Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
976001
  Палинський В. "...Повінь підвалиною" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 27 грудня (№ 26). – С. 16


  Рецензія на книжку Лбомира Медвідя "Ремінісценції-2"
976002
  Горбатюк В. "Повій, вітре..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 11


  Літературно-мистецький вечір "Повій, вітре, на Вкраїну", присвячений 180-річчю поету Степану Руданському, відбувся в Хмельницькому обласному літературному музеї.
976003
  Драгінда О.В. "Повік не вмре поезія землі" (компаративне дослідження українських перекладів вірша Джона Кітса "On the Grasshopper and Cricket") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 127-132. – ISBN 966-581-295-6
976004
  Гуденко Ю.М. "Повільні" і "швидкі" електрони у плівках легованого оловом оксиду індію / Ю.М. Гуденко, Л.В. Іщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 261-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота є продовженням дослідження нелінійності залежності поля Холла від магнітного поля у плівках легованого оловом оксиду індію, поясненої наявністю у цих плівках двох типів електронів - "повільних" і "швидких". Вперше аналітично отримано вирази для ...
976005
  Кизилова В. "Повість для дівчаток" у літературі для дітей та юнацтва ІІ пол. ХХ - поч. ХХІ століття: специфіка моделювання образів


  У статті в контексті української літератури ІІ пол. ХХ ст. розглянуто еволюцію "повісті для дівчаток" як літературного феномену. Наголошено на гендерному підході до зображення персонажів творів цієї категорії. Простежено особливості гендерних ...
976006
  Медвідь А. "Повість минулих літ" Нестора літописця як видатна пам"ятка риторичної спадщини Київської Русі // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 11-16
976007
  Шакурова О. "Повість минулих літ" як важливе українознавче джерело про походження українського народу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 186-189
976008
   "Повітова столиця". Літопис історії Бердянська очима кореспондентів "Одеського Вісника" (1876-1893 рр.). – Бердянськ; Невинномиськ : Тандем - У, 2007. – 378с. – ISBN 978-966-7482-84-8
976009
  Голибард Є. "Повітроплавання" Валентини Давиденко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 15


  Під такою назвою у Галереї мистецтв Деснянського району столиці діяла чергова виставка творчого доробку багатожанрової майстрині, заслуженого журналіста України й головного редактора на Радіо "Голос Києва" Валентини Давиденко.
976010
  Радченко Н.М. "Повне зібрання законів Російської імперії" як джерело з вивчення історії розвитку кредитних установ України (1850-1913 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 101-107. – ISSN 2077-1800
976011
  Шаповалова О.А. "Повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції та їх реалізація у сфері кримінального судочинства" // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 9/10. – С. 7-17. – ISSN 2227-7048
976012
  Янів Я. "Повнолітні діти" Ірини Вільде: перша і друга редакції // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 246-255. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У дослідженні зіставляються перша і друга редакції твору "Повнолітні діти" Ірини Вільде
976013
  Піонтковський А. "Повну відповідальність за окуповані території на Донбасі має нести Путін" / розмову вела Галина Остаповець // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 10 (263), 12 березня 2015. – С. 21-23


  Питання в тому, хто загине раніше - Путін чи Росія. Якщо в політичному класі еліти не знайдеться патріотичних людей, які зрозуміють, що Росію треба позбавляти від Путіна, тоді це закінчиться розвалом країни, - каже політолог А. Піонтковський.
976014
  Сіваченко О.В. "Поворот Гвинта" Г. Джеймса: поетика містифікації // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 216-219. – ISBN 978-966-921-000-5
976015
  Попова И.П. "Поворотные пункты" в биографии и профессиональные карьеры специалистов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 81-91. – ISSN 0132-1625
976016
   "Повстання мас" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 856-858. – ISBN 966-316-069-1
976017
  Вєдєнєєв Д.В. "Повстанська розвідка діє точно й відважно..." : Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940-1950-і роки / Д.В. Вєдєнєєв, Г.С. Биструхін; Нац. академія Служби безпеки України; Укр. ін-т військової історії. – Київ : К.І.С., 2006. – 568с. : іл. – ("Таємні війни - історія та сучасність"). – ISBN 966-7048-62-4
976018
  Антонюк Я. "Повстанські дантисти": лікування зубів у підпіллі ОУН-УПА // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 65-72. – ISSN 2311-9896
976019
  Никитюк Ю. "Повсякденне життя подолян в 50-60 роках XX століття" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 79-80
976020
  Марцинкявичюс Юстинас ... поводырь безоглядного мира : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 0012-6756
976021
  Фадєєв О.О. ...Повість нашої юності / О.О. Фадєєв. – К, 1965. – 362с.
976022
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид. – Афіни : Домос
Т. 3. – 1989. – 729 с. – Видання новогрецькою мовою
976023
  Соломос Д. [Повне зібрання творів / Діонісій Соломос ; перекл. Ліноса Політіса у співпраці з Г. Н. Політісом. – 3-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 2, додаток : Вірші та проза, написані в Італії. – 1991. – 185 с. – Видання новогрецькою мовою
976024
  Соломос Д. [Повне зібрання творів / Діонісій Соломос. – 200-е вид. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-55-7
Т. 1 : Поезії /видання, коментарі Л. Політіса. – 1993. – 378 с. – Видання новогрецькою мовою
976025
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 4. – 1993. – 723 с. – Видання новогрецькою мовою
976026
  Вутирас Д. [Повне зібрання творів / Дімосфеніс Вутирас. – Афіни : Дельфіні. – ISBN 960-309-072-7
Т. 1 : Лангас ; Горбань ; Піп-язичник [та інші оповідання]. – 1994. – 488, [3] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
976027
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 1. – 1997. – [41], 670 с. – Видання новогрецькою мовою
976028
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 2. – 1997. – 701 с. – Видання новогрецькою мовою
976029
  Соломос Д. [Повне зібрання творів / Діонісій Соломос ; видання, коментарі Л. Політіса. – 5-е вид. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-55-7
Т. 2 : Проза та твори, написані в Італії. – 1998. – 369 с. – Видання новогрецькою мовою
976030
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 5. – 1998. – 572 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
976031
  Гончарова Н.О. «Повне зібрання законів Російської імперії» як джерело дослідження дворянських опік Півдня України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 133-142. – ISSN 2077-7280
976032
  Литвиненко В. Повідомлення арабських авторів XI - XIII ст. щодо Першого хрестового походу // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 67-72. – ISBN 978-966-493-651-1
976033
  Дьомін Ю.М. Повідомлення за новим КПК України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 79-82
976034
  Задорожна О.С. Повідомлення новин як основа тележурналістики (на прикладі інформаційних програм "Час новин", "Подробиці", "ТСН") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 165-169


  За стандартами інформаційних телепрограм аналізуються тексти новин на каналах: "5 канал", "Інтер", "1+1" у контексті розвитку інформаційних жанрів телебачення. Це дає змогу отримати розгорнуту картину сучасних тенденцій інформаційної тележурналістики, ...
976035
   Повідомлення попечителя Київського навчального окруругу київському генерал-губернатору про закриття університету і відрахування всіх студентів через студентські заворушення (10 березня 1899 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 524. – ISBN 978-966-189-081-6
976036
   Повідомлення Правління Київського університету про відрахування студентів, які не заплатили за навчання (5 квітня 1911 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 524. – ISBN 978-966-189-081-6
976037
  Токунова А. Повідомлення про відступлення права вимоги в договорі міжнародного факторингу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 71-75
976038
   Повідомлення про жертви більшовицького терору у Києві // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 89-90. – ISBN 978-966-2133-35-6
976039
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 6 (6), червень. – С. 6. – ISSN 2219-5793
976040
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 6 (6), червень. – С. 11-50. – ISSN 2219-5793
976041
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступення кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 5 (5), травень. – С. 19-106. – ISSN 2219-5793
976042
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 43-45
976043
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 3-22. – ISSN 2219-5793
976044
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 11, листопад. – С. 79-95
976045
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 63-67
976046
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 2-16
976047
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 78-91
976048
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 79-95
976049
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 71-90
976050
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 61-74
976051
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 8, серпень
976052
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 75-81
976053
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 2-17
976054
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 12, грудень
976055
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 11, листопад
976056
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 71-93
976057
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 2-19
976058
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 5, травень
976059
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 75-94
976060
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 2-24
976061
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 68-84
976062
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 75-86
976063
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 7, липень
976064
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 2-38
976065
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 98-106
976066
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 2-31
976067
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 2-20
976068
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2015. – № 11, листопад. – С. 96-175
976069
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України : спеціальний випуск. – Київ, 2013. – № 4 (4), квітень. – С. 23-114. – ISSN 2219-5793
976070
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 17-88
976071
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 68-96
976072
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 92-160
976073
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 18-96
976074
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 82-104
976075
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 8, серпень
976076
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 75-136
976077
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 96-175
976078
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 91-175
976079
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 12, грудень
976080
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2017. – № 11, листопад
976081
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 94-176
976082
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 25-112
976083
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 95-160
976084
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 5, травень
976085
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 20-96
976086
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 21-96
976087
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 32-136
976088
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 107-136
976089
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 39-152
976090
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 7, липень
976091
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 87-112
976092
   Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Спецвипуск газети "Освіта України". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 85-136
976093
   Повідомлення про катування та жорстоке поводження в органах внутрішніх справ // Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 2002. – № 19. – С.1-12
976094
  Терещук С.С. Повідомлення про підозру та процесуальні аспекти його оскарження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 97-104. – ISSN 1999-5717
976095
  Самольотов І. Повідомлення про підозру: відсутність передбачуваності / І. Самольотов, С. Хохлов // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С.10-11
976096
  Шкарбан І. Повідомлення про підозру: проблема реалізації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 189-190
976097
  Капліна О. Повідомлення про підозру: протистояння правових позицій сторін обвинувачення та захисту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 74-81. – ISSN 1026-9932
976098
  Гуменюк Н.Р. Повідомлення про проведення торгів у виконавчому провадженні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 114-120. – (Право. Економіка. Управління)
976099
   Повідомлення Раді Київського університету про заснування об Комісії для описання губерній Київського навчального округу (9 лютого 1851 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 458-459. – ISBN 978-966-189-081-6
976100
   Повідомлення ректора Київського університету про дозвіл на влаштування спектаклю "Хозяин" І.К. Карпенка-Карого на користь бідних студентів (22 листопада 1910р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 524. – ISBN 978-966-189-081-6
976101
   Повідомлення ректора Київського університету про кількість лабораторій і кабінетів в університеті (15 грудня 1852 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 460-461. – ISBN 978-966-189-081-6
976102
  Самбор М. Повідомлення родичів у разі застосування заходу забезпечення провадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розкриваються поняття "родич" в адміністративно-деліктному праві. Досліджується процедура повідомлення родичів у разі застосування заходу забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення у вигля- ді адміністративного затримання та ...
976103
  Самбор М.А. Повідомлення родичів у разі застосування заходу забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення у вигляді адміністративного затримання // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 79-92. – ISSN 2227-796X
976104
   Повідомлення Української Громади студентів Університету св. Володимира про участь у похороні січових стрільців студентського куреняя, загиблих під Крутами // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 97. – ISBN 978-966-2133-35-6
976105
   Повідомлення Української ономастичної комісії. Нова серія : [науково-популярне видання] / НАН України, Від-ня літератури, мови та мистецтвознавства, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго. – ISBN 978-966-02-6594-3
  вип. 1 (16). – 2012. – 131 с. – Вип. 15 з"явився друком 1976р.
976106
  Свічкар В. Повідомлення учасників цивільного процесу засобами електронного або мобільного зв"язку як одне з завдань електронного судочинства // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 312-314. – ISBN 978-966-419-299-3
976107
  Суленко М. Повідомлення як психологічний засіб переконувального впливу // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 9. – С. 27-40


  Стаття про те, що освоєння дійсності журналістикою відбувається трьома способами - описом, оцінюванням та приписом.
976108
  Симчук А.С. Повідомлення, опубліковане в пресі, як один із приводів до порушення кримінальної справи / А.С. Симчук, О.В. Александренко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 111-119. – ISSN 2222-5374
976109
  Брич Я Повідомляй належно! / Я Брич, Я. Загоруйко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 40-41


  Проблема визнання іноземних судових рішень у сімейних спорах.
976110
  Золя Е. Повідь : оповідання / Еміль Золя ; Пер. з франц. М. Терещенка. – [Київ] : [б.в.]. – 47 с. – Безплатний додаток газети "Пролетарська правда". – (Бібліотека газети "Пролетарська правда")
976111
  Золя Е. Повідь / Е. Золя. – Х., 1930. – 30с.
976112
  Пільгук І.І. Повій, вітре! / І.І. Пільгук. – Київ, 1969. – 227с.
976113
  Свонвік М. Повільне життя : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 1/2. – С.114-129. – ISSN 0320 - 8370
976114
  Соловей Д. Повільне удушення української науки // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 97, лютий : лютий. – С. 5-10


  "Дещо з наслідків 37-річної окупації України й диктатури ЦК КПСС."
976115
  Соловей Д. Повільне удушування української науки // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 98, березень : березень. – С. 11


  Дещо з наслідків 37-річної окупації України й диктатури ЦК КПСС.
976116
  Неборак В. Повільне читання : віршів Тараса Шевченка, Івана Франка, Павла Тичини, Евгена Маланюка, Богдана Ігоря Антонича та новел Василя Стефаника / Віктор Неборак ; НАНУ, Львів. відділ. ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Львів : [Б.в.], 2010. – 80 с. – (Літературознавчі студії ; 15). – ISBN 978-966-02-5528-9
976117
  Сартаков С.В. Повільний гавот : Повість / С.В. Сартаков. – Київ : Дніпро, 1975. – 206с.
976118
  Юркевич О.І. Повільні деформації поверхні Землі / О.І. Юркевич. – Київ, 1963. – 72с.
976119
  Булавін Л.А. Повільні нестаціонарні коливання інтенсивності люмінесценції води та її слабких розчинів / Л.А. Булавін, А.В. Якунов, М.М. Білий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 425-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виявлено повільну нестаціонарність інтенсивності люмінесценції у жовто-зеленій області спектру води та слабких водних розчинів. Одержані результати пояснюються в припущенні існування локально стійких станів, які характеризуються структурною динамікою ...
976120
  Булавін Л.А. Повільні нестаціонарні явища в люмінесценції водних розчинів органічних барвників / Л.А. Булавін, А.В. Якунов, М.М. Білий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 367-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виявлено нетепловий вплив лазерного випромінювання на водні розчини органічних барвників. Явище не можна пояснити за допомогою простих механізмів конвекції та дифузії. Отримані результати підтверджують іcнування колективних динамічних станів водного ...
976121
   Повільні фотоіндуковані зміни об"єму комплексів бактеріальних реакційних центрів / Ю.М. Барабаш, М.А. Заболотний, М.П. Куліш, О.В. Галяс, О.П. Дмитренко, Т.В. Комаревська, Е.Л. Мартинчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 290-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом голографічної інтерферометри виміряно структурні зміни в молекулярному комплексі реакційних центрів (РЦ) Rhodobacter sphaeroides, які викликані внутрішньомолекулярним переносом електронів. Проаналізовано фактори впливу на показник заломлення ...
976122
  Швець В.С. Повінь : поезії / В.С. Швець. – Київ, 1953. – 120 с.
976123
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1959. – 374 с.
976124
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – К., 1965. – 567с.
976125
  Воронько П.М. Повінь : Поезії / П.М. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 231с.
976126
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1971. – 431с.
976127
  Ногейл Б. Повінь / Б. Ногейл. – К, 1979. – 190с.
976128
  Івасюк А. Повінь / А. Івасюк. – К, 1979. – 371с.
976129
  Різник Л.Й. Повінь : роман / Л.Й. Різник. – Львів : Каменяр, 1982. – 183 с.
976130
  Потушняк Ф.М. Повінь / Ф.М. Потушняк. – Ужгород, 1985. – 574с.
976131
  Адаменко М.П. Повінь : поезії / Микола Адаменко ; худож. Е.В. Кравець. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 79 с. : іл.
976132
  Крутілін С.А. Повінь / С.А. Крутілін. – Київ, 1986. – 342 с.
976133
  Воронько П.М. Повінь : вибрані твори / Платон Воронько ; вступне слово Б.І. Олійника. – Київ : Криниця, 2004. – 608 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7575-60-8
976134
   Повінь // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 4. – С. 36 : фото
976135
  Бушанський Валентин Повінь випробовує // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 2-3
976136
  Бушанський Валентин Повінь випробовує // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 2-3
976137
  Бушанський Валентин Повінь випробовує // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 2-3
976138
  Савіна З. Повінь відступила: рахуємо збитки // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24
976139
  Вакуленко В.Д. Повінь зорі колише : роман / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1973. – 295 с.
976140
  Шеренговий О.Г. Повінь у вересні : повість / О.Г. Шеренговий. – Одеса : Маяк, 1978. – 175 с.
976141
  Синиця В.А. Повінь. (Розробка заняття з учнями початкових класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 6-8 : фото
976142
   Повір"я.. – К., 1992. – 49с.
976143
  Качмар В.М. Повістева творчість Б.Лепкого: Типи нарації : Дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.01 - укр. літ-ра / Віра Михайлівна Качмар; Тернопільський нац. пед. унів. ім.Т.Г.Шевченка. – Тернопіль, 2006. – 201с. – Бібліогт.: л.178-201
976144
  Качмар Віра Михайлівна Повістева творчість Богдана Лепкого типи нарації : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 01 / Качмар В. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 6 назв
976145
  Хомишин О.М. Повістевий цикл Федора Дудка "В заграві": наративна організація тексту як портрет епохи // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 236-242. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
976146
  Шевченко Т. Повісти / Тарас Шевченко ; під ред. Б. Лепкого. – Берлін : Українське слово. – (Бібліотека "Українського слова" ; ч. 22)
Т. 2 : Наймичка. Варнак. Близнята. – 1922. – 321, [3] с.
976147
  Нечуй-Левицький Повісті / Нечуй-Левицький, 1872
976148
  Нечуй-Левицький Повісті / Нечуй-Левицький, 1874
976149
  Панч П. Повісті : Збірка / П. Панч. – Київ; Харків : ДЛВ, 1935. – 248с.
976150
  Квітка-Основ"яненко Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Радянська школа, 1949. – 276с. – (Шкільна б-ка класиків)
976151
  Донченко О. Повісті / О. Донченко. – Київ, 1951. – 356 с.
976152
  Мирний П. Повісті / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1955. – 228с. – (Б-ка українського романа та повісті)
976153
  Квітка-Основ"яненко Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург : Изд. Кулиша
Т. 1-й : Маруся. Солдатський патрет. – 1958. – 264с.
976154
  Лукіянович Д.Я. Повісті / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1963. – 240 с.
976155
  Шевченко Т.Г. Повісті / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1964. – 685с.
976156
  Франко І.Я. Повісті / І.Я. Франко. – Київ, 1964
976157
  Диклич А. Повісті / А. Диклич. – К., 1967. – 308с.
976158
  Франко І.Я. Повісті / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1971. – 472 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
976159
  Назір Х. Повісті / Х. Назір. – Київ, 1975. – 215 с.
976160
  Бікчентаєв А.Г. Повісті : Для середнього шкільного віку / А.Г. Бікчентаєв. – Київ : Веселка, 1976. – 360 с.
976161
  Мирний П. Повісті / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1978. – 224с.
976162
  Бічуя Н.Л. Повісті / Н.Л. Бічуя. – Львів : Каменяр, 1978. – 176 с.
976163
  Крашевський Ю.І. Повісті / Ю.І. Крашевський. – К., 1979. – 427с.
976164
  Алексін А.Г. Повісті : для молодш. та серед. шк. віку / Анатолій Алексін. – Київ : Веселка, 1979. – 240 с.
976165
  Романівська М.М. Повісті / М.М. Романівська. – Харків, 1981. – 304 с.
976166
  Промет Л.О. Повісті / Л.О. Промет. – Київ, 1985. – 260 с.
976167
  Панч П. Повісті : Оповідання; Гуморески; Казки / П. Панч. – Київ : Наукова думка, 1985. – 574с.
976168
  Гримайло Я.В. Повісті / Я.В.Гримайло. – Харків, 1986. – 264 с.
976169
  Кобилянська О.Ю. Повісті / О.Ю. Кобилянська. – Київ : Наукова думка, 1988. – 667 с.
976170
  Чайковський А.Я. Повісті / А.Я. Чайковський. – Львів, 1989. – 336с.
976171
  Франко І.Я. Повісті / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1990. – 367 с. – ISBN 5-7745-0209-0
976172
  Квітка-Основ"яненко Повісті / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Дніпро, 1990. – 607с. – Сватання на Гончарівці. Шельменко-денщик: П"єси. – (Б-ка української класики "Дніпро")
976173
  Лукіянович Д.Я. Повісті / Д.Я. Лукіянович. – Львів, 1990. – 213с.
976174
  Гоголь М.В. Повісті / М.В. Гоголь. – Харків : Прапор, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-8690-81-5
976175
  Гоголь М.В. Повісті : найкращі українські переклади : у 2-х томах / Микола Гоголь ; [переклади з російської за ред. Івана Малковича]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – ISBN 978-966-7047-95-5
Т. 1. – 2009. – 304 с. : іл.
976176
  Гоголь М.В. Повісті : найкращі українські переклади : у 2-х томах / Микола Гоголь ; [переклади з російської за ред. Івана Малковича]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. – ISBN 978-966-7047-96-2
Т. 2. – 2009. – 304 с. : іл.
976177
  Головій О. Повісті "Жюль", "Над морем", "Приязнь" Лесі Українки як цикл про пошук сенсу життя // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 38-45. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
976178
  Єсипенко Д.О. Повісті Бориса Грінченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами" : історія текстів і тексти в історії / Дмитро Єсипенко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 157-158. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1486-2
976179
  Ліпінська О. Повісті Г. Квітки-Основ"яненка в контексті європейського сентименталізму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 291-297
976180
  Айтматов Ч. Повісті гір і степів / Ч. Айтматов. – Київ, 1964. – 208 с.
976181
  Айтматов Ч.Т. Повісті гір і степів : повісті / Ч. Айтматов ; з киргиз. [пер. А. Осипчук та І. Щербина ; вступ. ст.: П. Сердюк]. – Київ : Дніпро, 1969. – 477 с. : іл. – (Серія "Джерела дружби")
976182
  Айтматов Ч.Т. Повісті гір і степів / Ч. Айтматов ; [пер. І. Щербини та А. Осипчука ; вступ. ст. та прим. Н. Кузякіної ; іл.: З.В. Волковинська]. – Київ : Молодь, 1972. – 459 с., [8] л. іл. : іл. – (Шкільна бібліотека)
976183
  Айтматов Ч.Т. Повісті гір і степів : повісті / Ч. Айтматов. – Київ : Дніпро, 1980. – 507, [5] с.
976184
  Вовчок В.Ю. Повісті гір: У долонях гір. Горяни / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1990. – 454 с.
976185
  Донченко О. Повісті для дітей / О. Донченко. – Харків, 1954. – 496 с.
976186
  Кундзіч О.Л. Повісті і новелли / О.Л. Кундзіч. – К., 1938. – 381с.
976187
  Кучер В.С. Повісті і оповідання / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 276 с.
976188
  Вільде І. Повісті і оповідання / І. Вільде. – Київ, 1949. – 299 с.
976189
  Козланюк П.С. Повісті і оповідання / П.С. Козланюк. – Київ, 1949. – 308 с.
976190
  Кундзіч О.Л. Повісті і оповідання / О.Л. Кундзіч. – К., 1951. – 200с.
976191
  Нечуй-Левицький І.С. Повісті Івана Левицького. – Київ : Типогр. М.П. Фpица,, 1874. – 375, [2] с.


