Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
976001
  Шаронова Н. "Павлинье око" Степана Полубеса : прогулки по Москве // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7 (275). – С. 24-28. – ISSN 0869-8171


  "Павлинье око" (изразцы на церквях) 350 лет тому назад придумал Степан Иванов Полубес. Вторая пол. XVII в. - золотой век русского изразца
976002
  Чайка І. "Павло Скоропадський - постать великого європейського масштабу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 листопада (№ 213/214). – С. 23


  Режисер Ігор Чайка - про задум і відкриття на шляху створення фільму "Останній Гетьман. Незавершена подорож..."
976003
  Пубаев Р.Е. "Пагсам-Чжонсан" - памятник тибетской историографии XVIII в. / Р.Е. Пубаев. – Новосибирск, 1981. – 307с.
976004
  Павленко М. "Падаю і знов іду" : крутосхили Тичининого шляху до Шевченка
976005
  Павленко М. "Падаю і знов іду": крутосхили Тичининого шляху до Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 207-236. – ISBN 978-966-493-489-0
976006
  Павленко Марина "Падаю і знов іду": крутосхили Тичининого шляху до Шевченка"


  У статті розглянуто зв"язки й перегуки життя і творчості Павла Тичини з генієм Тараса Шевченка. Проаналізовано як точки найвищого духовного наближення "сонячнокларетного " поета до Кобзаря, так і мистецькі і ідеологічні розходження Тичини з ...
976007
  Васильев А.Г. "Падение Польши" в национальной историографии периода разделов : "пессимистический" сценарий // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 29-34. – ISSN 2073-9702


  Статья является продолжением анализа польской исторической мысли эпохи разделов (1795–1918) в перспективе "мемориальной парадигмы" социально-гуманитарного анализа и теории культурной травмы. В центре внимания находится осмысление историками "падения ...
976008
  Александрова О.В. "Пайдея" Шартрської школи: Іоанн Солсберійський про мистецтво логіки як шлях удосконалення душі // Людина - Світ - Культура : актуальні проблеми філософських, політологічних і релігієзнавчих досліджень : (до 170-річчя філос. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка) : матеріали Міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2004 р., Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол. : А.Є. Конверський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова, Л.В. Губерський, Ф.М. Кирилюк та ін. ; відп. за вип. Бугров В.А.]. – Київ : КНУТШ, 2004. – С. 13-15. – ISBN 966-8365-12-7
976009
  Газін В. "Пакс американа" vs "пакс советика" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 21-27 березня (№ 10). – С. 15


  У вирі холодної війни, суттю якої було протистояння і протиборство між США і СРСР, особлива роль відводилася доктринальним цільовим установкам - "паксамерікана" (Pax Americana) - світ по-американськи і "пакс советіка" (Pax Sovіetica) - світ ...
976010
  Колоскова Елена "Пакт Молотова - Риббентропа" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-50. – ISSN 0235-7089
976011
  Шаповал Ю. "Пакт Ріббентропа - Молотова" та інкорпорація Західної України: нові документи і факти // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2000. – № 1 : Україна і Німеччина. – С. 139-144 : Фото. – ISSN 1607-6451
976012
  Кресін О.В. "Пакти і конституції законів і вольностей війська запорозького..." 1710 року: польтичний та правовий аспекти // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С. 97-112. – ISSN 0869-2491
976013
   "Пакти і Конституції" Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / НАН України ; Ін-т історії України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Держ. архівна служба України ; Центр. держ. іст. архів, м. Київ ; [редкол. : В.А. Смолій, Г. Боряк, П. Гриценко та ін. ; упоряд. : М.С. Трофимчук, Т.В. Чухліб]. – Львів : Світ, 2011. – 440 с. + Додатки: с. 340-403. – факсиміле. – Бібліогр.: с. 404-424. – ISBN 978-966-603-692-9
976014
   "Пакуль поживемо тут" : збірник статей і матеріалів / Ін-т історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Чернігів. обл. адмін. Нац. Спілки краєзн. Укр. ; [відп. ред. О.Б. Коваленко та ін.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 700 с. – ISBN 978-966-340-402-8
976015
  Горбатюк В. "Пакуль рука пяро тримає..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 20 жовтня (№ 21). – С. 16-17


  Білоруській письменниці з Меджибожа - 125 літ. Зоська Верас — білоруська громадська діячка, редакторка та письменниця. Одна з чільних представниць руху білоруського національного відродження
976016
  Косьяненко В. "Палац Розумовського було збудовано на цвинтарі" / розмову вела Ліна Тесленко // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 20 березня (№ 32). – С. 11


  Архітектор Володимир Косьяненко - про відновлення заповідника в Батурині.
976017
  Ольховська Л. "Палаючий маяк, що освітлює величезні простори" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 25-31 грудня (№ 51). – С. 7


  В. Короленко про Т.Г. Шевченка.
976018
  Бендерин Д.П. Павильон-музей "Траурный поезд В.И. Ленина" / Д.П. Бендерин. – М., 1970. – 46с.
976019
  Краснов В.А. Павильон Академия наук / В.А. Краснов. – М., 1962. – 48с.
976020
  Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка Павильон Армянской ССР. / Всесоюзная Сельскохозяйственная Выставка. – Москва, 1939. – 2с.
976021
  Всесоюзная Павильон Башкирская АССР. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1955. – 62с.
976022
  Всесоюзная Павильон Белорусская ССР. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 47с.
976023
  Всесоюзная Павильон Воронежвская, Курская и Тамбовская области. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1939. – 48с.
976024
  Всесоюзная Павильон Ленинград и Северо-Восток. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1940. – 93с.
976025
  Марина В.И. Павильон Раймонды : юмористическая повесть / В.И. Марина. – Иркутск, 1969. – 207 с.
976026
  Марина В.И. Павильон Раймонды: Сб. / В.И. Марина. – Иркутск, 1990. – 378с.
976027
  Всесоюзная Павильон Северный Кавказ. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка; Якушкин И.В. – Москва, 1954. – 110с.
976028
   Павильон СССР на Международной выставке в Париже. Архитектура и скульптура. – Москва, 1938. – 56 с.
976029
  Всесоюзная Павильон Узбекская ССР. / Всесоюзная, сельскохозяйственная выставка. – Москва, 1940. – 80с.
976030
   Павильон. Печать. Путеводитель.. – М., 1940. – 78с.
976031
  Всесоюзная Павильоны "Птицеводство" и "Прудовое хозяйство". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 30с.
976032
  Всесоюзная Павильоны "Школьные и детские учреждения". / Всесоюзная, выставка с.-х. – Москва, 1956. – 24с.
976033
  Кручковський Л. Павині пера : повість / Л. Кручковський. – Київ : Художня література, 1955. – 228 с.
976034
  Всесоюзная Павільйон Української РСР. / Всесоюзная, сільськогосподарська виставка. – Москва, 1939. – 63с.
976035
   Павла Іванівна Рогова - вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л.О., Ніколюк Л.І., Стельмах Н.А. та ін. ; наук. ред. Пономаренко Л.О. ; відп. за вип. Стельмах Н.А. ; літ. ред. Білоцерківець І.П.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 266, [2] с. : фот., портр. – Імен. покажч.: с. 225-231. - Абетк. покажч.: с. 232-265. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Ювіляри НАПН України ; вип. 31) (Серія "Майстри бібліотечної справи України" ; вип. 1)
976036
  Соколов В. Павленківські бібліотеки в Україні на початку ХХ ст.: ґенеза та особливості функціонування // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (238). – C. 26-34. – ISSN 1029-7200
976037
   Павленко в воспоминания современников.. – М. : Советский писатель, 1963. – 413 с.
976038
  Кислов К.А. Павлик Латыше на границе / К.А. Кислов. – Ташкент, 1964. – 250с.
976039
  Губарев В.Г. Павлик Морозов / В.Г. Губарев. – М, 1947. – 127с.
976040
  Щипачев С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачев. – Москва, 1950. – 64с.
976041
  Щипачов С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачов. – Киев, 1952. – 60 с.
976042
  Щипачев С.П. Павлик Морозов / С.П. Щипачев. – Москва, 1952. – 46 с.
976043
  Губарев В.Г. Павлик Морозов / В.Г. Губарев. – М, 1953. – 95с.
976044
  Нагибин Ю.М. Павлик. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1960. – 199с.
976045
  Мелик-Бахшян Павликианское движение в Армении / Мелик-Бахшян. – Ереван, 1955. – 292 с.
976046
  Копылов А.И. Павлин Виноградов. / А.И. Копылов. – Архангельск, 1950. – 68с.
976047
  Копылов А.И. Павлин Виноградов. / А.И. Копылов. – 2-е изд., доп. – М., 1959. – 63с.
976048
  Возняк Михайло Павлин Свєнціцкий [Свєнціцький] (Павло Свій) / Михайло Возняк. – У Львові : З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 16 с.


  Павлин Свєнціцький (псевд.: Павло Свій, Павлин Стахурський, Д. Лозовський та ін.; *1841, Варшиця. — †1876), українсько-польський письменник та громадський ...
976049
  Козак С. Павлин Свєнціцький - популяризатор творів Шевченка // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 130-133. – ISBN 978-966-02-6612-4
976050
  Радзикевич В.П. Павлин Свєнціцький : Публіцистична, наукова та літературна його діяльність / Володимир Радзикевич. – У Львові (Львів) : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – 118 с. – На звороті тит. арк.: Памяти мойого Батька Петра присвячую. - Окр. відбиток з: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка. 1911, т. 101-103


  (псевдонім: Вуйко,. Влодко)
976051
  Лесков Н.С. Павлин; Детские годы : (рассказ); (Из воспоминаний Меркула Праотцева) / [соч.] Н.С. Лескова. – Санкт-Петербург : Тип.. Н. Скарятина, 1876. – [6], 415 с. – (Библиотека современных писателей ; Сер. 2; Т. 5)


  В всей кн. печати Л. Идзиковского (кн. маг. и печать экслибрис)
976052
  Лесков Н.С. Павлин; Детские годы : (рассказ); (Из воспоминаний Меркула Праотцева) / [соч.] Н.С. Лескова. – Санкт-Петербург : Тип.. В.В. Комарова, 1892. – 204 с.


  В всей кн. печати Л. Идзиковского (печать экслибрис)
976053
  Софронов А.В. Павлина / А.В. Софронов. – Москва, 1966. – 95с.
976054
  Купала Я. Павлинка : п"єса / Я. Купала. – Київ : Мистецтво, 1952. – 67 с.
976055
  Лутков Г.Я. Павлинье перо / Г.Я. Лутков. – Воронеж, 1971. – 40с.
976056
  Кручковский Л. Павлиньи перья / Л. Кручковский. – Москва, 1936. – 268 с.
976057
  Ткаченко А.Ф. Павличенко Людмила Михайловна // Российские деятели украинского происхождения : История отношений Украины и России в лицах за 337 лет (1654-1991). Энциклопедический справочник / А. Ткаченко. – Київ : Арістей, 2005. – С. 128. – ISBN 966-8458-30-3
976058
   Павличко Дмитро : Бібліогр. покажч.: У 3-х частинах. – Львів
Ч. 1. – 1990. – 325с.
976059
   Павличко Дмитро : Бібліогр. покажч.: У 3-х частинах. – Львів
Ч. 2. – 1990. – 545с.
976060
  Земляк В. Павличко сьогодні // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 139-148. – ISBN 978-617-7201-57-0


  Про Дмитра Павличка.
976061
  Коленська Любов Павлів тріюмф / Коленська Любов. – Hью Йорк, 1971. – 204с.
976062
  Крушинська Олена Павло-за-мурами : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 114 : Фото
976063
  Баженов Л.В. Павло-Роберт Магочій і регіональна історія України // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 8-12. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
976064
  Мокроусова О. Павло Альошин та Зінаїда Серебрякова: листи з Харкова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 52-57. – ISSN 0131-2685


  До 130-річчя від дня народження художниці.
976065
   Павло Аполлонович Тутковський - засновник і перший директор Інституту геологічних наук України, фундатор мікропалеонтологічної школи / П.Ф. Гожик, Д.Є. Макаренко, Н.В. Маслун, Г.В. Клюшина // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 2. – С. 7-16 : фото. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
976066
  Коваленко К.О. Павло Аполлонович Тутковський / К.О. Коваленко. – Київ : Наукова думка, 1965. – 70 с.
976067
   Павло Аполлонович Тутковський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 6 (65)
976068
  Логінова А.О. Павло Аполлонович Тутковський // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 77-78. – ISSN 0868-6939
976069
   Павло Аполлонович Тутковський (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 159. – ISSN 0374-3896
976070
   Павло Ардашев // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 177 : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
976071
  Цьомка Н. Павло Ардашев: становлення науковця (кінець XIX - початок XX ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 162-164. – ISSN 2076-1554


  У центрі уваги початковий етап науково-дослідної діяльності видатного історика. Висвітлюються чинники, що впливали на його становлення як науковця. Підкреслюється велике наукове значення досліджень "старого порядку" у Франції.
976072
  Гуменюк М.П. Павло Арсенович Грабовський / М.П. Гуменюк. – Львов, 1952. – 20с.
976073
  Сирохман М. Павло Бедзір : графіка, живопис : [альбом] / Михайло Сирохман. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2018. – 147, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 82-84. – ISBN 978-617-531-187-5
976074
  Кравець В. Павло Блонський - засновник сексуальної педагогіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 24-32. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  "...Вказано історичні передумови формування нового напрямку в педагогіці. Показано місце П. Блонського (КУ) в історії сексуальної педагогіки."
976075
  Замлинський В. Павло Бут // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 280-289. – ISBN 5-319-01062-1
976076
  Мукан А. Павло Вежинов крізь бар"єр // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 26 листопада - 3 грудня (№ 49). – С. 10 : фото


  21 листопада в Актовій залі Інституту філології відбулося святкування 100-річчя з дня народження видатного болгарського письменника, драматурга, сценариста, Павла Вежинова (1914-1983).
976077
   Павло Вірський // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 2 (34). – С. 3. – ISSN 1811-542Х


  Національний банк України ввів у обіг 21 лютого 2005 р. ювілейну монету (2 гр), присвячену українському балетмейстеру
976078
  Вловичко Ф. Павло Габелко і Андрій Менцінський // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – С. 37
976079
  Глазовий П. Павло Глазовий: листи до друга в США : приватне листування Павла Глазового з д-ром Евгеном і Нілею Стецьківими. 1990-2002 / Павло Глазовий ; [упоряд. Галешко Р.]. – Київ : Фенікс ; Всесміх, 2007. – 257, [1] с. : фот. – ISBN 978-966-651-492-2
976080
  Плачинда В.П. Павло Гнатович Житецький / В.П. Плачинда; [відп. ред. В.М. Русанівський]. – Київ : Наукова думка, 1987. – 205, [3] с.
976081
  П"ятаченко С. Павло Гнідич і розвиток фольклористичної думки на Сумщині на поч. ХХ ст. // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 93-89. – ISSN 0130-6936
976082
  Кашуба-Вольвач Павло Голуб"ятников. 1925-1930 рр.: викладання у Київському художньому інституті / Закінчення. Початок у № 4. 2010-1, 2011 // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2011. – № 2 (73). – С. 32-35. – ISSN 0130-1799


  П.Голубятников в 1920-е гг. играл заметную роль в культурной жизни Ленинграда, Киева и Харькова, был участником многих известных художест. объединений. Встреча с К.Петровым-Водкиным определила судьбу художника, явила полное совпадение их мировоззрений ...
976083
  Заславський І.Я. Павло Грабовський - перекладач "Онєгіна" // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 44-54
976084
  Кисельов О.І. Павло Грабовський / О.І. Кисельов. – Київ, 1948. – 220с.
976085
  Кисельов О.Г. Павло Грабовський : Життя і творчість / О.Г. Кисельов. – Київ : Державне видавництво художньої литератури, 1959. – 283 с.
976086
  Поважна В. Павло Грабовський : Літературний портрет / В. Поважна. – Київ : Держ. вид-во худ. літ-ри, 1962. – 108с.
976087
   Павло Грабовський : Бібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 1964. – 80 с.
976088
  Дисак Ф. Павло Грабовський і питання національно-духовного відродження України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 9 (690). – С. 44-46. – ISSN 0130-5263
976089
   Павло Грабовський у документах,спогадах і дослідженнях : [зб. – Київ : Дніпро, 1965. – 415 с.
976090
  Овдійчук Л. Павло Грабовський як особистість: вивчення біографії письменника у загальноосвітній школі та ВНЗ за першоджерелами на основі критичного мислення // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; голов. ред. Н. Голуб ; редкол.: Н. Бібік, Н. Бондаренко, Ю. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (134). – С. 45-52


  "У статті йдеться про особливості вивчення біографії Павла Грабовського у школі (загальноосвітній та вищій) на уроках української літератури та на лекціях і практичних заняттях з історії української літератури у ВНЗ за мемуарною та епістолярною ...
976091
  Кісєльов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кісєльов. – К., 1940. – 135с.
976092
  Кисєльов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кисєльов. – К., 1949. – 44с.
976093
  Кисельов О.І. Павло Грабовський. / О.І. Кисельов. – К., 1951. – 192с.
976094
  Гаєвська Н.М. Павло Грабовський. Нарис життя і творчості / Н.М. Гаєвська; МО України. Іститут системних досліджень освіти. Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : ІСДО, 1994. – 120 с. – ISBN 5-7763-1665-0


  У посібнику даються поради щодо вивчення життя і творчості українського письменника революціонера-демократа П.А.Грабовського, який самовіддано служив свєму народові, закликав його до боротьби за знищення експлуататорського ладу.
976095
  Поважна В.М. Павло Грабовький. / В.М. Поважна. – К., 1966. – 160с.
976096
   Павло Григорович Кравчук : (до 70-річчя від дня народження) // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.Г. Бебешко [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (103). – С. 6. – ISSN 1562-1146


  11 жовтня 2014 р. відсвяткував свій ювілей заслужений професор ХНМУ, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Павло Григорович Кравчук.
976097
  Грицай С. Павло Григорович Ріттер - фундатор української національної індології : бібліогр. покаж. творчої спадщини вченого та літератури про нього // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 236-247. – ISSN 2075-1222
976098
  Берзін П.С. Павло Дмитрович Колосовський та його спроби поєднати історичні і філософські методи у кримінальному праві // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 275-284. – ISBN 978-617-7020-05-8
976099
  Казакевич О. Павло Житецький і "Киевская старина" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 64-72. – ISSN 0869-3595
976100
  Грінішина І.В. Павло Житецький про мову і стиль українських народних дум / І.В. Грінішина, О.М. Мозолюк // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 14-17. – (Філологічні науки ; вип. 8)
976101
  Казакевич О. Павло Житецький. Життя та діяльність / Ольга Казакевич. – Київ : Фотосоціоцентр, 2008. – 203 с. – ISBN 978-966-306-140-9
976102
  Казакевич О. Павло Житецький: (до 170-річчя з дня народження) // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 84-47. : Фото. – Бібліографія: с. 91-92 (45 назв)
976103
  Ковальчук Є.І. Павло Жолтовський - дослідник сакрального мистецтва Волині // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 48-58. – ISBN 978-966-651-576-9
976104
  Тельнюк С.В. Павло з Мукунги / С.В. Тельнюк. – Київ : Веселка, 1981. – 184 с.
976105
  Фащенко В.В. Павло Загребельний / В.В. Фащенко. – К., 1984. – 207с.
976106
  Загребельний М. Павло Загребельний / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2013. – 119, [4] с. – Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-6350-2
976107
  Галич О.А. Павло Загребельний у щоденниковій рецепції Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 17-24. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
976108
  Шевченко О. Павло Загребельний: "Мої молитви - це мої книжки" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 1 (15). – С. 30-32. – ISSN 2518-7341


