Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
963001
  Дрогомирецька М. "...Пишу до нього листа. Він цікава людина...". Творчі взаємини Михайла Коцюбинського з Агатангелом Кримським // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 10 (840), жовтень. – С. 132-134. – ISSN 0868-4790
963002
  Савин О.М. "...пишу тебе в Пензу" / О.М. Савин. – Саратов, 1983. – 183 с.
963003
  Писемский А.Ф. "Питерщик", и другие рассказы. / А.Ф. Писемский. – М., 1960. – 264с.
963004
  Пушкін В. "Пишаюся тим, що завжди мав свою позицію" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 2


  Професор Віктор Пушкін - про виклики для нинішнього молодого покоління та перспективи вищої освіти.
963005
  Богдан С. "Пиши ж мені, мамочко..." : Стереотипи епістолярної поведінки Лесі Українки у спілкуванні з матір"ю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 35-42. – ISSN 0130-5263
963006
  Колосков Е. "Пиши указ!" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 128-129. – ISSN 0235-7089


  Как Россия признала Македонию в Болгарии.
963007
  Даниленко А. "Пиши, як мовиш..." або чому Пантелеймон Куліш не став творчем сучасного українського правопису // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 37-54. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядається внесок П. Куліша в розвиток сучасного українського правопису. Грунтуючись на аналізові низки протографів, включаючи переклади Біблії та Шекспіра в порівнянні з перекладами Кулішевих сучасників, автор реконструює різні етапи в ...
963008
  Артемчук І. "Пишу і спалюю написане і знову пишу" : (зі спогадів про М. В. Гоголя) // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 156-165. – ISSN 0131-2561
963009
   "Пишу о том, что видела сама, о тех людях и впечатлениях, которые вынесла лично" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 4. – С. 51-86. – ISSN 0869-6322


  А.М. Коллонтай в годы Гражданской войны. 1919 г.
963010
  Барбас Л.Г. "Пишу тебе..." / Л.Г. Барбас. – Л, 1976. – 111с.
963011
  Жунько Леонід "Південний краю! Сторона прекрасна" // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-12. – ISSN 0869-3595
963012
  Цубенко В.Л. "Південь України у вітчизняній та європейський історії" - III Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю Незалежності України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 173-188. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
963013
  Гажева І. "Північна симфонія" Андрія Бєлого як неоміфологічний текст // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 27-36
963014
  Рассоха Л.І. "Північний вимір" як приклад для побудови регіональної політики Європейського Союзу в Чорноморському регіоні // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 65-71
963015
  Яшна Н. "Північний вимір": ефективна ініціатива чи формальний проект? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 37-38
963016
  Олійник Б. "Під Золотими воротами - рота за ротою..." / розмову вела Наталя Костенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 22 жовтня (№ 40). – С. 9


  Розмова з ювіляром про життя і поезію.
963017
  Юзич М. "Під капелюхом" Сікорського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 16-17 жовтня (№ 187/188). – С. 13


  Записки "Дня" з чотириденного фестивалю інноваційних проектів у Київському політехнічному інституті.
963018
  Радзієвська В. "Під повну чарку треба підкласти мізинець" = Етнограф Ірина Ігнатенко об"їздила 120 сіл // Газета по-українськи. – Київ, 2014. – 17 червня (№ 46). – С. 20
963019
   #пишеморазом // Київський університет. – Київ, 2018. – Листопад (№ 9). – С. 2


  У КНУ імені Тараса Шевченка всі охочі писали Радіодиктант національної єдності.
963020
  Аренштейн А.И. ...Пишите Марице! : повесть / А.И. Аренштейн. – Москва : Детская литература, 1971. – 190с.
963021
  Папа К.Г. [Під шовковицею : оповідання / Катіна Папа. – 3-є вид. – Афіни : Естія, 1983. – 275 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література])
963022
  Дубініна О. „Південний Ренесанс”: особливості поетики (на матеріалі романів В. Фолкнера „Галас і шаленство” та „Умираючи”) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 229-247. – ISBN 978-966-359-360-9
963023
  Котлярчук Андрей П-ів Камчатка. Ведмежий рай : живий світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 80-84
963024
  Супруненко Володимир П-ів Менгишлак. Каспійська слава Кобзаря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 102-104 : фото
963025
  Іващенко Микола П-ів Халкідіки. Пальці в морі : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 36-40 : Фото, карта
963026
  Багатурьянц А.А. Пи-электронное строение некоторых сопряженных смистем с большими эффективными зарядами на атомах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Багатурьянц А.А.; АН СССР Ин-т элементоорган. соединений. – М, 1968. – 15л.
963027
  Козьяков Ю. Питання-відповіді щодо загальних правил вчинення нотаріальних дій / Ю. Козьяков, А. Єрух // Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ, 2015. – № 3 : . – С. 3-13
963028
  Копанєва В.О. Питання розвитку бібліометрії та наукометрії в Україні // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 394-396. – ISBN 978-966-02-7337-5
963029
   Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз. – Харків
Вип. 43. – 2015. – 195 с. – Резюме рос., англ. мовами
963030
   Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків
Вип. 44. – 2016. – 227 с. – Резюме рос., англ. мовами
963031
  Пістун М.Д. Питання розвитку географії та суспільної географії : (до 80-річчя від дня народження) / Микола Пістун. – Київ : Обрії, 2012. – 60 с. – Бібліогр.: с. 46
963032
  Цапенко І.П. Питання розвитку героїчного епосу східних слов"ян / І.П. Цапенко; АН УРСР ; Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 136 с.
963033
  Павлова О.В. Питання розвитку екологічної освіти як вимога формування екологічної держави // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 298-301. – ISBN 978-966-7957-20-9
963034
  Коваленко П.С. Питання розвитку і розміщення малих та середніх міст Сумської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 179-183 : Табл.
963035
  Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 107-115. – ISSN 1993-6788
963036
  Агафонова Н.В. Питання розвитку конституційної реформи у сучасній Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-42. – ISSN 2220-1394
963037
  Берницька Д. Питання розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних реаліях // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 21-26
963038
  Драчов В.К. Питання розвитку міжколгоспної виробничої кооперації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 22-26. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье излагаются некоторые общие принципы изучения экономических преимуществ межколхозных производственных связей; межколхозная кооперация рассматривается как одна из форм социалистической кооперации труда. В статье также анализируются паевые ...
963039
  Кончаківський І.В. Питання розвитку міських поселень Закарпатської області та проблема використання їх трудових ресурсів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 35-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
963040
  Ганечко Л.О. Питання розвитку міських поселень на базі видобутку і переробки нерудної сировини (На прикладі Донецько-Придніпровського економічного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 33-41 : Табл. – Бібліогр. 2 назви
963041
  Зимовець Г.В. Питання розвитку мови у працях О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.72-76. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0027-2833
963042
  Цвєтков В.В. Питання розвитку науки управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 9-19. – (Серія права ; № 7)


  В настоящее время проблемы управления все более становятся предметом комплексного исследования науки управления, юридической и экономической наук, философии, психологии, технических наук и т. д. В статье делается попытка раскрыть предмет и метод науки ...
963043
  Пришва Н.Ю. Питання розвитку науки фінансового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-232. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
963044
  Твердохліб Т. Питання розвитку педагогічної освіти в духовних академіях у спадщині викладачів навчальних закладів Православної Церкви (початок ХІХ – 60-ті роки ХІХ століття) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 166-171. – ISSN 2309-9127
963045
  Брежнев Л.И. Питання розвитку політичної системи радянського суспільства / Л.И. Брежнев. – К., 1977. – 488с.
963046
  Вітрук М.В. Питання розвитку прав радянських громадян у рішеннях пленумів ЦК КПРС (1962-1964 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 11-15. – (Серія права ; № 6)


  В статье рассматривается развитие социально-экономических и других прав и свобод советских граждан на основе всемерного подъема экономики страны и благосостояния всего народа, развития общенародной социалистической демократии. В работе подчеркивается ...
963047
   Питання розвитку продуктивних сил західних областей Української РСР. – Київ, 1954. – 355с.
963048
  Храмов О.О. Питання розвитку промисловості будівельних матеріалів на півдні Української РСР. / О.О. Храмов. – К., 1955. – 105с.
963049
  Березняк Н.В. Питання розвитку системи науково-технічної інформації Республіки Казахстан / Н.В. Березняк, Т.П. Божко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 13-21
963050
  Кантаєва О. Питання розвитку теорії та практики обліку і аналізу інноваційної діяльності підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-31
963051
  Миронець Н.І. Питання розвитку української культури в листуванні Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським та Юрієм Тищенком (Сірим) (1908-1913 роки) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 156-166
963052
  Дараганова Н.В. Питання розгляду спорів про працю суб"єктів владних повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 365-371. – ISSN 1026-9932
963053
  Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 263-273. – ISSN 0132-1331
963054
  Банчук О.А. Питання розмежування публічного та приватного права в правовій думці України першої половини ХІХ століття // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 154-161. – ISSN 1563-3349
963055
  Галаур В. Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1084 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 січня (№ 4). – С. 4


  Студенти запропонували інноваційні проектні рішення облаштування міського середовища.
963056
   Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1084 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 4, 12 січня 2018 року. – С. 185
963057
   Питання розпорядження геологічною інформацією : постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 939 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 листопада (№ 212). – С. 14
963058
  Мазуренко В.І. Питання розробки концепції національної економічної безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено комплексу проблем, які пов"язані з економічною безпекою окремої країни в умовах зростання взаємозалежності світового господарства. Аналізуються основні елементи та критерії національної економічної безпеки. Досліджуються можливі ...
963059
   Питання розробки освітніх стандартів підготовки фахівців у лікарській резидентурі / Ю.В. Вороненко, Ю.П. Вдовиченко, О.К. Толстанов, Р.О. Мойсеєнко, О.М. Вернер, В.В. Краснов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 69-72. – ISSN 1681-2751
963060
  Невелєв О.М. Питання розробки та використання звітних матеріальних балансів республіки / О.М. Невелєв, Л.Г. Кулінченко. – Київ, 1970. – 52с.
963061
  Батанов О. Питання розробки та прийняття статуту териториальної громади // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.38-40
963062
  Шваб І. Питання розслідування та розгляду в судах справ з торгівлі людьми : Аналіз вибраних справ / Інна Шваб. – Київ : КЛГЗ, 2007. – 158с. – ISBN 978-966-8668-38-8
963063
   Питання романо-германської та угорської філології. – Ужгород, 1966. – 107с.
963064
   Питання романо-германської філології. – Львів, 1961. – 167с.
963065
   Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов. – К, 1970. – 213с.
963066
  Їжакевич Г.П. Питання російсько-українських зв"язків / Г.П. Їжакевич. – Київ, 1954. – 104с.
963067
  Гупаловська В. Питання самореалізації особистості у теоріях А. Маслоу і К. Роджерса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.474-483. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
963068
  Бойко В.Г. Питання сатири в літературно-естетичних поглядах Івана Франка. : Дис... канд. філол.наук: / Бойко В.Г.; КДУ ім.Т.Шевченко. Кафедра історії української літератури. – К., 1955. – 358л. – Бібліогр.:л.1-13
963069
  Файник Т. Питання світоглядних засад народного будівництва в дослідженнях Павла Чубинського // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 666-671. – ISSN 1028-5091
963070
  Кованцов М.І. Питання світогляду у викладанні математичних дисциплін // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
963071
  Думасенко С.А. Питання свободи творчості у сучасному українському художньо-комунікаційному просторі / С.А. Думасенко, А.О. Копилова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 29-36. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
963072
  Легун Ю.В. Питання селянської генеалогії в дослідженнях російських істориків (1785-2001) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню питання селянської генеалогії в дослідженнях російских істориків у 17852001 р.р.
963073
  Волошенко В.О. Питання селянської освіти в інтерпретації авторів "Киевской старины" (1882-1906) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 21-24. – ISBN 978-966-493-676-4
963074
  Фещенко В.М. Питання селянської реформи 1861 р. та ринкової перебудови економіки у працях українських вчених другої половини ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 75-84. – ISSN 0320-4421
963075
  Щербина О. Питання семантики в контексті філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.55-82
963076
  Леоненко П.М. Питання синтезу в сучасній економічній теорії та викладанні // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 163-174. – ISSN 0320-4421
963077
  Борисов В.І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – Вип. 26. – С. 29-41. – ISSN 2079-6242
963078
  Сиченко І. Питання сільськогосподарської кооперації у працях професора В.Г. Бажаєва // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – C. 106-11. – ISSN 1998-4634
963079
  Дяченко Т.М. Питання сімейного права в працях В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 50-56. – (Серія права ; № 11)


  Статья раскрывает содержание ленинских идей, положенных в основу правового регулирования семейно-брачных отношений в социалистическом обществе. Она показывает, как эти идеи были осуществлены в первых законодательных актах советской власти и при ...
963080
   Питання слов"янознавства. – Львів, 1962. – 273с.
963081
   Питання словотвору. – К, 1979. – 192с.
963082
   Питання словотвору і граматичної структури української мови. – Дніпропетровськ, 1976. – 124с.
963083
  Паньков Д.В. Питання смерті очима філософів і мислителів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 40-42
963084
   Питання соціалістичного господарства. – К, 1940. – 172с.
963085
  Коссак Л.О. Питання соціалістичного змісту і національної форми в радянському мистецтві : Дис... канд філософ.наук: / Коссак Л.О.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Киев, 1954. – 225л. – Бібліогр.:л.1-XXVI
963086
   Питання соціалістичного реалізму. – Київ, 1961. – 307 с.
963087
   Питання соціалістичного реалізму. – Київ : Дніпро, 1965. – 296 с.
963088
  Недбайло П.О. Питання соціалістичної держави і права в рішеннях XXIV з"їзду КПРС // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 3-14
963089
  Недбайло П.О. Питання соціалістичної держави і права в рішеннях ХХІІ з"їзду КПРС. / П.О. Недбайло, Є.В. Назаренко. – Львів, 1962. – 44с.
963090
   Питання соціалістичної економіки та історії народного господарства. – К, 1963. – 280с.
963091
  Булкат Л.М. Питання соціального захисту в актах Конституційного Суду України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 23-34. – ISSN 2078-9165
963092
  Шляхов О.Б. Питання соціального захисту пролетаріату в діяльності земських установ Катеринославщини кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 37-42. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
963093
   Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів / Рада орг. ветеранів України ; [редкол.: Цибенко П.С. (голова), Балмасов Б.М., Горєлов В.І. та ін.]. – Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2012. – 119, [1] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Патріот України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Патріот України. Історичний альманах"). – ISBN 978-966-1572-04-0
963094
  Пащенко О.О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства в роботах радянських правознавців першої половини 80-х років ХХ ст // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 156-165. – ISSN 0201-7245
963095
  Пащенко О.О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства у працях радянських учених, що були опубліковані поза межами України перед розпадом СРСР (1990-1991 рр.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 173-183. – ISSN 2224-9281
963096
  Бойко Т. Питання соціальної політики у творчості провідних діячів українського націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 34-40. – ISBN 978-966-668-405-2
963097
  Луначарський А.В. Питання соціології музики / А.В. Луначарський. – Одеса, 1929. – 127 с.
963098
  Нелін О. Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст.


  У статті розглядаються питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст. Зазначаються фактори, що можуть бути корисні для України.
963099
  Нелін О. Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст. // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 4-7. – ISSN 2308-9636


  У статті розглядаються питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст.
963100
  Мілаш В.С. Питання співвідношення категорій "потреба", "інтерес" і "мета" в контексті підприємницького комерційного договору // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 72-77. – ISSN 0201-7245
963101
  Водянніков О.М. Питання співвідношення податкових і торговельних режимів у міжнародному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 587-597. – ISSN 1563-3349
963102
  Гриценко В.Г. Питання співвідношення покарання з іншими засобами протидії злочинності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 61-65. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
963103
  Комарницький В. Питання співвідношення права власності та права спеціального природокористування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 111-117. – ISSN 0132-1331
963104
  Капіца Ю. Питання співвідношення права інтелектуальної власності та права конкуренції у законодавстві Європейського Союзу та України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 0132-1331
963105
  Стрельцов Л.М. Питання співвідношення суверенітету Союзу РСР та союзних республік // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 47-55
963106
  Бондар Л.С. Питання співдружності школи і сім"ї у творчій спадщині В.О.Сухомлинського та захаренка О.А. // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 79-87
963107
  Кордон М.В. Питання співробітництва Україна - НАТО : методичні матеріали до спецкурсу для студентів вищих навч. заклдів, які навч. за кваліфікац. рівнем "магістр" за спеціальн. "Міжнародні відносини" / М.В. Кордон; МОНУ, Житомирський державний ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Полісся, 2007. – 76 с. – ISBN 978-966-655-295-5
963108
  Василенко В.І. Питання співучасті в злочинних порушеннях трудової дисципліни па автомобільному транспорті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 101-111. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Статья посвящена рассмотрению вопросов соучастия - одного из сложных институтов общей части уголовного права применительно к конкретному составу преступления - нарушению трудовой дисциплины на автомобильном транспорте. Автор допускает возможность ...
963109
   Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних та наукових установах в Україні та за кордоном.Постанова КМ України №1015 від 23 вересня 2009 р. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 92-94. – ISSN 1682-2366
963110
  Білодід О.І. Питання становлення українського вокалізму в лінгвістичній інтерпретації О.О. Потебні : Дис... канд. філол.наук: / Білодід О. І.; КДУ. – Київ, 1964. – 394 л. – Бібліогр.: л. 371-393
963111
   Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Т. 2 (44). – 2017. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
963112
   Питання статистики продуктивності праці в промисловості і сільському господарстві. – К, 1962. – 304с.
963113
  Дараган М.В. Питання статистики собівартості продукції в текстильній промисловості. / М.В. Дараган. – К., 1958. – 120с.
963114
  Чекотовський Е.В. Питання статистичної науки в працях О.О . Русова: до 100-річчя з дня смерті / Е.В. Чекотовський, М.Ю. Потапова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 74-78
963115
  Орєхова І. Питання статусу кримськотатарського народу в контексті визначення поняття "корінний народ" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 292-299. – ISSN 2077-7280
963116
  Куцов К.О. Питання створення в Підкарпатській Русі вищого навчального закладу в діяльності громадських організацій закарпатських студентів 1920-1930-х рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 142-146. – (Історія ; Вип. 25)
963117
  Шевченко А. Питання створення спеціалізованих судів у період підготовки Конституції України 1996 року // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 124-131. – ISSN 2078-3566
963118
  Попорщаєв О. Питання створення центрів студентського спорту на базі вищих навчальних закладів України // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 142-146. – ISBN 978-966-2328-98-1
963119
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 41. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
963120
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 42. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
963121
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 43. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
963122
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 44. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
963123
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 45. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
963124
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 46. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
963125
   Питання стипендіального забезпечення : постанова КМУ від 12 листопада 2012 р. № 1078 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 90. – С. 30-31
963126
  Шадріна А.І. Питання стоїцизму у творах Іустина Флавія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 59-61
963127
  Жовква І. Питання стратегічного партнерства в українському науковому обігу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.117-124
963128
  Савицька О.С. Питання стратегічного партнерства України з Францією: історіографія проблеми (1991 - 2016 рр.) // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 107-113. – ISBN 978-966-02-7989-6
963129
  Куцевич М.П. Питання строків давності притягнення до кримінальдної відповідальності за екоцид // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-61. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вирішенню питання можливості застосування строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за екоцид. The article is devoted to the deciding of the ouestion of criminal liability for ecocide time limit.
963130
   Питання структурної лексикології. – К, 1970. – 244с.
963131
  Шупеня С. Питання судово - експертної діяльності в проекті Цивільного процесуального кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.84-88. – ISSN 0132-1331
963132
  Нижник А. Питання судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 65-82. – ISSN 0132-1331
963133
  Михеєнко М.М. Питання судової психології у праці А.Ф. Коні (До 130-річчя з дня народження) / М.М. Михеєнко, О.Ф. Шульга // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 29. – С. 126-133
963134
  Коханова О.О. Питання суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в 20-30-х рр. XX ст. в радянській історіографії (1918–1991 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 162-170. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
963135
  Юрчук Л.А. Питання суфіксального словотворення дієслів в сучасній українській мові : Дис... канд. філол.наук: / Юрчук Л.А.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – 241л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
963136
  Юрчук Л.А. Питання суфіксального словотворення дієслів у сучасній українській мові. / Л.А. Юрчук. – К., 1959. – 100с.
963137
   Питання сучасного природознавства. – Львів, 1974. – 179с.
963138
  Євграфова Є. Питання сучасного розуміння права і держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 167-173
963139
  Рамазанов Ш. Питання сучасної історіографії Другої світової війни / Ш. Рамазанов, Л. Ігнатова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 79-90
963140
  Сюсько М.І. Питання сучасної української літературної та живорозмовної мови : вибране : монографія / Михайло Сюсько ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II. – Ужгород : Гражда, 2014. – 522, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-176-091-1


