Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
959001
  Воскресенский Е.И. "Полтава" А.С. Пушкина : (Разбор поэми) / Е. Воскресенский. – 3-е изд. – Москва : Тип.Т-ва И.Д. Сытина, 1910. – 71 с.
959002
  Коваль Р. "Полтавець" воював у батальоні "Донбас" // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2016. – Листопад (число 11)


  На честь Антона Цедіка і Святослава Горбенка, які загинули на Донбасі, у КНУ імені Тараса Шевченка назвали аудиторії.
959003
  Таранушенко С.А. "Полуботчишина" сорочка / С.А. Таранушенко. – [5] с. – Окр. відбиток
959004
  Соколова Л.С. "Полуднева Україна в часи Богдана Хмельницького" (праця проф. І.П. Крип"якевича) // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 318-322. – ISBN 978-966-927-169-3


  Маловідома праця І. Крип"якевича написана для збірника "Полуднева (Степова) Україна" на прохання його вчителя - М. Грушевського. Підготовлений до друку збірник не було видано через хвилю репресій вчених і псевдопроцеси СВУ (1930) і УНЦ (1931). Історики ...
959005
  Лизанчук В. "Полуізбачі" і духовно-культурна посуха // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 28 вересня (№ 38). – С. 4-5


  "...на 27 році відновленої незалежності України - у нас ще багато аморальних "полуізбачєй", які також спричинилися до інформаційно-психологічниї і військової агресії Російської Федерації проти нашої України".
959006
  Лизанчук В. "Полуізбачі" створюють духовно-культурну посуху в Україні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 вересня (№ 38). – С. 4


  "Психологічно хворі "полуізбачі" ніяк не второпають, а може, й не хотять розуміти, що вільна особа, її громадянський, патріотичний дух, всебічний моральний розвиток можливий лише у національно-культурному і високодуховному українському життєвому ...
959007
  Педенко М.П. "Полундра, краснофлотцы!" / М.П. Педенко. – К, 1980. – 142с.
959008
  Мацнева Н. Пол-учебника на студента : организация и правовые проблемы комплектования библиотеки вуза / Наталия Мацнева, Елена Сазанова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 8-10. – ISSN 1727-4893


  В процессе комплектования перед комплектатором вузовской библиотеки возникает целый ряд трудностей и преград самого разного характера. Об особенностях информационно-библиотечного обеспечения образовательной деятельности вуза и рассказывается в ...
959009
  Тополиньска Зузана Полски-македонски : Граматичка конфронтациjа / Тополиньска Зузана; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – ISBN 9989-101-17-5
6 : Синтаксичка деривациjа. – 2003. – 189с.
959010
  Атанасов П. Полският път към България в средата на XIX век / Польський шлях до Болгарії в середині XIX століття // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2016. – Вип. 15. – С. 27-46. – ISBN 966-02-2984-4


  Стаття присвячена польським емігрантам у Болгарії в середині XIX ст. та їх впливу на Болгарське національне відродження. Порівнються як історична доля польського і болгарського народів, так і їхнє ставлення до Османської та Російської імперій.
959011
  Леков И.Д. Полско-български речникъ / от Иванъ Лековъ. – София : Университетска печатница, 1944. – 228 с. – (Университетска библиотека ; № 281)
959012
  Ариешану Ион Полследнее происшествие / Ариешану Ион. – Бухарест, 1968. – 48с.
959013
  Сорока М.Е. Полследний императорский посол в Лондоне граф А. К. Бенкендорф (1903-1916) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 179-191. – ISSN 0130-3864
959014
  Афанасьев Игорь Полстолетия пилотируемых полетов : планетарий / Афанасьев Игорь, Лисов Игорь, Воронцов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 4 (2847). – С. 104-109 : Фото


  Создатель легендарной империи тайского шелка, светский лев и бівший разведчик, американский бизнесмен Джим Томпсон таинственно исчез, оставив после себя богатейшее наследие
959015
   Полтава - Велике Тирново. – Харків, 1974. – 63с.
959016
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Птгр. – 63с.
959017
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – С-Пб. – 64с.
959018
  Лепкий Б.С. Полтава : історична повість / Б.С. Лепкий. – Львів, 1928. – 311 с.
959019
  Шторм Г.П. Полтава / Г.П. Шторм. – М - Л, 1939. – 32с.
959020
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Саратов, 1945. – 64с.
959021
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – М, 1946. – 62с.
959022
  Пушкін О.С. Полтава / О.С. Пушкін. – К, 1946. – 59с.
959023
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Л, 1947. – 107с.
959024
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1949. – 87 с.
959025
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – М-Л, 1949. – 72с.
959026
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1951. – 87с.
959027
  Ігнаткін І.О. Полтава / І.О. Ігнаткін, Вайнгорт, А.-Л.С. – К., 1966. – 103с.
959028
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1968. – 87 с.
959029
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – М, 1973. – 111с.
959030
  Пушкин А.С. Полтава : Поэма (1828-1829) / А.С. Пушкин. – Харьков : Прапор, 1974. – 128с.
959031
  Остроушко Л.М. Полтава : Путівник / Л.М. Остроушко. – Харків : Прапор, 1977. – 87с.
959032
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Воронеж, 1980. – 87 с.
959033
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1980. – 111 с.
959034
  Остроушко Л.М. Полтава / Л.М. Остроушко. – Изд. 2-е, доп. – Харьков, 1980. – 96с.
959035
  Остроушко Л.М. Полтава / Л.М. Остроушко. – Харьков, 1980. – 96с.
959036
  Остроушко Л.М. Полтава / Л.М. Остроушко. – Київ, 1980. – 96с.
959037
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – М, 1981. – 98с.
959038
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Москва, 1983. – 98 с.
959039
  Пушкин А.С. Полтава / А.С. Пушкин. – Харьков, 1983. – 98 с.
959040
  Пушкін О.С. Полтава / О.С. Пушкін. – Київ, 1984. – 72с.
959041
  Андріяшик Р.В. Полтава : роман / Р.В. Андріяшик. – Київ, 1989. – 249 с.
959042
  Лепкий Б.С. Полтава : історична повість / Б.С. Лепкий. – Київ : Дніпро, 1992. – 487 с.
959043
  Пушкин А.С. Полтава : поэма / Александр Пушкин ; Союз писателей России, Центр Федора Ушакова // И грянул бой! К 300-летию Полтавского сражения / В.Н. Ганичев. – Москва : ИХТИОС, 2007. – С.19-66. – (Славянский мір. Приложение к журналу "Новая книга России")
959044
  Енглунд Петер Полтава = Розповідь про загибель однієї армії : уривки // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 127-161. – ISSN 0320-8370


  До 300-річчя Полтавської битви
959045
  Енглунд П. Полтава : розповідь про загибель однієї армії / Петер Енглунд ; [ пер. О.Сенюк, О. Буценко ]. – Харків : Стокгольм : Фоліо : Шведський інститут, 2009. – 348 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4806-6


  Це перше видання українською мовою здійснено з ініціативи Шведського інституту (Si) в співпраці з Посольством Швеції в Україні. Книжка входить у програму Шведського інституту із відзначення 300-літньої річниці Полтавської битви
959046
   Полтава : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 72-75 : Фото. – ISSN 1998-8044
959047
  Островський О. Полтава (1709 р.) / О. Островський. – К., 1918. – 66с.
959048
  Островський О. Полтава (1709 р.) : історичне оповідання / О. Островський. – Репринтне відтворення видання 1918 р. – Київ : Кий, 1995. – 60 с. – (Історичні оповідання). – ISBN 5-7707-8517-9
959049
  Коваленко О.В. Полтава XVII-XVIII ст.: розвиток міської території, просторова структура та міська забудова : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Коваленко О.В. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
959050
  Несвіцький О.О. Полтава в дні революції та в період смути 1917-1922 рр. : Щоденник / О.О. Несвіцький; Держ. архів Полтавської області. Полтавське крайове об"єднання всеукраїнського тов-ва "Просвіта" ім. Т.Шевченка. – Полтава, 1995. – 280с.
959051
  Діптан І. Полтава в період НЕПу (1921-1928 роки): проблеми та шляхи їх реалізації // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 195-205. – ISSN 2075-1222
959052
  Басистий К. Полтава вітала спілчан // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 2


  30 травня відбулася зустріч голови НСПУ В. Баранова, директора видавництва "Ярославів Вал" М. Слабошпицького та публіциста Ю. Дорошенка зі студентами, викладачами Полтавського національного університету
959053
  Сметанич Полтава перед Октябрем // Январское восстание в Киеве / С. Мищенко. – [1] с.
959054
  Плохій Сергій Полтава, рік 1709 : якби історія обрала інший шлях... // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 170-172. – ISSN 0320-8370


