Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
962001
  Перехейда В.В. "Оcвіта" в обороні української душі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 51-63
962002
   "Оаза миру" у Ботсаду // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.2


  "У Міжнародний день ненасильства, з нагоди 151-річчя Махатми Ганді Посольство Республіки Індії в Києві у співпраці з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка відкрили перший в Україні пам"ятник Махатмі Ганді у Ботанічному саду імені ...
962003
  Плахта Д. "Оази культури, історії та релігії" / Д. Плахта, І. Ключковська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 149). – С. 10-11


  Про українознавчі школи в різних куточках світу.
962004
  Черепанов С. "Об Изусте, или Пути Господни". Пьеса для литературного театра // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 9/10. – С. 148-175. – ISSN 0131-8136
962005
  Вахидова В.В. О-Алкилирование и о-ацилирование эфиров о-, и п-оксибензойных кислот и их пестицидные свойства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Вахидова В.В.; Ташкентск. политех. ин-т. – Ташкент, 1980. – 20л.
962006
  Пятин Б.М. О-алкилирование производных пиперодина-2 и синтез конденсированных гетероциклических соединений. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пятин Б.М.; Всесоюз.науч-исслед.хим.-фармацевт.ин-т. – М, 1970. – 22л.
962007
  Глушков Р.Г. О-алкилпроизводные и енамины лактамов в синтезе конденсированных гетероциклических соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 072 / Глушков Р.Г.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
962008
   О.О.Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків, 1962. – 364 с.
962009
   О.О.Потебня і проблеми сучасної флології : зб наук. пр. – Київ, 1992. – 241 с.
962010
  Зноско-Боровський О.П. Бородін / Зноско-Боровський. – Київ : Мистецтво, 1950. – 30 с.
962011
  Безручко О.В. О.П. Довженко-педагог. Творчий пошук і метод : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Безручко О.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
962012
  Тарасенко Б.М. О.П. Довженко / Б.М. Тарасенко. – К., 1984. – 33с.
962013
  Ковріжних О.С. О.П. Зернін і мінц-кабінет Харківського імператорського університету в 1849-1864 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 128-131


  Стаття присвячена науковій діяльності в сфері вивчення нумізматики професора історико-філологічного факультетові О.П. Зернніна (1821-1866), який першим склав каталог мінц-кабінету російською мовою. У статті показано стан мінц-кабінету в середині XIX ...
962014
  Рудь М. О.П. Крижанівський (1944-2010) та його внесок в історичну науку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-61. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається життєвий шлях і педагогічна діяльність відомого українського історика О. П. Крижанівського (1944-2010), а також його внесок у вивчення стародавнього Сходу, західноєвропейського Середньовіччя та історії церкви і релігійної думки в ...
962015
  Рудяков П.М. О.П. Моця. Південна "Руська земля". - К.: КОРВІН ПРЕСС, 2007. - 264 с. : [рецензія] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 189-192. – ISSN 0130-5247
962016
  Гоцуляк В.В. О.П. Оглоблин в українській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 15-26. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 66)
962017
  Куліш С.М. О.П. Рославський-Петровський - видатний учений-методист Харківського Імператорського університету // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 45-49. – ISSN 1811-2404
962018
  Осипов А.А. О.П. Флоренский: через антропологию к "конкретной метафизике". Целостность при роды человека и символическая деятелшьность. Статья 1 // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 179-185
962019
  Венгер Н.Б. О.путях овладения систематизацией внешних свойств предметов в дошкольном детстве. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Венгер Н.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
962020
  Масляк В. О.Рігельман про події національно-визвольної війні українського народу середини XVII ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.132-137
962021
  Дзюба О. О.С. Грушевський та Історико-Географічна Комісія ВУАН 1919-1932 років // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 429-436. – ISBN 5-7702-0821-X
962022
  Матяш І.Б. О.С. Грушевський: діяльність на ниві архівістики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 31-35. – (Історія ; вип. 41)


  На підставі маловідомих архівних документів висвітлено життєвий і творчий шлях українського історика, джерелознавця, архівознавця - Олександра Сергійовича Грушевського. Охарактеризовано його діяльність у галузі архівної справи. В.Б. Антонович. - С. ...
962023
  Шихненко І.М. О.С. Грушевський: слід в історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 147-150. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукову та громадську діяльність відомого українського історика й архівного діяча О. С. Грушевського. It is considered scientific and social activity of famous Ukrainian historian and archival figure, O.S.Grushevsky.
962024
  Маркович П. О.С. Даргомижський / П. Маркович. – Київ : Мистецтво, 1950. – 32 с.
962025
  Абашина В.М. О.С. Мельничук як синтаксист // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.8-11. – ISSN 0027-2833
962026
  Головін Г.І. О.С. Попов - винахідник радіо / Г.І. Головін. – Київ : Державне видавництво технічної літератури України, 1947. – 236 с.
962027
   О.С. Пушкін. – К, 1937. – 24с.
962028
   О.С. Пушкін. – К, 1938. – 260с.
962029
   О.С. Пушкін. – Х, 1949. – 47с.
962030
   О.С. Пушкін в Одесі. – Одеса, 1949. – 207с.
962031
  Гай Г.Н. О.С. Серафимович / Г.Н. Гай. – К., 1954. – 148с.
962032
  Бутрин М.Л. О.С. Серафимович / М.Л. Бутрин. – Львів, 1962. – 14с.
962033
   О.С.Малютина, М.В.Оболенский. Каталог выставки.. – М., 1969. – 20с.
962034
  Кирилюк З.В. О.С.Пушкін - великий російський народний поет. / З.В. Кирилюк. – К., 1974. – 28с.
962035
  Нємченко Ю. О.С.Пушкін в Катеринославі. Історико-краєзнавчий нарис. / Ю. Нємченко. – Дніпропетровськ, 1959. – 52с.
962036
  Неборячок Ф. О.С.Пушкін українською мовою. / Ф. Неборячок. – Львів, 1958. – 207с.
962037
  Холодний М.Г. О.С.Серейський (1907-1943) / М.Г. Холодний. – 151-154с. – Окр. відбиток
962038
  Кирилюк З.В. О.Сомов - критик та белетрист пушкінської епохи / З.В. Кирилюк. – Київ, 1965. – 167с.
962039
  Туровский Р.Ф. О.состоянии и перспективах политической регионалистики // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 10-30. – ISSN 1998-1775
962040
   О.Столбін. Віхи життя і творчості. – Суми, 1997. – 31с.
962041
  Шапиро Ю.И. О.сущности творчества и творческих способностей // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 209-217. – ISSN 1811-0916
962042
  Истомина О.Б. О.типах этнической идентичности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 61-65. – ISSN 0132-1625
962043
  Колтачихіна О.Ю. О.Ф. Богородський та його праці із загальної теорії відносності та космології (до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 147-150. – ISSN 0374-3896
962044
  Толстих І.В. О.Ф. Керенський в мемуарах представників вищого офіцерства Росії / І.В. Толстих, І.В. Рябенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 182-185. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
962045
  Гирич І. О.Ф. Кістяківський Щоденник (1874 - 1885 рр.) // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 193-195
962046
  Ситник О.М. О.Ф. Кістяківський. Щоденник (1874 - 1885) // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1997. – № 1/6. – С. 152-154


  У двох томах. Т.1 (1874 - 1879). - Т.2 (1880 - 1885). - К., "Наукова думка", 1994 - 1995. - Т. 1. - 647 с. - Т. 2. - 584 с. - 104, 57 обл.-вид. арк.
962047
  Вернигора Л.В. О.Ф.Гейсман про суть основного фізіократичного вчення і його значення в історії політичної економії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 389-393. – ISBN 966-7958-13-2
962048
  Боднарчук Г.Л. О.Х. Андріяшев (1829-1907) - учений, педагог, засновник "практичної школи бджільництва" / Г.Л. Боднарчук, Л.І. Романенко // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2. – С. 15-19
962049
  Сидоренко Віктор о.Шолта. Робінзонада навпаки : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 96-98 : Фото
962050
  Тавризян Г.М. О.Шпенглер, Й.Хейзинга, две концепции кризиса культуры / Г.М. Тавризян. – Москва : Искусство, 1989. – 272с.
962051
  Карпов А.С. О.Э. Мандельштам: семантическая энергия стиха // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 0130-9730
962052
  Казьмирчук Г.Д. О.Ю. Гермайзе // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 127-139. – ISBN 978-617-7107-36-0
962053
   О.Ю. Гермайзе (1892-1958) // Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ ; Черкаси : Брама, 2002. – С. 135-147. – ISBN 966-8021-18-5
962054
  Пендзей І.В. О.Ю. Карпенко та радянська історіографія ЗУНР // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 137-153. – ISSN 0130-5247
962055
  Никитенко Н.Ф. О.Ю.Шмидт : Книга для учащихся 8-11 кл. ср. школы / Н.Ф. Никитенко. – Москва : Просвещение, 1992. – 159с.
962056
  Дяченко О.В. О.Я. Кониський і М.П. Драгоманов: зіткнення ідейних позицій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 167-176
962057
  Наливайко О.Ю. О.Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 163-174


  У статті описано внесок у дослідження історії паперу та філіграней співробітника Центрального державного історичного архіву України у м. Львові О. Я. Мацюка.
962058
  Заблоцька Ю.В. Оcвіта як ціннісний чинник у формуванні життєвих стратегій українського студентства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 235-244. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
962059
  Дацков А. Оcнoвнi нaпрямки, фoрми i методи рoбoти психолога з пeрexoду від пcиxoрeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтa до йoгo післятравматичної стресової адаптації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Рoзкритo ocнoвнi нaпрямки, фoрми i мeтoди рoбoти пcиxoлoгa з пeрexoду вiд пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї дo йoгo пicлятрaвмaтичнoї cтрecoвoї aдaптaцiї кoмбaтaнтa. Рeaбiлiтaцiйнa дiяльнicть пcиxoлoгa здiйcнюєтьcя зa тaкими нaпрямкaми: oргaнiзaцiйнa рoбoтa, ...
962060
  Приходько Р.В. Оcнoвні напpямки і заcoби oптимізації дepжавнoгo упpавління у cфepі цивільнoгo захиcту / Р.В. Приходько, О.А. Ященко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 355-368. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
962061
  Кривчик Г.Г. Оcновні загальнонаукові методи дослідження в історичних науках // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 12. – С. 55-61. – ISSN 2077-1800


  Згадується М.І Костомаров (С. 57)
962062
  Кухарська Н.П. Оcобливості навчальної дисципліни "Інформатика" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 70-74. – ISSN 0321-0499
962063
  Тодоров Величко Оpera Slavica или назад към Борис Йоцов / Тодоров Величко. – София : BOHEMIA CLUB, 1995. – 97с. – (Голяма Чешка библиотека)
962064
  Бас Г.Г. Оpiєнтацiя учнiв на сiльськогосподаpськi пpофесiї / Г.Г. Бас. – Київ : Радянська школа, 1986. – 159с.


  Розкpиваються фоpми i методи пpофоpiєнтацiї навчаючихся пpи вивченнi основ наук,пpоцесi суспiльно- коpисного, пpодуктивнiсть пpацi позакласної i позашкiльної пpацi,а також особливостi фоpмування пpофесiональної напpавленностi в умовах агpопpомислового ...
962065
  Беленчук И.А. Оpганизационно-пpавовые фоpмы упpавления наpодным хозяйством. / И.А. Беленчук; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра государсвенного и административного права. – Київ : Київський університет, 1973. – 106с.
962066
  Zhylenko M. Оrganization of personal activity of the manager, as a condition of efficient administration of the educational institution // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 60-64. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article outlines the theoretical foundations of organization of time management of the manager, time management systems, components of the organization of the personal time of the manager. The main preconditions of efficient organization of working ...
962067
  Zhai Shi Оrienting pointsof modern polycultural education // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-34. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the orienting points of multicultural education in the modern educational space. Emphasis is placed on the social upbringing of an individual in the context of cultural dialogue; education of tolerance and taking into account the ...
962068
   ОАА.684.047-64. – М., 1968. – 116с.
962069
  Хадорич Л.В. ОАГ в начале XXI в.: демократическое развитие и демократическая стабильность // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 58-69. – ISSN 2070-9773


  Политическая нестабильность и хрупкость демократических институтов являются отличительной чертой государств Латинской Америки, прежде неоднократно сталкивающихся с проблемой силовой смены правительств. Статья рассматривает некоторые аспекты ...
962070
  Нелина О.В. ОАГ в противодействии террористической угрозе. Латиноамериканские альтернативы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 38-44. – ISSN 044-748Х
962071
  Куделько Б. ОАД як регіональна безпекова організація // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 137-139. – ISBN 978-617-8034-37-5
962072
  Мариняк С. ОАД, як інструмент формування безпекового простору в Західній Півкулі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 52-54
962073
  Неправська Наталія ОАЕ скасовують візи. Поки що не для нас // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 58 : фото. – ISSN 1998-8044
962074
  Горецька М. ОАЕ, Сінгапур, Малайзія, Грузія "офшор", яку FreeZone обрати? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 9, 14-15
962075
  Ойстач Інна ОАЕ. Гіганти пустелі : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 104-108 : Фото
962076
  Бережний В. Оаза в льодах / В. Бережний. – Київ, 1956. – 86 с.
962077
  Громов Б. Оаза серед льодової пустелі / Б. Громов. – Харків : Держвидав України, 1930. – 99 с.
962078
  Козин В.Р. Оазис / В.Р. Козин. – Москва, 1957. – 347с.
962079
  Иванов-Радкевич Оазис / Иванов-Радкевич. – Москва, 1983. – 272с.
962080
   Оазис антилопы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 16-21 : фото
962081
  Лармер Брук Оазис богов : пещерные храмы / Лармер Брук, Лоу Тони // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 84-102 : Фото
962082
  Боцманов Андрей Оазис в мегаполисе. Московский оазис // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 64-65 : фото
962083
  Коровиков В.И. Оазис в океане : Путешествие по Сейшельским островам / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1983. – 143с.
962084
  Ермолаев Н.В. Оазис дедушки Ивана / Н.В. Ермолаев. – Саранск, 1977. – 88с.
962085
  Петрунина Жанна Оазис среди пространных песков = Православная церковь в Египте в первой половине XIX века : символ веры // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 75-77. – ISSN 0235-7089
962086
  Михайлов Егор Оазис счастья // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 9. – С. 2-9


  Анрі Матісс (1869—1954) — французький художник і скульптор, лідер перебігу фовістов. Відомий своїми дослідженнями в передачі емоцій через колір і форму
962087
  Бардин В.И. Оазисы Антарктиды / В.И. Бардин. – Москва : Знание, 1970. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука о Земле" ; 4)
962088
  Солопов А.В. Оазисы в Антарктиде : Метеорология / А.В. Солопов. – Москва : Наука, 1967. – 144с.
962089
  Симонов И.М. Оазисы Восточной Антарктиды / И.М. Симонов; Под ред. Кручинина Ю. А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 176с.
962090
  Пестушко Валерий Оазисы ледяной пустыни : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 53
962091
  Лобье Л. Оазисы на дне океана / Л. Лобье; [Пер. с фран. М.А. Долголенко, К.Н. Несис]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 156 с. – ISBN 5-286-00329-X
962092
  Готтшальк Геза Оазисы Сахары : Алжир / Готтшальк Геза, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 108-121 : Фото. – ISSN 1029-5828
962093
  Фоминых Л.А. Оазисы Севера / Л.А. Фоминых, В.Г. Чигир. – Пущино, 1988. – 169с.
962094
  Бурба Георгий Оазисы экзопланет : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 26-33 : Іл.
962095
  Грушко Сергей ОАО "ГК "Жемчужина", Сочи : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 35 : Фото
962096
  Бородина Е.Н. ОАП ЕС как динамическое сочетание отраслевых потребностей и общественных интересов // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 11 (652). – C. 58-70. – ISSN 0131-7741
962097
  Шутова Наталия ОАЭ - взгляд с трех сторон : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 68 : Фото
962098
  Насонова Алла ОАЭ. Код цивилизации // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 62 : фото
962099
  Самойлов Юрий ОАЭ: направление с перспективой на лидерство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
962100
  Платонова Полина ОАЭ: Экспансия на рынок туризма Украины : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 48-52 : Фото
962101
  Афанасьев А.Н. Об "авторских правах" на права человека в исторической ретроспективе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805


  В статье предпринимается попытка раскрыть историю становления концепции естественных прав человека.
962102
  Сысуев В.В. Об "оптимизации" ландшафтов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-41 : рис., табл. – Библиогр.: с. 40-41. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
962103
  Чистяков О.И. Об "организации государственного единства" вообще, России в частности и в особенности. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-19. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Соотношение государства в целом с его частями. Теория государства и права
962104
  Георгиевский Д.В. Об "ортогональных эффектах" напряжённо-деформированного состояния в механике сплошной среды // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 114-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Описаны некоторые явления, возникающие в изотропной сплошной среде и выражающиеся в том, что угол между единичным девиатором напряжений в данной точке в данный момент времени и единичным девиатором деформаций (скоростей деформаций) в этой же точке в ...
962105
  Косыгин Ю.А. Об "Основах гетектоники". / Ю.А. Косыгин, 1940. – с.
962106
  Бредихин А.Л. Об "узком" и "широком" понимании государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 9-10. – ISSN 1812-3805
962107
  Гыйдел Э. Об "украинофильстве" Георгия Вернадского, или вариация на тему национальных и государственных лояльностей // Ab Imperio : Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2006. – № 4. – С. 329-346. – ISBN 5-89423-110-8
962108
  Батаева Е. Об "умной иконографии" новозаветного мифа / Екатерина Батаева. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2008. – 224 с. – (Миф. Религия. Культура). – ISBN 978-5-91419-071-9
962109
  Рубиновский А.Л. Об "условном осуждении" / А.Л. Рубиновский. – Каменец-Подольск : Типо-лит. О. Ландвигера, 1902. – 16 с.


  На тит. л. дарственная надпись: ... Левицкому... 1902 г.
962110
  Рубиновский А.Л. Об "условном осуждении" / А.Л. Рубиновский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1908. – 14 с.
962111
  Евсеев С. Об "Ученых записках" юридических вузов. / С. Евсеев, 1953. – 183с.
962112
  Перестюк Н.А. Об "эвентуализации" некоторых свойств решений при возмущении импульсной системы / Н.А. Перестюк, О.С. Черникова // Abstracts delivered at the fourth Intern. Col. on Diff. Equat.
962113
  Толстов М.П. Об "эзоповском языке" и "остроумной манере писать" и сатира Щедрина и Маяковоского = конспект лекций по разделам курса теории литературы / М.П. Толстов. – Ужгород
лекция II. – 1963. – 37с.
962114
  Яковлев П.П. Об "эффекте джаза". Мировой финансовый кризис и реакция Буэнос-Айреса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
962115
  Строев А. Об 11 сентября в США по-прежнему спорят // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 36. – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  6-а річниця трагедії 11 вересня в Нью-Йорку
962116
  Пфейффер Г.В. Об uni-планарных точках алгебраических поверхностей / Г. Пфейффер. – 4 с. – Без тит. л. и обл.


  О статье: статьи: Punti doppi uniplanari delle superficie algebriche
962117
  Ратнер М.Е. Об Y-потоках на трехмерных многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Ратнер М.Е.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1969. – 4л.
962118
  Калябин Геннади Анатольевич Об Z2-решениях системы дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калябин Геннади Анатольевич; Моск. физико-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 11л.
962119
  Киселева Е.Ф. Об аберративных формах Evodinus interrogationis L. (Coleoptera, Cerambycidae) окрестностей г. Томска : (Предварительное сообщение) : с 17 рис. / [соч.] Е.Ф. Киселева, преп. зоологии Томского ун-та : (Из Зоологического Кабинета ТОмск. ун-та № 30). – [Томск], 1926. – 4 с., 1 л. ил. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск:Известия Томского государственного университета. 1926, т. 76, вып. II


  .
962120
  Бранденбург Н.Е. Об аборигенах Киевского края : 2. Выписка из журнала раскопок курганов со скелетами в скорченном положении / Н.Е. Бранденбург. – [Москва], 1901. – 34 с. – Отд. оттиск : Труды XI археологического съезда в Киеве. М., 1901, т. 1, с. 155-170....


  Труды XI археологического съезда в Киеве. 1899. Том I. Под редакцией графини Уваровой и С.С. Слуцкого. С 2 картами, 145 цинкографиями в тексте и 28 таблицами. Москва. Типография Г. Лисснера и А. Гешеля, Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., Д. Лисснера. ...
962121
  Костишин Э.М. Об абсолютно неразложимых немодулярных матричных представлениях полугрупп Т2] х Т2 x … x Т2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В работе описаны конечномерные матричные неразложимые представления полугрупп вида Т[нижний индекс 2] х Т[нижний индекс 2] х … х Т[нижний индекс 2] над полем характеристики р [не равно] 2 (Т[нижний индекс 2] - полугруппа всех преобразований ...
962122
  Медведев Ю.В. Об абсолютной величине скорости спиртового брожения / Ю.В. Медведев, 1936. – С. 199-200
962123
  Зорщиков А.В. Об абсолютной и равномерной сходимости рядов Фурье по многочленам Якоби. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зорщиков А.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
962124
  Спеваков В.Н. Об абсолютной суммируемости ортогональных рядов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Спеваков В.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
962125
  Коновалов Сергей Петрович Об абсолютной сходимости кратных тригонометрических рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Коновалов Сергей Петрович; МГУ. – М., 1980. – 11л.
962126
  Жермоленко В.Н. Об абсолютной устойчивости линейных нестационарных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Жермоленко В. Н.; МГУ. – М., 1975. – 11л.
962127
  Герич А.Г. Об абсолютном электрометре профессора Шведова / [соч.] А. Герича. – Санкт-Петербург : Тип. В. Димакова


  Статья нап. в Оессе 1894 г.
962128
  Хвольсон О. Об абсолютных единицах, в особенности магнитных и электрических : [С прил. 150-ти задач] / [соч.] О. Хвольсона, доктора физики. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1887. – IV, 160 с.
962129
  Калинин Виктор Александрович Об абсолютных шейповых ретрактах в классе биокомпактов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Калинин Виктор Александрович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 9л.
962130
  Таннебаум И.Л. Об аварии / И.П. Танненбаум ; Напеч. по постановлению сов. Демид. юрид. лицея под ред. прив-доц. Б.Н. Фрезе. – Ярославль : Тип. Губ. правления, 1913. – XII, 92 с. – Текст парал. на нижне-нем. и рус. - Отд. оттиск:. – Библиогр.: с. III-VI и в начале разд.


