Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
966001
  Пушкин А.С. "Обиды не страшась, не требуя венца..." [Електронний ресурс] / Пушкин А. С. ; ООО "Кордис & Медиа". – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2006. – 1 audio CD. – Систем. требования : MS Windows, Pentium 100, RAM 16 Mb, SVGA, 800x600, CD-ROM, звук. карта, мышь, колонки или наушники.-Аудиосистемы. - Общее время звучания - 53 мин. - Загл. с этикетки видеодиска. – (1С: Аудиокниги ; из коллекции Русского музея). – ISBN 5-9677-0412-4


  Смоленский Яков Михайлович - актер, чтец, народный артист России, профессор, действительный член Академии гуманитарных наук. Среди литературного наследия артиста - "Четверть века с "Евгением Онегиным". Записки актера-чтеца. "В союзе звуков, чувств и ...
966002
   "Обирай рідне" // Світ. – Київ, 2020. – Січень (№ 3/4). – С. 2


  Студенти та викладачі Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка організували у своєму виші лінгвістичний проєкт "Обирай рідне".
966003
  Марчук Л. "Обирати треба рейтингові виші з доброю репутацією" // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 6-7. – ISSN 2313-559X


  Розмова з ректором Львівського державного університету внутрішніх справ Валерієм Середою щодо готовності офіцерів виїхати на передову та про нові методи навчання курсантів.
966004
  Бокал Г.В. "Обізнане незнання", "Про вчене незнання" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 269-270. – ISBN 966-316-069-1
966005
  Спасьонова К. "Обіцяю тобі" // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 25


  Твори літстудійців 1-го курсу. Поезія.
966006
  Пушкарук Н. "Обкатка доктрини Трампа" / Н. Пушкарук, О. Цвєтков, Г. Аккерман // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 21 версеня (№ 167). – С. 3


  Як світ оцінив першу промову американського президента перед Генасамблеєю ООН.
966007
  Желіховська Н. "Обкрадені села" Степана Колесника // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 80-83
966008
  Савинская Н.В. "Облако слов" и К* // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 3 (33). – С. 60 - 63. – ISSN 2072-3849


  О концепции "Библиотека 2.0"
966009
  Панькова С. "Обличчя большевизму" // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 1 (125) : Українська сатирична періодика 1917-1921 років. – С. 46-57. – ISSN 2222-436X


  Нове нашестя «старшого брата», що несло з собою «жах, грабіж, руїну».
966010
  Стрельцов Є. "Обличчя" держави: деякі перші міркування після оголошення остаточних результатів виборів Президента України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
966011
  Рошко Н.Б. "Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України) " : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Рошко Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 211, [50] л. – Додатки: 51 л. – Бібліогр.: л. 188-210
966012
  Морайтідіс А. [Обітниця / Александрос Морайтідіс. – Афіни : Нефелі, 1987. – 225, [ 3 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 4])
966013
   «Облачное» будущее отрасли // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – декабрь. – С. 50-56. – ISSN 1726-6726


  Сегодня облачные технологии уже не непонятная инновация, знакомая только относительно узкому кругу специалистов, как было ещё совсем недавно. В настоящее время это модный тренд, ставший одним из драйверов развития Интернета, а сами технологии в том или ...
966014
  Варпаховский Н. Обзор литературы по ихтиологии России за 1887 г.. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1889. – [18] с. – Отд.отт. из : "Вестник Рыбпромышленности", № 8-9, 1889
966015
  Петров С. Обзор матримониальных связей рязанских князей с Ордой, Великим княжеством Литовским и русскими землями в XII - XV вв. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 27-28
966016
  Катков П. Обзор международной практики борьбы с незаконным использованием интеллектуальной собственности в сети Интернет // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 12. – С. 11-18. – ISSN 0201-7059
966017
   Обзор мероприятий по культуре кормовых растений 1908-1913 / Г.У.З. и З. Департамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1914. – VII, 238 с., 19 л. ил. : ил., табл. – Экз. без обл.. - Экз. № 206585 деф., отсутст. с. 49-238 и 19 л. ил.
966018
  Борисяк А.А. Обзор местонахождений третичных наземных млекопитающих Союза ССР : (к 25-летию Советской палеонтологии) / А.А. Борисяк. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1943. – 42с.
966019
   Обзор месторождений каменной соли Украины. – Харьков : [б. и.], 1971. – 197, [4] с., [1] л. карта : ил., табл. – Библиогр.: с. 172-197
966020
  Розанов Ю.А. Обзор месторождений кровельных сланцев СССР / Ю.А. Розанов. – М-л, 1938. – 88с.
966021
   Обзор методической, библиографической и краеведческой работы областных библиотек БССР за 1971 год.. – Минск, 1972. – 44с.
966022
  Ноишевский К. Обзор методов изследования остроты зрения / К. Ноишевский. – С.-Петербург : Типография Н.Л. Ныркина, 1912. – 35 с.
966023
  Никулина Г.Н. Обзор методов колориметрического определения фосфора по образованию "молибденовой сини". / Г.Н. Никулина. – М-Л : Наука, 1965. – 45с.
966024
  Пестова А. Обзор методов макроэкономического прогнозирования: в поисках перспективных направлений для России / А. Пестова, М. Мамонов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 45-76 : табл., рис. – Библиогр.: 103 назв. – ISSN 0042-8736
966025
   Обзор минеральных вод Украинской ССР : текст. – Киев : [б. и.]
[Кн. 1 : (объяснительная записка)] / ; сост.: А.С. Алексеева, В.Д. Овчарова, Н.А. Лысак ; гл. ред.: А.Е. Бабинец ; ред.: И.Ф. Вовк [и др.]. – 1980. – 422, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 403-417
966026
   Обзор минеральных ресурсов капиталистических и развивающихся стран. На начало 1969 г.. – М., 1979. – 360с.
966027
   Обзор минеральных ресурсов СССР.. – Вып.II. – Л., 1927. – 32с.
966028
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Алюминий и боксит.. – Вып.4. – Л., 1927. – 89с.
966029
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Висмут.. – Вып.11. – Л., 1927. – 32с.
966030
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Вольфрам.. – Вып.12. – Л., 1927. – 69с.
966031
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Золото.. – Вып.18. – Л., 1925. – 48с.
966032
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Кадмий.. – Вып.20. – Л., 1927. – 34с.
966033
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Магний.. – Вып.22. – Л., 1927. – 22с.
966034
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Мышьян.. – Вып.27. – Л., 1927. – 67с.
966035
   Обзор минеральных ресурсов СССР. Ртуть.. – Вып.37. – Л., 1927. – 76с.
966036
   Обзор минеральных ресурсов стран капиталистического мира. Капиталистических и развивающихся стран на начало 1967 г.. – М., 1968. – 280с.
966037
  Серегина Виктория Обзор мирового рынка конгрессного туризма : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 22-23
966038
  Кулишер И.М. Обзор мирового хозяйства за время войны и после войны и состояние его к началу 1923 года / И.М. Кулишер. – Пб., 1923. – 138с.
966039
  Кулишер И.М. Обзор мирового хозяйства с начала войны до начала 1924 г. / И.М. Кулишер. – 2-е изд. доп. – Л., 1924. – 206с.
966040
  Сатунин К.А. Обзор млекопитающих Закаспийской области / К.А. Сатунин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского и Канц. намест. е. и. в. на Кавказе, 1905. – 56 с. – Без тит. л. – (Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества; ; Кн. XXV, вып. 3)


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Василию Карловичу Совинскому на добрую памятьавтор
966041
  Сатунин К.А. Обзор млекопитающих Закаспийской области / К.А. Сатунин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского и Канц. намест. е. и. в. на Кавказе, 1905. – 56 с. – Без тит. л. – (Записки Кавказского отдела Императорского Русского географического общества; ; Кн. XXV, вып. 3)
966042
  Кащенко Н.Ф. Обзор млекопитающих Западной Сибири и Туркестана / [соч.] Н.Ф. Кащенко, проф. Имп. Томского ун-та. – Томск : Типо-литогр. М.Н. Кононова
Вып. 1 : Chiroptera, рукокрылые - Insectivora, насекомоядные : с 5-ю зоогеографическими таблицами. – 1905. – [2], 102 с, 5 л. ил, карт. : табл., карт. – Отд. оттиск: Известия Томского университета
966043
  Давиташвили Л.Ш. Обзор моллюсков третичных и послетретичных отложений Крымско-Кавказской нефтеносной провинции / Л.Ш. Давиташвили; Государственное научно-техническое нефтяное издательство. – Ленинград; Москва : ОНТИ, НКТП, СССР, 1933. – 168с.
966044
  Нифантьев Э.Е. Обзор монографий и обзоров по химии фосфорорганических соединений. / Э.Е. Нифантьев, Т.С. Кухарева. – М., 1989. – 159с.
966045
   Обзор наблюдения МВП - МТЗ в южной части Кировоградской аномалии электропроводности и первый пленочного моделирования структуры Украинского щита / И.И. Рокитянский, А.В. Терешин, В.И. Трегубенко, Н.С. Голубцова, А.И. Ингеров, Т.С. Савченко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 92-101 : рис. – Библиогр.: с. 100-101. – ISSN 0203-3100
966046
  Летошко Л.М. Обзор научно-атеистической литературы, вып.19 / Л.М. Летошко. – Л., 1968. – 20с.
966047
  Блок Г.П. Обзор научно-издательской деятельности комиссии по изучнию естественных производительных сил России 1915-1920 / сост.: Г.П. Блок ; Комиссия по изуч. естествен. производительных сил России при Рос. АН. – Птгр. : 1920, 1920. – 120 с.
966048
   Обзор научно-исследовательской работы Всесоюзного Арктического института в советском секторе Артики.. – Ленинград, 1934. – 78с.
966049
  Боссе Г.Г. Обзор научно-популярной литературы по биологии / Г.Г. Боссе. – М., 1924. – с.
966050
   Обзор научно-популярной литературы по биологии. Пособие для библиотекарей и преподавателей партшкол, рабфаков, марксистских кружков и самообразования.. – М., 1924. – 99с.
966051
  Ферри А. Обзор некоторых проведенных за последние годы исследований в облести течений с большими сверхзвуковыми скоростями / А. Ферри, 1959. – 44с.
966052
  Щербина С.В. Обзор некоторых цифровых сейсмических регистраторов Института геофизики НАН Украины // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 2. – С. 83-90 : Рис., табл. – ISSN 0203-3100
966053
  Бузескул В. Обзор немецкой литературы по истории средних веков : (Лекция, чит. в Имп. Харьк. ун-те 26 апр. 1885 г.) / В. Бузескул. – Харьков : Тип. К.П. Счасни, 1885. – 38 с.
966054
  Челпанов Г. Обзор новейшей литературы по теории познания : О природе геометрических аксиом // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 40с.
966055
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории
(окончание). – VIII, 427 с.
966056
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории / М.В. Довнар-Запольского, проф. – 2-е изд., с испр. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1912. – VIII, 427 с.
966057
  Довнар-Запольский М.В. Обзор новейшей русской истории / М.В. Довнар-Запольского, проф. – 2-е изд., с испр. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Т. 1. – 1914. – VI, 428 с. – Библиогр.: Библиографические указания" (с. 421-428)
966058
  Гроссгейм А.А. Обзор новейших систем цветковых растений / А.А. Гроссгейм ; доп., ред. и предисл. М.Ф. Сахокиа ; АН Груз. ССР. Тбилис. ботан. ин-т. – Тбилиси : Мецниереба, 1966. – XIV, 198 с. : 24 л. ил., портр.
966059
   Обзор новейших успехов по производству муки, хлеба и крахмала : статья Н. Зернова, техннолога 1-го разряда : с 9 чертежами в тексте // Технология по Вагнеру / Р. Вагнер. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Общественная польза", 1862. – Вып. 1 : [Производство муки, хлеба, крахмала / пер., доп. и изд. под ред. Д. Менделева]. – [4], 80 с.
966060
  Андрусов Н.И. Обзор новых работ по океанографии, имеющих значение для геологии : Органогенные известковые отложения на дне океанов. – [б.м.] : тип. Н.А. Лебедева, 1893. – 14 с. – Отд. оттиск из: "Вестник естествознания", № 3-4, 1893
966061
   Обзор ООЯ за многолетний период по территории Камчатского УГМС.. – Петропавловск-Камчатский, 1974. – 200с.
966062
   Обзор опыта работы библиотек РСФСР по пропаганде литературы о гражданской обороне : Метод. письмо. – Москва, 1965. – 16 с.
966063
  Ларичева Д.В. Обзор основных инструментов социальных сервисов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 10 (228). – С. 31-33. – ISSN 0234-0453
966064
  Ландэ Д.В. Обзор особенностей и возможности контент-мониторинга национального сигмента сети Интернет / Д.В. Ландэ, Б.А. Березин, В.А. Додонов // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 18, № 3. – С. 20-38. – ISSN 1560-9189
966065
   Обзор официальных новостей в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1813-1212
966066
   Обзор официальных новостей в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2013. – № 1. – С. 2-6. – ISSN 1813-1212
966067
  Яковлев В.Е. Обзор палеарктических видов Sphenoptera подрода Chilostetha B. Jak. (Coleoptera, Buprestidae) / [соч.] В.Е. Яковлева. – [Санкт-Петербург] : [Тип. М. Стасюлевича], 1908
966068
  Яковлев В.Е. Обзор палеарктических видов Sphenoptera подрода Chilostetha B. Jak. (Coleoptera, Buprestidae) / [соч.] В.Е. Яковлева. – [Санкт-Петербург] : [Тип. М. Стасюлевича], 1908
966069
  Штакельберг А.А. Обзор палеарктических видов рода Diaphorus Mgn. (Diptera, Dolichopodida) / А.А. Штакельберг // Памяти Георгия Георгиевича Якобсона : Речь президента Общества А.П. Семенова-Тян-Шанского / Семенов-Тян-Шанский. – [Москва-Ленинград], 1928. – С. 67-77
966070
   Обзор патентных законов отдельных капиталистических стран.. – М., 1961. – 88с.
966071
  Саркисян С.Г. Обзор петрографо-минералогических исследований в нефтяной промышленности СССР и США // Итоги науки. Геологические науки / АН СССР, Ин-т научной информации. – Москва, 1959. – 1 : Обзор петрографо-минералогических исследований в нефтяной промышленности СССР и США / С.Г. Саркисян. – С. 1-88
966072
  Гребнев А.В. Обзор печати / А.В. Гребнев. – Москва, 1953. – 27с.
966073
  Логинов Н.П. Обзор печати / Н.П. Логинов. – М., 1959. – 78с.
966074
  Фоминых В.Н. Обзор печати / В.Н. Фоминых. – Свердловск, 1968. – 48с.
966075
  Гребенина А.М. Обзор печати / А.М. Гребенина. – М., 1980. – 38 с.
966076
  Богданова Г.В. Обзор печати : пособ. по сост. обзоров печати на англ. яз. / Г.В. Богданова; Г.В. Боганова. – Москва : МГУ, 1982. – 96 с.
966077
   Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XIX, 308 с. – Бесплатное приложение к газете "Окраины России"


  Содержание конволюта: 1. Обзор печати о Финляндии:Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине 2. Обзор печати о Финляндии : Столетний ...
966078
   Обзор печати о Финляндии : Вторая сессия сейма 1907-1908 г.г. Роспуск сейма; предвыборная агитация и выборы. Второй сейм 1908 года Социалисты // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XI , 199 с.
966079
   Обзор печати о Финляндии : Столетний юбилей завоевания Финляндии. Вопрос о платежах из финляндской казны в государственное казначейство на военные нужды. Еврейский вопрос. Торговля. Финансы, налоги и займы // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – IX , 172 с.
966080
   Обзор печати о Финляндии : Запросы в Государственной думе. Общеимперское законодательство и русско-финляндская комиссия 1909 // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – VII , 139 с.
966081
   Обзор печати о Финляндии : Новый Генерал-Губернатор Ф.А. Зейк Обновление Финлян. Сената и высшей администрации края. Новый прокурор Финляндского Сената. Обновление Главных управлений. Увольнение губернаторов. Поощрение пассивного сопротивления и меры борьбы с ним. // Обзор печати о Финляндии : Первый однопалатный сейм 1907 года и нарушение им Монарших прав. Общегосударственное законодательство и русская политика по отношению к финляндской окраине. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1909. – XIII , 227 с.
966082
  Пельт В.Д. Обзор печати. / В.Д. Пельт. – М, 1963. – 96с.
966083
  Гайденко П.И. Обзор письменных источников по истории русской церкви и церковно-государственных отношений в домонгольской Руси / П.И. Гайденко, Т.Ю. Фомина. – Казань : Набережные Челны : Тоис. – ISBN 978-5-903393-02-2
Т. 1 : Источники по истории руской церкви и церковно-государственных отношений в Киевской Руси (до 1154 г.). Ч. 1: Летописные и каноническо-правовые источники, назидательные послания духовенства. – 2008. – 228 с.
966084
   Обзор по важнейшим научным проблемам. – Москва
Вып. 1. – 1978
966085
  Миряшева Е.В. Обзор по итогам Международной научно-практической конференции "Реформы 1864 г. в теории и практике российского конституционализма: история и современность (к 150-летию земской и судебной реформ)" / Е.В. Миряшева, О.М. Лиска // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 13. – С. 58-63. – ISSN 1812-3805
966086
  Маркус М. Обзор по теории матриц и матричных неравенств / М. Маркус, Х. Минк. – М, 1972. – 232с.
966087
  Лейст Э. Обзор погоды в Москве за 1896 г. по наблюдениям метеорологической обсерватории имп. Моск. ун-та / Э. Лейст. – 19с.
966088
  Уланов В.Я. Обзор популярной литературы по русской истории. / В.Я. Уланов. – М. – 79с.
966089
   Обзор посольских книг из фондов-коллекций, хранящихся в ЦГАДА (конец XV -- нач. XVIII в.). – М., 1990. – 237с.
966090
   Обзор предложений по усовершенстованию русской орфографии. (XVIII-XX вв.). – М., 1965. – 500с.
966091
   Обзор предоставляемых Нидерландами услуг : Holland 1997/98. – The Hague, 1997. – 23с. : илл.
966092
  Берг Л.С. Обзор пресноводных рыб Кореи : (Представлено 14 февраля 1907 г.) / [соч.] Л. Берга // Компакт - 252274 / Л.С. Берг. – 12 с.


