Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
967001
  Козленко І. "Після перегляду "Хліба" італійці аплодували стоячи!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 22


  "Українське диво" приголомшило Фестиваль німого кіно в Порденоне (Італія).
967002
  Почепцов Г. "Після революції гідності держава пішла в один бік, а люди - в інший" / розмову вела Ольга Головка // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред.: В. Рубан. – Київ, 2017. – № 5 (358), 9 лютого 2017. – С. 15-16
967003
  Сердюк А. "Пісні "Вставай, Україно!" чверть століття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 18-24 серпня (№ 33). – С. 12-13


  «Вставай, Україно!» (1991) — пісня композитора Анатолія Сердюка на вірш Дмитра Павличка.
967004
  Балабко О. "Пісню не забути, що цвіте від рути..." // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 5-11 березня (№ 10). – С. 9


  4 березня - 65 років від дня народження Володимира Івасюка.
967005
  Ковбасенко Ю. "Пісня єднання...": спроба прогнозу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 99-101. – ISSN 0236-1477
967006
  Річ В. "Пісня з темряви": новий погляд // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 3 (785). – С. 113-121. – ISSN 0868-4790
967007
  Сарапин В. "Пісня на новий 1805-й год пану нашому і батьку князю Олексію Борисовичу Куракіну" Івана Котляревського в контексті бурлескно-травестійного одописання першої третини ХІХ ст.
967008
  Сарапин Віта "Пісня на Новий 1805 год пану нашому і батьку князю Олексію Борисовичу Куракіну" Івана Котляревського в контексті бурлескно-травестійного одописання першої третини XIX ст.


  У статті розглянуто ідейно-тематичні та стильові особливості освоєння й переосмислення канонічного класицистичного жанру оди в українській літературі першої третини XIX ст., визначено похідний характер і залежність од про російсько-французьку війну від ...
967009
  Боднар О. "Пісня про Гайавату" Генрі Лонгфелло у художньому перекладі Костянтина Шмиговського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 148-151. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
967010
  Пильник В. "Пісня про Роланда", "Слово о полку Ігоревім": спільне і відмінне // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 29-33
967011
  Мех Н. "Пісня, що народ заколосила..." (образ пісні в поетичній мові А. Малишка) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 78. – С. 22-25. – ISSN 0201-419
967012
  Іщенко Н. "Пішаки" в гібридній грі Кремля, або Розповідь про спільну успішну роботу журналістів Росії та України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 28
967013
  Мельниченко В. "Пішли в Московію від мене письмена..." // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 28-31. – ISSN 1819-7329


  Автор починає цикл своїх публікацій про період інтенсивного перенесення київської вченості, культури й освіти до Московії у XVII–XVIII століттях.
967014
  Горичко Л. "Пішов у тихе золото діброви..." // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (651). – С. 21-26. – ISSN 0130-5263
967015
  Курищук В. "Пішов я, вигнаний, в чужину..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 квітня (№ 15). – С. 6


  Микола Матіїв-Мельник - письменник, педагог, громадський діяч, полум"яний патріот, який помер на чужині від ностальгії.
967016
  Павленко В. "Плавучая опера" Джона Барта: "авторская маска" и ее роль в американском постмодернистском романе середины ХХ столетия // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 222-225. – ISBN 966-587-057
967017
  Гребенщикова А.Г. "Плакатность" в советской литературе 1920-1930-х годов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 61-65. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье рассматривается вопрос применения поэтики плаката в лит. тексте. Автор доказывает, что в литературе 1920–1930-х гг. активно используются приемы плаката для достижения наглядности, убедительности и экспрессивного окрашивания изображаемого. ...
967018
  Новак О. "План Бальцеровича - те, що зробило Польщу сильнішою" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Оляндер Л.К., Жулинський М.Г., Радишевський Р.П. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Т. 3. – С. 120-122. – ISSN 2306-028X
967019
  Ріцос Я. [Пісня моєї сестри / Яніс Ріцос. – 31-е вид. – Афіни : Кедрос, 1984. – 34 с. – Видання новогрецькою мовою
967020
  Елітіс О. [Пісня трагічна і сумна про загиблого молодшого лейтенанта з Албанії / Одісей Елітіс. – 8-е вид. – Афіни : Ікарос, 1996. – 36 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-93-X
967021
  Ромас Д. [Плавання (1570-1870) : фантастична хроніка в 3-х трилогіях / Дионісіс Ромас. – Афіни : Естія
Т. 1 : Давідзенці (1570-1670) ; ч. 2 : Розгул популярів ; ч. 1. – 1979. – 602 с. – Видання новогрецькою мовою
967022
  Ромас Д. [Плавання (1570-1870) : фантастична хроніка в 3-х трилогіях / Дионісіс Ромас. – Афіни : Естія
Т. 1 : Давідзенці (1570-1670) ; ч. 2 : Розгул популярів ; ч. 2. – 1979. – 446 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
967023
  Ромас Д. [Плавання (1570-1870) : фантастична хроніка в 3-х трилогіях / Дионісіс Ромас. – Афіни : Естія
Т. 1 : Давідзенці (1570-1670) ; ч. 3 : Плач Канти ; ч. 1. – 1982. – 550 с. – Видання новогрецькою мовою
967024
  Ромас Д. [Плавання (1570-1870) : фантастична хроніка в 3-х трилогіях / Дионісіс Ромас. – Афіни : Естія
Т. 1 : Давідзенці (1570-1670) ; ч. 3 : Плач Канти ; ч. 2. – 1982. – 476 с. – Видання новогрецькою мовою
967025
  Тодд Е. Після імперії : Есе про загнивання американської системи / Емманюель Тодд; З французької переклала З. Борисюк. – Львів : Кальварія, 2006. – 188с. – ISBN 966-663-205-5
967026
  Ібноезер А.Х. Після інтервенції. Управління суспільною безпекою в постконфліктних суспільствах: від втручання до стійкого місцевого самоврядування : робоча група консорціуму ПЗМ "Реформа сектора безпеки" : [інформація дослідн. комісії] / Аня Х. Ібноезер, Філіпп Х. Флурі ; [пер. з англ.: Л. Компанцева, О. Заруба ; Бюро політики безпеки при М-ві оборони Австрії ; Нац. Акад. оборони, Відень ; Женев. центр демократ. контролю над збройн. силами, Женева та ін.]. – Відень ; Женева : Бюро політики безпеки при М-ві оборони Австрії [та ін.], 2005. – 268 с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. та в кінці кн. авт. зазнач. як ред. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд.
967027
  Сайтарли І.А. Після ліберальної соціокультури, або соціальні наслідки ідеології споживання // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 199-200
967028
  Прокопенко М. Після людини... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 8-9


  Що відбувається з рослинами і тваринами в зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.
967029
  Петрушенко В. Після Макінтайра: проблеми і шляхи розвитку сучасної моральної філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 3-10. – ISSN 0321-0499
967030
  Штонь Г. Після надцятого перепочитання четвертого [Шевченківського] тому "Історії української літератури" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 7 вересня (№ 18). – С. 12-13
967031
  Беркеші А. Після негоди / А. Беркеші. – К, 1962. – 361с.
967032
  Томчаній М.І. Після ночі : оповідання, повісті / М.І. Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1989. – 301 с.
967033
  Бережнюк О. Після окупації // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4 лютого (№ 17). – С. 9


  Чим живуть звільнені від бойовиків міста Донбасу й чи вдалося їм за півроку стати по-справжньому українськими.
967034
  М"ястківський А.П. Після п"яного дощу : сатиричні та ліричні оповідки / А.П. М"ястківський. – Київ : Молодь, 1989. – 275 с.
967035
   Після падіння тюремного муру : українська література за роки незалежності: тенденції, проблеми, підсумки (1991-2015) : [наук. зб.]. – Житомир : Рута, 2015. – 211, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-581-260-0
967036
  Баумейстер А. Після Парижа... / розмову вів Роман Гривінський // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 листопада (№ 217/218). – С. 19


  Доктор філософських наук, доцент філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка - про цінності, довкола яких мають об"єднатися європейці.
967037
  Котигоренко Віктор Після Помаранчевої революції. Quo vadis, Україно? : від "революції" до зміненої Конституції // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-101
967038
  Котигоренко Віктор Після Помаранчевої революції. Quo vadis, Україно? : суспільна динаміка в умовах реформованої політичної системи : [продовження] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-80
967039
  Котигоренко Віктор Після Помаранчевої революції. Quo vadis, Україно? : суспільна динаміка в умовах реформованої політичної системи : [продовження] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 81-94
967040
   Після постмодернізму? : [зб. статей] / [редкол.: Володимир Моренець (голова) та ін. ; упоряд. та наук. редагування Віра Агеєва]. – Київ : НаУКМА ; Аграр Медіа Груп, 2012. – 202, [1] с. – На тит. арк. зазнач. лише назва. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-227-9


  Зміст: Світ, як він є, - не для нас, але сам собою..."/ В. Агеєва. Куди нам повертатися після хрестових походів? / В. Агеєва. Втеча до свободи / В. Панченко. Творчість Юрія Андруховича у контексті стильових пошуків української літератури кінця ХХ ...
967041
  Кашин В.Л. Після салюту : оповідання / В.Л. Кашин. – Київ : Молодь, 1949. – 71 с.
967042
  Наєнко М.К. Після сказаного і... поза записом / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2018. – 487, [1] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 475-485. - Ст. укр, рос., словацьк, англ. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7625-91-8


  У пр. № 172139 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича КГУ ім. Т. Шевченка. Автор. Підпис. 21.11.2018 р.
967043
  Соломонов М.А. ПІсля театрального роз"їзду / М.А. Соломонов. – К., 1979. – 216с.
967044
  Тарасов В.Д. Після хмар - сонце : повість / В.Д. Тарасов. – Київ, 1991. – 267 с.
967045
  Макінтайр Е. Після чесноти = After virtue : дослідження з теорії моралі / Елесдеа Макінтайр ; [пер. з англ. за наук. ред. Віктора Малахова ; відп. за вип.: Сігов Костянтин та Фінберг Леонід ]. – Київ : Дух і літера, 2002. – 438, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 433-438. – ISBN 966-7888-26-6
967046
   Післявідпускна реабілітація : Мандруйте на здоров"я // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 138-139 : Фото
967047
  Браславський Й. Післявоенні питання зовнішньої торговельної політики. / Й. Браславський. – К., 1946. – 23с.
967048
  Палинська С.М. Післявоєнна Лівія: чи впорається новий уряд з зовнішніми і внутрішніми загрозами // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 247-260. – ISSN 2221-5719
967049
  Лесин В.М. Післявоєнна творчість Василя Стефаника / В.М. Лесин. – Чернівці, 1965. – 53с.
967050
  Мацагор О. Післявоєнний розвиток бойової авіації військово-повітряних сил США // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2008. – № 2 (38). – С. 107-115
967051
  Сурнін В.Б. Післявоєнний СРСР (1945-1956): міфологічний образ і реальність // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 85-91. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
967052
  Браславський Й.М. Післявоєнні питання зовнішньої торгівельної політики. /Стенограма публічної лекції, прочитаної проф.Й.Браславським 15 липня 1945р. в залі Музею В.І.Леніна в Києві / Й.М. Браславський; Лекційне бюро у справах вищої школи при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1946. – 23с.
967053
  Ліпський В.М. Післявоєнній розвиток цукрової промисловості Української РСР. / В.М. Ліпський. – К., 1959. – 113с.
967054
  Вороненко Ю.В. Післядипломна медична освіта - нові горизонти й перспективи / Ю.В. Вороненко, О.П. Мінцер, О.В. Палагін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 12-16. – ISSN 1681-2751
967055
  Пшенична Л. Післядипломна освіта - сучасні тенденції прогресу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 3 (57). – С. 439-448. – ISSN 2312-5993
967056
  Кононенко Л.В. Післядипломна освіта бухгалтерів в Україні: проблеми та перспективи / Л.В. Кононенко, С.О. Кононенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 172-177. – (Економічні науки ; вип. 26)
967057
  Нейкова Л.І. Післядипломна освіта в інноваційній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 121-122
967058
  Липова Л. Післядипломна освіта в контексті профілізації навчання / Л. Липова, М. Войцехівський, В. Малишев // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (16). – С. 3-7.
967059
  Татаров О.Ю. Післядипломна освіта в національній академії внутрішніх справ: стан і перспективи вдосконалення / О.Ю. Татаров, І.О. Луговий // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 248-260
967060
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
967061
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
967062
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2005
967063
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005
967064
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006
967065
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2006
967066
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 1. – 2007
967067
   Післядипломна освіта в Україні. – Київ, 2001-
№ 2. – 2007
967068
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 1 (12). – 2008
967069
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 2 (13). – 2008
967070
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 1 (14). – 2009
967071
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 1 (16). – 2010
967072
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
№ 2 (17). – 2010
967073
   Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (19). – 2011
967074
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 1 (20). – 2012
967075
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (21). – 2012
967076
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 1 (22). – 2013
967077
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (23). – 2013
967078
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 1 (36). – 2015
967079
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
№ 2 (37). – 2015. – 108 с.
967080
   Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ : Фірма "Гранмна", 2001-
№ 1. – 2018. – 107 с.
967081
   Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін : навч.-метод. посібник / [Л.П. Пуховська та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т. менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 121, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 121. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-644-304-8
967082
  Веретельник О.В. Післядипломна освіта лікарів-дерматовенерологів: вивчення основ косметології // Журнал дерматовенерології та косметології імені М.О. Торсуєва : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Донецьк. нац. мед. ун-т ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького ; голов. ред. Ю.Ф. Айзатулов. – Слов"янськ, 2016. – № 1/2 (36). – С. 81-84
967083
  Цехмістер Я. Післядипломна освіта лікарів: клініко-фармацевтична підготовка / Я. Цехмістер, О. Лисенко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 39-45. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
967084
  Ніколаєвська Р. Післядипломна освіта педагога в контексті акмеологічних ідей // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 9-11
967085
   Післядипломна освіта педагогічних кадрів: Проблеми розвитку. – Київ, 1997. – 296 с.
967086
  Лайко П.А. Післядипломна освіта та її фінансове забезпечення // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 5. – С. 80-87.
967087
  Сагуйченко В.В. Післядипломна освіта у проблемному полі філософії освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 59-62. – ISSN 2077-1800
967088
  Дмитрєнко Г. Післядипломна освіта як реалізатор людино центричної модернізації національної системи освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 3-9
967089
  Селюков В. Післядипломна освіта як складова конституційного права на освіту в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 62-65. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті розглядається зміст конституційного права на освіту в контексті визначення місця післядипломної освіти як його складової частини. Проаналізовано сучасні тенденції нормативного забезпечення права на освіту взагалі та, окремо, визначено ...
967090
  Кудрявцева Н.П. Післядипломна освіта: результат, що потребує оцінки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 299-308


  S статті досліджується соціально-економічна ефективність специфічного сегменту економіки - післядипломної освіти. Пропонується система показників визначення результатів її діяльності на м"шро- та макрорівні. In article socio-economic efficiency of the ...
967091
  Чернишова Є. Післядипломна педагогічна освіта в консорціумі закладів післядипломної педагогічної освіти,перспективи розвитку // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 7-9
967092
  Якухно І. Післядипломна педагогічна освіта в контексті інноваційного розвитку // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 2 (13). – С. 15-19.
967093
  Романенко М. Післядипломна педагогічна освіта в реаліях "нової української школи"; методологічний вимір інноваційних змін // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 12-15
967094
  Архипенко Л.М. Післядипломна педагогічна освіта в Україні на рубежі століть: проблеми, тенденції // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 247-253
967095
  Сагуйченко В.В. Післядипломна педагогічна освіта у сучасних соціокультурних контекстах : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Сагуйченко В.В. ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
967096
  Штомпель Г.О. Післядипломна педагогічна освіта: виклики компаративізму глобалізації // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 73-81. – ISSN 2411-1317


  Обгрунтовується специфіка постбакалаврату як переваження дослідження над навчанням.
967097
  Сорочан Т. Післядипломна педагогічна освіта: можливі відповіді на виклики модернізації // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 9-12
967098
  Дерев"янкін Т. Післяжовтневі експерименти над вітчизняним ринковим господарством (1918-1928 рр.) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 64-80. – Бібліогр.: с. 64-80. – ISSN 0131-775Х


  Досліджено сутність і характер двох великих історичних експериментів - "воєнного комунізму" та непу. Розкрито процес усунення з народного господарства ринку й товарного виробництва за часів "воєнного комунізму", а також спроби "реанімаці" ринкових ...
967099
  Резніченко Н.Ю. Післяідипломна освіта дерматовенерологів: викладання правових основ косметології // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2015. – № 3/4. – С. 174-178. – ISSN 1561-3607


  "...Викладено правові основи роботи лікаря, зокрема дерматокосметолога, з включенням основних положень Конституції України, законів України, та міжнародних нормативних актів."
967100
   Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації : аналітична доповідь / [Жаліло Я.А. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 144 с. : табл. – ISBN 978-966-554-153-0
967101
  Ступницький О.І. Післякризові інституційні зміни у фінансовій сфері ЄС / О.І. Ступницький, Є.Л. Поштар // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 223-227. – ISSN 1729-7036
967102
  Ступницький О.І. Післякризові інституційні зміни у фінансовій сфері ЄС. / О.І. Ступницький, Є.Л. Поштар // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 223-227. – ISSN 1729-7036
967103
  Черкас Н.І. Післякризові пріоритети експортного сектора економіки України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 79-84. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
967104
   Післямагматичні чинники алмазоносності кімберлітів / В. Василенко, Л. Кузнецова, В. Мінін, М. Зінчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 41-52 : рис., табл. – ISSN 2078-6220
967105
  Обушний М. Післямова // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 238-247. – ISBN 978-966-524-388-5
967106
  Обушний М. Післямова // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 376-382. – ISBN 978-617-640-241-1
967107
  Остапчук О. Післямова до "азбучної війни": кириличне видання творів Тимка Падури
967108
  Яровий О. Післямова до здійсненого // Сполучник : альманах літературної творчості: щорічник / Київ. нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Грицик Л.В., Костенко Н.В., Астаф"єв О.Г. [та ін.]. – Київ, 2011. – [Вип. 6]. – С. 308-309. – ISBN 978-966-171-390-0


