Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
967001
  Горобець В. "Новое лихо, чого за иних гетманов не бивало":"Чорна рада" 1663-го як історична подія та місце пам"яті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-29. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто події генеральної ради, яка відбулася 17-18 червня 1663 р. в околицях Ніжина, її значення та місце в історичній пам"яті. В статье рассмотрены события генеральной рады, состоявшейся 17-18 июня 1663 г. в окресностях Нежина, ее ...
967002
  Соколинский В.М. "Новое международное разделение труда": метаморфозы неоколониализма / В.М. Соколинский. – М, 1984. – 207с.
967003
  Барсенков А.С. "Новое мышление" во внешней политике СССР (1985-1991) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 41-73. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
967004
  Олененко А. "Новое наше море - новое наше горе": Конфликт между украинским и советским в борьбе за конструирование ландшафта Нижнего Поднепровья // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2019. – 1. – С. 125-152. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  Soviet Ukraine, as any other Soviet republic, was part of the process of the industrial and agricultural transformation of nature. The Dnipro River became an object of this transformation and, in the course of fifty years, it was turned into a cascade ...
967005
  Хиля О. "Новому" корпусові хіміків - півстоліття // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 6 : фото


  Історія створення і діяльності хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
967006
  Хом"як І. "Новонароджені українські діти навіть плачуть у чотири октави". Чому варто послуговуватися фемінитивами, викорінювати з інформаційного простору суржик та сміятися з добірного гумору літературною українською мовою Майкла Щура / бесіду вів О. Костюченко // Україна молода. – Київ, 2021. – 12 травня (№ 45). – С. 10-11


  Відомий науковець, професор Національного університету «Острозька академія», академік Академії наук вищої школи України Іван Хом’як - автор понад 200 публікацій із культури української мови й мовлення. Він розповідає, як варто справлятися із засиллям ...
967007
  Домбровський Кш. "Новонасмерчення" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт"; голов. ред.Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2023. – № 5/8 (1133/1136). – С. 469-471. – ISSN 0320-8370


  Оповідання. Польський письменник Кшиштоф Т. Домбровський майстер творів, які називаються drabbles. Такі текстові ескізи створюються із 100 слів (не менше, і не більше).
967008
   "Новообращенный" и другие рассказы.. – М., 1969. – 48с.
967009
  Щербатенко Є. "Новорічне диво" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М.К. Наєнко. – Київ, 2023. – Вип. 14. – С. 166-172


  Інші учасники конкурсу. Номінація "Проза і драматургія". Призери "Живої троянди".
967010
  Головій О. "Новоромантична" концепція в епістолярній та критичній спадщині Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 218-234. – ISBN 978-966-600-487-4


  Згадується М. Наєнко.
967011
  Дем"янчук І. "Новоросія" в художній літературі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 31 липня (№ 15). – С. 3
967012
  Дем"янчук І. "Новоросія" в художній літературі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 29 січня (№ 2). – С. 5
967013
  Головченко В. "Новоросія" чи Україна? (Українсько-російський державний кордон у ретроспективі) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – С. 216-231
967014
  Сокольский В.Д. "Новороссийская республика". Совет рабочих депутатов Новороссийска в 1905 году. / В.Д. Сокольский. – Москва, 1963. – 136с.
967015
  Чиж І.С. "Новосанжарський синдром": уроки та перспективи законотворення в контексті становлення інформаційного громадянського суспільства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 43-49. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
967016
  Андрущенко В. "Нову школу збудує новий вчитель" / розмову вів Антон Юрченко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 9-16 листопада (№ 47). – С. 2-3


  "...Нещодавно Міністерством освіти і науки України оприлюднено Проект для обговорення "Нова школа. Простір освітніх можливостей", яким завершується майже трьохрічний публічний діалог щодо стратегії модернізації освіти України. З питаннями про суть ...
967017
  Улюра А.А. "Новые амазонки" как текст: женское и феминистское в русской литературе 1990-х // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2008. – Вып. 12. – С. 291-307. – ISBN 978-966-8906-16-9


  Описывая настроения актуальной лит. 90-х гг., рос. критикесса Наталья Иванова не без сарказма отмечает, что "оказавшись в "густом тумане" существования, литераторы попытались преодолеть очередное распутье, пойти навстречу рынку". То есть актуальным в ...
967018
  Яппаров Ш.Ш. "Новые аристократы" Японии: социальныое происхождение и профессии (1884-1947) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 82-88. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
967019
   Ново-Нямецкий монастырь. – Кишинев : Тип. Архиерейского Дома, 1881
967020
  Добровольский А. Ново-Олександрівська знахідка / А. Добровольский. – Херсон, 1928. – 4, [1] с.
967021
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 3. – 1997
967022
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 1997
967023
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 1997
967024
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 1997
967025
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 1997
967026
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 1997
967027
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 9. – 1997
967028
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 10. – 1997
967029
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 11. – 1997
967030
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 12. – 1997
967031
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 13. – 1997
967032
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 14. – 1997
967033
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 15. – 1997
967034
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 16. – 1997
967035
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 17. – 1997
967036
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 18. – 1997
967037
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 19. – 1997
967038
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 1997
967039
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 21. – 1997
967040
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 1997
967041
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 1997
967042
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 1997
967043
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 25. – 1997
967044
   Новое время. – Москва. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 1997
967045
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1. – 2001
967046
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 2/3. – 2001
967047
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 2001
967048
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 2001
967049
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 2001
967050
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2001
967051
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 2001
967052
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 9. – 2001
967053
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 10. – 2001
967054
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 11. – 2001
967055
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 12. – 2001
967056
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 13. – 2001
967057
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 14. – 2001
967058
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 15. – 2001
967059
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 16. – 2001
967060
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 17. – 2001
967061
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 18. – 2001
967062
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 19. – 2001
967063
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 2001
967064
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 21. – 2001
967065
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 2001
967066
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 2001
967067
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 2001
967068
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 25. – 2001
967069
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 2001
967070
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2001
967071
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2001
967072
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2001
967073
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 2001
967074
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 2001
967075
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 2001
967076
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2001
967077
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2001
967078
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2001
967079
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2001
967080
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 37. – 2001
967081
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 38. – 2001
967082
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 2001
967083
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 2001
967084
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2001
967085
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2001
967086
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2001
967087
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 44. – 2001
967088
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 2001
967089
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 46. – 2001
967090
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2001
967091
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2001
967092
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 49. – 2001
967093
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 50. – 2001
967094
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 51. – 2001
967095
   Новое время : еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 52. – 2001
967096
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2002
967097
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2002
967098
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2002
967099
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2002
967100
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 49. – 2002
967101
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 51. – 2002
967102
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1/2. – 2004
967103
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 2004
967104
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 5. – 2004
967105
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 6. – 2004
967106
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 8. – 2004
967107
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 9-24. – 2004
967108
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2004
967109
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2004
967110
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2004
967111
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 2004
967112
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 2004
967113
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 2004
967114
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2004
967115
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2004
967116
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 37. – 2004
967117
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 38. – 2004
967118
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 2004
967119
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2004
967120
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2004
967121
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2004
967122
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 46. – 2004
967123
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 49. – 2004
967124
   Новое время : Еженедельный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 52 : Десять событий 2004 года. – 2004
967125
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 15. – 2005
967126
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 17/18. – 2005
967127
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 2005
967128
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 21. – 2005
967129
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 2005
967130
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 2005
967131
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 2005
967132
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 25/26. – 2005
967133
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2005
967134
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2005
967135
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2005
967136
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 2005
967137
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 2005
967138
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 2005
967139
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2005
967140
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2005
967141
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2005
967142
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2005
967143
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 2005
967144
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2005
967145
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2005
967146
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2005
967147
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 44. – 2005
967148
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 2005
967149
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 46. – 2005
967150
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2005
967151
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2005
967152
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 50. – 2005
967153
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 51. – 2005
967154
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 7. – 2006
967155
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 13. – 2006
967156
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 14. – 2006
967157
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 18/19. – 2006
967158
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 2006
967159
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 2006
967160
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2006
967161
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2006
967162
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2006
967163
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2006
967164
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 2006
967165
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2006
967166
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2006
967167
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2006
967168
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 44. – 2006
967169
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 2006
967170
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 46. – 2006
967171
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 47. – 2006
967172
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 48. – 2006
967173
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 1. – 2007
967174
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 2. – 2007
967175
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 3. – 2007
967176
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 4. – 2007
967177
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 20. – 2007
967178
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 21. – 2007
967179
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 22. – 2007
967180
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 23. – 2007
967181
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 24. – 2007
967182
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 25. – 2007
967183
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 26. – 2007
967184
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 27. – 2007
967185
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 28. – 2007
967186
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 29. – 2007
967187
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 30. – 2007
967188
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 31. – 2007
967189
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 32. – 2007
967190
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 33. – 2007
967191
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 34. – 2007
967192
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 35. – 2007
967193
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 36. – 2007
967194
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 37. – 2007
967195
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 38. – 2007
967196
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 39. – 2007
967197
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 40. – 2007
967198
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 41. – 2007
967199
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 42. – 2007
967200
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 43. – 2007
967201
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 44. – 2007
967202
   Новое время : Еженедельный журнал. – Москва, 1943-. – ISSN 0137-0723
№ 45. – 2007
967203
   Новое геологоразведочное оборудование и приборы. – Москва, 1960. – 116с.
967204
   Новое геологоразведочное оборудование и приборы. – Москва, 1963. – 93с.
967205
  Ратенау В Новое государство / Вальтер Ратенау ; пер. с нем. с предисл. Я.М. Букшпан. – Москва : Берег, 1922. – 42 с. – Библиогр.: Список сочинений Вальтера Ратенау (с.8-9)


  Авт. предисл., ред. Люблинский, Павел Исаевич (1882-1938)
967206
  Бердников И. Новое государство в его отношении к религии : речь, произнесенная на торжественном годичном собрании Казанской духовной академии 1888 года орд. проф. И. Бердниковым. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1888. – 70 с. – Отд. оттиск: Православный собеседник, 1888. – Библиогр.: с. 70


  На обл.: Ник. Вас. Самофалов На тит. л. печь кн. маг.
967207
   Новое грибковое заболевание лошадей и людей (стахиботриотоксикоз). – К., 1949. – 115с.
967208
  Трофимова С. Новое дело следователя Дегтярева / С. Трофимова. – Москва, 1970. – 160с.
967209
  Граве Д.А. Новое доказательство основной теоремы учения о неявных функциях / [соч.] Дмитрия Граве // Об основных предложениях теории функций двух вещественных переменных / Д.А. Граве. – Харьков : Паровая тип. и литогр. Зильберберг, 1899. – 6 с.
967210
  Дашичев В.И. Новое документальное издание по германскому вопросу. 1986-1991 // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 99-104. – ISSN 0130-3864
967211
  Морли Д. Новое жизнеописание Оливера Кромвеля : ист. моногр. Джона Морлея : с англ. – Санкт-Петербург : Ред. "Нового журн. иностр. литературы", 1900. – 230, II с. : ил., портр.
967212
   Новое законодательство в области промышленности и торговли. – М.
2. – 1922. – 252с.
967213
  Савицкий В.М. Новое законодательство в области уголовного права, судоустройства и уголовного судопроизводства. / В.М. Савицкий, Ю.А. Розенбаум. – М., 1959. – 56с.
967214
  Хвостов А.М. Новое законодательство о браке и семье / А.М. Хвостов. – Москва, 1970. – 48с.
967215
  ЧепигаТ.Д Новое законодательство о государственном страховании в ССР и проблемы эффективности имущественных страховых правоотношений : учебное пособие / ЧепигаТ.Д; Т.Д. Чепига ; М-во высшего и среднего спец. образования РСФСР ; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 1982. – 81 с. – Библиогр.: с. 77-80
967216
  Иконицкая И.А. Новое законодательство о земле / И.А. Иконицкая. – М., 1992. – 63с.
967217
  Юркевич Н.Г. Новое законодательство о семье и браке / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1970. – 23с.
967218
  Мустафаев Р. Новое законодательство о семье и браке / Р. Мустафаев. – Баку, 1980. – 49 с.
967219
  Тучкова Э.Г. Новое законодательство о социальном обеспечении (в вопросах и ответах) / Э.Г. Тучкова, М.Л. Захаров. – М., 1992. – 159с.
967220
   Новое звучание Amadeus Symphony // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 4-6 [прилож.]. – ISSN 1998-8044
967221
   Новое звучание AMADEUS symphony // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 4-6 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
967222
  Ходжаев А.А. Новое здание главной библиотеки Узбекистана // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 34-37
967223
   Новое здание Научной библиотеки Саратовского университета
967224
  Каверин В.А. Новое зрение / В.А. Каверин, В.И. Новиков. – Москва : Книга, 1988. – 319 с. – (Писатели о писателях)
967225
   Новое и забытое. – М, 1966. – с.
967226
  Ярославский Е. Новое и старое в "новой" оппозиции / Е. Ярославский. – М, 1927. – 82с.
967227
  Гулыга Е.В. Новое и старое в лексике и грамматике немецкого языка / Е.В. Гулыга. – Ленинград : Просвещение, 1977. – 160 с.
967228
  Шипилов А.В. Новое и старое в поместном быту России в первой половине XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 89-102. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, изменения в повседневном быту поместного дворянства в первой половине 18 в. накапливались постепенно под воздействием европеизаторских инициатив Петра Великого и его преемников. Это была не культурная революция, а культурная ...
967229
  Ташбаева Т.Х. Новое и традиционное в быту сельской семьи узбеков / Т.Х. Ташбаева, М.Д. Савуров. – Ташкент, 1989. – 160с.
967230
   Новое и традиционное в быту туркменской сельской семьи. – Ашхабад, 1989. – 236с.
967231
  Догель И. Новое из области изучения простейших / И. Догель. – Пг., 1922. – 39с.
967232
   Новое из практики розничной торговли в Америке. – М., 1929. – 104с.
967233
   Новое известие о России времени Ивана Грозного. "Сказание" Альберта Шлихтинга. – 2-е изд. – Л., 1934. – 63с.
967234
  Патрушев А.И. Новое издание о судьбах историков // Новая и новейшая история. – Москва, 2002. – № 2. – С.164-174. – ISSN 0130-3864
967235
  Белецкий А.И. Новое издание сочинений К.К. Павловой : собрание сочинений / А.И. Белецкий; ред. и материалы для биографии К.К. Павловой Валерия Брюсова. – Москва : Издательство К.Ф. Некрасова
Т. 1, 2. – 1915. – С. XLIX+336+VIII+436+II, 21. – Отд. оттиск
967236
  Грдина Я.И. Новое изложение основных принципов теоретической механики / [соч.] Я.И. Грдины, орд. проф. Екатеринославского Высшего горного училища. – Екатеринослав : Тип. А.И. Цеткина и М.А. Синайского, 1905. – 80 с. – Без обл.
967237
  Телегина Е. Новое измерение глобальной энергетической безопасности // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – Т. 59, № 11. – С. 5-16. – ISSN 0131-2227


  В статье рассматриваются факторы, определяющие динамику цен на нефть в настоящий период. Анализируется себестоимость добычи углеводородов на разных месторождениях и диапазон пороговых цен на нефть, необходимых для формирования бюджетов ...
967238
  Матвиенко В.М. Новое измерение многосторонних проектов на постсоветском пространстве: Содружество демократического выбора // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 97-99.
967239
  Врангель Н.Н. Новое изображение Пушкина. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1913. – 3 с. : илл. – Отд. оттиск из : Пушкин и его современники, вып. 16
967240
   Новое исследование Amadeus: как блокчейн изменит тревел-индустрию // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 8-9 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
967241
  Петрушевский Д.М. Новое исследование о происхождении феодального строя / Д.М. Петрушевский. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1892. – 72 с.