  Зміст: Хмаpи; Hеможна бабі Паpасці вдеpжатись на селі; Запоpожці
976192
  Нечуй-Левицький І. Повісті й оповідання
т.2. – 1900
976193
  Нечуй-Левицький Повісті й оповідання / Нечуй-Левицький
т.5. – 1908
976194
  Чернявський М.Ф. Повісті й оповідання / Микола Чернявський. – [Херсон] : [Вид. Коопеpат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. Т-ва О.Д. Ходушиної]
Кн. 1 : В незнану далечінь. – 1920. – VI, 34 с. – Ювілейне вид. - В кн. також ст.: М.Ф. Чеpнявський / С.О. Єфpемов


  Зміст: В незнану далечінь; Під похилою веpбою; В самотині; Змій; Щастя; Потом і кpівавицею
976195
  Чернявський М.Ф. Повісті й оповідання / Микола Чернявський. – [Херсон] : [Вид. Коопеpат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. Т-ва О.Д. Ходушиної]
Кн. 2 : За золотим pуном. – 1920. – 46 с. – Ювілейне вид.


  Зміст: За золотим pуном; Похоpон; Смеpть Зоpаба; Hа кpилах смеpти; Степовий сокіл; Кінець гpи
976196
  Чернявський М.Ф. Повісті й оповідання / Микола Чернявський. – [Херсон] : [Вид. Коопеpат. Т-ва "Укp. Книгаpня" ; Дpук. Т-ва О.Д. Ходушиної]
Кн. 3 : Темрява. – 1920. – 46 с. – Ювілейне вид.


  Зміст: Темpява; Богові невідомому; Хліб наш насушний
976197
  Поліщук Володимир Повісті Михайла Старицького : Монографічне дослідження / Поліщук Володимир. – Черкаси : Брама, 2003. – 156с. – ISBN 966-8021-27-4


  Вперше детально й системно аналізуються повісті М.П. Старицького (1840-1904), їх проблематика й поетика, визначається їх місце в літ-му контексті рубежу ХІХ-ХХ століть.
976198
  Морозов Н.А. Повісті мого життя. / Н.А. Морозов, 1933. – 9-400с.
976199
  Собко В. Повісті моря / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1939. – 251с.
976200
  Федькович О. Повісті Осипа Федьковича : З пеpеднім словом пpо галицько-pуське письменство [та пpиміт.] Мих[аила] Дpагоманова. – Киев : Тип. М. П. Фpиця, 1876. – [6], LVI, 95 с. – Словник [тлумач.]: с. [3-4] на початку кн


  Зміст: Люба-згуба; Хто винен; Стpілець; Тальянка; Сафат Зінич; Побpатим; Буковинська пісня; Пісня молодецька; Тpи як pідні бpати; Опpишок; Безталанне закоханнє. - У пеpедм. кілька pанніх віpшів Ю.А. Федьковича та дума М.С. Шашкевича "Побpатимові".
976201
  Мушник С.М. Повісті Північної прохідної / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1967. – 191 с.
976202
  Микитенко І.К. Повісті про дітей / І.К. Микитенко. – Київ : Молодь, 1956. – 160с.
976203
  Баруздін С.О. Повісті про жінок / С.О. Баруздін. – Київ, 1971. – 237с.
976204
  Канівець В.В. Повісті про Леніна / В.В. Канівець. – Київ, 1982. – 536 с.
976205
  Вишневський Д.К. Повісті про невідомих / Д.К. Вишневський. – Киев, 1956. – 314 с.
976206
  Донченко О. Повісті про новий дім / О. Донченко. – Київ, 1947. – 144 с.
976207
  Геппенер М.В. Повісті про Троянську війну в літературі східніх слов"ян XV-XVII ст. (Повість Гвідо-де Колумна в новому білоруському перекладі XVI с. : Дис... наук: / Геппенер М.В.;, 1940. – л.
976208
  Забіла Н. Повісті про червоного звіря / Н. Забіла. – Одеса, 1927. – 20с.
976209
   Повісті словацьких гір.. – Братислава, 1959. – 226с.
976210
  Поліщук В. Повісті Т. Шевченка і розвиток повістевого жанру в українській літературі (до постановки проблеми) // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С .190-197. – ISBN 966-7759-23-7
976211
  Антоновська М. Повісті Т. Шевченка: парадигма рецепції // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 130-136


  У статті аналізуються основні аспекти рецепції повістей Т. Шевченка в українському критичному дискурсі та визначаються її концептуальні засади
976212
  Коцюбинський М.М. Повісті та оповідання / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1948. – 340с.
976213
  Вовчок Марко Повісті та оповідання / Вовчок Марко. – Львів : Радянський письменник, 1949. – 232с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
976214
  Васильченко С. Повісті та оповідання / С. Васильченко. – Київ : ДЛВ, 1949. – 384с.
976215
  Коцюбинський М.М. Повісті та оповідання / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1954. – 432с.
976216
  Квітка-Основ"яненко Повісті та оповідання / Квітка-Основ"яненко. – Київ : ДЛВ, 1958. – 463с.
976217
  Чехов А.П. Повісті та оповідання / А.П. Чехов. – К, 1960. – 456с.
976218
  Вовчок Марко Повісті та оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Дніпро, 1966. – 327с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
976219
  Журахович С.М. Повісті та оповідання / С.М. Журахович. – Київ, 1974. – 476 с.
976220
  Квітка-Основ"яненко Повісті та оповідання / Квітка-Основ"яненко. – Київ : Наукова думка, 1982. – 543с. – (Б-ка української літератури. Дожовтнева українська література)
976221
  Вільде І. Повісті та оповідання / І. Вільде. – Львів, 1983. – 231с.
976222
  Боронь О. Повісті Тараса Шевченка і романістика Вальтера Скотта: контактні зв"язки й типологічні паралелі


  У статті проаналізовано факти обізнаності Шевченка із творчістю Вальтера Скотта, окреслено параметри можливого впливу англійського романіста на прозу українського митця, розглянуто спільні й відмінні риси творчості обох письменників
976223
  Джапарідзе Р.А. Повісті. / Реваз Джапарідзе. – Київ, 1972. – 238 с.
976224
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де (1694-1778) Повісті. Кандід. Вавілонська царівна / Вольтер Франсуа Марі Аруе де (1694-1778). – Київ, 1955. – 168 с.
976225
  Ожешко Е. Повісті. Оповідання / Е. Ожешко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 568с.
976226
  Зорян С. Повісті. Оповідання / С. Зорян. – К., 1955. – 292с.
976227
  Вовчок Марко Повістки : Народні оповідання / Вовчок Марко. – Санкт-Петербург, 1861. – 158с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
976228
  Кримський А.Ю. Повістки і ескізи з українського життя / написав А. Кримський. – Коломия ; Львів : Видано під доглядом М. Павлика ; Коломия: З дpук. М. Білоуса і В. Манєцкого, 1895. – [1], IV, 332, [2] с


  Зміст: Батьківське пpаво; Істоpия однієї подоpожі; Та хто ж спpавдї тут винен; Пеpші дебюти одного pадікала; Сиpота Захаpко; Виpивки з мемуаpів одного стаpого гpіховоди; В наpод; Psychopathia nationalis; Hе поpозуміються
976229
  Кримський А.Ю. Повістки та ескізи з українського життя : (1890-1891) / А. Кримський. – 5-е вид., повне і переглянуте автором. – Київ : Дpук. Укp. Hаук. Т-ваі, 1919. – С. 1-278. – Видавничий конволют. В одній опp. з кн.: Бейрутські оповідання / А. Кримський. - 2-е вид. - К., 1919. – (Белетристичні писання А. Кримського ; [Кн.] 1)


  Зміст: Батьківське пpаво; Пеpші дебюти одного pадикала; Та хто ж таки спpавді винен?!; З літопису пpеславних діяннів панків Пpисташів; Дивна пpигода; Виpивки з мемуаpів одного стаpого гpіховоди; Psychopathia nationalis; В вагоні; Злочинне святкування; ...
976230
  Петренко О. Повість-казка Роалда Дала "The Twits": ономастичний компонент // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 100-105
976231
  Саєнко В.П. Повість-парабола "Місяцева зозулька із ластів"ячого гнізда" Валерія Шевчука // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 1 (11). – С. 72-89. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
976232
  Гурбанська А. Повість-портрет Б. Харчука "Палагна": поетика характеротворення // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 208-218. – ISBN 966-7773-70-1
976233
  Лаврусенко М. Повість-феєрія Докії Гуменної "Епізод з життя Європи Критської": жанрово-стильова специфіка // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 121-131. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3


  У статті досліджується тематика, проблематика, сюжетно-композиційна побудова повісті-феєрії Д. Гуменної "Епізод з життя Європи Критської", розглядаються особливості образів персонажів та мови твору
976234
  Смолич Ю.К. Повість : Романи / Ю.К. Смолич. – Київ : Наукова думка, 1987. – 748с. – (Б-ка укр. літ. Рад. укр. літ.)
976235
  Кудрявцев М. Повість "Альпійська балада" Василя Бикова у контексті воєнної прози II половини XX століття: антимілітаристичний дискурс // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 3 : Література проти війни. – С. 2-10
976236
  Єщенко М. Повість "Бібліотекарки не виходять заміж" виграла президентський грант / розмову вела Ганна Щокань // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 14 липня (№ 56). – С. 21


  Київська письменниця Марина Єщенко отримала грант президента України на видання повісті "Бібліотекарки не виходять заміж".
976237
  Титаренко Г. Повість "Близнецы" Т.Г. Шевченка в перекладі І.М. Стешенка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 106-108. – ISSN 2075-1222
976238
  Шураєва Н.Б. Повість "Вертеп" А. Любченка в літературно-критичній оцінці Ю. Шереха // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – № 873. – С. 172-176. – (Серія "Філологія" ; Вип. 58). – ISSN 0453-8048


  У статті аналізуються особливості рецепції й літературної інтерпретації повісті "Вертеп" А. Любченка. З"ясовується художня та естетична цінність твору, його роль не тільки у творчості А. Любченка, а й в усій укркаїнській літературі.Висвітлюється ...
976239
  Кулакевич Л.М. Повість "Господарство доктора Гальванеску" Ю. Смолича як перший український трилер // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 5-15. – ISSN 2313-1802
976240
  Гаєвська О.В. Повість "За ситуаціями" у творчій спадщині Ольги Кобилянської / О.В. Гаєвська, Н.М. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 86-91
976241
  Щур Н. Повість "Захар Беркут" І. Франка в інтерпретації Я. Мамонтова (лібрето для опери Б. Лятошинського "Золотий обруч") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 341-346. – ISBN 966-594-298-0
976242
  Кордонець О. Повість "Зірка" Б. Лепкого та романи "Повернення" і "Три товариші" Е.М. Ремарка: типологічні паралелі // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 20-23. – (Філологія ; Вип. 18)
976243
  Боронь О. Повість "Княгиня" у творчій еволюції Шевченка-прозаїка // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 9. – С. 85-91. – ISBN 978-966-920-125-6
976244
  Боронь О. Повість "Несчастный": сюжет, жанр, система образів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 11-15. – ISSN 0130-5263


  Автор статті подає комплексний аналіз повісті Т. Шевченка "Несчастный", спиняючись на історії її написання і джерелах, доводячи, що за своїм жанром вона належить до повісті виховання
976245
  Зарва В. Повість "Холуй" М. Костомарова крізь призму просвітницьких тенденцій // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 64-71. – (Філологічні науки)
976246
  Іванчукова Є. Повість А. Кащенка "Зруйноване гніздо" новаторський дискурс пригодницької домінанти // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 320-330. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена аналізу повісті Адріана Кащенка "Зруйноване гніздо" як пригодницького твору, що успадкував традиції вальтерскоттівського пригодницького роману. Предметом дослідження є типологічна співвіднесеність англо-українських концептів ...
976247
  По Едгар Аллен Повість Артура Гордона Піма з Нантукету де докладно описується бунт і люту різню на борту американського брига "Грампус"... / По Едгар Аллен; Перекл. з англ. Бориса Ткаченка. – Харків : ДВУ, 1928. – 186с.
976248
  Співак І. Повість Б. Харчука "Світова верба" як зразок модифікації епічного жанру // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 68-73. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 67)
976249
  Ванченко П. Повість без назви / П. Ванченко. – Харьков, 1930. – 111 с.
976250
  Підмогильний В.П. Повість без назви... : вибране / Валер"ян Підмогильний ; [упоряд., передм.: Ковалів Ю.І.]. – Київ : Академія, 2016. – 319, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-499-4


  Зміст: 1. Повість без назви.. ; 2. В епідемічному бараці ; 3. Військовий літун ; 4. Історія пані Ївги ; 5. Остап Шаптала ; 6. Гайдамака ; 7. Ваня ; 8. Проблема хліба. «Повість без назви» — останній твір у доробку Валер’яна ...
976251
  Ющенко Л.О. Повість В. Кулаковського, П. Сиченка "Ой гук, мати, гук" як об"єкт інтертекстуального аналізу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 128-132. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття є спробою прочитання літ. тексту крізь призму інтертекстуальності. Спираючись на наукові студії М. Бахтіна, Р. Барта, Ж. Женетта, Ю. Крістєвої та ін. дослідників, авторка визначає типи та форми реалізації міжтекстових зв"язків у ...
976252
  Григорук Ю. Повість Віри Вовк "Тотем скальних соколів" : роль антропонімії у створенні художнього підтексту
976253
  Брайко О. Повість Володимира Винниченка "Голота" і рання проза Максима Горького: до типології індивідуальних стилів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 7/8 (670/671). – С. 61-66. – ISSN 0130-5263
976254
   Повість врем"яних літ : Літопис (За Іпатським списком). – Київ : Радянський письменник, 1990. – 558 с. – ISBN 5-333-00032-8
976255
   Повість врем"яних літ. – Харків : Фоліо, 2005. – 317с. – У вид. також: Слово про Ігорів похід. Народні думи і балади. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3146-0
976256
   Повість врем"яних літ / переказ В. Близнеця. – Харків : Фоліо, 2008. – 318с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4029-9
976257
  Лесів М. Повість временних літ // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 94-97
976258
   Повість временних літ = The povest" vremennykh let: An interlinear collation and paradosis : міжрядкове співставлення і парадосис. – [Кембридж] : Український наук. ін-т Гарвардського ун-ту, 2003. – 83,690 с. – Передмова англ. мовою. – (Гарвардська библиотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature ; Том. 10, ч.1). – ISBN 0-916458-91-1
976259
   Повість временних літ = The povest" vremennykh let: An interlinear collation and paradosis : міжрядкове співставлення і парадосис. – [Кембридж] : Український наук. ін-т Гарвардського ун-ту, 2003. – [8],с.96-163, 691-1372. – (Гарвардська библиотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature : Корпус текстів ; Том 10, ч. 2). – ISBN 0-916458-91-1
976260
   Повість временних літ = The Povest" vremennykh let: An interlinear collation and paradosis : міжрядкове співставлення і парадосис. – [Кембридж] : Український наук. ін-т Гарвардського ун-ту, 2003. – [7],с.175-191,1373-2166. – Передмова парал. англ. та укр. мовами. – (Гарвардська библиотека давнього українського письменства = Harvard library of early Ukrainian literature : Корпус текстів ; Том 10, ч. 3). – ISBN 0-916458-91-1
976261
  Гузь О.О. Повість Джека Лондона "Біле Ікло" (система уроків) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9 : Шедеври американської прози. – С. 6-22
976262
  Фесенко В.І. Повість Ж. Гріна "Ключі від смерті": малюнок долі на килимі