  Стаття висвітлює досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія щодо проведення регіональної кампанії "Павло Загребельний - письменник, якого читають".
976109
  Загребельный М.П. Павло Загребельный / М. Загребельний. – Харьков : Фолио, 2011. – 117, [5] с. – Сер. осн. в 2009 г. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-5648-1
976110
  Гордієнко Д. Павло Зайцев та його мистецтвознавча Шевченкіана // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 35-45. – ISSN 1992-5557
976111
  Гордієнко Д. Павло Зайцев та його Шевченківська археографічна діяльність // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 185-212. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "В українській діяспорній гуманітаристиці ХХ ст. однією з ключових постатей по праву вважається Павло Зайцев (1886–1965)1. Як наголосив Ю. Бойко, в галузі шевченкознавства “на еміграції він є найвидатнішим знавцем. Проф. Зайцев був одним із ...
976112
  Вишенський О.А. Павло Зелінський / О.А. Вишенський. – Одеса, 1970. – 64с.
976113
  Ніколайчук Д. Павло Іванович Гессе – київський цивільний губернатор: етапи життєвого шляху та службової діяльності. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 137-151. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
976114
  Вовк О.І. Павло Іванович Ковалевський – визначний вітчизняний психіатр, професор Харківського університету : до 165-річчя з дня народження // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 135-139. – ISSN 2312-5675
976115
  Литвинов М О. Павло Іванович Новгородцев: житєвий шлях ( спроба біографічної реконструкції) // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.15-24
976116
  Медведска Л.О. Павло Іванович Пестель / Л.О. Медведска. – К, 1964. – 157с.
976117
  Бабко В.Я. Павло Ілліч Новиков / Бабко В.Я. – Харьков, 1971. – 92 с.
976118
  Реп"ях С.П. Павло Кирилович Сич / Реп"ях С.П. – Київ, 1975. – 62 с.
976119
  Акімочкіна Олександра Павло Кішко, заступник директора "Прем"єр Експо". Туристичний ринок щороку зростає на 20 відсотків // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 108
976120
  Садівничий В. Павло Ковалевський - редактор і видавець медичної періодики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 114-123


  У контексті розвитку медичної періодики та науково-галузевої соціальної комунікації досліджено діяльність доктора медицини, одного із засновників психіатрії в Україні, професора П. Ковалевського. В контексте развития медицинской периодики и ...
976121
  Середа О. Павло Ковжун - редактор і видавець: вдалі проекти і нереалізовані задуми // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – Вип. 9 (25). – С. 150-160. – ISSN 2524-0315
976122
  П Ю.І. Павло Ковжун // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 212
976123
  Табачковський В.Г. Павло Копнін очима молодшої генерації філософів-шістдесятників // Філософські читання пам"яті Павла Корніна (4-5 жовтня 1996 р.) / [ред. кол. : Конверський А.Є. (відп. ред.), Бистрицький Є.К. (заст. відп. ред.), Лой А.М., Семенов В.Г., Табачковскький В.Г., Ярошовець В.І.] ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т філософії НАН України ; Філос. ф-т Київ. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : РВЦ "Київський університет", 1996. – С. 51-60
976124
  Йолон Петро Павло Копнін та українська філософська думка // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.53-70. – ISSN 0235-7941
976125
   Павло Коробчук - лауреат премії ім. Б. Нечерди / Прес-служба Ліги українських меценатів // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 19-25 липня (№ 29). – С. 15


  Павло Коробчук навчався на відділенні сходознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працює в сфері журналістики. Працював у Gazeta.ua, vvnews.info, UAINFO.ORG.
976126
  Студинський К.Й. Павло Леонтович / Кирило Студинський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 1. – 1923. – 83 с. – Окр. відб. Записки Hаукового Товаpиства імени Шевченка. Львів: Hакл. Т-ва. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1921, т. 131-132. - Заголовок та зміст паpал. нім.
976127
   Павло Лехновський // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.61-62
976128
  Авдєєнко С.І. Павло Ловецький: людина і письменник : до 100-річчя з дня народження / Сергій Авдєєнко. – 2-ге вид., допов. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 111. – ISBN 978-966-197-159-1
976129
  Лотоцька М. Павло Лотоцький: справа всього життя // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 201-202
976130
   Павло Максимович Федченко
976131
  Розсоха Л. Павло Маляр / Людмила Розсоха, Володимир Джунь ; Миргородський краєзнавчий музей ; Укр. геральд. тов-во. – Миргород : Миргород, 2010. – 44 с. – Д100-річчя від дня народження. – ISBN 978-966-2060-16-4
976132
   Павло Матвійович Горобець. – Х, 1965. – 22 с.
976133
  Панченко К.Н. Павло Миколайович Першин. / К.Н. Панченко, Н.Г. Іванова. – К., 1971. – 68с.
976134
  Рева Л. Павло Миколайович Попов - визначний літературознавець, фольклорист, книгознавець, бібліограф // Київ у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; [редкол.: В.О. Огнев"юк (голова) та ін. ; наук. ред. А.Л. Зінченко]. – Київ, 2011. – С. 180-183
976135
  Білецький О.І. Павло Миколайович Попов / О.І. Білецький, Г.С. Сухобрус, Ф.Я. Шолом. – Київ : АН УРСР, 1961. – 32 с.
976136
  Хінкулов Л. Павло Миколайович Попов (1890-1971) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 176-177
976137
  Каревин А. Павло Мовчан: "Це брехня абсолютна!" : имена // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 25-31 мая (№ 21)


  Общество "Просвіта" устроило мероприятие, посв. памяти Ивана Огиенко, укр. политического деятеля, которого ныне превозносят как "великого украинца", "выдающегося ученого", "борца за духовное возрождение Украины" и т. п. В мероприятии принял участие ...
976138
  Мосенкіс Ю. Павло Мовчан: Космос і Слово, "і зоряна - в душі - речовина..." / Ю. Мосенкіс, Д. Чистяк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 липня (№ 28). – С. 1, 3
976139
  Дмитрієва О. Павло Мокрос - укладач друкованого каталогу української книги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 43-47. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено життєвий шлях і внесок в українську культуру укладача "Каталогу книжок українською мовою Харківської громадської бібліотеки" (1912).
976140
  Шокало О. Павло Муравський - митець і педагог // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 липня (№ 29). – С. 12-13


  До 100-літнього ювілею видатного хорового диригента й педагога сучасності.
976141
  Бенч О. Павло Муравський. Феномен одного життя / Ольга Бенч. – Київ : Дніпро, 2002. – 664с. – ISBN 966-578-108-1
976142
   Павло Муравський.Чистота співу - чистота життя : [збірник] / [ред.-упоряд. О.А. Шокало]. – Київ : Просвіта, 2012. – 830, [2] с. : портр., фотогр. – Зміст: "Моє життя - моє мистецтво" / П. Муравський. Додаток: Осягнення й осмислення феномену П. Муравського ; Відгуки про хорове мистецтво П. Муравського ; Листування ; Родина ; Пам"ятні місця ; Культурно-мистецькі події ; Мистецький доробок та ін. – Бібліогр.: с. 829-830. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-87-5
976143
   Павло Олексійович Загороднюк (До 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
976144
  Станішевський Ю.О. Павло Павлович Вірський / Ю.О. Станішевський. – К., 1962. – 46с.
976145
  Обручар А. Павло Павлович Чучка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 117-118. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
976146
  Чухліб Т. Павло Павлюк (1596-1638) // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 43-47


  Павлюк (Бут) Павло Михнович — гетьман нереєстрового запорізького козацтва, керівник селянсько-козацького повстання в Україні.
976147
  Рівош Е.Ю. Павло Петрович Постишев / Е.Ю. Рівош. – К., 1964. – 126с.
976148
  Рівош Е.Ю. Павло Петрович Постишев / Е.Ю. Рівош. – 2-е, перероб. і доп. – Київ, 1967. – 214с.
976149
  Журавльов Д.В. Павло Петрович Скоропадський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 314-320. – ISBN 978-966-14-1182-0
976150
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов - історик та педагог : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Коломієць Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 214Л. + Додатки: л.201-214. – Бібліогр.: л.177-200
976151
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов - історик та педагог : Автореф дис. ... канд. історичних наук: спец. 07.00.06 / Коломієць Н.А; КНУТШ. – Київ, 2008. – 14с. – Бібл.: 7 назв
976152
  Коломієць Н.А. Павло Петрович Смирнов: життєвий та науковий шлях (1882-1947 рр.) / Н.А. Коломієць; Під ред. Г.Д.Казьмирчука. – Київ : Основа, 2005. – 78с. – ISBN 966-699-095-4


  Викладено історію нашої держави, починаючи з лютневої революції 1917 року до наших днів. Підручник для студентів історичних спеціально-стей вищих навчальних закладів.
976153
  Сторчай О. Павло Петрович Чистяков і його оточення: Спогади Наталії Петрової-Старк 1974 року // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол.: В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12/13. – С. 271-283. – ISSN 1992-5557
976154
   Павло Полуботок - український гетьман. – Київ : Либідь, 1990. – 48с. – ISBN 5-11-001773=5
976155
  Василенко Н.П. Павло Полуботок : з приводу двісталітньої річниці його смерти (29.XII.1724) // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка, 2006. – Т. 1 : Історичні праці. – С. 513-542. – ISBN 966-8602-24-2(Т.1)
976156
  Горобець В. Павло Полуботок / Віктор Горобець. – Київ : [ Видавець Наталія Брехуненко ], 2009. – 64 с. – На обкл.: Про Україну з гонором і гумором. – (Гетьмани). – ISBN 978-966-02-5157-1
976157
  Шкурка М. Павло Полуботок : Притсвячується 350-річчю з дня народження гетьмана України Павла Полуботка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – 16-19. – ISSN 1814-5078
976158
  Журавльов Д.В. Павло Полуботок // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 241-244. – ISBN 978-966-14-1182-0
976159
   Павло Полуботок // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 110-111. – ISBN 978-966-8137-97-6
976160
  Ромащенко Л. Павло Полуботок: зрадник чи патріот? : (Роздуми над романом Ю. Мушкетика "Гетьманський скарб") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 36. – С, 79-86. – (Філологічні науки)
976161
   Павло Полянський держсекретар МОН // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 2. – ISSN 2219-5793
976162
  Малко Р. Павло Полянський: "Хочемо, щоб Міністерство освіти більше не мало стосунку до грошових потоків" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 30-32. – ISSN 1996-1561
976163
  Міщук С.М. Павло Попов - дослідник та бібліограф унікальних рукописних книг та стародруків (1920-1930-і роки) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 119-125. – ISBN 966-614-021-7


  В статье отражен научный вклад известного ученого Павла Николаевича Попова в сохранении и научном исследовании древностей, професор каф. історії української літератури Київського держ. ун-ту (1934). Э про діяльність В.М. Перетца, С.І. Маслова, М.І. ...
976164
  Вавилова І. Павло Попович. Перший українець у космосі // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 16-23. – ISSN 1819-7329
976165
  Коваленко С.Д. Павло Постишев: політичний ідеолог колгоспного дослідництва в УСРР/УРСР у 30-ті роки ХХ століття. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 186-197. – ISSN 2415-7422
976166
  Чернов А. Павло Потоцький: колекціонер і мусагет // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
976167
  Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 108-113. – ISBN 966-594-644-7
976168
  Єфіменко В.М. Павло Родіонович Романчук / [Єфіменко В.М. ; редкол. : Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко, М.Ф. Городній, В.М. Єфіменко, Л.І. Коваленко, В.Ф. Колесник, Г.М. Кривошея, Я.Б. Олійник, О.А. Сай, Г.Ф. Семенюк] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 90 с. : фотоіл. – На обкл. назва серії : Видатні вихованці та педагоги. - Додатки: с. 67-90. – Бібліогр.: с. 66. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
976169
  Шишкалова Н.Г. Павло Романович Попович (1930-2009) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
976170
  Салата С.А. Павло Романчук – уродженець Сіверщини і директор Київської астрономічної обсерваторії / С.А. Салата, В.О. Константинов // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 357-360. – ISSN 2218-4805


  Директор Астрономічної обсерваторії при Київському державному університеті (1972-2003). Згадуються С.К. Всехсвітський, І.Т. Швець.
976171
  Наулко В.І. Павло Рябков // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 57-59. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
976172
  Федоренко Т.О. Павло Самуїлович Урисон // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 1/2 (128). – С. 60-61. – ISSN 2518-7104
976173
  Осташко Тетяна Сергіївна Павло Скоропадський - лідер українського гетьманського руху // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 96-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється роль П. Скоропадського в організації та поширенні гетьманського руху в середовищі української еміграції, розглядається процес персоніфікації роду Скоропадських у ході реалізації концепції дідичної української монархії.
976174
  Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4516-4
976175
  Савченко В.А. Павло Скоропадський - останній гетьман України / В.А. Савченко. – Харків : Фоліо, 2008. – 384 с. – (Історичне досьє). – ISBN 978-966-03-4058-9
976176
  Михайлова О. Павло Скоропадський - політик та державотворець / розмову вів Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 жовтня (№ 193/194). – С. 18


  Саме про це - нова книжка Ольги Михайлової, історика, політолога, автора "Дня".
976177
  Реєнт О. Павло Скоропадський / Олександр Реєнт. – Київ : Альтернативи, 2003. – 304 с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-82-5
976178
  Рум"янцев В. Павло Скоропадський в українському державотворенні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2013. – № 1 (72). – С. 34-43. – ISSN 1993-0909


  До 140- річчя з дня народження.
976179
  Гай-Нижник Павло Скоропадський і Власний Штаб гетьмана всієї України: боротьба за владу і державність / Павло Гай-Нижник. – Київ : Крок, 2019. – 626, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-692-517-0
976180
  Солдатенко В. Павло Скоропадський і доля гетьманату // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 44-52. – ISSN 1819-7329
976181
  Савченко Г.П. Павло Скоропадський і зародження ідеї українізації 34-го корпусу російської армії в 1917 році // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 164-174
976182
  Білодід О. Павло Скоропадський і Україна / О. Білодід, В. Панченко. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 88с. – Бібліогр.: с. 86. – (Бібліотека українця)
976183
  Папакін Г.В. Павло Скоропадський та архівна справа в українській державі 1918 р. до постановки проблеми // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 118-123
976184
  Сидорчук Т. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та співпраці // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 525-538. – (Нова серія ; вип. 21/22)
976185
  Хитра А. Павло Скоропадський у контексті українського монархічного консерватизму // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.119-123
976186
  Скринченко В. Павло Скоропадський, останній лицар Гетьманщини // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (1075/1076). – С. 175-184. – ISSN 0320-8370
976187
  Павличко Д. Павло Скоропадський. Відродження української державності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 4 квітня (№ 13). – С. 4-5
976188
  Ляпіна Т. Павло Скоропадський. Формування особистості // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 5. – ISSN 2519-4429
976189
  Рябий М. Павло Скоропадський: зрадник чи герой? / спілкувався Вадим Вітковський // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 9 березня (№ 10). – С. 4-5


  Микола Рябий розповідає про УНР, Скоропадського та історичні шляхи України.
976190
  Отт-Скоропадська Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873 - 1945) / Отт-Скоропадська, Гай-Нижник // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 19 жовтня (№ 42). – С. 3. – ISSN 2519-4429
976191
  Отт-Скоропадська Павло Скоропадський: коротка хроніка життя (1873 - 1945) / Отт-Скоропадська, Гай-Нижник // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня ( № 43 ). – С. 5. – ISSN 2519-4429
976192
  Папакін Г. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина : Історико-архівні нариси / Г. Папакін; Державний комітет архівів України. Центральний держ. істор. архів України, м. Київ. – Київ, 2003. – 282с. – ISBN 966-8225-10-4
976193
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки в еміграції // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 30-37. – ISSN 0868-9644
976194
  Димінська В. Павло Скоропадський: перші роки в еміграції // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 328-338. – ISBN 978-617-7062-24-9
976195
  Папакін Георгій Володимирович Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-95. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті йдеться про практично недосліджений у сучасній історіографії період життя й діяльності Павла Скоропадського. Опинившись у січні 1919 р. у Німеччині, гетьман упродовж наступних двох років зазнав ідеологічної трансформації, остаточно ...
976196
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 листопада (№ 45). – С. 7-9. – ISSN 2519-4429
976197
  Папакін Г. Павло Скоропадський: перші роки на еміграції // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 2-3. – ISSN 2519-4429
976198
  Папакін Г. Павло Скоропадський: постать на тлі епохи // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 6-10
976199
  Єрмольєв Ю.М. Павло Соломонович Кнопов : (до 75-річчя від дня народження) / Ю.М. Єрмольєв, В О. Іванов, Ю.В. Козаченко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 6-8. – ISSN 0868-6904
976200
  Гордієнко Д. Павло Степанович Сохань: шлях у віки / Д. Гордієнко, В. Корнієнко // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 649-656. – ISSN 2310-3310
976201
  Журавльов Д.В. Павло Тетеря // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 173-176. – ISBN 978-966-14-1182-0
976202
  Печеранський І.П. Павло Тихомиров : життєвий шлях та філософська спадщина / І.П. Печеранський ; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : Рада, 2008. – 180 с.
976203
  Печеранський І. Павло Тихомиров про психологічний аспект історико-філософського дослідження // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С.83-85
976204
  Подранецька Н. Павло Тичина - "дивний мрійник із очима дитини ..." // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
976205
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 27 січня (№ 2). – С. 7


  Однією з найяскравіших сторінок біографії П. Тичини є його диригентська діяльність.
976206
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 10 лютого (№ 3). – С. 6-7
976207
  Донець Г. Павло Тичина - диригент // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 лютого (№ 4). – С. 6
976208
  Донець Г. Павло Тичина - лицар рідної мови


  Маловідомі сторінки подвижника українського духу
976209
  Грузман З.М. Павло Тичина - літературознавець і критик / З.М. Грузман. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 207 с.
976210
  Грузман З.М. Павло Тичина - літературознавець і критик / З.М. Грузман. – Київ, 1975. – 196с.
976211
  Косінова О. Павло Тичина - маестро поетичного слова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (739), жовтень. – С. 54-59. – ISSN 0130-5263
976212
  Опанасюк І. Павло Тичина - незламний співець краси рідної природи і народу
976213
  Снігур Т.В. Павло Тичина - перекладач чеських пісень // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 527-531


  На прикладі збірника "Чеські, моравські та словацькі народні пісні" досліджується схожість української та чеської народної творчості. З"ясовано, що завдяки перекладам П. Тичини розпочинається новий етап в утвердженні традиційних братніх взаємин ...
976214
  Плитник О.М. Павло Тичина - сучасник Олександра Довженка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 7


  До 125-річчя від дня народження Павла Тичини.
976215
  Новиченко Л.М. Павло Тичина / Л.М. Новиченко. – Київ, 1941. – 58с.
976216
  Новиченко Л.М. Павло Тичина / Л.М. Новиченко. – Київ, 1949. – 43с.
976217
  Бойко І.З. Павло Тичина / І.З. Бойко. – К., 1951. – 140с.
976218
  Іщук А.О. Павло Тичина / А.О. Іщук. – К., 1954. – 164с.
976219
  Губар О. Павло Тичина / О. Губар. – К, 1958. – 111с.
976220
  Губар О. Павло Тичина / О. Губар. – К, 1981. – 258с.
976221
  Губар О.І. Павло Тичина / О.І. Губар, Л.М. Чернець. – Київ, 1984. – 262 с.
976222
  Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 11 (692). – С. 60-64. – ISSN 0130-5263


