Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
962001
  Василенко М.К. "...повчитися у Гомера": полемічні нотатки щодо міри домислу та вимислу в журналістському тексті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 110-113


  Стаття присвячена проблемам розвитку сучасної журналістики, як укранської, так i світової. Наводяться численні приклади з періодичної преси та наукових видань. The article concerns features of the modern journalism in Ukraine and all over the world. ...
962002
  Шаповалова О.А. "Повноваження Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції та їх реалізація у сфері кримінального судочинства" // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 9/10. – С. 7-17. – ISSN 2227-7048
962003
  Янів Я. "Повнолітні діти" Ірини Вільде: перша і друга редакції // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 246-255. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У дослідженні зіставляються перша і друга редакції твору "Повнолітні діти" Ірини Вільде
962004
  Піонтковський А. "Повну відповідальність за окуповані території на Донбасі має нести Путін" / розмову вела Галина Остаповець // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 10 (263), 12 березня 2015. – С. 21-23


  Питання в тому, хто загине раніше - Путін чи Росія. Якщо в політичному класі еліти не знайдеться патріотичних людей, які зрозуміють, що Росію треба позбавляти від Путіна, тоді це закінчиться розвалом країни, - каже політолог А. Піонтковський.
962005
  Сіваченко О.В. "Поворот Гвинта" Г. Джеймса: поетика містифікації // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 216-219. – ISBN 978-966-921-000-5
962006
  Попова И.П. "Поворотные пункты" в биографии и профессиональные карьеры специалистов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 81-91. – ISSN 0132-1625
962007
   "Повстання мас" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 856-858. – ISBN 966-316-069-1
962008
  Вєдєнєєв Д.В. "Повстанська розвідка діє точно й відважно..." : Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення Організації українських націоналістів та Української повстанської армії. 1940-1950-і роки / Д.В. Вєдєнєєв, Г.С. Биструхін; Нац. академія Служби безпеки України; Укр. ін-т військової історії. – Київ : К.І.С., 2006. – 568с. : іл. – ("Таємні війни - історія та сучасність"). – ISBN 966-7048-62-4
962009
  Антонюк Я. "Повстанські дантисти": лікування зубів у підпіллі ОУН-УПА // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 65-72. – ISSN 2311-9896
962010
  Никитюк Ю. "Повсякденне життя подолян в 50-60 роках XX століття" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 79-80
962011
  Медвідь А.М. "Повчання Володимира Мономаха своїм дітям" як визначна риторична пам"ятка Київської Русі / А.М. Медвідь, М.Ф. Медвідь // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 50-53. – ISBN 978-966-600-475-1
962012
  Литвин О.Ю. "Повчання гераклеопольського царя своєму синові" як перша пам"ятка економічної думки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 196-198. – (Економічні науки)
962013
  Сліпушко О. "Повчання дітям" Володимира Мономаха як зразок літератури Раннього християнського Середньовіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджується твір Володимира Мономаха "Повчання дітям": проблема датування, ідейне спрямування, композиція, стиль. The main work of Voiodymyr Monomakh "Sermons to Children" is analyzed in the following respects: the problem of time, when it was ...
962014
  Ланцута З. "Повчання" Володимира Мономаха з погляду біблійного канону // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 147-151. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
962015
   "Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в педвузе". – Москва, 1975. – 159с.
962016
  Марцинкявичюс Юстинас ... поводырь безоглядного мира : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 0012-6756
962017
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид. – Афіни : Домос
Т. 3. – 1989. – 729 с. – Видання новогрецькою мовою
962018
  Соломос Д. [Повне зібрання творів / Діонісій Соломос ; перекл. Ліноса Політіса у співпраці з Г. Н. Політісом. – 3-е вид. – Афіни : Ікарос
Т. 2, додаток : Вірші та проза, написані в Італії. – 1991. – 185 с. – Видання новогрецькою мовою
962019
  Соломос Д. [Повне зібрання творів / Діонісій Соломос. – 200-е вид. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-55-7
Т. 1 : Поезії /видання, коментарі Л. Політіса. – 1993. – 378 с. – Видання новогрецькою мовою
962020
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 4. – 1993. – 723 с. – Видання новогрецькою мовою
962021
  Вутирас Д. [Повне зібрання творів / Дімосфеніс Вутирас. – Афіни : Дельфіні. – ISBN 960-309-072-7
Т. 1 : Лангас ; Горбань ; Піп-язичник [та інші оповідання]. – 1994. – 488, [3] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
962022
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 1. – 1997. – [41], 670 с. – Видання новогрецькою мовою
962023
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 2. – 1997. – 701 с. – Видання новогрецькою мовою
962024
  Соломос Д. [Повне зібрання творів / Діонісій Соломос ; видання, коментарі Л. Політіса. – 5-е вид. – Афіни : Ікарос. – ISBN 960-7233-55-7
Т. 2 : Проза та твори, написані в Італії. – 1998. – 369 с. – Видання новогрецькою мовою
962025
  Пападіямандіс А. [Повне зібрання творів / Александрос Пападіямандіс ; за ред. Н. Д. Тріандафілопулоса. – Критичне вид., 2-е перевид. – Афіни : Домос
Т. 5. – 1998. – 572 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
962026
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів / Т.Г. Шевченко. – Київ
Т. 2 : Поезії 1847-1861. – 1963. – 632 с.
962027
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова)та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0726-4
Т. 6 : Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи складені Т. Шевченком або за його участю / упорядкув. та комент. М.М. Павлюк [та ін.] ; ред. В.С. Бородін. – 2003. – 632 с. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому
962028
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-966-2024-93-7
Т. 2 : Віршовані твори: сатиричні поеми, притчі, фейлетони, сатирески, гуморески, усмішки, жарти, переклади гумору і сатири. – 2010. – 359, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1697138 напис:Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
962029
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-617-533-076-0
Т. 6 : Прозовий гумор та сатира. – 2012. – 463, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач.


  В пр. №1697134 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
962030
  Гарматюк А.П. Повне зібрання творів : [в 10 т.] / Анатолій Гарматюк ; [упоряд. і прим.: Н.М. Гарматюк]. – Вінниця : Державна картографічна фабрика. – ISBN 978-617-533-081-4
Т. 7 : Літературознавство, критика, мовознавство, спогади про сміхотворців, репортажі з літературно-мистецьких свят, про курінь гумористів, програми і тексти виступів. – 2013. – 479, [1] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. портр. - На обкл. та на корінці назва не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  В пр. №1697133 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського Національного університету імені Тараса Шевченка від родини Анатолія Гарматюка травень 2015 р.
962031
  Шевченко Т.Г. Повне зібрання творів : у 12 т. / Тарас Шевченко ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. музей Тараса Шевченка]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1293-6
Т. 9 : Мистецька спадщина : живопис і графіка, 1847–1850 / [упорядкув. М. А. Корнійчук, Д.В. Степовика ; ред. тому Г.А. Скрипник, Д.В. Степовик ; комент. Л.Д. Зінчук та ін.]. – 2013. – 541, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - На обкл. зазнач. авт. та позначення тому. - Алф. покажч.: с. 535–536. – Бібліогр. в комент. та в підрядк. прим.
962032
  Плоднік Д.П. Повне сімейство воднево зв"язаних пар основ ДНК mThy m Thy. Квантово-хімічне дослідження / Д.П. Плоднік, І.С. Войтешенко, Д.М. Говорун // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2015. – Т. 13, № 1. – C. 9-12
962033
  Старовойтенко Інна Повний "Кобзар" Т. Шевченка (1907-1908) у листуванні П. Стебницького з Є. Чикаленком


  У статті відображені сюжети листування П. Стебницького (1862-1923) та Є. Чикаленка (1861-1929) - відомих громадсько-культурних діячів к. XIX - поч. XX ст., в яких висвітлюються проблеми видання та розповсюдження повного "Кобзаря" Т. Шевченка, що вийшов ...
962034
  Старовойтенко І. Повний "Кобзар" Т.Шевченка (1907-1908) у листуванні П.Стебницького з Є.Чикаленком
962035
  Жураківський Р.О. Повний конформаційний аналіз молекули 2"-дезоксигуанозину квантово-механічним методом функціонала густини / Р.О. Жураківський, Д.М. Говорун // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 4
962036
  Куценко Г.В. Повний розв"язок задачі про рух твердого тіла навколо нерухомої точки у випадку Ейлера / Г.В. Куценко, В.О. П"ятецький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі одержано в параметричній формі повний розв"язок задачі про рух твердого тіла навколо нерухомої точки у випадку Ейлера.
962037
  Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови // Словник фразеологічних антонімів української мови / В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз. – 3-тє вид., допов. – Київ : Довіра, 2006. – 510 с. – (Словники України). – ISBN 966-507-191-2
962038
  Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови / Полюга Л.М. // Словник фразеологічних антонімів української мови / В.С. Калашник, Ж.В. Колоїз. – 4-е вид., доп. – Київ : Довіра, 2008. – 510 с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-230-0; 978-966-507-227-0
962039
  Міщенко К. Повний топологічний інваріант функцій зі скінченним числом особливостей на класичних некомпактних поверхнях / К. Міщенко, О. Пришляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-85. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Побудовано повний топологічний інваріант функцій зі скінченим числом критичних точок і особливих рівнів на некомпактних поверхнях скінченного роду та зі скінченним числом кінців. We construct the complete topological invariant of functions with a ...
962040
  Усік Д. Повний форс-мажор // Юридична газета. – Київ, 2016. – 18 жовтня (№ 42). – С. 13, 16-17
962041
   Повний чемодан історій : Бесіда Віктора Неборака з Юрієм Винничуком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 281-299
962042
  Віленський С.Д. Повні відра краси / С.Д. Віленський. – Львів, 1965. – 28с.
962043
  Мортіков В. Повні й неповні трудові угоди // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 16-19. – Бібліогр.: 3 назв.
962044
  Афонін А.О. Повні методи пошуку виведення в системах логічного програмування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Афонін А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 118 л. – Бібліогр.: л. 114-118
962045
  Афонін А.О. Повні методи пошуку виведення в системах логічного програмування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.05.01 / Афонін А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв.
962046
  Перевертень В.І. Повні натуральні закономірності / В.І. Перевертень. – К, 1996. – 72с.
962047
  Орлова О. Повнії чари // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 1. – С. 161-162. – ISBN 966-7653-03-5


  Творчість українських дизайнерів: О.І. Нечипоренко та Н.Г. Панченко
962048
  Крючков Г.К. Повністю реалізувати і збагатити демократичний потенціал Конституції // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 47-52.
962049
  Мамутов В. Повніше використовувати техніко-юридичні засоби удосконалення законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
962050
  Іваницька Х. Повноваження Антимонопольного комітету України в контексті протидії антиконкурентним узгодженим діям: перспективи законодавчого вдосконалення // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 384-385
962051
  Гнатенко А.В. Повноваження апеляційного суду при перегляді рішення суду: теоретичні та практичні спірні питання / А.В. Гнатенко, Д.Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 38-45.
962052
  Гошовська Т.В. Повноваження Верховного Суду України за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: аналіз колізійних норм / Т.В. Гошовська, Н.Л. Дроздович // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2013. – № 8 (156). – С. 36-40
962053
  Рябоконь Є.О. Повноваження виконавця заповіту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 32-35. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються проблеми правового статусу виконавця заповіту та пропонуються шляхи їх подолання. Problems concerning the legal status of a will executor are analyzed, ways of overcoming them are proposed.
962054
  Мельник М. Повноваження вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо кадрового забезпечення судів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 156-159
962055
  Ігонін Р.В. Повноваження Вищої ради юстиції у сфері кадрового забезпечення суддівського корпусу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 238-243. – ISSN 1563-3349
962056
  Козаченко А. Повноваження волосного земства за "Тимчасовим положенням про волосне земське управління" 1917 р. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2014. – № 1 (76). – С. 86-92. – ISSN 1993-0909
962057
  Задорожня Г.В. Повноваження глави держави в механізмі юридичної відповідальності парламенту України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 5-9. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
962058
  Недобор І. Повноваження головуючого щодо дослідження доказів // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 28 листоп. 2013 р. : До 95-ої річниці НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – Вип. 5. – С. 364-366. – ISBN 978-966-2781-18-2
962059
  Козаченко А Повноваження губернатора з питань нагляду за діяльністю земств на матеріалах Полтавської губернії 1864-1917рр. ) // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 18-25. – ISSN 0201-7245
962060
  Кравченко Л.М. Повноваження державних органів у сфері валютного контролю в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 75-83.
962061
  Голосніченко Д. Повноваження державних органів щодо захисту прав виборців // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 2. – С. 11-15.
962062
  Заболотна Л.В. Повноваження державних службовців дипломатичної служби // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 23-29. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
962063
  Забучинська Т.В. Повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в сфері захисту прав учасників ринку цінних паперів України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 69-76.
962064
  Волинська В. Повноваження Дисциплінарної комісії Аудиторської палати України: "А судді хто? А судять як?" // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 9 жовтень. – С. 64-65. – ISSN 2306-0050
962065
  Габлей Н.Г. Повноваження засудженого під час оскарження і розгляду кримінальної справи в касаційному порядку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 147-151. – Бібліогр. в кінці ст.


  Для здійснення належного захисту своїх прав на стадії касаційного провадження засуджений повинен бути наділений комплексом повноважень. В даній статті висвітлено повноваження засудженого, які чітко передбачені чинним кримінально-процесуальним ...
962066
  Гриневич Л. Повноваження і відповідальність. Кабмін передав функції управління ПТНЗ обласним держадміністраціям та КМДА // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 6 листопада (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Уряд передав окремі функції з управління державними професійно-технічними навчальними закладами, що підпорядковані МОН, обласним держадміністраціям та КМДА. Цю інформацію озвучила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час Міжнародної ...
962067
  Вахонєва Т.М. Повноваження і управлінські функції фонду соціального страхування України у сфері охорони праці // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 45-50. – ISBN 978-617-7069-34-7
962068
  Пономарьова О.О. Повноваження Касаційного господарського суду Верховного Суду відповідно до проекту Закону України №6232 від 23.03.2017 // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 228-230. – ISBN 978-966-937-189-8
962069
  Плахотнюк Н.Г. Повноваження керівника органу виконавчої влади у сфері управління персоналом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 164-169. – (Право. Економіка. Управління)
962070
  Аббакумова Д.В. Повноваження Комітету міністрів Ради Європи відповідно до ст. 46 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 122. – С. 274-281. – ISSN 2224-9281
962071
  Тупицький О. Повноваження Конституційного Суду України та ефективність національних засобів індивідуального доступу до конституційного правосуддя // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 208-210. – ISSN 2310-6158
962072
  Тихий В. Повноваження Конституційного Суду України та правова природа його рішень // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-44
962073
  Тихий В. Повноваження Конституційного Суду України та правова природа його рішень // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 55-65.
962074
  Григор"єв В. Повноваження Конституційного Суду України: проблеми реалізації і необхідність систематизації // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 121-128
962075
  Григор Повноваження Конституційного Суду України: проблеми реалізації і необхідність систематизації / Григор, "ее // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 158-164. – ISSN 1563-3349
962076
  Кесслер З Повноваження Конституційного Суду Чеської республіки та огляд його діяльності у 1993-2001 роках // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.56-59
962077
  Голосніченко Д.І. Повноваження міліції, їх законодавче регулювання та вивчення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 133-138. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання щодо якості реалізації повноважень МВС України. Відмічається, що міліція України наближається до європейських стандартів і передусім має відповідати їм при здійсненні правоохоронної діяльності. Цей орган виконавчої влади ...
962078
  Предместніков О. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері державної правової політики: нормотворчість і правова експертиза // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 56-61


  У статті виконано аналіз адміністративно-правового регулювання повноважень Міністерства юстиції України у сфері державної правової політики, визначено основні риси, сутність та особливості здійснюваної ним нормотворчості, правової експертизи і ...
962079
  Погиба П.П. Повноваження місцевих держаних адміністрацій в галузі запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 70-76. – (Серія "Право" ; вип. 1)
962080
  Завальна Ж.В. Повноваження на використання адміністративного договору // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 238-241. – ISSN 1563-3349
962081
  Ніконорова Н. Повноваження народного депутата України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 92-97
962082
  Черей С.В. Повноваження Національного банку України у сфері неплатоспроможності банків // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 47-52. – ISSN 2519-2353


  "Визначено поняття неплатоспроможного банку. Таким визнано банк щодо якого Національний банк України прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних у порядку, передбаченому Законом України «Про банки і банківську діяльність». Розглянуті ...
962083
  Нечипорук С.В. Повноваження нотаріуса як державного реєстратора // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 157-160. – ISSN 2219-5521
962084
  Кулакова Є. Повноваження обласних рад щодо управління спільною власністю територіальних громад // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-65
962085
  Іжа М.М. Повноваження обласних рад як органів регіонального самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 668-673. – ISSN 1563-3349
962086
  Басов А. Повноваження органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадської безпеки у надзвичайних ситуаціях // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 172-178. – ISSN 1993-0909
962087
  Бортняк Д.Ф. Повноваження органів внутрішніх справ щодо застосування заходів забезпечення адміністративно- деліктного провадження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 261-266
962088
  Пашков В. Повноваження органів державного контролю стосовно обігу лікарських засобів. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.52-55
962089
  Монаєнко А.О. Повноваження органів державної влади щодо здійснення фінансово-бюджетного контролю місцевих бюджетів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 78-82
962090
  Козаченко А.І. Повноваження органів земського самоврядування за положенням 1890 р. наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 23-32. – ISSN 0201-7245
962091
  Харченко С.І. Повноваження органів казначейства України з контролю дотримання бюджетного законодавства - запобіжник бюджетних правопорушень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 7-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
962092
  Кирій С.Л. Повноваження органів контролю України щодо проведення аудиту адміністратиної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 129-134. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
962093
  Музика О. Повноваження органів місцевого самоврядування на отримання доходів у місцеві бюджети // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.25-27. – ISSN 0132-1331
962094
  Солнцева Х.В. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 189-195. – (Юридичні науки ; № 3)
962095
  Хачук К. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері регулювання цін (тарифів) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 3 (99). – С. 87-93
962096
  Самбор М.А. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо прийняття рішень, якими визначаються склади адміністративних правопорушень / М.А. Самбор, А.М. Самбор // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 47-53. – ISSN 2220-1394
962097
  Хачук К.Д. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління корпоративними правами територіальних громад // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С. 106-113
962098
  Власенко В. Повноваження органів місцевого управління в системі німецької адміністрації у генеральному окрузі "Житомир" (1941 - 1942 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 37-38
962099
  Демчик Н.П. Повноваження органів охорони державного кордону щодо примусового повернення і примусового видворення іноземців та осіб без громадянства: історія становлення та сучасний стан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 46-54. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
962100
  Левченко К.Б. Повноваження органів охорони здоров"я у впровадженні роботи із попередження насильства в сім"ї / К.Б. Левченко, М.М. Легенька // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 187-195. – ISSN 2304-4556
962101
  Мамедов Г.А. Повноваження органів прокуратури у 1922-1930-х рр. // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 61-70. – ISSN 2307-3427
962102
  Ільницький Олег Повноваження органів прокуратури України з розгляду земельних спорів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 93-99.
962103
  Лукашенко Альона Повноваження органів самоорганізації населення та статус їх керівників // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 50-55
962104
  Гаркуша В. Повноваження патрульної поліції щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 91-94. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
962105
  Шкода Т. Повноваження пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного внеску // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 74-76
962106
  Гуть Н. Повноваження посадових осіб на посвідчення документів для дії за кордоном // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 552-554
962107
  Діхтієвський П. Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз / П. Діхтієвський, А. Бучинська // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 59-66. – ISSN 2306-9082