  Побажання юним авторам "Сполучника" нових творчих осяянь.
967109
  Богиня Н. Післямова перекладача [Про творчість Гертруди Стайн (1874-1946)] : повість // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 76-77. – ISSN 0320 - 8370
967110
  Міщук В.Р. Післяопераційний біль у дітей (огляд літератури) // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 140-145. – ISSN 2224-0586
967111
  Павлов О.О. Післяопераційний делірій у пацієнтів похилого віку / О.О. Павлов, С.О. Луцик // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – C. 115-119. – ISSN 2224-0586
967112
  Бутовська М. Післяпологові маніпуляції з пуповиною та послідом, церемонії припікання і шрамування повік у датогів - скотарів Північної Танзанії / М. Бутовська, В. Буркова // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 69-73. – ISSN 0130-6936
967113
  Білик Д. Післясталінська реформа системи народної освіти в Україні // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1959. – Рік 10, ч. 113, червень : червень. – С. 21-23
967114
  Котигоренко В.О. Післясталінський тоталітаризм в УРСР: ретроспектива процесу легітимізації // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 122-137
967115
  Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека = The Post-Chornobyl library : Український літературний постмодерн / Гундорова Т. – Київ : Критика, 2005. – 264с. – ISBN 966-7679-72-1
967116
  Білицький В. Післячорнобильські реалії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 27 квітня - 3 травня (№ 17). – С. 5
967117
  Білицький В. Післячорнобильські реалії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 травня (№ 18). – С. 4
967118
  Бекірова Г. Післяювілейна гіркота // Критика. – Київ, 2007. – Грудень, (число 12). – С. 22-23


  100-літній ювілей Петра Григоренка.
967119
  Данилевська Н.О. Пісне моя / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 56, [1] с., включ. обкл. : ноти. – ISBN 979-0-707507-18-6
967120
   Пісне наша - доле наша. – Ужгород, 1967. – 112с.
967121
   Пісненна орбіта. – К, 1988. – 53с.
967122
  Боровський Я.Є. Піснетворець старого часу і його земля // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, К.К. Крайній, О.О. Крайня [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 8, спецвип. 3 : Пам"яті М.Ю. Брайчевського. – С. 137-139


  Боян, Янь, Іоанн (1016–1106[1]) — поет-співець давньої Русі, відомий за згадкою у "Слові о полку Ігоревім", де його ім"я зустрічається сім разів.
967123
  Кудрявцев Л. Піснею зачарований // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 14-15. – ISSN 0130-7037


  Олександр Опанасович Потебня
967124
   Пісні - символи України / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Наук. б-ка, Інформ.-бібліогр. відділ ; підгот.: Л. Полозенко, С. Сердюк. – Київ : [б. в.], 2014. – 11 с., включ. обкл. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – Бібліогр.: с. 11
967125
  Беранже П’єр Жан Пісні / Беранже П’єр Жан. – К, 1970. – 215с.
967126
  Беранже П’єр Жан Пісні / Беранже П’єр Жан. – Київ, 1980. – 128 с.
967127
  Знатоков Ю.В. Пісні / Ю.В. Знатоков. – Київ, 1986. – 44 с.
967128
  Білозір І.Й. Пісні / Ігор Білозір.; [упоряд.: О. Білозір, О. Майчик]. – Київ : Музична Україна, 2015. – 189, [3] с. : ноти. – Авт. віршів: Я. Виджак, І. Геращенко, І. Гущак, П. Запотічний, А. Канич, В. Крищенко, Р. Кудлик, П. Лехновський, М. Людкевич, М. Міщенко, М. Петренко, П. Путій, Б. Стельмах, М. Ткач, Б. Чепурко. – ISBN 979-0-707527-57-3
967129
  Беранже Пьер-Жан Пісні Беранже / [Пеp.] А.Т. Гpабина. – Київ, 1923. – 34 с. – Hа тит. аpк та обкл. А.Т. Гpабина зазначений як авт.
967130
  Льюіс П. Пісні Білітіди / П. Льюіс. – Вінниця, 1927. – 62с.
967131
  Діброва В. Пісні Бітлз : оповідання / В. Діброва. – Київ : Альтернатива, 1990. – 87 с.
967132
  Ониськів М.І. Пісні бойківського села Петранка / Марта Ониськів, Ганна Книш, Дарія Мельник. – Львів : Камула, 2013. – 189, [3] с., [16] арк. фотоіл. : ноти + 1CD. – Присвячується 410-ій річниці заснування села Петранка. - Словник маловживаних і застарілих слів: с. 188-189. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-433-086-9
967133
   Пісні Буковини. – К, 1990. – 479с.
967134
   Пісні великого Кобзаря. – К, 1964. – 396с.
967135
  Кузик В.В. Пісні Великої Вітчизняної війни / В.В. Кузик. – Київ : Музична Україна
Вип. 1. – 1986. – 48 с.
967136
  Коропніченко Г. Пісні весняно-літнього циклу на Київщині: ареальне роздоріжжя // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 39-63
967137
  Лукашенко Л. Пісні весняного жанрового циклу на Північному Підляшші // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 110-131. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Підляшшя - історико-етнографічна область, що займає територію між Холмщиною на півдні й р. Нарвою на півночі, Мазовією (Польща) на заході та Волинню і Поліссям на сході.
967138
  Гамзатов Р. Пісні високих гір / Р. Гамзатов. – Київ, 1973. – 192с.
967139
  Акопян Г.Г. Пісні відваги й любові. : поезії / Акопян Г.Г. – Київ : Молодь, 1977. – 78 с.
967140
   Пісні воєнних днів. – Київ, 1970. – 115 с.
967141
  Чорнобривець С. Пісні гір / С. Чорнобривець. – К., 1955. – 112с.
967142
  Чорнобривець С.А. Пісні гір : оповідання / С.А. Чорнобривець; Степан Чорнобривец. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 96 с.
967143
  Гамзатов Р.Г. Пісні гір : выршы / Р.Г. Гамзатов. – Київ, 1986. – 495 с.
967144
  Сироїд О. Пісні Григорія Сковороди в усній традиції середини ХІХ ст. // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 97-105
967145
  Цуприк Мирослав Пісні далеких Зелених гір // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16. – ISSN 0868-9644
967146
  Віта В. Пісні для коханого / В. Віта. – Київ, 1996. – 88с.
967147
  Андрухович Ю. Пісні для мертвого півня : Пісні / Ю.Андрухович. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2004. – 96с. : іл. – ISBN 966-668-075-0
967148
   Пісні для молоді, 1949. – 64с.
967149
   Пісні для молоді. – К, 1956. – 312с.
967150
   Пісні до свят. – К, 1975. – 294с.
967151
   Пісні дружби. – Київ, 1967. – 152с.
967152
   Пісні з-над Печори. – Ужгород, 1975. – 224 с.
967153
   Пісні з Білорусі. – К, 1957. – 176 с.
967154
   Пісні з Волині. – К, 1970. – 333с.
967155
  Упеник М.О. Пісні з дороги / М.О. Упеник. – Київ, 1964. – 266 с.
967156
  Шепітько О. Пісні з колиски лихоліть : роман // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 49-82
967157
   Пісні з Лісограду. – М, 1943. – 44с.
967158
   Пісні з Покуття : (Пісні записані у селі Вербівці Городенківського району М.Андрусяком та канд.істор.наук М.Паньківим). – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2001. – 280с. – ISBN 966-7363-98-8
967159
   Пісні з полонини : закарпатські народні пісні / записав і упорядкував Петро Пойда. – Київ : Дніпро, 1966. – 254 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл.
967160
   Пісні з полонини : закарпатські народні пісні / записав і упорядкував Петро Пойда. – Київ : Дніпро, 1970. – 288 с. : ил. – Мініатюрне видання
967161
  Пойда П.М. Пісні з полонини / П.М. Пойда. – К, 1974. – 239 с .
967162
   Пісні з українських, радянських кінофільмів. – Київ, 1963. – 144с.
967163
  Шалак О. Пісні Заливанщини у запису Болеслава Поповського: текстологічні засади записування та едиції // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 454-459
967164
   Пісні записані на Кіровоградщині. – Кіровоград, 1958. – 80 с.
967165
  Булат Т.П. Пісні звитяги. / Т.П. Булат. – К., 1968. – 48с.
967166
  Соболь В. Пісні землі Донецької // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 198-210. – ISSN 1728-9572
967167
  Старицький М. Пісні і думи / М. Старицький
ч.2. – 1883
967168
  Франко І.Я. Пісні і праця : Вибір оповідань і поезій / І.Я. Франко. – Львів : Накл. Ювілейного ком-ту, 1926. – 176с.
967169
   Пісні імігрантів
967170
  Цеков Юрій Пісні калинової розлуки // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 20-21 : фото
967171
   Пісні Карпат. – Ужгород : Карпати, 1972. – 223с.
967172
   Пісні квітучої України. – К, 1938. – 64с.
967173
  Громадська Л. Пісні кобзаря Василя Литвина житимуть вічно // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 6-12 липня (№ 27). – С. 13
967174
   Пісні комсомолу. – Х, 1938. – 120с.
967175
   Пісні кохання. – К. : Дніпро, 1986. – 367с.
967176
  Плескач О. Пісні кубанського весілля // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 59-68


  У статті проаналізовано досі неопудліковавні народні весільні пісні, які зібрали працівники Донецького центру української культури і літератури під час експедицій до Краснодарського краю.
967177
   Пісні Купідона. – К, 1984. – 351с.
967178
   Пісні літературного походження. – К, 1978. – 494с.
967179
  Бабіна М. Пісні літературного походження. "Ще не вмерла України... " Павла Чубинського і Михайла Вербицького - Національний Гімн нашої держави // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – C. 2-5. – ISSN 0130-5263
967180
  Телешман С.І. Пісні М. Ткача про кохання // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 2. – С. 82-88. – ISSN 2077-804X
967181
  Пономаренко Людмила Григорівна Пісні Марусі Чурай: текстологічний аспект : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пономаренко Людмила Григорівна; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут філології. – Київ, 2002. – 196л. – Бібліогр.: л.175 - 196
967182
  Пономаренко Людмила Григорівна Пісні Марусі Чурай: текстологічний аспект : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Пономаренко Л.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 4 назв.
967183
  Гончаренко І.І. Пісні моєї юності : поезії / І.І. Гончаренко. – Київ, 1958. – 172 с.
967184
  Зайко М.А. Пісні моїх батьків на фоні їх, життєвих епізодів : альбом з нотами, текстами, світлинами, аудіодисками / Мирслава Зайко. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 83, [1] с. : іл., ноти + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр.: с. 80-82


  У пр. № 1700238 написи: У відділення мистецтв Б-ки ім. М. Максимовича для ознайомлення студентам та викладачам : є що читати-дивитися-слухати. Є що співати і грати на ф-но. У дореволюційній Україні майже кожен інтелігент міг дещо пісенного пробувати на ...
967185
  Шашкевич М.С. Пісні на слова Макркіяна Шашкевича. / М.С. Шашкевич. – Львів, 1961. – 36с.
967186
   Пісні на слова Маркіяна Шашкевича. – Львів, 1961. – 37 с.
967187
  Лупій О.В. Пісні на слова Олеся Лупія / Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд. Л.С. Бондаренко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 48 с. : ноти, портр.


  У пр. № 3003BR напис: Науковій бібліотеці імені М.О. Максимовича Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. Сердечно від автора. Олесь Лупій. 25.08.2015 р.
967188
   Пісні Назарія Яремчука. – Київ : Бібліотека українця, 1995. – 32 с. – (Бібліотека українця)
967189
  Черевичний Д.С. Пісні напровесні / Д.С. Черевичний. – Сімферополь : Таврія, 1963. – 85 с.
967190
  Лабович Л. Пісні не лише святі. Музична традиція Підляшшя // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 11 березня (№ 10). – С. 11. – ISSN 0027-8254
967191
  Кейс Віталій Пісні невинності і пісні досвіду : парадоксальна візія Вільяма Блейка : філософські підстави у творах Блейка // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 162-168. – ISSN 0320 - 8370
967192
  Блейк Вільям Пісні невинності та Пісні досвіду : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 169-172. – ISSN 0320 - 8370
967193
  Каменюк М. Пісні ніжного волоцюги / Михайло Каменюк ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 190, [2] с. : іл., портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-215143-5
967194
   Пісні Нового Світу : улюблені вірші поетів США та Канади. – Київ : Факт, 2004. – 344 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-8408-48-9
967195
  Морміль Л. Пісні остарбайтерів - невільників ХХ століття
967196
  Голота П. Пісні під гармонію / П. Голота. – 2-е вид. – Х., 1929. – 55с.
967197
  Голота П. Пісні під гармонію / П. Голота. – Х., 1929. – 64с.
967198
  Голота П. Пісні під гармонію / П. Голота. – 3-е вид. – Х., 1930. – 55с.
967199
   Пісні Поділля : записи Насті Присяжнюк в селі Погребище. 1920-1970 рр. – К : Наукова думка, 1976. – 524с.
967200
  Дорошко П.О. Пісні праці / П.О. Дорошко. – Київ, 1949. – 200 с.
967201
  Мандрика М. Пісні про Анемону / М.Мандрика. – Київ : Дpук. Фельдмана в Радомишль
Т. 1 : Поезі. – 1917. – 176 с. – На обкл. після назви: Перший том поезій М. Мандрики
967202
  Василій Д.А. Пісні про Армуріса та сина Андроніка / Д.А. Василій; за ред. С. Алексіу. – Афіни : Естія, 1995. – 233, [7] с. : 4 арк. іл. – Текст новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека])
967203
  Єрмоленко С.Я. Пісні про Богдана Хмельницького в контексті фольклорних символів // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 102-105
967204
   Пісні про Буковину = Lieder uber Buchenland = Cantece despre Bucovina = Piesni o Bukowinie / [упор. : Ельгісер Й.М., Левчик Ю.С., Равлюк Л.Р. та ін. ; ред. Яворська І.Т. ; пер. : Клейман І.Д., Чобанюк О., Шейка Ж.Л. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 140 с. : фото. – ISBN 978-966-8658-76-1
967205
   Пісні про кохання. – К, 1972. – 96с.
967206
  Грабовський В. Пісні про кохання німецьких композиторів-романтиків в українському звучанні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 1 вересня (№ 35). – С. 15. – ISSN 2519-4429
967207
   Пісні про Крим. – Сімферополь, 1957. – 136с.
967208
  Вапцаров Н. Пісні про людину. / Н. Вапцаров. – Львов, 1961. – 100с.
967209
   Пісні про матір. – Київ : Музична Україна, 1970. – 176 с.
967210
   Пісні про матір. – К, 1988. – 144с.
967211
   Пісні про партію. – Київ, 1985
967212
   Пісні про партію та комсомол. – Київ, 1971. – 128 с.
967213
   Пісні радянських композиторів. – К, 1977. – 57с.
967214
  Нудьга Г.А. Пісні революції / Г.А. Нудьга. – Львів, 1968. – 119с.
967215
   Пісні родинного життя. – К, 1988. – 357с.
967216
   Пісні самодіяльних композиторів Харківщини. – Харків, 1955. – 80с.
967217
   Пісні свободи й миру. – К, 1962. – 202с.
967218
   Пісні Севастополю. – К, 1971. – 57с.
967219
  Алчевська Х.О. Пісні серця і просторів / [Пеpедм. М. Венгжина [М. Угpин-Безгpішний]]. – [Харьків] : Вид. М. Венгжина ; [Типо-Литогp. Р. Радомышельскаго], 1914. – 31 с.


  В кн. пеpеклад віpшів О.К. Толстого, П. Коpнеля, Я.П. Полонського, І.С. Hікітіна, М.М. Мінського, Вольтеpа, Г. Ібсена.
967220
   Пісні Слобідської України : записи з Лебединщини. – Харків : Майдан, 1998. – 201с. – ISBN 966-7077-63-2
967221
  Кульбак Л.А. Пісні солідарності : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 88 с.
967222
   Пісні солов"їні. – К, 1962. – 143с.
967223
  Плоткін Г.Д. Пісні та вірші / Г.Д. Плоткін. – Київ, 1951. – 144 с.
967224
   Пісні та вірші революційного поіділля Західної України. – К : Наукова думка, 1964. – 216 с.
967225
   Пісні та казки про Леніна і Сталіна. – Одеса, 1939. – 94 с.
967226
  Бернс Р. Пісні та поеми / Р. Бернс. – Х.-К., 1932. – 127с.
967227
   Пісні та романси українських поетів : в двох томах. – Київ : Радянський письменник
Ч. 1. – 1956. – 344 с.
967228
   Пісні та романси українських поетів : в двох томах. – Київ : Радянський письменник
Ч. 2. – 1956. – 385 с.
967229
   Пісні та романси українських радянських поетів : 1917-1957. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 410 с.
967230
  Солотва Е.М. і Стахерський А.С. Пісні та хороводи англійською мовою / Е.М. і Стахерський А.С. Солотва. – Київ : Радянська школа, 1965. – 66 с.
967231
  Арнаут Ф.І. Пісні у гагаузів. Поняття жанру "тюркю" // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 9-16. – ISSN 1682-671Х
967232
  Боригорець І. Пісні України / І Боригорець. – Б. м.
Т. 2. – 216 с. – Екз. деф.: без обкл. ориг., тит. л.