  У пр. №1696354 напис: Найкращі побажання колективу бібліотеки зі сподіванням на користування. Підпис. Автор. м. Київ вул. Лісна, буд. 30, 88018, 20.03.15
963141
  Горбань Т. Питання сформованості української нації у вітчизняній суспільно-політичній думці початку XX століття // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 152-154
963142
   Питання східно-слов"янської лексикографії XI-XVII ст.. – К, 1979. – 168с.
963143
  Пальті О.М. Питання та парадокси математичного аналізу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
963144
   Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні = Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtsstaats in der Ukraine : за сприяння програми DAAD "Підтримка демократії в Україні" gefordert durch den Deutschen Akademischen Austauschdients (DAAD) : збірник наукових статей / Юридичний факультет Сумського нац. аграрного університету ; Фак-т юрид. та економ. освіти Ун-ту Мартіна Лютера Халле-Віттенберг (Німеччина), Юрид. відділ. ; Юрид. та економ. фак-т Верминсько-Мазур. ун-ту (Ольштин, Польща). – Суми : Козацький вал ; Сумська обласна друкарня. – ISBN 978-966-358-079-1
Семінар I : (19.10.2009-23.10.2009 рр.), Халле-Віттенберг (Німеччина). – 2009. – 282 с.
963145
   Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні = Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtsstaats in der Ukraine : за сприяння програми DAAD "Підтримка демократії в Україні" gefordert durch den Deutschen Akademischen Austauschdients (DAAD) : збірник наукових статей / Юридичний факультет Сумського нац. аграрного університету ; Фак-т юрид. та економ. освіти Ун-ту Мартіна Лютера Халле-Віттенберг (Німеччина), Юрид. відділ. ; Юрид. та економ. фак-т Верминсько-Мазур. ун-ту (Ольштин, Польща). – Суми : Козацький вал ; Сумська обласна друкарня. – ISBN 978-966-358-083-8
Ч. 2. – 2009. – 226 с.
963146
  Туріна О.А. Питання творчої соціалізації молодої особи в культурно-мистецькому середовищі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 203-210
963147
   Питання текстології. – Київ : Наукова думка, 1968. – 372 с.
963148
   Питання текстології : поезія. – Київ : Наукова думка, 1977. – 411с.
963149
   Питання текстології : поезія і проза. – Київ : Наукова думка, 1980. – 304 с.
963150
   Питання текстології : Іван Франко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 296 с.
963151
   Питання текстології : дожовтнева та радянська література : зб. наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1989. – 243 с. – ISBN 5-12-000706-6
963152
   Питання текстології. – Київ : Наукова думка, 1990. – 198 с. – ISBN 5-12-001554-9
963153
  Шиманський І.Є. Питання теорії границь та теорії ірранціональних чисел в зв"язку з деякими їх застосуваннями : Дис... наук: / Шиманський І.Є.;. – Київ, 1946. – 124л.
963154
  Хомра І. Питання теорії економічної географії в працях Г. Кривченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-57. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок Г.Кривченка в розвиток теорії економічної географії. Основну увагу зосереджено на об"єкті економічної географії, пріоритеті районного чи галузевого підходу, взаємовідносинах між географічним середовищем та економікою. The ...
963155
  Нежиборець В.І. Питання теорії економічної глобалізації: теоретичний аспект // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 232-239. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
963156
  Фурса С. Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса : (на прикладі вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися) / С. Фурса, Р. Ляшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається взаємодія нотаріуса з державним виконавцем з метою вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися. Розкрито процедуру проведення ...
963157
  Кіраль С.С. Питання теорії і практики перекладу в епістолярній спадщині І. Денисюка, Г. Кочура, В. Чабаненка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 102-113. – (Серія "Філологічні науки")
963158
  Цимбаленко Б.В. Питання теорії і практики ціноутворення на засоби виробництва. / Б.В. Цимбаленко. – К, 1962. – 40с.
963159
  Давидов Р. Питання теорії конституційних правовідносин / Р. Давидов, Ю. Данилюк // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 0132-1331
963160
  Селіванов А.О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні : актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А.О. Селіванов, А.А. Стрижак. – Київ : Логос, 2010. – 274, [2] с. – Бібліогр.: с. 252-270. – ISBN 978-966-171-298-9
963161
  Пістун М.Д. Питання теорії лісопромислових комплексів (ЛПК) : рецензії / М.Д. Пістун, С.С. Мохначук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 118-121
963162
   Питання теорії мови в зарубіжному мовознавстві. – К, 1976. – 256с.
963163
  Кудін В.О. Питання теорії соціалістичного реалізму. / В.О. Кудін. – К, 1959. – 126с.
963164
  Назаренко Є.В. Питання теорії соціалістичної держави в новій програмі КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 65-72. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье излагаются основные положения новой Программы КПСС по вопросам теории социалистического государства: о необходимости государства до полной победы коммунизма, о сущности социалистического государства, об усовершенствовании формы и механизма ...
963165
   Питання теорії та аналізу економічного розвитку на сучасному етапі. – К, 1971. – 211с.
963166
   Питання теорії та аналізу економічного розвитку на сучасному етапі. – К, 1974. – 212с.
963167
  Павлов Т. Питання теорії та історії літератури / Т. Павлов. – Київ, 1959. – 655с.
963168
  Біла С.О. Питання теорії та практики інвестиційних процесів у трансформаційній економіці Україні (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 31-41. – ISSN 0320-4421
963169
  Майданник О. Питання теорії функції Парламенту України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-88
963170
  Молчанов Р. Питання територіальної підсудності позовів споживачів до перевізників // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.58-63
963171
  Писаренко С.М. Питання територіальної структури економічного вузла : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 83-88 : Табл.
963172
  Мамонов І.П. Питання термінології у Податковому кодексі України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 147-152
963173
  Максимюк М. Питання термінології української літературної ономастики // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 64-68. – ISSN 2311-9896
963174
  Чухно А.А. Питання технічного нормування праці // Науковий щорічник КДУ, 1957
963175
  Палеха Ю.М. Питання типізації населених пунктів України для грошової оцінки їх земель // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 17-21 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
963176
  Білоскурська О. Питання типології конституційних обов"язків людини і громадянина // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 21-24
963177
  Чухно А.А. Питання товарно-грошових відносин на сучасному етапі // Наукові записки КДУ, 1959. – Т.17
963178
  Синиця Є.В. Питання топографії поховальних пам"яток V - середини VII ст. у верхньому Подніпров"ї // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглянуто особливості топографії та розміри ранньосередньовічних могильників Верхнього Подніпров"я. На підставі аналізу виділено декілька локальних варіантів цих пам"яток.
963179
  Осадчий Є.М. Питання топоніміки поля Конотопської битви // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 131-136. – ISBN 978-966-8999-37-6
963180
   Питання топоніміки та ономастики : (Матеріали 1 Республіканської наради з питань топоніміки та ономастики). – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 238с.
963181
  Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.27-30. – ISSN 0132-1331
963182
  Лісніченко Ю.М. Питання трансформації системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ЗС України / Ю.М. Лісніченко, О.О. Лісніченко, Л.Д. Ворохова // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 135-138. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
963183
  Бескін М.М. Питання тригонометрії та її викладання. / М.М. Бескін. – Київ, 1951. – 132с.
963184
  Соболь О.Ю. Питання у французькому дискурсі преси: поліфонічний аспект // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 217-226
963185
  Фединець Ч. Питання угорської меншини Закарпаття на сучасному етапі угорсько-українських дипломатичних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 106-110. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
963186
  Деркач А. Питання удосконалення державного контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
963187
  Баулін Ю.В. Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю / Ю.В. Баулін, В.С. Зеленецький // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 96-108.
963188
  Піляй І. Питання удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації електронної транспарентності в органах прокуратури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 64-69. – ISSN 2524-0129
963189
  Паладій М.В. Питання удосконалення інфраструктури системи державного управління сферою інтелектуальної власності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 116-119 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
963190
  Берназюк Я.О. Питання удосконалення Конституції України // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 20-29. – ISSN 2414-05-62
963191
  Єрмолаєв Д.І. Питання удосконалення понятійно-категоріального апарату в системі державної охорони України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 98-100. – Бібліогр.: 7 назв
963192
  Полюхович В.І. Питання удосконалення правового регулювання діяльності інвесторів на фондовому ринку України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
963193
  Оридорога М.Т. Питання удосконалення сімейно-шлюбного законодавства // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 62-66
963194
  Макарчук С. Питання українізації православної церкви в громадсько-політичному житті Волині у 20-х роках ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 3-9. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
963195
  Клименко Ю.А. Питання українізації та есперантизації в історії вітчизняної освіти (20-ті - початок 30-х років XX століття) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 84-89. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
963196
  Беліченко М. Питання українсько-польських взаємин у творчості Романа Іваничука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Актуальність дослідження визначено місцем історичної прози Р. Іваничука в українській літературі другої половини XX століття. Вивчення питання українсько-польських стосунків в історичній романістиці письменника зумовлено не лише потребою його ...
963197
  Федик І. Питання українсько-польської співпраці в ідеологіях українських католицьких партій Галичини міжвоєнного періоду // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 34-37.
963198
  Ковалик І.І. Питання українського і слов"янського мовознавства : вибрані праці / Іван Ковалик ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Львів ; Івано-Франківськ. – ISBN 978-966-428-037-4
Ч. 2. – 2008. – 496 с.
963199
   Питання Українського інституту національної пам"яті : постанова КМУ від 09.07.2014 № 292 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 62, 12 серпня. – С. 33-34
963200
  Алієв Д.А. Питання української автономії в I і II Державній думі Росії (1906-1907 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 55-61. – (Історія ; Вип. 36)


  На основі історичних джерел висвітлюються ідеї української автономії в складі федеративної демократичної Росії, що відстоювали українські депутати в I і II Державній думі.
963201
  Могильний Л.П. Питання української державності в програмі Української демократичної партії (1904-1905) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання української державності в програмі Української демократичної партія (УДП), яка діяла на початку ХХ ст. The article studies state organization of Ukraine in program of Ukrainian Democratic Party of Naddnipryanska Ukraine of the early ...
963202
   Питання української діалектології і міжмовних контактів. – Дніпропетровськ, 1972. – 114с.
963203
  Свириденко О. Питання української ідентичності в листі-протесті П. Куліша "Лист русинів до автора брошури "Un people europeen de quinze millions oublie devant l`histoir" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 187-190. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Питання національної ідентичності - одне з ключових у романтичному дискурсі. Протиставляючи класицистичному принципу «наслідування природи» й античності принцип наслідування національного духу, розглядаючи літературу як можливість художньо ...
963204
  Верменич Я.В. Питання української козацької державності в історіософії М.І. Костомарова // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 170-173. – ISBN 5-7702-0775-2
963205
  Гольденбер Л.І. Питання української літератури в "Наукових записках" та збірниках вузів Української РСР : бібліографічний покажчик / (склав Л.І. Гольденбер). – [б.м.] : [б.и..], 1958. – [15] с. – Окр. відб. з: "Радянське літературознавство", № 6, 1958, [c.136-150]
963206
   Питання української літературно-художньої критики початку 20 ст.. – Дніпропетровськ, 1977. – 52с.
963207
  Готкова Ю. Питання української мови на Кубані у 1920-1930-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 46-48. – ISBN 978-966-171-783-0
963208
  Наєнко Г.М. Питання української мови у творах М. Максимовича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 44-47. – Бібліогр.: Літ.: С. 47; 9 поз. – ISBN 966-8188-07-1
963209
  Давва В.В. Питання української національної культури в політиці революційних урядів у 1917 - 1920 рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 119-127
963210
   Питання української радянської літератури. – К, 1953. – 284с.
963211
   Питання української радянської літератури. – К, 1955. – 367с.
963212
   Питання української радянської літератури. – К, 1956. – 563с.
963213
   Питання української радянської літератури. – Київ : Радянський письменник
вип.4. – 1958. – 560с.
963214
  Магурчак А. Питання УНДО у світлі листування Андрія Жука і Романа Перфецького протягом 1925-1926 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-48. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено епістолярію між Андрієм Жуком і Романом Перфецьким, в якому висвітлюється ставлення до Українського національно демократичного об"єднання на протязі 1925-1926 рр. Проаналізовані статі А. Жука, які були опубліковані в "Українському прапорі", ...
963215
  Чубінідзе О. Питання універсальної юрисдикції за скоєння злочинів проти міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 225-229
963216
   Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 831-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 96, 8 грудня 2017 року. – С. 493-494
963217
  Пушкін О.А. Питання управління державними соціалістичними підприємствами у новому Цивільному кодексі УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
963218
  Брежнєв Л.І. Питання управління економікою розвинутого соціалістичного суспільства / Л.І. Брежнєв. – К., 1976. – 720с.
963219
   Питання управління об"єктами державної власності законодавчо врегульовано // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 5-8
963220
  Цицик К.Ю. Питання управління системними ризиками в контексті забезпечення фінансової стійкості банківського сектору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 117-124
963221
  Янчев А. Питання управління та оцінки інформаційних технологій : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 50-52. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
963222
  Борисова В. Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 113-120. – ISSN 0132-1331
963223
  Лобойко Т.В. Питання усвiдoмлення aктуaльних сoцiaльних прoблем укрaїнськoю мoлoддю (нa приклaдaх ствoренoї нею сoцiaльнoї реклaми) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 235-238


  У стaттi рoзглянутo прoблему усвiдoмлення aктуaльних сoцiaльних прoблем укрaїнськoю мoлoддю.Прoaнaлiзoвaнo oсoбливoстi стaвлення сучaснoї мoлoдi дo сoцiaльних прoблем нa приклaдaх ствoренoї нею сoцiaльнoї реклaми. Головну увaгу придiленo oсoбливoстям ...
963224
  Балюк І.А. Питання участі некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 126-136
963225
  Пащук А.Й. Питання участі прокурора в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 89-94
963226
  Матієк Л.Г. Питання участі сторони обвинувачення в підготовчому провадженні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 436-438. – ISBN 978-617-7530-15-1
963227
  Яременко В. Питання участі Тараса Шевченка в Кирило-Мефодіївському братстві за історіософським виміром: долання стереотипів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 496-517. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
963228
  Яремчук В. Питання участі українців у Варшавському повстанні 1944 року // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 271-275. – ISBN 978-966-171-793-9
963229
  Халецька Л.П. Питання участі Франції в європейському інтеграційному процесі в сучасній зарубіжній та українській історіографії (1990-ті pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 133-135. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлено підхід українських та зарубіжних дослідників до питання моделей європейського інтеграційного об"єднання, проблеми створення європейської оборони, формування Економічного і валютного союзу, спільної європейської політики зайнятості й ...
963230
  Лемещенко К.Б. Питання федералізму в творчій спадщині М.І. Костомарова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 29-34. – ISSN 1563-3349
963231
   Питання фізики твердого тіла. – Львів : Видавничий центр ЛДУ імені Івана Франка, 1964. – 119 с.
963232
   Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – К, 1963. – 224с.
963233
   Питання філології та естетики в світілі ленінських ідей. – К, 1970. – 292с.
963234
  Кушнірова Л.В. Питання філології та навчання української мови у науковій спадщині В.І. Масальського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 130-136. – Бібліогр.: в приміт.; С.130-135;


  Досліджуються питання філології та навчання української мови у науковій спадщині В.І. Масальського. Авторка переконана, що праці вченого збагатили вітчизняну науку і сприяли розвитку української мови та методики її навчання.
963235
  Кутузов Р.В. Питання фінансового управління у працях вітчизняних учених другої половини ХІХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 13-16. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Досліджуються питання фінансовго управління у роботах вченого-економіста Івана Трохимовича Тарасова - випускника юрид. ф-ту Імператорського університету Св. Володимира. Захистив у 1875 р. магістерську дисертацію.
963236
  Нечипоренко Н. Питання фінансування санації в сфері господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 402-404
963237
   Питання фінансування у 2016 році виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 598 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 вересня (№ 181). – С. 8
963238
   Питання фінансування у 2016 році виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 598 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 73, 23 вересня 2016 року. – С. 97-100
963239
  Шиприкевич В.В. Питання фоностилістики / В.В. Шиприкевич. – Київ : Київський університет, 1972. – 88с.
963240
  Ромашко М. Питання формування кредитної політики промислових підприємств // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.108-112. – ISBN 966-654-085-1
963241
  Ананченко О.Є. Питання формування організаційної структури системи управління інформаційною безпекою підприємства // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 2409-7292
963242
  Дорош М.О. Питання формування резервної системи комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 131-137
963243
   Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї : Указ Президента України від 25 січня 2012 року №31/2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 174. – ISSN 1026-9932
963244
   Питання фразеології східнослов"янських мов. – К, 1972. – 175с.
963245
  Коломієць М.П. Питання фразеологічної синоніміки (на матеріалі української мови) / М.П. Коломієць. – Дніпропетровськ, 1987. – 52с.
963246
  Афанасьєв О.Є. Питання Х Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 47
963247
  Мікоян А.І. Питання харчової промисловості в зв"язку з стахановьским рухом / А.І. Мікоян. – К., 1936. – 89с.
963248
   Питання ХІ Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 35
963249
  Гавриленко Л.І. Питання ХІV Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 2-3
963250
   Питання ХІІ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 2-3
963251
   Питання ХІІ Всеукраїнського турніру юних економістів / Ю.В. Бицюра, О.В. Черкавський, Г.Е. Гронтовська, М.В. Мальчик, В.В. Смулка // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 28
963252
   Питання ХІІІ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 2-3
963253
   Питання ХІІІ Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 24
963254
  Кучеренко Н.О. Питання хімічної технології в курсі хімії середньої школи / Н.О. Кучеренко, О.М. Русько. – К., 1956. – 92с.
963255
  Маляр П. Питання хронології історії східно-слов"янських мов у радянському мовознавстві // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 154, листопад : листопад. – С. 19-23
963256
   Питання художнього стилю і методу. – Дніпропетровськ, 1971. – 178с.
963257
   Питання художньої майстерності в творах українських письменників. – Львів, 1958. – 119с.
963258
  Лукаш С.С. Питання централізованого та локального регулювання праці у країнах колишнього СРСР // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 93-100
963259
  Міщенко Ю.В. Питання церковної історії Михайла Поснова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 252-256. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Простежується історико-релігійне дослідження Михайла Поснова,а саме - історія християнської церкви.
963260
  Майданик Р. Питання цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 82-90. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
963261
  Клюшніченко А.П. Питання цивільного позову в радянському кримінальному процесі // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 29-33
963262
   Питання цивільного права та процесу в практиці діяльності органів внутрішніх справ : монографія / [Бортнік О.Г. та ін.] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : Золота миля, 2013. – 148 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 131-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-212-5
963263
  Теплюк М. Питання чинності законів України в аспекті конституційної юрисдикції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 25-28
963264
   Питання шевченкознавства. – Черкаси, 1964. – 168с.
963265
   Питання шевченкознавства. – Київ : Молодь
№ 4. – 1968
963266
   Питання шевченкознавства


