Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
977001
  Василенко М.К. "...повчитися у Гомера": полемічні нотатки щодо міри домислу та вимислу в журналістському тексті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 110-113


  Стаття присвячена проблемам розвитку сучасної журналістики, як укранської, так i світової. Наводяться численні приклади з періодичної преси та наукових видань. The article concerns features of the modern journalism in Ukraine and all over the world. ...
977002
  Медвідь А.М. "Повчання Володимира Мономаха своїм дітям" як визначна риторична пам"ятка Київської Русі / А.М. Медвідь, М.Ф. Медвідь // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 50-53. – ISBN 978-966-600-475-1
977003
  Литвин О.Ю. "Повчання гераклеопольського царя своєму синові" як перша пам"ятка економічної думки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 196-198. – (Економічні науки)
977004
  Сліпушко О. "Повчання дітям" Володимира Мономаха як зразок літератури Раннього християнського Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджується твір Володимира Мономаха "Повчання дітям": проблема датування, ідейне спрямування, композиція, стиль. The main work of Voiodymyr Monomakh "Sermons to Children" is analyzed in the following respects: the problem of time, when it was ...
977005
  Ланцута З. "Повчання" Володимира Мономаха з погляду біблійного канону // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 147-151. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
977006
   "Повышение роли стандартизации и метрологии в обеспечении интенсификации общественного производства", всесоюз. конф.молод.учен. и спец.. – Львов
1. – 1985. – 146с.
977007
   "Повышение роли стандартизации и метрологии в обеспечении интенсификации общественного производства", всесоюз. конф.молод.учен. и спец. Госстандарта, 6-я. – Львов
2. – 1985. – 148с.
977008
   "Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в педвузе". – Москва, 1975. – 159с.
977009
  Опренко М. "Поганих студентів не буває. Вони всі геніальні, тільки поки що про це не знають" // Закон і бізнес. – Київ, 2014. – 15-28 листопада (№ 45/46). – С. 14-15
977010
  Абель И. "Погибший талант" в контексте музики: Скрипач Ефимов из повести Ф.М. Достоевского "Неточка Незванова" // Вопросы культурологии : Научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2006. – № 8. – С. 65-69. – ISSN 2073-9702
977011
  Козлова Е.Г. Повторение вспомагательной переменной в номограммах для некоторых зависимостей с четырьмя переменными / Е.Г. Козлова. – М., 1985. – 43с.
977012
  Смирнова В.Н. Повторение грамматики и орфографии с использованием наглядности 5-6 кл. / В.Н. Смирнова. – Л., 1956. – 154с.
977013
  Смирнова В.Н. Повторение грамматики и орфографии с использованием наглядности 5-6 кл. / В.Н. Смирнова. – 2-е изд. – М., 1960. – 156с.
977014
  Нилова Е.В. Повторение грамматики русского языка в 6 и 7 классах / Е.В. Нилова. – Л., 1955. – 132с.
977015
   Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому языку. – М., 1981. – 156с.
977016
   Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому языку. – 2-е изд., испр. – М., 1984. – 127с.
977017
   Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому языку. – М., 1988. – 127с.
977018
  Перышкин А.В. Повторение курса физики в десятом классе средней школы / А.В. Перышкин. – Москва, 1946. – 28 с.
977019
  Бессонова Л.А. Повторение литературы XIX века в выпускном классе / Л.А. Бессонова. – Ленинград, 1970. – 125с.
977020
  Попова И.С. Повторение литературы ХІХ века в 10-м классе. / И.С. Попова. – Л., 1958. – 60 с.
977021
  Новицкая А.А. Повторение на уроках литературы в 8-10-х классах / А.А. Новицкая. – М, 1953. – 80 с.
977022
   Повторение на уроках русского языка. – М., 1978. – 158с.
977023
  Регинина К.В. Повторение орфографии в процессе изучения синтаксиса / К.В. Регинина. – М., 1962. – 103с.
977024
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – Москва, 1965. – 383с.
977025
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – Москва, 1966. – 359с.
977026
  Баруздин С. Повторение пройденного / С. Баруздин. – Москва, 1970. – 288с.
977027
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – М., 1972. – 496с.
977028
  Щуплов А.Н. Повторение пройденного / А.Н. Щуплов. – Москва, 1985. – 128с.
977029
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – М., 1988. – 398с.
977030
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – М., 1988. – 286с.
977031
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – Минск, 1990. – 269с.
977032
  Таран Л.Н. Повторение пройденного. / Л.Н. Таран. – М., 1990. – 156с.
977033
  Митрофанова Г.П. Повторение синтаксиса в 7 классе : Автореф... кандид. пед.наук: / Митрофанова Г.П.; Ленинградский гос. педагогический институт им. М.Н.Покровского. Кафедра русского языка. – Ленинград, 1951. – 15 л.
977034
   Повторение учебного материала в школе. – М., 1954. – 47с.
977035
  Навашин М.С. Повторения себя в потомстве. / М.С. Навашин. – Вологда, 1925. – 78с.
977036
  Най Дж. Повторення 1914 року? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 9


  Про уроки Першої світової війни.
977037
  Неборак В. Повторення історій : книга поезій / Віктор Неборак. – Київ : Факт, 2005. – 108 с. – (Зона Овідія). – ISBN 966-359-019-Х
977038
  Кичинський А.І. Повторення непройденого : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Дніпро, 1990. – 207 с.
977039
  Баруздін С. Повторення пройденого / С. Баруздін. – К., 1968. – 264с.
977040
  Дядищева-Росовецька Повтори в поезії Тараса Шевченка як лінгво-поетичний фольклоризм // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 48-57. – ISBN 978-966-02-7587-4
977041
  Пахолок З. Повтори як засіб створення репрезентації національно-мовної картини світу (на матеріалі повісті М. Матіос "Солодка Даруся") // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 138-143. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
977042
  Зверева Е.Н. Повторим грамматику. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – М.-Л., 1965. – 121с.
977043
  Шувалова Э.З. Повторим математику : Уч. пособие / Э.З. Шувалова. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 519с.
977044
  Усов Н.А. Повторим математику / Н.А. Усов. – М., 1994. – 240с.
977045
  Шувалова Э.З. Повторим математику. / Э.З. Шувалова. – М,, 1968. – 464с.
977046
  Милковская Л.Б. Повторим физику : пособие для поступающих в вузы / Л.Б. Милковская. – Москва : Высшая школа, 1970. – 608 с.
977047
  Милковская Л.Б. Повторим физику: (Учеб. пособие для подгот. отд-ний вузов). / Л.Б. Милковская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 439с.
977048
  Маркина Т.И. Повторим французский язык / Т.И. Маркина, Л.Ф. Пешкова. – М., 1989. – 190с.
977049
  Макареня А.А. Повторим химию / А.А. Макареня, П.М. Завлин. – М, 1984. – 191с.
977050
  Макареня А.А. Повторим химию : Для поступающих в вузы / А.А. Макареня. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 271с. – ISBN 5-06-000076-1
977051
  Носков С.А. Повторительный курс немецкого языка / С.А. Носков. – Минск, 1980. – 134с.
977052
   Повторительный курс общего обозрения Российской империи по Курдову, по Дворникову иСоколову. – М. – 270с.
977053
  Пиннер Адольф Повторительный курс органической химии / Пиннер Адольф. – С.-Петербург : Издание Ф.В.Щепанского, 1896. – 314 с.
977054
  Гертвиг О. Повторительный курс эмбриологии позвоночных животных и человека / О. Гертвиг. – Одесса : Тип. Порядок, С.К. Цессарского, 1910. – [7], 143 с.
977055
  Тлегенов Б. Повториться ли весна : повесть / Б. Тлегенов; пер. с каз. Ф.Жанузаковой. – Алма Ата : Жазушы, 1972. – 190 с.
977056
  Беляневич В. Повторна касація у господарському судочинстві: деякіпрорблеми правозастосування // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.36-40. – ISSN 0132-1331
977057
  Криводубський В.Н. Повторні максимуми сонячних плям // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 54-55
977058
  Криводубський В. Повторні максимуми сонячних циклів плям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 51-56. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано пояснення спостереженого феномену повторних максимумів циклів сонячних плям. Ключову роль у запропонованому сценарії відіграють два припливи тороїдальних полів від нижньої основи сонячної конвективної зони (СКЗ) до поверхні. Глибинні ...
977059
  Катрюк В.Г. Повторні та триваючі злочини у радянському праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – C. 99-100. – (Серія права ; № 10)


  В статье рассматривается один из наименее освещенных в теории уголовного права вопрос о признании преступления повторным или длящимся, раскрываются понятия повторного, длящегося и продолжающегося преступления, а также выясняются наиболее существенные ...
977060
  Коваленко О. Повторність злочинів в окремих пам"ятках права, що діяли на території України у дорадянський період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 107-111. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено результати дослідження окремих історичних пам"яток права, що діяли на території сучасної України, в аспекті регламентації повторності злочинів як окремого різновиду їх множинності. В статье представлены результаты исследования ...
977061
  Колос О.В. Повторність злочинів за кримінальним кодексом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колос Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 253 л. – Бібліогр.: л. 207-253
977062
  Колос О.В. Повторність злочинів за кримінальним кодексом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колос Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
977063
  Коваленко О. Повторність злочинів: особливості регламентації за кримінальним правом України та окремих зарубіжних держав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 84-87. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячене проблемі регламентації інституту множинності, зокрема повторності злочинів, як у вітчизняному, так і зарубіжному кримінальному законодавстві. В статті проаналізовано структуру ст. 32 Кримінального кодексу України та проведено її ...
977064
  Мороз М.А. Повторність та сукупність злочинів: окремі питання кваліфікації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-40
977065
  Дирдін М.Є. Повторність, пов"язана з протидією розслідуванню злочинів / М.Є. Дирдін, ГрщюкІ.В // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 444-450. – ISSN 1563-3349
977066
  Мец Валерий Леонидович Повторно-перифрастическая номинация в связном тексте (на материале современного французского языка) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Мец Валерий Леонидович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 187л. – Бібліогр.:л.157-187
977067
  Мец В.Л. Повторно-перифрастическая номинация в связном тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Мец В.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 24л.
977068
  Кривошеин П.К. Повторность в советском уголовном праве / П.К. Кривошеин. – К., 1990. – 157с.
977069
   Повторные гравиметрические наблюдения. – М., 1986. – 132с.
977070
  Кучер Г.С. Повторные посевы на орошаемых землях степного Поволжья / Г.С. Кучер. – Саратов, 1991. – 103с.
977071
   Повторный выпуск билета - больше не проблема! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 3 (прилож.). – ISSN 1998-8044
977072
  Квиквидзе Л.Н. Повторы и их стилистическая функция в публичных выступлениях В.И.Ленина 1917-1919 гг. : Автореф... канд. филол.наук: 560 / Квиквидзе Л.Н.; Тбилисск. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
977073
  Ушаков Р.П. Повторювальний курс математики / Р.П. Ушаков; за ред. Ядренка М.Й. – Київ : Техніка, 1999. – 504 с. – ISBN 966-575-195-6
977074
  Мартазінова В.Ф. Повторюваність середньої добової температури повітря в останні десятиріччя на прикладі ОГМС Київ / В.Ф. Мартазінова, С.В. Савчук, В.В. Остапчук // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
977075
  Щербань І. Повторюваність сильних снігопадів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-17. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто повторюваність сильних снігопадів в окремі роки та місяці (1966-2004) в Україні та найхарактерніші синоптичні процеси. The frequency of snowfalls in the separate months and years (1966-2004) for the Ukraine regions, the most characteristic ...
977076
  Пахолок З.О. Повторюваність як категорія фізичного і психічного світу людини // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 305-316


  У статті розглядається широкий спектр і різновекторність дії повторення з метою вивчення онтологічної концепції, яка базується на фактичному матеріалі. Феномен повторюваності розкривається на фізичному і психічному станах людини. Категоріальність ...
977077
  Базалаєва Ю.О. Повторюваність, тривалість та інтенсивність блокувальних процесів, що зумовлюють аномальні погодні умови в Україні / Ю.О. Базалаєва, В.О. Балабух // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
977078
  Полянський Л. Повторюємо пройдений матеріал : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Готуючись до зимової іспитової сессії, комсомольці фізичного факультету організуваль допомогу відстаючим товаришам.
977079
  Коваленко В. Повторюючи шлях уяви, думки, почуття... : (література рідного краю як засіб формування творчого мислення обдарованих учнів) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 157-168. – (Філологічні науки)
977080
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола / Т.Б. Клементьева. – М, 1985. – 184с.
977081
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола / Т.Б. Клементьева. – Киев, 1995. – 205с.
977082
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. / Т.Б. Клементьева. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1990. – 206с.
977083
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. : Учебное пособие / Т.Б. Клементьева. – Київ : Методика, 1994. – 208с. – ISBN 5-87534-047-9
977084
  Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа / В.С. Крамор. – М., 1990. – 414с.
977085
  Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии / В.С. Крамор. – М., 1992. – 320с.
977086
  Вацек Адольф Повторяем математику / Вацек Адольф. – Прага, 1963. – 166с.
977087
  Эпельбаум Б. Повторяем французский язык / Б. Эпельбаум. – М, 1969. – 120с.
977088
  Перевощикова Н.В. Повторяемость в истории и значение ее познания для исследования общественных законов : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Перевощикова Н.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 15л.
977089
  Кобченко Ю. Повторяемость засушливых типов погоды на территории Харьковской области / Ю. Кобченко, О. Кобченко, В. Резуненко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 48-52 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
977090
   Повторяемость и радиационные свойства облаков верхнего яруса. – М., 1990. – 59с.
977091
  Лосев С.М. Повторяемость крупномасштабных вихревых образований в полях скорости дрейфа льда Арктического бассейна как показатель его интенсивности / С.М. Лосев, Л.Н. Дымент // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 72-83 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
977092
  Кислов А.В. Повторяемость штормовых ситуаций в Балтийском, Черном и Каспийском морях в изменяющихся климатических условиях / А.В. Кислов, Г.В. Суркова, В.С. Архипкин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 67-77 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0130-2906
977093
  Сулейменов О. Повторяя в полдень / О. Сулейменов. – Алма-Ата, 1973. – 288с.
977094
  Деев А.А. Повцшение идейно-теоретического уровня преподавания математики в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Деев А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
977095
  Кралюк П. Повчальна література. Творчість Серапіона, митрополита Кирила й Петра Ратенського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 126-129. – ISBN 978-966-2254-74-7
977096
  Капсамун І. Повчальна сага / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 січня (№ 11). – С. 4


  У нинішньої влади немає іншого виходу, як довести справу екс-президента Януковича до кінця.
977097
  Прокопенко П. Повчальний досвід // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-23


  Вступ Чехії до НАТО
977098
  Ткач О.І. Повчальний досвід Аргентини.Дещо про шляхи досягнення нею політичної та економічної стабільності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 34-35. – ISSN 0868-8117
977099
  Курило Л.Ф. Повчальний досвід підготовки науково-педагогічних кадрів в класичних університетах України в модерну добу // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 75-81. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
977100
  Курас І.Ф. Повчальний урок історії. / І.Ф. Курас. – К., 1986. – 183с.
977101
  Тищенко Алла Повчальні казки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 16
977102
  Мономах В. Повчання // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 715-726. – ISBN 978-966-8865-81-7
977103
  Грипась В. Повчання Володимира Мономаха // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 192-194


