Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
967001
   "Порфирій Мартинович і сучасність" : З нагоди 150- річчя з дня народження П.Д. Мартиновича:Матеріали до науково-практичної конференції / Мін-во куцльтури і туризму України; Управління культури і туризму Харківської обл. держ. адміністрації; Харківський обласний центр народної творчості; Уклад.К.Черемський, О.Савчук, Н.Божинський. – Харків, 2006. – 47с.
967002
  Янюк Н. "Посадові" і "службові" особи у національному закондавстві: проблеми розмежування понять // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 180-184. – ISSN 0132-1331
967003
  Зборовська К.Б. "Посередник" чи "посередність"? Антропологічний концепт natura media у філософії Миколи Кузанського // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 16-18
967004
  Узунова Н. "Посередники" і кінець соціально-епістемологічного дискурсу // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 26. – C. 46-48. – ISSN 2414-5823
967005
  Шумило С. "Посилати русинів, схильних до благочестя, на Афон" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5-6 вересня (№ 164/165). – С. 13


  Роль Святої Гори в історії культури і духовності України.
967006
  Траппетт Даг "Посилення російської агресії зустріне еквівалентну відповідь" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 22 липня (№ 128). – С. 5


  Гостем Літньої школи журналістики став посол Австралії. Серед учасників: Тетяна Літвінчук, Дар"я Трапезнікова, Наталія Пушкарук - Київський національний університет імені Т. Шевченка.
967007
  Тимошенко Ю. "Посівна": до,після і замість : бесіда з Прем"єр-міністром України // Дзеркало тижня. – 2005. - 16-22 квіт.
967008
  Нечай П. "Посланець господа" / П. Нечай. – Київ, 1937. – 48 с.
967009
  Голейзовский Н.К. "Послание иконописцу" Иосифа Волоцкого и его адресат - Дионисий : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Голейзовский Н.К.; АН СССР, ин-т славяновед. и балканистики. – Москва, 1970. – 31л.
967010
  Горак Р. "Посланіє" Тараса Шевченка // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 12 (794). – С. 94-98. – ISSN 0868-4790
967011
  Портнов А.В. "После встречи с Януковичем, понял, что контактировать нам больше не надо" / записал Д. Коротков // Вести. – Киев, 2014. – 14 октября (№ 185). – С. 6-7


  Екс-перший заступник голови Адміністрації президента в інтерв"ю "Вістям" розповів про зустріч з Януковичем в ніч з 21 на 22 лютого. Андрій Портнов був одним з ключових в часи Майдану. В березні проти А. Портнова ввели санкції у вигляді заморожування ...
967012
  Долгий В.Г. "После казни прошу..." / В.Г. Долгий. – Москва, 1972. – 40с.
967013
  Казандзакіс Нікос [Посвята в греки / Казандзакіс Нікос. – Афіни : Казандзакі, 1997. – 506 с. – Видання новогрецькою мовою
967014
  Дракондаїдіс Ф. [Послання : повчальна оповідь / Філіппос Дракондаїдіс. – Афіни : Естія, 1990. – 161 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0216-1
967015
  Стасенко А.А. Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Стасенко Аліна Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. акад. О.О. Шалімова". – Київ, 2013. – 282 л. – Бібліогр.: л. 227-282
967016
  Стасенко А.А. Порушення Th1-Th2 ланки імунітету у хворих з гнійними захворюваннями і гнійними ускладненнями оперативних втручань : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.09 / Стасенко Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 44 с. – Бібліогр.: 18 назв
967017
  Мельниченко О. Порушення авторського права в мережі Інтернет // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 грудня (№ 50)


  "... Як зафіксувати та довести?".
967018
  Коваль А. Порушення авторського права і суміжних прав (ст.176 КК України), позиція сторони захисту у кримінальних справах // Адвокат : Загальнодержавне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 2. – С.22-26
967019
  Коваль А. Порушення авторського права і суміжних прав: актуальність, новели, перспективи кримінально - правової охорони // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.17-23. – ISSN 1608-6422
967020
  Катеринчук К. Порушення авторського права: як відрізнити некоректне й неправомірне цитування від плагіату? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 2 (128). – С. 55-58
967021
  Задорожній О.В. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2015. – 712 с. – Покажчики: c. 666-712. – Бібліогр.: с. 584-665 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-617-684-109-8
967022
  Мозгова В. Порушення антикорупційних обмежень щодо одержання подарунків: питання кваліфікації / В. Мозгова, І. Ольшанецький // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 64-68
967023
  Дудоров О. Порушення бюджетного законодавства: проблеми кримінальної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 1 (25). – С. 29-35
967024
  Чуклін С.М. Порушення в гемостазі у хворих на гострий панкреатит і шляхи корекції / С.М. Чуклін, Б.Я. Підгірний, С.С. Чуклін // Медична та клінічна хімія : науковий журнал / Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України ; Ін-т фармакології та токсикології НАМН України ; голов. ред. Губський Ю.І. ; редкол.: Бухтіарова Т.А., Верхрадський Н.С., Гоженко А.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – Т. 17, № 2 (63). – C. 94-104. – ISSN 2410-681Х
967025
   Порушення в об"єктах ПЗФ, виявлені в 2014-2015 років // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 62-67. – Бібліогр.: 70 назв.
967026
  Німак М.О. Порушення в суді справ за заявою про встановлення факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 291-301. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
967027
  Тагієв С.Р. Порушення виборчого законодавства: проблеми судового оскарження та юридичної відповідальності / МВС України; Луган. держ. ун-т. внутр. справ; С.Р. Тагієв, М.В. Мазур, М.О. Мягков. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. – 208с. – ISBN 966-2905-13-8
967028
  Бахуринська О. Порушення вимог законодавства про охорону праці та службова недбалість // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 10 (148). – С. 81-92
967029
  Мармаш В. Порушення вимог кримінально-процесуального закону, що забезпечують право учасників процесу на апеляційне оскарження судових рішень, як підстава повернення справи суду першої інстанції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 358-368. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
967030
  Шевченко А. Порушення вимог щодо неупередженого розгляду справи, зокрема порушення правил щодо відводу (самовідводу) як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 106-111. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню проблемних питань інституту відводу (самовідводу) в сучасному процесуальному праві України. У статті висвітлено деякі проблеми притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, зокрема розкрито окремі підстави ...
967031
  Шестопалова Л.Ф. Порушення вищих психічних функцій і особистої у хворих із різними формами судинних захворювань головного мозку. : Автореф... доктор психол.наук: 19.00.04 / Шестопалова Л.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 40л.
967032
  Копотун І.М. Порушення громадського порядку: кримінально-правовий аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
967033
  Терещук М. Порушення декларантами митних правил // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 1. – С. 61-65
967034
  Пашинін О. Порушення державного обвинувачення у системі державного провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 52-59.
967035
  Кочубей Ю В. Порушення довготи в англійських голосних як прояв вимовного акценту в англійському мовленні українців / Ю В. Кочубей, // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 126-129. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
967036
  Гришко О.С. Порушення договірного зобов"язання: поняття, види, правові наслідки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гришко Олексій Сергійович, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 206 л. – Бібліогр.: 185-206
967037
  Гришко О.С. Порушення договірного зобов"язання: поняття, види, правові наслідки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гришко Олексій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
967038
  Кльчинська Ю. Порушення законного права на отримання освіти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 76-79
967039
  Дудоров О. Порушення законодавства про бюджетну систему України: проблеми кваліфікації злочину // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.145-157
967040
  Хиля М. Порушення законодавства у сфері використання земель лісогосподарського призначення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 89-91
967041
  Коршун Г. Порушення законодавства, виявлені в установах тримання ув"язнених осіб, потребують надання прокурорами приципової правової оцінки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 37-39


  До учасників заходу з вітальним словом звернулися проректор Національної академії прокуратури України Олександр Толочко, професор кафедри міжнародного права КІМВ КНУ імені Тараса Шевченка Ольга Буткевич та головний науковий консультант Інституту ...
967042
  Берзін П. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (стаття 2031 Кримінального кодексу Украіни // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2003. – № 3. – С.35-39
967043
  Казаков Ю. Порушення і недоліки законодавства про банківську таємницю // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 161-166. – ISSN 1561-4999
967044
  Луцик В.В. Порушення кримінально-процесуальної форми при обвинувального висновку, як підстава повернення кримінальної справи прокурору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 242-250. – (Право. Економіка. Управління)
967045
  Зеленецький В. Порушення кримінальної справи при повторності злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.16-23
967046
  Зеленецький В. Порушення кримінальної справи при повторності злочинів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.19-25
967047
  Шевчук В. Порушення кримінальної справи про контрабанду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.63-67. – ISSN 0132-1331
967048
  Полях А.М. Порушення кримінальної справи та внесення відповідвань: порівняльний аналіз // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 96-99. – ISBN 978-966-2571-07-3
967049
  Супрунова О.В. Порушення кримінальної справи щодо омбудсмана // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 169-173
967050
  Мельничайко В. Порушення лексичних норм - найхарактерніша ознака суржику // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 7/8, квітень. – С. 66-74
967051
  Кухарчук І. Порушення лексичних норм української мови у мовленні майбутніх практичних психологів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 5 (107), спецвип. : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний урок мови й літератури: проблеми, пошуки, перспективи". – С. 60-64
967052
  Заліпська І. Порушення літературних норм у мові прямого ефіру // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 151-160. – ISSN 0201-419
967053
  Руссков В. Порушення митних правил. Провадження у справі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.56-64
967054
  Коваль Г.Д. Порушення мікробіоти статевих шляхів як чинник дисрегуляції вроджених імунних механізмів у жінок, які хворі на ендометріоз, асоційований із безпліддям // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 37-41. – ISSN 2413-550Х
967055
  Петреєва А.С. Порушення мітохондріального дихання в пухлинних клітинах / А.С. Петреєва, А А. Світіна Білюк, Л.В. Гарманчук // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 76
967056
  Харчук Л.В. Порушення мовних норм в українській електроенергетичній термінології // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 114-122


  Розглядаються мовномтилістичні проблеми електроенергетичної термінології, особливап увага звертається на порушення лексичних, морфологічних та синтаксичних норм
967057
  Ткач О. Порушення недоторканності приватного життя особи в кримінальном у процесі України та допустимі межі втручання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 114-116. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі результатів наукового аналізу чинного вітчизняного законодавства та міжнародних договорів ратифікованих Верховною Радою України, висвітлених точок зору науковців та практиків, а також правозастосовної діяльності, досліджуються ...
967058
  Касьяненко А.М. Порушення норм бюджетного законодавства як застосування фінансової відповідальності // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 23-26


  У статті зазначено, що вся фінансова система, як невід"ємна ознака держави, не може функціонувати без інституту відповідальності, а фінансова відповідальность - одна з основних правових категорій, конструкція якої багато у чому визначає місце і роль ...
967059
  Мірошниченко Ю.П. Порушення норм журналістської етики в українських ЗМІ // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11, січень - червень. – С. 21-23


  У статті йдеться про зміст терміну "журналістська етика" та практику застосування етичних норм українськими журналістами у своїй професійній діяльності. The article considers the term "journalistic ethics" and practice of applying of ethical standards ...
967060
  Яновська Г.О. Порушення обміну амінокислот в перинатальному періоді // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 87-92. – ISSN 2226-1230
967061
  Даниленко Тамара Петрівна Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозгової травми у чоловіків та їх психокорекція : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Даниленко Т.П.; Мін-во охорони здоров"я України. Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2004. – 212л. + Додатки: л. 180-212. – Бібліогр.: л. 152-180
967062
  Даниленко Тамара Петрівна Порушення подружніх стосунків при віддалених наслідках воєнної закритої черепно-мозкової травми у чоловіків та їх психокорекція : Автореф. дис. ... канд. психологіч. наук: 19.00.04 / Даниленко Т.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
967063
  Бобонич Є.Ф. Порушення порядку зайняття господарською діяльністю з надання фінансових послуг: кримінально-правова характеристика (ст. 202 Кримінального кодексу України) : дис. ... канд. юрид. наук.: 12.00.08 / Бобонич Є. Ф.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 270 л. + Додатки: л. 211-212. – Бібліогр.: л. 213-270
967064
  Мірошниченко А.М. Порушення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок як підстава для прокурорського реагування // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 5. – С. 40-46
967065
  Кодола Б.С. Порушення прав адвокатів при обшуках в рішення Європейського суду з прав людини // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 63-66
967066
  Ілюшина Т. Порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та боротьба з ними. Аналіз українського законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 216-217. – ISBN 978-617-7069-15-6
967067
  Ілюшина Т.В. Порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет та способи боротьби з ними. Аналіз українського законодавства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 71-75. – ISBN 978-966-7178-01-8
967068
  Кулик С.М. Порушення прав людини в Китайській Народній Республіці - одна з причин бойкоту XXIX Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 113-118. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
967069
  Солона А. Порушення прав людини тими, хто повине їх забезпечувати // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 20-21


  Особливість типів та видів правового регулювання важких, шкідливих та небезпечних умов праці.
967070
  Барчук В. Порушення прав людини як загроза національній безпеці України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.64-67
967071
  Крижна В.М. Порушення прав на комерційне найменування за законодавством України // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 82-86.
967072
  Андрощук Г. Порушення прав на торговельні марки в Інтернеті (змішування): аналіз докторини і правозастосовчої практики ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 8. – С. 38-42. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
967073
  Мороко В.В. Порушення прав українців в Росії // Етнонаціональна політика в теорії та практиці українського націоналізму: історія і сьогодення : матеріали V всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, (Івано-Франківськ, 14-15 черв. 2013 р.) / Івано-Франків. обл. рада, Ін-т Політ. освіти ВО "Свобода", Каф. політології Ін-ту історії, політології і міжнар. відносин Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 272-281. – ISBN 978-966-428-305-9
967074
  Олійник О. Порушення права на захист при ознайомленні обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 57-58
967075
  Петренко П. Порушення права на захист при ознайомленні обвинуваченого з матеріалами кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 61-63
967076
  Шинкарук О.В. Порушення права юридичної особи на ділову репутацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 192-196. – ISSN 2219-5521
967077
  Донченко О. Порушення права як форма несвободи // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 1. – С. 125-131. – ISSN 1561-4999
967078
  Стоєцький Валентин Порушення правил безпеки при експлуатації печей приводить до біди // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 26
967079
  Мазуркевич М. Порушення правил безпеки руху. Питання кваліфікації / М. Мазуркевич, Т. Трусова // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.47-50


  Підстави для визнання порушень правил безпеки руху кримінально караними
967080
  Колпаков В.К. Порушення правил дорожнього руху: колізійність новел і правове регулювання : монографія / В.К. Колпаков, О.К. Черновський, В.В. Гордєєв ; МОН України ; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 328 с. – ISBN 978-966-423-074-9
967081
  Козьяков І.М. Порушення правил охорони або використання надр: проблеми бланкетної конструкції та фактичного складу ст. 240 Кримінального кодексу України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 64-75
967082
  Лотоцька М.Ю. Порушення предметного та афективного компонентів емоцій у хворих параноїдною формою шизофренії : Автореф. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Лотоцька М.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
967083
  Сахно Я. Порушення принципу диспозитивності в цивільному процесі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 132-134
967084
  Борисенко Н.Д. Порушення принципу кооперації в міжгендерному спілкуванні персонажів сучасної британської драми // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 97-102
967085
  Овчаренко О.М. Порушення присяги як підстава конституційної відповідальності судді // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 237-247. – ISSN 2224-9281
967086
  Бегма А. Порушення проурором кримінальних справ приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 147-150
967087
  Поліщук В. Порушення психічного стану в залежності від часової динаміки у вимушених переселенців із зони АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 94-99. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті було проаналізовано поняття "вимушене переселення" та основні психологічні проблеми, з якими стикається дана категорія людей; було досліджено психічний стан ВПО, які знаходяться на державному утриманні і які живуть за власний кошт; було ...
967088
  Вавілова О. Порушення соціалізації дитини в школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-18. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Стаття розкриває особливості соціалізації дитини в школі через призму сучасних змін у розвитку суспільства, стрімкої і глобальної трансформації суспільних цінностей. У ній здійснюється аналіз труднощів соціалізації у школі, що неминуче приводить до ...
967089
  Матейко Н. Порушення соціалізації індивіда в парадигмі християнсько зорієнтованої психотерапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Стаття присвячена проблемі психічних залежностей людини у парадигмі християнсько зорієнтованої психотерапії, де адикція постає як пристрасть, моральна вада, хвороба душі людини. Наводиться порівняльний аналіз механізмів формування адиктивної поведінки ...
967090
  Завальний М.В. Порушення справи про адміністративне правопорушення та її розслідування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 160-165. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
967091
  Давиденко В. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.69-74
967092
  Лисенко В.Й. Порушення тканинного дихання та активності мітохондріальних дегідрогеназ лімфоцитів при гострих отруєннях нейротропними речовинами // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 48-52. – ISSN 2224-0586
967093
  Дибань М.П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05, 081 / Дибань Максим Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 250 арк. – Додатки: арк. 249-250. – Бібліогр.: арк. 12-13, 211-248 та в додатках: арк. 249-250
967094
  Дибань М.П. Порушення трудових прав працівників у сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Дибань Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
967095
  Ващук М.С. Порушення формування психологічної готовності до материнства як чинник психологічної дезадаптації у жінок із безпліддям : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Ващук Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 210 л. – Додатки: л. 198-210. – Бібліогр.: л. 167-197
967096
  Ноздріна О. Порушення функціонування сім"ї як сучасна соціально-психологічна проблема в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.446-455. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
967097
  Пестушко Валерій Порушуються світові традиції харчування : . // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52-53
967098
  Сластьон О. Порфирий Мартинович. / О. Сластьон, 1919. – 24с.
967099
  Сергиевская Л.П. Порфирий Никитич Крылов / Л.П. Сергиевская. – Новосибирск, 1952. – 48с.
967100
   Порфирины и металлопорфириновые комплексы нефтей. – М., 1977. – 88с.
967101
   Порфирины: спектроскопия, электрохимия, применение. – М., 1987. – 382с.
967102
   Порфирины: структура, свойства, синтез. – М., 1985. – 334с.
967103
  Ряско Л. Порфирій Мартинович - видатний український художник-фольклорист // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 245-259
967104
  Салтиков-Щедрін Порфирій Петрович. / Салтиков-Щедрін. – К., 1953. – 36с.
967105
   Порфімович Ольга Леонідівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 246. – ISBN 978-966-2726-03-9
967106
  Печений Олександр Борисович Порфіринові та фталоціанінові комплекси кобальту (ІІ), іммобілізовані на аміноорганокремнеземах : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Печений Олександр Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 181л. – Бібліогр.:л.163-180
967107
  Печений Олександр Борисович Порфіринові та фталоціанінові комплекси кобальту (ІІ), іммобілізовані на аміноорганокремнеземах : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Печений Олександр Борисович; НУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 21л.
967108
  Гіріч А.Л. Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 1. Структурно-мінералогічна характеристика / А.Л. Гіріч, В.П. Семененко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 56-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0204-3548


  З використанням методів гоніометрії, растрової електронної мікроскопії та електронно-зондового мікроаналізу вивчено зовнішню і внутрішню морфологію дипірамідальних макрокристалів циркону із лужних порід Приазов"я - маріуполітів Жовтневого масиву і ...
967109
  Качалов Н.Н. Порцеляна та як її виготовляти / Н.Н. Качалов. – Харків-Одеса, 1930. – 95с.
967110
  Качалов Н.Н. Порцеляна та як її виготовляти / Н.Н. Качалов. – 2-е вид. – Харків-Одеса, 1931. – 95с.
967111
  Гладун Д. Порцелянова казка; Літак; Голос; Мертва латина; 40; Мавка; Хто ми?; Моцарт; Відьма; Весна : поезії // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 39-45
967112
  Тарнавський В. Порцеляновий острів : повісті, оповідання / Валентин Тарнавський ; [упоряд., післямова Даниленко В.]. – Київ : Преса України, 2013. – 413, [3] с. – Сер. засновано у 2013 р. - В змісті також: Алібаба ; Народжена з піни ; Пуд солі ; Уїк енд ; Супермен ; Дерево життя. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-148-3
967113
  Гужва В.Ф. Порцеляновий янгол : вірші / Валерій Гужва. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 187, [5] с : портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-57-2
967114
  Гамалій Г. Порцелянові пастушки й українська ідея // Критика. – Київ, 1998. – Вересень, (число 9). – С. 18-19