  Про Роксолану Петрівну Зорівчак.
963267
  Петренко І.М. Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст. на шпальтах часопису "Киевская старина" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 157-162. – ISSN 0130-5247


  Ідеться про висвітлення у журналі "Киевская старина" шлюбно-сімейних відносин серед православного населення Гетьманщини впродовж XVIII ст. Згадуються дослідження професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського ...
963268
  Сутріна Р. Питання шлюбу та сім"ї в творчості Платона / Р. Сутріна, Д. Сутрін // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.86-90
963269
  Лесик Ф.Л. Питання щеплення рослин у курсі біології середньої школи / Ф.Л. Лесик. – К., 1955. – 96с.
963270
  Проценко М.В. Питання щодо взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при виявленні злочинів, вчинених організованими групами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 285-288
963271
  Нетеса Н. Питання щодо видового та безпосереднього об"єктів порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 103-109
963272
  Доманський В.А. Питання щодо методології формування законодавства у сфері цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 33-37. – Бібліогр.: 14 назв
963273
  Кірічевська А.В. Питання щодо необхідності запровадження загальнообов"язкового страхування професійної відповідальності адвокатів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 220-222. – ISBN 978-617-673-442-0
963274
  Кресін О. Питання щодо періодизації розвитку порівняльного правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 247-265. – ISSN 0132-1331
963275
  Новаков С. Питання щодо положення жінок у діяльності Організації Об"єднаних Націй // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 149-150
963276
  Крайник Г. Питання щодо потерпілого від злочину, передбаченого статтею 272 Кримінального кодексу України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-49.
963277
  Ясечко С. Питання щодо правочинів з особистим немайновим правом на ім"я // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.78-83
963278
  Ільченко С. Питання юридичного забезпечення діяльності морських портів України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 86-93. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
963279
  Щербанюк Л.М. Питання юридичної відповідальності адресатів права депутатського запиту в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 110-112
963280
  Цірат Г.А. Питання юрисдикції в міжнародних договорах України про правову допомогу // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 197-202
963281
  Базов О. Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних справ // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 84-91
963282
  Шевченко В. Питання ядерної безпеки України стосується Європи й усього світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 48-49. – ISSN 2313-559X
963283
   Питання якісної теорії. – К, 1978. – 69с.
963284
  Власенко К.В. Питання якості математичної освіти в інженерно-машинобудівній школі в контексті приєднання України до Болонського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 31-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми якості інженерно-машинобудівної освіти, уніфікації та адаптивності освітніх програм, зрозумілості їх змісту та можливості практичної реалізації, аналізуються шляхи оптимального співвідношення фундаментальності й ...
963285
  Бузницька С.В. Питання, пов"язані з реалізацією права на необхідну оборону // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-55. – ISBN 966-614-021-7
963286
  Макух О.В. Питання, пов’язані із визначенням предмета закону про Державний бюджет у рішеннях Конституційного Суду України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 90-102. – ISSN 2224-9281
963287
  Очиченко О. Питання, що іноді виникають у зв"язку з проведенням загальних зборів акціонерів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 35-39.
963288
  Шумило Н. Питання, що потребує дослідження
963289
  Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королевство Руське? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 20
963290
  Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королівство Руське? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 20
963291
  Коренга Ю. Питання, які стосуються встановлення батьківських прав за використання сурогатного материнства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 511-514. – ISSN 1026-9932
963292
  Литвин Т. Питанням безпеки - належну увагу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-25 : фото
963293
  Печеник Б.Я. Питательные агрегаты мощных энергоблоков / Б.Я. Печеник, Г.И. Хатетовский. – М., 1978. – 176с.
963294
  Мириманян Х.П. Питательные вещества почвы и удобрения / Х.П. Мириманян. – Москва ; Ленинград, 1937. – 64 с.
963295
  Михайлов А.К. Питательные насосы для тепловых электростанций большой мощности / А.К. Михайлов. – М., 1963. – 48с.
963296
  Козлов Ю.А. Питательные среды в медицинской микробиологии / Ю.А. Козлов. – М, 1950. – 252с.
963297
  Мартенс Л.А. Питательные среды из кислотного гидролизата рыбокостной муки и их применение для культивирования возбудителя чумы : Автореф... канд. биол.наук: / Мартенс Л.А.; Всесоюз. науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1964. – 19л.
963298
  Кахута Николай Максимович Питательный режим мощного чернозема Курской области и продуктивность культур севооборота : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.04 / Кахута Николай Максимович; Всес. Акад. сельскохоз. наук им. В.И.Ленина. Почвенный ин-т. – М., 1972. – 27л.
963299
  Латышев Э.П. Питательный режим почв в условиях рисового севооборота юга Украины : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Латышев Э.П. ; Хар. с.-х. ин-т. – Харьков, 1966. – 26 с.
963300
  Яскин А.А. Питательный режим темно-каштановых почв Северного Казахстана : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Яскин А.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 20 с.
963301
  Рэй П. Питер Акройд: Справка // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-4. – ISSN 1130-6545
963302
  Руткевич Е.Д. Питер Бергер - полвека творческого пути // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 114-123. – ISSN 0132-1625
963303
   Питер Брейгель в графике: Из собрания Королевской Библиотеки Бельгии. – Ленинград, 1979. – 9 с.
963304
  Климов Р.Б. Питер Брейгель старший / Р.Б. Климов. – М., 1954. – 52с.
963305
  Львов С.Л. Питер Брейгель Старший / С.Л. Львов. – М., 1971. – 206с.
963306
   Питер Брейгель Старший // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-61.
963307
  Кульчицкий И. Питер Брейгель Старший // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 12-33


  Питер Брейгель старший ("Мужицкий" (1525-1569) - южнонидерландский живописец, график, мастер пейзажа и жанровых сцен
963308
  Цырлин И.И. Питер де Хоох / И.И. Цырлин. – М., 1955. – 48с.
963309
  Хорошилова О. Питер Доиг, Хичкок от живописи // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-87.
963310
  Ливанова М. Питер Пауль Рубенс: собственной рукой // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 2 (54). – С. 44-65. – ISSN 1819-6268
963311
  Барри Д.М. Питер Пэн / Д.М. Барри. – М., 1971. – 128с.
963312
  Барри Д. Питер Пэн // Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 443-532. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
963313
  Барри Д.М. Питер Пэн / Д.М. Барри. – М., 1987. – 547с.
963314
  Овчинников С.А. Питер Ф. Друкер об бразовании в обществе знаний // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 76-89. – ISSN 1561-2465


  Анализируются взгляды одного из ведущих американских ученыз-экономистов XX века, создателя философии современного менеджмента и педагога П.Ф. Друкера о роли знаний в постиндустриальном обществе, изменении их значения и функций.
963315
  Лебедев К.М. Питерские герои первой русской революции / К.М. Лебедев. – Л., 1967. – 47с.
963316
   Питерские рабочие. – Л, 1963. – 219с.
963317
   Питерские рабочие в борьбе с контрреволюцией в 1817-1918 гг.. – М, 1986. – 238с.
963318
   Питерские рабочие и Великий Октябрь. – Л, 1987. – 486с.
963319
  Вересов А.И. Питерские умельцы / А.И. Вересов. – Ленинград, 1986. – 155с.
963320
  Алексеев Н. Питерские хроники // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 40-48. – ISSN 0321-1878
963321
  Кукушкин В.Н. Питерскя окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1958. – 244с.
963322
  Кукушкин В.Н. Питерскя окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1967. – 543с.
963323
  Кукушкин В.Н. Питерскя окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1978. – 536с.
963324
  Фрайман А.Л. Питерцы на первых фронтах / А.Л. Фрайман. – Л., 1972. – 128с.
963325
   Питерцы на фронтах гражданской войны : сборник воспоминаний. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 467 с.
963326
  Вирган І.О. Питиме зілля : поезії / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
963327
  Костылев В.И. Питирим : Роман / В.И. Костылев. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 352с.
963328
  Ломоносова Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века (обзор конференции) / Ломоносова, В // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 146-148. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
963329
  Писная Ю.В. Питирим Сорокин об общественной природе самоубийства // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 233-237
963330
  Кордун В.О. Питирим Сорокін про прояви політичної свідомості та колективного підсвідомого у періоди революцій у "мовних та субвокальних реакціях" // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 45-58. – ISSN 2075-1443
963331
  Костылев В.И. Питирим: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1948. – 407с.
963332
  Костылев В.И. Питирим: роман / В.И. Костылев. – Минск, 1988. – 383с.
963333
  Кірпічніков Василь Питна вода в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 20-21 : фото
963334
   Питна вода в Україні: зміцнення зв"язків та розширення можливостей для діяльності на локальному та міжнародному рівнях. – Київ, 2002. – 44с. – Третя редакція
963335
  Разанов С.Ф. Питома активність 137Cs i 90Sr у білковій продукції бджільництва за різної кислотності грунтів / С.Ф. Разанов, Г.В. Гуцол, М.І. Нагребецький // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 119-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
963336
  Савчук І.М. Питома активність 137Cs у свинині за використання в раціоні тварин різних доз білково-вітамінно-мінеральної добавки // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 132-135 : табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
963337
  Савчук І.М. Питома активність 137Сs у свинині залежно від різних доз сапоніту в раціоні / І.М. Савчук, С.П. Ковальова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 117-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
963338
  Слепцов В.А. Питомика / В.А. Слепцов. – М., 1956. – 36с.
963339
  Радзівілл О.А. Питомі виміри історико-правової освіти в процесах духовно-інтелектуального оздоровлення суспільств // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 17-28. – ISSN 2222-5374
963340
  Дашкова П.В. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П.В. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010183-X; 5-271-01883-0
Кн.1. – 2002. – 238 с.
963341
  Дашкова П.В. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П.В. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010182-1; 5-271-01884-9
Кн.2. – 2002. – 231 с.
963342
  Дашкова П. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010181-3; 5-271-01939-Х
Кн.3. – 2002. – 200 с.
963343
  Шкловский Е. Питомник // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 1. – С. 12-77. – ISSN 0130-7673
963344
  Кальницкий М. Питомник благородных девиц // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 12 сентября (№ 202). – С. 16. – ISSN 1997-1249


  "...Для первоначального размещения института нужно было найти временное пристанище. Вопрос этот решился сам собой. В 1837 году скончался почтенный военачальник, фельдмаршал князь Фабиан Остен-Сакен, доживавший свой век в Киеве. "В наследство" ...
963345
  Гладкий Н.П. Питомник декоративных деревьев и кустарников / Н.П. Гладкий. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 280 с.
963346
  Кожевникова Мария Питомник редких журавлей. Летят белые журавли // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 52-56 : фото
963347
  Чаплина В.В. Питомцы зоопарка. / В.В. Чаплина. – М., 1988. – 174с.
963348
  Федорова Т. Питомцы Метростроя. / Т. Федорова. – М., 1946. – 19с.
963349
  Леонтьева Г.К. Питомцы муз. / Г.К. Леонтьева. – Л, 1968. – 158с.
963350
  Неклюдова О.С. Питомцы музы / О.С. Неклюдова. – М., 1969. – 199с.
963351
  Гальперин В.А. Питомцы северных муз / В.А. Гальперин. – Сыктывкар, 1980. – 143с.
963352
  Митин В.В. Питон, который задушил льва / В.В. Митин. – Новосибирск, 1968. – 232с.
963353
  Кочерженко Марина Питу - повысить, Вату - усмирить : the Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 30-35 : Фото
963354
  Пятницкая И.Н. Пить - значит не быть / И.Н. Пятницкая. – М., 1987. – 176с.
963355
  Пестушко Валерий Пить или не пить, вот в чем вопрос... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52 : Іл.
963356
  Шик И.Р. Питьевые воды Азербайджана / И.Р. Шик. – Баку, 1928. – 145-197с.
963357
  Жмудь Л.Я. Пифагор и его школа (ок. 530 - ок. 430 гг. до н.э.) / Л.Я. Жмудь. – Л, 1990. – 188с.
963358
  Шредер Л. Пифагор и индийцы / Л. Шредер. – 73с.
963359
  Рощин С. Пифагор, или из жизни счетовода // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 82-99. – ISSN 1819-6268
963360
  Бочаров В.А. Пифагореизм, платонизм, математика и логика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.84-94. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
963361
  Шапошникова Ю.В. Пифагорейское учение о числе и математический характер естествознания Нового времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 36-40. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
963362
  Серпинский В. Пифгоровы треугольники / В. Серпинский. – Москва, 1959. – 112 с.
963363
  Лаллеман Ф. Пифей : Бортовой дневник античного мореплавателя / Ф. Лаллеман; Пер. с французского Григорьева А.М. Под. ред. Снисаренко А.В. – Москва : Прогресс, 1986. – 253с.
963364
  Смирнов С.В. Пифон - наследник Александра в тени великих современников // Вестник древней истории / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2014. – № 3 (290), июль - август- сентябрь. – С. 31-46. – ISSN 0321-0391


  Піфон - один з тілоохоронців Александра Македонського.
963365
  Гриценко І.С. Пихно (Піхно) Дмитро Іванович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 135. – ISBN 978-966-06-0557-2
963366
   Пихта испанская (Abies pinsapo Boiss) в условиях Степного Крыма / Н. Клименко, С. Мороз, О. Клименко, Н. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 118-119. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Приведены результаты испытания Пихты испанской в условиях Степного Крыма. Показано, что она вполне устойчива в данных почвенно-климатических условиях и в соответствии с ее биоэкологическими особенностями является перспективной древесной культурой для ...
963367
  Швиденко А.И. Пихтовые леса Украины. / А.И. Швиденко. – Львов, 1980. – 192с.
963368
  Жолковский А. Пицунда-57, далее везде : проза: виньетки // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 12 (1052). – С. 8-27. – ISSN 0130-7673
963369
   Пицунда - Мюссерский заповедник. – М, 1987. – 188с.
963370
  Зенкович В.П. Пицунда - наша радость и тревога / В.П. Зенкович. – Тбилиси : СабчатоСакартвело, 1984. – 187с.
963371
  Мархолиа И. Пицунда / И. Мархолиа. – Сухуми, 1976. – 95с.
963372
  Ростовцев А. Пицундская сосновая роща как "памятник природы" / А. Ростовцев. – 60 с. – Отд.отпечаток
963373
  Бурести Елена Пицца под солнцем / Бурести Елена, Синяков Денис // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 28-43 : фото
963374
  Дементьев В.А. Пичковые режимы свободной генерации квантовых генераторов на твердом теле : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Дементьев В. А.; МГУ, Физ. фак. – М., 1973. – 19л.
963375
  Мордюк А. Пишаємося героями // Київський університет : спецвипуск. – Київ : Київський університет, 2010. – Травень (№ 6)


  В інституті факультеті відбулася святкова зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни, присвячена Дню Великої Перемоги.
963376
  Коляновський О. Пишаємося своїми випускниками // Прибережненська загальноосвітня школа : сторінки історії (до 100-річчя з часу заснування) / О. Коляновський. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – С. 78-90. – ISBN 978-966-2911-57-2


  Про випускників Прибережненської загальноосвітньої школи I-II ст.
963377
  Нєдорєз В. Пишаємося тим, що знали його // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 119-122


  Висвітлено життя і діяльність легендарної особистості для Кіровоградщини – В. І. Легуна, фронтовика, ветерана війни та органів прокуратури, заслуженого юриста України.
963378
   Пишаємось своєю альма-матер / Г.Г. Кіт, Г.М. Ніщук, Любчак, , В.А. Сапогов; розмовляла Н. Осипчук // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 листопада (№ 44/45). – С. 2
963379
  Беляева Г.В. Пишем правильно : пособие по письму и письменной речи : начальный этап обучения / Г.В. Беляева, Л.С. Сивенко, Л.В. Шипицо. – Москва : Русский язык. Курсы, 2007. – 328 с. – ISBN 978-5-88337-083-9
963380
  Борикова Л.В. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную работу : Учебное пособие для студ.средних педагог. учеб.заведений / Л.В. Борикова, Н.А. Виноградова. – Москва : Academia, 2000. – 128с. – (Педагогическое образование). – ISBN 5-7695-0514-1
963381
  Колесова Д.В. Пишем эссе : учебное пособие для изучающих русский язык / Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – 100с. – ISBN 5-86547-307-7
963382
  Крівчикова Г.Ф. Пишемо англійською правильно та виразно / Г.Ф. Крівчикова. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип.11). – ISBN 966-8245-72-5
963383
   Пишемо польською // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 2


  В Інституті філології відбувся конкурс-диктант з польської мови. Ініціатором заходу виступив фонд "Свобода і демократія" в тісній співпраці з Польським центром та кафедрою полоністики Інституту філології. Написання диктанту було приурочене до ...
963384
  Дмитриева Д Е. Пишет вам Сынишка... / Д Е. Дмитриева. – М., 1974. – 111с.
963385
  Ерашов В.П. Пишет домой солдат... / В.П. Ерашов. – М., 1967. – 127с.
963386
  Дзюба Іван Пишеться "Велика книга нашого народу" = До 80-річчя Ліни Костенко
963387
  Дзюба І. Пишеться "велика книга нашого народу"... // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; [упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [3] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 750-784. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-19-1


  Роздуми про творчий шлях Ліни Костенко.
963388
  Шапиро М. Пиши без ошибок / М. Шапиро, Р. Лернер. – М., 1929. – 96с.
963389
  Каманин Ф.Г. Пиши ты больше про наши Ивановичи : Рассказы. Литературные встречи / Ф.Г. Каманин. – Москва : Советский писатель, 1984. – 375 с.
963390
  Мастрюков А Пишите книгу своей жизни / А. Мастрюков. – Москва : [Т-во тип. А.И. Мамонтова], 1916. – 35 с.
963391
  Дробинская Л.П. Пишите мне на медсанбат / Л.П. Дробинская. – Л., 1990. – 253с.
963392
   Пишкін Борис Андрійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 206-207. – ISBN 966-02-0537-6
963393
   Пишкін Борис Андрійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 110
963394
   Пишкін Борис Андрійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 205 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
963395
   Пишкін Борис Андрійович (1893-1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 120. – ISBN 966-95774-3-5
963396
  Душек Душан Пиштачик путешествует / Душек Душан. – Москва, 1988. – 157 с.
963397
  Гербіш Н. Пишу для тих, із ким ми "в синхроні" / спілкувалася Наталка Пасічник // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С.9


  Розмова з письменницею, перекладачкою, журналісткою Надійкою Гербіш про свою літературну творчість, стан масової літератури, масового читача
963398
  Гамалий Н.В. Пишу и думаю об Ильиче / Н.В. Гамалий. – Москва : Советская Россия, 1983. – 192 с.
963399
  Бацер Ис.М. Пишу на броне... / Ис.М. Бацер. – Петрозаводск, 1979. – 247с.
963400
  Бровка Петрусь Пишу о сердце человечьем ... / Бровка Петрусь; авториз. пер. с белорус. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 256 с.
963401
  Светлевская А. Пишу статьи до четырех утра // Сегодня. – Киев, 2017. – 17 января (№ 8). – С. 5


  "...Научный сотрудник Киевского института Молекулярной биогенетики НАН Украины, биолог Ольга Броварец совершила прорыв в науке. Она изучила особенности ДНК, что позволит в будущем успешно лечить тяжелое заболевание, как рак".
963402
  Тараненко Н.В. Пишу стихи свои как дневники. / Н.В. Тараненко. – Одесса, 1994. – 120с.
963403
  Буйло К.А. Пишу тебе : стихи / К.А. Буйло; авториз. пер. с белорус.Н.Медведевой. – Москва : Советский писатель, 1971. – 88 с.
963404
  Месхи Ия. Пишу тебе / Ия. Месхи. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 179 с.
963405
  Тыцких В.М. Пишу тубе, любимая / В.М. Тыцких. – М., 1986. – 63с.
963406
  Фаулз Д. Пишу, отже, існую = З книги "Ходи хробаків" (1964) : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – № 8 : Література і традиція. – С. 206-214


