Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
978001
   "...оград узор чугунный" / Бунатян Г.Г. – Ленинград, 1990. – 16с.
978002
  Жуков Д. "...ограждать спокойствие и законность" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 40-41. – ISSN 0235-7089


  Столыпин и общественные организации в России начала ХХ века
978003
  Савенкова А.А. "Огражденный морем сад". Особенности архитектуры Елизаветинской Англии на примере загородного дома
978004
  Савенкова А.А. "Огражденный морем сад". Особенности архитектуры Елизаветинской Англии на примере загородного дома // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 122-133. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
978005
  Устьянцев Р.А. "Ограниченный диктатор" и "абсолютный монарх" в работах Н. Макиавелли: юридический аргумент К. Шмитта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 181-182
978006
  Клочек Г. "Огром Івана Франка" // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 2016. – Рік вид. 64, № 5. – С. 34-39. – ISSN 0419-8131
978007
  Ковалевська О. "Огромный багаж знаний, совершенно безвоздмездно отданный потомству..." // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 44 (416), 6.- 12.11.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Чим збагатила Суми колекція Оскара Гансена.
978008
  Садыг И. "Огуз Каган" - древняя история тюркских народов // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 74-80. – ISSN 1608-0599
978009
  Пелешенко Ю. "Огузнама" та українська середньовічна література: генетичні зв"язки й типологічні збіги // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (657). – С. 50-55. – ISSN 0236-1477
978010
  Кулиняк Д. "Од Калниша вісті..." // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 9/10. – С. 54-62. – ISSN 0203-5863


  Історична повість-дослідження про останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського. 200 років з дня упокоєння.
978011
  Кулиняк Д.І. "Од Калниша вісті..." : Істор.-документальна повість. Лицарі дикого поля: Вірші та поеми. Славень Петру Калнишевському. Телескопи криниць. Полянські вогнища. Тягар Чорнобильського неба. Історичні поеми / Д.І. Кулиняк; Упоряд. і ред. В.Зленка. – Київ : ВАТ "Київська правдв", 2004. – 344с. – ISBN 966-7270-41-6
978012
  Ребошапка І. "Од молдованина до фіна/ На всіх язиках все овчить,/ Бо благоденствує!" - у шевченківському дусі розвінчує Міхай Емінеску // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 285-292. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Подібність ставлення прогресивних дійових митців-громадян до суспільно-історичних злигоднів зазвичай визначається подібністю останніх. Тим більш подібними, а чи навіть тотожніми проявами виявляється вона, коли йде мова про ту саму державу, як у нашому ...
978013
  Семенюк Г. "Од роси до роси..." // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 9


  Вступне слово директора Інституту філології Семенюка Г.Ф.,присвячене пам"яті проф. Дунаєвській Лідії Францівни
978014
  Семенюк Г. "Од роси до роси..." [Лідія Дунаєвська] // Україна. Наука і культура / НАН України, Т-во "Знання" України. – Київ, 2009. – Вип. 35. – С. 251-252. – ISSN 0206-8001
978015
  Щербак Ю. "Ода до радості" під звуки жалоби // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 8 липня (№ 13)


  Україна - кандидат до Європейського Союзу.
978016
  Казанжи О. "Ода на счастье" В. Капніста як переспів "Саду божественних пісней" Г. Сковороди // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 144-150
978017
  Казанжи О. "Ода на счастье" Василя Капніста як переспів "Саду божественных песней" Григорія Сковорода // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 2. – С.42-46. – ISBN 978-617-7009-24-4


  У статті здійснюється порівняльний аналіз вірша В. Капніста "Ода на щастя" та пісень Г. Сковороди. У дослідженні доведено, що Капністова ода є вільним переспівом "Саду божественных песней" українського мислителя.
978018
  Шандра В. "Ода" Юзефовичу / Валентина Шандра // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 328-330. – ISBN 966-7272-00-1


  У статті подано російською мовою віршовану оду "Юзефович", "... авторами якої були Микола Андрійович Вербицький, літ. псевдонім Миколайчик-Білокопитий (1843-1909), та Андрій Данилович Юркевич (1833-1896), учитель грецької мови Другої київської ...
978019
  Хоменко О. "Одвага, непохитність, чистота" : Три іпостасі О.Ольжича - поета, археолога, революціонера // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 33-41
978020
  Ткаченко І. "Одвічна музика степу...": образ тиші в степовому дискурсі української літератури // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 283-299. – ISBN 966-7773-70-1
978021
  Лизанчук В. "Одвічна українофобія "Русского міра". До 145-річчя Емського указу // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 8 (922), серпень. – С. 143-155. – ISSN 08-68-4790-1


  Емський указ - розпорядження російського імператора Олександра II від 18(30) травня 1876 року, підписане в Бад-Емсі і спрямоване на витіснення української мови з культурної сфери.
978022
  Різниченко Ж. "Одержима керамікою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 13


  В Опішному увічнили пам"ять гончарного майстра Олександри Селюченко.
978023
  Яструбецька Г. "Одержима" Лесі Українки крізь призму теорії експресіонізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 4 (604). – С. 20-28. – ISSN 0236-1477


  Авторка статті прагне розширити стильову парадигму творчості Лесі Українки, умотивувавши наявність експресіоністичного складника на основі аналізу драматичної поеми "Одержима" і, таким чином поповнити національні інгредієнти світового літературного ...
978024
  Микитась В. "Одержимі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 26 лютого (№ 4). – С. 1, 14


  Агатангел Кримський і Леся Українка.
978025
  Микитась В. "Одержимі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 12 березня (№ 5). – С. 14-15


  Агатангел Кримський і Леся Українка.
978026
  Файзулін Я. "Одеса була здивована несподіванкою. Полковник гвардії вів свою школу під сепаратистським українським прапором" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 47 (200). – С. 54-57


  Михайло Омелянович-Павленко після поразки визвольних змагань очолював "військову опозицію" до Симона Петлюри.
978027
  Жекова С. "Одесика" у пошуках загубленої Одеси // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 46-48
978028
  Ярошевский Е. "Одесские сны" : цикл рассказов // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 87-96. – ISSN 0131-8136
978029
  Голубович И.В. "Одесский период" жизни и творчества Г.В. Флоровского в контексте интеллектуальной билграфии // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 15 : Філософія. – С. 37-45
978030
  Македон В. "Одеське відділення товариства поширення просвіти серед євреїв в Росії": етапи та напрямки функціонування // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 26-35. – ISBN 978-617-7261-66-6
978031
  Безвозюк Н. "Одеський експеримент Саакашвілі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 30 липня (№ 134). – С. 5


  Місцеві експерти оцінюють діяльність голови облдержадміністрації за два місяці перебування на посаді.
978032
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 20. – 1995
978033
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1995
978034
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1995
978035
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1995
978036
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1995
978037
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1995
978038
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1995
978039
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 27. – 1995
978040
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 28. – 1995
978041
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 29. – 1995
978042
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 30. – 1995
978043
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 31. – 1995
978044
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 32. – 1995
978045
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 33. – 1995
978046
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 34. – 1995
978047
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 35. – 1995
978048
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 36. – 1995
978049
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 37. – 1995
978050
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 38. – 1995
978051
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 39. – 1995
978052
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1995
978053
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 41. – 1995
978054
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 42. – 1995
978055
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 43. – 1995
978056
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 44. – 1995
978057
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 45. – 1995
978058
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 46. – 1995
978059
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 47. – 1995
978060
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 48. – 1995
978061
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 49. – 1995
978062
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 50. – 1995
978063
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 51. – 1995
978064
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 52. – 1995
978065
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 2. – 1996
978066
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 3. – 1996
978067
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 4. – 1996
978068
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 5. – 1996
978069
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 6. – 1996
978070
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 7. – 1996
978071
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 8. – 1996
978072
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 9. – 1996
978073
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 10. – 1996
978074
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 11. – 1996
978075
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 12. – 1996
978076
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 13. – 1996
978077
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 14. – 1996
978078
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 15. – 1996
978079
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 16. – 1996
978080
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 17. – 1996
978081
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 18. – 1996
978082
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 19. – 1996
978083
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 20. – 1996
978084
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1996
978085
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1996
978086
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1996
978087
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1996
978088
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1996
978089
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1996
978090
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 27. – 1996
978091
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 28. – 1996
978092
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 29. – 1996
978093
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 30. – 1996
978094
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 31. – 1996
978095
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 32. – 1996
978096
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 33. – 1996
978097
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 34. – 1996
978098
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 35. – 1996
978099
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 36. – 1996
978100
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 37. – 1996
978101
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 38. – 1996
978102
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 39. – 1996
978103
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1996
978104
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 41. – 1996
978105
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 42. – 1996
978106
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 43. – 1996
978107
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 44. – 1996
978108
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 45. – 1996
978109
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 46. – 1996
978110
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 47. – 1996
978111
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 48. – 1996
978112
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 49. – 1996
978113
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 50. – 1996
978114
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 51. – 1996
978115
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 52. – 1996
978116
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 2. – 1997
978117
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 3. – 1997
978118
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 4. – 1997
978119
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 5. – 1997
978120
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 6. – 1997
978121
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 7. – 1997
978122
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 8. – 1997
978123
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 9. – 1997
978124
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 10. – 1997
978125
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 11. – 1997
978126
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 12. – 1997
978127
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 13. – 1997
978128
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 14. – 1997
978129
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 15. – 1997
978130
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 16. – 1997
978131
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 17. – 1997
978132
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 18. – 1997
978133
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 19. – 1997
978134
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 20. – 1997
978135
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1997
978136
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1997
978137
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1997
978138
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1997
978139
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1997
978140
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1997
978141
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1997
978142
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 41. – 1997
978143
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 42. – 1997
978144
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 43. – 1997
978145
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 44. – 1997
978146
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 45. – 1997
978147
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 46. – 1997
978148
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 47. – 1997
978149
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 48. – 1997
978150
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 49. – 1997
978151
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 50. – 1997
978152
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 51. – 1997
978153
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 52. – 1997
978154
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 2. – 1998
978155
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 3. – 1998
978156
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 4. – 1998
978157
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 5. – 1998
978158
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 6. – 1998
978159
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 7. – 1998
978160
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 8. – 1998
978161
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 9. – 1998
978162
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 10. – 1998
978163
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 11. – 1998
978164
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 12. – 1998
978165
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 13. – 1998
978166
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 14. – 1998
978167
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 15. – 1998
978168
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 16. – 1998
978169
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 17. – 1998
978170
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 18. – 1998
978171
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 19. – 1998
978172
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 20. – 1998
978173
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1998
978174
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1998
978175
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1998
978176
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1998
978177
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1998
978178
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1998
978179
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 27. – 1998
978180
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 28. – 1998
978181
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 29. – 1998
978182
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 30. – 1998
978183
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 31. – 1998
978184
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 32. – 1998
978185
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 33. – 1998
978186
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 34. – 1998
978187
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 35. – 1998
978188
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 36. – 1998
978189
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 37. – 1998
978190
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 38. – 1998
978191
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 39. – 1998
978192
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1998
978193
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 41. – 1998
978194
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 42. – 1998
978195
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 43. – 1998
978196
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 44. – 1998
978197
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 45. – 1998
978198
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 46. – 1998
978199
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 47. – 1998
978200
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 48. – 1998
978201
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 49. – 1998
978202
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 50. – 1998
978203
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 51. – 1998
978204
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 52. – 1998
978205
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2004
978206
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2004
978207
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31. – 2004
978208
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32. – 2004
978209
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33. – 2004
978210
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34. – 2004
978211
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 35. – 2004
978212
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2004
978213
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37. – 2004
978214
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2004
978215
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2004
978216
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47. – 2004
978217
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2004
978218
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1/2. – 2005
978219
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7. – 2005
978220
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8. – 2005
978221
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9. – 2005
978222
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15. – 2005
978223
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16. – 2005
978224
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24. – 2005
978225
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 25. – 2005
978226
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26. – 2005
978227
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27. – 2005
978228
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28. – 2005
978229
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2005
978230
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2005
978231
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2005
978232
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37. – 2005
978233
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2005
978234
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2005
978235
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40. – 2005
978236
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41. – 2005
978237
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45. – 2005
978238
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46. – 2005
978239
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50. – 2005
978240
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2005
978241
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7. – 2006
978242
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8. – 2006
978243
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9. – 2006
978244
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10. – 2006
978245
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11. – 2006
978246
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12. – 2006
978247
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13. – 2006
978248
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15. – 2006
978249
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16. – 2006
978250
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17. – 2006
978251
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 18. – 2006
978252
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 19. – 2006
978253
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22. – 2006
978254
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23. – 2006
978255
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 25. – 2006
978256
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26. – 2006
978257
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27. – 2006
978258
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2006
978259
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31. – 2006
978260
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32. – 2006
978261
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33. – 2006
978262
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2006
978263
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2006
978264
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40. – 2006
978265
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41. – 2006
978266
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 48. – 2006
978267
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2006
978268
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 52. – 2006
978269
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1/2. – 2007
978270
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 5. – 2007
978271
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10. – 2007
978272
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13. – 2007
978273
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16. – 2007
978274
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17. – 2007
978275
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 19. – 2007
978276
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20. – 2007
978277
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23. – 2007
978278
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26. – 2007
978279
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2007
978280
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2007
978281
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32. – 2007
978282
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33. – 2007
978283
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34. – 2007
978284
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2007
978285
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37. – 2007
978286
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2007
978287
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2007
978288
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40. – 2007
978289
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41. – 2007
978290
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44. – 2007
978291
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45. – 2007
978292
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46. – 2007
978293
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8. – 2008
978294
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20. – 2008
978295
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21. – 2008
978296
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22. – 2008
978297
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23. – 2008
978298
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24. – 2008
978299
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 25. – 2008
978300
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26. – 2008
978301
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27. – 2008
978302
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28. – 2008
978303
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2008
978304
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2008
978305
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31. – 2008
978306
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32. – 2008
978307
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 35. – 2008
978308
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2008
978309
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2008
978310
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40. – 2008
978311
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41. – 2008
978312
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42. – 2008
978313
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45. – 2008
978314
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46. – 2008
978315
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 49. – 2008
978316
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2008
978317
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 52. – 2008
978318
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1 (5079). – 2009
978319
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 2 (5080). – 2009
978320
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7 (5085). – 2009
978321
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8 (5086). – 2009
978322
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9 (5087). – 2009
978323
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10 (5088). – 2009
978324
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11 (5089). – 2009
978325
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13 (5091). – 2009
978326
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14 (5092). – 2009
978327
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15 (5093). – 2009
978328
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16 (5094). – 2009
978329
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17 (5095). – 2009
978330
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23 (5101). – 2009
978331
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6 (5115). – 2010
978332
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12 (5121). – 2010
978333
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 19 (5128). – 2010
978334
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20 (5129). – 2010
978335
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21 (5130). – 2010
978336
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22 (5131). – 2010
978337
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23 (5132). – 2010
978338
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24 (5133). – 2010
978339
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 25 (5134). – 2010
978340
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26 (5135). – 2010
978341
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27 (5136). – 2010
978342
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28 (5137). – 2010
978343
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29 (5138). – 2010
978344
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30 (5139). – 2010
978345
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31 (5140). – 2010
978346
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32 (5141). – 2010
978347
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38 (5147). – 2010
978348
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42 (5151. – 2010
978349
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43 (5152). – 2010
978350
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44 (5153). – 2010
978351
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47 (5156). – 2010
978352
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 48 (5157). – 2010
978353
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 49 (5158). – 2010
978354
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50 (5159). – 2010
978355
  Попов В.Л. Огонек в ладонях. / В.Л. Попов. – Л, 1986. – 238с.
978356
  Остров Д.К. Огонек в окне / Д.К. Остров. – Л., 1944. – 95с.
978357
  Капутикян С.Б. Огонёк в окне : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва, 1961. – 160 с.
978358
  Торайгыров С. Огонек в степи : избр. стихи / Султанмахмут Торайгыров; пер. с каз. – Москва : Художественная литература, 1979. – 196 с.
978359
  Чубакова В.С. Огонек в чужом окне ; Каког цвета ветер? ; Чужой беды не бывает; Потому, что люблю; Повесть о бабьем счастье / В.С. Чубакова. – Л, 1987. – 412с.
978360
  Антонов С.Ф. Огонек вдалеке : повесть о Ленине / С.В. Антонов ; ил. С. Трофимов. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 166 с., [8] л. ил. : ил.
978361
  Тютюнник Г.М. Огонек далеко в степи : рассказы и повести / Г.М. Тютюнник; авториз пер. с укр. Н. Дангуловой. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 350 с.
978362
  Тютюнник Г.М. Огонек далеко в степи : рассказы и повести / Г.М. Тютюнник. – Киев : Веселка, 1986. – 198 с.
978363
  Шестериков М.В. Огонек моей юности / М.В. Шестериков. – Москва, 1960. – 32с.
978364
  Камбулов Н.И. Огонек. -- (Басов и его сосед. Рассказы). / Н.И. Камбулов. – М., 1961. – 48 с.
978365
  Кривцов В.А. Огонек. / В.А. Кривцов. – Симферополь, 1953. – 175с.
978366
  Стрелкова И.И. Огонь-девчонка / И.И. Стрелкова. – М., 1963. – 120с.
978367
  Стрелкова И.И. Огонь-девчонка / И.И. Стрелкова. – 2-е изд. – М., 1974. – 111с.
978368
  Краснов Н.С. Огонь-цвет / Н.С. Краснов. – Москва, 1964. – 63с.
978369
  Лебедев Е.Н. Огонь -- его родитель / Е.Н. Лебедев. – М., 1976. – 216с.
978370
  Калуцкий Н.В. Огонь - на себя! / Н.В. Калуцкий. – М., 1981. – 206с.
978371
  Горев І.А. Огонь / І.А. Горев. – К.-Х, 1935. – 12с.
978372
  Павлов Г. Огонь : Драматический этюд / Г. Павлов. – Москва, Ленинград : Искусство, 1937. – 24 с.
978373
  Барбюс А. Огонь / А. Барбюс ; пер. с франц. В. Парнаха ; предисл. М. Горького. – Москва : Правда, 1955. – 320 с.
978374
  Белозеров Н.Г. Огонь : рассказы / Н.Г. Белозеров. – Белгород : Книжное изд-во, 1958. – 164 с.
978375
  Никитин В.Г. Огонь / В.Г. Никитин. – Астрахань, 1962. – 16с.
978376
  Сумманен Т.к. Огонь : стихи и поэмы / Тойото Сумманен; перевод. – Москва : Советская Россия, 1971. – 112 с.
978377
  Сорокин В.В. Огонь / В.В. Сорокин. – Москва, 1973. – 240с.
978378
  Данилов С.П. Огонь : повести и рассказы / С.П. Данилов; пер. с якут. – Москва : Современник, 1984. – 224 с.
978379
  Исаев М. Огонь / М. Исаев. – М, 1984. – 144с.
978380
  Барбюс А. Огонь : [роман] / Анри Барбюс ; пер. с франц. В. Парнаха, О.В. Моисеенко ; АН СССР. – Москва : Наука, 1985. – 503 с. : ил., портр. = Лит. памятники
978381
  Барбюс А. Огонь = Le feu / Анри Барбюс ; изд. подгот.: Ф.С. Наркирьер, И.А. Лилеева, О.В. Моисеенко [и др.]. – Москва : Наука, 1986. – 502, [2] с., [1] л. портр. : портр. – Парал. тит. л. фр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Литературные памятники / АН СССР ; редкол.: М.П. Алексеев [и др.] ; отв. ред. Ф.С. Наркирьер)
978382
  Барбюс Анри Огонь ( Из дневника отряда) = Le feu : авториз. сокращ. изд. со словарем / Барбюс Анри. – Москва, 1936. – 127 с. – (Пособия по иностр. яз.)
978383
   Огонь в колыбели. – К., 1990. – 304с.
978384
  Скрябин М.Е. Огонь в кольце / М.Е. Скрябин, Б.И. Кончаев. – Л., 1989. – 172с.
978385
  Изгур И. Огонь в конвертах / И. Изгур. – К.-Одесса, 1934. – 91с.
978386
  Мудунов А.А. Огонь в крови : роман / Абакар Мудунов ; авториз. пер. с лакск. В.Степаненко. – Москва : Современник, 1976. – 237 с.
978387
  Лунина Л.С. Огонь в ночи / Л.С. Лунина. – Алма-Ата, 1982. – 48с.
978388
  Чалмаев В.А. Огонь в одежде слова / В.А. Чалмаев. – М, 1973. – 318с.
978389
  Шаховський С.М. Огонь в одежі слова. / С.М. Шаховський. – Київ, 1964. – 160 с.
978390
  Иосселиани Я. Огонь в океане / Я. Иосселиани. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 476 с.
978391
  Иоселиани Я.К. Огонь в океане. / Я.К. Иоселиани. – Тбилиси : МЕРАНИ, 1975. – 544 с.
978392
  Сомова С.А. Огонь в окне / С.А. Сомова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 118с.
978393
  Васильева Л.Н. Огонь в окне : стихи / Л.Н. Васильева. – Москва : Советский писатель, 1978. – 120 с.
978394
  Ведзижев А.А. Огонь в очаге : повесть и рассказы / А.А. Ведзижев; пер. с ингуш. Ц.Голодного. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1968. – 239 с.
978395
  Багандов Г.Б. Огонь в очаге : стихи и поэмы ; авториз. пер. с даргин., [Ил.: С.А. Соколов] / Газим-Бег Багандов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 175 с. : ил.