  До 300-річчя Полтавської битви
959055
  Антонюк Дмитро Полтава. Відзначаємо, а не святкуємо : 300-ліття Полтавської битви. Машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 134-137 : Фото
959056
  Малей Антоніна Полтава. Знаменитості та відьми : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 14-18 : Фото
959057
   Полтава. К 250-летию Полтавского сражения. Сб. ст.. – М., 1959. – 460с.
959058
  Волосков В.Ф. Полтава: 100 памят.мест : путеводитель / В.Ф. Волосков. – Харьков : Прапор, 1987. – 178с.
959059
  Ханко В. Полтава: плин історії, культури та мистецтва // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 8 (206). – С. 2-7. – ISSN 0131-2685
959060
  Тоштендаль Рольф Полтава: сражение, история и символ // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 7 (1602). – С. 139-152. – ISSN 0869-44435
959061
   Полтава: судьбы пленных и взаимодействие культур / [Рос. гос. гумананит. ун-т] ; под ред. Т. Тоштендаль-Салычевой, Л. Юнсон. – Москва : РГГУ, 2009. – 462, [2] с., [8] л. ил. : ил. – Указ. имен, геогр. назв.: с. 447-459. – Библиогр. в примеч.: с. 413-446. – ISBN 978-5-7281-1072-9
959062
   Полтава: Фотоальбом. – Киев, 1980. – 109 с.
959063
   Полтаві 800 років. 1174-1974 : Збірник документів і матеріалів. – Київ, 1974. – 420с.
959064
  Кучер В.С. Полтавка : збірка / В.С. Кучер. – Київ, 1950. – 132 с.
959065
  Бурбан В. Полтавка Віра Холодна - королева німого кіно // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 8-14 серпня (№ 31). – С. 13


  В статті згадується засновник вітчизняної школи фізіології, ботанік, мікробіолог, еколог - Микола Григорович Холодний, який в 1906 році закінчив Київський університет, після чого працював у ньому до 1941 року.
959066
   Полтавская баталия. – Ленинград, 1976. – 26с.
959067
  Андрианов П.М. Полтавская битва / [П. Андрианов]. – Одесса : Изд. альм. "Родина" ; Тип. Акц. Южно-рус. о-ва печ. дела, 1909. – 24 с. портр., пл. – Авт. указ. в конце текста. - Экз. деф., без обл.
959068
  Тельпуховский Б.С. Полтавская битва / Б.С. Тельпуховский. – М., 1945. – 24с.
959069
  Тельпуховский Б.С. Полтавская битва / Б.С. Тельпуховский. – М., 1947. – 51с.
959070
  Осипов К. Полтавская битва / К. Осипов. – М.-Л, 1952. – 128с.
959071
  Злаин А.И. Полтавская битва / А.И. Злаин. – М., 1988. – 125с.
959072
  Лятошинский Н.Л. Полтавская битва 27 июня 1709 года : (с рис., планом города и карт. военных действий) / И. Фр. Павловский. – 2-е изд. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1909. – 32 с. : ил. в тексте
959073
  Павловский И.Ф. Полтавская битва 27 июня 1709 года : (с рис., планом города и карт. военных действий) / И. Фр. Павловский. – 2-е изд. – Полтава : Тип. И.А. Дохман, 1909. – 52 с., 32 ил., портр.


  124, 24, III с.
959074
  Клячин В.П. Полтавская битва в связи с Северной войной : [Лекция, чит. в коллегии П. Галагана 28 апр. 1909 г.] / В.П. Клячин. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – [2], 61 с.


  На обл. дарственная надпись а автогравом автора
959075
  Павловский И.Ф. Полтавская битва и ее памятники : (с рис., планом города и карт. военных действий) / сост.И. Фр. Павловский, преп. Петр. Полт. кад. корпуса И. Фр. Павловский и воспитатель [кап.] В.Мих. Старковский. – Полтава : Тип. Губ. правл., 1894. – 124, 24, III с. : 8 л. ил., портр., план. ил., портр. 25. – Библиогр.: "Источники" (71 назв.)


  124, 24, III с.
959076
  Шульгин П.М. Полтавская битва на старых почтовых открытках // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2009. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 0869-6322
959077
  Епифанов П.П. Полтавская битва. 1709-8/07-1959 / П.П. Епифанов. – М., 1959. – 32с.
959078
  Болотина Наталия Полтавская виктория 27 июня 1709 года // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 6
959079
   Полтавская гравиметрическая обсерватория: Ист. очерк, 1926-1986 гг.. – Киев, 1986. – 70с.
959080
  Огагин Г.Ф. Полтавская областная партийная организация в борьбе за крутой подъем сельского хозяйства (1953-1959 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Огагин Г.Ф. ; МВССО УССР, КГУ, Каф. ист. КПСС. – Киев, 1962. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
959081
  Мандыч Г.И. Полтавская областная партийная организация в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхозов (1938-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мандыч Г.И.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1952. – 22 с.
959082
  Мандыч Г. Полтавская областная партийная организация в борьбе за организационно-хозяственное укрепление колхозов (1938-1941 гг.) : Дис... канд.историч.наук: / Мандыч Г.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – К., 1951. – 286л.
959083
  Гагаев Макар Васильевич Полтавская областная партийная организация в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гагаев Макар Васильевич; Ин-т истории партии при ЦК КПУ, филиал ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1974. – 35л.
959084
  Томчук А.Д. Полтавская область. (Экономико-географ. характеристика). : Автореф... наук: / Томчук А.Д.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1949. – 23л.
959085
   Полтавская победа в исторических и художественных памятниках. Из собрания Эрмитажа.. – Л., 1960. – 48с.
959086
   Полтавская победа. Из истории международных отношений накануне и после Полтавы.. – М., 1959. – 266с.
959087
  Ващенко В.С. Полтавские говоры : Автореф... док. филол.наук: / Ващенко В.С.;. – К, 1956. – 15л.
959088
  Лебедев В.И. Полтавский бой / В.И. Лебедев, 1939. – 46с.
959089
   Полтавский краеведческий музей.. – Киев, 1975. – 93с.
959090
   Полтавский литературно-мемориальный музей В.Г. Короленко. – Харьков, 1974. – 95с.
959091
   Полтавский литературно-мемориальный музей В.Г.Короленко.. – Х., 1968. – 112с.
959092
   Полтавский литературно-мемориальный музей В.Г.Короленко.. – Харьков : Прапор, 1987
959093
  Бондаренко К. Полтавский мечтатель // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 43/44 (161/162). – С. 56-59
959094
   Полтавский обл. художественный музей. – Харків, 1984. – 87с.
959095
  Золозов А. Полтавский самородок [Н. Боголюбов] // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2013. – 18-24 сентября (№ 39). – С. 12


  Математическая "карьера" Николая Боголюбова началась в селе Великая Круча Пирятинского уезда Полтавской губернии.
959096
  Безбах С.А. Полтавское сражение / С.А. Безбах. – Москва : Военизат, 1939. – 64 с.
959097
  Артамонов В.А. Полтавское сражение : к 300-летию Полтавской победы / В.А. Артамонов ; Ин-т Рос. истории РАН. – Москва : МППА БИМПА, 2009. – 686, [1] с. – Библиогр.: с. 671-683 и в примеч. в конце гл. – (Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан России на 2006-2010 годы" ; Научный проект "Российский патриотизм: исторический опыт (X-XX в.)"). – ISBN 978-5-8420-0017-3
959098
  Порфирьев Е.И. Полтавское сражение 27 июня 1709 г. / Е.И. Порфирьев. – М., 1959. – 110с.
959099
  Дядиченко В.А. Полтавська битва / В.А. Дядиченко. – К., 1959. – 44с.
959100
  Дядиченко В.А. Полтавська битва / В.А. Дядиченко. – К., 1962. – 92с.
959101
  Алексашкіна Людмила Полтавська битва 1709 р. у творчій спадщині Дмитра Яворницького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 14-17
959102
  Чичкань І.В. Полтавська битва 1709 року / І.В. Чичкань, В.І. Горєлов // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 2/3 (70)
959103
  Крук І.С. Полтавська битва Петра I // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник. – Львів ; Луцьк, 2010. – № 8. – С. 28-29. – ISBN 966-8460-14-6
959104
   Полтавська битва. : Труди наукової сесії ін-ту історії, присвяченої 230-літтю Полтавської битви (1709-1939). – Київ : АН УРСР, 1940. – 207с.
959105
  Плахта Д. Полтавська битва. За... пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17 березня (№ 46). – С. 4