  Аналізується зв"язок тематичного комплексу повісті з Новим Завітом, лінгвостилістичні особливості сцени прогулянки по килиму.
976263
  Студецький М.М. Повість життя / М.М. Студецький. – К, 1964. – 67с.
976264
  Бєлоконь Н. Повість І. Чендея "Іван": уроки Достоєвського // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 32-43. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
976265
  Кавун Л. Повість Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім"я" і мімезис // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 277-283. – ISBN 978-966-793-136-3
976266
  Лишак Г. Повість Івана Франка "Dla ogniska domowego" в рецепції поляків – сучасників письменника // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 318-323
976267
  Щурат С.В. Повість Івана Франка "Борислав сміється" / С.В. Щурат. – Львів, 1966. – 174с.
976268
  Лишак Г. Повість Івана Франка "Для домашнього огнища": оцінки письменникових сучасників // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 119-126. – ISSN 0130-528Х


  Осмислено основні відгуки сучасників Івана Франка на повість "Для домашнього огнища", зокрема, проаналізовано як тогочасні читачі оцінювали польськомовний, рукописний, та україномовний, друкований, тексти твору; що йому закидали, а про що відгукувалися ...
976269
  Приймак І. Повість Любові Яновської "Городянка" у світлі неонародницьких концепцій української літератури початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 206-210. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
976270
  Шульга Н.П. Повість М. Гоголя "Ніс" - це просто жарт? // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 33. – Бібліогр. в кінці ст.
976271
  Батіг Л.Г. Повість М. Гоголя "Тарас Бульба" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С. 28-30.
976272
  Ковбасенко Ю. Повість Миколи Гоголя "Шинель" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (438), лютий 2018. – С. 3-5
976273
   Повість минулих літ. – Київ, 1982. – 226 с.
976274
   Повість минулих літ : Літопис : Для ст. шк. віку. – Київ : Веселка, 1989. – 220с. – (Героїчний епос народів СРСР)
976275
   Повість минулих літ : Літописні оповіді. – 4-те вид. – Київ : Веселка, 2005. – 227с. : іл. – ISBN 966-01-0340-9
976276
  Воскобійник О. Повість моїх літ : Публіцистичні спогади. Літературний запис О.Чорногуза / Олексій Воскобійник. – Київ : ВУС, 2000. – 342 с. – ISBN 966-726-407-6
976277
  Воскобійник О. Повість моїх літ // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 5. – С. 71-146. – ISSN 0130-1608
976278
  Воскобійник О. Повість моїх літ : публіцист. спогади / Олексій Воскобійник ; літ. запис Олега Чорногуза. – Вид. 3-тє. – Київ : Архангельский глас, 2010. – 343, [1] с., [23] арк. фот. : фот. – ISBN 966-530-100-4
976279
  Панч П. Повість наших днів / П. Панч. – Харків : Український робітник, 1929. – 94с. – (Дешева б-ка красного письменства)
976280
  Панч П. Повість наших днів / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1930. – 51с. – (Повісті та романи для дітей ; Кн. 5)
976281
  Ромащенко Л. Повість О. Лупія "Гетьманська булава": новий погляд на добу руїни // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 31. – С. 154-163. – (Філологічні науки)
976282
  Юрченко Т.І. Повість О.Довженка "Україна в огні" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 12. – С. 8-14.
976283
  Гурбанська А. Повість Олеся Гончара "Далекі вогнища": домінанти художнього світу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 68-73
976284
  Яблонський М. Повість Петра Волиняка "Михайло Танцюра": особливості поетики та стилю // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 219-224. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
976285
  Довженко О.П. Повість полум"яних літ / О.П. Довженко. – Київ : Молодь, 1984. – 368 с.
976286
  Безручко О. Повість полум"яних літ Олександра Довженка: розсекречені документи // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 1 (87). – С. 20-23. – ISSN 1562-3238
976287
  Михайлов М.І. Повість про "Динамо" / М.І. Михайлов. – К., 1969. – 158с.
976288
  Томін Ю.Г. Повість про Атлантиду. / Ю.Г. Томін. – К., 1973. – 147с.
976289
  Айні С. Повість про бідняка таджика Адіне / С. Айні. – Харків, 1931
976290
  Хорошун І. Повість про Валентину Левчик / І. Хорошун. – Черкаси, 1961. – 48с.
976291
  Абашина Н.С. Повість про велике розселення слов"ян / Абашина Н.С., Відейко М.Ю. – Київ : КРІОН, 2011. – 255, [1] с. : іл. – (Україна: історія великого народу : проект / кер., авт. проекту: А.В. Толстоухов, В.О. Зубанов). – ISBN 978-966-1658-58-4
976292
  Большаков Л.Н. Повість про вічне життя / Л.Н. Большаков. – К, 1990. – 210с.
976293
  Залка Матэ Повість про вічний мир / Залка Матэ. – Х, 1929. – 314с.
976294
  Милашевська З.М. Повість про вчительку / З.М. Милашевська. – Київ, 1970. – 122с.
976295
  Котов М.І. Повість про Гайдара. / М.І. Котов, В.Г. Лясковський. – К., 1973. – 294с.
976296
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя (У Петербурзі. Дальні мандри) : повісті / О.І. Полторацький. – Київ : Дніпро, 1984. – 487 с.
976297
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя. (Дитинство. Юність) : повісті / О.І. Полторацький. – Київ : Дніпро, 1971. – 382 с.
976298
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя. (Дитинство. Юність. У Петербурзі) : повісті / О.І. Полторацький. – Київ : Держлітвидав України, 1960. – 603 с.
976299
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя. (Останні роки) / О.І. Полторацький. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 319 с.
976300
  Полторацький О.І. Повість про Гоголя. (У Петербурзі. Дальні мандри) : повісті / О.І. Полторацький. – Київ : Дніпро, 1975. – 520 с.
976301
  Тері С. Повість про Даніель Казанова / С. Тері. – К., 1971. – 96с.
976302
  Діккенс Ч. Повість про двоє міст / Ч. Діккенс. – Харків; Київ, 1930. – 248с.
976303
  Мейс Джеймс Повість про двох журналістів // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 173-187. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0


  Уолтер Дюранті, Гарет Джонс і Пулітцерівська премія.
976304
  Мейс Д. Повість про двох журналістів. Уолтер Дюранті, Гарет Джонс і Пулітцерівська премія // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 292-307. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
976305
  Ніколаєва Г.Є. Повість про директора МТС і головного агронома / Г.Є. Ніколаєва. – К., 1955. – 120с.
976306
  Паустовський К.Г. Повість про життя / К.Г. Паустовський. – Київ, 1961. – 492 с.
976307
  Космодем"янська Л.Т. Повість про Зою та Шуру / Л.Т. Космодем"янська. – К., 1962. – 169с.
976308
  Космодем"янська Л.Т. Повість про Зою та Шуру / Л.Т. Космодем"янська. – К., 1978. – 184с.
976309
  Космодем"янська Л.Т. Повість про Зою та Шуру / Л.Т. Космодем"янська. – К., 1990. – 206с.
976310
  Сенченко І.Ю. Повість про Клима / І. Сенченко. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1933. – 71 с.
976311
  Кобів Й. Повість про Крим і козацьку звитягу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
976312
  Кобів Йосип Повість про Крим і козацьку звитягу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
976313
  Слонімський М.Л. Повість про Левіне / М.Л. Слонімський. – К.-Х., 1935. – 131с.
976314
  Хоменко Н. Повість про любов / Н. Хоменко. – Київ, 1957. – 168 с.
976315
  Вєчтомова О.А. Повість про матір : про Марію Олександрівну Ульянову / О.А. Вєчтомова. – Київ : Радянська школа, 1953. – 208 с.
976316
  Кривицька Л. Повість про моє життя / Л. Кривицька. – Київ, 1958. – 104 с.
976317
  Кривицька О.С. Повість про моє життя / О.С. Кривицька. – 2-е вид, доп. і випр. – Київ : Мистецтво, 1965. – 183 с.
976318
  Нехода І.І. Повість про моїх друзів / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 120с.
976319
  Стрижевський Ю.О. Повість про мужність / Ю.О. Стрижевський. – К., 1980. – 134с.
976320
  Перепелюк В.М. Повість про народний хор / В.М. Перепелюк. – К., 1970. – 260с.
976321
  Мартич Ю.М. Повість про народного артиста / Ю.М. Мартич. – Київ, 1954. – 327с.
976322
  Сидоренко Ф Повість про наших знайомих / Ф Сидоренко. – Київ, 1957. – 223 с.
976323
  Смирнов С.С. Повість про невідомих героїв / С.С. Смирнов. – Київ : Дніпро, 1972. – 188 с.
976324
  Бобровников О.В. Повість про нещасних марсіян / О.В. Бобровников. – Київ, 1966. – 159с.
976325
  Юань Ц. Повість про нових героїв. / Ц. Юань, Ц. Кун. – К, 1954. – 298с.
976326
  Тарасюк Галина Повість про останнього колкоспника : проза // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 6-41. – ISSN 0130-1608
976327
  Атаров М.С. Повість про перше кохання / М.С. Атаров. – Київ, 1962. – 223с.
976328
  Шакура Ю. Повість про Петра - Золоті Ключі: версії українська та польська (на основі спостережень Володимира Рєзанова) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 283-289. – ISSN 2075-437X


  У статті розкрито історію перекладу в Україні у XVII ст. французької рицарської повісті про Петра - Золоті Ключі. Проаналізовано польську редакцію твору, яку відшукав у краківському архіві Володимир Рєзанов, і українську - із Шаргородського збірника ...
976329
  Капельгородська Н.П. Повість про Петра Запорожця / Н.П. Капельгородська. – К., 1983. – 68с.
976330
  Сказбуш М. Повість про Петра Рубана / М. Сказбуш. – К, 1959. – 170с.
976331
  Грушко-Колінько Повість про побратимів : [повість] / З.Д. Грушко-Колінько. – Дніпро : Ліра, 2018. – 133, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-383-989-9
976332
  Новиченко Л.М. Повість про поета / Л.М. Новиченко. – Москва, 1941. – 70 с.
976333
  Левада О.С. Повість про ранній ранок / О.С. Левада. – Київ, 1979. – 149 с.
976334
   Повість про світлу долю.. – Львів, 1964. – 202с.
976335
  Шевченко О.А. Повість про смаленого вовка / О.А. Шевченко. – Донецьк, 1972. – 94с.
976336
  Рубінштейн Л.В. Повість про сорок сім нижніх чинів. / Л.В. Рубінштейн. – Х-Одеса., 1935. – 132с.
976337
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – К, 1947. – 151с.
976338
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – К, 1947. – 128с.
976339
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – К, 1950. – 288с.
976340
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – К, 1953. – 325с.
976341
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – К, 1965. – 327с.
976342
  Сварог В. Повість про справжню людину // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 185, червень : червень. – С. 5-8


  Повість Сергія Домазара "Замок над Водаєм".
976343
  Полевой Б.М. Повість про справжню людину / Б.М. Полевой. – Київ : Дніпро, 1972. – 291с. – (Джерела дружби)
976344
  Жариков Л.М. Повість про суворого друга / Л.М. Жариков. – К., 1981. – 312с.
976345
  Гоголь М.В. Повість про те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем / М. Гоголь ; Пер. М. Рильского. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 74 с. – (Бібліотека для всіх)
976346
  Яровий М.П. Повість про товариша Еврику : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 245 с.
976347
  Куліш П. Повість про український народ / Пантелеймон Куліш ; [упоряд., авт. вступ. ст. В. Івашків ; пер. з рос. Я. Приходи]. – Тернопіль : Терно-граф, 2016. – 226, [2] с. : іл., портр. – Текст укр. та старослов"ян. – Бібліогр. підрядк. прим. – ISBN 978-966-457-301-3


  Зміст: 1. Пантелеймон Куліш та його політична історія українського народу ; 2. Повесть об украинском народе. Написал для детей старшего возраста П. Кулиш : 3. Повість про український народ. Написав для дітей старшого віку П. Куліш. У повісті ...
976348
  Куліш П. Повість про Український народ : Моє життя (Жизнь Куліша). Хутірська філософія і віддалена од світу поезія / Пантелеймон Куліш. – Київ : Український Світ, 2005. – 384с. – На обкл.: Моє життя. – ISBN 966-7586-09-X
976349
  Дубров Б.І. Повість про хоробрих / Б.І. Дубров. – Одеса, 1967. – 186с.
976350
  Тардов М.С. Повість про хоробрих / М.С. Тардов. – К., 1967. – 180с.
976351
  Михайлов В.С. Повість про чекіста / В.С. Михайлов. – К, 1966. – 279с.
976352
  Андріянов В.І. Повість про шахтарські полки / В.І. Андріянов. – Донецьк, 1972. – 151с.
976353
  Брошкевич Є. Повість про Шопена / Є. Брошкевич. – К, 1960. – 176с.
976354
  Муратов І.Л. Повість про щастя / І.Л. Муратов. – Київ, 1948. – 77 с.
976355
  Обухова Л.О. Повість про Юрія Гагаріна / Л.О. Обухова. – Київ : Дніпро, 1972. – 160с.
976356
  Торін В. Повість прославетних воїнів / В. Торін. – К, 1941. – 200с.
976357
  Антонюк М. Повість С. Вінченца "Повоєнні перипетії Сократа" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 208-217. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
976358
  Журавська Н.В. Повість Сейфа ар-Рахбі "Зупинки на першому кроці": проблематика та поетика // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 1. – С. 29-40. – ISSN 1608-0599
976359
  Яблонська О. Повість Т. Шевченка "Близнецы" в аспекті постколоніальної критики // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – С. 205-216. – ISSN 2304-9383
976360
  Антоновська М. Повість Т. Шевченка "Варнак" та український літературний контекст І пол. XIX ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 3-11


  У статті розглядаються зв"язки повісті Т. Шевченка "Варнак" із творами українських письменників І половини ХІХ століття на тему "благородного розбійника". Автор вирзначає новаторство Т. Шевченка у підході до традиційної теми
976361
  Антоновська М. Повість Т. Шевченка "Художник" у контексті українсько-російських літературних зв"язків // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 8-13


  У статті розглянуто стан і перспективи дослідження художньої прози Т. Шевченка в контексті російсько-українських літературних зв"язків. На прикладі повісті "Художник" проаналізовано вплив літературної традиції на проблематику твору
976362
  Барчан В. Повість Т.Осьмачки "План до двору": художній світ в екзистенційних вимірах // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 31-39.
976363
  Боронь О. Повість Тараса Шевченка "Варнак" і роман Вальтера Скотта "Роб Рой" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 167-171


  У статті доведено типологічну природу певної подібності особливостей зображення головного героя Шевченкової повісті і персонажа роману Вальтера Скотта, що пояснюється впливом європейської літературної традиції
976364
  Боронь О.В. Повість Тараса Шевченка "Варнак" і російські прозові твори 1820-х років про "шляхетного розбійника" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 3-8. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5770
976365
  Копоть І.Є. Повість Тараса Шевченка "Музикант" і "Преціоза" Карла Марії Вебера // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 79-85
976366
  Токар А.Р. Повість тисячоліть Русі України : Присв"ячується п"ятнадцятій річниці Незалежності Русі України 1991-2006 рр. / А.Р. Токар. – Запоріжжя : Інтерпрінт
Кн.1. – 2006. – 222 с. – На титул. аркуші: Презентується патріотам України
976367
  Токар А.Р. Повість тисячоліть Русі України : Присв"ячується п"ятнадцятій річниці Незалежності Русі України 1991 - 2006 рр. / А.Р. Токар. – Запоріжжя : Інтерпрінт
Кн.2. – 2006. – 310 с. – На титул. аркуші: Презентується патріотам України
976368
  Гуреїв О.І. Повість учителя / О.І. Гуреїв. – К., 1955. – 128с.
976369
  Барчан В. Повість Ф. Потушняка "Совість": аспекти індивідуального стилю // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 96-100. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)
976370
  Ушаков М. Повість швидкоплинних літ : Київський літопис / Микола Ушаков. – Київ : Обереги, 2004. – 234с. – (Бібліотека українського раритету). – ISBN 966-513-071-4
976371
  Мойсеїв І. Повість Шевченка "Музикант": синергія зіставних структур // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 204-213. – ISBN 966-7759-23-7
976372
  Стех М.Р. Повість Юрія Косача про 1825 рік // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2012. – № 271/272/273. – С. 259-261
976373
  Поліщук В.Т. Повість як жанр і як термін у працях Івана Франка (із франкознавчих студій) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 142-145. – (Серія "Філологічні науки")
976374
  Нечуй-Левицький Повісьті и оповідання [Повісті й оповідання]. Т. 5 / І. Нечуй-Левіцький // Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова, 1909. – Т. 1. – 380 с.
976375
  Нечуй-Левицький Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький. – 2-е вид.
т.4. – 1905. – Конволют.
976376
  Нечуй-Левицький Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький. – 4-е вид.
Т.5. – 1908. – Конволют
976377
  Нечуй-Левицький І. Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Іван Нечуй-Левіцький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1909. – 511 с.
976378
  Нечуй-Левицький І. Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Іван Нечуй-Левіцький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1909. – 511 с. – Конволют. Переплетено з: [Повісті й оповідання / І. Нечуй-Левицький], т.4 (1905), т. 5 (1908), т. 7 (1910)


  Зміст: Микола Джеря; Запорожці; Баба Параска та баба Палажка; В концерті; Два брати; Вітрогон; Приятелі; Рибалка Панас Круть; Невинна; Бідний думкою багатіє; Попались; Поміж ворогами
976379
  Нечуй-Левицький Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький
Т.7. – 1910. – Конволют
976380
  Нечуй-Левицький Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання]. Т. 7 / Іван Нечуй-Левіцький // Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Нечуй-Левицький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова, 1909. – Т. 1. – 421 с.
976381
  Нечуй-Левицький І. Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Іван Нечуй-Левіцький. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова
Т. 7. – 1910. – 421 с. – На обкл.: Нові повісьті й оповідання
976382
  Нечуй-Левицький І. Повісьті й оповідання [Повісті й оповідання] / Іван Нечуй-Левіцький. – 2-е вид. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова
Т. 9. – 1914. – 311 с.
976383
  Усенко П.М. Повіт / П.М. Усенко. – Київ, 1987. – 268 с.
976384
  Моренець В. Повітова революція в Прилуках // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / Нац. газет.-журн. вид-во ; ген. дирек. А. Щекун ; вид. рада А. Курков [та ін.] ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2017. – № 3 (235), березень. – С. 12-16. – ISSN 0131-2685


  Маловідомі події першої чверті XX сторіччя.
976385
  Фор П. Повітрфна війна завтрашнього дня / П. Фор. – Х, 1934. – 144с.
976386
  Сніжко В. Повітря з синього і золотого скла // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 52-54
976387
  Рутківський В.Г. Повітря на двох / В.Г. Рутківський. – Одеса, 1973. – 80с.
976388
  Пестушко Валерій Повітря столиці // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 30
976389
   Повітря як окисник у реакції алгара-флінна-оямади / В А. Федик, О.І. Бугера, Є.Ю. Слободянюк, С.В. Рябухін, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 99
976390
  Фраткін Р.Л. Повітря як хімічна сировина / Р.Л. Фраткін. – К, 1959. – 32с.
976391
  Сопілко І.М. Повітряне і космічне право: дискусійні питання // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 167-171. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
976392
  Проценко Д.П. Повітряне та світлове живлення рослин / Д.П. Проценко; Мін. вищої освіти УРСР, Київський держ. ун-т. – Київ, 1956. – 71с.
976393
  Олійник Ігор Повітряний замок на рейках // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 44-46 : фото. – ISSN 1998-8044
976394
  Мороз О.О. Повітряний змій : поезії / Олександр Мороз. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 334, [2] с. – ISBN 978-966-611-983-7