  Содерж.: "Как жить ты можешь..." - Циклы: Отцы седеют. - Так уж видно, повелось веками. - Поэмы: Судьба. - Голубка горная моя. - Песни борозды.
978396
  Раднаева Г. Огонь в очаге : поэма / Галина Раднаева; пер. с бурят. В. Евпатова. – Москва : Современник, 1986. – 144 с. : ил. – (Новинки "Современника")
978397
  Чаклайс М. Огонь в ручье : стихи / Марис Чаклайс ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1985. – 136 с.
978398
  Гусев В.И. Огонь в синеве / В.И. Гусев. – М, 1973. – 320с.
978399
  Бубеннов М.С. Огонь в тайге / М.С. Бубеннов. – Омск, 1953. – 20с.
978400
  Намора Ф. Огонь в темной ночи : Роман / Ф. Намора. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 350 с.
978401
  Кинь Зян Огонь в тылу. / Кинь Зян. – М., 1967. – 48с.
978402
  Моравский А.В. Огонь в упряжке, или Как изобретают тепловые двигатели / А.В. Моравский, М.А. Файн. – Москва, 1990. – 189с.
978403
  Кузнецов П.И. Огонь ведёт батарея / П.И. Кузнецов. – М., 1982. – 223с.
978404
  Нестеренко А.И. Огонь ведут "катюши" / А.И. Нестеренко. – Москва, 1975. – 262с.
978405
  Братченко И.Г. Огонь ведут "катюши". / И.Г. Братченко. – К., 1985. – 213с.
978406
  Карсанов К.Д. Огонь ведут гвардейские минометы / К.Д. Карсанов. – М., 1982. – 152с.
978407
  Ремизов А.М. Огонь вещей / А.М. Ремизов. – М, 1989. – 528с.
978408
  Величко В.А. Огонь возмездия / В.А. Величко. – Смоленск, 1945. – 15с.
978409
  Логинов А.М. Огонь возмездия. / А.М. Логинов. – Л, 1983. – 208с.
978410
  Джумаев Н. Огонь войны : повести / Нариман Джумаев; перевод. – Ашхабад : Туркменистан, 1969. – 160 с.
978411
  Демидов В.И. Огонь глубинный / В.И. Демидов. – Донецк, 1970. – 79с.
978412
  Варавва И.Ф. Огонь горицвета / И.Ф. Варавва. – Краснодар, 1972. – 127с.
978413
  Кешоков А.П. Огонь для ваших очагов : стихи / А.П. Кешоков. – Москва : Современник, 1984. – 255 с.
978414
  Маневич А.Л. Огонь для всех / А.Л. Маневич. – Москва, 1973. – 280с.
978415
  Мориц Р. Огонь железного "Гурбана": Повести и рассказы: Для сред. и ст. возраста. / Р. Мориц. – М., 1989. – 302с.
978416
  Ерымовский К.И. Огонь жизни / К.И. Ерымовский. – Элиста, 1978. – 192с.
978417
  Онишко Сергій Огонь з Холодного Яру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 128-132 : фото
978418
  Грин А.С. Огонь и вода / А.С. Грин. – Москва, 1930. – 215с.
978419
  Ростовайте Т.Ю. Огонь и вода : стихи / Т.Ю. Ростовайте; пер. с лит. – Москва : Советский писатель, 1979. – 143 с.
978420
  Кокоулин Л.Л. Огонь и вода / Л.Л. Кокоулин. – М, 1991. – 342с.
978421
  Вольнов И.Е. Огонь и воды / И.Е. Вольнов. – Воронеж, 1990. – 333с.
978422
  Вольнов И.Е. Огонь и воды / И.Е. Вольнов. – Куйбышев, 1990. – 480с.
978423
  Марков А.Я. Огонь и дождь / А.Я. Марков. – М, 1968. – 350с.
978424
  Марков А.Я. Огонь и дождь : Избранные стихотворения / А.Я. Марков. – Москва : Художественная литература, 1974. – 352с.
978425
  Райнис Я. Огонь и ночь / Я. Райнис. – Рига, 1953. – 172с.
978426
  Фаликман И.Ш. Огонь и пепел : роман / Ихил Фаликман ; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1977. – 576 с.
978427
  Баранов В.И. Огонь и пепел костра : М. Горький: творческие искания и судьба / В.И. Баранов. – Горький : Волго-Вятское кн. издательство, 1990. – 365, [2] с. : ил.
978428
  Семенов Е.В. Огонь и пепел науки. / Е.В. Семенов. – Новосибирск, 1990. – 185с.
978429
   Огонь и розы. – М., 1981. – 272с.
978430
  Зебуннисо Огонь и слезы. / Зебуннисо. – Душанбе, 1966. – 104с.
978431
  Зебуннисо Огонь и слезы. / Зебуннисо. – М., 1977. – 158с.
978432
  Шесталов Ю. Огонь и снег : стихи и поємы / Юван Шесталов ; пер. с манси. – Москва : Советская Россия, 1979. – 304 с.
978433
  Шурыгин Я.И. Огонь и тлен / Я.И. Шурыгин, В.И. Кондратьев. – Л, 1985. – 110с.
978434
  Сиротин Б.З. Огонь и хлеб / Б.З. Сиротин. – Куйбышев, 1969. – 111с.
978435
  Беляев М.А. Огонь и цветы : лирика, баллады / Михаил Беляев ; [худож. Т.Ф. Елагина]. – Москва : Воениздат, 1987. – 118, [1] с. : ил.
978436
  Мыгаль Т.С. Огонь и чад : роман / Т.С. Мыгаль. – М., 1978. – 651с.
978437
  Тарасов Н.А. Огонь издалека. / Н.А. Тарасов. – М., 1986. – 126с.
978438
  Шесталов Ю. Огонь исцеления : роман-сказание / Юван Шесталов ;. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 255 с.
978439
  Тарасенко И.В. Огонь мудрости и свет культуры = по материалам работ Е. Рерих // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 173-177. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
978440
  Ябров А.С. Огонь на ветру / А.С. Ябров. – Кемерово, 1984. – 320с.
978441
  Метелица С.Б. Огонь на ветру. / С.Б. Метелица. – Улан-Удэ, 1959. – 356с.
978442
  Кафаров В. Огонь на ветру. / В. Кафаров. – Баку, 1972. – 88с.
978443
  Фингарет С.И. Огонь на ветру: Повесть / С.И. Фингарет. – Л, 1989. – 175с.
978444
  Янев Кирил Огонь на всю жизнь. / Янев Кирил. – Л., 1987. – 175с.
978445
  Кулиев К. Огонь на горе : стихи / Кайсын Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1962. – 160 с.
978446
  Курлендер Харолд Огонь на горе. / Курлендер Харолд, Леслау Вулф. – М., 1960. – 103с.
978447
  Котов И.Е. Огонь на меня! / И.Е. Котов. – Челябинск, 1965. – 51с.
978448
  Шесталов Ю. Огонь на огонь : стихи / Юван Шесталов ; пер. с манси. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1966. – 110 с.
978449
  Рослый С.Л. Огонь на себя / С.Л. Рослый. – Саранск, 1960. – 99с.
978450
  Рослый С.Л. Огонь на себя / С.Л. Рослый. – Хабаровск, 1961. – 96с.
978451
  Марков А.Я. Огонь на себя / А.Я. Марков. – М, 1963. – 176с.
978452
  Родичев Н.И. Огонь на себя / Н.И. Родичев. – М., 1966. – 359с.
978453
  Задубровский С.И. Огонь на себя / С.И. Задубровский. – Архангельск, 1968. – 89с.
978454
   Огонь на себя. – М., 1971. – 96с.
978455
  Марьенков Е.М. Огонь на Севере / Е.М. Марьенков. – Москва, 1986. – 126с.
978456
  Герасимов Н.А. Огонь над Калачевкой / Н.А. Герасимов. – Чкалов, 1955. – 176с.
978457
  Герасимов Н.А. Огонь над Калачевкой / Н.А. Герасимов. – Чкалов, 1957. – 152с.
978458
  Нежный А.И. Огонь над песками / А.И. Нежный. – М., 1984. – 367с.
978459
  Нежный А.И. Огонь над песками / А.И. Нежный. – 2-е изд. – М., 1987. – 367с.
978460
  Фирсов В.И. Огонь над Тихим Доном / В.И. Фирсов. – М, 1975. – 62с.
978461
  Упеник М. Огонь не гаснет / М. Упеник. – М., 1961. – 103с.
978462
  Шогенцуков А.О. Огонь негасимый : стихи и поэма / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1977. – 207 с.
978463
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. М.Демидовой и М.Чеченовского. – Москва : Советский писатель, 1959. – 590 с.
978464
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый
978465
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. М.Демидовой и М.Чеченовского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 603 с.
978466
  Абсалямов А. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов; авториз. пер. с татар. М.Демидовой и М.Чеченовского. – Казань : Таткнигоиздат, 1967. – 575 с.
978467
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1972. – 560 с. : ил.
978468
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1977. – 560 с. : ил.
978469
  Абсалямов А.С. Огонь неугасимый : роман / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань : Татарское книжное издательство, 1988. – 526, [2] с. : портр. – (Библиотека татарского романа)
978470
  Мокаев М. Огонь очага : стихотворения, поэма / Магомет Мокаев ; пер. с балкар. – Москва : Советская Россия, 1967. – 100 с.
978471
  Мечиев К. Огонь очага : стихи и поэмы / Кязим Мечиев ; пер. с балкар. С.Липкина. – Москва : Художественная литература, 1970. – 136 с.
978472
  Задворный В.И. Огонь ошибок не прощает / В.И. Задворный. – К., 1989. – 47с.
978473
  Задворный В.И. Огонь ошибок не прощает / В.И. Задворный. – К., 1989. – 48с.
978474
  Стручин М. Огонь по глухарям! / М. Стручин. – Минск, 1963. – 30с.
978475
  Шевченко А.Д. Огонь под пеплом / А.Д. Шевченко. – М, 1983. – 270с.
978476
  Львов С.Л. Огонь Прометея / С.Л. Львов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 208 с.
978477
  Кармен А.Р. Огонь Прометея / А.Р. Кармен. – М, 1983. – 160с.
978478
  Арагон Л. Огонь Прометея : воспоминания : [сборник] : пер. с фр. / Луи Арагон ; [авт. предисл. В.Н. Седых ; авт. коммент. Т.М. Любимова]. – Москва : Прогресс, 1987. – 620 с., [8] л. ил. – (Мемуары и биографии)
978479
  Дубровина Э.М. Огонь рябиновый / Э.М. Дубровина. – Л, 1983. – 95с.
978480
  Сердюк В.Е. Огонь судьбы / В.Е. Сердюк. – М., 1981. – 288с.
978481
  Патон Б.Е. Огонь сшивает металл / Б.Е. Патон, А.Н. Корниенко. – М., 1980. – 128с.
978482
  Патон Б.Е. Огонь сшивает металл / Б.Е. Патон, А.Н. Корниенко. – 2-е изд. – Москва : Педагогика, 1988. – 144 с.
978483
  Гречанюк С.С. Огонь твой будет всегда / С.С. Гречанюк. – Киев, 1978. – 294с.
978484
  Величко В.А. Огонь человеческий / В.А. Величко. – Москва, 1963. – 179с.
978485
  Выговский В.С. Огонь юного сердца / В.С. Выговский. – Москва, 1968. – 144с.
978486
  Луцковская Евгения Огонь, горы и солнце // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 11. – С. 34-40


