Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
963001
  Титаренко В.А. "Поняття" бога в теоретичній і практичній філософії І. Канта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається поняття Бога у теоретичній і практичній філософії І. Канта, аналізується логіко-гносеологічні, практичні та методологічні засади кантівського розуміння Бога та пов"язані з ним проблеми та перспективи. Обґрунтовується евристичний ...
963002
  Тер-Саркисянц Алла "Понять изречения разума...": 16 веков армян. алфавита // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 10. – С. 44-51. : 16 ил.
963003
  Бонь Н.В. "Поплач над моєю долею..." Стилістично-синтаксична роль речення в інтимній ліриці Т.Г. Шевченка // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 10. – С. 20-22.
963004
  Бережнюк І.Г. "Поправки безпеки" до Митного кодексу ЄС: досвід полегшення торгівлі без загроз для зовнішньої безпеки держави / І.Г. Бережнюк, І.В. Несторишен, А.Ю. Очерет // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 20-29. – (Економічні науки ; вип. 28)
963005
  Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-19. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій та принципи, на яких має базуватися такий захист в Україні. The notion of citizens" social protection in the event of ecological emergencies is analyzed as well as ...
963006
  Трунова Г.А. Поняття соціального партнерства на сучасному етапі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 59-63. – (Правознавство ; Вип. 282)
963007
  Курилін І.Р. Поняття спеціальних знань, що використовуються під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 134-139.
963008
  Жаровська Г.П. Поняття співучасті у злочині за кримінальним правом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.103-107. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
963009
  Карась Б.О. Поняття спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 131-137. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті досліджується співвідношення адміністративно-правового спору та спорів щодо соціального захисту населення. Зокрема, проводиться аналіз поняття «правовий спір». Вважаємо, що юридичний конфлікт і правовий спір співвідносяться як родове й видове ...
963010
  Ярова Т.М. Поняття способів захисту цивільних прав та інтересів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 386-387. – ISSN 1563-3349
963011
  Теремцова Н.В. Поняття стадії бюджетного процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 66-71
963012
  Гладишко Ю.П. Поняття стадії цивільного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 314-320. – ISSN 1563-3349
963013
  Касьянов Д.В. Поняття сталого людського розвитку в контексті нанотехнологічного процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 114-124
963014
  Кравчук В. Поняття статутного капіталу юридичної особи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
963015
  Хонда М.П. Поняття столиці України-міста Києва та його конституційно-правового статусу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 233-239. – ISSN 1563-3349
963016
  Димитрович Я.О. Поняття страхування: теоретико-правовий аналіз // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 31-37. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
963017
  Мельник Ю. Поняття стримування соціальних змін у розвинених капіталістичних суспільствах : критичний аналіз ідей Герберта Маркузе // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 96-104
963018
  Касьяненко О.Ю. Поняття структури світоглядно-дослідницької настанови особистості в психологічній науці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Показано, що світоглядно-дослідницька установка є складовою досвіду діяння особистості, являє собою спосіб здійснення особистістю пізнавального, дійового і рефлекторного орієнтування у світі, виявляється через "картину світу", яку вибудовує особистість ...
963019
  Хохуляк В.В. Поняття суб"єкта земельного податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.93-97. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
963020
  Трад Поняття суб"єкта посадових злочинів по кримінальному праву України і Йорданії (порівняльно-правовий аспект) / Трад, Аль-Фаїз Акрам // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.97 -102
963021
  Десятник В.О. Поняття суб"єктивного права власності за новим законодавством України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 81-85. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Відповідно до нового законодавства про власність розглядаються ознаки суб"єктивного права власності.
963022
  Решетник Є. Поняття суб"єктивного сімейного інтересу та загальні засади його судового захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-86. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу розвитку та становлення у сімейному законодавстві категорії "інтерес", у цьому контексті проведено аналіз сімейного законодавства в період з 1918 року – по сьогоднішній день. Запропоновано визначення інтересу в сучасному ...
963023
  Іскізаров О.М. Поняття суб"єктів адміністративних відносин у сфері банківської діяльності // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2016. – Вип. № 3. – С. 50-59
963024
  Зверев Поняття суб"єктів аудиторської діяльності та їх ознаки / Зверев, ММ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 338-343. – ISSN 1563-3349
963025
  Мартиненко Д.Є. Поняття суб"єктів кримінально-процесуального провадження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 211-218.
963026
  Мироненко Н. Поняття суб"єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 2 (46). – С. 11-24.
963027
  Федотов О.А. Поняття суб"єктів протидії тероризму в Україні // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ ; редкол.: В.В. Чернєй, В.П. Бахін, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 19-23. – ISSN 1992-4437
963028
  Агулов М.В. Поняття суб"єктності в психологічній науці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
963029
  Самбір О.Є. Поняття суброгації в цивільному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 45-55. – ISSN 2078-9165
963030
  Левандовскі К.М. Поняття субсидіарної відповідальності та її правова природа // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 36-41
963031
  Ярмоліцька Н.В. Поняття субстанції, буття, руху, простору, часу у панпсихізмі О.О. Козлова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
963032
  Шаповалова К.П. Поняття субстанціональної єдності світу з точки зору діалектичного матеріалізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
963033
  Барандій М.В. Поняття суверенітету держави у міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 307-311
963034
  Гринюк Н.В. Поняття суверенітету у сучасному міжнародному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 58-61. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
963035
  Павлишин А. Поняття судових витрат у кримінальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.548-554. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
963036
  Ніколенко Л. Поняття судових доказів у господарському процесі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
963037
  Слободчикова Н.В. Поняття судових процедур у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 121-125
963038
  Хрімлі О.Г. Поняття судового захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 188-192. – ISSN 2219-5521
963039
  Ігонін Р. Поняття судової влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 18-22
963040
  Бігун В.С. Поняття суду в контексті здійснення правосуддя (аналіз окремих положень Конституції України) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 38-41. – (Право. Економіка. Управління)
963041
  Кабанець Н. Поняття суспільного договору в школі природного права (історичний екскурс, історія становлення нормативного поняття) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 179-215


  У статті пропонується історія розвитку поняття суспільного договору, як юридично-деонтологічного за своєю філософсько-правовою природою та фундаментального за теоретико-правовою. На підставі такого визначення, це поняття відіграє основну (базову) роль ...
963042
  Кабанець Н.І. Поняття суспільного договору як політико-правової моделі самоорганізації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанням теорії та філософії права. Розглядається схема суспільного договору як ідеальних правовідносин, що включає певні елементи (суб"єкти, об"єкт, предмет, зміст зобов"язання, гарантії забезпечення договору), на основі якого моделюється ...
963043
  Уманець Т.В. Поняття суті управлінської категорії "регіон" та її типи в умовах трансформації структури господарства України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 83-90 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
963044
  Баран А.В. Поняття та види акмеології: теоретичний аналіз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 109-115. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
963045
  Безклубий І.А. Поняття та види банківського рахунка // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 916-919. – ISBN 978-966-667-341-4
963046
  Скрипнюк О.В. Поняття та види відповідальності за порушення виборчого законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 18-27
963047
  Ровинський Ю. Поняття та види відповідальності за порушення фінансового законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 147-153. – ISSN 0132-1331
963048
  Заєць О.І. Поняття та види володіння землею в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 94-96. – ISBN 978-966-7957-18-6
963049
  Ємець Р.О. Поняття та види державного контролюу сфері земельних відносин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 276-280. – (Право). – ISSN 2222-5226
963050
  Ровинський Ю.О. Поняття та види державного примусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 27-32. – ISSN 1563-3349
963051
  Джуринський О. Поняття та види джерел господарського права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 93-95. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються питання щодо поняття та видів джерел господарського права України. Звертається увага на недосконалість законодавчого визначення переліку джерел господарського права в Господарському кодексі України та вносяться пропозиції, ...
963052
  Майданик Н.І. Поняття та види договорів азартної гри // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1192-1094. – ISBN 978-966-667-341-4
963053
  Лютікова П. Поняття та види договорів на надання інформаційних послуг // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
963054
  Лютікова П. Поняття та види договорів на надання інформаційних послуг // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
963055
  Оприско М.В. Поняття та види договорів про відчуження корпоративних прав // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 35-39
963056
  Вахонєва Т. Поняття та види договорів про створення й передачу об"єктів авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 59-68. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2308-0361
963057
  Діковська І.А. Поняття та види договору підряду // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 384-386. – ISBN 978-966-667-341-4
963058
  Корольов В. Поняття та види забезпечення позову в цивільному процесі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 60-66
963059
  Авдєєнко Є. Поняття та види завдань судів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 116-118. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  На основі комплексного дослідження чинного законодавства та наукової літератури визначені поняття та система завдань судів в Україні, запропоновано критерії їх класифікації. На основе комплексного исследования действующего законодательства и научной ...
963060
  Щербина В. Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню поняття та засобів державного регулювання господарської діяльності в Україні. Статья посвящена исследованию понятия и средств государственного регулирования хозяйственной деятельности в Украине. The article is devoted ...
963061
  Мірошніченко А.М. Поняття та види земельно-правових колізій // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 91-102.
963062
  Борисов В.І. Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 3-16. – ISSN 2079-6242
963063
  Шепітько М.В. Поняття та види злочинів проти правосуддя за законодавством зарубіжних країн // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 157-165. – ISSN 1993-0909
963064
  Сеньків Ю.В. Поняття та види злочинів у праві Великого князівства Литовського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 77-82.
963065
  Андреєва О. Поняття та види зобов"язального ризику у цивільному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 199-200. – ISBN 978-617-7069-14-9
963066
  Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – 213 л. – Бібліогр.: л. 196-213
963067
  Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
963068
  Кольга Т.О. Поняття та види інвестицій // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 255-265. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
963069
  Кочина О. Поняття та види інтелектуального піратства в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 19-22
963070
  Лазор Я.О. Поняття та види інформаційних систем // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 80-86. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
963071
  Наваляна Я.Т. Поняття та види латентних згвалтувань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 261-264. – ISSN 2219-5521
963072
  Танривердієв І. Поняття та види методів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 79-84. – ISSN 2072-8670
963073
  Якимець О.І. Поняття та види науково-технічних засобів, що використовуються у цивільному процесі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 142-149.
963074
  Журик Ю.В. Поняття та види недобросовісних дій у конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкривається питання походження та правової природи недобросовісної конкуренції та її основні види. The problem of origin and legal nature of unfair competition and principal forms are exposed in the article.
963075
  Андрєєв Д.В. Поняття та види незаконного обігу зброї // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 62-69. – ISSN 2524-0323
963076
  Шевчук В А. Поняття та види непридатного замаху // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.101-104. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
963077
  Олійник О.М. Поняття та види нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 139-145. – ISSN 2224-9281
963078
  Котюк В.О. Поняття та види нормативно-правових актів // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 158-162. – ISSN 2413-6433


  Нормативно-правовий акт — це офіційний акт-документ компетентних суб"єктів правотворчості, який містить норми права, що забезпечуються державою. Він є однією з форм існування та вираження норм права, є основною формою права для багатьох правових систем ...
963079
  Суярко М. Поняття та види об"єктів правовідносин у сфері забезпечення екологічної безпеки в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 98-102.
963080
  Пришва Н.Ю. Поняття та види обов"язкових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Наведено характеристику обов"язкових платежів, податків, зборів. Дано їх класифікацію та розглянуто особливості кожного виду. The article provides characteristics of mandatory payments, taxes and levies. Their classification is provided and ...
963081
  Сохацька О.Є. Поняття та види організаційно-правових договорів, що укладаються органами місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-97. – Бібліогр.: 15 назв
963082
  Гребенюк М. Поняття та види основних загроз сучасній продовольчій безпеці: правовий контекст / М. Гребенюк, Є. Кузнєцова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 55-59


  У статті розкриваються поняття та зміст основних загроз сучасній продовольчій безпеці, визначаються роль та завдання держави щодо запобігання постачанню на територію України неякісного продовольчого імпорту.
963083
  Верес І. Поняття та види особистих немайнових прав авторів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 10-15
963084
  Кохановська О.В. Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поняттю особистих немайнових прав в цивільному праві України та його видам. Статья посвящена понятию личных неимущественных прав в гражданском праве Украины и его видам. The paper is dedicated to the concept of personal non-property ...
963085
  Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно - правового договору // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
963086
  Кафарський В.В. Поняття та види підсудності адміністративних справ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 247-254. – ISSN 1563-3349
963087
  Крамаренко О.В. Поняття та види прав на землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 255-259
963088
  Алієва С.Т. Поняття та види працівників-мігрантів // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 256-260. – (Серія "Право" ; вип. 2)
963089
  Калєніченко Л.І. Поняття та види принципів юридичної відповідальності // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 24-31. – ISSN 1727-1584
963090
  Шехавцов Р.М. Поняття та види проблемних слідчих ситуацій / Р.М. Шехавцов, А.В. Хрипченко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.139-148
963091
  Шумило М.М. Поняття та види процедурно-організаційних правовідносин як стадії пенсійного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 282-293. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
963092
  Сергєєва Д. Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 180-188. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснений науковий аналіз точок зору процесуалістів та практиків щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій, а також аналіз відповідних положень нового Кримінального процесуального кодексу України. Доведено, що суб"єктний підхід до ...
963093
  Макаренко Л.О. Поняття та види соціальної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-15
963094
  Тинкул О.В. Поняття та види стадій адміністративних проваджень // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 303-307. – ISSN 1563-3349
963095
  Первомайский О. Поняття та види суб"єктів інвестиційних відносин // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 21-29.
963096
  Перепелиця М.О. Поняття та види суб"єктів фінансового права : монографія / М.О. Перепелиця ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 269, [3] с. – Бібліогр.: с. 239-270. – ISBN 978-966-458-370-8
963097
  Глущенко Л.Г. Поняття та види судових витрат за кодексом адміністративного судочинства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 142-145. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
963098
  Кологойда О.В. Поняття та види сурогатів цінних паперів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 83-93


  На підставі ознак цінного паперв визначено поняття сурогатного цінного папера. здійснено розмежування понять цінних паперів та їх сурогатів, розглянута практика випуску різних видів сурогатів цінних паперів.
963099
  Кашинцева О.Ю. Поняття та види товарних знаків в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються проблеми поняття "товарного знаку" у вітчизняному та іноземному законодавствах і правової охорони нових видів товарних знаків в Україні. Висловлюються пропозиції до законодавства щодо впровадження таких понять, як "загальновживаний ...
963100
  Богданова Ж.А. Поняття та види туристичної діяльності в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 194-197. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
963101
  Пустовіт І.М. Поняття та види фіктивного підприємництва // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-71.
963102
  Ігнатюк А. Поняття та види фінансових посередників, їх значення у сучасній ринковій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-27. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються поняття та функції фінансових посередників, їх види в економічній системі України з метою аналізу ролі фінансових посередників в сучасній економіці. The definition and functions of financial intermediaries, their types in the economic ...
963103
  Река В.А. Поняття та види фінансово-правових санкцій, що застосовують органи державної контрольно-ревізійної служби // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 163-173
963104
  Галус О.О. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 51-57. – (Право. Економіка. Управління)
963105
  Фелик В. Поняття та види форм профілактичної діяльності національної поліції України // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 77-82. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
963106
  Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 66-77. – ISSN 0132-1331
963107
  Андрейцев В.В. Поняття та види цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-74. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розкриваються істотні ознаки цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах, дається їх характеристика та визначення. The article deals with the definition and of the special features of the civil responsibility in innovation legal relations.
963108
  Костюк Ю. Поняття та види шкоди, завданої екологічним правопорушенням // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 2. – С. 96-103. – ISSN 1561-4999
963109
  Румянцев Ю. Поняття та види юридичних засобів захисту у сфері інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 42-46. – ISSN 2307-8049
963110
  Залєтов О. Поняття та відмінність убезпечення (страхування) життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 81-83. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність убезпечення (страхування) життя. Проведено порівняльний аналіз основних характеристики договорів убезпечення (страхування) життя та загального страхування (згідно з українським законодавством). Essence of life protection ...
963111
  Козаченко О.В. Поняття та властивості кримінально-правових заходів // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 87-95. – ISSN 2307-3427
963112
  Зоріна О.І. Поняття та дефінітивне визначення офшору як фінансово-правової (податкової) категорії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 392-397. – ISSN 1563-3349
963113
  Калинник І. Поняття та джерелд формування майна страхових організацій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 102-105.
963114
  Орлова О. Поняття та елементи господарського обліку, їх взаємозв"язок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 114-120. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правового регулювання господарського обліку, його елементів та їх взаємозв"язку. Визначено поняття господарського обліку, його завдання, а також вимоги до нього як єдиної облікової системи. Виконано аналіз відповідного ...
963115
  Макода В.Є. Поняття та елементи ліцензійного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 998-1003. – ISBN 978-966-667-341-4
963116
  Кравченко М.Г. Поняття та елементи національного законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 46-52. – ISSN 1563-3349
963117
  Орлов Ю.Ю. Поняття та елементи організації оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 178-187.
963118
  Яценко Н.Г. Поняття та елементи правового статусу суду в цивільному процесі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 135-139. – (Право ; Вип. 3/4). – ISSN 2226-3047
963119
  Кагадій М. Поняття та елементи правової системи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
963120
  Манжула А.А. Поняття та елементи правопорядку: сутність та значення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 109-113. – (Право та державне управління ; № 1 (5))
963121
  Корейба І.В. Поняття та елементи системи органів правової охорони Конституції України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 84-89.
963122
  Логінова В.В. Поняття та елементи спосубу заподіяння тілесних ушкоджень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 478-483. – ISSN 1563-3349
963123
  Біюн В О. Поняття та елементи шлюбного договору // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – C. 93-97. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
963124
  Петришина-Дюг Поняття та етапи інституціоналізації політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 199-204. – ISSN 1563-3349
963125
  Петришина-Дюг Поняття та етапи інституціоналізації політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 199-204. – ISSN 1563-3349
963126
  Стратонов В.М. Поняття та завдання пізнавальної діяльності слідчого // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 176-180. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
963127
  Чорноус Ю.М. Поняття та завдання судово-експертної діяльності у сучасних реаліях / Ю.М. Чорноус, О.А. Лопата // Криминалистика и судебная экспертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 3-10. – ISSN 0130-2655
963128
  Москаленко К. Поняття та загальна характеристика договорів у сфері музичного шоу-бізнесу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 72-79. – ISSN 2308-9636
963129
  Носік Ю.В. Поняття та загальна характеристика договору про конфіденційність // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1133-1137. – ISBN 978-966-667-341-4
963130
  Туцький Ю. Поняття та загальна характеристика земельної ділянки як об"єкта правовідношення викупу для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-79. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано загальні характеристики земельної ділянки як об"єкта правовідношення викупу для суспільних потреб, на основі яких сформовано поняття земельної ділянки як об"єкта даного правовідношення. В статье проанализированы общие ...
963131
  Ямкіна О. Поняття та загальна характеристика особистих немайнових прав дитини // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 46-71. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
963132
  Зеленський В. Поняття та загальна характеристика принципів конкурсного відбору в державній службі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7069-28-6
963133
  Зеленський В. Поняття та загальна характеристика принципів конкурсного відбору в державній службі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7069-28-6
963134
  Решота В.В. Поняття та загальна характеристика судового правозастосування джерел адміністративного права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 126-133. – ISSN 2524-0323
963135
  Кубальський В.Н. Поняття та загальна характеристика терористичних злочинів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 501-509. – ISSN 1563-3349
963136
  Смерницький Д.В. Поняття та засади адміністративно-правового забезпечення стандартизації в діяльності наукових установ МВС України // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України, Нац. акад. внутр. справ ; Редкол.: В.В. Чернєй, О.А. Федотов, О.М. Головко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (26). – С. 20-29. – ISSN 1992-4437
963137
  Бернада Є. Поняття та застосування реституції як наслідок недійсності правочину // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 82-92
963138
  Муравйов В.І. Поняття та зміст "Acguis communautaire" (спільного доробку) Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 129-134.
963139
  Смолярова М.Л. Поняття та зміст адаптації законодавства про працю України до законодавства Європейського Союзу / М.Л. Смолярова, А.С. Аристархова // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 19-22
963140
  Нечитайло О. Поняття та зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-18. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  В статті формулюється визначення поняття та з"ясовується зміст адміністративних справ, що виникають з податкових відносин. The conception is formulated and the maintenance of administrative matters being connected with tax relations is defined in the ...
963141
  Гапонюк О.О. Поняття та зміст адміністративно-правового регулювання публічно-сервісної діяльності органів державної влади України в митній сфері // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 70-76. – (Юридичні науки ; № 3)
963142
  Заблоцька О. Поняття та зміст бюджетної системи України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-56. – ISSN 0132-1331
963143
  Мироненко І. Поняття та зміст відносин добросусідства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 95-98
963144
  Тимошевський Д. Поняття та зміст відносин при регулюванні податкового кредиту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 110-113.
963145
  Дей М.О. Поняття та зміст гармонізації трудового законодавства України з правом Європейського Союзу про охорону праці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 311-314
963146
  Ярема О.Г. Поняття та зміст державного адміністрування у сфері економіки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 232-243. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
963147
  Головкін О.В. Поняття та зміст державного контролю у сфері охорони довкілля в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 70-77
963148
  Биркович Т.І. Поняття та зміст державної дипломатичної служби в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-97
963149
  Васильєва В. Поняття та зміст договору консигнації // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 163-165