  На тит. стр. дарственная надпись: Дорогому Николаю Прокофьевичу Василенку от .... Д. Петрушевский28 дек. 1892 Москва
967242
  Рогулев Ю.Н. Новое исследование о роли Ф. Рузвельта в истории США // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 3. – С. 145-151. – ISSN 0130-3864
967243
  Ферраро Д. Новое итальянское кино / Д. Ферраро. – М., 1959. – 258с.
967244
  Швец Владимир Новое качество Адриатики: надежнее, профессиональнее, доступнее : спецраздел // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 46-47 : Фото. – ISSN 1998-8044
967245
  Хайдаров И.М. Новое качество в условиях социального и научно-технического прогресса / И.М. Хайдаров. – Ташкент, 1983. – 168с.
967246
   Новое качество и темпы экономического роста. – М., 1990. – 119с.
967247
  Лесных Людмила Новое качество обслуживания // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 43-44. – ISSN 0869-4915
967248
   Новое качество партнерства "Кий Авиа" и Амадеус // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 4-6 [прилож.]
967249
  Горшков М.Н. Новое качество роста / М.Н. Горшков. – М., 1986. – 96с.
967250
  Илларионов Н.С. Новое качество социализма: оздоровление, гуманизация, демократизация / Н.С. Илларионов. – Кишинев, 1990. – 122с.
967251
   Новое качество экономического роста в условиях НТР. – М., 1990. – 171с.
967252
  Шаршов И.С. Новое качество экономического роста: сущность и факторы ускорения / И.С. Шаршов. – Воронеж, 1990. – 179с.
967253
  Тан [Богораз В.Г.] Новое крестьянство : Очерки деревенских настроений: 1). По губернии Беспокойной; 2). Крестьянский съезд в Москве; 3). Послесловие / Тан [псевд.]. – 2-е изд., доп. – Санкт-Петербург : Книгоиздат Е.Д. "Народная мысль", 1906. – 120 с. – (Народная мысль ; № 5)
967254
  Шутова Наталья Новое лето на румынских пляжах : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 69 : Фото
967255
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. Спецвипуск. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 59 : Другие истории литературы. – 2003
967256
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 60. – 2003
967257
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы.критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 61. – 2003
967258
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. Спецвыпуск. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 62 : Современная поэзия- вызов гуманитарной мысли. – 2003
967259
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 63. – 2003
967260
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 64. – 2003
967261
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 65. – 2004
967262
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 66. – 2004
967263
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 67. – 2004
967264
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 68. – 2004
967265
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 69. – 2004
967266
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 70. – 2004
967267
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 71. – 2005
967268
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 72. – 2005
967269
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 73. – 2005
967270
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 74. – 2005
967271
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 75. – 2005
967272
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 76. – 2005
967273
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 77. – 2006
967274
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 78. – 2006
967275
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 79. – 2006
967276
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 80. – 2006
967277
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 81. – 2006
967278
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 82. – 2006
967279
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. Спецвыпуск. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 83, ч. 1 : 1990: опыт изучения недавней истории. – 2007
967280
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. Спецвыпуск. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 84, ч. 2 : 1990: опыт изучения недавней истории. – 2007
967281
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 85. – 2007
967282
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 86. – 2007
967283
   Новое литературное обозрение : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 87. – 2007
967284
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 88. – 2007
967285
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 89. – 2008
967286
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 90. – 2008
967287
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 91. – 2008
967288
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 92. – 2008
967289
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 93. – 2008
967290
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 94. – 2008
967291
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 95 (1). – 2009
967292
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 96 (2). – 2009
967293
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 97 (3). – 2009
967294
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 98 (4). – 2009
967295
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 99 (5). – 2009
967296
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 100 (6). – 2009
967297
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 101 (1). – 2010
967298
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 102 (2). – 2010
967299
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 103 (3). – 2010
967300
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 104 (4). – 2010
967301
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 105 (5). – 2010
967302
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 106 (6). – 2010
967303
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 108 (2). – 2011
967304
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 109 (3). – 2011
967305
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 110 (4). – 2011
967306
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 111 (5). – 2011
967307
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 112 (6). – 2011
967308
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 113 (1). – 2012
967309
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 114 (2). – 2012
967310
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 115 (3). – 2012
967311
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и :спецвыпуск / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 116 (4) : Семиотика августа в XX веке: трансформация жизни частного человека в эпоху социальных катаклизмов. – 2012
967312
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 117 (5). – 2012
967313
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 118 (6). – 2012
967314
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 119 (1). – 2013
967315
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 120 (2). – 2013
967316
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 121 (3). – 2013
967317
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 122 (4). – 2013
967318
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 123 (5). – 2013. – Резюме рос.,англ. мов.
967319
   Новое литературное обозрение : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
№ 124 (6). – 2013. – Резюме рос., англ. мов.
967320
   Новое литературное обозрение. Указатель содержания : Теория и история литературы, критика и библиография. – Москва : НЛО, 1992-. – ISSN 5-86793-453-5
№ 1/75. – 2006. – 204, [4] с.
967321
   Новое литературное обозрение. Указатель содержания : теория и история литературы, критика и библиография. – Москва : НЛО, 1992-. – ISBN 978-586793-766-9. – ISSN 0869-6365
№ 1/100. – 2009
967322
  Мартынов Семен Новое лицо оппозиции // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 3 (2906). – С. 36-37 : фото
967323
  Хильмер Андреас Новое лицо Тибета. Кармапа ХYІІ: новое лицо Тибета? : общество / Хильмер Андреас, Б Г.М. Акаш // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 5. – С. 58-71 : Фото. – ISSN 1029-5828
967324
   Новое лицо японской промышленности. – М., 1967. – 440с.
967325
   Новое лицо. Новеллы писателей Туниса. – Москва, 1974. – 77с.
967326
  Крохмаль А.И. Новое местонахождение эоплейстоценовой микротериофауны в Северном Причерноморье // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 60-64 : схема, табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
967327
  Чирвинский П.Н. Новое месторождение исландского шпата в Крыму, на Кара-Даге / П.Н. Чирвинский. – Б. м. : б. и., 1907. – С. 65-67


  На с. 65 дарствен. надпись: Многоуважаемому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора 4 сентября 1907 г.
967328
  Глинка К.Д. Новое месторождение пироморфита / Н.Д. Глинка // Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г.В. Вульф. – Варшава, 1897. – 2 с.
967329
  Коханевич М.Т. Новое миропонимание. Понимание Мира - планеты Земля, как Живой и Разумной Сущности - "Божества", детьми которого мы являемся, и истинный смысл и назначение жизни человечества и его место в Мире : как согласно законов Космоса землянам надо жить в XXI веке - в эре Света и Истины, иначе они сами себя уничтожат : (для широких масс) / М. Коханевич. – Черновцы : Місто, 2014. – 112 с. – На обл. авт. не указ. – Бібліогр.: с. 112
967330
  Жданов Н.Г. Новое море / Н.Г. Жданов. – М, 1958. – 535с.
967331
  Бурлацкий Ф.М. Новое мышление / Ф.М. Бурлацкий. – М., 1988. – 332с.
967332
  Эбаноидзе Игорь Новое мышление : Авто // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 160-161 : Фото. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1029-5828
967333
   Новое мышление в географии. – М., 1991. – 276с.
967334
  Громыко А.А. Новое мышление в ядерный век / А.А. Громыко, В.Б. Ломейко. – Москва, 1984. – 292с.
967335
   Новое мышление и военная политика. – М., 1991. – 353с.
967336
  Мишин В.И. Новое мышление и противореия при социализме / В.И. Мишин. – М., 1989. – 63с.
967337
   Новое мышление и философские проблемы современности. – Ташкент, 1990. – 84с.
967338
  Белогуб В.Д. Новое мышление как потребность современной науки // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
967339
   Новое мышление: внешенполитическая стратегия КПСС на современном этапе. – Москва, 1989. – 53с.
967340
  Бурлацкий Ф.М. Новое мышление: Диалоги суждения о технологической революции и наших реформах / Ф.М. Бурлацкий. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1989. – 431 с.
967341
  Лобеева В.М. Новое мышление: предпосылки, сущность, формы проявления : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Лобеева В.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 20 с.
967342
  Лобеева В.М. Новое мышление; предпосылки, сущность формы проявления. : Дис... Канд. философ. наук: 09.00.02 / Лобеева В.М.; КГУ. – К, 1991. – 143л. – Бібліогр.:л.128-143
967343
  Горская Г.И. Новое на уроках русского языка / Г.И. Горская. – М., 1963. – 215с.
967344
  Журавлев Т.К. Новое назначение / Т.К. Журавлев. – М., 1962. – 47с.
967345
  Бек А.А. Новое назначение / Александр Бек. – Москва : Книжная палата, 1987. – 215 с. – (Популярная библиотека)
967346
  Бек А.А. Новое назначение : роман / Александр Бек ; послесл. Г. Попова, с. 203-238. – Алма-Ата : Жазушы, 1988. – 237, [2] с. – ISBN 5-605-00247-3
967347
  Бек А.А. Новое назначение : роман / Александр Бек. – Москва : Книжная палата, 1988. – 214, [1] с. – (Популярная библиотека). – ISBN 5-70000002-4
967348
  Бек А. Новое назначение : роман / Александр Бек. – Москва : Советский писатель, 1988. – 223 с. – ISBN 5-265-00331-2
967349
  Бек А.А. Новое назначение : роман / Александр Бек. – Москва : Современник, 1989. – 190, [1] с. – (Библиотека российского романа). – ISBN 5-270-00666-9
967350
   Новое назначение в авиакомпаниях Эр Франс/КЛМ в Украине // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 4. – С. 74-75 : фото
967351
  Лебединцев К.Ф. Новое направление в области Методики арифметики и его практические результаты / сост. К. Лебединцев, преп. Жен. курсов А.В. Жекулиной... в Киеве // Новые пути ознакомления детей с математикой : книга, независимая от всякой программы, посвященная друзьям детствас 98 рис. / К.А. Лэзан. – Москва : Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 28 с. – (Свободное воспитание и образование и защита детей ; Вып. 26)


  На форзаце дарств. надпись: В библиотеку математического семинария ВИНО от автора, подпись 5/I 1923 К. Леб...
967352
  Алексеенко Л.Ф. Новое направление в оплате труда работников коммерческих организаций в Республике Беларусь // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 58-62. – ISSN 2306-546X


  В данной статье рассматриваются вопросы разработки гибких (комиссионных) систем оплаты труда работников коммерческих организаций в условиях либерализации экономической деятельности в Республике Беларусь. Цель: Оказание методической помощи руководителям ...
967353
  Иванов Н.В. Новое направление в опробовании рудных месторождений / Н.В. Иванов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 179с.
967354
  Жилин А.А. Новое направление во французской юриспруденции : учение о государстве и праве проф. Л. Дюгьи / А.А. Жилин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], 28 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. – Библиогр. в примеч.
967355
  Вишев И.В. Новое направление гуманизма // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 6 (57). – С. 127-137. – ISSN 1811-0916
967356
  Заньер Л. Новое направление деятельности: менеджмент и безопасность границ // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед. проблем мира и политики безопасности,Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2003 год № 9. – С. 205-219. – ISBN 5-7712-0327-0
967357
  Макаров А.П. Новое направление математики и ее приложения / А.П. Макаров. – Брянск : Дебрянск, 1997. – 36 с. – ISBN 5-89373-007-0
967358
  Барский К. Новое начало / К. Барский, Е. Лысова // Международная жизнь : ежемесячный журнал. – Москва, 2013. – Спец. вып. : История без купюр: от прошлого к настоящему. – С. 5-46. – ISSN 0130-9625


  Перша радянська дипломатична установа в Китаї.
967359
  Давыдов Ю.В. Новое небо / Ю.В. Давыдов. – М, 1961. – 190с.
967360
  Давыдов Ю.В. Новое небо / Ю.В. Давыдов. – Москва, 1967. – 190 с.
967361
  Джеджула Ю.А. Новое небо : Исторический роман / Юрий Джеджула. – Киев : Радянський письменник, 1989. – 399 с. – ISBN 5-333-00208-8
967362
  Асеев Н.Н. Новое небо : к 100-летию со дня рождения / Николай Асеев ; сосот. К. Кедров, ил. М. Заводнова. – Москва : Книга, 1989. – 348 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00154-4
967363
  Угольников Олег Новое небо Москвы : очаги цивилизации / Угольников Олег, Лапина Ирина // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 110-111 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
967364
  Корнейчук Наталья Новое о "старом", или - все о гостиничных телефонах! // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 32-33 : фото
967365
  Холодный Н.Г. Новое о воздушном питании растений / Н.Г. Холодный, 1951. – С. 43-50. – Отд. оттиск
967366
  Матьез А. Новое о Дантоне / А. Матьез. – М.-Л., 1928. – 156с.
967367
   Новое о древнем Востоке. – М., 1989. – с.
967368
   Новое о жизни растений. – Москва, 1967. – 128с.
967369
  Капланова С.Г. Новое о Кустодиеве : пути творческих поисков; воспоминания и письма / С.Г. Капланова. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 188, [4] с.
967370
  Пахомов Н. Новое о Лермонтове : I. Два новых автографа Лермонотова // О текстах Лермонтова / Б. Эйхенбаум. – Отд. отт. из "Литературного наследства", 1935, вып. 19-21, 1935. – С. 502-516
967371
   Новое о Луне. – Москва-Ленинград, 1963. – 428 с.
967372
   Новое о Марсе : сб. статей. – Москва : Мир, 1974. – 192 с.
967373
   Новое о Марсе и Венере : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1968. – 388 с.
967374
  Вайданич В.Г. Новое о механизмах процессов в физико-химических системах / В.Г. Вайданич. – Ужгород : УПК "Патент", 1991. – 94 с. – ISBN 5-7757-0565-3
967375
  Кондратьев К.Я. Новое о планете Венера / К.Я. Кондратьев. – Москва : Знание, 1979. – 64с.
967376
   Новое о полимерах и их применении. – Алма-Ата, 1988. – 167с.
967377
  Менерт К. Новое о проблеме гранитов / К. Менерт. – М., 1963. – 154с.
967378
  Унксов В.А. Новое о происхождении материков и океанов / В.А. Унксов. – Л, 1985. – 32с.
967379
   Новое о прошлом нашей страны. – М. : Наука, 1967. – 392с.
967380
  Щеглов И.Л. Новое о Пушкине / Иван Щеглов. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва Печатного и изд. д. "Труд", 1902. – [8], 219 с.