  Книга "Нариси української популярної культури. За ред. Олександра Гриценка"
967115
  Силаев Б.Д. Порченый / Б.Д. Силаев. – Х., 1962. – 135с.
967116
  Новиков-Прибой Порчный / Новиков-Прибой. – М.-Л., 1929. – 112с.
967117
  Алексеев В.П. Поршневые двигатели внутренного сгорания / В.П. Алексеев, Д.Н. Вырубов. – МЛ, 1959. – 104с.
967118
  Френкель М.И. Поршневые копрессоры. / М.И. Френкель. – 2-е изд. – М-Л, 1960. – 654с.
967119
  Чиняев И.А. Поршневые нсосы / И.А. Чиняев. – М., 1977. – 78с.
967120
  Чечко В.А. Поршневый горизонтальный батометр для точечного отбора проб воды в неглубоких водоемах // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 96-100 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
967121
  Мирзаянц Г.Т. Поршни и поршневые материалы современных автотракторных и стационарных дизелей. (Технология производства, подбор и методика доводки по температурному режиму внутрицилиндрового пространства) : Автореф... канд. техн.наук: 05.195 / Мирзаянц Г.Т.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 32л.
967122
  Палатник Л.С. Поры в пленках / Л.С. Палатник. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 215с.
967123
  Черемской П.Г. Поры в твердом теле / П.Г. Черемской, В.В. Слезов, В.И. Бетехтин. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 375 с.
967124
  Неймарк И.Е. Поры в твердых телах и их значение в технологических процессах / И.Е. Неймарк. – М., 1984. – 64с.
967125
  Казанцев В.И. Порыв / В.И. Казанцев. – Москва : Современник, 1977. – 239 с.
967126
  Мавродиев В.Е. Порыв / В.Е. Мавродиев. – Волгоград, 1980. – 95с.
967127
  Габбасов С. Порыв : повести / С. Габбасов; пер. с каз. Ю.Грачевского. – Москва : Советский писатель, 1982. – 280 с.
967128
  Грошев В.П. Порыв / В.П. Грошев. – М, 1987. – 158с.
967129
   Порыв. – М., 1990. – 464с.
967130
  Селютина Л.Я. Порыв / Л.Я. Селютина. – Одесса : Маяк, 1990. – 240с.
967131
  Лупан А.П. Порыв ветра : повесть и романы / А.П. Лупан. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 207 с.
967132
  Давыдов Георгий Порыв ветра : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 81-92. – ISSN 0130-7673
967133
  Филиппов А.В. Порывая с прошлым / А.В. Филиппов. – Москва : Наука, 1976. – 302 с.
967134
  Авсарагов Б.С. Порывы : кн. стихотворений / Б.С. Авсарагов. – Москва : Современник, 1984. – 61 с. – (Новинки "Современника")
967135
  Полищук Я.А. Порывы вдохновения / Я.А. Полищук. – М., 1965. – 64с.
967136
  Комаров В.Н. Поряд з невідомим / В.Н. Комаров. – К., 1979. – 200с.
967137
  Овсянникова Л.Б. Поряд з характерником : роман / Любов Овсянникова. – Дніпропетровськ : Зоря, 2008. – 512с. – ISBN 978-966-8103-38-4
967138
  Мосдорф Й. Поряд. Роман / Й. Мосдорф. – К, 1967. – 299с.
967139
  Акбаш К.С. Порядковий закон великих чисел для схеми максимуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається порядковий закон великих чисел для схеми максимуму у банахових гратках. The order law of large numbers for the maximum scheme in Banach lattices is considered.
967140
  Боярский Э.А. Порядковые статистики / Э.А. Боярский. – Москва : Статистика, 1972. – 119 с.
967141
  Дэйвид Г. Порядковые статистики / Г. Дэйвид; Пер. с англ. В.А. Егорова, В.Б. Невзорова под ред. В.В. Петрова. – Москва : Наука, 1979. – 336с.
967142
  Доля І. Порядком дезинфекції / І. Доля. – К, 1956. – 124с.
967143
  Аграновский А.А. Порядок / А.А. Аграновский. – Москва, 1976. – 128с.
967144
  Кемулариа-Натадзе Порядок Ranales на Кавказе и его таксономия : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Кемулариа-Натадзе Л.М. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 25 с.
967145
  Вісюліна О. Порядок Ranales флори УРСР : Дис... наук: / Вісюліна О.;, 1939. – 234л. – Бібліогр.:л.1-11
967146
  Василенко В. Порядок без демократії - це диктатура // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 7 (327). – С. 6-9. – ISSN 1996-1561


  Дискусії довкола змін до Конституції переходять у практичну площину: мова про те, як їх ухвалити в парламенті, та пошук необхідних голосів. Утім, час задуматися над загрозами, прихованими в Основному Законі 2004 року.
967147
  Берже П. Порядок в хаосе. О детерминистском подходе к турбулентности : Пер.с фр. / П. Берже, И. Помо, К. Видаль. – Москва : Мир, 1991. – 366с.
967148
  Рожнов В. Порядок ведення трудових книжок працівників // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 4. – С. 62-81.
967149
  Мальц А. Порядок вещей / А. Мальц, 1948. – 64 с.
967150
   Порядок вещей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 40-47 : фото
967151
  Лепетюк С. Порядок взаємовідносин міжнародної правової допомоги у кримінальних справах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 117-125
967152
   Порядок взаимодействия межотраслевых и отраслевых органов НТИ Украинсой ССР по основным напралениям информационной деятельности. – Киев : Б.и., 1977. – 35 с. – (Методические материалы ; Сер. 19 : Организация и совершенствование работы служб научно-технической информации и пропаганды)
967153
  Тильчик В.В. Порядок вибору форми, предмет і строки розв"язання податкових спорів в Україні та деяких зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 394-398. – ISSN 1563-3349
967154
   Порядок вивчення та підрахунку експлуатаційних запасів супутніх вод родовищ твердих корисних копалин : Нормативний документ ДКЗ. – Київ : Державна комісія по запасах, 2001. – 12с.
967155
  Пальчук П.М. Порядок видачі ліцензій на право здійснення торговельної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 74-80
967156
  Онишко О.Б. Порядок визнання шлюбу недійсним за шлюбно-сімейним законодавством Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 95-102. – ISSN 1563-3349
967157
   Порядок визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України в 1994 році. – К., 1994. – 108с.
967158
  Білик І. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі витрати документів про її нарахування та виплату // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-35.
967159
  Вечерський В.В. Порядок визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам"яток / В.В. Вечерський, Т.А. Бобровський // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 5 : Присвячується 100-річчю з дня народження Григорія Логвина. – С. 275-284. – ISBN 978-966-651-795-4
967160
  Фурса С.Я. Порядок визначення у шлюбному договорі правового режиму майна // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1160-1164. – ISBN 978-966-667-341-4
967161
  Блащук Т. Порядок визначення якості продукції (товару, роботи, послуги) у договорі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 38-40
967162
   Порядок виїзду з України і в`їзду в Україну. Правовий статус іноземців : Hауково-практичні коментарі та нормативно-правові акти / М.І. Хавронюк, В.В. Прощаїв, М.І. Марченко, С.Г. Трофимов. – Київ : Правові джерела, 1998. – 448с. – ISBN 966-95034-6-9
967163
  Семьоркіна О. Порядок виконання Мін"юстом України контрольних повноважень у сфері діяльності об"єднань громадян : (з досвіду роботи органів юстиції) / О. Семьоркіна, Н. Кропельницька // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 129-130. – ISSN 0132-1331
967164
  Литвиненко Н.І. Порядок використання геопростороваої інформації для підтримки прийняття управлінських рішень / Н.І. Литвиненко, С.О. Пашков, О.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 342-352


  Статтю присвячено розробленню методики використання геопросторової інформації для визначення раціональних маршрутів пересування частин та підрозділів сухопутних військ Дістав подальшого розвитку комплекс задач оптимізації маршрутів за критеріями ...
967165
  Рішняк М.О. Порядок вирішення колективного трудового спору як форма колективного захисту прав та інтересів працівників // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 75-86. – ISSN 1993-0941
967166
   Порядок висування кандидатів (колективів) на здобуття державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо кандидатів (колективів), які подаються суб"єктами висування : затверджено Постановою Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 27 жовтня 2016 р. № 1 ( в редакції Постанови Комітету з Державної премії України в галузі освіти від 24 листопада 2017 р. №1) // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793
967167
  Лук"яненко Ж. Порядок вищий за закон, або реалії з життя внутрішньо переміщених осіб // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 30-31
967168
  Семенюк О. Порядок віднесення інформації до державної таємниці: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства, шляхи удосконалення цієї процедури // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 58-64. – ISSN 2308-9636
967169
   Порядок відчуження об"єктів державної власності // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 48-54.


  Затверджено постановою КМУ від 6 червня 2007 року № 803
967170
  Руденко Л. Порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права суб"єкта господарювання на комерційну таємницю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-91. – ISSN 0132-1331
967171
  Руденко Л. Порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права суб"єкта господарювання на комерційну таємницю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
967172
  Руденко Л. Порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права суб"єкта господарювання на комерційну таємницю // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 86-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
967173
  Ханієва Ф. Порядок внесення вкладу до господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 69-74. – ISSN 2307-8049
967174
  Костюк В. Порядок врегулювання індивідуальних трудових спорів у судовому порядку // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 6. – С. 40-49.
967175
  Голубєва Н.Ю. Порядок встановлення в судовому порядку факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 3-6. – ISBN 978-966-419-272-6
967176
  Байков В.Б. Порядок выборов народных судов / В.Б. Байков. – М., 1957. – с.
967177
   Порядок денний асоціації Україна - ЄС як частина підготовки угоди про асоціацію : результати громад. моніторингу у 2010 - 2011 роках / за заг. ред. Юлії Тищенко ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. (УНЦПД), Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій, Центр політ.-прав. реформ. – Київ : Агенство "Україна", 2012. – 107, [1] с., 103, [1] : іл. – Кн.-"переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : Agenda of the EU-Ukraine association as a part of association agreement preparation. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2157-90-1
967178
  Сбруєва А. Порядок денний ЄС у сфері вищої освіти: пріоритети програми "Освіта та професійна підготовка 2020" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 10 (64). – С. 110-123. – ISSN 2312-5993


  У статті охарактеризовано пріоритети політики ЄС у сфері вищої освіти в контексті реалізації програми "Освіта та професійна підготовка 2020" (ЕT 2020).
967179
   Порядок денний нового міністра / Вишневський А. [та ін.] ; Гол. упр. держ. служби України ; Центр адапт. держ. служби до стандартів ЄС ; Школа вищ. корпусу держ. служби ; [ за заг. ред. Т. Мотренка ]. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2010. – 176 с. + CD. – ISBN 978-966-8918-25-4
967180
  Торба В. Порядок денний. Актуальний досі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 лютого (№ 27). – С. 4


  Експерт: "Рік тому під час Євромайдану сформувалися ключові тренди: визрівання громадського суспільства; війна з Росією, зміна політичної системи; криза еліт у Європі".
967181
  Соболевська М.О. Порядок дискурсу порядку: неофункціоналізм та постструктуралізм у сучасній соціологічний теорії : монографія / Марина Соболевська. – Київ : Логос, 2014. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 234-246. – ISBN 978-966-171-784-7
967182
   Порядок для науковців // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2011. – № 8 (110). – С. 18-19
967183
  Комаровський О.А. Порядок добору суддів у Великій Британії // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 124-128. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
967184
  Осипов Н.Т. Порядок долгосрочного и краткосрочного кредитования колхозов / Н.Т. Осипов. – М, 1963. – 80с.
967185
  Попічко Р. Порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 74-77. – ISSN 1814-3385


  У статті аналізуються актуальні проблеми правового врегулювання порядку допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України та пропонуються можливі варіанти їх вирішення. The author analyses topical issues of legal regulation of the ...
967186
  Коваленко І.А. Порядок забезпечення слідчим цивільного позову у кримінальному процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 517-522. – ISSN 1563-3349
967187
  Івченко В. Порядок закликання до спадщини та оформлення спадкових прав // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 9. – С. 84-86.
967188
  Гончарова Г.С. Порядок заключения и расторжения трудового договора / Г.С. Гончарова, Н.С. Патракеев. – Х, 1975. – 97с.
967189
  Крет Г.Р. Порядок закриття кримінальних справ за наявності відстав, передбачених деякими нормами Особливої частини КК України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 554-557. – ISSN 1563-3349
967190
   Порядок заповнення вантажної митної декларації / Л.Б. Бохтоярова, Ю.В. Вакуленко, О.М. Ганжин, О.М. Гой, М.Ф. Грінюк, О.Г. Даниленко, В.Г. та ін. Деркач; Акад. митної служби України; Авт.: Бохтоярова Л.Б., Вакуленко Ю.В., Ганжин О.М., Гой О.М., Грінюк М.Ф., Даниленко О.Г., Деркач В.Г. та ін.; За ред. П.В. Пашка. – Київ : Знання, 2005. – 399с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-346-024-5
967191
   Порядок заповнення податкової накладної, книги обліку продажу, книги обліку придбання : Станом на 1 березня 2000 р. – Київ : Компас, 2000. – 24с.
967192
   Порядок заповнення та подання податкової декларації по податку на додану вартість : Кодифікація станом на 20 жовтня 2000року. – Київ : Компас, 2000. – 20с.
967193
  Хорзова О. Порядок запровадження самоврядування за магдебурзьким правом у місті Вінниця в XVI-XVII столітті // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7069-14-9
967194
  Кравченко О. Порядок засвідчення правильності копій документів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 91-94.
967195
  Заболотній О. Порядок застосування адміністративного арешту активів платника податків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 53-55.
967196
  Вовк І.В. Порядок застосування аналогії у кримінальному судочинстві України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 5 (116). – С. 18-22
967197
  Середа В.В. Порядок застосування дисциплінарних стягнень за адміністративні проступки // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 189-198
967198
  Патон Е.О. Порядок зварювання / Е.О. Патон, Б.М. Горбунов. – К.
1. – 1935. – 64с.
967199
  Бєліков О. Порядок звернення стягнення на кошти і майно боржника-юридичної особи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 119-122.
967200
  Івасюк Ігор Георгійович Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки : Дис.... канд. юрид. наук:12.00.09 / Івасюк Ігор Георгійович; Мін-во освіти і науки України. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 207 л. – Бібліогр.: л.193-207
967201
  Івасюк Ігор Георгійович Порядок звільнення від кримінальної відповідальності і від покарання внаслідок зміни обстановки : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.09 / Івасюк І.Г.; МО і НУ, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002. – 20 с.
967202
  Івасюк І.Г. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності та покарання внаслідок зміни обстановки в судових стадіях кримінального процесу // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.96-100. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
967203
  Лєкарь С. Порядок звільнення від оподаткування матеріальної допомоги // Вісник податкової служби України : Київ, 2001
967204
  Ледяєв С. Порядок здійснення контролю дотримання законодавства про захист персональних даних, який дає зелене світло для перевірок // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 9 жовтень. – С. 70-73. – ISSN 2306-0050
967205
  Лук"янова Н.Л. Порядок здійснення соціального супроводу центрами соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 2-5
967206
  Максакова Р. Порядок здійснення судового контролю за дотриманням законодавства України про місцеві вибори потребує уточнення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.106-109. – ISSN 0132-1331
967207
  Китайгородский А.И. Порядок и беспорядок в мире атомов / А.И. Китайгородский. – Москва, 1954. – 72 с.
967208
  Китайгородский А.И. Порядок и беспорядок в мире атомов / А.И. Китайгородский. – 5-е изд. – М, 1977. – 175с.
967209
  Китайгородский А.И. Порядок и беспорядок в мире атомов / А.И. Китайгородский. – 6-е изд., испр. – Москва : Наука, 1984. – 176с.
967210
  Эткинс П.У. Порядок и беспорядок в природе : Пер. с англ. / П.У. Эткинс. – Москва : Мир, 1987. – 223с.
967211
  Карери Дж. Порядок и беспорядок в структуре материи : Пер. с итал. / Дж. Карери. – Москва : Мир, 1985. – 228с.
967212
  Радов А.Г. Порядок и порядочность / А.Г. Радов. – Москва : Полиздат, 1988. – 271с. – ISBN 5-250-00344-3
967213
  Макода В.Е. Порядок и правила составления долговой расписки при оформлении договора займа денег. Судебная практика // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 306-311. – ISBN 978-617-566-312-7
967214
  Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем : Синергетика и теория социальной самоорганизации / В.В. Василькова. – Санкт-Петербург : Лань, 1999. – 480с. – ISBN 5-8114-0056
967215
  Пригожин И. Порядок из хаоса = Order out of chaos : новый диалог человека с природой / Илья Пригожин, Изабелла Стенгерс ; пер. Ю.А. Данилова ; общ. ред. и послесл. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. – Москва : Прогресс, 1986. – 432 с.
967216
  Шеремет А.Д. Порядок использования прибыли предприятия / А.Д. Шеремет. – М, 1961. – 51с.
967217
   Порядок исчисления заработной платы работников просвещения. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1981. – 184с.
967218
  Чернышенко В.М. Порядок итерационных процессов с последовательным приближением параметров. / В.М. Чернышенко. – Днепропетровск, 1981. – 72с.
967219
  Ковалів М.В. Порядок і підстави введення правового режиму надзвичайного стану / М.В. Ковалів, А.І. Рутар, Ю.В. Павлишин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 180-188. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
967220
  Яновицька Г. Порядок і умови поновлення майнових прав реабілітованих громадян // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.331-334. – Бібліогр.: 4 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
967221
  Ульяненко О. Порядок і умови укладання шлюбного договору (контракту) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.85-89
967222
   Порядок індексації публікацій та видань у наукометричних базах даних : метод. рекомендації / [Вергунов В.А. та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 141, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 141 та в підрядк. прим.
967223
  Голодний М.О. Порядок квартирного обліку і надання житла / М.О. Голодний. – Київ, 1977. – 48с.
967224
  Архипов Є.В. Порядок кількісної здачі-прийомки продукції і товарів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 31-36. – (Серія права ; № 7)


  В статье рассматриваются вопросы исполнения договоров поставки и ответственности сторон (предприятий) за количественные недостачи. Касаясь правового положения поставщика, автор описывает его отношения с перевозчиками, индивидуализацию им отправляемого ...
967225
   Порядок комплектования СИФа и ввода информации в тематическое объединение автоматизированных систем НТИ. – М., 1982. – 20с.
967226
   Порядок комплектования фактографических картотек по культуре и искусству. – М., 1974. – 35с.
967227
   Порядок комплектования фондов и ввода информации в автоматизированные системы НТИ регионального объединения. – М., 1983. – 11с.
967228
  Соболева Валентина Ивановна Порядок компонентов зависимых предложений в текстах немецких городских хроник 14-16 вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Соболева Валентина Ивановна; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
967229
  Білобловський С. Порядок ліцензування та обігу оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 16. – С.31
967230
  Яніцький В.П. Порядок набуття права приватної власності на земельну ділянку В Україні : [ монографія ] / В.П. Яніцький. – Київ : Атіка, 2008. – 140с. – ISBN 978-966-326-291-8
967231
  Завальна Ж.В. Порядок надання державної гарантії (на прикладі інвестиційної сфери) / Ж.В. Завальна, О.О. Маркова // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 67-70