  У статті розглянуто біографію і творчість П. Тичини на тлі історичної доби, простежено, коли поет перейшов від символізму до естетики соцреалізму. Авторка аналізує джерела творчості митця й особливості його поетики.
976223
  Харчук Р. Павло Тичина (1891-1967рр.) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 10 (691). – С. 24-30. – ISSN 0130-5263
976224
  Поліщук Я. Павло Тичина в антиноміях літературного канону // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 16-25. – ISSN 0236-1477
976225
  Верба А. Павло Тичина в Польщі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 220-221
976226
  Соловей О. Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 212-225. – ISSN 2308-1902
976227
  Лавріненко Ю. Павло Тичина і його поема "Сковорода"на тлі епохи : Спогади і спостереження / Ю. Лавріненко. – Київ : Сучасність, 1980. – 64с.
976228
  Кот С. Павло Тичина і культурна спадщина України // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 84-93. – ISSN 0131-2685
976229
  Сулима М. Павло Тичина і поети-модерністи
976230
  Охріменко О.Г. Павло Тичина і світова література / О.Г. Охріменко, П.П. Охріменко. – Суми, 1996. – 32с.
976231
  Степаненко М. Павло Тичина у щоденникових записах Олеся Гончара : Стаття шоста: Виступи Олеся Гончара на захист Павла Тичини
976232
  Шаховський С.М. Павло Тичина. Життєпис поета і громадянина. / С.М. Шаховський. – К., 1968. – 219с.
976233
  Параскевич П. Павло Тичина: прижиттєві й посмертні оцінки, дискусії, роздуми про поета // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 129-141. – ISBN 978-966-2133-57-3
976234
  Прокопчук В.С. Павло Троїцький - священнослужитель, педагог, краєзнавець і громадський діяч // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 454-474. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
976235
  Немченко І. Павло Тулуб і поетичне обличчя херсонського белетристичного збірника "Степ" (1886) // Збірник праць наукових читань : до 120-річчя з дня народження письменниці Зінаїди Тулуб : 24 листопада 2010 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол.: Градовський А.В. та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2010. – С. 52-65. – ISBN 978-966-493-297-1
976236
  Костриця Микола Павло Тутковський - учений - енциклопедист (до 150-річчя від дня народження) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
976237
  Дикань К.В. Павло Тутковський – зірка української науки : (до 160-річчя від дня народження та 100-річчя заснування НАН України) // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (363). – C. 85-92. – ISSN 1025-6814
976238
  Тельнюк С.В. Павло Тычина / С.В. Тельнюк. – М., 1974. – 276с.
976239
  Дузь І.М. Павло Усенко / І.М. Дузь. – К., 1958. – 136с.
976240
  Горлач Л.Н. Павло Усенко / Л.Н. Горлач. – Київ, 1976. – 46с.
976241
  Берзін П.С. Павло Федорович Старк-викладач Київського Костянтинівського військового училища // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 980-995. – ISBN 978-617-7020-05-8
976242
  Ротман М.Є. Павло Федорович Терек / Ротман М. Є. – Ужгород, 1973. – 103 с.
976243
  Берестень Ю.В. Павло Федорович Тушкан - фундатор початкової та середньої сільськогосподарської освіти Придніпров"я початку XX століття / Ю.В. Берестень, В.І. Мороз // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 106-130. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено біографічні віхи та обставини науково-дослідної, адміністративної та освітянської діяльності П.Ф. Тушкана - директора Верхньодніпровської нижчої (згодом середньої) сільськогосподарської школи Катеринославського губернського земства.
976244
   Павло Филипович // Гроно нездоланих співців / Кузьменко В.І. – К., 1997. – С. 83-94
976245
  Жулинський М.Г. Павло Филипович // Слово і доля : Навчальні видання / М.Г. Жулинський. – Київ : А.С.К., 2002. – С. 302-310. – ISBN 966-539-441-Х
976246
  Заславський І.Я. Павло Филипович // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 149-153
976247
  Александрова Г. Павло Филипович "Порівняльні студії... поширюють наш обрій" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 22-35. – ISSN 0236-1477


  Спадщина П. Филиповича демонструє спадкоємність і неперервність традицій в українському порівняльному літературознавстві. У центрі уваги постають дослідники літературознавчої науки: В. Перетц, М. Зеров, М.Максимович, М. Драгоманов, О. Білецький, Л. ...
976248
  Жулинський М. Павло Филипович (1891-1937) : оригінальний поет, учений, перекладач // Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / М.Г. Жулинський. – Київ : Либідь, 2011. – С. 386-391. – ISBN 978-966-06-0598-5
976249
  Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття


  У статті аналізується рецепція постаті Євгена Гребінки, стильових рис його творчості, взаємин із Тарасом Шевченком у студіях Павла Филиповича 1920-х років
976250
  Поліщук В. Павло Филипович про Євгена Гребінку в контексті літературних обставин першої половини XIX століття // Збірник праць П"ятих Єфремовських читань : до 135-ї річниці з дня народж. Сергія Єфремова та 120-річчя з дня народж. Павла Филиповича : 5-6 жовт. 2011 р. / Єфремовські читання. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – С. 155-165. – ISBN 978-966-493-554-5
976251
  Поліщук В.Т. Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського та ранній український романтизм // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 103-109. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
976252
  Поліщук В. Павло Филипович про Петра Гулака-Артемовського, ранній романтизм і стильові шукання перших класиків // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 77-84. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті аналізуються погляди П.Филиповича на український, російський і західноєвропейський романтизм, а також оцінка вченим особливостей розвитку української літератури перших десятиліть ХІХ століття. В статье анализируются взгляды П.Филиповича на ...
976253
  Поліщук В. Павло Филипович як коментатор Шевченкового "Журналу" // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 137-148. – ISBN 978-966-493-285-8
976254
   Павло Хобзей - заступник міністра // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Кабінет міністрів України призначив новим заступником міністра освіти та науки львів"янина, проректора Українського католицького університету із науково-педагогічної роботи Павла Хобзея. У 1982 році Павло Кузьмович закінчив механіко-математичний ...
976255
  Муха Д. Павло Христюк як історіограф українських політичних партій доби визвольних змагань 1917-1920 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 228-236
976256
  Герасичева В.В. Павло Христюк: втілення ідей соціалізації землі в Законі УНР "Про землю" від 30 січня 2018 р. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 219-222. – ISBN 978-617-7777-14-3
976257
  Федорченко А. Павло Чубинський - "бориспільський Шевченко" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 9-12
976258
  Мишанич С. Павло Чубинський - автор українського гімну / Степан Мишанич. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 87 с. – (Бібліотека українця)
976259
  Чернега П. Павло Чубинський - велетень української етнографії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)
976260
  Церковняк О. Павло Чубинський - вчений, великий патріот України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 119-125
976261
  Оверчук О. Павло Чубинський - зачинатель контекстуального напрямку у вітчизняній фольклористиці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 95-101
976262
  Білоус В. Павло Чубинський - організатор етнографічного вивчення фіно-угорських і самодійських народів. Особисті дослідження // Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.) : нариси / В. Білоус. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2019. – С. 185-210. – ISBN 978-966-02-8837-9
976263
  Дудко В. Павло Чубинський - учасник літературного вечора в Петербурзі (січень 1861) // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 147-150. – ISBN 978-966-2449-92-1
976264
  Наулко В. Павло Чубинський - Федір Вовк: естафета поколінь // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (38). – С. 5-11
976265
   Павло Чубинський // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 198-199
976266
  Чередниченко Д.С. Павло Чубинський / Д.С. Чередниченко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-677-001-6
976267
   Павло Чубинський : до 170-річчя від дня народження автора гімну України // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 8-9. – ISSN 1814-5078


  Про Павла Чубинського (1839-1884). Є текст гімну України
976268
  Литвин В.М. Павло Чубинський : бібліогр. покажчик : до 170-річчя від дня народж. / Володимир Литвин. – Бориспіль : Кузьмичова Р.Ю., 2009. – 42 с. – (Серія "Літературна Бориспільщина. Бібліографія" ; вип. 1)
976269
   Павло Чубинський // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 52-55. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4
976270
   Павло Чубинський // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 158-161. – ISBN 978-966-8137-97-6
976271
  Наумовська О. Павло Чубинський та фольклористика другої половини ХІХ століття // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 45-50
976272
  Мицик В. Павло Чубинський у Млієві // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 14
976273
  Зиль А. Павло Чубинський: енергія душі та розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 лютого (№ 19). – С. 8


  Павло Платонович Чубинський відомий як неперевершений народознавець, збирач духовних скарбів українського народу, як економіст, поет, автор слів Державного Гімну України. Його "Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край" і ...
976274
  Югов А.К. Павлов / А.К. Югов. – Москва, 1954. – 271с.
976275
  Розенталь И.С. Павлов / И.С. Розенталь. – Москва : Медгиз, 1963. – 147с.
976276
   Павлов Борис Александрович. Выставка произведений. Каталог. – М., 1981. – 10с.
976277
  Самойлов В.О. Павлов в Петербурге / В.О. Самойлов, А.С. Мозжухин. – Л, 1989. – 332с.
976278
   Павлов Володимир Григорович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 179. – ISBN 978-617-573-038-6
976279
  Уэллс Г.К. Павлов и Фрейд / Г.К. Уэллс. – М, 1959. – 608с.
976280
  Марцинковская Т.Д. Павлов Иван Петрович (1849-1936) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 82-85. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
976281
  Шевченко Л.В. Павлов Платон Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 268. – ISBN 96966-8060-04-0
976282
   Павлов Платон Васильович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 205. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
976283
   Павлов Сергій Валентинович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 98
976284
   Павлов Сергій Валентинович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 186-187 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
976285
   Павлов Сергій Валентинович (1969) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 106-107. – ISBN 966-95774-3-5
976286
   Павлова Віра Петрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 99
976287
   Павлова Віра Петрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 187-188 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
976288
   Павлова Віра Петрівна (1928) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 107. – ISBN 966-95774-3-5
976289
  Хоменко О. Павлова пошта. Поезія Павла Вольвача в координатах межичасся // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 6 серпня (№ 18). – С. 3
976290
  Котов К.Є. Павлова халепа : (Оповідання) / К.Є. Котов. – Катеринослав : Тип. К.А. Андрущенка, 1913. – 20 с.
976291
  Цырлин И.И. Павлович / И.И. Цырлин. – М., 1958. – 48с.
976292
  Шудря Є. Павлович Юрій Юрійович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 34-36. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
976293
  Бурім Д. Павлові Степановичу Соханю - 80 / Д. Бурім, О. Маврін // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Я. Дашкевич, О. Маврін, В. Александрович [та ін.]. – Київ, 2006. – Т. 13/14. – С. 7-13. – (Нова серія ; вип. 10/11)
976294
   Павлові Тичині : Збірник присвячений сімдесятиріччю з дня народження і п"ятдесятиріччю літературної діяльності поета. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 390, [2] с.
976295
   Павлово: город над синей Окой : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 78-81 : Фото
976296
   Павловск-Слуцк. – Л. – 29с.
976297
  Земцов С.М. Павловск / С.М. Земцов. – Москва, 1947. – 47 с.
976298
   Павловск. – М, 1952. – 116с.
976299
   Павловск. – Москва, 1956. – 40 с.
976300
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – Ленинград, 1970. – 103 с.
976301
   Павловск. – Ленинград, 1971. – 159 с.
976302
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – Ленинград, 1972. – 104 с.
976303
   Павловск. – Ленинград, 1976. – 446 с.
976304
  Шварц В.С. Павловск / В.С. Шварц. – Ленинград, 1980. – 135 с.
976305
  Кучумов А.М. Павловск / А.М. Кучумов. – 4-е изд, испр. и доп. – Ленинград, 1980. – 155 с.
976306
  Шварц В.С. Павловск / В.С. Шварц. – 2-е изд. – Ленинград, 1981. – 135 с.
976307
   Павловск. – Л, 1988. – 32с.
976308
   Павловск. – Л, 1989. – 383с.
976309
  Кучумов А.М. Павловск, Путеводитель по дворцу-музею и парку / А.М. Кучумов. – Л., 1975. – 112с.
976310
  Курбатов В. Павловск. Худ.-ист. очерк и путевод. / В. Курбатов. – 2-е изд. – 244с.
976311
  Бирюков Д.А. Павловская физиология-ценный вклад в естественно-научные основы диадектического материализма / Д.А. Бирюков. – Л., 1951. – 36с.
976312
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
1. – 1954. – 644с.
976313
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
2. – 1955. – 508с.
976314
   Павловские клинические среды. – МоскваЛ.
Т. 3. – 1957. – 492с.
976315
  Соколов-Митрич Дмитрий Павловские охоты : Россия / Соколов-Митрич Дмитрий, , Максимишин Сергей // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 144-155 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
976316
   Павловские среды. – МоскваЛ.
1. – 1949. – 360с.
976317
   Павловские среды. – МоскваЛ.
2. – 1949. – 627с.
976318
   Павловские среды. – МоскваЛ.
3. – 1949. – 516с.
976319
  Матвеев А. Павловский дворец-музей / А. Матвеев. – Москва; Ленинград, 1931. – 72 с.
976320
   Павловский дворец-музей и парк в г.Слуцке. – Л, 1940. – 72с.
976321
  Марголин М.Б. Павловский дворец-музей художественного убранства : проспект / М.Б. Марголин, А.М. Кучумов. – Ленинград, 1962. – 20 с.
976322
  Суворова Г.Т. Павловский индустриальный район Горьковской области. : Автореф... канд. географ.наук: / Суворова Г.Т.; МВО РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
976323
  Суворова Г.Т. Павловский индустриальный район. Экономический очерк / Г.Т. Суворова. – Горький, 1955. – 116с.
976324
  Талепоровский В.Н. Павловский парк / В.Н. Талепоровский. – Пб., 1923. – 139с.
976325
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – Л., 1954. – 128с.
976326
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград, 1955. – 128 с.
976327
  Иванова О.А. Павловский парк / О.А. Иванова. – Ленинград, 1956. – 124 с.
976328
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 4-е изд., испр. и доп. – Л., 1961. – 99с.
976329
  Марголин М.Б. Павловский парк : проспект / М.Б. Марголин, В. Бетаки. – Ленинград, 1962. – 24 с.
976330
  Зеленова А.И. Павловский парк / А.И. Зеленова. – 6-е изд., испр. и доп. – Л., 1964. – 152с.
976331
   Павловский парк. – Ленинград, 1968. – 83 с.
976332
  Саркисов С.А. и др. Павловское учение и некоторые теоретические проблемы современной неврологии и психиатрии / С.А. и др. Саркисов. – М., 1963. – 100с.
976333
  Квасницький О.В. Павловське вчення - в практику тваринництва / О.В. Квасницький. – К., 1954. – 23с.
976334
  Єфіменко М.Г. Павлоград / М.Г. Єфіменко, М. Теселько. – Дніпропетровськ, 1967. – 62с.
976335
   Павлоград. – К, 1976. – 44с.
976336
  Теселько М.П. Павлоград / М.П. Теселько, М.Г. Ефименко. – Днепропетровск, 1983. – 96с.
976337
   Павлоград. – Київ : Мистецтво, 1985. – 95с.
976338
   Павлоградский народный историко-революционный музей имени XXII съезда КПСС. – Москва : Советская Россия, 1962. – 24с.
976339
  Марочко В. Павлоградське повстання // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 318-319. – ISBN 978-617-642-388-1


  Павлоградське повстання - повстання селян, що почалося 4 квітня 1930 року. Центрами повстання стали села Богданівка і Тернівка поблизу міста Павлограда.
976340
  Семенов П.Е. Павлодар-Экибастузский ТПК / П.Е. Семенов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. – (В помощь лектору.- Б-чка "Территориально-производственные комплексы СССР" / составитель библиотечки Виктор Сергеевич Варламов)
976341
  Потічний П.Й. Павлокома. 1441-1945 : Історія села / Петро Й. Потічний. – Торонто; Львів : Фундація Павлокома, 2001. – 604с., карта : фотоіл.
976342
   Павлу Івановичу Орлову - 60 років // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 111-112. – ISSN 1682-2366
976343
  Маврін О. Павлу Степановичу Соханю - 80 // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2006. – Т. 14. – С. 129-130.
976344
   Павлу Юрійовичу Бурбану - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 55 : фото. – ISSN 2311-9780
976345
  Инчин А.И. Павлуха-партизан / А.И. Инчин. – Саранск, 1984. – 104с.
976346
   Павлуха-партизан. – К, 1988. – 571с.
976347
  Дмитрієв В.С. Павлуцький Григорій Григорович / В.С. Дмитрієв, О.В. Ляпіна, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 269. – ISBN 96966-8060-04-0
976348
  Денисенко О. Павлуцький Григорій Григорович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 125-129. – ISBN 966-02-3530-5
976349
  Шудря Є. Павлуцький Григорій Григорович // Дослідники народного мистецтва : біобібліогр. нариси / Є.С. Шудря. – Київ : Вісник "АНТ", 2008. – Зошит 3. – С. 16-21. – (Праці наукового товариства ім. Миколи Трохименка ; вип. 17). – ISBN 978-966-432-035-8
976350
   Павлуцький Григорій Григорович (1861 - 1924) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 459. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
976351
  Григорьев К. Павлыш - продолжение легенды / К. Григорьев. – Москва, 1976. – 96с.
976352
  Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа / В.А. Сухомлинский. – 2-е изд. – М, 1979. – 399с.
976353
  Журавльов Д.В. Павлюк // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 124-127. – ISBN 978-966-14-1182-0
976354
   Павлюк Сергій Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 336 : фото
976355
   Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажчик : до 75-річчя від дня народження / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [уклад.: П.Г. Павлюченко, О.О. Скаченко, В.В. Ткаченко ; голов. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред.: А.І. Гурбанська, П.Г. Павлюченко]. – Київ : [б. в.], 2012. – 87, [1] с. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 37. – Бібліогр.: с. 34-36. – (Серія "Видатні постаті КНУКіМ")
976356
  Махно В. Павнд & Лорка: поет у пейзажі // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 29-32
976357
  Привалова Е.Л. Павниси - Pavnissi / Е.Л. Привалова. – Тбилиси, 1977. – 165с.
976358
  Московкина Э.Г. Паводки на реке Даугава за историческое время / Э.Г. Московкина. – Рига, 1960. – 156с.
976359
  Почаєвець О.О. Паводки на річках басейну Стрия та їх вплив на морфологічні зміни русел / О.О. Почаєвець, З.В. Розлач // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2014. – Вип. 101. – С. 259-272. – ISSN 0507-2166