  На кн. печатка-екслібріс: Малеча Нестор Михайлович (1887-1979) етнограф, мовознавець, педагог, громадський діяч
967233
  Нудьга Е.А. Пісні українських радянських поетів / Е.А. Нудьга, 1957. – 31с.
967234
   Пісні Червоної Армії. – К.-Х, 1946. – 63с.
967235
  Зуїха Я. Пісні Явдохи Зуїхи : [АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського] ; записав Гнат Танцюра ; [упоряд., передм., прим.: В.А. Юзвенко, М.Т. Яценко ; відп. ред. О.І. Дей] / Я. Зуїха. – Київ : Наукова думка, 1965. – 809, [2] с. : ноти. – Спражнє ім"я авт.: Явдоха Микитівна Сивак. - Розгорнутий тит. арк. – (Українська народна творчість)
967236
   Пісні, вірші, оповідання, загадки. – К, 1965. – 96с.
967237
   Пісні, Думки и Шумки Руського Народа на Подоли, Украини и в Малороссіи. – К, 1899. – 176с.
967238
   Пісні, присвячені Тарасові Шевченку // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 520-537. – ISBN 978-606-745-014-9
967239
  Козак С.Д. Пісні. / С.Д. Козак. – К., 1978. – 48с.
967240
  Клос С. Пісню "Червона рута" Володимир Івасюк присвятив коханій дівчині Мусі / С. Клос, Р. Островський // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 9-15 березня (№ 10). – С. 4
967241
  Романченко М.З. Пісню іду шукати : поезії / М.З. Романченко. – Київ, 1961. – 84 с.
967242
  Оболенська Наталя Пісню на спомин : Від свята до свята / Оболенська Наталя, Пенський Віктор // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 110-111 : Іл.
967243
  Пільгук І.І. Пісню снує Черемош : повість / І.І. Пільгук. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 237с.
967244
  Носов Л.І. Пісня - партизанські крила / Л.І. Носов. – К, 1965. – 90с.
967245
  Верманич В.М. Пісня / В.М. Верманич. – Київ, 1974. – 3с.
967246
  Макаренко Ж. Пісня "Черемшина" // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 337-340
967247
  Арфіст Д. Пісня Арфіста : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 87-94. – ISSN 0868-4790
967248
  Надіїн Д.П. Пісня бійця / Д.П. Надіїн. – Одеса, 1966. – 99с.
967249
  Ващенко Г. Пісня в кайданах : Драма на 4 дії ; [Збірник творів] / Г. Ващенко. – Київ : Електp. дpук. К.H. Милевського і Ко, 1909. – 88 с.


  Зміст: Пісня в кайданах: Дpама; Узько, темно...; Hімий; Хвилі.
967250
  Глотов В.І. Пісня в степу / В.І. Глотов. – Львів, 1964. – 163с.
967251
  Альберті Пісня гірника / Альберті. – Харків-Одеса, 1937. – с.
967252
  Скалбе А. Пісня Даугави / А. Скалбе. – Київ, 1965. – 54 с.
967253
  Хадкевич Т.К. Пісня Двіни : роман / Т.К. Хадкевич. – Київ, 1979. – 392 с.
967254
  Франко І.Я. Пісня Дебори : Найдавніша пам"ятка старогебрейської поезії / І.Я. Франко. – Львів : Друк. Айхельберга, 1912. – 32с. – Відбитка з "Неділі", с.38 і 39, 1912р.
967255
  Абдалла К. Пісня для лукулі : оповідання / К. Абдалла. – Київ : Дитвидав, 1962. – 116 с. : іл.
967256
  Куштенко І.Ф. Пісня для матері / І.Ф. Куштенко. – Київ, 1970. – 176с.
967257
   Пісня дружби. – Ужгород, 1964. – 88с.
967258
   Пісня дружби. – Київ, 1967
967259
  Малишко А. Пісня душі / Андрій Малишко ; [редкол.: Отар Баканідзе та ін.] ; Тбіліський держ. ун-т ім. Іване Джавахішвілі, Ін-т україністики, Клуб "Україна". – Тбілісі : [б. в.], 2012. – 156, [2] с. – Книга парал. укр. та груз. мовами. – ISBN 978-9941-13-250-6
967260
  Кацнельсон А.І. Пісня єдності. / А.І. Кацнельсон. – К, 1978. – 95с.
967261
  Салевич Є.Я. Пісня жайворонка. / Є.Я. Салевич. – К., 1987. – 60с.
967262
  Колодій В.С. Пісня житнього колоса : поезії / В.С. Колодій. – Київ : Дніпро, 1980. – 176 с.
967263
  Боролич Ю. Пісня життя / Ю. Боролич. – Пряшів, 1960. – 83с.
967264
  Стецюра І.К. Пісня життя / І.К. Стецюра. – Ужгород, 1990. – 290с.
967265
  Алчевська Х.О. Пісня життя Христі Алчевської. – [Харьків] : [Типо-Литогp. "Худож. Труд" Р. Радомышельскаго], 1910. – 16 с.


  В кн. пеpеклад віpшів О.К. Толстого, П. Коpнеля, Я.П. Полонського, І.С. Hікітіна, М.М. Мінського, Вольтеpа, Г. Ібсена.
967266
  Гаврилюк О.Я. Пісня з берези / О.Я. Гаврилюк. – Київ, 1970. – 287 с.
967267
  Гаврилюк О.А. Пісня з берези / О.А. Гаврилюк. – К., 1979. – 88с.
967268
  Гаврилюк О.Я. Пісня з берези / О.Я. Гаврилюк. – Львів, 1979. – 61с.
967269
  Гаврилюк О.Я. Пісня з берези / О.Я. Гаврилюк. – Київ, 1981. – 301 с.
967270
  Петренко М. Пісня з Канади від Богдана Веселовського // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 25 вересня (№ 36). – С. 9
967271
  Палій П.П. Пісня з Карпат / П.П. Палій. – К, 1958. – 48с.
967272
  Матійко О.М. Пісня з Росі : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Дніпро, 1980. – 159 с.
967273
  Забашта Л.В. Пісня зеленого лісу : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1983. – 12 с.
967274
  Лозовий В. Пісня землі : повість / В. Лозовий. – Львів : Каменяр, 1952. – 208 с.
967275
  Кауфман Л.С. Пісня знаходить автора / Л.С. Кауфман. – К., 1966. – 48с.
967276
  Ющенко О.Я. Пісня і праця / О.Я. Ющенко. – Київ, 1964. – 40с.
967277
   Пісня і праця. – Львів, 1974. – 191с.
967278
   Пісня і праця. – Львів, 1978. – 195с.
967279
  Забашта Л.В. Пісня і хліб : поезії / Л.В. Забашта. – Київ, 1961. – 218 с.
967280
  Ковтуненко В.І. Пісня іволги / В.І. Ковтуненко. – Дніпропетровськ, 1986. – 39с.
967281
  Мах П.П. Пісня кленів : пастелі / П.П. Мах. – Львів : Каменяр, 1965. – 48 с.
967282
  Талян В.Г. Пісня листоноші / В.Г. Талян. – Київ, 1981. – 24с.
967283
  Говеян Г. Пісня мандрівнича // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 59-61. – ISSN 0320 - 8370
967284
  Масенко Терень Пісня миру. Вірші і поеми. / Масенко Терень. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 136 с.
967285
  Артеменко П.І. Пісня моєї весни / П.І. Артеменко. – Київ, 1962. – 79с.
967286
  Сльота І.М. Пісня моєї землі / І.М. Сльота. – К., 1987. – 96с.
967287
  Тичина П.Г. Пісня молодості / Павло Тичина. – Київ : Молодий Більшовик, 1938. – 55 с. – (Шкільна бібліотека)
967288
  Ян Мо Пісня молодості / Ян Мо. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1960. – 363 с.
967289
  Горбенко Л.І. Пісня на будень : поезії / Л.І. Горбенко. – Львів : Каменяр, 1989. – 77 с.
967290
  Джусойти Н.Г. Пісня на два голоси / Н.Г. Джусойти. – Київ, 1986. – 206 с.
967291
   Пісня на добро. – Київ : Музична Україна, 1989. – 151 с.
967292
  Северов П.Ф. Пісня на камені / П.Ф. Северов. – К., 1961. – 112с.
967293
  Шудря Євгенія Стефанівна Пісня на канві : [інтерв"ю з мистецтвознавцем Є.С. Шудрєй] / Шудря Євгенія Стефанівна, Сидоренко Оксана; інтерв"ю взяла О. Сидоренко // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-37. – ISSN 0868-9644


  Євгенія Шудря, дослідниця нар. мистецтва України
967294
  Ночовний М.В. Пісня над борозною / М.В. Ночовний. – К, 1985. – 78с.
967295
  Василевська В. Пісня над водами : роман на 2-і ч. / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ : ДЛВ, 1947. – 504 с.
967296
  Василевська В. Пісня над водами : трилогія / В. Василевська; ер. з польськ. М.Пригари. – Київ, 1953. – 836 с.
967297
   Пісня над обелісками : Книга віршів різнонаціональних поетів, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни. – Київ : Фенікс, 2006. – 568с. – ISBN 966-651-303-Х
967298
  Донченко О. Пісня натхненної праці / О. Донченко. – Харків, 1946. – 32 с.
967299
  Чумак Р.М. Пісня незрадливого лісу : поезії / Роман Чумак. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 178 с.
967300
  Вільний В.М. Пісня ополудні : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1972. – 176 с.
967301
  Перебийніс П.М. Пісня пам"яті : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ : Веселка, 1984. – 111 с.
967302
  Шолом-Алейхем Пісня пісень / Шолом-Алейхем. – Харків, 1930. – 62 с.
967303
  Бетко І. Пісня Пісень у нову і новітню добу. Куліш - перекладач та інтерпретатор Пісні Пісень. "Завіршований" переклад Кравцева. Переклад Москаленка // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 83-87. – ISSN 0280-6336
967304
  Бетко І. Пісня Пісень як сакральний архитекст: релігійно-богословський, загальноміфологічний та глибиннопсихологічний аспекти // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 73-76. – ISSN 0280-6336
967305
   Пісня полеглих - в строю. – К, 1965. – 205с.
967306
  Кочугур Л. Пісня праці / Л. Кочугур. – Київ : Молодь, 1958. – 74 с.
967307
  Савченко Віра Пісня Природи в малярстві А. Горбенка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2009. – № 1 (69). – С. 84-85. – ISSN 0130-1799


  Укр. художник-пейзажист Анатолій Горбенко (1944 р.н.)
967308
  Верфель Ф. Пісня про Бернадету / Ф. Верфель; Пер.Г.Голіяна. – Буенос-Айрес : М.Денисюка, 1956. – 527с.
967309
   Пісня про братерство. – Львів, 1972. – 203с.
967310
  Горький М. Пісня про Буревісника / М. Горький. – Київ, 1953. – 92с.
967311
  Горький М. Пісня про Буревісника / М. Горький. – Київ, 1968. – 42с.
967312
  Горький Максим Пісня про Буревісника. Пісня про сокола. Товариші. 9-е січня. Анекдот / М. Горький. – Київ-Харків : Радянська літ-ра, 1934. – 76 с.
967313
  Горький Максим Пісня про Буревісника. Пісня про сокола. Товариші. 9-е січня. Анекдот / М. Горький // Оповідання про надзвичайне / Горький Максим. – Київ ; Харків : Радянська література, 1934. – 76 с.
967314
  Братунь Р.А. Пісня про волю : поезії / Р.А. Братунь. – Київ, 1953. – 92 с.
967315
  Штефан В. Пісня про вчителя : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 33-36
967316
  Лонгфелло Г.У. Пісня про Гайавату : у віршах / Лонгфелло ; [Пер., авт. передм. "До "Пісні про Гайавату" Г. Лонгфелло" О. Олесь]. – Іллюстpоване вид. – [Екатеринослав] (Дніпропетровськ) : Держвидав України ; [Типо-литогр. Екатеринин. ж.д.], 1923. – V, 250 с. : мал., поpтp.
967317
  Лонгфелло Г.У. Пісня про Гайавату : [пер.з англ.] / Генрі Лонгфелло. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 210 с.
967318
  Лонгфелло Г.У. Пісня про Гайавату / Г.У. Лонгфелло. – К : Веселка, 1983. – 168с.
967319
  Лонгфелло Г. Пісня про Гайавату : Поема / Г. Лонгфелло. – Київ : Русское собрание, 1999. – 72с.
967320
  Александров В.С. Пісня про гарбуза : рослинний епос по наpодній темі / Зложив Вл. Александров. – Харкив : Дpук. Адольфа Даppе, 1889. – 16 с. – Hоменклатуpа pослин [слов. теpмінол.]: с. 13-16. - Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
967321
  Чіковані С.І. Пісня про Давида Гурамішвілі / С.І. Чіковані. – Київ, 1968. – 133 с.
967322
  Таривердієв М.Л. Пісня про далеку Батьківщину. / М.Л. Таривердієв. – К., 1973. – 5с.
967323
  Шіллер Ф. Пісня про дзвона / Ф. Шіллер. – Чернауц., 1938. – 16с.
967324
  Грінченко Б.Д. Пісня про Дорошенка и Сагайдачного : [розвідка]. / Б. Гринченко. – [У Київі (Київ)] : З дpук. Пеpшої Київ. Аpтілі Дpук. Спpави, 1908. – 30 с. – В кн. також текст пісні
967325
  Турчинська А.Ф. Пісня про дружбу : поезії / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 30 с.
967326
  Вапцаров Н. Пісня про людину / Н. Вапцаров. – Киев, 1981. – 128с.
967327
   Пісня про мого Сіда = Cantar de mio Cid. – Roma : Universita Cattolica Ucraina, 1972. – 162с. – (Праці філос.-філол.фак. Укр. катол. унів. ; Т.8)
967328
  Голованівський С.О. Пісня про мою Україну / С.О. Голованівський, 1942. – 28 с.
967329
  Антонич Пісня про незнищенність матерії : поезії / Богдан-Ігор Антонич ; [Упорядкування, вступ. стаття і примітки Дмитра Павличка]. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 451 с.
967330
  Рудницький Л. Пісня про Нібелонгів в перекладі Івана Франка // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 133-142
967331
  Іваннікова Л. Пісня про повстання Мартина Пушкаря на маргінесах фольклористики і літературознавства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 65-69. – ISSN 0236-1477
967332
  Нестеренко П. Пісня про рідний край // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Художники Михайло Белень та Сергій Глущук
967333
  Нестеренко П. Пісня про рідний край // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 174-176. – ISSN 0131-2561
967334
  Пащенко В. Пісня про Роланда - перлина героїчного епосу Франції // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 12 (414). – С. 40-44


  Передмова до перекладу поеми.
967335
   Пісня про Роланда : старофранцуський епос / в перекл. з передмов. й поясненнями Василя Щурата. – 2-е обнов. вид. – Львів : Виданє "Всесвітньої б-ки", 1918. – XIII, 124 с. – (Всесвітня бібліотека / Під pед. І. Калиновича ; № 16)


  Hа окp. аpк.: Памяти Івана Фpанка пpисвячує се обновлене виданнє піснї Пеpекладчик.
967336
   Пісня про Роланда : Давньофранцузський епос. – Київ : Либідь, 2003. – 192с. – ISBN 966-06-0279-0
967337
   Пісня про Ролянда = La chanson de Roland. – Рим : Видання Українського католицького ун-ту ім. св. Климента Папи, 1977. – 168 с. – (Праці Філософічно-гуманістичного факультету ; том 21)
967338
  Крушельницький І.А. Пісня про руки / І.А. Крушельницький. – К., 1964. – 227с.
967339
  Кочерга І. Пісня про свічку / І. Кочерга. – Харків, 1931. – 136 с.
967340
  Дергач В. Пісня про Тараса : вірші пам"яті Тараса Шевченка // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 86-96. – ISBN 978-966-493-489-0
967341
  Лободовський Юзеф Пісня про Україну = Piesn o Ukrainie / Лободовський Юзеф. – Львів : Каменяр, 1996. – 159с. – ISBN 5-7745-0674-6
967342
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Івана Васьовича, молодого опричника і удалого купця Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Час, 1909. – 16с.
967343
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Івана Васьовича, молодого опричника і удалого купця Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Харків : ДЛВ, 1936. – 26с.
967344
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Івана Васьовича, молодого опричника і удалого купця Калашникова / М.Ю. Лермонтов. – Київ : ДЛВ, 1954. – 16с.
967345
  Лермонтов М.Ю. Пісня про царя Йвана Васильевича, молодого опричника та одважного крамаренка Калашника : (з Лермонтова) / Пеp[еклав] М. Стаpицький. – Киев : Тип. М.П. Фpица, 1875. – 24 с.
967346
  Зісман М. Пісня про щастя / М. Зісман. – Харків, 1935. – 59с.
967347
  Дорошко П.О. Пісня продовжується : поезії 1961 року / П.О. Дорошко. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 110 с.
967348
  Усенко П.М. Пісня розбуджених літ / П.М. Усенко. – Київ, 1962. – 222 с.
967349
  Гусаківський В.С. Пісня розуму і рук / В.С. Гусаківський, Є Письменний. – К, 1966. – 51с.
967350
  Козак С.Д. Пісня серед грому : поема / С.Д. Козак. – Київ : Молодь, 1985. – 79 с.
967351
  Вакуленко В.Д. Пісня серця : комедія / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1957. – 92 с.
967352
  Де Олександр Пісня серця = Song from my heart / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1964. – 143с.
967353
  Кальницька Л. Пісня соборній державі // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 28 березня - 3 квітня (№ 13). – С. 16