  В статті розкривається правове регулювання порядку надання державних гарантій в окремих сферах економіки. Здійснено аналіз стадій надання державної гарантії та досліджено їх особливості в інвестиційній сфері.
967232
  Кондратко Д. Порядок надання довготермінових кредитів молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 67-71
967233
  Труш І. Порядок надання дозволу про передачу в оренду земельної ділянки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 89-92. – ISSN 0132-1331
967234
   Порядок надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту : наказ Міністерства освіти і науки України 06.03.2015 р. № 249 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6, червень. – С. 56-57


  У Реєстрі зберігається інформація про сформовані та надані виписки із зазначанням часу, дати, адреси електронної пошти, на яку була надіслана така виписка з Реєстру.
967235
  Ващишин М. Порядок надання земельних ділянок для створення і ведення селянського (фермерського) господарства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.431-434. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
967236
  Петренко П.Д. Порядок надання населенню субсидій. Підстави для припинення надання раніше призначеної субсидії / розмову вів Олександр Блюхер-Саєнко // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 вересня (№ 37). – С. 20-21
967237
  Костенко Ю. Порядок надання та обліку щорічних відпусток (у зразках документів) // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 5. – С. 68-74.
967238
  Семенко Л. Порядок надання щорічної основної відпустки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-79.
967239
  Дубровский В.Ф. Порядок назначения пенсий гражданам РСФСР / В.Ф. Дубровский. – Челябинск, 1991. – 64с.
967240
  Ганюшкін О.Г. Порядок напівгрупи відповідностей скінченної групи / О.Г. Ганюшкін, Т.В. Турка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Доведено теорему про порядок напівгрупи відповідностей скінченної групи і обчислено порядки напівгруп відповідностей циклічних, діедральних та елементарних абелевих груп. Ключові слова: напівгрупа відповідностей, циклічна група, діедральна група, ...
967241
  Кубанков Е.С. Порядок начинается с дисциплины / Е.С. Кубанков, Ю.Г. Орлов. – М, 1984. – 144с.
967242
  Масленников М.Я. Порядок обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях : Учеб. пособие. / М.Я. Масленников. – Калинин, 1988. – 54с.
967243
  Скрипник М. Порядок обігу іноземної валюти у зовнішньоекономічній діяльності // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.34-38
967244
  Лесняк В.О. Порядок обліку переоцінки основних засобів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 3-5.
967245
  Чумакова О. Порядок обліку середньоспискової чисельності працівників // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.25-27
967246
  Журавель М.В. Порядок обрання Гетьмана на Україні у XVII - XVIII ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 168-172. – ISSN 1563-3349
967247
  Кострова Н.М. Порядок обращения в суд по гражданским делам. / Н.М. Кострова. – Махачкала, 1969. – 52с.
967248
  Хорошковський В. Порядок обслуговування кредитів МВФ та Світового банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 2. – С.3-15. – ISSN 1605-2005
967249
   Порядок оказания услуг по реализации туристского продукта : Проект. Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 19-21
967250
  Терешко Х. Порядок оплати праці медичних працівників за законодавством України // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 83-86. – ISSN 2072-084X
967251
  Білобловський С. Порядок оподаткування операцій з придбання та продажу квартири у фізичної особи // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 10. – С.40-42
967252
  Реутова Н. Порядок оподаткування фізичних осіб: чого чекати? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 68-70
967253
  Баторин В.Г. Порядок определения и выплаты страховых сумм. / В.Г. Баторин. – М., 1979. – 70с.
967254
  Гусев В.В. Порядок определения налогооблагаемой базы для исчисления налога на прибыль предприятий и организаций : (по сотоянию на 1 октября 1995 г.) / В.В. Гусев, В.И. Макарьева ; Агенство экономико-правовых консультаций и деловой информации. АКДИ "Экономика и жизнь". – Москва, 1995. – 156с.
967255
  Григорьев В.К. Порядок организации и проведения выборов в Верховные Советы союзных, автономных республик и в местные Советы народных депутатов / В.К. Григорьев, В.П. Жданов. – М., 1984. – 88с.
967256
  Туманов П.В. Порядок организации и проведения выборов в Верховный Совет СССР. / П.В. Туманов. – М., 1958. – 31с.
967257
  Григорьев В.К. Порядок организации и проведения выборов в Верховный Совет СССР. / В.К. Григорьев. – М., 1974. – 64с.
967258
  Старовойтов Н.Г. Порядок организации и проведения выборов в местные Советы / Н.Г. Старовойтов. – М., 1965. – 56с.
967259
  Манин В.М. Порядок организации и проведения выборов районных (городских) народных судов / В.М. Манин, В.Д. Тесленко. – М., 1982. – 63с.
967260
  Царікова О.В. Порядок організації та застосування Національним банком України заходів впливу // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 4 (63). – С. 46-51. – ISSN 1727-1584
967261
  Ганжа Н.В. Порядок організації та проведення парламентських виборів в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 54-62. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
967262
  Макаркіна Л. Порядок орподаткування страхових платежів філіями страховика // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 48. – С.12-15
967263
  Бутовченко К. Порядок оскарження податкових повідомлень-рішень // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Загальний огляд перешкод у діяльності адміністративної юстиції та шляхи їх подолання".
967264
  Кссак С. Порядок оскарження рішення третейського суду // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 36-38.
967265
  Демчук Т.І. Порядок отримання екологічної інформації зацікавленими суб"єктами // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 193-203
967266
  Комарницька О. Порядок отримання та напрямки використання прокурором результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні С.73-86 // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (174). – С. 73-86
967267
  Охрамович О.Р. Порядок оцінки операцій між пов"язаними сторонами у пострадянських країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 221-226. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано нормативну базу України з питань бухгалтерського обліку операцій між пов"язаними сторонами шляхом її порівняння і відповідними нормативно-правовими документами пострадянських країн з метою використання їхнього досвіду для ...
967268
  Охрамович Оксана Рафаїлівна Порядок оцінки операцій між пов"язаними сторонами у пострадянських країнах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 221-226. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано нормативну базу України з питань бухгалтерського обліку операцій між пов"язаними сторонами шляхом її порівняння і відповідними нормативно-правовими документами пострадянських країн з метою використання їхнього досвіду для ...
967269
   Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 15-16
967270
   Порядок підвищення кваліфікації адвокатами України // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 13-14
967271
  Нор Н. Порядок підготовки і прийняття постанов Пленуму Верховного Суду України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 268-273. – (Серія юридична ; Вип. 49)
967272
  Грабован Л.І. Порядок погашення вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном боржника у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 135-144
967273
   Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 219-220
967274
   Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 117-118. – ISSN 2306-5680
967275
   Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів : наказ МОНмолодьспорту України від 05.11. 2012 р. № 1244. // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 34/35/36 грудень. – С. 43-49
967276
   Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів : наказ МОН України від 29.10.2013 № 1510 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 1/2/3. – С. 89-95
967277
  Фещенко Є. Порядок подання фінансової звітності бюджетними установами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-39. – (Економіка ; Вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто структуру, періодичність та терміни подання звітності бюджетними установами. Рассмотрена структура, периодичность и сроки представления отчетности бюджетными учреждениями. The structure, frequency and timing of the reporting of State ...
967278
  Пильщиков И. Порядок полемики. (О фантоме новой текстологической программы") // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2004. – № 5. – С. 324-341. – ISSN 0042-8795
967279
  Дятлов П.Н. Порядок пользования служебными жилыми помещениями и общежитиями / П.Н. Дятлов. – К., 1976. – 158с.
967280
  Макаров Г.П. Порядок предоставления жилой площади / Г.П. Макаров. – М., 1986. – 63с.
967281
  Сурков В.В. Порядок предосталения жилых помещений / В.В. Сурков, П.Н. Дятлов. – К., 1977. – 134с.
967282
  Старостин В.В. Порядок представления обязательных экземпляров электронных изданий // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 0869-608Х
967283
  Гуцу В.Г. Порядок предъявления иска в суде / В.Г. Гуцу. – Кишинев, 1976. – 64с.
967284
  Андреев Н.И. Порядок престолонаследия в России с основания Русского государства до ныне благополучно царствующего Императора Александра II : с указанием родословной: 1) дома Рюриковичей и 2) дома Романова и с точным указанием всех главных событий Русского государства : настольная книга хронологии, необходимая для руководства каждому: вельможе, простолюдину и ученому / [губ. секретарь Николай Иванович Андреев]. – Москва : Тип. т. Рис, 1874. – 35, [1] с., [6] л. портр. – Авт. указан в конце текста
967285
  Плетньова О. Порядок призначення голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 68-71.
967286
  Якимчук М.К. Порядок призначення і звільнення Генерального прокурора України як, гарантія реалізації принципу незалежності прокуратури // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 10. – С. 18-24.
967287
  Городовенко В. Порядок призначення та обрання суддів на посаду як гарантія незалежності суддів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 145-148.
967288
  Прокопенко В.І. Порядок прийняття і звільнення з роботи. / В.І. Прокопенко. – К, 1996. – 176с.
967289
  Кагадій М.І. Порядок прийняття та введення в дію конституцій зарубіжних країн близького зарубіжжя // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 260-271
967290
  Авраменко Ю. Порядок прийняття у спадщину нерухомого майна // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Яким чином відбувається процедура вступу і подальшого оформлення спадщини".
967291
  Нівня М.І. Порядок примусового відчуження нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності: цивільний аспект // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 275-280
967292
  Боршевский А. Порядок принятия решения мировыми судами Бессарабии при рассмотрении гражданских дел в к. 60-70 гг. // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2006. – № 7. – С. 30-36. – ISSN 1810-3081
967293
  Славова Н.О. Порядок припинення діяльності кредитних спілок // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 95-100. – (Право. Економіка. Управління)
967294
  Кузнечікова О. Порядок припинення трудового договору за угодою сторін // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 40-45.
967295
   Порядок присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 48-51
967296
  Савіщенко В.М. Порядок присудження наукових ступенів в умовах європейської інтеграції // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 178-186. – ISSN 2078-3566


  Здійснено правовий аналіз порядку присудження наукових ступенів в університетах. У процесі дослідження з"ясовано сутність поняття "науковий ступінь"; визначено особливості правового регулювання порядку присудження наукових ступенів в університетах; ...
967297
   Порядок присудження ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника : затверджено постановою КМУ від 7 берез.2007 р. №423 із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ від 11 лист. 2009 р. № 1197, від 12 верес. 2011 р. № 955 // Атестаційний вісник : інформаційний бюлетень / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Державне інформаційно - виробниче підприємство видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 1 (3) січень. – С. 4-12
967298
  Сахаров П.Д. Порядок проведения землеустройства совхозов. / П.Д. Сахаров. – М., 1963. – 87с.
967299
  Свердлик З.М. Порядок проведення засідань органів міського самоврядування наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Київської міської думи) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 48-53
967300
  Горденко О.О. Порядок проведення медичних оглядів: питання теорії і практики // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 102-108. – ISSN 0201-7245
967301
  Захандревич О.М. Порядок проведення перевірки суб"єкта первинного фінансового моніторингу. Застовання органами юстиції санкцій за порушення вимог законодавства щодо фінансового моніторингу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 54-58
967302
  Антонюк О.С. Порядок проведення періодичної оцінки діяльності публічних службовців у Польщі: досвід для України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 9-11
967303
   Порядок продажу у 2007 році земельних ділянок державної власності, на яких розташовані об"єкти, що підлягають приватизації // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-35.
967304
  Погребняк Н. Порядок проходження служби в апараті Верховної Ради України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 85-88
967305
  Свиридов М.К. Порядок разрешения дел об условно-досрочном освобождении от наказания. Уч. пособие. / М.К. Свиридов. – Томск, 1972. – 136с.
967306
  Камышев В.Г. Порядок разрешения трудовых споров. / В.Г. Камышев. – М., 1961. – 63с.
967307
  Шаульский Ю.И. Порядок разрешения хозяйственных споров в органах государственного арбитража. / Ю.И. Шаульский. – К., 1978. – 62с.
967308
  Николаева Л.А. Порядок разрешеня трудовых споров по законодательству о труде рабочих и служащих в СССР : Автореф... канд .юр.наук: / Николаева Л. А.; АН СССР, Ин-т права. – М., 1954. – 16л.
967309
  Смолярчук В.И. Порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан / В.И. Смолярчук. – Москва, 1969. – 32 с.
967310
  Казакевич Н.Н. Порядок рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан / Н.Н. Казакевич. – М, 1975. – 95с.
967311
  Пилипенко А.Я. Порядок рассмотрения трудовых споров / А.Я. Пилипенко. – Кишинев, 1985. – 144с.
967312
  Толкунова В.Н. Порядок рассмотрения трудовых споров и исполнния решений по ним / В.Н. Толкунова. – М., 1980. – 88с.
967313
  Скобелкин В.Н. Порядок рассмотрения трудовых споров. / В.Н. Скобелкин. – М., 1959. – 32с.
967314
  Кафтановская А.М. Порядок рассмотрения трудовых споров. / А.М. Кафтановская. – М., 1975. – 79с.
967315
  Лаговиер Н. Порядок рассмотрения уголовных дел в народном суде / Н. Лаговиер. – Москва, 1939. – 96с.
967316
  Дорофеев С.Б. Порядок реакции при разложении озона, поглощённого активированым углём / С.Б. Дорофеев. – Новосибирск, 1983. – 6с.
967317
  Кравчук В. Порядок реалізації права на вихід із господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-7.
967318
  Черкашина К.Ф. Порядок реалізації програми фінансового оздоровлення та її ефективність // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 288-294. – ISSN 1729-7036
967319
  Бєліков О. Порядок реєстрації прав власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 81-88
967320
   Порядок рождения хаосов // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 1 (2856). – С. 18 : фото
967321
  Винокурова Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 79-96. – ISSN 0132-1331


  У статті розглядаються значення міжнародних длговорів та інших міжнародних договорів та інших міжнародних актів для забезпечення ефективного функціонування арбітражного інституту, дається аналіз основних положень Закону України "Про міжнародний ...
967322
  Винокурова Л. Порядок розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-34. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається значення міжнародних договорів та інших міжнародних актів для забезпечення ефективного функціонування арбітражного інституту, дається аналіз основних положень Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж" та Регламенту ...
967323
  Мартинців А.М. Порядок розгляду та вирішення слідчим суддею клопотання слідчого, прокурора про накладення грошового стягнення // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 102-108
967324
  Гасско Б.Є. Порядок розгляду трудових конфліктів. / Б.Є. Гасско. – Х., 1930. – 158с.
967325
  Ткач А.П. Порядок розгляду трудових спорів / А.П. Ткач. – К., 1977. – 32с.
967326
  Семенко Л. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника у разі змін в організації виробництва і праці // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С.95-97
967327
  Семенко Л. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника у разі змін в організації виробництва і праці // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 75-76.
967328
   Порядок розміщення коштів на депозитних рахунках // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 вересня (№ 36/37). – С.1


  Уряд затвердив механізм розміщення державними та комунальними вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за ...
967329
   Порядок розробки та обгрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах (Проект Державної комісії України по запасах корисних копалин) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 5. – С. 62-74. – ISSN 1726-5428
967330
  Каримов С.К. Порядок роста нормы производственных частичных сумм ряда фурье и теоремы вложения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Каримов С. К.; Моск. пед. ин-т. – М., 1979. – 11л.
967331
  Смолин Юрий Николаевич Порядок роста резольвентных ядер линейных интегральных уравнений Вольтерра с почти-периодическими ядрами и запаздываниями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Смолин Юрий Николаевич; Ростовский-н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 16л.
967332
  Немец Г.П. Порядок синтаксических единиц в предложении и контексте : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Немец Г.П. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1967. – 23 с.
967333
   Порядок складання декларації про доходи страховика // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.80-86
967334
   Порядок складання декларації про прибуток банківської установи // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.69-80
967335
   Порядок складання декларації про прибуток підприємства // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.48-69
967336
   Порядок складання декларації про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.86-101
967337
  Коломієць В.Т. Порядок слів у чеській прозі першої половини ХІХ ст : Дис... канд.філолог.наук: / Коломієць В.Т.; Академія наук Української РСР. Ін-т мовознавства ім О.О.Потебні. – Київ, 1949. – 300л. – Бібліогр.:л.295-298
967338
  Кондратьєва О.В. Порядок слів як засіб відтворення комунікативної структури речення в перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 233-240


