Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
979001
   "Полк обращается к потомству". – Л.-М., 1960. – 200с.
979002
  Пожилов И.Е. "Полководец номер один" Чжу Дэ в Народно-освободительной войне в Китае 1946-1949 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 6 (602). – С. 11-16. – ISSN 0321-0626
979003
  Дудинов П. "Полнейшее единение с церковью..." // Православний вісник : Видання Української Православної церкви / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 2. – С.19-25
979004
  Панарін О.Є. "Полное собрание законов Российской империи" як джерело вивчення міграції російських старообрядців // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 7-11. – ISSN 2076-1554
979005
  Воловик О. "Полное собрание законов Российской империи" як джерело для вивчення неврожаїв у Східній Європі (др. пол. XVII - пер. пол. XVIII ст.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 80-84
979006
   /Полная поваренная повесть /. – Москва, 1791. – 140с.
979007
   [Поліщук Валерій Петрович] // Мікробіологічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; голов. ред. В.С. Підгорський ; редкол.: Л.В. Авдєєва, А.Л. Бойко, Н.В. Бойко [та ін.]. – Київ, 2017. – Vol. 79, N 5, september - october. – С. 124-125. – ISSN 0201-8462


  "...Вітчизняна вірусологічна наука зазнала значної втрати - 5 серпня 2017 року на 60 році пішов із життя Поліщук Валерій Петрович (КУ) - видатний український вірусолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки , лауреат премії імені ...
979008
  Карагацис М. [Полковник Ляпкін : роман / М. Карагацис. – 16-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 241 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література]). – ISBN 960-05-0085-1
979009
  Гончарук В.П. Політологічний аналіз еволюції виборчої системи сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 63-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Визначаються етапи еволюції виборчої системи сучасної України, показуються обставини впровадження різних типів виборчих систем в Україні, розкривається сутність застосованих вітчизняних виборчих моделей та визначаються політичні наслідки застосування ...
979010
   Політологічний вісник : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Політична думка в Україні : минуле і сучасність". Київ, 1-4 лютого 1993 р. – Київ
Ч. 4. – 1993. – 190 с.
979011
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-117-1
Вип. 17. – 2004. – 302 с.
979012
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-132-5
Вип. 19. – 2005. – 360 с.
979013
   Політологічний вісник : збірник наукових праць. – Київ : XXI століття: діалог культур, 2000-. – ISBN 966-628-134-1
Вип. 20. – 2005. – 319 с.
979014
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 32. – 2008. – 305 с.
979015
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 36. – 2008. – 368 с.
979016
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 37. – 2008. – 368 с.
979017
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 42. – 2009. – 424 с. – Резюме укр. мовою
979018
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 43. – 2009. – 512 с. – Резюме укр. мовою
979019
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
Вип. 45. – 2009. – 612 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979020
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 69. – 2013. – 591 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979021
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 71. – 2013. – 584 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979022
   Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2000-
Вип. 72. – 2014. – 488 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979023
   Політологія. – К., 1993. – 270с.
979024
  Павліченко П.П. Політологія : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ.вузів / П.П. Павліченко. – Кременчук : Кременчук, 1998. – 252с. – ISBN 966-7513-03-3
979025
  Піча М В. Хома Політологія : Конспект лекцій. Навч. посібник / М В. Хома Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 168с. – ISBN 966-95596-1-4
979026
   Політологія : Підручник для вищих закладів освіти. – Київ : Ельга-Н, Ніка-центр, 2000. – 584с. – ISBN 966-521-114-5
979027
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., переробл., доповн. – Київ : Академія, 2001. – 528 c. – (Альма-Матер). – ISBN 966-580-097-3
979028
   Політологія : Підручник. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Вища школа, 2001. – 416с. – ISBN 966-642-062-7
979029
  Шляхтун П.П. Політологія : (теорія та історія політичної науки).: Підручник / П.П. Шляхтун. – Київ : Либідь, 2002. – 576 с. – ISBN 966-06-0226-Х


  У підручнику систематизовано наукові знання про політику. Значна увага приділя-ється історії становлення і розвитку політичних ідей. Для студентів вищих навчальних закладів.
979030
   Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – Київ : Політична думка, 1995. – 368с. – ISBN 5-87983-010-1
979031
  Кирилюк Ф. Політологія середньовіччя : Навчальний посібник / Ф. Кирилюк; КНУТШ; Філософський факультет; Кафедра політології. – Київ : Знання, 2000. – 256с. – ISBN 966-618-113-4
979032
   Політологія у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2003. – 263с. – ISBN 966-642-163-1


  У популярному викладі наведено найактуальніші питання сучасного політичного життя та відповіді на них. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
979033
  Піча В.М. Політологія. Типові питання та відповіді з лекційного курсу : навч. посібник / Піча В.М., Левківський К.М., Хома Н.М. – Київ ; Львів : Каравелла ; Новий Світ-2000, 2002. – 176 с. – ISBN 966-95596-5-0, 966-7827-01-1
979034
   Політологія: наука про політику : Підручник / В.П. Андрущенко, В.С. Афанасенко, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред.В.Г. Кремень, М.І. Горлач. – 3-є вид., виправ. і доп. – Київ-Харків : Єдінорог, 2001. – 640с. – ISBN 5-7763-8287-4
979035
   Політологія: Плани семінарських занять і методичні рекомендації. – Київ, 1993. – 40 с.
979036
  Томенко М. Політреформа як патова ситуація // Україна і світ сьогодні, 2003. – 25-31 жовтня


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації щодо майбут. конституц. реформи та ролі ЗМІ під час виборів Президента 2004 р.
979037
  Тримбач С. Політтехнологія по-сталінськи : Фрагмент книжки "Олександр Довженко: загибель богів" // Kino-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2006. – № 32 : Зима. – С. 170-173
979038
  Турчинська А.Ф. Поліття : вибрані вірші та поеми / А.Ф. Турчинська. – Київ : Дніпро, 1965. – 333 с.
979039
  Бойченко В.П. Поліття / В.П. Бойченко. – К., 1977. – 79с.
979040
   Поліття. – К., 1986. – 136с.
979041
  Лісняк І. Поліфеноли магнолієвих: вивчення впливу на злоякісні клітини in vitro / І. Лісняк, Р. Палагеча, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджували протипухлинну дію екстрактів, отриманих з кори деяких видів магнолій. Виявлено відсутність цитотоксичної чи цитостатичної дії отриманих екстрактів на клітини пухлин in vitro. Між тим, проведені дослідження показали наявність сильно ...
979042
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Каленченко О.О. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 165л. – Бібліогр. : л.151-165
979043
  Каленченко О.О. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В.Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Каленченко О. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр. : 4 назв.
979044
  Шевченко В.І. Поліфонічна діалектика як філософський метод // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 142-152


  В.Б. Антонович.- С. 147; М.П. Драгоманов.- С. 151.
979045
  Моляко В.О. Поліфонічна трансформація наукової школи Г.С. Костюка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 6-13. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772


  Творчий доробок і сама творча особа Г.С. Костюка поза усяким сумнівом повинні визначатись без будь-якой штучної компліментарності, гіперболізації найвищими в нашій науці вимірами й визначеннями. .
979046
  Андрусь Л.А. Поліфонічний характер інтеррогативів у заголовках французьких медійних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 35-41. – Бібліогр.: Літ. : с. 41; 23 п.
979047
  Біляшевич Р.З. Поліфонічні форми в українській художній літературі першої половини ХХ століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 266-276. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
979048
  Супрун-Яременко Поліфонія в духовно-релігійних творах Миколи Леонтовича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 3 (31) : Театр. Музика. Кіно. – С. 26-33. – ISSN 1728-6875
979049
  Соболь Ю О. Поліфонія заперечення як основа його аргументативної функції у французькому дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 169-176
979050
  Присухін С.І. Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла II в сучасному дискурсі : релігієзнавчий аспект / С.І. Присухін ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2017. – 475, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-123-6
979051
  Астрахан Н. Поліфонія літературного твору: теоретичний аспект // Житомирські літературознавчі студії / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2013. – Вип. 7 : Матеріали конференції "Поліфонія української літератури" з нагоди ювілею В.Т. Чайковської. – С. 175-183. – ISSN 2305-5898
979052
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 441, [ 89 ] л. + Додатки : 89 л. – Бібліогр.: л. 396-441
979053
  Іваненко С.М. Поліфонія ритмотональної будови тексту в стилістичному аспекті (на матеріалі німецької мови) : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Іваненко С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 34 с. – Бібліогр.: Біюліогр.: 51 назв.
979054
  Рева-Лєвшакова Поліфонія художньої мови Валер"яна Підмогильного // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 190-198. – ISBN 978-966-171-889-9
979055
  Мамосюк О. Поліфонія як комунікативна ознака побудови художніх текстів письменників-новороманістів // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 98-104. – ISSN 2410-0927
979056
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст. ) // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
979057
  Гнатюк Н.Г. Поліфункціональний аспект авторського "я" в передмовах до наукових праць (на матеріалі англійської наукової літератури XVI-XX ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 92-95. – ISBN 966-7890-03-1
979058
  Обрізків А.В. Поліфункціональні громадські будівлі центрів об"єднаних територіальних громад // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 459-464. – ISSN 2077-3455
979059
  Лавер О. Поліфункціональні літературно-художні антропоніми у драмах П. Куліша // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2009. – Вип. 13. – С. 58-60
979060
  Дуліна Н.А. Поліфункціональні матеріали на основі нанопорошків оксидів рідкісноземельних елементів R2O3 (R=Lu, Y) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дуліна Надія Андріївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
979061
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 372 л. – Бібліогр.: л. 331-372
979062
  Савченко І.О. Поліфункціональні полімери та їх комплекси в оптоелектроніці : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Савченко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 65 назв
979063
  Кононенко І. Поліфункціональність ад"єктивів у поетичній мові Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 110-121. – ISBN 978-966-02-7585-0
979064
  Конончук Т. Поліфункціональність експресивного у творенні художнього буття в оповіданнях В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 137-146. – ISBN 966-594-246-8
979065
  Пирогова К. Поліфункціональність концепту козацтва в поемі П. Куліша "Настуся" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 100-103
979066
  Гальчук О. Поліфункціональність міфологеми сну в поезії Миколи Зерова // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 22-26. – ISBN 966-638-152-4
979067
  Поліщук Я. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму
979068
  Балан Н.В. Поліфункціональність мотиву дороги в повісті К.Маккарті "Коні, коні..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 25-31


  Стаття присвячена дослідженню мотиву дороги в повісті К. Маккарті "Коні, коні…". Акцентується увага на структурі хронотопу дороги. Визначається значення сутності мотиву дороги в життєвому шляху протагоніста. Статья посвящена исследованию мотива ...
979069
  Свєтлова А.І. Поліфункціональність та поліаспектність комунікативного мовчанняв англомовному художньому дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 104-112. – Бібліогр.: С. 111-112; 30 назв
979070
  Бандура Т.Й. Поліфункціональність художньої деталі в поетикальній структурі наративу новел Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 127-133. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті на основі аналізу новелістики О. Гончара з"ясовується поліфункціональність художньої деталі, її еволюція у творах митця.
979071
  Ситнік В. Поліцейська "магія", або Чому "нова" поліція є копією старої міліції? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 7. – ISSN 1992-9277
979072
  Вчелічка Геза Поліцейська година / Вчелічка Геза. – Київ, 1961. – 480с.
979073
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1972. – 574 с.
979074
  Вчелічка Геза Поліцейська година : роман / Вчелічка Геза. – Київ : Дніпро, 1982. – 543 с.
979075
  Кобзар О.Ф. Поліцейська діяльність в Україні: адміністративно-правовий аспект : монографія / О.Ф. Кобзар ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Харків ; Дніпропетровськ : Панов, 2015. – 314, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-302. – ISBN 978-617-7293-71-1
979076
   Поліцейська діяльність, орієнтована на громаду, в Європі: концепції, теорія та практика / Європ. мережа попередження злочинності (EUCPN) ; Центр політ.-прав. реформ ; Міжнар. фонд "Відродження" ; М-во внутр. справ України ; [авт.-упоряд.: B. Wijckmans та ін.] ; пер. укр. мовою С. Сизенко ; заг. ред.: О. Банчук, І. Дмитрієва, З. Саідова. – Брюсель : EUCPN, 2012. – 133 c. : табл. – В рамках проекту "Створення Європейського експертного центру попередження злочинності", Секретаріат EUCPN, грудень 2012., Брюсель. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія посібників EUCPN : посібник № 2)
979077
  Біленчук П. Поліцейська наука і криміналістика в третьому тисячолітті: системний аналіз / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 13). – С. 14. – ISSN 1992-9277
979078
  Комарницький В.М. Поліцейське забезпечення екологічної безпеки: правові питання / В.М. Комарницький, М.І. Єрофеєв // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 150-157. – ISSN 2524-0323
979079
  Гриценко І.С. Поліцейське право в країнах Західної Європи // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 8-11. – ISBN 978-966-667-624-8
979080
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 212 л. – Бібліогр.: л. 180-212
979081
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Соломаха Артем Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
979082
  Соломаха А.Г. Поліцейське право в науковій спадщині М.М. Цитовича : монографія / Соломаха А.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Посвіт, 2015. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 169-198. – ISBN 978-617-7235-99-5
979083
  Мінченко О.В. Поліцейське право в системі юридичної освіти: європейська традиція та український досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 294-300
979084
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 195-204. – ISSN 2227-796X


  У статті представлено дослідження становлення та розвитку поліцейського права в Університеті Святого Володимира. Охарактеризовано структуру юридичного факультету, увага приділена його професорам, їхньому науковому доробку. The article presents the ...
979085
  Гриценко І.С. Поліцейське право в Університеті Святого Володимира / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 1. – С. І-ХІХ. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
979086
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0578-7 (кн. 1) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 1. – 2010. – XIX, 413, [3] с. : табл. – Текст рос. - Видання містить тексти лекцій М.Х. Бунге, А.Я. Антоновича. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.Х. Бунге та А.Я. Антоновича
979087
   Поліцейське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0580-0 (кн. 2) ; 978-966-06-0577-0
Кн. 2. – 2010. – 462, [2] с. – Текст укр., рос.-Том містить тексти лекцій М.М. Цитовича, В.Ф. Дерюжинського. – Бібліогр. у підрядк. прим.


  У виданні представлено найкращі зразки праць учених та викладачів Київського університету. У першій книзі вміщено курси лекцій М.М. Цитовича та В.Ф. Дерюжинського, розгляд учення німецького правника Л. Штейна в інтерпретації І. Тарасова, а також ...
979088
  Гриценко І.С. Поліцейське право в університеті Святого Володимира в контексті поліцейського (адміністративного) права Західної Європи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 226-235. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються поняття та основні ознаки, що характеризують поліцейське право Західної Європи XVII-XIX століть, його представники, їх науковий доробок та вплив на адміністративне право. The article describes the basic concepts and features ...
979089
  Піляй А. Поліцейське право Російської імперії у працях юристів першої половини ХІХ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 243. – C. 183-190. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
979090
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у навчально-педагогічній діяльності І.Даниловича та С. Богородського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 284-289. – ISBN 978-617-7133-95-6
979091
  Самусь А.В. Поліцейське право у наукових поглядах А.Я. Антоновича // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 313-317. – ISBN 978-617-7133-95-6
979092
  Соломаха А.Г. Поліцейське право у наукових поглядах М. Бунге // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 23-36. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню наукових поглядів М.Х. Бунге на поліцейське право на грунті його наукової діяльності - двотомної праці "Поліцейське право" (Киев, 1896, 1877) та оцінки її сучасниками. In terms of the European integration processes in ...
979093
  Гриценко І.С. Поліцейське право у працях професорів Університету Святого Володимира // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 14-17. – ISBN 978-966-667-624-8
979094
  Іванець О. Поліцейське право як підгалузь адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 115-117. – ISBN 978-617-7069-14-9
979095
  Соломаха А. Поліцейське право як юридична наука // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 143-145. – ISBN 978-617-7069-14-9
979096
  Сірант М.М. Поліцейське співробітництво України і Європейського Союзу - правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 353-360. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
979097
   Поліцейський: "Люди із совковим типом мислення нас не сприймають" / записав Станіслав Козлюк // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 28 (400), 17-23.07.2015 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561
979098
  Банчук О.А. Поліцейські заходи в контексті європейських стандартів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 330-338. – ISSN 0869-2491
979099
  Коваленко Л.П. Поліцейські заходи патрульної поліції / Л.П. Коваленко, І.С. Тарасов // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 59-64. – (Юридичні науки ; № 4)
979100
  Река В.А. Поліцейські органи деяких зарубіжних країн та порядок їх фінансування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 480-488. – ISSN 1563-3349
979101
  Бойко І.В. Поліцейські послуги в діяльності Національної поліції України // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 175-182. – ISBN 978-617-7364-24-4
979102
  Крапивин Є. Поліцейські функції для Нацгвардії: за чи проти. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман висловилися проти такої законодавчої ініціативи, оскільки вона загрожує правам людини // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 жовтня (№ 39). – С. 2


  "Впродовж останніх тижнів в експертних колах гаряче дискутується законопроект, який покладає нові функції та розширює повноваження Національної гвардії. Правозахисники, експерти, депутати, омбудсман уже висловилися проти такої законодавчої ініціативи, ...
979103
  Вовк П.С. Поліцентризм фонологічних систем / П.С. Вовк. – Київ, 2002. – 84с. – ISBN 5-8238-0766-Х
979104
  Мельник Ю.П. Поліцентричне поле таксису у структурі макрополя гіпотаксичної конструкції // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 19-21. – ISSN 2219-4290
979105
  Савчук І.Г. Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1561-4980
979106
  Шумило М.Є. Поліційна і кримінально-процесуальна діяльність: на стику минулого та сучасного // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 223-234. – ISSN 2310-9769


  Кримінальний процес не може ефективно функціонувати без системних узгоджень з іншими суб’єктами кримінальної юстиції. Насамперед, це стосується взаємин з органами кримінальної юстиції, оскільки поліція завжди брала участь в розслідуванні злочинів: ...
979107
  Несбьо Ю Поліція = Politi : скандинавський гостроюжет. роман / Ю Несбьо ; [пер. з англ. М. Козлової]. – Харків : Фоліо, 2016. – 669, [3] с. – Пер. вид.: Politi / Jo Nesbo/ - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Норвегія ; Норвегія). – ISBN 978-966-03-7524-6
979108
  Кузьмічов В.С. Поліція Баварії: структура, організація та система підготовки / В.С. Кузьмічов, В.Г. Лісогор // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 205-208.
979109
  Капітонова Н.В. Поліція в демократичній державі // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 111-114. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
979110
  Лісогор В.Г. Поліція Данії // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 250-257.
979111
  Кобзін Д. Поліція і насильство. Чому на третьому році реформи частішають випадки незаконного насильства в поліції? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С.11


  "...Це дослідження триває 13 років. За цей час країна і люди здолали важкий шлях, який інші країни долали століттями, - змінювалася влада, змінювався напрямок руху держави. Але цей феномен досі ще з нами. Ми досліджуємо незаконне насильство в поліції. ...
979112
  Римаренко К.М. Поліція і поліцейська діяльність у цивілізаційному вимірі // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 4-11.
979113
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України : теорія і практика : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
979114
  Калаянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України: теорія і практика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Калаянов Д.П. ; Одес. держ. ун-т внутрішніх спсрав. – Одеса, 2010. – 455 л. + Додатки: л. 385-411. – Бібліогр.: л. 412-455
979115
  Копча В.В. Поліція Польської Республіки: нормативний та організаційний аспекти // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 106-111. – ISSN 1727-1584
979116
  Боярко Г.В. Поліція США: особливості організації діяльності / Г.В. Боярко, М Л. Маніна, Г.П. Проценко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 53-56


  Some aspects of organization and functioning of the US law enforcement agencies, at the federal, state, county and local level in particular, are elucidated.
979117
  Самбор М. Поліція та органи внутрішніх справ: роздуми про співвідношенняпонять // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 149-156. – ISSN 1026-9932
979118
  Біленчук П. Поліція України (національна поліія). Якою вона має бути? / П. Біленчук, А. Ярмолюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 11). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277