  Содержание: Пушкинские дни в провинции. Письма крестьян о Пушкине. Беседа со старухой, знавшей Пушкина. Оригинальные дорожные встречи. Дом, где скончалась няня Пушкина. На могиле жены поэта. Истинный источник "Каменного гостя". С кого списана фигура ...
967381
  Гладкий А.К. Новое о Пушкине : (К 125-летнему юбилею со дня рождения А. С. Пушкина и 100-летия со дня ссылки поэта в с. Михайловское, Псковск. губ) / А. К. Гладкий, сотрудник-корреспондент Пушкинского дома при Рос. акад. наук по Псков. губ. – [Псков] : Учсовсод С.-З. ж. д., 1924. – 48 с.
967382
  Нечкина М. Новое о Пушкине и декабристах // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 155-166


  Доселе известный пушкинистам комплекс документальных свидетельств о взаимоотношениях Пушкина и декабристов ныне обогащается еще двумя текстами первостепенного значения, разысканными редакцией «Литературного наследства». Первое из них принадлежит ...
967383
   Новое о революции 1905-1907 гг. в России. – Л., 1989. – 196с.
967384
   Новое о Репине. Статьи и письма художника. Воспоминания учеников и друзей. – Л., 1969. – 436с.
967385
  Касаткин В.Н. Новое о системах счисления. / В.Н. Касаткин. – К., 1982. – 94 с.
967386
  Всехсвятский С.К. Новое о Солнечной системе / С.К. Всехсвятский. – Киев : Знание, 1977. – 46 с.


  В брошюре излагаются методы изучения Солнца, планет и малых тел. Приводятся данные о результатах прямого излучения поверхности Луны, природы Венеры, Марса, Меркурия, Юпитера и его спутников.
967387
  Бобров С.П. Новое о стихосложении А.С. Пушкина : Трехдольный паузник у Пушкина ; Разбор статьи В.Я. Брюсова о технике Пушкина ; Добавления ; Объяснительные примечания / Сергей Бобров. – Москва : Изд. Мусагет ; Синодальная тип., 1915. – [2], 40 с.
967388
  Козловский Е.А. Новое о строении земной коры / Е.А. Козловский. – Москва, 1988. – 48с.
967389
   Новое о фауне Байкала. – Новосибирск, 1982. – 144с.
967390
   Новое о флоре Сибири. – Новосибирск, 1986. – 263с.
967391
  Черников В.М. Новое о Фурманове / В.М. Черников. – Саратов, 1965. – 139с.
967392
   Новое о Шагале // Наше наследие : Иллюстрированный историко-культурный журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Наше наследие" и РФК. – Москва, 2005. – № 75/76. – С. 166-187. – ISSN 0234-1395
967393
  Невская Н.И. Новое об астрономах Петербурга (XVIII в.) : в помощь лектору / Н.И. Невская. – Ленинград : Знание, 1990. – 16 с.
967394
  Самохвалов Г.К. Новое об углеродном питании растений / Г.К. Самохвалов. – Х., 1952. – 88с.
967395
  Самохвалов Г.К. Новое об углеродном питании растений / Г.К. Самохвалов. – 2-е издание. – Харьков, 1956. – 120 с.
967396
  Самохвалов Г.К. Новое об углеродном питании растений. / Г.К. Самохвалов. – Х, 1952. – 88с.
967397
  Ручкин В.А. Новое об электромагнетизме. Введение в невзаимные электромагнитные системы / В.А. Ручкин. – Киев : Знання України, 2012. – 23, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 22. – (Фундаментальная наука). – ISBN 978-966-316-307-9
967398
  Шутова Наталья Новое обаяние "Невы". Актуальное интервью. Глобальных перемен не будет : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 56-57 : Фото
967399
  Копылов Ю.М. Новое оборудование для оснащения пунктов технического обслуживания машинно-тракторного парка колхозов и совхозов. / Ю.М. Копылов. – Москва, 1978. – 72с.
967400
  Чуб Е.В. Новое образовательное пространство – важнейший фактор подготовки компетентного специалиста в условиях дистанционного обучения // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 6. – С. 95-103. – ISSN 1609-4646


  Образовательное пространство – совокупность компонентов, присущих конкретному образовательному учреждению. Такими компонентами являются: эмоционально-мотивационный, информационно-познавательный и деятельностно-практический. В условиях дистанционного ...
967401
  Спиркин А.Г. Новое общество -- новый человек / А.Г. Спиркин. – М., 1976. – 143с.
967402
  Пазенок В.С. Новое общество -- новый человек / В.С. Пазенок. – К., 1982. – 48с.
967403
  Имашев М.И. Новое общество - новый человек / М.И. Имашев, Т.Т. Мустафин. – Алма-Ата, 1974. – 171с.
967404
  Соколовский А. Новое оружие / А. Соколовский. – Москва, 1967. – 360с.
967405
  Яценко К.В. Новое осмысление событий Великой Отечественной войны на территории Центрального Черноземья // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 10. – С. 16-19. – ISSN 0321-0626
967406
  Шах М.А. Новое осмысление хронологии раннего скульптурного искусства индийского Кашмира // Археология, этнография и антропология Евразии : научный журнал / Сибирское отд-ние Рос. акад. наук ; Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (59). – С. 80-86. – ISSN 1563-0102
967407
  Ганусец А. Новое отделение / А. Ганусец, И. Покровская // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 100-101. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
967408
  Дэвидсон Б. Новое открытие древней Африки / Б. Дэвидсон. – Москва : Издателство восточной литературы, 1962. – 315 с.
967409
  Кузьминская И. Новое открытие Латинской Америки. Заметки о русском звучании латиноамериканской поэзии // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 47-75
967410
  Леонтьев Б. Новое открытие Ломоносова. (К 300-летию М.В. Ломоносова) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 11. – С. 31-. – ISSN 0201-7059
967411
  Дубровский Д.И. Новое открытие сознания? (По поводу книги Джона Серла "Открывая сознание заново") // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.92-112. – ISSN 0042-8744
967412
  Мари Ф. Новое открытие, касающееся света (О его измерении и исчислении его ступеней) / Ф. Мари. – Ленинград, 1950. – С. 307-318
967413
  Шарипов Т.Ш. Новое отношение к труду и закономерности его формирования / Т.Ш. Шарипов. – Ташкент, 1973. – 143с.
967414
  Николов Ц.Д. Новое отношение к туруду как моральный принцип социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: / Николов Ц. Д.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1967. – 14л.
967415
   Новое педагогическое мышление. – Москва : Педагогика, 1989. – 278 с.
967416
  Де Парлей Джейон Новое переселение народов : Досье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 11. – С. 146-164 : Фото, карти. – ISSN 1029-5828
967417
  Керженцев А.С. Новое перспективное научное направление // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 5. – С. 432-440. – ISSN 0869-5873


  Современный человек, “властелин природы”, обладатель мощнейших запасов смертоносного оружия, обязан наконец понять, что именно он оказался виновником экологических бедствий на планете. Постоянное стремление к жизненному комфорту привело нас к роковой ...
967418
  Покровский В.А. Новое планирование и стимулирование научно-технического прогресса / В.А. Покровский. – М., 1980. – 72с.
967419
  Душина И.В. Новое планирование содержания курса географии "Материки, океаны, народы и страны" (VII класс) // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 28-32 : Табл. – ISSN 0016-7207
967420
  Андерсен Х.К. Новое платье короля : сказки и истории : для детей : пер. с дат. / Х.К. Андерсен ; ил. М. Шлосберг. – Москва : Художественная литература, 1974. – 207 с. : ил.
967421
  Абрамов С.А. Новое платье короля : повести / С.А. Абрамов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 368 с. : ил. – (Библиотека советской фантастики)
967422
  Никитин П. Новое побеждает / П. Никитин. – Ростов н/Д, 1939. – 52с.
967423
  Колосов А.И. Новое поле / А.И. Колосов. – М., 1951. – 304с.
967424
  Акулиничев Н.П. Новое поле : стихи / Николай Акулиничев ; предисл. А. Маркова. – Тула : Приок. кн. изд-во, 1979. – 72 с.
967425
  Лакис Ю.Ю. Новое политическое мышление и идеологическая борьба / Ю.Ю. Лакис. – Москва, 1988. – 61с.
967426
  Сандровский К.К. Новое политическое мышление и обновление международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 10-17. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
967427
  Василенко В.А. Новое политическое мышление и создание модели всеобъемлющей системы международного мира и безопасности // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 3-10. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
967428
  Кучер Б.И. Новое политическое мышление: международная экологическая безопасность (правовые аспекты) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 23-28. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
967429
  Лалетин Ю. Новое политическое объединение в Афганистане : первые шаги // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 35-40. – ISSN 0321-5075


  В сучасному Афганістані налічується більше 80 партій. Новий блок - Національний фронт (НФ)
967430
   Новое политической мышление и социально-экономические проблемы развивающихся стран. – М.
Ч. 1. – 1991. – 230с.
967431
   Новое политической мышление и социально-экономические проблемы развивающихся стран. – М.
Ч. 2. – 1991. – 110с.
967432
  Вернер М. Новое польское кино // Историк и художник : журнал для всех, кто любит историю, ценит искусство и чувствует их родство / ЗАО "Фирма "Знак". – Москва, 2008. – № 1/2 (15/16) : Польша и Россия. – С. 326-332.
967433
  Лазарев В.С. Новое понимание метода проектов в образовании // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 3-11. – ISSN 0869-561Х


  Обсуждается проблема эффективного включения учащихся в проектную деятельность. Обосновывается необходимость и возможность, опираясь на достижения педагогики, психологии и проектирования, по–новому осмыслить назначение метода проектов и строить его ...
967434
  Виноградов А. Новое понимание обстоятельств, исключающих общественную опасность или вредность деяния // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 210-211
967435
  Ткач Ю. Новое понимание системы криминалистики / Ю. Ткач, Ю. Петриченко // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 300-302
967436
  Ла Салль Новое понятие устойчивости / Ла Салль, Р.Д. Раз. – М, 1963. – 20с.
967437
  Тимофеева З.М. Новое пособие для подготовки и профессионального развития учителя географии // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 60-62. – ISSN 0016-7207
967438
  Крачковский В.Н. Новое построение элементарной геометрии / В.Н. Крачковский. – 71с.
967439
  Дьякова Л.В. Новое правительство Чили: перед вызовами справедливости и эффективности // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 5. – С. 71-80. – ISSN 0131-2227


  Рассматриваются особенности современной социально-политической ситуации в Чили, связанные с ростом социальных ожиданий и возникновением массовых протестных настроений. Отмечая преимущества и успехи чилийской модели развития, продемонстрированные на ...
967440
  Ушаков Д.Н. Новое правописание / Д.Н. Ушаков. – Москва : Книгоиздательство В.С. Спиридонова, 1917. – 15 с.
967441
  Гожик П.Ф. Новое представление истории земной жизни // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 114-117 : рис. – ISSN 0367-4290
967442
  Фидлер А. Новое приключение: Гвинея / А. Фидлер; Пер. с польск. Малаховской Л.С. – Москва : Наука, 1968. – 263с.
967443
   Новое прогрессивное оборудование для термической обработки деталей. – М., 1962. – 32с.
967444
  Лейтес М.И. Новое промышленное строительство Советского Союза / М.И. Лейтес, А.Ф. Хавин. – М.-Л., 1927. – 70с.
967445
   Новое прочно входит в жизнь. – Свердловск, 1962. – 171с.
967446
  Богданова О. Новое прочтение рассказа А.П. Чехова "Ионыч" // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 5. – С. 223-231. – ISSN 2313-5921
967447
  Владимиров В.П. Новое путешествие в далекое и близкое. / В.П. Владимиров. – Москва, 1967. – 255с.
967448
  Коцебу О.Е. Новое путешествие вокруг света в 1823-1826 гг / О.Е. Коцебу. – Изд. 3-е. – Москва : Наука, 1987. – 384с.
967449
  Коцебу О.Е. Новое путешествие вокруг света в 1823-1826 гг. / О.Е. Коцебу. – Изд. 2-е. – Москва : Наука, 1981. – 351с.
967450
  Синельщикова И.Г. Новое районирование Испании и проблема региональных диспропорций в стране : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 15-16. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0016-7207
967451
  Золотокрылин А.Н. Новое районирование территории Севера Российской Федерации по природным условиям для жизни населения / А.Н. Золотокрылин, А.Н. Кренке, В.В. Виноградова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 7-13 : табл., рис. – Библиогр.: с. 12-13. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
967452
  Парахина Наталья Новое рождение древнего Дербента : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 72 : Фото
967453
  Федоров А.Ф. Новое руководство для преподавания немецкого языка в старших классах среднеучебных заведений / Ад. Федоров, дир. Томского Алексеевского реальн. уч-ща. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. "Учебное дело" ; [Тип. Ю.Н. Эрлих], 1911. – X, 193 с., 4 л. ил., карт. ил.
967454
  Больц А. Новое руководство ново-греческого языка по практико- теоретическому методу Робертсона : с приспособлением русских слов, с соответствующими им иностранными и германскими выражениями, по новейшим исследованиям языкосравнения : для самоучения и употребления в школах, с принаровлением русск. слов., с соответств. им иностр. и германск. выраж / сост. Август Больц, б. проф. рус., англ., исп. и др. яз. при Королевск. Воен. акад... в Берлине. – Лейпциг ; Одесса : Эмиль Берндт, 1881. – VI, 197 с.
967455
  Кулаковский Ю.А. Новое руководство по римским древностям : [Рец.]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.С. Балашева], 1886. – С. 370-382. – Отлд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения. № 12 (Ч. 248), отд. 2, Критика и библиография
967456
  Занегин Б.Н. Новое руководство США и американо-китайские отношения // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1978. – № 19. – С. 43-71
967457
  Грунский Н.К. Новое русское правописание / Н.К. Грунский, орд. проф. Ун-та св. Владимира. – Киев : Тип. Бр. А. и М. Кушнеров, 1917. – 11 с.
967458
   Новое русское правописание. – Москва, 1918. – 2 с.
967459
  Агеев Н.Е. Новое свидание : стихи [и поэма "Стремнина"] / Н.Е. Агеев. – Москва : Моск. рабочий, 1968. – 104 с.
967460
  Чернова О.А. Новое семейство поденок (Ephemeroptera) / О.А. Чернова, 1938. – 129-137с.
967461
  Донцов А.И. Новое словарно-энциклопедическое издание - социальным психологам-практикам : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 165-167. – ISSN 0042-8841
967462
  Никольский Б.В. Новое слово цивилистики : очерк Б.В. Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1898. – 54 с.