  В пр. №1704505 напис: З добром. (Підпис) 23.12.15
976395
   Повітряний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 10 грудня 2004 року. – Київ : ІнЮре, 2004. – 92с. – ISBN 966-313-143-8
976396
   Повітряний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненнями станом на 11 травня 2004 року. – Київ : ІнЮре, 2004. – 94с. – ISBN 966-313-143-8
976397
  Україна. Закони Повітряний кодекс України : кодекс України від 4 травня 1993 року №3167-ХІІ. Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 20 лютого 2008 року // Кодекси України / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3 : Повітряний кодекс України. – С. 3-62
976398
  Клепікова О.В. Повітряний кодекс України в системі транспортного законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються поняття та система транспортного законодавства, наводяться пропозиції щодо змін та доповнень до Повітряного кодексу України. The meaning and System of Transport Law are offered in the article. Offers of changes and additions in ...
976399
   Повітряний кодекс України. Водний кодекс України : За станом на 1 вересня 2004 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 90с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-320-1
976400
   Повітряний кодекс України. Водний кодекс України : за станом на 26 травня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 96с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-622-5
976401
   Повітряний кодекс України. Водний кодекс України (станом на 10 жовтня 1998 р.) : Офіційне видання. – Київ : Парламентське вид-во, 1998. – 80c. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 9667288587
976402
  Дернова В. Повітряний корабель Чечета // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-7. – ISSN 1814-5078
976403
  Гребенюк І.Ф. Повітряний міст / І.Ф. Гребенюк. – К., 1975. – 240с.
976404
  Гребенюк І.Ф. Повітряний міст / І.Ф. Гребенюк. – Львов, 1986. – 175с.
976405
  Колобков М.В. Повітряний океан і його життя / М.В. Колобков. – К., 1958. – 235с.
976406
  Давиденко В. Повітряний прапор Злати Велігоцької : ім"я // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 100-101. – ISSN 0208-0710


  Злата Велігоцька - вихованка ЦНТТМ "Сфера", яка отримала гран-прі V Міжнародного дитячого фестивалю української культури "Водограй на Оболоні" (24-28 жовтня 2011 р.) в області живопису. Талановита дівчина пише і вірші.
976407
  Мачихін Ф.М. Повітряний транспорт : географія транспорту // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 7. – С. 169-170
976408
  Робертс Ч. Повітряний цар. / Ч. Робертс. – К., 1960. – 160с.
976409
  Мелкозьорова Вероніка Повітряні звірі : психологічна новела // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 74-79. – ISSN 0130-321Х
976410
  Гуменюк О. Повітряні змії непокори // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 19 серпня (№ 33). – С. 8. – ISSN 0027-8254


  "У той час, коли у "Речлазі" (Воркута) повстання в"язнів було придушено, у "Горлазі" (Норильськ) початок серпня 1953 р. виявився неймовірно "спекотним".
976411
  Коржов М.О. Повітряні комплекси : довідник / М.О. Коржов, О.Ю. Казанцев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 104с. – ISBN 966-594-860-1
976412
  Бондар О. Повітряні перспективи України / розмову вела Анна Родюк // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 4-6


  Керуючий партнер "ECOVIS Бондар та Бондар" поділився власними поглядами щодо перспектив "відкриття неба" між Україною та ЄС і розповів про проблеми регулювання авіаційної галузі України та роботу юристів у цій сфері.
976413
  Дробязко К. Повітряні претензії. Порядок пред"явлення претензій і позовів при повітряних перевезеннях // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 24-25
976414
  Руснак І.С. Повітряні Сили Збройних Сил України: п"ять років на захисті повітряного простору Вітчизни // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-5
976415
  Мирний П. Повія : Роман з народного життя: На 4 частини / П. Мирний. – Харків : ДЛВ, 1936. – 637с. – (Б-ак класиків)
976416
  Мирний П. Повія : Роман з народного життя / П. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 444с.
976417
  Мирний П. Повія / П. Мирний. – Київ, 1954. – 579с.
976418
  Мирний П. Повія / П. Мирний. – Київ, 1965. – 494с.
976419
  Мирний П. Повія : Роман з народного життя / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1969. – 512с.
976420
  Мирний П. Повія : Роман з нар. життя / П. Мирний. – Сімферополь : Крим, 1969. – 493с.
976421
  Мирний П. Повія : Роман з народного життя / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1971. – 526с. – (Шкільна біб-ка)
976422
  Мирний П. Повія : Роман з нар. життя / П. Мирний. – Київ : Радянська школа, 1987. – 350с.
976423
  Мирний П. Повія : Роман / П. Мирний. – Київ : Дніпро, 1988. – 669 с. – (Бібліотека української класики "Дніпро")
976424
  Мирний П. Повія / Панас Мирний. – Харків : Фоліо, 2007. – 256 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-3735-0
976425
  Мирний П. Повія / Панас Мирний. – Харків : Фоліо, 2007. – 252, [4] с. – Серія засн. у 2005 році. - Зміст: Лихі люди : повість ; Повія : роман (скорочено). – (Українська класика). – ISBN 966-03-3648-9
976426
  Войтехов Б. Повло Греков / Б. Войтехов, Л. Ленч. – Харків, 1939. – 118с.
976427
  Сковорода Г.С. Повна академічна збірка творів / Григорій Сковорода ; за ред. проф. Леоніда Ушкалова. – Харків : Майдан, 2016. – 1398, [2] с., [1] арк. портр. – На обкл. назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-372-646-5


  Ця книга – видання творів великого українського поета й філософа Григорія Сковороди (1722–1794), здійснене в належному академічному форматі. Воно стане цінним джерелом для філософів, літературознавців, мовознавців, культурологів, педагогів, богословів ...
976428
  Бойко А. Повна загальна середня освіта як фактор особистісного й соціального розвитку // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 4-10. – ISSN 2075-1478
976429
  Шевченко Т. Повна збірка поезій / Т. Шевченко. – Київ, 1947. – 298с.
976430
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко : Держвидав
Т. 1-й. – 1926. – 312с.
976431
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів : Повісті / Т.Г. Шевченко. – Київ : Сяйво, 1927. – 655с. : Мал.Т. Шевченка
976432
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів : Поезії/Кобзар/ / Т.Г. Шевченко; Упоряд. О. Полторацький. – Київ : Сяйво, 1927. – 364с.
976433
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко : ДВУ
Т. 11-й : Осінній ескіз. Оксана. Циганка. – 1927. – 375с.
976434
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко. – 2-е вид. : ДВУ
Т. 11-й : Осінній ескіз. Оксана. Циганка. – 1928. – 375с.
976435
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко. – 3-е вид.
Т. 1-й : Дома. Мужицька арифметика. – 1929. – 313с.
976436
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко. – 2-е вид. : ДВУ
Т. 4-й : Оповідання. Осетинські казки. Крилаті слова. – 1929. – 247с.
976437
  Васильченко С. Повна збірка творів / С. Васильченко. – 2-е вид. – Харків; Київ : ДВУ
Т. 3-й : На перші гулі. Не співайте півні, не вменшайте ночі. – 1930. – 319с.
976438
  Шевченко Т. Повна збірка творів / Т. Шевченко. – видання ювілейне
Т. 1. – 1939
976439
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1. – 1939. – 395 с.
976440
  Шевченко Т. Повна збірка творів / Т. Шевченко. – видання ювілейне. – Київ
Т. 2. – 1939
976441
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів : в 5 т. : до 125-річчя з дня народження / Тарас Шевченко ; АН УРСР, Ін-т укр. літ. ; під ред. О.Є. Корнійчука, П.Г. Тичини, М.Т. Рильського та ін. – видання ювілейне. – Київ : Держлітвидав
Т. 3 : Повісті. – 1939. – 404 с.
976442
  Шевченко Т. Повна збірка творів : в 5 т. : до 125-річчя з дея народження / Тарас Шевченко ; АН УРСР, Ін-т укр. літ. ; під ред. О.Є. Корнійчука, П.Г. Тичини, М.Т. Рильського та ін. – видання ювілейне. – Київ : Дежлітвидав
Т. 4 : Повісті.Драматичні твори. – 1939. – 549 с.
976443
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів / Т.Г. Шевченко. – видання ювілейне. – Київ : Держлітвидав
Т. 5 : Щоденник. – 1939. – 321 с.
976444
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів. В 3-х т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держхудвидав
Т.1 : Поезії. – 1949. – 649с.
976445
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів. В 3-х т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держхудвидав
Т.2 : Повісті. – 1949. – 643с.
976446
  Шевченко Т.Г. Повна збірка творів. В 3-х т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Держхудвидав
Т.3 : Драматичні твори. Журнал. Листування. – 1949. – 519с.
976447
  Шевченко Тарас Повна збірка творів. Поезії (Кобзар) : Упорядковано згідно з редакцією історично-літературного товариства при Українській Академії Наук / Шевченко Тарас; Вст. стаття Ф.Якубовського; Прим. до тексту упорядкував О.Полторацький; Мал. П.Носка. – Київ : Альтернативи, 2003. – 368 с. – Відтворене видання "Сяйво", 1927 р. – ISBN 966-7217-78-7
976448
  Ваткевич В.І. Повна і остаточна перемога соціалізму в СРСР / В.І. Ваткевич. – Київ, 1960. – 40с.
976449
  Лівенцов В.О. Повна і остаточна перемога соціалізму в СРСР та її міжнародне значення / В.О. Лівенцов. – Київ, 1960. – 80с.
976450
  Свамі В. Повна ілюстрована книга з йоги / В. Свамі. – К, 1992. – 63с.
976451
  Глушенков А.М. Повна множина Н-зв"язаних гомоасоціатів 9-метилгуаніну за участю мутагенних таутомерів: квантово-механічне дослідження / А.М. Глушенков, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 98-106. – ISSN 1025-6415
976452
  Кірсанова К. Повна рівноправність жінок в СРСР / К. Кірсанова. – Київ, 1937. – 47с.
976453
  Минко В.П. Повна чаша / В.П. Минко. – Київ, 1950. – 256 с.
976454
  Горпенюк Максим Повна Ясна туристів : Словаччина/лижі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 86-87 : Фото
976455
  Данилейко В. Повне видання опублікованих текстів "Думок" без додатків упорядника / Володимир Данилейко; за ред О. Ханка. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2006. – 232с. – ISBN 966-2922-07-5
976456
  Шевченко Т. Повне видання творів / Т. Шевченко
т.2
976457
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів / Т.Г. Шевченко
Т. 6. – 1935
976458
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка = Works : [у 14 т.] / Т. Шевченко. – 2-ге вид., допов. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 1 : Поезії 1837-1842 рр. / за ред. Павла Зайцева. – 1959. – XVI, 352 c. : іл., портр. – Назва обкл.: Твори. – Бібліогр. в тексті та у підрядк. прим.
976459
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка = Works : [у 14 т.] / Т. Шевченко. – 2-ге допов. вид. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 3 : Поезії 1844-1850 рр. / за ред. П. Зайцева. – 1959. – 390, [10] c. : іл., портр. – Назва обкл.: Твори. – Бібліогр. в тексті та у підрядк. прим.
976460
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка = Works : [у 14 т.] / Т. Шевченко. – 2-ге допов. вид. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 5 : "Назар Стодоля" та різні твори / за ред. П. Зайцева. – 1959. – 302, [4] c., [1] арк. портр. : іл., портр. – Назва обкл.: Твори.- Примірник з браком,. – Бібліогр. в тексті та у підрядк. прим.
976461
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка = Works : [у 14 т.] / Т. Шевченко. – 2-ге , допов. вид. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 6 : Повісті й оповідання : Художник. Наймичка. Варнак / [пер.: Л. Білецький, В. Сапіцький, Д. Дорошенко ; переклади переглянув і виправив М. Славинський ; зредаговано П. Зайцевим, М. Рудницьким, при участі О. Лотоцького]. – 1959. – 337, [3] c. : іл., портр. – Назва обкл.: Твори.- Іменний покажчик: c. 334-337. – Бібліогр. в тексті
976462
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка = Works : [у 14 т.] / Т. Шевченко. – 2-ге. допов. вид. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 7 : Повісті й оповідання : Княгиня. Музика. Нещасний. Капітанша / за ред. П. Зайцева. – 1959. – 326, [4] c., [1] арк. портр. : іл. – Назва обкл.: Твори.- Іменний покажчик: c. 325-326. – Бібліогр. в прим.
976463
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка = Works : [У 14 т.] / Т. Шевченко ; За ред. П. Зайцева. – 2-ге допов. вид. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 8 : Повісті : Близнята. Мандрівка з приємністю та й не без моралі. – 1960. – 381, [5] c., [1] арк. портр. : іл. – Назва обкл.: Твори.- Іменний покажчик: c. 378-381. – Бібліогр. в прим.
976464
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка : [у 14 т.] / Т. Шевченко. – 2-ге вид. допов. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 9 : Журнал (щоденні записки) / за ред. П. Зайцева ; [пер. Л. Білецький]. – 1960. – 361, [5] с., [1] арк. портр. : іл. – Назва обкл.: Твори. - Імен. покажчик: c. 348-361
976465
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка / Т. Шевченко. – 2-ге вид. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 10 : Листи / за ред. П. Зайцева ; з допов. В. Міяковського. – 1960. – 404 с., [1] арк. портр. : іл. – Назва обкл.: Твори. - Імен. покажчик: c. 392-404. – Бібліогр. в тексті
976466
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка = Works : [у 14 т.] / Т. Шевченко. – 2-ге вид. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 2 : Поезії 1843-47 рр. / за ред. П. Зайцева. – 1961. – 309, [9] c., [1] арк. портр. : іл. – Назва обкл.: Твори. – Бібліогр. в тексті та у підрядк. прим.
976467
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка : [у 14 т.] / [Тарас Шевченко]. – 2-ге перегл., допов. вид. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 14 : Покажчик видань Шевченкових творів: першодруки й окремі видання та спис літератури про них / зібрав і впорядкував Володимир Дорошенко. – 1961. – VIII, 505, [1] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Назва обкл.: Твори
976468
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка = Works : [у 14 т.] / Т. Шевченко. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 4 : Поезії 1857-1861 рр. з додатком поезій і поем та інших редакцій 1845-1860 рр. / за ред. Б. Кравцева. – 1962. – 399, [1] c. : іл., портр. – Назва обкл.: Твори. – Бібліогр. в тексті та у підрядк. прим.
976469
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка : [у 14 т.] / Т. Шевченко. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 11 : Шевченко - маляр, гравер і скульптор : праці Дмитра Антоновича і Павла Зайцева / з передм. Б. Кравцева. – 1963. – 352, [2] с., [62] арк. репрод. : іл., портр. – Назва обкл.: Твори. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.


