Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
964001
  Юзич М. "Об"єднання нації як протидія духові руїни" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 120/121). – С. 20


  Стаття студентки КНУТШ, учасниці Літньої школи журналістики - про власні пріоритети у творенні українського майбутнього.
964002
  Сільвестрова О.Ю. "Об"єктом історії є весь світ" (спроба історіософського аналізу) // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 284-288. – ISSN 1729-360Х
964003
  Слабошпицький М. "Обама наказав - Коломойський збив..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 вересня (№ 34). – С. 6


  Росія як інформаційний продукт
964004
  Перепелиця Г. "Обама повинен пообіцяти, що Україні має бути надана більш суттєва допомога..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 червня (№ 99). – С. 3


  Експерти "Дня" - про очікування від першої зустрічі нового українського президента з главою Білого дому.
964005
  Дембіцький Сергій "Обгрунтована теорія" : стратегія збирання та аналізу якісних даних за теоретичної валідизації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 2 квітень-червень. – С.64-83. – ISSN 1563-3713
964006
  Приходько Н.В. "Обгрунтування ресурсозберігаючих параметрів водокористування на рисових зрошувальних системах при змінних кліматичних умовах (на прикладі Придунайських РЗС Одеської області)" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Приходько Наталія Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т вод. проблем і меліорації. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
964007
  Терзи Дмитрий Герасимович Об эффективном решении оптимизационных задач с разделяющимися множествами ограничений с помощью приближенных методов дискретного программирования. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Терзи Дмитрий Герасимович; Ин-т матем. с вычислит. центром АН МССР. – Кишинев, 1983. – 163л. – Бібліогр.:л.121-129
964008
  Терзи Д.Г. Об эффективном решении оптимизационных задач с разделяющимися множествами ограничений с помощью приближенных методов дисрестного программирования : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.01.09 / Терзи Д. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 19 с.
964009
  Пасечный В.Г. Об эффективности водоохранных мероприятий в Западном Донбасе : теория и практика экологических исследований в физической географии / В.Г. Пасечный, Д.И. Герасимюк // Фізична географія та геоморфологія : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип. 38. – С. 119-122 : Табл. – ISSN 0201-4122
964010
  Солдак А.Г. Об эффективности защиты территорий от подтопления в зоне влияния гидротехнических сооружений / А.Г. Солдак, Ю.И. Быстревский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 95-100. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 9)
964011
  Бокарева Л. Об эффективности института банкротства в России и государственного контроля в сфере банкротства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 115-138. – ISSN 0207-3676
964012
  Есадзе Г.П. Об эффективности комплексных геофизических исследований Шаорской угленосной площадки Ткибули-Шаорского каменноугольного месторождения : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Есадзе Г.П.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1971. – 19л.
964013
  Щерцовский З.Ш. Об эффективных приемах в обучении иностранному языку в средней школе. / З.Ш. Щерцовский. – Вологда, 1961. – 48с.
964014
   Об эффиктивности и стимулировании промышленного производства в Молдавии.. – Кишинев, 1966. – 96с.
964015
  Тарасенко В.Е. Об эффузивной горной породе из Липовецкого уезда Киевс. губ.. – Киев : Тип. Н.Г. Пилющенко и Ко, 1898. – 13 : табл. – Отд. оттиск из: Протоколы 8 очередного собрания Киевского общества естествоиспытателей 20 декабря 1897 г.
964016
  Довбня Б.В. Об эффэктах землетрясений в геомагнитных пульсациях и их возможной природе // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 72-79 : рис. – Библиогр.: с. 78-79. – ISSN 0203-3100
964017
  Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву / [соч.] Н. Суворова, орд. проф. церк. права в Демид. юрид. лицея. – Ярославль : Типо-литогр. Г. Фальк, 1892. – X, 316 разд. паг. – Экз. деф., отсутств. с. 201-[306 разд. паг]
964018
  Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву / Н.С. Суворов ; [вступ. ст.: В.С. Ем, Н.В. Козлова, Н.Ю. Селяков ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – Москва : Статут, 2000. – 298, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-8354-0053-5
964019
  Торез М. Об""єднатись, щоб діяти / М. Торез. – К, 1938. – 23с.
964020
  Мороз Людмила Володимирівна Об""єктивне і суб""єктивне у жанрі літературної біографії : Дис...канд.філолог.наук:10.01.06 / Мороз Людмила Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 194л. – Бібліогр.:с.178-194
964021
  Гош О.П. Об""єктивні основи регулювання соціалістичної економіки / О.П. Гош. – Київ, 1974. – 32с.
964022
  Чередниченко О.І. Об"єднавча функція мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 6-7. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто роль мови як чинника національної консолідації.
964023
  Чередниченко О.І. Об"єднавча функція мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 3-7. – ISBN 966-594-420-7
964024
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті робиться спроба відшукати механізми, завдяки яким українська мова зможе консолідувати українське суспільство в єдину політичну націю. З"ясовується роль гуманітарного розвитку України та його вплив на виховання національної самосвідомості й ...
964025
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст.


  Протистояння між російською та українською мовами посилюється під час проведення виборчих кампаній, зокрема й виборів до Верховної Ради 1998, 2002, 2006, 2007 років, а також президентських змагань 1999, 2004 років. Після подій президентської кампанії ...
964026
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті робиться спроба відшукати механізми, завдяки яким українська мова зможе консолідувати українське суспільство в єдину політичну націю. З"ясовується роль гуманітарного розвитку України та його вплив на виховання національної самосвідомості й ...
964027
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст.


  Протистояння між російською та українською мовами посилюється під час проведення виборчих кампаній, зокрема й виборів до Верховної Ради 1998, 2002, 2006, 2007 років, а також президентських змагань 1999, 2004 років. Після подій президентської кампанії ...
964028
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 63-66. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті робиться спроба відшукати механізми, завдяки яким українська мова зможе консолідувати українське суспільство в єдину політичну націю. З"ясовується роль гуманітарного розвитку України та його вплив на виховання національної самосвідомості й ...
964029
  Савойська Світлана Об"єднавчий потенціал української мови як державної // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст.


  Протистояння між російською та українською мовами посилюється під час проведення виборчих кампаній, зокрема й виборів до Верховної Ради 1998, 2002, 2006, 2007 років, а також президентських змагань 1999, 2004 років. Після подій президентської кампанії ...
964030
  Чирко В. Об"єднавчий рух на Україні за створення Союзу РСР / В.Чирко. – Київ : Державне видавництво політичної літератури, 1954. – 152 с.
964031
  Протоєрей Миколай Храпач Об"єднавчий собор українських православних церков // Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії Православної Церкви України / Полтавська єпархія Православної Церкви України ; голов. ред . архиєпископ Полтавський і Кременчуцький ФЕДІР. – Полтава, 2020. – Число 15/16 (за 2019-2020 рр.). – С. 21-23
964032
  Шерстюк І. Об"єднавчі процеси у середовищі п"ятидесятників та церкви ЄХБ // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 605-610. – ISBN 966-7379-92-11
964033
  Птахів Семен Об"єднає всіх нас пісня! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
964034
   Об"єднаймо зусилля задля якісних змін в освіті. Позиція ініціативної групи "Першого грудня" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 8-14 червня (№ 20). – С. 12


  Виховання і освіта - першооснова для будь-яких змін у нашій країні, стійкості Української держави та її сталого поступу. Нинішня система виховання і освіти в Україні не цінує ані сім"ї, ані людини, яка вчиться, і не прагне заохотити її до постійного ...
964035
   Об"єднанi наукою // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 4


  "П’ятий рік поспіль у рамках науково-практичної конференцiї «Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень» Рада молодих вчених КНУ створює науковий майданчик для молодих науковців – представників різних галузей знань – для обміну думками ...
964036
  Суярко Л.О. Об"єднана Арабська Республіка / Л.О. Суярко. – Київ : Радянська Україна, 1959. – 48 с.
964037
  Носенко П.П. Об"єднана Арабська Республіка / П.П. Носенко. – Київ, 1965. – 44 с.
964038
  Віднянський С.В. Об"єднана Європа : від мрії до реальності : історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. ; НАН України ; Ін-т історії України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 395, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розділу. – ISBN 978-966-518-566-6
964039
  Максименко І.В. Об"єднана Європа в новому тисячолітті: аналіз наукових підходів // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 89-112. – ISBN 978-617-689-160-4
964040
  Максименко І.В. Об"єднана Європа в новому тисячолітті: аналіз підходів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 3-5
964041
  Віднянський С.В. Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. ; НАН України ; Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – 375, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-5494-7
964042
  Шекета Є. Об"єднана звітність з єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору: новації 2021 / Є. Шекета, Н. Казюка // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1 (68). – С. 96-102. – ISSN 2409-8892
964043
   Об"єднана наукова сесія. 14-16 травня. Запрошення.. – К., 1954. – 8с.
964044
  Кривонос Р.А. Об"єднана Німеччина в європейських інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.61-70
964045
  Мартинов А.Ю. Об"єднана Німеччина: від "Боннської" до "Берлінської" республіки (1990-2005 рр.) : монографія / А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАНУ, 2006. – 447с. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 5). – ISBN 966-8198-21-2
964046
  Лобко М.М. Об"єднана операція як основна форма відсічі збройній агресії "гібридного" типу // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 24-33. – ISSN 2618-1614
964047
  Заєць Б.М. Об"єднана партія визволення України: створення, програмові засади, діяльність / Б.М. Заєць, Б.В. Максимець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 58-66. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
964048
  Мальшина К. Об"єднана Словенія (1848-1941): національна ідея у пастці міжнародних відносин / К. Мальшина, В. Волобуєв // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10. – С.14-17. – (Історичні науки)
964049
  Мальшина К. Об"єднана Словенія (1848-1941): національна ідея у пастці міжнародних відносин. Частина II / К. Мальшина, В. Волобуєв // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11. – C. 27-30. – (Політичні науки)
964050
  Капіруліна С.Л. Об"єднані Арабські Емірати - квітучий сад серед пустелі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 39-42 : фото, табл.
964051
   Об"єднані в Європі // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.3


  "До проведення Тижнів Німеччини в Україні долучилися науково-педагогічний колектив і студентство Інституту філології КНУ. Цьогорічним гаслом урочистої інформаційної кампанії стало "Об"єднані в Європі - 30 років Німецької єдності". Працівники кафедри ...
964052
  Якель Р. Об"єднані громади: шлях крізь нетрі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 20-26 серпня (№ 29). – С. 14


  Реформа місцевого самоврядування і територіальної організації влади, яка стартувала в Україні, проходить широку апробацію на Тернопільщині. Ця область стала лідером за кількістю нових адміністративно-територіальних утворень: з 1 січня цього року тут ...
964053
  Сніцарчук Л. Об"єднані дослідницьким пошуком // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 41-45
964054
   Об"єднані любов"ю до Батьківщини // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 2


  Днями за ініціативи Студентського парламенту студенти нашого університету та інших ВНЗ Києва - КНЕУ ім. В. Гетьмана, КНУТД, НАУ, Києво-Могилянської Академії, КНЛУ, НМУ ім. О.О. Богомольця організували благодійний ярмарок "Об"єднані" для збору коштів на ...
964055
   Об"єднані любов"ю до української пісні : біобібліогр. покажчик : присвячується 40-річчю кафедри народ. хорового співу КНУКіМ / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; [уклад.: О.О. Скаченко, В.В. Ткаченко ; голов. ред. М.М. Поплавський ; наук. ред. А.І. Іваницький ; літ. ред. В.В. Сінельнікова]. – Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2013. – 242, [1] с., включ. обкл. : іл. – Сер. заснована у 2013 р. – (Серія "Знаменні дати КНУКіМ" ; вип. 2)
964056
  Мацибок-Стародуб Об"єднані мовою // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11 - 18 листопада (№ 42/45)


  Із нагоди Дня української писемності та мови співробітники й студенти КНУ імені Тараса Шевченкадолучилися до Ювілейного XX радіодиктанту національної єдності й ушанували пам"ять видатного мовознавця, професора О. Пономарева.
964057
   Об"єднані мовою. День української писемності та мови у КНУ // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 1, 2


  День української мови та писемності 9 листопада був незвичним. Не було переповненої аудиторії імені М. Максимовича, не вистачало різнобарв"я вишиванок численних гостей, спраглих написання традиційного диктанту саме в університеті. Але жодна пандемія не ...
964058
  Самченко В. Об"єднані Моцартом. Диригентка Оксана Линів упорядковує листи молодшого сина Вольфганга Амадея // Україна молода. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 13)


  Цьогорічне 230-ліття від дня народження наймолодшого з Моцартів - Франца Ксавера - стало приводом для старту нового масштабного проєкту від уже добре знаного Міжнародного музичного фестивалю LvivMozArt, який найперше асоціюють з його ініціаторкою, ...
964059
  Ніколаєнко Т. Об"єднані наукою // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1 : фото


  Цьогоріч Київський університет приєднався до міжнародної традиції відзначення Всесвітнього дня науки - інтернаціонального свята, започаткованого ЮНЕСКО 10 листопада 2001 року. Повна назва свята - "Всесвітній день науки в ім"я миру та розвитку".Свої ...
964060
   Об"єднані наукою // Київський університет. – Київ, 2021. – Листопад (№ 9). – С. 6


  Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", яку от уже вісім років поспіль організовує Рада молодих вчених КНУ, за традицією приурочили до ...
964061
  Кіт Л. Об"єднані наукою. Професійне свято в колі однодумців // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 4


  Заснований ЮНЕСКО Всесвітній день науки КНУ імені Тараса Шевченка відзначив проведенням науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень". Знаковою і неординарною подією ...
964062
   Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень : матеріали круглого столу : 10-11 листоп. 2014 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Маринич О.В., Толстанова Г.М. ; орг. ком.: Вижва С.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 95, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Всесвітній день науки. – Бібліогр. наприкінці ст.
964063
  Малкович Т. Об"єднані поезією // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 грудня (№ 50). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Стипендіат програми Фулбрайта Тарас Малкович про стажування в Колумбійському університеті, де досліджував сучасну американську поезію.
964064
  Ходацька О. Об"єднані рідною мовою. Взаємодія науковців, учителів, учнів // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 19-26 лютого (№ 7/8). – С. 4 : фото
964065
  Іванчишен В. Об"єднані територіальні громади : виклики та перспективи сучасних етнологічних досліджень / В. Іванчишен, В. Юрченко // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 72-74. – ISSN 0130-6936
964066
  Куценко Т.Ф. Об"єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд / Т.Ф. Куценко, Є.Ю. Дударенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 64-70. – ISSN 2306-6806
964067
  Зніщенко М. Об"єднані територіальні громади та їх вплив на формування інноваційних бібліотечних процесів в Україні (за матеріалами Х науково-практичної конференції "Бібліотека і книга в контексті часу") / М. Зніщенко, Н. Острікова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 43-45. – ISSN 2518-7341


  Розглядаються питання діяльності бібліотек, спеціалізованих бібліотек для дітей зокрема, в умовах новостворених об"єднаних територіальних громад.
964068
  Бакаянова Н.М. Об"єднання адвокатів за законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 306-310. – ISSN 2219-5521
964069
  Умланд Андрес Об"єднання без шрамів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 4 (324). – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  Відмінності між східними і західними німцями дедалі більше зникають.
964070
  Бевза М.В. Об"єднання вбудовувань для покращення регуляризації нейронних мереж для задачі розпізнавання іменованих сутностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 59-64. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
964071
  Гаєва Н.П. Об"єднання громадян-суб"єкти конституційно-правових відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 63-68.
964072
  Олійник А.Ю. Об"єднання громадян у забезпеченні конституційної свободи та недоторканності людини і громадянина в україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-42.
964073
  Богашева Н.В. Об"єднання громадян у контексті свободи об"єднання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 122-126. – ISSN 0132-1331
964074
  Олексенко Т.М. Об"єднання громадян як суб"єкти адміністративного права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 12-17. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
964075
  Гаєва Н.П. Об"єднання громадян як суб"єкти громадського контролю: термінологічний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 81-85. – ISSN 2219-5521
964076
  Катюк Я.Л. Об"єднання дає результат / Я.Л. Катюк, Н.В. Коробко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 4


  Про діяльність наукової ради ДВНЗ УМО НАПН України.
964077
  Терещенко Г.І. Об"єднання даних обстежень населення на основі моделей зі структурними змінними // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
964078
  Григорчук М. Об"єднання з ордою чи незалежність // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 14 січня (№ 1)


  Роман Юрія Щербака "Мертва пам"ять: голоси і крики".
964079
   Об"єднання зусиль // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 12 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Підписано меморандум про співпрацю між Міністерством освіти і науки України, Фондом імені Фрідріха Еберта й науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти.
964080
  Іващенко А.М. Об"єднання і спільне використання оборонних можливостей країн Європейського Союзу для реагування на гібридні загрози // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 130-134. – ISSN 2304-2699
964081
  Сухобокова О. Об"єднання Італії. Події 1850-х - початку 1860-х років // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 1-6
964082
  Сухобокова О. Об"єднання Італії. Події 60-70-х років XIX ст. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 1-5


  Стаття присвячена подіям італійського національно-визвольного руху Рісорджименто у 60-70-х рр. XIX ст. Досягнення його головної мети - об"єднати Італію - відкрило шлях до суспільного розвитку й завершення формування італійської нації в межах єдиної ...
964083
   Об"єднання навчальних ресурсів університетів для створення дистанційних лабораторних практикумів / Ю. Жарких, С. Лисоченко, Б. Сусь, О. Третьяк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 71-81. – ISSN 1682-2366


  Піднімається проблема створення міжуніверситетських центрів дистанційних лабороторних робот із віддаленим доступом з метою об"єднання ресурсів на основі засобів комп"ютерної підтримки навчального процесу.
964084
  Литвин В. Об"єднання незалежних держав для взаємовигідного співробітництва: Виступ Голови Верховної Ради України на Установчому засіданні Парламентської асамблеї ГУУАМ. // Голос України, 2004. – 24 вересня
964085
  Мельничук О. Об"єднання Німеччини (кінець 80-х - початок 90-х рр. XX ст.): російська історіографія проблеми // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 29-30. – ISBN 978-966-600-646-5
964086
  Ключкович А. Об"єднання Німеччини і проблеми становлення єдиної партійної системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-26. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процеси дроблення партійної системи Німеччини під час її об"єднання. The crushing processes of the party system of Germany during its reunion are analyzed.
964087
  Лара Ф. Об"єднання Німеччини очима Парижа // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 45 (365). – С. 24. – ISSN 1996-1561


  Крах комунізму спонукав Європу по-новому визначити свій проект, свої кордони і свої відносини із сусідами.
964088
   Об"єднання підприємств та їх вплив на систему обліку і звітності / Л.М. Яременко, І.М. Макарчук, О.В. Перчук, К.В. Авдалян // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 52-61. – ISSN 2306-6792
964089
  Бондаренко Ю.Г. Об"єднання підприємств як механізм підвищення ефективності інвестиційної діяльності в регіоні / Ю.Г. Бондаренко, Т.В. Кулініч // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 227-240. – ISSN 0321-0499
964090
  Косівська К. Об"єднання підприємств: аналіз підходів до визначення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 46-49. – ISSN 1728-9343
964091
  Костюченко В. Об"єднання підприємств: нові облікові підходи // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 9. – С. 3-12. – Бібліогр.: на 7 пунктів
964092
  Лук"янчук О.М. Об"єднання співвласників багатоквартирних будинків як ключовий елемент розвитку території та самоорганізації населення // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 183-186
964093
  Янковська С.Ю. Об"єднання співвласників багатоквартирних будинків: проблеми законодавчого регулювання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 44-50
964094
  Гура Н.О. Об"єднання співвласників багатоквартирних будинків: специфіка, проблеми та перспективи діяльності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 12 (649). – С. 70-79 : табл. – ISSN 0131-775Х
964095
  Кучеренко І. Об"єднання співвласників багатоквартирного будинку // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 37-50
964096
  Лисенко Л.С. Об"єднання та роз"єднання позовних вимог у цивільному процесі: проблемні питання теорії та практики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 6 (80). – С. 37-43


  У статті проведено розмежування між поняттями "позов", "позовна заява" і "позовна вимога". Визначена різниця між об"єднанням (роз"єднанням) позовів та об"єднанням (роз"єднанням) позовних вимог.
964097
  Могилова М.М. Об"єднання територіальних громад в Україні: перспективи і ризики для розвитку сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 68-76. – ISSN 2221-1055
964098
  Тима П. Об"єднання українців у Польщі переживає кризу середнього віку: "Ми багато пройшли, чимало позитивних і негативних періодів. Ще трохи часу лишилося, але деяких речей вже не зробити" / розмову вела Христина Зеник // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2021. – 17 січня (№ 3). – С. 5-8. – ISSN 0027-8254


  Інтерв"ю з Петром Тимою, головою Об"єднання українців у Польщі.
964099
  Тима П. Об"єднання українців у Польщі переживає кризу середнього віку: "Ми багато пройшли, чимало позитивних і негативних періодів. Ще трохи часу лишилося, але деяких речей вже не зробити" / розмову вела Христина Заник // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2021. – 10 січня (№ 2)
964100
  Коровайченко Ю. Об"єднання університетів: одеський вимір // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 12 серпня (№ 32). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У статті обговорюється доцільність і можливість об"єднання вищих навчальних закладів і взагалі, і в конкретному випадку : Одеського держ. ун-ту й Одеської нац акад. харчових технологій.
964101
  Луцик В.О. Об"єднання УНР і ЗУНР: апогей внутрішньої політики урядів двох частин України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 326-328. – ISBN 978-617-7777-14-3
964102
  Тимченко Р. Об"єднання УНР і ЗУНР: причини, передумови, сутність та значення // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (105). – C. 98-110. – ISSN 2222-5250
964103
  Шевченко М.В. Об"єднання фінансових ресурсів і закупівля медичних послуг: міжнародний досвід і українські реалії // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 23-30. – ISSN 2415-8763
964104
  Лазоренко Д.І. Об"єднання циклів при автоматизації проектування вбудованих систем зі зниженим енергоспоживанням : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лазоренко Д.І. ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
964105
  Бейцун І.В. Об"єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз : Дис. ... канд. юрид наук: Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнар. приват. право / Ірина Валеріївна Бейцун ; КНУТШ. – Київ : [б. и.], 2006. – 228 л. – Додаток: л.221-228. – Бібліогр.: л. 196-220
964106
  Бейцун І.В. Об"єднання юридичних осіб в цивільному праві: порівняльно-правовий аналіз : Автореферат дис. ...канд. юрид. наук: Спец.: 12.00.09 / Бейцун І.В.; Ірина Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
964107
  Ківалов С. Об"єднати зусилля в ім"я якісного проведення судової реформи // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
964108
   Об"єднати зусилля задля подолання раку // Світ. – Київ, 2017. – Лютий (№ 5/6). – С. 4


  Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України відвідав проф. Питер Бойл - Директор Міжнародного науково-дослідного Інституту профілактики, Президент Всесвітнього альянсу з профілактики раку, Голова ...
964109
  Загородній А. Об"єднати зусилля, щоб захистити Україну, Європу та демократичний світ! // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 1
964110
   Об"єднати таланти і вдосконалити систему фінансування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 березня (№ 12)


  Про виставку стартапів у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
964111
  Галата С. Об"єднати українців у світі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 12. – ISSN 2219-5793
964112
  Доценко В.О. Об"єднатися щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. XIX ст. - 30-ті рр. XX ст.) : монографія / Доценко Віктор Олегович. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 331, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7212-39-2
964113
  Кінах А. Об"єднувати зусилля в ім"я процвітання України, підвищення добробуту її громадян // Уряд. кур"єр., 2002