  У статті розглянуто руслові процеси на річках басейну Стрия. Встановлені багаторічні цикли коливань стоку річок, виділені та класифіковані паводки. Визначено вплив паводків на морфологічні перетворення річкових русел.
976360
  Петенков А.В. Паводки рек средне-сибирского плоскогорья, анализ их формирования и методика расчета : Автореф... канд. географ.наук: 11-696 / Петенков А.В.; Ленингр. гидрометеоролог. ин-т. – Ленинград, 1970. – 21л.
976361
  Приходько М.М. Паводки та управління ними в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 55-58 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
976362
  Олиферов А.Н. Паводкорегулирующие мелиорации в горных районах // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 55-59. – Бібліогр.: 3 назви
976363
  Смольников А.С. Паводок / А.С. Смольников. – М., 1957. – 96с.
976364
  Зорин И.А. Паводок / И.А. Зорин. – Ижевск, 1970. – 48с.
976365
  Алексеев В.А. Паводок : стихи / Алексеев В.А. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1970. – 44 с.
976366
  Лиханов А.А. Паводок: Повести и рассказы. / А.А. Лиханов. – М., 1977. – 394с.
976367
  Зінченко А. Павуки-герпетобіонти зелених зон Києва (arachnida, aranei) і видові комплекси павуків Київських парків / А. Зінченко, Є. Сінгаєвський, П. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Вперше для паркових зелених зон м. Києва проведені еколого-фауністичні дослідження видових комплексів павуків-герпетобіонтів. Виявлено 29 видів які належать до 22 родів та 11 родин. Наведено розподіл видів павуків-герпетобіонтів по дослідженим парковим ...
976368
  Сінгаєвський Є. Павуки-дендробіонти (Arachnida, Aranei) урочища зміїні острови Канівського природного заповідника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-20. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та екологічні особливості павуків-дендробіонтів урочища Зміїні острови. Виявлено 26 видів павуків з 14 родів та 7 родин. Встановлено приуроченість окремих видів павуків до певних видів рослинності. Подано список видів павуків ...
976369
  Мелещук Л.І. Павуки (Araneae) у складі нідікольної фауни дендрофільних птахів Карпатського регіону України / Л.І. Мелещук, М.М. Федоряк // Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 2013. – Т. 22, вип. 2. – С. 151-164. – ISSN 1727-0200
976370
  Сінгаєвський Є. Павуки герпетобіонти (Arachnida, Aranei) штучних ялиново-дубових лісів долини річки Стугна / Є. Сінгаєвський, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Біологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та фенологію павуків підстилки штучних ялиново-дубових лісів у долині ріки Стугна. Відмічено 66 видів з 46 родів і 16 родин. Виділено домінуючі види і наведено дані щодо їх фенології і змін динамічної щільності. Наведено дані ...
976371
  Сінгаєвський Є. Павукоподібні (Arachnida: Acari (Parasitiformes: Mesostigmata); Aranei) зелених зон Києва та передмість / Є. Сінгаєвський, П. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 42-45. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад двох груп павукоподібних, мезостигматичних кліщів та павуків в зелених зонах міста Києва та передмісті. Показано, що видове різноманіття мезостигмат у міських парках менше ніж зелених зонах передмістя. Виявлено: 63 види ...
976372
  Трубай В. Павутина // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2005. – № 192. – С. 8-18
976373
  Акутагава Р. Павутинка : вибрані новели / Акутагава Рюноске ; пер. з яп. І. Дзюб. – Львів : Піраміда, 2006. – 232 с. – (Майстри українського перекладу). – ISBN 966-8522-71
976374
  Чумак П.Я. Павутинні кліщі (Tetranychidae, Acariformes) - шкідники рослин-інтродуцентів закритого грунту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено видовий склад і кормові рослини павутинних кліщів, що паразитують на оранжерейних рослинах в ботанічних садах України та біологічні заходи боротьби з ними.
976375
  Питель М. Павутиння / М. Питель. – Пряшів, 1955. – 84с.
976376
  Іваніченко Ю. Павутиння лиха. Терор і наркотики : документально-публіцистичне дослідження / Юрій Іваніченко, Михайло Львовській. – Сімферополь : Таврія, 2007. – 352с. – ISBN 978-966-435-163-5
976377
  Букович Д.М. Павутиння омани. / Д.М. Букович. – Ужгород, 1974. – 128с.
976378
  Исмайлов Хамид Павшие жизнью храбрых : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 11 (1015). – С. 80-96. – ISSN 0130-7673
976379
  Каринцев Н.А. Паганини : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1935. – 64 с.
976380
  Тибальди-Кьеза Паганини / Тибальди-Кьеза. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 303 с.
976381
  Тибальди-Кьеза Паганини / Тибальди-Кьеза. – М. : Правда, 1986. – 381 с.
976382
  Каринцев М.О. Паганіні / М.О. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1969. – 55 с.
976383
   Паганское царство, или Долина тысячи храмов : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 52-58 : Фото
976384
  Зубар В.В. Пагіння / В.В. Зубар. – К, 1959. – 85с.
976385
  Дунаев В.А. Пагматика Ч.Морриса. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Дунаев В.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – 22л.
976386
  Гнатюк І.Ф. Паговіння : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Львів : Каменяр, 1965. – 31 с.
976387
  Чандар К. Пагони бурі / К. Чандар. – Київ : Молодь, 1972. – 199 с.
976388
   Пагони на новому грунті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 29 травня (№ 21)


  Нова історія Донецького національного технічного університету почала відлік із листопада 2014 року.
976389
  Сандул В.О. Пагорб Слави у Черкасах / В.О. Сандул. – Дніпропетровськ, 1983. – 47с.
976390
   Пагсан-Джосан : история и хронология Тибета. – Новосибирск, 1991. – 264с.
976391
  Карнович Е.П. Пагуба: Ист. роман. / Е.П. Карнович. – Москва, 1990. – 203с.
976392
  Кастело Бранко Камило Пагубная любовь : роман. Новеллы : пер. с порт. / Камило Кастело Бранко. – Москва : Художественная литература, 1990. – 461с.
976393
  Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность / Ф.А. Хайек. – М., 1992. – 304с.
976394
  Замирская Ю.Е. Пагубность историцистских теорий для общественного и личностного сознания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 146-148
976395
  Глинка-Янчевский С.К. Пагубные заблуждения : По поводу сочинения К.Ф. Хартулари: "Право суда и помилования, как прерогативы российской державности" ; (Критический обзор юридических новшеств) / С. Глинка-Янчевский. – Санкт-Петербург : Тип. Э. Арнгольда, 1899. – [4], II, 189 с.


  Хартулари, Константин Федорович (1841-1908).
976396
  Размеров В. Пагубные плоды вековой несвободы : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 120-126. – ISSN 0131-2227
976397
  Деглин В.Я. Пагубные пристрастия / В.Я. Деглин. – М, 1972. – 80с.
976398
  Садовский В.Л. Пагубный дух / В.Л. Садовский. – Пенза, 1957. – 34 с.
976399
  Бузуев В.М. Пагуош это мир. / В.М. Бузуев, В.П. Павличенко. – Москва, 1960. – 90с.
976400
  Полещук А.Л. Падает вверх / А.Л. Полещук. – М, 1964. – 222с.
976401
  Григорян А С. Падает снег / А С. Григорян. – Москва, 1972. – 216 с.
976402
  Пуиг М. Падает тропическая ночь : проза: роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 3-131. – ISSN 1130-6545
976403
   Падарунак. – Мінськ, 1958. – 208с.
976404
  Горбатюк В. Падають жолуді // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 84-138. – ISSN 0131-2561
976405
  Ленч Л.С. Падающая башня / Л.С. Ленч. – М, 1971. – 205с.
976406
  Сердобольский О.М. Падающее яблоко / О.М. Сердобольский. – Л., 1989. – 62с.
976407
  Жупан И.В. Падающие звезды / И.В. Жупан. – Ужгород, 1968. – 132с.
976408
  Зорин В.Г. Падающие огни / В.Г. Зорин. – Воронеж, 1968. – 247с.
976409
  Ашк Упендранатх Падающие стены / Ашк Упендранатх. – Москва, 1961. – 188с.
976410
  Делилло Дон Падающий : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-180. – ISSN 1130-6545
976411
  Горчаков О.А. Падающий дождь / О.А. Горчаков. – М., 1971. – 285с.
976412
  Калве А. Падающий Икар. Воздушный мост : романы / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1991. – 407 с.
976413
  Самсонов М.Н. Падающий минарет / М.Н. Самсонов. – Ташкент, 1968. – 121 с.
976414
  Гайдарова Ф.А. Падежи и их функции в лакском языке : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Гайдарова Ф.А.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
976415
  Джаббарзаде И.Х. Падежи имер существительных в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джаббарзаде И. Х.; МВО СССР, Аз. ГУ. – Баку, 1959. – 24л.
976416
  Ходова К.И. Падежи с предлогами в старославянском языке / К.И. Ходова. – М., 1971. – 192с.
976417
  Собинникова В.И. Падежные и предложно-падежные формы в русском языке в сопоставительном аспекте с другими славянскими языками. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1977. – 112с.
976418
  Новикова А.С. Падежные отношения в Саввиной книге. : Автореф... канд. филолог.наук: / Новикова А.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 16л.
976419
  Гришина Наталья Михайловна Падежные показатели и служебные слова в структуре сложного предложения кетского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Гришина Наталья Михайловна; АНС Ленингр. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1979. – 30л.
976420
  Сесиашвили Т.М. Падежные формы немецких имен существительных и их преподавание в 5-6 классах грузинской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Сесиашвили Т.М.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 30л.
976421
  Шакибаев С. Падение "Большого Туркестана" / С. Шакибаев. – Алма-Ата, 1972. – 287 с.
976422
  Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе : Исторические очерки Е.В. Тарле. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. Т-ва М.О. Вольф. – (Свободное знание : Собр. общедоступ. очерков, ст. и лекций рус. ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Л.И. Петражицкого, пр.-доц. В.В. Сиповского и проф. В.М. Шимкевича)
Ч. 1. – 1907. – [4], 206, [1] с.
976423
  Тарле Е.В. Падение абсолютизма в Западной Европе и России / Е.В. Тарле. – 2-е дополн. изд. – Птгр., 1924. – 187с.
976424
  Пачулиа В.П. Падение Анакопии : легенды Кавказкого Причерноморья / В.П. Пачулиа. – Москва : Наука, 1986. – 239 с.
976425
  Корелин М.С. Падение античного миросозерцания : (Культурный кризис в Римской империи) ; Лекции, чит. в Московском политехническом музее в 1891-1892 гг. / М.С. Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. И.Н. Скороходова, 1895. – IV, 161 с. – (Культурно-историческая библиотека ; № 2)
976426
  Корелин М.С. Падение античного миросозерцания : (Культурный кризис в Римской империи) ; Лекции, чит. в Моск. политехн. музее в 1891-1892 гг. / М.С. Корелин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1901. – VIII, 169 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – (История Европы по эпохам и странам в средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева и И.В. Лучицкого ; № 2)


  Имеется электронная копия в РГБ
976427
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – М. : [Воениздат], 1975. – 33 с. с ил. – На обл. : Молодежи о Вооруженных Силах СССР/ - Авт. указан в вып. дан.
976428
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – М., 1975. – 33с.
976429
  Козинец В.Д. Падение Берлина / В.Д. Козинец. – Москва, 1984. – 33с.
976430
  Щербина В.Р. Падение Берлина. / В.Р. Щербина. – М., 1950. – 32с.
976431
  Андреев А. Падение Берлина. Записки военных корреспондентов "Комсомольской правды" / А. Андреев, Л. Коробов. – Москва : Молодая гвардия, 1945. – 84 с. : ил.
976432
  Павленко П. Падение Берлина: киносценарий / П. Павленко, М. Чиаурели. – Москва, 1950. – 95с.
976433
  Солошенко В.В. Падение Берлинской стены и объединение Германии: внутриполитические проблемы нового немецкого единства // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 114-123. – ISBN 978-966-136-196-5
976434
  Осинский В. Падение вверх / В. Осинский. – Тбилиси, 1989. – 301с.
976435
  Коничев К.И. Падение Галактиона Перинина. / К.И. Коничев. – М., 1965. – 48с.
976436
   Падение города : Сборник американских радиопьес. – Москва : Искусство, 1974. – 254с. – (Радиопьесы мира)
976437
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Москва, 1926. – 72с.
976438
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – 6-е изд. – Москва, 1932. – 171 с.
976439
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Симферополь : Крымиздат, 1949. – 64 с.
976440
  Малышкин А.Г. Падение Даира / А.Г. Малышкин. – Москва, 1987. – 31 с.
976441
  Милявский И.Л. Падение двуглавого орла. / И.Л. Милявский. – М, 1962. – 79с.
976442
  Лебедев Н.И. Падение диктатуры Антонеску / Н.И. Лебедев. – М., 1966. – 480с.
976443
  По Э.А. Падение дома Ашеров: РАссказы. / Э.А. По. – Москва, 1990. – 237с.
976444
  Окунева Ольга Падение дома Браганса : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 78-84 : Фото, карта
976445
  Эренбург И.Г. Падение дуче / И.Г. Эренбург. – М, 1943. – 15с.
976446
  Гордон А.В. Падение жирондистов / А.В. Гордон. – Москва, 1988. – 150 с.
976447
  Мечетная Н. Падение звезды // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 42 (430). – С. 54-57


  Барак Обама проиграл схватку миллиардерам и уступил республиканцам контроль над конгрессом. Громкие реформы президента США, как и он сам, - на грани провала
976448
  Ясинский А.Н. Падение земского строя в Чешском государстве (X-XIII вв.) / А.Н. Ясинский. – Киев : Тип. Имп. Унив. Св. Владимира, 1895. – [6], 193, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На тит. л. дарственная надпись: Фортинскому от автора
976449
  Ясинский А.Н. Падение земского строя в Чешском государстве (X-XIII вв.). / А.Н. Ясинский. – Первое издание удостоено премии имени А.А. Котляревского. – Юрьев, 1912. – 189 с.
976450
  Тендряков В.Ф. Падение Ивана Чупрова / В.Ф. Тендряков. – М., 1956. – 136с.
976451
  Тендряков В.Ф. Падение Ивана Чупрова / В.Ф. Тендряков. – Пхеньян, 1956. – 158с.
976452
  Сергеенко М.Е. Падение Икара / М.Е. Сергеенко. – М., 1963. – 206с.
976453
  Афлатуни Сухбат Падение Исмаила : Поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 14--15. – ISSN 0012-6756
976454
  Грэй А. Падение Келвина Уокера: Небыль 60-х годов / А. Грэй. – М., 1990. – 221с.
976455
  Величко В.А. Падение Кенигсберга / В.А. Величко. – Москва, 1945. – 39с.
976456
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – МоскваЛ,, 1937. – 159с.
976457
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – Петрозаводск, 1939. – 138с.
976458
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера / Г.С. Фиш. – М, 1973. – 383с.
976459
  Фиш Г.С. Падение Кимас-озера ; Мы вернемся, Суоми! / Г.С. Фиш. – М, 1960. – 400с.
976460
  Баюканский А.Б. Падение Кито-Карафуто / А.Б. Баюканский. – Воронеж, 1966. – 229с.
976461
  Пестушко Валерий Падение комет порождает... горы и ледники! : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 52-53 : Іл.
976462
  Доронин А.В. Падение Константинополя в 1453 году и турецкая угроза в ренессансной публицистике // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 3-25. – ISSN 0130-3864


  Падение Константинополя в 1453 г. под ударами османов обозначило важную веху в европейской истории. Отныне активное присутствие турок на европейском континенте стало важным конфронтационным, интеграционным или дезинтегрирующим фактором формирования ...
976463
  Рансимен С. Падение Константинополя. / С. Рансимен. – М, 1983. – 200с.
976464
  Сократов Т.П. Падение крепостного права : Очерк Т.П. Сократовой (Алабиной) / Ист. комис. Учеб. отд. О-ва Распростр. Техн. знаний. – Москва : Тип. И.Д. Сытина, 1911. – 96 с. : ил., порт.
976465
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
1. – 1966. – 100с.
976466
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
2. – 1967. – 112с.
976467
  Федоров В.А. Падение крепостного права в России / В.А. Федоров. – М.
3. – 1968. – 107с.
976468
  Горовой Ф.С. Падение крепостного права на горных заводах Урала / Ф.С. Горовой. – Пермь, 1961. – 408с.
976469
  Ницше Ф. Падение кумиров : [сборник : перевод с нем. ] / Фридрих Ницше. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-91181-364-2
976470
  Астафьев В.П. Падение листа / В.П. Астафьев. – Москва, 1988. – 511с.
976471
  Алексеев А. Падение монархии в России : заговоры и революция. Часть II. Революций не устраивают - они происходят сами // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 11
976472
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – М, 1947. – 488с.
976473
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – М, 1959. – 495с.
976474
  Эренбург И.Г. Падение Парижа / И.Г. Эренбург. – Л, 1985. – 535с.
976475
   Падение парского режима. – М
1. – 1926. – 464с.
976476
  Кузьмин А.Г. Падение Перуна / А.Г. Кузьмин. – М, 1988. – 238с.
976477
  Коряков О.Ф. Падение племени йескелов / О.Ф. Коряков. – Челябинск, 1958. – 104с.
976478
  Иванов В. Падение престижа науки обусловлено... законом // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 26 апреля (№ 17). – С. 8-9


  Владимир ИВАНОВ, доктор экономических наук, заместитель главного ученого секретаря Президиума РАН : понизили статус Высшей аттестационной комиссии. Если в СССР ВАК была самостоятельной правительственной структурой, то в настоящее время ВАК - один из ...
976479
  Бицилли П.М. Падение Римской империи / П. Бицилли. – Одесса : Книгоиздат. А. А. Ивасенко ; [Тип. "Техник"], 1919. – 104 с. – (Наука-Культура-Новь)
976480
  Емцев Т М. Падение сверхновой / Т М. Емцев, Е.И. Парнов. – Москва, 1964. – 152 с.
976481
  Крашенинников В.Л. Падение Серингапатама / В.Л. Крашенинников. – Москва : Наука, 1981. – 318с.
976482
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Т. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1, вып. 1. – 1907. – 208 с.
976483
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1. – 1907. – IV, 389 с.
976484
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. Т. Богданович., Э. Пименовой, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 1, вып. 2. – 1907. – С. I-IV, 209-389. – В кн. предисловие к рус. изд.
976485
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 208 с.
976486
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2. – 1907. – 399 с.
976487
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 208 с.
976488
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 3. – 1907. – 399 с.
976489
  Шерэ Эме Падение старого режима (1787-1789) / Эмэ Шерэ ; пер. с франц. О.И. Чолганской, Д.И. Пескер, под ред. Тарле. – Санкт-Петербург : Изд. Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон. – (История Европы по странам а средние века и новое время / Изд. под ред. Н.И. Кареева, И.В. Лучицкого)
Т. 2, вып. 4 (последний). – 1908. – С. 209-401
976490
  Грачев А.М. Падение Тисима-Ретто / А.М. Грачев. – Владивосток, 1967. – 264с.
976491
  Грачев А.М. Падение Тисима-Реттоо / А.М. Грачев. – М., 1956. – 295с.
976492
  Ибрагимов А.А. Падение трона : повести / Абдукаххар Ибрагимов ; пер. с узб. И.Ракши. – Москва : Советский писатель, 1988. – 261 с.
976493
  Кором М. Падение фашистского режима и создание предпосылок образования Народно-Демократической Венгрии (1943-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кором М.; МГУ, Ист. фак. Каф. ист. нового врем. – М., 1957. – 14л.
976494
  Еременко С. Падение финансово-банковского сектора - основная причина экономического кризиса в Украине // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
976495
  Армстронг Г. Падение Франции / Армстронг Г. – Москва : Госполитиздат, 1941. – 155, [5] с.
976496
  Щебеньков Ю. Падение Франции (события во франции в период 20 мая - 25 июня 1940 г.) // Информационный бюллетень / Институт военной истории Министерства обороны СССР. – Москва, 1973. – Вып. 12 : Буржуазные историки о начальном периоде второй мировой войны. – С. 74-99
976497
  Ковалев П.Н. Падение Хведоса Струка : повесть / П.Н. Ковалев; пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель, 1970. – 175 с.
976498
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – 1924-1927. – Ленинград : Госиздат
Т. 1 : [ Допросы: А. Н. Хвостова, Е. К. Климовича, А. Д. Протопопова, С. С. Хабалова, А. Т. Васильева, Б. В. Штюрмера, В. Л. Бурцева, А. Н. Наумова, кн. М. М. Андроникова]. – 1924. – XXX, [2], 432, [1] c.
976499
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
3. – 1925. – 507с.
976500
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
1. – 1926. – 464с.
976501
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
6. – 1926. – 415с.
976502
   Падение царского режима : стенографическиеотчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. – Ленинград
7. – 1927. – 477с.
976503
  Короленко В.Г. Падение царской власти / [Владимир Короленко]. – Б. м. : б. и., 1917. – 15 с.
976504
  Короленко В.Г. Падение царской власти / Издание Киевского Областного Комитета Партии Народной Свободы. – Киев, 1917. – 48 с.
976505
  Короленко В.Г. Падение царской власти : (Речь простым людям о событиях в России) / Владимир Короленко. – Москва : Тип. Т-ва "Задруга", 1917. – 32 с. – (Свободный народ ; № 41)
976506
  Уоллес Л. Падение Царьграда / Л. Уоллес. – Москва, 1993. – 571 с.
976507
  Гербстман А.О. Падение черного короля / А.О. Гербстман. – Алма-Ата, 1958. – 192с.
976508
  Кислов А. Падение Шуйских или времена бедствий России : Исторический роман XVII века. – Санкт-Петербург : В тип. Н.Греча
ч. 2. – 1836. – 190с.
976509
  Фуллер Г. Падение Эбнера Джойса / Г. Фуллер. – М, 1959. – 247с.
976510
  Фуллер Г. Падение Эбнера Джойса / Г. Фуллер. – Свердловск, 1961. – 261с.
976511
  Каппи Вилл Падения великих людей / Каппи Вилл; Пер. с англ. В.Грузина. – Киев : Амадей, 2002. – 305с. – (Библиотека Кота Бегемота). – ISBN 966-9581-6-X; 966-7689-14-X
976512
  Лосєв І. Падіння "богів". Перші "єретики" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 березня (№ 41). – С. 5