  У статті, на підставі порівняльного аналізу законодавства Польщі та України, досліджуються повноваження представницьких органів місцевого (територіального) самоврядування.
962108
  Шамраєва В.М. Повноваження президента у визначенні та реалізації зовнішньої політики держави (на прикладі України та США) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 128-136
962109
  Мельниченко В.І. Повноваження Президента України у контексті конституційної реформи: структура, зміст, характер / В.І. Мельниченко, Н.Г. Плахотнюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 5-16
962110
  Волощук О.Т. Повноваження Президента України щодо судової влади // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 46-50. – (Правознавство ; Вип. 578). – ISSN 2221-173X
962111
  Басов А. Повноваження Президента України як гаранта забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах виникнення надзвичайних ситуацій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 150-156. – ISSN 1993-0909
962112
  Божко Н. Повноваження призначати керівників місцевих органів виконавчої влади у країнах Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 205-206
962113
  Бусол О. Повноваження прокуратури з досудового розслідування кримінальних проваджень, підслідних ДБР і НАБУ: як розв"язати юридичну колізію? (правова позиція) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30 березня - 5 квітня (№ 13). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
962114
  Мінюков А. Повноваження прокуратури при забезпеченні додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина на досудовому слідстві. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.35-41. – ISSN 0132-1331
962115
  Стефанчук М.М. Повноваження прокурора в адміністративно-деліктному провадженні: пошук функціональної приналежності // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 88-94. – ISSN 2227-796X
962116
  Спусканюк Ю. Повноваження прокурора в стадії досудового розслідування у зв"язку з реформуванням кримінально-процесуального законодавства України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 89-92
962117
  Луцик В.В. Повноваження прокурора в ході досудового розслідування в кримінальному процесі Франції // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 214-216. – ISBN 978-966-419-300-6
962118
  Клочков В. Повноваження прокурора з нагляду за виконанням законів у сфері прав і свобод людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 44-48.
962119
  Яворський Я.Т. Повноваження прокурора міжнародного кримінального суду на стадії судового розгляду справи // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 180-186
962120
  Комарницька О. Повноваження прокурора на етапі виконання ухвали про обрання застави // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
962121
  Чечерський В. Повноваження прокурора при виконанні судових рішень // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 22-26
962122
  Осадча О.С. Повноваження прокурора при застосуванні запобіжних заходів / О.С. Осадча, О.О. Юхно ; [за заг. ред. О.О. Юхна] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Панов, 2016. – 223, [1] с. – Бібліогр.: с. 195-217 та в підрядк. прим. – (Серія "Бібліотечка слідчого та детектива: учасники кримінального провадження"). – ISBN 978-617-7293-58-2
962123
  Червякова О. Повноваження прокурора у адміністративному судочинстві / О. Червякова, В. Бабкова // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 53-58
962124
  Радько О. Повноваження прокурора у справах про банкрутство // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 19-27.
962125
  Луцик В.В. Повноваження прокурора, спрямовані на виявлення порушень закону в ході досудового розслідування, у кримінальному процесі України та Польщі / В.В. Луцик, Т.В. Кордіяка // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 191-204. – ISSN 2078-9165
962126
  Драган О. Повноваження прокурорів прокурорів у провадженні по справах про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 20-27
962127
  Шевчук І.І. Повноваження прокурорів системи Міністерства Справедливості в Республіці Польща на території Східної Галичини у період з 1919 по 1939 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 35-42.
962128
  Д"яченко Н.О. Повноваження Ради прокурорів України як одного з найвищих органів прокурорського самоврядування // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 184-187. – ISBN 978-966-937-189-8
962129
  Дишкант О. Повноваження Рахункової палати у бюджетному процесі: реалії та перспективи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 157-166. – ISSN 1818-5754
962130
  Роговенко Д. Повноваження Рахункової палати у світлі змін до Конституії України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 6. – С. 45-48
962131
  Монаєнко А.О. Повноваження рахункової палати України у сфері здійснення контролю за використанням бюджетних коштів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-55. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
962132
  Чубенко А. Повноваження розпорядників бюджетних коштів у сфері цивільного захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 67-69.
962133
  Ільїна Н.Л. Повноваження самоврядних та громадських органів у сфері здійснення контролю в галузі екології // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 135-139. – ISBN 978-617-566-151-2
962134
  Пацалова Т. Повноваження слідчого при забезпеченні безпеки потерпілих та свідків у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 54-57
962135
  Потапенко В.В. Повноваження слідчого судді у кримінальному провадженні України // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 123-125. – ISBN 978-617-7363-14-8
962136
  Кавун Д. Повноваження слідчого у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 148-152
962137
  Цуцкірідзе М. Повноваження слідчого щодо закриття кримінального провадження в контексті засади змагальності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 312-313
962138
   Повноваження служби якості // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 березня (№ 11)


  Уряд затвердив положення, в якому прописані повноваження Державної служби якості освіти. Відповідну постанову прийняли на засіданні 14 березня 2018 р.
962139
  Жорова Є.Р. Повноваження суб"єктів антикризового корпоративного управління // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2012. – С. 171-177. – (Сер. 1. Економіка ; Вип. 4 (16)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
962140
  Савченко Л.А. Повноваження суб"єктів контролю на другій стадії бюджетного процесу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.82-85. – (Правознавство ; Вип. 172). – ISBN 966-568-616
962141
  Ковалевська О.П. Повноваження суб"єктів права комунальної власності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 92-96. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
962142
  Шмаков О.М. Повноваження суб"єктів сфери безпеки України з припинення масових заворушень / О.М. Шмаков, О.В. Лавніченко // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (59). – С. 26-33. – ISSN 2078-7480
962143
  Билінін Я. Повноваження суб"єктів фінансового контролю у сфері міжбюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 142-145.
962144
  Марченко О. Повноваження судів при винесенні рішень щодо контролю у сфері управлінської діяльності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 266-271. – ISSN 1993-0909
962145
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кашка Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 273 л. – Додатки: л. 255-278. – Бібліогр.: л. 191-254
962146
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції в кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кашка Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
962147
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції з перегляду судових рішень у кримінальному процесі України : монографія / О.С. Кашка ; [наук. ред. Костюченко О.Ю.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2015. – 628, [2] с. – Бібліогр.: с. 563-628. – ISBN 978-617-566-360-8
962148
  Гусаров К.В. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України 2004 р. // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 27-35
962149
  Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції на стадії досудового розслідування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 323-326


  У статті досліджуються проблеми апеляційної перевірки ухвал слідчого суді, що можуть бути оскаржені на стадії досудового розслідування.
962150
  Згама А.О. Повноваження суду апеляційної інстанції щодо перевірки законності та обгрунтованості судових актів у господарському процесі // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 153-159
962151
  Серебрякова Ю. Повноваження суду відповідно до проекту Господарського процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 94-100. – ISSN 1026-9932
962152
  Біда К.М. Повноваження суду касаційної інстанції // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 131-137.
962153
  Верба О.Б. Повноваження суду у випадках добровільного невиконання мирової угоди, укладеної на стадії виконавчого провадження // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 35-44.
962154
  Бармак М.В. Повноваження та діяльність губернських правлінь Волинської, Подільської та Київської губерній (кінець XVIII - перша половина XIX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 145-149
962155
  Коник С.М. Повноваження та компетенція вищих органів державної влади відповідно до Конституції УРСР 1929 року // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 252-257. – (Право. Економіка. Управління)
962156
  Лекарь А.С. Повноваження третейських груп у процесі вирішення спорів у Світовій організації торгівлі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 150-154. – ISSN 2220-1394
962157
  Провізіон Т. Повноваження Федерального Конституційного Суду ФРН та Конституційного Суду України у механізмі забезпечення взаємодії конституційного і міжнародного правопорядку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 126-129.
962158
  Райнін І.Л. Повноваження центральних органів виконавчої влади з розвитку регіонів // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 143-153. – ISSN 2304-4556
962159
  Голосніченко Д. Повноваження як об"єкт дослідження загальноі теорії держави та права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
962160
  Голосніченко Д. Повноваження як об"єкт дослідження загальної теорії держави та права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-18. – ISSN 0132-1331
962161
  Тимошенко М. Повноважні організатори // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2003. – № 7. – С.29-32


  Виступ голови Черкаської обласної ради
962162
  Будько Євген Повноважно про Грецію : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 38-40
962163
  Шевченко Т.Г. Повного зібрання творів у дванадцяти томах / Т.Г. Шевченко; НАНУ. Ін-тут літератури; Упор. В.С.Бородіна; Редкол.: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін, С.А.Гальченко. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0708-6 (т.2)
Т. 2 : Поезія 1847 1861. – 2003. – 784 с. – На контртитульній та на реквізитній сторінках надруковано "Повне зібрання творів у дванадцяти томах"
962164
  Шевченко Т.Г. Повного зібрання творів у дванадцяти томах / Т.Г. Шевченко; НАНУ. Ін-тут літератури; Ред. кол.: М.Г.Жулинський, В.С.Бородін, С.А.Гальченко та інші. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0746-9
Т. 4 : Повісті. – 2003. – 600 с. – На контртитульній та на реквізитній сторінках надруковано "Повне зібрання творів у дванадцяти томах"
962165
  Палій П.П. Повнодення / П.П. Палій. – Ужгород, 1972. – 39с.
962166
  Леснік О.М. Повнодеревність та розмірно-якісна структура дерев гіркокаштана звичайного в насадженнях міста Києва : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Леснік Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
962167
  Кобець В.Д. Повнозерниця : поезії / В.Д. Кобець. – Одеса, 1976. – 71 с.
962168
  Прилюк Д.М. Повноколосся : балади в прозі, роман-хроніка / Д.М. Прилюк. – Київ : Дніпро, 1977. – 434 с.
962169
  Вільде І. Повнолітні діти / І. Вільде. – Львів, 1952. – 415 с.
962170
  Вільде І. Повнолітні діти : [роман] / Ірина Вільде. – Київ : Зелений пес, 2009. – 416 с. – (Серія "А+В"). – ISBN 978-966-1515-44-3
962171
  Герасименко Ю.Г. Повноліття : поезії / Ю.Г. Герасименко. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1952. – 52 с.
962172
  Маняк В.А. Повноліття / В.А. Маняк. – Львів, 1957. – 48 с.
962173
  Шмигельський А.І. Повноліття : поезії / А.І. Шмигельський. – Київ, 1958. – 176 с.
962174
  Вароді В.І. Повноліття / В.І. Вароді. – Ужгород, 1967. – 23с.
962175
  Лук"яненко Г. Повноліття : літературна збірка / Ганна Лук"яненко. – Київ : Юніверс, 2007. – 192с. – ISBN 966-8118-54-5
962176
  Будько Євген Повноліття і велелюддя : мандрівничий ряд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 124-125 : Фото
962177
  Майданська С.В. Повноліття надії / С.В. Майданська. – К, 1988. – 175с.
962178
   Повноліття улюбленої виставки // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 76 : фото
962179
  Кацай А.В. Повноправні господарі країни / А.В. Кацай. – К., 1984. – 126с.
962180
  Буй Д.Б. Повнота аксіоматики Армстронга / Д.Б. Буй, А.В. Пузікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті наведено строге та повне доведення повноти аксіоматики Армстронга щодо функціональних залежностей в реляційних базах даних, яке наслідує традиції встановлення повноти в математичній логіці: введені відношення синтаксичного та семантичного ...
962181
  Калашников В.Ф. Повнота любові : П"єси. Матеріали. Документи / Вадим Калашников ; [ред. та передм. Миколи Шудрі]. – Київ : Stella Grand, 2011. – 209, [1] с., [8] арк. фот. – ISBN 978-966-2698-00-8
962182
  Радченко В. Повнота простору дійсних функцій, інтегровних за випадковою мірою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Для випадкової міри [мю] уведено простір Lp[мю] дійсних функцій, степені яких інтегровні за [мю] . Доведено, що повний. For stochastic measure [мю] space Lp [мю] of power integrable w.r.t i real functions is introduced. It is proved that Lp [мю] ...
962183
  Пасенюк О. Повнота судівського самоврядування - запорука його послідовного розвитку // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 53-66
962184
  Бодак О.П. Повнотекстова база даних "Рукописна та книжкова спадщина України" як електронний науково-інформаційний ресурс Інституту рукопису національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 359-371. – ISSN 2222-4203
962185
  Івченко Л. Повнотекстові бази даних міжнародного каталогу музичної періодики (RIPM) / Л. Івченко, О. Шевченко, В. Гурина // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 147-163. – ISSN 2224-9516
962186
  Кириченко Н.В. Повнотекстові ресурси на сайті бібліотеки // Бібліотека і книга у контексті часу : збірник наукових статей 2 міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2008 року, м. Київ : тема року : "Публічна бібліотека в соціокультурному просторі регіону" / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Національна парламентська бібліотека України" ; [редкол. : Т. Вилегжаніна (голова), Н. Розколупа, З. Савіна та ін. ; укладач С. Басенко]. – Київ, 2008. – С. 59-70. – ISBN 978-966-7547-45-5
962187
  Нога П. Повноцінне забезпечення права осіб, які направляються в зону бойових дій, на батьківство та/або материнство як конституційна гарантія // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 112-120. – ISSN 2310-6158
962188
  Савчин М.В. Повноцінно розвинена особистість та ії здоров"я // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 217-228. – ISSN 2227-1376
962189
  Кропивницький М.Л. Повный збирнык творив [Повний збірник творів] / М.Л. Кpопивницкий. – Харьков (Харьків) : Паpовая Типо-Литогp. М.Я. Дpейшпуля
Т. 2 : 1. Глытай, або ж павук [Глитайї, або ж павук] ; 2. Вій ; 3. На pуинах [На руїнах] ; 4. Пеpед волею ; 5. Залеты [Залети] соцького Мусія. – 1903. – [1], 189 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії . Конволют, переплетено з Повний збірник творів / Кропивницький М.Л, Харьків, 1903, т. 3


  Зміст: Глытай, або ж павук; Вій: Сюжет позыченый у М.В. Гоголя; Hа pуинах; Пеpед волею; Залеты соцького Мусія.
962190
  Кропивницький М.Л. Повный збирнык творив [Повний збірник творів]. Т. 3 / М.Л. Кpопивницкий // Повный збирнык творив [Повний збірник творів] / М.Л. Кропивницький. – Харьков (Харьків) : Паpовая Типо-Литогp. М.Я. Дpейшпуля, 1903. – Т. 2 : 1. Глытай, або ж павук [Глитайї, або ж павук] ; 2. Вій ; 3. На pуинах [На руїнах] ; 4. Пеpед волею ; 5. Залеты [Залети] соцького Мусія. – 220 с.


  Зміст: Докы сонце зійде - pоса очи выисть; Веpгиліева Энеида: Комычна фееpія-опеpетта (пеpелыцевана з поэмы И.П. Котляpевскаго); Дуpысвитка; Супpотывни течіи; Глум и помста: Сюжет позыченый из поэмы Т. Шевченка.
962191
  Кропивницький М.Л. Повный збирнык творив [Повний збірник творів] / М.Л. Кpопивницкий. – Харьков (Харьків) : Паpовая Типо-Литогp. М.Я. Дpейшпуля
Т. 3 : 1. Докы сонце зійде - pоса очи выисть [Доки сонце зійде - роса очі виїсть] ; 2. Веpгиліева Энеида [Вергілієва Енеїда] ; 3. Дуpысвитка [Дурисвіти] ; 4. Супpотывни течіи [Супротивні течії]; 5. Глум и помста. – 1903. – 220 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Докы сонце зійде - pоса очи выисть; Веpгиліева Энеида: Комычна фееpія-опеpетта (пеpелыцевана з поэмы И.П. Котляpевскаго); Дуpысвитка; Супpотывни течіи; Глум и помста: Сюжет позыченый из поэмы Т. Шевченка.
962192
  Гнатюк І.Ф. Повнява : поезії / І.Ф. Гнатюк. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 95 с.
962193
   Повод для гордости. Территории заброшенных фабрик становятся главными достопримечательностями городов // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 18-21 : фото. – ISSN 1029-5828
962194
  Яновська Л. Поводатирь : Этюд на 1 дійю ; Сеpденьку золотому вид сеpденька щиpого: Жаpт на 1 дію / Л. Яновська. – Київ : Дpук. Т-ва "Пpосвещение", 1907. – 51 с. : нот. – Hа обкл.: Пpисвячується В.Я. Яновському.- Прим. № 102860 без обкл.
962195
  Теліженко О.М. Поводження з відпрацьованими батарейками в Україні для виконання вимог Директив ЄС / О.М. Теліженко, Т.І. Шевченко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад - грудень. – С. 10-11
962196
  Юрескул В. Поводження з вторинними ресурсами-особливий предмет правового регулювання // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 38-42. – ISSN 1561-4999
962197
  Алданов Ю. Поводження з окремими категоріями матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом під час приватизації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 0132-1331
962198
  Плаван В.П. Поводження з полімерними відходами: законодавчі вимоги Євросоюзу та України / В.П. Плаван, О.О. Демиденко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 4 (104), липень - серпень. – С. 22-23 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
962199
  Малєй О.В. Поводження з твердими побутовими відходами: українські реалії // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 1 (95), січень - лютий. – С. 9 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
962200
  Іщук В.В. Поводження інваріантних множин імпульсних систем при малих збуреннях / В.В. Іщук, В.В. Могильова, Н.А. Алі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 56-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Для системи диференціальних рівнянь з малою імпульсною дією одержано достатні умови існування додатно інваріантних множин.
962201
  Щербаков Владимир Поводный меч : Арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 148-156 : Фото
962202
   Поводы, основания и порядок возбуждения уголовных дел. – Ашхабад, 1985. – 36с.
962203
  Акулинин А.М. Поводырь : посесть, рассказы : для среднего возраста / А.М. Акулинин ; рисунки О. Нефедкина. – Москва : Детская литература, 1985. – 159 с.
962204
  Миршакар М. Поводья жизни : стихи и поэмы / М. Миршакар; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1972. – 159 с.
962205
  Євтушенко Л.В. Повоєнна "Die Neue Zeitung" про мінімізацію наслідків радикалізації Німеччини // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 238-240


  Наукова стаття досліджує переідеологізацію німецького повоєнного суспільства в напрямі від тоталітаризму до демократії та відображення цього складного процесу на сторінках газети "Die Neue Zeitung" як центрального органу американської окупаційної зони ...
962206
  Шкварець В. Повоєнна та сучасна Миколаївщина: історіографія проблеми // Емінак : науковий щоквартальник. – Київ ; Миколаїв, 2008. – № 1/4 (3), січень - грудень. – С. 90-95. – ISSN 1998-4634
962207
  Калініченко Вячеслав Володимирович Повоєнний голод в Україні (друга половина 40-х років 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Калініченко В.В.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
962208
  Логвіненко Н. Повоєнний період (1945-1960 рр.) розвитку української фантастичної прози
962209
  Кудряченко А.І. Повоєнний успішний розвиток Республіки Австрія / А.І. Кудряченко, В.С. Дьоннінгхауз // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 43-45. – ISSN 0868-8117
962210
  Десятніков О. Повоєнний франк Альберта I // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 33-37. – ISSN 1811-542X


  Монети Бельгії 1918-1934 рр.
962211
  Кулібаба О.І. Повоєнні вибори в Угорщині та позиція союзників - членів СКК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81. – (Історія ; Вип. 37)
962212
  Хоменко В. Повоєнні рефлексії у малій прозі Андрія Платонова та Миколи Хвильового // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (138), жовтень. – С. 26-29


  Проблема дослідження повоєнних рефлексії у прозі письменників у літературознавчій науці завжди була актуальною. У статті дослідженно рефлексії, знайдено синхронні теми повоєнних років у малій прозі Андрія Платонова та Миколи Хвильового.
962213
  Бесєдіна Н.В. Повоєнні реформи та становлення представницької демократії в Японії // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 140-154. – ISSN 2075-1451
962214
  Коновал О. Повоєнні скитання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 11/12. – С. 126-131. – ISSN 0130-1608
962215
  Селигенин Г.Т. Повозка с голубыми жар-птицами / Г.Т. Селигенин. – М, 1982. – 176с.
962216
  Кабытов П.С. Поволжская деревня накануне февральской буржуазно-демократической революции. / П.С. Кабытов. – Куйбышев, 1977. – 72с.
962217
  Буравлева В.В. Поволжский период жизни и деятельности В. И. Ленина в советской исторической литературе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Буравлева В. В.; Каз.ГУ. – К., 1981. – 19л.
962218
  Инсаров А.С. Поволжье / А.С. Инсаров. – 5-е изд. – Москва, 1933. – 198с.
962219
  Ситников Г.Г. Поволжье / Г.Г. Ситников. – М., 1950. – 75с.
962220
  Ситников Г.Г. Поволжье / Г.Г. Ситников. – М., 1951. – 80с.
962221
  Покшилевский В.В. Поволжье / В.В. Покшилевский. – Москва, 1951. – 108с.
962222
   Поволжье. – М., 1957. – 464с.
962223
  Горцев В.И. Поволжье / В.И. Горцев, Ф.Д. Курников. – М., 1959. – 76с.
962224
  Долгополов К.В. Поволжье : Экономико-географический очерк. Пособие для учителей / К.В. Долгополов, Е.Ф. Федорова. – Москва : Просвещенье, 1967. – 207 с.
962225
   Поволжье в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.. – Куйбышев, 1980. – 182с.
962226
  Покшишевский В.В. Поволжье. / В.В. Покшишевский. – М, 1951. – 256с.
962227
  Яковлев А.С. Повольники / А.С. Яковлев. – М.-Пб., 1923. – 167с.
962228
  Короненко С. Поворожу тобі віршами // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 10. – С. 82-92. – ISSN 0208-0710
962229
  Замойский П.И. Поворот / П.И. Замойский. – М., 1935. – 332с.
962230
  Нечай П. Поворот / П. Нечай. – Київ, 1935. – 260 с.
962231
  Кушко И.М. Поворот : роман / И.М. Кушко. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 519 с.
962232
  Овчинников М.Ф. Поворот / М.Ф. Овчинников. – М., 1957. – 91с.
962233
  Хайри Г. Поворот / Г. Хайри. – Уфа, 1976. – 652с.
962234
  Залыгин С.П. Поворот / С.П. Залыгин. – М., 1987. – 77с.
962235
  Іванов В. Поворот Будди. Оповідання. / В. Іванов. – Львів, 1927. – 103с.
962236
  Лейбзон Б.М. Поворот в политике Коминтерна / Б.М. Лейбзон, К.К. Шириня. – М., 1965. – 374с.
962237
  Лейбзон Б.М. Поворот в политике Коминтерна / Б.М. Лейбзон, К.К. Шириня. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 423с.
962238
  Потапский П.Ф. Поворот в политической жизни страны в связи с принятием новой Конституции СССР и перестройка работы Коммунистической партии Казахстана (1936-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Потапский П.Ф.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1935. – 18с.
962239
  Сергієнко Н.А. Поворот виконання судового рішення у цивільних справах // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 6 (152). – С. 84-90. – ISSN 2312-1831
962240
  Мис Г. Поворот вправо? / Г. Мис. – М., 1983. – 206с.
962241
  Колбасьев С.А. Поворот все вдруг : рассказы и повести / С.А. Колбасьев. – Ленинград : Советский писатель, 1986. – 533 с.
962242
  Колбасьев С.А. Поворот все вдруг: Повести, рассказы. / С.А. Колбасьев. – Л., 1978. – 527с.
962243
  Ткач М.М. Поворот землі : вибране / М.М. Ткач. – Київ : Дніпро, 1976. – 191 с.
962244
  Штутин Я.Л. Поворот исполнения судебного решения в советском гражданском процессе / Я.Л. Штутин, 1955. – 117-129с.
962245
  Никитина Т.В. Поворот к либеральному курсу в Греции 1909-1912 гг (Приход к власти и внутрин. политика кабинета Э. Венизелосв : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Никитина Т. В.; МГУ, Ист. фак. Каф. новой и новейш. ист. – М., 1978. – 25л.
962246
  Притула Д.Н. Поворот ключа / Д.Н. Притула. – Л., 1980. – 207с.
962247
  Ивантер Н. Поворот ключа / Н. Ивантер. – Москва, 1985. – 288 с.
962248
  Князев Л.Н. Поворот на шестнадцать румбов. / Л.Н. Князев. – Владивосток, 1969. – 182с.
962249
  Рейнгардт Клаус Поворот под Москвой. / Рейнгардт Клаус. – М., 1980. – 383с.
962250
  Маланов К.М. Поворот с дороги предков / К.М. Маланов. – Улан-Удэ, 1974. – 244с.
962251
  Вырган И. Поворот солнца / И. Вырган. – Москва, 1961. – 104с.
962252
  Кезля В.В. Поворот сонця / В.В. Кезля. – К, 1978. – 192с.
962253
  Симонова Л.С. Поворот судьбы / Л.С. Симонова. – М., 1980. – 95с.
962254
  Тисменяну В. Поворот у політиці : Східна Європа від Сталіна до Гавела / Владімір Тисменяну; Пер. з англ. А.Д.Гриценка. – Київ : Мегатайп, 2003. – 336с. – ISBN 5-85722-102-1
962255
  Скриган Я. Поворот у сосны / Я. Скриган. – Ленинград : Художественная литература,ЛО, 1974. – 302 с.
962256
  Коныхов А.А. Поворот. / А.А. Коныхов. – К., 1971. – 38с.
962257
  Пляченко А.Г. Поворотна точка історії - Сандармох // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 230-235. – ISBN 978-966-927-118-1