  У місті вже майже десять років громадскість домагається встановити пам"ятник гетьману Івану Мазепі.
959106
  Ігнатюк М.В. Полтавська губернія : економіко-географічна характеристика (1802-1917 р.р.) / М.В. Ігнатюк; М.В. Ігнтюк. – Миргородж : [б. в.], 2006. – 145, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 144
959107
  Пустовіт Т Полтавська духовна семінарія та її визначні учні й викладачі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 8 (206). – С. 48-55. – ISSN 0131-2685
959108
  Наказненко А.Г. Полтавська морфоструктура центрального типу та її позиція в системі різнорангових морфоструктур центрального типу території України // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 186-189. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
959109
  Лапоногов О.М. Полтавська область : (Географічний нарис) / О.М. Лапоногов, О.Д. Качанов. – Київ : Радянська школа, 1959. – 102 с. – (Області Української РСР)
959110
  Коломієць М.Ф. Полтавська область / М.Ф. Коломієць. – Харків, 1959. – 92с.
959111
   Полтавська область: Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 1978 року. – 4-е вид. – Х., 1978. – 232с.
959112
   Полтавська Петлюріана : матеріали 2 Петлюрівських читань, проведених у Полтаві 15 серпня 1993 р. – Полтава : Полтавський літератор. – ISBN 5-7707-5460-5
[Число 1]. – 1993. – 92с.
959113
   Полтавська Петлюріана : матеріали четвертих Петлюрівських читань. – Полтава : Рік. – ISBN 966-95594-1-3
Число 3. – 1999. – 160с.
959114
   Полтавська Петлюріана : матеріали сьомих Петлюрівських читань, [проведених у Полтаві 25 травня 2004 р.]. – Полтава. – ISBN 966-8270-05-3
Число 6. – 2005. – 352с. : іл.
959115
  Сергійчук В. Полтавська трагедія України : Саме так треба сприймати перемогу Росії над шведами й нами в 1709 році / В. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 32с. – ISBN 966-7060-18-7
959116
  Вакуленко В.Д. Полтавська фортеця : драма / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1957. – 96 с.
959117
  Ротач П. Полтавська Шевченкіана : Спроба обласної (крайової) Шевченківської енциклопедії: у 2-х кн. / Петро Ротач. – Полтава : Дивосвіт. – ISBN 966-7891-43-7
Кн. 1. – 2005. – 432с.
959118
  Козаченко А. Полтавське земство: кількісний склад, організаційна структура та порядок діяльності земських установ у 60-80-ті роки ХІХ століття // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 87-96.
959119
  Юренко О.С. Полтавське літо / О.С. Юренко. – Київ, 1953. – 84с.
959120
  Якименко М.А. Полтавське сільськогосподарське товариство : організаційна структура та основні напрями діяльності (1865-1917) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 46-53. – ISSN 2075-1451
959121
  Мала Юлія Полтавський вікенд // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 130-134 : фото
959122
  Бабенко Л. Полтавський громадський і релігійний діяч Кость Іванович Товкач // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 285-289
959123
   Полтавський державний літературно-меморіальній музей Панаса Мирного.. – Х., 1959. – 52с.
959124
  Єрмак О. Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка: з історіії перших десятиліть діяльності / О. Єрмак, Г. Білик // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 6-23. – ISSN 2075-1222
959125
   Полтавський державний український музично-драматичний театр ім. М.В.Гоголя.. – Полтава, 1965. – 48с.
959126
  Кочерга Н. Полтавський історик-краєзнавець // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 114-117


  Особлива увага присвячена педагогічній та громадській діяльності Віктора Ревегука.
959127
   Полтавський краєзнавчий музей.. – Харків, 1971. – 152с.
959128
   Полтавський краєзнавчий музей.. – К., 1976. – 24с.
959129
   Полтавський краєзнавчий музей.. – Х., 1978. – 119с.
959130
  Петренко І. Полтавський лікар Олександр Олександрович Волкенштейн (1851-1925) у спогадах Ісаака Марієнбаха // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 29-33. – ISSN 1998-4634
959131
  Залашко А.Т. та ін. Полтавський літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського / А.Т. та ін. Залашко. – Харків, 1969. – 108с.
959132
   Полтавський літературно-меморіальній музей Панаса Мирного.. – Х., 1972. – 19с.
959133
  Вольвач В. Полтавський Махатма // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 15-21 жовтня (№ 41). – С. 8-9


  Голові Національного фонду культури, видатному українському поету Борису Олійнику виповнюється 80 років.
959134
  Фоміна Тетяна Полтавський пасіонарій Георгій Гапон // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 124-127. – ISSN 0130-5212
959135
  Год Б.В. Полтавський педінститут у 1960-1980-их роках / Б.В. Год, О.П. Єрмак // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 1 (25). – С 111-136. – ISSN 2075-1451


  У статті представлена історія Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка в 1960-1980-их роках
959136
  Сенютович-Бережний Полтавський полковник - Федір Жученко // Записки наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 457-464. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
959137
  Смирнов В. Полтавський предтеча теоретичної космонавтики (До 110-річчя від дня народження Юрія Кондратюка-Шаргея) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С 165-180. – ISBN 966-7653-03-5
959138
   Полтавський технічний університет імені Юрія Кондратюка : МОНУ, 2000. – 35с.
959139
  Наріжний С. Полтавський український університет // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С.99-121.


  Полтавський український університет, заснований у 1918 році, проіснував два роки
959140
  Жук В.Н. Полтавський Хрестовоздвиженський монастир і пов"язані з ним важливі історичні події : статтї з коментарями та фотоілюстраціями / В.Н. Жук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Полтава : АСМІ, 2007. – 248с., [40с. іл.]. – ISBN 966-7653-55-2
959141
   Полтавський художній музей.. – К., 1966. – 20с.
959142
   Полтавський художній музей. Альбом.. – К., 1978. – 26с.
959143
  Когут Г. Полтавські "арабескові" килими // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 199-215. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Досліджено три полтавські килими з так званим “арабесковим” узором поля. Килими ймовірно виготовлено в одній майстерні. Художньо-стилістичні особливості дають підстави датувати їх другою пол. 18–поч. 19 ст. Особливу увагу звернено на іконографію ...
959144
  Ващенко В.С. Полтавські говори / В.С. Ващенко. – Харків, 1957. – 540с.
959145
   Полтавські єпархіальні відомості : часопис Полтавської єпархії УПЦ Київського патріархату. – Полтава
№ 7. – 2001
959146
  Лапа В.П. Полтавські різьбарі Яків Халабудний, Василь Гарбуз. / В.П. Лапа. – Х., 1937. – 72с.
959147
  Фурман В.С. Полтавські самоцвіти. / В.С. Фурман. – Х., 1982. – 47с.
959148
  Руденко О.П. Полтавські стежки Володимира Миколайовича Челомея (до 90-річчя від дня народження) / О.П. Руденко, О.В. Хорольський, С.А. Стеценко // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2014. – № 2 (30). – С. 70-77. – ISSN 2077-9496
959149
  Самородов В. Полтавські сторінки життя і творчості Володимира Вернадського / В. Самородов, С. Кигим // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 153-159. – ISSN 2222-5250
959150
  Новікова М. Полтавські сюжети Григорія Кочура // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 3-6. – ISSN 2075-1486
959151
   Полтавські технарі освоюють Європу // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 24 вересня (№ 173). – С. 2


  Ініційована урядом програма навчання наших студентів за кордоном втілюється успішно.
959152
  Федорова М. Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені І.П. Котляревського - 120 років // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 60-65. – ISSN 1811-377X