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
963150
  Войтович І. Поняття та зміст доказування в адміністративному судочинстві // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-50
963151
  Братель О. Поняття та зміст доктрини інформаційної безпеки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-41. – ISSN 0132-1331
963152
  Пиріг І. Поняття та зміст експертної діяльності органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 255-262. – ISSN 0132-1331
963153
  Щербанюк Д.В. Поняття та зміст експертної ініціативи у кримінальному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 95-102. – ISSN 1999-5717
963154
  Мацегорін О.І. Поняття та зміст захисту цивільних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 143-147
963155
  Вовк О.О. Поняття та зміст зовнішньої безпеки: теоретико-правовий аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 8 (142). – С. 11-18


  У статті досліджено змістовну сутність поняття "зовнішня безпека" як свідомого впливу суб"єктів влади на загрози у зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній сферах та є складовою частиною національної безпеки держави.
963156
  Легка Я.І. Поняття та зміст інвестиційних ризиків як об"єкту управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 289-292


  Ризик відіграє важливу роль при інвестуванні, він є одним з основних критеріїв, за яким можна обрати об"єкт інвестицій. Управління інвестиційними ризиками вимагає чіткого усвідомлення їх сутності, змісту та положення в загальній ієрархії економічних ...
963157
  Лушер В.В. Поняття та зміст інформації в органах прокуратури України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 166-171. – ISSN 2078-3566
963158
  Колодій І. Поняття та зміст інформації: соціальні та правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 83-86.
963159
  Гриник Л.І. Поняття та зміст категорії "самозахист": доктрина та законодавство // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 63-68. – ISBN 978-966-7178-01-8
963160
  Лавріненко І.А. Поняття та зміст категорії волі при укладанні правочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 225-231
963161
  Кобрин В.С. Поняття та зміст конституційно-правового статусу Прем"єр-міністра України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 131-136. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
963162
  Міщенко С.Г. Поняття та зміст кримінальної юстиції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 521-526. – ISSN 1563-3349
963163
  Грекова М. Поняття та зміст міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 110-114


  Проведено науковий аналіз становлення та розвитку теоретичних підходів до взначення змісту міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці. Про В.Г. Буткевича, А.С. Довгерта, В.Ф. Опришко. - С. 110.
963164
  Лобанова С. Поняття та зміст нафтогазового комплексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 44-46
963165
  Ліпкан В. Поняття та зміст націобезпекознавства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.114- 118. – ISSN 0132-1331
963166
  Мироненко І.В. Поняття та зміст обтяжень майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 135-139
963167
  Звоздецька І.В. Поняття та зміст парламентських процедур // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 64-67
963168
  Козак О.С. Поняття та зміст позитивної кримінальної відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 253-255. – ISBN 978-966-458-403-3
963169
  Яковець І.С. Поняття та зміст політики україни у сфері виконання кримінальних покарань // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 62-71.
963170
  Софіюк Т.О. Поняття та зміст права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 243-249. – (Серія "Право" ; вип. 2)
963171
  Юревич І.В. Поняття та зміст правового забезпечення роботи суду // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 165-167. – ISBN 978-966-937-189-8
963172
  Щербина В. Поняття та зміст правового режиму майна суб"єктів господарювання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-80.
963173
  Цікало В. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект / В. Цікало, О. Гнатів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 34-38.
963174
  Лобода А. Поняття та зміст правової безпеки особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 121-125
963175
  Андрусяк В.Б. Поняття та зміст правозахисної функції слідчого // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 506-508. – ISSN 1563-3349
963176
  Костишин Р.В. Поняття та зміст принципів передвиборчої агітації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 192-198. – ISSN 1563-3349
963177
  Радишевська З.М. Поняття та зміст принципу сталого розвитку // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 350-353. – ISBN 978-966-7957-18-6
963178
  Андрусів Л.М. Поняття та зміст промульгації законів Украни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 35-39. – (Юридична ; Вип. 2)
963179
  Муляр А.В. Поняття та зміст професійної етики прокурора // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7169-06-9
963180
  Дітріх О. Поняття та зміст психічного насильства в кримінальному праві України проблеми визначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми психічного насильства в теорії кримінального права України. Дається загальна характеристика визначення поняття, змісту, видів психічного насильства. Розглянуті думки вчених криміналістів, які займалися вивченням даної теми. Probed ...
963181
  Карпінська Н.В. Поняття та зміст ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі в умовах виховної колонії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 126-131
963182
  Горев В.О. Поняття та зміст свободи договору як загальної засади цивільного законодавства України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 91-99. – (Юридична ; Вип. 1)
963183
  Антонов В.О. Поняття та зміст системи національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 137-144. – ISSN 1563-3349
963184
  Коваленко-Кужольна Поняття та зміст трудового договору у проекті Трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-43
963185
  Ковалевська О.П. Поняття та зміст управління комунальною власністю, механізм його адміністративно-правового регулювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 108-111. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
963186
  Радзівіл К. Поняття та зміст фінансової безпеки держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 94-97
963187
  Фурса С.Я. Поняття та зміст шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1149-1153. – ISBN 978-966-667-341-4
963188
  Куйбіда Р.О. Поняття та значення адміністративного договору // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 277-280. – ISBN 978-966-667-624-8
963189
  Углик Н.М. Поняття та значення адміністративної процедури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 226-228. – (Право. Економіка. Управління)
963190
  Костюченко О. Поняття та значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-96. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Наводиться поняття і аналізується значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальних справах як етапу апеляційного провадження в кримінальному процесі України. The determination of appealing against court decisions in criminal cases as a ...
963191
  Галабала М. Поняття та значення загальної частини кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 122-126
963192
  Шамова В.М. Поняття та значення засад кримінального процесу // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 166-169. – ISBN 978-617-7363-09-4
963193
  Шамова В.М. Поняття та значення засад кримінального процесу // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 111-115. – ISBN 978-617-7363-14-8
963194
  Рєзнікова В. Поняття та значення заходів до забезпечення позову в господарському процесі України / В. Рєзнікова, Б. Орленко // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 142-146. – ISSN 1561-4999


  У статті розглядається забезпечення позову в системі забезпечувальних заходів господарського процесу України. Окреслено ознаки заходів до забезпечення позову. Надано авторське визначення поняття "забезпечення позову в господарському процесі". В ...
963195
  Волот О.І. Поняття та значення інформації, знань та інформаційних технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 177-180
963196
  Митрофанов І. Поняття та значення кримінально-виконавчої характеристики наркозалежних засуджених // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-96.
963197
  Вознюк І. Поняття та значення кримінально-процесуального доказування // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 169-171. – ISBN 978-617-7363-09-4
963198
  Говоруха М. Поняття та значення організації роботи прокурора у виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-50.
963199
  Балаклицький А.І. Поняття та значення основних ознак держави на сучасному етапі розвитку суспільства: загальнотеоретична характеристика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 96-101. – ISSN 1563-3349
963200
  Новак Р.В. Поняття та значення особливих порядків кримінального провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 75-84. – ISSN 1999-5717
963201
  Демидко В.О. Поняття та значення права на здорові й безпечні умови праці // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : наукове видання / Національний ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2013. – Вип. 1. – С. 55-65
963202
  Гріненко О.О. Поняття та значення привілеїв та імунітетів у праві ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 472-481. – ISSN 1563-3349


  Досліджено розвиток привілеїв та імунітетів у праві ЄС, їх застосування у практичній діяльності ЄС. Исследовано развитие привилегий и иммунитетов в праве ЕС, их использование в практике Европейского Союза. The article is devoted to the development of ...
963203
  Вареник О.С. Поняття та значення процедурних норм з припинення трудового договору // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 222-232
963204
  Марчак В.Я. Поняття та значення психологічних знань у кримінальному процесі // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.104-108. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
963205
  Грек Б.М. Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні / Б.М. Грек, ГрекТ.Б // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 29-34
963206
  Волошин В. Поняття та їх референти: релігієзнавчий контекст // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 147-151. – ISSN 1728-9343
963207
  Новосельська Ірина Поняття та категорії міжнародних і європейських стандартів відповідальності у сфері трудових відносин та їх дотримання Україною // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 71-74
963208
  Мяловицька Н.А. Поняття та класифікація автономних утворень у сучасних державах світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання визначення та класифікації автономних утворень у федеративних і унітарних державах. The article deals with theoretical issue of the definition and classification of the autonomous formations in the federative and ...
963209
  Безбабіна О. Поняття та класифікація гарантій реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 91-96.
963210
  Печений О. Поняття та класифікація грошових зобов"язань у контексті положень нового Цивільного кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.35-40
963211
  Литвиненко В.І. Поняття та класифікація завдань правоохоронних органів як суб"єктів протидії корупції в Україні // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 418-424. – ISSN 2307-3427
963212
  Петренко Павло Поняття та класифікація злочинів у банківській сфері // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 47-49.
963213
  Чеботарьова Г.В. Поняття та класифікація злочинів у сфері медичної діяльності за кримінальним законодавством України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 522-528. – ISSN 1563-3349
963214
  Факас І.В. Поняття та класифікація конституційно-правових принципів організації і діяльності судів загальної юрисдикції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-131.
963215
  Палій Є.В. Поняття та класифікація кредитних угод, що укладаються Міжнародним валютним фондом // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 498-503. – ISSN 1563-3349
963216
  Волощук Т.В. Поняття та класифікація методів у криміналістиці та портретній експертизі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 11 (110). – С. 33-36
963217
  Чаплинський К.О. Поняття та класифікація обшуків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 132-135. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
963218
  Швець І.В. Поняття та класифікація прав дитини в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 145-151
963219
  Стаднік О. Поняття та класифікація принципів виборчого права // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 25-31
963220
  Стаднік О.М. Поняття та класифікація принципів виборчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 99-106
963221
  Кравець І. Поняття та класифікація сучасних господарських систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 71-76. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам правового становища сучасних господарських систем. Обґрунтовується основна мета створення господарських систем у сучасних економічних умовах. Аналізуються ознаки господарських систем та на їх основі формулюється поняття ...
963222
  Руденко О.В. Поняття та класифікація уніфікації норм міжнародного приватного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.66-70. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
963223
  Клименко М.М. Поняття та концептуальні підходи до відповідальності в контексті адміністративно-правової реформи в україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 145-152. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
963224
  Шаблистий В.В. Поняття та кримінально-правове забезпечення особистої (фізичної) безпеки людини в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 119-123
963225
  Лебідь В.П. Поняття та критерії виділення правозахисних міжнародних неурядових організацій в системі ООН // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 421-424. – ISSN 2219-5521
963226
  Клочков В. Поняття та критерії ефективності прокурорського нагляду // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 92-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
963227
  Клочков В.Г. Поняття та критерії ефективності прокурорського нагляду за дотриманням та застосуванням прав і свобод особистості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 211-215. – ISSN 1563-3349
963228
  Похиленко І.С. Поняття та критерії класифікації суб"єктів малого підприємництва // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 219-227. – ISBN 966-7784-65-7
963229
  Баранкова В. Поняття та межі нотаріальної таємниці // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (94). – С. 192-219
963230
  Габлей Н.Г. Поняття та мета покарання // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 2. – С. 185-192
963231
  Савіщенко В.М. Поняття та мета систематизації нормативно-правових актів у сфері освіти та науки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 192-199. – ISSN 2078-3566
963232
  Тертична Ю.В. Поняття та методика дослідження еволюції сакрального поля міста Києва // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 172-174
963233
  Майданик Л. Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в праві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 39-45. – ISSN 2308-9636
963234
  Шевельов О.М. Поняття та міжнародно-правовий захист цивільного населення під час збройних конфліктів відповідно до норм міжнародного гуманітарного права // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 66-68. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
963235
  Колосов Р.В. Поняття та місце агентського договору в цивільному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.42-45
963236
  Баланюк Л. Поняття та місце небанківської установи у фінансовій системі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-51. – ISSN 0132-1331
963237
  Баланюк Л. Поняття та місце небанківської установи у фінансовій системі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
963238
  Краснова Ю.А. Поняття та місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 138-146. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
963239
  Сорока О.С. Поняття та місце права на розвиток у системі основних прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються різні погляди і уявлення про поняття і сутність прав людини, основні концепції і підходи до поділу прав людини на види, зокрема, на основні (фундаментальні) й неосновні (похідні), аргументується можливість віднесення до основних ...
963240
  Худик А.М. Поняття та місце правових позицій у структурі актів Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 489)


  В даній статті аналізується природа правових позицій Конституційного Суду України, дається власне авторське визначення цього поняття. Детальна увага приділяється аналізу наукових підходів до розуміння даного правового феномену. Дається розмежування ...
963241
  Бобко Т.В. Поняття та наслідки правочину: проблеми теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 56-64
963242
  Євстігнєєв А. Поняття та науково-практичне значення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 77-81. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню поняття вимоги екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі приватизації земель в Україні, а також їх науково-практичному значенню. Наводиться визначення поняття "вимоги екологічної безпеки, що забезпечуються в процесі ...
963243
  Руденко М. Поняття та нормативний зміст позову прокурора до адміністративного суду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-62.
963244
  Резнік Г. Поняття та обсяг дієздатності неповнолітніх осіб в Україні та зарубіжних країнах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 80-85
963245
  Скачко Д.П. Поняття та ознаки адміністративно-господарських санкцій // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 60-65.
963246
  Крайник Г.С. Поняття та ознаки амністії в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 202-208. – ISSN 2224-9281
963247
  Жукотанська О. Поняття та ознаки антиконкурентного правопорушення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 171-172. – ISBN 978-617-7069-14-9
963248
  Гриб К. Поняття та ознаки атестації працівників освіти за трудовим правом України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 358-364. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
963249
  Рябцева Я.Г. Поняття та ознаки банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.213-218. – ISBN 966-7784-65-7
963250
  Занфіров М.В. Поняття та ознаки бюджетно-правових санкцій // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 46-51
963251
  Румянцева Г. Поняття та ознаки бюджетного законодавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 18-23. – ISSN 2076-9326


  Подано визначення поняття бюджетного права, розглядаються бюджетні правовідносини як різновид правовідносини, вони характеризуються загальними ознаками та рисами притаманними всім правовідносинам, а також вирізняються своїми специфічними особливостями.
963252
  Шекера Ю.О. Поняття та ознаки господарсько-процесуальних строків // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 112-120
963253
  Панасюк С.В. Поняття та ознаки громадського контролю за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення в умовах сьогодення: теоретико-правовий підхід // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 267-274. – ISSN 2306-9082
963254
  Менджул М.В. Поняття та ознаки громадської організації: цивільно-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 349-355. – ISSN 1563-3349
963255
  Сенчук В.В. Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 110-117. – ISSN 1563-3349
963256
  Мельник В. Поняття та ознаки депозитарної та клірингової діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 35-41
963257
  Бевзенко В. Поняття та ознаки державного регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 106-110.
963258
  Бородій В. Поняття та ознаки дитячої безпритульності / В. Бородій, І. Тимкович // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 25-31
963259
  Дзера О.В. Поняття та ознаки договору міни / О.В. Дзера, С.М. Бервено // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 149-153. – ISBN 978-966-667-341-4
963260
  Отраднова О.О. Поняття та ознаки договору позички // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 376-378. – ISBN 978-966-667-341-4
963261
  Діковська І.А. Поняття та ознаки договору транспортного експедирування // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 651-660. – ISBN 978-966-667-341-4
963262
  Кузін Д. Поняття та ознаки друкованих ЗМІ: господарсько-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 80-84. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджені актуальні питання, пов"язані з визначенням термінів і головних ознак засобів масової інформації і їх особливого виду - друкованих ЗМІ. Зокрема проаналізовані відповідні вітчизняні нормативні акти та законодавчі акти інших держав. ...
963263
  Кармаза О.О. Поняття та ознаки житла за законодавством України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 6-10.
963264
  Гриняк О. Поняття та ознаки житла як об"єкта права спільної власності подружжя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 55-59. – ISSN 2308-9636


  У статті проаналізовано легальне визначення житла.
963265
  Щасний А.В. Поняття та ознаки завідомо неправосудного вироку як предмета злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 509-515. – ISSN 1563-3349
963266
  Мельник В.П. Поняття та ознаки законодавства: проблеми, підходи, напрями вирішення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 50-54. – ISSN 1563-3349
963267
  Словська І.Є. Поняття та ознаки закону // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
963268
  Кулініч О.О. Поняття та ознаки зображення фізичної особи як нематеріального блага // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 89-96. – ISSN 2078-9165
963269
  Омельченко А. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 218-223. – ISSN 0132-1331
963270
  Миргородський Е.О. Поняття та ознаки індивідуальних суб"єктів трудового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 208-211. – ISSN 2219-5521
963271
  Нашинець-Наумова Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 73-76