  Виступ Прем"єр-міністра України у Верховній Раді України 5 лип. 2002 р.
964114
  Осипчук Н. Об"єднуємо драгоманівців // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12-19 жовтня (№ 43/44). – С. 2-3


  У колонній залі Київської міської державної адміністрації колектив Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, європейська освітянська спільнота, громадськість України та м. Києва відзначили 175 річницю від дня народження видатного ...
964115
  Пертес Ф. Об"єднуючи Сирію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)


  Сирійська революція - це, здебільшого, цивільне і політичне повстання проти диктатури - тієї, яка поступово руйнує режим Асада.
964116
  Терентьєв Д.Д. Об"єднуючі риси акордики в поп- і рок-музиці 1980-х років // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 218-222. – ISSN 2312-4679
964117
  Кіптенко В.К. Об"єкт - предметна сутність стратегічної географії як наукового та освітнього напряму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 132-134. – Бібліогр.: 12 назв.
964118
   Об"єкт "Укриття" в умовах нового безпечного конфайнмента / В.О. Краснов, А.В. Носовський, С.А. Паскевич, В.М. Рудько ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростанцій. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2021. – 344 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-338. – ISBN 978-966-02-9577-3
964119
   Об"єкт "Укриття". 30 років після аварії / В.О. Краснов [та ін.] ; НАН України, Ін-т проблем безпеки атом. електростаній. – Чорнобиль : Інститут проблем безпеки АЕС, 2016. – 509, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7875-2
964120
  Сапарін В.С. Об"єкт 21 / В.С. Сапарін. – Киев : Молодь, 1960. – 120 с.
964121
  Ревера К. Об"єкт № 17. / К. Ревера. – К., 1976. – 85-224с.
964122
  Менів Л.Д. Об"єкт адміністративних порушень законодавства про захист прав споживачів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 286-290. – ISSN 1563-3349
964123
  Ржевська В.С. Об"єкт безпеки в історичному розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 194-200


  Одна з проблем при вивченні міжнародно-правових гарантій міжнародного миру й безпеки – визначення об"єкту безпеки, тобто тих цінностей, які підлягають захисту в рамках конкретної моделі колективної безпеки за офіційним визнанням її учасників. На ...
964124
  Вишневський І. Об"єкт вивчення — атом (Інституту ядерних досліджень НАН України — 40 років) / І. Вишневський, Ф. Іванюк // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 40-47. – ISSN 0372-6436


  Історія ядерних досліджень НАН України починається з 1932 р.
964125
  Сенчик М.О. Об"єкт господарських злочинів у торгівлі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 64-69. – (Серія права ; № 10)


  Автор доказывает, что, нарушая правила торговки, лица, совершающие хозяйственные преступления, посягают на соответствующие законы, на основании которых эти правила разработаны. Самые правила торговли не являются непосредственным объектом преступления. ...
964126
  Шопіна І. Об"єкт громадського контролю (нагляду) як елемент демократичного цивільного контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 79-81. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817
964127
  Хайло А. Об"єкт дослідження: відеоігри // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (304), листопад. – С. 25-36. – ISSN 2076-9326
964128
  Онопрієнко С.Г. Об"єкт забезпечення інформаційної безпеки у сфері публічного адміністрування // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (54). – С. 102-108. – ISSN 2072-8670
964129
  Вавженчук С. Об"єкт захисного трудового правовідношення: експериментальний анклав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 26-29


  Аналізуються існуючі проблеми у сфері розуміння об"єкта захисного трудового правовідношення, розкриваються поняття та його сутність, визначаються конкретні ознаки, що допомогають нівелювати проблеми розуміння об"єкта захисного прудового ...
964130
  Хохуляк В. Об"єкт земельного податку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.100-103
964131
  Яциніна М.-М. Об"єкт зловживання владою, службовим становищем або повноваженнями за КК України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 184-191. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
964132
  Мошняга Л.В. Об"єкт злочинів проти конституційних основ національної безпеки України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 79
964133
  Семенюк О. Об"єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 56-63. – ISSN 2308-9636
964134
  Заруба П. Об"єкт злочинів у сфері приватизації: проблеми визначення // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2005. – № 11. – С. 62-72
964135
  Грудзур О. Об"єкт злочинів у сфері службової діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 121-125
964136
  Сорока С.О. Об"єкт злочинної контрабанди наркотичних засобів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 429-434. – ISSN 1563-3349
964137
  Оробець К.М. Об"єкт злочину (традиції, альтернативи і сучасність) // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 67-75
964138
  Мочкош Я.В. Об"єкт злочину в кримінальному праві України: фата-моргана чи реальність // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 226-230
964139
  Хейлік В.В. Об"єкт злочину в кримінальному праві: теорія та практика правозастосування // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 133-141. – ISSN 2408-9257
964140
  Кучевська С.П. Об"єкт злочину у контексті гармонізації Кримінального кодексу України зі Статутом Міжнародного кримінального суду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 560-567. – ISSN 1563-3349
964141
  Ковтунець Ю. Об"єкт злочину у науці кримінального права // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 206-211. – ISBN 978-966-2075-20-5
964142
  Ященко С.О. Об"єкт злочину, передбаченого ст. 389-1 КК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 318-322. – ISSN 2219-5521
964143
  Мовчан Р. Об"єкт злочину, передбаченого статтею 197 КК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 116-119.
964144
  Чистякова А. Об"єкт злочину, передбаченого статтею 228 Кримінального кодексу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 77-82.
964145
  Осічнюк Ю.В. Об"єкт злочину, передбаченого статтею 384 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 77-98. – ISSN 2222-5374
964146
  Гончарова О.С. Об"єкт злочину, пов"язаного з незаконними діями щодо усиновлення (удочеріння) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 116-123.
964147
  Штефан А. Об"єкт і зміст цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 3 (49). – C. 64–69. – ISSN 2311-6676
964148
  Савчук М.П. Об"єкт і метод соціальгічних досліджень / М.П. Савчук, І.А. Зязюн. – Київ, 1967. – 47 с.
964149
  Шимон С. Об"єкт і предмет договору і цивільного правовідношення: нотатки до наукової дискусії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 58-64
964150
  Різун В.В. Об"єкт і предмет дослідження: en passant // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 4-5
964151
  Архірейський Д.В. Об"єкт і предмет історичного дослідження в системі координат традиційної логіки // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed. board: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 4 (29), Lib. 2. – С. 5-13. – ISSN 2664-9950
964152
  Крижанівський В.П. Об"єкт і предмет країнознавства: кут зору міжнародника // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 23-28
964153
  Журавель В.А. Об"єкт і предмет криміналістики // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 3 (90). – С. 120-132. – ISSN 1993-0909
964154
  Козьяков І. Об"єкт і предмет нагляду за законністю у сфері надрокористування // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.101-107
964155
  Корж І.Ф. Об"єкт і предмет наукового дослідження в інформаційній сфері // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 22-29
964156
  Лагнюк О. Об"єкт і предмет незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 91-95


  Стаття присвячена питанням визначення об"єкта та предмета незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.
964157
  Жмурко О. Об"єкт і предмет правовідносин у сфері загальнообов"язкового державного медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 58-60
964158
  Погорецький М. Об"єкт і предмет прокурорського нагляду за оперативно - розшуковою діяльністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.127-131
964159
  Кучеренко І.К. Об"єкт і предмет синтаксису // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 28-34
964160
  Гловюк І. Об"єкт і предмет судової діяльності у досудовому провадженні (концептуальний аспект) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 127-130.
964161
  Сливка С.С. Об"єкт і предмет філософії права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 42-48. – ISSN 1818-992Х
964162
  Харитонов С.О. Об"єкт і система військових злочинів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 243-253. – ISSN 1993-0909
964163
  Василенко В.І. Об"єкт і система злочинів проти порядку управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 69-76. – (Серія права ; № 10)


  Автор освещает имеющиеся в юридической литературе точки зрения на систематизацию преступлений против порядка управления и характеризует их объект, определяет критерий разграничения указанных преступлений от должностных, иных государственных ...
964164
  Осадчий В. Об"єкт і система злочинів. передбачених розділом XV КК України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.96-99. – ISSN 0132-1331
964165
  Мережко О.О. Об"єкт і форма міжнародного договору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 3. – С.83-87
964166
  Лобовик Б.О. Об"єкт і форма релігійного відображення / Б.О. Лобовик. – Київ, 1966. – 56с.
964167
  Стасюк С.В. Об"єкт інформаційних правових відносин: науково-правові підходи до розуміння // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 64. – С. 8-15.
964168
  Ходико Ю.Є. Об"єкт іпотечного правовідношення : монографія / Ю.Є. Ходико ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 222, [2] с. – Бібліогр.: с. 193-223 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-387-6
964169
  Калакура Я.С. Об"єкт історичної науки / Я. Калакура // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 270-271. – ISBN 966-642-073-2
964170
  Чорний Р. Об"єкт контрабанди // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 127-128
964171
  Андрушко П.П. Об"єкт кримінально-правової охорони, об"єкт злочину, об"єкт злочинного посягання та об"єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 5-11


  У статті розглядається питання про зміст та ознаки понять (термінів, термінологічних зворотів) та їх співвідношення.
964172
  Андрушко П.П. Об"єкт кримінально-правовой охорони, об"єкт злочину, об"єкт злочинного посягання та об"єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 12 (135). – С. 3-10


  У статті розглядаються питання про зміст та ознаки понять (термінів, термінологічних зворотів).
964173
  Галочка Г.В. Об"єкт митних правовідносин та його характеристика / Г.В. Галочка, В.О. Голубєва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-93. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються поняття та ознаки об"єктів митних правовідносин, що закріплені в національних та іноземних (ЄС та РФ) нормативно-правових актах. В порівняльному аспекті досліджено іноземні та національні нормативно-правові акти щодо об"єктів, предметів ...
964174
  Левицька Л. Об"єкт насильницьких злочинів щодо неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.121-125
964175
  Шимон С. Об"єкт незавершеного будівництва та нерухомість, будівництво якої не завершено: співвідношення цивілістичних понять // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 40-46
964176
  Куц В. Об"єкт незаконного використання електричної та теплової енергії / В. Куц, Ю. Кириченко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-54.
964177
  Гринчак С.В. Об"єкт незаконної трансплантації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 135-143. – ISSN 0201-7245
964178
   Об"єкт нерухомості як тривимірна складова багатоцільового кадастру / С.Г. Нестеренко, В.В. Головачов, Ю.Б. Радзінська, В.О. Фролов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 3 (149). – С. 119-125. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
964179
  Задоя К.П. Об"єкт перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України) як злочину в сфері службової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 537-542. – ISSN 1563-3349
964180
  Петриченко О. Об"єкт під охроною. Але чиєю? // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.36-39. – ISSN 1726-3077


  Законодавча регламентація недержавної охоронної діяльності
964181
  Скриганюк М.І. Об"єкт плебсології у філософсько-правовому контексті // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 47-52
964182
  Рєзнікова В.В. Об"єкт посередницьких правовідносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 416-421. – (0). – ISSN 2078-9165
964183
  Бандурка І.О. Об"єкт посягання в злочинах проти прав та свобод дитини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 170-179. – ISSN 2306-9082
964184
  Корнякова Т. Об"єкт посягання і система злочинів у сфері навколишнього природного середовища // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 121-133. – ISSN 0132-1331
964185
  Слуцька Т.І. Об"єкт посягання перевищення влади або службових повноважень (ст.365 КК України) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 8 (58). – С. 28-36


  У статті розглянуто питання об"єкта посягання перевищення влади або службових повноважень. Проведено дослідження загального, родового та безпосереднього об"єктів посягання зазначеного злочину, визначено їх зміст.
964186
  Клекоцюк М.М. Об"єкт права власності у судовій практиці Євроейського суду з прав людини // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 65-67. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
964187
  Курінний Є. Об"єкт права: доктринальні питання визначення категоріїї // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.33-36. – ISSN 0132-1331
964188
  Якібчук Н.П. Об"єкт правовідносин страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 45-48
964189
  Жорнокуй Ю. Об"єкт правовідносин у сфері венчурного інвестування інноваційної діяльності / Ю. Жорнокуй, Подрез-Ряполова // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: К.В. Ефремова, Р.В. Шаповал, А.П. Гетьман [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (37). – С. 31-37. – ISSN 2311-4894
964190
  Кунєв Ю. Об"єкт правознавства: системодіяльнісний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-35. – ISSN 0132-1331
964191
  Кунєв Ю. Об"єкт правознавства: системодіяльнісний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
964192
  Гуржій А.В. Об"єкт правопорушення як критерій структуризації адміністративно-деліктного законодавства / А.В. Гуржій, Ю.О. Мельник // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4. – С. 14-19. – ISSN 2222-5374
964193
  Сийплокі М.В. Об"єкт притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ст. 372 КК України) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 259-262. – ISBN 966-660-151-6
964194
  Стефанчук М. Об"єкт реалізації прокуратурою України функції представництва: питання визначеності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 186-194. – ISSN 1026-9932
964195
  Шамара О. Об"єкт складу злочину "терористичного акту" // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С. 98-102
964196
  Звоненко О.О. Об"єкт складу злочину, передбаченого ст. 288 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 61-69. – ISSN 2222-5374
964197
  Чабанюк В.Д. Об"єкт складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України / В.Д. Чабанюк, О.І. Габро // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 200-208
964198
  Хряпінський П.В. Об"єкт соціально-позитивної поведінки за кримінальним законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 435-441. – ISSN 1563-3349
964199
  Чапічадзе Я. Об"єкт страхових правовідносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 10-12
964200
  Радутний О.Е. Об"єкт суспільно небезпечних посягань на відносини, предметом яких виступають окремі види інформації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 177-188. – ISSN 0201-7245
964201
  Шевченко О. Об"єкт та об"єктивна сторона фінансування тероризму як елементи складу злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 141-144.
964202
  Бабошин А.М. Об"єкт та предмет прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 354-358. – ISSN 2078-3566


  На підставі аналізу наукових джерел та положень кримінального процесуального законодавства визначено об"єкт та предмет прокурорського нагляду за розслідуванням злочинів у сфері банківського кредитування. На основании анализа научных источников и ...
964203
  Борщевський І.В. Об"єкт та предмет систематизації законодавства // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2008. – Том 13, Вип. 10 : Правознавство. – С. 5-12.
964204
  Денькович О. Об"єкт та предмет тлумачення Конституційним Судом України у кримінальному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 309-318. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
964205
  Кельман М.С. Об"єкт та предмет юридичної науки: (проблема методологічного змісту) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 8-13. – ISSN 1563-3349
964206
  Боднар І.М. Об"єкт та суб"єкт дидактичного процесу: семантико-когнітивний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 119-125


  Концепти, які позначають основних учасників дидактичного процесу, того, хто навчається, і того, хто навчає, характеризуються різними семантико-когнітивними зв"язками. Виражені мовними засобами складні соціокультурні відносини між учасниками ...
964207
  Ней Н.С. Об"єкт теорії управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 3-9. – Бібліогр.: на 32 пункти. – (Правознавство ; Вип .212)
964208
  Віхров О. Об"єкт у структурі господарських правовідносин // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 141-148. – ISSN 1993-0909
964209
  Єрмоленко В. Об"єкт у структурі правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.11-16
964210
  Сакун А.В. Об"єкт умисного знищення або пошкодження майна // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
964211
  Гетманцев Д. Об"єкт фінансово-правового зобов"язання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 27-31.
964212
  Гетманцев Д. Об"єкт фінансово-правового зобов"язення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 12 (102). – С. 15-19
964213
  Завальна Ж. Об"єкт цивільних правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 36-39
964214
  Паскар Ауріка Об"єкт цивільних процесуальних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 79-85
964215
  Дудар С.К. Об"єкт юридичної науки: проблема визначення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 31-33. – ISSN 2219-5521
964216
  Татенко В. Об"єкт, предмет і метод психології як суб"єкта пізнання // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 6-9. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
964217
   Об"єкт, предмет і специфічні риси освітології академіка В. Огнев"юка. Предметне поле й завдання освітології. Міждисциплінарний харакер освітологічних досліджень. Напрями освітологічних досліджень / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 29-32. – ISBN 978-966-2748-97-0
964218
  Мороз О.Д. Об"єкт, предмет та принципи регіональної логістики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 75-84. – ISSN 0321-0499
964219
  Кривцун І.С. Об"єкт, предмет та суб"єкти апеляційного оскарження в адміністративному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 173-176.
964220
  Коваль К.П. Об"єкт, предмет, категорії, поняття, дефініції, парадигми як основоположні епістемологічні категоріальні цінності онтогносеологічних моделей права // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 31-33
964221
  Клочков В. Об"єкт, предмет, межі прокурорського нагляду за дотриманням прав і свобод людини та інтересів держави // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 44-51
964222
  Одінцова О.О. Об"єкти авторського права в сфері функціонування мережі Інтернет / О.О. Одінцова, Г.М. Черняк // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 91-95. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (18)). – ISSN 2308-5053
964223
  Тарасенко Л. Об"єкти авторського права у цифровому середовищі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 231-239. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
964224
  Ващишин М. Об"єкти аграрних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 257-265. – (Серія юридична ; Вип. 41)
964225
  Литвин І. Об"єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 114-118


  У статті на основі аналізу наукових поглядів учених та чинного законодавства України досліджено об"єкти адміністративно-правових відносин у сфері надання освітніх послуг. Доведено, що за ключовою спрямованістю об"єкт адміністративних правовідносин у ...
964226
  Гречан А.П. Об"єкти аналізу інноваційної діяльності підприємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 31-33
964227
  Кочин В.В. Об"єкти відносин участі суб"єктів підприємництва у саморегулівних організаціях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 174-178. – ISSN 2219-5521
964228
  Романенко О.Ю. Об"єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - найпривабливіші туристичні ресурси світу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 255-257. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
964229
  Нестеровський В.А. Об"єкти гемології та завдання гемологічної науки в Україні : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-15. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються основні проблеми створення та завдання і розвитку нової для України науки - гемології.
964230
  Манюк В.В. Об"єкти геологічної спадщини Кіровоградщини як основа розвитку геотуризму в регіоні // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 10-16 : фото. – Бібліогр.: с. 15-16. – ISSN 2219-7516
964231
  Манюк В.В. Об"єкти геологічної спадщини у природно-заповідному фонді України // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету : науково-теоретичний, науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (33) : Біологічні науки. – С. 87-90. – ISSN 2310-0974
964232
  Дутчак В.Ф. Об"єкти господарсько-правового регулювання екологічно безпечного господарювання на території Чорнобильської катастрофи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 41-43. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
964233
  Задорожний М.П. Об"єкти екстремального туризму: шукаємо нових пригод // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 38-43 : фото
964234
  Батиргареєва В.С. Об"єкти запобіжного впливу на рецидивну злочинність: поняття, зміст, класифікація // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 129-139. – ISSN 0201-7245
964235
  Василюк В. Об"єкти захисту інформації. Методи та засоби захисту інформації // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 88-95
964236
  Бодюк А. Об"єкти і предмет економічної геології (погляд економіста) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 52-54. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується поняття розвідувального виробництва у природно-ресурсному середовищі як об"єкта досліджень економічної геології. Предметом дослідження економічної геології визначено відображення стану родовищ корисних копалин, їх якості та кількості, ...
964237
  Тютюнник Ю.Г. Об"єкти індустріальної культури в ландшафті // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 53-69. – Бібліогр.: 23 назви
964238
  Погорілко В. Об"єкти конституційного права України: поняття. ознаки і види / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.9-16. – ISSN 0132-1331
964239
  Пацьора С.А. Об"єкти культурної спадщини майя в організації туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 222-223. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
964240
  Федорова Л.Д. Об"єкти культурної спадщини у контексті історії української дипломатії // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 43-44
964241
  Шевченко Н.О. Об"єкти мистецтва з календарною символікою як елементи культурної спадщини // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 2226-0285
964242
  Бєсов Л.М. Об"єкти національного надбання Харківщини: етапи формування і становлення (1930-2000 рр.) // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 46-51. – ISSN 2077-9496
964243
  Коваленко С. Об"єкти незавершеного будівництва: поняття та деякі особливості визначення вартості // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 282-289. – ISSN 0132-1331
964244
  Кучеренко Т. Об"єкти обліку етапів інноваційного процесу суб"єкта господарювання / Т. Кучеренко, О. Ратушна, О. Підлубна // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 2-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
964245
  Бондар І.В. Об"єкти особистих немайнових правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 141-145. – ISSN 2219-5521
964246
  Бахарева О. Об"єкти прав інтелектуальної власності: загальні умови захисту // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 98-106. – ISSN 2308-0361
964247
  Зеліско А.В. Об"єкти права власності членів споживчих товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 144-150.
964248
  Настіна О.І. Об"єкти права державної власності на землю в розрізі поділу земель на категорії за Земельним кодексом України / Прес-служба Президента України Віктора Януковича // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 22-30
964249
  Литвин О. Об"єкти права інтелектуальної власності в архітектурі і особливості їх охорони // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-15.
964250
  Сизоненко О. Об"єкти права інтелектуальної власності в бухгалтерскому обліку // Менеджмент : Збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 110-120. – ISBN 966-79-75-57-7
964251
  Борко Ю.Л. Об"єкти права інтелектуальної власності в державноу секторі економіки (бюджетних установах) / [Борко Ю.Л., Бутнік-Сіверський О.Б., Орлюк О.П.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 163, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 155-163. – ISBN 978-617-696-533-6
964252
   Об"єкти права інтелектуальної власності Державного науково-дослідного інституту МВС України : наук. довідник / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: Вербенський М.Г., Криволапчук В.О., Проценко Т.О. та ін.]. – Київ : Людмила, 2019. – 421, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7828-33-3
964253
  Чередник Н. Об"єкти права інтелектуальної власності дослідницьких університетів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 574-575. – ISBN 978-617-7069-28-6
964254
  Якубівський І. Об"єкти права інтелектуальної власності з позиції рекодифікації цивільного законодавства України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 162-170. – ISSN 2524-0129
964255
  Осипова Ю.В. Об"єкти права інтелектуальної власності, створені у закладах вищої освіти за договорами на виконання НДДКТР // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 168-172. – ISBN 978-966-999-024-2
964256
  Пілат Є. Об"єкти правовідносин в інформаційній сфері // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 132-141. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
964257
  Бондарчук М. Об"єкти правовідносин загальнообов"язкового державного страхування // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.54-58
964258
  Кронда О.Ю. Об"єкти правовідносин у сфері зберігання та захоронения радіоактивних відходів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 449-454. – ISSN 1563-3349
964259
  Кронда О. Об"єкти правовідносин у сфері зберігання та захоронення радіоктивних відходів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 323
964260
  Сташків Б.І. Об"єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.62-68
964261
  Кулинич П.Ф. Об"єкти правової охорони земель сільськогосподарського призначення: теоретичний аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 51-61.
964262
  Ястребов В. Об"єкти приватизаційних правовідносин // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 184-188
964263
  Лейченко А.Л. Об"єкти природно-заповідного фонду Швеції, як ресурс для розвитку екологічного туризму // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 203-206
964264
  Фастовець О.О. Об"єкти природно-заповідного фонду як ресурси екотуризму Київської області // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 336-340
964265
  Койнова І.Б. Об"єкти природно-заповідного фонду як складова частина природної спадщини міста Львова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2010. – С. 132-137. – (Географія ; Вип. 21). – ISBN 966-7874-09-5
964266
  Латишева Д. Об"єкти релігійного туризму та їх роль у формуванні релігійного світогляду дитини (на матеріалах міста Києва) // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 161-166. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "В даній статті ми розглядаємо релігійне виховання крізь призму християнського православного віровчення. Воно починається з перших днів життя дитини і триває до останніх днів існування людини. Характерним є те, що молоді студентські сім"ї вважають, що ...
964267
  Уліганець С.І. Об"єкти релігійної спадщини як елемент сільського туризму (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією) / С.І. Уліганець, В.В. Панченко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 27-37. – ISSN 2308-135X
964268
  Кісанов Д. Об"єкти речового права в Німецькому Цивільному уложенні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 44-48
964269
  Голомша М. Об"єкти складу злочину "втеча з місця позбавлення волі або з - під варти" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.468-475. – (Серія юридична ; Вип. 38)
964270
  Фурса С.Я. Об"єкти судового захисту у цивільному процесі / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 45-51
964271
  Ступак С. Об"єкти суміжних прав та їх визначення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 10. – С. 11-16. – ISSN 1608-6422
964272
  Мезенцев К.В. Об"єкти суспільно-географічного прогнозування // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 26-37
964273
  Ківалова Т.С. Об"єкти та зміст правовідносин відшкодування шкоди // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 3. – С. 26-32. – ISSN 1561-4999
964274
  Патраманська Л.Ю. Об"єкти та суб"єкти внутрішнього контролю основної діяльності підприємств електронної комерції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 77-81. – ISSN 2306-6792
964275
  Пісьмаченко Л.М. Об"єкти та суб"єкти державного управління у сфері зовнішньої торгівлі в сучасних умовах // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С.105-107. – (Право. Економіка. Управління)
964276
  Веприцький Р.С. Об"єкти та суб"єкти протидії злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (53). – С. 91-97. – ISSN 1727-1584
964277
  Касьяненко Л.М. Об"єкти та суб"єкти фінансово-процесуальних правовідносин // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 4-7
964278
  Свєчнікова К.В. Об"єкти терористичних злочинів проти національної безпеки // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 217-219. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
964279
  Ксендзук В.В. Об"єкти хеджування: проблеми регулювання бухгалтерського обліку та напрями їх вирішення // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 100-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
964280
  Дуденко Т. Об"єкти цивільних прав, які вилучені з цивільного обороту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 42-46.
964281
  Скрипник В.Л. Об"єкти цивільних прав: теоретичні і методологічні проблеми : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Скрипник Володимир Леонідович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ правового права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
964282
  Міліцина К. Об"єкти, створені за допомогою штучного інтелекту і штучним інтелектом безпосередньо, та авторське право США // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (279). – С. 343-346. – ISSN 2663-5313
964283
  Супрун Д. Об"єктиавторського і суміжного прав, що розміщені в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 5. – С. 13-16. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
964284
  Семашко Т. Об"єктивації сегменту візуальної комунікації "форма" в аспекті етнокультурної стереотипізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  На текстових матеріалах "Словника української мови: в 11-ти томах (1970-1980)" розглянуто об"єктивації одного із сегментів візуальної комунікації "форма" в аспекті етнокультурної стереотипізації. Визначено ступінь інформативної достатності відповідного ...
964285
  Гончарук Т. Об"єктивація бінарної опозиції верх/низ у фольклорних текстах // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 209-220. – ISBN 966-7773-70-1
964286
  Коцюба З. Об"єктивація взаємозв язку "я-вони" у пареміях (на матеріалі слов"янських, германських і романських мов) // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 168-176. – ISBN 978-966-2763-81-2
964287
  Кравець Т.В. Об"єктивація гендерних стереотипів в українському мас-медійному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 252-257