  Етапи розвитку Полтавської обласної книгозбірні.
959153
   Полтавсько-київський діалект -- основа української національної мови.. – К., 1954. – 224с.
959154
  Закалюжний В.М. Полтавці - відомі геологи і географи : (Біографії. Історичні портрети) / В.М. Закалюжний В.М., С.Л. Кигим; МОНУ; Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка; Полтавський краєзнавчий музей. – Полтава, 2007. – 340с. : іл.
959155
  Котляр В.Ф. Полтавці на здаються. / В.Ф. Котляр, П.А. Христич. – К, 1970. – 140с.
959156
   Полтавці про А.С.Макаренка.. – К., 1968. – 60с.
959157
  Павловский И.Ф. Полтавцы : иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители : опыт краткого биогрю словаря Полт. губ. с половины XVIII века. – Полтава : Изд. Полтавской ученой архивной комиссии ; Т-во печатного дела, 1914. – 294 с. : с 182 портретами
959158
  Скуратівський Вадим Полтавчанин у пошуках Святого Грааля // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 6-7. – ISSN 0868-9644
959159
  Білоусько О. Полтавшина історична / О. Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Січень (№ 2). – С. 4-5
959160
  Орел Л. Полтавщина - земля козаків / Л. Орел, С. Щербань // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 листопада - 1 грудня (№ 47). – С. 10-11
959161
  Вечерський В. Полтавщина - Угорщина: пошуки національної архітектури // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 2014. – № 6 (1026). – С. 4-9
959162
  Малко Ромко Полтавщина "Гоголя!" : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 84-90 : Іл.
959163
  Барабаш В.Й. Полтавщина в дев"ятій п"ятирічці / В.Й. Барабаш. – Х, 1972. – 126с.
959164
  Барабаш В.Й. Полтавщина в одинадцятій п"ятирічці / В.Й. Барабаш, Ю.Ю. Кривошей. – Х, 1981. – 95с.
959165
  Ємець П.Н. Полтавщина в роки Великої Вітчизняної війни / П.Н. Ємець, О.П. Самойленко. – Харків, 1965. – 104с.
959166
   Полтавщина до 40-річчя Великого Жовтня.. – Полтава, 1957. – 88с.
959167
  Передерій Л. Полтавщина на історичних паралелях / Л. Передерій, В. Скобельський // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 11 (391). – С. 42-43. – ISSN 2313-559X
959168
  Велика Валерія Полтавщина. З міста - в кар"єр : Україна / Велика Валерія, Іващенко Микола // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 22-23 : Фото
959169
   Полтавщина. Землі квітучої краса: Фотоальбом.. – Київ, 1983. – 127с.
959170
  Подобна Є.В. Полтавщина. Історія, постаті, публікації / Євгенія Подобна. – Полтава : Шевченко Р.В., 2011. – 40 с. : іл. – Бібліогр.: с. 37-38. – ISBN 978-966-8798-53-5
959171
   Полтавщина. Книга для туристів и краєзнавців.. – Х., 1974. – 151с.
959172
   Полтавщина. Короткий довідник-путівник.. – 2-е вид. – Х., 1969. – 258с.
959173
  Оболенська Наталя Полтавщина. Українська класика : Україна чудес / Оболенська Наталя, Задирака Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 122-126 : Фото
959174
  Велика Валерія Полтавщина. Як ми Марену у річці топили / Велика Валерія, Шовкопляс Олена // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (66). – С. 10-13 : фото
959175
   Полтавщина: Енциклопедичний довідник.. – Київ, 1992. – 1024с.
959176
  Ханко В. Полтавщина: плин мистецтва, діячі : мистецтвознавчі праці / Віталій Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 512с. : іл. – ISBN 978-966-2922-19-6
959177
  Дзюба О. Полтащина та Крим. Дві історії української державності // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 13 січня (№ 2). – С. 6-7
959178
  Кошкин С. Полтора века дипотношений // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 11. – С. 12-25. – ISSN 0130-9625
959179
  Ивантер Н.А. Полтора года / Н.А. Ивантер. – М, 1988. – 284с.
959180
  Родичев Н.И. Полтора Ивана / Н.И. Родичев. – Сталино, 1961. – 228с.
959181
  Алешин В.С. Полтора коротких месяца / В.С. Алешин. – Симферополь, 1964. – 167с.
959182
  Львов С.Л. Полтора месяца из жизни Тамары / С.Л. Львов. – М., 1964. – 70с.
959183
  Амлинский В.И. Полтора часа дороги / В.И. Амлинский. – Москва, 1979. – 416 с.
959184
  Мустаин Р.А. Полтора экватора / Р.А. Мустаин. – Казань, 1974. – 159с.
959185
  Бершадский Р.Ю. Полтораста страниц о Франции. / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1972. – 144с.
959186
  Святов Г.И. Полторы войны или больше: стратегия нереалист. устрашения. / Г.И. Святов. – М., 1987. – 222с.
959187
  Ильченко А.Е. Полторы сказки / А.Е. Ильченко. – Москва, 1982. – 688 с.
959188
  Берлянт А.М. Полтысячи лет развития картографии и ее сегодняшние перспективы // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 56-61. – ISSN 1561-4980
959189
  Лапушка К.К. Полуавтоматическая измерительно-вычислительная установка для обработки астронегативов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лапушка К. К.; Гос. астрон. ин-т. – М., 1968. – 21л.
959190
   Полуавтоматическая установка ПУ для автоматизации измерений камерных снимков. – Дубна, 1963. – 30с.
959191
  Чеснок Ю.А. Полуавтоматический измеритель координат и площадей объектов сферической поверхности / Ю.А. Чеснок, А.В. Журавков // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1980. – С. 56-61. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Разработан и изготовлен прибор для автоматизации измерений координат и площадей солнечных образований по фотоснимкам диаметром 80 мм. Сферические координаты выдаются механическим устройством, способным в принципе обеспечить большую точность. Площади ...
959192
  Холл В. Полуавтоматический микрореактор для исследования каталитических процессов / В. Холл. – Москва : ГОСИНТИ, 1961. – 29 с.
959193
  Карабут Евгений Алексеевич Полуаналитическое исследование задачи о движении цилиндрической полости в жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Карабут Евгений Алексеевич; АН СССр. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики им. М.А.Лаврентьева. – Новосибирск, 1988. – 16л.
959194
  Никитина Л.С. Полуантикватернионные пространства : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитина Л. С.; Казан. ГУ. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
959195
   Полуаффиксация в терминологии и литературной норме.. – Владивосток, 1986. – 175с.
959196
  Мосин Л.С. Полувековой путь венгерского коммунистического движения / Л.С. Мосин. – Москва, 1968. – 32с.
959197
   Полувековой путь народного образования Узбекской ССР.. – Ташкент, 1974. – 222с.
959198
  Молчанов И.Н. Полувековье / И.Н. Молчанов. – М., 1975. – 192с.
959199
  Златанов Г.З. Полугеодезические сети : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Златанов Г.З.; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 10л.
959200
  Семенов В.И. Полугреппы некоторых классов отображений областей эвклидова пространства. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Семенов В.И.; АН УССР.Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1977. – 14л.
959201
  Богута Б.К. Полугруппі гомоморфизмов коммунативных полугрупп : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Богута Б. К.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1976. – 9л.
959202
   Полугрупповые исследования отображений: Межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1989. – 143с.
959203
  Потемкин Л.В. Полугрупповые кольца. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потемкин Л.В.; ХГУ. – Х., 1967. – 13л.
959204
  Йорджев К.Я. Полугрупповые представления контекстно-свободных языков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Йорджев К.Я.; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 12л.
959205
   Полугруппы и их гомоморфизмы: Межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1991. – 158с.
959206
  Шеврин Л.Н. Полугруппы и их подполугрупповые решетки / Л.Н. Шеврин, А.Я. Овсянников. – Свердловск, 1990. – 245с.
959207
  Шеврин Л.Н. Полугруппы и их подполугрупповые решетки / Л.Н. Шеврин, А.Я. Овсянников. – Свердловск
Ч. 1. – 1990. – 240с.
959208
  Лаллеман Ж. Полугруппы и комбинаторные приложения / Ж. Лаллеман. – Москва : Мир, 1985. – 439 с.
959209
  Кожухов И.Б. Полугруппы и полугрупповые кольца с усвловиями на конгруэнции и идеалы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Кожухов И.Б.; МГУ. – М, 1979. – 7л.
959210
  Антоненко А.С. Полугруппы конечно-автоматных преобразований : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Антоненко Александр Сергеевич ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2012. – 123 л. – Библиогр.: л. 118-123
959211
  Голдстейн Д.А. Полугруппы линейных операторов и их приложения / Д.А. Голдстейн. – Киев : Вища школа, 1989. – 347 с.
959212
  Хамишон А.З. Полугруппы многозначных преобразований . : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Хамишон А.З.; Ан УССР.Ин-т математики. – К, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
959213
  Молчанов В.А. Полугруппы отображений на графах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Молчанов В.А.; АН МолдССР. Ин-т матем. – Кишинев, 1980. – 13л.
959214
  Важенин Ю.М. Полугруппы преобразований графов и языков первой степени. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Важенин Ю.М.; Уральск.ун-т. – Свердловск, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.14-17
959215
  Попов Б.В. Полугруппы преобразований ранга не выше двух. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов Б.В.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1966. – 14л.
959216
   Полугруппы с дополнительными структурами: Межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1986. – 156с.
959217
  Кацман Симха Иделевич Полугруппы с некоторыми типами структур подполугрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кацман Симха Иделевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1983. – 12л.
959218
  Шлейфер Феликс Гершевич Полугруппы с тонкими слоями подполугрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Шлейфер Феликс Гершевич ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. – Львов, 1975. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
959219
  Ляпин Е.С. Полугруппы. / Е.С. Ляпин. – М., 1960. – 592с.
959220
  Слісаренко О.А. Полуда : воєнні оповідання / О Слісаренко. – Київ : Держвидав України, 1930. – 69 с.
959221
  Портер Полуденное вино : повести и рассказы / Портер, , Кэтрин Энн. – Москва : Известия, 1985. – 222с.
959222
  Проскурин П.Л. Полуденные сны / П.Л. Проскурин. – М., 1988. – 309с.
959223
  Проскурин П.Л. Полуденные сны. / П.Л. Проскурин. – М., 1985. – 606с.
959224
  Милюнас В. Полуденные тучи : драма в 4-х д. / В. Милюнас; пер. с литов. И.Каплпнаса. – Москва : Искусство, 1958. – 99 с.
959225
  Дугин Л.И. Полуденный край / Л.И. Дугин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 368с.
959226
  Вальшонок З.М. Полуденный поезд / З.М. Вальшонок. – Москва, 1987. – 143с.
959227
  Жариков А.П. Полуденный причал / А.П. Жариков. – М., 1974. – 87с.
959228
  Мушник С.М. Полудень : поезії / С.М. Мушник. – Харків : Прапор, 1959. – 103 с.
959229
  Чіладзе Т.І. Полудень / Т.І. Чіладзе. – К., 1968. – 163с.
959230
  Карпенко Г.П. Полудень / Г.П. Карпенко. – К., 1977. – 143с.
959231
  Іщенко М.Г. Полудень : роман / М.Г. Іщенко. – Київ, 1985. – 367 с.
959232
  Малишко А.С. Полудень віку : лірика / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 163 с.
959233
  Павленко Н.И. Полудержавный властелин : Ист. хроника о жизни сподвижника Петра Первого А.Д.Меншикова. / Н.И. Павленко. – Москва : Политиздат, 1991. – 396с. – ISBN 5-250-01425-9
959234
  Павленко Н.И. Полудержавный властелин: ист. хроника о жизни сподвижника Петра Первого А.Д. Меншикова / Н.И. Павленко. – М., 1988. – 382с.
959235
  Сибирский Полудинамические системы : / Сибирский, А.С. Шубэ. – Кишинев, 1987. – 207с.
959236
  Різниченко В.В. Полудневий Алтай, його давні й сьогочасні льодовики : (Hаpис с додатком 2 каpт - геольогічної та тектонічної та з 5 малюнками). / В. Різниченко. – Київ : Дpук. 2-ої Аpтіли, 1915. – 27 с. : 5 с. іл., + 2 аpк. каpт