  з англійської переклав студент Інституту журналістики Роман Горбик
963407
  Барыкин К.К. Пишу, печатаю, диктую... / К.К. Барыкин. – М., 1975. – 127с.
963408
  Барыкин К.К. Пишу, печатаю, диктую... / К.К. Барыкин. – 2-е изд. – М., 1979. – 125с.
963409
  Боjаджиевска М. Пишуваньето во среден род : цинични есеи / Маjа Боjаджиевска. – Скопje : Сигмапрес, 2007. – 135 с. – ISBN 978-9989-36-134-0
963410
  Боровиков Д. Пишущие герои у Гоголя / / Д. Боровиков // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2007. – № 2. – С. 251-274. – ISSN 0042-8795
963411
  Несмеянов А.Н. Пища будущего / А.Н. Несмеянов, В.М. Беликов. – М., 1979. – 128с.
963412
  Пестушко Валерий Пища гладиаторов : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 52
963413
  Артюх Л.Ф. Пища и питание украинских крестьян : Автореф... канд. ист.наук: / Артюх Л.Ф.;. – Минск, 1981. – 36л.
963414
   Пища огнедышащих богов // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 32-35 : фото
963415
  Михайлов В.С. Пища простая и полезная / В.С. Михайлов. – М, 1988. – 173с.
963416
  Ташмухамедова М.И. Пище-двигательные условные рефлексы с двойной связью : Автореф... канд. биол.наук: / Ташмухамедова М.И.; Ин-т высш. нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР. – М., 1966. – 15л.
963417
  Демченко В.Е. Пищеварение в слепой и ободочной кишках у телят в связи с возрастом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Демченко В.Е. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 22 с.
963418
  Смирнов К.В. Пищеварение и гипокинезия / К.В. Смирнов. – М., 1990. – 224с.
963419
  Гальперин Ю.М. Пищеварение и гомеостаз / Ю.М. Гальперин, П.И. Лазарев. – М, 1986. – 304с.
963420
  Уголев А.М. Пищеварение и его приспособительная эволюция / А.М. Уголев. – Москва, 1961. – 307с.
963421
  Симаков А.Ф. Пищеварение северного оленя / А.Ф. Симаков. – Сыктывкар, 1993. – 103с.
963422
  Валенкевич Л.Н. Пищеварительная система человека при старении / Л.Н. Валенкевич. – Ленинград, 1984. – 224с.
963423
  Сукалло М.А. Пищеварительная функция печени при кастрации. : Автореф... канд. биол.наук: / Сукалло М.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1961. – 14л.
963424
  Гещинская М.А. Пищеварительная функция поджелудочной железы овец. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гещинская М.А.; М-во сел.хоз-ва РСФСР. – Новочеркаск, 1963. – 19л.
963425
  Степанов В.П. Пищеварительные и обменных процессы в желудочно-кишечном тракте у свиней породы ландрас и крупной черной. : Автореф... Канд.биол.наук: / Степанов В.П.; Всес.науч.-исслед.ин-т.животноводства. – Дубровицы, 1965. – 18л.
963426
  Левицкий А.П. Пищеварительные ферменты слюнных желез : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Левицкий А. П.; ОГУ. – Одесса, 1974. – 54л.
963427
  Месснер О.М. Пищеварительный аппарат вредной черепашки и его функциональные измеенения в годичном цикле. : Автореф... Канд.биол.наук: / Месснер О.М.; Зоол.ин-т Акад.наук СССР. – М, 1962. – 15л.
963428
  Алеев А.М. Пищеварительный аппарат жвачных сельскохозяйственных животных в рентгенологическом освещении : Автореф... д-ра биолог.наук: / Алеев А.М.; Днепропетровский сельскохозяйственный институт. – Днепропетровск, 1950. – 32 с.
963429
  Ногаллер А.М. Пищевая аллергия / А.М. Ногаллер. – М, 1983. – 192с.
963430
  Микоян А.И. Пищевая индустрия Советского Союза / А.И. Микоян. – М., 1936. – 64с.
963431
  Микоян А.И. Пищевая индустрия Советского Союза / А.И. Микоян. – М., 1939. – 196с.
963432
   Пищевая индустрия СССР к 20-летию Советской власти. – М.-Л, 1937. – 72с.
963433
  Гройсман С.Д. Пищевая моторика желудка при пище различной консистенции и химического состава : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гройсман С.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1960. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
963434
  Гройсман С.Д. Пищевая моторика желудка при пищеразличной консистенции и химического состава : Дис... канд. биол.наук: / Гройсман С.Д.; Киевский ордена Ленина гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. Науч.-иссл. ин-т физиологии животных. Отдел физиологии. – К., 1959. – 209л. – Бібліогр.:л.169-209
963435
  Крисанов Д. Пищевая продукция качественная, безопасная и инновационная: проблемы стандартизации, производства и реализации // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 3 (305). – С. 42-49. – ISSN 1810-3944
963436
  Масленникова Е.В. Пищевая промышленность / Е.В. Масленникова. – М., 1984. – 48с.
963437
  Рыбин Ю.В. Пищевая промышленность в хозяйственном комплексе Воронежской области : Автореф... канд. географ.наук: / Рыбин Ю.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1969. – 18л.
963438
   Пищевая промышленность в хозяйственном комплексе союзных республик и экономических районов. – М, 1976. – 343с.
963439
  Кудайбергенов Ж.Д. Пищевая промышленность Казахстана в послевоенный период : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 592 / Кудайбергенов Ж.Д. ; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 23 с.
963440
  Сооданбеков К.А. Пищевая промышленность Киргизской ССР и ее роль в специализации хозяйства республики / К.А. Сооданбеков. – Фрунзе, 1967. – 195с.
963441
  Качанов А.И. Пищевая промышленность Краснодарского края. (Состояние, резервы, перспективы развития) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Качанов А.И.; Рост. н/Д ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 41л.
963442
  Шаров М. Пищевая промышленность на подъеме / М. Шаров. – М.-Л., 1931. – 60с.
963443
  Толысбаев Б.С. Пищевая промышленность Республики Казахстан: проблемы и перспективы // Актуальные проблемы современной науки : Информационно-аналитический журнал / РАН Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2006. – № 2. – С.21-26. – Библиогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1680-2721
963444
  Зотов В.П. Пищевая промышленность Сов. Союза / В.П. Зотов. – М., 1958. – 204с.
963445
   Пищевая промышленность СССР. – М, 1967. – 535с.
963446
  Сиволап И.К. Пищевая промышленность СССР на новом подъеме / И.К. Сиволап. – М, 1952. – 90с.
963447
   Пищевая промышленность Украинской ССР. – К, 1966. – 16с.
963448
  Залерейчук А.А. Пищевая промышленность Фальц-Фейнов // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Днепропетр. нац. ун. им. Олеся Гончара. – Днепропетровск, 2011. – [Вып. 37]. – С. 26-34. – ISBN 978-966-551-322-3
963449
  Сиволап И.К. Пищевая промыышленность СССР / И.К. Сиволап, А.С. Шатхан. – М, 1957. – 180с.
963450
  Журавлева Елена Пищевая химия : Медпрактикум // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 174-181 : Фото
963451
  Кожанчиков И.В. Пищевая ценность белков в росте синей мясной мухи / И.В. Кожанчиков, 1945. – 57-63с.
963452
  Намсрай Пищевая ценность белков кобыльего молока и кумыса : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Намсрай Цаган-Увгуний ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1975. – 22 с.
963453
  Бычков И.Я. Пищевое законодательство СССР и РСФСР / И.Я. Бычков. – М, 1932. – 184с.
963454
  Кассиль В.Г. Пищевое поведение в онтогенезе. / В.Г. Кассиль. – Л., 1990. – 219с.
963455
  Бадридзе Я.К. Пищевое поведение волка. / Я.К. Бадридзе. – Тбилиси, 1987. – 86с.
963456
  Рощина Г.М. Пищевое поведение и питание при экспериментальном нефрите : Автореф... канд. мед.наук: / Рощина Г.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1966. – 24л.
963457
  Студеникина Е.И. Пищевые взаимоотношения и продукция планктонных етеротрофных уровней Азовского моря. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.18 / Студеникина Е.И.; АН УССР.Ин-т биологии южных морей. – Севастополь, 1976. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
963458
  Трауберга Е.Т. Пищевые взаимоотношения молоди салаки Clupea narengus membras L. и малого бычка Pomatoschistus minutus (Pallas) и их значение в формировании поколений салаки Рижского залива. : Автореф... канд. биол.наук: 08.00.10 / Трауберга Е.Т.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О.Ковалевского. – Севастополь, 1979. – 25л.
963459
   Пищевые волокна. – Киев : Урожай, 1988. – 152 с.
963460
  Ягодинский В.Н. Пищевые отравления: первая помощь и профилактика. / В.Н. Ягодинский. – М., 1984. – 96с.
963461
   Пищевые потребности и баланс энергии у рыб. – К, 1973. – 181с.
963462
  Котов И А. Пищевые продукты в лечебном питании / И А. Котов, В.Н. Корзун. – К, 1985. – 144с.
963463
  Припутина Л.С. Пищевые продукты в питании человека. / Л.С. Припутина, В.Б. Белоцкая. – К., 1984. – 95с.
963464
  Дудченко Л.Г. Пищевые растения-целители / Л.Г. Дудченко, В.В. Кривенко. – Киев, 1985. – 128с.
963465
  Черепнин В.Л. Пищевые растения Сибири. / В.Л. Черепнин. – Новосибирск, 1987. – 192с.
963466
  Азбелев В.Н. Пищевые токсикоинфекции и интоксикации, вызванные аэробными бактериями / В.Н. Азбелев. – Москва : Изд-во Акад. мед. наук СССР, 1952. – 112 с. : ил. – Библиогр. в конце разделов
963467
  Ербаева М.А. Пищухи кайнозоя / М.А. Ербаева. – Москва, 1988. – 222 с.
963468
  Воинственский М.А. Пищухи, поползни, синицы УССР. Биология, систематика, хозяйственное значение / М.А. Воинственский. – Київ, 1949. – 118с.
963469
  Воинственский М.А. Пищухи, поползни, синицы УССР. Биология, систематика,хозяйственное значение. / М.А. Воинственский. – Киев : КГУ им.Т.Г.Шевченко, 1949. – 122с.
963470
  Данилов С. Пиэль : проза: повесть / Окончание. Начало в № 1, 2011 // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 2 (661). – С. 69-90. – ISSN 0132-2036


  Опубликованы два рассказа: "Лешка и я", Удивительное время"
963471
  Маренко Карло Пия Толомеи = Pia de Tolomei : трагедия в 5 д. [ в стихах] / Соч. Карла Маренко ; Рус. пер. [в прозе] А. Элькана // Юдифь : Трагедия в 5 д. ; [Пер. с итал.] / Джакометти Паоло. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Стелловского, 1860. – 40 с. стп.
963472
  Гогун Олександр Пиятика в совєтських партизанських формуваннях України // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С. 167-180. – ISSN 0042-9422
963473
  Гурвич Я.Є. Пияцтво губить людину / Я.Є. Гурвич. – Київ, 1958. – 44с.
963474
  Богатирьов М.Г. Пияцтво і злочинність / М.Г. Богатирьов. – Київ, 1959. – 48 с.
963475
  Коменда О. Піаніст - композитор - музикознавець: жанрові домінанти та періодизація творчої діяльності Олександра Козаренка // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 202-212. – ISSN 2310-0583
963476
  Румянцева А.Ю. Піаністична культура як системне явище // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 224-232
963477
  Елінек Е. Піаністка : Роман // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 12-69. – ISSN 0320 - 8370
963478
  Єлінек Е. Піаністка : роман / Ельфріда Єлінек ; [пер. з німецької Н. Сняданко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 381, [3] с. – Лауреат Нобелівської премії з літератури 2004 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5852-2
963479
  Подліняєва І.В. Піар-діяльність як наукова проблема // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті визначаються теоретичні засади піар-діяльності. The article deals with the theoretical foundations of public relations. В статье раскрыты теоретические основы пиар-деятельности.
963480
  Ковальчук Ю. Піар-офіси сучасних бібліотек України // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 19-20


  З досвіду роботи Рівненського "PR-офісу сучасних бібліотек Рівненщини"
963481
  Вавіліна С.Г. Піар-текст як засіб формування в майбутніх журналістів професійно спрямованої англомовної компетентності в читанні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 91-98. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
963482
  Райхель Ю. Піар Сталіна у виконанні Олександра Корнійчука // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  П"єса "Фронт" була інструментом боротьби з частиною військової еліти СРСР.
963483
  Климов Василь Піастри! Піастри! Або прощання із м"ясом по-канарському : від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 26-32
963484
  Суржик Л. Пів-професора на університет = Нові "Типові штатні нормативи..." як зашморг для вищої освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 31 травня - 6 червня (№ 19). – С. 1, 12


  Урізання бюджетних видатків на науку та освіту не лише загрожує існуванню науково-дослідного сектора вітчизняних університетів, а й ставить під сумнів сам навч. процес. Особливо занепокоєні ситуацією керівники вишів, у яких намагаються утримувати ...
963485
   Піввіковий ювілей Союзу Радянських Соціалістичних Республік.. – К., 1973. – 48с.
963486
  Щур Едуард Піввіку - на одній сторінці // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 3 (128). – С. 21 : Фото
963487
  Красенко В.К. Піввіку на сцені / В.К. Красенко. – Одеса, 1961. – 94 с.
963488
  Кортасар Хуліо Південна автострада : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4 (963/964). – С. 12-24. – ISSN 0320 - 8370
963489
  Маевский Південна Африка / Маевский. – Харків, 1930. – 155с.
963490
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2000
963491
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2001


  1997. N 1/2
963492
   Південна Африка : Видання Посольства Південної Африки. – Київ
N 2/1. – 2001
963493
   Південна Африка : Туристичне видання Посольства Південної Африки. – Київ, 2002
963494
  Тондер Деларі Південна Африка та Україна: уроки державницького керівництва / лідерства на перехідному етапі // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 114-122. – ISBN 966-628-014-0
963495
  Беккер Кріс Південна Африка. Кохання у пляшці / Беккер Кріс, Бочетті Федеріка // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 24-27 : фото
963496
  Рафаловський Євген Південна Африка. Надія є! // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 58-66 : фото
963497
  Біленко Василь Південна Африка. Синдром Кейптауна : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 5 (45), липень - серпень. – С. 68-70
963498
  Михайлуца М. Південна Бессарабія: рік радянізації і перші дні війни // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 64-72. – ISSN 2222-5250
963499
  Неправська Наталія Південна Бессарабія: смаколики й не тільки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-74 : фото. – ISSN 1998-8044
963500
  Лімборська А.І. Південна готика в романі Кормака Маккарті "Дитя Боже": дискурс жахливого та апологія злочину // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 95-99. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
963501
  Василенко В. Південна група військ УНР у підготовці антибільшовицького повстання в Україні (1921 р.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2011. – № 2 (37). – С. 94-124. – ISBN 978-617-587-078-5
963502
  Лоренс Південна і східна Азія: локомотив світової економіки / Лоренс, Кляйн // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-41. – ISSN 1605-7988
963503
  Михайлюк Ю. Південна Київщина в 60-х рр. XIV - 60-х рр. XVI ст. : державне управління та громадське самоврядування : монографія / Юрій Михайлюк. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 346, [2] с., [2] арк. фотогр. : іл., табл., карти. – Покажч.: с. 326-341. – Бібліогр.: с. 297-324 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2256-29-1
963504
   Південна Корея чекає на Українців // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 94 : фото
963505
  Хомутенко В. Південна митниця - надійне джерело надходження доходів державного бюджету України / В. Хомутенко, І. Луценко, О. Запорожець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У даній статті розглядається економічна діяльність Південної митниці та аналізуються показники її роботи як органу зі стягнення митних платежів до Державного бюджету України. Досліджено, що Південна митниця здійснює контроль за дотриманням ...
963506
  Степанова Світлана Південна Моравія. Броно і вино : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 66-70 : Фото
963507
  Сургай О. Південна околиця стародавнього Києва : з історії Києва // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 32-35. – ISSN 0130-7037


  Звіринець - історична місцевість, розташована між Печерськом та Чорною і Лисою горами
963508
  Бандуренко Є. Південна сторона / Є. Бандуренко. – К, 1953. – 143с.
963509
  Бандуренко Є.Ф. Південна сторона : поезії / Є.Ф. Бандуренко; Є.Ф. Бондаренко. – Одеса, 1982. – 344 с.
963510
   Південна та караібська Америка.. – Х., 1934. – 367с.
963511
  Василенкова-Полонська ПІвденна Україна р. 1787 : (з студій над історією колонізації) / Н. Василенкова-Полонська ; Всеукраїнська АН. – Київ : [З друк. Всеукраїнської АН ], 1930. – С. 303-366, 3 л. карт, 1 л. табл. : табл., карт.
963512
  Козирєв В.К. Південна Україна у внутрішній політиці Російської імперії та СРСР (XVIII-XX століття) = The southern Ukraine in the internal policy of Russian empire and the Soviet Union (XVIII-XX century) / В.К. Козирєв; Запорізьке наук.тов-во ім.Я.Новицького;Ін-тут укр.археогр.та джерелозн.ім.М.С.Грушевського;Ред.кол.:А.Бойко,В.І.Мільчев. – Запоріжжя, 2002. – 374с. – (Джерела з історії Південної України.Том 2). – ISBN 966--7089-91-6
963513
  Музичко О.Є. Південна Україна у долі грецьких істориків у другій половині ХІХ - на початку ХХ cт. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 177-189
963514
  Масенко Терень Південне море. Поезії. / Масенко Терень. – Х., 1929. – 72с.
963515
  Кремінь Д.Д. Південне сяйво : поезії / Д.Д. Кремінь. – Одеса : Маяк, 1983. – 103 с.
963516
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : Айлант, 1998-
Вип. 14. – 2002
963517
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХДУ, 1998-
Вип. 20. – 2003
963518
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХДУ, 1998-
Вип. 21. – 2003
963519
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХДУ, 1998-
Вип. 22. – 2003
963520
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 34. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
963521
   Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 35. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
963522
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 36. – 2007. – резюме укр., англ. та рос. мовами
963523
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 37. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
963524
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 38. – 2007. – резюме укр., англ. та рос. мовами
963525
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 39. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
963526
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 40. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
963527
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 41. – 2008. – резюме укр., англ. та рос. мовами
963528
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 42. – 2008. – резюме укр., англ. та рос. мовами
963529
   Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 43. – 2008. – резюме укр., англ. та рос. мовами
963530
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 44. – 2009. – резюме укр., англ. та рос. мовами
963531
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 45. – 2009. – резюме укр., англ. та рос. мовами
963532
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон : ХерсонДУ, 1998-
Вип. 46. – 2009. – резюме укр., англ. та рос. мовами
963533
   Південний архів = Pivdenniy arkniv : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; голов. ред. Ільїнська Н.І. ; редкол.: Бєлєхова Л.І., Бондарева О.Є., Демецька В.В. [та ін.]. – Херсон, 1998-. – ISSN 2307-8037
Вип. 67. – 2017. – 222 с. – Резюме укр., англ. та рос. мовами
963534
   Південний берег Криму. Фотопанорами. – Сімферополь, 1966. – 9с.
963535
  Чунарьов О.В. Південний Буг - водогосподарська діяльність у басейні та оцінка впливу південно-української АЕС на водні ресурси / О.В. Чунарьов, М.І. Ромась, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 58-65.
963536
  Корж Ю. Південний вектор політики ЄС у сфері енергозабезпечення та його вплив на Україну // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 60-62
963537
  Корсунський С. Південний вимір зовнішньої політики України: Туреччина - стратегічний партнер // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – 312-322. – ISBN 978-966-579-439-4
963538
  Ле І. Південний захід : роман / І. Ле, О. Левада. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 483 с.
963539
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 11. – 2011. – 268 с.
963540
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 12. – 2011. – 314 с.
963541
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 13. – 2012. – 278 с.
963542
   Південний захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Асоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
Вип. 14. – 2012. – 292 с.
963543
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-109-7
Вип. 2. – 2006
963544
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-153-4
Вип. 3. – 2007
963545
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-198-0
Вип. 4. – 2007
963546
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Ассоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-234-1
Вип. 5. – 2008
963547
   Південний Захід. Одесика = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах / Ассоціація європейської культури "Золота акація". – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-260-3
Вип. 8. – 2009
963548
   Південний Захід. Одесика [Одесіка] = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Optimym. – ISBN 966-344-079-1
[Вип. 1]. – 2006
963549
  Загребельний П.А. Південний комфорт : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 302 с. – ISBN 5-333-00378-5
963550
  Загребельний П.А. Південний комфорт : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1988. – 296 с. – (Романи й повісті ; № 1 ; 1988 р.). – ISBN 5-308-00253-3
963551
  Загребельний П.А. Південний комфорт : Роман / П.А. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2002. – 351с. – (Література). – ISBN 966-03-1827-8
963552
  Загребельний Павло Південний комфорт : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2004. – 351с. – (Література). – ISBN 966-03-2431-6