  Ред.: Фрезе, Бенедикт Николаевич (1866-)
962131
   Об аварии, произошедшей на шахте "Степова" / Б.А. Грядущий, С.П. Минеев, И.А. Ященко, А.И. Холод, И.Б. Беликов // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 48-53. – ISSN 0041-5804


  "Ш ахта «Степова» ГП «Львовуголь» работает с 1978 г. Установленная годовая производственная мощность на 1 января 2017 г. составила 500 тыс. т. Горный отвод расположен на территории Сокальского района Львовской области. Шахтное поле вскрыто четырьмя ...
962132
  Украина. Закон Об аварийно-спасательных службах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.14-33. – ISSN 1561-4999
962133
  Пукинский Б.К. Об Автове / Б.К. Пукинский. – Л, 1965. – 88с.
962134
  Пропин Р.Х. Об автоионизации атомов He, Li и иона Ве+. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пропин Р.Х.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.7
962135
  Свешников В.М. Об автоматизации численного решения стационарных и нестационарных задач электронной оптики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Свешников В. М.; АН СССР, Сиб. отд. Вычил. цент. – Новосибирск, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
962136
  Сергиенко В.Н. Об автоматизированной адаптивной статистической обработке результатов измерений / В.Н. Сергиенко, И.С. Красовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 148-157 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
962137
   Об автоматизтрованной интерактивной обработке графических изображений геологических и геофизических обънктов / В.И. Старостенко, В.Н. Шарыпанов, А.С. Савченко, О.В. Леностаева, И.Б. Макаренко, П.Я. Куприенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 54-61 : рис. – Библиогр.: с. 60-61. – ISSN 0203-3100
962138
  Матвеенко В.А. Об автоматическом анализе логического предиката / В.А. Матвеенко. – К., 1973. – 31с.
962139
  Белецкий Платон Михайлович Об автоморфизмах конечных р-групп малой ступени нильпотентности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Белецкий Платон Михайлович; КГУ. – К., 1982. – 16л.
962140
  Белецкий П.М. Об автоморфозмах конечных р-групп малой ступени нильпотентности : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Белецкий П. М.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1981. – 129л. – Бібліогр.:л.123-128
962141
  Агатов М.В. Об авторах ваших книг : литературные композиции по материалам критической и мемуарной литературы / М.В. Агатов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 655 с.
962142
  Славутич М. Об авторе гимна замолвите слово // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 15-20


  Рейнгольд Морицевич Глиэр (1874/1875-1956) - русский и советский композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР (1938). Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1946, 1948, 1950). Автор музыки гимна Санкт-Петербурга
962143
  Филиппович П.П. Об авторе стихотворения "Какая это сторона?" / П.П. Филлипович. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак Новицкого, 1916. – [2], 17 с.


  На тит. л. экз. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора и Михаилу .... Новицкому от автора
962144
  Ленин В.И. Об авторитете руководителя / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 239с.
962145
  Ленин В.И. Об авторитете руководителя / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 287с.
962146
  Ваксберг А.И. Об авторском гонораре / А.И. Ваксберг. – Москва, 1961. – 104с.
962147
  Исаченко А.Г. Об авторском профессионализме и профессиональной культуре в научных географических публикациях // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
962148
   Об агарной политике КПСС в современных условиях. – М., 1989. – 78с.
962149
  Воронович А.А. Об аграрной программе РСДРП / А.А. Воронович. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 103 с.
962150
  Гапочка Л.Д. Об адаптации водорослей / Л.Д. Гапочка. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 80с.
962151
  Волынская Л.Б. Об адаптации и жизненных ориентациях работников московских библиотек // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.127-130. – ISSN 0132-1625
962152
  Кирьянов К.Г. Об адаптивном подходе к изменению как оптимизации критерия цели измерения : Автореф... канд. техн.наук: 296 / Кирьянов К.Г.; Всесоюз. нау.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.13-14
962153
  Варшавский А.Е. Об адекватной оценке результативности научной деятельности / А.Е. Варшавский, В.В. Иванов, В.А. Маркусова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 7. – С. 587-593. – ISSN 0869-5873


  Дискуссия о реформе российской науки широко освещается СМИ и в Интернете. Новая волна обсуждений поднялась после опубликования Отчёта фирмы Thomson Reuters, в котором констатировалось снижение вклада России в мировой информационный поток. Частично эти ...
962154
  Ковальчук П.И. Об адекватном математическом аппарате в ландшафтно-геофизическом и экологическом моделировании / П.И. Ковальчук, В.М. Пащенко // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 97-104. – Бібліогр.: 29 назв
962155
   Об адекватности ощущений и восприятинй внешнему миру : Автореф... канд .филос.наук: / Оганесян С. Г,; Оганесян С. Г,; Ерев.ГУ. – Ереван, 1968. – 20л.
962156
  Тюпкин Ю.С. Об адиабатических конструкциях матрицы рассеяния в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Тюпкин Ю.С.; Моск. инженерно-физический ин-т. – М., 1972. – 20л.
962157
  Сташа Й. Об административной деятельности и ее формах // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 12-21. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Понятие административной деятельности, ее классификация, особенности и формы реализации.
962158
  Безпалова Е.В. Об адресанте и адресате коммуникативного акта традиционной и альтернативной проповеди // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 15-17. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
962159
  Ивинский Д.П. Об адресате стихотворения А. С. Пушкина "Предрассудок" ("Ты просвещением свой разум осветил...") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 103-111. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблеме адресата стихотворения А.С. Пушкина "Предрассудок" ("Ты просвещением свой разум осветил…"), которая в настоящее время может обсуждаться лишь на уровне гипотез. Наиболее вероятной автор статьи продолжает считать гипотезу о П.А. ...
962160
  Скрипко Т.В. Об адсорбционных и каталитических свойствах окислов элементов подгруппы титана : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скрипко Т.В.; Совет по присужден.учен.степени по хим.наукам. – Томск, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
962161
  Ленин В.И. Об Азербайджане / В.И. Ленин. – Баку, 1970. – 384с.
962162
  Золотарев Е.Х. Об азиатской саранче (Locusta migratoria L.) Среднего Поволжья / Е.Х. Золотарев. – [Москва], 1936. – С. 285-293


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Георгию Францевичу Гаузе от автора
962163
   Об азиатском способе производства, 1930. – 152с.
962164
  Упенский Н.Н. Об азоксибензойных кислотах Н.Н. Успенского : (сообщено 10 янв. 1891 г.) : из химической лаборатории Университета Св. Владимира // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 6 c.
962165
  Алексеев П. Об азокуминовой кислоте и ее производных П. Алексеева : (ст. 1-я) : из химической лаборатории университета Владимира // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – [9] с.
962166
  Филиппович П.П. Об академическом издании стихотворения Е.А. Боратынского / П.П. Филиппович. – Петроград : Сенат. тип., 1915. – 24 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1915


  На тит. л. экз. № 25671 b # 14718FL дарственная надпись от автора. На обл. из книг ....
962167
  Соколов Н.П. Об акклиматизации ларвицидной рыбки Lebistes Reticulatus в Узбекистане / Н.П. Соколов и др. ; Лаборатория экологии Узбекского института экспериментальной медицины. – Москва, 1940. – С. 154-164. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: "Проблемы субтропической патологии". Труды Узбекского института Экспер. медицины. Ташкент. 1940, т. IV. – Библиогр.: Литература с. 164


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Георгию Францевичу Гаузе от автора 8.IX.1940 Ташкент
962168
  Миррахимов Мирсаид Мирхамидович Об акклиматизации человека к высокогорью Средней Азии : Автореф... доктора мед.наук: / Миррахимов Мирсаид Мирхамидович; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова АН СССР. – Л., 1964. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
962169
  Багдасарова Т.А. Об аклиматизации детей и климатических факторах в среднегорье Малого Кавказа (по наблюдениям в Шуше) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багдасарова Т.А. ; Ереван. гос. мед. ин-т. – Ереван, 1965. – 40 с.
962170
  Коппель А. Об аксиально-симметричных решениях уравнений Эйнштейна гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коппель А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 15л.
962171
  Тацуняк П.И. Об аксиоматическом методе Вайтмана в двумерной квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тацуняк П.И. ; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
962172
   Об актах гражданского состояния. – Б. м. : [В тип. И. Гольдмана]. – 104 с.
962173
  Стрелина А.В. Об активаторах и инактиваторах угольной ангидразы крови. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стрелина А.В.; Акад.наук СССР.Физиол.ин-т. – Ленинград, 1950. – 12 с.
962174
  Безверхова С.Т. Об активной форме водорода в "скелетном" никелевом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: / Безверхова С.Т.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 12л.
962175
  Лапицкая М.А. Об активности двойной связи углерод-азот в 2-пирозалинах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лапицкая М.А. ; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1972. – 14 с.
962176
  Алехина В.И. Об активности диазо- и азосоставляющих при ледяном крашении : Автореф... канд. химнаук: / Алехина В. И.; Томск. политехн. ин-т им. Кирова. – Новосибирск, 1951. – 8 с.
962177
  Матвейчук А.Я. Об активности и электропроводности скелетного никеля, промотированного металлами IV периода : Автореф... кандидата химнаук: / Матвейчук А.Я.; Хим.-металлургич. ин-т АН Каз.ССР. – Караганда, 1965. – 18л.
962178
  Демяновский С. Об активности кислотности гемолимфы Вомвух Моri L. и зависимости её от пищи : журнал экспериментальной биологии / С. Демяновский, Р. Гальцова, В. Рождественская
т. 7, вып. 5-6. – 1931. – 570-600 с.
962179
  Левицкий О. Об актовых книгах относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии / О.И. Левицкий. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. – 30 с. – Отд. оттиск: Труды XI Археологического съезда в Киеве, т. 2
962180
  Левицкий О.И. Об актовых книгах относящихся к истории Югозападного края и Малороссии / О.И. Левицкий. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. – 30 с. – Отт. из 2-го т. "Тр. 11 Археол. съезда в Киеве"
962181
  Козачек А.В. Об актуальности восстановления и концептуальных подходах к проектированию содержания профессиональной подготовки по направлению "защита окружающей среды" // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 4-23. – ISSN 1609-4646
962182
  Яцевич Т.А. Об актуальности использования мультимедийных электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе технических вузов / Т.А. Яцевич, М.В. Леган // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 133-143. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается проблема использования мультимедийных электронных ресурсов (МЭОР), применяющихся в учебном процессе и носящих инновационный характер, преподавателями НГТУ. Результаты исследования мнения преподавателей об актуальности и ...
962183
  Коробкина Т.В. Об актуальности невербальной коммуникации в условиях современного общества / Т.В. Коробкина, В.В. Гусаченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 68-73. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
962184
  Ситников А.Б. Об актуальности усовершенствования научной терминологии в гидрогеологии // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 93-99. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
962185
  Ботвинников А.Д. Об актуальных вопросах методики обучения черчению / А.Д. Ботвинников. – М., 1977. – 191с.
962186
  Абаев Л.Ч. Об актуальных подходах к моделированию международных отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 31-48. – ISSN 2079-3359
962187
  Брежнев Л.И. Об актуальных проблемах партийного строительства / Л.И. Брежнев. – Москва, 1973. – 456с.
962188
  Вершок И. Об актуальных проблемах универсализации и регионализации содержания прав человека // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 22-24
962189
   Об актуальных проблемах экспериментального исследования времени реагирования. – Тарту, 1969. – 228с.
962190
  Бокк А.К. Об акустической структуре и фонологическом статусе гласных нижнемецкого диалекта на территории СССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бокк А. К.;. – М., 1979. – 17л.
962191
  Войцеховская Светлана Александровна Об акустическом поле, возникающем в жидкости в результате разлома ледяного покрова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Войцеховская Светлана Александровна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
962192
  Жук И.В. Об акцентной двудольности колона // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 51-58. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті колон прозового текту розглядається у зіставленні з віршем. З"ясовуючи роль колону, як неповнометричної структури, у витворенні ритму прози, автор висловлює парииущення, що колони мають два системних наголоси. Дводольно акцентований колон ...
962193
  Граве Д.А. Об алгебраических единицах / Д.А. Граве. – 25с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф
962194
  Райчев П.П. Об алгебраических методах изучения деформированных четно-четных ядер. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Райчев П.П.; Объед.ин-т ядерон.исслед. – Дубна, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
962195
  Пфейффер Г.В. Об алгебраических поверхностях = Sur les surfaces algebriques : I. Особенные точки алгебраических поверхностей : II. Кратные линии алгебраических поверхностей / [соч.] Г.В. Пфейффера // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 11 c.
962196
  Покровский П.М. Об алгебраических уравнениях в связи с эллистическими функциями Вейерштрасса / [соч.] П.М. Покровского, проф. ун-та Св. Владимира. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1893. – [2], 18 с.
962197
  Латышв Об алгебрах с тождественными соотношениями : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Латышв В. Н; МВО СССР, Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1963. – 12л.
962198
  Мальцев Юрий Николаевич Об алгебрах с тождественными соотношениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Мальцев Юрий Николаевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
962199
  Кукин Г.П. Об алгебрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кукин Г.П.; Новосибир.гос.ун-т. – Новосибирск, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
962200
  Соколов Валерий Анатольевич Об алгебре многоместных частично рекурсивных функций с операцией суперпозиции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Соколов Валерий Анатольевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 12л.
962201
  Пененко В.В. Об алгоритмах и системе программирования задач расчета двумерных ядерных реакторов и некоторых задач теории переноса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пененко В.В.; Моск.инж.-физ-ин-т. – М, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.12
962202
  Логинов В.И. Об алгоритмах распознавания образов наилучших в смысле минимума стоимости ошибок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Логинов В.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1966. – 19л.
962203
  Узнадзе О.П. Об алгоритмах расщепления для метода сферических гармоник в двумерном цилиндре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Узнадзе О.П. ; Научн-.исслед. ин-т атомных реакторов. – Москва, 1970. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
962204
  Агафонов В.Н. Об алгоритмах, частоте и случайности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 007 / Агафонов В.Н. ; АН СССР, Сиб. отд-ние. Совет матем. секции объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам ). – Новосибирск, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.15-18
962205
  Быкова Л.Н. Об алгоритме независимого анализа для английского языка / Л.Н. Быкова. – М, 1970. – 92с.
962206
  Антидзе Дж.Г. Об алгоритме опытного машинного перевода с грузинского языка на русский : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Антидзе Дж.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 14л.
962207
  Новиков Г.И. Об алгоритмических методах исследования цифровых управляющих систем. : Автореф... канд. техн.наук: / Новиков Г.И.; Лен. ин-т точной механики и оптики. – Л., 1966. – 13л.
962208
  Френель В.И. Об алгоритмических проблемах в частично упорядоченных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Френель В.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 8л.
962209
  Марчук Ю.Н. Об алгоритмическом разрешении лексической многозначности. : Автореф... канд. филолог.наук: / Марчук Ю.Н.; 1-й Москов. гос.п ед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1968. – 16л.
962210
  Зуховицкий С.И. Об алгорифмах для некоторых здач нелинейного программирования / С.И. Зуховицкий. – Новосибирск, 1962. – 14с.
962211
  Абель М. Об алегбраических и топографических свойствах алгебр функций со значениями в банаховой алгебре. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Абель М.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
962212
   Об Александре Блоке. – Пб., 1921. – 337с.
962213
  Книпович Е.Ф. Об Александре Блоке / Е.Ф. Книпович. – Москва, 1987. – 141с.
962214
  Амирханян Ш.М. Об Александре Мясникяне и Георгии Атарбекяне / Амирханян Ш.М. – Ереван, 1958. – 52 с.
962215
  Московичюте Л.И. Об Александре Романовиче // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.11-19. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
962216
  Юнусов С.Ю. Об алкалоидах ряда тетрагидроизохинолина и фенантридина : Автореф. ... докт.хим.наук: / Юнусов С.Ю. – Ташкент, 1949. – 19 с.
962217
  Игонин А.Л. Об алкоголизме в диалогах / А.Л. Игонин. – М., 1989. – 175с.
962218
  Ионова П Е. Об алкоголизме в США / П Е. Ионова, С.И. Чобринский, Н.А. Шведова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 3 (41) : Сложности на пути к переизбранию Рейгана. О дискуссиях вокруг отношений с Советским Союзом. Малые фирмы в наукоемком производстве. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 143-150
962219
  Данилов И.В. Об аллергической реактивности матки при ее гипертрофии или атрофии : Автореф... д-ра мед.наук: / Данилов И.В.; Казан. гос. мед. ин-т. Кафедра патологической физиологии. – Казань, 1951. – 20 с.
962220
  Лазаренко Е.К. Об аллофане из Закарпатья и Келецко-Радомского горного округа. / Е.К. Лазаренко, 1958. – С. 191-200
962221
  Канаев С.А. Об альтернативах социальному насилию как о проблеме // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
962222
  Глазьев С. Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университетменеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2011. – № 4. – С. 68--85. – ISSN 0130-9757
962223
  Жевлаков К.А. Об альтернативных и йордановых кольцах : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Жевлаков К. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Совет матем. секц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
962224
  Надсон Г.А. Об амебообразной форме клеток у дрожжей, передаваемой по наследству / Г.А. Надсон, В.И. Кудрявцев. – Отд. отт. – 165-168с.
962225
  Челпанов Г.И. Об американских психологических институтах. (Из путешествия по Америке) // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, С.О. Канєвська, О.М. Ткаченко та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 106-116. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
962226
  Челпанов Г.И. Об американских психологических институтах. (Из путешествия по Америке) // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, О.М. Ткаченко, О.С. Дячок та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 106-116. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
962227
  Коренева М М. Об американской литературе / М М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
3. – 1964. – 32с.
962228
  Коренева М М. Об американской литературе. / М М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
1. – 1964. – 44с.
962229
  Коренева М.М. Об американской литературе. / М.М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
4. – 1964. – 36с.
962230
  Конобеев В.Л. Об американском военном экспорте // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 3 (47) : Расстановка партийно-политических сил в США. Советско-американские экономоческие и научно-технические связи. "Стратегическая оборонная инициатива" и планы создания "ограниченной" системы ПРО. О научно-техническом потенциале США... – С. 78-91
962231
  Горький М. Об Америке / М. Горький. – Москва, 1952. – 144с.
962232
  Маяковский В.В. Об Америке. / В.В. Маяковский. – Москва, 1952. – 160с.
962233
  Яцукович Н.К. Об амидах кислот гликолевого порядка : рассуждение, представленное в физико-математический факультет СПб. ун-та, на получение степени магистра химии, канд. естеств. наук Николаем Яцуковичем // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – 58, [1] с.
962234
  Руднев В.М. Об амидных соединениях третичных углеводородных радикалов / [соч.] Владимира Руднева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 50 с. – Библиогр. в прим.
962235
  Тарасенко В. Об амфиболе куммингтонитоваго ряда из балки Тимашевой к югу от Кривого Рога / В. Тарасенко. – Киев : Тип.Импер.Ун.Св.владимира, Н.Т.Корчак-Новицкого, 1903. – 65-72 с. – Отд.оттиск из Т.XXII "Изв.Геолог.Комитета"
962236
  Шмидт П.Ю. и др. Об анабиозе рыб при переохлаждении воды / П.Ю. и др. Шмидт, 1936. – 305-308с.
962237
  Семененко В.И. Об анализе и обобщении в партийной работе / В.И. Семененко. – Москва, 1957. – 64с.
962238
  Беленький Е.И. Об анализе лирического стихотворения : метод. письмо студентам-выпускникам филол. ф-тов / Беленький Е.И. ; М-во просвещения РСФСР. ОМ. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Омск : [б. и.], 1973. – 31 с.
962239
  Васильев В.А. Об анализе позиций величин в конструкциях алгоритмических языков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильев В.А.; ЛГУ. – Л, 1967. – 11л.
962240
  Алексеев А.А. Об аналитических методах исследования некоторых двумерных и многомерных задач теории массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев А. А.; Ин-т матем. АН УССР. – К., 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.15
962241
  Гилис А.А. Об аналитических решениях дифференциально-разностных уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Гилис А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 12л.
962242
  Киселюс И.В. Об аналитических решениях линейных уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Киселюс И.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 11л.
962243
  Киро С.Н. Об аналитических решениях уравнения и некоторой системы уравнений в частных производных с многими независимыми переменными при задании начальных условий на двух гиперплоскостях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киро С.Н.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1951. – 8 с.
962244
  Павлов В.П. Об аналитических свойствах амплитуд неупругих процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов В.П.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1963. – 6л.
962245
  Харахан М.Л. Об аналитических связях между полями и частицами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Харахан М.Л.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
962246
  Сливинский В.Е. Об аналитических функциях в коммутативном кольце матриц одного класса. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Сливинский В.Е.; Акад.наук Узбекск.ССР.Ин-т матем.и механики. – Ташкент, 1951. – 8 с.
962247
  Гаврилова Р.М. Об аналитических функциях двух комплексных переменных, представимых рядами Дирихле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Гаврилова Р.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 9л.
962248
  Коваленко В.Ф. Об аналитической регуляризации, зависящей от параметра / В.Ф. Коваленко. – К., 1972. – 20 с.
962249
  Рябов Ю.А. Об аналитической теории движения малых планет троянской группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябов Ю. А.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1953. – 7 с.
962250
  Воронин А.Н. Об аналитическом построении оптимизирующего функционала систем управления / А.Н. Воронин. – Київ, 1973. – 17с.
962251
  Бурлаченко В.П. Об аналитическом продолжении дзета-функции Римана с помощью двойных рядов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бурлаченко В.П. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 10 с.
962252
  Кухтевич И.Л. Об аналогах хлорофилла и некоторых их свойствах : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Кухтевич И.Л. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 34 с. – Бібліогр.:с.32-33
962253
  Бородин А.П. Об аналогии мышьяковой кислоты с фосфорной в химическом и токсилогическом отношениях / А.П. Бородин. – Санкт-Петербург : типография Королева И.К., 1858. – 311 с.
962254
  Чирвинский П.Н. Об анапаите и других минералах из рудных пластов Керченского и Таманского полуостровов / [соч.] П.Н. Чирвинского. – [Варшава], 1903. – С. 28-34