  На 1 стор. прим. № 69961 дарчий надпис: В книгозбірню Київського Географічного Інститута автор
959237
  Сингаївський П.Ф. Полудневий гай : Поезії / П.Ф. Сингаївський. – Київ : Дніпро, 1981. – 183с.
959238
  Фокина О.А. Полудница / О.А. Фокина. – М., 1978. – 143с.
959239
  Кириченко А.Н. Полужесткокрылые (Hemiptera --heteroptera) Таджикистана. / А.Н. Кириченко. – Душанбе, 1964. – 258с.
959240
  Яковлев В.Е. Полужесткокрылые Ахал-Текинского района / В.Е. Яковлев. – 98-129с.
959241
  Яковлев В.Е. Полужесткокрылые Кавказкого края / В.Е. Яковлев. – 85-140с.
959242
  Яковлев В.Е. Полужесткокрылые Кавказкого края / В.Е. Яковлев. – 176с.
959243
  Муминов Н.Н. Полужесткокрылые насекомые (Heteroptera) Юго-Западного Таджикистана : Автореф... канд. биол.наук: / Муминов Н.Н.; Таджик. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1965. – 17л.
959244
  Элов Э.С. Полужесткокрылые насекомые семейства Средней Азии и Казахстана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.09 / Элов Э.С.; Ин-т зоологии. – К, 1978. – л.
959245
  Пучков В.Г. Полужесткокрылые семейства Bhopa lidae (Heteroptera) фауны СССР / В.Г. Пучков. – Л., 1986. – 133с.
959246
  Найпол В.С. Полужизнь : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С.17-139. – ISSN 0130-6545
959247
  Дупленко Ю.К. Полузабытые страницы истории физиологии (Н.А. Белов) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 2. – С. 123-126. – ISSN 0374-3896
959248
   Полуизолирующие соединения AIIIBV. – Москва : Металлургия, 1984. – 256 с.
959249
  Ларин С.В. Полуизоморфизмы групп : Автореф... канд. физ .мта.наук: / Ларин С. В.; Крсноярск. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 7л.
959250
  Франко І.Я. Полуйка : Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 31с.
959251
  Франко І.Я. Полуйка / Іван Франко. – Харків : Література і мистецтво, 1932. – 36 с. – (Масова художня бібліотечка)
959252
  Архангельский В.Л. Полукатегории и биполукатегории плевдодуг упорядоченных множеств. : Автореф... наук: 004 / Архангельский В.Л.; Сарат. гос. унив. им.Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-12
959253
  Нусинов Г.И. Полукоксование углей на типовых установках. / Г.И. Нусинов. – Москва ; Ленинград, 1945. – 120 с.
959254
  Родионов Д.А. Полуколичественный анализ в биостратиграфии и палеоэкологии / Д.А. Родионов, Т.М. Забелина, М.К. Родионова. – Москва : Недра, 1973. – 128с.
959255
  Клер М М. Полуколичественный спектральный анализ минерольного сырья. / М М. Клер, . – Л, 1960. – 216с.
959256
   Полуколичественный спектральный анализ при региональных геохимических исследования: Метод. рекомендации.. – Л., 1981. – 64с.
959257
  Константинов А. Полукровка / Андрей Константинов [при участии Дмитрия Вересова и Игоря Шушарина]. – Москва ; Санкт-Петербург ; Владимир : АСТ ; Астрель-СПб ; ВКТ, 2010. – 604, [2] с. – Содерж.: Кн. 1: Эхо проклятия ; Кн. 2: Крест обретенный. – ISBN 978-5-17-069359-7
959258
  Туркин В.П. Полукруг / В.П. Туркин. – М., 1974. – 191с.
959259
  Данченко А.Д. Полукультура растительноядных рыб как метод интенсификации прудового рыбоводства (на примере рыбхозов Краснодарского края и Куйбышевской области) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Данченко А.Д.; Калинингр. техн. ин-т рыбной промышленности и хозяйства. – Калининград, 1974. – 35л.
959260
  Снігур С.О. Полум"я : драма / С.О. Снігур. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 86 с.
959261
   Полум"я : Оповідання араб. письменників. – К., 1964. – 263с.
959262
  Іщенко М. Полум"я // Стриження / М. Котиш. – К, 1983. – С. 179-262
959263
  Фівег Г. Полум"я в лабораторії № 1 / Г. Фівег. – К., 1959. – 55с.
959264
  Залата Л.Д. Полум"я в степу : повість / Л.Д. Залата. – Дніпропетровськ : Промінь, 1959. – 200 с.
959265
  Кулаковський В.М. Полум"я гніву народного / В.М. Кулаковський. – Київ, 1968. – 48с.
959266
  Човганський Т.І. Полум"я з іскри. / Т.І. Човганський. – Одеса, 1970. – 191с.
959267
  Тартаковський Б.С. Полум"я землі / Б.С. Тартаковський. – К., 1943. – 72с.
959268
  Тартаковський Б.С. Полум"я землі / Б.С. Тартаковський. – К., 1948. – 72с.
959269
  Чандар К. Полум"я і квітка / К. Чандар. – К, 1954. – 56с.
959270
  Вихрущ В. Полум"я калини / В. Вихрущ. – Львів : Каменяр, 1988. – 134 с. – ISBN 5-7745-0142-6
959271
  Шупта Д.Р. Полум"я мелодій / Д.Р. Шупта. – К., 1968. – 111с.
959272
  Василевська Л В. Полум"я на болотах : романи / Л В. Василевська. – Львів : Каменяр, 1979. – 536 с.
959273
  Гуреїв О.І. Полум"я над Дніпром : Повість про київських підпільників / О.І. Гуреїв. – Київ : Політвидав, 1987. – 398с.
959274
  Ковальчук Л.З. Полум"я не згасне : художньо-документальна повість / Л.З. Ковальчук. – Київ : Молодь, 1979. – 120 с.
959275
  Радиш Б.І. Полум"я пам"яті / Б.І. Радиш. – Ужгород, 1985. – 48с.
959276
  Мельник С.К. Полум"я революційної боротьби / С.К. Мельник. – К., 1973. – 45с.
959277
  Колісниченко А. Полум"я тополі : роман-легенда / А. Колісниченко. – Київ, 1986. – 363 с.
959278
  Колісниченко А.І. Полум"я тополі : роман / А.І. Колісниченко. – Київ, 1989. – 270 с.
959279
  Гринько В.П. Полум"я троянди : поезії / В.П. Гринько. – Київ, 1963. – 57 с.
959280
   Полум"я: Зб. п"єс.. – К., 1983. – 179с.
959281
  Анікіна М.А. Полум"ям сердце народжене / М.А. Анікіна. – Київ, 1969. – 48 с.
959282
   Полум"яна Ванда: Спогади, есе, статті. – К., 1985. – 247с.
959283
   Полум"яна патріотка. До 160-річчя від дня народження С.Ф. Русової (1856-1940) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2015. – № 1, 2016 р., 1 квартал. – С. 69-81. – ISSN 0130-2043