  До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса.
962258
  Глебова Л.А. Поворотная изомерия ненасыщенных карбонильных соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Глебова Л.А.; МГУ. – М, 1981. – 20л.
962259
  Комар Б.П. Поворотний круг : повість / Б.П. Комар. – Київ : Веселка, 1975. – 216 с.
962260
  Олійник Б.І. Поворотний круг : Вірші та поеми / Б.І. Олійник. – Київ : Молодь, 1989. – 93с. – ISBN 5-7720-0448-4
962261
  Смирнов С.В. Поворотные точки российского экономического цикла, 1981-2015 гг. / С.В. Смирнов, Н.В. Кондрашов, А.В. Петроневич // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 4. – С. 534-553 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1813-8691
962262
  Чернышев В.О. Поворотные трансформаторы и их применение в вычислительных и автоматических устройствах / В.О. Чернышев. – М.-Л., 1965. – 103с.
962263
  Богомолов В.М. Поворотный день / В.М. Богомолов. – Москва, 1984. – 336 с.
962264
  Богомолов В.М. Поворотный день / В.М. Богомолов. – М., 1985. – 336с.
962265
  Богомолов В.М. Поворотный день / В.М. Богомолов. – Волгоград, 1986. – 367с.
962266
  Бычатин Д.А. Поворотный индуктросин / Д.А. Бычатин, И.Я. Гольдман. – Л, 1969. – 100с.
962267
  Комар Б.А. Поворотный круг : повесть / Б.А. Комар. – Москва, 1976. – 176 с.
962268
  Аврутин А.Ю. Поворотный круг : стихи / Анатолий Аврутин ; [худож. А.А. Лапицкая]. – Минск : Мастацкая література, 1983. – 54 с. : ил.
962269
   Повороты истории = Wendepunkte der geschichte : Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей. – Санкт-Петербург; Москва; Берлин : Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад. – ISBN 5-94381-109-5; 5-94380-031-Х; 3-936382-32-8
Т. 1 : Постсоциалистические трансформации теоретические подходы. – 2003. – 510 с.
962270
   Повороты истории = Wendepunkte der geschichte : Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей. – Санкт-Петербург; Москва; Берлин : Европейский университет в Санкт-Петербурге; Летний сад. – ISBN 5-94381-110-9; 5-94380-032-8; 3-936382-33-6
Т. 2 : Постсоциалистические трансформации в сравнительной перспективе. – 2003. – 493 с.
962271
  Ваншенкин К.Я. Повороты света / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1965. – 135с.
962272
  Степанов С.В. Повороты экономической политики Пекина / С.В. Степанов. – М., 1982. – 64с.
962273
  Пирогов Е.Н. Повреждаемость при термической усталости : Автореф... канд. техн.наук: / Пирогов Е.Н.; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1967. – 12л.
962274
  Клипсон Н.А. Повреждающее действие свободных радикалов биокаталитических реакций на клетку. : Автореф... канд. биол.наук: / Клипсон Н.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1965. – 21л.
962275
  Лобанок Е.В. Повреждающие эффекты, индуцированные азотистым ипритом в клетках Е.coli, и их ингибирование некоторыми химическими и биологическими факторами. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.103 / Лобанок Е.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1969. – 18л.
962276
  Бухгольц Е. Повреждение впрыскивающих пароохладителей / Е. Бухгольц. – М, 1963. – 20с.
962277
  Пугачев А.Н. Повреждение зерна машинами / А.Н. Пугачев. – М., 1976. – 320с.
962278
  Коллинз Повреждение материалов в конструкциях: Анализ, предсказание, предотваращение / Коллинз, , А. Джек. – Москва : Мир, 1984. – 624 с.
962279
  Шапиро А.М. Повреждение некоторых полимерных материалов (искусственная кожа под воздействием микроорганизмов и их профилактика) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Шапиро А.М. ; МГУ. – Москва, 1973. – 24 с.
962280
  Городничене М Повреждениея глаз земледельцев : Автореф... канд мед.наук: / Городничене М; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1966. – 20л.
962281
  Эмихен К. Повреждения от старения проводов, зажимов и соединителей линий электропередачи. / К. Эмихен. – М., 1965. – 20с.
962282
  Васильев Е.М. Повреждения сахарной свекловицы озимыми червями в Киевской губернии и борьба с ними / Е.М. Васильев. – Киев, 1910. – 34с. – Оттиск из "Вестника сахарной промышленности" за 1910 г.
962283
  Коротков А.С. Поврежденный ангел / А.С. Коротков. – 2-е изд. – М., 1981. – 239с.
962284
   Повременное издание Российской Академии
ч. 1. – 1829. – Видання старою орфографією
962285
  Гирка В.А. Поврехностные циклотронные волны в плазме. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Гирка В.А.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1984. – 13л.
962286
  Ефимов С.В. Повседневная жизнь военачальника петровской эпохи // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 5 (601). – С. 58-62. – ISSN 0321-0626
962287
  Тетуев А.И. Повседневная жизнь карачаево-балкарской диаспоры в Турции // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 12. – С. 114-120. – ISSN 0042-8779
962288
  Лаптева Т.А. Повседневная жизнь провинциального дворянства в XVII веке // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 107-118. – ISSN 0869-5687
962289
  Зверев А.М. Повседневная жизнь русского литературного Парижа. 1920-1940 / Алексей Зверев. – Москва : Молодая гвардия, 2003. – 382с. – (Живая история: Повседневная жизнь человечества). – ISBN 5-235-02529-6


  Ввоссоздана жизнь русского эмигрантского сообщества в Париже между двумя мировыми войнами. Используя большой и малоизвестный материал, автор показывает человеческие драмы и трудную борьбу за выживание, ожидавшую русских изгнанников на берегах Сены
962290
  Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора : страницы из записных книжек / Н.К. Метнер. – Москва : Музгиз, 1963. – 93 с.
962291
  Назарова Н.В. Повседневная среда информационного общества // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 2073-9702
962292
  Чередниченко И.А. Повседневное и философское измерение феномена интернет-маркетинга / И.А. Чередниченко, Е.В. Овчинникова // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 82-84. – ISSN 1684-2618
962293
  Паутова Л.А. Повседневное представление о стабильности / Л.А. Паутова; Мин-во образования и науки РФ. Омский госуд. ун-тет. – Омск, 2004. – 226 с. – ISBN 5-8239-0155-0
962294
  Рудакова И.В. Повседневность в свете постнеклассической рациональности // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України ; Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 284-295. – ISSN 2077-8309
962295
  Касавин И.П. Повседневность и альтернативные меры / И.П. Касавин, С.П. Щавелев // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.29-44
962296
  Бушуева Л.А. Повседневность университетского профессора Казани 1863-1917 гг. / Л.А. Бушуева ; [науч. ред. Е.А. Вишленкова]. – Казань : Центр инновационных технологий, 2012. – 287, [1] с. – Библиогр.: с. 249-270 и в подстроч. прим. – ISBN 978-5-93962-580-7
962297
   Повседневный разговорный китайский язык. – Москва : Восток-Запад, 2006. – 240с. + CD-ROM. – ISBN 5-17-031604-6
962298
  Денисов В Ю. Повседневье / В Ю. Денисов, . – М., 1982. – 63с.
962299
  Дубинскьий І.В. Повстала Індія / І.В. Дубинскьий; І. Дубинський. – 2-ге вид. – Харків ; Київ : Дервидав "На варті", 1932. – 96 с.
962300
  Байкєніч Г. Повстали "за", а не "проти". До річниці Революції на граніті / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 82-89. – ISBN 978-966-383-893-9


  Революція на граніті тривала з 2 по 17 жовтня 1990 року в УРСР. Стрижнем протестних подій було студентське голодування на площі Жовтневої революції у Києві (нинішньому Майдані Незалежності). "Ініціативний комітет зі створення Української студентської ...
962301
  Кіпіані В. Повсталий Донбас // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 10 (175). – С. 38-41. – ISSN 1996-1561


  1 березня 1991 року розпочався загальний страйк донецьких шахтарів, усвідомлений крок до розвалу радянської імперії. На жаль, не підхоплений націонал-патріотами.
962302
  Петровський Д.В. Повстання / Д.В. Петровський. – Х-К, 1931. – 152с.
962303
  Іргізов А. Повстання 1905 р. в Києві / А. Іргізов. – Видання "Пролетарської правди". – Київ : Друк, 1930. – 48 с.
962304
  Огієнко Іван Іванович Повстання азбуки й літературної мови в слов"ян = Genesis of Slavic alphabet and literary language / Іван Іванович Огієнко ; Інститут дослідів Волині. – 2-е вид. – Вінніпег : Волинь, 1976. – 300 с.
962305
  Франс А. Повстання анголів = (La Revolte des Anges) / Анатоль Франс ; Пеp. з фp. Остап Hитка [Є.І. Касяненко]. – [Київ] : [Вид. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"]., 1919. – 278, IV с. – (Світова бібліотека ; Ч. 4)
962306
  Франс А. Повстання анголів / А. Франс, 1926. – 305с.
962307
  Рибальченко О. Повстання в Афінському політехнічному університеті 1973 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 442-445. – ISBN 978-966-171-793-9
962308
  Марченко М.І. Повстання в Переяславському полку 1666 року. / М.І. Марченко. – 99-110с.
962309
  Ястребов Ф. Повстання декабристів 1825 року / Ф. Ястребов. – К, 1950. – 23с.
962310
  Вербовий О. Повстання декабристів на Київщині у спадщині В.М. Базилевича // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 83-88


  Про наукову діяльність професора Київського університету В.М. Базилевича. Проведено аналіз досліджень повстання Чернігівського піхотного полку на Київщині та пам"яток історії цього періоду. Проведен анализ изучения В.М.Базилевичем восстания ...
962311
  Лисенко М.М. Повстання декабристів на Україні / М.М. Лисенко. – К., 1952. – 78с.
962312
   Повстання декаристів на Україні. – Х., 1926. – 103с.
962313
  Сюндюков І. Повстання духу на Євромайдані: "опірні точки" в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 10-11січня (№ 2/3). – С. 6
962314
  Гальчинський О.В. Повстання Калпепера у Кароліні 1677-78 року // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 249-256. – ISBN 978-617-689-216-8
962315
  Маєр-Абіх Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту / Клаус Михаель Маєр-Абіх; Пер. з нім. А. Єрмоленка. – Київ : Лібра, 2004. – 196с. – (VG). – ISBN 966-7035-66-2
962316
  Бондаренко Ю. Повстання під проводом Олексія Семенова 1826 р. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 5
962317
  Лобахін В. Повстання саперів у Києві 19 листопада 1905 року / В. Лобахін. – Харків, 1930. – 40с.
962318
  Гуржій І.О. Повстання селян в Турбаях / І.О. Гуржій. – К., 1950. – 140с.
962319
  Гуржій І.О. Повстання селян в Турбаях (1789-1793) : АН УРСР. Інститут історії України / І.О. Гуржій. – Київ : АН УРСР, 1950. – 140с.
962320
   Повстання селян у селі Турбаях 1789-1793 рр., 1932. – 182с.
962321
  Петровський М.Н. Повстання українського народу проти гніту шляхетської Польщі в 1630 р. в творчості Тараса Шевченка / М.Н. Петровський. – 107-120с.
962322
  Іванцов І.О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635-1638 рр. / І.О. Іванцов. – Київ, 2002. – 289с. – (Біб-ка державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-8002-21-0
962323
  Руліковський Йосип Повстання Чернігівського полку : Із споминів Йосипа Руліковського / [З польск. мови переклала Софія Тобілевич] // Йосип Руліковський (1780-1860) : Польський мемуарист революційних подій 1825-26 рр. на Київщині / Добровольський Леонід. – [Київ], 1926. – С. 15-64
962324
  Слонимский О.Л. Повстання Чернігівського полку / О.Л. Слонимский. – Полтава, 1932. – 154с.
962325
  Лисенко М.М. Повстання Чернігівського полку / М.М. Лисенко. – К., 1956. – 99с.
962326
  Божко О.І. Повстанська армія України ( осінь 1918 р.): створення, організаційна структура, склад // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 107-129. – ISSN 0130-5247
962327
  Лещук Є.С. Повстанська Волинь : поезії, пісні, документальні нариси / Євгенія Лещук. – Львів, 2007. – 144с. – ISBN 978-966-8041-44-0
962328
  Стеценко С.О. Повстанське військо Нестора Махна: тактика дій в основних видах бою / С.О. Стеценко; Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2005. – 41с.
962329
  Луньо Є. Повстанський героїчний епос і питання сучасного державотворення // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 502-513. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
962330
  Данилюк Повстанський записник / Данилюк, (Блакитний). – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1993. – 191с. – ISBN 5-7707-5321-8
962331
  Василенко В. Повстанський рух в Україні у 1917 - на початку 1920-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито еволюцію селянського повстанського руху в Україні за часів національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. та утвердження більшовицької влади. The article presents evolution of peasant"s insurrectional movement in Ukraine during ...
962332
  Снєгирьов Д. Повстанський рух на Луганщині 1921 - 1923 рр. // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 16-22 вересня (№ 37). – С. 6


  Провокативні методи та спецзагони ВЧК.
962333
  Демартино А.П. Повстанський рух на Середньому Подніпров"ї (20-ті роки XX століття) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 145-148
962334
  Щербатюк В.М. Повстанський рух під проводом Нестора Махна в сучасній вітчизняній історіографії // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 49-65. – ISSN 1728-3671
962335
  Іщук О. Повстанський художник : До 55-річчя з дня загибелі Ніла Хасевича // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 231-233. – ISBN 966-7060-92-6
962336
  Шевчук В. Повстанськими стежками (спогади вояка УПА) / Володимир Шевчук ; літ. запис, упоряд. П. Костюка. – Бердичів : [Бердичіврегіонвидав], 2001. – 48 с.
962337
  Стеценко С. Повстанські загони Нестора Махна у наступі // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 46-53
962338
   Повстанські могили = Powstanski mohyly : пропам"ятна книга впавших на полі слави вояків УПА - Захід VI Воєнної Округи "Сян" Тактичних Відтинків "Лемко", "Бастіон", "Данилів"(1944-1946). – Варшава ; Торонто : Український архів ; Літопис УПА. – ISBN 83-86112-04-2
Т. 1 : / зібрав і до друку підготував Євген Місило. – 1995. – 402, [2] с. – Парал. тит. арк. англ.
962339
  Пуківський Ю. Повстанські пісні з голосу Софії Парпан із села Долиняни Рогатинського району Івано-Франківської області // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 118-124. – ISSN 2225-5095
962340
  Ковальчук В. Повстанські псевда Романа Шухевича "Мамай" та Миколи Козака "Чупринко" у джерельній базі ОУН і УПА


  У статті досліджено, як незнання псевдонімів Головного командира УПА Романа Шухевича і провідника ОУН(б) на Волині та Поліссі Миколи Козака негативно вплинуло на темпи розширення джерельної бази українського національно-визвольного руху.
962341
  Ковальчук М.А. Повстансько-партизанський рух проти білогвардійців на Київщині (вересень 1919 - січень 1920 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 106-121. – ISSN 0130-5247
962342
  Ковальчук М. Повстансько-партизанський рух та операції білогвардійських військ в Україні у першій половині 1919 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2010. – Т. 18. – С. 285-297. – (Нова серія ; вип. 15)
962343
  Міколайтіс-Путінас Повстанці = Sukileliai : Картини боротьби за землю і волю: Роман / Вінцас Міколайтіс-Путінас; З литовської переклав Д. Чередниченко. – Київ : Юніверс, 2005. – 598с. – ISBN 966-7305-72-4
962344
  Підмогильний В. Повстанці : нариси // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 7. – С. 50-56. – ISSN 0130-321Х
962345
  Горак В. Повстанці атамана Григор"ева (серп.1918-серп.1919рр.) : Іст. дослідження / В. Горак. – Фастів : Поліфаст, 1998. – 224с. – ISBN 966-95514-4-7
962346
  Финогенов И.М. Повстанцы / И.М. Финогенов. – М, 1939. – 101с.
962347
  Миколайтис-Путинас Повстанцы : роман / Миколайтис-Путинас. – Вильнюс : Vaga, 1970. – 713 с.
962348
  Пегушев А.М. Повстанцы Мау Мау / А.М. Пегушев. – Москва, 1978. – 357 с.
962349
  Мяло И.И. Повстанцы: Роман. / И.И. Мяло. – Минск, 1980. – 335с.
962350
  Погинайко О. Повстанча енциклопедія Марії Савчин // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2017. – № 9/10. – С. 7


  У видавництві "Смолоскип" з"явилося перевидання книжки "Тисяча доріг" відомої повстанки Марії Савчин.
962351
  Ларин Е.А. Повстанческая армия в Кубинской революции / Е.А. Ларин. – М, 1977. – 280с.
962352
  Ларин В.Л. Повстанческая борьба народов Юго-Западного Китая / В.Л. Ларин. – М, 1986. – 258с.
962353
  Ворона П. Повсюдність місцевого самоврядування - нереалізований принцип місцевої демократії в українському законодавстві // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ;Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 261-269
962354
  Чередніченко О.В. Повсякденне життя англійського пізньосередньовічного міста : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чередніченко Олексій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 374 арк. – Додатки: арк. 267-374. – Бібліогр.: арк. 11-13, 223-266 та в додатках: арк. 267-267-269
962355
  Пагіря О. Повсякденне життя вояків УПА крізь призму усної історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті за допомогою джерел усної історії розкриваються повсякденні практики вояків УПА. In the article on the basis of oral history sources everyday life of Ukrainian insurgents is revealed.
962356
  Кагальна М.В. Повсякденне життя вчителів УРСР у другій половині 1950-х - першій половині 1960-х рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кагальна Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
962357
  Кагальна М.В. Повсякденне життя вчителів УРСР у другій половині 1950-х - першій половині 1960-х рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кагальна Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 248 арк. – Додатки: арк. 231-248. – Бібліогр.: арк. 183-230
962358
  Якубова Л. Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу / Якубова Лариса ; [відп. ред. С. Кульчицький] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2011. – 338, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – (З історії повсякденного життя в Україні : серія монографічних видань). – ISBN 978-966-02-6272-0
962359
  Кононенко В.В. Повсякденне життя євреїв Поділля у I половині XX століття: зміна статусу на тлі суспільно-політичних подій // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 210-233. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
962360
  Губарева М.В. Повсякденне життя індіанців Нової Англії за даними Д. Гукіна (1674 р.) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2014. – № 1 (57). – С. 3-7. – ISSN 1728-3671


  У статті викладені основні аспекти способу життя індіанських племен Нової Англії у другій пол. 17 ст. за даними «Історичних колекцій про індіанців в Новій Англії» Деніеля Гукіна (1674). Автором зроблено спробу дослідити, які племена проживали в ті часи ...
962361
  Булгакова О. Повсякденне життя інтелігенції Києва у середині 1950 - першій половині 1960-х рр. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 427-431. – ISBN 978-966-95419-8-7
962362
  Колястук О.А. Повсякденне життя інтелігенції УСРР в 1920-ті роки як об"єкт історичного дослідження // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 160-165. – ISSN 2075-1451
962363
  Дробкова Н. Повсякденне життя киян в роки нацистської окупації в усних автобіографічних спогадах "дітей війни" // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 440-446. – ISBN 978-617-7399-06-2
962364
  Кругляк М.Е. Повсякденне життя курсисток підросійської України очима мемуаристок // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 256-268. – ISBN 978-617-7107-21-6
962365
  Юрочкіна І.Г. Повсякденне життя лікарів Радянської України в 1920-х роках // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 117-125. – ISBN 978-966-581-930-1
962366
  Охріменко О.С. Повсякденне життя міст Англії XI-XIII ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Охріменко Олександр Святославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 293 арк. – Додатки: арк. 244-293. – Бібліогр.: арк. 197-243
962367
  Охріменко О.С. Повсякденне життя міст Англії XI-XIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Охріменко Олександр Святославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 17 назв
962368
  Главацький М. Повсякденне життя населення м. Києва в період німецької окупації (вересень 1941 - листопад 1943 рр.):соціально-економічний аспект // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 412-417. – ISBN 978-966-95419-8-7
962369
   Повсякденне життя населення України в роки великої війни // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Серпень (№ 16). – С. 14-16