  На с. 28 дарств. надпись: Многоуважаемому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
962255
  Повилейко Р.П. Об анатомических требованиях человека к современной технике. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1964. – 81с.
962256
  Дьяконов А.М. Об анатомическом и гистологическом строении кишечного канала Amphicteris gunneri sars, Polichacta, Ampharetidael : (с 3 табл. и 9 рис. в тексте) / А.М. Дьяконов, 1913. – С. 297-346
962257
  Дьяконов А.М. Об анатомическом и гистологическом строении кишечного канала Amphicteris gunneri sars, Polichacta, Ampharetidael : (с 3 табл. и 9 рис. в тексте) / А.М. Дьяконов. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1913. – С. 297-346, 3 л. табл. ил. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Труды С.-Петербургского Общества естествоиспытателей. Отд. зоологии и физиол. т. XLII, вып. 4, Раб. Зоол. зоот. каб. СПБ ун-та № 2


  На обл. дарств. надпись № 251410: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора На обл. дарств. надпись № 258650:Глубокоуважаемому Георгию Георгиевичу Якобсону от автора
962258
  Вернадский В.И. Об ангидридах глин (группе леверрьерита) / В.И. Вернадский, 1923. – С. 27-29
962259
  Коренева М.М. Об английской литературе. / М.М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
1. – 1964. – 32с.
962260
   Об английской музыке : книга для чтения по английскому языку для консерваторий и иститутов искусств. – Москва : Высшая школа, 1973. – 119 с.
962261
   Об англо-французской политике в Восточном вопросе / соч. отставного дипломата : перевел с фр. Н. К[онши]н. – Тверь : В тип. Губернского правления, 1854
962262
  Дружинин В.В. Об анизотропии магнитной восприимчивости и коэрцитивной силы в сплаве железа с кремнием и в монокристаллах этого сплава : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Дружинин В.В.; МВО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1952. – 8 с.
962263
  Лазарев С.Д. Об анизотропии фотомагнитных эффектов в германии и кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лазарев С.Д.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1964. – 11л.
962264
  Зинин Н.Н. Об анилиновых красках. – Санкт-Петербург : Тип. тов. "Общественная польза", 1868. – 51 с.
962265
   Об Анне Ахматовой : Стихи. Эссе. Воспоминания. Письма. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 574 с.
962266
  Гайдидей Ю.Б. Об аннигиляции экситонов в квазиодномерных кристаллах / Ю.Б. Гайдидей. – Киев : ИТФ АН УССР, 1980. – 13 с.
962267
  Попов М.А. Об аномалиях затылочной чешуи / М.А. Попов. – С.-Петербург : Типография М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1898. – 14, [3] с.
962268
  Никитина Н.В. Об аномалиях переменных элкетромагнитных полей над цилиндрическими неоднородностями : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитина Н. В.; АН СССР, Геофиз. ин-т. – Москва, 1953. – 6 с.
962269
  Модилевский Я.С. Об аномальных случаях развития зародышевого мешка у высших растений = Ueber anomale Falle der Embryosaekentwicklung bei den hoheren Phlanzen / Я Модилевский. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 20 с. ил., табл. – Пар. назв. тит. л. на нем. яз. - Рез. на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 20


  На тит. л. дарств. надпись: Глбокоуважаемому Профессору Василию Карловичу Совинскому от автора
962270
  Штернберг Ю.М. Об антикоагулянтном действии протаминсульфата и путях его устранения. : Автореф... канд. мед.наук: 766 / Штернберг Ю.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 18л.
962271
  Глазьев С. Об антикризисной стратегии России // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 2009. – № 6
962272
  Дегтярева А.П. Об антимикробных веществах мирта (обыкновенного) и эвкалиптов (левопиненового и Вилькинсона) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дегтярева А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 20 с.
962273
   Об антирелигиозной пропаганде. – М.-Ярославль, 1937. – 128с.
962274
  Круглик Е.К. Об антистоксовой флуоресценции растворов многоатомных молекул. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Круглик Е.К.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 16л.
962275
  Афинская З.Н. Об антитезе холодно/горячо, мифах и научном знании (к 265-летию выхода трактата "О духе законов"Монтескье) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-31. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
962276
  Дерябин В.Е. Об анторпологических вариантах в составе казахов / В.Е. Дерябин, М.В. Бескина // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 79-93. – ISSN 0869-5415
962277
  Тохвер В. Об антропогенной экологии нитратреспираторных, денитрифицирующих и денитритифицирующих бактерий : На примере модельных рек Юго-Восточной Эстонии / В. Тохвер; Тартуский гос. ун-т. – Таллин : Валгус, 1988. – 193с.
962278
  Тихомиров В.В. Об аппроксимальных свойствах некоторых рациональных операторов : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.01 / Тихомиров В. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
962279
  Кегеян Э.М. Об аппроксимации в среде в комплексных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кегеян Э.М.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 5л.
962280
  Ибрагимов Г.И. Об аппроксимации посредством подсистемы полиномов Фабера. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагимов Г.И.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 8л.
962281
  Гагуа М.Б. Об аппроксимации решений эллиптических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гагуа М.Б.; Акад. наук Грузинской ССР. Тбилисский математический ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1950. – 7 с.
962282
  Халикулов Сирожиддин Изамиддинович Об аппроксимации случайных процессов и полей случайными полями с ограниченным спектром : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Халикулов Сирожиддин Изамиддинович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 102л. – Бібліогр.:л.93-102
962283
  Халикулов С.И. Об аппроксимации случайных процессов и полей случайными полями с ограниченным спектром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Халикулов С.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 15л.
962284
   Об аристократии, в особенности русской. – Лейпциг : Э. Л. Каспарович, 1874. – 105 с.
962285
  Чирский В.Г. Об арифметических свойствах значений некоторых классов аналитических функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Чирский В.Г.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
962286
  Коробов Н.М. Об арифметических свойствах показательных функций : Автореф... докт. физ.мат.наук: / Коробов Н. М.; Матем. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 12 с.
962287
  Содномов Б.С. Об арифметических суммах множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Содномов Б.С.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 5 с.
962288
  Скориков А.С. Об арктических ногохвостках. / А.С. Скориков сделал сообщение // Компакт - 252301 / А.С. Скориков. – Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой, 1905. – С. XL-XLII
962289
  Брюсов В. Об Армении и армянской культуре / В. Брюсов. – Ереван, 1963. – 248с.
962290
   Об Армении и армянской культуре. – Ереван, 1970. – 292с.
962291
  Шагинян М.С. Об армянской литературе и искусстве / М.С. Шагинян. – Ереван, 1961. – 228 с.
962292
  Черненко М.М. Об Арсении Тарковском : статьи, эссе / Маргарита Черненко. – Киев : АТОПОЛ., 2018. – 238, [2] с. – ISBN 978-617-7190-05-8
962293
  Перепелица В. Об арт-салоне и не только. Проблемный разговор / Вита Перепелица // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 47-49. – ISSN 0869-4915


  Об опыте работы арт-салона в Центральной городской библиотеке (г. Губкин Белгородской обл., Россия).
962294
  Яковлев Н.Д. Об артиллерии и немного о себе / Н.Д. Яковлев. – М, 1981. – 176с.
962295
  Яковлев Н.Д. Об артиллерии и немного о себе / Н.Д. Яковлев. – 2-е изд. – М, 1984. – 168с.
962296
  Де-Витте Е.И. Об археологической находке в с. Ласкове, Владимиро-Волынского уезда / Е.И. Де-Витте. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандер, 1900. – 17 с.
962297
  Буров А.К. Об архитектуре / А.К. Буров. – Москва, 1960. – 147 с.
962298
  Карев Г.П. Об асемтотическом поведении дискретных марксистких процессов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Карев Г. П.; МВиССО РСФСР, Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1973. – 14л.
962299
  Казанцев А.М. Об асимметричности люков Кирквуда / А.М. Казанцев, Л.М. Шербаум // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  На основании численных расчетов движения модельных частиц в резонансной зоне для соизмеримости 2/5 с Юпитером объясняется наблюдаемая асимметричность люков Кирквуда.
962300
  Аликулов Т.А. Об асимптоматическом интегрировании систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка, содержащих малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Аликулов Т. А.; КГУ им. Шевченко. – К., 1987. – 17л.
962301
  Балла Эден Шамуелович Об асимптоматическом представлении решений смешанных задач для некоторых классов уравнений гиперболического типа с запаздывающими аргументами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Балла Эден Шамуелович; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1974. – 16л.
962302
  Вахромеев Ю.М. Об асимптонике некоторых краевых задач теории упругих пластин и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Вахромеев Ю.М.; Новосиб. инженерно-строит. ин-т. – Новосибирск, 1980. – 12л.
962303
  Перадзе Д.Г. Об асимптотике вероятностных оценок итерационного процесса решения линейных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Перадзе Д.Г.; АН Груз.ССР. Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
962304
  Хусанбаев Я.М. Об асимптотике полного числа частиц в почти критическом ветвящемся процессе с иммиграцией // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 96. – С. 163-170. – ISSN 0868-6904


  Розглядається послідовність гіллястих процесів з імміграцією у випадку, коли середнє число нащадків однієї частинки прямує до одиниці. Знайдено швидкість збіжності та асимптотику флуктуації повного числа частинок, які беруть участь у розвитку ...
962305
  Бойко Р.В. Об асимптотике распределения некоторых аддитивных функционалов от простейшего случайного блуждания : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бойко Р. В.; Ин-т матем. АН УССР. – К., 1970. – 8л.
962306
  Евтухов В.М. Об асимптотике решений обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющимися нелинейностями / В.М. Евтухов, А.Г. Черникова // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 71, № 1. – C. 73-91. – ISSN 1027-3190
962307
  Лунин В.Ю. Об асимптотике решения первой краевой задачи для квазилинейного эллиптического уравнения с малым параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Лунин В.Ю.; МГУ. – М., 1976. – 12л.
962308
  Рахматулина А.Х. Об асимптотике уравнений переноса : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Рахматулина А.Х.; АН СССР. Отд-ние прикладной математики Матем. ин-та им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 6л.
962309
  Долматов Сергей Лазаревич Об асимптотически устойчивых множествах решений систем с последствием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Долматов Сергей Лазаревич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1978. – 16л.
962310
  Долматов Сергей Лазаревич Об асимптотически устойчивых множествах решений систем с последствием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Долматов Сергей Лазаревич; Горьк. гос. университет. – Горький, 1979. – 16л.
962311
  Лупанов О.Б. Об асимптотических закономерностях синтеза схем из функциональных элементов : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Лупанов О.Б.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – Москва, 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
962312
  Осипов Л.В. Об асимптотических разложениях для функций распределения сумм независимых случайных величин : Автореф... канд.физ-мат.наук: 005 / Осипов Л.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1968. – 10л.
962313
  Пидченко Ю.П. Об асимптотических разложениях решений систем линейных дифференциальных уравнений нейтрального типа с медленно меняющимися коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Пидченко Ю.П.; МП УССР. Киев. пед. ин-т. – К., 1973. – 16л.
962314
  Божко В.А. Об асимптотических разложениях Т-периодических решений систем дифференциальных уравнений с малым параметром при производных и с периодическими коэффициентами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Божко В. А.; АН УССР, Ин-т математики. – К., 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.16
962315
  Державина А.И. Об асимптотических свойствах одномерных иестационарных движений газа : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Державина А. И.; ВЦ АН СССР. – М., 1976. – 11л.
962316
  Ведь Ю.А. Об асимптотических свойствах решений интегро-дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ведь Ю.А.; Ан УзССР. – Фрунзе, 1961. – 14л.
962317
  Баялиева Сайрагуль Сыдыковна Об асимптотических свойствах решений интегро-жифференциальных уравнений типа Вольтерра без запаздывания и с запаздыванием аргумента : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Баялиева Сайрагуль Сыдыковна; АН КиргССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Фрунзе, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
962318
  Аникеева Л.И. Об асимптотических свойствах решений линейных дифференцированных уравнений высшего порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Аникеева Людмила Ивановна ; МГУ. – Москва, 1980. – 14 с.
962319
  Пелюх Г.П. Об асимптотических свойствах решений неоднородного дифференциально-функционального уравнения с линейно преобразованным аргументом / Г.П. Пелюх, Д.В. Бельский // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 537-553. – ISSN 1562-3076
962320
  Коган В.Р. Об асимптотических свойствах спектра оператора Лапласа на компактном римановом многообразии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Коган В.Р.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 10л.
962321
  Коваленко Сегей Ниолаевич Об асимптотических формулах для решений линейных систем интегро-дифференциальных уравнений : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.02 / Коваленко Сегей Ниолаевич; Киевский гос. пед ин-т им. М.Горького. – К, 1987. – 139л. – Бібліогр.:л.130-139
962322
  Коваленко С.Н. Об асимптотических формулах для решений линейных систем интегро-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Коваленко С.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 14л.
962323
  Ковтонюк Марьяна Михайловна Об асимптотических формулах для решения бесконечных систем линейных дифференциальных уравнений : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.02 / Ковтонюк Марьяна Михайловна; Киевск. гос. пед. ин-т. – К, 1983. – 117л.
962324
  Ковтонюк М.М. Об асимптотических формулах для решения бесконечных систем линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.12 / Ковтонюк М.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 14л.
962325
  Чибисов Д.М. Об асимптотической мощности критериев согласия при близких альтернативах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чибисов Д.М.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 8л.
962326
  Андреев Александр Сергеевич Об асимптотической устойчивости движений голономных механических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Андреев Александр Сергеевич; МГУ. – М., 1980. – 19л.
962327
  Перестюк Н.А. Об асимптотической устойчивости решений одного класса систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. / Н.А. Перестюк, О. Аширов // Проблемы математики и моделирования экономики Туркменистана. Тезисы Докладов., 1995
962328
  Стеклов В.А. Об асимптотическом выражении некоторых функций, определяемых линейными дифференциальным уравнением второго порядка и их применения к задаче разложения произвольной функции в ряд по этим функциям. / В.А. Стеклов. – Харьков, 1956. – 138с.
962329
  Аликулов Т.А. Об асимптотическом интегрировании систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка, содержащих малы параметр : Дис. ... канд. физ. - мат. наук : 01.01.02 / Аликулов Туйгун Авлакулович ; М-во просвещ. УССР ; Киев. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев, 1987. – 144 л. – Библиогр. : л. 134-144
962330
  Демидович В.Б. Об асимптотическом поведение решений дискретных конечно-разностных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Демидович В. Б.; АН БССР, Отд-ние физ. мат. – Минск, 1972. – 12л.
962331
  Шило Людмила Владимировна Об асимптотическом поведении дисперсии среднеарифметческой оценки неизвестного среднего однородных случайных полей дискретного аргумента : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шило Людмила Владимировна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 14л.
962332
  Шило Людмила Владимировна Об асимптотическом поведении дисперсии среднеграфической оценки неизвестного среднего однородных случайных полей дискретного аргумента : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шило Людмила Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 134л. – Бібліогр.:л.114-134
962333
  Абдалимов Б. Об асимптотическом поведении И-статистик : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.005 / Абдалимов Б. ; АН Уз ССР. – Ташкент, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
962334
  Антошевский З.С. Об асимптотическом поведении оценок спектра стационарного процесса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.05 / Антошевский З.С. – Вильнюс, 1977. – 16 с.
962335
  Кугурадзе И.Т. Об асимптотическом поведении решений дифференциальных уравнений вида +a(t)[u]n Sign u=0 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кугурадзе И.Т.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 15л.
962336
  Одарич О.Н. Об асимптотическом поведении решений нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка с запаздывающим аргументом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Одарич О. Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
962337
  Каменев И.В. Об асимптотическом поведении решений нелинейных дифференциальных уравнений второго разряда : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.003 / Каменев И.В. ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
962338
  Ражапов Г. Об асимптотическом поведении решений нелинейных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.003 / Ражапов Г.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по мех-мат.специальностям Отдел.физ-техн. и матем.наук. – Ташкент, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.17-20
962339
  Егоров А.И. Об асимптотическом поведении решений систем интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егоров А.И.; Акад.наук УзССР. – Ташкент, 1955. – 14л.
962340
  Старун И.И. Об асимптотическом поведении решений систем линейных диффенциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Старун И.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
962341
  Кужий А.И. Об асимптотическом представлении интегралов обыкновенных линейных дифференциальных уравнений с медленно меняющимися коэффициентами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кужий А.И.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1956. – 6л.
962342
  Торошелидзе И.А. Об асимптотическом представлении решений некоторых нелинейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Торошелидзе И.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 12л.
962343
  Маркуш И.И. Об асимптотическом представлении решений некоторых типов линенйных дифференциальных и интегро-дфференциальных уравнений, содержащих малый параметр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Маркуш И.И.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. Каф. матем. анализа и геометрии. – К., 1960. – 15л.
962344
  Сыроватка А.А. Об асимптотическом представлении решений систем линейных неоднородных дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом, содержащих параметр. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Сыроватка А.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
962345
  Катранов Александр Глебович Об асимптотическом проведении колеблющихся решений одного класса обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Катранов Александр Глебович; ЛГУ. – Л., 1972. – 8л.
962346
  Григоренко В.К. Об асимптотическом разложении решений систем линейных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Григоренко В.К.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.16
962347
  Кочура А.И. Об асимптотическом разложении решения одной задачи дифракционного типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кочура А.И.; МВССО УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1960. – 11л.
962348
  Ковтун И.И. Об асимптотическом решении некоторого класса линейных дифференциальных уравнений с операторными коэффициентами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковтун И.И.; Объедин.Ученый Совет ин-тов математики, кибернетики и главной астроном.обсерватории АН УССР. – К, 1962. – 15л.
962349
  Пелиновский Е.Н. Об асисмптотическом методе для слабонелинейных распределенных систем с переменными параметрами. / Е.Н. Пелиновский, И М. Рабинович, . – Горький, 1971. – 22 с.
962350
  Забавников Б.Н. Об аспектной классификации французских заимствований в современном немецком языке. / Б.Н. Забавников. – Воронеж, 1966. – 32с.
962351
  Срезневский Б.И. Об ассигновании средств на производство метеорологических исследований и на поддержку молодым ученым, отда.щимся таковым исследованиям / Б.И. Срезневский. – 5с.
962352
  Тарапов И.Е. Об Ассоциации выпускников Харьковского университета // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 4. – С.4-10
962353
  Тарапов И.Е. Об Ассоциации выпускников Харьковского университета // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 20-25.