  У статті розглядаються поняття й ознаки нового для українського інформаційного права виду інформації - інсайдерської інформації. Автором виділяється низка ознак інсайдерської інформації, що дає підставу говорити про самостійний правовий режим, який ...
963272
  Радутний О.Е. Поняття та ознаки інформаційної агресії на законодавчому рівні в кримінально-правовій сфері // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 58-63
963273
  Сергєєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.36-39


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
963274
  Кушнір І. Поняття та ознаки конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 24-30
963275
  Волков О. Поняття та ознаки крайньої необхідності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-63
963276
  Навроцький В. Поняття та ознаки міжнародних злочинів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.437-445. – (Серія юридична ; Вип. 38)
963277
  Руднєва О.М. Поняття та ознаки міжнародних стандартів прав і свобод людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 10-15. – ISSN 1563-3349
963278
  Смолин Я. Поняття та ознаки міжнародного договору купівлі - продажу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 139-143


  В цій статті розглянуто поняття міжнародного договору купівлі - продажу, наведені його основні характеристики, здійснена спроба дати визначення останнього на підставі аналізу нормативних положень міжнародних актів та внутрішньо національного ...
963279
  Борисенко В.В. Поняття та ознаки місцевих податків та зборів за законодавством України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 221-226. – (Серія "Право" ; вип. 2)
963280
  Запорощенко Н.А. Поняття та ознаки місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або аналогів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 12 (111). – С. 32-35.
963281
  Дуюнова О. Поняття та ознаки найманої праці // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.49-52
963282
  Ізарова І.О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 57-62
963283
  Мельник В. Поняття та ознаки нормативно-правового акта: теоретичний аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 17-27
963284
  Пацурківський Ю.П. Поняття та ознаки обмежених речових прав // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.60-65. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
963285
  Предместніков О. Поняття та ознаки органів юстиції України як органів виконавчої влади // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 97-106. – ISSN 1993-0909
963286
  Чурпіта Г.В. Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 52-58. – ISSN 2222-5374
963287
  Бичкова С.С. Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах позовного провадження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 197-205
963288
  Корольчук Л.М. Поняття та ознаки охорони праці: проблеми та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 274-284. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
963289
  Коробенко Н.П. Поняття та ознаки пенсійних правовідносин у недержавному пенсійному забезпеченні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 306-311. – ISSN 1563-3349
963290
  Демянчук Ю.Г. Поняття та ознаки подвійного оподаткування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
963291
  Луценко І. Поняття та ознаки правового стимулу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-14.
963292
  Васильченко О.П. Поняття та ознаки правової відповідальності за порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 29-35. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047


  В статті охарактеризовано поняття "відповідальність" та "юридична відповідальність"; встановлено ознаки юридичної відповідальності; визначено загальні та спеціальні ознаки конституційно-правової відповідальності; сформульовано поняття ...
963293
  Юрчишин В.Д. Поняття та ознаки правової експертизи проектів нормативно-правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 54-59. – ISSN 1563-3349
963294
  Сердюк Н.А. Поняття та ознаки правозастосовчої помилки як правової категорії // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2016. – № 1/2 (64/65). – С. 68-72. – ISSN 2413-743X
963295
  Нетеса Н.В. Поняття та ознаки предмета порушення правил охорони або використання надр (ст.240 КК) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 307-311
963296
  Сивак М. Поняття та ознаки приміток статей Особливої частини КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 95-100


  Проблемні аспекти.
963297
  Кравців Я.В. Поняття та ознаки продуктів харчування як об"єктів цивільних прав // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 57-64. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
963298
  Баранчук В.В. Поняття та ознаки психологічного контакту в процесі допиту // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 326-332
963299
  Кравчук О.В. Поняття та ознаки публічної власності // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 92-97. – (Серія "Право" ; вип. 2)
963300
  Дзюбановський Ю.І. Поняття та ознаки реалізації конституційного права людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 280-284. – ISSN 1563-3349
963301
  Білик О.О. Поняття та ознаки режиму окремого проживання подружжя // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 156-158. – ISBN 978-617-7363-7-0
963302
  Берназюк Я.О. Поняття та ознаки рішення Президента України в формі доручення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 16-22
963303
  Кочин В. Поняття та ознаки саморегулювання у цивільному праві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 52-56. – ISSN 2308-9636
963304
  Коваленко Т.О. Поняття та ознаки сільськогосподарського підприємства як суб"єкта аграрних правовідносин // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 589-591. – ISBN 966-660-151-6
963305
  Кармаза О.О. Поняття та ознаки соціального житла за законодавством України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 178-182. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розкривається поняття "соціальне житло" та здійснюється науково-практичний аналіз його ознак за законодавством України.
963306
  Шама Н. Поняття та ознаки спадкового договор // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 142-150. – (Серія юридична ; Вип. 49)
963307
  Берназюк А.Ю. Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підготовки проектів актів президента України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 32
963308
  Щербина В.С. Поняття та ознаки сторін в арбітражному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 47-52. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье на основе нового законодательства о государственном арбитраже в СССР рассматриваются специфические признаки сторон в арбитражном процессе, с их учетом предпринята попытка сформулировать определение сторон в арбитраже. Освещая вопрос о ...
963309
  Ніколенко Л.М. Поняття та ознаки судових помилок, які є підставою перегляду судових актів у господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 175-178
963310
  Слободян С. Поняття та ознаки твору як об"єкта авторського права // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-14. – ISSN 1608-6422
963311
  Лукасевич-Крутник Поняття та ознаки транспортних послуг // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 113-117. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
963312
  Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудового договору: сучасний вимір та перспективи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 271-277. – ISSN 2306-9082
963313
  Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності в умовах кодифікації трудового законодавства: проблеми та напрями вирішення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0132-1331
963314
  Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності роботодавця у контексті кодифікації трудового законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 95-101. – ISSN 0132-1331
963315
  Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності трудового колективу: теоретико-правовий аспект // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 19-21
963316
  Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності фізичної особи у контексті формування її національної моделі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 365-369. – ISSN 1563-3349
963317
  Кологойда О.В. Поняття та ознаки фондових правовідносин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 59-67
963318
  Сливич І.І. Поняття та ознаки юридичних фактів в загальній теорії права та в теорії кримінального процесу / І.І. Сливич, О.С. Семерак // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 440-447. – ISSN 1563-3349
963319
  Москалюк О.В. Поняття та ознаки юридичної колізії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 83-88. – ISSN 1563-3349


  Розглядаються основні теоретичні підходи до визначення поняття юридичної колізії. В статті акцентується увага на необхідності розуміння колізії саме як протиріччя норм права, а не нормативних актів. Наведено авторське визначення поняття юридичної ...
963320
  Безклубий І.А. Поняття та окремі види кредиту // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 909-911. – ISBN 978-966-667-341-4
963321
  Єрьоменко В.В. Поняття та окремі види норм трудового права в аспекті правозастосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 37-43
963322
  Залєтов О. Поняття та основна суть екологічного страхування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 2. – С. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-7923
963323
  Качан І. Поняття та основні адміністративно-правові форми правового захисту військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних cил України // Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-15.
963324
  Пампура М.В. Поняття та основні виміри глобалізації як специфічної форми сучасного трансформаційного процесу // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 50-58. – ISSN 1999-5717
963325
  Приймаченко Д. Поняття та основні ознаки адміністративної діяльності митних органів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 108-112
963326
  Таньчук О.А. Поняття та основні ознаки державно-управлінських рішень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 137-140
963327
  Шатіло В. Поняття та основні ознаки конституційного механізму державної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 47-49. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню поняття та основних ознак конституційного механізму державної влади. З метою визначення дефініції конституційного механізму державної влади виділено основні ознаки зазначеного правового феномена. З"ясовано, що основними ознаками ...
963328
  Рябоконь Є.О. Поняття та основні ознаки нерухомості як предмета договору купівлі-продажу об"єктів нерухомості // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 100-106. – ISBN 978-966-667-341-4
963329
  Буц О.В. Поняття та основні ознаки правозастосовних актів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – C. 3-8. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
963330
  Борець Т. Поняття та основні ознаки слідчих дій // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 125-128.
963331
  Чігіна Н.В. Поняття та основні правові проблеми упорядкування відносин у сфері хмарних технологій // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2015. – № 2 (46). – С. 17-24
963332
  Дарморіс О.М. Поняття та основні принципи трудового права Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 375-381. – ISSN 1563-3349
963333
  Шапаренко С.О. Поняття та основні риси адміністративної і дисциплінарної відповідальності осіб мілітаризованих формувань // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 117-122. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
963334
  Столбовий В.М. Поняття та основні риси організованої злочинності // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 127-128
963335
  Швець Ю.В. Поняття та основні характеристики Центральної виборчої комісії як органу держави // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 67-72
963336
  Циганов О.Г. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 100-105. – ISSN 2072-8670
963337
  Сердюк І.А. Поняття та особливості акта застосування норм права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 43-51. – ISSN 2524-0323
963338
  Михалюк О. Поняття та особливості виконання цивільного-правового зобов"язання третьою особою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-265. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
963339
  Сидоренко О.М. Поняття та особливості догми права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 56-61. – (Право. Економіка. Управління)
963340
  Корольов В. Поняття та особливості договорів в АПК // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-66.
963341
  Кирилюк Д. Поняття та особливості договору іпотеки об"єктів незавершеного будівництва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 187-189. – ISBN 978-617-7069-17-0
963342
  Лисенко В.В. Поняття та особливості договору міни(бартеру) за чинним законодавством України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 307-314. – ISSN 1563-3349
963343
  Майданик Р.А. Поняття та особливості договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1111-1114. – ISBN 978-966-667-341-4
963344
  Герц А.А. Поняття та особливості договору про надання медичних послуг у пластичній хірургії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 156-159. – ISSN 2219-5521
963345
  Фарковець М. Поняття та особливості доказів і доказування у цивільному процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-30
963346
  Фарковець М. Поняття та особливості доказів і доказування у цивільному процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 78-82.
963347
  Рахнянська Т.О. Поняття та особливості екологічного менеджменту як складової механізму реалізації правового режиму земель капітального будівництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 331-340. – (0). – ISSN 2078-9165
963348
  Ковалевська Д. Поняття та особливості європейського громадянства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 15-17
963349
  Лисенко Я. Поняття та особливості земельних юрисдикційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 80-86
963350
  Домбровська О.В. Поняття та особливості конституційно-правової відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 79-83. – (Право. Економіка. Управління)
963351
  Корнієнко П.С. Поняття та особливості конституційної правозахисної діяльності // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 34-43. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
963352
  Терентьєва О.К. Поняття та особливості методів адміністрування плати за землю в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 96-101. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
963353
  Забара С. Поняття та особливості методів спортивного права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 141-144.
963354
  Смірнов Г.Ю. Поняття та особливості мови ворожнечі: цивільно-правові аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 403-406. – ISSN 2219-5521
963355
  Михайлюк Г.О. Поняття та особливості надання банківських послуг за допомогою Інтернету // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 162-168. – ISSN 0132-1331
963356
  Сердюк І.А. Поняття та особливості нормативно-правового акта // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 44-51. – ISSN 2524-0323
963357
  Плужнік О.І. Поняття та особливості організованої транснаціональної злочинності // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 47-49. – ISSN 2312-928X
963358
  Мельничук О. Поняття та особливості освітніх правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 15-19


  У статті аналізуються погляди вчених щодо поняття освітніх правовідноин та пропонується їх авторська дефініція. Шляхом визначення особливостей, притаманних освітнім правовідносинам, обгрунтовується їх концепція як самостійного виду правовідносин.
963359
  Васильєва В. Поняття та особливості посередницьких договорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 42-43. – ISSN 0132-1331
963360
  Рєзнікова В. Поняття та особливості посередницьких договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 73-78. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено посередницьким договорам. Визначено поняття договору про надання посередницьких послуг (посередницького договору). Особливу увагу приділено питанню правової природи відносин, що виникають на підставі посередницького договору, аналізу ...
963361
  Стаховська Н.М. Поняття та особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-63. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Порівнюються та аналізуються різні дефініції поняття соціального забезпечення, розкриваються поняття, основні риси та особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення. Different definitions of the concept of social security are analyzed; ...
963362
  Кондратюк Т.М. Поняття та особливості правового режиму земель національної екологічної мережі України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 129-137. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
963363
  Ковальчук Т.Г. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-37. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання понятійного апарату земель сільськогосподарського призначення та визначаються особливості їхнього правового режиму за чинним законодавством України. Questions of conceptual apparatus of agricultural land are examined and features ...
963364
  Левківська Н. Поняття та особливості правового статусу посадової особи органу місцнвого самоврядування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 194-204
963365
  Кізлов С. Поняття та особливості правової акультурації // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 237-242. – ISSN 1561-4999
963366
  Мендик Л.В. Поняття та особливості правової охорони лісів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 448-452. – ISSN 1563-3349
963367
  Костюк В. Поняття та особливості правосуб"єктності юрисдикційних органів у трудовому праві // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 15-17
963368
  Глущенко Є.О. Поняття та особливості принципів європейського контрактного права // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 59-63. – ISBN 978-966-7178-01-8
963369
  Кротюк О.В. Поняття та особливості принципу офіційного з"ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 322-329. – ISSN 1026-9932
963370
  Яремах З.В. Поняття та особливості системи державних кадастрів природних ресурсів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 525-532. – ISSN 1563-3349
963371
  Михальнюк О. Поняття та особливості сімейно-правового договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання договірного регулювання сімейних відносин на сучасному етапі. З метою створення загальної теорії договору в сімейному праві України визначено поняття та правову природу сімейно-правового договору, виокремлено його ...
963372
  Онищук І.І. Поняття та особливості техніки юридичного письма в нормативно-правовому акті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 5-11. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
963373
  Вишновецька С. Поняття та особливості трудових процесуальних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.71-75
963374
  Завгородня В. Поняття та особливості шкоди, заподіяної порушенням лісового законодаввства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.96-101
963375
  Данилюк Ю. Поняття та особливості юридичних фактів у конституційному праві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
963376
  Щербань В.А. Поняття та особливості юридичної відповідальності професійних спілок у трудовому праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 50-54. – (Правознавство ; Вип. 273)
963377
  Вереша Р. Поняття та підстава кримінальної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 97-102. – ISSN 0132-1331
963378
  Кравець В. Поняття та повноваження уповноваженої службової особи в кримінальному провадженні / В. Кравець, М. Веселов // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 148-153. – ISSN 1561-4999
963379
  Хван Л. Поняття та порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 14-26.
963380
  Волощук О.Т. Поняття та правова природа арбітражу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 51-55. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У даній статті досліджуються проблеми визначення понять "арбітраж" та "міжнародний комерційний арбітраж", аналізується правова природа арбітражу, окреслюються основні та специфічні риси міжнародного комерційного арбітражу.
963381
  Богатирьов І. Поняття та правова природа бюджетного зобов"язання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-85.
963382
  Фортуна Т.Я. Поняття та правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 41-44
963383
  Шандра Р. Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 154-161. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
963384
  Михайлів М. Поняття та правова природа грантового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 182-188. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено питання поняття та правової природи грантового договору на підставі чинного законодавства, міжнародних договорів, іноземного законодавства та практики, а також проаналізовано його зміст. Визначено поняття гранта як предмета договору. ...
963385
  Цікало В. Поняття та правова природа давності в цивільних правовідносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.302-306. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
963386
  Щербакова Н.В. Поняття та правова природа договорів про злиття та приєднання господарських товариств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 209-217. – ISBN 9
963387
  Верес І. Поняття та правова природа договору факторингу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 89-92
963388
  Покачалова А. Поняття та правова природа забезпечення забов"язань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 76-82
963389
  Грабарчук О. Поняття та правова природа консалтингової послуги // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 272-273. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
963390
  Лютий В. Поняття та правова природа неттінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 93-101. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються підходи до визначення поняття неттінгу в науковій доктрині, законодавстві зарубіжних країн та судовій практиці. Розкривається правова природа механізму неттінгу та його особливості в порівняні з іншими правовими інструментами. ...
963391
  Богашов О. Поняття та правова природа органів управління виборчим процесом // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 21-28


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
963392
  Доманова І.Ю. Поняття та правова природа представництва в цивільному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 120-123. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні теорії правової природи представництва, аналізується структура представницьких відносин, установлюється їхній суб"єктний склад та наводяться критерії відмежування представництва від схожих правових інститутів. Major theories of ...
963393
  Пришва Н.Ю. Поняття та правова природа принципів побудови системи обов"язкових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються принципи побудови системи оподаткування України. Проводиться їх порівняння з основними засадами побудови системи обов"язкових платежів. The principles of setting up the taxation system are analysed. They are compared with the fundamental ...
963394
  Шемшур О. Поняття та правова природа ризику у приватному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 105-108. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Автором у статті робиться спроба узагальнити існуючі підходи до розуміння поняття "ризик" у праві. На підставі аналізу особливостей прояву ризику у приватному праві визначаються основні характерні риси цього поняття та наводиться його ...
963395
  Рябоконь Є.О. Поняття та правова природа спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1172-1179. – ISBN 978-966-667-341-4
963396
  Артемишин М.Б. Поняття та правова природа спільної торговельної політики Європейського співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 107-117.
963397
  Зайченко М. Поняття та правова природа транснаціональних корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 117-121.
963398
  Шевчук О. Поняття та правова природа фінансових послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 29-32
963399
  Дутко А.О. Поняття та правова природа шлюбного договору // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 188-191. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
963400
  Войтенко І.С. Поняття та правове регулювання ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 2219-5521
963401
  Клименко С. Поняття та правовий режим житла як об"єкта права власності фізичної особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 105-108
963402
  Коломієць П.В. Поняття та правові аспекти спеціального податкового режиму в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 231-238. – (Серія юридична ; Вип. 1)
963403
  Войнаровська О. Поняття та правові наслідки конкубінату // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 111-113.
963404
  Дзера І.О. Поняття та правові ознаки договору купівлі-продажу в роздрібній торгівлі / І.О. Дзера, О.В. Дзера // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 79-88. – ISBN 978-966-667-341-4
963405
  Некрасова Т. Поняття та правові ознаки субсидій як одного з видів державної допомоги суб єктам господарювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 23-28.
963406
  Трофімцов В.А. Поняття та правові підстави протидії тероризму в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 199-210
963407
  Безбабіна О. Поняття та правосуб"єктність юридичних осіб як суб"єктів підприємницької діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-43.
963408
  Пивовар В.Я. Поняття та предмет антропології права як науки та навчальної дисципліни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується актуальність дослідження проблем антропології права, її предмету як науки і навчальної дисципліни. В статье обосновывается актуальность исследования проблем антропологии права, ее предмета как науки и учебной дисциплины. The ...
963409
  Криса М. Поняття та предмет договору підряду на геологічне вивчення надр за державним замовленням // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 29-33. – ISSN 2308-9636
963410
  Гринько С.Д. Поняття та предмет зобов"язань за римським приватним правом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 38-51. – (0). – ISSN 2078-9165
963411
  Гетманцев О.В. Поняття та предмет цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 33-39. – (Правознавство ; Вип. 435)
963412
  Ковтун С.І. Поняття та принципи кодифікації законодавства України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 57-59. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
963413
  Зражевська Н.І. Поняття та принципи культурної війни в контексті сучасної медіакультури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 23-27