  Ежегодник Зоол.музея Имп. Акад. Наук. Т. 12 (1907). С. 1-12.
966093
  Адлер Ю.П. Обзор прикладных работ по планированию эксперимента / Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский. – Москва, 1967. – 96с.
966094
  Адлер Ю.П. Обзор прикладных работ по планированию эксперимента / Ю.П. Адлер, Ю.В. Грановский. – Москва
2. – 1972. – 125с.
966095
  Бережков Р.П. Обзор прямокрылых (Orthoptera saltatoria) Томской и Кемеровской областей / Р.П. Бережков, 1946. – С. 107-122. – Без тит. л.и обл. -Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск: Труды Томского госуниверситета им. В.В. Куйбышева. Томск: ТГУ, 1946, т. 97, с. 107-121. – Библиогр.: с. 121-122
966096
  Артоболевский В.М. Обзор птиц Юго-Восточной части Пензенской губернии.( Предварительное сообщение) : (предварительное сообщение) / [соч.] В.М. Артоболевского, 1905. – С. 163-191. – Отд. оттиск
966097
  Артоболевский В.М. Обзор птиц Юго-Восточной части Пензенской губернии.(Предварительное сообщение) : (предварительное сообщение) : Книга содержит рукопись автора отдельными листами и на полях / В.М. Артоболевский. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц.О-ва Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1904. – 1-12, 21-29 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
966098
  Бордзиловський Є.І. Обзор работ академика А.В. Фомина // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 138-142. – ISBN 978-617-7397-32-7
966099
   Обзор работ зарубежных лингвистов по русской морфологии (1970-1985 гг.). – М., 1990. – 206с.
966100
  Дёринг Т. Обзор работ по аналитической химии / Т. Дёринг. – Петроград : Научное химико-техническое издание
вып. 1. – 1922. – 128 с.
966101
   Обзор работ по аналитической химии.. – Вып.1. – Пг., 1922. – 128с.
966102
  Бируля А.А. Обзор работ по зоогеографии России за 1894-1895 гг. / А. Бируля. – [Санкт-Петербург] : Тип. А.С. Суворина, 1896. – 108 с. – Без тит. л. - Перепечатано по распоряжению Императ. Рус. Геогр. О-ва, из т. XXXII ""Известий"" О-ва, с. 190-297


  Бялыницкий- Бируля А.А. Обзор работ по зоогеографии России за 1894-1895 гг./ А.А. Бялыницкий- Бируля -Б.м.: Тип. А.С. Суворина, [1896].-108 с. -0.60 р. Перепечатано по распоряжению Императ. Рус. Геогр. О-ва, из XXXII т. ""Известий"" О-ва.- С. ...
966103
  Пономарев И.Ф. Обзор работ по кремневым соединениям за 1912 и 1913 годы / И.Ф. Пономарев. – Москва, 1924. – 92 с.
966104
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1966-1969 гг. Морфология.. – М., 1974. – 75с.
966105
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Лексическая семантика, Фразеология. – Москва, 1982. – 64 с.
966106
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1973 гг. Фонетика. Фонология. Письмо.. – М., 1978. – 75с.
966107
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1970-1974 гг. Морфология. Материалы для обсуждения. – Москва, 1982. – 88 с.
966108
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1974-1977 гг. Слообразование. Материалы для обсуждения.. – М., 1982. – 151с.
966109
   Обзор работ по современному русскому литературному языку за 1974-1978 гг. Синтаксис. Материалы для обсуждения. – Москва, 1982. – 96 с.
966110
  Леджервуд Л.У. Обзор работ по созданию усовершенствованных способов бурения нефтяных скважин / Л.У. Леджервуд. – М., 1961. – 55с.
966111
  Колльер Дж. Обзор работ по теплообмену к двухфазным системам / Дж. Колльер. – М., 1962. – 179с.
966112
  Кузнецов Н.Я. Обзор работ по энтомологии теоретической и прикладной, произведенных в Союзе ССР за двадцатилетие с 1917 по 1937 год включительно / Н.Я. Кузнецов // Компакт - 252303 / Н.Я. Кузнецов. – 120 с.
966113
  Кузнецов Я Н. Обзор работ по энтомологии теоретической и прикладной, произведённых в Союзе ССР за двадцатилетие с 1917 по 1937 год включительно / Я Н. Кузнецов, . – 19-120с.
966114
   Обзор работы архивов научно-исследовательских институтов г. Москвы.. – М., 1962. – 19с.
966115
   Обзор работы городских библиотек Белоруссии за 1971 год.. – Минск, 1972. – 36с.
966116
   Обзор работы городских библиотек республики за 1969 г.. – Минск, 1970. – 30с.
966117
   Обзор работы медицинских библиотек Украинской ССР за 1965-1966 годы.. – К., 1967. – 98с.
966118
   Обзор работы районных библиотек Белоруссии на 1971 год.. – Минск, 1972. – 35с.
966119
   Обзор работы районных библиотек БССР за 1968 год.. – Минск, 1969. – 26с.
966120
   Обзор работы сельских библиотек БССР за 1969 год.. – Минск, 1970. – 24с.
966121
   Обзор работы системы Казакского краевого союза потребительских обществ за 1928-1932 год.. – Алма-Ата, 1933. – 165с.
966122
   Обзор радиотехнической литературы.. – М., 1961. – 85с.
966123
  Ильин Н.П. Обзор развития красильного искусства и промышленное значение искусственных пигментов. – Санкт-Петербург : тип. Императорской академии наук, 1879. – 56 с.
966124
  Танаевский В.А. Обзор развития экономико-географической мысли / В.А. Танаевский. – Вып. 1. – Вятка : Вятский пед. ин-т, 1927. – 127 с.
966125
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. Иосифата Огризко
Т. 1 : [О свеклосахарном производстве / [соч.] Е.Н. Андреева]. – 1862. – [2], 428, 79 с., 2 л. табл.


  Васильев, П.А. Содержание т. 1 Шерстяная промышленность / П.А. Васильев и А.А. Шерер Лесной товар / Ф.К. Арнольд Гончарное производство / Г.П. Федченко Очерк стекольного производства / В.В. Шмидт Приложения к статье о свеклосахарной промышленности
966126
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента внеш. торговли
Т. 2 : [О свеклосахарном производстве / [соч.] Е.Н. Андреева]. – 1863. – [3], 523 с., [2] л. табл.


  Васильев, П.А. Содержание т. 2 Обзор машиностроительных заведений/ А. Ершов Топливо и отопление / Г.П. Федченко Изделия золотые и серебрянные / И. Арсеньев Табачная промышленность / Е. Грумм-Гржимайло Приложения к статье:Табачная ...
966127
   Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. – 1862-1865. – Санкт-Петербург : В тип. В.Н. Майкова
Т. 3 : [Пивоварение (и медоварение) / А. Корсак. – 1865. – [3], 655 с., 2 л. табл.


  Содержание т. 3: Писчебумажное производство / Владимира Потехина Бронза и бронзовые изделия. Композиции, бронзе подражающие, и изделия из них / И. Арсеньева О винокурении / А. Корсака Виноградарство и виноделие / С. Львовского
966128
  Смирнов Д.А. Обзор разновидностей Necrophorus vespilloides Herbst. (Coleoptera, Silphidae) / Д.А. Смирнов (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – 2 с.
966129
  Лебедев А. Обзор распространения вредителей и болезней с ельхозрастений в 1961 году, прогноз их появления в 1962 году и рекомендации по борьбе с ними / А. Лебедев, К. Кудряшов. – Саратов, 1962. – 56с.
966130
   Обзор распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в Ивановской области в 1963 году и прогноз их появления в 1964 году с мероприятиями по борьбе с ними.. – Иваново, 1964. – 70с.
966131
   Обзор распространения главнейшхи массовых вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1959 г. и прогноз их появления в 1960 г.. – Ленинград, 1960. – 209 с.
966132
   Обзор распространения карантинных вредителей, болезней и сорных растений в СССР. На 1 января 1963 года.. – М., 1963. – 288с.
966133
   Обзор распространения карантинных вредителей, болезней и сорных растений в СССР. На 1 января 1964 года.. – М., 1964. – 240с.
966134
   Обзор распространения карантинных вредителей, болезней и сорных растений СССР : на 1 янв. 1966 г. – Москва : [б. и.], 1966. – 364 с. : табл. – Экз. деф.: отсутствует тит. л.
966135
   Обзор распространения карантинных вредителей,болезней и сорных растений в СССР : на 1 января 1970 года. – Москва : [б. и.], 1970. – 681 с. : табл.
966136
   Обзор распространения карантинных вредителей,болезней и сорных растений СССР : на 1 янв. 1967 г. – Москва : [б. и.], 1967. – 398 с. : табл.
966137
  Аггеенко В.Н. Обзор растительнеого Крыма с топографической и флористической точки зрения, с приложением: "Перечисление ложецветных (Thalamiflorae) от Ranunculaceae до Capparideae, дикорастущих на Таврическом полуострове" : Диссертация на степень доктора ботаники : (Отчет С.-Петербургскому О-ву Естествоиспытателей и Крымскому комитету) : С. 8-ю таблицами и картою / В.Н. Аггеенко. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1897. – [6], CLIV, [2], 94, [1] с. – Экз. деф., отсутств.: 81-94, 8 табл. рис. и карта


  На обл. автограф Кузнецова, а на тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову. автор
966138
  Дмитриевская Алена Обзор региональных сайтов : Спецвыпуск -Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 54-57 : Фото
966139
  Бусел В.А. Обзор редких гнездящихся птиц поймы нижнего Днепра // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2016. – Т. 18. – С. 146-156. – ISSN 1682-2374
966140
  Иванов П.В. Обзор режима рек СССР за 1925-26 гг. / П.В. Иванов, А.А. Брейтерман. – Ленинград, 1927. – 19с.
966141
  Орлюк М.И. Обзор результатов исследований палеомагнитной информативности докембрийских кристаллических пород Украинского щита / М.И. Орлюк, М.И. Орлова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 84-108 : рис., табл. – Библиогр.: с.106-108. – ISSN 0203-3100
966142
  Рождественский Б.Н. Обзор результатов полевых опытов / Б.Н. Рождественский. – Киев, Харьков, 1948. – 300с.
966143
  Николаева Д.В. Обзор рекламных страниц общеполитических газет начала ХХ века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 10 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.89-95. – (Журналистика ; № 3). – ISSN 0201-7385
966144
   Обзор рекомендаций международных организаций по вопросам развития систем образования.. – М., 1976. – 76с.
966145
  Сединкин В.А. Обзор рекомендаций по интенсивной терапии острой массивной кровопотери в акушерстве / В.А. Сединкин, Е.Н. Клигуненко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 48-60. – ISSN 2224-0586
966146
  Жагелев И.И. Обзор рецензий на лекции по внешнеполитической тематике / И.И. Жагелев, Н.С. Ракита. – М., 1974. – 56с.
966147
  Гуцевич С.А. Обзор ржавчинных грибов Крыма / С.А. Гуцевич. – Л., 1952. – 172с.
966148
  Траншель В.Г. Обзор ржавчинных грибов СССР. / В.Г. Траншель. – М-Л : Издательство АН СССР, 1939. – 426с.
966149
  Нетушил И.В. Обзор римской истории по лекциям, читанным в Харьковском университете и на Харьковских высших женских курсах / И.В. Нетушил. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : кн. маг. т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1916. – 376 с.
966150
  Нетушил И.В. Обзор римской истории по лекциям, читанным в Харьковском университете и на Харьковских высших женских курсах / И.В. Нетушил. – 2-е изд., испр. и доп. – Харьков : кн. маг. т-ва А.С. Суворина - "Новое время", 1916. – 376 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л. - Конволют. - Перепл.: Краткое обозрение разработки римской истории / И.В. Нетушил
966151
  Маслов С.И. Обзор рукописей библиотеки Императорского Университета Св. Владимира / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Императорского Университета Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицко, 1910. – [2], 45 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1910, № 5. – Библиогр. в примеч.


  152184 - у примірнику 16 с.(не повний)
966152
  Лучник В. Обзор русских видов подрода Poecilus (Bon.), сближаемых с Platysma cupreum L. (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник : Тип. М.Меркушева, 1913. – 7 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 13, № 3-4, 1913 г.
966153
  Кокуев Н.Р. Обзор русских видов рода Henicospilus Steph. (sensu dalla Torre). (Hymenoptera, Ichneumonidae) / [соч.] Н. Кокуева // Компакт - 252397 / Н.Р. Кокуев. – 14 с.
966154
  Кокуев Н.Р. Обзор русских видов рода Henicospilus Steph. (sensu dalla Torre). (Hymenoptera, Ichneumonidae) / [соч.] Н. Кокуева // Перепончатокрылые - 252330 [компакт]. – С. 161-174
966155
  Андреев А.И. Обзор русских исторических работ по изучению финноугорских народностей СССР / Андреев А.И. – Ленинград : АН СССР, 1928. – С. 243-329
966156
   Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Материалы к истории изученяи Средней Азии.. – Ташкент
Ч.1. – 1955. – 84с.
966157
   Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Материалы к истории изученяи Средней Азии.. – Ташкент
Ч.2. – 1956. – 102с.
966158
  Пушкарев С.Г. Обзор русской истории / С.Г. Пушкарев. – Москва : Наука, 1991. – 390 с. – Репринтное воспроизведение издания 1987г. – Библиогр.:с.381-384. – ISBN 5-02-000758-7
966159
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 1903-1905. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова
Ч. 1 : Киевская Русь (с VI до конца XII века). – 1903. – VI, 173 с. – Библиогр.: "Литература по истории Киевской Руси" (с. 171-173)
966160
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 2-е изд. – Москва : Изд. И.К. Шамова ; [Унив. тип.]
Ч. 1 : Киевская Русь (с VI до конца XII века). – 1905. – [2], II, 172 с. – Библиогр.: "Литература по истории Киевской Руси" (с. 170-172)
966161
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 2-е изд. – Москва : Изд. И.К. Шамова ; [Унив. тип.]
Ч. 2 : Удельная Русь. Вып. 2. [Западная и юго-западная Русь с XIII до половины XVII в.]. – 1905. – [4], 173 с. – Библиогр.: "Литература по истории западной и юго-западной Руси" (с. 140-141)
966162
  Рожков Н.А. Обзор русской истории с социологической точки зрения / Н. Рожков. – 1903-1905. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир Божий" ; Тип. И.Н. Скороходова
Ч. 2 : Удельная Русь : (XIII, XIV, XV и первая половина XVI века). Вып. 1. – 1905. – VI, 224 с. – Библиогр.: "Литература по истории северо-восточной Руси в удельный период" (с. 223-224)
966163
  Померанцева Б.П. Обзор русской литературы XVIII века в темах и планах : курс 6 класса мужских и женских ср.-учебных заведений : В помощь учащим, учащимся и для самообразования : Вступ. ст. и 30 тем для самостоят. разработки / Б.П. Померанцев, преп. рус. яз. моск. гимназий. – Москва : Тип. П.П. Рябушинского, 1914. – 72 с. – Библиогр.: с. 68
966164
   Обзор рынка гостиничной недвижимости Киева // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 6-11 : фото, табл.
966165
  Шутова Наталья Обзор рынка туроператоров : Зимой и летом курорты оказались одним цветом. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-49 : Фото
966166
  Шутова Наталия Обзор рынка. Летнее пламя, бархат осени и первый снег : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 50-53 : Фото
966167
  Шутова Наталья Обзор рынка. Островки стабильности и возмутители спокойствия : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 54-58 : Фото
966168
   Обзор рынка: Румыния : Нехитрые комбинации хорошего отдыха. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 35-37 : Фото
966169
  Чичкина Светлана Обзор рынка: турбизнес Санкт-Петербурга оценил итоги и спрогнозировал перспективы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 50-51 : Фото
966170
  Богданова Светлана Обзор сайтов турпредставительств : Единство разнообразия. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 48-51 : Фото
966171
   Обзор свойств р-элементов. Конкспект лекций по программе курса общей химии для студентов нехимич. спец.. – Пермь, 1976. – 63с.
966172
  Кузнецов Н.Я. Обзор семейства Sphingidae палеарктической и отчасти палеанарктической (китайско-гималайской) фауне / [соч.] Н.Я. Кузнецова (С.-Петербург) // Компакт - 252303 / Н.Я. Кузнецов. – 54 с., 1 л. табл.
966173
  Кузнецов Н.Я. Обзор семейства Sphingidae палеарктической и отчасти палеанарктической (китайско-гималайской) фауне / [соч.] Н.Я. Кузнецова (С.-Петербург). – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1906. – 54 с., 1 л. табл. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Русского Энтомологического общества, Т. XXXVII, с. 293-346


  На обл. дарств. надпись: Оскару Ивановичу Иону в знак глубокого уважения и преданности от автора
966174
  Власова Наталья Васильевна Обзор сибирских видов рода asparaggus L. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Власова Наталья Васильевна; АН СССР. Сиб. отд. Центральный Сиб. ботанический сад. – Новосибирск, 1981. – 16л.
966175
  Соболев Б.А. Обзор систем автоматизированного управления производством и рекомендации по их внедрению / Б.А. Соболев. – Минск, 1966. – 84с.
966176
  Чедия Д.М. Обзор систематики радиолярий : пособие для изучения ископаемых радиолярий / Д.М. Чедия; Отв. ред. Юсупова С.М. – Сталинабад : АН Таджикской ССР, 1959. – 331с.
966177
  Савельев Владимир Обзор системы онлайн-бронирования : Системы поиска и бронирования: будущее - в едином информационном пространстве. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 26-30 : Фото
966178
   Обзор событий происходящих на территории бывшей Российской державы: Составлен на октябрь 1918 г.. – Киев : Типо-Литограия Св.Владимира, Акц. Общ. Н.Т.Корча-Новицкаго, 1918. – 15с. + 2 схемы. – Кн.нап.: рос. стар. орф. – (На разлинах Великой России.)
966179
   Обзор современного состояния геолого-геофизических работ на нефть и газ в зарубежных странах.. – М., 1973. – 96с.
966180
  Вейцман А.И. Обзор современного состояния зарубежной и отечественной литературы по изучению резкостных свойств фотографических материалов / А.И. Вейцман, К.В. Вендровский. – Москва, 1969. – 192с.
966181
   Обзор современного состояния отечественной 16-мм аппаратуры для профессиональной кинематографии.. – М., 1965. – 97с.
966182
  Зауербрей И.И. Обзор современных германских работ по установлению связи между водными свойствами и механическим составом почвогрунтов. / И.И. Зауербрей. – Л., 1926. – 212с.
966183
  Лохвицкий А.В. Обзор современных конституций : в 2 ч. / [соч.] А. Лохвицкого. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. А.Ф. Базунова
Ч. 1 : Швейцария; Франция; Германия; Швеция; Норвегия; Дания; Финляндия; Польша. – 1865. – VI, [2], 270 с.
966184
  Алексеев А.Ю. Обзор современных систем прогнозирования финансовых рынков на основе анализа новостного фона // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 ( 51 ). – С. 73-79. – ISSN 1728-8878
966185
  Барсак О. Обзор современных фунгисидов и инсектисидов, употребляемых в борьбе с вредителями виноградарства / сост. О. Барсак. – Одесса : "Славянская" тип. Е.Хрисогелос, 1911. – 19 с.
966186
  Сумцов Н.Ф. Обзор содержания проповедей Иоанникия Голятовского / Н.Ф. Сумцов. – Харьков : Тип. "Печ. дело", 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из: Вестник Харьковского историко-филологического общества. Вып. 4


  Архимандрит Иоанникий (фамилия в миру Галятовский или Голятовский; ок. 1620, Волынь — 2 (12) января 1688, Чернигов) — церковный и общественно-политический деятель XVII века
966187
  Чеботарев Н.Г. Обзор сочинений Лобачевского "Алгебра или вычисление конечных" / Н.Г. Чеботарев. – Москва ; Ленинград
Ч. 4. – 1948
966188
  Костомаров М. Обзор сочинений, писанных на малороссийском языке // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 139-159. – ISBN 978-966-500-300-7
966189
   Обзор стандартов, относящихся к звукотехнике в кинематографии. – М., 1967. – 155с.
966190
  Жаворонкова И.П. Обзор статей по истории советской техники / И.П. Жаворонкова, В.С. Немченко. – М., 1950. – 172с.
966191
  Миклухо-Маклай Обзор стратиграфии палеозоя Кавказа. / Миклухо-Маклай, Миклухо-Маклай. – 47-64с.
966192
   Обзор тенденций на польском гостиничном рынке // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 28-29 : фото
966193
  Митульский Януш Обзор тенденций на польском гостиничном рынке // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 28-29 : фото
966194
   Обзор трудов VII Национального симпозиума по надежности и контролю качества радиоэлектронной аппаратуры (США). – Москва
Ч. 1. – 1961. – 186 с.
966195
   Обзор трудов VII Национального симпозиума по надежности и контролю качества радиоэлектронной аппаратуры (США).. – М.
Ч.2. – 1961. – 168с.
966196
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 9. – 2000
966197
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 10. – 2000
966198
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 11. – 2000
966199
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев
№ 12. – 2000
966200
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2001
966201
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2001
966202
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2001
966203
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2001
966204
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2001
966205
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2001
966206
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2001
966207
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2001
966208
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2001
966209
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2001
966210
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2001
966211
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2002
966212
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2002
966213
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2002
966214
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2002
966215
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2002
966216
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2002
966217
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2003
966218
   Обзор украинского рынка = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2003
966219
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4. – 2005
966220
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2005
966221
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2005
966222
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2005
966223
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2005
966224
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2005
966225
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2005
966226
   Обзор украинского рынка = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2005
966227
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2002
966228
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2002
966229
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно- аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2002
966230
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2003
966231
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 5. – 2003
966232
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2003
966233
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2003
966234
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2003
966235
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2003
966236
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2003
966237
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2003
966238
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2004
966239
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2004
966240
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2004
966241
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 4-5. – 2004
966242
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2004
966243
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 7. – 2004
966244
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 8. – 2004
966245
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 9. – 2004
966246
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 10. – 2004
966247
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 11. – 2004
966248
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian Market Review. : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 12. – 2004
966249
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 1. – 2005
966250
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 2. – 2005
966251
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 3. – 2005
966252
   Обзор украинского рынка. = Ukrainian market review : Информационно-аналитический журнал. – Киев, 1998-
№ 6. – 2005
966253
  Кулиш П.А. Обзор украинской словесности. – Санкт-Петербург, 1860. – 104c.
966254
   Обзор успехов биологии и патологии. 1910-1914 гг.. – С.-Петрбург : Тип. изд. Практическая Медицина (Ф.В. Эттингер), 1914. – IV, 344, III с.
966255
  Микитова Л.В. Обзор фауны зерновых (Brvchidae) Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Микитова Л.В.; Тадж. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1968. – 15л.
966256
  Бируля А.А. Обзор фауны скорпионов Британской Восточной Африки / А.А. Бируля // Компакт - 259127 / А.А. Бируля. – 31 с.