  Історіографія створення, сучасний стан та перспективи розвитку нової поліції України.
979119
   Поліщук Валерій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 70. – ISBN 966-8352-11-4
979120
   Поліщук Віталій Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 214-215 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
979121
   Поліщук Любов Костянтинівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 42. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
979122
  Швед Б.Г. Поліщуки / Б.Г. Швед. – Львів : Каменяр, 1965. – 242 с.
979123
  Стецюк Я.Н. Поліщуки. Гірськими стежками : повісті / Я.Н. Стецюк. – Київ : Держлітвидав України, 1962. – 367 с.
979124
  Фрицький Ігор Олегович Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Фрицький І.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 67 назв
979125
  Фрицький Ігор Олегович Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних центрів металоферментів : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Фрицький Ігор Олегович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 372л. + Додаток: л.354 - 368. – Бібліогр.: л.: 325 - 354
979126
  Ругоев Я. Полк майора Валли: 126-й стрелковый полк : документальное повествование / Я. Ругоев. – Петрозаводск : Карелия, 1989. – 334 с.
979127
  Пармузин Б.С. Полк поднимается по тревоге / Б.С. Пармузин. – Ташкент. – 186с.
979128
  Лазаревский А.М. Полк Прилуцкий / Ал. Лазаревский. – [Перепеч. с изд. 1902 г.]. – [Киев : б. и. – 426, XXIII, [4] с. : табл. – Кн. опис. по обл. - Тит. л. ориг. - Перепеч. с изд.: Описание старой Малороссии: материалы для истории заселения, землевладения и упр. Ал. Лазаревского. Т. 3: Полк Прилуцкий. К.: тип. Императ.ун-та св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1902. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бібліотека часопису "Прилуки. Фортеця" / проект Юрія Коптєва ; т. 1)


  У пр. 1717257 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
979129
  Штыков Н.Г. Полк принимает бой / Н.Г. Штыков. – М, 1979. – 159с.
979130
  Федотов Ф.С. Полк продолжает бой. / Ф.С. Федотов. – М., 1978. – 198с.
979131
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – Л, 1947. – 203с.
979132
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1955. – 171с.
979133
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – Л, 1970. – 320с.
979134
  Розен А.Г. Полк продолжает путь. / А.Г. Розен. – М, 1972. – 272с.
979135
  Осинин В. Полк прорыва / В. Осинин. – М, 1983. – 271с.
979136
  Моисеев С.И. Полк рабочей Москвы. / С.И. Моисеев. – М, 1960. – 107с.
979137
  Десняк О. Полк Тимофія Черняка : повість / О.Г. Десняк. – Київ, 1938. – 67 с.
979138
  Хомуло М.Г. Полк, к бою! / М.Г. Хомуло. – Москва : Военное издательство, 1980. – 264 с.
979139
  Хомуло М.Г. Полк, к бою! / М.Г. Хомуло. – Новосибирск, 1985. – 312с.
979140
  Журавлев В.А. Полк, под знамя! / В.А. Журавлев. – М., 1956. – 167с.
979141
  Бедзик Ю.Д. Полки идут на переправу : Роман / Ю.Д. Бедзик; Пер. с укр. Н. Бакаева. – Москва : Воениздат, 1965. – 240с.
979142
  Бедзик Ю.Д. Полки ідуть на переправу : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 332с.
979143
  Микитин Т.Д. Полки йдуть на Галич. -- (Під мурами Львова). Іст. повісті. / Т.Д. Микитин. – Львів, 1965. – 272с.
979144
  Морозов И.К. Полки сражались по-гвардейски / И.К. Морозов. – Волгоград, 1964. – 165 с.
979145
  Мечетная Н. Полкило свободы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 15. – С. 64-66


  Перестройка на Кубі. Дозволено користуватися деякими приладами : мобільними телефонами, мікроволновими печами, інтернетом
979146
  Манакин М.Ф. Полковая наша семья / М.Ф. Манакин. – М, 1983. – 208с.
979147
  Довгич В. Полковенко Віктор Васильович : [спогади] / Віталій Довгич // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 239-240. – ISBN 978-966-2726-03-9
979148
   Полковенко Тарас Вікторович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 241. – ISBN 978-966-2726-03-9
979149
  Іванюк О.Л. Полкові бібліотеки Наддніпрянської України у ХІХ – на початку ХХ ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 125-135. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
979150
  Стецюк В.Б. Полкові історії та пам"ятки - джерело з історії російської військової присутності на Правобережній Україні кінця XIX - початок XX ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 57-58
979151
  Лакизюк В.П. Полкові суди козацької доби та Гетьманскої України (ХVI-XVIII ст.) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-40
979152
  Лакизюк В.П. Полкові суди козацької доби та Гетьманської України (ХVI-XVIII ст.) // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 41-44
979153
  Тешкин Ю.А. Полковник / Ю.А. Тешкин. – М, 1991. – 526с.
979154
   Полковник // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 108-111
979155
  Мірчук П. Полковник Андрій Журба // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 252-254
979156
  Середницький Я. Полковник Андрій Мельник - видатний старшина УСС і Корпусу Січових Стрільців, начальник Штабу Дієвої Армії УНР, другий голова Проводу Українських Націоналістів / Я. Середницький, П. Дорожинський // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 9 грудня (число 48). – С. 11
979157
  Обухов В.В. Полковник Богун : Козацькому роду нема переводу ! / Обухов В.В. – Киев, 2006. – 136с. – (Наши великие предки). – ISBN 966-8498-19-6
979158
  Личманенко В. Полковник Брацлавський Данило Нечай // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 2 (28), квітень-червень. – С. 13-14
979159
  Моруа А. Полковник Брэмбл и его друзья / А. Моруа. – М., 1992. – 142с.
979160
  Курбатов К.И. Полковник в отставке: Повести. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 288с.
979161
  Курбатов К.И. Полковник в отставке: Повести. / К.И. Курбатов. – Л., 1987. – 287с.
979162
  Горобець В.М. Полковник Війська Запорозького та його влада // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 50-70. – ISSN 0130-5247
979163
  Наумов Н.Ф. Полковник Горин : Повести / Н.Ф. Наумов. – Москва : Воениздат, 1971. – 212с.
979164
  Чухліб Т. Полковник і наказний гетьман Євстафія Гоголь // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (липень-_вересень). – С. 9-13. – ISSN 1814-5078


  Остап (Євстафій) Гоголь (р.н.невід.-1679) — український військовий діяч доби Хмельниччини і Руїни, полковник Кальницького(1649, 1674), Подільського (1654-1661, 1663-1669, 1673-1675) та Брацлавського (1663-1665) полків, наказний гетьман Правобережної ...
979165
  Мірчук П. Полковник Іван Бондаренко // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 256-257
979166
  Мірчук П. Полковник Іван Гонта // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 227-241
979167
  Канторович Л.В. Полковник Коршунов / Л.В. Канторович. – Фрунзе, 1964. – 618 с.
979168
  Лиддель Г. Полковник Лоуренс / Г. Лиддель. – М., 1939. – 295с.
979169
  Виленский Ю. Полковник медицинской службы Борис Эпштейн: "Я бы сделался снова врачом" // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 5 (654). – С. 20


  Лікар-ендокринолог Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь", професор, полковник медичної служби у відставці.
979170
  Мірчук П. Полковник Микита Швачка // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 248-252
979171
  Никифоров А.В. Полковник милиции / А.В. Никифоров. – Саратов, 1989. – 333с.
979172
  Вирський Д.С. Полковник Михайло Криса - малознаний герой / антигерой козацької революції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 65-70. – ISSN 0130-5247
979173
   Полковник Михайло Кричевський Наказний Гетьман України // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 4 (22), жовтень-грудень. – С. 3-6
979174
  Сідак В. Полковник Петро Болбочан на тлі своєї доби // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 36-45
979175
  Сідак В. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В. Сідак, Т. Осташко, Т. Вронська. – Київ : Темпора, 2004. – 416с. : іл. – (Vita Memoriae). – ISBN 966-8201-04-3
979176
  Стороженко Н. Полковник прилуцкий Иван и бунчуковый товарищ Григорий Стороженки. / Н. Стороженко. – 7с.
979177
  Куций А.Ф. Полковник Р. Сушко – учасник Другого зимового походу 1921 року // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 128-135. – ISSN 0321-0499
979178
  Овад Х. Полковник Роман Сушко (1894-1944) : на вшанування його пам"яті: документи, матеріали, спогади, щоденники, листи, фотографії / Христина Овад. – Торонто, 2006. – 305 с. : фотогр.
979179
  Азольский Анатолий Полковник Ростов : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 1. – С.10-46. – ISSN 0012-6756
979180
  Азольский Анатолий Полковник Ростов : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 2. – С.47-80. – ISSN 0012-6756
979181
  Микитин Т.Д. Полковник Семен Височан : іст. повість [про керівника антифеодал. боротьби на Галичині у 1648—1654 рр.] / Т. Д. Микитин. – Львів : Каменяр, 1968. – 179 с.
979182
  Мірчук П. Полковник Семен Неживий // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 241-248


  Неживий Семен (Мусієнко — рідне прізвище, Гончар — січове прізвисько, Неживий — гайдамацьке прізвисько) (*1744 — рік смерті невідомий) — один з керівників національно-визвольного повстання проти польського панування у Правобережній Україні в 1768 році, ...
979183
  Вайян Р. Полковник Фостер визнає себе винним / Р. Вайян. – Москва, 1953. – 103с.
979184
  Вайян Р. Полковник Фостер признает себя виновным / Р. Вайян. – Москва, 1952. – 96с.
979185
  Бальзак Оноре де Полковник Шабер. Гобсек / Бальзак Оноре де. – Харків, 1930. – 179с.
979186
  Бальзак Оноре де Полковник Шабэр / О. Бальзак ; Пер. с фр. И. Б. Мандельштама. – Ленинград : Книгоизд. "Сеятель", 1925. – 96 с. – (Общедоступная Библиотека ``Сеятель`` : Отдел художественной литературы)
979187
  Загоронюк Л. Полковник Яків Водяний (1886-1940 рр.) // Військо України / Міністерство оборони України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.51-52
979188
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет : Повесть. Сто лет одиночества: Роман / Гарсиа Маркес. – Москва : Художественная литература, 1989. – 429с.
979189
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет / Гарсиа Маркес. – М., 1990. – 462с.
979190
  Гарсиа Маркес Полковнику никто не пишет : Повесть. Сто лет одиночества. Роман / Пер с испанского; Габриэль Гарсиа Маркес. – Москва : Художественная литература, 1992. – 431с. – ISBN 5-280-02611-5
979191
  Горобець В.М. Полково-сотенний устрій Гетьманату // Історія українського козацтва : Нариси у 2-х томах / НАНУ; Ін-т історії України; В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. Горобець та ін.; Редкол.: В.А. Смолій, О.А. Бачинська, А.О. Гурбик та ін. – Київ : КМ Академія, 2006. – Т. 1. – С. 314-324. – ISBN 966-518-349-4
979192
  Горобець В.М. Полково-сотенний устрій Гетьманату // Історія українського козацтва : нариси : у 2-х томах / В.А. Брехуненко, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.М. [та ін.] Горобець. – 2-е вид. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 1. – С. 314-324. – ISBN 978-966-518-582-6
979193
  Ройтман Н.Д. Полководец-коммунист / Н.Д. Ройтман. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1967. – 62с.
979194
  Тренев К.А. Полководец / К.А. Тренев. – М.-Л., 1945. – 135с.
979195
  Карпов В.В. Полководец : Повесть / В.В. Карпов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 528с.
979196
  Романов Д.М. Полководец Д.С.Дохтуров. / Д.М. Романов. – Тула, 1979. – 108 с.
979197
  Брагин М.Г. Полководец Кутузов / М.Г. Брагин. – М., 1944. – 175с.
979198
   Полководец Кутузов. – М., 1955. – 496с.
979199
  Прунцов В.В. Полководец П. А.Руянцев / В.В. Прунцов, 1946. – с.
979200
  Бахтерев И. Полководец Суворов. / И. Бахтерев, А. Разумовский. – Л.-М., 1949. – 128с.
979201
  Фельдеш П. Полководец улицы / П. Фельдеш. – М., 1977. – 293с.
979202
  Толмачев А. Полководец человечьей силы / А. Толмачев. – М., 1969. – 208с.
979203
  Максимов Г.М. Полководец. Роман / Г.М. Максимов. – М.
кн. 1. – 1968. – 448с.
979204
  Карпов В.В. Полководец: Повесть (о И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – Москва : Военное издательство, 1985. – 512с.
979205
  Карпов В.В. Полководец: Повесть: (Об И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – Москва : Советский писатель, 1988. – 640с.
979206
  Карпов В.В. Полководец: Повесть: (Об И.Е.Петрове). / В.В. Карпов. – М., 1989. – 572с.
979207
  Карпов В.В. Полководець: повість (про І.Ю. Петрова) / В.В. Карпов. – К., 1987. – 686с.
979208
  Машовець П.Л. Полководці - визволителі України : інформаційно-довідковий збірник / [ П.Л. Машовець, Г.Є. Ясєв] ; Пошуково-видавниче агенство "Книга Пам"яті України - місто-герой Київ". – Київ : Книга Пам"яті України. – (60-річчю Великої Перемоги присвячується ; 4). – ISBN 5-88500-159-9
Вип. 4. – 2005. – 46 с.
979209
   Полководці Війська Запорозького : історичні портрети. – Київ : КМ Academia. – (Козацька спадщина). – ISBN 966-518-011-8
Кн.1. – 1998. – 400с. – На титул. аркуші: До 350-ї річниці початку національно-визвольної війни українського народу середини 17 ст.
979210
   Полководці Війська Запорозького : Історичні портрети. – Київ : Вік. – (Козацька спадщина). – ISBN 966-8680-04-9
Кн.2. – 2004. – 276с.
979211
   Полководцы. – М., 1995. – 99с.
979212
  Каргалов В.В. Полководцы XVII в / В.В. Каргалов. – М., 1990. – 494с.
979213
   Полководцы Великой Отечественной. – М., 1988. – 223с.
979214
   Полководцы гражданской войны. – М., 1960. – 351с.
979215
  Каргалов В.В. Полководцы Древней Руси / В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. – М., 1985. – 575с.
979216
  Каргалов В.В. Полководцы Древней Руси / В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 574 с. – В изд. также: Владимир Мономах / А.Н. Сахаров. – (Жизнь замечательных людей)
979217
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М., 1970. – 447с.
979218
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М.
2. – 1979. – 382с.
979219
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной. – М., 1985. – 367с.
979220
   Полководцы и военачальники Великой Отечественной : Сборник. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия
Вып. 17. – 1986. – 365с.
979221
  Уилкинсон Ф. Полководцы изменившие мир / Ф. Уилкинсон, М. Поллард. – Москва, 1994. – 88с.
979222
  Каргалов В.В. Полководцы Х -- XVI вв / В.В. Каргалов. – М., 1989. – 332с.
979223
  Ниорадзе Р.Т. Полководческая деятельность Георгия Саакадзе / Р.Т. Ниорадзе. – Тбилиси, 1986. – 215с.
979224
  Боголюбов А.Н. Полководческое искусство / А.Н. Боголюбов. – Москва, 1939. – 160с.
979225
  Суворов А.В. Полковое учреждение. / А.В. Суворов. – М., 1949. – 152с.
979226
  Домбровський О. Полку офіцерів прибуло // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2015. – Дод. до газ. (Грудень (№ 16) : Військовий інститут. – С. 2


  Три місяці вивчали екстремальну та тактичну медицину, поведінку в зоні конфлікту, психологію, юриспруденцію та фінанси слухачі курсів військової підготовки військовослужбовців рядового та сержантського складу на базі Військового інституту Університету. ...
979227
  Оссовский В. Поллинг versus - социологическое исследование общественного мнения // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.207-216
979228
  Адо В.А. Поллинозы : профилактика сенной лихорадки / В.А. Адо. – Москва : Знание, 1978. – 96 с. – (Народный университет. Факультет здоровья ; № 11, 1978 г. ; Факультет здоровья № 11, 1978 г.)
979229
  Веян А. Полловодье : лирика / А. Веян. – Рига : Лиесма, 1970. – 131 с.
979230
  Митропольский Б.С. Полметаллические месторождения Алтая и Салаира / Б.С. Митропольский, М.К. Паренаго. – Новосибирск, 1931. – 462с.
979231
  Чугунов В.А. Полметра до катастрофы / В.А. Чугунов. – Кемерово, 1967. – 110с.
979232
  Маевский В.В. Полмиллиона километров позади / В.В. Маевский. – Москва, 1968. – 388 с.
979233
  Черных А. Полмира детства // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (280). – С. 52-54. – ISSN 0869-8171


  Детские музеи мира
979234
  Ковалев А.М. Полная и окончательная победа социализма в СССР / А.М. Ковалев. – М, 1958. – 32с.
979235
  Фоер Полная иллюминация / Джонатан Сафран Фоер ; пер. [с англ.] Василия Арканова ; под. ред. Виктории Вайнер. – Москва : Эксмо, 2009. – 350, [2] с. – Пер. с изд.: Everything is illuminated / Jonathan Safran Foer, 2002. – (Игра в классику). – ISBN 978-5-699-12824-2
979236
  Трофимов Валерий Владимирович Полная интегрируемость уравнений Эйлера на борелевских подалгебрах простых алгебр Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Трофимов Валерий Владимирович; Моск. гос. ун-т. – М., 1980. – 10л.
979237
  Тахтаджян Леон Арменович Полная интегрируемость уравнения U11-Uxx+SinU=0 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тахтаджян Леон Арменович; АН СССР. Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – Л., 1975. – 17л.
979238
  Беляев М.М. Полная окончательная победа социализма в СССР - итог всемирно-исторического значения / М.М. Беляев. – Грозный, 1967. – 24с.
979239
  Юрьев З.Ю. Полная переделка. / З.Ю. Юрьев. – М., 1979. – 318с.
979240
  Сухомлин В.А. Полная победа инноваций над российским образованием // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-40. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Размышление российского профессора о реформах высшего образования. Что же наиболее ценного теряет при реформировании система образования ? Откуда вырос Болонский процесс ?
979241
  Нири Ю. Полная система функций в задаче трех тел. 2-5437 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Нири Ю. ; ОИЯИ , Лаб-ия теор. физики. – Дубна, 1970. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
979242
   Полная хронология ХХ века. – Москва : Вече, АСТ, 1999. – 816c. – ISBN 5-7141-0416-3
979243
  Гурский З.А. Полная энергия переходных металлов / З.А. Гурский, Б.А. Гурский. – К., 1979. – 28с.
979244
   Полная энциклопедия мировой авиации : Самолеты и вертолеты ХХ столетия. – Самара : Федоров, 1997. – 928с. – ISBN 5-888-33-050-7
979245
  Коновалова Н.П. Полнее использовать мощности предприятия. / Н.П. Коновалова, В.Н. Шакотько. – М., 1972. – 63с.
979246
  Попов М. Полній словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. / М. Попов. – 2-е изд., доп. – М,. – 136с.
979247
  Капаев С. Полноводная Тазасу : повести, рассказы / С. Капаев; пер. с ногайск. – Черкесск, 1966. – 208 с.
979248
  Дворецкий И.М. Полноводье / И.М. Дворецкий. – Иркутск, 1954. – 119с.
979249
  Порохова О.Г. Полногласие и неполногласие в русском литературном языке и народных говорах / О.Г. Порохова. – Л., 1988. – 261с.
979250
  Маркарьян Н.Е. Полногласная и неполногласная лексика в языке летописей XV века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Маркарьян Н.Е. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1968. – 24 с.
979251
  Тимербаев Р.М. Полное запрещение ядерных испытаний / Р.М. Тимербаев. – Москва : Наука, 1986. – 102 с.
979252
  Сорлович И.К. Полное и неполное опрощение. (На матер. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Сорлович И.К. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 25 с.
979253
  Павловский И.Г. Полное изгнание фашистских захватчиков с советской земли / И.Г. Павловский. – Москва, 1975. – 63с.
979254
  Гауптман Г. Полное иллюстрированное собрание драматических сочинений Гергарта Гауптмана : в 2-х т. / Пер. К. К. Г. и М. С. П. ; Ред. и вступит. статья Е. К. Григорьева ; Ил. худож. Б. Владимирского [и др.]. – Киев ; Санкт-Петербург ; Одесса : Южно-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансона ; [Типо-лит. С.В. Кульженко, Киев]
[Т. 1] : На заре [и др.]. – 1912. – XXI, 806 стлб.; 23 л. ил.; 1 л. портр.
979255
  Гауптман Г. Полное иллюстрированное собрание драматических сочинений Гергарта Гауптмана : в 2-х т. / Пер. К. К. Г. и М. С. П. ; Ред. и вступит. статья Е. К. Григорьева ; Ил. худож. Б. Владимирского [и др.]. – Киев ; Санкт-Петербург ; Одесса : Южно-рус. книгоизд. Ф.А. Иогансона ; [Типо-лит. С.В. Кульженко, Киев]
Т. 2 : Бедный Генрих [и др.]. – 1912. – 809–1530 стлб.; 4 л. ил.
979256
  Мопассан Ги де Полное иллюстрированное собрание сочинений Гюи-де-Мопасана : в 4 т. / Пер. с фр. под ред. П.Д. Доброславина ; Предисл. гр. Л.Н. Толстого ; Статья о Мопассане Рене Думика. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат Ф.А. Иогансон
Т. 1 : Предисловие Л.Н. Толстого; Литературная характеристика; Романы, повести и рассказы. – 1904. – LVI, 1116 стб.; 2 л. ил., портр.