  У статті обгрунтовується доцільність використання сучасного українського мас-медійного дискурсу як комунікативного контексту у процесі вивчення динаміки гендерних стереотипів в українській суспільній свідомості. В статье обосновывается ...
964288
  Огнєва Т.К. Об"єктивація гуманістичних ідей у культурі України XVII століття // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 22-32. – ISSN 2616-9967


  Здійснюється аналіз культурологічних процесів у період становлення першого національного відродження України. Об’єктом художньо-естетичного дослідження, на відміну від попередніх часів, все частіше стає людина та природа, стимулом розвитку літератури ...
964289
  Кірковська І.С. Об"єктивація категорії футуральності в сучасній французькій мові : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Кірковська Інга Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 535 арк. – Додатки: арк. 511-535. – Бібліогр.: арк. 460-510
964290
  Кірковська І.С. Об"єктивація категорії футуральності в сучасній французькій мові : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.05 / Кірковська Інга Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 23 назви
964291
  Юревич М.В. Об"єктивація концепту "кінь" в українській та польській фразеолології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 391-399


  Дослідження присвячене особливостям порівняльної польсько-української фразеології (на прикладі фразеологізмів з концептом "кінь"). Спостереження ведуться у сфері дивергентних і конвергентних процесів двох споріднених слов"янських мов. Порівняльна ...
964292
  Ладика О.В. Об"єктивація концепту American Dream (діахронний підхід) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ладика Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 315 арк. – Додатки: арк. 240-315. – Бібліогр.: арк. 187-239
964293
  Ладика О.В. Об"єктивація концепту American Dream (діахронний підхід) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ладика Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
964294
  Богомолець-Бараш Об"єктивація концепту Європа в українській мові XVI - першої половини XVII століття // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (52). – С. 54-78. – ISSN 0320-3077


  Проаналізовано засоби об"єктивації концепту ЄВРОПА в українській мові XVI-XVII ст., зокрема аргументовано актуальність його діахронного вивчення, побудовано номінативне поле названого концепту, що містить ядро, приядрову частину та периферію, ...
964295
  Заболотська О. Об"єктивація концепту життя у романі Рея Бредбері "Кульбабове вино" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 116-121. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337
964296
  Дудка К.О. Об"єктивація концепту кохання у романі Л. Олівер "Деліріум" / К.О. Дудка, О.В. Заболотська // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 145-148
964297
  Звонко Г.О. Об"єктивація концепту перетворення в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Звонко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 218 арк. – Додатки: арк. 216-218. – Бібліогр.: арк. 179-215
964298
  Звонко Г.О. Об"єктивація концепту перетворення в українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Звонко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
964299
  Коцюба З.Г. Об"єктивація статусних ролей чоловіка і дружини в пареміях слов"янських, германських і романських мов // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 161-166. – ISBN 978-966-2668-24-7
964300
  Ліщук Т.П. Об"єктивація суб"єктивності як філософська проблема. : Дис... Канд. філософ. наук: 09.00.11 / Ліщук Т.П.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К, 1994. – 162л. – Бібліогр.:л.147-162
964301
  Ліщук Т.П. Об"єктивація суб"єктивності як філософська проблема. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Ліщук Т.П.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 17л.
964302
  Тиховська О. Об"єктивація та трансформація архетипу "Анімус" у чарівних казках Закарпаття // Acta Hungarica / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т, Центр гунгарології. – Ужгород, 2008. – 18-й рік вид. за 2007 р. – С. 290-299
964303
  Єсипенко Н. Об"єктивація художніх концептів у пригодницькому романі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 162-173. – (Германська філологія ; Вип. 430)
964304
  Тюхтенко Н. Об"єктивізація визначення купівельної спроможності споживачів в умовах тіньової економіки / Н. Тюхтенко, С. Макаренко, Н. Олійник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-42. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано рівень достовірності інформації щодо фактичного обсягу доходів працівників тіньового сектору. Досліджено динаміку продажів нових легкових автомобілів в Україні. Запропоновано методику розрахунку коригуючого коефіцієнту з метою ...
964305
  Червонецька С.С. Об"єктивізація понятійної категорії "вік людини" в англійських фразеологізмах // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 106-116. – ISSN BIB-ID 83558
964306
  Гуляк Об"єктивізація постаті поета в образі ліричного героя (на матеріалі української поезії ХХ століття) / Гуляк, Н. Науменко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 257-266. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
964307
  Чайка В.О. Об"єктивістська філософія управління у класичний період античної філософії // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 370-386
964308
  Васильченко З. Об"єктивна зумовленість інтеграції банківського і прамислового капіталу в світовій практиці : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 49-57. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
964309
  Донська Л.Д. Об"єктивна і суб"єктивна складові у причинному зв"язку в сфері цивільного права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 375-382. – ISSN 1563-3349
964310
  Балабух В.О. Об"єктивна ідентифікація синоптичних процесів, що зумовлюють небезпечну і стихійну кількість опадів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито методику та алгоритми здійснення об"єктивної ідентифікації синоптичних процесів. Are shown the methodic and algorithms of objective identification of synoptic processes.
964311
  Гетманцев Д. Об"єктивна істина vs поза розумним сумнівом. Про стандарти доказування у податкових спорах // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 195-209. – ISSN 1026-9932
964312
  Рябченко Ю.Ю. Об"єктивна істина як мета судового доказування у цивільному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 59-66. – ISSN 2078-9165
964313
  Хохлов В.М. Об"єктивна класифікація атмосферних процесів для Східноєвропейського регіону / В.М. Хохлов, О.В. Уманська, І.О. Дєрябіна // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 84-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0868-6939
964314
  Десятнюк О. Об"єктивна неминучість та доцільність моніторингу податкових ризиків // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С.84-87. – ISBN 966-303-007-1
964315
   Об"єктивна необхідність вивчення землі та її оцінка / Б.М. Ахмедов, Т.П. Безсмертнюк, М.М. Мельнійчук, С.Д. Уєвич // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 59-62. – ISBN 978-617-7069-75-8
964316
  Лазарєва О.В. Об"єктивна необхідність впровадження ГІС технологій у системі управління земельними ресурсами / О.В. Лазарєва, К.В. Вакар, К.А. Платонова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 48-53. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
964317
  Рижков М.М. Об"єктивна необхідність вступу України до СОТ / М.М. Рижков, Р. Коружинець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 3-6.
964318
  Поволоцька О.Л. Об"єктивна необхідність диверсифікації виробництва на промислових підприємствах України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 201-205. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
964319
  Базилевич К. Об"єктивна необхідність і межі державного регулювання страхової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянута необхідність регулювання страхової діяльності державою, визначені причини через які державне регулювання є необхідним. The necessity of government regulation of insurance activities is considered. Reasons for government regulation ...
964320
  Солов"яненко Н. Об"єктивна необхідність оцінки земель в Україні: теоретичні та методичні аспекти // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 9. – С. 44-46
964321
  Руденко Ю. Об"єктивна необхідність регулювання міжнародного фінансового ринку / Ю. Руденко, Д. Салмінський // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 27-31. – Бібліогр.: 10 назв
964322
  Слободчикова О.А. Об"єктивна необхідність та економічна сутність реструктуризації підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 312-319


  Дано розгорнуту класифікацію видів реструктуризації. Досліджено вплив реструктуризації на менеджмент підприємства.
964323
  Овсянюк-Берданіна Об"єктивна необхідність та напрями вдосконалення функціональної підсистеми механізму державних закупівель послуг // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-34
964324
  Микитюк О.П. Об"єктивна необхідність та форми підтримки суб"єктів малого підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-110. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується роль сектору малих підприємств, обґрунтовуються механізми та форми його підтримки.
964325
  Волосович С.В. Об"єктивна необхідність та функціональне призначення системи кредитних відносин // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 133-137. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є теоретичні підходи до визначення економічної сутності кредиту та кредитних відносин. Метою статті є обґрунтування функціонування кредитних відносин як системи. Завдання дослідження. На основі вказаної мети у статті здійснюється ...
964326
  Сокуренко В.М. Об"єктивна однопроменева просторово роздільна рефрактометрія ока : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.11.07 / В.М.Сокуренко; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2000. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
964327
  Білоусов Сергій Анатолійович Об"єктивна основа і суб"єктивні фактори електорального вибору населення в умовах суспільства, що трансформується (на матеріалах Південно-Східного регіону України) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук: 23.00.02 / Білоусов С.А.; Національна Академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
964328
  Кириченко В.А. Об"єктивна оцінка генотипу баранів-плідників за якістю нащадків / В.А. Кириченко, Є.В. Баркарь, А.І. Кириченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 129-136 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
964329
  Поліщук Лариса Об"єктивна реальність Світлани Пиркало : [рецензія] // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 125-126. – ISSN 0130-5212
964330
  Шевцов О. Об"єктивна сторона // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 11/12) : Банкрутство. – С. 11, 13


  Нехтування ІТ-компаніями захистом своїх прав на об"єкти інтелектуальної власності може стати причиною не тільки фінансових, але репутаційних втрат.
964331
  Заярний О.А. Об"єктивна сторона адміністративного інформаційного правопорушення: поняття, структура та особливості правової кваліфікації // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)
964332
  Проценко М. Об"єктивна сторона злочинних проявів саботажу: порівняльно-правовий аналіз / М. Проценко, А. Гавловська, Л. Сімонцева // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 154-159. – ISSN 2524-0129
964333
  Волкова Т.І. Об"єктивна сторона злочину - незаконного зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, передбаченого частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 22-47. – ISSN 2222-5374
964334
  Орлов Ю.В. Об"єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 134-157. – ISSN 2222-5374
964335
  Матвійчук В.В. Об"єктивна сторона злочину порушення недоторканості приватного життя (ч. 1 ст. 182 КК України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (76). – C. 40-66. – ISSN 2222-5374
964336
  Савенкова Т.Г. Об"єктивна сторона злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або стан захворюваності населення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 144-157. – ISSN 2222-5374
964337
  Гордієнко В. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 368-2 "Незаконне збагачення" Кримінального кодексу України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 94-97
964338
  Шнирко О.С. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 371 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 83-98. – ISSN 2222-5374
964339
  Тюнін В.О. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ст.256 Кримінального кодексу України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 299-302
964340
  Шнипко О.С. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (60). – С. 118-143. – ISSN 2222-5374
964341
  Гмирін А.А. Об"єктивна сторона злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 35-64. – ISSN 2222-5374
964342
  Омельчук О. Об"єктивна сторона контрабанди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.482- 487. – Бібліогр.: 12н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
964343
  Берзін П. Об"єктивна сторона незаконного використання чужого знака для товарів і послуг // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С. 87-91
964344
  Шиян Д.С. Об"єктивна сторона нецільового використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням / Д.С. Шиян, О.Ю. Шиян // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 385-398. – ISSN 0130-2655
964345
  Улютіна О Об"єктивна сторона підсудних екологічних адміністративних правопорушень / О Улютіна, І. Денисюк // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 170-175. – ISSN 2663-5313
964346
  Потапова С. Об"єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 82-84.
964347
  Міловідов Р.М. Об"єктивна сторона складу злочину "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 521-526. – ISSN 1563-3349
964348
  Лемеха Р.І. Об"єктивна сторона складу злочину "неналежне виконання професійних обов"язків медичним працівником" // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада. Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – № 2 (20). – С. 43-34. – ISSN 2072-084X
964349
  Іскров К. Об"єктивна сторона складу злочину "торгівля людьми" або інша незаконна угода щодо людини (ст. 149 Кримінального кодексу України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 116-121
964350
  Отчак Н.Я. Об"єктивна сторона складу злочину втручання в діяльність судових органів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 153-160. – ISSN 2078-9165
964351
  Буцко О.В. Об"єктивна сторона складу злочину передбаченого ст. 239-2 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 3. – С. 68-73. – ISSN 2222-5374
964352
  Габро О.І. Об"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 384 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 42-60. – ISSN 2222-5374
964353
  Парасюк Н.М. Об"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст.357 КК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 277-288. – (Юридична ; Вип. 1)
964354
  Лемеха Р.І. Об"єктивна сторона складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 139 Кримінального кодексу України // Медичне право : науково-практичний журнал / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (21). – С. 32-41. – ISSN 2072-084X
964355
  Ляпунова Н. Об"єктивна сторона фіктивного банкрутства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 83-90.
964356
  Івахненко О. Об"єктивна сторона хуліганських діянь // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 151-160. – ISSN 1993-0909
964357
  Серебряник О.О. Об"єктивна форма інформації про фізичну особу // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 162-167. – (Серія "Право" ; вип. 1)
964358
  Черних Є.М. Об"єктивне в праві: повернення до дискусії // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 182-190. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
964359
  Кірносова Н. Об"єктивне і суб"єктивне начало знань про світ, відображених у китайському ієрогліфі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-14. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується новий погляд на класифікацію китайської ієрогліфіки за принципами творення люшу, з когнітивної точки зору розглядаються чотири з шести категорій ієрогліфів. Виявлено особливості представлення в графічній формі конкретних і ...
964360
  Мороз Л.В. Об"єктивне і суб"єктивне у жанрі літературної біографії : Автореф. ... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Мороз Л.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.: 15 с.
964361
  Чайковський Ян Об"єктивний дискурс відчуження людини в концепціях англійського лібералізму XVII ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 120-127. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
964362
  Найдеш О. Об"єктивний звукосимволізм фонестемної лексики німецької мови // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 11-28. – (Германська філологія ; Вип. 431)
964363
  Погребенник В. Об"єктивний тип епічного мислення В. Леонтовича (на матеріалі повісті "Per pedes apostolorum") // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 27-32. – ISSN 0236-1477
964364
  Стефанюк І.Б. Об"єктивні засади проведення зовнішнього аудиту місцевих бюджетів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 88-96. – Бібліогр.: 17 назв
964365
  Гош О.П. Об"єктивні засади формування економічного інтелектуального потенціалу України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 75-82. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економіка ; Вип. 1)
964366
  Семененко М.Г. Об"єктивні знання та суб"єктивне трактування радянською медициною токсикології та клініки отруєнь селян хімічними речовинами в 50-60-х рр. ХХ ст. в УРСР / М.Г. Семененко, І.Ю. Стадник // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 182-192. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
964367
  Волос О.В. Об"єктивні і суб"єктивні аспекти виникнення перекладного художнього тексту (на матеріалі чернеток І. Стешенко) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 36-39. – ISBN 966-581-295-5
964368
  Смущинська І.В. Об"єктивні і суб"єктивні фактори художнього пізнання у свтлі проблеми авторської модальності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 20-24. – Бібліогр.: с. 24. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано єдність і взаємозв"язок об"єктивних і суб"єктивних факторів, що включені до процесу художнього пізнання, а також спосіб їх представлення в художньому тексті через категорію авторської модальності.
964369
  Стельмах М.Ю. Об"єктивні і суб"єктивні характеристики категорії можливості у перській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30-33. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються взаємовідносини категорії суб"єктивної й об"єктивної модальності з категорією можливості. The objective and subjective aspects of the modality and its part - possibility have been considered.
964370
  Бабак І.М. Об"єктивні й суб"єктивні фактори подолання бідності // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 20--25.
964371
  Каліущенко В.Д. Об"єктивні конструкції та їх семантичні типи в англійській мові / В.Д. Каліущенко, Г.С. Щагіна // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 27-33
964372
   Об"єктивні критерії для визначення функціонально-резервних можливостей учнів середнього шкільного віку / І.Р. Боднар, О.В. Римар, А.В. Соловей, Г.Г. Маланчук, П.П. Дацків // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 11-19 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-9172
964373
  Меньшиков Ю.Л. Об"єктивні критерії оцінки адекватності математичного описання процесів // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 82-83
964374
  Сенько М. Об"єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 125-139. – ISSN 2082-4939
964375
  Строкова І. Об"єктивні ознаки геноциду в кримінальному законодавстві України та інших держав романо-германської правової сім’ї // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 69-75. – ISSN 2311-6676
964376
  Гродецький Ю.В. Об"єктивні ознаки добровільної відмови при незакінченому злочині // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 143-154. – ISSN 0201-7245
964377
  Колос М.І. Об"єктивні ознаки злочинів у кримінально-правових положеннях русько-візантійських договорів 911 та 944 років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 415-420. – ISSN 1563-3349
964378
  Шніпко О.С. Об"єктивні ознаки злочинів, передбачених частиною 2 статті 371 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (65). – С. 105-124. – ISSN 2222-5374
964379
  Мостепанюк Л.О. Об"єктивні ознаки злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 152-159
964380
  Щокін Ю.В. Об"єктивні ознаки міжнародних міжурядових організацій // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 74-84. – ISSN 2224-9281
964381
  Удалих К.І. Об"єктивні ознаки складу розбою, що вчиняється з метою оволодіння особистою власністю громадян // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
964382
  Павлов В.Т. Об"єктивні основи форм і законів логічного мислення / В.Т. Павлов. – Київ, 1957. – 45с.
964383
  Войтович О. Об"єктивні параметри та їх суб"єктивні кореляти в оцінці акустики концертних залів // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 213-226. – ISSN 2310-0583


  У статті йдеться про способи та методи оцінки якісних характеристик акустики концертних залів та встановлення взаємозв’язків між об’єктивними параметрами геометричних та фізичних характеристик концертних залів та суб’єктивною оцінкою якості звучання ...
964384
  Краснова Ю. Об"єктивні передумови розвитку норм та відносин права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-59. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню об"єктивних передумов розвитку норм і відносин права екологічної безпеки. Встановлено, що такими передумовами служили як соціальні, економічні так і політичні чинники, що формувалися під впливом стрімкої деградації навколишнього ...
964385
  Натрошвілі С.Г. Об"єктивні передумови співробітництва України із світовими фінансово-кредитними установами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 181-184
964386
  Саблук П.Т. Об"єктивні передумови створення і забезпечення функціонування Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 12-25. – ISSN 2221-1055
964387
  Василик А. Об"єктивні передумови та напрями інтелектуалізації праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-51. – Бібліогр.: 10 назв
964388
  Коваленко Т. Об"єктивні передумови формування аграрного права України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 80-85. – ISSN 2409-4544
964389
  Бабенко Е.В. Об"єктивні причини припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 11-14. – ISSN 2617-5967


  В статті зазначено, що слід розрізняти дисциплінарний проступок, об’єктивні та суб’єктивні причини розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Основна увага присвячена розкриттю об’єктивних причин припинення трудових правовідносин з ...
964390
  Опанасюк В.В. Об"єктивні причини створення венчурних підприємств в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-115. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Для якісно-революційного скорочення розриву між країнами постіндустріального рівня розвитку та Україною необхідно використовувати як традиційні, так інноваційні важелі управління економічним зростанням. Світовий досвід стверджує, що одним з таких ...
964391
  Калакура О.Я. Об"єктивні та су"єктивні чинники конфліктності сучасних етнокультурних процесів в Україні // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 465-474. – ISBN 978-966-611-701-7
964392
  Ребенко М.Ю. Об"єктивні та суб"єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ребенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
964393
  Ребенко М.Ю. Об"єктивні та суб"єктивні аспекти перекладацької деформації у художньому перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Ребенко Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 243 л. – Додатки: л. 228-243. – Бібліогр.: л. 193-227
964394
  Ткаченко Л.В. Об"єктивні та суб"єктивні детермінанти електоральної поведінки громадян // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 308-317
964395
  Вереша Р. Об"єктивні та суб"єктивні фактори механізму кримінальної поведінки // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 199-200
964396
  Штанько А.О. Об"єктивні та суб"єктивні чинники правопорушень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
964397
  Булавіна С. Об"єктивні та суб"єктивні чинники соціальної та етнорелігійної структури населення Волинського воєводства у 20-30 роках ХХ століття // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 22-26. – ISSN 2409-4544
964398
  Оленич С. Об"єктивні та суб"єктивні чинники становлення молоді в системі суспільних відносин сучасної України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 113-117. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
964399
  Прохорова В.В. Об"єктивні умови формування інноваційного управління розвитком підприємств: науково-історичне підґрунтя подолання наслідків криз / В.В. Прохорова, О.Ю. Давидова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 449-458. – ISSN 2222-4459