  Софія Федорівна Русова - видатний етнограф, мистецтвознавець, історик, громадський діяч, письменник, одна з засновниць жіночого руху в Україні, а головне - талановитий педагог, психолог, автор оригінальної концепції національного виховання. Згадуються ...
959284
  Григорчук М. Полум"яна правда Павличка // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, О. Воскобійник, С. Жадан [та ін.]. – Харків, 2017. – № 10/12. – С. 144-163. – ISSN 0130-1608
959285
   Полум"яне життя. Спогади про Олександра Довженка.. – К., 1973. – 719с.
959286
  Степаненко І.Н. Полум"яне небо. / І.Н. Степаненко. – К., 1976. – 176с.
959287
  Савченко С. Полум"яне серце людства. До 150-річчя від дня народження Ромена Роллана (1866-1944) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 30-34. – ISSN 2306-3505
959288
  Нісонський П.Г. Полум"яне серце поета / П.Г. Нісонський. – К., 1974. – 48с.
959289
   Полум"яне слово. – Ужгород, 1957. – 204 с.
959290
  Міршакар М. Полум"яний подих / М. Міршакар. – К., 1979. – 128с.
959291
  Вербицький П.П. Полум"яний пропагандист Великого Жовтня / П.П. Вербицький. – Харків, 1950. – 32с.
959292
  Шлапак Д.Я. Полум"яний сурмач: Життя і творчість А.Малишка / Д.Я. Шлапак. – К., 1982. – 47с.
959293
   Полум"яні рядки: Художні твори західно-українських пролетарських письменників на сторінках журналу "Вікна" (1927-1932 рр.). – Львів, 1981. – 364с.
959294
  Снігур С.О. Полум"яні серця : героїчна драма / С.О. Снігур. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 110 с.
959295
   Полум"яні серця. – Київ, 1969. – 408с.
959296
  Світличний І.М. Полум"яність : поезії / І.М. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1972. – 47 с.
959297
  Манько В.М. Полум, яний атеїст / В.М. Манько. – Київ, 1969. – 45с.
959298
  Булига-Васильєва Полум`я дозрілої калини : Вірші / Булига-Васильєва. – Київ : Рада, 1999. – 128с. – ISBN 966-7087-32-8
959299
  Коваленко И.Н. Полумарковские модели в задачах проектирования систем управления литательными аппаратами / И.Н. Коваленко. – М, 1973. – 176с.
959300
   Полумарковские модели восстанавливаемых систем и систем массового обслуживания.. – Кишинев, 1991. – 275с.
959301
  Каштанов В.А. Полумарковские модели процесса технического обслуживания / В.А. Каштанов. – М., 1987. – 91с.
959302
  Симонова С.Н. Полумарковские потоки и их приложение в теории массового обслуживания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Симонова С.Н.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1967. – 19л.
959303
  Королюк В.С. Полумарковские процессы и их приложения / В.С. Королюк, А.Ф. Турбин. – К, 1976. – 184с.
959304
  Томусяк А.А. Полумарковские процессы и их применение к анализу резервированных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Томусяк А.А.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
959305
  Акимов А.П. Полумарковские процессы и модульный подход к анализу сложных систем обработки информации / А.П. Акимов. – Київ
1. – 1978. – 50с.
959306
  Акимов А.П. Полумарковские процессы и модульный подход к анализу сложных систем обработки информации / А.П. Акимов. – Київ
2. – 1978. – 45с.
959307
  Сильвестров Д.С. Полумарковские процессы с дискретным множеством состояний / Д.С. Сильвестров. – Киев, 1971. – 133с.
959308
  Сильвестров Д.С. Полумарковские процессы с дискретным множеством состояний / Д.С. Сильвестров. – М., 1980. – 272с.
959309
  Кузнецов В.Н. Полумарковские процессы с произвольным множеством состояний в задачах анализа надежности сложных восстанавливаемых систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Кузнецов В.Н.; АН УССР. – К, 1981. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
959310
  Королюк В.С. Полумарковские случайные эволюции / В.С. Королюк, А.В. Свищук. – К, 1992. – 256с.
959311
  Попов В.А. Полумеры, непрерывные внешние меры. Интегрирование по полуаддитивным функциям множества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Попов В.А.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1973. – 13л.
959312
  Олзоева Л.К. Полумесяц Байкала / Л.К. Олзоева. – М., 1981. – 47с.
959313
  Бенедиктов К. Полумесяц у ворот Вены // Политический журнал : будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2008. – № 3. – С. 50-54