  На тит. стр. надпись: Владимир Андреевич Геппенер
979257
  Мопассан Ги де Полное иллюстрированное собрание сочинений Гюи-де-Мопасана : в 4 т. / Пер. с фр. под ред. П.Д. Доброславина ; Предисл. гр. Л.Н. Толстого ; Статья о Мопассане Рене Думика. – Киев ; Санкт-Петербург ; Харьков : Южно-русское книгоиздат Ф.А. Иогансон
Т. 4 : Повести и рассказы. – 1907. – 946 стб. с., ил.


  На тит. стр. надпись: Владимир Андреевич Геппенер
979258
  Русинов И.В. Полное использование земли - задача каждого хозяйства. / И.В. Русинов. – М., 1962. – 64с.
979259
  Нелюбин А. Полное историческое, медико-топографическое, физико-химическое и врачебное описание кавказских минеральных вод.. – С.-Пб.
ч. 1, кн. 1. – 1825. – 671с.
979260
  Инасаридзе С.Ф. Полное обеспечение всего населения продовольствием как социально-экономическая задача развитого социализма. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Инасаридзе С.Ф.; Ярослав. гос. ун-тет. – Ярославль, 1980. – 15л.
979261
  Майер В.В. Полное отражение света в простых опытах / В.В. Майер. – Москва : Наука, 1986. – 127 с.
979262
  Пашалери А. Полное руководство к изучению неправильных глаголов французского языка / А. Пашалери. – Одесса, 1906. – 182 с.
979263
  Котляревський І.П. Полное собpание сочинений на малоpоссийском языке : с поpтpетом, биогpафией автоpа и словаpем к Энеиде, составленным С.П. Катpановым / И.П. Котляpевский ; Под pед. И.С. Левицкаго [І.С. Hечуй-Левицький] ; [Пеpедм. С.П. Катpанова]. – Изд. 3-е. – Киев ; Одесса : Изд. кн. и муз. магазинов Б. Коpейво ; [Тип. Г.Л. Фpонцкевича], 1890. – XXIX, 496 с., 1 аpк. поpтp. : с портр. автора. – Пеpедм. pос. - Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  Зміст: Энеида; Hаталка-Полтавка; Москаль-Чаpивнык; Ода до князя Куpакина
979264
  Костров Е.И. Полное собрание всех сочинений и переводов в стихах г. Кострова. – В Санкт-Петербурге, : печатано в Императорской типографии
Ч. 1-2. – 1802. – 258, 177 с. – Изд. с отд. паг. частей


  Код - Гр, фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.ХІХ ст.- картон, корінець зі шкіри з тисненням
979265
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 1 : С 1649 по 1675. От № 1 до 618. – 1830. – XXXI, 1029, 12 с.
979266
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 4 : 1700-1712. – 1830. – 881, 3 с.
979267
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 20 : 1775-1780. От №14233 до 15105. – 1830. – 1034, 7 с.
979268
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 21 : 1781-1783. – 1830. – 1083, [1] с.
979269
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 28 : 1804-1805. – 1830. – 1328, 24 с.
979270
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 33 : 1815-1816. – 1830. – 1173, [2] с.
979271
   Полное собрание законов Российской империи : с 1649 года. – [Санкт-Петербург] : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 38 : 1822-1823. – 1830. – 1354 с.
979272
   Полное собрание законов Российской империи : [Собрание 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.]. – Санктпетербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Книга чертежей и рисунков; (Планы городов). – 1839. – [3], IV с., 416 л. план. – Экз. в разных тип. переплетах
979273
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 5, отд.-ние 2 : 1830 : От № 3883-4232. – 1831. – 933 с. разд. паг., 2 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. деф., без обл.
979274
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 5, отд.-ние 1 : 1830 : От № 3399-3882. – 1831. – 825, 297 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. деф., без обл.
979275
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 6, отд.-ние 2 : 1831 : От № 4780-5052. – 1832. – 693 с. разд. паг., 22 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979276
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 6, отд.-ние 1 : 1831 : От № 4233-4779. – 1832. – 846 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979277
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 8, отд.-ние 2 : 1833 : Приложения. – 1834. – 803 с. разд. паг., 16 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979278
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : Печ. в тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 8, отд.-ние 1 : 1833 : От № 5877-6684. – 1834. – 832 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979279
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 11, отд.-ние 1 : 1836 : От № 8739-9493. – 1837. – [3], 895 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979280
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 12, отд.-ние 2 : 1837 : От № 102632-10854. – 1838. – 823-1067, 302, 101, 135 с., 2 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979281
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 12, отд.-ние 1 : 1837 : От № 9825-106631. – 1838. – 822 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979282
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 13, отд.-ние 2 : 1838 : От № 11377-11908. – 1839. – 888 с. разд. паг., 32 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979283
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 13, отд.-ние 1 : 1838 : От № 10855-11376. – 1839. – 1067 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979284
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 14, отд.-ние 2 : 1839 : Приложения. – 1840. – [3], 312, 105, 44, 29 с., 6 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979285
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15, отд.-ние 3 : 1840 : Штаты. – 1841. – [3], 982-1476 с., 47 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979286
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15, отд.-ние 1 : 1840 : От № 13044-14140. – 1841. – 961 с. разд. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. в разных тип. переплетах
979287
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 15, отд.-ние 2 : 1840 : Штаты. – 1841. – 981 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979288
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 16, отд.-ние 2 : 1841 : От № 14987-15187. – 1842. – 658 с. разг. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979289
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 16, отд.-ние 1 : 1841 : От № 14141-14986. – 1842. – [2], 924 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979290
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 17, отд.-ние 2 : 1842 : От № 16048-16403. – 1843. – 630 с. разд. паг., 9 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979291
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 17, отд.-ние 1 : 1842 : От № 15188-16047. – 1843. – 915 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979292
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 18, отд.-ние 1 : 1843 : От № 16404-17471. – 1844. – 842 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979293
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 19, отд.-ние 2 : 1844 : [Приложения]. – 1845. – 358, 36, 52, 118 с., 19 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979294
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 19, отд.-ние 1 : 1844 : От № 17472-18572. – 1845. – 921 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979295
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 20, отд.-ние 2 : 1845 : От № 19304-19568. – 1846. – 821 с. разд. паг., 36 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979296
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 20, отд.-ние 1 : 1845 : От № 18573-19303. – 1846. – 1045 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. деф., без обл.
979297
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 21, отд.-ние 2 : 1846 : От № 20187-20767. – 1847. – 739 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979298
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 21, отд.-ние 1 : 1846 : От № 19569-20186. – 1847. – 668 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979299
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 22, отд.-ние 1 : 1847 : От № 20768-21843. – 1848. – 950 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979300
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 22, отд.-ние 2 : 1847 : [Приложения]. – 1848. – 284, 31, 45 с., 5 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979301
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 23, отд.-ние 2 : 1848 : От № 22686-22880. – 1849. – 495 с. разд. паг., 50 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979302
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 23, отд.-ние 1 : 1848 : От № 21844-22685. – 1849. – 664 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979303
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 24, отд.-ние 2 : 1849 : От № 23430-23786. – 1850. – 669 с. разд. паг., 32 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979304
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 25, отд.-ние 2 : 1850 : От № 24501-24780. – 1851. – 716 с. разд. паг., 6 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979305
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 25, отд.-ние 1 : 1850 : От № 23787-24500. – 1851. – [2], 762 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979306
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 26, отд.-ние 2 : 1851 : От № 25594-25869. – 1852. – 751 с. разд. паг., 65 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979307
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 27, отд.-ние 2 : 1852 : Приложения. – 1853. – 459 с. разд. паг., 25 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979308
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 27, отд.-ние 1 : 1852 : От № 25870-26904. – 1853. – 801 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979309
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 29, отд.-ние 1 : 1854 : От № 27828-28698. – 1855. – 910 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979310
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 29, отд.-ние 2 : 1854 : От № 28699-28880. – 1855. – 536 с. разд. паг., 19 л. ил., карт. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979311
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 30, отд.-ние 2 : 1855 : Приложения. – 1856. – 648 с. разд. паг., 106 л. ил., карт. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979312
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 30, отд.-ние 1 : 1855 : От № 28881-30012. – 1856. – 778 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979313
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 31, отд.-ние 1 : 1856 : От № 30013-31348. – 1857. – 1110 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979314
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 31, отд.-ние 2 : 1856 : Приложения. – 1857. – 1025 с. разд. паг., 99 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979315
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 32, отд.-ние 2 : 1857 : Приложения. – 1858. – 697 с. разд. паг., 178 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979316
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 32, отд.-ние 1 : 1857 : От № 31349-32628. – 1858. – 1066 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979317
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 33, отд.-ние 2 : 1858 : От № 33351-34004. – 1860. – 595 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979318
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 33, отд.-ние 3 : 1858 : Приложения. – 1860. – 681 с. разд. паг., 47 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979319
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 33, отд.-ние 1 : 1858 : От № 32629-33350. – 1860. – 802 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979320
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 34, отд.-ние 2 : 1859 : От № 34846-35302. – 1861. – 403, 504, II с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979321
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 34, отд.-ние 1 : 1859 : От № 34005-34845. – 1861. – 842 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979322
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 35, отд.-ние 1 : 1860 : От № 35303-36058. – 1862. – 961 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979323
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 36, отд.-ние 2 : 1861 : От № 37191-37826. – 1863. – 673, 357 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979324
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 36, отд.-ние 3 : 1861 : Приложения. – 1863. – 396 с. разд. паг., 132 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979325
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 36, отд.-ние 1 : 1861 : От № 36490-37190. – 1863. – 1059 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979326
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 37, отд.-ние 1 : 1862 : От № 37827-38621. – 1863. – 833 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. в разных тип. переплетах
979327
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 42, отд.-ние 2 : 1867 : От № 44895-45355. – 1871. – 1543 с. разд. паг., 28 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип. - Экз. в разных тип. переплетах
979328
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 44, отд.-ние 3 : 1869 : Приложения. – 1873. – 1144 с. разд. паг., 141 ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип - Экз. деф., без обл..
979329
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 44, отд.-ние 2 : 1869 : От № 47358-47861 и Дополнения. – 1873. – 452 с. разд. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979330
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 44, отд.-ние 1 : 1869 : От № 46610-47357. – 1873. – 962 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979331
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 45, отд.-ние 3 : 1870 : Приложения. – 1874. – 909 с. разд. паг., 49 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979332
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 46, отд.-ние 3 : 1871 : Приложения. – 1874. – 863 с. разд. паг., 61 л. ил., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979333
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 46, отд.-ние 1 : 1871 : От № 49098-49762. – 1874. – [2], 935 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979334
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 46, отд.-ние 2 : 1871 : От № 49763-50382 и Дополнения. – 1874. – 890 с. разд. паг. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979335
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 47, отд.-ние 3 : 1872 : Приложения. – 1875. – 740 с. разд. паг., 25 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979336
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 47, отд.-ние 2 : 1872 : От № 51052-51723 и Дополнения. – 1875. – [2], 1276, 71 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979337
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 47, отд.-ние 1 : 1872 : От № 50383-51051. – 1875. – [2], 1047 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979338
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 48, отд.-ние 3 : 1873 : Приложения. – 1876. – 962 с. разд. паг., 117 ил., карт., нот. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979339
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 48, отд.-ние 2 : 1873 : От № 52437-52981 и Дополнения. – 1876. – [2], 648, 62 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979340
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 48, отд.-ние 1 : 1873 : От № 51724-52436. – 1876. – [2], 648, 62 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979341
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 49, отд.-ние 1 : 1874 : От № 52982-53684. – 1876. – [2], 948 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979342
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 49, отд.-ние 2 : 1874 : От № 53685-54240 и Дополнения. – 1876. – [2], 496, 139 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979343
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 50, отд.-ние 3 : 1875 : Приложения. – 1877. – [2], 623, 38, 43 с., 15 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979344
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 50, отд.-ние 1 : 1875 : От № 54241-54878. – 1877. – [2], 720 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979345
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 50, отд.-ние 2 : 1875 : От № 54879-55435 и Дополнения. – 1877. – [2], 513, 19 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979346
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 51, отд.-ние 2 : 1876 : От № 56150-56793 и Дополнения. – 1878. – [2], 580, 29 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979347
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 51, отд.-ние 3 : 1876 : Приложения. – 1878. – 824 с. разд. паг., 34 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979348
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 51, отд.-ние 1 : 1876 : От № 55436-56149. – 1878. – [2], 580, 29 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979349
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 52, отд.-ние 1 : 1877 : От № 56794-57528. – 1879. – [2], 823 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979350
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 53, отд.-ние 2 : 1878 : От № 58674-59182 и Дополнения. – 1880. – [2], 346, 22, [7] с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979351
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 53, отд.-ние 3 : 1878 : Приложения. – 1880. – 805 с. разд. паг., 80 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979352
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 53, отд.-ние 1 : 1878 : От № 58048-58673. – 1880. – [2], 464 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979353
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 54, отд.-ние 1 : 1879 по 18 февраля 1880 : От № 59183-59838. – 1881. – [2], 562 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979354
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 54, отд.-ние 2 : 1879 по 18 февраля 1880 : От № 59839-60540 и Дополнения. – 1881. – [2], 473, 27 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979355
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 55, отд.-ние 2 : С 19 февраля 1880 по 28 февраля 1881 года : Приложения. – 1884. – 824 с. разд. паг., 21 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979356
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. – 1830-1885. – Санкт-Петербург : В тип. 2 Отд. собственной Его Императорского Величества канцелярии
Т. 55, отд.-ние 1 : С 19 февраля 1880 по 28 февраля 1881 года : От № 60541-61928 и Дополнения. – 1884. – [2], 966, 53 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979357
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 1 : Со дня восшествия на престол государя императора Александра Александровича по 31 декабря 1881 года : От № 1-585 и Дополнения. – 1885. – 623 с. разд. паг., 10 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979358
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 2 : 1882 : От № 586-1292 и Дополнения. – 1886. – 1139 с. разд. паг., 15 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979359
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 3 : 1883 : От № 1293-1933 и Дополнения. – 1886. – 979 с. разд. паг., 27 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979360
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 4 : 1884 : От № 1934-2642 и Дополнения. – 1887. – 1267 с. разд. паг., 20 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979361
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 5 : 1885 : От № 2643-3435 и Дополнения. – 1887. – 1478 с. разд. паг., 64 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979362
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 7 : 1887 : От № 4138-4932 и Дополнения. – 1889. – 1146 с. разд. паг., 27 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979363
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 8 : 1888 : От № 4933-5685 и Дополнения. – 1890. – 1173 с. разд. паг., 9 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979364
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 9 : 1889 : От № 5686-6504 и Дополнения. – 1891. – 1490 с. разд. паг., 36 л. ил. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979365
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 10, отд.-ние 1 : 1890 : От № 6505-7339 и Дополнения. – 1893. – [2], 845, 245 с. – Тип. т. 55 и Общего алфавитного указателя: Гос. тип.
979366
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 11 : 1891 : От № 7340-8214 и Дополнения. – 1894. – 1384 с. разд. паг., 34 л. ил.
979367
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 12 : 1892 : От № 8215-9216 и Дополнения. – 1895. – 1353 с. разд. паг., 37 л. ил.
979368
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 13 : 1893 : От № 9217-10232 и Дополнения. – 1897. – 1365 с. разд. паг., 24 л. ил.
979369
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 19, отд.-ние 1 : 1899 : От № 16310-17967 и Дополнения. – 1902. – [2], 1324, 33 с.
979370
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 20, отд.-ние 2 : 1900 : Приложения. – 1902. – [2], 624, 64, 77 с., 79 л. ил.
979371
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 22, отд.-ние 1 : 1902 : От № 20932-22359 и Дополнения. – 1904. – [2], 1030, 139 с. – Конволют. Пер. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : Т. 22, отд.-ние 2
979372
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3. Т. 22, отд.-ние 2 : в 33 т. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1904. – Т. 22, отд.-ние 1 : 1902 : От № 20932-22359 и Дополнения. – [2], 638, 59, 76, [5] с., 38 л. ил.
979373
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 23, отд.-ние 1 : 1903 : От № 22360-23838 и Дополнения. – 1905. – [2], 1167, 136 с.
979374
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 23, отд.-ние 2 : 1903 : Приложения. – 1905. – [2], 762, 60, 79, [5] с., 62 л. ил.
979375
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 24, отд.-ние 1 : 1904 : От № 23839-25604 и Дополнения. – 1907. – [2], 1257, 25 с.
979376
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 25, отд.-ние 1 : 1905 : От № 25605-27172 и Дополнения. – 1908. – [2], 966, 157 с.
979377
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 25, отд.-ние 2 : 1905 : Приложения. – 1908. – [2], 844, 62, 90 с., 18 л. ил.
979378
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 26, отд.-ние 1 : 1906 : От № 27173-28753 и Дополнения. – 1909. – [2], 1141, [29] с.
979379
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 26, отд.-ние 2 : 1906 : Приложения. – 1909. – [2], 474, 63, 77, [5] с., 25 л. ил.
979380
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 28, отд.-ние 2 : 1908 : Приложения. – 1911. – [2], 821, 57, 82 с., 38 л. ил.
979381
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 28, отд.-ние 1 : 1908 : От № 29944-31329 и Дополнения. – 1911. – [2], 1008, 53 с.
979382
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 29, отд.-ние 2 : 1909 : Приложения. – 1912. – [2], 399, 65, 98 с., 20 л. ил.
979383
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 30, отд.-ние 2 : 1910 : Приложения. – 1913. – [2], 613, 71, 91, [5] с., 32 л. ил.
979384
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 31, отд.-ние 2 : 1911 : Приложения. – 1914. – [2], 698, 70, 72, [6] с., 55 л. ил.
979385
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 32, отд.-ние 2 : 1912 : Приложения. – 1915. – [2], 775, 100, 59 с., 33 л. ил.
979386
   Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3 : в 33 т. – 1885-1916. – Санкт-Петербург : Гос. тип.
Т. 32, отд.-ние 1 : 1912 : От № 36391-38603 и Дополнения. – 1915. – [2], 1790, [53] с.
979387
  Григорьев А.А. Полное собрание очинений писем Аполлона Григорьева в двенадцати томах, под редакцией, с биографическим очерком и примечаниями Василия Спиридонова, со статьями профессора С.А. Венгерова и приват-доцента В.А. Григорьева. – Петроград : Изд. П.П. Иванова ; [Тип. Акц. Общ. "Брокгауз-Ефрон"]
Т. 1. – 1918. – XCIV, [2], 356, [3] с., 1 л. портр.