  На обл. дарственная надпись от автора, обл. дефектна, отсутствует пол надписи
967463
  Шахматов В.П. Новое советское законодательство о браке и семье / В.П. Шахматов. – Томск
1. – 1969. – 153с.
967464
  Шахматов В.П. Новое советское законодательство о браке и семье / В.П. Шахматов. – Томск
2. – 1969. – 104с.
967465
  Жевлаков Э.Н. Новое советское законодательство об исполнении уголовных наказаний / Э.Н. Жевлаков. – М, 1987. – 55с.
967466
  Ворошилин Е.В. Новое советское уголовное законодательство / Е.В. Ворошилин. – Москва, 1985. – 79 с.
967467
  Лексютина Я.В. Новое содержание внешней политики Китая как отражение усиления его национальной мощи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 138-145. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
967468
  Нишанов М. Новое содержание образвания п проблемы повышения квалификации педагогических кадров у Узбекистане : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Нишанов М.; Душанб. гос. пед. ин-т. – Душанбе, 1981. – 21л.
967469
  Самуйлов С.М. Новое соотношение сил в мире: американские стереотипы и некоторые реалии // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 8 (560). – С. 3-20. – ISSN 0321-2068


  "Анализ стереотипных американских представлений о возросшей роли России и Китая в мире за последние годы. Оба государства вопреки противодействию Вашингтона начали упорно проводить самостоятельную внешнюю политику, жестко отстаивая свои национальные ...
967470
   Новое состояние углерода: прозрачные нитевидные анизотропные кристаллы / А.И. Харламов, Н.В. Кириллова, З.А. Зайцева, В.П. Смирнов, М.Е. Головкова, Алварез-Пуєбла; (Представлено членом-кореспондентом НАН України Н.Т. Картелем) // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 5
967471
  Гейберг Г. Новое сочинение Архимеда : Послание Архимеда к Эратосфену о некоторых теоремах механики / [Публ.] Проф. И. Гейберг; С предисл. прив.-доц. И.Ю. Тимченко; Пер. с нем. под ред. "Вестн. опыт. физики и элемент. математики". – Одесса : Mathesis ; [Тип. М. Шпенцера], 1911. – XVI, 28 с., 1 л. портр. : портр., черт. – (Библиотека классиков точного знания ; II)


  Тимченко, Иван Юрьевич $d 1860- $e авт. предисл. 700 0# $a Эратосфен Киренский $d ок. 276-194 до н. э.
967472
  Бердяев Н.А. Новое средневековье : Размышление о судьбе России и Европы / Н.А. Бердяев. – Москва : Феникс ; ХДС-пресс, 1991. – 83 с.
967473
   Новое строительство. Город Пушкин. – Ленинград, 1958. – 16 с.
967474
   Новое топливо- и маслозаправочное оборудование, используемое в сельском хозяйстве. – М., 1978. – 86с.
967475
  Малов В.Г. Новое трудовое законодательство и его применение в деятельности органов внутренних дел. Учебно-метод. пособие. / В.Г. Малов. – М., 1975. – 37с.
967476
  Аббасов Илхам Курбан оглы Новое уголовно- процессуальное законодательство Азербайджанской республики и некоторые вопросы процессуальной самостоятельности следователя // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 1. – С.64-69. – ISSN 1811-9018
967477
  Бажанов М.И. Новое уголовное законодательство / М.И. Бажанов. – Москва : Юридическая литература, 1970. – 91с. – (Советское законодательство)
967478
   Новое уголовное законодательство зарубежных социалистических стран Европы. – М., 1974. – 288с.
967479
  Менгер А. Новое учение о государстве / А. Менгер ; пер. со 2-го [нем.] изд. под ред. Л. Жбанкова. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; [Тип. Исидора Гольдберга], 1905. – 320 с. – Библиогр. в примеч.


  Пер. Лурье Яков Абрамович
967480
  Менгер А. Новое учение о государстве / Антон Менгер ; разреш. авт. пер. с нем. П. Тучапского, под ред. Б. Кистяковского. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта ; [Тип. "Север" А.М. Лесмана], 1906. – XVI, 326 с. – Экз. без ориг. обл., описаны по тит.л. и каталогу. – (Дешевая библиотека изд. С. Скирмунта : Серия научно-социальная ; № 2)


  Пер.: Тугапский, Павел Лукич (1869-1922); Ред.: Кистяковский, Богдан Алексеевич (1880-1920)
967481
  Фалин Л.И. Новое учение о клетке / Л.И. Фалин. – Москва, 1951. – 32с.
967482
  Фалин Л.И. Новое учение о клетке / Л.И. Фалин. – М, 1952. – 32с.
967483
  Пыльнов И.В. Новое учение о клетке / И.В. Пыльнов. – Куйбышев, 1952. – 48с.
967484
  Менгер А. Новое учение о нравственности / Антон Менгер, засл. проф. Венск. ун-та ; Пер. с нем. под Д. Иолиса. – Санкт-Петербург : Изд. О.Н. Поповой ; [Тип. Спб. акц. общ. печ. и писчебум. дела "Слово"], 1906. – 92, II с. – (Образовательная библиотека ; Серия 4, № 2)
967485
  Менгер А. Новое учение о нравственности / Антон Менгер, проф. Венск. ун-та ; Пер. с нем. под ред. Ю.Д. Филипова. – Санкт-Петербург : Изд. Д.А. Казицына и Ю.Д. Филипова ; [Тип. Тип. Т-ва М.О. Вольфа], 1906. – [2], VIII, 85 с.
967486
  Менгер А. Новое учение о нравственности : С приложением статьи К. Каутского / А. Менгер ; Пер. с нем. С. Нестеровой, под ред. П. Когана. – Санкт-Петербург : Изд. С. Скирмунта, 1906. – [2], XV, 80 с.
967487
  Сергеевич В.И. Новое учение о праве и нравственности / В.И. Сергеевич. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1909. – 59 с.
967488
  Петражицкий Л.И. Новое учение о праве и нравственности и критика проф. В.И. Сергеевича / Л.И. Петражицкий, проф. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1910. – 135 с.
967489
  Мещанинов И.И. Новое учение о языке / И.И. Мещанинов. – Л, 1936. – 343с.
967490
  Мещанинов И.И. Новое учение о языке / И.И. Мещанинов. – Киев : Радянська школа, 1949. – 72 с.
967491
  Мещанинов И.И. Новое учение о языке на современном єтапе развития / И.И. Мещанинов. – Ленинград : Издательство Ленинградского гос. ун-та, 1947. – 89 с.
967492
  Знаменский Г.Л. Новое хозяйственное право : избранные труды : [сб. науч. трудов] / Г.Л. Знаменский. – Киев : Юринком Интер, 2012. – 487, [1] с. : табл. – Текст рус., укр. – Библиогр. в конце разд. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-667-528-9
967493
  Стеклов В.А. Новое частное решение дифференциальных уравнений движения тяжелого твердого тела имеющего неподвижную точку / [соч.] В.А. Стеклова. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1899. – 9 с. – Отд. оттиск: Московское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии. Отделение физико-математических наук. Т. X
967494
  Чаплыгин С.А. Новое частное решение задачи о движении твердого тела в жидкости / [соч.] С.А. Чаплыгина. – Москва : Типо-литогр. Н.Н. Шарапова, 1902. – 14 с. – Отд. оттиск: Труды отделения физических наук Императорского Московского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии.. Т. XI
967495
  Смирнов П.П. Новое челобитье Московских торговых людей о высылке иноземцев : (из общественных настроений горожан XVII в.) : [Докл., прочит. в заседании О-ва Нестора-Летописца 27 марта 1911 г.] : [с прил. текста Челобитной] / Павел Смирнов. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1912. – 32, 17-24 с.


  На тит. л. даврственная надпись Василенко от автора
967496
  Мирошников В.И. Новое экономическое мышление : Вопросы методологии / В.И. Мирошников. – Харьков, 1989. – 183 с.
967497
  Нехачин И. Новое ядро российской истории от самой древности росиян и до дней благополучно царствующего имп. Александра Первого, на пять периодов разделенное. – 2-е, испр. и доп. – Москва
Ч. 1. – 1809. – 512 с.
967498
  Нехачин И.. Новое ядро Российской истории, от самой древности россиян и до нынешних дней блаополучного царствования Екатерины Второй, великия, на пять периодов разделенное. – Москва
2. – 1795. – 492 с.
967499
  Бабошин В.В. Новоевропейский нигилизм в контексте становления современного общества // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 205-211. – ISSN 1606-951Х
967500
  Білоцерківець В.В. Новоекономічні блага та інновації: перспективи ідентифікаці // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 46-53. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
967501
  Малахова К. Новоєвропейська філософія та термін "філософ" у текстах раннього європейського Просвітництва // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 359-373. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "Досліджується можливість історико-філософського аналізу рабиністичної літератури Східної Європи на прикладі літератури раннього єврейського Просвітництва (Гаскали). У межах цього аналізу рабиністичний текст розглядається як носій інформації про ...
967502
  Пархомчук Т. Новоживотів - неповторний край героїчних легенд. Історична святиня на Вінниччині потребує реконструкції // Україна молода. – Київ, 2023. – 9 серпня (№ 32). – С. 14
967503
  Набока О.М. Новозавітні притчі як об"єкт лінгвістичного дослідження (на матеріалі англійської та російської версій Євангелія від Матвія) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 87-93
967504
  Кіцул М.О. Новозавітні цінності як основа православної педагогіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С.224-227. – ISSN 2076-1554
967505
   Новозеландские рассказы.. – М., 1963. – 447с.
967506
  Камолікова Ольга Новозеландське чудо в Україні // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 66-67 : фото
967507
  Пунух П. Новоземельские будни / П. Пунух. – М, 1969. – 368с.
967508
  Дружинин В.Н. Новоземельский поход. / В.Н. Дружинин. – Ленинград : Главсевморпути, 1939. – 149 с.
967509
  Плевако М. Новознайдене оповідання Григорія Ківтки-Основ"яненка // Квітка-Основ"яненко : збірник на 150-річчя народження 1778-1928 / Квітка-Основ"яненко. – Харків : Український робітник, 1929. – С. 218-228
967510
  Ковалець Л. Новознайдений спогад про Юрія Федьковича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (723). – С. 100-107. – ISSN 0236-1477
967511
  Гиляров О С. Новознайдений твір / О С. Гиляров, . – К., 1919. – 22с.
967512
  Ковалець Л. Новознайдені вірші Юрія Федьковича // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 97-100. – ISSN 0236-1477
967513
  Попов П.М. Новознайдені тексти Г.С. Сковороди // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 5-7
967514
  Попов П.М. Новознайдені тексти Г.С.Сковороди / П.М. Попов, 1950. – 69 с.
967515
  Колосов Ю. и др. Новозыбков / Ю. и др. Колосов. – Тула, 1970. – 160с.
967516
  Алиев И. Новоиспеченный : рассказы, миниатюры, пародии : ил. автора / И. Алиев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1974. – 96 с. : ил.
967517
  Федоренко А.И. Новой технике -- эффективное использование / А.И. Федоренко. – М., 1979. – 54с.
967518
   Новой указатель дорог в Российской империи. – Москва : В типографии С.Селивановскаго
Ч. 1. – 1803. – 119, 315, [20] с. – Переплетено с кн. Новой указатель, Ч. 2.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, пергамент
967519
   Новой указатель дорог в Российской империи. Ч. 2 // Новой указатель дорог в Российской империи. – Москва : В типографии С.Селивановскаго, 1803. – Ч. 1. – 315, [20] с.
967520
  Сыроваткин А. Новокузнецк / А. Сыроваткин. – Кемерово, 1967. – 124с.
967521
  Дорошкевчи В.И. Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы / В.И. Дорошкевчи. – Минск, 1979. – 208с.
967522
  Дорошкевич Виктор Иванович Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы. (Первая половина XVI в.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дорошкевич Виктор Иванович; АН БССР. Ин-т литературы им. Янки Купалы. – Минск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20
967523
  Ситько О. Новолатинський дискурс української словесності доби бароко в постмодерному прочитанні // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 251-261
967524
   Новоліття. Творчість молодих. – Ужгород, 1974. – 224с.
967525
  Нигмати Р. Новолуние : стихи / Рашит Нигмати ;. – Уфа : Башкнигоиздат, 1969. – 96 с.
967526
  Евсеева С.Г. Новолунье / С.Г. Евсеева. – Минск, 1965. – 116с.
967527
  Воронецкий М.Г. Новолунье / М.Г. Воронецкий. – Москва, 1982. – 208с.
967528
  Люгарин М.М. Новолунье. / М.М. Люгарин. – Челябинск, 1968. – 72с.
967529
   Новомалин у просторі і часі = Novomalyn in space and time : краєзнавче дослідж. волин. села / [М.М. Лаврук та ін.] ; за ред. М.М. Лаврук, А.В., Мельника. – Харків : Чайка, 2013. – 744 с., [9] арк. рис., склад. навпіл та вчетверо : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Назва обкл., корінця: Новомалин. - Парал. тит. арк. англ. - Рез. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-695-205-3
967530
  Крушинська Олена Новомалин. Каплиця скульптора // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 126 : фото
967531
  Примак Алла Новомиргород - містечко козацьке // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 190-194. – ISBN 966-7865-75-4
967532
  Кондратович А.И. Новомирский дневник / А.И. Кондратович. – Москва : Советский писатель, 1991. – 524 с.
967533
  Бондаренко А.С. Новомосковск : ист.-экон. очерк / А.С. Бондаренко. – 2-е изд., переработ. и доп. – Тула : Книжное издательство, 1963. – 155 с. : ил. – Библиогр.: с. 153-154. – (Города Тульской области)
967534
  Вылиток В.С. Новомосковская Краснознаменная / В.С. Вылиток, С.Ф. Лескин. – Москва, 1979. – 200с.
967535
  Джусов А. Новомосковськ : історико-краєзнавчий нарис // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2008. – Вип. 74 : Дніпропетровськ: виміри історичної долі. – С. 169-196.
967536
  Посунько О. Новомосковськ у судових матеріалах останньої чверті ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 154-169. – ISSN 2664-9993
967537
   Новомосковськ: фотоальбом.. – К., 1980. – 92с.
967538
  Павлов М.И. Новому - крылья / М.И. Павлов, Б.В. Ревский. – Москва, 1975. – 80с.
967539
  Ермаков Дмитрий Новому времени - новый стандарт : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 56-57 : Фото
967540
  Михайлова А. Новонайденное письмо о дуэли и смерти Лермонтова // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 487-492