  Удегейці ("лісові люди") - малочисленні народи Приморського краю, їх традиції, побут і культура
978487
  Куняев С. Огонь, мерцающий в сосуде / С. Куняев. – М : Современник, 1986. – 301 с.
978488
  Куняев С. Огонь, мерцающий в сосуде / С. Куняев. – М, 1989. – 299 с.
978489
  Кулинич Д.Д. Огонь, энергия, ракета / Д.Д. Кулинич. – М., 1963. – 80с.
978490
  Барбюс А. Огонь. (Дневник взвода) = Le feu / А. Барбюс ; пер. с французского Парнаха В. – Москва : Художественная литература, 1973. – 326 с.
978491
  Барбюс А. Огонь. (Щоденник одного взводу) / А. Барбюс; А. Барбю ; пер. з франц. М.Терещенка. – Київ : Держлітвидав, 1935. – 373с.
978492
  Барбюс А. Огонь. (Щоденник одного взводу) / А. Барбюс ; пер. з франц. М. Терещенка ; передмова і примітки О. Білецького. – Харків ; Одеса : Дитвидав ЦК ЛКСМУ, 1936. – 287 с. : іл.
978493
  Барбюс А. Огонь. (Щоденник одного взводу) / А. Барбюс ; пер. з франц. М. Терещенка. – Київ : Молодь, 1948. – 282 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
978494
  Скибицкий А. Огонь. Краса. Женщина : Стихи о женщинах, для женщин / А. Скибицкий. – Киев : Нора-Принт, 2002. – 80с. – ISBN 966-7837-29-7
978495
  Барбюс А. Огонь. Ясность : [роман] : пер. с франц. / Анри Барбюс ; предисл. С. Емельяникова. – Москва : Художественная литература, 1980. – 540 с.
978496
  Барбюс А. Огонь. Ясность. Письма с фронта / А. Барбюс. – Москва : Художественная литература, 1940. – 634 с.
978497
  Барбюс А. Огонь. Ясность. Правдивые повести : пер. с франц. / А. Барбюс; А. Барбю. – Москва : Художественная литература, 1967. – 672 с. : ил. – (Библиотека всемирной литературы. Серия 3 ; т. 136)
978498
  Барбюс А. Огонь: (Дневник взвода) : [роман] / Анри Барбюс ; пер. с франц. В. Парнаха ; предисл. М. Горького. – Москва : Правда, 1982. – 318 с. : ил. – (Библитека зарубежной классики)
978499
  Бурлака С. Огоньки / С. Бурлака. – Кишинев, 1954. – 48с.
978500
  Фесенко А.Я. Огоньки / А.Я. Фесенко. – М., 1958. – 215с.
978501
  Кожевников-Степной Огоньки / Кожевников-Степной. – Ставрополь, 1960. – 104с.
978502
  Богданов Е.Ф. Огоньки : повесть / Е.Ф. Богданов. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1964. – 107 с.
978503
  Короленко В.Г. Огоньки / В.Г. Короленко. – М, 1971. – 112с.
978504
  Личак Н.К. Огоньки в Карпатах / Н.К. Личак. – М., 1961. – 75с.
978505
  Огнецвет Э.С. Огоньки в окнах : стихи / Эди Огнецвет; авториз.пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1974. – 111 с.
978506
  Гонцов Н.А. Огоньки моей земли / Н.А. Гонцов. – Тула, 1980. – 134с.
978507
  Щеглов А.И. Огоньки на дороге. / А.И. Щеглов. – Тула, 1965. – 129с.
978508
  Сирге Р. Огоньки на пойме : роман / Рудольф Сирге; пер. с эст. И.Кононов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 566 с.
978509
  Семенов В.Ф. Огораживания и крестьянские движения в Англии XVI века : из истории обезземеления крестьян в Англии / В.Ф. Семенов ; АН СССР, Ин-т истории. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1949. – 372 с.
978510
   Огород. – Ростов -на-Дону, 1991. – 607с.
978511
   Огород и сад защищаем сами. – Л., 1989. – 32с.
978512
  Нестеренко А.В. Огород и сад на подоконнике / А.В. Нестеренко. – Петрозаводск, 1991. – 62 с.
978513
  Костечко Н.И. Огород на подоконнике / Н.И. Костечко. – Минск, 1983. – 80с.
978514
  Горбатенко Е.М. Огород у дома : практическое руководство / Е.М. Горбатенко, И.Ю. Горбатенко. – Симферополь : Таврия, 1987. – 144 с.
978515
  Делеринс Гелия Огородная революция Элис Уотерс // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 144-152 : фото
978516
   Огородник Іван Васильович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 345. – ISBN 978-966-439-754-1
978517
   Огородник Сава Якович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Р.О. Вайтешонок та ін. ; вступ. ст. В.М. Федосов ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2011. – 48, [1] с. : іл., портр. – На обкл. також: ЕУ 1906-2011. До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. - Сер. засн. 2011 р. - Покажчики: с. 39-47. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана"). – ISBN 978-966-483-534-0
978518
  Рытов М.В. Огородничество в защищенном грунте. Культура выращивания овощей в парниках, теплицах, на паровых грядках / М.В. Рытов. – Санкт-Петербург
1. – 1914. – 176 с.
978519
   Огородніков Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 91-92
978520
   Огородніков Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 173-174 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
978521
   Огородніков Володимир Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 182-183. – ISBN 978-966-439-961-3
978522
   Огородніков Володимир Іванович (1947-2006) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 99-100. – ISBN 966-95774-3-5
978523
   Огородніков Володимир Іванович (1947-2006) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Спогади про Огороднікова Володимира Івановича (1947-2006) - професора кафедри землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
978524
   Огородніков Володимир Іванович (1947-2006) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 345. – ISBN 978-966-439-754-1
978525
  Богданов-Катьков Огородные блохи или блошки : для агрономов и инструкторов : с 31 рис. / Н.Н. Богданов-Катьков ; Нар. ком. земледелия, Изд. отд. – Петроград : Народный комиссариат земледелия, 1920. – 24 с., 31 л. ил. : ил.
978526
  Рычин Ю.В. Огородные вредители и борьба с ними / Ю.В. Рычин. – Москва-Ленинград, 1931. – 46с.
978527
  Цыбулько С.В. Огосударствление национального дохода в системе отношений распределения современного ГМК (на матер. Великобр.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цыбулько С. В.; МВССО УССР, КИНХ. – К., 1985. – 23л.
978528
  Цыбулько С.В. Огосударствление национального дохода в системе отношений распределения современного ГМК (на матер. Великобр.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цыбулько С. В.; КИНХ. – К., 1985. – 22л.
978529
  Сидельников О.В. Ограбление Века : роман-памфлет : (в четырех повестях, отчасти сатирический и детективный, с авторскими комментариями и неоконченным эпилогом) / Олег Сидельников ; [худож. К. Ишин]. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1989. – 591с.
978530
   Ограбление западно-германского крестьянства финансовым капиталом. – М., 1964. – 72с.
978531
  Васильев Ю.Н. Ограбление народов Ближнего и Среднего Востока нефтяными монополиями США : Автореф... канд. экон.наук: / Васильев Ю.Н.; Моск. гор. пед. ин-т. – М, 1954. – 16л.
978532
  Карасев Н.Ф. Ограбление под маской партнерства / Н.Ф. Карасев. – Москва : Мысль, 1985. – 254 с.
978533
  Венкам Р. Ограбление Тихого океана : Насилие монополий на Дальнемго Востока / Р. Венкам; Сокр. пер. с англ. С.Т. Логинова, Под ред. С.Л. Тихвинского. – Москва : Прогресс, 1977. – 224с
978534
  Пяст В. Ограда. Книга стихов. / В. Пяст, 1909. – 99с.
978535
  Курпатин Эдуард Яковлевич Огранизаторская и массово-политическая работа среди строителей республики в период между XX и XXI съездами КПСС (1956-1959 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Курпатин Эдуард Яковлевич; Ин-т истории партии ЦК КПБ. – Минск, 1975. – 21л.
978536
  Кострицына Н.А. Ограничение гарантий неприкосновенности личности в английском праве. Habeas corpus Act 1967 года и чрезвычайное законодательство в Англии. / Н.А. Кострицына. – М., 1957. – 180с.
978537
  Иванец В.М. Ограничение и снижение высоты крон яблони в степном Крыму. : Автореф... канд. с.-х.наук: 060107 / Иванец В.М.; Крымский с.-х. ин-тут. – Симферополь, 1973. – 22л.
978538
  Пферсманн О. Ограничение компетенции законодателя посредством использования вспомогательных принципов (разумности и соразмерности), выработанных в практике конституционных судов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 1. – С. 121-127. – ISSN 1812-7126
978539
  Тюрин С. Ограничение корысти / С. Тюрин, П. Дубовский // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  "...Для предотвращения злоупотребления менеджментом компании своими полномочиями рекомендуется обратить внимание на установление ограничений в учредительных документах и трудовых контрактах".
978540
  Александрова С.П. Ограничение парламентом в 1641 году возможности короля использовать судебную систему для поддержания неограниченной королевской власти // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 10. – С. 41-46. – ISSN 1812-3805
978541
  Самончик О.А. Ограничение права землепользования сельскохозяйственных предприятий / О.А. Самончик. – М, 1989. – 93с.
978542
  Арановский К.В. Ограничение судебного прецендента в романо-германском праве / К.В. Арановский, С.Д. Князев // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 51-66. – (Правоведение ; № 4 (303)). – ISSN 0131-8039
978543
  Квитка Э.Е. Ограничения в валютно-финансовых отношениях как проявление политики протекционизма субъектами МЭО // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 297-301. – ISSN 2222-4459
978544
   Ограничения в радиоуглеродном методе датирования / О.Б. Лысенко, Н.А. Скульский, Э.В. Соботович, И.В. Флоринский // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 31-38 : табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
978545
  Бошко В.И. Ограничения гражданской правоспособности крестьян в русском действующем праве // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1917 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 3, 1917 г. – С. 10-127. – (Цивилистическое наследие). – ISBN 978-966-2183-73-3
978546
  Киршин И.А. Ограничения действия закона возрастающих альтернативных издержек в экономике возрастающей отдачи // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-13. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
978547
  Кочетков В.И. Ограничения на параметры осцилляции мюонных нейтрино по данным квазиупругого рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кочетков В.И.; Гос. ком. СССР по использ. атомн. энергии, Ин-т физики высок. энергий. – Серпухов, 1988. – 17л.
978548
  Соловьев Э. Ограничения партнерства и пределы взаимопонимания в российско-американских отношениях XXI века // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 121-127. – ISSN 0131-2227
978549
  Данилова Е.В. Ограничения права собственности на землю в законодательстве Российской империи XVIII века / Е.В. Данилова, Е.П. Чабанная // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 12. – С. 11-13. – ISSN 1812-3805
978550
  Зуйков А. Ограничения президентской власти в посткоммунистических странах // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 5 (66). – С. 35-52. – ISSN 1812-7126
978551
  Щербович А.А. Ограничения свободы слова в интернете в целях защиты нравственности и здоров"я граждан // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 4 (82). – С. 126-133. – ISSN 1812-8696
978552
  Осгуд Р.Э. Ограниченная война / Р.Э. Осгуд. – М, 1960. – 384с.
978553
  Омаров Т.Б. Ограниченная задача возмущенного движения двух тел переменной массы и некоторые вопросы эволюции двойных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Омаров Т.Б. ; МГУ, Гос. астрон. ин-т, Астрофиз. ин-т АН КазССР. – Москва, 1964. – 4 с.
978554
  Брюно А.Д. Ограниченная задача трех тел / А.Д. Брюно. – Москва : Наука, 1990. – 295 с.
978555
  Вальцев С.В. Ограниченная рациональность как объект социолого-экономического анализа // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 2. – С. 10-15. – Библиогр.: на 11 пунктів. – ISSN 1728-8878
978556
  Акназарова Д.Р. Ограниченная юрисдикция международных административных трибуналов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 120-128. – (Право ; № 1). – ISSN 0201-7385
978557
  Бандура О.А. Ограниченность прагматистской концепции внутренней логики развития науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
978558
  Яцкевич В.В. Ограниченность цели как фактор ее определенности // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
978559
  Гарнетт Дж. Ограниченные аналитические фукнции / Дж. Гарнетт. – Москва : Мир, 1984. – 469 с.
978560
  Фрейдзон Роберт Исаакович Ограниченные аппроксимации рекурсивных предикатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Фрейдзон Роберт Исаакович; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. (Ленингр. отд-ние). – Л,, 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
978561
  Гуцу В.И. Ограниченные и периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Гуцу В.И.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1989. – 13л.
978562
  Хэйл Д.К. Ограниченные и почти периодические решения сингулярно возмущенных уравнений / Д.К. Хэйл, Г. Сейферт. – К, 1961. – 10с.
978563
  Халмош П.Р. Ограниченные интегральные операторы в пространствах L2 / П.Р. Халмош, В. Сандер. – Москва : Наука, 1985. – 158 с.
978564
  Демидович Б.П. Ограниченные решения дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Демидович Б.П. ; МГУ. – Москва, 1963. – 7 с. – Бібліогр.:с.4-7
978565
  Назарчук М.М. Ограниченные струи / М.М. Назарчук, В.Н. Панченко. – К., 1981. – 211с.
978566
  Пинчук А.М. Ограничусь баскетболом: А.Пинчук об А.Пинчуке. / А.М. Пинчук. – М., 1991. – 222с.
978567
  Нестеренко Т.В. Огранізаційні аспекти діяльності Державної міграційної служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 210-212. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
978568
   Огранізація контролю якості підготовки фахівців у Національному університеті "Львівська політехніка" / Ю. Бобало, А. Гунькало, А. Загородній, О. Лозинський, В. Павлиш // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С 5-11. – ISSN 1682-2366
978569
   Огранка для профессионала : Обучние обучающих. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 28 : Фото
978570
  Морозов С. Огромная жизнь Жана Энгра // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.19-32
978571
   Огромная Родина наша на снежной карельской земле. – Петрозаводск, 1975. – 207с.
978572
  Рождественский Р.И. Огромное небо / Р.И. Рождественский. – М., 1975. – 208с.
978573
  Лощинин М. Огромное социальное неравенство: общетеоретический и этический аспекты // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 30-41. – ISSN 1810-3944
978574
  Алигер М.И. Огромный мир : стихи зарубежных поэтов в переводе М. Алигер / М.И. Алигер. – Москва : Прогресс, 1968. – 174 с. – (Мастера поэтического перевода / под ред. П. Антокольского [и др.] ; вып. 8)
978575
  Пронський Д.В. Огрунтування параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в"язкопластичними розчинами : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.15.09 / Дмитро Володимирович Пронський; МОН України; Нац. герничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
978576
  Щербак А.М. Огуз-наме. / А.М. Щербак. – М., 1959. – 172с.
978577
  Болтрик Ю.В. Огуз — курган на ключовому роздоріжжі Скіфії (пошук Херсонеського сліду) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 66-77. – ISSN 2227-4952
978578
  Бубенок О.Б. Огузский фактор в этнокультурном развитии Южной Руси // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 2. – С. 5-15. – ISSN 1608-0599
978579
  Бубенок О.Б. Огузы-торки на землях Левобережной Украины // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-40. – ISSN 1608-0599
978580
  Гундогдыев О.А. Огузы и Киевская Русь // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 71-76. – ISSN 1608-0599
978581
   Огузы на рубежах Южной Руси / С. Беляева, О. Бубенок, О. Гундогдыев [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т востоковедения им. А.Е. Крымского. – Киев : Институт востоковедения им. А.Е. Кримского НАН Украины, 2018. – 222, [2] с. : ил. – Резюме англ. – Библиогр.: с. 201-216. – ISBN 978-966-02-8711-2
978582
  Дмитрієнко М.Ф. Огуй О.Д. Історія обігу грошових одиниць та їх найменувань на Буковині. Австрійський період (1774-1918-21 р.р.) / М.Ф. Дмитрієнко, І.Н. Войцехівська // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2006. – № 5. – С. 227-230. – ISSN 0130-5247
978583
  Харламов Виктор Огуречный рай и другие достопримечательности Луховиц : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 63 : Фото
978584
  Ерохин И.Е. Огурцы и томаты / И.Е. Ерохин, С.Д. Стрельцов. – Донецк, 1989. – 96с.
978585
  Ткаченко Н.Н. Огурцы Индии, Китая и Японии как исходный материал для селекции. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Ткаченко Н.Н.; Москов. с.-х. академия. – М., 1967. – 55л.
978586
  Кроль А.Е. Огуст Ренуар / А.Е. Кроль. – Москва : Ахр, 1929. – 44 с.
978587
  Чиняков М.К. Огюст-Фредерик-Луи Вьес де Мармон // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 17-40. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности маршала Первой империи, пэра Франции Огюста де Мармона.
978588
  Молчанов Н.Н. Огюст Бланки / Н.Н. Молчанов. – Москва
10. – 1984. – 416 с.
978589
  Кротов А.А. Огюст Конт и генезис позитивистской концепции историко-философского процесса // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 9. – С. 7-20. – ISSN 0235-1188
978590
  Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм : [статьи Д.С. Милля, Г. Спенсера, Л. Уорда ; с прилож. портр. О Конта]. – Москва : Маг. "Книжное дело", 1897. – 331 с. – Экз. дефектный, отсутствует: обложка, тит. стр., прилож. и портр. О Конта, с. I-XII, описан по каталогу РНБ
978591
  Милль Д.С. Огюст Конт и позитивизм = Auguste Сomte and positivism / Д.С. Милль ; пер. с англ. И.И. Спиридонова. – Изд. 3-е. – Москва : ЛКИ, 2007. – 176 с. – (Из наследия мировой философской мысли : история философии). – ISBN 978-5-382-00133-3
978592
  Льюис Г.Г., Милль Д.С. Огюст Конт и положительная философия / Излож. и исслед. Т.Г. Льюиса и Д.С. Милля ; Пер. под ред. [и с предисл.] Н. Неклюдова и Н. Тиблена. – Санкт-Петербург : [Тип. Н. Тиблена и К° (Н. Неклюдова)], 1867. – XIV, IV, 370, 184 с. – В кн. также: Философия наук О. Конта / Г. Льюис. Конт и позитивизм / Джон Стюарт Милль
978593
  Никитин Н.П. Огюст Монферран / Н.П. Никитин. – Ленинград, 1939. – 346 с.
978594
   Огюст Монферран : К 200-летию со дня рождения. – Ленинград, 1986. – 47 с.
978595
   Огюст Монферран, 1786-1858. – Ленинград, 1986. – 58 с.
978596
  Филд А. Огюст Пиккар : фрагман воздушных просторов адмирал морских пучин / А. Филд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 80с.
978597
  Ренуар Ж. Огюст Ренуар / Ж. Ренуар. – Москва : Искусство, 1970. – 309 с.
978598
  Воронова М. Огюст Ренуар: теплое сияние жизни // Личности. – Киев, 2009. – № 5 (21). – С. 113-139. – ISSN 1819-6268