  У статті проаналізовано роль порядку слів у відтворенні комунікативної структури речення під час перекладу англомовної наукової прози українською мовою. В статье проанализирована роль порядка слов при передаче коммуникативной структуры предложенияв ...
967339
  Смелянский А.М. Порядок слов / А.М. Смелянский. – М., 1988. – 55с.
967340
  Гужанов Сергей Иванович Порядок слов в адъективно-субстантивных фраземах современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Гужанов Сергей Иванович; Росторвский гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1979. – 18л.
967341
  Нехайчик Ф.Ф. Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях с притяжательными местоимениями в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Нехайчик Ф.Ф. ; ХГУ. – Харьков, 1967. – 21 с.
967342
  Лапов Б.С. Порядок слов в белорусском языке на материале памятников XV-XVII в.в. : Автореф... канд. филол.наук: / Лапов Б. С.; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1955. – 18л.
967343
  Шубик С.А. Порядок слов в древневерхненемецком языке. (Место глагола в повествовательном предложении). : Автореф... канд. филолог.наук: / Шубик С.А.; АН СССР. Лен. отд. Ин-та языкознания. – Л., 1964. – 20л.
967344
  Габриелян П.М. Порядок слов в немецеом и армянском языках : Автореф... канд. филол.наук: / Габриелян П.М.; АН Арм.ССр. Ин-т языка. – Ереван, 1963. – 27л.
967345
  Миллер Е.Н. Порядок слов в немецком и русском языках / Е.Н. Миллер. – Алма-Ата, 1977. – 84 с.
967346
  Попова З.Д. Порядок слов в предложении. Метод. пособие / З.Д. Попова. – Воронеж, 1965. – 28с.
967347
  Мусаев О.И. Порядок слов в предложениях английского и азербайджанского языков. : Автореф... Канд.филол.наук: / Мусаев О.И.; Ком.высш. и сред.спец.образования Совета Мин.АзССР. – Баку, 1961. – 30л.
967348
  Крючкова Л.С. Порядок слов в простом двусоставном предложении с прямым дополнением. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.09.01 / Крючкова Л.С.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 25л.
967349
  Бобырева М.М. Порядок слов в простом и сложном предложении во французском языке / М.М. Бобырева. – Москва : Наука, 1965. – 170 с.
967350
  Фоминых Валентина Наумовна Порядок слов в простом независимом повествовательном предложении в английском языке XIV - XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Фоминых Валентина Наумовна; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 25л.
967351
  Калякина-Каледина Порядок слов в простом предложении гагаузского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Калякина-Каледина Т.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 19л.
967352
  Порите Т.Г. Порядок слов в простом предложении современного латышского литературного языка. (Место определения и дополнения в простом предложении). : Автореф... канд. филолог.наук: / Порите Т.Г.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 24л.
967353
  Юсифли Ш.В. Порядок слов в простых предложениях в современном азербайджанском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Юсифли Ш.В. ; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Баку, 1965. – 28 с.
967354
  Демесинова Н.Х. Порядок слов в простых предложениях русского и казахского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Демесинова Н. Х.; АН Каз.ССР, Ин-т языка и литер. – Алма-Ата, 1958. – 15л.
967355
  Евтихова И.М. Порядок слов в простых распространенных предложениях на примере немецкого и крымскотатарского языков / И.М. Евтихова, З.Л. Ибрагимова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 23-25. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Статья посвящена изучению сходств и различий немецкого и крымскотатарского языков в области синтаксиса. Объектом исследования послужил порядок слов в простых распространенных предложениях. Результаты проведенной работы способствуют углубленному ...
967356
  Ковтунова И.И. Порядок слов в русском литературном языке / И.И. Ковтунова. – М., 1969. – 232с.
967357
  Колесников Н.П. Порядок слов в русском предложении и синтаксическая омонимия: Уч.пособ. по соврем.рус.яз.для студ.журн. / Н.П. Колесников. – Ростов -на-Дону, 1984. – 45с.
967358
  Сиротинина О.Б. Порядок слов в русском языке / О.Б. Сиротинина. – Саратов, 1965. – 172с.
967359
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – М, 1976. – 216с.
967360
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – М, 1983. – 193с.
967361
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – 2-е изд. – М, 1984. – 237с.
967362
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – М, 1986. – 231с.
967363
  Крылова О.А. Порядок слов в русском языке / О.А. Крылова. – 3-е изд. – М, 1986. – 237с.
967364
  Сиротина О.Б. Порядок слов в русском языке. : Автореф... Доктора филол.наук: / Сиротина О.Б.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 35л.
967365
  Лобанова Н.А. Порядок слов в русском языке. / Н.А. Лобанова. – Москва, 1976. – 142с.
967366
  Скворцова Г.Л. Порядок слов в русском языке. / Г.Л. Скворцова. – М, 1986. – 60с.
967367
  Лазаркевич М.В. Порядок слов в современном английском языке : Автореф... канд. филологич.наук: / Лазаркевич М.В.; 1-й Ленингр. пед. ин-т ин. яз. – Л., 1951. – 24л.
967368
  Стаховский Н.Н. Порядок слов в современном русском литературном языке / Н.Н. Стаховский. – Львов, 1960. – 27с.
967369
  Сафиуллина Ф.С. Порядок слов в современном татарском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сафиуллина Ф.С. ; Казан. ГУ. – Казань, 1966. – 21 с.
967370
  Власова Л.Д. Порядок слов в стихотворном языке А.С.Пушкина : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Власова Л.Д.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 21л.
967371
  Кедис Бирута Вольдемаровна Порядок слов в субстантивных словосочетаниях в английском и латышском языках : Автореф... канд. филол.наук: 677 / Кедис Бирута Вольдемаровна; Латв. гос. ун-т им. Петра СТучки. – Рига, 1969. – 36л.
967372
  Коломиец В.Т. Порядок слов в чешской прозе первой половины XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коломиец В.Т. ; Академия наук Украинской ССР, Институт языковедения им. А.А. Потебни. – Киев, 1950. – 15 с.
967373
  Аполлонская Т.А. Порядок слов и его речевая реализация : Автореф. дис. ... канд. фил. наук / Аполлонская Т.А. ;. – Ленинград, 1976. – 19 с.
967374
  Брагина А.Ф. Порядок слов и интонация как факторы изменений в структуре немецкого предложения : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Брагина А.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 24л.
967375
  Мельничук А.С. Порядок слов и синтагматическое членение предложений в славянских языках / А.С. Мельничук. – Киев, 1958. – 64с.
967376
  Лосева Л.М. Порядок слов как средство организации текстов монологической речи / Л.М. Лосева. – Одесса, 1969. – 131с.
967377
  Бадикян Х.Г. Порядок слов простого предложения в современном армянском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Бадикян Х.Г.; АН Арм ССР Ин-т языка. – Ереван, 1967. – 32л.
967378
   Порядок совершения нотариальных действий. – Киев, 1987. – 366с.
967379
  Сколько Л.В. Порядок спадкування в Німеччині: нотаріальний і судовий // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-15


  Розкрито компетенцію суду і нотаріуса щодо вирішення правових питань, пов"язаних зі спадкуванням, акцент ззроблено на процедурі медіації, яку проводить нотаріус у спадкових справах у Німеччині. Сформульовано поняття "порядок спадкування" та виділено ...
967380
  Гончарова А.В. Порядок спадкування за правом представлення у законодавстві деяких іноземних держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 170-173.
967381
  Скок Л.В. Порядок спадкування у Німеччині: розмежування компетенції між судом та нотаріусами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 363-367. – ISSN 2219-5521


  У статті проведено порівняльний аналіз матеріального законодавства Німеччини та України щодо спадкування майна та нормативні акти Німеччини, які визначають і розмежовують компетенцію нотаріусів та суддів з оформлення спадкових прав. Проаналізовано ...
967382
  Мостовий А. Порядок справляння митних платежыв // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 22-25
967383
  Балинець О.В. Порядок створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 31
967384
  Ковдій Т.О. Порядок створення непідприємницьких організацій за законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 405-410. – ISSN 1563-3349
967385
  Шпуганич І. Порядок створення та установчі документи благодійних організацій за законодавством України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 166-174. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
967386
  Винар Л. Порядок створення юридичних осіб публічного права, заснованих державою // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 44-48
967387
  Баулін О. Порядок та межі застосування примусу під час освідування особи у кримінальному провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 40-50
967388
  Вахонєва Т. Порядок та особливості обчислення строків за новим цивільним законодавством // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.21-26. – ISSN 0132-1331
967389
  Скуляк І.А. Порядок та особливості провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 110-115.
967390
  Намєткін О. Порядок та строки винесення постанов про стягнення з боржника виконавчого збору / О. Намєткін, О. Дем"яненко // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 86-89.
967391
  Кравчук В. Порядок та строки розрахунку з учасником у разі його виходу з господарського товариства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-51.
967392
  Мороз С.А. Порядок та умови вступу до аспірантури як елемент правового механізму державного управління якістю трудового потенціалу вищих навчальни закладів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 106-110. – ISSN 2306-6814


  У статті подаються результати критичного аналізу змісту проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад"юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ) та ...
967393
  Мороз В.М. Порядок та умови вступу до докторантури як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки фахівців на науковому рівні вищої освіти / В.М. Мороз, С.А. Мороз // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 126-133. – ISSN 2220-1394


  Подаються результати критичного аналізу змісту проекту Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад"юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів (наукових установ) та розглядаються ...
967394
  Остафійчук М.М. Порядок та умови звільнення зі служби осіб за вчинення дій, що дискредитують звання працівника органів внутрішніх справ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 181-194.


  Розглянуто особливості порядку та умов звільнення осіб зі служби за скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.
967395
  Бутовский А.Н. Порядок удостоверения правоспособности участвующих в акте лиц : II ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 108-111
967396
  Великанова М.М. Порядок укладання договорів на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 12-15
967397
  Діковська І.А. Порядок укладання договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 707-711. – ISBN 978-966-667-341-4
967398
  Кохановська Н.С. Порядок укладання договору та його припинення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1148. – ISBN 978-966-667-341-4


  Договір про надання інформаційних послуг.
967399
  Білоус О.С. Порядок укладення договору відповідно до Принципів УНІДРУА // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 57-64
967400
  Шишка О. Порядок укладення договору найму житла з житлового фонду соціального призначення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 18-22
967401
  Мороз М.В. Порядок укладення договору оренди майна державного підприємства / М.В. Мороз, О.В. Мороз // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 137-142. – ISSN 2311-4894
967402
  Мережко О. Порядок укладення міжнародних міжурядових та міжвідомчих договорів у законодавстві та практиці України // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 78-81


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
967403
  Смолин Я. Порядок укладення міжнародного договору купівлі-продажу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 184-190
967404
  Волохов О.С. Порядок укладення та імплементації міжнародних договорів державами-учасницями СНД // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 312-316
967405
  Діковська І.А. Порядок укладення, сторони та зміст // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 660-667. – ISBN 978-966-667-341-4
967406
  Анісімова Н. Порядок утримання та сплати військового податку // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 56-58. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
967407
  Петрусенко Т.В. Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда / Т.В. Петрусенко, И.В. Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 7, сентябрь. – С. 44-49. – ISSN 1726-6726


  Руководство "Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, с комментариями и приложениями" (далее - Руководство) разработано Российской библиотечной ассоциацией (РБА) в целях содействия внедрению одноименного документа, утвержденного ...
967408
  Олексин А.Г. Порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 216-220. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
967409
  Кешикова Н.В. Порядок формирования государственных органов как конституционно-правовая категория // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 15. – С. 4-6. – ISSN 1812-3805
967410
  Кешикова Н.В. Порядок формирования государственных органов: к истории вопроса // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
967411
  Иванова Н.А. Порядок формирования и состав земских учреждений в Тамбовской губернии в 1865-1868гг: историко- правовой аспект // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.201-210. – ISSN 1608-8794
967412
  Семчик В.І. Порядок формирования и структура производственных фондов межхозяйственных предприятий // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 423-436. – ISBN 978-617-7021-00-0
967413
  Манохин В.М. Порядок формирования органов государственного управления. / В.М. Манохин. – М., 1963. – 184с.
967414
  Белоусова Маргарита Порядок формирования продукта : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 34-35 : Фото
967415
  Перепелиця М.М. Порядок формування інформаційних пошукових систем у системі МВС / М.М. Перепелиця, К.А. Володько // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 75-85. – ISSN 1999-5717
967416
  Козоріз В. Порядок формування кадрового резерву державної служби // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 47-54
967417
  Шаповалов В. Порядок формування національного переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні з позиції фармацевтичного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 213-222. – ISSN 0132-1331
967418
  Овчіннікова О.О. Порядок формування обліково - анлітичної інформації про орендні операції підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 443-445. – ISBN 978-617-7069-02-6
967419
  Гушта О.В. Порядок формування та використання коштів місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 10-15
967420
  Серьогіна С.Г. Порядок формування уряду за різних форм правління // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.37-47. – ISSN 0201-7245


  1917-1922 рр.
967421
  Помазан О. Порядок чи хаос у сучасному геоплануванні? (Аналіз генеральних планів населених пунктів Васильківського району Київської області) / О. Помазан, Т. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 52-59. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто сучасні проблеми планування розвитку територій з акцентом на природничу складову у комплексній оцінці території. In the article examines modern problems of planning the development of the territories with an emphasis on the natural ...
967422
   Порядок, правила и методы составления рабочих таблиц классификации по УДК. – М., 1984. – 16с.
967423
  Лизанчук В. Порятуймо українську журналістику! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 44). – С. 3


  Автор статті вважає, що "перетворення галузі знань "06 Журналістика" в галузь знань "06 Комунікативістика" зводить нанівець функції журналістики, до яких належать інформування, вираження і формування громадянської думки, просвітницька пропаганда, ...
967424
  Лазоркін В. Порятунок армії - військова реформа // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 11/12 (193/194). – С. 30-32
967425
  Слободинський Д.К. Порятунок євреїв українцями у роки Другої світової війни : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Слободинський Дмитро Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
967426
  Слободинський Д.К. Порятунок євреїв українцями у роки Другої світової війни : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Слободинський Дмитро Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 234 арк. – Бібліогр.: арк. 172-234
967427
  Михайлюк М. Порятунок західноєвропейського єврейства у роки нацистського режиму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 75-84. – ISSN 1998-4634
967428
  Подобєд П. Порятунок у годину смерті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 48 (265). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Серед тих, хто допомогав іншим вижити під час Голодомору, були місцеві керівники, педагоги, лікарі та багатодітні матері.
967429
  Локтев В.М. Порятунок у фундаментальності // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С.16-26. – ISBN 978-966-360-246-2 (вип. 9) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Реформування науково-технічної галузі в Україні.
967430
  Елин И.М. Посади дерево / И.М. Елин. – Челябинск, 1981. – 79с.
967431
  Смик Г.К. Посади калину. / Г.К. Смик. – К., 1978. – 160с.
967432
  Белохонов И. Посади свое дерево / И. Белохонов. – Москва : Советская Россия
Ч. 1 : На пороге судьбы. – 1971. – 288с.
967433
  Васильев В.И. Посадка деревьев и кустарников / В.И. Васильев. – Москва-Ленинград, 1950. – 32с.
967434
  Веселовский С.Б. Посадная соха в первой половине XVII века : [(окончание следует)]. – [Санкт-Петербург], 1910. – 42 с. – Автор рец. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1910, ч. 27, № 5, отт. 2


  С автографом автора: Многоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому от автора
967435
  Веселовский С.Б. Посадная соха в первой половине XVII века : [(окончание следует)]. – [Санкт-Петербург], 1910. – 48 с. – Автор рец. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1910, ч. 27, № 7, отт. 2


  С автографом автора
967436
  Пустовіт В.А. Посадова злочинність у сфері земельних відносин: пошук шляхів протидії // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 137-143. – ISSN 1609-0462
967437
  Стукаленко В.А. Посадова особа як суб"єкт адміністративної відповідальності за правопорушення. що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 24-29. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
967438
  Пуданс-Шушлебіна Посадова особа як суб"єкт владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 258-265. – ISSN 1563-3349
967439
  Котнюк Ю. Посадові злочини на митному кордоні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
967440
  Навроцький В.О. Посадові злочини: Лекц. для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 28с.
967441
  Пашутинський Є.К. Посадові інструкції. Освіта, культура, мистецтво / Є.К. Пашутинський. – Київ : КНТ, 2006. – 240 с. – На обкл.: Освітні заклади; Бібліотечна справа; Музейні заклади; Заклади культури та дозвілля. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-98-1
967442
  Пашутинський Є.К. Посадові інструкції: освіта, культура, мистецтво / Є.К. Пашутинський. – (3-тє вид., стереотипне). – Київ : КНТ, 2009. – 232 с. – (Кадри підприємства). – ISBN 978-966-373-359-3
967443
  Табала О. Посадові особи акціонерного товариства // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків : Страйд, 2009. – №4 (30)
967444
  Кравчук В. Посадові особи юридичних осіб // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 6-12
967445
  Воронов Ф.И. Посадочные явления в лессах Приташкентского района / Ф.И. Воронов. – Ташкент, 1940. – 90с.
967446
   Посадочный по телефону от Emirates // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 10 : Фото
967447
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века / П.П. Смирнов. – М.-Л.
1. – 1947. – 490с.
967448
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. / П.П. Смирнов. – М.-Л., 1947. – 490с.
967449
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. / П.П. Смирнов. – М.-Л.
1. – 1947. – 490с.
967450
  Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. / П.П. Смирнов. – М.-Л.
2. – 1948. – 738с.
967451
  Чистjак Д. Посакувана градина = Надсадний сад / Дмитро Чистjак ; превод на макед. jазик: Ана Багрjана. – Штип : Центар за културна инициjатива, 2013. – 79 с. – ISBN 978-608-65357-5-9
967452
   Посаобие к лабораторным занятиям по курсу общей геологии. – М., 1974. – 182с.
967453
   Посаобие к лабораторным занятиям по курсу общей геологии. – Саратов, 1975. – 128с.
967454
  Виноградова О.В. Посбия по беременности и родам женщинам -членам колхозов / О.В. Виноградова. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 51с.
967455
  Морозов Г.С. Посветлело / Г.С. Морозов. – Л., 1987. – 141с.
967456
  Тимошенко Ю. Посвиборчий синдром квазісепаратизму: 2004 рік // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2004. – Кн. 12. – С. 4-9. – ISSN 0042-9422
967457
  Кириченко Г. Посвист Овлура // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 103-114. – ISSN 0208-0710
967458
  Морозова В.О. Посвідка на проживання / В.О. Морозова. – К., 1984. – 208с.
967459
  Заіка Ю. Посвідчення "секретного " заповіту // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-46
967460
  Ольщанецька О.Б. Посвідчення договорів оренди // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 321-329. – ISSN 1563-3349
967461
  Мельник І.С. Посвідчення доручень - нова нотаріальна дія чи термінологічна помилка? // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-57. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Розглядається питання правильного тлумачення і застосування термінології деяких інститутів цивільного права України в законодавстві про нотаріат.
967462
  Гуть Н.Ю. Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та їх визначення : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуть Неля Юріївна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 233 л. – Бібліогр.: л. 209-233
967463
  Гуть Н.Ю. Посвідчення нотаріусами документів для дії за кордоном та їх визначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. / Гуть Неля Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
967464
  Фурса С. Посвідчення нотаріусом факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту (п. 13 ст. 34 Закону "Про нотаріат"): матеріальний та процесуальний аспекти / С. Фурса, С. Рабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається правовий статус виконавця заповіту як суб"єкта спадкових відносин та процесуальний порядок і процедура вчинення нотаріального провадження з посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту. Проаналізована ...
967465
  Мах П.П. Посвіт : поезії / П.П. Мах. – Львів : Каменяр, 1979. – 104 с.
967466
  Скуратівський В.Т. Посвіт / В.Т. Скуратівський. – К., 1988. – 172с.
967467
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 1. – 1995
967468
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 2. – 1995
967469
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 3. – 1995
967470
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 4. – 1995
967471
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 1. – 1996
967472
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 2. – 1996
967473
   Посвіт : народна творчість та культурологія. – Київ
№ 3. – 1996
967474
  Гірник П.М. Посвітається : поезії / Павло Гірник. – 2-е вид., доп. – Київ : Пульсари, 2009. – 376 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2171-46-4
967475
  Усов Н.И. Посвы Саратовской области / Н.И. Усов. – Саратов, 1946. – 21с.
967476
  Рубан Л.Д. Посвята / Л.Д. Рубан. – К., 1988. – 129с.
967477
   Посвята в студенти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  Напередодні 1 вересня на фак-х і в інститутах університету відбулися святкові заходи з нагоди посвяти першокурсників у студенти. Першими відсвяткували філософи.
967478
  Галич О. Посвята як складова паратексту в творчості Ярослава Кремінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 77-81.