  У статті проаналізовано поняття "культурна війна", уведено в контекст медіакультури. Показано принципи ведення такої війни, розкрито феномен медіавійни. Визначено, у якій ролі виступають культур ні війни в історичному контексті. The article examines ...
963414
  Богів Я.С. Поняття та принципи місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 45-52. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
963415
  Кацараба Ю.А. Поняття та принципи правового регулювання діяльності міліції щодо забезпечення міжнародних стандартів прав людини в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 81-90. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
963416
  Бондар О.В. Поняття та принципи спекулятивної філософії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 67-69
963417
  Денисов С.Ф. Поняття та природа некорисливої насильницької злочинності молоді // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 93-97. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
963418
  Монастирський Д.А. Поняття та природа стабільності закону // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 61-66. – (Право. Економіка. Управління)
963419
  Вакарюк Л. Поняття та природа типової юридичної конструкції у фінансовому праві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-60. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
963420
  Каращук К.Л. Поняття та проблема кодифікації законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 124-131


  Стаття присвячена аналізу кодифікації як способу систематизації нормативно-правових актів в незалежній Україні.
963421
  Пунда О.О. Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини : Монографія / О.О. Пунда; Науково-дослідний ін-тут фінансового права. – Хмельницький - Київ : Видавництво Сергія Пантюка, 2005. – 436с. – ISBN 966-8529-34-0
963422
  Топольніцький В.В. Поняття та реалізація захисту порушених майнових прав та інтересів військових організацій в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 120-124. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
963423
  Андрущакевич Ю.В. Поняття та риси правозастосовчої конкретизації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 101-107. – ISSN 1563-3349
963424
  Смерницький Д.В. Поняття та риси системи управління якістю науково-технічної діяльності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 43-53. – ISSN 2072-8670
963425
  Бубліченко В. Поняття та розвиток міжнародного спортивного арбітражу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 182-184
963426
  Буряк В. Поняття та роль податкових роз"яснень у сучасній правовій системі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-91
963427
  Тріска Н.І. Поняття та роль ринку фінансових послуг / Н.І. Тріска, Л.Б. Лупой // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 127-129. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
963428
  Харчук О.О. Поняття та роль спеціальних прав запозичення у світовій валютній системі / О.О. Харчук, О.О. Білий // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 106-113. – ISSN 2306-9082
963429
  Яремчук В.Б. Поняття та система джерел конституційного права України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 30-39


  Розглянуто поняття, ознаки, систему джерел конституційного права України. Згдують прізвища науковців, у тому числі науковці КДУ імені Тараса Шевченка: О.П. Васильченко, В.В. Молдован, В.Ф. Погорілко, В.М Шаповал. Про О.П. Васильченко. - С. 31; Про ...
963430
  Крайник С. Поняття та система корупційних злочинів в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 78-86
963431
  Когутич І. Поняття та система криміналістичної техніки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 65-70
963432
  Алімпієв А.І. Поняття та система правових гарантій реалізації права громадян в сфері зайнятості населення України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 85-91. – ISSN 2227-796X


  В статті визначено поняття гарантій реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення. Зроблено теоретичну характеристику видів правових гарантій реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення. Розкрито зміст кожної гарантії реалізації прав ...
963433
  Тацій В.Я. Поняття та система правоохоронних органів у контексті системних змін до Конституції України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 144-160. – ISBN 978-966-458-725-6
963434
  Ширант А.А. Поняття та система принципів пенсійного забезпечення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 19-26. – ISSN 1026-9932
963435
  Возгріна Т.Ю. Поняття та система принципів трудового права України // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 338-340. – ISBN 978-966-458-401-9
963436
  Фещук Т.С. Поняття та система професійних прав адвоката в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 382-387. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена питанням поняття та особливостей професійних прав адвоката відповідно до законодавства України. Розглядається співвідношення між професійними, конституційними та процесуальними правами адвоката. Автор аналізує різні підходи до ...
963437
  Корольов В.В. Поняття та склад договірних відносин аграрних суб"єктів: теоретичний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 11. – С. 7-14.
963438
  Лаврова О. Поняття та склад звітності страхових компаній // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 153-160. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
963439
  Федотова Александра Поняття та склад земель річкового та морського транспорту України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 120-124
963440
  Жиравецький Т. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.423-427. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
963441
  Гаврилюк Л.В. Поняття та склад кримінально-процесуальних правопорушень // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 180-185.
963442
  Федоренко В.Л. Поняття та складові елементи системи конституційного права України (методологічні аспекти) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 77-82
963443
  Яцишин М Поняття та складові елементи стратегії і тактики запобігання злочинам в установах виконання покарань України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 111-115.
963444
  Митрофанов І. Поняття та складові механізму реалізації кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 102-107.
963445
  Бородій О.А. Поняття та складові фінансової безпеки держави // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 142-144
963446
  Шнягін О. Поняття та спввідношення цілей та завдань захисту, їх місце у системі загальних завдань кримінального судочинства // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
963447
  Барабаш Н. Поняття та специфіка правового режиму земель, наданих для користування надрами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 99-103
963448
  Максакова Р.М. Поняття та специфічні риси місцевих виборів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 100-105. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
963449
  Немеш П.Ф. Поняття та співвідношення правової охорони і правового захисту торговельних марок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 207-209
963450
  Александренко В.В. Поняття та способи жорстокого поводження з тваринами // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 116-120. – ISSN 2222-5374
963451
  Тополянська Т.О. Поняття та стадії законодавчого процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 155-162. – ISSN 1563-3349
963452
  Діковська І.А. Поняття та сторони договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 704-706. – ISBN 978-966-667-341-4
963453
  Комзюк В. Поняття та структура адміністративно-правового статусу митних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  В статті з урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано структуру адміністративно-правового статусу митних органів, наведено авторське визначення досліджуваного поняття. В статье с учетом положений действующего законодательства ...
963454
  Латковська Т.А. Поняття та структура банківської системи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 95-99. – (Правознавство ; Вип. 253)
963455
  Жолнович І. Поняття та структура зовнішності особи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.593-599. – (Серія юридична ; Вип. 38)


  Встановлення зовнішності особи при розслідуванні злочинів
963456
  Бойко І.Б. Поняття та структура механізму енергозбереження підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 101-105.
963457
  Завидняк І.І. Поняття та структура національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 183-188. – ISSN 1563-3349
963458
  Мілова Т. Поняття та структура права людини і громадянина на академічну свободу // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 120-125. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9


  "Прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» у липні 2014 року у контексті формування єдиного європейського освітнього і наукового простору зумовило новий виток освітньої реформи, в основу якої покладено принцип саме автономії вищих навчальних ...
963459
  Мельник А. Поняття та структура системи джерел права України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 15-18. – ISSN 1561-4999
963460
  Латковська Т.А. Поняття та структура сучасної фінансової системи України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 64-69
963461
  Зозуля Є.В. Поняття та структурно-функційні ознаки міжнародного співробітництва правоохоронних органів України (теоретичний та історико-правовий аспект) // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 6-15
963462
  Ракул О.В. Поняття та структурно-функціональна характеристика сучасного державного апарату України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 9 (59). – С. 50-57
963463
  Кисельова О.І. Поняття та суб"єкти міжнародно-правового регулювання праці // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 265-270. – (Серія "Право" ; вип. 2)
963464
  Коломоєць О.Д. Поняття та сутність адміністративно-правового механізму попередження насильства в сім"ї // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 50-56
963465
  Галунько В.В. Поняття та сутність адміністративно-правової охорони суб"єктів права власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 260-265. – ISSN 1563-3349
963466
  Чернадчук В. Поняття та сутність бюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 21-25
963467
  Безуса Ю.О. Поняття та сутність взаємодії в діяльності поліції (міліції) країн СНД // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 52-59. – ISSN 2072-8670
963468
  Глинська Н.В. Поняття та сутність ефективності кримінально-процесуальної діяльності // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 187-205.
963469
  Петрик В.В. Поняття та сутність інституту відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 40-44
963470
  Тімуш І.С. Поняття та сутність інституту відшкодування майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення / І.С. Тімуш, О.С. Онищенко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 26-32. – ISSN 2222-5374
963471
  Криволапчук В.О. Поняття та сутність кадрового забезпечення Національної поліції України / В.О. Криволапчук, М.П. Будзинський // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – C. 9-11. – ISSN 2072-8670
963472
  Висоцька І.Б. Поняття та сутність категорії "соціально-економічна стійкість національної економіки" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 13-20. – (Серія економічна ; вип. 1)
963473
  Ватченко О.Б. та інш. Поняття та сутність кластера у наукових дослідженнях // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 78-83. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
963474
  Рим О. Поняття та сутність конкуренції у трудових правовідносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 238-245. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
963475
  Волощук О.Т. Поняття та сутність конституційно-правової відповідальності вищих органів державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 12 (158). – С. 77-84. – ISSN 2312-1831
963476
  Мороз Н.С. Поняття та сутність контролю у сфері інформатизації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 75-80. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
963477
  Корнієцький О.В. Поняття та сутність логістики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 14, липень. – С. 13-16. – ISSN 2306-6792
963478
  Бандурка О.М. Поняття та сутність механізму протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 7-14. – ISSN 2304-4556
963479
  Цибуляк-Кустевич Поняття та сутність мирового суду // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 121-126. – ISBN 978-617-7096-88-6
963480
  Волуйко О.М. Поняття та сутність муніципальної міліції в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 59-65. – (Серія "Право" ; вип. 2)
963481
  Небоженко К.В. Поняття та сутність охорони праці // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 269-273. – ISSN 2306-9082
963482
  Пашко Л. Поняття та сутність оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 114-122
963483
  Кадук Т.Д. Поняття та сутність парламентського контролю // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 193-199. – ISSN 1563-3349
963484
  Бандурка С.С. Поняття та сутність підприємства як учасника цивільних правовідносин // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 136-138
963485
  Петрик В.В. Поняття та сутність підстав відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 38-41
963486
  Забеліна І.О. Поняття та сутність політичних криз: історико-бібліографічний аналіз // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 344-353
963487
  Петришина-Дюг Поняття та сутність політичних партій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 58-62. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
963488
  Соловей Н.С. Поняття та сутність права комунальної власності в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 36-38
963489
  Саврук С.М. Поняття та сутність права на забудову земельної ділянки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 118-124
963490
  Павловська-Кравчук Поняття та сутність правового менталітету методологія дослідження // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 257-265. – ISSN 1993-0909
963491
  Бутенко В. Поняття та сутність правової експертизи юридичних документів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 4-9.
963492
  Шевченко Н. Поняття та сутність правонаступництва при реорганізації господарських товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-47
963493
  Гусаров С.М. Поняття та сутність правотворчості в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 38-46. – ISSN 2078-3566
963494
  Кравцов А. Поняття та сутність принципів сучасного адміністративного права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-18.
963495
  Софінська І.Д. Поняття та сутність принципу субсидіарності у муніципальному праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
963496
  Третяк В. Поняття та сутність природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин / В. Третяк, Ю. Лобунько // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 29-32
963497
  Колотова О.В. Поняття та сутність прогалин у праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 74-80. – ISSN 1563-3349
963498
  Циц С.В. Поняття та сутність професійної діяльності державних службовців // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 230-233. – ISSN 1563-3349
963499
  Примуш Р. Поняття та сутність професіоналізації персоналу Антимонопольного комітету України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 19-22
963500
  Шульгін Володимир Поняття та сутність реалізації військового законодавства України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 89-92
963501
  Мельник Ю. Поняття та сутність реєстраційного провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 108-110. – ISBN 978-617-7069-15-6
963502
  Махінчук В. Поняття та сутність саморегулювання підприємницьких відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 39-40
963503
  Самченко Є.М. Поняття та сутність сімейно-побутового насильства стосовно неповнолітніх // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 7. – С. 30-33
963504
  Курільчук І.Г. Поняття та сутність судового контролю в досудових стадіях кримінального процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 434-438. – ISSN 1563-3349
963505
  Кисленко Д.П. Поняття та сутність судового контролю під час досудового розслідування / Д.П. Кисленко, Я.В. Кузьмічов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 176-184. – ISSN 2222-5374
963506
  Решота В. Поняття та сутність судового права // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 62-72. – ISSN 2082-4939
963507
  Мережко О. Поняття та сутність сучасного міжнародного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-73.
963508
  Клепа Є. Поняття та сутність тактики досудового слідства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 126-130
963509
  Пустповіт Ж.М. Поняття та сутність установчої функції Верховної Ради України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 59-65.
963510
  Оніщук Ю.В. Поняття та сутність фінансово-правового статусу митних органів України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 90-95
963511
  Міщук М.О. Поняття та суттєві ознаки соціального партнерства у трудового праві України // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 36-44
963512
  Тарарухін С.А. Поняття та суть кримінального рецидиву / С.А. Тарарухін, В.В. Загороднюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 71-75. – (Серія права ; № 16)


  Проблема ликвидации рецидивной преступности давно привлекает внимание советских ученых криминалистов и практиков. Однако до сих пор отсутствует единое понимание сущности рецидива. На основании изучения судебной практики и проведенного выборочного ...
963513
  Кумечко І.М. Поняття та сучасний стан молодіжної злочинності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 114-116. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
963514
  Чемшит О.О. Поняття та типологія політичних технологій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 309-319
963515
  Оніщук М.В. Поняття та типологія референдної демократії: конституційно-правові аспекти // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 5-19.
963516
  Задорожня Г. Поняття та умови надання дипломатичного захисту в сучасному міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 59-63. – ISSN 1814-3385


  Стаття являє собою дослідження поняття дипломатичного захисту, його суті та умов надання такого захисту згідно із сучасним міжнародним правом та конституційним правом України й деяких інших держав. This article represents an inquiry into the notion of ...
963517
  Паламарчук І.В. Поняття та форми державного управління у сфері інвестиційної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 74-78. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
963518
  Щерба Л. Поняття та форми колективного управління майновими авторськими та суміжними правами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 98-105
963519
  Швець Н. Поняття та форми трудових конфліктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 40-43
963520
  Дзейко Ж. Поняття та функції законодавчої техніки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 51-73


  У статті аналізуються поняття і функції законодавчої техніки. Основний акцент зроблено на дослідженні таких найважливіших характеристик законодавчої техніки, як її зміст, структура, сутність, функції, види та її співвідношення із законодавчим ...
963521
  Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.110-113. – ISSN 0132-1331
963522
  Ніколенко Л.М. Поняття та функції принципів господарського процесуального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 118-121.
963523
  Кострубіцька О. Поняття та характеристика адміністративної відповідальності за проступки в паливно-енергетичному комплексі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 51-55.
963524
  Насурлаєва К.Е. Поняття та характеристика договору інжинірингу // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 118-122. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
963525
  Кубарєва О.В. Поняття та характеристика злочинів, пов"язаних з реалізацією виборчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 128-134.
963526
  Дмитрієва О. Поняття та характеристика ринку фінансових послуг : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 61-65. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
963527
  Сеник С. Поняття та характерні ознаки наказного провадження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 218-230. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено проблему поняття та характерних ознак наказного провадження. Зроблено порівняльний аналіз позовного, окремого та наказного проваджень у цивільному судочинстві та сформульовано ознаки наказного провадження. Досліджено законодавчі положення ...
963528
  Саприкін О.А. Поняття та характерні особливості електронного цифро-графічного документа // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 51-56


  Здійснена спробка визначення поняття "електронний цифро-графічний документ (документація)", його ролі та місця в сучасонму світі й контексті мультимедійних технологій та мережі Інтернет. Надані дані про властивості, його характеристики, перспективи ...
963529
  Ігнат М.Г. Поняття та юридична природа органічного сільського господарства // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 203-212
963530
  Котляр О.І. Поняття та юридична природа права притулку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 353-356. – ISSN 2219-5521
963531
  Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.40-44. – ISSN 0132-1331
963532
  Кологойда О. Поняття та юридична природа цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу легальних та доктринальних визначень поняття цінного паперу. Автор висвітлює основні підходи до визначення правової природи цінних паперів та їх місця в системі об"єктів господарського права. Статья посвящена анализу ...
963533
  Краснова М.В. Поняття та юридичне значення превентивно-стимулюючої форми екологічного контролю / М.В. Краснова, О.А. Шомпол // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 178-183. – ISBN 978-617-566-151-2
963534
  Шевцова Ю.В. Поняття та юридичний зміст застави землі // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 143-153.
963535
  Погорілко В. Поняття та юридичні властивості Конституції України / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 4-9. – ISSN 0132-1331
963536
  Клименко Н.О. Поняття та юридичні властивості статуту територіальної громади як джерела конституційного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 28-35. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
963537
  Баронова Т.В. Поняття та юридичні ознаки державного земельного кадастру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 132-135. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються існуючі підходи до визначення поняття державного земельного кадастру, а також наводяться ознаки державного земельного кадастру та дається його визначення. The Article Analyzes the Ways of Approach to the State Land Cadastre notion, The ...
963538
  Дзера О.В. Поняття та юридичні ознаки договору дарування / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 156-158. – ISBN 978-966-667-341-4
963539
  Дзера О.В. Поняття та юридичні ознаки договору зберігання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 672-681. – ISBN 978-966-667-341-4
963540
  Отраднова О.О. Поняття та юридичні ознаки договору найму (оренди) // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 193-197. – ISBN 978-966-667-341-4
963541
  Краснова М.В. Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 26-33. – ISBN 978-617-566-151-2
963542
  Шараєвська Т.А. Поняття та юридичні ознаки надзвичайної екологічної ситуації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 282-287. – (0). – ISSN 2078-9165
963543
  Щиглов Є.О. Поняття та юридичні ознаки обліку об"єктів і речовин, що шкідливо впливають на стан навколишнього природного середовища в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 159-166. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
963544
  Шмигова О. Поняття та юридичні ознаки права рекреаційного природокористування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 95-101. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено комплексному порівняльно-правовому дослідженню права рекреаційного природокористування за законодавством України та зарубіжних країн. Запропоновано погляд автора на класифікацію цього права, шляхи удосконалення українського законодавства у ...
963545
  Краснова Ю.А. Поняття та юридичні ознаки туризму в Україні / Ю.А. Краснова, А.В. Антонова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 132-140. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
963546
  Перкін В.І. Поняття тактичної операції у криміналістиці // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-82.
963547
  Сюта Г. Поняття текст у некласичних мовознавчих парадигмах // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 131-142. – ISSN 0201-419
963548
  Богуцький О.А. Поняття телекомунікаційних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 110-116
963549
  Литвинець В.М. Поняття територіальної громади села як суб"єкта права на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 483-490. – ISSN 1563-3349
963550
  Борденюк В. Поняття територіальної громади як суб"єкта цивільного права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 189-198. – ISSN 1026-9932