  Вітчизняні вчені В.Базилевич, В. Геєць, А. Філіпенко, А. Гальчинський та інші займались дослідженням сутності світових економічних криз і зазначали позитивні та негативні їх наслідки. (С. 450)
964400
  Миронова Т.Ю. Об"єктивні характеристики одного із англомовних авторських текстів та місце цитат в ньому (когнітивно-лінгвістичне дослідження мемуарів Б. Клінтона "Моє життя") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 3 (165). – С. 65-74
964401
  Тітаренко Т.В. Об"єктивні характеристики та функції іміджування держави в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С.83-89


  У статті досліджуються тенденції подальшої міжнародної інтеграції, стратегії формування нового світового порядку і проблеми створення позитивного іміджу держави у міжнародному просторі, розглядаються концептуальні підходи до понятійного апарату ...
964402
  Андрейцев В.І. Об"єктивні чинники кодифікації законодавства суверенної України: перспективи реалізації конституційних еколого-правових імперативів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 25-39. – (0). – ISSN 2078-9165
964403
  Гаманков Д.В. Об"єктивні чинники становлення та розвитку світового ринку перестрахування // Финансовые услуги : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2015. – № 1/2 (109/110). – С. 14-17
964404
  Шерозія В.М. Об"єктивні чинники уніфікації механізмів управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах сучасного процесу глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 28-30
964405
  Стрельников М.О. Об"єктивні, нормативні та юридичні реалії впровадження парамедицини в екстреній медичній допомозі України // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 72-78. – ISSN 2312-7104
964406
  Зварич І.М. Об"єктивність в процесі оцінювання знань студентів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 124-129
964407
  Мєлков Ю.О. Об"єктивність і людиномірність постнекласичної науки : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Мєлков Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 383 л. – Бібліогр.: л. 353-383
964408
  Мєлков Ю.О. Об"єктивність і людиномірність постнекласичної науки : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Мєлков Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 34 с. – Бібліогр.: 74 назви
964409
  Корінько М.Д. Об"єктивність і суб"єктивізм інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 3. – С.33-37
964410
  Васюк Т.І. Об"єктивність моральної оцінки вчинку // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 15-20. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
964411
  Могилова М.М. Об"єктивність оцінки сільськогосподарського майна в забезпеченні удосконалення економічних відносин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
964412
  Євграфова Є.П. Об"єктивність права : проблеми теорії і реальність : монографія / Є.П. Євграфова. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 414, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-611-951-6
964413
  Євграфова Є. Об"єктивність права: гіпотеза та сприйняття // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 385-395. – ISSN 1026-9932
964414
  Євграфова П Є. Об"єктивність права: теоретико-прикладні засади : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Євграфова Єлизавета Павлівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
964415
  Сазонець О.М. Об"єктивність процесу інформатизації світогосподарського розвитку в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-26 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
964416
  Яценко Тамара Об"єктивність та об"єктність у глибинно-психологічному пізнанні // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 88-92. – ISSN 1810-2131
964417
  Сенюк А. Об"єктивність та політична упередженість медіа у висвітленні виборчих подій 2004 р. // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 20-22


  Автор досліджує діяльність ЗМІ під час виборчої кампанії 2004 р. Йдеться про засоби й методи, професій ність подавання в цей час повинних програм радіо й телеканалів. The autor researches the activity of mass-media during the elections 2004 y. It is ...
964418
  Кругляк М.І. Об"єктивність у природничих та соціальних науках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 146-149. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються особливості реалізації ідеалу об"єктивності в природничих і соціальних науках через призму виявлення й аналізу головних аргументів, за якими соціальні науки є менш об"єктивними, ніж природничі. На підставі праць сучасних ...
964419
  Поляруш О. Об"єктивно-драматичний дискурс новели Григорія Косинки "Політика" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 178-189. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
964420
  Гудзенко О.З. Об"єктивно-суб"єктивний ракурс дослідження концепту "життєвий успіх" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 32-35. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
964421
  Ребенко М.Ю. Об"єктивно-суб"єктивний характер перекладацьких деформацій // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 112-119. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті розглянуто теоретичні питання щодо проблеми об’єктивних і суб’єктивних аспектів у тексті художнього перекладу та актуалізовано вивчення феномена перекладацьких деформацій. Зроблено висновок у тому, що для успішного вирішення проблемних питань ...
964422
  Кирилюк Ф.М. Об"єктивно-суб"єктивно-діяльнісний вимір політики / Ф.М. Кирилюк, Ф.Г. Семенченко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 179-193
964423
  Загнітко А. Об"єктивно-текстові виміри стандартизації та експресивності: межі можливого // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Загнітко, І. Данилюк, М. Вінтонів [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Вип. 37. – С. 89-97. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
964424
  Смущинська І.В. Об"єктивований оповідач і особливості його модальності // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 224-229. – ISBN 966-581-623-3
964425
  Каптар Г. Об"єктна зумволеність класифікації пенсійного страхування в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 77-78
964426
  Ор"єва К.В. Об"єктна орієнтованість прикладного стратегічного управління: сутність та проблеми забезпечення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 14, липень. – С. 29-34. – ISSN 2306-6792
964427
  Масицька Т. Об"єктна семантико-синтаксична залежність у мовотворчості Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 118-126. – ISSN 2413-0923
964428
  Різник С.М. Об"єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Різник С.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
964429
  Різник С.М. Об"єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01- українська мова / Різник С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 187л. – Бібліогр.: л. 161-187
964430
  Гуляк А. Об"єктна сфера інтимної лірики М. Вороного // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 59-67
964431
  Лебедь Ю. Об"єктне значення кількаслівної номінації // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 84-88. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
964432
  Петренко А. Об"єктний склад бази даних державного земельного кадастру // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (111). – С. 94-100. – ISSN 2308-0361
964433
  Вівчаренко О. Об"єктний склад інституту правової охорони в земельному праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 87-91
964434
  Назарчук Р.З. Об"єктні зв"язки референтно спеціалізованих дієслівних предикатів (на матеріалі української, польської, англійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Назарчук Роксолана Зіновіївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
964435
  Цимбалюк О.В. Об"єктні складові в інформаційній сфері та їх відображення у нормативно-правових актах України // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 1 (45). – С. 74-82
964436
  Грозян Н.Ф. Об"єктні та суб"єктні інфінітиви в ролі додатка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 248. – С. 57-64. – (Серія "Філологічні науки")
964437
  Терлецький Д.О. Об"єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Терлецький Дмитро Олександрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2018. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
964438
  Єремєєв В.С. Об"єктно-орієнтоване програмування : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.С. Єремєєв, О.Г. Тюрін, Т.В. Тюріна. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 150 с. – ISBN 966-306-119-2
964439
  Казимир В.В. Об"єктно-орієнтоване програмування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.В. Казимир; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-8407-78-9
964440
  Бублик В.В. Об"єктно-орієнтоване програмування : підручник для студентів, які навч. за напрямами "Комп"ютерні науки", "Комп"ютерна інженерія", "Програмна інженерія", "Системна інженерія", "Інформатика", "Прикладна математика" / В.В. Бублик. – Киев : ІТ-книга, 2015. – 637, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 632-637. – Бібліогр.: с. 630-631. – ISBN 978-966-97182-1-1


  У пр. № 1716807 напис: Бажаю успіхів! Підпис. 30.03.2015.
964441
  Бичков О.С. Об"єктно-орієнтоване програмування мовою C# : підручник / О.С. Бичков, Є.В. Іванов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204. – ISBN 978-966-439-965-1
964442
  Обвінцев О.В. Об"єктно-орієнтоване програмування. Курс на основі Python : матеріали лекцій : навч. посібник / Обвінцев О.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Основа, 2017. – 324, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 324. – ISBN 978-966-699-894-4
964443
   Об"єктно-орієнтований механізм інвестиційно-фінансової оцінки впровадження електротехнологій в сфері раціонального водокористування / В.М. Штепа, С.П. Вертай, Є.І. Сасєвич, П.І. Бурік // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 37-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
964444
  Верещинський О.А. Об"єктно-орієнтовані шаблони паралельного програмування для програмно-апаратної платформи CUDA : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Верещинський Олег Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 188, [2] л. – Додатки: л. 154-188, [2]. – Бібліогр.: л. 142-153
964445
  Верещинський О.А. Об"єктно-орієнтовані шаблони паралельного програмування для програмно-апаратної платформи CUDA : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Верещинський Олег Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
964446
  Шищенко П.Г. Об"єктно-предметна сутність ландшафтогенезу і ландшафтного аналізу як засобу його пізнання / П.Г. Шищенко, О.О. Набатова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-17. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Розкривається об"єктно-предметна сутність ландшафтногенезу як природного феномена. Ландшафтний аналіз трактується як один з найголовніших видів діяльності географа і полягає в науковому пізнанні функціональних, історичних, структурних і організаційних ...
964447
  Рач В. Об"єктно - предметний підхід до класифікації наукових досліджень у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.30-34. – ISSN 1608-6422
964448
   Об"єктом і душею // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 92-99 : фото
964449
  Бондар О.П. Об"єм вибірки в педагогічному дослідженні / О.П. Бондар, Ю.Г. Ковальов, О.С. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 22-26. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
964450
  Шилов Н.А. Об"ємна анализа / Н.А. Шилов. – Харків-Київ, 1932. – 156с.
964451
  Альохін О.Д. Об"ємна в"язкість деяких рідинних систем поблизу температури фазового переходу / О.Д. Альохін, О.І. Білоус, В.С. Сперкач // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 418-423. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені експериментальні результати досліджень акустичних (швидкість розповсюдження с та поглинання a f2 звуку) та реологічних (кінематична в"язкість Vs) властивостей розчину нітрометан-н-аміловий спирт, з критичною концентрацією Хkd = 0,384 ...
964452
  Горошко М.П. Об"ємна структура стовбурів ялиці білої у модальних лісових насадженнях Українських Карпат: порівняльний аналіз / М.П. Горошко, С.В. Портах // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 120-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1991-606X
964453
  Тананаєв М.О. Об"ємний аналіз / М.О. Тананаєв. – 6-те доп. та випр. вид. – Харків-Київ : ДНТВУ, 1937. – 458 с.
964454
  Герцрікен С.Д. Об"ємні зміни при низькотемпературному фазовому перетворенні в ніхромі / С.Д. Герцрікен, Л.Н. Лариков, М.М. Новиков. – Київ, 1963. – С. 494-496
964455
  Грицюк Л.С. Об"ємно-планувальні та стильові вирішення дерев"яних церков Євгена Нагірного // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник. – Київ, 2004. – Вип. 13. – С. 13-26.
964456
  Книш В.І. Об"ємно-просторова інтеграція багатоквартирного житла в динаміці формування багатофункціональних об"єктів нерухомості / В.І. Книш, І.О. Іщенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 289-305 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
964457
  Крачковська М.В. Об"ємно-просторова організація територій головних навчальних корпусів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" та Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2015. – Т. 7, № 5/6. – С. 37-44. – ISSN 2078-9912
964458
  Міндер В.В. Об"ємно-просторова структура території Голосіївського парку культури і відпочинку ім. М.Т. ильського в умовах складного рельєфу Києва / В.В. Міндер, І.О. Сидоренко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 97-105. – ISBN 978-966-929-446-3
964459
  Рутковська О. Об"ємно-просторове вирішення храму Пр. Богородиці Десятинної: За історичними джерелами та дослідженнями / О. Рутковська, Н. Шепітько // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Український державний науково-дослідний та проектний інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2003. – Число 1. – С. 66-80


  Нові дослідження щодо об"ємно-просторового вирішення пам"ятки архітектури, містобудування й археології України - Десятинної церкви в м. Києві.
964460
  Жидков С. Об"їзд архівів Польщі українськими та польськими молодими науковцями / С. Жидков, А. Ховтура // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 161-164. – ISSN 2077-7280
964461
  Деккер Ж. Об"явлення-80 : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 38-71. – ISSN 0320-8370


  "На противагу словесній і відлюдницькій магії постає міф про Повернення Блудного Батька у комедії Жака Де Деккера «Об’явлення-80» після п’ятнадцяти літ поневірянь у світах: цей зразок ненав’язливої притчі розкриває нову естетизацію традиційних ...
964462
  Родик К. Об"явлення з фронтів // Україна молода. – Київ, 2022. – 30 червня (№ 16). – С. 13


  Афоризм «артилерія - бог війни» виник давно, дуже давно. Либонь, ще за часів шпаг та мушкетів. Не дивно, що сприймали його, як застарілу красивість, вивітрену метафору. Аж поки вона не стала повсякденним проявом. Місяць минув у щоденному намаганні ...
964463
  Михальчук В.Г. Об. алгебраической теории квазиконформных отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Михальчук В.Г.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1962. – 9л.
964464
  Третяк О.В. Об`єктивна оцінка рівня навчального процесу і якості навчання як вагомий фактор у радіофізиці вищої освіти // Міжвузівська наук-практ конф."Впровадження рейтингової системи оцінювання занять студентів вузу"
964465
  Савойська С. Об’єднавчий потенціал української мови в комунікативному контексті мовної політики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 49-58. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 14 (291)). – ISSN 1729-360Х
964466
  Костюк В. Об’єднана територіальна громада та публічна бібліотека: грані співпраці [про бібліотеки Смизької ОТГ Дубенського району Рівненської області] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 6-8


  Автор розмірковує над призначенням бібліотеки в об"єднаній територіальній громаді, її роллю як центру комунікації, поширення правдивої та корисної інформації про життя громади, сприяння формуванню нового мислення. Усім, хто нині відстоює необхідність ...
964467
  Кушнірук С. Об’єкт і предмет дидактики у дискурсі сучасної соціокультурної ситуації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – С. 94-100. – ISSN 2308-4634
964468
  Нерода-Березка Об’єктивна основа інтернаціоналізації створення знань транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 190-196. – ISSN 2308-6912


  Стаття аналізує сучасні тенденції інтернаціоналізації науково-дослідної діяльності транснаціональних корпорацій, розвиток закордонної мережі їх дослідницьких підрозділів. Розкриває об’єктивні причини та фактори, що викликали інтернаціоналізацію ...
964469
  Ляшенко Т. Об’єктивні і суб’єктивні чинники політичного транзиту в сучасній Україні в працях українських вчених // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 314-329. – ISSN 2524-0137
964470
  Підлісна О.В. Об’єктивні та суб’єктивні засоби формування комфортного виробничого середовища // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 103-112
964471
  Цуканова Г.О. Об’єм як один з основних елементів виражальних засобів ембіент-медіареклами // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 102-106


  У статті зроблено спробу класифікувати елементи виражальних засобів ембіент-медіа - новітнього різ новиду реклами. Автор наводить низку аргументів на користь власної гіпотези щодо провідної ролі об"єму як одного з основних засобів ембіент-медіа та у ...
964472
   Обjавльениjа Библиотеке Матице српске 1791-1866 / [гл. уред. М. Вуксановичь ; ред. J. Карталовичь]. – Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2008. – XI, 92, [3] с., [24] с. с таблама. – (Каталог старих и ретких кньига Библиотеке Матице српске ; кн. 6). – ISBN 978-86-80061-07-8
964473
  Баранецкий О.В. Обpазование постоянных тканей в вегетационных веpхушках однодольных pастений. – Киев : Типо-лит.Высоч.утв.Т-ва И.В.Кушнеpевъ и К в Москве. Киевское отд., 1897. – 52с. + 3 таблицы. – Отд.оттиск их XV т. "Записок Киевск.Общ-ва Естествоисп."
964474
  Вольвач П. Оба береги : поезія // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 222/223. – С. 173-179.
964475
   Обабіч = Obabich : [кат. вист. : 22 трав.–30 черв. 2019 : Мист. арсенал, Київ, Україна] / [уклад. Є. Онух ; тексти: Ю. Ваганова та ін. ; пер.: Г. Бєляков та ін. ; передм.: Ю. Ваганова]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2019. – 167, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-97778-7-4
964476
  Чечель Н. Обабіч атлантики // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 94-95
964477
  Гаско М. Обабіч кордону. / М. Гаско. – Х., 1930. – 56с.
964478
  Лапський Остап Обабіч: істини?! / Лапський Остап; Український архів. – Warszawa : UKAR, 2003. – 224s. – ISBN 83-86112-18-2
964479
  Зорин Э.П. Обагренная Русь / Э.П. Зорин. – М., 1994. – 446с.
964480
  Задорожный Олег Обалбаниться за день : Албания. Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 102-108 : Фото
964481
  Седова Я. Обама-2 // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 14 (227). – С. 34-35. – ISSN 2075-7093


  Президент Обама баллотируется на второй срок. Но повторить успех 2008 года первому темнокожему президенту Америки будет непросто
964482
  Мечетная Н. Обама-мама // Корреспондент / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 44. – С. 54-56


  Перша леді США Мішель Обама
964483
  Смола Л. Обама Барак Хусейн // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 347-356. – ISBN 978-617-751-922-4
964484
  Ахундова Э. Обама и Алиев дали старт "перезагрузке" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 37 (1156). – С. 16-17. – ISSN 0234-1670
964485
  Сербин А. Обама использует Кубу для сдерживания растущего влияния России, Ирана и Китая в Латинской Америке / А. Сербин, Понт А. Сербин // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 6. – С. 32-34. – ISSN 0044-748Х
964486
  Мачавариани М. Обаяние земли : стихи / Мухран Мачавариани ; пер. с груз. Е.Евтушенко. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 80 с.
964487
  Догадина Т.М. Обаяние минувшего.Город, которого нет на карте // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 16 (250). – С. 31-34. – ISSN 1727-4893


  ...удивительный город, не похожий ни на один из известных вам городов мира. Это город книжных редкостей, где живут старинные книги: словари и справочники, книги по истории нашего отечества, альбомы, журналы. Возраст у них солидный — сто, двести, а то и ...
964488
  Бабошкин М. Обаяние несовершенства, или Мексиканская жизнь как она есть // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 48. – С. 30-32. – ISSN 0234-1670


  Життя в 105-мілліонній Мексіці
964489
  Халидов Д. Обаятельные могильщики // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 4. – С. 48-52


  Обама і Рогатін йдуть "ховати" демократію в США
964490
  Хруцкий Э.А. ОББ-1 / Э.А. Хруцкий. – С.-Пб.
1. – 1995. – 512с.
964491
  Джавахишвили М.С. Обвал : роман / М.С. Джавахишвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 310 с.
964492
  Стіль А Обвал / А Стіль. – Київ, 1961. – 179с.
964493
  Стиль А. Обвал / А. Стиль. – Москва, 1961. – 184с.
964494
  Стіль А. Обвал / А. Стіль. – К., 1962. – 187с.
964495
  Домовитов Н.Ф. Обвал / Н.Ф. Домовитов. – Донецк, 1963. – 224с.
964496
  Мревлишвілі М.М. Обвал / Маквала Мревлишвілі ;. – Київ, 1968. – 100 с.
964497
  Мушкетик Ю.М. Обвал : Повісті та оповідання / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 381с.
964498
  Мушкетик Ю.М. Обвал : Повести и рассказы / Ю.М. Мушкетик; Пер. с укр. Н. Крючковой. – Москва : Советский писатель, 1990. – 560с.
964499
  Белаш Б. Обвал : поэзия: стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 65-68. – ISSN 0131-8136
964500
  Камбулов Н.И. Обвал: Роман. / Н.И. Камбулов. – М. : Военное издательство, 1986. – 349 с.
964501
  Алексашенко С. Обвальное падение закончилось, кризис продолжается // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 4-20. – ISSN 0042-8736
964502
  Давыдов Платон Михайлович Обвинение в советском уголовном процессе : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.08 / Давыдов Платон Михайлович; Свердловск. юрид. ин-т. – Свердловск, 1973. – 48л.
964503
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и защита по уголовным делам. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1976. – 166с.
964504
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и изменение его в суде. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1963. – 172с.
964505
  Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. / Ф.Н. Фаткуллин. – Казань, 1965. – 532с.
964506
   Обвинение как процессуальная функция в советском уголовном и военно-уголовном процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Журавлев В. Г,; Журавлев В. Г,; Военно-юр. акад. СА. – Москва, 1950. – 20 с.
964507
  Фомичес Н.П. Обвинение остается в силе / Н.П. Фомичес. – М., 1966. – 115с.
964508
  Жогин Н.В. Обвинение предъявлено / Н.В. Жогин, А.А. Суконцев. – М, 1971. – 256с.
964509
   Обвинение. Альбом : Картины, фрагменты, эскизы, рисунки, карикатуры. Кукрыниксы. – Москва, 1969. – 48с.
964510
  Гасанова С. Обвинения 1930-1950-х годов в адрес Гусейн Джавида и печать // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 71-76
964511
  Кудрявцева Т. Обвинения в использовании магии в афинских судебных процессах V-IV вв. до н.э. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  В статье рассматриваются несколько процессов в Афинах в конце V-IV вв., в которых можно выделить "магическую составляющую"; особенно процесс "колдуньи" Теориды с Лемноса. Some legal cases with "the magical component" are discussed, especially the ...
964512
  Белов А.В. Обвиненные в ереси / А.В. Белов. – Москва : Знание, 1973. – 192 с. : ил. – (Рассказы о героях и мучениках науки)
964513
  Правчанов С. Обвинители и обвиняеми. / С. Правчанов. – София, 1983. – 258с.
964514
  Строгович М.С. Обвинительное заключение / М.С. Строгович. – М., 1943. – 32с.
964515
  Мариупольский Л.А. Обвинительное заключение в советском уголовном процессе. Учеб. пособие. / Л.А. Мариупольский. – М., 1969. – 56с.
964516
   Обвинительное заключение по делу Бухарина Н.И., Рыкова А.И., Ягоды Г.Г.. – Л., 1938. – 30 с.
964517
   Обвинительное заключение по делу бывш. военнослужащих японской армии.. – М., 1950. – 14с.
964518
   Обвинительное заключение по делу Киевской Губернской и городской милиции и розыска. – Киев : [1-я фото-лито-тип.], 1926. – 214 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
964519
   Обвинительные материалы по делу подпольной контрреволюционной группы зиновьевцев.. – М., 1935. – 48с.
964520
   Обвинительный акт венгерской государственной прокуратуры по делу Райка и его сообщников, 1949. – 12 с.
964521
   Обвинительный акт Главной прокуратуры Народной Республики Болгарии по делу Трайчо Костава и его сообщников.. – М., 1949. – 22с.
964522
  Гвоздецкий А. Обвинительный факт // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 9 января (№ 1/2). – С. 29. – ISSN 1563-6755