  У пр. № 1694904 на с. 190-191 дефект друку
976470
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка : [у 14 т.] / Т. Шевченко. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 12 : Поезія Шевченка чужими мовами / за редакцією й із статтями Богдана Кравцева ; [пер.: В. Річ та ін.],. – 1963. – 455, [1] c. : іл., портр. – Назва обкл.: Твори
976471
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шевченка : [у 14 т.] / Т. Шевченко. – Чікаго : Видавництво Миколи Денисюка
Т. 13 : Шевченко і його творчість: зб. пр. і статей / за ред. Богдана Кравцева. – 1963. – 303, [1] c. : іл., портр. – Назва обкл.: Твори. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
976472
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шеченка. – Київ ; Ляйпціг (Лейпциг) ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian Publishing
Т. 3 : Варіянти й доповнення. Пояснення до "Кобзаря". Слепая (поэма). Безталанный (поэма). Уривок з драми "Никита Гайдай". – 451 с. : 1 портр.
976473
  Шевченко Т.Г. Повне видання творів Тараса Шеченка. – Київ ; Ляйпціг (Лейпциг) ; Коломия ; Winnipeg : Українська накладня ; Галицька накладня ; Ukrainian Publishing
Т. 5 : Музика. Варняк. Близнята. Прогулька. Наймичка. Спомини Лазаревського. Чого стоїть Шеченко яко поет народній 9(Куліша). Слово над гробом Шевченка. Пояснення. – 451 с. : 1 портр.
976474
  Українка Леся Повне видання творів у 10 томах / Українка Леся. – Львів
4. – 1939. – 182с.
976475
  Українка Леся Повне видання творів у 10 томах / Українка Леся. – Львів
5. – 1939. – 261с.
976476
  Українка Леся Повне видання творів у 10 томах / Українка Леся. – Львів
6. – 1939. – 259с.
976477
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Комісія для видавання пам"яток новітнього українського письменництва. – Харків
Т. 4 : Щоденні записки(Журнал). Текст, первісні варіанти, коментарій. – 1927. – 63с.
976478
  Тесленко А.Ю. Повне зібрання творів / А.Ю. Тесленко : ДВУ, 1928. – 576 с. – (Б-ка українських класиків)
976479
  Тесленко А.Ю. Повне зібрання творів / А.Ю. Тесленко. – Київ ; Харків : ДВУ, 1929. – 576 с. – (Б-ка українських класиків)
976480
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко. – Харків
3. – 1929. – 150с.
976481
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 10 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1 : Поезії 1837-1847. – 1939. – 595 с.
976482
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 10 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2. – 1939. – 615 с.
976483
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2. – 1939. – 550 с.
976484
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко. – Київ : Академвидав
Т. 3. – 1941
976485
  Стефаник В.С. Повне зібрання творів : в 3 т. / Василь Стефаник. – Київ : Вид-во АН УРСР. – (АН УРСР Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченко)
Т. 2 : Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади. – 1953. – 224 с.
976486
  Стефаник В.С. Повне зібрання творів : в 3 т. / Василь Стефаник. – Київ : Вид-во АН УРСР. – (АН УРСР Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченко)
Т. 3 : Листи. – 1954. – 324 с.
976487
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 6 т. ; до 150-річчя з дня народження / Тарас Шевченко ; АН УРСР інст. літ-ри. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1 : Поезії 1837-1847. – 1963. – 483 с.
976488
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 2 : Поезії 1847-1861. – 1963. – 632 с.
976489
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 6 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 3 : Драматичні твори. Повісті. – 1963. – 511 с.
976490
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 6 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 4 : Повісті. – 1963. – 524 с.
976491
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 6 т. ; до 150-річчя з дня народження / Тарас Шевченко ; АН УРСР інст-т літ-ри. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. – 1963. – 367 с.
976492
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 6 т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 6 : Листи. Нотатки. Фольклорні записи. – 1964. – 643 с.
976493
  Тесленко А.Ю. Повне зібрання творів : Художня проза. П"єси. Дописи. Етногр. нариси. Листи / А.Ю. Тесленко. – Київ : Наукова думка, 1967. – 547 с.
976494
  Боровиковський Л.І. Повне зібрання творів / Л.І. Боровиковський. – Київ : Наукова думка, 1967. – 280с.
976495
  Котляревський І.П. Повне зібрання творів / І.П. Котляревський. – Київ : Наукова думка, 1969. – 510 с.
976496
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 1. – 1969. – 621с.
976497
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 2. – 1969. – 647с.
976498
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 4. – 1969. – 544с.
976499
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 5. – 1969. – 525с.
976500
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 6. – 1969. – 589с.
976501
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 3. – 1970. – 758с.
976502
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 7. – 1970. – 596с.
976503
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 8. – 1970. – 641с.
976504
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 9. – 1970. – 558с.
976505
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 10. – 1970. – 555с.
976506
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 11. – 1970. – 562с.
976507
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 12. – 1970. – 540с.
976508
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 13. – 1971. – 548с.
976509
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 14. – 1971. – 527с.
976510
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 15. – 1971. – 555с.
976511
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 16. – 1971. – 661с.
976512
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 17. – 1971. – 615с.
976513
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 18. – 1971. – 490с.
976514
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 19. – 1971. – 601с.
976515
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 20. – 1971. – 558с.
976516
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 21. – 1971. – 641с.
976517
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 22. – 1972. – 575с.
976518
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 23. – 1972. – 577с.
976519
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 24. – 1972. – 550с.
976520
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 25. – 1972. – 620с.
976521
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 26. – 1972. – 563с.
976522
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 27. – 1972. – 612с.
976523
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 28. – 1972. – 826с.
976524
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 29. – 1972. – 756с.
976525
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 30. – 1972. – 535с.
976526
  Сковорода Г.С. Повне зібрання творів / Г.С. Сковорода. – Київ : Наукова думка
Т. 1. – 1973. – 531 с.
976527
  Сковорода Г.С. Повне зібрання творів / Г.С. Сковорода. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1973. – 574с.
976528
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 30. – 1973. – 645с.
976529
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 31. – 1973. – 645с.
976530
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 32. – 1973. – 592с.
976531
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 33. – 1973. – 415с.
976532
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 34. – 1973. – 560 с.
976533
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 35. – 1973. – 576с.
976534
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 36. – 1973. – 705с.
976535
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 37. – 1973. – 713с.
976536
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 38. – 1973. – 561с.
976537
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 39. – 1973. – 596с.
976538
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав
Т. 40. – 1973. – 484с.
976539
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 40. – 1974. – 486 с.
976540
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 41. – 1974. – 670с.
976541
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 42. – 1974. – 586с.
976542
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 43. – 1974. – 527с.
976543
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 44. – 1974. – 702с.
976544
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 45. – 1974. – 697с.
976545
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 46. – 1974. – 648с.
976546
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 47. – 1974. – 461с.
976547
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 48. – 1974. – 540с.
976548
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 49. – 1975. – 691с.
976549
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 50. – 1975. – 619с.
976550
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 51. – 1975. – 573 с.
976551
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 52. – 1975. – 552с.
976552
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 53. – 1975. – 543с.
976553
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 54. – 1975. – 868с.
976554
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Т. 55. – 1975. – 608с.
976555
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ
Алфавітний покажчик до повного зібрання творів В.І. Леніна. – 1978. – 517с.
976556
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Довідковий том. Ч. 1. – 1978. – 732 с.
976557
  Ленін В.І. Повне зібрання творів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України
Довідковий том. Ч. 2. – 1978. – 592 с.
976558
  Соломос Д. Повне зібрання творів / Д. Соломос ; редакція, переклад, комент. Л. Політіса. – [Афіни] : Ікарос
Т. 3 : Листування. – 1991. – 18, 649 с. : 16 с. іл.
976559
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0712-4
Т. 1 : Поезія, 1837-1847 / упоряд. та комент. І.Д. Бажинов [та ін.] ; ред. В.С. Бородін ; перед. слово І.М. Дзюба, М.Г. Жулинський. – 2001. – 784 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
976560
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0708-6
Т. 2 : Поезія, 1847-1861/ упоряд. та комент. В.С. Бородін [та ін.] ; ред. В.С. Бородін. – 2001. – 784 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
976561
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0683-7
Т. 3 : Драматичні твори ; Повісті / упоряд. та комент. В.П. Мовчанюк [та ін.] ; ред. В.Є. Шубравський. – 2003. – 592 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
976562
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0746-9
Т. 4 : Повісті / упоряд. та комент. К.М. Сєкарєва, В.О. Судак ; ред. В.Л. Смілянська. – 2003. – 600 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
976563
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0186-Х
Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості / упоряд. В.С. Бородін, Н.О. Вишневська ; ред. В.С. Бородін ; коментарі Л.Н. Большаков [та ін.]. – 2003. – 496 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
976564
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0726-4
Т. 6 : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи складені Т. Шевченком або за його участю / упорядкув. та комент. М.М. Павлюк [та ін.] ; ред. В.С. Бородін. – 2003. – 632 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
976565
  Величковський І. Повне зібрання творів : Дзигар і напівдзигарик / Іван Величковський. – Київ : Дніпро, 2004. – 192с. – Щифр дубл.8утВели(доп. по каб.-фл. , жур.). – (Скарбниця). – ISBN 966-578-102-2
976566
  Ніцше Ф. Повне зібрання творів : Критично-наукове видання у 15 томах / Фрідріх Ніцше; Упоряд.: Дж. Коллі, Мацціно Монтінарі. Ред. українськ. вид. О. Фешовець; Передм. Ф. Гергардта і О. Фешовця; Пер. з англ. К. Катюк, О. Фешовець. – Львів : Астролябія. – (Українська філософська бібліотека. Т.2). – ISBN 966-8657-02-0(Т.1)
Т.1 : Народження трагедії. Невчасні міркування 1-4, Твори спадку 1870-1873. – 2004. – 770с.
976567
  Куліш П.О. Повне зібрання творів / Пантелеймон Куліш ; [редкол.: Г. Грабович (голова) та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – Київ : Критика. – ISBN 966-7679-70-5
Т. 1 : Листи. 1841-1850 / [упоряд., комент.: О. Федорук ; підгот. текстів: О. Федорук, Н. Хохлова ; відп. ред.: С Захаркін]. – 2005. – 645, [3] с. : портр. – Покажчики: с. 644-635. – Бібліогр. в комент.: с. 329-588, умов. скор.: с. 636-637 та в підрядк. прим.
976568
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0216-5
Т. 7 : Мистецька спадщина : живопис і графіка, 1830-1843 / Національний музей Тараса Шевченка ; упоряд. І. М. Вериківська [та ін.] ; ред. Г.А. Скрипник, Д.В. Степовик. – 2005. – 504 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
976569
  Куліш П.О. Повне зібрання творів / Пантелеймон Куліш ; [редкол.: Г. Грабович (голова) та ін. ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту та ін.]. – Київ : Критика. – ISBN 978-966-8978-36-4
Т. 2 : Листи. 1850-1856 / [упоряд., комент.: О. Федорук ; відп. ред.: В. Дудко ; ред. рада: І. Дзюба (голова) та ін.]. – 2009. – 669, [3] с. : іл. – Покажчики: с. 609-657. – Бібліогр.в умов. скороч.: с. 658-660, комент.: с. 608 та в тексті
976570
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-92-0
Т. 1 : Віршовані твори: байки. – 2010. – 366, [2] с., [20] арк. фотоіл. : портр., іл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1697139 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
976571
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-93-7
Т. 2 : Віршовані твори: сатиричні поеми, притчі, фейлетони, сатирески, гуморески, усмішки, жарти, переклади гумору і сатири. – 2010. – 359, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1697138 напис:Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
976572
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-94-4
Т. 3 : Віршовані твори: гумористично-сатиричні мініатюри, частівки, епітафії, каламбури, рубаї, усмішки славетних, сатиричні загадки, написи на предметах, оди, історичні теми і сучасні проблеми, монологи, козацький та військовий гумор, оголошення ... – 2010. – 367, [1] с. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1697137 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
976573
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-95-1
Т. 4 : Віршовані твори: гумор народів світу в українському вбранні (переспіви). – 2010. – 431, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1697136 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
976574
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-96-8
Т. 5 : Віршовані твори: анекдотичні ситуації, пародії, веселинки для дітей, лірика, пісні, віршовані поздоровлення, присвяти, дарчі написи. – 2010. – 463, [1] с. : фотоіл., ноти. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1697135 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
976575
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-617-533-076-0
Т. 6 : Прозовий гумор та сатира. – 2012. – 463, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1697134 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
976576
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-617-533-081-4
Т. 7 : Літературознавство, критика, мовознавство, спогади про сміхотворців, репортажі з літературно-мистецьких свят, про курінь гумористів, програми і тексти виступів. – 2013. – 479, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1697133 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
976577
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1276-9
Т. 8 : Мистецька спадщина : живопис і графіка, 1843-1847 / [упорядкув. М.А. Корнійчук, Д.В. Степовика ; ред. т.: Г.А. Скрипник, Д.В. Степовик ; комент.: Л.Д. Зінчук та ін.]. – 2013. – 582, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому. - Алф. покажч. імен: с. 575-577. – Бібліогр. в комент.
976578
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1293-6
Т. 9 : Мистецька спадщина : живопис і графіка, 1847–1850 / [упорядкув. М. А. Корнійчук, Д.В. Степовика ; ред. тому Г.А. Скрипник, Д.В. Степовик ; комент. Л.Д. Зінчук та ін.]. – 2013. – 541, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому. - Алф. покажч.: с. 535–536. – Бібліогр. в комент. та в підрядк. прим.
976579
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1408-4
Т. 10 : Мистецька спадщина : живопис, графіка і скульптура 1851-1857 / [упоряд.: М.А. Корнійчук, Д.В. Степовик ; ред. тому: Г.А. Скрипник, Д.В. Степовик ; комент.: Л.Д. Зінчук та ін.]. – 2014. – 558, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. лише авт. та номер тому. - Алф. покажч. імен.: с. 552-554. – Бібліогр. у комент.: с. 392-554
976580
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1362-9
Т. 11 : Мистецька спадщина : живопис і графіка 1857-1861 / [упоряд.: І.О. Боса, М.А. Корнійчук, Н.Г. Наумова та ін. ; ред. тому: Т.А. Скрипник, Д.В. Степовик ; комент.: І.О. Боса та ін.]. – 2014. – 400, [3] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. лише авт. та номер тому. - Алф. покажч. імен: с. 393-396. – Бібліогр. в комент.: с. 289-392
976581
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; [НАН України, Ін-т мистецтвознавcтва, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1401-5
Т. 12 : Літопис життя і творчості Тараса Шевченка (за Петром Журом). Документи, покажчики / [упоряд. І.О. Босої та ін. ; ред. тому: Г.А. Скрипник, Д.В. Степовик ; комент. О.В. Бороня та ін.]. – 2014. – 541, [3] с., [36] арк. іл. : іл., портр. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. лише авт. та номер тому. - Алф. покажч. імен: с. 525-542. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
976582
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Нілан-ЛТД. – ISBN 978-966-924-089-7
Т. 8 : Журналістика, публіцистика, раніше не публіковані повісті і оповідання. – 2015. – 491, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1702925 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка 21.12. 2015 р.
976583
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Нілан-ЛТД. – ISBN 978-966-924-122-1
Т. 9 : Листи, звернення, заяви. – 2015. – 523, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1702926 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка 21.12. 2015 р.
976584
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Нілан-ЛТД. – ISBN 978-966-924-143-6
Т. 10 : Аналітично-бібліографічні матеріали. – 2015. – 699, [1] с. : портр. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач. – Бібліогр.: с. 550-557


  В пр. №1702927 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка 21.12. 2015 р.
976585
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 3. – 1949. – 477с.
976586
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
4. – 1949. – 472с.
976587
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
1. – 1951. – 615с.
976588
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
2. – 1953. – 576с.
976589
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
6. – 1957. – 591с.
976590
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
7. – 1961. – 61 с.
976591
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
7-2. – 1961. – 108с.
976592
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
9. – 1964. – 112с.
976593
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів в 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
10. – 1964. – 175с.
976594
  Шевченко Тарас Повне зібрання творів в 10-ти томах.т.5 = Щоденник.Автобіографія / Шевченко Тарас. – Київ : Академвидав, 1951. – 263 с.
976595
  Стефаник В.С. Повне зібрання творів в 3-х томах / В.С. Стефаник; АН УРСР; Інститут укр. літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1-й : Новели. – 1949. – 375с.
976596
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка
1 : Поезія 1837-1847. – 1989. – 525с.
976597
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-ти т. : Поезія 1847-1861 / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка
Т. 2. – 1991. – 602с.
976598
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка
Т. 3. – 1991. – 397с.
976599
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
3. – 1993. – 398с.
976600
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів у 12-ти томах / Т.Г. Шевченко. – Київ : Наукова думка
2. – 1990. – 590 с.
976601
  Котляревський І.П. Повне зібрання творів у двох томах / І.П. Котляревський; АН УРСР; Інститут української літератури ім. Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 1-й. – 1952. – 536с.
976602
  Котляревський І.П. Повне зібрання творів у двох томах / І.П. Котляревський; АН УРСР; Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР
Т. 2-й. – 1953. – 188с.
976603
  Костюченко О. Повне зібрання творів Уласа Самчука планують видати в Острозькій академії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 2
976604
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів. В 10-ти т. / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 8 : Живопис, графіка 1847 - 1850. – 1963. – с.
976605
  Плоднік Д.П. Повне сімейство воднево зв"язаних пар основ ДНК mThy m Thy. Квантово-хімічне дослідження / Д.П. Плоднік, І.С. Войтешенко, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2015. – Т. 13, № 1. – C. 9-12
976606
  Старовойтенко Інна Повний "Кобзар" Т. Шевченка (1907-1908) у листуванні П. Стебницького з Є. Чикаленком


  У статті відображені сюжети листування П. Стебницького (1862-1923) та Є. Чикаленка (1861-1929) - відомих громадсько-культурних діячів к. XIX - поч. XX ст., в яких висвітлюються проблеми видання та розповсюдження повного "Кобзаря" Т. Шевченка, що вийшов ...
976607
  Старовойтенко І. Повний "Кобзар" Т.Шевченка (1907-1908) у листуванні П.Стебницького з Є.Чикаленком
976608
  Кобзар О. Повний апгрейд корпоративного права і світле майбутнє корпоративних відносин / О. Кобзар, Ю. Гудименко // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (99), червень 2018 р. – С. 8-15
976609
  Жураківський Р.О. Повний конформаційний аналіз молекули 2"-дезоксигуанозину квантово-механічним методом функціонала густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4
976610
  Куценко Г.В. Повний розв"язок задачі про рух твердого тіла навколо нерухомої точки у випадку Ейлера / Г.В. Куценко, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі одержано в параметричній формі повний розв"язок задачі про рух твердого тіла навколо нерухомої точки у випадку Ейлера.
976611
  Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови // Словник фразеологічних антонімів української мови / В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз. – 3-тє вид., допов. – Київ : Довіра, 2006. – 510 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-191-2
976612
  Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови / Полюга Л.М. // Словник фразеологічних антонімів української мови / В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз. – 4-е вид., доп. – Київ : Довіра, 2008. – 510 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-230-0; 978-966-507-227-0
976613
  Міщенко К. Повний топологічний інваріант функцій зі скінченним числом особливостей на класичних некомпактних поверхнях / К. Міщенко, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-85. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Побудовано повний топологічний інваріант функцій зі скінченим числом критичних точок і особливих рівнів на некомпактних поверхнях скінченного роду та зі скінченним числом кінців. We construct the complete topological invariant of functions with a ...
976614
  Усік Д. Повний форс-мажор // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 13, 16-17
976615
   Повний чемодан історій : Бесіда Віктора Неборака з Юрієм Винничуком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 281-299
976616
  Віленський С.Д. Повні відра краси / С.Д. Віленський. – Львів, 1965. – 28с.
976617
  Мортіков В. Повні й неповні трудові угоди // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 16-19. – Бібліогр.: 3 назв.
976618
  Афонін А.О. Повні методи пошуку виведення в системах логічного програмування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Афонін А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 118 л. – Бібліогр.: л. 114-118
976619
  Афонін А.О. Повні методи пошуку виведення в системах логічного програмування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.05.01 / Афонін А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв.
976620
  Перевертень В.І. Повні натуральні закономірності / В.І. Перевертень. – К, 1996. – 72с.
976621
  Орлова О. Повнії чари // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 1. – С. 161-162. – ISBN 966-7653-03-5


  Творчість українських дизайнерів: О.І. Нечипоренко та Н.Г. Панченко
976622
  Крючков Г.К. Повністю реалізувати і збагатити демократичний потенціал Конституції // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 47-52.
976623
  Мамутов В. Повніше використовувати техніко-юридичні засоби удосконалення законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
976624
  Іваницька Х. Повноваження Антимонопольного комітету України в контексті протидії антиконкурентним узгодженим діям: перспективи законодавчого вдосконалення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 384-385
976625
  Гнатенко А.В. Повноваження апеляційного суду при перегляді рішення суду: теоретичні та практичні спірні питання / А.В. Гнатенко, Д.Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 38-45.
976626
  Гошовська Т.В. Повноваження Верховного Суду України за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: аналіз колізійних норм / Т.В. Гошовська, Н.Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2013. – № 8 (156). – С. 36-40
976627
  Рябоконь Є.О. Повноваження виконавця заповіту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-35. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблеми правового статусу виконавця заповіту та пропонуються шляхи їх подолання. Problems concerning the legal status of a will executor are analyzed, ways of overcoming them are proposed.
976628
  Мельник М. Повноваження вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кадрового забезпечення судів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 156-159
976629
  Ігонін Р.В. Повноваження Вищої ради юстиції у сфері кадрового забезпечення суддівського корпусу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 238-243. – ISSN 1563-3349
976630
  Козаченко А. Повноваження волосного земства за "Тимчасовим положенням про волосне земське управління" 1917 р. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 86-92. – ISSN 1993-0909
976631
  Задорожня Г.В. Повноваження глави держави в механізмі юридичної відповідальності парламенту України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
976632
  Недобор І. Повноваження головуючого щодо дослідження доказів // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 364-366. – ISBN 978-966-2781-18-2
976633
  Козаченко А Повноваження губернатора з питань нагляду за діяльністю земств на матеріалах Полтавської губернії 1864-1917рр. ) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 18-25. – ISSN 0201-7245
976634
  Кравченко Л.М. Повноваження державних органів у сфері валютного контролю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 75-83.
976635
  Голосніченко Д. Повноваження державних органів щодо захисту прав виборців // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-15.
976636
  Заболотна Л.В. Повноваження державних службовців дипломатичної служби // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 23-29. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
976637
  Супруненко В. Повноваження державної екологічної інспекції України щодо контролю за переміщенням хімічних речовин // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 4, квітень 2018, спецвипуск : Матеріали роботи круглого столу на тему "Посилення контролю за транскордонним переміщенням конрольованих та токсичних хімічних речовин" (18-19 квітня 2018 р., м. Хмельницький). – С. 26-29
976638
  Забучинська Т.В. Повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в сфері захисту прав учасників ринку цінних паперів України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 69-76.
976639
  Волинська В. Повноваження Дисциплінарної комісії Аудиторської палати України: "А судді хто? А судять як?" // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 9 жовтень. – С. 64-65. – ISSN 2306-0050
976640
  Габлей Н.Г. Повноваження засудженого під час оскарження і розгляду кримінальної справи в касаційному порядку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 147-151. – Бібліогр. в кінці ст.