  Наши славетні правоохоронні органи, робітники прокуратури, шахраї всіх рангів, наскрізь гніле суспільство - так все це є в романі, але є і страждання людини, яка намагається зберегти свою душу, свою гордість і свою любов
963553
  Шляхова Валерія Південний Мадагаскар. З водою й без води : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 26-31 : Фото
963554
  Кочубей Ю.М. Південний напрямок зовнішньої політики України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 60-65. – ISBN 966-7196-06-2
963555
  Хуторной М О. Південний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України / М О. Хуторной, Лабунська О.Б. ., В Л. Хуторна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 52-64. – ISSN 0372-6436


  Південний науковий центр (ПНЦ) створено в складі Академії наук УРСР сорок ро- ків тому, у травні 1971 р. Усього в Україні функціонує шість таких центрів — у Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі та Сімферополі. Вони розташовані в регіонах ...
963556
  Андронаті С. Південний науковий центр: участь у вирішенні різноманітних проблем Південного регіону України / С. Андронаті, О. Хуторной // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2016. – № 1 (57). – C. 4-17. – ISSN 1819-7329
963557
  Кучеренко Валентина Південний Судан - нова країна на карті Африки : використай на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 19
963558
  Слєпухін Ю.Г. Південний Хрест : Роман / Ю.Г. Слєпухін. – Київ : Молодь, 1984. – 311с.
963559
  Каковкіна О.М. Південні й західні слов"яни та їхня історія на археологічних з"їздах в Україні другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 139-153. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
963560
  Коханова Л.Л. і Павленко Г.С. Південні рослини крокують на північ / Л.Л. і Павленко Г.С. Коханова. – К., 1967. – 172с.
963561
  Гирич Я. Південні слов"яни (частина 2) // Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Я. Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 61. – ISBN 978-966-8999-64-2


  У якості другої іноземної мови словенську мову вивчають на кафедрі слов"янської філології КНУ імені Тараса Шевченка. Студенти Ін-ту філології можуть вивчати хорватську як другу мову та здобути додаткову спеціалізацію.
963562
  Гирич Я. Південні слов"яни. (частина 1) // Слов"янський світ у 2013 році: країнознавчий довідник / Я. Гирич. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 51. – ISBN 978-966-8999-64-2


  Вивчення болгарської та сербської мови у КНУ імені Тараса Шевченка.
963563
  Самойлова Л.І. Південно-Африканська Республіка: головні напрями внутрішнього та зовнішнього розвитку країни в умовах всебічної глобалізації (Південно-Африканський сценарій глобального розвитку) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 127-133. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
963564
  Колесса О.М. Південно-волинське городище і городиські рукописні памятники ХІІ-ХVІ в. / Олександер Колесса. – Прага : Накл. Укр. ун-ту в Празі ; Держ. друкарня в Празі
1-3. – 1923. – 45 с. – Відбитка з Наукового збірника Українського ун-ту в Празі, т. 1 - На тит. арк. дарчий надпис автора
963565
  Патриляк І. Південно-Західна Волинь весною - влітку 1943 р.: становлення структур УПА (За матеріалами слідчих справ радянських органів держбезпеки) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2011. – Число 2 (23). – С. 48-56


  У статті на матеріалах протоколів допитів повстанців зроблена спроба реконструювати хід формування Повстанської армії на Південно-Західній Волині.
963566
  Жадан Сергій Південно-західна залізниця : поезія
963567
  Коляда І. Південно-Західний Відділ Імператорського Російського Географічного Товариства - інтелектуальний осередок національного свідомого українства 70-80-х рр. ХІХ ст. / І. Коляда, В. Милько // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-38. – ISSN 1999-4966


  У статті досліджена діяльність Товариства, а також розглянута роль видатних українських учених : П. Чубинського, Г. Галагана, М. Драгоманова, П. Житецького, В. Антоновича, М. Максимовича.
963568
  Чорна Л.В. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства - науковий і просвітницький центр громадівського руху // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту / Ізмаїльський державний педагогічний інститут. – Ізмаїл, 2000. – № 9 : До 60-річчя Ізмаїльського державного педагогічного інституту. – С. 48-51. – ISBN 5-7763-2345-2
963569
  Петрук Наталія Павлівна Південно-Західний Відділ Російського Географічного товариства в в суспільно-політичному русі України у другій половині 20 століття : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук:07.00.01 / Петрук Н.П.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
963570
  Тимчик Н.П. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства в Києві (1873-1876) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 75-78. – (Історія ; Вип. 40)


  Висвітлюється процес створення та діяльності Південно-Західного відділу в Києві. Аналізуються причини, що призвели до його закриття. Подається аналіз усіх сфер діяльності Відділу. Зазначається, яких успіхів домоглися члени Відділу в ...
963571
  Петрук Наталія Павлівна Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половині ХІХ століття : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Петрук Наталія Павлівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 182 л. – Бібліогр.: л.167 - 182
963572
  Тимчик Н.П. Південно-західний відділ Російського географічного товариства та його міжнародні зв"язки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 44)


  Розглядаються стосунки Південно-західного відділу як з багаточисельними російськими, так і з закордонними науковими установами та його участь у роботі міжнародної географічної виставки у Парижі
963573
  Шило Г.Ф. Південно-західні говори УРСР на північ від Дністра / Г.Ф. Шило. – Львів, 1957. – 254 с.
963574
  Грещук В.В. Південно-західні діалекти в українській художній мові : нарис / Василь Грещук, Валентина Грещук ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т українознавства. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2010. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 293-304. – ISBN 978-966-640-279-3
963575
  Савчак Н. Південно-Східна Азія в системі зовнішньополітичних пріоритетів КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 37-38
963576
  Шергін С.О. Південно-Східна Азія та країни-члени АСЕАН у контексті національних інтересів України // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 264-307. – ISBN 966-7196-04-6
963577
  Птахів Семен Південно-Східна Азія: доступне розмаїття // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 3, травень - червень. – С. 26-28 : фото. – ISSN 1998-8044
963578
  Неправська Наталія Південно-східна Азія: швидше і доступніше // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 6, листопад - грудень. – С. 44 : фото. – ISSN 1998-8044
963579
  Сасько Н.В. Південно-Східна Європа та Співдружність незалежних держав (СНД) у глобальному інвестиційному середовищі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 71-75
963580
  Поповський А. Південно-східні говіркові риси в збірці поезій Івана Манжури "Степові думки та співи" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 169-172. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
963581
  Поповський А.М. Південно-східні говіркові риси у збірці поезій Івана Манжури "Степові думи та співи" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 23-31
963582
  Галицький В.І. Південно-Український канал - велика сталінська будова комунізму на Україні / В.Г. Галицький. – Київ : Радянська школа, 1953. – 76 с., 2 л. портр. : іл., портр.
963583
  Тихоненко І. Південноазійський регіональний комплекс безпеки на сучасному етапі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 60-65. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
963584
  Залигін С.П. Південноамериканский варінт / С.П. Залигін. – К., 1983. – 376с.
963585
  Бутирська Н. Південнокорейський іспит, або Як отримати мир, не втративши союзника // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 5


  "Попри повільне просування процесу денуклеаризації півострова, міжкорейські відносини демонструють активний розвиток. Офіційний Сеул переконує, що зближення і співпраця з північним сусідом сприятимуть пришвидшенню процесу створення зони, вільної від ...
963586
  Марзмазов В. Південнокорейський феномен : Інтерв"ю / Василь Мармазов ; [інтерв"ю взяв] Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Корея Василем Мармазовим щодо зацікавленності України у поєднанні значних фінансових ресурсів Республіки Корея з потенціальними можливостями України.
963587
  Рубель В.А. Південнокорейські герої Корейської війни 1950-1953 рр. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 3. – С. 77-84. – ISSN 1608-0599
963588
  Сіра О.В. Південнокорейські розробки в сфері об"єднання країн півострова: теорії та практика їх реалізації // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 45-56. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
963589
  Лондон Д. Південноморські оповідання / Д. Лондон. – Київ, 1927. – 189 с.
963590
  Вацеба Р. Південнополабські слов"яни у IX ст.: зовнішньополітичний аспект історії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 228-231. – ISBN 978-966-171-783-0
963591
  Єщенко Ф.О. Південноросійський союз робітників / Ф.О. Єщенко. – Х., 1971. – 146с.
963592
  Карацуба Мирослава Юріївна Південнослов"янська народна поезія (Сербська, Хорватська, Болгарська) в українській літературній інтерпретації середини ХІХ-ХХ століття. : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.03 / Карацуба Мирослава Юріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К,, 2000. – 212л. – Бібліогр.:л.201-212
963593
  Васильєва Л. Південнослов"янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка / ЛНУ ім. І.Франка; Наукова біб-ка; Людмила Васильєва; Редкол.: Б. Якимович, Н. Бічуя, М. Гнатюк, М. Доманська, Р. Зорівчак та ін. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2006. – 72с. – (Дрібненька бібліотека ; Ч.15). – ISBN 966-613-468-3
963594
  Гуць М. Південнослов"янська тематика в творчості Олени Пчілки // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 47-67. – ISBN 978-966-02-5639-2


  Тема південних слов"ян у творчому світі Олени Пчілки висвітлюється в контексті української літератури цієї тематики на тлі національно-визвольних змагань південних слов"ян другої половини XIX століття
963595
  Пелешенко Ю. Південнослов"янські та західні впливи в києворуському письменстві // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 90-94. – ISSN 0236-1477
963596
  Карацуба Мирослава Юріївна Південнослов`янська народна поезія (Сербська, Хорватська, Болгарська) в українській літературній інтерпретації середини 19-20 століття : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.03 / Карацуба М. Ю.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
963597
  Мінгазутдінов І.О. Південнотирольський сепаратизм в Італії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 47-53


  Розглядається проблема національного самовизначення німецькомовного населення Півночі Італії, яка протягом багатьох десятиліть становить собою дестабілізуючий фактор в італійській політиці.
963598
  Музичко О. Південноукраїнський напрям розвитку українського націоналізму (перша половина XX ст.) // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 114-127
963599
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 1997-
№ 1. – 2015. – 169 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
963600
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2312-928X
№ 1. – 2016. – 169 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
963601
   Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 1997-. – ISSN 2312-928X
№ 2. – 2016. – 205 с. – До 2006 р. - "Вісник Одеського інституту внутрішніх справ". Резюме укр., рос., англ. мовами
963602
  Калініна А. Південноукраїнські альманахи кінця XIX - початку XX століття в оцінці Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 129-134. – ISSN 0130-528Х
963603
  Поповський А.М. Південноукраїнські джерела в історії формування української літературної мови : монографія / А.М. Поповський. – Дніпро : Ліра, 2018. – 323, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-383-863-2
963604
  Музичко О. Південноукраїнські історики в енциклопедичному дискурсі ХІХ - ХХ ст. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (246). – С. 20-27. – ISSN 1029-7200
963605
  Назарова Є.П. Південноукраїнські осередки партії кадетів на початку XX ст: основні тенденції розвитку // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 30-44. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
963606
  Тичина Е.Г. Південночернігівські говірки та їх відображення в українській літературній мові XVIII-XX ст. : Дис... канд. філолог.наук: / Тичина Е.Г.; Харьківський держ. пед. ін-т іноземних мов ім. Н.К.Крупської. – Х., 1949. – 237л. – Бібліогр.:л.225-230
963607
  Гончар О. Південь : Новели / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1951. – 172с.
963608
  Гончар О. Південь / О. Гончар. – Київ : ДЛВ, 1953. – 104с.
963609
   Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 458, [2] с. : іл. – На тит. арк: Присвячується 25-річчю Незалежності України. - Окр. ст. рос., пол., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-169-3
963610
  Калкутіна Н. Південь України у системі радянського військового полону: історіографія питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 4 (20), жовтень - грудень, т. 2. – С. 95-99. – ISSN 1998-4634
963611
   Півень та павич. Калмицька народна казка.. – К., 1974. – 14с.
963612
  Мікульонок І.О. Півжиття під чужим іменем // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 3 (85)


  Юрій Васильович Кондратюк (Олександр Гнатович Шаргей) - український, радянський вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів.
963613
  Литвицький В. Півкроку вперед після двох стрибків назад : (огляд економічної активності другого кварталу) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 3-18. – ISSN 1605-2005
963614
  Тещук В.Й. Півкульні особливості впливу Медотиліну та резонансної магнітно-квантової терапії на біоелектричну активність головного мозку пацієнтів, які перенесли гострі порушення мозкового кровообігу / В.Й. Тещук, Н.В. Тещук // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 58-62. – ISSN 2224-0586
963615
  Жукова Т.В. Північ Європи: проблеми і перспективи мирного співробітництва. / Т.В. Жукова. – К., 1989. – 47с.
963616
  Нікітін М.М. Північна Аврора / М.М. Нікітін. – К, 1952. – 344с.
963617
  Гаврилюк В.С. Північна Америка. Фізико-географічна характеристика : навчальний посібник / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1971. – 144с.
963618
  Гаврилюк В.С. Північна Америка. Фізико-географічна характеристика / В.С. Гаврилюк. – Київ : Вища школа, 1971. – 143с. : іл.2 + табл.51. – Бібліогр.:с.141-142 (37наз.)


  У посібнику подано стислу фізико-географічну характеристику Північної Америки відповідно до програми з фізичної геграфії частин світу для природничо-географічних факультетів.
963619
  Тимощук Б.О. Північна Буковина - земля слов"янська / Б.О. Тимощук. – Ужгород : Карпати, 1969. – 192с
963620
  Гриценко І.А. Північна Буковина - споконвічна українська земля / І.А. Гриценко, М.О. Ліщенко. – К, 1980. – 48с.
963621
   Північна Буковина, її минуле і сучасне.. – Ужгород, 1969. – 247с.
963622
  Вознюк В. Північна Венеція // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 2 (880), лютий. – С. 147-151. – ISSN 0868-4790


  Автор ділиться своїми враженнями мандрівця й письменника від поїздок до Голландії.
963623
  Грачов А. Північна війна (1700-1721 рр.) // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 33-41
963624
  Лесич Антоніна Північна Греція. Міста, курорти і печери // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (56). – С. 56-58 : фото
963625
  Міщанин В. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина 19-20 століття) : Монографія / В. Міщанин; НАНУ; Мін-во культури і туризму України; Віктор Міщанін. – Опішне : Українське народознавствр, 2005. – 304с. – ISBN 966-7322-11-4
963626
   Північна експедиція ІА НАН України. Матеріали і дослідження / І.А. Готун, Д.Л. Гаскевич, О.М. Казимір, С.Д. Лисенко, А.В. [та ін.] Петраускас; Готун І.А. [та ін.] ; [відп. ред. Моця О.П.] ; НАН України ; Ін-т археології. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8518-61-6
Вип. 1 : Поселення між Ходосівкою та Лісниками. Дослідження 2003 р. – 2007. – 264 с. – Додатки: с. 248-261. – Бібліогр.: с. 237-246
963627
  Дудка Р. Північна Ірландія: чи витримає мирний процес тягар минулого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.19-27
963628
  Каспрук В. Північна Корея: шантаж розщепленим атомом // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 5


  Заяви Північної Кореї про успішне проведення нового ядерного випробування і її вимога, щоб Сполучені Штати визнали цю країну ядерною державою, виглядають не просто як ще один ядерний демарш КНДР. Новий шантаж світу атомом із боку КНДР, імовірно, є ...
963629
  Федоренко К. Північна Македонія: (не) змарнувати історичний шанс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 5


  "У неділю, 17 червня, в регіоні Преспес на території Греції, що межує також із Колишньою Югославською Республікою Македонія та з Албанією, відбулася подія, яка має шанс стати історичною для всього регіону. Міністри закордонних справ Греції і КЮРМ ...
963630
  Дудкін І. Північна Одисея // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2002. – № 2. – С.50-54.