  Творчість Олеся Лупія - своєрідна історія України в художніх образах, це - пісня соборній державі. До 75-річчя лауреата Шевченківські премії Олеся Лупія.
967354
  Моррісон Т. Пісня Соломона = Song of Solomon : роман / Тоні Моррісон: пер. з англ. О. Короля. – Київ : Юніверс, 2007. – 376с. – (Лауреати Нобелівської премії ; 1993). – ISBN 966-8118-46-4
967355
   Пісня сонячної сталі. – Дніпропетровськ, 1983. – 142с.
967356
  Коган Л.М. Пісня та гра на літньому майдані в колгоспі / Л.М. Коган. – Х.-К., 1934. – 32с.
967357
  Джамбул Пісня щирого серця / Джамбул. – Київ, 1952. – 84 с.
967358
  Титаренко Д. Пісня юності : Бібліографічний покажчик / Д. Титаренко. – Дніпропетровськ : Облвидав, 1958. – 32с.
967359
  Панченко В.А. Пісня як об’єкт лінгвістичних досліджень: стислий огляд // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 66-72. – ISSN 2409-3238
967360
  Лук"янчук Г. Пісня як складник нацональної нематеріальної культури // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 15. – ISSN 2519-4429


  "У вересні 2017 року на кафедрі фольклористики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся науково-практичний семінар з обміну досвідом з експертами та практиками з Естонії".
967361
  Мелешко В. Пісня, голос і душа народу - Маруся Чурай // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 93-96. – ISBN 966-7576-12-4
967362
   Пісня, обпалена війною. – К, 1974. – 76с.
967363
  Нагнибіда М.Л. Пісня, підказана серцем / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1960. – 160с.
967364
  Рябцев М.П. Піснярі Наддніпрянщини : [нариси] / Михайло Рябцев. – Дніпропетровськ : Гамалія. – ISBN 966-8589-77-7
Т. 1. – 2007. – 316с.
967365
  Мороз В.Л. Пісочний годинник : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1993. – 112 с.
967366
  Терлецький В. Пісочниця для двадцятилітніх : Сповідь для двадцятилітніх // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 36-139. – ISSN 0130-1608
967367
   Піст від диявола. – Київ : Мистецтво. – 112 с. – ISBN 966-577-022-5
967368
  Лавренюк А. Піст у житті киян та мешканців Київщини (XIX - початок XX ст.) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 397-401. – ISBN 978-966-95419-8-7
967369
  Слободян Олег Олексійович Пістинський центр гончарства 19 - першої половини 20 століття (історія, типологія, художні особливості, майстри) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Слободян О.О.; Мін-во освіти і науки України. Львівська акад. мистецтв. – Львів, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
967370
  Івченко В. Пістолет // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 67-74. – ISSN 0131-2561
967371
   Пістолети та револьвери, призначені для відстрілу патронів, споряджених метальними снарядами "несмертельної дії", та набої до них : Судово-балістичний довідник / А.В. Іщенко, О.В. Грищенко, ІгнатьєвІ.В, В.В. Назаров; А.В. Іщенко, О.В.Грищенко, І.В.Ігнатьєв, В.В.Назаров Держ. наук.-дослід. експертно-кримінал. центр МВС Укр.; Нац. акад. внутрішніх справ Укр. – Київ : ДНДЕКЦ МВС України, 2005. – 208с. – ISBN 966-585-141-1
967372
   Пістун Микола Данилович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 207
967373
   Пістун Микола Данилович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 111-112.
967374
   Пістун Микола Данилович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 208-210 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
967375
   Пістун Микола Данилович (1933) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 121-122. – ISBN 966-95774-3-5
967376
   Пістуну М.Д. - 70 // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 4 (37) : липень - жовтень. – С. 94
967377
  Мельнікава З.П. Пісьменнік - нацыя - універсум: светапоглядна-мастацкія пошукі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 74-78. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Розкрито світоглядно-мистецькі пошуки білоруської літератури ХХ ст., значення "шістдесятників" у літературному процесі, проаналізовано твори В. Бикова, А. Вярцінського, Г. Буравкіна, А. Адамовича
967378
   Пісьменнікі БССР аб рэформе правапіса беларускай мовы. – Минск, 1934. – 94с.
967379
  Макмілін А. Пісьменства у халодным клімаце : беларуская літаратура ад 70-х гг. ХХ ст. да нашых дзён / Арнольд Макмілін. – Bialystok : Orthdruk, 2011. – 910 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: с. 874-901. – ISBN 978-83-89396-55-6
967380
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 4 десяток. – 1861. – 27 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
967381
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 5 десяток. – 1861. – 31 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
967382
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 6 десяток. – 1861. – 41 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
967383
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 7 десяток. – 1861. – 31 с. : ноти. – Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці
967384
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра
1 сотня, 2 десяток. – 1861. – 29 с. : ноти. – Конволют об"єднує 9 видань (2-10 десятки). -Текст пісень парал. укр. мовою та укр. мовою у латин. транслітераці


  Зміст конволюту: Перша сотня, десятки 2-10
967385
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 3 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 31 с. : ноти
967386
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 4 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 27 с. : ноти
967387
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 5 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 31 с. : ноти
967388
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 6 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 41 с. : ноти
967389
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 7 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 31 с. : ноти
967390
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 8 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 29 с. : ноти
967391
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 9 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 29 с. : ноти
967392
  Коціпінський А.Г. Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії]. 1 сотня, 10 десяток / Списані і пеpеложени під музику Ант[оном] Коціпіньском // Пісьні, думкі і шумкі руського народа на Подолі, Украіні і в Малороссий [Пісні, думки і шумки руського народу на Поділлі, Україні і в Малоросії] / А.Г. Коціпінський. – В Кийві і Каміньці под. ; В Ліпсці (Київ ; Кам"янець-Подільський ; Лейпціг) : Власность Видавці [А.Г. Коціпиньского] ; в Комиссий у Фрид. Гофмеістра, 1861. – 1 сотня, 2 десяток. – 27 с. : ноти
967393
  Синиця Є.В. Піт-стоп (до 60-річчя Р.В. Терпиловського) // Vita antiqua : збірка наукових статей / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. Історичний факультет; Товариство антропології. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 9-27. – Список друкованих праць.


  Є список друкованих праць Р. В. Терпиловського.
967394
  Кононенко Т.П. Пітагор, Піфагор // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 149-150. – ISBN 966-316-069-1
967395
  Кононенко Т.П. Пітагорійці, Піфагорійці, піфагореїзм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 150-151. – ISBN 966-316-069-1
967396
  Баррі Дж.М. Пітер Пен = Peter Pan / Дж.М. Баррі ; пер. з англ. Олександра Гончара. – Київ : Знання, 2014. – 190, [1] с. – Сер. засн. у 2014 р. – (English Library ; № 3). – ISBN 978-617-07-0181-7
967397
  Баррі Д.М. Пітер Пен і Венді / Д.М. Баррі. – Київ, 1987. – 148с.
967398
  Москалик В.В. Пітер Уінч: зв"язок мови і дії у діалозі аналітичної філософії та герменевтики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні положення концепції Пітера Уінча, аналізується герменевтичний аргумент осмисленості дії, зосереджена увага на понятті "розуміння" у встановлені зв"язку мовних та позамовних форм досвіду. This article touches upon the ...
967399
  Биков В.В. Піти й не повернутися / В.В. Биков. – Київ, 1983. – 479 с.
967400
  Константинов В. Піти, щоб залишитися? Чому й через півтора року після референдуму вихід Великої Британії з ЄС не здається вирішеною справою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 6


  "Виступаючи в Страсбургу перед членами Європарламенту, голова Ради ЄС Дональд Туск висловив сподівання, що Лондон може переглянути рішення про вихід з Євросоюзу. Він нагадав, що серця європейців "як і раніше відкриті" для Великої Британії і що ЄС ...
967401
  Стоян С.П. Пітірим Сорокін: вплив соціокультурних трансформацій на стильові особливості образотворчого мистецтва // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 64-67. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
967402
  Очан В.Л. Пітрині перевали / В.Л. Очан. – К, 1986. – 215с.
967403
  Бердник О.П. Пітьма вогнища не розпалює... : психоаналітична феєрія, науково-фантастичний роман / О.П. Бердник. – Київ : Український письменник, 1993. – 307 с.
967404
  Суярко В. Пітьмі не був підвласний // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Червень (№ 6)


  До 80-річчя випускника університету, командира ніжинських молодогвардійців Якова Петровича Батюка. Про його героїчні подвиги.
967405
  Шуст М.Н. Пітьмі непідвладні. / М.Н. Шуст. – К, 1983. – 111с.
967406
  Ядренко М.Й. Піфагорні трикутники і Велика теорема Ферма // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 4-11. – ISSN 1029-4171
967407
  Болабольченко А.А. Піфагорова літера-2 : (із записників) / Анатолій Болабольченко. – Київ : Щек, 2013. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-2031-13-1


  Книгою "Кнут Гамсун" А. Болабольченко завершує серію нарисів про життя і творчість видатних прозаїків Європи
967408
  Горбачук О. Піфагорові трійки чисел / О. Горбачук, М.В. Шмигевський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 5 (87)
967409
  Червінський В.І. Піха Дмитро Дементійович / В.І. Червінський, С.В. Набока // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 274. – ISBN 96966-8060-04-0
967410
  Терес Н.В. Піха Дмитро Дементійович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 77-78 : фото
967411
  Нагорна В.Ф. Піхвова мікробіота під час вагітності: характеристика, принципи корекції порушень // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 5-11. – ISSN 2413-550Х
967412
   Піхно Дмитро Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 129. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
967413
  Метка Л. Піч у Слобідській Україні: звичаї, обереги, народна медицина // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 57-60


  У статті розглядаються звичаї, обереги, засоби народної медицини й знахарства пов"язані з піччю. В статье рассматриваются обычаи, обереги, способы народной медицины и знахарства, связанные с печью. The article deals with the customs, amulets, ...
967414
  Нікітенко К.В. Пішаки Сталіна: міфологеми радянської пропаганди і правда історії / Костянтин Нікітенко. – Львів : Левада, 2017. – 601, [2] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 575-600 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7527-18-2


  В пр. № 1715926 напис: Бібліотеці від автора. 22.01.2018 р. Підпис
967415
  Дудкін Іван Пішки по бродвею // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 106-112 : фото
967416
  Грипась Володимир Пішки по Дністру : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 136-140 : Фото, карта
967417
   Пішла з життя визначний мовознавець Маргарита Карпенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 травня (№ 90). – С. 2


  М.О. Карпенко - визначний мовознавець, доктор філологічних наук, заслужений професор університету, заслужений працівник вищої школи України, Почесний голова Ради ветеранів війни і праці та голова Ради старійшин унівеситету.
967418
  Збожна Ольга Пішла мода на слова, шануймо рідну мову! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 17-18 : Фото
967419
  Круковець Є.В. Пішли пішки / Є.В. Круковець. – Львів, 1967. – 119с.
967420
  Кононович Л. Пішов від нас великий майстер // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 7. – С. 142-145.
967421
   Пішов з життя академік НАМН України Леонід Георгійович Розенфельд : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (113). – С. 128. – ISSN 1562-1146
967422
   Пішов з життя академік Юрій Ілліч Кундієв : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 95. – ISSN 1562-1146


  На 90-му році пішов із життя видатний український вчений Юрій Ілліч Кундієв.
967423
   Пішов з життя Василь Лісовий // Америка : орган Союзу Українців Католиків "Провидіння" в Америці. – [Філадельфія], 2012. – 1 вересня [№ 33]. – С. 26
967424
  Дубровик-Рохова Пішов з життя вірний син України // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 192). – С. 8


  Від лісоруба - до члена Римського клубу. Про головні уроки Богдана Гаврилишина. І як їх засвоїли ті, хто нині - "влада".
967425
   Пішов з життя Лесь Танюк // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 3
967426
   Пішов з життя професор Євген Тимофійович Скляренко - видатний вчений, педагог, лікар : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (116). – С. 96. – ISSN 1562-1146


  18 листопада 2016 р. на 93-му році з життя пішов видатний вчений, педагог, лікар, двічі лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки України Євген Тимофійович Скляренко.
967427
   Пішов із життя Олексій Олексійович Погрібний // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 338-339


  Некролог.
967428
   Пішов із життя президент Академії наук вищої освіти України професор Микола Іванович Дубина : [некролог] // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (117). – С. 96. – ISSN 1562-1146


  13 січня 2017 р. на 86-му році після тривалої хвороби пішов із життя Микола Іванович Дубина - фундатор, перший і постійний президент Академії вищої освіти України.
967429
   Пішов у вічність поет-мудрець, дипломат... / Р. Гривінський, Т. Козирєва, Р. Яців, І. Драч, П. Колодій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 жовтня (№ 194). – С. 11


  Романа Лубківського поховали на Личаківському кладовищі у Львові.
967430
  Плівачук К. Пішов у дорогу за ластівками : урок пам"яті, присвячений Володимиру Підпалому. 8 клас
967431
  Сандо Л.В. Пішохідна оглядова екскурсія "Прогулянка по "Новій будові" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 240-245 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
967432
  Зубалій М.Д. Пішохідний і лижний туризм / М.Д. Зубалій, В.С. Петровський. – К, 1984. – 128с.
967433
  Зубалій М.Д. Пішохідний туризм / М.Д. Зубалій. – К, 1977. – 88с.
967434
  Іршад Улла Хан Піщана буря: із книжки "Тобі мій Боже" / з англійської переклав Василь Івашко // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 28. – ISSN 0320-8370
967435
  Шарварок О.Ю. Піщаний зодіак / О.Ю. Шарварок. – К., 1989. – 122с.
967436
   Піщаний колектор горизонту В-25-26 Березівського газоконденсатного родовища за даними вивчення керну / С.Ф. Повєрєнний, С.В. Кривуля, А.Й. Лур"є, О.В. Піддубна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 23-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
967437
  Сирота Н.П. Піщані землі Українського Полісся та питання їх меліорації // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 50-57. – Бібліогр.: 9 назв
967438
  Чуйко Володимир Піщинки роздумів нічних : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 106-111. – ISSN 0208-0710
967439
  Степанов Денис ПК GEONICS ЖЕЛДОР: для геодезистов- модуль "Съёмка" / Степанов Денис, Чешева Валентина // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 40-43
967440
  Жуков Андрей ПК GEONIKS ЖЕЛДОР. Использование функционала базовой платформы Autocad Civil 3D для проектирования железных дорог / Жуков Андрей, Чешева Валентина // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 3. – С. 36-40 : Рис.
967441
  Гукин Д. ПК для "чайников" = PCs for Dummies : краткий справочник / Д. Гукин, С.Х. Гукин; [пер. с англ. И.В. Василенко]. – 2-е изд. – Москва ; С.Пб. ; Киев : Диалектика, 2003. – 240 с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0496-X
967442
  Гукин Д. ПК для "чайников" : Для сомневающихся / Дэн Гукин; Пер. с англ. О.В. Зайцевой. – 9-е изд. – Москва, Сп-б, Киев : Диалектика, 2006. – 336с. – Парал. тит. англ. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0601-6