  П"єр-Оґюст Ренуар (1841-1919) - франц. художник. Представник французького імпресіонізму, що пізніше відійшов від цієї мистецької течії.
978599
  Воронова М. Огюст Ренуар: теплое сияние жизни // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 2 (78). – С. 82-101. – ISSN 1819-6268
978600
  Вейс Д. Огюст Роден / Д. Вейс. – Москва, 1969. – 581с.
978601
  Чиликин А.М. Огюст Роден / А.М. Чиликин. – М., 1970. – 30с.
978602
  Ромм А.Г. Огюст Роден. 1840-1917 / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1946. – 43с.
978603
   Огюст Роден. 1840-1917. Сто лет со дня рождения.. – М.-Л., 1940. – 12с.
978604
  Добровольский В.А. Огюстен-Луи Коши // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 3-17. – ISBN 5-12-000444-X
978605
  Лизанчук В.В. Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди… // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 61-68


  Осмислено глибинну суть поетичного і публіцистичного Шевченкового Слова, яке народжувалося від історичної Правди, освітлює світлом Істини ідею національного самоусвідомлення, наснажує боротьбу за волю і незалежність, утверджує українське державницьке ...
978606
  Сантарова А. Од вівторка до суботи / А. Сантарова. – Київ, 1966. – 146 с.
978607
  Симчера І.В. Од вітру сереце не холоне / І.В. Симчера. – К., 1964. – 79с.
978608
  Меанциски В. Од ден во ден / В. Меанциски. – Скопjе, 1989. – 214 с.
978609
  Видоески Б. Од историjата на словенскиот вокализам / Б. Видоески, З. Тополиньска ; уредн. Петар Хр. Илиевски ; картографска обр. М. Марковик ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2006. – 5, 91 с. + 15 карт. – ISBN 9989-101-68-Х
978610
  Романовський В. Од Київа до Канева : Історичні місцевости / В. Романовський. – Київ : Час, 1919. – 32с.
978611
  Катарджиев И. Од Пирин до Скопjе = From Pirin to Skopje / Иван Катарджиев ; [уредник: Владо Камбовски] ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2018. – 359 с. : ил., фот. – Библиогр.: с. 335-348. – ISBN 978-608-203-232-0
978612
  Гурчинов М. Од сегашен агол : критички размисли (2000-2010) / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопje : МАНУ, 2012. – 347, [3] с. – Бібліогр.: с. 329-337 та в підрядк. прим. – ISBN 978-608-203-078-4
978613
  Окийченко Д. Од села до села / Д. Окийченко. – К., 1965. – 151с.
978614
   Од слова путь верстаючи й до слова... = Paving the path that runs from word to word.. : збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філолог. наук, професора, заслуженого працівника освіти України / МОНУ; ЛНУ ім. І. Франка; [редкол.: О.І. Чередниченко (гол.), О.С. Грабовецька, Н.Ф. Клименко та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 1012с. – ISBN 978-966-613-585-1
978615
  Лазарук М. Од яничар до тітушок. Романові Іваничуку на 90-річчя : вірш // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 193. – ISSN 0868-4790


  Спогади і присвяти "Із майбутньої книги про Майстра" (до 90-річчя від дня народження Романа Іваничука) - довільний, а водночас сповнений дружнього пієтету "мозаїчний портрет" роботи Герасим"юка, Слабошпицького, Габора, Миколи Ільницького, Яворівського, ...
978616
  Гундорова Тамара Ода "Бу-Ба-Бу" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 100. – ISSN 0130-5212
978617
  Лисон Мария Ода Бессарабскому рынку // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2002. – № 2. – С.123-129. – ISSN 0131-8136
978618
  Соколов В.В. Ода бульдозеру. / В.В. Соколов. – Москва, 1975. – 103с.
978619
   Ода вольності = Ода вольности. Малая антология русской поэзии : Мала антологія російської поезії. – Київ : Основи, 2004. – 226с. – ISBN 966-500-129-9
978620
  Новопрудский В.Д. Ода глине. Стихи / В.Д. Новопрудский. – Ташкент, 1974. – 58с.
978621
  Мицкевич А. Ода к молодости / А. Мицкевич. – 6с.
978622
  Мицкевич А. Ода к молодости / А. Мицкевич. – Москва, 1974. – 159с.
978623
  Якутенко Ирина Ода к радости // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 76-82 : фото
978624
  Міцкевич А. Ода молодості / А. Міцкевич. – К., 1984. – 142с.
978625
  Олійник Б.І. Ода на честь Київського університету // Поворотний круг : Вірші та поеми / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1989. – С. 42. – ISBN 5-7720-0448-4
978626
  Никитенко М. Ода Нобунага - найвидатніший японець // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 56-58
978627
  Іаташвілі Шота Ода одежі : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 94-101. – ISSN 0320 - 8370
978628
  Гудзевата Марина Ода Одесі / Гудзевата Марина, Адамчук Іванна // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 126-131 : фото
978629
  Арошенко А.М. Ода одуванчикам. Музей любви. Фотоиронизмы : (версия 2) : размышления, записи из дневников, афоризмы, прогнозы, юмор / Алексей Арошенко. – Дніпро : Журфонд, 2017. – 174, [2] с., [16] л. ил. – Сер. започаткована у 1995 р. – (Серия "Энциклопедия капиталов"). – ISBN 978-966-934-060-3


  У пр. № 1715721 напис: С любовью, автор. Підпис. 28.06. День Конституции
978630
  Суэтин А. Ода оригинальной предприимчивости : (о книге Т. Феррисса "4-часовая рабочая неделя: откажись от присутствия с 9 до 5, живи где хочешь и стань нуворишем") // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 142-150. – ISSN 0042-8736
978631
  Синельников Сергей Ода паприке : Мир на тарелке // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 90-95 : Фото
978632
  Ивинский Д.П. Ода Пушкина "Вольность": французские контексты // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 22-28. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
978633
  Каминіна Наталія Ода радості : профі-тур / Каминіна Наталія, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 64-67 : Фото
978634
  Маяковський В.В. Ода революції. Поезії / В.В. Маяковський. – Київ, 1968. – 240с.
978635
  Васильев С.А. Ода русской пушке / С.А. Васильев. – Молотов, 1948. – 48с.
978636
  Прокопенко М. Ода свободі Івана Марчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 24


  У "Мистецькому Арсеналі" представили ретроспекцію творів славетного художника.
978637
  Куцай Я. Ода скромності. У чому секрет щастя скандинавських націй // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 26 (710), 2.07- 8.07.2021. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561
978638
   Ода солнечному городу. – Фрунзе, 1978. – 126с.
978639
  Кубертен П. Ода спорту. – Москва : Физкультура и спорт, 1987. – 130с.
978640
  Неруда П. Ода типографии / П. Неруда. – Москва, 1972. – 6 с.
978641
   Ода Узбекистану. – Ташкент, 1981. – 247с.
978642
  Лазарев А. Одайба // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 11. – С. 15-19
978643
  Простяков И.И. Оданнадцатая пятилетка / И.И. Простяков. – Москва, 1982. – 94с.
978644
  Чудновский В.Э. Одаренность : дар или испытание / В.Э. Чудновский. – М, 1990. – 75с.
978645
  Штерн В. Одаренность детей и подростков и методы ее исследований / В. Штерн. – Х, 1926. – 403с.
978646
  Кульчицкая Е.И. Одаренность как психологическая проблема. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.14-16.
978647
  Мелик-Пашаев Одаренность: исключение или норма? // Развитие личности : журнал / Московский пед. гос. ун-т. – Москва, 2013. – № 4. – С. 148-160. – ISSN 2071-9788
978648
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: ответ через полтора столетия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 3-17. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
978649
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: понятие, виды, метод идентификации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 7 (август). – С. 40-45. – ISSN 0321-0383
978650
  Богоявленская Д.Б. Одаренность: эволюция понятия // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С. 66-69
978651
  Ковалевский П.И. Одаренные безумием : Психиатрические эскизы из истории / П.И. Ковалевский. – Київ : Україна, 1994. – 302с. – ISBN 5-319-01140-7
978652
   Одаренные дети. – М., 1991. – 380с.
978653
  Белавина О.В. Одаренные дети : проблемы диагностики и адаптации // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 1. – С.41-54. – ISSN 0205-9592
978654
  Сарычева З.А. Одаренные женщины Украины и России XI-XVII и XIX-XX в.в. / З.А. Сарычева. – Киев : [б. и.], 2013. – 111, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-8384-02-8
978655
  Петренко Е.Г. Одаренные светом творчества : письма Пантелеймона Норцова Виктору Слонимскому / Елена Петренко ; [отв. ред., сост., вступ. ст. Е. Петренко]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 19, [1] с., [6] л. ил. : ил., портр. – Указ. имен.: с. 18-20. - Сер. основана в 2007 г. – (Издание Одесского Дома-Mузея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" / редкол.: М. Линник [и др.] ; вып. 15). – ISBN 978-966-927-232-4
978656
   Одарич Володимир Андрійович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 51
978657
  Вовчок Марко Одарка / Вовчок Марко. – Харків : Український робітник, 1930. – 26с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Дешева б-ка малописьменного)
978658
  Матвіїшин Г. Одарка Киселиця. Трембіта, яка голосить за скороминущістю життя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 15