  Научные результаты зоологической экспедиции проф. В.А. Догеля и И.И. Соколова в Британскую Восточную Африку и Уганду в 1914 году. Том I. Петроград. Тип. А.И. Белокопытова. 1916г. 500 с., ил. + 17 табл. Содержание: 1. В.А. Догель, И.И. Соколов. ...
966257
  Бируля А.А. Обзор фауны скорпионов Британской Восточной Африки / А.А. Бируля // Компакт - 259126 / А.А. Бируля. – 31 с.


  Научные результаты зоологической экспедиции проф. В.А. Догеля и И.И. Соколова в Британскую Восточную Африку и Уганду в 1914 году. Том I. Петроград. Тип. А.И. Белокопытова. 1916г. 500 с., ил. + 17 табл. Содержание: 1. В.А. Догель, И.И. Соколов. ...
966258
  Милль Д.С. Обзор философии сэра Вильяма Гамильтона и главных философских вопросов, обсужденных в его творениях / [Соч.] Джона Стюарта Милля ; Пер. со 2 лондон. изд., со всеми доп., сдел. авт. в 3 изд., Н. Хмелевский. – Санкт-Петербург : Изд. "Реус. кн. торговли" ; В тип. Н. Неклюдова, 1869. – [4], 98, 528 с.
966259
  Линицкий П. Обзор философских учений / Соч. э.-орд. проф. дух. акад. П. Линицкого. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1874. – [2], VI, 245, II с.
966260
   Обзор фонда исполнительного комитета Томского губернского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (Томского Губисполкома).. – Томск : Изд. ТГУ, 1967. – 34 с.
966261
   Обзор фонда Сибирского генерал-губернатора.. – Омск, 1959. – 78с.
966262
  Науменко В.П. Обзор фонетических особенностей малорусской речи // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – IV, 90, III с.
966263
  Науменко В.П. Обзор фонетических особенностей малорусской речи / В. Науменко. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – IV, 90, III с.
966264
  Бианки В.Л. Обзор форм рода Ammomanes Cab., cem. Alaudidae : (доложено в заседании Физико-математического Отделения 19 янв. 1905 г.) / В.Л. Бианки. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1905. – С. 231-246. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, т. 21, № 4, 1904 г.
966265
  Бианки В.Л. Обзор форм рода Ithaginis, Wagler. (Fam. Phasianidae, Galliformes) : : (Представлено 23 октября 1902 года) / В. Бианки // Компакт - 259131 / В. Бианки. – 10 с.


  Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем. Т. 8, № 2 : 1903. - 1-52, 133-264, XVII-XXXII c., XVI л. ил.
966266
  Бианки В.Л. Обзор форм родов Cryptolopha, Abronis и Tickellia из сем. Sylviidae, отряда Passeriformes : (доложено в заседании Физико-математического Отделения 21 сент. 1905 г.) / В.Л. Бианки. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1906. – С. 49-65. – Отд. оттиск из: Известия Имп. Акад. Наук, 5 серия, т. 23, № 1, 2, 1905 г.
966267
   Обзор хода крестьянского дела в царстве польском за 1864-1867 гг.. – Санктпетербург, 1868. – 49 с.
966268
  Ласкарев В.Д. Обзор четветричных отложений Новоросии / В.Д. Ласкарев. – 48с.
966269
  Даль С.К. Обзор численности грызунов-вредителей сельхоз. культур / С.К. Даль, Х.А. Захарян. – Отдельный оттиск из "Известий" Академии наук АССР. – Ереван : Академия наук АССР, 1951
966270
  Иванов В.П. Обзор шелководства и шелковой промышленности в Западной Европе : Отчет о командировке в западную Евп=ропу для изучения размотки коконов, обработки шелка и шелковых остатков и шелководства вообще / [соч.] В.П. Иванова ; М.З. и Г.И. Кавк. шелководств. станция. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1899. – 196, 14 л. ил.с. : ил.
966271
  Казаков А.В. Обзор эксплуатационных ресурсов фосфоритных месторождений СССР / А.В. Казаков. – М, 1930. – 115с.
966272
  Мейнгард А.А. Обзор энтомологических сборов произведенных в Западных Саянах и на Енисее : Читано в очередном заседании Томского Общества Естествоиспытателей и врачей 12 марта 1904 года Действительным членом Общества А.А. Мейнгард. – Томск : Типо-лит. Спб. Т-ва Печатного дела, 1912. – 15 с. – Без тит. л.


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко от автора 1912
966273
  Владимиров П.В. Обзор южно-русских и западно-русских памятников письменности от XI до XVII ст. / [соч.] П.В. Владимирова. – Киев : Тип. В.И. Завадского, 1890. – [2], 42 с. – Отд. оттиск из:Чтения в Историческом о-ве Нестора Летописца, кн. 4
966274
  Новик Ф.С. Обзор: Дальномерные устройства киносъемочных аппаратов. / Ф.С. Новик. – М., 1967. – 36с.
966275
   Обзорная информация информация. – Москва
Вып. 4 : Процессуальные. – 1980
966276
   Обзорная информация информация. – Москва
Вып. 5. – 1980
966277
   Обзорная карта полезных ископаемых Азиатской части СССР. Масштаб 1:16000000. Объяснительные замечания и список месторождений.. – Л., 1931. – 27с.
966278
   Обзорная карта прогноза углей СССР. Масштаб 1:5000000. Объяснительная записка.. – Л.-М., 1941. – 34с.
966279
   Обзорная карта прогноза углей СССР. Масштаб 1:5000000. Список месторождений., 1953. – 20с.
966280
  Богуш Глеб Обзорная конференция по Римскому статуту: новые горизонты международного уголовного правосудия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 5 (78). – С. 87-95. – ISSN 1812-7126


  Статья посвящена рассмотрению современных проблем международного уголовного правосудия в свете состоявшейся в Кампале первой Конференции по обзору Римского статута Международного уголовного суда. Автор оценивает результаты Конференции, особое внимание ...
966281
   Обзорная рецензия на лекции "О коммустической морали и религиозной морали".. – М., 1960. – 39с.
966282
  Земсков В.Ф. Обзорная рецензия на лекции и брошюры по некоторым вопросам русской литературы и литературы народов СССР / В.Ф. Земсков. – Москва : Знание, 1962. – 23 с.
966283
  Осколков П.Ф. Обзорная рецензия на лекции и материалы областных отделений общества по решениям XXI съезда КПСС. / П.Ф. Осколков. – М., 1959. – 44с.
966284
  Иванников И.Г. Обзорная рецензия на лекции по технической тематике / И.Г. Иванников. – Л., 1982. – 18с.
966285
  Гришин А.А. Обзорная рецензия на лекции, прочитанные в 1977 году по проблемам научного коммунизма / А.А. Гришин. – Москва, 1978. – 34 с.
966286
  Красиков Ю.А. Обзорная рецензия на методические материалы в помощь лектору, изд. правлениями обществ / Ю.А. Красиков. – М., 1977. – 40с.
966287
   Обзорные вулканологические карты и металлогеническая специализация вулканических областей : Сб. науч. трудов. – Свердловск, 1985. – 125с.
966288
   Обзорные карты и общие проблемы метаморфизма. Труды всесоюз. симпозиума (25-29 окт. 1971 г.). – Новосибирск
1. – 1972. – 151с.
966289
   Обзорные карты и общие проблемы метаморфизма. Труды всесоюз. симпозиума.. – Новосибирск
2. – 1972. – 200с.
966290
  Аничкина Т.Б. Обзорные конференции по рассмотрению действия ДНЯО: позиция США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 10 (490). – С. 55-69. – ISSN 0321-2068


  Действия Договора о ядерном нераспространении (ДНЯО).
966291
  Терзиев Н.В. Обзорные лекции по криминалистике / Н.В. Терзиев. – Москва, 1945. – 63 с.
966292
  Спижарский Т.Н. Обзорные тектонические карты СССР : (Составление карт и основные вопросы тектоники) / Т.Н. Спижарский. – Ленинград : Недра, 1973. – 240с.
966293
   Обзорный тур по Западной Украине : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 98-103 : Фото. – ISSN 1998-8044
966294
  Шобухов М.Н. Обзоры архивных фондов / М.Н. Шобухов. – Москва, 1959. – 68с.
966295
  Раздорский А. Обзоры губерний и градоначальств Малороссии, Новороссии, Подолии, Волыни и Слободской Украины 1870-1916 гг. как исторический источник // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 110-120. – ISSN 0869-3595
966296
   Обзоры научно-популярных лекций за 1951 год. – Москва, 1952. – 100 с.
966297
   Обзоры по отдельным проблемам = Методика и техника геологоразведочных работ, организация производства. – Москва
Вып. 66 : Волков А.С. и др. Зарубежный опыт создания высокогерметичных соединений обсадных труб. – 1965. – 10с.
966298
   Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. – Москва
№ 1. – 1978
966299
   Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. – Москва
№ 2. – 1978
966300
   Обзоры по электроннной технике. Сер. 8. – Москва
  вып. 1. – 1978
966301
   Обзоры по электроннной технике. Сер. 5 Радиодетали. – Москва
  вып. 3. – 1978
966302
   Обзоры по электроннной технике. Сер. 5 Радиодетали. – Москва
  вып. 6. – 1978
966303
   Обзоры результативности экологической деятельности : Украина: второй обзор. – Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2007. – XXII, 265 с. – Загл. обл.: 2-й обзор результативности экологической деятельности. – (Серия обзоров результативности экологической деятельности, ISSN 1020-4563 ; вып. 24). – ISBN 978-92-1-416025-0
966304
   Обзоры результатов опытов за 1916 г.. – К., 1918. – с.
966305
   Обзоры результатов полевых опытов за 1915 год / Сеть опытных полей Всероссийского Общества Сахарозавадчиков. – Киев : Тип. А.И. Гросман, 1916. – IV, 180 с.


  Из предисл.: Работа по редактированию и изданию обзоров выполнена агр. А.Ф. Нестеровым. С. Франкфурт Ред.: Нестеров, Александр Федорович На тит. л. надпись: М. Солоненко
966306
  Мунони Д. Оби / Д. Мунони. – М., 1973. – 239с.
966307
  Жук С. Обивателя США цікавить тільки, щоб Україна не об"єдналася з Росією і не відродився Радянський Союз : Інтерв". / Сергій Жук ; [інтерв"ю взяв] Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 березня (№ 46/47)


  Інтерв". з дніпропетровським істориком Сергієм Жуком, який викладає американцям російську історію.
966308
  Меттер И.М. Обида / И.М. Меттер. – Л., 1960. – 547с.
966309
  Меттер И.М. Обида / И.М. Меттер. – Москва-Ленинград, 1962. – 527с.
966310
  Угловский В Н. Обида / В Н. Угловский, . – Вологда, 1963. – 231с.
966311
  Большак В.Г. Обида : роман / В.Г. Большак ; авториз. перевод с укр. Г. Шипова, А. Дмоховской. – Москва : Советский писатель, 1965. – 387 с. : ил.
966312
  Мальева Э. Обида : Роман. И не станет зелени: Повесть. Рассказы / Э. Мальева. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 528с.
966313
  Никольский П.А. Обида Ефима Гулина. / П.А. Никольский. – Барнаул., 1966. – 79с.
966314
  Коваленко М. Обида, жажда власти, предательство?! (Гетман Мазепа и отношения с Россией в конце XVII - начале XVIII вв.) // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 103-110. – ISSN 0201-7083
966315
  Владимиров А.А. Обида. / А.А. Владимиров. – Воронеж, 1980. – 132с.
966316
  Поповский А.Д. Обида. Исповедь. Пути и дроги к сердцу / А.Д. Поповский. – Москва : Советский писатель, 1974. – 408с.
966317
  Жежера В. Обидві дружини Климентія Квітки померли у 42 роки // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 2 (5). – С. 62-65
966318
   Обиденко Владимиру Ивановичу - 50 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 6. – С. 45 : фото. – ISSN 0016-7126
966319
  Лагин Л.И. Обидные сказки. / Л.И. Лагин. – М, 1959. – 63с.
966320
  Романов И.С. Обидный намек / И.С. Романов. – Ставрополь, 1969. – 76с.
966321
  Хайдаров Г.З. Обизменении изотопного состава радиоэлементов в природных объектах в процессе миграции. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хайдаров Г.З.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1955. – 20л.
966322
  Караславов Г. Обикновени хора / Г. Караславов. – София, 1958. – 512с.
966323
  Ного Р.П. Обиле и расап материте / Р.П. Ного. – Сараіево, 1978. – 108 с.
966324
  Чебан Георгий Афанасьевич Обильные осадки на территории Молдавской ССР : Дис... канд. геогр.наук: / Чебан Георгий Афанасьевич; Гл. упр. гидрометеорологич. службы при СМ СССР. Кишенев. гидрометеорол. обсерватория. – Кишинев, 1973. – 205л. – Бібліогр.:л.162-175
966325
  Чебан Г.А. Обильные осадки на территории Молдавской ССР. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Чебан Г.А.; МВ и ССО УССр. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 24л.
966326
  Басов С.А. Обинституциональном подходе в библиотековедении // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 3. – С. 50-69. – ISSN 0130-9765
966327
   Обираєми виші. Яким рейтингам вірити? // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 9 (100). – С. 28-29


  "...Перше місце серед класичних університетів за національним рейтингом належить КНУ імені Тараса Шевченка. <...> Втім за рейтингом "Компас" та "Євроосвіта" КНУ імені Тараса Шевченка - на сходці нижче і посідає друге місце. Першість натомість тут ...
966328
  Гринюк Р. Обираємо майбутне: до підсумків обговорення законопроекті про вищу освіту в Донецькому національному університеті // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 лютого (№ 7). – С. 5


  Дискус яким бути закону "про вищу освіту? Ректор Роман Гринюк обговореня проектів законів України про вищу освіту.
966329
   Обирай "Club Med" : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 24-25 : Фото
966330
  Філоненко Світлана Обирай із нами, обирай, як ми, обирай краще за нас! : 25 травня кияни голосуватимуть за міського голову та 120 депутатів столичної ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 21-23
966331
  Філоненко Світлана Обирай із нами, обирай, як ми, обирай краще за нас! : 25 травня кияни голосуватимуть за міського голову та 120 депутатів столичної ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 21-23
966332
   Обираймо гідних! // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 1


  Оголошено конкурс з обрання членів Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
966333
  Стоєцький Валентин Обирайте безпечні обігрівальні прилади // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 22-23 : фото
966334
  Андрушко В. Обирайте професії які будуть завжди. Вступайте до НПУ імені М.П. Драгоманова // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 червня - 5 липня (№ 28/29). – С. 1
966335
  Ульянченко М.П. Обираю долю. / М.П. Ульянченко. – Дніпропетровськ, 1983. – 144с.
966336
  Базилевський В.О. Обираю тривогу : нариси / Володимир Базилевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 158 с.
966337
  Урсул А.Д. Обитаемая Вселенная / А.Д. Урсул. – Москва, 1976. – 63с.
966338
  Бубнов И.Н. Обитаемые космические станции. / И.Н. Бубнов, Л.Н. Каманин. – М., 1964. – 189с.
966339
  Зигель Ф.Ю. Обитаемые миры / Ф.Ю. Зигель. – Москва : Знание, 1962. – 48 с.
966340
  Золотусский И.П. Обитаемый остров / И.П. Золотусский. – Ярославль, 1965. – 96с.
966341
  Кокин Л.М. Обитаемый остров : повесть и рассказы / Л.М. Кокин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 302с.
966342
  Стругацкий А.Н. Обитаемый остров / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Москва, 1971. – 319с.
966343
  Стругацкий А. Обитаемый остров. Малыш / А. Стругацкий, Б. Стругацкий. – Москва, Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 544с. – ISBN 5150002550
966344
  Кроми У. Обитатели бездны / У. Кроми. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 343с.
966345
   Обитатели бездны. Глубокая натура : Живая природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 42-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
966346
  Чикилевская И.В. Обитатели гнезд грызунов Белорусского Полесья. : Автореф... канд. биол.наук: / Чикилевская И.В.; Белорусский гос. ун-т., 1965. – 20л.
966347
  Гембицкий А.С. Обитатели гнезд сиантропных птиц на теории Белорусии и их роль в распространении возбудителей заболеваний человека и животных. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гембицкий А.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 19л.
966348
  Палкевич Яцек Обитатели папуасских пентхаузов : первобытность / Палкевич Яцек, Стайнмец Джордж // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 74-85 : Фото
966349
  Огнев А. Обитатели побережий / А. Огнев, С. Огнев. – Москва-Ленинград, 1926. – 112с.
966350
  Самченко В. Обителі творчості майстра енкаустики. Музей художника Миколи Стороженка на Конотопщині пережив окупацію: чим він унікальний // Україна молода. – Київ, 2022. – 12 травня (№ 9). – С. 11


  Єдиною іменною навчально-творчою майстернею в українській Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури є майстерня живопису та храмової культури імені Миколи Стороженка. Така висока честь художнику - за самобутній талант та понад 40 ...
966351
  Анисимов Ю.П. Обитель : [стихотворения] / Юлиан Анисимов. – Москва : Книгоиздат "Альциона", 1913. – 88, [4] с.
966352
  Марголіна І. Обитель "ангельського чину": Свято-Троїцький Кирилівський монастир у XVI - XVII ст. / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 143-180. – ISBN 978-966-06-0781-1
966353
  Травина Ирина Обитель благодати : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал. – Киев, 2006. – № 2. – С. 8-15 : Фото
966354
  Дмитрук Игорь Обитель горных ангелов : Три этюда с Монбланом // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 20-37 : Іл., карта
966355
  Клименко Владимир Обитель красоты и милосердия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 2 (50). – С. 46-59. – ISSN 1812-867Х