  У статті розглядається посвята як складова паратексту. Матеріалом служить творчість письменника-лікаря Ярослава Кремінського. Розуміння паратексту допомагає в сприйнятті його поезії, прози та драматургії. In the article considered the dedication ...
967479
  Галич О. Посвята як складова паратексту в творчості Ярослава Кремінського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 81-85


  У статті розглядається посвята як складова паратексту. Матеріалом служить творчість письменника-лікаря Ярослава Кремінського.
967480
  Кулик Н. Посвячений в українство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 7 листопада (№ 44). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного науковця Володимира Перетца, чий внесок у становлення українознавства в широкому розумінні й формування національної спільноти українських учених - у розумінні буквальному - є неоціненним. "...у Києві, він стає "екстраординарним ...
967481
   Посвячували в студенти XXI століття... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2000. – 23 листопада (№ 28). – С. 2 : фото


  За традицією напередодні Дня знань посвячував у студенти XXI століття своїх новобранців філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка. Із напутнім словом звернувся до першокурсників та вручив їм студентські квитки декан факультету, професор Михайло ...
967482
  Кабардинская Посвящается 25-летию автономии Кабарды. / Кабардинская, АССР. – Нальчик, 1946. – 395с.
967483
  Окуджава Б.Ш. Посвящается вам / Б.Ш. Окуджава. – Москва, 1988. – 143с.
967484
   Посвящается Льву Николаевичу Митрохину (материалы заседания) // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 16-37. – ISSN 0042-8744
967485
  Грудинина Н.И. Посвящается молодости / Н.И. Грудинина. – Л., 1970. – 79с.
967486
  Калве А. Посвящается прошедшей осени : повести / А. Калве; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 304 с.
967487
  Биллури А. Посвящение : сборник стихов / А. Биллури. – Москва, 1970. – 96 с.
967488
  Рождественский Р.И. Посвящение / Р.И. Рождественский. – М., 1970. – 176с.
967489
  Капутикян С.Б. Посвящение : стихи / С.Б. Капутикян. – Москва : Детская литература, 1979. – 223 с.
967490
  Соколов-Микитов Посвящение / Соколов-Микитов. – М., 1982. – 158с.
967491
  Сорокин В.В. Посвящение / В.В. Сорокин. – М., 1982. – 367с.
967492
  Фаиз А.Ф. Посвящение / А.Ф. Фаиз. – Москва, 1983. – 32 с.
967493
   Посвящение. – М., 1990. – 461с.
967494
  Медреш Е. Посвящение / Е. Медреш. – Харьков : Фолио-Принт, 1998. – 64с.
967495
  Лазарев О.Б. Посвящение в "прожектористы". / О.Б. Лазарев. – М., 1965. – 93с.
967496
  Беднарский Владимир Посвящение в гудлакеры // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 86-91 : фото
967497
  Криничная Н.А. Посвящение в колдуны: историко-этнографическая основа русских мифологических рассказов о передаче-усвоении эзотерических знаний // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.10-22. – ISSN 0869-5415


  [Вредоносная магия.]
967498
  Довгун А.И. Посвящение в прекрасное / А.И. Довгун. – Челябинск, 1965. – 45с.
967499
  Поляков В.Т. Посвящение в радиоэлектронику / В.Т. Поляков. – Москва : Радио и связь, 1988. – 351 с.
967500
   Посвящение в режиссеры. – Москва : Искусство, 1987. – 239 с.
967501
  Романов А.А. Посвящение в родню / А.А. Романов. – М., 1967. – 55с.
967502
  Полухин Ю.Д. Посвящение в рыцари / Ю.Д. Полухин. – Москва, 1974. – 223с.
967503
  Синеглазова М.А. Посвящение в студенты как средство коммунистического воспитания молодежи / М.А. Синеглазова, В.Н. Елахов. – Москва, 1979. – 29с.
967504
  Софронов А.В. Посвящение Дону / А.В. Софронов. – Ростов н/Д, 1981. – 111с.
967505
  Рубцов Н.М. Посвящение другу / Н.М. Рубцов. – Л., 1984. – 254с.
967506
   Посвящение Н.В.Гоголю. – М., 1987. – 48с.
967507
  Козлова Ольга Посвящение экс-отшельнику : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 152-159 : Іл.
967508
  Трынский Славчо Посвящение. / Трынский Славчо. – София, 1971. – 194с.
967509
  Реглер Г. Посев / Г. Реглер. – М., 1937. – 367с.
967510
  Реглер Г. Посев / Г. Реглер. – М., 1937. – 367с.
967511
  Бальдыш Г.М. Посев и всходы: Страницы жизни Н.И.Вавилова. / Г.М. Бальдыш. – Москва : Знание, 1983. – 192с. – (Творцы науки и техники)
967512
   Посев озимых культур. – Л., 1953. – 16с.
967513
  Федотов Я.Ф. Посев семенами лучших районированных сортов - важный фактор повышения урожайности. / Я.Ф. Федотов. – Чебоксары, 1953. – 12с.
967514
   Посевные площади 1937 г.. – Москва, 1938. – 276с.
967515
   Посевные площади СССР. – М., 1936. – 403с.
967516
   Посевные площади СССР. – М.-Л., 1939. – 334с.
967517
   Посевные площади СССР : Статистический сборник. – Москва : Госстатиздат
Т. 1. – 1957. – 516 с.
967518
   Посевные площади СССР : Статистический сборник. – Москва : Госстатиздат
Т. 2. – 1957. – 504 с.
967519
  Парнов Е.И. Посевы бури / Е.И. Парнов. – М., 1976. – 543с.
967520
  Парнов Е.И. Посевы бури / Е.И. Парнов. – М., 1986. – 441с.
967521
  Алексеев Е.К. Посевы в БССР однолетних люпинов на семена, удобрения и корм / Е.К. Алексеев. – Минск, 1952. – 48с.
967522
  Илус В. Посевы ветра : роман / В. Илус; пер. сэст. Р.Минны. – Москва : Советский писатель, 1972. – 318 с.
967523
  Величко В.А. Посевы солнца / В.А. Величко. – Москва, 1961. – 280с.
967524
  Любавский М.К. Поседные бояре в Жмудской земле в XVI веке. – 11 с.
967525
  Прошин С.М. Посеешь ветер... / С.М. Прошин. – М., 1980. – 496с.
967526
   Посеешь характер - пожнешь судьбу. – Л., 1967. – 88с.
967527
   Посеймье. – Воронеж, 1983. – 164с.
967528
  Збенович В.Г. Поселение Бернашевка на Днестре: (К происхождению трипол. культуры) / В.Г. Збенович. – Киев, 1980. – 179с.
967529
  Цвинария И.И. Поселение Гуандра / И.И. Цвинария. – Тбилиси, 1978. – 57с.
967530
  Мелюкова А.И. Поселение и могильник скифского времени у села Николаевка / А.И. Мелюкова. – М., 1975. – 259с.
967531
  Глонти Л.И. Поселение куро-араксской культуры : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Глонти Л.И.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 30л.
967532
  Аскаров А.А. Поселение Кучуктепа / А.А. Аскаров, Л.И. Альбаум. – Ташкент, 1979. – 112с.
967533
  Хлобыстин Л.П. Поселение Липовая Курья в Южном Зауралье / Л.П. Хлобыстин. – Ленинград, 1976. – 65с.
967534
  Баран В.Д. Поселение первой половины I тысячилетия н. э. у с. Черепин Львовской области : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Баран В.Д.; АН УССР. – Львов, 1958. – 16с.
967535
  Янитс Л.Ю. Поселение эпохи неолита и раннего металла в приустье. / Л.Ю. Янитс. – Таллин, 1969. – 282с.
967536
  Хынку И.Г. Поселения XI-XIV веков в Оргеевских кодрах Молдавии / И.Г. Хынку. – Кишинев, 1969. – 116с.
967537
  Пряхин А.Д. Поселения Абашевской общности / А.Д. Пряхин. – Воронеж, 1976. – 168с.
967538
  Мурадова Э.А. Поселения архаического Дахистана / Э.А. Мурадова. – Ашхабад, 1991. – 144с.
967539
  Шилов М.Н. Поселения большой песчанки и природная очаговость чумы на Северном Устюрте и в предустюрте : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Шилов М.Н.; Научно-исследоват. противочумный ин-т "МИКРОБ". – Саратов, 1969. – 30л.
967540
  Кудиркене Р.К. Поселения в природном ландшафте Литвы. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.01 / Кудиркене Р.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1973. – 32л.
967541
   Поселения древней Карелии. – Петрозаводск, 1988. – 166с.
967542
   Поселения Древней Карелии. – Петрозаводск, 1988. – 168с.
967543
  Борзияк И.А. Поселения древнекаменного века на северо-западе Молдавии / И.А. Борзияк. – Кишинев, 1981. – 136 с.
967544
   Поселения и жилища древних племен Южного Урала. – Уфа, 1983. – 144с.
967545
  Чибиров Л.А. Поселения и жилища осетин. : Автореф... канд. истор.наук: / Чибиров Л.А.; АН ГрузССР. Ин-т истории им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1964. – 34л.
967546
  Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа / В.П. Кобычев. – Москва, 1982. – 195с.
967547
  Будина О.Р. Поселения и жилище Северной Албании (XIX-ХХ вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Будина О. Р.; АН СССР, Ин-т этнограф. им. Миклухо-Маклая. – М., 1968. – 30л.
967548
  Динесман Л.Г. Поселения и норы млекопитающих как объект палеоэкологического изучения : Автореф... Доктора биол.наук: 03.097 / Динесман Л.Г.; АН СССР. – Москва, 1969. – 32л.
967549
   Поселения каменного века и раннего металла в Карелии. – Петрозаводск, 1982. – 136с.
967550
  Лозе И.А. Поселения каменного века Лубанской низины / И.А. Лозе. – Рига, 1988. – 209с.
967551
  Пряхин А.Д. Поселения катакомбного времени лесостепного Подонья / А.Д. Пряхин. – Воронеж, 1982. – 159с.
967552
  Пидаев Ш.Р. Поселения кушанского времени Северной Бактрии / Ш.Р. Пидаев. – Ташкент, 1978. – 144с.
967553
  Бондарь Н.Н. Поселения Сpеднего Поднепpовья эпохи pанней бpонзы / Н.Н. Бондарь. – Киев : Вища школа при КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1974. – 175с.


  Исследуется сpеднеднепpовская гpуппа поселений эпохи pанней бpонзы: их топогpафия и планиpовка, хаpактеp и устpойство жилищ; аpхеологический матеpиал, полученный пpи pаскопках.
967554
  Пилипко В.Н. Поселения Северо-Западной Бактрии / В. Н. Пилипко ; Под ред. Г. А. Кошеленко. – Ашхабад Ылым, 1985. – 216 с.
967555
  Бондарь Н.Н. Поселения Среднего Поднепровья эпохи ранней бронзы / Н.Н. Бондарь. – К, 1974. – 176с.
967556
   Поселения срубной общности. – Воронеж, 1989. – 196с.
967557
  Бадер О.Н. Поселения Турбинского типа в Среднем Прикамье / Бадер О.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – № 99 : Поселения Турбинского типа в Среднем Прикамье / Бадер О.Н. – С. 1-196, рис.
967558
   Поселения эпохи неолита и раннего металла на севере Европейской части СССР / Под ред. Фосс М.Е. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1951. – № 20 : Поселения эпохи неолита и раннего металла на севере Европейской части СССР / Под ред. Фосс М.Е. – С. 1-175, илл.
967559
  Асанов Ю.Н. Поселения, жилища и хозяйственные постройки балкарцев во второй половине XIX - 40 годах ХХ века. : Автореф... наук: 576 / Асанов Ю.Н.; АН ГССР. Инст. истории, археолог. и этнограф. им.И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1972. – 20л.
967560
  Зыков Ф.М. Поселения, жилища и хозяйственные постройки якутов, ХIХ - нач. ХХ в. / Ф.М. Зыков. – Новосибирск, 1986. – 99с.
967561
  Маруневич М.В. Поселения, жилище и усадьба гагаузов Южной Бессарабии в XIX начале XX в. / М.В. Маруневич. – Кишинев, 1980. – 168 с.
967562
  Пилипчук Я.В. Поселення "Кипчацького степу": кочові ставки чи міста? // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 133-155. – ISSN 1682-671Х
967563
  Баран Володимир Поселення в Теремцях і проблема формування слов"янських ранньосередньовічних культур // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 248-252. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується поселення в Теремцях і проблема формування слов"янських ранньосередньовічних культур.
967564
  Бунятян К.П. Поселення городоцько-здовбицької культури неподалік Острога / К.П. Бунятян, О.А. Позіховський // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 82-101. – ISSN 0235-3490
967565
  Пряхін Ю. Поселення греків з Архіпелагу в Керчі-Єнікале (кінця ХVІІІ-середини XIX ст.) / Юрій Пряхін // Записки Історико-філологічного товариства Андрія Білецького / Київське наукове історико-філологічне т-во Андрія Білецького ; редкол.: Клименко Н.Ф., Мазараті С.М., Пономарів О.Д. [та ін]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 103-118
967566
  Бєляєва С.О. Поселення Дніпровського Лівобережжя X-XV ст. (за матеріалами поселень поблизу сіл Комарівка та Озаричі) / С.О. Бєляєва, А.І. Кубишев; НАНУ. Ін-т археології. – Київ : Наукова думка, 1995. – 112с. – ISBN 5-12-004294-5
967567
  Васильчук В. Поселення німецьких колоністів на Півдні України наприкінці ХVIII- початку ХІХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.37-41
967568
  Баран В.Д. Поселення перших століть нашої ери біля села Черепин / В.Д. Баран. – Київ, 1961. – 100с.
967569
  Рачковський Г. Поселення Середнього Полісся (середина XIX- середина XX ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – C. 57-87. – (Серія історична ; Вип. 43)
967570
  Самолюк В.О. Поселення стжижовської культури на р. Іква на Волині // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 3. – С. 58-72. – ISSN 0235-3490
967571
  Черновал Д. Поселення трипільської культури Бернашівка 1 // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 68-69. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
967572
  Шульга Ігор Поселення українців у Саратовському Надволжі // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 282-284
967573
  Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу : (етнополітичний аспект динаміки) : монографія / Ніколаєць Ю.О. ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 187, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6656-8
967574
  Насунов Д.И. Поселенцы / Д.И. Насунов. – М, 1977. – 78с.
967575
  Травинка В. Посели в своем сердце любовь / В. Травинка. – М, 1996. – 213с.
967576
  Кауров Б.А. Поселки выходят на большак. / Б.А. Кауров. – М., 1962. – 176с.
967577
  Димаров А.А. Поселковые истории / А.А. Димаров. – М., 1986. – 589с.
967578
  Мусатова А.И. Поселковые клещи Alektorobius tholozani papillipes Birula, 1895 -- переносчики клещевого возвратного тифа и меры борьбы с ними в Узбекистане. : Автореф... Канд.биол.наук: / Мусатова А.И.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1966. – 17л.
967579
  Рябчук Г.Ф. Поселковый совет депутатов трудящихся / Г.Ф. Рябчук. – Москва : Юридическая литература, 1965. – 67 с.
967580
  Булычев Кир Поселок / Булычев Кир. – Москва, 1988. – 332,2с.
967581
  Булычев Кир Поселок / Булычев Кир. – Москва, 1989. – 246,2с.
967582
  Фолкнер У. Поселок : Роман / Уильям Фолкнер; Пер с англ. Б.Бошняка, В.Хинкиса. – Харьков : Фолио, 1998. – 383с. – (Вершины). – ISBN 966-03-0432-3
967583
  Кулиш С.Л. Поселок Альфа / С.Л. Кулиш. – Ташкент, 1971. – 136с.
967584
  Шустер В.М. Поселок Глубокое. / В.М. Шустер. – Новосибирск, 1967. – 48с.
967585
   Поселок на краю Галактики : сб. научной фантастики. – Москва : Наука, 1989. – 368 с. – (Библиотека журнала " Химия и жизнь"). – ISBN 5-02-007778-Х
967586
  Брайдер Ю.М. Поселок на краю Галактики / Ю.М. Брайдер, Н.Т. Чадович. – Минск, 1989. – 221с.
967587
  Сказбуш Н.И. Поселок на трассе / Н.И. Сказбуш. – Харьков, 1980. – 230с.
967588
  Саутолл А. Поселок Тополи / А. Саутолл. – М., 1971. – 176с.
967589
  Лацис В.Т. Поселок у моря : книга 2-я дилогии / В.Т. Лацис; Автор. пер. с латыш. З Федоровой. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 451 с.
967590
  Ожешко Э. Поселянка : повесть Э. Ожешко // Беглецы : роман из жизни на Далеком Востоке / А. Ильин. – Санкт-Петербург : Тип. С. Добродеева, 1888. – 64 с.
967591
  Маццарелла Мерете Посему я плохо говорю по-фински = Кто такой финский швед? : фрагменты книги "Линии между звездами " // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 233-247. – ISSN 1130-6545
967592
  Клименко А.А. Посеные и посадочные машины и машины для внесения удобрений / А.А. Клименко. – Москва, 1964. – 44с.
967593
  Кацнельсон А.І. Посеред бурі. / А.І. Кацнельсон. – К, 1963. – 141с.
967594
  Прасад Э. Посередине // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2017. – Вып. 54, № 1 : Парадоксы роста. – С. 30-33. – ISSN 1020-8151


  Юань укрепляет свои позиции, но не будет играть главенствующую роль.
967595
  Рєзнікова В.В. Посередництво в господарському обороті України: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 100-109
967596
  Рєзникова В. Посередництво в економіці та господарському праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 74-77
967597
  Грудзур О. Посередництво в хабарництві: кримінально-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 136-139.
967598
  Єрмак В.В. Посередництво груп інтересів у сучасній політиці (мереживий підхід) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 164-174
967599
  Рєзнікова В. Посередництво на страховому ринку України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 275-282. – ISSN 0132-1331
967600
  Пиц Т.Б. Посередництво німецької мови у запозиченні іншомовних лексем південно-західними говорами української мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 374-379. – ISBN 978-966-2303-00-1
967601
  Рєзнікова В. Посередництво та посередницькі правовідносини в господарському обороті України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
967602
  Рєзнікова В.В. Посередництво та представництво як суміжні правові категорії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 55-68
967603
  Чубрикова О.О. Посередництво у врегулюванні конфліктів як напрям сучасної зовнішньої політики Туреччини // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 283-286. – ISSN 2076-8982
967604
  Біленкова Ю.С. Посередництво Української РСР у врегулюванні Індонезійського конфлікту (1946–1950 рр. ) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 373-376. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
967605
  Білостоцька В.О. Посередницька діяльність в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 35-45. – Бібліогр.: на 14 пунктів
967606
  Равчина Т. Посередницька діяльність викладача вищої школи у формуванні наукових понять студентів у навчальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 75-83. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526
967607
  Чубрикова О.О. Посередницька діяльність у врегулюванні конфліктів у концепції сучасної зовнішньої політика Туреччини // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 248-254. – ISBN 978-966-136-196-5
967608
  Дирда А.О. Посередницька роль України у придністровському конфлікті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – C. 569-578
967609
  Васильєва В.А. Посередницькі послуги в системі цивільно-правових договорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 256-263. – ISSN 1563-3349
967610
  Расшивалов Д. Посередницькі послуги у страхуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема потенційного конфлікту інтересів між страховим брокером, його принципалом (страхувальником) і страховиком. Зазначає ться, що, за певних умов, страховий брокер може потенційно бути або провідником або джерелом ...
967611
  Лисенкова В.В. Посередність як антитеза філософському способу життя й філософській творчості // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 104-112
967612
  Гонца І.С. Посесивні назви населених пунктів Черкащини // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 100-104. – ISBN 966-8188-07-1
967613
  Тишковець М.П. Посесивні ойконіми Правобережної України з усічено-суфіксальними варіантами християнських імен в основах // Студії з ономастики та етимології. 2007 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2007. – С. 272-286. – ISBN 978-966-02-4236-4
967614
  Васильченко Н.А. Посессивность в ракурсе референции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Васильченко Н.А.; Моск. гос. лингивист. ун-т. – М, 1991. – 23л.
967615
  Дорский Г.Ю. Посессионное право в последней четверти XIX- начало ХХ в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 20-21. – ISSN 1812-3805
967616
   Посетите КНР, Монгольскую Народную Республику, Демократическую Республику Вьетнам, КНДР. – 32с.
967617
  Матушевский Ф.П. Посетители могилы Т.Г. Шевченка / Ф. Матушевский. – Киев : Тип. Импер. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – 2], 28 с. – Отд. отт.: Киевская старина. 1903, № 2, с. 267-294
967618
  Саймак Клиффорд Дональд Посетители. / Саймак Клиффорд Дональд. – М., 1993. – 447с.
967619
  Баумгартен М. Посетитель и описатель святых мест, в трех частях света состоящих, или Путешествие Мартына Баумгартена Немецкой империи дворянина и кавалера, в Египет, Аравию, Палестину и Сирию, и возвращение оттуда в Германию, : содержащее в себе, описаниние сих стран... : в 3 кн. / на рос. яз. переведено и для пользы общества издано Васильем Рубаном. – В Санкт-Петербурге : Печатано в типографии Корпуса Чужестранных Единоверцев, 1794. – X, 282 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -картон, шкіра
967620
  Стругацкий А.Н. Посещение / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1989. – 253с.
967621
  Баулин П. Посещение : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 15-16
967622
  Костюшко-Валюжинич Посещение Их Императорскими Величествами музея и раскопок в Херсонесе 18-го сентября 1902 г. / Костюшко-Валюжинич. – Севастополь : Тип.Д.О.Харченко, 1904. – 14с. : Ил.2
967623
  Славянин В.П. Посещение мира. / В.П. Славянин. – М., 1985. – 215с.
967624
  Киреев Р.Т. Посещение: Повести. / Р.Т. Киреев. – М., 1977. – 359с.
967625
  Соколов В.Н. Посещение: стихи / В.Н. Соколов. – М., 1992. – 111с.
967626
  Гончар Б.М. Посибілісти // Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М.П. Бажан. – 2-е вид. – Київ : Головна редакція УРЕ, 1983. – Т. 9 : Попложне - Салуїн. – С. 26-27
967627
  Щукин М.Н. Посидели, поговорили / М.Н. Щукин. – Москва, 1980. – 112с.
967628
  Яковченко В.И. Посиделки / В.И. Яковченко. – М., 1970. – 158с.
967629
  Езикеева Г. Посиделки у семейного очага : перспективные формы массовой работы / Галина Езикеева, Елена Тесля // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 9. – С. 50-51. – ISSN 0869-4915