  "Мемуарная литература о дуэли и смерти Лермонтова чрезвычайно бедна. Все воспоминания о гибели поэта написаны много лет спустя, что, естественно, заставляет относиться к ним с большой осторожностью. Кроме того, непосредственные свидетели трагедии - ...
967541
   Новонайденный автограф Пушкина.. – М.-Л., 1968. – 128с.
967542
  Карнаух Ю. Новообразование // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 10 июля (№ 27/28). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  Скоро в Україні зявиться пятий за рахунком омбудсмен, ціль якого - сфера освіти.
967543
  Бобрик В.А. Новообразования в языке Янки Купалы. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Бобрик В.А.; АН республики Белурусь. ин-т языкознания им.Я.Коласа. – Минск, 1992. – 28л.
967544
   Новообрані академіки // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2007. – № 1 (52) : січень - лютий. – С. 73-80
967545
   Новообрані академіки Академії наук вищої школи України // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 1 (34) : січень - лютий. – С. 13-15. – ISBN 966-95902-0-5
967546
   Новообрані академіки АН ВШ України // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 1 (31) : сечень - лютий. – С. 27-30


  Відділення біології: В.М. Войціцький та В.К. Позур; відділення історії науки, освіти і техніки: О.Ф. Коновець; відділення наук про Землю: Я.Б. Олійник; відділення українознавства: П.О. Масляк.
967547
   Новообрані академіки АН ВШ України // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 1 (43) : сычень - лютий. – С. 39-41
967548
  Колесников В.И. Новооскольцы и Новоосколье : избр. очерки и рассказы из архива учителя / Колесников В.И. ; [сост. Колесников А.В.]. – Белгород : Отчий край, 2003. – 254, [1] с., [4] л. фотоил. : фотоил., портр. – ISBN 5-85153-051-0


  В пр. №1709797 напис: Библиотеке имени М. Максимовича Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко. С уважением: подпись. 30.12.2016 год. Киев.
967549
  Серапион Новооткрывающиеся древние пещеры в Киеве, на Зверинце / Сост. иеромонах Серапион. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко, 1913. – 14 с. : ил.
967550
  Воронцов-Вельяминов Новооткрытая планета Плутон / Воронцов-Вельяминов. – Москва : ГТТИ, 1932. – 79 с.
967551
  Архангельский Н.В. Новооткрытые Зверинецкие пещеры в Киеве (древняя обитель св. Михаила) / Н.В. Архангельский. – Киев : Типография Первой Киевской Артели Печатного Дела, 1915. – 31 с. : рис.
967552
  Лернер Н.О. Новооткрытые страницы Пушкина / Н.О. Лернер. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1909. – [2], 38 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 12
967553
  Грабарь И.Э. Новооткрытый Рембрандт / И.Э. Грабарь. – Москва, 1956. – 95с.
967554
  Деревянко А.П. Новопетровская культура Среднего Амура / А.П. Деревянко. – Новосибирск, 1970. – 204с.
967555
  Горбацкий В.Г. Новоподобные и новые звезды / В.Г. Горбацкий. – Москва : Наука, 1974. – 183 с.
967556
   Новополтавское (Черниговское) карбонатитовое апатит-редкоментальное месторождение Украинского щита : (петролого-геохимическая характеристика, руды, комплексные критерии поисков, проблемы эксплуатации, инвестиционная привлекательность) / [Е.М. Шеремет и др.] ; под ред. акад. НАН Украины А.Н. Пономаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины. – Харьков : Панов А.Н., 2019. – 198, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Назв. обл. : Новополтавское (Черниговское) карбонатитовое апатит-редкоментальное месторождение Украинского щита. – Библиогр.: с. 181-194. – ISBN 978-617-7722-53-2
967557
  Ліон Джоел Новопризначений посол Держави Ізраїль Джоел Ліон - про емоційне і раціональне у відносинах між народами / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 200). – С. 10-11
967558
  Торський А. Новорічна Військова Рада на Запорозькій Січі // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1972. – Рік 9, ч. 1 (19), січень-березень. – С. 10-11
967559
  Смоляк П.О. Новорічна звичаєвість Західного Поділля : збережені форми побутування // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 125-128
967560
  Жиленко І.В. Новорічна історія про двері, яких нема і про те, як корисно іноді помилитися номером : повість для дітей / І.В. Жиленко. – Київ : Веселка, 1986. – 126 с.
967561
  Синельников Л.І. Новорічна прем"єра / Л.І. Синельников. – К., 1979. – 251с.
967562
  Дрессер О.І. Новорічна ялинка - правила безпеки (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 25 : фото
967563
  Губерський Л. Новорічне вітання ректора // Київський університет. – Київ, 2019. – Грудень (№ 10). – С. 2


  "Ми пишаємося результатами нашої роботи у 2019 році у всіх напрямах – в організації навчального процесу, наукової діяльності, міжнародного співробітництва, у зміцненні матеріальної бази і кадрового потенціалу Університету. Цей рік був знаменним для нас ...
967564
  Непомняща Світлана Новорічний борщ : гумористичне оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 12. – С. 17-22. – ISSN 0130-321Х
967565
  Будько Євген Новорічний дракон. 10 найкращих місць світу для зустрічі Китайського Нового року // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 20-24 : фото
967566
  Жулинський М. Новорічний лист до Юрія Щербака // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 2
967567
   Новорічний репертуарний збірник.. – К., 1964. – 131с.
967568
   Новорічний стіл Європи : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 14-15 : Фото
967569
  Семеняка В.П. Новорічний сюрприз. / В.П. Семеняка. – Х., 1988. – 127с.
967570
   Новорічні дискусії: Святий Миколай vs Дід Мороз // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 6
967571
  Євланова О. Новорічні промови Вацлава Гавела: синтаксично-стилістичний аспект // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 71-77. – ISSN 2413-0923
967572
  Ільченко Н.В. Новорічні свята - не час забувати про безпеку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 27 : фото
967573
  Лепша І. Новорічні свята // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 24-31. – ISSN 0130-7037


  Свята укр. народу
967574
  Курочкін О.В. Новорічні свята українців : Традиції і сучасність / О.В. Курочкін. – Київ : Наукова думка, 1978. – 192 с.
967575
  Пясецкая Н.М. Новорожденные дети и железодефицитные состояния: взгляд неонатолога. Часть II (клиническая лекция) // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 86-92. – ISSN 2226-1230
967576
  Міхневич Л.В. Новоросійський (Одеський) міжнародний інститут - вища школа підготовки юристів-міжнародників (1914-1920 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 45-48. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена аналізу історичного досвіду діяльності Новоросійського (Одеського) вищого міжнародного інституту як спеціалізованої вищої школи. З"ясовано нормативно-правові та організаційні основи діяльності вишу, внутрішню структуру інституту як ...
967577
  Шандра В.С. Новоросійський і Бессарабський генерал-губернатор М.С. Воронцов (1823-1854) // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.125-137. – ISSN 0130-5247
967578
  Левченко В.В. Новоросійський університет та Одеський інститут народної освіти: до проблеми спадкоємності традицій // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 102-108. – ISBN 966-544-344-5
967579
  Іващенко В.Ю. Новоросійський університет у спогадах // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 192-194. – ISBN 966-544-344-5
967580
  Сулима М. Новоросія як фейк, або Дещо про російську історичну облуду для тих, хто не бажає знати правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 21
967581
  Шиян И.С. Новороссийск - город-герой / И.С. Шиян ; Города-герои. – 2-е, допол. изд. – Москва : Военное издательство, 1982. – 174 с.
967582
  Андрющенко В.А. Новороссийск : очерки о городе и людях / Андрющенко В.А., Клепиков В.И., Погибель Г.М. – Краснодар : Книжное издательство, 1968. – 72 с.
967583
  Шурин С. Новороссийск строится. / С. Шурин. – Краснодар, 1957. – 24с.
967584
  Соколов Г.В. Новороссийск. / Г.В. Соколов. – Краснодар, 1974. – 159с.
967585
   Новороссийск: фотоальбом.. – Москва : Планета, 1978. – 167с.
967586
  Терновский Н.Н. Новороссийская казенная школа, как образовательный источник Новороссии / Н.Н. Терновский. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – [2], 36, 26, 3 с., 1 л. табл. – Библиогр.: с. 1 и в примеч.
967587
  Попов А.И. Новороссийская партийная организация в борьбе за выполнение четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Попов А.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 18л.
967588
  Славин К.Л. Новороссийские куранты / К.Л. Славин. – М., 1975. – 136с.
967589
   Новороссийский календарь на 1855 год издаваемый от Ришельевского лицея. – Одесса, 1854. – 434 с.
967590
   Новороссийский университет и война 1914-1915 г.. – Одесса : Техник, 1915. – 39с.
967591
  Клименко Н.Ф. Новосадський Микола Іванович (- фахівець з класичної філології, гол.бібліотекар) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 718. – ISBN 978-966-02-9624-4
967592
  Никонов В.Г. Новосел на Шилке. / В.Г. Никонов. – Чита, 1959. – 96с.
967593
  Лисовский К.Л. Новоселам Сибири / К.Л. Лисовский. – Москва, 1959. – 128с.
967594
   Новоселець Алла Іванівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 330 : фото
967595
   Новоселець Михайло Кирилович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 329-330 : фото
967596
  Мисько П.А. Новосели : повість / Павло Мисько ; пер. з білорус. – Київ, 1974. – 175 с.
967597
  Гаврилюк Й.Ф. Новоселиця : путівник українською і російською мовами / Й.Ф. Гаврилюк. – Ужгород : Карпати, 1980. – 72с.
967598
  Рябуха Д. Новоселы / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1956. – 48с.
967599
  Ткаченко А.С. Новоселы далеких мест / А.С. Ткаченко. – Москва, 1980. – 319с.
967600
   Новоселье, 1834
967601
   Новоселье
кн.2. – 1834
967602
  Хаустов Л.И. Новоселье / Л.И. Хаустов. – Л, 1947. – 75с.
967603
  Злобина И.В. Новоселье / И.В. Злобина. – Свердловск, 1956. – 94с.
967604
  Вагин Г.В. Новоселье / Г.В. Вагин. – Ярославль, 1959. – 56с.
967605
  Гончарова Т.А. Новоселье / Т.А. Гончарова. – Омск, 1962. – 72с.
967606
  Ветрова А М. Новоселье / А М. Ветрова, . – Новосибирск, 1963. – 43с.
967607
  Сухарев А.А. Новоселье / А.А. Сухарев. – Вологда, 1967. – 80с.
967608
  Зеленов А. Новоселье / А. Зеленов. – Ніжин, 1969. – 72с.
967609
  Рыбас Т.М. Новоселье / Т.М. Рыбас. – Донецк, 1970. – 216 с.
967610
  Ветрова М.А. Новоселье / М.А. Ветрова. – Москва, 1974. – 248с.
967611
  Брагин А.И. Новоселье : стихи / Анатолий Брагин. – Москва : Советский писатель, 1976. – 94 с. : портр.
967612
  Ампелонов А.Л. Новоселье : повести / Александр Ампелонов ; [худож. Т.А. Лоскутова]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 264 с. : ил.
967613
  Бабаев Э.Г. Новоселье : рассказы и повести : [для ст. дошк. и мл. шк. возраста] / Эдуард Бабаев. – Москва : Детская литература, 1989. – 141, [2] с.
967614
  Сорокин Владимир Новоселье в Антарктиде // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назв. – ISSN 1029-5828
967615
  Белякова Д. Новоселье в Лейпциге : [о Немецкой национальной библиотеке] / Дарья Белякова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 65-67. – ISSN 0869-4915
967616
  Исабеков Д. Новоселье в старом доме : роман, повести и рассказы / Дулат Исабеков ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1986. – 381 с.
967617
  Шереметьев У.Т. Новоселье. / У.Т. Шереметьев. – Тула, 1967. – 56с.
967618
   Новоселье: повести и рассказы молодых калинин. писателей. – М.-Калинин, 1988. – 283с.
967619
   Новосельцева І. В. Методика дослідження лінгвального гештальту. - C. 133-138.
967620
  Ащепков Е.А. Новосибирск / Е.А. Ащепков ; под общ. ред. В. Веснина, Д. Аркина, И. Леонидова. – Москва : Академия архитектуры СССР, 1949. – 31с.
967621
   Новосибирск. – Новосибирск, 1957. – 240с.
967622
  Китайник А.У. Новосибирск / А.У. Китайник. – Новосибирск, 1961. – с.
967623
  Баландин С.Н. Новосибирск : история градостроительства 1893-1945 гг / С.Н. Баландин. – Новосибирск, 1978. – 135 с.
967624
  Баландин С.Н. Новосибирск : история градостроительства 1945-1985 гг / С.Н. Баландин. – Новосибирск, 1986. – 155 с.
967625
  Горюшкин Л.М. Новосибирск в историческом прошлом / Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1978. – 296с.
967626
   Новосибирск поэтический. Сб. стихов. – Новосибирск, 1959. – 154с.
967627
   Новосибирск.. – Новосибирск, 1948. – 45с.
967628
   Новосибирск.. – Новосибирск, 1961. – 182с.
967629
   Новосибирск. Памятные места и достопримечательности.. – 2-е изд. – Новосибирск, 1961. – 175с.
967630
   Новосибирск. Фотоальбом. – Новосибирск, 1962. – 177с.
967631
   Новосибирск. Фотоальбом.. – Москва : Планета, 1990. – 171с.
967632
  Колпакова М.Р. Новосибирск: город в 2000 году / М.Р. Колпакова, Г.Н. Туманик. – Новосибирск, 1989. – 110 с.
967633
   Новосибирская областная картинная галерея. Каталог.. – Л., 1965. – 165с.
967634
  Кормаков И.Г. Новосибирская область за 50 лет Советской власти. / И.Г. Кормаков. – Новосибирск, 1967. – 107с.
967635
  Протопопов Н.Н. Новосибирская область. / Н.Н. Протопопов. – Новосибирск, 1955. – 247с.
967636
   Новосибирская область. Эконом.-географ. описание. – Новосибирск, 1939. – 250с.
967637
   Новосибирская область: природа и ресурсы. – Новосибирск, 1978. – 152с.
967638
  Костюк В.Г. Новосибирская школа этносоциологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3 (299). – С.89-93. – ISSN 0132-1625
967639
  Иванов И.М. Новосибирские острова / И.М. Иванов. – Архангельск, 1935. – 68с.
967640
  Рубина М.И. Новосибирский академический / М.И. Рубина, И.Я. Вершинина. – Новосибирск, 1979. – 159с.
967641
   Новосибирский государственный университет. – Новосибирск, 1970. – 210с.
967642
   Новосибирский государственный университет : Науч. студ. конф. 11-я. Биология. – Новосибирск, 1973. – 58с.
967643
   Новосибирский государственный университет им. Ленинского комсомола за 20 лет 1964-1983 гг. : Библиогр. указ. лит. на русс. яз. – Новосибирск
Вып. 1. – 1983. – 32с.
967644
   Новосибирский государственный университет. Науч. студ. конф. 12-я. Филология. – Новосибирск, 1974. – 46с.
967645
   Новосибирский зоопарк. – Новосибирск, 1979. – 93с.
967646
   Новосибирский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Конференция : материалы 23 научно-технической конференции НИИГАиК и НОВАГО. – Новосибирск : НИИГАиК, 1973. – 185 с.
967647
   Новосибирский ин-т народного хозяйства : Науч. доклады: Материалы 5-й научной конференции. – Новосибирск, 1974. – 396с.
967648
   Новосибирский ин-т народного хозяйства. Науч. конф.. – Новосибирск, 1974. – 393с.
967649
  Волков В.Ф. Новосибирский метод комплексного внедрения НОТ / В.Ф. Волков, И.С. Кириллов. – Новосибирск, 1982. – 104с.
967650
   Новосибирский научный центр. – Новосибирск : Изд-во Сибирского отделения АН СССР, 1962. – 207 с.
967651
   Новосибирский научный центр.. – Новосибирск, 1963. – 32с.
967652
   Новосибирский электротехнический институт : Справочник, 1968-1969. – Новосибирск, 1968. – 112с.
967653
  Новицкая И.С. Новосильские говоры в их истории и современном состоянии (фонетика и морфология). : Автореф... канд. филолог.наук: / Новицкая И.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 18л.
967654
  Турелик Г.З. Новосілля / Г.З. Турелик. – Ужгород, 1981. – 96с.
967655
  Дрозд В.Г. Новосілля : роман / В.Г. Дрозд. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 346 с.
967656
  Чорногуз Олег Новоспечений герой : памфлет-пародія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 3-9. – ISSN 0130-1608
967657
  Бончковський О.С. Новостав - детально стратифікований лесово-грунтовний розріз Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 29-40. – ISSN 0868-6939
967658
  Буряк В.П. Новостворена вартість і її використання в процесі соціалістичного розширеного відтворення. (на матеріалах колгоспів України) : Дис. ... канд. економ. наук: / В.П. Буряк ; КГУ. – Київ : [Б. и.], 1969. – 243, 22 л. л. – Библиогр.: л. 1-22
967659
   Новостворені ринки і країни, що розвиваються: ціни на споживчі товари // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 138-141. – ISSN 1684-906Х
967660
   Новостворені ринки і країни, що розвиваються: ціни на споживчі товари // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 138-141. – ISSN 1684-906Х
967661
  Лахтюк Леонід Новостворені форми влаштування дітей-сиріт // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 42-46
967662
   Новоствореному суду потрібні судді // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-10 серпня (№ 30/31). – С. 26. – ISSN 1992-9277