  У статті розкривається зміст поняття територіальної громади як суб"єкта цивільного права, розглядаються деякі дискусійні питання її цивільно-правового статуту. Зокрема, у статті обгрунтовується, що під територіальною громадою, яка може бути учасником ...
963551
  Чучукало О. Поняття техніко- кріміналістичного забезпечення судового слідства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.67-71. – ISSN 0132-1331
963552
  Зуєв В.М. Поняття технології у новітньому філософському дискурсі // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 29-35. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (36))
963553
  Давидюк О. Поняття технології: перспективи розвитку в інноваційному праві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 117-120.
963554
  Банах Л.С. Поняття толерантності в історичному контексті та особливості її формування у студентської молоді / Л.С. Банах, І.А. Ільчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2016. – Вип. № 67. – C. 131-140. – ISSN 2072-1692
963555
  Сухомлин О.Ю. Поняття толерантності у журналістикознавчому дискурсі: історіографічний погляд // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 79-85


  У статті систематизовано та класифіковано наукові праці, присвячені дослідженню поняття толерантності в контексті журналістикознавчого дискурсу. In the article the scientific works, which devoted to tolerance in the context of journalism, are ...
963556
  Вербіцька О.І. Поняття тотальності та гештальту в німецькій класичній філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується поняття гештальту й тотальності в їх єдності й кореляції з ґрунтуванням на німецькій класичній філософії.
963557
  Стешенко А.С. Поняття традиції у контексті філософії романтизму кін. XVIII - поч. XIX ст. на Україні // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 109-110
963558
  Мальський М. Поняття транснаціонального виконавчого процесу // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 238-241. – ISSN 1561-4999
963559
  Наливайко Л.Р. Поняття транспарентності в світлі європейських цінностей / Л.Р. Наливайко, Ю М. Романов // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 55-59. – ISSN 2413-7189
963560
  Буяджи Г. Поняття трасту: класичні підходи та нові тенденції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 131-138. – ISSN 1026-9932
963561
  Лазор В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.90-95. – ISSN 0132-1331
963562
  Кожушко С. Поняття трудового права в сучасних умовах: стан і перспективи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 42-44.
963563
  Костюк В.Л. Поняття трудової правосуб"єктності теоретико-правовий аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 65-70.
963564
  Скуленко М. Поняття у журналістських та пропагандистських текстах // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 39-43


  Стаття присвячена психологічним засадам пропаганди у сфері функціонування засобів масової інформації.
963565
  Дуюнова О.М. Поняття угод про працю в трудовому праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-44. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття угод про працю в трудовому праві. The notion of labour agreement in labour (employment) law is considered.
963566
  Грачова В.В. Поняття універсальних антитерористичних договорів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 366-370. – ISSN 2219-5521
963567
  Гальчак Т.В. Поняття усний переклад у контексті міжсоціальної та внутрішньосоціальної взаємодії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 238-241. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
963568
  Морозов С. Поняття участі працівників в управлінні підприємством, установою, організацією // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 5 (113). – С. 69-73
963569
  Прудко А. Поняття ф"ючерсного контракту // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-61.
963570
  Діковська І.А. Поняття фактичного перевізника / І. Діковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується поняття та ознаки фактичного перевізника. В статье анализируются понятие и признаки фактического перевозчика. The article analyzes the notion and characteristics of factual carrier.
963571
  Кучер Г. Поняття фігурації Н.Еліаса в соціологічних теоріях // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 66-77. – ISSN 2078-6948
963572
  Попова А. Поняття фінансів суб"єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується співвідношення публічних фінансів, приватних фінансів і фінансів суб"єктів господарювання, досліджується господарсько-правова природа фінансів суб"єктів господарювання та пропонується їх визначення. В статье анализируется ...
963573
  Попова А. Поняття фінансів суб"єктів господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 184-186. – ISBN 978-617-7069-14-9
963574
  Музика О.А. Поняття фінансово-економічної основи місцевого самоврядування // Вісник Запорізького національного університету : Збірник наукових статей / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 44-48. – (Юридичні науки ; № 3)
963575
  Муконін О.В. Поняття фінансово-правової відповідальності в оподаткуванні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 216-221. – (Право. Економіка. Управління)
963576
  Монаєнко А. Поняття фінансово-процесуального примусу в сучасній фінансово-правовій науці // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 168-176. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються особливості фінансово-правового примусу, автор обгрунтовує поняття фінансово-процесуального примусу, особливості застосування його заходів відповідно до чинного законодавства України.
963577
  Пацурківський П.С. Поняття фінансово - правової доктрини держави // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.5-20. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
963578
  Шухнін А.С. Поняття фінансової діяльності органів місцевого самоврядування в Україні: фінансово-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 81-86. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
963579
  Пузанова Г.Й. Поняття фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.124-129. – Бібліогр.: 11 назв.
963580
  Монаєнко А. Поняття фінансової правосуб"єктності держави // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 197-166. – ISSN 1993-0909
963581
  Бойко О.В. Поняття фітосанітарного контролю як аграрно-правової категорії // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 520-528. – ISSN 0869-2491
963582
  Колпаков В.К. Поняття форм публічного адміністрування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 43-51. – ISSN 2227-796X


  У статті розкриваються форми публічного адміністрування, їхня сутність. Досліджено юридичну природу адміністративного акту. In this article the concept and the essence of the forms of publc administration are being revealed. The author also studies ...
963583
  Коваль Д.А. Поняття форми податкового контролю та її співвідношення з методами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-24. – (Серія: Право ; № 1 (47)). – ISSN 1813-338Х
963584
  Волощук О.Т. Поняття форми правління: від античності до сучасності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 186-193. – ISSN 1563-3349
963585
  Карпиленко В.А. Поняття фрейму та фреймінгу в текстах новин українських ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С.105-109


  У статті досліджено поняття фрейму, його значення в умовах розвитку ЗМК. Розглянуто його функ ціонування в текстах новин на каналах Українського телебачення. The article examines the notion of frame, its importance in the context of mass ...
963586
  Волинець В. Поняття функцій держави у правовій теорії Г. Єллінека: теоретико-методологічні аспекти // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 118-126. – ISSN 1026-9932
963587
  Скрипнюк О. Поняття функцій конституції та теоретико-методологічні проблеми їх класифікації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-26. – ISSN 0132-1331
963588
  Сидоров І. Поняття функцій судів загальної юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.97-103
963589
  Щербина В.І. Поняття функцій трудового права в умовах ринкових відносин // Трудове право України : Науково-інформаційний журнал / Українська асоціація фахівців трудового права. – Харків, 2006. – № 1. – С. 37-43
963590
  Руденко Н.В. Поняття хмарної обробки даних у сучасному світі / Н.В. Руденко, М.А. Ющенко // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (126). – С. 29-33. – ISSN 2412-9070
963591
  Луценко О.М. Поняття хронотопу, історико-культурний аналіз // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 124-131
963592
  Касьянов Д.В. Поняття цивілізації в сучасній філософії історії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 44-55
963593
  Юсеф Н.Н. Поняття цивілізації: підходи до визначення та тлумачення / Н.Н. Юсеф, Ю.В. Новохатня // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 116-123
963594
  Десятник В. Поняття цивільних правовідносин у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 89-90


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
963595
  Шутенко О.В. Поняття цивільних процесуальних правовідносин // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-7.
963596
  Сеник С. Поняття цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 138-141. – (Серія юридична ; Вип. 49)
963597
  Алексашина Ю.Б. Поняття цивільно-правового договору в сучасному цивільному праві // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 11 (147). – С. 43-48


  Про три основні концепції (теорії) розуміння цивільно-правового договору. Про О.А. Беляневич, Т.В Боднар, В.В Луць., С.О Погрібний. - С. 43.
963598
  Зозуляк О. Поняття цивільно-правового договору в юридичній літературі та законодавстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 64-67
963599
  Бандурка С.С. Поняття цивільно-правового захисту права власності підприємства // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 112-114. – ISSN 1727-1584


  Визначено поняття права власності підприємства. Проаналізовано підходи до розуміння захисту права власності, проведено його розмежування з правом на захист. Розмежовано також поняття захисту та охорони. Досліджено специфіку поняття цивільно-правового ...
963600
  Кулинич О.П. Поняття цивільно-правового способу захисту права приватної власності на земельну ділянку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 222-225
963601
  Балюк Ю.О. Поняття цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього природного середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-90. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються існуючі поняття цивільно-правової відповідальності за шкоду, заподіяну забрудненням навколишнього природного середовища, її ознаки на сучасному етапі. Пропонується авторське визначення поняття "цивільно-правова відповідальність за ...
963602
  Куницький Ю.М. Поняття цивільно-правової відповідальності: маленький ескіз великої проблеми / Ю.М. Куницький, Д.В. Боброва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання про юридичну природу цивільно-правової відповідальності та її сутність. Доповідь буде цікавою та корисною для тих, хто прагне сформувати власну позицію з природу "старих заплутаних проблем". This survey is an attempt to find the ...
963603
  Ромащенко І. Поняття цивільного правовідношення та його структура // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 2/3 (140/141). – С. 59-63
963604
  Дмитренко Е.С. Поняття цивільної дієздатності особи, яка не досягла 14 / Е.С. Дмитренко, А. Дмитренко // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-34
963605
  Санніков Д. Поняття цільового призначення земельних ділянок для садівництва громадян // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.162-166. – ISSN 0132-1331
963606
  Плахотнік О.В. Поняття цінностей в концептуальному фундаменті сучасної педагогіки й психології // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 443
963607
  Василенко В.О. Поняття цінності у природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
963608
  Гордієнко М.І. Поняття часу відпочинку працівників органів внутрішніх справ // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.69-72. – ISSN 1727-1584
963609
  Василенко В.Д. Поняття часу вчинення злочину як ознаки об"єктивної сторони складу злочину: порівняльний аналіз // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (38). – С. 25-30
963610
  Денисов С.Ф. Поняття часу для кримінального законодавства України й практики його застосування: окремий аспект / С.Ф. Денисов, В.М. Білоконев // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 103-105. – ISBN 978-966-2456-11-0
963611
  Шелест Б.П. Поняття чеської народно-розмовної мови та його дослідження у лінгвістиці // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 371-375
963612
  Ковальова Т.І. Поняття чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі в українському законодавстві і праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (61). – С. 25-47. – ISSN 2222-5374
963613
  Левченко А.О. Поняття шкідливої інформації в галузі реклами через призму захисту прав дітей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 367-370. – ISSN 2219-5521


  У статті визначено поняття «шкідлива інформація», проаналізовано її різновиди. Автором встановлено співвідношення шкідливої інформації, недобросовісної реклами та інформації, що може завдати шкоди дітям, а також проаналізовано, які відомості відносять ...
963614
  Крукевич О.М. Поняття шлюбного договору // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 81-84. – ISBN 978-617-7041-91-6
963615
  Дячук Л. Поняття шлюбу у візантійській правовій культурі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 130-137


  У статі розглядаютьсятеоретико-методологічні аспекти лінгвістично-юридичної ідентифікації поняття шлюбу у візантійській правовій культурі. В статье рассматриваются теоретико-методологические аспекты лингвистическо-юридической идентификации понятия ...
963616
  Гамшеєва В.М. Поняття шлюбу у старообрядництві // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 14-16
963617
  Гончарук О.В. Поняття штрафу як виду покарання у кримінальному праві (порівняльний аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 137-140
963618
  Дзейко Ж.О. Поняття юридичних конструкцій як засобів законодавчої техніки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-17.
963619
  Коструба А.В. Поняття юридичних фактів та їх ознаки в цивільному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 168-172
963620
  Наконечна Л.В. Поняття юридичного терміну у німецькомовному законодавчому дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 72-87
963621
  Пленюк М. Поняття юридичного факту в доктрині цивільного права: історія і сучасність // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 58-62. – ISSN 2308-9636


  У статті автор, аналізуючи поняття юридичних фактів у доктрині цивільного права, доходить висновку, що дефініція юридичних фактів на сьогодні індивідуалізується деякими особливими ознаками.
963622
  Беззубов Д.О. Поняття юридичної безпеки як елемента державотворення // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 121-127
963623
  Зелена О. Поняття юридичної відповідальності :окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.109-112. – ISSN 0132-1331
963624
  Теремцова Н.В. Поняття юридичної відповідальності в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності // Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення" : тези наук. доп. (11 квіт. 2014 р.) / "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення", Всеукр. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – С. 80-84. – ISBN 978-966-457-199-6
963625
  Бабін І.І. Поняття юридичної конструкції податку // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 371-376. – ISSN 1563-3349
963626
  Блащук Т. Поняття якості в праві України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 11-13
963627
  Скоренька А.В. Поняття якості харчових продуктів за законодавством України та Європейського Союзу // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 177-182. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
963628
  Дахно І. Поняття"промисловий зразок" і "корисна модель" є неправильними // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5
963629
  Никоненко М.Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 59-69.
963630
  Зенова М.В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зенова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
963631
  Зенова М.В. Поняття, види і значення згоди (або прохання) особи на заподіяння шкоди її правоохоронюваним інтересам (порівняльне кримінально-правове дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Зенова Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 255 арк. – Додатки: арк. 241-255. – Бібліогр.: арк. 209-240
963632
  Андрушко П.П. Поняття, види і значення кваліфікації злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 87-94. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Розглядаються спірні в теорії кримінального права та недостатньо висвітлені питання про місце кваліфікації злочинів у застосуванні кримінально-правових норм, її види та суб"єкти офіційної та неофіційної кваліфікації.
963633
  Кравченко О.О. Поняття, види і форми плагіату // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" : зб. матеріалів ХVІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 24-25 квіт. 2014, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 44-46. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
963634
  Вайнагій М.В. Поняття, види та особливості переговорного процесу як методу вирішення конфліктів // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (36). – С. 210-218. – ISSN 2310-6166
963635
  Боднар В. Поняття, види та правова природа переважних прав // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових праць магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 10-29. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-62-7
963636
  Картузова І. Поняття, види та правовий статус учасників адміністративного судочинства // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 112-118. – ISSN 1561-4999
963637
  Шиманович О.М. Поняття, види та роль судових рішень у захисті прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються актуальні питання поняття та видів судових рішень у цивільному процесуальному праві України. Розкривається поняття судового рішення, а також пропонується власна класифікація видів судових рішень. Також визначається роль судового рішення у ...
963638
  Радзивілюк В Поняття, види та система заходів запобігання банкрутству (неспроможності) // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 234-245. – ISSN 2227-796X


  In this article on the basis of applying various classification approaches (in particular, by criteria: of the subject, directly carries out the said measures; of necessity of punishing these measures by the court or the relevant authorized bodies; of ...
963639
  Пугачов О.М. Поняття, види та способи усунення колізій у конституційному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 38-47
963640
  Козачук Н.О. Поняття, види та форми зловживань правами на патенти, необхідні для функціонування недержавних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 124, (ч. 2). – С. 100-108. – ISSN 2308-6912


  У статті вперше в українській правовій науці обгрунтовано необхідність визначення поняття зловживання правами на патенти, що необхідні для функціонування стандартів, та запропоновано відповідне визначення. Окреслено, що у випадку реалізації ...
963641
  Паракуда І.В. Поняття, види, значення та функції складів в Україні: господарсько-правовий аспек // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 67-79. – ISSN 2078-9165
963642
  Федорова Н.В. Поняття, елементи, співвідношення телеформату з іншими об"єктами авторського права // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 105-115. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
963643
  Басанцов І.В. Поняття, завдання та перспективи розвитку екологічного аудиту / І.В. Басанцов, І.О. Пригара // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 132-137. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
963644
  Попов А. Поняття, зміст і завдання консолідації земель: європейський досвід // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 36-40
963645
  Тернюк Є.В. Поняття, зміст і значення пільгового кредитування // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 48-52
963646
  Котик З. Поняття, зміст і обов"язок доказування // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 86-94
963647
  Герасименко Є.С. Поняття, зміст і ознаки нормативних актів // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 379-380. – ISBN 978-966-667-624-8
963648
  Трофімов С.А. Поняття, зміст і структура митних процедур на морському транспорті // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 18-24
963649
  Ямненко Т.М. Поняття, зміст і структура недержавного фінансового контролю у сфері грошового обігу // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 151-159. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
963650
  Сова В.М. Поняття, зміст та види контрольно-наглядової діяльності за прийняттям управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 128-133. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
963651
  Словська І. Поняття, зміст та властивості парламенту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-106. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані тлумачення терміна "парламент", що дозволило визначити зміст та основні властивості представницької установи. Автор стверджує, що парламент - це загальнодержавний представницький постійно діючий колегіальний орган державної влади, ...
963652
  Кунєв Ю.Д. Поняття, зміст та основні шляхи удосконалення управління в митній службі // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 4. – С. 6-11
963653
  Корнейчук С.П. Поняття, зміст та особливості адміністративно-примусової діяльності Державної виконавчої служби України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 316-323. – ISSN 2078-3566
963654
  Резнікова В. Поняття, зміст та особливості спільної господарської діяльності в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 8. – С. 43-48. – ISSN 0132-1331
963655
  Погорецький М. Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 42-54. – ISSN 1026-9932