  На єкз. № 25268 печать и автограф: Петр Кудрявцев
979388
  Беранже Полное собрание песен / Беранже, Пьер-Жан. – Москва; Лененград
Т. 2 : (1830-1857). – 1934. – 715с.
979389
  Верхарн Э. Полное собрание поэм в переводах Георгия Шенгели / Э. Верхарн. – Москва-Петербург
3. – 1923. – 130с.
979390
  Верхарн Э. Полное собрание поэм в переводах Георгия Шенгели / Э. Верхарн. – Москва ; Петроград
Т. 5. – 1923. – 123 с.
979391
  По Эдгар Аллан Полное собрание поэм и стихотворений / Эдгар По ; Пер. и предисл. Валерия Брюсова, с критико-библиогр. коммент. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1924. – 128 с. – (Всемирная литература : Америка ; Полное собрание поэм и стихитворений Эдгара По Edgar Allan Poe, 1809-1849)
979392
  Вийон Франсуа Полное собрание поэтических сочинений / Вийон Франсуа. – Москва : Рипол Классик, 1998. – 448с. – ISBN 5-7905-0209-1
979393
  Цицерон М. Туллий Полное собрание речей в русском переводе (отчасти В.А. Алексеева, отчасти Ф.Ф. Зелинского) : В 2 т. / М. Туллий Цицерон 4 Ред., введ. и примеч. Ф. Зелинского, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. А.Я. Либермана
Т. 1 : (81-63 гг. до Р.Х.). – 1901. – LXIII, 767. – Вышел только т. 1
979394
   Полное собрание речей Императора Николая II 1894-1906 / составлено по официальным данным "Правительственного Вестника". – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Друг народа", 1906. – 80 с.
979395
  Купер Дж. Полное собрание романов / Фенимор Купер ; под ред. И. Могучего. – Москва ; Ленинград : Земля и фабрика ; [Тип. "Красный окрябрь" в М.]
Т. 13 : Колония на кратере ; Морские львы / пред. А. З. – 1928. – 228 с. – Частное загл. каждого т. на отд. тит. л., на обл. только частное заглавие
979396
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – [фототип. репринт вып.1-3 изд. 1872 г.]. – Москва : Изд. восточн. литературы
Т. 1 : Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по Академическому списку. – 1962. – VIII, 580 стлб. – Издание выходит с 1962 г.
979397
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Изд-во вост. лит.
Т. 2 : Ипатьевская летопись : воспроизведение текста издания 1908 г. – 1962. – XVI, 938 стб., 87 с. – Издание выходит с 1962 г.
979398
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Изд-во вост. лит.
Т. 9-10 : Патриаршая или Никоновская летопись : воспроизведение текста т. 9 с изд. 1862 г., т. 10 с изд. 1885 г. – 1965. – XXIII, 256, 4, 244 с. – Издание выходит с 1962 г.
979399
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Изд-во вост. лит.
Т. 11-12 : Патриаршая или Никоновская летопись : воспроизведение текста т. 2 с изд. 1897 г., т. 11 с изд. 1901 г. – 1965. – VII, 254, VI, 266 с. – Издание выходит с 1962 г.
979400
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Наука
Т. 13 : Патриаршая или Никоновская летопись : воспроизведение текста т. 13 с изд. 1904 г. – 1965. – V, 532 с. – Издание выходит с 1962 г.
979401
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Изд-во вост. лит.
Т. 14 : 1. Повесть о честном житии царя и великого князя Федора Ивановича всея Руси : [воспроизведение текста с изд. 1910 г.] ; 2 .Новый летописец. ; 3. Указатели к Никоновской летописи (9-14 тт.) : [воспроизведение текста изд. 1918 г.]. – 1965. – [5], 154, 285 с. – Издание выходит с 1962 г.
979402
   Полное собрание русских летописей : [воспроизведение текста изд. 1926-1928 гг.]. – Москва : Наука
Т. 15 : Вып. 1 : Рогожский летописец : [воспроизведение текста изд. 1922 г.] ; Тверской сборник : [воспроизведение текста 15 т. изд. 1863 г.] ; Тверской сборник : [воспроизведение текста 15 т. изд. 1863 г.]. – 1965. – VIII, VII с., 186, 504 стб. – Издание выходит с 1962 г.
979403
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 31 : Летописцы последней четверти XVII в. – 1968. – 264 с. – Издание выходит с 1962 г.
979404
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 32 : Хроники: литовская и жмойтская, и Быховца. Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного / сост. и ред. тома Н.Н.Улащик;. – 1975. – 235 с. – Издание выходит с 1962 г.
979405
   Полное собрание русских летописей. – Ленинград : Наука
Т. 33 : Холмогорская летопись. Двинский летописец / сост. Я.С. Лурье, К.Н. Сербина. – 1977. – 250 с. : 2 л. факс. – Издание выходит с 1962 г.
979406
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 34 : Постниковский, Пискаревский, Московский и Бельский летописцы / ред. В.И. Буганов. – 1978. – 304 с. – Издание выходит с 1962 г.
979407
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 35 : Летописи белорусско-литовские / сост. и авт. предисл. Н. Н. Улащик. – 1980. – 306 с. : 4 л. факс. – Издание выходит с 1962 г.
979408
   Полное собрание русских летописей. – Ленинград : Наука
Т. 37 : Устюжские и вологодские летописи XVI-XVIII вв. / [сост. Н.А. Казакова, К.Н. Сербина]. – 1982. – 228 с. : 3 л. факс. – Издание выходит с 1962 г.
979409
   Полное собрание русских летописей. – Москва : Наука
Т. 36 : Сибирские летописи, ч. 1 : группа Есиповской летописи / СО АН СССР, Ин-т истории, филологии и философии. – 1987. – 381, [1] с. – Издание выходит с 1962 г.
979410
   Полное собрание русских летописей. – Ленинград : Наука
Т. 38 : Радзивиловская летопись / подгот. М.Д. Приселков. – 1989. – 178 с. : 1л. ил. – Издание выходит с 1962 г.
979411
   Полное собрание русских летописей. – Репр. изд. – Москва : Языки славянской культуры. – ISBN 5-7859-0128-5
Т. 19 : История о Казанском царстве (Казанский летописец). – 2000. – XXXI, 529 с. – Доп. тит. л. с вых. дан. ориг.: СПб., 1903
979412
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова
Т. 14, половина 1 : 1. Повесть о честном житии царя и великого князя Федора Ивановича всея Руссии ; 2. Новый летописец. – 1910. – 154 с.
979413
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией. – Изд. 2-е. – Петроград : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова
Т. 4, ч. 1 : Новгородская четвертая летопись, вып. 1. – 1915. – 320 с.
979414
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографической комиссией. – Изд. 2-е. – Петроград : Изд. Археогр. ком.
Т. 4, ч. 2 : Новгородская пятая летопись, вып. 1. – 1917. – VI, 264 с.
979415
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Государственной археографической комиссией Российской академии наук. – Изд. 3-е. – Петроград : Изд. Археогр. ком.
Т. 2 : Ипатьевская летопись, вып. 1. – 1923. – [4] с., 320 стб. – Книга без конца
979416
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Постоянной историко-археографической комиссией Академии наук СССР. – Изд. 2-е. – Ленинград : Изд. Археогр. ком.
Т. 4, ч. 1 : Новгородская четвертая летопись, вып. 2. – 1925. – с.321-536
979417
   Полное собрание русских летописей, издаваемое Постоянной историко-археографической комиссией Академии наук СССР. – Изд. 2-е. – Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 4, ч. 1 : Новгородская четвертая летопись, вып. 3. – 1929. – IX с., с. 537-688
979418
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 3 : 4. Новгородские летописи. – 1841. – IX, 308 с. : [2] л. факс.
979419
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Э. Праца
Т. 2 : 3. Ипатьевская летопись. – 1843. – IX, 377, [4] с. : [2] л. факс.
979420
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Э. Праца
Т. 1 : 1, 2. Лаврентиевская и Троицкая летописи. – 1846. – XX, 267, [4] с. : [2] л. факс.
979421
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 5 : 5 - 6. Псковские и софийские летописи. – 1851. – VI, 275, [4] с. : [2] л. факс.
979422
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 6 : 6. Софийские летописи. – 1853. – 358, [4] с. : [1] л. факс.
979423
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; (Тип. Э. Праца)
Т. 7 : 7. Летопись по Воскресенскому списку. – 1856. – X, 345, [2] с. : [1] л. факс.
979424
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 8 : 7. Продолжение летописи по Воскресенскому списку. Вып.8. – 1859. – VIII, 301, [2] с. : [2] л. факс.
979425
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 9 : 8. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью. – 1862. – XXIII, 256 с. : [2] л. цв. факс.
979426
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Л. Демиса
Т. 15 : Летописный сборник, именуемый Тверскою летописью. – 1863. – VII с., 504 стб., [1] л. факс.
979427
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 10 : 8. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью : [продолжение]. – 1885. – 244, [4] с..
979428
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 16 : Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки. – 1889. – 320 стб., 69, [5] с., [2] л. факс.
979429
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Скороходова
Т. 11 : 8. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. – 1897. – VII, 254, [1] с.
979430
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; (тип. И.Н. Скороходова)
Т. 12 : 8. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. – 1901. – VI, 266 с.
979431
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Скороходова
Т. 19 : История о Казанском царстве (Казанский летописец). – 1903. – VIII с., 529 стлб.
979432
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 13, половина 1, : 8. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. – 1904. – V, 302, [1] с.
979433
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 13, половина 2 : 1. Дополнения к Никоновской летописи ; 2. Так называемая Царственная книга. – 1906. – VIII, с. 303-532, [8] л. факс.
979434
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Александрова
Т. 17 : Западнорусския летописи. – 1907. – XIV с., 612 стб., с. 618-648, [4] с. – Экз. № 89586 дефектный, не имеет стр. (1-17)
979435
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 2 : Ипатьевская летопись. – 1908. – XVI c., 938 стб., 87, IVс. – Экз. №48000 без тит. л.
979436
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 18 : Симеоновская летопись. – 1913. – [2], III, 316 с.
979437
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком.
Т. 20, половина 2 : Львовская летопись, ч. 2. – 1914. – с. 419-686
979438
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Петроград : Изд. Археогр. ком. ; тип. М-ва земледелия
Т. 14, половина 2 : Указатель к Никоновской летописи (9-14 тт.). – 1918. – 285, [8] с.
979439
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссией. – Изд. 2-е. – Петроград : Изд. Археогр. ком.
Т. 15, вып. 1 : Рогожский летописец. – 1922. – VIII, с. 186 стб. [8] л. факс.
979440
   Полное собрание русских летописей, изданное по высочайшему повелению Археографической коммиссий. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Э. Праца
Т. 4 : 4, 5. Новгородские и псковские летописи. – 1848. – VIII, 360, [3] с. : [2] л. факс.
979441
   Полное собрание русских летописей, изданных Императорской Археографической комиссией : Указатель к первым восьми томам. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Глав. упр. уделов
Отдел первый : Указатель лиц (А - Я). – 1898. – II, 459, 397, XXVIII с.
979442
   Полное собрание русских летописей, изданных Императорской Археографической комиссией : Указатель к первым восьми томам. – Санкт-Петербург : Изд. Археогр. ком. ; тип. Глав. упр. уделов
Отдел второй : Указатель географический (А - Я). – 1907. – 576, XIII с.
979443
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
1. – 412с.
979444
  Крестовский В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Крестовский. – СПб.
3. – 852с.
979445
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М
14. – 320с.
979446
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон
17. – 248с.
979447
  Муравьев Михаил Никитич Полное собрание сочинений. – часть 2. – С-Пб, 1819. – 404с.
979448
  Муравьев Михаил Никитич Полное собрание сочинений. – часть 3. – С-Пб, 1820. – 324с.
979449
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 1 : Критические и исторические опыты; Алфавитный указатель 1-го т. : Первые две статьи этого тома пер. под ред. Г. Думшина, остальные - под ред. А. Буйницкого] [Мильтон. – 1860. – [4], II, XCVIII, 429 с., 1 л. фронт. (портр.). – С. I-XCVIII: Лорд Маколей, его жизнь и сочинения / Генрих Вызинский


  Автор пер. - Буйницкий, Албизет Несторович; Думшин, Георгий Данилович Вызинский, Генрих Викентьевич Содержание в т. : [Мильтон Макиавелли Галлам Беседы Соути М-р Роберт Монгомери Гражданская неправоспособность евреев Жизнь лорда Байрона ...
979450
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 2 : Критические и исторические опыты / Статьи: "Гампден" и "Мирабо" пер. г. Бачинским, остальные - г. Книримом] [Джон Бониан. – 1861. – [4], 399 с. – [Лорд Бэкон; Сэр Виллиам Темпль; Гладстон; Отрывки из Римской повести; О королевском литературном обществе; Сцены из "Афинских пиров"; Разбор важнейших итальянских писателей: Данте, Петрарка; Процесс между общинами Ст. Денис и Ст. Джорж в воде]


  Автор пер. - Бачинский, Алексей Иосифович, 1877- Резенер, Федор Федорович, 1825-1881. Писатели в т. : Бониан, Джон Гампден, Джон ок. 1595-1643 Борлей Мирабо, Оноре Габриэль 1749-1791 Вальполь, Гораций 1806-1889 Питт, Вильям ...
979451
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 3 : Критические и исторические опыты / Первые три статьи пер. под ред. г. Бачинского, остальные - под ред. г. Резенера]. – 1862. – [6], 400 с. – [Лорд Бэкон; Сэр Виллиам Темпль; Гладстон; Отрывки из Римской повести; О королевском литературном обществе; Сцены из "Афинских пиров"; Разбор важнейших итальянских писателей: Данте, Петрарка; Процесс между общинами Ст. Денис и Ст. Джорж в воде]


  Автор пер. - Бачинский, Алексей Иосифович, 1877- Резенер, Федор Федорович, 1825-1881. Писатели в т. : Бэкон, Френсис, 1561-1626; Темпль, Уильям, 1628-1699 Гладстон, Уильям, 1809-1898 Данте, Алигьери, 1265-1321 Петрарка, Франческо, ...
979452
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 8 : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 3 / [Том этот пер. Г. Думшиным]. – 1863. – [4], 523 с.


  Автор пер.: Думшин, Георгий Данилович На шмуцтитуле фамилия росчерк
979453
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 9 : История Англии. От восшествия на престол Иакова II. Часть 4 / [Том. этот пер. под ред. г. Резенера]. – 1863. – [4], 398 с.


  Автор пер.: Резенер, Федор Федорович, 1825-1881 На шмуцтитуле фамилия росчерк
979454
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 7 : Критические и исторические опыты : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 2 / [Том этот пер. под ред. г. Кулиша]. – 1864. – [4], 408 с.


  Автор пер. - Кулиш, Пантелеймон Александрович 1819-1897 На шмуцтитуле фамилия росчерк
979455
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 10 : Критические и исторические опыты : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 5 / [XIV и XV главы пер. Ф.Ф. Резенером, остальные - Н.Г. Чернышевским]. – 1864. – [4], 458, VIII с.


  Автор пер. - Чернышевский, Николай Гаврилович, 1828-1889; Резенер, Федор Федорович, 1825-1881 На шмуцтитуле фамилия росчерк
979456
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Тиблена ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 11 : Критические и исторические опыты : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 6 / [Том. этот пер. Н.Г. Чернышевским]. – 1864. – [4], 396, IV с.


  Автор пер. - Чернышевский, Николай Гаврилович, 1828-1889 На шмуцтитуле фамилия росчерк
979457
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод.-тип. М.О. Вольфа ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 12 : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 7. – 1865. – [4], 257, IV с.


  На шмуцтитуле фамилия росчерк
979458
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод.-тип. М.О. Вольфа ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 13 : История Англии от восшествия на престол Иакова II. Ч. 8. – 1865. – [4], II, 378 с.


  На шмуцтитуле фамилия росчерк
979459
  Маколей Т. Полное собрание сочинений : в 16 т. / Маколей. – 1860-1866. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод.-тип. М.О. Вольфа ; [В тип. И. Тиблена и комп.]
Т. 14 : Критические и биографические опыты [Фридрих Великий; Закон о народонаселении Садлера: (Продолжение); Утилитаризм: (Ст. 1-3); Джон Бониан; Виллиам Питт; Оливер Гольдсмит; Самюэль Джонсон; Бертран Барер]. – 1865. – [4], 471 с.


  Фридрих Великий, 1712-1768 Садлер, Михаил Томас, 1780-1835 Бониан, Джон Питт, Вильям, 1759-1806 Гольдсмит, Оливер, 1728-1774 Джонсон, Самюэль, 1709-1794 Барер, Бертран, 1755-1841 На шмуцтитуле фамилия росчерк
979460
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений / Вовчок Марко. – Саратов
Т. 2. – 1896. – 406с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
979461
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений / Вовчок Марко. – Саратов
Т. 4 : Записки причетника. Ч. 1. – 1898. – 344с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
979462
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений / Вовчок Марко. – Саратов
Т. 5 : Повести и рассказы. – 1898. – 395с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
979463
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений / Вовчок Марко. – Саратов
Т. 6 : Повести и рассказы. – 1899. – 326с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
979464
  Вовчок Марко Полное собрание сочинений / Вовчок Марко. – Саратов
Т. 7 : В глуши. Роман. – 1899. – 323с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
979465
  Горбунов И.Ф. Полное собрание сочинений. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 1. – 1904. – 407 с.
979466
  Горбунов И.Ф. Полное собрание сочинений. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса
Т. 2. – 1904. – 407 с.
979467
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений : [т.1-14] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Типо-лит. "Русское Т-во печ. и изд. дела"]
Т. 1 : Рабы любви: повести и рассказы / пер. Е. Кившенко. – 1905. – 304 с.
979468
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений : [т.1-14] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Типо-лит. "Русское Т-во печ. и изд. дела"]
Т. 5 ? [6] : В сказочной стране [и др.]. – 1906. – 267 с.
979469
  Уайльд О. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Оскар Уайльд. – 2-е изд. ; 1907-1910. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 1 : Сказки и рассказы / Пер. С.З. – 1907. – 366, [1] с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
979470
  Радищев А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Радищев. – Москва-Л.
Т. 2. – 1907
979471
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений / Кнут Гамсун. – Изд. 2-е
Т. 3 : Рабы любви: повести и рассказы. – 1907. – 229 с. – Экз без обл. и тит. стр., описан по каталогу РНБ
979472
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений : [т.1-14] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Типо-лит. Русского Т-ва печ. и изд. дела]
Т. 8 : В стране полумесяца. Фантазер / пер. Л. Добровой. – 1907. – [6], 215 с.
979473
  Мирбо Октав Полное собрание сочинений / Октав Мирбо. – Москва : Изд.В.М.Саблина ; Тип.В.М.Саблина
Т. 3 : Себастьян Рок / Пер. Л. Краевской. – 1908. – 286 с.
979474
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-6 / М. Метерлинк. – 2-е изд. – Москва : Тип. В.М. Саблина
Т. 4 : [Сокровенный храм; Жизнь пчел]. – 1908. – [6], 359, XI с. – С 3-го т. частн. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  Изд. 2-е выходило 1907–1911
979475
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений. Т. 5 : Т. 1-6 / М. Метерлинк // Полное собрание сочинений : Т. 1-6 / М. Метерлинк. – 2-е изд. – Москва : Тип. В.М. Саблина, 1908. – Т. 4 : [Сокровенный храм; Жизнь пчел]. – [6], 298, IX с.
979476
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений : [т.1-14] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Москва : Изд. В.М. Саблина ; [Типо-лит. Русского Т-ва печ. и изд. дела]
Т. 12 : Бродячая жизнь / пер. Л. Добровой ; Духовная жизнь современной Америки / пер. Марии Ковалевской. – 1908. – [6], 281, 12с. – В конце кн.: Книгоиздательсво В.М. Саблина, с. 1-12
979477
  Уайльд О. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Оскар Уайльд. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 7 : Преступление лорда Артура Савиля : [Рассказ]; Сфинкс без загадки; Натурщик; La sainte courtisane; Портрет м-ра W.H.; Возрождение искусств в Англии; Афоризмы и парадоксы. – 1909. – [6], 288 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л. - Экз. без. обл. и тит. л ., отсутств. с. 239-288 "Афоризмы и парадоксы" - Экз. неизвестно какого изд.
979478
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений / М. Метерлинк. – 3-е изд. – Москва : Тип. В.М. Саблина
Т. 2 : Драмы: [Драмы: Паллеас и Мелизанда; Смерть Тентажиля; Аладина и Паломид; Семь принцесс; Сестра Биатриса; Монна Ванна; Жуазель]. – 1910. – [6], 352, [1] с. – Частн. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
979479
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 2 : Человек и сверхчеловек : (Комедия и философия)/ пер. с англ. Н. Эфроса и Н. Г-зера. – 1910. – 371, [4] с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
979480
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 3 : Мертвый Брюгге; Мистические лилии. – 1910. – [5], 236, [1] с. – С разницей в оформлении оборота тит. л. и отсутствием сигнатуры
979481
  Мирбо Октав Полное собрание сочинений : в 9-ти томах / Октав Мирбо. – 2-е изд. – Москва : Изд.В.М.Саблина ; Тип.В.М.Саблина
Т. 3 : Себастьян Рок : [роман] / В. Краевской. – 1910. – [6], 288 с.
979482
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 4 : Призвание; Искусство в изгнании. – 1910. – [5], 255 с.
979483
  Мирбо Октав Полное собрание сочинений / Октав Мирбо. – Москва : Изд.В.М.Саблина ; Тип.В.М.Саблина
Т. 4 : Автомобиль 628-E8 / Пер. Л. Гальберштадта и А. Смирнова. – 1910. – [6], 304 с.
979484
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 4 : Неразумный брак : роман / пер. с англ. Л.П. Никифорова и В.М. Шулятикова. – 1910. – 547 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
979485
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 5 : Кандида ; Ни за что бы вы этого не сказали : (пьесы приятныя) / пер. с англ. Л. Экснера. – 1910. – [6], 257 c. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
979486
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 5 : Дерево; Мираж; Избранное меньшинство. – 1910. – [6], 231 с. – С разницей в оформлении оборота тит. л. и отсутствием сигнатуры
979487
  Роденбах Ж. Полное собрание сочинений / Жорж Роденбах; Пер. М. Веселовской; [Вступ. ст. М. Веселовской]. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 5 : Дерево; Мираж; Избранное меньшинство. – 1910. – [6], 231 с. – С разницей в оформлении оборота тит. л. и отсутствием сигнатуры
979488
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений / М. Метерлинк ; Очерк Ад. Ван-Бевера. Пер. Валерия Брюсова. – 2-е изд. – Москва : Типо-литограф. "Печатник"
Т. 5 : Разум цветов; Двойной сад / Пер. А. Кайранского и В. Ореховой. – 1910. – [4], 279 с. – Частн. загл. каждого т. на отд. тит. л.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
979489
  Уайльд О. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Оскар Уайльд. – 2-е изд.; 1909-1910. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 5 : Искания / Пер. М. Языковой. – 1910. – [5], 295 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л. - На обл. загл.: Искания
979490
  Мирбо Октав Полное собрание сочинений : в 9-ти томах / Октав Мирбо. – 2-е изд. – Москва : Изд.В.М.Саблина ; Тип.В.М.Саблина
Т. 6 : Фарсы и Аллегории / пер.Л.Бернацкого и Ф.А.Корш. – 1910. – 272 с.
979491
  Мей Л.А. Полное собрание сочинений : В 2-х томах / Л.А. Мей; Под ред. П.В.Быкова. – 4-е изд., вновь просм. и доп. – Санкт-Петербург : Маркс А.Ф.
Т.1. – 1911. – 622с.
979492
  Мей Л.А. Полное собрание сочинений : В 2-х томах / Л.А. Мей; Под ред. П.В.Быкова. – 4-е изд., вновь просм. и доп. – Санкт-Петербург : Маркс А.Ф.
Т.2. – 1911. – 560с.
979493
  Уайльд О. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Оскар Уайльд. – 3-е изд. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 3 : Стихотворения в прозе; Сказки; De profundis. (Тюрьма); Саломея. – 1911. – [6], 334 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.