  Пересмотренное и дополненное новым материалом о Windows XP
967443
  Гукин Д. ПК для "Чайников" / Д. Гукин, Э. Ратбон. – Киев; Москва : Диалектика, 1994. – 320 с.
967444
  Гукин Д. ПК для "чайников". / Д. Гукин, Э. Ратбон. – 2-е изд. – К., 1996. – 320с.
967445
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 15. – 2004
967446
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 16. – 2004
967447
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 17. – 2004
967448
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 18. – 2004
967449
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 19. – 2004
967450
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 20. – 2004
967451
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 21. – 2004
967452
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 22. – 2004
967453
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 23. – 2004
967454
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 24. – 2004
967455
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 25. – 2004
967456
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 26. – 2004
967457
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 27. – 2004
967458
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 28. – 2004
967459
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 29. – 2004
967460
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 30. – 2004
967461
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 31. – 2004
967462
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 32. – 2004
967463
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 33. – 2004
967464
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 34. – 2004
967465
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 35. – 2004
967466
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 36. – 2004
967467
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 37. – 2004
967468
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 38. – 2004
967469
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 39. – 2004
967470
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 40. – 2004
967471
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 41. – 2004
967472
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 42. – 2004
967473
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 43. – 2004
967474
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 44. – 2004
967475
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 45. – 2004
967476
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 46. – 2004
967477
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 47. – 2004
967478
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 48. – 2004
967479
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 49. – 2004
967480
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 50. – 2004
967481
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 51. – 2004
967482
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 52. – 2004
967483
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 53. – 2004
967484
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 54. – 2004
967485
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 55. – 2004
967486
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 56. – 2004
967487
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 57. – 2004
967488
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 58. – 2004
967489
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 59. – 2004
967490
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 60. – 2004
967491
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 61. – 2004
967492
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 62. – 2004
967493
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 63. – 2004
967494
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 64. – 2004
967495
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 65. – 2004
967496
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 66. – 2005
967497
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 67. – 2005
967498
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 68. – 2005
967499
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 69. – 2005
967500
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 70. – 2005
967501
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 71. – 2005
967502
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 72. – 2005
967503
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 73. – 2005
967504
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 74. – 2005
967505
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 75. – 2005
967506
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 76. – 2005
967507
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 77. – 2005
967508
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 78. – 2005
967509
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 79. – 2005
967510
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 80. – 2005
967511
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 81. – 2005
967512
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 82. – 2005
967513
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 83. – 2005
967514
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 84. – 2005
967515
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 85. – 2005
967516
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 86. – 2005
967517
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 87. – 2005
967518
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 88. – 2005
967519
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 89. – 2005
967520
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 90. – 2005
967521
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 91. – 2005
967522
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 92. – 2005
967523
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 93. – 2005
967524
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 94. – 2005
967525
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 95. – 2005
967526
   ПК просто ! : Путеводитель в мире компьютеров. – Киев, 2003-
№ 96. – 2005
967527
  Момот А.И. Пктивизация человеческого фактора в системе управления кочеством // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 100-1. – С. 30-36. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
967528
  Скибенко Я.Л. Пктуальні питання реалізації в Україні основних положень Концепції створення національної системи іпотечного кредитування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 72-76.
967529
  Малютин Э.А. ПЛ/1 для начинающих. / Э.А. Малютин, Л.В. Малютина. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 208 с.
967530
  Скотт Р. ПЛ/1 для программистов / Скотт Р., Сондак Н. ; пер. с англ. Э.А. Трахтенгерца. – Москва : Статистика, 1977. – 224 с.
967531
  Рябинький Б.Я. Плаанирование и экономика металлургических заводов / Б.Я. Рябинький. – М., 1963. – 636с.
967532
  Журавлев Андрей Плавает, но не рыба. Нерыбь / Журавлев Андрей, Каменев Андрей, Белых Сергей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 126-135 : фото
967533
  Мазуров Г.Г. Плавай, как Прозуменцикова / Г.Г. Мазуров. – М, 1975. – 56с.
967534
   Плавай, плавай, лебедонько. – К, 1984. – 152с.
967535
   Плавай, плавай, лебедонько : Народні пісні на слова Т. Шевченка: Пісенник. – Київ : Музична Україна, 1993. – 144с.
967536
   Плавай, плавай. лебедонько. – К, 1981. – 152с.
967537
  Макаренко П Л. Плавайте на здоровье / П Л. Макаренко. – М, 1988. – 80с.
967538
   Плавание - спорт юных. – М, 1976. – 192с.
967539
   Плавание. – М, 1940. – 88с.
967540
  Вржесневский И.В. Плавание / И.В. Вржесневский. – 2-е изд., испр. – Москва, 1952. – 336с.
967541
  Вржесневский И.В. Плавание / И.В. Вржесневский. – 2-е изд., испр. – Москва, 1954. – 335с.
967542
   Плавание. – М, 1956. – с.
967543
   Плавание. – М, 1956. – 200с.
967544
   Плавание. – М, 1963. – 280с.
967545
   Плавание. – М, 1965. – 394с.
967546
   Плавание. – М, 1972. – 72с.
967547
   Плавание. – М, 1976. – 383с.
967548
   Плавание. – М, 1976. – 40с.
967549
   Плавание. – Москва : Физкультура и спорт
Вып.1. – 1976. – 72 с. : ил. – На об. тит. л. сост.Фирсов З.П.
967550
   Плавание. – М, 1979. – 320с.
967551
  Никитский Б.Н. Плавание / Б.Н. Никитский. – Москва, 1981. – 303 с.
967552
  Де-Лонг Плавание "Жаннеты". / Де-Лонг. – Пер. с англ. – Ленинград : Главсевморпути, 1936. – 460 с.
967553
   Плавание = Natation : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 75 с.
967554
  Лебедев Д.М. Плавание А.И.Чирикова на пакетботе "Св.Павел" к побережьям Америки. : С приложением судового журнала 1741г. / Д.М. Лебедев. – Москва : АН СССР, 1951. – 432с.
967555
  Шлямин Б.А. Плавание в Антарктиду / Б.А. Шлямин. – Ленинград : Гидрометиздат, 1953. – 98с.
967556
  Ваньков А.А. Плавание в комплексе ГТО. / А.А. Ваньков. – Москва, 1956. – 72с.
967557
  Булах И.М. Плавание в пионерском лагере / И.М. Булах. – Минск, 1988. – 127 с.
967558
   Плавание в специальном отделении вуза. – Киев, 1984. – 24с.
967559
  Фирсов З.П. Плавание в СССР / З.П. Фирсов. – М, 1953. – 268с.
967560
  Фирсов З.П. Плавание для всех / З.П. Фирсов. – М, 1983. – 64с.
967561
  Кельберер Н. Плавание и гребля / Н. Кельберер. – М.-Л, 1937. – 48с.
967562
  Файзуллин И.Г. Плавание и гребля / И.Г. Файзуллин. – М, 1952. – 140с.
967563
  Бутович Н.А. Плавание и переправы вплавь / Н.А. Бутович. – М., 1945. – 160с.
967564
  Фирсов З.П. Плавание и прыжки в воду / З.П. Фирсов. – М, 1953. – 248с.
967565
  Кент Рокуэлл Плавание к югу от Магелланова пролива / Кент Рокуэлл. – Москва : Мысль, 1966. – 247с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
967566
  Кент Р. Плавание к югу от Магелланова пролива / Р. Кент. – Москва : Мысль, 1977. – 223с.
967567
  Норденшельд А.Е. Плавание на "Веге" / А.Е. Норденшельд. – Ленинград, 1936. – 478с.
967568
  Норденшельд А.Е. Плавание на "Веге" / А.Е. Норденшельд. – Ленинград
2. – 1936. – 502с.
967569
   Плавание на короткие дистранции. – М, 1955. – 232с.
967570
  Толль Э.В. Плавание на яхте "Заря" / Э.В. Толль. – Москва, 1959. – 339с.
967571
  Проктор Я. Плавание под парусом / Я. Проктор. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1981. – 143с.
967572
  Амундсен Р. Плавание Северозападным проходом на судне "Йоа" / Р. Амундсен. – Ленинград : Главсевморпути, 1935. – 472с.
967573
   Плавание фрегата Проворного в 1824 году. – Спб., 1825. – 106, 2 табл.с.
967574
   Плавание, прыжки в воду и водное поло. – М, 1955. – 23с.
967575
  Ниман М.Н. Плавание. / М.Н. Ниман. – Л., 1927. – 38с.
967576
  Ваньков А.А. Плавание. / А.А. Ваньков. – Москва, 1949. – 32с.
967577
  Ваньков А.А. Плавание. / А.А. Ваньков. – Москва, 1952. – 31с.
967578
  Попов А. Плавание. / А. Попов, А. Чернышов. – М, 1954. – 176с.
967579
  Попов В.Г. Плавание. / В.Г. Попов, А. Чернышов. – М, 1954. – 176с.
967580
  Второва Е.С. Плавание. / Е.С. Второва. – Москва, 1956. – 16с.
967581
  Инясевский А К. Плавание. / А К. Инясевский, . – М., 1978. – 183с.
967582
  Фирсов З.П. Плавание. Справочник за 1954 г. / З.П. Фирсов. – М, 1955. – 188с.
967583
  Де-Фер Плавания Баренца : (Diarium nauticum) 1594-1597 / Де-Фер; Пер. с лат. А.И.Малеина: Под ред. В.Ю.Визе. – Ленинград : Изд-во Главсевморпути, 1936. – 308с.
967584
  Фраерман Р. Плавания В.М. Головнина / Р. Фраерман, П. Зайкин; Под ред. Зубова Н.Н. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 118с.
967585
  Лаппо С.Д. Плавания Василия Михайловича Головнина : Стенограмма публичной лекции... / С.Д. Лаппо. – М., 1950. – 24с.
967586
  Добровольский А.Д. Плавания Ф.П. Литке / А.Д. Добровольский; Под. ред. проф. Зубова Н.Н. – Москва : Географгиз, 1948. – 79 с. – (Русские путешественники)
967587
   Плавания шлюпов "Восток" и Мирный" в Антарктику в 1819, 1820 и 1821 годах. – Москва : Географгиз, 1949. – 176с.
967588
  Парфьонов В.О. Плавання : Підручник / В.О. Парфьонов. – 3-є вид., доп і перероб. – Київ, 1974. – 300с.
967589
  Фаллада Г. Плавання у балії на Трійцю // Альманах Перекладацької Майстерні 2000-2001. – Львів ; Дрогобич, 2002. – Т. 1 : Художні переклади. – С. 49-54. – ISBN 966-7996-28-Х
967590
  Цивірко Микола Плавання чи дрейф // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 68-70. – ISSN 0130-5212
967591
  Парфьонов В.О. Плавання. Підручник / В.О. Парфьонов. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1968. – 414с.
967592
  Шттюренберг Михаэль Плаванье на <<Льембе>> : Репортаж // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 120-136 : Фото, карта. – Библиогр.: Біліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
967593
  Неруда П. Плаванья и возвращения. Избранное. / П. Неруда. – М., 1964. – 399с.
967594
  Жукова О.Т. Плавать может каждый. / О.Т. Жукова. – М., 1961. – 142с.
967595
  Жукова О.Т. Плавать может каждый. / О.Т. Жукова. – М., 1965. – 143с.
967596
  Симкин С.Х. Плавать по морю необходимо / С.Х. Симкин. – Калининград, 1980. – 102с.
967597
  Фирсов З.П. Плавать раньше, чем ходить / З.П. Фирсов. – Москва : Знание, 1982. – 65с.
967598
  Співак І.В. Плаваючий валютний курс як оптимальний режим валютної політики для країн з перехідною економікою (на прикладі Польщі, Чехії, України) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-139. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто валютний курс у системі вибору оптимальних заходів економічної політики в країнах з трансформаційною економікою.
967599
  Пулатов Т. Плавающая Евразия / Т. Пулатов. – М, 1991. – 271с.
967600
  Верн Жюль Плавающий город. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1909. – [2], II, 147 с. : ил. – Кн. дефектная: без обл. и тит. стр., описана по генеральному кат. РНБ
967601
  Борзунов В.М. Плавиковый шпат / В.М. Борзунов; М-во геологии СССР, АН СССР. – Москва : Наука, 1979. – 67с. – (Методические указания по производству геолого-разведочных работ на неметаллические полезные ископаемые)
967602
  Козлова О.Г. Плавиковый шпат как сырье для выращивания искусственных кристаллов оптического флюорита. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Козлова О.Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1956. – 14л.
967603
  Пасько І. Плавильний басейн донецької ідентичности / І. Пасько, Я. Пасько, Г. Коржов // Критика. – Київ, 2006. – Вересень, (число 9). – С. 2-5
967604
  Спринчан Б.П. Плавка / Б.П. Спринчан. – Минск, 1968. – 95с.
967605
   Плавка литейных сплавов. – К, 1982. – 178с.
967606
  Гохштейн М.Б. Плавка магния и его сплавов с применением хлористых и бесхлоридных флюсов / М.Б. Гохштейн. – Москва, 1958. – 57с.
967607
  Глебовский В.Г. Плавка металлов и сплавов во взвешенном состоянии / В.Г. Глебовский, В.Т. Бурцев. – М., 1974. – 176с.
967608
  Богородский А.Л. Плавка стали в мартеновских печах / А.Л. Богородский. – Изд. 2-е. – Москва, 1964. – 47 с.
967609
  Сабат Г. Плавка химических активных и тугоплавких металлов в вакуумной дуговой печи / Г. Сабат. – М, 1961. – 30с.
967610
  Лиходід М.Х. Плавка. Лірика. / М.Х. Лиходід. – К., 1975. – 111с.
967611
  Намитоков К.К. Плавкие предохранители / К.К. Намитоков, Р.С. Хмельницкий, К.Н. Аникеева. – Москва, 1979. – 176 с.
967612
  Усенко О.В. Плавление в условиях верхней мантии // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 100-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISSN 0203-3100
967613
  Майсен Б. Плавление водосодержащей мантии / Б. Майсен, А. Беттчер. – Москва : Мир, 1979. – 123с.
967614
  Тарара Анатолий Михайлович Плавление и кристаллизация карбоцепных фторосодержащих полимеров при повышенных давлениях : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.14 / Тарара Анатолий Михайлович; Мин. прсвещения УССР. Одесский госуд. университет. – Одесса, 1984. – 20л.
967615
  Уббелоде А. Плавление и кристаллическая структура : пер. с англ. / А. Уббелоде. – Москва : Мир, 1969. – 420 с.
967616
  Хани Мохамед Э А.Х. Плавление как способ подготовки лекарственных веществ к таблетированию. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: 15.790 / Хани Мохамед А.Х.Э.-Б.; Ленингр.Химико-фармацевт.ин-т. – Л, 1970. – 24л.
967617
  Мазур І.О. Плавневі біотопи та проблема їх класифікації при дослідженнях степових річок північно-західного Причорномор"я // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2227-3220
967618
  Флоровський А.М. Плавневі ліси Нижнього Дніпра / А.М. Флоровський. – Київ : АН УРСР, 1950. – 75 с.
967619
  Крамаренко Б.А. Плавни / Б.А. Крамаренко. – Краснодар, 1941. – 374с.
967620
  Крамаренко Б.А. Плавни / Б.А. Крамаренко. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону, 1946. – 285с.
967621
  Крамаренко Б.А. Плавни / Б.А. Крамаренко. – М., 1957. – 333с.
967622
  Холендро Д.М. Плавни / Д.М. Холендро. – М., 1981. – 63с.
967623
  Холендро Д.М. Плавни / Д.М. Холендро. – М., 1983. – 173с.
967624
  Крамаренко Б.А. Плавни / Б.А. Крамаренко. – Краснодар, 1987. – 303с.
967625
  Дубына Д.В. Плавни Причерноморья / Д.В. Дубына, Шеляг-Сосонко. – К, 1989. – 272с.
967626
  Мокреев Ю.А. Плавни пылают / Ю.А. Мокреев. – Москва, 1963. – 556 с.
967627
  Мокреев Ю.А. Плавни пылают. / Ю.А. Мокреев. – М, 1971. – 512с.
967628
  Хижняк А.А. Плавни северной части Нижнего Днепра. : Дис... канд. географ.наук: / Хижняк А.А.; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1948. – 276л. – Бібліогр.:л.270-276
967629
  Хижняк А.А. Плавни северной части Нижнего Днепра. : Автореф... канд. географ.наук: / Хижняк А.А.; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1949. – 18 с.
967630
  Кривенок Я.И. Плавни шумят. Докум. повесть. / Я.И. Кривенок. – Краснодар, 1960. – 124с.
967631
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 376 с.
967632
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1966. – 507 с.
967633
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1971. – 608 с.
967634
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1980. – 583 с.
967635
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Дніпро, 1985. – 577 с.
967636
  Мокрієв Ю.О. Плавні палають : роман / Ю.О. Мокрієв. – Київ, 1991. – 526 с.
967637
  Шевченко В.В. Плавные переходы в открытых волноводах. Введение в теорию / В.В. Шевченко. – Москва : Наука, 1969. – 192 с.
967638
  Рубен С. Плавские певцы. / С. Рубен. – М, 1952. – 56с.
967639
  Мейер Конрад Фердинанд Плавт в женском монастыре / Мейер Конрад Фердинанд. – М., 1957. – 35с.
967640
  Мейєр Плавт у жіночому монастирі / Мейєр, , Конрад-Фердінанд. – К., 1958. – 35с.
967641
  Зайцев Ф.А. Плавунцовые и ветрячки / Ф.А. Зайцев. – Москва-Ленинград, 1953. – 1-378с.
967642
  Закруткін В.А. Плавуча станиця / В.А. Закруткін. – Київ : Художня література, 1952. – 252 с.
967643
  Закруткин В.А. Плавучая станица / В.А. Закруткин. – М, 1961. – 368с.
967644
  Закруткин В.А. Плавучая станица / В.А. Закруткин. – Москва : Современник, 1981. – 320 с.
967645
  Хворов С.А. Плавучесть и гдиростатистические адаптации планктона. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.18 / Хворов С.А.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1985. – 26л.
967646
  Телевной Игорь Плавучие деревни, или Венеция наизнанку // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 3. – С. 102-112 : фото
967647
  Царевский А.М. Плавучие землесосные установки на мелиоративных работах / А.М. Царевский. – М, 1953. – 144с.
967648
   Плавучие и стационарные технические средства освоения морских месторождений нефти и газа. – Рига, 1987. – 65с.
967649
  Стоун Дэниел Плавучие фермы и школы: адаптация к глобальному потеплению // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 156, сентябрь. – С. 60-61 : фото
967650
   Плавучий город : спасательные круги. Проект // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 10. – С. 42 : Фото. – ISSN 1029-5828
967651
  Верн Ж. Плавучий острів / Ж. Верн. – Київ, 1964. – 315с.
967652
  Сивак Лариса Плавучий острів : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 122-125 : Іл.
967653
  Верн Ж. Плавучий остров / Ж. Верн. – Баку, 1957. – 548с.
967654
  Верн Ж. Плавучий остров / Ж. Верн. – Петрозаводск, 1959. – 368с.
967655
  Верн Ж. Плавучий остров / Ж. Верн. – Горький, 1986. – 415с.
967656
  Верн Ж. Плавучий остров / Ж. Верн. – Минск, 1990. – 558с.
967657
  Самойлова Виктория Плавучий турбизнес: есть ли будущее? : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 32-34 : Фото. – ISSN 1998-8044
967658
  Чернятевич Н.Г. Плавучі основи аквапоселень // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 351-356 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
967659
  Винокур С. Плагиат в научных исследованиях в области социальных наук (круглый стол в НИУ ВШЭ) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 146-151. – ISSN 0042-8736