  О массовой работе муниципальных библиотек Омской области (Россия).
967630
  Полубатко Н.С. Посидення ролі держави в умовах глобальної економічної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.161-167. – Бібліогр. в кінці ст.
967631
  Тарасов В.Н. Посиди на камне у дороги... / В.Н. Тарасов. – Новосибирск, 1981. – 271с.
967632
  Капутикян С. Посиди, послушай : стихи / С. Капутикян; пер. с арм. – Москва : Детская литература, 1969. – 56 с.
967633
  Капутикян С.Б. Посиди, послушай / С.Б. Капутикян. – Москва, 1980. – 72с.
967634
  Замов Наиль Калимович Посик вывода в исчеслении предикатов и возможности ограничения сложности теромв в выводах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Замов Наиль Калимович; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова (Ленингр. отд-ни). – Казань, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
967635
  Турчин Є.В. Посилений закон великих чисел для послідовностей випадкових величин з просторів Орліча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Отримано посилені закони великих чисел для послідовностей незалежних випадкових величин з простору Орліча та для послідовностей від"ємно залежних [фі]-субгауссівських випадкових величин. There have been proved strong laws of large numbers for ...
967636
   Посилення боротьби з піратством може стати законом // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 58. – ISSN 1608-6422
967637
  Коташевський О. Посилення боротьби із корупцією і органзованою злочиністю вимагає удосконалення законодавства // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 82-85
967638
  Семенюк Е.П. Посилення взаємодії наук в умовах розвинутого соціалізму. / Е.П. Семенюк, Н.Л. Попова. – Київ, 1983. – 48с.
967639
  Шевченко К. Посилення взаємозалежності між розвитком системи мотивації праці й економічним потенціалом машинобудівних підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
967640
  Сафонов В.В. Посилення виховної функції пропаганди безаварійної роботи та охорони праці / В.В. Сафонов, Е.Є. Стрежекуров, В.В. Заліщук // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 17-18
967641
  Шевченко О.Ю. Посилення відкритості економіки: вплив на фінансову безпеку країни // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-6
967642
  Скулиш Є.Д. Посилення відповідальності в контексті підвищення ефективності боротьби із кіберзлочинністю // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 90-97
967643
  Нестерова К.Ю. Посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 204-206. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
967644
  Ластовецький А. Посилення відповідальності посадових та службових осіб: формування паритетності відносин влади та підприємців // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.72-76
967645
  Романюк Б.В. Посилення впливу на організовану злочинність через удосконалення законодавства // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 2. – С. 94-102. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  У статті розглянуто питання удосконалення правових основ забезпечення ефективної протидії організованій злочинності, яка є внутрішнім чинником, що негативно впливає на стан національної безпеки України.
967646
  Зайковський А.А. Посилення гарантій моральних інтересів обвинуваченого у векторі еволюції досудового провадження // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 31-33.
967647
  Наумкіна С.М. Посилення глобальних ризиків у світовому політичному просторі / С.М. Наумкіна, О.С. Білоусов // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 143-151. – (Думка). – ISSN 2304-7410
967648
  Мельник Е. Посилення громадсько-педагогічного руху в Україні за рідну мову і національну школу (початок 20 століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.59-65
967649
   Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України : збірник матеріалів міжнародної конференції, 16 травня 2011 р. / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [за ред. О.О. Котелянець]. – Київ : НІСД, 2011. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46. – ISBN 978-966-554-146-2
967650
  Мандибура В.О. Посилення експлуатації праці в Україні як чинник пригнічення національного виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 331-341. – ISBN 966-7958-13-2
967651
  Кордюк Н.І. Посилення енергетичної безпеки України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 71-77. – (Серія економічна ; вип. 1)
967652
  Миленький Д.С. Посилення енергетичної безпеки України шляхом підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 37-44
967653
  Стеценко Т.О. Посилення ефективності соціально-економічного захисту працюючих в умовах загострення конкуренції на ринку праці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 340-347
967654
  Докаш О.Ю. Посилення ідеологічного контролю сталінського тоталітарного режиму над політико-культурним простором західних областей УРСР (друга половина 40-х початок 50-х років XX ст.) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 51-60. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
967655
  Дорохов М.С. Посилення ідеологічної складової виховання військовослужбовців – вимога часу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 259-266


  Сьогодні в Україні відбувається зіткнення різних ідеологій, а не пошук їхньої спільної основи. Ідеологічна багатоманітність ні означає відсутність будь-якої ролі держави в ідеологізації суспільства. Суспільні перетворення без ідеологічного забезпечення ...
967656
  Пазізіна С. Посилення імпортозалежності економіки України та перспективи розвитку імпортозаміщення в посткризовий період // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 412-421. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано основні причини посилення залежності України від товарного імпорту.
967657
  Шаблиста Л.М. Посилення інвестиційної складової державного бюджету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-99. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Обгрунтовується необхідність виділення бюджету розвитку і перетворення його в інструмент зростання інвестицій і економічного підйому.
967658
  Гук Н.А. Посилення інтелектуалізації праці та тенденції її структурних зрушень в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 125-130. – ISSN 1993-6788
967659
  Михайловська О.В. Посилення інтелектуальної активності в умовах глобалізації інформаційного середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 25-27
967660
  Гламазда П. Посилення каральної спрямованості законодавства Української Держави доби Гетьманату Павла Скоропадського (квітень - грудень 1918 р.) // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2. – С. 29-34
967661
  Солярж І.Г. Посилення конкурентних позицій авіаційної галузі України у контексті світових глобальних змін // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 324-326. – ISBN 978-617-7069-02-6
967662
  Дмитренко Л.О. Посилення конкурентних позицій українських підприємств на світовому ринку машинобудування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 31-36


  Досліджено основні закономірності розвитку машинобудування України, виявлено сильні та слабкі сторони цієї галузі, проведено аналіз можливостей та загроз та запропоновані практичні рекомендації щодо посилення конкурентних позицій українських ...
967663
  Власюк О.С. Посилення конкурентоспроможності національної економіки - рушійна сила соціально-економічних реформ в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 1. – С. 68-70.
967664
  Предборський В.А. Посилення конкурентоспроможності національної економіки як стратегія детінізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглядаються конкурентно-ринкові засади розвитку як системна стратегічна передумова модернізації (реформування), детінізації вітчизняної економіки.
967665
  Геліх А.К. Посилення конкурентоспроможності українських виробників суднобудівної галузі на ринках країн Європи // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 27-35


  У статті аналізуються сучасні тенденції світового ринку суднобудування. Характеризується місце українських суднобудівників на світовій арені та важливість посилення їх конкурентоспроможності для України. Автор надає рекомендації щодо підвищення ...
967666
  Мануілов О.В. Посилення координації грошово-кредитної та бюджетно- податкової політики як інструмент забезпечення макроекономічної стабільності // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 77-87. – ISSN 2414-3499


  "Проаналізовано координацію грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики в Україні в умовах макроекономічної динаміки, теоретичні засади її ефективності, недоліки поточної грошово-кредитної та монетарної політик, зазначені в Основних засадах ...
967667
  Надюк З.О. Посилення координаційної функції виконавчої влади у сфері охорони здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-86 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
967668
  Бутенко А.І. Посилення кредитно-фінансової підтримки розвитку малого підприємництва в умовах нестабільності української економіки / А.І. Бутенко, І.М. Сараєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (638). – С. 70-81. – ISSN 0131-775Х
967669
  Кравець В.Г. Посилення магнітомпедансного ефекту в нанокрісталічному сплаві Co59Fe5Ni10Si11B15 / В.Г. Кравець, Л.В. Поперенко, Д.Ю. Манько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 209-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Досліджено посилення магнітоїмпедансного ефекту шляхом термічної і лазерної обробок аморфного сплаву Co59Fe5Ni10Si11B15. За допомогою магнітооптичних вимірів показано, що в результаті лазерної і термічної обробок аморфних металевих сплавів відбуваються ...
967670
  Кофанова О. Посилення мотивації і творчої складової навчання майбутніх екологів за допомогою інноваційних засобів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 74-81. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто впровадження у педагогічний процес професійної підготовки майбутніх екологів деяких інноваційних засобів, зокрема проблемно-дослідницького підходу та інформаційно-комунікаційних технологій.
967671
  Іляш О.І. Посилення мотивації праці в системі управління трудовим потенціалом підприємства / О.І. Іляш, М.В. Капериз // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 167-171. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
967672
  Щербина Л.Ф. Посилення мотивації самозміни при наркоманії // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.16-24
967673
  Бутирський О. Посилення негативного іміджу України на Заході у зв"язку з політичною кризою // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.39-42
967674
  Калакура Я.С. Посилення провідної ролі робітничого класу - закономірність будівництва комунізму / Я.С. Калакура. – Київ, 1983. – 49с.
967675
  Дьомін Ю. Посилення прокурорського нагляду за розслідуванням кримінальних справ про товарну контрабанду - крок до посилення економічної безпеки держави // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 85-89.
967676
  Лиско Н. Посилення професійних вимог і правового статусу бухгалтерської професії в бюджетних установах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 48-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
967677
  Мирошниченко Ю.М. Посилення процесуального статусу потерпілого як перспективний напрям удосконалення кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 3 (127). – С. 41-47
967678
  Горяна Л.Г. Посилення процесуальної сторони формування у студентської молоді екологічної культури та здоров"я // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 15 : фото
967679
  Мамутов В. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 83-94. – ISSN 0132-1331
967680
  Ковальчук А.Т. Посилення регулюючого потенціалу фінансового права в публічних правовідносинах // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 45-53
967681
  Атаманенко С.В. Посилення регулятивних елементів в імміграційній політиці США в останній чверті XIX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 229-238
967682
  Бойко С.І. Посилення ринкової орієнтації системи управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-45. – (Економіка ; Вип. 47)


  Проаналізовано визначальні тенденції реструктуризації системи управління підприємством. Адаптацію перехідної системи управління визначено як фактор ринкової трансформації.
967683
  Рижков М.М. Посилення ролі PR-технологій в сучасних міжнародних відносинах / М.М. Рижков, А.Ю. Карпець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 287-290
967684
   Посилення ролі адвокатури – основний лейтмотив діяльності робочої групи з підготовки змін до Закону України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 276-280
967685
  Король В. Посилення ролі банківського сектору в забезпеченні сталого розвитку національної економіки та її регіонів // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 100-104. – ISSN 1818-2682
967686
  Онищук Я.В. Посилення ролі запозичень у доходах державного бюджету // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.39-43
967687
  Олійник О.. Посилення ролі китайського юаня у міжнародних розрахунково-кредитних операціях: виклики та можливості для України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (137). – С. 59-80 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
967688
  Захарін С.В. Посилення ролі корпоративних структур у розвитку інноваційної економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 117-126
967689
  Бодюк А.В. Посилення ролі органів державної податкової служби в удосконаленні податкової політики : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 70-74. – Бібліогр.: 2 назви
967690
  Сазонець І.Л. Посилення ролі ТНК: позитивні та негативні наслідки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 122-127
967691
  Ерфан Є.А. Посилення ролі транспортно-логістичної складової ринкової інфраструктури у розвитку економічної співпраці прикордонних регіонів / Є.А. Ерфан, У.І. Гурчумелія // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 86-92. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
967692
  Любкіна О. Посилення системних ризиків глобальної фінансової системи та трансформація регуляторної моделі у фінансовому секторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 9-13. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні ризики, притаманні фінансовим системам у після кризовий період, обгрунтовано необхідність зміни існуючих систем регулювання та нагляду за фінансовими ринками, та систематизовано основні тенденції щодо реформування ...
967693
  Чухно А.А. Посилення соціальної орієнтації виробництва // Під прапор. ленінізму, 1988. – №10
967694
   Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні : Аналітична доповідь та рекомендації. – Київ : К.І.С., 2006. – 160с.
967695
  Савлук С.М. Посилення стабілізаційної ролі власного капіталу банків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 38-46. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
967696
  Предборський В.А. Посилення тінізації вітчизняної економіки як вірогідний наслідок її вступу до СОТ // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 77-81.
967697
  Мельник А.М. Посилення фіскальних та регулюючих ефектів оподаткування нерухомого майна через методику оцінки бази оподаткування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 69-73. – ISSN 2306-6814
967698
  Петрусенко І. Посилено відповідальність за порушення права інтелектуальної власності // Вісник податкової служби України / Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 36-37
967699
  Святоцький О. Посилити позитивний вплив на розвиток вітчизняної правничої науки - головне завдання наукової ради та редколегії журналу "Право України" у ювілейному 2017 році // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 1. – С. 9-11. – ISSN 1026-9932
967700
  Мунтян В.Л. Посилити правову охорону грунтів / В.Л. Мунтян. – Окр. відб. із зб. Радянське право, № 3. 1963, 1963. – 19-25с.
967701
  Мазур Л. Посилити роботу з позаспілковою молоддю ! : [Ідейно гартувати радянське студенство] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 2


  З 15 по 25 жовтня на всіх факультетах відбулися комсомольські збори, що обговорили питання про серйозні недоліки в ідеологічній роботі, які справедливо вказала газета "Правада України" від 5 жовтня і збори партійно-комсомольского активу університету ...
967702
  Рапіна Л. Посилювати реальний інноваційний вплив на освіту і все суспільство // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – квітень (№ 4). – С. 1, 2


  4 квітня у НАПН України відбулися Загальні збори. У їх роботі взяли участь міністр освіти і науки України Сергій Квіт, голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти України Лілія Гриневич, представник Адміністрації Президента України Василь ...
967703
  Романюк Ю. Посилюється агресивність радіорекламних текстів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 30-31
967704
  Щудро А.А. Посилюючи партійний вплив. / А.А. Щудро. – К., 1986. – 72с.
967705
  Борисов Й. Посильмо обороноздатність нашої країни / Й. Борисов. – Х., 1931. – 14с.
967706
  Карабан В"чеслав Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову : Граматичні труднощі / Карабан В"чеслав. – Київ : Політична думка. – (Tempus). – ISBN 966-95174-3-5
Ч. І. – 1997. – 299с.
967707
  Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову / Карабан В.І. ; КНУТШ. – 2-е вид., виправ. – Київ
Ч. 1 : Граматичні труднощі. – 1999. – 249 с.
967708
  Нагула Г.Є. Посібник автолюбителя / Г.Є. Нагула. – Київ, 1958. – 287с.
967709
  Колісник П.І. Посібник для виконання практичних і лабораторних завдань з курсу метеорології і кліматології / П.І. Колісник. – Київ
Ч. 1. – 1968. – 105с.
967710
   Посібник для власників земельних часток та майнових паїв. – Київ
Вип. 2. – 1999. – 64с.
967711
  Гаєвська Н. Посібник для вчителя і учня // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 57. – ISSN 0130-5263


  Рецензія
967712
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-10 класах / С.П. Левченко. – К, 1958. – 296с.
967713
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-10 класах / С.П. Левченко. – 4-е вид. – К, 1967. – 296с.
967714
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-10 класах / С.П. Левченко. – 5-е вид. – К, 1972. – 304с.
967715
  Левченко С.П. Посібник для занять з української мови у 9-11 класах / С.П. Левченко. – Київ : Радянська школа, 1963. – 292 с.
967716
  Кривошея Г.П. Посібник для майбутніх журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 230