  На тит. л. стоит 3-е изд. 1911 года, но стр. в кн. 2-го изд. 1908 г.
979494
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 10 т.] / Б. Шоу. – 1910-1911. – Москва : Тип. и изд. В.М. Саблина
Т. 4 : Профессия г-жи Воррен : (Пьеса неприятная) ; Шоколадный солдатик : (пьеса приятная) / пер. [с англ.] Л. Экснера. – 1911. – [6], 238 с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.- На шмуцтит. Бернард Шоу
979495
  Шоу Б. Полное собрание сочинений : [в 9 т.] / Бернард Шоу. – 1910-1911. – Москва : Современные проблемы
Т. 5 : Очерки / пер. М.Г. – 1911. – 451, [2] с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л.
979496
  Бласко Ибаньес В. Полное собрание сочинений : [т. 1–16] / Висенте Бласко Ибаньес ; [Пер. с исп. А. Вольтера]. – Москва : К-во Сфинкс ; [Тип. "Рекорд"]
Т. 5 : Отцы иезуиты [El intruso]: роман ; перев. с исп. А. Вольтер. – 1911. – 360 с.
979497
  Уайльд О. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Оскар Уайльд. – 3-е изд. ; 1911–1912. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 6 : Идеальный муж; Женщина без всякого значения / Пер. Ю. Балтрушайтис и В.Ф. Корш. – 1911. – [6], 378, [2] с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л. - На обл. загл.: Идеальный муж
979498
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений / Гергарт Гауптман ; пер. с нем. – Москва : Изд.В.М. Саблина ; [В тип. "Энергия"]
Т. 8 : Шлюк и Яц. Бедный Генрих / пер. с нем Ю. Балтрушайтиса. – 1911. – 331, [2] с.
979499
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений / Гергарт Гауптман ; пер. с нем. – Москва : Изд.В.М. Саблина ; [В тип. "Энергия"]
Т. 9 : Флориан Гейер: драма в 5-ти действиях / пер. с нем Е. Македоновой. – 1911. – 279 с.
979500
  Бласко Ибаньес В. Полное собрание сочинений : [т. 1–16] / Висенте Бласко Ибаньес ; [Пер. с исп. А. Вольтера]. – Москва : К-во Сфинкс ; [Тип. под фирм. "Ломоносов"]
Т. 11 : Бич народа : роман ; перев. с исп. А. Вольтер. – 1911. – 371 с. – Экз в разн. тип. перепл.


  На кн. № 199891 печать: Эта книга принадлежала библиотекке А. Старцевич.....
979501
  Уайльд О. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Оскар Уайльд ; Под ред. и пер. М. Ликиардопуло. – [3-е изд.] ; 1911–1912. – Москва : Изд. В.М. Саблина
Т. 8 : Тривиальная комедия для серьезных людей : Комедия в 4 д. / [пер. Ю. Балтрушайтис]; Баллада Рэдингской тюрьмы; Возрождение исторической критики. – 1912. – [6], 291, [1] с. – Частное загл. каждого тома на отд. тит. л. - На обл. загл.: Тривиальная комедия.– Баллада Рэдингской тюрьмы»)
979502
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений / Гергарт Гауптман ; пер. с нем. – Москва : Изд.В.М. Саблина ; [В тип. "Энергия"]
Т. 10 : Коллега Крамптон ; Сестры из Бишофсберга / пер. К. Бальмонта, Ек. Андреевой, Д. Сергуча. – 1912. – 333 с.
979503
  Бласко Ибаньес В. Полное собрание сочинений : [т. 1–16] / Висенте Бласко Ибаньес ; [Пер. с исп. А. Вольтера]. – Москва : К-во Сфинкс ; [Тип. п./ф. "Ломоносов"]
Т. 16 : Нет пощады : роман ; перев. с исп. А. Вольтер. – 1912. – 245 с.
979504
  Менделе Полное собрание сочинений : рассказы на еврейском / Менделе, Мойхер-Сфорим. – Warszawa
Т. 9 : Биография. – 1913
979505
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Майков; Под ред. П.В.Быкова. – 9-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Маркс А.Ф.
Т.1. – 1914. – 224с.
979506
  Майков А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Майков; Под ред. П.В.Быкова. – 9-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Маркс А.Ф.
Т.3. – 1914. – 368с.
979507
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : [Метерлинк. Биогр. очерк. Н. Минского.– Принцесса Мален.– Непрошенная гостья [и др.]. – 1915. – XXVIII, 268, [1] с., 1 л. фронт. (портр.). – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. ; В изд. № 56681 деф., нет 1 л фронт. портр. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 2 / М. Метерлинк
979508
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : [Метерлинк. Биогр. очерк. Н. Минского.– Принцесса Мален.– Непрошенная гостья [и др.]. – 1915. – XXVIII, 112, 1 л. фронт. (портр.). – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. ; Изд. вышло 8-ми кн. ; Изд. деф., нет 1 л фронт. портр. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 2 / М. Метерлинк


  Содержание Т. 1:
979509
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : [Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен [и др.]. – 1915. – 268 с. – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. - Изд. деф., без тит. л. и обл.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
979510
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений. Т. 2 : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4 // Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс, 1915. – Т. 1 : [Метерлинк. Биогр. очерк. Н. Минского.– Принцесса Мален.– Непрошенная гостья [и др.]. – 268 с.


  Содержание Т. 2: Избиение младенцев; Из сборника "Теплица"; Пятнадцать песен; Сокровище смиренных; Приложение к главе VIII; Предисловие к переводу "Макбета"; Предисловие к переводу драмы Джона Форда "Аннабелла"; Предисловие к критич. очерку Моклера о ...
979511
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : [Монна Ванна; Жуазель; Синяя птица; Жизнь пчел; Погребенный храм]. – 1915. – 410, [1] с. – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 4 / М. Метерлинк
979512
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 ; Т. 4 : Погребенный храм; Мария Магдалина; Чудо святого Антония ; Двойной сад [начало, с. 67-80]. – 1915. – С. 289-410, 1-80. – Прил. к журн. "Нива" за 1915 г. - Изд. вышло 8-ми кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений. Т. 4 / М. Метерлинк, с. 1-80
979513
  Метерлинк М. Полное собрание сочинений. Т. 4 : Т. 1-4 / М. Метерлинк; В пер. Н. Минского и Л. Вилькиной, под ред. Н. Минского. Т. 1-4 // Полное собрание сочинений : Т. 1-4 / М. Метерлинк. – Петроград : Изд. т-ва А.Ф. Маркс, 1915. – Т. 3 : [Монна Ванна; Жуазель; Синяя птица; Жизнь пчел; Погребенный храм]. – 290, [2] с.
979514
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений / В.Г. Короленко. – Х, 1922. – 206с.
979515
  Потебня А.А. Полное собрание сочинений / А.А. Потебня; под ред. комитета по изучению сочинений А.А. Потебни при Всеукраинской академии наук. – изд.4-е пересмотренное и испр. с вводной статьей В.И. Харциева. – Одесса : Государственное издательство Украины
т.1 : Мысль и язык. – 1922. – 185 с.
979516
  Короленко В.Г. Полное собрание сочинений / В.Г. Короленко. – Х, 1923. – 190с.
979517
  Дарвин Ч. Полное собрание сочинений / Ч. Дарвин. – Москва; Ленинград
Том 1 : Автобиография Ч.Дарвина. Путишествие вокруг света на корабле Бигль. – 1925. – 428 с.
979518
  Бедный Д. Полное собрание сочинений / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : ГИЗ
Т. 3-й. – 1925. – 312с.
979519
  Дарвин Ч. Полное собрание сочинений / Ч. Дарвин. – Москва; Ленинград
Том 1, кн. 2 : Происхождение видов путем естественого отбора или сохранение избраных пород в борьбе за жизнь. – 1926. – 466 с.
979520
  Дарвин Ч. Полное собрание сочинений / Ч. Дарвин. – Мосва; Ленинград
Том. 2. кн. 1 : Происхождение человека и половой подбор. – 1927. – 623 с.
979521
  Дарвин Ч. Полное собрание сочинений / Ч. Дарвин. – Москва; Ленинград
Том 2, кн. 2 : О выражении ощущений у человека и животных. – 1927. – 243 с.
979522
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон
2. – 1928. – 311с.
979523
  Дарвин Ч. Полное собрание сочинений / Ч. Дарвин. – москва; Ленинград
Том 3. кн. 1 : Измения животных и растений под влиянием одомашнивания. Ч. 1. – 1928. – 364 с.
979524
  Дарвин Ч. Полное собрание сочинений / Ч. Дарвин. – Москва; Ленинград
Том 3, кн. 2 : Изменения животных и растений под влиянием одомашнивания Ч. 2. – 1928. – 364 с.
979525
  Дарвин Ч. Полное собрание сочинений / Ч. Дарвин. – Москва; Ленинград
Том 4, кн. 1 : Приспособления орхидных к оплодотворению насекомыми. О движениях и повадках лазящих растений Ч. 1. – 1928. – 307 с.
979526
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М
7. – 1928. – 159с.
979527
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М
9. – 1928. – 368с.
979528
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М
12. – 1928. – 320с.
979529
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – Москва ; Ленинград, 1929. – 256 с.
979530
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Вересаев. – Москва
Х. – 1929. – 269с.
979531
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений / В.В. Вересаев. – 4-е изд., доп. – Москва
Х. – 1929. – 252с.
979532
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
1. – 1929. – 433с.
979533
  Дарвин Ч. Полное собрание сочинений / Ч. Дарвин. – Мосува; Ленинград+
Том 4, кн. 2 : Насекомоедные растения. Образование растительного слоя деятельностью дождевых червей и наблюдения над образом жизни последних. Теория наследственности. – 1929. – 476 с.
979534
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М
6. – 1929. – 191с.
979535
  Яковлев А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Яковлев. – М.-Л.
7. – 1929. – 317с.
979536
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М.-Л
15. – 1929. – 280с.
979537
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М.-Л
16. – 1929. – 296с.
979538
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М.-Л
19. – 1929. – 276с.
979539
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М.-Л
20. – 1929. – 250с.
979540
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М.-Л
21. – 1929. – 255с.
979541
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М.-Л
23. – 1929. – 214с.
979542
  Лондон Д. Полное собрание сочинений / Д. Лондон. – М.-Л
24. – 1929. – 312с.
979543
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
2. – 1930. – 418с.
979544
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
9. – 1930. – 509с.
979545
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
2, 3. – 1932. – 485с.
979546
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
3. – 1932. – 350с.
979547
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
4. – 1932. – 449с.
979548
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
12. – 1933. – 483с.
979549
  Веневитинов Д.В. Полное собрание сочинений / Д.В. Веневитинов. – Москва-Ленинград, 1934. – 533с.
979550
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
58. – 1934. – 670с.
979551
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
33. – 1935. – 496с.
979552
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
54. – 1935. – 752с.
979553
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
59. – 1935. – 387с.
979554
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
85. – 1935. – 463с.
979555
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
Т. 8. – 1936. – 665с.
979556
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
17. – 1936. – с.
979557
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
26. – 1936. – 949с.
979558
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
32. – 1936. – 541с.
979559
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
36. – 1936. – 770с.
979560
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
38. – 1936. – 619с.
979561
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
25. – 1937. – 914с.
979562
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
46. – 1937. – 547с.
979563
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
56. – 1937. – 661с.
979564
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
86. – 1937. – 316с.
979565
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
87. – 1937. – 419с.
979566
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
83. – 1938. – 635с.
979567
  Козьмин Б.П. Полное собрание сочинений / Б.П. Козьмин, Н.Г. Чернышевский. – М.
1. – 1939. – с.
979568
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
4. – 1940. – 426с.
979569
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений / А.С. Пушкин. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т.8. Ч.2. : Романы и повести. Путешествия. – 1940. – 1118 с.
979570
  Лобачевский Н.И. Полное собрание сочинений / Н.И. Лобачевский. – Москва, Ленинград : ГИТТЛ
Т. 1 : Сочинения по геометрии. – 1946. – 415 с.
979571
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
7. – 1947. – 599с.
979572
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
8. – 1947. – 707с.
979573
  Толстой А Полное собрание сочинений / А Толстой. – М.
4. – 1948. – 703с.
979574
  Лобачевский Н.И. Полное собрание сочинений / Н.И. Лобачевский. – Москва-Ленинград
4. – 1948. – 472с.
979575
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений : в 6-ти томах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т.6. Кн.1. : Критика. История. Автобиография. Неизданное и черновое. – 1948. – 526 с.
979576
  Лобачевский Н.И. Полное собрание сочинений / Н.И. Лобачевский. – Москва-Ленинград
2. – 1949. – 604с.
979577
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
10. – 1949. – 712с.
979578
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
11. – 1949. – 800с.
979579
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
13. – 1949. – 676с.
979580
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
13. – 1949. – 879с.
979581
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
60. – 1949. – 560с.
979582
  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений / М.В. Ломоносов ; АН СССР. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 1 : Труды по физике и химии 1738-1768 гг. – 1950. – 620 с.
979583
  Абовян Х.А. Полное собрание сочинений : в 8 т. / Х. Абовян ; Акад. наук Армян. ССР, Ин-т лит. им. М. Абегяна. – Ереван : АН Арм.ССР
Т. 5. – 1950. – 508, [4] с.
979584
  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений / М.В. Ломоносов. – ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 7 : Труды по филологии. 1739-1758. – 1950. – 996 с. : 1 портр.
979585
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
14. – 1950. – 432с.
979586
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
35. – 1950. – 711с.
979587
  Введенский Н.Е. Полное собрание сочинений / Н.Е. Введенский; Под ред.: Н.В.Голикова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ
Том 1 : Телефонические исследования. Статьи. – 1951. – 198с.
979588
  Введенский Н.Е. Полное собрание сочинений / Н.Е. Введенский; Под ред.: М.И.Виноградов. – Ленинград : Изд-во ЛГУ
Том 2 : О соотношениях между раздражением и возбуждением при тетанусе. – 1951. – 300с.
979589
  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений / М.В. Ломоносов ; АН СССР. – ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 2 : Труды по физике и химии 1747-1752 гг. – 1951. – 727 с.
979590
  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений / М.В. Ломоносов ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 3 : Труды по физике 1753-1765 гг. – 1952. – 607 с. – Прилож.: Зарисовки северных сияний, исполненные М.В. Ломоносовым [11] л.
979591
  Введенский Н.Е. Полное собрание сочинений / Н.Е. Введенский; Под ред.:Н.В.Голикова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ
Том 3 : Статьи 1887 -- 1900 г.г. – 1952. – 304с.
979592
  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений / М.В. Ломоносов ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 6 : Труды по русской истории, общественно-экономическим вопросам и географии. – 1952. – 691 с.
979593
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
34. – 1952. – 627с.
979594
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
48. – 1952. – 539с.
979595
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
49. – 1952. – 309с.
979596
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
50. – 1952. – 352с.
979597
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
51. – 1952. – 292с.
979598
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
52. – 1952. – 428с.
979599
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
57. – 1952. – 426с.
979600
  Чайковский П.И. Полное собрание сочинений / П.И. Чайковский. – Москва : Госмузиздат
Т. 2. – 1953. – 438 с.
979601
  Введенский Н.Е. Полное собрание сочинений / Н.Е. Введенский; Под ред.: Л.Л.Васильева. – Ленинград : Изд-во ЛГУ
Том 4 : Статьи 1901 --1920 г.г. – 1953. – 375с.
979602
  Лермонтов М.Ю. Полное собрание сочинений / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Правда
Т.4. – 1953. – 512 с.
979603
  Успенский Г.И. Полное собрание сочинений / Г.И. Успенский. – Москва
6. – 1953. – 660с.
979604
  Успенский Г.И. Полное собрание сочинений / Г.И. Успенский. – Москва
10. – 1953. – 648с.
979605
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – Москва
14. – 1953. – 448 с.
979606
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
15. – 1953. – 396с.
979607
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
53. – 1953. – 563с.
979608
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
61. – 1953. – 424с.
979609
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
62. – 1953. – 575с.
979610
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
64. – 1953. – 397с.
979611
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
65. – 1953. – 375с.
979612
  Введенский Н.Е. Полное собрание сочинений / Н.Е. Введенский; Под ред.: П.О.Макарова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ
Том 5 : Курс лекций по физиологии животных и человека, читанных в Петербургском Университете в 1911 -- 1913 г.г. – 1954. – 380с.
979613
  Белинский В.Г. Полное собрание сочинений / В.Г. Белинский ; АН СССР.Ин-т русской литературы (Пушкинский дом. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.5 : Статьи и рецензии 1841-1844. – 1954. – 861с.
979614
  Салтыков М.Е. (Щедрин Н.) Полное собрание сочинений / М.Е. (Щедрин Н.) Салтыков. – Ленинград : Художественная литература
Т.7. : Пошехонская старина. – 1954. – 488 с.
979615
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
29. – 1954. – 452с.
979616
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
31. – 1954. – 325с.
979617
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
68-69. – 1954. – 305, 270с.
979618
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
70-71. – 1954. – 570с.
979619
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
73-74. – 1954. – 387, 329с.
979620
  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений / М.В. Ломоносов ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 4 : Труды по физике, асирономии и приборостроению 1744-1765 гг. – 1955. – 831с. : 3 л. ил.
979621
  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений / М.В. Ломоносов ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 9 : Служебные документы 1742-1765 гг. – 1955. – 1018 с.
979622
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
15. – 1955. – 336с.
979623
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
67. – 1955. – 339с.
979624
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
79. – 1955. – 376с.
979625
  Введенский Н.Е. Полное собрание сочинений / Н.Е. Введенский; Под ред.: П.Г.Терехова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ
Том 6 : Дополнения и примечания к русским переводам учебников по физиологии 1886 -- 1899 г.г. – 1956. – 220с.
979626
  Толстой А.Н. Полное собрание сочинений / А.Н. Толстой. – М.
9. – 1956. – 806с.
979627
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
37. – 1956. – 493с.
979628
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
45. – 1956. – 601с.
979629
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
77-78. – 1956. – 339, 457с.
979630
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
81-82. – 1956. – 317, 336с.
979631
  Лу Синь Полное собрание сочинений / Лу Синь. – Пекин
Т. 3. – 1957. – 565 с.
979632
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
21. – 1957. – 696с.
979633
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
22. – 1957. – 789с.
979634
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
Т. 23. – 1957. – 583с.
979635
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
24. – 1957. – 1011с.
979636
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
28. – 1957. – 396с.
979637
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
39. – 1957. – 540с.
979638
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
41. – 1957. – 608с.
979639
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
Т. 42. – 1957. – 715с.
979640
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
88. – 1957. – 353с.
979641
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 2 : 1895-1897. – 1958. – 677 с.
979642
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1958. – 791 с.
979643
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М.
90. – 1958. – 475с.
979644
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 4. – 1959. – 565c.
979645
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 5. – 1959. – 550 с.
979646
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 6. – 1959. – 619c.
979647
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 8 : Вторая половина сентября 1903 - июль 1904. – 1959. – 666c.
979648
  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений / М.В. Ломоносов ; АН СССР. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР
Т. 8 : Поэзия. Ораторская проза. Надписи 1732-1764 гг. – 1959. – 1279 с. : 8 л. ил.
979649
  Веневитинов Д.В. Полное собрание сочинений / Д.В. Веневитинов. – Ленинград, 1960. – 203с.
979650
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 5. – 1960. – 575 с.
979651
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 9. – 1960. – 579 с.
979652
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 10 : Март - июнь 1905. – 1960. – 578 с.
979653
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 11 : Июль - октябрь 1905. – 1960. – 589 с.
979654
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 12. – 1960. – 575 с.
979655
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 13. – 1960. – 579с.
979656
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 14. – 1960. – 564с.
979657
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 28. – 1962. – 838 с.
979658
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 32. – 1962. – 605 с.
979659
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 34. – 1962. – 584 с.
979660
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 36. – 1962. – 741 с.
979661
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1963. – 663 с.
979662
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 3 : Развитие капитализма в России. – 1963. – 792 с.
979663
  Введенский Н.Е. Полное собрание сочинений / Н.Е. Введенский; Под ред.: П.Г.Терехова. – Ленинград : Изд-во ЛГУ
Том 7 : Некрологи, статьи, очерки, рефераты докладов и сообщений, выступления на заседаниях научных обществ, отзывы о научных работах 1879 -- 1920 г.г. – 1963. – 192с.
979664
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 37 : Июль 1918 - март 1919. – 1963. – 747 с.
979665
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 38. – 1963. – 579 с
979666
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 39. – 1963
979667
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 40 : декабрь 1919 - апрель 1920. – 1963. – 506 с.
979668
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 41. – 1963. – 695 с.
979669
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 43. – 1963. – 561 с.
979670
  Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений / Л.Н. Толстой. – М., 1964. – 666с.
979671
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 44 : Июнь 1921 - март 1922. – 1964. – 725с.
979672
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 45 : Март 1922 - март 1923. – 1964. – 729 с.
979673
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 46 : Письма 1893-1904. – 1964. – 662 с.
979674
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 47. – 1964. – 474 с.
979675
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 48. – 1964. – 543 с.
979676
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 49 : Письма август 1914 - октябрь 1917. – 1964. – 706 с.
979677
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 50 : Письма октябрь 1917 - июнь 1919. – 1965. – 623с.
979678
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 51 : Письма июль 1919 - ноябрь 1920. – 1965. – 573 с.
979679
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 52 : Письма ноябрь 1920 - июнь 1921. – 1965. – 551 с.
979680
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 53 : Письма июнь - ноябрь 1921. – 1965. – 545 с.
979681
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 54 : Письма ноябрь 1921 - март 1923. – 1965. – 863 с.
979682
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 55 : Письма к родным 1893 - 1922. – 1965. – 618 с.
979683
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1967
979684
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1967. – 791 с.
979685
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 4. – 1967
979686
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 6. – 1967
979687
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 7. – 1967
979688
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 8. – 1967
979689
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 10. – 1967
979690
  Горький Максим Полное собрание сочинений : в 6 т. / Горький Максим. – 1917-1918. – Петроград : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : Варенька Олесова; Товарищи; Озорник; Мальва; Фома Гордеев. – 1968. – 443 с. : илл., 1 л. портр. – Изд. не было закончено. Вышло 6 т. в 25 кн.


