Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
965001
  Губерський Л.В. "Підготовка математиків-олімпійців - це ретельно вибудувана система пошуку, відбору і селекції юних талантів" / беседу вів Ю, Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 3 вересня (№ 36)


  Інтерв"ю з ректором КНУТШ Л.В. Губерським
965002
  Губерський Л. "Підготовка математиків-олімпійців - це ретельно вибудувана система пошуку, відбору і селекції юних талантів" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  "Третє місце в командному заліку, здобутий Гран-прі і два десятки призерів - такий підсумок тривалої підготовки і напружених інтелектуальних зусиль нашої збірної" на Міжнародній студентській математичній конференції у м. Благоєвраді (Болгарія). Розмова ...
965003
  Губерський Л.В. "Підготовку дипломата можна порівняти з огранюванням алмазу" // Освіта, 1996. – N63-64
965004
  Губерський Л.В. "Підготовку дипломата можна порівняти з огранюванням алмазу..." : Інтерв"ю брала Л. Іванова // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Розмова з директором Інституту міжнародних відносин з приводу 5-річного ювілею Інституту Леонідом Губерським про здобутки та перспективи Інституту.
965005
  Проць О.С. "Підліток минулих часів" Франсуа Моріака в контексті європейського роману виховання XX століття // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 175-180


  У статті розглядається роман Франсуа Моріака «Підліток минулих часів», котрий є останнім романом письменника, опублікованим за його життя. Вивчаються також погляди різних філософів та літературознавців на цей вид жанру. Численні суперечності ...
965006
  Таран М.А. "Піднесення" Китаю: творення гармонії чи породження конфлікту? // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 131-139. – ISSN 1608-0599
965007
  Скопенко В.В. "Піднімаю корогву за нашу мову, за нашу землю матір" : [Передмова] // Вибрані твори / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 6-7. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0322-3
965008
  Кульчицький С. "Піднімаючись над догмами". Іван Лисяк-Рудницький - зірка серед українських інтелектуалів // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 948-960. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
965009
  Жулай В. "Підпільна людина" Ф. Достоєвського як принцип творчості // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.93-103. – ISBN 966-7653-02-8
965010
  Ярошенко О. "Підручник - фундамент, на якому учень зводить власну будівлю знань" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 31 серпня (№ 157). – С. 6
965011
  Гриневич Л. "Підручники з мови та історії - стратегічні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 липня (№ 127). – С. 5


  Голова Комітету ВР з питань освіти і науки Лілія Гриневич разом із Літньою школою журналістики "Дня" шукали рецепти якісної освіти. Серед учасників студенти КНУ імені Тараса Шевченка Т. Літвінчук та К. Трапезнікова.
965012
  Сквара Е. [Підробки перекладу] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 283-289


  Виступ висвітлює причини, з яких перекладачі намагаються "поправити автора", а також стратегії, використовувані з цією метою, та їх наслідок. Частіше за все з"являються такі методи вдосконалення і разом з тим фальшування автора, як-от: піднесеність та ...
965013
  Давлєтов О. Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / Олександр Давлєтов ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Укр. ін-т вивч. голокосту "Ткума". – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – 279, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 255-272, в прим.: с. 148-162 та в кінці додатків. – ISBN 978-966-02-7332-0
965014
  Кузьменко О. Підготовка американських школярів до вивчення конституції / О. Кузьменко, І. Цяцька // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 17-20
965015
  Богданов Г. Підготовка бібліотечних кадрів у Німеччині // Вісник Книжкової палати : ауково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 8 (265), серпень. – С. 43-45. – ISSN 2076-9326
965016
  Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – Київ : Знання, 1999. – 158 с. – ISBN 966-7131-18-1
965017
  Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану : Практикум / Л.Г. Агафонова, О.В. Рога. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2000. – 158с. – ISBN 966-620-028-7
965018
  Гуриненко О.М. Підготовка бізнес-плану та оцінка ефективності інвестиційного проекту // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.41-48
965019
  Огієнко О.І. Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 336-342. – ISSN 2312-5993
965020
  Волкова Н. Підготовка викладача вищої школи як стратегічне завдання // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 11-18. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
965021
  Бондаренко М.П. Підготовка викладачів для українських шкіл у Бразилії: історичний досвід, сучасний стан та щляхи розвитку // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 479-494
965022
  Школьний О.В. Підготовка випускників загальноосвітніх шкіл до ЗНО з математики / Олександр Володимирович Школьний // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 129-134. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглядається авторська система підготовки учнів української старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Описано основні структурні елементи цієї системи підготовки та принципи її практичної реалізації. Наведено спосіб ...
965023
  Гончарук Н. Підготовка вищих керівних кадрів у сфері державної служби: синергетичний підхід / Н. Гончарук, О. Харченко // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 202-210.
965024
  Козій Є.В. Підготовка військових кадрів для фронту напередодні та під час Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 140-143. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан військових кадрів та проблеми кадрового забезпечення напередодні та під час Великої Вітчизняної війни. Висвітлено маловідомі аспекти підготовки кадрів для фронту напередодні та під час війни. It has been analyzed condition of ...
965025
  Медведєв Ю.Б. Підготовка військових фінансистів в умовах реформування української армії з переходом на контрактну основу комплектування / Ю.Б. Медведєв, І.М. Семеніхін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 95-96. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язані з підготовкою кадрів фінансово-кономічної служби української армії та їх місце і роль у виконанні вимог Державної програми з фінансового забезпечення реформування армії з переходом на контрактну основу ...
965026
   Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів : Додаток до журналу "Практична психолог. та соціальна робота". – Київ : Науковий світ, 2001. – 49с. – (Біб-чка соц.працівника/соц. педагогіка. Благополуччя дітей та молоді: можливості соціальної роботи (у рамках проекту "Соціальна освіта в Україні"). – ISBN 966-675-013-9
965027
  Барна Л.С. Підготовка вчителів в учительських семінаріях східної Галичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 31-36. – (Педагогіка ; № 2)
965028
  Войналович Н. Підготовка вчителів математики до проектної діяльності під час вивчення теорії ймовірностей / Н. Войналович, І.Ю. Погрібна // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 31-36. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
965029
  Кухаренко В. Підготовка вчителя до дистанційного навчального процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 172-175


  Під час проведення експеременту з дистанційного навчання для школярів велика увага приділялась підготовці учителів.
965030
  Бугайцов С.Г. Підготовка державних службовців і менеджерів онкологічної служби України - перспективний шлях підвищення ефективності державного управління системою надання онкологічної допомоги населення : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 37-40. – Бібліогр.: 14 назв
965031
   Підготовка дітей до школи в сім"ї. – К, 1974. – 182с.
965032
  Мінін Федір Підготовка до дій у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 32
965033
  Дайрі Н.Г. Підготовка до екзаменів з історії в 9-10 класах / Н.Г. Дайрі. – Київ, 1954. – 52с.
965034
  Шулікін Д. Підготовка до ЗНО-2016 у цифрах і фактах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 квітня (№ 15). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  За матеріалами прес-конференції з директором Українського центру оцінювання якості освіти. Вадим Карандій поінформував про підсумки реєстрації для участі в цьогорічному зовнішньому незалежному оцінюванні та про підготовку до наступних етапів його ...
965035
  Волошина Л. Підготовка до реваншу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 травня (№ 77). – С. 4


  Гібридна війна триває в першу чергу на політичному та ідеологічному фронтах.
965036
  Гусєв Є.В. Підготовка до судового розгляду цивільних справ з іноземним елементом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 61-67. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются основные вопросы, возникающие в стадии подготовки к судебному разбирательству гражданских дел с иностранным элементом. Проанализировав соответствующую судебную практику, автор пришел к выводу, что применительно к гражданскому ...
965037
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні (1991-1993) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 90-94. – ISSN 1728-9343


  На прикладі факультетів журналістики Київськогоун-ту ім. Т.Г. Шевченка та Львівського ун-ту ім. І.Я. Франка простежено історію розвитку вищої освіти журналістів у період 1991-1993 рр.
965038
  Гайдамака В. Підготовка журналістських кадрів для друкованих засобів масової інформації в Україні: Інститут журналістики Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (1993-1997 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 87-91. – ISSN 1728-9343
965039
  Ільченко О.І. Підготовка журналістських кадрів у контексті утвердження моралі в українській журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 16. – С. 47-49


  Розглядається питання підготовки журналістів у контексті утвердження суспільної моралі в Україні як однієї з найактуальніших проблем ЗМІ. Запропоновано конкретні заходи для успішної реалізації Закону України "Про захист суспільної моралі".
965040
  Мяловицька Н.А. Підготовка законопроекту як важлива стадія законотворчого процесу // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції : матеріали круглого столу 28 січ. 2015 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 113-115. – ISBN 978-966-7166-33-5
965041
  Головань С.М. Підготовка захисту інформації в інформаційних системах // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 70-75
965042
   Підготовка і проведення виборчих кампаній. – 2-ге вид. – Київ : Інтертехнодрук, 2002. – 340с. – (Дайджест навчальних посібників Республ. партії США (за матеріалами експертів Міжнар. Республ. ін-ту США)). – ISBN 966-8026-01-2
965043
  Макаров М.О. Підготовка і проведення партійних зборів / М.О. Макаров. – Львів, 1970. – 34с.
965044
  Волкотруб Людмила Миколаївна Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х - перша половина 80-х років ХХ ст.) : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Волкотруб Людмила Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
965045
  Сіроштан М. Підготовка кадрів XXI століття: сьогодення і перспективи : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 3-6
965046
  Жарая С.Б. Підготовка кадрів державної служби: зарубіжний досвід // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 70-75. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
965047
  Грицяк Л.Д. Підготовка кадрів з освітнього менеджменту в умовах інтеграції до європейського науково-освітнього середовища // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 216-222
965048
  Огороднік В.Ю. Підготовка кадрів служби безпеки організації українських націоналістів (бандерівців) (1941-1951 рр.) : дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Огороднік В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 282 л. + Додатки: л. 194-239. – Бібліогр.: л. 240-282
965049
  Сургай О. Підготовка кваліфікованих робітничих кадрів у закладах професійно-технічної освіти України у 20-50-і роки XX століття (історіографія проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-52. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено деякі проблеми дослідження історії професійно-технічної освіти України у 20-50-і рр. ХХ ст. Аналіз літера-турних та архівних джерел показав, що джерельна база для вивчення історії підготовки робітничих кадрів у вищезгаданий період є досить ...
965050
  Бесчастний В. Підготовка керівників органів внутрішніх справ: інноваційний підхід // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 17. – С. 42-43.
965051
  Яблочнікова І.О. Підготовка магістрів-фінансистів у Словенії // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 302-311. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
965052
  Заслужена А.А. Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема порівняльної педагогіки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 85-95. – ISSN 2312-5993
965053
  Сурмін Ю. Підготовка магістрів державної служби у вищих навчальних закладах України в контексті професіоналізації державної служби: навчально-методичний та науковий аспект / Ю. Сурмін, Т. Крушельницька, Р. Науменко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 29-49.
965054
  Вітвицька С.С. Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 172-179
965055
  Барна Підготовка магістрів освіти : (історичний аспект) / Барна, , Марія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-52. – Бібліогр. в кінці ст.
965056
  Барна М. Підготовка магістрів освіти (історичний аспект) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-52.
965057
  Майборода В.К. Підготовка магістрів у контексті Болонського процесу: історія та сучасність / В.К. Майборода, В.М. Манько, Н.Г. Іванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 108-112. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується еволюція магістерського руху, починаючи з XII ст., особлива увага приділена підготовці магістрів у дореволюційній Росії та Україні. Розглянуті проблеми та суперечності, що виникають у процесі реформування вищої освіти України в ...
965058
  Пригодій М. Підготовка майбутніх викладачів до використання інформаційно-комунікаційих технологій в освітньому процесі // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 30-36. – ISSN 2077-1827


  "У даній статті автором розглянуто сучасний стан підготовки викладачів до використання інформаційно-комунікаційних технологій".
965059
  Якубчик Я. Підготовка майбутніх викладачів до профілактики насильства серед студентів як актуальна соціально-педагогічна проблема // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 211-213
965060
  Алієв О. Підготовка майбутніх економістів в університетах Азербайджану: від знань до компетентностей. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 76-79. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
965061
  Горбач Н.Л. Підготовка майбутніх правоохоронців до роботи в міжнародних миротворчих місіях // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С.108-112
965062
  Ячменик М. Підготовка майбутніх учителів-словесників до використання засобів медіаосвіти у професійній діяльності: розробка моделі та її експериментальна перевірка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 281-293. – ISSN 2312-5993
965063
  Топольник Я. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності / Я. Топольник, В. Лазуренко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (84). – С. 158-170. – ISSN 2077-1827


  "У статті розглянуті аспекти проблеми інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. Звертається увагана те, що на сучасному етапі розвитку та широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі відбувається транформація ...
965064
  Люріна Т. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті висвітлено питання підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів екологічної культури; розкрито авторську позицію щодо вирішення означеного процесу. Філософську основу екологічного імперативу становить ...
965065
  Чернігівська Н.С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до самоосвітньої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернігівська Н.С. ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
965066
  Мерва Л.С. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з обдарованими учнями як педагогічна проблема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 250-254. – (Педагогіка ; № 2)
965067
   Підготовка майбутнього спеціаліста до виховної роботи в трудовому колективі. – Київ, 1975. – 243с.
965068
  Пшенична Л. Підготовка менеджера інноваційного розвитку освіти: професійне і особистісне самовдосконалення // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 137-150. – ISSN 2312-5993
965069
  Кляпець О.Я. Підготовка молоді до подружнього життя : методичні рекомендації / О.Я. Кляпець, Т.О. Ларіна ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та пол. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 104 с. – Бібліогр.: с. 79-82. – ISBN 978-966-8063-84-2
965070
  Турутіна З. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у Інституті вищої освіти АПН України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 113-119
965071
  Мельник К.М. Підготовка наукових кадрів через аспірантуру із 1953-1960 pp. в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-52. – (Історія ; Вип. 39)


  Розглянуто питання формування, фінансування, підготовки наукових кадрів через аспірантуру в Україні в 50-ті рр., дається аналіз підготовки національних кадрів для української науки.
965072
  Ястремська О. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 114-125. – ISSN 1682-2366


  Проаналізовано умови та результати роботи спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук ХНЕУ за період з 2005 по 2010 рік.
965073
   Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Луганському державному університеті внутрішніх справ : (1994 - 2007). – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 88с. – ISBN 978-966-2905-26-7
965074
  Гонтарева І. Підготовка наукового видання ВНЗ до входження у міжнародну наукометричну базу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 88-98. – ISSN 1682-2366
965075
  Непийвода Н.Ф. Підготовка наукового тексту до друку // Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне / За ред. професора В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 1997. – С. 112-158. – ISBN 966-594-015-5
965076
  Бар"яхтар В.Г. Підготовка наукової еліти - пріоритет державної освітньої політики / В.Г. Бар"яхтар, Ю.І. Горобець, А.В. Данилевич, С.М. Порев // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С.49-55.
965077
  Вижва С. Підготовка наукової еліти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-27. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізується система підготовки науково-інноваційного потенціалу України на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
965078
   Підготовка нової угоди // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 13 лютого (№ 5). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН планує активізувати підготовку угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти і науки. Зараз освітні та наукові інституції тісно співпрацюють в рамках угоди "Горизонт 2020" та інших міжнародних програм.
965079
  Добровольський О.О. Підготовка оригіналів до видання: На допомогу авт., рецензентові. ред., коректорові / О.О. Добровольський, М.С. Хойнацький. – К., 1991. – 110с.
965080
  Єжеєв Микола Підготовка офіцерського корпусу та фахівців у сфері національної безпеки в США. Досвід для України / Єжеєв Микола, Ніколаєнко Степан, Устименко Олександр // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 314-323
965081
  Гуз А. Підготовка педагогів-юристів для загальноосвітніх навчальних закладів України (друга половина ХХ ст.- початок ХХІ ст.) : еводюція та сучасний стан // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 95-100.
965082
  Розовик Д.Ф. Підготовка педагогічних кадрів для національної школи та працівників культурно-освітніх закладів України (1917-1920 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 57)


