Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
971001
  Шевченко Максим "Пока Европа в соединении, мы с ней бороться не в силах" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 87-91. – ISSN 0235-7089


  Російська стратегія в Кримській війні та суспільна думка.
971002
  Массіміліано Ді "Показати Україну без стереотипів і штампів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22-23 червня (№ 110/111). – С. 28


  Італійський журналіст Массіміліано Ді Паскуале - про нову книжку, присвячену Україні, та неоднозначну ситуацію в італійському суспільстві."
971003
  Горбаневская Н. "Показать, каким был журнал на самом деле..." : интервью / / Наталия Горбаневская; Е. Скарлыгина // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 298-307. – ISSN 0042-8795


  Журнал "Континент"
971004
  Шевченко А.Є. "Покарання" та "намір" в канонічному праві: сподівання П"єра Абеляра / А.Є. Шевченко, О.С. Туренко // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 59-62
971005
  НепомнящийА.А "Поки оберігаємо та рятуємо, де можна, але це дуже важко...": невідомі матеріали з історії пам"яткоохоронної роботи в Криму за матеріалами листування А.І. Маркевича та С.Ф. Платонова // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 201-227. – ISBN 966-531-142-5
971006
  Диб"як Неоніла "Поки я обриватиму вишні..." : поезія : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 99-104. – ISSN 0208-0710
971007
  Жежера В. "Покиньте Капацію та їдьте до Гетьманщини" // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 5 (8). – С. 54-57
971008
  Шебеліст С. "Поклик дужого чину": публіцистика професора А. Погрібного // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 78-80
971009
  Торба В. "Поклик звіра" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 грудня (№ 241)


  Донбас врятують лише світові процеси, які мають знести хвору диктаторську машину агресора.
971010
  Цветаева М.И. "Поклонись Москве..." / М.И. Цветаева. – М, 1989. – 527с.
971011
  Кабкова О. "Поклоніння ящірці" Л. Дереша та "Оригінал Лаури" В. Набокова6 естетична дзеркальність


  Стаття пропонує погляд на співбуття двох очевидно відмінних текстів, що уможливлюють віднаходження подібностей. Універсальні культурні ходи, властиві прозі Л. Дереша та В. Набокова, дозволяють простежити естетичний відблиск останнього незавершеного ...
971012
  Карасаев А.С. ...Пока не зажглись ракеты / А.С. Карасаев. – Саратов, 1975. – 158с.
971013
  Пападопулу А. [Покірлива дочка та інші оповідання / Александра Пападопулу. – Афіни : Нефелі, 1993. – 233, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 50]). – ISBN 960-211-148-8
971014
  Каздагліс Н. [Покликані : роман / Нікос Каздагліс ; худож. оформлення Йоргоса Варламоса. – 8-е вид. – Афіни : Кедрос, 1992. – 207 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
971015
  Кондратьева Д.К. «Показання перед неведомым судом...» (по материалам "Рабочих тетрадей 60-х годов" А.Т. Твардовского) // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 127-136. – ISBN 966-587-057
971016
   Поиск-90.. – Пермь, 1990. – 413с.
971017
   Поиск и результат.. – К, 1985. – 141с.
971018
  Журавлев В.И. Поиск и синхронизация в широкополосных системах / В.И. Журавлев. – Москва, 1986. – 240с.
971019
  Марголис А. Поиск и устранение неисправностей в персональных компьютерах / А. Марголис. – Киев : Фирма "Диалектика", 1994. – 368 с.
971020
  Башков Е.А. Поиск изображений по содержимому в графических базах данных : монография / Е.А. Башков, О.Л. Вовк, Н.С. Костюкова ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ГВУЗ "ДонНТУ", 2014. – 120, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 105-112. – ISBN 978-966-377-183-0
971021
  Майхрович А.С. Поиск истинного бытия и человека. / А.С. Майхрович. – Минск, 1992. – 246с.
971022
  Бондарев Ю.В. Поиск истины / Ю.В. Бондарев. – М, 1976. – 239с.
971023
  Бондарев Ю.В. Поиск истины / Ю.В. Бондарев. – 2-е изд., доп. – М, 1979. – 304с.
971024
   Поиск методов прогнозирования литературы и искусства. – Казань, 1988. – 190с.
971025
  Рубенчик Л.И. Поиск микроорганизмов в космосе. / Л.И. Рубенчик. – 2-е изд. – К, 1983. – 112с.
971026
  Мартемьянов В.П. Поиск монополя Дирака на 70-Гэв протонном синхротроне ИФВЭ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Мартемьянов В.П.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1971. – 19л.
971027
  Скопина К.П. Поиск на заре / К.П. Скопина. – Красноярск, 1978. – 376с.
971028
  Гречишников С.Е. Поиск надежды и дух утешения / С.Е. Гречишников. – М., 1991. – 94с.
971029
  Супоницкая Полина Александровна Поиск научной информации и оформление библиограических списков к научным работам по общественным наукам : Аннот. указ. лит. / Супоницкая Полина Александровна. – Саратов, 1977. – 24с.
971030
  Шамрук Алла Поиск национальной идентичности в современной архитектуре Беларуси // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 41-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
971031
  Нестеров И.И. Поиск ниже уровня геоида / И.И. Нестеров. – Свердловск, 1975. – 174с.
971032
   Поиск новых идей : от озарения к технологии. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. – 381 с.
971033
  Горячев В.Н. Поиск новых источников нейтральных проникающих частиц в pN-соударениях при 70 ГэВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Горячев В. Н.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1981. – 16с.
971034
  Эль-Наги Поиск новых короткоживущих частиц в фотоэмульси : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Эль-Наги А. ; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1977. – 13 с.
971035
   Поиск новых путей : из опыта работы. – Москва : Просвещение, 1990. – 189 с. – (Библиотека учителя русского языка и литературы)
971036
  Кравцов В.И. Поиск новых скалярных и псевдоскалярных частиц в рГе-взаимодействиях при энергии 70 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.23 / Кравцов В.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Протвино, 1992. – 18л.
971037
  Мереков Ю.П. Поиск новых тяжелых частиц на протонном синхротроне ИФВЭ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Мереков Ю.П.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
971038
  Добролюбов М.И. Поиск новых частиц в распадах нейтрального п-мезона. : Автореф... Канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Добролюбов М.И.; АН СССР.Ин-т.ядерных исследований. – М, 1991. – 16л.
971039
  Абчук В.А. Поиск объектов / В.А. Абчук, В.Г. Суздаль. – Москва : Советское радио, 1977. – 334 с. : ил. – Библиогр.: с. 328-329
971040
   Поиск определяет перспективу.. – К, 1986. – 134с.
971041
  Зозуля Н.Д. Поиск оптимального режима работы мышцы по динамике температуры, обусловленной деятельностью, и модель этого режима : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.091 / Зозуля Н.Д. ; КГУ. – Киев, 1970. – 24 с.
971042
  Жилинскас А.Г. Поиск оптимума / А.Г. Жилинскас, В.Р. Шалтянис. – Москва : Наука, 1989. – 124с.
971043
  Алеев Александр Николаевич Поиск очарованных частиц и узких барионных резонансов при средней энергии нейтронов 40 Гэв с помощью бесфильмового спектрометра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Алеев Александр Николаевич; Объединенный институт ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 12л.
971044
   Поиск предвесников землетрясений в Молдавии.. – Кишинев, 1986. – 221с.
971045
  Федоров В.Д. Поиск прекрасного / В.Д. Федоров. – М., 1970. – 191с.
971046
  Глазунов В.Н. Поиск принципов действия технических систем / В.Н. Глазунов. – М, 1990. – 111с.
971047
  Кашшаф Гази Поиск продолжается : (о подвиге поэта-героя Мусы Джалиля) ; [для сред. и старш. школьн. возраста] / Кашшаф Гази, Р. Мустафин. – Казань : Таткнигоиздат, 1965. – 87 с.
971048
  Эйдельштейн С.И. Поиск продолжается. / С.И. Эйдельштейн. – М., 1963. – 48с.
971049
  Сластников Н.С. Поиск продолжается. / Н.С. Сластников. – Донецк, 1964. – 172с.
971050
   Поиск продолжается.. – Якутск, 1964. – 132с.
971051
  Резников В.Н. Поиск продолжается. / В.Н. Резников. – Саратов, 1975. – 214с.
971052
  Левин Ю.А. Поиск продолжается: записки воен. кор. / Ю.А. Левин. – Свердловск, 1976. – 191с.
971053
   Поиск продуцентов антиботиков среди актиномецитов редких родов.. – Алма-Ата, 1990. – 118с.
971054
  Мессмер М. Поиск работы для "чайников" / Предисловие Роберта Хафа; Макс Мессмер. – Киев; Москва : Диалектика, 1998. – 318с. – ISBN 966-506-130-5
971055
  Мессмер М. Поиск работы для "чайников" / Макс Мессмер; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2000. – 224с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0098-0
971056
  Кулькова И. Поиск работы как составляющая трудового поведения : (по результатам опроса, проведенного в УрФО) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 111-117. – ISSN 0042-8736
971057
  Головач А.И. Поиск равновесной рыночной цены при анализе кривой спроса : маркетинг і бізнес / А.И. Головач, Н.Н. Лапина // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 107-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
971058
  Пашинин В.А. Поиск разведчика / В.А. Пашинин. – М., 1957. – 119с.
971059
   Поиск разумной жизни во Вселенной : тезисы докладов Всесоюзного симпозиума (Таллин, 1981). – Таллин : Издательство АН СССР, 1981. – 46 с.
971060
  Астахова Е.В. Поиск системных решений построения взаимоотношений со стейкхолдерами как ответ на "запросную перегруженность университета" // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 11-13. – ISSN 1562-529Х


  "Современный университет, в первую очередь отечественный, вынужденно подстраивается под запросы самых разных стейкхолдеров, интересы которых порой достаточно полярны. Отсюда, скорее всего, и безудержная погоня за рейтингами, которая представляется не ...
971061
  Хузангай А.П. Поиск слова: ст. о современ. чуваш. поэзии. / А.П. Хузангай. – Чебоксары, 1987. – 189с.
971062
   Поиск таликов методом ЗСБ в условиях интенсивного проявления индукционно-вызванной поляризации / Н.О. Кожевников, Е.Ю. Антонов, А.К. Захаркин, М.А. Корсаков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1815-1827 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1826-1827. – ISSN 0016-7886
971063
  Татишвили Гоча Тариелович Поиск узких бариониев, распадающихся с образованием странных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Татишвили Гоча Тариелович; ОИЯИ. – Дубна, 1989. – 14л.
971064
  Архангельский Б.В. Поиск устойчивых ошибок в программах / Б.В. Архангельский, В.В. Черняховский. – Москва : Радио и связь, 1989. – 240с.
971065
   Поиск химический информации.. – М, 1990. – 174с.
971066
   Поиск цеолитов методом "Олень".. – Новосибирск, 1985. – 36с.
971067
   Поиск через традиции. – Л, 1990. – 240с.
971068
   Поиск экстремума.. – Томск, 1969. – 389с.
971069
   Поиск электромагнитных предвестников землетрясений.. – М, 1988. – 242с.
971070
   Поиск, борьба, дружба.. – Л, 1969. – 35с.
971071
   Поиск, обнаружение и измерение параметров сигналов в радионавигационных системах. – Москва : Советское радио, 1975. – 296 с.
971072
  Кисель Т.П. Поиск, разработка и исследование температурностабильных нелинейных диэлектрикрв на основе титанов и ниобатов свинца, стронция, бария : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Кисель Т.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
971073
   Поиск.. – Якутск, 1963. – 136с.
971074
  Засыпкин А. Поиск. / А. Засыпкин. – Таллин, 1965. – 88с.
971075
   Поиск.. – М, 1966. – 131с.
971076
  Яновский Н.Н. Поиск. / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1979. – 256с.
971077
  Кцоев А.А. Поиск. / А.А. Кцоев. – Орджоникидзе, 1982. – 13с.
971078
  Федчун А. Поиск. Инновации. Успех : економіка підприємств / А. Федчун, В. Вакеряк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 64-65 : Рис. – ISSN 1810-3944
971079
  Эдельман Г. Поиск. Стихи. / Г. Эдельман. – Иркутск, 1970. – 31с.
971080
  Погромский Н.А. Поиск. Стихи. / Н.А. Погромский. – Донецк, 1975. – 110с.
971081
  Баимов Р.Н. Поискам нет конца / Р.Н. Баимов. – М., 1980. – 206с.
971082
  Миронов М.В. Поиски / М.В. Миронов. – Красноярск, 1952. – 224с.
971083
  Британишский В.Л. Поиски / В.Л. Британишский. – Л., 1958. – 60с.
971084
  Разуваева В.П. Поиски анальгетически активных соединений в ряду N-замещенных амидов и гидразидво N-(4-антипирил)- оксаминовой кислоты. : Автореф... Канд.фармацевтич.наук: / Разуваева В.П.; Харьк.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1965. – 12л.
971085
  Кубаровский В.П. Поиски аномальных мюонных взаимодействий и ятежлых лептонов на срепуховском ускорителе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кубаровский В.П.; Ин-тут физики высоких энергий. – Серпухов, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
971086
   Поиски апатита при геологической съемке масштаба 1:50000 в пределах щитов и древних складчатых областей.. – Л, 1990. – 40с.
971087
  Буданов Н.П. Поиски ассоциативного образования очарованных частиц -- мезоны с импульсом 55 ГэВ/с : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.01 / Буданов Н. П.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 16л.
971088
  Пересветов Р.Т. Поиски бесценного наследия / Р.Т. Пересветов. – Изд. 2-е. – М., 1968. – 352с.
971089
  Широков В.А. Поиски весны. / В.А. Широков. – М., 1981. – 78с.
971090
  Гончаров А.А. Поиски выразительности в спектакле / А.А. Гончаров. – Москва : Искусство, 1959. – 152 с.
971091
  Гончаров А.А. Поиски выразительности в спектакле / А.А. Гончаров. – 2-е доп. изд. – Москва : Искусство, 1964. – 144с.
971092
  Мелибеев П.П. Поиски героя / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1960. – 136 с.
971093
  Черных В.П. Поиски гипогликемических соединений в ряду N-замещенных амидов 4-сульфамилоксаниловой и арилсульфонилоксаминовых кислот. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Черных В.П.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19
971094
   Поиски глубоко залегающих рудных месторождений.. – Алма-Ата, 1972. – 91с.
971095
  Лазаренко В.Р. Поиски двойного бета-распада в Са48 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лазаренко В.Р.; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1962. – 12л.
971096
  Шелюто В.М. Поиски диалога между наукой и философией в учении В.И. Вернадского // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 100-108. – ISSN 2074-4447
971097
  Коновалов Г.И. Поиски дивного цветка / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1959. – 192с.
971098
  Длуголенский Я.Н. Поиски длиною в год / Я.Н. Длуголенский, Г. Петров. – Л., 1969. – 62с.
971099
  Хоровиц Н.Х. Поиски жизни в Солнечной системе : пер. с англ. / Н.Х. Хоровиц. – Москва : Мир, 1988. – 185 с.
971100
  Голдсмит Д. Поиски жизни во Вселенной : пер. с англ. / Д. Голдсмит, Т. Оуэн. – Москва : Мир, 1983. – 488 с.
971101
  Фон Рауххаупт Ульф Поиски жизни. Есть кто живой? : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 94-110 : Фото. – ISSN 1029-5828
971102
  Шварц К. Поиски закономерностей в физическом мире : Пер.с англ. / К. Шварц, Т. Гольдфарб. – Москва : Мир, 1977. – 357 с.
971103
   Поиски залежей нефти и газа в ловушках неантклинального типа. – Москва : Недра, 1985. – 200с.
971104
  Граевский А.М. Поиски знаменитостей / А.М. Граевский. – Пермь, 1957. – 84с.
971105
  Воларович Г.П. Поиски золота - цель моей жизни / Г.П. Воларович. – Москва, 1991. – 45с.
971106
  Семин Л. Поиски золотистых пчел. / Л. Семин. – Л., 1955. – 112с.
971107
  Перродон А. Поиски и добыча нефти и газа на территории Алжира / А. Перродон. – Москва : ГОСИНТИ, 1961. – 12 с.
971108
  Шретер А.И. Поиски и изучение новых лекарственных растений / А.И. Шретер. – Москва, 1980. – 64с.
971109
  Божевольнов Е.А. Поиски и исследование люминесцентных реактивов для определения микропримесей в высокочистых веществах : Автореф... канд. хим.наук: / Божевольнов Е. А.; МГУ, Хим. фак. – М., 1959. – 12л.
971110
  Половников Сергей Александрович Поиски и исследование частиц с очарованными кварками на спектрометре "Сигма" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Половников Сергей Александрович; Гос. ком. по использ. атомной энергии СССР, ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 18л.
971111
  Нефедов К.Е. Поиски и картирование грунтовых вод по материалм аэрофотосъемки в пустыннхы и полупустынных зонах : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нефедов К. Е.; ВНИИ геол. – Л., 1965. – 15л.
971112
  Никифоров Н.А. Поиски и находки / Н.А. Никифоров. – Воронеж, 1964. – 36с.
971113
  Марьямов Э.М. Поиски и находки / Э.М. Марьямов. – Москва, 1964. – 100 с.
971114
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 160с.
971115
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 208с.
971116
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 207с.
971117
   Поиски и находки.. – М, 1966. – 47с.
971118
   Поиски и находки.. – Саратов, 1984. – 189с.
971119
  Килганова З.И. Поиски и находки: очерки творчества соврем. писателей Калмыкии / З.И. Килганова. – Элиста, 1977. – 78с.
971120
  Кляус Е.М. Поиски и открытия (Т. Юнг, О. Френкель, Дж. К. Максвелл, Г. Герц, П.Н. Лебедев, М. Планк, А. Эйнштейн) / Е.М. Кляус. – Москва : Наука, 1986. – 175с.
971121
  Гребеников Е.А. Поиски и открытия планет / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – Москва : Наука, 1975. – 216с.
971122
  Гребеников Е.А. Поиски и открытия планет / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 224с.
971123
   Поиски и открытия.. – Рига : Знатне, 1970. – 272 с.
971124
   Поиски и оценка бокситовых месторождений эвгеосинклинальных зон Урала при геологической съемке масштаба 1:50000.. – Л, 1991. – 126с.
971125
  Киевленко Е.Я. Поиски и оценка месторождений драгоценных и поделочных камней / Е.Я. Киевленко. – Москва : Недра, 1980. – 166с.
971126
  Дроздов В.П. Поиски и оценка месторождений пьезооптического и камнесамоцветного сырья / В.П. Дроздов, И.Л. Комов, Е.И. Воробьев. – Москва : Недра, 1986. – 222с.
971127
  Поляков М.В. Поиски и оценка месторождений тантала и методы обогащения танталовых руд / М.В. Поляков. – М. : Недра, 1974. – 182с.
971128
   Поиски и перспективы. – М, 1978. – 381с.
971129
  Андрейчиков Ю.С. Поиски и приключения. Химия / Ю.С. Андрейчиков. – Пермь, 1967. – 46с.
971130
   Поиски и прогнозная оценка глубокозалегающих месторождений скарново-магнетитовой формации.. – М, 1981. – 95с.
971131
  Снарский А.Н. Поиски и разведка залежей нефти и газа / А.Н. Снарский. – Баку, 1940. – 168с.
971132
  Абрамович М.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа : Учебник для техникумов нефтян. пром. / М.В. Абрамович. – Баку : Азнефтеиздат, 1945. – 280с.
971133
  Абрамович М.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа : [пособие для студентов вузов] / М.В. Абрамович. – 4-е перераб. изд. – Баку : Азнефтеиздат, 1955. – 352 с. : ил. – Библиогр.: с. 346-348
971134
  Кремс А.Я. Поиски и разведка залежей нефти и газа : (Теоретические и практические основы) / А.Я. Кремс. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 246 с.
971135
  Овчаренко А.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа в карбонатных комплексах древних платформ / А.В. Овчаренко. – М, 1985. – 193с.
971136
  Керимов В.Ю. Поиски и разведка залежей нефти и газа в стратиграфических и литологических ловушках / В.Ю. Керимов. – Москва : Недра, 1987. – 206с.
971137
   Поиски и разведка малоразмерных месторождений нефти.. – М, 1991. – 116с.
971138
  Ярош А.Я. Поиски и разведка медноколчеданных месторождений на Урале гравитационным методом / А.Я.Ярош, А.Б.Поляков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 132с.
971139
   Поиски и разведка местородждений минерального сырья для промышленности строительных материалов.. – М, 1977. – 248с.
971140
  Киевленко Я Е. Поиски и разведка месторождений исландского шпата / Я Е. Киевленко, Н.И. Андрусенко. – М., 1957. – 84с.
971141
   Поиски и разведка месторождений минерального сырья для промышленности строительных материалов.. – Москва : Недра, 1968. – 216с.
971142
  Борзунов В.М. Поиски и разведка месторождений минерального сырья для химической промышленности / В.М. Борзунов, Л.М. Гроховский. – Москва : Недра, 1978. – 264с.
971143
  Гроховский Л.М. Поиски и разведка месторождений минеральных солей / Л.М. Гроховский, М.А. Гроховская. – Москва : Наука, 1980. – 163с.
971144
  Борзунов В.М. Поиски и разведка месторождений нерудного метоллургического сырья / В.М. Борзунов. – Москва : Недра, 1980. – 303с.
971145
   Поиски и разведка месторождений нефти и газа.. – М, 1970. – 99с.
971146
  Судеркин А.И. Поиски и разведка месторождений оптического флюорита : (методические указания) / А.И. Судеркин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 39с.
971147
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для вузов / В.М. Крейтер. – М.-Л. : Госгеолиздат, 1940. – 790с.
971148
  Якжин А.А. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых / А.А. Якжин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 568с.
971149
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд, полн. перераб. – Москва : Госгеолтехиздат
ч. 2. – 1961. – 390с.
971150
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для вузов / В.М. Крейтер. – Москва : Недра, 1964. – 399с.
971151
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для техникумов / В.И. Бирюков, С.Р. Куличихин, Н.Н. Трофимов. – Москва : Недра, 1973. – 384с.
971152
  Погребицкий Е.О. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Введение в специальность / Е.О. Погребицкий. – Ленинград, 1975. – 73с.
971153
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебное пособие для студ. геол. спец. вузов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Недра, 1977. – 405с.
971154
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник / В.И. Бирюков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 399с.
971155
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для средних спец. заведений / В.И. Бирюков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 399 с.
971156
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Научные основы поисков и разведки / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1984. – 285с.
971157
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1985. – 288с.
971158
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник / В.И. Бирюков. – 3-е изд .перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 414с.
971159
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. : Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд, полн. перераб. – Москва
ч. 1. – 1960. – 332с.
971160
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1964. – 24с.
971161
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1966. – 35с.
971162
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1967. – 92с.
971163
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1968. – 460с.
971164
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. : Лабораторный практикум. – Москва : Недра, 1989. – 189с.
971165
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 383с.
971166
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений редких и радиоактивных металлов : Учебное пособие для вузов / А.Б. Каждан, Н.Н. Соловьев. – Москва : Недра, 1982. – 280с.
971167
  Борков В.С. Поиски и разведка месторождений строительных материалов геофизическими методами / В.С. Борков, Ю.П. Коншина. – Москва : Недра, 1970. – 152с.
971168
  Буряковский Л.А. Поиски и разведка морских месторождений нефти и газа / Л.А. Буряковский. – М., 1991. – 230с.
971169
   Поиски и разведка нефтегазовых месторождений.. – М, 1967. – 149с.
971170
   Поиски и разведка нефти и газа в районах с высокой освоенностью недр.. – М, 1987. – 171с.
971171
  Брод И.О. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / И.О. Брод, Ф Е. Фролов, . – М.Л., 1950. – 520с.
971172
  Брод И.О. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений : Учебное пособие для техникумов / И.О. Брод, Е.Ф. Фролов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Гостоптехиздат, 1957. – 674с.
971173
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / В.Л. Соколов. – М., 1974. – 296с.
971174
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / В.Л. Соколов, А.Я. Фурсов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 320с.
971175
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений : учебник / В.Л. Соколов, А.Я. Фурсов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 296с.
971176
   Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений Прикаспийской впадины и ее обрамления : Сборник научных трудов. – Москва, 1981. – 123с.
971177
   Поиски и разведка нефтяных месторождений. – Москва, 1981. – 164с.
971178
  Храмов Н.А. Поиски и разведка озокеритовых месторождений. / Н.А. Храмов. – М.-Л., 1952. – 247с.
971179
  Каменский Г.Н. Поиски и разведка подземных вод / Г.Н. Каменский. – М.-Л., 1947. – 313с.
971180
   Поиски и разведка подземных вод для крупного водоснабжения.. – М, 1969. – 328с.
971181
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод / Н.И. Плотников. – М., 1985. – 368с.
971182
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод для целей крупного водоснабжения / Н.И. Плотников. – М.
1. – 1965. – 244с.
971183
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод для целей крупного водоснабжения / Н.И. Плотников. – М.
2. – 1968. – 471с.
971184
   Поиски и разведка рудно-кварцевых месторождений с использованием методом скважинной геофизики. – Л, 1978. – 76с.
971185
   Поиски и разведка рудных месторождений методом КСПК.. – Л, 1978. – 87с.
971186
  Фокин А.Н. Поиски и разведка рудных месторождений электроразведочным методом отношения потенциалов / А.Н. Фокин; Под ред. А.С. Баженова. – Москва, 1958. – 44с.
971187
   Поиски и разведка рудных месторождений.. – М-Л, 1931. – 150с.
971188
  Рысс С Ю. Поиски и разведка рудных тел контактным способом поляризационных кривых / С Ю. Рысс. – Ленинград : Недра, 1973. – 167с.
971189
  Якжин А.А. Поиски и разведка урановых месторождений / А.А. Якжин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 480с.
971190
  Домарев В.С. Поиски и разведки полезных ископаемых / В.С. Домарев. – М.-Л., 1931. – 176с.
971191
  Великий А.С. Поиски и разведки полезных ископаемых / А.С. Великий; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1949. – 56с.
971192
   Поиски и раскопки в Казахстане.. – Алма-Ата, 1972. – 214с.
971193
  Лебедев П.А. Поиски и решения / П.А. Лебедев. – М., 1962. – 32с.
971194
  Хайри Х. Поиски и свершения / Х. Хайри. – Казань, 1970. – 100с.
971195
   Поиски и свершения.. – М : Советский писатель, 1960. – 370 с.
971196
   Поиски и свершения.. – Л, 1968. – 344с.
971197
  Светлов Ф.Г. Поиски и свершения. Заметки о современности искусства / Ф.Г. Светлов. – М., 1965. – 126с.
971198
   Поиски и традиции.. – Л, 1986. – 331 с.
971199
  Рукша Г.Л. Поиски интегральных технологий деятельности библиотек в контексте современности // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 5. – С. 20-26. – ISSN 0869-608Х


  Проанализированы противоречия современного функционирования социально-культурных институций в области просвещения, рассматривается место и роль библиотек в этом процессе. Рассказывается об опыте Государственной универсальной научной библиотеки ...
971200
  Гуслицер Б.И. Поиски ископаемых остатков мелких млекопитающих / Б.И. Гуслицер. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1979. – 39с. – (Новые научные методики ; Вып. 1)
971201
  Мигдал А.Б. Поиски истины / А.Б. Мигдал. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 239 с.
971202
  Мигдал А.Б. Поиски истины (заметки о научном творчестве) / А.Б. Мигдал. – Москва : Знание, 1978. – 80 с.
971203
  Баландин Р.К. Поиски истины : жизнь и творчество В.И.Вернадского / Р.К. Баландин. – Москва, 1983. – 302с.
971204
  Цехмистро И.З. Поиски квантовой концепции физических оснований сознания / И.З. Цехмистро. – Харьков : Вища школа, 1981. – 176 с.
971205
  Кахидзе Г.П. Поиски кварков за пределами атмосферы на ИСЗ "Протон-3" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Кахидзе Г.П. ; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1968. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
971206
  Зайцев А.М. Поиски кварков на 70-Гэв ускорителе ИВФЭ : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев А.М.;. – Л, 1971. – 16л.
971207
  Лавут А.А. Поиски латиноамериканской модели // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 4-21. – ISSN 044-748Х
971208
  Кленов А.И. Поиски любви / А.И. Кленов. – Москва, 1967. – 499с.
971209
   Поиски меднорудных месторождений.. – М, 1985. – 219с.
971210
  Альмуханбетов Д. Поиски месторождений меди в Центральном Казахстане / Д. Альмуханбетов, А.О. Кажкина. – Алма-Ата, 1982. – 94с.
971211
   Поиски месторождений нефти и газа в Коми АССР и Ненецком национальном округе.. – М, 1966. – 111с.
971212
  Молчанов И.А. Поиски месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае / И.А. Молчанов. – Томск, 1938. – 117с.
971213
   Поиски месторождений твердых полезных ископаемых геофизическими методами.. – М, 1979. – 151с.
971214
  Мелков В.Г. Поиски месторождений урана / В.Г. Мелков, Л.Ч. Пухальский. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 219с.
971215
  Ляшенко М.Н. Поиски наиболее эффективных путей обучения русскому произношению нерусских студентов / М.Н. Ляшенко. – Киев, 1971. – 70с.
971216
  Мостовой Ю.А. Поиски нарушения Т-инвариантности в распаде поляризованных нейтронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мостовой Ю.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – М., 1968. – 12л.
971217
  Бехтерев Л.И. Поиски наследства / Л.И. Бехтерев. – Ставрополь, 1978. – 87с.
971218
  Бехтерев Л.И. Поиски наследства / Л.И. Бехтерев. – 2-е изд., доп. – Ставрополь, 1983. – 142 с.
971219
  Уиндем Дж. Поиски наугад / Дж. Уиндем. – К., 1992. – 238с.
971220
  Пасецкий В.М. Поиски неведомых земель / В.М. Пасецкий. – Москва, 1960. – 56с.
971221
  Ксенз С.П. Поиски неисправностей в радиоэлектронных системах методом функциональных проб / С.П. Ксенз. – М., 1965. – 135с.
971222
  Юдин Г.Т. Поиски нефти и газа в ловушках литологического типа в США / Г.Т. Юдин. – Москва, 1974. – 69с.
971223
   Поиски нефти и газа.. – М, 1989. – 175с.
971224
   Поиски нефтяных и газовых месторождений с помощью прямых геофизических методов.. – М, 1973. – 47с.
971225
   Поиски нефтяных и газовых месторождений.. – М, 1986. – 142с.
971226
  Смолинская О.Е. Поиски новой методологии педагогических исследований в вузах Украины // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 4. – С. 108-114. – ISSN 0869-561Х


  В статье изложено содержание функционально-эволюционного, феноменологически-герменевтического и антропно-психодинамического подходов к исследованию культурно-образовательного пространства украинских университетов. Их реализация может способствовать ...
971227
  Куликов Анатолий Владимирович Поиски новых долгофивущих частиц методом регистрации запаздывающего излучения от мишеней, облученных протонами с энергией 45-70 Гэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Куликов Анатолий Владимирович; Объед. ин-т ядерных исследваний. 1-9393. Лаб. ядерных исследований. – Дубна, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
971228
  Юсуповский А.М. Поиски новых подходов к решению национальных проблем / А.М. Юсуповский. – М, 1990. – 54с.
971229
   Поиски новых форм эстетического воспитания школьников. – М, 1963. – 52с.
971230
  Меснянкина И.Б. Поиски нравстенной свободы. / И.Б. Меснянкина. – М., 1987. – 62с.
971231
  Белохвостиков Ф.И. Поиски озокерита / Ф.И. Белохвостиков. – Тамбов, 1958. – 317с.
971232
   Поиски оптимальных путей управления учебным процессом : Сб. ст. – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1973. – 285с.
971233
  Комаров П.В. Поиски оруденения по петрогенным элементам, фтору и сере / П.В. Комаров. – Москва : Наука, 1978. – 146с.
971234
  Климов Г.Е. Поиски пера жар-птицы : Жизнь и творчество рус. худож. И.Я. Билибина по материалам собр. Е.П. Климова / Г.Е. Климов. – Москва, 1981. – 39с.
971235
   Поиски перспективных и совершенствование существующих типов жилища социалистических странах Европы. – Москва, 1966. – 28 с.
971236
  Саймон Т. Поиски планеты Икс : пер. с англ. / Т. Саймон. – Москва : Мир, 1966. – 104 с.
971237
  Янишевский Е.М. Поиски полезных ископаемых / Е.М. Янишевский. – Москва-Ленинград, 1932. – 56с.
971238
  Кузнецов С.С. Поиски полезных ископаемых / С.С. Кузнецов. – Ленинград, 1935. – 112с.
971239
   Поиски предвестников землетрясений на прогностических полигонах. – Москва : Наука, 1974. – 209с.
971240
   Поиски предвестников землетрясений.. – Ташкент, 1976. – 262с.
971241
  Петровчич Гордана Поиски предков : путешествие во времени / Петровчич Гордана, Сурач Стипе // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 118-131 : Фото
971242
  Ларичев В.Е. Поиски предков Адама / В.Е. Ларичев. – М., 1978. – 127с.
971243
  Авакян В.М. Поиски препаратов, блокирующих адренорецепторы в ряду производных бензофурана / В.М. Авакян. – Ереван, 1963. – С. 1-10. – Отд. оттиск
971244
  Никифоров Н.А. Поиски продолжаются / Н.А. Никифоров. – Воронеж, 1968. – 64с.
971245
  Тельман И.Г. Поиски продолжаются / И.Г. Тельман. – К., 1972. – 176с.
971246
  Прокофьев А.С. Поиски продолжаються. / А.С. Прокофьев. – Рязань, 1961. – 36с.
971247
  Блюм Р.Н. Поиски путей к свободе / Р.Н. Блюм. – Таллин, 1985. – 240 с.
971248
  Малушков В.Г. Поиски путей реформации в исламе: опыт Ирана / В.Г. Малушков, К.А. Хромова. – М., 1991. – 204с.
971249
  Орлова М.Е. Поиски пути независимого национального развития Ирландии в послевоенные годы 1945-1948 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Орлова М.Е. ; Моск. гос. ун-т. – Киев, 1969. – 29 с.
971250
  Мицельмахер Г.В. Поиски распда и некоторые вопросы физики мюонов и пионов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Мицельмахер Г.В.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
971251
   Поиски рациональных способов преподавания математики.. – М, 1969. – 144с.
971252
  Некрасов К.Г. Поиски редких распадов М+ -> e+ + y и П+ - > e+ + Ve + e+ + e- с помощью магнитного искрового спектрометра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Некрасов К.Г.; Объединенный ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. 1-5915. – Дубна, 1971. – 18л.
971253
  Туманов С.И. Поиски решения задач / Туманов С.И. – Москва : Просвещение, 1969. – 280 с. : черт. – (Пособие для учителей)
971254
  Войтович В.С. Поиски россыпей в конгломератах / В.С. Войтович. – Москва, 1981. – 113с.
971255
  Несветайлова Н.Г. Поиски руд по растениям (Принципы выявления и изучения ботанических индикаторов) / Н.Г. Несветайлова. – Москва : Недра, 1970. – 97с.
971256
  Ваншенкин К.Я. Поиски себя / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1985. – 416с.
971257
  Лиходзиевский С.И. Поиски сердолика. Стихи. / С.И. Лиходзиевский. – Ташкент, 1973. – 106с.
971258
   Поиски скрытого колчеданного оруденения на Урале. – Москва, 1983. – 126с.
971259
  Брыль Я. Поиски слова / Я. Брыль. – Минск, 1984. – 508 с.
971260
  Шубин Л.А. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове.Работы разных лет / Л.А. Шубин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 368с.
971261
  Мельников М.Н. Поиски сокровищ / М.Н. Мельников. – Новосибирск, 1985. – 176с.
971262
   Поиски спонтанно-делящегося изомера 240mРu в редакции захвата тепловых нейтронов. / Г.В. Вальский, О.М. Мрачковский, Г.А. Петров, Ю.С. Плева. – Л, 1972. – 8 с.
971263
  Шадиева Н.Х. Поиски спонтанно делящихся изомеров с наносекундными временами жизни в реакциях с тяжелыми ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Шадиева Н.Х.; ОИЯИ.ЛЯР. 7-5647. – Дубна, 1971. – 20л.
971264
  Максимов Н.И. Поиски счастья. Роман / Н.И. Максимов. – М., 1952. – 528с.
971265
  Максимов Н.И. Поиски счастья. Роман / Н.И. Максимов. – Ю.-Сахалинск, 1962. – 527с.
971266
  Максимов Н.И. Поиски счастья. Роман / Н.И. Максимов. – М., 1966. – 534с.
971267
  Максимов Н.И. Поиски счастья: Роман / Н.И. Максимов. – Владивосток, 1979. – 504с.
971268
  Первенцев А.А. Поиски сына / А.А. Первенцев. – М, 1961. – 70с.
971269
  Аристов В.В. Поиски твердых полезных ископаемых / В.В. Аристов. – Москва : Недра, 1975. – 255с.
971270
   Поиски твердых полезных ископаемых в БССР.. – Минск, 1984. – 178с.
971271
  Горбовский Г. Поиски тепла / Г. Горбовский. – Л, 1960. – 84с.
971272
  Высотская О.И. Поиски тепла / О.И. Высотская. – Москва, 1967. – 94с.
971273
  Цир Г. Поиски урана с помощью вертолета. / Г. Цир. – М., 1962. – 15с.
971274
  Байрамов Д. Поиски характера / Д. Байрамов. – Москва, 1983. – 36с.
971275
  Некрасова Л.В. Поиски храбрых / Л.В. Некрасова. – М, 1961. – 182с.
971276
  Сергеева А.А. Поиски эффективного использования диаспоры // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 9 (650). – С. 32-35. – ISSN 0321-5075
971277
  Сергеева А.А. Поиски эффективного использования диаспоры // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 8 (649). – С. 23-29. – ISSN 0321-5075


  Диаспора - двигатель китайского "экономического чуда".
971278
  Челышев Б.Д. Поиски, встречи, находки / Б.Д. Челышев. – Кемерово, 1963. – 115с.
971279
  Землякова И.Ф. Поиски, встречи, находки / И.Ф. Землякова. – Ставрополь, 1979. – 79с.
971280
  Чахмахчев А.Г. Поиски, добыча и запасы нефти за рубежом. / А.Г. Чахмахчев. – М., 1960. – 60с.
971281
  Мартинсон Х.Р. Поиски, исследования, разработки / Х.Р. Мартинсон. – Таллин, 1982. – 64с.
971282
  Осетров Е.И. Поиски, находки, тайны / Е.И. Осетров. – М : Детская литература, 1964. – 175 с.
971283
   Поиски, разведка и геология-экономическая оценка месторождений вольфрама.. – М, 1983. – 230с.
971284
   Поиски, разведка и геолого-промышленная оценка апатитовых месторождений хибинского типа.. – Л, 1987. – 187с.
971285
  Сыса Л.В. Поиски, разведка и оценка запасов пресных подземных вод для целей водоснабжения : Учебное пособие / Л.В. Сыса. – Воронеж, 1980. – 76с.
971286
   Поиски, разведка и оценка месторождений бора.. – М, 1983. – 193с.
971287
   Поиски, разведка и оценка месторождений молибдена. – Москва : Недра, 1984. – 199с.
971288
   Поиски, разведка и оценка прогнозных ресурсов и эксплуатиционных запасов теплоэнергетических вод.. – М, 1989. – 124с.
971289
   Поиски, разведка и оценка россыпных месторождений олова.. – М, 1984. – 143с.
971290
   Поиски, разведка и оценка хромитовых месторождений. – М, 1987. – 166с.
971291
   Поиски, разведка и оценка хромитовых месторождений.. – М, 1987. – 165с.
971292
  Вартанян Г.С. Поиски, разведка и оценка эксплуатационных запасов месторождений минеральных вод. / Г.С. Вартанян, Л.А. Яроцкий. – Москва, 1972. – 127с.
971293
   Поиски, разведка и промышленная оценка месторождений хризотиласбеста.. – М, 1979. – 93с.
971294
  Нечаев Г.А. Поиски, разведка и промышленная оценка месторождений цементного сырья / Г.А. Нечаев. – М., 1971. – 192с.
971295
   Поиски, разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений Западного Урала и Приуралья.. – Пермь, 1983. – 109с.
971296
   Поиски, разведка и эксплуатация морских месторождений нефти и газа.. – Л, 1975. – с.
971297
   Поиски, разведка, оценка запасов и эксплуатация линз пресных вод.. – М, 1969. – 304с.
971298
  Хазанович Ю.Я. Поиски, тревоги, мечты: Очерки и рассказы / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1958. – 364с.
971299
  Сноу Чарлз Перси Поиски. / Сноу Чарлз Перси. – М., 1964. – 343с.
971300
  Палиенко Э.Т. Поискова и инженерная геоморфология : Учебное пособие / Э.Т. Палиенко. – Киев : Вища школа, 1978. – 198с.
971301
  Ротенберг В.С. Поисковая активность и адаптация / В.С. Ротенберг, В.В. Аршавский. – Москва, 1984. – 192с.
971302
  Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология / Э.Т. Палиенко, 1979. – 198с.
971303
  Евзикова Н.З. Поисковая кристалломорфология / Н.З. Евзикова. – Москва : Недра, 1984. – 143с.
971304
  Кудряшев М.О. Поисковая оптимизация: что надо делать / Михаил Олегович Кудряшев // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 10 (40). – С. 58-63. – ISSN 2072-3849


  Поисковые системы дают сайту наибольшее количество посетителей, поэтому очень важно, чтобы размещаемые тексты соответствовали определенным требованиям. С помощью таких текстов можно вывести сайт на более высокие позиции в поисковой выдаче. В публикации ...
971305
  Якубович А.Л. Поисково-разведочная радиометрическая аппаратура / А.Л. Якубович. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 206с.
971306
  Бакулин В.Г. Поисковое бурение : Опыт нефтяников Краснодарского экономич. района / В.Г. Бакулин. – Москва, 1961. – 89с.
971307
  Бестужев-Лада Поисковое социальное прогнозирование / Бестужев-Лада. – Москва, 1984. – 271 с.
971308
  Рагимова М.А. Поисковые возможности Сводного каталога в Интернете // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 0130-9765


  Анализ поисковых возможностей БД Российский сводный каталог (РСвК) в Интернете. Краткая характеристика системы. Перспективы развития базы данных.
971309
  Тохтуев Г.В. Поисковые критерии железистых кварцитов и богатых железных руд украинского щита / Г.В. Тохтуев. – Киев, 1978. – с.
971310
  Губкин Н.В. Поисковые критерии и основы прогноза гидрогенных урановых месторождений / Н.В. Губкин, А.А. Смирнов. – М, 1981. – 54с.
971311
   Поисковые критерии твердых полезных ископаемых БССР.. – Минск, 1985. – 196с.
971312
  Батищев Д.И. Поисковые методы оптимального проектирования / Д.И. Батищев. – Москва, 1975. – 216 с.
971313
  Перебитюк Николай Васильевич Поисковые научно-технические средства и их применение при расследовании преступлений : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Перебитюк Николай Васильевич; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1995. – 220л. – Бібліогр.:л.198-211
971314
  Лазько Е.М. Поисковые признаки и геологические предпосылки поисков полезных ископаемых / Е.М. Лазько. – Львов-Х., 1953. – 48с.
971315
  Пономарев В.Г. Поисковые признаки и оценочные критерии свинцово-цинкового оруднения Енисейского кряжа / В.Г. Пономарев, Ю.А. Забиров. – Новосибирск, 1988. – 141с.
971316
  Никитин М. Поисковые теории рынков (Нобелевская премия по экономике 2010 года) / М. Никитин, А. Юрко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 51-64. – ISSN 0042-8736


  В работе дан обзор поискового подхода к анализу рынков, разработанного лауреатами Нобелевской премии по экономике 2010 г. – Питером Даймондом, Дейлом Мортенсеном и Кристофером Писсаридесом. Основное внимание уделяется применению поискового подхода к ...
971317
  Фалькович П.А. Поитическая жизнь Германии / Павел Фалькович. – Москва : Изд. Печать Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 32 с. – (Война и культура : серия брошюр, изд. Исторической комиссией при уч. отд. О.Р.Т.З. ; № 27)
971318
  Столяров Ю.Н. Поищем истоки идеи электронной библиотеки в Библии и Коране // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 2. – С.61-69. – ISSN 0130-9765
971319
  Діковська І. Поіменовані та непоіменовані договори у праві окремих країн // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 260-266


  У статті розглядаються підходи до розуміння поіменованих договорів у праві окремих країн, аналізуються способи регулювання непоіменованих договорів. Зроблено висновок про те, що право різних держав по-різному підходить до визначення поняття ...
971320
  Резнік О. Поінформованість населення України щодо впровадження урядових реформ // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 269-279. – ISSN 2078-6948
971321
  Большак В. Поїдем за Десну / В. Большак. – Київ, 1959. – 124 с.
971322
  Большак В.Г. Поїдем за Десну : документальні повісті. нариси / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1976. – 304 с.
971323
   Поїдемо з вітерцем? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
971324
  Литвинов В.В. Поїзд із ночі / В.В. Литвинов. – К., 1992. – 365с.
971325
  Кононенко Петро Поїзд на Варшаву : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 246-248
971326
  Суходольський В. Поїзд прийде вчасно / В. Суходольський. – К, 1958. – 200с.
971327
  Реджані Р. Поїзд сонця / Р. Реджані. – Київ, 1989. – 221с.
971328
  Самойлов Юрій Поїзд як літак... Чи це можливо? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
971329
  Ющенко О. Поїзди гудуть за Ірпінню... / Олекса Ющенко, Олександр Ющенко. – Ірпінь : [б. в.], 2003. – 416 с. – ISBN 966-8071-58-1
971330
  Головко О.Ф. Поїзди надії : поезії / О.Ф. Головко. – Київ, 1984. – 103 с.
971331
  Вакар Г. Поїзди підуть на Париж / Г. Вакар. – Харків, 1932. – 236с.
971332
  Плоткін Г. Поїздка до Ізраїлю : Подорожні нататки / Г. Плоткін. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 175с.
971333
  Іванина В.М. Поїздка до матері / В.М. Іванина. – Київ : Молодь, 1987. – 157 с.
971334
  Константинов В.О. Поїздка М.Ф. Біляшівського до Глухова у 1901 році / В.О. Константинов, С.Ю. Жарикова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 426-428. – ISSN 2218-4805
971335
   Пой песню,пой!. – М, 1961. – 192с.
971336
   Пой с друзьями.. – Л, 1957. – 191с.
971337
  Садри М. Пой соловей / М. Садри. – Казань, 1963. – 68 с.
971338
  Украинка Леся Пой, моя песня. / Украинка Леся. – М., 1971. – 143с.
971339
  Макаров П А. Пой, моя хорошая! / П А. Макаров, . – Пермь, 1959. – 454с.
971340
  Котта Ф.М. Пой, скворец! / Ф.М. Котта. – Таллин, 1956. – 104с.
971341
  Блынский Д.И. Пойдем в мой край / Д.И. Блынский. – М, 1971. – 158с.
971342
  Скворцов А.М. Пойдем в мой цех / А.М. Скворцов. – Симферополь, 1962. – 32с.
971343
  Баташов В.С. Пойдем Волошинской тропой / В.С. Баташов. – Симферополь, 1991. – с.
971344
  Сенкевич Г. Пойдем за ним : рассказ Генрика Сенкевича / Пер. с пол. В.М. Лаврова. – Москва : Изд. ред. "Русская мысль" ; Типо-лит. Высч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1895. – 56 с.
971345
  Стиль А. Пойдем танцевать, Виолина / А. Стиль. – Москва, 1973. – 192 с.
971346
  Кусургашев М.Д. Пойдемте с нами! / М.Д. Кусургашев, А.М. Невский. – Москва, 1959. – 96 с.
971347
  Семиноженко В. Пойдет на пользу? Результативность науки поднимают грантами и льготами / беседу вела В. Гаташ // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 сентября (№ 37). – С. 20


  "Сегодня законодательно определено наличие лишь одного фонда, который имеет право осуществлять финансовую поддержку научных исследований за счет средств госбюджета, - это Государственный фонд фундаментальных исследований. План же предусматривает ...
971348
  Злобина Д.Д. Пойдешь ли со мной в дорогу? / Д.Д. Злобина. – Саратов, 1979. – 95с.
971349
  Голубков М.Д. Пойду глухаря добуду / М.Д. Голубков. – Пермь, 1991. – 284,2с.
971350
  Щеткина Е. Пойдут ли деньги за студентом в нашем вузовском бедламе? // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 19 июня (№ 25). – С. 22


  "Представляя основы бюджетной политики до 2020 г., министр финансов Александр Данилюк сообщил, что уже через три года система финансирования высшего образования коренным образом изменится: будет введен принцип "деньги ходят за студентом", а высшие ...
971351
  Шевченко О. Пойма : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 106-147.
971352
  Бойнов А.И. Пойма Иртыша / А.И. Бойнов, А.И. Кузьмин. – Омск, 1975. – 111с.
971353
  Шустов Б.С. Пойма реки Оки и Мещерская низменность в пределах Рязанской области и освоение их богатств. / Б.С. Шустов. – Рязань, 1951. – 32с.
971354
  Даррелл Д. Поймайте мне колобуса / Д. Даррелл. – М, 1975. – 156с.
971355
  Даррелл Д. Поймайте мне колобуса. / Д. Даррелл. – М, 1985. – 311с.
971356
  Демидов В.Е. Пойманное пространство / В.Е. Демидов. – Москва : Знание, 1982. – 208 с.
971357
  Мейнк В. Пойманное солнце / В. Мейнк. – М., 1974. – 150с.
971358
  Стаздайте Ю. Пойманные луга юры и минии. : Автореф... канд.биол.наук: 094 / Стаздайте Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 21л.
971359
   Пойманные почвы Русской равнины. – Москва, 1962. – 220 с.
971360
   Пойманные почвы Русской равнины.. – М, 1963. – 199с.
971361
  Жемайте Пойманный бес : рассказы / Жемайте; пер. Ф.Шуравина. – Каунас : Гос. изд. худ. лит. ЛССР, 1950. – 428 с.
971362
  Бакбергенов К.С. Пойманый ветер / К.С. Бакбергенов. – Алма-Ата, 1980. – 55с.
971363
   Пойманыс поличным.. – 2-е изд. – М, 1962. – 152с.
971364
  Юрченко В. Поймать волну. Стране пора подняться на новый технологический уровень / подготовила Н. Булгакова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 15 ноября (№ 46). – С. 5


  Девиз I Международного форума технологического развития “Технопром-2013”, прошедшего в Новосибирске, - “Шестой технологический уклад как стратегический вектор развития России”. Между тем, по данным на 2010 год, в нашей стране доля пятого ...
971365
   Поймать вора.. – М, 1991. – 77с.
971366
  Копривица-Ковачевич Поймать лисицу. / Копривица-Ковачевич. – М, 1985. – 142с.
971367
  Сасовский А. Поймать муху на обратной стороне Луны // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 31 октября - 6 ноября (№ 44). – С. С 1-2


  Про франц. математика Ферма і його знамениту теорему.
971368
  Марчук Андрей Поймать рыбку в мутной воде : фотомастер // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 8. – С. 44-50 : Фото
971369
  Доброхотив Б.П. Пойменно-болотные очаги туляреми Европейской части СССР и некоторые вопросы их районирования. : Автореф... Канд.биол.наук: / Доброхотив Б.П.; АМН СССР. – М, 1966. – 18л.
971370
  Рязанов П.Н. Пойменные геокомплексы малых рек Центра Русской равнины и особенности их динамики и развития (на примере р. Протвы) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Рязанов П. Н.; МГУ. – М., 1978. – 20л.
971371
  Рязанов П.Н. Пойменные геокомплексы р. Протвы и перспективы их использования (опыт изучения поймы малой реци центра русск. равнины) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.01 / Рязанов П. Н.; МГУ. – М., 1980. – 20л.
971372
  Морозов И.Р. Пойменные ивняки и их использование / И.Р. Морозов. – М.-Л., 1936. – 88с.
971373
  Буртыс Н.А. Пойменные луга верхнего течения Немана : Автореф... канд. биол.наук: / Буртыс Н. А.; АН БССР, Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1966. – 21л.
971374
  Афанасьев Д.Я. Пойменные луга Днепра. (Их геоботан. характеристика и сравнение с лугами основных днепрвских притоков и крупных рек - Дона и Волги) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Афанасьев Д.Я. ; АН УССР. Объедин. совет биол. наук. – Киев, 1965. – 36 с. – Бібліогр.:с.35-36
971375
  Номоконов Л.И. Пойменные луга Енисея / Л.И. Номоконов. – М, 1959. – 456с.
971376
  Сипайлова Л.М. Пойменные луга левобережного Полесья УССР, пути их улучшения и рационального использования. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Сипайлова Л.М.; Центр.Республ.Бот.сад. – Киев, 1983. – 25л.
971377
  Сапегин Л.М. Пойменные луга Птичи, их улучшение и рациональное использование : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сапегин Л.М. ; АН УССР , Ин-т ботаники. – Киев, 1968. – 24 с.
971378
  Зарубин А.М. Пойменные луга рек Онона и Ингоды, их состояние и использование : Автореф... канд. биол.наук: / Зарубин А.М.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 24л.
971379
  Агелеуов Е.А. Пойменные луга реки Урал / Е.А. Агелеуов. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 224 с.
971380
  Рыжиков А.И. Пойменные луга Русской равнины : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 8. – С. 28-30 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
971381
  Агелеуов Е.А. Пойменные луга среднего теения р.Урал (в природном и сельскохозяйственном отношениях). : Автореф... канд. биол.наук: / Агелеуов Е.А.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 21л.
971382
  Зинченко А.И. Пойменные почвы реки Оки : Автореф... канд. географ.наук: 695 / Зинченко А.И.; МГУ. – М., 1970. – 28л.
971383
   Пойменные почвы Русской равнины. – Москва : Изд-во МГУ
Вып.1. – 1962. – 218с. + Прилож.
971384
   Пойменные почвы Русской равнины. – Москва
Вып.2. – 1963. – 198 с.
971385
  Петренко А.З. Пойменные тополёвые леса среднего течения р.Урала. (От п. Илек до п. Калмыково) : Автореф... канд. биол.наук: / Петренко А.З.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 18л.
971386
   Пойми живой язык природы.. – Кишинев, 1981. – 172с.
971387
  Баженов Г.В. Пойми меня / Г.В. Баженов. – Москва, 1977. – 287с.
971388
  Постников О.П. Пойми своего ближнего: повесть / О.П. Постников. – Алма-Ата, 1984. – 189с.
971389
  Потапов Владимир Поймите правильно : Зачем горожанину Jeep? // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 142-143 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
971390
  Роговой П.П. Поймы рек Днепра, Сожа и Припяти (в пределах БССР) и их хозяйственное использование. / П.П. Роговой, П И. Янович, . – Минск, 1957. – 238с.
971391
  Баткин В.С. Пойте песни о верности / В.С. Баткин. – Харьков, 1967. – 72с.
971392
  Короткова Р.С. Пойте с нами / Р.С. Короткова. – Москва, 1973. – 95 с.
971393
  Арутюнян Г.А. Пойте с нами / Г.А. Арутюнян. – Москва, 1981. – 112с.
971394
   Пойте с нами : сборник песен на французском языке / Арутюнян Г.А. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 127 с.
971395
   Пойте с нами!. – М, 1957. – 152с.
971396
   Пойте с нами.... – М, 1973. – 127с.
971397
  Шесталов Ю.Н. Пойте, мои звезды : стихи / Ю.Н. Шесталов; авториз. пер. с манси. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1959. – 119 с.
971398
  Быков В. Пойти и не вернуться / В. Быков. – Москва, 1979. – 71 с.
971399
  Быков В. Пойти и не вернуться / В. Быков. – Москва, 1980. – 368 с.
971400
  Быков В. Пойти и не вернуться : повесть / В. Быков; пер. с белорус., авт. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1985. – 159 с.
971401
  Селезнев Ю. Пойти и не вернуться // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 11. – С. 49-51. – ISSN 0235-7089


  Поездки князей Руси в Орду.
971402
  Комаров Б.Д. Пока "Скорая" в пути. / Б.Д. Комаров, В.М. Лыков. – М., 1985. – 80с.
971403
  Литвинова А. Пока ангелы спят : [роман] / А. Литвинова; Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 448с. – (Русский Синди Шелдон). – ISBN 5-04-005969-8
971404
  Литвинова А. Пока ангелы спят : [роман] / А. Литвинова; Анна и Сергей Литвиновы. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 443, [2] с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-005969-8
971405
  Магистрова Л.В. Пока беспокойно сердце... / Л.В. Магистрова. – Тбилиси, 1966. – 84с.
971406
  Симонович Н.К. Пока бились сердца / Н.К. Симонович. – К., 1985. – 239с.
971407
  Кириллов П.П. Пока билось сердце. / П.П. Кириллов, А.А. Хренников. – Ташкент, 1965. – 98с.
971408
  Ерымовский К.И. Пока бьется сердце / К.И. Ерымовский. – Элиста : Калмгосиздат, 1963. – 183 с.
971409
  Данилов С.П. Пока бьется сердце : роман / С.П. Данилов; авторих. пер. с якут. В.Литвинова. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1971. – 440 с.
971410
  Рубан П.С. Пока бьется сердце / П.С. Рубан. – М., 1982. – 206с.
971411
  Мельников И. Пока бьётся сердце / И. Мельников. – Симферополь, 1969. – 296с.
971412
  Мельников И.К. Пока бьётся сердце / И.К. Мельников. – Симферополь, 1969. – 296с.
971413
  Поздняков И.Ф. Пока бьется сердце. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1963. – 219с.
971414
  Можаровский Г.М. Пока бьется сердце. / Г.М. Можаровский. – М, 1973. – 133с.
971415
  Гвоздев Г.Б. Пока бьется сердце. Фронтовая тетрадь / Г.Б. Гвоздев. – Москва, 1967. – 189с.
971416
  Шабаев Д.В. Пока бьется серце / Д.В. Шабаев. – Нальчик, 1974. – 199с.
971417
  Винник А. Пока в душе цветет весна : Стихотворения (1970-2004) / Анатолий Винник. – Дніпропетровськ : Гамалія, 2006. – 44с. – ISBN 966-8589-72-6
971418
  Винник А.В. Пока в душе цветет весна... : стихотворения (1967-2011) / Анатолий Винник. – Изд. 2-е, доп. и исправл. – Дніпропетровськ : Пороги, 2011. – 192 с., [6] с. илл. : фото. – ISBN 978-611-518-009-7
971419
  Осадчий В. Пока вертится камень / В. Осадчий. – Москва : Советский писатель, 1991. – 125 с.
971420
  Гулиа Г.Д. Пока вращается земля... / Г.Д. Гулиа. – М., 1964. – 583с.
971421
  Гулиа Г.Д. Пока вращается Земля... / Г.Д. Гулиа. – М., 1962. – 428с.
971422
  Борисова М.И. Пока вчера еще сегодня / М.И. Борисова. – Л, 1975. – 11с.
971423
  Красников Г.Н. Пока вы любите... / Г.Н. Красников. – М., 1985. – 79с.
971424
  Мележ И.П. Пока вы молоды : пьеса / И.П. Мележ. – Москва, 1968. – 92 с.
971425
  Горшков Сергей Пока горит вулкан // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – апрель (№ 91). – С. 34 : фото
971426
  Абдуллина Л.С. Пока горит пресветлая звезда : стихотворения / Л.С. Абдуллина. – Москва : Современник, 1986. – 95, [1] с. – (Новинки Современника)
971427
  Сурков А.Б. Пока горит свеча / А.Б. Сурков. – М., 1990. – 173с.
971428
  Копылов В.М. Пока греет огонь. / В.М. Копылов. – Ставрополь, 1986. – 173с.
971429
  Анашенков Б.А. Пока гром не грянет / Б.А. Анашенков. – Москва, 1966. – 222с.
971430
  Доризо Н.К. Пока деревья есть на свете / Н.К. Доризо. – М., 1978. – 224с.
971431
  Доризо Н.К. Пока деревья есть на свете : Стихи, поэмы, песни / Н.К. Доризо. – Москва : Советская Россия, 1984. – 303с.
971432
  Адо У. Пока дремлют олени : [стихи и поэмы] : пер. с юкагир. / У. Адо ; ил.: Е. Скакальский. – Москва : Советская Россия, 1973. – 112 с.
971433
  Картель И.А. Пока дышу - надеюсь / И.А. Картель. – Кемерово : Книжное издательство, 1991. – 325с. – ISBN 5-7550-0209-6
971434
  Рывлин А.И. Пока есть время / А.И. Рывлин. – Киев, 1965. – 215с.
971435
  Случ С.З. Пока еще не последовали удары... Политика Германии в СССР в отношении Польши (октябрь 1938г. - август 1939 г.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 64-85. – ISSN 0869-5687
971436
  Милюков Д.Е. Пока жив -- свидетель. / Д.Е. Милюков. – Иркутск, 1969. – 151с.
971437
  Миллер Б.И. Пока жив человек : сборник / Б.И. Миллер; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1986. – 382 с.
971438
  Софронов А.В. Пока живешь и сердце бьется / А.В. Софронов. – Минск, 1981. – 207с.
971439
  Клюев В.В. Пока живешь... / В.В. Клюев. – М., 1989. – 366с.
971440
  Воронько П.Н. Пока живой - иди! : Стихи, поэмы / П.Н. Воронько. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 87с.
971441
  Ганина М.А. Пока живу - надеюсь : Роман, рассказы, публицыстика / М.А. Ганина. – Москва : Современник, 1987. – 536с.
971442
  Ганина М.А. Пока живу - надеюсь / М.А. Ганина. – М., 1989. – 540с.
971443
  Поройков Ю.Д. Пока живу... / Ю.Д. Поройков. – К., 1988. – 292с.
971444
  Соколов Ю.Ф. Пока живы - надо встречаться / Ю.Ф. Соколов. – М., 1988. – 368с.
971445
  Кожухова О.К. Пока живы, пока не забылось / О.К. Кожухова. – М., 1983. – 47с.
971446
  Коротаев В.В. Пока звезда не закатилась / В.В. Коротаев. – М, 1982. – 174с.
971447
  Денисова В И. Пока земля ещё вертится... / В И. Денисова, . – М., 1991. – 63 с.
971448
  Мамедов А. Пока идет дождь : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 7. – С. 116-120. – ISSN 0012-6756
971449
  Бутченко М. Пока Крым их // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 14-17


  За три года оккупации в Крыму выросли не только зарплаты, но и цены на все...
971450
  Листов Вадим Пока молчат вулканы : Очерки о Панаме / Листов Вадим. – Москва : Мысль, 1990. – 220с.
971451
  Золотусский С.И. Пока мы вместе / С.И. Золотусский. – Москва : Детская литература, 1971. – 144 с.
971452
  Мельников Ю Пока мы живы / Ю Мельников. – М., 1981. – 191с.
971453
  Крайгер Н. Пока мы живы. / Н. Крайгер. – М., 1980. – 328с.
971454
  Аббас Х.А. Пока мы не достигнем звезд : (Рассказ о Ю. Гагарине) / Аббас Ходжа Ахмад ; пер. с англ. В. Коткина. – Ташкент : Изд-во худож. лит., 1968. – 178 с.
971455
  Рядченко И.И. Пока на свете есть война... / И.И. Рядченко. – К., 1958. – 219с.
971456
  Орлов В.А. Пока не погасла свеча : повести и рассказы / Орлов В.А., пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 302 с.
971457
  Парыгина Н.Д. Пока не поздно / Н.Д. Парыгина. – Тула, 1963. – 216с.
971458
   Пока не поздно.... – Л, 1986. – 61с.
971459
  Лемешев М.Я. Пока не поздно... / М.Я. Лемешев. – М., 1991. – 237с.
971460
  Калашников Л.Н. Пока не сгорела роса : очерки / Л.Н. Калашников. – Фрунзе : Кыргызстан, 1983. – 104 с.
971461
  Сата И. Пока не угаснет пламя / И. Сата. – М., 1960. – 224с.
971462
  Романов Р.Г. Пока он не выстрелил / Р.Г. Романов. – М., 1971. – 40с.
971463
  Жуковский М.А. Пока организм формируется / М.А. Жуковский. – М., 1985. – 96с.
971464
  Алексеева А.И. Пока рука держит кисть.... / А.И. Алексеева. – Москва, 1982. – 250с.
971465
  Кондратьев Н.Д. Пока свободою горим / Н.Д. Кондратьев. – Ленинград, 1975. – 503 с.
971466
  Самвелян Н.Г. Пока сердца для чести живы / Н.Г. Самвелян. – М, 1986. – 254с.
971467
  Богуславский С.Р. Пока сердца для чести живы... / С.Р. Богуславский. – М., 1990. – 78с.
971468
  Сидельников И.В. Пока сердце бьется... : повесть-быль / И.В. Сидельников ; [ил.: Ю. Зибров]. – Воронеж : Воронежское Центрально-Черноземное книжное издательство, 1964. – 126 с. : ил.
971469
  Сидельников И.В. Пока сердце бьется... : повесть-быль / И.В. Сидельников ; [ил.: В. Ермаков]. – Изд. 2-е. – Воронеж : Воронежское Центрально-Черноземное книжное издательство, 1969. – 133 с. : ил.
971470
  Калиничев С.С. Пока следы тают : Повесть, рассказы / С.С. Калиничев. – Киев : Радянський письменник, 1973. – 207 с.
971471
  Степанов А.Я. Пока согласны на ничью. / А.Я. Степанов. – М., 1994. – 558с.
971472
  Аббасзаде Г. Пока стоит земля / Г. Аббасзаде. – Москва : Военное издательство, 1989. – 351 с.
971473
  Руднева Е.М. Пока стучит сердце. / Е.М. Руднева. – М., 1955. – 128с.
971474
  Руднева Е.М. Пока стучит сердце. / Е.М. Руднева. – М., 1958. – 127с.
971475
  Канашин И.И. Пока стучит сердце... / И.И. Канашин. – Л, 1963. – 199с.
971476
  Мельниченко И.М. Пока ты молод / И.М. Мельниченко. – М, 1961. – 188с.
971477
  Мельниченко И.М. Пока ты молод : Роман. Повесть. Рассказы / И.М. Мельниченко. – Киев : Дніпро, 1973. – 251с.
971478
  Канахин У. Пока хожу по земле : повесть и рассказы / У. Канахин; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 256 с.
971479
  Винниченко И.Ф. Пока шумит листва / И.Ф. Винниченко. – Москва, 1964. – 119с.
971480
  Ошанин Л.И. Пока я дышать умею / Л.И. Ошанин. – М, 1985. – 175с.
971481
  Львов Ю.Л. Пока я дышать умею... / Ю.Л. Львов. – К., 1963. – 214с.
971482
  Герия Ю. Пока я дышу / Ю. Герия. – Сухуми, 1975. – 139с.
971483
  Леднев В.В. Пока я жив / В.В. Леднев. – М., 1960. – 112с.
971484
  Смирнов-Черкезов Пока я жив... / Смирнов-Черкезов. – Москва, 1965. – 64 с.
971485
  Чесно-Хелль Пока я жив... / Чесно-Хелль. – М., 1972. – 192с.
971486
  Мищенко Л.Г. Пока я помню... / Лев Мищенко. – Москва : Возвращение, 2006. – 143с. – ISBN 5-7157-0197-X
971487
  Стадний Є. Покажіть свого Гірша, шановні викладачі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 15-21 лютого (№ 5). – С. 12


  Починаючи з листопада в Міністерстві освіти і науки триває розробка різних варіантів того, як можна стимулювати українських викладачів публікуватись у міжнар. фахових журналах і, відповідно, підвищувати цитування їхніх праць. Було створено спеціальну ...
971488
  Безорудько В. Покажіть Тимошеві Венеру : лірично-іронична повість, гумористичні оповідання / В. Безорудько. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 176 с.
971489
   Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2008 рік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-52. – ISSN 1029-7200
971490
   Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2015 рік // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – С. 55-56. – ISSN 1029-7200
971491
  Сидоренко Н. Покажчик змісту журналу "Нова громада" (Київ, 1906) / Наталя Сидоренко; Дослідницький центр історії української преси. – Київ, 2006. – 30с.
971492
  Хроменко Ірина Покажчик матеріалів за новою програмою із зарубіжної літератури для 12-річної школи : (5-7 класи) // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-23
971493
  Хроменко І.А. Покажчик матеріалів за новою програмою із зарубіжної літератури для 12-річної школи : 5-7 класи // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-63
971494
   Покажчик матеріалів, надрукованих у 1992-2002 pp. // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 122-128


  Перелік публікацій за 1992-2002 pp. в журналі "Український часопис міжнародного права".
971495
   Покажчик матеріалів, надрукованих у журналі "Наука та інновації" за 2013 рік (том 9) // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 6. – С. 103-107. – ISSN 1815-2066
971496
   Покажчик матеріалів, уміщених в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" за 2008 рік // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 36. – С. 28-32. – ISSN 0130-8890
971497
   Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2010 році // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 24 (285). – С. 26-32


  Перелік публікацій за 2010 p. в журналі "Віче".
971498
   Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2011 році // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 26-32


  Перелік публікацій за 2011 p. в журналі "Віче".
971499
   Покажчик матеріалів, що вийшли друком у 2012 році // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 24 (333). – С. 26-32


  Перелік публікацій за 2012 p. в журналі "Віче".
971500
  Полфьоров Я.Я. Покажчик музичних творів до слів та на твори Тараса Шевченка / Я.Я. Полфьоров, 1929. – 16с.
971501
   Покажчик наукових праць та редакційна діяльність [В.І. Стрельського] // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 137-152. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
971502
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1995
971503
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1995
971504
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1995
971505
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1995
971506
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1995
971507
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1995
971508
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1996
971509
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1996
971510
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1996
971511
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1996
971512
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1996
971513
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1996
971514
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1996
971515
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1996
971516
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1996
971517
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1996
971518
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1996
971519
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1996
971520
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1997
971521
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1997
971522
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1997
971523
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1997
971524
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1997
971525
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1997
971526
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1997
971527
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1997
971528
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1997
971529
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1997
971530
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1997
971531
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1997
971532
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1998
971533
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1998
971534
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1998
971535
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1998
971536
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1998
971537
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1998
971538
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1998
971539
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1998
971540
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1998
971541
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1998
971542
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1998
971543
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1998
971544
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 1. – 1999
971545
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 2. – 1999
971546
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 3. – 1999
971547
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 4. – 1999
971548
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 5. – 1999
971549
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 6. – 1999
971550
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 7. – 1999
971551
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 8. – 1999
971552
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 9. – 1999
971553
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 10. – 1999
971554
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 11. – 1999
971555
   Покажчик нормативних правових актів України. – Київ
№ 12. – 1999
971556
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 1. – 2000
971557
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 2. – 2000
971558
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 3. – 2000
971559
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 4. – 2000
971560
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 5. – 2000
971561
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 6. – 2000
971562
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 7. – 2000
971563
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 8. – 2000
971564
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 9. – 2000
971565
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 10. – 2000
971566
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 11. – 2000
971567
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ
№ 12. – 2000
971568
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001
971569
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
971570
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2001
971571
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
971572
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2001
971573
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2001
971574
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2001
971575
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2001
971576
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2001
971577
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2001
971578
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2001
971579
   Покажчик нормативних правових актів України : юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2001
971580
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2002
971581
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
971582
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
971583
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2002
971584
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2002
971585
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2002
971586
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2002
971587
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2002
971588
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2002
971589
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2002
971590
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2002
971591
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал- довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2002
971592
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
971593
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
971594
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2003
971595
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2003
971596
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2003
971597
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2003
971598
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2003
971599
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2003
971600
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2003
971601
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2003
971602
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2003
971603
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2003
971604
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2004
971605
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2004
971606
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2004
971607
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2004
971608
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2004
971609
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2004
971610
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2004
971611
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2004
971612
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2004
971613
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2004
971614
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2004
971615
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2004
971616
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 1. – 2005
971617
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 2. – 2005
971618
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 3. – 2005
971619
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал-довідник. – Київ, 1995-
№ 4. – 2005
971620
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 5. – 2005
971621
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 6. – 2005
971622
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 7. – 2005
971623
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 8. – 2005
971624
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 9. – 2005
971625
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 10. – 2005
971626
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 11. – 2005
971627
   Покажчик нормативних правових актів України : Юридичний журнал - довідник. – Київ, 1995-
№ 12. – 2005
971628
   Покажчик опублікованих праць співробітників інституту економіки АН УРСР.. – К, 1970. – 202с.
971629
   Покажчик опублікованих статей у 2012 році // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 107-130. – ISSN 2222-5374


  Перелік публікацій за 2012 p. в журналі "Юридична наука".
971630
   Покажчик основних перводжерел на допомогу вивчаючим "Короткий курс історії ВКП(б)". – Київ, 1940. – 157с.
971631
   Покажчик періодичних видань, які одержала Державна історична бібліотека УРСР в 1957 році. – Київ, 1958. – 38с.
971632
  Фісун В. Покажчик персоніфікованих образів скарбу та його охоронців в українській неказковій прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 53-58. – Бібліогр.: С. 53
971633
   Покажчик праць, опублікованих науковими співробітниками Інституту історії.. – К, 1969. – 295с.
971634
   Покажчик праць, опублікованих у виданнях Черкаського державного педагогічного інституту : (1941-1965 рр). – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 196 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного ун-ту ім. Б. Хмельницького ; Вип. 1). – ISBN 966-353-019-7
971635
  Карпенко В. Покажчик публікацій Віктора Акуленка з правової охорони історико-культурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-105. – ISSN 0131-2685
971636
   Покажчик публікацій у "Бібліотечній планеті" за 2015 рік // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 39-42
971637
   Покажчик публікацій у "Бібліотечній планеті" за 2017 рік // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (78). – C. 40-42
971638
   Покажчик публікацій, надрукованих у журналі "Бібліотечна планета" за 2008 рік / підгот. Ю. Ворона // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 39-42
971639
  Мороз Раїса Покажчик рідкісної літератури в бібліотеці Колегії Св. Андрея = Selected guide to the rare book collection of st. Andrew"s college library / Мороз Раїса. – Вінніпег : Колегія св. Андрея. – ISBN 0-919927-40-8
Ч.1: Рукописи і стародруки; Ч.2: Видання української діаспори. – 2002. – 144с.
971640
   Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2017 рік // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 12 (257). – С. 49-52. – ISSN 2076-9326
971641
   Покажчик статей, надрукованих у журналі "Психологія і суспільство" за 2008 рік // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 164-166. – ISSN 1810-2131
971642
  Фісун В. Покажчик традиційних способів приховування та пошуку заклятих скарбів в українській народній неказковій прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 103-114
971643
  Фісун В. Покажчик традиційних способів приховування та прикмет скарбу в українській народній неказковій прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 328-338
971644
  Устіннікова О. Покажчики змісту періодичних видань / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-17
971645
  Добрускин Л. Показ великих строек коммунизма в креведческих музеях / Л. Добрускин, Ф. Пленкин. – Москва : Культпросветиздат, 1952. – 104 с.
971646
  Тамарин Б.П. Показ театральных спектаклей из телевизионной студии / Б.П. Тамарин. – М, 1960. – 80с.
971647
  Яременко В. Показав годинник "Володці Сосюрі - Нестор Махно" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 20 (173). – С. 50-53


  Сім спогадів літературознавця. Із 1966-го до 2001 р. викладав історію літератури на філологічному факультеті Київського університету ім. Шевченка. Віктор Цвєтков тоді був першим проректором університету, який прийняв Яременка на роботу після ...
971648
  Стойков Показалець на обнародванить материали по българска диалектология от Стойко Стойков / Стойков, , Стойко. – София, 1937. – 142с.
971649
  Розенблит С.Я. Показание свидетелей и подсудимых в международном уголовном процессе / С.Я. Розенблит. – М., 1948. – 96с.
971650
  Авейде О. Показания и записки о Польском восстании 1863 года Оскара Авейде / О. Авейде; [предисл. И. Миллер, с. XI-XXIX ; [текст к печати подгот. В. Давыдова и О. Морозова] ; Акад. наук СССР, Ин-т славяноведения, Гл. архивное упр. СССР, Polska akad. nauk. Inst. historu, Naczelna dyrekcja archiwow panstwowych. – Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. – XLVIII, 663 с. – (Восстание 1863 г. ; Материалы и документы)
971651
  Мотовиловкер Я.О. Показания и объснения обвиняемого ка средство защиты в советском уголовном процессе / Я.О. Мотовиловкер. – М, 1956. – 180с.
971652
  Каминская В.И. Показания обвиняемого в советском уголовном процессе / В.И. Каминская. – Москва, 1960. – 183с.
971653
  Добровольская Т.Н. Показания обвиняемого как доказательство в советском уголовном процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Добровольская Т.Н.; Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1950. – 19 с.
971654
  Якуб М.Л. Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе / М.Л. Якуб. – М., 1963. – 80с.
971655
  Приходько О. Показания пророка = Из записок господина Горемыкина : проза: роман-апперцепция // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 22-105. – ISSN 0131-8136
971656
  Сенкевич А.Н. Показания свидетелей защиты / А.Н. Сенкевич. – М., 1992. – 63с.
971657
  Якуб М.Л. Показания свидетелей и потерпевших / М.Л. Якуб. – М., 1968. – 128с.
971658
  Острійчук О. Показання в системі процесуальних джерел доказів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 101-111
971659
  Старенький О.С. Показання з чужих слів за новим КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 114-116. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
971660
  Адаменко М. Показання з чужих слів: недоліки та наслідки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 430-431. – ISBN 978-617-7069-15-6
971661
  Льовкін В.Л. Показання обвинуваченого в кримінальному процесі України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза / Льовкін В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 221л. – Бібліогр.: л. 183-202
971662
  Льовкін В.Л. Показання обвинуваченого в кримінальному процесі України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 09 / Льовкін В. Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с.
971663
  Сенченко Н. Показання особи, яка страждає на психічне захворювання: поняття і допустимість у кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 138-142
971664
  Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Стахівський С.М. ; МВС України ; Укр. акад. внутрішніх справ. – Київ, 1996. – 210 л. – Додатки: л. 195-210. – Бібліогр.: л..174-194
971665
  Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Стахівський С.М. ; Укр. акад. внутрішніх справ. – Київ, 1996. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
971666
  Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі : Навчальний посібник / С.М. Стахівський. – Київ : Олан, 2001. – 96с. – ISBN 966-95893-7-1
971667
  Калмикова Я.С. Показання свідка як засіб доказування в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 119-122. – ISSN 2219-5521
971668
  Николайчук А.И. Показатели азотистого обмена у кур при ультрафиолетовом облучении : Автореф... канд. биол.наук: / Николайчук А. И.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1969. – 16л.
971669
  Маслянко Н.Ф. Показатели белкового и липидного обмена в молочной железе крупного рогатого скота в связи с онтогенезом и физиологическим состоянием : Автореф... канд. биол.наук: / Маслянко Н.Ф.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1965. – 16л.
971670
  Маслянко Н.Ф. Показатели белкового и липидного обменов в молочной железе крупного рогатого скота в связи с онтогенезом и физиологическим состоянием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Маслянко Н.Ф. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1965. – 16 с.
971671
  Вийкмяэ В.Ю. Показатели белкового обмена и силы мышц у спортсменов скоростно-силовых видов на фоне различного питания : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Вийкмяэ В.Ю. ; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 35 с.
971672
  Шибистый А.И. Показатели белкового обмена у крупного рогатого скота в онтогенезе : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шибистый А.И. ; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 18 с.
971673
  Крастинь О.П. Показатели вариации и асимметрии / О.П. Крастинь, И.Э. Циеминя. – Рига, 1990. – 50с.
971674
  Бакало В.Я. Показатели влагообеспеченности и режимы орошения трав в высокогорьях Киргизии / В.Я. Бакало; Министерство мелиорации и водного хоз-ва СССР; Кирг. науч.-исслед. ин-т водного хоз-ва. – Фрунзе : Кыргызстан, 1966. – 177с.
971675
   Показатели времени в социально-экономическом планировнии.. – М, 1981. – 191с.
971676
  Бакало Н.А. и др. Показатели демографического развития как оценка эффективности государственного управления (на примере Европейских стран) // Народонаселение : научный журнал / Ин-т социально-экономических проблем народонаселения РАН. – Москва, 2013. – № 2 (60). – С. 39-50. – ISSN 1561-7785
971677
  Кисловская Г.А. Показатели деятельности библиотек (международный опыт) / Галина Александровна Кисловская // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 1. – С. 92-95. – ISSN 0869-608Х
971678
  Шевелев В.А. Показатели деятельности предприятий и их экономический анализ в новых условиях хозяйствования. / В.А. Шевелев. – М, 1970. – 256с.
971679
  Павлова А.Д. Показатели для оптимизации внутреннего размещения промышленности / А.Д. Павлова. – Минск, 1975. – 160с.
971680
  Кулева О. Показатели и инструменты оценки эффективности сайта библиотеки // Библиотечное дело. Спецвыпуск: библиотечные технологии: наука о мастерстве / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – №6 (144) спецвыпуск № 1 (07) : Библиотечные технологии: наука о мастерстве. – С. 15-19. – ISSN 1727-4893


  С позиции системного подхода рассматривается сайт как интегрированный ресурс. Предлагается его структура и система показателей для оценки качества, т.е. для успешного создания электронных информационных ресурсов библиотеки.
971681
   Показатели и логарифмические уравнения и неравенства.. – Саранск, 1977. – 48с.
971682
   Показатели и методы анализа конечных результатов работы предприятий и объединений. – Ярославль, 1983. – 129с.
971683
  Мелкумян М.А. Показатели и методы измерения производительности труда. : Автореф... канд.экон.наук: / Мелкумян М.А.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – Ростов н/Д, 1963. – 36л.
971684
   Показатели и методы их расчета в эпидемиологии неинфекционных заболеваний : учеб.-метод. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений IV уровня аккредитации и врачей-интернов / М-во здравоохранения Украины, Нац. акад. мед. наук Украины ; [сост.: В.А. Бузунов и др.]. – Киев : Авіцена, 2014. – 119, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2144-71-0
971685
  Рябушкин Б.Т. Показатели и методы экономико-статистического изучения народного хозяйства / Б.Т. Рябушкин. – Москва : Статистика, 1978. – 103 с.
971686
  Киперман Г.Я. Показатели и нормативы в новых условиях хозяйствования: Оценка деятельности предприятия. / Г.Я. Киперман. – М., 1989. – 174с.
971687
   Показатели и условия для отбора участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1950 года.. – Кострома, 1949. – 31с.
971688
   Показатели и условия для отбора участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки на 1958 год по итогам работы за 1957 год.. – Благовещенск, 1957. – 40с.
971689
   Показатели и условия для участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1958 года.. – Воронеж, 1957. – 68с.
971690
  Бранштеттер Л. Показатели инноваций // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 62-63. – ISSN 0208-0621


  Как используют достижения науки развитые и развивающиеся страны
971691
  Александров Г.Н. Показатели интеллектуальных умений студента-первокурсника / Г.Н. Александров. – Москва, 1979. – 45с.
971692
   Показатели использования времени жителями города. – Москва
Вып. 4, доп. – 1988. – 84 с.
971693
  Игольников Г.Л. Показатели использования ресурсов и их применение для анализа резервов и экономического уровня производства. (На примере предприятий хим., цел.-бум., хим.-фарм. и гидролизной отраслей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Игольников Г.Л.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
971694
   Показатели коньюктуры народного хозяйства СССР за 1923/24-1928/29 гг.. – М, 1930. – 164с.
971695
  Малыш И.Р. Показатели корреляционной зависимости у пострадавших с развитием синдрома полиорганной недостаточности / И.Р. Малыш, Л.В. Згржебловская // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 106-111. – ISSN 2224-0586
971696
  Демидов В.А. Показатели крови при истоцении / В.А. Демидов. – Киев, 1950. – 134 с.
971697
  Розенвассер Е.Н. Показатели Ляпунова в теории линейных систем управления / Е.Н. Розенвассер. – Москва : Наука, 1977. – 344 с.
971698
  Тарвидас В. Показатели метаболизма в рубце, физиологическое состояние и продуктивность коров при скармливании им некоторых небелковых азотистых веществ : Автореф... канд. биол.наук: / Тарвидас В.; Литовская сельскохозяйственная академия. – Каунас, 1966. – 20л.
971699
  Жукова А.Д. Показатели микробного дыхания в почвенном покрове импактной зоны предприятия по производству минеральных удобрений / А.Д. Жукова, Д.М. Хомяков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 984-992 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
971700
  Наконечна Я.Я. Показатели обмена азота в организме коров прискармливании им серосодержащих соединений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Наконечна Я.Я.; Львов.зоовет.ин-т. – Львов, 1965. – 15л.
971701
  Левыкин И.Т. Показатели образа жизни / И.Т. Левыкин. – М, 1985. – 131с.
971702
  Башкатов Б.И. Показатели отчетного финансового баланса строительства как отрасли народного хозяйства. (Вопросы теории и методики исчисления). : Автореф... канд. экон.наук: / Башкатов Б.И.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1966. – 18л.
971703
   Показатели оценки деятельности промышленных предприятий.. – Минск, 1977. – 229с.
971704
  Брезицкий Я. Показатели оценки эффективности логистической деятельности в цепи поставок // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 2 (45). – С. 84-85 : фото
971705
   Показатели планирования и оценки работы промышленного предриятия.. – М, 1967. – 272с.
971706
  Миничева Галина Григорьевна Показатели поверхности водорослей в структурно-функциональной оценке микрофитобентоса (На примере северо-западной части Черного моря) : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.18 / Миничева Галина Григорьевна; Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1989. – 19л.
971707
  Клецкий В.И. Показатели работы предприятий в новых условиях хозяйственности. / В.И. Клецкий. – Минск, 1983. – 88с.
971708
  Лебедев А.А. Показатели работы промышленного предприятия / А.А. Лебедев. – М., 1973. – 96с.
971709
  Акодис И.А. Показатели рентабельности и их анализ в условиях АСУ / Акодис И.А. – Москва : Финансы, 1975. – 111 с.
971710
  Мартинавечене Е. Показатели ретинального и темпорального артериального давления у больных гипертонической болезнью : Автореф... канд. мед.наук: / Мартинавечене Е.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 18л.
971711
   Показатели связи в сложном предложении.. – Новосибирск, 1987. – 162с.
971712
   Показатели социального развития и планирования.. – М, 1980. – 280с.
971713
   Показатели социального развития молодежи.. – М, 1986. – 194с.
971714
   Показатели социального развития советского общества.. – М, 1985. – 173с.
971715
  Гришина Э.В. Показатели специализации машиностроительных предприятий : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Гришина Э.В.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Х., 1970. – 18л.
971716
  Леонтьев А.М. Показатели степени совершенства техники и их роль в повышении эффективности общественного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 594 / Леонтьев А.М.; Ленингр. финансово-эконом. ин-т. – Л., 1967. – 17л.
971717
  Лихачев И. Показатели торговой конъюктуры Вятской губернии в зиму 1924-1925 гг. / И. Лихачев. – Вятка, 1925. – 44с.
971718
  Карпенко О.М. Показатели уровня образования населения в странах мира : анализ данных международной статистики / О.М. Карпенко, М.Д. Бершадская, Ю.А. Вознесенская // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2008. – № 6. – С. 4-20. – ISSN 1561-2465
971719
   Показатели финансовой устойчивости : руководство по составлению. – Вашингтон : Международный валютный фонд, 2007. – 11,312 с.. – ISBN 978-1-58906-401-0
971720
  Коцюба М.Д. Показатели фосфорного обмена в молочной железе крупного рогатого скота в связи с онтогенезом и физиологическим состоянием : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Коцюба М.Д. ; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1965. – 19 с.
971721
  Розеншильд Л.К. Показатели функционального состояния нервно-мышеченого препарата при различных экспериментальных условиях : Автореф... канд. биолнаук: / Розеншильд Л. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 22л.
971722
  Блисс Д. Показатели хозяйственной успешности предприятий / Д. Блисс. – 3-е изд. – М.Л., 1931. – 100с.
971723
   Показатели экономического развития социалистических стран.. – М, 1966. – 319с.
971724
  Никифоров А.Ф. Показатели экономической эффективности новой техники / А.Ф. Никифоров. – Л, 1964. – 52с.
971725
   Показатели эффективности в условиях финансового планирования.. – М, 1982. – 208с.
971726
  Зайденварг В.А. Показатели эффективности краткострочного кредита / В.А. Зайденварг, Г.П. Герасименко. – М., 1978. – 96с.
971727
  Сатуновский Л.М. Показатели эффективности общественного производства / Л.М. Сатуновский. – М., 1980. – 176с.
971728
  Диленко В.А. Показатели эффективности экономической системы и экономико-математические подходы к решению задачи ее сбалансированного повыщения // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 241-247 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
971729
  Арутюнов В.В. Показатели эффективности эрготехнических систем // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6. – С. 5-14. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены базовые группы показателей эффективности эрготехнических (человеко-машинных) систем, включающие технические, экономические, социальные и наукометрические составляющие; отражены их соответствующие показатели; приведены примеры расчёта ...
971730
  Думанский Б.В. Показатель преломления гидрозолей. Сообщение 11 / Б.В. Думанский, Б.С. Пучковский. – Оттиск из Ж.Р.Ф.-Х.О., ч. химич. Т.LXI. Вып. 8
8. – 1301-1307с.
971731
  Куряева Р.Г. Показатель преломления и сжигаемость стекла состава Di64An36 в интервале давлений 0-5.0 ГПа / Р.Г. Куряева, Н.В. Сурков // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1140-1146 : табл., рис. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0016-7525
971732
  Холда А. Показатель производительности труда и валютный курс в экономике Украины / А. Холда, Ю. Ренкас // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 337-347. – ISSN 1993-6788
971733
  Хурцидзе Н.К. Показатель чистой продукции и роль его применения в совершенствовании хозяйственного механизма. / Н.К. Хурцидзе. – Тбилиси, 1986. – 85с.
971734
  Бородуля И.Т. Показательная и логарифмическая функции / И.Т. Бородуля. – М., 1984. – 112с.
971735
  Михно Н.А. Показательное хозяйство при народной школе / Н.А. Михно. – Богородицк, 1918. – 16с.
971736
  Пекаревич Э.В. Показательные и логарефмические уравнения / Э.В. Пекаревич. – Рига, 1976. – 74с.
971737
  Бородуля И.Т. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства / И.Т. Бородуля. – Москва : Просвещение, 1968. – 110 с.
971738
  Чуриков А.Ю. Показательные итоги по-настоящему демократических выборов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 12. – С. 40-45. – ISSN 044-748Х
971739
  Сабило И.И. Показательный бой / И.И. Сабило. – М, 1980. – 175с.
971740
  Кортнев Ю.П. Показательный процесс / Ю.П. Кортнев. – М., 1973. – 110с.
971741
  Геттлмен Джеффри Показать. Цена комфорта. Танталовр проклятие / Геттлмен Джеффри, Блисдейл Маркус // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 84-101 : фото
971742
  Бєлов О.В. Показник "прискорення" у аналізі динаміки обсягів фінансування науки в світі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 122-127. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (2)). – ISSN 2312-6779
971743
  Терещенко С.І. Показник cash flow як критерій оцінки фінансового стану компанії : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 36-46 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
971744
  Алексєєв І.В. Показник відносної ентропії в оцінюванні конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / І.В. Алексєєв, А.С. Мороз, А.І. Хоменко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 96-104


  Розглядається взаємоз"язок між фінансовим станом підприємства і його конкурентоспроможністю. Ппроведено аналіз динаміки показника відносної ентропії для машинобудівних підприємств Львівської області.
971745
  Киричук Ю. Показник доступності житла як основний критерій ефективності державної житлової політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 86-93
971746
  Пестушко Валерій Показник продовольчої доступності // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 41
971747
  Григор"єва Н.В. Показники 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки, визначені за допомогою української версії FRAX, у жінок із переломами тіл хребців / Н.В. Григор"єва, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Издательский дом "Заславский" ; Укр. асоціація остеопорозу ; Укр. асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 16-23. – ISSN 2224-1507
971748
   Показники апеліну в крові хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2 типу та без нього / С.М. Коваль, К.О. Юшко, Т.Г. Старченко, І.В. Шуть // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 49-54. – ISSN 1605-7295
971749
  Плєшакова Н. Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-79. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується стан фінансової безпеки України через її основну складову – безпеку грошовокредитного сектора. В статье исследуется состояние финансовой безопасности через ее основную составляющую – безопасность денежнокредитного сектора. The ...
971750
  Цехмістренко С.І. Показники білково-нуклеінового обміну та пероксидного окислення ліпідів у органах травлення курей у постнатальному періоді онтогенезу і в умовах дії іонізуючої радіації : Автореф... докт. с. г.наук: 03.00.04 / Цехмістренко С. І.; КМ Укр. Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 35л.
971751
  Максюта А.А. Показники виконання бюджету у 1999 році : бюджет / А.А. Максюта, І.Я. Чугунов // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 44-63 : Табл., рис.
971752
  Опалько В.В. Показники вимірювання бідності у постсоціалістичних країнах : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 179-186 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
971753
  Бомко В.С. Показники відтворної здатності високопродуктивних корів за різних рівнів цинку у раціонах / В.С. Бомко, В.П. Даниленко, М.Г. Повозніков // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 35-42 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
971754
  Левченко В.А. Показники гемодинаміки в умовах дозованого фізичного навантаження в дівчат на тлі низького систилічного артеріального тиску // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 43-46. – ISSN 1818-9172
971755
  Охріменко І.М. Показники діяльності правоохоронних органів України: теоретико-прикладний аналіз // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 159-162. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
971756
  Тертична Ю.В. Показники діяльності туристичних підприємств Закарпатської області у 2014 році // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 213-218
971757
  Шелеметьєва Т.В. Показники економічного значення розвитку туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С, 27-31. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (99)). – ISSN 1814-1161
971758
  Ящук Д.В. Показники економічної ефективності заходів з розвитку персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 60-65
971759
  Потапов І.Ю. Показники економічної ефективності інвестиційного проекту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 85-94
971760
  Раєцька Я.Б. Показники ендогенної інтоксикації при експериментальній опіковій хворобі в стадії токсемії // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2016. – С. 24-27. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 8, вип. 1). – ISSN 2078-8673


  Досліджено, що при моделюванні лужного опіку стравоходу 2 ступеня у статевонезрілих щурів відбувався синдром ендогенної інтоксикації. Показано зростання токсинів різної природи: специфічних, неспецифічних та медіаторів імунних реакцій (підвищення рівню ...
971761
  Царенко Т. Показники ендотоксемії пацієнтів із ішемічним інсультом та цукровим діабетом другого типу / Т. Царенко, Л. Гайда, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Одним із загальновизнаних чинників гострих порушень мозкового кровопостачання є цукровий діабет. Численні дослідження показали, що у патогенезі діабетичних церебральних порушень бере участь багато факторів, найбільш важливими з яких є метаболічні ...
971762
  Гвоздю С.Ю. Показники ефективності витрат на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 56-58 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
971763
  Ковальчук К.Ф. Показники ефективності лізингової угоди : фінансові послуги / К.Ф. Ковальчук, І.В. Вишнякова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
971764
  Яремович П.П. Показники ефективності програм розвитку мережі міжнародних транспортно-логістичних комплексів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 224-226.
971765
  Савчук С.Є. Показники ефективності фінансово-економічної діяльності в готельному бізнесі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 2362-366. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
971766
  Омельян А.М. Показники забою молодняку перепелів при використанні комбікорму з різними рівнями аргініну // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 70-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
971767
  Бєлікова І.В. Показники здоров"я населення та сучасні погляди на методику їх розрахунку / І.В. Бєлікова, А.В. Костріков // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – C. 18-20. – ISSN 2077-1096
971768
  Турило А.М. Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системі менеджменту підприємства / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 106-115. – Бібліогр.: с. 106-109, 114


  Розроблено систему показників і критеріїв, що характеризують якість прибутку підприємства при його формуванні. Удосконалено визначення сутності поняття "якість прибутку підприємства". Запропоновано теоретичні підходи до трактування поняття ...
971769
  Зінченко О.А. Показники і критерії якості прибутку підприємства на етапі його використання : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 106-111 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
971770
  Габрель М.М. Показники і методи оцінки стану простору метрополій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – C. 178-186


  Досліджуються проблеми творення й розвитку метрополій, ширшого використання метрополійних ефектів у розвитку регіонів держави. Обгрунтовано показники і методики оцінки стану метрополій.
971771
  Абдулоєва О. Показники інвазійного потенціалу чужинних рослин як основа процедури оцінки ризику / О. Абдулоєва, Н. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу показників фітобіології та популяційної біології відомих інвазійних рослин в Україні запропоновані 13 загальних критеріїв оцінки інвазійного потенціалу видів чужинних рослин. Наведені характеристики проявів (станів) цих показників, ...
971772
  Кузьмін О.Є. Показники інноваційності економічних явищ, процесів і діяльності підприємств: досвід економічно розвинених країн / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 38-45


  У статті проаналізовано показники, які використовуються теоретиками та практиками в економічно розвинених країнах для характеристики інноваційності різноманітних економічних явищ і процесів, а також обґрунтовано неможливість їх застосування у процесі ...
971773
  Сорг М. Показники іноземних кредитів у приватному секторі Естонії / М. Сорг, Д. Туусіс // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 4-10. – ISSN 1998-6068
971774
  Іванов Є.І. Показники інтеграції національної економіки в глобальні ланцюги доданої вартості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 68-75. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
971775
  Рябініна Л. Показники ліквідності банківської системи та фактори, які впливають на них / Л. Рябініна, О. Русєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 53-64. – ISSN 1605-2005
971776
  Моісеєнко І.О. Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артерійну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму ґену b3-субодиниці G-протеїну / І.О. Моісеєнко, Л.Н. Приступа // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 26-31. – ISSN 1029-4244
971777
  Бистрицька М.А. Показники метаболізму та структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та повним пошкодженням спинного мозку через 5 та більше років після травми / М.А. Бистрицька, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Издательский дом "Заславский" ; Укр. асоціація остеопорозу ; Укр. асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2. – С. 33-38. – ISSN 2224-1507
971778
  Волощук В.М. Показники мікроклімату у відділенні для дорощування поросят залежно від способу вентилювання приміщення / В.М. Волощук, В.М. Герасимчук // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 120-128 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
971779
  Хайрулліна Ю.О. Показники міри сформованості світоглядної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 77-84
971780
  Мась Н.М. Показники морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 3 (149). – C. 143-145. – ISSN 1681-7710
971781
  Кучеренко Валентина Показники народжуваності знижуються : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15
971782
  Сидорчук А. Показники оцінки збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
971783
  Михайленко С.В. Показники оцінки обгрунтованості проектів бюджетів : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 219-227. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
971784
  Дєліні М.М. Показники оцінки соціально-економічної відповідальності підприємництва в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 263-270. – ISSN 2222-0712
971785
  Рзаєва Т.Г. Показники оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства у розрізі існуючих методик / Т.Г. Рзаєва, М.В. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 94-102. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
971786
  Шило К.М. Показники оцінки трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 242-248
971787
  Кобеля З. Показники оцінки трудової мотивації / З. Кобеля, Р. Білик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 42-46
971788
   Показники протеїнового обміну у крові щурів при вивченні хронічної токсичності композиції на основі меланіну / К. Дворщенко, А. Драницина, Є. Торгало, О. Короткий, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено хронічну токсичність композиції на основі меланіну на показники протеїнового обміну у сироватці крові щурів обох статей. Встановлено, що при дії меланіну у терапевтичній дозі 0,3 мг?кг-1 протягом 90 діб у сироватці крові самців і самиць ...
971789
  Федорчук С.В. Показники реакції на рухомий об"єкт у операторів теплових електростанцій / С.В. Федорчук, В.І. Тараненко, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 67-68. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт у операторів теплових електростанцій. Виявлено, що для визначення особливостей оцінки параметрів часу й простору при операторській діяльності цілком доцільно використовувати такі показники реакції на рухомий об"єкт, ...
971790
  Базалійська Н.П. Показники результативності реалізації трудової поведінки робітників промислового підприємства // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 189-196 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
971791
  Горбачик А Показники розвитку сучасного українського суспільства в контексті європейських досліджень // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 25-32. – ISBN 978-966-171-387-0
971792
  Іванова А.М. Показники системи захисту прав споживачів як індикатор розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 163-168
971793
  Ємченко Я.О. Показники системного запалення у хворих на псоріаз з супутнім метаболічним синдромом // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 3. – С. 119-122. – ISSN 2077-1096
971794
   Показники соціалістичиних забов"язань виробництва продуктів твариннцтва в колгоспах ірадгоспах Одеськох області на 1 травня 1959 року.. – Одеса, 1959. – 45с.
971795
  Ратушняк С.М. Показники соціально-економічної безпеки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 371-376. – ISSN 2078-6670
971796
  Вишневська О.А. Показники соціальної статистики як базова інформація для розробки та реалізації соціальної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
971797
  Попович Н. Показники сталого розвитку та можливості їх картографування // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 135-139 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
971798
  Федунь Ю. Показники сталості еколого-економічного розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 321-328. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
971799
  Андрійчук О.Я. Показники стану здоров"я населення Волинської області, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
971800
  Храбко М. Показники стану імунної та антиоксидантної систем у крові вагітних самиць щурів F1 під дією різних доз цитрату германію / М. Храбко, Р. Федорук, С. Кропивка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 50-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив різних доз цитрату Ge, отриманого методами нанотехнології і хімічного синтезу, на активність імунної та антиоксидантної систем крові вагітних самиць щурів. Дослідження виконано на самицях щурів F1, яким випоювали з водою цитрат Ge у ...
971801
  Мельник О.Г. Показники та індикатори в системі управління підприємством: сутність та класифікація // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 67-73.
971802
  Дишкантюк О.В. Показники та індикатори програмно-цільового планування розвитку індустрії гостинності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 245-248. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
971803
  Касич А.О. Показники та критерії якості роботи науково-дослідної установи : економіка та управління підприємствами / А.О. Касич, Б.М. Ілющенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
971804
   Показники та методи їх розрахунку в епідеміології неінфекційних захворювань : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України ; [уклад.: В.О. Бузунов та ін.]. – Київ : Авіцена, 2013. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2144-61-1
971805
  Михайленко О.Г. Показники та проблеми відкритої економіки України в умовах глобалізаційних процесів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 70-77. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
971806
  Бучко Ж.І. Показники транскордонного туризму України та Польщі / Ж.І. Бучко, Я.І. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 127-134. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
971807
  Рогов Г. Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
971808
  Макарчук М.Ю. Показники функціональної рухливості нервових процесів у операторів теплових електростанцій / М.Ю. Макарчук, С.В. Федорчук, В.І. Тараненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-43. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалися показники функціональної рухливості нервових процесів у операторів теплових електростанцій. Запропоновано поряд із мінімальною експозицією пред"явлення сигналів, досягнутою досліджуваними під час тестування, як показник функціональної ...
971809
  Щеглова О. Показники якості житлових умов населення у регіонах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 221-224. – ISSN 1993-0259
971810
  Герасимов Б.М. Показники якості інформаційного забезпечення та їх вплив на ефективність застосування систем підтримки прийняття рішень / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-29. – Бібліогр.: С. 29. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано систему показників якості для оцінки інформації, що використовується під час відпрацювання рі-шень у системах підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз впливу цієї інформації на ефективність рішень, що відпрацьовуються. The system of ...
971811
  Момот О. Показники якості продукції - конкурентна перевага підприємств у галузі менеджменту якості / О. Момот, В. Акопова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
971812
  Король С.А. Показники якості продукції та методи їх оцінювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 140-151. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
971813
   Показники., 1923. – 14с.
971814
  Пунько Б.М. Показниково-статистична оцінка та економіко-математичне моделювання розвитку національної економіки у глобальному економічному середовищі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
971815
  Богословская Л.А. Показния обвиняемого как средство защиты его законных интересов // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 172-182. – ISSN 0201-7245
971816
  Матусов В.А. Показуха: Юмор, сатира. / В.А. Матусов. – Днепропетровск, 1989. – 126с.
971817
   Показчик [покажчик] до Записок Наукового Товариства імені Шевченка : Т. 1-20 : роки 1-6. – У Львові (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 66 с. – Примірник починається зі стор. 9. – Бібліогр.: Показчик імен особистих, географічних і річей: с. 51-56
971818
   Показчик періодичних видань, які одержують бібліотеки Львіського державного університету в 1959. – Львів, 1959. – 100с.
971819
  Педаев Д.К. Показчик російської журнальної метеорологічної літератури. / Д.К. Педаев. – К, 1928. – 267с.
971820
   Показывает "Мосфильм".. – М, 1967. – 115с.
971821
  Новаковский С.В. Показывает Москва. / С.В. Новаковский, В.Б. Ренард. – М., 1954. – 96с.
971822
  Теснек Ю.И. Показывающие электроизмерительные приборы и гальванометры / Ю.И. Теснек, С.И. Коломыцев. – Москва : ЦНИИПИ, 1964. – 36 с.
971823
  Эллисон Х. Покайся Арлекин / Х. Эллисон, Р. Бредбери. – Алма-Ата, 1990. – 14с.
971824
  Логвиненко Є.С. Покаранння військових в античних державах // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 31-35. – ISSN 1727-1584
971825
  Оксамитний В.В. Покарання "звичних" злочинців за англійським кримінальним правом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 52-57. – (Серія права ; № 13)


  Ряд английских уголовных законов предоставляют право государственным карательным органам применять к преступникам дополнительные наказания в виде продления срока тюремного заключения. Английские юристы теоретически обосновывают превентивные меры ...
971826
  Шевченко Т. Покарання в єзуїтських школах Речі Посполитої ранньомодерного часу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 119-123. – ISBN 978-966-171-795-3
971827
  Овчаренко Д.А. Покарання в первісному суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 52-58. – ISSN 1563-3349
971828
  Рябчинська О.П. Покарання в Український козацький державі (середина XVI ст. - перша половина XVIII ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
971829
  Онищенко Г. Покарання від царя і подарунок від графіні, або Як боровся з сараною на Півдні України Олександр Пушкін // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-63. : Портрети. – ISBN 966-95383-5-1
971830
  Демидова Л.М. Покарання за заподіяння майнової шкоди за чинним КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 91-98. – ISSN 0201-7245
971831
  Антонюк Н. Покарання за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-73
971832
  Бочарников С.О. Покарання за злочин, передбачений ст. 298 КК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 419-424. – ISSN 2078-3566
971833
  Янко В.М. Покарання за злочини проти основ суверенітету українського народу (ст. ст. 109, 110 КК України): проблеми, тенденції, перспективи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 3 (79). – С. 111-122. – ISSN 2524-0323
971834
  Мислива О.О. Покарання за злочини у сфері трансплантації // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 383-392. – ISSN 2078-3566
971835
  Кочуріна Д.В. Покарання за злочини, що вчинені через необережність: огляд стану проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 342-346. – ISSN 2219-5521
971836
  Віктор Бодаєвський Покарання за корисливі посягання військовослужбовців на військове майно (ст. 410 КК України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 128-132.
971837
  Кирило О. Покарання за кримінальним судочинством Польщі у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 115-117
971838
  Коваль А. Покарання за порушення прав на торговельні марки: практика призначення, пролеми вдосконалення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-34
971839
  Шаблистий В.В. Покарання за хуліганство, поєднане з опором особам, наділеними владними повноваженнями, та іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії / В.В. Шаблистий, О.А. Галемін // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 76-85. – ISSN 2304-4556
971840
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх у мусульманських країнах (Ісламська Республіка Афганістан) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 409-410. – ISBN 978-617-7069-15-6
971841
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх. Змістовні складові міжнародних та європейських стандартів його застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
971842
  Марисюк К. Покарання у вигляді обмеження волі може бути реформоване (досвід Республіки Білорусь) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 510-514. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
971843
  Мігоцький Л. Покарання у виді обмеження волі: кримінально-виконавча характеристика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-90.
971844
  Леонов Б. Покарання як засіб запобігання злочинності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 66-70. – ISSN 2311-6676
971845
  Мірошниченко С. Покарання як захід протидії злочинам проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 35-42
971846
  Назимко Є.С. Покарання як інститут кримінального законодавства України: теоретичний аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 119-124
971847
  Назимко Є. Покарання як категорія наук кримінально-правового циклу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 82-87
971848
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331
971849
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
971850
  Овчаренко Д.А. Покарання як соціальне та правове явище: філософсько-правові аспекти : монографія / Овчаренко Дмитро Анатолійович. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 265, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 261-263. – Бібліогр.: с. 234-257. – ISBN 978-966-437-407-8
971851
  Головко Т.М. Покарання як форма реалізації кримінальної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 1 (39). – С. 14-20.
971852
  Палійчук О.В. Покарання, що можуть бути застосовані до неповнолітніх злочинців // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 427-433. – ISSN 1563-3349
971853
  Юр"єва І. Покарати колаборанта // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 11


  "...Напередодні Нового року було офіційно презентовано законопроект №7425 "Про захист української державності від проявів колабораціонізму". Проект спрямований на встановлення адміністративних бар"єрів для участі в державотворенні осіб, які активно ...
971854
  Харис Ренат Покатился мой клубок : стихи и поэма / Ренат Харис; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1984. – 127 с.
971855
   Покатная миграция молоди рыб в реках Волга и Или.. – М, 1981. – 320с.
971856
   Покатная миграция рыб.. – М, 1985. – 200с.
971857
  Ливанова М. Покахонтас: Лицо нового света // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 86- 103. – ISSN 1819-6268
971858
   Покаяние. – М, 1988. – 173с.
971859
  Симоненко В.К. Покаяние или когда мы выйдем на дорогу, ведущую к истинным реформам / В.К. Симоненко. – К., 1997. – 93с.
971860
  Бойцов М.А. Покаяние императора: Феодосий I и Амвросий Медиоланский // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 21-48. – ISSN 0321-0391
971861
   Покаяние.. – М, 1988. – 168с.
971862
  Майданович Т.В. Покаянна молитва : поезії / Т.В. Майданович. – Київ, 1999. – 151 с.
971863
  Майданович Тетяна Покаянна молитва : Поезія / Майданович Тетяна. – Київ : Криниця, 2000. – 152с. – ISBN 966-95558-6-8
971864
  Панков Г.Д. Покаянна молитва в інтерпретації "Філософії життя" як герменевтичного проекту // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 42-51. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
971865
  Павличко Д.В. Покаянні псалми : поезії / Дмитро Павличко ; [уклад., ред.: Дмитро Пилипчук]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2009. – 878, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-309-0
971866
  Селищева Евгения Покаянные дни / Селищева Евгения, Каротенуто Джузеппе // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 86-94 : фото
971867
  Кундеревич О.В. Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Дис... канд. филос.наук: 09.00.07 / Кундеревич О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 144л. – Бібліогр.:л.138-144
971868
  Кундеревич Олена вікторівна Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Кундеревич Олена вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
971869
  Макаров Олег Покемоны, флешмобы и прочие помешательства. Магия преследования // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 104-109 : фото
971870
  Чубук М. Покер // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 12. – С. 80-85. – ISSN 0585-8365
971871
  Донцова Д.А. Покер с акулой / Д.А. Донцова; Роман. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005756-3
971872
  Донцова Д.А. Покер с акулой : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008359-9
971873
  Анхайр Гельмут Поки вони спали // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 12). – С. 3


  Чому незначна політична нестабільність буде корисною для Німеччини.
971874
  Сайко О. Поки впаде зірка : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 8-46. – ISSN 0130-321Х
971875
  Крупко О.І. Поки горить моя свіча // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 267-274


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра В. Крищенка, зокрема його афористиці, в якій - роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення
971876
  Бортняк А.А. Поки дихаю, поки живу : поезії / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1989. – 108 с.
971877
  Васильківський О.О. Поки є час : роман / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 382 с. – (Бібліотека "Сучасний роман")
971878
  Зятьєв С. Поки живе мова - житиме й народ як національність... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 16 лютого (№ 7). – С. 11
971879
  Воронько П.Н. Поки живий - іди! : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 191с.
971880
  Гнатюк Н.Ю. Поки люблю і вірю : поезії / Н.Ю. Гнатюк. – Київ, 1985. – 102 с.
971881
  Кремінь Дмитро Поки наша мова : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-40. – ISSN 0208-0710
971882
  Грипась В. Поки стоять гори : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 14-43. – ISSN 0130-321Х
971883
  Казаков Б.І. Поки швидка в дорозі. Прийоми та правила надання екстреної реанімаційної та першої медичної допомоги / Б.І. Казаков, Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 29-32
971884
  Томенко М. Поки що уряд працює на 11 за 12-бальною системою // Україна молода, 2005. – 25 лютого


  Про збільшення кількості учасиків "Євробачення"; поїздку урядовців на метро; найбільшу проблему Кабміну й можливість надання рос. мові статусу офіційної
971885
  Тублин В.С. Покидая Эдем. / В.С. Тублин. – Л., 1978. – 223с.
971886
   Покидько Костянтин Вадимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 349 : фото
971887
  Столович Л.Н. Покинула ли "Сова Минервы" эстетику? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 75-86. – ISSN 0042-8744


  В статье анализируется книга "История эстетики", изданная в Санкт-Петербурге в 2011 г.
971888
  Бласко Ібаньєс В. Покинули людину : новелла з іспанського життя / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 12 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 5)
971889
  Луків М. Покинута хата // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Надруковано вірш випускника університету Миколи Луківа, присвячений Дню Чорнобильської трагедії.
971890
  Бальзак Оноре де Покинутая женщина / Бальзак Оноре де. – Москва, 1955. – 46с.
971891
  Бальзак Оноре де Покинутая женщина / Бальзак Оноре де. – Киев, 1993. – 450с.
971892
  Бальзак Оноре де Покинутая жещина / Бальзак Оноре де. – Москва, 1957. – 45с.
971893
  Садовяну П. Покинутая планета / П. Садовяну ; пер. Е. Логиновской. – Бухарест : Румыния, 1980. – 47 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 10)
971894
  Гуданец Н.Л. Покинутые во Вселенной / Н.Л. Гуданец. – Рига, 1990. – 199с.
971895
  Бродский Б.И. Покинутые города / Б.И. Бродский. – М, 1963. – 149с.
971896
  Даниэль М. Покинутые особняки / М. Даниэль. – Москва : Пролетарий. – 149 с.
971897
  Баиндер П. Покка-пу / П. Баиндер. – М., 1936. – 112с.
971898
  Голобородько В. Поклав своє життя за Україну // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 124-130. – ISBN 978-966-96923-6-8
971899
  Чернявський А. Покладення на державу обов"язку припинити діяльність, що призводить до забруднення вод відкритого моря, як форма її міжнародно-правової відповідальності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 115-120.
971900
  Винниченко Володимир Поклади золота : Роман / Винниченко Володимир. – Hью-Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1988. – 268 с. – ISBN 0916381048
971901
  Суслов В.Н. Покладистый Ложкин. / В.Н. Суслов. – Л, 1980. – 112с.
971902
  Бондарчук Н.І. Поклала юність на олтар:Поезії / Н.І. Бондарчук. – Київ : Поезія, 1998. – 80с. – ISBN 966-7116-12-З
971903
  Присяжнюк В. Покласти край земельному свавіллю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-20.
971904
  Красюк М.І. Поклик : поезії / М.І. Красюк. – Київ, 1967. – 43 с.
971905
  Бойко Г. Поклик : Лірика, жарти, пародії / Г. Бойко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 79с.
971906
  Костецька Т.С. Поклик / Т.С. Костецька. – Київ, 1975. – 63 с.
971907
   Поклик : Із світової поезії XX сторіччя. – Київ : Веселка, 1984. – 222 с.
971908
  Чіладзе Т.І. Поклик / Т.І. Чіладзе. – Київ, 1987. – 80 с.
971909
  Колодій В.С. Поклик весни : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1988. – 127 с.
971910
  Москаленко А.З. Поклик вічності. / А.З. Москаленко. – К., 1976. – 223с.
971911
  Москаленко А.З. Поклик вічності. / А.З. Москаленко. – К., 1991. – 347с.
971912
  Попович П.Р. Поклик Галактики / П.Р. Попович. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Молодь, 1975. – 392 с.
971913
  Погрібний А.Г. Поклик дужого чину : (з розмов про наболіле) / Анатолій Погрібний ; [ред. Л. Ільєнко]. – Київ : Просвіта, 2004. – 493, [3] с. – ISBN 966-8547-20-9
971914
  Погрібний А. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика / Анатолій Погрібний ; вступ. слово : В.Г. Дончика, П.П. Кононенка. – Київ : Просвіта, 2009. – 680 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-50-9
971915
  Пепа В. Поклик за океан // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 184-188. – ISSN 0208-0710


  Про Олександра Кошиця
971916
  Тома Л.В. Поклик зорі / Л.В. Тома. – Харків, 1982. – 48с.
971917
  Лавкрафт Говард Поклик Ктулху : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 135-161. – ISSN 0320 - 8370
971918
  Шутько Я.І. Поклик літа : поезії / Я.І. Шутько. – Харків : Прапор, 1971. – 52 с.
971919
  Козак В.С. Поклик літа: Поезії / В.С. Козак. – К., 1988. – 119с.
971920
  Базилевський В.О. Поклик простору : поезії / В.О. Базилевський. – Київ, 1977. – 111 с.
971921
  Морозовський Р. Поклик роду / Руслан Морозовський ; [передм.: Г. Лозко ; оформ.: І. Кугно]. – (Вид. 2-ге, випр. і допов.). – Київ : Панмедія, 2008. – 123, [1] с. – ISBN 966-8947-03-7
971922
  Тимяк-Лончина Поклик сумління = Conscience calls : Спогади спостерігача за виборами в Донецьку під час Помаранчевої революції / Роксоляна Тимяк-Лончина. – Львів : Мс, 2005. – 124с. – ISBN 966-8461-19-3
971923
  Кондратюк А. Поклик творчості : Бесіди про літературу і життя / Андрій Кондратюк, Борис Боровець. – Рівне : Азалія, 2003. – 280 с. – ISBN 966-7358-55-0
971924
  Трачук О. Поклик Трипіля. Питання відродження Трипільської культури крізь призму ювілею її вікривача, видатного вченого Вікентія Хвойки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-28. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
971925
  Ткаченко Р.П. Поклик Химери. Декаданс в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Роман Ткаченко. – Київ : Книга, 2011. – 134, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-135. – ISBN 978-966-8314-73-5
971926
   Покликаний творити добро [академік І.А. Зязюн] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 10


  Співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України вітают Івана Андрійовича Зязюна з юбілеєм - 75 -літтям!
971927
  Костицький М. Покликаність про роль наукової еліти в часи революційних змін в українському суспільстві і державі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 серпня (№ 34/35). – С. 2
971928
  Панчук Д.О. Покликання -- пропагандист: Про кращих пропагандистів Житом. обл. / Д.О. Панчук. – К., 1987. – 126с.
971929
  Галик Я. Покликання - архітектор (До 75-ліття з дня народження Степана Миколайовича Дзюбінського) // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 183-187. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
971930
  Філончук З.В. Покликання - вчитель економіки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 2-3 : фото
971931
  Петринка Л.В. Покликання - вчити // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 14-15 : фото
971932
   Покликання - журналіст : нариси про ветеранів професії / Черкас. обл. орг., нац. спілки журналістів України ; [упоряд. С.А. Томіленко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-453-082-5
971933
  Слюсаренко А. Покликання - історія // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку істориків-фахівців розповідає декан історичного ф-ту.
971934
  Кузнєцов Е. Покликання - творити! = До 75-річчя академіка В. Горбуліна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 1). – С. 10


  17 січ. - день народження Володимира Павловича Горбуліна, заснов. і першого генер. директора Національного космічного агентства України, акад. Національної академії наук України і Міжнародної академії астронавтики, д-ра техн. наук, лауреата Державних ...
971935
  Лазаренко А.І. Покликання // Світло у вікнах : життя видатних людей / А.І. Лазаренко. – Київ : Літопис - XX, 2007. – Ч. 3. – С. 185-197. – ISBN 966-7252-43-4


  Про доктора економічних наук, декана економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка - Віктора Дмитровича Базилевича.
971936
   Покликання бути людиною : пам"яті Юрія Зіновійовича Данилюка (1958-2005) / [ упоряд. : В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І. Ставнюк ]. – Київ : Телесик, 2008. – 208 с. : фото. – ISBN 966-95963-3-5
971937
  Лизанчук В. Покликання журналістського слова - випромінювати позитивну енергію // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-39
971938
  Левочко М. Покликання і вибір обліково-економічної освіти : теоретичні підходи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 111-115. – ISSN 1682-2366
971939
  Черченко Г.Л. Покликання людини / Г.Л. Черченко. – К., 1973. – 48с.
971940
  Самчук Т. Покликання мого покоління - довершити справу своїх батьків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Студент історичного факультету КНУТШ, учасник X Літньої школи журналістики - про свої захоплення, мрії та амбіції.
971941
   Покликання університету : Збірник наукових праць. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – 304с. – ISBN 966-01-0371-9
971942
  Осипчук Н. Покликанням стала освіта // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Біографічні дані ювілярів: Івана Івановича Тимошенко - голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, засновника і ректора Європейського університету, професора, члена ради ректорів Київського регіону та його дружини Зої ...
971943
  Васильківський О.О. Покличте мене, тривоги! / О.О. Васильківський, О.Р. Гижа. – Київ, 1980. – 160с.
971944
  Шумовський Арсен Поклін Св. Почаївській Лаврі / Шумовський Арсен. – Торонто : Святоволодимирське Братство, 1962. – 40 с
971945
  Макеев В.С. Поклон / В.С. Макеев. – Волгоград, 1974. – 78с.
971946
  Ершов Т Л. Поклон / Т Л. Ершов. – Барнаул, 1979. – 78с.
971947
  Грибанов В.И. Поклон / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1982. – 80с.
971948
  Мияшев Т. Поклон бессмертию / Т. Мияшев. – М, 1987. – 351с.
971949
  Рыскулов Р. Поклон земле : стихи / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1968. – 128 с.
971950
   Поклон земле родной. – М, 1974. – 350с.
971951
  Полторацкий В.В. Поклон идущему впереди. -- (Метаморфозы Владимирского Ополья. -- В Мещере после пожаров. Очерки). / В.В. Полторацкий. – М., 1973. – 76с.
971952
  Боков В.Ф. Поклон России / В.Ф. Боков. – Москва, 1976. – 272с.
971953
   Поклон тайги : [писатели Севера о В.И. Ленине : переводы / предисл. Г. Ходжера ; ил.: Г.Д. Павлишин]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1970. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
971954
  Тлябичева Мира Поклон тебе, мир : Стихи и поэмы / Тлябичева Мира. – Москва : Современник, 1977. – 64 с.
971955
  Люшнин Г.И. Поклон тебе, Россия / Г.И. Люшнин. – М., 1964. – 151с.
971956
  Грибов Ю.Т. Поклон хлебу / Ю.Т. Грибов. – М., 1981. – 63с.
971957
  Суздалев Г.М. Поклон. / Г.М. Суздалев. – Москва, 1984. – 93с.
971958
  Холодный Э.Ф. Поклонение / Э.Ф. Холодный. – Ростов -на-Дону, 1976. – 63с.
971959
  Ягуб Муса Поклонение земле : стихи / Ягуб Муса; пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1981. – 53 с.
971960
  Лафарг П. Поклонение золоту : пер. с фр. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 31 с. – Конволют. - Перепл.: из 9 оттисков. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На тит. стр. надпись 1905 г. Содержание конволюта: 1. Поклонение золоту / Лафарг П. - Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. - 190, [2] с. - (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север". Кн. ...
971961
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1918. – 32с.
971962
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1923. – 61с.
971963
  Челышев Е.П. Поклонимся великим тем годам // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – с. 6-11. – ISSN 1562-1391
971964
  Брыжинский М.И. Поклонись борозде / М.И. Брыжинский. – Саранск, 1988. – 400с.
971965
  Ларин О.И. Поклонись дереву: (О мастерах худож. промысла). / О.И. Ларин. – М., 1985. – 128с.
971966
  Перевозчиков Г.К. Поклонись земле / Г.К. Перевозчиков. – Ижевск, 1983. – 580с.
971967
  Диптан О.К. Поклонись землі. / О.К. Диптан. – К., 1972. – 232с.
971968
  Блинский А.Д. Поклонись Мугоджарам / А.Д. Блинский. – Алма Ата, 1977. – 142с.
971969
  Бородкин Ю.С. Поклонись роднику / Ю.С. Бородкин. – М., 1989. – 255с.
971970
  Мартьянов С.Н. Поклонись своей молодости. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1968. – 272с.
971971
  Сеитов Х. Поклонись холму у дороги : роман / Ходжабек Сеитов; пер. с каракалпак. Э.Арбенова. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1973. – 240 с.
971972
  Колесников Г.С. Поклонитесь колымскому солнцу. / Г.С. Колесников. – Магадан, 1973. – 191с.
971973
  Гудима А.Д. Поклонитися любові : роман / А.Д. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 271 с.
971974
  Авдеев Олег Поклониться кобре... / Авдеев Олег, С. Макеев, С. Ригин // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 38-47 : Іл.
971975
  Алекян Б. Поклоніння // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 34-36. – ISSN 0320 - 8370
971976
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : Як нищити ангелів: Роман / Любко Дереш. – Львів : Кальварія, 2004. – 176 с. – ISBN 966-663-146-6
971977
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : як нищити ангелів : роман / Любко Дереш. – Харків : Фоліо, 2009. – 192 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-3821-0
971978
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – Саратов, 1975. – 175с.
971979
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – М., 1979. – 224с.
971980
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – Москва, 1984. – 176с.
971981
   Поклонный день. – Краснодар, 1985. – 301с.
971982
  Рашидов Р.М. Поклоняюсь высокому солнцу : стихи / Р.М. Рашидов; пер. с даргин. – Москва : Современник, 1975. – 157 с.
971983
  Стингл М. Поклоняющиеся звездам / М. Стингл. – М., 1983. – 182с.
971984
   Поклянись, вступая!. – Астрахань, 1984. – 83с.
971985
   Покой в разгаре бури.. – 130с.
971986
  Красухин Г.Г. Покой и воля : Некоторые проблемы пушкинского творчества / Г.Г. Красухин. – Москва : Современник, 1987. – 269 с.
971987
  Поздова Людмила Михайловна Покой и морозостойкость черной смородины разного географического происхождения. Возможная роль абсцизовой кислоты : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Поздова Людмила Михайловна; Академия сельскохоз. наук, научно-исслед. ин-т растениеводства им. Н.И.Вавилова, 1980. – 21л.
971988
  Мельников Н.А. Покой им только снится... / Н.А. Мельников. – М., 1967. – 32с.
971989
  Кассис В.Б. Покой нам и не снился... / В.Б. Кассис. – М., 1982. – 254с.
971990
  Собко В.Н. Покой нам только снится : Роман / В.Н. Собко. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 320с.
971991
  Михайлов Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Михайлов. – М., 1968. – 316с.
971992
  Михайлов Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Михайлов. – 2-е доп. изд. – М., 1972. – 415с.
971993
  Першин А.Н. Покой нам только снится / А.Н. Першин. – М, 1972. – 286с.
971994
  Першин А.Н. Покой нам только снится / А.Н. Першин. – Ставрополь, 1978. – 560с.
971995
  Михайлов Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Михайлов. – 3-е изд., испр. – М., 1982. – 239с.
971996
  Рубина М.И. Покой нам только снится... / М.И. Рубина. – Новосибирск, 1973. – 192с.
971997
  Левин Р.А. Покой, которого нет. Стихи, поэмы. / Р.А. Левин. – Х., 1969. – 78с.
971998
  Ломоносов М.В. Покойного статского советиника и профессора собрание разных сочинений в стихах и прозе. – Москва
3. – 1778. – 669 с.
971999
  Клюева В.А. Покойный был с причудами : [роман] / Варвара Клюева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2005. – 381, [2] с. – (Нескучный детектив). – ISBN 5-17-027791-1
972000
  Сименон Ж. Покойный мсье Галле; Вдовец; Мегрэ в тревоге / Ж. Сименон. – Рига, 1988. – 366с.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,