  Одарка Олексіївна Киселиця — український живописець, майстер пейзажу і портретист, Заслужений художник України (1997).
978659
  Дочанашвили Г Одарю тебя трижды : роман / Гурампер Дочанашвили . с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Советский писатель, 1984. – 496 с.
978660
  Дочанашвили Гурам Одарю тебя трижды : роман / Дочанашвили Гурам; пер. с груз. Э.Джалиашвили. – Москва : Известия, 1987. – 542 с.
978661
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Андонов-Поліанський Х. – Скопіе : Мисла
Т. 1 : Историографски теми. – 1980. – 372 с.
978662
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 4. – 1980. – 369 с.
978663
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 5. – 1980. – 462 с.
978664
  Андонов-Поліанський Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 2 : Од македонската исторіа. – 1981. – 477 с.
978665
  Андонов-Поліанський Христо Одбрани дела : I-V / Х. Андонов-Поліанський. – Скопіе : Мисла
Т. 3 : Македонското прашанье. – 1981. – 658 с.
978666
   Одбрани статии : За работничкото и социjалистичкото движенье во Македонjа (1895-1914). – Скопjе, 1962. – 287 с.
978667
  Лапе Л. Одбрани четива за историjата на македонскиот народ / [составил Л. Лапе]. – Скопjе : Државно книгоиздателство на НР Македониjа, 1951. – 202, [5] с.
978668
  Лапе Л. Одбрани четива за историjата на македонскиот народ / [составил Л. Лапе]. – Скопjе : Просветно дело, 1953. – 398 [1] с.
978669
   Одвертий лист міністрові освіти й науки України Лілії Гриневич / В. Погребенник, А. Паламаренко, Н. Осьмак, І. Савченко, Т. Бикова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 грудня (№ 50). – С. 3


  Лист від науково-педагогічних працівників кафедри української літератури Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
978670
  Губарець В.В. Одвертість / В.В. Губарець. – К, 1970. – 38с.
978671
  Голованівський С.О. Одверто : перша збірка поезій / С.О. Голованівський. – Харків : Всеукраїнська спілка пролетарських письменників, 1929. – 59 с.
978672
  Яровий М. Одверто кажучи / М. Яровий. – К., 1955. – 96с.
978673
  Кисельов Й.М. Одвічна дружба. / Й.М. Кисельов. – К., 1954. – 186с.
978674
  Семенюк Г. Одвічна творча одержимість, неспокій та шукання Івана Яковича Франка // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 3-4
978675
  Прилюк Д.М. Одвічне : балади в прозі / Д.М. Прилюк. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 271 с.
978676
  Міщенко Г. Одвічне й непроминальне у творчості Дмитра Сироватки // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 172-176. – ISSN 0131-2561
978677
  Тараненко О.А. Одвічне свято урожаю : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1978. – 48 с.
978678
  Гірник М.А. Одвічне, сьогоденне : вибрані поезії / М.А. Гірник. – Київ : Дніпро, 1973. – 215 с.
978679
  Лизанчук В. Одвічний ворог української церкви // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 133-141. – ISSN 0868-4790-8
978680
  Сивокінь Г.М. Одвічний діалог / Г.М. Сивокінь. – Київ, 1984. – 256с.
978681
  Хоменко О. Одвічний діалог з Кобзарем // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 30-40


  Про міжнародну науково-практичну конференцію "Тарас Шевченко у долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", яка проходила 25 вересня в м. Канів.
978682
  Ворона В.І. Одвічний Дух Десни : [повість] / Володимир Ворона. – Київ : Редакція журналу "Кіно-Театр" ; Арт Книга, 2016. – 559, [1] с. – ISBN 978-617-7242-19-1
978683
  Рахно К. Одвічні мандрівники морів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 42 (310), 18-24 жовтня. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Маючи великий талант державників і вправних воїнів, вікінги ще в давнину проклали культурні мости між населенням наших земель та північними народами Європи.
978684
  Жадько Віктор Одвічні святині // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 39-46. – ISSN 0869-3595
978685
  Сергійчук В. Одвічно в серці та помислах (до теми соборності України) // Студії з україністики : збірник наукових праць: науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 5 : До 190-річчя з дня народження Тараса Шевченка. – С. 244-262. – ISBN 966-95452-3-8
978686
   Оддерон з українським слідом // Київський університет. Науковий дайджест. – Київ, 2021. – Дод. до газ. Червень (№ 6). – С. 2


  "Пів століття гонитви за невловимою частинкою, прискорювачі у різних частинах світу, численні експерименти і тисячі науковців нарешті дали світові експериментальне підтвердження оддерона. 5-го березня 2021 року на конференції в CERN було зроблено про ...
978687
  Українка Леся Одеpжима : Дpаматична поема / Леся Українка. – Чигирин : З дpук. Г.-М. Гейбеpа, 1917. – 32 с.
978688
  Домненкова Людмила Владимировна Одежда белорусско-русского пограничья конца XIX - начала ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Домненкова Людмила Владимировна; АН БССР. Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск, 1987. – 21л.
978689
  Петрова С.И. Одежда в традиционных свадебных ритуалах якутов (XIX-XX века) / библиография // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (42). – С. 106-110. – ISSN 1563-0102
978690
  Ярская-Смирнова Одежда для Адама и Евы: очерки гендерных исследований / Ярская-Смирнова; РАН; Ин-т научной информации по общественным наукам; СГТУ. – Москва, 2001. – 254с. – ISBN 5-248-00114-5
978691
  Корсик М.И. Одежда для полных женщин / М.И. Корсик. – Москва, 1979. – 96с.
978692
  Коренев Д.М. Одежда и чинопочитание в источниках русского церковного права второй половины XVI в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1. – С. 8-10. – ISSN 1812-3805


  Статья представляет собой анализ норм русского церковного права второй половины XVI в., регулировавших внешний вид православного христианина. Исследуются основные источники указанной отрасли права в период позднего Средневековья: "Кормчая книга" и ...
978693
   Одежда народов Азербайджана и азербайджанцев Дагестана. – Л., 1990. – 108с.
978694
  Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII - XX вв / Е.Н. Студенецкая. – М, 1989. – 286с.
978695
   Одежда народов Сибири. – Л., 1970. – 224с.
978696
  Калашникова Н.М. Одежда народов СССР: из коллекций гос. музея этнографии нар. СССР (Ленинград) / Н.М. Калашникова, Г.А. Плужникова. – Москва, 1990. – 224с.
978697
   Одежда ребенка-дошкольника. Инструктивное письмо. – Изд. 2-е. – М.-Л., 1931. – 79 с.
978698
  Абдуллаев Т.А. Одежда узбеков (XIX-нач. XX в) / Т.А. Абдуллаев, С.А. Хасанова ; АН УзССР, Музей истории народов Узбекистана им. М.Т. Айбек. – Ташкент : Фан, 1978. – 115 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 20
978699
   Одежда: Из собрания Центрального музея революции СССР. – М., 1988. – 360с.
978700
  Шенгелия Вера Одеколон / Шенгелия Вера, Закиров Эльдар // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 48 : рис., ил.
978701
   оделирование повторной операции выглаживания методом конечных элементов / А.В. Титов, Л.В. Шмелева, Е.А. Кириенко, О.В. Герасимова // Обработка материалов давлением : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. (ДГМА). – Краматорск, 2015. – № 2 (41). – С. 81-86. – ISSN 2076-2151
978702
  Строкина В. Оден и Нибур: "возвращение" в христианство // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 303-318. – ISSN 0042-8795
978703
  Гогюль Р. Одер -- Нейссе граница мира. / Р. Гогюль, Гейнц. Поль. – М, 1960. – 200с.
978704
   Одержали Гран-прі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Відбулася 22 Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта й кар"єра-2012" та 11 Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів "Освіта за кордоном", на відкритті яких проректорові з наук.-педаг. роботи КНУТШ В. Бугрову вручили Гран-Прі в номінації ...
978705
   Одержали дипломи // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  "Конкурсна комісія Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт (фізичні науки) нагородила за кращу студентську наукову роботу студентів радіофіз. ф-ту та фізичного ф-ту.
978706
  Небесний Р.В. Одержання акрилатних мономерів альдольною конденсацією карбонільних сполук в газовій фазі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Небесний Р.В. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
978707
  Срібна А.В. Одержання амонію паравольфрамату із вторинної вольфрамвмісної сировини (псевдосплави типу WC-Ni(Co)) : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Срібна А.В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
978708
  Баб"як Людмила Володимирівна Одержання ароматичних вуглеродів та високоактивних компонентів каталітичним перетворенням нафтозаводських газів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Баб"як Людмила Володимирівна; Мін-во освіти України Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 17с.
978709
  Самборська М.І. Одержання безхлоридного калійного добрива сульфатною конверсією калійно-магнієвих руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Самборська Марія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпро, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
978710
  Фридер І.В. Одержання бітумів на основі залишків переробки парафінистих нафт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Фридер Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
978711
  Калюжний П.Б. Одержання виливків із алюмінієвих сплавів литтям за моделями, що газифікуються, з аеродинамічним переміщенням формувального матеріалу у контейнері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Калюжний Павло Борисович ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
978712
  Драпой Д.І. Одержання водню з целюлозовмісної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Драпой Дарина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
978713
  Ціркаль В. Одержання деяких видів зразків для експертного дослідження з участю спеціалістів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.127-131. – ISSN 0132-1331
978714
  Смотраєв Р.В. Одержання діоксиду цирконію золь-гель методом з використанням карбаміду : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Р.В. Смотраєв; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – [16] с. – Бібліогр.: 8 назв
978715
  Ахтирська Н.М. Одержання доказів в електронній формі в світлі другого додаткового протоколу до конвенції про кіберзлочиність // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 67. – С. 188-200. – ISSN 0130-2655
978716
  Бігунець І.М. Одержання доказів на території іноземної держави в контексті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження: правові можливості адвоката-захисника // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 47-54. – ISSN 2308-9636
978717
  Іванов А.Ф. Одержання експоненційних оцінок збіжності розв"яків рівнянь з запізненям / А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 217-223. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються системи диференціальних рівнянь з післядією з запізненням. Використовується другий метод Ляпунова. За допомогою функціоналів Ляпунова-Красовського квадратичного вигляду одержано достатні умови асимптотичної стійкості. Обчислено ...
978718
  Лавриненко Ю.О. Одержання еліти картоплі на оздоровленій основі в умовах зрошення півдня України / Ю.О. Лавриненко, Г.С. Балашова, І.П. Бугаєва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 3-12 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
978719
  Костів І.С. Одержання естерів алкілциклогексенкарбонових кислот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Костів Ірина Світозарівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
978720
  Василенко І.А. Одержання жовтого залізооксидного пігменту методами гомогенного хімічного осадження та модифікування карбамідоформальдегідними полімерами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01. / Василенко І.А. ; Держ. виш. навч. заклад "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
978721
  Качурін С. Одержання зразків для експертного дослідження: проблеми теоретичного і практичного характеру // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.110-114. – ISSN 0132-1331
978722
  Волошин Олег Михайлович Одержання і дослідження впливу модифікованих форм фосфогіпсу як наповнювачів гнучколанцюгових полімерів на фізико-механічні та теплофізичні їх властивості : Автореф... наук: 02.00.16 / Волошин Олег Михайлович; Ін-т хімії високомолек. сполук. – К., 1993. – 16л.
978723
  Мачула С.Л. Одержання калієвої селітри з хлориду калію та азотної кислоти з застосуванням оксидів марганцю : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / С.Л. Мачула; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
978724
  Прохненко П.О. Одержання композиційного матеріалу кремнезем/мефенамінова кислота медичного призначення / П.О. Прохненко, С.О. Алексєєв, В.В. Паєнтко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 28
978725
  Кропивницька Л.М. Одержання лангбейнітового концентрату галіто-лангбейнітового залишку калійних руд Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Л.М. Кропивницька Лілія Михайлівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
978726
  Коваленко А.Л. Одержання лікувальних препаратів на основі поліетиленгліколю та координаційних сполук Cu(II) з 2-аміно-2-оксиметил-1,3-пропандіолом / А.Л. Коваленко, Т.О. Кізимішина, К.П. Шумило // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 179-182. – ISSN 2519-2884
978727
  Костинюк А.О. Одержання методом осадження оксидного залізо-молібденового каталізатора конверсії метанолу у формальдегід : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Костинюк Андрій Олегович ; Держ. вищ. навч. заклад "Український держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
978728
   Одержання модифікаторів дорожніх бітумів з фенольної фракції кам"яновугільної смоли / Ю.Я. Демчук, В.М. Гунька, С.В. Пиш"єв, М.М. Братичак // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 23-28. – ISSN 1681-309X
978729
   Одержання надпровідних матеріалів в системі Y-Ba-Cu(Pb)-O / С.А. Неділько, Г.В. Панченко, О.Г. Зенькович, О.В. Руденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 7-10. – (Хімія ; Вип. 32)