  Реалії повсякденного українського суспільства в умовах війни. Згадано імена професорів Університету Св. Володимира: П. Армашевського, Ф. Кнауера, Т. Флоринського.
962370
  Прохоренко О. Повсякденне життя науково-педагогічної інтелігенціїУкраїни (друга половина 40-х - перша половина 50-х рр. XX ст.) / О. Прохоренко, С. Герегова // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 355-363
962371
  Макміллан О.Д. Повсякденне життя наукової еміграції у Софії у 1920-1940-х рр.: приватне листування як джерело до реконструкції біографії М.Г. Попруженка // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 133-141. – ISSN 2077-7280
962372
  Даниленко О. Повсякденне життя ніжинців у повоєнний період 1943 - 1953 рр. (на матеріалах регіональної преси) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 41-42
962373
  Вітенко М. Повсякденне життя Станиславова в період існування ЗУНР // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 29-36. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
962374
  Рябченко О. Повсякденне життя студентів Києва у 1920-ті роки // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 408-412. – ISBN 978-966-95419-8-7
962375
  Кузьменко Ю.В. Повсякденне життя студентів УРСР у роки перебудови / Ю.В. Кузьменко, Л.М. Семененко // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 398-409. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
962376
  Подобєд О. Повсякденне життя української творчої інтелігенції у повоєнній Західній Німеччині // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 206-209. – ISBN 978-966-171-651-2
962377
  Гогохія Н. Повсякденне життя шахтарів Донбасу у 1929-1938 роки // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 233-241
962378
  Ізмайлова К.В. Повсякденне меню шахтарських родин Донбасу у 1965-1985 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 20-26. – ISSN 1728-3671
962379
  Гіцкевич В. Повсякденне харчування населення Донбасу у 1953 - 1985 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 269-273. – ISBN 978-966-171-795-3
962380
  Клековкін О.Ю. Повсякденний театр // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 364-366. – ISBN 978-966-136-114-9


  У 1930-х роках у Франції постала школа «Анналів» - науковий напрямок в історичній науці, один з провідних дослідницьких напрямів у сучасній історичній науці, який виник у Франції та групувався навколо заснованого Марком Блоком і Люсьєном Февром ...
962381
  Лахно В. Повсякденні духовні практики українських примусових робітників Третього Рейху у спогадах колишніх остарбайтерів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-35. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються повсякденні переживання колишніх остарбайтерів під час перебування у Третьому Рейху. Аналізуються їх думки, емоції, пов"язані з перебуванням у чужій країні, зародженням і проявом почуттів дружби та кохання, необхідністю ...
962382
  Маргулов А. Повсякденні практики життя ассирійців України в 20-30-х рр. XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 104-108. – ISSN 1728-9343
962383
  Мікульрнок І. Повсякденні слова - колишні товарні знаки // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 26-31. – ISSN 1608-6422
962384
  Білокінь С. Повсякденні турботи повоєнних книгознавців (із листування Федора Максименка) // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 229-298
962385
   Повсякденність // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 858. – ISBN 966-316-069-1
962386
  Годованська О. Повсякденність (не) тотожна етнографічному побутописанню // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1356-1361. – ISSN 1028-5091
962387
  Бойченко М.І. Повсякденність історична / М. Бойченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 291-292. – ISBN 966-642-073-2
962388
  Охріменко О.С. Повсякденність міст Англії: за матеріалами середньоанглійських фабліо ХІІІ ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 269-272. – ISSN 2226-3209
962389
  Грицик Л. Повсякденність студентства Наддніпрянщини другої половини XIX - початку XX ст. в українській історіографії // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 149-155


  Соціальний портрет тогочасного студентства репрезентувався авторами з акцентом на міжнаціональні відносини всередині студентської корпорації у другій половині XIX ст. Національний чинник поєднувався із віросповідним та залежав від майнового становища, ...
962390
  Головко В. Повсякденність та історичний час у контексті української історії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 5-28. – ISSN 0869-2556
962391
  Петрущенков Сергій Петрович Повсякденність у контекстуальних реконструкціях наук : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.09 / Петрущенков Сергій Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
962392
  Петрущенков Сергій Петрович Повсякденність у контекстуальних реконструкціях науки : Дис... кандид. філософ.наук: 09.00.09 / Петрущенков Сергій Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 171л. – Бібліогр.:л.166-171
962393
  Петрущенков С.П. Повсякденність у контекстуальних реконструкціях науки : 09.00.09:Дис. ... канд. філософ. наук / Петрущенков С. П.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 171л. – Бібліогр.: С.166-171
962394
  Ластовець Н.О. Повсякденність українських дипломатичних представництв періоду Директорії УНР (1919–1921 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 95-103. – ISSN 2077-7280
962395
  Чубик Ю.І. Повсякденність як невід"ємна частина українознавчих досліджень (на прикладі вбрання волинської шляхти XVI - першої половини XVII ст.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 267-273
962396
  Кравченко К.Ю. Повсякденність як основа онтологічної реальності в роздумах Альфреда Шюца // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 73-75
962397
  Стельникович С. Повсякденно-побутове життя в умовах нацистської окупації // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Травень (№ 9). – С. 5-11
962398
  Клід Б. Повсякдення відчаю // Критика. – Київ, 2005. – Травень, (число 5). – С. 9-10


  Карл Беркоф, доцент у Центрі вивчення Голокосту та геноциду при Амстердамському університеті й Королівській Нідерландській академії мистецтв і наук про "повсякденне життя" в Райхскомісаріяті Україна – адміністративному утворенні під німецьким ...
962399
  Винник О. Повсякдення війни: цивільне населення Східної Галичини впродовж українсько-польського конфлікту 1918-1919 років // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 20. – С. 82-99. – (Польські студії ; спец. вип. ;I-й конкурс ім. Єжи Гедройця)
962400
  Драч М. Повсякдення курсисток вищої жіночої школи в Російській імперії (кінець XIX - початок XX ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 5/6 (407), вересень - грудень. – С. 87-95. – ISSN 0869-3595
962401
  Ігнатенко І. Повсякдення міщан у спогадах "старого киянина" Володимира Заманського // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 422-427. – ISBN 978-966-95419-8-7
962402
  Шульга Я. Повсякдення прочан у Києві у XVIII ст.: практики та девіації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 64-67. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  В публікації висвітлюється повсякдення прочан у Києві у XVIIІ ст. Показані побутові аспекти життя прочан у місті та девіантні ситуації. В публикации освещается повседневность паломников в Киеве в XVIII в. Показаны бытовые аспекты жизни паломников в ...
962403
  Ластовець Н.О. Повсякдення українських дипломатів початку XX століття (за матеріалами Центральної Ради) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 44-48. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 22). – ISSN 2227-6505
962404
  Заболотна Т. Повсякдення українського населення в умовах війни та нацистської окупації // Україна: 100 днів війни. 22 червня - 29 вересня 1941 р. : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2016. – С. 175-198. – ISBN 978-617-7158-08-9
962405
  Хазанава Е.Л. Повтор в белорусских и украинских обрядовых песнях // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 233-236
962406
  Браво Утрера Умберто Повтор в современном испанском языке (Грамматико-стилистические исследования) : Автореф... кандидата филологическихнаук: 10.02.05 / Браво Утрера Умберто; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1983. – 23л.
962407
  Беляев Д.В. Повтор в текстовой структуре buttenrede // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 177-182. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
962408
  Тимощук Л.Н. Повтор как лигнвистический и структурно-композиционный элемент прозы В. Борхерта : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Тимощук Л. Н.; Льв. ГУ. – Львов, 1975. – 19л.
962409
  Дудинкова Т.С. Повтор как элемент ритма и его стилистическое значение во французской песне : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Дудинкова Т.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1975. – 32л.
962410
  Нефедова Т.И. Повтор словоформы презенса в значении конкретного и асбстрактрого настоящего как грамматико-стилистичкий прием современной немецкой беллетристики : Автореф... канд. филол.наук: / Нефедова Т. И.; МВССО РСФСР, Калинин.ГУ. – Калинин, 1973. – 28л.
962411
  Юхимчук Ф.П. Повтор та ущільнені посіви на Україні. / Ф.П. Юхимчук. – К., 1961. – 48с.
962412
  Соломарська О.О. Повтор як засіб вираження афективності та підтексту в творі Франсуа Моріака "Les nouveaux memoires interieurs"


  Розглянуто лексико-стилістичні прийоми вираження ефективності та підтексту в мемуарах одного з найвизначніших французьких письменників ХХ ст.. Франсуа Моріака. Проаналізовано типи повторів та їхнє афективне навантаження, а також лексико-семантичні ...
962413
  Мельник Л. Повтор як засіб зображення трагічного у збірці Василя Стуса "Палімпсести" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 44-46. – ISSN 0130-5263
962414
  Козлова Е.Г. Повторение вспомагательной переменной в номограммах для некоторых зависимостей с четырьмя переменными / Е.Г. Козлова. – М., 1985. – 43с.
962415
  Смирнова В.Н. Повторение грамматики и орфографии с использованием наглядности 5-6 кл. / В.Н. Смирнова. – Л., 1956. – 154с.
962416
  Смирнова В.Н. Повторение грамматики и орфографии с использованием наглядности 5-6 кл. / В.Н. Смирнова. – 2-е изд. – М., 1960. – 156с.
962417
  Нилова Е.В. Повторение грамматики русского языка в 6 и 7 классах / Е.В. Нилова. – Л., 1955. – 132с.
962418
   Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому языку. – М., 1981. – 156с.
962419
   Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому языку. – 2-е изд., испр. – М., 1984. – 127с.
962420
   Повторение и обобщение при подготовке к экзаменам по русскому языку. – М., 1988. – 127с.
962421
  Перышкин А.В. Повторение курса физики в десятом классе средней школы / А.В. Перышкин. – Москва, 1946. – 28 с.
962422
  Бессонова Л.А. Повторение литературы XIX века в выпускном классе / Л.А. Бессонова. – Ленинград, 1970. – 125с.
962423
  Попова И.С. Повторение литературы ХІХ века в 10-м классе. / И.С. Попова. – Л., 1958. – 60 с.
962424
  Новицкая А.А. Повторение на уроках литературы в 8-10-х классах / А.А. Новицкая. – М, 1953. – 80 с.
962425
   Повторение на уроках русского языка. – М., 1978. – 158с.
962426
  Регинина К.В. Повторение орфографии в процессе изучения синтаксиса / К.В. Регинина. – М., 1962. – 103с.
962427
  Регинина К.В. Повторение орфографии в связи с изучением синтаксиса в VI-VII классах : Автореф... канд. пед.наук: / Регинина К.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1953. – 16л.
962428
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – Москва, 1965. – 383с.
962429
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – Москва, 1966. – 359с.
962430
  Баруздин С. Повторение пройденного / С. Баруздин. – Москва, 1970. – 288с.
962431
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – М., 1972. – 496с.
962432
  Щуплов А.Н. Повторение пройденного / А.Н. Щуплов. – Москва, 1985. – 128с.
962433
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – М., 1988. – 398с.
962434
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – М., 1988. – 286с.
962435
  Баруздин С.А. Повторение пройденного / С.А. Баруздин. – Минск, 1990. – 269с.
962436
  Таран Л.Н. Повторение пройденного. / Л.Н. Таран. – М., 1990. – 156с.
962437
  Митрофанова Г.П. Повторение синтаксиса в 7 классе : Автореф... кандид. пед.наук: / Митрофанова Г.П.; Ленинградский гос. педагогический институт им. М.Н.Покровского. Кафедра русского языка. – Ленинград, 1951. – 15 л.
962438
   Повторение учебного материала в школе. – М., 1954. – 47с.
962439
  Навашин М.С. Повторения себя в потомстве. / М.С. Навашин. – Вологда, 1925. – 78с.
962440
  Най Дж. Повторення 1914 року? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 січня (№ 9). – С. 9


  Про уроки Першої світової війни.
962441
  Неборак В. Повторення історій : книга поезій / Віктор Неборак. – Київ : Факт, 2005. – 108 с. – (Зона Овідія). – ISBN 966-359-019-Х
962442
  Кичинський А.І. Повторення непройденого : поезії / А.І. Кичинський. – Київ : Дніпро, 1990. – 207 с.
962443
  Баруздін С. Повторення пройденого / С. Баруздін. – К., 1968. – 264с.
962444
  Пахолок З. Повтори як засіб створення репрезентації національно-мовної картини світу (на матеріалі повісті М. Матіос "Солодка Даруся") // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 138-143. – (Серія: Філологічні науки ; № 9 (310) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
962445
  Зверева Е.Н. Повторим грамматику. / Е.Н. Зверева, И.Г. Эбер. – М.-Л., 1965. – 121с.
962446
  Шувалова Э.З. Повторим математику : Уч. пособие / Э.З. Шувалова. – 2-е изд., доп. – М., 1974. – 519с.
962447
  Усов Н.А. Повторим математику / Н.А. Усов. – М., 1994. – 240с.
962448
  Шувалова Э.З. Повторим математику. / Э.З. Шувалова. – М,, 1968. – 464с.
962449
  Милковская Л.Б. Повторим физику : пособие для поступающих в вузы / Л.Б. Милковская. – Москва : Высшая школа, 1970. – 608 с.
962450
  Милковская Л.Б. Повторим физику: (Учеб. пособие для подгот. отд-ний вузов). / Л.Б. Милковская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 439с.
962451
  Маркина Т.И. Повторим французский язык / Т.И. Маркина, Л.Ф. Пешкова. – М., 1989. – 190с.
962452
  Макареня А.А. Повторим химию / А.А. Макареня, П.М. Завлин. – М, 1984. – 191с.
962453
  Макареня А.А. Повторим химию : Для поступающих в вузы / А.А. Макареня. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 271с. – ISBN 5-06-000076-1
962454
  Носков С.А. Повторительный курс немецкого языка / С.А. Носков. – Минск, 1980. – 134с.
962455
   Повторительный курс общего обозрения Российской империи по Курдову, по Дворникову иСоколову. – М. – 270с.
962456
  Гертвиг О. Повторительный курс эмбриологии позвоночных животных и человека / О. Гертвиг. – Одесса : Тип. Порядок, С.К. Цессарского, 1910. – [7], 143 с.
962457
  Тлегенов Б. Повториться ли весна : повесть / Б. Тлегенов; пер. с каз. Ф.Жанузаковой. – Алма Ата : Жазушы, 1972. – 190 с.
962458
  Беляневич В. Повторна касація у господарському судочинстві: деякіпрорблеми правозастосування // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.36-40. – ISSN 0132-1331
962459
  Криводубський В.Н. Повторні максимуми сонячних плям // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 54-55
962460
  Криводубський В. Повторні максимуми сонячних циклів плям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 51-56. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано пояснення спостереженого феномену повторних максимумів циклів сонячних плям. Ключову роль у запропонованому сценарії відіграють два припливи тороїдальних полів від нижньої основи сонячної конвективної зони (СКЗ) до поверхні. Глибинні ...
962461
  Катрюк В.Г. Повторні та триваючі злочини у радянському праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – C. 99-100. – (Серія права ; № 10)


  В статье рассматривается один из наименее освещенных в теории уголовного права вопрос о признании преступления повторным или длящимся, раскрываются понятия повторного, длящегося и продолжающегося преступления, а также выясняются наиболее существенные ...
962462
  Коваленко О. Повторність злочинів в окремих пам"ятках права, що діяли на території України у дорадянський період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 107-111. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено результати дослідження окремих історичних пам"яток права, що діяли на території сучасної України, в аспекті регламентації повторності злочинів як окремого різновиду їх множинності. В статье представлены результаты исследования ...
962463
  Колос О.В. Повторність злочинів за кримінальним кодексом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колос Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
962464
  Колос О.В. Повторність злочинів за кримінальним кодексом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колос Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 253 л. – Бібліогр.: л. 207-253
962465
  Коваленко О. Повторність злочинів: особливості регламентації за кримінальним правом України та окремих зарубіжних держав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 84-87. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Дослідження присвячене проблемі регламентації інституту множинності, зокрема повторності злочинів, як у вітчизняному, так і зарубіжному кримінальному законодавстві. В статті проаналізовано структуру ст. 32 Кримінального кодексу України та проведено її ...
962466
  Мороз М.А. Повторність та сукупність злочинів: окремі питання кваліфікації // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-40
962467
  Дирдін М.Є. Повторність, пов"язана з протидією розслідуванню злочинів / М.Є. Дирдін, ГрщюкІ.В // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 444-450. – ISSN 1563-3349
962468
  Мец Валерий Леонидович Повторно-перифрастическая номинация в связном тексте (на материале современного французского языка) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Мец Валерий Леонидович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 187л. – Бібліогр.:л.157-187
962469
  Мец В.Л. Повторно-перифрастическая номинация в связном тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Мец В.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 24л.
962470
  Кривошеин П.К. Повторность в советском уголовном праве / П.К. Кривошеин. – К., 1990. – 157с.
962471
   Повторные гравиметрические наблюдения. – М., 1986. – 132с.
962472
  Кучер Г.С. Повторные посевы на орошаемых землях степного Поволжья / Г.С. Кучер. – Саратов, 1991. – 103с.
962473
   Повторный выпуск билета - больше не проблема! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 3 (прилож.). – ISSN 1998-8044
962474
  Квиквидзе Л.Н. Повторы и их стилистическая функция в публичных выступлениях В.И.Ленина 1917-1919 гг. : Автореф... канд. филол.наук: 560 / Квиквидзе Л.Н.; Тбилисск. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
962475
  Ушаков Р.П. Повторювальний курс математики / Р.П. Ушаков; за ред. Ядренка М.Й. – Київ : Техніка, 1999. – 504 с. – ISBN 966-575-195-6
962476
  Мартазінова В.Ф. Повторюваність середньої добової температури повітря в останні десятиріччя на прикладі ОГМС Київ / В.Ф. Мартазінова, С.В. Савчук, В.В. Остапчук // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
962477
  Щербань І. Повторюваність сильних снігопадів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-17. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто повторюваність сильних снігопадів в окремі роки та місяці (1966-2004) в Україні та найхарактерніші синоптичні процеси. The frequency of snowfalls in the separate months and years (1966-2004) for the Ukraine regions, the most characteristic ...
962478
  Пахолок З.О. Повторюваність як категорія фізичного і психічного світу людини // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 305-316


  У статті розглядається широкий спектр і різновекторність дії повторення з метою вивчення онтологічної концепції, яка базується на фактичному матеріалі. Феномен повторюваності розкривається на фізичному і психічному станах людини. Категоріальність ...
962479
  Базалаєва Ю.О. Повторюваність, тривалість та інтенсивність блокувальних процесів, що зумовлюють аномальні погодні умови в Україні / Ю.О. Базалаєва, В.О. Балабух // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 268. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-521-148-8
962480
  Полянський Л. Повторюємо пройдений матеріал : [До іспитів залишилось десять днів !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Готуючись до зимової іспитової сессії, комсомольці фізичного факультету організуваль допомогу відстаючим товаришам.
962481
  Коваленко В. Повторюючи шлях уяви, думки, почуття... : (література рідного краю як засіб формування творчого мислення обдарованих учнів) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 157-168. – (Філологічні науки)
962482
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола / Т.Б. Клементьева. – М, 1985. – 184с.
962483
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола / Т.Б. Клементьева. – Киев, 1995. – 205с.
962484
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. / Т.Б. Клементьева. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1990. – 206с.
962485
  Клементьева Т.Б. Повторяем времена английского глагола. : Учебное пособие / Т.Б. Клементьева. – Київ : Методика, 1994. – 208с. – ISBN 5-87534-047-9
962486
  Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры и начал анализа / В.С. Крамор. – М., 1990. – 414с.
962487
  Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии / В.С. Крамор. – М., 1992. – 320с.
962488
  Вацек Адольф Повторяем математику / Вацек Адольф. – Прага, 1963. – 166с.
962489
  Эпельбаум Б. Повторяем французский язык / Б. Эпельбаум. – М, 1969. – 120с.
962490
  Перевощикова Н.В. Повторяемость в истории и значение ее познания для исследования общественных законов : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Перевощикова Н.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 15л.
962491
  Кобченко Ю. Повторяемость засушливых типов погоды на территории Харьковской области / Ю. Кобченко, О. Кобченко, В. Резуненко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 48-52 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
962492
   Повторяемость и радиационные свойства облаков верхнего яруса. – М., 1990. – 59с.
962493
  Лосев С.М. Повторяемость крупномасштабных вихревых образований в полях скорости дрейфа льда Арктического бассейна как показатель его интенсивности / С.М. Лосев, Л.Н. Дымент // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 72-83 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
962494
  Кислов А.В. Повторяемость штормовых ситуаций в Балтийском, Черном и Каспийском морях в изменяющихся климатических условиях / А.В. Кислов, Г.В. Суркова, В.С. Архипкин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 2. – С. 67-77 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0130-2906
962495
  Сулейменов О. Повторяя в полдень / О. Сулейменов. – Алма-Ата, 1973. – 288с.
962496
  Деев А.А. Повцшение идейно-теоретического уровня преподавания математики в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: / Деев А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
962497
  Кралюк П. Повчальна література. Творчість Серапіона, митрополита Кирила й Петра Ратенського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 126-129. – ISBN 978-966-2254-74-7
962498
  Капсамун І. Повчальна сага / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 січня (№ 11). – С. 4