  17 ноября 2001 года в Харьковском университете была создана Ассоциация выпускников университета. Ассоциация свою материальную помощь университету должна сосредоточить на решении двух главных задач - сохранение кадрового состава университета и ...
962354
   Об астроклимате Сибири. – Новосибирск : Наука, 1967. – 120 с.
962355
  Дарчия Ш.П. Об астрономическом климате СССР. / Ш.П. Дарчия. – Москва : Наука, 1985. – 175 с.
962356
  Остроумов А.А. Об асцидиях залива "Петр Великий" / А.А. Остроумов, М.Н. Павленко. – 19-28с.
962357
  Шимкевич В. Об атавистическом значении регенерации линзы у амфибий / Печатано по распоряжению Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.Меркушева. – 6 с. – Отд. оттиск из: Труды Импер. С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 33, вып. 1
962358
  Луначарский А.В. Об атеизме и религии / А.В. Луначарский. – Москва, 1972. – 509с.
962359
  Плеханов Г.В. Об атеизме и религии в истории общества и культуры / Г.В. Плеханов. – Москва : Мысль, 1977. – 355 с.
962360
  Ленин В.И. Об атеизме, религии и церкви / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 318с.
962361
  Герцен А.И. Об атеизме, религии и церкви / А.И. Герцен. – Москва, 1976. – 280с.
962362
   Об атеистическом воспитании школьников. – Пермь, 1961. – 168с.
962363
  Безродных Ю.П. Об ательской регрессии Каспийского моря / Ю.П. Безродных, В.М. Сорокин, Т.А. Янина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 77-85 : рис., табл. – Библиогр.: с. 83-85. – (География ; № 2). – ISSN 0201-7385
962364
  Володченко А. Об атласной картосемиотике // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 9-14. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 966-7650-87-1
962365
  Сорокин Н.В. Об атмосферной пыли : публичная лекция, читанная 27 марта 1883 года / Н.В. Сорокин. – Казань : Типография Окружного Штаба, 1883. – 43 с.
962366
  Фридман А.А. Об атмосферных вихрях с вертикальной и горизонтальной осью / А.А. Фридман. – 2с.
962367
  Шадури Р.С. Об атомной и онной долях состояния кремний - кислород в кварце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шадури Р.С.; Тбил. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 12л.
962368
  Хвольсон О.Д. Об атомных весах / О.Д. Хвольсон, 1916. – С.155-168. – Отд. оттиск из: Журнал Русского химического общества, Т.48, 1916 г.
962369
  Жуков И. Об атрибуции вислых печатей князей Рюрика, Володаря и Василько Ростиславичей // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 8-10. – ISSN 1811-542X
962370
  Жуков И. Об атрибуции вислых печатей князя Игоря Ярославича Владимир-Волынского (1054-1057 гг.), Смоленского (1057-1060 гг.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (76). – С. 40-41. – ISSN 1811-542X
962371
  Никитин Н.Н. Об ауто-анализаторной деятельности организма / Н.Н. Никитин, 1933. – С. 9-25. – Отд. оттиск
962372
  Костюк П.Г. Об аутогенном торможении мышцы / П.Г. Костюк. – Тбилиси, 1956. – С. 129-140
962373
  Стрельников И.Д. Об аутолизе. Нейтрализация сывороткой продуктов аутолиза / Ив. Стрельников ; (Зоологическая лаборатория П.Ф. Лесгафта) // Компакт - 252279 / И.Д. Стрельников. – Известия научного ин-та П.Ф.Лесгафта, 1924. – С. 88-98
962374
  Метальников С. Об аутосперматоксинах и их происхождении / С. Метальников, И. Стрельников // [Медицина]. – [Б. м., 1937. – С. 45-59
962375
  Метальников С.И. Об аутосперматоксинах и их происхождении. / С.И. Метальников, И. Стрельников. – 15с.
962376
  Зограф А.Н. Об афинской декадрахме Гос. Исторического музея / А.Н. Зограф, 1941. – 303-306 с. : ил. – Без обл. и тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.
962377
  Бонарцева Г.А. Об аэробном метаболизме пропионовокислых бактерий : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Бонарцева Г.А.; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 28л.
962378
  Рохлина В.С. Об е-чистоте в абелевых группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Рохлина В.С.; МГУ. – Москва, 1970. – 11л.
962379
  Тактакишвили И.Г. Об евпаторийском горизонте Черноморско-Каспийского бассейна / И.Г. Тактакишвили. – Тбилиси : Мецниереба, 1978. – 50с.
962380
  Саминский Л.С. Об еврейской музыке : (сборник статей) / Л. Саминский. – Санкт-Петербург : Изд. автора ; Тип. "Север", 1914. – 79 с.
962381
   Об едином хозяйственном лпане. – М., 1989. – 284с.
962382
  Ленин В.И. Об едином хозяйственном плане / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 31с.
962383
  Ленин В.И. Об единстве партии / В.И. Ленин. – Москва, 1957. – 78с.
962384
  Ленин В.И. Об единстве партии / В.И. Ленин. – Москва, 1957. – 451с.
962385
  Дуйсенов М. Об единстве содержания и формы в литературе / М. Дуйсенов. – Алма-Ата, 1962. – 211 с.
962386
  Белозеров С.М. Об естественном обучении // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 3. – С. 30-45.
962387
  Соловьев О.В. Об зволюции феномена саморегулячии, реализующего потенции самоорганизации живых систем ( от рефлекса к осознаванию) / О.В. Соловьев, Э.В. Макаренко // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 27-38. – ISSN 2073-8528
962388
   Об Иване Николаевиче Якимове и кафедре криминалистики юридического факультета МГУ // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 3-4. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
962389
  Голиченко О.Г. Об игровом подходе к модели некооперативного обмена / О.Г. Голиченко. – Москва, 1980. – 34с.
962390
  Голиченко Олег Георгиевич Об игровом подходе к моделям обмена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Голиченко Олег Георгиевич; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
962391
  Джиемуратов У. Об идеалах полей алгебраических чисел : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джиемуратов У.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
962392
  Кочин Б.П. Об идеально простых инверсных полугруппах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кочин Б.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
962393
  Вербицкий В.Г. Об идеальности креативного закона продуктивной деятельности // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-2, ч.2 : Наука ,теологія ,постмодерн. – С.56-60. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
962394
  Гусейнов А.А. Об идее абсолютной морали // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 3. – С.3-13. – ISSN 0042-8744
962395
  Иванишев Н.Д. Об идее личности в древнем праве богемском и скандинавском // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 225-235. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
962396
  Каиров И.А. Об идейно-политическом воспитании учащихся / И.А. Каиров. – М., 1947. – 72с.
962397
   Об идейно-творческом воспитании в театральном вузе. – Москва, 1982. – 133 с.
962398
  Васильева Н.Е. Об идейно-художественном своеобразии советской прозы второй половины 1920-х годов / Н.Е. Васильева. – Пермь, 1974. – 136с.
962399
  Васильева Н.Е. Об идейно-художественном своеобразии советской прозы второй половины 1920-х годов / Н.Е. Васильева. – Пермь, 1978. – 102 с.
962400
  Белый Андрей Об идейном искусстве и презрительном "Терсите" / Андрей Белый // [Сборник вырезок литературно-философских статей, извлеченных из журнала "Русская мысль" за 1908-1916 гг.]. – [6] с.
962401
  Перцов В.О. Об идейности и мастерстве в поэтическом творчестве В. Маяковского / В.О. Перцов. – М. : Знание, 1953. – 47 с.
962402
   Об идейности и художественном мастерстве. – Москва, 1957. – 342 с.
962403
  Косинская З.П. Об идентификации фильтрационных параметров при моделировании среды с плановой структурной неоднородностью // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 76-77. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геология ; № 6)
962404
  Абдуллаев Е.В. Об идентичности русских Средней Азии // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 7-10. – ISSN 0869-5415
962405
  Гудзий Н.К. Об идеологии Княжнина / Н.К. Гудзий; Гуздий Н.К., 1935. – с. 659-664. – Отд. отт. из "Лит-го наследства" , В. 19-21, 1935
962406
  Бродский Л.И. Об идеологической борьбе на современном этапе / Л.И. Бродский. – Ленинград, 1970. – 48 с.
962407
  Ленин В.И. Об идеологической работе / В.И. Ленин. – Москва, 1965. – 435с.
962408
  Ленин В.И. Об идеологической работе / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 446с.
962409
   Об идеологической работе КПСС. – 2-е изд. доп. – Москва, 1983. – 544 с.
962410
  Арбатов Ю.А. Об идеологической стратегии американского империализма / Ю.А. Арбатов. – Москва, 1957. – 40 с.
962411
  Сосенков Ф.С. Об идеях государственного единства в политико-правовых взглядах Владимира Мономаха // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 9. – С. 37-40. – ISSN 1812-3805
962412
  Невский С.А. Об идеях предупреждения преступлений в Германии (по материалам работ немецких авторов 20-х гг. ХХ в.) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 5 (56). – С. 41-45. – ISSN 1812-3910


  В статье проведен анализ работ немецких авторов В. Гая, В. Штибера и Г. Шнейкерта, посвященных деятельности уголовной полиции по предупреждению преступлений. В статье рассматриваются классификация преступников, вопросы организации уголовного розыска, ...
962413
  Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах / Э.В. Ильенков. – Москва : Политиздат, 1968. – 319 с.
962414
  Ильенков Э.В. Об идолах и идеалах / Э.В. Ильенков. – 2-е изд. – Киев : Час-Крок, 2006. – 312с. : илл. – ISBN 966-96617-0-6
962415
  Юшкевич П. Об избирательном праве / П. Юшкевич // Поклонение золоту : пер. с фр. / П. Лафарг. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 48 с. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На стр. 1 надпись 1905 г.
962416
  Юшкевич П.С. Об избирательном праве / П. Юшкевич. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. товар. Альтшулера, 1905. – 48 с.
962417
  Гуляев Н.Н. Об избирательном торможении ферментативных превращений ароматических аминокислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Гуляев Н.Н. ; АН СССР. – Москва, 1969. – 20 с.
962418
  Горький М. Об избытке и недостатках / М. Горький. – Москва, 1934. – 35с.
962419
  Горький М. Об избытке и недостатках / М. Горький. – Новосибирск, 1938. – 32с.
962420
  Тарасенко В. Об изверженных горных породах юго-восточной части Киевской губернии / В. Тарасенко. – Юрьев : Тип.К.Маттисена, 1916. – 59 с. – Отд.оттиск из " Ученых Зап.Импер.Юрьевского у-та"
962421
  Даниялов А.Д. Об извращениях в освещении мюридизма и движения Шамиля / А.Д. Даниялов. – Махачкала : Даггиз, 1950. – 32 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
962422
  Шор Л.А. Об изгибании выпуклых многогранников с границей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шор Л.А.; ХГУ им. А.М.Горького. – Х., 1951. – 8л.
962423
  Векуа И. Об изгибе пластинки со свободным краем / И. Векуа, 1942. – 648с.
962424
   Об изгибных деформациях пород кровли угольного пласта при действии ударных нагрузок / С.В. Подкопаев, Е.И. Конопелько, И.В. Иорданов, Д.А. Чепига, А.В. Положий // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 67-78 : рис.,. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1995-0519
962425
  Уск И.А. Об изготовлении бутима из тяжелой смолы туннельных печей сланцеперегонного завода Кивиыли. / И.А. Уск. – Тарту, 1949. – 70с.
962426
  Брикнер А. Об издании дневника Храповицкого / Соч. А. Брикнера. – Дерпт : Лит. и тип. Шнакенбурга, 1876. – 27 с.
962427
  Лебедев К.К. Об издании избранных трудов Анатолия Александровича Собчака // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (285). – С. 246-249. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
962428
   Об изданиях Святейшего Синода ко дню тысячелетия блаженной кончины первоучителя славян св. Мефодия. – [24] с. – Отд.отт. из : "Церковный вестник"
962429
  Ким И.С. Об изжитии догматизма и формализма / И.С. Ким. – Пхеньян, 1973. – 37с.
962430
  Андреев К.А. Об изложении начал проективной геометрии / Андреев К.А. – Харьков : Типография университетская, 1881. – 36 с.
962431
  Лоскутов Ю.М. Об излучении гравитационных волн в случае ненулевой массы гравитона / Ю.М. Лоскутов. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 10 с.
962432
  Макарова С.Г. Об изменение состояния эмбриональныхфибробластоподобных клеток человека под действием адреналина : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.17 / Макарова С.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 3 с.
962433
   Об изменении активности катализаторов в процессе эксплуатации. – Новосибирск : Наука, 1976. – 107 с.
962434
  Дилакторский Н. Об изменении бериллов при высоких температурах / Н. Дилакторский. – Отд.отт. из "Известий Всес. геол.-разв. объедин. Том L, вып. 85, 1931. – 1252-1258с.
962435
  Всехсвятский С.К. Об изменении блеска кометы Энке-Баклунда / С.К. Всехсвятский. – Москва : АН СССР, 1954. – С. 281-293


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
962436
  Всехсвятский С.К. Об изменении блеска кометы Энке-Баклунда. / С.К. Всехсвятский, 1954. – [13] с.
962437
  Принц Я.И. Об изменении вирулентности у биотипов филлоксеры // Прикладная энтомология [компакт]. [Т. III: Н - Я]. – С. 137-142
962438
  Супрун Н.Н. Об изменении внешней формы поверхности в связи с изменением ее внутренней метрики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Супрун Н.Н.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1955. – 7л.
962439
  Розинг Б.Л. Об изменении длины железной проволоки при намагничивании / [соч.] Б. Родинга. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1894. – 12 с. – Экз. деф,: без обл., тит. л. и отсутств. с. 11-12. - Отд. оттиск: Журнал Русского физико-химического общества, 1894, т. 26, вып. 6, Физ. отд., с. 253-264


  На с. 1 дарств. надпись: Шиллеру
962440
  Рогозин С.С. Об изменении звуков и органов речи. в их взаимной зависимости. / С.С. Рогозин. – вып. 2. – Ульяновск, 1930. – 35с.
962441
  Воронцова А.Л. Об изменении и роли некоторых защитных реакций системы соединительной ткани в процессе роста и рассасывания карциномы Брауна-Пирс : Автореф... канд. биол.наук: / Воронцова А.Л.; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 14л.
962442
  Михайленко Я.И. Об изменении концентрации расторов под действием силы тяжести., 1902. – 8 с.
962443
  Зверяков М.И. Об изменении модели экономического развития // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 6 (635). – С. 41-49. – ISSN 0131-7741
962444
  Левченко М.Н. Об изменении некоторых био-физико-химических показателей сыворотки крови под влиянием гетерогомотрансфузии : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Левченко М.Н. ; АН УССР, Отд. биол. наук. – Киев, 1959. – 16 с.
962445
  Моисеенко К.Я. Об изменении некоторых функциональных характеристик спинного мозга после рентгеновского облучения животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 091 / Моисеенко К.Я. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 18 с.
962446
  Чусов А.В. Об изменении онтологии понимания пространства в XIX веке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 64-74. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
962447
  Рогозин С.С. Об изменении органов речи в зависимости от их работ для произношения звуков. / С.С. Рогозин. – изд. 2-е. – Сенгилей, 1928. – 32с.
962448
  Приходько А.Е. Об изменении периодов затменных переменных звезд : Дис... канд.физ-мат. наук: / Приходько А.Е.; Одес. технологич. ин-т. – Одесса. – 254л.
Ч. 1. – 1961. – 254л.
962449
  Приходько А.Е. Об изменении периодов затменных переменных звезд : Дис... канд.физ-мат. наук: / Приходько А.Е.; Одес. технологич. ин-т. – Одесса. – 107л.
Ч. 2. – 1961. – 107л.
962450
  Приходько А.Е. Об изменении периодов затменных переменных звезд : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Приходько А.Е. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 9 с.
962451
  Ловеринг Т.С. Об изменении пород как поисковом признаке на руды в округе Восточный Тинтик, Юта / Т.С. Ловеринг. – Москва : Иностранная л-ра, 1951. – 96с.
962452
   Об изменении практики планирования сельского хозяйства. – Москва, 1955. – 16с.
962453
  Бирман Б.Н. Об изменении раздражительного процесса в коре головного мозга при переходе от сна к бодрствованию / Б.Н. Бирман. – [Б. м. : б. и.]. – С. 71-78. – Отдельный оттиск
962454
  Днестровский Н Ю. Об изменении собственных значений при изменении области. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Днестровский Ю.Н,; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 8л.
962455
  Муллиев К. Об изменении социальной природы колхозного еркстьянства Туркменской ССР : Автореф... канд. филос.наук: / Муллиев К.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Ашхабад, 1957. – 19л.
962456
  Толстой Л.Н. Об изменении существующего строя / Л.Н. Толстой. – [Москва] : Изд. "Посредник". – 7 с. – (Посредник : Серия произведений, ранее запрещавшихся : Л.Н. Толстой ; № 1169)


  Содерж.: О существующем строе; Письмо к редактору немецкого журнала [Е. Шмитту, от 12 окт. 1896 г.]
962457
  Юманова Л.Б. Об изменении условий работы карбидной печи в течение плавки : Автореф... кандид. технич.наук: / Юманова Л.Б.; МВО СССР. Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1951. – 14 с.
962458
  Макарова Светлана Григорьевна Об изменении функционального состояния эмбриональных фибробластоподобных клеток человека под действием адреналина : Дис... канд.биологич.наук: / Макарова Светлана Григорьевна; Киевский мед.ин-т. Кафедра биологии. – К., 1974. – 173л. – Бібліогр.:л.148-173
962459
  Лейко У.М. Об изменении числа пятен в группе со временем // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 56-60. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Исследовано изменение количества пятен в группе со временем для групп с 200 < Smax < 500 м.д.п. и Smax > 500 м.д.п. Приведены данные об измерении среднего нормированного числа пятен со временем для трех подклассов групп.
962460
  Завадский А.В. Об изменениях , внесенных Комиссией по судебным реформам Государственной думы в проект министра юстиции о преобразовании местного суда : Доклад Юридическому обществу при Императорском Казанском университете 25 марта 1909 г. / А.В. Завадский. – Казань : Типо-литогр. Импер. ун-та, 1909. – 23 с.
962461
  Молотов В.М. Об изменениях в советской конституции : Доклад на VII съезде Советов 6 февраля 1935 года / В.М. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 32 с., 1 л. портр. : портр.
962462
  Молотов В.М. Об изменениях в советской конституции : Доклад на VII съезде Советов 6 февраля 1935 года / В.М. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 48 с., 1 л. портр. : портр.
962463
  Абалин С.М. Об изменениях в составе ВКП(б) / Абалин С.М. – Москва, 1951. – 40 с.
962464
  Попова Н.В. Об изменениях в уставе профессиональных союзов СССР / Н.В. Попова. – М., 1954. – 24с.
962465
  Чудников М.А. Об изменениях в элементах производительных сил социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Чудников М.А.; АН БССР. Ин-т филосфии и права. – Минск, 1972. – 20л.
962466
  Анестияди М.Я. Об изменениях водно-электролитного обмена и его коррекция при острой высокой странгуляционной непроходимости тонкого кишечника в эксперименте : Автореф... канд. биол.наук: / Анестияди М.Я.; Кишиневский гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1969. – 14л.
962467
  Праздникова Н.В. Об изменениях возбудимости и функциональной подвижности в нервных центрах спинного мозга при возбуждении и торможении у теплокровных животных. : Автореф... канд. биол.наук: / Праздникова Н.В.; МВО СССР. Днепропетр. гос. ун-т., 1950. – 12 с.
962468
  Мигай Ф.И. Об изменениях кислых растворов в желудке : Диссертация на степень доктора медицины Ф.И. Мигая / Из Физиологической лаборатории Императорской Ин-та Военно-медицинской академии ; цензорами дис., по поруч. Конфереции, были: акад. И.П. Павлов, проф. М.В. Яновский и прив.-доц. Б.П. Бабкин. – Санкт-Петербург : Паровая тип. Н.В. Гаевского, 1909. – 113 с. – Библиогр.: "Литературный указатель" (104-110). – (Серия докторских, диссертаций, допущенных к защите в Императорской Военно-Медицинской Академии в 1908-1909 учебном году ; № 24)
962469
  Берг Л.С. Об изменениях климата в историческую эпоху / Л.С. Берг. – Москва : Типография Кушнерев и Ко, 1911. – 98 с. – Из "Землеведения", 1911 г. – Библиогр.: "Указатель лит-ры" с. 2-5 и в подстрочн. примеч.
962470
  Мельникова Н.Д. Об изменениях офтальмотонуса при некоторых профессиональных заболеваниях. : Автореф... Канд.мед.наук: 757 / Мельникова Н.Д.; Горьк.гос.мед.ин-т. – Горький, 1969. – 16л.
962471
  Петрова Тереза Ричардовна Об изменениях системы свертывания крови и гепариноцитов при различных формах коронарного атеросклероза. (Клинико-биохим. и морфол. исследование) : Автореф... д-ра мед.наук: / Петрова Тереза Ричардовна; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 32л.
962472
  Гершуни В Г. Об изменениях слуховой чувствительности при действи звука во время гипнотического сна / В Г. Гершуни, 1946. – 557-566с.
962473
  Гершуни Г.В. и др. Об изменениях слуховой чувствительности при действии звука во время гипнотического сна / Г.В. и др. Гершуни. – 557-566с.
962474
  Гершуни Г.В. и др. Об изменениях слуховой чувствительности при действии звука во время гипнотического сна / Г.В. и др. Гершуни, 1946. – с.
962475
  Гершуни Г.В. Об изменениях слуховой чувствительности при действии звука во время гипнотического сна. / Г.В. Гершуни, А.А. Князева, Л.Н. Федорова, 1946. – 566с.
962476
   Об изменениях Советской конституции. – Москва, 1935. – 162 с.
962477
  Месипуу И.В. Об изменениях состава лимфы и крови у овец, происходящих под влиянием адраналина и инсулина. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Месипуу И.В.; АН Эст.ССР. – Таллин, 1968. – 23л.
962478
  Андреева М.А. Об изменениях степени дисперсности растворов, полученных при помощи коллоидных растворителей : Автореф... канд. химич.наук: / Андреева М.А.; Гос. науч.-иссл. ин-т рентгенологии и радиологии. – Баку, 1953. – 12 с.
962479
  Щастный Ф.Ф. Об изменениях фагоцитарной функции лейкоцитов в неонатальном онтогенезе : Автореф... Канд.биол.наук: / Щастный Ф.Ф.; АМН СССР. – Москва, 1966. – 14л.
962480
  Рева А.Д. Об изменениях функциональных свойств нервных центров спинного мозга при наркозе : Автореф... канд. биол.наук: / Рева А.Д.; Днепропетровский гос. ун-т. Кафедра физиологии человека и животных. Кафедра биологической химии. – Днепропетровск, 1953. – 16 с.
962481
  Мхитарян М.А. Об изменчивости ржавчиноустойчивости сортов пшениц / М.А. Мхитарян. – Ереван, 1952. – 45с.
962482
  Максимович М.А. Об изменяемости видов // Избранные произведения русских естествоиспытателей первой половины XIX века / [ред. и вступ. ст. Г.С. Васецкого, С.Р. Микулинского ; подбор текстов С.Р. Микулинского]. – Москва : Изд-во соц.-эконом. лит-ры, 1959. – С. 116-118
962483
  Медведев Ю.В. Об измерении биокатализаторов дорожжей / Ю.В. Медведев, Н.С. Выскоцкая, 1935. – С. 576-581
962484
  Лебег А. Об измерении величин / А. Лебег. – М, 1960. – 204с.
962485
  Бунько Т.В. Об измерении дебита в дегазационных скважинах анемометром АПР-2 в режиме турбинного расходомера / Т.В. Бунько, М.Н. Дудник // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 107-115 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1607-4556
962486
  Радин Ю.П. Об измерении диэлектрической проницаемости твердых и жидких веществ волноводным методом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Радин Ю.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1965. – 9л.
962487
  Бирюкова О. Об измерении наукоемких услуг в международной торговле // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 96-106. – ISSN 0207-3676
962488
  Сами Авад Абдель Мессих Об измерении тепловых свойств тугоплавких материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Сами Авад Абдель Мессих; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1975. – 20л.
962489
  Луначарский А.В. Об изобразительном искусстве / А.В. Луначарский. – Москва
1. – 1967. – 511с.
962490
  Луначарский А.В. Об изобразительном искусстве / А.В. Луначарский. – Москва
2. – 1967. – 392с.
962491
  Ромм М.И. Об изобразительном решении фильма / М.И. Ромм. – М, 1976. – 82с.
962492
  Ленин В.И. Об изобретательстве и внедрении научно-технических достижений в производстве / В.И. Ленин. – Москва, 1973. – 240с.
962493
  Прендель Р. Об изодиморфной группе сурьмянистой и мышьяковистой кислот // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 40, [3] с. : 2 таб.
962494
  Столяров Б.В. Об изолмеризации и фрагментации карбениевых ионов при сернокислотном алкилировании. : Автореф... Канд.хим.наук: / Столяров Б.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 10л.
962495
  Ясницкий А. Об изоляционизме советской психологии : зарубежные конференции 1920-1930-х гг. // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 3. – С.101-112. – ISSN 0042-8841
962496
  Пржиялговская Н.М. Об изомеризации галоидопроизводных нафталина. : Автореф... канд. хим.наук: / Пржиялговская Н.М.; Москов. хим. технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1953. – 8л.
962497
  Шаткина Т.Н. Об изомеризации свободных алкилрадикалов и алкил-катионов в растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаткина Т.Н.; МГУ. – М, 1961. – 10л.
962498
  Флавицкий Ф.М. Об изомерии амиленов из амильного алкоголя брожения / [соч.] Флавиана Флавицкого // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – [2], 36 с. – Библиогр. в прим.
962499
  Капитонова Ю.В. Об изоморфизме и кодировании абстрактных автоматов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Капитонова Ю.В. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
962500
  Бездудный Г.М. Об изоморфизме и продолжаемости базисов пространств функций, голоморфных в п-круговых областях : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бездудный Г.М. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 5 с.
962501
  Абдуллаев Н.А. Об изохронности при нелинейных колебаниях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абдуллаев Н.А.; М-во высш.образования СССР. – Самарканд, 1956. – 5л.
962502
  Чемоданов В.И. Об изохронных системах двух дифференциальных уравней. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Чемоданов В.И.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1969. – 11л.
962503
  Моргенштерн К. Об изучении византийских историков : [пер. с нем.] / соч. Карла Моргенштерна, почетного чл. СП(б) Академии наук // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 40 с.
962504
  Белинг Д.О. Об изучении животных своего края / Д.О. Белинг, Н. Шарлемань. – Харьков : Издание Ц. С. ВУСОРа, 1926. – 119с.
962505
  Раздорский А.И. Об изучении и публикации отчетов губернаторов Великого княжества Финляндского (к постановке задачи) / А.И. Раздорский, А.С. Минаков // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 99-105. – (История ; вып. 2). – ISSN 1812-9323
962506
  Платонов К.К. Об изучении и формировании личности учащегося / К.К. Платонов, Б.И. Адаскин. – М., 1966. – 224с.
962507
   Об изучении имени существительного в 5 классе. – М., 1963. – 95с.
962508
   Об изучении истории СССР, 1938. – 40с.
962509
  Абуткова Г.В. Об изучении конъюнктуры советской торговли / Г.В. Абуткова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Госторгиздат, 1954. – 88 с.
962510
  Конисский А.Я. Об изучении личности Т. Г. Шевченки / А.Я.Конисского. – [Екатеринослав (Днепропетровск)], 1900. – 16 с. – Отд. оттиск: Днепровская молва. 1900, 13, 20, 27 февраля, №№ 7, 8, 9.