  В связи с расширением доступа к Интернету проблема плагиата в научных исследованиях приобрела глобальный характер. С ней сталкиваются научные журналы, советы по защите диссертаций, вузы, госзаказчики..
967660
  Ончул Л. Плагиат в научных статьях и как его избежать // Почки. Флагман нефрологии : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Іванов Д.Д. ; редкол.: Дядик О.О., Дядик О.І., Жарінов О.Й. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 4. – С. 11-12. – ISSN 2307-1257
967661
  Ончул Л. Плагиат в научных статьях и как его избежать // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 12, № 4. – С. 7-8. – ISSN 2224-0551
967662
  Ончул Л. Плагиат в научных статьях и как его избежать // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 4. – С. 11-12. – ISSN 2224-0721
967663
  Ончул Л. Плагиат в научных статьях и как его избежать // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганський держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3. – С. 6-7. – ISSN 2312-413Х


  "...Плагиат - издавна существующая культурная проблема. Поводом обратиться к этой теме сегодня послужила резкая актуализация ее в последние годы, с наступлением эры Интернета."
967664
   Плагиат в научных статьях и как его избежать / Подготовила Л. Ончул // Гастроентерологія : збірник наукових статей / ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; голов. ред.: Степанов Ю.М. ; редкол.: Бабак О.Я., Діденко В.І., Мосійчук Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 51, № 3. – С. 8-9. – ISSN 2308-2097
967665
  Езова С. Плагиаторы "воруют мёд" из ульев. Правовые и нраственные отношения в профессиональной коммуникации // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 35-36. – ISSN 1727-4893
967666
  Онищенко О. Плагими намірами... Про плагіатний скандал із міністром освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 3


  "Група науковців заявила про те, що у наукових статтях міністра освіти Лілії Гриневич є плагіат. Це викликало справжнє інформаційне цунамі. Що й зрозуміло — щойно відгримів скандал із докторською дисертацією Катерини Кириленко, і міністр розповідала ...
967667
  Леснов Ф.П. Плагиоклазы полигенных базит- гипербазитовых плутонов / Ф.П. Леснов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 110с.
967668
  Волынец О.Н. Плагиоклазы четвертичных эффузивов и малоглубинных интрузивов Камчатки : (сравнительное описание, корреляционное значение, петрогенетическая информативность) / О.Н. Волынец, А.В. Колосков; Отв. ред. К.Н. Рудич. – Новосибирск : Наука, 1976. – 135с.
967669
  Штефан О. Плагіат - невід"ємна частина творчості? // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 2 (64). – С. 20-29
967670
  Мазур В. Плагіат або крадіжка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 5-11 грудня (№ 47). – С. 1, 12


  Чи передбачає нове законодавство очищення науки від мародерів? Поширення плагіату в наукових публікаціях, зокрема в дисертаціях, має характер епідемії. Одна з причин такого явища — недосконалість нормативно-правової бази у сфері науки й освіти. Як ...
967671
   Плагіат або правоміре запозичення: як розрізнити? // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (96). – С. 5-7. – ISSN 2308-0361
967672
  Вербицька А. Плагіат в архітектурі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 318-320
967673
  Навроцький В.О. Плагіат в дисертаційних дослідженнях та засоби протидії такому явищу // Політика інтелектуальної власності в університетах та науково-дослідних установах : зб. матеріалів Міжнар. семінару, 29 лют.-01 берез. 2016 р. (Львів), 03-04 берез. 2016 р. (Київ) / НАН України, Київ. ун-т права, Всесвіт. орг. інтелект. власності ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 20-24. – ISBN 978-617-7363-04-9
967674
  Дикань С.А. Плагіат в освіті: походження, причини та шляхи подолання // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 16-20 : фото. – Бібліогр.: 8 назв
967675
  Кобрин Н.В. Плагіат не має терміну давності (Василенко М. "Іван Франко: поступ ідеї") / Н.В. Кобрин, Б.С. Тихолоз, Б.З. Якимович // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 183-197. – ISSN 0130-5247
967676
  Шишка Р.Б. Плагіат та його прояви і небезпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 170-176. – ISSN 2219-5521
967677
  Ситцевой В. Плагіат та християнська мораль // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 9
967678
  Кременовська І.В. Плагіат у наукових публікаціях: методи виявлення та викорінення // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 60-66. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Дослідження присвячено розв"язанню проблеми використання у наукових публікаціях текстових запозичень без посилання на їх авторів (плагіату). Показано негативні наслідки для наукових видань, де редакційними колегіями не організовано належним чином ...
967679
  Санченко Д.Є. Плагіат у наукових роботах: проблемні питання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 44-49. – ISSN 2312-1831
967680
  Кісіль Н. Плагіат у наукових творах: основні поняття та шляхи забезпечення доказової бази // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 24-29. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
967681
  Рижко О.М. Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку ХХІ століття: природа явища та історія боротьби : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01, 06 / Рижко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 438 арк. – Бібліогр.: арк. 322-413
967682
  Рижко О.М. Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку ХХІ століття: природа явища та історія боротьби : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Рижко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 28 с. – Бібліогр.: 37 назв
967683
  Сорока Н. Плагіат як один із видів порушення авторських прав: європейський досвід // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (96). – C. 9-23. – ISSN 2308-0361


  Аналізуються європейські механізми правової охорони авторського права та суміжних прав у межах директив 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві та практики Суду ЄС. У контексті ...
967684
  Благодєтєлєва-Вовк Плагіат як ознака суспільної деградації // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 10 - 16 вересня (№ 32). – С. 1, 13


  "Інституційними гравцями, які покликані встановлювати для запобігання плагіату правила і контролювати їх дотримання, зокрема у сфері вищої освіти, є Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ...
967685
  Набока М. Плагіат, "загублені" дипломи і дисертації: як в Україні присвоюють наукові ступені та вчені звання // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 15 травня (№ 19). – С. 8
967686
  Михайлова Т. Плагіат, недогляд чи "науковці мислять однаково"? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 120-125. – ISSN 0236-1477
967687
  Коваленко Т. Плагіат: види та відповідальність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 35-40. – Бібліогр.: 5 назв
967688
  Зуб В.М. Плагіат: його різновиди та заходи протидії / В.М. Зуб, М.М. Дем"яненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 2409-9805
967689
  Зуб В.М. Плагіат: його різновиди та заходи протидії / В.М. Зуб, М.М. Дем"яненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядаються явище плагіату, його різновиди, специфіка проявів. Аналізується вітчизняне законодавство у сфері захисту інтелектуальної власності та авторських прав, а також наявний арсенал заходів з виявлення та протидії плагіату
967690
  Крук М. Плагіат: неприємна випадковість чи злий намір? // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 1. – С. 56-62. – ISSN 1608-6422
967691
  Штефан О. Плагіат: поняття, ознаки, відповідальність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 6 (62). – С. 17-26
967692
  Рижко О.М. Плагіат: складники розуміння // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 40-48. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
967693
  Васько В.М. Плагіоклазові граніти в басейні р. Інгулу та їх взаємовідношення з породами Кіровоградсько-Житомирського інтрузивного комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 42-45 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
967694
  Юркова О. Плагіят з абракадаброю // Критика. – Київ, 2009. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 34-35


  Електронне видання О.Г. Церковняк-Городецької, Н.А. Малиновської "Катерина Грушевська - редактор часопису "Первісне громадянство"
967695
  Грабович Г. Плагіят і його контексти // Критика. – Київ, 2004. – Квітень, (число 4). – С. 20-27
967696
  Сыноров В.Ф. Плазма -- новый инструмент технологии / В.Ф. Сыноров, И.С. Суровцев. – М., 1980. – 64с.
967697
  Франк-Каменецкий Плазма - четвертое состояние вещества / Франк-Каменецкий. – 3-е изд. – Москва : Атомиздат, 1968. – 160с.
967698
  Франк-Каменецкий Плазма - четвертое состояние вещества / Франк-Каменецкий. – Изд. 4-е. – Москва : Атомиздат, 1975. – 159с.
967699
  Подгорный И.М. Плазма в космосе и лаборатории / И.М. Подгорный. – Москва : Знание, 1972. – 32 с.
967700
   Плазма в лазерах. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 416 с.
967701
   Плазма в магнитном поле и прямое преобразование тепловой энергии в электрическую : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 472 с.
967702
  Миленин В.М. Плазма газоразрядных источников света низкого давления / В.М. Миленин, Н.А. Тимофеев. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1991. – 239 с.
967703
  Бабіч І. Плазма електродугового розряду між композиційними Cu-Mo електродами / І. Бабіч, А. Веклич, Р. Мінакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-12. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Методами оптичної спектроскопії досліджено радіальні профілі температури плазми електричної дуги між електродами з композиційних матеріалів на основі міді Cu-Mo, що виготовлені за різними технологіями. Структурні зміни робочого шару електродів вивчено ...
967704
  Пожела Ю.К. Плазма и токовые неустойчивости в полупроводниках / Ю.К. Пожела. – Москва : Наука, 1977. – 367с.
967705
  Ораевский Н В. Плазма на Земле и в космосе. / Н В. Ораевский. – К, 1974. – 170с.
967706
  Ораевский В.Н. Плазма на Земле и в космосе. / В.Н. Ораевский. – изд. доп. и перераб. – Киев : Наукова думка, 1980. – 203 с.
967707
  Владимиров В.В. Плазма полупроводников / В.В. Владимиров. – Москва : Атомиздат, 1979. – 254 с.
967708
  Левитский С.М. Плазма служит человеку / С.М. Левитский. – К, 1967. – 86 с.
967709
  Левитський С.М. Плазма служить людині / С.М. Левитський. – Київ : Наук. думка, 1966. – с.
967710
  Левитський С.М. Плазма служить людині / С.М. Левитський, Д.Ю. Сигаловський. – Київ : Наук. думка, 1981. – 213с. – (Науково-популярна література)
967711
  Лисовенко А.С. Плазма спермы сельскохозяйственных животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.550 / Лисовенко А.С. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1970. – 26 с.
967712
  Дробышевский Э.М. Плазма тлеющего разряда в скрещенных Е х Н полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дробышевский Э.М. ; АН СССР , Физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1965. – 11 с.
967713
  Хагеман Р. Плазматическая наследственность. / Р. Хагеман. – М, 1962. – 111с.
967714
  Карлов В.Д. Плазменная антенна с азимутально-несимметричными бегущими волнами тока / В.Д. Карлов, Ю.В. Кириченко // Радіофізика та електроніка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова ; голов. ред. Яковенко В.М. ; редкол.: Безрук В.М., Білецький М.М., Ганапольський Є.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 23, № 1. – С. 34-41. – ISSN 1028-821Х


  "В отличие от множества известных работ, где изучались цилиндрические плазменные антенны с азимутально-симметричными бегущими волнами, в настоящей работе теоретически и численно исследуется плазменная антенна с азимутально-несимметричной бегущей ...
967715
  Каплан С.А. Плазменная астрофизика / С.А. Каплан, В.Н. Цытович. – Москва : Наука, 1972. – 440 с.
967716
  Малаховский В.А. Плазменная сварка / В.А. Малаховский. – М., 1987. – 80с.
967717
  Долгополов Н.Н. Плазменная техника / Н.Н. Долгополов, В.И. Фридман. – М., 1975. – 63с.
967718
   Плазменная технология. – Л, 1980. – 152с.
967719
   Плазменная технология в производстве СБИС / Д. Толливер, Р. Новицки, Д. Хесс, Т. Горчика, Б. и др. Горовитц. – Москва : Мир, 1987. – 469 с.
967720
  Саенко В.А. Плазменная технология высоких энергий / В.А. Саенко. – Киев, 1984. – 46 с.
967721
  Хогнесс Т.Р. Плазменная установка с электродуговым подогревом для исследования проблем полета при больших сверхзвуковых скоростях / Т.Р. Хогнесс. – М., 1960. – 6с.
967722
   Плазменная электроника. – Киев : Наукова думка, 1989. – 300 с.
967723
  Крашенинников М.В. Плазменно-акустические волны в двумерных системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0104.07 / Крашенинников М.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут физики полупроводников. – Новосибирск, 1980. – 16л.
967724
  Киселев Ю.Я. Плазменно-воздушная резка металлов с использованием медных электродов / Ю.Я. Киселев. – Кишинев, 1977. – 86с.
967725
  Эсибян Плазменно-дуговая аппаратура / Эсибян, э.М. – К, 1971. – 164с.
967726
  Ерохин А.Е. Плазменно-дуговая плавка металлов и сплавов / А.Е. Ерохин. – М., 1975. – 188с.
967727
   Плазменно-индукционное выращивание профилированных монокристаллов тугоплавких металлов / Б.Е. Патон [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. – Киев : Наукова думка, 2016. – 216, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 203-215. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1483-1
967728
  Пархутик В.П. Плазменное анодирование : Физика, техника, применение в микроэлектронике / В.П. Пархутик, В.А. Лабунов. – Минск : Навука тэхніка, 1990. – 280 с.
967729
   Плазменное выращивание тугоплавких монокристаллов. – М, 1981. – 200с.
967730
   Плазменное термоэмиссионное преобразование энергии. – Москва : Атомиздат, 1968. – 392 с.
967731
  Кондратенко А.В. Плазменные волноводы / А.В. Кондратенко. – Москва : Атомиздат, 1976. – 232 с.
967732
  Горбатенко М.Ф. Плазменные волноводы и взаимодействие пучков заряженных частиц с органической плазмой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горбатенко М. Ф.; МВиССо УССР, Харк.ГУ. – Х., 1963. – 14л. – Бібліогр.:с.14
967733
   Плазменные и магнитогидродинамические установки : сб. науч. трудов. – Киев : Институт проблем энергосбережения, 1992. – 208 с.
967734
   Плазменные и электронные усилители и генераторы СВЧ. – М, 1965. – 96с.
967735
   Плазменные и электростатические ракетные двигатели. – М, 1962. – 170с.
967736
  Габович М.Д. Плазменные источники ионов / М.Д. Габович. – Киев : Наукова думка, 1964. – 223 с.
967737
  Крейндель Ю.Е. Плазменные источники электронов / Ю.Е. Крейндель. – Москва : Атомиздат, 1977. – 145 с.
967738
  Гудзенко Л.И. Плазменные лазеры / Л.И. Гудзенко, С.И. Яковленко. – Москва, 1978. – 253 с.
967739
   Плазменные неустойчивости и нелинейные явления в полупроводниках / Н.Н. Белецкий, А.А. Булгаков, С.И. Ханкина, В.М. Яковенко. – Киев : Наукова думка, 1984. – 191 с.
967740
   Плазменные процессы в технологических электронных пушках. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 255 с.
967741
   Плазменные технологии и оборудование в металлургии и литейном производстве / Б.Е. Патон [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электросварки им. Е.О. Патона, Физ.-технол. ин-т металлов и сплавов. – Киев : Наукова думка, 2013. – 486, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 461-484. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1301-8
967742
  Брандт А.А. Плазменные умножители частоты / А.А. Брандт, Ю.В. Тихомиров. – Москва, 1974. – 207 с.
967743
  Тюрин Ю.Н. Плазменные упрочняющие технологии / Ю.Н. Тюрин, М.Л. Жадкевич ; НАНУ ; Ин-т электросварки им. Е.О. Патона. – Киев : Наукова думка, 2008. – 216 с. : илл. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0935-6
967744
   Плазменные ускорители и ионные инжекторы. – Москва : Наука, 1984. – 270 с.
967745
   Плазменные ускорители и ионные инжекторы : тезисы докладов 6 Всесоюзн. конференции. – Днепропетровск : ДГУ, 1986. – 303 с.
967746
  Мишин Е.В. Плазменные эффекты сверхтепловых электронов в ионосфере / Е.В. Мишин. – М., 1990. – 117с.
967747
  Юхимчук А.К. Плазменные явления в геофизике / А.К. Юхимчук. – Киев, 1982. – 167с.
967748
  Томозов В.М. Плазменные явления в солнечных вспышках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 031 / Томозов В.М. ; МГУ , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1972. – 8 с.
967749
  Емельяненко В.И. Плазменный реактор для пылеугольной горелки котла ТПП-210 // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 132. – С. 173-182. – ISSN 1607-4556
967750
  Бляшенко Г.С. Плазменный резонанс в гранулярных пленках серебра и золота. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Бляшенко Г.С.; Харьковский гос.ун-т. – Х, 1982. – 24л.
967751
  Аль-Абделла Рияд Бетрос Плазменный резонанс в гранулярных пленках теллура, алюминия, галлия, индия и таллия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Аль-Абделла Рияд Бетрос; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1980. – 21л.
967752
  Брода П. Плазмиды / П. Брода. – Москва : Мир, 1982. – 224 с.
967753
   Плазмиды. – М, 1990. – 267с.
967754
  Пирузян Э.С. Плазмиды агробактерий и генетическая инженерия растений / Э.С. Пирузян, В.М. Андрианов. – М., 1985. – 279с.
967755
  Пехов А.П. Плазмиды бактерий / А.П. Пехов. – М., 1979. – 64с.
967756
  Пехов А.П. Плазмиды бактерий / А.П. Пехов. – М., 1986. – 223с.
967757
  Романченко І.С. Плазмова сорочка / І.С. Романченко. – К., 1989. – 31с.
967758
  Тонконог Наталія Леонідівна Плазмове електролітичне оксидування алюмінію в лужних розчинах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.03 / Тонконог Н.Л.; Українськ. держ. хіміко-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
967759
  Сидорук С.М. Плазмове реформування вуглеводневих палив в імпульсних плазмово-рідинних системах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Сидорук Сергій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 119 л. – Бібліогр.: л. 105-119
967760
  Соломенко О.В. Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у динамічних плазмово-рідинних системах атмосферного тиску : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Соломенко Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 166-187
967761
  Соломенко О.В. Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у динамічних плазмово-рідинних системах атмосферного тиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Соломенко Олена Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
967762
  Федірчик І.І. Плазмово-каталітичне реформування "зелених" вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.08 / Федірчик Ігор Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
967763
  Федірчик І.І. Плазмово-каталітичне реформування "зелених" вуглеводнів : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.08, 10 / Федірчик Ігор Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 157 арк. – Бібліогр.: арк. 139-147
967764
   Плазмово-каталітичне реформування органічних олій / І.І. Федірчик, О.А. Недибалюк, В.Я. Черняк, В.А. Бортишевський, Р.В. Корж // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 157-163. – (Серія "Фізика" ; вип. 38)
967765
   Плазмово-рідинна система з вторинним розрядом на базі обертової ковзної дуги / Д.К. Гамазін, О.В. Соломенко, В.В. Юхименко, В.Я. Черняк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 178-183. – (Серія "Фізика" ; вип. 38)
967766
   Плазмово-рідинна система з обертального ковзною дугою з рідким електродом / О.А. Недибалюк, І.І. Федірчик, Черняк, Є.В. Мартиш // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 217-220
967767
  Недибалюк О.А. Плазмово-рідинна система зі зворотно-вихровим потоком повітря типу "Торнадо" з рідким електродом // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 164-170. – (Серія "Фізика" ; вип. 38)
967768
  Сарбей О.Г. Плазмони в напівпровідниках з виродженими зонами / О.Г. Сарбей, В.М. Порошин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-30. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Досліджено розсіювання інфрачервоного випромінювання плазмовими коливаннями носії в p-Ge при деформації та без неї в області концентрації вільних дірок 1.4*10 (у 17 ступені) см (у мінус 3 ступені) -7.2*10 (у 17 ступені) см (у мінус 3 ступені). ...
967769
  Єщенко О.А. Плазмоніка : навч. посібник / О.А. Єщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2013. – 176, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 175-176. – ISBN 978-966-136-068-5
967770
  Функ Вильфрид Плазмофизические исследования металлогалоидных ламп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Функ Вильфрид; МГУ. И.-иссл. ин-т ядерной физики. – М., 1974. – 11л.
967771
  Свидунов Н.А. Плазмофурменный процесс / Н.А. Свидунов. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 100 с.
967772
   Плазмохимиеская переработка угля. – М, 1990. – 199с.
967773
  Трачевский В.В. Плазмохимическая модификация магнитных носителей информации : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Трачевский В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 18с. – Библиогр.: 17 назв.
967774
  Трачевский В.В. Плазмохимическая модификация магнитных носителей информации : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Трачевский В.В. ; Научно-исследовательский ин-т электромеханических приборов Киев. научно-производственного обьединения "МАЯК" ; НИИ ЭМП КНПО "МАЯК". – Киев, 1989. – 152 л. + Прил.: л. 142-152. – Библиогр.: л. 123-141
967775
  Мак-Таггарт Плазмохимические реакции в электрических разрядах / Мак-Таггарт. – М., 1972. – 256с.
967776
   Плазмохимические реакции и процессы. – М, 1977. – 316с.
967777
  Киреев В.Ю. Плазмохимическое и ионно-химическое травление микростуктур / В.Ю. Киреев, Б.С. Данилин, В.И. Кузнецов. – Москва, 1983. – 128 с.
967778
   Плазмохимия - 79. – М, 1979. – 352с.
967779
   Плазмохимия - 79. – М, 1979. – 258с.
967780
  Вурзель Ф.Б. Плазмохимия / Ф.Б. Вурзель, Л.С. Полак. – Москва, 1985. – 48с.
967781
   Плазмохімічна деструкція пестициду ДДТ у водному розчині / В.Я. Черняк, І.Л. Бабіч, О.Г. Моложанова, В.А. Зражевський, І.О. Моложанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропонована методика плазмохімічної деструкції водного розчину одного з найбільш стійких хлорорганічних пестицидів, а саме ДДТ, і показано, що токсичність продуктів розпаду значно нижча за токсичність вихідного розчину.
967782
  Вязовик В.М. Плазмохімічні методи синтезу кисневмісних радикалів і їх використання в хіміко-технологічних процесах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.01 / Віталій Миколайович Вязовик; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 16 назв
967783
  Яцків М.Ю. Плазом меча : оповіданя / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом М. Петрицького ; [Друк. "Народова"], 1908. – 45 с. : портр. – (Молода Муза ; Ч. 6)