  Київський міський окружний адміністративний суд повідомляє про наявність 51-ої вакантної посади судді.
967663
   Новости библиотечного мира // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 13. – С. 2-5. – ISSN 1727-4893
967664
   Новости в нефтедобывающей промышленности.. – Баку, 1958. – 36с.
967665
   Новости в рибната промишленост., 1963. – 62с.
967666
   Новости ВИЧ/СПИД : бюллетень информационно-ресурсного центра международного альянса по ВИЧ/СПИД. – Київ
Вып. 3. – 2001
967667
   Новости ВИЧ/СПИД : Бюллетень информационно-ресурсного центра международного альянса по ВИЧ/СПИД. – Київ
Вип. 1. – 2002
967668
   Новости ВИЧ/СПИД : Бюллетень информационно-ресурсного центра международного альянса по ВИЧ/СПИД. – Київ
Вип. 2. – 2002
967669
   Новости ВИЧ/СПИД : Бюллетень информационно-ресурсного центра международного альянса по ВИЧ/СПИД. – Київ
Вип. 3. – 2002
967670
   Новости ВИЧ/СПИД : Бюллетень информационно-ресурсного центра международного альянса по ВИЧ/СПИД. – Київ
Вып. 4. – 2002
967671
  Климентов О. Новости геометрии / [соч.] И.А. Клейбера. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1903. – 16 с., 1 л. ил. : граф.


  На тит. дарств. надпись... 1903 г.
967672
  Тихомиров П. Новости западной философской литературы. – Москва : 2-я тип. А.И. Снегиревой
Статья вторая : Логика и теория знания. – 1898. – 34 с. – Оттиск из №№ 5 и 8 "Богословского весника" за 1896 г.
967673
   Новости зарубежной промышленной теплоэнергетики. Сб. ст.. – М.-Л., 1958. – 104с.
967674
  Феррис Тимоти Новости из далеких галактик. Фабрика звезд // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 172-181 : фото
967675
   Новости из Древнего Египта // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 30 : Фото. – ISSN 1029-5828
967676
  Хаткевич Василий Новости из жизни грызунов : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 5 : Іл.
967677
   Новости из прошлого // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 32 : фото. – ISSN 1029-5828
967678
   Новости искусственного интеллекта = Ai news. – Москва, 1994-. – ISSN 1682-8917
№ 1. – 2003
967679
   Новости искусственного интеллекта = Ai news. – Москва, 1994-. – ISSN 1682-8917
№ 2. – 2003
967680
   Новости искусственного интеллекта = Ai news. – Москва, 1994-. – ISSN 1682-8917
№ 3. – 2003
967681
   Новости искусственного интеллекта = Ai news. – Москва, 1994-. – ISSN 1682-8917
№ 4. – 2003
967682
   Новости искусственного интеллекта = Ai news. – Москва, 1994-. – ISSN 1682-8917
№ 5. – 2003
967683
   Новости искусственного интеллекта = Ai news. – Москва, 1994-. – ISSN 1682-8917
№ 6. – 2003
967684
   Новости литературы. – Санкт-Петербург : Военная типография главного штаба Его Императорского Величества
К. 1, № 1-13. – 1822. – 208 с.
967685
   Новости литературы. – Санкт-Петербург : Военная типография главного штаба Его Императорского Величества
К. 3, № 1-13. – 1823. – 208 с.
967686
   Новости литературы. – Санкт-Петербург : Военная типография главного штаба Его Императорского Величества
К. 4, № 14-28. – 1823. – 208 с.
967687
   Новости литературы. – Санкт-Петербург : Военная типография главного штаба Его Императорского Величества
K. 6, № 40-52. – 1824. – 208 с.
967688
   Новости литературы. – Санкт-Петербург : Военная типография главного штаба Его Императорского Величества
K. 7, № 1-12. – 1824. – 192 с.
967689
   Новости литературы. – Санкт-Петербург : Военная типография главного штаба Его Императорского Величества
K. 13, № 7-9. – 1825. – 190 с.
967690
   Новости литературы. – Санкт-Петербург : Военная типография главного штаба Его Императорского Величества
K. 16, № 4-6. – 1826. – 198 с.
967691
   Новости литературы (методич. матер. по карант.). – Москва
Вып. 23. – 1987
967692
   Новости литературы и документации : Библиографическая информация. – Москва, 1976. – 8 с. – (Управление, экономика и прогнозиров. высш. и сред. спец. образования ; Вып. 3)
967693
   Новости литературы и документации : Библиографическая информация. – Москва, 1976. – 8 с. – (Управление, экономика и прогнозиров. высш. и сред. спец. образования ; Вып. 4)
967694
   Новости литературы и документации : Библиогр. информ. – Москва, 1976. – 12с. – (Управление, экономика и прогнозирование высш. и средн. спец. образования ; Вып. 9)
967695
  Панченко З.А. Новости литературы и документации : Библиографическая информация / Панченко З.А. – Москва, 1976. – 8 с. – (Управление, экономика и прогнозиров. высш. и сред. спец. образования ; Вып. 2)
967696
   Новости литературы и документации : Библиографическая информация. – Москва, 1976. – 10 с. – (Управление, экономика и прогнозиров. высш. и сред. спец. образования ; Вып. 1)
967697
   Новости литературы и документации : Библиографическая информация / Сост.: З.А. Панченко. – Москва. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних специальных учебных заведениях)
Вып. 1. – 1976. – 32 с.
967698
   Новости литературы и документации : Библиографическая информация / Сост.: З.А. Панченко. – Москва. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних специальных учебных заведениях)
Вып. 2. – 1976. – 32 с.
967699
   Новости литературы и документации : Библиографическая информация / Сост.: З.А. Панченко. – Москва. – (Обучение и коммунистическое воспитание в высших и средних специальных учебных заведениях)
Вып. 3. – 1976. – 26 с.
967700
   Новости литературы и документации : Библиогр. информ. / Сост.: З.А. Панченко. – Москва. – (Обуч. и комм. воспитание в высш. и сред. спец. уч. заведениях)
Вып. 4. – 1976. – 26 с.
967701
   Новости литературы и документации : Библиогр. информ. / Сост.: З.А. Панченко. – Москва. – (Обуч. и комм. воспитание в высш. и сред. спец. уч. заведениях)
Вып. 5. – 1976. – 24 с.
967702
   Новости литературы и документации : Библиографическая информация / Сост.: З.А. Панченко. – Москва. – (Обуч. и комм. воспитание в высш. и сред. спец. уч. заведениях)
Вып. 15. – 1976. – 40 с.
967703
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация / Сост.: З.А. Панченко. – Москва, 1975. – 16 с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 8)
967704
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация / Сост.: З.А. Панченко. – Москва, 1975. – 16 с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 6)
967705
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация / Сост.: З.А. Панченко. – Москва, 1975. – 26 с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 1)
967706
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва, 1975. – 38 с. – (Высшее образование за рубежом ; Вып. 3)
967707
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва, 1975. – 20 с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 3)
967708
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва, 1975. – 20 с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 5)
967709
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва, 1975. – 28 с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 4)
967710
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва, 1975. – 36 с. – (Научная организация труда в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР ; Вып. 2)
967711
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация / Панченко З.А. – Москва, 1975. – 34 с. – (Научная организация труда в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР ; Вып. 1)
967712
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва, 1975. – 32 с. – (Научная организация труда в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР ; Вып. 3)
967713
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы. – Москва. – (Высшее образование за рубежом ; Вып. 1)
Вып. 1. – 1975. – 26 с.
967714
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва. – (Высшее образование за рубежом ; Вып. 4)
Вып. 4. – 1975. – 22 с.
967715
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва. – (Высшее образование за рубежом ; Вып. 5)
Вып. 5. – 1975. – 18 с.
967716
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва. – (Высшее образование за рубежом ; Вып. 11)
Вып. 11. – 1975. – 20 с.
967717
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация / Сост.: З.А.Панченко. – Москва. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 11)
Вып. 11. – 1975. – 11 с.
967718
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиогр. информ. / Сост.: З.А.Панченко. – Москва. – (Научная организация труда в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР ; Вып. 11)
Вып. 11. – 1975. – 24с.
967719
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва. – (Высшее образование за рубежом ; Вып. 12)
Вып. 12. – 1975. – 24 с.
967720
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация / Сост.: З.А. Панченко. – Москва. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 12)
Вып. 12. – 1975. – 12с.
967721
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиогр. информ. / Сост.: З.А.Панченко. – Москва. – (Научная организация труда в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР ; Вып. 12)
Вып. 12. – 1975. – 28с.
967722
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва, 1975. – 11с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 2)
967723
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – вып. 7. – Москва, 1975. – 16 с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 7)
967724
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Вып. 10. – Москва, 1975. – 10 с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 10)
967725
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – вып. 4. – Москва, 1975. – 32 с. – (Научная организация труда в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР ; Вып. 4)
967726
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – вып. 5. – Москва, 1975. – 32 с. – (Научная организация труда в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР ; Вып. 5)
967727
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Вып. 6. – Москва, 1975. – 36 с. – (Научная организация труда в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР ; Вып. 6)
967728
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Вып. 7. – Москва, 1975. – 36с. – (Научная организация труда в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР ; Вып. 7)
967729
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Вып. 8. – Москва, 1975. – 32 с. – (Научная организация труда в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР ; Вып. 8)
967730
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Вып. 9. – Москва, 1975. – 40 с. – (Научная организация труда в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР ; Вып. 9)
967731
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы. : Библиографическая информация. – Вып. 9. – Москва, 1975. – 12 с. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи ; Вып. 9)
967732
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы. : Библиографическая информация. – Москва. – (Высшее образование за рубежом ; Вып. 9)
Вып. 9. – 1975. – 24 с.
967733
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы. Высшее образование за рубежом. – Москва
Вып. 2. – 1975. – 25с.
967734
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы. Высшее образование за рубежом. – Москва
Вып. 5. – 1975. – 38с.
967735
   Новости литературы и документации по проблемам высшей школы. НОТ в уч. процессе, новые методы и средства обучения.. – вып. 5. – М., 1974. – 44с.
967736
  Ананьева Д Т. Новости литературы по проблемам высшей школы / Ананьева Т.Д., Чиркова И.П., Кузнецова З.К. ; МВ и ССО СССР ; Информационный центр высш. школы. – Москва : [б. и.]. – (Библиографическая информация)
Вып. 5 : НОТ в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР. – 1972. – 71 с.
967737
   Новости литературы по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Вып. 3. – Москва, 1973. – 48 с. – (НОТ в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР)
967738
   Новости литературы по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Вып. 6. – Москва, 1973. – 52 с. – (Высшее образование за рубежом)
967739
   Новости литературы по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – вып. 8. – Москва, 1973. – 44 с. – (Высшее образование за рубежом)
967740
   Новости литературы по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Вып. 10. – Москва, 1973. – 55 с. – (Высшее образование за рубежом)
967741
   Новости литературы по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Вып. 1. – Москва, 1973. – 46 с. – (НОТ в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР)
967742
   Новости литературы по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи)
Ч. 2. – 1973. – 49 с.
967743
   Новости литературы по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Москва. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи)
Ч. 3. – 1973. – 45с.
967744
   Новости литературы по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Вып. 7. – Москва, 1974. – 44 с. – (НОТ в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР)
967745
   Новости литературы по проблемам высшей школы : Библиографическая информация. – Вып. 5. – Москва, 1974. – 44 с. – (НОТ в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР)
967746
   Новости литературы по проблемам высшей школы. : Библиографическая информация. – Вып. 9. – Москва, 1974. – 40 с. – (НОТ в учебном процессе, новые методы и средства обучения в СССР)
967747
   Новости литературы по проблемам высшей школы. : Библиографическая информация. – Москва. – (Коммунистическое воспитание студенческой молодежи)
Ч. 2. – 1974. – 44 с.
967748
   Новости литературы по проблемам высшей школы. ВО за рубежом. – вып. 2. – М., 1973. – 54с.
967749
   Новости литературы по проблемам высшей школы. НОТ в уч. процессе, новые методы и средства обучения.. – М.
Вып. 3. – 1972. – 68с.
967750
   Новости литературы по проблемам высшей школы. НОТ в уч. процессе, новые методы и средства обучения.. – вып. 7. – М., 1973. – 48с.
967751
   Новости логистики // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 1. – С. 15-19
967752
   Новости медицины и фармации = публикации о новом в медицине и фармации. – Донецк
№ 13/14. – 2014. – 60 с. – Газета состоит из двух газет "Новости медицины и фармации в Украине" и "Новости медицины и фармации в мире"; каждая со своим количеством страниц; номера выхода газет совпадают
967753
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 2 (526). – 2015. – 34 с.
967754
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 4 (533). – 2015. – 34 с.
967755
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 5 (534). – 2015. – 34 с.
967756
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 11 (544). – 2015. – 34 с.
967757
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 1 (561). – 2016. – 34 с.
967758
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 7 (580). – 2016. – 34 с.
967759
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 13 (589). – 2016. – 34 с.
967760
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 14 (594). – 2016. – 34 с.
967761
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 15 (595). – 2016. – 34 с.
967762
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 16 (596). – 2016. – 34 с.
967763
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 1 (600). – 2017. – 34 с.
967764
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 2 (602). – 2017. – 34 с.
967765
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 3 (608). – 2017. – 34 с.
967766
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 4 (609). – 2017. – 34 с.
967767
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 8 (619). – 2017. – 34 с.
967768
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 9 (621). – 2017. – 34 с.
967769
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 13 (628). – 2017. – 34 с.
967770
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 14 (633). – 2017. – 26 с.
967771
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 15 (634). – 2017. – 26 с.
967772
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 16 (635). – 2017. – 26 с.
967773
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 1 (639). – 2018. – 26 с.
967774
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 2 (640). – 2018. – 26 с.
967775
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 3 (647). – 2018. – 26 с.
967776
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 4 (648). – 2018. – 26 с.
967777
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 5 (654). – 2018. – 26 с.
967778
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 6 (655). – 2018. – 26 с.
967779
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 7 (657). – 2018. – 26 с.
967780
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 8 (658). – 2018. – 26 с.
967781
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 9 (661). – 2018. – 26 с.
967782
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 10 (662). – 2018. – 26 с.
967783
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 11 (663). – 2018. – 26 с.
967784
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 12 (667). – 2018. – 26 с.
967785
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 13 (668). – 2018. – 26 с.
967786
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 14 (674). – 2018. – 26 с.
967787
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 15 (675). – 2018. – 26 с.
967788
   Новости медицины и фармации в Украине. – Киев
№ 16 (677). – 2018. – 26 с.
967789
  Шумилин С. Новости мирового танкостроения // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 10 (184). – С. 44-51