  Содерж.: Т. 1. Макар Чудра; О чиже, который лгал, и о дятле - любителе истины; Емельян Пиляй [и др. мелкие рассказы]. Т. 2. Варенька Олесова; Товарищи; Озорник; Мальва; Фома Гордеев. Т. 3. Ярмарка в Голтве; Зазубрина; Скуки ради [и др. рассказы]. Т. 4. ...
979691
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 16. – 1968. – с.
979692
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 17. – 1968. – с.
979693
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 18. – 1968. – с.
979694
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 20. – 1968. – с.
979695
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 21. – 1968. – 671 с.
979696
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 22 : Июль 1912 - февраль 1913. – 1968. – 598 с.
979697
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений : Справочный том к Полному собранию сочинений В.И. Ленина / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Ч. 1 : [Предметный указатель]. – 1969. – 730с.
979698
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Справочный том, ч. 1. – 1969. – 312 с.
979699
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 27. – 1969. – с.
979700
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 30 : Июль 1916 - февраль 1917. – 1969. – 562 с.
979701
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 33. – 1969
979702
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 35. – 1969
979703
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 36. – 1969
979704
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 37. – 1969
979705
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 41 : Май - ноябрь 1920. – 1970
979706
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 42. – 1970
979707
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 43 : Март - июнь 1921. – 1970
979708
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 44 : Июнь 1921 - март 1922. – 1970. – 726 с.
979709
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 49. – 1970
979710
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 50 : Письма. Октябрь 1917 - июнь 1919. – 1970. – 624 с.
979711
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 51 : Письма. Июль 1919 - ноябрь 1920. – 1970. – 574 с.
979712
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 2 : 1895 - 1897. – 1971. – 678 с.
979713
  Чайковский П.И. Полное собрание сочинений / П.И. Чайковский. – Москва : Музыка
Т. 13. – 1971. – 636 с.
979714
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л, 1972. – 527с.
979715
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
4. – 1972. – 326с.
979716
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 26. – 1973. – 643 с.
979717
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 50. – 1975. – 623 с.
979718
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 5. – 1976. – 550 с.
979719
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 15 : Братья Карамазовы, кн. 11-12. Эпилог : рукописные редакции. – 1976. – 624 с.
979720
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 16. – 1976. – 440 с.
979721
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 17 : Подросток : рукописные редакции. Наброски 1874-1879. – 1976. – 479 с.
979722
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва
Т. 20. – 1976
979723
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва
Т. 23. – 1976. – с.
979724
  Чайковский П.И. Полное собрание сочинений / П.И. Чайковский. – Москва : Музыка
Т. 15. – 1977. – 384 с.
979725
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 26. – 1977. – 590 с.
979726
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат
Т. 27. – 1977. – с.
979727
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 8. – 1979
979728
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
18. – 1979. – 359с.
979729
  Ленин В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Москва : Политиздат
Т. 17 : Март 1908 - июнь 1909. – 1980. – 656 с.
979730
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
20. – 1980. – 432с.
979731
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 22 : Дневник писателя за 1876 год. – 1981. – 407 с.
979732
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 23 : Дневник писателя за 1876 год. – 1981. – 423 с.
979733
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 24 : Дневник писателя за 1876 год ( ноябрь-декабрь). – 1982. – 515 с.
979734
  Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений / М.В. Ломоносов ; АН СССР. – Ленинград : Наука
Т. 11, дополнительный, справочный : Письма. Переводы. Стихотворения. Указатели. – 1983. – 422 с. : 1 л. ил. – Библиогр.: с. 187-226
979735
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 25 : Дневник писателя за 1877 год. – 1983. – 470 с.
979736
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 26. – 1984. – 518 с.
979737
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 27. – 1984. – 463 с.
979738
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 28. – 1985. – 552с.
979739
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30-ти томах / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 28, кн. 2. – 1985. – 616с.
979740
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 29, кн. 1. – 1986. – 573 с.
979741
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 29, кн. 2. – 1986. – 374 с.
979742
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 30, кн. 1. – 1988. – 455 с.
979743
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 30, кн. 2. – 1990. – 431с.
979744
  Бьернсон, Бьернстьерне Полное собрание сочинений Бьернстьерна Бьернсоне : В 2 т. ; Испр. и доп. новыми произведениями Б. Бьернсона / Пер. с норв. [и предисл.] М.В. Лучицкой. – Киев ; Харьков : Ф.А. Иогансон ; Харьков : Южно-рус. кн-во (Киев : тип. И.И. Чоколова в Киеве)
Т. 1. – 1900. – 462 стп. с. – Кн. в разн. тип. переплетах


  Орлиное гнездо. Отец. Опасное сватовство. Тронд. Буланый. Верность. Загадка жизни. Охотник за медведями. Железная дорога и кладбище. Пыль. Ивар Бюэ. Сюнёве Сольбаккен. Весёлый малый. Арнэ. Свадебный марш. Рыбачка. Магнгильда. Капитан Мансана. ...
979745
  Шекспир Уильям Полное собрание сочинений в 14-ти томах / У.Шекспир. – Киев : Киевская Академия Евробизнеса. – (Литературная серия Академия)
[T.] : Генрих VI. – 1994. – 431 с.
979746
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т. 7 : Статьи и рецензии 1860-1861. – 1950. – 1094 с.
979747
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т. 8. – 1950. – 700 с.
979748
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т.10. – 1951
979749
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 томах / Н.Г. Чернышевский. – Москва : Художественная литература
Т. 16 (дополнительный) : Статьи, рецензии, письма и другие материалы. 1843-1889. – 1953. – 959 с.
979750
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в 6-ти томах / В. Фигнер. – М.
2. – 1929. – 304с.
979751
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в 6-ти томах / В. Фигнер. – М.
6. – 1929. – 688с.
979752
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8-ми томах / У. Шекспир; Под общ. ред. А.Смирнова и А.Аникста. – Москва : Искусство
Т.1. – 1957. – 615с.
979753
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8-ми томах / У. Шекспир; Под общ. ред. А.Смирнова и А.Аникста. – Москва : Искусство
Т.2. – 1958. – 448с.
979754
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8-ми томах / У. Шекспир; Под общ. ред. А.Смирнова и А.Аникста. – Москва : Искусство
Т.3. – 1958. – 566с.
979755
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8-ми томах / У. Шекспир; Под общ. ред. А.Смирнова и А.Аникста. – Москва : Искусство
Т.4. – 1959. – 650с.
979756
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8-ми томах / У. Шекспир; Под общ. ред. А.Смирнова и А.Аникста. – Москва : Искусство
Т.5. – 1959. – 637с.
979757
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8-ми томах / У. Шекспир; Под общ. ред. А.Смирнова и А.Аникста. – Москва : Искусство
Т.6. – 1960. – 687с.
979758
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8-ми томах / У. Шекспир; Под общ. ред. А.Смирнова и А.Аникста. – Москва : Искусство
Т.7. – 1960. – 823с.
979759
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8-ми томах / У. Шекспир; Под общ. ред. А.Смирнова и А.Аникста. – Москва : Искусство
Т.8. – 1960. – 632с.
979760
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в десяти томах : Поэмы. Сказки / А.С. Пушкин. – Москва-Ленинград
Т. 4. – 1949. – 552с.
979761
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – М.
1. – 1932. – 400 с.
979762
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – М.
2. – 1932. – 289с.
979763
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – М.
3. – 1932. – 457с.
979764
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – М.
6. – 1932. – 402с.
979765
  Фигнер В. Полное собрание сочинений в семи томах / В. Фигнер. – М.
7. – 1932. – 342с.
979766
  Сумароков А.П. Полное собрание сочинений в стихах и прозе. – Москва
6. – 1787. – 375 с.
979767
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : в 30 т. : Художественніе произведения Т. 1- 17 / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 10 : Бесы. – 1974. – 519 с.
979768
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 11 : Бесы. Глава "У Тихона". Рукописные редакции. – 1974. – 415с.
979769
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 12 : Бесы (Рукописные редакции). Наброски 1870-1872. – 1975. – 375 с.
979770
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 13 : Подросток. – 1975. – 456с.
979771
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах : в 30 т. / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Наука
Т. 14 : Братья Карамазовы, кн. 1-10. – 1976. – 512 с.
979772
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в тридцати томах / Ф.М. Достоевский. – Л
Т. 18. – 1978. – 371с.
979773
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в четырнадцати томах / У. Шекспир. – Киев; Николаев : Киевская Академия Евробизнеса; Наукова думка; Академия. – (Академия : Литературная серия). – ISBN 5-85654-002-6(КАЕ); 5-12-004117-5(Наук.думка)
Ричард ІІІ. Тит Андроник. Комедия ошибок. – 1994. – 368с. : ил.
979774
  Шекспир В. Полное собрание сочинений в четырнадцати томах / В. Шекспир. – Киев; Николаев : Киевская Академия Евробизнеса; Наукова думка; Академия. – (Академия : Литературная серия). – ISBN 5-85654-001-8(КАЕ); 5-12-004116-7(Наук.думка)
Генрих VІ. Венера и Адонис. – 1994. – 432с.
979775
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в четырнадцати томах / У. Шекспир. – Киев; Николаев : Киевская Академия Евробизнеса; Наукова думка; Академия. – (Академия : Литературная серия). – ISBN 5-85654-004-2(КАЕ); 5-12-004119-1(Наук.думка)
Ромео и Джульетта. Два веронца. Генрих V. – 1994. – 512c.
979776
  Шекспир У. Полное собрание сочинений в четырнадцати томах / У. Шекспир. – Киев; Николаев : Киевская Академия Евробизнеса; Наукова думка; Академия. – (Академия : Литературная серия). – ISBN 5-85654-003-4(КАЕ); 5-12-004118-3(Наук.думка)
?. – 1994. – 352c. : ил.
979777
  Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в шести томах / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2. : стихотварения 1826-1836. Поэмы. – 1949. – 650 с.
979778
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 1. – 1913. – 385, [1] с., [1] л. портр. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Вересаева с портретом автора, т. 2
979779
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева. Т. 2 : с портретом автора : в 4 т. // Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. / В.В. Вересаев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс, 1913. – Т. 1. – 319, [1] с.
979780
  Вересаев В.В. Полное собрание сочинений В. Вересаева : с портретом автора : в 4 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф, Маркс
Т. 3 : [Звезда; Мать; Паутина; Проездом; В путах; На высоте; К жизни; Живая жизнь; Из древне-греческих поэтов]. – 1913. – 403, [1] с. – Прил. к журналу "Нива" за 1913 г. - Изд. вышло в 10 кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений В. Вересаева с портретом автора, т. 4
979781
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : с прил. портр. Жуковского, его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Петроград : Лит.-изд. отд. Комиссариата нар. просвещения
Т. 1. – 1918. – 587 с.
979782
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : с прил. портр. Жуковского, его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Петроград : Лит.-изд. отд. Комиссариата нар. просвещения
Т. 2. – 1918. – 515с.
979783
  Жуковский В.А. Полное собрание сочинений В.А. Жуковского : с прил. портр. Жуковского, его факс. / под ред., с биогр. очерком и примеч. проф. А.С. Архангельского. – Петроград : Лит.-изд. отд. Комиссариата нар. просвещения
Т. 3. – 1918. – 614с.
979784
  Белинский В.Г. Полное собрание сочинений В.Г. Белинского : в 12 томах / под редакциею и с примечаниями С. А. Венгерова. – 1900-1948. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза"
Т. 6 : ["Отечественные записки" 1841 года. - Статьи, примыкающие к "Критической истории русской литературы". [Текст] : с приложением портрета Белинского, рисованного И. А. Астафьевым в 1881 г., и двух снимков с рукописи статей Белинскаго о народной поэзии]. – 1903. – VIII, 637 с. ; 1 л. портр.
979785
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-8 ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; [Типо-литограф. Т-ва Кушнерев и К*]
Т. 7 : [ Строитель Сольнес; Маленький; Джон Габриель Боркман; Когда мы, мертвецы, пробуждаемся : Эйольф]. – 1904. – [8], 368 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Во 2-м изд. вышли только т. 3-й и 5-й
979786
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-8 ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; [Типо-литограф. Т-ва Кушнерев и К*]
Т. 2 : [Богатырский курган; Фру Ингер; Пир в Сольхауге; Олаф Лилиенкранс; Воители в Гельгеланде]. – 1906. – [8], 397 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Во 2-м изд. вышли только т. 3-й и 5-й
979787
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-8 ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; [Типо-литограф. Т-ва Кушнерев и К*]
Т. 8 : [Статьи, речи, письма]. – 1906. – XVI, 464 с., 1 л. фронт. (портр.). – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Во 2-м изд. вышли только т. 3-й и 5-й
979788
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-8 ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – Москва : Изд. С. Скирмунта ; [Типо-литограф. Т-ва Кушнерев и К*]
Т. 3 : [Бранд; Комедия любви; Борьба за престол]. – 1909. – [6], 514 с., 1 л. фронт. (портр.). – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Во 2-м изд. вышли только т. 3-й и 5-й
979789
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений Генрика Ибсена : Т. 1-8 ; перевод с датско-норвежского А. и П. Ганзен : с критико-биографическим очерком и предисловием к пьесам, составленными А. и П. Ганзен, и с приложением портрета Г. Ибсена / пер. А.В. Ганзен, П.Г. Ганзен. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание" ; Тип. Монтвида
Т. 6 : [Дикая утка; Росмерсгольм; Дочь моря; Гедда Габлер]. – 1909. – [6], 482 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.
979790
  Манн Г. Полное собрание сочинений Генриха Манна : [в 7 т. ; Т. 1–7] / Генрих Манн. – Москва : Изд. – (Классики современной мысли)
Т. 4 : Флейты и кинжалы; Весения бури / пер. [с нем.] Корякина. – 1911. – [6], 236
979791
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана / Г. Гауптман ; пер. с немецкого под ред. К.Д. Бальмонта. – Изд. 3-е. – Москва : Изд.С. Скирмунта ; [Типо-литография Высочайше утвер. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 1. – 1905. – XXII, 439 с., 1 л. портр. – Экз № 20759 дефектный, без портр. - Экз в разных тип. перепл.
979792
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана / Г. Гауптман ; пер. с немецкого под ред. К.Д. Бальмонта. – Москва : Изд.С. Скирмунта ; [Типо-литография Высочайше утвер. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 3. – 1905. – 509 с., 1 л. портр.
979793
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 1, кн. 2. – 1908. – С. 161-304. – Изд. вышло в 10 кн.
979794
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 1, кн. 3. – 1908. – С. 306-496. – Изд. вышло в 10 кн.
979795
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 1-2, кн. 4. – 1908. – С. 449-496, 1-96. – Изд. вышло в 10 кн.
979796
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 1, кн. 3. – 1908. – С. 306-448. – Изд. вышло в 10 кн.
979797
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 1. – 1908. – 496, [2] с., 1 л. портр. – Кн. разных тип. переплетах
979798
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 2. – 1908. – 525, [2] с. – Кн. разных тип. переплетах
979799
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 2, кн. 5. – 1908. – С. 97-240. – Изд. вышло в 10 кн.
979800
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 2, кн. 6. – 1908. – С. 241-400. – Изд. вышло в 10 кн.
979801
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 2-3, кн. 7. – 1908. – С. 401-526, 1-32. – Изд. вышло в 10 кн.
979802
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 3, кн. 8. – 1908. – С. 33-192. – Изд. вышло в 10 кн.
979803
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 3, кн. 9. – 1908. – С. 193-352. – Изд. вышло в 10 кн.
979804
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т., 10-ти кн.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 3, кн. 10. – 1908. – С. 353-558. – Изд. вышло в 10 кн.
979805
  Гауптман Г. Полное собрание сочинений Гергарта Гауптмана : с критическим очерком Н.А. Котляревского, предисловиями А.А. Измайлова и с приложением портрета Гергарта Гауптмана ; [в 3-х т.]. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса ; [Артистическое заведение Т-ва А.Ф. Маркс]. – (Приложение к журналу "Нива" на 1908 г.)
Т. 3. – 1908. – 556, [3] с. – Кн. разных тип. переплетах
979806
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 1. – 1896. – 373 с., 1 л. портр. (фронт.). – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 2


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979807
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 2 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 1. – 392 с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979808
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 3. – 1896. – 387, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 4


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979809
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 4 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 3. – 340 с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979810
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 5. – 1896. – 457, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979811
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 5. – 1896. – 457, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 6


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979812
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 6 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 5. – 354, II с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979813
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 6 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 5. – 354, II с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979814
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 7. – 1896. – 320, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 8


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979815
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 8 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 7. – 304, [1] с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979816
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 9. – 1896. – 363, II с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 10


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979817
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 10 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 9. – 350, [1] с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979818
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса
Т. 11. – 1896. – 384, [1] с. – Сборник "Нивы" : Ежемес. прил. к журн. "Нива". - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича, т. 12


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979819
  Григорович Д.В. Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах. Т. 12 // Полное собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 томах / Д.В. Григорович. – 3-е изд., вновь пересм. и испр. авт. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.Ф, Маркса, 1896. – Т. 11. – 406, [1] с.