  Методом рентгенографії та ІЧ-спектроскопії вивчена можливість заміщення в підгратках міді на іони свинцю в системі Y-Ba-Cu(Pb)-O при значеннях 0 [< або =] х [< або =] 1,0. Встановлено, що в межах заміщення тверді розчини в системі не утворюються. ...
978730
   Одержання надпровідної кераміки методом спільного осадження : хімія / С.А. Неділько, І.В. Голубєва, Н.П. Шпаківська, В.В. Дякін, М.А. Танатар, В.С. Єфанов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 11-13 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
978731
  Курташ Ю.А. Одержання нафтополімерних смол з використанням олігопероксидів : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.17.04 / Курташ Ю.А. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
978732
  Черемисінова А.О. Одержання неорганічних полімерних фосфатів для процесів гарячої обробки металів тиском : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Черемисінова Анна Олександрівна ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв.
978733
   Одержання нікелатів лантану за методом сумісного осадження компонентів / В. Куліченко, С. Неділько, О. Дзязько, І. Фесич, В. Чорновол, Т. Вітовецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-10. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Визначено оптимальні умови одержання нікелатів лантану, які відносяться до фаз Руддлесдена-Поппера (ФРП) Lan-1La2NinO3n+1 з n=1 (La2NiO4,17) та n=2 (La3Ni2O7,02), методом сумісного осадження компонентів з наступним прожарюванням шихти. La2NiO4,17 ...
978734
  Олійник О.С. Одержання одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл проти дифтерійного токсину : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.20 - біотехнологія / Олійник О.С. ; НАНУ, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв.
978735
  Давіденко Наталія Петрівна Одержання оксиду заліза хімічним збагаченням залізовмісних концентратів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Давіденко Наталія Петрівна; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 18л.
978736
  Іванченко А.В. Одержання органо-мінеральних добрив з продуктів очистки міських стічних вод від фосфатів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Іванченко А.В. ; Держ. вищ. навч. закл. ; " Укр. держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
978737
  Матросов Олександр Сергійович Одержання органо-мінеральних добрив на основі агримуса, які модифіковані інгібітором нітрифікації : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Матросов Олександр Сергійович; Україн. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 20л.
978738
  Кожаметов А.Т. Одержання оцінок збіжності розв"язків диференціальних систем методом функцій Ляпунова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 273-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано оцінювати збіжність розв"язків систем звичайних диференціальних рівнянь методом функцій Ляпунова, що не мають нескінченно малу вищу границю.
978739
  Ракша Н. Одержання пептидів з гідробіонтів Антарктичного регіону / Н. Ракша, Т. Маєвська, О. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 38-43. – (Біологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817
978740
  Коваленко В.С. Одержання перших у СРСР зразків важкої води в лабораторії О.І. Бродського / В.С. Коваленко, В.Ф. Варгалюк, Н.В. Стець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, вип. 1. – С. 71-77. – (Серія: Хімія). – ISSN 2306-871Х
978741
   Одержання плівок ВТНП модифікованим методом піролізу аерозолів : хімія / С.А. Неділько, А.Р. Кауль, О.В. Перм"яков, А.Л. Мороз // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 7-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
978742
  Братичак Михайло Михайлович Одержання плівок і вулканізатів на основі епокси-полімерних композицій в присутності смоли ЕД-20П : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.06 / Братичак Михайло Михайлович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2000. – 19л.
978743
  Балінін К.О. Одержання полімерних композитів на основі БІС-азобарвників / К.О. Балінін, І.О. Савченко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 181
978744
  Баранович Д.С. Одержання полімерної і дисперсної сірки кислотним розкладом натрію тіосульфату в закритій системі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.17.01 - технол. неорг. речовин / Баранович Д.С. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
978745
  Мельничук О.В. Одержання поліплоїдних ліній міскантусу гігантського (Miscanthus *giganteus Greef et Deu.) в умовах in vitro з використанням антимітотичних сполук динітроанілінового ряду : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Мельничук Олександр Васильович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т харчової біотехн. та геноміки НАН України". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
978746
  Ларук М.М. Одержання поліфункціональних акрилових монометрів для фотополімерних композицій : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Ларук М. М.; МОУ, ДУ "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 17л.
978747
  Бєлоусов О.П. Одержання розгалужених амінокислот шляхом фотокаталітичної C(Sp3)-H активації аліфатичних амінів / О.П. Бєлоусов, А.В. Козицький, С.Я. Кучмій // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 92
978748
  Сітнікова М.Д. Одержання та властивості (-)-(1S,5S)-1-бромометил-3,3-дибромо-8,8- диметил-7- оксабіцікло[3.2.1]октан-2,6-діону / М.Д. Сітнікова, М.В. Горічко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 110
978749
  Городецька Д.С. Одержання та каталітична активність сульфованого активованого вугілля в реакції дегідратації ізопропанолу / Д.С. Городецька, В.Є. Діюк, А.В. Вакалюк // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 113
978750
   Одержання та оптичні властивості плівок на основі твердого розчину (Pb,Cd)I2 / О.О. Бондар, І.В. Фесич, А.П. Буківський, П.М. Буківський // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 45
978751
  Михайлов М. Одержання та прийняття неправомірної вигоди у законодавчому визначенні корупції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 2 (48). – С. 23-29. – ISSN 2311-6676
978752
  Шапа Микола Миколайович Одержання ультрамікродисперсного діоксиду титану для хімічних джерел струму емульсійним способом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Шапа М.М.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
978753
  Ашусов А.А. Одержання флуорвмісної B12212 кераміки / А.А. Ашусов, О.Г. Зенькович, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 5
978754
  Дмитренко І.В. Одержання фторидно-оксидних флюсів для процесів електрошлакового переплаву металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Дмитренко Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
978755
  Михайлова Є.О. Одержання хімічно осадженого карбонату кальцію з відходів содового виробництва : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.01 / Євгенія Олександрівна Михайлова; Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
978756
  Стасюк Р. Одержання юридичними особами земельних ділянок для здійснення господарської діяльності // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.66-70. – ISBN 966-667-078-Х
978757
  Маковишин В.І. Одержання, морфологія поверхні та термоелектричні властивості тонких плівок на основі LAST та телуриду олова : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук ; 01.04.18 / Маковишин Володимир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
978758
   Одержання, структура та магнітні властивості порошків нанокристалічного нікелю та нанокомпозиційних матеріалів нікель - декстран / Л.С. Семко, О.І. Кручек, П.П. Горбик, С.Л. Рево, К.О. Іваненко, О.І. Оранська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 369-374. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано порошки аморфного і нанокристалічного нікелю, а також: шаруваті нанокомпозити Ni / декстран. Досліджено структуру та магнітні властивості одержаних матеріалів, визначена їх, точка Кюрі. Установлено взаємозв"язок між особливостями структури та ...
978759
   Одержання, фотокаталітичні та фотоелектрохімічні властивості гетероструктур шаруватих ніобатів з наночастинками CDSE@CDS та CDS / Л.О. Білоус, А.В. Козицький, Г.Я. Гродзюк, Н.С. Андрюшина // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 131
978760
   Одержати високий урожай цукрових буряків у 1949 році на всій площі посіву!. – К., 1948. – 31с.
978761
  Олійник М.Я. Одержима : повість / М.Я. Олійник. – Київ : Молодь, 1963. – 185 с.
978762
  Олейник М. Одержимая / М. Олейник. – Москва, 1966. – 243с.
978763
  Горинь Б. Одержимий красою // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 13


  Володимир Йосипович Патик — український живописець, пейзажист, майстер натюрморту. Член Спілки Художників України з 1958 року, Заслужений художник України (1996), лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка (1999), Народний художник України (2006). ...
978764
  Яструбецька Г. Одержимий літературою, або Про Андрія Головка і його сонячно-червоний роман // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1 (565). – С. 31-38. – ISSN 0236-1477
978765
  Трегуб М. Одержимий любов"ю до книги // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 9/10 (935/936), вересень-жовтень. – С. 252-256. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Євген Вікторович Пшеничний, кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов та компаративістики Дрогобицького державного університету імені Івана Франка, директор Інституту Франкознавства, подарував НБУВ наукове видання.
978766
  Голубченко В. Одержимий науковою і совістю // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 141-146. – ISSN 2075-1222


  Штрихи до портрета П.П. Охріменка
978767
  Березюк В. Одержимий Україною // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 20 квітня (№ 16). – С. 3


  У Національному музеї літератури України відбулася презентація книжки Миколи Кагарлицького "Україна, батьку, в нас одна".
978768
  Сергійчук В. Одержимий українською правдою // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2022 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2021. – С. 23-24. – ISBN 978-617-7837-21-2


  До 85-річчя від дня народження Володимира Василенка.
978769
  Братунь Р.А. Одержимість : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1974. – 78 с.
978770
  Наєнко М.К. Одержимість / М.К. Наєнко. – К., 1990. – 180с.
978771
  Славутич Я. Одержимість професією // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 26-27


  Повість Марії Кейван "Пливе-шумить".
978772
  Лупейко В. Одержимість. Ескізи до образу українця нової генерації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 17-24 травня (№ 23). – С. 6
978773
  Милютенко В.Б. Одержимость -- крылья борца. / В.Б. Милютенко. – М, 1966. – 48с.
978774
  Адамов А.И. Одержимость / А.И. Адамов. – Магадан, 1968. – 71с.
978775
  Геращенко А.И. Одержимость / А.И. Геращенко. – Ростов -на-Дону, 1972. – 104с.
978776
  Емчук И.Ф. Одержимость / И.Ф. Емчук, Г.Е. Аронов. – М., 1975. – 191с.
978777
  Воронин П.И. Одержимость / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1976. – 480с.
978778
  Братунь Р.А. Одержимость : поэзия / Р.А. Братунь. – Москва : Советский писатель, 1976. – 111с.
978779
  Львов М.Д. Одержимость / М.Д. Львов. – М., 1977. – 158с.
978780
  Дубровкина Ю.В. Одержимые / Ю.В. Дубровкина. – Москва : Политиздат, 1967. – 88 с.
978781
  Пашков В.Н. Одержимые / В.Н. Пашков. – Алма-Ата, 1968. – 99с.
978782
  Абдуллин Х. Одержимые : повесть и рассказы : пер. с уйгур. / Х. Абдуллин. – Алма-Ата : Жалын, 1981. – 136 с.


  Содерж.: Одержимые : повесть Разлив : рассказ; Джухаза : рассказ; На смерть мастера : рассказ; Схватка : рассказ; Мой Баяндай : рассказ; Старик из Айдын-булака : рассказ; Скворцы : рассказ; В эшелоне : рассказ; Мои соседи : ...
978783
  Железняк В.С. Одержимые / В.С. Железняк. – Архангельск, 1986. – 367с.
978784
  Пшипковский А. Одержимые / А. Пшипковский. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 445 с. – В изд. также : Ничейная земля / З. Сафьян. – ISBN 5-289-00950-7
978785
  Саэди Г Одержимые ветрами / Г Саэди. – Москва, 1977. – 104 с.
978786
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – М, 1974. – 400с.
978787
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – Свердловск : Средне-Уральское кн.изд-во, 1976. – 407 с.
978788
  Лагунов К.Я. Одержимые. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1983. – 413с.
978789
  Санин В.М. Одержимый / В.М. Санин. – Москва, 1982. – 399с.
978790
  Куприянов И.Т. Одержимый любовью.Очерк жизни и творчества М.Ласкова / И.Т. Куприянов. – Запорожье : Хортиця, 1997. – 19с. – ISBN 966-92-97
978791
  Белецкий П.П. Одержимый рисунком : повесть о япон. худож. Хокусае : [для старш. возраста] / Белецкий П.А. – Москва : Детская литература, 1970. – 176 с., [4] л. ил. : ил. – (В мире прекрасного)
978792
   Одеса. – Одеса, 1947. – 220 с.
978793
  Діанова Н. Одеса в інтеграційних процесах ХІХ ст. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 64-70. – ISSN 2519-2523
978794
  Князьков А. Одеса в кіні: експлуатація і колонізація // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2021. – Березень - Квітень (число 3/4)
978795
  Музичко О. Одеса другої половини XIX - початку XX ст. як науковий центр: історичні джерела vs історіографічної традиції // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 643-654
978796
  Муравська О. Одеса музична: історія і сучасність // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 154-165. – ISSN 0869-3595
978797
  Козловський Роман Одеса на заміну Криму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 3, травень - червень. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
978798
  Сергацкова К. Одеса по-новому // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 вересня (№ 35). – С. 7


  Пілотний проект для України чи утопія мрійників.
978799
  Цвілюк С.А. Одеса революційна / С.А. Цвілюк. – Одеса, 1972. – 252с.
978800
  Бачинська О. Одеса та Одєса - "не две большие разницы" / О. Бачинська, Т. Гончарук // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 41 (361), 10-16 жовтня. – С. 26-30. – ISSN 1996-1561