  [Фінляндія - Швеція. Дорожні нариси.]
963631
  Лондон Дж. Північна Одіссея : новели / Джек Лондон ; пер. з англ. ; Ін-т літ ім. ТГ Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 410с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4510-2
963632
  Лондон Дж. Північна Одіссея : новели : пер. з англ. / Джек Лондон ; [передм. і прим. Наталії Білик]. – Харків : ТОВ "Бібколектор", 2013. – 408, [5] с., [1] арк. портр. – ISBN 978-617-7013-12-8
963633
  Іванцова Міла Північна околиця Києва // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 7 (156). – С. 18-19 : фото
963634
  Гладиш М. Північна Рада: структура і генезис // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 89-94. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
963635
  Год Н.В. Північне Відродження і гуманізм Еразма Роттердамського // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 113-120. – ISSN 2075-1451
963636
  Крушельницька Л.І. Північне Прикарпаття і Західна Волинь за доби раннього заліза / Л.І. Крушельницька. – Київ : Наукова думка, 1976. – 146с.
963637
  Каллістов Д.П. Північне Причорномор"я в античну епоху : Перекл. с рос. / Д.П. Каллістов. – Київ : Радянська школа, 1953. – 176 с. – (Бібліотека вчителя)
963638
  Біляєва С.О. Північне Причорномор"я у контактах цивілізацій // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 114-121. – ISSN 2227-4952
963639
  Ісаченко К. Північний вектор зовнішньої політики Російської Федерації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 531-544
963640
  Колодій В.Д. Північний вирій : лірико-драматична поема / В.Д. Колодій. – Одеса : Маяк, 1978. – 152 с.
963641
  Мусаєв Г. Північний вітер / Г. Мусаєв. – К., 1975. – 416с.
963642
  Колосова В.П. Північний інвестиційний банк в Україні : міжнародні фінанси / В.П. Колосова, О.І. Капленко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 7 (164). – С. 94-99 : Табл.
963643
  Ваньков Г.А. Північний Кавказ : (Економгеографічний нарис) / Г.А. Ваньков. – Харків : Радянська школа, 1931. – 84 с.
963644
  Шляховий К.В. Північний Кавказ у юнкерському строю Єлисавеградського кавалерійського училища // Матеріали всеукраїнської наукової конференції "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу" : м. Біла Церква - 20.10.2016 / "Україна та етнокультурне розмаїття Північного Кавказу", всеукр. наук. конф. – Ічня : Формат, 2016. – С. 66-72. – ISBN 978-966-1567-34-3
963645
  Ковальський С. Північний Кіпр в міжнародних відносинах Східного Середземномор"я 1960-1980-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-32. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається історія Північного Кіпру в контексті міжетнічного конфлікту та міжнародних проблем 1960-80-х рр. Аналізується вплив інтересів Греції, Туреччини та Великої Британії на самоізоляцію турків-кіпріотів. В статье рассматривается ...
963646
  Приймак В.В. Північний схід Дніпровського Лівобережжя у кінці XVI-XVII ст. : (іст.-археол. нариси) / Приймак В.В., Осадчий Є.М. ; [відп. ред. Козак Д.Н.] ; Комунал. установа іст.-культур. заповідник "Більськ" Полтав. облради, Сум. обл. орг. Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури, Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 70, [3] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 996-8892-12-7
963647
   Північні меридіани // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С.3. – ISSN 2219-5793


  У сфері освітянської й науково-технічної співпраці України та Норвегії сталася важлива подія. Осло приймала українську делегацію на чолі з першим заступником міністра освіти і науки Євгеном Сулімої. Українську делегацію представляли керівники КНУТШ та ...
963648
  Кордуба Мирон Північно-західна Україна. / Кордуба Мирон. – Відень, 1917. – 85с.
963649
  Заставний Федір Північно-західний економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7 : Карта
963650
  Вортман Д.Я. Північно-західні околиці Києва у середині XVIIШ ст. на картах монастирських володінь // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 38-43 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-9780
963651
  Мармазов В. Північно-Східна Азія і Гельсінський процес: чи можна його повторити? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 12-14. – (Історичні науки)
963652
  Заставний Федір Північно-східний економічний район : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-25 : Картосхема. – Бібліогр.:6 назв
963653
  Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 146-165. – ISSN 0130-5247
963654
  Крутов В. Північноатлантичний альянс і боротьба з тероризмом // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-23.
963655
  Кшимовскі А. Північноатлантичний альянс у період глобальних змін сучасної світової політичної системи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 40-46. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
963656
   Північноатлантичний договір // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8.
963657
   Північноатлантичний договір. Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8


  Сторони цього Договору, підтверджуючи свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об"єднаних Націй та своє прагнення жити в мирі з усіма народами й урядами, сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів і їхню ...
963658
   Північноатлантичний договір. Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 4 : Що таке ПДЧ? Влада йде в народ. – С. 7-8


  Сторони цього Договору, підтверджуючи свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об"єднаних Націй та своє прагнення жити в мирі з усіма народами й урядами, сповнені рішучості захистити свободу, спільну спадщину своїх народів і їхню ...
963659
  Черевичний Г. Північноєвропейський досвід розвитку вищої освіти у контексті Болонського процесу // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (46). – С. 85-94.
963660
  Мудролюбова Наталія Північноєвропейський досвід соціальної держави на прикладі Королівства Швеції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Королівство Швеція вирізняється серед інших країн високими економічними та соціальними досягненнями. За обсягом соціальних послуг воно посідає одне з перших місць у світі, а за рівнем життя випереджає майже всі інші держави. Зі становленням Швеції як ...
963661
  Мудролюбова Наталія Північноєвропейський досвід соціальної держави на прикладі Королівства Швеції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 70-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  Королівство Швеція вирізняється серед інших країн високими економічними та соціальними досягненнями. За обсягом соціальних послуг воно посідає одне з перших місць у світі, а за рівнем життя випереджає майже всі інші держави. Зі становленням Швеції як ...
963662
  Лозовой В.О. Північноєвропейський досвід формування правової культури населення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 233-237. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
963663
  Приходько В.П. Північноєвропейський досвід як актуальна модель транскордонного співробітництва України, Угорщини та інших країн ЄС / Вишеградської групи у регіоні Карпат // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 70-78. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
963664
  Погорєлова І. Північнокорейська політика адміністрації Б. Обами: прорахунки та здобутки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  На основі аналізу офіційних американських джерел, поглядів провідних американських дослідників розглянуто ставлення демократичної адміністрації Б. Обами стосовно північнокорейської ядерної проблеми. Простежено еволюцію зовнішньої політики США щодо ...
963665
  Курнішова Ю. Північнокорейський тест для великих держав // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 квітня (№ 13). – С. 5


  "Квітень - традиційно час підвищеної військової активності Північної Кореї. На цей місяць припадають одразу дві важливі для Пхеньяна дати: день народження "Великого вождя товариша Кім Ір Сена" та річниця заснування збройних сил КНДР. Останніми роками ...
963666
  Райхель Ю. Північнокорейський цугцванг, або Ще раз про "політику умиротворення" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 5 вересня (№ 155). – С. 11
963667
  Виставкіна О. Північнонімецький зингшпіль: динаміка розвитку жанру (1752-1780-ті роки) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Київ, 2014. – Вип. 40
963668
  Марченко Ніна Василівна Північнонімецькі топоніми слов"янського походження : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Марченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224л. + Додатки: л. 223 - 224. – Бібліогр.: л. 217 - 223
963669
  Марченко Ніна Василівна Північнонімецькі топоніми слов"янського походження : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук 10.02.04 / Марченко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
963670
  Пішкало М.І. Півнчно-південна асиметрія сонячної активності та переполюсовки глобального магнітного поля Сонця у 21-23 циклах активності / М.І. Пішкало, В.П. Бабій, В.Г. Іванчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-90. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Досліджено N/S-асиметрію відносного числа та сумарної площі сонячних плям, спалахового індексу, величини полярного магнітного поля й значень нахилу геліосферного струмового шару відносно сонячного екватора у 21-23 циклах активності. Обчислено значення ...
963671
  Вольвач П. Півостів між двох морів...та без риби // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 3
963672
  Мацуура Хісакі Півострів : розділи з роману // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 64-105. – ISSN 0320 - 8370
963673
  Мацуура Х. Півострів : роман / Хісакі Мацуура ; пер. з япон. І. Дзюб. – Київ : Основи, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-500-303-8
963674
  Каландирець Ю. Півострів Крим: об"єкт конфронтації в російсько-українських відносинах / Ю. Каландирець, О. Остапчук // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переялав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 42-48. – ISSN 2415-3567
963675
  Кухалейшвілі Г. Півострів розбрату // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 40-41. – (Історичні науки)
963676
   Півострів скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 44-47 : фото
963677
   Півострів скарбів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 14-17 : фото
963678
  Сюндюков І. Півострів сонця, боротьби і надії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 8


  Інститут історії України НАН України видав книжку історичних нарисів "Крим: шлях крізь віки".
963679
  Суржик Л. Півпрофесора, три чверті завлаба... У наукових установах НАН України переходять на неповну зайнятість. Оптимізація" триває? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 березня (№ 8). – С. 11


  "Група дослідників надіслала на ім"я прем"єр-міністра В.Гройсмана і президента НАНУ Б.Патона звернення з приводу запровадження режиму неповної зайнятості в наукових установах Національної академії наук України. Власне, проблема ця "не першої свіжості": ...
963680
  Коваленко О. Піврічний підсумок: законотворчість, інновації, інформаційне поле, фестиваль. Ось що повідомив про результати своєї піврічної роботи Департамент наукової діяльності та ліцензування // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 серпня (№ 32)


  Було розроблено й подано до КМУ кілька постанов і розпоряджень, а саме: постанову КМУ від 15 лютого 2012 р. № 95 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення з"їздів, симпозіумів, конференцій і ...
963681
  Коровайченко Ю. Півріччя стабільності // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 серпня (№ 32)


  Новий керівник департаменту вищої освіти Юрій Коровайченко про роботу підрозділу.
963682
  Жмер Д.М. Півсонця / Д.М. Жмер. – Київ, 1967. – 218с.
963683
  Одрач Ф. Півстанок за селом = La parada detras de la aldea : оповідання / Федір Одрач. – Буенос-Айрес : Видавництво Юліяна Середяка, 1959. – 290, [2] с. – Парал. тит. ісп.
963684
  Волощенко Віктор Півстоліття - не вік... (Леоніду Миколайовичу Булаві - 50 років) : ювілеї // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 45 : Фото
963685
  Котвіцька А.А. Півстоліття в ім"я фармацевтики. До 75-річчя члена кореспондента НАН України В.П. Черних // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 92-103. – ISSN 0372-6436
963686
  Оберишин І. Півстоліття в підпіллі / Ілля Оберишин; Держ. архів Тернопільської області. – Тернопіль : ПП Ільчишин І.С., 2002. – 104с. – ISBN 966-656-009-7
963687
  Бершеда Р.В. Півстоліття за державним кермом / Р.В. Бершеда. – Київ, 1967. – 48с.
963688
  Тарновський М.М. Півстоліття за океаном : спогади колишнього емігранта / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 280 с.
963689
  Кролевець В.С. Півстоліття невтомної праці : Нарис історії Чернігівського держ. пед. ін-ту ім. Т.Г. Шевченка / В.С. Кролевець. – Київ : Радянська школа, 1966. – 100с.
963690
  Корнієнко І.С. Півстоліття українського радянського кіно. Сторінки історії / І.С. Корнієнко. – Київ, 1970. – 228с.
963691
  Бубновський М.Д. Півсторіччя Радянського Поділля. / М.Д. Бубновський. – Львів, 1967. – 68с.
963692
  Смолич Ю.К. Півтори людини / Ю.К. Смолич. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 104с.
963693
  Смолич Ю.К. Півтори людини / Ю.К. Смолич. – 2-е вид. – Харків : Книгоспілка, 1930. – 83с.
963694
  Дерюгіна А.М. Півтори хвилини до Олімпу / А.М. Дерюгіна. – К, 1984. – 127с.
963695
  Ара У. Півшляху // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 27-33. – ISSN 0320 - 8370
963696
  Воробець Н.М. Пігменти віолаксантинового циклу проростків соняшника за дії різних доз іонів свинцю та селену // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-37. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Установлено, що іони селену в концентрації 10[у 9 ступені] моль/л позитивно впливають на вміст хлорофілів [бета]-каротину та величину віолаксантинового пулу за наявності іонів свинцю різних концентрацій у поживному розчині.
963697
  Чернікова О. Пігментний комплекс в листках представників роду Spiraea L. в умовах промислового Придніпров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-156. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджена інтенсивність фотосинтезу та пігментний склад в листках рослин за дії токсичних промислових викидів. На основі одержаних даних можна зробити висновок про доцільність використання рослин цього роду в культурбіоценозах промислового ...
963698
   Пігментні системи рослин Kalanchoe blossfeldiana v. Poelln. в умовах освітлення вузьким спектром випромінювання / В.О. Стороженко, О.А. Оканенко, О.І. Серга, В.І. Макаренко // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття : матеріали Міжнар. наук. конф. до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : 20-24 трав. 2014 р. / Ботан. сад ім. акад. О.В. Фоміна навч.-наук. центру "Ін-т біології" Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Рада ботан. садів та дендропарків України ; [ред.: М.М. Гайдаржи]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – С. 209-209. – ISBN 978-966-437-390-3
963699
  Корінцев М. Під азійським сонцем : Подорожі Свена Гедіна / М. Корінцев. – Київ, 1929. – 169 с.
963700
  Яковлєв Д. Під арештом: деякі зміни у кримінальному провадженні // Юридична газета. – Київ, 2015. – 22 грудня (№ 52). – С. 28


  Ратифікація Римського статуту може відтермінуватись на 3 роки.
963701
  Лялько М.П. Під Бескид-горою. (Про боротьбу комуністів 30-х років за соц. і нац. визволення трудящих Закарпаття, за возз"єднання з Радянською Україною. Докум. повість). / М.П. Лялько. – Ужгород, 1970. – 221с.
963702
  Цалик Л.Л. Під благодаттю Животворного Хреста. Чайчинці / Любов Цалик. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 255, [1] с., [16] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-457-313-6
963703
  Шарварок О. Під бузиною : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 11/12. – С. 80-111. – ISSN 0208-0710
963704
  Софронів-Левицький Під веселим оборогом = Under the jolly roof : п"єси для театрів малих форм / Василь Софронів-Левицький. – Торонто : [б. в.], 1974. – 208 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Театральна бібліотека ; ч. 3)


  У пр. № 1520445 напис: Шановній пані Марті Барабаш з щирою подякою за допомогу в музичних справах. В. Софронів Левицький. Полтава. 12 липня 1979.
963705
  Матійко О.М. Під високими жайворами : поезії / О.М. Матійко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 110 с.
963706
  Зарудний М.Я. Під високими зорями : комедія на 2 дії / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1976. – 69 с. – (Бібліотека сучасної драматургії)
963707
  Кравченко Є.С. Під високими липами : п"єси / Є.С. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 289 с.
963708
  Бандурак В.Ю. Під високими Татрами / В.Ю. Бандурак. – К, 1980. – 108с.
963709
  Бандурак В.Ю. Під Високими Татрами / В.Ю. Бандурак. – К, 1985. – 102с.
963710
  Переверзєв Д. Під високою зорею Міхая Емінеску // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 317-318. – ISSN 0320-8370
963711
  Цюпа І.А. Під вітрами часу : повісті і оповідання / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 391 с.
963712
  Нечерда В. Під вітрилами культури і життя // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 10. – ISSN 2519-4429


  До 80-річчя Дмитра Шупти.
963713
  Дрок К.Л. Під вітрилами літ : лірика / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 119 с.
963714
  Коломієць Т.П. Під вітрилами хмар : поезії / Т.П. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 67 с.
963715
  Півненко А.В. Під вітрилом надії: реалії нового політ. мислення. / А.В. Півненко. – Дніпропетровськ, 1989. – 71с.
963716
  Шевчук В.А. Під вічним небом : повісті / Василь Шевчук. – Київ : Молодь, 1985. – 199 с.
963717
  Лупій О. Під вічним небом : поезія // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 1/2. – С. 70-72.
963718
  Ільяшенко А. Під впливом ЄСПЛ // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 9, 16-17
963719
   Під впливом ідей Великого Жовтня. – К., 1969. – 255с.
963720
  Єгоров Б. Під гаслом демократії і прогресу нам чомусь нав"язують усе те, що є чужим у нашій вищій освіті // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 4 березня (№ 9). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Ректор Одесько національної академії харчових технологій - особистий погляд про Закон України " Про вищу освіту".
963721
  Абдуліна І. Під гаслом європеїзації проходить американізація // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 7-11. – ISSN 1608-6422
963722
  Кульчицький С. Під гаслом коренізації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 23 (551), 8-14.06.2018. – С. 56-59. – ISSN 1996-1561
963723
  Стриж В. Під гетьманським прапором : Чи була Українська держава 1918 року вповні українською? // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 9. – С. 84-87. – ISSN 1812--514Х
963724
   Під гітару. – К., 1969. – 76с.
963725
  Сергійчук В. Під гітлерівською окупацією // Холмщина і Підляшшя: обереги пам"яті : історія, культура, спомини / упорядник Галина Вишневська. – Львів : Пульсари, 2010. – С. 134-142. – ISBN 978-966-2171-59-4
963726
  Гончар Б.М. Під гнітом монополій : становище селянства і сільського пролетаріату в країнах капіталу // Під прапором ленінізму. – Київ, 1981. – № 18
963727
   Під гнітом німецького імперіялізму (1918 р. на Київщині) : Статті. Спогади. Документи. Хроніка. – [Київ] : Держвидав України, 1927. – 304с. – (Жовтнева революція та громадянська війна на Київщині : В документах, статтях та спогадах / Відділ Київського окрпаркому для вивчення історіі Жовтневої революції та КП(б)У. Істпарт)
963728
  Шумовський Ю.Ф. Під горячим сонцем Африки = Under the blazing African sun / Юрій Ф. Шумовський. – Вінніпег : Тризуб, 1956. – 169 с. : 37 іл.
963729
  Капсамун І. Під гострим кутом... / І. Капсамун, А. Черевко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8 травня (№ 77)


  Нестандартний підхід у оцінці майбутніх парламентських виборів від експертів "Дня".
963730
  Синельников Г.В. Під Гострою Могилою : оповідання / Г.В. Синельников. – Ужгород : Карпати, 1989. – 147 с.
963731
  Загребельна М. Під грифом "таємно" / інтерв"ю взяла Юлія Бентя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 16-17 листопада (№ 209/210)


  Донька видатного письменника Марина Загребельна "дала завдання" мамі написати спогади про творчу "кухню" П. Загребельного.
963732
  Маркова С.В. Під грифом "Таємно". Голод 1932-1933 рр. на Поділлі за документами державного архіву Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Історія ; Вип. 50)


  На основі архівних матеріалів розглядається одна із найжахливіших сторінок історії України ХХ ст. - голодомор 1932 - 1933 рр. на Поділлі.
963733
  Сосюра В. Під гул кривавий : Поезії / В. Сосюра : Спілка радянських письменників України, 1942. – 32с. – (Фронт і тил)
963734
  Посудовський П.І. Під гуркіт гармат / П.І. Посудовський. – К., 1964. – 119с.
963735
  Коваль К. Під двома присягами, або Підводні камені адвокатського Несумісництва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
963736
  Коваль К. Під двома присягами, або Підводні камені адвокатського НЕсумісництва // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 2-3. – ISSN 1992-9277
963737
  Готе Г. Під двома прізвищами / Г. Готе. – Київ, 1962. – 134с.
963738
  Усенко П. Під егідою Вітгенштейна // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 23 вересня (№ 35/36). – С. 11


  На 200-ліття закінчення війни 1812 р. і початку так званих "закордонних" антинаполеонівських походів.
963739
  Богданова Т. Під егідою Поплавського // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 29 квітня (№ 17/18). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  До 20-річчя діяльності М.М. Поплавського на посаді ректора КНУКіМ.
963740
  Калениченко П.М. Під єдиним прапором / П.М. Калениченко. – Київ, 1966. – 48с.
963741
   Під жовтою зорею. – Київ, 1957. – 303 с.
963742
   Під жовтою зорею. – К., 1977. – 203с.
963743
   Під жовтою зорею. – К., 1977. – 199с.
963744
   Під жовтою зорею. – 3-є. – К., 1982. – 198с.
963745
  Грицай Л. Під завісою прибраних імен / Л. Грицай, Я. Грицай // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 12 (164), грудень. – С. 20-24
963746
  Ведміцький О.М., Хоменко Є., Станко В.М. Під заграво повстань : поезії / Ведміцький, Хоменко, Станко. – [Прилуки] : [б. в.], 1923. – 107 с. – Hа тит. аpк. та обкл. О.М. Ведміцький, Є. Хоменко, В. Станко зазначені як авт.