  В последние годы в мировом танкостроении, которое после окончания холодной войны, как медведь в берлогу, залегло в длительную спячку, наблюдается заметное оживление. Действительно, годы идут, и остающиеся в строю танки третьего послевоенного поколения ...
967790
  Сарычева З.А. Новости науки в конце 20 - начале 21 вв. (биология и медицина) / Сарычева З.А. – Киев : [б. и.], 2008. – 179 с. : ил. – Библиогр.: с. 175-177
967791
   Новости науки и техники. По мат. воскресных чтений Политехн. музея.. – М., 1958. – 554с.
967792
  Уильямс А Новости о жизни и смерти Томаса Плантагенета. Эхо восстания // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 148, январь. – С. 52 : фото
967793
   Новости ОИЯИ = JINR news : информ. бюллетень / Объедин. ин-т ядер. исслед. – Дубна : ОИЯИ, 1988-. – ISSN 0134-4811
4. – 2016
967794
  Флоринский Т.Д. Новости сербской литературы / Т.Д. Флоринский. – Киев : Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1885. – 16 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1885 г.
967795
   Новости систематики. – Ленинград
Т. 20. – 1983
967796
   Новости систематики высших и низших растений 1975. – Киев, 1976
967797
   Новости систематики высших и низших растений 1976. – Киев, 1977
967798
   Новости систематики высших и низших растений 1976. – Киев : Наукова думка, 1977. – 260с.
967799
   Новости систематики высших и низших растений 1977. – Киев, 1978
967800
   Новости систематики высших и низших растений 1979. – Киев, 1981
967801
   Новости систематики высших растений. – Ленинград : Наука
Ч. 6. – 1970. – 340с.
967802
   Новости систематики высших растений. – Ленинград
Т. 17. – 1980
967803
   Новости систематики высших растений. – Москва
Т. 18. – 1981
967804
   Новости систематики высших растений. – Ленинград
[Т. 19]. – 1982
967805
   Новости систематики высших растений. – Москва
Т. 20. – 1983
967806
   Новости систематики высших растений 1978. – Ленинград
Т. 15. – 1979
967807
   Новости систематики высших растений 1979. – Ленинград
Т. 16. – 1979
967808
   Новости систематики насекомых Дальнего Востока. – Владивосток, 1990. – 135с.
967809
   Новости систематики низших растений. – Москва, 1964. – 346c.
967810
   Новости систематики низших растений. – Ленинград, 1968. – 328с.
967811
   Новости систематики низших растений. – Ленинград : Наука
Част.8. – 1971. – 367с.
967812
   Новости систематики низших растений. – Ленинград
Т. 18. – 1981
967813
   Новости систематики низших растений. – Ленинград
Т. 19. – 1982
967814
   Новости систематики низших растений 1977. – Ленинград, 1977
967815
   Новости систематики низших растений 1978. – Ленинград, 1978
967816
   Новости систематики низших растений 1979. – Ленинград, 1979
967817
   Новости термоядерных исследований в СССР. – Москва
№ 1. – 1981
967818
   Новости термоядерных исследований в СССР. – Москва
№ 3. – 1981
967819
  Граф Л.Э. Новости техники геологоразведочного бурения за рубежом. / Л.Э. Граф. – М., 1959. – 24с.
967820
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 1. – 2005
967821
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 2. – 2005
967822
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 3. – 2005
967823
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 4. – 2005
967824
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 5/6. – 2005
967825
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 7/8. – 2005
967826
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 9. – 2005
967827
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 10. – 2005
967828
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 11/12. – 2005
967829
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 13. – 2005
967830
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 14. – 2005
967831
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 15. – 2005
967832
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 16. – 2005
967833
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 17. – 2005
967834
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 18. – 2005
967835
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 19. – 2005
967836
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 20. – 2005
967837
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 21. – 2005
967838
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 22. – 2005
967839
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 23. – 2005
967840
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 24. – 2005
967841
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 1. – 2006
967842
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 2. – 2006
967843
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 3. – 2006
967844
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 4. – 2006
967845
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 5. – 2006
967846
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 6. – 2006
967847
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 7. – 2006
967848
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 8. – 2006
967849
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 9. – 2006
967850
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 10. – 2006
967851
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 11/12. – 2006
967852
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 13. – 2006
967853
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 14. – 2006
967854
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 15. – 2006
967855
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 16. – 2006
967856
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 17. – 2006
967857
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 18. – 2006
967858
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 19. – 2006
967859
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 22. – 2006
967860
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 23/24. – 2006
967861
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 1. – 2007
967862
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 2. – 2007
967863
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 3. – 2007
967864
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 4. – 2007
967865
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 5. – 2007
967866
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 6. – 2007
967867
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 7. – 2007
967868
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 8. – 2007
967869
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 9/10. – 2007
967870
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 11. – 2007
967871
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 12. – 2007
967872
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 13/14. – 2007
967873
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 15. – 2007
967874
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 16. – 2007
967875
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 17. – 2007
967876
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 18. – 2007
967877
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 19. – 2007
967878
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 20. – 2007
967879
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 21. – 2007
967880
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 22. – 2007
967881
   Новости турбизнеса. – Киев
№ 23/24. – 2007
967882
   Новости фаунистики и систематики. – Киев : Наукова думка, 1990. – 184с.
967883
  Меберг К.К. Новости фауны чешуекрылых Петроградской губернии : с 36 рис. / К.К. Меберг (Петроград). – [Петроград] : [Тип. Кюгельген, Глич и Ко], 1915. – 14 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1914, т. XIV, № 4, с . 431-444


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
967884
   Новости химической технологии. – К.
1. – 1931. – 75с.
967885
   Новости электрохимии органических соединений. – Рига, 1973. – 212с.
967886
   Новости электрохимии органических соединений, 1986. – М., 1986. – 338с.
967887
  Кулаковский Ю.А. Новости эпиграфической литературы. [Рецензия] : 1. Corpus inscriptionum latinarum, volumen, octavum. Partes I et II. Berolini, 1882 ; 2. Ephemeris epigraphica. vol. IV, fasciculus tertius et quartus. romae apud Institutum, 1881. – [Киев] : [В унив. тип.], 1883. – 9 с. – Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Университетские известия 1882
967888
  Стеценко Н.М. Новостной медиатекст русскоязычных СМИ Украины: семантика, структура, прагматика : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Стеценко Надежда Михайловна ; М-во образования и науки Украині, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2014. – 244 л. – Приложения: л. 234-244. – Библиогр.: л. 204-233
967889
  Максаковский В.П. Новостройки друзей / В.П. Максаковский. – Москва, 1962. – 48с.
967890
  Максаковский В.П. Новостройки друзей / В.П. Максаковский. – Москва, 1962. – 48с.
967891
  Тренин Дмитрий Новостройки на развалинах : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 82-88 : Фото
967892
  Максаковский В.П. Новостройки СЭВ / В.П. Максаковский. – М, 1979. – 48с.
967893
  Тархова Л.П. Новостройки характеры строят / Л.П. Тархова. – Москва, 1982. – 64с.
967894
  Ухсай Я. Новость : стихи и поэма / Яков Ухсай; пер. с чуваш. – Москва : Современник, 1963. – 50 с.
967895
  Новотный И. Новость / И. Новотный. – Москва, 1982. – 144с.
967896
  Скибицька Н.В. Новотвори англійськомовного інформаційного простору як цілісні і розчленовані номінації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 376-382. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено дослідженню англійськомовних неологізмів на позначення явищ інформаційного простору, виявленню продуктивних типів словотворення, ви окремленню термінів-інтернаціоналізмів, описові розчленованих номінацій та ново творів, що виникли ...
967897
  Юрченко Т.Г. Новотвори в поетичній мові Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 125-131.
967898
  Фіголь Н.М. Новотвори на сторінках сучасної періодики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 15. – С. 99-103.


  У статті розкрито поняття неологізм у сучасному розумінні, наведено класифікацію неологізмів та підкріплено цю градацію прикладами із сучасних періодичних видань. In the article a concept neologism is exposed in the modern understanding.
967899
  Вергелес А.С. Новотвори поетичного словника літгрупи "БУ-БА-БУ": слова-унікуми від бібабістів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 70-72. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
967900
  Спасов Д. Новото и старото в логиката / Д. Спасов. – София, 1958. – 174с.
967901
  Цонев Петко Новото училище / Цонев Петко. – София, 1940. – 200с.
967902
  Шпильовий Л.В. Новотроїцьке рудоуправління (- підприємство залізорудної промисловості) / Л.В. Шпильовий, В.С. Білецький // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 742. – ISBN 978-966-02-9624-4
967903
  Якимович-Чапран Новоукраїнський період в історії мови. Державний статус української мови у 90-х рр. XX ст. - на початку XXI ст. de jure i de facto : [Лекція №8] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 129-144. – ISBN 978-966-02-7227-9
967904
  Якимович-Чапран Новоукраїнський період в історії мови. Імперські репресивні заходи щодо української мови у другій пол. XIX- на початку XX ст. та протидіям їм з боку української культурної еліти : [Лекція №4] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 58-70. – ISBN 978-966-02-7227-9
967905
  Якимович-Чапран Новоукраїнський період в історії мови. Лінгвоцид через геноцид і етноцид через лінгвоцид - мовна політика комуністичного та нацистського тоталітарних режимів щодо України кін. 20- х - 80-х рр. XX ст. : [Лекція №7] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 108-128. – ISBN 978-966-02-7227-9
967906
  Якимович-Чапран Новоукраїнський період в історії мови. Літературна мова періоду Першої світової війни, Визвольних змагань та "українізація" : [Лекція №5] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 71-87. – ISBN 978-966-02-7227-9
967907
  Якимович-Чапран Новоукраїнський період в історії мови. Мова як засіб формування національної свідомості у першій половині XIX ст. : [Лекція №3] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 44-57. – ISBN 978-966-02-7227-9
967908
  Якимович-Чапран Новоукраїнський період в історії мови. Становище української мови в Галичині, Буковині та Закарпатті і в середовищі української еміграції у міжвоєнному часі (1921-1940 рр.) : [Лекція №6] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 88-107. – ISBN 978-966-02-7227-9
967909
  Нестеровський В. Новоутворені водні сульфати Кончекського грязьового вулкану (Керченський півострів) / В. Нестеровський, М. Деяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-29. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено нові дані про водні сульфати грязьових вулканів Керченського півострова: гіпс, астраханіт, епсоміт, гексагідрит, пентагідрит. Розглянуто їх морфологічні та оптичні властивості. Зроблено висновки про їх генезис. New data about the water ...
967910
   Новоутворення = Новообразования=Neoplasm : наук.-практ. журнал / ККЛПЗ "Донец. обл. протипухл. центр", Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк, 2007-. – ISSN 2307-1575
№ 1 (11). – 2013. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967911
   Новоутворення = Neoplasm=Новообразование : спеціалізований наук.-практ. журнал / ККЛПЗ "Донец. обл. протипухл. центр", Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького. – Донецьк : Издательский Дом "Заславский", 2007-. – ISSN 2307-1575
№ 1 (13). – 2014. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967912
  Паньків З.П. Новоутворення заліза у дерново-підзолистих поверхнево-оглеєних грунтах (Stagnic Retisols) Прибескидського Передкарпаття / З.П. Паньків, О.Р. Ілясевич // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 121-127. – ISSN 0868-6939
967913
  Лєбєдєва Б Т. Новоутворення у військовому вокабулярі сучасної німецької мови та міжкултурні проблеми мовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
967914
  Лєбєдєва Т.Б. Новоутворення у військовому вокабулярі сучасної німецької мови та міжкультурні проблеми мовної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 233-236. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
967915
  Шірінян Е.А. Новоутворення у сучасній німецькій молодіжній інтернет-мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 349-355. – (Бібліотека Інституту філології)


  Розглянуто поняття новоутворення, а також виявлені та досліджені особливості та тенденції розвитку лексичних інновацій у сучасній німецькій молодіжній Інтернет-мові.
967916
   Новохатько Леонід Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 339. – ISBN 978-966-439-754-1
967917
   Новохатько Леонід Михайлович (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 362. – ISBN 978-966-933-054-3
967918
  Прокопов Денис Новочасна модель "природи розуму" та її методологічний потенціал в аналізі пізнавального процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С.112-117
967919
  Соболь В. Новочасна повість чи традиційний щоденник? // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 80-94. – Бібліогр.: Літ. в приміт.; 14 п. – ISSN 1728-9572
967920
  Трухан О. Новочасна світова література як чинник формування читацької культури майбутніх учителів англійської мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 5 (203), травень. – С. 154-159. – ISSN 2308-4634
967921
  Огієнко І І. Новочасний церковнослов"янський : історичний нарис з палеографії та палеотипії : З семінара церковно-слов"янської мови Православного Богословського виділу Варсшавського університету / Іван Огієнко. – Варшава : Друкарня Синодальна, 1928. – 28 с.


