Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
967001
  Кошелев Я.Р. "Поднятая целина" М. Шолохова : Автореф... канд. филологич.наук: / Кошелев Я.Р.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1952. – 11 с.
967002
  Бардин А.В. "Поднятая целина" М.Шолохова / А.В. Бардин. – Оренбургское кн. изд-во, 1958. – 212с.
967003
  Капітоненко М. "Подобається нам "нормандський формат" чи ні, але його наявність краща за повну відсутність" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 6 вересня (№ 158). – С. 3
967004
  Смут Джордж "Подождите миллиард лет". Нобелевский лауреат Джордж Смут о том, почему небо темное по ночам // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 12 (177). – С. 36-37 : фото. – ISSN 1029-5828
967005
  Шимкевич К. "Подолання минулого": досвід врегулювання протиріч у постконфліктних суспільствах на прикладі колишньої Югославії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 146-148. – ISSN 2076-1554
967006
  Бурлака Г. "Подорож на Ай-Петрі": у пошуках автора


  Низка публікацій 1990-х років утвердила традицію приписувати авторство оповідання "Подорож на Ай-Петрі" М. Грушевському. У статті викладено аргументи, які заперечують таку версію.
967007
  Школа І.В. "Подорож..." М. Йогансена і "Повернення Дон Кіхота" Г.-К. Честертона: дискурс театральності недраматичного твору // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 304-308. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
967008
  Казьмирчук М. "Подорожні журнали" – джерела про виробничу культуру і побут робітників Київської губернії кінця ХІХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 74-78


  У статті аналізуються недосліджені архівні матеріали "Подорожніх журналів" та висвітлюється їхня інформаціящодо розвитку промисловості Київської губернії кінця ХІХ ст. Автор статті розглядає відображення національних проблем, які зачіпаються у ...
967009
  Добровольская Алеся "Подорожуймо Україною"! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 16-17 : фото
967010
  Никольский С.А. "Подпольность" как мессианский национализм: трагическая ошибка Достоевского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 109-120. – ISSN 0042-8744
967011
  Даниленко І.І. "Подражаніє" як форма інтертекстуальної творчості в поетичному дискурсі Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 204-208


  У статті уточнюється поняття "подражаніє", що запроваджене в українській літературі Т.Шевченком на позначення поезій, створених засобами творчого наслідування. В статье уточняется понятие "подражание", введенное в украинскую литературу Т.Шевченко ...
967012
  Глазова Е. "Подсказано Дантом". О поэтике и поэзии Мандельштама / Елена Глазова, Марина Глазова. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 721, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 613-712. – ISBN 978-966-378-205-8
967013
  Бовдуй Д. ...Подорожуй... : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 84-96
967014
  Казандзакіс Н. [Подорoжуючи : Іспанія / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 225 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
967015
  Терзакіс А. [Подорож із вечірньою зорею : роман / Ангелос Терзакіс. – 11-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 171 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 79]). – ISBN 960-05-0299-4
967016
  Казандзакіс Нікос [Подорожyючи : Англія / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 284 с. – Видання новогрецькою мовою
967017
  Ураніс К. [Подорожі: Греція / Костас Ураніс. – 7-е вид. – Афіни : Естія, 1992. – 445 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 216]). – ISBN 960-05-0425-3
967018
  Ураніс К. [Подорожі: Іспанія / Костас Ураніс. – 2-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 352 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 14]). – ISBN 960-05-0709-2
967019
  Ураніс К. [Подорожі: Італія / Костас Ураніс. – Афіни : Естія, 1978. – 242 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 15])
967020
  Казандзакіс Нікос [Подорожуючи : Італія, Єгипет, Синай, Єрусалим, Кіпр, Пелопонес / Казандзакіс Нікос. – 6-е вид. – Афіни : Казандзакі, 1969. – 329 с. – Видання новогрецькою мовою
967021
  Казандзакіс Н. [Подорожуючи : Росія / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 275 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
967022
  Казандзакіс Н. [Подорожуючи : Японія, Китай / Н. Казандзакіс. – Афіни : Казандзакі, 1996. – 413 с. – Видання новогрецькою мовою. - В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1996
967023
  Маніотіс Й. [Подружжя. Білий день. Свідоцтво про смерть : п"єси / Йоргос Маніотіс. – Афіни : Вид-во Патакіса, 1992. – 238 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Сучасна грецька література ; т. 1 ; Театр]). – ISBN 960-293-809-0
967024
  Зензинов З. По-дорожное : Слово о странствующих // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 3. – С. 8-23. – ISSN 0130-7673
967025
  Голомолзин Евгений По-европейски / Голомолзин Евгений, Шаповалов Андрей // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 74 : фото
967026
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1934. – 336с.
967027
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1934. – 346с.
967028
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1935. – 358с.
967029
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Л
1. – 1936. – 388с.
967030
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1945. – 330с.
967031
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов
1. – 1947. – 330с.
967032
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – К, 1951. – 328с.
967033
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – изд. испр. – М
1. – 1952. – 332с.
967034
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – изд. испр. – М
1. – 1953. – 331с.
967035
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
1. – 1954. – 352с.
967036
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – испр. изд. – М
1. – 1956. – 259с.
967037
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1957
967038
  Лондон Т. Поднятая целина / Т. Лондон. – М, 1958. – 108с.
967039
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1960. – 720с.
967040
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Москва : Молодая гвардия
Кн. 1-2. – 1960. – 614с.
967041
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М
2. – 1962. – 383с.
967042
  Шолохов М.А. Поднятая целина : Роман / М.А. Шолохов. – Москва : Известия
Т. 2. – 1965. – 384с.
967043
  Шолохов М.А. Поднятая целина : роман в 2-х кн. / М.А. Шолохов. – Москва : Советский писатель, 1971. – 598 с.
967044
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Петрозаводск, 1971. – 656с.
967045
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
1. – 1972. – 292с.
967046
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ростов -на-Дону
2. – 1972. – 327с.
967047
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1973. – 655с.
967048
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Ленинград, 1974. – 688с.
967049
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 688с.
967050
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1975. – 687с.
967051
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – Красноярск, 1976. – 696с.
967052
  Шолохов М.А. Поднятая целина / М.А. Шолохов. – М, 1977. – 538с.
967053
  Волоцкой М.В. Поднятие жизненных сил расы / М.В. Волоцкой. – Москва, 1923. – 96с.
967054
  Кишняков И.П. Поднятое письмо : рассказы / И.П. Кишняков. – Саранск : Мордовское кн. изд-во, 1960. – 32 с.
967055
  Амисулашвили Ш. Поднятые паруса : стихи / Ш. Амисулашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 104 с.
967056
  Амисулашвили Ш.З. Поднятые паруса : стихи и баллады / Ш.З. Амисулашвили. – Москва : Советский писатель, 1972. – 112 с.
967057
   Поднятые пласты. – Х, 1935. – 251с.
967058
  Лябога И.Е. Поднятый из пепла и руин. (К 25-летию со дня освобождения Харькова от нем.-фашистских захватчиков 1943-1968). / И.Е. Лябога. – Х., 1968. – 38с.
967059
   Поднять на смех!. – М, 1984. – 336с.
967060
  Вулис А Л. Кострица Подобие и электрическое моделирование процессов переноса нейтронов / А Л. Кострица Вулис. – Москва, 1959. – 15 с.
967061
  Филиппов Л.П. Подобие свойств веществ (использование теории термодинамического подобия для описания свойств веществ) / Л.П. Филиппов. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 255с.
967062
  Баренблатт Г.И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика / Г.И. Баренблатт. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 208с.
967063
  Баренблатт Г.И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика : Теория и приложения к геофизической гидродинамики / Г.И. Баренблатт. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 255 с.
967064
  Ланге П.В. Подобно солнцу.... : Жизнь Фернана Магеллана и первое кругосветное плавание / П.В. Ланге; Под ред.С.Я.Серова. – Пер.с немецкого. – Москва : Прогресс, 1988. – 237с.
967065
  Возовикова Т. Подобное с подобным. Российские университеты сравнили с вузами стран-соседей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 26 декабря (№ 52)


  В рамках конференции “Раскрывающийся потенциал: развивающаяся Европа и Центральная Азия”, организованной компанией Quacquarelli Symonds (QS) в будапештском Университете имени Лоранда Этвеша, были обнародованы итоги рейтинга вузов обоих регионов, в ...
967066
  Грязев А.А. Подобру да поздорову / А.А. Грязев. – Архангельск, 1981. – 112с.
967067
  Допіра І. Подовжена освіта - шлях у майбутнє / І. Допіра, О. Обнявко, О. Чернега // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 101-106. – ISSN 1682-2366
967068
  Бужин О. Подовольча безпека в системі забезпечення біологічної конкурентоспроможності населення країни // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18-21.
967069
  Апатовский Л.Е. Подогрев воздуха на тепловых электростанциях / Л.Е. Апатовский. – Москва, 1985. – 120с.
967070
   Подождем до понедельника. – М, 1990. – 286с.
967071
  Возовикова Т. Подождешь, молодежь? Власть не спешит с поддержкой подрастающего поколения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 11 апреля (№ 15). – С. 8


  На днях Центр стратегических и международных исследований США опубликовал результаты Глобального рейтинга благополучия молодежи, в котором Российская Федерация заняла 25-е место среди 30 стран мира. Оценивались вовлеченность молодых людей от 10 до 24 ...
967072
  Дружников Ю.И. Подожди до шестнадцати. / Ю.И. Дружников. – М, 1976. – 183с.
967073
  Василевич А. Подожди, задержись... : повесть / А. Василевич; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1972. – 478 с.
967074
  Василевич А. Подожди, задержись... : повесть / А. Василевич; авториз. пер. с белорус. В.Жиженко. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 496 с.
967075
  Бабиченко В.И. Подождите апреля / В.И. Бабиченко. – Ставрополь, 1969. – 63с.
967076
  Бекешко С.П. Подозреваемый в советском уголовном процессе / С.П. Бекешко, Е.А. Матвиенко. – Минск, 1969. – 128с.
967077
  Денежкин Б.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрюнаук: 12.00.08 / Денежкин Б. А.; Сарт. юр. ин-т. – Саратов, 1975. – 16л.
967078
  Денежкин Б.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе / Б.А. Денежкин ; под ред. В.А. Познанского. – Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1982. – 141, [2], с.
967079
  Быков В.М. Подозреваемый в уголовном процессе России // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 108-116. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
967080
  Акинча Н.А. Подозреваемый и обвиняемый на предварительном следствии / Акинча Н.А. ; под. общ. ред. А.Л. Цыпкина ; Саратов. юрид. ин-т. – Саратов : Приволжское кн. изд., 1964. – 80 с.
967081
  Вале П. Подозревается в убийстве / П. Вале, М. Шеваль. – Москва, 1991. – 156с.
967082
  Дюрренматт Ф. Подозрение / Ф. Дюрренматт. – М., 1968. – 192с.
967083
   Подозрение. – М, 1990. – 567с.
967084
  Комов В.Е. Подозрение отвергнуто. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1968. – 181с.
967085
  Простаков Иван Подойдет ли России западноевропейская модель? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 42-44 : Фото
967086
   Подол : Путеводитель. – Київ : Укрреклама, 1996. – 48 с. – (Знакомьтесь: Киев). – ISBN 966-7006-00-Х
967087
  Гупало К.Н. Подол в древнем Киеве / К.Н. Гупало. – Киев : Наукова думка, 1982. – 128с.
967088
  Шишкін А.О. Подолання / А.О. Шишкін. – Киев, 1987. – 298 с.
967089
  Кудирко Л. Подолання "інформаційних розривів" в освітній підготовці економістів-міжнародників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-39. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз підходів щодо відповідності методологічної спадщини теорії макро - та мікроекономіки викликам сучасного світогосподарського розвитку. Аргументовано положення щодо необхідності розширення методологічного інструментарію для ...
967090
  Лисенко О.Є. Подолання "міфу війни", або Від якої спадщини ми відмовляємося: науковий дискурс, політика пам"яті та сучасні виклики : (з приводу 70-річчя перемоги над нацизмом і фашизмом) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.4-21. – ISSN 0130-5247
967091
  Кушерець Т.В. Подолання антиномії детермінізму і свободи в концепції габітуса П.Бурдьє // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 117-126. – ISBN 978-966-177-064-4
967092
  Ворона В.А. Подолання антропоцентризму як передумова зміни ставлення до тварин в західній культурі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 215-218. – ISSN 2076-1554
967093
  Полтавець С.В. Подолання Б. Хмельницьким охлократичності низового козацтва як фактора руйнації державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 146-148. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Показано розвиток владних відносин між Б. Хмельницьким як головою держави та запорізьким козацтвом як джерелом охлократичних настроїв в українському суспільстві ХVII ст.
967094
  Студінська Г.Я. Подолання бар’єрів на шляху формування бренд // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 85-89. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857


  Розглядаються системні перешкоди на шляху створення розгалуженої конкурентоспроможної системи українських брендів. Досліджуються історичні, семантичні, методологічні, юридичні, економічні, організаційні та психологічні бар"єри на шляху до ефективного ...
967095
  Тумакова С. Подолання бідності - важлива умова формування цивілізованого ринку робочої сили // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.317-321. – ISBN 966-73-53-51-Х
967096
  Гаман Г.В. Подолання бідності - ключова проблема розвитку людського капіталу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 125-131
967097
  Садова У. Подолання бідності в контексті локалізації цілей розвитку тисячоліття в Україні / У. Садова, Н. Андрусишин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 21-31. – ISSN 1562-0905
967098
  Сіньова Л.М. Подолання бідності в Україні: соціально-правовий аспект // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 183-194
967099
  Жорнова О.І. Подолання бідності і самовизначення у сфері освіти: до обговорення можливостей особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 2 (4). – С. 68-84. – ISSN 2226-4078
967100
  Пірен Марія Подолання бюрократизму як чинник перезавантаження управлінської діяльності політико-владної еліти України в кризовий період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.153-159. – ISSN 1810-2131
967101
  Величко Олександр Володимирович Подолання відчуження праці в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Величко Олександр Володимирович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 21 с.
967102
  Симоненко І.М. Подолання віктимності історичної пам"яті українського суспільства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 37-43
967103
  Грабовська І. Подолання гендерних стереотипів як умова цивілізаційного поступу cучасного українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються стереотипи щодо жіночого політичного лідерства в сучасній Україні та акцентується увага на необхідності їх подолання як на умові цивілізаційного поступу українства, насамперед у напрямку до спільного європейського простору. The ...
967104
  Задоя А.О. Подолання депресивності економічної системи як умова її конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 17-23.
967105
  Корнєєв В.В. Подолання дефіциту інвестиційних ресурсів за допомогою інструментарію банку розвитку / В.В. Корнєєв, С.В. Кульпінський // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 82-96. – ISSN 2305-7645
967106
  Власова А. Подолання дискримінації жінок та захист їх прав міжнародними організаціям (1945-1967 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-22. – (Історія ; вип. 1 (128)). – ISSN 1728-3817


  "Жіноче питання" у французькому суспільстві залишилось невирішеним після надання жінкам виборчих прав, які фактично зрівнювали їх із чоловіками. Дискримінація за гендерним принципом у Франції посіла місце у традиційному мисленні, основною тезою якого ...
967107
  Суддя І. Подолання дитячої бездоглядності й безпритульності в Сатніславській області на завершальному етапі Другої світової війни (1944-1945 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 4 (88). – С. 90-93. – ISSN 1728-9343
967108
  Суддя І. Подолання дитячої безпритульності й бездоглядності в УРСР на завершальному етапі Другої світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 93-97. – ISSN 1728-9343
967109
  Михальченко Г.Г. Подолання диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 32-35. – ISSN 1728-6220
967110
  Балагура А.Є. Подолання духовної кризи особистості засобами освіти // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 10-12
967111
  Пашукова Т.І. Подолання егоцентризму в релігійному подвижництві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглядаються особливості подолання егоцентризму в традиції релігійного подвижництва. Показано роль механізму децентрації у транс комунікативному психодуховному перетворенні подвижників. з погляду подолання егоцентризму аналізується феномен святості та ...
967112
  Єрмоленко А.М. Подолання етичного антропоцентризму як проблема екологічної комунікації // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.45-49. – (Філософські науки)
967113
  Переверза О. Подолання завідомо неправдивих показань допитуваного за допомогою експертиз в ході досудового слідства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.75-78. – ISSN 0132-1331
967114
  Ігнатова Л. Подолання інвестбар"єрів. Юридичні послуги у сфері інвестування за кордон // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 26-27
967115
  Гнип"юк В.Ю. Подолання істотних відмінностей між містом і селом в умовах розвинутого соціалістичного суспільства : Дис... канд. іст.наук: 09.00.02 / Гнип"юк В.Ю.; М-во сільського господарства СРСР. Укр. сільскогосп. академія. Кафедра наукового комунізму. – К., 1973. – 179л. – Бібліогр.:л.I-XXI
967116
  Козак Є В. Подолання істотних відмінностей між містом і селом. / Є В. Козак. – К., 1977. – 46с.
967117
  Геєць В.М. Подолання квазіринковості - шлях до інвестиційно орієнтованої моделі економічного зростання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С.4-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
967118
  Шуть А. Подолання колізій - "Per aspera ad astra" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 75-77


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
967119
  Москалюк О.В. Подолання колізій між нормами права рівної юридичної сили : монографія / О.В. Москалюк. – Київ : Дакор, 2013. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 186-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-18-8
967120
  Москалюк В.М. Подолання колізій норм права кодексів та законів: теорія і судова практика / В.М. Москалюк, О.В. Москалюк // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 4 (115). – С. 17-22
967121
  Нікончук М.Г. Подолання комплексу культурно-естетичного месіанства в англійській літературі початку XX сторіччя


  На матеріалі творчості визначних англійських письменників початку ХХ століття - Кіплінга, Конрада, Форстера, Моема - висвітлюється складний процес подолання в суспільній свідомості комплексу культурно-естетичного месіанства та його наслідків.
967122
  Тільняк Н.В. Подолання комунікативних бар"єрів у міжкультурній комунікації / Н.В. Тільняк, Л.М. Сидоренко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 110-114. – ISSN 2522-493X
967123
  Політова А. Подолання корупції в Україні: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 45-47
967124
  Мельниченко О. Подолання корупції як складова державної політики детінізації доходів чиновників // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр ;. НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 4. – С. 20-28.
967125
  Мельниченко А.А. Подолання кризи в сфері освіти як чинник забезпечення стійкого розвитку суспільства / А.А. Мельниченко, С.В. Лазарєва // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 49-54. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
967126
  Динь І. Подолання кризових явищ у сфері пенсійного страхування із врахуванням досвіду країн Європейського Союзу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 161-164. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
967127
  Тугай Л.В. Подолання кризових явищ як чинник фінансового оздоровлення регіонів : регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 118-123 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
967128
  Литвицький В. Подолання макроекономічної анемії в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
967129
  Боженко Н. Подолання міфів про Другу світову війну // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 15-18
967130
  Новіков В. Подолання надмірної нерівності - пріоритет соціальної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-7. – Бібліогр.: 1 назв.
967131
   Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи в агросфері України / В.П. Ландін, Г.М. Чоботько, М.Д. Кучма, Л.А. Райчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – C. 67–75. – ISSN 2077-4893
967132
  Остапчук Т. Подолання національно-культурних стереотипів як одна з визначальних умов формування власної ідентичності (на матеріалі роману Дж. С. Фоера та фільму Л. Шрайбера „Все ЯСНО”) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 342-354. – ISBN 978-966-359-360-9
967133
   Подолання негативних наслідків назалежності до неефективних субкультур: соціально-психологічний тренінг : метод. рек. / [Т.І. Бєлавіна та ін.] ; за ред. В.О. Васютинського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 57, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 54-57. – ISBN 978-966-8063-77-6
967134
  Тарутіна З.Є. Подолання негативних наслідків стресів у студентів як одні і з елементів гуманізації університетської освіти // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 77-78
967135
  Ревенко С.О. Подолання негативних наслідків членства України в СОТ для вітчизняного сільськогосподарського ринку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 426-433


  Розглядаються позитивні та негативні наслідки для економіки України від членства у СОТ.
967136
  Бойченко М.І. Подолання неймовірності соціального досвіду // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 18-24. – ISBN 966-7943-03-8
967137
  Кучма Л. Подолання політичного маніпулювання: суб"єктний вимір // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 70-75
967138
  Гаврилюк К.К. Подолання політичної кризи в Україні в умовах гібридної війни: інформаційна складова // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 154-166. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
967139
  Кулик Б.В. Подолання проблеми забуття і відчуження в контексті націєтворчого процесу // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 27-30
967140
  Плоткін Г.Д. Подолання простору : поезії / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1940. – 88 с.
967141
  Чичиркіиа С.П. Подолання протидії розслідуванню службового підроблення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 512-518. – ISSN 1563-3349
967142
  Руденко О.В. Подолання психологізму в логіці та математиці (за Г. Фреге та Е. Гуссерлем) / О.В. Руденко, А.П. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання подолання психологізму в логіці та математиці та способи його спростування у працях "Основи арифметики" Фреге і "Логічних дослідженнях" Гуссерля. This article investigates the questions of overcoming of psychologism in ...
967143
  Єщенко П.С. Подолання ринкового романтизму і фундаменталізму - економічний імператив сучасності / П.С. Єщенко, А.Г. Арсенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 2, квітень - червень. – С. 7-25. – ISSN 1605-7988


  Розглянуто існуючу фінансово-економічну кризу в контексті сучасних глобалізаційних трансформацій. З цих позицій обгрунтовано системні фактори кризи, розкрито місце і роль bubbleeconomics у витесненні реального виробництва й створенні "економіки ...
967144
  Пілічаускас Р. Подолання розриву між правом та демократичним суспільством: роль адміністративного судді // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 176-184. – ISBN 978-966-8909-91-7
967145
  Шаповал М. Подолання синкретизму у стилістичній інтертекстуальності: розмежування понять цитата, алюзія, ремінісценція // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – Видається на пошану і з нагоди 60-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Ткачука М.П. – С. 338-344. – (Літературознавство ; Вип. 27)
967146
  Венцковський Д.Ю. Подолання системних проблем зовнішньоекономічної безпеки України як чинник економічного відновлення // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 42-55. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
967147
  Лівенцов В.О. Подолання соціальних відмінностей між людьми фізичної та розумової праці в умовах розвинутого соціалізму / В.О. Лівенцов. – К., 1980. – 119с.
967148
  Петровська І.П. Подолання соціальних проблем шляхом приватного бізнесу / І.П. Петровська, Д.В. Буханевич // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 157-164. – ISSN 2310-5534
967149
  Перепелиця А.М. Подолання соціально-класових відмінностей і перехід до безкласового суспільства / А.М. Перепелиця. – Харків, 1967. – 24с.
967150
  Підопригора С. Подолання соцреалістичного канону в повісті М. Вінграновського "Сіроманець"


  У статті розглядається специфіка авторського подолання соцреалістичного канону в повісті М. Вінграновського "Сіроманець". Твір тематично-образною двоплановістю, параболічністю, наявністю гротескних та пародійних елементів входить до масиву химерної ...
967151
  Геник М. Подолання стереотипів стосовно міжнаціональних відносин періоду Першої Річпосполитої в процесі польсько-українського примирення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 94-100. – (Історія ; Вип. 17)
967152
  Паламарчук Д.Т. Подолання та психосоціальний стрес в контексті педіатричної онкології: огляд основних підходів до дослідження // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 280-282
967153
  Шестопалова Л.М. Подолання термінологічних колізій норм законів, які регулюють діяльність державних органів з попередження злочинів // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С.16-28
967154
  Зуєва Л.С. Подолання тіньової економіки - нагальна проблема суспільства України / Л.С. Зуєва, О.І. Драган // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 26-28
967155
  Антоненко В.Т. Подолання тканинної несумісності / В.Т. Антоненко. – Київ, 1975. – 112с.
967156
  Кузнєцов М.А. Подолання хвилювання на іспиті: копінг-поведінка студентів під час перевірки знань : монографія / М.А. Кузнєцов, А.В. Колчигіна. – Харків : Діса Плюс, 2017. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-174. – ISBN 978-617-7384-70-9
967157
  Гончар Б. Подолання Японією обмежень на використання сил самооборони за межами країни в 1990-ті рр. / Б. Гончар, І. Семеніст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-9. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему подолання Японією обмежень на використання сил самооборони за межами країни як фактора посилення американсько-японського союзу безпеки у 1990-ті рр. The article pays attention to the overpass the limitation of using abroad Japan"s ...
967158
  П"ятигорська Є.М. Подолання. / Є.М. П"ятигорська. – К., 1961. – 207с.
967159
  Черненко М. Подолати злочинність можна тільки спільними зусиллями // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.48-56
967160
  Дорохов М. Подолати історичні стереотипи / М. Дорохов, О. Візгін // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 3


  Студентами та аспірантами історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка започаткован проект "Історія для воїна". Його учасники читатимуть лекції насамперед військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції на Сході України. ...
967161
  Совсун І. Подолати плагіат. Місія неможлива? / І. Совсун, А. Чубко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 12


  Академічну спільноту України сколихнув черговий плагіатний скандал. Цього разу — довкола обраних членів Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Це не перший випадок зафіксованого плагіату в обраних членів НАЗЯВО — органу, ...
967162
   Подолати себе : докум. розповіді. – Киев : Молодь, 1990. – 184 с.
967163
  Мамутов В.К. Подолати слабкість і хвороби громадянського суспільства
967164
  Гужва І. Подолати трикратну діру в торговельному балансі. Місія можлива? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "У травні 2018-го Україна дуже скромно відзначила десяту річницю членства в СОТ. Незважаючи на окремі здобутки і перемоги, загалом приводів для святкувань небагато. Починаючи з 2005 р. (рис.), відтоді, як Україна, готуючись до повноцінного членства в ...
967165
  Кондратик Л.Й. Подолинський Сергій Андрійович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 80-83. – ISBN 5776391970
967166
   Подолинський Сергій Андрійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 40-41. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
967167
   Подолинський Сергій Андрійович // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 398-401. – ISBN 978-966-439-104-4
967168
  Чернецький Є. Подолинські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 9-10 листопада (№ 204/205)


  Активний громадівець, соратник Михайла Драгоманова, економіст і предтеча екологічного світогляду Сергій Подолинський належить до грона найталановитіших українських мислителів останньої третини ХІХ століття, закінчив фізико-математичний факультет ...
967169
  Петров Н.И. Подолия, .историческое описание : с одной хромолитографией, 2-мя фотокописми, 48-ю гравюрами и 2-мя картами. – Санкт-Петербург : Тип. Товарищества "Обществ. польза", 1891. – 401 с.


  Книга о Подолии (историческая область в бассейне Южного Буга и левобережья Днестра на территории современной Украины) входит в серию «Памятники русской старины в западных губерниях». Издателем книги является П. Н. Батюшков. Автор исторического очерка о ...
967170
   Подолія. – Вінниця, 2001
967171
   Подолян Микола Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 238. – ISBN 978-966-2726-03-9
967172
  Трембіцький А.М. Подолянин Іван Розгін про Національну революцію 1917-1921 рр. на Поділлі / А.М. Трембіцький, Л.А. Іваневич // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 454-466. – (Історичні науки ; Вип. 5)
967173
  Прокопчук В.С. Подолянин Кость Туркало: доля учасника українізації // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 47-48
967174
  Прокопчук В.С. Подолянин М.Л. Боровський - керівник Інституту дослідів Волині у Вінніпезі у 1956-1968 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 476-483. – (Історичні науки ; Т. 21)


  Михайло Леонтійович Боровський — фахівець у галузі бджільництва й садівництва, автор підручників з пасічництва й садівництва. Голова управи Інституту дослідів Волині у Вінніпезі протягом 1956-1968 рр.
967175
  Прокопчук В.С. Подолянини К. Туркало - жертва сфальсифікованої справи "Спілки визволення України" // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 448-453. – (Історичні науки ; Вип. 5)
967176
  Маняк В.А. Подолье / В.А. Маняк. – Москва, 1989. – 517 с.
967177
  Гордиевич А.С. Подольские пейзажи : фотоочерки / А.С. Гордиевич. – Одесса : Маяк, 1981. – 96 с.
967178
  Выржиковский Р.Р. Подольские фосфориты и будущее фосфоритовой промышленности на Украине / Р.Р. Выржиковский. – 191 с.
967179
  Циборовский А. Подольское градостроительство / А. Циборовский. – Варшава, 1956. – 78с.
967180
  Курилко Алексей Подонок : киноповесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 48-79. – ISSN 0131-8136
967181
  Михеев В.К. Подонье в составе Хазарского каганата / В.К. Михеев. – Х., 1985. – 148с.
967182
  Андієвська Е. Подорож : новелі / Емма Андієвська. – Мюнхен : [б. в.], 1955. – 99, [2] c.


  У пр. №1694956 напис: Марині Приходько єдиній поетові-українці. Емма Андієвська. Нью-Йорк, 3.2.1960
967183
  Зегерс А. Подорож : Історія одного кохання / А. Зегерс. – Київ : Молодь, 1973. – 106с.
967184
  Павленко І. Подорож "Роксоланії" до Країни Сонця / Іван Павленко // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Народний ансамбль української музики "Роксоланія" Ін-ту філології КНУТШ побував у Японії на запрошення взяти участь у культурно-освітній програмі "Осака у світі" з метою репрезентації української традиційної музичної культури в Японії. Ансамбль ...
967185
   Подорож без кінця. – К, 1986. – 279с.
967186
  Канюка М.С. Подорож без надії : оповідання та повісті / М.С. Канюка. – Київ : Веселка, 1973. – 412 с.
967187
  Пашицький Е.А. Подорож буде небезпечною / Е.А. Пашицький, О.П. Рожен. – К., 1989. – 152с.
967188
  Асєєв Ю.С. Подорож в античний світ / Ю.С. Асєєв. – Київ, 1970. – 128с.
967189
  Пржевальський Н.М. Подорож в Уссурійському краі 1867-1869 / Н.М. Пржевальський. – Київ : Радянська школа, 1951. – 324с.
967190
  Капіруліна С.Л. Подорож гірською системою Юри // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 39-47 : фото
967191
  Рошко М. Подорож головного героя як ініціація у "Божественной комедии" Данте Аліг"єрі та "Маленькому принці" Антуана де Сент-Екзюпері // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 84-89. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 2 (32))
967192
  Свіфт Д. Подорож Гуллівера до країни ліліпутів. / Д. Свіфт. – Х., 1929. – 77с.
967193
  Свіфт Д. Подорож Гуллівера до краю великанів / Джонатан Свіфт ; Після нїмецкої пеpеpібки Фp. Камбеpія пеpеклав Василь В-p. – Львів : [Виданє Руского Т-ва Пед.] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpского, 1906. – 39 с.
967194
  Свіфт Д. Подорож Гуллівера. / Д. Свіфт. – Х.-Одеса, 1935. – 255с.
967195
  Куликова Лілія Подорож давньогрецьким містом. Давня Спарта. Спортивні змагання. Олімпійські ігри // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-32
967196
  Балабко О.В. Подорож до Венеції з Коцюбинським // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 48-52 : фото
967197
  Ковінька О.І. Подорож до Ворскли / О.І. Ковінька. – К., 1975. – 384с.
967198
  Лігостов В.О. Подорож до Ельдорадо : гумористичні повісті / В.О. Лігостов. – Київ, 1969. – 230 с.
967199
  Лігостов В.О. Подорож до Ельдорадо : гумористичні повісті / В.О. Лігостов. – Київ : Дніпро, 1983. – 295 с.
967200
  Гусейнова О. Подорож до Європи: поетика екзотичного в американському літературному романтизмі // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 74-79
967201
  Харчук Б.М. Подорож до зубра : повісті / Борис Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 368 с.
967202
  Полторацький О.І. Подорож до Італії / О.І. Полторацький. – Київ, 1960. – 92с.
967203
  Тичина П.Г. Подорож до Іхтімана : поема : з рукопис. спадщини / Павло Тичина ; [післямова та прим. З. Гончарука]. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 125 с.
967204
  Маковей О. Подорож до Києва / О. Маковей. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 50с. – (Бібліотека українця). – ISBN 9667419312
967205
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 17-20 : фото
967206
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 23-25 : фото
967207
   Подорож до країни безпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 9-11 : фото
967208
  Пляшко Л.А. Подорож до міста XVIII століття. / Л.А. Пляшко. – Київ : Наукова думка, 1980. – 151с.
967209
  Букет Є. Подорож до міста свободи й надії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 27 серпня - 2 вересня (№ 34). – С. 14-15


  Столиця країни ацтеків Мехіко.
967210
  Багмут І.А. Подорож до Небесних гір : нотатки туриста до Центрального Тієнь-Шану- / І.А. Багмут. – Харків : Держвидав, 1930. – 95с.
967211
  Іванчеко Н. Подорож до стольного града Коростень // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 39-40
967212
  Верн Ж. Подорож до центру Землі / Ж. Верн. – Харків, 1928. – 264с.
967213
  Сенченко І.Ю. Подорож до Червонограда : повісті / Сенченко І.Ю. ; [ іл.: Лопата В.І. ]. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 216 с. : іл., 1 л. портр.
967214
  Сухарєва С.В. Подорож довкола світу. Вивчаємо польську мову : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / С.В. Сухарєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 285, [3] с. – Бібліогр.: с. 283-285. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-582-6
967215
  Капіруліна С.Л. Подорож долиною Луари // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 1/2 (155/156). – С. 39-46 : фото
967216
   Подорож європейським простором // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Побачити, як функціонують інституції Євросоюзу та парламентська система Франції, департаменти перекладу Єврокомісії та дипломатичні представництва України за кордоном змогли студенти Інституту міжнародних відносин КНУ – учасники міжнародної ...
967217
  Верзілін М М. Подорож з домашніми рослинами / М М. Верзілін. – Київ, 1956. – 336 с.
967218
  Тичина П.Г. Подорож з капелою К. Г. Стеценка : Щоденник / П.Г. Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 261 с.
967219
  Федор О.Т. Подорож за кордон // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 38-39 : фото
967220
  Багдай А. Подорож за саму усмішку / А. Багдай. – К., 1967. – 215с.
967221
  Голиш Г.М. Подорож Златокраєм : нарис історії та сьогодення Золотоніського району / Г.М. Голиш, Л.Г. Голиш, М.Ф. Пономаренко. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 572 с. – ISBN 978-966-8438-79-0
967222
  Герасименко Арсеній Подорож зоряним небом / Герасименко Арсеній, Щегельський Олексій, Бризгалов Олег // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 142-147 : фото
967223
  Антоненко В. Подорож крізь віки // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 7


  Студенти, викладачі історичного факультету та гості: ректор Л. Губерський і проректор з навчально-виховної роботи В.А. Бугров - стали учасниками тематичного вечора у вигляді середньовічного балу.
967224
  Груша Я.А. Подорож лабіринтами пам"яті в романі У. Еко "Загадкове полум"я королеви Лоани" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 130-133. – (Б-ка Ін-ту філології)
967225
   Подорож Мавки // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Обкладинку березневого випуску американського журналу Animation Magazine прикрасила наша Мавка - та сама героїня Лесі Українки. Великим тиражем видання розійшлося на Cartoon Movie - найбільшому майданчику Європи для професіоналів анімаційної ...
967226
  Федака П.М. Подорож музеями Закарпаття з гірким присмаком некомпетентності та плагіату // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 134-136. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
967227
  Караславов С.Г. Подорож на "Десиславі" / С.Г. Караславов. – Київ, 1983. – 200с.
967228
  Дубовик М С. Подорож на "Пінгвіні" / М С. Дубовик, . – К, 1965. – 167с.
967229
  Задорожний Микола Подорож на Ай-Петрі : географічне краєзнавство і туризм / Задорожний Микола, Скоробогатов Андрій // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 19
967230
  Пшеничний В.М. Подорож на Верецький перевал / В.М. Пшеничний. – Львів, 1979. – 48с.
967231
  Гейне Г. Подорож на Гарц / Генpіх Гайне; Пеpеклад О. Чеpняхівського; З пеpедмовою й поясненями Івана Фpанка. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук.Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського], 1902. – V, 88 с.
967232
  Селін Подорож на край ночі : Роман / Селін, Луї-Фердінан; Пер. з франц. Петро Таращук. – Київ, Харків : Юніверс, 2000. – 368с. – ISBN 966-7305-26-0; 966-03-0756-Х
967233
  Селін Л.-Ф. Подорож на край ночі : Роман / Л.-Ф. Селін; Луї-Фердінан Селіт; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з французької П.Таращука. – Харків : Фоліо, 2006. – 367с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2827-3
967234
  Верн Ж. Подорож на місяць / Ж. Верн. – Харків, 1928. – 207с.
967235
  Верн Ж. Подорож на Місяць / Ж. Верн. – Київ, 1948. – 252 с.
967236
  Карпенко В.О. Подорож на острови / В.О. Карпенко. – Одеса, 1979. – 126с.
967237
  Шлінк Б. Подорож на південь : проза: оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 5/6 (989/990). – С. 166-175. – ISSN 0320 - 8370
967238
  Жулинський Микола Подорож нащадків доктора Леонардо в безсмертя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 98-99. – ISSN 0130-5212
967239
  Будько Євген Подорож от-кутюр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 24-25 : фото
967240
  Лівінгстон Д. Подорож по Замбезі її притоках / Д. Лівінгстон, Ч. Лівінгстон. – К., 1936. – 367с.
967241
  Бохенський Я. Подорож по радянській країні. / Я. Бохенський. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1956. – 75с.
967242
  Харченко Лідія Подорож по Стародавньому світу : (театралізована гра для 6-х класів) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-17
967243
  Бабовал Р. Подорож поза форми = Journey beyond the forms / Роман Бабовал ; [обкл. і графіка Аркадії Аленської-Петришин]. – Нью Йорк : В-во Нью-Йорської групи, 1972. – 72 с. : іл.
967244
  Поляновський М.Л. Подорож у жаркі країни / М.Л. Поляновський. – Харків-Одеса, 1937. – 115с.
967245
  Захарченко В. Подорож у завтра. / В. Захарченко. – К., 1953. – 138с.
967246
  Гаврилюк Оксана Подорож у казку : урок позакласного читання у 5 класі за казкою Валерія Шевчука "Панна квітів" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 20-22. – ISSN 0130-5263
967247
  д"Обон Подорож у Космос. / д"Обон. – К., 1966. – 78с.
967248
  Кулік Н. Подорож у минуле // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 10 серпня (№ 31/32). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  Історія Київського національного університета імені Тараса Шевченка.
967249
  Бедзик Д.І. Подорож у молодість : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 247с.
967250
  Клід Б. Подорож у Павлокому // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 25-26


  "Село Павлокома, розташоване у південно-східній Польщі, на берегах Сяну, за сорок кілометрів на захід від Перемишля, нині є гомогенним етнічно польським селом. Однак іще у міжвоєнній Польщі воно було переважно українським у змішаному ...
967251
  Афанасьєв-Чужбинський Подорож у Південну Росію : Історична монографія / Олександр Афанасьєв-Чужбинський. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 469с. – ISBN 966-511-400-Х
967252
  Радзієвський В.О. Подорож у підземну казку / В.О. Радзієвський. – Львів, 1973. – 63с.
967253
  Вуйцінська А. Подорож у світ іншої людини // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 32-35


  Сучасна польська література.
967254
  Цінько С. Подорож у світ Олександра Довженка / С. Цінько, О. Ковальова
967255
  Данильчук А. Подорож у часі до волинської столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21-22 липня (№ 125/126). – С. 20


  Замок Любарта, оселя Вітовта, Лучеськ Великий.
967256
  Данильчук А. Подорож у часі до волинської столиці // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28-29 липня (№ 130/131). – С. 20


  Старовинний Луцьк - "дзеркало" унікальної, драматичної історії міста, центру української Волині. Замок Любарта, оселя Вітовта, Лучеськ Великий.
967257
  Горський Вілен Подорож як феномен культури (погляд з українського берега) // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 225-227
967258
  Булкіна І. Подорожанин і Домосид, або Листи українського мандрівника // Критика. – Київ, 2002. – Вересень, (число 9). – С. 22-24
967259
  Козланюк П.С. Подорожі / П.С. Козланюк. – Львов, 1959. – 84с.
967260
  Капущинський Р. Подорожі з Геродотом = Podroze z Herodotem / Ришард Капущинський ; пер. з польської А. Чердаклі ; [ред. Д. Чередниченко ; худ. оформ. К. Міщук]. – Київ : Юніверс, 2011. – 194, [2] с. – (Серія "Історична думка"). – ISBN 978-966-8118-78-4
967261
  Положій В.І. Подорожі з маленькою дочкою / Віктор Положій // Сіно / І.Ф. Куштенко. – Київ : Дніпро, 1987. – С. 128-239. – (Романи й повісті ; 1987/8)
967262
   Подорожі П.К.Козлова : (Тібет, Туркестан, Джунгарія, Тієнь-Шан, Монголія, Кам, Амдо, Мертве місто Хара-Хото. Ріки: Селенга, Тола та інші. Пустиня Гобі) / Максакова В.; Під ред. П.К.Козлова. – Харків : Радянська школа, 1931. – 292с. : іл., 1 к.
967263
  Стефановська Л. Подорожі пана Когіто // Критика. – Київ, 2010. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 38-39


  Творчість Збігнєва Герберта.
967264
   Подорожі по Криму : Короткий довідник. – Сімферополь, 1959. – 104с.
967265
  Радишевський Р. Подорожі та мемуаристика // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 28-41. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Роки, проведені в Україні Ю.І. Крашевським, і постійні мандрівки її теренами, знайшли своє художнє втілння в об"ємних томах вражень: "Спогади про Волинь, Полісся і Литву" (1840), "Картини з життя і подорожей" (1841), "Спогади про Одесу, Єдисан і ...
967266
  Лабай К.В. Подорожі у часі у фаустівському сюжеті // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 32-35. – ISBN 978-617-7178-39-1
967267
   Подорожі. Пошуки. Відкриття. – К, 1977. – 205с.
967268
  Жуков В.С. Подорожная / В.С. Жуков. – М., 1977. – 111с.
967269
  Симанович Д.Г. Подорожная Александра Пушкина / Д.Г. Симанович. – Минск, 1977. – 158с.
967270
  Белоусов В.Н. Подорожная без бубенцов / В.Н. Белоусов. – Тула, 1968. – 191с.
967271
  Шугаев В.М. Подорожная на Ангару: история одного знакомства с Сибирью / В.М. Шугаев. – М., 1989. – 255с.
967272
  Душкин Н. Подорожник / Н. Душкин. – Алма-Ата, 1969. – 60с.
967273
  Штейн Б.С. Подорожник / Б.С. Штейн. – Таллин, 1975. – 133с.
967274
  Романова Р.А. Подорожник / Р.А. Романова. – Воронеж, 1976. – 32с.
967275
  Маландій О.М. Подорожник / О.М. Маландій. – Х., 1987. – 46с.
967276
   Подорожник. – М, 1989. – 16с.
967277
   Подорожник. – М, 1990. – 16с.
967278
  Кулик М.В. Подорожник / М.В. Кулик. – Львів : Каменяр, 1990. – 70 с.
967279
  Орач О. Подорожник. / О. Орач. – Донецьк, 1965. – 35с.
967280
  Юдалевич М.И. Подорожник. / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1978. – 439с.
967281
  Леднев Ю.М. Подорожники / Ю.М. Леднев. – М., 1972. – 87с.
967282
  Юхимович В.Л. Подорожники : поезії / В.Л. Юхимович. – Київ : Дніпро, 1974. – 223 с.
967283
  Вовчок В.Ю. Подорожники / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1987. – 196 с.
967284
  Новиков В.В. Подорожники. Стихи. / В.В. Новиков. – Йошкар-Ола, 1970. – 56с.
967285
  Рубцов Н.М. Подорожники: Стихи. / Н.М. Рубцов. – М., 1976. – 302с.
967286
  Рубцов Н.М. Подорожники: Стихи. / Н.М. Рубцов. – М., 1985. – 319с.
967287
  Денисенко О. Подорожні записки Юрія Шевельова // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 6 (402). – С. 126-140. – ISSN 0869-3595
967288
  Гіленко О.І. Подорожні нариси Віталія Коротича на сторінках журналу "Вітчизна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 30-32


  У статті аналізуються особливості подорожніх нарисів В. Коротича, їх стиль, архітектоніка, авторська позиція та особливості індивідуального стилю автора. The article deals with structure peculiarities of V. Korotych"s essays, published in the ...
967289
  Королева Н. Подорожній : легенди / Наталена Королева. – Торонто : Добра книжка
Вип. 147. – 1953. – 64 с.
967290
  Мовчан Р. Подорожній "бранець птахів" над криницею в степу... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 5 жовтня (№ 39). – С. 3


  Світоій пам"яті Поета Володимира Коломійця.
967291
  Терлецький Валентин Подорожній і жінка : роман-притча (фрагменти) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 68-106. – ISSN 0130-1608
967292
  Крман Даніел Подорожній щоденник : ( Itinerarium 1708 - 1709 ) / Крман Даніел; Пер. із слов.Ольга й Григорій Булахи; Впор.й прим. М.Неврлого. Вступ слово І.Дзюби. – Київ : Просвіта, 1999. – 160c. – ISBN 966-7551-04-0
967293
  Крман Д. Подорожній щоденник (Itinerarium 1708-1709) / Даніел Крман ; пер. зі словацької : О. Булах, Г. Булах ; впорядкування й прим. М. Неврлого ; вступне слово : П. Мовчана, І. Дзюби. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 242, [2] c., XVI с. іл. – ISBN 966-7551-04-0
967294
   Подорожуємо з UM Air. Єгипет : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27 : фото
967295
   Подорожуємо з UM Air. Крим : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 5. – С. 18 : фото
967296
   Подорожуємо з UM Air. Крим : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16 : фото
967297
   Подорожуємо з авіакомпанією UM Air. Сирія : Інформаційно-рекламний блок // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 34
967298
   Подорожуємо з авіакомпанією UM Air. Узбекистан : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 28
967299
   Подорожуючи з WINDROSE : авіакомпанія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 42-43 : Фото
967300
  Онищенко Лідія Подорожуючи містами Баварії : Країна і люди / Онищенко Лідія, Хардекопф Оксана // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 57-60 : Карта
967301
  Куренной Е.Е. Подорожье : повести и рассказы / Е.Е. Куренной. – Иркутск, 1988. – 266с.
967302
  Борхсениус Н.С. Подотряд червецы и щитовки / Н.С. Борхсениус. – М.-Л., 1960. – 284с.
967303
  Борхсениус Н.С. Подотряд червецы и щитовки, семейство подушечницы и ложнощитовки / Н.С. Борхсениус. – М.-Л., 1957. – 494с.
967304
  Муххамад-Казим Подох Надир-шаха в Индию / Муххамад-Казим. – М., 1961. – 207с.
967305
  Свирщевский А. Подоходный налог / исследование. А. Свирщевского // Чтение о политической экономии и финансах / М.Н. Капустин. – Ярославль, 1879. – [2], VI, 247 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
967306
   Подоходный налог. – М, 1928. – 551с.
967307
   Подоходный налог и культсбор с рабочих и служащих. – М, 1936. – 38с.
967308
   Подоходный налог и налог с холостяков, одиноких и малосемейных граждан СССР. – М, 1947. – 32с.
967309
   Подоходный налог и сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства. – Москва, 1939. – 24 с.
967310
   Подоходный налог и сбор на нужды жилищного и культурно-бытового строительства. – М, 1939. – 24с.
967311
  Ефименко Т.И. Подоходный налог как фактор инвестирования социальных программ // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.89-94
967312
  Болдырев Г.И. Подоходный налог на Западе и в России. / Г.И. Болдырев. – Л, 1924. – 274с.
967313
  Мюллер Отто Подоходный налог по законодательствам различных государств : Сравнительное исследование ; Пер. с нем. / Д-р Отто Мюллер. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1905. – 126 с. – Печ. по распоряжению Деп. окладных сборов


  На тит. стр. стоит подпись: И. Миримонов.
967314
  Богатеев Р.Х. Подоходный налог с колхозов / Р.Х. Богатеев. – Казань, 1978. – 128с.
967315
  Данков В.С. Подоходный налог с колхозов. / В.С. Данков. – М., 1948. – 86с.
967316
  Миллионщиков А.Д. Подоходный налог с колхозом. / А.Д. Миллионщиков, В.П. Ольшевская. – М, 1966. – 71с.
967317
  Александров В.И. Подоходный налог с населения / В.И. Александров. – Москва, 1946. – 80с.
967318
  Данилов Д.В. Подоходный налог с населения / Д.В. Данилов, Ф.А. Фотиев. – Москва, 1949. – 92 с.
967319
  Могилевич А.В. Подоходный налог с населения / А.В. Могилевич, С.И. Винокур. – М, 1957. – 136с.
967320
   Подоходный налог с населения. – М, 1991. – 208с.
967321
  Хезретов А. Подоходный налог с населения в СССР. / А. Хезретов. – Ашхабад, 1990. – 90 с.
967322
  Куприянов А.С. Подоходный налог с промысловой кооперации инвалидов / А.С. Куприянов. – М, 1948. – 75 с.
967323
  Замойский П.И. Подпасок : повесть / П.И. Замойский. – Москва : Художественная литература, 1953. – 296с.
967324
  Замойский П.И. Подпасок : повесть / П.И. Замойский. – Москва : Детская литература, 1970. – 303с.
967325
  Замойский П.И. Подпасок. - Молодость / П.И. Замойский. – М., 1950. – 644с.
967326
   Подписан Закон Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 52
967327
  Узиков Ю.А. Подписано В.И. Лениным / Ю.А. Узиков. – 2-е, доп. – Уфа, 1982. – 143с.
967328
  Узиков Ю.А. Подписано В.И. Лениным / [Узиков Ю.А.]. – [3-е изд.]. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1989. – 173, [1] с. : ил. – Авт. указан перед вып. дан. - Миниатюрное издание. – (Башкирская Лениниана). – ISSN 5-295-00224-1
967329
  Юров Ю.М. Подписано Лениным / Ю.М. Юров. – Москва, 1970. – 256с.
967330
   Подписано соглашение о контенте с singapore airlines // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 2 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
967331
  Кириллина Е. Подписано: Илья Репин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 137-144. – ISSN 0028-1263


  Ілля Юхимович Рєпін (1844-1930) - російський художник-реаліст українського походження.
967332
   Подписаны Лениным. – М, 1968. – 79с.
967333
   Подписаны Лениным. – М, 1970. – 112с.
967334
   Подписаны Лениным. – М, 1979. – 207с.
967335
  Кузнецов А.Ю. Подписка на электронные ресурсы в Росссии: тенденции последних лет / А.Ю. Кузнецов, И.К. Разумова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – июнь. – С. 49-53. – ISSN 1726-6726


  В условиях глобализации и повсеместного распространения Интернета большое значение приобритает интеграция российских наук и образования в мировую систему. Успешность этого процесса напрямую связана с распространением научной информации.
967336
  Макаров В. Подписные базы данных РНБ - крупный научный ресурс по библиотечному делу и гуманитарным наукам / Виктор Макаров // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 10 (244). – С. 36-39. – ISSN 1727-4893


  Статья посвящена подписным базам данных Российской национальной библиотеки (РНБ).
967337
  Кулик А.С. Подпись отца. / А.С. Кулик. – М., 1958. – 23с.
967338
  Кицно П.П. Подпокровные и поживные посевы многолетних трав в южной части лесостепи Украинской ССР : автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Кицно П.П. ; М-во высш. образования СССР. Уман. с.-х. ин-т. – Киев, 1954. – 28 с.
967339
  Занин Н. Подполковник Азаров / Н. Занин. – Беломорск, 1943. – 24с.
967340
  Изюмский Б.В. Подполковник Ковалёв / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1975. – 252с.
967341
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 210с.
967342
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1968. – 656с.
967343
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 207с.
967344
  Герман Ю.П. Подполковник медицинской службы / Ю.П. Герман. – Л., 1980. – 640с.
967345
  Закржевский А.К. Подполье : психологические параллели :Достоевский, Леонид Андреев, Федор Сологуб, Лев Шестов, Алексей Ремизов, Михаил Пантюхов / Александр Закржевский. – Киев : Изд. журн. "Искусство и печатное дело" ; Тип. С.В. Кульженко, 1911. – 108, [8] с.
967346
  Лукин В.М. Подполье возглавил Васькин: докум. повесть / В.М. Лукин. – Л., 1982. – 304с.
967347
  Кашина-Евреинова Подполье гения / Кашина-Евреинова. – Птгр., 1923. – 93 с.
967348
  Игнатов П.К. Подполье Краснодара / П.К. Игнатов. – Москва, 1947. – 179с.
967349
  Игнатов П.К. Подполье Краснодара / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1982. – 255с.
967350
  Андрющенко В.А. Подполье на передовой / В.А. Андрющенко. – Краснодар, 1973. – 190с.
967351
  Амаду Ж. Подполье свободы / Ж. Амаду. – Москва, 1954. – 864с.
967352
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1970. – 144с.
967353
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Свердловск, 1970. – 144с.
967354
  Шакинко И.М. Подпольная кличка - Михаил / И.М. Шакинко. – Куйбышев, 1981. – 151 с.
967355
  Кузьмичев А.П. Подпольная кличка / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1987. – 526с.
967356
  Маяускайте А.С. Подпольная коммунистическая печать Литвы и ее роль в борьбе против фашизма (1926-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Маяускайте А.С.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-. – Ленинград, 1953. – 15 с.
967357
   Подпольная лаборатория // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 46 : фото. – ISSN 1029-5828
967358
  Баришполец А.Т. Подпольная печать большевиков Украины периода гражданской войны и иностранной военной интервенции /1918-1920 гг./. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Баришполец А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
967359
  Нечаева И.Ю. Подпольная пресса США как форма проявления молодженого движения протеста: возникновение, эволюция, типология (1960-1975) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Нечаева И. Ю.; МГУ, Фак. журн. Каф. заруб. печати и лит. – М., 1978. – 17л.
967360
  Поляк Л. Подпольная Россия / Л. Поляк. – М., 1925. – 42с.
967361
  Степняк-Кравчинский Подпольная Россия / Степняк-Кравчинский. – Л., 1929. – 256с.
967362
  Степняк-Кравчинский Подпольная Россия / Степняк-Кравчинский. – М., 1960. – 222с.
967363
  Таратура Е. Подпольная Россия. / Е. Таратура. – Москва, 1967. – 272с.
967364
   Подпольная типография ЦК РСДРП. – М, 1959. – 24с.
967365
  Строганова Н.П. Подпольная типография ЦК РСДРП 1905-1906 гг. / Н.П. Строганова. – М., 1976. – 80с.
967366
  Мацай А.И. Подпольное издание комедии В.В.Капниста "Ябеда". (Эпизод из истории обличительной литературы XVII в.) / А.И. Мацай. – 127-137с.
967367
  Цирульников А.М. Подпольной музы адьютанты. / А.М. Цирульников. – Горький, 1971. – 319с.
967368
  Факторович А.А. Подпольные антифашистские организации - помощники КП(б)Б в борьбе против оккупантов на территории западных областей Белоруссии (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Факторович А.А.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1967. – 29л.
967369
  Жеймантас Л.В. Подпольные типографии КП Литвы в 1918 -1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Жеймантас Л. В.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1970. – 22л.
967370
  Иванов Ю.Г. Подпольные типографии ленинской "Искры" в России 1901-1903 годы. / Ю.Г. Иванов. – Кишинев, 1962. – 56с.
967371
  Ордубади М.С. Подпольный Баку : историч. / М.С. Ордубади; пер. с азерб. И.Печенева. – Баку : Азернешр
1. – 1965. – 344 с.
967372
  Ордубади М.С. Подпольный Баку : историч. / М.С. Ордубади; пер. с азерб. И.Печенева. – Баку : Азернешр, 1980. – 317 с.
967373
  Твед М.А. Подпольный госпиталь / М.А. Твед. – Смоленск, 1963. – 155с.
967374
  Мартынов М.М. Подпольный госпиталь / М.М. Мартынов, А.М. Эвентов. – Тула, 1964. – 167с.
967375
  Овчаров М.И. Подпольный госпиталь / М.И. Овчаров. – Донецк, 1970. – 36с.
967376
  Ефремов В.В. Подпольный госпиталь / В.В. Ефремов, Л.И. Ефремова. – Тула, 1984. – 207с.
967377
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Л., 1948. – 63с.
967378
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Москва
Кн. 1. – 1948. – 198 с.
967379
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М.
Кн.2. – 1949. – 268с.
967380
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М., 1950. – 480с.
967381
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Л.
Кн.2. – 1950. – 88с.
967382
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М.
Кн.1-2. – 1952. – 456с.
967383
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М., 1955. – 684с.
967384
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М., 1957. – 591с.
967385
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М., 1961. – 735с.
967386
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – М., 1975. – 671с.
967387
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Кишинев, 1985. – 639с.
967388
  Федоров А.Ф. Подпольный обком действует / А.Ф. Федоров. – Киев, 1986. – 781 с.
967389
  Петшак Т. Подпольный фронт / Т. Петшак. – М., 1966. – 160с.
967390
  Кодзяс К. Подпольщик / К. Кодзяс. – М., 1977. – 282с.
967391
  Викторов И.В. Подпольщик, воин, чекист / И.В. Викторов. – Москва, 1963. – 80с.
967392
  Тобино М. Подпольщики / М. Тобино. – М, 1986. – 399с.
967393
  Красноперов В.М. Подпольщики Бухенвальда. (Об антифашистской борьбе советских военнопленных) / В.М. Красноперов. – М., 1960. – 96с.
967394
  Малиновский А.Д. Подпольщики Пушкинских гор / А.Д. Малиновский. – Л., 1984. – 104с.
967395
  Варламов И. Подпольщица во власти // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 47 (1251). – С. 8-9. – ISSN 0234-1670
967396
  Юнусов М.С. и др. Подпороговые радиационные эффекты в полупроводниках / М.С. и др. Юнусов. – Ташкент : Фан, 1989. – 224 с.
967397
  Султанова Б.Д. Подпороговые радиационные эффекты в полупроводниках Ge и GaP. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Султанова Б.Д.; АН УзССр. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1988. – 17л.
967398
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – М., 1954. – 32с.
967399
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – М., 1981. – 204с.
967400
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – Иркутск, 1981. – 45с.
967401
  Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже / Ю.Н. Тынянов. – М., 1985. – 109с.
967402
  Корнев В.Г. Подпочвенное орошение. / В.Г. Корнев. – М.Л., 1935. – 176с.
967403
  Перехрест С.М. Подпочвенное орошение. / С.М. Перехрест, В.А. Павленко. – К., 1956. – 104с.
967404
  Борисова Э.П. Подпрограмма интерационного метода решения общей задачи линейного программирования / Э.П. Борисова. – М, 1964. – 44с.
967405
  Прохорова Г . Подпрограммы ввода и вывода числовой информации для ИП-5 / Г . Прохорова. – Москва, 1966. – 36 с.
967406
   Подпрограммы обмена и печати для транслятора ТА-1М. – Л, 1974. – 15с.
967407
  Ганюшкин Александр Григорьевич Подпрямые произведения групп, их обобщения и применения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Ганюшкин Александр Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 14 с.
967408
  Ганюшкин Александр Григорьевич Подпрямые произведения групп, их обобщения и применения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ганюшкин Александр Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1982. – 103л. – Бібліогр.:л.99-103
967409
  Ильюк Борис Артурович Подражание в письменной речи учащихся IV-VIII классов : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ильюк Борис Артурович; Науч.-исслед. ин-т педагогики УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – Киев, 1974. – 33л.
967410
   Подражание Шекспиру : Историческое представление без сохранения обыкновенных театральных правил из жизни Рюрика / С примечаниями генерал-майора И. Болтина. – 3-е изд. – Санктпетербург : Тип. Корпуса чужестранных единоверцев, 1793. – 88с.
967411
  Тряпкин Н.И. Подражание Экклезиасту. / Н.И. Тряпкин. – М., 1989. – 39с.
967412
  Тодуа М.А. Подражания "Голестану" в таджикской и персидской литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Тодуа М.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. Каф. персид. филологии. – Тбилиси, 1954. – 18л.
967413
  Мерзляков А. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова. – Москва : В университетской типографии
Ч. 1. – 1825. – XLI, [2], 234 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
967414
  Мерзляков А. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова. – Москва : В университетской типографии
Ч. 2. – 1825


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням.
967415
  Шевченко Т. Подражаніє 11 Псалму // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 708-709. – ISBN 978-966-500-300-7
967416
  Кудайбергенов С. Подражательные слова в киргизском языке. / С. Кудайбергенов. – Фрунзе, 1957. – 108с.
967417
  Джафарова С.М. кызы Подражательные слова в современных тюркских языках : Автореф... канд. филолнаук: 10.02.06 / Джафарова С. М. кызы; Аз.ГУ, Филол. фак. – Баку, 1973. – 31л.
967418
  Худайкулиев М. Подражательные слова в туркменском языке. / М. Худайкулиев. – Ашхабад, 1962. – 134с.
967419
  Кротков С.П. Подражающая и изобретающая личность ребенка / С.П. Кротков. – 15с.
967420
  Красногоров В. Подражающие молниям / В. Красногоров. – М., 1977. – 191с.
967421
  Рыбяна А.А. Подразделение в ночном бою / А.А. Рыбяна. – Москва, 1984. – 208 с.
967422
  Эристави М.С. Подразделение нижнего мела Альпийской зонёы / М.С. Эристави. – Тбилиси, 1962. – 116с.
967423
  Никитин Н.С. Подразделения в бою / Н.С. Никитин. – М, 1985. – 206с.
967424
  Гредасов Ф.И. Подразделения в разведке : [учеб. пособие для командиров подразделений] / Ф.И. Гредасов ; под ред. Д.А. Гринкевича. – Москва : Воениздат, 1988. – 255, [1] с.
967425
  Александров А.В. Подразделения и части сухопутных войск ФРГ / А.В. Александров, Т.К. Фомичев. – Москва, 1967. – 234с.
967426
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко, Н.С. Никитин. – М., 1972. – 272с.
967427
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко. – 2-е доп. изд. – М., 1975. – 368с.
967428
  Голоколенко И.И. Подразделения иностранных армий / И.И. Голоколенко, Н.С. Никитин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 320с.
967429
  Романов В.В. Подразделения политической полиции в Поволжских губерниях в 1826-1860 гг.: формы и основные направления деятельности : [монография] / В.В. Романов. – Ульяновск : УлГУ, 2008. – 270 с. : табл. – ISBN 975-5-88866-324-0
967430
  Левітас Фелікс Подразлива тема новітньої української історіографії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 10. – С. 1-10
967431
  Капран-Чемоданова Подраненная чайка / Капран-Чемоданова. – Таллин, 1983. – 110с.
967432
  Андреев М.В. Подранок / М.В. Андреев. – Москва, 1986. – 77с.
967433
   Подрастающее поколение. – М, 1981. – 111с.
967434
  Елфимов В.Ф. Подрастающее поколение и религия / В.Ф. Елфимов. – Вологда, 1968. – 88с.
967435
  Макаров-Кожухов Подрезка и формировка виноградников / Макаров-Кожухов. – Краснодар, 1947. – 80с.
967436
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повість / Я.В. Гримайло. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 180 с.
967437
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повість / Я.В. Гримайло. – Київ, 1960. – 124 с.
967438
  Гримайло Я.В. Подробиці листом... : повісті, оповідання / Я.В. Гримайло. – Київ : Дніпро, 1976. – 424 с.
967439
  Святовець В.Ф. Подробиця та художня деталь як мікро- і макромодель субстанції стилю Григора Тютюнника // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 130-141. – (Журналістика ; [Вип. 1])
967440
  Селифонтов Н.Н. Подробная опись 440 рукописям XVII, XVIII и начала XIX стол. Первого Собрания "Линевского Архива" с двумя приложениями / Составлена Председателем Костромской губернской ученой архивной комиссии Н.Н.Селифонтовым. – Санкт-Петербург : Тип. А.Мучника, 1891. – VII, 85, [14], 27 с.
967441
   Подробно об Австрии : Цифры и факты. – Вена : Федеральная служба печати, 2005. – 171 с. : илл.
967442
  Лукина Ирина Подробно Таиланд = Тутк-тук "Желание" для одинокой дамы // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 72-83 : Іл.
967443
  Яковлев Н. Подробное изложение особенностей беотийского наречия по дошедшим до нашего времени литературным произведениям ... : ... (как-то: фрагментам коррины и беотийским фразам в "Ахарнанянах" Аристофана) и надписям и определение места беотийского наречия в семье прочих эолийских наречий / [соч.] Н. Яковлева. – Казань : В тип. ун-та, 1874. – [2], 16 с.
967444
  Олеарий Адам Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636 и 1639 годах, составленное секретарем Посольства Адамом Олеарием / Пер. с нем. [и снабдил предисл.] Павел Барсов. – Москва : Изд. О-ва истории и древностей российских при Моск. ун-те ; В унив. тип. (Катков и К*), 1870. – 1174 с. разд. паг. – Отд. оттиск: Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те 1868-1870


  Пер. и авт. предисл.: Барсов, Павел Петрович (182-?-1881) На тит. л. єкз. № 145206 печать: Книгохранилище С.Р. Минцлова [Сергея Рудольфовича Минцлова], в 1913 году, появляется так называемое "Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова"
967445
   Подробное описание совершенно новой методы содержания померанцовых, лимонных и всех к сему роду принадлежащих дерев // О содержании иностранных плодовитых дерев в горшках / Диль. – часть 1. – Москва, 1824. – 16с.
967446
  Коробейников П М. Подробности войны / П М. Коробейников, . – М, 1988. – 254с.
967447
  Александрова Н.А. Подробности двух минут / Н.А. Александрова. – Москва, 1968. – 192с.
967448
  Виноградов И.И. Подробности жизни / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1980. – 352с.
967449
  Виноградов И.И. Подробности жизни / И.И. Виноградов. – Ленинград, 1983. – 352с.
967450
  Глазов Г.С. Подробности неизвестны / Г.С. Глазов. – Львов, 1981. – 292с.
967451
  Навашин С.Г. Подробности об образовании мужских половых ядер у Lilium Martagon / С.Г. Навашин. – Киев : Тип.Императ.Универс.Св.Владимира Ак.Общ.Н.Т.Корчака-Новицкого, 1910. – 33(2)с. + табл.2. – Отд.оттиск из ХХІЗаписок Киев.Об-ва Естеств.
967452
  Гримайло Я.В. Подробности письмом : повесть / Я.В. Гримайло. – Москва, 1964. – 162 с.
967453
  Цирулис Г. Подробности письмом : роман / Г. Цирулис. – Москва : Советский писатель, 1981. – 271 с.
967454
  Цирулис Г. Подробности письмом : роман / Г. Цирулис. – Москва : Советский писатель, 1983. – 383 с.
967455
  Нефедьев Н. Подробные сведения о волжских калмыках : собранная по листам. – Санкт-Петербург, 1854. – 286 с.
967456
   Подробный каталог изданий археографической комиссии. – Птгр, 1918. – 116с.
967457
  Владимирский-Буданов М.Ф. Подробный конспект истории русского права, составленный применительно к университетской программе по учебнику профессора М.Ф. Владимирского-Буданова / М.Ф. Владимирский-Буданов. – Киев : Изд. книжн. магаз. С.И. Иванова и К* ; [Тип. Петра Барского], 1907. – XII, III, 149 с.
967458
   Подробный конспект по энциклопедии права составленный применительно к программе Универ. Св. Владимира. – Киев : Изд. Д. Тягая ; Типо-лит. "Прпогресс", 1907. – 21, [2] с.


  На тит. л. Николай Прокофьевич Василенко
967459
  Зелинский В. Подробный ороографический словарь : заключает в себе: правильное начертание слов, обьяснение малопонятных и непонятных слов, указание ударений в словах и разделение каждого слова на части, для правильного переноса их из одной строки в другую / В. Зелинский; В.Зеленский. – изд-ние второе. – Москва : Типография Вильде, 1914. – 688 с. – Библиогр.: 687-688
967460
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : издание с 700 фототипными портретами : в 4 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - Д. – 1886. – XV, 736 с.
967461
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : в 2 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 1 : А - О. – 1889. – XVI с., 1202 стб. – Экз. № 13056 деф., отсутствуют, обл. и с. 1169-1202 стб.
967462
  Ровинский Д..А. Подробный словарь русских гравированных портретов : в 2 т. / сост. Д.А. Ровинский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук
Т. 2 : П - Ф; Приложения, заключение и алфавитные указатели. – 1889. – [4] с., 1205-1888, [4], 880 стб. – Экз. № 66368 деф., с. 865-880 оторваны в верхней части и утрачены
967463
  Лучник В. Подрод Morphnosoma mihi (=Omaseus aut.) рода Platysma (Bon.) Tschitsch. и его виды (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1914. – 3 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 14, № 4, 1914 г., c. 424-426
967464
  Лучник В. Подрод Poecilus (Bon.) рода Platysma (Bon.) Tschitsch. и его секции (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник, 1914. – 6 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 14, № 4, 1914 г., c. 412-417
967465
  Эйхвальд К.Ю. Подрод ежевик Cylactis rafin. Исследование филогенеза одной бореальной растительной группы. : Автореф... Канд.биол.наук: / Эйхвальд К.Ю.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1958. – 39л.
967466
  Семенов-Тян-Шанский Подроды Chaetoleistus Sem. / Семенов-Тян-Шанский, Д.В. Знойко. – М.Л., 1928. – 207-212с.
967467
   Подросткам - нашу заботу. – Минск, 1984. – 96с.
967468
  Барто А.Л. Подростки / А.Л. Барто. – М., 1943. – 48с.
967469
  Яковлева М.Ф. Подростки / М.Ф. Яковлева. – Ленинград, 1969. – 87 с.
967470
  Ершов Я.А. Подростки / Я.А. Ершов. – Москва, 1974. – 303 с.
967471
  Бродский Марк Аркадьевич Подростки и юношество в Сети: "вызовы для библиотекарей" / Бродский Марк Аркадьевич, Чудинова Вера Петровна, Михайлова Анастасия Игоревна // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 27-30. – ISSN 1727-4893


  Интернет используется подростками и юношеством очень активно. Подростки любят скользить по киберпространству, общаться и развлекаться в Интернете, но процесс взаимодействия с ним и роль его в их жизни в полной мере ими еще не осмыслена.
967472
  Орловский Ю.П. Подростки на производстве / Ю.П. Орловский. – М., 1966. – 120с.
967473
  Лебединская К.С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере: Клинико-психол. характеристика "трудных" подростков / К.С. Лебединская. – М., 1988. – 165с.
967474
  Барто А.Л. Подростки, подростки... / А.Л. Барто. – М., 1980. – 79с.
967475
  Печерникова И.А. Подростки. / И.А. Печерникова. – М., 1949. – 224с.
967476
  Коршунов М.П. Подростки. / М.П. Коршунов. – М., 1975. – 206с.
967477
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – Свердловск, 1950. – 256с.
967478
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – М., 1951. – 256с.
967479
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – 5-е изд. – М., 1955. – 240с.
967480
  Печерникова И.А. Подростки. Пед. повесть. / И.А. Печерникова. – 6-е изд. – М., 1960. – 334с.
967481
  Ицын Б.С. Подростки. Повесть / Б.С. Ицын. – Челябинск, 1967. – 238 с.
967482
  Дроздова И.Г. Подростковая наркомания : советы психолога // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 67-68, 73. – ISSN 0016-7207
967483
  Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы становления личности / Х. Ремшмидт. – М., 1994. – 318с.
967484
  Полукаров В.В. Подростковый клуб: самодеятельность, творчество, самоопределение / В.В. Полукаров. – Москва, 1988. – 79с.
967485
  Малкова Е.Е. Подростковый период формирования личности как фундаментальная проблема науки и практики / Е.Е. Малкова, А.А. Наумова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 12 (165). – С. 29-37
967486
  Манукян Э.А. Подростку нужен друг / Э.А. Манукян. – Москва, 1972. – 48с.
967487
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман : ч. 1-3 / Ф.М. Достоевский. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитография А. Траншеля
Ч. 1-3. – 1876. – 247, 184, 277 с. – Каждая ч. имеет отд. тит. л.
967488
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М.-Л, 1947. – 544с.
967489
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1955. – 564с.
967490
  Достоевский Ф.М. Подросток : Роман / Ф.М. Достоевский. – Ташкент, 1956. – 568с.
967491
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1961. – 610с.
967492
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в трех частях / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1972. – 590с.
967493
  Драгунова Т.В. Подросток / Т.В. Драгунова. – Москва, 1976. – 96с.
967494
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в 3-х ч. / Ф.М. Достоевский. – Москва : Советская Россия, 1977. – 478 с.
967495
   Подросток. – М, 1977. – 175с.
967496
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман / Ф.М. Достоевский. – Москва : Правда, 1984. – 608 с.
967497
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – Минск, 1986. – 574с.
967498
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – М, 1986. – 565с.
967499
  Достоевский Ф.М. Подросток : роман в трех частях / Ф.М. Достоевский. – Москва : Современник, 1987. – 543 с.
967500
  Достоевский Ф.М. Подросток / Ф.М. Достоевский. – Пермь, 1989. – 531с.
967501
  Очаковская Л.С. Подросток в городе / Л.С. Очаковская. – М., 1980. – 95с.
967502
  Камаева Г.И. Подросток в клубе: Об использовании различных форм театрализованной игры во внешкольной работе с детьми и подростками. / Г.И. Камаева, Т.С. Позднякова. – М., 1985. – 143с.
967503
   Подросток в семье. – Минск, 1980. – 95с.
967504
  Прихожан А.М. Подросток в учебнике и в жизни / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. – М., 1990. – 79с.
967505
  Сергеевичев В.Н. Подросток в школе и дома / В.Н. Сергеевичев. – Иваново, 1969. – 60с.
967506
   Подросток и его друзья. – Алма-Ата, 1970. – 399с.
967507
  Боцманова М.Э. Подросток и его друзья. / М.Э. Боцманова. – М., 1976. – 80с.
967508
  Нарикбаев М.С. Подросток и закон / М.С. Нарикбаев. – Алма-Ата, 1981. – 96с.
967509
  Архипов В.Д. Подросток и закон / В.Д. Архипов. – Куйбышев, 1984. – 110с.
967510
  Кобринский Ю.Г. Подросток и закон / Ю.Г. Кобринский, И.К. Туркевич. – Киев, 1986. – 75с.
967511
  Филимонов И.П. Подросток и закон / И.П. Филимонов. – Саранск, 1989. – 142с.
967512
  Вельчев А.Д. Подросток и правонарушение / А.Д. Вельчев, Г.Г. Мошак. – Кишинев, 1990. – 120с.
967513
  Орлов В.С. Подросток и преступление / В.С. Орлов. – Москва, 1969. – 204с.
967514
  Махов Ф.С. Подросток и свободное время / Ф.С. Махов. – Москва : Лениздат, 1982. – 151 с.
967515
  Волков В.М. Подросток и физическая культура / В.М. Волков, И.И. Бахрах. – Смоленск, 1970. – 34с.
967516
  Кононов И.Ф. Подросток и физическая культура / И.Ф. Кононов, Г.И. Куценко. – М., 1982. – 64с.
967517
  Левшина И.С. Подросток и экран / И.С. Левшина. – М, 1989. – 175с.
967518
  Наруск А. Подросток из благополучной семьи / А. Наруск. – Таллинн : Периодика, 1989. – 111 с.
967519
  Найманов К.Х. Подросток на заводе / К.Х. Найманов. – Фрунзе, 1974. – 53с.
967520
  Кузьменко Л.М. Подросток совершил преступление / Л.М. Кузьменко. – Кишинев, 1983. – 123с.
967521
  Шапинова С.А. Подросток: общество и закон / С.А. Шапинова. – Алма-Ата, 1989. – 157с.
967522
   Подруга. – М, 1959. – 463с.
967523
   Подруга. – М, 1970. – 255с.
967524
   Подруга. – К, 1972. – 239с.
967525
   Подруга. – К, 1977. – 225с.
967526
  Кокоулин Л.Л. Подруга / Л.Л. Кокоулин. – М, 1988. – 430с.
967527
  Смирнова А. Подруга мента : И передай привет полковнику : [повести] / Алена Смирнова. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 1999. – 432с. – (Криминальное танго). – ISBN 5-04-002639-0
967528
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – Л, 1985. – 480с.
967529
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1990. – 80с.
967530
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта : Роман / Д. Фаулз. – Москва : Правда, 1990. – 480с.
967531
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1991. – 80с.
967532
  Фаулз Д. Подруга французского лейтенанта / Д. Фаулз. – М, 1993. – 436с.
967533
  Пахомов Н.П. Подруга юных дней: Варенька Лопухина / Н.П. Пахомов. – Москва, 1975. – 26 с.
967534
  Петров-Сокольский Подруги / Петров-Сокольский, Я. Поляков. – М., 1943. – 24с.
967535
  Фиш Г.С. Подруги / Г.С. Фиш. – Беломорск, 1943. – 542с.
967536
  Угловский В Н. Подруги / В Н. Угловский, . – Вологда, 1962. – 192с.
967537
  Шишкова Л.М. Подруги / Л.М. Шишкова. – М, 1963. – 248с.
967538
  Данилина Л.Д. Подруги / Л.Д. Данилина. – М-Л, 1963. – 92с.
967539
  Бакшеева Г.З. Подруги / Г.З. Бакшеева. – Ташкент, 1964. – 106с.
967540
  Сыромятникова А.С. Подруги / А.С. Сыромятникова. – Якутск, 1965. – 196с.
967541
  Роговенко В.В. Подруги : Повесть / В.В. Роговенко. – Краснодар, 1974. – 176с.
967542
  Уэлдон Ф. Подруги / Ф. Уэлдон. – М, 1985. – 376с.
967543
  Шевелева Е.В. Подруги. / Е.В. Шевелева. – М, 1950. – 112с.
967544
  Шевелева Е.В. Подруги. / Е.В. Шевелева. – М, 1952. – 87с.
967545
  Федотов Г.Н. Подруги. / Г.Н. Федотов. – Пенза, 1959. – 326с.
967546
  Тонких О.К. Подруги. / О.К. Тонких. – М., 1972. – 111с.
967547
  Будько Євген Подружжя Art&Journey : VIP-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-47 : Фото
967548
  Чегринець М. Подружжя бібліотекарів. З великим шануванням та доброю згадкою про Володимира Олексійовича та Ганну Максимівну Шибанових // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 60-63. – ISSN 2518-7341


  Представлено життєвий і професійний шлях співробітників Харківської державної наукової бібліотеки імені В.Г. Короленка у 50–90-х роках XX ст. - завідувача сектору відділу систематизації та організації систематичних каталогів, ветерана війни, ветерана ...
967549
  Сохацька Є. Подружжя Шульмінських в історії Кам"янця-Подільсько (До питання про заснування Кам"янець-Подільського державного українського університету) // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 169-171
967550
  Проненко В. Подружжя, повінчане журналістикою : [спогади] / Володимир Проненко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 417-421. – ISBN 978-966-2726-03-9
967551
  Малков Е.А. Подружись с "королевой спорта" / Е.А. Малков. – М., 1987. – 109с.
967552
  Малков Е.А. Подружись с "королевой спорта" / Е.А. Малков. – М., 1991. – 126с.
967553
  Широбоков И.И. Подружись с компьютером. / И.И. Широбоков. – Иркутск, 1988. – 187с.
967554
  Нахлік Є.К. Подружнє життя і позашлюбні романи Пантелеймона Куліша / Євген Нахлік; [ ілюстрації з архіву та колекції В. Яцюка ]. – Київ : Український письменник, 2006. – 351с., [ 16с. ]. – ISBN 966-579-188-5
967555
  Нікітенко А.І. Подружнє життя очима дружини громадського інтелігента у 70-80-х роках XIX століття (за матеріалами О.І. Кістяківської) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 18-23. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто подружнє життя у листах О.І. Кістяківської, проаналізовано основні його елементи та принципи.
967556
  Куйбіда І.В. Подружні конфліктні ситуації та шляхи їх вирішення // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 160-162. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
967557
  Примак Ю.В. Подружні, дитячо-батьківські та сиблінгові стосунки в нуклеарній сім"ї // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 171-179. – ISSN 2309-8287
967558
  Жиляк Н.В. Подружній конфлікт у молоді сім"ї як соціально-психологічний феномен // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 33-34
967559
  Хуа Гу Подружня вірність : Повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник: спецвипуск / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – [спец. вип.] : Альманах китайської літератури. – С. 9-69. – ISSN 0320 - 8370
967560
  Семьонкіна І.А. Подружня дезадаптація при порушенні функцій сім"ї та її психологічна корекція : Автореф. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Семьонкіна І.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 16 с.
967561
  Воронюк К.М. Подружня сумісність як фактор стабільності шлюбу // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 102-103. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
967562
   Подручные партии. – Ставрополь, 1960. – 106с.
967563
  Мелешин С. Подручные Промитея / С. Мелешин. – Свердловск, 1970. – 224с.
967564
  Рымалов В.В. Подрыв вековых устоев / В.В. Рымалов. – Москва : Мысль, 1984. – 270с.
967565
  Перегончук Сергей Степанович Подрыв товарного производства в условиях современного капитализма : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Перегончук Сергей Степанович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
967566
   Подрывная деятельность в Индонезии. – М, 1958. – 134с.
967567
  Левицкий Г.А. Подрывная деятельность империалистических разведок / Г.А. Левицкий, И.И. Солодкин. – Л, 1958. – 40с.
967568
   Подрывная деятельность иностранных разведок. – М, 1937. – 32с.
967569
  Козлов А.А. Подрывная деятельность маоистов в Юго-Восточной Азии, 1960-1973 / А.А. Козлов. – М., 1980. – 135с.
967570
  Светозарский Г.С. Подрывная деятельность против ГДР (1949-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Светозарский Г. С.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 31л.
967571
  Довгополый Д.Г. Подрывная деятельность США против Польской Народной Республики (1977-1981 гг.) : дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Довгополый Д.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Київ, 1984. – 250 л. + Примечание: 196-218. – Библиогр.: л. 219-250
967572
  Довгополый Д.Г. Подрывная деятельность США против Польской Народной Республики (1977-1981 гг.) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Довгополый Д.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с. – Библиогр.: 5 назв.
967573
  Ярошенко В.Н. Подрывная пропаганда в системе буржуазного внешнеполитического радиовещания / В.Н. Ярошенко. – М., 1978. – 179с.
967574
  Кукулин И. Подрывной эпос: Эзра Паунд и Михаил Еремин // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2013. – № 12. – С. 147-198. – ISSN 0130-6545
967575
   Подряд в вопросах и ответах. – М, 1990. – 75с.
967576
  Ольштынский А.Л. Подряд в промышленности: опыт социалистических стран / А.Л. Ольштынский. – М., 1990. – 62с.
967577
   Подряд в сельском хозяйстве : Указ. отеч. лит. – Москва, 1990. – 113с.
967578
  Капша Б.П. Подряд коллективный-труд эффективный / Б.П. Капша. – Кишинёв, 1989. – 175с.
967579
   Подряд на селе. – Ижевск, 1988. – 154с.
967580
   Подряд на сельскохозяйственных предприятиях. – М, 1989. – 270с.
967581
  Маклаков А.С. Подрядное строительство за рубежом / А.С. Маклаков. – М., 1990. – 69с.
967582
  Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве / Н.С. Кузнецова. – Киев : Наукова думка, 1993. – 160с. – ISBN 5120028685
967583
   Подрядные методы организации и стимулирования труда в промышленности. – М, 1990. – 145с.
967584
  Бутынец Ф Ф. Подрядные отношения организация / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1989. – 90с.
967585
  Колосов В.Ф. и др. Подрядные формы организации труда и арендные отношения в строительстве / В.Ф. и др. Колосов. – Киев, 1991. – 127с.
967586
  Красавін С. Подряпина : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.66-70. – ISSN 0130-321Х
967587
  Яцентковский Е.В. Подсемейство Staphylinini России (Coleoptera, Staphylinidae) / Е.В. Яцентковский. – Петроград, 1917. – 48 с. – Отд. оттиск
967588
  Петров В.П. Подсечное земледелие / В.П. Петров. – К., 1968. – 228с.
967589
  Акулич Геннадий Георгиевич Подсистема анализа режимов и показателей надежности изделий САПР РЭА : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Акулич Геннадий Георгиевич; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Л., 1986. – 16л.
967590
   Подсистема контроля исполнения заданий на базе ЕС ЭВМ. – Рига, 1978. – 96с.
967591
  Игнатович А.А. Подсистема планирования труда и заработной платы в АСУ-П / А.А. Игнатович. – М., 1976. – 141с.
967592
   Подсистема управления кадрами в отраслевой автоматизированной системе. – М, 1976. – 72с.
967593
  Гафт Л.Ш. Подсистема управления научно-исследовательскими работами в отрасли / Л.Ш. Гафт. – М., 1976. – 56с.
967594
  Сухомлин В.А. Подсистемы учебного комплекса АСУ / В.А. Сухомлин, В.Ю. Романов. – М, 1990. – 89с.
967595
  Демин Ю.В. Подсказано жизнью / Ю.В. Демин. – Москва, 1963. – 32с.
967596
  Крикунов Ю.А. Подсказано жизнью. / Ю.А. Крикунов. – М., 1984. – 140с.
967597
  Лобушко В. Подсказки сердца / Владимир Лобушко. – Киев : Киевская Русь, 2006. – 256 с. – На обкл. авт.: Володимир Лобушко. – (Мир слова). – ISBN 966-8837-16-09
967598
  Зинатуллин З.З. Подследственность уголовных дел / З.З. Зинатуллин. – Казань, 1986. – 100с.
967599
  Коринец Ю.И. Подслушанный разговор / Ю.И. Коринец. – М., 1957. – 32с.
967600
  Козловский Борислав Подслушано у мышей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 38 : фото. – ISSN 1029-5828
967601
   Подснежник
10. – 1858. – Видання старою орфографією
967602
  Воробьев К.Д. Подснежник / К.Д. Воробьев. – Вильнюс, 1956. – 200с.
967603
  Александров И.В. Подснежник / И.В. Александров. – Орёл, 1963. – 112с.
967604
  Адаров А.О. Подснежник / Аджан Адаров. – Барнаул : Советская Россия, 1963. – 84 с. : ил.
967605
   Подснежник. – Ижевск, 1965. – 64с.
967606
   Подснежник. – Челябинск, 1968. – 10с.
967607
  Ибрагимов Г. Подснежник : роман / Г. Ибрагимов. – Уфа, 1973. – 272 с.
967608
  Зейналлы А. Подснежник : стихи / А. Зейналлы. – Москва : Советский писатель, 1978. – 95 с.
967609
  Осипов В.Д. Подснежник / В.Д. Осипов. – М, 1982. – 527с.
967610
  Осипов В.Д. Подснежник / В.Д. Осипов. – М, 1985. – 526с.
967611
  Карелин Л.В. Подснежник / Л.В. Карелин. – М, 1988. – 48с.
967612
  Лапин К.К. Подснежник на бруствере / К.К. Лапин. – М, 1966. – 222с.
967613
  Клаз И.С. Подснежники / И.С. Клаз. – Минск, 1958. – 320с.
967614
  Николаев Н В. Подснежники / Н В. Николаев. – Свердловск, 1960. – 128с.
967615
  Крутилин С.А. Подснежники / С.А. Крутилин. – М., 1961. – 429с.
967616
  Жимбиев Ц.-Ж. Подснежники : рассказы / Ц.-Ж. Жимбиев; переводы. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1961. – 68 с.
967617
  Крючков А.С. Подснежники / А.С. Крючков. – Алма-Ата, 1962. – 120с.
967618
  Корсунов Н.Ф. Подснежники / Н.Ф. Корсунов. – М., 1962. – 335с.
967619
  Ландау С.Г. Подснежники / С.Г. Ландау. – Симферополь, 1962. – 408с.
967620
  Слободчиков И.Ф. Подснежники / И.Ф. Слободчиков. – Уфа, 1962. – 100с.
967621
  Крутилин С.А. Подснежники / С.А. Крутилин. – 2-е изд. – М., 1965. – 438с.
967622
  Молева С.В. Подснежники / С.В. Молева. – Л, 1967. – 155с.
967623
  Власов А.Е. Подснежники : две повести / А.Е. Власов, А.М. Молодик. – Ленинград : Детская литература, 1968. – 363 с. : илл.
967624
  Крутилин С.А. Подснежники / С.А. Крутилин. – Москва, 1969. – 432с.
967625
   Подснежники. – М, 1980. – 208с.
967626
  Ольхин Б.Е. Подснежники / Б.Е. Ольхин. – Ярославль, 1981. – 104с.
967627
  Гагиев Г.Б. Подснежники на Казбеке : стихи / Г.Б. Гагиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1966. – 71с.
967628
  Молчанов П.А. Подснежники на минном поле / П.А. Молчанов, Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1974. – 84с.
967629
  Костылев В.А. Подснежники несут. Лирика / В.А. Костылев. – Минск, 1960. – 67с.
967630
  Никонов Н.Г. Подснежники. / Н.Г. Никонов. – М, 1973. – 126с.
967631
  Никонов Н.Г. Подснежники. / Н.Г. Никонов. – М, 1977. – 126с.
967632
  Лебков Е.Д. Подснежные цветы. Стихи / Е.Д. Лебков. – М., 1972. – 110с.
967633
  Чернобаев Н.Г. Подсобное сырье для черной металлургии / Н.Г. Чернобаев. – 2-е изд. – М.
Вып.65. – 1963. – 1-72с.
967634
  Гудзенко М.С. Подсобное хозяйство граждан / М.С. Гудзенко, М.В. Шульга. – Москва : Юридическая литература, 1983. – 128с.
967635
   Подсобное хозяйство граждан. – К, 1988. – 208с.
967636
  Коньков В.П. Подсобное хозяйство предприятий и организаций / В.П. Коньков. – М., 1988. – 320с.
967637
  Землянский Ф.Т. Подсобные предприятия и промыслы колхозов в социалистическом воспроизводстве : Автореф... д-ра экон.наук: 590 / Землянский Ф.Т.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1971. – 39л.
967638
  Лозо И.А. Подсобные производства и промыслы в колхозах / И.А. Лозо. – М., 1974. – 56с.
967639
   Подсобные хозяйства. – М, 1982. – 127с.
967640
  Гаврилов Н.И. Подсобные хозяйства промышленных предприятий / Н.И. Гаврилов, И.Ф. Панкратов. – М., 1984. – 110с.
967641
  Барадулин В.А. Подсобные художественные промыслы России / В.А. Барадулин, В.Т. Сидоренко. – М, 1983. – 111с.
967642
  Вальдштейн Л. Подсознательное "Я" и его отношение к здоровью и воспитанию / Л. Вальдштейн. – Москва : Наука, 1913. – 113с.
967643
  Шаблиовский П.В. Подсознательное, как жизненный фактор. / П.В. Шаблиовский. – 1-41с.
967644
  Урьев И.И. Подсолевой девон Припятской впадины / И.И. Урьев. – Минск, 1977. – 150с.
967645
  Сахаров Н.Л. Подсолнечная моль в связи с культурой панцырного подсолнечника. / Н.Л. Сахаров. – М., 1925. – 83с.
967646
  Плачек Е.М. Подсолнечник / Е.М. Плачек. – М., 1925. – 57с.
967647
  Вехов Г.К. Подсолнечник : Товароведение, приём, хранение / Г.К. Вехов; Под ред. Жулидова В.А. – Москва, 1949. – 4с.
967648
  Закруткин В.А. Подсолнух / В.А. Закруткин. – М, 1958. – 64с.
967649
  Закруткин В.А. Подсолнух / В.А. Закруткин. – М, 1960. – 47с.
967650
  Попова С.А. Подсолнух / С.А. Попова. – Мурманск, 1963. – 63с.
967651
  Сериков С.В. Подсолнух / С.В. Сериков. – Воронеж, 1966. – 55с.
967652
  Никитенко А.И. Подсолнух / А.И. Никитенко. – Фрунзе, 1979. – 99с.
967653
  Закруткин В.А. Подсолнух / В.А. Закруткин. – Ростов н/Д, 1983. – 79с.
967654
  Карпунин Г.Ф. Подсолнух / Г.Ф. Карпунин. – М., 1983. – 78с.
967655
  Драч И.Ф. Подсолнух : стихотвореня / И.Ф. Драч. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 126с.
967656
  Маркова Е.Г. Подсолнух / Е.Г. Маркова. – М, 1984. – 319с.
967657
  Халифа Сахр Подсолнух / Халифа Сахр. – М., 1984. – 143с.
967658
  Мережников Н.Я. Подсолнух. / Н.Я. Мережников. – Свердловск, 1962. – 40с.
967659
  Черевченко А.И. Подсолнух. / А.И. Черевченко. – Магадан, 1973. – 79с.
967660
  Лутков Г.Я. Подсолнуха сиянье неземное / Г.Я. Лутков. – М., 1988. – 221с.
967661
  Афонин В.Е. Подсолнухи / В.Е. Афонин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 384с.
967662
  Синельников И.Ф. Подсолнушек / И.Ф. Синельников. – Ростов-на-Дону, 1964. – 72с.
967663
  Гончарова Т.А. Подсолнушек / Т.А. Гончарова. – Новосибирск, 1980. – 144с.
967664
  Россельс В. Подспорья и преграды (Заметки о переводе с близкого языка) // Мастерство перевода. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. – С. 151-178
967665
  Аксаков Н. Подспудный материализм по поводу диссертации-брошуры г-на Струве / Аксаков Н. – 2-е изд. – Москва : Типография В. Готье, 1877. – X, 53 с.
967666
  Гвоздецкий А. Подставить на учет // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  Сотрудники ГАИ нарушили права собственника автомобиля ненадлежащей проверкой при снятии с учета и регистрации сведений в базах данных о разыскиваемых автомобилях - транспортное средство было в дальнейшем арестовано ввиду его пребывания в международном ...
967667
  Ершов К.В. Подставка для Луны / К.В. Ершов. – Киев, 1989. – 232 с.
967668
  Томас Р. Подставные люди / Р. Томас // Марафонец / У. Голдэм. – Тула : Тулбытсервис, 1993. – С. 275-415. – ISBN 5-87758-064-7
967669
   Подстановочные таблицы на иностранных языках. – Воронеж, 1979. – 204с.
967670
  Либерман А.С. Подстанции малой мощности в электроснабжении промышленных предприятий / А.С. Либерман. – Ростов-на-Дону : Азово-Черноморское краевое хозяйственное издательство, 1937. – 337 с.
967671
  Бурчак Ф.Г. Подстрекательство как вид соучастия в преступлении по советскому уголовному праву : автореф. дис. ... канд. юр. наук / Бурчак Ф. Г. ; АН УССР, Секция обществ. наук. – Киев, 1965. – 20 с.
967672
  Кохановский И.В. Подстриженные кроны / И.В. Кохановский. – М., 1986. – 87с.
967673
  Добромыслов Е.Р. Подстроечные конденсаторы / Е.Р. Добромыслов, Г.А. Горячева. – Москва, 1983. – 46 с.
967674
  Куллэ В. Подступает вода : поэзия: стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 5 (1045). – С. 79-83. – ISSN 0130-7673
967675
  Томан Н.В. Подступы к "Неприступному" : повести / Н.В. Томан. – Москва : Воениздат, 1976. – 216с. – (Военные приключения)
967676
  Ваксберг А.И. Подсудимого звали искусство / А.И. Ваксберг. – Москва, 1967. – 159с.
967677
   Подсудимые обвиняют. – М, 1962. – 632с.
967678
  Патрон Х.К. Подсудимый 1040 / Х.К. Патрон. – М., 1961. – 95с.
967679
  Кокорев Л.Д. Подсудимый в советском уголовном процессе / Л.Д. Кокорев. – Воронеж, 1973. – 271с.
967680
  Федосеев В.И. Подсудимый невиновен / В.И. Федосеев. – М, 1966. – 285с.
967681
  Петровская Юлия Подсудная независимость Косова // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 6 (1601). – С. 97-108. – ISSN 0869-44435
967682
  Пусторослев П.П. Подсудность арестантов и арестанток за уголовные правонарушения, учиненные во время пребывания в заключении : исслед. прив.-доц. Моск. ун-та П.П. Пусторослева. – Москва : Унив. тип., 1889. – IV, 199 с.
967683
  Любавин А.А. Подсудность в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Любавин А.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Юридич. ф-тет. – Москва, 1953. – 16 с.
967684
  Домбровский Е.И. Подсудность и досудебная подготовка гражданских дел / Е.И. Домбровский. – М., 1940. – 35с.
967685
  Гусев Л.Н. Подсудность уголовных дел / Л.Н. Гусев. – М, 1955. – 111с.
967686
  Винниченко Н.Г. Подсчет деревьев. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Винниченко Н.Г.; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
967687
   Подсчет запасов газа по падению давления. – М, 1969. – 72с.
967688
  Коган И.Д. Подсчёт запасов и геолого-промышленная оценка рудных месторождений / И.Д. Коган. – Москва : Недра, 1971. – 296с.
967689
  Коган И.Д. Подсчёт запасов и геолого-промышленная оценка рудных месторождений / И.Д. Коган. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 303с.
967690
  Смирнов В.И. Подсчет запасов минерального сырья / В.И. Смирнов. – Москва : Госгеолиздат, 1950. – 343с.
967691
  Ткачев Ю.А. Подсчет запасов минерального сырья на месторождениях с гнездовым распределением полезного ископаемого / Ю.А. Ткачев. – Сыктывкар, 1976. – 64с.
967692
  Голубятников Д.В. Подсчет запасов нефти в недрах Апшеронского полуострова / Д.В. Голубятников. – Ленинград, 1924. – 39 с.
967693
  Борисенко З.Г. Подсчет запасов нефти объемным методом / З.Г. Борисенко, М.Н. Сосон. – Москва : Недра, 1973. – 177с.
967694
   Подсчет запасов нефти, газа, конденсата и содержащих в них компонентов : Справочник. – Москва : Недра, 1989. – 369с.
967695
  Изаксон С.С. Подсчет запасов полезных ископаемых / С.С. Изаксон. – Москва : Гостоптехиздат, 1940. – 220 с.
967696
   Подсчет запасов твердых полезных ископаемых. – М.Л., 1931
967697
  Шумилин Подсчет запасов урановых месторождений / Шумилин, В.А. Викентьев. – М, 1982. – 206с.
967698
   Подсчет материалов подворной переписи по посевным группам. – 402с.
967699
  Возовикова Т. Подсчет подвохов. В Госдуме разобрали Закон об образовании // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 5


  Увеличение числа бюджетных студентов, добровольная сдача ЕГЭ, введение обязательного итогового экзамена по литературе в устной или письменной форме (сочинение), восстановление студенческой льготы по оплате общежития и права на бесплатное посещение ...
967700
  Жданов М.А. Подсчет прогнозных запасов нефти и газа : Учебное пособие для вузов / М.А. Жданов, Е.В. Гординский. – Москва : Недра, 1968. – 192с.
967701
   Подсчитай-ка очки!. – М, 1987. – 77с.
967702
  Морева И.А. Подсчитай-ка очки!: Кн. для чтения на англ. яз. для учащихся 4-х кл. школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / И.А. Морева. – 2-е изд. – М., 1976. – 93 с.
967703
  Морева И.А. Подсчитай-ка очки!: Кн. для чтения на англ. яз. для учащихся 4-х кл. школ с преподаванием ряда предметов на англ. яз. / И.А. Морева. – 3-е изд., дораб. – М., 1984. – 79с.
967704
  Бердникова Людмила Петровна Подтвердительные вопросы в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 02.04 / Бердникова Людмила Петровна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1972. – 33л.
967705
  Ромащук А.Н. Подтверждать, опровергать или сопоставлять? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 129-135. – ISSN 0869-3617


  Проанализированы различия основных форм обучения научно-исследовательской деятельности. Основания первых двух заложены известными науковедческими концепциями: верификационизмом и фальсификационизмом. Выделение третьей формы обучения, конкретизируемой в ...
967706
  Крывелев И.А. Подтверждаются ли библейские легенды? / И.А. Крывелев. – М., 1965. – 63с.
967707
  Коваленко Валентина Подтекст как ключ к пониманию модернистского произведения : урок-расшифровка романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита" / Коваленко Валентина, Пилипенко Надежда // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 50-56
967708
  Рейнгард И.А. Подтексты в обучении / И.А. Рейнгард. – Днепропетровск, 1990. – 76с.
967709
  Рейнгард И.А. Подтексты в стихоложении. / И.А. Рейнгард. – Днепропетровск, 1996. – 65с.
967710
  Михайлова Л.Г. Подтексты Юрия Трифонова. Опыт прочтения романа "Старик" // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 5 (сентябрь - октябрь). – С. 162-170. – ISSN 0236-2007
967711
  Ким Хен Су Подтоговка американской агрессии в Корее (1945-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ким Хен Су; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 21 с.
967712
  Сизанов А.Н. Подтоговка подростков к семейной жизни / А.Н. Сизанов. – Минск, 1989. – 110с.
967713
  Федоренко И.Т. Подтоговка учащихся к усвоению знаний / И.Т. Федоренко. – К., 1980. – 94с.
967714
   Подтопление в населенных пунктах Харьковской области / Г.Г. Стрижельчик, Ю.П. Соколов, И.А. Гольдфельд, А.Ю. и др. Чебанов; Науч. ред. В.Я. Шевчук. – Харьков, 2003. – 160с.
967715
  Мельничук П.А. Подтопление как источник вторичного загрязнения подземных вод в зоне полигонов промотходов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 85-87. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
967716
  Сермяжко Е.И. Подумаем вместе / Е.И. Сермяжко. – Минск, 1984. – 128с.
967717
  Блех А.С. Подумаем вместе / А.С. Блех. – М., 1989. – 158с.
967718
  Серегина О.Ф. Подумай - отгадай / О.Ф. Серегина. – М, 1975. – 78с.
967719
   Подумай и выбери = Think and choose. – Ленинград, 1977. – 151 с.
967720
   Подумай и напиши правильно. – Москва : Просвещение, 1985. – 128 с.
967721
  Шкатова Л.А. Подумай и ответь / Л.А. Шкатова. – М, 1989. – 86с.
967722
   Подумай о себе. – М, 1974. – 128с.
967723
  Смирницкий Е.К. Подумайте, подсчитайте. / Е.К. Смирницкий. – М., 1965. – 175с.
967724
  Смирницкий Е.К. Подумайте, подсчитайте. / Е.К. Смирницкий. – М., 1969. – 208с.
967725
  Косар Л. Подумки вже в ЄвроСоюзі..., або Його величність Страховий Посередник // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 68-69. – ISSN 1810-7923
967726
  Заболоцкая М.Б. Подушная подать в дореволюционной России : Автореф... канд. экон.наук: / Заболоцкая М.Б. – Москва, 1951. – 8 л.
967727
  Мишев Г. Подхваченные вихрем: Повести. / Г. Мишев. – М., 1983. – 309с.
967728
  Шостак И.В. Подход автоматизации процесса прогнозирования научно-технического развития региона на основе форсайт технологии / И.В. Шостак, М.А. Данова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 151-155


  У статті відображена актуальність проблеми автоматизації процесу прогнозування НТР складних адміністративно-господарських об"єктів на основі Форсайт технології. Наведено основні етапи реалізації національних форсайт-проектів. Показано, що найбільш ...
967729
  Хозин Г.С. Подход администрации Картера к национальной космической программе США // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1977. – № 18. – С. 81-98
967730
  Юрков Е.И. Подход Вашингтона к радикальным режимам в арабских странах // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 2 (40) : Роль национальных меньшинств в общественно-политической жизни США. Сингапур, Гонконг, Тайвань и Южная Корея в экономической экспансии Вашингтона. США и Япония: технологическое соперничество. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Сев. Америки. – С. 67-80
967731
  Субботский Е.В. Подход Выготского-Лурии к изучению сознательного действия и современные исследования исполнительской функции // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 1. – С. 116-131. – ISSN 0042-8841
967732
  Панкратова А.А. Подход Дж. Гросса к изучению эмоциональной регуляции: примеры кросскультурных исследований // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 1. – С. 147-156. – ISSN 0042-8841
967733
  Рубан И.В. Подход к классификации состояния сети на основе статистических параметров для обнаружения аномалий в информационной структуре вычислительной системы / И.В. Рубан, В.А. Мартовицкий, Лукова-Чуйко // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 2, березень - квітень. – С. 142-150. – ISSN 1019-5262


  Досліджено підхід до класифікації стану мережі на основі статистичних параметрів. Встановлено недоліки методів класифікації стану мережі, розглянуто базову реалізацію комітету класифікаторів. Запропоновано модифікацію комітету класифікаторів з ...
967734
   Подход к определению эффективных признаков и синтезу оптимального полосно-разделяющего классификатора для элементов дактильно-жестовой речи / Ю.В. Крак, Ю.Г. Кривонос, А.В. Бармак, А.С. Тернов // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – Киев, 2016. – Т. 52, № 2. – C. 3-10. – ISSN 0023-1274
967735
  Алиева-Кенгерли Подход к организации научных электронных библиотек / Алиева-Кенгерли, С.В. Кондратьев // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 110-119
967736
   Подход к поиску оптимального пути между двумя точками на множестве преград / В.Н. Терещенко, Д. Янчик, Д. Пустовойтов, Е. Чернышов // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 297-303. – ISSN 1561-5359


  В статье представлен алгоритм поиска путей на плоскости с учетом преград в виде простых не пересекающихся многоугольников, со сложностью O(nln(n)) и использованием линейной памяти.
967737
  Прихожий А.А. Подход к разработке и реализации диаоговых языковых систем / А.А. Прихожий. – Минск, 1982. – 80с.
967738
  Борисенко А.А. Подход к решению задачи коммивояжёра на основе факториальных чисел : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 150-154. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
967739
  Каленов Н.Е. Подход к созданию общедоступных интернет-каталогов / Н.Е. Каленов, С.А. Власова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 129-138. – ISSN 2224-1825


  Рассматриваются принципы построения и поисковые возможности сводного интернет-каталога книг и продолжающихся изданий, поступающих в фонды библиотек централизованной библиотечной системы (ЦБС), возглавляемой Библиотекой по естественным наукам (БЕН) РАН.
967740
  Крюков В. Подход к социально-экономической оценке ресурсного режима в нефтегазовом секторе (на примере США) / В. Крюков, Е. Павлов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 10. – С. 105-116. – ISSN 0042-8736
967741
  Зинченко Н.С. Подход к стимулированию развития науки и образования в Украине // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 8. – С. 2-7
967742
  Емельянов С.В. Подход к формализованному синтезу структур систем бинарного управления неопеределенными нелинейными объектами / С.В. Емельянов. – М., 1987. – 105с.
967743
   Подход Никсона и его окружения к политике США в "кризисных районах" // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1969. – № 1. – С. 43-49
967744
  Алиева-Кенгерли Подход организации научных электронных библиотек // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 3. – С. 19-028
967745
  Линде А.Н. Подход Ю. Хабермаса к теоретическому изучению политической коммуникации // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 91-104. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
967746
  Казаков П.К. Подходный налог / П.К. Казаков. – М, 1929. – 104с.
967747
  Стуруа Г.М. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере стратегической противолодочной войны // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 80-91
967748
  Бандурин В. Подходы к антикризисному управлению / В. Бандурин, В. Ларицкий // Антикризисный менеджмент / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2007. – № 12. – С. 2-6.
967749
  Никоненко А.А. Подходы к верификации знаний в лингвистических онтологиях // Наукові праці Донецького національного технічного університету : всеукр. наук. збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2012. – С. 192-201. – (Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка ; № 16 (204)). – ISSN 1996-1588


  В статье описан подход к процессу наполнения лингвистической онтологии данными, предложена модель оценки качества полученных знаний, приведены практические рекомендации по выявлению и автоматическому исправлению ошибок в знаниях
967750
  Зырянова С.Е. Подходы к изменению бедности: опыт стран СНГ // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 37-43. – ISSN 0320-8168
967751
  Карапейчик И.Н. Подходы к измерению инновационного потенциала промышленных предприятий : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 101-110. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
967752
  Турсина Т.В. Подходы к изучению литологической однородности профиля и полигенетичности почв // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 530-546 : рис., табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
967753
  Кошман А.Л. Подходы к изучению национальной идеи в современной западной социологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.147-157. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
967754
  Фирсанов В.П. Подходы к изучению философии Франкфуртской школы // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2014. – Nr. 3 (66). – С. 7-16. – ISSN 1812-2566
967755
  Олейник Я.Б. Подходы к изучению экологической безопасности развития региональных продовольственных комплексов Украины // Территориальная справедливость, региональные конфликты и региональная безопасность
967756
  Миниярова З.М. Подходы к индексированию в электронных каталогах. Возможности поэтапного поиска // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 12. – С. 25-35. – ISSN 0130-9765
967757
  Колкунова К.А. Подходы к исследованию квазирелигий в западном религиоведении и теологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 93-102. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
967758
  Ма Пин Подходы к моделированию и анализу индикаторов рынка сварочных технологий : економічна наука / Ма Пин, Ю.П. Матусов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 63-65 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
967759
  Закриничная Н.И. Подходы к обучению иностранному языку (обобщение 25-летнего опыта ХГУ "НУА") // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 170-174. – ISSN 1993-5560


  "Рассмотрены подходы к обучению иностранному языку и о проблемах, возникающих при его изучении. Цель статьи – определить сложности данного иностранного языка и обобщить наиболее эффективные методы его изучения. Объектом исследования является ...
967760
  Сагайдак-Никитюк Подходы к определению допустимого размера отходов фармацевтических предприятий на основе логистического подхода // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 54-59 : табл., рис., фото.
967761
  Михуринская Е.А. Подходы к определению региональных особенностей формирования и развития человеческого капитала // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 23-28. – (Економічні науки)
967762
  Каленюк И.С. Подходы к определению сущности академического предпринимательства / И.С. Каленюк, Л. Лайс // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 39-42
967763
  Ротанова И.Н. Подходы к организации эколого-познавательного пешего туризма на особо охраняемых природных территориях (на примере охранной зоны Катунского заповедника, Республика Алтай) / И.Н. Ротанова, А.С. Караваева // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 80-85 : рис. – Библиогр.: 11 назв.
967764
  Остапчук І.О. Подходы к оценкам экологических рисков и экологических ситуаций // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 52-57 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
967765
  Чудинова В.П. Подходы к оценке воздействия библиотек на общество за рубежом // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 2 (20). – С. 42-63
967766
   Подходы к оценке методов рекультивации нефтезагрязненных почв / Е.М. Анчугова, Е.Н. Мелехина, М.Ю. Маркарова, Т.Н. Щемелинина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 2. – С. 257-260 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
967767
  Макаров О.А. Подходы к оценке риска химического загрязнения городских почв / О.А. Макаров, А.А. Макаров // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 9. – С. 1147-1156 : рис., табл. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0032-180Х
967768
  Кулинич И.Н. Подходы к оценке странового риска в деятельности коммерческого банка : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-27. – Бібліогр.: 10 назв
967769
   Подходы к оценке удовлетворенности потребителей в системе менеджмента качества образовательного комплекса / М.В. Соколовская, О.М. Попова, Е.П. Клобертанц, Е.В. Замиралова, С.Ю. Никулина, Р.Г. Буянкина // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 12, декабрь. – С. 73-78. – ISSN 1026-955X


  смотрены и проанализированы основные вопросы оценки удовлетворенности двух категорий внутренних потребителей: обучающихся и сотрудников высшего учебного заведения. Исследование осуществлено на примере образовательного комплекса, включающего ...
967770
  Аленькова С.А. Подходы к оценке эффективности государственных вложений в развитие библиотечного дела / Светлана Анатольевна Аленькова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 19-22. – ISSN 0869-608Х


  Статья посвящена теме эффективности государственных вложений. Проанализированы пять приоритетных направлений государственной политики России в сфере культуры. Рассматриваются этапы разработки целевой программы. Даются определения понятий социального ...
967771
  Николаенко В.Н. Подходы к оценке эффективности и способы стимулирования публикационной активности в крупном медицинском вузе. / В.Н. Николаенко, А.И. Вялков, Е.А. Глухова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 18-25. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается актуальная проблема, связанная с методологией оценки публикационной активности, и способы стимулирования публикационной активности в крупном медицинском вузе. Исследовано развитие нормативной базы в связи со структурной ...
967772
  Кон А.Е. Подходы к пониманию политического риска / А.Е. Кон, К.К. Липатова // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 20-23. – (Гуманитарные науки ; № 3/4). – ISSN 2076-4685
967773
  Федоровская О.Б. Подходы к пониманию соотношения человек-государство в работе Макиавелли "Государь" // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 354-361. – ISSN 2077-8309
967774
  Малюк А.А. Подходы к преподаванию этики при подготовке специалистов в области информационных технологий / А.А. Малюк, О.Ю. Полянская, И.Ю. Алексеева // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 6. – С. 81-91. – ISSN 0234-0453
967775
  Бобылева А.З. Подходы к проектированию комплексных программ антикризисного управления вузами // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 45-60. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385


  У статті уточнюється термінологія і дається понятійний апарат проектировании комплексних програм антикризового управління вузами: розкрито суть кризи та кризової ситуації у вузі, обгрунтована целесообразность антикризового управління не тільки у фазі ...
967776
  Добровольская Е.В. Подходы к проектированию образовательных программ бакалавриата // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 49-60. – ISSN 1812-9463
967777
  Муха Б.П. Подходы к районированию, генезис и структура ландшафтов Малого Полесья // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 26. – С. 15-20 : Схема. – Бібліогр.: 7 назв
967778
  Подлесный Д.В. Подходы к реформированию университетского образования в период революции и гражданской войны (1917-1921 гг.) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 203-214. – ISSN 1993-5560


  "Анализ принципов реформирования университетского образования Украины в период 1917–1921 гг. Автор приходит к выводу, что правительства периода Революции и Гражданской использовали разные подходы к реформированию университетской системы. В период ...
967779
  Примакова О.М. Подходы к решению проблем охраны авторского права в сети Интернет в Республике Беларусь // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 4 (24). – С. 36-38. – ISSN 2072-4322
967780
  Горячая Т.С. Подходы к решению психологических проблем личности: светская психология и христианская богословская мысль (теоретический курс) : монография / Т.С. Горячая ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. – Одесса : ОНУ, 2015. – 161, [1] с. – Библиогр: с. 148-161. – ISBN 978-617-689-107-9
967781
  Бобровничая Н.С. Подходы к стратегическому развитию и предоставлению услуги беспроводного интернета оператором мобильной связи lifecell / Н.С. Бобровничая, И.Ю. Лебедева // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 37-43. – ISSN 2306-6814
967782
  Дикань В.Л. Подходы к управлению инновационным развитием железнодорожного транспорта Украины / В.Л. Дикань, Ю.А. Рыжова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 48. – С. 55-59. – ISSN 2075-4892
967783
   Подходы к управлению миграционным развитием. – Таллинн, 1989. – 187с.
967784
  Полька Н.С. Подходы к формированию гендерориентированных программ в области охраны здоровья детей и подростков / Н.С. Полька, О.В. Бердник, О.В. Добрянская // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 20-23 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
967785
  Глебова Л.Н. Подходы к формированию независимой оценки качества профессионального образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 2-5. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются подходы к оценке качества профессиональной подготовки кадров. Предлагается комплекс мероприятий,направленных на формирование независимой оценки качества профессионального образования.
967786
  Тымчинский В.Й. Подходы к функциональной типологии ландшафтов / В.Й. Тымчинский, П.Г. Шищенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 10-18 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
967787
  Удалов Д.А. Подходы к энергетике нового Президента США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 2 (470). – С. 73-84. – ISSN 0321-2068
967788
  Манукян М.А. Подходы установления права, подлежащего применению к деликтным обязательствам: сравнительный анализ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 12 (54). – С. 34-39. – ISSN 1812-8696
967789
  Жуков Борис Подходящие пришельцы : зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 120-127 : Фото
967790
  Кнари В. Подходящий жених // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2008. – № 4/5. – С. 221-226. – ISSN 1728-8568
967791
  Баршт К.А. Подцензурные страсти / К.А. Баршт. – М., 1990. – 44с.
967792
  Божаткин М.И. Подчасок с поста "Старик" / М.И. Божаткин. – Минск, 1973. – 159с.
967793
  Шнеерсон А.И. Подчинение буржуазного государства монополиям / А.И. Шнеерсон. – М., 1956. – 443с.
967794
  Гайдай Т.В. Подчинение труда капиталу в условиях современного государственно-монополистического капитализма / Т.В. Гайдай. – К., 1989. – 96с.
967795
  Самадова Р.А. Подчинительная связь в русском и таджикском языках / Р.А. Самадова. – Душанбе, 1989. – 170с.
967796
  Нейман И.Я. Подчинительная связь между членами простого предложения в современном русском языке сравнительно с тюркскими (узбекским, западнокараимским и турецким) : Автореф... канд. филологич.наук: / Нейман И.Я. – Ташкент, 1950. – 13 с.
967797
  Фридберг М.Х. Подчинительные союзы в идиш. (К вопросу о влиянии семитских и славянских языков на синтакс. строй идиш) : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Фридберг М.Х.; АН СССР. Ин-т языкознания. Ленингр. отд-ние. – Л., 1970. – 21л.
967798
  Биренбаум Я.Г. Подчинительные союзы в простом предложении : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Биренбаум Я.Г. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1962. – 20 с.
967799
  Шахобова М.Б. Подчинительный союз "ки" в современном таджикском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Шахобова М.Б.; Акад.наук Таджик.ССР.Ин-т языка и лит. – Сталинабад, 1954. – 18л.
967800
  Жеребкина И.А. Подчиниться или погибнуть: парадоксы женской субьективации в русской культуре конца ХІХ века // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 3. – С.122-132. – ISSN 0869-0499
967801
  Бейзельман Р.Д. Подшипники качения / Р.Д. Бейзельман, Б.В. Цыпкин. – 4-е изд.испр. и доп. – М., 1959. – 608с.
967802
   Подшипники качения и свободные детали. – М, 1961. – 260с.
967803
   Подшипники качения и свободные детали. – М, 1963. – 260с.
967804
  Полный Геннадий Павлович Подшипниковая промышленность СССР и развитие ее внутриотраслевой специализации. (С учетом междунар. соц. разделения труда) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Полный Геннадий Павлович; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1975. – 20л.
967805
  Мирза-Ахмедова Маргуба Подшоходжа и его произведения "Мифтохул-адл" и " Гульзор" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Мирза-Ахмедова Маргуба ; Ин-т языка и литературы АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 28 c.
967806
  Хемиг Г. Подщелачивание воды пароводяного цикла на электростанциях высокого давления / Г. Хемиг. – М, 1963. – 16с.
967807
  Авдеенко Ю.Н. Подъезд на Страстном бульваре : роман, повести / Юрий Авдеенко. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 451с., 1 л. портр. : портр.
967808
   Подъем. – Нальчик, 1960. – 137с.
967809
  Нарочницкая Е.А. Подъем Азии и Европа // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 3 : Азиатский вектор политики западноевропейских стран. – С. 13-41. – ISSN 0235-5620
967810
  Болознев И.Г. Подъем активности советского народа на выборах в метсные Советы в 1939 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Болознев И. Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. ист. СССР. – М., 1954. – 19л.
967811
  Ланда Р.Г. Подъём антиколониального движения в Алжире в 1918-1931 гг. / Р.Г. Ланда. – М., 1977. – 309с.
967812
  Салтышев М.М. Подъем духовной культуры национальных рабочих кадров. (На материалах Удм. АССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Салтышев М.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 22л.
967813
  Мальцев Н.И. Подъем жизненного уровня трудящихся Донбаса в годы социалистической реконструкции народного хозяйства. / Н.И. Мальцев. – Киев, 1987. – 100с.
967814
  Багдасарян А.М. Подъем и выравнивание уровней экономического развития советских республик / А.М. Багдасарян. – М., 1975. – 96с.
967815
  Мюри Ж. Подъем или упадок французского католицизма / Ж. Мюри. – М., 1963. – 374с.
967816
  Братерский М. Подъем Ирана? // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 2 (44). – С. 76-84
967817
  Цветков Е.П. Подъем колхозного производства после сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953 г) и проблема ликвидации существования различия меджу городом и деревней в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Цветков Е. П.; ЛГУ. – Л., 1962. – 20л.
967818
  Табалдиев А. Подъем культурно-технического уравня колхозного крестьянства в период развернутого строительства коммунизма. (На материалах Киргиз. ССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Табалдиев А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 16л.
967819
  Макаров Л.Т. Подъем культурно-технического уровня и развитие научно-технического творчеста промышленных рабочих в период строительства коммунизма : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Макаров Л.Т. ; Воронеж. ГУ. – Воронеж, 1968. – 33 с.
967820
  Важенин Г.Ф. Подъем культурно-технического уровня колхозников и рабочих совхозов и его роль в преодолении существенных различий между городом и деревней. : Автореф... Канд.филол.наук: 621 / Важенин Г.Ф.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 22л.
967821
  Меретукова Ш.М. Подъем культурно-технического уровня колхозного крестьянства в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд экон.наук: / Меретукова Ш.М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1963. – 16л.
967822
  Шкурко В.Н. Подъем культурно-технического уровня колхозного крестьянства в период строительства коммунизма. (На материалах Белоруссии) : Автореф... канд. философ.наук: / Шкурко В.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра диалект. и ист. материализма. – Минск, 1966. – 18л.
967823
  Родин В.С. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса БССР (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Родин В. С.; Мин. гос. пед. ин-т. – Минск, 1974. – 27л. – Бібліогр.:с.27
967824
  Елфимова И.Н. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса Ленинграда (1956-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Елфимова И.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 20л.
967825
  Макеев Г.А. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса СССР : Автореф... канд.экон.наук: / Макеев Г. А.; МВО СССР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1955. – 18л.
967826
  Губарева О.Е. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса СССР / О.Е. Губарева. – Москва, 1955. – 96с.
967827
  Соловьев Ю.И. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Соловьев Ю.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1955. – 18л.
967828
  Хмелевская В.С. Подъем культурно-технического уровня рабочего класса. (На материалах предприятий мателлургич. пром-сти Украины в 1959-1961 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Хмелевская В.С.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра истории УССР. – Харьков, 1965. – 26л.
967829
   Подъем культурно-технического уровня рабочих. – Свердловск, 1955. – 52с.
967830
  Черных Е.В. Подъем культурно-технического уровня рабочих металлургической промышленности Украинской ССР в 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Черных Е.В. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 22л.
967831
  Цаликов Х.Х. Подъем культурно-технического уровня рабочих нефтедобывающей промышленности Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Цаликов Х. Х.; Отд. обществ. наук, Совет секц. эконом. наук. – Баку, 1970. – 24л.
967832
  Старовойтов И.В. Подъем культурно-технического уровня рабочих при переходе к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Старовойтов И.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. полит. экономии. – Киев, 1966. – 18 с.
967833
  Чалая Т.Д. Подъем культурно-технического уровня рабочих промышленности Армянской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Чалая Т.Д.; Объед. совет по присужд. уч. степеней по экон. наукам при Ереван. гос. ун-те. – Ереван, 1967. – 24л.
967834
  Кунците Н.М. Подъем культурно-технического уровня рабочих промышленности Литовской ССР в 1945-1963 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Кунците Н.М.; АН Литов.ССР. Ин-т истории. – Вильнюс, 1966. – 23л.
967835
  Кузнецов В.И. Подъем культурно-технического уровня рабочих тяжелой промышленности в годы второй пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кузнецов В.И.; Высш.парт.школа при ЦК КПСС. – М, 1956. – 15л.
967836
  Керимбаев Т. Подъем культурно-технического уровня рабочих цветной металлургии Казахстана (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Керимбаев Т.; АН Каз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
967837
  Дурдыев Т. Подъем культурного уровня туркменского дайханства в послевоенный период (1946-1955 годы) / Т. Дурдыев. – Ашхабад, 1962. – 176с.
967838
  Гайдай С И. Подъем культуры крестьянства Украинской ССР в 1926-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Гайдай И.С; АН УССР. ин-т истории. – К., 1962. – 16л.
967839
  Гончаров А.Д. Подъем культуры села - дело партийное / А.Д. Гончаров. – М., 1970. – 120с.
967840
   Подъем культуры социалистического земледелия. – М, 1948. – 272с.
967841
  Розанов Г.Л. Подъем массового рабочего движения в Германии в 1916-1918 гг. и предательство социал-шовинистов и центристов : Автореф... канд. ист.наук: / Розанов Г. Л.; МГИМО МИД СССР, каф. всеобщ. ист. – Москва, 1953. – 26 л.
967842
  Чумаченко В.П. Подъем материального благосостояния и культурно-технического уровня рабочих металлургической промышленности Украины в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Чумаченко В.П.; Акад. наук УССР. Ин-т истории. – К., 1963. – 16л.
967843
  Худяк Р.А. Подъем материального благосостояния и культурно-технического уровня рабочих угольной промышленности Донбасса (1951-1955 гг.) На материалах Донецкой и Луган. обл. : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Худяк Р.А. ; АН УССР. Ин-т истории. – Киев, 1965. – 15 с.
967844
  Ибрагимов Б. Подъем материального благосостояния и культурного уровня колхозников Узбекистана (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Ибрагимов Б.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 24л.
967845
  Попов В.И. Подъем материального благосостояния и культурного уровня колхозного крестьянства в пятой пятилетке. (На прим. колхозов Херсон. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Попов В.И.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Каф. полит. экономии. – Харьков, 1957. – 17л.
967846
  Тугай П.Ф. Подъем материального благосостояния и культурного уровня рабочего класса в западных областях Украинской ССР : Дис... канд. эконом.наук: / Тугай П.Ф.; Ин-т повышения квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1955. – 257, Хл. – Бібліогр.:л.І-Х
967847
  Милитицкая Э.Л. Подъем материального благосостояния и культурного уровня советского народа в годы 4-й пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. экономич.наук: / Милитицкая Э.Л.; ХГУ им. А.М.Горького. Кафедра политической экономии. – Х., 1953. – 15л.
967848
  Бурганов А.Х. Подъем материального благосостояния крестьянства -- важнейшее условие укрепления союза рабочих и крестьян (1926-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Бурганов А. Х.; МГУ, ИПКП макрс. лен. – М., 1955. – 20л.
967849
  Кошелев Филипп Петрович Подъем материального и культурного уровня жизни советского народа / Кошелев Филипп Петрович. – М., 1954. – 48с.
967850
  Винник Подъем материального и культурного уровня колхозного крестьянства Украины в повлевоенной сталинской пятилетке (на примере колхозов Шполянского р-на, Киевской обл.) : Дис... канд. эконом.наук: / Винник (Яковенко) Р. Ф.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Каф-ра политической экономии. – К., 1952. – 256л. – Бібліогр.:л.247-255
967851
  Винник Подъем материального и культурного уровня колхозного крестьянства Украины в послевоенной Сталинской патилетке : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Винник /Яковенко/ Р.Ф. ; КГУ. – Киев, 1953. – 18 с.
967852
  Филиппов А.П. Подъем материального и культурного уровня рабочего класса СССР в четвертой пятилетке. (По материалам машиностроит. предприятий Москвы и Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: / Филиппов А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – М., 1955. – 16л.
967853
  Торкановский В.С. Подъем материального и культурного уровня советского народа / В.С. Торкановский. – Л, 1959. – 56с.
967854
  Прокофьев В.И. Подъем национально-освободительного движения в Индии в 1905-1908 гг. : Дис... канд. ист.наук: / Прокофьев В.И.; КГУ. – Киев, 1971. – 200л.
967855
  Прокофьев В.И. Подъем национально-освободительного движения в Индии в 1905-1908 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Прокофьев В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с.
967856
  Кукушкин К.В. Подъем национально-освободительного движения в Китае накануне антияпонской войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кукушкин К.В.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 16л.
967857
  Мечковский Г.И. Подъем производительности труда - решающее условие выполнения плана шестой пятилетки / Г.И. Мечковский. – Москва, 1956. – 40с.
967858
  Габидуллин В.М. Подъем производительности труда в хлопководстве колхозов. (На примере Кара-Калп. АССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Габидуллин В.М. ; Акад. наук СССР, ин-т эекономики. – Москва, 1961. – 23 с.
967859
  Мадор Ю.П. Подъем рабочего движения в Англии в 1910-1913 гг. / Ю.П. Мадор. – М, 1966. – 288с.
967860
  Гурович П.В. Подъём рабочего движения в Англии в 1918-1921 гг. / П.В. Гурович. – М., 1956. – 224с.
967861
  Строганов А.И. Подъем рабочего движения в Аргентине в середине 30-х годов 20 века : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Строганов А.И. ; МГУ. – Москва, 1965. – 14 с.
967862
  Айзин Б.А. Подъём рабочего движения в Германии в начале ХХ века (1903-1906 гг.) / Б.А. Айзин ; Акад. наук СССР, Ин-т истории. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 393, [5] с. – Библиогр.: с. 379-391
967863
  Гасанов Г.М. Подъем рабочего движения в Иранском Азербайджане в 1941 г. - июне 1946 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Гасанов Г.М.; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1960. – 20л.
967864
  Гайгалайте А.И. Подъем рабочего движения в Литве в 1929-1934 годах : Автореф... канд. ист.наук: / Гайгалайте А.И.; Акад. наук. Литов. ССР. Ин-т истории и права. – Вильнюс, 1955. – 22л.
967865
  Цветков-Просвещенский Подъем рабочего движения в России 1912-14 гг. / Цветков-Просвещенский. – М., 1939. – 112с.
967866
  Ованесян С.А. Подъем рабочего движения в США в 1919-1921 гг. / С.А. Ованесян. – М., 1961. – 324с.
967867
  Халапсин В.Б. Подъем рабочео движиня во Франции в 1905-1906 гг. под влиянием первой русской революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Халапсин В.Б.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1955. – 16л.
967868
  Мхитарян С.А. Подъем рволюционного движения в Индокитае в начале 30-х годов XX в. / С.А. Мхитарян. – М., 1975. – 320с.
967869
  Гришкунайте Э.В. Подъем революционного движения в Литве накануне первой мировой войны (1912-1914 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гришкунайте Э.В.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1955. – 16л.
967870
   Подъем социализма в деревнях Китая. – Пекин, 1956. – 473с.
967871
  Вячеславов Г.И. Подъем творческой активности трудящихся Комп АССР в условиях коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Вячеславов Г.И.; АН СССР. Ин-т истории СССР. – М., 1972. – 25л.
967872
  Билимович А.Д. Подъем товарных знаков в России : с диаграммами / А.Д. Билимович. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1909. – 75 с. + 1 табл. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
967873
  Корвайа А.Ш. Подъем учебных программ по вопросам разведки: модель для Германии? / Алесандро Шефлер Корвайа, Бригита Джерадж, Уве М. Боргофф // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 1. – С. 89-120. – ISSN 1812-1101


  Исследования по вопросам разведывательной деятельности стали обычным предметом в высшем образовании в англоязычном мире. До сих пор в Германии не предлагались специализированные программы в этом направлении. Программа для аспирантов, в которой ставится ...
967874
  Зайцев А.И. Подъём экономики и культуры Татарии за сорок лет / А.И. Зайцев. – Казань, 1957. – 155с.
967875
  Дедов И.С. Подъем экономики льоноводческих колхозов / И.С. Дедов, Г.П. Субботин. – М, 1957. – 144с.
967876
  Кирзнер А. Подъем. / А. Кирзнер. – 2-е изд. – М., 1930. – 64с.
967877
   Подъемная сила любви : Артефакт // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 7. – С. 20 : Фото
967878
  Эрлих В.Д. Подъемно-транспортное оборудование в легкой промышленности / В.Д. Эрлих. – Москва, 1985. – 240 с.
967879
  Зоненберг А.З. Подъемно-транспортное оборудование Нар. Республики Болгарии. Модели, пригодные для книготорговых и полиграф. предприятий. / А.З. Зоненберг, Р.П. Коврижников. – М., 1975. – 32с.
967880
  Вопилкин Е.А. Подъемно-транспортные машины / Е.А. Вопилкин. – Горький, 1965. – 136с.
967881
   Подъемно-транспортные машины. – М, 1987. – 272с.
967882
  Красников В.В. Подъёмно-транспортные машины / В.В. Красников. – М., 1981. – 264с.
967883
  Александров М.П. Подъёмно-транспортные машины / М.П. Александров. – Москва, 1985. – 520с.
967884
  Красников В.В. Подъёмно-транспортные машины в сельском хозяйстве / В.В. Красников. – М., 1973. – 464с.
967885
   Подъемные механизмы. – М, 1978. – 176с.
967886
  Поляков Г.Д. Подъемные устройства геологоразведочных буровых установок. / Г.Д. Поляков. – М., 1976. – 264с.
967887
  Абульгасан Подъемы : роман / А. Абульгасан ; авториз. пер. с азерб. И.Третьякова. – Баку : Азернешр, 1965. – 546 с. : ил.
967888
  Ковальчук О.М. Подяка // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 7. – ISBN 978-966-667-385-8
967889
  Ковальчук О.М. Подяка // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 7. – ISBN 978-966-667-385-8
967890
  Слабошпицький М. Подяка "Є" за те, що є // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 2-9 січня (№ 1/2). – С. 6


  Про книгарню "Є".
967891
  Франко Т. Подяка від родини : (з виступу на ювілейному пленумі СПУ 29 серпня 1956 р.) / Тарас Франко // Вінок Івану Франкові / [ред. кол. О.С. Дяченко, Ю.С. Кобилецький, А.А. Каспрук, О.С. Пащенко, Л.І. Смілянський ; зб. упорядкув. А.А. Каспрук]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – С. 142
967892
  Пархоменко Ю.В. Подяка їх превелебності : Сатирич. повість / Ю.В. Пархоменко. – К., 1965. – 74с.
967893
  Крищенко В. Подяка пісні : поезія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 2-5. – ISSN 0130-321Х
967894
   Подяка Президента // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
967895
  Мірошніков І. Подяка читачів / І. Мірошніков, В. Погорєлов // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  Книжковий фонд нашої бібліотеки дуже збіднів в наслідок хазяйнування в університеті фашистськіх варварів, але добре підібраний штат бібліотеки для наукових працівників, своєю сумлінною працею створює максимально сприятливі умови для роботи відвідувачів.
967896
  Ганжа С.А. Подяка як елемент етикету епістолярного тексту Лесі Українки // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 104-111. – ISSN 2313-4437


  Особливе місце в історії вивчення мовного етикету посідає епістолярна спадщина Лесі Українки. Її вирізняє орієнтація на народне мовлення українців, звернення до традицій мовного етикету інших слов’янських та неслов’янських народів. Глибинне знання ...
967897
  Чемеринська І.Я. Подяка як оцінний мовленнєвий акт // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 6 (231). – С. 98-103. – (Філологічні науки ; Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
967898
  Кязимов С.М. Подьземные воды северо-восточной части Азербайджанской ССР (междуречье Самур-Вельвеличай и перспективы их использования для водоснабжения) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кязимов С.М.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 26л.
967899
  Вайзер Андреас Поедание врага. Каннибалы -? Боже упаси! // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 138-145 : фото. – ISSN 1029-5828
967900
  Потапов Владимир Поедем в Вараждин? // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 3 : Іл. – ISSN 1029-5828
967901
  Зорин Виталий Поедем, красотка, кататься... : Фотографии / Зорин Виталий, Перетрутов Дмитрий, Мохнач Константин // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 6. – С. 54-62 : Іл.
967902
  Казаков Ю.П. Поедемте в Лопшеньгу : Рассказы. Очерки. Литературные заметки / Ю.П. Казаков. – Москва : Советский писатель, 1983. – 559 с.
967903
  Штейнберг В.А. Поединки без компромиссов / В.А. Штейнберг. – М., 1976. – 159с.
967904
  Браун Н.Л. Поединок / Н.Л. Браун. – М., 1935. – 110с.
967905
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Куйбышев, 1953. – 212с.
967906
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Москва : Художественная литература, 1954. – 222 с.
967907
  Зубавин Б.М. Поединок / Б.М. Зубавин. – М, 1957. – 184с.
967908
  Сахнин А Я Поединок / А Я Сахнин. – М., 1959. – 125с.
967909
  Горбунов М.Н. Поединок / М.Н. Горбунов. – Новосибирск, 1961. – 82с.
967910
  Куприн А.И. Поединок : повесть / А.И. Куприн. – Пенза : Пензенское книжное изд-во, 1962. – 336 с.
967911
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – М., 1966. – 256с.
967912
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Москва : Художественная литература, 1967. – 256с.
967913
  Безруков В.А. Поединок / В.А. Безруков. – Кемерово, 1968. – 35 с.
967914
  Бежанишвили Р.Т. Поединок : роман / Р.Т. Бежанишвили; авториз. пер. с груз. В.Киреевой. – Москва : Советский писатель, 1968. – 368 с.
967915
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Москва : Художественная литература, 1970. – 256с.
967916
  Тутык А.А. Поединок / А.А. Тутык. – Днепропетровск, 1971. – 167с.
967917
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Тула, 1974. – 224с.
967918
  Аксаментов Ю.П. Поединок : стихи / Аксаментов Ю.П. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1974. – 88 с.
967919
  Уйгун Поединок : стихи / Уйгун; пер. с узб. С.Северцева. – Москва : Правда, 1975. – 32 с. – (библиотека "Огонек")
967920
  Бежанишвили Р.Т. Поединок : роман / Р.Т. Бежанишвили; авториз. пер. с груз. В.Киреевой. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 448 с.
967921
  Бежанишвили Р.Т. Поединок : роман / Р.Т. Бежанишвили; авториз. пер. с груз. В.Киреевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 448 с.
967922
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – М., 1979. – 364с.
967923
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – М., 1980. – 364с.
967924
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – М., 1983. – 218с.
967925
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – М., 1983. – 279с.
967926
  Осинин В. Поединок / В. Осинин. – Москва, 1984. – 119с.
967927
  Синельников Поединок / Синельников, И. – К., 1985. – 316с.
967928
  Куприн А.И. Поединок / А.И. Куприн. – Киев, 1986. – 364с.
967929
  ЦаринскийА.Б Поединок / ЦаринскийА.Б. – Х., 1990. – 246с.
967930
  Смирнов В.В. Поединок в горах. / В.В. Смирнов. – М., 1965. – 158с.
967931
  Овсянкин.Е.И Поединок в северной тайге / Овсянкин.Е.И. – Архангельск, 1969. – 60с.
967932
  Олдридж Д. Поединок идей / Д. Олдридж. – Москва, 1964. – 48с.
967933
  Жемайтис С.Г. Поединок на атолле / С.Г. Жемайтис. – М, 1968. – 272с.
967934
   Поединок на границе. – Алма-Ата, 1966. – 311с.
967935
  Коноплин А.В. Поединок над Пухотью / А.В. Коноплин. – М., 1985. – 192с.
967936
   Поединок разумов. – М, 1991. – 190с.
967937
  Северский Г.Л. Поединок с "черной тенью" / Г.Л. Северский. – Симферополь, 1990. – 237с.
967938
  Ткаченко А.К. Поединок с абвером / А.К. Ткаченко. – Ростов нД, 1983. – 191с.
967939
  Палийчук Б.Д. Поединок с грозой / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1972. – 79с.
967940
  Шварц А.Л. Поединок с невидимкой. / А.Л. Шварц. – М., 1966. – 96с.
967941
  Раевский Б.М. Поединок с самим собой / Б.М. Раевский. – Л., 1980. – 256с.
967942
  Громова А.Г. Поединок с собой / А.Г. Громова. – Москва, 1963. – 191с.
967943
  Мынбаев Т. Поединок со смертью / Т. Мынбаев. – Алма-Ата, 1965. – 87с.
967944
  Данилин Г.Д. Поединок со СПИДом / Г.Д. Данилин. – Москва : Политиздат, 1991. – 96с.
967945
  Ваксберг А.И. Поединок столетия / А.И. Ваксберг. – Москва, 1971. – 206с.
967946
  Андреев В.А. Поединок(записки следователя) / В.А. Андреев. – Саратов, 1962. – 119с.
967947
  Скорняков А.И. Поединок. / А.И. Скорняков. – Горький, 1982. – 112с.
967948
  Куприн А.И. Поединок. Яма : повести и рассказ / А. Куприн. – Харьков : Фолио, 2009. – 544 с. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4535-5
967949
   Поезд. – М, 1970. – 414с.
967950
  Винтилэ П. Поезд / П. Винтилэ. – Бухарест, 1979. – 48с.
967951
  Штемлер И.П. Поезд : Роман / Штемлер И.П. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 334 с.
967952
  Марьямов А.М. Поезд дальнего следования / А.М. Марьямов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 335с.
967953
  Єлісова М.О. Поезд и трамвай как техносферные изоморфы мирового древа в мифопоэтическом универсуме Б. Пастернака // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 71-75. – (Бібліотека Інституту філології)
967954
  Луковский И.В. Поезд идет дальше / И.В. Луковский. – М., 1950. – 16с.
967955
  Коваленко Г.Я. Поезд идет на целину / Г.Я. Коваленко. – М, 1982. – 63с.
967956
  Сименон Ж. Поезд из Венеции / Ж. Сименон. – Кишинев, 1982. – 736с.
967957
  Литвинов В.В. Поезд из ночи / В.В. Литвинов. – Киев, 1989. – 411с.
967958
  Гатри В. Поезд мчится к славе : пер. с англ. / Вуди Гатри ; предисл. Питера Сигера. – Москва : Прогресс, 1968. – 344 с.
967959
  Куренной Е.Е. Поезд на рассвете: Повесть и рассказы. / Е.Е. Куренной. – М., 1981. – 384с.
967960
  Дон-Аминадо Поезд на третьем пути / Дон-Аминадо. – М., 1991. – 330с.
967961
  Удальцов А.П. Поезд надежды / А.П. Удальцов. – М., 1981. – 214с.
967962
  Удальцов А.П. Поезд надежды / А.П. Удальцов. – 2-е, доп. – М., 1984. – 254с.
967963
  Давыдов А.Д. Поезд особого назначения / А.Д. Давыдов. – Днепропетровск, 1976. – 136с.
967964
  Кирш Майке Поезд особого предназначения : Неизвестная Австралия. Через континент // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 108-114 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
967965
  Золотухин А.Ю. Поезд памяти в июнь 1942-го / А.Ю. Золотухин, В.В. Коровин, А.Н. Манжосов // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2007. – № 11. – С. 18-35. – ISSN 1606-0219


  28 червня 2007 р. виповнилося 65 років від початку боїв, які вели воїни Брянського фронту на Касторенському напрямку
967966
  Бытовой С.М. Поезд пришел на Тумнин / С.М. Бытовой. – Л, 1951. – 240с.
967967
  Смит Рофф Поезд сквозь Альпы : самый длинный // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – март (№ 90). – C. 96-107 : Фото
967968
   Поезд смерти. – М-Самара, 1934. – 208с.
967969
   Поезд смерти. – Куйбышев, 1957. – 159с.
967970
  Реджани Р. Поезд солнца / Р. Реджани. – М., 1964. – 232с.
967971
  Плотников Ю.А. Поезд стоит две минуты / Ю.А. Плотников. – М., 1977. – 271с.
967972
  Козлов Н.А. Поезд уходит под Новый год / Н.А. Козлов. – Орджоникидзе, 1965. – 75с.
967973
  Захаров А.М. Поезд ушел / А.М. Захаров. – Владимир, 1961. – 30с.
967974
  Ерашов В.П. Поезда все идут... / В.П. Ерашов. – М., 1962. – 102с.
967975
   Поезда идут на Север. – Иркутск, 1989. – 533с.
967976
  Галонен Ю.М. Поезда над городом. / Ю.М. Галонен. – М., 1965. – 32с.
967977
  Садулаев А. Поезда надежд / А. Садулаев. – Грозный, 1970. – 48с.
967978
  Садулаев А. Поезда надежд. / А. Садулаев. – Грозный, 1970. – 48с.
967979
  Потанин В.Ф. Поезда не возвращаются / В.Ф. Потанин. – М., 1985. – 333с.
967980
  Похе К. Поезда проходят мимо : роман / К. Похе. – Москва : Военное издательство, 1967. – 560 с.
967981
  Чирва Ф. Поезда туда не идут / Ф. Чирва. – Алма-Ата, 1970. – 336с.
967982
  Чирва Ф.Е. Поезда туда не идут / Ф.Е. Чирва. – Алма-Ата, 1978. – 343с.
967983
  Снегирев Н.А. Поездка / Н.А. Снегирев. – Саранск, 1977. – 55с.
967984
  Славянский Ю.Л. Поездка А.С.Пушкина в Поволжье и на Урал. / Ю.Л. Славянский. – Казань, 1980. – 144 с.
967985
  Смирнов В.Г. Поездка академика М.А. Рыкачева на Международную метеорологическую конференцию в Париж (1896 г.) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 102-111. – ISSN 2070-9773
967986
  Пьянов А.С. Поездка в Берново / А.С. Пьянов. – М., 1988. – 45с.
967987
  Греч Н.И. Поездка в Германию : [письма Д.С. Мстиславцева к А.И. Левадину, в Рязани] : роман в письмах, изд. Николаем Гречем : в 2 ч. – Санкт-Петербург : В тип. издателя, 1831. – [4], 240 с., 1 л. фронт. (грав. тит. л.)


  На внутренней стороне переплета экслибрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею Кассини в 1898 г.
967988
  Греч Н.И. Поездка в Германию : [письма Д.С. Мстиславцева к А.И. Левадину, в Рязани] : роман в письмах Николая Греча. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : В тип. издателя, 1858. – [4], 274 с., 1 л. ил.
967989
  Слуцкис М. Поездка в горы и обратно : роман / М. Слуцкис. – Москва, 1983. – 455 с.
967990
  Слуцкис М. Поездка в горы и обратно : роман / М. Слуцкис. – Москва : Известия, 1986. – 574 с.
967991
  Слуцкис М.Г. Поездка в горы и обратно : роман / М.Г. Слуцкис; пер. с лит. Б.Залесской. – Москва : Советский писатель, 1988. – 464 с.
967992
  Слуцкис М. Поездка в горы и обратно : роман / М. Слуцкис. – Москва, 1991. – 576 с.
967993
  Вирта Н.Е. Поездка в Дворики / Н.Е. Вирта. – Москва, 1936. – 40с.
967994
  Биссет Д. Поездка в джунгли / Д. Биссет. – М., 1982. – 80с.
967995
  Срезневский Б.И. Поездка в Инсбрук 19 августа до 7 сенября 1905 г. на международную конференцию директоров метеорологических служб / Б.И. Срезневский. – 55с.
967996
  Шишкина Г. Поездка в Касаму // Япония сегодня / ЗАО "Япония сегодня". – Москва, 2002. – № 3. – С.30-31.


  [Путевые заметки о Японском городе.]
967997
  Богаткин В. Поездка в Китай / В. Богаткин. – Москва : Советский художник, 1959. – 140 с.
967998
  Нилин П.Ф. Поездка в Москву / П.Ф. Нилин. – М., 1954. – 424с.
967999
  Пороховник Н.Е. Поездка в Новгород-Северский / Н.Е. Пороховник. – М., 1989. – 173с.
968000
  Костомаров Н. Поездка в Переяслав. – [Б.м.] : [б.и.], 1884. – 19 с. – В конце текста: Н. Костомаров. - Вырезка из: "Исторический вестник",1884 г., № 12, с. 489-508
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,