  Церква Покрови Пресвятої богородиці в Марфо-Маріінському монастирі в Москві
966356
  Власов П.В. Обитель милосердия / П.В. Власов. – Москва, 1991. – 301с.
966357
  Кочубинская Т. Обитель на Печерске / Татьяна Кочубинская ; Киев. Свято-Введен. монастырь. – Київ : Киевский Свято-Введенский монастырь, 2008. – 235, [1] с. : ил. – 1020-летию Крещения Руси посвящяется. - 130- лет Киевскому Свято-Введенскому монастирю. - По благословению Предстоятеля Укр. Православ. Церкви Его Блаженства Владимира Блаженнейшего Митрополита Киев. и всея Украины. – Библиогр. в примеч.: с. 228-235. – ISBN 978-966-96724-7-6
966358
  Шерга Екатерина Обитель прототипов : судьбы усадеб / Шерга Екатерина, Овчинников Кирилл, Щегол Георгий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 84-88 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
966359
  Агибалова В.В. Обитель снегов / В.В. Агибалова, П.В. Ковалев. – Москва : Географгиз, 1956. – 56 с.,ил. – (Рассказы о природе)
966360
  Пухальский В. Обитетели леса / В. Пухальский. – Варшава, 1966. – 12с.
966361
  Еремеев П.В. Обиход: Былички / П.В. Еремеев. – М., 1990. – 282с.
966362
   Обиходная книжка для мальчиков // Руководство к собиранию, хранению и наблюдениям над насекомыми и другими низшими животными / Юл.И. Симашко. – Санкт-Петербург : Тип. А.М. Котомина, 1874. – 223 с. : ил. – (Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко ; 1874 г., № 6, июнь)


  Педагогический журнал Семья и школа, изд. под редакцией Юл. Симашко. Семейное чтение, 1875 г., № 7, июль, кн. 1
966363
  Исаев М. Обич / М. Исаев. – София, 1954. – 76с.
966364
  Новаков И. Обич за обич: Истор.-социол. очерк за братството на хората от бреговете на Белия Дунав и Тихия Дон. / И. Новаков. – София, 1978. – 75с.
966365
  Даскалова Д. Обичам тоя град. / Д. Даскалова. – София, 1964. – 40с.
966366
  Исламов Уткур Исламович Обиширская культура. / Исламов Уткур Исламович. – Ташкент, 1980. – 172с.
966367
  Мельник О. Обіг земель в Україні та соціалістичній республіці В"єтнам: порівняльно-правова характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 314-316. – ISBN 978-617-7069-17-0
966368
  Кучер А. Обіг земель і конкурентоспроможність землекористувань // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 11-16
966369
  Бердніков Є. Обіг земель сільськогосподарського призначення: українська модель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 1. – С. 2-7
966370
  Савчак В.В. Обіг земельних ділянок, права на які обтяжені // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 136-140. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
966371
  Євтух О.Т. Обіг зобов"язань і синергетика багатств : грошово-кредитна політика // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 99-113. – Бібліогр.: 29 назв
966372
  Афян А. Обіг об"єктів авторських прав в українському сегменті мережі Інтернет / А. Афян, Д. Гадомський // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 6. – С. 13-17. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
966373
  Мица Ю. Обіг похідних цінних паперів (перехід прав на похідні цінні папери за недоговірними підставами, припинення прав на похідні цінні папери) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 5 (31). – С. 66-71
966374
  Микитенко Ю. Обіг сільгоспземель: особливості української моделі // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 7. – С. 2-5


  Обговорення проекту Закону України "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
966375
  Крупка Ю.М. Обіг цінних паперів в Україні / Ю.М. Крупка, О.М. Гав"яз. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 375, [1] с. – Зміст: Науково-практичний коментар Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок; Практика розгляду судами спорів, пов"язаних з обігом цінних паперів. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-373-5
966376
  Блонська В.І. Обігові кошти підприємства: напрями їх ефективного формування та використання / В.І. Блонська, О.Д. Дудко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 89-95. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
966377
  Василюк Є. Обігравання неоміфологічних структур "Улісса" Дж. Джойса в "Мьорфі" С. Беккета // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 98. – С. 253-268. – ISSN 2306-2908


  "Розглянуто характер і специфіку обігравання античного міфу в „Уліссі” Дж. Джойса і „Мьорфі” С. Беккета. Вивчено схеми і прийоми травестування міфологічних структур „Улісса” у „Мьорфі”. Виявлено ремінісценції в „Мьорфі”, пов’язані з неоміфологічними ...
966378
  Кучарська Л.В. Обігрітись і не отруїтись / Л.В. Кучарська, Ю.М. Зинич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 31 : фото
966379
  Дойл Р. Обід : Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 48-60. – ISSN 0320 - 8370
966380
  Прокопенко М. Обід в архіпастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 16-17 вересня (№ 166/167). – С. 16


  Канарсект, марципани, балик, булки та інші страви, якими частували славетного київського митрополита Рафаїла Заборовського.
966381
  Горбатюк М.В. Обіжники НКЗС УСРР як джерело для дослідження історії української дипломатії 1920–1923 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 2 (290), березень - квітень. – C. 237-254. – ISSN 0320-9466
966382
   Обізвав колег літературними імпотентами // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2019. – № 42 (495), 31 жовтня 2019. – С. 26-27
966383
  Оніщенко Н.М. Обізнаність в праві: деякі підходи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 3-11. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
966384
  Почтарьов С.О. Обізнаність населення у сфері фінансового права // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 35/1. – C. 267-273. – ISSN 2306-546X
966385
  Болюбах В. Обізнаність населення щодо проблем гендерної нерівності та протидії домашньому насильству за ознакою статі // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 30-35. – ISSN 2411-6912 04
966386
   Обізнаність та усвідомлення молоддю загрози для здоров"я поведінкових факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань - вагома складова реалізації профілактичних заходів / А.М. Сердюк, М.П. Гуліч, А.В. Коблянська, Л.С. Любарська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (88). – С. 62-66. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
966387
  Люб"янець Є. Обійдемося без лелеки : як розмовляти з підлітками про любов і сексуальність / Єва Люб"янець. – Львів : Свічадо, 2013. – 203, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-200. – ISBN 978-966-395-618-3
966388
  Сулименко Марина Обійдемось без поліції! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 58 : фото. – ISSN 1998-8044
966389
  Головченко Іван Обійми привида. (Маски серед людей) : Роман / Головченко Іван. – Київ : Дніпро, 1999. – 224с. – ISBN 5-308-01720-4
966390
  Хоменко О.Б. Обійми спрута : Бюрократ. Апарат. Мафія / О.Б. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 95 с. – (Роздуми письменника)
966391
  Козлюк С. Обійти юність за гратами // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 29 (661), 17-23.07.2020. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Які альтернативи кримінальній відповідальності для підлітків є в Україні.
966392
  Бобровська О.Ю. Обіл і аналіз комунальної власності як підгрунтя підвищення ефективності її використання // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 12-18. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
966393
   Обіраємо стратегію розвитку національної освіти. III Всеураїнський з"їзд працівників освіти. Реферативний огляд виступів делегатів та учасників з"їзду // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 6. – С.4-24
966394
  Шуткевич О. Обірвана кулею нота // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15 січня (№ 4/5). – С. 18


  Рідкісні документи допомогли розплутати деталі загибелі композитора Миколи Леонтовича.
966395
  Ляшенко Ю. Обірвана мелодія : кіносценарій // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 63-136. – ISSN 0130-321Х
966396
  Салімонович Л. Обірваний урок професора Ушкалова // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 23)


  Пішов у вічність учений світового рівня, який зумів «оживити» забронзовілі постаті українських класиків.
966397
  Шептицька Т. Обірвані пострілами НКВС рядки. Українські футуристи Михайль МСеменко та Микола Скуба безневинно страчені // Україна молода. – Київ, 2019. – 24 грудня (№ 144). – С. 12


  "«Кожний початок// Ще не початок то// і кожний кінець// кінець ще не зовсім// коли не заповнено// і не стверджено печаткою// простої// анкети// і до того без пози», - писав 1928 році у вірші «Я - Микола Скуба» молодий український поет-футурист, якому ...
966398
   Обірвані струни = Broken strings : Антологія поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих 1920-1945. – Hью-Йорк : Наукове товариство ім.Шевченка в Америці, 1955. – 430c.
966399
  Фольварочний В. Обірвані струни : роман / Василь Фольварочний. – Київ : Фенікс, 2004. – 278, [1] с. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-651-182-7


  У пр. № 1726003 напис: Шановному Дмитру Міщенку з глибокою повагою і любов"ю. Щиро Підпис. м. Київ. 25.01. 2005 р.
966400
  Книш Г.А. Обітниця / Г.А. Книш. – Львів, 1989. – 392 с.
966401
  Сопільняк С.В. Обітниця ("nazr") як складник стереотипної поведінки у перському мовно-культурному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 22-26. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
966402
  Рева В.А. Обітниця любові : [збірка поезій] / Володимир Рева. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 179, [1] с. – ISBN 978-966-489-175-9
966403
  Козаченко Іван Обітована : Поезії / Козаченко Іван. – Київ, 1998. – 156с. – ISBN 5-308-01700-Х
966404
  Брегг М. Обітована земля / М. Брегг. – Київ : Дніпро, 1990. – 477с.
966405
  Будько Євген Обіцяємо вдалий сезон : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 2 (98), квітень-травень. – С. 38-41 : Фото
966406
  Кам"янець А.Б. Обіцянка-цяцянка чи "варення на завтра": труднощі перекладу інтертекстуальної іронії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 12-17
966407
  Борисенко Н.Д. Обіцянка в дискурсі британської драми // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 83-89


  Статтю присвячено аналізу дискурсу британської драми. Досліджується специфіка реалізації обіцянки в персонажному мовленні, її залежність від соціально-статусних характеристик персонажів та ситуації спілкування. Визначаються підходи до аналізу обіцянки ...
966408
  Карпюк Г. Обіцянки Москви - це гарантії юди // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 13 вересня (№ 37). – С. 12-13


  Іловайська трагедія стала не тільки прикладом героїзму українців, а й початком ментально-історичного перекодування нашої нації.
966409
  Жеребкін М.С. Обіцяння нових підходів до поняття демократії та демократичної суб"єктивності в англо-амеріканській політичній теорії: чи можливе застосування до сучасної України? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63-66. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується концепція демократії та демократичної суб"єктивності "Ессекскої школи" політичних наук (Е. Лаклау і Ш. Муфт та інші) та можливість її застосування до аналізу сучасної української політики. The article analyses E. Laclau and C. ...
966410
  Райхель Ю. Обіцяти - не означає вступити // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 вересня (№ 161). – С. 9


  Вірменія як відповідь Путіна Україні, Молдові і власному народові. Заява президента Вірменії про приєднання до Митного союзу, яку йому довелося зробити під час візиту до Москви.
966411
  Пашутін Є. Обкладення податком на додану вартість послуг відповідно до нового Податкового кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 99-101
966412
  Гаман В.П. Обкомівські коридори : Дещо з записників 1965-1968 років / В.П. Гаман. – Київ, Харків : Український письменник, Вир, Оригінал, 1995. – 288с. – ISBN 5-7707-8391-5
966413
  Колесник С.П. Обкрадені села : роздуми письменника / С.П. Колесник. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 79 с.
966414
  Зидаров К. Облава / К. Зидаров. – М, 1961. – 102с.
966415
  Лалич М. Облава / М. Лалич. – Москва, 1969. – 448с.
966416
  Лалич М. Облава : роман / М. Лалич; Пер. с сербохорватского И. Дорбы. – Москва : Художественная литература, 1976. – 431 с.
966417
  Гущин Е.Г. Облава / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1981. – 495с.
966418
  Харчук Б.М. Облава : повісті та оповідання / Борис Харчук. – Київ : Веселка, 1984. – 189 с.
966419
   Облава : сборник рассказов для чтения на английском языке для студентов первого курса. – Москва, 1985. – 112с.
966420
  Куликов Б.Н. Облава : повести / Б.Н. Куликов. – М., 1990. – 302с.
966421
  Быков В. Облава : повести / В. Быков. – Москва : Дружба народов, 1991. – 399 с.
966422
  Лисенко Ю.М. Облава відкладається / Ю.М. Лисенко. – К., 1968. – 183с.
966423
  Петров И. Облава на волков / И. Петров. – М., 1989. – 471с.
966424
  Безуглий І.О. Облава на озброєного вовка : роман / І.О. Безуглий, М.О. Рябий. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 350 с.
966425
  Субботин Ф.Е. Облава. / Ф.Е. Субботин. – Волгоград, 1967. – 254с.
966426
  Субботин Ф.Е. Облава. / Ф.Е. Субботин. – Изд. 2-е. – Волгоград, 1968. – 288с.
966427
  Куликов Б.Н. Облава: Повесть. / Б.Н. Куликов. – Москва, 1980. – 63с.
966428
  Цирульников А. Облавная охота на зайцев у северных якутов // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 175-193. – ISSN 0012-6756
966429
   Облагораживание целлюлозы.. – Л., 1931. – 183с.
966430
  Дурасов Д.Л. Обладатель дивной "Лебеды" / Д.Л. Дурасов. – М., 1982. – 112с.
966431
  Красильникова М. Обладатель диплома на рынке труда // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 30-35. – ISSN 0130-1640


  Как чувствует себя сегодня, во время кризиса «Обладатель диплома на рынке труда?» Научный сотрудник Левада-центра, социолог Марина Красильникова рассказывает нашему корреспонденту Ирине Прусс об этом – а также о том, как экономисты выясняют, какие ...
966432
   Обладатель кубка: современая алжирская проза. – М., 1987. – 444с.
966433
  Копей Б.В. Обладнання для попередження відкладень асфальтосмолистих речовин, парафіну та піску : монографія / Б.В. Копей, О.О. Кузьмін, С.Ю. Онищук ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 215, [1] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 192-215. – (Серія "Нафтогазове обладнання" / під заг. ред. Б.В. Копея ; т. 3). – ISBN 978-966-694-194-0
966434
   Обладнання з Бостона поїде в Прикарпаття // Світ. – Київ, 2017. – Квітень (№ 15/16). – С. 4


  Кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника отримає високоякісне лабораторне обладнання зі США. Навчальний заклад став одним із 15 переможців програми Instrumental Access від неприбуткової ...
966435
  Козін В.О. Обладнання кабінетів і аудиторій технічними засобами навчання / В.О. Козін. – К., 1972. – 104с.
966436
   Обладнання математичних кабінетів. – Київ, 1933. – 8 с.
966437
   Обладнання паливно-енергетичного комплексу і технологія його виготовлення : навч. посібник / З.М. Одосій [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. та імен. покажч.: с. 307-309. – Бібліогр.: с. 302-306. – ISBN 978-966-694-244-2
966438
  Предславич Л. Обладнання сцени та оформлення вистави / Л. Предславич. – Київ, 1956. – 76 с.
966439
  Рафаловський Євген Обладунок Судака : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 120-124 : Фото
966440
  Аристофан Облака / Аристофан ; с греч. пер. В. Алексеев. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1893. – 74 с. – (Европейские писатели и мыслители ; [Вып.] 10)


  На тит. л. надпись: Из книг Гаевского В.
966441
  Каратаев Г.Г. Облака / Г.Г. Каратаев. – Красноярск, 1963. – 118с.
966442
  Зайцев В.П. Облака / В.П. Зайцев. – Баку, 1965. – 92с.
966443
  Дайке Г. Облака : стихи ; пер. с нем. / Гюнтер Дайке. – Москва : Прогресс, 1967. – 103 с. : іл.
966444
  Лебанидзе М. Облака : стихи / М. Лебанидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1967. – 128 с.
966445
  Синицын Ю.Н. Облака / Ю.Н. Синицын. – Ярославль, 1969. – 110с.
966446
  Клосс Р. Облака / Р. Клосс, Л. Фаси. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 120с.
966447
  Козырев В.С. Облака / В.С. Козырев. – Тула, 1971. – 89с.
966448
  Василенко В.М. Облака / В.М. Василенко. – Москва, 1983. – 151с.
966449
  Галимов Р.З. Облака багровеют / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1963. – 222с.
966450
  Балла Л.К. Облака без дождя : роман / Л.К. Балла ; авториз. пер. с венг. Е. Терновской ; ил. И. В. Царевич. – Москва : Сов. писатель, 1968. – 271с.
966451
  Усова Л.Т. Облака в синеве / Л.Т. Усова. – Алма-Ата, 1979. – 31с.
966452
  Мамедов Ф. Облака внизу : стихи / Фаик Мамедов; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1966. – 95 с.
966453
  Баранов А.М. Облака и безопасность полетов / А.М. Баранов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 231 с. : Ил. – Библиогр.: с.217-226 (179 назв.)
966454
  Кременской А.А. Облака и звезды: повесть, рассказы, очерки / А.А. Кременской. – М., 1978. – 527с.
966455
   Облака и климат. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 511с.
966456
  Цховребов И.Л. Облака и корни : стихи и поэмы / И.Л. Цховребов. – Москва : Современник, 1979. – 221 с.
966457
   Облака и облачная атмосфера : Справочник. – Ленинград, 1989. – 647с.
966458
  Дубровина Л.С. Облака и осадки по данным самолетного зондирования / Л.С. Дубровина. – Л, 1982. – 216с.
966459
  Синельников М.И. Облака и птицы / М.И. Синельников. – М., 1976. – 80с.
966460
  Гурунц Л.К. Облака на вершинах / Л.К. Гурунц. – Ереван, 1982. – 511с.
966461
  Зыков И.В. Облака над горным перевалом / И.В. Зыков. – Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 1968. – 140 с.
966462
  Галшоян М. Облака над горой Марута : рассказі, роман / М. Галшоян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1983. – 892 с.
966463
  Красовский А.С. Облака над мачтами : стихи [и песни] / А.С. Красовский. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 67 с.
966464
  Слободчиков И.Ф. Облака над Суренью / И.Ф. Слободчиков. – М., 1988. – 237с.
966465
  Джетимишев С. Облака над ущельями : повести, рассказы / С. Джетимишев; авториз. пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1977. – 187 с.
966466
  Падерин Г.Н. Облака ниже нас / Г.Н. Падерин. – М, 1963. – 45с.
966467
  Падерин Г.Н. Облака ниже нас / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1964. – 213с.
966468
  Филоненко И.Е. Облака под лугом / И.Е. Филоненко. – Москва, 1968. – 56 с.
966469
  Маркуша А.М. Облака под ногами : повесть и рассказы / А.М. Маркуша. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 288 с.
966470
  Бологов А.А. Облака тех лет : повести / Александр Бологов. – Москва : Современник, 1984. – 414 с. : 1 л. портр. – (Новинки "Современника")
966471
  Бологов А.А. Облака тех лет : повести / Александр Бологов. – Москва : Современник, 1985. – 414 с.
966472
  Родин Г.И. Облака уйдут с рассветом. / Г.И. Родин. – М., 1973. – 96с.
966473
  Плитченко А.И. Облака, деревья, травы / А.И. Плитченко. – Владивосток, 1968. – 80с.
966474
  Шишкин Н.С. Облака, осадки и грозовое электричество / Н.С. Шишкин. – Москва : Гостехиздат, 1954. – 280с.
966475
  Шишкин Н.С. Облака, осадки и грозовое электричество / Н.С. Шишкин. – 2-е изд. – Ленинград, 1964. – 401с.
966476
  Хаткевич Василий Облака, созданные "Шатлами" : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 3 : Іл.
966477
  Мазин И.П. Облака, строение и физика образования / И.П. Мазин, С.М. Шметер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 279с.
966478
  Кулемин В.Л. Облака. / В.Л. Кулемин. – М., 1961. – 176с.
966479
  Бишофф Юрген Облака. Белогривые загадки : Наука / Бишофф Юрген, Вебер Андреас // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 4. – С. 186-197 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
966480
  Елинек Э. Облака. Дом. : пьеса // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 5-37. – ISSN 1130-6545
966481
  Маяковский В.В. Облако в штанах: Тетраптих / В.В. Маяковский. – Л., 1978. – 72с.
966482
  Смоленцев И.И. Облако над полем / И.И. Смоленцев. – М., 1986. – 61с.
966483
  Эккартсгаузен К. Облако над святилищем, или Нечто такое, о чем гордая философия и грезить не смеет / Сочинение г. Эккартсгаузена, изданное в 1802 году. – Санктпетербург : В Императорской типографии, 1804. – [2], II, 155 с. – В конце предисл. переводчик: У.М. [Ученик мудрости - псевд. А.Ф. Лабзина]


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка,Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XIX cт.- картон, шкіра На задньому форзаці надпис: Сия книга должной быть подарена в знак памяти Адрею (нерозбірливо)...... Зуевскому
966484
  Маркова О.И. Облако над степью : повести и рассказы / О.И. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1960. – 285 с.
966485
  Маркова О.И. Облако над степью / О.И. Маркова. – Свердловск, 1962. – 254с.
966486
  Васильева Л.Н. Облако огня / Л.Н. Васильева. – Москва, 1988. – 301с.
966487
  Набоков В.В. Облако, озеро, башня: Романы и рассказы. / В.В. Набоков. – Москва, 1989. – 701с.
966488
  Моно Мартина Облако. / Моно Мартина. – М., 1989. – 77с.
966489
  Стех Марко Роберт Обламки епосу визвольної боротьби // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 291-298


  Незавершені романи Ігоря Костецького
966490
  Швецова-Водка Обласна бібліотека в інтернет-просторі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 15-19. – ISSN 1811-377X


  Розглянуто діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки зі створення документних інтернет-ресурсів у формі регіонального інформаційного порталу "Рівненщина", веб-сайтів, блогів за період 2007-2012 років.
966491
  Темченко Л.В. Обласна громадсько-політична газета "Зоря" в контексті сучасної регіональної преси Дніпропетровщини // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-140. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
966492
  Чамор К.Г. Обласна комплексна історико-культурологічна програма "Золота підкова Черкащини" / К.Г. Чамор, Т.Г. Купач // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 130-133. – Бібліогр.: 4 назви
966493
  Яковець Наталія Обласна науково-методична рада з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань підбиває підсумки / Яковець Наталія, Сливінська Інна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 22-23 : фото
966494
  Корнєєв Олександр Обласна науково-практична конференція "Київщинознавство у контексті розвитку географічного краєзнавства України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 54
966495
  Черниш М.А. Обласна партійна організація в боротьбі за індустріалізацію м.Львова / М.А. Черниш. – Львів, 1969. – 184с.
966496
  Леньо П.Ю. Обласна преса як засіб формування ідентичності населення Закарпаття у 1944-1953 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 128-135. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
966497
  Скрипничук В.М. Обласна рада в системі місцевого самоврядування в Україні: організація та діяльність : монографія / Скрипничук В.М. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2006. – 208с. – ISBN 966-8670-32-9
966498
  Прибитько Валентина Обласна студентська олімпіада з питань безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 19 : фото
966499
  Головчук О.В. Обласне телебачення в контексті роздержавлення ЗМІ та створення системи суспільних медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 131-135


  У статті аналізується процес функціонування державних телекомпаній України, зокрема специфіка мовлення обласних теларадіорганізацій. оскільки державні студії завжди вимагатимуть певної державної підтримки, у статті розглядаються процедура ...
966500
  Солоп М.К. Обласний збір-змагання стартував у Львівській області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 11-12 : фото
966501
   Обласний конкурс дитячої творчості "Безпека в житті - життя в безпеці" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 11-13
966502
  Лупан А. Обласний конкурс рекламних буклетів "Україна і ми - незалежні!" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 1 (27). – С. 31-32. – ISSN 2518-7341
966503
  Нетребенко Алевтина Обласний семінар-практикум з педагогами дошкільної освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 10 : фото
966504
  Ліпська А. Обласним курсам - 45!!! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 19-20 : фото
966505
  Філончук З.В. Обласні краєзнавчі читання
966506
  Філончук З.В. Обласні краєзнавчі читання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 25
966507
  Науменко С. Обласні медичні бібліотеки України: реалії і перспективи // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 1 (23). – С. 35-37. – ISSN 2518-7341


  У статті висвітлено історію становлення та розвитку мережі медичних бібліотек в Україні з першої половини ХХ століття і до сьогодні. Окреслено проблеми, які постали перед галуззю в процесі реформування та можливі шляхи їх вирішення
966508
   Обласні організації Національної спілки письменників України : [збірник. – Київ : Український письменник, 2006. – 270, [2] с. : іл., портр. – ISBN 966-579-192-3
966509
  Румко Ж.П. Обласні центри народної творчості як форматори ідей та конструктивних дій у збереженні українських традицій // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 76-81. – ISSN 2312-4679
966510
  Шерман С.И. Области динамического влияния разломов : (результаты моделирования) / С.И. Шерман, С.А. Борняков, В.Ю. Буддо. – Новосибирск : Наука, 1983. – 112с.
966511
  Горяйнов В. в. Области значений некоторых функционалов и геометрические свойства конформного отображения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Горяйнов В. в.; Кубан.ГУ. – Краснодар, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
966512
  Андреев Г.В. Области многоэтапной активизации - перспективные рудоносные мегаструктуры / Г.В. Андреев; АН СССР.Сибирск. отд. Бурятский филиал, Геологический ин-т; Отв. ред. Ф.Р. Апельцин. – Новсибирск : Наука, 1986. – 102с.
966513
   Области применения и функциональная роль статистических экранных пособий в учебном процессе. Июнь 1969 г.. – М., 1969. – 96с.
966514
  Ермолаев М.М. Области применения современных физических и химических методов к изучению ландшафтной оболочки земли / М.М. Ермолаев. – Л., 1959. – 24с.
966515
  Станковская Е.Б. Области проблематизации женской телесности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 167-169. – ISSN 1684-2618
966516
  Дубилович В.М. Области устойчивости систем автоматического регулирования. / В.М. Дубилович. – Минск, 1971. – 143с.
966517
  Лоскутов В.В. Области устойчивости соединений АВО4 сложного состава и особенности структуры и свойств соединений MeTeNв2O8. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Лоскутов В.В.; Воронеж.гсо.ун-т. – Воронеж, 1975. – 23л.
966518
  Чепурных Г.К. Области экстремальных характеристик магнитоупорядоченных кристаллов / Г.К. Чепурных ; НАНУ ; Ин-т прикладной физики. – Киев : Наукова думка, 2010. – 174 с. – Библиогр. : С.165-171. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1057-4
966519
  Свєшніков К.І. Області докембрійської тектоно- магматичної активізації фундаменту східноєвропейської платформи / К.І. Свєшніков, А.О. Сіворонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-22. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Починаючи з мезопротерозою, Український щит послідовно підлягав процесам 1) відображеної (магматичні асоціації гранітоїдів І-типу), 2) автономної (асоціації гранітоїдів А-типу) та 3) планетарно-лінійної (асоціації гранофірових гранітів) ...
966520
  Єгорченкова Н.Ю. Області знань в методології електронного управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 4 (64). – С. 13-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
966521
  Білозерова В.О. Області Придністров"я у господарському комплексі Української РСР і рівень їх економічного розвитку // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 95-100 : Табл.
966522
  Васильева Т.А. Областная автономия в Италии / Т.А. Васильева. – Москва, 1987. – 91с.
966523
  Палиенко Н.И. Областная автономия и федерация / упорядник О. Малишев // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 38-49. – ISBN 978-966-7067-07-6
966524
  Худокормова В. Областная библиотека - правовой вектор громады : (из опыта работы Луганской ОУНБ им. А.М. Горького) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 1 (39). – С. 32-33. – ISSN 1811-377X


  В статье представлен опыт Луганской ОУНБ им. А.М. Горького по реализации социального проекта "Правовая информация для каждого. Луганский вариант".
966525
   Областная выставка "Художники Подмосковья". Каталог. Живопись. Скульптура. Графика. Плакат. Монументальное, оформительское, театрально-декорационное, декоративно-прикладное искусство.. – М., 1972. – 224с.
966526
   Областная выставка произведений вологодских художников. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Каталог.. – Вологда, 1970. – 65с.
966527
   Областная выставка самодеятельного изобразительного творчества. Каталог.. – Пермь, 1967. – 37с.
966528
   Областная научно-практическая конференция посвященная перестройке преподвания иностранных языков в свете постановления Совета Министов СССР "Об улучшении изучения иностранных языков" в школах, средн. – Луганск, 1963. – 38с.
966529
  Богословский М.М. Областная реформа Петра Великого. Провинция 1719-27 гг. / М.М. Богословский. – Москва : Издание Имп. о-ва Истории и Древностей российских при Московском университете, 1902. – ІX, 521, 44
966530
   Областная художественная выставка "Места есенинские": Каталог. Живопись, скульптура, графика, декоративно искусство театра.. – Рязань, 1980. – 32с.
966531
   Областная художественная выставка 1961 года. Посвящается XXII съезду КПСС. Каталог.. – Иркутск, 1962. – 52с.
966532
   Областная художественная выставка произведений вологодских жудожников.. – Вологда, 1969. – 48с.
966533
   Областная художественная выставка произведений вологодских художников посвящается 50-летию Ленинского комсомола. Живопись. Графика. Скульптура. Монументальное и приклад. искусство. Театрально-декора. – Вологда, 1968. – 64с.
966534
   Областная художественная выставка, посвященная 50-летию Советского государства. – Смоленск, 1966. – 92с.
966535
   Областная школа пионерских и комсомольских работников, пионерского и комсомольского актива.. – Волгоград, 1968. – 39с.
966536
   Областная юбилейная выставка произведений Вологодских художников.. – Вологда, 1967. – 79с.
966537
   Областная юбилейная тематическая художественная выставка, посвященная 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Каталог.. – Волгоград, 1970. – 22с.
966538
   Областное єнтомологическое совещание при Харьковской Губернской Земской управе 20-21 сентября 1914 года : Доклады и журналы совещаний / Харьковскаое Губернское Земство. – Харьков : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1914. – [2], 89 с., 9 л. ил.
966539
   Областное управление России XVII века до учреждения о губерниях 7 ноября 1775 года. Ч. 1 / Историко-юридическое исслед. П. Мрочек-Дроздовского // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Москва, 1876. – Кн. 3. – II, 220 с.
966540
  Азовкин И.А. Областной (краевой) Совет депутатов трудящихся : правовые вопросы орг. и деятельности / И.А. Азовкин ; Ин-т гос. и права АН СССР. – Москва : Госюриздат, 1962. – 212 с.
966541
  Битаева Е.Я. Областной аграрно-промышленный комплекс и его территориальная организация (на примере Кировоградской обл.) : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Е.Я. Битаева ; МВ УССР, АН УССР, Киевский гос. пед. ин-т. – Киев : [б. и.], 1974. – 164 л. + прилож. – Библиогр.: л. 1-10
966542
  Битаева Е.Я. Областной аграрно-промышленный комплекс и его территориальная организация. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.02 / Битаева Е.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1975. – 22л.
966543
  Кириллов А.А. Областной драматический : повесть / А.А. Кириллов. – Москва, 1987. – 255с.
966544
  Могилянский Н.М. Областной или местный музей, как тип культурного учреждения / Н.М. Могилянский. – Петроград : Типография С.В. Смирнова, 1917. – С. 303-326
966545
  Могилянский Н.М. Областной или местный музей, как тип культурного учреждения / Н.М. Могилянский. – Петроград : Тип. С.В.Смирнова, 1917. – С. 303-326. – Отд.оттиск из журнала "Живая старина" за 1916 г., № 906 ; на обл. одного экз. дарственная надпись
966546
   Областной краеведческий музей. Краткий путеводитель по Сталинскому краеведческому музею. – Сталино, 1961. – 128с.
966547
  Шелютто Н.В. Областной совет / Н.В. Шелютто. – М, 1985. – 80с.
966548
  Баранчиков В.А. Областной Совет депутатов трудящихся / Баранчиков В.А. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 160 с.
966549
  Баранчиков В.А. Областной Совет депутатов турдящихся / В.А. Баранчиков. – М., 1976. – 160с.
966550
  Недешев А.А. Областной экономический район : монография / АН СССР ; Сибирское отделение ; Ин-т географии Сибири и Дальнего Востока ; А.А. Недешев ; отв. ред. В.В. Воробьев. – Новосибирск : Наука
Исследование функции, структуры и процессов развития на примере Читинской области. – 1975. – 162 с.
966551
  Барабашев Г.В. Областной, краевой Совет депутатов трудящихся : для ун-тов марксизма-ленинизма / Г.В. Барабашев. – Москва : Мысль, 1967. – 38 с. – (Основы советского гос. строительства и права)
966552
  Чубарьян О.С. Областные библиотеки / О.С. Чубарьян. – М, 1959. – 45с.
966553
   Областные библиотеки Белоруссии в 1977 году: Анализ состояния работы и методические рекоменд.. – Минск, 1978. – 88с.
966554
  Китаев М.А. Областные бюро- полномочные органы Центрального Комитета партии (1904-1934) / М.А. Китаев. – М, 1982. – 64с.
966555
  Мельников В.П. Областные бюро ЦК РКП(б) / Мельников В.П. – Москва, 1981. – 184 с.
966556
  Лужин А.В. Областные и краевые органы Советской государственной власти и государственного уравленияч. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Лужин А.В.; Ин-т права АН СССР. – Москва, 1951. – 25 л.
966557
  Пиксанов Н.К. Областные культурные гнезда : Историко-краеведческий семинар / Н.К. Пиксанов. – Москва-Ленинград, 1928. – 148с.
966558
  Серебрякова З.Л. Областные объединения Советов. / З.Л. Серебрякова. – М, 1977. – 230с.
966559
  Мхитарян Т.А. Областные словари армянского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.02 / Мхитарян Т.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1981. – 32л.
966560
  Баймаханов М.Т. Областные Советы и промышленные предприятия вышестоящего подчинения / Баймаханов М.Т., Биндер М.А., Акуев Н.И. ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука, 1982. – 291с.
966561
  Чичерин Б. Областные учреждения России в XVII веке / Соч. Б. Чичерина. – Москва : Тип. Александра Семена, 1856. – [6], IV, 592, II с.
966562
  Рогожина В.А. Область аномальной мантии под байкальским рифтом. / В.А. Рогожина, В.М. Кожевников. – Новосибирск, 1979. – 104с.
966563
  Чичкина Светлана Область вечного притяжения - Ломбардия : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 66 : Фото
966564
  Сумгин М.И. Область вечной мезлоты / М.И. Сумгин, Б. Демчинский. – Ленинград; Москва, 1940. – 239с.
966565
  Агафонов А.И. Область войска Донского и Приазовье в дореформенный период / Агафонов А.И. ; отв. ред. А.П. Пронштейн ; Рост. гос.ун-т им. М.А. Суслова. – Ростов-на-Дону : Ростовский университет, 1986. – 191, [1] с.
966566
   Область войска Донского по переписи 1873 года : вып. 1-4. – Новочеркасск : Изд. обл. войска Донск.стат. ком. под ред. С. Номикосова
Вып. 2, кн. 3. – 1879. – [4], 759, [2] с.
966567
  Баландин Р.К. Область деятельности человека. Техносфера / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 208с.
966568
  Татьяничева Л.К. Область Личного Счастья / Л.К. Татьяничева. – Свердловск, 1989. – 304с.
966569
  Правдин Л.Н. Область личного счастья. / Л.Н. Правдин. – 2-е изд. – Пермь, 1975. – 544с.
966570
  Леонов П.А. Область на островах / П.А. Леонов. – М, 1979. – 350с.
966571
  Жердєв М.К. Область працездатності аналогового пристрою для динамічного методу діагностування / М.К. Жердєв, Г.Б. Жиров, П.А. Шкуліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-7. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Визначається область працездатності аналогового пристрою для динамічного методу діагностування. Формуються критерії працездатності аналогового пристрою. Це дозволяє застосувати динамічний метод діагностування до аналогових пристроїв, що працюють як ...
966572
  Калинина Г.П. Область примечания // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 10. – С. 36-39. – ISSN 1726-6726
966573
  Герасимов Д.Д. Область, в которой мы живем : очерк о Крыме / Д.Д. Герасимов. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 94с.
966574
  Кудимова М.В. Область. / М.В. Кудимова. – М, 1989. – 110с.
966575
  Беляев Д.Ф. Облачение императора на Керчинском щите : с литографированною таблицею / Д.Ф. Беляев. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1893. – 55, [2] с.
966576
  Булгаков Г.И. Облачения святителя Иоасафа Горленко, епископа Белгородского и Обоянского : (К вопросу об ист.-правил. изображении сего святителя) / Г.И. Булгаков. – Курск : Епарх. тип., 1910. – [2], 17 с. – Отд. оттиск: Курск. епарх. вед. 1910 г.


  На тит. стр. дарственная надпись
966577
  Новожилов Ю.В. Облаченные частицы в квантовой теории поля. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Новожилов Ю.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – М., 1959. – 10л.
966578
  Уварова Л.З. Облачно, с прояснениями / Л.З. Уварова. – Москва, 1981. – 175с.
966579
  Зайченко И. Облачное решение для Контакт-центра // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 54-55. – ISSN 1606-3732
966580
   Облачность и радиация. Сб. ст.. – Тарту, 1975. – 251с.
966581
  Аймла П.Р. Облачность с прояснениями : юморески / П.Р. Аймла ; пер. с эстон. Ирины и Виталия Белобровцевых. – Москва : Советский писатель, 1985. – 208 с.
966582
  Душнюк Н.А. Облачные вычисления - новая ступень развития геоинформационного инструментария : геоинформационые системы / Н.А. Душнюк, В.С. Тикунов // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 30-33 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0016-7126
966583
  Голячук Н.В. Облачные информационные технологии и особенности их использования в бухгалтерском учете / Н.В. Голячук, В.Г. Кравчак // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 42-44. – ISBN 978-966-930-102-4
966584
  Семенов В.В. Облачные окраины / В.В. Семенов. – Москва, 1960. – 95с.
966585
  Козыренко В.П. Облачные ресурсы в учебно-воспитательном процессе НУА // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 155-161. – ISSN 1993-5560


  "Реализация непрерывного образования на практике предполагает наряду с развитием соответствующих личностных качеств человека (способности к дальнейшему самостоятельному обучению) обязательное создание единого образовательного информационного ...
966586
  Ушинцева Валентина Филипповна Облачные ресурсы Средней Азии : Автореф... канд. географич.наук: 11.00.09 / Ушинцева Валентина Филипповна; Одесский гидрометеорологич. ин-т. – Одесса, 1981. – 16л.
966587
  Билан И. Облачные сервисы для библиотек и образования // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – декабрь. – С. 56-59. – ISSN 1726-6726


  Несмотря на быстрые темпы компьютеризации нашего общества, уровень самих устройств продолжает оставаться пользовательским, что не позволяет проводить сложные вычисления и решать прикладные задачи с нужными скоростью и эффективностью. Кроме того, ...
966588
  Гюльмамедов С.А. Облачные сервисы для современных библиотекарей / Саттар Алекперович Гюльмамедов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 2013. – октябрь. – С. 79. – ISSN 1726-6726


  В публикации представлен информационный обзор "облачных" сервисов.
966589
  Дуккардт А.Н. Облачные технологии в образовании / А.Н. Дуккардт, Д.С. Саенко, Е.А. Слепцова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2014. – № 3 (104). – С. 68-74. – ISSN 1818-4243


  Данная статья посвящена обзору основных возможностей использования облачных вычислений в образовании. Особое внимание уделяется тем непосредственно входящим в учебный процесс или поддерживающим его задачам, чья эффективность может возрасти при условии ...
966590
  Стриженюк С.С. Облачные фрески : стихи / С.С. Стриженюк; авториз. пер. с укр. – Ленинград : Советский писатель, 1972. – 136 с.
966591
  Куранов Ю.Н. Облачный ветер. / Ю.Н. Куранов. – Москва, 1969. – 216с.
966592
  Гуссаковская О.Н. Облачный город / О.Н. Гуссаковская. – Ярославль, 1983. – 224с.
966593
  Лидин Вл. Облачный день над морем : (рассказы 1965) / Лидин В.Г. – Москва : Сов. Россия, 1967. – 255 с.
966594
  Ким Ман Чжун Облачный сон девяти / Ким Ман Чжун. – Москва; Ленинград, 1961. – 395 с.
966595
  Клімашевський А.В. Облаштування інтер"єру дерев"яних церков Західного Поділля та Покуття 18 початку 20 ст. (Проблема ансамблевості) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.06 / Клімашевський А.В.; А.В.Клвмашевський; МОНУ; Львівська акад. мистецтв. – Львів, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
966596
  Вакула М. Облаштування кримських татар у ході процесу депортації за межі Кримського півострова (1944 - 1945 рр.) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 95-101
966597
  Черепкова С. Облаштування німецьких колоній в Новоросійській губернії (кінець XVIII - середина XIX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 199-202. – ISBN 978-966-171-793-9
966598
  Прохоренко Л. Облаштування освітнього простору для осіб з особливими освітніми потребами // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1). – С. 3


  20-21 січня на базі Університету імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Польща) в онлайн-форматі відбулася Міжнародна конференція "Education and the challenges of the multicultultural world".
966599
  Хільчевський В.К. Облаштування, моніторинг та екологічна сертифікація пляжів на рекреаційних водних об"єктах / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (64). – С. 40-52. – ISSN 2306-5680


  Мета даного дослідження полягає у висвітленні нормативних підходів до облаштування, проведення моніторингу та екологічної сертифікації пляжів на рекреаційних водних об"єктах України. При проєктуванні та облаштуванні площа території різного ...
966600
  Глухов В.Г. Обледенение высотных сооружений на равнинной территории СССР / В.Г. Глухов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 141с.
966601
  Першин И.И. Обледенение проводов и оценка гололедных нагрузок ВЛЭП на территории Тянь-Шаня : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Першин И.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Геогр. фак. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
966602
  Заварина М.В. Обледенение самолетов и как его избежать / М.В. Заварина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 32с.
966603
  Датнов А.Г. Обледенение самолетов на земле и способы борьбы с ним. / А.Г. Датнов. – М, 1962. – 52с.
966604
  Качурин Л.Г. Обледенение судов / Л.Г. Качурин. – Ленинград, 1980. – 56с.
966605
  Мерзликин Л.С. Облепиха -- ягода: Стихи. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1978. – 128с.
966606
  Гатин Ж.И. Облепиха / Ж.И. Гатин. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 160 с.
966607
   Облепиха. – Москва, 1978. – 192с.
966608
  Железняк А.В. Облепиха / А.В. Железняк. – К, 1990. – 285с.
966609
  Матафонов И.И. Облепиха : (Влияние на организм животного). / И.И. Матафонов. – Новосибирск, 1983. – 165с.
966610
  Трофимов Т.Т. Облепиха в культуре. / Т.Т. Трофимов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 160с.
966611
  Салатова Н.Г. Облепиха в Сибири / Н.Г. Салатова. – Новосибирск, 1974. – 132 с.
966612
   Облепиха.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 184с.
966613
  Михеев А.М. Облепиха. / А.М. Михеев, В.И. Деменко. – М., 1990. – 47с.
966614
  Бссчетнов В.П. Облепиха. Шиповник. Черноплодная рябина / В.П. Бссчетнов, Г.П. Никитина, Ю.В. Жуков. – Алма-Ата : Кайнар, 1989. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 236-237. – ISBN 5-620-00102-4
966615
  Гаель А.Г. Облесение бугристых песков засушливых областей / А.Г. Гаель; Под ред. Розанова А.Н. – Москва : Географгиз, 1952. – 219 с.
966616
  Харитонов Г.А. Облесение и укрепление оврагов / Г.А. Харитонов. – М., 1949. – 33с.
966617
  Брауде И.Д. Облесение оврагов и балок / И.Д. Брауде, Н.Ф. Васьковский. – Изд. 2-е, переработ. и дополн. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1953. – 128с.
966618
  Брауде И.Д. Облесение оврагов и балок. / И.Д. Брауде, Н.Ф. Васьковский. – Москва ; Ленинград, 1950. – 70 с.
966619
   Облесение песков. Труды Республиканской конференции по вопросам развития степного лесоразведения в Украинской ССР.. – К., 1952. – 60с.
966620
  Бессарабов С.Ф. Облесение прудов и водоемов в Ростовской области / С.Ф. Бессарабов. – Ростов, 1953. – 28 с.
966621
  Скоробогатый А.Ф. Облесение Яйлы, как ближайшая с.-хоз. и лесокультурная задача в Крыму / [соч.] А.А. Силантьва. – Санкт-Петербург : Тип. СПб Градоначальства, 1909. – 31 с., 16 л. ил., табл. : ил., табл. – Авт. указан в конце статьи, на обл. и тит. л. автор не указан. - Отд. оттиск: : Лесной журнал. 1909
966622
  Волобуев А.Т. Облески неба / А.Т. Волобуев. – Москва, 1975. – 96с.
966623
   Облигатный паразитизм: цитофизиологические аспекты : сборник научных статей. – Москва : Наука, 1991. – 128 с.
966624
  Колоножников Г.М. Облигации торгово-промышленных акционерных товариществ / Г.М. Колоножников, прив.-доц. Имп. Том. ун-та, преп. законоведения Первого сиб. политехн. уч-ща. – Томск : Типо-лит. Сиб. т-ва печ. дела
Ч. 1 : Условия выпуска облигаций. – 1912. – XVIII, [2], 340, XL с. – На обороте тит. л. пер. его на фр. яз. – Библиогр.: "Литература облигационного права" (с. 141-150) и "Литература" (с. 108, 179-180)
966625
  Шанли Я. Облик / Я. Шанли. – М., 1990. – 224с.
966626
  Троицкий Н.В. Облик будущего Воронежа / Н.В. Троицкий. – Воронеж, 1953. – 64с.
966627
  Солдатов В. Облик героя в современной советской прозе о Великой Отечественной войне : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Солдатов В. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – Москва, 1963. – 16 с.
966628
  Уэллс Г.Д. Облик грядущего / Г.Д. Уэллс, 1937. – 180 с.
966629
  Давидсон А.Б. Облик далекой страны / А.Б. Давидсон, В.А. Макрушин, АН СССР; Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1975. – 423 с. : ил., карт. – На пер. авт. не указаны. – Список лит.: с. 412-421
966630
  Василевская В.Л. Облик дня : повесть-репортаж / В.Л. Василевская; пер. с польск. Е.Гонзаго. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 283 с.
966631
  Шухов И.П. Облик дня. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1950. – 198с.
966632
  Гурчинов М. Облик и смисла : критики и огледи : (1990-2000) / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 371, [3] c. – Библиогр.: c. 361-371. – ISBN 9989-649-80-4
966633
  Чихольд Ян Облик книги. / Чихольд Ян. – М., 1980. – 239с.
966634
  Кузнецов М.А. Облик молекулы / М.А. Кузнецов. – Л., 1989. – 128с.
966635
  Кариев М.М. Облик нашего студенчества / М.М. Кариев; Ташкентский институт народного хозяйства. – Ташкент : Узбекистан, 1969. – 62с.
966636
  Гринберг И.Л. Облик поколения. / И.Л. Гринберг. – М., 1960. – 40с.
966637
  Кирьянов Ю.И. Облик пролетариата России. Библиография / Ю.И. Кирьянов, П.В. Пронина. – Москва, 1967. – 195 с.
966638
  Усманова З.И. Облик современника в творчестве Аделя Кутуя : Автореф... кандидата филолог.наук: / Усманова З.И.; Мин-во высш. и средн. образования РСФСР. Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 21л.
966639
  Исмагулов Жумагали Облик современника. / Исмагулов Жумагали. – Алма-Ата, 1970. – 144с.
966640
  Балашов В.А. Облик современной семьи : социально-демографические и этнические аспекты / В.А. Балашов, Л.И. Савинов. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1987. – 144 с. – Библиогр. в примеч.: с. 135-142
966641
  Култыгин В.П. Облик социального мира в современной социологической мысли // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.8-17. – ISSN 0132-1625
966642
  Димчевский Н.В. Облик странствий / Н.В. Димчевский. – М., 1976. – 94с.
966643
  Симуш П.И. Облик хозяина земли: / П.И. Симуш. – М., 1987. – 202с.
966644
  Калясов Б.М. Облик человека труда и принципы его изображения (в произведениях после ХХ съезда партии) : Автореф... канд. филол.наук: / Калясов Б.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Кафедра советской литературы. – Томск, 1964. – 18л.
966645
   Облик эпохи: Фотокнига. – Москва, 1980. – 239с.
966646
  Антипова Л.К. Облистяність - важливий показник якості корму сортозразків люцерни // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 62-68 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
966647
  Малин В.И. Облицовка поверхностей природным камнем / В.И. Малин. – М., 1974. – 271с.
966648
   Облицовочные камни. – Москва : Наука, 1974. – 102с.
966649
   Облицовочные камни Кубы: Геология, локализация, свойства. – Москва : Наука, 1981. – 272с.
966650
  Осколков В.А. Облицовочные камни месторождений СССР : Справочное пособие / В.А. Осколков. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1991. – 272с.
966651
  Осколков В.А. Облицовочные камни месторождений СССР. / В.А. Осколков. – М., 1984. – 192с.
966652
  Соловьев Д.В. Облицовочные материалы / Д.В. Соловьев. – М.-Л., 1947. – с.
966653
  Беликов Б.П. Облицовочный камень и его оценка / Б.П. Беликов, В.П. Петров ; АН СССР, Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва : Наука, 1977. – 140 с. : рис.
966654
  Франко Анатолій Михайлович Облицювальні матеріали на основі модифікованих силоксанами карбонатів та силікатів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Франко Анатолій Михайлович; КПІ. – К., 1993. – 14л.
966655
  Килимник Ю.В. Обличение империализма в контрпропаганде / Ю.В. Килимник, кан. философ. наук. – Киев : Знание, 1985. – 48 с. – (Серия 10 "Теория и практика коммунистического воспитания ; № 2)
966656
  Рындина Г.В. Обличие буржуазной Европы в сатире М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф... канд. филолог.наук: / Рындина Г.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
966657
  Экштут С. Обличие ренегата или сценарий карьерного роста // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 14-21. – ISSN 0235-7089
966658
  Василькевич К. Обличитель-ренегат поет как соловей // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 24-30 января (№ 3/4). – С. 2


  "Всего за несколько дней одному из главных фигурантов «Украинагейта» Льву Парнасу - бизнесмену из Флориды с украинскими корнями и неоднозначной репутацией - удалось поднять собственный «рейтинг цитирования» до невероятных высот. Американский посредник ...
966659
  Пий Р.В. Обличитель / Р.В. Пий. – М, 1984. – 320с.
966660
  Базилевич В.М. Обличительный характер произведений Шарлотты Бронте : Автореф... канд. филол. наук: / Базилевич В.М.; МВО СССР, Львов. гос. ун-т им Ивана Франко. – Львов, 1954. – 15 с.
966661
  Густі В.П. Обличчя / В.П. Густі. – Ужгород, 1985. – 102с.
966662
  Ігіна Зоя Обличчя : Роман / Ігіна Зоя. – Львів : Кальварія, 2002. – 128с. – (Корононація слова). – ISBN 966-663-039-7; 966-663-034-6
966663
  Мельничук Ю.С. Обличчя божого воїнства / Ю.С. Мельничук. – Київ : Молодь, 1960. – 127 с.
966664
  Ласка І.В. Обличчя в метафоричній репрезентації емоцій // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 222-223 ; 4 поз.
966665
  Ласка І.В. Обличчя в метафоричній репрезентації емоцій // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 218-223. – ISBN 966-7890-03-1
966666
  Йовенко С.А. Обличчя вітру : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1975. – 110 с.
966667
   Обличчя влади: російська політична еліта 1998-2000 рр.. – Киев : Наукова думка, 2002. – 384 с. – ISBN 966-00-0682-9
966668
  Кюніц Стенлі Обличчя вченого чи місіонера // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 9


  Український поет Іван Драч.
966669
  Максимчук К. Обличчя діджиталізації. Огляд функціоналу онлайн-сервісу "Дія" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 24-25
966670
  Федунець М.Ф. Обличчя долі : поезії / М.Ф. Федунець. – Київ, 1987. – 137 с.
966671
  Козирєва Т. Обличчя епохи модерну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 2


  У Львові представлено творчість художників з родини вірменів Стефановичів.
966672
  Веремко-Бережний Обличчя жаху: Параджанов та японські привиди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-25. – ISSN 0868-9644


  Досягнення українського кіно.
966673
  Здоровило Т. Обличчя з минулого. Таємниці козацьких портретів розкриває у своєму дослідженні історик Ольга Ковалевська // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 13


  "Сьогодні, коли ми повертаємо свою несправедливо замовчувану історію, важливо повернути з глибини віків й обличчя тих людей, які її творили. І якщо XIX-XX століття нам залишили доста якісних портретів і фотознімків, то зображення історичних осіб більш ...
966674
  Тимошик М. Обличчя з фотографії на стіні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 березня - 7 квітня (№ 12/13). – С. 1, 7-10


  Долі людські очима студентів-журналістів КНУКІМу.
966675
   Обличчя з фотографії на стіні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 7


  Долі людські очима студентів-журналістів КНУКІМу.
966676
  Ціргібель Герберт Обличчя зі шрамом // Розплата : Антифашистські романи / [ Іл. Костюченко П.О. ]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – C. 5-172. – (Зарубіжний антифашистський роман)
966677
  Чудновцев М. Обличчя й маска попівсько-сектантської контрреволюції / М. Чудновцев. – Харків : Пролетар, 1931. – 95 с.
966678
   Обличчя крізь факти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 4. – ISSN 1992-9277


  Доктор юридичних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка Роман Мельник став лауреатом премії імені Ярослава Мудрого за видання "Загальне адміністративне право". На Спеціалізованій вченій раді КНУ імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію ...
966679
  Зінченков О. Обличчя ненависті : злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2016 роках : [звіт] / [над звітом працювали: О. Зінченков, І. Кобліков, С. Кравцов ; ред. А. Кравчук] ; Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Центр "Наш світ", 2016. – 64 с. : іл., фотоіл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Звіт підготовлено Центром "Наш світ" за підтримки Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (проект "Протидія злочинам на грунті ненависті ЛГБТ в Україні") та Посольства Великої Британії в Україні (проект "Захист прав ЛГБТ людей в Україні: ...
966680
   Обличчя ненависті. Злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2017 роках / Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ" ; [ред.: А. Кравчук ; над звітом прац.: А. Кравчук, О. Зінченков, С. Лапіна та ін.]. – [Вид. 2-ге, випр. та допов.]. – Київ : Наш світ, 2018. – 90 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 87-89
966681
  Камінська М. Обличчя освітньої свободи в перспективі освітніх і соціальних змін. Між беззаконням і поневоленням // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2022. – Вип. 1 (70). – С. 31-37. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
966682
   Обличчя платника туристичного збору // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 63 : фото. – ISSN 1998-8044
966683
   Обличчя покоління : Нариси. – Киев, 1983. – 134 с.
966684
  Цокота П.Є. Обличчя романтиків : нариси / П. Цокота. – Одеса : Маяк, 1969. – 116 с.
966685
  Сидоренко Віктор Обличчя світу в Лондоні : Мандрівничий ряд / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 92-95 : Фото
966686
  Йовенко С.А. Обличчя справжня мить : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 256 с.
966687
  Салій І.М. Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2003. – 428с. – ISBN 966-957-85-31
966688
  Салій І.М. Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій. – Київ : Довіра, 2008. – 600с. : іл. – ISBN 978-966-507-226-3
966689
  Салій І.М. Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – 598, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-507-311-6
966690
  Кримська Р. Обличчя та імена україномовної криської фантастики // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня (№ 43). – С. 8
966691
  Требін М. Обличчя тероризму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.102-118. – ISSN 1609-5499
966692
   Обличчя туризму // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-45
966693
   Обличчя України : імена, портрети, долі : [довідник] / [авт.-упоряд. В.В. Болгов ; авт. дизайн та худож. оформлення: І.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів [та ін.], 2011. – 311, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-1641-30-2
966694
  Овчаренко Е. Обличчя українських воїнів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-22 вересня (№ 36/37). – С. 5