  Досліджується робота урядів України, громадських, культурних організацій з підготовки педагогів для національної школи та працівників культурних закладів у роки Української революції.
965083
  Пушкарьова Т.О. Підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності: проект "Академія інноваційного розвитку освіти" // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; наук. рада.: Кремень В.Г., Гриневич Л.М., Гуржій А.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – .C. 71-78. – ISSN 2411-1317
965084
  Стрельченко О.Г. Підготовка персоналу до міжнародних миротворчих місій (з досвіду корпусу карабінерів Італії) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 207-210.
965085
  Прищепа Т.М. Підготовка професійних кадрів для Болгарської держави у Російській імперії (1878-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Прищепа Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
965086
  Лиховид О.Р. Підготовка професійних педагогів на основі компетентнісного підходу // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 78-85. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
965087
  Радогуз С. Підготовка професорсько-викладацьких кадрів Київського політехнічного інституту на рубежі ХІХ–ХХ ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Розкрито формування професорсько-викладацького корпусу Київського політехнічного інституту на етапі його становлення. Висвітлено роль директора інституту - В.Л. Кирпичова в цьому процесі. Вказано на особливості підбору та підготовки кваліфікованих ...
965088
  Євтушенко І. Підготовка психологів до роботи в системі освіти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 56-59. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено проблему підготовки психологів до роботи в системі освіти. Особливу увагу приділено забезпеченню психічного здоров"я майбутніх фахівців у процесі їх підготовки до професійної діяльності шляхом поєднання психокорекційних та виховних ...
965089
  Караванська М.Ю. Підготовка соціально-економічного реформування гетьманщини в другій половині ХVІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Історія ; Вип. 50)


  Висвітлюються проекти Катеринських реформ в Україні та їх виконання генерал-губернатором П.О. Рум"янцевим.
965090
  Чеховська-Белуга Підготовка спеціалістів із соціальної роботи у вищих навчальних закладах Польщі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 353-459
965091
  Бондаренко-Зелінська Підготовка справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право; сімейне право; міжнар. приватне право / Бондаренко-Зелінська Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л.189-207
965092
  Бондаренко-Зелінська Підготовка справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Бондаренко-Зелінська Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 11 назв
965093
  Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розглядання як стадія цивільного процесу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 34-39. – (Право. Економіка. Управління)
965094
  Тимченко Г.П. Підготовка справи до судового розгляду: витоки та сучасний стан // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 142-146
965095
   Підготовка стрільби і управління вогнем артилерії : навч. посібник / [В.М. Петренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 523, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 463-465. – ISBN 978-966-657-600-5
965096
  Ковальова К. Підготовка студента-магістранта до проведення успішної лекції // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 51-56. – ISSN 1682-2366
965097
   Підготовка студентів до виховної роботи в процесі навчання. – Київ, 1982. – 182с.
965098
   Підготовка студентів до виховної роботи в школі. – Київ, 1979. – 72с.
965099
  Поліщук Олена Василівна Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно-прикладного мистецтва : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Поліщук Олена Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 24л.
965100
  Поліщук Олена Василійвна Підготовка студентів до естетичного виховання дошкільників засобами українського народного декоративно -прикладного мистецтва : Дис... канд. пед.наук : 13.00.01 / Поліщук Олена Василійвна ; КНУ. – Умань, 1996. – 245 л. – Бібліогр.: л. 177-246
965101
   Підготовка студентів до роботи класним керівником. – Київ, 1978. – 72с.
965102
  Бєлєнька Г.В. Підготовка студентів магістратури до наукової діяльності // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.21-29. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
965103
  Шемендюк С.В. Підготовка студентів філологічних факультетів до використання засобів наочності як педагогічна проблема // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 155-157. – (Педагогічні науки)


  Стаття присвячена аналізу стану проблеми використання засобів наочності студентами філологічних факультетів у навчанні учнів. Розглянуто основні характеристики засобів наочності та їх роль для підготовки студентів філологічних факультетів до ...
965104
  Шульга З.П. Підготовка суцільної колективізації сільського господарства на Україні / З.П. Шульга. – К., 1960. – 152с.
965105
  Смолярова М.Л. Підготовка та державна атестація науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 383-387. – ISSN 1563-3349
965106
   Підготовка та захист магістрськиої роботи в галузі "Державне управління". – К, 1997. – 40с.
965107
  Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз : Посібник / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І. Рощин; МОНУ; Інс-т економіки і права "Крок". – Київ : Школа, 2004. – 560с. – ISBN 966-661-276-3
965108
   Підготовка та проведення лізингових операцій в сфері екології : Практичні рекомендації / Ю.В. Сосюрко, В.Я. Жуйков, Л.С. Золотарьова, Ю.С. Петергеря; Під ред. Сосюрка Ю.В.; Всеукр.асоціація лізингу "Укрлізинг". – Київ : Аверс, 2000. – 215с. – ISBN 966-95297-5-1
965109
  Фідря Ю. Підготовка та участь прокурора у розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-108.
965110
   Підготовка учителів-філологів на рівень нових завдань. – Запоріжжя, 1962. – 159с.
965111
   Підготовка учнів до біологічних олімпіад. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.1(13)). – ISBN 966-8245-89-X
965112
  Чашечникова О.С. Підготовка учнів до виконання тестових завдань з математики. Теорія і практика / О.С. Чашечникова, Н.І. Одарченко, Н.М. Захарченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 440-449. – ISSN 2312-5993
965113
   Підготовка учнів до корисної праці. – Х, 1958. – 32с.
965114
  Матюша І.К. Підготовка учнів до продуктивної праці / І.К. Матюша. – К., 1964. – 110с.
965115
   Підготовка учнів до хімічних олімпіад. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип.1(13)). – ISBN 966-8245-85-7
965116
  Макарська Н.П. Підготовка фахівців-аграрників в Україні у першій половині XX століття як історико-педагогічна проблема // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 133-138. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються історико-педагогічні проблеми підготовки фахівців-аграрників у радянський період в Україні, визначаються основні аспекти досліджень та їхне значення для розвитку аграрної освіти.
965117
  Губерський Л.В. Підготовка фахівців-міжнародників у класичному університеті: традиції й виклики сьогодення : виступ у Дипломатичній академії [квітень 2010 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 88-92. – ISBN 978-966-439-447-2
965118
  Ушакова Н. Підготовка фахівців для фінансово-банківської системи третього тисячоліття : кадрове забезпечення банків / Н. Ушакова, С. Булгакова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 40-41 : Рис
965119
  Сокова М.А. Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 218-224 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
965120
  Матвієнко В.М. Підготовка фахівців на кафедрі міжнародних ороганізацій та дипломатичної служби Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 9-13.
965121
  Харламова Ю.Є. Підготовка фахівців служби цивільного захисту як об"єкт державного управління // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9 (23). – С. 51-56. – ISSN 2311-6420
965122
  Пірен М. Підготовка фахівців соціальних служб у галузі управлінської культури в Україні відповідно до сучасних викликів та змін // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету : збірник наукових праць / Буковинський, державний фінансово-економічний університет. – Чернівці, 2016. – С. 6-12. – (Гуманітарні науки)
965123
  Кучай О.В. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання / О.В. Кучай, С. Куніковскі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 163. – С. 74-76. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
965124
  Кучай О.В. Підготовка фахівців у ВНЗ в умовах дистанційного навчання // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 126-129. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
965125
  Грачов О.Г. Підготовка цифрових моделей місцевості для потреб радіопланування : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 49-51 : Схема. – Бібліогр.: 11 назв
965126
  Копиця Л.П. Підготовка через аспірантуру наукових та науково-педагогічних кадрів на Україні в 1966-1970 роках // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-64. – (Історія ; Вип. 42)


  Розглядаються проблеми розвитку аспірантури, підготовки науково-педагогічних кадрів на Україні в 1966-1970 рр. та її роль у розвитку науки
965127
  Ковтунець В. Підготовка членів виборчих комісій з питань організації проведення виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 25-26
965128
  Перепелиця А.В. Підготовка юридичних працівників у навчальних закладах системи МВС України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 114-118.
965129
  Тимчик Г.С. Підготовка юристів у сфері економіки: питання теорії та практики // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 257-263
965130
  Якименко О.Н. Підготовка, прийняття і введення в дію нового Цивільного законодавства і його загальна характеристика // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
965131
  Витриховська О.П. Підготовленість студентів і викладачів до застосування інформаційних технологій у навчанні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 109. – С. 361-366.
965132
   Підготовлення і оброблення даних. Терміни та визначення. ДСТУ 2228-93. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 22с. – (Системи оброблення інформації)
965133
  Лапко Н. Підготовлено відкритий звіт про платіжні системи та систему розрахунків за операціями з цінними паперами в Україні : безготівкові розрахунки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 6 (172). – С. 5. – Бібліогр.: 1 назва
965134
  Цехмістрова Г. Підготовці фахівців готельного бізнесу - відкрити шлях! // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 72-79. – ISSN 1682-2366
965135
  Табенська Т. Підготовче відділення // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
965136
  Курач Т.М. Підготовчий етап експертних оцінок пріоритету властивостей географічних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 37-44


  У статті означені послідовні етапи проведення експертної оцінки і їх зміст щодо встановлення пріоритету властивостей географічних карт. Обгрунтовано вибір метода експертної оцінки (метод аналізу ієрархій Т. Сааті), визначені властивості карт ...
965137
   Підготовчий факультет // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 94-95. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
965138
  Табенська Т.В. Підготовчий факультет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 154-161.
965139
  Табенська Т. Підготовчий факультет // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Підготовчий факультет свою історію веде від робітничого факультету, який розпочав діяльність у 1920 р. Підготовчий факультет забезпечує підготовку громадян України з усіх загальноосвітніх предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання ...
965140
   Підготовчий факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка IV рівня акредитації // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 6-7. – ISBN 966-8411-01-3
965141
  Чернишова Ю.О. Підготовчі вправи до усного перекладу. Італійська мова : методична розробка для студ IV курсу / Чернишова Ю.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка], 2012. – 62 с. – Бібліогр.: c. 61-62
965142
  Волкова Е. Підготовчі курси як перехідний етап до навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 38-39
965143
   Підгрунтові води. – Київ : Урожай, 1979. – 175с.
965144
  Тонне О.Ш. Підгрунтя духовних рис творчості Т. Шевченка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 293-298. – (Філологічні науки ; № 1)
965145
  Амоша О. Підгрунтя інноваційного розвитку. Проблеми і перспективи взаєможії академічної науки й освіти / О. Амоша, А. Землянкін, Г. Моісеєв // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-16. – ISSN 0372-6436
965146
  Шнірельман В. Підгрунтя крові: новоязичники в поході // Критика. – Київ, 2001. – Листопад, (число 11). – С. 15-19
965147
  Гуменюк О. Підгрунтя організованого студентства у Польщі // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 5 червня (№ 23). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  У 1920 - 1930 роки країни Центрально-Східної Європи стають важливими осередками українського студентського руху. Відбувається організаційне становлення українського студентства. Польща займала одне з центральних місць для української молоді протягом ...
965148
  Шевченко О.Т. Підгрунтя розвитку ідей класичних форм анархізму другої половини XIX ст. // Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2013. – Вип. 6/7. – С. 176-183
965149
  Антонов С.П. Піддубенські частушки / С.П. Антонов. – Київ, 1954. – 64с.
965150
  Кочерга І. Підеш - не вернешся / І. Кочерга. – К, 1936. – 123с.
965151
  Трипачук В.М. Піджак з Ліверпуля : гумор і сатира / Валерій Трипачук. – Львів : Каменяр, 1974. – 79 с.
965152
  Вовняко Д. Піджаки проти погонів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 3 (271). – С. 50-54. – ISSN 1996-1561


  Вороже і презирливе ставлення діячів Центральної Ради до українського військового руху в 1917-1918 роках обернулося катастрофою для української державності.
965153
  Заярний О. Підзаконне регулювання адміністративної відповідальності телерадіо організацій: проблеми інституційної конфронтації та конституційної законності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-57. – (Юридичні науки ; вип. 1 (102)). – ISSN 1728-3817


  В межах цієї статті проведене дослідження правової природи адміністративної відповідальності телерадіоорганізацій, виявлено та проаналізовано проблеми підзаконного регулювання її розмірів, запропоновано шляхи розв"язання проблем, пов"язаних з ...
965154
  Жук Л.В. Підзаконні нормативні акти як джерело податкового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.101-110. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
965155
  Гвоздик П.О. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 31-37
965156
  Краснова М.В. Підзаконно-нормативні засади здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 51-64. – ISBN 978-617-566-151-2
965157
  Синкова О.М. Підзвітність в органах виконавчої влади та напрями и правового забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 327-333. – ISSN 1563-3349
965158
  Синкова О.М. Підзвітність в органах виконавчої влади: особливості суб"єктного складу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 278-284. – ISSN 1563-3349
965159
  Андрійченко Н.С. Підзвітність і підконтрольність Служби безпеки України як спеціального суб"єкта фінансової системи України // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 41-46. – ISSN 2519-2353
965160
  Лі Ке Підземна війна / Лі Ке, В.Х. Лі. – К., 1959. – 352с.
965161
  Бойко В.С. Підземна гідрогазомеханіка : підручник для студентів спец. "Видобування нафти і газу" / В.С. Бойко, Р.В. Бойко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Львів : Апріорі, 2005. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-445. – ISBN 966-5-7763-9741-3
965162
  Малишевська О.С. Підземне захоронення промислових стоків / О.С. Малишевська, Я.М. Семчук, О.Б. Бараненко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 3. – С. 35-38. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
965163
  Середюк М.Д. Підземне зберігання газу : навч. посібник / М.Д. Середюк, Б.П. Савків ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 232 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-231. – ISBN 978-966-694-253-4
965164
  Димитрова Б. Підземне небо : В"єтнамский щоденник 1972 / Б. Димитрова. – Київ : Дніпро, 1973. – 109с.
965165
  Лункевич В.В. Підземне царство / В.В. Лункевич. – С.-Петербург : Тип. Императорскаго уч. глухонемых, 1911. – 95 с. : з 64 малюнками
965166
  Білоцерківець Н.Г. Підземний вогонь : поезії / Н.Г. Білоцерківець. – Киев : Молодь, 1984. – 80 с.
965167
  Руденко В. Підземний Львів // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 20-31 травня (№ 19/20). – С. 10


  Сторінки історії Львова.
965168
   Підземний навігатор // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Йдеться про розроблену університетськими науковцями системи "Вибійна телесистема з електромагнітним каналом зв"язку". В авторському колективі брали участь науковці двох факультетів геологічного та механіко-математичного. Серед них: А.Улітко, В. ...
965169
  Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищих навч. закл.] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
Ч. 2. – 2009. – 588 с. : іл. – Бібліогр.: с. 581-587
965170
  Бойко В.С. Підземний ремонт свердловин : у 4-х ч. : підручник для студ. спец. "Видобування нафти і газу" [вищих навч. закладів] / В.С. Бойко ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 966-7327-39-6
Ч. III. – 2011. – 809 с. : іл. – Бібліогр.: с. 802-807
965171
  Стась А.О. Підземний факел : повість / А.О. Стась. – Львів : Каменяр, 1960. – 180 с.
965172
  Близнець В.С. Підземні барикади : роман / В.С. Близнець. – Київ : Дніпро, 1977. – 207 с. – (Серія "Романи й повісті" ; Вип. 3)
965173
  Близнець В.С. Підземні барикади / В.С. Близнець. – Київ : Молодь, 1977. – 317 с. : 4 л. іл.
965174
  Вовк І.Ф. Підземні води / І.Ф. Вовк. – Київ : Знання, 1974. – 48с.
965175
  Руденко Ф.А. Підземні води докембрійських порід північного крила Причорноморського Артезіанського басейну та їх роль в живленні підземних вод осадових відкладів / Ф.А. Руденко, Д.В. Закревський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 26-29 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 6)
965176
  Радько Н.Й. Підземні води Закарпатського внутрішнього прогину / Н.Й. Радько. – Київ : Наукова думка, 1975. – 186с.
965177
   Підземні води західних областей України. – Київ : Наукова думка, 1968. – 316с.
965178
   Підземні води крейдяних відкладів конксько-ялинської западини та деякі особливості їх формування / Ф.А. Руденко, М.І. Дробноход, Б.М. Мандрик, В.С. Шабатін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геології ; № 11)
965179
  Руденко Ф.А. Підземні води степової зони Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 46-56. – (Геології та географії ; № 8)
965180
  Грудинська І.Т. Підземні води Українського кристалічного щита (Полісся та Лісостеп) / І.Т. Грудинська. – Київ : Наукова думка, 1964. – 110с.
965181
  Варава К.М. Підземні води українського Полісся / К.М. Варава. – Київ : АН КРСР, 1959. – 127 с.
965182
  Штогрин О.Д. Підземні води четвертинних відкладів Передкарпаття / О.Д. Штогрин. – К, 1963. – 139с.
965183
  Варава К.М. Підземні води четвертинних відкладів платформеної частини України / К.М. Варава, І.Ф. Вовк, Г.М. Негода. – Київ : Наукова думка, 1973. – 135с.
965184
  Нємець Л.М. Підземні води як чинник стійкого розвитку регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 62-66. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
965185
  Руденко Ф.А. Підземні води, їх походження та значення в народному господарстві. / Ф.А. Руденко. – Київ, 1979. – 48с.
965186
  Жолудєв С.В. Підземні газифікація та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: с.36. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
965187
  Кобець В.м. Підземні городи / В.м. Кобець. – К., 1989. – 47с.
965188
  Бедзик Д.І. Підземні громи : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1971. – 203с. – (Романи та повісті ; 1971. Вип.5)
965189
  Бедзик Д.І. Підземні громи : Роман / Д.І. Бедзик. – Київ : Молодь, 1971. – 243с.
965190
  Кістяковський В.В. Підземні і текучі води / В.В. Кістяковський. – Київ, 1936. – 48с.
965191
  Музичко Олександр Підземні лабіринти Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 44-47 : фото. – ISSN 1998-8044
965192
  Ховалко А. Підземні ландшафтні системи Подільського карстового району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 301-306 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0868-6939
965193
  Білоцерківець Н.Г. Підзмний вогонь / Н.Г. Білоцерківець. – Киев : Молодь, 1989. – 80с.
965194
  Гаськевич В.Г. Підзолисто-дернові поверхнево-оглеєні грунти північно-західного Передкарпаття та їхня агротехногенна трансформація // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 108-115. – ISSN 0868-6939
965195
  Ружанський Ю. Підіймається пісня / Ю. Ружанський. – Харків, 1935. – 57 с.
965196
  Іванчов Ф. Підіймається хлібороб / Ф. Іванчов. – Пряшів, 1954. – 132с.
965197
  Плахта Д. Підіймаючись сходинками Дніпра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15 червня (№ 101). – С. 9