  «Повчання дітям» Володимира Мономаха — визначна пам"ятка літератури Київської Русі. Збереглося (без закінчення) в Лаврентіївському списку «Повісті минулих літ» під 1096 роком у кількох неповних частинах. Точної дати написання не встановлено, ймовірно ...
977104
  Шрила Прабхупада Повчання Господа Чаітанйі / Шрила Прабхупада. – М., 1992. – 382с.
977105
  Терещенко Ю.І. Повчання і справи "слуг святого духа" / Ю.І. Терещенко. – К., 1968. – 48с.
977106
  Волков Л.И. Повысим доходность от льноводства / Волков Л.И. – Иваново, 1955. – 7 с.
977107
  Самойлов Юрий Повысит ли турпотоки кислотная жаба? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
977108
  Самойлов Юрий Повысит ли турпотоки кислотная жаба? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
977109
  Костин К.М. Повысить агротехнику возделывания льна / Костин К.М. – Иваново, 1955. – 12 с.
977110
  Беляева Н.В. Повысить качество литературного образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
977111
   Повысить уровень идеологической работы. – Омск, 1948. – 82с.
977112
  Спектор Ольга Повышаем качество услуг или пополняем бюджет? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 12-18 : фото
977113
  Абрамов Б.П. Повышаем культуру земледелия : [лит. запись И.Л. Дорожновой] / Б.П. Абрамов, пред. колхоза "Трактор" Уренгой. р-на Герой Социалистич. Труда заслуж. агроном РСФСР. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1967. – 71 с.
977114
   Повышаем продажи с EASYJET // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
977115
   Повышаем эффективность бизнеса // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 7-8 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
977116
   Повышать действенность народного контроля. – М., 1977. – 255с.
977117
  Павленко И.М. Повышать идейно-воспитательное воздействие лекций о внейшней политике Советского государства. / И.М. Павленко. – М., 1975. – 29с.
977118
   Повышать качество обучения и воспитания. – Рязань, 1959. – 51 с.
977119
   Повышать уровень и качество партийной работы в научных коллективах. – К., 1982. – 196с.
977120
  Колесов Н. Повышать уровень теоретической и методологической подготовки бакалавров и магистров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 41-45. – ISSN 0869-3617
977121
  Прохоренко О. Повышать экспортный потенциал аграрной продукции Украины // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 8. – С. 83-87. – ISSN 0235-2443
977122
   Повышать эффективность агропромышленного комплекса. – М., 1985. – 276с.
977123
  Иванова В. Повышать эффективность использования энергетических ресурсов в АПК России / В. Иванова, В. Гончаров // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0235-2443
977124
  Туркин В.Г. Повышать эффективность партийной работы / В.Г. Туркин. – М., 1978. – 64с.
977125
   Повышать эффективность партийной работы. – М., 1985. – 255с.
977126
  Кудряченко А.И. Повышая отдачу научного поиска. / А.И. Кудряченко. – К.., 1988. – 47с.
977127
  Охрименко Е. Повышен размер пенсионных выплат / Е. Охрименко, Г. Мастюгина // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 38 (846), октябрь. – С. 35-38
977128
  Олейник Е. Повышеная важность // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 10 января (№ 1/2). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  2016 год ознаменовался запуском важнейших реформ в сфере охраны интеллектуальных прав и разработкой целого комплекса законодательных актов, направленных на имплементацию стандартов ЕС.
977129
   Повышение академической активности студентов путем совершенствования методов обучения. – Уфа, 1987. – 158 с.
977130
  Литвинова А.В. Повышение активности депутатов местных Советов Латвийской ССР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Литвинова А.В. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1973. – 32 с.
977131
  Нургожаева Ш.Х. Повышение активности и стабильности каталитического раствора в производстве ацетальдегида внесением добавок : Автореф... кандидата хим.наук: / Нургожаева Ш.Х.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра катализа и техн. химии. – Алма-Ата, 1965. – 24л.
977132
  Юдин П.Ю. Повышение активности рабочих в общественно-политической жизни страны в годы семилетки. (На материалах Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Юдин П.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 28л.
977133
  Панченко П.П. Повышение активности трудящихся в деятельности Советов. / П.П. Панченко, В.И. Кравченко. – К., 1988. – 229с.
977134
  Низамов Р.А. Повышение активности школьников на уроках труда / Р.А. Низамов. – Казань, 1971. – 60с.
977135
  Борисенко А.И. Повышение антикоррозионных свойств защитных покрытий / А.И. Борисенко, К.А. Вященко. – Л., 1983. – 40с.
977136
  Козеев В.А. Повышение безопасности и точности нелинейных систем управления / В.А. Козеев. – Л., 1985. – 127с.
977137
   Повышение безопасности транспортирования, извлечения и утилизации метана поверхностными дегазационными скважинами / К.К. Софийский, Р.К. Стасевич, Д.А. Притула, Е.Е. Дудля // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 215-225 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
977138
   Повышение безопасности труда на горнорудных предприятиях. – М., 1989. – 93с.
977139
  Панченко П.М. Повышение беоспособности первичных партийных организаций промышленных предприятий Украины. : Автореф... Канд.ист.наук: / Панченко П.М.; КГУ. – К, 1982. – 24л.
977140
  Гордиенко Е Повышение биологической активности выпаханных песчаных почв в сосновых культурах : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Гордиенко Е.И. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 16 с.
977141
  Мошияхов И.А. Повышение благосостояния трудящихся Такжикской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мошияхов И.А.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 15л.
977142
  Панченко Павел Михайлович Повышение боеспособности первичных партийных организаций промышленных предприятий Украины (1971-1975 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Панченко Павел Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 241л. – Бібліогр.:л.196-241
977143
  Фуглева А.П. Повышение боеспособности первичных партийных организаций совхозов и колхозов в период между XXIII и XXIV съездами КПСС. (На матер. парт. орг. Казахстана) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Фуглева А.П.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра партийного строительства. – М., 1972. – 26л.
977144
  Громыко Г.Н. Повышение болезнеустойчивости сахарной свеклы и пути познания природы иммунитета : Автореф... канд. биол.наук: / Громыко Г.Н.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1965. – 20л.
977145
  Козина Ю.Ю. Повышение быстродействия классификации в системах автоматизированного оптического контроля на базе комбинаторной оптимизации // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 38-42
977146
   Повышение верности передачи цифровой информации по дискретным каналам. – Москва, 1974. – 239 с.
977147
   Повышение воспитательной роли литературы. – К. : Радянська школа, 1972. – 320 с.
977148
  Асланян М.М. Повышение воспроизводительной способности и продуктивности сельскохозяйственных животных. : Автореф... наук: / Асланян М.М.; Ерев. зоотехн. вет. инст. – Ереван, 1967. – 45л. – Бібліогр.:с.43-45
977149
  Примушко Н.У. Повышение всхожести свежеубранных семян люцерны : Дис... канд. биолог.наук: / Примушко Н.У.;. – Киев, 1949. – 208л. – Бібліогр.:л.195-208
977150
  Примушко Н.У. Повышение всхожести свежеубранных семян люцерны : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Примушко Н.У. ; Укр. НИИ зернового хоз. им. В.В. Куйбышева. – Днепропетровск, 1950. – 12 с.
977151
   Повышение всхожести семян проса лозовидного / Л.М. Карпук, С.П. Вахний, Е.В. Крикунова, А.А. Павличенко, В.А. Доронин, Ю.А. Кравченко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 97-100 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 2310-9270
977152
  Малышев В.А. Повышение выхода годного металла при отливке крупных стальных слитков : Автореф. дис. ... кадн. техн. наук / Малышев В.А. ; Днепропетр. металлургич. ин-т. – Днепропетровск, 1963. – 14 с.
977153
  Куликовская О.К. Повышение выхода и качества льноволокна путем использования активных пектинразлагающих микроорганизмов : Автореф... канд. техн.наук: / Куликовская О.К.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1967. – 18л.
977154
   Повышение вычислительной культуры учащихся. – 2-е изд. испр. – М., 1985. – 49с.
977155
  Полонский Э.М. Повышение геологической эффективности сейсморазведки в условиях тонкослоистого разреза на примере кураараксинской низменности : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Полонский Э.М.; Азербайджанский ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 26л.
977156
  Суханов М.Б. Повышение готовности выпускников вузов к компьютерному решению экономических задач математическими методами // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 11 (229). – С. 62-63. – ISSN 0234-0453
977157
   Повышение грамотности учащихся 6-7 классов. – Москва, 1955. – 172 овыс.
977158
  Ле С.Д. Повышение действенности внутризаводского хозяйственного расчета (на прим. маш. стоит. предпр.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Ле С. Д.; Хар. инж.-экон. ин-т. – Х., 1987. – 22л.
977159
  Лисин Евгений Андреевич Повышение действенности печати в воспитании коммунистического отношения к труду (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лисин Евгений Андреевич; АОН при ЦК КПСС. – М., 1980. – 22л.
977160
   Повышение действительности хозйсвтенного механизма АПК. – К,, 1988. – 129с.
977161
  Бензхур Мохаммед Повышение динамического качества обдирочно-шлифовальных станков : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 05.03.01 / Бензхур Мохаммед; ХПИ. – Харьков, 1994. – 25 с.
977162
  Горохов Е.В. Повышение долговечности и надежности металлических конструкций промышленных зданий и вооружений в увловиях эксплуатации и реконострукции : Автореф... докт. техн.наук: 05.23.01 / Горохов Е. В.; Днепр. инж. строит. ин-т. – Днепропетровск, 1992. – 53л.
977163
  Филиппова Галя Александрова Повышение долговечности природных пористых строительных материалов Болгарии путем гидролфобизации : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Филиппова Галя Александрова; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – К., 1976. – 17л.
977164
   Повышение долговечности сельскохозяйственных машин. – Саратов, 1984. – 177 с.
977165
  Челкак В.М. Повышение доли прошлого труда и пропорции общественного воспроизводства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Челкак В.М.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1977. – 24л.
977166
   Повышение достоверности определения параметров сложных коллекторов и флюидоупоров. – Львов, 1988. – 198с.
977167
  Дорош И Повышение еффективности капитальных вложений в АПК / И Дорош, , Р.М. Чифталарян. – К, 1986. – 47с.
977168
  Богачев Е.Т. Повышение жизненного уровня рабочего класса СССР в послевоенный период (в годы четветрой и пятой пятилеток) : Автореф... канд. экон.наук: / Богачев Е. Т.; МВО СССР, Моск. экон. ин-т. – М., 1956. – 20л.
977169
  Доценко М.Л. Повышение жизненного уровня сельского населения - важное условие в преодолении существенных различий между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Доценко М.Л. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1971. – 15 с.
977170
  Саракаев М.О. Повышение жизненного уровня совертского народа в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Саракаев М.О.; ВШ проф. движ ВЦСПС, Каф. полит. экон. – М., 1975. – 26л.
977171
   Повышение жизнеспособности семян некоторых лекарственных растений из коллекций ex situ при обработке миллиметровым излучением / Л. Корлэтяну, С. Маслоброд, А. Ганя, М. Грати, И. Гушкан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 87-89. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Семена клещевины и дурмана с низкой исходной всхожестью обрабатывали миллиметровым излучением (длина волны 5,6 мм, плотность мощности 6 - 10 мВт/см2, экспозиции 2, 8, 30 минут). Обнаружено стимуляционное действие фактора: у семян повышается энергия ...
977172
  Старкова А.В. Повышение засухоустойчивости и продуктивности многолетних трав в засушливой зоне Алма-Атаниской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Старкова А.В.; АН КазахССР. Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1953. – 15л.
977173
  Задонцев И А. Повышение зимостойкости и продуктивности озимой пшеницы / И А. Задонцев, . – Днепропетровск, 1974. – 284с.
977174
  Со Сок-хи Повышение зимостойкости персика путем регулирования плодоношения и роста деревьев : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Со Сок-хи ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 21 с.
977175
  Четкарев А.М. Повышение идейно-теоретического уровня партийных кадров в послевоенный период. : Автореф... канд. истор.наук: / Четкарев А.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
977176
  Деев А.А. Повышение идейно-теоретического уровня преподавания математики в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Деев А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
977177
   Повышение идейно-художественного уровня наглядной агитации. – М., 1977. – 119с.
977178
   Повышение идейности и научности преподавания литературы в школе. – М., 1974. – 303 с.
977179
  Вишенков С.А. Повышение износостойкости деталей химическим никелированием. / С.А. Вишенков. – Москва, 1959. – 59с.
977180
   Повышение износостойкости и срока службы машин. – К.
1. – 1960. – 488с.
977181
  Асеев Н.В. Повышение износостойкости тепловозных и других двигателей внутреннего сгорания путем ультразвуковой обоработки смазочного масла. : Автореф... наук: 433 / Асеев Н.В.; Харьк. инст. инжен. ж-д. трансп. им.С.М.Кирова. – Харьков, 1969. – 22л.
977182
  Лейбин Ю.И. Повышение качества выпускаемого электрооборудования во взрывозащищенном исполнении / Ю.И. Лейбин. – М., 1965. – 12с.
977183
  Трайнев В.А. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики / В.А. Трайнев, С.С. Мкртчян, А.Я. Савельев. – Москва : Дашков и К, 2008. – 392с. – Библиогр.: с. 381-390. – ISBN 978-5-91131-258-9
977184
  Загузов Н.И. Повышение качества диссертационных исследований - главная задача научной аттестации // Мир образования - образование в мире : Научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2007. – № 4. – С. 7-27.
977185
  Куликова Н.А. Повышение качества жизни населения как функция социального государства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 33-45. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
977186
  Богданова Светлана Повышение качества жизни: миссия выполнима? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 26-29 : Фото
977187
   Повышение качества зерна пшеницы. – М., 1972. – 335с.
977188
  Данилов М.А. Повышение качества знаний учащихся и предупреждение неусеваемости / М.А. Данилов. – М, 1951. – 32с.
977189
   Повышение качества и культуры обслуживания населения - важнейшая задача десятой пятилетки. – Владимир, 1977. – 127с.
977190
   Повышение качества и надежности геологоразведочной техники. – Л., 1987. – 87с.
977191
  Беляевский Г.А. Повышение качества и эффективности инженерно-геологических изысканий при строительстве на глинистых грунтах / Г.А. Беляевский, А.П. Негода. – К., 1981. – 18с.
977192
  Мартиросян Б.П. Повышение качества инновационной деятельности в образовательных учреждениях // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 25-31. – ISSN 0869-561Х
977193
  Мартиросян Б.П. Повышение качества инновационной деятельности в образовательных учреждениях // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 25-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
977194
  Тютюнник А.И. Повышение качества кормого белка / А.И. Тютюнник, В.М. Фадеев. – Москва, 1984. – 158с.
977195
   Повышение качества металлических констуркционных материалов. – Днепропетровск, 1987. – 147с.
977196
  Зорин В.В. Повышение качества напряжения в местных электрических сетях. : Автореф... канд. технич.наук: / Зорин В.В.; Киев. политехн. ин-тут. – К., 1963. – 16л.
977197
   Повышение качества научно-технических разработок УкрНИГРИ и эффективность геологоразведочных работ на нефть и газ в УССР. – Львов, 1977. – 102с.
977198
   Повышение качества образования - основа развития университета / М. Попов, А. Гугелев, Э. Коротков, Н. Яшин; М. Попов, А. Гугелев, Э. Коротков, Э. Яшин // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 8. – ISSN 0869-3617


  Саратовский гос. социально-экономический университет
977199
  Магомедов Р.М. Повышение качества образования в условиях применения новых организационных форм учебной деятельности // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 18-21. – ISSN 1998-1740


  В публикации рассматриваются новая идеология содержания высшего профессионального образования, новые образовательные результаты, новые формы организации обучения как важные компоненты, определяющие качество образования, соответствующее запросам ...
977200
   Повышение качества опробования полезных ископаемых при бурении скважин в тресте "Артемгеология". – К., 1968. – 31с.
977201
  Беленький П.Е. Повышение качества организации промышленного производства / П.Е. Беленький. – Львов, 1990. – 166с.
977202
   Повышение качества оросительной воды. – Москва, 1990. – 189 с.
977203
  Найдек В.Л. Повышение качества отливок из алюминиевых и медных сплавов плазмореагентной обработкой их расплавов / В.Л. Найдек, А.В Наривский ; НАНУ; Физико-технологический ин-т металлов и сплавов. – Киев : Наукова думка, 2008. – 184 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0782-6
977204
   Повышение качества поверхностей панелей, изготовляемых в вертикальном положении. – Москва, 1967. – 16 с.
977205
  Вдовец С.И. Повышение качества подготовки квалифицированных работих / С.И. Вдовец. – Москва, 1991. – 54с.
977206
  Левковский К.М. Повышение качества подготовки специалистов / К.М. Левковский, В.А. Ямковой. – Киев, 1990. – 60с.
977207
   Повышение качества подготовки специалистов на основе интеграции образования, науки и производства. – Киев, 1990. – 60с.
977208
  Бразье Каролин Повышение качества поиска документов в Британской библиотеке: новые стратегические направления // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 2. – С. 77 - 85. – ISSN 0130-9765
977209
  Ляшенко В.И. Повышение качества природно-техногенной среды в зоне горно-металлургического производства / В.И. Ляшенко, А.М. Сатцаев, С.А. Федорова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-40 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
977210
  Саркисян А.А. Повышение качества программ на основе автоматизированных методов / А.А. Саркисян. – М., 1991. – 156с.
977211
   Повышение качества продукции -- важное условие интенсификации экономики : Рек. указ. лит. в помощь лектору. – Москва : Знание, 1987. – 63с.
977212
  Амбарцумян А.А. Повышение качества продукции и его планирование. (На примере машиностроительных предприятий Армянской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Амбарцумян А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 26л.
977213
  Пекарский С.И. Повышение качества промышленной продукции -- важный фактор выполнения семилетки. / С.И. Пекарский. – К, 1961. – 26с.
977214
  Суханов Ф.И. Повышение качества промышленной продукции / Ф.И. Суханов. – Саратов, 1967. – 28с.
977215
   Повышение качества профессионально-технического обучения. – М., 1963. – 60с.
977216
  Азизов Л.И. Повышение качества профессиональной подготовки будущих экономистов-менеджеров // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 4. – 198-199. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
977217
  Худолий Н.Г. Повышение качества профессиональной подготовки специалистов в инновационном высшем образовательном учреждении // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2004. – № 5. – С.5-11. – ISSN 1609-4646
977218
  Коломиец Р.И. Повышение качества семян и продуктивности раздельноплодной сахарной свеклы путем биологических отбросов : Автореф... канд. с.-х.наук: / Коломиец Р.И.; Всесоюз. научно-иссл. ин-т сахарной свеклы. – К., 1967. – 24л.
977219
   Повышение качества товаров и совершенствование способов их хранения и доставки. – К., 1983. – 164с.
977220
  Михайлова М.Р. Повышение качества труда - форма экономии совокупного рабочего времени : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Михайлова М.Р.; Лен. физ.-экон. ин-т им. Н,В.Вознесенского. – Л., 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
977221
  Хлопов В.Д. Повышение качества труда и продукции / В.Д. Хлопов. – Саратов, 1979. – 137с.
977222
  Первухина Л.Д. Повышение качества труда и продукции в молочном скотоводстве / Л.Д. Первухина. – М, 1982. – 64с.
977223
  Платонов О.А. Повышение качества трудовой жизни: Опыт США / О.А. Платонов. – М., 1992. – 185с.
977224
  Ходорковский Л.М. Повышение качества управления предприятием / Л.М. Ходорковский. – Киев, 1983. – 33с.
977225
  Мвибудулу Калуит Како Повышение качества управления производством на основе совершенствования информационной системы (на примере машиностроительных предприятий) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Мвибудулу Калуит Како; Харьковский инженерно-эконом. ин-т. – Харьков, 1984. – 27л.
977226
  Деревцов А И. Повышение качества урока / А И. Деревцов. – Краснодар, 1961. – 72с.
977227
   Повышение качества учебной литературы. – Тарту, 1985. – 170 с.
977228
  Михальский В.А. Повышение качества учебной работы по русскому языкознанию в педагогических институтах. Методические указания. / В.А. Михальский. – Киев, 1941. – 28 с.
977229
  Копылов Б.М. Повышение качества эксплуатации радиотрансляционных сетей. / Б.М. Копылов. – М., 1953. – 48с.
977230
   Повышение качества, улучшение ассортимента и увеличение выпуска товаров народного потребления. – М., 1985. – 127с.
977231
  Шрайберг Я.Л. Повышение квалификации библиотечно-информационных работников: современный подход : учебно-методическое пособие / Я.Л. Шрайберг, А.О. Адамьянц. – Москва : Литера, 2011. – 126, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 118-119. – (Серия "Современная бибилиотека"). – ISBN 978-5-91670-047-3
977232
  Сукиасян Э.Р. Повышение квалификации в библиотеке. Рекомендации реководителю // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 42-59. – ISSN 0130-9765
977233
  Сукиасян Э.Р. Повышение квалификации в библиотеке. Рекомендации реководителю // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-71. – ISSN 0130-9765
977234
   Повышение квалификации инженерно-технических кадров в развитых капиталистических странах. – Москва, 1979. – 28с.
977235
  Сорокин В.И. Повышение квалификации инженерно-технических работников - важнейший элемент расширенного воспроизводства квалифицированной рабочей силы в условиях научно-технического прогресса : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Сорокин В.И. ; Москов. ин-т управления. – Москва, 1979. – 22 с.
977236
  Иванов В.Г. Повышение квалификации инженерных кадров: организационные новации и образовательные технологии / В.Г. Иванов, С.В. Барабанова, О.Ю. Хацринова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 43-50. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена новым форматам повышения квалификации инженерных кадров. Раскрываются проблемы реализации дополнительных образовательных программ подготовки инженерных кадров. Показаны условия построения системы научно-методического сопровождения ...
977237
  Жураковский В.М. Повышение квалификации научно-педагогических кадров: поиск новых организационных форм / В.М. Жураковский, З.С. Сазонова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 27-31. – ISSN 0869-3617


  Обсуждается проблема готовности преподавателей вузов к решению задач, связанных с переходом к работе на основе ФГОС ВПО и с изменением технологии самой преподавательской деятельности. В настоящей статье авторы представляют некоторые концептуальные ...
977238
   Повышение квалификации педагогических кадров. – Киев, 1992. – 189с.
977239
  Кинцанс В. Повышение квалификации педагогов и переподготовка учителей в Латвии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 263-270


  Стаття присвячена питанням підвищення кваліфікації та перепідготовки вчителів у Латвії. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Латвії має історичні традиції – дотримуватися вимог суспільства, опановувати педагогічні інновації світу, ...
977240
  Лебединцев В.Б. Повышение квалификации педагогов на основе индивидуальных образовательных программ // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 82-86. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается процесс повышения квалификации педагогов на современном этапе развития образования. Освещаются коллективный характер образовательных процессов.
977241
  Лебедева И.В. Повышение квалификации педагогов: дистанционная поддержка и уклад школы // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 76-81. – ISSN 1726-5304
977242
  Шкловец А.В. Повышение квалификации персонала как составляющая управления персоналом: анализ зарубежного опыта // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 161-163
977243
  Козыренко В.П. Повышение квалификации преподавателей академии по применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе / В.П. Козыренко, О.В. Лазаренко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 64-69. – ISSN 1993-5560
977244
  Чучалин А.И. Повышение квалификации преподавателей в области применения международных стандартов CDIO / А.И. Чучалин, М.С. Таюрская, М.Г. Мягков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 58-67. – ISSN 0869-3617


  В статье актуализируется проблема развития компетенций руководителей и профессорско-преподавательского состава вузов в области проектирования и реализации образовательных программ с учетом мирового опыта совершенствования инженерного образования. ...
977245
  Гуров В.Н. Повышение квалификации преподавателей вуза в условиях университета / В.Н. Гуров, И.Ю. Резанова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 9. – С. 44-52. – ISSN 1609-4646


  В статье представлены результаты реализации инновационных программ повышения квалификации преподавателей вуза в условиях университета, ориентированные на интеграцию «науки – образования – практики».
977246
  Задонская Л.В. Повышение квалификации преподавателей высшей школы в условиях информатизации образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 9. – С. 81-92. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются вопросы разработки целостного проекта непрерывной подготовки педагога высшей школы в условиях информатизации образования. Подчеркивается мысль о важности внедрения дистанционного обучения в процессе повышения квалификации ...
977247
  Ракобольская И.В. Повышение квалификации преподавателей высших учебных заведений в Московском государственном университете / И.В. Ракобольская, М.В. Качашкина. – Москва, 1987. – 75с.
977248
   Повышение квалификации преподавателей системы профессионального образования: новые вызовы и решения / В.Н. Гуров, Е.Н. Букреева, В.Н. Галяпина, Степанов // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 55-69. – ISSN 1609-4646


  В статье представлен опыт работы факультета повышения квалификации Ставропольского государственного университета по организации системы повышения квалификации преподавателей учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования; ...
977249
  Красинская Л.Ф. Повышение квалификации преподавателей: моделирование на основе компетентностного подхода // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 75-80. – ISSN 0869-3617
977250
   Повышение квалификации работников МБА. – М., 1988. – 38с.
977251
  Петрова М.А. Повышение квалификации работников профессионального образования для инноваций: научно-методические аспекты // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 9. – С. 109-122. – ISSN 1609-4646


  Актуальной педагогической проблемой является научно-методическое сопровождение повышения квалификации работников профессионального образования для инноваций, ориентированных на систему образования, где происходит обучение не знаниям, а способам, формам ...
977252
  Ковтюк Н.Г. Повышение квалификации работников профтехобразования / Н.Г. Ковтюк. – Киев, 1985. – 63с.
977253
  Артемова В.Н. Повышение квалификации рабочих и служащих / В.Н. Артемова. – Минск, 1972. – 123с.
977254
  Сенченко И.А. Повышение квалификации рабочих на производстве / И.А. Сенченко. – М., 1989. – 109с.
977255
   Повышение квалификации руководящих работников и специалистов профтехобразования. – М., 1990. – 140с.
977256
   Повышение квалификации учителей. – М., 1958. – 298с.
977257
  Кашкаров Николай Александрович Повышение колхозно-кооперативной собственности до уровня общенародной. (На материалах рыболовецких колхозов) : Автореф... канд. экон.наук: / Кашкаров Николай Александрович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 16л.
977258
  Ткаченко Ю.С. Повышение коммунистической способности емкостной системы коммутации цепей постоянного тока. : Автореф... канд. техн.наук: 240 / Ткаченко Ю.С.; Харьков. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
977259
  Гущин В.Я. Повышение коммутационной способности автоматических выключателей за счет применения электродинамических устройств. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.240 / Гущин В.Я.; МВ и ССО УССР. – Х, 1972. – 26л.
977260
  Козырь Б. Повышение конкурентноспособности Николаевского региона на платформе кластерных систем : регіональнй аспект / Б. Козырь, Н. Фатеев // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 23-25 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
977261
  Жусупова К.А. Повышение конкурентоспособносты вуза / К.А. Жусупова, А.Г. Мурзагалиева // Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5/6. – С. 18-21