  На обл. подпись Д. Дорошенко
962511
  Шестакова А.В. Об изучении народных промыслов в школьном курсе географии России : методика и опыт // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 44-48 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0016-7207
962512
  Волковыский Р.Ю. Об изучении основных принципов физики в средней школе : пособие для учителей / Р.Ю. Волковыский. – Москва : Просвещение, 1982. – 63 с.
962513
  Кузнецов И.Д. Об изучении положения рабочих на рыбных промыслах / И.Д. Кузнецов. – 8с.
962514
   Об изучении поэмы А.Т. Твардовского "Василий Теркин". – Москва, 1967. – 16 с.
962515
   Об изучении произведений А.С.Пушкина в неполной средней и средней школе. – М., 1936. – 14с.
962516
  Плотников В.В. Об изучении просвещения вообще и истории литературы в особенности / [соч.] Вл. Вл. Плотникова. – Воронеж : В тип. В.И. Исаева, 1889. – [2], 46 с. – Отд. оттиск: Филологические записки
962517
  Платонов К.К. Об изучении психологии учащегося / К.К. Платонов. – Москва, 1961. – 144с.
962518
  Срезневский И.И. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте / Из бесед И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1860. – 75 с. – Из 1 вып. 9-го т. Известий 2-го Отд-ния Акад. наук
962519
  Срезневский И.И. Об изучении родного языка вообще и особенно в детском возрасте : из бесед И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. акад наук, 1899. – 185 с.
962520
  Фирсов Г.П. Об изучении синтаксиса и пунктуации в школе / Г.П. Фирсов. – М, 1961. – 176с.
962521
  Соколов А.В. Об изучении сложных многосторонних удобрений. / А.В. Соколов. – Л., 1932. – 47с.
962522
   Об изучении творчества А.П.Чехова по новой программе для 9 класса. – М., 1968. – 40с.
962523
  Иванов Н.И. Об изучении транспорта и транспортно-экономических связей областей (на прим. Днепропетровской обл. УССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Н.И.; Моск. транспортно-эконом. ин-тут. – М., 1953. – 17л.
962524
   Об изучении учащихся в процессе обучения и воспитания их. – Томск, 1950. – 67с.
962525
  Бен А. Об изучении характера / А. Бен. – Санкт-Петербург, 1922. – 523с.
962526
  Борис, архим. [Плотников В.В.] Об изучении церковной истории : Из акад. чтений архим. Бориса. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1890. – [4], 20 с.
962527
  Ефимов А.И. Об изучении языка художественных произведений / А.И. Ефимов. – Москва : Учпедгиз, 1952. – 144 с.
962528
  Ефимов И А. Об изучении языка художественных произведений / И А. Ефимов, . – Минск, 1953. – 140с.
962529
  Цомая В.Ш. Об изученности ледников Кавказа. / В.Ш. Цомая. – Обнинск, 1973. – 15с.
962530
  Булаховская Ю.Л. Об изысканиях Л.А. Булаховского в области "Слова о полку Игореве" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 7 (119). – C. 305-308
962531
  Булгаков Г.И. Об иконном изображении святителя Иоасафа Белгородского чудотворца / Г.И. Булгаков. – Курск : Епарх. электр. тип., 1911. – 17 с. – Отд. оттиск: Курск. епарх. вед., 1911 г.


  На тит. стр. дарственная надпись
962532
  Петров Н.И. Об иконописном отделе выставки и рефератах о нем на XII Археологическом съезде в Харькове / Н.И. Петров. – Оттиск из "Чтений в истор. общ. Нестора-лет., кн. XVII, вып. 1. – 14с.
962533
   Об Ильиче. – Л., 1970. – 632с.
962534
  Лифшиц А.Л. Об именах в "Ревизоре" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 81-89. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
962535
  Бакшеев А.Н. Об имминоэфирах и амидинах аминокислот. : Автореф... кандидата хим.наук: / Бакшеев А.Н.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1949. – 6 л.
962536
  Мейер Н.Ф. Об иммунитете у некоторых гусениц по отношению к их паразитам-наездникам / Н.Ф. Мейер // Компакт - 252272 / Н.Ф. Мейер, 1924. – 7 с.


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому (Многоуважаемому) Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
962537
  Ермилов В.Г. Об императивах Болонской декларации // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 48-61. – ISSN 1561-2465


  Важнейшим из императивов Болонской декларации выступает институт независимости высших учебных заведений. С опорой на него отечественная система высшего образования станет реально конкурентоспособной. Переход на двухуровневую подготовку студентов ...
962538
  Шелов-Коведяев Об императивах внешней политики (К философии выхода России из кризиса) // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.19-36. – ISSN 0869-0499
962539
  Ленин В.И. Об империализме и империалистах / В.И. Ленин. – Москва, 1973. – 264с.
962540
  Ленин В.И. Об империализме и империалистах / В.И. Ленин. – Москва, 1982. – 232с.
962541
  Горин А.Г. Об имперском государственном устройстве Древней руси X-XI вв. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 110-116. – ISSN 0042-8779
962542
  Труханенко А.В. Об имплицитном портретировании в литературе // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 95-97. – ISBN 966-594-839-3
962543
  Гордеев В. Об имущественной ответственности за нарушение водного законодательства // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.56-61
962544
  Галстян А.Ш. Об инактивации ферментов в почве / А.Ш. Галстян
36. – 1963. – 228 с.
962545
  Редько В.Н. Об инвариантности ключей относительно операций табличных алгебр / В.Н. Редько, Д.Б. Буй, А.С. Сенченко // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 5. – С. 3-12. – ISSN 0023-1274
962546
  Зелекин М.И. Об инвариантных кривых почти тождественных отображений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Зелекин М.И. ; МГУ. – Минск, 1961. – 4 с.
962547
  Луценко А.В. Об инвариантных относительно группы преобразований Ли мерах множеств геометрических элементов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Луценко А.В. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 8 с.
962548
  Кальмушевский И.И. Об инвариантных подпространствах и линейной эквивалентности вольтерровых операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01002 / Кальмушевский И.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
962549
  Харазишвили А.Б. Об инвариантных продолжениях меры Лебега. : Автореф... доктора физ-мат.наук: 01.01.01 / Харазишвили А.Б.; АН СССР.Ин-т математики. – К, 1981. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
962550
  Иванченко В.Ю. Об инвариантных уравнениях механики реономных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 020 / Иванченко В.Ю.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1972. – 13л.
962551
  Эйшинский А.М. Об инвариантных уравнениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Эйшинский А.М.; Самарк.гос.ун-т. – Самарканд, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
962552
  Ионушаускас А. Об инвариантных финслеровых метриках в однородных пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ионушаускас А.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
962553
  Козьмина Н.П. и Комаров П.М. Об инвентирующей способности слюнных желез и кишечника пчел различного возраста / Н.П. и Комаров П.М. Козьмина. – с.
962554
  Алпатов В.В. Об инверсиях чувствительности растений и животных к оптическим изомерам акрихина / В.В. Алпатов, О.К. Настюкова. – Москва : МОИП, 1947. – 10 с.
962555
  Козьмин Н.П., Комаров П.М. Об инвертирующей способности слюнных желез и кишечника пчел различного возраста / [соч.] Н.П. Козьмина, П.М. Комарова ; Лаборатория экологии Ин-та зоологии МГУ. – [Москва] : [Медгиз], 1933. – С.33-45. – Без обл. и тит. л. - Резюме на анг. яз. - Отд. оттиск: Зоологический журнал. 1933, т. XII, вып. 1. – Библиогр.: Бблиогр.: Литератувра с. 44
962556
  Каленова С.А. Об инвестиционной политике Казахстана // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 58-63. – ISSN 1728-8878
962557
  Раупов И.Ш. Об индексе и бифуракции периодических решений нелинейных систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Раупов И.Ш.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 12л.
962558
  Юркевич В.С. Об индивидуальном подходе в воспитании волевых привычек / В.С. Юркевич. – М, 1986. – 77с.
962559
  Гладких В. Об индивидуальном подходе к учащимся в школе и семье / В. Гладких. – Пенза, 1958. – 116с.
962560
  Зюбин Л.М. Об индивидуальном подходе к учащимся вечерних школ / Л.М. Зюбин. – М., 1963. – 52с.
962561
  Рыданова И.И. Об индивидуальном подходе учителя к учащимся 3-4-х классов начальной и средней школы в процессе обучения. : Автореф... канд. пед.наук: / Рыданова И.И.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 15л.
962562
   Об индивидуальных консультациях в заочных средних школах. – М., 1959. – 79с.
962563
  Вайну М. Об индивидуальных особенностях восприятия романа / М. Вайну. – Таллин, 1976. – 36с.
962564
  Дубровина И.М. Об индивидуальных особенностях школьников / И.М. Дубровина. – М, 1975. – 64с.
962565
  Тилебалиев А. Об Индии многоликой / А. Тилебалиев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1980. – 87 с.
962566
  Бородай С.Ю. Об индоевропейском мировозрении // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 60-90. – ISSN 0373-658Х
962567
  Сребродольский Ю.И. Об индукционных влияниях в ядре адамантана. : Автореф... канд. хим.наук: / Сребродольский Ю.И.; КПИ. – К., 1966. – 22л.
962568
  Дао Ван Ча Об индуцированном представлении и расширениях транзитивных групп преобразований на компактных однородных пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Дао Ван Ча; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 11л.
962569
  Хинен Э.Ф. Об инженерных уравнениях колебаний неидеально-упругих пластин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хинен Э.Ф.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Мех.-мат. фак. – Л., 1967. – 17л.
962570
  Рава А. Об иннервации кровобращения в легких : Исслед. А.Л. Равы, произвед. в Физиол. лаб. Ун-та св. Владимира. – Киев : В университетской тип. (И.И. Завадского), 1883. – [2], 36, IV с., 4 л. ил.


  На обл. Василию Карловичу Совинскому от автора
962571
  Казюка Е.А. Об инновационно-инвестиционном аспекте экономической устойчивости промышленных предприятий // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 4. – С. 89-92. – ISSN 1993-3541
962572
  Койчуев Т. Об инновационных подходах к реформированию постсоветского общества // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 7/8. – С. 22-28. – ISSN 0207-3676
962573
  Матлина Слава Григорьевна Об инновациях без восторгов и оваций : методологические аспекты // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 2-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  "Инновация" стала модным словом. С экранов телевизоров звучат рекламные слоганы, где с придыханием, удостоверяющим значимость продукта, упоминают словосочетания "инновационная пища", "инновационные окна", "инновационный шампунь" и т. п. Итак, ...
962574
  Матлина Слава Григорьевна Об инновациях без восторгов и оваций : методологические аспекты // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 2-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  "Инновация" стала модным словом. С экранов телевизоров звучат рекламные слоганы, где с придыханием, удостоверяющим значимость продукта, упоминают словосочетания "инновационная пища", "инновационные окна", "инновационный шампунь" и т. п. Итак, ...
962575
  Патрушева Н.А. Об иновации как факторе развития мировой энергетики : информация. Отвечаем на ваши вопросы // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 58-63 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7207
962576
  Шренк Л.И. Об иногородцах Амурского края : [в 3 т.] / соч. Л. Шренка, д. чл. Акад. наук. – Санкт-Петербург : ип. Имп. Акад. наук
Т. 2 : Этнографическая часть; Первая половина: главные условия и явления внешнего быта : ( с 37-ю литографированными таблицами и 13-ю политипажами в тексте). – 1899. – XXII, 314 с., 37 л. ил.
962577
  Шренк Л.И. Об иногородцах Амурского края : [в 3 т.] / соч. Л. Шренка, д. чл.Имп. Акад. наук. – Санкт-Петербург : ип. Имп. Акад. наук
Т. 3 : Этнографическая часть; Вторая половина: основные черты семейной,общественной и внутренней жизни : ( с 24 литографированными таблицами и 7-ю политипажами в тексте). – 1903. – XVII, 145 с., ил.
962578
  Ленин В.И. Об иностранной военной интервенции и гражданской войне в СССР / В.И. Ленин. – Москва, 1956. – 247с.
962579
  Веретенников В.И. Об иностранных, современных событию, источниках для истории Разинского восстания / Проф. В.И. Веретенников. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 171-177 с. – Без. обл. и тит. л.
962580
  Русинов Н.Д. Об иноязычном воздействии как одной из причин изменений фонетического строя древнерусского языка. Лекции / Н.Д. Русинов. – Горький, 1966. – 16с.
962581
   Об инспекторской проверке работы школ. – М., 1968. – 127с.
962582
   Об инспекторской проверке работы школ. – М., 1972. – 118с.
962583
  Флуранс П. Об инстикте и уме животных / [Соч.] П. Флуранса, непрем. секр. Акад. наук и чл. Французской Академии..... – Санкт-Петербург : Изд. Торвого Дома С. Струговщикова, Г. Похитонова, Н. Водова и К°, 1859. – [4], 166 с. – Без ориг. обл.
962584
  Флуранс П. Об инстикте и уме животных = De l"instinct et de l"intellegence des animaux. P. Flourance / П. Флуранса ; Пер. с фр. Н. Федоровой. – Санкт-Петербург : Тип. И.М. Комелова, 1900. – VIII, 151 с.
962585
  Белоусенко М.В. Об институциональной єффективности рынков // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 115-122. – Бібліогр.:14 назви. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
962586
  Лозицкая Н.И. Об инструментальном контуре зшельного спектрографа горизонтального солнечного телескопа Астрономической обсерватории Киевского университета / Н.И. Лозицкая, В.Г. Лозицкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 41-44. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Приведены результаты исследования инструментального контура эшельного спектрографа при использовании спектральных линий ртути и молекулярного кислорода (теллурических). Показано, что инструментальный контур имеет в зеленой области спектра интенсивность ...
962587
  Мартынов Д.Я. Об инструментальном определении дальности видимости в горизонтальном направлении / Д.Я. Мартынов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1943. – 65 с.
962588
  Ачилов Д. Об интегор-экстремальных уравнениях теории оптимального управления созданием запасов : Автореф... канд физ-мат.наук: 003 / Ачилов Д.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1968. – 18л.
962589
  Пфейффер Г.В. Об интегралах канонической системы дифференциальных уравнений // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 6 с.
962590
  Перестюк Н.А. Об интегральном множестве одной слаболинейной системы с импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, О.В. Вышенская // Конференция "Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и матем. физики" вторые Боголюбовские чтения. Тезисы докладов
962591
  Нгуен Тхи Там Бак Об интегральном представлении положительно определенных обобщенных ядер через собственные функции дифференциальных операторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 002 / Нгуен Тхи Там Бак ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
962592
  Горбачук В.М. Об интегральном представлении эрмитово-индефининых ядер : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Горбачук В. М.; Объед. уч. сов. ин-тов матем., киберн. и Главн. астрон. обсерват АН УССР. – К., 1964. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
962593
  Пфейффер Г.В. Об интегральных инвариантах (n-1)-го порядка / [статья] Г.В. Пфеффера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [10] с.
962594
  Перестюк М.О. Об интегральных множествах одного класса дифференциальных уравнений, подверженных импульсному воздействию // 3 Респ. симпоз. по диф. и инт. уравн. Тезисы докладов.
962595
  Гольдман М.Л. Об интегральных представлениях и рядах Фурье многих переменных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Гольдман М.Л.; МВ и ССО РСФСР. Московский ин-т электронного машиностроения. – М., 1972. – 10л.
962596
  Дзебисов Х.П. Об интегральных предсталениях голоморфных функций в пространстве C2(n>1), свойства некоторых интегралов и их приложение к решению краевых задач. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Дзебисов Х.П.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1976. – 15л.
962597
  Елистратова М.В. Об интегральных преобразованиях Ханкеля и некоторых их приложениях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Елистратова М.В.; Ростовский гос.ун-т. – Куйбышев, 1964. – 8л.
962598
  Ли Мун Су Об интегральных уравнениях Вольтерра с разрывным оператором : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ли Мун Су; АН БССР. Объедин. совет Ин-та физики, Ин-та математики и вычислит. техники и Ин-та физики твердого тела и пол. – Минск, 1966. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
962599
  Джанашия Г.А. Об интегральных уравнениях типа свертки и их связи з задачей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джанашия Г. А.; АН ГССР, Тбил. мат. ин-т. – Тбилиси, 1965. – 10л.
962600
  Колесов А.В. Об интеграции дополнительного и общего образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 122-124. – ISSN 0869-561Х
962601
  Ольгинский А.Г. Об интеграции естественнонаучніх дисциплин // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С187-191.


  Трансформація освіти за 10 років ХХ ст.
962602
  Егорова Н.И. Об интеграции российских вузов в мировое образовательное сообщество // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – С. 5-19. – ISSN 1609-4646


  Реформирование российской системы образования: концепции стандартов и содержания.
962603
  Штаерман И. Об интегрировании дифференциальных уравнений равновесия упругих оболочек / И. Штаерман. – К., 1924. – 56 с.
962604
  Штаерман И. Об интегрировании дифференциальных уравнений равновесия упругих оболочек / И. Штаерман. – К., 1927. – С. 96-112
962605
  Салиев А. Об интегрировании дифференциальных уравнений, связанных с системой прока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Салиев А.; АН УзССР. Объединен. учен. совет отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1966. – 22л.
962606
  Тарапова Елена Ивановна Об интегрировании некоторых нелинейных уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тарапова Елена Ивановна; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1982. – 18л.
962607
  Завьялов Ю.С. Об интегрировании некоторых уравнений неизентропическог движения газа : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завьялов Ю.С.;. – Москва, 1956. – 17л.
962608
  Бадальян Р.Г. Об интегрировании одного нелинейного уравнения колебательного движения : Дис... канд. физ.-мат. наук: / Р.Г. Бадальян ;, 1953. – 59 л.
962609
  Бадальян Р.Г. Об интегрировании одного нелинейного уравнения колебательного движения : Автореф... канд.физ-матнаук: / Бадальян Р.Г.; КГУ, 1953. – 8л.
962610
  Алексева С.И. Об интегрировании систем линейных дифференциальных урвнений с быстро меняющимися решениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Алексева С.И. ; КГПИ им. Горького. – Киев, 1974. – 18 с.
962611
  Волков Д.Б. Об интегрировании уравнения класса Фукса с четырьмя особыми точками / Д.Б. Волков. – Москва, 1991. – 36 с.
962612
  Акижанов А. Об интегрировании уравнения теплопроводности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Акижанов А.; АН Киргиз. ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1964. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
962613
  Пфейффер Г.В. Об интегрировании уравнения Якоби: ( ... ) / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 9 с.
962614
  Хокинс Д. Об интеллекте = On intelligence / Джефф Хокинс и Сандра Блейксли ; [ перевод с англ. Т.А. Мороз, Е.А. Черненко ; под ред. Е.А. Черненко ]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2007. – 240 с. – ISBN 978-5-8459-1139-1
962615
  Ленин В.И. Об интеллигенции / В.И. Ленин. – Москва, 1982. – 173с.
962616
  Ким И.С. Об интеллигизировании всего общества / И.С. Ким. – Пхеньян, 1982. – 55с.
962617
  Живков Т. Об интенсивном развитии социалистической экономики в НРБ / Т. Живков. – М., 1967. – 471с.
962618
  Мамизерова Л.И. Об интенсивностях линий спектров комбинационного рассеяния малых частот, обусловленных вращательными качаниями молекул в органических кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Мамизерова Л.И.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
962619
   Об интенсивных внутренних волнах в прибрежной зоне залива Петра Великого (Японское море) / И.О. Ярощук, А.П. Леонтьев, А.В. Кошелева, А.А. Пивоваров, А.Н. Самченко // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 9. – С. 55-62 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
962620
  Кондиленко И.И. Об интенсивости линий .......рассеяного света / И.И. Кондиленко. – Киев, 1962
962621
  Аркусова И.В. Об интенсификации обучения иностранному языку в условиях реформирования высшего военного образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2008. – № 3. – С. 287-297.
962622
  Афанасьев В.Г. Об интенсификации развития социалистического общества : проблемы взаимодействия науки, техники и управления / В.Г. Афанасьев ; АОН при ЦК КПСС, Кафедра науч. коммунизма. – Москва : Мысль, 1969. – 152 с.
962623
  Воловченко И.П. Об интенсификации сельскохозяйственного производства на основе широкого применения удобрений, развития орошения, комплексной механизации и внедрения достижений науки и передового опыта для быстрейше / Воловченко И.П. – Москва, 1964. – 64 с.
962624
  Пономарев В.В. Об интерактивном улучшении качества последипломного образования врачей-неврологов // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 4 (58). – C. 127-128. – ISSN 2224-0713
962625
  Выханду Л.К. Об интерационных методах решения уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Выханду Л.К.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 8л. – Бібліогр.:с.7
962626
  Ленин В.И. Об интервенции / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1931. – 199с.
962627
  Шаровольский И.В. Об интересе, представляемом западно-европейским героическим эпосом. – Б.м. : б. и. – 22 с. – Отд. оттиск


  Нстоящая статья была прочитана с сокращениями в качестве вступительной лекции 5-го февраля 1907 г
962628
  Бакшеев Е.А. Об интересном и малоизвестном! / Е.А. Бакшеев. – 2-е изд., доп. – Киев : Київміськдрук, 2012. – 85 с. : илл.
962629
  Алексеенко Ф.М. Об интересных папоротниках восточного Кавказа / Ф. Алексеенко. – [Юрьев] : Тип. К Маттисена, 1902. – С. 23-27. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Тр. бот. сада Юрьевск. ун-та. 1902, т. III, вып. 1, с. 23-27
962630
  Белецкий А.А. Об интернационализмах / Белецкий А.А. – [Б. г. : б. и. – С. 59-80
962631
  Брежнев Л.И. Об интернационализме и дружбе народов / Л.И. Брежнев. – Москва, 1981. – 702 с.
962632
  Лю Шао-ци Об интернационализме и национализме / Лю Шао-ци, 1949. – 40с.
962633
  Белоусов В.И. Об интернациональном воспитании трудящихся / В.И. Белоусов. – Москва : Политиздат, 1972. – 184 с.
962634
  Грынь В.И. Об интернациональных процессах по непересекающимся подобластям для систем эллиптических уравнений / В.И. Грынь, В.П. Пащенко. – Москва, 1991. – 50 с.
962635
  Липчинский А.Г. Об интерполировании аналитических функций рациональными дробями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Липчинский А.Г.; Калининский гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 16л.
962636
  Трошин Г.Д. Об интерполировании в некоторых классах аналитических функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Трошин Г.Д.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1953. – 8 с.
962637
  Повчун Людмила Павловна Об интерполировании на неограниченных множествах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Повчун Людмила Павловна; Ин-т прикл. математики и механики АН УССР. – Донецк, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
962638
  Тихомиров Н.Б. Об интерполировании на счетном множестве с одной предельной точкой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тихомиров Н. Б.; Калин.гос. пед. ин-т. – Калинин, 1968. – 14л.
962639
  Сорокин Г.А. Об интерполировании целых функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Сорокин Г.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 7л.
962640
  Омаров С.О. оглы Об интерполяции и прогнозе случайных процессов и полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 10.01.05 / Омаров С. О. оглы ; МВ и ССО УССР , УГУ. – Киев, 1983. – 15 с.
962641
  Омаров С.О. Об интерполяции и прогнозе случайных процессов и полей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Омаров С.О.; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – К., 1983. – 134л.
962642
  Нагорный В.Н. Об интерполяции случайных процессов и полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Нагорный В.Н. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
962643
  Дуйсеков А.К. Об интерполяции сплайнами пятой степени и их применение в методе коллокаций. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Дуйсеков А.К.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.10-12
962644
  Младов А.Г. Об интерполяции целых функций и функций, аналитических в круге. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Младов А.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ механики и математики. – Москва, 1952. – 12 с.
962645
  Пиранашвили З.А. Об интерполяции, аппроксимации и некоторых аналитических свойствах случайных процессаов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Пиранашвили З.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 13л.
962646
  Конверский А.Е. Об интерпретации аналитических и синтетических истин // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 45
962647
  Тарарак А.В. Об интерпретации европейского наполеоновского мифа в русской литературе // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 142-149. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)
962648
  Домащенко А.В. Об интерпретации и толковании : монография / А.В. Домащенко. – Донецк : ДонГУ, 2007. – 276, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. ; указ. имен: с. 273-276. – ISBN 966-639-281-Х
962649
  Кворцов Дмитрий Павлович Об интерпретации пропозициональных и предикатных формул посредству финитных и нефинитных задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кворцов Дмитрий Павлович; МГУ. – М., 1980. – 14л.
962650
  Цыпин П.Е. Об интертипных отношениях // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный ин-т соционики ; глав. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, В.В. Гуленко , Е.А. Донченко [и др.]. – Киев, 2014. – № 6 (117). – С. 31-35. – ISSN 1680-4325
962651
  Раскутин С.А. Об интерферометрическом измерении толщины прозрачной пленки, нанесенной на прозрачную положку. / С.А. Раскутин. – М., 1967. – 14с.
962652
  Булаховский Л. Об интонационных суффиксальных дублетах в праславянском языке / Л. Булаховский. – [15 с.]. – Отд.отт.
962653
   Об информативности и точности некоторых полевых методов исследования грунтов / Г.В. Жорник, М.Н. Крамаренко, В.В. Чмырь, В.А. Шибецкая // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 73-77 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геология ; № 7)
962654
  Тимошин Ю.В. Об информативности сейсмических данных // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 26-33. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 3)
962655
  Тимошин Ю.В. Об информативности сейсмических данных // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 26-33. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геология ; № 3)
962656
  Садовничий В.А. Об информатике и ее преподавании в школе : [доклад на Всероссийском съезде учителей информатики в МГУ имени М.В. Ломоносова, 24 марта 2011 г.] / [Академик В.А. Садовничий]. – Москва : [б. и.], 2011. – 24 с. – На обл. : МГУ - школе
962657
  Мироненко А.Н. Об информацино-креативной системе топогеодезического и навигационного обеспечения / А.Н. Мироненко, С.О. Дубенсков, В.А. Радионов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 10. – С. 42-46. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
962658
  Шоломов Л.А. Об информационной сложности задач, связанных с синтезом минимальных схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.009 / Шоломов Л.А.; Ин-т приклад. матем. АН СССР. – М., 1971. – 8л.
962659
  Плющ А.Н. Об информационном влиянии политических субъектов на электорат // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1 (309). – С.77-86. – ISSN 0132-1625
962660
  Чернюк М.О. Об информационном и структурном соотношении между сознательным и бессознательным в психике человека // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 292-295
962661
  Шамаев В.Г. Об информационном обеспечении научных исследований // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2013. – Т. 83, № 10, октябрь. – С. 910-914. – ISSN 0869-5873


  Автор статьи, демонстрируя, насколько остро стоит вопрос информационного обеспечения в России, указывает на возможности, реализуя которые можна добиться существенного прогресса в данной области.
962662
  Герджиков В.С. Об инфракрасных сингулярностях в квантовой электродинамике. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Герджиков В.С.; ЛГУ. – Л, 1974. – 14л.
962663
  Шейнберг М.В. Об инъективных и плоских банаховых модулях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Шейнберг М. В.; Моск. гос. пед. инт. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
962664
  Белый Т.А. Об ионной и электростатической природе активации линейных облачных аномалий над сейсмически активными зонами / Т.А. Белый, Ю.А. Зеленин // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 3. – С. 145-154 : рис. – Библиогр.: с. 153-154. – ISSN 0203-3100
962665
  Розенталь И.С. Об ипселатеральном корковом представительстве для тактильной чувствительности у собак / И.С. Розенталь, 1949. – С. 668-674. – Отд. отиск
962666
  Ландкоф В.С. Об иррегулярных точках обобщенной задачи Дирихле : Дис. ... канд. физ.-мат.наук / Ландкоф В. С. – 52 л. – Бібліогр. : л. 51-52
962667
  Матвеев Р.Ф. Об искажении сигналов ИКМ в световодных линиях связи при многопучковой передаче / Р.Ф. Матвеев. – Москва, 1974. – 20 с.
962668
  Богачев В.В. Об ископаемых китообразных Кавказа / В.В. Богачев. – Баку, 1939. – С. 153-159
962669
  Мартынов А.В. Об ископаемых насекомых третичных отложений Ашутаса Зайсанского уезда / А.В. Мартынов. – [Ленинград], 1929. – С. 173-216
962670
  Хабаков А.В. Об ископаемых радиолярия из сланцев северной Камчатки / А.В. Хабаков, 1932. – с.
962671
  Коровин М.К. Об ископаемых углях и угленосных районах Западной Сибири и Восточно-Сибирского края. / М.К. Коровин. – Новосибирск-Москва-Ленинград-Грозный, 1935. – 58с.
962672
  Езова С. Об искренности и лицемерии... : специфика общения на службе // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 6. – С. 22-23. – ISSN 0869-4915
962673
  Плиний Об искусстве / Плиний. – Одесса. – 91с.
962674
  Воронский А. Об искусстве / А. Воронский. – Москва, 1925. – 63с.
962675
  Маркс Об искусстве / Маркс, Энгельс и. – Москва, 1933. – 280 с.
962676
  Лежнев А. Об искусстве / А. Лежнев. – М. : Художественная литература, 1936. – 275 с.
962677
  Герцен А.И. Об искусстве / А.И. Герцен; Сост.: В.А. Путинцев, Я.Е. Эльсберг. – Москва : Искусство, 1954. – 447 с.
962678
  Маркс К. Об искусстве : [Сб.] / К. Маркс, Ф. Энгельс; Сост. [и автор вступ. ст.] М. Лифшиц; [Комм. А. Выгодского, Г. Фридлендера]. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1957. – XXVIII, 631 с., 2 л. портр.
962679
  Маркс К. Об искусстве / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва
Т. 2. – 1957. – 758с.
962680
  Руссо Об искусстве / Руссо, Ж-Ж. – Москва, 1959. – 708 с.
962681
  Крамской И.Н. Об искусстве / И.Н. Крамской. – М., 1960. – 214с.
962682
  Кардовский Д.Н. Об искусстве : воспоминания, статьи, письма / Д.Н. Кардовский; сост.: Е.Д. Кардовская; ред.: Д.А. Шмаринов. – Москва : Академия художеств СССР, 1960. – 340 с.
962683
  Энгр Ж. Об искусстве / Ж. Энгр. – М, 1962. – 171с.
962684
  Шевченко Т.Г. Об искусстве / Т.Г. Шевченко. – Москва : Искусство, 1964. – 243 с.
962685
  Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве / К. и Энгельс Ф. Маркс. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1967. – 584с.
962686
  Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве / К. и Энгельс Ф. Маркс. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1967. – 726 с.
962687
  Гарсиа Лорка Об искусстве / Гарсиа Лорка. – Москва : Искусство, 1971. – 310с.
962688
  Герасимов С.В. Об искусстве : (О традициях и новаторстве) / С.В. Герасимов. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 59 с.
962689
  Достоевский Ф.М. Об искусстве / Ф.М. Достоевский. – Москва : Искусство, 1973. – 632 с.
962690
  Гете И.В. Об искусстве / И.В. Гете. – Москва : Искусство, 1975. – 623 с.
962691
  Мархлевский Ю.Ю. Об искусстве / Ю.Ю. Мархлевский. – М., 1976. – 376с.
962692
  Маркс К. Об искусстве / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва : Искусство
Т. 1. – 1976
962693
  Маркс К. Об искусстве / К. Маркс, Ф. Энгельс. – Москва : Искусство
Т. 2. – 1976. – 720 с.
962694
  Блок А.А. Об искусстве / А.А. Блок; [сост. и вступит. ст., примеч. Л.К. Долгополова]. – Москва : Искусство, 1980. – 503 с.
962695
  Луначарский А.В. Об искусстве : в 2-х т. / А.В. Луначарский. – Москва
Т. 1. – 1982. – 472 с.
962696
  Луначарский А.В. Об искусстве / А.В. Луначарский. – Москва
Т. 2. – 1982. – 391с.
962697
  Бодлер Ш. Об искусстве : пер. с франц. / Ш. Бодлер; сост.: Ю.Н. Стефанов, А.Д. Чегодаев ; [вступ. ст. В.В. Левика ; послесл. В. Мильчиной, с. 394-420 ; коммент. Ю. Стефанова]. – Москва : Искусство, 1986. – 422 с., [41] л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 344-393
962698
  Цветаева М.И. Об искусстве / М.И. Цветаева. – Москва, 1991. – 478с.
962699
  Эткинд Е.Г. Об искусстве быть читетелем / Е.Г. Эткинд. – Л., 1964. – 50с.
962700
  У-цзы Об искусстве ведения войны / У-цзы; Под ред. Разина Е.А. – Москва : Военное издательство, 1957. – 40 с.
962701
  Болдырев С. Об искусстве воспитания. Записки инструкторов-общественников / С. Болдырев, В. Сурганов, Л. Гурвич. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 112 с.
962702
  Гончаров А.Д. Об искусстве графики / А.Д. Гончаров; ред.: З. Костюшина. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 81, [3] с.
962703
  Кашуба В.В. Об искусстве дизайна интерьера в "золотом" десятилетии XXI // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2012. – № 2 (58). – С. 115-122. – ISSN 1684-2618


  Статья не столько о креативных лидерах в дизайне частного интерьера и новом авангардном поколении, достигнутых результатах, сколько о заделе для новой эры. Конкретных некоторых итогах прошедшего «золотого» десятилетия искусства изображать и создавать ...
962704
  Грум-Гржимайло Об искусстве дирижера / Грум-Гржимайло. – М., 1973. – 40с.
962705
  Монтель Мишель Об искусстве жить достойно. / Монтель Мишель. – М., 1973. – 206с.
962706
  Монтель Мишель Об искусстве жить достойно. / Монтель Мишель. – 2-е изд. – М., 1975. – 206с.
962707
  Проскуряков В.А. Об искусстве жить. / В.А. Проскуряков. – Москва, 1966. – 176с.
962708
  Прокофьев В.Н. Об искусстве и искусствознании / В.Н. Прокофьев. – Москва, 1985. – 301 с.
962709
  Шагинян М.С. Об искусстве и литературе : статьи и речи (1933-1857) / М.С. Шагинян; М. Шагинчн. – Москва : Советский писатель, 1958. – 605 с.
962710
  Толстой Л.Н. Об искусстве и литературе / Лев Толстой. – Москва : Советский писатель
Т. 1. – 1958. – 608 с.
962711
  Толстой Л.Н. Об искусстве и литературе / Лев Толстой. – Москва : Советский писатель
Т. 2. – 1958. – 576 с.
962712
  Крупская Н.К. Об искусстве и литературе / Н.К. Крупская. – Л.-М, 1963. – 282с.
962713
  Кибрик Е.А. Об искусстве и художниках / Е.А. Кибрик. – М., 1961. – 311с.
962714
  Ефимов И.С. Об искусстве и художниках : художественное и литературное наследие / И.С. Ефимов; сост.: А.Б. Матвеева, А.И. Ефимов. – Москва : Советский художник, 1977. – 424 с.
962715
  Герчук Ю.Я. Об искусстве книги / Ю.Я. Герчук. – М., 1977. – 48с.
962716
  Гроссман Л.П. Об искусстве лектора / Л.П. Гроссман. – М., 1970. – 39с.
962717
  Иванов А.П. Об искусстве пения / А.П. Иванов. – Москва : Профиздат, 1963. – 104 с.
962718
  Варданян Э.А. Об искусстве перевода Масеяна (на материалах двух переводов "Гамлета") : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Варданян Э.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 31л.
962719
   Об искусстве полемики. – Москва, 1980. – 303с.
962720
   Об искусстве полемики. – 2-е изд. доп. – М., 1982. – 336с.
962721
  Андроникова М.И. Об искусстве портрета / Андроникова М.И. ; [послесл. И.С. Зильберштейна]. – Москва : Искусство, 1975. – 326 с. : ил.
962722
  Аристотель Об искусстве поэзии : греческий текст с пер. и объясн. Владимира Аппельрота, преп. Моск. 5 гимназии / Аристотель. – Москва : Скл. изд.: маг. "Начальная школа" ; [Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа], 1893. – IV, 97 с.
962723
  Аристотель Об искусстве поэзии / Аристотель; Пер. с древнегр. В.Г. Аппельрота; Ред. Ф.А. Петровского. – Москва : Художественная литература, 1957. – 183 с. – На обл. загл.: Поэтика. – (Памятники мировой эстетической и критической мысли)
962724
  Петрова Александра Об искусстве создания сада, динамическом развитии и вдохновении // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 62-63 : фото
962725
  Станиславский К.С. Об искусстве театра / К.С. Станиславский. – Москва, 1982. – 508с.
962726
  Завадский Ю. Об искусстве театра. / Ю. Завадский. – М., 1965. – 348с.
962727
  Юровский А.Я. Об искусстве телевидения. / А.Я. Юровский. – М., 1965. – 71с.
962728
   Об искусстве чтеца. – Москва, 1960. – 143 с.
962729
  Аксенов В.Н. Об искусстве чтеца / В.Н. Аксенов. – Москва, 1960. – с.
962730
  Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре / В.А. Фаворский. – Москва, 1986. – 238 с.
962731
  Салтыков-Щедрин Об искусстве. / Салтыков-Щедрин. – Л.Москва, 1949. – 400с.
962732
  Чапек Карел Об искусстве. / Чапек Карел. – Л., 1969. – 295с.
962733
  Валери П. Об искусстве. / П. Валери. – Москва, 1976. – 622с.
962734
  Пастернак Б.Л. Об искусстве: "Охранная грамота" и заметки о худож. творчестве / Б.Л. Пастернак. – Москва, 1990. – 396с.
962735
  Ширяев М.Н. Об искусстве: ребусы, головоломки, задачи. / М.Н. Ширяев. – Алма-Ата, 1984. – 49с.
962736
  Чирвинский П.Н. Об искусственных фульгуритах = Sur les fulgurites artificielles, par Pierre Tehirwinski. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Об-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 6 с. – Отд. оттиск из: Записки Киевск. Общ-ва Естествоиспытателей. 1904


  Содержание конвалюта: 1. Чирвинский П.Н. Об искусственных фульгуритах=Sur les fulgurites artificielles, par Pierre Tehirwinski.– Киев:Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. Об-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904 2. Злотчанский П. Прямолинейная тригонометрия ...
962737
  Чирвинский П.Н. Об искусственных фульгуритах / П.Н. Чирвинский. – Киев : Тип.Императ.Ун-та Св.Владимира, Акц.Об-ва Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1904. – [2], 6 с., 1 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз.; рез. на фр. яз. - Отд.оттиск из "Записок Киевск.О-ва Естествоиспыт" за 1904 г.


  На обл. дарств. надпись от автора
962738
  Климович Л.И. Об исламе / Л.И. Климович, 1937. – 80с.
962739
  Срезневский Б.И. Об испарении с поверхности человеческого тела и растений / [соч.] Б.И. Срезневского. – Отд.отт из "Трудов съезда по климатологии, гидрологии и бальнеол. – [Санкт-Петербург] : [Тип. П.П. Сойкина], 1905. – 22 с.
962740
  Пеунов В.К. Об исполнении доложить : Роман, повести / В.К. Пеунов. – Киев : Дніпро, 1983. – 424с.
962741
  Корбут Н.Ю. Об использовании "мультимедиа" в презентации археологических исследований // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / М-во культури і мистецтва України, Ін-т пам"яткоохоронних досліджень ; голов. ред. В.П. Дудкін ; редкол.: М.Ю. Відейко, В.Є. Герасимчук, М.І. Жарких [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 1. – С. 59-60


  "В то время, когда космические корабли бороздят просторы вселенной и инопланетный разум в облике полтергейсов и т.д. штурмует нашу Матушку Землю, мы давим на пупки (кнопки) своих компутеров и считаем, что лучшей пишущей машинки нам просто не найти. ...
962742
  Дегтярев А.И. Об использовании аксиом функциональной рефлексивности в P&R процедуре опровержения / А.И. Дегтярев. – Киев, 1975. – 28 с.
962743
  Зажицкий В.И. Об использовании в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 61-71. – ISSN 0132-0769
962744
  Ильина Т.А. Об использовании в курсах педагогики материалов 25 съезда КПСС и новых паритйно-правительственных документов / Т.А. Ильина. – М., 1978. – 115с.
962745
   Об использовании возможности физического воспитания и спорта для формирования здорового призывного контингента Украины: исторический обзор / С.В. Гоманюк, Г.В. Фесенко, П.А. Билым, И.А. Черепнев // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 110-125 : рис., табл. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 2311-1828
962746
   Об использовании вычислительных срвдств для обработки учетно-плановой информации. – Минск
1. – 1968. – 124с.
962747
  Жижимов О.Л. Об использовании географических координат при поиске библиографической информации / О.Л. Жижимов, Н.А. Мазов // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 54-61. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены некоторые аспекты поиска информации по критериям, задаваемым географическими координатами; возможности различных систем метаданных (MARC21, RUSMARC, GILS, GEO), способы построения поисковых запросов и их представление в стандартизованном ...
962748
   Об использовании гидрохимических показателей при физико-географическом районировании : геоморфологические исследования и картографирование / Д.В. Закревский, В.П. Пелешенко, Л.Н. Горев, Н.И. Ромась // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 94-99 : Табл., карта. – Бібліогр.: 8 назв
962749
  Веселый Я. Об использовании законов общественного развития в строительстве социализма в Чехословакии : Автореф... канд. филос.наук: / Веселый Я.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1957. – 20л.
962750
  Махмутов М.И. Об использовании зарубежного опыта контроля знаний / М.И. Махмутов, Т.А. Шайхуллин // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 9. – С. 99-103. – ISSN 0869-561Х


  На примере Туниса
962751
  Щербакова Л.П. Об использовании избыточных признаков при идентификации фонем : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.660 / Щербакова Л.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 20 с.
962752
  Ордынская Л.В. Об использовании известковых отходов на кислых почвах / Л.В. Ордынская. – Горький, 1957. – 20с.
962753
  Воронцов А.В. Об использовании информационных технологий в преподавании социологических дисциплин / А.В. Воронцов, В.Г. Лукьянов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6 (326 ). – С. 94-98. – ISSN 0132-1625
962754
  Медведева О.П. Об использовании калийного потенциала для оценки обеспеченности почвы доступным калием : Автореф... канд. с.-х.наук: 533 / Медведева О.П.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1968. – 16л.
962755
  Таусон В.Л. Об использовании коэффициентов сокристаллизации изоморфных примесей для определения концентраций элементов в рудоносных растворах (на примере Mn/Fe-отношения в магнетите) / В.Л. Таусон, Н.В. Смагунов, С.В. Липко // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 8. – С. 1441-1447 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1446-1447. – ISSN 0016-7886
962756
  Шевченко Л.А. Об использовании ландшафных индикаторов при оценке условий движения транспорта на болотах (на прим. Европ. терит. СССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 694 / Шевченко Л. А.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1971. – 32л. – Бібліогр.:с.30-31
962757
  Костицина Л.И. Об использовании метода изображений для построения фильтрационных течений жидкости и газа в кусочно-однородных средах : Автореф... канд. физ. ма.наук: / Костицина Л. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 6л.
962758
  Каримова Д Об использовании микрометрических привязок для определения собственных движений звезд относительно внегалактических туманностей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каримова Д, К.; МГУ. – М., 1954. – 7л.
962759
  Гунаев З.С. Об использовании некоторых типологических сходств между английским и дагестанскими языками в обучении английскому языку в национальных школах Дагестана / З.С. Гунаев. – Махачкала, 1960. – 100с.
962760
  Маторина Н. Об использовании нетрадиционных заданий на занятиях по языку в педагогическом вузе // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 7. – С. 197-203. – ISSN 2411-6548
962761
  Юргенсон А.Я. Об использовании нормативов при анализе производительности труда в растениеводстве : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Юргенсон А.Я.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1974. – 48л.
962762
  Исаев Р.С. Об использовании оптических аналогий в задачах излучения равномерно движущихся источников на неоднородностях среды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Исаев Р.С.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1989. – 17л.
962763
  Дубров Н.А. Об использовании ортогональных функций-переносчиков и оценке эффективности систем передачи информации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Дубров Н.А. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
962764
  Топерверг Б.П. Об использовании поляризованных нейтронов для исследования тензора спиновых корреляций в магнетиках / Б.П. Топерверг. – Ленинград : ЛИЯФ, 1984. – 48 с.
962765
  Силаева В.Л. Об использовании понятия "виртуальность" // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 8 (316). – С. 19-25. – ISSN 0132-1625
962766
   Об использовании решетчатых дифференциальных уравнений с запаздыванием для моделирования иммуносенсора / В.П. Марценюк, И.Е. Андрущак, П.Н. Зинько, А.С. Сверстюк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 3, май - июнь. – С. 37-45. – ISSN 0572-2691
962767
  Сметанин Ю.И. Об использовании сжиженного углекислого газа в качестве экстрагента при производстве галеновых препаратов валерианы : Автореф... канд. фармацевт.наук: 790 / Сметанин Ю.И.; Харьк. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1970. – 19л.
962768
  Коновалова Т.И. Об использовании сложных предложений с сочинительной связью в художественных текстах новогреческого языка (в сопоставлении с русским) // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 78-83. – ISBN 966-8906-05-5
962769
  Валуйская Ю М. Об использовании современных возможностей психологической науки для углублённого изучения феномена убийцы // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.119-129
962770
  Гельман Р.Н. Об использовании стереофотограмметрии при изучении динамики на склонах / Р.Н. Гельман, П.Г. Михайлюкова, О.В. Тутубалина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 4. – С. 25-30 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
962771
  Несинова С.В. Об использовании термина "институт" в сфере права // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 150-153
962772
   Об использовании технических средств обучения. – Челябинск, 1966. – 28с.
962773
   Об использовании технических средств при обучении иностранным языкам. – М., 1964. – 93с.
962774
  Чурилова Е.А. Об использовании топографических карт из атласов для VI класса : учителю на заметку // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 8. – С. 53-56 : Табл. – ISSN 0016-7207
962775
  Рачковская М.М. Об использовании торфа в качестве субстрата в теплицах и парниках : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Рачковская М.М.; Совет по присуждению учен. степеней по биол. наукам Томского гос. ун-та им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
962776
  Пильник Н.П. Об использовании фиктивных переменных для решения проблемы сезонности в моделях общего экономического равновесия / Н.П. Пильник, И.Г. Поспелов, И.П. Станкевич // Экономический журнал Высшей школы экономики : научно-информационный журнал. – Москва, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 249-270 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1813-8691
962777
  Сидоров А.А. Об использовании фосфорной кислоты сахарной свеклой при различных способах удобрения. : Автореф... канд. с-х.наук: / Сидоров А.А.; Мин. сел. хоз. СССР. Укр. с.-х. акад. – К., 1961. – 21л.
962778
  Антипов И.Т. Об использовании цифровых средне- и малоформатных камер для аэрофотосъемки / И.Т. Антипов, Е.А. Кобзева // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 29-34 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
962779
  Черномашенцев Г.М. Об исправлении измеримых периодических функций многих переменных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Черномашенцев Г.М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1968. – 7л.
962780
  Бусурулов А.А. Об исследование некоторых интегральных уровней с помощью р-аналитических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бусурулов А. А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1969. – 10л.
962781
  Гладкий А.В. Об исследовании акустических полей в областях с импедансной границей / А.В. Гладкий, Ю.А. Гладкая, Д.Я. Хусаинов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2009. – № 2 (98). – С. 20-27. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Рассморена задача моделирования и формирования заданных свойств акустического поля в осесимметричном волноводе с импедансной границей. Исследованы свойства вспомогательной волноводной спектральной задачи с самосопряженным (несамосопряженным) ...
962782
  Шубова Н.А. Об исследовании лексических подсистем языка. / Н.А. Шубова. – М., 1970. – 129с.
962783
  Мирзахметов М. Об исследовании литературного наследия Абая Кунанбаева : Автореф... канд. филол.наук: / Мирзахметов М.; Казахский гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1964. – 16л.
962784
  Байрамова П. Об исследовании невербальной коммуникации // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 145-153


  В статье прослеживается история исследования невербальной коммуникации как предмета научного изучения в России, США, Турции и других странах. Отмечается, что в трудах древних греков, римлян, китайцев содержатся сведения о том, что сегодня назвали бы ...
962785
  Иноземцева Н.Г. Об исследовании некоторых моделей многих взаимодействующих частиц в статистической механике классических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Иноземцева Н.Г.; МГУ. – М., 1977. – 12л.
962786
  Буртан М. Об исследовании оператора типа Шредингера в сулчае наличия особенностей у потенциала : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Буртан М.; ЛГУ. – Ленинград, 1955. – 5л.
962787
   Об исследовании проблемы взаимодействия социальных институтов во внешкольном воспитании учащихся. – М., 1983. – 127с.
962788
  Адылов Камол Ахрарович Об исследовании удара по стержням и канатам при упругих и упруго-пластических деформациях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Адылов Камол Ахрарович ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Мех.-мат. фак. – Москва, 1977. – 15 с.
962789
  Савельев А.А. Об исследовании энергетических характеристик атомно-ионных образований / А.А. Савельев. – Москва, 1970. – 20с.
962790
  Горбенко Е.В. Об исследованиях колебаний в жидкостных ракетных двигателях учеными Днепропетровщины // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 164-173. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Обобщены результаты и проведен анализ работ ученых Днепропетровского региона по исследованию низкочастотных и высокочастотных колебаний в жидкостных ракетных двигателях. Рассмотрены монографии, диссертации, статьи, которые исследовали вопросы динамики ...
962791
  Батанов Г.М. Об исследованиях лаборатории М. С. Рабиновича в 60-70 годах // История науки и техники : научный журнал / ООО Издательство "Научтехлитиздат". – Москва, 2008. – № 4. – с. 45-53
962792
  Приказчиков Г.П. Об истечении вязко-пластической массы из щели. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Приказчиков Г.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Механ.-матем. ф-тет. Каф. теории упругости. – М., 1965. – 3л.
962793
  Каринский М.И. Об истинах самоочевидных / [Соч.] М.И. Каринского. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева
[Вып. 1]. – 1893. – 196 с.
962794
  Скот Иоанн Дунс Об истине в вещах и истине в разуме // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2009. – № 5 (сентябрь-октябрь). – С.97-99. – ISSN 0236-2007
962795
  Алексеев Ф П. Об истине и дымном шлейфе / Ф П. Алексеев. – Москва, 1981. – 152 с.
962796
  Валла Лоренцо Об истинном и ложном благе. О свободе воли / Валла Лоренцо; Отв.ред. А.Х.Горфункель Пер. с латин. – Москва : Наука, 1989. – 474с. – (Памятники философской мысли). – ISBN 5-02-007979-0
962797
  Жданов Д.А. Об истинности и правильности мышления : Автореф... канд. филос.наук: / Жданов Д. А.; КГУ. – Киев, 1954. – 15л.
962798
  Рогинский Я.Я. Об истоках возникновения искусства. / Я.Я. Рогинский. – М., 1982. – 32с.
962799
  Аюпова З.К. Об истоках действующего права в республике Казахстан // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 1812-3805


  В данной статье автор тщательно исследует нормативные указы президента как источник действующего права в Республике Казахстан. Досконально изучены труды российских и зарубежных ученых по проблеме. The author of the present article studies the ...
962800
  Голотвин Ж.Г. Об истоках дружбы народов СССР / Ж.Г. Голотвин. – К., 1989. – 35с.
962801
  Миннуллин О.Р. Об истоках лирической диалогичности // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 44-53. – ISBN 966-72-77-79-8
962802
  Марр Н.Я. Об истоках творчества Руставели и его поэме / Н.Я. Марр. – Тбилиси, 1964. – 284 с.
962803
  Левин Ю. Об историзме в подходе к истории перевода // Мастерство перевода. : сборник. – Москва : Советский писатель, 1963. – за 1962 г. : 1962. – С. 373-392
962804
  Захарцев Об истории возникновения и регламентации оперативно-розыскных мероприятий на технических каналах связи / Захарцев, СИ, Ю.Ю. Игнащенков // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 2-3. – ISSN 1812-3805
962805
  Московкин В. Об истории высших учебных заведений, организованных на базе Харьковского института народнго хозяйства в 1930 г. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – №3 (68). – С. 76-87. – ISSN 1562-529Х
962806
  Карамзин Н.М. Об истории государства Российского / Н.М. Карамзин. – Москва, 1990. – 382с.
962807
  Мельничук И.В. Об истории исследования и географии континентальных моллюсков антропогена Украины // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1977. – Вип. 17. – С. 79-84. – Бібліогр.: 39 назв
962808
  Кончакова В.В. Об истории почты, бумаги и не только о них // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 3 (398), май - июнь. – С. 83-91. – ISSN 0869-6020


  В статье приводятся интересные факты из истории развития письменных и печатных форм массовых коммуникаций во всем мире и в России.
962809
  Боборыкин В.Г. Об истории создания романа А.А.Фадеева "Молодая гвардия" : кн. для учащихся ст. кл. / В.Г. Боборыкин. – Москва : Просвещение, 1988. – 253, [2] с. : ил.
962810
  Гаврилов В.Н. Об истории создания цикла очерков А.И. Куприна "Листригоны" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 1. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст.
962811
  Александров Г.Ф. Об истории учений о развитии общества : стенограмма публичной лекции, прочитаной школы при ЦК ВКП(б) в Москве / Александров Г.Ф. – Москва : "Правда", 1946. – 38 с. – (Всесоюзное Лекционное бюро при Министерстве высшего образования СССР)
962812
  Бережков М.П. Об истории, как народном самосознании : Вступ. лекция в курс русской истории, читанная в Нежинском ист.-филол. ин-те кн. Безбородко, 8 ноября 1882 г. / М. Бережков. – [Москва ; Киев ; Лейпциг : б.и., 1884. – 12 с. – Отд. оттиск из: Известия Ист.-филол. ин-та кн. Безбородко в Нежине. - Москва ; Киев ; Лейпциг, 1884, т. 8 (с. 1-12)
962813
  Хессин Н.В. Об исторически-генетическом подходе к исследованию системы произволдственных отношений развитого социализма. / Н.В. Хессин. – М., 1975. – 24с.
962814
  Ашеко Л. Об исторических корнях ленинизма : Автореф... канд. филос.наук: / Ашеко Л.; Ин-т философии АН СССР. – М, 1953. – 16л.
962815
  Мамедзаде В.М. Об исторических особенностях и специфических чертах демократических процессов в Азербайджане на рубеже XX - XXI вв. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 147-151
962816
  Грязнов Б.С. Об исторической интерпретации "аналитик" Аристотеля / Б.С. Грязнов. – М, 1971. – 16с.
962817
  Лыкошина Л.С. Об исторической политике в контексте политической борьбы в современной Польше // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 45-55. – ISSN 0132-1366
962818
  Туренко В.Э. Об исторической принадлежности любви: философская попытка переосмысления // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 138-139
962819
  Макаров Н.И. Об исторической роли диктатуры пролетариата / Н.И. Макаров. – Москва, 1962. – 36с.
962820
  Малахов Н.Я. Об историческом значении советского изобразительного искусства / Н.Я. Малахов. – М., 1976. – 194с.
962821
  Павлов П.В. Об историческом значении царствования Бориса Годунова / соч. П. Павлова. – [2-е изд.]. – Санкт-Петербург : Тип. и лит. И. Паульсона и комп., 1863. – [2], VI, 155 с.
962822
  Маркс К. Об историческом материализме / К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – Москва, 1966. – 177с.
962823
  Энгельс Ф. Об историческом материализме. / Ф. Энгельс. – Москва, 1933. – 31с.
962824
   Об историческом опыте диктатуры пролетариата. – М., 1956. – 19с.
962825
   Об историческом опыте диктатуры пролетариата. – Пекин, 1956. – 23с.
962826
  Федосеев С.С. Об историческом опыте диктатуры пролетариата в СССР / С.С. Федосеев. – Л, 1958. – 56с.
962827
  Маркс К. Об историческом опыте и его уроках / К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. – Москва, 1989. – 288с.
962828
  Джунусов М.С. Об историческом опыте строительства социализма в ранее отсталых странах. / М.С. Джунусов. – Москва, 1958. – 264с.
962829
  Севостьянов Г.Н. Об историческом опыте США. Новое фундаментальное исследование // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 81-92. – ISSN 0130-3864
962830
  Наумов В.П. Об историческом пути КПСС : Поиски новых подходов / В.П. Наумов, В.В. Рябов, Ю.И. Филиппов. – Москва : Политиздат, 1990. – 206, [1] с.
962831
  Гогоцкий С.С. Об историческом развитии воспитания у примечательнейших народов Древнего мира // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 417-477. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
962832
  Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов / А.Р. Лурия. – Москва, 1974. – 172 с.
962833
  Володарская Э.Ф. Об историческом словаре русского языка: "Словарь истории русских слов" // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Ин-т языкознания Рос. акад. наук ; Рос. акад. лингвистических наук. – Москва, 2013. – № 3/4 (45). – С. 34-70. – ISSN 1562-1391
962834
  Гусейнов Г. Об историческом содружестве русского и азербайджанского народов / Гейдар Гусейнов ; АН Азербайджанской СССР, Ин-т философии. – Баку : Изд. АН Азербайджанской ССР, 1946. – 10 с.
962835
  Лебединский А.В. Об источниках и особенностях действия на организм малых доз ионизирующей радиации. / А.В. Лебединский. – М., 1957. – 1-20с.
962836
  Журавский Д.П. Об источниках и употреблении статистических сведений / Д.П. Журавский. – Москва : Госпланиздат, 1946. – 120 с.
962837
  Щепкин Д.М. Об источниках и формах русского баснословия : в 2 вып / соч. Дмитрия Щепкина. – Москва : В тип. В. Грачева и комп.
Вып. 1. – 1859. – XXIV, 135 с. – С. V-XVIII: Несколько слов об авторе / Н. Павлов. - Конволют. - Пер.: Об источниках и формах русского баснословия. 1861, вып. 2


  Павлов Николай Филиппович (1805-1864)
962838
  Щепкин Д.М. Об источниках и формах русского баснословия. Вып. 2 : в 2 вып / соч. Дмитрия Щепкина // Об источниках и формах русского баснословия : в 2 вып / Д.М. Щепкин. – Москва : В тип. В. Грачева и комп., 1859. – Вып. 1. – [2], 181 с.


  Павлов Николай Филиппович (1805-1864)
962839
  Якубович Т.Д. Об источниках лексикона треязычного 1704 г. / Т.Д. Якубович. – Л, 1958. – 20с.
962840
  Мызров С.Н. Об источниках международного частного права в свете реформирования Гражданского кодекса Российской Федерации // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 5 (68). – С. 15-17. – ISSN 1812-3910
962841
  Даневский П.Н. Об источниках местных законов некоторых губерний и областей России / Соч. экспедитора Гос. канцелярии, магистра гражд. права П. Даневского. – Санкт-Петербург : Тип. И. Фишона, 1857. – [2], 79 с.


  Изд. также под загл.: "Речь об источниках местных законов, действующих в некоторых губерниях и областях Российской империи..." В РГБ есть электронный ресурс
962842
  Лозщкая Н.И. Об источниках расхождения между теоретическими и лабораторными калибровочными зависимостями солнечного магнитографа / Н.И. Лозщкая, Ю.А. Чеснок, В.Г. Лозицкий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 45-50. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Проанализированы причины расхождения между теоретическими и лабораторными калибровками Крымского магнитографа. Сделан вывод о том, что для напряженностей Н < 0,1 Т это расхождение в основном обусловлено различием в ~1,8 раза полуширин линий Hgl 546,1 ...
962843
  Акуленко Г.В. Об источниках трудовых резервов в социалистическом обществе : Автореф... канд. экон.наук: / Акуленко Г.В.; Сарат. экон. ин-т. – Саратов, 1954. – 24л.
962844
  Сабощук А.П. Об источнике и генезисе психического образа / А.П. Сабощук. – Кишинев, 1981. – 118с.
962845
  Макеев М.С. Об источнике стихотворения Н.А. Некрасова "Пчелы" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 153-157. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
962846
  Сидоров А.А. Об исцелении камнями // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 8. – С. 774-776. – ISSN 0869-5873


  Результаты современных исследований газовых, жидких и твёрдых растворимых включений в минералах вполне могут подтолкнуть гомеопатов к изучению лечебных свойств минералов
962847
  Танчер В.К. Об исчезновении существенного различия умственным и физическим трудом в СССР. : Авт. дис.... канд. философ.наук: / Танчер В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. диалект. и историч. материализма. – Киев, 1952. – 15 с.
962848
  Танчер В.К. Об исчезновении существенного различия умственным и физическим трудом в СССР. : Дис... канд. философ.наук: / Танчер В.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. диалект. и историч. материализма. – К,, 1952. – 200л.
962849
  Надэмлинский А. Об исчезнувшем городе : [бюро виртуальных расследований : дело №1] / Алексей Надємлинский. – Київ : Грани-Т, 2008. – 73, [7] с. – (Дивный детектив - 08). – ISBN 978-966-465-123-0
962850
  Пильчак Б.Ю. Об исчислении задач А.Н.Колмогорова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пильчак Б.Ю.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 12 с.
962851
  Крайзер Л. Об исчислении тождества В. Вундта // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
962852
  Кивистик Л.А. Об итерационных методах в пространстве Гильберта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кивистик Л.А.; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1961. – 10л.
962853
  Тумольская В.А. Об ИТИМе народа Англии // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2 (181/182). – С. 49-57. – ISSN 2226-7514
962854
  Тумольская В.А. Об ИТИМе японского народа // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2017. – № 1/2 (169/170). – С. 62-78. – ISSN 2226-7514
962855
  Тимурзиев А.Е. Об итогах 1-х Кудрявцевских Чтений - Всероссийской конференции по глубинному генезису нефти и газа // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 3. – С. 210-215. – ISSN 0203-3100
962856
   Об итогах XVI конференции ВКП(б). – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1929. – 42 с. – (Библиотека агитатора АППО ЦК ВКП(б))
962857
  Молотов В.М. Об итогах Берлинского совещания : Заявление министра иностранных дел СССР / В.М. Молотов. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 32 с.
962858
   Об итогах весеннего сева и мерах по уходу за посевами. подготовке и проведению уборки урожая, хлебозаготовок и других сельскохозяйственных продуктов в 1952 году : Постановления пленума Центр. ком. КП(б) Украины 27-29 мая 1952 году. – Киев : Госполитиздат, 1952. – 40 с.
962859
   Об итогах весеннего сева, ухода за посевами, о подготовке к уборке урожая и обеспечении выполнения плана заготовок сельско-хозяйственных продуктов в 1954 году. – Москва, 1954. – 48с.
962860
   Об итогах весеннего сева, ухода за посевами, подготовке и проведении уборки урожая, хлебозаготовок и заготовок других сельскохозяйственных продуктов : Постановление 19-го пленума ЦК КП(б)У по докладу тов. Н. С. Хрущева. – Киев : Политиздат, 1948. – 48 с.
962861
   Об итогах весеннего сева. уходе за посевами. проведении уборки урожая и обеспечении выполнения плана заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1954 гду : Постановление Пленума ЦК КП Украины. – Киев : Госполитиздат, 1954. – 32 с.
962862
  Тарасов М.П. Об итогах Всемирного конгресса профсоюзов в Париже. / М.П. Тарасов. – М., 1945. – 32с.
962863
   Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 0320-8168
962864
   Об итогах Всероссийской переписи населения 2010 года по г. Москве // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0320-8168
962865
   Об итогах встречи в ЦК КПСС с ветеранами партии. – М, 1983. – 48с.
962866
  Спекторов А.С. Об итогах выборов в Верховный Совет СССР / А.С. Спекторов. – Москва, 1938. – 68с.
962867
  Ким И.С. Об итогах выполнения / И.С. Ким. – Пхеньян, 1974. – 135с.
962868
   Об итогах выполнения государственного плана восстановления и развития народного хозяйства в 1949 году. – Л., 1950. – 20с.
962869
   Об итогах выполнения государственного плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1947 года за 2-й квартала. – Смоленск, 1947. – 32с.
962870
   Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1950 году. – М., 1951. – 20с.
962871
   Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1952 году. – М., 1953. – 24с.
962872
   Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1953 году. – Л., 1954. – 32с.
962873
   Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1956 году. – М., 1957. – 32с.
962874
   Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1960 году. – М., 1961. – 20с.
962875
   Об итогах выполнения пятого пятилетнего плана развития СССР и союзных республик на 1951-1955 годы. – М., 1956. – 311с.
962876
   Об итогах выполнения пятого пятилетнего плана развития СССР и союзных республик на 1951-1955 годы. – М., 1956. – 36с.
962877
   Об итогах декабрьского Пленума ЦК КПСС. – Новосибирск, 1963. – 32с.
962878
  Алиев Г.А. Об итогах декабрьського (1977 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах партийной организации республики, вытекающих из речи Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища / Г.А. Алиев. – Баку, 1978. – 48 с.
962879
  Каганович Л.М. Об итогах декбрьского объединенного пленума ЦК И ЦКК ВКП(б) : Доклад на партактиве Московской организации ВКП(б) 24 декабря 1930 г. / Л.М. Каганович. – Москва Ленинград : ОГИЗ ; Московский рабочий, 1931. – 64 с.
962880
  Молотов В.М. Об итогах Лондонского совещания Министров иностранных дел : Заявление В.М. Молотова представителям печати / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ. Госполитиздат, 1947. – 16 с.
962881
  Ворошилов К.Е. Об итогах первой пятилетки / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1933. – 63с.
962882
   Об итогах Пленума ЦК КПСС и задачах партийной организации республики по дальнейшему развитию сельского хозяйства. – Вильнюс, 1953. – 56с.
962883
   Об итогах Пленума ЦК КПСС и задачах партийной организации Украины по дальнейшему развитию сельского хозяйства : Постановление Пленума ЦК КП Украины (8-10 окт. 1953 г.). – Киев : Госполитиздат, 1953. – 40 с.
962884
  Аникеева Н.Е. Об итогах председательства Испании в Евросоюзе в первом полугодии 2010 года // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 53-56. – ISSN 20718160
962885
  Вишняков-Вишневецкий Об итогах работы XXIV съезда КПСС / Вишняков-Вишневецкий. – Ленинград, 1971. – 28с.
962886
  Суслов М.А. Об итогах совещания представителей коммунистических и рабочих партий / М.А. Суслов. – Москва, 1961. – 20 с.
962887
  Кесслер К.Ф. Об ихтиологической фауне реки Волги / [соч.] К.Ф. Кесслера. – [Санкт-Петербург], 1870. – 74 с., 6 л. табл. ил. : ил.
962888
   Об НЛО, о науке и о многом другом, с этим связанным. – Алма-Ата, 1990. – 33с.
962889
  Мережковский К.С. Об новых турбеллариях Белого моря.. – Спб. : Тип. В.Демакова. – 20 с. + рис.
962890
  Старков А. Об обертках кругов и шаров переменных радиусов / [Соч.] А. Старкова. – Одесса : Печатано в тип. Г. Ульриха, 1870. – [2], 32 с., 2 л черт. : ил.
962891
  Пятницкий А.С. Об облаках / А.С. Пятницкий. – К., 1935. – 144с.
962892
  Касперов В.Н. Об области определения решений обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Касперов В.Н.; Ин-т математ,. – К, 1964. – 11л.
962893
  Салимов Ф.Г. Об области сходимости рядов Дирихле, Тейлора-Дирихле, о порядке и типе целых функций представленных кратными рядами Дирихле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Салимов Ф.Г.; Азербайджанский гос. пед. ин-т. – Баку, 1970. – 18л.
962894
  Бурштейн Л.Х. Об областях значений некоторых функционалов на классах аналитических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Бурштейн Л. Х.; АН УССР, Ин-т прикладной матем. и механ. – Донецк, 1979. – 13л.
962895
  Лебедев Н.А. Об областях значений функционалов, заданых на классах алалитических функций : Автореф... докт.физ. мат.наук: / Лебедев Н. А.; ЛГУ. – Л., 1955. – 11л.
962896
  Рвачева Е.Л. Об областях притяжения многомерных устойчивых распределений : Автореф... канд.физ. мат.наук: / Рвачева Е.Л. – Львов, 1950. – 8 с.
962897
  Харитонов В.Л. Об областях устойчивости в пространстве "коэффициентов". : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Харитонов В.Л.; ЛГУ. – Л, 1977. – 9л.
962898
  Ленин В.И. Об обмане народа лозунгами свободы и равенства / В.И. Ленин. – Москва, 1932. – 40с.
962899
  Ленин В.И. Об обмане народа лозунгами свободы и равенства / В.И. Ленин. – Москва, 1933. – 40с.
962900
  Макаров С.О. Об обмене вод Черного и Средиземного морей / С.О. Макаров. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук
№ 6. – 1885. – V, 148 с. – С прилож. 7-и табл.
962901
  Савин И.Ю. Об обновлении среднемасштабных почвенных карт / И.Ю. Савин, С.В. Овечкин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 1184-1192 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
962902
  Мартынов А. Об обновленной концепции экономической трансформации // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 4/5. – С. 5-36. – ISSN 0207-3676
962903
  Лаврук Б.Р. Об обном типе граничных задач для эллиптических систем линейных дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лаврук Б.Р.; М-во высш. образования УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1956. – 15л.
962904
  Иванов Г.В. Об обобщении на случай неупругих деформаций классического критерия устойчивости равновесия при упругих деформациях. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов Г.В. ; АН СССР , Сиб. отд. Объед. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1961. – 12 с.
962905
  Искандеров Ш.А. Об обобщенной задаче Коши для одной системы дифференциальных уравнений в частных производных. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Искандеров Ш.А.; Ин-тут физики и матем. АН АзССР. – Баку, 1952. – 11 с.
962906
  Пилипенко Н.В. Об обобщенных закономерностях строительства социализма и комунизма и своеобразии их проявления в разных странах / Н.В. Пилипенко. – Москва, 1963. – 84 с.
962907
  Михайлова И.В. Об обобщенных резольвентах и спектральных функциях дифференциальных операторов второго порядка в пространстве вектор-функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Михайлова И.В.; Москов. гос. пед.ин-т. – М., 1971. – 24л.
962908
  Гайденко Станислав Викторович Об обобщенных решениях задачи Дирихле для эллиптического уравнения второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гайденко Станислав Викторович; АН СССР. Математич. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1980. – 15л.
962909
  Диденко А.В. Об обобщенных решениях линейных дифференициальных уравнений дробного порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Диденко А.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1986. – 15л.
962910
  Перейра Кунта Мария Селесте Об обогащении лексики языка бамбара в связи с языковым строительством в Республике Мали : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.12 / Перейра Кунта Мария Селесте; МВ и ССО СССР. Ин-т стран Азии и Африки при МГУ. – М., 1973. – 28л.
962911
  Срезневский И. Об обожании Солнца у древних славян / [И. Срезневский, экстраорд. проф. Харьсковского ун-та] // Русский сборник [6]. – [Санкт-Петербург]. – № 6 : Варяжский. Новгородский. – 25 с.
962912
  Унгер Х.-Ю. Об оболоченном подходе к теории ядерных реакций и поляризации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Унгер Х.-Ю. ; МГУ. – Москва, 1969. – 10 с.
962913
  Мороз В.Н. Об оборотных и полуоборотных высказываниях / В.Н. Мороз. – Ташкент, 1971. – 208с.
962914
  Грумондз Валерий Тихонович Об обосновании и точности приближенных методов исследования нелинейных управляемых систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Грумондз Валерий Тихонович; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1974. – 18л.
962915
  Кутман М.М. Об обосновании контрольных испытаний как средства оценки состояния легкоатлета с целью упарвления его тренировочным процессом : Автореф... канд. пед.наук: 13.734 / Кутман М.М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 31л.
962916
  Николаев И.. Об обощенных римановых пространствах с ограничениями на кривизну : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Николаев И.. Г.; АН СССР, Сиб. от-ние , Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 12 с.
962917
  Лящук А.И. Об обработке геофизических данных, связаных с землетрясениями / А.И. Лящук, В.Н. Павлович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 119-127 : Рис. – Бібліогр.: с. 126-127. – ISSN 0203-3100
962918
  Кожанчиков И.В. Об образе жизни соболя (Maries zibellina L.) в Саянах и его географическом распространении ЗМ 20 III 1930 : (Представлено акад.-секр. в заседании Президиума 27 II 1930) / И.В. Кожанчиков // Компакт - 252389 / И.В. Кожанчиков. – С. 299-304. – Библиогр.: Литература:


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу от автора
962919
  Бериташвили И.С. Об образной психонервной деятельности животных : в кн. 3 : Сеченовские чтения / И.С. Бериташвили. – Москва : [б. и.], 1966. – 40 с.
962920
  Вальдштейнас И.З. Об образовании двойного сульфата магния и аммония при взаимодействии фосфогипса с аммиаком, углекислым газом и доломитом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Вальдштейнас И.З. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 19 с.
962921
  Гоффман И. Об образовании и выделении гиппуровой кислоты при экспериментальном нефрите / И. Гоффман. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира Акц. Общ. печатн. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 75 с.
962922
  Павлов Н. Об образовании и образовательной политике в НР Болгарии / Н. Павлов. – София, 1980. – 72с.
962923
  Холлман Р.Ф. Об образовании и расщеплении смешанных кристалло-гидратов изоморфных веществ с точки зрения правила фаз Gibbs’a. – Юрьев : Тип. Шнакенбург, 1907. – 213 с.
962924
  Шимкевич В.М. Об образовании кишечного канала у некоторых Арахидных : (Доложено 21 февраля 1896 г.) / [соч.] В. Шимкевича // Паукообразные - 252380. – С. 13-18
962925
  Надсон Г.А. Об образовании кристаллов оксалата калиция в растительных клетках под влиянием ультрафиолетовых лучей / Г.А. Надсон, Рохлина-Глейхгевихт. – Отд. отт. из Вестника рентгенологии и радиологии. Том V. Вып. 6., 1927. – 415-423с.
962926
  Александров В.Г. Об образовании листовой щели в центральном цилиндре стебля двудольного растения / В.Г. Александров, К.Ю. Абесадзе, 1936. – С. 523-532
962927
  Митрофанов П.И. Об образовании первичных зародышевых пластов у позвоночных, 1891. – 3 с. – Отд. оттиск из: Протокол заседания отделения биологии Варшавского Общества естествоиспытателей, № 8, 1891 г.
962928
  Малышев И.В. Об образовании русской нации. Материал к лекции. / И.В. Малышев. – М., 1957. – 28с.
962929
  Казанцев А.М. Об образовании сгущений в поясе астероидов / А.М. Казанцев, Л.М. Шербаум // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 87-89. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Просчитана эволюция ряда модельных орбит на интервале времени в 500 лет. Начальные значения больших полуосей соответствуют точной соизмеримости 1/2 с Юпитером (ао=3,2765 а. е.). Показана принципиальная возможность перехода орбит из соизмеримости 1/2 в ...
962930
   Об образовании Союза Советских Социалистических Республик. – Таллин, 1982. – 64с.
962931
  Метсик Р.Э. Об образовании хлоридов при термической переработке эстонских слацев и о возможностях уменьшения их содержания в сомлах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Метсик Р.Э.; Гос.ком.высш и сред.спец.образования Совета Министров Эстон ССР. – Таллин, 1963. – 32л.
962932
  Оуэн Р. Об образовании человеческого характера (Новый взгляд на общество) : пер. с англ. / Роберт Овэн. – 3-е (полное) изд. – Москва : И.И. Билибин, 1893. – 180 с.
962933
  Шацман Л.И. Об образовании, накоплении полиуронидов в органическом веществе почв и их роль в почвенных процессах. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шацман Л.И.; Ульян с-х.ин-т. – Воронеж, 1964. – 14л.
962934
   Об образовании. Евразийское пространство : к 20-летию Евразийской ассоциации университетов / Евразийская ассоциация университетов ; [ редкол. : Садовничий В.А., Семин Н.В., Сидорович А.В. и др. ]. – Москва : Московский университет, 2009. – 404с. – (Евразийские университеты 21 века). – ISBN 978-5-211-05665-7
962935
  Сметанина О.М. Об образовательной политике в области обучения иностранным языкам // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 88-91. – ISSN 1726-667Х
962936
  Ахмедов С.А. Об образцах военного снаряжения времен Ширваншахов в Аскери-музее Стамбула (XIV - XVвв.) // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 70-75
962937
  Хевелев Александр Борисович Об обратимости и нетеровости некоторых классов операторов с некалемановским сдвигом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Хевелев Александр Борисович; Рост.-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1979. – 19л.
962938
  Курбатов В.Г. Об обратимости опаздывающих операторов. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.01. / Курбатов В. Г.; Ин-т прикладной математики и механики АН СССР. – Донецк, 1977. – 16л.
962939
  Даниловаич В.П. Об обратной задче логарифмического потенциала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Даниловаич В.П.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1972. – 9л.
962940
  Молодцов Б.И. Об обратном обнаружении метафизического измерения реальности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 45-48. – ISSN 2077-1800
962941
  Тихонов Н.А. Об обратных дазачах теории нелинейных колебаний : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук : 041. / Тихонов Н.А. ; МГУ. – Москва, 1971. – 8 с.
962942
  Аниконов Д.С. Об обратных задачах для уравнения переноса : Автореф. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.02 / Аниконов Дмитрий Сергеевич ; АН СССР, Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1974. – 9 с. – Библиогр.: с. 8-9
962943
  Истомин Л.А. Об обратных задачах математического программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Истомин Л.А. ; Уральск. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Свердловск, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.11-13
962944
  Каграманов А.К. Об обратных задачах подземной гидродинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Каграманов А.К.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1969. – 7л.
962945
  Сташевская В.В. Об обратных задачах спектрального анализа для одного класса дифференциальных уравнений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Сташевская В.В.; ХГУ. – Харьков, 1953. – 8 с.
962946
  Бардзинский В.В. Об обратных теоремах полиномиальных приближений функций на компактах комплексной плоскости / В.В. Бардзинский ; АН УССР, Ин-т математики. – Киев : [ИМ], 1976. – 8 с. – Список лит.: с. 7-8 (8 назв.). – (Препринт ИМ-76-12)
962947
  Вересаев В.В. Об обрядах старых и новых / В.В. Вересаев. – Москва, 1926. – 32с.
962948
  Рубанюк Э.В. Об обучении письменной речи в высшей школе // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 611-616
962949
  Мэн Ся Об обучении русскому языку в Китае с позиции межкультурного диалога: история и актуальность // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 216-220. – ISSN 2307-4558
962950
  Долидзе Д.Е. Об общей линейной задаче гидродинамики / Д.Е. Долидзе. – Тбилиси, 1942. – 656 с.
962951
  Лазарев П.П. Об общей теории мельканий при периферическом и центральном зрении. / П.П. Лазарев; отв. ред. Б.И. Збарский. – Москва : Государственная типография имени Ивана Федорова, 1926. – С. 91-109
962952
  Швартин С.М. Об общей устойчивости канонических задач линейного программирования / С.М. Швартин. – Москва, 1989. – 20 с.
962953
  Герич А. Об общем законе сжатия водных растворов солей. – Одесса : Тип. А.Шульце, 1888. – 12 с. – Отд. оттиск из: Записки Иатемптического Отделения Новороссийского Общества Естествоиспытателей, Т. 8
962954
  Филатов В.П. Об общем и особенном в дооктябрьском опыте КПСС / В.П. Филатов. – М., 1983. – 146с.
962955
  Соколов Ю.Д. Об общем случае симметрического движения системы трех материальных точек / Ю.Д. Соколов, 1950. – 7-44с.
962956
  Квирквелия Л.Р. Об общем торможении спинного мозга при раздражении его проводящих путей : Автореф... канд. биол.наук: / Квирквелия Л.Р.; Ин-т физиологии АН ГрузССР. – Тбилиси, 1963. – 19л.
962957
  Борисенко А. Об общенаучных аспектах сущности информации // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2007. – № 1. – С. 131-138
962958
  Султанов А.Р. Об общепризнанных принципах международного права и применении судами Постановлений Европейского суда по правам человека // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 6. – С. 11-15. – ISSN 1812-3910
962959
  Ярочкин Борис Алексеевич Об общественно-исторической природе объекта познания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.03 / Ярочкин Борис Алексеевич; МВ и ССО УССР, Харьковский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1974. – 26л.
962960
  Цховребов З.П. Об общественно-политических и философских взглядах. / З.П. Цховребов. – Сталинир, 1958. – 148с.
962961
  Шуберт Л. Об общественной опасности преступного деяния. / Л. Шуберт. – М., 1960. – 240с.
962962
  Руссо Жан Жак Об общественном договоре : Трактаты / Руссо Жан Жак; Центр Фундамент. социологии. – Москва : Каннон-пресс. Кучково поле, 1998. – 416с. – (Civitas Terrena: Социальная теория, политика и право). – ISBN 5-87533-113-5
962963
  Руссо Об общественном договоре или принципы политического права / Руссо, Жан-Жак; АН СССР. Институт философии. – Москва : Гос.соц.-экономическое изд., 1938. – 130 с.
962964
  Соколов Э.В. Об общественном долге советских людей / Э.В. Соколов, В.П. Кобляков. – Л., 1967. – 24с.
962965
  Новгородцев П.И. Об общественном идеале / П.И. Новгородцев. – Москва : Пресса, 1991. – 639с.
962966
  Новгородцев П. Об общественном идеале. / П. Новгородцев. – К., 1919. – 343с.
962967
  Новгородцев П.И. Об общественном идеале. / П.И. Новгородцев. – К.
1. – 1919. – 344с.
962968
  Новгородцев П.И. Об общественном идеале. / П.И. Новгородцев. – М., 1991. – 640с.
962969
  Кулматов Джаббар Ганиевич Об общественном методе гомори качественного исследования многомерных дифференциальных систем : Автореф... канд. физ.-матнаук: 01.01.02 / Кулматов Джаббар Ганиевич; Самаркандский гос. ун-т. – Самарканд, 1975. – 12л.
962970
  Соколов Н.Н. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 33-48
962971
  Вавилов К.К. Об общих зкономерносттях перехода от капитализма к социализму / К.К. Вавилов. – Ленинград, 1970. – 20с.
962972
  Гюльмисарян А.Г. Об общих разрывных краевых задачах для эллиптических уравнений с параметром и параболических уравнений с второго порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Гюльмисарян А.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 8л.
962973
  Гареев М.А. Об объективном освещении военной истории России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2006. – № 5. – С. 24-40. – ISSN 0130-3864
962974
  Кеменов В.С. Об объективном характере законов реалистического искусства : (Лекция 1-я и 2-я). Стенограмма лекций прочитанных в Центральном лектории Общества в Москве / В.С. Кеменов. – Москва : Знание
№ 79, 80. – 1954. – 47 с.
962975
  Звинлянич А.Р. Об объективном характере экономических законов при социализме и их сознательном использовани : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Звинлянич А.Р. ; М-во высш. образования СССР. КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. диалектич. и ист. материализма. – Киев, 1954. – 15 с.
962976
  Турик Татьяна Владимировна Об объективных критериях оценки в литературно-художественной критике : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Турик Татьяна Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф. этики и эстетики философ. фак. – Киев, 1978. – 161, ХІХл. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
962977
  Турик Татьяна Владимировна Об объективных критериях оценки в литературно-художественной критике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Турик Татьяна Владимировна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 22 с.
962978
  Лукьянов Б.Г. Об объективных критериях оценки художественных произведений : Автореф... канд. филос.наук: / Лукьянов Б.Г.; Ин-т философии АН СССР. – Москва, 1965. – 25л.
962979
  Смирнова Валентина Алексеевна Об объективных основаниях понятия неопределенности в философии и частно-научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Смирнова Валентина Алексеевна; Ленингр. пед. ин-т им. А..И.Герцена. – Л., 1974. – 12л.
962980
  Гаврилюк В.А. Об объективных основах и путях межуровневой интеграции научного знания / В.А. Гаврилюк, М. Ульмасов // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
962981
  Тимурзиев А.И. Об объемах глубинного углерода - первичного донора углеводородов на Земле // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 1. – С. 251-265 : рис., табл. – Библиогр.: 264-265. – ISSN 0203-3100
962982
  Горский Д.П. Об объеме в логике : Автореф... канд. филос.наук: / Горский Д. П.; МГУ. – Москва, 1951. – 14 с.
962983
  Глазунова К. Об объеме права преждепользования: законодательство и судебная практика // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 11. – С. 43-50. – ISSN 0201-7067


  В статье освещены наиболее актуальные проблемы определения объема права преждепользования, способы их решения, предлагаемые как отечественными, так и зарубежным правоприменителями, а также тенденции развития отечественной судебной практики.
962984
  Чертков А.Б. Об обычаях и обрядах / А.Б. Чертков. – Москва, 1976. – 64с.
962985
  Барвинок В.И. Об обязанностях государей по воззрению Никифора Влеммида / В.И. Барвинок. – Киев : Тип. Акц. О-ва "Петр Барский в Киеве", 1911. – 80 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
962986
  Пеллико С Об обязанностях человека / сочинение Сильвио Пеллико // Пан Халявский : Сочинение в двух частях / Квитка-Основьяненко. – Санкт-Петербург : Изд. Н.О. Мертца, 1895. – 76 с.
962987
  Цицерон М.Т. Об обязанностях. О старости. О дружбе [Електронний ресурс] : аудиокнига 11 часов звучания / Марк Туллий Цицерон, пер. с лат. В. Горенштейна, читает Илья Прудовский ; Ардис. – Москва : Ардис: Art Dictation, 2006. – 1 CD + буклет (4 с.). – Системн. требования: MPEG-I Layer-3(mp3), 128 Kbps, 16 bit, 44.1 kHz, mono. - Загл. с этикетки диска. – (Антология мысли)


  формат: mp3; время звучания 11 часов 05 минут Цицерон, Марк Туллий. Избранные сочинения. Произвдение Часть Папка Файлы:mp3 чч:мм Об обязанностях 1_1-1_3 1_1_01-1_3_33 07:28 -книга ...
962988
   Об обязательных поставках сельхозпродуктов государству крестьянскими хозяйствами Латвийской ССР. – Рига, 1945. – 32с.
962989
  Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву : сочинение Б. Виндшейда / Пер. с нем. под ред.и с прим. редактора "Судебного Вестника" А.Е. Думашевского. – С.-Петербург : Тип. Думашевского, 1875. – XXI, 593 с.
962990
  Калинин М.И. Об овладениях марксизмом-ленинизмом и задачах советского учительства / М.И. Калинин. – Москва, 1939. – 20с.
962991
  Алексеев П.П. Об огнеупорных невоспламеняющихся составах и о значении их.(Публичная лекця, проч.14 марта 1885г. в Химической Лаборатории Университета Св.Владимира) / П.П. Алексеев. – Киев, 1885. – 58 с. – Переплетено с : Viertes Bericht uber das Tratigkeit der chemischer Gesellschaft... . - Кн. нап. рос. мов. ст. орфографії
962992
  Майер Ф. Об огородных полях и орудиях / соч. Ф. Майера. – Санкт-Петербург : В тип. И. Глазунова и К*, 1844. – [2], 49 с., 5 л. черт. : ил. – Отд. оттиск: Отечественные записки. 1844, № 2, 3 и 4
962993
  Полин С.В. Об ограблении скифских курганов в Северном Причерноморье // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 527-535. – ISSN 2227-4952
962994
  Редин М.П. Об ограничении законодательной регламентации смертной казни // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2007. – № 12. – С. 35-37. – ISSN 1812-8696
962995
  Леонтович А.М. Об ограниченности вариаций многобразия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Леонтович А.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1966. – 5л.
962996
  Ратников В.С. Об ограниченности гипотетико-дедуктивной модели естественнонаучного знания // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
962997
  Дудин В.И. Об ограниченности норм и о приближении функций класса Н линейными операторами класса S2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Дудин В.И.; Калинин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1970. – 16л.
962998
  Доброхотова А М. Об ограниченности решений линейных дифференциальных уравнений третьего порядка. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Доброхотова М.А,; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1954. – 7л.
962999
  Авджян А.С. Об ограниченности решений систем дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Авджян А.С. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 10 с.
963000
  Дудин В.И. Об ограниченнсоти норм и о приближении функций класса Н линейными операторами класса S2 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.001 / Дудин В.И. ; Калинин. гос. пед. ин-т. – Калинин, 1970. – 14 с.
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,