  У нинішньої влади немає іншого виходу, як довести справу екс-президента Януковича до кінця.
962499
  Прокопенко П. Повчальний досвід // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-23


  Вступ Чехії до НАТО
962500
  Ткач О.І. Повчальний досвід Аргентини.Дещо про шляхи досягнення нею політичної та економічної стабільності // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 34-35. – ISSN 0868-8117
962501
  Курило Л.Ф. Повчальний досвід підготовки науково-педагогічних кадрів в класичних університетах України в модерну добу // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 75-81. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
962502
  Курас І.Ф. Повчальний урок історії. / І.Ф. Курас. – К., 1986. – 183с.
962503
  Тищенко Алла Повчальні казки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 16
962504
  Мономах В. Повчання // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 715-726. – ISBN 978-966-8865-81-7
962505
  Грипась В. Повчання Володимира Мономаха // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 192-194


  «Повчання дітям» Володимира Мономаха — визначна пам"ятка літератури Київської Русі. Збереглося (без закінчення) в Лаврентіївському списку «Повісті минулих літ» під 1096 роком у кількох неповних частинах. Точної дати написання не встановлено, ймовірно ...
962506
  Шрила Прабхупада Повчання Господа Чаітанйі / Шрила Прабхупада. – М., 1992. – 382с.
962507
  Терещенко Ю.І. Повчання і справи "слуг святого духа" / Ю.І. Терещенко. – К., 1968. – 48с.
962508
  Волков Л.И. Повысим доходность от льноводства / Волков Л.И. – Иваново, 1955. – 7 с.
962509
  Самойлов Юрий Повысит ли турпотоки кислотная жаба? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 3. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
962510
  Самойлов Юрий Повысит ли турпотоки кислотная жаба? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 3, травень - червень. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
962511
  Костин К.М. Повысить агротехнику возделывания льна / Костин К.М. – Иваново, 1955. – 12 с.
962512
  Беляева Н.В. Повысить качество литературного образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
962513
   Повысить уровень идеологической работы. – Омск, 1948. – 82с.
962514
  Спектор Ольга Повышаем качество услуг или пополняем бюджет? // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 12-18 : фото
962515
  Абрамов Б.П. Повышаем культуру земледелия : [лит. запись И.Л. Дорожновой] / Б.П. Абрамов, пред. колхоза "Трактор" Уренгой. р-на Герой Социалистич. Труда заслуж. агроном РСФСР. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1967. – 71 с.
962516
   Повышаем продажи с EASYJET // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
962517
   Повышаем эффективность бизнеса // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 7-8 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
962518
  Крылов С.М. Повышать бдительность народов в отношении военной опасности / С.М. Крылов. – Москва, 1961. – 32 с.
962519
   Повышать действенность народного контроля. – М., 1977. – 255с.
962520
  Павленко И.М. Повышать идейно-воспитательное воздействие лекций о внейшней политике Советского государства. / И.М. Павленко. – М., 1975. – 29с.
962521
   Повышать качество обучения и воспитания. – Рязань, 1959. – 51 с.
962522
   Повышать уровень и качество партийной работы в научных коллективах. – К., 1982. – 196с.
962523
  Колесов Н. Повышать уровень теоретической и методологической подготовки бакалавров и магистров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 41-45. – ISSN 0869-3617
962524
  Прохоренко О. Повышать экспортный потенциал аграрной продукции Украины // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 8. – С. 83-87. – ISSN 0235-2443
962525
   Повышать эффективность агропромышленного комплекса. – М., 1985. – 276с.
962526
  Иванова В. Повышать эффективность использования энергетических ресурсов в АПК России / В. Иванова, В. Гончаров // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0235-2443
962527
  Туркин В.Г. Повышать эффективность партийной работы / В.Г. Туркин. – М., 1978. – 64с.
962528
   Повышать эффективность партийной работы. – М., 1985. – 255с.
962529
  Кудряченко А.И. Повышая отдачу научного поиска. / А.И. Кудряченко. – К.., 1988. – 47с.
962530
  Охрименко Е. Повышен размер пенсионных выплат / Е. Охрименко, Г. Мастюгина // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 38 (846), октябрь. – С. 35-38
962531
  Олейник Е. Повышеная важность // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 10 января (№ 1/2). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  2016 год ознаменовался запуском важнейших реформ в сфере охраны интеллектуальных прав и разработкой целого комплекса законодательных актов, направленных на имплементацию стандартов ЕС.
962532
  Литвинова А.В. Повышение активности депутатов местных Советов Латвийской ССР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Литвинова А.В. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1973. – 32 с.
962533
  Юдин П.Ю. Повышение активности рабочих в общественно-политической жизни страны в годы семилетки. (На материалах Ленинграда) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Юдин П.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 28л.
962534
  Панченко П.П. Повышение активности трудящихся в деятельности Советов. / П.П. Панченко, В.И. Кравченко. – К., 1988. – 229с.
962535
  Низамов Р.А. Повышение активности школьников на уроках труда / Р.А. Низамов. – Казань, 1971. – 60с.
962536
  Борисенко А.И. Повышение антикоррозионных свойств защитных покрытий / А.И. Борисенко, К.А. Вященко. – Л., 1983. – 40с.
962537
  Козеев В.А. Повышение безопасности и точности нелинейных систем управления / В.А. Козеев. – Л., 1985. – 127с.
962538
   Повышение безопасности транспортирования, извлечения и утилизации метана поверхностными дегазационными скважинами / К.К. Софийский, Р.К. Стасевич, Д.А. Притула, Е.Е. Дудля // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 215-225 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
962539
  Козина Ю.Ю. Повышение быстродействия классификации в системах автоматизированного оптического контроля на базе комбинаторной оптимизации // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 38-42
962540
  Примушко Н.У. Повышение всхожести свежеубранных семян люцерны : Дис... канд. биолог.наук: / Примушко Н.У.;. – Киев, 1949. – 208л. – Бібліогр.:л.195-208
962541
  Примушко Н.У. Повышение всхожести свежеубранных семян люцерны : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Примушко Н.У. ; Укр. НИИ зернового хоз. им. В.В. Куйбышева. – Днепропетровск, 1950. – 12 с.
962542
  Куликовская О.К. Повышение выхода и качества льноволокна путем использования активных пектинразлагающих микроорганизмов : Автореф... канд. техн.наук: / Куликовская О.К.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1967. – 18л.
962543
  Суханов М.Б. Повышение готовности выпускников вузов к компьютерному решению экономических задач математическими методами // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 11 (229). – С. 62-63. – ISSN 0234-0453
962544
  Ле С.Д. Повышение действенности внутризаводского хозяйственного расчета (на прим. маш. стоит. предпр.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Ле С. Д.; Хар. инж.-экон. ин-т. – Х., 1987. – 22л.
962545
  Лисин Евгений Андреевич Повышение действенности печати в воспитании коммунистического отношения к труду (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Лисин Евгений Андреевич; АОН при ЦК КПСС. – М., 1980. – 22л.
962546
  Бензхур Мохаммед Повышение динамического качества обдирочно-шлифовальных станков : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 05.03.01 / Бензхур Мохаммед; ХПИ. – Харьков, 1994. – 25 с.
962547
  Дорош И Повышение еффективности капитальных вложений в АПК / И Дорош, , Р.М. Чифталарян. – К, 1986. – 47с.
962548
  Доценко М.Л. Повышение жизненного уровня сельского населения - важное условие в преодолении существенных различий между городом и деревней : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Доценко М.Л. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1971. – 15 с.
962549
  Саракаев М.О. Повышение жизненного уровня совертского народа в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Саракаев М.О.; ВШ проф. движ ВЦСПС, Каф. полит. экон. – М., 1975. – 26л.
962550
  Старкова А.В. Повышение засухоустойчивости и продуктивности многолетних трав в засушливой зоне Алма-Атаниской области. : Автореф... канд. биол.наук: / Старкова А.В.; АН КазахССР. Ин-т ботаники. – Алма-Ата, 1953. – 15л.
962551
  Задонцев И А. Повышение зимостойкости и продуктивности озимой пшеницы / И А. Задонцев, . – Днепропетровск, 1974. – 284с.
962552
  Четкарев А.М. Повышение идейно-теоретического уровня партийных кадров в послевоенный период. : Автореф... канд. истор.наук: / Четкарев А.М.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
962553
  Вишенков С.А. Повышение износостойкости деталей химическим никелированием. / С.А. Вишенков. – Москва, 1959. – 59с.
962554
  Лейбин Ю.И. Повышение качества выпускаемого электрооборудования во взрывозащищенном исполнении / Ю.И. Лейбин. – М., 1965. – 12с.
962555
  Трайнев В.А. Повышение качества высшего образования и Болонский процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики / В.А. Трайнев, С.С. Мкртчян, А.Я. Савельев. – Москва : Дашков и К, 2008. – 392с. – Библиогр.: с. 381-390. – ISBN 978-5-91131-258-9
962556
  Богданова Светлана Повышение качества жизни: миссия выполнима? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 26-29 : Фото
962557
  Данилов М.А. Повышение качества знаний учащихся и предупреждение неусеваемости / М.А. Данилов. – М, 1951. – 32с.
962558
   Повышение качества и культуры обслуживания населения - важнейшая задача десятой пятилетки. – Владимир, 1977. – 127с.
962559
  Беляевский Г.А. Повышение качества и эффективности инженерно-геологических изысканий при строительстве на глинистых грунтах / Г.А. Беляевский, А.П. Негода. – К., 1981. – 18с.
962560
  Мартиросян Б.П. Повышение качества инновационной деятельности в образовательных учреждениях // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 25-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
962561
  Тютюнник А.И. Повышение качества кормого белка / А.И. Тютюнник, В.М. Фадеев. – М., 1984. – 158с.
962562
  Зорин В.В. Повышение качества напряжения в местных электрических сетях. : Автореф... канд. технич.наук: / Зорин В.В.; Киев. политехн. ин-тут. – К., 1963. – 16л.
962563
  Найдек В.Л. Повышение качества отливок из алюминиевых и медных сплавов плазмореагентной обработкой их расплавов / В.Л. Найдек, А.В Наривский ; НАНУ; Физико-технологический ин-т металлов и сплавов. – Киев : Наукова думка, 2008. – 184 с. – Проект "Наукова книга". – ISBN 978-966-00-0782-6
962564
  Вдовец С.И. Повышение качества подготовки квалифицированных работих / С.И. Вдовец. – Москва, 1991. – 54с.
962565
  Левковский К.М. Повышение качества подготовки специалистов / К.М. Левковский, В.А. Ямковой. – Киев, 1990. – 60с.
962566
  Ляшенко В.И. Повышение качества природно-техногенной среды в зоне горно-металлургического производства / В.И. Ляшенко, А.М. Сатцаев, С.А. Федорова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34-40 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
962567
  Амбарцумян А.А. Повышение качества продукции и его планирование. (На примере машиностроительных предприятий Армянской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Амбарцумян А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 26л.
962568
  Пекарский С.И. Повышение качества промышленной продукции -- важный фактор выполнения семилетки. / С.И. Пекарский. – К, 1961. – 26с.
962569
  Суханов Ф.И. Повышение качества промышленной продукции / Ф.И. Суханов. – Саратов, 1967. – 28с.
962570
  Михайлова М.Р. Повышение качества труда - форма экономии совокупного рабочего времени : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Михайлова М.Р.; Лен. физ.-экон. ин-т им. Н,В.Вознесенского. – Л., 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
962571
  Хлопов В.Д. Повышение качества труда и продукции / В.Д. Хлопов. – Саратов, 1979. – 137с.
962572
  Первухина Л.Д. Повышение качества труда и продукции в молочном скотоводстве / Л.Д. Первухина. – М, 1982. – 64с.
962573
  Платонов О.А. Повышение качества трудовой жизни: Опыт США / О.А. Платонов. – М., 1992. – 185с.
962574
  Мвибудулу Калуит Како Повышение качества управления производством на основе совершенствования информационной системы (на примере машиностроительных предприятий) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Мвибудулу Калуит Како; Харьковский инженерно-эконом. ин-т. – Харьков, 1984. – 27л.
962575
  Деревцов А И. Повышение качества урока / А И. Деревцов. – Краснодар, 1961. – 72с.
962576
  Копылов Б.М. Повышение качества эксплуатации радиотрансляционных сетей. / Б.М. Копылов. – М., 1953. – 48с.
962577
  Шрайберг Я.Л. Повышение квалификации библиотечно-информационных работников: современный подход : учебно-методическое пособие / Я.Л. Шрайберг, А.О. Адамьянц. – Москва : Литера, 2011. – 126, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 118-119. – (Серия "Современная бибилиотека"). – ISBN 978-5-91670-047-3
962578
  Сукиасян Э.Р. Повышение квалификации в библиотеке. Рекомендации реководителю // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 42-59. – ISSN 0130-9765
962579
  Сукиасян Э.Р. Повышение квалификации в библиотеке. Рекомендации реководителю // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 63-71. – ISSN 0130-9765
962580
  Иванов В.Г. Повышение квалификации инженерных кадров: организационные новации и образовательные технологии / В.Г. Иванов, С.В. Барабанова, О.Ю. Хацринова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 43-50. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена новым форматам повышения квалификации инженерных кадров. Раскрываются проблемы реализации дополнительных образовательных программ подготовки инженерных кадров. Показаны условия построения системы научно-методического сопровождения ...
962581
  Кинцанс В. Повышение квалификации педагогов и переподготовка учителей в Латвии // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 263-270


  Стаття присвячена питанням підвищення кваліфікації та перепідготовки вчителів у Латвії. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Латвії має історичні традиції – дотримуватися вимог суспільства, опановувати педагогічні інновації світу, ...
962582
  Лебедева И.В. Повышение квалификации педагогов: дистанционная поддержка и уклад школы // Новые ценности образования : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2011. – № 1 (47) : Качество образования: позиция педагога. – С. 76-81. – ISSN 1726-5304
962583
  Козыренко В.П. Повышение квалификации преподавателей академии по применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе / В.П. Козыренко, О.В. Лазаренко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 64-69. – ISSN 1993-5560
962584
  Чучалин А.И. Повышение квалификации преподавателей в области применения международных стандартов CDIO / А.И. Чучалин, М.С. Таюрская, М.Г. Мягков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 6. – С. 58-67. – ISSN 0869-3617


  В статье актуализируется проблема развития компетенций руководителей и профессорско-преподавательского состава вузов в области проектирования и реализации образовательных программ с учетом мирового опыта совершенствования инженерного образования. ...
962585
  Гуров В.Н. Повышение квалификации преподавателей вуза в условиях университета / В.Н. Гуров, И.Ю. Резанова // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 9. – С. 44-52. – ISSN 1609-4646


  В статье представлены результаты реализации инновационных программ повышения квалификации преподавателей вуза в условиях университета, ориентированные на интеграцию «науки – образования – практики».
962586
  Задонская Л.В. Повышение квалификации преподавателей высшей школы в условиях информатизации образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 9. – С. 81-92. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются вопросы разработки целостного проекта непрерывной подготовки педагога высшей школы в условиях информатизации образования. Подчеркивается мысль о важности внедрения дистанционного обучения в процессе повышения квалификации ...
962587
   Повышение квалификации преподавателей системы профессионального образования: новые вызовы и решения / В.Н. Гуров, Е.Н. Букреева, В.Н. Галяпина, Степанов // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 11. – С. 55-69. – ISSN 1609-4646


  В статье представлен опыт работы факультета повышения квалификации Ставропольского государственного университета по организации системы повышения квалификации преподавателей учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования; ...
962588
  Красинская Л.Ф. Повышение квалификации преподавателей: моделирование на основе компетентностного подхода // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 7. – С. 75-80. – ISSN 0869-3617
962589
  Петрова М.А. Повышение квалификации работников профессионального образования для инноваций: научно-методические аспекты // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 9. – С. 109-122. – ISSN 1609-4646


  Актуальной педагогической проблемой является научно-методическое сопровождение повышения квалификации работников профессионального образования для инноваций, ориентированных на систему образования, где происходит обучение не знаниям, а способам, формам ...
962590
  Ковтюк Н.Г. Повышение квалификации работников профтехобразования / Н.Г. Ковтюк. – Киев, 1985. – 63с.
962591
  Артемова В.Н. Повышение квалификации рабочих и служащих / В.Н. Артемова. – Минск, 1972. – 123с.
962592
  Сенченко И.А. Повышение квалификации рабочих на производстве / И.А. Сенченко. – М., 1989. – 109с.
962593
  Кашкаров Николай Александрович Повышение колхозно-кооперативной собственности до уровня общенародной. (На материалах рыболовецких колхозов) : Автореф... канд. экон.наук: / Кашкаров Николай Александрович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 16л.
962594
  Ткаченко Ю.С. Повышение коммунистической способности емкостной системы коммутации цепей постоянного тока. : Автореф... канд. техн.наук: 240 / Ткаченко Ю.С.; Харьков. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
962595
  Жусупова К.А. Повышение конкурентоспособносты вуза / К.А. Жусупова, А.Г. Мурзагалиева // Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5/6. – С. 18-21