  Для здійснення належного захисту своїх прав на стадії касаційного провадження засуджений повинен бути наділений комплексом повноважень. В даній статті висвітлено повноваження засудженого, які чітко передбачені чинним кримінально-процесуальним ...
976641
  Гриневич Л. Повноваження і відповідальність. Кабмін передав функції управління ПТНЗ обласним держадміністраціям та КМДА // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Уряд передав окремі функції з управління державними професійно-технічними навчальними закладами, що підпорядковані МОН, обласним держадміністраціям та КМДА. Цю інформацію озвучила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час Міжнародної ...
976642
  Вахонєва Т.М. Повноваження і управлінські функції фонду соціального страхування України у сфері охорони праці // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 45-50. – ISBN 978-617-7069-34-7
976643
  Пономарьова О.О. Повноваження Касаційного господарського суду Верховного Суду відповідно до проекту Закону України №6232 від 23.03.2017 // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 228-230. – ISBN 978-966-937-189-8
976644
  Плахотнюк Н.Г. Повноваження керівника органу виконавчої влади у сфері управління персоналом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 164-169. – (Право. Економіка. Управління)
976645
  Аббакумова Д.В. Повноваження Комітету міністрів Ради Європи відповідно до ст. 46 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 274-281. – ISSN 2224-9281
976646
  Тупицький О. Повноваження Конституційного Суду України та ефективність національних засобів індивідуального доступу до конституційного правосуддя // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 208-210. – ISSN 2310-6158
976647
  Тихий В. Повноваження Конституційного Суду України та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-44
976648
  Тихий В. Повноваження Конституційного Суду України та правова природа його рішень // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 55-65.
976649
  Григор"єв В. Повноваження Конституційного Суду України: проблеми реалізації і необхідність систематизації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 121-128
976650
  Григор Повноваження Конституційного Суду України: проблеми реалізації і необхідність систематизації / Григор, "ее // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
976651
  Кесслер З Повноваження Конституційного Суду Чеської республіки та огляд його діяльності у 1993-2001 роках // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.56-59
976652
  Голосніченко Д.І. Повноваження міліції, їх законодавче регулювання та вивчення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 133-138. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання щодо якості реалізації повноважень МВС України. Відмічається, що міліція України наближається до європейських стандартів і передусім має відповідати їм при здійсненні правоохоронної діяльності. Цей орган виконавчої влади ...
976653
  Предместніков О. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної правової політики: нормотворчість і правова експертиза // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 56-61


  У статті виконано аналіз адміністративно-правового регулювання повноважень Міністерства юстиції України у сфері державної правової політики, визначено основні риси, сутність та особливості здійснюваної ним нормотворчості, правової експертизи і ...
976654
  Погиба П.П. Повноваження місцевих держаних адміністрацій в галузі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 70-76. – (Серія "Право" ; вип. 1)
976655
  Завальна Ж.В. Повноваження на використання адміністративного договору // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 238-241. – ISSN 1563-3349
976656
  Ніконорова Н. Повноваження народного депутата України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 92-97
976657
  Созанський Т.І. Повноваження національного агентства з питань запобігання корупції / Т.І. Созанський, В.В. Луцик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 302-314. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
976658
  Черей С.В. Повноваження Національного банку України у сфері неплатоспроможності банків // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 47-52. – ISSN 2519-2353


  "Визначено поняття неплатоспроможного банку. Таким визнано банк щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність». Розглянуті ...
976659
  Нечипорук С.В. Повноваження нотаріуса як державного реєстратора // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 157-160. – ISSN 2219-5521
976660
  Кулакова Є. Повноваження обласних рад щодо управління спільною власністю територіальних громад // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-65
976661
  Іжа М.М. Повноваження обласних рад як органів регіонального самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 668-673. – ISSN 1563-3349
976662
  Басов А. Повноваження органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадської безпеки у надзвичайних ситуаціях // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 172-178. – ISSN 1993-0909
976663
  Бортняк Д.Ф. Повноваження органів внутрішніх справ щодо застосування заходів забезпечення адміністративно- деліктного провадження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 261-266
976664
  Пашков В. Повноваження органів державного контролю стосовно обігу лікарських засобів. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.52-55
976665
  Монаєнко А.О. Повноваження органів державної влади щодо здійснення фінансово-бюджетного контролю місцевих бюджетів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 78-82
976666
  Козаченко А.І. Повноваження органів земського самоврядування за положенням 1890 р. наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 23-32. – ISSN 0201-7245
976667
  Харченко С.І. Повноваження органів казначейства України з контролю дотримання бюджетного законодавства - запобіжник бюджетних правопорушень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 7-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
976668
  Кирій С.Л. Повноваження органів контролю України щодо проведення аудиту адміністратиної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 129-134. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
976669
  Музика О. Повноваження органів місцевого самоврядування на отримання доходів у місцеві бюджети // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.25-27. – ISSN 0132-1331
976670
  Солнцева Х.В. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 189-195. – (Юридичні науки ; № 3)
976671
  Хачук К. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання цін (тарифів) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 87-93
976672
  Самбор М.А. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень, якими визначаються склади адміністративних правопорушень / М.А. Самбор, А.М. Самбор // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 47-53. – ISSN 2220-1394
976673
  Хачук К.Д. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління корпоративними правами територіальних громад // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 106-113
976674
  Власенко В. Повноваження органів місцевого управління в системі німецької адміністрації у генеральному окрузі "Житомир" (1941 - 1942 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 37-38
976675
  Демчик Н.П. Повноваження органів охорони державного кордону щодо примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства: історія становлення та сучасний стан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 46-54. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
976676
  Левченко К.Б. Повноваження органів охорони здоров"я у впровадженні роботи із попередження насильства в сім"ї / К.Б. Левченко, М.М. Легенька // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 187-195. – ISSN 2304-4556
976677
  Мамедов Г.А. Повноваження органів прокуратури у 1922-1930-х рр. // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 61-70. – ISSN 2307-3427
976678
  Ільницький Олег Повноваження органів прокуратури України з розгляду земельних спорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 93-99.
976679
  Лукашенко Альона Повноваження органів самоорганізації населення та статус їх керівників // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 50-55
976680
  Коломоєць Н. Повноваження освітнього омбудсмена у сфері захисту прав дитини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 173-176. – ISSN 2307-8049
976681
  Гаркуша В. Повноваження патрульної поліції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 91-94. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
976682
  Шкода Т. Повноваження пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 74-76
976683
  Гуть Н. Повноваження посадових осіб на посвідчення документів для дії за кордоном // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 552-554
976684
  Діхтієвський П. Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз / П. Діхтієвський, А. Бучинська // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 59-66. – ISSN 2306-9082


  У статті, на підставі порівняльного аналізу законодавства Польщі та України, досліджуються повноваження представницьких органів місцевого (територіального) самоврядування.
976685
  Шамраєва В.М. Повноваження президента у визначенні та реалізації зовнішньої політики держави (на прикладі України та США) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 128-136
976686
  Мельниченко В.І. Повноваження Президента України у контексті конституційної реформи: структура, зміст, характер / В.І. Мельниченко, Н.Г. Плахотнюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 5-16
976687
  Волощук О.Т. Повноваження Президента України щодо судової влади // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 46-50. – (Правознавство ; Вип. 578). – ISSN 2221-173X
976688
  Басов А. Повноваження Президента України як гаранта забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах виникнення надзвичайних ситуацій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 150-156. – ISSN 1993-0909
976689
  Божко Н. Повноваження призначати керівників місцевих органів виконавчої влади у країнах Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 205-206
976690
  Бусол О. Повноваження прокуратури з досудового розслідування кримінальних проваджень, підслідних ДБР і НАБУ: як розв"язати юридичну колізію? (правова позиція) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
976691
  Мінюков А. Повноваження прокуратури при забезпеченні додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина на досудовому слідстві. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.35-41. – ISSN 0132-1331
976692
  Стефанчук М.М. Повноваження прокурора в адміністративно-деліктному провадженні: пошук функціональної приналежності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 88-94. – ISSN 2227-796X
976693
  Спусканюк Ю. Повноваження прокурора в стадії досудового розслідування у зв"язку з реформуванням кримінально-процесуального законодавства України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 89-92
976694
  Луцик В.В. Повноваження прокурора в ході досудового розслідування в кримінальному процесі Франції // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 214-216. – ISBN 978-966-419-300-6
976695
  Клочков В. Повноваження прокурора з нагляду за виконанням законів у сфері прав і свобод людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 44-48.
976696
  Яворський Я.Т. Повноваження прокурора міжнародного кримінального суду на стадії судового розгляду справи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 180-186
976697
  Комарницька О. Повноваження прокурора на етапі виконання ухвали про обрання застави // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
976698
  Чечерський В. Повноваження прокурора при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 22-26
976699
  Осадча О.С. Повноваження прокурора при застосуванні запобіжних заходів / О.С. Осадча, О.О. Юхно ; [за заг. ред. О.О. Юхна] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов, 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 195-217 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого та детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-58-2
976700
  Червякова О. Повноваження прокурора у адміністративному судочинстві / О. Червякова, В. Бабкова // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 53-58
976701
  Радько О. Повноваження прокурора у справах про банкрутство // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 19-27.
976702
  Луцик В.В. Повноваження прокурора, спрямовані на виявлення порушень закону в ході досудового розслідування, у кримінальному процесі України та Польщі / В.В. Луцик, Т.В. Кордіяка // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 191-204. – ISSN 2078-9165
976703
  Драган О. Повноваження прокурорів прокурорів у провадженні по справах про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 20-27
976704
  Шевчук І.І. Повноваження прокурорів системи Міністерства Справедливості в Республіці Польща на території Східної Галичини у період з 1919 по 1939 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-42.
976705
  Д"яченко Н.О. Повноваження Ради прокурорів України як одного з найвищих органів прокурорського самоврядування // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 184-187. – ISBN 978-966-937-189-8
976706
  Дишкант О. Повноваження Рахункової палати у бюджетному процесі: реалії та перспективи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 157-166. – ISSN 1818-5754
976707
  Роговенко Д. Повноваження Рахункової палати у світлі змін до Конституії України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 45-48
976708
  Монаєнко А.О. Повноваження рахункової палати України у сфері здійснення контролю за використанням бюджетних коштів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-55. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
976709
  Чубенко А. Повноваження розпорядників бюджетних коштів у сфері цивільного захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 67-69.
976710
  Ільїна Н.Л. Повноваження самоврядних та громадських органів у сфері здійснення контролю в галузі екології // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 135-139. – ISBN 978-617-566-151-2
976711
  Пацалова Т. Повноваження слідчого при забезпеченні безпеки потерпілих та свідків у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 54-57
976712
  Потапенко В.В. Повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 123-125. – ISBN 978-617-7363-14-8
976713
  Шапутько С.В. Повноваження слідчого судді щодо судового контролю у кримінальному провадженні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шапутько Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Донецьк. юрид. ін-т МВС України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 280 арк. – Додатки: арк. 241-280. – Бібліогр.: арк. 202-240
976714
  Шапутько С.В. Повноваження слідчого судді щодо судового контролю у кримінальному провадженні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Шапутько Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
976715
  Сухачов О. Повноваження слідчого у забезпеченні конспірації виконання оперативними підрозділами доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 230-232. – ISBN 978-966-520-183-0
976716
  Кавун Д. Повноваження слідчого у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 148-152
976717
  Цуцкірідзе М. Повноваження слідчого щодо закриття кримінального провадження в контексті засади змагальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 312-313
976718
   Повноваження служби якості // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  Уряд затвердив положення, в якому прописані повноваження Державної служби якості освіти. Відповідну постанову прийняли на засіданні 14 березня 2018 р.
976719
  Жорова Є.Р. Повноваження суб"єктів антикризового корпоративного управління // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2012. – С. 171-177. – (Сер. 1. Економіка ; Вип. 4 (16)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
976720
  Савченко Л.А. Повноваження суб"єктів контролю на другій стадії бюджетного процесу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.82-85. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
976721
  Ковалевська О.П. Повноваження суб"єктів права комунальної власності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 92-96. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
976722
  Шмаков О.М. Повноваження суб"єктів сфери безпеки України з припинення масових заворушень / О.М. Шмаков, О.В. Лавніченко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (59). – С. 26-33. – ISSN 2078-7480
976723
  Билінін Я. Повноваження суб"єктів фінансового контролю у сфері міжбюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 142-145.
976724
  Марченко О. Повноваження судів при винесенні рішень щодо контролю у сфері управлінської діяльності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 266-271. – ISSN 1993-0909
976725
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кашка Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 273 л. – Додатки: л. 255-278. – Бібліогр.: л. 191-254
976726
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кашка Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
976727
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції з перегляду судових рішень у кримінальному процесі України : монографія / О.С. Кашка ; [наук. ред. Костюченко О.Ю.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 628, [2] с. – Бібліогр.: с. 563-628. – ISBN 978-617-566-360-8
976728
  Гусаров К.В. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України 2004 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 27-35
976729
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції на стадії досудового розслідування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 323-326


  У статті досліджуються проблеми апеляційної перевірки ухвал слідчого суді, що можуть бути оскаржені на стадії досудового розслідування.
976730
  Згама А.О. Повноваження суду апеляційної інстанції щодо перевірки законності та обгрунтованості судових актів у господарському процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 153-159
976731
  Серебрякова Ю. Повноваження суду відповідно до проекту Господарського процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 94-100. – ISSN 1026-9932
976732
  Біда К.М. Повноваження суду касаційної інстанції // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 131-137.
976733
  Верба О.Б. Повноваження суду у випадках добровільного невиконання мирової угоди, укладеної на стадії виконавчого провадження // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 35-44.
976734
  Бармак М.В. Повноваження та діяльність губернських правлінь Волинської, Подільської та Київської губерній (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 145-149
976735
  Коник С.М. Повноваження та компетенція вищих органів державної влади відповідно до Конституції УРСР 1929 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 252-257. – (Право. Економіка. Управління)
976736
  Лекарь А.С. Повноваження третейських груп у процесі вирішення спорів у Світовій організації торгівлі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 150-154. – ISSN 2220-1394
976737
  Провізіон Т. Повноваження Федерального Конституційного Суду ФРН та Конституційного Суду України у механізмі забезпечення взаємодії конституційного і міжнародного правопорядку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 126-129.
976738
  Райнін І.Л. Повноваження центральних органів виконавчої влади з розвитку регіонів // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 143-153. – ISSN 2304-4556
976739
  Голосніченко Д. Повноваження як об"єкт дослідження загальноі теорії держави та права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
976740
  Голосніченко Д. Повноваження як об"єкт дослідження загальної теорії держави та права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 0132-1331
976741
  Тимошенко М. Повноважні організатори // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.29-32


  Виступ голови Черкаської обласної ради
976742
  Будько Євген Повноважно про Грецію : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 38-40
976743
  Шевченко Т.Г. Повного зібрання творів у дванадцяти томах / Т.Г. Шевченко; НАНУ. Ін-тут літератури; Упор. В.С.Бородіна; Редкол.: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін, С.А.Гальченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0708-6 (т.2)
Т. 2 : Поезія 1847 1861. – 2003. – 784 с. – На контртитульній та на реквізитній сторінках надруковано "Повне зібрання творів у дванадцяти томах"
976744
  Шевченко Т.Г. Повного зібрання творів у дванадцяти томах / Т.Г. Шевченко; НАНУ. Ін-тут літератури; Ред. кол.: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін, С.А.Гальченко та інші. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0746-9
Т. 4 : Повісті. – 2003. – 600 с. – На контртитульній та на реквізитній сторінках надруковано "Повне зібрання творів у дванадцяти томах"
976745
  Палій П.П. Повнодення / П.П. Палій. – Ужгород, 1972. – 39с.
976746
  Леснік О.М. Повнодеревність та розмірно-якісна структура дерев гіркокаштана звичайного в насадженнях міста Києва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Леснік Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
976747
  Кобець В.Д. Повнозерниця : поезії / В.Д. Кобець. – Одеса, 1976. – 71 с.
976748
  Прилюк Д.М. Повноколосся : балади в прозі, роман-хроніка / Д.М. Прилюк. – Київ : Дніпро, 1977. – 434 с.
976749
  Вільде І. Повнолітні діти / І. Вільде. – Львів, 1952. – 415 с.
976750
  Вільде І. Повнолітні діти : [роман] / Ірина Вільде. – Київ : Зелений пес, 2009. – 416 с. – (Серія "А+В"). – ISBN 978-966-1515-44-3
976751
  Герасименко Ю.Г. Повноліття : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1952. – 52 с.
976752
  Маняк В.А. Повноліття / В.А. Маняк. – Львів, 1957. – 48 с.
976753
  Шмигельський А.І. Повноліття : поезії / А.І. Шмигельський. – Київ, 1958. – 176 с.
976754
  Вароді В.І. Повноліття / В.І. Вароді. – Ужгород, 1967. – 23с.
976755
  Лук"яненко Г. Повноліття : літературна збірка / Ганна Лук"яненко. – Київ : Юніверс, 2007. – 192с. – ISBN 966-8118-54-5
976756
  Будько Євген Повноліття і велелюддя : мандрівничий ряд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 124-125 : Фото
976757
  Майданська С.В. Повноліття надії / С.В. Майданська. – К, 1988. – 175с.
976758
   Повноліття улюбленої виставки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 76 : фото
976759
  Кацай А.В. Повноправні господарі країни / А.В. Кацай. – К., 1984. – 126с.
976760
  Буй Д.Б. Повнота аксіоматики Армстронга / Д.Б. Буй, А.В. Пузікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті наведено строге та повне доведення повноти аксіоматики Армстронга щодо функціональних залежностей в реляційних базах даних, яке наслідує традиції встановлення повноти в математичній логіці: введені відношення синтаксичного та семантичного ...
976761
  Калашников В.Ф. Повнота любові : П"єси. Матеріали. Документи / Вадим Калашников ; [ред. та передм. Миколи Шудрі]. – Київ : Stella Grand, 2011. – 209, [1] с., [8] арк. фот. – ISBN 978-966-2698-00-8
976762
  Радченко В. Повнота простору дійсних функцій, інтегровних за випадковою мірою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для випадкової міри [мю] уведено простір Lp[мю] дійсних функцій, степені яких інтегровні за [мю] . Доведено, що повний. For stochastic measure [мю] space Lp [мю] of power integrable w.r.t i real functions is introduced. It is proved that Lp [мю] ...
976763
  Пасенюк О. Повнота судівського самоврядування - запорука його послідовного розвитку // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 53-66
976764
  Бодак О.П. Повнотекстова база даних "Рукописна та книжкова спадщина України" як електронний науково-інформаційний ресурс Інституту рукопису національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 359-371. – ISSN 2222-4203
976765
  Івченко Л. Повнотекстові бази даних міжнародного каталогу музичної періодики (RIPM) / Л. Івченко, О. Шевченко, В. Гурина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 147-163. – ISSN 2224-9516
976766
  Кириченко Н.В. Повнотекстові ресурси на сайті бібліотеки // Бібліотека і книга у контексті часу : збірник наукових статей 2 міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 року, м. Київ : тема року : "Публічна бібліотека в соціокультурному просторі регіону" / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Національна парламентська бібліотека України" ; [редкол. : Т. Вилегжаніна (голова), Н. Розколупа, З. Савіна та ін. ; укладач С. Басенко]. – Київ, 2008. – С. 59-70. – ISBN 978-966-7547-45-5
976767
  Нога П. Повноцінне забезпечення права осіб, які направляються в зону бойових дій, на батьківство та/або материнство як конституційна гарантія // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 112-120. – ISSN 2310-6158
976768
  Савчин М.В. Повноцінно розвинена особистість та ії здоров"я // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 217-228. – ISSN 2227-1376
976769
  Кропивницький М.Л. Повный збирнык творив [Повний збірник творів] / М.Л. Кpопивницкий. – Харьков (Харьків) : Паpовая Типо-Литогp. М.Я. Дpейшпуля
Т. 2 : 1. Глытай, або ж павук [Глитайї, або ж павук] ; 2. Вій ; 3. На pуинах [На руїнах] ; 4. Пеpед волею ; 5. Залеты [Залети] соцького Мусія. – 1903. – [1], 189 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії . Конволют, переплетено з Повний збірник творів / Кропивницький М.Л, Харьків, 1903, т. 3


  Зміст: Глытай, або ж павук; Вій: Сюжет позыченый у М.В. Гоголя; Hа pуинах; Пеpед волею; Залеты соцького Мусія.
976770
  Кропивницький М.Л. Повный збирнык творив [Повний збірник творів]. Т. 3 / М.Л. Кpопивницкий // Повный збирнык творив [Повний збірник творів] / М.Л. Кропивницький. – Харьков (Харьків) : Паpовая Типо-Литогp. М.Я. Дpейшпуля, 1903. – Т. 2 : 1. Глытай, або ж павук [Глитайї, або ж павук] ; 2. Вій ; 3. На pуинах [На руїнах] ; 4. Пеpед волею ; 5. Залеты [Залети] соцького Мусія. – 220 с.