  (Карпенко В. О. Журналістика: основи професіональної комунікації: Навчальний посібник)
967717
   Посібник для молодіжних громадських організацій. – Київ, 2003. – 252 с. – Збірник видано за підтримки Держ. комітету України у справах сім"ї та молоді. – ISBN 966-8175-00-Х
967718
  Мансі Є.О. Посібник для підготовки до іспиту з англійської мови / Є.О. Мансі. – Київ : Логос, 2000. – 192с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-057-7
967719
   Посібник для практичних занять з біології. – К., 1959. – 219с.
967720
  Галас К.Й. Посібник для практичних занять з історичної граматики української мови / К.Й. Галас, П.М. Лизанець. – Ужгород, 1966. – 136с.
967721
  Вендт В.П. Посібник для простішого якісного аналізу отрут і добрив, застосованих у сільському господарстві / В.П. Вендт, М.Л. Щербеліс; Під ред. Гундера О.Й. – Київ; Харків, 1937. – 56с.
967722
  Палієнко Г.Д. Посібник для ревізійної комісії колгоспу / Г.Д. Палієнко, Г.С. Енкелес. – К, 1960. – 92с.
967723
  Корабльов А.І. Посібник для самостійного вивчення органічнох хімії. / А.І. Корабльов, Б.С. Трофіменко. – К., 1960. – 204с.
967724
  Корабльов А.І. Посібник для самостійного вивчення органічнох хімії. / А.І. Корабльов, Б.С. Трофіменко. – К., 1971. – 278с.
967725
  Залевська В.Ю. и др. Посібник для студентів 2 курсу філософського факультету / В.Ю. и др. Залевська. – Київ, 1973. – 82с.
967726
   Посібник для студентів з педагогіки. – Київ
4. – 1969. – 106с.
967727
   Посібник для студентів з педагогічної практики. – Київ
3. – 1968. – 110с.
967728
   Посібник до лабораторних занять із курсу "Загальна цитологія та гістологія". – 2-ге вид., виправл. й доп. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 259 с. – ISBN 966-306-101-5
967729
  Таран А.С. Посібник до лабораторних та практичних занять з інженерної геології. / А.С. Таран. – Х., 1958. – 103с.
967730
  Нечипорук О.Ю. Посібник до лабораторного практикуму з "Функціональної електроники" / Нечипорук О.Ю., Зависляк І.В. ; КНУТШ. – Київ : [Академпрес]
Ч. 2. – 2010. – 40 с.
967731
   Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2.-1-2002). – Перша редакція. – Харків
Ч. 1 : Оцінка впливів проектованої діяльності на навколишнє природне середовище. – 2002. – 160 с.
967732
   Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2.-1-2002). – Перша редакція. – Харків
Ч. 2 : Оцінка впливів проектованої діяльності на повітряне середовище. – 2002. – 220 с.
967733
   Посібник єпархіяльного єпископа : Права та обов"язки єпархіяльного єпископа згідно з Кодексом Канонів Східних Церков та партикулярним правом Української Греко-Католицької Церкви. – Львів : Свічадо, 2002. – 84с. – ISBN 966-561-270-0
967734
  Браун Посібник з аналізу державної політики / Браун, Пол. – Київ : Основи, 2000. – 243с. – ISBN 966-500-505-07
967735
  Мансі Є. Посібник з англійської мови для підготовки до іспиту (101 розмовна тема) / Є. Мансі. – Київ : Оріяни, 2000. – 272c. – ISBN 966-7373-42-8
967736
   Посібник з англійської мови для студентів-юристів / В.П. Сімонок, Т.І. Костюченко, Т.В. Олійник, Т.М. Фоменко, Л.О. Шишкіна; [В.П. Сімонок та ін.] ; за заг. ред. проф. В.П. Сімонок ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2005. – 263, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 260-261. – ISBN 966-8467-39-6
967737
   Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України : (За національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку / С.Я. Зубілевич, І.Ю. Кравченко, О.О. Прокопенко, Д.Г. Школьніков, Н.С. Юревич; С.Я. Зубілевич, І.Ю. Кравченко, О.О. Прокопенко, Д.Г. Школьніков, Н.С. Юревич; Міжн. ділові та технічні консультанти, Інк.; Агенство США з Міжнародного розвитку. – 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : Укрпапір, 2002. – 472с. – Проект реформи бухгалтерського обліку та аудиту в Україні. – ISBN 966-96216-0-9; 966-96216-1-7
967738
   Посібник з великого практикуму курсу фізіології і біохімії рослин. – Київ
1. – 1973. – 164с.
967739
  Гилка У.Л. Посібник з вибору методів фінансово-економічного аналізу підприємств : для студ. спеціальності "Менеджмент організацій" для самостійної роботи студ. данної та заоч. форм навчання / Гилка У.Л., Клочко Ю.О. ; МОНУ ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технол. – Київ : ДУІКТ, 2009. – 56с.
967740
  Колеснікова Л.І. Посібник з вступно-фонетичного курсу з німецької мови як другої іноземної для студентів початкових курсів факультетів іноземних мов / Колеснікова Л.І., Максименко Н.А. ; МОНУ ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка : ГДППМ, 2009. – 132 с.
967741
   Посібник з граматики англійської мови для студ. 1 курсу фак-ту романо-германської філології. – К.
1. – 1974. – 28с.
967742
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови / О.М. Лисенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2005. – 228с. – ISBN 966-8387-03-1
967743
  Самсонова А.З. Посібник з граматики французької мови : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.З. Самсонова; МОНУ; Чернівецький торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту. – Київ : Кондор, 2006. – 160с. – ISBN 966-351-031-5
967744
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.М. Лисенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 232с. – ISBN 966-8387-03-1
967745
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Лисенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 232с. – Французькою та українською мовами. – ISBN 966-8387-94-4
967746
  Лисенко О.М. Посібник з граматики французької мови : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О.М. Лисенко ; [вип. у світ: О. Герасимчук]. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 232 с. : табл. – ISBN 966-8387-94-4
967747
  Раєвський М.А. Посібник з експлуатації автомобіля "Жигулі" / М.А. Раєвський, А.В. Райченко. – Київ, 1983. – 112с.
967748
  Іноземцев С.І. Посібник з електрифікації сільського господарства / С.І. Іноземцев. – Київ-Харків, 1947. – 363 с.
967749
  Корнєєв О.П. Посібник з зоогеографії / О.П. Корнєєв, О.Б. Кістяківський. – Київ, 1956. – 138с.
967750
  Кістяківський О.Б. Посібник з зоогеографії / О.Б. Кістяківський, О.П. Корнєєв. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1968. – 133с.
967751
   Посібник з історії середніх віків. – К., 1956. – 343с.
967752
  Чернявський С.Д. Посібник з курсу опору матеріалів / С.Д. Чернявський. – Київ, 1958. – 140 с.
967753
   Посібник з лізингу : навч. посібник / Богодухов Д.О. [ та ін. ] ; наук. ред. Л.Я. Снігір. – Київ : Поліграф плюс, 2009. – 388 с.
967754
   Посібник з медичної вірусології : Навчальний посібник для лікарів-інтернів та курсантів інститутів удосконалення лікарів. – Київ : Здоров`я, 1995. – 368с. – ISBN 5-311-00855-5
967755
  Панченко Є. Посібник з менеджменту нового покоління9 : Критика і бібліографія // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 95. – Бібл. 1назва. – ISSN 0131-775Х
967756
  Вахромєєв С.А. Посібник з мінераграфії : Учбовий посібник / С.А. Вахромєєв. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1959. – 251с.
967757
  Поттер Д. Посібник з незалежної журналістики / Дебора Поттер ; [відп. ред. Джордж Клак ; укр. пер.: Ярослав Пилинський ; Bureau of intern. inform. programs, U.S. dep. of state]. – [Washington] : U.S. dep. of state, 2006. – 64 с. : іл.
967758
   Посібник з німецької мови. – К., 1993. – 183с.
967759
   Посібник з німецької мови для студентів 2-го та 3-го курсів філософського факультету. – К., 1970. – 101с.
967760
  Рот А.В. і Павленко К.М. Посібник з питань законодавства та оплати праці медичних і фармацевтичних працівників / А.В. і Павленко К.М. Рот. – К., 1968. – 362с.
967761
   Посібник з питань імплементації угоди про партнерство і співробітництво між Україною та Європейським співтовариством, 1999. – 100с.
967762
   Посібник з питань свободи вираження. – Київ : Інформаційний прес-центр IREX ПроМедіа, 1999. – 224с.
967763
  Безклубов О.Н. Посібник з плавання для студентів : (методична розробка) / О.Н. Безклубов. – Київ, 1972. – 20 с.
967764
  Погребенник Я.М. Посібник з практики німецької мови / Я.М. Погребенник, А.М. Іоненко. – Київ : Вища школа, 1979. – 111 с.
967765
   Посібник з практики усного та писемного мовлення = A practical guide to learning English : навч. посібник з англ. мови як другої іноземної для студентів ІІІ курсу ф-ту перекладачів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ. – ISBN 978-966-638-316-0
Ч. 2 : / [уклад.]: Пасічник Т.Д., Бойко А.О., Гриневич О.Л., Зацерковний О.А. ; [ред. Питер Янг]]. – 2016. – 340, [2] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - На тит. арк. уклад. частини зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 338-340
967766
  Владова О.В. Посібник з практики усної німецької мови : Посібник / О.В. Владова. – Київ : Вища школа, 1983. – 152 с.


  Посібник складається з 19 тематичних розділів. До кожного розділу входить основний навчальний текст і вправи до нього, а також неадаптований художній текст. Побудований за принципом мовної наочності навчальний матеріал сприятиме рецептивному і ...
967767
  Поліщук В.П. Посібник з практичних занять до курсу "Загальна вірусологія" / В.П. Поліщук, І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 204с. – ISBN 966-306-085-4
967768
  Поліщук В.П. Посібник з практичних занять до курсу "Загальна вірусологія" [Електронний ресурс] : Навч. пос. для студ. біолог. фак-ів. ун-ів / В.П. Поліщук, І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 204с. : іл., табл. – ISBN 966-306-085-4
967769
  Сидоренко С.І. Посібник з практичного курсу англійської мови : для студ. 4-5 курсів з другою спец. "англійська мова" / С.І. Сидоренко; ЖДПУ ім. І. Франка. – Житомир, 2000. – 172с. – ISBN 966-7603-12-1
967770
   Посібник з розвитку громад : практичний посібник для небайдужих / А. Дуда, Л.О. Єльчева, І.М. Ібрагімова, І. Підлуська, О. Свєтіков; [А. Дуда, Л.О. Єльчева, І.М. Ібрагімова, І. Підлуська, О. Свєтіков; редкол.: Н. Балдич та ін.]. – Київ : ЛАТ & К, 2007. – 458с. – На тит. арк.: Демократизація України: програма малих проектів. – ISBN 966-2944-11-7
967771
  Кривошеєв О.В. Посібник з розмовної практики / О.В. Кривошеєв, Л.М. Бишенко, Ю.І. Неженцев. – Київ, 1991. – 159с.
967772
  Єнакієва К.В. Посібник з розмовної практики німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ, 1964. – 146с.
967773
  Рейнолдс Е. Посібник з розробки виборчих систем / Міжнар. ін-тут демократії та сприяння виборам; Переклад Г.Сеник та ін.; Ендрю Рейнолдс, Бен Рейллі. – Київ, 2003. – 168с. – ISBN 966-8321-12-X
967774
  Гаврилів О.С. Посібник з самостійної роботи з лінійної алгебри і аналітичної геометрії / О.С. Гаврилів, А.Р. Торський ; НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2013. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISBN 978-617-7045-18-1
967775
  Бугір М.К. Посібник з теорії ймовірності та математичної статистики : Навчальний посібник / М.К. Бугір. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 176с. – ISBN 966-562-175-0
967776
  Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Видавнича справа та редагування" / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь ; [відп. ред. О.М. Левчук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 130, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-966-622-497-5
967777
  Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 161, [1] с. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-622-789-1
967778
  Мясников С.П. Посібник з фізики для вступників до вузів : пер. з рос. / С.П. Мясников, Т.М. Осанова. – Київ : Вища школа, 1969. – 183 с.
967779
  Комірна Є.В. Посібник з французської мови : для студентів І курсу філологічних факультетів університетів / Є.В. Комірна, О.П. Самойлова; Мін-во освіти та науки України.Київ.держ.лінгвістиний ун-тет. – Київ : КДЛУ, 2000. – 480с. – ISBN 966-7443-91
967780
  Астахов О.І. Посібник з хімії для вступників до вузів / О.І. Астахов, Г.І. Касьяненко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1970. – 304с.
967781
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – Київ, 1970. – 346с.
967782
  Астахов О.І. Посібник з хімії для вступників до вузів / О.І. Астахов, Г.І. Кас`яненко. – Видання 3-є, перероб.і допов. – Київ : Радянська школа, 1974. – 318с.


  Псібник розрахований на підготовку до конкурсних іспитів у вузи. У ньому вміщено матеріал з усіх тем курсу хімії, задачі, вправи та приклади розв"язування типових задач.
967783
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1979. – 415 с.
967784
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко. – 3-е вид. – Київ : Вища школа, 1980. – 415с.
967785
  Астахов О.І. Посібник з хімії для вступників до вузів / О.І. Астахов, Г.І. Касьяненко. – Київ : Радянська школа, 1981. – 288 с.
967786
  Хомченко Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів / Г.П. Хомченко; Пер.з рос.Н.В.Демиденко;іл. – Київ : А.С.К., 2000. – 480с. – ISBN 966-539-233-6
967787
   Посібник з хронології історії середніх віків. – К., 1950. – 88с.
967788
   Посібник з хронології історії стародавнього світу. – К., 1950. – 64с.
967789
  Міщенко Л.А. Посібник з художнього перекладу до курсу "Теорія і практика перекладу" = Literarische Ubersetzung. Studiengang "Theorie und Praxis des Ubersetzens" /L.A. Mishchenko, O.M. Turshchenko : Німецькою мовою / Міщенко Л.А., Турченко О.М. ; М-во освіти та науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 176 с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 966-7890-41-4
967790
  Кирилов В.І. Посібник заводському електрику / В.І. Кирилов. – Київ, 1968. – 172 с.
967791
   Посібник із вивчення дубровницько-далматинської літератури епохи відродження : (для студентів-кроатистів другого курсу). – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 54с.
967792
  Терно С.О. Посібник із педагогічної практики (для студентів історичного факультету) : Навчальний посібник / С.О. Терно; МОНУ;ЗДУ. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 56с.
967793
  Сміт Д.К. Посібник книговидавця = A guid to book publishing / Дейтус К. Сміт молодший ; [пер. з англ. В. Звиняцьковський ; ред. перекладу, продюсер, дизайн: Г. Клюкін]. – Київ : Любіть Україну, 1999. – 192, [1] с., включ. обкл. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с.186-188. – ISBN 966-7141-01-2
967794
  Слюсаренко В.В. Посібник користувача комплекту "Фізичне обладнання для виконання дослідів з механіки" / Слюсаренко В.В., Садовий М.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Авангард, 2013. – 84 с. : іл., табл.
967795
  Огородник І. Посібник новітньої генерації // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Схвальна рецензія на навчальний посібник з історії науки.
967796
   Посібник по апробації сільськогосподарських культур. – К.-Х.
1. – 1940. – 240с.
967797
  Руднєв Д.Ф. Посібник по боротьбі з короїдами в ялинових лісах Карпат. / Д.Ф. Руднєв. – К., 1965. – 80с.
967798
  Лавров Ф.І. Посібник по збиранню народно-поетичної творчості. / Ф.І. Лавров. – К., 1951. – 32с.
967799
  Артюшенко В.І. Посібник по монтажу радіоапаратури / В.І. Артюшенко. – Київ, 1966. – 272 с.
967800
   Посібник по підготовці лабораторних і семінарських занять з хімії для студентів нехімічних спеціальностей. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 144с. – ISBN 966-7459-53-5
967801
   Посібник по сільському господарству. – К.-Х., 1946. – 1270с.
967802
   Посібник по сільському господарству для керівних працівників обл. і районних організацій, директорів МТС, голів колгоспів і фахівців сільського господарства. – К.-Х.
2. – 1949. – 828с.
967803
   Посібник українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – Київ, 2006-
Т. 1 : Адаптивне землеробство. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
967804
   Посібник українського хлібороба : наук.-практ. щорічник. – Київ, 2006-
Т. 2 : Селекція і насінництво польових культур. – 2013. – 340 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Присвячується 100-річчю селекц.-генет. ін-ту - НЦНС НААНУ
967805
   Посібник українського хлібороба : [науково-практичний збірник] / М-во аграр. політики та продовольства України, "Ін-т охорони грунтів України" ДУ "Держгрунтохорона". – Київ, 2006-
Т. 1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. – 2016. – 310 с. – Резюме укр., англ. мовами
967806
   Посібник українського хлібороба : науково-практичний збірник / Ін-т мікробіолог. вірусолог. ім. Д.К. Заболотного НАН України ; Ін-т фізіолог. рослин і генетики НАН України ; Ін-т с.-г. мікробіолог. та агропромисл. вир-ва НААН України [та ін.] ; ред. І.П. Конюшенко. – Київ, 2006-
Т. 1 : Біологізація землеробства. – 2017. – 301 с. – Резюме укр., англ. мовами
967807
   Посібники наукової бібліографії, підготовлені бібліотеками України в 1981-1990 рр.. – К., 1993. – 122с.
967808
  Галич О.А. Посівальники доби : Література рідного краю / О.А. Галич. – Луганськ : Знання, 2003. – 132с. – ISBN 966-7915-64-6


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
967809
  Лімонт А.С. Посівна якість насіння льону-довгунця і виробництво рощенцевої льонотрести // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 21-28 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 2311-1828
967810
  Алєксандрова О.В. Посідоній з Апамеї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 161-162. – ISBN 966-316-069-1
967811
   Посіли друге місце // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 8


  "... На базі спортивного комплексу НУФВСУ відбулися змагання з плавання ХІІ Універсіади м. Києва серед студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації. У змаганнях взяли участь 10 команд. Збірна команда КНУ імені Тараса Шевченка в загальному заліку посіла ІІ ...
967812
   Посіли перше місце // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 1


  Студенти економічного факультету посіли 1 місце в національному фіналі міжнародного конкурсу в галузі стратегічного менеджменту Global Management Challenge (GMC). Команда (у складі : Д. Головчук, М. Ткаченко, І. Потапенко, В. Ігнатюк, Т. Пасажка) ...
967813
  Гнатюк Н.Ю. Посіяла жито : поезії / Н.Ю. Гнатюк. – Одеса : Маяк, 1978. – 70 с.
967814
  Турелик Г.З. Посіяний промінь / Г.З. Турелик. – Ужгород, 1970. – 78с.
967815
  Ли П.Ф. Поски месторождений полезных ископаемых, связанных с корами выветривания / П.Ф. Ли. – Л., 1983. – 216с.
967816
   Посла України в Туреччині нагородили "Премією Дружби" // DA Diyalog Avrasya : журнал: культурно-інформаційне видання / Платформа "Діалог Євразії" ; Укр. нац. комітет Платформи "Діалог Євразії". – Київ, 2012. – № 1 (3), спецвип. : Українська жінка - мати. – С. 70 : фото


  Оргкомітет міжнародної олімпіади з турецької мови в Україні нагородив Сергія Корсунського, посла України у Туреччині, що сприює зміцненню стосунків між двома державами, "Премією Дружби".
967817
  Савко У. Послаблення кислотопродукуючої функції шлунка як фактор, що сприяє розвитку патології дванадцятипалої кишки / У. Савко, К. Дворщенко, В. Верещака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-21. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз сучасної наукової літератури за період 1976-2013 років, яка присвячена розгляду тривалого прийому кислотосупресуючих препаратів як фактора, що сприяє виникненню ентеропатій. Результати аналізу показали, що послаблення ...
967818
  Бриль Ю.Г. Посланец / Ю.Г. Бриль. – М., 1990. – 324с.
967819
  Миняйло В.А. Посланец к живым. / В.А. Миняйло. – М., 1970. – 471с.
967820
  Дугинец А.М. Посланец непокоренных / А.М. Дугинец. – М, 1979. – 271с.
967821
  Чистов Б.Н. Посланец партии / Б.Н. Чистов, М.А. Жохов. – М., 1980. – 158с.
967822
  Поплавський П.І. Посланець / П.І. Поплавський, Ю.Д. Ячейкін. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 239 с.
967823
  Шабалін Г.П. Посланець від Владимирова : документальна повість / Г. Шабалін, А. Михайленко. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1976. – 100 с.
967824
  Міняйло В.О. Посланець до живих : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 439 с.
967825
  Міняйло В.О. Посланець до живих : роман / В.О. Міняйло. – Київ : Дніпро, 1973. – 382 с.
967826
  Пладвински Изи Послание в грядущее : красивое письмо делает человека красивым // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 20. – ISSN 1727-4893
967827
  Пладвински Изи Послание в грядущее : красивое письмо делает человека красивым // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 20. – ISSN 1727-4893
967828
  Брежнев Л.И. Послание Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Советао СССР Л.И. Брежнева второй специальной сессии Генеральной Ассамблеии ООН / Л.И. Брежнев. – М., 1982. – 8с.
967829
  Две Ирины Послание землянам с планеты Ядивод / Две Ирины. – Киев : Знание Украины, 1991. – 96 с.
967830
   Послание Ивана Грозного. – М.-Л., 1951. – 715 с.
967831
  Чохели Годердзи Послание к елям : рассказы / Чохели Годердзи; авториз. пер. с груз. А.Абуашвили. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 192 с.
967832
  Хоменко М.М. Послание Карадага / Марина (Амуралир) Хоменко. – Черкассы : Вертикаль ; Кандич С.Г., 2013. – 31, [1] с. – ISBN 978-966-2783-10-0
967833
  Кирпиченко В.Н. Послание любви и нежности Гамаля Ал-Гитани / В.Н. Кирпиченко, Д.А. Мубаракова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 65-67. – ISSN 0321-5075
967834
  Лопарев Х. Послание митрополита Кирилла / Х. Лопарев, 1892
967835
  Лопарев Х.М. Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме : неизданный памятник литературы XII века / сообщение Хрисанфа Лопарева ; О-во любителей древней письменности // Новые труды по источниковедению древне-русской литературы : критико-библиографический обзор : с приложением текстов некоторых памятников литературы / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира ; тип. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1905. – 1-8. – 36 с.
967836
  Фримен Ричард Остин Послание со дна моря : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С.243-262. – ISSN 1130-6545
967837
  Эминеску М. Послания / М. Эминеску. – Бухарест, 1979. – 45с.
967838
   Послания Гедемина. – Вильнюс : Минтис, 1966. – 200 с. – Текст и тит. л. парал на рус., лит. яз
967839
  Волоцкий И. Послания Иосифа Волоцкого / И. Волоцкий. – Москва-Ленинград, 1959. – 391с.
967840
   Послания. Слова. Речи : В 6 томах / Никодим, Руснак) (Н.С., , (митрополит). – Харків : Майдан. – ISBN 966-8478-29-0
Т.6. – 2004. – 928с. – Предисловие Ю.А.Голубкина
967841
   Послания. Слова. Речи : В 7 томах / Никодим, Руснак) (Н.С., , (митрополит). – Харьков : Майдан. – ISBN 966-372-002-6
Т.7. – 2005. – 628с. – Предисловие Ю.А.Голубкина
967842
  Шевченко Т.Г. Посланіє = Uzenet / Тарас Шевченко ; [ упоряд . : Я. Хортяні, Н. Драгоманова ]. – [ Будапешт : Т-во Укр. культури в Угорщині ], 1999. – 271 с. : іл. – Текст парал. укр. та нім. мовами. – ISBN 963 039 884 2
967843
  Панин Михаил Посланник бессмертия : Лабиринты истории // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 58-65 : Фото
967844
  Качкан В. Посланник на ниву слова : Іван Липа в освітленні нових історичних джерел та матеріалів // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 182-202. – ISSN 1028-5091
967845
  Виногоров Н.А. Посланник партии / Н.А. Виногоров. – Минск, 1970. – 271с.
967846
   Посланник Петра I на Востоке. – М., 1986. – 156с.
967847
  Молостнов М Г. Посланник планеты Альбос / М Г. Молостнов, . – Красноярск, 1969. – 86с.
967848
  Асим М. Посланник Хорезма / М. Асим. – Ташкент, 1974. – 112с.
967849
  Мдивани Г.Д. Посланники вечности / Г.Д. Мдивани. – М, 1971. – 110с.
967850
  Завгородній І.П. Послання "Апостола Правди і Науки з Чернечої гори до нації і людства / І.П. Завгородній. – Одеса : ВМВ, 2004. – 56 с. – ISBN 966-8286-17-0
967851
  Кожушний О. Послання Варнави: схолії до українськомовного перекладу / Олег Кожушний // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 148-153. – ISSN 0320-3077
967852
   Послання від бізнесу до державної влади України. – Київ, 2006. – 48с. – ISBN 966-594-811-3
967853
   Послання до Діогнета / Київська духовна академія ; [авт. проекту і пер. з давньогр. О. Кожушний ; відп. ред. В. Савельєв]. – Київ : Вид. від. Укр. Правосл. Церкви, 2011. – 31, [1] с. : іл. – (Пам"ятки давньохристиянської писемності). – ISBN 978-966-2371-14-7
967854
  Пеннінг А.Дж. Послання до римлян. Народна біблія / Армін Дж. Пеннінг; [переклад з англ. мови]. – Київ, 2006. – 264с.
967855
   Послання Папи Івана Павла 2. – Львів : Літопис, 2001. – 288с. – ISBN 966-7007-50-6
967856
  Русина О.В. Послання Папі Римському Сіксту IV і проблема інтерреляції літературних пам"яток // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-33. – ISSN 0130-5247
967857
  Русина Олена Володимирівна Послання Папі Римському Сіксту IV і проблема інтерреляції літературних пам"яток XV ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглянуто унікальну богословську пам"ятку, яка репрезентує вкрай бідну літературну традицію XV ст., - розлоге послання, адресоване у 1476 р. папі Сіксту IV київським митрополитом Мисаїлом і групою церковних і світських достойників. Текст ...
967858
   Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу (з Експертною доповіддю НІСД "Україна XXI століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації") / [уклад. А.В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-554-106-6
967859
   Послання Президента України до Верховної Ради України : Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році. – Київ : Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України, 2004. – 472 с. – ISBN 966-7773-66-3
967860
   Послання Президента України до Верховної Ради України. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році : Офіційне видання. – Київ, 2001. – 404с. – ISBN 966-7773-08-6
967861
  Жиляєв І.Б. Послання Президента України як інструмент державної політики // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 1 (2). – С. 24-34.
967862
  Широбоков В. Послання світовій медицині / розмовляли Юрій Віленський, Вікторія Яснопольська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 2). – С. 9