  Чи здатне місто привабити українських туристів?
965198
  Савін Г.М. Підйом з великих глибин. / Г.М. Савін, С.Т. Сергєєв. – К., 1966. – 54с.
965199
  Крастєв І. Підйом і падіння демократії (як глобалізація змінює світ) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 12-17
965200
  Коваленко А.Б. Підказ як об"єкт психолого-педагогічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-125. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Розглядаються основні підходи до тлумачення поняття "підказ". Аналізується роль підказу а процесі формування творчого мислення як складової творчого тренінгу. Розрізняються різні види підказки та форми їх подачі.
965201
  Бунятян К.П. Підкарпатська культура шнурової кераміки // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 18-30. – ISSN 0235-3490
965202
  Балабушевич Т.А. Підкарпатська Русь пізнього середньовіччя (XI-XV ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 10-14. – ISSN 1996-5931
965203
  Гончаров Володимир Підкарпаття: туризм для "першого разу" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 52-55 : фото. – ISSN 1998-8044
965204
  Тешаєва Міла Підкилимна Персія : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 72-80
965205
  Чіп Б.М. Підкова : лірика / Борис Чіп. – Київ : Молодь, 1985. – 103 с.
965206
  Стадниченко Ю.І. Підкова і якір : поезії / Ю.І. Стадниченко. – Київ, 1982. – 136 с.
965207
  Леонов В.П. Підкова на щастя / В.П. Леонов. – Киев, 1984. – 183 с.
965208
   Підкова Оксана Миколаївна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 206 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
965209
  Тищук М.Ф. Підкована жаба: Байки та гуморески / М.Ф. Тищук. – Львів : Каменяр, 1985. – 157с.
965210
  Глазовий П. Підкопування : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 31-35
965211
  Тішлер Я. Підкорена Європа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 37 (305). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  Гра Сталіна на встановлення влади над Центрально-Східною Європою спиралася значною мірою на місцевий елемент та інструменти, вже апробовані в СРСР.
965212
  Цесевич В.П. Підкорення космосу / В.П. Цесевич. – Одеса : Одеське книж.вид-во, 1959. – 72 с.
965213
  Романів А.С. Підкорення Монблану // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 12 (2012). – С. 42-45 : фото
965214
  Товстоліс М.І. Підкорення пустинь і посушливих степів / М.І. Товстоліс. – Київ, 1951. – 92 с.
965215
  Дячук С. Підкоритися не можна не коритися - де місце для коми? // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 3-7.
965216
  Конашевич С. Підкорювач кримських вітрів: 120 років від народження Юрія Кондратюка // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 5
965217
  Гречана О. Підкорювач медичних вершин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 9 (294). – С. 8


  24 тарвня - 130 років від дня народження Олександра Богомольця
965218
  Шмигевський М.В. Підкорювач науки вершин // Країна знань : Науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2007. – № 4/5
965219
  Чернега Ю. Підкуп як родове поняття у кримінальному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 144-149
965220
  Снитко І.О. Підкурганні поховання некрополів хори Ольвії VI—V ст. до н. е. // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 11-22. – ISSN 0235-3490
965221
  Нізюрський Е. Підлиза / Е. Нізюрський. – Київ, 1958. – 123 с.
965222
  Грабовецький В. Підлисся. Тисячолітній літопис села Маркіяна Шашкевича : Життя, творчість та вшанування будителя галичан: Наукові записки Прикарпатської історичної школи / В.Грабовецький; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – 4-е вид., доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 216с. – До 195-річчя від дня уродин. – ISBN 966-8265-86-8
965223
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 280


  Про життя і творчість співробітниці кафедри геодезії та картографії КНУ імені Тараса Шевченка.
965224
   Підлісецька Ірина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 207 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
965225
  Чопич Б. Підлітки / Б. Чопич. – К., 1982. – 104с.
965226
  Білоус О. Підлітки в полоні телеекрана. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 93-101.
965227
   Підлітки груп ризику: доказова база для посилення відповіді на епідемію ВІЛ в Україні / [Тельчик А. та ін. ; ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соцыальних досліджень ім. О. Яременка]. – Київ : [К.І.С.], 2008. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-191. – ISBN 978-966-2141-25-2
965228
  Андрієць О.А. Підліткова вагітність: актуальна проблема сьогодення / О.А. Андрієць, А.В. Ринжук, О.І. Боднарюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 77-80. – ISSN 2413-550Х
965229
  Дубравська Н.М. Підліткова депресія: психологічний екскурс // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 66-68
965230
  Савченко К. Підліткова залежність від комп"ютерних ігор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
965231
  Аксьонова С.Ю. Підліткове материнство: демографічний аспект проблеми : монографія / С.Ю. Аксьонова ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2016. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-02-7959-9
965232
  Добрянський В.І. Підлітковий алкоголізм // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 33
965233
  Романюк О.В. Підлітковий алкоголізм як соціально-педагогічна проблема // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 73-75. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
965234
  Лисюк І.В. Підлітковий алкоголізм: соціальні фактори ризику / І.В. Лисюк, О.М. Христенко // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 2. – С. 34-36. – ISSN 2411-1597
965235
  Зинич Ю.М. Підліток і незнайома копанія / Ю.М. Зинич, Л.В. Кучарська, Л.В. Михайлова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 25
965236
  Тарасенко В.І. Підліток: вберегти від зла / В.І. Тарасенко. – К., 1992. – 109с.
965237
   Підліток: як йому допомогти. – Київ : Редакція загальнопедагогічних газет, 2004. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8356-32-2
965238
  Підлуцький О. Підлуцький Олекса: "Можете уявити спійманого на хабарі українського міністра, який накладе на себе руки?" / текст Таїсії Алексєєвої // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 26 (429), 5 липня 2018. – С. 15-18
965239
  Кір"янова О. Підлуцький Олексій Георгійович : [спогади] / Олена Кір"янова // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 231-234. – ISBN 978-966-2726-03-9
965240
  Козловський Роман Підляшшя: в гармонії з природою та... православ"ям // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 5, вересень - жовтень. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
965241
  Содомора П. Підмет і предмет у системі термінів Св. Томи з Аквіну (на матеріалі "Суми Теології") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 19-26. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
965242
  Булаховський Л.А. Підмет і присудок в українській літературній мові : Лекція для студентів-заочників факультетів мови і літератури педагогічних інститутів / Л.А. Булаховський; Мін-во освіти УРСР ; Науково-методичний кабінет по заочному навчанню вчителів. – Київ : Радянська школа
вип. 1. – 1958. – 47с.
965243
  Орлова Н. Підмова журналістики як сфера спеціальної комунікації // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 144-151
965244
  Щур І. Підмова спілкування комп"ютерників: комунікативно-прагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 351-355
965245
  Хоркавий Р. Підмур"я / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2012. – 570 с. : іл. – Алф. імен. покажч.: с. 529-562. – ISBN 966-7280-09-8
965246
  Стронська Г.О. Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Стронська Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв
965247
  Стронська Г.О. Піднапівгрупова будова напівгруп стискуючих перетворень : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец.01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Стронська Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 110л. – Бібліогр.: л. 105 - 110
965248
  Кормишева Тетяна Вікторівна Піднапівгрупова будова скінчених симетричних інверсних напівгруп : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Кормишева Тетяна Вікторівна;. – К., 1994. – 13л.
965249
  Кормишева Т.В. Піднапівгрупова будова скінченних симетричних інверсних напівгруп : Дис... канд фіз-матнаук: 01.01.06 / Кормишева Т.В.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 95л. – Бібліогр.:л.92-95
965250
  Марков Д.Є. Піднебесна у сприйнятт короля Непалу Прітхві Нараяна (на основі "Дібія Упадеш") // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 160-167. – ISSN 2409-904X
965251
  Гудзевата Марина Піднебесні міс : себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 86-93
965252
  Осадчук П.І. Піднебесні паралелі : Авторська антологія перекладача. Поезія різних народів / Петро Осадчук. – Київ, 2003. – 352 с. – ISBN 966-522-098-5
965253
  Бєлєнко І. Піднебесся чорного континенту. Як Китай захоплює Африку в XXI столітті // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 19-25 травня (№ 18/19). – С. 6


  "У сучасному світі позиції Китаю стрімко зростають. Буквально за кілька десятиліть він став однією з найвпливовіших держав. Багато в чому такому зростанню КНР посприяли країни "третього світу", зокрема й Африки. Останні 15–20 років Піднебесна активно ...
965254
  Іваненко С.М. Піднесений тон як складова лірико-епічної тональності на матеріалі прозових художніх творів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 141-147. – ISBN 966-581-231-9
965255
  Іваненко С.М. Піднесений тон як складова лірико-епічної тональності на матеріалі прозових художніх творів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
965256
  Чжи Ч. Піднесення : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 197. – ISSN 0320-8370
965257
  Бауліна К. Піднесення "землі і води", як символу покірності в системі неофіційної дипломатії Ахеменідських правителів // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 427-429. – ISBN 978-966-171-893-6
965258
  Шевчук Г.М. Піднесення добробуту радянського народу в 6-й п"ятирічці / Г.М. Шевчук. – К., 1958. – 44с.
965259
  Маноха О.Є. Піднесення духовної творчості народних мас - закономірність комуністичного будівництва / О.Є. Маноха. – Київ, 1973. – 148с.
965260
  Міхалевська В.М. Піднесення ідеї української державності після Другої Світової війни (на прикладі публіцистики Івана Багряного) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 72-75. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядається проблема відносин України з іншими країнами світу в другій половині 40-х - на початку 60-х років на матеріалі публіцистики Івана Багряного, надрукованої в часописах "Українські вісті" та "Наша позиція". На основі друкованих матеріалів ...
965261
  Хмелівська В.С. Піднесення культурно-технічного рівня робітничого класу / В.С. Хмелівська. – К, 1963. – 87с.
965262
  Бельфор Д.С. Піднесення революційного руху в 1910-1914 рр / Бельфор Д.С. , Нікіфорчук І.П. – Київ, 1958. – 36 с.
965263
  Дніпровська О.П. Піднесення революційного руху в 1912-1914 рр. і заснування більшовицької газети "Правда" // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 15-16
965264
  Цвєтков-Просвещенський Піднесення робітничого руку в Росіх 1912-14 рр. / Цвєтков-Просвещенський. – К., 1940. – 108с.
965265
  Тарасенко М.М. Піднесення сільского господарства - справа всього народу. / М.М. Тарасенко. – К., 1963. – 39с.
965266
  Гирич І. Піднести народ до себе / розмову вела Тіна Пересунько // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2-3 жовтня (№ 179/180). – С. 8


  В"ячеслав Липинський - про суспільні обов"язки української еліти.
965267
  Фик І.М. Піднімання пластового тиску в газоконденсатному покладі як фактор підвищення ефективності його розробки / І.М. Фик, І.М. Фик // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 71-76 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
965268
  Латишева К.Я. Піднормальні ряди, як розв"язки лінійних диференціальних рівнянь, ранг яких дорівнює одиниці / К.Я. Латишева, 1952. – 105 с.
965269
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – Харків, 1934. – 378с.
965270
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К
1. – 1940. – 415с.
965271
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1954. – 316с.
965272
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1965. – 541с.
965273
  Шолохов М.О. Піднята цілина : Роман / М.О. Шолохов; Переклад з російської Ковганюк С. – Київ : Дніпро, 1973. – 612с.
965274
  Шолохов М.О. Піднята цілина / М.О. Шолохов. – К, 1985. – 600с.
965275
  Тищенко К. Підняти повіки Вію / Інтерв"ю підготував Ілько Майдачевський. // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 7/8 (224/225). – С. 64-66 : Фото. – ISSN 1996-1561


  Професор Костянтин Тищенко про роль сучасної лінгвістики в нашому самоосягненні та спростуванні теорії "колиски трьох братніх народів".
965276
  Сизоненко О.О. Підняті обрії : документальна повість / О.О. Сизоненко. – Київ : Дніпро, 1971. – 111 с.
965277
  Гончаренко В.Г. Підозра й обвинувачення: семантика і правовий статус / В.Г. Гончаренко, С.В. Гончаренко // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 3 (37). – С. 51-56. – ISSN 2310-9769
965278
  Лук"яненко О.П. Підозріла компанія / О.П. Лук"яненко. – К., 1975. – 80с.
965279
  Охрименко М. Підозрілий статус // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2013. – № 7/8 (127/128). – С. 74-77. – ISSN 1726-3077


  "... Несвоєчасне надання особі статусу підозрюваного позбавляє її дієвих механізмів реалізації свого права на захист".
965280
  Рибалка О.В. Підозрюваний та обвинувачений, як суб’єкти доказування в кримінальному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 32-36
965281
  Бантишев О. Підозрюваний у кримінальному процесі України: сутність та процесуальний статус / О. Бантишев, М. Костін // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 106-112
965282
  Панов М. Підозрюваний у кримінальному процесі. Наслідки неналежного повідомлення про підозру особі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
965283
  Солодченко Я. Підойма / Я. Солодченко. – К.-Х.
1. – 1935. – 152 с.
965284
   Підопригора Опанас Андронович-фундатор теорії права інтелектуальної власності в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 323-325. – ISSN 0132-1331


  Його життя більш ніж півстоліття - з 1952 р. - було поєднано з життям юридичного факультету Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.
965285
   Підопригора Опанас Андронович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 50-61. – ISBN 966-7024-23-1
965286
  Грінченко Б.Д. Підпал / Б.Д. Грінченко. – Харків, 1930. – 32 с.
965287
  Забарко Б.М. Підпал рейхстагу: правда і міфи. / Б.М. Забарко. – К., 1990. – 47с.
965288
  Іванов О. Підписали угоду про співпрацю // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Вересень (№ 8/9)


  Ректор КНУ Л. Губерський, який у складі делегації брав участь в одноденному офіційному візиті Президента України В. Януковича до столиці ФРН Берліну, відвідав ВУБ, де зустрівся з президентом університету проф. Петером-Андре Альтом. В ході зустрічі була ...
965289
  Василенко В. Підписаний Литвином мовний законопроект як продукт правового шахрайства // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2012. – Рік 82, 9 серпня (число 29/30). – С. 5
965290
  Харковський Р. Підписання англо-французької угоди 1890 р. та її вплив на розвиток франко-британських відносин в Африці // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 425-428. – ISBN 978-966-493-651-1
965291
   Підписання меморандуму // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 4, квітень : Правова наука повинна адекватно реагувати на виклики часу. – С. 14-14. – ISSN 2312-1831