  Интеллектуальный потенциал вуза рассматривается как внутренний ресурс, способный предоставить вузу новые конкурентные преимущества.
977262
  Варинская Лариса Алесандровна Повышение конструкционной прочности лопаток газотурбинных установок механотермической обработкой : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Варинская Лариса Алесандровна; Запорожск. машностроит. ин-т. – Запорожье, 1993. – 16л.
977263
  Капаров Б.М. Повышение конурентособности современного вуза на основе теории самоорганизации / Б.М. Капаров // Экономическое возрождение России : Научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2006. – № 3. – С. 25-30. – ISSN 1990-9780
977264
  Баканов И.П. Повышение коэффициента полезного действия энергетических установок / И.П. Баканов, Е.И. Гладильщиков; Под ред. А.В.Коваленко. – Москва ; Свердловск : Машгиз, 1962. – 32 с. – (За экономию металлов и электроэнергии)
977265
   Повышение коэффициента сменности работы оборудования. – К., 1989. – 222с.
977266
  Коваль А.У. Повышение культурно-технического уровня колхозного крестьянства -- необходимое условие преодоления существенных различий между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 09.00.02 / Коваль А.У. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 22 с.
977267
  Коваль Анатолий Ульянович Повышение культурно-технического уровня колхозного крестьянства - необходимое условие преодоления существенных различий между городом и деревней (на материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Коваль Анатолий Ульянович; Укр. сельхоз. Академия. Кафедра научного коммунизма. – К, 1981. – 209л. – Бібліогр.:л.195-209
977268
  Клопыжников М.С. Повышение культурно-технического уровня колхозного крестьянства на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. филос.наук: 09621 / Клопыжников М.С.; Саратов. гос. ун-тет. – Саратов, 1970. – 24л.
977269
  Рузметов Ш. Повышение культурно-технического уровня рабочего класса - закономерность коммунистического строительства. : Автореф... канд. экон.наук: / Рузметов Ш.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Экон. ф-тет. – Л., 1966. – 13л.
977270
  Умарова А.А. Повышение культурно-технического уровня рабочего класса в период перехода к коммунизму и его экономическое значение. (На материалах промышленности Туркм. ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Умарова А.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
977271
  Шманько Г.И. Повышение культурно-технического уровня рабочего класса ВНР в период строительства социализма (1948-1975 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Шманько Г.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 54 с.
977272
  Шманько Георгий Иванович Повышение культурно-технического уровня рабочего класса ВНР в период строительства социализма (1948-1975 гг.) : Дис... доктор историч.наук: 07.00.03 / Шманько Георгий Иванович; АН УССР. Ин-тут социальных и эконом. проблем зарубежных стран. – Ужгород, 1983. – 421л. – Бібліогр.:л.380-421
977273
  Адамчук Л.Б. Повышение культурно-технического уровня рабочего класса и его экономическое значение в условиях строительства коммунизма. (На примере нефтеперерабатывающей и нефтехим. пром-сти СССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Адамчук Л.Б. ; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1970. – 20 с.
977274
  Бережной Валерий Михайлович Повышение культурно-технического уровня рабочих - важное условие роста эффективности социалистического производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Бережной Валерий Михайлович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23л.
977275
  Гершензон П.Г. Повышение культурно-технического уровня рабочих / П.Г. Гершензон. – М., 1964. – 60с.
977276
  Терешин В.И. Повышение культурно-технического уровня рабочих (на опыте работы просоюзн. б-к пром. предпр. СССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Терешин В. И.; Моск. гос. ин-т культ. – М., 1967. – 23л.
977277
  Мякинин Б.А. Повышение культурно-технического уровня рабочих в условиях НТР. / Б.А. Мякинин. – Воронеж, 1977. – 159с.
977278
  Топоровский Я.Н. Повышение культурно-технического уровня рабочих г.Москвы (1946-1955 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 592 / Топоровский Я.Н.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1971. – 19л.
977279
  Золотарев В.С. Повышение культурно-технического уровня рабочих как фактор роста производительности общественного труда. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотарев В.С.; Рост. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
977280
  Андреев А.Н. Повышение культурно-технического уровня советских рабочих на современном этапе коммунистического строительства. (На материалах промышленных предприятий западных областей Украины) : Автореф... канд. эконом.наук: / Андреев А.Н.; ЛГУ. – Львов, 1967. – 21л.
977281
  Франчук Евгений Иванович Повышение культурно-технического уровня трудщихся села Украинской ССР 1971-1980 гг. (на материалах западных областей) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.02 / Франчук Евгений Иванович; Ин-т истории АН УССР. – К., 1985. – 16с.
977282
  Гумматов Г.Г. Повышение культурно-технического уровня тружеников сельского хозяйства Азербайджанской ССР в годы коммунистического строительств. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Гумматов Г.Г.; АН АзССР. – Баку. – 34л.
977283
  Шевченко Л.А. Повышение культурного уровня трудящихся в условиях развитого социализма : на материалах УССР / Л.А. Шевченко; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1985. – 231 с.
977284
  Грищинский А.А. Повышение культуры взаимоотношений в трудовых коллективах / А.А. Грищинский. – К, 1988. – 46с.
977285
  Мадоян А.А. Повышение маневренности и эффективности использования тепловых электростанций / А.А. Мадоян. – Москва, 1987. – 102 с.
977286
  Мысак И.С. Повышение маневренности энергоблоков / И.С. Мысак, И.А. Кусков. – Киев, 1982. – 136 с.
977287
  Куровский Е.А. Повышение материала из зимовки в условиях интенсивного карповодства УССР : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Куровский Е.А.; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 23л.
977288
  Генин С. Повышение материально-культурного уровня жизни трудящихся СССР. / С. Генин. – М, 1949. – 76с.
977289
  Шафионецкий Г.Г. Повышение материального благосостояния и культурного уровня колхозного крестьянства в годы крутого подъема сельского хозяйства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Шафионецкий Г.Г.; М-во высш.и сред. образования УССР.Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1961. – 29л.
977290
  Скрипник К.И. Повышение материального благосостояния и культурного уровня колхозного крестьянства западных областей. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Скрипник К.И.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1970. – 22л.
977291
  Проскурин П.В. Повышение материального благосостояния и культурного уровня крестьянства воссоединенных областей Украины в послевоенный период (1946-1951 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Проскурин П.В.; АН УССР. ИН-т экономики. – К., 1953. – 16л.
977292
  Стадник В.Ф. Повышение материального благосостояния и культурного уровня рабочего класса Украины (1953-1960 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Стадник В.Ф. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории сов. о-ва. – Москва, 1962. – 16 с.
977293
  Кочнев П.Д. Повышение материального благосостояния и культурного уровня трудящихся Коми-Пермяцкого национального округа : Автореф... канд. экономич.наук: / Кочнев П.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
977294
  Доровский Альберт Васильевич Повышение материального благосостояния трудящихся в БССР в годы второй пятилетки (1933-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Доровский Альберт Васильевич; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1978. – 21л.
977295
  Нечитайло В.В. Повышение материального благосотояния и культурного уровня колхозного крестьянства в период коммунистического строительства (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Нечитайло В. В.; Льв.ГУ. – Львов, 1977. – 28л.
977296
  Лившиц А.Л. Повышение материального и культурного уровня жизни народа-непреложный закон / А.Л. Лившиц. – Москва, 1950. – 32с.
977297
   Повышение материального и культурного уровня жизни советского народа. – М., 1948. – 36с.
977298
   Повышение материального и культурного уровня советского народа в шестой пятилетке. – Л., 1956. – 12с.
977299
  Причинаускас Ю. Повышение материальной заинтересованности колхозов и колхозников Литовской ССР в развитии общественного хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Причинаускас Ю.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1957. – 16л.
977300
   Повышение мотивации к изучению иностранного языка / Д.Д. Джантасова, А.С. Изотова, Кыдыргали, улы, Р.М. Хасаев // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 12. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основные педагогические средства, обеспечивающие формирование мотивации обучаемых к изучению иностранного языка.Показаны преимущества сочетания различных подходов, которые способствуют мотивационной направленности обучаемых.
977301
  Коробова С.Н. Повышение мотивации на занятиях иностранного языка в рамках подготовки переводчиков (французский язык) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 49-54. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В университетах мало внимания уделяется вопросам мотивации обучающихся, между тем это один из важнейших факторов эффективности обучения, влияющих на работу механизмов когнитивной и речевой деятельности. В данной статье предпринята попытка ...
977302
  Микаелян Л.Г. Повышение мощности тракторного дизеля с камерой в поршне присадкой сжиженного газа. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.410 / Микаелян Л.Г.; Арм.с-х.ин-т. – Ереван, 1970. – 30л.
977303
  Сагалов М.И. Повышение мощности трансформаторов с естественной циркуляцией масла и дутьевым охлаждением. / М.И. Сагалов, Г.Е. Тарле. – М.-Л., 1965. – 64с.
977304
  Дадаев Ю.Г. Повышение надежности выполнения арифметических операций в системах / Ю.Г. Дадаев. – Киев, 1968. – 27 с.
977305
  Закора В.В. Повышение надежности деталей горных машин методом поверхностного упрочнения / В.В. Закора, В.Ф. Ганкевич, А.Г. Лисняк // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 75-82 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
977306
   Повышение надежности и долговечности литых деталей. – К., 1987. – 104с.
977307
  Инютина К.В. Повышение надежности и качества снабжения. / К.В. Инютина. – Л., 1983. – 240с.
977308
   Повышение надежности и новые методы контроля полупроводниковых приборов. – Киев, 1969. – 60 с.
977309
  Скворцов Повышение надежности конструкций подземных тепловых сетей. / Скворцов, И.А. Заверткин. – М., 1986. – 103с.
977310
  Бугай Н.В. Повышение надежности котлов электростанций. / Н.В. Бугай. – К., 1986. – 176с.
977311
  Пилипенко Д.О. Повышение надёжности оценки несущих свойств грунтов при использовании их природних геофизических свойств // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 16-19
977312
   Повышение надежности работы поверхностей нагрева котлоагрегатов. – К., 1982. – 92с.
977313
  Маслов А.Я. Повышение надежности радиоэлектронной аппаратуры / А.Я. Маслов, В.Ю. Татарский. – Москва, 1972. – 264 с.
977314
  Ермолов Л.С. Повышение надежности сельскохозяйственной техники / Л.С. Ермолов. – М, 1979. – 255с.
977315
  Зайдельман Р.Л. Повышение надёжности турбинных лопаток демпированием колебаний / Р.Л. Зайдельман. – М., 1967. – 112с.
977316
  Хетагуров Я.А. Повышение надежности цифровых устройств методами избыточного кодирования / Я.А. Хетагуров, Ю.П. Руднев. – М., 1974. – 271с.
977317
  Ромащенко В.Н. Повышение научного уровня организационно-партийной работы обкомво КПСС в современных условияих : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ромащенко В. Н.; АОН при ЦК КПСС, Каф. парт. стоит. – М., 1974. – 26л.
977318
  Степин А.А. Повышение научного уровня партийной пропаганды / А.А. Степин. – К., 1988. – 226с.
977319
  Цветков Б.М. Повышение научного уровня планирования - важнейший вопрос совершенствования управления / Б.М. Цветков. – М, 1979. – 40с.
977320
  Байбаков А.И. Повышение научного уровня управления трудом / А.И. Байбаков. – М., 1980. – 136с.
977321
  Козинец А.П. Повышение научной обоснованности в работе партийных организаций с кадрами хозяйственных руководителей в условиях коммунистического строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Козинец А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1974. – 22л.
977322
   Повышение несущей способности гидростоек механизированных крепей / В.Г. Сынков, Э.Н. Немцев, С.В. Мирошниченко, А.А. Хорольский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 94-101 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1607-4556
977323
  Оганов К.А. Повышение нефтеотдачи пласта переносом тепловой зоны : Автореф... канд. техн.наук: / Оганов К.А.; МВССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1961. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
977324
   Повышение образовательного потенциала Киевского национального университета имени Тараса Шевченко : Программа Развития Организации Объединенных Наций в Украине. – [Киев] : [Киевский университет], 2005. – 40 с. : ил.
977325
  Сокол Зинаида Степановна Повышение общеобразовательного уровня колхозного крестьянства - закономерность коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Сокол Зинаида Степановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
977326
  Сокол Зинаида Степановна Повышение общеобразовательного уровня колхозного крестьянства - закономерность коммунистического строительства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сокол Зинаида Степановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 193л.
977327
  Филиппов Ф.Р. Повышение общеобразовательного уровня рабочего класса СССР в период развернутого коммунистического строительства и социальное значение этого процесса : Автореф... канд. филос.наук: / Филиппов Ф.Р.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
977328
  Сильченко З.А. Повышение общественно-политической активности киевлян в процессе коммунистического строительства / З.А. Сильченко. – К., 1979. – 28с.
977329
   Повышение общественно-политической активности студенческой молодежи. – Москва, 1973. – 39с.
977330
  Журавлев Г.Н. Повышение организаторской роли райкомов партии в борьбе за подъем сельского хозяйства (1956-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Журавлев Г. Н.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1961. – 19л.
977331
   Повышение ответственности школьников за качество учебы. – Омск, 1987. – 139с.
977332
  Демьянов Н.Я. Повышение отдачи оборотных средств колхозов / Н.Я. Демьянов. – К., 1988. – 112с.
977333
  Пустовойт К.С. Повышение открытости производственной системы с учетом интересов внешних и внутренних потребителей / К.С. Пустовойт, М.Б. Гитман, В.Ю. Столбов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 440-451 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
977334
  Акутина Светлана Петровна Повышение педагогической компетентности родителей студентов педагогических вузов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 61-62. – ISSN 1726-667Х
977335
  Лазарчук В.Е. Повышение плодородия деревно-подзолистой почвы под воздействием выводного поля и новой системы обработки : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Лазарчук В.Е.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
977336
  Синягин И.И. Повышение плодородия дерново-подзолистых почв / И.И. Синягин. – Москва, 1974. – 64 с.
977337
   Повышение плодородия орошаемых почв при интенсивном использовании. – Волгоград, 1989. – 176с.
977338
   Повышение плодородия почв в условиях интенсивного земледелия. – Саранск, 1987. – 168 с.
977339
   Повышение плодородия почв и эффективности удобрений. – Ташкент, 1984. – 80 с.
977340
   Повышение плодородия почв нечерноземной полосы. – Москва
1. – 1961. – 222 с.
977341
  Ляблин Н.И. Повышение плодородия смытых серых лесных почв Мордовской АССР. : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Ляблин Н.И.; Горьков. с.-х. ин-т. – Горький, 1968. – 20л.
977342
  Глазер Ф.Ю. Повышение плотности закрытия поворотных регулирующих диафрагм турбины типа ВПТ-25-3 / Ф.Ю. Глазер. – М, 1963. – 44с.
977343
  Шишкин Иван Повышение по службе : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 7 (2826). – С. 62-63
977344
  Шалекенова К.Х. Повышение познавательного значения биологического эксперимента при изучении ботаники. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Шалекенова К.Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 28л.
977345
   Повышение полноты извлечения и использования запасов месторождений полезных ископаемых. – Ташкент, 1989. – 116с.
977346
  Радионов В.В. Повышение помехолзащищенности судовых многоканальных радиотехнических систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.02 / Радионов В.В.; Укр.гос.акад.связи. – Одесса, 1994. – 15л.
977347
  Панфилов И.П. Повышение помехоустойчивости каналов связи АСУПТ / И.П. Панфилов, М.Т. Козаченко. – Киев : Тэхника, 1991. – 167 с.
977348
  Мишустин И.А. Повышение помехоустойчивости радиолюбительского приема / И.А. Мишустин. – Москва, 1974. – 89 с.
977349
  Ветушняк Л.Ф. Повышение породных качеств сортов огурца путем переопыления репродукций различного воспитания : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Ветушняк Л.Ф. – Одесса, 1953. – 13 с.
977350
   Повышение потенциала космического права : материалы науч.-практ. конф. к 10-летию Соглашения между НКАУ, НАНУ, Росавиакосмосом и РАН о создании Междунар. центра косм. права, 5-6 июня 2008 г., Киев, Украина / Нац. косм. агенство Украины, Междунар. центр косм. права НАН Украины, Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; [сост.: И.П. Андрушко, В.П. Непыйвода ; отв. ред. Малышева Н.Р.]. – Киев : Атика, 2008. – 102, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-326-327-4
977351
  Затайдух В.Д. Повышение престижа инженерной профессии как один из факторов ускорения научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
977352
  Бейлис Л.И. Повышение престижа книги в публичных библиотеках Украины // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 76-82
977353
   Повышение продуктивности деятельности преподавателя в учебном процессе с применением технических средств обучения. – Л., 1989. – 41с.
977354
   Повышение продуктивности и устойчивости зерновых культур. – Алма-Ата, 1983. – 187с.
977355
   Повышение продуктивности и устойчивости зерновых культур. – Алма-Ата, 1986. – 255с.
977356
  Горшенин Н.М. Повышение продуктивности и ценности лесов путём их реконструкции / Н.М. Горшенин; Третяк Ю.Д. – Киев : Госсельхозиздат УССР, 1957. – 128 с.
977357
  Шамсутдинова К.Г. Повышение продуктивности качества семян яровой пшеницы методом раннего (апрельского) посева в условиях Татарской АССР. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Шамсутдинова К.Г.; Волгоград.с-х.ин-т. – Казань, 1961. – 16л.
977358
  Утеуш Ю.А. Повышение продуктивности кормовых культур на зеленый корм и силос в северной Лесостепи и южном Полесье УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Утеуш Ю.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1967. – 20л.
977359
   Повышение продуктивности лесных площадей Центрально-Черноземных областей. – Воронеж, 1956. – 122с.
977360
  Дуда В.В. Повышение продуктивности лесов западного Полесья УССР путем выбора главных пород : Автореф... канд. с.-х.наук: / Дуда В.В.; Харьк. с.-х. ин-т. – Харьков, 1956. – 23л.
977361
  Азимов Г.И. Повышение продуктивности молочного скота / Г.И. Азимов. – Москва : Знание, 1956. – 40 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 5 ; № 5)
977362
  Акишин Федор Дмитриевич Повышение продуктивности природных кормовых угодий в колхозах и совхозах Латвийской ССР. (На примере опыт. хазяйства "Скривери" Огрского района). : Автореф... канд. с.-х.наук: / Акишин Федор Дмитриевич; Латв. с.-х. акад. – Рига, 1959. – 31л.
977363
  Хлюстов Г.А. Повышение продуктивности пчел и дополнительное опыление сельскохозяйственных культур / Г.А. Хлюстов. – Москва, 1962. – 8 с.
977364
   Повышение производительности сельскохозяйственного труда. – М., 1983. – 320с.
977365
   Повышение производительности средств обработки информации. – К., 1978. – 59с.
977366
   Повышение производительности труда -- важнейшее условие победы коммунизма. – М., 1953. – 52с.
977367
   Повышение производительности труда -- главное условие роста сельскохозяйсвтенного производства в семилетке. – М., 1960. – 136с.
977368
  Рудник А.С. Повышение производительности труда - важнейшее условие роста рентабельности промышленного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Рудник А.С.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
977369
  Рузавин Д. Повышение производительности труда - главное условие улучшения материального и культурного положения народа / Д. Рузавин, Е. Францева. – Саранск, 1961. – 24с.
977370
  Бухвальд Е.М. Повышение производительности труда - ключевая задача советской экономики / Е.М. Бухвальд. – М, 1984. – 63с.
977371
  Бугуцкий А.А. Повышение производительности труда - ключевая проблема аграрной экономики. / А.А. Бугуцкий. – Киев, 1986. – 215с.
977372
  Кузьмин В.В. Повышение производительности труда - основа интенсификации производства / В.В. Кузьмин, Л.И. Мерзон. – М, 1987. – 62с.
977373
  Кондаков В.В. Повышение производительности труда - путь к изобилию / В.В. Кондаков. – Пермь, 1961. – 48с.
977374
  Антонов Н.А. Повышение производительности труда - путь к изобилию / Н.А. Антонов. – Новгород, 1961. – 32с.
977375
  Мельникова Е.Б. Повышение производительности труда в виноградарстве. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мельникова Е.Б.; Одес.с-х.ин-т. – Одесса, 1967. – 17л.
977376
  Назаров М.Г. Повышение производительности труда в десятой пятилетке в РСФСР / М.Г. Назаров. – М., 1976. – 60с.
977377
  Бехтерев В.И. Повышение производительности труда в колхозах Лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бехтерев В.И. ; Укр. науч.-исслед. ин-т. экономики и организации сельск. хоз-ва. – Киев, 1968. – 24 с.
977378
  Волик И.Н. Повышение производительности труда в машиностроении / И.Н. Волик. – Київ, 1988. – 150с.
977379
  Заидов М.А. Повышение производительности труда в промышленности / М.А. Заидов. – Ташкент, 1964. – 94с.
977380
  Махмудов А. Повышение производительности труда в промышленности. (По материалам хим. пром-сти Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Махмудов А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
977381
   Повышение производительности труда в сельском хозяйстве. – М., 1980. – 168с.
977382
  Венцкунас В.П. Повышение производительности труда в совхозах : Автореф... канд. экон.наук: / Венцкунас В.П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 14л.
977383
  Хачатрянц И.С. Повышение производительности труда в строительстве / И.С. Хачатрянц. – Минск, 1955. – 32с.
977384
  Ротштейн А.Г. и Стомахин В.И. Повышение производительности труда в строительстве / А.Г. и Стомахин В.И. Ротштейн. – Москва, 1964. – 96 с.
977385
   Повышение производительности труда в черной металлургии. – К., 1987. – 166с.
977386
  Румянцев А.Ф. Повышение производительности труда и внедрение передового опыта в промышленности СССР / А.Ф. Румянцев. – Москва, 1953. – 72 с.
977387
  Самед-заде З.А. Повышение производительности труда и улучшение использования рабочей силы в хлопкосеющих совхозах. (По материалам Азербайдж. ССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Самед-заде З.А.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1965. – 16л.
977388
  Литвинович К.Р. Повышение производительности труда как ведущий фактор роста рентабельности колхозного производства. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Литвинович К.Р.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 17л.
977389
  Амвросиев О.Н. Повышение производительности труда путь - к изобилию / О.Н. Амвросиев. – Тула : Книжное издательство, 1961. – 36 с. : ил. – (В помощь слушателям начальных экономических школ и кружков)
977390
  Мощелкова Людмила Петровна Повышение производственной активности женщин-работниц в условиях развитого социализма. (По материалам конкретно-социол. исследований на новых предприятия Вост.Сибири) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Мощелкова Людмила Петровна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 21л.
977391
  Красавцева Н.П. Повышение производственной активности рабочего класса в период строительства коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Красавцева Н.П.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1969. – 19л.
977392
  Авад М.С. Повышение пропускной способности распределительных сетей по режиму напряжения в условиях Иордании : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Авад М.С. ; КПИ. – Киев, 1994. – 17 с.
977393
  Милянчикова О.В. Повышение профессионализма менеджера образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 10 (ноябрь). – С. 55-58. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены психолого#педагогические основы повышения профессиональной квалификации менеджера образования на основе компетентностного подхода. Обоснована актуальность профессионально-личностного развития специалиста, приведена авторская трактовка ...
977394
  Горбань А.Г. Повышение профессионально-квалифицированного уровня молодых специалистов как объект социального планирования : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Горбань А. Г. ; МГУ. – Москва, 1982. – 24 с.
977395
   Повышение профессионального мастерства преподавания иностранных языков. – М., 1987. – 133с.
977396
   Повышение профессиональной квалификации учащихся вечерних (сменных) школ. – М., 1962. – 136с.
977397
  Евтухов Г.Е. Повышение профессиональной квалификации учащихся школ рабочей молодежи в процессе политехнического обучения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Евтухов Г.Е. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1963. – 19 с.
977398
  Доннер Б.Л. Повышение процента выхода функциональных логических схем с резистивными связями с использованием метода статистического проектирования : Автореф... канд. технич.наук: / Доннер Б.Л.; Московск. ин-т электронного машиностроения. (Объединен. совет). – Москва, 1967. – 17л.
977399
   Повышение прочности деталей сельскохозяйственной техники. – Кишинев, 1983. – 91с.
977400
  Хамуи Х А.А. Повышение работосопособности опор скольжения портовых машин. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.05,05.02.02. / Хамуи А.А.Х.Л.; Одесск.ин-т.инженеров морского флота. – Одесса, 1993. – 20л.
977401
  Гребенкин Н.К. Повышение работоспособности вагонных колес за счет совершенствования профиля диска путем его спрямления : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.07 / Гребенкин Н. К.; Днепр. гос. техн. ун-т ж.д. транспорта. – Днепропетровск, 1994. – 22 c.
977402
  Файзулина О.А. Повышение равномерности пространственно-геометрических полей свойств бетонов за счет введения химических добавок. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.05 / Файзулина О.А.; Одес. гос. Академия строит. и архит. – Одесса, 1995. – 24л.
977403
  Молчанов О.Н. Повышение разрешающей способности скважинной магниторазведки. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.131 / Молчанов О.Н.; АН СССР. Уральский филиал. Объед. уч. совет по геофиз. наукам. – Свердловск, 1970. – 32л.
977404
   Повышение рациональности использования природных условий и ресурсов Советской Прибалтики. – Рига
Ч. 1. – 1974. – 147с.
977405
   Повышение рациональности использования природных условий и ресурсов Советской Прибалтики. – Рига
Ч. 2. – 1974. – 118с.
977406
  Новикова Н.В. Повышение резистентности клеток кожи эмбриона овцы in vitro к вирусу контагиозной эктимы дибазолом и витамином В12. : Автореф... канд. биол.наук: 03.104 / Новикова Н.В.; АН Казах. ССР. Объед. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1972. – 18л.
977407
   Повышение результативности исследований, разработок и проектов. – М., 1978. – 137с.
977408
  Поддерегин А.Н. Повышение рентабельности и экономическое стимулирование в плодоовощной консервной промышленности (на материалах предприятий Укрглавконсерва) : Автореф... канд. эконом.наук: 599 / Поддерегин А.Н.; Киевский ин-т нар. хоз. – К., 1970. – 25л.
977409
  Курдюкова Н.Г. Повышение рентабельности промышленных предприятий - важнейшее условие выполнения семилетки. / Н.Г. Курдюкова. – К., 1960. – 40с.
977410
   Повышение роли библиотек в работе по коммунистическому воспитанию, организации и проведению досуга трудящихся. – М., 1985. – 124с.
977411
  Калиберда Лилия Павловна Повышение роли библиотек партийных комитетов в марксистко-ленинском образовании кадров (1917-1981 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калиберда Лилия Павловна; КГУ. – К., 1985. – 200л. – Бібліогр.:л.183-200
977412
  Калиберда Лилия Павловна Повышение роли библиотек партийных комитетов в марксистско-ленинском образовании кадров (1917-1981 гг. На материалах парт. организ. на Украине) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Калиберда Лилия Павловна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
977413
  Токарева Т.А. Повышение роли бюджета в период развитого социализма : учебное пособие / Т.А. Токарева. – Донецк, 1978. – 68 с.
977414
   Повышение роли гражданско-привовой ответственности в охране прав и интеерсов граждан и организаций. – К., 1988. – 264с.
977415
   Повышение роли комплексных территориальных планов в экономическом и социальном развитии. – К., 1986. – 23с.
977416
  Казанцев А.И. Повышение роли кредита и совершенствование кредитно-расчетных отношений промышленных предприятий. / А.И. Казанцев. – М., 1967. – 72с.
977417
  Кинкар Ф.А. Повышение роли культурно-просветительных учреждений в коммунистическом воспитании трудящихся (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кинкар Ф.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории КПСС. – М., 1962. – 17л.
977418
  Шеремет К.Ф. Повышение роли местных Советов / К.Ф. Шеремет. – М, 1967. – 38с.
977419
  Бибичев А.Ф. Повышение роли общественности в борьбе с пережитками прошлого в отношении к социалистической собственности в условиях коммунистического строительства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бибичев А. Ф.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1976. – 175л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
977420
  Бабичев Алексей Федосович Повышение роли общественности в борьбе с пережитком прошлого в отношении к социалистической собственности в условиях коммунистического строительства : Автореф... канд филос.наук: 09.00.02 / Бабичев Алексей Федосович; КГУ. – К, 1977. – 24л.
977421
  Макаров Ю.А. Повышение роли общественных организаций в процессе коммунистического строительства / Ю.А. Макаров. – Саратов, 1970. – 46с.
977422
  Горин А.О. Повышение роли освободившихся стран в международных отношениях // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 13-18. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 22)
977423
  Павленко А.Г. Повышение роли партийного контроля в ускорении научно-технического прогресса на промышленных предприятиях : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.14 / Павленко А.Г. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1978. – 23 с.
977424
   Повышение роли первичных партийных организаций в развитии общественной и производственной активности трудящихся, укреплении дисциплины, совершенствовании стиля работы. – М., 1983. – 319с.
977425
  Луцевич В.А. Повышение роли первичных партийных организаций предприятий машиностроения Белоруссии в развитии социалистического производства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Луцевич В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
977426
  Дискант И В. Повышение роли первичных партийных организаций предприятий тяжелой промышленности в годы семилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Дискант В.И,; Новосибирск.гос.ун-т. – Новосибирск, 1969. – 27л.
977427
  Трубинов А.В. Повышение роли первичных партийных организаций промышленных предприятий в годы восьмой пятилетки. (Из опыта работы парт. организаций Свердловск. и Пермск. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Трубинов А.В.; Спец. Ученый Совет по истории КПСС. – М., 1972. – 25л.
977428
  Колодяжная Валентина Александровна Повышение роли первичных партийных организаций Украины по воспитанию у рабочих коммунистического отношения к труду (1966-1970 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Колодяжная Валентина Александровна; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1976. – 184л.
977429
  Гордин И.Г. Повышение роли пионерской организации в учебно-воспитательной работе школы (Из ист. сов. школы в 1935-1941 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Гордин И. Г.; Моск. гор. пед. ин-т, Каф. педагог. – М., 1955. – 14л.
977430
   Повышение роли работников межхозяйственных и агропромышленных предприятий в управлении производством. – Кишинев, 1979. – 224с.
977431
  Кожухарь А.И. Повышение роли рабочего класса в управлении производством в 1966-1970. : Автореф... наук: 07.00.02 / Кожухарь А.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1977. – 25л.
977432
   Повышение роли рабочего класса капиталистических стран в общественной жизни в эпоху империализма. – Пермь, 1981. – 142с.
977433
  Бубнов К.Ю. Повышение роли сельских райкомов партии в осуществлении аграрной политики КПСС (На материалах парт. орган. Украины, 1965-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бубнов К. Ю.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
977434
  Бубнов К.Ю. Повышение роли сельских райкомов партии в осуществлении аграрной политики КПСС. (На материалах партийных организаций Украины 1965-1970 гг). : Дис... канд. истор.наук: / Бубнов К.Ю.; Мин-во сельск. хоз. СССР. Сельхоз. АН УССР. – К., 1979. – 203л.
977435
  Калинин А.Ф. Повышение роли Советов в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства : на материалах Ленинграда / А.Ф. Калинин. – Л., 1976. – 138с.
977436
   Повышение роли социалистического соревнования в ускорении научно-технического прогресса. – Томск, 1990. – 234с.
977437
   Повышение роли социально-экономических факторов роста эффективности труда. – К., 1986. – 97с.
977438
  Клубов А.В. Повышение роли социальных факторов в управлении трудовыми коллективами. : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.05 / Клубов А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 24л.
977439
  Евтушенко Н.В. Повышение роли специалистов в развитии и совершенствовании АПК. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Евтушенко Н.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 16л.
977440
  Евтушенко Н.В. Повышение роли специалистов в развитии и совершенствовании АПК. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Евтушенко Н.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 16л.
977441
   Повышение роли территориального управления в экономическом и социальном развитии народного хозяйства г.Москвы и Московской области. – М., 1986. – 114с.
977442
  Яковенко Елена Ивановна Повышение роли трудовых коллективов в подготовке и воспитании молодых рабочих кадров: (на материалах компартии Украины. 1971-1975 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Яковенко Елена Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 207л. – Бібліогр.:л.194-207
977443
  Яковенко Елена Ивановна Повышение роли трудовых коллективов в подготовке и воспитании молодых рабочих кадров: (На материалах Компартии Украины. 1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Яковенко Елена Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
977444
  Михайлов Л.А. Повышение роли трудящихся в деятельности местных Советов (1961-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлов Л.А.; Горьков. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 16л.
977445
  Васильев Г.М. Повышение роли трудящихся масс в управлении социалистическим производством : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Васильев Г.М.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 22л.
977446
  Следе Э.Э. Повышение роли экономических методов управления крупным хозяйственным комплексом и рост эффективности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Следе Э.Э.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
977447
  Ильин В.М. Повышение рыбопродуктивности прудов / В.М. Ильин. – Москва : Пищепромиздат, 1955. – 120с.
977448
   Повышение скорости и широкозахватная техника в сельском хозяйстве. – М., 1975. – 136с.
977449
  Мельник М.А. Повышение скрытой пропускной способности стеганографических алгоритмов, устойчивых к атакам сжатием // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 56-62