  У статті обгрунтовується методологічне значення поняття, змісту та структури сучасного кримінального процесу для розвитку кримінально-процесуальної теорії та практики. Доведено, що кримінальний процес, будучи цілісним соціально-правовим утворенням, є ...
963656
  Хусанова К.Ю. Поняття, зміст тендеру та значення державних закупівель в контексті європейської інтеграції // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 30-37
963657
  Бусуйок Д.В. Поняття, змст та види земельних адміністративних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 188-194
963658
  Слободян Станіслав Поняття, значення та види товарних знаків (торговельних марок) // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 50-55. – ISSN 1608-6422
963659
  Резнікова В. Поняття, значення та перспективи правового забезпечення електронної комерції в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 58-72
963660
  Перощук З.І. Поняття, значення та правове регулювання місцевих бюджетів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 99-105.
963661
  Рєзнікова В.В. Поняття, значення та сутність біржі: специфічний посередник на товарному ринку чи організований, постійно діючий ринок замінних цінностей // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 129-139
963662
  Шевченко Д.В. Поняття, класифікація та порядок вирішення трудових спорів, конфліктів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 239-241
963663
  Четверикова О.С. Поняття, критерії вторинної класифікації засуджених до позбавлення волі та її практичне здійснення за Кримінальним кодексом України // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 140-143. – ISSN 0201-7245
963664
  Козак В.А. Поняття, критерії та ознаки уразливого стану особи за кримінальним правом України // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-35.
963665
  Гавриленко О.Л. Поняття, мета та види покарань в античних державах Північного Причорномор"я: історико-правове дослідження // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 195-201. – ISBN 966-435-028-1
963666
  Павлюх А О. Поняття, мета, загальні риси та призначення контролю в сфері державного управління // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 117-119
963667
  Мицик В. Поняття, місце і роль сучасного митного права та його складових: міжнародного, національного і позитивного митного права країни // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 73-82
963668
  Позняк Е.В. Поняття, об"єкти та форми екологічної експертизи як превентивної форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 261-291. – ISBN 978-617-566-151-2
963669
  Попова А.В. Поняття, ознаки і види професійних учасників ринку цінних паперів в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.348-356. – ISBN 966-7784-65-7
963670
  Бенедик В.І. Поняття, ознаки і призначення норм адміністративного процесуального права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 236-242. – ISSN 0201-7245
963671
  Кравченко М.Г. Поняття, ознаки і сутність правового закону // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 79-84. – ISSN 1563-3349
963672
  Дякур М.Д. Поняття, ознаки та аналіз складу замаху на злочин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 115-118. – (Правознавство ; Вип. 348)
963673
  Попова А.В. Поняття, ознаки та види біржових правовідносин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 108-114
963674
  Попова А. Поняття, ознаки та види професійної фінансової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-29. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано і проаналізовано основні ознаки професійної фінансової діяльності як виду господарської діяльності. Запропоновано визначення поняття такої діяльності та її види. Выделены и проанализированы основные признаки профессиональной финансовой ...
963675
  Козяр В. Поняття, ознаки та вимоги до якості постанов пленуму Верховного Суду України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 118-121.
963676
  Крахмальова К.О. Поняття, ознаки та зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 114-118. – ISSN 2219-5521
963677
  Гаргат-Українчук ОМ Поняття, ознаки та значення правових презумпцій у кримінальному процесі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 446-451. – ISSN 1563-3349
963678
  Ксендзюк В.Б. Поняття, ознаки та класифікація актів Конституційного Суду України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 1 (80). – С. 66-72
963679
  Попова А. Поняття, ознаки та класифікація депозитарних розписок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 34-36. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  У статті системно досліджені основні ознаки та визначене поняття депозитарної розписки на цінні папери українських емітентів, наводяться класифікації депозитарних розписок, що відомі в теорії та на практиці, а також запропонована власна класифікація ...
963680
  Кравець І.М. Поняття, ознаки та класифікація суб"єктів організаційно-господарських повноважень // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С.201-206. – ISBN 966-7784-65-7
963681
  Трофімова О. Поняття, ознаки та критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 78-83.
963682
  Цікало У. Поняття, ознаки та організаційно-правові форми юридичних осіб корпоративного типу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 223-230. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовано положення Господарського кодексу України (далі - ГК) про корпоративні права та корпоративне підприємство, а також окремі положення Цивільного кодексу України (далі - ЦК) та Закону України "Про господарські товариства", низки ...
963683
  Котюк І.І. Поняття, ознаки та принципи допустимості тактичних прийомів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Дається критичний аналіз традиційного розуміння тактичного прийому та його ознак і обґрунтовується новий підхід в їх розумінні. Critical analysis of traditional understanding of the tactical method and its features is given, new approach to their ...
963684
  Яфонкін А. Поняття, ознаки та склад корупційного адміністративного правопорушення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 41-45.
963685
  Панчишин А.В. Поняття, ознаки та структура категорії "правовий статус" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 95-98
963686
  Шереметьєва О.Ю. Поняття, ознаки та структура повітряних правовідносин // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 118-123
963687
  Глуховеря В.А. Поняття, ознаки, види правопорушень, що посягають на режим інформації з обмеженим доступом, та адміністративна відповідальність за їх вчинення // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 54-60. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
963688
  Кірічук О. Поняття, ознаки, класифікація та структура колізії в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 83-84. – ISBN 978-966-919-107-6
963689
  Расюк Едуард Поняття, ознаки, сучасний стан і тенденції наркоманії в Україні та її взаємозв"язок зі злочинністю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 74-77
963690
  Ятченко Є.О. Поняття, основні засади та деякі способи захисту майнових прав релігійних організацій // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-49.
963691
  Крюков О.О. Поняття, особливості обліку та розслідування злочинів на грунті ненависті // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 198-205. – ISSN 2524-0323
963692
  Рєзнікова В. Поняття, особливості та види посередницьких правовідносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-27. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено висвітленню теоретичних проблем регулювання посередницьких правовідносин в Україні. Розглянуто посередницькі правовідносини у вузькому та широкому розумінні, визначено поняття посередницького правовідношення, розкрито характерні ...
963693
  Сокуренко В.В. Поняття, особливості та ознаки адміністративно-правового статусу Сухопутних військ України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 214-222. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
963694
  Садова Т.В. Поняття, підстави та процесуальний порядок застосування арешту за кримінально-процесуальним законодавством США // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 334-341. – (Юридична ; Вип. 1)
963695
  Кирилюк Д. Поняття, правова природа та види банківських пластикових карток // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика.Спецвипуск з нагоди форуму юристів / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 11. – С. 87-91
963696
  Лавріненко О.В. Поняття, правова природа, причини й значення службово-трудових спорів: дослідження теоретичних та прикладних аспектів // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 15-30
963697
  Черналівський Є.О. Поняття, правові основи та правові принципи податкового планування // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 71-77.
963698
  Головкін Б.М. Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 59-68. – ISSN 2079-6242
963699
  Сухонос В. Поняття, принципи та види взаємовідносин прокуратури з органами правосуддя / В. Сухонос, О. Звірко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 62-68.
963700
  Буздуган Ярослава Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю в державі є людина, її життя та здоров"я. При цьому кожна людина має природне невід"ємне й непорушне право на охорону здоров"я. Велике значення таких благ, як життя та здоров"я, зумовлює ...
963701
  Буздуган Ярослава Поняття, принципи, форми фінансового забезпечення охорони здоров"я в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю в державі є людина, її життя та здоров"я. При цьому кожна людина має природне невід"ємне й непорушне право на охорону здоров"я. Велике значення таких благ, як життя та здоров"я, зумовлює ...
963702
  Краснова М.В. Поняття, принципи, функції, завдання, види, об"єкти, форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 13-14. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 1-й розділ книги.
963703
  Мицик В.В. Поняття, природа та сутність прав людини для міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 146-154.
963704
  Олех Н.А. Поняття, стадії та чинники міжнародної інтеграції // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – с. 205-210
963705
  Філоненко Г.Г. Поняття, структура та місце методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток в системі криміналістичних методик // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 147-151. – (Право та державне управління ; № 4 (8))


  У статті висвітлюються питання важливості теоретичної розробки визначення поняття методики розслідування ухилення від сплати податку на прибуток. Акцентується увага на встановленні обов"язкових елементів структури методики розслідування ухилення від ...
963706
  Давидєнко В.В. Поняття, структура та функції економічної системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-35.
963707
  Вітавська Г.П. Поняття, структура та функції соціальної політики : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 62-63. – Бібліогр.: 19 назв
963708
  Апаров А.М. Поняття, структура, види та форми адміністративно-правових відносин // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 9-12
963709
  Котюк В.О. Поняття, структура, види та функції правових почуттів юриста // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 47-54. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Розкриваються поняття і суть правових почуттів особи юриста як специфічної форми відображення правових явищ, яка має об"єктивний і суб"єктивний характер. На основі аналізу суті , структури, видів і функцій правових почуттів здійснено спробу ...
963710
  Адаховський Д. Поняття, сутність і види кримінально-процесуальних функцій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 220-225. – ISSN 0132-1331
963711
  Назаренко В. Поняття, сутність і види методів правового регулювання у міжнародному приватному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 131-133.
963712
  Сизоненко А. Поняття, сутність і критерії допустимості доказів у Кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.94-97
963713
  Мельниченко Р. Поняття, сутність і призначення податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 91-97. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню сутності податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні. Проаналізовано основні доктринальні підходи щодо понять "трансфертні ціни" та "трансфертне ціноутворення". Встановлено й окреслено найпоширеніші способи ...
963714
  Стефанюк І.Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 146-153 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
963715
  Мовчан В.В. Поняття, сутність та види здійснення судової влади // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 22-29
963716
  Пустовіт Ж.М. Поняття, сутність та зміст функцій Верховної Ради України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 18-23
963717
  Вісьтак М. Поняття, сутність та значення міжнародно-правових актів як джерел трудового права України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 158-163. – (Серія юридична ; Вип. 49)
963718
  Глущенко О. Поняття, сутність та місце медіації в системі механізмів відновного правосуддя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 90-93. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції відновного правосуддя, виокремленню програм альтернативного вирішення конфліктів, які вплинули на формування такої концепції, дослідженню різних підходів до тлумачення поняття медіації. На основі проведеного ...
963719
  Висоцький С.О. Поняття, сутність та можливі шляхи підвищення ефективності державного регулювання в енергетиці України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 75-77
963720
  Гнатюк М.Д. Поняття, сутність та ознаки застосування права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.95-102. – ISSN 1563-3349
963721
  Батанова Л.О. Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – С. 114-123
963722
  Безклубий І.А. Поняття, сутність та правова природа люстрації / І.А. Безклубий, І.В. Кочкодан // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 32-40
963723
  Степанова І. Поняття, сутність та предмет доведення в господарському процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.49-53. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
963724
  Камінська О. Поняття, сутність та причини виникнення асистансу // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3/4. – С. 158-166. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-654-172-6
963725
  Шульгін В.В. Поняття, сутність та структура військового законодавства України у контексті процесу його реалізаці // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 55-61. – ISSN 1563-3349
963726
  Назаренко В. Поняття, сутність та тенденції розвитку юридичного процесу і юридичної процесуальної форми від стародавнього Риму до сучасності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 7-11
963727
  Колісник Г.М. Поняття, сутність, значення та перспективні напрями покращення продовольчої безпеки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 21-28. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
963728
  Омеляненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов і ухвал суду в кримінальних справах // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.90-94. – ISSN 0132-1331
963729
  Семенченко Л.М. Поняття, суть та значення принципу нотаріальної таємниці // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 36-43


  Аналіз чинного законодавства України, що стосується принципу нотаріальної таємниці, висловлення пропозицій та рекомендацій щодо його законодавчого визначення та забезпечення його дотримання.
963730
  Котюк В. Поняття, суть, соціальна цінність і призначення науки // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-70.


  У запропонованій статті розкриваються поняття, суть, соціальна цінність і призначення науки. In the article problems of the definition, essence, social value and purpose of the legal science are being analyscol.
963731
  Луцик В. Поняття, форми та завдання інституту повернення кримінальної справи прокурору // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 24-27
963732
  Медведєва М.О. Поняття, форми та способи реалізації норм міжнародного права (на прикладі міжнародного права навколишнього середовища) // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 217-224


  В статті проаналізовано визначення поняття, форм та способів реалізації норм міжнародного права, зокрема природоохоронних, у вітчизняній та зарубіжній доктрині. Висвітлено значення принципу дотримання міжнародних договорів у сфері охорони довкілля. ...
963733
  Романадзе Л. Поняття, функції та види торговельних марок // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 5 (55). – С. 82-88
963734
  Мотиль В. Поняття, функціональне призначення та межі прокурорського нагляду за законністю екстрадиції особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 162-165
963735
  Петренко І.І. Поняття, функціональне призначення та основні характеристики аналізу публічної політики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 243-248. – ISSN 2076-1554
963736
  Волощук О.Т. Поняття, юридична природа та місце Президента у системі державної влади // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 51-56. – (Правознавство ; Вип. 474)
963737
  Григор"єв Д.Г. Поняття: арбітр; арбітраж // Юриспруденція: теорія і практика / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2005. – № 10. – С. 56-59
963738
  Пясковський В. Поняттята криміналістична характеристика торгівлі людьми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.69-76
963739
  Петров Михаил Понятый смех // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 76-81 : фото
963740
  Шуляк Н. Понятя та процедура реєстрації суперфіцію // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 3 (81). – С. 105-117.
963741
  Сашина А. Понять - значит победить. Выход на мировые рынки невозможен без верной оценки нужд потребителей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Понимать вызовы рынка, своевременно и успешно реагировать на них – задача, актуальная сегодня, как никогда, для многих организаций, работающих в сфере высокопроизводительных вычислений. Группе компаний РСК, по мнению ее исполнительного директора ...
963742
  Глотов А.Л. Понять Довлатова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 4. – С. 27-31
963743
  Раев М. Понять дореволюционную Россию / М. Раев. – London, 1990. – 304с.
963744
  Росоховатский И.М. Понять другого : научно-фантастические рассказы, повести / И.М. Росоховатский. – Киев : Радянський письменник, 1991. – 346с.
963745
  Жвитиашвили Нана Понять Другого = Культурный ландшафт современного музея и социально ориентированная деятельность : беседу вела К. Сергазина // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (267). – С. 4-7. – ISSN 0869-8171


  О самых разных теоретичесикх и практических аспектах музейной работы с особыми посетителями беседа с Наной Жвитиашвили, искусствоведом, арт-терапевтом, стар. науч. сотрудником отдела новейших течений Гос. Русского музея, лауреатом Гос. премии РФ
963746
  Розин В.М. Понять жизнь и поступки Гоголя // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 1. – С.130-140. – ISSN 0042-8744
963747
  Заостровцев А. Понять неформальное : (О книге В.Л.Тамбовцева "Экономическая теория неформальных институтов") // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 6. – С. 151-157. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0042-8736
963748
  Ливен А. Понять Пакистан: Почему простые рецепты там не работают // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 10 (232). – С. 118-133. – ISSN 1998-1813
963749
  Шаповал В. Понячття держави і суверенітету в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.70-84
963750
  Полюжин І.М. Поо деякі проблеми інституту адвокатури в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 61-63. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
963751
  Коробко Т.В. Поо одну модель систем, що розвиваються / Т.В. Коробко, Ю.В. Загородній // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 109-111
963752
  Збанацький Ю.О. Пообіч Талі : Повісті, оповідання, спогади / Ю.О. Збанацький. – Київ : Молодь, 1984. – 318с.
963753
  Збанацький Ю.О. Пообіч Талі; Полікарп : Повісті / Ю.О. Збанацький. – Київ : Дніпро, 1981. – 152с. – (Романи й повісті ; №2. 1981)
963754
  Філатов Михайло Олексійович Поодинокі бджолині (Hymenoptera, apoidea) агроландшафту північного сходу України: фауна, екологія та практичне значення : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.09 / Філатов Михайло Олексійович; Харків. держ. пед. ун-тет ім. Г.С.Сковороди. – Х., 1997. – 24л.
963755
  Карпенко В.О. Поодинці - вмирають, виживають - гуртом / В.О. Карпенко. – К., 1995. – 208с. – ISBN 5-7707-8830-5
963756
  Ивакин Ю. Пооктябрьская политическая лирика Брюсова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ивакин Ю. ; АН УССР, Ин-тут укр. лит. им. Т.Г. Шевченко. Отд. русс. лит. – Киев, 1950. – 16 с.
963757
  Ивакин Ю.А. Пооктябрьская политическая лирика В.Брюсова : Дис... кандид. филологич.наук: / Ивакин Ю.А.;. – Киев, 1950. – 296л. – Бібліогр.:л.289-296
963758
   Поосколье. – Воронеж, 1980. – 187с.
963759
  Богданов Е.Ф. Поостри сердце мужеством / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1991. – 281с.
963760
  Жечев М.М. Поочередное управление / М.М. Жечев; НАНУ; Национальное космич. агентство України. Ин-т технической механики. – Киев : Наукова думка, 2003. – 188с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 966-00-0112-6
963761
  Наумов Б.И. Поощерение и наказание в семье / Б.И. Наумов. – Москва, 1962. – 32с.
963762
  Гмурман В.Е. Поощерение и наказание в школе / В.Е. Гмурман. – М, 1962. – 32с.
963763
  Загородний Н.С. Поощирительные фонды в системе экономического стимулирования социалистических предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Загородний Н.С. ; МГУ. – Москва, 1973. – 22 с.
963764
  Молодцов М.В. Поощрение за успехи в труде / М.В. Молодцов. – Москва, 1977. – 72с.
963765
  Абдурахманов И.И. Поощрение и дисциплинарное воздействие как средства укрепления трудовой дисциплины. : Автореф... Канд.юрид.наук: 713 / Абдурахманов И.И.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
963766
  Печерникова И.А. Поощрение и наказание детей в семье. / И.А. Печерникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1959. – 88с.
963767
  Пронина М.Г. Поощрение и ответственность в условиях внутрипроизводственного хозрасчета. / М.Г. Пронина. – Минск, 1982. – 120с.
963768
  Каринский С.С. Поощрения за доблестный труд по советскому законодательству / С.С. Каринский. – М, 1956. – 39с.
963769
  Каринский С.С. Поощрения за доблестный труд по советскому праву / С.С. Каринский. – М, 1961. – 151с.
963770
  Гордин Л.Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей / Л.Ю. Гордин. – М, 1971. – 200с.
963771
  Гмурман В.Е. Поощрения и наказания в советской школе / В.Е. Гмурман. – М, 1960. – 24с.
963772
  Шелухин Д.Я. Поощрения и наказания как средство воспитания в советской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Шелухин Д. Я.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1955. – 15л.
963773
  Хабибулин Р.Д. Поощрительная оплата труда и ее влияние на повышение эффективности социалистического производства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Хабибулин Р.Д.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 16л.
963774
  Баранов В.М. Поощрительные нормы советского социалистического права / В.М. Баранов. – Саратов, 1978. – 146с.
963775
  Елеонский В.А. Поощрительные нормы уголовного права и их значение в деятельности органов внутренних дел. / В.А. Елеонский. – Хабаровск, 1984. – 108с.
963776
  Никольский В.С. Поощрительные системы оплаты труда. / В.С. Никольский. – М-Х, 1952. – 136с.
963777
  Янковская Ольга Николаевна Поощрительные фонды в промышленности и их роль в материальном стимулировании коллективов предприятий. (На материалах пром-сти Латв.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Янковская Ольга Николаевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
963778
  Ли В.Д. Поощрительные фонды и их роль в повышении эффективности промышленного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 599 / Ли В.Д.; Всесоюз. заочный финансово-эконом. ин-т. – М., 1970. – 22л.
963779
  Васковский С.С. Поощрительные фонды и стумулирование труда : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Васковский С.С.; Моск. экон-стат ин-т. – М, 1974. – 25л.
963780
  Милюков А.И. Поощрительные фонды на предприятии. / А.И. Милюков. – М, 1974. – 239с.
963781
  Гаретовский Н.В. Поощрительные фонды предприятий в промышленности / Н.В. Гаретовский. – Москва, 1966. – 78с.
963782
  Халчинский В.Л. Поощрительные фонды предприятий и их роль в материальном стимулировании : Дис... канд. эконом.наук: / Халчинский В.Л.; КГУ. Каф. полит. экономии гуманит. ф-тов. – Киев, 1966. – 243, ХХІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
963783
  Халчанский В.Д. Поощрительные фонды предприятий и их роль в материальном стимулировании : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Халчанский В.Д. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
963784
  Тростянчук П.А. Поощрительные фонды предприятий, их образование и использование в условиях хозяйственной реформы : Дис... канд. эконом.наук: / Тростянчук П.А.; КГУ. – Киев, 1970. – 214, 9л. – Бібліогр.:л.1-8
963785
  Тростянчук П.А. Поощрительные фонды предприятий, их образование и использование в условиях хозяйственной реформы. (На материалах пром. предприятий УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Тростянчук П.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
963786
  Веретенников В.Г. Поощрительные фонды предприятия и профсоюзный комитет. / В.Г. Веретенников. – Москва, 1987. – 207с.
963787
  Масевич М.Г. Поощрительные фонды промышленных предприятий : (Правовые вопросы). / М.Г. Масевич. – М., 1978. – 96с.
963788
  Кацитадзе Фридон Гаврилович Поощрительные фонды социалистических промышленных предприятий и их роль в материальном стимулировании : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кацитадзе Фридон Гаврилович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1973. – 27л.
963789
   Поп-арт // Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Часть 119 : ПОП--АРТ. – С. 3-3-.
963790
  Лексіна Г. Поп-арт // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2013. – № 7/9. – С. 136-139. – ISSN 0130-321Х
963791
  Боде М. Поп-арт обретенный // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2005. – № 4. – С.38-47
963792
  Лисак У.В. Поп-культура як трансформація механізму міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 270-273
963793
  Мироненко И.А. Поп-психология, или о пользе науки // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 103-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Публикуемый ниже текст представляет собой отклик на статью А.В. Юревича "Поп-психология" (Вопр. психол. 2007. №1. С. 3-14). Автор выражает согласие со сформулированными в указанной статье положениями в отношении места поп-психологии в современной ...
963794
   Поп и мужик. – М-Л, 1931. – 212с.
963795
  Начев Венцеслав Поп Харитон. / Начев Венцеслав. – София, 1981. – 156с.
963796
  Тургенев И.С. Поп. Поэмы / И.С. Тургенев. – М., 1917. – 21с.
963797
  Ковінька О.І. Попав пальцем у небо / О.І. Ковінька. – К., 1966. – 145с.
963798
  Иванов В.М. Попади! / В.М. Иванов. – М., 1960. – 32с.
963799
  Никифоров Г.П. Попадья / Г.П. Никифоров. – Ярославль, 1971. – 238с.
963800
  Бублий Н. Попал в кампанию // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 30 (142). – С. 18-19. – ISSN 2075-7093