  Содерж.: Т. 1. Петербургские шарманщики; Соседка; Лотерейный бал; Деревня; Антон-горемыка; Бобыль; Капельмейстер Сусликов; Четыре времени года. Т. 2. Похождения Накатова; Неудавшаяся жизнь; Светлое Христово воскресенье; Свистулькин; Мать и дочь. Т. 3. ...
979820
  Гребенка Е.П. Полное собрание сочинений Е.П. Гребенки : в 10 т. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца ; [Тип. В.С. Балашева и К*]
Т. 1. – 1902. – XVI, 148, 1 л. портр. (фронт.). – Конволют. - Полное собрание сочинений Е.П. Гребенки, т. 2. - Экз. деф., без ориг. обл. и тит. л., тит. л. есть только на т. 2


  Содержание: Полтава: Поэма А.С. Пушкина / Вільний пеp. Є.П. Гpебінки; Малоpоссійскія пpиказки [байки]; Мелкие стихотвоpения; Так соби до землякив; До зобачення [післямова]
979821
  Гребенка Е.П. Полное собрание сочинений Е.П. Гребенки. Т. 2 : в 10 т. // Полное собрание сочинений Е.П. Гребенки : в 10 т. / Е.П. Гребенка. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца ; [Тип. В.С. Балашева и К*], 1902. – Т. 1. – 158 с.


  Содержание: Полтава: Поэма А.С. Пушкина / Вільний пеp. Є.П. Гpебінки; Малоpоссійскія пpиказки [байки]; Мелкие стихотвоpения; Так соби до землякив; До зобачення [післямова]
979822
  Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма / П.Я. Чаадаев. – М.
Т. 1. – 1991. – 798с.
979823
  Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма / П.Я. Чаадаев. – М.
Т. 2. – 1991. – 671с.
979824
  Костров Е.И. Полное собрание сочинений и переводов в стихах г. Кострова. – В Санктпетербурге (Санкт-Петербург) : печатано в Императорской типографии
Ч. 1-2. – 1802. – 258, 177 с. – Изд. с отд. паг. частей


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
979825
  Герцен А.И. Полное собрание сочинений и писем / А.И. Герцен; под ред. М.К. Лемке. – Петербург
Т. 7. – 1917
979826
  Герцен А.И. Полное собрание сочинений и писем / А.И. Герцен; под ред. М.К. Лемке. – Петербург : Госиздат
Т. 12 : Былое и думы, ч. 1-3. – 1919. – IV, 493, [1] с.
979827
  Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем : Критика и публицистика 1841 - 1869 / Н.А. Некрасов. – Москва : художественной литературы
Т. 9. – 1950. – 840 с. : портр.
979828
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений И.А. Гончарова : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы" 1899 года ; Январь-декабрь 1899 г.)
Т. 1 : Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. – 1899. – 272 с. : портр., факсимиле. – Прил. к журн. "Нива" на 1899 г. - Конвалют. - Пер.: Полное собрание сочинений И.А. Гончарова, Т.1-2, 12


  Содерж.: Т. 1. Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. Т. 2. Обыкновенная история. Ч. 2; Нарушение воли: Очерк. Т. 3. Обломов: Роман в 4 ч. Ч. 1-2. Т. 4. Обломов. Ч. 3-4. Т. 5. ...
979829
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений И.А. Гончарова. Т. 2 : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. // Полное собрание сочинений И.А. Гончарова : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. / И.А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1899. – Т. 1 : Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. – 240 с. – (Сборник "Нивы" 1899 года ; Январь-декабрь 1899 г.)


  Содерж.: Т. 1. Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. Т. 2. Обыкновенная история. Ч. 2; Нарушение воли: Очерк. Т. 3. Обломов: Роман в 4 ч. Ч. 1-2. Т. 4. Обломов. Ч. 3-4. Т. 5. ...
979830
  Гончаров И.А. Полное собрание сочинений И.А. Гончарова. Т. 12 : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. // Полное собрание сочинений И.А. Гончарова : в 12-ти т. : С портр. авт., грав. акад. И.П. Пожалостиным и факс. / И.А. Гончаров. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1899. – Т. 1 : Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. – 284 с. – (Сборник "Нивы" 1899 года ; Январь-декабрь 1899 г.)


  Содерж.: Т. 1. Биографический очерк / [Соч.] С.А. Венгерова. Лучше поздно, чем никогда; Обыкновенная история: Роман в 2 ч. Ч. 1. Т. 2. Обыкновенная история. Ч. 2; Нарушение воли: Очерк. Т. 3. Обломов: Роман в 4 ч. Ч. 1-2. Т. 4. Обломов. Ч. 3-4. Т. 5. ...
979831
  Ильинский Л. Полное собрание сочинений И.А. Крылова. [Рецензия]. – Санкт-Петербург : Тип. ИМператорской Академии Наук, 1906. – [21] с. – Отд. оттиск из : Известия Отделения русского языка и словесности Императорской ААкад. Наук
979832
  Киреевский И.В. Полное собрание сочинений И.В. Киреевского : в 2 т. / под ред. [и с предисл.] М. Гершензона. – Москва : [Типография Имп. Московского университета]
Т. 1. – 1911. – VI, 289 с., 1 л. портр. – С. 1-82: Материалы для биографии И.В. Киреевского / Н.А. Елагин
979833
  Киреевский И.В. Полное собрание сочинений И.В. Киреевского : в 2 т. / под ред. [и с предисл.] М. Гершензона. – Москва : [Типография Имп. Московского университета]
Т. 2. – 1911. – [4], 300, II с.
979834
  Киреевский И.В. Полное собрание сочинений Ивана Васильевича Киреевского : [в 2 т.] / изданный А.И. Кошелевым. – Москва : В тип. П. Бахметева
Т. 1. – 1861. – [6], 112, 200 с. – С. 1-112 1-й паг.: Материалы для биографии Ив. Вас. Киреевского / Н.А. Елагин
979835
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений Кнута Гамсуна : С критико-биографическим очерком А.А.Измайлова и с приложением портрета К.Гамсуна ; [т.1-5] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Санкт-Петербург : Издание Т-ва А.Ф.Маркс. – (Приложение к журналу "Нива" на 1910 год)
Т. 1 : Кнут Гамсун. Критико-биогр. очерк.– Пан [и др.]. – 1910. – 514 с., 1 л. портр. – Изд. вышло в 18 кн.


  надпись: Владимир Андреевич Геппнер и адрес...
979836
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений Кнута Гамсуна : С критико-биографическим очерком А.А.Измайлова и с приложением портрета К.Гамсуна ; [т.1-5] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Санкт-Петербург : Издание Т-ва А.Ф.Маркс. – (Приложение к журналу "Нива" на 1910 год)
Т. 2 : Голод [и др.]. – 1910. – 484 с. – Изд. вышло в 18 кн.- Изд. в разных тип. перепл.


  Н тит. стр. экз. № 546432 надпись: Владимир Андреевич Геппнер и адрес...
979837
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений Кнута Гамсуна : С критико-биографическим очерком А.А.Измайлова и с приложением портрета К.Гамсуна ; [т.1-5] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Санкт-Петербург : Издание Т-ва А.Ф.Маркс. – (Приложение к журналу "Нива" на 1910 год)
Т. 4 : Под осенней звездой [и др.]. – 1910. – 575 с. – Изд. вышло в 18 кн.


  надпись: Владимир Андреевич Геппнер и адрес...
979838
  Гамсун Кнут Полное собрание сочинений Кнута Гамсуна : С критико-биографическим очерком А.А.Измайлова и с приложением портрета К.Гамсуна ; [т.1-5] / Кнут Гамсун. – Приложение к журналу «Нива» на 1910 год. – Санкт-Петербург : Издание Т-ва А.Ф.Маркс. – (Приложение к журналу "Нива" на 1910 год)
Т. 5 : Бенони [и др.]. – 1910. – 675 с. – Изд. вышло в 18 кн.
979839
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 1 : Литературные критические и биографические очерки. 1810 г. -1827 г. – 1878. – VIII, LX, 355 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л.
979840
  Вяземский П.А. Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского : в 12 т. – 1878-1896. – Санкт-Петербург : Изд. гр. С.Д. Шереметева ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 7 : Литературные критические и биографические очерки. 1855 г. -1877 г. – 1882. – VI, 514 с. – Част. загл. каждого т. на отд. тит. л. - Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. штемпельный экслибрис: Библиотека Ростислава Закруткина Закруткин, Ростислав Александрович (1909 – 1955) - Библиофил, профессор Калининградского университета, брат писателя Виталия Закруткина
979841
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 4, кн. 7 : Раасказы ; Пьесы. – 1913. – 310, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
979842
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 1913. – 253, [2] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 6
979843
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 1913. – 253, [2] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 6. - Т. 5 дефектный, отстутств. с. 81-253
979844
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 6 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 368 с.
979845
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 6 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 5 : Сашка Жегулев; Царь-голод. – 368 с.
979846
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 6 : Пьесы; Ранние рассказы; Фельетоны; Судебная хроника. – 1913. – 368 с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
979847
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 319, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 8
979848
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 1913. – 319, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Леонида Андреева, т. 8
979849
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 8 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 325, [1] с.
979850
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева. Т. 8 : с портретом автора : в 8 т. // Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. / Л.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1913. – Т. 7 : Рассказы; Пьесы. – 325, [1] с.
979851
  Андреев Л.Н. Полное собрание сочинений Леонида Андреева : с портретом автора : в 8 т. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 8, кн. 16 : Раасказы ; Пьесы; Алфавитный указатель. – 1913. – 325, [1] с. – Изд. вышло в 17 кн. - Беспл. прил. к журн. "Нива" на 1913 г. № 1-17
979852
  Байрон Дж.Г. Полное собрание сочинений лорда Байрона в 1 томе, с портретом автора / Перев. К. ГумбертаПер. с позднейшего, испр. и доп. англ. изд. К. Гумберта, А. Богаевской и Стальки, с биогр. очерком В. Чуйко и примеч. С. Терновского. – Киев ; С-Петербург ; Харьков, : Юж.-Рус. кн-во Ф.А. Иогансона ; Санкт-Петербург : Центральная типо-лит. М.Я. Минкова [в Спб.], 1904. – 9-1246 стб., [3]
979853
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса
Т. 1. – 1913. – 288 с., 1 л. порт. (фронт.). – Бесп. прилож. к жур. "Нива" на 1913 г. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Мольера. Т. 2. - Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: От ред. русского перевода.– Жизнь и творчество Мольера. Очерк Е. В. Аничкова.– Ревность Барбулье.– Летающий доктор.– Шалый или Все невпопад.– Любовная досада.– Жеманницы.– Сганарель или Мнимый рогоносец.– Дон Гарсиа Наварский или Ревнивый ...
979854
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера. Т. 2 : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера // Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ж.Б. Мольер. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса, 1913. – Т. 1. – 389 с.


  Содерж.: Школа жен.– Критика на «Школу жен».– Версальский экспромт.– Вынужденный брак.– Принцесса Элиды.– Дон-Жуан или Каменный гость.– Любовь-целительница.– Мизантроп.– Лекарь поневоле.– Мелицерта.– Героическая пастораль.– Комическая пастораль.– ...
979855
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса
Т. 3. – 1913. – 365 с. – Бесп. прилож. к жур. "Нива" на 1913 г. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Мольера. Т. 4


  Содерж.: Сицилиец или Любовь-живописец.– Обманщик или Тартюф.– Амфитрион.– Жорж Данден или Одураченный муж.– Скупой.– Г. де-Пурсоньяк.– Блестящие женихи.– Примечания
979856
  Мольер Ж.Б. Полное собрание сочинений Мольера. Т. 4 : В 4 т. Т. 1-4 / Ред. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова ; С крит.-биогр. очерком Е. В. Аничкова, предисл. в пер. Ю. А. Веселовского, примеч. П. И. Вейнберга и П. В. Быкова и с прил. портр. Мольера // Полное собрание сочинений Мольера : В 4 т. Т. 1-4 / Ж.Б. Мольер. – Санкт-Петербург : Изд. т-ва А. Ф. Маркса, 1913. – Т. 3. – 355 с.


  Содерж.: Мещанин-дворянин.– Психея.– Плутни Скапена.– Графиня Д’Эскарбаньяс.– Ученые женщины.– Мнимый больной.– Стихотворения: Стансы. Стихи под эстампом. Буримэ.– Королю.– Сонет.– Слава собора Валь до Грае.– Примечания
979857
  Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя : [в 4 т.]. – 3-е изд. его наследников ; 1873-1874. – Москва : Тип. А.И. Мамонтов и К*
Т. 4 : Арабески; Журнальные статьи; Тарас Бульба (в первоначальном виде); Остраница; Начальные повести; Похождение Чичикова, или Мертвые души, т. 2 (в первоначальном виде); Выбранные места из переписки с друзьями; Авторская исповедь. – 1874. – [4], 836, III с.
979858
  Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя : [в 4 т.]. – 4-е изд. его наследников. – Москва : Тип. Т.И. Гаген
Т. 2 : Повесть; Драмматические сочинения. – 1880. – [4], 490, [1] с.
979859
  Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя : [в 4 т.]. – 4-е изд. его наследников. – Москва : Тип. Т.И. Гаген
Т. 2 : Повесть; Драмматические сочинения. – 1880. – [4], 490, [1] с.
979860
  Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя : [в 4 т.]. – 4-е изд. его наследников. – Москва : Тип. Т.И. Гаген
Т. 3 : Похождение Чичикова, или Мертвые души. – 1880. – [4], 426, [1] с., 1 л. фронт. (портр.)
979861
  Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя : [в 4 т.]. – 4-е изд. его наследников. – Москва : Тип. Т.И. Гаген
Т. 4 : Арабески; Журнальные статьи; Тарас Бульба (в первоначальном виде); Остраница; Начальные повести; Похождение Чичикова, или Мертвые души, т. 2 (в первоначальном виде); Выбранные места из переписки с друзьями; Авторская исповедь. – 1880. – [4], 826, II с.
979862
  Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений Н.В. Гоголя : м жизнеописанием писателя, портретами, рисунками, относящимися к его жизни и с 32 отддельными картинами художника В.А. Табурина / под ред. П.В. Быкова. – 1-е стереотип. изд. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Его Имп. Вел. т-ва М.О. Вольф ; (Тип. т-ва М.О. Вольф в, 1908. – [995] с. разд. паг., 1 л. фронт. (ил.), [31] л. ил


  Быков Петр Васильевич, (1844-1930)
979863
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений Н.Г. Чернышевского в 10 томах : в 10 томах c 4 портретами. – Санкт-Петербург : Изд.М.Н. Чернышевского ; тип. и лит. В.А. Тиханова
Т. 10, ч. 1 : Произведения, написанные в Сибири. – 1906. – [4], IV, 448, 312, 1 л. портр.
979864
  Котляревский И.П. Полное собрание сочинений на малороссийском языке : в 1-й раз изд. иллюстрировано. – Житомир : Тип. А.О. Штерензона ; Изд. книжн. магаз. П.Ф. Панчешникова. – (Библиотека украинских писателей)
Т. 1 : Наталка-Полтавка; Москаль-чаривнык; Вергильева Энеида. – 1886. – 299 с. – Изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
979865
  Котляревский И.П. Полное собрание сочинений на малороссийском языке : с портретом, биографией автора и словарем к Энеиде, составленным С.П.Катрановым / И.П. Котляревский. – Изд. 3-е, под ред. И.С. Левицкого. – Киев ; Одесса : Изд. книжн. и муз. маг. Б. Корейво ; [Тип. Г.Л. Фронцкевича], 1890. – XXIX, 495 с. : портр. – Пред. на рус. яз. ; Кн. на укр.языке в транслитерации символами стар. рус. орф.


  Содерж. Энеида. Наталка-Полтавка. Москаль-Чаривнык. Ода до князя Куракина
979866
  Уайльд О. Полное собрание сочинений Оскара Уайльда : С критико-биографическим очерком и портретом автора ; в 4 т. / Под ред. К.И. Чуковского. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : [Сказки; Гранатовый домик; Рассказы; Пьесы]. – 1912. – 324, XXXIV с., 1 л. фронт. (портр.). – Приложение к журн. "Нива" за 1912 г., № 1-8. - Изд. вышло в 8 кн.
979867
  Уайльд О. Полное собрание сочинений Оскара Уайльда : С критико-биографическим очерком и портретом автора ; в 4 т. / Под ред. К.И. Чуковского. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 1 : [Сказки; Гранатовый домик; Рассказы; Пьесы]. – 1912. – 324, XXXIV с., 1 л. фронт. (портр.). – Приложение к журн. "Нива" за 1912 г., № 1-8. - Изд. вышло в 8 кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Оскара Уайльда, т. 2. - Экз. дефектный, отсутств.в т. 1: с. 266-324, I- XXXIV
979868
  Уайльд О. Полное собрание сочинений Оскара Уайльда. Т. 2 : С критико-биографическим очерком и портретом автора ; в 4 т. / Под ред. К.И. Чуковского // Полное собрание сочинений Оскара Уайльда : С критико-биографическим очерком и портретом автора ; в 4 т. / О. Уайльд. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1912. – Т. 1 : [Сказки; Гранатовый домик; Рассказы; Пьесы]. – 340, [1] с.
979869
  Уайльд О. Полное собрание сочинений Оскара Уайльда : С критико-биографическим очерком и портретом автора ; в 4 т. / Под ред. К.И. Чуковского. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 2 : [Портрет Дориана Грея; Стихотворения в прозе; Баллада Рэдингской тюрьмы; De profundis; Письма о тюремной жизни; Письма из тюрьмы; Душа человека при социалистическом строе]. – 1912. – 340, [1] с. – Приложение к журн. "Нива" за 1912 г., № 1-8. - Изд. вышло в 8 кн. - Экз. № 330118 дефектный, отсутств.в т. 2: тит. л ., с. 223-340, [1]
979870
  Уайльд О. Полное собрание сочинений Оскара Уайльда : С критико-биографическим очерком и портретом автора ; в 4 т. / Под ред. К.И. Чуковского. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : [Пьесы; Замыслы; Портрет мистера W.H.; Лондонские натурщики]. – 1912. – 326 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1912 г., № 1-8. - Изд. вышло в 8 кн. - Экз. № 22026 дефектный, отсутств. обл., тит. л., с. 1-16
979871
  Уайльд О. Полное собрание сочинений Оскара Уайльда : С критико-биографическим очерком и портретом автора ; в 4 т. / Под ред. К.И. Чуковского. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 3 : [Пьесы; Замыслы; Портрет мистера W.H.; Лондонские натурщики]. – 1912. – 326 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1912 г., № 1-8. - Изд. вышло в 8 кн. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Оскара Уайльда, т. 4
979872
  Уайльд О. Полное собрание сочинений Оскара Уайльда. Т. 4 : С критико-биографическим очерком и портретом автора ; в 4 т. / Под ред. К.И. Чуковского // Полное собрание сочинений Оскара Уайльда : С критико-биографическим очерком и портретом автора ; в 4 т. / О. Уайльд. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс, 1912. – Т. 3 : [Пьесы; Замыслы; Портрет мистера W.H.; Лондонские натурщики]. – 196 с.
979873
  Уайльд О. Полное собрание сочинений Оскара Уайльда : С критико-биографическим очерком и портретом автора ; в 4 т. / Под ред. К.И. Чуковского. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва А.Ф. Маркс
Т. 4 : [Стихотворения; Пьесы; Лекции и газетные заметки]. – 1912. – 196 с. – Приложение к журн. "Нива" за 1912 г., № 1-8. - Изд. вышло в 8 кн. - Кн. в разных тип. переплетах
979874
  Мельников П.И. Полное собрание сочинений П.И. Мельникова (Андрея Печерского) : Первое посмертное полное издание, дополненное, сверенное и вновь просмотренное по рукописям ; в. 14 т. – 1897-1898. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф
Т. 1 : Павел Иванович Мельников, его жизнь и литературная деятельность / П. Усов ; Характеристика творческой деятельности П.И.Мельникова (Андрея Печерскаго) / А.П. Милюков ; Библиография П.И.Мельникова. – 1897. – X, 324 с., ил.
979875
  Аксаков С.Т. Полное собрание сочинений Сергея Тимофеевича Аксакова : [в 6 т. : с портр. авт.]. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Н.Г. Мартынова
Т. 4 : Литературные и театральные воспоминания и произведения раннего периода. – 1886. – VIII, 480 с., 1 л. портр. – Предисл.: От издателя / Н. Мартынов


  Автор биогр.: Чешихин-Ветринский Василий Евграфович (1866/67-1923)
979876
  Лондон Д. Полное собрание сочинений т. XIV / Д. Лондон. – М.-Л
12. – 1929. – 372 с.
979877
  Лондон Д. Полное собрание сочинений т. XVII - XVIII / Д. Лондон. – М.-Л
17. – 1929. – 368 с.
979878
  Ибсен Г. Полное собрание сочинений т.4 / Г. Ибсен. – С-Пб. – 691 с.
979879
  Грановский Т.Н. Полное собрание сочинений Т.Н. Грановского. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца ; [Тип. Л.В. Гутмана]
Т. 1. – 1905. – 412, 368 с., 1 л. фронт (портр.) : портр. – Конвалют. Переплет. с Полное собрание сочинений Т.Н. Грановского. 1905, т. 2, с. 1-367
979880
  Грановский Т.Н. Полное собрание сочинений Т.Н. Грановского. Т. 2 // Полное собрание сочинений Т.Н. Грановского / Т.Н. Грановский. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Ф. Мертца ; [Тип. Л.В. Гутмана], 1905. – Т. 1
979881
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : с многочисл. прил. : [в 23 т.]. – [1911-1918]. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Т-ва "Просвещение" ; Типо-лит. акц. О-ва "Самобразования". – (Всемирная библиотека : Собрания сочинений знаменитых русских и иностранных писателей ; Сер. 1)
Т. 6, ч. 1 : Идиот : роман : в 4 ч. – 345 c. – Тт. 22 и 23 дополнительные, выпущены в 1918 г. - На части тиража с загл. "Сочинения Ф.М. Достоевского"


  Экз. деф.: без ориг. обл., без тит. л., описан по интернету
979882
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 3-е изд. ; 1888-1889. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской] ; Тип. бр. Пантелеевых
Т. 12 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1888. – 876, IV с. – Экз. деф., отсутств. с. 873-876, IV
979883
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых
Т. 11 : Дневник писателя за 1877 г. – 1891. – 524, 4 с. – Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 12
979884
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 12 : в 12 т. // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : в 12 т. / Ф.М. Достоевский. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : [Изд. А.Г. Достоевской]; Тип. брат. Пантелеевых, 1891. – Т. 11 : Дневник писателя за 1877 г. – 876, IV с.
979885
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 1 : Повести и рассказы. [Бедные люди : роман; Двойник; Петербургская поэма] : с критико-биогр. очерком о Ф.М. Достоевском / сост. В.В. Розановым, и с портр. Ф.М. Достоевского, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом. – 1894. – XXIV 529 с., 1 л. портр. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12
979886
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 1, ч. 1 : Повести и рассказы. [Бедные люди : роман; Двойник; Петербургская поэма] : с критико-биогр. очерком о Ф.М. Достоевском / сост. В.В. Розановым, и с портр. Ф.М. Достоевского, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом. – 1894. – XXIV, 280 с., 1 л. портр. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 1, ч. 2
979887
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 1, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 1, ч. 1 : Повести и рассказы. [Бедные люди : роман; Двойник; Петербургская поэма] : с критико-биогр. очерком о Ф.М. Достоевском / сост. В.В. Розановым, и с портр. Ф.М. Достоевского, грав. на стали Ф.А. Брокгаузом. – [2], 283-529 с. – (Сборник "Нивы")
979888
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 2, ч. 1 : Повести и рассказы: [Белые ночи. Неточка Незванова. Маленький герой. На европейские события в 1854 году. Стихотворение. Дядюшкин сон]. – 1894. – 320 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 2, ч. 2. - Экз. деф., без тит. л.
979889
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 2, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 2, ч. 1 : Повести и рассказы: [Белые ночи. Неточка Незванова. Маленький герой. На европейские события в 1854 году. Стихотворение. Дядюшкин сон]. – С. 321-605 с. – (Сборник "Нивы")
979890
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 2, ч. 1 : Повести и рассказы. – 1894. – 320 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 2, ч. 2
979891
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 2, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 2, ч. 1 : Повести и рассказы. – С. 321-605 с. – (Сборник "Нивы")
979892
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 3, ч. 1 : Записки из Мертвого дома : роман в 2 ч.; Скверный анекдот : рассказ. – 1894. – 357 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 3, ч. 2
979893
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 3, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 3, ч. 1 : Записки из Мертвого дома : роман в 2 ч.; Скверный анекдот : рассказ. – 354, II с. – (Сборник "Нивы")
979894
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 3, ч. 1 : Записки из Мертвого дома : роман в 2 ч.; Скверный анекдот : рассказ. – 1894. – 357 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 3, ч. 2
979895
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 3, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 3, ч. 1 : Записки из Мертвого дома : роман в 2 ч.; Скверный анекдот : рассказ. – 354, II с. – (Сборник "Нивы")
979896
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 4, ч. 1 : Униженные и оскорбленные : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1894. – 266 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 4, ч. 2
979897
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 4, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 4, ч. 1 : Униженные и оскорбленные : роман в 4 ч. с эпилогом. – С 267-507. – (Сборник "Нивы")
979898
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 4, ч. 1 : Униженные и оскорбленные : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1894. – 266 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 4, ч. 2
979899
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 4, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 4, ч. 1 : Униженные и оскорбленные : роман в 4 ч. с эпилогом. – С 267-507. – (Сборник "Нивы")
979900
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 5, ч. 1 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – 1894. – 275 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 5, ч. 2
979901
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 5, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 5, ч. 1 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – С 277-546. – (Сборник "Нивы")
979902
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 5, ч. 1 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – 1894. – 275 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 5, ч. 2
979903
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 5, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 5, ч. 1 : Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом. – С 277-546. – (Сборник "Нивы")
979904
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 6, ч. 1 : Идиот : роман в 4 ч. – 1894. – 345 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 6, ч. 2
979905
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 6, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1894. – Т. 6, ч. 1 : Идиот : роман в 4 ч. – С. 349-661. – (Сборник "Нивы")
979906
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 7, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – [2], 333-654 с. – (Сборник "Нивы")
979907
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 7, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – [2], 333-654 с. – (Сборник "Нивы")
979908
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 7, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – [2], 333-654 с. – (Сборник "Нивы")
979909
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 8, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 8, ч. 1 : Подросток : роман в 3 ч. – [2], 299-582 с. – (Сборник "Нивы")
979910
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 8, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 8, ч. 1 : Подросток : роман в 3 ч. – [2], 299-582 с. – (Сборник "Нивы")
979911
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 9, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 233-472, II с. – (Сборник "Нивы")
979912
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 9, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 233-472, II с. – (Сборник "Нивы")
979913
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 9, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 233-472, II с. – (Сборник "Нивы")
979914
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – 1895. – 330 с., 1 л. факс. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 7, ч. 2. - Экз. без тит. л.
979915
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – 1895. – 330 с., 1 л. факс. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 7, ч. 2
979916
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 7, ч. 1 : Бесы : роман в 3 ч. – 1895. – 330 с., 1 л. факс. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 7, ч. 2
979917
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 8, ч. 1 : Подросток : роман в 3 ч. – 1895. – 297 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 8, ч. 2. - Экз. без тит. л.
979918
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 8, ч. 1 : Подросток : роман в 3 ч. – 1895. – 297 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 8, ч. 2. - Экз. без тит. л.
979919
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 1895. – 229 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 9, ч. 2
979920
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 1895. – 229 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 9, ч. 2
979921
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 9, ч. 1 : Критические статьи; Дневник писателя за 1873 г. (в журн. "Гражданин"); Политические статьи. – 1895. – 229 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 9, ч. 2
979922
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 10, ч. 1 : Дневник писателя зв 1876 г. – 1895. – 234 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 10, ч. 2
979923
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 10, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 10, ч. 1 : Дневник писателя зв 1876 г. – С. 237-444, II. – (Сборник "Нивы")
979924
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 10, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 10, ч. 1 : Дневник писателя зв 1876 г. – С. 237-444, II. – (Сборник "Нивы")
979925
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 10, ч. 1 : Дневник писателя зв 1876 г. – 1895. – 234 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 10, ч. 2
979926
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 10, ч. 1 : Дневник писателя зв 1876 г. – 1895. – 234 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12
979927
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 10, ч. 2 : Дневник писателя зв 1876 г. – 1895. – С. 237-444, II. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12
979928
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – 276 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 11, ч. 2
979929
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 11, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – С. 277-548, IV. – (Сборник "Нивы")
979930
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – 276 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 11, ч. 2
979931
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 11, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – С. 277-548, IV. – (Сборник "Нивы")
979932
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – 276 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 11, ч. 2
979933
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 11, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – С. 277-548, IV. – (Сборник "Нивы")
979934
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 2 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – С. 277-548, IV. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12
979935
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 11, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – С. 277-548, IV. – (Сборник "Нивы")
979936
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – 276 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 11, ч. 2
979937
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 11, ч. 1 : Дневник писателя зв 1877 г. – 1895. – 276 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 11, ч. 2
979938
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 12, ч. 2 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. (окончание). – 1895. – [2], 435-920, IV с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12.
979939
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 12, ч. 1 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1895. – 431 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12
979940
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 12, ч. 1 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1895. – 431 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, т. 12, ч. 2
979941
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 12, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 12, ч. 1 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – [2], 435-920, IV с. – (Сборник "Нивы")
979942
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. Т. 12, ч. 2 // Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского / Ф.М. Достоевский. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса, 1895. – Т. 12, ч. 1 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – [2], 435-920, IV с. – (Сборник "Нивы")
979943
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского. – 1894-1895. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Маркса. – (Сборник "Нивы")
Т. 12, ч. 1 : Братья Карамазовы : роман в 4 ч. с эпилогом. – 1895. – 431 с. – Ежемес. беспл. прил. к журн. "Нива". 1894, № 1-12; 1895, № 1-12. - Конволют. - Пер.: Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского, Т. 12, ч. 2
979944
  Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений Ф.М. Достоевского : [в 14 т.]. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.Г. Достоевской ; Тип. П.Ф. Пантелеева
Т. 5 : Униженные и оскорбленные : роман в 4 ч. с эпилогом ; Вечный муж : рассказ. – 1904. – [2], 458, [1] с.
979945
  Шелли Перси-Биши Полное собрание сочинений, в переводе [и с предисл.] К.Д. Бальмонта : Шелли. - Новое трехтом. перераб. изд. / Пер. с англ. [и предисл.] К.Д. Бальмонта. – 1903-1907. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Знание"
Т. 2 : [Поэмы и драмы. (1817-1819)] : Возмущение Ислама; Царевич Атаназ; Строки, написанные среди Евганейских холмов; Розалинда и Елена; Юлиан и Маддало; Освобожденный Прометей; Ченчи. – 1904. – [10], 583 с. – Экз. 76821 дефектный, отсутств. с. 563-583


  На на экз. № 192140 фамилия-печать Кондратьев Н.
979946
  Золя Э. Полное собрание сочинений, со статьями, комментариями и иконографией : [в 25 т.] / Эмиль Золя ; Под ред. М.Д. Эйхенгольца и др. – Москва : Художественная литература
Т. 19 : Разгром: роман / пер. с фр. А.Н. Линдегрен ; ред., ст. и комментарии М.Д. Эйхенгольца. – 1935. – XXIX, 558 с; 3 л. портр. – Т. 1–3, 5–20, 25. М.– Л., ЗИФ, 1928–1935. .(Вышло 16 т.). Изд. не закончено
979947
  Успенский Г. Полное собрание сочинений. / Г. Успенский. – К
1. – 304с.
979948
  Успенский Г. Полное собрание сочинений. / Г. Успенский. – Птгр.
1. – 1918. – 694с.
979949
  Успенский Г. Полное собрание сочинений. / Г. Успенский. – Птгр.
2. – 1918. – 700с.
979950
  Успенский Г. Полное собрание сочинений. / Г. Успенский. – Птгр.
3. – 1918. – 764с.
979951
  Успенский Г. Полное собрание сочинений. / Г. Успенский. – Птгр.
4. – 1918. – 744с.
979952
  Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. / Н.Г. Чернышевский. – Птгр.
10. – 1919. – 125-142с.
979953
  Успенский Г.И. Полное собрание сочинений. / Г.И. Успенский. – М
5. – 1940. – 484с.
979954
  Успенский Г.И. Полное собрание сочинений. / Г.И. Успенский. – Л
3. – 1941. – 751с.
979955
  Успенский Г.И. Полное собрание сочинений. / Г.И. Успенский. – М
4. – 1949. – 724с.
979956
  Лобачевский Н.И. Полное собрание сочинений. / Н.И. Лобачевский. – Москва-Ленинград
3. – 1951. – 536с.
979957
  Успенский Г.И. Полное собрание сочинений. / Г.И. Успенский. – М
1. – 1952. – 783с.
979958
  Чейз Д.Х. Полное собрание сочинений. / Д.Х. Чейз. – Москва. – ISBN 5-218-00563-X
Т. 5. – 1997. – 456с.
979959
  Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений. В 6-ти т. / Н.А. Добролюбов. – Москва
Том 5 : Критика и публицистика. Статьи 1860-1861гг. – 1941. – 651с. + Дополнения к 1-4 томам
979960
  Михайловский Н.К. Полное собрание сочиненийН.К. Михайловского. – [5-е изд.] ; 1909-1914. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Н. Михайловского ; Тип. М.М. Стасюлевича
Т. 8 : Статьи из Русского Богатства 1895-1898 гг. (1 и 2 тома откликов). – 1914. – 982 стб., [2] с. – На тит. л. № издания не указан. - Источник: История русской литературы XIX века : Библиографический указатель. М. : Л., 1962, с. 462
979961
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т. 10 : Хоровод Времен. – 1909. – 123 с.
979962
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Т-во тип. А.И. Мамонтова]
Т. 5 : Литургия красоты. – 1911. – 148, III, [8] с.
979963
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Тип. В.И. Воронова]
Т. 8 : Зеленый вертроград. – 1911. – 153, [11] с.


  На тит. л. надпись: З книг К. Кржемінського
979964
  Бальмонт К.Д. Полное собрание стихов / К.Д. Бальмонт. – 2-е изд. – [Москва] : Книгоиздат Скорпион ; [Тип. В.И. Воронова]
Т. 9 : Птицы в Воздухе. – 1912. – 150 с.
979965
  Давыдов Д Полное собрание стихотворений / Д Давыдов. – Л., 1933. – 304с.
979966
  Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений / Баратынский ; ред., коммкент. и биогрр. ст. Е. Купреяновой и И. Медведевой, вступ. ст. Д. Мирского. – [Москва ; Ленинград] : Советский писатель. – (Библиотека поэта / под ред М. Горького)
Т. 1. – 1936. – CXVI, 367 с. : 26 вкл. л. ил., портр. и факс.
979967
  Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений / Баратынский ; ред., коммкент. и биогрр. ст. Е. Купреяновой и И. Медведевой, вступ. ст. Д. Мирского. – [Москва ; Ленинград] : Советский писатель. – (Библиотека поэта / под ред. М. Горького)
Т. 2. – 1936. – 335 с. : 13 вкл. л. ил., портр. и факс.
979968
  Толстой А.К. Полное собрание стихотворений / А.К. Толстой. – Л., 1937. – 809с.
979969
  Блок А. Полное собрание стихотворений / А. Блок. – Ленинград : Советский писатель
Т. 1. – 1946. – 682 с.
979970
  Блок А. Полное собрание стихотворений / А. Блок. – Ленинград : Советский писатель
Т. 2. – 1946. – 618 с.
979971
  Батюшков К.Н. Полное собрание стихотворений / К.Н. Батюшков. – Изд. 2-е. – М.-Л, 1964. – 354с.
979972
  Карамзин Н.М. Полное собрание стихотворений / Н.М. Карамзин ; вст. ст., подг. текстов и прим. Ю.М. Лотмана. – Москва-Ленинград : Советский писатель, 1966. – 424 с. – (Библиотека поэта)
979973
  Добролюбов Н.А. Полное собрание стихотворений / Н.А. Добролюбов. – Л., 1969. – 416с.
979974
  Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений / Е.А. Баратынский. – Изд. 3-е. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 464с. : ил. – (Б-ка поэта. Большая серия)
979975
  Апухтин Н А. Полное собрание стихотворений / Н А. Апухтин, . – Ленинград, 1991. – 444с.
979976
  Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов / Л.И. Мандельштам. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 2. – 1947. – 396 с.
979977
  Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов / Л.И. Мандельштам. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 5. – 1950. – 468 с.
979978
  Мандельштам Л.И. Полное собрание трудов / Л.И. Мандельштам. – Ленинград : Издательство АН СССР
Т. 4. – 1955. – 512 с.
979979
   Полное собрание ученных путешествий по России. – Москва
1. – 1818. – 497с.
979980
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
1. – 1928. – 445с.
979981
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
2. – 1928. – 437с.
979982
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
3. – 1928. – 328с.
979983
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
4. – 1928. – 304с.
979984
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
5-7. – 1928. – 328с.
979985
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
7. – 1928. – 374с.
979986
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
9. – 1928. – 576с.
979987
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
10. – 1928. – 463с.
979988
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
11. – 1928. – 258с.
979989
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
12. – 1928. – 423с.
979990
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.
1. – 1929. – 433с.
979991
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
1. – 1929. – 373с.
979992
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
5. Ч.2. – 1929. – 323с.
979993
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
6. Ч.3. – 1929. – 348с.
979994
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
7. Ч.1. – 1929. – 383с.
979995
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
11. – 1929. – 476с.
979996
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
12. – 1929. – 243с.
979997
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
13. – 1929. – 408с.
979998
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
14. – 1930. – 237с.
979999
  Толстой Л.Н. Полное собрание художественных произведений / Л.Н. Толстой. – М.-Л.
15. – 1930. – 299с.
980000
  Маминъ-Сибирякъ Полное собраніе сочиненій / Маминъ-Сибирякъ. – Петроград
Т. 1. – 1915. – 551с.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,