  У роботs запропоновано стеганографsчний алгоритм, стsйкий до атаки стиском, побудований на основі алгоритмів, розроблених автором раніше. Використання віртуальної симетричності блоків матриці контейнера дозволило підвищити приховану пропускну ...
977450
  Павлов А.Н. Повышение содержания белка в зерне / А.Н. Павлов. – М., 1984. – 119с.
977451
  Худоерко В.И. Повышение содержания протеина в зерне кукурузы методами селекции : Автореф... канд. с.-х.наук: / Худоерко В.И.; Укр. науч.-исслед. ин-т растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1967. – 24л.
977452
  Севастьянов В.И. Повышение солеустойчивости ячменей путем воспитания их на засоленной почве : Автореф... канд. биол.наук: / Севастьянов В. И.; Рост. ГУ, Каф. общ. биол. и дарвинизма. – Ростов -на-Дону, 1954. – 16л.
977453
   Повышение социально-политической активности рабочего класса в условиях развитого социализма. – К., 1985. – 16с.
977454
  Стачиокас Р.Й. Повышение социально-экономической эффективности научно-технического прогресса в шелковой промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Стачиокас Р.Й.; Ин-т экономики АН ЛитССР. – Вильнюс, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
977455
   Повышение социально-экономической эффективности производства в условиях научно-технического прогресса. – Рига, 1988. – 193, [8] с.
977456
   Повышение социально-экономической эффективности производства в условиях научно-технического прогресса. – Рига, 1989. – 129, , [8] с.
977457
   Повышение социальной активности рабочего класса. – Ростов -на-Дону, 1975. – 144с.
977458
  Черепанов В.А. Повышение социальной активности трудового коллектива в развитом социалистическом обществе. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Черепанов В.А.; ХГУ. – Харьков, 1984. – 24л.
977459
  Азарх М.А. Повышение стимулирующей роли годового вознаграждения / М.А. Азарх, А.Г. Бондаренко. – Москва : ЭКОНОМИКА, 1977. – 127 с.
977460
  Кунельский Л.Э. Повышение стимулирующей роли заработной платы и оптимизация ее структуры / Л.Э. Кунельский. – Москва, 1975. – 223с.
977461
  Слепцова В.П. Повышение стимулирующей роли материального поощрения высокоэффективного труда / В.П. Слепцова. – Саратов, 1984. – 176с.
977462
  Апокин А. Повышение стимулов для инвестиций в основной капитал и технологии: основные направления экономической политики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-56. – ISSN 0042-8736
977463
  Голант Б.Я. Повышение стойкости жиров и жиросодержащих продуктов. / Б.Я. Голант, Н.А. Петров. – М., 1958. – 192с.
977464
   Повышение творческой активности и коммунистической сознательности трудящихся -- закономерность строительства коммунизма. – Ашхабад, 1976. – 167с.
977465
  Иванова Валентина Михайловна Повышение творческой активности класса в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иванова Валентина Михайловна; МВ и ССО Азерб. ССР. – Баку. – 24л.
977466
  Граждан В.Д. Повышение творческой активности масс в период развитого социализма / В.Д. Граждан. – М., 1975. – 63с.
977467
  Кутуза В.Г. Повышение технико-экономических показателей двухзвенного тиристорного преобразователя частоты : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Кутуза В.Г.; Харьков. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1986. – 21л.
977468
  Лапуста М.Г. Повышение технического уровня и качества продукции / М.Г. Лапуста. – М, 1987. – 176с.
977469
   Повышение технического уровня и улучшение использования средств производства. – Свердловск, 1987. – 105с.
977470
  Андрющенко О. Повышение технического уровня пассажирских лифтов Украины, эволюция или революция? : техногенна безпека / О. Андрющенко, А. Бойко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 75-78 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
977471
  Чулаков Е.Р. Повышение технического уровня поизводства и пути снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции / Е.Р. Чулаков, С.И. Пампуха. – К, 1988. – 237с.
977472
  Анишина Н.В. Повышение технического уровня производства - важный фактор роста производительности труда (на примере предприятий хим. машиностроения УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Анишина Н.В.; Научно-исслед. эконом. ин-т. – К., 1970. – 28л.
977473
  Михельсон-Ткач Повышение технологичности конструкций / Михельсон-Ткач. – М., 1988. – 103с.
977474
  Фогель Нина Ивановна Повышение технологичности процесса ткачества на основе учета реологических свойств нитей : Автореф... канд. техн.наук: 05.19.03 / Фогель Нина Ивановна; Херсонский индустриальн. ин-т. – Херсон, 1994. – 23л.
977475
  Скупейка А. Повышение товарности льноводства в Литовской ССР на основе улучшения первичной обработки льна. : Автореф... Канд.экон.наук: / Скупейка А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1959. – 34л.
977476
  Алпатов В.В. Повышение токсичности хинина, освещенного короткими ультрафиолетовыми лучами : (Представлено акад. А.А. Рихтером 3.IV. 1934) / В.В. Алпатов и О.К. Настюкова // [Компакт] / В.В. Алпатов. – [Москва]. – С. 238-243
977477
  Черепащук Г.А. Повышение точности взвешивания и центровки летательных аппаратов / Г.А. Черепащук, А.П. Потыльчак, А.В. Борзенкова // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков, 2014. – 1 (108), январь - февраль. – С. 66-72. – ISSN 1727-7337
977478
  Балодис Янис Карлович Повышение точности и автоматизация массовой редукции спутниковых снимков камеры АФУ-75 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Балодис Янис Карлович; АН СССР. – Л., 1974. – 12л.
977479
  Левенков Я.Б. Повышение точности и скорости сходимости алгоритмов решения обратных нелинейных задач : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Левенков Я. Б.; Ин-т геофиз. – К., 1983. – 19л.
977480
  Батырмурзаев А.С. Повышение точности и чувствительности масс-спектрометрических методов изучения диффузии и десорбции радиогенного аргона в кристаллических структурах минералов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Батырмурзаев А.С.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 12л.
977481
  Магеррамов Э.М. Повышение точности измерения общего количества водяных паров в атмосфере с помощью спектрорадиометра MODIS // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 2-4. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
977482
   Повышение точности измерительной системы геометрических параметров при случайных возмущениях / В.П. Квасников, Д.А. Перегудов, Е.С. Бабич, В.Ю. Коротков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-14. – Бібліогр.: С. 14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  В статье рассмотрен метод статистического описания первичных преобразователей координатно-измерительных систем, что позволяет определить уровень случайных погрешностей измерений в условиях постоянно действующих возмущений. In the article the method of ...
977483
  Малышев Владимир Михайлович Повышение точности калориметрического эксперимента и исследование сингулярности теплоемкости вблизи критической точки равновесия жидость-жидкость : Автореф... кадн. техн.наук: 01.04.01 / Малышев Владимир Михайлович; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1980. – 20л.
977484
  Якушев А.К. Повышение точности методов автоматического анализа распределений временных интервалов в диапазоне 10 -11 + 10 -6 сек : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Якушев А.К.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
977485
  Контиевский Ю.П. Повышение точности наведения оптических приборов путем применения двойного изображения : Автореф... канд. техн.наук: 01.044 / Контиевский Ю.П.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1971. – 15л.
977486
  Вовчик Ева Богдановна Повышение точности электрофотометрических наблюдений искусственных небесных тел при работе на малых телескопах : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 01.03.02 / Вовчик Ева Богдановна ; АН УССР , Главная астрономическая обсерватория. – Киев, 1983. – 15 с.
977487
  Кириенко Л.М. Повышение трудовой активности производственного коллектива в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кириенко Л.М.; Ин-т повышения квалификации преподават. обществ. наук при КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1981. – 183л. – Бібліогр.:л.160-188
977488
  Кириенко Л.М. Повышение трудовой активности производственного коллектива в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кириенко Л.М. ; КГУ , ИПК препод. общ. наук. – Киев, 1981. – 18 с.
977489
   Повышение трудовой актисности масс. – М., 1987. – 230с.
977490
   Повышение трудовой и общественно-политической активности масс как решающий фактор ускорения социально-экономического прогресса социалистического общества. – Калининград, 1986. – 382с.
977491
  Шакиро Н.Л. Повышение трудовой и общественно-политической активности незрячих в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Шакиро Н.Л.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
977492
   Повышение трудовой и социальной активности трудящихся Казахстана на современном этапе. – Алма-Ата, 1986. – 164с.
977493
  Молчанов А.А. Повышение тяговой способности рудничных локомотивов за счет клинового эффекта. : Автореф... канд. техн.наук: 174 / Молчанов А.А.; Днепропетр. горный ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 18л.
977494
  Мешечак Н.А. Повышение удобства использования интерфейса Web-ИРБИС / Н.А. Мешечак, А.С. Карауш // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 43-55. – ISSN 0130-9765