  З історії Європи, а саме дещо з історії Європейського Союзу
959314
  Брандт Н.Б. Полуметаллы / Н.Б. Брандт, В.В. Мощалков. – Москва, 1979. – 64 с.
959315
   Полуметаллы и сегнетоэлектрики : Сб. науч. работ. – Ленинград : Издательство Ленинградского пед. института, 1976. – 124с.
959316
   Полуметаллы и сегнетоэлектрики : Сб. науч. работ. – Ленинград : Издательство Ленинградского пед. института, 1977. – 132с.
959317
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 168с.
959318
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники и приборы на их основе. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 161с.
959319
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники под влиянием внешних воздействий. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 181с.
959320
   Полуметаллы и узкозонные полупроводники.. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 219с.
959321
  Флэгг Д. Полумикрометод качественного анализа / Д. Флэгг, В. Лайн. – М, 1947. – 156с.
959322
  Рубцова Е.С. Полумикрометод потенциометрического титрования органических и неорганических кислот в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Рубцова Е.С.; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1966. – 16л.
959323
   Полумикрометоды в органической химии : Сб. работа по органическим полумикросинтезам. – Вып.1. – Киев, 1950. – 65 с.
959324
  Гой Александр Александрович Полумикроскопическая теория неупругого пион-ядерного рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Гой Александр Александрович; АН СССР, Ин-т ядерных исследований. – М., 1981. – 18л.
959325
  Нестеренко О В. Полумикроскопическое описание гигантских резонансов в девормированных ядрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Нестеренко В.О,; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 15л.
959326
  Назмитдинов Р.Г. Полумикроскопическое описание коллективных состояний вращающихся атомных ядер. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.16 / Назмитдинов Р.Г.; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 12л.
959327
  Акулиничев Сергей Всеволодович Полумикроскопическое описание процессов в деформированных ядрах : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.16 / Акулиничев Сергей Всеволодович; Объедин. ин-т ядер. исслед. 4-11531. – Дубна, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
959328
  Назаренко В.А. Полумикрохимический анализ минералов и руд / В.А. Назаренко, Н.С. Полуэктов. – М.-Л., 1950. – 191с.
959329
  Бивалов Е. Полундра / Е. Бивалов. – Х, 1932. – 218с.
959330
  Митин В.А. Полундра / В.А. Митин. – М., 1962. – 48с.
959331
  Логвиненко В.А. Полундра : повість / В.А. Логвиненко. – Київ, 1983. – 136 с.
959332
  Семено В.М. Полундра / В.М. Семено. – Київ, 1993. – 53с.
959333
  Кіслова Вікторія Полуниця та її чудодійні властивості // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 2-3 : фото
959334
  Ярмолюк М. Полуничний сезон / М. Ярмолюк. – Київ, 1987. – 364 с.
959335
  Богданов Е.Ф. Полуночная даль / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1972. – 190с.
959336
  Высоцкий В.И. Полуночная зарница / В.И. Высоцкий. – Минск, 1983. – 343с.
959337
  Меньшиков И.Н. Полуночное солнце : повести и рассказы / И.Н. Меньшиков. – Москва, 1984. – 351с.
959338
  Костецкий В.В. Полуобразованность и полунравственность в системе образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 1. – С. 40-47. – ISSN 0869-561Х
959339
  Хаит Д.М. Полуостров / Д.М. Хаит. – М., 1959. – 454с.
959340
  Лесин А.А. Полуостров / А.А. Лесин. – М., 1974. – 72с.
959341
  Янковский В.Ю. Полуостров / В.Ю. Янковский. – Владивосток, 1989. – 186 с.
959342
  Болдырев В.Н. Полуостров загадок / В.Н. Болдырев. – Москва, 1959. – 102с.
959343
  Болдырев В.Н. Полуостров загадок / В.Н. Болдырев. – Саратов, 1973. – 192с.
959344
  Савельев А.С. Полуостров Канин / А.С. Савельев. – 18с.
959345
  Ганейзер Г.Е. Полуостров Мангышлак / Г.Е. Ганейзер. – Москва : Знание, 1972. – 32с.
959346
  Анов Н.И. Полуостров сокровищ / Н.И. Анов. – Алма-Ата, 1965. – 206с.
959347
   Полуостров страха: хроника оккупации и нарушения прав человека в Крыму / [С. Заец и др. ; под общ. ред. Т. Печончик]. – Киев : Ваитэ, 2015. – 83, 77 с. : ил. – книга-"перевертыш" на рус.и англ. Название на англ. яз.: The fear peninsula: chronicle of occupation and violation of human rights in Crimea. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2310-35-1
959348
  Свидин И.Н. Полуостров судьбы поэта / И.Н. Свидин. – Алма-Ата, 1978. – 155с.
959349
  Завадский М. Полуостров Тайвань // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 41. – С. 54-62
959350
  Зыбин В. Полуостров черного золота / В. Зыбин. – М.-Л., 1932. – 88с.
959351
   Полуостров Ямал: Инж.-геол. очерк.. – М., 1975. – 278с.
959352
  Сарымсаков Т.А. Полуполя и теория вероятностей / Т.А. Сарымсаков. – Ташкент, 1981. – 94 с.
959353
  Авах Ю.А. Полупостоянные запоминающие устройства с механической сменой информации / Ю.А. Авах. – Москва : Энергия, 1973. – 161 с. : ил. – Библиогр.: с. 158-160
959354
  Рыжих В.И. Полупредложение в арабской грамматической традиции // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 141-147. – ISSN 1608-0599
959355
  Кулаковская И.В. Полупримарные полудистрибутивные кольца конечного типа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Ми доводимо аналог теорем Габріеля для артінових напідистрибутивних кілець, квадрат радикала яких дорівнює нулеві. Ключові слова: напівдистрибутивне кільце, сагайдак, кільце скінченного типу. We prove analogue of the Gabriel"s theorem for Artinian ...
959356
  Кручкович Г.И. Полупроводимые римановы пространства и их приложения. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Кручкович Г.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Механ.-матем. ф-тет. – М., 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
959357
   Полупроводники-сегнетоэлектрики. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского -на-Дону университета, 1978. – 149с.
959358
  Красюк Б.А. Полупроводники - германий и кремний / Б.А. Красюк, А.И. Грибов. – Москва, 1961. – 266 с.
959359
  Иоффе А.Ф. Полупроводники / А.Ф. Иоффе. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1955. – 96 с.
959360
  Райт Д.А. Полупроводники : Пер. с англ. / Д.А. Райт. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 158с.
959361
  Вородин Б.а. Полупроводники / Б.а. Вородин. – Москва, 1960. – 72с.
959362
  Соминский М.С. Полупроводники / М.С. Соминский. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 415 с.
959363
  Смит Р.А. Полупроводники / Р.А. Смит. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 467 с.
959364
   Полупроводники : пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 667 с.
959365
  Свержановская Г.М. Полупроводники / Г.М. Свержановская. – Москва : Высшая школа, 1967. – 78 с.
959366
  Соминский М.С. Полупроводники / М.С. Соминский. – Ленинград : Наука, 1967. – 440с.
959367
  Свержановская Г.М. Полупроводники / Г.М. Свержановская. – Москва, 1973. – 78 с.
959368
   Полупроводники. – Ленинград : Наука, 1979. – 152с.
959369
  Смит Р.А. Полупроводники : Пер. с англ. / Р.А. Смит. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Мир, 1982. – 558 с.
959370
   Полупроводники А2 В4 С5. – Москва : Советское радио, 1974. – 374с.
959371
   Полупроводники в науке и технике. – Москва-Ленинград
Т. 1. – 1957. – 471 с.
959372
   Полупроводники в науке и технике. – Москва-Ленинград : Издательство Академии наук СССР
Т. 2. – 1958. – 659 с.
959373
   Полупроводники в преобразовательной технике. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 356 с.
959374
  Иоффе А.Ф. Полупроводники в современной физике / А.Ф. Иоффе. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1954. – 356 с.
959375
   Полупроводники в энергетике : тезисы докладов международной конференции, посвященной памяти А. Крогериса. – Рига, 1991. – 185 с.
959376
   Полупроводники и диэлектрики : сб. науч. трудов. – Ленинград : ЛПИ, 1974. – 135с.
959377
  Вавилов В.С. Полупроводники и излучения / В.С. Вавилов. – Москва, 1965. – 32с.
959378
  Соминский М.С. Полупроводники и их применение / М.С. Соминский. – Москва : Госэнергоиздат, 1955. – 128 с.
959379
  Иоффе А.Ф. Полупроводники и их применение / А.Ф. Иоффе. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1956. – 71 с.
959380
   Полупроводники и их применение. – Горький, 1964. – 136 с.
959381
  Чистяков Н.И. Полупроводники и их применение в современной технике / Н.И. Чистяков. – Москва, 1961. – 71 с.
959382
   Полупроводники и их применение в технике. – Минск : Беларусь, 1963. – 287 с.
959383
  Чистяков Н.И. Полупроводники и их применение. / Н.И. Чистяков. – М., 1957. – 64с.
959384
  Максимова Г.П. Полупроводники и их применение. Рекоменд. обзор лит-ры / Г.П. Максимова. – М., 1962. – 19с.
959385
  Волькенштейн Ф.Ф. Полупроводники как катализаторы химических реакций / Ф.Ф. Волькенштейн. – Ленинград
Вып. 18. – 1956. – 59с.
959386
  Волькенштейн Ф.Ф. Полупроводники как катализаторы химических реакций / Ф.Ф. Волькенштейн. – Москва, 1968. – 32с.
959387
  Волькенштейн Ф.ф. Полупроводники как кателизаторы химических реакций / Ф.ф. Волькенштейн. – Москва, 1974. – 63с.
959388
   Полупроводники на основе титаната бария. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 328 с.
959389
   Полупроводники с объемной отрицательной проводимостью в СВЧ полях = Электронные процессы и функциональные возможности : Электронные процессы и функциональные возможности / С.А. Костылев, В.В. Гончаров, И.И. Соколовский, А.В. Челядин; АН УССР; Институт технической механики;. – Киев : Наукова думка, 1987. – 143 с.