  У квітні в Міністерстві юстиції України відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Українською Гельсінською спілкою з прав людини, Міністерством юстиції України та Міністерством освіти і науки України за участі заступника Міністра юстиції з ...
965292
  Семеніст І. Підписання першого американсько-японського договору безпеки (1945-1952 рр.): витоки та передумови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-44. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання окупаційної політики США в Японії як передумови укладення першого американсько-японського договору безпеки. The article pays attention to the U.S. occupation policy in Japan as a condition of the conclusion the first US-Japan ...
965293
  Сібекіна А.Ю. Підписання угоди про асоціацію з ЄС в умовах економіко-політичної кризи в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 150-160. – ISSN 2308-6912


  Стаття стосується актуальних питань передумов, причин та перспектив подальшого інтеграційного поступу України, виходячи із призупинення підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС, складовою якої є Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. ...
965294
   Підписано Договір про співробітництво // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Ректор університету акад. Л. Губерський та Голова Верховного суду України П. Пилипчук підписали Договір про творче співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Верховним судом України. Цей Договір сприятиме ...
965295
   Підписано Меморандум про співпрацю між фондом Порошенка і Інститутом спеціальної педагогіки // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Січень - лютий (№ 1). – С. 2


  Голова фонду Марина Порошенко та директор Інституту спеціальної педагогіки НАПН України В"ячеслав Засенко підписали Меморандум про співпрацю.
965296
   Підписано Педагогічну Конституцію Європи // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 29 травня - червня (№ 26). – С. 3


  23-25 травня 2013 року у м. Фрвнкфурт-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина) під час проведення Другого форуму ректорів педагогічних університетів Європи членами Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи був прийнятий стратегічний ...
965297
   Підписано програму "Майбутнє України" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Червень (№ 6)


  В НТУУ "КПІ" було урочисто підписано тристоронню угоду про співробітництво "Майбутнє України" між КНУТШ, НТУУ "КПІ" та Малою академією наук України. В церемонії взяли участь і виступили: ректор НТУУ"КПІ" М.З. Згуровський, ректор КНУТШ Л.В. ...
965298
   Підписано угоди з вишами Франції // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 5


  Наприкінці червня в Україні в рамках Французько-українського форуму закладів вищої освіти і науки працювала делегація освітян із Франції. Керували її роботою Посол Франції в Україні пан Ален Ремі, радник Президента Французької республіки Венсан Берже ...
965299
   Підписано угоду з компанією ABBYY / Прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  Угоду про співпрацю в галузі підвищення кваліфікації фахівців між ун-том та компанією підписали: Генеральний директор "ABBYY Україна" В. Тищенко та проректор університету В. Бугров. Компанія ABBYY - один із провідних світових розробників технологій ...
965300
   Підписано угоду з посольством Індонезії // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 1


  В КНУ імені Тараса Шевченка ректор університету Л.В. Губерський і Посол Індонезії в Україні пані Нінієк Кун Нарятіє підписали угоду про створення "Центру індонезійської мови та літератури" . На зустрічі також були присутні радник Посла пан Норвін ...
965301
   Підписано Угоду з Університетом Йонгнам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  За повідомленням Прес-центру університету, Угоду про наукову, навчальну та культурну співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Йонгнам (Республіка Корея) підписали ректор університету, акад. Л. Губерський ...
965302
   Підписано угоду про співпрацю з Київським національним університетом // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (21). – С. 173-174


  15 березня 2018 року відбулася зустріч ректора національної школи суддів України Миколи Оніщука з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонідом Губерським. На зустрічі було обговорено питання подальшої взаємодії, ...
965303
   Підписано угоду про співпрацю між униіверситетом і УСПП / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Грудень (№ 14/15)


  Український союз промисловців і підприємців та Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка об"єднали зусілля для підвищення якості підготовки вітчизняних менеджерів та фахівців для успішного реформування економіки, зростання її ...
965304
   Підписано Угоду с міськадміністрацією / прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Голова КМДА Олександр Попов, очільник міськадміністрації відвідав наш університет, щоб підписати угоду про співпрацю та презентувати студентам і викладачам основні пріоритети стратегії розвитку Києва до 2025 року.На фото: О. Попов та Л. Губерський під ...
965305
  Кібенко О. Підписка не відбулась: що далі? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.50-54


  Підписка на акції як етап створення акціонерного товариства
965306
  Слинько І.І. Підпілля і партизанський рух на Україні : на завершальному етапі визволення. 1944 р. / І.І. Слинько ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1970. – 173 с.
965307
   Підпілля ОУН на Буковині: 1943-1951 : документи і матеріали / [упоряд.: Д. Проданик] // Літопис УПА : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Вид-во "Літопис УПА" [та ін.] ; [ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2012. – Т. 19 : Підпілля ОУН на Буковині :1943-1951. – C. 1-783. – ISBN 978-1-897431-38-2 (Canada) ; 978-966-2105-38-4 (Ukraine)
965308
  Маркович В. Підпілля ОУН у Запорізькій області / Василь Маркович. – Запоріжжя : Агенство інформації Ханаєвой Т.Ю., 2001. – 52 с. – 10-річчю Незалежності України присвячую
965309
  Нікольський В.М. Підпілля ОУН(б) у Донбасі / В.М. Нікольський; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2001. – 178с. – ISBN 966-02-1961-X
965310
  Бадзьо Ю. Підпільна нація. Нове завоювання України : Статті / Ю. Бадзьо; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 104с. – ISBN 966-608-311-6


  У своїх статтях, написаних у продовж 1999-2003 років, порушує складне фундоментальне питання - чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їх жертв - малоросів
965311
   Підпільна пошта України : з англ. вступом / ред. Зенон Боровець // Літопис Української Повстанської Армії / відповід. ред. П. Й Потічний. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2009. – Том 47 : Підпільна пошта України / ред. Зенон Боровець : з англ. вступом. – С. 1-326 : іл. – ISBN 978-966-2105-15-5{Ukr.) ; 978-1-897431-17-7(Can.)
965312
  Баришполець О.Т. Підпільна преса більшовиків України періоду громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції (1918-1920 рр.) : Дис... канд. істор. наук: / Баришполець О.Т.; КДУ. Кафедра історії журналістики. – Київ, 1971. – 273л. – Бібліогр.:л.257-273
965313
  Мельник Ю.І. Підпільна преса у фашистській Італії: шляхи протистояння режиму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 370-376


  У статті проаналізовано дві найбільш помітні підпільні газети антифашистського спрямування, які нелегально поширювалися в муссолінівської Італії. На прикладі діяльності дисидента Л. Ґінсбурґа показано, що попри бутафорну тоталітарність фашистського ...
965314
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – К., 1947. – 167с.
965315
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – К., 1949. – 420с.
965316
  Федоров О.Ф. Підпільний обком діє / О.Ф. Федоров. – Київ, 1981. – 831 с.
965317
  Соловей В. Підпільні друкарні та схрони ОУН(б) на території Кам"янець-Подільської області (1948-1951) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 4. – С. 59-64. – ISSN 1998-4634
965318
  Мельник С. Підпільні прорадянські організації в Любомльському повіті Волинського воєводства в 1921 - 1939 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 296-300. – ISBN 978-966-171-893-6
965319
  Будз К.М. Підпільні українські греко-католики і радянська влада: реконструкція опору (на прикладі села Надорожна) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 46-52. – ISSN 1996-5931


  У статті проаналізовано опір «невозз’єднаної» греко-католицької громади с. Надорожна Тлумацького району Івано-Франківської області радянській релігійній політиці загалом та насильницькій православізації Галичини зокрема, з особливою увагою до стратегій ...
965320
  Посівнич М. Підпільно-революційна діяльність Василя Біласа і Дмитра Данилишина: до 85-ї річниці Героїчного чину // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 188-197. – ISBN 978-617-7235-56-8
965321
  Ковальчук Михайло Підполковник армії УНР, генерал-хорунжий УПА Леонід Ступницький: сторінки біографії / Ковальчук Михайло, Вовк Олександр // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2009. – Число 1 (18). – С. 4-40
965322
  Земляк В.С. Підполковник Шиманський / В.С. Земляк. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 231с.
965323
  Земляк В.С. Підполковник Шиманський / В.С. Земляк. – Київ, 1980. – 336с.
965324
  Кралік Ш. Підполянські буки / Ш. Кралік. – Пряшев, 1957. – 85с.
965325
  Кравцов Л.П. Підпоручик Жаданівський : Історична повість / Л.П. Кравцов. – Київ : Молодь, 1962. – 282с.
965326
  Головач В. Підпорядкування аудиту Нацбанку: парадокс чи закономірність / В. Головач, І. Пилипенко, С. Столярова // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 8. – С.22-23
965327
  Кул Підпорядкування Київської митрополії Москві: загадки московського посольства до Туреччини 1686 р. у світлі османських джерел / Кул, О.Б. Кульчинський // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 113-126. – ISSN 0130-5247
965328
  Кохан О. Підпорядкування міського життя Києва законам Російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 176-179


  Наприкінці XVIII – на початку ХІХ століття російська влада обмежувала впритул до повної ліквідації магдебурзьке право, яким кияни користувалися з кінця XV століття. Основними документами відтоді стали «Жалувана грамота містам», видана імператрицею ...
965329
  Фолькман К. Підприємництво - академічна дисципліна нового століття / К. Фолькман // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 2. – С. 89-99. – ISSN 1682-2366


  Викладання підприємництва в ун-тах, особливо в Європі
965330
  Кредісов В.А. Підприємництво - вирішальний фактор розвитку країн з перехідною економікою / Кредісов В.А. – Київ : Знання України, 2003. – 327с. – ISBN 966-7999-74-2
965331
  Сизоненко В.О. Підприємництво : Підручник / В.О. Сизоненко. – Київ : Вікар, 1999. – 438c. – ISBN 966729349
965332
   Підприємництво : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 616 с. – ISBN 966-8253-50-7
965333
   Підприємництво : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 2005. – 280с. – ISBN 966-608-293-4
965334
  Гой І.В. Підприємництво : навч. посібник / І.В. Гой, Т.П. Смелянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Хмельниц. нац. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 367, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 337-345. – ISBN 978-617-673-158-0
965335
  Райта Ю. Підприємництво в середовищі ринкових трансформацій у постсоціалістичних країнах // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 336-341. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
965336
  Проценко О. Підприємництво в системі ціннісних орієнтирів // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 271-278
965337
  Долішній М. Підприємництво в соціальній сфері як передумова формування експортоорієнтованоТ економічної політики / М. Долішній, В. Куценко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.10-19. – ISSN 0131-775Х
965338
  Селіванов В. Підприємництво в стратегії демократичної трансформації і правового розвитку України // Юридический вестник. / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2005. – № 4. – С. 110-117. – ISSN 1561-4999
965339
  Діденко М.М. Підприємництво в Україні / М.М. Діденко. – Київ, 1995. – 88с.
965340
  Пиріг О.А. Підприємництво в Україні : від витоків до сьогодення : монографія / О. Пиріг, Д. Черняк. – Київ : УкрДрук, 2011. – 193, [1] с. – Покажч.: с. 188-192. – Бібліогр.: с. 164-185. – ISBN 978-966-2283-12-9
965341
  Селіванов А.М. Підприємництво в Україні як об"єкт моделювання та прогнозування / А.М. Селіванов; Науково-дослідний ін-т приватного права і підприємництва Академії правових наук України. – Київ, 2001. – 172с. – ISBN 966-7509-08-7
965342
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
965343
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 2. – 2001
965344
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 3. – 2001
965345
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 4/5. – 2001
965346
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 6/7. – 2001
965347
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 8. – 2001
965348
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 9. – 2001
965349
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 10. – 2001
965350
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи. – Київ
№ 11. – 2001
965351
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 7/8. – 2000
965352
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 9. – 2000
965353
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 10. – 2000
965354
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 11. – 2000
965355
   Підприємництво в Україні: події, проблеми, перспективи.. – Київ, 1996-
№ 12. – 2000
965356
  Сараєва І.М. Підприємництво в Україні: сучасний стан та проблеми державного регулювання / І.М. Сараєва, Н.І. Носова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 251-259. – ISSN 2524-003X
965357
  Шевченко Г.М. Підприємництво і бізнес-культура : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / Г.М. Шевченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 67, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 67
965358
   Підприємництво і маркетинг у XXI столітті // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Павленко А.Ф., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (98), вересень - жовтень. – С. 68-71. – ISSN 1606-3732


  Кафедра маркетингу і товарознавства Хмельницький національний університет економічний науково-практичний форум в межах якого відбулися конференції: XV міжнародна науково-практична конференція "Проблеми планування в ринкових умовах", XI міжнародна ...
965359
  Ярошевич Н.Б. Підприємництво і менеджмент : [навч. посібник для студентів неекон. спеціальностей] / Н.Б. Ярошевич, Р.З. Берлінг, А.С. Гавриляк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-407. – ISBN 978-966-418-098-3
965360
  Шевеленко С.Д. Підприємництво і підприємницька діяльність : Hач. посібник / С.Д. Шевеленко, І.І. Федів; За заг. ред. В.В.Сопка. – Київ : Вища школа, 1997. – 224 с. – ISBN 5-11-004576-3
965361
   Підприємництво і право : Збірник наук.праць. – Київ, 1998. – 339с. – ISBN 966-95169-3-5
965362
  Малік М.Й. Підприємництво і розвиток сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 97-103. – ISSN 2221-1055
965363
  Мельник А. Підприємництво на національному та регіональних ринках послуг України: сучасні тенденції та фактори розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 7-21. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240


  Піднято проблему підприємництва у сфері послуг. Визначено категорійний апарат дослідження, опираючись на який, проведено наукові розвідки щодо розвитку підприємництва на національному, галузевих і регіональних ринках послуг України. Розвиток ...
965364
  Іванюта С.М. Підприємництво та бізнес-культура : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.М. Іванюта, В.Ф. Іванюта. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 288с. – ISBN 978-966-364-549-0
965365
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 2. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., англ. мовами
965366
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 3. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., англ. мовами
965367
   Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2015-. – ISSN 2415-3583
Вип. 4. – 2017. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами
965368
  Коврига О. та інш. Підприємництво та інноваційні технології в управлінні регіональним розвитком // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.93-103. – ISSN 1562-0905
965369
  Гловацька В.В. Підприємництво та його соціально-екоеномічна сутність // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 12. – С. 57-63.
965370
  Махінчук В. Підприємництво та комерція за законодавством України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 63-69
965371
  Сірий Є.В. Підприємництво та корупція: дихотомічний погляд // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 723. – С. 186-193. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія. методи ; Вип. 18). – ISSN 0453-8048
965372
  Кочубей Н. Підприємництво та кримінал у сучасній Україні // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 9. – С.36-38. – ISBN 966-7825-54-Х
965373
  Нікіфоров Г.К. Підприємництво та правовий захист комерційної таємниці : Навчально-практичний посібник для вищих учбових закладів / Г.К. Нікіфоров, С.С. Нікіфоров. – Київ : Олан, 2001. – 208с. – ISBN 966-7984-02-8
965374
  Безтелесна Л. Підприємництво у контексті людського розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 62-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
965375
  Фірсова С.Г. Підприємництво у створенні середнього класу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 128-133. – ISBN 966-614-021-7
965376
  Ткаченко Т.П. Підприємництво як визначальний чинник формування середнього класу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 109-111. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
965377
  Ходико Ю.Є. Підприємництво як єдиний майновий комплекс та особливості його іпотеки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 59-66. – (0). – ISSN 2078-9165
965378
  Кузьменко Анатолій Підприємництво як інститут господарського права і предмет інформаційно-ідеологічного протиборства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 24-43.
965379
  Костриця М.М. Підприємництво як інституційний фактор сільського розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 213-220. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
965380
  Задорожний І.С. Підприємництво як основа фінансового забезпечення держави / І.С. Задорожний, С.В. Задорожний // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2016. – С. 53-62. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (21)). – ISSN 2078-1628
965381
  Рудковська В. Підприємництво як особливий тип економічного мислення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 89-91. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості психології суб"єктів підприємництва, проаналізовано характерні психологічні риси підприємців, встановлено соціально-психологічні фактори успішності підприємницької діяльності. Ключові слова: підприємець, психологія ...
965382
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 433 л. – Бібліогр. : л.391-433
965383
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 27 с. – Бібліогр. : 24 назви
965384
  Сірий Є.В. Підприємництво як предмет теоретико-соціологічного осмислення : монографія / Сірий Є.В.; КНУТШ, Факультет соціології. – Київ, 2008. – 392 с. – ISBN 978-966-2157-03-1
965385
  Малік М.Й. Підприємництво як фактор стабілізації економічного зростання аграрного сектору економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку підприємництва в аграрному секторі економіки в процесі структурної перебудови.
965386
  Сербіненко Н.В. Підприємництво як фактор стимулювання розвитку маркетингового менеджменту // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-249. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
965387
  Кондрашова-Діденко Підприємництво як форма реалізації економічної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Економіка ; Вип. 49)


  Економічна культура - сукупність інституціоналізованих способів діяльності, за допомогою яких конкретне суспільство чи окремий індивід адаптується до умов своєї життєдіяльності. Однією з багатьох форм її реалізації є підприємницька діяльність, у ...
965388
  Боднарчук Т.Л. Підприємництво як чинник соціальних трансформацій: історичний досвід ХІХ – початку ХХ ст. // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (60). – C. 84-96. – ISSN 1681-116Х
965389
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 5. – 1996
965390
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 6. – 1996
965391
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 1. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965392
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 2. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965393
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 3. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965394
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 4. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965395
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 5. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965396
   Підприємництво, господарство і право. – Київ
№ 6. – 1997. – з 1.07.97-назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965397
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965398
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 2. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965399
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965400
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 4. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965401
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 5. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965402
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 6. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965403
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 7. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965404
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 8. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965405
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 9. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965406
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 10. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965407
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 11. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965408
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 12. – 2001. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965409
   Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право". – Київ, 1996-
№ 1. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965410
   Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право". – Київ, 1996-
№ 2. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965411
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965412
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965413
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965414
   Підприємництво, господарство і право. – Київ, 1996-
№ 6. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965415
   Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965416
   Підприємництво, господарство і право : З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965417
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965418
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965419
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965420
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2002. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал
965421
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965422
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965423
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965424
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965425
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965426
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965427
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2003. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965428
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965429
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2003. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965430
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965431
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965432
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2003. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965433
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965434
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965435
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004. – 136 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965436
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004. – 144 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965437
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2004. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965438
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965439
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965440
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965441
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965442
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2004. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965443
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2004. – 163 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965444
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2004. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965445
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005. – 148 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965446
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965447
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965448
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005. – 152 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965449
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005. – 160 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965450
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965451
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965452
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965453
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965454
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965455
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965456
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005. – 188 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965457
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006. – 164 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965458
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006. – 156 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965459
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2006. – 168 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965460
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006. – 168 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965461
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2006. – 172 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965462
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965463
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965464
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965465
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2006. – 176 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965466
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965467
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965468
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2006. – 184 с. – з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965469
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965470
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965471
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965472
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965473
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 5. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965474
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 6. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965475
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 7. – 2007. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965476
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 8. – 2007. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965477
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 9. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965478
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 10. – 2007. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965479
   Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 11. – 2007. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965480
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал. – Київ, 1996-
№ 12. – 2007. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право"
965481
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1. – 2008. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965482
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2. – 2008. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965483
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3. – 2008. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965484
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4. – 2008. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965485
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5. – 2008. – 156 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965486
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965487
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7. – 2008. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965488
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 8. – 2008. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965489
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965490
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965491
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11. – 2008. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965492
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (156). – 2008. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965493
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (157). – 2009. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965494
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (158). – 2009. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965495
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3 (159). – 2009. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965496
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (160). – 2009. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965497
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (161). – 2009. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965498
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6 (162). – 2009. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965499
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7 (163). – 2009. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965500
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 1996-
№ 8 (164). – 2009. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965501
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9 (165). – 2009. – 188 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965502
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10 (166). – 2009. – 232 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965503
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11 (167). – 2009. – 192 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965504
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (168). – 2009. – 236 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965505
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (169). – 2010. – 164 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965506
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (170). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965507
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3 (171). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965508
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (172). – 2010. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965509
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (173). – 2010. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965510
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6 (174). – 2010. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965511
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 7 (175). – 2010. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965512
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 8 (176). – 2010. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965513
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 9 (177). – 2010. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965514
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 10 (178). – 2010. – 196 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965515
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 11 (179). – 2010. – 184 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965516
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 12 (180). – 2010. – 196 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965517
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 1 (181). – 2011. – 152 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965518
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 2 (182). – 2011. – 172 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965519
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 3 (183). – 2011. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965520
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 4 (184). – 2011. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965521
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 5 (185). – 2011. – 176 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965522
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
№ 6 (186). – 2011. – 176 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965523
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 1996-
№ 7 (187). – 2011. – 144 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965524
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 8 (188). – 2011. – 160 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965525
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 9 (189). – 2011. – 164 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965526
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 10 (190). – 2011. – 156 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965527
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 11 (191). – 2011. – 136 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965528
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 1996-
№ 12 (192). – 2011. – 196 с. – резюме укр., рос., англ. мовами; з 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965529
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (193). – 2012. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"
965530
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (194). – 2012. – 148 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965531
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (195). – 2012. – 138 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965532
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (196). – 2012. – 160 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965533
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (197). – 2012. – 176 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965534
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (198). – 2012. – 144 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965535
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (199). – 2012. – 136 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965536
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (205). – 2012. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965537
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (200). – 2012. – 180 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965538
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (201). – 2012. – 136 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965539
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (202). – 2012. – 144 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965540
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (203). – 2012. – 148 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965541
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (204). – 2012. – 168 с. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965542
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (205). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965543
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (206). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965544
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (207). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965545
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (208). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965546
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (209). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965547
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (210). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965548
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; Т-во "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (211). – 2013. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965549
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (212). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; Резюме укр., рос., англ. мовами
965550
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (213). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965551
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (214). – 2013. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965552
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (215). – 2013. – Резюме укр.,рос., англ.мовою. З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право"; резюме укр., рос., англ. мовами
965553
   Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (216). – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами.З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965554
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (217). – 2014. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965555
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (218 ). – 2014. – З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965556
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (219 ). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965557
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (220). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965558
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (221). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965559
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (222). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965560
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (223). – 2014. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965561
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (224). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965562
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (225 ). – 2014. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965563
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (226). – 2014. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965564
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (227). – 2014. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965565
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (228). – 2014. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965566
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (229). – 2015. – З 1.07.97- до 2001р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965567
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 2 (230). – 2015. – З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965568
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (231). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965569
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (232). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965570
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (233). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965571
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (234). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами . - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965572
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (235). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965573
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (236). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965574
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (237). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965575
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (238). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965576
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 11 (239). – 2015. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965577
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 12 (240). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З 1.07.97 р. до 2001 р. назва журн. "Предпринимательство, хозяйство и право"
965578
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 1 (239). – 2016. – 141 с. – З 1.07.97 р. до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965579
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 3 (241). – 2016. – 182 с. – З 1.07.97- до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965580
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 4 (242). – 2016. – 118 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965581
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 5 (243). – 2016. – 129 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965582
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 6 (244). – 2016. – 216 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965583
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 7 (245). – 2016. – 188 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965584
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 8 (246). – 2016. – 214с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965585
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 9 (247). – 2016. – 154 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965586
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
№ 10 (248). – 2016. – 182 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965587
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 11 (249). – 2016. – 219 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965588
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 12 (250). – 2016. – 262 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965589
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 1 (263). – 2018. – 154 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965590
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 2 (264). – 2018. – 224 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965591
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 3 (265). – 2018. – 168 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965592
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 4 (266). – 2018. – 232 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965593
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 5 (267). – 2018. – 296 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965594
   Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ : Гарантія, 1996-. – ISSN 2307-8049
№ 6 (268). – 2018. – 348 с. – З 1.07.97 до 2001 р. назва "Предпринимательство, хозяйство и право". - Резюме укр., рос., англ. мовами
965595
   Підприємництво. Практикум : навч. посібник / [І.І. Мазур та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 254, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-864-7
965596
  Рудик В.Н. Підприємництво: економічна сутність, шляхи становлення і розвитку : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Рудик В.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 25л.
965597
  Зубчик О.А. Підприємництво: неусвідомлена свобода чи необхідність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність підприємництва не лише як економічної категорії - фактору виробництва, а, в першу чергу, як соціального феномену. Автор досліджує вплив змін ціннісно-нормативної системи суспільства на розуміння та формування ...
965598
  Мадзігон В.М. Підприємництво: причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підпиємницької діяльності / В.М. Мадзігон, М.В. Вачевський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 3-12. – ISSN 1993-6788
965599
  Покропивний Ф С. Колот Підприємництво: стратегія, організація, ефективність : Навч. посібник / Ф С. Колот Покропивний; МОУ. КНЕУ. – Київ, 1998. – 352с. – ISBN 966-574-090-3
965600
  Купчак Б.Ф. Підприємництво: суть та умови здійснення // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 243-249. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
965601
   Підприємницька діяльність : Законодавство. Поради. Контакти. / З.П. Двуліт, Н.В. Кабанець, Р.О. Літвінов, Г.О. Погорелова. – Київ : Преса України, 2005. – 160с. – ISBN 966-8373-22-7
965602
  Цигилик І. Підприємницька діяльність в аспекті економічної політики держави / І. Цигилик, Т. Паневник // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-7


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
965603
  Федотова І.О. Підприємницька діяльність в галузі митної справи: адаптація до світових стандартів // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 9-14.
965604
  Романовський О.О. Підприємницька діяльність ВНЗ // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 187-191
965605
  Збарська А.В. Підприємницька діяльність домогосподарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 12 (218). – С. 146-151. – ISSN 2221-1055
965606
   Підприємницька діяльність та економіка підприємства : навч. посібник / [С.Б. Довбня, Т.Б. Ігнашкіна, А.Б. Педько та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 438, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 434-438. – ISBN 978-966-383-812-0
965607
  Федоренко С.В. Підприємницька діяльність у будівельному комплексі України / С.В. Федоренко, Ю.Б. Пінчук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 41-43. – Бібліогр.: 3 назв
965608
  Сагайдак Ю. Підприємницька діяльність як основна форма реалізації економічних прав людини. Теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 44-48
965609
  Самбор М.А. Підприємницька діяльність як спосіб прикриття злочинної діяльності окремих осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 45-50. – ISSN 2222-5374
965610
  Дяченко Р.О. Підприємницька діяльність як форма соціальної адаптації індивіда в постіндустріальному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 103-112
965611
  Пачковський Ю. Підприємницька поведінка: теоретико-методологічні аспекти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.57-63
965612
  Креденцер О.В. Підприємницька самоефективність персоналу освітніх організацій як чинник розвитку їх підприємницької активності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 51-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2411-3190
965613
  Ткаченко Олеся Віталіївна Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ткаченко Олеся Віталіївна; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1998. – 219л. – Бібліогр.: л. 200-212
965614
  Ткаченко О.В. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ткаченко О.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 21с.
965615
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама / Н.О. Саніахметова. – Київ : А.С.К., 2001. – 704с. – (Економіка.Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-290-5
965616
   Підприємницьке право : Навчальний посібник. – Київ : Істина, 2001. – 480с. – ISBN 966-7613-16-Х
965617
   Підприємницьке право : Практикум / Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчук, О.О. Бакалінська; Л.В. Ніколаєва, О.В. Старцев, П.М. Пальчук, О.О. Бакалінська; КНТЕУ. – Київ : Істина, 2002. – 200с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-7613-32-1
965618
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама. Навч. посібник / Н.О. Саніахметова. – 2-ге вид. – Київ : А.С.К., 2003. – 704с. – (Економіка.Фінанси. Право.). – ISBN 966-539-417-7
965619
   Підприємницьке право : Підручник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Істина, 2005. – 600 с. – ISBN 966-7613-63-1
965620
  Саніахметова Н.О. Підприємницьке право : Суб"єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Реклама; Навч. посіб. / Н.О. Саніахметова. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : А.С.К., 2005. – 912с. – (Юридична освіта). – ISBN 966-539-470-3
965621
   Підприємницьке право : Підручник. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-67-4
Книга 2. – 2005. – 448с.
965622
   Підприємницьке право : підручник для студентів вищих навч. закладів / Н.В. Безсмертна, Л.М. Кальчук, О.Ю. Кашинцева, Я.О. Іолкін, С.П. та ін. Коломацька; Безсмертна Н.В., Кальчук Л.М., Кашинцева О.Ю., Іолкін Я.О. та ін.; Київський нац. торговельно-економічний ун-т; за ред. О.В. Старцева. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Істина, 2007. – 864 с. – ISBN 966-7613-63-1
965623
  Сергієнко В.В. Підприємницьке право : конспект лекцій / В.В. Сергієнко, М.М. Топоркова ; Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 304с.
965624
   Підприємницьке право в схемах: загальна частина : навчальний посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / [Бошицький Ю.Л. та ін.] ; за заг. ред. С.І. Бевз ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України. – Київ : Фірма "Гранмна", 2012. – 292 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2726-06-0
965625
  Карлін М.І. Підприємницьке право у запитаннях та відповідях : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за спец. "Менеджмент організацій" / Карлін М.І., Носалюк А.В.; МОНУ; Волинський ін-т економіки та менеджменту; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Київ : Кондор, 2008. – 356с. – (Юридична книга). – ISBN 978-966-351-155-9
965626
   Підприємницьке право України : Підручник для вищих закладів освіти МВС України. – Харків : Еспада, 2000. – 480с. – ISBN 966-610-030-4; 966-95580-9-3
965627
  Зянько Віталій Володимирович Підприємницький інтерес та механізм його реалізації : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Зянько Віталій Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 172л. – Бібліогр.:л.162-172
965628
  Зянько В.В. Підприємницький інтерес та механізм його реалізації. : Автореф... канд. економ.наук: 08.01.01 / Зянько В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К,, 1994. – 17л.
965629
  Зубов В.О. Підприємницький інтерес: соціально-філософський аналіз / В.О.Зубов. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 180с. – ISBN 966-653-179-8
965630
  Сакаї Масако Підприємницький клімат // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 1 : Японська етнологія. – С. 22-26. – ISSN 0130-6936
965631
   Підприємницький клуб // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  МОН відзначило найкращий підприємницький клуб у виші за підсумками сезону осінь-зима 2018 - ним став "Startup Club DNTU" Донецького національного технічного університету, який одним із перших почав працювати зі студентськими стартапами.
965632
  Вострякова В.Ю. Підприємницький контекст розвитку інноваційного потенціалу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 81-88. – ISSN 2222-4459
965633
  Сірий Є.В. Підприємницький ризик: генеза та розвиток соціологічної концептуалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 31. – С. 145-158.
965634
  Головко С.А. Підприємницький розрив в організаційному проектуванні ТНК // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 9-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
965635
  Сірий Є. Підприємницький феномен у класово-стратифікаційному розвитку суспільства // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.84-92. – ISSN 1810-2131
965636
  Романовський О.О. Підприємницький шлях до незалежності вищих навчальних закладів : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 153-167. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
965637
  Попело О.В. Підприємницькі кластери як інноваційна домінанта модернізації економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 95-105. – ISSN 1562-0905
965638
  Дуда М.О. Підприємницькі кластери: проблеми розуміння та можливості впровадження в Україні / М.О. Дуда, В.П. Губачов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 31-35. – (Економічні науки)
965639
  Кавун О.О. Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 96-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
965640
  Осецький В. Підприємницькі ризики та їх страхування в економіці України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні види підприємницьких ризиків і проблеми теорії та практики їх страхування. The article dwells upon the main business risks. Theoretical and practical issues of their insurance are discovered.
965641
  Старостіна А. Підприємницькі ризики та регуляторна політика держави / А. Старостіна, В.А. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Врахування підприємницьких ризиків при підготовці регуляторних актів є важливим чинником підвищення ефективності державного регулювання економіки. Integrating business risks in the preparation of regulations is an important factor in improving the ...
965642
  Зеліско А.В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як корпоративні утворення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (169). – С. 13-20. – ISSN 2308-9636
965643
  Зеліско А. Підприємницькі юридичні особи приватного права: термінологічний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 19-24


  У статті розглядаються правові механізми удосконалення регулювання системи підприємницьких юридичних осіб приватного права, пов"язані з належною розробкою означеного терміна як фундаментального. В основу моделювання терміна "підприємницька юридична ...
965644
  Жадан І.О. Підприємства зі змішаною формою власності - роль та місце в контексті державної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2001. – № 4. – С.10-14


  Змішана форма власності. Державна політика
965645
  Булюк О.В. Підприємства корпоративного типу як висхідна ланка формування та розвитку людського капіталу в економіці знань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 95-98. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
965646
  Дмитрук Олена Василівна Підприємства рекреаційно-туристичної сфери як об"єкти управлінської діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 98-103. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано розвиток підприємств рекреаційно-туристичної сфери, проблеми підвищення ефективності управління ними, визначено особливості і шляхом покращання управлінської діяльності для цих підприємств.
965647
  Дмитрук О.В. Підприємства рекреаційно-туристичної сфери як об"єкти управлінської діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 98-103. – ISSN 1993-6788
965648
  Гулак О. Підприємства установ виконання покарань як об"єкт організаційно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 70-75
965649
   Підприємства Харківщини пропонують співробітництво 97-98 = Enterprises of Kharkiv region offer co-operation : Довідковий каталог продукції, послуг і потенц. можливостей Харківськ. регіону України + CD-ROM. – Харків : Прем"єр, 1997. – 616с. – Текст парал. укр. та англ. мовами
965650
  Курновська М.О. Підприємство-банкрут: вибір між реструктуризацією та ліквідацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-112. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в ринкових умовах одним із шляхів підвищення прибутку та інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств є їх реструктуризація. При визначенні ефективності вкладень у власний капітал необхідно враховувати можливості альтернативного ...
965651
  Курновська М.О. Підприємство-банкрут: вибір між реструктуризацією та ліквідацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Показано, що в ринкових умовах один із шляхів підвищення прибутку та інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств є їх реструктуризація. При визначенні ефективності вкладень у власний капітал необхідно враховувати можливості альтернативного ...
965652
  Мамутов В.К. Підприємство - основна ланка народного господарства // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
965653
  Михайленко І.В. Підприємство : соціально-економічна природа, сутність, умови формування // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 137-148. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
965654
  Воротіна Л.І. Підприємство в контексті економічної безпеки суспільного відтворення / Л.І. Воротіна, А.В. Базильський // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 110-115. – ISBN 966-7958-13-2
965655
  Віммерс К.Х. Підприємство в умовах сучасного олігополістичного ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-154. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні теоретичні засади функціонування та розвитку підприємств за умови олігополістичної конкуренції. В контексті співвідношення між ринком товарів та ринком фінансових ресурсів особливу увагу приділено перевагам більших компаній в ...
965656
  Слипачук Т.В. Підприємство і відповідальність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  У статті розглянуті питання правового регулювання підприємницької діяльності. Зокрема увага акцентується на проблемах забезпечення механізму економічної відповідальності суб"єктів підприємництва.
965657
  Цигилик І.І. Підприємство і внутрішній економічний механізм в умовах підприємництва // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 3-9.
965658
  Штефан М.Й. Підприємство і правосуддя / М.Й. Штефан. – Київ, 1992. – 157с.
965659
  Попович О. Підприємство як головний носій розвитку "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.107-114. – ISBN 966-654-102-5
965660
  Грущинська Н.І. Підприємство як єдиний майновий комплекс // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 129-132. – (Право. Економіка. Управління)
965661
  Метеленко Н.Г. Підприємство як інститут національної економіки з погляду системних позицій / Н.Г. Метеленко, М.В. Романчук // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 68-74. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
965662
  Кузьмін Д.Л. Підприємство як об"єкт накопичення, розміщення та збереження майна // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 77-86. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
965663
  Тоцька О.Л. Підприємство як система управління // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 56-59. – Бібліогр.: на 6 пунктів
965664
  Вашків О. Підприємство як суб"єкт інституційної пастки / О. Вашків, А. Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 98-110. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
965665
  Рудик Василь Назарович Підприємство: економічна сутність, механізм функціонувння та розвитку : Дис... канд. економ.наук: 08.00.02 / Рудик Василь Назарович; КУ. – К, 1993. – 178л. – Бібліогр.:л.160-179
965666
  Ніколаєва Т.М. Підприємці в культурно-освітньому просторі України (остання третина XIX - початок XX ст.) : монографія / Т.М. Ніколаєва ; [відп. ред. О.П. Реєнт] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 207, [1] с., [16] с. іл. – Бібліогр.: с. 181-207 та в кінці розд. – ISBN 978-966-483-384-1
965667
  Лінднер Р. Підприємці і місто в Україні, 1860-1914 рр. : індустріалізація і соціальна комунікація на Півдні Російської імперії / Райнер Лінднер. – Київ; Донецьк : Промінь, 2008. – 496 с. : іл. – ISBN 978-966-2008-06-7
965668
  Донік О.М. Підприємці Терещенки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 19-21. – (Історія ; Вип. 44)


  Розглядаються стосунки Південно-західного відділу як з багаточисельними російськими, так і з закордонними науковими установами та його участь у роботі міжнародної географічної виставки у Парижі
965669
  Ковальчук Я. Підпризначення спадкоємця як один із аспектів свободи заповіту // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 68-70.
965670
   Підрахунок запасів нафти і газу = Calculation of oil and gas reserves : підручник / Г.І. Рудько [та ін.] ; [за заг. ред. Г.І. Рудька] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : ІФНТУНГ ; ДКЗ ; Букрек, 2016. – 591, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ., зміст та вступ парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 590-592. – ISBN 978-966-694-256-5
965671
  Похилевич Д.Л. Підривна діяльність Ватікану в країнах народної демократії / Д.Л. Похилевич. – Львів, 1953. – 89 с.
965672
   Підривна робота японської розвідки. – К, 1937. – 32с.
965673
  Рущенко І.П. Підривні соціальні технології (з досвіду російсько-української гібридної війни) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 35-43. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
965674
  Смаль І. Підробка проїзних квітків: особливості криміналістичної характеристики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 121-126. – ISSN 0132-1331
965675
  Височин І. Підрозділ продажів в організаційній структурі підприємства роздрібної торгівлі // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 10-16. – ISSN 1728-9343
965676
  Сокаль І.І. Підрозділи Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях та місіях під егідою Організації Об"єднаних Націй (з 1992 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 395-401
965677
  Клековкін О.Ю. Підручна книга // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 273-276. – ISBN 978-966-136-114-9


  Дмитрова Людмила Михайлівна (1890-1986) – театрознавець.
965678
  Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру / Людмила Дмитрова ; за ред., з вступ. словом О. Білецького. – факсимільне видання. – Львів : Простір М
Вип. 1. – 472с. – Вих. дані ориг.: Держвидав України, 1929
965679
  Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру. / Людмила Дмитрова ; За ред. й з вступ. словом О. Білецького. – Б.м. : Держвидав України
Вип. 1. – 1929. – 472с.
965680
  Матат Д. Підручник-навігатор // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Ноу-хау в білоруській освіті - в Національному інституті освіти створили електронний підручник-навігатор. Новинка проходить апробацію в ліцеї при Білоруському національному університеті.
965681
  Сідоров В.І. Підручник «Туристичне країнознавство» як засіб кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 416-425. – ISBN 978-966-544-404-5
965682
   Підручник 21 століття : Науково-педагогічний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 2003-
№ 1/4. – 2003
965683
  Колесников Н.В. Підручник анатомії і гістології людини / Н.В. Колесников. – Київ, 1949. – 340с.
965684
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – К, 1952. – 160с.
965685
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 3-е вид. – К, 1954. – 160с.
965686
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 4-е вид. – К, 1955. – 160с.
965687
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 10- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 5-е вид. – Київ, 1956. – 160 с.
965688
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 6-е вид,. – К. – 202с.
965689
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 5-е вид,. – Київ, 1961. – 202с.
965690
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 6-е вид,. – К, 1962. – 202с.
965691
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 7-е вид,. – К, 1963. – 202с.
965692
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 11-е вид,. – К, 1964. – 202с.
965693
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 9-е вид,. – К, 1965. – 202 с.
965694
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 10-е вид,. – К, 1966. – 202с.
965695
  Нелідова І.А. Підручник англ. мови для 6- го класу / І.А. Нелідова, Л.Р. Тодд. – 12-е вид. – К, 1968. – 199с.
965696
  Звінська З.І. Підручник англ. мови для 6-го класу шкіл робітн. і сіл. молоді. / З.І. Звінська, Ю.О. Жлуктенко. – К, 1961. – 156с.
965697
  Ланда А. Підручник англ. мови для 9 класу середньої школи / А. Ланда, М. Лебединська. – Х., 1940. – 127с.
965698
  Годліннік Ю.І. Підручник англ.мови для 5 класу . / Ю.І. Годліннік, М. Кузнєц. – Київ; Ленінград, 1953. – 168с.
965699
  Ворончук А.П. Підручник англійскої мови / А.П. Ворончук. – Київ, 1975. – 320с.
965700
  Ворончук А.П. Підручник англійскої мови / А.П. Ворончук. – 2-е вид. – Київ, 1982. – 320с.
965701
  Лапоногова Т.Ф. Підручник англійської мови / Т.Ф. Лапоногова. – Київ, 1957. – 344с.
965702
  Петрова А.В. Підручник англійської мови / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – Київ : Радянська школа
1. – 1959. – 424 с.
965703
  Гуздь В.Я. Підручник англійської мови / В.Я. Гуздь, Е.А. Дивінська. – К, 1963. – 188с.
965704
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – К., 1970. – 240с.
965705
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 3-е вид. – К., 1971. – 240с.
965706
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 3-е вид. – К., 1972. – 240с.
965707
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 4-е вид. – К., 1972. – 240с.
965708
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – 2-е вид. – К., 1972. – 208с.
965709
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови / Хохаріна-Семерня. – 2-е вид. – Київ, 1973. – 235 с.
965710
  Старков А.П. Підручник англійської мови / А.П. Старков, Р.Р. Діксон. – К., 1975. – 176с.
965711
  Гмирянська В.О. Підручник англійської мови / В.О. Гмирянська. – Київ : Вища школа, 1982. – 319с.
965712
  Вейзе А.А. Підручник англійської мови для 10 класу серед. школи / А.А. Вейзе, Б.Ю. Зарубін. – Вид. 3-є. – Київ, 1963. – 167с.
965713
  Годліннік Ю.І. Підручник англійської мови для 4-го класу початкової школи. / Ю.І. Годліннік, М.Д. Кузнєц. – 3-е изд. – Київ-Ленінград, 1953. – 100с.
965714
  Нолле-Нестерова Підручник англійської мови для 8 класу середньої школи / Нолле-Нестерова. – Київ : Радянська школа, 1940. – 140 с.
965715
  Лапоногова Т.Ф. Підручник англійської мови для І та ІІ курсів ін-тів і фак-тів іноземних мов / Т.Ф. Лапоногова. – Київ, 1959. – 383с.
965716
  Лапоногова Т.Ф. Підручник англійської мови для І та ІІ курсів ін-тів і фак-тів іноземних мов. / Т.Ф. Лапоногова. – Київ, 1957. – 344с.
965717
  Нолле-Нестерова Підручник англійської мови для неповної середньої та середньої школи / Нолле-Нестерова. – Київ : Радянська школа, 1938. – 143 с.
965718
  Меленевський П.М. Підручник англійської мови для технічного персоналу / П.М. Меленевський. – Одеса : Держвидав України, 1927. – XI, 218 с.
965719
  Суворов Підручник англійської мови. / Суворов, О.М. Шевалдишев. – К., 1959. – 380с.
965720
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови. / Хохаріна-Семерня. – К., 1968. – 287с.
965721
  Хохаріна-Семерня Підручник англійської мови. / Хохаріна-Семерня. – 2-е вид. – Київ, 1983. – 235с.
965722
  Калачевська Н.В. Підручник англійської мови. Для 5 (та 4 заоч.) курсу іноз. мов. / Н.В. Калачевська, Н.М. Раєвська. – Київ, 1959. – 212с.
965723
  Ходанич Л. Підручник арифметики Августина Штефана: соціалізація особистості / Л. Ходанич, П. Ходанич // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.35-37
965724
  Попова Н.С. Підручник арифметики для початкової школи / Н.С. Попова. – Харків; Одеса
2. – 1933. – 83с.
965725
  Рижков В.Л. Підручник біології, / В.Л. Рижков, Е.О. Фінкельштейн. – К, 1937. – 268с.
965726
  Загородній А. Підручник для підготовки фахівців з економіки у ххі столітті // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 1. – С.69-76. – ISSN 1682-2366
965727
  Жмовка Наталія Підручник для початкової школи очима вчителя : (за матеріалами конкретного соціологічного дослідження) // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 1. – С. 75-81
965728
  Леваковський В. Підручник для практичних робіт з фізики : посібник / В. Леваковський. – Х.арків ; Одеса : Держвидав України, 1931. – 72 с.
965729
  Крим В.С. Підручник до кількісної і технічної аналізи / В.С. Крим. – Х, 1932. – 208с.
965730
  Ісаін В.Н. Підручник до навчально-практичних робіт по фізіології рослин / В.Н. Ісаін. – Х, 1926. – 113с.
965731
  Костюченко Ю.П. Підручник з англійської мови / Ю.П. Костюченко. – Х., 1961. – 311с.
965732
  Тамарова Н.І. Підручник з англійської мови / Н.І. Тамарова. – Київ, 1971. – с.
965733
  Алексеєва А.Л. Підручник з англійської мови для студентів-істориків : Підручник для студ. історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Л. Алексеєва, О.В. Лабенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 271с. – ISBN 966-594-414-2
965734
  Алексеєва А.Л. Підручник з англійської мови для студентів-істориків : підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / А.Л. Алексеєва, О.В. Лабенко ; КНУТШ. – 2-е вид., виправл. – Київ : Київський університет, 2011. – 274, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 268. – ISBN 978-966-439-388-8
965735
  Василенко Т.І. Підручник з англійської мови для студентів 2-3 курсів біологічного факультету. / Т.І. Василенко; КДУім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1968. – 169с.
965736
   Підручник з крос-медіа / видавці: Іоанна Нарчіса Крецу, Міхаіл Гузун, Любов Василик ; перекладачі : Ана Лехінтан [та ін.]. – Bonn ; Sibiu : Schiller Publ. House, 2015. – 140 с. : іл. – На обкл.: Crossmedia and quality journalism. Co-funded by the Tempus programme of the European Union. – ISBN 978-3-944529-68-4
965737
  Хоменко Ірина Вікторівна Підручник з логіки для юристів : Автореф... доктора філософськихнаук: 09.00.06 / Хоменко Ірина Вікторівна; Ін-тут філософії НАН України. – К., 1997. – 44л.
965738
  Бродський М. Підручник з природознавства / М. Бродський, Ю. Розум. – Харків, 1930. – 267с.
965739
  Шегда А.В. Підручник з проблем конкурентної політики та антимонопольної діяльності // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 60-61
965740
  Оліфіренко В. Підручник з української літератури в діаспорі та для діаспори // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 49-51. – ISBN 966-7586-04-09
965741
  Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури: історія і теорія / Донецьке відділення центру гуманітарнної освіти НАНУ. Донецьке відділ. науков. тов-ва ім. Шевченка; Вадим Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – 324с. – ISBN 966-7804-58-5
965742
  Жданов С Л. Підручник з фізики : Для середніх спеціальних навчальних закладів / С Л. Жданов, . – Київ : Вища школа, 1979. – 568с.
965743
  Леущенко Л.І. Підручник з фізики: 5-й рік навчання : підручник / Л.І. Леущенко, В.А. Франковський. – Харків ; Київ : Держвидав України, 1930. – 160 с.
965744
  Мандзак І.А. Підручник з французької мови / І.А. Мандзак; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 335с. – ISBN 966-613-419-5
965745
  Колечко О. Підручник з французької мови для студентів-економістів : Навч.посібник / О. Колечко, В.Г. Крилова; Мін-во освіти України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 244с. – ISBN 966-574-195-0
965746
  Яковкін О.О. Підручник загальної хімії. / О.О. Яковкін. – Х.-К., 1937. – 563с.
965747
  Яковкін О.О. Підручник загальної хімії. / О.О. Яковкін. – Х.-К.
2. – 1937. – 303с.
965748
  Догель В.О. Підручник зоології безхребетних / В.О. Догель. – К.-Х., 1938. – 456с.
965749
  Аньєс І. Підручник із журналістики = Manuel de journalisme : пишемо для газет / Ів Аньєс ; переклад з фр. Андрія Андрусяка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 543, [1] с. – Дані тит. арк. частково парал. фр. - Вих. дан. ориг.: Paris : Editions La Decouverte, 2002, 2008. – ISBN 978-966-518-579-6
965750
   Підручник іншого життя : Вибрані сторінки зі спогадів учнів Михайла Ядренка // Україна. Наука і культура / НАН України; Тов-во "Знання" України. – Київ, 2008. – Вип. 34. – С. 185-208. – ISSN 0206-8001
965751
  Мороз П. Підручник історії стародавнього світу: методика розвитку в школярів уміння бачити проблеми засобами ілюстрацій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 33-38
965752
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1924. – XVI, 364 с.
965753
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – 3-є вид. , стереотип. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1927. – 346 с.
965754
  Дорошкевич О.К. Підручник історії української літератури / Ол. Дорошкевич. – 5-е вид. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1930. – 356 с.
965755
   Підручник латинської мови. – 160с.
965756
  Книпович М.Ф. Підручник латинської мови / М.Ф. Книпович, С.И. Смирнов. – К., 1949. – 216с.
965757
  Хахаренко І.І. Підручник латинської мови / І.І. Хахаренко. – Київ, 1957. – 212с.
965758
  Стрільців М.П. Підручник латинської мови / М.П. Стрільців. – К., 1963. – 317с.
965759
  Козовик І.Я. Підручник латинської мови / І.Я. Козовик, Л.Д. Шипайло. – К, 1976. – 264с.
965760
  Петровский В.П. Підручник латинської мови для університетів та пед. ін-тів (для фак-тів: філологічних, західно-європейских мов, історичних та флософський) : Дис... наук: / Петровский В. П.;. – 490л.
965761
  Петровський В.П. Підручник латинської мови для університетів та педінститутів / В.П. Петровський. – 490с.
965762
  Челпанов Г.І. Підручник логіки / Г.І. Челпанов. – Київ : Політвидав України, 1947. – 159 с.
965763
  Михаловський М. Підручник математика для профтехнічних шкіл / М. Михаловський. – Харків, 1929. – 574 с.
965764
  Сутін І.А. Підручник медичної мікробіології / І.А. Сутін. – К., 1964. – 347с.
965765
  Григорьева В.М. Підручник нім. мови для 5-го класу. / В.М. Григорьева. – 4-е вид. – К, 1959. – 176с.
965766
  Беккер Е.Г. Підручник нім. мови. / Е.Г. Беккер. – Київ, 1963. – 299с.
965767
  Беккер Е.Г. Підручник нім.мови для 5-го класу шкіл з викладанням ряду предметів інозем.мовою. / Е.Г. Беккер. – 2-е вид. – Київ, 1965. – 299с.
965768
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу / О.Є. Кудрявцева. – К, 1957. – 208с.
965769
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1961. – 224с.
965770
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1963. – 223с.
965771
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1964. – 223с.
965772
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1964. – 223с.
965773
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1966. – 222с.
965774
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 6-го класу. / О.Є. Кудрявцева. – К, 1967. – 222с.
965775
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1959. – 206с.
965776
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1961. – 207с.
965777
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1962. – 205с.
965778
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1963. – 222с.
965779
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1965. – 222с.
965780
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1966. – 222с.
965781
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1967. – 222с.
965782
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1968. – 223с.
965783
  Кудрявцева О.Є. Підручник нім.мови для 8-го класу. / О.Є. Кудрявцева, Л.М. Стродт. – К, 1969. – 222с.
965784
  Рахманов І. Підручник німецької мови / І. Рахманов. – Київ : Радянська школа, 1941. – 292 с.
965785
  Ерліх Е.Б. Підручник німецької мови / Е.Б. Ерліх. – К, 1958. – 391с.
965786
  Коваленко Л.П. Підручник німецької мови / Л.П. Коваленко. – Київ, 1969. – 270с.
965787
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови / К.В. Єнакієва. – Изд. 3-е доп. и перераб. – Київ, 1970. – 283с.
965788
  Бакаленко М.М. Підручник німецької мови / М.М. Бакаленко. – Київ : Вища школа, 1974. – 256с.
965789
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 9 кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-е. – К., 1975. – 224с.
965790
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 9 кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – Київ : Радянська школа, 1975. – 224 с.
965791
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 10 кл. / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1975. – 240 с.
965792
  Гез Н.І. Підручник німецької мови : 10 кл. / Н.І. Гез. – Київ : Радянська школа, 1976. – 240 с.
965793
   Підручник німецької мови / М.Р. Корольова, Е.І. Лисенко, Турова, К.Ф. Фрицька, В.Ю. Залевська. – Київ : Вища школа, 1980. – 286с.
965794
  Бакаленко М.М. Підручник німецької мови / М.М. Бакаленко. – 2-е вид. – К, 1982. – 382с.
965795
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови / К.В. Єнакієва. – Київ : Вища школа, 1985. – 343с.
965796
  Єнакієва К.В. Підручник німецької мови для 1-2 курсів / К.В. Єнакієва. – Изд. 2-е доп. и перераб. – Київ, 1964. – 279с.
965797
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1963. – 247с.
965798
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – К., 1964. – 247с.
965799
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 10-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1965. – 203с.
965800
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 6-го і 7-го класів середньої школи. / Йогансон-Гегель. – К, 1935. – 112с.
965801
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 6-го класа середньої школи. / Йогансон-Гегель. – Київ, 1936. – 72 с.
965802
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для 7-го і 8-го класів середньої школи. / Йогансон-Гегель. – К, 1935. – 108с.
965803
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – К., 1960. – 223с.
965804
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – Вид. 3-є. – К., 1962. – 223с.
965805
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез, Г.А. Штегеман. – Вид. 4-е. – К., 1963. – 223с.
965806
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1964. – 188с.
965807
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – К., 1965. – 188с.
965808
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1966. – 188с.
965809
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 4-е. – К., 1967. – 188с.
965810
  Гез Н.І. Підручник німецької мови для 9-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 9-е. – К., 1972. – 188с.
965811
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для V класу. 3 рік навчання. / А.В. Монігетті. – 5-е вид. – Київ-Львів, 1952. – 128с.
965812
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для VІ класу. 4-й рік навчання. / А.В. Монігетті. – 4-е вид. – Київ-Львів, 1952. – 171с.
965813
  Монігетті А.В. Підручник німецької мови для VІІ класу. 5-й рік навчання. / А.В. Монігетті. – 2-е вид. – К., 1951. – 116с.
965814
  Йогансон-Гегель Підручник німецької мови для середньої школи. / Йогансон-Гегель. – Х-О, 1933. – 72с.
965815
  Гроссер Р.І. та ін. Підручник німецької мови для студентів медвишів / Р.І. та ін. Гроссер. – Херсон, 1935. – 247с.
965816
  Йогансон О. Підручник німецької мови для хемпрофшкіл. / О. Йогансон. – Одесса, 1928. – 104с.
965817
  Катуніна Т.В. Підручник німецької мови. / Т.В. Катуніна. – К, 1964. – 358с.
965818
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 2-е. – К., 1966. – 203с.
965819
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 3-є. – К., 1967. – 200с.
965820
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 6-е. – К., 1970. – 200с.
965821
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 7-е. – К., 1971. – 200с.
965822
  Гез Н.І. Підручник німецької мовию для 10-го кл. / Н.І. Гез. – Вид. 8-е. – К., 1972. – 200с.
965823
  Червінський В. Підручник нового покоління / В. Червінський, С. Червінський // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Перший україномовний підручник: Курс лекцій з історії Стародавнього Сходу написав зав. каф. Проф., докт. істор. наук О. Крижанівський.
965824
  Наєнко М. Підручник нового покоління // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 9, травень. – С. 11-13