  Представлены основные направления работы по повышению удобства использования поискового интерфейса электронных и полнотекстовых каталогов научно-медицинской библиотеки Сибирского государственного медицинского университета. Определены основные задачи и ...
977495
  Орипов А. Повышение уровня жизни колхозников. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Орипов А.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1970. – 18л.
977496
  Бабаева Александра Капитановна Повышение уровня жизни колхозного крестьянства : автореф. дис. ... канд. экон. наук: 07.00.01 / Бабаева Александра Капитановна ; Киев. ин-т нар. хоз. – Киев, 1973. – 29 с.
977497
  Галажу Иван Яковлевич Повышение уровня жизни колхозного крестьянства в период развитого социализма (На материалах Молдавской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Галажу Иван Яковлевич; МВ и ССО РСФСР. Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1980. – 23л.
977498
  Иванов Е.А. Повышение уровня жизни народа в двенадцатой пятилетке. / Е.А. Иванов. – М., 1987. – 127с.
977499
   Повышение уровня математической подготовки школьников средствами заочного обучения. – М., 1984. – 79с.
977500
  Коровский А.В. Повышение уровня обобщенновти и рост эффективности социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коровский А. В.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1975. – 26л.
977501
  Крикун А.Ф. Повышение уровня обобществления кооперативной собственности на основе развития аграрно-промышленных объединений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Крикун А.Ф.; Киев. ин-тут нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1975. – 23л.
977502
  Повод В.М. Повышение уровня обобществления производства и его экономическая эффективность. (На материалах колхозов УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Повод В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с.
977503
  Баженов Юрий Николаевич Повышение уровня обобществления производства и программно-целевое планирование в регионе : Автореф... канд.экон.наук: 080001 / Баженов Юрий Николаевич; Лен. фин-экон. ин-т им Н.А.Вознесенского. – Л, 1981. – 21л. – Бібліогр.:с.21
977504
  Шевченко Владимир Юлианович Повышение уровня обобществления социалистического производства в условиях научно-технической революции. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шевченко Владимир Юлианович; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 188л.
977505
  Адонин С.И. Повышение уровня организаторской и политической работы партии в свете решений XI съезда РКП(б) (март 1922 - март 1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Адонин С.И.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Куйбышев, 1966. – 20л.
977506
  Исанов В.В. Повышение уровня организаторской и политической работы партии на селе на современном этапе (1964-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Исанов В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 23л.
977507
  Искандер К. Повышение уровня организационно-партийных организаций производственных объединений на современном этапе. : Автореф... наук: / Искандер К.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1976. – 24л.
977508
  Гайдуков Г.Е. Повышение уровня организационной работы Коммунистической партии на основе решений XVIII съезда ВКП(б) (1939 - июнь 1941 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Гайдуков Г.Е. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
977509
   Повышение уровня плановой работы. – Москва, 1982. – 279 с.
977510
  Пушкарева Т.П. Повышение уровня понимания учебного материала при обучении студентов математике // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 4 (99). – С. 24-31. – ISSN 1818-4243


  В работе проведено обоснование и исследование способов повышения уровня понимания математической информации при обучении студентов в педвузе. Предложены модель понимания, его измерители, а также средства обучения математике, повышающие уровень ее ...
977511
   Повышение уровня развития колхозного производства. – Москва : Издательство экономической литературы, 1961. – 238 с.
977512
   Повышение уровня развития колхозного производства. – М., 1961. – 237с.
977513
   Повышение уровня руководства чтением-главная задача библиотек на современном этапе. – М., 1968. – 22с.
977514
   Повышение уровня социально-технологической культуры современного специалиста (материалы круглого стола) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 11. – С. 18-49. – ISSN 1561-2465
977515
   Повышение уровня управления и организации экономической работы. – Кишинев, 1981. – 128с.
977516
   Повышение уровня хозяйствования и экономический анализ в аграрном секторе экономики. – Киев, 1985. – 147 с.
977517
  Радионов А.В. Повышение уровня экологической безопасности при использовании магнитожидкостных герметизаторов и частотных преобразователей в процессах эксплуатации электродвигателей серии ВАСО / А.В. Радионов, Е.В. Харламова // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 9-14 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
977518
   Повышение урожайности зерновых и зернобобовых культур. – Ставрополь, 1985. – 104с.
977519
  Балан Р.Р. Повышение урожайности и улучшение посевных качеств семян самоопыленных линий кукурузы в процессе семеневодства в условиях северной лесостепи Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 534 / Балан Р.Р. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 27 с.
977520
  Сергеев П.А. Повышение урожайности клевера красного / П.А. Сергеев. – Москва, 1953. – 32с.
977521
   Повышение урожайности концентрированным светом. – М., 1972. – 400с.
977522
   Повышение урожайности красного клевера. – М., 1952. – 206с.
977523
  Галушка Иван Филиппович Повышение урожайности плодовых и других сельскохозяйственных культур при использовании минеральных удобрений и сланцевых пород Донбасса : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 536 / Галушка Иван Филиппович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 48 с. – Бібліогр.:с.46-48
977524
  Салюков П.А. и др. Повышение урожайности пойменных, лиманных и горных сенокосов Казахстана / П.А. и др. Салюков. – Алма-Ата, 1960. – с.
977525
  Метлицкий З.А. Повышение урожайности садов. / З.А. Метлицкий. – 2-е изд. – М., 1959. – 144с.
977526
  Каневец И И. Повышение урожайности сахарной свеклы овса и люпина при разной зараженности почвы грибом. / И И. Каневец, 1940. – 143-152с.
977527
  Денисьевский В.С. Повышение урожая и качества сахарной свеклы приемами регулирования питания : Автореф. дис. ... докт. с. х. наук / Денисьевский В.С. ; Белоцерковск. с. х. ин-т. – Б.Церковь, 1953. – 22 с.
977528
  Анциферова Т.А. Повышение урожая семян люцерны в Пензинской области : Автореф... канд. биол.наук: / Анциферова Т.А.;. – Пенза, 1957. – 13л.
977529
   Повышение успеваемости студентов по учетным дисциплинам. – Вильнюс, 1981. – 124с.
977530
  Белошицкий П.В. Повышение устойчивости гипотермированных и зимнеспящих животных к факторам космического полета. (Эксперим. исследование) : Автореф... кандидата мед.наук: / Белошицкий П.В.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1965. – 18л.
977531
  Мантров В.М. Повышение устойчивости дуги возбуждения одноанодного ртутного вентиля : Автореф. дис... канд.техн.наук: / Мантров В.М.; Моск. энергетич. ин-т. – М., 1962. – 16с.
977532
   Повышение устойчивости и управляемости колесных машин в тормозных режимах : монография / Е.Е. Александров, В.П. Волков, Д.О. Волонцевич, В.А. Кононенко, М.А. и др Подригало; Е.Е. Александров, В.П. Волков, Д.О. Волонцевич, В.А. Кононенко и др.; МОНУ; Нац. технич. ун-т "Харьковский политехнический ин-т"; под ред. Д.О. Волонцевича. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2007. – 320с. – ISBN 978-966-384-056-7
977533
  Иващенко А.В. Повышение устойчивости клубней картофеля к сухой (фузариозной) гнили в условиях Полесья УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Иващенко А.В.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 22л.
977534
   Повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военное время. – К., 1984. – 231с.
977535
   Повышение устойчивости растений : Тематический сборник научных трудов. – Баку, 1988. – 101с. – На тит. арк. та обкладинцы назва парал. рос. та азербайджанською мовами
977536
   Повышение устойчивости растений к низким температурам. – К., 1982. – 140с.
977537
  Гребенчук Е.А. Повышение устойчивости ячменя в мучнистой росе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гребенчук Е. А. ; Хар. ГУ , НИИ биологии. – Харьков, 1964. – 20 с.
977538
  Чудинова В.П. Повышение читательской, медиа- и информационной грамотности населения : (зарубежный опыт) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 87-92. – ISSN 0869-608Х


  Рассматриваются приоритетные направления деятельности публичных библиотек в зарубежных странах: развитие у детей и взрослых библиотечных пользователей читательской и информационной грамотности, поддержка чтения, активизация работы с детьми. Описаны ...
977539
  Кеннон В. Повышение чувствительности денервированных структур = The supersensitivity of denervated structures : Закон денервации / В. Кеннон, А. Розенблют; пер. с англ.: Т.Г.Путинцевой; Под ред.: Х.С.Коштоянца. – Москва : иностранной литературы, 1951. – 262 с.
977540
   Повышение экологической безопасности территорий с техногенноопасными объектами за счет автоматизации геодезического мониторинга / В.Г. Бурачек, Т.Н. Малик, А.С. Олинович, А.Л. Прокопенко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 19-30 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
977541
  Артюх В.В. Повышение экономичекой эффктивности грузового транспорта в народном хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: / Артюх В.В.;. – Минск, 1971. – 24л.
977542
  Белкин В.Н. Повышение экономической и социальной эффективности труда. / В.Н. Белкин. – Москва, 1980. – 214с.
977543
   Повышение экономической роли государства в социалистических странах. – М., 1987. – 239с.
977544
  Колчигин А.П. Повышение экономической роли торговли в период коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Колчигин А.П.; Укр. науч.-исслед. ин-т торговли и обществ. питания. – Киев, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
977545
  Сафронов А.Д. Повышение экономической эффективносит ремонтных работ в промышленности Украинской ССР (на матер. предпр. респ. и союзно-респ. подчинения) : Автореф... канд. экон.наук: / Сафронов А. Д.; Науч. исслед. экон. ин-т. – К., 1970. – 26л. – Бібліогр.:с.24-25
977546
   Повышение экономической эффективности аграрно-промышленной интеграции. – Кишинев, 1977. – 100с.
977547
  Юмдалын Адьяа Повышение экономической эффективности верблюводства в Монгольской Народной Республике (на примере сельскохозяйственных объединений южных зон страны) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Юмдалын Адьяа; МВ и ССО Казахской ССР. Алма-Атинский ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1979. – л.
977548
  Тимкин Г.А. Повышение экономической эффективности интенсификации в картофелеводстве : Автореф... канд .экон.наук: / Тимкин Г. А.; Гор. с. х. ин-т. – Горький, 1968. – 18л.
977549
  Тишкевичюс И.А. Повышение экономической эффективности использования средств механизации на заготовке сена в Литовской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Тишкевичюс И.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
977550
  Лысенко Н.М. Повышение экономической эффективности использования труда в мясной промышленности Украинской ССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.21 / Лысенко Н.М.; МВ и ССО УССР. Киев. технол. ин-т пищевой пром. – К., 1986. – 24л.
977551
  Рубан Г.С. Повышение экономической эффективности концентрации производства путем создания производственных объедиений. (На примере производ. объединения легкой пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Рубан Г.С.; Киевск. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1970. – 25л.
977552
  Ахметниязов М.К. Повышение экономической эффективности мясо-сального овцеводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ахметниязов М.К.;. – Алма-Ата, 1977. – л.
977553
   Повышение экономической эффективности наружных ограждений жилых и общественных зданий. – Москва, 1967. – 64 с.
977554
   Повышение экономической эффективности общественного производства. – Днепропетровск, 1978. – 82с.
977555
   Повышение экономической эффективности общественного производства. – Днепропетровск, 1980. – 160с.
977556
  Кукувинен Г.Н. Повышение экономической эффективности овцеводства на примере совхозов овцеводско-зерновой зоны Ростовской обл. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.05 / Кукувинен Г.Н.; МСХ СССР.Всес.науч-исслед.ин-т.экономики с-х. – М, 1973. – 17л.
977557
  Шакин В.А. Повышение экономической эффективности опятных производств / В.А. Шакин. – Москва, 1981. – 64 с.
977558
  Гляубертас Повышение экономической эффективности первичной обработки молока (на примере молочных ферм колхозов и совхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Гляубертас Юргис-Ленгинас Стяпоно; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 23л.
977559
  Ерегин Александр Вячеславович Повышение экономической эффективности применения машин в развитом социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ерегин Александр Вячеславович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 21л.
977560
   Повышение экономической эффективности проектов машиностроительных предприятий. – М., 1988. – 262с.
977561
  Чугаев А.А. Повышение экономической эффективности производства винограда в специализированных совхозах (на примере совхозов Крымсовхозинтреста М-ва пищевой пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Чугаев А.А.; КИНХ. – К., 1968. – 19л.
977562
  Аксенов К.И. Повышение экономической эффективности производства кукурузы. (На примере колхозов Днепрпетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Аксенов К.И.; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва. – К., 1967. – 19л.
977563
  Кузьмин А.В. Повышение экономической эффективности производства табака в условиях индустриализации табаководства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Кузьмин А.В.;. – Краснодар, 1979. – 24л.
977564
   Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства. – Саранск, 1978. – 187с.
977565
  Тыналиев К.Т. Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства в высокогорной зоне Тянь-Шаня : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Тыналиев К.Т.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
977566
  Чернов Ю.Г. Повышение экономической эффективности совхозного производства. (На матер. совхозов Кокчетавской обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Чернов Ю.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. полит. экономии. – Алма-Ата, 1965. – 20л.
977567
  Вихляев А.В. Повышение экономической эффективности социалистического производства и изменение пропорций. / А.В. Вихляев. – Черновцы, 1970. – 83с.
977568
  Спицын А.Т. Повышение экономической эффективности строительного производства. (На матер. сельск. стр-ва). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Спицын А.Т.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
977569
   Повышение экономической эффективности технического прогресса в промышленном производстве. – Вильнюс, 1987. – 262с.
977570
  Шульга В.Г. Повышение экономической эффективности управления безопасностью промышленного производства (на прим. угольных шахт Украины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.02.03 / Шульга В.Г.; НАН Украины. Ин-т эконом. пром. – Донецк, 1996. – 23л.
977571
   Повышение экономической эффективности целлюлозно-бумажного производства. – Пермь, 1965. – 298с.
977572
  Браун Р. Повышение экономичности ц.н.д. паровых турбин / Р. Браун. – М., 1965. – 16с.
977573
  Вознесенский А.А. Повышение экономичности электростанций небольшой мощности / А.А. Вознесенский. – Москва-Ленинград, 1961. – 328с.
977574
  Пасичный О.Ф. Повышение эксплуатационной вибронадежности и долговечности жаток. : Автореф... канд.техн.наук: 05.20.03 / Пасичный О.Ф.; Мелитопольский ин-т механизации сельского хозяйств. – Мелитополь, 1993. – 26л.
977575
  Ющенко Сергей Александрович Повышение эксплуатационных характеристик гильз цилиндров ДВС методом антифрикционно-деформационного хонингования : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Ющенко Сергей Александрович; МВ и ССО УССР, Киевский политехнический ин-т. – К., 1987. – 18л.
977576
  Лунев И.В. Повышение эксплутационных характеристик деталей машин и изделий путем нанесения покрытий сложного состава плазменными методами. : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Лунев И.В.; МО Украины, Харктьво. авт.-дорожный ин-т. – Харьков, 1993. – 22л.
977577
  Башмаков И. Повышение энергоэффективности в российских зданиях: прогноз до 2050 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 75-98 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0042-8736
977578
  Визир Н.Ф. Повышение эффективеости хозяйственно-экономических связей промышленности нерудных материалов Казахской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Визир Н.Ф.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 26л.
977579
  Гринченко Тимур Александрович Повышение эффективного плодородия темно-серой оподзоленной почвы Ровенской области применением кальцийсодержащих соединений (гипса, извести) и удобрений : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Гринченко Тимур Александрович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 с.
977580
   Повышение эффективности автоматизированных систем управления. – Л., 1985. – 161с.
977581
  Волощук Г.А. Повышение эффективности автотранспортного обслуживания торговли. / Г.А. Волощук. – Киев, 1987. – 154,2с.
977582
  Андрийчук В.Г. Повышение эффективности агропромышленного производства / В.Г. Андрийчук. – Київ, 1990. – 231с.
977583
  Барцалкина В.В. Повышение эффективности антинаркотического воспитания подростков / В.В. Барцалкина. – М., 1988. – 45с.
977584
  Шорников О.Е. Повышение эффективности астрометрических инструментов посредством автоматизации отсчета лимбов и шкал. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Шорников О.Е.; Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1985. – 16л.
977585
  Гумеров Р.И. Повышение эффективности астрономических наблюдений на основе программно-управляемого измерительного комплекса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Гумеров Р.И.; КУ им. Тараса Шевченко. – Ленинград, 1988. – 15 с.
977586
   Повышение эффективности АСУ. – Донецк, 1982. – 143с.
977587
  Новиков Д.Т. Повышение эффективности АСУ материально-техническим снабжением. / Д.Т. Новиков. – М., 1979. – 158с.
977588
   Повышение эффективности АСУП. – К., 1985. – 304с.
977589
  Алексеенко М.Д. Повышение эффективности банковского контроля в процессе краткосрочного кредитования организаций государственной торговли : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Алексеенко М. Д.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1987. – 19л.
977590
   Повышение эффективности библиографической деятельности библиотек в условиях перестройки. – М., 1990. – 150с.
977591
   Повышение эффективности борьбы с хищениями социалистического имущества и должностными преступлениями. – Краснодар, 1987. – 160с.
977592
   Повышение эффективности бригадной формы организации и стимулирования труда в промышленности. – М., 1985. – 158с.
977593
   Повышение эффективности бурения и испытания поисковхы и разведочных скважин. – М., 1985. – 192с.
977594
  Опольский В.И. Повышение эффективности буровых коронок из синтетических алмазов на основе изученя их контактного взаимодействия с горной породой : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.14 / Опольский В. И.; МО Укр. Гос. горн. акад. – Днепропетровск, 1994. – 19л.
977595
   Повышение эффективности буровых работ на нефть и газ. – Львов, 1984. – 96с.
977596
  Добров Г.М. Повышение эффективности внедрения научно-технических программ / Г.М. Добров, М.И. Молдованов. – К, 1987. – 198с.
977597
  Бураковский И.В. Повышение эффективности внешнеторговых связей стран - членов СЭВ - важное направление интенсификации их взаимного сотрудничества // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 97-100. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 18)
977598
  Косенко С.И. Повышение эффективности внутризаводского хозрасчета в машиностроении на прим. цехов основного произв. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Косенко С. И.; Хар. инж.-экон. ин-т. – Х., 1987. – 24л.
977599
  Кацюк Владислав Васильевич Повышение эффективности внутрисменной работы выемочно-погрузочного звена горотранспортного копплекса карьера : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.03 / Кацюк Владислав Васильевич; Криворожский горнорудный ин-т. – Кривой Рог, 1986. – 24л.
977600
  Басанец Николай григорьевич Повышение эффективности военно-патриотического воспитания курсантов (На материалах вузов Мин-ва морского флота СССР). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Басанец Николай григорьевич; КГУ. – К., 1990. – 19л.
977601
  Басанец Н.Г. Повышение эффективности военно-патриотического воспитания курсантов.(На материалах высших учебных заведений Министерства Морского Флота ССР.). : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Басанец Н.Г.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 203л. – Бібліогр.:л.182-203
977602
  Радзиховский В.П. Повышение эффективности военно-патриотического воспитания учащихся в военно-патриотических объединениях : Автореф. дис. ... канд.пед.наук: / Радзиховский В.П.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1986. – 20 с.
977603
  Сахибов А.Х. Повышение эффективности военного образования посредством информационно-коммуникационных технологий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглядаються питання підвищення ефективності військової освіти шляхом вживання інформаційних комунікаційних технологій (ІКТ). Зокрема, на основі спеціального дослідження визначаються критерії підвищення ефективності військової освіти і етапи ...
977604
  Попов А.Е. Повышение эффективности воспитательного воздействия художественной литературы на учащихся. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Попов А.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет психологии. – М., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
977605
   Повышение эффективности воспитывающего и развивающего обучения в школе. – М., 1977. – 135с.
977606
   Повышение эффективности вскрытия и опробования нефтегазоносных пластов. – Москва : Недра, 1973. – 129с.
977607
   Повышение эффективности геолого-разведочных работ на нефть и газ в Киргизской ССР. – Фрунзе, 1990. – 140с.
977608
  Юхневич К.Б. Повышение эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ в Белоруссии / К.Б. Юхневич. – Минск, 1974. – 46с.
977609
   Повышение эффективности геологосъемочных работ в центральных районах Восточно-Европейской платформы. – М., 1987. – 91с.
977610
   Повышение эффективности геолфизических исследований в нефтегазоносных районах. – М., 1986. – 168с.
977611
   Повышение эффективности геофизических методов поисков в зоне БАМ. – Новосибирск, 1981. – 135с.
977612
   Повышение эффективности геофизических методов поисков и оценки месторождений полезных ископаемых на основе математического моделирования. – Новосибирск, 1986. – 154с.
977613
  Титков Н.И. Повышение эффективности глубокого бурения турбобурами / Н.И. Титков, П.Г. Кузьменков. – М. : Недра, 1965. – 172с.
977614
  Юзликаев Р.Д. Повышение эффективности гормонального метода стимуляции плодовитости каракульских овец в условиях юга Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Юзликаев Р.Д.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.19
977615
  Левицкий А.П. Повышение эффективности горно-обогатительного передела на основе управления параметрами взрывной рудоподготовки / А.П. Левицкий, А.А. Левицкий, Ю.Ю. Турчин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 102-109 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
977616
  Избастин К.Т. Повышение эффективности государственного предпринимательства // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 20-24. – ISSN 1728-8878
977617
  Байжолова Р. Повышение эффективности государственного регулирования национального рынка труда в условиях глобализации // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 344-352. – ISSN 1993-6788


  Конкретизовано визначення ринку праці, визначено основні напрями глобалізації, що чинять вплив на національний ринок праці
977618
  Фурман Анатолий Васильевич Повышение эффективности графической подготовки школьников (на материале предметов черчения и трудового обучения IV-VIII классов) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фурман Анатолий Васильевич; Киев. пед. ин-т. – К., 1984. – 26л.
977619
   Повышение эффективности действия осушительных систем. – Елгава, 1988. – 152с.
977620
   Повышение эффективности дейтельности НИИ и КБ с целью ускорения научно-технического прогресса. – М., 1985. – 140с.
977621
  Гринбаум М.И. Повышение эффективности демонстрационного эксперимента путем применения новых электронных приборов : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гринбаум М.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 18л.
977622
  Жуманкулова Л. Повышение эффективности деятельности государственных предприятий на потребительском рынке // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 105-108. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Раскрыта необходимость стратегического планирования деятельности государственных предприятий на потребительском рынке на основе эконометрического моделирования и анализа финансовых и экономических показателей, а также выработаны рекомендации по ...
977623
  Кащеева В.Ю. Повышение эффективности деятельности коммерческих банков через сеть структурных подразделений в Украине и за рубежом / В.Ю. Кащеева, Н.З. Карацева, Е.А. Шатравка // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 7. – С.24-29
977624
   Повышение эффективности деятельности НИИиПКО. – Москва, 1980. – 164с.
977625
   Повышение эффективности деятельности органов прокуратуры, суда и юстиции по борьбе с преступностью в свете решений XXV съезда КПСС. – М., 1977. – 182с.
977626
   Повышение эффективности законодательства в свете решений XXVI съезда КПСС. – Душанбе, 1984. – 135с.
977627
  Афонина Т.В. Повышение эффективности занятий в вузе на основе динамического анализа результатов процесса обучения. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Афонина Т.В.; МВ и ССО УССР. Харьков. полит. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1987. – 158л. – Бібліогр.:л.139-153
977628
  Беликов Б.С. Повышение эффективности занятий по решению задач по физике : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 731 / Беликов Б.С. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1971. – 20 с.
977629
  Моргунова Надежда Семеновна Повышение эффективности затрат труда в спиртовой промышленности Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Моргунова Надежда Семеновна; Киев. технол. ин-т пищевой пром-сти. – К., 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
977630
   Повышение эффективности и интенсификации промышленного производства. – Красноярск, 1984. – 201с.
977631
  Смирницкий Е.К. Повышение эффективности и интенсификация экономики. / Е.К. Смирницкий. – Москва, 1981. – 64с.
977632
   Повышение эффективности и качества контроля химического состава материалов. – М., 1978. – 165с.
977633
   Повышение эффективности и качества работ при освоении недр КМА. – Воронеж, 1978. – 115с.
977634
   Повышение эффективности и качества управления геофизическими работами. – Москва : Недра, 1987. – 70с.
977635
  Решетняк Е.И. Повышение эффективности и конкурентоспособности кадрового потенциала посредством формирования образовательных кластеров // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 245-250
977636
   Повышение эффективности и совершенствование методологии исследования основных фаз воспроизводства. – К., 1982. – 164с.
977637
   Повышение эффективности и совершенствование организации управленческого труда. – К., 1976. – 53с.
977638
  Иваницкий В Повышение эффективности и совершенствование планирования материально-технической базы торговли / В Иваницкий. – К., 1979. – 39с.
977639
   Повышение эффективности и технического уровня оросительных систем Казахстана. – Ташкент, 1987. – 165с.
977640
   Повышение эффективности идейно-воспитательной работы с учащимися общеобразовательной школы. – Красноярск, 1987. – 247с.
977641
   Повышение эффективности идеологической работы и коммунистического воспитания студентов и школьников в свете решений Июньского (1983 г,) Пленума ЦК КПСС. – Омск, 1984. – 120с.
977642
  Колосюк В.П. Повышение эффективности изолированного отвода метана в шахтах / В.П. Колосюк, Ю.Н. Чебенко, А.В. Колосюк // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 26-34. – ISSN 0041-5804
977643
   Повышение эффективности инвестиционного процесса на Урале. – Свердловск, 1990. – 117с.
977644
   Повышение эффективности инженерного труда в промышленности. – М., 1983. – 140с.
977645
  Морозов А.Ф. Повышение эффективности инновационной деятельности в Украине / А.Ф. Морозов, М.Г. Оберемченко, В.В. Микулин // Економіка та право : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Донецький нац. технічний ун-т. – Донецьк, 2004. – № 2. – С. 89-92. – ISSN 1681-6277
977646
  Цыгичко А.Н. Повышение эффективности интенсификации производства. / А.Н. Цыгичко. – М., 1982. – 159с.
977647
  Цэвэгсурэн Ж. Повышение эффективности интернационального воспитания учащихся на занятих изобразительным искусстовм в школах МНР : Автореф... канд. пел.наук: 13.00.01 / Цэвэгсурэн Ж.; АПН , НИИ общ. пробл. воспит. – М., 1979. – 16л.
977648
  Мурадов Шухрат Одилович Повышение эффективности использования водных ресурсов на орошаеимых землях Каршинской степи : Автореф... канд. техн.наук: 11.00.07 / Мурадов Шухрат Одилович; АН СССР. Ин-т водных проблем. – М., 1986. – 19л.
977649
   Повышение эффективности использования ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ в АСУ. – М., 1982. – 163с.
977650
  Варламов А.А. Повышение эффективности использования земли. / А.А. Варламов, С.Н. Волков. – Москва, 1991. – 142с.
977651
  Седлецкая Г Э. Повышение эффективности использования и подготовки инженерно-технических кадров в условиях современного научно-технического прогресса. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Седлецкая Э.Г,; Моск.ун-т. – М, 1972. – 22л.
977652
  Поляк А.М. Повышение эффективности использования материальных ресурсов / А.М. Поляк. – М., 1978. – 150с.
977653
   Повышение эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов Кольского поулострова : сборник. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1985. – 94 с.
977654
   Повышение эффективности использования научно-технического потенциала. – М.
1. – 1987. – 202с.
977655
   Повышение эффективности использования научно-технического потенциала. – М.
2. – 1987. – 199с.
977656
   Повышение эффективности использования научного потенциала. – Ташкент, 1991. – 99с.
977657
  Василенко М.К. Повышение эффективности использования низменных неудобных земель Лесостепи Украины : Автореф... канд. с.-х.наук: 530 / Василенко М.К.; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1968. – 20л.
977658
  Евстратов П.Н. Повышение эффективности использования общенародных фондов / П.Н. Евстратов. – М, 1982. – 128с.
977659
  Русинов Ф.М. Повышение эффективности использования основных производственных фондов - насущная задача современности / Ф.М. Русинов, В.И. Бусов. – Москва : Знание, 1980. – 39 с.
977660
  Паламарчук А.С. Повышение эффективности использования основных производственных фондов / А.С. Паламарчук. – М, 1971. – 48с.
977661
  Пащенко В.С. Повышение эффективности использования основных производственных фондов / В.С. Пащенко. – Ростов н/Д, 1977. – 142с.
977662
  Пищ И.И. Повышение эффективности использования основных производственных фондов лесозаготовительной промышленности БССР : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Пищ И.И.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1971. – 20л.
977663
  Пащенко В.С. Повышение эффективности использования основных производственных фондов сельскохозяйственного машиностроения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пащенко В.С.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1971. – 20л.
977664
  Лемпа С.В. Повышение эффективности использования основных производственных фондов. / С.В. Лемпа, В.К. Полторыгин. – М., 1971. – 206с.
977665
  Ломотко А.В. Повышение эффективности использования основных фондов в промышленности стрительных материалов БССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Ломотко А.В.; АН БССР. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
977666
  Хохлов Николай Пантелеймонович Повышение эффективности использования основных фондов в процессе социалистического реального обобществления средств труда. : Дис... доктор эконом.наук: 08.00.01 / Хохлов Николай Пантелеймонович; Харьковский инж.-эконом. ин-тут. – Харьков, 1986. – 415л. – Бібліогр.:л.343-373
977667
  Прокопенко Н.С. Повышение эффективности использования основных фондов промышленности Украинской ССР. / Н.С. Прокопенко. – К, 1969. – 88с.
977668
  Прокопенко Н.С. Повышение эффективности использования основных фондов промышленности Украинской ССР. / Н.С. Прокопенко. – К, 1969. – 88с.
977669
  Хохлов Н.П. Повышение эффективности использования основных фондов: методологический аспект / Н.П. Хохлов. – Х., 1984. – 132с.
977670
   Повышение эффективности использования парка строительных машин. – Москва, 1980. – 167с.
977671
   Повышение эффективности использования производственного потенциала промышленности. – М., 1989. – 155с.
977672
  Олабина Г.П. Повышение эффективности использования производственных мощностей путем совершнествования организации производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Олабина Г.П. ; КИНХ. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
977673
   Повышение эффективности использования производственных фондов в строительстве. – Л., 1988. – 105с.
977674
   Повышение эффективности использования рабочей силы в условиях развитого социализма. – М., 1984. – 101с.
977675
   Повышение эффективности использования ресурсного потенциала АПК южной зоны Украины. – Одесса, 1988. – 159с.
977676
   Повышение эффективности использования ресурсов в непроизводственной сфере. – К., 1979. – 108с.
977677
  Спицына Т.Ю. Повышение эффективности использования ресурсов в торговле / Т.Ю. Спицына. – К, 1989. – 137с.
977678
   Повышение эффективности использования ресурсов в условиях интенсификации производства. – Донецк, 1983. – 167с.
977679
   Повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники. – Кишинев, 1982. – 84с.
977680
   Повышение эффективности использования технических и программных средств ЕС ЭВМ. – М., 1985. – 144с.
977681
   Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. – Л., 1983. – 162с.
977682
  Драгунов Леонид Михайлович Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в процессе интенсификации производства. (На материалах колхозов МССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Драгунов Леонид Михайлович; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.31
977683
   Повышение эффективности использования электрического оборудования в сельском хозяйстве. – Саратов, 1985. – 176с.
977684
  Зейлер Р. Повышение эффективности исследований и разработок / Р. Зейлер. – Москва, 1967. – 256с.
977685
   Повышение эффективности капитального строительства на основе ускорения научно-технического прогресса. – Л., 1986. – 159с.
977686
  Иванов Н.И. Повышение эффективности капитального строительства. / Н.И. Иванов. – К, 1984. – 48с.
977687
  Колот В.М. Повышение эффективности капитальных вложений в деревообрабатывающей промышленности УССР : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Колот В.М.; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1970. – 22л.
977688
   Повышение эффективности капитальных вложений в промышленность Урала. – Свердловск, 1982. – 95с.
977689
  Белик М.Д. Повышение эффективности капитальных вложений в торговле. / М.Д. Белик, М.А. Лаврова. – Киев, 1988. – 150с.
977690
  Юлдашева И.А. Повышение эффективности капитальных вложений в формировании рациональной структуры парка машин (На примере экскаваторного парка) : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Юлдашева И.А.; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
977691
  Гейдаров Мавлют Мурсалович Повышение эффективности капитальных вложений на основе совершенствования инженерно-экономической работы Госбанка. (На примере сельск и водохозяйств. стр-ва КазССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.08 / Гейдаров Мавлют Мурсалович; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукм Отд-ния обществ. наук. – Алма-Ата, 1974. – 26 л. – Бібліогр.:с.26
977692
  Яворовский Юрий Павлович Повышение эффективности капитальных вложений на стадии проектирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.08 / Яворовский Юрий Павлович; АН УССР. Ин-т экон. – К., 1974. – 23л.
977693
  Фесюк В.А. Повышение эффективности капитальных вложений торговли в новых условиях хозяйствования / В.А. Фесюк. – К., 1989. – 32с.
977694
  Огородник М.А. Повышение эффективности комплексного использования фондов торговли / М.А. Огородник. – К., 1986. – 151с.
977695
   Повышение эффективности конструирования радиоэлектронной аппаратуры. – Львов, 1982. – 143 с.
977696
  Рябуха В.Н. Повышение эффективности лекарственной терапии злокачественных опухолей путем направленных воздействий на центральную нервную систему (экспериментальное исслед.) : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.14 / Рябуха В. Н.; АН УССР, Ин-т проблем онкологии. – К., 1982. – 24л.
977697
  Авдеев В.А. Повышение эффективности логических ситем экспериментальной ядерной физики. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.14.11 / Авдеев В.А.; Томский политехн.ин-т. – Томск, 1973. – 16л.
977698
   Повышение эффективности машинного моделирования. – Москва, 1981. – 144с.
977699
  Лужецкий Н.В. Повышение эффективности машиностроительного производства на основе совершенствования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Лужецкий Н.В.; АН УССР.Одесск.отд.ин-та экономики. – Одесса, 1979. – 22л.
977700
   Повышение эффективности мелиоративных систем в БССР. – Горки, 1988. – 75с.
977701
  Лукач С.А. Повышение эффективности метода беседы на уроках украинского языка в IV-VI классах. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лукач С.А.; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1985. – 25л.
977702
  Гудкович Б.Д. Повышение эффективности методов стробоскопического преобразования сигналов и синтез частотных характеристик широкополосных стробоскопических преобразователей : Автореф... канд. техн.наук: 290 / Гудкович Б.Д.; Горьк. политехн. ин-т им. А.А.Жданова. – Горький, 1972. – 16л.
977703
   Повышение эффективности методов физического воспитания студентов педагогических институтов. – М., 1968. – 64с.
977704
   Повышение эффективности метрологического обеспечения на основе применения ЭВМ. – Пенза, 1988. – 52с.
977705
  Черников Ю.В. Повышение эффективности метрологического обеспечения опытных приборостроительных предприятий на основе совершенствования подсистемы оперативного планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.15 / Черников Ю.В.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1984. – 21л.
977706
  Маслов Е.В. Повышение эффективности многостаночной работы и совмещение профессий (на примере машиностроительной промышленности Западной Сибири и Алтайского края) : Автореф... канд. эконом.наук: 596 / Маслов Е.В.; Всесоюзный заочный финансово-эконом. ин-т. – М., 1970. – 25л.
977707
   Повышение эффективности мобильных строительных организаций. – М., 1988. – 240с.
977708
   Повышение эффективности мощных радиопередающих устройств. – Москва : Радио и связь, 1987. – 174 с.
977709
  Яропуд Зиновий Петрович Повышение эффективности музыкально-эстетического воспитания будущих учителей младших классов в пединститутах : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Яропуд Зиновий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 22л.
977710
  Яропуд Зинович Петрович Повышение эффективности музыкально-эстетического воспитания будущих учителей младшых классов в пединститутах : Дис... канд. пед.наук: / Яропуд Зинович Петрович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1987. – 214л. – Бібліогр.:л.196-214
977711
  Изюмников В.К. Повышение эффективности мясного скотоводства Актюбинской области на основе внутрихозяйственной и внутриотраслевой специализации : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Изюмников В.К.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1972. – 22л.
977712
   Повышение эффективности народного образования в десятой пятилетке. – М., 1977. – 120с.
977713
   Повышение эффективности народного хозяйства. – М., 1984. – 286с.
977714
  Голованов Анатолий Владимирович Повышение эффективности научно-информационной деятельности на основе совершенствования практики ее планирования и методов организации : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Голованов Анатолий Владимирович; АН КазССР. Отд-ние обществ. наук Учен. совет по экон. наукам. – Алма-Ата, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
977715
   Повышение эффективности научной деятельности вузов. – Ленинград, 1984. – 161с.
977716
  Сержинский И.И. Повышение эффективности научных исследований и разработок / И.И. Сержинский. – Минск, 1990. – 139с.
977717
  Чувашев Виктор Анатольевич Повышение эффективности нерегулируемых электроприводов угольных комбайнов и стругов : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Чувашев Виктор Анатольевич; Донецк. гос. техн. ун-тет. – Донецк, 1994. – 27л.
977718
  Рудаков А.С. Повышение эффективности обработки на ЭЦВМ материалов массовых статистических обследований при применении микрофильма в качестве технического носителя информации. : Автореф... канд. техн.наук: / Рудаков А.С.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. "Счетные машины и их эксплуатация". – М., 1969. – 31л.
977719
   Повышение эффективности обучения в средней школе. – М., 1964. – 126с.
977720
   Повышение эффективности обучения иностранным языкам. – М., 1974. – 121с.
977721
  Гора П.В. Повышение эффективности обучения истории в средней школе / П.В. Гора. – Москва : Просвещение, 1988. – 208 с. – (Библиотека учителя истории, основ Советского гос-ва и права, обществоведения)
977722
   Повышение эффективности обучения литературе. – М., 1974. – 166 с.
977723
   Повышение эффективности обучения математике в школе. – М., 1989. – 239с.
977724
  Студеникин М.Т. Повышение эффективности обучения основам Советского государства и права / М.Т. Студеникин. – М, 1989. – 222с.
977725
   Повышение эффективности обучения преподавателей естественно-математических дисциплин в институте усовершенствования учителей. – Москва, 1985. – 80с.
977726
  Ильченко Александр Александрович Повышение эффективности обучения студентов музыкально-педагогических факультетов пединститутов в оркестровом классе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ильченко Александр Александрович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1980. – 22л.
977727
  Кириенко Н.М. Повышение эффективности общественного производства - центральная задача одиннадцатой пятилетки. / Н.М. Кириенко, Л.В. Кривенко. – К., 1981. – 24с.
977728
   Повышение эффективности общественного производства. – Минск, 1980. – 205с.
977729
  Деружинский В.Е. Повышение эффективности общественного производства в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Деружинский В. Е.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.24
977730
  Деружинский В.Е. Повышение эффективности общественного производства в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Деружинский В. Е.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
977731
   Повышение эффективности общественного производства и совершенствование хозяйственного расчета. – М., 1975. – 228с.
977732
   Повышение эффективности общественного производства на основе научно-технического прогресса. – Тернополь
1. – 1976. – 40с.
977733
   Повышение эффективности общественного производства региона. – Свердловск, 1988. – 134с.
977734
   Повышение эффективности общественного труда. – Барнаул, 1987. – 216с.
977735
  Телеубаев Кушен Телеубаевич Повышение эффективности овощеводства и бахчеводства в условиях агропромышленного кооперирования. (На материалах специализированных пригородных совхозов низовий реки Урала) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Телеубаев Кушен Телеубаевич; МВ и ССО КазССР. Алма-Атинский ин-т народного хоз-ва. – Алма-Ата, 1979. – 24л.
977736
  Чернов В.И. Повышение эффективности оплаты труда на основе совершенствования его организации и нормирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Чернов В.И.; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1973. – 29л.
977737
  Борисенко Нина Ивановна Повышение эффективности оптовой торговли плодоовощными консервами в Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Борисенко Нина Ивановна; Укр. НИИ торговли и обществ. питания. – Киев, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
977738
   Повышение эффективности организации и нормирования труда в условиях интенсификации производства. – Л., 1986. – 161с.
977739
  Баженов Е Г. Повышение эффективности организации системы обслуживания машиностроительного комплекса / Е Г. Баженов. – Томск, 1990. – 138с.
977740
  Трутовский Б.Б. Повышение эффективности организации труда и производства. / Б.Б. Трутовский. – М., 1979. – 160с.
977741
   Повышение эффективности организационного механизма сельскохозяйственного производства в условиях РАПО. – М., 1988. – 128с.
977742
  Курзин И.Г. Повышение эффективности оребренных воздухоотлавливателей путем гидрофобизации их поверхности : Дис... канд. техн.наук: 05.04.03 / Курзин И. Г.; Одесск. ин-т низкотемпературной техники и энергетики. – Одесса, 1994. – 16л.
977743
  Мельников Н.Н. Повышение эффективности освоения и использования фосфатной рудно-сырьевой базы Кольского полуострова / Н.Н. Мельников, Л.Ф. Беличенко. – Апатиты, 1986. – 168с.
977744
   Повышение эффективности освоения недр Белорусского экономического района. – Минск, 1986. – 209с.
977745
  Волков Ф.М. Повышение эффективности основных производственных фондов в процессе интенсификации / Ф.М. Волков, И.Т. Кашкин. – Москва, 1989. – 101с.
977746
   Повышение эффективности открытой разработки месторождений. – К., 1979. – 251с.
977747
  Вихляев А.В. Повышение эффективности отношений распределения = Политэкономический аспект / А.В. Вихляев; Отв. ред. Столяров И.И. – Москва : Наука, 1988. – 224 с. – (Проблемы советской экономики)
977748
  Сыртанов С.К. Повышение эффективности пассажирских перевозок в Казахской ССР / С.К. Сыртанов. – Алма-Ата, 1978. – 225с.
977749
  Денискин В.И. Повышение эффективности печати в борьбе за экономию топлива и энергии (1976-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Денискин В. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. журнал. – Москва, 1981. – 24л.
977750
  Крушевский А.В. Повышение эффективности планирования капитальных вложений / А.В. Крушевский, Д.П. Васильев. – Киев, 1971. – 127с.
977751
   Повышение эффективности подготовки продукции скважин в Западной Сибири. – Тюмень, 1984. – 98с.
977752
   Повышение эффективности поиска, разведки и разработки нейтяных месторождений Пермского Прикамья. – М., 1987. – 128с.
977753
   Повышение эффективности поисков, разведки и освоения нефтяных, газовых и газоконденсантных месторождений в сложных геологических условиях. – Ставрополь, 1986. – 127с.
977754
  Мединцев Петр Дмитриевич Повышение эффективности правовой работы в отрасли промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Мединцев Петр Дмитриевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – Москва, 1977. – 19л.
977755
  Годик Г.В. Повышение эффективности премирования рабочих за качественные показатели производства : Автореф... канд. экономич.наук: 596 / Годик Г.В.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1971. – 28л.
977756
  Щелоков А.Н. Повышение эффективности преобразования света в перестраиваемое излучение ик-диапазона : Автореф... канд. физ-мат. наук: 01.04.04 / Щелоков А.Н.; АН СССР. Ин-т приклад. физики. – Горький, 1982. – 18л.
977757
  Шустеф Ф.М. Повышение эффективности преподавания математики. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1963. – 136с.
977758
   Повышение эффективности преподавания обществоведения. – М., 1986. – 204с.
977759
   Повышение эффективности преподавания педагогических дисциплин в вузе. – Москва, 1978. – 159с.
977760
  Рубан В.Я. и др. Повышение эффективности проектирования АСУ / В.Я. и др. Рубан. – Киев, 1982. – 60с.
977761
   Повышение эффективности проектных работ в промышленности. – Л., 1983. – 112с.
977762
  Попов А.И. Повышение эффективности производства -- важнейшая задача промышленности. / А.И. Попов. – Омск, 1970. – 28с.
977763
  Корней М.И. Повышение эффективности производства -- коренной вопрос экономической политики КПСС / М.И. Корней. – Минск, 1975. – 192с.
977764
   Повышение эффективности производства - материальная основа роста благосостояния народа. – Казань, 1982. – 167с.
977765
   Повышение эффективности производства -Европейского Севера-Востока. – М., 1975. – 237с.
977766
   Повышение эффективности производства. – К.
1. – 1990. – 209с.
977767
   Повышение эффективности производства. – К.
2. – 1990. – 227с.
977768
   Повышение эффективности производства. – К.
3. – 1990. – 243с.
977769
   Повышение эффективности производства в отраслях народного хозяйства Карельской АССР. – Петрозаводск, 1975. – 96с.
977770
   Повышение эффективности производства в условиях полного хозяйственного расчета. – Калинин, 1989. – 104с.
977771
  Глотов И.И. Повышение эффективности производства в условиях хозрасчета / И.И. Глотов, В.А. Макеев. – М, 1989. – 51с.
977772
   Повышение эффективности производства в условиях экономического эксперимента. – Красноярск, 1985. – 188с.
977773
  Данылюк Н.А. Повышение эффективности производства и качества продукции нефтеперерабатывающей промышленности. / Н.А. Данылюк, З.А. Насинник. – Львов, 1981. – 121с.
977774
   Повышение эффективности производства и совершенствование социалистических методов хозяйствования : Сб.статей. – (Вып. дан. 1976). – Тула : Тульский политех.ин-т, 1975. – 187 с.
977775
  Гянджиев Г.А. оглы Повышение эффективности производства на основе интенсивного использования научно-технического потенциала / Г.А. оглы Гянджиев. – Баку, 1989. – 145с.
977776
  Стебунов Н.С. Повышение эффективности производства на основе коплексного улучшения использования основных фондов. : Автореф... канд.экон.наук: / Стебунов Н.С.; Всес.заоч.фин-экон.ин-т. – М, 1971. – 18л.
977777
   Повышение эффективности производства на предприятиях пищевой промышленности местного подчинения. – М., 1986. – 119с.
977778
  Терехин В.И. Повышение эффективности производства новой техники / В.И. Терехин. – М., 1987. – 222с.
977779
  Тарасов А.И. Повышение эффективности производственных фондов углеобогатительных фабрик. (В условиях коксохим. пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Тарасов А.И.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1969. – 16л.
977780
   Повышение эффективности промышленного производства региона. – Донецк, 1981. – 173с.
977781
   Повышение эффективности профессиональной подготовки учителя-дефектолога в условиях заочной формы обучении. – Москва, 1990. – 119с.
977782
  Рогинский В.М. Повышение эффективности проходки горизонтальных разведочных выработок. / В.М. Рогинский. – М., 1978. – 150с.
977783
   Повышение эффективности проходки разведочных скважин в Тюменской области. – Тюмень, 1986. – 167с.
977784
  Теплая Н.А. Повышение эффективности процесса формирования информационной культуры специалиста инженерного профиля в многоуровневой системе // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 8 (247). – С. 50-55. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматривается проблема повышения эффективности процесса формирования информационной культуры специалиста инженерного профиля в рамках имеющихся форм специально направленного обучения, развивающего креативное мышление на основе ...
977785
   Повышение эффективности психолого-педагогической подготовки преподавателей вузов. – М., 1988. – 155с.
977786
  Чернов В.М. Повышение эффективности работы аппарата управления / В.М. Чернов, Л.Д. Антосенкова. – М., 1979. – 72с.
977787
  Скуратов Александр Петрович Повышение эффективности работы высокотемпературных теплотехнологических установок на основе математического моделирования процессов сложного теплообмена : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук:01.04.14 / Скуратов А.П.;. – Красноярск, 2001. – 40 с.
977788
  Тимошенко А.М. Повышение эффективности работы деаэраторов теплоэнергетических установок : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.04 / Тимошенко А. М.; Всес. заоч. политехн. ин-т. – М., 1985. – 24л.
977789
  Нужнова Вера Григорьевна Повышение эффективности работы разрыхлительно-чесальных агрегатов : Автореф... кандид. техн.наук: 05.19.03 / Нужнова Вера Григорьевна; Херсонский индустриальный ин-т. – Херсон, 1994. – 21л.
977790
  Голобородько Валентин Владимирович Повышение эффективности работы свеклосахарных заводов в условиях аграрно-промышленного комплекса : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Голобородько Валентин Владимирович; МВ и ССО УССР, Киевский технологический ин-т пищевой промышленности. – К., 1986. – 20л.
977791
  Шапиро Г.А. Повышение эффективности работы ТЭЦ / Г.А. Шапиро. – Москва : Энергоиздат, 1981. – 199 с.
977792
  Борминский Н.К. Повышение эффективности работы универмагов / Н.К. Борминский, Я.И. Ганштак, Л.Б. Немцева. – Москва : Экономика, 1979. – 112 с.
977793
  Хафизов З Ф. Повышение эффективности разведки залежей крупных нефтегазоносных комплексов / З Ф. Хафизов, . – Л, 1991. – 263с.
977794
  Сивянкова А.Ф. Повышение эффективности развивающего и воспитывающего обучения математике в восьмилетней школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Сивянкова А.Ф.; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1981. – 14л.
977795
   Повышение эффективности развития народного хозяйства Сибири. – Иркутск, 1982. – 148с.
977796
   Повышение эффективности развития промышленности крупного региона. – Свердловск, 1983. – 126с.
977797
   Повышение эффективности развития творческих качеств учителя музыки в процессе вузовского обучения. – Москва, 1991. – 110с.
977798
   Повышение эффективности разработки и ускорение ввода в промышленное освоение месторождений газа в украинской ССР. – Х., 1976. – 218с.
977799
   Повышение эффективности разработки месторождений полезных ископаемых Восточной Сибири. – Иркутск, 1989. – 121с.
977800
   Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений. – Бугульма, 1988. – 187с.
977801
  Хоцкин Валерий Ильич Повышение эффективности распознавания изображений в оптических процессорах : Автореф... кандид. физико-матем.наук: 05.12.20 / Хоцкин Валерий Ильич; АН БССР. Институт электроники АН БССР. – Минск, 1983. – 14л.
977802
   Повышение эффективности расследования преступлений. – Иркутск, 1986. – 153 с.
977803
  Жуманкулова Л.О. Повышение эффективности реализации государственных инвестиционных проектов направленных на развитие рынка потребительских товаров // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 58-62
977804
  Жело В.В. Повышение эффективности региональных принципов международного права : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Жело В. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 25л.
977805
  Жело В.В. Повышение эффективности региональных принципов международного права : Автореф... канд. юр.наук: 12.0-0.01 / Жело В. В.; МВиССО, КГУ. – К., 1989. – 24л.
977806
  Жело Валентина Валентиновна Повышение эффективности региональных принципов международного права : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Жело Валентина Валентиновна; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1989. – 231л. – Бібліогр.:л.191-230
977807
  Шкловский Э.И. Повышение эффективности ремонтного производства в химической промышленности / Э.И. Шкловский, М.В. Макаренко. – М., 1989. – 78с.
977808
  Рыффа В.Н. Повышение эффективности речевых вещательных передач при трапециальной модуляции : Автореф... канд. техн.наук: / Рыффа В. Н.; Одес. электротехнич. ин-т. – Одесса, 1970. – 20л.
977809
  Гордеев К.К. Повышение эффективности розничной торговли / К.К. Гордеев. – К, 1976. – 158с.
977810
  Палкин Ю.И. Повышение эффективности самостоятельной работы студенстов по общественным наукам / Ю.И. Палкин. – К, 1981. – 34с.
977811
  Хийе Э.А. Повышение эффективности самостоятельной работы учащихся в начальных классах. (На материале малокомплектных школ Эст. ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Хийе Э.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра педагогики нач. школы. – Л., 1967. – 24л.
977812
  Завадский И.А. Повышение эффективности сверточных помехоустойчивых кодов с помощью конечных автоматов // Управляющие системы и машины : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 2015. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0130-5395