  Одеса посіла провідне місце на Півдні України не завдяки, а всупереч бажанням і планам Єкатєріни II. Напевно, сама імператриця дуже здивувалася б, дізнавшись, що її нагородять титулом "благодійниці" міста.
978801
   Одеса фестивальна: український південь кличе // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 5. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
978802
  Василенко Тетяна Одеса як жанр : Краєвиди душі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 152-155 : Фото
978803
  Музичко О.Є. Одеса як місце війн пам"ятей та пам"ятників: історіографічний бекграунд та сучасні реалії // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 67-74. – ISBN 978-966-8809-92-7
978804
  Мельник О.В. Одеса як приклад фінансового сепаратизму та гібридної війни 2017-2018: за матеріалами інтернет-простору // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 98-104. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
978805
  Гнатюк Л.В. Одеса як транспортно-розподільчий центр // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 65-75 : Табл.
978806
  Гончаренко І.І. Одеса, Севастополь : поезії / І.І. Гончаренко, 1943. – 64 с.
978807
  Стельмах Артур Одеса. Жарти, пиво та смажені "гамбрінуси" // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 86-90
978808
  Герлігі Патріція Одеса. Історія міста, 1794-1914 = Odessa.A History 1794-1914 / Герлігі Патріція. – Київ : Критика, 1999. – 383с. – ISBN 966-7679-04-7
978809
  Некрасов Андрій Одеса. Підлідна одісея / Некрасов Андрій, Куракін Олександр // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 8-9 : фото
978810
  Пугач О. Одесит Георгій Гамов, тричі не лауреат нобелівки // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2022. – 7 лютого (№ 1/2). – С. 6-7. – ISSN 2519-4429
978811
  Горицвіт С. Одесити вшанували пам"ять Юрія Липи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 15 - 21 травня (№ 20). – С. 6
978812
  Болдирєв О.В. Одесі 600 : історичний нарис / О.В. Болдирєв. – Одесса : Юг, 1994. – 72 с.
978813
  Гайворон А.А. Одесса - Батуми / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1967. – 216с.
978814
  Попов В.М. Одесса - Варна: прямые связи / В.М. Попов. – Одесса, 1990. – 140с.
978815
  Борисов А.Д. Одесса - город-герой / А.Д. Борисов. – М., 1954. – 80с.
978816
   Одесса - Марсель. Дружба. – Одесса, 1960. – 68с.
978817
  Олейник Н.А. Одесса - мой город родной... : эстрад. миниатюры / Наталия Олейник. – Одесса : Астропринт, 2017. – 45, [3] с. – ISBN 978-966-927-310-9
978818
  Гайворон А.А. Одесса - Сочи - Батуми / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1968. – 215с.
978819
   Одесса. – Одесса, 1956. – 144 с.
978820
  Берлянд Ц. Одесса : справочник : краткий ист. очерк Д. Листа и И. Бескромного / Ц. Берлянд. – Одесса : Обл. изд-во, 1957. – 246 с. : ил.
978821
   Одесса : Краткий справочник-путеводитель. – Одесса, 1959. – 166 с.
978822
   Одесса : Фотоочерк. – Киев, 1961. – 38 с.
978823
   Одесса : Путеводитель. – 4-е изд., доп. – Одесса, 1967. – 232с.
978824
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 5-е изд. – Одесса, 1968. – 240с.
978825
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 6-е изд. – Одесса, 1969. – 1969с.
978826
  Гайворон А.А. Одесса : карманный словарь туриста / А.А. Гайворон. – Одесса : Маяк, 1971. – 159с.
978827
  Коляда И.М. Одесса : Путеводитель / И.М. Коляда. – 7-е изд., испр. и доп. – Одесса, 1972. – 152с.
978828
  Карев Г.А. Одесса / Г.А. Карев. – М, 1978. – 176с.
978829
  Усыченко Ю.И. Одесса / Ю.И. Усыченко. – Москва : Политиздат, 1978. – 176с.
978830
  Долженкова А. Одесса : Путеводитель / А. Долженкова, П. Дяченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1978. – 191с.
978831
  Андриевский Н.Ю. Одесса : путеводитель-справочник / Н. Андриевский, А. Гайворон, И. Коляда. – Одесса : Маяк, 1981. – 142 с., [6] л. ил.
978832
  Тимофеенко В.И. Одесса : Архитектурно-исторический очерк / В.И. Тимофеенко. – Киев, 1983. – 160 с.
978833
   Одесса. – Киев, 1984. – 191с.
978834
  Белоус А.Г. Одесса = Odessa : путеводитель-справочник / А.Г. Белоус, И.М. Коляда. – Одесса : Маяк, 1989. – 238, [2] с. : ил. – ISBN 5-7760-0056-4
978835
   Одесса. – М., 1990. – 188 с.
978836
   Одесса = Odessa : [фотоальбом : ист.-краеведческий очерк. – Одесса : Астропринт, 2004. – [120] с. : фотоил. – Название, текст парал. рус., англ. – ISBN 966-318-164-8
978837
   Одесса : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 100-102 : Фото. – ISSN 1998-8044
978838
   Одесса : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 76-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
978839
   Одесса = Odessa: Память города-героя. – Киев, 1980. – 142с.
978840
   Одесса 1794–1894. – Одесса : Тип. А. Шульце, 1895. – 836 с.
978841
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
1. – 1947. – 288с.
978842
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
2. – 1949. – 292с.
978843
   Одесса в Великой Отечественной войне Советского Союза. – Одесса
3. – 1951. – 238с.
978844
  Ексарева Н.М. Одесса в путевых заметках исследователя Джован Пьетро Вьесе(Giovan Pietro Vieusseux) / Н.М. Ексарева, И.Н. Потапова // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 87-93. – ISBN 978-966-927-169-3
978845
  Волокин Е. Одесса в старых фотографиях : альбом / Евгений Волокин, Анатолий Дроздовский, Ева Краснова. – Одесса : Астропринт, 2017. – 85, [3] с. : фотоил. – ISBN 978-966-927-327-7
978846
  Кигитов И.Б. Одесса и её побратимы / И.Б. Кигитов. – Одесса, 1970. – 168с.
978847
  Дзюбина С.В. Одесса и Одесщина в Великой Отечественной войне / С.В. Дзюбина, Г.А. Каширин. – Одесса, 1971. – 128 с.
978848
   Одесса и Одесщина в Великой Отечественной войне : библиографический указатель литературы. – Одесса, 1948-
Вып. 3. – 1985. – 157 с. – Первые два выпуска вышли в 1948 и 1971 годах
978849
   Одесса и породненные с ней города. – Одесса, 1989. – 190с.
978850
   Одесса и породненные с ней города. – Одесса, 1989. – 190с.
978851
  Ревзин Николай Одесса непарадная : Рассказы / Ревзин Николай, Ревзина Светлана // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 98-103 : Іл.
978852
  Гайворон А.А. Одесса, мой город родной / А.А. Гайворон. – Одесса, 1963. – 196с.
978853
  Островский Г.Л. Одесса, море, кино: страницы истории далекой и близкой: путевод. / Г.Л. Островский. – Одесса, 1989. – 182 с.
978854
   Одесса. : Справочник. – Одесса, 1950. – 103 с.
978855
  Аршинник Татьяна Одесса. Город для приезжих (фотопрогулка) // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 46-54 : Іл.
978856
  Кумыш Сергей Одесса. Мама : проза : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 6. – С. 27-31. – ISSN 0321-1878
978857
   Одесса. Очерк истории города-героя. – Одесса, 1957. – 320с.
978858
   Одесса. Справочник (по состоянию на 1.III.1963 г.). – Одесса, 1963. – 207с.
978859
  Долженкова А.Н. Одесса. Три экскурсии / А.Н. Долженкова, К.С. Саркисьян. – Одесса : Маяк, 1965. – 124 с.
978860
  Доженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Доженкова, П.Ф. Дяченко. – Одесса : Маяк, 1975. – 183 с.
978861
  Долженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Долженкова, П.Ф. Дяченко. – 2-е изд. испр. и доп. – Одесса : Маяк, 1976. – 196 с.
978862
  Долженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Долженкова, П.Ф. Дяченко. – 3-е изд., доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1977. – 165 с.
978863
  Доженкова А.Н. Одесса: Путеводитель / А.Н. Доженкова, П.Ф. Дяченко. – 4-е изд. – Одесса, 1978. – 191с.
978864
   Одесса: регион перспективный и важный // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 4-6 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
978865
  Симоненко В. Одесса: смерть или возрождение "города грез"? // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 24 февраля - 2 марта (№ 8)


  "На моем рабочем столе рядом оказались объемная папка с материалами «Одесса-2022. Город, в котором хочется жить» (стратегия экономического и социального развития) и презентабельная книга «Одесса – величие и смерть «города грез» американского историка и ...
978866
   Одессе посвящается. – Одесса, 1971. – 287с.
978867
  Боксерман Ю.И. Одессея голубого огня : [для ст. возраста] / Ю.И. Боксерман, Т.Ю. Юльева ; [худож. О. Вельчинская, Е. Вельчинский]. – Москва : Детская литература, 1979. – 175 с. : ил.
978868
  Демин О. Одесская городская дума в эпоху реформирования городского самоуправления (60-80-е годы XIX в.) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 119-121. – (Історичні науки ; № 8)
978869
   Одесская гос. научная библиотека им. А.М.Горького. – Одесса, 1941. – 183с.
978870
   Одесская государственная научная библиотека им. А.М.Горького. – Одесса : Кн. изд-во, 1962. – Буклет 1 л. : фот.
978871
  Кананыхина Е.Н. Одесская национальная академия пищевых технологий : лучшие инженерные традиции с 1902 г. / [Кананыхина Е.Н., Соловей А.А., Белявская Н.П. ; под ред. Егорова Б.В. ; сост.: Агеева И.Н. и др.]. – Одесса : ТЭС, 2012. – 239, [1] с. : ил., фотоил. – Авт. указ. на обороте тит. л. - На обл. также указ.: 110 лет. – Библиогр.: с. 229-238. – ISBN 978-966-2389-65-4
978872
   Одесская областная научная конференция посвященная 150-летию со дня рождения А.О.Ковалевского (1990). – Одесса, 1990. – 66с.
978873
   Одесская областная научная конференция, посвященная 160-летию со дня рождения И.М.Сеченова, 22-24 мая 1989 г.. – Одесса, 1989. – 79с.
978874
  Саулин Е.С. Одесская областная организация КП(б)У в борьбе за дальнейшее организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1949-1950) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Саулин Е.С. ; МВО СССР, ИПКП маркс. лен. при КГУ. – Киев, 1951. – 21 с.
978875
   Одесская областная партийная конференция. – Одесса, 1971. – 95с.
978876
   Одесская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Одесса, 1970. – 388с.
978877
  Бережинский В.Г. Одесская оборонительная операция (5 августа - 16 октября 1941года) / В.Г. Бережинский ; Науч. - исслед. центр гуманит. проблем Вооруженних Сил Украины. – Киев, 2001. – 42 с.
978878
  Суркис Л.Д. Одесская организация КП Украины в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие промышленности города в послевоенный период (1944-1950 годы). : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Суркис Л.Д. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 14 с.
978879
  Мельник С.К. Одесская организация РСДРП накануне первой русской революции : Дис... канд.ист.наук: / Мельник С.К.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1950. – 269л. – Бібліогр.:л.1-7
978880
  Мельник С.К. Одесская организация РСДРП накануне первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мельник С.К.; МВО СССР.Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 18 с.
978881
  Фролов И.М. Одесская партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства области в четвертой пятилетке : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Фролов И.М. ; КГУ. – Киев, 1953. – 16 с.
978882
  Фролов И.М. Одесская партийная организация в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие сельского хозяйства области в четвертой пятилетке (1946-1950 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Фролов И.М.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. Каф-ра марксизма-ленинизма. – Одесса, 1952. – 298л. – Бібліогр.:л.284-291
978883
   Одесская писательская организация в 1980 г. : Публ. произведений. Хроника творч. жизни.: Библиогр. указ. – Одесса, 1981. – 36с.
978884
   Одесская плеяда: Сатирические произведения 20-30-х годов : сатирические произведения 20-30-х годов / И. Бабель, Ю. Олеша, Е. Зозуля, В. Катаев, И. Ильф, Е. Петров; Сост. Филимонов О.В. – Киев : Дніпро, 1990. – 447 с.
978885
  Недзведский А. Одесская тетрадь / А. Недзведский. – Одесса : Друк, 2001. – 150с. – ISBN 966-7487-94-6
978886
  Черкез Е.А. Одесская школа инженерной геологии / Е.А. Черкез, Т.В. Козлова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 319-339 : рис. – Библиогр.: 79 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
978887
  Nadezhda Spodarets Одесская эйкумена как Топос идентичности в романе Ванды Мазур "Деньги" // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – С. 283-293. – ISSN 1640-7806
978888
  Петрова Е.В. Одесские болгары: апгрейд этнической идентичности на рубеже столетий // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2012. – С. 23-27. – (Історія. Філософія. Політологія ; Вип. 4)
978889
  Батров А.М. Одесские девчонки : новеллы / А. Батров. – Одесса : [б. и.], 1971. – 244 с.
978890
   Одесские катакомбы. – Одесса, 1970. – 199с.
978891
   Одесские катакомбы. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Одесса, 1973. – 160с.
978892
   Одесские катакомбы. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Одесса, 1974. – 160с.
978893
  Хмелевский И.К. Одесские лиманы : популярно научный очерк / И.К. Хмелевский. – 2-е изд. – Одесса : Типография С.Н. Скарлато, 1913. – 54, [1] с.
978894
  Дятлов С.Е. Одесские лиманы : краеведческие очерки / С.Е. Дятлов, А.О. Лещинский. – Одесса : Маяк, 1980. – 72 с.
978895
  Бурксер Е.С. Одесские лиманы (гидрохимические исследования) / Е.С. Бурксер. – Вып. 2. – Киев : АН СССР, 1953. – 144с. – (Петрографии, минералоггии и геохимии)
978896
  Плесская-Зебольд Одесские немцы 1803-1920 / Плесская-Зебольд; Институт германск. и восточноевропейск. исследований Геттинген (Германия). – Одесса, 1999. – 520с. – ISBN 966-95556-6-3
978897
  Бабель И. Одесские рассказы : Рассказы. Пьесы / И. Бабель. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 640с. – (Русская классика. ХХ век). – ISBN 5-04-002863-6
978898
  Силантьева В.И. Одесские рассказы о любви и не только... / Валентина Силантьева. – Одесса : Астропринт, 2015. – 136, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-927-058-0
978899
  Зленко Г.Д. Одесские тетради / Г.Д. Зленко. – Одесса, 1980. – 103с.
978900
  Степанов Е.Н. Одесские шибболеты французского происхождения // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 133-138. – ISSN 2307-4558
978901
  Белявский И.Г. Одесские, отнюдь не Тэвистокские лекции / И.Г. Белявский. – Одесса : Астропринт, 2000. – 412 с. – ISBN 966-549-320-5
978902
   Одесский альманах. – Одесса : В городской типографии, 1839
978903
   Одесский альманах на 1840 год. – 1831-1840. – Одесса : В городской тип., 1839. – [2], IV, [2], 708 с., 2 л. карт., нот : карт. – Экз. без картинок. – (Одесский альманах на 1831 год, изданный П. Морозовым и М. Розбергом)


  На форзаце написано от руки фамилия и имя на латинице 25 ... 1896 г.
978904
   Одесский археологический музей. – Одесса, 1970. – 64с.
978905
   Одесский археологический музей. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1981. – 79с.
978906
   Одесский археологический музей АН УССР. – Киев, 1983. – 195с.
978907
  Колесниченко А.Н. Одесский археологический музей в период оккупации: несколько страниц истории / А.Н. Колесниченко, Л.Ю. Полищук // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2016. – № 15. – С. 228-232
978908
   Одесский астрономический календарь : 2017 : [сб. науч.-попул. ст.] / Астрон. обсерватория Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; [редкол.: В.Г. Каретников (гл. ред) и др.]. – Одесса : Астропринт
Вып. 18. – 2016. – 263, [1] с. : ил., табл. – Изд. с 1919 г. (возобновлен в 1999 г.). – Библиогр.: с. 242-243
978909
   Одесский астрономический календарь : 2019 : [сб. науч.-попул. ст.] / Астрон. обсерватория Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова ; [редкол.: гл. ред. В.Г. Каретников и др.]. – Одесса : Астропринт
Вып. 20. – 2018. – 255, [1] с. : портр., ил., табл., карты неба. – Изд. в 1919-1924 гг. (возобновлен в 1999 г.). – Библиогр.: с. 234-235
978910
   Одесский астрономический календарь: 2016 : сб. науч.-попул. ст. / Астрономическая обсерватория Одес. нац. ун-та им. И.И. Мечникова ; В.Г. Каретников, В.В. Михальчук, А.А. Базей [и др.]. – Одесса : Астропринт, 1919-
Вып. 17. – 2015. – 263, [1] с. – Издается с 1919 года (возобновлен в 1999 г.)
978911
  Брндаренко Н.И. Одесский бестиарий. Зооморфные и мифологические символы в архитектуре и скульптуре Одессы // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Одеса - ЮНЕСКО) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 28-29 січ. 2015 р., м. Одеса / М-во культури України, НДІ пам"яткоохорон. дослідж., Міжнар. рада з охорони пам"яток та іст. місць [та ін.] ; [редкол.: В.С. Дорофєєв (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2015. – С. 197-202. – ISBN 978-966-190-989-1
978912
  Чекунов А.В. Одесский глубинный разлом и его продолжение на Русской платформе и в Черном море / А.В. Чекунов, И.А. Гаркаленко. – Киев, 1969. – С. 25-41. – Отд. оттиск
978913
  Пушкин А.С. Одесский год Пушкина / А.С. Пушкин. – Одесса, 1973. – 367с.
978914
  Пушкин А.С. Одесский год Пушкина : Литературно-краеведческий сборник / А.С. Пушкин. – изд. 2-е, дополн. и перераб. – Одесса : Маяк, 1979. – 247 с.
978915
  Лищенко Н.Ф. Одесский городской текст и карнавальная традиция // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 134-13. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128


  В работе описаны основные черты Одесского городского текста: особенности ландшафта, географического положения города, курортной темпоральности; феномен одесского говора. Автором проанализированы аспекты художественных текстов об Одессе, характерные для ...
978916
   Одесский государственный литературный музей. – Одесса, 1986. – 142с.
978917
   Одесский государственный политехнический университет 1918 - 1998 : Справочное издание. – Одеса : ОГПУ; Астропринт, 1998. – 168с. – ISBN 966-549-018-4
978918
   Одесский государственный университет имени И.И.Мечникова за 100 лет. – Одесса, 1965. – 12с.
978919
   Одесский государственный университет имени И.И.Мечникова за 100 лет. – Одесса, 1970. – 12с.
978920
  Шама О. Одесский иммунитет // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 21 (102),10 июня 2016. – С. 62-65