  Интеллектуальный потенциал вуза рассматривается как внутренний ресурс, способный предоставить вузу новые конкурентные преимущества.
962596
  Баканов И.П. Повышение коэффициента полезного действия энергетических установок / И.П. Баканов, Е.И. Гладильщиков; Под ред. А.В.Коваленко. – Москва ; Свердловск : Машгиз, 1962. – 32 с. – (За экономию металлов и электроэнергии)
962597
  Коваль Анатолий Ульянович Повышение культурно-технического уровня колхозного крестьянства - необходимое условие преодоления существенных различий между городом и деревней (на материалах Украинской ССР) : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Коваль Анатолий Ульянович; Укр. сельхоз. Академия. Кафедра научного коммунизма. – К, 1981. – 209л. – Бібліогр.:л.195-209
962598
  Умарова А.А. Повышение культурно-технического уровня рабочего класса в период перехода к коммунизму и его экономическое значение. (На материалах промышленности Туркм. ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Умарова А.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
962599
  Шманько Г.И. Повышение культурно-технического уровня рабочего класса ВНР в период строительства социализма (1948-1975 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Шманько Г.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 54 с.
962600
  Шманько Георгий Иванович Повышение культурно-технического уровня рабочего класса ВНР в период строительства социализма (1948-1975 гг.) : Дис... доктор историч.наук: 07.00.03 / Шманько Георгий Иванович; АН УССР. Ин-тут социальных и эконом. проблем зарубежных стран. – Ужгород, 1983. – 421л. – Бібліогр.:л.380-421
962601
  Адамчук Л.Б. Повышение культурно-технического уровня рабочего класса и его экономическое значение в условиях строительства коммунизма. (На примере нефтеперерабатывающей и нефтехим. пром-сти СССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Адамчук Л.Б. ; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1970. – 20 с.
962602
  Терешин В.И. Повышение культурно-технического уровня рабочих (на опыте работы просоюзн. б-к пром. предпр. СССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Терешин В. И.; Моск. гос. ин-т культ. – М., 1967. – 23л.
962603
  Мякинин Б.А. Повышение культурно-технического уровня рабочих в условиях НТР. / Б.А. Мякинин. – Воронеж, 1977. – 159с.
962604
  Золотарев В.С. Повышение культурно-технического уровня рабочих как фактор роста производительности общественного труда. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотарев В.С.; Рост. гос. ун-тет. – Ростов -на-Дону, 1966. – 20л.
962605
  Андреев А.Н. Повышение культурно-технического уровня советских рабочих на современном этапе коммунистического строительства. (На материалах промышленных предприятий западных областей Украины) : Автореф... канд. эконом.наук: / Андреев А.Н.; ЛГУ. – Львов, 1967. – 21л.
962606
  Гумматов Г.Г. Повышение культурно-технического уровня тружеников сельского хозяйства Азербайджанской ССР в годы коммунистического строительств. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Гумматов Г.Г.; АН АзССР. – Баку. – 34л.
962607
  Шевченко Л.А. Повышение культурного уровня трудящихся в условиях развитого социализма : на материалах УССР / Л.А. Шевченко; АН УССР, Ин-т истории. – Киев : Наукова думка, 1985. – 231 с.
962608
  Грищинский А.А. Повышение культуры взаимоотношений в трудовых коллективах / А.А. Грищинский. – К, 1988. – 46с.
962609
  Мадоян А.А. Повышение маневренности и эффективности использования тепловых электростанций / А.А. Мадоян. – Москва, 1987. – 102 с.
962610
  Мысак И.С. Повышение маневренности энергоблоков / И.С. Мысак, И.А. Кусков. – Киев, 1982. – 136 с.
962611
  Генин С. Повышение материально-культурного уровня жизни трудящихся СССР. / С. Генин. – М, 1949. – 76с.
962612
  Кочнев П.Д. Повышение материального благосостояния и культурного уровня трудящихся Коми-Пермяцкого национального округа : Автореф... канд. экономич.наук: / Кочнев П.Д.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
962613
  Нечитайло В.В. Повышение материального благосотояния и культурного уровня колхозного крестьянства в период коммунистического строительства (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Нечитайло В. В.; Льв.ГУ. – Львов, 1977. – 28л.
962614
  Лившиц А.Л. Повышение материального и культурного уровня жизни народа-непреложный закон / А.Л. Лившиц. – Москва, 1950. – 32с.
962615
  Причинаускас Ю. Повышение материальной заинтересованности колхозов и колхозников Литовской ССР в развитии общественного хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Причинаускас Ю.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1957. – 16л.
962616
  Коробова С.Н. Повышение мотивации на занятиях иностранного языка в рамках подготовки переводчиков (французский язык) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 49-54. – (Теория перевода ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В университетах мало внимания уделяется вопросам мотивации обучающихся, между тем это один из важнейших факторов эффективности обучения, влияющих на работу механизмов когнитивной и речевой деятельности. В данной статье предпринята попытка ...
962617
  Дадаев Ю.Г. Повышение надежности выполнения арифметических операций в системах / Ю.Г. Дадаев. – Киев, 1968. – 27 с.
962618
  Закора В.В. Повышение надежности деталей горных машин методом поверхностного упрочнения / В.В. Закора, В.Ф. Ганкевич, А.Г. Лисняк // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 75-82 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
962619
  Инютина К.В. Повышение надежности и качества снабжения. / К.В. Инютина. – Л., 1983. – 240с.
962620
  Скворцов Повышение надежности конструкций подземных тепловых сетей. / Скворцов, И.А. Заверткин. – М., 1986. – 103с.
962621
  Бугай Н.В. Повышение надежности котлов электростанций. / Н.В. Бугай. – К., 1986. – 176с.
962622
  Пилипенко Д.О. Повышение надёжности оценки несущих свойств грунтов при использовании их природних геофизических свойств // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 16-19
962623
  Маслов А.Я. Повышение надежности радиоэлектронной аппаратуры / А.Я. Маслов, В.Ю. Татарский. – Москва, 1972. – 264 с.
962624
  Ермолов Л.С. Повышение надежности сельскохозяйственной техники / Л.С. Ермолов. – М, 1979. – 255с.
962625
  Зайдельман Р.Л. Повышение надёжности турбинных лопаток демпированием колебаний / Р.Л. Зайдельман. – М., 1967. – 112с.
962626
  Хетагуров Я.А. Повышение надежности цифровых устройств методами избыточного кодирования / Я.А. Хетагуров, Ю.П. Руднев. – М., 1974. – 271с.
962627
  Ромащенко В.Н. Повышение научного уровня организационно-партийной работы обкомво КПСС в современных условияих : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ромащенко В. Н.; АОН при ЦК КПСС, Каф. парт. стоит. – М., 1974. – 26л.
962628
  Цветков Б.М. Повышение научного уровня планирования - важнейший вопрос совершенствования управления / Б.М. Цветков. – М, 1979. – 40с.
962629
  Козинец А.П. Повышение научной обоснованности в работе партийных организаций с кадрами хозяйственных руководителей в условиях коммунистического строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Козинец А.П.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1974. – 22л.
962630
   Повышение несущей способности гидростоек механизированных крепей / В.Г. Сынков, Э.Н. Немцев, С.В. Мирошниченко, А.А. Хорольский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 94-101 : табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1607-4556
962631
  Оганов К.А. Повышение нефтеотдачи пласта переносом тепловой зоны : Автореф... канд. техн.наук: / Оганов К.А.; МВССО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1961. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
962632
  Сокол Зинаида Степановна Повышение общеобразовательного уровня колхозного крестьянства - закономерность коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Сокол Зинаида Степановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 23 с.
962633
  Сокол Зинаида Степановна Повышение общеобразовательного уровня колхозного крестьянства - закономерность коммунистического строительства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сокол Зинаида Степановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 193л.
962634
  Сильченко З.А. Повышение общественно-политической активности киевлян в процессе коммунистического строительства / З.А. Сильченко. – К., 1979. – 28с.
962635
  Демьянов Н.Я. Повышение отдачи оборотных средств колхозов / Н.Я. Демьянов. – К., 1988. – 112с.
962636
  Пустовойт К.С. Повышение открытости производственной системы с учетом интересов внешних и внутренних потребителей / К.С. Пустовойт, М.Б. Гитман, В.Ю. Столбов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 440-451 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
962637
  Лазарчук В.Е. Повышение плодородия деревно-подзолистой почвы под воздействием выводного поля и новой системы обработки : Автореф... канд. биол.наук: 06.01.03 / Лазарчук В.Е.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
962638
  Синягин И.И. Повышение плодородия дерново-подзолистых почв / И.И. Синягин. – Москва, 1974. – 64 с.
962639
  Глазер Ф.Ю. Повышение плотности закрытия поворотных регулирующих диафрагм турбины типа ВПТ-25-3 / Ф.Ю. Глазер. – М, 1963. – 44с.
962640
  Радионов В.В. Повышение помехолзащищенности судовых многоканальных радиотехнических систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.02 / Радионов В.В.; Укр.гос.акад.связи. – Одесса, 1994. – 15л.
962641
  Мишустин И.А. Повышение помехоустойчивости радиолюбительского приема / И.А. Мишустин. – Москва, 1974. – 89 с.
962642
  Ветушняк Л.Ф. Повышение породных качеств сортов огурца путем переопыления репродукций различного воспитания : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Ветушняк Л.Ф. – Одесса, 1953. – 13 с.
962643
   Повышение потенциала космического права : материалы науч.-практ. конф. к 10-летию Соглашения между НКАУ, НАНУ, Росавиакосмосом и РАН о создании Междунар. центра косм. права, 5-6 июня 2008 г., Киев, Украина / Нац. косм. агенство Украины, Междунар. центр косм. права НАН Украины, Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; [сост.: И.П. Андрушко, В.П. Непыйвода ; отв. ред. Малышева Н.Р.]. – Киев : Атика, 2008. – 102, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-326-327-4
962644
  Затайдух В.Д. Повышение престижа инженерной профессии как один из факторов ускорения научно-технического прогресса // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
962645
  Бейлис Л.И. Повышение престижа книги в публичных библиотеках Украины // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 76-82
962646
  Горшенин Н.М. Повышение продуктивности и ценности лесов путём их реконструкции / Н.М. Горшенин; Третяк Ю.Д. – Киев : Госсельхозиздат УССР, 1957. – 128 с.
962647
  Шамсутдинова К.Г. Повышение продуктивности качества семян яровой пшеницы методом раннего (апрельского) посева в условиях Татарской АССР. : Автореф... Канд.с-х.наук: / Шамсутдинова К.Г.; Волгоград.с-х.ин-т. – Казань, 1961. – 16л.
962648
  Утеуш Ю.А. Повышение продуктивности кормовых культур на зеленый корм и силос в северной Лесостепи и южном Полесье УССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Утеуш Ю.А.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1967. – 20л.
962649
  Акишин Федор Дмитриевич Повышение продуктивности природных кормовых угодий в колхозах и совхозах Латвийской ССР. (На примере опыт. хазяйства "Скривери" Огрского района). : Автореф... канд. с.-х.наук: / Акишин Федор Дмитриевич; Латв. с.-х. акад. – Рига, 1959. – 31л.
962650
  Хлюстов Г.А. Повышение продуктивности пчел и дополнительное опыление сельскохозяйственных культур / Г.А. Хлюстов. – Москва, 1962. – 8 с.
962651
  Рудник А.С. Повышение производительности труда - важнейшее условие роста рентабельности промышленного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Рудник А.С.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
962652
  Рузавин Д. Повышение производительности труда - главное условие улучшения материального и культурного положения народа / Д. Рузавин, Е. Францева. – Саранск, 1961. – 24с.
962653
  Бухвальд Е.М. Повышение производительности труда - ключевая задача советской экономики / Е.М. Бухвальд. – М, 1984. – 63с.
962654
  Бугуцкий А.А. Повышение производительности труда - ключевая проблема аграрной экономики. / А.А. Бугуцкий. – Киев, 1986. – 215с.
962655
  Кузьмин В.В. Повышение производительности труда - основа интенсификации производства / В.В. Кузьмин, Л.И. Мерзон. – М, 1987. – 62с.
962656
  Кондаков В.В. Повышение производительности труда - путь к изобилию / В.В. Кондаков. – Пермь, 1961. – 48с.
962657
  Бехтерев В.И. Повышение производительности труда в колхозах Лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Бехтерев В.И. ; Укр. науч.-исслед. ин-т. экономики и организации сельск. хоз-ва. – Киев, 1968. – 24 с.
962658
  Волик И.Н. Повышение производительности труда в машиностроении / И.Н. Волик. – Київ, 1988. – 150с.
962659
  Заидов М.А. Повышение производительности труда в промышленности / М.А. Заидов. – Ташкент, 1964. – 94с.
962660
  Махмудов А. Повышение производительности труда в промышленности. (По материалам хим. пром-сти Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Махмудов А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
962661
  Румянцев А.Ф. Повышение производительности труда и внедрение передового опыта в промышленности СССР / А.Ф. Румянцев. – Москва, 1953. – 72 с.
962662
  Самед-заде З.А. Повышение производительности труда и улучшение использования рабочей силы в хлопкосеющих совхозах. (По материалам Азербайдж. ССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Самед-заде З.А.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1965. – 16л.
962663
  Литвинович К.Р. Повышение производительности труда как ведущий фактор роста рентабельности колхозного производства. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Литвинович К.Р.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1971. – 17л.
962664
  Амвросиев О.Н. Повышение производительности труда путь к изобилию / О.Н. Амвросиев. – Тула, 1961. – 36с.
962665
  Амвросиев О.Н. Повышение производительности труда путь к изобилию / О.Н. Амвросиев. – Тула, 1961. – 36с.
962666
  Красавцева Н.П. Повышение производственной активности рабочего класса в период строительства коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Красавцева Н.П.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1969. – 19л.
962667
  Авад М.С. Повышение пропускной способности распределительных сетей по режиму напряжения в условиях Иордании : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Авад М.С. ; КПИ. – Киев, 1994. – 17 с.
962668
  Милянчикова О.В. Повышение профессионализма менеджера образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 10 (ноябрь). – С. 55-58. – ISSN 0321-0383


  Рассмотрены психолого#педагогические основы повышения профессиональной квалификации менеджера образования на основе компетентностного подхода. Обоснована актуальность профессионально-личностного развития специалиста, приведена авторская трактовка ...
962669
  Евтухов Г.Е. Повышение профессиональной квалификации учащихся школ рабочей молодежи в процессе политехнического обучения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Евтухов Г.Е. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1963. – 19 с.
962670
  Доннер Б.Л. Повышение процента выхода функциональных логических схем с резистивными связями с использованием метода статистического проектирования : Автореф... канд. технич.наук: / Доннер Б.Л.; Московск. ин-т электронного машиностроения. (Объединен. совет). – Москва, 1967. – 17л.
962671
  Хамуи Х А.А. Повышение работосопособности опор скольжения портовых машин. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.05,05.02.02. / Хамуи А.А.Х.Л.; Одесск.ин-т.инженеров морского флота. – Одесса, 1993. – 20л.
962672
  Гребенкин Н.К. Повышение работоспособности вагонных колес за счет совершенствования профиля диска путем его спрямления : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.07 / Гребенкин Н. К.; Днепр. гос. техн. ун-т ж.д. транспорта. – Днепропетровск, 1994. – 22 c.
962673
  Файзулина О.А. Повышение равномерности пространственно-геометрических полей свойств бетонов за счет введения химических добавок. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.05 / Файзулина О.А.; Одес. гос. Академия строит. и архит. – Одесса, 1995. – 24л.
962674
  Поддерегин А.Н. Повышение рентабельности и экономическое стимулирование в плодоовощной консервной промышленности (на материалах предприятий Укрглавконсерва) : Автореф... канд. эконом.наук: 599 / Поддерегин А.Н.; Киевский ин-т нар. хоз. – К., 1970. – 25л.
962675
  Курдюкова Н.Г. Повышение рентабельности промышленных предприятий - важнейшее условие выполнения семилетки. / Н.Г. Курдюкова. – К., 1960. – 40с.
962676
  Калиберда Лилия Павловна Повышение роли библиотек партийных комитетов в марксистко-ленинском образовании кадров (1917-1981 гг.) : Дис... канд. историч.наук: 07.00.01 / Калиберда Лилия Павловна; КГУ. – К., 1985. – 200л. – Бібліогр.:л.183-200
962677
  Калиберда Лилия Павловна Повышение роли библиотек партийных комитетов в марксистско-ленинском образовании кадров (1917-1981 гг. На материалах парт. организ. на Украине) : Автореф. дис. ... канд. историч. наук : 07.00.01 / Калиберда Лилия Павловна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 18 с.
962678
  Токарева Т.А. Повышение роли бюджета в период развитого социализма : учебное пособие / Т.А. Токарева. – Донецк, 1978. – 68 с.
962679
  Казанцев А.И. Повышение роли кредита и совершенствование кредитно-расчетных отношений промышленных предприятий. / А.И. Казанцев. – М., 1967. – 72с.
962680
  Кинкар Ф.А. Повышение роли культурно-просветительных учреждений в коммунистическом воспитании трудящихся (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кинкар Ф.А.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра истории КПСС. – М., 1962. – 17л.
962681
  Шеремет К.Ф. Повышение роли местных Советов / К.Ф. Шеремет. – М, 1967. – 38с.
962682
  Бибичев А.Ф. Повышение роли общественности в борьбе с пережитками прошлого в отношении к социалистической собственности в условиях коммунистического строительства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бибичев А. Ф.; МВ и ССО СССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1976. – 175л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
962683
  Макаров Ю.А. Повышение роли общественных организаций в процессе коммунистического строительства / Ю.А. Макаров. – Саратов, 1970. – 46с.
962684
  Луцевич В.А. Повышение роли первичных партийных организаций предприятий машиностроения Белоруссии в развитии социалистического производства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Луцевич В.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
962685
  Колодяжная Валентина Александровна Повышение роли первичных партийных организаций Украины по воспитанию у рабочих коммунистического отношения к труду (1966-1970 гг) : Дис... канд. ист.наук: / Колодяжная Валентина Александровна; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1976. – 184л.
962686
  Бубнов К.Ю. Повышение роли сельских райкомов партии в осуществлении аграрной политики КПСС (На материалах парт. орган. Украины, 1965-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Бубнов К. Ю.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
962687
  Бубнов К.Ю. Повышение роли сельских райкомов партии в осуществлении аграрной политики КПСС. (На материалах партийных организаций Украины 1965-1970 гг). : Дис... канд. истор.наук: / Бубнов К.Ю.; Мин-во сельск. хоз. СССР. Сельхоз. АН УССР. – К., 1979. – 203л.
962688
  Калинин А.Ф. Повышение роли Советов в период завершения социалистической реконструкции народного хозяйства : на материалах Ленинграда / А.Ф. Калинин. – Л., 1976. – 138с.
962689
  Клубов А.В. Повышение роли социальных факторов в управлении трудовыми коллективами. : Автореф... канд. социол.наук: 22.00.05 / Клубов А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 24л.
962690
  Евтушенко Н.В. Повышение роли специалистов в развитии и совершенствовании АПК. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Евтушенко Н.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 16л.
962691
  Евтушенко Н.В. Повышение роли специалистов в развитии и совершенствовании АПК. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Евтушенко Н.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 16л.
962692
  Яковенко Елена Ивановна Повышение роли трудовых коллективов в подготовке и воспитании молодых рабочих кадров: (на материалах компартии Украины. 1971-1975 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Яковенко Елена Ивановна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 207л. – Бібліогр.:л.194-207
962693
  Михайлов Л.А. Повышение роли трудящихся в деятельности местных Советов (1961-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Михайлов Л.А.; Горьков. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1967. – 16л.
962694
  Следе Э.Э. Повышение роли экономических методов управления крупным хозяйственным комплексом и рост эффективности производства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Следе Э.Э.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
962695
  Ильин В.М. Повышение рыбопродуктивности прудов / В.М. Ильин. – Москва : Пищепромиздат, 1955. – 120с.
962696
  Мельник М.А. Повышение скрытой пропускной способности стеганографических алгоритмов, устойчивых к атакам сжатием // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 56-62


  У роботs запропоновано стеганографsчний алгоритм, стsйкий до атаки стиском, побудований на основі алгоритмів, розроблених автором раніше. Використання віртуальної симетричності блоків матриці контейнера дозволило підвищити приховану пропускну ...
962697
  Худоерко В.И. Повышение содержания протеина в зерне кукурузы методами селекции : Автореф... канд. с.-х.наук: / Худоерко В.И.; Укр. науч.-исслед. ин-т растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1967. – 24л.
962698
  Кунельский Л.Э. Повышение стимулирующей роли заработной платы и оптимизация ее структуры / Л.Э. Кунельский. – Москва, 1975. – 223с.
962699
  Слепцова В.П. Повышение стимулирующей роли материального поощрения высокоэффективного труда / В.П. Слепцова. – Саратов, 1984. – 176с.
962700
  Голант Б.Я. Повышение стойкости жиров и жиросодержащих продуктов. / Б.Я. Голант, Н.А. Петров. – М., 1958. – 192с.
962701
  Иванова Валентина Михайловна Повышение творческой активности класса в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Иванова Валентина Михайловна; МВ и ССО Азерб. ССР. – Баку. – 24л.
962702
  Кутуза В.Г. Повышение технико-экономических показателей двухзвенного тиристорного преобразователя частоты : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Кутуза В.Г.; Харьков. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1986. – 21л.
962703
  Лапуста М.Г. Повышение технического уровня и качества продукции / М.Г. Лапуста. – М, 1987. – 176с.
962704
  Андрющенко О. Повышение технического уровня пассажирских лифтов Украины, эволюция или революция? : техногенна безпека / О. Андрющенко, А. Бойко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 75-78 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
962705
  Михельсон-Ткач Повышение технологичности конструкций / Михельсон-Ткач. – М., 1988. – 103с.
962706
  Алпатов В.В. Повышение токсичности хинина, освещенного короткими ультрафиолетовыми лучами / В.В. Алпатов, О.К. Настюкова. – Москва, 1934. – 238-243с.
962707
  Черепащук Г.А. Повышение точности взвешивания и центровки летательных аппаратов / Г.А. Черепащук, А.П. Потыльчак, А.В. Борзенкова // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт". – Харьков, 2014. – 1 (108), январь - февраль. – С. 66-72. – ISSN 1727-7337
962708
  Балодис Янис Карлович Повышение точности и автоматизация массовой редукции спутниковых снимков камеры АФУ-75 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Балодис Янис Карлович; АН СССР. – Л., 1974. – 12л.
962709
  Батырмурзаев А.С. Повышение точности и чувствительности масс-спектрометрических методов изучения диффузии и десорбции радиогенного аргона в кристаллических структурах минералов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Батырмурзаев А.С.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 12л.
962710
  Магеррамов Э.М. Повышение точности измерения общего количества водяных паров в атмосфере с помощью спектрорадиометра MODIS // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 2-4. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
962711
   Повышение точности измерительной системы геометрических параметров при случайных возмущениях / В.П. Квасников, Д.А. Перегудов, Е.С. Бабич, В.Ю. Коротков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 12-14. – Бібліогр.: С. 14. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  В статье рассмотрен метод статистического описания первичных преобразователей координатно-измерительных систем, что позволяет определить уровень случайных погрешностей измерений в условиях постоянно действующих возмущений. In the article the method of ...
962712
  Якушев А.К. Повышение точности методов автоматического анализа распределений временных интервалов в диапазоне 10 -11 + 10 -6 сек : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Якушев А.К.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
962713
  Вовчик Ева Богдановна Повышение точности электрофотометрических наблюдений искусственных небесных тел при работе на малых телескопах : Автореф. дис. ... канд. технич. наук : 01.03.02 / Вовчик Ева Богдановна ; АН УССР , Главная астрономическая обсерватория. – Киев, 1983. – 15 с.
962714
  Кириенко Л.М. Повышение трудовой активности производственного коллектива в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кириенко Л.М.; Ин-т повышения квалификации преподават. обществ. наук при КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1981. – 183л. – Бібліогр.:л.160-188
962715
  Мешечак Н.А. Повышение удобства использования интерфейса Web-ИРБИС / Н.А. Мешечак, А.С. Карауш // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 43-55. – ISSN 0130-9765


  Представлены основные направления работы по повышению удобства использования поискового интерфейса электронных и полнотекстовых каталогов научно-медицинской библиотеки Сибирского государственного медицинского университета. Определены основные задачи и ...
962716
  Орипов А. Повышение уровня жизни колхозников. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.590 / Орипов А.; Тадж.гос.ун-т. – Душанбе, 1970. – 18л.
962717
  Иванов Е.А. Повышение уровня жизни народа в двенадцатой пятилетке. / Е.А. Иванов. – М., 1987. – 127с.
962718
  Коровский А.В. Повышение уровня обобщенновти и рост эффективности социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Коровский А. В.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1975. – 26л.
962719
  Шевченко Владимир Юлианович Повышение уровня обобществления социалистического производства в условиях научно-технической революции. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Шевченко Владимир Юлианович; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1977. – 188л.
962720
  Исанов В.В. Повышение уровня организаторской и политической работы партии на селе на современном этапе (1964-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Исанов В.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 23л.
962721
  Искандер К. Повышение уровня организационно-партийных организаций производственных объединений на современном этапе. : Автореф... наук: / Искандер К.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1976. – 24л.
962722
  Пушкарева Т.П. Повышение уровня понимания учебного материала при обучении студентов математике // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 4 (99). – С. 24-31. – ISSN 1818-4243