  Про підручник "Світова література" авт. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О. В. та ін. для 5-го класу і ще про п"ять змістовних видань, які потрібні школярам і вчителям.
965825
  Наєнко М. Підручник нового покоління // Світова література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 4-6


  Йдеться про назву зарубіжної літератури: "зарубіжна" чи "світова"?
965826
   Підручник природознавства. – Х, 1930. – 264с.
965827
   Підручник природознавства. – 2-е вид. – Х, 1931. – 177с.
965828
  Рибкін А Н. Підручник простолінійної тригонометрії і збірник задач / А Н. Рибкін. – Харків; Київ, 1932. – 160с.
965829
  Корнілов К.Н. Підручник психології / К.Н. Корнілов. – Л., 1926. – 150с.
965830
  Віппер Р.Ю. Підручник стародавньої історії. – З російського десятого видання перекладав С. Нераденко. – Київ : Державне видавництво, 1922. – 171с.
965831
   Підручник суспільствознавства. – Х, 1930. – 177с.
965832
  Дубовський М. Підручник театрального гриму : популяpний поpадник для починаючих аpтистів сільських, pобітничих і чеpвоноаpмейських театpів, клубів і студій / М. Дубовський ; [Передм. авт. – Х.]. – [Одесса] : Державне видавництво України ; [3-я тип. ім. Тpоцького], 1923. – 48 с.


  Зміст: Од автора; І. Про грим; ІІ. Основні завдання гриму; ІІІ. Вправи до вивчення гриму; IV. Грим і мімика; V. Основні (загальні) тони гриму; VI. Грим для молодих ролів; VII. Грим для ролів дорослого віку; VIII. Грим для ролів бадьорої й трухлявої ...
965833
  Гривко А. Підручник у системі компетентнісного навчання математики


  У статті розглянуто підручник як носій змісту і засіб організації навчання з погляду компетентнісного підходу, окреслено його роль і функції в процесі формування предметних і ключових компетентностей учнів.
965834
  Яценко Т.О. Підручник української літератури в контексті завдань Нової української школи // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 551-559. – ISBN 978-966-544-404-5
965835
  Чавдаров С.Х. Підручник української мови / С.Х. Чавдаров. – Х-К, 1933. – 100с.
965836
  Волинський П.К. Підручник української мови / П.К. Волинський, С.Х. Чавдаров. – 2-е вид. – Харків; Київ, 1934. – 63с.
965837
   Підручник української мови. – 2-е вид. – К
1. – 1961. – 232с.
965838
  Жлуктенко Ю.О. Підручник української мови / Ю.О. Жлуктенко. – Київ, 1973. – 352 с.
965839
  Ладоня К.Ю. Підручник української мови очима учня, вчителя й науковця / К.Ю. Ладоня, Л.В. Зеленова, Г.У. Синьоока // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 158-166. – ISBN 978-966-544-404-5
965840
  Кляйбер І. Підручник фізики : переклад / І. Кляйбер, Б. Карстен. – Харків; Київ : Технічне вид-во, 1932. – 304 с.
965841
  Городецька О.С. Підручник франц. мови для 5-го класу семирічної та середн. школи / О.С. Городецька. – К.-Львів, 1953. – 248с.
965842
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К., 1967. – 215с.
965843
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К., 1967. – 215с.
965844
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го кл. восьмиріч. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 9-е. – К., 1970. – 215с.
965845
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 6-е. – К.-Львів, 1955. – 204с.
965846
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 7-е. – К.-Львів, 1956. – 207с.
965847
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1962. – 215с.
965848
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1963. – 215с.
965849
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1965. – 215с.
965850
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу восьмир. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1966. – 215с.
965851
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу сердн. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – К,, 1958. – 180с.
965852
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу сердн. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 2-е. – К,, 1959. – 180с.
965853
  Лівшиць К.Й. Підручник франц. мови для 7-го класу сердн. школи / К.Й. Лівшиць, Л.Н. Ронська. – Вид. 4-е. – К,, 1961. – 180с.
965854
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1966. – 271с.
965855
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 3-є. – К., 1967. – 271с.
965856
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 6-е. – К., 1970. – 271с.
965857
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 10-го кл. серед. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 8-е. – К., 1972. – 272с.
965858
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 3-є. – К., 1959. – 188с.
965859
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1961. – 172с.
965860
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1962. – 172с.
965861
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 5-е. – К., 1965. – 172с.
965862
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 6-е. – К., 1966. – 172с.
965863
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу / К.К. Парчевський, Є.Б. Розенбліт. – Вид. 7-е. – К., 1967. – 172с.
965864
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 6-го класу середн. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1957. – 188с.
965865
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 2-е. – К., 1961. – 208с.
965866
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 4-е. – К., 1963. – 208с.
965867
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – К., 1964. – 196с.
965868
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 4-е. – К., 1967. – 196с.
965869
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 5-е. – К., 1968. – 196с.
965870
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го кл. / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 7-е. – К., 1970. – 196с.
965871
  Парчевський К.К. Підручник франц. мови. Для 9-го класу середн. школи / К.К. Парчевський, Є.Б. Ройзенбліт. – Вид. 8-е. – К., 1971. – 196с.
965872
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – Київ, 1952. – 127с.
965873
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 3-є вид. – Київ, 1954. – 127с.
965874
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 4-е вид. – Київ, 1955. – 127с.
965875
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 5-е вид. – Київ, 1956. – 127с.
965876
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 6-е вид. – Київ, 1957. – 124с.
965877
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 7-е вид. – Київ, 1958. – 124с.
965878
  Лобанова Л.Г. Підручник франц.мови для 10-го класу середн. школи. / Л.Г. Лобанова, А. Перцовська. – 8-е вид. – Київ, 1959. – 124с.
965879
  Теннова Н.Й. Підручник французської мови / Н.Й. Теннова, С.О. Маркова. – для 7 класу. – Львів, 1952. – 107с.
965880
  Городецька С О. Підручник французської мови / С О. Городецька, . – К.-Львів, 1955. – 255с.
965881
  Тихомирова Наталія Іллінічна Підручник французської мови / Тихомирова Наталія Іллінічна. – Київ : Радянська школа, 1958. – 168с.
965882
  Соломарська О.О. Підручник французської мови = Підручник / О.О. Соломарська, Й.І. Донець, В.А. Стаценко. – Київ : Вища школа, 1994. – 255с. – ISBN 5-11-004257-8
965883
  Уен М. і Лівшец Є. Підручник французької мови / М. і Лівшец Є. Уен. – К.-Ужгород, 1948. – 148с.
965884
  Бахмутська В.Д. Підручник французької мови : для 2-го кл. / В.Д. Бахмутська. – К, 1960. – 240 с.
965885
  Берлін І.С. Підручник французької мови / І.С. Берлін. – Київ : Радянська школа, 1964. – 249 с.
965886
  Теннова Н.Й. Підручник французької мови / Н.Й. Теннова, С.О. Маркова. – Київ : Радянська школа, 1965. – 251с.
965887
  Берлін І.С. Підручник французької мови / І.С. Берлін. – Київ : Радянська школа, 1966. – 249 с.
965888
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови : для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ, 1974. – 272с.
965889
  Угрімова Т.О. Підручник французької мови : Для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – 5-е вид. – Київ, 1975. – 208 с.
965890
  Соломарська О.О. Підручник французької мови / О.О. Соломарська ; КНУТШ. – 3-те вид. допов. і перероб. – Київ : Київський університет, 2011. – 199 с. – (Бібліотека інституту філології)
965891
  Ройзенбліт Є.Б. Підручник французької мови 9 кл. / Є.Б. Ройзенбліт. – К, 1974. – 240с.
965892
  Ройзенбліт Є.Б. Підручник французької мови 9 кл. / Є.Б. Ройзенбліт. – Київ, 1976. – 240 с.
965893
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва, Т.О. Угрімова. – 2-ге вид. – К., 1970. – 271с.
965894
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ : Радянська школа, 1976. – 272 с.
965895
  Шкляєва О.с. Підручник французької мови для 5 класу середньої школи / О.с. Шкляєва, УгрімоваТ.О. – 4-е вид. – Київ : Радянська школа, 1972. – 271 с.
965896
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 5 класу середньої школи / О.С. Шкляєва, Т.О. Угрімова. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1974. – 271 с.
965897
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – К., 1970. – 272с.
965898
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – Київ : Радянська школа, 1972. – 272 с.
965899
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – 6-е вид. – Київ : Радянська школа, 1975. – 271 с.
965900
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – 7-е вид. – К., 1976. – 272с.
965901
  Шкляєва О.С. Підручник французької мови для 6-го класу середньої школи / О.С. Шкляєва. – К., 1981. – 272с.
965902
  Угрімова Т.О. Підручник французької мови для 7 классу серед. школи / Т.О. Угрімова. – 2-е вид. – Київ : Радянська школа, 1972. – 208 с.
965903
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – К., 1959. – 144с.
965904
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 4-е вид. – К., 1962. – 143с.
965905
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – К., 1963. – 272с.
965906
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 4-е вид. – К., 1966. – 272с.
965907
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 5-е вид. – К., 1967. – 272с.
965908
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 8-е вид. – К., 1970. – 272с.
965909
  Дауе К.М. Підручник французької мови для 8-го кл. / К.М. Дауе, О.Я. Лівшиць. – 9-е вид. – К., 1971. – 272с.
965910
  Федотова Н.М. Підручник французької мови. Для 4 кл. / Н.М. Федотова, С.О. Маркова. – К., 1966. – 228с.
965911
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – К.-Львів, 1956. – 144с.
965912
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – К, 1961. – 248с.
965913
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – Вид. 3-е. – К, 1963. – 248с.
965914
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – Вид. 6-е. – К, 1966. – 248с.
965915
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – Вид. 7-е. – К, 1967. – 248с.
965916
  Бахарева М.О. Підручник французької мови. Для 5-го класу / М.О. Бахарева, З.В. Калачов. – Вид. 8-е. – К, 1968. – 248с.
965917
  Жукова Н.Б. Підручник французької мови. Для 8-го кл. серед. школи. / Н.Б. Жукова, А.П. Шапко. – К., 1972. – 191с.
965918
  Федотова Н.М. Підручник фрацнузької мови. Для 4 кл. / Н.М. Федотова, С.О. Маркова. – 2-е вид. – К., 1963. – 228с.
965919
  Павлов Б.А. Підручник хімії / Б.А. Павлов, В.К. Семенченко. – Х., 1937. – 508с.
965920
  Вольфсон В. Підручник цивільного права / В. Вольфсон; (переклад рос.вид). – Харків : Юридичне видавництво Наркомюсту УРСР, 1927. – 216 с.
965921
  Нагула Г.Є. Підручник шофера третього класу / Г.Є. Нагула. – К., 1967. – 442с.
965922
  Фрейман Г. Підручник як засіб формування предметних компетентностей у старших класах загальноосвітніх шкіл України.(на прикладі теми: "Розгортання Української революції (1917 р.)" (10кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-19
965923
  Головко С.Г. Підручник як інструмент підготовки випускників гімназії до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання / С.Г. Головко, С.О. Науменко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 74-92. – ISBN 978-966-544-404-5
965924
  Гуменюк А.М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 325-329. – ISSN 2076-1554