  Зміст: Докы сонце зійде - pоса очи выисть; Веpгиліева Энеида: Комычна фееpія-опеpетта (пеpелыцевана з поэмы И.П. Котляpевскаго); Дуpысвитка; Супpотывни течіи; Глум и помста: Сюжет позыченый из поэмы Т. Шевченка.
976771
  Кропивницький М.Л. Повный збирнык творив [Повний збірник творів] / М.Л. Кpопивницкий. – Харьков (Харьків) : Паpовая Типо-Литогp. М.Я. Дpейшпуля
Т. 3 : 1. Докы сонце зійде - pоса очи выисть [Доки сонце зійде - роса очі виїсть] ; 2. Веpгиліева Энеида [Вергілієва Енеїда] ; 3. Дуpысвитка [Дурисвіти] ; 4. Супpотывни течіи [Супротивні течії]; 5. Глум и помста. – 1903. – 220 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Докы сонце зійде - pоса очи выисть; Веpгиліева Энеида: Комычна фееpія-опеpетта (пеpелыцевана з поэмы И.П. Котляpевскаго); Дуpысвитка; Супpотывни течіи; Глум и помста: Сюжет позыченый из поэмы Т. Шевченка.
976772
  Гнатюк І.Ф. Повнява : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 95 с.
976773
   Повод для гордости. Территории заброшенных фабрик становятся главными достопримечательностями городов // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1029-5828
976774
  Яновська Л. Поводатирь : Этюд на 1 дійю ; Сеpденьку золотому вид сеpденька щиpого: Жаpт на 1 дію / Л. Яновська. – Київ : Дpук. Т-ва "Пpосвещение", 1907. – 51 с. : нот. – Hа обкл.: Пpисвячується В.Я. Яновському.- Прим. № 102860 без обкл.
976775
  Теліженко О.М. Поводження з відпрацьованими батарейками в Україні для виконання вимог Директив ЄС / О.М. Теліженко, Т.І. Шевченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад - грудень. – С. 10-11
976776
  Юрескул В. Поводження з вторинними ресурсами-особливий предмет правового регулювання // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 38-42. – ISSN 1561-4999
976777
   Поводження з небезпечними відходами в Україні: погляд громадськості // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 28 : фото
976778
  Алданов Ю. Поводження з окремими категоріями матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом під час приватизації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 0132-1331
976779
  Плаван В.П. Поводження з полімерними відходами: законодавчі вимоги Євросоюзу та України / В.П. Плаван, О.О. Демиденко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 22-23 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
976780
  Малєй О.В. Поводження з твердими побутовими відходами: українські реалії // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 9 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
976781
  Іщук В.В. Поводження інваріантних множин імпульсних систем при малих збуреннях / В.В. Іщук, В.В. Могильова, Н.А. Алі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для системи диференціальних рівнянь з малою імпульсною дією одержано достатні умови існування додатно інваріантних множин.
976782
  Щербаков Владимир Поводный меч : Арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 148-156 : Фото
976783
   Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел. – Ашхабад, 1985. – 36с.
976784
  Акулинин А.М. Поводырь : посесть, рассказы : для среднего возраста / А.М. Акулинин ; рисунки О. Нефедкина. – Москва : Детская литература, 1985. – 159 с.
976785
  Миршакар М. Поводья жизни : стихи и поэмы / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1972. – 159 с.
976786
  Євтушенко Л.В. Повоєнна "Die Neue Zeitung" про мінімізацію наслідків радикалізації Німеччини // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 238-240


  Наукова стаття досліджує переідеологізацію німецького повоєнного суспільства в напрямі від тоталітаризму до демократії та відображення цього складного процесу на сторінках газети "Die Neue Zeitung" як центрального органу американської окупаційної зони ...
976787
  Шкварець В. Повоєнна та сучасна Миколаївщина: історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 90-95. – ISSN 1998-4634
976788
  Калініченко Вячеслав Володимирович Повоєнний голод в Україні (друга половина 40-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Калініченко В.В.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
976789
  Петренко І. Повоєнний голод на Кіровоградщині - закономірний наслідок політики держави // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 482-495
976790
  Логвіненко Н. Повоєнний період (1945-1960 рр.) розвитку української фантастичної прози
976791
  Кудряченко А.І. Повоєнний успішний розвиток Республіки Австрія / А.І. Кудряченко, В.С. Дьоннінгхауз // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 43-45. – ISSN 0868-8117
976792
  Десятніков О. Повоєнний франк Альберта I // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 33-37. – ISSN 1811-542X


  Монети Бельгії 1918-1934 рр.
976793
  Кулібаба О.І. Повоєнні вибори в Угорщині та позиція союзників - членів СКК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81. – (Історія ; Вип. 37)
976794
  Хоменко В. Повоєнні рефлексії у малій прозі Андрія Платонова та Миколи Хвильового // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (138), жовтень. – С. 26-29


  Проблема дослідження повоєнних рефлексії у прозі письменників у літературознавчій науці завжди була актуальною. У статті дослідженно рефлексії, знайдено синхронні теми повоєнних років у малій прозі Андрія Платонова та Миколи Хвильового.
976795
  Бесєдіна Н.В. Повоєнні реформи та становлення представницької демократії в Японії // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 140-154. – ISSN 2075-1451
976796
  Коновал О. Повоєнні скитання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 126-131. – ISSN 0130-1608
976797
  Селигенин Г.Т. Повозка с голубыми жар-птицами / Г.Т. Селигенин. – М, 1982. – 176с.
976798
  Кабытов П.С. Поволжская деревня накануне февральской буржуазно-демократической революции. / П.С. Кабытов. – Куйбышев, 1977. – 72с.
976799
  Буравлева В.В. Поволжский период жизни и деятельности В. И. Ленина в советской исторической литературе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравлева В. В.; Каз.ГУ. – К., 1981. – 19л.
976800
  Инсаров А.С. Поволжье / А.С. Инсаров. – 5-е изд. – Москва, 1933. – 198с.
976801
  Ситников Г.Г. Поволжье / Г.Г. Ситников. – М., 1950. – 75с.
976802
  Ситников Г.Г. Поволжье / Г.Г. Ситников. – М., 1951. – 80с.
976803
  Покшилевский В.В. Поволжье / В.В. Покшилевский. – Москва, 1951. – 108с.
976804
   Поволжье. – М., 1957. – 464с.
976805
  Горцев В.И. Поволжье / В.И. Горцев, Ф.Д. Курников. – М., 1959. – 76с.
976806
  Долгополов К.В. Поволжье : Экономико-географический очерк. Пособие для учителей / К.В. Долгополов, Е.Ф. Федорова. – Москва : Просвещенье, 1967. – 207 с.
976807
   Поволжье в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.. – Куйбышев, 1980. – 182с.
976808
  Покшишевский В.В. Поволжье. / В.В. Покшишевский. – М, 1951. – 256с.
976809
  Яковлев А.С. Повольники / А.С. Яковлев. – М.-Пб., 1923. – 167с.
976810
  Короненко С. Поворожу тобі віршами // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 10. – С. 82-92. – ISSN 0208-0710
976811
  Нечай П. Поворот / П. Нечай. – Київ, 1935. – 260 с.
976812
  Замойский П.И. Поворот / П.И. Замойский. – М., 1935. – 332с.
976813
  Кушко И.М. Поворот : роман / И.М. Кушко. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 519 с.
976814
  Овчинников М.Ф. Поворот / М.Ф. Овчинников. – М., 1957. – 91с.
976815
  Хайри Г. Поворот / Г. Хайри. – Уфа, 1976. – 652с.
976816
  Залыгин С.П. Поворот / С.П. Залыгин. – М., 1987. – 77с.
976817
  Іванов В. Поворот Будди. Оповідання. / В. Іванов. – Львів, 1927. – 103с.
976818
  Лейбзон Б.М. Поворот в политике Коминтерна / Б.М. Лейбзон, К.К. Шириня. – М., 1965. – 374с.
976819
  Лейбзон Б.М. Поворот в политике Коминтерна / Б.М. Лейбзон, К.К. Шириня. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 423с.
976820
  Потапский П.Ф. Поворот в политической жизни страны в связи с принятием новой Конституции СССР и перестройка работы Коммунистической партии Казахстана (1936-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Потапский П.Ф.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1935. – 18с.
976821
  Сергієнко Н.А. Поворот виконання судового рішення у цивільних справах // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 6 (152). – С. 84-90. – ISSN 2312-1831
976822
  Мис Г. Поворот вправо? / Г. Мис. – М., 1983. – 206с.
976823
  Колбасьев С.А. Поворот все вдруг : рассказы и повести / С.А. Колбасьев. – Ленинград : Советский писатель, 1986. – 533 с.
976824
  Колбасьев С.А. Поворот все вдруг: Повести, рассказы. / С.А. Колбасьев. – Л., 1978. – 527с.
976825
  Ткач М.М. Поворот землі : вибране / М.М. Ткач. – Київ : Дніпро, 1976. – 191 с.
976826
  Штутин Я.Л. Поворот исполнения судебного решения в советском гражданском процессе / Я.Л. Штутин, 1955. – 117-129с.
976827
  Никитина Т.В. Поворот к либеральному курсу в Греции 1909-1912 гг (Приход к власти и внутрин. политика кабинета Э. Венизелосв : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Никитина Т. В.; МГУ, Ист. фак. Каф. новой и новейш. ист. – М., 1978. – 25л.
976828
  Притула Д.Н. Поворот ключа / Д.Н. Притула. – Л., 1980. – 207с.
976829
  Ивантер Н. Поворот ключа / Н. Ивантер. – Москва, 1985. – 288 с.
976830
  Князев Л.Н. Поворот на шестнадцать румбов. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1969. – 182с.
976831
  Рейнгардт Клаус Поворот под Москвой. / Рейнгардт Клаус. – М., 1980. – 383с.
976832
  Маланов К.М. Поворот с дороги предков / К.М. Маланов. – Улан-Удэ, 1974. – 244с.
976833
  Вырган И. Поворот солнца / И. Вырган. – Москва, 1961. – 104с.
976834
  Кезля В.В. Поворот сонця / В.В. Кезля. – К, 1978. – 192с.
976835
  Симонова Л.С. Поворот судьбы / Л.С. Симонова. – М., 1980. – 95с.
976836
  Тисменяну В. Поворот у політиці : Східна Європа від Сталіна до Гавела / Владімір Тисменяну; Пер. з англ. А.Д.Гриценка. – Київ : Мегатайп, 2003. – 336с. – ISBN 5-85722-102-1
976837
  Скриган Я. Поворот у сосны / Я. Скриган. – Ленинград : Художественная литература,ЛО, 1974. – 302 с.
976838
  Коныхов А.А. Поворот. / А.А. Коныхов. – К., 1971. – 38с.
976839
  Пляченко А.Г. Поворотна точка історії - Сандармох // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 230-235. – ISBN 978-966-927-118-1


  До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса.
976840
  Глебова Л.А. Поворотная изомерия ненасыщенных карбонильных соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Глебова Л.А.; МГУ. – М, 1981. – 20л.
976841
  Комар Б.П. Поворотний круг : повість / Б.П. Комар. – Київ : Веселка, 1975. – 216 с.
976842
  Олійник Б.І. Поворотний круг : Вірші та поеми / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1989. – 93с. – ISBN 5-7720-0448-4
976843
  Гладуелл М. Поворотний момент = The tipping point : як дрібні зміни спричиняють великі зрушення / Малколм Гладуелл ; [пер. з англ. Т. Фролова]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 272 с. – Парал. тит. арк. англ. - Вих. дан. ориг.: New York : Little, Brown and Company, 2013. - Авт. бестселерів The New York Times. – Бібліогр. у прим.: с. 260-271 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-12-3871-8


  У пр. №1718625 відбиток: Книжковий клуб "Нова Україна"
976844
  Смирнов С.В. Поворотные точки российского экономического цикла, 1981-2015 гг. / С.В. Смирнов, Н.В. Кондрашов, А.В. Петроневич // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 4. – С. 534-553 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1813-8691
976845
  Чернышев В.О. Поворотные трансформаторы и их применение в вычислительных и автоматических устройствах / В.О. Чернышев. – М.-Л., 1965. – 103с.
976846
  Богомолов В.М. Поворотный день / В.М. Богомолов. – Москва, 1984. – 336 с.
976847
  Богомолов В.М. Поворотный день / В.М. Богомолов. – М., 1985. – 336с.
976848
  Богомолов В.М. Поворотный день / В.М. Богомолов. – Волгоград, 1986. – 367с.
976849
  Бычатин Д.А. Поворотный индуктросин / Д.А. Бычатин, И.Я. Гольдман. – Л, 1969. – 100с.
976850
  Комар Б.А. Поворотный круг : повесть / Б.А. Комар. – Москва, 1976. – 176 с.
976851
  Аврутин А.Ю. Поворотный круг : стихи / Анатолий Аврутин ; [худож. А.А. Лапицкая]. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 54 с. : ил.
976852
   Повороты истории = Wendepunkte der geschichte : Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей. – Санкт-Петербург; Москва; Берлин : Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад. – ISBN 5-94381-109-5; 5-94380-031-Х; 3-936382-32-8
Т. 1 : Постсоциалистические трансформации теоретические подходы. – 2003. – 510 с.
976853
   Повороты истории = Wendepunkte der geschichte : Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей. – Санкт-Петербург; Москва; Берлин : Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад. – ISBN 5-94381-110-9; 5-94380-032-8; 3-936382-33-6
Т. 2 : Постсоциалистические трансформации в сравнительной перспективе. – 2003. – 493 с.
976854
  Ваншенкин К.Я. Повороты света / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1965. – 135с.
976855
  Степанов С.В. Повороты экономической политики Пекина / С.В. Степанов. – М., 1982. – 64с.
976856
  Пирогов Е.Н. Повреждаемость при термической усталости : Автореф... канд. техн.наук: / Пирогов Е.Н.; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1967. – 12л.
976857
  Клипсон Н.А. Повреждающее действие свободных радикалов биокаталитических реакций на клетку. : Автореф... канд. биол.наук: / Клипсон Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1965. – 21л.
976858
  Лобанок Е.В. Повреждающие эффекты, индуцированные азотистым ипритом в клетках Е.coli, и их ингибирование некоторыми химическими и биологическими факторами. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.103 / Лобанок Е.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 18л.
976859
  Бухгольц Е. Повреждение впрыскивающих пароохладителей / Е. Бухгольц. – М, 1963. – 20с.
976860
  Пугачев А.Н. Повреждение зерна машинами / А.Н. Пугачев. – М., 1976. – 320с.
976861
  Коллинз Повреждение материалов в конструкциях: Анализ, предсказание, предотваращение / Коллинз, , А. Джек. – Москва : Мир, 1984. – 624 с.
976862
  Шапиро А.М. Повреждение некоторых полимерных материалов (искусственная кожа под воздействием микроорганизмов и их профилактика) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Шапиро А.М. ; МГУ. – Москва, 1973. – 24 с.
976863
  Городничене М Повреждениея глаз земледельцев : Автореф... канд мед.наук: / Городничене М; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1966. – 20л.
976864
  Эмихен К. Повреждения от старения проводов, зажимов и соединителей линий электропередачи. / К. Эмихен. – М., 1965. – 20с.
976865
  Васильев Е.М. Повреждения сахарной свекловицы озимыми червями в Киевской губернии и борьба с ними / Е.М. Васильев. – Киев, 1910. – 34с. – Оттиск из "Вестника сахарной промышленности" за 1910 г.
976866
  Коротков А.С. Поврежденный ангел / А.С. Коротков. – 2-е изд. – М., 1981. – 239с.
976867
   Повременное издание Российской Академии
ч. 1. – 1829. – Видання старою орфографією
976868
  Гирка В.А. Поврехностные циклотронные волны в плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Гирка В.А.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1984. – 13л.
976869
  Ефимов С.В. Повседневная жизнь военачальника петровской эпохи // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 (601). – С. 58-62. – ISSN 0321-0626
976870
  Тетуев А.И. Повседневная жизнь карачаево-балкарской диаспоры в Турции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – С. 114-120. – ISSN 0042-8779
976871
  Лаптева Т.А. Повседневная жизнь провинциального дворянства в XVII веке // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 107-118. – ISSN 0869-5687
976872
  Зверев А.М. Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920-1940 / Алексей Зверев. – Москва : Молодая гвардия, 2003. – 382с. – (Живая история: Повседневная жизнь человечества). – ISBN 5-235-02529-6


  Ввоссоздана жизнь русского эмигрантского сообщества в Париже между двумя мировыми войнами. Используя большой и малоизвестный материал, автор показывает человеческие драмы и трудную борьбу за выживание, ожидавшую русских изгнанников на берегах Сены
976873
  Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора : страницы из записных книжек / Н.К. Метнер. – Москва : Музгиз, 1963. – 93 с.
976874
  Назарова Н.В. Повседневная среда информационного общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 2073-9702
976875
  Чередниченко И.А. Повседневное и философское измерение феномена интернет-маркетинга / И.А. Чередниченко, Е.В. Овчинникова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 82-84. – ISSN 1684-2618
976876
  Паутова Л.А. Повседневное представление о стабильности / Л.А. Паутова; Мин-во образования и науки РФ. Омский госуд. ун-тет. – Омск, 2004. – 226 с. – ISBN 5-8239-0155-0
976877
  Рудакова И.В. Повседневность в свете постнеклассической рациональности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України ; Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 284-295. – ISSN 2077-8309
976878
  Касавин И.П. Повседневность и альтернативные меры / И.П. Касавин, С.П. Щавелев // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.29-44
976879
  Бушуева Л.А. Повседневность университетского профессора Казани 1863-1917 гг. / Л.А. Бушуева ; [науч. ред. Е.А. Вишленкова]. – Казань : Центр инновационных технологий, 2012. – 287, [1] с. – Библиогр.: с. 249-270 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-93962-580-7
976880
   Повседневный разговорный китайский язык. – Москва : Восток-Запад, 2006. – 240с. + CD-ROM. – ISBN 5-17-031604-6
976881
  Денисов В Ю. Повседневье / В Ю. Денисов, . – М., 1982. – 63с.
976882
  Дубинскьий І.В. Повстала Індія / І.В. Дубинскьий; І. Дубинський. – 2-ге вид. – Харків ; Київ : Дервидав "На варті", 1932. – 96 с.
976883
  Байкєніч Г. Повстали "за", а не "проти". До річниці Революції на граніті / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 82-89. – ISBN 978-966-383-893-9


  Революція на граніті тривала з 2 по 17 жовтня 1990 року в УРСР. Стрижнем протестних подій було студентське голодування на площі Жовтневої революції у Києві (нинішньому Майдані Незалежності). "Ініціативний комітет зі створення Української студентської ...
976884
  Кіпіані В. Повсталий Донбас // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  1 березня 1991 року розпочався загальний страйк донецьких шахтарів, усвідомлений крок до розвалу радянської імперії. На жаль, не підхоплений націонал-патріотами.
976885
  Петровський Д.В. Повстання / Д.В. Петровський. – Х-К, 1931. – 152с.
976886
  Іргізов А. Повстання 1905 р. в Києві / А. Іргізов. – Видання "Пролетарської правди". – Київ : Друк, 1930. – 48 с.
976887
  Огієнко Іван Іванович Повстання азбуки й літературної мови в слов"ян = Genesis of Slavic alphabet and literary language / Іван Іванович Огієнко ; Інститут дослідів Волині. – 2-е вид. – Вінніпег : Волинь, 1976. – 300 с.
976888
  Франс А. Повстання анголів = (La Revolte des Anges) / Анатоль Франс ; Пеp. з фp. Остап Hитка [Є.І. Касяненко]. – [Київ] : [Вид. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"]., 1919. – 278, IV с. – (Світова бібліотека ; Ч. 4)
976889
  Франс А. Повстання анголів / А. Франс, 1926. – 305с.
976890
  Рибальченко О. Повстання в Афінському політехнічному університеті 1973 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 442-445. – ISBN 978-966-171-793-9
976891
  Марченко М.І. Повстання в Переяславському полку 1666 року. / М.І. Марченко. – 99-110с.
976892
  Ястребов Ф. Повстання декабристів 1825 року / Ф. Ястребов. – К, 1950. – 23с.
976893
  Вербовий О. Повстання декабристів на Київщині у спадщині В.М. Базилевича // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 83-88


  Про наукову діяльність професора Київського університету В.М. Базилевича. Проведено аналіз досліджень повстання Чернігівського піхотного полку на Київщині та пам"яток історії цього періоду. Проведен анализ изучения В.М.Базилевичем восстания ...
976894
  Лисенко М.М. Повстання декабристів на Україні / М.М. Лисенко. – К., 1952. – 78с.
976895
   Повстання декаристів на Україні. – Х., 1926. – 103с.
976896
  Сюндюков І. Повстання духу на Євромайдані: "опірні точки" в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10-11січня (№ 2/3). – С. 6
976897
  Гальчинський О.В. Повстання Калпепера у Кароліні 1677-78 року // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 249-256. – ISBN 978-617-689-216-8
976898
  Маєр-Абіх Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту / Клаус Михаель Маєр-Абіх; Пер. з нім. А. Єрмоленка. – Київ : Лібра, 2004. – 196с. – (VG). – ISBN 966-7035-66-2
976899
  Бондаренко Ю. Повстання під проводом Олексія Семенова 1826 р. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 5
976900
  Лобахін В. Повстання саперів у Києві 19 листопада 1905 року / В. Лобахін. – Харків, 1930. – 40с.
976901
  Гуржій І.О. Повстання селян в Турбаях / І.О. Гуржій. – К., 1950. – 140с.
976902
  Гуржій І.О. Повстання селян в Турбаях (1789-1793) : АН УРСР. Інститут історії України / І.О. Гуржій. – Київ : АН УРСР, 1950. – 140с.
976903
   Повстання селян у селі Турбаях 1789-1793 рр., 1932. – 182с.
976904
  Петровський М.Н. Повстання українського народу проти гніту шляхетської Польщі в 1630 р. в творчості Тараса Шевченка / М.Н. Петровський. – 107-120с.
976905
  Іванцов І.О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635-1638 рр. / І.О. Іванцов. – Київ, 2002. – 289с. – (Біб-ка державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-21-0
976906
  Руліковський Йосип Повстання Чернігівського полку : Із споминів Йосипа Руліковського / [З польск. мови переклала Софія Тобілевич] // Йосип Руліковський (1780-1860) : Польський мемуарист революційних подій 1825-26 рр. на Київщині / Добровольський Леонід. – [Київ], 1926. – С. 15-64
976907
  Слонимский О.Л. Повстання Чернігівського полку / О.Л. Слонимский. – Полтава, 1932. – 154с.
976908
  Лисенко М.М. Повстання Чернігівського полку / М.М. Лисенко. – К., 1956. – 99с.
976909
  Брехуненко В. Повстання, яке змінило історію: 370-річчя Хмельниччини / розмову вів Д. Шурхало // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 16/18 (512/514), червень 2018 р. – С. 3-6


  370 років тому - навесні 1648 року - почалося повстання під проводом Богдана Хмельницького. Козаки разом зі своїми кримськотатарськими союзниками здобули свою першу перемогу в битві під Жовтими водами, яка дозволила їм невдовзі перебрати ініціативу. ...
976910
  Божко О.І. Повстанська армія України ( осінь 1918 р.): створення, організаційна структура, склад // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 107-129. – ISSN 0130-5247
976911
  Лещук Є.С. Повстанська Волинь : поезії, пісні, документальні нариси / Євгенія Лещук. – Львів, 2007. – 144с. – ISBN 978-966-8041-44-0
976912
  Стеценко С.О. Повстанське військо Нестора Махна: тактика дій в основних видах бою / С.О. Стеценко; Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2005. – 41с.
976913
  Луньо Є. Повстанський героїчний епос і питання сучасного державотворення // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 502-513. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
976914
  Данилюк Повстанський записник / Данилюк, (Блакитний). – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1993. – 191с. – ISBN 5-7707-5321-8
976915
  Василенко В. Повстанський рух в Україні у 1917 - на початку 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито еволюцію селянського повстанського руху в Україні за часів національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. та утвердження більшовицької влади. The article presents evolution of peasant"s insurrectional movement in Ukraine during ...
976916
  Снєгирьов Д. Повстанський рух на Луганщині 1921 - 1923 рр. // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 вересня (№ 37). – С. 6


  Провокативні методи та спецзагони ВЧК.
976917
  Демартино А.П. Повстанський рух на Середньому Подніпров"ї (20-ті роки XX століття) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 145-148
976918
  Щербатюк В.М. Повстанський рух під проводом Нестора Махна в сучасній вітчизняній історіографії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 49-65. – ISSN 1728-3671
976919
  Іщук О. Повстанський художник : До 55-річчя з дня загибелі Ніла Хасевича // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 231-233. – ISBN 966-7060-92-6
976920
  Шевчук В. Повстанськими стежками (спогади вояка УПА) / Володимир Шевчук ; літ. запис, упоряд. П. Костюка. – Бердичів : [Бердичіврегіонвидав], 2001. – 48 с.
976921
  Стеценко С. Повстанські загони Нестора Махна у наступі // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 46-53
976922
   Повстанські могили = Powstanski mohyly : пропам"ятна книга впавших на полі слави вояків УПА - Захід VI Воєнної Округи "Сян" Тактичних Відтинків "Лемко", "Бастіон", "Данилів"(1944-1946). – Варшава ; Торонто : Український архів ; Літопис УПА. – ISBN 83-86112-04-2
Т. 1 : / зібрав і до друку підготував Євген Місило. – 1995. – 402, [2] с. – Парал. тит. арк. англ.
976923
  Пуківський Ю. Повстанські пісні з голосу Софії Парпан із села Долиняни Рогатинського району Івано-Франківської області // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 118-124. – ISSN 2225-5095
976924
  Ковальчук В. Повстанські псевда Романа Шухевича "Мамай" та Миколи Козака "Чупринко" у джерельній базі ОУН і УПА


  У статті досліджено, як незнання псевдонімів Головного командира УПА Романа Шухевича і провідника ОУН(б) на Волині та Поліссі Миколи Козака негативно вплинуло на темпи розширення джерельної бази українського національно-визвольного руху.
976925
  Ковальчук М.А. Повстансько-партизанський рух проти білогвардійців на Київщині (вересень 1919 - січень 1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 106-121. – ISSN 0130-5247
976926
  Ковальчук М. Повстансько-партизанський рух та операції білогвардійських військ в Україні у першій половині 1919 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 285-297. – (Нова серія ; вип. 15)
976927
  Міколайтіс-Путінас Повстанці = Sukileliai : Картини боротьби за землю і волю: Роман / Вінцас Міколайтіс-Путінас; З литовської переклав Д. Чередниченко. – Київ : Юніверс, 2005. – 598с. – ISBN 966-7305-72-4
976928
  Підмогильний В. Повстанці : нариси // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 7. – С. 50-56. – ISSN 0130-321Х
976929
  Горак В. Повстанці атамана Григор"ева (серп.1918-серп.1919рр.) : Іст. дослідження / В. Горак. – Фастів : Поліфаст, 1998. – 224с. – ISBN 966-95514-4-7
976930
  Финогенов И.М. Повстанцы / И.М. Финогенов. – М, 1939. – 101с.
976931
  Миколайтис-Путинас Повстанцы : роман / Миколайтис-Путинас. – Вильнюс : Vaga, 1970. – 713 с.
976932
  Пегушев А.М. Повстанцы Мау Мау / А.М. Пегушев. – Москва, 1978. – 357 с.
976933
  Мяло И.И. Повстанцы: Роман. / И.И. Мяло. – Минск, 1980. – 335с.
976934
  Погинайко О. Повстанча енциклопедія Марії Савчин // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 7


  У видавництві "Смолоскип" з"явилося перевидання книжки "Тисяча доріг" відомої повстанки Марії Савчин.
976935
  Ларин Е.А. Повстанческая армия в Кубинской революции / Е.А. Ларин. – М, 1977. – 280с.
976936
  Ларин В.Л. Повстанческая борьба народов Юго-Западного Китая / В.Л. Ларин. – М, 1986. – 258с.
976937
  Ворона П. Повсюдність місцевого самоврядування - нереалізований принцип місцевої демократії в українському законодавстві // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 261-269
976938
  Петровський В.В. Повсякденна поведінка студентства університетів України першої половини ХІХ століття / В.В. Петровський, В.І. Семененко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 18-26. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505


  Згадується Університет Св.Володимира, Ботанічний сад КУ, викладачі М.І. Костомаров, О.Ф. Кістяківський.
976939
  Чередніченко О.В. Повсякденне життя англійського пізньосередньовічного міста : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чередніченко Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 374 арк. – Додатки: арк. 267-374. – Бібліогр.: арк. 11-13, 223-266 та в додатках: арк. 267-267-269
976940
  Чередніченко О.В. Повсякденне життя англійського пізньосередньовічного міста : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чередніченко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
976941
  Пагіря О. Повсякденне життя вояків УПА крізь призму усної історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті за допомогою джерел усної історії розкриваються повсякденні практики вояків УПА. In the article on the basis of oral history sources everyday life of Ukrainian insurgents is revealed.
976942
  Кагальна М.В. Повсякденне життя вчителів УРСР у другій половині 1950-х - першій половині 1960-х рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кагальна Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
976943
  Кагальна М.В. Повсякденне життя вчителів УРСР у другій половині 1950-х - першій половині 1960-х рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кагальна Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 248 арк. – Додатки: арк. 231-248. – Бібліогр.: арк. 183-230
976944
  Якубова Л. Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу / Якубова Лариса ; [відп. ред. С. Кульчицький] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 338, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (З історії повсякденного життя в Україні : серія монографічних видань). – ISBN 978-966-02-6272-0
976945
  Кононенко В.В. Повсякденне життя євреїв Поділля у I половині XX століття: зміна статусу на тлі суспільно-політичних подій // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 210-233. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
976946
  Губарева М.В. Повсякденне життя індіанців Нової Англії за даними Д. Гукіна (1674 р.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 3-7. – ISSN 1728-3671


  У статті викладені основні аспекти способу життя індіанських племен Нової Англії у другій пол. 17 ст. за даними «Історичних колекцій про індіанців в Новій Англії» Деніеля Гукіна (1674). Автором зроблено спробу дослідити, які племена проживали в ті часи ...
976947
  Булгакова О. Повсякденне життя інтелігенції Києва у середині 1950 - першій половині 1960-х рр. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 427-431. – ISBN 978-966-95419-8-7
976948
  Колястук О.А. Повсякденне життя інтелігенції УСРР в 1920-ті роки як об"єкт історичного дослідження // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 160-165. – ISSN 2075-1451
976949
  Дробкова Н. Повсякденне життя киян в роки нацистської окупації в усних автобіографічних спогадах "дітей війни" // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 440-446. – ISBN 978-617-7399-06-2
976950
  Кругляк М.Е. Повсякденне життя курсисток підросійської України очима мемуаристок // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 256-268. – ISBN 978-617-7107-21-6
976951
  Юрочкіна І.Г. Повсякденне життя лікарів Радянської України в 1920-х роках // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 117-125. – ISBN 978-966-581-930-1
976952
  Охріменко О.С. Повсякденне життя міст Англії XI-XIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Охріменко Олександр Святославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
976953
  Охріменко О.С. Повсякденне життя міст Англії XI-XIII ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Охріменко Олександр Святославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 293 арк. – Додатки: арк. 244-293. – Бібліогр.: арк. 197-243
976954
  Главацький М. Повсякденне життя населення м. Києва в період німецької окупації (вересень 1941 - листопад 1943 рр.):соціально-економічний аспект // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 412-417. – ISBN 978-966-95419-8-7
976955
   Повсякденне життя населення України в роки великої війни // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Серпень (№ 16). – С. 14-16


  Реалії повсякденного українського суспільства в умовах війни. Згадано імена професорів Університету Св. Володимира: П. Армашевського, Ф. Кнауера, Т. Флоринського.
976956
  Прохоренко О. Повсякденне життя науково-педагогічної інтелігенціїУкраїни (друга половина 40-х - перша половина 50-х рр. XX ст.) / О. Прохоренко, С. Герегова // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 355-363
976957
  Макміллан О.Д. Повсякденне життя наукової еміграції у Софії у 1920-1940-х рр.: приватне листування як джерело до реконструкції біографії М.Г. Попруженка // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 133-141. – ISSN 2077-7280
976958
  Даниленко О. Повсякденне життя ніжинців у повоєнний період 1943 - 1953 рр. (на матеріалах регіональної преси) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 41-42
976959
  Вітенко М. Повсякденне життя Станиславова в період існування ЗУНР // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 29-36. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
976960
  Рябченко О. Повсякденне життя студентів Києва у 1920-ті роки // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 408-412. – ISBN 978-966-95419-8-7
976961
  Кузьменко Ю.В. Повсякденне життя студентів УРСР у роки перебудови / Ю.В. Кузьменко, Л.М. Семененко // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 398-409. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
976962
  Подобєд О. Повсякденне життя української творчої інтелігенції у повоєнній Західній Німеччині // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 206-209. – ISBN 978-966-171-651-2
976963
  Гогохія Н. Повсякденне життя шахтарів Донбасу у 1929-1938 роки // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 233-241
976964
  Ізмайлова К.В. Повсякденне меню шахтарських родин Донбасу у 1965-1985 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 20-26. – ISSN 1728-3671
976965
  Гіцкевич В. Повсякденне харчування населення Донбасу у 1953 - 1985 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 269-273. – ISBN 978-966-171-795-3
976966
  Клековкін О.Ю. Повсякденний театр // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 364-366. – ISBN 978-966-136-114-9


  У 1930-х роках у Франції постала школа «Анналів» - науковий напрямок в історичній науці, один з провідних дослідницьких напрямів у сучасній історичній науці, який виник у Франції та групувався навколо заснованого Марком Блоком і Люсьєном Февром ...
976967
  Лахно В. Повсякденні духовні практики українських примусових робітників Третього Рейху у спогадах колишніх остарбайтерів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-35. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються повсякденні переживання колишніх остарбайтерів під час перебування у Третьому Рейху. Аналізуються їх думки, емоції, пов"язані з перебуванням у чужій країні, зародженням і проявом почуттів дружби та кохання, необхідністю ...
976968
  Маргулов А. Повсякденні практики життя ассирійців України в 20-30-х рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 104-108. – ISSN 1728-9343
976969
  Мікульрнок І. Повсякденні слова - колишні товарні знаки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 26-31. – ISSN 1608-6422
976970
  Білокінь С. Повсякденні турботи повоєнних книгознавців (із листування Федора Максименка) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 229-298
976971
   Повсякденність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 858. – ISBN 966-316-069-1
976972
  Годованська О. Повсякденність (не) тотожна етнографічному побутописанню // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1356-1361. – ISSN 1028-5091
976973
  Бойченко М.І. Повсякденність історична / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 291-292. – ISBN 966-642-073-2
976974
  Охріменко О.С. Повсякденність міст Англії: за матеріалами середньоанглійських фабліо ХІІІ ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 269-272. – ISSN 2226-3209
976975
  Грицик Л. Повсякденність студентства Наддніпрянщини другої половини XIX - початку XX ст. в українській історіографії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 149-155


  Соціальний портрет тогочасного студентства репрезентувався авторами з акцентом на міжнаціональні відносини всередині студентської корпорації у другій половині XIX ст. Національний чинник поєднувався із віросповідним та залежав від майнового становища, ...
976976
  Головко В. Повсякденність та історичний час у контексті української історії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 5-28. – ISSN 0869-2556
976977
  Петрущенков Сергій Петрович Повсякденність у контекстуальних реконструкціях наук : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.09 / Петрущенков Сергій Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
976978
  Петрущенков Сергій Петрович Повсякденність у контекстуальних реконструкціях науки : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.09 / Петрущенков Сергій Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 171л. – Бібліогр.:л.166-171
976979
  Петрущенков С.П. Повсякденність у контекстуальних реконструкціях науки : 09.00.09:Дис. ... канд. філософ. наук / Петрущенков С. П.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 171л. – Бібліогр.: С.166-171
976980
  Ластовець Н.О. Повсякденність українських дипломатичних представництв періоду Директорії УНР (1919–1921 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 95-103. – ISSN 2077-7280
976981
  Чубик Ю.І. Повсякденність як невід"ємна частина українознавчих досліджень (на прикладі вбрання волинської шляхти XVI - першої половини XVII ст.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 267-273
976982
  Кравченко К.Ю. Повсякденність як основа онтологічної реальності в роздумах Альфреда Шюца // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 73-75
976983
  Стельникович С. Повсякденно-побутове життя в умовах нацистської окупації // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Травень (№ 9). – С. 5-11
976984
  Клід Б. Повсякдення відчаю // Критика. – Київ, 2005. – Травень, (число 5). – С. 9-10


  Карл Беркоф, доцент у Центрі вивчення Голокосту та геноциду при Амстердамському університеті й Королівській Нідерландській академії мистецтв і наук про "повсякденне життя" в Райхскомісаріяті Україна – адміністративному утворенні під німецьким ...
976985
  Винник О. Повсякдення війни: цивільне населення Східної Галичини впродовж українсько-польського конфлікту 1918-1919 років // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 82-99. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
976986
  Драч М. Повсякдення курсисток вищої жіночої школи в Російській імперії (кінець XIX - початок XX ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 87-95. – ISSN 0869-3595
976987
  Ігнатенко І. Повсякдення міщан у спогадах "старого киянина" Володимира Заманського // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 422-427. – ISBN 978-966-95419-8-7
976988
  Шульга Я. Повсякдення прочан у Києві у XVIII ст.: практики та девіації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 64-67. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  В публікації висвітлюється повсякдення прочан у Києві у XVIIІ ст. Показані побутові аспекти життя прочан у місті та девіантні ситуації. В публикации освещается повседневность паломников в Киеве в XVIII в. Показаны бытовые аспекты жизни паломников в ...
976989
  Ластовець Н.О. Повсякдення українських дипломатів початку XX століття (за матеріалами Центральної Ради) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 44-48. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 22). – ISSN 2227-6505
976990
  Заболотна Т. Повсякдення українського населення в умовах війни та нацистської окупації // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – С. 175-198. – ISBN 978-617-7158-08-9
976991
  Хазанава Е.Л. Повтор в белорусских и украинских обрядовых песнях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 233-236
976992
  Браво Утрера Умберто Повтор в современном испанском языке (Грамматико-стилистические исследования) : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.02.05 / Браво Утрера Умберто; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1983. – 23л.
976993
  Беляев Д.В. Повтор в текстовой структуре buttenrede // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 177-182. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
976994
  Тимощук Л.Н. Повтор как лигнвистический и структурно-композиционный элемент прозы В. Борхерта : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тимощук Л. Н.; Льв. ГУ. – Львов, 1975. – 19л.
976995
  Дудинкова Т.С. Повтор как элемент ритма и его стилистическое значение во французской песне : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Дудинкова Т.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1975. – 32л.
976996
  Нефедова Т.И. Повтор словоформы презенса в значении конкретного и асбстрактрого настоящего как грамматико-стилистичкий прием современной немецкой беллетристики : Автореф... канд. филол.наук: / Нефедова Т. И.; МВССО РСФСР, Калинин.ГУ. – Калинин, 1973. – 28л.
976997
  Юхимчук Ф.П. Повтор та ущільнені посіви на Україні. / Ф.П. Юхимчук. – К., 1961. – 48с.
976998
  Соломарська О.О. Повтор як засіб вираження афективності та підтексту в творі Франсуа Моріака "Les nouveaux memoires interieurs"


  Розглянуто лексико-стилістичні прийоми вираження ефективності та підтексту в мемуарах одного з найвизначніших французьких письменників ХХ ст.. Франсуа Моріака. Проаналізовано типи повторів та їхнє афективне навантаження, а також лексико-семантичні ...
976999
  Мельник Л. Повтор як засіб зображення трагічного у збірці Василя Стуса "Палімпсести" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 44-46. – ISSN 0130-5263
977000
  Регинина К.В. Повторение орфографии в связи с изучением синтаксиса в VI-VII классах : Автореф... канд. пед.наук: / Регинина К.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1953. – 16л.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,