  На тит. с. дарчий надпис: Високодостойному проф. Н. Грунскомуз прохання ... своїх видань автор
967922
  Жорнова О. Новочасні атрибути виробництва та особливості професійної підготовки студентів технічних університетів. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 67-75. – ISSN 1682-2366
967923
  Семенихин Г.А. Новочеркасск / Г.А. Семенихин. – Москва : Военное издательство
Кн. 3. – 1978. – 327 с.
967924
  Семенихин Г.А. Новочеркасск / Г.А. Семенихин. – Москва : Военное издательство, 1983. – 591 с.
967925
  Семенихин Г.А. Новочеркасск / Г.А. Семенихин. – Москва : Современник
Кн. 2. – 1984. – 639 с.
967926
  Семенихин Г.А. Новочеркасск / Г.А. Семенихин. – Москва
2. Кн.3. – 1985. – 591с.
967927
  Семенихин Г.А. Новочеркасск / Г.А. Семенихин. – Москва
Кн. 3. – 1985. – 448с.
967928
  Семенихин Г.А. Новочеркасск / Г.А. Семенихин. – Москва, 1989. – 669с.
967929
   Новочеркасский политехнический, 1907-1974. – Ростов на Дону, 1974. – 110с.
967930
  Молчанов П.И. Новочерскасск / П.И. Молчанов, И.Г. Репников. – Ростов н/Д., 1973. – 247с.
967931
  Телес А.М. Новошахтинск / А.М. Телес. – Ростов -на-Дону, 1978. – 76с.
967932
  Мицик Ю.А. Новоявлений лист Мухамед-Гірея IV до Богдана Хмельницького // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1989. – № 5 (217), вересень - жовтень. – С. 71-74. – ISSN 0320-9466
967933
  Баран В.П. Новоявлені документи з історії селянського руху під проводом У. Кармалюка // Архіви України : науково-інформаційний бюлетень Головного архів. управління при Раді Мін. Укр. РСР. – Київ, 1987. – № 2 (202), березень - квітень. – С. 44-46. – ISSN 0320-9466


  До 200-річчя з дня народження.
967934
  Ле І. Новоявлені... : оповідання / І. Ле. – Київ : Держлітвидав України, 1957. – 151 с.
967935
  Пахльовська О. Нову книгу Ліни Костенко представили на "Книжковому Арсеналі" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 25-31 травня (№ 21). – С. 10-11
967936
  Андрущенко В. Нову школу збудує новий учитель // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 81-91. – ISBN 978-966-931-159-7
967937
  Трегуб Д. Нову якість державному регулюванню інноваційної діяльності : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 48-50
967938
  Контратовичъ И. Новъ пути подкарпатской исторіографіъ / Ириней Контратовичъ. – Унгваръ : Выд. Подкарпатского общества наук, 1941. – 7 с. – (Літературнщ-наукова библіотека ; Ч. 3)
967939
  Холодный Н. Новы данные о роли микробов в рудообразовании / Н. Холодный, 1928. – С. 18-20. – Отд. оттиск
967940
  Архипова В.П. Новые / В.П. Архипова. – Москва : Знание, 1984. – 64 с. – (Новое в жизни, науке и технике ; № 10 : Космонавтика, астрономия)
967941
  Матлина Слава Новые "игроки" на книжном поле : какая профессиональная литература нужна библиотекарю? / подгот. С. Матлина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 5-6. – ISSN 1727-4893


  15 ноября в рамках Одиннадцатой Международной Конференции LIBCOM-2007 "Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек" состоялся круглый стол "Потребности библиотек в профессиональной литературе".
967942
  Матлина Слава Новые "игроки" на книжном поле : какая профессиональная литература нужна библиотекарю? / подгот. С. Матлина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 5-6. – ISSN 1727-4893


  15 ноября в рамках Одиннадцатой Международной Конференции LIBCOM-2007 "Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек" состоялся круглый стол "Потребности библиотек в профессиональной литературе".
967943
   Новые "кумиры" и "старые" авторитеты: сб. ст.. – М., 1990. – 303с.
967944
   Новые "старинки" Европы. Латвия = Новый год в альтернативе : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 64-65 : Іл.
967945
   Новые "старинки" Европы. Румыния = Новый год в альтернативе : Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 66 : Іл.
967946
  Шаповал В.В. Новые "цыганизмы" в русских жаргонных словарях // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-77. – ISSN 0373-658Х
967947
  Зеер Э.П. Новые ("кросс-сингулярные") эффекты в ЯМР поликристалов / Э.П. Зеер, В.Е. Зобов, О.В. Фалалеев. – Новосибирск : Наука, 1991. – 183 с.
967948
  Юань М Новые (записи) Ци Се (Синь Ци Се), или О чем не говорил Конфуций / М Юань, . – Москва, 1977. – 504с.
967949
  Кожанчиков В И. Новые Mantispidae (Neuroptera) из Таджикистана / И.В. Кожанчиков. – Ленинград, 1949. – С. 353-358
967950
  Фомин А.В. Новые Muscari и Tulipa с Кавказа / [соч.] А.В. Фомина. – [Тифлис] : [Тип. К.П. Козловского], 1908. – 4 с., 1 л. ил. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Вестник Тифлисского Ботанического сада. 1908, вып. 9, с.11-14
967951
   Новые авторы крокодила.. – Москва
1. – 1950. – 48с.
967952
   Новые авторы крокодила.. – Москва
2. – 1950. – 48с.
967953
   Новые авторы крокодила.. – Москва
4. – 1952. – 48с.
967954
   Новые авторы крокодила.. – Москва
5. – 1953. – 48с.
967955
   Новые авторы крокодила.. – Москва
6. – 1958. – 62с.
967956
  Кочетов В. Новые адреса : рассказы о людях и странах / В. Кочетов. – Москва : Советский писатель, 1969. – 496 с.
967957
  Вертель И.В. Новые адреса / И.В. Вертель. – Донецк, 1980. – 120с.
967958
  Вертель И.В. Новые адреса / И.В. Вертель. – Донецк, 1984. – 160с.
967959
  Баровский В.В. Новые азиатские Cantharididae (Coleoptera) // Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев. – С. 266-269 : 1 рис.
967960
  Баровский В.В. Новые азиатские Cantharididae (Coleoptera) // Ревизия видов рода Lynamorus Sem / Семенов-Тян-Шанский, С. Медведев. – С. 266-269
967961
  Баровский В. Новые азиатские виды Lithophilus Frhl. (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский
967962
  Баровский В.В. Новые азиатские виды Lithophilus Frhl. (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский // [Компакт. 1, № 252346] / В.В. Баровский. – 7 с.
967963
  Баровский В.В. Новые азиатские виды Lithophilus Frhl. (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский // [Компакт. 3, № 259134] / В.В. Баровский. – 7 с.
967964
  Баровский В.В. Новые азиатские виды Lithophilus Frhl. (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский // [Компакт. 4, № 259135] / В.В. Баровский. – 7 с.


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемой Эмилии Федоровне Мирам на добрую память от автора 8/IV.910 СПб.
967965
  Баровский В.В. Новые азиатские виды Lithophilus Frhl. (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский // [Компакт. 2, № 259136] / В.В. Баровский. – 3 с.
967966
  Баровский В. Новые азиатские виды Lithophilus Frhl. (Coleoptera, Coccinellidae) / В. Баровский
967967
  Золотницкий Н.Ф. Новые аквариумные рыбы и растения : новости по Уходу и содержанию аквариума, болезни рыб и их лечение : с 124 рис. и 1 табл. / Н.Ф. Золотницкий. – Москва : Издание А.А. Карцева, 1910. – VI, 378 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 355-358. – (Аквариум любителя ; Т. 2)
967968
   Новые акторы и безопасность в киберпространстве / О.В. Казарин, А.А. Сальников, Р.А. Шаряпов, В.В. Ященко // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – с. 71-84. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
967969
  Моисеев В.В. Новые акцепторы свободных радикалов. : Автореф... канд. хим.наук: / Моисеев В.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
967970
   Новые амазонки. – Москва, 1991. – 367с.
967971
  Коренева М. Новые американские пьесы 1982 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Е.В. Русакова. – Москва, 1984. – № 1 (51). – С. 11-21
967972
  Бернацкая В. Новые американские пьесы 1983 года // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Л.В. Барбашова. – Москва, 1984. – № 6 (56). – С. 48-61
967973
  Бернацкая В. Новые американские пьесы 1988 г. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Л.В. Барбашова. – Москва, 1989. – № 6 (86). – С. 117-130
967974
  Михайлова Л. Новые английские пьесы сезона 1982/83 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, М.Л. Рудницкий, Л.М. Бурмистрова. – Москва, 1984. – № 2 (52). – С. 11-32
967975
   Новые англо-русские термины по вычислительной технике / Ю.А. Кузьмин, Е.К. Масловский, А.Ф. Смирнов, Л.А. Теплицкий. – Москва : Информэшн Компьютер Энтерпрайз, 1991. – 48с. – ISBN 5-85225-004-Х
967976
  Иностранцев А.А. Новые артезианские колодцы в С.Петербурге / А.А. Иностранцев. – 9с.
967977
  Ріжов С. Новые археологические и палеогеографические исследования нижнего плейстоцена в Закарпатье // Archaeology and geology of Ukraine in regional context / Center for Obsidian a. Lithic Studies (COLS) ; Meiji Univ. (Tokyo) ; Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv (Kiev) ; ed. by Masayoshi Yamada and Sergii Ryzhov. – Tokyo : Meiji University, 2015. – С. 44-65. – ISBN 978-4-9908616-0-5
967978
   Новые археологические исследования на Одесчине. – Киев, 1984. – 146с.
967979
   Новые археологические открытия в Туркменистане. – Ашхабад, 1982. – 152с.
967980
   Новые археологические памятники Карелии и Кольского полуострова. – Петрозаводск, 1980. – 161с.
967981
   Новые археологические памятники Севера Дальнего Востока. – Магадан, 1979. – 156с.
967982
  Трубецкой Б. Новые архивные материалы о Кирджали // Литературное наследство / Акад. Наук СССР, Отд. литературы и языка ; ред.: А,М. Еголин, Н.Ф. Бельчиков, И.С. Зильберштейн [та ін.]. – Москва, 1952. – Т. 58 : Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – С. 333-337


  "В повести «Кирджали» Пушкин создал яркий образ участника греческого национально-освободительного движения, болгарина Кирджали. О Кирджали упоминается и в незаконченных стихотворных отрывках Пушкина: «Чиновник и поэт» и «В степях зеленых Буджака». ...
967983
   Новые архитектурно-конструктивные структуры. – М., 1978. – 64с.
967984
   Новые аспекты в регулировании важнейших государственно-правовых институтов капиталистических стран. – М., 1986. – 96с.
967985
  Толмачева Н.А. Новые аспекты взаимодействия ТНК в сфере розничной торговли // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 2 (494). – С. 77-92. – ISSN 0321-2068
967986
  Волошин В.В. Новые аспекты влияния НТР на структурные изменения в экономике развивающихся стран // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 56-61. – (Международные отношения и международное право ; № 26)
967987
  Лазаренко А.М. Новые аспекты деятельности органов опеки и попечительства по защите прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 6. – С. 133-138. – ISSN 1684-2618
967988
  Васильев В. Новые аспекты дискурса о "реальполитик" Берлина // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 12. – С. 30-40. – ISSN 0131-2227
967989
  Ковалев Е. Новые аспекты мировой продовольственной проблемы // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 3. – С. 3-9. – ISSN 0131-2227
967990
   Новые аспекты общественной мысли: Проблемы и анализ. – К., 1991. – 180с.
967991
  Муртузалиев Т.Ф. Новые аспекты организации производства с учетом цельности времени производства : наукове життя за кордоном // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 288-291. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
967992
  Захарова О.В. Новые аспекты управления ликвидностью банков в условиях кризиса // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 32-33
967993
  Мишель Серж Новые африканцы : Африка. Средний класс / Мишель Серж, Барделетти Жуан // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 8 (161). – С. 124-137 : Фото. – ISSN 1029-5828
967994
  Лобысевич П. Новые басни и сказки в стихах. – С-Пб.
ч. 1. – 1816. – 214с.
967995
   Новые берега : [Сборник]. – Москва : Госиздат
Сб. 1. – 1924. – 240 с.


  Содержание: Стихи / С.Малашкин, Ал.Григорьев, Вера Ильина, Антон Пришелец, Ольга Криницкая, Шарль Вильдрок Проза / Як.Окунев, Вл.Лидин, Константин Большаков, П.Низовой, Юрий Слезкин Ответств.: Малашкин, Сергей Иванович (1888-1988) Григорьев, ...
967996
  Гончаров В.М. Новые берега / В.М. Гончаров. – Москва, 1953. – 142с.
967997
   Новые бесконтактные электронные устройства. – Москва
Ч. 1. – 1966. – 151 с.
967998
  Кудинова Г.П. Новые биологические свойства грибов рода sporotrichiella wr emend Bilai : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.05 / Кудинова Г.П.; МГУ. – М, 1980. – 21л.
967999
   Новые биотехнологические процессы и биологические препараты. – Горький, 1985. – 118с.
968000
  Фалькович Е. Новые болгарские пьесы театрального сезона 1986/87 гг. // Современная зарубежная драматургия : реферативный сборник / Всесоюзная гос. б-ка иностранной литературы ; ред.: В.И. Маликов, В.И. Бернацкая, Е.В. Максимова. – Москва, 1989. – № 2 (82). – С. 8-18
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,