  Цікаві відвідини у Москві "кремлівського горця" югославським комуністичним керівництвом на чолі з маршалом Йосипом Броз Тіто.
976513
  Метельова Т.О. Падіння Берлінського муру : семіотичні наслідки // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 80-88. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
976514
  Вольська О.П. Падіння Берлінського муру та його вплив на розвиток масового опозиційного руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-59. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядаються події, пов"язані з падінням стіни 9 листопада 1989 р. та її роль у розвитку громадянського руху в НДР.
976515
  Зайвий О.Ф. Падіння в небо : вірші та поеми / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 101 с.
976516
  Астаф"єв О. Падіння в небо. Літературна освіта в умовах ринку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 4 червня (№ 23). – С. 6


  "...Одна із складових місії університету - зберігати культурну спадщину, збагачувати і примножувати її, - каже ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка академік Леонід Губерський. - Моральний обов"язок університету - ...
976517
  Лупій О.В. Падіння давньої столиці : Істор.роман/ Для серед.та старш.шк.віку / О.В. Лупій. – Київ : Веселка, 1991. – 398 с. – (Золоті ворота: історична бібліотека для дітей). – ISBN 5-333-00473-0
976518
  Лупій О.В. Падіння давньої столиці : Історичний роман / О.В. Лупій. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 408с. – (Укра нський історичний роман). – ISBN 5-7707-5388-9
976519
  Байрамова Р. Падіння демократичної республіки в Азербайджані і антирадянські виступи в Губинському повіті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 110-114. – ISSN 2076-1554
976520
  Береза А.В. Падіння довіри до органів державної влади у глобальному контексті // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 25-33. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
976521
  Дюпюї С. Падіння друге : вибрана драматургія : [п"єси] / Сильвіан Дюпюї ; пер. з фр. Івана Рябчія та Дмитра Чистяка. – Київ : Всесвіт, 2016. – 237, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-8439-36-0
976522
  Баумейстер А. Падіння європейської меритократії, або Кінець "правління кращих" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 лютого (№ 16). – С. 3
976523
  Олтман Р. Падіння і новий підйом Заходу // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 46-49


  Чому Америка та Європа повинні стати сильнішими після фінансової кризи.
976524
  Бутирська Н. Падіння ікони демократії. Лідерка М"янми не пройшла випробування владою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-15 березня (№ 9). – С. 5


  "Сподівання світової спільноти на демократичні перетворення у М"янмі, що понад півстоліття перебувала під владою військової хунти, з приходом до керівництва країни цивільної лідерки та відомого борця за демократію Аун Сан Су Чжі розбилися об "проблему ...
976525
  Вітович І. Падіння комунізму. Початок. 50 років тому радянські війська окупували Чехословаччину // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 90). – С. 9


  "Пiвстолiття тому СРСР і його союзники вторглися до Чехословаччини, щоб придушити спробу реформування комуністичного режиму. За розробленим у Кремлі планом операції під назвою «Дунай», війська СРСР та ще чотирьох держав-членів Організації Варшавського ...
976526
  Власюк О. Падіння під тиском санкцій // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 9 (389). – С. 28-31. – ISSN 2313-559X
976527
  Галушка-Адайкін Падіння режиму "Нового порядку" в Республіці Індонезія // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 36-47. – ISSN 1682-671Х
976528
  Пуховець Д. Падіння Республіки та Рання імперія // Історія України. – Київ, 2013. – грудень (№ 23). – С. 1-7
976529
  Мельник Л.Г. Падіння татаро-монгольського іга в Росії та піднесення визвольного руху на Україні : (до 500-річчя падіння ординського іга) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 94-99. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе анализа документальных публикаций и литературы обосновывается вывод о том, что падение татаро-монгольского ига в России способствовало дальнейшему повышению авторитета и укреплению суверенитета Российского государства, усилению его ...
976530
  Кинжалов Р.В. Падіння Теночтітлана. / Р.В. Кинжалов, А. Бєлов. – К., 1959. – 276с.
976531
  Мазур О.Я. Падіння фортеці Перемишль - 22 березня 1915 року (за матеріалами Російського державного військово-історичного архіву) / О.Я. Мазур, І.В. Баран // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 58-65. – ISSN 0321-0499
976532
  Гай-Нижник Падіння Центральної Ради і переворот П. Скоропадського: причини і рушійні сили // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 213-233. – ISBN 978-966-611-701-7
976533
  Козланюк П.С. Падлюки без маски / П.С. Козланюк. – Львів : Каменяр, 1967. – 59 с.
976534
  Будницька Є.М. Падолист : поезії / Є.М. Будницька. – Київ, 1987. – 116 с.
976535
  Бондар В. Падолиста сьомий день.Оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 9/10. – С.56-74. – ISSN 0130-1608
976536
  Ябров А.С. Паду к ногам твоим / А.С. Ябров. – Москва : Современник, 1983. – 240с.
976537
  Пиранделло Л. Падуански кастет. / Л. Пиранделло. – София, 1978. – 180с.
976538
   Падун Микола Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 99-100
976539
   Падун Микола Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 188-189 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
976540
   Падун Микола Миколайович (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 108-109. – ISBN 966-95774-3-5
976541
  Ольхон А. Падунский порог / А. Ольхон. – Иркутск, 1945. – 55с.
976542
  Кисіль Г.Й. Падунська легенда / Г.Й. Кисіль. – Львів, 1966. – 112с.
976543
  Друцэ И. Падурянка : рассказы / И. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1961. – 169 с.
976544
  Шишков В. Падучая : рассказ // Юность : Литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2007. – № 9. – С. 6-16. – ISSN 0132-2036
976545
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – М, 1967. – 222с.
976546
  Никитин С.И. Падучая звезда / С.И. Никитин. – М, 1984. – 60с.
976547
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – Москва, 1987. – 302 с.
976548
  Никитин С.К. Падучая звезда / С.К. Никитин. – М, 1989. – 302с.
976549
  Горяинов В.В. Падуя. Виченца. Верона / В.В. Горяинов. – Москва, 1978. – 182 с.
976550
  Харвей Джон Падший ангел : детектив // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 2. – С. 88-106
976551
  Лавринайтис В.Б. Падь золотая / В.Б. Лавринайтис. – М., 1959. – 288с.
976552
  Божок И. Падь кедровая / И. Божок. – Владивосток, 1951. – 220с.
976553
  Погодин Н.Ф. Падь Серебрянная / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1939. – 56с.
976554
  Чарская Лидия Паж цесаревны. / Чарская Лидия. – Смоленск, 1993. – 208с.
976555
   Пазинич Василь Григорович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 101.
976556
   Пазинич Василь Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 190-191 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
976557
   Пазинич Василь Григорович (1950) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 109-110. – ISBN 966-95774-3-5
976558
  Кузик В. Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1917-1920) // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 90-107. – ISSN 1728-6875
976559
  Кузик В. Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1921–1923) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 3 (63) : Театр. Музика. Кіно. – C. 87-113. – ISSN 1728-6875
976560
  Цвіліховський В. Пазли пам"яті. 75 років тому, 19 вересня 1941 року, німці ввійшли до Києва... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 10
976561
  Кушак Ю.Н. Пазори / Ю.Н. Кушак. – Мурманск, 1962. – 64с.
976562
  Грязнов М.П. Пазырыкский курган / М.П. Грязнов. – М-Л, 1937. – 44с.
976563
   Пазяк (Осередько) Ольга Михайлівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 146-147. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
976564
  Мамалига А. Пазяк Ольга Михайлівна : [спогади] / Анастасія Мамалига, Михайло Гуць, Юрій Єлісовенко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 221-225. – ISBN 978-966-2726-03-9
976565
  Дмитренко М. Пазяківські читання // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.121-122


  Збірник наукових праць, присвячений пам"яті українського фольклориста, літературознавця та журналіста Михайла Пазяка (1930-1999)
976566
  Райков Б. Паисиевият ръкопис на "История славяноболгарская" 1762 / Б. Райков. – София : Наука и изкуство, 1989. – 124 с. + С приложением
976567
  Арнаудов М. Паисий Хилендарски : личност, дело, эпоха / М. Арнаудов. – 2-е доп. изд. – София : Наука и изкуство, 1972. – 175 с. : ил.
976568
  Велчев В. Паисий Хилендарски / В. Велчев. – София, 1981. – 215с.
976569
  Ангелов Б. Паисий Хилендарски / Б. Ангелов. – София : Наука и изкуство, 1985. – 200 с.
976570
  Бричка А. Паїсій Величковський - творець морально-етичних засад чернецтва XVIII століття // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 29. – С. 149-159. – ISSN 0236-4832
976571
  Аэсма Этель Александровна Пайде / Аэсма Этель Александровна. – 3-е изд. доп. – Таллин : Периодика, 1984. – 24с.
976572
  Яценко О.Д. Пайдейя як філософський метод трансцендування та рефлексії культури // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 186-188
976573
  Йоонукс Х.Я. Пайдеский район = По обеим сторонам дороги / Х.Я. Йоонукс. – Таллин, 1974. – 72с.
976574
  Зоріна О.С. Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід) : Дис. ... канд. філос. наук : Спец. 09.00.08 - естетика / Зоріна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 203л. – Бібліогр.: л. 192-203. – (Політичні та юридичні науки)
976575
  Зоріна О.С. Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід) : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.08 - естетика / Зоріна Олександра Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв. – (Політичні та юридичні науки)
976576
  Зоріна О.С. Пайдея у творчості давньогрецької драматургії (Есхіл, Софокл, Єврипід) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
976577
  Зоріна О.С. Пайдея як універсальна політологічна доктрина (маловідома в Україні) // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 62-64. – (Політичні та юридичні науки)
976578
  Гладков А.С. Пайка деталей электровакуумных приборов / А.С. Гладков, О.П. Подвигина, О.В. Чернов. – Москва, 1967. – 288 с.
976579
  Кривошей А.В. Пайка и сварка в производстве радиоэлектронной аппаратуры / А.В. Кривошей, А.Н. Бельцев. – Москва, 1974. – 238 с.
976580
  Ковальский Л.Н. Пайка трансформаторных катушек серебром и оловом / Л.Н. Ковальский. – Москва-Ленинград, 1932. – 30 с.
976581
  Ренькас С. Пайова участь у будівництві: час змін настав? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 28
976582
  Слободян О.А. Пайовий інвестиційний фонд як об"єкт цивільних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 174-178
976583
  Клапатий Д.Й. Пайовий інвестиційний фонд як форма спільного інвестування в Україні (цивільно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Клапатий Дмитро Йосифович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
976584
  Фаренюк Н.В. Пайовий капітал у структурі заставних активів міжнародних інституційних інвесторів // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
976585
  Добрякова С.В. Пайові відносини у сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаються напрями фінансування нових господарських утворень в АПК.
976586
   Пак Тян и его друзья. – М, 1973. – 109с.
976587
  Прищепа О. Пак Чон ХI: прихід до влади та встановлення військово-авторитарного режиму // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 347-350. – ISBN 978-966-171-783-0
976588
  Варсанофьев Д.В. Пакет алгоритмов распознавания и классификации в мониторной системе Дубна. / Д.В. Варсанофьев. – Москва, 1983. – 20с.
976589
   Пакет анализа оптимизационных экономических моделей ППП. – М, 1981. – 119с.
976590
   Пакет анализа оптимизационных экономических моделей ППП "Паоэм Ес". – М, 1980. – 62с.
976591
   Пакет обучающих прогамм для микроЭВМ. – Рига, 1988. – 34с.
976592
  Демидов В. Пакет прикладних програм GSM для статистичного моделювання в задачах моніторингу геологічного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 49-52. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Наведено метод та алгоритм статистичного моделювання випадкових процесів та полів. Розроблено пакет прикладних програм GSM на основі методів спектрального розкладу та рандомізації. Алгоритм, що використовується в ППП GSM, апробований для моделювання ...
976593
  Кантс К.К. Пакет прикладных программ "Исход" ОС ЕС ЭВМ генерация ППП "Исход" ОС ЕС ЭВМ / К.К. Кантс. – Рига : Госуниверситет, 1986. – 120с.
976594
  Гондюл В.П. Пакет прикладных программ "КАРАТ" автоматизации проектирования печатных плат РИА. Т.1 / В.П. Гондюл, Ю.Ф. Зінковський, В.В. Парахін // Радиоизмерения
976595
   Пакет прикладных программ автоматизированного синтеза. – Киев, 1983. – 54с.
976596
  Митрофанов Ф.И. Пакет прикладных программ АМОС для аналитического моделирования вычислительных сетей / Ф.И. Митрофанов, А.А. Тавояков. – Саратов, 1989. – 27с.
976597
  Абрамов А.А. Пакет прикладных программ для решения линейных двухточечных краевых задач / А.А. Абрамов, Н.Г. Бураго, В.В. Диткин [и др.] ; [отв. ред. д-р физ.-мат. наук В.В. Диткин]. – Москва : ВЦ АН СССР, 1982. – 63 с. – Библиогр.: с. 56-60. – (Сообщения по программному обеспечению ЭВМ / ВЦ АН СССР)
976598
   Пакет прикладных программ ОТЭКС. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 158 с.
976599
   Пакет прикладных программ по аэрогидродинамике ГАММА. – М, 1985. – 177с.
976600
   Пакет прикладных прокрамм для конструкторских расчетов валов и подшипников качения. – Минск, 1985. – 111 с.
976601
  Ветров С.И. Пакет приложений Microsoft Office XP для операционной системы Microsoft Windows XP / С.И. Ветров. – Москва : Солон-Р, 2002. – 544с. – (Полное руководство пользователя). – ISBN 5-93455-130-2
976602
   Пакет программ "Спектр". – Л, 1984. – 269с.
976603
   Пакет программ для анализа первичных структур биополимеров "Самсон". – Пушкино, 1989. – 96с.
976604
  Щербина В.П. Пакет программ для квантово-химических исследований молекулярных систем. / В.П. Щербина. – Томск, 1986. – 192с.
976605
  Гурьянов А.В. Пакет программ для решений двухточечных краевых задач / А.В. Гурьянов. – Москва, 1991. – 63 с.
976606
  Грачев Н.И. Пакет программ для решения задач оптимального управления / Н.И. Грачев, Ю.Г. Евтушенко. – Москва, 1978. – 78 с.
976607
  Горелик А.Г. Пакет программ машинной графики для ЕС ЭВМ / А.Г. Горелик. – М., 1986. – 320 с.
976608
  Денисов В.И. Пакет программ оптимального планирования эксперимента / В.И. Денисов, А.А. Попов. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 159с. – (Математическое обеспечение прикладной статистики)
976609
   Пакет программ решения задач оптимального упорядочения. – Минск, 1986. – 66 с.
976610
   Пакет программ решения задач оптимального упорядочения. – Минск, 1987. – 77 с.
976611
   Пакет прогрмм для анализа первичных структур биополимеров "Самсон". – Пушкино, 1989. – 124с.
976612
  Пантелеев Л. Пакет: Повесть и рассказы: Для детей. / Л. Пантелеев. – Л., 1989. – 350с.
976613
  Бабич Ю.В. Пакетная обработка ИК-спектров алмаза для решения минералого-геохимических задач / Ю.В. Бабич, И.Ю. Бабич // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 8. – C. 794-800 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7525
976614
  Очков В.Ф. Пакеты MS Works и Frameworks / В.Ф. Очков. – Москва, 1991. – 63с.
976615
   Пакеты прикладных программ. – Новосибирск, 1981. – 222с.
976616
   Пакеты прикладных программ. – М, 1983. – 147с.
976617
  Бежанова М.М. Пакеты прикладных программ / М.М. Бежанова. – Новосибирск, 1983. – 73 с.
976618
   Пакеты прикладных программ : Библиографический указатель литературы. – Новосибирск
Вып.2. – 1983. – 88с.
976619
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1984. – 159 с.
976620
   Пакеты прикладных программ. – Новосибирск, 1985. – 137 с.
976621
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1986. – 139 с.
976622
   Пакеты прикладных программ : Итоги и применения. – Новосибрск : Наука, 1986. – 208 с.
976623
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1987. – 149 с.
976624
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1987. – 108 с.
976625
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Наука, 1988. – 155 с.
976626
   Пакеты прикладных программ : Опыт использования; Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 130 с. – (Алгоритмы и алгоритмические языки : Основана в 1983 году)
976627
   Пакеты прикладных программ : Математическое моделирование. – Москва : Наука, 1989. – 128с. – (Алгоритмы и алгоритмические языки). – ISBN 5-02-007178-1
976628
   Пакеты прикладных программ. – М, 1991. – 91с.
976629
   Пакеты прикладных программ. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 128с. – ISBN 5-211-02898-8
976630
  Фуфаев Э.В. Пакеты прикладных программ : Учеб. пособие для студ. учреждений среднего профессионального образования / Э.В. Фуфаев, Л.И. Фуфаева. – 2-е изд., стереот. – Москва : Academia, 2006. – 352с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-3422-2
976631
   Пакеты прикладных программ для микро ЭВМ "Искра 226". – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 223 с.
976632
   Пакеты прикладных программ для микроЭВМ "Искра 226". – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 223с.
976633
   Пакеты прикладных программ и численные методы : Сборник научных трудов. – Киев : [Б. в.], 1988. – 140 с.
976634
  Сильвестров Д.С. Пакеты прикладных программ статистического анализа / Д.С. Сильвестров. – Киев : Техніка, 1990. – 173с.
976635
   Пакеты прикладных программ. Инструментальные системы : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1987. – 152с.
976636
   Пакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1987. – 121с.
976637
   Пакеты прикладных программ. Программное обеспечение оптимизационных задач. – Москва : Наука, 1987. – 150с.
976638
   Пакеты прикладных программ. Системное наполнение : Алгоритмы и алгоритмические языки. – Москва : Наука, 1984. – 136с.
976639
   Пакеты прикладных прокрамм. – Москва : Наука, 1982. – 142 с.
976640
   Пакеты прикладных прокрамм. – Новосибирск, 1984. – 208с.
976641
  Парасюк И.Н. Пакеты программ анализа данных: технология разработки / И.Н. Парасюк, И.В. Сергиенко. – Москва : Финансы и статистика, 1988
976642
   Пакеты программ для задач математической физики. – Новосибирск, 1985. – 129 с.
976643
   Пакеты программ оптимизации проектных решений в САПР. – Минск, 1987. – 26с.
976644
  Белокреницкий В.Я. Пакистан - "провальное государство" в Азии? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 11 (628). – С. 12-17. – ISSN 0321-5075
976645
  Паничкин Ю.Н. Пакистан - Афганистан. Беспокойная граница // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3 (632). – С. 12-16. – ISSN 0321-5075
976646
  Белокреницкий В. Пакистан - Индия: конфронтационная стабильность? // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 33-47. – ISSN 1728-2756
976647
  Питхавалла М. Пакистан : Географический очерк / М. Питхавалла. – Пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 132 с.
976648
  Бонифатьева Л.И. Пакистан / Л.И. Бонифатьева. – Л., 1956. – 48с.
976649
  Змеев А.А. Пакистан = Экономика и внешняя торговля / А.А. Змеев. – Москва : Внешторгиздат, 1956. – 116с.
976650
  Дорофеев А.М. Пакистан / А.М. Дорофеев. – М., 1958. – 48с.
976651
   Пакистан. – М, 1959. – 219с.
976652
   Пакистан : Справочник. – Москва : Наука, 1966. – 480с.
976653
  Мукимджанова Р.М. Пакистан / Р.М. Мукимджанова. – Москва, 1974. – 190с.
976654
   Пакистан. – Москва : Наука, 1977. – 485с.
976655
   Пакистан : (очерки истории, экономики, культуры). – Ташкент : Изд. "Фан" Узб.ССР, 1977. – 101 с.
976656
   Пакистан. – М, 1978. – 256с.
976657
   Пакистан. – М, 1980. – 256с.
976658
  Белокреницкий В.Я. Пакистан / В.Я. Белокреницкий, В.Н. Москаленко. – Москва, 1981. – 160 с.
976659
   Пакистан // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 4 (248). – С. 3-27
976660
   Пакистан. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1991. – 424 с.
976661
  Артемьев С. Пакистан : выборы будут, но когда? // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-17. – ISSN 0234-1670


  Після вбивства Беназір Бхутто в Пакістані відбулася серія терористичних актів
976662
  Белокреницкий В. Пакистан и афганский кризис // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 83-91. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0131-2227
976663
  Мукимджанова Р.М. Пакистан и империалистические державы / Р.М. Мукимджанова. – М., 1984. – 175с.
976664
  Москаленко В. Пакистан и Индия: две страны, один конфликт // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.47-51. – ISSN 0321-5075
976665
  Компанцев И.М. Пакистан и Советский союз / И.М. Компанцев. – Москва, 1970. – 200с.
976666
  Артемов Ю. Пакистан на перепутье // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 52-66. – ISSN 0130-9625
976667
  Москаленко В. Пакистан накануне выборов / В. Москаленко, П. Топычканов // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 19-22. – ISSN 0321-5075
976668
  Ігнатьєв П.М. Пакистан після Мушаррафа: продовження нестабільності?Пакистан після Мушаррафа: продовження нестабільності? // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
976669
  Пахомов Е. Пакистан после Беназир // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2008. – № 7. – С. 28-30. – ISSN 0131-0097
976670
   Пакистан при гражданском правительстве Беназир Бхутто // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1991. – № 3 (274). – С. 3-151
976671
   Пакистан при режиме Зия Уль-Хака (1977 - 1986 гг.) // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 1 (252). – С. 3-182
976672
  Жмуйда И.В. Пакистан. Внутренние и внешние факторы экономического развития (70-80-е годы) / И.В. Жмуйда. – М, 1988. – 231с.
976673
  Хайцева М.В. Пакистан. По законам родства и веры // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 58-63. – ISSN 0321-5075
976674
  Белокреницкий В.Я. Пакистан.Особенности и проблемы урбанизации / В.Я. Белокреницкий. – М, 1982. – 253с.
976675
  Каменев С.Н. Пакистан: Гос. финансы и экон. развитие. / С.Н. Каменев. – М., 1982. – 224с.
976676
  Белокреницкий Вячеслав Яковлевич Пакистан: испытание на прочность / Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, Москаленко Владимир Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 75-85. – Бібліогр.: с. 75-82, 84. – ISSN 0131-2227
976677
  Белокреницкий Вячеслав Яковлевич Пакистан: испытание на прочность / Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, Москаленко Владимир Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 75-85. – Бібліогр.: с. 75-82, 84. – ISSN 0131-2227
976678
  Белокреницкий Вячеслав Яковлевич Пакистан: испытание на прочность / Белокреницкий Вячеслав Яковлевич, Москаленко Владимир Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 75-85. – Бібліогр.: с. 75-82, 84. – ISSN 0131-2227
976679
  Горобець І. Пакистан: між ядерним статусом і долею дефолтної держави // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 16-18
976680
  Володин А. Пакистан: Отношения с Индией на фоне внутренней нестабильности // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 4 (226). – С. 119-125. – ISSN 1998-1813
976681
  Хайцева М. Пакистан: По законам родства и веры // Россия и мусульманский мир : науч.-информ. бюллетень / Рос. акад, наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 3 (249). – С. 128-137. – ISSN 1998-1813
976682
  Каменев С.Н. Пакистан: старые беды и новый кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 9-14. – ISSN 0321-5075
976683
  Чандио Абдул Маджид Пакистано-советские отношения в 1947-1977 гг. : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.05 / Чандио Абдул Маджид; МВ и ССО Украины, КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 23л.
976684
  Абасов Чингиз Михайлович Пакистано-японские экономические отношения 1950-1970 гг. / Ч.М. Абасов ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1975. – 202 с. – Библиогр.: с. 196-198
976685
  Хохлов Н.П. Пакистанские заметки. / Н.П. Хохлов. – М., 1980. – 159с.
976686
  Федоров Александр Пакистанские рестлеры. Грязные герои Лахора // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 80-87 : фото
976687
   Пакистанские современные рассказы. – Ташкент, 1961. – 146с.
976688
  Морозова М. Пакистанский Белуджистан: Мина замедленного действия // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 6 (228). – С.124-137. – ISSN 1998-1813
976689
   Пакистанское общество. – М, 1987. – 311с.
976690
  Хуссейн Х. Паккис : роман / Халид Хуссейн ; пер. с норв. Е. Алексеевой // Выдворение, или Кто убил Махмута Первера? : роман / Вольф, Клаус-Петер. – Москва : Радуга, 1990. – С. 149-240. – ISBN 5-05-002539-7
976691
  Миршакар М. Пакмирские поэмы / М. Миршакар. – Москва : Советский писатель, 1957. – 113 с.
976692
  Лебедев А.В. Паковый лед / Лебедев А.В. – Москва, 1988. – 383 с.
976693
  Куликова Г. Пакости в кредит / Галина Куликова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 348, [2] с. – Серия основана в 2000 г. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-01495-0
976694
  Грабовський С. Пакт - сюжети // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22 серпня (№ 151). – С. 4-5


  Що саме було ухвалене в Москві 23 серпня 1939 року.
976695
  Фляйшхауэр И. Пакт Гитлер , Сталин и инициатива германской дипломатии, 1938-1939 гг / И. Фляйшхауэр. – М, 1991. – 473с.
976696
  Сорокин А.Н. Пакт Молотова-Риббентропа: основные направления изучения в современной историографии ФРГ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 44-56. – (История ; вып. 2). – ISSN 1812-9323


  В статье рассматриваются становление и развитие современной историографической традиции ФРГ применительно к изучению пакта Молотова-Риббентропа. Проанализирован широкий спектр работ, позволяющий определить общие подходы и позиционирование проблемы в ...
976697
  Гуменюк Т. Пакт Молотова-Ріббентропа в історичній долі західних українців: історіографія проблеми // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 123-131. – (Історія ; Вип. 16)
976698
  Шурхало Д. Пакт Молотова-Ріббентропа: Сталін чудово розумів, що че початок війни // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 31/33 (563/565), листопад 2019 р. – С. 38-41
976699
  Рамазанов Ш. Пакт Молотова - Ріббентропа, його роль у розв"язанні Другої світової війни / Ш. Рамазанов, Л. Ігнатова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 18-26


  У статті автори розглядають основні причини,які призвели до Другої світової війни. Аналізуються міжнародні переговори між Францією, Англією, Німеччиною, СРСР у передвоєнний період та наслідки підписаних у 1938-1939 рр. між ними угод, зокрема ...
976700
  Газін В. Пакт Монклоа: урок для України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 серпня - 4 вересня (№ 31). – С. 15


  Розташовані в діаметрально протилежних частинах Європи Іспанія і Україна мають чимало спільного. І та й інша тривалий час не були в Європі в суспільному й цивілізаційному розумінні. В України Європу було вкрадено в героїчному 17 ст. Іспанія, після ...
976701
  Трубайчук А.Ф. Пакт о ненападении: была ли альтернатива второй мировой войне. / А.Ф. Трубайчук. – К., 1990. – 116с.
976702
  Леонідова О. Пакт Реріха як перший спеціальний міжнародний договір в сфері захисту культурних цінностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 136-138


  Розкриття юридичного змісту положень Пакту про захист художніх і наукових установ та історичних пам"яток 1935 р. (відомий також як Пакт Реріха на честь автора його ідеї, художника та мислителя М. Реріха), а також з"ясування його ролі як першого ...
976703
  Буриан А. Пакт Риббентропа-Молотова и молдавская государственность: международно-правовая оценка // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 130-133. – ISSN 2070-9773
976704
  Макарчук В.С. Пакт Риббентропа-Молотова и секретный протокол от 23 августа 1939 г. в освещении украинской постсоветской научной школы // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 134-139. – ISSN 2070-9773
976705
  Млечин Л. Пакт с дьяволом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 3 6( 1155)


  В Великую Отечественную войну почти 1,5 миллиона человек бежали, чтобы не служить в Красной Армии. На огромных пространствах, захваченных немцами везде находились предатели и пособники. Как получилось, что русские люди повернули оружие против России?
976706
  Млечин Л. Пакт с дьяволом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 4 (1212). – С. 37-39. – ISSN 0234-1670


  Сотрудничество с Гитлером в годы Второй мировой войны.
976707
  Челак Сергиу Пакт стабильности для Кавказа : Консультативный документ специальной группы СЕПС по проблемам Кавказа; Перев.: O. Енова и Е. Прохорова / Челак Сергиу, Эмерсон Майкл, Точчи Натали; Центр европейских политических исследований. Брюссель. – Brussel : Центр европейских политических исследований, 2000. – V,48с.
976708
   Пакт четырех. Разоружение. Манчжурский конфликт. Выход Германии и Японии из Лиги Наций. 1 января 1933 года. 1 января 1934 года : Сб. докум. по междунар. политике и по междунар. праву. – Москва : Изд-во Нар. Ком. по Иностр. Делам, 1934. – 240 с.
976709
  Грабовський Сергій Пакт, який розпочав війну. Епізоди Великої історії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 9. – С. 165-203
976710
  Грабовський Сергій Пакт, який розпочав війну. Епізоди Великої Історії // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 8. – С. 119-142
976711
  Захарченко В. Пактика организационно - правового регулирования процедур банкротства в странах с развитой экономикой // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.107-112. – Бібліогр.: 8 н.
976712
   Пакты прикладных программ. – М, 1985. – 143с.
976713
   Пакты прикладных прокрамм. – Новосибирск, 1985. – 136с.
976714
   Пакты прикладных прокрамм. – М, 1989. – 130с.
976715
  Шмигевський М.В. Пал Ердеш (1913-1996) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 48-49. – ISSN 2518-7104


  Пал Ердеш - угорсько-єврейський математик, відомий своєю ексцентричністю та надзвичайною продуктивністю. Ще за життя він став легендою серед математиків.
976716
  Пелікан Й. Пал Ердьош (1913-1996) // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 102-103. – ISSN 1029-4171
976717
  Давлєтов О.Р. Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / Давлєтов Олександр Рашидович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського - Запоріз. від-ня, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Запоріз. нац. ун-т. – Київ : НАН України, 2014. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 118-122 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7255-2
976718
  Климчук В.Ю. Паладійвмісні волокнисті каталізатори окиснення водню киснем / В.Ю. Климчук, О.М. Задерко, О.Ю. Болдирєва // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 121
976719
   Паламарчук Людмила Василівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 101-102.
976720
   Паламарчук Людмила Василівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 192-193 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
976721
   Паламарчук Людмила Василівна (1955) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 110-111. – ISBN 966-95774-3-5
976722
   Паламарчук Михайло Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 193. – ISBN 978-966-439-696-4
976723
   Паламарчук Михайло Миколайович (1943-2002) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 111. – ISBN 966-95774-3-5
976724
   Паламарчук Олександр Максимович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 102-103.
976725
   Паламарчук Олександр Максимович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 194-195 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
976726
   Паламарчук Олександр Максимович (1951) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 112. – ISBN 966-95774-3-5
976727
  Шелест Б.П. Паламарчук Ольга Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 224-225. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1973) Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1977-1987 рр. - викладач, з 1987 р. до цього часу - завідувач кафедри слов"янської філології Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
976728
  Шелест Б.П. Паламарчук Ольга Леонідівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 208-209. – ISSN 2075-437X
976729
  Карма Ю. Паламузе и Оскар Лутс / Ю. Карма. – Таллин, 1978. – 64 с.
976730
  Волос А. Паланг : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 6-34. – ISSN 0130-7673
976731
  Кяулейкис Л. Паланга / Л. Кяулейкис. – Вильнюс, 1957. – 126с.
976732
  Маркелите С.С. Паланга / С.С. Маркелите. – Вильнюс, 1979. – 95с.
976733
   Паланга. – Москва : Планета, 1989. – 217с.
976734
  Маркелите С.С. Паланга. / С.С. Маркелите. – Вильнюс, 1983. – 48с.
976735
  Гудинас П. Палангский музей янтаря / П. Гудинас, С. Пинкус. – Вильнюс, 1964. – 64с.
976736
  Марк К.Ю. Палантропология Эстонской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Марк К.Ю.; Ин-т антропологии МГУ им. М.В.Ломоносова Ин-т ист. АН Эстонской ССР. – М.-Таллин, 1953. – 16 с.
976737
  Чехов А.П. Палата № 6 / А.П. Чехов. – Харків, 1934. – 84 с.
976738
  Чехов А.П. Палата № 6 / А.П. Чехов. – М, 1951. – 76с.
976739
  Чехов А.П. Палата № 6 / А.П. Чехов. – К, 1951. – 67с.
976740
  Лузина Л. Палата № 7 / Лузина, Жадан ; мал. Лади Лузіної ; [худож.-оформлювач О.Д. Кононученко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 316, [4] с. – Текст укр. та рос. - Зміст: І мама ховала це у волоссі / Сергій Жадан ; Одуванчики / Лада Лузіна. – ISBN 978-966-03-6387-8
976741
  Долиновский С.Л. Палата общин парламента Великобритании и двухпартийная система в конце XIX – первой половине ХХ вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
976742
  Бан А. Палатализация в группах согласных в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Бан А. ; МГУ. – Москва, 1963. – 17 с.
976743
  Борисенко Вера Васильевна Палатализация в древних индоевропейских языках (на матер. славянского, балтийского и греческого языков) : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Борисенко Вера Васильевна; МГУ. Филологич. фак-т. – М., 1972. – 24л.
976744
  Терела Г.В. Палати праці як наглядові органи за додержанням робітничого законодавства: аналіз законопроектної діяльності в Українській державі (1918 р.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 46-50. – ISSN 2219-5521
976745
  Иорамашвили С. Палатка на берегу Куры. : расскаы / Сосо Иорамашвили ; пер. с груз. Р.Микадзе и А.Кардивадзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 128 с.
976746
   Палатка походная зимняя красноармейская. – М, 1940. – 39с.
976747
  Квин Л.И. Палатки в степи . / Л.И. Квин. – М., 1957. – 111с.
976748
  Константинов В. Палату громад вирішили перезавантажити. Відтепер Брекзитом займатиметься новий склад британського парламенту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 листопада (№ 43/44). – С. 4


  "Велика Британія готується до чергових позачергових виборів Палати громад - нижньої палати британського парламенту. Це другі дострокові вибори за останній час: 2017 року тодішня прем"єрка Тереза Мей домоглася перевиборів парламенту, який пропрацював ...
976749
  Столпянский П.Н. Палаты Академии наук / П.Н. Столпянский. – Ленинград, 1925. – 38 с.
976750
  Дружинин Н.П. Палаты народных представителей : (из книги: "Избиратели и народные представители") / Н.П. Дружинин. – Москва : Изд. Д.И. Тихомирова ; Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела, 1906. – 40 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко на добрую память от автора
976751
   Палаты Санктпетербургской Императорской Академии наук библиотеки и кунсткамеры с кратким показанием всех находящихся в них художественных и натуральных вещей : сочиненное для охотников оныя вещи смотреть желающих. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН. – розд. пагін. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець з тисненням, заставка, кінцівка
976752
  Олянич Ольга Палац - громаді // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12


  Палац культури на баланс сільради ми взяли в листопаді 2005 року. До того він був власністю сільськогосподарського закритого акціонерного товариства ім. Т.Г. Шевченка і не ремонтувався майже тридцять років. Свого часу це сільгосптовариство оголосили ...
976753
  Олянич Ольга Палац - громаді // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 12


  Палац культури на баланс сільради ми взяли в листопаді 2005 року. До того він був власністю сільськогосподарського закритого акціонерного товариства ім. Т.Г. Шевченка і не ремонтувався майже тридцять років. Свого часу це сільгосптовариство оголосили ...
976754
  Письменна Л.М. Палац без стін / Л.М. Письменна. – Київ, 1965. – 130с.
976755
  Горобець Ірина Палац в Альпах // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 28-31 : фото
976756
  Белічко Н. Палац і парк княгині Щербатової в акварелях Георгія Малакова // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 197-204. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
976757
  Маринченко Є.О. Палац культури "Україна" в Києві / Є.О. Маринченко. – Київ, 1975. – 62 с.
976758
  Тертичний І.П. Палац культури металургів / І.П. Тертичний. – Дніпропетровськ, 1958. – 72с.
976759
   Палац п"яти світів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 1 (139), лютий - березень. – С. 26-29 : фото
976760
  Токарєв С. Палац П. Рум"янцева-Задунайського у Вишеньках // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 172-180. – ISBN 978-617-7674-81-7
976761
  Чорнолуцька Тетяна Палац торгівлі. Руїна в центрі столиці // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 144. – ISSN 0130-5212
976762
  Бондарчук В.Г. Палаци під землею / В.Г. Бондарчук. – Київ : Держвидав дитячої літератури УРСР, 1963. – 102с.
976763
  Пажимський О. Палацово-парковий ансамбль "Маєток Самчики" // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-66. – ISSN 0131-2685


  "Маєток Самчики" - рідкісна пам"ятка маєткової культури України ХVІІІ-початку ХХст.
976764
  Короткий В.А. Палацький Франц / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 113. – ISBN 966-06-0393-2
976765
  Фрид Н. Палач не ждет / Н. Фрид. – М., 1960. – 80с.
976766
  Мирский З.Я. Палачи Вьетнама / З.Я. Мирский. – М., 1968. – 96с.
976767
   Палачи Европы. – Москва, 1945. – 283 с.
976768
   Палачи и киллеры. – Минск, 1996. – 640с.
976769
  Чубков Ю.Д. Палачи и придурки / Ю.Д. Чубков. – Л, 1991. – 301с.
976770
  Хармат Э. Палачи со скрипкой / Э. Хармат. – Ужгород, 1987. – 227с.
976771
  Паншин О.П. Палаюче серце. / О.П. Паншин. – Х., 1962. – 133с.
976772
  Акуратерс Я. Палаючий острів : повість / Янис Акуратерс ; [пер. з латиської Ліни Мельник ; худож. Язепс Пігознис]. – Луцьк : Твердиня, 2018. – 142, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-517-298-8
976773
  Кир"ян Н. Палаючий повстанець // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 12


  У Києві на Хрещатику, на будинку 27-А відкрили меморіальну дошку Василю Макуху, який 5 листопада 1968 року спалив себе на знак протесту проти тоталітарного комуністичного режиму і агресії СРСР проти Чехословаччини.
976774
  Гарсиа Маркес Палая листва / Гарсиа Маркес. – Москва, 1972. – 144с.
976775
  Маркес Г.Г. Палая листва. Полковнику никто не пишет / Г.Г. Маркес; Перев. с исп. – Москва : Прогресс, 1972. – 144 с.
976776
  Гарсиа Маркес Габриэль Палая листва. Полковнику никто не пишет / Гарсиа Маркес Габриэль. – Москва : Прогресс, 1972. – 143с. – (Современная зарубежная повесть)
976777
  Чиркова З.Н. Палеарктические виды Hyocryptus / З.Н. Чиркова. – Апатиты, 1984. – 105с.
976778
  Гуссаковский В.В. Палеарктические виды рода Tryphoxylon latr, Hymenoptera, Sphecidae / В.В. Гуссаковский, 1936. – 636-667с.
976779
  Атанасов А.З. Палеарктические наездники трибы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.09 / Атанасов А.З. ; МГУ. – Москва, 1973. – 21 с.
976780
  Семенов-Тян-Шанский Палеарктические представители рода / Семенов-Тян-Шанский, Д.В. Знойко. – 197-201с.
976781
   Палегеография и отложения плейстоцена южных морей СССР. – М, 1977. – 251с.
976782
  Сулейманов А.М. Палегеология Прикаспийско-Кубинской области в меловом периоде в связи с нефтегазоносностью меловых отложений. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 136 / Сулейманов А.М.; Совет Азерб. НИИ по добыче нефти по присужд. учен. степеней. – Баку, 1968. – 26л.
976783
   Палезойский гранитоидный магматизм Центрально-Азиатского складчатого пояса. – Новосибирск, 1981. – 318с.
976784
   Палей и Люлех. – М, 1989. – 169с.
976785
  Свяжина И.А. Палемагнетизм и магнитные свойства бокситов Урала и Тургайской равнины : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Свяжина И. А.; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т геофиз. – Свердловск, 1973. – 20л.
976786
  Певзнер М.А. Палемагнитный метод при корреляции отложений позднего кайнозоя. : Автореф... канд.геол.минер.наук: 04.00.09 / Певзнер М.А.; АН СССР.Геол.ин-т. – М, 1980. – 25л.
976787
  Половка С.Г. Палентолого-стратиграфічна школа в Україні та її сучасні напрацювання в галузі геології океанів і морів (до 155-річчя від дня народження академіка УАН П.А. Тутковського // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 3/2. – С. 145-154. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 15). – ISSN 9125-0912
976788
  Мелетинский Е.М. Палеоазиатский мифологический эпос / Е.М. Мелетинский. – М, 1979. – 229с.
976789
  Круц С.И. Палеоантропологические исследования Степного Приднепровья / С.И. Круц. – К., 1984. – 207с.
976790
   Палеоантропологические материалы из могльников Украины. – К, 1979. – 148с.
976791
  Кияткина Т.П. Палеоантропология западных районов Центральной Азии эпохи бронзы / Т.П. Кияткина. – Душанбе, 1987. – 123с.
976792
  Алексеев В.П. Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас : палеолит / В.П. Алексеев ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука, 1978. – 284 с. : ил. – Библиогр.: с. 266-283
976793
  Ефимова С.Г. Палеоантропология Поволжья и Приуралья / С.Г. Ефимова. – М, 1991. – 95с.
976794
  Великанова М.С. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья / М.С. Великанова. – Москва, 1975. – 283с.
976795
   Палеоантропология Сибири : сборник. – Москва : Наука, 1980. – 155с.
976796
  Артеменко Г.В. Палеоархейский возраст ультраметаморфических плагиогранитоидов Курско-Бесединского блока (Воронежский кристаллический массив) / Г.В. Артеменко, И.А. Швайка, Е.А. Татаринова // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 84-87 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
976797
   Палеобалканистика и античность. – М, 1989. – 252с.
976798
   Палеобалканистика и старобългаристика : Материали от първите есени национални четения "Проф.И.Гълъбов"14-16 ноември,1990 Велико Търново. – Велико Търново : Университетско изд-во "Св.св.Кирил и Методий", 1995. – 454с. – ISBN 954-524-121-7
976799
  Нерознак В.П. Палеобалканские языки / АН СССР, институт языкознания ; В.П. Нерознак. – Москва : Наука, 1978. – 231 с.
976800
   Палеобиогеографические исследования мезозоя и кайнозоя Днестровско-Прутского междуречья. – Кишинев : Штиинца, 1984. – 104с.
976801
   Палеобиогеографическое районирование и его использование при составлении палеогеографических карт : Тезисы докладов 9 сессии ВПО. – Ленинград, 1963. – 81с.
976802
  Султанов К.М. Палеобиогеохимическое исследование моллюсков верхнего плиоцена Восточного Азербайджана и современного Каспия / К.М. Султанов, С.А. Исаев. – Баку : Азербайджанское государственное из-во, 1971. – 152с.
976803
  Султанов К.М. Палеобиогеохимия моллюсков Азербайджана / К.М. Султанов, С.А. Исаев. – Баку : Элм, 1982. – 180с.
976804
  Казахашвили Ж.Р. Палеобиологическая история моллюсковой фауны соленовского горизонта Грузии / Ж.Р. Казахашвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1984. – 104с.
976805
  Бурчак-Абрамович Палеобиологическая история позднекайнозойских быков Кавказа / Бурчак-Абрамович, А.К. Векуа; Ред. Габуния Л.К. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 93с.
976806
  Криштофович А.Н. Палеоботаника / А.Н. Криштофович. – 3-е изд., доп. – Ленинград; Москва : Госгеолитиздат, 1941. – 495с.
976807
  Криштофович А.Н. Палеоботаника / А.Н. Криштофович. – 4-е изд. испр. и доп. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1957. – 650с.
976808
  Сикстель Т.А. Палеоботаника : Краткий учебник для студентов геологических факультетов / Т.А. Сикстель. – Ташкент : Изд-во "Укитувчи", 1977. – 183с.
976809
   Палеоботаника на Дальнем Востоке : сборник. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1977. – 131с.
976810
   Палеоботаника Узбекистана / Отв. ред. Сикстель Т.А. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР
Т. 1. – 1968. – 160с.
976811
   Палеоботаника Узбекистана / Отв. ред. Сикстель Т.А. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР
Т. 2. – 1971. – 232с.
976812
   Палеоботаника Узбекистана / Отв. ред. Сикстель Т.А. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР
Т. 3. – 1981. – 256с.
976813
   Палеоботаническая характеристика опорных разрезов четвертичных отложений средней и южной части Украины. – К, 1973. – 96с.
976814
  Калугина Л.В. Палеоботаническая характеристика четвертичных отложений Ивановской области и ее значение для стратиграфии : Автореф... канд. геогр.наук: 693 / Калугина Л.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 21л.
976815
  Залесский М.Д. Палеоботаническая экскурсия в Англию / М.Д. Залесский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. К. Биркенфельда, 1910. – С. 697-713. – Обл. загл и авт. на рус. и фр. яз. - Отд. оттиск: Известия Геологического комитета. Т. XXIX, № 180. - Конволют. - Пер. с 6 оттисками


  Содержание конволюта: 1. Палеоботаническая экскурсия в Англию / М.Д. Залесский; 2. Несколько представителей флоры миоценовых отложений, развитых в низовьях р. Буреи / С.В, Константов; 3. О фотографировании палеонтологических объектов : с 2 табл. / ...
976816
  Друщиц В.В. Палеоботанический атлас / В.В. Друщиц, Т.А. Якубовская. – Москва, 1961. – 180с.
976817
  Хахлов В.А. Палеоботанический метод синонимики пластов каменного угля / В.А. Хахлов. – Томск, 1967. – 26с.
976818
  Дуранте М.В. Палеоботаническое обоснование стратиграфии карбона и перми Монголии. Совместная Советско-Монгольская геологическая экспедиция / М.В. Дуранте. – М., 1976. – 280с.
976819
  Хомутова В.И. Палеоботаническое обоснование стратиграфического расчленения средне и верхнечетвертичных отложений района Вологодской возвышенности и Кубено-Суховской впадины : Автореф... канд. географ.наук: 11.693 / Хомутова В.И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 30л.
976820
  Янушевич З.В. Палеоботанічні дослідження Трипільської культури / З.В. Янушевич, К.В. Кременецький, Г.О. Пашкевич // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 143-152. – ISSN 0235-3490
976821
  Пашкевич Г.О. Палеоботанічні знахідки з Білгорода Київського (за результатами археологічних досліджень 1972 та 1976 рр.) / Г.О. Пашкевич, В.Ю. Непомнящих // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 127-132. – ISSN 2227-4952


  Про археологічні матеріали, здобуті під час досліджень Білгорода Київського під керівництвом професора Г.Г. Мезенцевої. Серед різноманітних знахідок привертають увагу палеоетноботанічні рештки.
976822
  Пашкевич Г.О. Палеоботанічні знахідки з поселення вельбарської культури Йосипівка-III у Побужжі / Г.О. Пашкевич, Т.Р. Милян. – Львів : [Б.В.], 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-397-113-8
976823
  Козловська Н.А. Палеоботанічні матеріали з розкопок по вул.Спаська, 35 у м.Києві / Н.А. Козловська, Г.О. Пашкевич, Н.В. Хамоцко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 90-99. – ISSN 2227-4952
976824
  Бахмутов В.Г. Палеовековые геомагнитные вариации / В.Г. Бахмутов; НАН Украины; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев : Наукова думка, 2006. – 296с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0790-6
976825
   Палеовулканизм Алтае-Саянской складчатой и Сибирской платформы. – Новосибирск, 1991. – 197с.
976826
   Палеовулканизм и его продукты. – Петрозаводск, 1977. – 120с.
976827
   Палеовулканизм Украины. – Киев, 1984. – 251с.
976828
  Кривцов А.И. Палеовулканизм эвгеосинклинальных зон Урала и колчеданообразование. / А.И. Кривцов. – М., 1979. – 169с.
976829
  Шарфман В.С. Палеовулканологические карты : (составление карт и легенд к ним) / В.С. Шарфман. – Москва : Недра, 1984. – 56 с.
976830
  Шарфан В.С. Палеовулканологические карты : (составление карт и легенд к ним) / В.С. Шарфан. – Москва : Недра, 1984. – 56с.
976831
   Палеовулканологические карты и вопросы металлогении. – Свердловск
1. – 1983. – 152с.
976832
   Палеовулканологические карты и металлогеническая специализация древнего вулканизма Урала. – Свердловск, 1985. – 133с.
976833
  Шарфман В.С. Палеовулканологические реконструкции / В.С. Шарфман. – Москва : Недра, 1989. – 212с.
976834
   Палеовулканологические реконструкции палеозоя Сибири. – Новосибирск, 1988. – 157с.
976835
   Палеовулканологический анализ колчеданонсных провинций. – М, 1984. – 193с.
976836
  Лучицкий И.В. Палеовулканология / И.В. Лучицкий. – Москва : Наука, 1985. – 276с.
976837
  Матвеев А.В. Палеогеграфический анализ распространения известкового нанопланктона в позднем мелу юга Украины // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 31-36 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
976838
  Лихт Ф.Р. Палеогеморфологические реконструкции в складчатых областях / Ф.Р. Лихт. – М., 1975. – 140с.
976839
   Палеогеморфология и структурная геоморфология Урала и Приуралья. – Уфа, 1979. – 76с.
976840
  Маныкин С.С. Палеоген Белоруссии. / С.С. Маныкин. – Минск, 1973. – 203с.
976841
  Шамрай И.А. Палеоген Восточного Донбасса и Северного крыла Азово-Кубанской впадины / И.А. Шамрай. – Ростов-на-Дону, 1964. – 236с.
976842
   Палеоген Восточного Узбекистана. – Ташкент, 1971. – 104с.
976843
  Габриелян А.А. Палеоген и неоген Армянской ССР / А.А. Габриелян. – Ереван, 1964. – 300 с.
976844
  Варнавский В.Г. Палеоген и неоген Приамурья и Приморья. / В.Г. Варнавский. – Владивосток, 1988. – 184с.
976845
   Палеоген и неоген Сибири : (палеонтология и стратиграфия); сборник. – Новосибирск : Наука, 1978. – 167с.
976846
  Смирнов С.Е. Палеоген Мармарошской и Пенинской зон Украинских Карпат / С.Е. Смирнов. – М., 1973. – 120с.
976847
  Саркисян О.А. Палеоген Севано-Ширанского синклинория : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Саркисян О. А.; Ерев.ГУ, Ин-т геол. наук АН СССР. – Ереван, 1959. – 31л.
976848
   Палеоген Туркмении. – Ашхабад, 1975. – 195с.
976849
  Иваник М.М. Палеогеновая спонгиофауна Восточно-Европейской платформы и сопредельных регионов = Paleogene spongiofauna of the East-European platform and adjacent regions / М.М. Иваник; НАНУ; Ин-т геологических наук; Отв. ред. Гожик П.Ф. – Киев, 2003. – 202 с. – ISBN 966-7731-14-6
976850
  Алексеев А.К. Палеогеновая фауна моллюсков Северного Приаралья / А.К. Алексеев ; Акад. наук Арм. ССР, Ин-т геол. наук, М-во геологии и охраны недр СССР, Центр. науч.-исслед. геол.-развед. музей им. акад. Ф.Н. Чернышева. – Ереван : АН АрмССР, 1963. – 230 с. – Библиогр.: с. 173-176
976851
  Закиров М. Палеогеновые глины Приташкентского района и пути их использования : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Закиров М.; Акад. наук УзССР. Ин-т геологии. – Ташкент, 1961. – 24л.
976852
  Васильева Н.А. Палеогеновые и миоценовые отложения Оренбургского Предуралья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Васильева Н.А.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1967. – 17л.
976853
  Варнавский В.Г. Палеогеновые и неогеновые отложения Средне-Амурской впадины / В.Г. Варнавский. – Москва : Наука, 1971. – 160 с. + Таблиц 32. 40 названий. Иллюстраций 70.
976854
  Панова Л.А. Палеогеновые комплексы спор и пыльцы южной части Западно-Сибирской низменности и их значение для стратиграфии. : Автореф... канд. геол..-минералог.наук: / Панова Л.А.; ВНИИ геол. ин-т.. – Л., 1967. – 19л.
976855
  Ализаде А.А. Палеогеновые отложения Азербайджана / А.А. Ализаде. – Баку : Азнефтеиздат, 1947. – 83 с., [8] л. карт. : карт. – Библиогр.: с. 80-82
976856
  Ахлестина Е.Ф. Палеогеновые отложения бассейна реки Алай (Саратовское Поволжье) = The paleogene deposits of the Alai river basin (Saratov Volga region) / Е.Ф. Ахлестина, А.В. Иванов. – Москва : Университетская книга, 2014. – 127, [2] с., 22 с. фототабл. : ил., табл. – Доп. тит. л. и огл. англ. – Библиогр.: с. 69-72. – ISBN 978-5-91304-323-8
976857
  Сельский В.К. Палеогеновые отложения внутренней зоны Предкарпатского прогиба и Северных Скиб восточных Карпат в связи с их нефтегазоносностью. : Автореф... Канд.геол.наук: 04.00.17 / Сельский В.К.; МВ и ССО УССР.Львов.гос.ун-т. – Львов, 1974. – 25л.
976858
  Кабалов В.К. Палеогеновые отложения Волго-Иловлинского водораздела и связанные с ними циркониево-титановые проявления : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кабалов В.К.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 22л.
976859
  Чибрикова Е.В. Палеогеновые отложения Приволжской возвышенности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чибрикова Е.В.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1952. – 20 с.
976860
  Семенов В.П. Палеогеновые отложения территории Воронежской антеклизы. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Семенов В.П.; Сарат.гос.ун-т. – Воронеж, 1964. – 43л. – Бібліогр.:с.40-43
976861
   Палеогеновые отложения юга Европеской части СССР. – М, 1960. – 312с.
976862
  Горгулевская Е.И. Палеогеновые отложения Юго-Восточных Ергеней : Автореф... канд. геол.наук: / Горгулевская Е. И.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д., 1966. – 27л.
976863
  Ипатова З.М. Палеогеновые спорово-пыльцевые комплексы западного, северного и восточного побережий Черного моря и их значение для выяснения истории развития растительности на этой территории. : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Ипатова З.М.; МГУ. Биол.-почв. ф-тет. – М,, 1968. – 14л.
976864
  Макулбеков Н.М. Палеогеновые флоры Западного Казахстана и Нижнего Поволжья / Н.М. Макулбеков; Отв. ред. Корнилов В.С. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1977. – 234с.
976865
  Фам Ван Зыонг Палеогеновые фосфориты бассейна Нижнего и Среднего Дона. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.08 / Фам Ван Зыонг; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 26л.
976866
  Лордкипанидзе М.Б. Палеогеновый вулканизм Аджарии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 124 / Лордкипанидзе М.Б.; АН ГССР.Геол.ни-т. – Тбилиси, 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.19
976867
  Микадзе Г.А. Палеогеновый вулканизм юго-восточной Грузии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Микадзе Г.А.; АН Груз.ССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 22л.
976868
  Тутковский П.А. Палеогеновый мергель Луцкого уезда. – Киев : Тип. Н.Г. Пилющенко и Ко, 1898. – 21с.
976869
  Вялов О.С. Палеогеновый флиш северного склона Карпат / О.С. Вялов. – Киев : АН УССР, 1961. – 136с.
976870
  Шнюков Є.Ф. Палеогеогафія та осадочний залізорудний процес на території УРСР // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 24-26
976871
  Матвиишина Ж.Н. Палеогеографическая этапность в развитии природы плейстоцена бассейнов верхних течений рек Случи и Горыни : региональные геоморфологические и палеогеографические исследования / Ж.Н. Матвиишина, Б.Д. Возгрин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1990. – Вип.37. – С. 103-111 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
976872
  Теняков В.А. Палеогеографические и геохимические критерии прогнозироания месторождений бокситов / В.А. Теняков, Н.А. Ясаманов. – М., 1985. – 188с.
976873
   Палеогеографические и литолого-фациальные исследования в СССР. – Л, 1969. – 64с.
976874
  Стефанский Н.Л. Палеогеографические и литологофациальные особенности формирования мандрыковских слоев верхнего эоцена Украины (г. Днепропетровск) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 125-136 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
976875
  Майсадзе Ф.Д. Палеогеографические и тектонические условия формирования эоценовых образований междуречья Риони и Лиахви : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Майсадзе Ф. Д.; АН ГССР, Геол. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 19л.
976876
   Палеогеографические исследования в нефтяной геологии. – Москва : Наука, 1979. – 127с.
976877
   Палеогеографические исследования на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1987. – 140с.
976878
   Палеогеографические критерии нефтегазоносности. – М, 1987. – 125с.
976879
  Корж М.В. Палеогеографические критерии нефтегазоносности юры Западной Сибири. / М.В. Корж. – М., 1978. – 135с.
976880
   Палеогеографические основы рационального использования естественных ресурсов. – Киев : Наукова думка
Ч. 1 : Общая и отраслевая палеогеография. – 1977. – 164с.
976881
   Палеогеографические основы рационального использования естественных ресурсов. – Киев : Наукова думка
Ч. 2 : Прикладная палеогеография. – 1977. – 160с.
976882
  Пасечный Г.В. Палеогеографические особенности строения плиоцен-плейстоценовых отложений восточной части Причорноморской низменности : изучение современного и древнего рельефа в практических целях / Г.В. Пасечный, Е.Э. Синцов // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 147-154 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
976883
  Возгрин Б.Д. Палеогеографические особенности формирования толщи пестрых и красно-бурих глин плиоцена междуречья Северного Донца и Днепра : геоморфологические и палеогеоморфологические исследования / Б.Д. Возгрин, Е.А. Сиренко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1989. – Вип.36. – С. 101-111 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
976884
   Палеогеографические реконструкции для северо-восточной части Широтного Приобья на время формирования нефтегазоносного горизонта Ю2 / А.Ю. Попов, Л.Г. Вакуленко, В.А. Казаненков, П.А. Ян // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 777-786 : рис. – Библиогр.: с. 786. – ISSN 0016-7886
976885
  Махнач В.В. Палеогеографические реконструкции природной среды Юго-Восточной Белоруссии в батском -оксфордском веках / В.В. Махнач, Е.М. Тесакова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 85-97 : рис., фототабл., схема. – Библиогр.: с. 96-97. – (Геология ; № 2). – ISSN 0201-7385
976886
  Шелкопляс В.Н. Палеогеографические ритмы квартера Украины / В.Н. Шелкопляс, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-28. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
976887
   Палеогеографические рубежи и методы их изучения. – Владивосток, 1984. – 149с.
976888
   Палеогеографические условия территории Украины в плиоцене и антропогене. – Львів, 1986. – 128 с.
976889
   Палеогеографические условия тясминского перигляциального этапа : общие вопросы географии / М.Ф. Веклич, Ж.Н. Матвиишина, И.В. Мельничук, В.И. Передерий, Н.П. Герасименко, Б.Д. Возгрин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 74-82 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
976890
  Андрияш О.П. Палеогеографические условия формирования гравийно-галечниковых отложений западной части равнинного Крыма // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 126-130. – Бібліогр.: 9 назв
976891
  Паришкура С.И. Палеогеографические условия формирования плиоценовых отложений предгорного Крыма по спорово-пыльцевым данным // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1978. – Вип. 20. – С. 79-86. – Бібліогр.: 6 назв
976892
   Палеогеографические этапы и детальное стратиграфическое расчленение плейстоцена Украины. – К, 1984. – 30с.
976893
  Веклич М.Ф. Палеогеографические этапы и стратиграфия плиоцена и плейстоцена Среднего и Нижнего Приднестровья : геоморфологические исследования, прикладные вопросы / М.Ф. Веклич, Ж.Н. Матвиишина, В.М. Веклич // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип.29. – С. 66-78 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0201-4122
976894
  Медяник С.И. Палеогеографические этапы развития флоры Молдовы в антропогене : по биостратиграфическим и палинологическим данным / С.И. Медяник, К.Д. Михайлеску; Отв. ред. Турло С.И. – Кишинев : Штиинца, 1992. – 120с.
976895
   Палеогеографический анализ для прогнозирования бокситоносности. – Москва : Недра, 1980. – 188с.
976896
  Ягубянц Т.А. Палеогеографический анализ условий осадконакопления и углеобразования свиты С8 2 Восточного Донбасса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Ягубянц Т.А.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1969. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
976897
  Болиховский В.Ф. Палеогеографический аспект в изучении глинистых минералов плейстоценовых отложений центра Русской равнины : Автореф... канд. геогр.наук: / Болиховский В. Ф.; МГУ, Геогр.фак. – М., 1972. – 21л.
976898
   Палеогеографический атлас Китая. – Москва, 1962. – 119с.
976899
  Шухерт Ч. Палеогеографический атлас Северной Америки / Ч. Шухерт. – Москва : Изд-во ИЛ, 1957. – 22с.
976900
  Разумихин Н.В. Палеогеографический и гидрологическое основы формирования аллювиальных россыпей / Н.В. Разумихин. – Л, 1982. – 256с.
976901
  Маруашвили Л.И. Палеогеографический словарь / Л.И. Маруашвили. – Москва : Мысль, 1985. – 367с.
976902
  Воскресенская Т.Н. Палеогеографическое развитие котловины озера Иссык-Куль в плейстоцене / Т.Н. Воскресенская, О.Н. Лефлат // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 71-77 : рис. – Библиогр.: с. 76-77. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
976903
  Марков К.К. Палеогеография / К.К. Марков. – М, 1951. – 276с.
976904
  Дашкевич З.В. Палеогеография / З.В. Дашкевич, 1969. – 152 с.
976905
  Марков К.К. Палеогеография (Историческое землеведение) / К.К. Марков; Геллер С.Ю. – 2-е, перераб. – Москва : Московский университет, 1960. – 268с.
976906
  Синицын В.М. Палеогеография Азии / В.М. Синицын; АН СССР; М-во геол. и охраны недр; Лаборатория геол. угля. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 268с. : Ил. – Библиогр.: с.261-267
976907
   Палеогеография антропогена. – Киев : Киевский университет, 1980. – 24с.
976908
  Рослый И.М. Палеогеография антропогена : Учебное пособие: общая часть / И.М. Рослый. – Киев : Вища школа, 1982. – 174с.
976909
  Крутоус Э.А. Палеогеография антропогена Белорусского Полесья / Э.А. Крутоус. – Минск, 1990. – 141с.
976910
  Хейсканен К.И. Палеогеография Балтийского щита в карельское время / К.И. Хейсканен. – Петрозаводск, 1990. – 122с.
976911
  Али-Заде Палеогеография бассейна Балаханского яруса / А.А. Али-Заде ; Азерб. науч.-исслед. ин-т по добыче нефти. – Баку : АзИНТИ, 1960. – 67 с. : ил. – Библиогр.: с. 63-66
976912
  Шахсуваров Т.С. Палеогеография бассейна продуктивной толщи Азербайджана : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Шахсуваров Т.С. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 49 с.
976913
  Свиточ А.А. Палеогеография Большого Каспия // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 69-80 : рис., табл. – Библиогр.: с. 78-80. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
976914
  Марковский Н.И. Палеогеография в нефтегазовой геологии / Н.И. Марковский. – Москва : Московский университет, 1982. – 42 с.
976915
  Жузе А.П. Палеогеография водоемов на основе диатомового анализа / А.П. Жузе. – Л., 1939. – 86с.
976916
  Умова Л.А. Палеогеография восточного склона Урала и Зауралья в меловое и палеоценовое время. / Л.А. Умова. – Свердловск, 1968. – 84с.
976917
  Асеев А.А. Палеогеография долины средней и нижней Оки в четвертичны период / А.А. Асеев. – Москва, 1959. – 202с.
976918
   Палеогеография Европы за последние сто тысяч лет. – Москва, 1982. – 156с.
976919
   Палеогеография Западно-Сибирского осадочного бассейна в меловом периоде / А.Э. Конторович, С.В. Ершов, В.А. Казаненков, Ю.Н. Карогодин, В.А. Конторович, Н.К. Лебедева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 745-776 : рис., табл. – Библиогр.: с. 774-776. – ISSN 0016-7886
976920
   Палеогеография Западно-Сибирского осадочного бассейна в юрском периоде / А.Э. Конторович, В.А. Конторович, С.В. Рыжкова, Б.М. Шурыгин, Л.Г. Вакуленко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 972-1012 : рис. – библиогр.: с. 1007-1012. – ISSN 0016-7886
976921
  Зубаков В.А. Палеогеография Западно-Сибирской низменности в плейстоцене и позднем плиоцене / В.А. Зубаков. – Ленинград : Наука, 1972. – 200с.
976922
   Палеогеография и геоморфология Каспийского региона в плейстоцене. – Москва : Наука, 1991. – 155с.
976923
   Палеогеография и инженерная геология юга Украины. – К, 1974. – 200с.
976924
  Тучков И.И. Палеогеография и история развития Якутии в позднем палеозое и мезозое / И.И. Тучков. – М., 1973. – 207с.
976925
  Негруца Т.Ф. Палеогеография и литогенез раннего протерозоя области сочленения карелид и беломорид / Т.Ф. Негруца. – Ленинград, 1979. – 254с.
976926
   Палеогеография и литология венда и кембрия запада Восточной-Европейской платформы. – М, 1980. – 119с.
976927
  Филина С.И. Палеогеография и нефтеносность баженовской свиты Западной Сибири / С.И. Филина, М.В. Корж, М.С. Зонн. – Москва : Наука, 1984. – 36с.
976928
  Марков К.К. Палеогеография и новейшие отложения / К.К. Марков; Отв.ред.А.ФТрешников. – Москва : Наука, 1986. – 278с.
976929
  Поливко И.А. Палеогеография и палеотектоника раннего и среднего девона Средней Прибалктики / И.А. Поливко. – Рига, 1977. – 164с.
976930
   Палеогеография и палеоэкология Баренцева и Белого морей в четвертичный период : сборник. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1987. – 115с.
976931
   Палеогеография и перигляциальные явления плейстоцена. – М, 1975. – 222с.
976932
  Аманниязов К.Н. Палеогеография и полезные ископаемые верхней юры западных районов Средней Азии / К.Н. Аманниязов ; под ред. Р.Ф. Юферева ; АН ТССР, Ин-т геологии Туркм. политехн. ин-т. – Ашхабад : Ылым, 1989. – 126 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 118-125
976933
   Палеогеография и полезные ископаемые плейстоцена севера Евразии. – Л, 1986. – 165с.
976934
   Палеогеография и хронология верхнего плейстоцена и голоцена по данным радиоуглеродного метода. – М, 1965. – 148с.
976935
  Щербакова Е.М. Палеогеография и четвертичная геология / Е.М. Щербакова. – Ленинград, 1959. – 48с.
976936
   Палеогеография кайнозоя Белоруссии. – Минск, 1989. – 174с.
976937
   Палеогеография Каспийского и Аральского морей в кайнозое. – М, 1983. – 136с.
976938
   Палеогеография Каспийского и Аральского морей в кайнозое. – М, 1983. – 166с.
976939
   Палеогеография Киевского Приднепровья. – Киев : Наукова думка, 1984. – 175с.
976940
  Кириченко О.Н. Палеогеография киммерийского Азово-Черноморского железнорудного бассейна по данным литолого-минералогических исследований : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кириченко О.Н.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1966. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
976941
  Якубовская Т.В. Палеогеография лихвинского межледниковья Гродненского Понеманья : (палеокарпологические исследования) / Т.В. Якубовская; Под ред. Горецкого Г.И. – Минск : Наука и Техника, 1976. – 300с.
976942
  Логинова Л.П. Палеогеография лихвинского межледниковья средней полосы Восточно-Европейской равнины / Л.П. Логинова. – Минск, 1979. – 137с.
976943
   Палеогеография Молдавии. – Кишинев, 1965. – 147с.
976944
  Бабаев А.Г. Палеогеография нефтегезоностных меловых отложений Узбекистана / А.Г. Бабаев, А.М. Акрамходжаев. – Ташкент, 1960. – 178с.
976945
  Ахметьева Н.П. Палеогеография Нижнего Приамурья / Н.П. Ахметьева; Отв. ред. Никитин М.Р. – Москва : Наука, 1977. – 111с.
976946
  Хурсевич Галина Кузьминична Палеогеография озер Нарочанского бассейна в конце позднего плейстоцена и голоцене. (По данным диатомового анализа) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Хурсевич Галина Кузьминична; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 30л.
976947
  Мороз С.А. Палеогеография палеоценового и раннеэоценового бассейна среднего и нижнего Поволжья / С.А. Мороз, Л.И. Ермохина // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 9-16. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геология ; № 8)
976948
  Свиточ А.А. Палеогеография плейстоцена / А.А. Свиточ. – Москва : Московский университет, 1987. – 186с.
976949
  Евзеров В.Я. Палеогеография плейстоцена западной части Кольского полуострова. / В.Я. Евзеров, Б.И. Кошечкин. – Л., 1980. – 105с.
976950
  Батурин В.П. Палеогеография по терригенным компонентам / В.П. Батурин. – Баку; Москва : АзОНТИ, 1937. – 292с. + Таблицы
976951
  Курков А.А. Палеогеография пустынь умеренного пояса Азии в кайнозое. (По данным палеобиогеографии) : Автореф... канд. геогр. наук: 690 / Курков А.А.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1968. – 20л.
976952
  Игнатова В.Ф. Палеогеография раннего триаса азиатской части СССР / В.Ф. Игнатова. – Москва : Наука, 1973. – 122с.
976953
  Авенариус И.Г. Палеогеография Северной Евразии в позднем плейстоцене-голоцене и географический прогноз / [И.Г. Авенариус, М.В. Муратова, И.И. Спасская] ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. ин-т. – Москва : Наука, 1978. – 75 с. – Библиогр.: с. 65-75
976954
  Шарудо И.И. Палеогеография Сихотэ-Алиня в меловое время / И.И. Шарудо. – Новосибирск, 1966. – 59с.
976955
   Палеогеография СССР. – М, 1975. – 200с.
976956
   Палеогеография СССР. – М, 1975. – 204с.
976957
  Черняк Н.И. Палеогеография таджикской депрессии в третичное время. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Черняк Н.И.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1950. – 8 с.
976958
  Калюжина М.Л. Палеогеография Урала в ордовикском периоде / М.Л. Калюжина. – М., 1985. – 190с.
976959
   Палеогеография фанерозоя Сибири. – Новосибирск, 1989. – 68с.
976960
   Палеогеография четвертичного периода. – Москва : Московский университет, 1965. – 140с.
976961
   Палеогеография четвертичного периода СССР. – М, 1961. – 215с.
976962
  Величко А.А. Палеогеография эпохи верхнего палеолита бассейна средней Десны. : Автореф... канд. геогр.наук: / Величко А.А.; Акад. наук СССР. – М., 1957. – 15л.
976963
   Палеогеография. Палеоландшафты. – Киев : Наукова думка, 1977. – 180с.
976964
  Мєнасова А. Палеогеографічні аспекти формування Бурімської світи в межах Канівського Придніпров"я / А. Мєнасова, Ю. Тимченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 16-22. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження крейдових відкладів епіконтинентальних морських басейнів є завданням, важливим для розуміння особливостей тогочасного осадконакопичення. Особливу зацікавленість викликають породи, сформовані в альб-сеноманський час, переламний у багатьох ...
976965
  Матвіїшина Ж.М. Палеогеографічні дослідження для створення основ регіонального природокористування в Україні / Ж.М. Матвіїшина, В.М. Нагірний // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 98-102. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
976966
  Бончковський О.С. Палеогеографічні дослідження на археологічній пам"ятці Острів Дубовець (м. Дубно) // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 23-37. – ISSN 0868-6939
976967
  Матвіїшина Ж.М. Палеогеографічні обстановки плейстоцену та умови проживання давньої людини в районі хребта Великий Шолес на Закарпатті / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, С.М. Рижов // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Іст. ф-т, Каф. археології та музеєзнавства, Центр палеоетнологічних досліджень ім. Хв. Вовка ; голов. ред. Терпиловський Р.В. – Київ, 2017. – № 9 : Людина та ландшафт: первісна археологія Східної Європи. – C. 46-60. – ISSN 2519-4542
976968
  Огієнко О.С. Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Огієнко Олег Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 134 арк. – Бібліогр.: арк. 116-134
976969
  Огієнко О.С. Палеогеографічні обстановки формування верхньочетвертинних відкладів в Західному секторі Антарктики за даними діатомового аналізу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Огієнко Олег Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
976970
  Матіщук О.А. Палеогеографічні особливості формування конгломератовмісних товщ Криворізької структури // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 1. – С. 48-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1682-3591
976971
  Матіщук О. Палеогеографічні особливості формування метаконгломератів скелюватської світи Криворізької структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-29. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Палеогеографічна реконструкція скелюватської світи проводилася на основі таких методик: зіставлення коефіцієнтів інтенсивності вивітрювання і осадової диференціації О.О. Предовського, методу М.М. Страхова - "ідеальний профіль", відношення ...
976972
  Матіщук О. Палеогеографічні особливості формування метатеригенних відкладів глеюватської світи Криворізької структури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Палеогеографічна реконструкція глеюватської світи проводилася на основі таких методик: зіставлення коефіцієнтів інтенсивності вивітрювання та осадової диференціації О.О. Предовського, метод М.М. Страхова - "ідеальний профіль", відношення ...
976973
  Матіщук О.А. Палеогеографічні особливості формування сланцевих метаконгломератів новокриворізької світи Криворізької структури // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 55-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
976974
  Нагірний В.М. Палеогеографічні передумови вугленагромадження та роль рельєфу в утворенні вугільних покладів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 39-45. – Бібліогр.: 15 назв
976975
   Палеогеографічні передумови та чинники змін умов проживання людини на території України у плейстоцені та голоцені / Ж.М. Матвіїшина, С.П. Кармазиненко, С.П. Дорошкевич, О.В. Мацібора, А.С. Кушнір, В.І. Передерій // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 19-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
976976
  Шовкопляс В.М. Палеогеографічні події в пізньому неоплейстоцені Українського щита / В.М. Шовкопляс, Т.Ф. Христофорова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 69-74 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
976977
   Палеогеографічні реконструкції ранньопалеогенової континентальної епохи території Української та Молдавської РСР як основа для прогнозування родовищ корисних копалин / Ю.І. Селін, Я.М. Бланк, Г.В. Пасічний, М.Д. Ельянов, М.А. Самарін, В.К. Рябчун, В.М. Соловицький, А.В. Друмя, Г.М. Білінкіс // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 74-79 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
976978
  Дімітров Д.П. Палеогеографічні реконструкції та умови формування нетрадиційних ресурсів Чорного моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 55-69 : рис. – Бібліогр.: 59 назв. – ISSN 1999-7566
976979
  Авдєєнко Ю.Л. Палеогеографічні умови карстових районів Криму і Придністров"я у пізньому плейстоцені та голоцені : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Авдєєнко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 239 арк. – Бібліогр.: арк. 208-239
976980
  Авдєєнко Ю.Л. Палеогеографічні умови карстових районів Криму та Придністров"я у пізньому плейстоцені та голоцені : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Авдєєнко Юлія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
976981
  Крупський Ю.З. Палеогеографічні умови осадконагромадження в неогені Зовнішньої зони Передкарпатського прогину і подальші перспективи її нафтогазоносності / Ю.З. Крупський, П.М. Чепіль // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
976982
  Передерій В.І. Палеогеографічні умови пліоцену України (за мінералогічними даними) // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 113-120. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
976983
  Чумак Н.М. Палеогеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у голоцені (за палінологічними даними) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Чумак Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 197 л. – Бібліогр.: л. 164-197
976984
  Чумак Н.М. Палеогеографічні умови Пригорганського Передкарпаття у голоцені (за палінологічними даними) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Чумак Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
976985
   Палеогеографічні умови території України в пліоцені та антропогені. – Київ : Наукова думка, 1966. – 127с.
976986
  Руденко Ф.А. Палеогеографічні умови Українського кристалічного масиву // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 33-42 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
976987
  Дядченко М.Г. Палеогеографічні умови утворення розсипищ України / М.Г. Дядченко, С.М. Цимбал, П.К. Заморій // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 8-24 : Рис. – Бібліогр.: 26 назв
976988
  Комлєв О.О. Палеогеографічні умови формування давніх річкових долин північно-західної частини Українського щита / О.О. Комлєв, Ю.О. Кошик, В.М. Тимофєєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 24-33. – Бібліогр.: 14 назв. – (Географія ; Вип. 30)
976989
   Палеогеографія Майкопського басейну Криму. – Київ : АН УРСР, 1960. – 112с.
976990
   Палеогеографія Старуні. Нові дослідження Україно-Польських експедицій (2004-2010 рр.) на місцезнаходженні мамонтової фауни і грязьового вулканізму на Прикарпатті / О.М. Адаменко, М. Котарба, О.Р. Стельмах, Т. Соколовський, Стаховська-Рибка // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 89-97 : Карта, рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0868-6939
976991
  Якушин Л.М. Палеогеографія території платформної України у кампанський вік / Л.М. Якушин, І.І. Іщенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 18-23 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
976992
  Іщенко І.І. Палеогеографія території платформної України у коньякський час / І.І. Іщенко, Л.М. Якушин // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 113-118 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
976993
  Якушин Л.М. Палеогеографія території платформної України у маастрихтський вік / Л.М. Якушин, І.І. Іщенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-27 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
976994
  Якушин Л.М. Палеогеографія території платформної України у сантонський вік / Л.М. Якушин, І.І. Іщенко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
976995
  Іщенко І.І. Палеогеографія території платформної України у сеноманський час / І.І. Іщенко, Л.М. Якушин // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-47 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0367-4290
976996
  Іщенко І.І. Палеогеографія території платформної України у туронський час / І.І. Іщенко, Л.М. Якушин // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
976997
  Зузук Ф.В. Палеогеографія Турського озера / Ф.В. Зузук, І.І. Залеський // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 13-17 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2227-3220
976998
   Палеогеодинамика и формирование продуктивных зон Южной Сибири. – Новосибирск, 1991. – 167с.
976999
   Палеогеодинамічні особливості порід центральної частини Закарпатської сейсмоактивної зони за даними комплексних геофізичних і мінералогічних досліджень / М. Толстой, В. Кадурін, О. Шабатура, Н. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-47. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати прямих досліджень палеогеодинамічних особливостей порід однієї з характерних ділянок центральної частини Закарпатської сейсмоактивної зони із застосуванням методу структурно-геодинамічного картування, еманаційних і мінералогічних ...
977000
  Пономаренко Г.С. Палеогеологические условия накопления песчаников мегионской свиты нижнепурского мегабала Западно-Сибирской плиты. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.01 / Пономаренко Г.С.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1990. – 18л.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,