  Зміст: Із книги: "Метеоpи" / О. Ведміцький. Хвилі дум і настpоїв [пpисвята синові Владиславові] / Є. Хоменко. Пахучими полями [пpисвячено матеpі, сестpі, Ан. Озіpному] / Василь Гук (Станко).
963747
  Онищенко О. Під загрозою зриву // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 23-29 березня (№ 11). – С. 12


  Міжнародний конкурс з українознавства опинився під загрозою зриву - не можуть провести через відписки міністерства і бюрократичні зволікання. Офіційна причина – положення про конкурс не затверджено Міністерством освіти і науки та не зареєстровано в ...
963748
  Камінський Є.С. Під загрозою право землян на мир // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 35-42


  "Війна випливає із суспільного стану держав і їх взаємовідносин, вона ними обумовлюється. ними обмежується і стримується" З монографії Карла Клаузевіца "Про війну". This article deals with the problematic of the challenges to the peace in the ...
963749
  Липа К.А. Під захистом мурів : (з історії української фортифікації 10-17 ст.) / К. Липа. – Київ : Наш час, 2007. – 184с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-84-1
963750
  Ацел Тамаш Під захистом свободи / Ацел Тамаш. – Ужгород, 1953. – 432с.
963751
  Гирич І. Під захистом святого Володимира. Університет та його околиці / Ігор Гирич ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2014. – 77, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2014 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0669-2
963752
  Полтораков О. Під захистом святого Патрика // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-33


  Найголовніша причина досягнень Ірландії полягає в тому, що вона розраховує лише на власні ресурси, а із "зовнішніх" - перевагу віддає лише покровительству святого Патрика.
963753
  Віноградова Р.П. Під зіркою Альфреда Нобеля. Ілля Ілліч Мечников / Р.П. Віноградова, В.М. Данилова // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 9-13. – ISSN 2518-7104
963754
  Звєринцев А.Б. Під зливою куль / А.Б. Звєринцев. – Київ, 1985. – 182с.
963755
  Барабаш Ю. Під знаком бароко: Гоголь і традиції староукраїнського театру // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 6 (699). – C. 41-46. – ISSN 0130-5263
963756
  Чернявський М. Під знаком Великого Духа // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 127-153. – ISBN 978-966-2133-57-3
963757
  Гущак І.В. Під знаком добра : поезії / І.В. Гущак. – Київ, 1987. – 128 с.
963758
  Гринкевич О. Під знаком зміцнення режиму: Характерні ознаки розвитку внутрішніх процесів у РФ в 2001 та на початку 2002 року: тенденції, що визначилися // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.29-39. – ISSN 0868-8273
963759
  Поліщук Т. Під знаком Кобзаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 11


  Про нові знахідки з архівів про Т. Шевченка на сайті "Дня".
963760
  Кузьменко Т.М. Під знаком лиха: ліквідатори аварії на ЧАЕС сьогодні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Висвітлюються соціально-психологічні характеристики учасників ліквідації наслідків на ЧАЕС під час проведення ліквідаційних робіт та сучасний соціально-психологічний статус ліквідаторів. Показано відмінності в ставленні до майбутнього, в задоволенні ...
963761
  Тихолоз Б. Під знаком Марса: Перша світова війна в художньо-публіцистичному осмисленні Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – C. 192-198. – (Серія "Журналістика" ; вип. 40). – ISSN 2078-7324
963762
  Алі-заде Франгіз Під знаком мугаму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11 квітня (№ 66). – С. 11


  Розмова з відомою композиторкою, головою Спілки композиторів Азербайджану - про панорамну сутність музики Азербайджану і про те, чим вона приваблює слухачів світу і, зокрема, українців.
963763
  Олійник Б. Під знаком національного генія // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 22 березня (№ 6). – С. 2


  Відбулися урочисті заходи, присвячені 199-ій річниці з дня народження Тараса Шевченка. Святкова промова голови Шевченківського комітету Бориса Олійника
963764
  Шумило Н.М. Під знаком національної самобутності : Українська художня проза і літературна критика кінця 19 - поч. 20 ст. / Н.М. Шумило; НАНУ. Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Задруга, 2003. – 354с. – ISBN 966-7944-59-Х
963765
  Шкляр Л.Є. Під знаком Нобеля : лауреати Нобелівської премії з літератури,1901-2006 / Л.Є. Шкляр, А.Г. Шпиталь. – Київ : Грамота, 2006. – 504с. – ISBN 966-349-040-3
963766
  Дроздовський Дмитро Під знаком Нобеля : [рецензія] // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 216-219. – ISSN 0320 - 8370
963767
  Малюта І. Під знаком славетного фольклориста // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 8. – ISSN 0868-9644


  Початок третього тисячоліття ознаменувався в Україні ще й тим, що 2001 рік оголошено ЮНЕСКОМ роком Гната Танцюри.
963768
  Грабовський С. Під знаком Солженіцина // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 56-60.
963769
  Бондаренко В. Під знаком справжньої любові
963770
  Савченко А. Під знаком українського першодрукаря Степана Дропана // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 11


  У Київському університеті культури і мистецтв відбувся Другий Всеукраїнський фестиваль "Видавничий NON-STOP". Кафедра видавничої справи та мережевих видань на чолі з ініціатором цього заходу - професором, письменником і публіцистом Миколою Тимошиком ...
963771
  Зуєвський Олег Під знаком фенікса = Under the sign of phoenix : Поезії / Зуєвський Олег; Вступ ст. І.Костецького. – Мюнхен : На горі, 1958. – 113,[3]с. – (Для аматорів)
963772
  Хоркавий Р. Під знаком Франка / Роман Хоркавий. – Львів : [б. в.], 2008. – 569, [1] с. – Покажч. імен: с. 539-559. – ISBN 5-7707 5182-7
963773
  Смілянська В. Під знаком Шевченка (шевченкознавство - чільний напрям досліджень в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України) / В. Смілянська, О. Боронь // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (681), вересень. – С. 30-42. – ISSN 0236-1477
963774
  Ткаченко С.І. Під знаком Ярила / Сергій Ткаченко, Василь Копайгоренко. – Київ : Бізнесполіграф, 2014. – 132, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-139-020-0
963775
  Ричка В. Під знаменем "Слова" // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 28-30


  Українськість "Слова о полку Ігоревім".
963776
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1948. – 84с.
963777
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1952. – 132с.
963778
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Дніпро, 1966. – 151с. – (Б-ка драматурга та кінодраматурга)
963779
  Галан Я.О. Під золотим орлом : Трагедія на 4 дії / Я.О. Галан. – Київ : Мистецтво, 1975. – 127с.
963780
  Прокопович В. Під золотою корогвою (Магдебурзьке право в Києві) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 27/28 : Держава. Культура. Право. – С. 121-141
963781
   Під зорею Великого Жовтня. – К., 1969. – 443с.
963782
   Під зорею Великого Жовтня. Розвиток українсько-білоруських літературних і фольклорних зв"язків у радянську епоху : тези шостої обл. наук. конференції з питань укрраїнсько-білоруського літературного єднання, присвяченої 70-річчю Великої Жовтневої Соціалістичної революції. – Суми, 1987. – 44 с.
963783
   Під зорею Жовтня. – К., 1982. – 134с.
963784
   Під зорею Жовтня. – К., 1982. – 112с.
963785
   Під зорею Жовтня. – К., 1983. – 96с.
963786
   Під зорею Жовтня: історії немеркнучі рядки : фотоальбом. – Київ : Політвидав України, 1987. – 239 с.
963787
  Ботвинов О. Під зорею Радянської влади / О. Ботвинов, 1960. – 91с.
963788
  Панасюк В.В. Під зорею Радянської влади. / В.В. Панасюк. – К., 1979. – 48с.
963789
   Під зорею радянською. – Львів, 1979. – 134с.
963790
  Грушевський М.С. Під зорями / М.С. Грушевський. – Київ. – 580с.
963791
  Чабанівський М.І. Під зорями балканськими / М.І. Чабанівський. – К., 1951. – 75с.
963792
  Фольварочний В.І. Під зорями братерства / В.І. Фольварочний. – Ужгород, 1975. – 64с.
963793
  Андрієвський А.Й. Під зорями Жовтня / А.Й. Андрієвський. – Київ, 1967. – 100с.
963794
   Під зорями Кремля. – Львів : Вільна Україна, 1949. – 285 с.
963795
  Рильський Максим Під зорями Кремля / Рильський Максим. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 231 с.
963796
  Крижанівський С.А. Під зорями радянськими : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 144 с.
963797
  Діденко В.І. Під зорями ясними / В.І. Діденко. – Київ, 1961. – 66с.
963798
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Київ, 1950. – 296с.
963799
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Київ, 1957. – 399с.
963800
  Вазов І. Під ігом / І. Вазов. – Одеса, 1979. – 391с.
963801
   Під інспекторським прицілом // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 19


  "За два роки своєї роботи Державна інспекція навчальних закладів перевірила 568 дитсадків, шкіл та вишів і анулювала 24 ліцензії".
963802
  Ліхтей Тетяна Під кантату дощу : поезії // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 15-19. – ISSN 0868-4790
963803
  Гринько Д.Г. Під квітучим рай-деревом / Д.Г. Гринько. – Київ, 1965. – 247 с.
963804
   Під керівництвом інструкторів NATO // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Інститут управління державної охорони України. – С. 2


  З 3 по 6 квітня 2017 року в Брюселі відбувся тренінг з кросфіту за участі військовослужбовців Управління державної охорони України у рамках впровадження методики інтенсивних фізичних тренувань"CrossFit" до системи фізичної підготовки слухачів та ...
963805
  Кононенко Валентина Олексіївна Під керівництвом КПРС - по шляху миру і творення : Рекоменд. бібліогр. список / Кононенко Валентина Олексіївна. – Київ, 1985. – 17с.
963806
  Гришин В.В. Під керівництвом КПРС по ленінському шляху - до комунізму / В.В. Гришин. – К., 1968. – 24с.
963807
  Букет Є. Під керівництвом Модеста Левицького. З історії просвітянського руху на Київщині // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 5-11 грудня (№ 48). – С. 5


  Перші просвітянські осередки на теренах колишньої Київ. губернії почали з"являтися одразу після заснування "Просвіти" в Києві 25 черв. 1906 р. Рада Київського товариства "Просвіта" офіційно звернулася по дозвіл відкрити читальню у с. Кривому ...
963808
  Рогозинський Віктор Під кленами з чорним листям... : етюд про Ахматову і Гумільова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 2-4
963809
  Рогозинський Віктор Під кленами з чорним листям... : етюд про Ахматову та Гумільова // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-25
963810
  Рогозинський В. Під кленами з чорним листям... Етюд про Ахматову та Гумільова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 11 : Срібне весілля. – С. 10-12
963811
   Під колоніальним гнітом. – Ужгород, 1986. – 208с.
963812
  Кащенко А. Під Корсунем : іст. повість / А. Кащенко ; [Т-во "Універсальна бібліотека"]. – [Б. м.] : На чужині, 1947. – 173, [1] с. – Без тит. арк.
963813
  Кащенко А.Ф. Під Корсунем / А.Ф. Кащенко. – К., 1992. – 316с.
963814
  Бережний В.П. Під крижаним щитом / В.П. Бережний. – К, 1971. – 166с.
963815
  Гречанюк С.С. Під крилами - високий день / С.С. Гречанюк. – Київ, 1982. – 239с.
963816
  Тендюк Л.М. Під крилами альбатроса : повісті й оповідання / Л.М. Тендюк. – Київ : Веселка, 1981. – 510 с.
963817
  Тосенко Ю.О. Під крилами жайворонка : повість, оповідання / Ю.О. Тосенко. – Сімферополь : Таврія, 1978. – 208 с.
963818
   Під крилами любові : альманах № 2 Київ. обл. орг. КЛУ : добірка вибр. поезії чл. Київ. обл. орг. Конгресу літераторів України. Макарів - Бородянка / [худож.: Н. Алимова]. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-617-7264-22-3
№2. – 2015. – 172 с.
963819
  Стрижавський Ю. Під крилами церков : [Оповідання] / Ю. Стрижавський. – Львів : Накладом Вид[авн.] Спілки "Дїло" ; [З друк. "Дїло"], 1917. – 72 с. – Прим. дефектний, бе обкл.
963820
  Здоровило Т. Під крилом Антонова: державному музею авіації присвоїли ім"я легендарного конструктора // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 14 лютого (№ 18). – С. 8
963821
  Михайленко А. Під крилом Большака // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 127-133. – ISSN 0130-321Х
963822
  Кабачій Р. Під крилом грифона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 29 (194). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Краєвидів стародавнього Пантікапея, нинішньої Керчі, не спотворюють натовпи туристів.
963823
  Гущак І.В. Під крилом неба : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1966. – 79 с.
963824
  Васильківський О.О. Під крилом осені : оповідання / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 212 с.
963825
  Олійників О.С. Під крилом шторму / О.С. Олійників. – Одеса, 1978. – 112с.
963826
  Балла Л. Під кроною віку : вірші / Л. Балла. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 158 с.
963827
  Кінг С. Під куполом = Under the dome : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. та комент. О. Красюка]. – 2-ге вид., стер. – Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля, 2014. – 1021, [3] с. – Пер. вид. : Under the dome : a novel / Stephen King. New York, 2009. - Дані тит. арк. частково парал. англ. – ISBN 978-966-14-1025-0
963828
  Микитенко О. Під кутом ідентичності: сучасні фольклористичні дослідження в Болгарії, Македонії і Сербії // VIII Міжнародний конгрес україністів : фольклористика : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 156-167. – ISBN 978-966-02-7587-4
963829
  Гнатюк М. Під кутом нової інтегральної моделі дослідження
963830
   Під ленінським знаменом. – К., 1960
963831
   Під ленінським знаменом. – К., 1962. – с.
963832
  Назаренко І.Д. Під ленінським прапором / І.Д. Назаренко. – К., 1978. – 216с.
963833
  Касименко О.К. Під ленінським прапором миру / О.К. Касименко, Р.Г. Симоненко. – К., 1964. – 52с.
963834
  Лантух В.Д. Під личиною любові / В.Д. Лантух. – К, 1975. – 62с.
963835
  Акулов І.Б. Під маскою "класового миру" / І. Акулов. – Київ : Політвидав України, 1975. – 131, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
963836
  Заславський О. Під маскою гранту. Про систему підтримки фундаментальної науки в Україні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 листопада (№ 41). – С. 11


  "У всьому цивілізованому світі однією з основних форм підтримки фундаментальної науки є система грантів. У другому півріччі 2017 р. я отримав грант Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) на дослідження із фізики чорних дір. Однак під час ...
963837
  Косолапов В.В. Під маскою науки / В.В. Косолапов. – Київ, 1963. – 76с.
963838
  Юрін А. Під маскою релігії / А. Юрін. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1939. – 74 с.
963839
  Сварог В. Під мелодраматичним соусом // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 214, листопад : листопад. – C. 3-7


  Повість Оксани Керч "Наречений".
963840
  Пастушенко А.Ю. Під мечем Дамокла. / А.Ю. Пастушенко. – Львів
кн. 1. – 1969. – 343с.
963841
  Бундзяк Ю.В. Під мирними небосхилами : поезії / Ю.В. Бундзяк. – Ужгород, 1987. – 68 с.
963842
  Коцюбинський М.М. Під мінаретами / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1930. – 51с.
963843
  Любомирський Степан Під молотом війни / Любомирський Степан. – Мюнхен : Дніпрова хвиля
Частина 4а : Кривавий вир. – 1956. – 3228с.
963844
  Горницький А.Я. Під Моравською Остравою / А.Я. Горницький. – Київ, 1963. – 331с.
963845
  Микитин Т.Д. Під мурами Львова. / Т.Д. Микитин. – Львів, 1958. – 84с.
963846
  Масенко Терень Під небом Гуцульщини. Нариси. / Масенко Терень. – К., 1961. – 236с.
963847
  Василевська В. Під небом Китаю / В. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 348 с.
963848
   Під небом Коновалюка ростуть билина і людина // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 18 - 25 жовтня (№ 46). – С. 14-15
963849
  Маценко І.А. Під небом отчого краю / І.А. Маценко. – К., 1980. – 229с.
963850
  Ліщина М. Під небом північним : поезії / Мирослав Ліщина. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997. – 34 с.
963851
  Капіруліна С.Л. Під небом Прованса // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 9 (151). – С. 44-47 : фото
963852
  Капіруліна С.Л. Під небом Провансу. Закінчення // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 10 (152). – С. 36-41 : фото
963853
  Коваль Г.П. Під небом України : лірика / Г.П. Коваль. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 142 с.
963854
  Павленко М. Під невсипущим оком Бони або форум у Кременці // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С. 6


  Про Х-й українсько-польський літературно-мистецький форум "Діалог двох культур-2014", присвячений 200-річчю Тараса Шевченка та 205-річчю з дня народження Юліуша Словацького, що проходив в Кременці.
963855
  Боролич Ю. Під одним небом / Ю. Боролич. – Пряшів, 1958. – 131с.
963856
  Манилів Н.М. Під одну булаву або не було-б щастя та помогло нещастя / Н.М. Манилів. – Вінніпег, Ман, 1934. – 72 с.
963857
  Будзиновський Вячеслав Під одну булаву! : Оповіданнє з часів першої руїни (друга половина XVII віку) / Вячеслав Будзиновський. – Львів : Накладом С. Шухевича ; З друк. "Дїло", 1920. – 122 с.
963858
  Сліпушко О. Під омофором національного генія. Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка: до 15-річчя від дня заснування // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 12 вересня (№ 18). – С. 6
963859
  Олійник В. Під омофором Пречистої Діви // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 жовтня (№ 38). – С. 1, 11


  "З історії чудотворного образа Божої Матері Лопатинської і деяких інших українських ікон. Від часу заснування християнства Пресвяту Діву Марію за Її велику доброчинність і допомогу шанує весь християнський світ. Церква вбачає в Ній заступницю перед ...
963860
  Рильський М.Т. Під осінніми зорями / М.Т. Рильський. – Київ, 1918. – 128с.
963861
  Рильський М.Т. Під осінніми зорями / М.Т. Рильський. – Київ, 1926. – 99с.
963862
  Тарнашинська Л. Під охороною Христа Корковадо // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 29 січня (№ 2). – С. 8-9


  90 років Вірі Вовк (Селянській) - українській письменниці, літературознавцю, прозаїку, драматургу і перекладачу. Пише українською, німецькою і португальською мовами, мешкає в Бразилії.
963863
  Малишева Ірина Під парасолями Таїланду : напрямок // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 92-96 : Фото
963864
  Федоренко К. Під патронатом Меркель. Німецькі християнські демократи обрали нову очільницю партії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-20 грудня (№ 48). – С. 5
963865
  Бажан О. Під пильним контролем КДБ // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 115-134
963866
  Журжа І. Під пильним наглядом влади // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 серпня (№ 149). – С. 1, 9


  12 серпня - 140 років від дня народження українського історика, літературознавця, етнографа, громадсько-політичного діяча О. С. Грушевського.
963867
  Кіт Л. Під пильним поглядом пророка // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 3). – С. 2 : фото


  76 років тому, 6 березня 1939 року навпроти КНУ імені Тараса Шевченка на місці знесеного більшовиками пам"ятника Миколі І встановлено пам"ятник Тарасові Шевченку роботи скульптора М. Манізера.
963868
  Черех Іван Під покровом Богородиці // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 1. – ISSN 0868-9644
963869
  Чобіт Д. Під покровом КГБ // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня (№ 43). – С. 2-5. – ISSN 2519-4429
963870
  Сагач Г.М. Під покровом любові Богородиці (роздуми паломниці) / Галина Сагач ; [ред. В.А. Гаврилюк]. – Київ : Джулія, 2001. – 104 с. : іл. – ISBN 966-95880-3-0
963871
   Під полиновою зорею. – Київ, 1996. – 160с.
963872
  Рибак І. Під прапорами Богдана Хмельницького // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 3). – С. 11-12


  Доба Національно-визвольної війни українського народу.
963873
  Носенок Б.Е. Під прапором боротьби: Олена Теліга та Сабіна Шпільрейн-Шефтель // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 161-162
963874
  Суслов М.А. Під прапором Великого Жовтня - до перемоги комунізму / М.А. Суслов. – Київ, 1970. – 32 с.
963875
   Під прапором великого жовтня. – Пряшев, 1957. – 326с.
963876
   Під прапором Великого Жовтня. – Ужгород, 1959. – 208с.
963877
  Устинов Д.Ф. Під прапором Великого Жовтня. / Д.Ф. Устинов. – К., 1981. – 30с.
963878
  Шиндеров Б.В. Під прапором визвольної боротьби. / Б.В. Шиндеров. – К., 1977. – 87с.
963879
   Під прапором Жовтня. – Львів, 1957. – 692с.
963880
   Під прапором Жовтня. – Львів, 1964. – 380с.
963881
  Бречак І.М. Під прапором інтернаціоналізму / І.М. Бречак. – К, 1970. – 199с.
963882
  Грабовський С. Під прапором ісламу: можливі варіанти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 45 (210). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Мусульманські країни вступають у період релігійної реформації, наслідком якої може бути дальша радикалізаці їхніх суспільств.
963883
  Тельман Е. Під прапором комунізму проти фашизму / Е. Тельман. – Х., 1931. – 16с.
963884
  Щербаков О.С. Під прапором Леніна - Сталіна ми переможемо / О.С. Щербаков. – Київ : Укрвидав, 1943. – 16 с.
963885
   Під прапором ленінізму. – Львів, 1967. – 199с.
963886
   Під прапором миру. – Львів, 1952. – 104с.
963887
  Євшан М. ПІд прапором мистецтва : літературно-критичні статті / Микола Євшан. – Київ : [Життя й Мистецтво. Друк. Акц[іонер]. т-ва "Петр Барскій"]. – (Видавництво "Життя й Мистецтво" ; [Кн.] 1)
Кн.1. – 1910. – 109 с.