  Київські вчені-мікробіологи Д. Янковський, В. Широбоков та Г. Димент видали фундаментальну працю "Мікробіом".
967863
  Шарварок О. Послання Старого // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 7-17. – ISSN 0208-0710
967864
  Маринат О. Посланці: Роман. / О. Маринат. – К., 1978. – 253с.
967865
  Ляховский П.Р. Посланцы Большой земли / П.Р. Ляховский. – Минск, 1973. – 103с.
967866
  Узиков Ю.А. Посланцы В.И. Ленина в Башкирии. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1984. – 215 с. : 1 портр. – Миниатюрное издание
967867
  Узиков Ю.А. Посланцы В.И. Ленина в Башкирии. – 2-е, испр. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1989. – 260 с. : ил. – Миниатюрное издание
967868
  Попов Сергей Посланцы из неведомых краев : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 24-32 : Фото
967869
  Тананаева Л.И. Посланцы Клементинума = о деятельности чешских миссионеров-иезуитов в странах Нового Света в XVI - XVIII вв. : история религии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 75-85. – ISSN 044-748Х
967870
   Посланцы партии. – М., 1967. – 335с.
967871
   Посланцы партии. – М., 1970. – 206с.
967872
  Молчанов А А. Посланцы погибших цивилизаций / А А. Молчанов, . – М., 1992. – 188с.
967873
  Панн Л. После // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 6. – С. 203-211. – ISSN 0321-1878


  О поэзии Олега Вулфа
967874
  Кашлев Ю.Б. После 14000 войн / Ю.Б. Кашлев. – Москва, 1976. – 191с.
967875
  Дынин И.М. После Афганистана / И.М. Дынин. – М, 1990. – 141с.
967876
  Погодин Н.Ф. После бала / Н.Ф. Погодин. – Москва. – 106с.
967877
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – Тула, 1975. – 15с.
967878
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – Краснодар, 1977. – 46с.
967879
  Толстой Л.Н. После бала = Пiсля балу = Apre"s le bal = After the ball = Nach dem Ball : рассказ / Лев Толстой ; [худож. С.Ф. Адамович]. – Київ : Дніпро, 1978. – 243 с. : цв. ил. ; 11х7 см. – Текст на рус., укр., фр., англ. и нем. яз. - Миниатюрное издание в футляре
967880
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – Саранск, 1978. – 72с.
967881
  Толстой Л.Н. После бала / Л.Н. Толстой. – М., 1983. – 63с.
967882
   После бала. ІХ международная премия "Лидеры туриндустрии" : "Ну пусть придут другие, пусть они сделают то же самое..." Спецвыпуск - Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 10 : Фото
967883
  Радов Г.Г. После Белгорода / Г.Г. Радов. – М., 1972. – 78с.
967884
  Давыдов Э.М. После бессонной ночи : роман-симфония / Э.М. Давыдов; пер. с татар. М.Авакумовой. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1980. – 95 с.
967885
  Йыэрюют Яак После большого мороза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 94-97. – ISSN 0012-6756
967886
  Иванов Ф.И. После боя. / Ф.И. Иванов. – Тюмень, 1963. – 54с.
967887
  Хазанович Ю.Я. После боя. Рассказы / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1943. – 111с.
967888
  Гаврутто П П. После бури / П П. Гаврутто, . – М., 1959. – 331с.
967889
  Беркеши А. После бури / А. Беркеши. – М, 1961. – 335с.
967890
  Люден В. После бури : стихи и поэмы / В. Люден; пер. с латыш. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 64 с.
967891
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – М., 1982. – 528с.
967892
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – М. : Современник, 1986. – 702 с.
967893
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – Москва : Советский писатель
Кн.2. – 1986. – 429 с.
967894
  Залыгин С.П. После бури : (начало) / С.П. Залыгин. – М., 1987. – 78с.
967895
  Залыгин С.П. После бури : (окончание) / С.П. Залыгин. – М., 1987. – 63с.
967896
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – М., 1988. – 462с.
967897
  Залыгин С.П. После бури : Роман / С.П. Залыгин. – Москва : Художественная литература, 1988. – 638с.
967898
  Залыгин С.П. После бури / С.П. Залыгин. – Москва : Известия
Кн.2. – 1988. – 400с.
967899
  Мустафин Г. После бури : роман / Г. Мустафин. – Москва : Художественная литература, 1989. – 413 с.
967900
  Гольцов В.А. После Вернадского: синергетические альтернативы будущего биосферы и ноосферы / В.А. Гольцов, Л.Ф. Гольцова // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 273-283. – ISSN 2074-4447
967901
  Гольцов В.А. После Вернадского: синергизм биосферы и ноосферы / В.А. Гольцов, Л.Ф. Гольцова // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 266-273. – ISSN 2074-4447
967902
  Кузнецов Ю.П. После вечернего боя / Ю.П. Кузнецов. – М., 1989. – 109с.
967903
  Старков В.В. После вешней воды / В.В. Старков. – Алма-Ата, 1979. – 208с.
967904
  Ананьев А.А. После войны / А.А. Ананьев. – Москва, 1969. – 238с.
967905
  Сурков А.а. После войны / А.а. Сурков. – М., 1972. – 271с.
967906
  Лесной Николай После войны : Вьетнам. Взгляд // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 104-109 : Іл. – ISSN 1029-5828
967907
  Уксусов И.И. После войны. / И.И. Уксусов. – Л., 1954. – 372с.
967908
  Рубен Б.С. После войны. / Б.С. Рубен. – М, 1963. – 165с.
967909
  Кудис Д.К. После войны. / Д.К. Кудис. – Горький, 1976. – 319с.
967910
  Черемных И.З. После войны. / И.З. Черемных. – Иркутск, 1986. – 205с.
967911
  Малыгина Н.П. После войны. (Повести и рассказы) / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1975. – 192с.
967912
  Трофимов Ф.А. После войны: повести. / Ф.А. Трофимов. – Петрозаводск, 1979. – 656с.
967913
  Еремин А.А. После восстания / А.А. Еремин. – Горький, 1958. – 335с.
967914
  Гроссман В.А. После восстания / В.А. Гроссман. – Вологда, 1967. – 189с.
967915
   После встречи. – Алма-Ата, 1985. – 255с.
967916
  Карманов Д. После выборов - перед выбором : Последний шанс для Пакистана // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-50.
967917
  Мусаев М. После выстрела : роман / М. Мусаев. – Москва : Современник, 1973. – 175 с.
967918
  Алдан-Семенов После выстрела "Авроры" / Алдан-Семенов. – Москва, 1986. – 496 с.
967919
  Алдан-Семенов После выстрела "Авроры" / Алдан-Семенов. – Москва, 1990. – 420с.
967920
  Семин Л.П. После выстрела. / Л.П. Семин. – Л., 1971. – 224с.
967921
  Жилкина Е.В. После вьюги / Е.В. Жилкина. – Иркутск, 1980. – 77с.
967922
  Землянский А.Ф. После града / А.Ф. Землянский. – Москва, 1965. – 235с.
967923
  Дворянов Ф.М. После грозы / Ф.М. Дворянов. – Пенза, 1952. – 174с.
967924
  Грибачев Н.М. После грозы : стихотворения / Н.М. Грибачев. – Москва : Советский писатель, 1952. – 122с.
967925
  Алтайский К.Н. После грозы / К.Н. Алтайский. – Москва, 1957. – 130 с.
967926
  Чепижный А.К. После грозы / А.К. Чепижный. – К, 1958. – 110с.
967927
  Новиков С.Н. После грозы / С.Н. Новиков. – М., 1967. – 72с.
967928
  Белов М. После грозы / М. Белов. – Чебоксары, 1980. – 300 с.
967929
  Сайгин М.Л. После грозы. / М.Л. Сайгин. – Саранск, 1970. – 148с.
967930
   После гудка заводского.... – Харьков, 1961. – 56с.
967931
  Инфантьев В.Н. После десятого класса / В.Н. Инфантьев. – Москва, 1971. – 272 с.
967932
  Инфантьев В.Н. После десятого класса / В.Н. Инфантьев. – Ленинград, 1985. – 476с.
967933
  Турунтаев В.Ф. После детства / В.Ф. Турунтаев. – Свердловск, 1980. – 319с.
967934
  Толстых А.В. После детства / А.В. Толстых. – М., 1982. – 96с.
967935
  Орлов В.В. После дождика в четверг / В.В. Орлов. – М., 1969. – 372с.
967936
  Каренц В. После дождя / В. Каренц. – Ереван, 1956. – 67с.
967937
  Назир Х. После дождя : рассказы / Х. Назир; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во худ. лит., 1968. – 80 с.
967938
  Попов С.А. После дождя / С.А. Попов. – Сыктывкар : Коми, кн.изд.- во, 1969. – 144 с.
967939
  Павлов Ю.Н. После дождя / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1972. – 80с.
967940
  Ференчук А.Н. После долгих лет / А.Н. Ференчук. – М, 1971. – 285с.
967941
  Зеленский В.И. После долгих разлук / В.И. Зеленский. – Новосибирск, 1981. – 286с.
967942
  Стойков А. После заката абстракцианизма / А. Стойков. – М, 1974. – 159с.
967943
  Камянов В.И. После затишья: Повесть. / В.И. Камянов. – М. : Советский писатель, 1983. – 264 с.
967944
  Почивалин Н.М. После зимы / Н.М. Почивалин. – Москва : Советская Россия, 1959. – 183 с.
967945
  Почивалин Н.М. После зимы / Н.М. Почивалин. – М, 1960. – 183с.
967946
  Бриедис Л. После Иванова дня : стихи / Л. Бриедис; пер. с латыш. Л.Осиповой. – Москва : Советский писатель, 1986. – 125 с.
967947
  Фиш Г.С. После июля в семнадцатом / Г.С. Фиш. – М, 1970. – 222с.
967948
  Фиш Г.С. После июля в семнадцатом ; Повесть о двух побегах ; Так это было ; Клятва / Г.С. Фиш. – М, 1974. – 415с.
967949
  Цыганков П.А. После Кавказского кризиса: мировой порядок и внешняя политика России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 29-34. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
967950
  Бойко В.Я. После казни. / В.Я. Бойко. – М., 1975. – 349с.
967951
  Савельева М. После Канта / М.Ю. Савельева. – Киев : Парапан, 2006. – 152с. – ISBN 966-8210-37-9
967952
   После книги. – Таллин, 1977. – 100с.
967953
  Платонов С. После коммунизма / С. Платонов. – М., 1989. – 255с.
967954
  Платонов С. После коммунизма / С. Платонов. – 2-е изд. – М., 1991. – 555с.
967955
  Лаврентьев А.В. После Куликовской битвы : очерки истории Окско-Донского региона в последней четверти XIV - первой четверти XVI вв. / А.В. Лаврентьев. – Москва : Квадрига, 2011. – 243, [2] с., [1] л. карт. + 1 геогр. указ. (6 с., включ. обл.). – Имен. указ.: с. 230-247. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Исторические исследования / Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово Поле", Высшая шк. экономики нац. исслед. ун-т). – ISBN 978-5-91791-073-4
967956
  Катериничев Петр После лета = Пять рассказов о любви // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2008. – № 11/12. – С. 62-78. – ISSN 0131-8136
967957
  Храпова Л.Е. После ливня / Л.Е. Храпова. – М, 1971. – 152с.
967958
  Сарыг-оол С.А. После ливня : стихи и поэмы / С.А. Сарыг-оол; пер. с тувин. С.Кузнецовой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 87 с.
967959
  Стамов А. После ливня : повести / А. Стамов; Перев. с киргизского Л. Лебедевой. – Москва : Молодая гвардия, 1980. – 303 с.
967960
  Балашов В.Ф. После лицея / В.Ф. Балашов. – Свердловск, 1977. – 261с.
967961
  Смуровский Иван После лыж : Из дневника женщины : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 115-119. – ISSN 0321-1878
967962
  Асорина Е. После любви : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 6. – С. 119-131
967963
  Кучма Л.Д. После майдана : Записки президента, 2005-2006, Киев - Конча-Заспа / Леонид Кучма. – Киев; Москва : Довира; Время, 2007. – 688с. – ISBN 978-5-9691-0094-7
967964
   После Марко Поло. – М., 1968. – 237с.
967965
  Поло После Марко Поло : Путешествия западных чужеземцев в страны Трех Индий / Поло, , Марко. – Москва : Наука, 1968. – 237с.
967966
  Гудзенко С.П. После марша / С.П. Гудзенко. – Л, 1947. – 66с.
967967
  Глотов В.И. После марша / В.И. Глотов. – Львов, 1953. – 104с.
967968
  Филатов Л.И. После мачта: о футболе последних лет. / Л.И. Филатов. – М., 1987. – 187с.
967969
  Помченко Ю.П. После метельной ночи / Ю.П. Помченко. – Москва, 1984. – 287с.
967970
  Терентьев Н.Т. После молнии... : пьесы / Н.Т. Терентьев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 415 с.
967971
  Осиповис А. После музыки / А. Осиповис. – Питтсбург, 1991. – 158 с.
967972
  Глазов Г.С. После нас / Г.С. Глазов. – Львов, 1968. – 192с.
967973
  Буренков В.М. После нас придут другие : (рассказы и повесть) / В.М. Буренков. – Алма-Ата : Жазушы, 1965. – 220 с.


  Ах ты Копа, Копа-озеро! ; Долгуша ; Нелетная погода ; В день ярмарки ; Град ; Прыжок через черную воду ; Гуси ; Немножко больше ; Встречи; Последний отпуск зимой ; Нинон, моя Нинетта ; Эти счастливые дни ; Встань, парень, встань! ; После ...
967974
  Дюсоше Жиль После нас хоть песок : Экология // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 86-88 : Фото. – ISSN 1029-5828
967975
  Томан Й. После нас хоть потоп. / Й. Томан. – М., 1973. – 623с.
967976
  Тацкий Ф. После некролога : проза: рассказ // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2010. – № 3 (69). – С. 46-50
967977
  Лацис В.Т. После ненастья / В.Т. Лацис. – Москва, 1964. – 270 с.
967978
  Колягин М.Ф. После ночи - утро / М.Ф. Колягин. – Челябинск, 1965. – 95с.
967979
   После освобождения.... – София, 1978. – 124с.
967980
  Романов Н.А. После отбоя / Н.А. Романов. – М., 1977. – 367с.
967981
  Сандалов Л.М. После перелома / Л.М. Сандалов. – М., 1983. – 240с.
967982
  Щербань А.М. После Победы. / А.М. Щербань. – М., 1981. – 128с.
967983
  Корнеев Н.Ю. После полудня / Н.Ю. Корнеев. – Воронеж, 1965. – 79с.
967984
  Ковальджи К.В. После полудня : Стихи / К.В. Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1981. – 88с.
967985
  Кейн И. После полуночи / И. Кейн. – М, 1938. – 179с.
967986
  Олдридж После потерянного поколения / Олдридж, , Джон. – М., 1981. – 239с.
967987
  Рассадин С.Б. После потопа. / С.Б. Рассадин. – М., 1990. – 46с.
967988
  Кристи А. После похорон / А. Кристи. – Минск, 1991. – 426с.
967989
  Кожевникова Н.В. После праздника / Н.В. Кожевникова. – М., 1988. – 381с.
967990
  Жихарев О.В. После премьеры : Повесть, рассказы / О.В. Жихарев. – Киев : Радянський письменник, 1978. – 160с.
967991
  Коваленко Р.М. После приговора / Р.М. Коваленко, Г.В. Бородин. – Рига, 1974. – 86с.
967992
  Иващенко А.З. После пыльных пожаров / А.З. Иващенко. – Москва, 1976. – 86с.
967993
  Нариньяни С.Д. После пятой свадьбы / С.Д. Нариньяни. – М., 1956. – 63с.
967994
  Васильев Б.П. После работы / Б.П. Васильев. – Свердловск, 1986. – 142с.
967995
  Партин В.Н. После работы. / В.Н. Партин. – Свердловск, 1965. – 40с.
967996
  Сорокин М.П. После разлуки / М.П. Сорокин. – Воронеж, 1978. – 236с.
967997
  Горулев Н.А. После разлуки / Н.А. Горулев. – Минск, 1982. – 350с.
967998
  Примеров Б.Т. После разлуки : стихи / Б.Т. Примеров. – М., 1983. – 79с.
967999
  Воробьев В.Г. После разлуки / В.Г. Воробьев. – Ленинград, 1988. – 335с.
968000
  Кириченко П.В. После рейса / П.В. Кириченко. – М., 1982. – 159с.
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,