  Виставка української художниці Марини Соченко.
966695
   Обличчя Франції = Visages de la france:Civilisation : Навчальний посібник з країнознавства. – Запоріжжя : Поліграф, 1999. – 224с. – ISBN 966-7441-80-6
966696
  Якубовська Марія Обличчя часу : роман Любові Голоти "Епізодична пам"ять" удостоєний Шевченківської премії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
966697
  Компанієць О. Обличчя янгола / Ольга Компанієць. – Львів : Піраміда, 2003. – 133, [2] с. – (Коронація слова). – ISBN 966-8522-01-X
966698
  Яшин В. Обличчям до "Іншого": релігійна громада УПЦ (МП) в соціокультурному просторі Львова // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 249-274. – ISBN 978-617-578-013-8
966699
  Бойко В.С. Обличчям до багаття : поезії / Віктор Бойко. – Харків : Прапор, 1985. – 47 с.
966700
   Обличчям до вікна : повісті : збірник. – Київ, 1989. – 583с.
966701
  Коряков О.Ф. Обличчям до вогню / О.Ф. Коряков. – К., 1963. – 169с.
966702
  Сенатович О.П. Обличчям до голуба. / О.П. Сенатович. – К., 1990. – 221с.
966703
  Тодоров Цвєтан Обличчям до екстреми = Face a l"extreme / Тодоров Цвєтан; Пер. з франц. Я.Салига. – Львів : Літопис, 2000. – 416с. – (Есеї). – ISBN 966-7007-32-9
966704
  Москаленко О. Обличчям до життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Весняні роздуми студентки ІV курсу Інституту журналістики Олени Москаленко про цінність життя
966705
  Калакура Я.С. Обличчям до людини, до живої справи / Я.С. Калакура. – Київ, 1988. – 47с.
966706
  Плотникова Р.В. Обличчям до полум"я : романи та новели / Раїса Плотникова. – Полтава : АСМІ, 2010. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-182-083-7
966707
  Бакуменко Д.О. Обличчям до сонця : поезії / Д.О. Бакуменко ; [худож. М.І. Стратілат]. – Київ : Рад. письменник, 1978. – 87 с.
966708
  Польовий Г. Обличчям до сонця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 182-192. – ISSN 0208-0710
966709
  Будько Євген Обличчям до сонця : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 14-18 : Фото
966710
  Голованенко Володимир Обличчям до сонця й вітру // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 20-22, 24 : Фото
966711
  Котко К. Обличчям до спини. / К. Котко. – Х, 1927. – 32с.
966712
  Пагіря О. Обличчям до Сходу // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Підпільна діяльність ОУН у Центральній, Південній та Східній Україні під час німецької окупації та після війни спричинила якісні зміни як у політиці самої ОУН, так і в свідомості жителів цих регіонів.
966713
  Губарець В.В. Обличчям до тебе / В.В. Губарець. – К, 1990. – 86с.
966714
  Сулима О.П. Облігаторність обставинних синтаксем у конструкціях з присудками, вираженими процесуальними дієсловами // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 89-105. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано семантику обставинних компонентів, що поширюють конструкцію з присудком, вираженим процесуальним дієсловом; розглянуто специфіку семної структури дієслова, що потребує уточнення різними типами обставинних значень; з"ясовано ...
966715
  Горілей О.С. Облігації - інструмент залучення пощ=зичкових коштів підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.30-33
966716
  Сизонов Я.С. Облігації внутрішньої державної позики як інструмент фінансової політики держави // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 35-37
966717
  Мокогон О. Облігації підприємств // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 15-20
966718
  Рєхачева А. Облік "екс-активів" торговельного підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 10. – С. 17-21. – Бібліогр.: на 9 пунктів
966719
  Пархоменко В. Облік активів з прав користування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8. – Бібліогр.: 4 назв.
966720
  Маляревський Ю.Д. Облік активів підприємства : навчальний посібник / Маляревський Ю.Д., Горяєва М.С. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 192 с. + Додатки: с. 184-190. – Бібліогр.: с. 182-183. – ISBN 978-966-676-404-4
966721
  Пархоменко В.М. Облік амортизації : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 62-65
966722
  Голов С. Облік безоплатних необоротних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
966723
  Озеран А.В. Облік безоплатно одержаних активів у контексті державної допомоги // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (324). – С. 64-77. – Бібліотгр.: 24 назв. – ISSN 2305-7645
966724
  Моссаковський В. Облік біологічних активів / В. Моссаковський, Т. Кононенко, С. Кучеркова // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-24 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 7 назв
966725
  Моссаковський В. Облік біологічних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 38-48
966726
  Калюга Є.В. Облік біологічних активів у державному секторі // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 16-22. – ISSN 1993-0259
966727
   Облік в банках : практикум : навч. посібник / Я. Янишин, Н. Жидовська, Г. Сиротюк, Т. Гром"як ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т, Каф. бух. обліку і аудиту. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264-270. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-106-1
966728
  Гуцаленко Л.В. Облік в інформаційному забезпеченні сталості бізнес-процесів підприємства / Л.В. Гуцаленко, У.О. Марчук, О.А. Чабанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 10 назв
966729
  Соколенко Л.Ф. Облік в керуючих компаніях сфери ЖКХ // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 37-41. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
966730
  Коваль Л.В. Облік в управлінні земельними ресурсами / Л.В. Коваль, В.В. Домбровська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 89-94. – ISSN 2306-6806
966731
  Павлюта І.М. Облік валютних коштів та розрахунків з іноземними контрагентами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.392-397. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
966732
  Большакова О.Ю. Облік вексельних операцій в умовах ринкової невизначеності // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 92-95
966733
  Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності : Навчальний посібник / Н.О. Гура. – Київ : Знання, 2004. – 541 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-62-2
966734
  Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.О. Гура ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 390, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 386-387. – ISBN 978-611-01-0101-1
966735
  Свірко С.В. Облік виконання бюджету : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : для студентів магістерської програми " Облік і аудит" / С.В. Свірко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 290с. – До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-649-9
966736
  Овдій Ю. Облік виконання бюджету в банку // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 36-39. – Бібліогр.: на 5 пунктів
966737
  Гресь Н. Облік використання робочого часу професолрсько-викладацького складу вищих навчальних закладів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 47-57
966738
  Орлова В. Облік використання та розподілу прибутку : облік: теорія і практика / В. Орлова, О. Корпан // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 20-23 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
966739
  Лисюк О. Облік виробництва, сировини і товарів у підприємства громадського харчування / О. Лисюк, інш. та // Проблеми адаптаціі і передумови організації контроллінгу у вітчизняній теорії та практиці / Л. Сухарєва, С. Петренко, 2001. – №8. – С.28-31
966740
  Пилипів Н. Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв) / Н. Пилипів, Ю. Максимів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 29-40 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
966741
  Усатенко О.В. Облік витрат венчурного підприємства в залежності від стадій його життєвого циклу // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 59-64. – ISSN 2307-9878
966742
  Корольова О.І. Облік витрат виробництва: проблеми та перспективи розвитку // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 79-90. – ISSN 2413-0966
966743
  Сук Л. Облік витрат для калькулювання собівартості продукції / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 32-37. – Бібліогр.: 10 назв
966744
  Миронова Ю.Ю. Облік витрат за "центрами відповідальності" та "центрами витрат" на підприємстві // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 174-179. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
966745
  Бурлан С.А. Облік витрат за видами діяльності на підприємствах промисловості / С.А. Бурлан, Л.Б. Прокопович // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 211-216 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
966746
  Абрамова О.В. Облік витрат за стадіями життєвого циклу засобів індивідуального захисту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 225-228. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
966747
  Столярчук Н.М. Облік витрат і калькулювання собівартості науково-технічної продукції // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (63). – С. 44-49. – ISSN 2307-9878
966748
  Гуріна Н.В. Облік витрат інноваційної діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 65-69. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
966749
  Корольова О.І. Облік витрат інноваційної діяльності: проблеми та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 62-65
966750
  Герасимович А.М. Облік витрат на забезпечення і підвищення якості продукції / А.М. Герасимович, Морозова-Герасимович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-20. – (Економіка ; вип. 52)


  Розкрито нові підходи до побудови обліку витрат на забезпечення та підвищення якості продукції, що дасть змогу задовольнити вимоги конкуренції у плані калькуляції кожного окремого виду продукції з урахуванням її якості.
966751
  Авилкіна М. Облік витрат на інновації: стан і напрями розвитку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 44-52
966752
  Шпанковська Н. Облік витрат на надання платних медичних послуг / Н. Шпанковська, М. Кольцова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 12. – С. 41-46
966753
  Кондратюк І.О. Облік витрат на придбання нефінансових активів бюджетних установ: управлінський аспект / І.О. Кондратюк, О.О. Лондаренко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 210-230. – ISSN 2310-9734


  Дане дослідження присвячене розвитку управлінського обліку у бюджетних установах і пошуку шляхів удосконалення обліку витрат в умовах модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі. Значну увагу у статті приділено систематизації ...
966754
  Церетелі Л. Облік витрат на рекламу // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 38. – С.25-34


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
966755
  Камінська Т.Г. Облік витрат на сертифікацію продукції в системі управління якістю / Т.Г. Камінська, Л.С. Шатковська // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 20-25. – ISSN 2307-9878
966756
  Кучма О. Облік витрат на сторінку в інтернеті // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (131), грудень. – С. 12-14
966757
  Швець Л. Облік витрат на якість як ключовий фактор досягнення конкурентних переваг вітчизняного бізнесу                        Швець Л.  Облік витрат на якість як ключовий фактор досягнення конкурентних переваг вітчизняного бізнесу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 228-232. – ISSN 1818-2682
966758
  Очеретько Л.М. Облік витрат по утриманню засуджених та порядок їх відшкодування / Л.М. Очеретько, А.В. Потась // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 152-160. – ISSN 2308-1988


  "Запропоновано практичні рекомендації з організації обліку витрат по утриманню засуджених в установах відбування покарань шляхом розробки Контрольного листа витрат у розрахунку на одного засудженого, застосування якого у практиці установ відбування ...
966759
  Сухоребра О.П. Облік витрат та його вдосконалення на підприємствах хлібопродуктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-76. – (Економіка ; Вип. 53)


  Подане дослідження стану обліку витрат на виробництво у підприємствах сфери хлібопродуктів. Визначено особливості формування витрат зернопереробного виробництва. Проаналізовано існуючу галузеву класифікацію витрат на виробництво та запропоновано для ...
966760
   Облік витрат та калькування собівартості допоміжних виробництв у сільському господарстві / О.В. Лега, Т.В. Мокієнко, Т.Б. Прийдак, О.В. Сіренко, Л.В. Яловега // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 40-47. – ISSN 2306-6814
966761
  Завгородній В.П. Облік витрат та прибутків за центрами відповідальності в умовах стандартизації обліку / В.П. Завгородній, А.В. Шайкан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-26. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання непридатності сучасної методики бухгалтерського обліку, що існує на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу, та запропоновано можливий варіант розв"язання цієї проблеми шляхом модернізації управлінського обліку та ...
966762
  Ополінська В.В. Облік витрат у сфері електронної торгівлі в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (531) : Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. – С. 97-102. – ISSN 2222-4459
966763
  Гуцайлюк З.В. Облік витрат: нові підходи до формування інформаційної системи // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 16 (2). – С. 11-17. – ISSN 2306-0050
966764
  Городянська Л.В. Облік відтворюваних економічних ресурсів на підприємстві : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 113-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назви
966765
  Орлова В.К. Облік власного капіталу / В.К. Орлова, Є.Д. Вінтоняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 296-300. – ISSN 0321-0499
966766
  Остапчук С.М. Облік водних, земельних та біологічних активів в контексті управління сталим розвитком: вибір пріоритетного вимірника / С.М. Остапчук, Н.Г. Царук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – C. 36-47. – ISSN 2307-9878
966767
  Гупало С.М. Облік втрат від браку на етапі реформування бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-53. – (Економіка ; Вип. 54)


  Підхід до формування витрат діяльності підприємства і виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що змінився в умовах реформування національної системи бухгалтерського обліку, зокрема, не міг не спричинити виникнення особливостей відображення у ...
966768
  Чижевська Л.В. Облік гарантійних забезпечень у контексті міжнародних стандартів фінансової звітності // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 139-143. – ISSN 2071-4653
966769
  Кириченко А. Облік грошових коштів у касі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.13-26


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
966770
  Михалевич С. Облік давальницької сировини на швейних підприємствах та шляхи його вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
966771
  Султан М.Б. Облік дебіторської заборгованісті за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / М.Б. Султан, О.В. Обнявко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 236-239. – ISBN 978-966-930-102-4
966772
  Танасієва М.М. Облік діяльності з розвідки та оцінки лісових ресурсів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 21-29. – ISSN 2306-6814
966773
  Гончаренко Н.В. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва: стан і напрями удосконалення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 202-207


  Розглянуті теоретико-методичні засади бухгалтерського обліку незрілих біологічних активів. Розроблено пропозиції по удосконаленню методичних підходів до обліку довгострокових біологічних активів рослинництва.
966774
  Гайдук І. Облік додаткового капіталу на підприємствах споживчої кооперації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.307-313. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
966775
  Лисенко Н. Облік дотацій в умовах регулювання тарифів на ринку житлово-комунальних послуг // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-36 : табл. – Бібліогр.: 41 назв.
966776
  Куцик П. Облік доходів і результатів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / П. Куцик, О. Домбик // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 26-32 : рис. – Бібліогр.: 22 назв
966777
  Руденко Н.О. Облік доходів спеціального фонду державних вищих навчальних закладів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 68-71. – ISSN 2306-6814
966778
  Аверкин Я.Ф. Облік доходів та фінансових результатів операційної діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 282-289. – ISSN 2222-4459
966779
  Осадча Г.Г. Облік доходів у системі управління підприємством / Г.Г. Осадча, М.В. Пушкарьова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 71-75
966780
  Волкова І. Облік експортних операцій в сучасних умовах господарювання / І. Волкова, І. Гірчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 197-199. – ISSN 1993-0259
966781
  Коблянська Облік експортних операцій у світлі інтеграції України до Європейського Союзу / Коблянська, 0.І., Т.І. Сафонов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 43-47
966782
  Оляднічук Н.В. Облік експортно-імпортних операцій / Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 48-56. – ISSN 2307-9878
966783
  Селіванова Н.М. Облік єдиного соціального внеску на загальнодержавне страхування у країнах світу / Н.М. Селіванова, О.А. Янковська // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 18-20. – ISSN 2409-1944
966784
  Корінько М.Д. Облік за центрами відповідальності при диверсифікації господарської діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 196-203. – ISSN 1993-6788
966785
  Іванова Л.Б. Облік заборгованості в антикризовому управлінні суб"єктів реального сектору економіки в контексті новацій Податкового кодексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 13-17


  Досліджено зміни в обліку кредитора і дебітора щодо несвоєчасного погашення боргу в умовах, коли до боржника застосовуються норми антикризового законодавства.
966786
  Задорожний З.В. Облік загальновиробничих витрат в будівництві за національними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто питання обліку загальнодільничих витрат у будівництві. Запропоновано деталізований перелік таких витрат, який не суперечить національному Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", зроблено спробу наблизити їх бухгалтерський ...
966787
  Коваль Л.В. Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 83-92. – ISSN 2411-4413
966788
  Крамаренко Д.Р. Облік зносу основних засобів // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 94-95. – (Серія "Економічні науки")
966789
  Бутинець Ф.Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей; МОНУ; Житомирський держ. технолог. ун-т; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2006. – 388с. – ISBN 966-8059-58-1
966790
  Волкова І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.А. Волкова, М.В. Реслер, О.Ю. Калініна. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-300. – ISBN 978-611-01-0204-9
966791
  Жиглей І.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник [для студентів вищ. закл. освіти екон. спец.] / Жиглей І.В. ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – 399, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 392-396. – ISBN 978-966-683-525-6
966792
  Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України : теорія, практика, рекомендації: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 606с. – ISBN 978-966-364-503-2
966793
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, КНУТШ. – Київ : [ДКС центр], 2011. – 188, [1] с. : іл. – Додатки: с. 173-180. – Бібліогр.: с. 181-188. – ISBN 978-966-2339-47-5
966794
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. посібник для студ. екон. спец. / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид. доповн. та переробл. – Київ : ДКС центр, 2012. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 245-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2339-59-8
966795
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : підручник для студ. екон. спеціальностей / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ДКС центр, 2013. – 348 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-347 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2339-70-3
966796
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : підручник для студентів екон. спец. / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2-ге вид. Перероб. та допов. – Київ : ДКС-Центр, 2018. – 422, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 415-422. – ISBN 978-617-7300-31-0
966797
  Бандура З.Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством : монографія / З.Л. Бандура, В.Р. Шевчук, Л.В. ; за наук. ред. проф. О.М. Ковалюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-247. – ISBN 978-617-10-0285-2
966798
  Кондратьєв К.О. Облік і аналіз в управлінні сільсько-господарськими підприємствами / К.О. Кондратьєв, М.О. Приходько. – Київ : Знання України, 1975. – 48 с.
966799
  Слюсарчук Л.І. Облік і аналіз виробництва та продажу готової продукції : (Методолого - прикладний аспект). Наукове видання / Л.І. Слюсарчук; МОУ; КНУТШ; Наук. ред. Н.М.Найдич. – Київ : Альтерпрес, 2001. – 258с. – (Бібліотека ділової людини). – ISBN 966-542-043-7
966800
  Мелех Я.Р. Облік і аналіз витрат на утримання гравців у професійних футбольних клубах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 120-126. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
966801
  Кащенко О.І. Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків в системі управління підприємством : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кащенко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 230 л. – Додаток: л. 205-230. – Бібліогр.: л. 180-204
966802
  Кащенко О.І. Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків в системі управління підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кащенко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
966803
  Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Підручник для студ.вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 576с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7570-77-0
966804
  Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закладів / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей; МОНУ; ЖІТІ. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 224с. – ISBN 966-7570-78-9
966805
  Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко ; МОНУ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2002. – 544 с. – ISBN 966-7570-77-0
966806
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальн. закладів і вузів / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України; ДДМА. – Київ : Слово, 2003. – 288с. – ISBN 966-8407-09-1
966807
  Лисенков Ю.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.М. Лисенков, І.В. Педь. – Київ : Зовнішня торгівля, 2004. – 200с. – ISBN 966-8517-04-0
966808
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Кадуріна; МОіНУ. – Київ : Слово, 2005. – 288с. – ISBN 966-8407-29-1
966809
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Кадуріна; МОіНУ. – Київ : Слово, 2006. – 288с. – ISBN 966-8407-29-1
966810
  Сук Л.К. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для дистанц. навчання для студентів ВНЗ / Л.К. Сук, П.Л. Сук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 272, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 216-217. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-043-0
966811
  Маслак О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха : МОН України. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 310 с. – ISBN 978-966-418-085-3
966812
  Засадний Б.А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / Засадний Б.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Кондор, 2015. – 285, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-209. – ISBN 978-617-7278-41-1
966813
  Маслак О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-269. – ISBN 978-966-418-085-3
966814
  Ковальчук Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / Т.Г. Ковальчук. – Київ : Ліра-К, 2018. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-185. – ISBN 978-617-7507-94-8
966815
  Литвин Н.Б. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Б. Литвин. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 362с. – ISBN 966-7952-23-1


