Организация. / С.С. Чахотин. – М.-Птгр., 1924. – 196 с.
981000
  Семигорелов Н.С. Организацияы внутризаводского хозяйственного расчета на база расходных смет. : Автореф... канд.экон.наук: 594 / Семигорелов Н.С.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1970. – 26л.
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,