  Зміст: Ми в луг підем всї з косами; Сонце западає; Тїни серед тїний; Ой не ходи Грицю.
967784
  Сюндюков І. Плазуючи перед владою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 листопада (№ 208/209). – С. 20


  Московська церква як спецслужба: століття XVIII- те.
967785
  Сурис А.Л. Плазхмохимические процессы и аппараты / А.Л. Сурис. – М., 1989. – 304с.
967786
  Бородаев В.А. Плайя - Хирон: 1961 год // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 151-161. – ISSN 0130-3864
967787
  Лазарев А.И. Плакал и смеялся, а бог не отозвался. / А.И. Лазарев. – Челябинск, 1963. – 136с.
967788
  Потанин В.Ф. Плакала кукушка / В.Ф. Потанин. – М., 1992. – 445с.
967789
  Антипин А. Плакали чайки : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 6-29. – ISSN 0027-8238
967790
  Бистрякова В. Плакат - як засіб соціальної реклами / В. Бистрякова, осадча, Є. Гула // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 69-77. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
967791
  Богачев А. Плакат / А. Богачев; редакция Вадима Лесового. – Ленинград : Благо, 1926
967792
   Плакат. – Л, 1970. – 8с.
967793
  Щипанов А.С. Плакат в клубе. / А.С. Щипанов. – М., 1961. – 42с.
967794
   Плакат Венгрии. – М, 1979. – 23с.
967795
   Плакат ГДР "За мир во всем мире". – Москва, 1984. – 16с.
967796
  Горощенко Г. Плакат и работа над ним / Г. Горощенко. – Москва : Полиграфкнига, 1939. – 19 с.
967797
   Плакат и сатира за 40 лет в произведениях московских художников. – М, 1958. – 64с.
967798
  Мигей Е.В. Плакат как политическое оружие республиканцев и франкистов во время Гражданской войны в Испании 1936 – 1939 годов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 198-203. – ISSN 0130-3864
967799
   Плакат на службе Октября. – Москва : ОГИЗ РСФСР, 1934
967800
  Долинская В.Г. Плакат Узбекистана / В.Г. Долинская. – Ташкент, 1968. – 118с.
967801
  Беляев М.В. Плакат, графика, проект / М.В. Беляев. – М., 1987. – 9с.
967802
  Шалигіна Д. Плакатна пропаганда в Україні в період Другої світової війни // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 192-202
967803
  Маєвський О. Плакатна Шевченкіана воєнної доби 1941 - 1945 рр. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 92-94. – ISBN 978-966-95419-8-7
967804
   Плакаты Великой Отечестенной. – Москва, 1985. – 199с.
967805
   Плакаты периода Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.. – Львов, 1976. – 61с.
967806
  Денисова Т. Плакетка Войцеха Пшедвоєвського "Портрети дітей" // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 15. – ISSN 1811-542X
967807
  Волошин С.М. Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на гратці : автореф. дис ... канд. фіз.-мат.. наук : 01.04.02 / Волошин Сергій Миколайович ; НАНУ, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
967808
  Калуцький І.В. Плаксивий Олександр Григорович (до 60-річчя від дня народження) / І.В. Калуцький, О.О. Мазур // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Верьовка С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - лютий. – С. 92-94. – ISSN 0044-4650
967809
  Тажи М.Я. Плакучая береза / М.Я. Тажи. – Уфа, 1955. – 47с.
967810
  Осень В. Плакучий Бук - 2. Встреча вторая : поэтический цикл / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 156, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-389-344-0


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02. 2013 г. Подпись, печать
967811
  Осень В. Плакучий Бук - 3. Встречи третья, четвертая, пятая... / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 51, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-389-346-4


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02. 2013 г. Подпись, печать
967812
  Осень В. Плакучий Бук. Встреча первая : сонеты / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2007. – 69, [3] с. : ил. – ISBN 978-966-389-119-4


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 г. Подпись, печать
967813
   Пламана и химическая кинотика. – М, 1961. – 354с.
967814
  Сухомлинов В. Пламена / В. Сухомлинов. – К, 1919. – 39с.
967815
  Карбелашвили Г.Л. Пламенем испеленные сердца / Г.Л. Карбелашвили. – М., 1981. – 448с.
967816
  Карбелашвили Г. Пламенем испеленные сердца / Г. Карбелашвили. – М., 1986. – 428с.
967817
  Павчинский В.В. Пламенем сердца / В.В. Павчинский. – Хабаровск, 1959. – 351с.
967818
  Варналис К. Пламенеющий свет. / К. Варналис. – Москва, 1938. – 68с.
967819
  Егоров А.А. Пламенная поверхностная закалка в машиностроении / А.А. Егоров, А.И. Коровин. – М, 1961. – 106с.
967820
  Степаненко И.Н. Пламенное небо. / И.Н. Степаненко. – К., 1983. – 266с.
967821
  Степаненко И.Н. Пламенное небо. / И.Н. Степаненко. – Киев, 1991. – 255с.
967822
  Степанов В.В. Пламенное сердце / В.В. Степанов. – Москва, 1962. – 31 с.
967823
  Каххори А. Пламенное сердце / А. Каххори. – Душанбе, 1966. – 127 с.
967824
  Гусейнов Иса Мустафа оглы Пламенное сердце. Утренняя звезда / Гусейнов Иса Мустафа оглы. – М, 1959. – 444с.
967825
   Пламенное слово. – М, 1967. – 403с.
967826
   Пламенное слово. – М, 1978. – 304с.
967827
   Пламенное слово пропагандиста. – Омск, 1962. – 124с.
967828
  Ошаев Х.Д. Пламенные годы / Х.Д. Ошаев. – Грозный
1. – 1966. – 387с.
967829
   Пламенные годы. – Оренбург, 1968. – 96с.
967830
  Ломбак А.Ю. Пламенные годы / А.Ю. Ломбак. – Таллин, 1981. – 248с.
967831
  Ошаев Х.Д. Пламенные годы : ист. роман в 3-х ч. / Х.Д. Ошаев. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1988. – 608 с.
967832
   Пламенные звуки. – Новосибирск, 1987. – 278с.
967833
  Грум-Гржимайло Пламенные печи / Грум-Гржимайло. – Изд. 2-е, испр. – Ленинград-Москва
1. – 1932. – 105с.
967834
  Грум-Гржимайло Пламенные печи / Грум-Гржимайло. – Изд. 2-е стереотип. – Ленинград-Москва
3. – 1932. – 91с.
967835
  Грум-Гржимайло Пламенные печи / Грум-Гржимайло. – Изд. 2-е стереотип. – Ленинград-Москва
4-5. – 1932. – 124с.
967836
  Бакман Я.И. Пламенные сердца / Я.И. Бакман. – Ташкент : Еш гвардия, 1955. – 48 с.
967837
  Николаев А.Н. Пламенные сердца / А.Н. Николаев. – Чебоксары, 1968. – 112с.
967838
  Толмачев А.В. Пламенные строки / А.В. Толмачев. – М., 1962. – 56с.
967839
   Пламенные строки. – Х, 1975. – 159с.
967840
  Нерсисян М.Г. Пламенный борец за коммунизм С.Г.Шаумян. Стенограмма публичной лекции... / М.Г. Нерсисян. – М., 1954. – 31с.
967841
  Мандель Е.М. Пламенный борец против войны и фашизма / Е.М. Мандель. – Саратов, 1962. – 32с.
967842
  Сохань П.С. Пламенный революционер / П.С. Сохань. – К., 1962. – 216с.
967843
  Сохань П.С. Пламенный революционер / П.С. Сохань. – 2-е изд., испр. и доп. – К., 1969. – 255с.
967844
  Лейберов И.П. Пламенный солдат революции. (Н.И. Подвойский) / И.П. Лейберов. – Москва, 1962. – 120с.
967845
  Кипер Ю. Пламенный трибун. / Ю. Кипер, М. Шац. – Рига, 1970. – 168с.
967846
  Максимов Е.В. Пламень-ягода. Рассказы / Е.В. Максимов. – М., 1978. – 95с.
967847
  Адрианов Ю.А. Пламень костров и листьев : стихи / Юрий Адрианов. – Москва : Современник, 1980. – 109 с. – (Новинки "Современника")
967848
   Пламень наших сердец. – Москва, 1967. – 215 с.
967849
   Пламень наших сердец. – М, 1972. – 174с.
967850
  Белошеев А.И. Пламень юных сердец / А.И. Белошеев. – Минск, 1971. – 88с.
967851
  Карпов П.И. Пламень: Роман; Русский ковчег: Кн. стихотворений; Из глубины: Отр. воспоминаний / П.И. Карпов. – М., 1991. – 366с.
967852
  Кучерявенко В.Т. Пламы над океаном / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1970. – 280с.
967853
  Гурьева Н. Пламя / Н. Гурьева. – М., 1951. – 432с.
967854
  Гурьева Н. Пламя / Н. Гурьева. – М., 1952. – 472с.
967855
  Акбари С. Пламя : поэма / С. Акбари ; [пер. с узбек. Е. Исаева]. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 62 с.
967856
  Балдано Н. Пламя : пьеса в 4-х д. / Н. Балдано. – Москва : Искусство, 1959. – 91 с.
967857
  Гурьева Н. Пламя : роман / Н. Гурьева. – Київ : Художественная литература, 1959. – 460 с.
967858
   Пламя. – Тула, 1959. – 112с.
967859
   Пламя. – М, 1963. – 32с.
967860
  Меляев Х. Пламя : повести / Х. Меляев; авториз. пер. с туркм. и послесл. В.Лукашевича. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 190 с.
967861
  Кабдулов Зейнулл Пламя : Роман / Кабдулов Зейнулл; Авториз. перевод з казах. О. Саракташ. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1976. – 253с. : портр. – В вып. дан. авт.: Кабдулов Зейнулла Кабдулович. – (Б-ка рабочего романа)
967862
  Захаров В.К. Пламя белое берез / В.К. Захаров. – Москва, 1978. – 95с.
967863
  Захаров В.К. Пламя белое берез / В.К. Захаров. – Москва, 1980. – 95с.
967864
  Даненбург В.И. Пламя белых ночей / В.И. Даненбург. – Москва : Современник, 1982. – 239 с.
967865
  Даненбург В.И. Пламя белых ночей / В.И. Даненбург. – Москва : Современник, 1986. – 352 с.
967866
  Сучков Н.И. Пламя в джунглях / Н.И. Сучков. – Ташкент, 1968. – 244с.
967867
  Голосовский И.М. Пламя в ночи / И.М. Голосовский. – М., 1965. – 104с.
967868
  Никулина А.В. Пламя в ночи. / А.В. Никулина. – М, 1982. – 143с.
967869
  Черкашин Н.А. Пламя в отсеках / Н.А. Черкашин. – М, 1991. – 126с.
967870
   Пламя в степи. – М, 1967. – 235с.
967871
  Балдано Н. Пламя великого костра : пьесы / Н. Балдано. – Улан Удэ : Бурят. кн. изд-во, 1964. – 196 с.
967872
  Крамп Жиль Пламя верры : Іранське місто - Йезд // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 124-138 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
967873
  Патенков И.М. Пламя во мгле / И.М. Патенков. – Орел, 1962. – 64с.
967874
  Аргутинская Л. Пламя гнева / Л. Аргутинская, М. Повзе. – Ленинград, 1948. – 239с.
967875
  Осипов Г.О. Пламя гнева / Г.О. Осипов. – Москва, 1953. – 128с.
967876
  Аргутинская Л.А. Пламя гнева / Л.А. Аргутинская. – Изд. 2-е. – Москва, 1966. – 309с.
967877
   Пламя души. – М, 1978. – 79с.
967878
  Скворцов Ю.И. Пламя души. / Ю.И. Скворцов. – М, 1973. – 112с.
967879
  Новый Карел Пламя и ветер / Новый Карел. – М, 1965. – 574с.
967880
  Асташенков П.Т. Пламя и взрыв / П.Т. Асташенков. – Москва, 1974. – 103с.
967881
  Чандар К. Пламя и цветок / К. Чандар. – М, 1952. – 40с.
967882
  Вудивисс Кэтлин Пламя и цветок / Вудивисс Кэтлин. – Москва, 1996. – 478с.
967883
   Пламя любви всенародной. – Омск, 1963. – 52с.
967884
   Пламя любви всенародной : письма, телеграммы, приветствия южноуральцев В.И. Ленину, 1917-1924 гг. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1980. – 224 с. – Миниатюрное издание
967885
  Исаченко С.М. Пламя на броне / С.М. Исаченко. – М, 1983. – 158с.
967886
  Чалмаев В.А. Пламя на ветру / В.А. Чалмаев. – М, 1990. – 319с.
967887
  Виндж В. Пламя над бездной / В. Виндж; Пер. с англ.М.Б.Левина. – Москва : АСТ, 2000. – 624с. – (Золотая библиотека фантастики). – ISBN 5-17-002594-7
967888
  Македонский М.А. Пламя над Крымом / М.А. Македонский. – Симферополь, 1969. – 304с.
967889
   Пламя над Невой. – Л, 1964. – 603с.
967890
  Кучерявенко В.Т. Пламя над океаном / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1967. – 54с.
967891
  Кучерявенко В.Т. Пламя над океаном / В.Т. Кучерявенко. – Владивосток, 1977. – 272с.
967892
  Куусберг П.А. Пламя над пеплом : роман / П.А. Куусберг; пер. с эст. – Таллин : Эстгосиздат, 1962. – 445 с.
967893
  Уилер М. Пламя над Персеполем : поворотный пункт истории / Мортимер Уилер ; [пер. с англ.: Г. Полевой, Ю. Полева] ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1972. – 141, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 139-140. – (По следам исчезнувших культур Востока)
967894
  Аслезов С.А. Пламя над Сожем / С.А. Аслезов. – Москва, 1983. – 111с.
967895
   Пламя над степью. – Симферополь, 1985. – 232с.
967896
   Пламя над степью. – Симферополь, 1989. – 236с.
967897
  Соколов А.В. Пламя над тайгой. / А.В. Соколов. – Пермь, 1962. – 55с.
967898
  Джатиев Т.И. Пламя над Тереком : докум. повести / Т.И. Джатиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1969. – 480 с.
967899
  Джатиев Т.И. Пламя над Тереком : повести : пер. с осетинского / Т.И. Джатиев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 526 с.
967900
  Вахов А.А. Пламя над тундрой / А.А. Вахов. – Магадан, 1981. – 416с.
967901
  Кучер В.И. Пламя народного гнева : (из истории борьбы в тылу фашистских захватчиков на Украине в 1941-1944 гг.) / В.И. Кучер. – Киев : Знание, 1980. – 48 с. – (История, теория и политика КПСС ; № 11 (1))
967902
  Джойс Б. Пламя невинности = Innocent fire : роман / Бренда Джойс ; [пер. с англ. Л.А. Шпарберга]. – Москва : АСТ, 1998. – 508, [4] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-00803-8
967903
  Неймарк Н.М. Пламя ненависти: этнические чистки в Европе XX века = Fires of hatred: ethnic cleansing in twentieth-century Europe / Норман М. Неймарк ; пер. с англ. И.С. Давидян. – Москва ; Санкт-Петербург : АИРО-XX ; Дмитрий Буланин, 2005. – 319, [1] с. – Пер. изд.: Fires of hatred: ethnic cleansing in twentieth-century Europe / Naimark, Norman M. Cambridge, Massachusetts ; London, England: Harvard university press, 2001. - Сер. осн. в 1995 г. – Библиогр. в примеч. в конце разд. – (Серия :АИРО - первая публикация в России" / Ассоц. исследователей Рос. о-ва ХХ в. ; под ред. Г.А. Бордюгова). – ISBN 5-88735-142-X
967904
   Пламя Октября-Литературно-художетсвенный альманах Союза Советских Писателей Туркменистана. – Ашхабад, 1950. – 538с.
967905
  Асеев Н.Н. Пламя победы / Н.Н. Асеев. – Ленинград : Советский писатель, 1946. – 83 с.
967906
  Тимофеева И.Н. Пламя подвига / И.Н. Тимофеева, Ю. Венгжин. – Донецк : Донбас, 1980. – 36 с.
967907
  Дементьев В.В. Пламя поэзии / В.В. Дементьев. – Москва, 1982. – 222с.
967908
  Абу-Бакар Ахмедхан Пламя родного очага / Ахмедхан Абу-Бакар. – Москва : Советская Россия, 1976. – 256 с., [8] л. ил. : ил. – (В семье рос., братской)
967909
  Фидан Ш. Пламя сердца : стихи / Шамун Фидан; пер. и предисл. Р.Паля. – Уфа : Башкнигоиздат, 1971. – 47 с.
967910
   Пламя сердца. – М, 1973. – 142с.
967911
  Болдырев С.Н. Пламя снегов / С.Н. Болдырев. – Москва, 1962. – 320с.
967912
  Лихно В.И. Пламя снегов : Стихи. / В.И. Лихно. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
967913
  Флурной Ш. Пламя страсти / Ш. Флурной. – Москва : АСТ, 1997. – 448 с. – (Откровение)
967914
  Струк А.Д. Пламя у порога / А.Д. Струк. – М, 1991. – 157с.
967915
  Чайкин В.И. Пламя Юга / В.И. Чайкин. – Львов, 1970. – 179с.
967916
   Пламя юности : стихи о комсомоле / [сост. С.А. Добровольская]. – Ставрополь, 1986. – 362 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание


  Содерж.: Авт.: Я. Смеляков, А. Безыменский, Б. Скорбин, А. Сурков, М. Исаковский, Д. Бедный, М. Рудерман, А. Васильев, М. Светлов, В. Луговской и др.
967917
   Пламя юных сердец. – Волгоград, 1985. – 441с.
967918
  Датлин С.В. Пламя, которое невозможно потушить. / С.В. Датлин. – М, 1957. – 31с.
967919
  Соломин В.В. План -- закон строительства / В.В. Соломин. – М., 1961. – 62с.
967920
  Тяпкин Н.К. План - закон жизни социалистического предприятия / Н.К. Тяпкин. – М, 1960. – 36с.
967921
  Калядин А. План "64 действий" как инструмент сдерживания распространения // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 1. – С. 25-34. – ISSN 0131-2227
967922
  Клиніна Т. План "АВС-1" як основна лінія військової стратегії США та Великої Британії під час Другої світової війни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 73-77. – ISSN 1728-9343
967923
  Гуров А.А. План "Барбаросса" // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С.46. – ISSN 0321-0626
967924
  Барієв Е. План "Розпорошення", або Геноцид, що триває / розмову вів Іван Капсамун // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 4-5


  Вшанування пам"яті жертв 74-ї річниці депортації кримськотатарського народу.
967925
  Головацька А. План BEPS для України: наслідки для бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 37
967926
   План архитектурных памятников Иерусалима (приблизительно середины 18 столетия). – 37 окр. арк. граф. зобр. – Надписи зроблені на італійській мові
967927
  Замулин В. План Ватутина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал . Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 : Великой Победе 65. Автограф на Рейхстаге. – С. 69-72. – ISSN 0235-7089
967928
   План великих работ. – Л., 1946. – 312с.
967929
   План великих работ. – Челябинск, 1956. – 139с.
967930
  Кучеренко В.А. План великих работ. Капитальное строительство в 1959-1965 гг. / В.А. Кучеренко. – М., 1959. – 96с.
967931
  Реброва Н.Б. План володінь Кочубея // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 247-249. – ISSN 2218-4805
967932
   План воспитания экологического мировоззрения студентов. – Петрозаводск, 1987. – 48с.
967933
  Меньшиков И.И. План выражения в синтаксисе современного русского литературного языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Меньшиков И.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 38л.
967934
   План г. Киева и его предместий. – К. – 1с.
967935
   План г.Москвы. – 1с.
967936
  Волощук Д. План Гілларі Клінтон з реформування охорони здоров"я громадян США 1993 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 444-446. – ISBN 978-966-171-893-6
967937
  Черненко М.С. План ГОЕЛРО і розвиток електрифікації сільського господарства УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 11-16. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье раскрыто значение ленинского плана ГОЭЛРО для электрификации сельского хозяйства. На конкретных материалах ЦСУ при Совете Министров УССР, Министерства сельского хозяйства УССР исследуется исторический путь электрификации сельского хозяйства ...
967938
   План города Киева. – Киев. – 1с.
967939
   План города Львова. – 1с.
967940
   План города Одессы. – Одесса. – 1с.
967941
   План города Одессы. – Одесса. – 1с.
967942
   План города Одессы с обозначением электрических железных дорог и угловых номеров. – Одесса. – 1с.
967943
   План города Петрограда. – Птгр. – 15 с.
967944
   План города Тифлиса, 1913. – 1с.
967945
  Сперанский М.М. План государственного преобразования графа М.М. Сперанского : (Введение к Уложению государственных законов 1809 г.) ... [продолжение в анот.]. – Москва : Изд. "Русской мысли" ; Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – VI, 359 с.


  С прил. "Записки об устройстве судебных и правительств. учреждений в России", (1803 г.), статей "О государственных установлениях", "О крепостных людях" и "Пермского письма к императору Александру"
967946
   План Государственого Эрмитажа с указателем зал. – Ленинград : Изд.Гос.Эрмитажа, 1927. – 15 с.
967947
  Рабинович М.А. План ГОЭЛРО и его осуществление / М.А. Рабинович, Т. Ходжаев. – Москва, 1952. – 144с.
967948
  Великий А.А. План ГОЭЛРО и его осуществление на Украине : Дис... канд. эконом.наук: / Великий А. А.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1953. – 236л. – Бібліогр.:л.223-236
967949
  Великий А.А. План ГОЭЛРО и его осуществление на Украине. : Автореф... канд. экон.наук: / Великий А.А.; КГУ. – К., 1953. – 14л.
967950
  Кухаренко Л. План ГОЭЛРО и его роль в развитии народного хозяйства Украинской ССР : Дис... докт. эконом.наук: / Кухаренко Л.; АН СССР, Ин-т экономики, отд. эконом. социалист. пром. – Киев; Москва. – 264л.
Кн. 1. – 1952. – 264л.
967951
  Кухаренко Л. План ГОЭРЛО и его роль в развитии народного хозяйства Украинской ССР. Кн.1 : Автореф... д-ра эконом.наук: / Кухаренко Л.; АН СССР. Ин-т эконом., отдел эконом. социалистической пром. – К.-М., 1952. – 264л.
967952
  Кухаренко Л. План ГОЭРЛО и его роль в развитии народного хозяйства Украинской ССР. Кн.2 : Автореф... д-ра эконом.наук: / Кухаренко Л.; АН СССР. Ин-т эконом., отдел эконом. социалистической пром. – К.-М., 1952. – 265-697л. – Бібліогр.:с.663-397
967953
  Ханковский А. План ГОЭРЛО і план електрифікації на 1931 рік. / А. Ханковский. – Х., 1931. – 71с.
967954
  Гейзнинг К. План Дауэса / К. Гейзнинг. – М, 1924. – 37с.
967955
  Станков Н.Н. План Дауэса и политическая борьба в Германии в 1924 году в сообщениях чехословацкого посольства в Берлине // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 4. – С. 71-84. – ISSN 0132-1366
967956
   План Дауэса. Финансовое восстановление Германии. – М., 1925. – 268с.
967957
  Копейка В. План действий ЕС - Украина: потенциальные возможности и критический анализ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 1. – С. 8-11.
967958
  Хруцкий В. План действий по постановке внутрифирменного бюджетирования // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 4. – С. 8-11
967959
   План дій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 січня (№ 2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  До кінця року в Україні мають запрацювати Нацрада з питань розвитку науки і технологій та Національний фонд досліджень, створення яких передбачено новим ЗУ "Про науку і науково-технічну діяльність".
967960
   План дій Європейської стратегії розвитку Дунайського регіону: аналіз та перспектива впровадження в Україні / Артеменко С.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Кравченко О.В. ; пер. Хомечко Г.І. ; Громад. експертна рада при укр. частині Комітету з питань співробітництва між Укр. та ЄС ; Чорноморське відділення Екологічної АН Укр. ; Центр регионал. исслед.]. – Львів : Манускрипт ; МБО "Екологія - Право - Людина", 2012. – 118, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
967961
  Губерський Л.В. План дій ЄС - Україна: перспективи для України / Л.В. Губерський, В.В. Копійка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 3-6
967962
  ПІдчоса План дій ЄС з енергоефективності: позитивний досвід для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 124-125
967963
   План дій з реформування системи органів виконавчої влади в Україні. – Київ : Конус-Ю, 2006. – 216 с.
967964
   План дій Україна-НАТО та щорічні цільові плани (2003-2008) - рухаючись уперед = Ukraine-NATO action plan and annual target plans 2003-2008 - moving forward. – Київ : [ Б.в. ], 2009. – 28 с.
967965
  Добідовська Я.О. План дій Україна - Європейський Союз: правові аспекти змін у сфері авіаційного транспорту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 1. – С. 88-94
967966
  Єресько О.В. План дій щодо поліпшення якості фізико-математичної освіти на 2009-2012 роки. : (Додаток до наказу МОН від 30.12.2008 №1226) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 82-91. – ISSN 1682-2366
967967
   План дій щодо реалізації програми адвокаційної діяльності УБА на 2017-2021 роки "Дієва бібліотека - успішна громада". Затверджений Президією УБА, протокол № 8 від 6 грудня .2017 р. / розробники: І. Шевченко, Л. Лугова, С. Барабаш, С. Моісєєва, Н. Влезько, Л. Мозгова, Н. Тітова, Н. Синиця // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 3 (13). – С. 45-46. – ISSN 2518-7341


  Представлено План дій спрямований на реалізацію Програми адвокаційної діяльності Української бібліотечної асоціації на 2017-2021 рр. "ДІЄВА БІБЛІОТЕКА - УСПІШНА ГРОМАДА!", затвердженої конференцією ВГО "Українська бібліотечна асоціація" 17 листопада ...
967968
   План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) (запроваджено 24 квітня 1999 року на саміті НАТО у Вашингтоні) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2-6
967969
   План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) (запроваджено 24 квітня 1999 року на саміті НАТО у Вашингтоні) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2-6.
967970
   План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) (запроваджено 24 квітня 1999 року на саміті НАТО у Вашингтоні) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 2-6
967971
  Дубровик А. План для Порошенка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)


  Завдання - масштабне: стратегія тотальної модернізації економіки. Думки експертів щодо того, чи впорається новий міністр - розходяться. Один з експертів - президент української асоціації економістів-міжнародників Антон Філіпенко.
967972
  Гельвиг Р. План для сиистематического изучения анатомии человека : (Применительно к курсу лекарских помощниц) / Р. Гельвиг. – Киев : Типография Т.Г. Менандера, 1909. – 23 с.
967973
  Гельвиг Р. План для систематического изучения анатомии человека : (Применительно к курсу зубоврачебных школ) / Р. Гельвиг. – 24 с.
967974
  Василенко И.Д. План жизни / И.Д. Василенко. – Ростов-на-Дону, 1945. – 208с.
967975
  Василенко И.Д. План жизни / И.Д. Василенко. – Москва, 1948. – 374с.
967976
  Василенко И.Д. План жизни / И.Д. Василенко. – Москва, 1965. – 48с.
967977
   План жилищного и коммунального строительства г.Харькова и его пригородной зоны. – Х.
2, 3. – 1932. – 183с.
967978
   План за научната дейност на Българската Академия на науките през 1948 год. – София : Печатница на Българската Академия на науките, 1948. – 71 с.
967979
  Бережков М.Н. План завоевания Крыма, составленный в царствование Государя Алексея Михайловича ученым славянином Юрием Крижаничем / [Соч.] М.Н. Бережкова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1891. – [4], 90 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1891


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Степану Тимофеевичу Голубеву от автора
967980
   План занятий по марксистско-ленинской философии. – Л., 1968. – 24с.
967981
   План заходів національного процесу "Довкілля для України" на 2013 рік // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 5-6
967982
  КДУ ім. Шевченка Т.Г. План заходів по підготовці і проведенню святкування 40-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції в університеті / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ : КДУ, 1957. – 10 с.
967983
   План заходів по підготовці та відзначенню 50-річчя Всесоюзної Ленінської Комуністичної Спілки Молоді. – Київ : КДУ, 1968. – 7, 2 с.
967984
  Соцький Д.В. План земельно-господарського устрою територій малих та середніх міст, як основа планування землекористування населених пунетів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 115-119. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-1677
967985
  Петрук О. План земельної реформи Народного міністерства земельних справ УНР періоду Директорії (за документами ЦДАВО України) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 93-102
967986
  Крал В. План Зет / В. Крал. – М., 1978. – 340с.
967987
  Сейнароев Б.М. План и договор / Б.М. Сейнароев. – М, 1989. – 189с.
967988
  Шор Л.М. План и договор в новых условиях хозяйствования / Л.М. Шор. – М, 1989. – 94с.
967989
  Иоффе О.С. План и договор в социалистическом хозяйстве / О.С. Иоффе ; Всес. НИИ советского законодательства. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 216 с.
967990
  Климентов Л.В. План и карта : чтение, картометрия / Л.В. Климентов. – Херсон : Госиздат Украины, 1924. – 100 с. + 51 чертеж и гипсометрическая карта. – для педагогич. учебных заведений и школьных библиотек
967991
  Егоров Н.И. План и карта : пособие для учителей географии / Н.И. Егоров; ред. Г.Ю. Грюнберг. – 3-е изд., перераб. – Москва : Гос. учебно-пед. изд., 1956. – 143 с. + 1 карта и список приложений
967992
  Егоров Н.И. План и карта : пособие для учителей / Н.И. Егоров; ред. Т.В. Фищева. – 4-е изд., перераб. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 143 с.
967993
   План и материальное стимулирование предприятий. – Минск, 1980. – 208с.
967994
   План и методическая разработка научно-теоретической конференции, проводимой на факультетах Университета научно-технического прогресса Дзержинского РК КПСС и парткома ВДНХ СССР на тему: "Роль научно-. – М., 1970. – 20с.
967995
  Молотов В.М. План и наши задачи / В.М. Молотов. – М., 1936. – 130с.
967996
  Кравцов А.К. План и право / А.К. Кравцов. – Воронеж, 1976. – 156с.
967997
  Силантьев А.А. План и программа курса прикладной зоологии, читаемого на Спб. Сельскохозяйственных курсах : Тип. "Самокат". – 20 с. – Отд. оттиск
967998
   План и программа партшкол при первичных партийных организациях. – Молотов. – 22с.
967999
   План и программа семинарских и практических занятий по педагогике на 2-м курсе. – Омск, 1961. – 16с.
968000
   План и программы подготовки студентов педагогических институтов в лагерях Осоавиахима в 1937 году. – Москва, 1937. – 44с.
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,