  130 лет назад уроженец Слобожанщины Илья Мечников с учениками открыл Одесскую бактериологическую станцию - вторую в мире после Парижской, на которой прививал людей и животных от инфекционных болезней.
978921
   Одесский историко-краеведческий музей. – Изд. 4-е, доп. – Одесса, 1974. – 147с.
978922
   Одесский мартиролог. – Одеса : Окфа, 1999. – 800с. – ISBN 966-571-035-4
978923
   Одесский мартиролог : Данные о репрессированных Одессы и Одесской области за годы советской власти. – Одесса : ОКФА. – (Реабилитированные историей). – ISBN 966-571-124-5
Т.3. – 2005. – 896с.
978924
  Ярмолинец В. Одесский Мопассан // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2013. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 142-165. – ISSN 0042-8795


  Про творчість І. Бабеля
978925
   Одесский морской торговый порт. – Одесса, 1924. – 152с.
978926
   Одесский музей западного и восточного искусства. – Одесса, 1966. – 31с.
978927
   Одесский музей Западного и Восточного искусства. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1988. – 56с.
978928
  Луцкевич Н.Г. Одесский музей западного и восточного искусства. / Н.Г. Луцкевич. – Одесса, 1978. – 55с.
978929
  Луцевич Н.Г. Одесский музей западного и восточного искусства: Путеводитель. / Н.Г. Луцевич. – Одесса, 1982. – 56с.
978930
  Симоненко В.К. Одесский набат : поиски объединяющего созидания / Валентин Симоненко. – Киев : Бізнесполіграф, 2020. – 278, [2] с. : ил. – Вип. дані укр.: Симоненко В.К. Одеський набат. Пошуки об"єднавчого творення. – ISBN 978-966-139-111-5
978931
  Романова О.К. Одесский национальный политехнический университет: тренды в образовании 2019 / О.К. Романова, Н. Мадарьяга // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 17-24. – ISBN 978-966-927-534-9
978932
   Одесский оперный театр. – Киев, 1970. – 12 с.
978933
  Остроухова Н.В. Одесский оперный театр в историческом пространстве и времени : в 3 кн. / Н.В. Остроухова ; М-во культуры Украины, Одес. нац. муз. акад. им. А.В. Неждановой. – Одесса : Астропринт. – ISBN 978-966-927-122-8
Кн. 2 : 1873-1887. – 2015. – 325, [3] с., [8] л. фот. : ил., фот. – Имен. указ.: с. 257-294. – Библиогр.: с. 295-325 и в подстроч. примеч.
978934
  Гребцова И.С. Одесский период деятельности попечителя учебного округа С. П. Голубцова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (17). – C. 97-108. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  До 200-річчя Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
978935
   Одесский Политехнический институт. Краткий исторический очерк (1918-1968). – Киев : Изд-во КГУ, 1968. – 224с.
978936
  Вайсман И.А. Одесский порт в довоенные годы / И.А. Вайсман. – Одесса, 1922. – 11с.
978937
   Одесский порт. Значение, перспективы, нужды. – Одесса, 1927. – 143с.
978938
   Одесский регион Черного моря: гидробиология пелагиали и бентали / Л.В. Воробьева, И.И. Кулакова, И.А. Синегуб и др. ; отв. ред. Б.Г. Александров]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 320, [3] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 299-318. – ISBN 978-966-927-316-1
978939
  Барская Б.Я. Одесский русский драматический театр имени А.В. Иванова : очерк творч. пути худож. коллектива / Б.Я. Барская, Б.А. Шайкевич. – Киев : Мистецтво, 1987. – 101, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 101-102
978940
  Письмак Ю. Одесский след художника Рудольфа Жуковского // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 361-367. – ISBN 978-617-7046-59-1
978941
  Розен Л.А. Одесский театр оперы и балета / Л.А. Розен. – Одесса, 1964. – 77с.
978942
   Одесский театр оперы и балета. – Киев : Мистецтво, 1975. – 47 с.
978943
   Одесский театр оперы и балета. – Одесса, 1977. – 12 с.
978944
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета : фотоочерк / Борис Деревянко. – Одеса : Маяк, 1984. – 118 с. : фот. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
978945
  Деревянко Б.Ф. Одесский театр оперы и балета / Б.Ф. Деревянко. – Одеса, 1984. – 64с.
978946
  Шеховцова Т.А. Одесский текст и одесский миф в русской прозе 1920–1930-х годов / Т.А. Шеховцова, С.П. Юрченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 35-48. – (Серія "Філологія" ; вип. 86). – ISSN 2227-1864


  У статті аналізується одеський текст у російській літературі перших післяреволюційних десятиліть. Актуальність обраної теми визначається інтересом сучасного літературознавства до проблем урбаністики, зокрема, міського простору і міських текстів, а ...
978947
  Калмыкова В.В. Одесский текст русской литературы (к постановке проблемы) // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 84-96. – ISSN 0130-9730


  Впервые дается анализ такого явления, как "одесский текст" русской литературы. На основе понятий "городской текст" и "архетипическая мифологема" вводится целый ряд черт этого явления, в корне отличающего его от таких текстов русской литературы, как ...
978948
   Одесский университет за 75 лет /1865-1940/. – Одесса, 1940. – 197с.
978949
   Одесский художественный музей. – Киев, 1976. – 38с.
978950
   Одесский художественный музей. – Київ, 1986. – 160с.
978951
  Криштопенко В.В. Одесский художественный музей / В.В. Криштопенко. – Одесса, 1989. – 62с.
978952
  Рябинин Ю.В. Одесский цирк / Ю.В. Рябинин. – Одесса, 1979. – 15с.
978953
   Одесское краснознаменное. – Одесса, 1960. – 116с.
978954
  Сурилов А.А. Одесское наследие Огюста Монферрана // Збереження історичної забудови центра Одеси шляхом включення до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : матеріали ІІІ і IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса / М-во культури України, Міжнар. Рада з питань пам"яток і визнач. місць, Одес. міська рада [та ін.] ; [редкол.: А.В. Ковров (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 350-355. – ISBN 978-966-927-205-8
978955
  Бабич А.В. Одесское подполье. Рассекреченные архивы 1941-1942 / Александр Бабич. – Одесса : Астропринт, 2017. – 243, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-234-8
978956
   Одесскому офису "Аквавита Люфтганза Сити Центр" 5 лет! // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 6. – С. 74 : фото
978957
  Черняков Б.И. Одесскому фотографическому обществу - сто лет : Краткая хроника и библиография / Б.И. Черняков; Союз фотохудожников Украины.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 23с.
978958
  Чигрин П. Одесу заклали на місці татарського села // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 33 (236). – С. 15


  Хаджибей - татарське поселення. Українці називали його Коцюбіїв. На його місці у 1794 році почали будівництво Одеси.
978959
  Шановська О.А. Одеська "компартійна" предісторія Народного руху України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 71-94. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
978960
  Липа Ю. Одеська "Січ" // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 3 (21), липень-вересень. – С. 13-14
978961
  Грушицька І. Одеська астрономічна обсерваторія як центр спостережень за космічними об"єктами на геостаціонарній орбіті // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 120-125. – ISSN 1998-4634
978962
  Гудима М. Одеська бієнале: "Зона турбулентності", зона конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 16


  "На різних майданчиках Південної Пальміри розгорнуті проекти 5-ї Одеської бієнале сучасного мистецтва "Зона турбулентності". У цьому році в програмі Одеської бієнале беруть участь більше сотні художників з 32 країн. Бюджет склали 200 тис. грн від фонду ...
978963
   Одеська болгаристика = Одеска българистика = Одесская болгаристика : науковий щорічник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т. – Одеса : ОНУ
№ 11/12 (2013-2014). – 2014. – 162 с. – Вип. присвячений 150-річчю Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова, та 20-річчю спеціальності "болгарська мова та л-ра"
978964
  Болдирєв О.В. Одеська громада : історичний нарис про українське національне відродження в Одесі у 70-ті роки 19 -поч. 20 ст. / О.В. Болдирєв. – Одеса : Маяк, 1994. – 142 с.
978965
  Єгунова-Щербина Одеська Громада кінця 1870-х років: Спомини : За сто літ: матеріали з громадського й літературного життя України ХІХ і початків ХХ століття. / Єгунова-Щербина. – Київ
Кн. 2. – 1928. – 189-199с.
978966
   Одеська держ. картинна галерея. – К., 1963. – 32с.
978967
   Одеська державна юридична академія : Історія і сучасність. – Одеса : Юридична література, 1999. – 248с. – ISBN 966-7694-06-2
978968
  Музичко О.Є. Одеська друкарня Ю.І. Фесенка як осередок видання книг на історичну тематику (кінець ХІХ - початок ХХ ст. // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 7-20. – ISSN 2707-3335


  Метою цієї статті є висвітлення процесу видання одеською друкарнею Ю. І. Фесенка книг, що були присвячені історичній тематиці. Це питання не було артикульоване у такому вигляді. У літературі наявні лише окремі згадки. Нашим завданням є визначити ...
978969
  Чірікалов О.С. Одеська евакуація військ (сил) "білого" руху та цивільного населення в лютому 1920 року // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (35). – С. 113-130. – ISSN 2707-1383
978970
  Пасічник А.Ю. Одеська кінофабрика. Становлення і розвиток (1919-1930-й рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Пасічник Артем Юрійович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2021. – 14 с. – Бібліогр.: 10 назв
978971
  Бондар В.А. Одеська міська дума у серпні 1917 - лютому 1918 pp.: господарські аспекти діяльності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 109-122. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  У статті на основі аналізу архівних матеріалів Державного архіву Одеської області та періодичного видання газети «Одесский листок » вивчаються економічні зміни в Одесі в період післяреволюц ійних подій 1917 р. Головна увага приділяється Одеській ...
978972
  Іванченко А. Одеська наука у постатях: до виходу 50-го випуску серії "Вчені Одеси" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (270), січень. – С. 19-20. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено історію науки в Одесі на прикладі серії "Вчені Одеси; розглянуто окремі її випуски; подано цікаві факти про вчених, уміщені в біобібліографічних покажчиках
978973
  Сіленко А. Одеська національна академія зв"язку імені О.С. Попова - піонер телекомунікаційної освіти та науки // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 46-47.


  90 років від дня заснування.
978974
  Русаловський В. Одеська національна академія зв"язку: впровадження новітніх інформаційних технологій в освітній процес // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 6 (143 ). – С. 7-12. – ISSN 1682-2366
978975
  Бірюкова І. Одеська національна наукова бібліотека в гуманітарному просторі країни: до 190-річчя найстарішої публічної книгозбірні держави // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 45-48. – ISSN 2076-9326
978976
   Одеська національна юридична академія: 10 років успіху, досягнень перемог // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-16.
978977
  Шокола Ю.О. Одеська область як суб"єкт міжнародних відносин (2013-2020 рр.) // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 145-150. – ISSN 2664-1933
978978
  Дроздов О.М. Одеська область. : (географічний нарис) / О.М. Дроздов, В.В. Петренко. – Киев : Радянська школа, 1959. – 100 с. – (Області Української РСР)
978979
   Одеська область. Адресна і довідкова книга. – Одеса, 1931. – 276с.
978980
  Рубінштейн С.Л. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни. 1917-1921 / С.Л. Рубінштейн. – Одеса, 1929. – 111с.
978981
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; Одеський нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2005. – 196л. – Бібліогр.: л.190-196
978982
  Пархітько Олег Володимирович Одеська періодична пресса періоду визвольних змагань : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Пархітько О.В.; КНУТШ. – Одеса, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв.
978983
   Одеська письменницька організація в 2008 році : публікація творів, літ. про письменників : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; [упоряд. Г.І. Єфімова ; ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького
[Вип. 25]. – 2013. – 160 с. – Вид. з 1980 р. - Покажч.: с. 145-152
978984
  Кудлач В. Одеська публічна бібліотека та її фундатори / Володимир Кудлач // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 3 (45). – С. 47-49. – ISSN 1811-377X


  25 вересня 2014 року Одеській національній науковій бібліотеці імені М. Горького виповнюється 185 років від дня заснування. Стаття включає відомості щодо основних фундаторів та засновників бібліотеки.
978985
  Левченко В. Одеська рецептивна франкіана наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: періодизація, динаміка, особливості / В. Левченко, Г. Левченко // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О.Реєнт. – Київ, 2016. – № 3/4 (96/97). – C. 26-50. – ISSN 2222-5250
978986
  Радецький І.М. Одеська тьма і "Просвіта" : вірши "Проклятого Українця" / Українець І.М. Р-кій [Радецький]. – Одесса : Тип. и Литогр. М. Прищепова, 1908. – 16 с. – Авт. вказ. в кінці видання (стор. 16)
978987
   Одеська центральна наукова бібліотека. – Одеса, 1927. – 55с.
978988
  Звєряков М. Одеська школа та сучасність / М. Звєряков, А. Грималюк // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 2. – С. 5-21. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
978989
  Уварова О. Одеське жіноче благодійне товариство як простір для укладання просопографічних портретів представниць грецької громади Одеси // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Гончарук Т.Г. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Вип. 17. – C. 56-63. – ISSN 2519-2523
978990
  Корнієнко В. Одеське товариство історії та старожитностей у листах Миколи Мурзакевича до архімандрита Антоніна (1878 - 1879 рр.) // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 118-125. – ISSN 2310-3310
978991
  Жванко Л. Одеськи "пунктири" у життєписах героїв книги "Видатні поляки і Харків: біографічний словник (1805 - 1918)" // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури., Одес. міськрада [та ін. ; редкол.: В.Л. Цубенко (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Екологія, 2018. – С. 348-355. – ISBN 978-617-7046-59-1
978992
  Ярмолович О.І. Одеський (в м. Новоросійський) університет і розвиток філологічних напрямків // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 130-134. – Бібліогр.: Літ.: с.134; 5 назв.
978993
  Щокіна О. Одеський авангард початку XX ст. по вертикалі традиціоналізма і новаторства // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 441-445. – ISSN 1992-5514
978994
  Птахів Семен Одеський аеропорт повернуть державі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 30-31 : фото. – ISSN 1998-8044
978995
  Козловський Роман Одеський аеропорт: управлінський "штопор" // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 18-21 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
978996
  Левченко В. Одеський вищий міжнародний інститут — перший спеціальний приватний дипломатичний вищий навчальний заклад у світі // Міжнародні зв"язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.В. Віднянський, О.А. Іваненко, Л.М. Алексієвець [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 26. – C. 343-367. – ISSN 2411-345X
978997
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 18с.
978998
   Одеський державний археологічний музей. – Одеса, 1959. – 40с.
978999
  Звєряков М. Одеський державний економічний університет. До 90-річчя заснування // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 82-90. – ISSN 0869-3595


  М. Звєряков - ректор ОДЕУ.
979000
  Дложевський С.С. Одеський державний історично-археологічний музей / С.С. Дложевський. – Київ : Київ-Друк, 1927. – 18, [1] с.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,