  Предложен метод повышения эффективности сверточных помехоустойчивых кодов без увеличения вычислительных затрат на кодирование и декодирование. Сверточные коды рассматриваются как частный случай более общей схемы, где кодирование и декодирование ...
977813
   Повышение эффективности сельского хозяйства западного участка БАМ. – Иркутск, 1982. – 68с.
977814
  Каз С.М. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в новых условиях управления / С.М. Каз. – Томск, 1972. – 208с.
977815
  Аскаров Т.С. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в условиях развитого социализма. : Автореф... наук: 08.00.01 / Аскаров Т.С.; МВ и ССО Каз.ССР. Каз. гос. унив. – Алма-Ата, 1981. – 32л.
977816
   Повышение эффективности сельскохозяйственной науки и укрепление ее связи с производством. – М., 1977. – 248с.
977817
  Аль-Эззи Али Немр Повышение эффективности систем поддержки оперативного персонала электрических сетей средствами оптимальной организации вычислений : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Аль-Эззи Али Немр ; НАН Украины. Ин-тут электродинамики. – Киев, 1996. – 18 с.
977818
  Поливянчук А.П. Повышение эффективности систем экологического диагностирования дизельных силовых установок туннелей / А.П. Поливянчук, Е.А. Скуридина, А.И. Каслин // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 132-140 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
977819
   Повышение эффективности системы депозитарного хранения библиотечных фондов. – М., 1984. – 88с.
977820
  Усков І.В. Повышение эффективности системы местных финансов в современных условиях // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-28


  У статті визначені основні проблеми з розвитку системи місцевих фінансів в умовах трансформації економіки України. Запропоновані комплексні заходи щодо розвитку системи місцевих фінансів, пов"язані з розвитком ринку місцевих облігаційних позик, ...
977821
  Фунтикова Елена Борисовна Повышение эффективности системы экономического стимулирования на предприятиях службы быта : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Фунтикова Елена Борисовна; МГУ. Экономический фак-т. – М., 1974. – 25л.
977822
   Повышение эффективности снабжения материальными ресурсами в регионе. – Караганда, 1985. – 164с.
977823
   Повышение эффективности социалистического воспроизводства. – К., 1982. – 118с.
977824
   Повышение эффективности социалистического производства. – Омск, 1966. – 15с.
977825
   Повышение эффективности социалистического производства и рост народного благосостояния. – К., 1984. – 237с.
977826
  Пронина Л.И. Повышение эффективности социального обеспечения / Л.И. Пронина. – Москва, 1990. – 122 с.
977827
   Повышение эффективности спецкурсов и спецсеминаров по педагогике в подготовке будущих учителей. – Москва, 1976. – 186с.
977828
   Повышение эффективности средств электроизмерительной техники. – Ленинград, 1990. – 115 с.
977829
   Повышение эффективности строительства глубоких скважин на нефть и газ. – М., 1987. – 168с.
977830
   Повышение эффективности территориального управления экономикой. – Красноярск, 1986. – 237с.
977831
   Повышение эффективности технических средств охраны труда. – Москва, 1981. – 152с.
977832
  Глаголев В.Н. Повышение эффективности технического прогресса в электротехнической промышленности Литовской ССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Глаголев В.Н.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
977833
   Повышение эффективности технического прогресса на материалах машиностроения. – М., 1967. – 175с.
977834
   Повышение эффективности технологии разработки россыпных месторождений. – Магадан, 1989. – 104с.
977835
   Повышение эффективности технологических процессов водоподготовки в системах водоснабжения. – М., 1990. – 132с.
977836
   Повышение эффективности торговли. – Орджоникидзе, 1981. – 131с.
977837
  Бурей И.С. Повышение эффективности торговли одеждой / И.С. Бурей. – К., 1982. – 33с.
977838
   Повышение эффективности торгово-технологического оборудования. – Л., 1986. – 188с.
977839
  Шахмалиев Г.М. Повышение эффективности тормозного приспособления буровых лебедок / Г.М. Шахмалиев. – Баку, 1957. – 40с.
977840
  Федоров О.В. Повышение эффективности транспорта за счет применения грузоподъемных лифтов // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 84-86 : фото
977841
  Кунельский Л.Э. Повышение эффективности труда в промышленности / Л.Э. Кунельский. – М., 1987. – 254с.
977842
  Бугуцкий А.А. Повышение эффективности труда в сельском хозяйстве. / А.А. Бугуцкий. – Киев, 1980. – 168с.
977843
   Повышение эффективности труда в строительстве. – Л., 1989. – 100с.
977844
  Жигалов В.Т. Повышение эффективности труда в сфере товарного обращения / В.Т. Жигалов. – Киев, 1979. – 160с.
977845
  Темирбаев А.Р. Повышение эффективности труда при добыче руд (на прим. подземных рудников Рудного Алтая) : Автореф... канд. экон.наук: / Темирбаев А.Р.; Каза.ГУ. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
977846
  Кабаков В.С. Повышение эффективности труда при использовании основных производственных фондов / В.С. Кабаков. – Ленинград, 1979. – 16 с.
977847
  Степанов И.С. Повышение эффективности труда рабочих в строительстве / И.С. Степанов. – 2-е изд. – М, 1991. – 192с.
977848
   Повышение эффективности труда рабочих и ИТР. – Барнаул, 1983. – 150с.
977849
  Семенов А.Д. Повышение эффективности ударновибрационных режимов асинхронного электропровода. : Автореф... канд.техн.наук: 05.09.03 / Семенов А.Д.; Одесск.политехн.ин-т. – Одесса, 1986. – 14л.
977850
  Николаев В.Б. Повышение эффективности упарвления системами теплоснабжения / В.Б. Николаев. – М, 1990. – 111с.
977851
  Григораш О.В. Повышение эффективности управления качеством образовательного процесса // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 72-78. – ISSN 1726-667Х


  В статье автор предлагает алгоритм управления качеством образовательного процесса вуза, включающий в себя оценку качества подготовки студентов и качества деятельности профессорско-преподавательского состава.
977852
   Повышение эффективности управления на сельскохозяйственных предприятиях и в объединениях. – Барнаул, 1988. – 64с.
977853
  Горбачева Н.Н. Повышение эффективности управления производственной инфраструктурой в условиях рыночной экономики // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 50-55. – Бібліогр.: на 8 пунктів
977854
  Кривобок В.Ю. Повышение эффективности управления промышленным производством на основе совершенствования организационно-распорядительного воздействия (на прим. машиностроения) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Кривобок В.Ю.; Харьков. инж.-эконом. ин-тут. – Х., 1982. – 23л.
977855
  Белоблоцкий Н.П. Повышение эффективности управления трудовыми ресурсами в условиях совершенствования хозяйственного механизма / Н.П. Белоблоцкий. – К., 1981. – 64с.
977856
   Повышение эффективности управления учреждениями просвещения в условиях реализации школьной рефомры. – М., 1986. – 95с.
977857
  Сильченко А.Ф. Повышение эффективности управленческого труда / А.Ф. Сильченко. – Москва, 1981. – 127с.
977858
  Огородников И.Т. Повышение эффективности урока / И.Т. Огородников. – М., 1960. – 39с.
977859
  Максимова Л.А. Повышение эффективности урока географии (из опыта работы) / Л.А. Максимова. – Кишинев, 1964. – 32с.
977860
   Повышение эффективности урока как основной формы организации учебно-воспитательной работы. – М., 1989. – 176с.
977861
   Повышение эффективности уроков изобразительного искусства. – М., 1975. – 151с.
977862
  Сандигурский Л.И. Повышение эффективности уроков производственного и теоретического обучения / Л.И. Сандигурский, А.С. Шведов. – Москва, 1965. – 107с.
977863
   Повышение эффективности уроков русского языка. – М., 1962. – 62с.
977864
  Вознесенский А.А. Повышение эффективности установок промышленной теплотехники / А.А. Вознесенский. – Москва-Ленинград, 1965. – 343с.
977865
  Рождественский Л.И. Повышение эффективности учебного процесса в вузах с помощью перфорационных устройств (На матер. иностр. яз.) : Автореф... Канд. пед.наук: 13.00.01 / Рождественский Л. И.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
977866
  Козленко О.Н. Повышение эффективности физического воспитания младших школьников на основе формирования у них стремеления к физическому совершенствованию. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.04 / Козленко О.Н.; Киев.гос.ин-т.физ.культ. – К, 1992. – 24л.
977867
  Цукерник М.С. Повышение эффективности финансового контроля в капитальном строительстве : Автореф... канд. экон.наук: / Цукерник М. С.; МВО УССР, ХГУ. – Х., 1955. – 22л.
977868
  Усков И.В. Повышение эффективности функционирования местных бюджетов в Украине // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 1 (65). – С. 33-38. – ISSN 1683-1942
977869
  Агеева Д.Р. Повышение эффективности функционирования промышленных предприятий за счет улучшения качества продукции // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 15-20. – ISSN 1728-8878
977870
  Кирия Р.В. Повышение эффективности функционирования систем конвейерного транспорта угольных шахт / Р.В. Кирия, В.Ф. Монастырский, Т.Ф. Мищенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 183-201 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
977871
   Повышение эффективности функционирования экономико-производственных систем. – Днепропетровск, 1985. – 161с.
977872
   Повышение эффективности функционирования экономических систем в условиях ускорения научно-технического прогресса. – Новосибирск, 1987. – 173с.
977873
  Бьядовский Г.С. Повышение эффективности химических мер борьбы с табачным трипсом в Краснодарском крае : автореф. дис. ... канд. сельскохоз. наук :03.098 / Бьядовский Г.С. ; Укр. сель. хоз. акад. – Киев, 1969. – 12 с.
977874
  Дюдина Ирина Анатольевна Повышение эффективности хранения семян различных генотипов кукурузы : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.12 / Дюдина Ирина Анатольевна; Одесская госуд. Акад. пищевых технологий. – Одесса, 1997. – 197л. – Бібліогр.:л.163-183
977875
  Вакал Л.П. Повышение эффективности чебышевской сегментной дробно-рациональной аппроксимации / Л.П. Вакал, Каленчук-Порханова, Е.С. Вакал // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 5. – С. 120-128. – ISSN 0023-1274
977876
  Кузьев В.А. Повышение эффективности шефской помощи города селу -- важнейший фактора укрепления союза рабочего класса и крестьянства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Кузьев В.А.; Ан УССР. – К, 1977. – 30л.
977877
   Повышение эффективности шлифования твердых сплавов и конструкционной керамики : монография / Л.П. Калафатова [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровск : ДонНТУ, 2017. – 180, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 170-180. – ISBN 978-966-377-207-3
977878
   Повышение эффективности энергетического комплекса региона. – Таллин, 1988. – 268с.
977879
  Дякун И.Л. Повышение эффективности энергетической переработки угля / И.Л. Дякун, Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2014. – 125, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 120-124. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1427-5
977880
   Повышение эффективности, надежности и долговечности компрессоров и компрессорных установок. – Казань, 1987. – 144с.
977881
  Гордиенко В.А. Повышение эффкетивности работы первичных производственных систем на примере трубопрокатного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Гордиенко В. А.; Урал. политхн. ин-т. – Свердловск, 1984. – 24л.
977882
  Стоколос В.А. Повышениее эффективности премирования ИТР в промышленности / В.А. Стоколос. – М, 1974. – 103с.
977883
  Казаков Д.Ф. Повышению качества и эффективности материаловв помощь лектору - неослабное внимание / Д.Ф. Казаков. – М, 1977. – 35с.
977884
  Языков П.П. Повышенная густота стояния и правильноле размещение растений хлопчатника. / П.П. Языков. – Ташкент, 1953. – 112с.
977885
  Якимов А.Ю. Повышенная ответственность за неоднократное совершение административных правонарушений // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 8. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
977886
  Виноградский Н.Д. Повышенная производительность труда в торговле / Н.Д. Виноградский. – Київ, 1980. – 232с.
977887
  Медуницын Н.В. Повышенная чувствительность замедленного типа. / Н.В. Медуницын. – Москва, 1983. – 160с.
977888
  Покровский В.А. Повышенние эффективности научных исследований и разработок / В.А. Покровский. – М., 1978. – 199с.
977889
  Медведев Я.К. Повышеные качества продукции - важнейшая народнохозяйственная задача / Я.К. Медведев. – Омск, 1972. – 28 с.
977890
  Хяккінен Т. Погане виховання / Т. Хяккінен. – К, 1966. – 255с.
977891
  Андерсен Г. Погане каченя : казка / Г. Андерсен ; Переклала М. Загірня [М.М. Грінченко] // Хатка в лісі : казка / Грімм, брати. – [У Київі (Київ)] : Укр. Учитель ; [З друк. 1-ої Київськ. друк. спілки], 1910. – 16 с. – (Видавництво "Український Учитель" ; № 23, десяток 1-й, кн. 3)
977892
  Базик М. Погане передчуття // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 26-28