  Зміст: Проблеми творчости; Поезія безсилля; Літературні характеристики: Михайло Яцків. Петро Карманський. Василь Пачовський. Богдан Лепкий. Агатангел Кримський. Ольга Кобилянська. Микола Чернявський. Василь Стефаник
963888
  Дудикевич Б.К. Під прапором народного фронту / Б.К. Дудикевич. – Львів, 1956. – 108 с.
963889
  Діас Х. Під прапором народного фронту. Промови й статті. / Х. Діас, 1938. – 287с.
963890
  Гришин В.В. Під прапором партії Леніна - до перемоги комунізму / В.В. Гришин. – Київ, 1971. – 32с.
963891
  Буцько М.О. Під прапором пролетарського інтернаціоналізму і дружби народів / М.О. Буцько, В.М. Тараненко. – К., 1967. – 38с.
963892
  Литвин К. Під прапором Рад / К. Литвин. – Київ : Радянська Україна, 1945. – 28с.
963893
  Кон Ф.Я. Під прапором революції / Ф.Я. Кон. – Харків, 1936. – 155с.
963894
  Беленчук І.А. Під прапором соціалістичної демократії / І.А. Беленчук. – Київ, 1967. – 27с.
963895
   Під прапором українства / підготувала Наталія Кулік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Про Олену Курило - укладачку термінологічних словників, авторки багатьох праць із української граматики, фонології, ...
963896
  Будько Євген Під прапором ЮНЕСКО // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 6 (138), грудень - січень. – С. 130-131 : фото
963897
  Абдуліна І. Під прицілом - піратство // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 2. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
963898
  Загорулько Р. Під прицілом радянських спецслужб // Молодь України. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 16)


  Низка смертей учасників українських національно-визвольних змагань 1917-1921 років, які після їхньої поразки опинилися в еміграції: Симон Петлюра, Євген Коновалець, Лев Ребет.
963899
   Під проводом КПЧ -- за побудову розвиненого соціалістичного суспільства в нашій Батьківщині, 1962. – 32с.
963900
  Воскрекасенко С.І. Під прожектором / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1953. – 24 с.
963901
   Під радянською зорею. – К., 1950. – 159с.
963902
  Личук Ю.Т. Під радянською зорею / Ю.Т. Личук. – Львів, 1952. – 72с.
963903
  Пономаренко О. Під рідним небом / О. Пономаренко. – Дніпропетровськ, 1958. – 40с.
963904
  Білоцерківець Наталка Під розквітлою липою із рудим котом // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644
963905
  Папенко М. Під рушницю - навіть дітей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12 квітня (№ 64). – С. 11


  У Криму кількість пропутінських молодіжних організацій поповнилися бойовиками-школярами.
963906
  Химко А.І. Під Савур-могилою / А.І. Химко. – К, 1993. – 446с.
963907
  Короненко С.А. Під світом Летючих Псів : поезії / С.А. Короненко. – Київ, 1991. – 107 с.
963908
  Наєнко М. Під своїм дахом, або кафедра в умовах незалежності: 1991-2001 // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 338-366. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
963909
  Наєнко М.К. Під своїм дахом, або Кафедра в умовах незалежності: 1991-2001 // Теорія і літ-творчість : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – С. 63-93. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5


  Про кафедру теорії літератури на філологічному факультеті, яку було відкрито в 1962 році в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
963910
  Кримський С. Під сигнатурою Софії / Сергій Кримський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 368с. – ISBN 978-966-518-431-7
963911
  Кримський С. Під сигнатурою Софії / Сергій Кримський ; [ передмова : М. Поповича ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 720 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету / видавнича рада : Загребельний П.А. ( голова видавничої ради ), Дзюба І.М., Лубківський Р.М. та ін.). – ISBN 978-966-518-489-8
963912
  Личковах В.А. Під сигнатурою Спаса. Сіверянська культурологічна регіоніка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.58-62. – (Філософські науки)
963913
   Під синім небом - золоті простори. Природничо-географічний факультет // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 5-12 липня (№ 30). – С. 2-3


  До 80-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
963914
  Панько С.І. Під синіми бескидами. / С.І. Панько. – Ужгород, 1962. – 190с.
963915
  Бандрівський Д. Під синіми горами / Д. Бандрівський. – К, 1955. – 352с.
963916
  Бандрівський Д.Г. Під синіми горами : записки вчителя / Д.Г. Бандрівський. – Львів : Каменяр, 1977. – 191 с.
963917
  Іваничук Р.І. Під склепінням храму : новели / Р.І. Іваничук. – Львів : Каменяр, 1961. – 56 с.
963918
  Пентер Т. Під слідством за співпрацю: судове переслідування колаборантів у СРСР після Другої світової війни та злочинів у Бабиному Яру // Бабин Яр: масове убивство і пам"ять про нього : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ / Inst. fransais Ukraine, Ком. "Бабин Яр" ; Укр. центр вивч. історії Голокосту, Громад. ком. для вшанування пам"яті жертв Бабиного Яру ; [редкол.: В. Нахманович та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр вивчення історії Голокосту, 2017. – С. 189-197. – ISBN 978-966-2214-11-6
963919
  Колісник Г.А. Під сонцем : Роман / Г.А. Колісник. – Київ, 1965. – 251с.
963920
   Під сонцем Батьківщини. – К., 1951. – 636с.
963921
   Під сонцем Батьківщини. – Київ, 1975. – 126с.
963922
  Чхіквішвілі Д.Й. Під сонцем Жовтня / Д.Й. Чхіквішвілі, З.П. Бабунашвілі. – Київ, 1980. – 200с.
963923
  Верига В. Під сонцем Італії = Under the Italian sun : вояки Дивізії "Галичина" Укр. Нац. Армії в Бритійському таборі полонених "5Ц" у Беллярії, Італія, черв.-жовт. 1945 / Василь Верига // Бібліотека українознавства / Наукове товариство імени Шевченка. – Торонто ; Нью Йорк ; Париж ; Сидней, 1984. – Т. 50 : Під сонцем Італії / Василь Верига. – С. 1-254 : іл.
963924
  Якель Р. Під сонцем України і Африки. Доля відміряла Юрієві Шумовському довгий вік // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 10


  "Шолом, шкура пітона, спис, стріли, ніж, африканський оберіг «грі-грі» - цінні реліквії, які Юрій Шумовський привіз з Африки і згодом передав у Дубенський державний історико-культурний заповідник. Ім"я археолога, етнографа, антрополога, палеонтолога, ...
963925
  Попик В. Під софітами спецслужб / Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу; В"ячеслав Попик. – Київ : Вид-во Європ. ун-тету фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. – 406 с. – ISBN 966-7508-42-0
963926
  Зятьєв С. Під спів "Ще не вмерла Україна" ешелон вирушив на північ... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 26 січня (№ 4). – С. 9


  День пам"яті героїв Крут.
963927
  Бобрьонок С.Т. Під стінами Бреста / С.Т. Бобрьонок. – Київ, 1958. – 136 с.
963928
  Дроздовський Д. Під сузір"ям Остапа Тарнавського // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 189191. – ISSN 0320 - 8370
963929
  Станкович Є.Ф. Під твоїми, партіє, знаменами / Є.Ф. Станкович. – К., 1977. – 16с.
963930
  Страшнюк С.Ю. Під тиском Тіто та диктатом Сталіна: як у Болгарії з"явилася "македонська національна меншина" // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 171-180. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
963931
  Лепкий Б.С. Під тихий вечір / Б.С. Лепкий. – Київ. – 384 с.
963932
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – Одеса, 1927. – 269 с.
963933
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами / Б. Гринченко ; з передм. І. Лакиан. – [Харків] : Український робітник, 1928. – X, 234 с. – (Дешева літературна бібліотека)
963934
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – Харків ; КиЇв, 1930. – 250 с.
963935
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – 4-е вид. – Харків, 1931. – 263 с.
963936
  Грінченко Б.Д. Під тихими вербами : роман / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1991. – 494 с.
963937
  Зернецький Б.Ф. Під тропічним небом. / Б.Ф. Зернецький. – К., 1968. – 45с.
963938
  Петров А.Г. Під тропічним сонцем / А.Г. Петров. – Харків-Одеса : Дитвидав, 1935. – 211с.
963939
  Мечник С. Під трьома окупантами : Спогади українського революціонера-підпільника / С. Мечник. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1958. – 208 с. – Бібліотека Михайла і Меланії Кравців, Торонто. - Памя"яті Поляглих Героїв за волю України
963940
  Стус В.С. Під тягарем хреста : Поезії / В.С. Стус. – Львів : Каменяр, 1991. – 159с. – ISBN 5-7745-0378-X
963941
  Шестопал М. Під Уолл-стріхою / М. Шестопал. – К., 1952. – 104с.
963942
  Грінченко Б.Д ПІд хмарним небом : вірші / Василь Чайченко [псевд.]. – [У Київі (Київ)] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1893. – 212, IV с.
963943
  Сварог В. Під холодним поглядом вічности // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 279, квітень : квітень. – С. 5-7


  Повість Марії Кейван "Карвендель".
963944
  Волков М. Під Хотином османи втратили 30 тисяч війська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 43 (196 ). – С. 17


  Події літа 1673 р.: 32-тисячна турецька армія загрожувала Речі Посполитій спустошенням.
963945
  Гречанінов В. Під цивільний контроль. Суспільство і Збройні сили України // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.20-29. – ISSN 0868-8273
963946
  Яковенко С. Під чарами семантизації: "Серце пітьми" Джозефа Конрада і "Стискання лещат" Генрі Джеймса // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С.197-203. – ISBN 978-966-359-360-9
963947
  Ярещенко А.П. Під чаром рідної землі : посібник із українознавства / А.П. Ярещенко. – Київ : Шанс, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-2202-00-7
963948
  Мамчак М. Під час аральської експедиції Шевченко написав більш як 7- поезій, серед них - п"ять поем // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 5 липня (№ 122). – С. 11
963949
  Масненко В.В. Під час і поміж світових війн: огляд білоруської історіографії в геополітичному контесті // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 178-181. – ISBN 978-966-353-452-7
963950
  Шпонтак І.М. Під час ожеледиці будьте обережними // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 36
963951
  Зятьєв С. Під час окупації життя киян могло обірватися будь-якої миті // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 3 листопада (№ 43). – С. 18
963952
  Треніна А.С. Під час пожежі, коли виходу немає // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 21-22
963953
  Кравченко Є.С. Під червоною калиною / Є.С. Кравченко. – Київ, 1954. – 39 с.
963954
  Сидоренко Віктор Під черевом Кайманів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 4 (136), серпень - вересень. – C. 66-73 : фото
963955
  Пилипенко В С. Під Черніговим / В С. Пилипенко. – Х., 1929. – 43с.
963956
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 14 вересня (№ 26). – С. 6


  Щоденник українського поета, прозаїка, драматурга, публіциста, перекладача, громадсько-культурного і політичного діяча, одного із творців Карпатської України, редактора щоденної газети Карпатської України "Нова свобода" Василя Гренджі-Донського.
963957
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 23 листопада (№ 36). – С. 6
963958
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 6


  Щоденник Василя Гренджі-Донського.
963959
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 26 жовтня (№ 32). – С. 6


  Щоденник Василя Гренджі-Донського.
963960
  Гренджа-Донський Під чоботом мадярського окупанта // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 28 вересня (№ 28). – С. 6-7


  Щоденник Василя Гренджі-Донського.
963961
  Ткаченко Б.І. Під чорним тавром : Історична розвідка про геноцид на Україні і, зокрема, на Лебединщині в 1932-1933 роках, скріплена найвищим суддею - людською пам"яттю / Б.І. Ткаченко. – Лебедин : Білий лебідь, 1993. – 464с. – ISBN 5-7707-6101-6
963962
   Під чорними крилами Ватікану. – Львів, 1955. – 59с.
963963
  Студецький М.М. Під чужим і під рідним небом / М.М. Студецький. – К, 1989. – 150с.
963964
  Череватенко Л. Під чужим іменем : Три публікації, які не ввійшли до ювілейного двотомника корифея перекладу українською // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-119. – ISSN 0131-2561
963965
  Василевська В.Л. Під чужим місяцем / В.Л. Василевська. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 269с.
963966
  Студецький М.М. Під чужим небом / М.М. Студецький. – К, 1960. – 64с.
963967
  Чабан М. Під чужим небом / М. Чабан. – Дніпропетровськ, 2000. – 36с.
963968
  Бойко Г.П. Під чужим небом. / Г.П. Бойко. – К., 1977. – 37с.
963969
  Мельничук Ю.С. Під чужим порогом : памфлети / Ю.С. Мельничук. – Київ : Дніпро, 1968. – 93 с.
963970
  Мельничук Ю.С. Під чужим порогом / Ю.С. Мельничук. – Київ, 1974. – 240 с.
963971
  Небелюк М. Під чужими прапорами / Мирослав Небелюк ; з передм. О. Ждановича. – Paris ; Lyon : PIUF : SCIP, 1951. – 205, [2] с. : іл.
963972
  Бєляєв В.П. Під чужими прапорами / В.П. Бєляєв, М. Рудницький. – К., 1956. – 243с.
963973
  Бєляєв В.П. Під чужими прапорами / В.П. Бєляєв, М. Рудницький. – К., 1958. – 292с.
963974
  Станіславський В. Під чужими прапорами // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ. – Київ, 2013. – № 48 (316). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Турецькі полонені - голландські матроси - найманці на службі в Пєтра I: довгий шлях українців на Батьківщину.
963975
  Верховський В. Під чужими прапорами // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня (№ 43). – С. 7


  Марченко Всеволод Михайлович - пілот авіації Чорноморського флоту.
963976
  Ярославська Д. Під чужі зорі = Towards different stars : роман / Дарія Ярославська. – Торонто : Добра книжка
Ч. 3 : Трилогія: "Повінь". – 1971. – 258, [6] с. – Парал. тит. арк. англ. - Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
963977
  Дмитрук К.Є. Під штандартами реакції і фашизму / К.Є. Дмитрук. – Київ : Наукова думка, 1976. – 383 с.
963978
  Нехода І.І. Під щасливою зорею : Поезії / І.І. Нехода. – Київ : ДЛВ, 1950. – 316с.
963979
  Сюндюков І. Під ярмом більшовицької Орди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 11


  Вражаючий літопис Голодомору: щоденник харківського селянина Нестора Білоуса.
963980
  Сюндюков І. Під ярмом більшовицької Орди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 11


  Вражаючий літопис Голодомору: щоденник Нестора Білоуса.
963981
  Кикуш О. Підаищення ефективності управління процесами технічного переозброєння як засіб нарощування рівня експортного потенціалу // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 215-219. – ISSN 1993-0259
963982
  Дозорець П. Підакцизні товари як предмет оподаткування акцизним збором у законодавстві України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 288-293. – ISSN 0132-1331
963983
  Вітович І. Підбадьорені сусідами. У Тбілісі тривають мітинги з вимогою відставки уряду // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 5 червня ( №59)


  "Сотні людей з національними прапорами зібралися 3 червня у центральній частині Тбілісі, повідомляє грузинська служба «Радіо Свобода». Близько 19:40 за місцевим часом (18:40 за Києвом), за наказом лідера протесту, натовп почав вихлюпуватися на проспект ...
963984
  Гузерчук О.О. Підбадьорювання в системі спонукальних мовленнєвих актів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 100-103
963985
  Мельник Альона Підбиваємо підсумки - аналізуємо здобутки (інтерв"ю з підполковником служби цивільного захисту А.М.Мул) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 39-40
963986
   Підбираєте персонал? : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С.110 : Фото
963987
  Михайленко В.М. Підбитий журавель, або Забутий талант : нарис життя і творчості укр. письменника, етнографа, фольклориста Петра Кузьменка (1831-1874) / Валентина Михайленко. – Чернігів : Десна Поліграф, 2018. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 43-47. – ISBN 978-617-7648-28-3


  Скорочений варіант цього нарису став переможцем Міжнародного конкурсу "Невідома українська література" (ІІ місце), що проводився в рамках проекту "Врятуй і збережи" 2018 року (керівник проекту Михайло Блехман, Канада)
963988
  Вдовиченко Г. Підбито підсумки збору-змагання юних рятувальників "Школа безпеки" на Хмельниччині // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 14-15 : фото
963989
  Тищенко Алла Підбиття підсумків роботи обласної науково-методичної ради з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 22-23 : фото
963990
  Діянова Г Л. Підбір вихідного матеріалу для селекції сої на адаптивність до лімітуючихж факторів середовища. : Автореф... Канд.сіслькогосп.наук: 06.00.05 / Діянова Л.Г,; Укр.акад.аграрн.наук. – Дніпропетровськ, 1995. – 24л.
963991
  Василенко М.К. Підбір кадрів редакційного колективу. Співвідношення диктатури і демократії (Нотатки видавця-науковця) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 122-124


  Розглядається проблема творчої диктатури у редакційному колективі та її необхідність у реалізації творчих планів.
963992
   Підбір пістолетної зброї за критеріями антропометрично-психофізіологічної сумісності / С.М. Злепко, Д.Х. Штофель, Т.М. Кременчук, Н.Б. Мартинюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 160-165
963993
  Янушкевич Світлана Миколаївна Підбір сортів та строків сівби для конвейєрного вирощування редиски в передгірній зоні Криму : Автореф... канд. сільськогосподарськихнаук: 06.01.06 / Янушкевич Світлана Миколаївна; УААН. – Харків, 1999. – 18л.
963994
  Леонтьєв Олексій Петрович Підбір субстратів та площі живлення при вирощуванні саджанців яблуні з ізольованою кореневою системою : Автореф... канд. сільськог.наук: 06.01.07 / Леонтьєв Олексій Петрович; Мін-во сільського господарства і продовольства України, Укр. держ. аграрний ун-тет. – К., 1993. – 24л.
963995
  Присяжнюк Л.М. Підбір та оптимізація методик екстракції нуклеїнових кислот із трансгенних рослин цукрових буряків (Beta vulgaris L.) // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2014. – Т. 6, № 5/6. – C. 14-18. – ISSN 2078-9912
963996
  Шрамко В.В. Підбір та оцінка сумішок однорічних культур для ланок зеленого конвеєра перехідної зони Полісся-Лісостеп. : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.12 / Шрамко В.В.; Ін-т землеробства Укр. Академії аграрних наук. – К., 1999. – 19л.
963997
  Стародубець Г. Підбір, розстановка та основні якісні характеристики радянських посадовців західних областей України в 1944 – 1945 роках // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 50-57. – ISSN 2519-058X
963998
  Квітка-Основ"яненко Підбрехач. На пущання як зав"язана / Квітка-Основ"яненко. – Санкт-Петербург, 1862. – 8с.
963999
  Абакумова Ю.В. Підбурювання службової особи до вчинення злочину шляхом давання хабара // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 185-187. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
964000
  Валявко І. Підвалини містичного світогляду Г.Сковороди // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, Ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 31-48. – ISBN 966-76-31-01-Х
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,