  Спикер парламента объяснил " Фокусу", почему Верховной Раде не угрожает роспуск, а к нему не выстраивается очередь из олигархов
963801
  Саулит Б.Р. Попался на удочку : рассказы / Б.Р. Саулит. – Рига : Литгосиздат, 1960. – 95 с.
963802
  Климентов Л.В. Попарова метода ліпіння рельефних планів і мап / Л.В. Климентов. – Одеса, 1929. – 20с.
963803
  Мамонтова В.О. Попелиці-ляхніди / В.О. Мамонтова. – Київ
7. – 1972. – 1-228с.
963804
  Школьна Л.С. Попелиці лікарських рослин та їх ентомофаги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-49. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено видовий склад попелиць на лікарських рослинах, їх шкідливість. Подано коротку характеристику ентомофагів - їх видовий склад і ефективність знищення попелиць.
963805
  Карлащук С. Попелиця Masonaphis sp. (Homoptera: Aphidoidea) - новий небезпечний шкідник рододендронів в Україні / С. Карлащук, П. Чумак, В. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 60-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо шкодочинності попелиці Masonaphis sp. на рододендронах в умовах закритого і відкритого ґрунту та екологічно безпечні заходи регулювання чисельності фітофага. Приводятся данные о вредоносности тли Masonaphis sp. на рододендронах в ...
963806
  Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку, або Некоронована царівна жанрів: казка як вид художньої словесності: Ст.1 // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2002. – № 5. – С.22-31
963807
  Славова Маргарита Попелюшка літератури : Теоретичні аспекти літератури для дітей / Славова Маргарита. – Київ : Київський університет, 2002. – 81с. – ISBN 966-7865-19-3
963808
  Гриневич В. Поперед батька в пекло // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 34 (199). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Радянська евакуація 1941 року охопила передусім апарат влади, худобу та майно. Тільки не простих українців.
963809
  Баранов Сергій Олексійович Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Баранов Сергій Олексійович; Одеськ.ін-тут внутрішніх справ МВС України. – Одеса, 2001. – 231л. + Додатки:л.219-231. – Бібліогр.:л.196-218
963810
  Баранов Сергій Олексійович Попередження адміністративних правопорушень, що посягають на митні відносини : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук:12.00.07 / Баранов С.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
963811
  Дрозд О.Ю. Попередження адміністративного проступку // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 234-239. – ISSN 1563-3349
963812
  Хома І.Б. Попередження бізнес-конфліктів у процесі розробки та запровадження в дію підсистем антикризового управління підприємством // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 104-112. – ISSN 0321-0499
963813
  Щур Б.В. Попередження виникнення тактичних помилок при розслідуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 218-227. – (Юридична ; Вип. 3)
963814
  Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень / В.С. Щербина. – Київ : Либідь, 1993. – 132с.
963815
  Щербина В.С. Попередження господарських правопорушень органами державного арбітражу : (до десятиріччя дії) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 50-56. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье раскрывается деятельность органов государственного арбитража по предупреждению нарушений законности и государственной дисциплины в хозяйственных отношениях. Содержится анализ основных правовых форм этой деятельности и предложены пути повышения ...
963816
  Сірук М. Попередження Ердогану // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 червня (№ 98). – С. 3


  Експерти "Дня" - про результати парламентських виборів у Туреччині, на яких пропрезидентська партія втратила абсолютну більшість.
963817
  Чайка О.Г. Попередження забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими моторними оливами : автореф. дис ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Чайка Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назв.
963818
  Сенчик М.О. Попередження злочинів у торгівлі. / М.О. Сенчик. – К., 1972. – 110с.
963819
  Бурда С.Я. Попередження злочинів, пов"язаних із використанням підроблених паспортів громадян України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 39-43
963820
  Лукашевич С.Ю. Попередження злочинності засуджених в місцях позбавлення волі : Монографія / С.Ю. Лукашевич. – Харків : Видавець Вапнярчук Н.М., 2006. – 104с. – ISBN 966-8184-45-9
963821
  Білецький І. Попередження злочинності у сфері виборчого процесу в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 52-56.
963822
  Долженков О.Ф. Попередження злочинності у сфері грального бізнесу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.107-111. – Бібліогр.: 11 назв.
963823
  Раєцька Л.В. Попередження злочинності у сфері економіки як засіб забезпечення економічної безпеки держави // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 274-280. – ISSN 1609-0462
963824
  Алфьоров С.М. Попередження злочинності: загальна характеристика та певні пріоритетні напрями вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 57-61. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
963825
  Барабаш Ю.Г. Попередження і врегулювання державно-правових конфліктів: теоретико-методологічні засади // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 34-42. – ISSN 0201-7245
963826
   Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані граматичні та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську) : Навчальний посібник / В.І. Карабан, О.В. Борисова, Б.М. Колодій, К.А. Кузьміна; За ред.: В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 208с. – ISBN 966-7890-52-Х
963827
  Голосніченко І.П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права / І.П. Голосніченко. – К., 1991. – 207с.
963828
  Кудлай П. Попередження крадіжок вантажів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 43-47.
963829
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Ігнатов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
963830
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Ігнатов О.М.; Харківськ. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 239л. + Додатки: л.217-239. – Бібліогр.: л.193-216
963831
  Ігнатов О.М. Попередження насильницьких злочинів, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ігнатов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
963832
   Попередження насильства над дітьми : інформ.-метод. матеріали та аналіз нормативно-правової бази : [збірка]. – Київ : Калита, 2007. – 223, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8879-57-9
963833
  Дмитренко М.І. Попередження насильства у сім"ї : Методичні рекомендауії / М.І. Дмитренко, М.В. Тропін, П.О. Власов; Дніпропетровський юридичний інститут МВС України.УМВС України в Дніпропетровській області та ін. – Дніпропетровськ, 2001. – 56с.
963834
  Оробець К.М. Попередження нелегальної міграції-важливий напрям протидії злочинності в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 83-88
963835
  Крупка Ю.М. Попередження побутових злочинів / Ю.М. Крупка. – К, 1988. – 48с.
963836
  Демченко І.С. Попередження поширення фальсифікованих лікарських засобів на міжнародному та національному рівні : [для науковців, аспірантів, студентів юрид. та мед. ВНЗ, юристів-практиків, підприємців, а також працівників установ та організацій, що приймають участь у забезпеченні обігу лікар. засобів] / І. Демченко, О. Соловйов. – Київ : [б. в.], 2014. – 128 с. : іл. – Видання за підтримки: Медична газета України "Ваше здоров"я". – Бібліогр.: с. 105-118 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-635-064-4
963837
  Волох О.К. Попередження правопорушень, пов"язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 137-143.


  Розглянуто питання попередження правопорушень, пов"язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин в Україні.
963838
   Попередження ранньої інституціалізації дітей з синдромом Дауна віком до п"яти років : Методичні рекомендації для фахівців. – Київ, 2002. – 164с.
963839
  Баляниця Н.Б. Попередження розвитку мікроскопічних грибів на папері документів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 215-217. – ISBN 978-966-02-7337-5
963840
  Жуковська В.М. Попередження соціально-поведінкових ризиків персоналу на підприємстві торгівлі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 366-372 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2222-0712
963841
  Римаренко Ю Попередження та боротьба із торгівлею жінками: нові ініціативи світового співтовариства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.349-359
963842
  Сенюшкіна Т.О. Попередження та врегулювання етнічних конфліктів: державно-управлінський вимір : (проблеми теорії, методології, практики): монографія / Т.О. Сенюшкіна; НАДУ при Президентові України; Одеський регіональний ін-т держ. управління. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2005. – 368 с. – ISBN 966-7799-60-3
963843
  Дурманенко Є.А. Попередження та конструктивне розв"язання конфліктів в університеті: теоретико-методичний аспект / Є.А. Дурманенко, Н.А. Антонюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 82-86. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито сутність поняття конфлікту, проаналізовано особливості протікання конфлікту в педагогічному середовищі вищого навчального закладу; визначено типи конфліктів у навчально-виховному середовищі університету, а також подано структуру та ...
963844
  Голіна В В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя й здоров"я особи. / В В. Голіна. – Харків, 1997. – 50с.
963845
  Фінберг Л. Попередження Ханни Арендт // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 183-187
963846
  Тузов А.П. Попередження хуліганства неповнолітніх. / А.П. Тузов. – К., 1972. – 131с.
963847
  Кривцун О.Б. Попередження шахрайства // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.117-122. – Бібліогр.: 11 назв.
963848
  Юрченко О.М. Попередження шахрайства у сфері інвестування будівництва житла // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 129-136. – ISSN 1609-0462
963849
  Голосніченко І. Попереднє адміністративне розслідування як стадія провадження в справах про адміністративні проступи / І. Голосніченко, М. Стахурський, Н. Золотарьова // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.26-30. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
963850
  Перерва Ю.М. Попереднє опрацювання законопроектів у комітетах Верховної Ради України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 103-110. – ISSN 1563-3349
963851
  Янчук О.Є. Попереднє оцінювання впливу обмеженої видимості горизонту на точність GPS- спостережень : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв
963852
  Боднар Т.В. Попереднє судове засідання як етап підготовки справи до судового розгляду // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 104-109.
963853
  Сахнацький А. Попереднє схвалення значних правочинів та обов"язковий викуп акцій. Практика і коментарі // Юридична газета. – Київ, 2013. – 19-26 лютого (№ 8/9). – С. 30-31
963854
  Сокальська О.В. Попереднє ув"язнення як запобіжний захід у судовому процесі в добу Середньовіччя // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (5). – С. 86-94
963855
  Пестушко Валерій Попередник Вегенера // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49
963856
  Годулян С І. Попередники кукурудзи на Україні / С І. Годулян. – Київ : Держсільгоспвидав, 1963. – 158 с.
963857
  Третяк М. Попередники наукового комунізму / М. Третяк. – К., 1965. – 46с.
963858
  Циховська Е.Д. Попередники реаліті-ТБ: від мондо- до снафф-фільмів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті приділяється увага розвитку мондо- та снафф-фільмів як попередників сучасних реаліті-ТБ, які є об"єктом пильної уваги соціальних комунікацій. Автор простежує їх історію створення від комерційно успіш ного італійського документального фільму ...
963859
  Вартанов Г.І. Попередники робітночої преси на Україні / Г.І. Вартанов. – Київ, 1968. – 83с.
963860
  Панченко В. Попередники Табачника : з історії українофобства (Михайло Юзефович і Валентин Маланчук) // Час "дешевого клоуна" : українська освіта: випробування горе-реформами / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; [упоряд. Панченко В.]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – С. 66-77. – ISBN 978-966-2424-70-6


  Про М. Костомарова. - С. 68, 74; М. Драгоманова. - С. 69-70, 74; О. Кістяківського. - С. 71.
963861
  Оппоков В Є. Попередні ... робіт / В Є. Оппоков, 1934. – с.
963862
  Реутова Н. Попередні договори // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 20-24
963863
  Цірат Г. Попередні обов"язкові умови (conditions precedent) за договорами лізингу повітряних суден // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 78-82
963864
   Попередні підсумки вивчення викопних решток хребетних тварин із котловану Канівської ГЕС у фондовій колекції музею природи Канівського природного заповідника / О.М. Ковальчук, С.М. Рижов, О.Д. Полішко, О.Д. Петриченко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 97-99. – ISSN 1729-7184
963865
  Рижов С.М. Попередні підсумки вивчення викопних решток хребетних тварин із котловану Канівської ГЕС у фондовій колекції Музею природи Канівського природного заповідника / С.М. Рижов, О.М. Ковальчук, О.Д. Полішко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
963866
   Попередні підсумки Всесоюзного перепису населення 1926 року. – Шепетівка, 1928. – 111с.
963867
   Попередні підсумки демографічного Всесоюзного перепису 1926 року. – 47с.
963868
   Попередні підсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. – К.
2. – 1921. – 21с.
963869
   Попередні підсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. Кихвський повіт. – К.
9. – 1921. – 37с.
963870
   Попередні підсумки перепису населення 1926 року по Старобільській окрузі. – Старобільське, 1927. – 34с.
963871
  Нагірний В. Попередні підсумки судового процесу за позовом Віктора Медведчука до видавців книги "Нарцис" / Василь Нагірний. – Броди : Просвіта, 2003. – 51с. – (Нарцисіана в залі суду ; Вип. 4). – ISBN 966-7544-17-6
963872
  Гусаков В.В. Попередні підсумки таджицького мирного врегулювання // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглядаються проблеми, шляхи мирної стабілізації та досягнення миротворчого процесу в Таджикистані після підписання 27 червня 1997 р. у Москві угоди між урядом Таджикистану та керівництвом озброєної опозиції.
963873
   Попередні пудсумки демографічного перепису 1920 р. по Київщині. – К., 1922. – 297с.
963874
  Данилевський В.О. Попередні результати визначення діаметра Сонця за даними спостережень сонячного затемнення 11 липня 1991 року // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-65. – (Астрономія ; вип. 35)


  За даними фотоелектричних спостережень затемнення Сонця 11 липня 1991 року, виконаних з чотирьох точок поблизу північної межі смуги повного затемнення, визначені діаметр Сонця, тривалості повних фаз та деякі інші параметри. Для цього модельна крива ...
963875
   Попередні результати наукової експедиції по спостереженню повного сонячного затемнення 29 березня 2006 р.. – Київ, 2006. – 25 с.
963876
  Кравчук П.П. Попередні результати обліково-статистичної роботи із засудженими за методикою Кеттелла: старші днювальні та бригадири, схильні до самогубства, схильні до членоушкодження, схильні до одностатевих актів : розгорнутий огляд експериментального дослідження / Кравчук П.П. ; Упр. держ. кримінал.-виконав. служби України в Запоріз. обл, Сектор соціально-виховної та психол. роботи. – Запоріжжя : [ Б.в. ], 2010. – 85 с.
963877
   Попередні результати телевізійних спостережень метеорного дощу Леоніди у 2002 році в Києві / В.Г. Кручиненко, П.М. Козак, О.О. Рожило, А.М. Казанцев, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-44. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати базисних телевізійних спостережень метеорного дощу Леоніди у 2002 році в Києві та їх попередньої статистичної обробки. Оцінено мінімальну масу метеороїда, який породив метеор із гранично зареєстрованим блиском. Визначено: зенітне ...
963878
  Дячук Л.В. Попередні умови шлюбу у візантійському праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 13-17
963879
  Кучер О.В. Попередній аналіз результатів високоточного нівелювання методами математичної статистики : геодезія / О.В. Кучер, В.С. Старовєров, З.М. Кравченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 8-14 : Табл., мал. – Бібліогр.: 3 назви
963880
  Майданик Р.А. Попередній договір і завдаток (цивільно-правові аспекти) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 28-36.
963881
  Бойко О.О. Попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна в цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 162-178.
963882
  Клименко О.М. Попередній договір у цивільних відносинах: поняття і сутність попереднього договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 26-33.
963883
  Карпечкін П. Попередній договір у Цивільному і Господарському кодексах України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-96.
963884
  Карпечін П. Попередній договір у Цивільному і Господарському кодексах України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 67-71.
963885
   Попередній звіт за роботу в 1936 р.. – Харків, 1937. – 80с.
963886
  Городецький О.В. Попередній і наступний контроль Конституційного Суду України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-118. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблемні питання здійснення Конституційним Судом України попереднього й наступного контролю. Аналізуються правові акти, на які поширюється юрисдикція Конституційного Суду України. The article deals with problem issues of realization of ...
963887
  Кавалерідзе В. Попередній нарис про грунти Сталінської округи. / В. Кавалерідзе. – К., 1929. – 55с.
963888
  Хестанов С.О. Попередній підсилювач для електрофізіологічних досліджень / С.О. Хестанов, Т.Л. Давидовська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 37-38 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
963889
  Пішкало М. Попередній прогноз параметрів 25-го циклу сонячної активності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На основі знайдених раніше кореляційних зв"язків і регресійних співвідношень між деякими характеристиками 1-24 циклів сонячної активності (Pishkalo, 2014: Solar Phys., vol. 289, 1815) дано прогноз 25-го циклу. Розрахунки виконані за схемою: час ...
963890
  Бобечко Н.Р. Попередній розгляд кримінальної справи судом апеляційної інстанції // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 38-43.
963891
  Калужинський О.В. Попередній розгляд кримінальної справи як етап здійснення оціночної діяльності судді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 527-533. – ISSN 1563-3349
963892
  Мікулін В. Попередній розгляд справи суддею: підстави повернення справи на додаткове розслідування / В. Мікулін, П. Кубрак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.122-124
963893
  Верба О.Б. Попередній та подальший судовий захист у виконавчому провадженні за законодавством України та Польщі // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 111-119. – (Юридична ; Вип. 1)
963894
  Савченко А. Попередня злочинна діяльність і співучасть за кримінальним законодавством України та США (на рівні федерації):порівняльний аналіз // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 149-154
963895
  Красножон М.Д. Попередня обробка матеріалів ГДС у комп"ютеризованій технології "Геопошук" : випуск 23 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 56-62 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Описано методику попередньої обробки цифрових каротажних діаграм, яка вміщує паспортизацію об"єктів досліджень, редагування, ув"язку за глибиною, побудову планшета діаграм, тощо. Наведено приклади користування технологією для вирішення завдань.
963896
  Сінгаєвський Є. Попередня оцінка видового складу та біотопічній розподіл павуків (Arachnida: Aranei) заплави річки Удай у весняний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 45-47. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та біотопічній розподіл павуків заплави річки Удай. Виявлено 63 види з 43 родів та 13 родин. Фауністична схожість видових комплексів павуків у досліджених біотопах визначена за коефіцієнтом Чекановського-Серенсена. Для кожного ...
963897
  Татаров О.Ю. Попередня перевірка інформації про злочини в контексті реформування кримінально-процесуального законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 161-167
963898
  Буцик І.М. Попередня підготовка студента до лекції як один зі шляхів індивідуалізації навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 32-37. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті порушується проблема цілеспрямованої організації попередньої підготовки студентів до лекції з орієнтирами на реалізацію особистісно-розвивального навчання у ВНЗ, розкрито шляхи індивідуалізації навчання, визначено типи завдань для самостійної ...
963899
  Позднякова І. Попередня та каральна цензура як основні форми контролю за видавничою справою в радянській Росії у 1920-х рр. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 67-74. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
963900
  Кулиняк Данило Попереду - Сагайдачний // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 7 (109). – С. 38-40
963901
  Щур Едуард Попереду - фізики, енергети та матеріалознавці. Національна академія: хроніка подій // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 8 (133). – С. 20
963902
   Попереду "універ" Шевченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 54). – С. 3