  Перша в Україні спроба систематизувати правове регулювання та діючу практику фінансового обліку зовнішньоекономічних операцій вітчизняних комерційних банків. Для студентів, магітрів, аспірантів економічних вузів, банківських фахівців
966816
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : Навчальний посібник з практичних занять / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2003. – 272с. – ISBN 966-8407-20-2
966817
  Дерій В.А. Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва / В.А. Дерій, Т.Г. Камінська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 258-265. – ISSN 2222-0712
966818
  Рошко Н.Б. Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Рошко Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
966819
  Склярук І.П. Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Склярук Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 23 назви
966820
  Склярук І.П. Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Склярук Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 263 л. – Додатки: л. 225-263. – Бібліогр.: л. 200-224
966821
  Загородній А.Г. Облік і аудит : Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів : Центр Європи, 2002. – 671с. – ISBN 966-7022-30-7
966822
  Плиса В.Й. Облік і аудит : навч. посібник / В.Й. Плиса, З.П. Плиса ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 682, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 679-682. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-10-0381-1
966823
  Лень В.С. Облік і аудит : вступ до фаху : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.С. Лень, В.А. Нехай ; М-во науки і освіти України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2017. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 978-966-2229-74-5
966824
  Лень В.С. Облік і аудит : вступ до фаху : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.С. Лень, В.А. Нехай ; М-во науки і освіти України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2018. – 272 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 978-966-2229-74-5
966825
  Халоал Ф.А. Облік і аудит витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Халоал Фоузі Абдугадер ; Київ. нац. ун-т ім, Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 223 арк. – Додатки: арк. 188-223. – Бібліогр.: арк. 6-8, 166-187
966826
  Халоал Фоузі Абдугадер Облік і аудит витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Халоал Фоузі Абдугадер ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
966827
   Облік і аудит витрат на якість продукції / Л. Петришин, О. Лиса, Р. Андрушко, Н. Жидовська // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 108-113. – ISSN 2313-3627
966828
  Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О.І. Малишкін ; Міжгалузева акад. упр. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-320. – ISBN 978-611-01-0511-8
966829
  Маліновська Д.К. Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Маліновська Дар"я Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 219 арк. – Додатки: арк. 202-219. – Бібліогр.: арк. 172-201
966830
  Маліновська Д.К. Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Маліновська Дар"я Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
966831
  Галькевич А.В. Облік і аудит процесів придбання та об"єднання підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галькевич Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 274 л. – Додатки: л. 214-274. – Бібліогр. л. 188-213
966832
  Галькевич А.В. Облік і аудит процесів придбання та об"єднання підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галькевич Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
966833
  Майорова І.М. Облік і аудит ресурсозберігаючих інновацій на сучасних промислових підприємствах // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 26-33. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
966834
  Спяк Облік і аудит у банках : Навчальний посібник / Спяк, Т.І. Фаріон. – Київ : Атіка, 2004. – 328с. – ISBN 966-326-050-5
966835
  Герасимович А.М. Облік і аудит у банках : Підручник / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов"яз та ін.; За заг. ред. А.М. Герасимовича; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 536с. – До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-648-0
966836
   Облік і аудит у банках : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2006. – 595с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-50-9
966837
   Облік і аудит у банках : підручник / [А.М. Герасимович та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Герасимовича ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 536, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-574-648-0
966838
   Облік і аудит у банках : навчальний посібник / Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С.; за ред. О.В. Васюренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 623с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-451-0
966839
  Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку : навч. посібник / С.М. Лобозинська ; за ред. С.К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – Київ : Знання, 2007. – 630 с. – ISBN 966-346-303-1
966840
  Гаманкова О.О. Облік і аудит у страхових організаціях : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.О. Гаманкова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 183с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-573-5
966841
  Якимова Л.П. Облік і аудит фінансових результатів на підприємствах лісового господарства в контексті гармонізації національних і міжнародних стандартів / Л.П. Якимова, М.Я. Попадюк // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 154-162. – ISSN 2308-1988
966842
  Травін В.В. Облік і багатство: взаємозв"язок розвитку від середньовіччя до ХХ століття // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 113-122. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
966843
  Гордополов В.Ю. Облік і внутрішній контроль в системі управління витратами підприємств торгівлі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 65-69. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
966844
  Кузьма Х.В. Облік і внутрішній контроль комісійних операцій підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кузьма Христина Володимирівна ; Центральна спілка споживчих т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
966845
  Волошина О.І. Облік і впровадження національної системи масових електронних платежів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 18-23. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
966846
  Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / О.О. Бідюк, Є.Ю. Шара ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 495, [1] с. : табл. – Додатки: с. 351-495. - На тит. арк.: До 90-річчя навчального закладу. – Бібліогр.: с. 346-350. – ISBN 978-617-673-087-3
966847
  Куцик П.О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / Куцик П.О., Полянська О.А. ; Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 506, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506 та в тексті. – ISBN 978-617-602-214-5
966848
   Облік і звітність в оподаткуванні : завдання для поточ. контролю знань студентів напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" та спец. 071 "Облік і оподаткування" / Ценр. спілка споживчих товариств України, Львів. торгов.-екон. ун-т ; [уклад.: П.О. Куцик, О.А. Полянська]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 371, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 366-372
966849
   Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / [М.Т. Теловата, В.П. Панетелеєв, К.В. Безверхий та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 508, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7431-18-2
966850
  Безверхий К. Облік і звітність з єдиного соціального внеску: практичні засади організації фізичними особами-підприємцями / К. Безверхий, І. Ткач, М. Яременко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 17-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
966851
   Облік і звітність за міжнародними стандартами : навч. посібник / Небильцова О.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 453, [1] с. : табл. – На обкл. також зазнач.: 1906-2011. До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 453. – ISBN 978-966-483-518-0
966852
  Голов С. Облік і звітність на основі концепцій доданої вартості // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 2-13 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
966853
  Мельник Т. Облік і звітність недержавних пенсійних фондів / Т. Мельник, М. Мельник // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 41-50
966854
  Бондар М.І. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування [Електронний ресурс] : навч. посібнник / [М.І. Бондар та ін.] ; за заг. ред.: М.І. Бондаря, Н.М. Лисенко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використання на DVD-R. - Електрон. дані (об"єм даних 4,4 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-85-9
966855
  Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 27-37 : табл.,рис. – Бібліогр.: 13 назв
966856
  Ковач С. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 34-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
966857
  Юрченко О. Облік і звітність спрощеної системи оподаткування в контексті законодавчих новацій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 42-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
966858
  Литвин Ю.Я. Облік і контроль в умовах нормативно-чекової системи / Ю.Я. Литвин, О.І. Малишкін. – К., 1991. – 155с.
966859
  Скитиба К.М. Облік і контроль витрат виробництва підприємств енергомістких галузей переробної промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Скитиба Катерина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 268 л. – Додатки: л. 222-268. – Бібліогр.: л. 195-221
966860
  Скитиба К.М. Облік і контроль витрат виробництва підприємств енергомістких галузей переробної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.09 / Скитиба Катерина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
966861
  Воронко Роман Михайлович Облік і контроль витрат на підприємствах заготівельно-переробного комплексу споживчої кооперації : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.04 / Воронко Роман Михайлович; Львів. комерц. академ. – Львів, 1996. – 19л.
966862
  Марценюк Р.А. Облік і контроль витрат тривалого зберігання сільськогосподарської продукції на підприємствах сфери обігу // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
966863
  Муравський В. Облік і контроль відпрацьованого часу та заробітної плати з використанням автоматизованої системи ідентифікації працівника // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 5. – С. 8-18
966864
  Коблянська Г.Ю. Облік і контроль грошових коштів у комп"ютерному середовищі // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 1 (19). – С. 228-232. – ISSN 2221-755X
966865
  Муравський В. Облік і контроль діяльності пасажирських перевізників з використанням автоматизованої системи оплати проїзду // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 28-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
966866
  Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості : дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 217 л. – Додатки л. 214 - 217. – Бібліогр.: л. 196-213
966867
  Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості : Автореф. дис.... канд.економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності ) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
966868
  Пшеничний Н.Ю. Облік і контроль міжнародних фінансових операцій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 352-355. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
966869
  Муравський В. Облік і контроль наданих медичних послуг в умовах запровадження електронної картотеки пацієнтів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 9-17 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
966870
  Обиход К.А. Облік і контроль надання послуг науковими установами державного сектору : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Обиход Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
966871
  Кірей О.С. Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кірей Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 245 л. – Додатки: л. 217-245. – Бібліогр.: л. 192-216
966872
  Кірей О.С. Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кірей Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
966873
  Муравський В. Облік і контроль отриманих комунальних послуг з використанням автоматизованих лічильників енергоресурсів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 17-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
966874
  Травінська С.І. Облік і контроль поточних зобов"язань в умовах застосування комп"ютерних технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 60-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
966875
  Травінська С.І. Облік і контроль поточних зобов"язань на молокопереробних підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Травінська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224, [55] л. – Додатки: [55] л. – Бібліогр.: л. 200-224
966876
  Травінська С.І. Облік і контроль поточних зобов"язань на молокопереробних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Травінська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
966877
  Тимченко О.М. Облік і контроль у системі адміністрування ПДВ: взаємозв"язок, напрями вдосконалення : податки / О.М. Тимченко, А.В. Пислиця // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 91-99 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
966878
  Швець В. Облік і контроль як науки і навчальні дисципліни в обліково-аналітичній освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-80. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено, на основі критичного аналізу обліково-аналітичної науки, освіти і практики, актуальні напрями удосконалення системи підготовки фахівців з обліку і контролю. В статье исследуются, на основе критического анализа учетно-аналитической ...
966879
  Баренгольц Я.М. Облік і матеріальне стимулювання в умовах госпрозрахунку / Я.М. Баренгольц, С.Я. Яцун. – Київ : Урожай, 1986. – 152 с. – (Бібліотека керівного працівника сільського господарства)
966880
  Людкевич Т.М. Облік і моделювання витрат підприємства / Т.М. Людкевич, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 151-155
966881
  Апенько Д.В. Облік і моделювання касових і банківських операцій в комп”ютерному середовищі / Д.В. Апенько, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 120-125
966882
  Гура Н. Облік і оподаткування в управителів житлових будинків / Надія Гура // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 2-12
966883
  Орлова В.К. Облік і оподаткування доданої вартості / В.К. Орлова, С.М. Кафка // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 44-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
966884
  Танасієва М.М. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / М.М. Танасієва ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 84-87. – ISBN 978-617-8034-22-1
966885
  Кулик В.А. Облік і оподаткування операцій з електронними грошима в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 143-149. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
966886
  Гринчук Ю.С. Облік і оподаткування фінансового лізингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 208-212. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
966887
  Ціцька Н. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах / Н. Ціцька, Г. Брик, Т. Поверляк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 80-86 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
966888
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (59). – 2013. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966889
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (60). – 2013. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966890
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (61). – 2013. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966891
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (62). – 2013. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966892
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (63). – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966893
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (64). – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966894
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (65). – 2014. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966895
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (66). – 2014. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966896
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (67). – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966897
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (68). – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966898
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (69). – 2015. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966899
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (70). – 2015. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966900
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (71). – 2016. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966901
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (72). – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966902
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (73). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966903
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (74). – 2016. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966904
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (75). – 2017. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966905
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (76). – 2017. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966906
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (77). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966907
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (78). – 2017. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966908
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (79). – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966909
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (80). – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966910
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (81). – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966911
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (82). – 2018. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966912
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (83). – 2019. – 186 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966913
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (84). – 2019. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966914
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (85). – 2019. – 150 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966915
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (86). – 2019. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966916
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (87). – 2020. – 184 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966917
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (88). – 2020. – 168 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966918
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (89). – 2020. – 154 с., включ. обкл. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966919
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (90). – 2020. – 166, [1] c. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966920
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (91). – 2021. – 140 с., включ. обкл. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966921
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (92). – 2021. – 146 с., включ. обкл. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966922
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (93). – 2021. – 148 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966923
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (94). – 2021. – 152 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
966924
  Небильцова О.В. Облік інвестицій за методом участі в капіталі : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 112-121 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
966925
  Голов С.Ф. Облік інвестиційної нерухомості в умовах переходу на МСФЗ // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 5-10. – ISSN 2307-9878
966926
  Шевченко В.М. Облік інвестиційної нерухомості: суб"єктно-об"єктний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 50-53. – ISSN 2306-6792
966927
  Столярчук Н.М. Облік капітальних витрат в об"єкти інтелектуальної власності // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 70-76. – ISSN 2307-9878
966928
  Столярчук Н.М. Облік комерційного використання інноваційної продукції // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 55-61. – ISSN 2307-9878
966929
  Мицак О.В. Облік комерційної діяльності і аудит фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами. : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.06.04 / Мицак О.В.; Львів. комерц. академія. – Львів, 1995. – 12 с.
966930
  Патряк О. Облік корпоративних прав за стадіями життєвого циклу: практичний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 138-148. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
966931
  Тарасова Т.О. Облік криптовалюти в розрахунках на підприємстві порівняно з реальними грошовими коштами / Т.О. Тарасова, А.А. Макурін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 190-195. – ISSN 2222-4459
966932
  Шулепова С.М. Облік лізингових операцій в умовах застосування комп"ютерної техніки // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.170-175. – (Технічні науки ; № 17)
966933
  Антоненко Надія Василівна Облік логістичних витрат // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 234-241. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено класифікацію логістичних витрат, запропоновано методику обліку логістичних витрат протягом усього логістичного процесу.
966934
  Ядранський Д.М. Облік людського капіталу: відповідь на виклики сучасності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 21-23. – ISSN 1728-6220


  У статті зроблено висновок, що людський капітал може розглядатися як об"єкт бухгалтерського обліку. Окреслено потребу у формуванні нової методології обліку, здатної об"єктивно оцінити та врахувати всі ресурси підприємства, які можуть бути використанні ...
966935
  Крот Ю. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів із урахуванням норм податкового кодексу : податки та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 21-24. – Бібліогр.: 4 назви
966936
  Куцик П. Облік малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів: методичний аспект / П. Куцик, Р. Шумило // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр.: 13 назв
966937
  Зінченко О.В. Облік матеріальних витрат, проблеми та шляхи їх вирішення // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 30-40
966938
   Облік міжнародних операцій : підручник / Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак, Л.І. Лук"яненко, О.В. Небильцова; Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак, Л.О. Лук"яненко, О.В. Небильцова ; [за заг. ред. Ю.А. Кузьмінського] ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 336 с. – ISBN 966-574-857-2
966939
  Олійник Т. Облік міжнародної торгівлі квотами на вільні одиниці викидів в атмосферу парникових газів / Т. Олійник, Я. Кабасіна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 196-199. – ISSN 1993-0259
966940
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. – Київ : Знання, 2007. – 312с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-296-5
966941
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : підручник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Сладкевич Б.А., 2017. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-224. – ISBN 978-617-7594-02-3
966942
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : підручник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Сладкевич Б.А., 2018. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-224. – ISBN 978-617-7594-02-3
966943
  Любар О.О. Облік на позабалансових рахунках: теорія методика, практика / О.О. Любар, В.В. Новодворська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 202-211. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
966944
  Бєлоусов А. Облік надлишків і нестач основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
966945
  Кондратюк І.О. Облік надходження та вибуття запасів придбаних за плату суб"єктами сектору загального державного управління: управлінський аспект / І.О. Кондратюк, О.О. Лондаренко, О.А. Подпригора // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 86-99. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
966946
  Ковальов В.А. Облік накопичення вартості людського капіталу та визначення його цінності для підприємств / В.А. Ковальов, О.А. Атаєва // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 70-75
966947
  Кундеус О.М. Облік нарахування амортизації основних засобів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 107-116
966948
  Кундеус О.М. Облік нарахування амортизації основних засобів та податкових різниць // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 289-294. – ISSN 2309-1533
966949
  Мороз О.В. Облік наукометричних показників для управління науковою діяльністю / О.В. Мороз, О.В. Штовба // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 174-179. – ISSN 2307-9878


  Під час управління науковою діяльністю все частіше беруться до уваги наукометричні показники вчених. Зазвичай їх використовують для вирішення таких задач: 1) попередній відсів кандидатів на різноманітних конкурсах на зайняття посади чи отримання ...
966950
  Зубілевич С. Облік нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.3-12


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
966951
  Сунь Лінь Облік нематеріальних активів за національними міжнародними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглянуто відмінності обліку терміну корисного використання нематеріальних активів і активів, які створюються самим підприємством між міжнародними стандартами бухгалтерського обліку й українською системою обліку.
966952
  Іванова В.В. Облік нематеріальних активів згідно з національним та міжнародним стандартами бухгалтерського обліку // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 2. – С. 63-68
966953
  Шляхтенко В.В. Облік нематеріальних активів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 97-105. – ISSN 1998-6912
966954
  Середіна Ю.І. Облік необоротних активів та довгострокових фінансових інвестицій // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 34-44
966955
  Жарікова О. Облік необоротних активів: деякі питання вдосконалення законодавчого регулювання / О. Жарікова, О. Кравченко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-20
966956
  Кафка С.М. Облік необоротних матеріальних активів: методологія та організація : монографія / С.М. Кафка ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 502, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 478-499 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-694-298-5
966957
  Малишев О. Облік нерухомої археологічної спадщини у контексті політики децентралізації: вітчизняні реалії та іноземний досвід // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 284-289. – ISBN 978-966-7067-07-6
966958
  Яремчук Н.Ф. Облік нерухомості: оцінка та визнання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 88-94. – ISSN 2221-1055
966959
  Дзюба О.М. Облік операцій в іноземній валюті: національний та міжнародний підхід / О.М. Дзюба, Г.В. Пшенична // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 226-230. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
966960
  Яценко В. Облік операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами: моделювання на основі процесного підходу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 12-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
966961
  Коренєва О.Г. Облік операцій з іпотечного кредитування: стан і перспективи / О.Г. Коренєва, О.В. Карпенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 28-34. – ISBN 966-8958-02-0
966962
  Моторин Р.М. Облік операцій з нефінансовими активами сектора державного управління в національних рахунках України згідно з міжнародними стандартами / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 127-132


  Моторина Т.М. - к.ек.н., доц. КНУТШ імені Тараса Шевченка.
966963
  Мачулка О. Облік операцій з поліпшення основних засобів на підприємствах державного сектора економіки // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
966964
  Амалян А.В. Облік операцій з продажу в рамках партнерських бонусних програм у світлі нової глобальної концепції обліку (МСФЗ 15) // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 149-156. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
966965
  Сидоренко О. Облік операцій з фінінвестиціями: теоретичні та практичні аспекти // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (98), березень. – С. 22-26
966966
  Моссаковський В. Облік операційної оренди в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 10. – С. 12-16
966967
  Гончарук С.М. Облік оплати праці в умовах COVID-19 / С.М. Гончарук, І.В. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 90-93. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
966968
  Гура Н.О. Облік оподаткування в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків у світлі законодавчих і соціальних змін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (293). – Бібліогр.: 15 назв
966969
  Бондарчук Н.В. Облік оподаткування заробітної плати в сільськогосподарському підприємстві // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 140-146. – ISSN 2313-8246
966970
  Дерун І. Облік опціонних контрактів та економічний аналіз стратегій комбінацій їх використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті визначено основні проблеми ведення обліку опціонних контрактів, зокрема: первісна оцінка опціонів, переоцінка опціонів, методичні підходи відображення в обліку опціонів. На основі гармонізації з МСФЗ запропоновано удосконалення щодо ...
966971
  Хома С. Облік оренди в контексті проекту міжнародного стандарту "оренда" / С. Хома, Н. Василенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
966972
  Гура Н.О. Облік оренди майна в житлово-комунальному господарстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-48. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто облік оренди комунального майна в житлово-комунальному господарстві, порядок оцінки державного і ко-мунального майна та порядок використання орендної плати. This article is devoted to the lease municipal assets accounting in the housing and ...
966973
  Грабова Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – 3-тє вид., допов. – Київ : А.С.К., 2001. – 416с. – (Экономіка. Фінансы. Право). – ISBN 966-539-286-7
966974
  Грабова Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладах / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – 3-тє вид., доп. – Київ : А.С.К., 2002. – 416 с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-286-7
966975
  Утенкова К.О. Облік основних засобів за національними і міжнародними стандартами // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 79-83. – ISSN 2307-9878
966976
  Зюкова М.М. Облік основних засобів за умов його стандартизації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Економіка ; Вип. 53)


  Ключовими словами статті, що використовуються у статті є: основні засоби, об"єкт основних засобів, класифікація необоротних матеріальних активів. Проведено аналіз цих понять шляхом їх порівняння у чинних нормативних документах.
966977
  Власюк Г.В. Облік основних засобів та рекомендації щодо його вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 126-129. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
966978
  Кирейцев Г.Г. Облік основних засобів у сільськогосподарських підприємствах / Г.Г. Кирейцев, Л.О. Іващенко. – К., 1987. – 176с.
966979
  Омельченко О.Ю. Облік основних засобів: податковий та фінансовий аспекти // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 16-20


  Досліджено підходи до визначення, класифікації, оцінки та амортизації основних засобів, у т.ч, що запроваджені Податковим кодексом України.
966980
  Малишкін О. Облік ПДВ у бюджетних установах потребує удосконалення / О. Малишкін, О. Сидоренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 27-31
966981
  Кузьмінський Ю. Облік платежів за використання комп"ютерних програм : інтелектуальна власність / Ю. Кузьмінський, М. Воронова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 29-33. – Бібліогр.: 13 назв
966982
  Костіна Т.Ю. Облік платників податків в Закарпатській області / Т.Ю. Костіна, В.М. Онуфрій, В.В. Бровдій // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 186-198. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
966983
  Рибакова Л.П. Облік податкових платежів як складової доданої вартості підприємства / Л.П. Рибакова, М.І. Симочко, Л.М. Шелемон // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 120-124
966984
  Нікулін О. Облік податкових різниць за допомогою робочої таблиці // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 47-58 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
966985
  Бондар М.І. Облік податкових різниць згідно з податковим кодексом України : бухгалтерський облік / М.І. Бондар, В.В. Бабіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 72-80 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
966986
  Матвієнко Т.О. Облік податкових різниць на підприємствах з виробництва екологічної продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С. 8-11
966987
  Семенко Т.М. Облік податкового кредиту з ПДВ: проблеми та шляхи вирішення // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 113-115
966988
  Плаксієнко В.Я. Облік податку на додану вартість у системі електронного адміністрування: аспекти наукової дискусії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 5-8. – ISSN 2306-6814
966989
  Лабинцев М. Облік податку на прибуток в Україні та Росії: досвід і новації / М. Лабинцев, О. Цепілова, О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 46-57 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
966990
  Шахієва І.П. Облік поточних зобов"язань: проблеми та шляхи їх вирішення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 138-141. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
966991
  Коваль С.В. Облік поточних розрахунків та зобов"язань аграрних підприємств // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 78-84. – ISSN 1997-4167
966992
  Коваль Л.В. Облік праці працівників з обмеженими фізичними можливостями // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 71-72. – ISBN 978-966-654-490-5
966993
  Буханцева М. Облік претензій щодо виконання договорів купівлі - продажу товарів // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 39. – С.41-44.
966994
  Склярук І. Облік прибутку від реалізації продукції підприємств пивоварної галузі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 10. – С. 36-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
966995
  Ульянова Д.К. Облік природоохоронної діяльності: забезпечення надійною інформацією потреб користувачів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 166-169


  Висвітлені питання інформаційних потреб користувачів бухгалтерського обліку.
966996
  Біляшівський Б. Облік причетних до козацької служби у Слобідських полках 1726 та 1729 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 294-307
966997
  Мисака Г.В. Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ / Г.В. Мисака, А.О. Шмідт // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 : Формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіону. – С. 288-295. – ISSN 2222-4459
966998
  Покшевницька Т.В. Облік програмних складових енерго- та ресурсозберігаючих технологій в системі трансферу технологій ВНЗ // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 140-144
966999
  Крутова А. Облік продажу товарів зі знижками : облік у торгівлі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 33-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви
967000
  Сук Л. Облік реалізації біологічних активів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 6-13 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,