  Переосмислено роль сучасного підручника у процесі підготовки майбутніх педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах. Проаналізовано структуру та зміст сучасних підручників з педагогіки з точки зору відповідальності сучасним освітнім тенденціям.
965925
  Гуменюк А.М. Підручник як один із засобів становлення нелінійного мислення майбутнього педагога в умовах модернізації вищої педагогічної освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 342-346. – ISSN 2076-1554


  Переосмислено роль сучасного підручника у процесі підготовки майбутніх педагогів у вищих педагогічних навчальних закладах. Проаналізовано структуру та зміст сучасних підручників з педагогіки з точки зору відповідності сучасним освітнім тенденціям. На ...
965926
  Головко М.В. Підручник як основа методичної системи компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 62-74. – ISBN 978-966-544-404-5
965927
  Морараш Анжела Підручник, за яким приємно навчатись... / Морараш Анжела, Фонарюк Тетяна
965928
  Болтівець С. Підручник, що змінив психолгію XX століття [Челпанов Г. Учебник психологии] // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 2). – С. 6


  Створенню Георгієм Челпановим у Києві гімназичного "Підручника психології" передувала грунтовна наука і викладацька праця вченого, яка виходила за межі системи занять Імператорського університету Св. Володимира впродовж останього десятиріччя XIX ...
965929
  Хроменко Ірина Підручник, який вчить "бачити" цілісну картину світу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-43
965930
  Ємець Олена Підручник, якого в нас не було... / Ємець Олена, Трещак Марія
965931
   Підручники = Lehrbucher / Український вільний університет. – Мюнхен
Ч. 8 : Нарис компаративної метрики / І. Качуровський. – 1985
965932
   Підручники / Український вільний університет. – Мюнхен; Львів
Ч. 16. – 1995
965933
   Підручники / Український вільний університет. – Мюнхен
Ч. 17 : Вступ до філософії /І.Мірчук. – 2006
965934
  Гущина О.В. Підручники життя : Рекомендаційний бібліограф. покажчик літератури на допомогу вивчаючим книги Ген. секретаря Л.І. Брежнева / О.В. Гущина, А.Г. Салдан. – Львів, 1979. – 56с.
965935
  Оліфіренко В. Підручники з літератури 20-40-х рр. ХХ ст. і в часи німецької окупації // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 234-253. – ISBN 966-7804-58-5
965936
  Оліфіренко В. Підручники з літератури в школах і гімназіях Західної України у перші десятиліття ХХ ст. // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 136-158. – ISBN 966-7804-58-5
965937
  Оліфіренко В. Підручники з української літератури в країнах Східної Європи // Підручник з української літератури: історія і теорія / В.В. Оліфіренко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. – С. 203-212. – ISBN 966-7804-58-5


  Проблеми мовної адаптації підручників з літератури для українських дітей в іншомовному світі. Підручники з літератури і плекання українських духовних цінностей в західній діаспорі.
965938
  Єрмоленко С.Я. Підручники з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів: теорія і практика // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 200-212. – ISBN 978-966-1673-17-4
965939
  Кравченко В.О. Підручники з української мови як елемент рідномовної освіти за кордоном // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 471-478
965940
   Підручники і навчальні посібники (1748-1917 рр.) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : Каталог. – Київ : Атіка, 2005. – 384с. – ISBN 966-326-221-4
965941
   Підручники і навчальні посібники викладачів Київського національного університету будівництва і архітектури : Бібліографічний покажчик 1979-1999 рр. – Київ, 2000. – 28с.
965942
  Панченкова Н.М. Підручники і посібники для середньої школи: вимоги та реалії // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 175-182


  У статті досліджується проблема недотримання стандартів у підручниках і посібниках для середньої школи,аналізується методична частина видань.
965943
  Бар"яхтар В. Підручники і... ядерний реактор // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 26 квітня -3 травня (№ 17/18)


  Текст виступу академіка В Бар"яхтара на сесії Загальних зборів НАН України щодо співпраці науки, освіти і видавничої галузі.
965944
  Кузьменко В. Підручники нового покоління для вищих навчальних закладів України як засоби навчання в умовах єдиного європейського освітнього простору / В. Кузьменко // Університет : Історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – № 5. – С. 82-86
965945
  Мацібора Н.Г. Підручники ХІХ - початку ХХ століття з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського як складова національної історико-культурної спадщини // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 418-420. – ISBN 966-02-3854-1
965946
  Беккер Е.Г. Підручнк нім.мови для 5-го класу шкіл з викладанням ряду предметів нім.мовою. / Е.Г. Беккер. – 3-є вид. – Київ, 1967. – 299с.
965947
  Чорний Г.М. Підряд на виробництві сільськогосподарської продукції / Г.М. Чорний, П.П. Кривий. – К., 1989. – 50с.
965948
  Любченко Т.В. Підрядні речення - об"єктні синтаксеми в сучасній новогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 177-181. – Бібліогр.: с. 181; 8 поз.
965949
  Косіцька О.М. Підрядні речення часу в латинськомовній документації Греко-Католицької Церкви кінця XVI-XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 178-183


  Статтю присвячено аналізу підрядних речень часу в латинськомовній документації Греко-каталицької церкви. Визначено характерні риси підрядних речень часу, вказано їх специфіку порівняно з подібними реченнями в інших досліджених латинськомовних текстах ...
965950
  Цюпій С. Підсагайдаки сагайдаків черепичних порядків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сагайдаки черепичних порядків. Доведено, що будь-яку скінченну кількість сагайдаків черепичних порядків можна занурити в сагайдак деякого черепичного порядку. Наведено методи, за допомогою яких одержують черепичні порядки, сагайдаки яких ...
965951
  Біланюк Л. Підсвідоме ставлення до мов - дзеркало мовної політики // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С.5-8
965952
  Орленко М.І. Підсилення архітектурних властивостей об"єктів реставрації природними складовими // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 126-132. – ISSN 2077-3455
965953
  Альохін О.Д. Підсилення електромагнітного випромінювання полем критичних флуктуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 319-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведені дослідження висотної і температурної залежності інтенсивності розсіяного світла І[нижній індекс р](z,t) та інтенсивності променя І[нижній індекс nр](z,t), що проходив горизонтально через неоднорідний н-пентан в гравітаційному полі поблизу ...
965954
   Підсилення ефективності протипухлинної вакцини за допомогою пробіотиків / О. Танасієнко, Г. Лісовенко, Н. Трохименко, Н. Черемшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-42. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Показано, що на моделях солідної форми карциноми легенів Льюїс у мишей лінії CS7 ВІ і саркоми-37 у мишей лінії ВаІb/с комбіноване застосування протипухлинної вакцини і пробіотиків сприяє ефективнішому пригніченню пухлинного росту та подовженню ...
965955
   Підсилення локального поля поблизу еліпсоїдальних графітових наночастинок / Л.М. Білокриницька, Л.Г. Гречко, В.О. Покровський, С.В. Снегір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 193-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В роботі розглядаються ефекти, пов"язані із взаємодією електромагнітного випромінювання з поверхнею графіту, що має на собі адсорбовані молекули певних речовин. Показано, що при дії імпульсного лазерного випромінювання поблизу окремої чешуйки графіту ...
965956
  Конончук Г.Л. Підсилення світла і дисперсія в околі неоднорідно уширеної лінії при дії потужної резонансної хвилі / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 439-441. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Враховано польове уширення в неоднорідно уширеній лінії для розрахунку спектрів підсилення та показника заломлення світла. Показано, що із збільшенням потужності хвилі форма провалу Беннета стає нелоренцевою.
965957
  Піргач М.С. Підсистема автоматичного керування витратою абсолютно сухого волокна на папероробну машину / М.С. Піргач, Я.Ю. Жураковський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – С. 64-66. – ISBN 978-966-622-803-4
965958
  Шевелько К.О. Підсистема вправ для навчання анотаційного перекладу учнів старших класів шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 2 (78). – С. 21-28. – ISSN 1817-8510
965959
  Пономарьова Ю. Підсистема вправ для навчання діалогічного мовлення з урахуванням японських норм комунікативної поведінки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті розглядається підсистема вправ для навчання японського діалогічного мовлення з урахуванням національно-культурних норм комунікативної поведінки, що побудована у межах загальної системи вправ для навчання говоріння іноземною мовою. ...
965960
  Максименко Л.О. Підсистема вправ для навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 178-182. – (Педагогічні науки)


  Розглядається підсистема вправ для навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого англомовного діалогу. визначено освітні вимоги до вправ, проаналізовано етапи формування навичок і вмінь ведення професійно спрямованого ...
965961
  Воргуль Олександр Васильович Підсистема вторинної обробки даних спеціалізованої радіотехнічної системи дослідження розподілу метеорної речовини в навколоземному космічному просторі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.21 / Воргуль Олександр Васильович; Харківський держ. техн. ун-т радіолектроніки. – Харків, 1998. – 7 с.
965962
  Ткаченко С.А. Підсистема інтегрованої економічної діагностики в управлінні цілеспрямованими системними планами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 12. – C. 9-12. – ISSN 2409-1944
965963
  Лазарева Ю. Підсистема консонантизму в сучасній італійській мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 379-386. – ISBN 966-638-08406
965964
  Аль Мохамед Зафер Підсистема підтримки прийняття проектних рішень при створенні систем безпеки об"єктів невиробничої сфери : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.12 / Аль Мохамед Зафер: МО і НУ Харк. держ. техн. ун-т радіоелектр. – Харків, 2001. – 20 с.
965965
  Родрігес Заліпиніс Підсистеми екологічного моніторингу для доступу до даних дистанційного зондування Землі, їх візуалізації та аналізу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Родрігес Заліпиніс Рамон Антоніо ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
965966
  Хижняк І.А. Підсистемна партикулярно-"гібридна" авторитарність по неопатрімоніальному типу // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 151-158. – ISBN 978-966-02-7953-7
965967
  Жолнович І.В. Підслідність корупційних злочинів: питання теорії та проблеми практики // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 136-142. – ISSN 2078-9165
965968
  Кицан Ю.І. Підслідність кримінальних справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кицан Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 199 л. – Додатки: л. 190-199. – Бібліогр.: л. 166-189
965969
  Кицан Ю.І. Підслідність кримінальних справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кицан Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
965970
  Тараненко О.М. Підслідність справ про порушення митного законодавства (по новій редакції кримінально-процесуального кодексу України) // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.51-54
965971
  Динник А.Л. Підслухана розмова : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Молодь, 1962. – 47 с.
965972
  Кіяшко Н.М. Підслухані розмови квітів : урок за оповіданням Дж. Даррелла "Балакучі квіти". 5 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 45-49
965973
  Кіяшко Н.М. Підслухані розмови квітів : урок за оповіданням Джеральда Даррелла "Балакучі квіти" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 8-11
965974
  Ткач А.П. Підсобне господарство колгоспного двора / А.П. Ткач. – К., 1974. – 64с.
965975
  Мацько М.А. Підсобні виробництва і промисли (правові питання) / М.А. Мацько. – К., 1991. – 45с.
965976
  Венскович Ю. Підстав для хвилювання немає // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 16 квітня (№ 71). – С. 5


  Батьки курсантів Військового інституту КНУТШ (ВІКНУ) висловили занепокоєння долею цього військового вишу для своїх дітей, які там навчаються. Згодом ініціативна група батьків курсантів 2-4 курсів звернулася з цим питанням і до громадської приймальні ...
965977
  Гоц О. Підстава виникнення трудових правовідносин з професорсько-викладацьким складом вузів: їх особливості // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.64-68. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
965978
  Саніахметова Н. Підстава і види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку / Н. Саніахметова, С. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.27-31
965979
  Фесик К.О. Підстава колективного позову: поняття, структура, порядок формування // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 86-94
965980
  Тихий В. Підстава кримінальної відповідальності за новим Кримінальним кодексом України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.50-53
965981
  Дрьомов С. Підстава та умови звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 307 КК України / С. Дрьомов, Т. Яцентий // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 89-93.
965982
  Стефанчук М.М. Підстава та умови реалізації прокуратурою представницької функції в суді // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – C. 69-78. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
965983
  Самбір О.Є. Підстава та умови суброгації в цивільному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 79-88. – ISSN 2078-9165
965984
  Римарчук Р.М. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну державними органами та їхніми посадовими особами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 308-314. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
965985
  Повар П.О. Підстава та форма припинення центральних органів виконавчої влади / П. Повар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 75-78. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються підстава припинення центральних органів виконавчої влади, форми їх припинення: реорганізація та ліквідація; види реорганізації та ліквідації. В статье исследуются основание прекращения центральных органов исполнительной власти, ...
965986
  Шурупова К.В. Підстави адміністративної відповідальності посадових осіб державних органів за порушення законодавства про доступ до інформації // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 174-181. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
965987
  Гуржій Т. Підстави адміністративної відповідальності у сфері народної медицини / Т. Гуржій, Ю. Боровик // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 75-84. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
965988
  Ракша Н. Підстави адміністративної відповідальності у сфері реалізації права громадян на освіту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 36-41
965989
  Кочергіна В.О. Підстави визнання недійсними (незаконними) рішень органів юридичних осіб як правових актів і підстав виникнення цивільних прав в Укарїні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 103-109


  Досліджуються питання визнання недійсними рішень органів юридичних осіб.
965990
  Хобор Р. Підстави визнання шлюбного договору недійсним за цивільним та сімейним законодавством України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 217-223. – ISSN 2409-4544
965991
  Самсін І. Підстави виникнення податкового зобов"язання за Податковим кодексом України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 179-186. – ISSN 1993-0909
965992
  Волинець В. Підстави виникнення трудових відносин: трудовий договір за проектом Трудового кодексу та досвід Чеської Республіки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 48-54. – ISSN 2306-9082
965993
  Силенок О.І. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері земельної реформи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 50-55. – (Юридичні науки ; Вип. 36)


  Досліджуються підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері земельної реформи шляхом застосування різних класифікаційних критеріїв, що дає змогу зробити висновок про системність їх функціонування за допомогою більш-менш чіткої правової ...
965994
  Охотіна Ю.В. Підстави виправдання особи у кримінальному судочинстві України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 154-161
965995
  Галущенко Г.В. Підстави відмови в застосуванні іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 8. – С. 131-138. – ISSN 2222-5374
965996
  Біла В. Підстави відмови експерта в наданні висновку в адміністративному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 84-86. – ISBN 978-617-7069-15-6
965997
  Савицька А.М. Підстави відповідальності в договірних зобов"язаннях за Цивільним кодексом України // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 56-65
965998
  Коваленко С. Підстави відповідальності рецензента результатів оцінки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 10-14. – Бібліогр. в кінці ст.
965999
  Коваленко С. Підстави відповідальності рецензента результатів оцінки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 12
966000
  Рим О. Підстави відсторонення керівних працівників від роботи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 42-44
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,