  Диплом КНУ імені Тараса Шевченка котирується серед роботодавців найвище. Про це свідчать результати рейтингу, складеного журналом "Корреспондент". Як показали результати опитування, найкращу освіту мають студенти КНУ імені Тараса Шевченка, а ...
963903
  Сєвєров П.Ф. Попереду долі / П.Ф. Сєвєров. – К., 1965. – 263с.
963904
  Ільченко Н.В. Попередьте пожежу: відмовтесь від спалювання сухої трави! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 18-19 : фото
963905
  Уразаков Э.И. Поперечная (холловская) диффузия и вращательные движения в плазме в докритических магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Уразаков Э.И.; Моск. ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1963. – 11л.
963906
   Поперечний дуговий розряд в потоці повітря / В.Я. Черняк, В.В. Наумов, І.Л. Бабіч, В.В. Юхименко, Т.М. Пашко, Ю.І. Слюсаренко, Ю.В. Воєвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 379-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Проведено експериментальне вивчення стану плазми поперечного дугового розряду в потоці повітря при атмосферному тиску. З використанням емісійної спектроскопічної діагностики вивчені розподіли температур заселення збуджених електронних станів атомів та ...
963907
  Пухов С.В. Поперечники множеств в банаховых пространствах и классов функций в пространствах с весом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Пухов С.В.; МГУ. – М, 1980. – 12л.
963908
  Григорян Юрик Исоакович Поперечники множеств в банаховых пространствах и приближение функций тригонометрическими полиномами в среднем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Григорян Юрик Исоакович; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
963909
  Изаак Александр Давидович Поперечники функциональных классов и конечномерных множеств в пространствах со смешанной нормой : Автореф... кандид. физико-математ.наук: 01.01.01 / Изаак Александр Давидович; Российск. Акад. наук. Математ. ин-тут им. В.А.Стеклова. – Москва, 1995. – 13л.
963910
  Продайвода Г.Т. Поперечно-ізотропна апроксимація пружних постійних анізотропного середовища : геофізика / Г.Т. Продайвода, П.Я. Чолач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-61 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 15)


  Кількісно аналізується надійність апроксимації азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль геологічного середовища довільної пружної симетрії поперечно-ізотропним наближенням. Для цього використовується коваріантна форма тензора крістоффеля і поняття ...
963911
  Филипавичюс Викторас Стасио Поперечное магнитосопротивление и рассеяние дырок в деформированных полупроводниках типа Р-Се : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Филипавичюс Викторас Стасио ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 19 с.
963912
  Голукович С.И. Поперечное плавание / С.И. Голукович. – М., 1990. – 237,2с.
963913
  Кашкай А М. Тамразян Поперечные (антикавказские) дислокации Крымско-Кавказского региона, их роль в магматизме и закономерностях размещения полезных ископаемых / А М. Тамразян Кашкай. – М., 1967. – 77с.
963914
   Поперечные и обменные волны в сейсморазведке. – М., 1967. – 288с.
963915
  Волин А.П. Поперечные и обменные волны при сейсморазведке / А.П. Волин. – Новосибирск, 1970. – 208с.
963916
  Романив О.Н. Поперечные колебания вала жвоякой жидкости / О.Н. Романив. – Л., 1957. – 84с.
963917
   Поперечные колебания и критические скорости. – Москва, 1951. – 270 с.
963918
   Поперечные колебания и критические скорости. – Москва
2. – 1953. – 240 с.
963919
  Калашникова Л.А. Поперечные колебания турбобура : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Калашникова Л.А.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1972. – 15л.
963920
  Комозин И.Т. Поперечный изгиб и колебания двухслойных ортотропных пластин : Автореф... канд. техн.наук: / Комозин И.Т.; Днепропетр. металлург. ин-т. – Днепропетровск, 1967. – 16л.
963921
  Бектурсунов У. Поперечный удар по гибким связям при упругих и упруго-пластически хдеформациях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Бектурсунов У.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат.наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – М., 1967. – 8л.
963922
  Солодовников Р.В. Поперечный удар по жесткой струне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Солодовников Р.В.;. – Ташкент, 1950. – 6л.
963923
  Рябова Е.В. Поперечный удар с переменной скоростью по гибкой нити : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябова Е. В.; МГУ, НИИ механ. и матем. – Москва, 1951. – 3л.
963924
  Зайцев Б.П. Попечители Харьковского учебного округа / Б.П. Зайцев, С.И. Посохов. – Харьков, 2000. – 124с. – (Харьковский биографический словарь). – ISBN 966-610-047-9
963925
  Посохов С.И. Попечители Харьковского учебного округа первой половины ХIХ века: попытка реабилитации // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2009. – № 4. – С. 40-51
963926
  Попов С. Попечитель огня : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 2. – С. 102-106. – ISSN 0130-7673
963927
  Корниенко В.Н. Попечительство в сфере образования в Харьковской губернии : к вопросу о деятельности попечительских советов // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С150-157.


  Попечительство в сфере образования во 2-ой половине Х!Х -ХХ ввю
963928
  Масайтис В.Л. Попигайский метеоритный кратер / В.Л. Масайтис, М.В. Михайлов, Т.В. Селивановская. – Москва : Наука, 1975. – 124с.
963929
  Картавих Л.Г. Попит зарубіжних країн- складова удосконалення організації державного фінансового контролю = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-90. – Бібліогр.: 8 назв
963930
  Петруня Ю. Попит і пропозиція акцій: ринкові моделі України : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 48-49 : Рис.
963931
  Головач А.В. Попит і торгівля : Закономірності розвитку та методи планування попиту населення на товари / А.В. Головач. – Київ, 1967. – 48с.
963932
  Ануфрієва К. Попит на гроші: погляд через призму процесів у макроекономіці та банківській системі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 8 (334), серпень. – С. 12-16. – ISSN 1810-3944
963933
  Кралюк П. Попит на мислителів - ознака вільної нації / інтерв"ю взяла Вікторія Скуба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22-23 лютого (№ 33/34). – С. 9


  Проректор Острозької академії, доктор філософських наук Петро Кралюк про новий відеопроект на тему української філософії, а також про те, чому освітяни не готові захищати національну пам"ять.
963934
  Волович В. Попит на психологів і соціологів нині великий // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку спеціалістів розповідає декан ф-ту соціології та психології.
963935
  Кулініч М.Т. Попит та пропозиція на туристичному ринку "Україна - Італія" / М.Т. Кулініч, І.Л. Шиманська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 25-29


  В статті аналізується пропозиція та попит на туристичному ринку "Україна - Італія". А також наведено інформацію про популярність тих чи інших видів туризму на цьому ринку серед різних груп туристів. В статье анализируется предложение и спрос на ...
963936
  Бараник З.П. Попит та пропозиція робочої сили на ринку праці України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 128-134. – Бібліогр.: на 5 пунктів
963937
  Татарка Д. Попівська республіка / Д. Татарка. – Пряшів, 1961. – 361с.
963938
  Шкраб"юк П. Попід Золоті Ворота : Шість елегій про родину калинців / Петро Шкраб"юк ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України. – Львів : Місіонер, 1997. – 520 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-02-0384-5
963939
  Найдін П.Г. Попіл - добре угноєння / П.Г. Найдін. – К., 1929. – 8с.
963940
  Жеромський С. Попіл / С. Жеромський. – Київ : Дніпро, 1982. – 751с. – (Вершини світового письменства Т.43)
963941
  Анджеєвський Єжи Попіл і діамант / Анджеєвський Єжи. – Київ, 1967. – 280с.
963942
  Сидор-Гібелінда Олег Попіл Катині... Діамант екрану? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 78-79. – ISSN 0130-5212
963943
  Кульчицький С. Попіл Клааса // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 47 (315). – С. 14-19. – ISSN 1996-1561


  За прикладом Тіля Уленшпігеля українці мусять носити біля серця "торбинку з попелом" жертв Голодомору, щоб зрозуміти, чому в 1932-1933 роках нищили людей і як зробити, щоб такого не повторилося.
963944
  Положій В.І. Попіл на рани : роман / В.І. Положій. – К., 1981. – 144с.
963945
  Загребельний П.А. Попіл снів : Пригодницька повість / Павло Загребельний. – Київ : Український письменник, 1995. – 158с.
963946
  Вересоцька В. Попіл Чорнобиля стукає в наші серця / В. Вересоцька, В. Ольчедаєвська, В. Прибитько // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 32 : фото
963947
  Витте Себастьян Попка - умный! "...Умом и сообразительностью" / Витте Себастьян, Цукерман Эндрю // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 4 (169). – С. 78-87 : фото. – ISSN 1029-5828
963948
  Пожидаев В.М. Поплачем-поплачем, да засмеемся / В.М. Пожидаев. – Владивосток, 1989. – 272с.
963949
  Черемних В. Попливемо туди, куди нам треба ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8. – С. 1,16


  Інколи тема грошей - головна ! Журналіст забов"язаний говорити і про найстрашніше. Але як ?
963950
  Грабовський С. Поплічники Геббельса: новітня реінкарнація, або Як чесні російські журналісти чинять опір тотальній російській пропаганді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 березня (№ 46/47). – С. 19
963951
  Бонта А. Попо і Фіфіна, діти з Гаїті / А. Бонта, Л. Х"їз. – К., 1977. – 69с.
963952
   Попов Валентин Петрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 115-116
963953
   Попов Валентин Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 73. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
963954
   Попов Валентин Петрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 217-218 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
963955
   Попов Валентин Петрович (1894-1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 126-127. – ISBN 966-95774-3-5
963956
   Попов Михайло Олексійович (До 60-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 211 : фото. – ISSN 0367-4290
963957
   Попов Павло Миколайович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 80-90. – ISBN 966-02-0537-6
963958
  Степченко О.П. Попов Павло Миколайович, завідуючий відділом рукописів ВБУ в 1929-1934 рр. // Українські вчені - фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1918-1934) / О.П. Степченко. – Київ : НБУВ, 2008. – С. 110-128. – ISBN 978-966-02-4885-4


  Літературознавець, фольклорист, мистецтвознавець,славіст, книгознавець, мовознавець. Професор кафедри історії української літератури Київського державного університету (1934-1938).
963959
   Попов Сергей Николаевич, 1987-1977: скульптура: кат. выст.. – М., 1989. – 31с.
963960
   Попович Людмила Вадимівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 116-117
963961
   Попович Людмила Вадимівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 218-219 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
963962
   Попович Людмила Вадимівна (1941) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 127-128. – ISBN 966-95774-3-5
963963
   Попович Олександр Сергійович (до 70-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (65). – С.101-102. – ISSN 0374-3896
963964
  Йолон П.Ф. Поповичу Мирославу Володимировичу - 75 років. Віхи наукової біографії. // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 394-400. – ISSN 1818-992Х
963965
   Поповкін Валерій Аркадійович // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 280. – ISBN 966-7650-87-1
963966
  Вашека О. Поповнення колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна видами флори України (2009-2011рр.) / О. Вашека, О. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Колекція папоротей, що зростають на ділянці вищих спорових рослин відкритого ґрунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна протягом 2009-2011 рр. була поповнена 2-ма зразками видів флори України, що були привезені з природних місцезростань в результаті ...
963967
  Вашека О. Поповнення колекції вищих спорових рослин за рахунок обміну спорами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-116. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати спорового розмноження папоротей з родів Adіantum, Asplenium, Athyrium, Blechnum, Botrychium, Cystopteris, Dryopteris, Gymnocarpium, Matteuccia, Ophioglossum, Osmunda, Phegopteris, Phyllitis, Рolуроdiит, Polystichum, Thelypteris, ...
963968
  Савченко Г. Поповнення особового складу 34-го корпусу Російської армії на початку українізації з"єднання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 16-21


  У статті розглядаються питання українізації 34-го корпусу російської армії, якість бойової підготовки і морально-психологічний стан поповнення, яке вливалося в його склад. В статье рассматриваются вопросы украинизации 34-го корпуса российской армии, ...
963969
   Поповнення сім"ї майбутніх дипломатів // Урядовий кур"єр. – Київ, 2000. – 5 вересня (№160). – С.1


  Привітання першокурсників Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
963970
  Дяченко Л. Поповнення скарбнички наукового досвіду // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 8


  Голова Ради молодих вчених НАПН України, кандидат педагогічних наук, с. н. с. ІПООД НАПН України ЛюдмилаДяченко про VII польсько-український форум "Освіта для майбутнього", який відбувся 19-21 вересня 2017 р. на базі Університету імені Казимира ...
963971
  Шевчук Л.П. Поповнення фінансових ресурсів місцевих бюджетів за рахунок податку на нерухоме майно / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 234-238. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 33, ч. 3). – ISSN 2306-4420
963972
  Губерський Л. Поповнюємо дипломатичний корпус України // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Директор ІМВ розповідає про навчання в Ін-ті, про зв"язки Ін-ту з зарубіжними університетами, науковими установами тощо.
963973
  Губерський Л.В. Поповнюємо дипломатичний корпус України // Київський університет, 1998. – № 2
963974
   Попово в Миналото : Сборник материали от научна конференция, проведена в град Попово на 10 юни 1993 година. – Варна : Зограф, 1994. – 128 с.
963975
  Киктева Е.И. Пополнение английского фразеологического фонда XVIII века и лексикографическая трактовка фразеологии этогро периода : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Киктева Е.И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1986. – 25 с.
963976
  Захаров А.В. Пополнение знаний о Новом Свете при Петре I // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 146-153. – ISSN 0042-8779
963977
  Али Юсеф Пополнение мультивитаминной группы Р-расширения иррегуляторного локального поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Али Юсеф Э. М.; ЛГУ. – Л., 1972. – 12л.
963978
  Кащеева Мира Александровна Пополнение словарного состава английского языка в связи с изменениями в общественно-экономической жизни Англии 14-15 веков : Автореф... канд. филол.наук: / Кащеева Мира Александровна; 1-й Ленингр. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1955. – 20л.
963979
  Кувшинова Н.М. Пополнение словарного состава русского языка иноязычными заимствованиями // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 245-252. – ISBN 978-966-2303-00-1
963980
  Иванов А.Н. Пополнение словарного состава современного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Иванов А.Н.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 28л.
963981
  Самохотская И.С. Пополнение словарного состава современного французского языка за период 1930-1950 гг. (по материалам коммунистической печати) : Автореф... канд. филол.наук: / Самохотская И.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1953. – 16л.
963982
  Шах-Назарова Пополненные смысловые структуры английских существительных в связи с изменениями в обществнно-экономической жизни Англии в 16 веке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шах-Назарова В.С. ; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1961. – 20 с.
963983
  Гафуров И. Пополнить полномочия. Федеральные университеты могли бы делать больше // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 22 марта (№ 12). – С. 11


  Федеральные университеты появились сравнительно недавно, и в обществе до сих пор продолжаются острые дискуссии о роли, которую они должны взять на себя в развитии высшего профессионального образования, науки, инноваций - как на уровне регионов, так и в ...
963984
   Пополь-Вух. Родословная владык Тотоникапана.. – М.-Л., 1959. – 252с.
963985
   Поппер (Popper) Карл Раймунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 861-865. – ISBN 966-316-069-1
963986
  Джозер Х. Поправка-22 // Человеческая комедия / У. Сароян. – Москва : Радуга, 1988. – С. 323-768. – ISBN 5-05-0022276-2
963987
  Вайк Р. Поправка Буге с переменной поверхностной плотностью / Р. Вайк. – 2-е изд. – Москва : ВИМС, 1958. – 29с. – Geophysics, vol. XXI, № 4, 1956, pp. 1004-1020
963988
  Вайк Р. Поправка Буге с переменной поверхностной плотностью / Р. Вайк; Ред. Кравченко М.Д. – 2-е изд. – Москва : ОНТИ ВИМС, 1962. – 23с. – (Серия геофизическая ; Вып. 20)
963989
  Ткаченко А.Г. Поправка в напрям за висоту спостережуваної точки над еліпсоїдом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 49-51 : Рис. – (Географія ; Вип. 25)
963990
  Гулидов Е.И. Поправка компаса / Е.И. Гулидов. – Мурманск, 1976. – 80с.
963991
  Куприков В. Поправка на время / В. Куприков. – М, 1970. – 64с.
963992
  Журавльова В.М. Поправка на ікс / В.М. Журавльова. – К., 1964. – 103с.
963993
  Выжутович В.В. Поправка на смелость / В.В. Выжутович. – Москва, 1990. – 366с.
963994
  Білокінь Н.Г. Поправки дядька Савки / Н.Г. Білокінь. – Херсон, 1961. – 62с.
963995
   Поправки и дополнение № 1 к прейскуранту № 27-23 (01, 02, 07, 17). Оптовые цены на запасные части к геофизическим и геологоразведочным приборам.. – М., 1965. – 24с.
963996
  Козырский В.Г. Поправки к автомодельности на основе представления Йоста-Ломана-Дайсона / В.Г. Козырский, И С. МАксимов, . – К, 1972. – 12с.
963997
   Попранный принцип. 1 - Организация объединенный Наций и Южная Родезия.. – Нью-Йорк, 1969. – 90с.
963998
   Попранный принцип. 2 - Организация объединенный Наций и территории под португальским управлением.. – Нью-Йорк, 1969. – 81с.
963999
  Шаблюк О. Попрацювали на славу // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 8


  "Уже чотири роки з ініціативи Студпарламенту та ректора ун-ту Л.В. Губерського студенти мають змогу попрацювати під час літнього трудового семестру". Звіт про роботу студ.загону.
964000
  Пагава А. Попрацювали на суботнику // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Проведення загальноуніверситетського суботника в День довкілля, який проводиться згідно з Указом Президента від 06.08.1998 року, вже стало традиційним. Добре попрацювали студенти і співробітники університету.
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,