  Несмотря на то что границы допустимой критики в отношении публичного лица шире, чем в отношении рядового гражданина, в спорах о защите чести, достоинства или деловой репутации такого лица суды должны соблюдать презумпцию невиновности.
964523
  Юрчишин В. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 89-97
964524
  Лапкін А.В. Обвинувальна промова прокурора в суді: структура і зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 2 (61). – С. 113-120. – ISSN 1999-5717
964525
  Шевченко Т.О. Обвинувальний вирок суду як підстава достроко­вого припинення повноважень народного депутата України // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 147-159
964526
  Торба В. Обвинуватити, довести... Покарати? // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  Збиття МН-17 є наочним доказом того, що воєнна Агресія Росії проти України не обмежується втратами української сторони.
964527
  Сопільник Р. Обвинувачений (підсудний) – основний учасник кримінального судочинства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 210-214. – ISSN 1561-4999
964528
  Лобач В. Обвинувачений (підсудний) і цивільний відповідач: порівняльний аналіз правового статусу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 45-48
964529
  Рівлін А.Л. Обвинувачення в історії радянського кримінального процесу та діючій його системі // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
964530
  Нікольський Володимир Миколайович Обвинувачення репресованих в Україні періоду "Великої чистки" 1937-1938 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті на основі документів Державного галузевого архіву Служби безпеки України узагальнено та проаналізовано дані щодо обвинувачень репресованих в Україні у 1937-1938 рр.
964531
  Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України : Монографія / І.В. Рогатюк. – Київ : Атіка, 2006. – 160с. – ISBN 966-326-151-X
964532
  Михайленко О. Обвинувачення: його види і значення в кримінальному судочинстві України / О. Михайленко, В. Юрчишин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.46-52
964533
  Матієк С. Обвинуваченя як кримінальний позов. Деякі питання теорії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.47-49
964534
  Падерин Г.Н. Обвиняемый - страх / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1968. – 231с.
964535
  Ефимов Игорь Обвиняемый : роман / Окончание. Нач. в № 7, 2009 // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 8. – С. 5-83. – ISSN 0321-1878
964536
  Пономарев И.Б. Обвиняемый в стадии предварительного расследования. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.715 / Пономарев И.Б.; Высш. школа МВД СССР. – М., 1971. – 16л.
964537
  Никонов Б.П. Обвиняемый до суда / Б.П. Никонов. – Санкт-Петербург : Тип. Спб. т-ва печатн. и изд. делда "Труд", 1903. – 138 с.
964538
  Чельцов-Бебутов Обвиняемый и его показания в советском уголовном процессе / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1947. – 34с.
964539
  Рощин В.Н. Обвиняемый на предварительном следствии в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Рощин В.Н.; Коминет гос. безопасности при Совете Министров Союза СССР. Высшая школа. – М., 1955. – 16л.
964540
  Исмайлов Р.А. Обвиняемый на предварительном следствии и его процессуальные права. : Автореф... канд. юридич.наук: / Исмайлов Р.А.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 37л.
964541
  Гродзинский М.М. Обвиняемый, его обязанности и права в процессе / М.М. Гродзинский. – М, 1926. – 124с.
964542
  Янинин А.Н. Обвиняется ...сенсация : Политический детектив / А.Н. Янинин. – Москва : Мысль, 1990. – 123с.
964543
   Обвиняется в бесчеловечности. – М., 1984
964544
   Обвиняется в бесчеловечности. – 3-е изд., доп. – М., 1987. – 222с.
964545
   Обвиняется в измене?.. : воен.-приключен. повести. – Москва : Патриот, 1990. – 562с.
964546
  Картрайт Г. Обвиняется в убийстве / Г. Картрайт. – М., 1982. – 380с.
964547
  Царев В.И. Обвиняется пьянство / В.И. Царев. – Москва, 1986. – 125с.
964548
  Гершкович Б.Я. Обвиняются в бесчеловечности / Б.Я. Гершкович. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 254с.
964549
  Тацкий Ф.И. Обвиняются в доброте / Ф.И. Тацкий. – Киев : Молодь, 1989. – 256с.
964550
  Тацкий Ф. Обвиняются в доброте : Рассказы и повести / Феликс Тацкий. – Киев : Горобец, 2006. – 528с. – ISBN 966-8508-08-04
964551
  Пашенков Я.М. и др. Обводнение и водоснабжение в животноводстве / Я.М. и др. Пашенков. – М., 1955. – 176с.
964552
  Чогдон Журтманы Обводнение пастбищ. / Чогдон Журтманы. – Москва, 1980. – 256 с.
964553
   Обводнение постбищ.. – М., 1958. – 160с.
964554
  Пришивалко А.П. Обводнение частиц и элементы матрицы рассеяния света атмосферным аэрозолем / А.П. Пришивалко. – М., 1976. – 60с.
964555
  Тельвак В. Обговорення "Історії України" Михайла Грушевського на сторінках "The American Historical Review" // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 118-123. – ISSN 0869-3595
964556
  Шутак І. Обговорення актуальних проблем юридичної техніки і технології (за матеріалами науково-практичної конференції у Львові) / І. Шутак, І. Онищук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 163-155. – ISSN 1026-9932


  Про ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію: "Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування", яка відбулася 24-25 жовтня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У конференції взяли участь науковці ...
964557
  Брошкова С. Обговорення в ЗМІ коронакризи як засобу публічного пошуку виходу з кризи медичної галузі України // Діалог. Медіастудії : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І. Мечникова, Ф-т журналістики, реклами та видавничої справи ; редкол.: О. Іванова, І Грєбцова, М. Польовий [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 26. – С. 9-21. – ISSN 2308-3255
964558
   Обговорення виступу М.І. Сірого // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 462-463. – ISBN 978-966-171-322-1
964559
   Обговорення доповідей // Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ, 1975. – № 2 (167), лютий. – С. 43-58
964560
   Обговорення доповіді // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 14 жовтня (№ 29/30). – С. 4


  30 вересня і 1 жовтня цього року провадила свою роботу V університетська комсомольська конференція. Після звітнної доповіді тов.Бандури, яку з великою увагою прослухали делегати конференції, розпочалися жваві дебати.
964561
   Обговорення доповіді Л.М. Лобойка // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 458-459. – ISBN 978-966-171-322-1
964562
   Обговорення законопроектів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 18 червня (№ 24). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На Розширеному засіданні громадського об"єднання "Спілка ректорів вищих навчальних закладів України" було обговорення законопроекту № 8385 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо зміни системи управління закладами вищої освіти". В ...
964563
   Обговорення законопроекту ["Про освіту"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 19 червня (№ 24). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про законопроект "Про освіту" говорили під час зборів профспілкового активу Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.
964564
  Фріс П. Обговорення концепції кримінального проступку // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 76-79.
964565
   Обговорення концепції оновлення Цивільного кодексу України (серія круглих столів) // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (219). – С. 64-78. – ISSN 2308-9636


  У заході взяли участь - Рєзнікова В.В. (КУ), Майданик Р.А. (КУ).
964566
  Артикуца Н. Обговорення мовно-термінологічних проблем сучасного українського законодавства / Н. Артикуца, І. Семак // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 541-546. – ISSN 1026-9932


  Про Міжнародний науково-практичний круглий стіл "Мовно-термінологічніі проблеми сучасного українського законодавства", що відбувся у рамках "Днів науки НаУКМА" 30 листопада 2011 р. Серед учасників заходу - представники КНУ імені Тараса Шевченка"
964567
  Шарапа В. Обговорення моделей адміністративного судочинства з точки зору вирішення проблеми розмежування компетенції між різними юрисдикціями // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 158-167. – ISBN 978-966-8909-91-7
964568
  Згуровський М. Обговорення моделі майбутньої країни - найголовніше і найневідкладніше завдання / веде розмову Володимир Семиноженко // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Жовтень (№ 39/40). – С. 4-5


  Ректор Київської політехніки академік НАН України Михайло Згуровський у програмі "Про науку. Компетентно" на ютуб-каналі НАН України. Веде розмову автор програми та її постійний ведучий академік НАН України Володимир Семиноженко. Проглянути інтерв"ю ...
964569
  Коломоєць О.Ю. Обговорення національного питання на XII з"їзді РКП (б) // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 162-169. – ISBN 978-966-383-522-8
964570
   Обговорення питань підготовки і перепідготовки кадрів істориків-архівістів // Архіви України. – Київ, 1995. – № 4/6. – С. 24-28
964571
  Степаненко І.В. Обговорення проблем аспірантури // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (27). – С. 16-17. – ISSN 2414-5823
964572
   Обговорення проблем розвитку законодавства щодо державного регулювання економічних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 160-162. – ISSN 0132-1331
964573
  Крижанівський А. Обговорення проблеми правосвідомості в Одеській національній юридичній академії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 157-160. – ISSN 0132-1331
964574
   Обговорення програми для 12-річної школи на "круглому столі" у МОНУ // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24
964575
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
1. – 1993. – 102с.
964576
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
2. – 1993. – 167с.
964577
   Обговорення проекту Конституції України в газетних публікациях (липень-жовтень 1922 р.). – К.
3. – 1993. – 170с.
964578
   Обговорення проекту концепції розвитку педагогічної освіти / Прес-служба НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2018. – Січень - лютий (№ 1). – С. 2
964579
  Губань Р. Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 2 (116). – С. 17


  3 лютого у приміщенні Національної академії внутрішніх справ України відбувся круглий стіл на тему: "Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України", організований Асоціацією адвокатів України спільно з Громадською радою при ...
964580
  Лисенко О. Обговорення проекту про Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 11. – С. 66-68. – ISSN 1608-6422
964581
  Полешко А. Обговорення реформи законодавства про банкрутство (нотатки з семінару) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 455-456. – ISSN 1026-9932


  Про семінар, який був проведений Центром комерційного права спільно з Національною школою суддів України ( м. Київ, 17 вересня 2012 р.) . Обговорюваною темою була реформа законодавства про банкрутство. Доповідачі з КНУ імені Тараса Шевченка: зав. ...
964582
   Обговорення стратегії триває // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 12 жовтня (№ 40). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Триває громадське обговорення проекту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки, який розміщено на сайті МОН.
964583
  Колош Є. Обговорення Указу Президії Верховної Ради УРСР від 29 серпня 1962 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 102-103. – (Серія права ; № 7)


  На юридичному факультеті у грудні місяці 1964 року відбулося спільне засідання кафедр процесуального і цивільного права за участю практичних працівників, на якому обговорювалась практика застосування Указу Президії Верховної Ради УРСР від 29 серпня ...
964584
  Мельник Альона Обговорення шляхів покращення планування та здійснення евакозаходів при виникненні надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 21-22 : фото
964585
  Горська С. Обговорено найважливіші напрями розвитку освіти - 2013 // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 23-30 січня (№ 4/5). – С. 1-2


  У центрі уваги Колегії опинилися питання стану підготовки до проведення ЗНО та вступної кампанії 2013 р., діяльності подальшого розвитку Міжнародної української школи, а також удосконалення управління професійно-технічною освітою на прикладі ...
964586
   Обговорили питання співпраці / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  У рамках угоди про співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Науково-виробничим об"єднанням "Телеоптик" на фізичному факультеті для наукових співробітників радіофізичного та фізичного факультетів відбулася лекція ...
964587
   Обговорили програму "Мевляна" // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 4


  "...У нашому університеті побувала делегація ректорату Чукуровського університету (м.Чукурова, Турецька Республіка) у складі першого проректора Сейхан Тюкель, координатора програми "Мевляна" Хусейна Ертена та його заступника Ольги Євенко-Кунт. ...
964588
   Обговорили роботу, висунуту на здобуття Державної премії України // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Університет - НАН України: зв"язки міцніють. На пропозицію Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки на розширеному засіданні вченої ради радіофізичного фак-ту ун-ту відбулося громадське обговорення циклу наукових праць " Теорія ...
964589
  Целуйко О. Обговорили соціальні медіа // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 7


  В Інституті журналістики відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему "Соціальні виклики для соціально значущої медіадіяльності". Студенти та викладачі мали змогу ознайомитися з практикою Асоціації журналістів "Новомедіа", ...
964590
   Обговорили цікаві проекти // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Л.В.Губерський зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні паном Й.В.Фабріціо Романо. Ішлося про співпрацю між університетом та Посольством Італії, розширення обміну студентами й ...
964591
   Обговорювали міграційні процеси в Україні та світі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  В університеті відбулася Друга Міжнародна науково-практична конференція "Міграція в контексті цивілізаційної трансформації України і світу", яку проводить Центр українознавства філософського ф-ту ун-ту.
964592
  Лиса Н. Обговорюємо Концепцію розвитку корпоративного законодавства України // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 25.
964593
  Конончук Т. Обговорюємо перший том нової "Історії української літератури" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 20 червня (№ 12). – С. 5


  На черговому засіданні секції критиків у Будинку літераторів у Києві з вступним словом виступив проф. каф-и теорії літ. і компаративіст. КНУ імені Т. Шевченка, д-р філол. наук Наєнко М.К.
964594
  Литвин Т. Обговорюємо питання розвитку емоційного інтелекту учнів / Т. Литвин, Т. Вірченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 19
964595
  Засєкіна Т. Обговорюємо проект державного стандарту базової освіти // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Липень - серпень (№ 4). – С. 3
964596
  Гончаренко В.Г. Обговорюємо проект КПК України / В.Г. Гончаренко, І.К. Туркевич // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.9-11
964597
  Шинальський О. Обговорюємо проект нової редакції Закону України "Про прокуратуру" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-29.
964598
   Обговорюємо проекти Закону України "Про вищу освіту". Л. Губерcький, Є. Суліма, Л. Гриневич, В. Луговий, В. Андрущенко, Р. Рижков, та ін. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 11-12. – ISSN 2078-1016
964599
  Капелюшний В. Обговорюємо проекти, висунуті на здобуття Державної Премії України в галузі освіти 2017 року // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 109). – С. 4


  "Наукові та освітні засади цивілізаційного пізнання України" - таку назву має цикл наукових праць, висунутих Переяслав-Хмельницьким держ. пед. ун-том ім. Г. Сковороди на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року. Він містить 10 ...
964600
  Олександрів С. Обговорять проблеми міграції // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 13 листопада (№ 213). – С. 3


  Про відкриття міжнародної конференції "V Київська міжнародна модель ООН. Міграційна політика: практика та проблеми реалізації, перспективи врегулювання. Захід організували Представництво ООН в України, народний депутат В. Швець, ВГО"Всеукраїнська ...
964601
  Шаломаев М.И. Обгон на перекрестке / М.И. Шаломаев. – Ташкент, 1969. – 280с.
964602
  Кудиевский К. Обгоняющая ветер / К. Кудиевский. – Киев, 1957. – 136с.
964603
  Варфоломеев П.Н. Обгоняющие время / П.Н. Варфоломеев. – Воронеж, 1987. – 86с.
964604
   Обгоняющие время: Сб. очерков.. – Саратов, 1976. – 175с.
964605
  Ткаченко А.П. Обгоняя бегущих / А.П. Ткаченко. – Симферополь, 1980. – 144с.
964606
  Шайкин В.Г. Обгоняя время / В.Г. Шайкин. – М., 1977. – 80с.
964607
   Обгоняя время: Рассказы писателей о друзьях -- станкостроителях Москвы. Сб.. – М., 1979. – 288с.
964608
  Баганець О. Обгрунтована підозра // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 4-10 лютого (№ 5)


  "Доказування «обґрунтованості» підозри на досудовому розслідуванні як запорука дотримання верховенства права, законності, забезпечення права на свободу й особисту недоторканність, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини".
964609
  Чорна Н.Ю. Обгрунтований вибір стратегічних проектів для вертикальних об"єднань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 81-82 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
964610
  Журавльова М.О. Обгрунтованість використання презюмованої моральної шкоди експертами-психологами // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 170-177. – ISSN 2707-6849
964611
  Біла М.А. Обгрунтованість нотаріальних актів як принцип вчинення нотаріальних дій // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 6-9


  У даній статті досліджується принцип обґрунтованості нотаріальних актів. Висвітлюється сутність обгрунтованості та її значення. Аналізуються пропозиції вчених щодо шляхів закріплення цієї вимоги у законі. В данной статье исследуется принцип ...
964612
  Галаган І.С. Обгрунтованість обвинувачення необхідна умова діяльності обвинувача в радянському суді // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
964613
  Чуйко М.М. Обгрунтованість потреби застосування вітаміну D у дітей разного віку. Якому з препаратів надати перевагу? // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 129-134. – ISSN 2226-1230
964614
  Колотілова І. Обгрунтованість як вимога, якій повинні відповідати рішення суду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 73-75. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується вимога обґрунтованості рішень суду в цивільному процесі України. Аналізуються її складові та співвідношення з підставами скасування чи зміни рішень як необґрунтованих. В статье исследуется требование обоснованности решений суда ...
964615
  Кияк Б.Р. Обгрунтовання критеріїв оцінювання фундаментальних наукових досліджень / Б.Р. Кияк, В.Б. Андрущенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України". – Київ, 2015. – № 4 (89). – С.67-72. – ISSN 0374-3896
964616
  Череповський П.В. Обгрунтовування параметрів розробки вугільних родовищ крутого падіння з урахуванням області раціонального проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Череповський Павло Васильович ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
964617
  Таможанська Г.В. Обгрунтуання часових меж використання інформаційних технологій в заняттях міні-футболом зі студентками молодших курсів університетів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 46-52 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1818-9172
964618
  Кушнір Н.Б. Обгрунтуваання місця та ролі природо ресурсного менеджменту в забезпеченні сталого економічного зростання / Н.Б. Кушнір, А.Й. Жемба // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 101-104
964619
  Щербина М. Обгрунтував подружжя, - як вічний феномен // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 8


  75 років з дня народження українського вченого і педагога, професора, заслуженого працівника освіти України Віктора Григоровича Постового.
964620
  Абдулоєва О. Обгрунтування "чорного списку" загрозливих для біорізноманіття інвазійних видів рослин України / О. Абдулоєва, Н. Карпенко, О. Сенчило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 108-110. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз адвентивної фракції флори України. Наведено список чужинних видів з високою інвазійною спроможністю і загрозливих для збереження біорізноманіття України ("чорний список"). An analyze of alien part of Ukrainian flora was made. The list ...
964621
  Глоба Г.В. Обгрунтування авторської фітнес-програми тайцзіцюань та бодіфлекс із залученням інформаційних технологій на заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ / Г.В. Глоба, О.М. Зінов"єв, В.А. Афанасієва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 52-60. – ISSN 2220-6310


  У статті обгрунтована авторська фітнес-програма тайцзіцюань та бодіфлекс із залученням інформаційних технологій на заняттях фізичним вихованням студентів ВНЗ. Автори обирали елементи програми за критеріями новизни (для підвищення мотивації студентів до ...
964622
  Бичко А.В. Обгрунтування активної ролі ліпідного матриксу в структурі та функціях мембран клітини / А.В. Бичко, В.К. Рибальченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 7)


  У межах фазово-мозаїчної моделі структурної організації клітинних мембран обговорюється активна роль ліпідного матриксу у їх функціонуванні. Запропонований механізм передачі ліпідами інформації про взаємні конформаційні перебудови білкових мембранних ...
964623
  Котєнєва Ю.М. Обгрунтування актуальності формування професійної кар"єри особистості у ВНЗ // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 85-92. – ISSN 2227-2844
964624
  Стефанишин Д.В. Обгрунтування базової діагностичної моделі для контролю й прогнозування фільтрації в тілі земляної греблі за даними регулярних спостережень / Д.В. Стефанишин, Д.В. Дем"янюк // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 138-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
964625
  Рабінович П. Обгрунтування балансу інтересів (потреб) у судових рішеннях загального значення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 49-55. – ISSN 1026-9932
964626
   Обгрунтування безпечного застосування дезінфекційного засобу "СТЕРІЗЕНТ" / О.В. Сурмашева, В.Ф. Бабій, О.О. Полька, О.О. Черниш, О.Є. Кондратенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 64-70 : табл., фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
964627
  Бурдін В. Обгрунтування в науково-практичних коментарях до кримінальних кодексів кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у стані сп"яніння // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 295-302. – (Серія юридична ; Вип. 41)
964628
  Пендяга Г. Обгрунтування в юридичній літературі відповідальності незалежно від вини за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 22-25
964629
  Бодюк А.В. Обгрунтування вартісно-ресурсних понять геології урану // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 114-122. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
964630
  Воловець Я. Обгрунтування вартості навчання у ВНЗ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 68-71 : табл., рис. – ISSN 0131-775Х
964631
  Скворцов І.Б. Обгрунтування вартості робочої сили з урахуванням її відтворення / І.Б. Скворцов, О.Я. Загорецька, В.А. Гришко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 42-48. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто найсуттєвіші причини відсутності теоретичного обгрунтування величини заробітної плати. Визначено основні недоліки сучасних досліджень заробітної плати. Побудовано базові елементи теорії заробітної плати, виділення яких значною мірою ...
964632
  Сергієнко О. Обгрунтування вдосконалення механізму управління професійною діагностикою персоналу в аспекті залучення нових кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
964633
  Ткачук Р.Ф. Обгрунтування верховенства римської кафедри у творі Іллі Мороховського "Рaregoria albo utulenie uszczypliwego lamentu mniemaney cerkwie swiеtey wschodniey zmyslonego Theophila Ortologa" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 199-207


  У статті викладено міркування Іллі Мороховського, Мелетія Смотрицького щодо автентичності едикту "Donatio Constantini", розкрито зміст суперечки українських авторів у питанні верховенства Риму в християнстві. Досліджено історичні джерела, застосовані ...
964634
  Матвієнко Р.О. Обгрунтування вибору економічної стратегії територіальної соціально-економічної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 167-171. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
964635
  Черваньов І.Г. Обгрунтування вибору індикативних об"єктів для ландшафтного моніторингу природоохоронної території та дослідження їх за даними дистанційного зондування й польового знімання / І.Г. Черваньов, О.В. Залюбовська, А.Ю. Овчаренко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1561-4980
964636
  Гаврилюк О.В. Обгрунтування вибору інтеграційного вектора України в умовах глобальної нестабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 22-30
964637
  Безнощенко М.В. Обгрунтування вибору коефіцієнта дисконтування при оцінці інвестиційних проектів / М.В. Безнощенко, Н.О. Куляниця // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 13-15.
964638
   Обгрунтування вибору матеріалів п"єзодатчиків для виконання завдання захисту території охороняємих об"єктів / М.М. Нікіфоров, І.В. Пампуха, В.В. Ільченко, О.Л. Кульський // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба ; голов. ред. Худов Г.В. ; редкол.: Бараннік В.В., Герасимов С.В., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (62). – С. 83-92. – ISSN 1997-9568
964639
  Герасимов Б.М. Обгрунтування вибору моделі надання знань для систем підтримки прийняття рішень органів управління військами / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач, Є.В. Нікіфоров // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ
964640
  Волошин М.І. Обгрунтування вибору модельних птахопідприємств для екологічних досліджень / М.І. Волошин, О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 116-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
964641
  Стадницький Ю.І. Обгрунтування вибору оптимального варіанта технології: нове бачення проблеми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 40-46
964642
  Отченаш Н.Д. Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 120-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
964643
   Обгрунтування вибору технологій та принципів побудови програмного забезпечення при реалізації проекту "Система машиного перекладу" / В.В. Балабін, С.В. Лєнков, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха, Л.О. Литвиненко, О.Ю. Ніколаєвська // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті розглянуто існуючі підходи до автоматизації перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програмного забезпечення, що використовується для побудови запропонованої моделі перекладу текстів.
964644
  Олійник О.П. Обгрунтування видатної універсальної цінності вул. Хрещатик для включення в список Світової спадщини ЮНЕСКО // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 205-206
964645
  Примак В. Обгрунтування виключення вини зі складу умов цивільно-правової відповідальності суб"єктів публічного права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 67-72.
964646
  Криничко В.В. Обгрунтування використання сенсорної депривації в реабілітації хворих з нейрогеним порушенням слиновиділення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.33 / Криничко Валерія Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 11 назв
964647
  Чеботарський В.А. Обгрунтування використання терміну "ландшафтний осередок" у ландшафтознавчих дослідженнях // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 15-21. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуті етимологічні аспекти поняття "осередок" та обґрунтовано термін "ландшафтний осередок". Запропонована модель організації розвитку осередків та осередкових процесів. На прикладі території Середнього Побужжя охарактеризовано ...
964648
  Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 260 л. + Додаток : л. 208-260. – Бібліогр. : л. 194-207
964649
  Сальнікова С.А. Обгрунтування вимірювання показників релігійності у кількісних соціологічних дослідженнях : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Сальнікова С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
964650
  Ковтуненко О.П. Обгрунтування вимог до ефективності забезпечення угрупувань військ елементами комплектів ЗІП до об"єктів озброєння та військової техніки / О.П. Ковтуненко, О.В. Зубарев, О.А. Оністрат // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 25-27
964651
  Бахарєв В.С. Обгрунтування вимог до організації та проведення режимних, оперативних та епізодичних спостережень за якістю атмосферного повітря із застосуванням пересувних екологічних лабораторій / В.С. Бахарєв, А.В. Маренич // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 88-97 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
964652
  Попівняк Р. Обгрунтування впливу чинників на відтворення, формування та використання трудових ресурсів у сільському господарсті / Р. Попівняк, О. Кіц // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
964653
  Лисичкіна І.О. Обгрунтування впровадження лінгвістичного забезпечення в службово-бойову діяльність Національної гвардії України / І.О. Лисичкіна, О.О. Лисичкіна, П.Б. Ткач // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (70). – С. 71-75. – ISSN 2078-7480
964654
  Прокопов Д.Є. Обгрунтування генези хиби у філософії К.А. Гельвеція // Вісник Житомирського державного технологічного університету : Науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 151-165. – (Філософські науки ; Вип. 1). – ISSN 1728-4260
964655
  Бодюк А.В. Обгрунтування геолого-виробничої класифікації корисних копалин та їх родовищ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 50-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 27). – ISSN 2079-5688
964656
  Сніцар М.О. Обгрунтування геомеханічної стійкості масиву набухаючих грунтів в гідротермальних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сніцар Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
964657
   Обгрунтування гігієнічного нормативу кратності повітрообміну у медичних приміщеннях амбулаторій, вбудованих у житлові будинки / В.М. Махнюк, А.В. Чайка, Н.П. Павленко, С.М. Могильний, В.В. Куцевич // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (101). – С. 42-50 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
964658
  Педченко С.В. Обгрунтування гідрогеомеханічних параметрів стійкості бар"єрних ціликів при затопленні вугільних шахт Донбасу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Педченко Світлана Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничний ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
964659
  Кульчицький С. Обгрунтування Голодомору 1932–1933 рр. як геноциду у світлі концепцій Р.Конквеста й Р.Лемкіна // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 98-127. – ISSN 0130-5247
964660
  Клименко С.М. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : Навч. посібник / С.М. Клименко, О.С. Дуброва; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 252с. – ISBN 966-574-718-5
964661
   Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Донець Л.І. [та ін.] ; за заг. ред. Донець Л.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с. : табл. – Додатки: с. 454-462. – Бібліогр.: с. 463-471. – ISBN 978-611-01-0303-9
964662
  Сулим М.В. Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : підручник для студентів ВНЗ / М. Сулим, О. Пенцак. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 329, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-329. – ISBN 978-966-418-165-2
964663
  Булатов М.О. Обгрунтування диференціального числення в "науці логіки" Гегеля // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
964664
  Івасик Н. Обгрунтування добору засобів фізичної реабілітації для дітей, хворих на гостру пневмонію // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – № 1 (23). – С. 45-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2221-1217
964665
  Шпак В. Обгрунтування допуску фахівця у галузі права до фактичної участі у судовому процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 84-88.
964666
  Нестерчук І.К. Обгрунтування доцільності виділення нанофацій для дослідження антропогенного впливу на структуру та екологію ландшафту // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 15 , ч. 2 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 169-180
964667
  Мурал Обгрунтування доцільності використання сонячної енергії на прикладі республіки Йемен / Мурал, Алмехлафі // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 41-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2522-1892
964668
  Машков Л. Обгрунтування доцільності двохаспектного погляду на юридичну відповідальність для сучасної правової науки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 72-82. – ISBN 978-966-306-020-4
964669
  Машков А. Обгрунтування доцільності двохаспектного погляду на юридичну відповідальність для сучасної правової науки // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 28-29
964670
   Обгрунтування доцільності застосування геоінформаційних систем у ландшафтно-екологічному моніторингу / В. Зацерковний, Л. Плічко, О. Приліпко, О. Ніколаєнко, Т. Мужанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  Для сучасних міст характерні такі негативні наслідки цивілізації, як ущільнення міської забудови, забруднення повітря, води, грунту, зростаючий рівень шуму і вібрацій, "теплові острови", вплив магнітних, електричних, іонізаційних полів тощо. Небувалими ...
964671
  Геєць І.О. Обгрунтування доцільності овердрафтового кредитування підприємств банківськими установами // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-41 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
964672
  Будаєва О. Обгрунтування доцільності підвищення маркетингових витрат підприємства за критерієм операційного прибутку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
964673
  Ревенко А. Обгрунтування доцільності повної ратифікації Україною 160-ї Конвенції Міжнародної організації праці 1985 року "Про статистику праці" // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 36-38
964674
  Деділова Т.В. Обгрунтування доцільності стратегічної спрямованості держави на інноваційний вектор розвитку / Т.В. Деділова, О.М. Шершенюк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 9-16. – ISSN 2226-8820
964675
  Мосейчук Ю.Ю. Обгрунтування доцільності та практичні механізми впровадження організаційно-педагогічних умов у процесі формування культури здоров"я // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 332-336. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
964676
  Сербінова Л.А. Обгрунтування доцільності утилізації та переробки медичних відходів спалюванням на базі лікувально - профілактичних закладів / Л.А. Сербінова, Х.І. Фесан, О.С. Тимощук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 136-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
964677
  Марцафей А.С. Обгрунтування ДС-алгоритмiв при моделюваннi iзотермiчних потокiв нестислої рiдини // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 66-75. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Побудовано ефективний обчислювальний ДС-алгоритм для початково крайової задачi для системи рiвнянь Нав"є-Стокса. Встановлено його консервативнiсь. За допомогою методу першого диференцiального наближення дослiджено дисперсiйнiсть та дисипативнiсть ...
964678
  Мірошніченко О.В. Обгрунтування еквівалентної аналітичної моделі пеленгатора широкосмугових активних шумових перешкод при використанні алгоритму прийому з багаточастотним гетеродинуванням // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 78-80


  У статті проводиться аналіз ефективності багатоканального базово-кореляційного пеленгатора при широкосмугових активних шумових перешкодах, аналітичне пророблення проходження коливань перешкоди через широкосмуговий приймач до кореляторів з метою ...
964679
  Шмиголь Ю.В. Обгрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методівматематичного моделювання (на прикладі Полтавської області) : Автореф. дис. ... канд. сільськогосподарських наук: 03.00.16 / Шмиголь Ю.В.; Ін-т агроекології Української академії наук. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 27 назв
964680
  Хоренжая І.В. Обгрунтування екологічно безпечного водовідведення з території населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Хоренжая Ірина Віталіївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
964681
  Ізмайлова К. Обгрунтування економічних рішень щодо підвищення ефективності проектів на передінвестиційній стадії : на допомогу викладачам ВНЗ // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 79-87 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
964682
  Максимова І.І. Обгрунтування економічно-ефективних параметрів видобутку забалансових запасів залізних руд на вітчизняних гірничодобувних підприємствах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 80-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6814
964683
  Козлов Д.В. Обгрунтування економічного інструментарію сталого розвитку підприємства машинобудівної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Козлов Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Сумс. держ. ун-т. – Суми, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
964684
  Костенко Д.М. Обгрунтування економічної доцільності виробництва твердого біопалива з енергетичних культур в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Костенко Дмитро Миколайович ; НАН України, Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
964685
  Зайцев Д.Б. Обгрунтування економічної моделі у сфері відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 338-350. – (Економічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
964686
  Качарова В.М. Обгрунтування емпіричного дослідження специфічної аналізаторної чутливості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 23-28
964687
  Таргоній М.М. Обгрунтування енергоефективного управління водоподачею на зрошувальних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Таргоній Микола Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2020. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 15 назв
964688
   Обгрунтування енергоефективної системи світлодіодного опромінення тепличних рослин / Л.С. Червінський, Т.С. Книжка, О.І. Романенко, Я.М. Луцак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 128-134 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
964689
  Лях В. Обгрунтування етики "інтегрального гуманізму" в філософії життя" та в екзистенціалізмі Ж.-П. Сартра // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 190-202. – ISBN 978-966-02-6741-1
964690
  Макаренко М.В. Обгрунтування ефективних управлінських рішень на рівні підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 181-187 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
964691
  Кустовська О.В. Обгрунтування ефективності використання капіталу за типами при землекористуванні та землевпорядкуванні / О.В. Кустовська, С.Л. Ключник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 102-107. – ISSN 2306-1677
964692
  Шморгун Н.П. Обгрунтування ефективності використання методів вибору проектів при бюджетуванні капітальних інвестицій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 185-189


  Стаття присвячена питанням аналізу вибору проектів капітальних інвестицій. Розглянуто сучасні кількісні методи, що використовуються при виборі проектів, їх основні особливості та правильність їх використання.
964693
  Князєва Т.В. Обгрунтування ефективності економічного механізму вирішення міжнародних проблем природокористування // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 36-40 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
964694
  Смик М. Обгрунтування ефективності засобів фізичної реабілітації для новонароджених з неонатальною асфіксією легкого ступеня / М. Смик, Тимрук-Скоропад // Фізична активність, здоров"я і спорт : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – № 1 (23). – С. 69-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2221-1217
964695
  Любарець С.Ф. Обгрунтування запровадження індивідуальних навчально-дослідних завдань при вивченні розділу "Вади розвитку твердих тканин зубів" // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 2, т. 3 (130). – C. 63-65. – ISSN 2077-4214
964696
  Метлушко О. Обгрунтування засад європейської інтеграції банківської системи України / О. Метлушко, Ю. Василькова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 136-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
964697
  Ковальков П.А. Обгрунтування засобів вдосконалення діяльності газодимозахисників. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.02 / Ковальков П.А.; М-во освіти Укра. – Харків, 1997. – 23л.
964698
  Напльоков Ю Обгрунтування застосування інтерактивних технологій навчання у викладанні курсу "Офіцер багатонаціонального штабу" / Ю Напльоков, В. Школяренко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 196-203. – ISSN 2617-1775
964699
  Сливка Г.І. Обгрунтування застосування методу Фур"є до задачі про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В работі розглядається крайова задача математичної фізики про коливання круглої мембрани коли початкові умови є сумісно строго субгауссові випадкові поля. Обгрунтовано метод Фур"є для такої задачі. Досліджені випадкові ряди, які зображують розв"язок.
964700
  Сливка Г.І. Обгрунтування застосування методу Фур"є до задачі про коливання прямокутного паралелепіпеда з випадковими початковими умовами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 66-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  В роботі розглядається крайова задача математичної фізики про коливання прямокутного паралелепіпеда, коли початкові умови є сумісно SSub[нижній індекс фі]([Омега]) випадкові поля. Для такої задачі обґрунтовано застосування методу Фур"є.
964701
  Золотарьова Ж.М. Обгрунтування заходів профілактики синдрому емоційного вигорання серед студентів-медиків // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 95-98. – ISSN 1681-2751
964702
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-53. – ISSN 2077-4893
964703
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
964704
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
964705
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства
964706
  Ковалів О.І. Обгрунтування змін до Конституції України щодо грунтів як основного національного багатства // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 47-52 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-4893
964707
  Топузов О.М. Обгрунтування змісту предметних географічних компетенцій учнів основної школи / О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (148). – С. 38-43. – Бібліогр.: 14 назв.
964708
  Рижкова Н. Обгрунтування змісту програми психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння військовослужбовців інженерних військ Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 33-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано зміст авторської програми психопрофілактики синдрому емоційного вигоряння військовослужбовців інженерних військ ЗСУ. Зазначено, що вeличeзний oбcяг iнжeнeрниx рoбiт, прoведених нa вeликиx тeритoрiяx і у cтиcлi тeрмiни, доводить, щo уcпiшнe ...
964709
  Ігнатенко М.Г. Обгрунтування зон збуту калійної промисловості СРСР : торгівля. Обслуговування // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 83-91
964710
  Жарінова А.Г. Обгрунтування і вибір критеріїв ефективності системи управління інтелектуальними активами в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 91-101 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
964711
  Товста Т.Л. Обгрунтування і вибір критерію оптимальності та економіко-математична модель задачі оптимального поєднання галузей харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 62-63. – Бібліогр.: 2 назви
964712
  Доброскокін І.Г. Обгрунтування і розвиток ленінської ідеї про загальність відображення в працях Тодора Павлова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
964713
   Обгрунтування і розробка методики організації підвищення кваліфікації наукових працівників / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. Юрков // Професійний розвиток наукових працівників освітніх та наукових установ системи Міністерства оборони України: механізм формування сучасної моделі : колект. монографія / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. та ін. Юрков. – Київ : Компринт, 2023. – С. 210-222. – ISBN 978-617-8269-30-2
964714
  Ільїн Я.В. Обгрунтування і розробка неруйнуючого деформаційного методу оцінки морозостійкості асфальтобетону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Ільїн Ярослав Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
964715
  Стріха В.А. Обгрунтування і розробка пошарового валкування фрезерного торфу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Стріха В.А.; Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
964716
  Мельничук В. Обгрунтування інвестицій у вивчення й освоєння покладів міді на прикладі рудопрояву Жиричі (Волинь) / В. Мельничук, В. Приходько // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 4-13. – ISSN 2078-6220
964717
  Дудник С.В. Обгрунтування інноваційної системи медико-соціальної допомоги дітям до 5 років в Україні : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.03 / Дудник Світлана Валеріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
964718
  Лаптєва Г.Р. Обгрунтування інструментарію дослідження психологічних чинників духовної самореалізації майбутніх психологів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 74-76
964719
  Кузьмін О.Є. Обгрунтування інструментарію полікритеріальної діагностики діяльності машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 27-33


  Розкрито роль інструментарію у забезпеченні якісної діагностики діяльності підприємств. Уточнено сутність та структурні елементи діагностики машинобудівних підприємств в умовах економічної кризи.
964720
  Брікман Т.О. Обгрунтування інструментарію фінансового механізму державно-приватного партнерства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 68-75. – ISSN 2221-8440
964721
  Чміль Г.А. Обгрунтування інструментів дослідження маркетингової інноваційної активності компанії індустрії гостинності на ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 62-65 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
964722
  Додонов О. Обгрунтування категорії "сфера праці" : соціально-трудові відносини // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 39-45 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
964723
  Удовиченко В. Обгрунтування класифікації антропогенно трансформованих ландшафтних комплексів (на прикладі актуальних систем природокористування Лівобережної УКраїни) // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 158-160. – ISBN 978-617-7069-38-5
964724
  Валігура О.Р. Обгрунтування когнітивної моделі породження мовлення білінгва // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 23-28. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
964725
  Підгородецька Л.В. Обгрунтування комплексної оцінки екологічного стану водойм на основі космічної інформації ДЗЗ і наземних спостережень на прикладі озера Світязь : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Підгородецька Людмила Володимирівна ; Держ. установа "Наук. центр аерокосмічних досліджень Землі Ін-ту геологічних наук НАН України". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
964726
  Курніков В.В. Обгрунтування комплексу показників оцінки складності обстановки на ділянці державного кордону Північного регіонального управління в умовах загострення воєнно-політичної обстановки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (35). – С. 81-86. – ISSN 2311-7249
964727
  Махоня В.І. Обгрунтування компонентів писемного мовлення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 145-148. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
964728
  Колісник Б.І. Обгрунтування конкурентних стратегій лісогосподарських підприємств регіону на основі індексного методу / Б.І. Колісник, О.М. Шубалий // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 88-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
964729
  Матат А. Обгрунтування конституційних принципів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 54-58. – (Юридичні науки ; вип. 2 (117)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання принципів у праві, а також їхній поділ на "основоположні принципи права" та "загальні принципи права", які представлено в українській правничій доктрині. Проаналізовано дефініцію поняття "принципи права", їхнє сутнісне значення та ...
964730
  Сотнікова-Мелешкіна Обгрунтування концептуальної моделі гігієнічного моніторингу групового здоров"я школярів в умовах інтенсифікації навчального процесу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.02.01 / Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 46 назв
964731
  Захарченков С.П. Обгрунтування концепції дослідження сутності фінансів : теорія фінансів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 9 (166). – С. 108-114. – Бібліогр.: 14 назв
964732
  Стичінська О.О. Обгрунтування концепції фінансового регулювання інвестиційної діяльності в економіці України в контексті оподаткування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 211-217. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
964733
  Іксарова Н.О. Обгрунтування критеріїв взаємозв"язку розвитку сфери послуг та економічної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 351-361
964734
  Трофимов В.В. Обгрунтування критеріїв сейсмічного прогнозу структури порушень вуглепородного масиву в умовах зближених пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Трофимов Віктор Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
964735
  Олексієнко Б.М. Обгрунтування критерію та виду показників ефективності математичних моделей підтримки прийняття рішень щодо організації оперативно-службової діяльності на ділянці відділу прикордонної служби / Б.М. Олексієнко, О.В. Боровик, О.І. Березенський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 178-185
964736
  Євтушок О.В. Обгрунтування маркетингової стратегії розвитку аграрного підприємства ринкового типу / О.В. Євтушок, О.Л. Ліпова, В.В. Бахчиванжи // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 54-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2312-847X
964737
  Осипов В.В. Обгрунтування математичної моделі для оцінки та регулювання забруднення поверхневих вод України біогенними елементами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 112-121. – ISSN 2306-5680
964738
  Венгрин В.В. Обгрунтування медико-біологічних характеристик спортивних ігор / В.В. Венгрин, В.М. Шиманський // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 128-129
964739
  Гопченко Є.Д. Обгрунтування методики розрахунку характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману / Є.Д. Гопченко, Ж.Р. Шакірзанова, В.А. Овчарук // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 155-162 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
964740
  Хоменко П.В. Обгрунтування методики формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів загальної практики / П.В. Хоменко, А.Л. Гавриш // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 3/1 (172). – С. 55-59. – ISSN 2221-6316


  Обгрунтована методика формування діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів загальної практики на основі полівекторної інтеграції навчального матеріалу.
964741
  Григорян О.В. Обгрунтування методичних підходів до психофізіологічного відбору працівників промисловості на роботи з підвищеною небезпекою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.01 / Григорян Олена Валеріківна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
964742
  Сава А.П. Обгрунтування методичного інструментарію оцінки розвитку сільських територій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 26-34. – ISSN 2308-1988
964743
  Звягінцева Г.В. Обгрунтування методів оцінки та прогнозування ризику впливів шкідливих речовин при забрудненні атмосфери промислових міст : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 21.06.01 / Ганна Вікторівна Звягінцева; Донец. нац. ун-т. – Донецк, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
964744
  Дмитренко А.В. Обгрунтування методів оцінювання фінансових інвестицій у спільну діяльність зі створенням юридичної особи // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 91-96. – ISSN 2218-1199
964745
  Томченко О.В. Обгрунтування методів системного аналізу стану водно-болотних угідь з використанням даних дистанційного зондування Землі і наземних спостережень (на прикладі верхів"я Київського водосховища) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Томченко Ольга Володимирівна ; НАН України, Держ. установа "Наук. центр аерокосм. дослідж. землі Ін-ту геол. наук НАН України". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
964746
  Садєков А.А. Обгрунтування методів управління змінами на вітчизняних підприємствах в умовах фінансово-економічної нестабільності / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 43-47


  Обгрунтовано підходи до вибору методів управління змінами на вітчизняних підприємствах в залежності від стратегічного потенціалу підприємств та способу впровадження змін.
964747
  Казієв С.Г. Обгрунтування методології лікування пацієнтів з венозною формою еректильної дисфункції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Казієв Саід Ганійович ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
964748
  Лігоненко Л.О. Обгрунтування методології оцінювання економіко-технологічного потенціалу регіону на основі бенчмаркінгового підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 146-156. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
964749
  Сучок С. Обгрунтування методом імовірнісних автоматів індивідуальних відсоткових ставок для поточних рахунків у національній валюті клієнтів комерційного банку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 39-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
964750
  Штайн Б.В. Обгрунтування методу і технічних засобів оцінювання показників якості теплозахисного одягу пожежника : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Штайн Богдан Володимирович ; М-во надзвичайних ситуацій України ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
964751
  Приходько С.Ю. Обгрунтування методу прогнозування викидонебезпеки вугільних пластів при їх розробці з з урахуванням впливу космогонічних факторів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.11 / Приходько С.Ю.; МО і НУ, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.
964752
  Невмержинська О.В. Обгрунтування механізмів фінансування процесів злиття та поглинання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 278-284. – ISSN 0321-0499
964753
  Чечель А.О. Обгрунтування механізму екологізації соціально-економічного розвитку промислових вугільних територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 124-126 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
964754
  Ляшенко Г.А. Обгрунтування моделі впливу терапевтичного ультразвукового опромінювання на суглоб тварини / Г.А. Ляшенко, І.А. Черепньов, В.Л. Топчий // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 48-51 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-1828
964755
  Чебанов О.Ю. Обгрунтування моделі поверхневого стоку водозбору р. Сан-Францискіто // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 74-84 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
964756
  Піддячий В.М. Обгрунтування моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 108-114. – ISSN 2078-1687
964757
  Ткач М. Обгрунтування моделі розвитку професійної творчості бакалаврів лісового і садово-паркового господарства // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 7 (162), липень. – С. 144-150. – ISSN 2308-4634


  "У статті аналізується поняття моделі та моделювання, розкривається алгоритм створення моделі розвитку професійної творчості бакалаврів лісового і садово-паркового господарства".
964758
  Головко Р.А. Обгрунтування моделі страхового кооперативу в системі ризик-менеджменту фермерських господарств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 130-135 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
964759
  Юдіна О.І. Обгрунтування моделі управління інноваціями як чинниками ресурсозбереження на підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 43-47
964760
  Гивлюд А.М. Обгрунтування можливості використання природного цеоліту для очищення стічних вод молокозаводів / А.М. Гивлюд, В.В. Сабадаш, Я.М. Гумницький // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
964761
  Момонт Т.В. Обгрунтування можливості віднесення криптовалюти до складу активів підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 26-30
964762
  Труш Ю.Л. Обгрунтування мотиваційного процесу для удосконалення управління якістю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 148-152
964763
  Грузєва Т.С. Обгрунтування навчального плану підготовки фахівців громадського здоров"я з позиції євроінтеграційних вимог та національного контексту / Т.С. Грузєва, Н.В. Гречишкіна, І.М. Пельо // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 316-317. – ISSN 2077-6594
964764
  Коротунова О.В. Обгрунтування напрямів забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 75-80 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
964765
  Сердюк С О. Обгрунтування напрямів модернізації об"єктів теплової енергетики: проблеми попередньої оцінки та автоматизації розрахунків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 4 (677). – С. 30-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2522-9303
964766
  Рзаєва Т.Г. Обгрунтування напрямів оцінки потенціалу відповідно до потреб економічного аналізу / Т.Г. Рзаєва, Г.І. Рзаєв, М. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 107-113. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
964767
  Ксьондз С.В. Обгрунтування напрямів підвищення ефективності економічної діяльності лісових господарств / С.В. Ксьондз, В.С. Підгірна, Я.В. Сеньовська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 64-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
964768
  Іжболдіна О.О. Обгрунтування напрямів розвитку інноваційного потенціалу аграрного виробництва / О.О. Іжболдіна, В.В. Мареніченко, О.С. Павленко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 34-40. – ISSN 2306-6814
964769
  Кочетков В.М. Обгрунтування напрямів розвитку іноземних банків у контексті забезпечення ефективного функціонування банківської системи України / В.М. Кочетков, М.М. Рихлюк // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 29-33
964770
  Оболенцева Л.В. Обгрунтування напрямів стратегічного розвитку туристичної конкурентоспроможності регіону / Л.В. Оболенцева, Н.О. Кондратенко, Н.Ф. Чечетова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 6 (533) : Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни. – С. 43-50. – ISSN 2222-4459
964771
  Пєша І.В. Обгрунтування напрямів та завдань молодіжної роботи на рівні територіальної громади // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 155-160. – ISSN 2306-6814
964772
  Запорожан Л. Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні / Л. Запорожан, М. Феш, Я. Стукалова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 100-103
964773
   Обгрунтування наукових методів раціонального комплектування машинно-тракторних агрегатів у складі яких трактори з безступеневою коробкою переміни передач / О.Д. Калюжний, К.Г. Сировицький, С.М. Васюк, А.Р. Коваль // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 113-117. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-1828
964774
  Гопченко Є.Д. Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу / Є.Д. Гопченко, Є.О. Гарькавенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 76-82 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
964775
  Ткаченко І.В. Обгрунтування науково-практичних підходів до управління системою маркетингу взаємовідносин суб"єктів фармацевтичної діяльності : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Ткаченко Ірина Валер"янівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
964776
  Назаренко А.В. Обгрунтування необхідності відміни податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 192-195. – ISBN 978-966-7178-01-8
964777
  Жакун І.Г. Обгрунтування необхідності впровадження грунтозберігаючих технологій strip-till та no-till в умовах України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 17-20. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
964778
  Матвєєва Н.М. Обгрунтування необхідності врахування фінансового ризику у складі тарифів на послуги ЖКГ // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 79-80. – Бібліогр.: 3 назв
964779
  Толюпа С.В. Обгрунтування необхідності застосування систем виявлення вторгнень / С.В. Толюпа, В.А. Дружинін, А. Сторіжко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 320-321
964780
  Пацурія Н. Обгрунтування необхідності зміни правової парадигми захисту прав споживачів фінансових послуг / Н. Пацурія, В. Рєзнікова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 235-257. – ISSN 1026-9932
964781
  Новіцький С.А. Обгрунтування необхідності переходу на експлуатацію за технічним станом озброєння та військової техніки ЗРВ ПС ЗСУ / С.А. Новіцький, ЛановенкоМ.Є, В.В. Шевченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 84
964782
  Апарова О.В. Обгрунтування необхідності регулювання фінансового ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 8-13 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6814
964783
  Пампуха І.В. Обгрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій для рішення завдань інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-39. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз та обгрунтування необхідності розробки власних інформаційних технологій для рішення завдань інформаційної та інформаційно-аналітичної діяльності. Ключові слова: інформаційні технології, інформаційно-аналітична діяльність. In ...
964784
  Калашнік С.В. Обгрунтування необхідності створення холдингових структур машинобудівних підприємств = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 69-72 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
964785
  Кужель О.В. Обгрунтування необходімості формування в Україні сталої методології державного регулювання в умовах ринкових відносин // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 59-63. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1729-7206
964786
  Андрєєва-Григорович Обгрунтування нижньої границі неогенової системи паратетиса та її кореляція за планктонними мікроорганізмами // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 2. – С. 53-59 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
964787
  Кабанець Н. Обгрунтування нормативної природи поняття суспільного договору методом трансцендентальної критики // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 74-85.


  У статті приводиться обґрунтування нормативного понятті суспільного договору як різновиду публічно-правового зобов"язання щодс створення держави за особистим суб"єктивним правом на основ методу трансцендентальної критики. Дається визначенні ...
964788
  Кабанець Н.І. Обгрунтування нормативності суспільного договору (критичний підхід) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 48-55. – ISSN 1563-3349


  Обгрунтовується нормативне поняття суспільного договору в якості публічно-правового зобов"язання про створення публічного права та введення гарантій особистих прав; пропонується визначення поняття і формулюються деякі фундаментальні виновки щодо ...
964789
  Жень Цян Сан Обгрунтування оздоровчої методики занять пауерліфтингом для студентів університетів з порушеннями опорно-рухового апарату // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 33-38 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1818-9172
964790
  Перепадя О.В. Обгрунтування оптимізованої функціонально-організаційної моделі діяльності медичних сестер у закладах, що надають третинну медичну допомогу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / Перепадя Ольга Віталіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
964791
  Жилінська Л.О. Обгрунтування організаційно-економічного механізму діагностики діяльності підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 109-117. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
964792
  Довжук В. Обгрунтування організаційно-педагогічних умов процесу формування професійної компетентності майбутніх магістрів фармації в руслі євроінтеграційного поступу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 142-150. – ISSN 2312-5993
964793
  Британ Ю.А. Обгрунтування організаційно-педагогічних умов формування здоров"язбережувальної компетентності майбутніх інженерів-педагогів з країн середньої Азії у вищих навчальних закладах України // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 224-232. – ISSN 2074-8922


  "...У статті теоретично обгрунтовано організаціно-педагогічні умови, що сприяють забезпеченню ефективності процесу формування здоров"язбережувальної компетентності студентів, що приїхали з країн Середньої Азії здобувати вищу інженерно-педагогчну освіту ...
964794
  Ємчук Т.В. Обгрунтування основних методів оздоровлення та лікування в регіонах України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 84-88. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
964795
  Малевич Н.Ю. Обгрунтування основних складових економічного механізму стимулювання виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 273-281 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
964796
  Власенко Т.А. Обгрунтування основних тенденцій сільськогосподарського ринку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 19, жовтень. – С. 52-59. – ISSN 2306-6792
964797
  Костенко Д.М. Обгрунтування основних техніко-економічних характеристик енергетичних плантацій і виробництва твердого палива з біомаси енергетичних культур // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 123-132. – ISSN 2222-4459
964798
  Труш Ю.Л. Обгрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 91-94
964799
   Обгрунтування особливостей перебігу біохімічних процесів при замочуванні солоду / В.В. Підлісний, О.М. Семенов, О.В. Ткач, Славомір Курпаска, Барбара Дзіедзіц // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 175-182 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
964800
  Тегза Антоніна Мигалівна Обгрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.05 / Тегза А.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Біблоігр.: 8 назв
964801
  Тегза Антоніна Мигалівна Обгрунтування оцінок точності і надійності моделювання гауссових стаціонарних випадкових процесів : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.01.05 / Тегза А.М.; УНУ. – Київ, 2003. – 170с. + Додатки: л. 151 - 170. – Бібліогр.: л. 137 - 151
964802
  Коровяка Євгеній Анатолійович Обгрунтування параматрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.15.02 / Коровяка Є.А.; Мін-во освіти і науки України; Націон. гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
964803
  Шиман Леонід Миколайович Обгрунтування параметрів безпеки робіт з утилізації ракетних двигунів твердого палива : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Шиман Леонід Миколайович; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірн. акад. України. – Дніпропетровськ, 2000. – 19л.
964804
  Мальцев Д.В. Обгрунтування параметрів буропідривних робіт при руйнуванні масиву урановмісних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Мальцев Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірнич. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
964805
  Корж Павло Петрович Обгрунтування параметрів бурошнекового виймання підроблених зближених дуже тонких і тонких пологих вугільних пластів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Корж Павло Петрович; Мін-во освіти України. Нац. гірнича академ. України. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
964806
  Кірічок О.Г. Обгрунтування параметрів в способах захисту осушувальніх каналів від деформацій в легких грунтах : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Кірічок О.Г.; Українська держ. акад. водного господарства. – Рівне, 1997. – 22л.
964807
  Расцвєтаєв В.О. Обгрунтування параметрів взаємодії підвісних монорейкових доріг з кріпленням дільничних виробок для інтенсифікації підготовчих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Расцвєтаєв Валерій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
964808
  Демченко Ю.І. Обгрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Демченко Ю.І.; МОНУ; Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
964809
  Брюханов П.О. Обгрунтування параметрів герметизації дегазаційних свердловин як фактора підвищення безпеки гірничих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Брюханов Павло Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
964810
  Московський О.В. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу дегазації і зниження газодинамічної активності крутих вугільних пластів у верхній частині лав : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Московський Олег Вікторович ; НАН України, Ін-т фізики гірн. процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
964811
  Золотін В.Г. Обгрунтування параметрів гідродинамічного способу запобігання газодинамічним явищам при проведенні підготовчих виробок змішаним вибоєм : автореф. ... дис. канд. техн. наук : 05.15.02 / Золотін В.Г. ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
964812
  Геммерлінг О.А. Обгрунтування параметрів гідроімпульсної установки для проведення нарізних робіт на пластах крутого падіння : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.06 / Геммерлінг О.А.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
964813
  Подвігіна О.О. Обгрунтування параметрів дренування геомеханічно порушених шахтних полів Центрального району Донбасу : Автореферат дис. ...канд.технічних наук: спец. 05.15.09-Геотехнічна і гірнича механіка / Подвігіна О.О.; М-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 18с. – Бібл.:6 назв
964814
  Міхно С.В. Обгрунтування параметрів електросепарації ільменіту при збагаченні титаномагнетитових руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Міхно Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
964815
  Хвощан О.В. Обгрунтування параметрів зарядного кола заглибних електророзрядних пристроїв / О.В. Хвощан, А.В. Тиндюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 228-235 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
964816
  Паращієнко І.М. Обгрунтування параметрів засобів зниження шуму в формувальних цехах підприємств з виробництва залізобетонних виробів // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 194-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1607-4556
964817
  Воловик В.П. Обгрунтування параметрів землезберігаючих технологій при відкритій розробці розсипних родовищ титанових руд і бурштину : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Воловик В.П. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв.
964818
  Гончаров Анатолій Дмитрович Обгрунтування параметрів зон захисту при заляганні вапняка в породах міжпластя крутих викидонебезпечних пластів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.26.01 / Гончаров Анатолій Дмитрович; Мін-во освіти України. Донецький держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 16л.
964819
  Зуска А.В. Обгрунтування параметрів зсувних процесів природних схилів на основі кінематичної моделі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Зуска А.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Днепропетровск, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
964820
  Шевченко В.Г. Обгрунтування параметрів і розробка інформаційної системи безпеки ведення підземних гірничих робіт з урахуванням геомеханічних факторів / В.Г. Шевченко, А.І. Слащов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 70-78 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
964821
  Воронов П.С. Обгрунтування параметрів і створення комплексу протитеплового захисту гірничорятувальників з використанням стиснутого повітря : автореф. ... канд. техн. наук.: 05.26.01 / Воронов П. С.; Мін-во вугільної пром-сті України, Держ. Макіїв. н.-д. ін-т з бепеки робіт у гірн. пром-сті (МакНДІ). – Макіївка, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
964822
  Варшамова І.С. Обгрунтування параметрів іскрового розрядника для високовольтного газорозрядного устаткування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Варшамова Ірина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
964823
  Усатий В.Ю. Обгрунтування параметрів камер складної форми другої черги відпрацювання запасів систем розробки з твердіючим закладанням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Усатий В.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
964824
  Шепель Т.В. Обгрунтування параметрів ковшів землечерпакових снарядів для глибоководного видобутку органо-мінеральних осадів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.06 / Шепель Тарас Вілійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
964825
  Косолапов А.Ф. Обгрунтування параметрів комбінованого кріплення камер великого перерізу (на прикладі шахти "Сксагань" Кривбасу) : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Косолапов А. Ф.; НАНУ, Ін-т геолог. механ. – Дніпропетровськ, 1997. – 16л.
964826
  Полька Т.О. Обгрунтування параметрів конструкції одягу для працівників металообробних цехів / Т.О. Полька, Х.О. Мазурак // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 159-164 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
964827
  Сокуренко В.А. Обгрунтування параметрів конструкційних елементів розосереджених зарядів для підвищення якості підготовки гірської маси в кар"єрах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сокуренко В.А. ; МОНУ; Кременчуцький держ. політехнічний ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
964828
   Обгрунтування параметрів контура наведення зенітних керованих ракет / О.П. Ковтуненко, В.Б. Горшколєпов, І.Р. Пархомей, Ю.К. Степаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 144-148


  Проаналізовані шляхи підвищення ефективності функціонування контуру наведення зенітних керованих ракет (ЗКР), розглянута методика обгрунтування його параметрів, проілюстровані прикладні аспекти розглянутої методики. Проанализированы пути повышения ...
964829
  Негрій Сергій Григорович Обгрунтування параметрів механічного опору породам підошви виїмкових виробок при відпрацьовуванні лав зворотним ходом : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Негрій С.Г.; МН і ОУ, Донец. нац. техн. ун-т. – Донецьк, 2002. – 18 с.
964830
  Вівчаренко О.В. Обгрунтування параметрів підвищення стійкості виїмкових виробок із застосуванням податливої рамно-анкерної системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Вівчаренко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
964831
  Слащов І.М. Обгрунтування параметрів підтримання підготовчих виробок в структурно-неоднорідних породах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.15.02 / Слащов І. М.; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назв.
964832
  Сергієнко Л.В. Обгрунтування параметрів прогнозу зон скупчення метану у пластах-супутниках в умовах тектонічної порушеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Сергієнко Ліана Валеріївна ; НАН України, Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпропетровськ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
964833
  Хессро Монтасер Хейрі Хуссейн Обгрунтування параметрів процесу вібросепарації гороху на деках з криволінійними робочими поверхнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Хессро Монтасер Хейрі Хуссейн ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
964834
  Никифорова Н.А. Обгрунтування параметрів процесу гідротранспортування мінеральної сировини з використанням гідродинамічно активних речовин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Никифорова Н.А.; НАНУ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
964835
  Томілін В.Б. Обгрунтування параметрів процесу класифікації вугільних шламів у гідроциклонах з сифоним розвантаженням зливу : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.08 / Томілін В.Б.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
964836
  Семенцов В.В. Обгрунтування параметрів процесу та розробка конструкції дозатора преміксів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / Семенцов Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
964837
  Зенін В.О. Обгрунтування параметрів розгалужених магнітних систем для удосконалення процесу гідросепарації залізних руд : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Зенін В.О.; НАН України. Ін-ту геотехн. механіки. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
964838
  Стець С.Є. Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.02 / Стець С.Є.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
964839
  Салехірадж Саєд Шаебан Обгрунтування параметрів системи відбору геотермальної енергії в умовах глибоких вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Салехірадж Саєд Шаебан ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
964840
  Куленіч Богдан Ілліч Обгрунтування параметрів способу активного попереднього розвантаження порід підошви при проведенні підготовчих виробок : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Куленіч Богдан Ілліч; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2000. – 17л.
964841
  Іщенко О.К. Обгрунтування параметрів способу вибухового руйнування гірських порід з урахуванням напруженого стану масиву у вибої виробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Іщенко Олексій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
964842
  Топчій С.Є. Обгрунтування параметрів способу оперативного контролю та управління станом гірничого масиву із застосуванням звукоуловлюючої апаратури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.11 / Топчій С.Є.; НАНУ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
964843
  Рємізов О.В. Обгрунтування параметрів способу підтримання виїмкових виробок розвантажувальною порожниною при суцільній системі розробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Рємізов Олексій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв.
964844
  Фендьо О.М. Обгрунтування параметрів та конструкцій струминних захоплювачів пристроїв завантаження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Фендьо Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
964845
  Круковський О.П. Обгрунтування параметрів та умов застосування анкерного кріплення на вугільних шахтах : Автореф. дис. ... кандидата технічних наук: 05.15.09 / Круковський О.П.; НАНУ; Ін-т геотехніческої механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 14 назв
964846
  Барабан Ольга Андріївна Обгрунтування параметрів термохімічного закріплення водонасиченних порід, що взаємодіють з кріпленням. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Барабан Ольга Андріївна; Нац. гірн. Академія України. – Дніпропетровськ, 1998. – 18л.
964847
  Судакова Д.А. Обгрунтування параметрів технології ізоляції поглинаючих горизонтів бурових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.10 / Судакова Діана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
964848
  Козлов О.А. Обгрунтування параметрів технології переходу техногенних зон очисними комплексами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Козлов Олексій Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
964849
  Лозинський В.Г. Обгрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах геологічної порушеності гірського масиву : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Лозинський Василь Григорович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 21 назва
964850
  Галєєва А.П. Обгрунтування параметрів технологічного модуля для збирання кукурудзи на зерно / А.П. Галєєва, В.А. Грубань // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 194-201 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
964851
  Гродзинський Петро Якович Обгрунтування параметрів технолонії управління покрівлею протяжними пнвмоопорами у лавах дуже тонких крутих пластів : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Гродзинський Петро Якович; Донецьк. фізико-техн. ін-тут ім. О.О.Галкіна. – Донецьк, 1999. – 19л.
964852
  Качкар Є.В. Обгрунтування параметрів тришарових перегородок з мінераловатними плитами для будівель та споруд з урахуванням їх вогнестійкості : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Качкар Є.В. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи ; Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
964853
  Гуня Д.П. Обгрунтування параметрів фільтрації метану із підробленого вуглепородного масиву в свердловини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.09 - геотехнічна і гірнична механіка / Гуня Д. П.; НАНУ. Ін-т геотехнічної механіки. – Дніпропетровськ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
964854
  Тодорова О.І. Обгрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання хвиль паводків в теплий період року для річок Гірського Криму / О.І. Тодорова, В.А. Овчарук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 25-30. – ISSN 2306-5680


  На основі комбінованого підходу з використанням двох схематизацій русла уточнена регіональна формула для визначення швидкості руслового добігання на річках Гірського Криму підчас проходження паводків. На основе комбинированного подхода с ...
964855
  Танько Н. Обгрунтування педагогічних умов інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах України (друга половина XX - початок XXI століття) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 72. – С. 117-122. – ISSN 2524-2474
964856
  Ткачук Д.В. Обгрунтування педагогічних умов професійної підготовки інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 248-255. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
964857
  Окрушко С.Є. Обгрунтування переходу до органічного землеробства у Вінницькій області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 143-149 : табл. – Бібліогр.: с. 149. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
964858
  Кохан С.С. Обгрунтування періодів космічних знімань у дослідженнях агроресурсів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 282-288
964859
  Опара В.М. Обгрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів / В.М. Опара, І.М. Бузіна, С.О. Винограденко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 152-157. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
964860
  Ульянов І.В. Обгрунтування підвищення ефективності руйнування гірських порід вибухом при зміні тривалості імпульсного навантаження : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Ульянов І.В.; Мін-во освіти України, Національна гірнича Академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
964861
  Семів Л.К. Обгрунтування підходів до формування здоров"я дитячого населення України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 191-. – ISSN 2308-1988
964862
  Набок Р. Обгрунтування підходів до функціонування системи страхування депозитів та її вплив на банківський сектор України : фінансовий ринок / Р. Набок, К. Черкашина // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
964863
   Обгрунтування підходів щодо використання безпілотних літальних апаратів для контролю параметрів радіолокаційних засобів ЗРК / П.В. Опенько, П.А. Дранник, В.В. Кобзєв, Г.М. Зубрицький // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 82-86. – ISSN 2311-7249
964864
  Заруцька О. Обгрунтування підходу до масштабного розподілу банків України на основі структурно-функціональних груп // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 20-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
964865
  Журавльов Ю.Д. Обгрунтування підходу до розробки освітньої програми підготовки докторів філософії (на прикладі спеціальності "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології") // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 32-39. – ISSN 1562-529Х
964866
  Сидорчук О.В. Обгрунтування плану управління ризиками у проектах реінжинірингу систем технічного обслуговування та ремонту пожежно-рятувальних автомобілів / О.В. Сидорчук, А.М. Тригуба, О.І. Башинський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-4643
964867
  Захарченко В.І. Обгрунтування побудови механізму управління інноваційним розвитком регіону / В.І. Захарченко, О.В. Балахонова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 86-90. – ISSN 2309-1533
964868
  Бунько В.Я. Обгрунтування побудови резервних централізованих захистів ліній електропередач високої напруги // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 140-148 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
964869
  Возняк Г.В. Обгрунтування поведінкових закономірностей прийняття рішень суб"єктами фінансово-економічних відносин на регіональному рівні / Г.В. Возняк, Л.Я. Беновська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 72-80. – ISSN 1562-0905
964870
  Нагаєа Г.О. Обгрунтування показників ефективності політики фінансування оборотних активів // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 283-290. – (Економічні науки)
964871
  Савчук Р. Обгрунтування показників ефективності системи забезпечення установи спеціальними картами та фотодокументами про місцевість // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 140-143. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1819-1339
964872
  Малашевський М.А. Обгрунтування показників конфігурації земельних ділянок під час проведення рівноцінного обміну / М.А. Малашевський, О.А. Бугаєнко // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 100-111. – ISSN 0130-1039
964873
  Думенко М.П. Обгрунтування показників потреби Збройних Сил України в офіцерському складі на середньострокову перспективу відповідно до реальних та потенційних загроз у сфері національної безпеки / М.П. Думенко, О.П. Вербовенко, А.В. Гутник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 108-120. – ISSN 2524-0056
964874
  Дробаха Г.А. Обгрунтування показників та критеріїв ефективності системи матеріального забезпечення повітряного командування під час підготовки бойових дій / Г.А. Дробаха, О.М. Гурін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 78-83. – ISSN 2078-7480


  Розкрито питання отримання інтегрального показника для оцінювання ефективності системи матеріального забезпечення повітряного командування під час підготовки бойових дій. Показниками ефективності варіанта структури системи визначено своєчасність, ...
964875
  Шворов С.А. Обгрунтування показників та критерію ефективності перспективних тренажерних систем операторів АСУ Повітряних Сил // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 86-91


  Проведено обґрунтування найбільш важливих (цільових) показників та критерію \ ефективності, необхідних для створення перспективних тренажерних систем інтенсивної] підготовки операторів АСУ (бойових обслуг командних пунктів) підрозділів та частин\ ...
964876
  Білецька І.М. Обгрунтування положень управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 55-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
964877
  Мокляр В. Обгрунтування поняття " студентське самоврядування" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 72-76. – ISSN 2075-1478
964878
  Шевчук М. Обгрунтування поняття "організаційно-педагогічні засади діяльності вищого навчального закладу" // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 115-122. – ISSN 2075-1478
964879
  Тертична Ю.В. Обгрунтування поняття сакрального поля великого міста // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 235-236
964880
  Бодюк А.В. Обгрунтування понять морської економічної геології // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 146-155. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
964881
  Когон Е.Ш. Обгрунтування потенційних показників збагачення полімінеральних руд Азовського родовища : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Когон Е.Ш. ; М-во освіти і науки України; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
964882
  Кіщук В.М. Обгрунтування потреби підготовки майбутніх фармацевтів до професійної діяльності в системі коледж-академія на засадах акмеологічного підходу // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 90-93. – Бібліогр.: с. 92. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
964883
  Хірсін А.В. Обгрунтування права як філософсько-правова проблема: історико-генетичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 67-72. – ISSN 1563-3349
964884
  Корінєв В.Л. Обгрунтування прибутку підприємства з урахуванням рівня ціни на продукцію : економіка підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 97-103 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
964885
  Кравченко І. Обгрунтування принципів дидактики вищої школи у науково-педагогічній літературі (70-ті рр. хх ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проаналізовано принципи дидактики вищої школи, обґрунтовані українськими вченими І. Кобиляцьким, І. Рейнгардом, Ф. Науменком у 70-х рр. ХХ ст., саме в той період, коли відбувається оформлення педагогіки вищої школи як науки. З"ясовано, що ...
964886
  Черниш І.В. Обгрунтування принципів і функцій антикризової політики держави у туристичній галузі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 173-179 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
964887
  Станкевич В.В. Обгрунтування припустимого вмісту нафтопродуктів у грунтах різного призначення / В.В. Станкевич, Н.М. Коваль // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (87). – С. 54-57. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
964888
  Сливка С.С. Обгрунтування природного права у філософських течіях екзистенціалізму, прагматизму та інтуїтивізму // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.23-28
964889
   Обгрунтування пріоритетних напрямів підвищення кваліфікації компетентностей науковими працівниками / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. Юрков // Професійний розвиток наукових працівників освітніх та наукових установ системи Міністерства оборони України: механізм формування сучасної моделі : колект. монографія / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. та ін. Юрков. – Київ : Компринт, 2023. – С. 96-100. – ISBN 978-617-8269-30-2
964890
  Садєков А.А. Обгрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств-лідерів ринку в умовах фінансово-економічної кризи / А.А. Садєков, О.Ю. Гусєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 108-114


  У статті розглянуто методичні основи обґрунтування пріоритетних цілей стратегічних змін підприємств, які є лідерами ринку в умовах фінансово-економічної кризи. Сформовано "Дерево цілей" торговельного підприємства ТОВ "Корона-сервіс", в основу якого ...
964891
  Кирилюк О.В. Обгрунтування проведення моніторингу руслових процесів для оцінки ступеню стійкості русел малих річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 142-148. – Бібліогр.: 19 назв
964892
  Панасюк Н. Обгрунтування прогностичних напрямів та визначення критеріїв ефективності управління якістю підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах магістратури технічного університету // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 107-118. – ISSN 2077-1827
964893
  Таможанська Г.В. Обгрунтування програми позааудиторних занять міні-футболом студенток університетів / Г.В. Таможанська, О.М. Школа // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 04. – С. 35-41 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1818-9172
964894
  Овдійчук Д.О. Обгрунтування продуктивності меліорованих угідь як основи їх економічної оцінки // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 13-15. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
964895
  Кисельов Ю. Обгрунтування проекцій і масштабу карт геософічної регіоналізації Землесвіту / Ю. Кисельов, С. Кононенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 793. – С. 124-129 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
964896
  Стефанчук М. Обгрунтування прокурором наявності підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді: актуальні питання правозастосування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 19-28
964897
  Сава А.П. Обгрунтування процедурних особливостей методології оцінки розвитку сільських територій // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 204-215 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2410-1125
964898
  Колосов О.Є. Обгрунтування процесів та обладнання для одержання виробів з композицій епоксиполімерів ультразвуковою модифікацією : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Колосов О.Є. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 75 назв
964899
  Яроцький Володимир Андрійович Обгрунтування процессу роботи параметрів багатодискового подрібнювального апарату підбирачів-завантажувачів пров"ялених трав : Автореф... канд. техніч.наук: 05.20.01 / Яроцький Володимир Андрійович; ІМЕСГ УААН. – Глеваха, 1993. – 18л.
964900
  Булік Юрій Володимирович Обгрунтування процесу і параметрів механізму для добування сапропелів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Булік Ю. В.; Тернопільський держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
964901
  Радзівіл К.П. Обгрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 173-182. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  "...У статті представлено обгрунтування психодіагностичного інструментарію дослідження динаміки професійних очікувань студентів-психологів."
964902
  Соболевський Р.В. Обгрунтування районного напряму розвитку гірничих робіт на основі врахування тензорів інтенсивності тріщинуватості / Р.В. Соболевський, А.В. Камських, А.О. Криворучко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 78-82 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
964903
  Бондаренко А.О. Обгрунтування раціональних параметрів виконавчого органа приладу для підводного видобутку сипких корисних копалин : Автореф...канд.техн.наук:05.05.06 / Бондаренко А.О.;МОіНУ.НГАУ. – Дніпропетровськ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.15-16
964904
  Долударєва Я.С. Обгрунтування раціональних параметрів і конструкцій шпурових зарядів для зниження розміцнення гірських порід при спрямованому розколі : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.09 / Долударєва Я.С. ; Мін-во освіти і науки України ; Кременчуцький держ. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2010. – 23 с. – Бібліогр. : 9 назв
964905
  Білокопитов О.В. Обгрунтування раціональних параметрів робочих елементів голчатих робочиох органів для суцільного обробітку грунту в умовах Півдня України : Автореф... Канд.техн.наук: 05.20.01 / Білокопитов О.В.; Таврійська держ.агротехн.академія. – Мелітополь, 1998. – 21 л.
964906
  Крівда В.В. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки глибоких залізорудних кар"єрів при застосуванні автосамоскидів вдосконаленої конструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Крівда Віталій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
964907
  Зубко С.А. Обгрунтування раціональних параметрів систем розробки залізних руд у слабких вміщуючих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Зубко Сергій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
964908
  Петльований М.В. Обгрунтування раціональних параметрів твердіючого закладення при відпрацюванні рудних запасів у складних гірничо-геологічних умовах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Петльований Михайло Володимирович ; М-во освіти і науки і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
964909
   Обгрунтування раціонального розподілу ракетних військ і артилерії по загрозливим напрямкам на основі визначення їх "ваги" / Г.Є. Чугуй, П.А. Наконечний, А.П. Наконечний, В.І. Пеньковський // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 99-103. – ISSN 2304-2699
964910
  Родіонов М.О. Обгрунтування раціонального способу врівноваження механізму хитання кристалізатора машини безперервного лиття заготовки : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.05.08 / Родіонов Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
964911
  Зачко О.Б. Обгрунтування регіональних портфелів проектів удосконалення безпеки життєдіяльності : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.22 / Зачко О.Б. ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв.
964912
   Обгрунтування рекомендацій щодо впровадження інформаційних систем в наукову та науково-технічну діяльність Міністерства оборони України та Збройних Сил України / О.М. Перегуда, О.П. Черкес, П.М. Піонтковський, В.В. Гордійчук, А.В. Шишацький // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. Івана Кожедуба ; голов. ред. Худов Г.В. ; редкол.: Бараннік В.В., Герасимов С.В., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (61). – С. 158-166. – ISSN 1997-9568
964913
  Серьогіна Д.О. Обгрунтування рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання міського розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 135-141. – ISSN 2309-1533
964914
  Стрілець В.Ю. Обгрунтування репрезентативної системи показників оцінювання впливу оподаткування на розвиток суб"єктів малого підприємництва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 44-48. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено сутність поняття "податкове навантаження" та визначено можливості його тлумачення з кількісної та якісної сторони. Розглянуто методичні підходи різних авторів до оцінки податкового навантаження. Акцентовано на необхідності розробки ...
964915
  Баюра О.Д. Обгрунтування реструктуризації та діагностування підприємства з використанням моделей // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 28-34
964916
  Савчук В.І. Обгрунтування робочої класифікації лінгвістичних ознак англомовного президентського звернення // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 340-347. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
964917
  Циган Р.М. Обгрунтування розвитку експортних можливостей кондитерської промисловості / Р.М. Циган, А.О. Синято // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 86-92 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
964918
   Обгрунтування розробки нових санітарних правил з проблеми використання рекреаційних водойм / М.Г. Щербань, В.В. М"ясоєдов, М.І. Литвиненко, К.А. Кривонос // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 77-80 : фото. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
964919
  Косяк Д.С. Обгрунтування розробки паспорту водних об"єктів в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 260-267. – Бібліогр.: 24 назв.
964920
   Обгрунтування розширення території національного природного парку "Кармелюкове Поділля" / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, В.В. Серебряков, А.Л. Щерблюк, О.П. Романчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 14-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2077-4893
964921
  Жукова Н.І. Обгрунтування сейсмобезпечних параметрів буропідривних робіт на кар""єрах в умовах закарстованих породних масивів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Жукова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назв.
964922
  Вороновська О.В. Обгрунтування семіологічного підходу до проблеми музичної моторності // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 26. – С. 18-30. – ISSN 2524-0447
964923
  Іванилова О.А. Обгрунтування системи кінцевих орієнтирів процесу банківського інжинірингу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 118-128. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 1 (22)). – ISSN 2078-1628
964924
  Маліцький Б.А. Обгрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів на основі "форсайтних" досліджень / Маліцький Б.А., Попович О.С., Онопрієнко М.В.; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2008. – 86с.
964925
  Гришин С. Обгрунтування системи періодичного проведення психофізіологічних досліджень із використанням поліграфа в процесі роботи з персоналом у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України / С. Гришин, М. Кузьменко, С. Халіманенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Відповідно до рівнів корупційних та інших ризиків, потенційних сфер зловживань у військовій сфері, з метою здійснення превентивного впливу на персонал Міністерства оборони України та Збройних Сил України, для запобігання правопорушенням, які могли б ...
964926
  Лєнков С.В. Обгрунтування системи показників ефективності тренажних систем підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення / С.В. Лєнков, С.А. Шворов, Ю.О. Гунченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-6. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядається поняття ефективності тренажних систем навчання, запропоновано новий методологічний апарат для визначення параметрів та критеріїв ефективності тренажних систем, обґрунтовано їх використання для підготовки фахівців підрозділів ...
964927
  Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Приймаченко Н.В. ; Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т ; МНС України та НАН України. – Київ, 2009. – 221л. + Додатки: л. 161-221. – Бібліогр.: л. 144-160
964928
  Приймаченко Н.В. Обгрунтування системи розрахунку характеристик паводків на гірських річках басейну Дністра на основі математичного моделювання процесів формування дощового стоку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07. / Приймаченко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
964929
  Ульченко Ю.В. Обгрунтування системи управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі вищого навчального закладу // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2014. – № 3 (114). – С. 126-130. – ISSN 1997-9266


  Розглянуто систему управління розвитком електронної бібліотеки в освітньому середовищі сучасного вищого навчального закладу.
964930
  Селіверстова Л.С. Обгрунтування системи управління фінансами корпорацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 65-69. – ISSN 2306-6814
964931
  Пожуєва Т.О. Обгрунтування соціально-економічного потенціалу суб"єкта господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 67-71. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті наголошено, що соціально-економічний потенціал формує основу для виробництва певного обсягу й асортименту продукції, а також сприяє побудові моделей мінімізації збитків і максимізації прибутків та інших економічних механізмів. Здатність ...
964932
  Сердюк О.В. Обгрунтування соціальності права: теорія "правового поля" П. Бурд"є // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 55-61. – ISSN 1563-3349
964933
  Овчатов І.М. Обгрунтування способів зрошення сої і кукурудзи в умовах Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.02 / Овчатов Ігор Миколайович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
964934
  Захаров В.С. Обгрунтування способу збереження стійкості виімкових виробок застосуванням каркасного кріплення підсилення : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Захаров В.С.; Донецьк. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 1999. – 21л.
964935
  Лазніков О.М. Обгрунтування способу розробки Мотронівсько-Аннівської ділянки Малишевського титано-цирконієвого родовища // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 232-238 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
964936
  Широкова Олена Обгрунтування створення ефективної організаційної структури залізничного транспорту України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-44. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті виявлено проблеми, які перешкоджають ефективному функціонуванню залізничного транспорту. Обгрунтовано необхідність створення ефективної організаційної структури галузі за рахунок ліквідації надлишкових структур, зокрема дирекції залізничних ...
964937
  Осадчук А.І. Обгрунтування стратегії забезпечення міжнародної конкурентоспроможності в сфері експортної діяльності підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 101-106


  Проблема, що розглядається у роботі, полягає в науковому обґрунтуванні процесу стратегічного планування забезпечення міжнародної конкурентоспроможності у сфері експортної діяльності підприємства. Мета дослідження - узагальнення теоретико-методичних ...
964938
  Бондарук Т.Г. Обгрунтування стратегії управління фінансами місцевого самоврядування : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 63-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
964939
  Макарова М.В. Обгрунтування стратегій надання освітніх послуг із застосуванням інтернет-технологій / М.В. Макарова, Т.М. Білоусько, Р.М. Лавренюк // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, С.М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2016. – Вип. 4 (8), Ч. 1. – С. 29-38. – ISSN 2410-9576
964940
  Ларіна Я.С. Обгрунтування стратегій підприємств аграрного сектору на біоенергетичному ринку // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 2 (71). – С. 59-69. – ISSN 2524-003X
964941
  Залознова Ю.С. Обгрунтування стратегічних напрямів удосконалення організації збутової діяльності вугільних підприємств України / Ю.С. Залознова, Н.В. Трушкіна // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (701). – Бібліогр.: 32 назв.
964942
  Петрова І. Обгрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації : управління персоналом // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 25-30 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
964943
  Овчарук О.В. Обгрунтування строків сівби, глибини загортання насіння для управління продукційним процесом та врожайністю сортів квасолі в умовах Правобережного Лісостепу України / О.В. Овчарук, О.В. Овчарук, А.В. Степась // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 102-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
964944
  Назимко В.В. Обгрунтування структури системи управління проектними ризиками вуглевидобутку та їх ідентифікація / В.В. Назимко, А.В. Мерзлікін, Л.М. Захарова // Вісті Донецького гірничого інституту : Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Красноармійськ, 2014. – № 1 (34)/2 (35). – C. 187-193. – ISSN 1999-981Х
964945
  Гончар М.В. Обгрунтування структуризації ресурсного потенціалу підприємства // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 108-113. – ISSN 2410-9576
964946
  Чабанюк В. Обгрунтування структурних принципів побудови ІПД методами реляційної картографії / В. Чабанюк, О. Дишлик // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 102-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1819-1339
964947
  Бурлакова Г.Ю. Обгрунтування ступеня необхідності показників якості в системі оцінювання пасажирських перевезень / Г.Ю. Бурлакова, М.Д. Букіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 152-157. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
964948
  Леонтьєв О.Б. Обгрунтування сукупності показників та критеріїв порівняльного оцінювання системи інженерно-авіаційного забезпечення частин і підрозділів авіації Повітряних Сил / О.Б. Леонтьєв, Р.М. Чигрин, Т.В. Паращенко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 35-41. – ISSN 1997-9568


  "Наводяться результати аналізу змісту інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій частин і підрозділів тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. За результатами аналізу побудовано ієрархічну структуру цілей заходів даного забезпечення ...
964949
  Бутко М.П. Обгрунтування сутності використання методологічних підходів до становлення нового регіоналізму / М.П. Бутко, Р.В. Тульчинський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 9-12. – ISSN 2306-6806
964950
  Тарасенко Д.Ю. Обгрунтування сучасних підходів до провадження ефективних моделей соціального партнерства у трудові відносини у вітчизняній системі фармацевтичного забезпечення населення : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Тарасенко Дарина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
964951
  Новицька С. Обгрунтування схеми оптимальної ландшафтно-рекреаційної організації території для рекреаційних цілей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 160-164 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
964952
   Обгрунтування та вибір геоінформаційної системи та технологій під час планування та виконання бойових завдань / М.М. Нікіфоров, І.В. Пампуха, В.М. Лоза, В.Г. Швайко, В.О. Савран // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 97-107. – ISSN 2524-0056
964953
  Бас Костянтин Маркович Обгрунтування та вибір раціональних параметрів відсаджувальних машин зі струменевою протоковою частиною : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Бас Костянтин Маркович; Нац. гірнича академія Украіни. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
964954
  Колишко Р.А. Обгрунтування та перспективи створення єдиного державного органу з питань міграції в Україні / Р.А. Колишко, М.О. Мірошниченко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 69-77. – (Європейські дослідження)
964955
  Стаканов Р.Д. Обгрунтування та перспективи створення єдиного державного органу з питань міграції в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 114-118. – (Європейські дослідження)
964956
  Макарова В.М. Обгрунтування та розробка заходів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища феросплавними шлаками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макарова Віра Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
964957
  Александров С.С. Обгрунтування та розробка способів забезпечення безпеки праці при підтримці виробок крутих вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Александров Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
964958
  Ложніков О.В. Обгрунтування та розробка технології формування відвалів з об"єднаною поверхнею для збільшення площі рекультивованих земель при розробці горизонтальних родовищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Ложніков Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
964959
  Гончарова Н.М. Обгрунтування та розроблення рекреаційно-оздоровчої технології на основі засобів оздоровчого туризму та орієнтування для дітей молодшого шкільного віку / Н.М. Гончарова, Г.О. Бутенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 11. – С. 26-32 : мал. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1818-9172
964960
  Карий І О. Обгрунтування тарифів за зберігання нафти: методичні аспекти розрахунку / І О. Карий, Л.С. Лісовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 20-31. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
964961
  Скуленко М.І. Обгрунтування тези в журналістиці та пропаганді // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 2. – С. 36-39


  Стаття починає серію публікцій щодо логічних засад журналістських та пропагандистських текстів.
964962
  Самойленко В.М. Обгрунтування тематичних блоків електронної бази даних екологічного стану басейну Дніпра як компонента ГІС // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 77-85. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-631-331-6
964963
  Андрусь О.І. Обгрунтування теоретичних основ сучасного ціноутворення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 69-72
964964
  Костючик О.В. Обгрунтування теорії інформаційного суспільства у методологічних рамках постіндустріальної парадигми // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 460-465
964965
  Дзякович Д.О. Обгрунтування теорії Калуци–Клейна в рамках 4-вимірної геометрії Рімана–Картана // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2017. – Т. 60, № 2. – С. 51-56. – ISSN 0130-9420
964966
  Пащенко Б.Г. Обгрунтування теорії японських медіа у дискурсі соціальних комунікацій // Communications and communicative technologies : науковий журнал / М-во освіти інауки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Демченко В.Д., Бутиріна М.В., Підмогильна Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 18. – С. 68-72. – ISSN 2617-1813
964967
  Педченко Н.С. Обгрунтування термінологічної конструкції системної категорії "потенціал розвитку підприємства" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1993-6788
964968
  Іваненко Т.О. Обгрунтування технічних рішень щодо поліпшення екологічного стану прибережних рекреаційних зон : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Іваненко Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. природоохорон. та курорт. будівництва. – Сімферополь, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
964969
  Лісовенко Д.В. Обгрунтування технічної реалізації світлосигнальної системи злітно-посадочних смуг швидкого розгортання на основі світлодіодних випроміновачів : Автореф.дис. ...канд. техн. наук: 20.02.14 / Денис Володимирович Лісовенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
964970
  Варавін Д.В. Обгрунтування технології ведення моніторингу при реконстркції житлових будівель // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 1/2 (23), січень - березень 2017 р. – С. 61-69. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-4049
964971
  Перегудов Ю.В. Обгрунтування технології відкритої розробки крутоспадних родовищ, порушених підземними гірничими роботами : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.03 / Перегудов Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
964972
  Гребенюк С.Д. Обгрунтування технології відновлення та підвищення стійкості заглиблених і підземних споруд в зонах інтенсивності фільтрації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Гребенюк Сергій Дмитрович ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
964973
  Куча П.М. Обгрунтування технології й параметрів підземних гірничих робіт при блоковому вилуговуванні урану зі скельних руд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Куча Петро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
964974
  Луньов А.О. Обгрунтування технології наземної цифрової стереофотограмметричної зйомки : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд.техн. наук : спец. 05.24.01 - Геодезія, фотограмметрія та картографія / Луньов А.О. ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
964975
  Самсоні-Тодорова Обгрунтування технології одержання біологічно стабільної води із джерел з підвищеним вмістом природних органічних речовин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.21 / Самсоні-Тодорова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
964976
  Владико Олександр Борисович Обгрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих розчинів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05. 15.09 / Владико О.Б.; МО і НУ нац. гірн. акад.Укр. – Дніпропетровськ, 2000. – 16с.
964977
  Башинський С.І. Обгрунтування технологічних параметрів видобування блоків габроїдних порід із застосуванням алмазних канатних установок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Башинський Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Автореф. з дефектом: відсутня с.16. – Бібліогр.: 16 назв
964978
  Мамрай В.В. Обгрунтування технологічних параметрів видобування блочного каменю дисковими машинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Мамрай Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 14 назв
964979
  Гайдай О.А. Обгрунтування технологічних параметрів виїмки тонких і некондиційних вугільних пластів в слабометаморфізованих вміщуючих породах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Гайдай О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навчальний заклад "Національний гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
964980
  Сідєльников О.А. Обгрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на основі просторової моделі стійкості шаруватого вуглевмісного масиву : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.15.02 / Сідєльников О.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв
964981
  Кіріяк К.К. Обгрунтування технологічних параметрів ін"єкційного закріплення зсувонебезпечних грунтових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Кіріяк Костянтин Костянтинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
964982
  Ігнатюк Р.М. Обгрунтування технологічних параметрів розробки мідевмісних базальтів Рівненсько-Волинського регіону : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.15.02 / Ігнатюк Роман Михайлович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
964983
  Устивицький Олег Олександрович Обгрунтування технологічних параметрів струминного закріплення обводневих грунтів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.09 / Устивицький О.О.; МОіНУ. Нац. гірн. ун-тет. – Дніпропетровськ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
964984
  Темченко О.А. Обгрунтування технологічного потенціалу гірничих підприємств у контексті забезпечення конкурентоспроможності розробки залізорудних родовищ // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 55-60. – ISSN 2309-1533
964985
  Болоташвілі З.У. Обгрунтування технологічного процесу подрібнювання і параметрів робочих органів універсального малогабаритного подрібнювача зернових продуктів : Автореф. дис. ...канд. тенх. наук: Спец. 05.20.01 / З.У. Болоташвілі; Луганський держ. аграрний ун-т. – Луганськ, 2000. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
964986
  Шумило М.М. Обгрунтування технологічного процесу сепарації грунту при підкопуванні картоплі і параметрів комбінованого підкопувально-сепаруючого рабочого органу картоплезбиральної машини. : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.01 / Шумило М.М.; Ін-т механізації та електрифікації сіль. госп. Укр. Академії агр. наук. – К., 1994. – 21л.
964987
  Дуцяк І.З. Обгрунтування типології онтологічних концепцій // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.196-208. – ISSN 2075-1443
964988
  Нікіфоров М.М. Обгрунтування типу та вимог до оптико-електронних систем в інтересах виконання завдань розвідки та охорони об"єктів / М.М. Нікіфоров, І.В. Пампуха, Г.Б. Жиров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 71-81. – ISSN 2524-0056
964989
   Обгрунтування точності визначення лінійних відрізків вимірюванням ліній до їх кінців електронних тахеометром / М. Фис, І. Покотило, А. Бридун, Н. Ярема // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 2 (30). – С. 40-42 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1819-1339
964990
   Обгрунтування узагальненого показника оцінювання ефективності підготовки окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України / О.А. Георгадзе, В.В. Шевчук, І.В. Пампуха, М.М. Нікіфоров, А.В. Баргилевич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 100-109. – ISSN 2524-0056
964991
  Адаменко А.В. Обгрунтування управлінських рішень в системі менеджменту підприємства / А.В. Адаменко, Т.О. Харченко // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 132-134. – ISBN 978-9934-571-51-0
964992
  Сазонова С.В. Обгрунтування управлінських рішень на підприємстві / С.В. Сазонова, А.В. Кисіль // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 57-60. – ISSN 2415-8089
964993
  Коровіна О.В. Обгрунтування управлінського рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 33-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
964994
  Гладченко А.Ю. Обгрунтування факторів координації економічної рівноваги в умовах глобалізації // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 43-52. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
964995
  Романченко А.М. Обгрунтування фізико-хімічних і детонаційних параметрів низькоенергетичних зарядів кар"єрного виготовлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Романченко Анжела Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 22 назви
964996
  Жарко Р.П. Обгрунтування функцій податків на сучасному етапі розвитку продуктивних сил : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 96-99 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
964997
  Ломачинська І.М. Обгрунтування християнської аскези у творчості представників патристики та її сучасна інтерпретація // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 41-52
964998
  Найденко О.Є. Обгрунтування цілей податкової політики держави // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 13-23. – ISSN 1683-1942


  "Податкова політика в будь-якій країні має важливе значення для соціально-економічного розвитку. Головним орієнтиром податкової політики зарубіжних країн є побудова таких відносин із платниками податків, завдяки яким останні будуть своєчасно та в ...
964999
  Лабурцева О.І. Обгрунтування цін на продукцію в умовах ризику змін споживчого попиту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 21-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
965000
  Білик В.Г. Обгрунтування шляхів оптимізації природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 154-159. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,