  Проект Закону № 3524: конституційна реформа у сфері правосуддя як крок назад у побудові держави.
977893
  Бурейчак Т. Погані часи для чоловіків? Соціологічні інтерпретації кризи маскулінності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 79-94. – ISSN 1563-3713
977894
  Ларионов И.Н. Поганкины палаты / И.Н. Ларионов. – Псков, 1950. – 23 с.
977895
  Фалин Л.Н. Поганкины палаты / Л.Н. Фалин. – Ленинград, 1966. – 23 с.
977896
  Федоров В.А. Поганкины палаты во Пскове на фоне классовой борьбы XVII века / В.А. Федоров. – Л., 1924. – 47с.
977897
  Славінська І. Поганому письменнику жанри заважають // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 12. – С. 84-85. – ISSN 0130-321Х


  Огляд жанрів сучасної української літератури
977898
  Савка М. Поганський і християнський світи у поезії Богдана-Ігоря Антонича й Олекси Стефановича: конфлікт чи гармонія // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 77-82
977899
  Черняєв С.П. Поганські боги східних слов"ян у світлі протофілософського ведичного комплексу Індії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Мін. культури та мистецтв Укр.; Харків. держ ак. культури та інш. – Харків, 1998. – Вип. 1. – С. 15-21. – ISBN 966-7077-60-8
977900
  Онищенко О. Поганяючи коня, не втратити голови // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-31 серпня (№ 31). – С. 12


  "Успіх системи освіти тієї чи іншої країни залежить не від обсягу інвестицій, а від того, на що вони витрачаються".
977901
  Светлевская А. Погасла звезда Чурюмова // Сегодня. – Киев, 2016. – 17 октября (№ 194). – С. 5


  Пам"яті видатного українського астронома Клима Чурюмова.
977902
  Білоцерківець Наталка Погасла зірка : пам"яті Ігоря Римарука (4.07.1958-3.10.2008) // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 31. – ISSN 0868-9644


  Пам"яті Ігоря Римарука (1958-2008), укр. поета
977903
  Захаров Б. Погасла свічка Михайла Гориня // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 17-23 січня (№ 3). – С. 7


  13 січня 2013 року відійшов у вічність правозахисник, людина великої і світлдої душі, видатний громадський і політичний діяч Михайло Горинь. Його життя - ціла єпоха боротьби за людські права і незалежність України. Світла Пам"ять.
977904
  Захаров Б. Погасла свічка Михайла Гориня / Б. Захаров, В. Овсієнко // Наше слово. – Варшава, 2013. – 3 лютого (№ 5). – С. 11. – ISSN 0027-8254
977905
  Евтеев М.П. Погашение и снятие судимости / М.П. Евтеев. – М, 1964. – 64с.
977906
  Краксин В.В. Погашение и снятие судимости в советском уголовном праве / В.В. Краксин, Л.Ф. Помчалов. – М., 1963. – 48с.
977907
  Голина В.В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юридич.наук: 12.715 / Голина В.В.; МВ и ССО УССР. Харьковский юридический ин-т. – Харьков, 1972. – 20л.
977908
  Голина В В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву. / В В. Голина, . – Харьков, 1979. – 137с.
977909
  Гей В. Погашений світильник : проза: новели // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 61-73. – ISSN 0868-4790
977910
  Ракитов А.И. Погашенные нимбы. / А.И. Ракитов, И. Туманян. – М, 1966. – 95с.
977911
  Боднар Т. Погашення договірного зобов"язання як спосіб його припинення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.28-33
977912
  Білик Погашення податкового боргу платників податків за новим Податковим кодексом / Білик, А.І. Грига // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 34-39
977913
  Дудоров О.О. Погашення податкового боргу як умова кримінально-правового компромісу у сфері оподаткування: проблеми визначення належного суб"єкта // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 96-101. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
977914
  Муратова С.О. Погашення судимості: поняття та правила обчислення строків її погашення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 265-270. – ISSN 2219-5521
977915
  Сирченко И.Т. Погибаю, но не сдаюсь! / И.Т. Сирченко. – Краснодар, 1969. – 216с.
977916
  Семененко Е. Погибла ли Западная Римская империя в 476 г.? // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 29-35. – ISSN 2077-7280
977917
  Федоров Ю.И. Погибли в бою / Ю.И. Федоров. – М., 1980. – 272с.
977918
   Погибли за Австрию. – М., 1974. – 287с.
977919
  Филатов Илья Погибшая экспедиция. (Крах плана Петра Великого по проникновению в глубины Азии) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 3 (51). – С. 98-108. – ISSN 1812-867Х
977920
  Филатов Илья Погибшая экспедиция. Чаcmь II (Крах плана Петра Великого по проникновению в глубины Азии) // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 4 (52). – С. 80-97. – ISSN 1812-867Х
977921
  Матола М.О. Погідний ранок / М.О. Матола. – Ужгород, 1986. – 55с.
977922
  Боднарчук Ю.Ю. Погіршення економічного становища українських родин внаслідок депортації з території Польщі в УРСР (1944-1946) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 392-397
977923
  Топачевський О.В. Погіршення кормності озер Полісся внаслідок масового розвитку хар. / О.В. Топачевський. – К., 1951. – 102-103с.
977924
  Ковачев Н.П. Поглед върху българската ономастика с корен брат- , бат- / Н.П. Ковачев, 1976. – [9 c.]
977925
  Кунчев Б. Поглед към поезията / Б. Кунчев. – София : Български писател, 1990. – 224 с.
977926
  Жечев М. Поглед към съвременната гръцка литература / М. Жечев. – София, 1975. – 167с.
977927
  Моjсов Л. Погледи во минатото блиско и далечно / Л. Моjсов. – Скопjе : Наша книга, 1977. – 318 с.
977928
  Пандев Д. Погледите за jазикот на А. Потебна // Українсько-македонський науковий збірник / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Македонська акад. наук і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 6. – С. 152-158. – ISBN 978-966-02-7146-3
977929
   Поглибення академічної мобільності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Посол Об"єднаних Арабських Еміратів в Україні Салем Ахмед Салем Алі Аль-Квабі виступив з ініціативою створення програми для навчання українських студентів в університетах ОАЕ.
977930
  Фуголь В.О. Поглиблена зона вільної торгівлі між Україною та ЄС як інструмент реформування національної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 197-203


  У статті окреслений сучасний стан зовнішньоторговельних відносин між Україною та Європейським Союзом. Досліджуються можливі позитивні та негативні наслідки спільної економічної політики ЄС у контексті майбутнього створення зони вільної торгівлі ...
977931
  Дугінець Г.В. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ЗВТ+) між Україною та ЄС: реалії і перспективи / Г.В. Дугінець, В.В. Тронько // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 155 (11/12). – С. 10-13. – ISSN 1728-6220
977932
  Панковська-Лір Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом як розширення можливостей для українських та іноземних підприємств // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 56-60. – ISSN 1026-9932
977933
  Романишина Н. Поглиблене вивчення літератури в генологічному аспекті : (на прикладі думи-казки Степана Васильченка "Ось та Ась")
977934
   Поглиблений кількісний аналіз кредитоспроможності позичальника як засіб зниження кредитного ризику : аналізують науковці / В. Вітлінський, Г. Великоіваненко, Я. Наконечний, О. Пернарівський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 45-49
977935
  Левицький А.Е. Поглиблений курс теоретичної фонетики англійської мови = An advanced course of the theory of english phonetics : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Е. Левицький, Л.А. Гаращук. – Вінниця : ПП Фоліант, 2005. – 80 с. – Назва на обкл. книги на англ. мові. – Бібліогр.: с. 69-70. – ISBN 966-8634-08-X
977936
   Поглиблений курс французької мови : Підручник / Г.Г. Крючков, В.С. Хлопчук, Л.П. Корж, Г.С. Харламова, П.В. Студенець; За ред. Г.Г. Крючкова. – Київ : Вища школа, 1998. – 400с. – ISBN 5-11-004688-3
977937
   Поглиблений курс французької мови : Підручник / Г.Г. Крючков, В.С. Хлопчук, Л.П. Корж, Г.С. Харламова, П.В. Студенець; За ред. Г.Г. Крючкова. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища школа, 2000. – 399с. – ISBN 966-642-010-4
977938
  Мартинов В.І. Поглиблений склероз / В.І. Мартинов. – Львів, 1990. – 78с.
977939
  Шнирков О.І. Поглиблені та розширені зони вільної торгівлі у світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 57-63
977940
  Подвальникова О.А. Поглиблення боргової кризи країн Європейського Союзу в умовах відновлення після економічної рецесії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 74-76
977941
  Яковенко Н.Л. Поглиблення демократизації в Україні - наближення до Північноатлантичного альянсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 152-158
977942
  Давидович Я. Поглиблення демократизації виборчих процесів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 16-21.
977943
  Кочуєв В. Поглиблення децентралізації державного управління в умовах сучасного етапу його реформування в Україні // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 49-52. – ISSN 1728-9343
977944
  Косар Н.С. Поглиблення енергетичної кризи як рушійна сила розвитку ринку енергозберігаючого інсталяційного устаткування / Н.С. Косар, В.М. Пилипенко, Н.Є. Кузьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 27-36. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
977945
  Ревуцький С. Поглиблення європейської інтеграції в галузі генерації знань як основної підсистеми національної інноваційної системи (НІС) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 44-47
977946
  Козирєва О.В. Поглиблення інтеграції України з ЄС // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 157-164. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
977947
  Расшивалов Д. Поглиблення інтернаціоналізації на світовому страховому ринку: зміни рушіїв злиттів та поглинань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-45. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано питання інтернаціоналізації страхової діяльності та її поглиблення в контексті нових чинників та рушіїв процесів злиттів та поглинань на світовому страховому ринку. Визначено нові мотиви злиттів та поглинаннь в умовах світової ...
977948
  Бабарицька В.К. Поглиблення методологічних засад дослідження поведінкової проблематики в рекреаційній географії / В.К. Бабарицька, А.П. Федчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-35. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено стан вивчення поведінкової проблематики в рекреаційній географії. Виявлено основні чинники зацікавленості географів проблемами рекреаційної поведінки: загальну гуманізацію географічної науки і властивий їй конструктивізм. Обгрунтовано ...
977949
  Верещака І.М. Поглиблення міжнародного співробітництва у забезпеченні середньострокової боргової політики в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 142-156. – ISSN 2414-3499
977950
  Тревого І . Поглиблення міжнародної кооперації геодезистів двох університетів / І . Тревого, В. Задорожний, О. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – C. 18-19. – ISSN 1819-1339
977951
  Мовчан Т.М. Поглиблення морально-етичної деградації українського політикуму // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 96-101. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
977952
  Бошицький Ю.Л. Поглиблення наукових досліджень сучасного права: вимога часу та засіб оптимізації юридичної освіти в Київському університеті права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 4-7. – ISSN 2219-5521
977953
  Співаков І.І. Поглиблення партнерства України з ЄС: адміністративно-правове регулювання виборчих відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 132-135. – ISSN 2219-5521
977954
  Пугачова Д. Поглиблення партнерства Швеції і НАТО в перше десятиліття XXI ст. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 18-19
977955
   Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 року : Матеріали наукової конференції 3-4 березня 1999 року. – Київ : УкрІНТЕІ. – ISBN 966-7505-06-5; 966-7505-01-4
Том 2, ч. 2. – 1999. – 211с.
977956
  Будкін В.С. Поглиблення соціалістичної екологічної інтеграції. / В.С. Будкін. – Київ, 1983. – 48с.
977957
  Ліпко М.Ю. Поглиблення спеціалізації в тваринництві. На прикладі колгоспів Маньківського района Черкас. обл. / М.Ю. Ліпко. – К., 1969. – 56с.
977958
  Жадан І.І. Поглиблення спеціалізації колгоспів і радгоспів / І.І. Жадан. – Київ, 1968. – 47с.
977959
  Poperenko L. Поглиблення співробітництва між молодими вченими-оптиками університетського співтовариства Інтер-Академія та Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – С. 9-19
977960
  Амбросов В.Я. Поглиблення суспільного поділу праці та трансформація виробничих структур // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 17-25. – ISSN 2221-1055
977961
  Великій А. Поглиблення християнства в Україні // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Листопад [№] 21. – С. 6
977962
   Поглиблювати перебудову, прибавити в роботі. – Київ : Політвидав України, 1986. – 59 с.
977963
  Саглаєва В.О. Поглиблюємо знання вихователів з питань безпеки життєдіяльності дошкільнят / В.О. Саглаєва, С.І. Коломієць // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 20-21 : фото
977964
   Поглиблюємо співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Травень (№ 5)


  Делегація КНУТШ в складі проректора з наукової роботи В. І. Григорука та проректора з міжнародних зв"язків П. О. Беха відвідала кілька південнокорейських університетів на їхнє запрошення: Сеульський національний ун-т, Університет "Корйо", Університет ...
977965
  Бочарова О. Поглинання акціонерного товариства шляхом придбання контрольного пакету акцій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 87-91.
977966
  Войтюк Ю.Ю. Поглинання важких металів із грунту рослинністю зони техногенезу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 16-17. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
977967
  Руденко О.М. Поглинання вуглецю та продукування кисню сосною звичайною в умовах Міжрічинського регіонального ландшафтного парку // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 216-219 : рис.. табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-4893
977968
   Поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) матричними дисперсними системами з багатошаровими кульовими включеннями / Л.М. Білокриницька, О.Ю. Грищук, В.Є. Клименко, С.В. Шостак, Л.Г. Гречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 226-231. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В електростатичному наближенні досліджено поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) кульовими багатошаровими малими частинками (БМЧ) та матричними дисперсними системами (МДС) на їх основі. Для БМЧ розроблено процедуру розрахунку її ...
977969
   Поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) матричними дисперсними системами з багатошаровими кульовими включеннями / Л.М. Білокриницька, О.Ю. Грищук, В.Є. Клименко, С.В. Шостак, Л.Г. Гречко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 289-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  В електростатичному наближенні досліджено поглинання електромагнітного випромінювання (ЕМВ) кульовими багатошаровими малими частинками (БМЧ) та матричними дисперсними системами (МДС) на їх основі. Для БМЧ розроблено процедуру розрахунку її ...
977970
   Поглинання електромагнітного випромінювання біметалевими частинками та матричними дисперсними системами на їх основі / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, С.Л. Корецький, Я.С. Криворучко, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 260-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено поглинання електромагнітного випромінювання кульовими біметалевими кульовими частинками та матричними дисперсними системными на їх основі. За допомогою узагальненого розв"язку Мі розраховано спектри та ефективності поглинання ...
977971
  Антипова Л.К. Поглинання елементів живлення бур"янами залежно від технологій вирощування люцерни насіннєвого призначення // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 79-85 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
977972
  Лисиця М.П. Поглинання і фотопровідність закису міді, опроміненного нейтронами / М.П. Лисиця, Г.А. Холодар. – К., 1967. – С. 1151-1155
977973
  Могильчак В.Ю. Поглинання світла в атмосфері Землі водяною парою / В.Ю. Могильчак, Л.В. Козак // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С 99
977974
   Поглинання світла вільними носіями в кремніх при високих температурах з врахуванням приповерхневих ефектів / М.П. Лисиця, В.М. Малинко, Є.В. Підлісний, Г.Г. Цебуля; Лисиця М.П. – Київ, 1969. – С. 1915-1918
977975
   Поглинання світла вільними носіями в напіпровідниках з механічно полірованими поверхнями / М.П. Лисиця, В.М. Малинко, Є.В. Підлісний, Г.Г. Цебуля; Лисиця М.П. – Київ, 1969. – С. 1297-1305
977976
  Горбань І.С. Поглинання світла плівками закису міді / І.С. Горбань, В.Б. Тимофєєв. – Отд.отт. из "Вісник КДУ" №3, 1960, серія астрономії, фізики та х, 1960. – С. 21-24
977977
  Онуфран Л.І. Поглинання та використання сонячної енергії посівами сої за різних умов вирощування / Л.І. Онуфран, В.І. Нетіс // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 107-115 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
977978
  Головач О.М. Поглинання та розподіл іонів важких металів в органах кукурудзи : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.12 - фізіологія рослин / Головач О.М.; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 150л. + Додатки: л.148-150. – Бібліогр.: л.115-147
977979
  Культенко О.В. Поглинання телекомунікаційною системою автоматизованих інформаційно-пошукових підсистем про транспортні засоби як умови поліпшення якості роботи працівників НЦБ Інтерполу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 330-334.
977980
  Коломієць-Людвіг Поглинання як юридична категорія в господарському праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 79-83.
977981
  Вотякова Л.А. Поглинаючі квазімарковські ланцюги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується одне узагальнення ланцюгів Маркова, породжуючим елементом яких є напівстохастична матриця. Вводиться поняття поглинаючого квазімарковського ланцюга та його фундаментальної матриці, досліджуються його характеристики.
977982
  Колосов И.И. Поглотительная деятельность корневых систем растений / И.И. Колосов. – М., 1962. – 388с.
977983
  Ажгалиев К.А. Поглотительная деятельность различных участков и типов корней кормовых бобов и кукурузы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.101. / Ажгалиев К.А. ; Казахский гос. ун-т. – 24 с.
977984
  Горбунов Н.И. Поглотительная способность почв и ее природа / Н.И. Горбунов. – М, 1948. – 216с.
977985
  Земятченский П.А. Поглотительные свойства русских глин / П.А. Земятченский. – Пг., 1919. – 67с.
977986
  Метревели М И. Поглощение в параллельных полях и релаксация в системах с неоднородным уширением линий магнитного резонанса : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.04.03 / Метревели И.М.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 18л.
977987
  Эйчис А.Ю. Поглощение и дисперсия света в кристаллах некоторых конденсированных углеводородах ароматического ряда. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Эйчис А.Ю.; Ин-т физики Акад.наук УССР. – Киев, 1950. – 9 л.
977988
  Тихова Е.П. Поглощение и мобилизация аниона серной кислоты в черноземах : Автореф... канд. биол.наук: / Тихова Е. П.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1951. – 12 с.
977989
  Попков Ю.А. Поглощение и неупругое рассеяние света кристаллами при магнитных структурных и сегнетоэлектрических фазовых переходах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Попков Ю.А.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1977. – 43л.
977990
  Эгамбердыев А.Р. Поглощение и распределение С14 у хлопчатника в связи с питанием ли плодоношением. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эгамбердыев А.Р.; АН Таджик ССР.Отдел.боил.наук. – Душанбе, 1964. – 19л.
977991
  Сковорода А.А. Поглощение колебаний в неоднородной плазме в магнитном поле. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Сковорода А.А.; МГУ. – М, 1977. – 14л.
977992
  Желудкова Г.В. Поглощение лития и рубидия гидроокисями металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Желудкова Г. В.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
977993
  Сатклифф Дж.Ф. Поглощение минеральных солей растениями / Дж.Ф. Сатклифф. – М., 1964. – 221с.
977994
  Кирикова М.В. Поглощение неорганического фосфора микропланктоном и распледеление биогенных элементов в Черном море и Северной Атлантике : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Кирикова М.В.; АН УССР, Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1990. – 23л.
977995
  Петров Михаил Александрович Поглощение радиационных центров окраски в щелочносиликатных стеклах и механизмы его фотостимулированного изменения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Петров Михаил Александрович; Гос. оптический ин-т им. С.И.Вавилова. – Ленинград, 1989. – 17л.
977996
  Штурбин А.В. Поглощение света в полупроводниках с участием неравновесных оптических фононов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Штурбин А.В.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1977. – 13л.
977997
  Соловьев А.А. Поглощение ультразвуковых волн в жидкостях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Соловьев А.А.; МГУ. – М., 1973. – 16л.
977998
  Зузяк П.М. Поглощение упругой энергии в нестабильных металлических системах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Зузяк П.М. ; Ин-тут металлофизики. – Киев, 1988. – 46 с.
977999
  Пархоменко А.В. Поглощение фосфатов микропланктоном в эвфотической зоне Черного и Средиземного морей. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Пархоменко А.В.; АН УССР.Ин-т биол.южных морей. – Севастополь, 1988. – 17л.
978000
  Пришивалко А.П. Поглощение, рассеяние и ослабление света обовдненными частицами атмосферного аэрозоля / А.П. Пришивалко, Л.Г. Астифьева. – Минск, 1975. – 46с.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,