  В работе проведено обоснование и исследование способов повышения уровня понимания математической информации при обучении студентов в педвузе. Предложены модель понимания, его измерители, а также средства обучения математике, повышающие уровень ее ...
962723
   Повышение уровня развития колхозного производства. – Москва : Издательство экономической литературы, 1961. – 238 с.
962724
   Повышение уровня социально-технологической культуры современного специалиста (материалы круглого стола) // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 11. – С. 18-49. – ISSN 1561-2465
962725
  Радионов А.В. Повышение уровня экологической безопасности при использовании магнитожидкостных герметизаторов и частотных преобразователей в процессах эксплуатации электродвигателей серии ВАСО / А.В. Радионов, Е.В. Харламова // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 9-14 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
962726
  Балан Р.Р. Повышение урожайности и улучшение посевных качеств семян самоопыленных линий кукурузы в процессе семеневодства в условиях северной лесостепи Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 534 / Балан Р.Р. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 27 с.
962727
  Сергеев П.А. Повышение урожайности клевера красного / П.А. Сергеев. – Москва, 1953. – 32с.
962728
  Галушка Иван Филиппович Повышение урожайности плодовых и других сельскохозяйственных культур при использовании минеральных удобрений и сланцевых пород Донбасса : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 536 / Галушка Иван Филиппович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 48 с. – Бібліогр.:с.46-48
962729
  Метлицкий З.А. Повышение урожайности садов. / З.А. Метлицкий. – 2-е изд. – М., 1959. – 144с.
962730
  Каневец И И. Повышение урожайности сахарной свеклы овса и люпина при разной зараженности почвы грибом. / И И. Каневец, 1940. – 143-152с.
962731
  Белошицкий П.В. Повышение устойчивости гипотермированных и зимнеспящих животных к факторам космического полета. (Эксперим. исследование) : Автореф... кандидата мед.наук: / Белошицкий П.В.; АН УССР. Ин-т физиологии им. А.А.Богомольца. – Киев, 1965. – 18л.
962732
  Мантров В.М. Повышение устойчивости дуги возбуждения одноанодного ртутного вентиля : Автореф. дис... канд.техн.наук: / Мантров В.М.; Моск. энергетич. ин-т. – М., 1962. – 16с.
962733
   Повышение устойчивости и управляемости колесных машин в тормозных режимах : монография / Е.Е. Александров, В.П. Волков, Д.О. Волонцевич, В.А. Кононенко, М.А. и др Подригало; Е.Е. Александров, В.П. Волков, Д.О. Волонцевич, В.А. Кононенко и др.; МОНУ; Нац. технич. ун-т "Харьковский политехнический ин-т"; под ред. Д.О. Волонцевича. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2007. – 320с. – ISBN 978-966-384-056-7
962734
  Иващенко А.В. Повышение устойчивости клубней картофеля к сухой (фузариозной) гнили в условиях Полесья УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Иващенко А.В.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 22л.
962735
   Повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военное время. – К., 1984. – 231с.
962736
   Повышение устойчивости растений к низким температурам. – К., 1982. – 140с.
962737
  Чудинова В.П. Повышение читательской, медиа- и информационной грамотности населения : (зарубежный опыт) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 4. – С. 87-92. – ISSN 0869-608Х


  Рассматриваются приоритетные направления деятельности публичных библиотек в зарубежных странах: развитие у детей и взрослых библиотечных пользователей читательской и информационной грамотности, поддержка чтения, активизация работы с детьми. Описаны ...
962738
   Повышение экологической безопасности территорий с техногенноопасными объектами за счет автоматизации геодезического мониторинга / В.Г. Бурачек, Т.Н. Малик, А.С. Олинович, А.Л. Прокопенко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 19-30 : рис., табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
962739
  Артюх В.В. Повышение экономичекой эффктивности грузового транспорта в народном хозяйстве : Автореф... канд. экон.наук: / Артюх В.В.;. – Минск, 1971. – 24л.
962740
   Повышение экономической роли государства в социалистических странах. – М., 1987. – 239с.
962741
   Повышение экономической эффективности аграрно-промышленной интеграции. – Кишинев, 1977. – 100с.
962742
  Юмдалын Адьяа Повышение экономической эффективности верблюводства в Монгольской Народной Республике (на примере сельскохозяйственных объединений южных зон страны) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Юмдалын Адьяа; МВ и ССО Казахской ССР. Алма-Атинский ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1979. – л.
962743
  Тимкин Г.А. Повышение экономической эффективности интенсификации в картофелеводстве : Автореф... канд .экон.наук: / Тимкин Г. А.; Гор. с. х. ин-т. – Горький, 1968. – 18л.
962744
  Тишкевичюс И.А. Повышение экономической эффективности использования средств механизации на заготовке сена в Литовской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Тишкевичюс И.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
962745
  Ахметниязов М.К. Повышение экономической эффективности мясо-сального овцеводства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ахметниязов М.К.;. – Алма-Ата, 1977. – л.
962746
   Повышение экономической эффективности наружных ограждений жилых и общественных зданий. – Москва, 1967. – 64 с.
962747
   Повышение экономической эффективности общественного производства. – Днепропетровск, 1978. – 82с.
962748
   Повышение экономической эффективности общественного производства. – Днепропетровск, 1980. – 160с.
962749
  Гляубертас Повышение экономической эффективности первичной обработки молока (на примере молочных ферм колхозов и совхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Гляубертас Юргис-Ленгинас Стяпоно; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 23л.
962750
   Повышение экономической эффективности проектов машиностроительных предприятий. – М., 1988. – 262с.
962751
  Чугаев А.А. Повышение экономической эффективности производства винограда в специализированных совхозах (на примере совхозов Крымсовхозинтреста М-ва пищевой пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Чугаев А.А.; КИНХ. – К., 1968. – 19л.
962752
  Кузьмин А.В. Повышение экономической эффективности производства табака в условиях индустриализации табаководства. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Кузьмин А.В.;. – Краснодар, 1979. – 24л.
962753
   Повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства. – Саранск, 1978. – 187с.
962754
  Чернов Ю.Г. Повышение экономической эффективности совхозного производства. (На матер. совхозов Кокчетавской обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Чернов Ю.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. полит. экономии. – Алма-Ата, 1965. – 20л.
962755
  Вихляев А.В. Повышение экономической эффективности социалистического производства и изменение пропорций. / А.В. Вихляев. – Черновцы, 1970. – 83с.
962756
  Спицын А.Т. Повышение экономической эффективности строительного производства. (На матер. сельск. стр-ва). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Спицын А.Т.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии и основ науч. упр. соц. экономикой. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
962757
   Повышение экономической эффективности технического прогресса в промышленном производстве. – Вильнюс, 1987. – 262с.
962758
  Шульга В.Г. Повышение экономической эффективности управления безопасностью промышленного производства (на прим. угольных шахт Украины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.02.03 / Шульга В.Г.; НАН Украины. Ин-т эконом. пром. – Донецк, 1996. – 23л.
962759
   Повышение экономической эффективности целлюлозно-бумажного производства. – Пермь, 1965. – 298с.
962760
  Браун Р. Повышение экономичности ц.н.д. паровых турбин / Р. Браун. – М., 1965. – 16с.
962761
  Вознесенский А.А. Повышение экономичности электростанций небольшой мощности / А.А. Вознесенский. – Москва-Ленинград, 1961. – 328с.
962762
  Ющенко Сергей Александрович Повышение эксплуатационных характеристик гильз цилиндров ДВС методом антифрикционно-деформационного хонингования : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Ющенко Сергей Александрович; МВ и ССО УССР, Киевский политехнический ин-т. – К., 1987. – 18л.
962763
  Башмаков И. Повышение энергоэффективности в российских зданиях: прогноз до 2050 года // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 75-98 : табл., рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0042-8736
962764
  Визир Н.Ф. Повышение эффективеости хозяйственно-экономических связей промышленности нерудных материалов Казахской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Визир Н.Ф.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 26л.
962765
  Гринченко Тимур Александрович Повышение эффективного плодородия темно-серой оподзоленной почвы Ровенской области применением кальцийсодержащих соединений (гипса, извести) и удобрений : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 532 / Гринченко Тимур Александрович ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 с.
962766
   Повышение эффективности автоматизированных систем управления. – Л., 1985. – 161с.
962767
  Волощук Г.А. Повышение эффективности автотранспортного обслуживания торговли. / Г.А. Волощук. – Киев, 1987. – 154,2с.
962768
  Андрийчук В.Г. Повышение эффективности агропромышленного производства / В.Г. Андрийчук. – Київ, 1990. – 231с.
962769
  Барцалкина В.В. Повышение эффективности антинаркотического воспитания подростков / В.В. Барцалкина. – М., 1988. – 45с.
962770
  Шорников О.Е. Повышение эффективности астрометрических инструментов посредством автоматизации отсчета лимбов и шкал. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Шорников О.Е.; Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1985. – 16л.
962771
  Гумеров Р.И. Повышение эффективности астрономических наблюдений на основе программно-управляемого измерительного комплекса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.01 / Гумеров Р.И.; КУ им. Тараса Шевченко. – Ленинград, 1988. – 15 с.
962772
   Повышение эффективности АСУ. – Донецк, 1982. – 143с.
962773
   Повышение эффективности АСУП. – К., 1985. – 304с.
962774
  Алексеенко М.Д. Повышение эффективности банковского контроля в процессе краткосрочного кредитования организаций государственной торговли : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Алексеенко М. Д.; МВиССО УССР, КИНХ. – К., 1987. – 19л.
962775
   Повышение эффективности библиографической деятельности библиотек в условиях перестройки. – М., 1990. – 150с.
962776
   Повышение эффективности борьбы с хищениями социалистического имущества и должностными преступлениями. – Краснодар, 1987. – 160с.
962777
   Повышение эффективности бригадной формы организации и стимулирования труда в промышленности. – М., 1985. – 158с.
962778
   Повышение эффективности бурения и испытания поисковхы и разведочных скважин. – М., 1985. – 192с.
962779
   Повышение эффективности буровых работ на нефть и газ. – Львов, 1984. – 96с.
962780
  Добров Г.М. Повышение эффективности внедрения научно-технических программ / Г.М. Добров, М.И. Молдованов. – К, 1987. – 198с.
962781
  Косенко С.И. Повышение эффективности внутризаводского хозрасчета в машиностроении на прим. цехов основного произв. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.21 / Косенко С. И.; Хар. инж.-экон. ин-т. – Х., 1987. – 24л.
962782
  Басанец Н.Г. Повышение эффективности военно-патриотического воспитания курсантов.(На материалах высших учебных заведений Министерства Морского Флота ССР.). : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Басанец Н.Г.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 203л. – Бібліогр.:л.182-203
962783
  Радзиховский В.П. Повышение эффективности военно-патриотического воспитания учащихся в военно-патриотических объединениях : Автореф. дис. ... канд.пед.наук: / Радзиховский В.П.; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1986. – 20 с.
962784
  Сахибов А.Х. Повышение эффективности военного образования посредством информационно-коммуникационных технологий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглядаються питання підвищення ефективності військової освіти шляхом вживання інформаційних комунікаційних технологій (ІКТ). Зокрема, на основі спеціального дослідження визначаються критерії підвищення ефективності військової освіти і етапи ...
962785
   Повышение эффективности воспитывающего и развивающего обучения в школе. – М., 1977. – 135с.
962786
   Повышение эффективности вскрытия и опробования нефтегазоносных пластов. – Москва : Недра, 1973. – 129с.
962787
   Повышение эффективности геолого-разведочных работ на нефть и газ в Киргизской ССР. – Фрунзе, 1990. – 140с.
962788
   Повышение эффективности геологосъемочных работ в центральных районах Восточно-Европейской платформы. – М., 1987. – 91с.
962789
   Повышение эффективности геолфизических исследований в нефтегазоносных районах. – М., 1986. – 168с.
962790
   Повышение эффективности геофизических методов поисков в зоне БАМ. – Новосибирск, 1981. – 135с.
962791
   Повышение эффективности геофизических методов поисков и оценки месторождений полезных ископаемых на основе математического моделирования. – Новосибирск, 1986. – 154с.
962792
  Титков Н.И. Повышение эффективности глубокого бурения турбобурами / Н.И. Титков, П.Г. Кузьменков. – М. : Недра, 1965. – 172с.
962793
  Юзликаев Р.Д. Повышение эффективности гормонального метода стимуляции плодовитости каракульских овец в условиях юга Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Юзликаев Р.Д.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.19
962794
  Левицкий А.П. Повышение эффективности горно-обогатительного передела на основе управления параметрами взрывной рудоподготовки / А.П. Левицкий, А.А. Левицкий, Ю.Ю. Турчин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 102-109 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
962795
  Избастин К.Т. Повышение эффективности государственного предпринимательства // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 2. – С. 20-24. – ISSN 1728-8878
962796
   Повышение эффективности действия осушительных систем. – Елгава, 1988. – 152с.
962797
   Повышение эффективности дейтельности НИИ и КБ с целью ускорения научно-технического прогресса. – М., 1985. – 140с.
962798
  Гринбаум М.И. Повышение эффективности демонстрационного эксперимента путем применения новых электронных приборов : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Гринбаум М.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 18л.
962799
  Жуманкулова Л. Повышение эффективности деятельности государственных предприятий на потребительском рынке // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 105-108. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Раскрыта необходимость стратегического планирования деятельности государственных предприятий на потребительском рынке на основе эконометрического моделирования и анализа финансовых и экономических показателей, а также выработаны рекомендации по ...
962800
  Кащеева В.Ю. Повышение эффективности деятельности коммерческих банков через сеть структурных подразделений в Украине и за рубежом / В.Ю. Кащеева, Н.З. Карацева, Е.А. Шатравка // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 7. – С.24-29
962801
   Повышение эффективности деятельности НИИиПКО. – Москва, 1980. – 164с.
962802
   Повышение эффективности деятельности органов прокуратуры, суда и юстиции по борьбе с преступностью в свете решений XXV съезда КПСС. – М., 1977. – 182с.
962803
   Повышение эффективности законодательства в свете решений XXVI съезда КПСС. – Душанбе, 1984. – 135с.
962804
  Афонина Т.В. Повышение эффективности занятий в вузе на основе динамического анализа результатов процесса обучения. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Афонина Т.В.; МВ и ССО УССР. Харьков. полит. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1987. – 158л. – Бібліогр.:л.139-153
962805
  Беликов Б.С. Повышение эффективности занятий по решению задач по физике : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 731 / Беликов Б.С. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1971. – 20 с.
962806
   Повышение эффективности и интенсификации промышленного производства. – Красноярск, 1984. – 201с.
962807
  Смирницкий Е.К. Повышение эффективности и интенсификация экономики. / Е.К. Смирницкий. – М., 1981. – 64с.
962808
   Повышение эффективности и качества контроля химического состава материалов. – М., 1978. – 165с.
962809
   Повышение эффективности и качества работ при освоении недр КМА. – Воронеж, 1978. – 115с.
962810
   Повышение эффективности и качества управления геофизическими работами. – Москва : Недра, 1987. – 70с.
962811
  Решетняк Е.И. Повышение эффективности и конкурентоспособности кадрового потенциала посредством формирования образовательных кластеров // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 245-250
962812
   Повышение эффективности и совершенствование методологии исследования основных фаз воспроизводства. – К., 1982. – 164с.
962813
   Повышение эффективности и совершенствование организации управленческого труда. – К., 1976. – 53с.
962814
  Иваницкий В Повышение эффективности и совершенствование планирования материально-технической базы торговли / В Иваницкий. – К., 1979. – 39с.
962815
   Повышение эффективности и технического уровня оросительных систем Казахстана. – Ташкент, 1987. – 165с.
962816
   Повышение эффективности идейно-воспитательной работы с учащимися общеобразовательной школы. – Красноярск, 1987. – 247с.
962817
   Повышение эффективности идеологической работы и коммунистического воспитания студентов и школьников в свете решений Июньского (1983 г,) Пленума ЦК КПСС. – Омск, 1984. – 120с.
962818
  Колосюк В.П. Повышение эффективности изолированного отвода метана в шахтах / В.П. Колосюк, Ю.Н. Чебенко, А.В. Колосюк // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 26-34. – ISSN 0041-5804
962819
   Повышение эффективности инвестиционного процесса на Урале. – Свердловск, 1990. – 117с.
962820
   Повышение эффективности инженерного труда в промышленности. – М., 1983. – 140с.
962821
   Повышение эффективности использования ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ в АСУ. – М., 1982. – 163с.
962822
  Варламов А.А. Повышение эффективности использования земли. / А.А. Варламов, С.Н. Волков. – Москва, 1991. – 142с.
962823
  Седлецкая Г Э. Повышение эффективности использования и подготовки инженерно-технических кадров в условиях современного научно-технического прогресса. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Седлецкая Э.Г,; Моск.ун-т. – М, 1972. – 22л.
962824
   Повышение эффективности использования минерально-сырьевых ресурсов Кольского поулострова : сборник. – Апатиты : Кольский филиал АН СССР, 1985. – 94 с.
962825
   Повышение эффективности использования научно-технического потенциала. – М.
1. – 1987. – 202с.
962826
   Повышение эффективности использования научно-технического потенциала. – М.
2. – 1987. – 199с.
962827
   Повышение эффективности использования научного потенциала. – Ташкент, 1991. – 99с.
962828
  Евстратов П.Н. Повышение эффективности использования общенародных фондов / П.Н. Евстратов. – М, 1982. – 128с.
962829
  Пащенко В.С. Повышение эффективности использования основных производственных фондов / В.С. Пащенко. – Ростов н/Д, 1977. – 142с.
962830
  Пищ И.И. Повышение эффективности использования основных производственных фондов лесозаготовительной промышленности БССР : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Пищ И.И.; АН БССР. Ин-т экономики. – Минск, 1971. – 20л.
962831
  Лемпа С.В. Повышение эффективности использования основных производственных фондов. / С.В. Лемпа, В.К. Полторыгин. – М., 1971. – 206с.
962832
  Ломотко А.В. Повышение эффективности использования основных фондов в промышленности стрительных материалов БССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 597 / Ломотко А.В.; АН БССР. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
962833
  Хохлов Николай Пантелеймонович Повышение эффективности использования основных фондов в процессе социалистического реального обобществления средств труда. : Дис... доктор эконом.наук: 08.00.01 / Хохлов Николай Пантелеймонович; Харьковский инж.-эконом. ин-тут. – Харьков, 1986. – 415л. – Бібліогр.:л.343-373
962834
   Повышение эффективности использования парка строительных машин. – М., 1980. – 167с.
962835
   Повышение эффективности использования производственного потенциала промышленности. – М., 1989. – 155с.
962836
  Олабина Г.П. Повышение эффективности использования производственных мощностей путем совершнествования организации производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Олабина Г.П. ; КИНХ. – Киев, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-23
962837
   Повышение эффективности использования производственных фондов в строительстве. – Л., 1988. – 105с.
962838
   Повышение эффективности использования рабочей силы в условиях развитого социализма. – М., 1984. – 101с.
962839
   Повышение эффективности использования ресурсного потенциала АПК южной зоны Украины. – Одесса, 1988. – 159с.
962840
   Повышение эффективности использования ресурсов в непроизводственной сфере. – К., 1979. – 108с.
962841
  Спицына Т.Ю. Повышение эффективности использования ресурсов в торговле / Т.Ю. Спицына. – К, 1989. – 137с.
962842
   Повышение эффективности использования ресурсов в условиях интенсификации производства. – Донецк, 1983. – 167с.
962843
   Повышение эффективности использования сельскохозяйственной техники. – Кишинев, 1982. – 84с.
962844
   Повышение эффективности использования технических и программных средств ЕС ЭВМ. – М., 1985. – 144с.
962845
   Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. – Л., 1983. – 162с.
962846
  Драгунов Леонид Михайлович Повышение эффективности использования трудовых ресурсов в процессе интенсификации производства. (На материалах колхозов МССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Драгунов Леонид Михайлович; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.31
962847
   Повышение эффективности использования электрического оборудования в сельском хозяйстве. – Саратов, 1985. – 176с.
962848
  Зейлер Р. Повышение эффективности исследований и разработок / Р. Зейлер. – Москва, 1967. – 256с.
962849
   Повышение эффективности капитального строительства на основе ускорения научно-технического прогресса. – Л., 1986. – 159с.
962850
  Иванов Н.И. Повышение эффективности капитального строительства. / Н.И. Иванов. – К, 1984. – 48с.
962851
  Колот В.М. Повышение эффективности капитальных вложений в деревообрабатывающей промышленности УССР : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Колот В.М.; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1970. – 22л.
962852
   Повышение эффективности капитальных вложений в промышленность Урала. – Свердловск, 1982. – 95с.
962853
  Юлдашева И.А. Повышение эффективности капитальных вложений в формировании рациональной структуры парка машин (На примере экскаваторного парка) : Автореф... канд. экон.наук: 597 / Юлдашева И.А.; АН КазССР. Учен. совет по экон. наукам при Отд-нии обществ. наук. – Алма-Ата, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
962854
  Яворовский Юрий Павлович Повышение эффективности капитальных вложений на стадии проектирования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.08 / Яворовский Юрий Павлович; АН УССР. Ин-т экон. – К., 1974. – 23л.
962855
   Повышение эффективности конструирования радиоэлектронной аппаратуры. – Львов, 1982. – 143 с.
962856
  Рябуха В.Н. Повышение эффективности лекарственной терапии злокачественных опухолей путем направленных воздействий на центральную нервную систему (экспериментальное исслед.) : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.14 / Рябуха В. Н.; АН УССР, Ин-т проблем онкологии. – К., 1982. – 24л.
962857
   Повышение эффективности машинного моделирования. – М., 1981. – 144с.
962858
  Лужецкий Н.В. Повышение эффективности машиностроительного производства на основе совершенствования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Лужецкий Н.В.; АН УССР.Одесск.отд.ин-та экономики. – Одесса, 1979. – 22л.
962859
   Повышение эффективности мелиоративных систем в БССР. – Горки, 1988. – 75с.
962860
  Лукач С.А. Повышение эффективности метода беседы на уроках украинского языка в IV-VI классах. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лукач С.А.; КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1985. – 25л.
962861
   Повышение эффективности методов физического воспитания студентов педагогических институтов. – М., 1968. – 64с.
962862
   Повышение эффективности метрологического обеспечения на основе применения ЭВМ. – Пенза, 1988. – 52с.
962863
  Черников Ю.В. Повышение эффективности метрологического обеспечения опытных приборостроительных предприятий на основе совершенствования подсистемы оперативного планирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.15 / Черников Ю.В.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1984. – 21л.
962864
   Повышение эффективности мобильных строительных организаций. – М., 1988. – 240с.
962865
   Повышение эффективности мощных радиопередающих устройств. – Москва : Радио и связь, 1987. – 174 с.
962866
  Яропуд Зиновий Петрович Повышение эффективности музыкально-эстетического воспитания будущих учителей младших классов в пединститутах : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Яропуд Зиновий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 22л.
962867
  Яропуд Зинович Петрович Повышение эффективности музыкально-эстетического воспитания будущих учителей младшых классов в пединститутах : Дис... канд. пед.наук: / Яропуд Зинович Петрович; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1987. – 214л. – Бібліогр.:л.196-214
962868
   Повышение эффективности народного образования в десятой пятилетке. – М., 1977. – 120с.
962869
   Повышение эффективности народного хозяйства. – М., 1984. – 286с.
962870
   Повышение эффективности научной деятельности вузов. – Ленинград, 1984. – 161с.
962871
  Сержинский И.И. Повышение эффективности научных исследований и разработок / И.И. Сержинский. – Минск, 1990. – 139с.
962872
  Чувашев Виктор Анатольевич Повышение эффективности нерегулируемых электроприводов угольных комбайнов и стругов : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.01 / Чувашев Виктор Анатольевич; Донецк. гос. техн. ун-тет. – Донецк, 1994. – 27л.
962873
  Рудаков А.С. Повышение эффективности обработки на ЭЦВМ материалов массовых статистических обследований при применении микрофильма в качестве технического носителя информации. : Автореф... канд. техн.наук: / Рудаков А.С.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. "Счетные машины и их эксплуатация". – М., 1969. – 31л.
962874
   Повышение эффективности обучения в средней школе. – М., 1964. – 126с.
962875
   Повышение эффективности обучения иностранным языкам. – М., 1974. – 121с.
962876
   Повышение эффективности обучения литературе. – М., 1974. – 166 с.
962877
   Повышение эффективности обучения математике в школе. – М., 1989. – 239с.
962878
  Студеникин М.Т. Повышение эффективности обучения основам Советского государства и права / М.Т. Студеникин. – М, 1989. – 222с.
962879
   Повышение эффективности обучения преподавателей естественно-математических дисциплин в институте усовершенствования учителей. – Москва, 1985. – 80с.
962880
  Кириенко Н.М. Повышение эффективности общественного производства - центральная задача одиннадцатой пятилетки. / Н.М. Кириенко, Л.В. Кривенко. – К., 1981. – 24с.
962881
   Повышение эффективности общественного производства. – Минск, 1980. – 205с.
962882
  Деружинский В.Е. Повышение эффективности общественного производства в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Деружинский В. Е.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.24
962883
  Деружинский В.Е. Повышение эффективности общественного производства в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Деружинский В. Е.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
962884
   Повышение эффективности общественного производства и совершенствование хозяйственного расчета. – М., 1975. – 228с.
962885
   Повышение эффективности общественного производства на основе научно-технического прогресса. – Тернополь
1. – 1976. – 40с.
962886
   Повышение эффективности общественного производства региона. – Свердловск, 1988. – 134с.
962887
   Повышение эффективности общественного труда. – Барнаул, 1987. – 216с.
962888
  Телеубаев Кушен Телеубаевич Повышение эффективности овощеводства и бахчеводства в условиях агропромышленного кооперирования. (На материалах специализированных пригородных совхозов низовий реки Урала) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Телеубаев Кушен Телеубаевич; МВ и ССО КазССР. Алма-Атинский ин-т народного хоз-ва. – Алма-Ата, 1979. – 24л.
962889
  Чернов В.И. Повышение эффективности оплаты труда на основе совершенствования его организации и нормирования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Чернов В.И.; МВ и ССО УССР. КИНХ им. Д.С.Коротченко. – К., 1973. – 29л.
962890
  Борисенко Нина Ивановна Повышение эффективности оптовой торговли плодоовощными консервами в Украинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Борисенко Нина Ивановна; Укр. НИИ торговли и обществ. питания. – Киев, 1978. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
962891
   Повышение эффективности организации и нормирования труда в условиях интенсификации производства. – Л., 1986. – 161с.
962892
   Повышение эффективности организационного механизма сельскохозяйственного производства в условиях РАПО. – М., 1988. – 128с.
962893
  Курзин И.Г. Повышение эффективности оребренных воздухоотлавливателей путем гидрофобизации их поверхности : Дис... канд. техн.наук: 05.04.03 / Курзин И. Г.; Одесск. ин-т низкотемпературной техники и энергетики. – Одесса, 1994. – 16л.
962894
   Повышение эффективности освоения недр Белорусского экономического района. – Минск, 1986. – 209с.
962895
  Волков Ф.М. Повышение эффективности основных производственных фондов в процессе интенсификации / Ф.М. Волков, И.Т. Кашкин. – Москва, 1989. – 101с.
962896
   Повышение эффективности открытой разработки месторождений. – К., 1979. – 251с.
962897
  Вихляев А.В. Повышение эффективности отношений распределения = Политэкономический аспект / А.В. Вихляев; Отв. ред. Столяров И.И. – Москва : Наука, 1988. – 224 с. – (Проблемы советской экономики)
962898
  Сыртанов С.К. Повышение эффективности пассажирских перевозок в Казахской ССР / С.К. Сыртанов. – Алма-Ата, 1978. – 225с.
962899
  Крушевский А.В. Повышение эффективности планирования капитальных вложений / А.В. Крушевский, Д.П. Васильев. – Киев, 1971. – 127с.
962900
   Повышение эффективности подготовки продукции скважин в Западной Сибири. – Тюмень, 1984. – 98с.
962901
   Повышение эффективности поиска, разведки и разработки нейтяных месторождений Пермского Прикамья. – М., 1987. – 128с.
962902
   Повышение эффективности поисков, разведки и освоения нефтяных, газовых и газоконденсантных месторождений в сложных геологических условиях. – Ставрополь, 1986. – 127с.
962903
  Мединцев Петр Дмитриевич Повышение эффективности правовой работы в отрасли промышленности : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Мединцев Петр Дмитриевич; АН СССР. Ин-т государства и права. – Москва, 1977. – 19л.
962904
  Щелоков А.Н. Повышение эффективности преобразования света в перестраиваемое излучение ик-диапазона : Автореф... канд. физ-мат. наук: 01.04.04 / Щелоков А.Н.; АН СССР. Ин-т приклад. физики. – Горький, 1982. – 18л.
962905
  Шустеф Ф.М. Повышение эффективности преподавания математики. / Ф.М. Шустеф. – Минск, 1963. – 136с.
962906
   Повышение эффективности преподавания обществоведения. – М., 1986. – 204с.
962907
   Повышение эффективности преподавания педагогических дисциплин в вузе. – Москва, 1978. – 159с.
962908
   Повышение эффективности проектных работ в промышленности. – Л., 1983. – 112с.
962909
  Корней М.И. Повышение эффективности производства -- коренной вопрос экономической политики КПСС / М.И. Корней. – Минск, 1975. – 192с.
962910
   Повышение эффективности производства -- материальная основа роста благосостояния народа. – Казань, 1982. – 167с.
962911
   Повышение эффективности производства -Европейского Севера-Востока. – М., 1975. – 237с.
962912
   Повышение эффективности производства. – К.
1. – 1990. – 209с.
962913
   Повышение эффективности производства. – К.
2. – 1990. – 227с.
962914
   Повышение эффективности производства. – К.
3. – 1990. – 243с.
962915
   Повышение эффективности производства в отраслях народного хозяйства Карельской АССР. – Петрозаводск, 1975. – 96с.
962916
   Повышение эффективности производства в условиях полного хозяйственного расчета. – Калинин, 1989. – 104с.
962917
   Повышение эффективности производства в условиях экономического эксперимента. – Красноярск, 1985. – 188с.
962918
  Данылюк Н.А. Повышение эффективности производства и качества продукции нефтеперерабатывающей промышленности. / Н.А. Данылюк, З.А. Насинник. – Львов, 1981. – 121с.
962919
  Гянджиев Г.А. оглы Повышение эффективности производства на основе интенсивного использования научно-технического потенциала / Г.А. оглы Гянджиев. – Баку, 1989. – 145с.
962920
   Повышение эффективности производства на предприятиях пищевой промышленности местного подчинения. – М., 1986. – 119с.
962921
  Тарасов А.И. Повышение эффективности производственных фондов углеобогатительных фабрик. (В условиях коксохим. пром-сти УССР) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Тарасов А.И.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1969. – 16л.
962922
   Повышение эффективности промышленного производства региона. – Донецк, 1981. – 173с.
962923
   Повышение эффективности профессиональной подготовки учителя-дефектолога в условиях заочной формы обучении. – Москва, 1990. – 119с.
962924
  Рогинский В.М. Повышение эффективности проходки горизонтальных разведочных выработок. / В.М. Рогинский. – М., 1978. – 150с.
962925
   Повышение эффективности проходки разведочных скважин в Тюменской области. – Тюмень, 1986. – 167с.
962926
  Теплая Н.А. Повышение эффективности процесса формирования информационной культуры специалиста инженерного профиля в многоуровневой системе // Информатика и образование : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 8 (247). – С. 50-55. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматривается проблема повышения эффективности процесса формирования информационной культуры специалиста инженерного профиля в рамках имеющихся форм специально направленного обучения, развивающего креативное мышление на основе ...
962927
   Повышение эффективности психолого-педагогической подготовки преподавателей вузов. – М., 1988. – 155с.
962928
  Чернов В.М. Повышение эффективности работы аппарата управления / В.М. Чернов, Л.Д. Антосенкова. – М., 1979. – 72с.
962929
  Борминский Н.К. Повышение эффективности работы универмагов / Н.К. Борминский, Я.И. Ганштак, Л.Б. Немцева. – Москва : Экономика, 1979. – 112 с.
962930
  Хафизов З Ф. Повышение эффективности разведки залежей крупных нефтегазоносных комплексов / З Ф. Хафизов, . – Л, 1991. – 263с.
962931
   Повышение эффективности развития народного хозяйства Сибири. – Иркутск, 1982. – 148с.
962932
   Повышение эффективности развития промышленности крупного региона. – Свердловск, 1983. – 126с.
962933
   Повышение эффективности развития творческих качеств учителя музыки в процессе вузовского обучения. – Москва, 1991. – 110с.
962934
   Повышение эффективности разработки и ускорение ввода в промышленное освоение месторождений газа в украинской ССР. – Х., 1976. – 218с.
962935
   Повышение эффективности разработки месторождений полезных ископаемых Восточной Сибири. – Иркутск, 1989. – 121с.
962936
   Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений. – Бугульма, 1988. – 187с.
962937
   Повышение эффективности расследования преступлений. – Иркутск, 1986. – 153 с.
962938
  Жело Валентина Валентиновна Повышение эффективности региональных принципов международного права : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Жело Валентина Валентиновна; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1989. – 231л. – Бібліогр.:л.191-230
962939
  Жело В.В. Повышение эффективности региональных принципов международного права : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Жело В. В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 25л.
962940
  Жело В.В. Повышение эффективности региональных принципов международного права : Автореф... канд. юр.наук: 12.0-0.01 / Жело В. В.; МВиССО, КГУ. – К., 1989. – 24л.
962941
  Шкловский Э.И. Повышение эффективности ремонтного производства в химической промышленности / Э.И. Шкловский, М.В. Макаренко. – М., 1989. – 78с.
962942
  Палкин Ю.И. Повышение эффективности самостоятельной работы студенстов по общественным наукам / Ю.И. Палкин. – К, 1981. – 34с.
962943
  Завадский И.А. Повышение эффективности сверточных помехоустойчивых кодов с помощью конечных автоматов // Управляющие системы и машины : международный научный журнал / НАНУ; Международный научно-учебный центр информ. технологий и систем; и др. – Киев, 2015. – № 1. – С. 25-31. – ISSN 0130-5395


  Предложен метод повышения эффективности сверточных помехоустойчивых кодов без увеличения вычислительных затрат на кодирование и декодирование. Сверточные коды рассматриваются как частный случай более общей схемы, где кодирование и декодирование ...
962944
   Повышение эффективности сельского хозяйства западного участка БАМ. – Иркутск, 1982. – 68с.
962945
  Каз С.М. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в новых условиях управления / С.М. Каз. – Томск, 1972. – 208с.
962946
  Аскаров Т.С. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства в условиях развитого социализма. : Автореф... наук: 08.00.01 / Аскаров Т.С.; МВ и ССО Каз.ССР. Каз. гос. унив. – Алма-Ата, 1981. – 32л.
962947
   Повышение эффективности сельскохозяйственной науки и укрепление ее связи с производством. – М., 1977. – 248с.
962948
  Поливянчук А.П. Повышение эффективности систем экологического диагностирования дизельных силовых установок туннелей / А.П. Поливянчук, Е.А. Скуридина, А.И. Каслин // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 132-140 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1992-4224
962949
   Повышение эффективности системы депозитарного хранения библиотечных фондов. – М., 1984. – 88с.
962950
  Усков І.В. Повышение эффективности системы местных финансов в современных условиях // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 26-28


  У статті визначені основні проблеми з розвитку системи місцевих фінансів в умовах трансформації економіки України. Запропоновані комплексні заходи щодо розвитку системи місцевих фінансів, пов"язані з розвитком ринку місцевих облігаційних позик, ...
962951
   Повышение эффективности снабжения материальными ресурсами в регионе. – Караганда, 1985. – 164с.
962952
   Повышение эффективности социалистического воспроизводства. – К., 1982. – 118с.
962953
   Повышение эффективности социалистического производства. – Омск, 1966. – 15с.
962954
   Повышение эффективности социалистического производства и рост народного благосостояния. – К., 1984. – 237с.
962955
  Пронина Л.И. Повышение эффективности социального обеспечения / Л.И. Пронина. – Москва, 1990. – 122 с.
962956
   Повышение эффективности спецкурсов и спецсеминаров по педагогике в подготовке будущих учителей. – Москва, 1976. – 186с.
962957
   Повышение эффективности средств электроизмерительной техники. – Ленинград, 1990. – 115 с.
962958
   Повышение эффективности строительства глубоких скважин на нефть и газ. – М., 1987. – 168с.
962959
   Повышение эффективности территориального управления экономикой. – Красноярск, 1986. – 237с.
962960
   Повышение эффективности технических средств охраны труда. – М., 1981. – 152с.
962961
   Повышение эффективности технического прогресса на материалах машиностроения. – М., 1967. – 175с.
962962
   Повышение эффективности технологии разработки россыпных месторождений. – Магадан, 1989. – 104с.
962963
   Повышение эффективности технологических процессов водоподготовки в системах водоснабжения. – М., 1990. – 132с.
962964
   Повышение эффективности торговли. – Орджоникидзе, 1981. – 131с.
962965
  Бурей И.С. Повышение эффективности торговли одеждой / И.С. Бурей. – К., 1982. – 33с.
962966
   Повышение эффективности торгово-технологического оборудования. – Л., 1986. – 188с.
962967
  Шахмалиев Г.М. Повышение эффективности тормозного приспособления буровых лебедок / Г.М. Шахмалиев. – Баку, 1957. – 40с.
962968
  Федоров О.В. Повышение эффективности транспорта за счет применения грузоподъемных лифтов // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 2. – С. 84-86 : фото
962969
  Кунельский Л.Э. Повышение эффективности труда в промышленности / Л.Э. Кунельский. – М., 1987. – 254с.
962970
  Бугуцкий А.А. Повышение эффективности труда в сельском хозяйстве. / А.А. Бугуцкий. – Киев, 1980. – 168с.
962971
   Повышение эффективности труда в строительстве. – Л., 1989. – 100с.
962972
  Жигалов В.Т. Повышение эффективности труда в сфере товарного обращения / В.Т. Жигалов. – Киев, 1979. – 160с.
962973
  Темирбаев А.Р. Повышение эффективности труда при добыче руд (на прим. подземных рудников Рудного Алтая) : Автореф... канд. экон.наук: / Темирбаев А.Р.; Каза.ГУ. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
962974
  Кабаков В.С. Повышение эффективности труда при использовании основных производственных фондов / В.С. Кабаков. – Ленинград, 1979. – 16 с.
962975
  Степанов И.С. Повышение эффективности труда рабочих в строительстве / И.С. Степанов. – 2-е изд. – М, 1991. – 192с.
962976
   Повышение эффективности труда рабочих и ИТР. – Барнаул, 1983. – 150с.
962977
  Николаев В.Б. Повышение эффективности упарвления системами теплоснабжения / В.Б. Николаев. – М, 1990. – 111с.
962978
  Григораш О.В. Повышение эффективности управления качеством образовательного процесса // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 72-78. – ISSN 1726-667Х


  В статье автор предлагает алгоритм управления качеством образовательного процесса вуза, включающий в себя оценку качества подготовки студентов и качества деятельности профессорско-преподавательского состава.
962979
   Повышение эффективности управления на сельскохозяйственных предприятиях и в объединениях. – Барнаул, 1988. – 64с.
962980
  Белоблоцкий Н.П. Повышение эффективности управления трудовыми ресурсами в условиях совершенствования хозяйственного механизма / Н.П. Белоблоцкий. – К., 1981. – 64с.
962981
   Повышение эффективности управления учреждениями просвещения в условиях реализации школьной рефомры. – М., 1986. – 95с.
962982
  Сильченко А.Ф. Повышение эффективности управленческого труда / А.Ф. Сильченко. – М., 1981. – 127с.
962983
  Максимова Л.А. Повышение эффективности урока географии (из опыта работы) / Л.А. Максимова. – Кишинев, 1964. – 32с.
962984
   Повышение эффективности урока как основной формы организации учебно-воспитательной работы. – М., 1989. – 176с.
962985
   Повышение эффективности уроков изобразительного искусства. – М., 1975. – 151с.
962986
   Повышение эффективности уроков русского языка. – М., 1962. – 62с.
962987
  Вознесенский А.А. Повышение эффективности установок промышленной теплотехники / А.А. Вознесенский. – Москва-Ленинград, 1965. – 343с.
962988
  Козленко О.Н. Повышение эффективности физического воспитания младших школьников на основе формирования у них стремеления к физическому совершенствованию. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.04 / Козленко О.Н.; Киев.гос.ин-т.физ.культ. – К, 1992. – 24л.
962989
  Усков И.В. Повышение эффективности функционирования местных бюджетов в Украине // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 1 (65). – С. 33-38. – ISSN 1683-1942
962990
  Агеева Д.Р. Повышение эффективности функционирования промышленных предприятий за счет улучшения качества продукции // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 15-20. – ISSN 1728-8878
962991
  Кирия Р.В. Повышение эффективности функционирования систем конвейерного транспорта угольных шахт / Р.В. Кирия, В.Ф. Монастырский, Т.Ф. Мищенко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 183-201 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1607-4556
962992
   Повышение эффективности функционирования экономико-производственных систем. – Днепропетровск, 1985. – 161с.
962993
   Повышение эффективности функционирования экономических систем в условиях ускорения научно-технического прогресса. – Новосибирск, 1987. – 173с.
962994
  Дюдина Ирина Анатольевна Повышение эффективности хранения семян различных генотипов кукурузы : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.12 / Дюдина Ирина Анатольевна; Одесская госуд. Акад. пищевых технологий. – Одесса, 1997. – 197л. – Бібліогр.:л.163-183
962995
  Вакал Л.П. Повышение эффективности чебышевской сегментной дробно-рациональной аппроксимации / Л.П. Вакал, Каленчук-Порханова, Е.С. Вакал // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 5. – С. 120-128. – ISSN 0023-1274
962996
  Кузьев В.А. Повышение эффективности шефской помощи города селу -- важнейший фактора укрепления союза рабочего класса и крестьянства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Кузьев В.А.; Ан УССР. – К, 1977. – 30л.
962997
   Повышение эффективности шлифования твердых сплавов и конструкционной керамики : монография / Л.П. Калафатова [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровск : ДонНТУ, 2017. – 180, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 170-180. – ISBN 978-966-377-207-3
962998
   Повышение эффективности энергетического комплекса региона. – Таллин, 1988. – 268с.
962999
  Дякун И.Л. Повышение эффективности энергетической переработки угля / И.Л. Дякун, Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2014. – 125, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 120-124. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1427-5
963000
   Повышение эффективности, надежности и долговечности компрессоров и компрессорных установок. – Казань, 1987. – 144с.
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,