959390
   Полупроводники с узкой запрещенной зоной и их применение : сборник статей. – Москва : Мир, 1969. – 256 с.
959391
  Доника Ф.Г. Полупроводники системы ZnS-In2S3 / Ф.Г. Доника, В.Ф. Житарь, С.И. Радауцан ; ред. Л.С. Коваль. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 147 с.
959392
  Хилсум К. Полупроводники типа А III В V : Semiconducting III - V compounds / К. Хилсум, Роуз-Инс; Пер. с англ. М.М. Горшкова; Под ред. Н.П. Сажина. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1963. – 323 с.
959393
  Чудновский А.Ф. Полупроводники, радиоэлектроника и кибернетика в агрометеорологии / А.Ф. Чудновский, Б.М. Шлимович. – Ленинград, 1966. – 462с.
959394
  Алфеев В.Н. Полупроводники, сверхпроводники и параэлектрики в криоэлектронике / В.Н. Алфеев. – Москва : Советское радио, 1979. – 407 с.
959395
   Полупроводники. Теория и применение : пер. с фр. – Москва : Советское радио, 1952. – 184 с.
959396
  Шишков А. Полупроводникова техника / А. Шишков. – София : Техника, 1976. – 158 с.
959397
  Курносов А.И. Полупроводниковая микроэлектроника / А.И. Курносов, Э.Н. Воронков. – Москва, 1973. – 240 с.
959398
  Мосс Т. Полупроводниковая оптоэлектроника : пер. с англ. / Т. Мосс, Г. Баррел, Б. Эллис; Под ред. С.А. Медведева. – Москва : Мир, 1976. – 431 с.
959399
  Ронжин Ю.Н. Полупроводниковая радиоэлектроника / Ю.Н. Ронжин. – Киев : Радянська школа, 1982. – 144 с. – (ЮТ. Юному технику)
959400
   Полупроводниковая спектрометрия в геологии и геохимии : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1983. – 149с.
959401
  Титце У. Полупроводниковая схемотехника : справочное руководство / У. Титце, К. Шенк. – Москва : Мир, 1982. – 512с.
959402
  Титце У. Полупроводниковая схемотехника / У. Титце, К. Шенк. – Москва : Мир, 1983. – 512 с.
959403
   Полупроводниковая тензометрия : труды III совещания. – Новосибирск
Кн. 2. – 1968. – 452 с.
959404
   Полупроводниковая тензометрия : Физические и технологические проблемы; межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск, 1986. – 117 с.
959405
   Полупроводниковая тензометрия: Междвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1983. – 118с.
959406
   Полупроводниковая электроника. – Ужгород : Ужгородский университет, 1971. – 202 с.
959407
  Баранский П.И. Полупроводниковая электроника : справочник / П.И. Баранский, В.П. Клочков, И.В. Потыкевич. – Киев : Наукова думка, 1975. – 704 с.
959408
  Федотов Я.А. Полупроводниковая электроника, год 2001-й / Я.А. Федотов. – Москва : Советское радио, 1975. – 104 с.
959409
  Товстюк К.Д. Полупроводниковое материаловедение / К.Д. Товстюк; АН УССР; Ин-т проблем материаловедения. – Киев : Наукова думка, 1984. – 264с.
959410
  Бирзниекс Л.В. Полупроводниковое электрооборудование / Л.В. Бирзниекс. – Рига
Ч. 1. – 1977. – 83 с.
959411
  Ильинская Л.С. Полупроводниковы тензодатчики / Л.С. Ильинская, А.Н. Подмарьков. – Москва-Ленинград, 1966. – 118 с.
959412
   Полупроводниковые автоколебательные системы и усилительные устройства : межвузовский сборник. – Ленинград : ЛПИ им. М.И.Калинина, 1981. – 144 с.
959413
   Полупроводниковые автоколебательные системы и усилительные устройства : сборник научных трудов. – Ленинград, 1984. – 167 с.
959414
  Арчаков Н.И. Полупроводниковые активные элементы радиоэлектронных схем / Н.И. Арчаков, А.С. Черепнев. – Харьков
Ч. 1. – 1973. – 94 с.
959415
  Гукасян Мамс Аветисович Полупроводниковые алмазы -типа, полученные методом ионного внедрения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Гукасян Мамс Аветисович; АН СССР. Физич. ин-т. – М., 1972. – 14л.
959416
   Полупроводниковые аналоги реактивностей. – Москва : Знание, 1990. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике : подписная научно-популярная серия / А.Н.Серьезнов, Л.Н.Степанова, О.Н.Негоденко ; №7 : Радиоэлектроника и связь). – ISBN 5-07-001512-5
959417
  Сосков А.Г. Полупроводниковые аппараты : коммутация, управление, защита : [учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлениям "Электромеханика" и "Электротехника"] / А.Г. Сосков, И.А. Соскова ; [под ред. А.Г.Соскова]. – Киев : Каравелла, 2012. – 343, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 341-343. – Библиогр.: с. 337-340. – ISBN 966-8019-39-3
959418
  Сосков А.Г. Полупроводниковые аппараты для автоматизированных низковольтных комплектных устройств (теория, разработка, внедрение) : Автореф... докт. техн. наук: 05.09.06 / Сосков А.Г.; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1994. – 35л.
959419
   Полупроводниковые арсениды и фосфиды элементов III группы. – Ташкент : Фан, 1981. – 159с.
959420
   Полупроводниковые БИС запоминающих устройств : Справочник. – Москва : Радио и связь, 1986. – 360с.
959421
   Полупроводниковые вещества. Вопросы химической связи : Сб. статей / перевод. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 294 с.
959422
   Полупроводниковые входные устройства СВЧ. – Москва : Советское радио
Т. 1 : Общие вопросы теории. Туннельные и транзисторные усилители и детекторы СВЧ. – 1975. – 344 с.
959423
  Хениш Г. Полупроводниковые выпрямители / Г. Хениш. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 147 с.
959424
  Рогинский В.Ю. Полупроводниковые выпрямители / В.Ю. Рогинский. – 2-е изд., перераб. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 96 с.
959425
  Абдуллаев Г.Б. Полупроводниковые выпрямители / Г.Б. Абдуллаев ; АН Азерб. ССР, Ин-т физики и математики. – Баку : Издательство АН АзССР, 1958. – 204 с. – Библиогр.: с. 198-201
959426
  Кузнецов О.А. Полупроводниковые выпрямители / О.А. Кузнецов, Я.И. Стиоп. – М,-Л., 1966. – 272с.
959427
   Полупроводниковые выпрямители. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергия, 1978. – 447 с.
959428
  Карандеев К.Б. Полупроводниковые выпрямители в измерительной технике / К.Б. Карандеев. – Киев : Издательство Академии наук Украинской ССР, 1954. – 230 с.
959429
  Ирха В.И. Полупроводниковые газовые сенсоры / В.И. Ирха. – Одесса, 1996. – 91 с.
959430
  Гуревич С.А. Полупроводниковые гетеролазеры с гофрированным оптическим волноводом.ю : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Гуревич С.А.; Ленинг.ин-т. – Л, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
959431
  Шарма Б.Л. Полупроводниковые гетеропереходы : пер. с англ. / Б.Л. Шарма, Р.К. Пурохит. – Москва : Советское радио, 1979. – 227 с.
959432
  Удалов Н.П. Полупроводниковые датчики / Н.П. Удалов. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 239 с.
959433
  Викулин И.М. Полупроводниковые датчики. / И.М. Викулин. – Москва, 1975. – 105с.
959434
   Полупроводниковые детекторы в экспериментальной физике. – Москва : Энергоатомиздат, 1989. – 344с. – ISBN 5-283-02944-1
959435
  Петушков А.А. Полупроводниковые детекторы ядерных излучений в медицине и биологии / А.А. Петушков. – М., 1976. – 152с.
959436
  Акимов Ю.К. и др. Полупроводниковые детекторы ядерных частиц и их применение : Ю.К.Акимов, А.И.Калинин, В.Ф.Кушнирук,Х.Юнгклаусон / Ю.К. и др. Акимов. – Москва : Атомиздат, 1967. – 256с.
959437
  Лабутин В.К. Полупроводниковые диоды / В.К. Лабутин. – М.-Л., 1964. – 24с.
959438
  Лабутин В.К. Полупроводниковые диоды / В.К. Лабутин. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1967. – 32с.
959439
   Полупроводниковые диоды : Параметры. Методы измерений. – Москва : Радио и связь, 1968. – 304 с.
959440
  Лобанова И.Н. Полупроводниковые диоды и триоды. / И.Н. Лобанова. – Москва, 1958. – 96с.
959441
  Еремин С.А. Полупроводниковые диоды с накоплением заряда и их применение / С.А. Еремин, О.К. Мокеев, Ю.Р. Носов. – Москва, 1966. – 152 с.
959442
  Головко В.Г. Полупроводниковые емкости / В.Г. Головко. – Новосибирск, 1967. – 52 с.
959443
   Полупроводниковые запоминающиеся устройства и их применение.. – М., 1981. – 344с.
959444
  Булатов О.Г. Полупроводниковые зарядные устройства емкостных накопителей энергии / О.Г. Булатов, В.С. Иванов, Д.И. Панфилов. – Москва, 1986. – 159 с.
959445
  Ермаков О.Н. Полупроводниковые знакосинтезирующие индикаторы / О.Н. Ермаков, В.П. Сушков. – М., 1990. – 238с.
959446
  Харламова Т.Е. Полупроводниковые и специальные материалы : Электротехнические и радиотехнические материалы / Т.Е. Харламова. – Ленинград : СЗПИ, 1977. – 81 с.
959447
   Полупроводниковые и тонкопленочные интегральные схемы : учебное пособие / М.В. Вамберский, В.П. Абрамов, Ю.И. Кухарь, В.С. Гаврилов; Вамберский М.В. – Москва, 1978. – 66 с.
959448
  Виолин Э.Е. Полупроводниковые излучательные приборы / Э.Е. Виолин, А.А. Кальнин, В.С. Сорокин. – Ленинград, 1978. – 75 с.
959449
   Полупроводниковые излучательные приборы. – Ленинград, 1979. – 89 с.
959450
  Павлов В.В. Полупроводниковые измерительные и управляющие устройства для ядерной энергетики / В.В. Павлов. – М., 1962. – 200с.
959451
  Носов Ю.Р. Полупроводниковые импульсные диоды / Ю.Р. Носов. – Москва, 1965. – 224 с.
959452
  Рыкалин В.И. Полупроводниковые импульсные источники света и их применение в экспериментах на синхроциклотроне. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рыкалин В.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1966. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
959453
   Полупроводниковые инжекционные лазеры : Динамика, модуляция, спектры. – Москва : Радио и связь, 1990. – 320 с.
959454
  Старос Ф.Г. Полупроводниковые интегральные запоминающие устройства. / Ф.Г. Старос, