Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
961001
  Деркач Л.В. "... О чем могу рассказать" / Леонид Деркач. – Киев : Аванпост-Прим, 2008. – 467, [1] с., [36] л. фотоил. : ил. – ISBN 978-966-8571-37-4
961002
  Фока М. "...О, що зі мною фарби ті зробили!" : Про живаописний компонент художнього мислення Павла Тичини // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 92-102
961003
  Плихневич Т. "О"болонський екстрим" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 88-97
961004
  Дробний І. "О, братія моя українськая возлюбленная" // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 2. – С. 159-191. – ISBN 978-966-493-489-0
961005
  Финкельштейн Б. "О, Венеціє..!". "Ну й часи!". "Я і ймовірність" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, С. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2,3/4,5/6 (1117/1122). – С. 269-281. – ISSN 0320-8370


  Оповідання.
961006
  Савчук М. "О, мама міа!" : гумор про українських заробітчанок в Італії та про їхні зв"язки з Україною / Микола Савчук ; [іл. Ігоря Бежука]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 47, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2988-90-1
961007
  Белозерская-Булгакова "О, мед воспоминаний..." // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 6. – С. 51-56.
961008
  Зюлева Ю. "О, рідна земле, люба моя нене!": підсумки проведення обласного конкурсу на кращий електронний продукт з краєзнавства // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 29-31. – ISSN 2518-7341


  Представлений досвід Дніпропетровської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Первоучителів слов"янських Кирила і Мефодія з проведення обласного конкурсу на створення краєзнавчого електронного продукту.
961009
  Бойко Н. "О, славна жінко" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 151-152
961010
  Масоха П. "О, якби можна було в ті часи "Березолеві" стати на шлях суто експерементального театру..." // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.99-116. – ISSN 0585-8365


  Театр Леся Курбаса . Спогади одного з акторів театру "Березіль" - Петра Масохи
961011
  Скирда Л. "О, ЯМАТО!" - нація і культура... / розмову записав М. Фещук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 8-9


  Розмова про Японію з Людмилою Скирдою.
961012
  Скирда Л. "О, ЯМАТО!" / записав М. Фещук // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 29 грудня (№ 26)


  Розмова про Японію з Людмилою Скирдою.
961013
  Салій О. "О. Люнатикови" - поетична відповідь Івана Франка на пародію Остапа Луцького (з історії взаємин) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 104-115
961014
  Перехейда В.В. "Оcвіта" в обороні української душі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 51-63
961015
   "Оаза миру" у Ботсаду // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.2


  "У Міжнародний день ненасильства, з нагоди 151-річчя Махатми Ганді Посольство Республіки Індії в Києві у співпраці з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка відкрили перший в Україні пам"ятник Махатмі Ганді у Ботанічному саду імені ...
961016
  Плахта Д. "Оази культури, історії та релігії" / Д. Плахта, І. Ключковська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 149). – С. 10-11


  Про українознавчі школи в різних куточках світу.
961017
   [О холере в Москве]. – Москва, 1830
961018
  Вахидова В.В. О-Алкилирование и о-ацилирование эфиров о-, и п-оксибензойных кислот и их пестицидные свойства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Вахидова В.В.; Ташкентск. политех. ин-т. – Ташкент, 1980. – 20л.
961019
  Пятин Б.М. О-алкилирование производных пиперодина-2 и синтез конденсированных гетероциклических соединений. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пятин Б.М.; Всесоюз.науч-исслед.хим.-фармацевт.ин-т. – М, 1970. – 22л.
961020
  Глушков Р.Г. О-алкилпроизводные и енамины лактамов в синтезе конденсированных гетероциклических соединений : Автореф... д-ра хим.наук: 072 / Глушков Р.Г.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1971. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
961021
  Ковальчук П.И. О функциях моделей и математическом моделировании геосистем : теория и методы комплексных географических исследований / П.И. Ковальчук, В.М. Пащенко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1979. – Вип. 22. – С. 46-50 : Схема. – Бібліогр.: 12 назв
961022
  Кильчевский Н.А. О функциях напряжений, скоростей и плотности / Н.А. Кильчевский, 1953. – 3с.
961023
  Джемс-Леви О функциях, номограммы которых имею проективную ответную шкалу : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемс-Леви Г. Е.; МГУ. – Москва, 1954. – 4л.
961024
  Худай-Веренов О функциях, определяемых дифференциальными уравнениями / М.Г. Худай-Веренов. – Ашхабад, 1990. – 224 с.
961025
  Кирьяцкий Э.Г. О функциях, разделенная разность которых не равна нулю : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Кирьяцкий Э.Г.; Рост. гос. ун-т. – Вильнюс, 1968. – 8л.
961026
  Войтович С.А. О характере взаимодействия международных экономических отношений и международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 76-81. – (Международные отношения и международное право ; № 16)
961027
  Ланцов С. О характере взаимоотношений Македонии и Северного Причерноморья во второй половине IV - начале III в. до н.э. // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2006. – Вип. 2. – С. 181-189. – ISBN 978-966-02-4324-8
961028
  Деборин Г.А. О характере второй мировой войны. / Г.А. Деборин. – Москва, 1960. – 152с.
961029
  Мандельштам И.Е. О характере гоголевского стиля : Глава из истории русского литературного языка / [соч.] И. Мандельштама, проф. Гельсингфор. ун-та. – Гельсингфорс (Хельсинки) : Новая тип. Гувудстадсбладет, 1902. – [6], X, 406 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Юлиану Андреевичу Яворскому на добрую память. автор
961030
  Гусарова Л.А. О характере дейтвия фурфурола на метаболизм кормовых дрожжей. : Автореф... Канд.боил.наук: 03.096 / Гусарова Л.А.; Всесоюзн.акад.с-х.наук. – Л, 1970. – 10л.
961031
  Губенко В.И. О характере и некоторых закономерностях современного движения народных масс за мир : Автореф... канд. филос.наук: / Губенко В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1958. – 18л.
961032
  Семенович А.А. О характере и некоторых механизмах влияний с интероцепторов желудочно-кишечного тракта на содержание глюкозы и адреналиноподобных веществ в ликворе и крови. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Семенович А.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
961033
  Мухамедов С.И. О характере и особенностях китайской революции : Автореф... Канд.ист.наук: / Мухамедов С.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1954. – 20л.
961034
  Суляева Е.Л. О характере и специфике законов развития социализма. : Автореф... канд. филос.наук: / Суляева Е.Л.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1956. – 15л.
961035
  Акмурадов К. О характере качественных изменений в условиях перехода от социализма к коммунизму : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Акмурадов К. ; Акад. обществ. наук при ЦК ЦПСС. Кафедра философии. – Москва, 1961. – 16 с.
961036
  Бирюков Б.В. О характере курсов логики для гуманитарных специальностей вузов // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1969. – Вып. 14
961037
  Ленин В.И. О характере нашей революции и социалистическом строительстве в СССР / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1928. – 398с.
961038
   О характере отношений между социалистическими странами.. – М., 1964. – 31с.
961039
  Чагин А Б. Пручанский О характере противоречий при социализме и путях их преодоления / А Б. Пручанский Чагин. – Л, 1948. – 49с.
961040
  Синелина Ю.Ю. О характере процесса секуляризации в России // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 12. – С.220-228. – ISSN 0042-8744
961041
  Магомедов А.А. О характере проявления пережитков ислама в условиях Дагестана : Автореф... канд. фило.наук: / Магомедов А. А.; Даг.ГУ. – Махачкала, 1969. – 29л.
961042
  Соколова Елена Васильевна О характере реализма Бунина - прозаика дооктябрьского периода : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.01 / Соколова Елена Васильевна; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1975. – 34л.
961043
  Деборин Г.А. О характере современной эпохи / Г.А. Деборин. – Москва, 1961. – 48с.
961044
  Глезерман Г.Е. О характере современной эпохи / Г.Е. Глезерман. – М., 1961. – 30с.
961045
  Фокин Михаил Валентинович О характере спектра операторов, порожденных системами дифференциальных уравнений типа С.Л.Соболева : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Фокин Михаил Валентинович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.10
961046
  Кирилина В.П. О характере структурных изменений сократительного аппарату поперечнополосатых мышц при распространяющемся повреждении : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Кирилина В.П.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1979. – 20л.
961047
  Ковалев Б.А. О характере точек покоя одного класса систем нелинейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Ковалев Б.А.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
961048
  Чайлахян М.Х. О характере фотопериодического последствия (индукции) и о влиянии длины дня на активность окислительных ферментов / М.Х. Чайлахян, В.А. Александровская, 1935. – С. 161-166
961049
  Эйдман И.Е. О характере электрокароттажных параметров горных пород Саратовского Поволжья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Эйдман И.Е.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1957. – 26л.
961050
  Вийдалепп Р.Я. О характере, функциях и рассказчиках эстонских народных сказок : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вийдалепп Р.Я. ; АН ЭССР. – Таллин, 1965. – 25 с. – Бібліогр. : с. 24-25
961051
  Ягжев Александр Владимирович О характеризациях автоморфизмов свободных алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ягжев Александр Владимирович; АН СССР. Сибирск. отд. Специализир. совет А 002.23.01 при Ин-те математики СО АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 11л.
961052
  Красюк Т.В. О характеристиках глубоких циклонов и экстремального волнения в Северной Атлантике по данным реанализа ERA-Interim / Т.В. Красюк, Е.С. Нестеров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 65-74 : рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0130-2906
961053
  Мюрк Х.Ю. О характеристиках прозрачности атмосферы для интегральной радиации Солнца. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мюрк Х.Ю.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1966. – 29л.
961054
  Кудряшова Л.В. О характеристиках распределения масс в твердых телах и об основных уравнениях движения твердого тела. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Кудряшова Л.В.; МВ и ССО УССР.Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 15л.
961055
  Мелков Г.А. О характеристиках спиновых волн, возбуждаемых параметрическим процессом первого порядка / Г.А. Мелков, В.Л. Гранкин // Тезисы доклада Укр. Респ. Научно-технической конф. " Основные направления в развитии радиоэлектроники ". – №2
961056
  Гукъямухов М.Б. О характеристиках уравнений нелинейной механики, входящих в особую точку первой группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гукъямухов М.Б.; Узбекский гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1956. – 10л.
961057
  Ударова В.А. О характеристике антимикробных свойств грязей озер Эбейты и Ульджай Омской области : Автореф... канд. мед.наук: / Ударова В.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1963. – 18л.
961058
  Лопашов Г.В. О характеристике изменений клаеток в процессах индукции нервной прастинки / Г.В. Лопашов. – М
24. – 1937. – 208с.
961059
  Мооритс Х.А. О характеристике некоторых подвоев яблони в условиях Эстонской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Мооритс Х.А.; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 20л.
961060
  Салманов С.Б. О характеристике общности экономической жизни народов, строящих социализм и коммунизм. / С.Б. Салманов. – Махачкала, 1965. – 60с.
961061
  Егорова М.И. О характеристических показателях систем интегро-дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Егорова М.И.; Ан Киргиз.ССР. – Фрунзе, 1963. – 19л.
961062
  Кытманов А.М. О характеристических свойствах -замкнутых внешних дифференциальных форм в голоморфных функций многих комплексных переменных и некоторые смежные вопросы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кытманов А.М.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
961063
  Глебский Ю.В. О характеристических свойствах решений регулярных и квазирегулярных задач вариационного исчисления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Глебский Ю.В.; Горьковский гос.ун-т. – Горький, 1955. – 4л.
961064
  Камерина Л.А. О характеристических функциях линейных операторов в пространствах с инволюцией У и расширениях У- симметрических операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Камерина Л.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 14л.
961065
  Гастилович Е.А. О характеристичности колебаний группы С-С-Н и проявлении внутримолекулярного взаимодействия в инфракрасных спектрах некоторых производных ацетилена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гастилович Е.А.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1966. – 22л.
961066
  Бабалова Л.Л. О характерных особенностях русского языка в сопоставлении с английским языком / Бабалова Л.Л. – Москва : [б. и.], 1962. – 28 с. – (Университет дружбы народов)
961067
  Муканов М.М. О характерных психологическх особенностях подвига советских воинов. (По материалам воинов-казахстанцев, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Муканов М.М.; Казахск. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Кафедра психологии. – Алма-Ата, 1953. – 20 с.
961068
  Гумилевская Н.А. О харектере специфичности состава нуклеиновых кислот у насекомых. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гумилевская Н.А.; Ин-т биохимии. – М, 1963. – 22л.
961069
  Соловьев В. О хвостатых и лысых церковных крысах / В. Соловьев. – М.-Л., 1937. – 12с.
961070
  Бредихин Ф.А. О хвостах комет / Ф.А. Бредихин. – Москва, Ленинград : ГТТИ, 1934. – 280 с.
961071
  Поспелова И.Н. О хемосорбции атомов водорода и поверхностных процессах в адсорбированном слое на полупроводниковых окислах. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Поспелова И.Н.; НИИ физ..-хим. им. Л.Я.Карпова. – М., 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
961072
  Холодковский Н.А. О хермесах в Швейцарии (Hemiptera Aphidodea) / Н.А. Холодковский (С.-Петербург) // Компакт - 252351 / Н.А. Холодковский. – 4 с.
961073
  Селиванов С.А. О Херсонесе Таврическом : речь, произнесенная в день торжественного празднования пятидесятилетнего юбилея Одесской второй гимназии 18 октября 1898 г. / С.А. Селиванов. – Одесса : Тип. Акц. Южно-русского о-ва печ. дела, 1898. – 29 с.
961074
  Гриневецкий В.Т. О химизме атмосферных осадков в ландшафтах Киевского Полесья : региональные проблемы / В.Т. Гриневецкий, Л.Н. Шевченко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 140-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0201-4122
961075
  Мошкина М.К. О химизме взаимодействия между содой, кремнеземом и глиноземом при нагревании : Автореф... канд. хим.наук: / Мошкина М.К.; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1952. – 8 с.
961076
  Тржцинская Б.В. О химизме превращений алкилфениловых эфиров в условиях высоких давлений и температур. : Автореф... канд. хим.наук: / Тржцинская Б.В.; Ин-т горючих ископаемых. – М., 1965. – 25л.
961077
  Лебединцев А.А., Добротворский А.Г. О химизме тузлуков по литературным и экспериментальным данным : (Из отчета по Каспийской экспедиции 1904 г. ). – Санкт-Петербург : Типо-литография М.П.Фроловой, 1906. – 33 с. – Отд. оттиск из: "Вестник рыбопромышленности", №№7-8, 1906 г.
961078
  Антипов-Каратаев О химической мелиорации солонцов и солонцеватых почв по данным полевых и лабораторных исследований / И.Н. Антипов-Каратаев. – С. 236-265. – Отдельный оттиск
961079
   О химической номенклатуре. Доклады на V Менделеевском съезде им. Бутлерова.. – 55с.
961080
  Реформатский С.Н., Садовень А.А. О химической природе белков. О конечных стадиях пищеварительных изменений белка : речи произнесенные 3 мая 1907 года в заседании Физико-медицинского Общества при Университете св. Владимира / С. Н. Реформатский, А. А. Садовень. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [2], 42 с.


  На обл. № 421722 дарств. надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову. С. Реформатский
961081
  Банашек Е.И. О химическом взаимодействии в тройных взаимных системах : Автореф... канд. хим.наук: / Банашек Е.И.; Академия наук СССР. – Ленинград, 1950. – 19 с.
961082
  Палладин А.В. О химическом взаимодействии органов человека : (Внутренняя секреция) / А.В. Палладин. – С.-Петербург-Москва : Типография Министерства Внутренних Дел, 1913. – 58 с.
961083
   О химическом и биологическом действии ультразвука. – Красноярск, 1962. – 208с.
961084
  Кнорре Д.Г. О химическом проявлении водородной связи в гидроперекисях алифатических ацилов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кнорре Д.Г.; Ин-тут хим. физики АН СССР. – М., 1951. – 16л.
961085
  Торпан Б.К. О химическом составе горючих сланцев Эстонской ССР. : Автореф... канд. техн.наук: / Торпан Б.К.; МВО СССР. Таллин. политехн. ин-т. – Таллин, 1951. – 10 с.
961086
  Эндакова Э.А. О химическом составе липидов сыворотки крови при коронарной недостаточности. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Эндакова Э.А.; Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1969. – 19л.
961087
  Закревский Д.В. О химическом составе трещинно-карстовых вод мелиорируемых территорий Волынского Полесья : проблемы антропогенной активизации карстового процесса // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 92-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
961088
  Чугаев Л.А. О химическом строении комплексных соединений. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М.Вольфа, 1910. – 159 с.
961089
  Ламм Г.Я. О химическом строении фибриона шелка : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ламм Г.Я.; Ин-т химии растит. вещетв АН УзССР. – Ташкент, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
961090
  Вернадский В.И. О химическом элементарном составе рясок (lemna), как видовом признаке / В.И. Вернадский, А.П. Виноградов, 1931. – С. 148-152
961091
  Копылов Ф.А. О хирургии и хирургах. / Ф.А. Копылов. – Л., 1968. – 232с.
961092
  Абрамов Ф.А. О хлебе насущном и хлебе духовном / Ф.А. Абрамов ; [вступ. ст. Л. Крутиковой]. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 206, [2] с., [8] л. ил. : ил. – (Писатель - молодежь - жизнь)
961093
  Петкявичус В. О хлебе, любви и винтовке : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Н. Шифоренко. – Москва : Советский писатель, 1971. – 520 с.
961094
  Петкявичус В. О хлебе, любви и винтовке : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Н. Шифоренко. – Москва : Советский писатель, 1972. – 494 с.
961095
  Петкявичюс В. О хлебе, любви и винтовке / В. Петкявичюс. – Москва : Советский писатель, 1972. – 496 с.
961096
  Петкявичус В. О хлебе, любви и винтовке : роман / В. Петкявичус; пер. с литовского. – Москва : Советский писатель, 1977. – 496 с.
961097
  Шенбор М.И. О хлорировании украинского бурого угля : Автореф... канд. хим.наук: / Шенбор М. И.; М-во культ. СССР, Днепроп. хим. технол. ин-т. – Днепропетровск, 1954. – 18л.
961098
  Барвинок К.М. О хлорокомплексах 3d-элементов. : Автореф... канд. хим.наук: / Барвинок К.М.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1966. – 16л.
961099
  Подъяпольский П.П. О хлорофилле у насекомых (Orthoptera) и лягушек : с 1 табл. и 1 рис. в тексте / П.П. Подъяпольский // Компакт - 252316 / П.П. Подъяпольский. – 8 с.


  На доп. с. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову в знак искренности и признательности от автора на память 1910. VI. 20
961100
  Шверник Н.М. О ходе выполнения обязательств, предусмотренных коллективными договорами на 1953 год. / Н.М. Шверник. – М, 1953. – 32с.
961101
  Винокур Р.Д. О ходе выполнения плана и бюджета четвертого года семилетки / Р.Д. Винокур. – Москва, 1962. – 48с.
961102
   О ходе выполнения постановления Совета Министров СССР и ЦК ВПК(б) от 18 апреля 1949 года. "Трехлетний план развития общестенного колхозного и совхозного продуктивного животноводства 1949-1951 гг.". – Москва, 1950. – 28с.
961103
   О ходе выполнения постановления Совета Министров СССР и ЦК ВПК(б) от 20 октября 1948 года. "О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов. – Москва, 1949. – 32 с.
961104
   О ходе выполнения решений XXI съезда КПСС о развитии промышленности, транспорта и внедрении в производство новейших достижений науки и техники : Постановление Пленума ЦК КПСС, единогласно принятое 15 июля 1960 года. – Москва : Госполитиздат, 1960. – 48 с.
961105
  Сенащенко В. О ходе интеграции российской системы образования в европейское образовательное пространство / В. Сенащенко, Г. Ткач // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2004. – № 7. – С. 13-19. – ISSN 0321-0383
961106
   О ходе подготовки колхозов, МТС и совхозов к весеннему севу. – Ставрополь, 1950. – 40с.
961107
  Сущинский П.П. О ходе работ по исследованию месторождений цветных камней на Шарловой Горе и месторождения вольфрамита Хара-Нор в Забайкалье / П.П. Сущинский. – 124-128с.
961108
  Горбачев М.С. О ходе реализации решений ХХVII съезда КПСС и задачах по углублению перейстройки : Докл. на XIX Всесоюз. конф. КПСС, 28 июня 1988 г. / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1988. – 160 с. : портр.
961109
  Горбачев М.С. О ходе реализации решений ХХVII съезда КПСС и задачах по углублению перейстройки : Докл. на XIX Всесоюз. конф. КПСС, 28 июня 1988 г. / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1988. – 92, [2] с. : портр.
961110
  Горбачев М.С. О ходе реализации решений ХХVII съезда КПСС и задачах по углублению перестройки : Докл. на XIX Всесоюз. конф. КПСС 28.06.1988 г. / М.С. Горбачев. – Минск : Беларусь, 1988. – 94 с. : портр.
961111
   О ходе социалистического соревнования за выполнение обязательств, взятых перед товарищем Сталиным колхозами, МТС и совхозами Винницкой и Херсонской областей по выращиванию высоких урожаев всех сельскохозяйственных культур и развитию общественного жив : Постановление пленума ЦК КП(б)У (13-15 апр. 1950 г.). – Киев : Госполитиздат, 1950. – 20 с.
961112
  Данилович И. О ходе уголовного законоведения вообще, и преимущественно в Германии // Кримінальне право в Університеті Святого Володимира : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. П.С. Берзін, І.С. Гриценко, М.П. Куцевич. – Київ : Дакор, 2019. – С. 47-66. – ISBN 978-617-7679-13-3
961113
  Дзержинский Ф.Э. О хозяйственном строительстве СССР / Ф.Э. Дзержинский. – М.-Л., 1926. – 52с.
961114
  Гусев Н.М. О холодном свете / Н.М. Гусев. – М, 1956. – 72с.
961115
  Вагнер Н.Ю. О хондриозомах и пластидах при образовании у Veratrum album L. var Lobelianum Bernh / Н. Вагнер. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Корчак-Новицкого, 1915. – [2], 25 с., 2 л. ил. – Авт. и загл. на рус. и фр. яз.; рез. на фр. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей, т. 25
961116
  Рыльский М.Ф. О хорошем в людях / М.Ф. Рыльский, Ю.К. Смолич; Автор. пер. с укр. Т. Стах. – Москва : Политиздат, 1965. – 223 с.
961117
   О хорошем вкусе. – Воронеж, 1961. – 12с.
961118
  Разумный В.А. О хорошем художественном вкусе / В.А. Разумный. – М, 1961. – 64с.
961119
   О храбрых, нежных и влюбленных. – М., 1967. – 128с.
961120
  Горелкин Г.А. О христианских праздниках и обрядах / Г.А. Горелкин. – Сталинкрад, 1961. – 27с.
961121
  Сидоров Д.И. О христианских праздниках, постах и обрядах / Д.И. Сидоров. – Москва, 1957. – 103с.
961122
  Сидоров Д.И. О христианских праздниках, постах и обрядах / Д.И. Сидоров. – Москва, 1959. – 207с.
961123
  Богдашевский Д.И. О христианской благотворительности : (Чтение в Киевск. религиозно-просветит. о-ва 14 окт. 1907 г.) / Д.И. Богдашевского. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1908. – 16 с. – Из журн.: Труды Киевской духовной академии 1908, кн. 1
961124
   О христианском браке и об обязанностях мужа и жены. – М., 1990. – 30с.
961125
  Вернадский В.И. О хромовом турмалине из Березовска / [соч.] В.И. Вернадского // Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г.В. Вульф. – Варшава, 1897. – 6 с.
961126
  Кузьмина Н.Е. О хромозомах / Н.Е. Кузьмина. – Л, 1927. – 252с.
961127
  Регель В. О хронике Козьмы Пражского : Крит. исслед. В. Регеля. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1890. – 83 с. – Извлеч. из "Журн. М-ва нар. прос." 1890 г.
961128
  Покровский А.И. О хронологии Афинской истории VI-го столетия до Р.Хр. / А. Покровский. – Москва : Тип. Мамонтова, 1915. – [2], 139 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1915
961129
   О художественно-документальной литературе : Межвуз. сб. науч. тр. – Иваново, 1979. – 174 с.
961130
  Зайцев В.А. О художественно-стилевых течениях в русской поэзии XXI века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 16-38. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
961131
  Гладишев В. О художественной детали при изучении образа главного героя повести Оноре де Бальзака "Гобсек" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5. – С. 54-56
961132
  Виноградов В.В. О художественной прозе / В.В. Виноградов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 186, [4] с.
961133
   О художественной самодеятельности в профессионально-технических училищах. – М., 1963. – 24с.
961134
  Михайлова А.А. О художественной условности / А.А. Михайлова. – М., 1966. – 319с.
961135
  Михайлова А.А. О художественной условности / А.А. Михайлова. – Москва, 1970
961136
  Букин В.Р. О художественном воспитании. / В.Р. Букин. – Ленинград, 1970. – 39с.
961137
  Крутоус В.П. О художественном детерминизме / В.П. Крутоус. – М., 1981. – 64с.
961138
  Левин Е.С. О художественном единстве фильма / Е.С. Левин. – Москва, 1977. – 120 с.
961139
  Ляхов В.Н. О художественном конструировании книги / В.Н. Ляхов. – М., 1975. – 91с.
961140
  Рывчин В.И. О художественном конструировании учебников / В.И. Рывчин. – Москва, 1980. – 127с.
961141
  Сергеев-Ценский О художественном мастерстве / Сергеев-Ценский. – Симферополь, 1956. – 224с.
961142
  Горная В.З. О художественном мастерстве Л. Н. Толстого в романе "Анна Каренина" : Автореф... канд .филол.наук: / Горная В. З.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1960. – 20л.
961143
   О художественном мастерстве М.Горького. – М., 1960. – 419 с.
961144
  Видищев Б.В. О художественном мастерстве писателей классиков .Лермонтов "Мцыри". Маяковский "Во вес голос" / Б.В. Видищев. – Балашов, 1961. – 24 с.
961145
  Прозоров В.В. О художественном мышлении писателя-сатирика / В.В. Прозоров. – Саратов, 1965. – 88с.
961146
  Дремов А.К. О художественном образе / А.К. Дремов. – Москва : Советский писатель, 1956. – 227 с.
961147
  Паперный З.С. О художественном образе / З.С. Паперный. – М., 1961. – 72с.
961148
  Футлик Л.И. О художественном образе / Л.И. Футлик. – Пермь, 1961. – 46с.
961149
  Орловский Г.И. О художественном образовании учителя рисования : (Из опыта работы) / Г.И. Орловский. – Ленинград : Ленсовнархоз, 1961. – 163, [4] с.
961150
  Рождественский Б.П. О художественном оформлении школы / Б.П. Рождественский, Г.А. Петрова ; Казан. гос. ордена Трудового Красного Знамени гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. М-во просвещения Татар. АССР. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1963. – 62 с. : ил. – Библиогр. в конце книги
961151
  Федоров А.В. О художественном переводе / Федоров А.В. – Ленинград : Гослитиздат, 1941. – 259 с.
961152
  Старков А.Н. О художественном своеобразии русской советской сатирической прозы 20-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: / Старков А.Н.; Ин-т мировой лит. им. А.М.Горького АН СССР.. – М., 1964. – 20л.
961153
  Воложин С.И. О художественном смысле произведений Бабеля / С.И. Воложин. – Одесса : Студия "Негоциант", 2003. – 107с. – (Закономерность искусства. Кн.4). – ISBN 966-691-055-1
961154
  Шамота Н.З. О художественности / Н.З. Шамота. – Москва : Советский писатель, 1954. – 300 с.
961155
  Шамота Н. О художественности / Н. Шамота. – Москва : Советский писатель, 1958. – 352 с.
961156
  Пондопуло Г.К. О художественных границах кинематографа / Г.К. Пондопуло. – М., 1967. – 34с.
961157
  Бочаров С.Г. О художественных мирах : Сервантес, Пушкин, Баратынский, Гоголь, Достоевский, Толстой, Платонов / С.Г. Бочаров. – Москва : Советская Россия, 1985. – 296 с.
961158
  Окулова Е.В. О художественных особенностях романа А.С. Макаренко "Педагогическая поэма" / Е.В. Окулова. – Киров, 1957. – 68 с.
961159
  Тимофеев Л.И. О художественных особенностях романа Н.Островского "Как закалялась сталь" / Л.И. Тимофеев. – М. : Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1955. – 40 с.
961160
  Шаабдурахманов Ш. О художественных средствах языка поэмы "Равшан" : Автореф... наук: / Шаабдурахманов Ш.; Акад. наук Узбекской ССР. Ин-тут языка и лит-ры им. А.С.Пушкина. – Ташкент, 1949. – 8 с.
961161
  Гольцев В.А. О художниках и критиках / В. Гольцев. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1899. – 252 с.
961162
  Габуева А.Н. О художниках Кабардино-Балкарии - штрихами / А.Н. Габуева, Л.Х. Шадуева // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал: спецвыпуск / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 8 : Культурологические школы России: Кабардино-Балкарская Республика. – С. 69-73. – ISSN 2073-9702


  Живопись, скульптура и графика, которые сегодня являются едва ли не самыми продвинутыми сферами культуры республики, в профессиональных формах зародились в Кабардино-Балкарии довольно поздно - в 1920–1930-е гг. Однако и ранее здесь был замечен интерес ...
961163
  Голова Л.Г. О художниках театра / Л.Г. Голова. – Л., 1972. – 171с.
961164
   О художниках театра, кино и телевидения. – Л., 1984. – 255 с.
961165
  Фаворский В.А. О художнике, о творчестве, о книге / В.А. Фаворский. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 127 с.
961166
  Ад-р В. О царской власти. – Москва : Тип. "Заря", 1907. – 28 с.
961167
  Агафий Миринейский О царствовании Юстиниана / Агафий Миринейский; АН СССР, Ин-т ист. ; пер., ст. и прим. Левченко М. В. ; отв. ред. Л А. Мацулевич. – Москва ; Ленинград : Академия наук СССР, 1953. – 221с., 3 л. илл.
961168
  Иванов В.В. О цветаевских переводах песни из "Пира во время чумы" и "Бесов" Пушкина // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1968. – за 1966 г. – С. 389-412
961169
  Двюбенко Н.И. О цвете внутренней солнечной короны // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 51-54. – (Астрономия ; вып. 27). – ISSN 0203-7319


  Исследован спектр солнечной короны.
961170
  Алексеев С.С. О цвете и красках / С.С. Алексеев. – Москва : Искусство, 1962. – 52 с.
961171
  Плотников И.С. О цветной фотографии, 1902. – 12 c. – Отд. оттиск
961172
  Литвин-Седой О целесообразном выборе осей в динамике системы связанных тел / Литвин-Седой. – М., 1970. – 126с.
961173
  Лобанов А.М. О целесообразности в живой природе : (методические рекомендации для лекторов и учителей) / А.М. Лобанов. – Иваново, 1973. – 11 с.
961174
  Брандт А.Ф. О целесообразности в природе / А.Ф. Брандт. – 111с.
961175
   О целесообразности применения мобильных прямопоисковых технологий при выборе мест заложения скважин на нефит и газ / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, А.И. Самсонов, Д.Н. Божежа // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65), січень - березень. – С. 5-23 : рис., табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 1684-2189
961176
  Усачева Г.М. О целесообразности совершенствования механизма взимания косвенных налогов: НДС и акцизного сбора / Г.М. Усачева, М.Б. Матюшин // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 110-115. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
961177
  Антимонов Сергей Григорьевич О целесообразных и компромиссных условиях кооперации нескольких производств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Антимонов Сергей Григорьевич; МВ и ССО РСФСР. Моск. физ.-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 28л.
961178
  Красавин В.С. О целеустремлённости и деловитости в работе / Красавин В.С. – Сталинград, 1960. – 64 с.
961179
  Акофф О.Л. О целеустремленных системах / Акофф Р.Л., Ємери Ф.И. – Москва : Совецкое радио, 1974. – 271 с.
961180
  Цых В.Ф. О цели и пользе высших учебных заведений // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 37-50. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
961181
  Михнов С.Д. О целительной силе природы / С.Д. Михнов. – С.-Петербург : Типография Я. Трей, 1904. – 34 с. – Оттиск из газеты Русский Врач, 1904 г., № 4
961182
  Копелевич Нелли Моисеевна О целочисленных представлениях колец со стенным базисом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Копелевич Нелли Моисеевна; АН СССР. Матем. ин-т. Ленингр. отд. – Л., 1977. – 7л.
961183
  Баранник Ю.Л. О целочисленных представлениях периодических локально-циклических групп. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Баранник Ю.Л.; Харьковск. инст. радиоэлектрон. – К., 1978. – 139л.
961184
  Рудько В.П. О целочисленных представлениях циклической группы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Рудько В.П. ; АН СССР , Матем. ин-т. – Ужгород, 1969. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
961185
  Симакова Э.Е. О целочисленных преобразованиях неопределенной тройничной квадратичной формы в себя. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симакова Э.Е.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1953. – 6 с.
961186
  Лапенко Ю.П. О целых и мероморфных функциях вполне регулярного роста и их дефектах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Лапенко Ю. П.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1981. – 20л.
961187
  Якунина Наталья Федоровна О целых решениях дифференциальных и разностных уравнений с полиномиальными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Якунина Наталья Федоровна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 15л.
961188
  Демченко Т.И. О целых решениях некоторых классов операторных уравнений бесконечного порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Демченко Т. И. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1968. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
961189
  Малышев А.В. О целых точках на эллипсоидах : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: / Малышев А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 6л.
961190
  Ронкин Л.И. О целых функциях конечной степени многих переменных : Автореф... канд. физ мат.наук: / Ронкин Л. И.; МВО УССР, ХГУ. – Х., 1958. – 10л.
961191
  Павлов Дмитрий О целях и задачах // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 58-59
961192
  Жинкин Н.И. О целях и задачах программированного обучения / Н.И. Жинкин. – М., 1968. – 24с.
961193
  Краплин М.А. О целях и мероморфных решениях разностных уравнений с полиноминальными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краплин М.А.; Ком. высш. и сред. спец. образоваия Совета Мин. Литов. ССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Ростов н/Д, 1963. – 9л.
961194
  Заславская Т.И. О целях и методах планирования миграции сельского населения в города / Т.И. Заславская. – Новосибирск, 1970. – 24с.
961195
  Носов М.Г. О целях и приоритетах советской политики в азиатско-тихоокеанском регионе в контексте отношений СССР - США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1990. – № 4/5 (78/79) : США и советско-китайские отношения. Привлечение иностранных инвестиций в Канаду. Американо-турецкие отношения. Американская торговля продукцией сельскохозяйственного машиностроения. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 5-29
961196
  Столяров С.Г. О ценах и ценообразовании в СССР / С.Г. Столяров. – 2-е, доп. и перераб. – М., 1963. – 216с.
961197
  Столяров С.Г. О ценах и ценообразовании в СССР / С.Г. Столяров. – Москва : Статистика, 1969. – 203 с.
961198
  Компаниец В.В. О ценностном измерении экономики Украины и доминантах развития экономического образования // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 49. – C. 235-239. – ISSN 2075-4892


  Дано характеристику ціннісного портрета сучасного українського суспільства у взаємозв"язку з панівною грошовою ідеологією, зроблено висновок щодо несумісності ціннісних змін і спрямованості економічної освіти з побудовою здорового суспільства та ...
961199
  Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры. / В.П. Тугаринов. – Л., 1960. – 156с.
961200
  Белецкая И.Е. О ценностях соционических типов на примере дуальной диады 1-й квадры: ИЛЭ и СЭИ // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики ; гл. ред. А.В. Букалов ; редкол.: Г.К. Букалов, И.А. Бородин, В.В. Гуленко [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8 (187/188). – С. 26-34. – ISSN 2226-7514
961201
  Чибисова Н.Г. О ценностях специалиста в постиндустриальном обществе // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 158-164. – ISSN 1993-5560
961202
  Коваленко А.П. О централизаторах инволюций в конечных группах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 10.01.06 / Коваленко А.П.;. – Новосибирск, 1978. – л.
961203
  Унт В. О центрально-симметрических гравитационных полях в общей теории относительности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Унт В. ; Тарутский гос. ун-т. – Тарту, 1962. – 9 с.
961204
  Лютикас В. О центральной предельной теореме для сумм процессов восстановления. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лютикас В.; Вильнюс. гос. ун-тет. – Вильнюс, 1967. – 7л.
961205
  Хаджиков В.С. О центральной субординации аккомодационного процесса в периферических нервах. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хаджиков В.С.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР.Одеск.гос.ун-т. – Одесса, 1961. – 15л.
961206
  Моисеева М.Н. О центральных смоляных ходах в хвоинке. / М.Н. Моисеева, 1941. – С. 849-850
961207
  Азизходжаев Н. О Центре интенсивной подготовки преподавателей по новым педагогическим технологиям // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.29-30. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
961208
  Срезневский Б.И. О центре тяжести атмосферного столба / Б.И. Срезневский. – вырезка из Метеорологического вестника. – 24-26с.
961209
  Малышевский О церкви и иконе св. Богородицы под названием "Пирогощи", упоминаемых в летописях и в слове о Полку Игореве / Малышевский. – С. 113-171
961210
  Заозерский Н.А. О церковной власти : (Основоположения, характер и способы применения церк. власти в различ. формах устройства церкви по учению православно-канон. права) / [Соч.] Николая Заозерского, доц. церк. права в Моск духов. акад. – Сегиев Посад : 2 тип. А.И. Снегиревой, 1894. – [2], IV, XIV, 458 с. – Отд. отт. из: Богословский вестник. 1911 и 1912 г.


  В РГБ есть электронный ресурс
961211
  Толстой Л.Н. О церковном обмане / Л.Н. Толстой. – Москва : Книгоиздат "Звезда" Н.Н. Орфенова, 1917. – 8 с. – (Библиотека "Толстовиана" Відомості про відповідальність серії (225f) : под ред. Б.С. Боднарского ; № 6)


  Боднарский, Богдан Степанович (1874-1968)
961212
   О церковном судоустройстве в древней России / [И. С.]. – Санкт-Петербург : [Тип. И. И. Глазунова], 1874. – 101 с. – В конце текста авт: И. С. - Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч. на рус. и фр. яз.
961213
  Павлуцкий Г.Г. О церковных постройках в стиле "empire" в Полтавской губернии / Г.Г. Павлуцкий. – Москва : Тип. Г. Лисснера и Д. Совко, 1911. – 10, VI с. – Отд. оттиск из: Труды XIV Аржеологического съезда в Чернигове - Т. 2. - 1911. - Посвящается памяти князя Н.Д. ДолгоруковаТ. 2. 1911. Посвящается памяти князя Н.Д. ДолгоруковаТ. 2. 1911. Посвящается памяти князя Н.Д. Долгорукова


  На тит. стр. дарственная надпись: Многоуважаемому Николаю Прокофьевичу Василенко на добрую память от автора
961214
  Мефодий (епископ) О церковных правомочиях иерархии и мирян. – 7 с. – Отд. отт.
961215
  Шалфеев М. О церотиновой кислоте из пчелиного воска : Дис. на степ. д-ра мед. врача Михаила Шалфеева. – Санкт-Петербург : Рус. скоропеч. (П.С. Нахимова), 1876. – 31 с.
961216
  Клепач А. О циклических волнах в развитии экономики США и России (вопросы методологии и анализа) / А. Клепач, Г. Куранов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 11. – С. 4-33. – ISSN 0042-8736
961217
  Гришкевич-Трохимовский Е. О циклических сульфидах / Е. Гришкевич-Трохимовский, прив.-доц. Имп. Киев. ун-та св. Владимира. – Киев : Типо-лит. Имп. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1916. – [4], 229 с. – В предисл.: Главы, заключающие исследования тиофена и его производных, были напечатаны в виде отдельных сообщ. в Журн. Рус. физ.-хим. о-ва в период времени от 1911 до 1914 г. ... – Библиогр.: "Литература по тиофену и его аналогам" (с. 79-82)
961218
   О цикличности карпатских землетрясений и их связи с солнечной активностью / Э.Д. Кузьменко, Е.И. Крыжанивский, Р.С. Пронишин, А.Н. Карпенко, И.В. Чепурный // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 66-76 : Рис., табл., карта. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0203-3100
961219
  Некрасов А.К. О циклотронных колебаниях в ограниченных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Некрасов А.К.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
961220
  Дюбюк А.Ф. О циркуляции в атмосфере и типах циркуляции атмосферы над Европой и Западной Сибирью / А.Ф. Дюбюк. – Свердловск, 1947. – 143 с.
961221
  Гордиенко В.В. О циркуляции водорода в атмосфере в земной коре // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 5. – С. 35-59 : табл., рис. – Библиогр.: с. 51-58. – ISSN 0203-3100
961222
  Мелков Г.А. О частоте параметрически возбуждаемых спиновых волн / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Тезисы докладов совещ. по физике ферро- и антиферром,, Свердловск, 1965
961223
  Мелков Г.А. О частоте параметрически возбуждаемых спиновых волн / Г.А. Мелков, И.А. Дерюгин // Известия АН СССР, сер. Физическая, 1966. – №6
961224
  Багно А.М. О частотном спектре нормальных волн в предварительно напряженном сжимаемом слое, взаимодействующем со слоем идеальной жидкости // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
961225
  Аристотель О частях животных / Аристотель. – Москва : Госполитиздат, 1937. – 220с.
961226
  Хоуин Дай О человек, человек! / Хоуин Дай. – Москва : Радуга, 1988. – 264 с
961227
  Гельвеций К.А. О человеке / К.А. Гельвеций. – М, 1938. – 484с.
961228
   О человеке. – М.
Вып. 1. – 1991. – 62с.
961229
  Фролов И.Т. О человеке и гуманизме / И.Т. Фролов. – Москва, 1989. – 558с.
961230
  Чепуров А.Н. О человеке надо говорить / А.Н. Чепуров. – Москва : Правда, 1981. – 31 с.
961231
  Ковалев С.М. О человеке, его порабощении и освобождении / С.М. Ковалев. – М, 1970. – 303с.
961232
  Броневская Я. О человеке, который не кланялся пулям / Я. Броневская. – М, 1963. – 118с.
961233
   О человеке, который не кланялся пулям. – М., 1968. – 240с.
961234
  Задорожный Г.В. О человекомерном методологическом обновлении современной экономической науки (о личностной методологии постижения хозяйства) // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2015. – № 1. – С. 7-31
961235
   О человеческом в человеке. – Москва : Политиздат, 1991. – 384с.
961236
  Молодцов Б.И. О человеческом разуме и нечеловеческой силе духа // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 76-80. – ISSN 2077-1800
961237
  Ильченко С. О чем (не) договорились Путин и Эрдоган // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2020. – 9-22 марта (№ 5). – С. 22


  "Проведя 5 марта в переговорной комнате 5 часов 45 минут, Путин и Эрдоган договорились понизить уровень напряженности в Идлибе и согласовали совместный документ, предполагающий: - прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с ...
961238
  Фоняков И.О. О чем бы ни задумался... : стихотворения / И.О. Фоняков. – Москва : Современник, 1985. – 192 с.
961239
  Ивантер Алексей О чем бы родина ни пела : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 150-151. – ISSN 0012-6756
961240
  Маршак С.Я. О чем говорили лошади, хомяки и куры / С.Я. Маршак. – М, 1962. – 12с.
961241
  Дубровин Л.И. О чем говорит карта Антарктики / Л.И. Дубровин, М.А. Преображенская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 160 с. : ил.
961242
  Суворов С.Г. О чем говорит луч света / С.Г. Суворов. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 64 с.
961243
  Суворов С.Г. О чем говорит луч света / С.Г. Суворов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва ; Ленинград, 1952. – 64 с.
961244
  Суворов С.Г. О чем говорит луч света / С.Г. Суворов. – Изд. 3-е. – Москва, 1953. – 64 с.
961245
  Антопольский Л.Б. О чем говорит повесть / Антопольский Л.Б. – Москва : Знание, 1978. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Литература" ; № 10)
961246
  Суворов С.Г. О чем говорит рассказывает свет / С.Г. Суворов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1963. – 142 с.
961247
  Файзи А.С. О чем говорят волны / Ахмед Файзи ;. – Москва, 1947. – 88 с.
961248
  Мельников С.Е. О чём говорят географические названия / С.Е. Мельников. – Л., 1984. – 199с.
961249
  Птахив Семен О чем говорят данные страховых компаний? : страхование // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 64-65 : Фото. – ISSN 1998-8044
961250
  Фоер Джошуа О чем говорят дельфины. Пора поговорить / Фоер Джошуа, Скерри Брайан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Май. – С. 56-75 : фото
961251
  Орешин К.П. О чем говорят деревья / К.П. Орешин. – М., 1962. – 66с.
961252
  Стишковская Л.Л. О чем говорят животные / Л.Л. Стишковская. – Москва : Лесная промышленность, 1980. – 175с.
961253
  Стишковская Л.Л. О чем говорят животные / Л.Л. Стишковская. – 2-е, перераб. – Москва, 1989. – 190с.
961254
  Тейфель В.Г. О чем говорят звезды / В.Г. Тейфель. – Алма-Ата : Казах. госиздат, 1964. – 144 с.
961255
  Тюрюканов А.Н. О чем говорят и молчат почвы / А.Н. Тюрюканов. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 224с.
961256
   О чем говорят и пишут историки. – М., 1988. – 63с.
961257
  Борисов П.А. О чем говорят камни Карелии / П.А. Борисов. – Изд. 2-е. – Петрозаводск, 1973. – 135с.
961258
  Арзютов Н. О чем говорят курганы : рассказы об археолог. находках в Нижнем Поволжье / Н. Арзютов ; под ред. П.С. Рыкова. – Саратов : Сараткрайиздат, 1936. – 126 с. : карт.
961259
  Карцов В.Г. О чем говорят курганы Енисея. (Историко-археолог. очерки) / В.Г. Карцов. – Абакан, 1961. – 100с.
961260
  Шамба С.М. О чем говорят монеты / С.М. Шамба. – Сухуми, 1982. – 55 с.
961261
  Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений / Б.Н. Головкин. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1992. – 192с.
961262
  Пономарева И.З. О чем говорят названия улиц / И.З. Пономарева, Н.Г. Щербаков. – Грозный, 1966. – 68с.
961263
  Горшков Г.П. О чем говорят недра / Г.П. Горшков. – Москва : Знание, 1968. – 46 с. – (Наука о Земле ; №3, 1968)
961264
  Крупнов Е.И. О чем говорят памятники материальной культуры Чечено-Ингушской АССР / Е.И. Крупнов. – Грозный, 1961. – 55 с.
961265
  Смирнова Е.Д. О чем говорят парадоксы: их роль в познавательной деятельности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С.55-66. – ISSN 0042-8744
961266
  Баранов В.И. О чем говорят песчаники Камышина и пески Ергеней : к истории растительности Нижнего Поволжья / Баранов В.И. – Сталинград : Облполиграфиздат, 1952. – 48 с.
961267
  Драгунский Д.А. О чем говорят письма. / Д.А. Драгунский. – Москва, 1984. – 44с.
961268
  Бегишева Алия О чем говорят слова : интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 28-30 : Фото. – ISSN 1029-5828
961269
  Дайхес И.И. О чем говорят советские почтовые марки / И.И. Дайхес. – М., 1949. – 39с.
961270
  Грешнов М.Н. О чем говорят тюльпаны / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1989. – 190с.
961271
  Копнин П.В. О чем говорят философы мира. / П.В. Копнин, В.Ф. Передерий. – К, 1964. – 80с.
961272
  Афанасьев А.В. О чем горевать : роман, рассказы / А.В. Афанасьев. – Москва : Современник, 1988. – 394, [2] с. – (Новинки "Современника"). – ISBN 5-270-00309-0


  Содерж.: О чем горевать: Роман; Рассказы: Прикосновение зимы; Пробуждение; Безделицы.
961273
  Ракипов Ш. О чем грустят кипарисы : док.-худ. роман / Ш. Ракипов. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1984. – 256 с.
961274
  Пивоварова И.М. О чем думает моя голова: рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса. / И.М. Пивоварова. – М., 1979. – 191с.
961275
  Амнуэль П. О чем думала королева? // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 7-61. – ISSN 1728-8568
961276
  Иойрыш А.И. О чем звонит колокол / А.И. Иойрыш. – М., 1991. – 397с.
961277
  Шатько Е.И. О чем кричат ласточки. / Е.И. Шатько. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 240 с.
961278
  Фурман А.А. О чем мечтают канцлеры: полит. портреты глав правительств ФРГ. / А.А. Фурман. – К., 1990. – 292с.
961279
  Реймон О чем мечтают шейхи : Всадники. О чем мечтают шейхи. Дубай / Реймон, Жан-Пьер // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 96-99 : Іл. – ISSN 1029-5828
961280
  Воронцов-Вельяминов О чём может рассказать луч света / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1946. – 32 с.
961281
  Моргулис В.А. О чем молчала яблоня / В.А. Моргулис. – Минск, 1982. – 47с.
961282
   О чем молчат игрушки // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 7 (172). – С. 84-95 : фото. – ISSN 1029-5828
961283
  Балтер Б.И. О чем молчат камни : историческая повесть / Б.И. Балтер ; илл.: В. Тодыков. – Красноярск : Кн. изд-во, 1964. – 103с.
961284
  Чуличкова Наталья О чем молчат камни : Тема номера: О чем молчат камни // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 8. – С. 4-17. – ISSN 1818-2968
961285
  Гай А. О чем молчат счастливые женщины, или Как заставить мужчину слезть с дивана / Анастасия Гай. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород и др. : Питер, 2011. – 159, [1] с. : ил. – ISBN 978-5-4237-0020-1
961286
  Исакина Юлия О чем молчат фараоны / Исакина Юлия, Глущенко Виталий // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 70-72 : фото
961287
  Узин С. О чем молчит карта / С. Узин. – Москва : Географическая литература, 1959. – 66с.
961288
  Томарев В.И. О чем мы говорили по секрету. / В.И. Томарев. – Волгоград, 1990. – 190с.
961289
   О чем не говорилось в сводках. – М., 1962. – 455с.
961290
  Бедзик Ю.Д. О чем не докладывали фюреру : роман / Юрий Бедзик. – Киев : Варта, 1995. – 304 с. – ISBN 5-7707-7932-2
961291
  Карышев И. О чем не мечтали иогансены / И. Карышев. – Москва, 1932. – 80 с.
961292
  Кувшинников А.Б. О чем не писали газеты / А.Б. Кувшинников. – М., 1990. – 110с.
961293
  Бондаренко П.Ф. О чем не сказала песня / П.Ф. Бондаренко. – М, 1967. – 127с.
961294
  Бондаренко П.Ф. О чем не сказала песня / П.Ф. Бондаренко. – Москва : Знание, 1969. – 127 с.
961295
  Бондаренко П.Ф. О чем не сказала песня / П.Ф. Бондаренко. – М, 1970. – 296с.
961296
  Подобедов М.М. О чем они мечтали / М.М. Подобедов. – М, 1976. – 615с.
961297
  Подобедов М.М. О чем они мечтали / М.М. Подобедов. – М, 1987. – 555с.
961298
  Михайлов О.Н. О чем они спорят? / О.Н. Михайлов. – Москва, 1966. – 80с.
961299
  Суворина Е.И. О чем пел горн... / Е.И. Суворина. – М., 1962. – 63с.
961300
  Балтушис Ю. О чем песни не сложены : рассказы, новеллы, очерки / Ю. Балтушис ; пер. с лит. И.Капланаса. – Москва : Советский писатель, 1965. – 291 с. – (1909-1991)
961301
  Шастин А.М. О чем печаль? / А.М. Шастин. – Иркутск, 1991. – 489с.
961302
  Рассохин Олег О чем писал ТППП : Франчайзинг, или Уроки французского. NEW! 10лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 46-47 : Фото
961303
  Савельев Владимир О чем писал ТППП. "Сами себе на хвост наступили" : Как вернуть россиян на родные курорты. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-34 : Фото
961304
   О чем писал ТППП. MITF состоялась, как ее не ругали : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 48-49 : Фото
961305
  Чичкина Светлана О чем писал ТППП. Как вернуть россиян на родные курорты : Государственный подход. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-34 : Фото
961306
   О чем пишут научно-популярные журналы мира : Иммуные клетки под домашним арестом. Аналиоз на сероводороде. Цифры и факты. // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
961307
  Кошелев Николай Васильевич О чем плакала моряна / Кошелев Николай Васильевич. – Куйбышев, 1972. – 157с.
961308
  Корченов В.К. О чем поведала медаль / В.К. Корченов. – Одесса, 1988. – 96с.
961309
  Белицкий Я.М. О чем поведала открытка / Я.М, Белицкий, Г.Н. Глезер. – Москва : Связь, 1978. – 104 с., [24] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 102-103
961310
  Гречко Г. О чем поведали креатив-проекты / Галина Гречко // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 80-81. – ISSN 0869-4915


  Какими могут быть наиболее оптимальные пути развития библиотек в перспективе, каковы их основные приоритеты, что определяет новый имидж и стиль их работы? Ответить на эти и другие вопросы, волнующие сотрудников Центральной библиотечной системы (ЦБС) ...
961311
  Чумак Р. О чем поет душа : стихи / Р.М. Чумак. – Москва : Советский писатель, 1958. – 122 с.
961312
  Никулин Ю.В. О чем поет най. / Ю.В. Никулин, П. Чумаченко. – М, 1950. – 23с.
961313
  Доронин И.И. О чём поёт народ отчизны / И.И. Доронин. – М., 1968. – 720с.
961314
   О чем поет Селенга. – Москва, 1979. – 146с.
961315
  Буруковская Р.Н. О чём пою ракушки / Р.Н. Буруковская. – Калининград, 1977. – 111с.
961316
  Букин Н.И. О чем поют волны / Н.И. Букин. – Москва, 1966. – 207с.
961317
   О чем поют горцы. – Ставрополь, 1951. – 74с.
961318
  Ситиков Н.Ф. О чем поют жаворонки / Н.Ф. Ситиков. – Хабаровск, 1975. – 191с.
961319
  Бебан М.А. О чем поют свирели : поэма / Максим Бебан ;. – Москва, 1963. – 77 с.
961320
  Полянский Е.И. О чем поют соловьи / Е.И. Полянский. – М., 1968. – 134с.
961321
  Степанов Е.С. О чем проповедуют с амвонов. / Е.С. Степанов. – М, 1975. – 47с.
961322
  Гуссаковская О.Н. О чем разговаривают рыбы / О.Н. Гуссаковская. – Магадан, 1967. – 128с.
961323
  Пети Ж.-П. О чем размышляют роботы? / Ж.-П. Пети. – Москва : Мир, 1987. – 76с.
961324
  Логинова Анастасия О чем расскажет древняя мумия Бизона? Последний бизон Якутии // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 41 : фото
961325
  Баранчеева И. О чем расскажут "воины из Риаче" : находки и открытия // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 81-85. – ISSN 1812-867Х


  Так называемые "воины из Риаче" – одни из самых знаменитых экспонатов Нац. археологического музея Реджо-Калабрия – до сих пор считаются наиболее ценной находкой эпохи Древней Греции на территории Калабрии и, фактически, стали символом этого региона. ...
961326
  Чернов А. О чем рассказал автограф А.И. Куинджи // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2017. – № 3/4 (101), март - апрель : Книги и судьбы. – С. 62-65. – ISSN 2222-436X
961327
  Клушанцев П.В. О чем рассказал телескоп: очерки / П.В. Клушанцев. – Ленинград, 1980. – 80с.
961328
  Элькинд Э.Ю. О чем рассказал экслибрис // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 6. – С. 28-34. – ISSN 1560-7968
961329
  Элькинд Э.Ю. О чем рассказал экслибрис // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 2012. – № 5. – С. 28-34. – ISSN 1560-7968
961330
  Фролов Б.А. О чем рассказала сибирская мадонна. / Б.А. Фролов. – Маріуполь : Знание, 1981. – 111с.
961331
   О чем рассказали спецкоры. – Москва, 1990. – 192с.
961332
  Песиков Ю.В. О чем рассказало письмо "Ахилла" / Ю.В. Песиков. – Саратов, 1989. – 140с.
961333
  Розенталь И.Я. О чем рассказывает календарь / И.Я. Розенталь. – Москва : Просвещение, 1979. – 159 с.
961334
  Суворов С.Г. О чем рассказывает свет / С.Г. Суворов. – Москва, 1952. – 120 с.
961335
  Константинов Н. О чём рассказывала Кобра / Н. Константинов, Б. Рест. – М.-Л., 1963. – 118с.
961336
  Алексеева Е.П. О чем рассказывают археологические памятники Карачаево-Черкесии / Е.П. Алексеева. – Черкесск, 1960. – 67 с.
961337
  Беренс К.Р. О чем рассказывают времена года. Очерки натуралиста / К.Р. Беренс. – Фрунзе : Кыргызстан, 1973. – 75 с. : ил.
961338
  Эргле З. О чем рассказывают дома и улицы старой Риги / З. Эргле, С. Циелава. – Рига, 1971. – 159 с.
961339
   О чем рассказывают звезды героев. – Барнаул, 1962. – 147с.
961340
  Николаева Л.А. О чем рассказывают золотинки / Л.А. Николаева. – Москва : Недра, 1990. – 108с.
961341
  Лебедев А.П. О чем рассказывают камни / А.П. Лебедев, А.В. Епифанцева. – М., 1953. – 56с.
961342
  Перес Ф.С. О чем рассказывают камни / Ф.С. Перес. – Кишинев, 1977. – 60с.
961343
  Андреев Н.В. О чем рассказывают курганы / Андреев Н.В. – Смоленск : Облгиз, 1951. – 127 с. : рис.
961344
  Липкинг Ю.А. О чем рассказывают курганы. / Ю.А. Липкинг. – Воронеж, 1966. – 81с.
961345
  Бершадский Р.Ю. О чем рассказывают марки / Р.Ю. Бершадский. – Москва : Детгиз, 1959. – 96 с.
961346
  Рябцев В.Н. О чем рассказывают монеты / В.Н. Рябцев. – М., 1968. – 254с.
961347
  Рябцев В.Н. О чем рассказывают монеты / В.Н. Рябцев. – М., 1977. – 399с.
961348
  Ружичка Б. О чем рассказывают окаменелости / Б. Ружичка, К. Диттлер; Отв. ред. Трофимов Б.А. – Москва : Наука, 1964. – 71с.
961349
  Гальперина Белла Давыдовна О чем рассказывают особые журналы Совета министров Российской империи периода Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (45). – С. 27-30
961350
  Киселева Г.П. О чем рассказывают переписи населения / Г.П. Киселева, А.Я. Кваша. – М, 1983. – 103с.
961351
  Вагабов И. О чем рассказывают притчи : рассказы о пережитках прошлого / Исмаил Вагабов ; пер. с лезгин. Ф.Вагабовой. – Махачкала : Дагкнигоиздат, 1962. – 65 с.
961352
   О чем рассказывают реликвии. – М., 1983. – 49с.
961353
  Киселева Л.И. О чем рассказывают средневековые рукописи / Л.И. Киселева. – Л, 1978. – 143с.
961354
  Лосев П.Ф. О чем рассказывают улицы / П.Ф. Лосев. – Ярославль, 1952. – 116с.
961355
  Горышин Г.А. О чём свистнул скворец / Г.А. Горышин. – Л., 1975. – 142с.
961356
  Костыря В.А. О чем скрипел чигирь. Очерки / В.А. Костыря. – Ташкент, 1972. – 213с.
961357
  Яковенко А.Ф. О чем спорим : Диалог. Конфликт. Память / А.Ф. Яковенко. – Москва, 1987. – 175 с.
961358
  Преображенский В.С. О чем спорят географы? / В.С. Преображенский. – Москва, 1990. – 46с.
961359
  Лисовский В.Т. О чем спорят старшекласники / В.Т. Лисовский. – М., 1990. – 190с.
961360
  Тунинский Родион О чем стучит Амстердам : city-life // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 30-35 : Фото
961361
  Астафьев А.Г. О чем тревожишься, душа : стихи / Астафьев А.Г. – Москва : Современник, 1990. – 109 с.
961362
  Шамаро А.А. О чем умалчивает церковный календарь / А.А. Шамаро. – Москва, 1964. – 247 с.
961363
  Кулешов А.П. О чем умолчал гид / А.П. Кулешов. – М., 1969. – 96с.
961364
  Белоусов Р.С. О чем умолчали книги / Р.С. Белоусов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 303 с. : ил.
961365
  Бугреева А. О чем умолчали мемориальные доски // Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею : науковий збірник / Одеський, історико-краєзнавчий музей. – Одеса, 2021. – № 19. – С. 6-8
961366
  Гитуляр И.Л. О чем шелестят дубравы: Повествование в документах и воспоминаниях участников событий. / И.Л. Гитуляр. – Киев, 1985. – 215с.
961367
  Гасан-Гусейнов О чем шептали березы... / Гасан-Гусейнов. – Махачкала, 1972. – 120с.
961368
  Пасецкий В.М. О чем шептались полярные маки / В.М. Пасецкий. – Москва, 1965. – 192с.
961369
  Фалеев М В. О чем шепчет сосновый бор / М В. Фалеев. – М, 1984. – 62с.
961370
  Борин К.А. О чем шепчут колосья / К.А. Борин. – Москва, 1958. – 224с.
961371
  Лозовой В. О чем шумел полесский бор / В. Лозовой. – Москва : Советский писатель, 1964. – 192 с.
961372
  Лозовой В. О чем шумел Полесский бор / В. Лозовой. – М., 1965. – 192с.
961373
  Назаренко М.А. О чем шумело море / М.А. Назаренко. – Новосибирск, 1968. – 255с.
961374
  Соколов А.А. О чем шумит русский лес: из истории изучения гидроклиматической роли леса / А.А. Соколов. – Ленинград, 1982. – 95 с.
961375
  Кожевников С.Е. О чем шумят сосны / С.Е. Кожевников. – Иркутск, 1950. – 180 с.
961376
  Скаринкин И.Е. О чем шумят сосны: очерки. / И.Е. Скаринкин. – М., 1980. – 207с.
961377
  Линдеман К. Э. О червях, выедающих плешины на озимых и яровых хлебах, и о мерах их истребления. – 3-е изд. – Москва, 1897. – 20 с.
961378
  Филипченко Ю.А. О черепах некоторых видов гибридов между дикими и домашникми формами : (Из Зоотехнической Станции Ветеринарного Управления в Аскания Нова) / Ю. А. Филипченко. – Петроград : Тип. Министерства Внутр. дел, 1916. – [2], 27 с., 8 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Арх. Ветеринарных наук, № 9
961379
  Зотов Р.В. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время / Р.В. Зотов. – 327с.
961380
   О Черниговском наместничестве особенно
Ч. 2. – С. 140-672
961381
  Карпенко А. О черниговском происхождении "варяжских" князей Олега Вещего и Игоря "Рюриковича" // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 22-25
961382
  Зыбковец В.Ф. О черной и белой магии / В.Ф. Зыбковец. – Москва, 1965. – 195с.
961383
  Берг Л.С. О черноморском лососе (Salmo salar labeax Pall.) : (Представлено 19 марта 1908 г.) / [соч.] Л.С. Берга // Компакт - 252274 / Л.С. Берг. – С. 255-266


  Annuaire du Musee Zoologique de l"Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg
961384
   О черных кошках и несчастливых числах. – М., 1959. – 78с.
961385
  Чернышевский М.Н. О Чернышевском : Библиогр. 1854-1910 / Сост. М.Н. Чернышевский. – 2-е изд., испр. и знач. доп. – Санкт-Петербург : тип. т-ва "Обществ. польза", 1911. – 78 с. – В конце предисл. авт.: Мих. Чернышевский
961386
   О чертах личности нового рабочего. – М., 1963. – 248с.
961387
   О чертеже и четрежниках. – М., 1985. – 47с.
961388
  Блюмкин В.А. О чести и достоинстве советского человека / В.А. Блюмкин. – Москва : Знание, 1974. – 63 с. : схем. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Этика" ; 1)
961389
  Громаковская Е.А. О честности и правдивости / Е.А. Громаковская. – Куйбышев, 1958. – 46с.
961390
  Суханов Н.Е. О честности и правдивости / Н.Е. Суханов. – Чита, 1959. – 39с.
961391
  Сурина Л.Г. О честности и правдивости / Л.Г. Сурина. – Л., 1960. – 43с.
961392
  Ночевный В.А. О честности и правдивости / В.А. Ночевный. – Хабаровск, 1962. – 40с.
961393
   О честности и правдивости. – К., 1983. – 95с.
961394
  Шопенгауэр А. О четверном корне закона достаточного основания : философское рассуждение / А. Шопенгауэр ; пер. А. Фета. – Изд. 2. – Москва : Тип. А. Мамонтова и Ко, 1891. – 138, [2] с. – С литографированной табл. фигур ; с 4-го Изд. Юлія Фрауенштедта. – Библиогр. в подстроч. прим.
961395
  Шопенгауэр А. О четверном корне. О воле в природе / А. Шопенгауэр. – 2-е изд. – Москва : Мамонтов А.И., 1891. – 138с.
961396
  Шопенгауэр А. О четверояком корне закона достаточного основания : философское рассуждение / А. Шопенгауэр ; пер. Ю. И. Айхенвальда. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1902. – VII, 140 с. – Библиогр. в подстроч. прим.
961397
  Выгодский В.С. О четвертом томе "Капитала" / В.С. Выгодский. – Москва, 1958. – 40 с.
961398
  Соболев Ю. О Чехове / Юрий Соболев. – Москва : И.А. Белоусов : [Тип. В.М. Саблина]
I. Творческий путь Чехова: (Опыт исслед.); II. Указатель литературы о Чехове за десять лет. – 1915. – 71 с.
961399
  Чуковский К.И. О Чехове. / К.И. Чуковский. – М, 1967. – 208с.
961400
  Чуковский К.И. О Чехове. Человек и мастер / К.И. Чуковский. – М, 1971. – 208с.
961401
  Ваницкий Я. О чешской музыке. / Я. Ваницкий. – Москва, 1965. – 335с.
961402
  Якобсон Р. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. / Р. Якобсон, 1923. – 120с.
961403
  Шимановский М.В. О чиншевых правоотношениях : Сообщение Товарищества председателя Одесского юридического общества М.В. Шимановского, сделанное им в заседании Оющества 4 мая 1885 года. – Одесса : Тип. "Одесский вестник", 1886. – [2], IV, 154 с. – Без ориг. обл.
961404
  Ямром Борис Рахмелович О числе вещественных корней случайных полиномов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ямром Борис Рахмелович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
961405
  Черный С.Д. О числе возможных решений. Задачи. О вычислении параболических орбит. По способу Ольберса / С.Д. Черный. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1907. – [4], 44 с. – Библиогр.: с. 43-44
961406
  Шокуев В.Н. О числе и строении подгрупп некоторых классов конечных групп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Шокуев В.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1969. – 8л.
961407
  Новиков А.П. О числе классов полей комплексного умножения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Новиков А.П.; АН СССР. Матем ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1964. – 7л.
961408
  Ломадзе Г.А. О числе представлений чисел положительного определенными диагональными бинарными, тернарными и кватернарными квадратичными формами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Ломадзе Г.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
961409
  Делоне Б.И. О числе представлений числа двойничной кубической формой отрицательного определителя. / Б.И. Делоне, 1922. – 253-272с.
961410
  Рыков В.В. О численном моделировании атмосферных движений в ограниченной области / В.В. Рыков. – М., 1989. – 31с.
961411
  Скобля Н.С. О численном обращении преобразования Лапласа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Скобля Н.С.; Объед.совет.ин-тов физики, математики и физики твердого тела и полупроводн.АН БССР. – Минск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
961412
  Леус Владимир Александрович О численном решении геометрических задач в автоматизированных системах обработки данных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Леус Владимир Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние ВЦ. – Новосибирск, 1978. – 13л.
961413
   О численном решении граничных задач течения газа по газопроводам. – Тбилиси, 1984. – 119с.
961414
  Гинкин П В. О численном решении двумерных и трехмерных уравнений эллиптического типа методом неполной факторизации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.07 / Гинкин В.П,; АН СССР. – Новосибирск, 1979. – 16л.
961415
  Бадагадзе В.В. О численном решении задач Дирихле для дифференциального уравнения второго порядка эллиптического типа : Автореф... канд.физ-матнаук: / Бадагадзе В.В.; АН ГрузССР Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.1112
961416
  Чинь Куанг О численном решении краевых задач для параболических уравнений методом суммарных представлений : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чинь Куанг; МВССО УССР. КГУ. – К., 1968. – 144л.
961417
  Чинь Куанг О численном решении краевых задач для параболических уравнений методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 008 / Чинь Куанг ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 9 с.
961418
  Вашакмадзе Т.С. О численном решении некоторых граничных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Вашакмадзе Т.С.; Тбилис. матем. ин-т. – Тбилиси, 1964. – 9л.
961419
  Ильин В.П. О численном решении некоторых двумерных задач электронно-ионной оптики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ильин В.П.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
961420
  Гордезиани Д.Г. О численном решении некоторых дифференциальных уравнений параболического типа второго и высшего порядоков : Автореф... канд физ. мат.наук: / Гордезиани Д. Г.; АН ГССР, Тбил. матем. ин-т. – Тбилиси, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
961421
  Тятюшкин Александр Иванович О численном решении некоторых задач оптимизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Тятюшкин Александр Иванович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1975. – 14л.
961422
  Ахмедова Г.Т. О численном решении некоторых, многомерных дифференциальных и нелинейных интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Ахмедова Г.Т.; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 8л.
961423
  Ломакович А.Н. О численном решении нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений типа Вльтерра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.003 / Ломакович А.Н.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1969. – 22л.
961424
  Недялков И.П. О численном решении нерегуляризованных уравнений Лоу / И.П. Недялков, Г.Й. Пеичев. – Дубна, 1963
961425
  Чернецкий Н.М. О числовых характеристиках простоты некоторых построений в начертательной геометрии : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 150 / Чернецкий Н.М. ; КИСИ. – Киев, 1969. – 10 с.
961426
  Марков А.К. О чистке древних монет / А.К. Марков. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук, 1908. – [2], 15 с. – Отт. из 2 вып. "Зап. Рус. археол. о-ва". Нумизм. отд. 1909
961427
  Митрофанов А. О чистке и проверке рядов ВКП(б) / А. Митрофанов. – М.-Л., 1929. – 160с.
961428
   О чистке партии. – Москва, 1933. – 72с.
961429
  Каганович Л.М. О чистке партии : речь на Московском партактиве 22 мая 1933 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат, 1933. – 30 с.
961430
  Березина Ирина О чистой воде // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 94 : фото
961431
  Денисов И.М. О чистой любви / И.М. Денисов. – Горький, 1959. – 184с.
961432
  Денисов И.М. О чистой любви / И.М. Денисов. – Горький, 1964. – 327с.
961433
  Долгачев И.В. О чистоте множества особенностей морфизма схем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Долгачев И.В.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 5л.
961434
  Таловов В.П. О читательской психологии и теоретических основах ее изучения. / В.П. Таловов. – Л., 1973. – 77с.
961435
   О чтении детей. – М., 1960. – 118с.
961436
  Пушкарева М.Д. О чтении детей в семье. / М.Д. Пушкарева. – 3-е изд. – М., 1955. – 48с.
961437
  Дабижа В.Д. О чтении французских писателей : с приложением списка произведений французских писателей / кн. В.Д. Дабижа. – Санкт-Петербург : Тип. Училища глухонеміх, 1890. – [2], 18 с. – Отд. оттиск: Женское образование. 1890, № 5, май


  Глезер, Пауль Рудольфович
961438
  Малафеев И.А. О чувстве меры в воспитании детей. / И.А. Малафеев. – Пермь, 1961. – 10с.
961439
  Лук А.Н. О чувстве юмора и остроумии / А.Н. Лук. – Москва, 1968. – 192 с.
961440
  Рибо Т. О чувственной памяти / Т. Рибо ; пер. с французского : Н. Вырубова и Е. Николаевой ; под ред. В.М. Бехтерева. – Казань : Типо-литография Императорского Ун-та, 1895. – 42 с. – На тит. л. : Перевод с фр. сочинения: "Recherches sur la memoire affective, par Th. Ribot"
961441
  Сабощук А.П. О чувственных предпосылках мышления / А.П. Сабощук. – Кишинев, 1984. – 135с.
961442
  Каратаев И.А. О чувствительной иннервации брюшной и спинной аорт осетровых рыб : Автореф... канд. биол.наук: / Каратаев И. А.; Моск, гос. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
961443
  Лыкосов В.Н. О чувствительности атмосферной циркуляции к процессам микромасштабного турбулентного взаимодействия с подстилающей поверхностью / В.Н. Лыкосов, А.Л. Казаков. – Новосибирск, 1983. – 35 с.
961444
   О чудесах на небесах. – Симферополь : Крымиздат, 1959. – 192 с.
961445
  Ким И.С. О чучхе в нашей революции / И.С. Ким. – Пхеньян
1. – 1980. – 635с.
961446
  Ким И.С. О чучхе в нашей революции / И.С. Ким. – Пхеньян
2. – 1980. – 610с.
961447
  Ким И.С. О чучхе в нашей революции / И.С. Ким. – Пхеньян
3. – 1982. – 558с.
961448
  Шпильман Р. О шахматах и шахматистах / Р. Шпильман. – Л., 1930. – 88с.
961449
  Ботвинник М.М. О шахматном матче на первенство мира / М.М. Ботвинник. – Москва, 1954. – 32с.
961450
  Толстой Л.Н. О Шекспире и о драме : Критический очерк / Л.Н. Толстой ; [Примеч.: В. Чертков]. – Москва : Изд. [и тип.] Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 79 с.
961451
  Толстой Л.Н. О Шекспире и о драме : Критический очерк / Л.Н. Толстой. – Санкт-Петербург : Изд. В. Врублевского, 1907. – 94, [1] с., 1 л. портр. : портр. – Экз. в разных переплетах. Экз. № 16866 без портр.
961452
  Цулукидзе О шемахинских землятрясениях. / Цулукидзе. – 11с.
961453
  Кеплер И. О шестиугольных снежинках / И. Кеплер. – М, 1982. – 192с.
961454
  Ярославский Е. О шестом съезде партии.1917-1937 / Е. Ярославский. – М, 1937. – 35с.
961455
  КПСС ЦК О широком распространении новых методов хозяйствования и усилении их воздействия на ускорение научно-технического прогресса : Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 1985 г. / КПСС ЦК. – Москва : Политиздат, 1985. – 31 с.
961456
  Кустова Мария Викторовна О широте читательских интересов и любви к "любовным романам" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 17-21. – ISSN 1727-4893


  Эффективность библиотечного обслуживания зависит не только от компетентности библиотекаря в вопросах литературы и знания им фонда библиотеки, но и от успешности взаимодействия библиотекаря и пользователя. взаимопонимания между ними. В связи с этим ...
961457
  Кустова Мария Викторовна О широте читательских интересов и любви к "любовным романам" // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 20. – С. 17-21. – ISSN 1727-4893


  Эффективность библиотечного обслуживания зависит не только от компетентности библиотекаря в вопросах литературы и знания им фонда библиотеки, но и от успешности взаимодействия библиотекаря и пользователя. взаимопонимания между ними. В связи с этим ...
961458
  Хоружий С.С. О школах мистики и культуре полемики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 8. – С. 166-176. – ISSN 0042-8744


  Роздуми над книгами М.Ю. Реутіна, які присвячені мистичному богослов"ю Майстера Екхарта.
961459
   О школе. – Л., 1935. – 71с.
961460
  Скаткин М.Н. О школе будущего. / М.Н. Скаткин. – М,, 1974. – 64с.
961461
   О школе и учителе. – Л., 1938. – 88с.
961462
  Крупская Н.К. О школьном самоуправлении / Н.К. Крупская. – Москва, 1964. – 207с.
961463
  Шагинян М.С. О Шостаковиче / М.С. Шагинян. – Москва, 1979. – 45с.
961464
  Грум-Гржимайло О Шостаковиче / Грум-Гржимайло. – М., 1990. – 55с.
961465
  Олейник В.П. О шредингеровской картине в одной квантовомеханической задаче / В.П. Олейник. – К., 1968. – 24с.
961466
   О Шукшине: Экран и жизнь. – М., 1979. – 335с.
961467
   О щедром Ахмаде. – Ташкент, 1962. – 16с.
961468
  Рыбаков С.И. О щитовидной железе: от древности до наших дней / С.И. Рыбаков, Е.А. Гирявенко // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України" ; редкол.: Тронько М.Д., Кваченюк А.М., Соколова Л.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 25, № 2. – С. 171-183. – ISSN 1680-1466
961469
  Мамян А.Н. О электрохимических превращениях ацетилена : Автореф... канд. хим.наук: / Мамян А.Н.; Ереванск. политехн. ин-т им. К.Маркса. – Ереван, 1951. – 12 с.
961470
  Чичкина Светлана О южных курортах замолвили слово... : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 62-63 : Фото
961471
  Шмидт Б.А. О юности, о славе, о любви / Б.А. Шмидт. – Петрозаводск, 1958. – 79с.
961472
  Розанов И.Г. О юных конструкторах / И.Г. Розанов. – М, 1961. – 48с.
961473
  Крупская Н.К. О юных пионерах / Н.К. Крупская. – М, 1949. – 158с.
961474
  Марченко М.Н. О юридической природе и характере решений европейского суда по правам человека // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 5-22. – (Право ; № 2, март - апрель). – ISSN 0201-7385
961475
  Дмитриев Ю.А. О юридическом значении преамбулы Конституции России // Государство и право / Российская академия наук, Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 12. – С. 35-38. – ISSN 0132-0769
961476
  Косинова И.И. О юридическом обосновании экологических оценок территорий / И.И. Косинова, Н.В. Крутских, В.А. Косинова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 54-57 : Схема. – ISSN 1726-5428
961477
  Сидак В.С. О явке с повинной как основании освобождения от уголовной ответственности // Проблемы правоведения : межведомственный научный сборник. – Киев, 1976. – Вып. 33. – С. 128-134
961478
  Елпатьевский В. О явления депрессии в животных клетках / В. Елпатьевский. – Москва : Тип. Имп. Московского Ун-та, 1909. – 11 с. – Отд. оттиск из: Естествознание и география, 1909 г.
961479
  Давыдов В.Д. О явлениях гало на Марсе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Давыдов В.Д.; Гос. астрон. ин-т им. П.К.Штернберга. – Москва, 1969. – 16л.
961480
  Кокошин А. О явлениях и тенденциях, определяющих облик мировой политики в первой декаде XXI века (тезисы) // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратег. оценок и анализа. – Москва, 2003. – № 1 (11). – С. 4-14
961481
  Денисова З.В. О явлениях нивелирования при образовании условных рефлексов на комплексные раздражители : Автореф... канд. биол.наук: / Денисова З. В.; АМН СССР. – Ленинград, 1952. – 6 с.
961482
  Алексеева М.С. О явлениях переключения в высшей неврной деятельности : Автореф... канд. мед.наук: / Алексеева М. С.; Алексева М. С.; АН СССР Ин-т физиол. им. Павлова. – Ленинград, 1951. – 9 с.
961483
  Гурвич А.Г. О явлениях регуляции в протоплазме = Ueber die Regulationserscheinungen im protoplasma / Alex. Gurwitsch : (с 9 рис. в тексте) / [соч.] А.Г. Гурвича. – [Санкт-Петербург], 1908. – С. 139-190 : ил. – Отд. оттиск: Труды Санкт-Петербург Общества естествоиспытателей. 1908, т. 37, вып. 2
961484
  Шимкевич В. О явлениях, вызываемых укушением личинок наездников в яйцах пауков / Печатано по разрешению Имп. Спб. Общества Естествоиспытателей. – [Санкт-Петербург] : Тип. М.Меркушева. – 4 с. – Отд. оттиск:Труды Импер. Спб. Общества Естествоиспытателей, т. 29, вып. 1
961485
  Клунников С.И. О явлениях, связанных с вечной мерзлотой грунта на Памире / С.И. Клунников. – М.-Л., 1936. – 87-106с.
961486
  Тарханов И.Р. О ядах в организме животных и человека и о борьбе с ними : лекции / И.Р. Тарханов. – С.-Петербург, 1888. – 304, [4] с. – (Тит. стор. порвана)
961487
  Корсаков Г.Б. О ядерной доктрине США // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 11. – С. 63-81. – ISSN 0321-2068
961488
  Кулик С.А. О ядерном оружии "третьего поколения" // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 6 (50) : Южные штаты в политической жизни США. США и Италия в 80-е годы. О ядерном оружии "третьего поколения". Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 73-84
961489
  Лотоцкий В.А. О ядрах регулярных полжительных преобразований ограниченных последовательностей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Лотоцкий В.А.; Ан УССР.Ин-т математики. – К, 1981. – 16л.
961490
   О языках. – М., 1978. – 192с.
961491
  Исаев М.И. О языках народов СССР / М.И. Исаев. – Москва : Наука, 1978. – 222с.
961492
   О языках, фольклоре и литературе Океании. – Москва : Наука, 1978. – 191 с.
961493
  Блинов И.Я. О языке агитатора / И.Я. Блинов. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 56 с. – (Библиотечка агитатора)
961494
  Куртна А. О языке Боккаччо в двух переводах "Декамерона" // Мастерство перевода. – Москва, 1965. – за 1964 г. – С. 204-214
961495
  Солганик Г.Я. О языке газеты / Г.Я. Солганик. – Москва, 1968. – 48с.
961496
  Улуханов И.С. О языке Древней Руси. / И.С. Улуханов. – Москва, 1972. – 135с.
961497
  Обнорский С.П. О языке Ефремовской Кормчей XII века / С.П. Обнорский ; Отделение русского языка и словесности Император. акад. наук. – С.-Петербург : Типограф. Императорской академии наук, 1912. – 85 с. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Исследования по русскому языку ; т. III, вып. 1-й)
961498
  Беневоленская Т.А. О языке и стиле газетного очерка : учеб.-метод. пособие по курсу "Теория и практика пар.-сов. печати" для студентов-заочников фак. и отд-ний журналистики гос. ун-тов / Т.А. Беневоленская ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Науч.-метод. каб. по заоч. и вечер. обучению Москов. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1973. – 80 с. – Библиогр.: с. 80
961499
  Гагкаев К.Е. О языке и стиле Коста Хетагурова / К.Е. Гагкаев. – Орджоникидзе, 1957. – 127с.
961500
  Власов М.Ф. О языке и стиле Н.А. Некрасова / М.Ф. Власов. – Пермь, 1970. – 216с.
961501
  Пугач С.А. О языке и стиле Писарева-публициста. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пугач С.А.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1954. – 16л.
961502
  Василевская Е.А. О языке и стиле писателя / Е.А. Василевская. – Москва, 1968. – 74с.
961503
  Чичерин А.В. О языке и стиле романа-эпопеи "Война и мир". / А.В. Чичерин. – Х., 1953. – 52с.
961504
  Чичерин А.В. О языке и стиле романа-эпопеи "Война и мир". / А.В. Чичерин. – Львов, 1956. – 74с.
961505
  Черемисина Н.В. О языке и стиле советской научно-художественной прозы. : Автореф... канд. филолог.наук: / Черемисина Н.В.; Мин. культуры СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1953. – 16л.
961506
  Копыл В.А. О языке и стиле Фернандо Наморы. (Лекс. средства) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Копыл В.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 15л.
961507
  Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства / А.Д. Алехин. – Москва : Знание, 1973. – 48 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Искусство" ; 6/1973)
961508
  Дедова О.В. О языке Интернета // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 25-38. – Библиогр.: Лит.: с. 38. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
961509
  Ахметов З.А. О языке казахской поэзии / Ахметов З.А. – Алма-Ата : [б. и.], 1970. – 180 с.
961510
  Володина М.Н. О языке как инструменте познания // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 38-46. – (Филология ; № 3, май - июнь). – ISSN 0201-7385


  "В данной статье речь идет о специфике вербального языка человеческого общения. Автор рассматривает язык как семиотическую (знаковую) систему, хранящую и передающую информацию. Знаково-информационная и социальная природа языка превращает его в один из ...
961511
   О языке местной газеты. – Воронеж, 1964. – 112с.
961512
  Полевой А. О языке населения Новозыбсковского уезда Гомельской губернии / А. Полевой. – Менск, 1926. – 47с.
961513
  Лукьяненко А.М. О языке Несторова жития преподобного Феодосия Печерского по древнейшему из дошедших списков / А.М. Лукьяненко. – Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1907. – [2], 79 с. – Отт. из: Русский филологический вестник. 1907 г., № 3


  На тит. стр. № 208953 надпись: Глубокоуважаемому И.И. Косоногову от автора и № 11000: Уважаемой Л.И. Косоноговой от автора.
961514
  Ефимов А.И. О языке пропагандиста / А.И. Ефимов. – М, 1950. – 140с.
961515
  Ефимов А.И. О языке пропагандиста / А.И. Ефимов. – 2-е изд. – М, 1951. – 132с.
961516
  Михайлов М.М. О языке публичных выступлений / М.М. Михайлов. – М, 1961. – 72с.
961517
  Вакуров В.Н. О языке радио- и телепередач / В.Н. Вакуров. – Москва, 1960. – 104с.
961518
  Крысин Л.П. О языке радиопредач / Л.П. Крысин. – М, 1967. – 52с.
961519
  Мревлишвили Т.Н. О языке русских писателей / Т.Н. Мревлишвили. – Тбилиси, 1972. – 289с.
961520
  Лавровский П. О языке северных русских летописей / П. Лавровский; соч. Петра Лавровского. – Санктпетербург : Тип. Императорской Академии Наук, 1852. – 160, [1] с.
961521
  Хализев В.Е. О языке современного литературоведения // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 3-12. – Библиогр.: С. 11-12; 42 назв. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 2). – ISSN 0321-1711


  В статье охарактеризованы особенности языка современной науки о литературе, отмечены его терминологическая расплывчатость и непомерная усложненность. Specific features of contemporary literary criticism are examined in the paper. Diffuseness of ...
961522
  Скворцов А.К. О языке современной русской научной литературы // Природа : Естественно- научный журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.3-14. – ISSN 0032-874Х
961523
  Ушаков В.Е. О языке Устюжской кормчей XIII-XIV вв. / В.Е. Ушаков. – Киров, 1961. – 68с.
961524
  Добровольский Г.В. О языке ученых-натуралистов // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 2 (38). – С. 62-66. – Библиогр.: Лит.: С.66; 14 поз. – ISSN 1562-1391
961525
  Урнов М.В. О языке художественной литературы / М.В. Урнов. – М., 1963. – 28с.
961526
  Винокур Г.О. О языке художественной литературы / Г.О. Винокур ; сост. Т.Г. Винокур. – Москва : Высшая школа, 1991. – 447 с. – ISBN 5-06-001416-9
961527
  Одинцов В.В. О языке художественной прозы : повествование и диалог / В.В. Одинцов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 104 с. – (Научно- популярная серия)
961528
  Виноградов В.В. О языке художественной прозы / Виноградов В.В. ; АН СССР, Отд. лит-ры и языка. – Москва : Наука, 1980. – 360 с. : 1 портр.
961529
  Еремина Л.И. О языке художественной прозы Н.В. Гоголя: Искусство повествования / Л.И. Еремина. – М., 1987. – 176с.
961530
  Ефимов А.И. О языке художественных произведений / А.И. Ефимов. – 2-е изд испр. – Москва, 1954. – 288 с.
961531
  Кудрявцева Л.А. О языковой самоидентификации граждан Украины и государственной языковой политике // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: Лит.: С. 14-15; 16 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  Державна мовна політика визначається існуванням реальних мовних груп. Цей принцип покладений в основу в Європейській Хартії регіональних мовних груп. Государственная языковая политика определяется существованием реальных языковых групп. Этот принцип ...
961532
  Логунова Е.С. О языковом варьировании в новокорейском языке // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 1 (40). – С. 78-82. – ISSN 1562-1391


  Новокорейский язык - корейский язык 17-19 вв. Рассматриваются различия, существующие между текстами на новокорейском языке.
961533
  Сатель М.Э. О языковом варьировании и факторах его ограничения (на матер. средств. выражения будущего действия в современном англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сатель М. Э.; Моск. гос. пед. ин-т. – М,, 1980. – 24л.
961534
  Шмидт С.О. О Якобе Голосовкере // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 95-112. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
961535
   О Якове Евсеевиче Гегузине : (воспоминания учеников, коллег и друзей, рецензии на книги, избранные суждения и размышления). – Харьков : Б.и., 2003. – 156с. – На обл. загл.: Университетский профессор. – ISBN 966-96233-0-6
961536
   О Якове Свердлове: воспоминания, очерки, статьи современников. – Москва, 1985. – 288с.
961537
  Ярославский Е. О Якутии / Е. Ярославский. – Якутск, 1968. – 240с.
961538
  Поруцкий Г.В. О яровизации активности низких температур / Г.В. Поруцкий. – Отд. отт. из Докладов АН СССР. Том 67, № 3. 1949, 1949. – 577-580с.
961539
  Михаловский А.Г. О яровизации семян хлопчатника в растворах солей марганца. / А.Г. Михаловский, Г.В. Поруцкий, 1951. – 587-589с.
961540
  Белоконь И.П. О ярусном строении растений : Дис... канд. биол. наук / Белоконь И.П. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Бот. сад им. акад. Фомина. – Киев, 1948. – 259 л. – Библиогр.: л. 214-258
961541
  Кравець Л. О"бєкт злочину розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 52-56. – ISSN 1561-4999
961542
  Заверуха І.Б. О"бєкт та предмет правовідносин у сфері державного боргу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 205-211. – ISSN 1563-3349
961543
   О"Генри. – М, 1962. – 19с.
961544
  Семернина Марина Ефимовна О, великий, могучий... : центр поддержки русского языка и чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 31-33. – ISSN 1727-4893


  Для совместного решения задач просветительства, духовного обновления и оздоровления общества библиотека им. М.Ю.Лермонтова стремиться собрать вокруг себя представителей научной, творческой интеллигенции, сплотить общественность города Пензы. Такая ...
961545
  Палькин Н.Е. О, Волга! / Н.Е. Палькин. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 287с.
961546
  Пивоваров Р.А. О, жизнь, тебя я прославляю! : стихотворения / Пивоваров Руслан Анатольевич. – Днепропетровск : Грани, 2013. – 172, [1] с., включ. обл. – ISBN 978-966-8841-87-3
961547
  Поликовский А.М. О, игра! / А.М. Поликовский. – М, 1990. – 63с.
961548
  Коротич В.О. О, Канадо! : публіцистична збірка / В.О. Коротич. – Київ, 1966. – 167 с.
961549
  Шах Георгий О, марсиане! / Георгий Шах. – Москва : Мир, 1990. – 192 с. – В изд. также: Зеленая креветка / Е.Парнов, М. Емцев ; Гуслярские истории : ("Недостойный богатырь") / Кир Булычев. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
961550
   О, Русская земля!: Сб.. – М., 1982. – 366с.
961551
  Синиченко О. О, скільки словникових перлів до словників не увійшло! / спілкувалася Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 18 травня (№ 19/20). – С. 12
961552
  Беднарський Владимир О, счастливчик! : experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 80-84
961553
  Зайцев Вадим О, счастливчики! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 46-47 : фото
961554
  Кірічук Тетяна О, ця страшна пліснява! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 10, жовтень. – С. 7-8 : фото
961555
  Севернюк Т.А. О, Чернівці, оаза дивини... : поезія, проза / Тамара Севернюк. – Чернівці : Золоті литаври, 2008. – 280 с. – ISBN 978-966-407-033-8
961556
  Сельвинский И.Л. О, юность моя! / И.Л. Сельвинский. – М, 1967. – 519с.
961557
  Кацевич Т.В. О.-І. Бочковський: ознаки (прикмети) нації за П. Манчіні як чинники націогенезу // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 126-129
961558
  Бонь О. О. Апанович: еволюція поглядів української радянської історикині у світлі її інтелектуальної біографії / О. Бонь, С. Савченко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (559), липень - серпень. – С. 175-186. – ISSN 0130-5247
961559
  Пріцак О. О. Атанасія Великий, ЧСВВ- археограф // Проблеми едиційної та камеральної археографії : наукове видання / АН України; Археографічна комісія; Ін-т української археографії; Центральна наук. б-ка ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 1993. – Вип. 17 : Історія української археографії: персоналії, вип. 1: Микола Костомаров, Дмитро Багалій, Володимир Антонович, Михайло Грушевський, о. Атанасій Великий. – С. 73-83. – ISBN 5-7702-0561-X


  Атанасій Григорій Великий (5 листопада 1918 р., с. Туринка — 24 грудня 1982 р., Рим, Італія) — церковний діяч, науковець, відомий історик Церкви, археограф, священик-василіянин, протоархимандрит Василіянського Чину (1963—1976).
961560
  Шляхова Валерія о. Балі. Підводні сади Менджангану : живий світ / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 5 (101) жовтень-листопад. – С. 72-78 : Фото
961561
  Горанська Т. О. Бальзак та І. Франко: взаємодія проблематики та поетики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 46-58
961562
  Гречин Б. О. Барвінський про педагогічне значення життя і творчості Тараса Шевченка // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 3. – С.11-12. – ISSN 0131-6788
961563
  Сидоренко Віктор о. Брач & о. Хвар. Чудові чудовиська : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 44-51 : Фото
961564
  Пилипович В. О. Василь Гавришкевич – душпастир, поет і садівник // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 364-385. – ISBN 978-966-2248-71-5
961565
  Домбровський Ю.О. О. Веселовський та деякі питання генези "Пісні про Роланда" / Ю.О. Домбровський, Н.О. Морська // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 492-496
961566
  Бараш Дж.Э. О. воображении и месте коллективной памяти в общественной сфере // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 83-96. – ISSN 0235-1188
961567
  Ганжа О.Д. О. Ганжа. Альбом / О.Д. Ганжа. – К., 1982. – 104с.
961568
  Сильман Т. О. Генри
961569
  Левидова И.М. О. Генри и его новелла / И.М. Левидова. – Москва : Художественная литература, 1973. – 252 с.
961570
  Доценко І.В. О. Генрі. Вибрані твори = O. Henry. Selected stories : посібник для самостійного читання / Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 175, [1] с. : табл. – На обкл.: Homereading from Nova Knyha. O. Henry. Selected stories та зміст кн.: Тексти ; Комплекс вправ ; Тести і завдання ; Довідковий матеріал ; Коментар Доценко І.В., Євчук О.В. – ISBN 966-7890-88-0
961571
  Доценко І.В. О. Генрі. Вибрані твори : посібник для самост. читання / Доценко І.В., Євчук О.В. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 175, [1] с. : табл. – На обкл.: Homereading from Nova Knyha. O. Henry. Selected stories та зміст кн.: Тексти ; Комплекс вправ ; Тести і завдання ; Довідковий матеріал ; Коментар Доценко І.В., Євчук О.В. – ISBN 978-966-382-337-9
961572
  Орленко В. О. Д. Градовський про роль і місце Державної ради в системі органів влади Російської імперії другої половини XIX сторіччя // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 15-19.
961573
  Полєщук Г. О. Довженко в житті і творчості М. Вінграновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С.213-219.
961574
  Медвідь Н.О. О. Довженко і світ // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2016. – С. 32-34. – (Серія: Філологія ; вип. 20, т. 1)
961575
  Брюховецька Л. О. Довженко: теоретичне осмислення поетики кіно // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 233-239. – ISBN 966-7170-47-0
961576
  Бідзіля Ю.О. О. Духнович у контексті сучасних інформаційних технологій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 53-57
961577
   О. Духнович. З наукової спадщини будителя : з нагоди 200-ліття від дня народж. О.Духновича. – Факсим. вид.: 1967, 1989. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2003. – 102, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 2000 р. – Бібліогр.: с. 7-8, 36-38 та в підрядк. прим. – (Серія факсимільних видань "Обличчям до спадщини"). – ISBN 966-7838-50-1


  Зміст: Передмова / Д. Данилюк. О.В. Духнович як історик / Д. Данилюк. З наукової спадщини Олександра Духновича : Истинная история Карпато-россов или угорских русинов изданная народолюбцем, Александром Духновичем ; О народах Крайнянских, или ...
961578
  Турчин Я.Б. О. Ейхельман про основні центри політичного впливу в системі міжнародних відносин: міжвоєнний період // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 427-437
961579
  Шевчик Ю.В. О. Ейхельман про правові аспекти територіальної організації української держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 40-49. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
961580
  Володарська І. О. Кобилянська і Г. Маркес: діалог на рівні тексту // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 120-131. – ISSN 1728-9572
961581
  Бобровська Т. О. Ковінька та Є. Дудар: взаємозв"язок традицій і новаторство // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 74-77. – ISBN 966-7576-12-4
961582
  Бойко Н. О. Кониський та О. Барвінський: до історії співпраці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 85-94. – ISSN 0236-1477
961583
  Мальсагова Х.И. О. Конт и Н.И. Кареев: развитие позитивизма в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 208-220. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
961584
  Сидоренко Віктор о. Корфу. Смарагдовий острів : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 56-59 : Фото
961585
  Галаджій Олена о. Кос. Зціли і заспокой : вояж-колекція / Галаджій Олена, Місерва Світлана // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 50-54 : Фото
961586
  Гудзевата Марина о. Крит. Реальність без міфів : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 60-62 : Фото
961587
   О. Кульчицька. Альбом.. – Київ, 1969. – 11 с.
961588
  Задорожнюк А.Б. О. М. Сементовський та його праці з історії Кам"янця-Подільського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 68-71. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  Краєзнавець і журналіст родом з Полтавщини.
961589
  Алексашина Л.Н. О. М.. Бодянский и его роль в развитии русско-чешских связей (40-е-70-е гг.XIX в.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Алексашина Л.Н. ; МГУ, ист. фак. – Москва, 1973. – 24 с.
961590
  Котович А.И. О. Мандельштам: стихи vs. проза // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 10-16
961591
  Сліпко-Москальцев О. Мурашко / К. Сліпко-Москальцев. – Харків : Рух, 1931. – 55, [20] с.
961592
  Козлик І.В. О. Назарук і Л. Фейхтвангер: до питання про амплітуду компаративних зіставлень / І.В. Козлик, Г.Ф. Проців // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 70-76
961593
  Багалей Д. О. Николай Лащенко и его труды по местной церковной истории / Проф. Д. Багалей. – Харьков : Тип. Губернского правления, 1897. – 7 с. : портр. – Отд. отт. из Харьковского сборника Историко-филологического общества. 1896
961594
  Турченко Г. О. Оглоблин про схему історії України XIX - початку XX ст. (до 50-річчя творчого заповіту історика) / Г. Турченко, Ф. Турченко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (556), січень - лютий. – С. 107-121. – ISSN 0130-5247
961595
  Іщук-Пазуняк О. Ольжич у літературній критиці // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 312-329. – ISBN 978-966-355-044-2
961596
   О. Ольжич. In memoriam : спогади, статті / Фундація ім. О. Ольжича; Дослідна фундація ім. О. Ольжича, США; Фундація ім. О. Ольжича, Канада; [ упор. О. Кучерук ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 478, [18] c. : фотоіл. – ISBN 978-966-355-005-3
961597
   О. Ольжич. Археологія. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2007. – 495с. : іл. – ISBN 978-966-355-000-8
961598
  Харитонова В.Ф. О. П. Мішуга - видатний співак та вокальний педагог // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 209-213. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3


  Творчий шлях та педагогічні принципи видатного укр. співака О. Мішуги (до 150-річчя з дня народження)
961599
  Айзеншток І.Я. О. Паліцин. Епізод з культурного минулого Слобожанщин : Епізод з культурного минулого Слобожанщини / І.Я. Айзеншток. – [б. м. : б. в., 1927. – C. 57-69
961600
  Греков Олександр о. ПАСХИ, о. ТАЇТІ. За краєм світу : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-49 : Іл., карта
961601
  Ісіченко І. О. Петро Скарга і християнський схід: український вимір // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 29-36. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається українська рецепція творчості польського письменника-єзуїта Петра Скарги. Його полемічні твори ініціювали початок української полемічної прози, викликали відповідь Івана Вишенського та його наступників. "Житія святих" Петра ...
961602
  Гейдел А.М. О. Потебня - завідувач музею при Харківському університеті // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 246-249. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864


  Стаття розкриває маловідомі факти суспільної діяльності видатного філолога О. Потебні: багаторічний досвід завідування Музеєм красних мистецтв Харківського університету. Схарактеризовано основні ідеї науковця щодо плану роботи університетського музею. ...
961603
  Александрова Г.А. О. Потебня і проблеми порівняльного вивчення літератур // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 3-9. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються проблеми порівняльного вивчення літератур у науковій спадщині О. Потебні, наголошується на розштренні ним можливостей історико-порівняльного методу за допомогою психологічного аналізу
961604
  Вільна Я. О. Потебня як редактор творів Г. Квітки-Основ"яненка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 63-67. – (Б-ка Ін-ту філології)
961605
  Сурман Стівен о. Різдва. Шлюбні ігрища крабів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 68-73 : фото
961606
  Будько Євген о. Родос & о. Крит. Два сонця Еллади : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 18-21 : Фото
961607
  Капарулін Ю.В. О. Рябінін-Скляревський: останні роки життя в ГУЛАГу та посмертна реабілітація ученого // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 401-410. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
961608
  Михайлова Н. о. Тасос. Смарагдове благоденство // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 18-25 : фото
961609
  Горобець Іван о. Тенерифе. Островиди : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 110-115 : Фото
961610
  Третяк О.В. О. Третяк: "Я - за демократизацію і професіоналізм". Актуальне інтерв"ю // Київський університет, 1991
961611
  Цвєткова Ю.В. О. Федотов-Чехівський та С. Богородський - представники та засновники історичної школи права в Київському університеті Св. Володимира / Ю. Цвєткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Присвячено науковим поглядам видатних постатей, професорів і дослідників Київського університету першої половини XIX cm. О. Федотову-Чехівському та С. Богородському. The article is dedicated to the scientific views of the Kiev University famous ...
961612
  Іващенко Микола о. Чанг. На зеленому Слоні // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 4 (112), серпень - вересень. – С. 24-28 : фото
961613
  Пономаренко Л. О. Шаховський як співавтор легенди про Марусю Чурай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-81. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядається проблема історичної основи легенди про Марусю Чурай. Досліджується творча діяльність російського драматурга початку XX ст. О. Шаховського як можливого співавтора цієї легенди. На думку авторки, Маруся Чурай є художнім образом, а не ...
961614
  Артамошин С.В. О. Шпенглер и "консервативная революция" в Германии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 148-154. – ISSN 0042-8779
961615
  Гергилов Р.Е. О. Шпенглер и Третий рейх // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 33-40
961616
  Кривенко Ганна о. Шпіцберген. Дикий, холодний, чарівний // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 112-117 : фото
961617
  Севернюк Тамара О. эти сосны... : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 1. – С. 13-19. – ISSN 0131-8136
961618
  Ершова В.М. О.А. Добиаш-Рождественская / В.М. Ершова. – Л., 1988. – 111с.
961619
   О.А. Конопкин : [некролог] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 187-189. – ISSN 0042-8841
961620
  Крекотень В.І. О.А. Назаревський про своєрідність "Слова про Ігорів похід " // Специфіка "Слова о полку Ігоревім" як літературної пам"ятки : матеріали сьомої республіканської наукової конференції з питань вивчення "Слова" / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН України, Сумський держ. пед. ін-т ім. А.С. Макаренка [та ін.] ; упоряд. і відп. за вип. П.П. Охріменко. – Суми : [Б.в.], 1994. – С. 14-16
961621
  Львов М.Л. О.А. Петров / М.Л. Львов. – Москва-Л., 1936. – 35с.
961622
  Буланова Н.М. О.А. Плевако: доля людини в контексті тоталітарної доби // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 208-217. – ISSN 2312-2587


  Життєвий і творчий шлях українського письменника та економіста Олександра Антоновича Плевако, на долю якого припало загалом 26 років сталінських концтаборів.
961623
  Ершова В.М. О.А.Добиаш-Рождественская - историк западноевропейского средневековья : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Ершова В.М.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1971. – 19л.
961624
  Лобенко С.В. О.В. Гуров і геологічна колекція Харківського університету // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 151-154. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 23). – ISSN 2227-6505
961625
  Медведєва М. О.В. Задорожній та дослідження в Україні нових галузей міжнародного права / М. Медведєва, С. Білоцький, А. Пазлюк // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 101-104. – ISSN 1814-3385
961626
  Колісник П.І. О.В. Клоссовський - видатний вчений педагог, громадський діяч // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 189-195
961627
  Москаленко В.Ф. О.В. Корчак-Чепурківський - один з засновників національної системи охорони здоров"я як складової українського державотворення (1917-1920) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, І.М. Сахарчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 62-67


  До 155-річчя від дня народження.
961628
  Жебокрицький В.А. О.В. Суворов - великий російський полководець / В.А. Жебокрицький. – Київ, 1950. – 32 с.
961629
   О.В. Фомін в оцінці сучасників / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 120-122. – ISBN 978-617-7397-32-7
961630
  Ричалка М. О.В.Духнович, педагог і осівітній діяч / М. Ричалка. – Пряшів, 1959. – 490 с.
961631
  Микитась В.Л. О.В.Духнович. Літературно-критичний нарис. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1959. – 103с.
961632
  Рожин А. О.Вакулов / А. Рожин. – М, 1986. – 143с.
961633
  Шиповалова Л.В. О.возможной совместимости историчности и объективности научного знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 19-23. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1995-0055
961634
   О.Г. Ободовському - 50 // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 214-216
961635
  Хорошин М.Г. О.Г. Полотебнов - основоположник вітчизняної дерматології / М.Г. Хорошин. – К, 1953. – 119с.
961636
  Морской В. О.Г.Крамов. Народный артист СССР. / В. Морской. – К., 1947. – 31с.
961637
  Мельничук Ю.С. О.Гаврилюк / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1955. – 276 с.
961638
   О.Генри.. – М, 1960. – 144с.
961639
  Наєнко М. О.Глушко. На бистрині часу // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 45-52


  Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка.
961640
  Прокопов Д.Є. О.Градовський і критика ліберальної теорії походження держави і права // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 45-54
961641
  Орленко В. О.Д. Градовський про проблеми побудови соціальної держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 24-31


  У статті вивчення поглядів О.Д. Грабовського на соціальну державу. Встановлено, що він був одним із засновників вчення про соціальну державу.
961642
  Барбарас И.г. О.движении поезда через переломы продольного профиля пути. : Автореф... канд. техн.наук: / Барбарас И.г.; Днепропетровский ин-т. – Днепропетровск, 1963. – 12л.
961643
  Яковец Т.Ю. О.движущих силах общественного развития // Философия хозяйства : альманах Центра общественных наук и экономического ф-та МГУ / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – № 4 (82). – С. 25-30. – ISSN 2073-6118
961644
  Заблоцька С. О.Довженко та М.Куліш (до питання про типологічні особливості тематики,проблематики, системи образів) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – с. 117-125.
961645
   О.Є. Корнійчук і проблеми розвитуку української радянської драматуургії. – Одеса, 1965. – 136 с.
961646
  Соловьев Е.А. О.И. Сенковский : Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики. – Санкт-Петербург, 1891. – 80 с.
961647
  Заславський І.Я. О.І. Білецький як рецензент // Радянське літературознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР та Спілки письменників України. – Київ : Наукова думка, 1984. – № 10 (286)
961648
  Рибалко О.Л. О.І. Білецький: неосяжний діапазон знань та інтересів // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1991. – № 1 (225), січень - лютий. – С. 39-48. – ISSN 0320-9466
961649
  Ліхачова О.Є. О.І. Георгієвський та дослідження питань історичного розвитку Галлії // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 90-94. – ISSN 2076-1554
961650
   О.І. Кравченко. Катлог виставки : книжні окраси та ілюстрації у каталозі - дереворити О.І. Кравченка. – Київ : Київськ. Окрліт Ч., 1930. – 16 с.
961651
   О.І. Кухтенко. 100-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 150. – ISSN 0374-3896


  Відомий український учений в галузі технічної кібернетики
961652
  Михайленко Г. О.І. Неровецький - видатний український учений та інженер-будівельник // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 34-37
961653
  Михайленко Г Г. О.І. Неровецький: початок життєвого шляху видатного інженера-будівельника // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 72-82


  Інженер-будівельник. був студентом Університету Св. Володимира
961654
  Левичев І.В. О.І. Спасокукоцький - автор спогадів про В.І. Вернадського: історико-біографічний дискурс // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 17. – С. 238-245. – ISSN 2520-2855
961655
   О.І. Фурдичку - 65 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 159-160. – ISSN 2077-4893
961656
  Васецький Г.С. О.І.Герцен - великий вчений і патріот / Г.С. Васецький. – Київ, 1946. – 48с.
961657
   О.І.Герцен : Бібліогр покажч. За 1970-1987 рр. – Київ : КДУ ім. Т.Г. Шевченка. – с.
961658
   О.К. Антонов - многогранность таланта. – Киев : АэроХобби, 2006. – 184 с. : ил. – К100-летию со дня рождения. – ISBN 966-95188-9-X
961659
  Крохмаль-Орябінська О.К. Глазунов / Крохмаль-Орябінська, Л. Архимович. – Київ : Мистецтво, 1953. – 48 с.
961660
  Воронов Н.В. О.К. Комов / Н.В. Воронов. – Москва, 1982. – 156с.
961661
  Лебедянский М.С. О.К. Комов. Памятник А.В. Суворову в Москве / М.С. Лебедянский. – Л., 1987. – 22с.
961662
  Шляхова Валерія о.Калімантан. Круїз Алмазною річкою / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 98-108 : фото
961663
  Сидоренко Віктор О.Ко-Тао. Робінзон на черепасі : вояж колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 4 (100) серпень-вересень. – С. 42-46 : Фото
961664
  Осмоловский Ю.Э. О.Комов. / Ю.Э. Осмоловский. – М., 1988. – 143с.
961665
  Свідер П.І. О.Копиленко. Життя і творчість / П.І. Свідер
961666
  Онишко Сергій о.Крит. Якщо не зміниться вітер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 140-143 : фото
961667
  Полевщикова Е.В. О.Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки Одесского университета // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 376-390. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
961668
  Тортіка М.В. О.Л. Парвус та його вплив на розвиток лівих сил в Османській імперії напередодні Першої світової війни // Сходознавство / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов. ред. Г.В. Вертієнко ; редкол.: Дж. Бейнс, С.О. Біляєва, О.В. Богомолов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 88. – С. 105-132. – ISSN 1682-671Х
961669
  Ростоцкий С. О.Л.Книппер-Чехова / С. Ростоцкий. – М.Л., 1946. – 63с.
961670
  Сенів І. О.Л.Кульчицька / І. Сенів. – К., 1955. – 32с.
961671
  Василенко І. О.М. Апанович - дослідник козацької слави // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 6-7
961672
  Марочко В.І. О.М. Асаткін – вигаданий «фальсифікатор» перепису населення 1937 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 129-149. – ISSN 0130-5247
961673
  Воронов В.І. О.М. Богдашина. Джерелознавство історії України: теорія, методика, історія: Навч.-методич. посіб. - 2-е вид., доп. та переробл. - Х.: Тарбут Лаам, 2005. - 192 с. : [рецензія] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 183-188. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247
961674
  Василенко Н.П. О.М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии / Н.П. Василенко. – Киев : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, акц. о-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], II, 231 с. – Отт. из журн. "Киев. старина"
961675
  Кохан С.В. і Кілессо С.К. О.М. Вербицький - архітектор і педагог / С.В. і Кілессо С.К. Кохан. – Київ, 1966. – 29 с.
961676
  Воронов В.І. О.М. Лазаревський як архівіст та архівознавець // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 1. – С. 221-224
961677
  Воронов В.І. О.М. Лазаревський як історик та археограф // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 48-67. – ISSN 0130-5247
961678
  Нагаевская Е.В. О.М. Мануйлова. / Е.В. Нагаевская. – Фрунзе, 1965. – 112с.
961679
  Олійник Я.Б. О.М. Маринич і розвиток географічної освіти в Україні / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 7-10. – ISSN 0868-6939
961680
   О.М. Маринич. Життя у служінні людям : до 95-річчя від дня народження / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. В.І. Олещенко ; редкол.: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – 351, [1] с., [16] арк. фот. – Парал. тит. арк. портр. – ISBN 978-966-439-770-1
961681
  Литвиненко О.В. О.М. Маслова – видатна постать у галузі краєзнавчої та регіональної бібліографії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 125-128. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
961682
  Зуза В.С. О.М. Можейко: наукова, педагогічна і громадська діяльність / В.С. Зуза, О.М. Заяц // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 156-162. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
961683
  Назарчук З. О.М. Романів - видатний вчений та громадський діяч (до 90-річчя з дня народження) // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 239-244. – ISBN 978-917-7694-06-8
961684
   О.М. Сєвєрцов (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 138. – ISSN 0374-3896
961685
  Шеффер Т.В. О.М. Сєров / Т.В. Шеффер. – Київ : Мистецтво, 1951. – 40 с.
961686
  Храмов Ю.О. О.М.Боголюбов та історія математичних наук в Україні / Ю.О. Храмов, С.А. Хорошева // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 53-62. – ISSN 0374-3896
961687
  Ворошин Е.М. О.М.Бутлеров - основоположник сучасної органічної хімії / Е.М. Ворошин. – Київ, 1950. – 38 с.
961688
   О.М.Горький 1868-1936.. – К, 1936. – 56с.
961689
  Ніжинський М.П. О.М.Горький і А.С.Макаренко / М.П. Ніжинський. – К., 1950. – 38с.
961690
  Шутенко В.В. О.М.Горький і українська література. / В.В. Шутенко. – Київ, 1960. – 40 с.
961691
  Руденко Л.Г. О.М.Маринич - вчений-географ, педагог, державний і громадський діяч : +До 85-річчя М.М.Маринича / Л.Г. Руденко, П.Г. Шищенко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 3-6 : Фото. – Бібліограф. 10 назв. – ISSN 1561-4980
961692
  Острянин Д.Ф. О.М.Радіщев і його роль в історії суспільної думки Росії. / Д.Ф. Острянин, 1952. – 59-71с.
961693
  Касьяненко В.Г. О.М.Сєверцов - видатний морфолог-еволюціоніст (До п"ятнадцятиріччя з дня смерті) / В.Г. Касьяненко. – Окрем. відбит. з Вісника АН УРСР. № 2. – 61-71с.
961694
  Прохоренко И.Л. О.методологических проблемах анализа современных политических пространств // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 6 (132). – С. 68-80. – ISSN 0321-2017
961695
  Пожарская М.Н. О.Н. Андровская / М.Н. Пожарская. – М, 1951. – 88с.
961696
  Герман Г.П. О.Н. Шелест як засновник вітчизняного тепловозобудування // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 1 (33). – С. 49-55. – ISSN 2077-9496
961697
  Дервиз И.П. О.Н.Карташев / И.П. Дервиз. – Л., 1961. – 19с.
961698
  Нестор О.Нестор або сучасні українські притчі / Нестор, , отець; Літ.запис О.Батюк. – Київ : Савістеп, 1993. – 88с. – ISBN 5-8326-0014-2
961699
  Чернікова Н.С. О.О. Бобринський і Державна дума: погляди та діяльність / Н.С. Чернікова, І.С. Карпань // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 125-138. – ISSN 2664-9950


  Вперше висвітлено практичні кроки О. О. Бобринського зі створення оптимального політичного балансу між думськими партіями правого спрямування з метою відстоювання політичної платформи, виробленої на засіданнях ОД, та простежено динаміку змін у тактиці, ...
961700
  Маєвська Н.С. О.О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок XX ст.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 95-102. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
961701
  Чернікова Н.С. О.О. Бобринський та становлення цукрової промисловості на Правобережній Україні // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 12. – С. 72-83. – ISSN 2409-3661
961702
  Чернікова Н.С. О.О. Бобринський як лідер Об"єднаного дворянства // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 61-72. – ISSN 2409-3661


  Проаналізовано функціонування всеросійської дворянської суспільно-політичної організації Об’єднаного дворянства під головуванням графа О.О. Бобринського; окреслено його роль у розробці організаційних засад та координуванні напрямків її діяльності ...
961703
  Сиротинін М.М. О.О. Богомолец / М.М. Сиротинін. – Київ, 1951. – 51с.
961704
   О.О. Галкін. 100-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 149. – ISSN 0374-3896


  Відомий український фізик.
961705
  Пакшин І.П. О.О. Ковалевський - видатний біолог та громадський діяч / І.П. Пакшин. – К, 1962. – 42 с.
961706
   О.О. Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків, 1960. – 144 с.
961707
   О.О. Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків, 1962. – 364 с.
961708
  Житецький І. О.О. Потебня і Харківська громада в 1861-63 рр. : (Із щоденника та листування В.С. Гнилосирова) / Ігнат Житецький // Матеріали з громадського і літературного життя України / І. Житецький. – Б. м. – С. 94-98. – Бібліограф. в подстрок примітках
961709
   О.О. Потебня й актуальні питання мови та культури : збірник наукових праць. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2004. – 368 с. – ISBN 966-8188-03-9
961710
  Глущенко В.А. О.О. Потебня про джерела вивчення історії східнослов"янських мов / В.А. Глущенко, І.М. Рябініна, К.А. Тищенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 11-14. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
961711
  Прожогіна І. О.О. Потебня про особливості міфологічної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – C. 46-49. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізується висвітлення особливостей міфологічної свідомості і тлумачення міфу як символа О.О. Потебнею на тлі його лінгвофілософської концепції зв"язку загального і конкретного. Position of Olexandr O. Potebnya in features of mythological ...
961712
  Коць Т. О.О. Потебня про оцінність слова: проекція на мовну реальність // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 36-43. – ISSN 0201-419
961713
  Лукінова Т.Б. О.О. Потебня як компаративіст і етимолог // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 15-21. – ISSN 0027-2833
961714
  Глущенко В.А. О.О. Потебня: тип мови й мовний розвиток // Східнослов"янська філологія: від Нестора до сьогодення : матеріали VI Міжнар. наук. конф., 10 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Горлів. ін-т інозем. мов [та ін. ; редкол.: С.А. Комаров (голов. ред.) та ін. ]. – Бахмут : Видавництво В.І. Маторіна, 2018. – С. 47-51
961715
  Катренко А.М. О.О. Русов - видатний український вчений і громадський діяч (1847-1915) : Його заповітна мрія - вільна демократична Укра на / А.М. Катренко, Б.В. Петрук. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 64 с. – ISBN 9667010392
961716
   О.О. Шалімов : (100 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 168-169. – ISSN 0374-3896
961717
   О.О. Шовкуненко. [Ізовидання] : комплет листівок. – Харків : Держвидав Образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957. – 4 с, 9 арк. : 9 листівок + 1 обкл.+ 1 л. вкладиш
961718
   О.О.Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків, 1962. – 364 с.
961719
   О.О.Потебня і проблеми сучасної флології : зб наук. пр. – Київ, 1992. – 241 с.
961720
  Зноско-Боровський О.П. Бородін / Зноско-Боровський. – Київ : Мистецтво, 1950. – 30 с.
961721
  Безручко О.В. О.П. Довженко-педагог. Творчий пошук і метод : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.04 / Безручко О.В.; НАНУ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 14 назв
961722
  Тарасенко Б.М. О.П. Довженко / Б.М. Тарасенко. – К., 1984. – 33с.
961723
  Ковріжних О.С. О.П. Зернін і мінц-кабінет Харківського імператорського університету в 1849-1864 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 128-131


  Стаття присвячена науковій діяльності в сфері вивчення нумізматики професора історико-філологічного факультетові О.П. Зернніна (1821-1866), який першим склав каталог мінц-кабінету російською мовою. У статті показано стан мінц-кабінету в середині XIX ...
961724
  Рудь М. О.П. Крижанівський (1944-2010) та його внесок в історичну науку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 59-61. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається життєвий шлях і педагогічна діяльність відомого українського історика О. П. Крижанівського (1944-2010), а також його внесок у вивчення стародавнього Сходу, західноєвропейського Середньовіччя та історії церкви і релігійної думки в ...
961725
  Рудяков П.М. О.П. Моця. Південна "Руська земля". - К.: КОРВІН ПРЕСС, 2007. - 264 с. : [рецензія] // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 189-192. – ISSN 0130-5247
961726
  Гоцуляк В.В. О.П. Оглоблин в українській історіографії // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 15-26. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 66)
961727
  Куліш С.М. О.П. Рославський-Петровський - видатний учений-методист Харківського Імператорського університету // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (64/65). – С. 45-49. – ISSN 1811-2404
961728
  Осипов А.А. О.П. Флоренский: через антропологию к "конкретной метафизике". Целостность при роды человека и символическая деятелшьность. Статья 1 // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 179-185
961729
  Венгер Н.Б. О.путях овладения систематизацией внешних свойств предметов в дошкольном детстве. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Венгер Н.Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
961730
  Масляк В. О.Рігельман про події національно-визвольної війні українського народу середини XVII ст. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.132-137
961731
  Дзюба О. О.С. Грушевський та Історико-Географічна Комісія ВУАН 1919-1932 років // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 429-436. – ISBN 5-7702-0821-X
961732
  Матяш І.Б. О.С. Грушевський: діяльність на ниві архівістики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 31-35. – (Історія ; вип. 41)


  На підставі маловідомих архівних документів висвітлено життєвий і творчий шлях українського історика, джерелознавця, архівознавця - Олександра Сергійовича Грушевського. Охарактеризовано його діяльність у галузі архівної справи. В.Б. Антонович. - С. ...
961733
  Шихненко І.М. О.С. Грушевський: слід в історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 147-150. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто наукову та громадську діяльність відомого українського історика й архівного діяча О. С. Грушевського. It is considered scientific and social activity of famous Ukrainian historian and archival figure, O.S.Grushevsky.
961734
  Маркович П. О.С. Даргомижський / П. Маркович. – Київ : Мистецтво, 1950. – 32 с.
961735
  Абашина В.М. О.С. Мельничук як синтаксист // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.8-11. – ISSN 0027-2833
961736
  Головін Г.І. О.С. Попов - винахідник радіо / Г.І. Головін. – Київ : Державне видавництво технічної літератури України, 1947. – 236 с.
961737
   О.С. Пушкін. – К, 1937. – 24с.
961738
   О.С. Пушкін. – К, 1938. – 260с.
961739
   О.С. Пушкін. – Х, 1949. – 47с.
961740
   О.С. Пушкін в Одесі. – Одеса, 1949. – 207с.
961741
  Гай Г.Н. О.С. Серафимович / Г.Н. Гай. – К., 1954. – 148с.
961742
  Бутрин М.Л. О.С. Серафимович / М.Л. Бутрин. – Львів, 1962. – 14с.
961743
   О.С.Малютина, М.В.Оболенский. Каталог выставки.. – М., 1969. – 20с.
961744
  Кирилюк З.В. О.С.Пушкін - великий російський народний поет. / З.В. Кирилюк. – К., 1974. – 28с.
961745
  Нємченко Ю. О.С.Пушкін в Катеринославі. Історико-краєзнавчий нарис. / Ю. Нємченко. – Дніпропетровськ, 1959. – 52с.
961746
  Неборячок Ф. О.С.Пушкін українською мовою. / Ф. Неборячок. – Львів, 1958. – 207с.
961747
  Холодний М.Г. О.С.Серейський (1907-1943) / М.Г. Холодний. – 151-154с. – Окр. відбиток
961748
  Кирилюк З.В. О.Сомов - критик та белетрист пушкінської епохи / З.В. Кирилюк. – Київ, 1965. – 167с.
961749
  Туровский Р.Ф. О.состоянии и перспективах политической регионалистики // Политическая наука : научный журнал / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2011. – № 4 : Региональное измерение политического процесса. – С. 10-30. – ISSN 1998-1775
961750
   О.Столбін. Віхи життя і творчості. – Суми, 1997. – 31с.
961751
  Шапиро Ю.И. О.сущности творчества и творческих способностей // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 209-217. – ISSN 1811-0916
961752
  Истомина О.Б. О.типах этнической идентичности // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 61-65. – ISSN 0132-1625
961753
  Колтачихіна О.Ю. О.Ф. Богородський та його праці із загальної теорії відносності та космології (до 100-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (59). – С. 147-150. – ISSN 0374-3896
961754
  Толстих І.В. О.Ф. Керенський в мемуарах представників вищого офіцерства Росії / І.В. Толстих, І.В. Рябенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 182-185. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
961755
  Гирич І. О.Ф. Кістяківський Щоденник (1874 - 1885 рр.) // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 193-195
961756
  Ситник О.М. О.Ф. Кістяківський. Щоденник (1874 - 1885) // Архіви України : науково-практичний журнал. – Київ, 1997. – № 1/6. – С. 152-154


  У двох томах. Т.1 (1874 - 1879). - Т.2 (1880 - 1885). - К., "Наукова думка", 1994 - 1995. - Т. 1. - 647 с. - Т. 2. - 584 с. - 104, 57 обл.-вид. арк.
961757
  Вернигора Л.В. О.Ф.Гейсман про суть основного фізіократичного вчення і його значення в історії політичної економії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 389-393. – ISBN 966-7958-13-2
961758
  Боднарчук Г.Л. О.Х. Андріяшев (1829-1907) - учений, педагог, засновник "практичної школи бджільництва" / Г.Л. Боднарчук, Л.І. Романенко // Бджільництво України : науково-виробничий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. наук. центр "Ін-т бджільництва ім. П.І. Прокоповича" ; редкол.: Галатюк О.Є., Коваленко В.Л., Федорук Р.С. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2. – С. 15-19
961759
  Сидоренко Віктор о.Шолта. Робінзонада навпаки : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 4. – С. 96-98 : Фото
961760
  Тавризян Г.М. О.Шпенглер, Й.Хейзинга, две концепции кризиса культуры / Г.М. Тавризян. – Москва : Искусство, 1989. – 272с.
961761
  Карпов А.С. О.Э. Мандельштам: семантическая энергия стиха // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 0130-9730
961762
  Казьмирчук Г.Д. О.Ю. Гермайзе // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 127-139. – ISBN 978-617-7107-36-0
961763
   О.Ю. Гермайзе (1892-1958) // Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ ; Черкаси : Брама, 2002. – С. 135-147. – ISBN 966-8021-18-5
961764
  Пендзей І.В. О.Ю. Карпенко та радянська історіографія ЗУНР // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 137-153. – ISSN 0130-5247
961765
  Никитенко Н.Ф. О.Ю.Шмидт : Книга для учащихся 8-11 кл. ср. школы / Н.Ф. Никитенко. – Москва : Просвещение, 1992. – 159с.
961766
  Дяченко О.В. О.Я. Кониський і М.П. Драгоманов: зіткнення ідейних позицій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 167-176
961767
  Наливайко О.Ю. О.Я. Мацюк як дослідник історії паперу та філіграней // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 163-174


  У статті описано внесок у дослідження історії паперу та філіграней співробітника Центрального державного історичного архіву України у м. Львові О. Я. Мацюка.
961768
  Заблоцька Ю.В. Оcвіта як ціннісний чинник у формуванні життєвих стратегій українського студентства // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 235-244. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
961769
  Дацков А. Оcнoвнi нaпрямки, фoрми i методи рoбoти психолога з пeрexoду від пcиxoрeaбiлiтaцiї кoмбaтaнтa до йoгo післятравматичної стресової адаптації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Рoзкритo ocнoвнi нaпрямки, фoрми i мeтoди рoбoти пcиxoлoгa з пeрexoду вiд пcиxoлoгiчнoї рeaбiлiтaцiї дo йoгo пicлятрaвмaтичнoї cтрecoвoї aдaптaцiї кoмбaтaнтa. Рeaбiлiтaцiйнa дiяльнicть пcиxoлoгa здiйcнюєтьcя зa тaкими нaпрямкaми: oргaнiзaцiйнa рoбoтa, ...
961770
  Приходько Р.В. Оcнoвні напpямки і заcoби oптимізації дepжавнoгo упpавління у cфepі цивільнoгo захиcту / Р.В. Приходько, О.А. Ященко // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 355-368. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
961771
  Кривчик Г.Г. Оcновні загальнонаукові методи дослідження в історичних науках // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 12. – С. 55-61. – ISSN 2077-1800


  Згадується М.І Костомаров (С. 57)
961772
  Кухарська Н.П. Оcобливості навчальної дисципліни "Інформатика" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – C. 70-74. – ISSN 0321-0499
961773
  Тодоров Величко Оpera Slavica или назад към Борис Йоцов / Тодоров Величко. – София : BOHEMIA CLUB, 1995. – 97с. – (Голяма Чешка библиотека)
961774
  Бас Г.Г. Оpiєнтацiя учнiв на сiльськогосподаpськi пpофесiї / Г.Г. Бас. – Київ : Радянська школа, 1986. – 159с.


  Розкpиваються фоpми i методи пpофоpiєнтацiї навчаючихся пpи вивченнi основ наук,пpоцесi суспiльно- коpисного, пpодуктивнiсть пpацi позакласної i позашкiльної пpацi,а також особливостi фоpмування пpофесiональної напpавленностi в умовах агpопpомислового ...
961775
  Беленчук И.А. Оpганизационно-пpавовые фоpмы упpавления наpодным хозяйством. / И.А. Беленчук; КГУ им.Т.Г.Шевченко. Кафедра государсвенного и административного права. – Київ : Київський університет, 1973. – 106с.
961776
  Zhylenko M. Оrganization of personal activity of the manager, as a condition of efficient administration of the educational institution // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 60-64. – (Педагогіка ; вип. 2 (10)). – ISSN 1728-3817


  The article outlines the theoretical foundations of organization of time management of the manager, time management systems, components of the organization of the personal time of the manager. The main preconditions of efficient organization of working ...
961777
  Zhai Shi Оrienting pointsof modern polycultural education // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-34. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  The article deals with the orienting points of multicultural education in the modern educational space. Emphasis is placed on the social upbringing of an individual in the context of cultural dialogue; education of tolerance and taking into account the ...
961778
   ОАА.684.047-64. – М., 1968. – 116с.
961779
  Хадорич Л.В. ОАГ в начале XXI в.: демократическое развитие и демократическая стабильность // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 12 (96). – С. 58-69. – ISSN 2070-9773


  Политическая нестабильность и хрупкость демократических институтов являются отличительной чертой государств Латинской Америки, прежде неоднократно сталкивающихся с проблемой силовой смены правительств. Статья рассматривает некоторые аспекты ...
961780
  Нелина О.В. ОАГ в противодействии террористической угрозе. Латиноамериканские альтернативы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 38-44. – ISSN 044-748Х
961781
  Куделько Б. ОАД як регіональна безпекова організація // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 137-139. – ISBN 978-617-8034-37-5
961782
  Мариняк С. ОАД, як інструмент формування безпекового простору в Західній Півкулі // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 52-54
961783
  Неправська Наталія ОАЕ скасовують візи. Поки що не для нас // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 58 : фото. – ISSN 1998-8044
961784
  Горецька М. ОАЕ, Сінгапур, Малайзія, Грузія "офшор", яку FreeZone обрати? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 48). – С. 9, 14-15
961785
  Ойстач Інна ОАЕ. Гіганти пустелі : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 104-108 : Фото
961786
  Бережний В. Оаза в льодах / В. Бережний. – Київ, 1956. – 86 с.
961787
  Громов Б. Оаза серед льодової пустелі / Б. Громов. – Харків : Держвидав України, 1930. – 99 с.
961788
  Козин В.Р. Оазис / В.Р. Козин. – Москва, 1957. – 347с.
961789
  Иванов-Радкевич Оазис / Иванов-Радкевич. – Москва, 1983. – 272с.
961790
   Оазис антилопы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 16-21 : фото
961791
  Лармер Брук Оазис богов : пещерные храмы / Лармер Брук, Лоу Тони // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 84-102 : Фото
961792
  Боцманов Андрей Оазис в мегаполисе. Московский оазис // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 64-65 : фото
961793
  Коровиков В.И. Оазис в океане : Путешествие по Сейшельским островам / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1983. – 143с.
961794
  Ермолаев Н.В. Оазис дедушки Ивана / Н.В. Ермолаев. – Саранск, 1977. – 88с.
961795
  Петрунина Жанна Оазис среди пространных песков = Православная церковь в Египте в первой половине XIX века : символ веры // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 75-77. – ISSN 0235-7089
961796
  Михайлов Егор Оазис счастья // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 9. – С. 2-9


  Анрі Матісс (1869—1954) — французький художник і скульптор, лідер перебігу фовістов. Відомий своїми дослідженнями в передачі емоцій через колір і форму
961797
  Бардин В.И. Оазисы Антарктиды / В.И. Бардин. – Москва : Знание, 1970. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Наука о Земле" ; 4)
961798
  Солопов А.В. Оазисы в Антарктиде : Метеорология / А.В. Солопов. – Москва : Наука, 1967. – 144с.
961799
  Симонов И.М. Оазисы Восточной Антарктиды / И.М. Симонов; Под ред. Кручинина Ю. А. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 176с.
961800
  Пестушко Валерий Оазисы ледяной пустыни : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 53
961801
  Лобье Л. Оазисы на дне океана / Л. Лобье; [Пер. с фран. М.А. Долголенко, К.Н. Несис]. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 156 с. – ISBN 5-286-00329-X
961802
  Готтшальк Геза Оазисы Сахары : Алжир / Готтшальк Геза, Стайнметц Джордж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 11 (152). – С. 108-121 : Фото. – ISSN 1029-5828
961803
  Фоминых Л.А. Оазисы Севера / Л.А. Фоминых, В.Г. Чигир. – Пущино, 1988. – 169с.
961804
  Бурба Георгий Оазисы экзопланет : Планетарий // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 26-33 : Іл.
961805
  Грушко Сергей ОАО "ГК "Жемчужина", Сочи : Представляем лауреатов. Спецвыпуск - Лидеры - 2006 // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 35 : Фото
961806
  Бородина Е.Н. ОАП ЕС как динамическое сочетание отраслевых потребностей и общественных интересов // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. [и др.]. – Киев, 2016. – № 11 (652). – C. 58-70. – ISSN 0131-7741
961807
  Шутова Наталия ОАЭ - взгляд с трех сторон : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 68 : Фото
961808
  Насонова Алла ОАЭ. Код цивилизации // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 62 : фото
961809
  Самойлов Юрий ОАЭ: направление с перспективой на лидерство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 40-42 : фото. – ISSN 1998-8044
961810
  Платонова Полина ОАЭ: Экспансия на рынок туризма Украины : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 48-52 : Фото
961811
  Афанасьев А.Н. Об "авторских правах" на права человека в исторической ретроспективе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 18. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805


  В статье предпринимается попытка раскрыть историю становления концепции естественных прав человека.
961812
  Сысуев В.В. Об "оптимизации" ландшафтов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 35-41 : рис., табл. – Библиогр.: с. 40-41. – (География ; № 4). – ISSN 0201-7385
961813
  Чистяков О.И. Об "организации государственного единства" вообще, России в частности и в особенности. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-19. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Соотношение государства в целом с его частями. Теория государства и права
961814
  Георгиевский Д.В. Об "ортогональных эффектах" напряжённо-деформированного состояния в механике сплошной среды // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 114-116. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Описаны некоторые явления, возникающие в изотропной сплошной среде и выражающиеся в том, что угол между единичным девиатором напряжений в данной точке в данный момент времени и единичным девиатором деформаций (скоростей деформаций) в этой же точке в ...
961815
  Косыгин Ю.А. Об "Основах гетектоники". / Ю.А. Косыгин, 1940. – с.
961816
  Бредихин А.Л. Об "узком" и "широком" понимании государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 9-10. – ISSN 1812-3805
961817
  Гыйдел Э. Об "украинофильстве" Георгия Вернадского, или вариация на тему национальных и государственных лояльностей // Ab Imperio : Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2006. – № 4. – С. 329-346. – ISBN 5-89423-110-8
961818
  Батаева Е. Об "умной иконографии" новозаветного мифа / Екатерина Батаева. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2008. – 224 с. – (Миф. Религия. Культура). – ISBN 978-5-91419-071-9
961819
  Рубиновский А.Л. Об "условном осуждении" / А.Л. Рубиновский. – Каменец-Подольск : Типо-лит. О. Ландвигера, 1902. – 16 с.


  На тит. л. дарственная надпись: ... Левицкому... 1902 г.
961820
  Рубиновский А.Л. Об "условном осуждении" / А.Л. Рубиновский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1908. – 14 с.
961821
  Евсеев С. Об "Ученых записках" юридических вузов. / С. Евсеев, 1953. – 183с.
961822
  Перестюк Н.А. Об "эвентуализации" некоторых свойств решений при возмущении импульсной системы / Н.А. Перестюк, О.С. Черникова // Abstracts delivered at the fourth Intern. Col. on Diff. Equat.
961823
  Толстов М.П. Об "эзоповском языке" и "остроумной манере писать" и сатира Щедрина и Маяковоского = конспект лекций по разделам курса теории литературы / М.П. Толстов. – Ужгород
лекция II. – 1963. – 37с.
961824
  Яковлев П.П. Об "эффекте джаза". Мировой финансовый кризис и реакция Буэнос-Айреса // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
961825
  Строев А. Об 11 сентября в США по-прежнему спорят // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 36. – С. 32-33. – ISSN 0234-1670


  6-а річниця трагедії 11 вересня в Нью-Йорку
961826
  Пфейффер Г.В. Об uni-планарных точках алгебраических поверхностей / Г. Пфейффер. – 4 с. – Без тит. л. и обл.


  О статье: статьи: Punti doppi uniplanari delle superficie algebriche
961827
  Ратнер М.Е. Об Y-потоках на трехмерных многообразиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Ратнер М.Е.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. фак. – М., 1969. – 4л.
961828
  Калябин Геннади Анатольевич Об Z2-решениях системы дифференциальных уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Калябин Геннади Анатольевич; Моск. физико-технич. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 11л.
961829
  Киселева Е.Ф. Об аберративных формах Evodinus interrogationis L. (Coleoptera, Cerambycidae) окрестностей г. Томска : (Предварительное сообщение) : с 17 рис. / [соч.] Е.Ф. Киселева, преп. зоологии Томского ун-та : (Из Зоологического Кабинета ТОмск. ун-та № 30). – [Томск], 1926. – 4 с., 1 л. ил. : ил. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск:Известия Томского государственного университета. 1926, т. 76, вып. II


  .
961830
  Бранденбург Н.Е. Об аборигенах Киевского края : 2. Выписка из журнала раскопок курганов со скелетами в скорченном положении / Н.Е. Бранденбург. – [Москва], 1901. – 34 с. – Отд. оттиск : Труды XI археологического съезда в Киеве. М., 1901, т. 1, с. 155-170....


  Труды XI археологического съезда в Киеве. 1899. Том I. Под редакцией графини Уваровой и С.С. Слуцкого. С 2 картами, 145 цинкографиями в тексте и 28 таблицами. Москва. Типография Г. Лисснера и А. Гешеля, Воздвиженка, Крестовоздвиж. пер., Д. Лисснера. ...
961831
  Костишин Э.М. Об абсолютно неразложимых немодулярных матричных представлениях полугрупп Т2] х Т2 x … x Т2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В работе описаны конечномерные матричные неразложимые представления полугрупп вида Т[нижний индекс 2] х Т[нижний индекс 2] х … х Т[нижний индекс 2] над полем характеристики р [не равно] 2 (Т[нижний индекс 2] - полугруппа всех преобразований ...
961832
  Медведев Ю.В. Об абсолютной величине скорости спиртового брожения / Ю.В. Медведев, 1936. – С. 199-200
961833
  Зорщиков А.В. Об абсолютной и равномерной сходимости рядов Фурье по многочленам Якоби. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зорщиков А.В.; Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
961834
  Спеваков В.Н. Об абсолютной суммируемости ортогональных рядов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Спеваков В.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
961835
  Коновалов Сергей Петрович Об абсолютной сходимости кратных тригонометрических рядов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Коновалов Сергей Петрович; МГУ. – М., 1980. – 11л.
961836
  Жермоленко В.Н. Об абсолютной устойчивости линейных нестационарных систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Жермоленко В. Н.; МГУ. – М., 1975. – 11л.
961837
  Герич А.Г. Об абсолютном электрометре профессора Шведова / [соч.] А. Герича. – Санкт-Петербург : Тип. В. Димакова


  Статья нап. в Оессе 1894 г.
961838
  Хвольсон О. Об абсолютных единицах, в особенности магнитных и электрических : [С прил. 150-ти задач] / [соч.] О. Хвольсона, доктора физики. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1887. – IV, 160 с.
961839
  Калинин Виктор Александрович Об абсолютных шейповых ретрактах в классе биокомпактов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Калинин Виктор Александрович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1977. – 9л.
961840
  Таннебаум И.Л. Об аварии / И.П. Танненбаум ; Напеч. по постановлению сов. Демид. юрид. лицея под ред. прив-доц. Б.Н. Фрезе. – Ярославль : Тип. Губ. правления, 1913. – XII, 92 с. – Текст парал. на нижне-нем. и рус. - Отд. оттиск:. – Библиогр.: с. III-VI и в начале разд.


  Ред.: Фрезе, Бенедикт Николаевич (1866-)
961841
   Об аварии, произошедшей на шахте "Степова" / Б.А. Грядущий, С.П. Минеев, И.А. Ященко, А.И. Холод, И.Б. Беликов // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 48-53. – ISSN 0041-5804


  "Ш ахта «Степова» ГП «Львовуголь» работает с 1978 г. Установленная годовая производственная мощность на 1 января 2017 г. составила 500 тыс. т. Горный отвод расположен на территории Сокальского района Львовской области. Шахтное поле вскрыто четырьмя ...
961842
  Украина. Закон Об аварийно-спасательных службах // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.14-33. – ISSN 1561-4999
961843
  Пукинский Б.К. Об Автове / Б.К. Пукинский. – Л, 1965. – 88с.
961844
  Пропин Р.Х. Об автоионизации атомов He, Li и иона Ве+. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пропин Р.Х.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.7
961845
  Свешников В.М. Об автоматизации численного решения стационарных и нестационарных задач электронной оптики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Свешников В. М.; АН СССР, Сиб. отд. Вычил. цент. – Новосибирск, 1977. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
961846
  Сергиенко В.Н. Об автоматизированной адаптивной статистической обработке результатов измерений / В.Н. Сергиенко, И.С. Красовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 148-157 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1607-4556
961847
   Об автоматизтрованной интерактивной обработке графических изображений геологических и геофизических обънктов / В.И. Старостенко, В.Н. Шарыпанов, А.С. Савченко, О.В. Леностаева, И.Б. Макаренко, П.Я. Куприенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 54-61 : рис. – Библиогр.: с. 60-61. – ISSN 0203-3100
961848
  Матвеенко В.А. Об автоматическом анализе логического предиката / В.А. Матвеенко. – К., 1973. – 31с.
961849
  Белецкий Платон Михайлович Об автоморфизмах конечных р-групп малой ступени нильпотентности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Белецкий Платон Михайлович; КГУ. – К., 1982. – 16л.
961850
  Белецкий П.М. Об автоморфозмах конечных р-групп малой ступени нильпотентности : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Белецкий П. М.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1981. – 129л. – Бібліогр.:л.123-128
961851
  Агатов М.В. Об авторах ваших книг : литературные композиции по материалам критической и мемуарной литературы / М.В. Агатов. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 655 с.
961852
  Славутич М. Об авторе гимна замолвите слово // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 15-20


  Рейнгольд Морицевич Глиэр (1874/1875-1956) - русский и советский композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР (1938). Лауреат трёх Сталинских премий первой степени (1946, 1948, 1950). Автор музыки гимна Санкт-Петербурга
961853
  Филиппович П.П. Об авторе стихотворения "Какая это сторона?" / П.П. Филлипович. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва Н.Т. Корчак Новицкого, 1916. – [2], 17 с.


  На тит. л. экз. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Василию Ивановичу Маслову от автора и Михаилу .... Новицкому от автора
961854
  Ленин В.И. Об авторитете руководителя / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1963. – 239с.
961855
  Ленин В.И. Об авторитете руководителя / В.И. Ленин. – 2-е изд. – Москва, 1989. – 287с.
961856
  Ваксберг А.И. Об авторском гонораре / А.И. Ваксберг. – Москва, 1961. – 104с.
961857
  Исаченко А.Г. Об авторском профессионализме и профессиональной культуре в научных географических публикациях // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
961858
   Об агарной политике КПСС в современных условиях. – М., 1989. – 78с.
961859
  Воронович А.А. Об аграрной программе РСДРП / А.А. Воронович. – Москва : Госполитиздат, 1947. – 103 с.
961860
  Гапочка Л.Д. Об адаптации водорослей / Л.Д. Гапочка. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 80с.
961861
  Волынская Л.Б. Об адаптации и жизненных ориентациях работников московских библиотек // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1 (297). – С.127-130. – ISSN 0132-1625
961862
  Кирьянов К.Г. Об адаптивном подходе к изменению как оптимизации критерия цели измерения : Автореф... канд. техн.наук: 296 / Кирьянов К.Г.; Всесоюз. нау.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.13-14
961863
  Варшавский А.Е. Об адекватной оценке результативности научной деятельности / А.Е. Варшавский, В.В. Иванов, В.А. Маркусова // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 7. – С. 587-593. – ISSN 0869-5873


  Дискуссия о реформе российской науки широко освещается СМИ и в Интернете. Новая волна обсуждений поднялась после опубликования Отчёта фирмы Thomson Reuters, в котором констатировалось снижение вклада России в мировой информационный поток. Частично эти ...
961864
  Ковальчук П.И. Об адекватном математическом аппарате в ландшафтно-геофизическом и экологическом моделировании / П.И. Ковальчук, В.М. Пащенко // Физическая география и геоморфология : Міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Киев, 1978. – Вип. 19 : Исследования природных условий и ресурсов УССР. – С. 97-104. – Бібліогр.: 29 назв
961865
   Об адекватности ощущений и восприятинй внешнему миру : Автореф... канд .филос.наук: / Оганесян С. Г,; Оганесян С. Г,; Ерев.ГУ. – Ереван, 1968. – 20л.
961866
  Тюпкин Ю.С. Об адиабатических конструкциях матрицы рассеяния в квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Тюпкин Ю.С.; Моск. инженерно-физический ин-т. – М., 1972. – 20л.
961867
  Сташа Й. Об административной деятельности и ее формах // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 12-21. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Понятие административной деятельности, ее классификация, особенности и формы реализации.
961868
  Безпалова Е.В. Об адресанте и адресате коммуникативного акта традиционной и альтернативной проповеди // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 15-17. – (Серія: Філологія ; вип. 18, т. 2)
961869
  Ивинский Д.П. Об адресате стихотворения А. С. Пушкина "Предрассудок" ("Ты просвещением свой разум осветил...") // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 103-111. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблеме адресата стихотворения А.С. Пушкина "Предрассудок" ("Ты просвещением свой разум осветил…"), которая в настоящее время может обсуждаться лишь на уровне гипотез. Наиболее вероятной автор статьи продолжает считать гипотезу о П.А. ...
961870
  Скрипко Т.В. Об адсорбционных и каталитических свойствах окислов элементов подгруппы титана : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Скрипко Т.В.; Совет по присужден.учен.степени по хим.наукам. – Томск, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
961871
  Ленин В.И. Об Азербайджане / В.И. Ленин. – Баку, 1970. – 384с.
961872
  Золотарев Е.Х. Об азиатской саранче (Locusta migratoria L.) Среднего Поволжья / Е.Х. Золотарев. – [Москва], 1936. – С. 285-293


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Георгию Францевичу Гаузе от автора
961873
   Об азиатском способе производства, 1930. – 152с.
961874
  Упенский Н.Н. Об азоксибензойных кислотах Н.Н. Успенского : (сообщено 10 янв. 1891 г.) : из химической лаборатории Университета Св. Владимира // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – 6 c.
961875
  Алексеев П. Об азокуминовой кислоте и ее производных П. Алексеева : (ст. 1-я) : из химической лаборатории университета Владимира // Действие цинка и монохлоруксусного эфира на кетоны и альдегиды : ст. 1. Синтез предельных третичных В-оксикислот Сергея Реформатского / С.Н. Реформатский. – С-Пб. – [9] с.
961876
  Филиппович П.П. Об академическом издании стихотворения Е.А. Боратынского / П.П. Филиппович. – Петроград : Сенат. тип., 1915. – 24 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1915


  На тит. л. экз. № 25671 b # 14718FL дарственная надпись от автора. На обл. из книг ....
961877
  Соколов Н.П. Об акклиматизации ларвицидной рыбки Lebistes Reticulatus в Узбекистане / Н.П. Соколов и др. ; Лаборатория экологии Узбекского института экспериментальной медицины. – Москва, 1940. – С. 154-164. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: "Проблемы субтропической патологии". Труды Узбекского института Экспер. медицины. Ташкент. 1940, т. IV. – Библиогр.: Литература с. 164


  На с. [1] дарств. надпись: Глубокоуважаемому Георгию Францевичу Гаузе от автора 8.IX.1940 Ташкент
961878
  Миррахимов Мирсаид Мирхамидович Об акклиматизации человека к высокогорью Средней Азии : Автореф... доктора мед.наук: / Миррахимов Мирсаид Мирхамидович; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова АН СССР. – Л., 1964. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
961879
  Багдасарова Т.А. Об аклиматизации детей и климатических факторах в среднегорье Малого Кавказа (по наблюдениям в Шуше) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багдасарова Т.А. ; Ереван. гос. мед. ин-т. – Ереван, 1965. – 40 с.
961880
  Коппель А. Об аксиально-симметричных решениях уравнений Эйнштейна гравитационного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коппель А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 15л.
961881
  Тацуняк П.И. Об аксиоматическом методе Вайтмана в двумерной квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тацуняк П.И. ; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1965. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
961882
   Об актах гражданского состояния. – Б. м. : [В тип. И. Гольдмана]. – 104 с.
961883
  Стрелина А.В. Об активаторах и инактиваторах угольной ангидразы крови. : Автореф... Канд.биол.наук: / Стрелина А.В.; Акад.наук СССР.Физиол.ин-т. – Ленинград, 1950. – 12 с.
961884
  Безверхова С.Т. Об активной форме водорода в "скелетном" никелевом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: / Безверхова С.Т.; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1953. – 12л.
961885
  Лапицкая М.А. Об активности двойной связи углерод-азот в 2-пирозалинах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лапицкая М.А. ; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1972. – 14 с.
961886
  Алехина В.И. Об активности диазо- и азосоставляющих при ледяном крашении : Автореф... канд. химнаук: / Алехина В. И.; Томск. политехн. ин-т им. Кирова. – Новосибирск, 1951. – 8 с.
961887
  Матвейчук А.Я. Об активности и электропроводности скелетного никеля, промотированного металлами IV периода : Автореф... кандидата химнаук: / Матвейчук А.Я.; Хим.-металлургич. ин-т АН Каз.ССР. – Караганда, 1965. – 18л.
961888
  Демяновский С. Об активности кислотности гемолимфы Вомвух Моri L. и зависимости её от пищи : журнал экспериментальной биологии / С. Демяновский, Р. Гальцова, В. Рождественская
т. 7, вып. 5-6. – 1931. – 570-600 с.
961889
  Левицкий О. Об актовых книгах относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии / О.И. Левицкий. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. – 30 с. – Отд. оттиск: Труды XI Археологического съезда в Киеве, т. 2
961890
  Левицкий О.И. Об актовых книгах относящихся к истории Югозападного края и Малороссии / О.И. Левицкий. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1900. – 30 с. – Отт. из 2-го т. "Тр. 11 Археол. съезда в Киеве"
961891
  Козачек А.В. Об актуальности восстановления и концептуальных подходах к проектированию содержания профессиональной подготовки по направлению "защита окружающей среды" // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 4-23. – ISSN 1609-4646
961892
  Яцевич Т.А. Об актуальности использования мультимедийных электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе технических вузов / Т.А. Яцевич, М.В. Леган // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 11, ноябрь. – С. 133-143. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается проблема использования мультимедийных электронных ресурсов (МЭОР), применяющихся в учебном процессе и носящих инновационный характер, преподавателями НГТУ. Результаты исследования мнения преподавателей об актуальности и ...
961893
  Коробкина Т.В. Об актуальности невербальной коммуникации в условиях современного общества / Т.В. Коробкина, В.В. Гусаченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 68-73. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 57). – ISSN 2226-0994
961894
  Ситников А.Б. Об актуальности усовершенствования научной терминологии в гидрогеологии // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 93-99. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
961895
  Ботвинников А.Д. Об актуальных вопросах методики обучения черчению / А.Д. Ботвинников. – М., 1977. – 191с.
961896
  Абаев Л.Ч. Об актуальных подходах к моделированию международных отношений // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2011. – № 2 (7). – С. 31-48. – ISSN 2079-3359
961897
  Брежнев Л.И. Об актуальных проблемах партийного строительства / Л.И. Брежнев. – Москва, 1973. – 456с.
961898
  Вершок И. Об актуальных проблемах универсализации и регионализации содержания прав человека // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 22-24
961899
   Об актуальных проблемах экспериментального исследования времени реагирования. – Тарту, 1969. – 228с.
961900
  Бокк А.К. Об акустической структуре и фонологическом статусе гласных нижнемецкого диалекта на территории СССР : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Бокк А. К.;. – М., 1979. – 17л.
961901
  Войцеховская Светлана Александровна Об акустическом поле, возникающем в жидкости в результате разлома ледяного покрова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Войцеховская Светлана Александровна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
961902
  Жук И.В. Об акцентной двудольности колона // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2006. – Вып. 28 : Донецкая филологическая школа: итоги и перспективы. – С. 51-58. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті колон прозового текту розглядається у зіставленні з віршем. З"ясовуючи роль колону, як неповнометричної структури, у витворенні ритму прози, автор висловлює парииущення, що колони мають два системних наголоси. Дводольно акцентований колон ...
961903
  Граве Д.А. Об алгебраических единицах / Д.А. Граве. – 25с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф
961904
  Райчев П.П. Об алгебраических методах изучения деформированных четно-четных ядер. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 055 / Райчев П.П.; Объед.ин-т ядерон.исслед. – Дубна, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
961905
  Пфейффер Г.В. Об алгебраических поверхностях = Sur les surfaces algebriques : I. Особенные точки алгебраических поверхностей : II. Кратные линии алгебраических поверхностей / [соч.] Г.В. Пфейффера // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – 11 c.
961906
  Покровский П.М. Об алгебраических уравнениях в связи с эллистическими функциями Вейерштрасса / [соч.] П.М. Покровского, проф. ун-та Св. Владимира. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1893. – [2], 18 с.
961907
  Латышв Об алгебрах с тождественными соотношениями : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Латышв В. Н; МВО СССР, Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1963. – 12л.
961908
  Мальцев Юрий Николаевич Об алгебрах с тождественными соотношениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Мальцев Юрий Николаевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
961909
  Кукин Г.П. Об алгебрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кукин Г.П.; Новосибир.гос.ун-т. – Новосибирск, 1973. – 9л. – Бібліогр.:с.7-9
961910
  Соколов Валерий Анатольевич Об алгебре многоместных частично рекурсивных функций с операцией суперпозиции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Соколов Валерий Анатольевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 12л.
961911
  Пененко В.В. Об алгоритмах и системе программирования задач расчета двумерных ядерных реакторов и некоторых задач теории переноса. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пененко В.В.; Моск.инж.-физ-ин-т. – М, 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.12
961912
  Логинов В.И. Об алгоритмах распознавания образов наилучших в смысле минимума стоимости ошибок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Логинов В.И.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1966. – 19л.
961913
  Узнадзе О.П. Об алгоритмах расщепления для метода сферических гармоник в двумерном цилиндре : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Узнадзе О.П. ; Научн-.исслед. ин-т атомных реакторов. – Москва, 1970. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
961914
  Агафонов В.Н. Об алгоритмах, частоте и случайности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 007 / Агафонов В.Н. ; АН СССР, Сиб. отд-ние. Совет матем. секции объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам ). – Новосибирск, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.15-18
961915
  Быкова Л.Н. Об алгоритме независимого анализа для английского языка / Л.Н. Быкова. – М, 1970. – 92с.
961916
  Антидзе Дж.Г. Об алгоритме опытного машинного перевода с грузинского языка на русский : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Антидзе Дж.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 14л.
961917
  Новиков Г.И. Об алгоритмических методах исследования цифровых управляющих систем. : Автореф... канд. техн.наук: / Новиков Г.И.; Лен. ин-т точной механики и оптики. – Л., 1966. – 13л.
961918
  Френель В.И. Об алгоритмических проблемах в частично упорядоченных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Френель В.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 8л.
961919
  Марчук Ю.Н. Об алгоритмическом разрешении лексической многозначности. : Автореф... канд. филолог.наук: / Марчук Ю.Н.; 1-й Москов. гос.п ед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1968. – 16л.
961920
  Зуховицкий С.И. Об алгорифмах для некоторых здач нелинейного программирования / С.И. Зуховицкий. – Новосибирск, 1962. – 14с.
961921
  Абель М. Об алегбраических и топографических свойствах алгебр функций со значениями в банаховой алгебре. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Абель М.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
961922
   Об Александре Блоке. – Пб., 1921. – 337с.
961923
  Книпович Е.Ф. Об Александре Блоке / Е.Ф. Книпович. – Москва, 1987. – 141с.
961924
  Амирханян Ш.М. Об Александре Мясникяне и Георгии Атарбекяне / Амирханян Ш.М. – Ереван, 1958. – 52 с.
961925
  Московичюте Л.И. Об Александре Романовиче // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.11-19. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
961926
  Юнусов С.Ю. Об алкалоидах ряда тетрагидроизохинолина и фенантридина : Автореф. ... докт.хим.наук: / Юнусов С.Ю. – Ташкент, 1949. – 19 с.
961927
  Игонин А.Л. Об алкоголизме в диалогах / А.Л. Игонин. – М., 1989. – 175с.
961928
  Ионова П Е. Об алкоголизме в США / П Е. Ионова, С.И. Чобринский, Н.А. Шведова // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 3 (41) : Сложности на пути к переизбранию Рейгана. О дискуссиях вокруг отношений с Советским Союзом. Малые фирмы в наукоемком производстве. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 143-150
961929
  Данилов И.В. Об аллергической реактивности матки при ее гипертрофии или атрофии : Автореф... д-ра мед.наук: / Данилов И.В.; Казан. гос. мед. ин-т. Кафедра патологической физиологии. – Казань, 1951. – 20 с.
961930
  Лазаренко Е.К. Об аллофане из Закарпатья и Келецко-Радомского горного округа. / Е.К. Лазаренко, 1958. – С. 191-200
961931
  Канаев С.А. Об альтернативах социальному насилию как о проблеме // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-93. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
961932
  Глазьев С. Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики // Российский экономический журнал / ЭЖ МЕДИА ; НОУ "Университетменеджмента и бизнесадминистрирования". – Москва, 2011. – № 4. – С. 68--85. – ISSN 0130-9757
961933
  Жевлаков К.А. Об альтернативных и йордановых кольцах : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Жевлаков К. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Совет матем. секц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
961934
  Надсон Г.А. Об амебообразной форме клеток у дрожжей, передаваемой по наследству / Г.А. Надсон, В.И. Кудрявцев. – Отд. отт. – 165-168с.
961935
  Челпанов Г.И. Об американских психологических институтах. (Из путешествия по Америке) // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, С.О. Канєвська, О.М. Ткаченко та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 106-116. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
961936
  Челпанов Г.И. Об американских психологических институтах. (Из путешествия по Америке) // Філософська психологія Георгія Челпанова : до 155-річчя з дня народж. та 120-річчя відкриття психологічної семінарії при Імператорському університеті Святого Володимира / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Укр. психол. асоц. [та ін. ; уклад.: О.І. Власова, О.М. Ткаченко, О.С. Дячок та ін.]. – Київ ; Одеса ; Гамильтон : Accent Graphics Communications & Publishing, 2018. – С. 106-116. – (Науково-психологічний спадок класичних університетів). – ISBN 978-1-77192-421-4
961937
  Коренева М М. Об американской литературе / М М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
3. – 1964. – 32с.
961938
  Коренева М М. Об американской литературе. / М М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
1. – 1964. – 44с.
961939
  Коренева М.М. Об американской литературе. / М.М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
4. – 1964. – 36с.
961940
  Конобеев В.Л. Об американском военном экспорте // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1985. – № 3 (47) : Расстановка партийно-политических сил в США. Советско-американские экономоческие и научно-технические связи. "Стратегическая оборонная инициатива" и планы создания "ограниченной" системы ПРО. О научно-техническом потенциале США... – С. 78-91
961941
  Горький М. Об Америке / М. Горький. – Москва, 1952. – 144с.
961942
  Маяковский В.В. Об Америке. / В.В. Маяковский. – Москва, 1952. – 160с.
961943
  Яцукович Н.К. Об амидах кислот гликолевого порядка : рассуждение, представленное в физико-математический факультет СПб. ун-та, на получение степени магистра химии, канд. естеств. наук Николаем Яцуковичем // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – 58, [1] с.
961944
  Руднев В.М. Об амидных соединениях третичных углеводородных радикалов / [соч.] Владимира Руднева // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 50 с. – Библиогр. в прим.
961945
  Тарасенко В. Об амфиболе куммингтонитоваго ряда из балки Тимашевой к югу от Кривого Рога / В. Тарасенко. – Киев : Тип.Импер.Ун.Св.владимира, Н.Т.Корчак-Новицкого, 1903. – 65-72 с. – Отд.оттиск из Т.XXII "Изв.Геолог.Комитета"
961946
  Шмидт П.Ю. и др. Об анабиозе рыб при переохлаждении воды / П.Ю. и др. Шмидт, 1936. – 305-308с.
961947
  Семененко В.И. Об анализе и обобщении в партийной работе / В.И. Семененко. – Москва, 1957. – 64с.
961948
  Беленький Е.И. Об анализе лирического стихотворения : метод. письмо студентам-выпускникам филол. ф-тов / Беленький Е.И. ; М-во просвещения РСФСР. ОМ. гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Омск : [б. и.], 1973. – 31 с.
961949
  Васильев В.А. Об анализе позиций величин в конструкциях алгоритмических языков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Васильев В.А.; ЛГУ. – Л, 1967. – 11л.
961950
  Алексеев А.А. Об аналитических методах исследования некоторых двумерных и многомерных задач теории массового обслуживания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев А. А.; Ин-т матем. АН УССР. – К., 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.15
961951
  Гилис А.А. Об аналитических решениях дифференциально-разностных уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Гилис А.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1971. – 12л.
961952
  Киселюс И.В. Об аналитических решениях линейных уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Киселюс И.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 11л.
961953
  Киро С.Н. Об аналитических решениях уравнения и некоторой системы уравнений в частных производных с многими независимыми переменными при задании начальных условий на двух гиперплоскостях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киро С.Н.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1951. – 8 с.
961954
  Павлов В.П. Об аналитических свойствах амплитуд неупругих процессов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов В.П.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1963. – 6л.
961955
  Харахан М.Л. Об аналитических связях между полями и частицами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Харахан М.Л.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
961956
  Сливинский В.Е. Об аналитических функциях в коммутативном кольце матриц одного класса. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Сливинский В.Е.; Акад.наук Узбекск.ССР.Ин-т матем.и механики. – Ташкент, 1951. – 8 с.
961957
  Гаврилова Р.М. Об аналитических функциях двух комплексных переменных, представимых рядами Дирихле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Гаврилова Р.М.; Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 9л.
961958
  Коваленко В.Ф. Об аналитической регуляризации, зависящей от параметра / В.Ф. Коваленко. – К., 1972. – 20 с.
961959
  Рябов Ю.А. Об аналитической теории движения малых планет троянской группы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рябов Ю. А.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1953. – 7 с.
961960
  Воронин А.Н. Об аналитическом построении оптимизирующего функционала систем управления / А.Н. Воронин. – Київ, 1973. – 17с.
961961
  Бурлаченко В.П. Об аналитическом продолжении дзета-функции Римана с помощью двойных рядов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бурлаченко В.П. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 10 с.
961962
  Кухтевич И.Л. Об аналогах хлорофилла и некоторых их свойствах : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Кухтевич И.Л. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 34 с. – Бібліогр.:с.32-33
961963
  Бородин А.П. Об аналогии мышьяковой кислоты с фосфорной в химическом и токсилогическом отношениях / А.П. Бородин. – Санкт-Петербург : типография Королева И.К., 1858. – 311 с.
961964
  Чирвинский П.Н. Об анапаите и других минералах из рудных пластов Керченского и Таманского полуостровов / [соч.] П.Н. Чирвинского. – [Варшава], 1903. – С. 28-34


  На с. 28 дарств. надпись: Многоуважаемому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
961965
  Повилейко Р.П. Об анатомических требованиях человека к современной технике. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1964. – 81с.
961966
  Дьяконов А.М. Об анатомическом и гистологическом строении кишечного канала Amphicteris gunneri sars, Polichacta, Ampharetidael : (с 3 табл. и 9 рис. в тексте) / А.М. Дьяконов, 1913. – С. 297-346
961967
  Дьяконов А.М. Об анатомическом и гистологическом строении кишечного канала Amphicteris gunneri sars, Polichacta, Ampharetidael : (с 3 табл. и 9 рис. в тексте) / А.М. Дьяконов. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1913. – С. 297-346, 3 л. табл. ил. : ил. – Без обл. - Отд. оттиск: Труды С.-Петербургского Общества естествоиспытателей. Отд. зоологии и физиол. т. XLII, вып. 4, Раб. Зоол. зоот. каб. СПБ ун-та № 2


  На обл. дарств. надпись № 251410: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора На обл. дарств. надпись № 258650:Глубокоуважаемому Георгию Георгиевичу Якобсону от автора
961968
  Вернадский В.И. Об ангидридах глин (группе леверрьерита) / В.И. Вернадский, 1923. – С. 27-29
961969
  Коренева М.М. Об английской литературе. / М.М. Коренева, Э.М. Медникова. – М.
1. – 1964. – 32с.
961970
   Об английской музыке : книга для чтения по английскому языку для консерваторий и иститутов искусств. – Москва : Высшая школа, 1973. – 119 с.
961971
   Об англо-французской политике в Восточном вопросе / соч. отставного дипломата : перевел с фр. Н. К[онши]н. – Тверь : В тип. Губернского правления, 1854
961972
  Дружинин В.В. Об анизотропии магнитной восприимчивости и коэрцитивной силы в сплаве железа с кремнием и в монокристаллах этого сплава : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Дружинин В.В.; МВО СССР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1952. – 8 с.
961973
  Лазарев С.Д. Об анизотропии фотомагнитных эффектов в германии и кремнии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лазарев С.Д.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1964. – 11л.
961974
  Зинин Н.Н. Об анилиновых красках. – Санкт-Петербург : Тип. тов. "Общественная польза", 1868. – 51 с.
961975
   Об Анне Ахматовой : Стихи. Эссе. Воспоминания. Письма. – Ленинград : Лениздат, 1990. – 574 с.
961976
  Гайдидей Ю.Б. Об аннигиляции экситонов в квазиодномерных кристаллах / Ю.Б. Гайдидей. – Киев : ИТФ АН УССР, 1980. – 13 с.
961977
  Попов М.А. Об аномалиях затылочной чешуи / М.А. Попов. – С.-Петербург : Типография М. Акинфиева и И. Леонтьева, 1898. – 14, [3] с.
961978
  Никитина Н.В. Об аномалиях переменных элкетромагнитных полей над цилиндрическими неоднородностями : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитина Н. В.; АН СССР, Геофиз. ин-т. – Москва, 1953. – 6 с.
961979
  Модилевский Я.С. Об аномальных случаях развития зародышевого мешка у высших растений = Ueber anomale Falle der Embryosaekentwicklung bei den hoheren Phlanzen / Я Модилевский. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – 20 с. ил., табл. – Пар. назв. тит. л. на нем. яз. - Рез. на нем. яз. - Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. Т. 20


  На тит. л. дарств. надпись: Глбокоуважаемому Профессору Василию Карловичу Совинскому от автора
961980
  Штернберг Ю.М. Об антикоагулянтном действии протаминсульфата и путях его устранения. : Автореф... канд. мед.наук: 766 / Штернберг Ю.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 18л.
961981
  Глазьев С. Об антикризисной стратегии России // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 2009. – № 6
961982
  Дегтярева А.П. Об антимикробных веществах мирта (обыкновенного) и эвкалиптов (левопиненового и Вилькинсона) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дегтярева А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 20 с.
961983
   Об антирелигиозной пропаганде. – М.-Ярославль, 1937. – 128с.
961984
  Круглик Е.К. Об антистоксовой флуоресценции растворов многоатомных молекул. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Круглик Е.К.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 16л.
961985
  Афинская З.Н. Об антитезе холодно/горячо, мифах и научном знании (к 265-летию выхода трактата "О духе законов"Монтескье) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-31. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
961986
  Дерябин В.Е. Об анторпологических вариантах в составе казахов / В.Е. Дерябин, М.В. Бескина // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 1. – С. 79-93. – ISSN 0869-5415
961987
  Тохвер В. Об антропогенной экологии нитратреспираторных, денитрифицирующих и денитритифицирующих бактерий : На примере модельных рек Юго-Восточной Эстонии / В. Тохвер; Тартуский гос. ун-т. – Таллин : Валгус, 1988. – 193с.
961988
  Тихомиров В.В. Об аппроксимальных свойствах некоторых рациональных операторов : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.01 / Тихомиров В. В.; Казан.ГУ. – Казань, 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
961989
  Кегеян Э.М. Об аппроксимации в среде в комплексных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кегеян Э.М.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 5л.
961990
  Ибрагимов Г.И. Об аппроксимации посредством подсистемы полиномов Фабера. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагимов Г.И.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 8л.
961991
  Гагуа М.Б. Об аппроксимации решений эллиптических уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гагуа М.Б.; Акад. наук Грузинской ССР. Тбилисский математический ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1950. – 7 с.
961992
  Халикулов Сирожиддин Изамиддинович Об аппроксимации случайных процессов и полей случайными полями с ограниченным спектром : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Халикулов Сирожиддин Изамиддинович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1994. – 102л. – Бібліогр.:л.93-102
961993
  Халикулов С.И. Об аппроксимации случайных процессов и полей случайными полями с ограниченным спектром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Халикулов С.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 15л.
961994
   Об аристократии, в особенности русской. – Лейпциг : Э. Л. Каспарович, 1874. – 105 с.
961995
  Чирский В.Г. Об арифметических свойствах значений некоторых классов аналитических функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Чирский В.Г.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1977. – 10л. – Бібліогр.:с.10
961996
  Коробов Н.М. Об арифметических свойствах показательных функций : Автореф... докт. физ.мат.наук: / Коробов Н. М.; Матем. ин-т АН СССР. – Москва, 1953. – 12 с.
961997
  Содномов Б.С. Об арифметических суммах множеств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Содномов Б.С.; Московский гос. педагогический институт им. В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 5 с.
961998
  Скориков А.С. Об арктических ногохвостках. / А.С. Скориков сделал сообщение // Компакт - 252301 / А.С. Скориков. – Санкт-Петербург : Тип. М.П. Фроловой, 1905. – С. XL-XLII
961999
  Брюсов В. Об Армении и армянской культуре / В. Брюсов. – Ереван, 1963. – 248с.
962000
   Об Армении и армянской культуре. – Ереван, 1970. – 292с.
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,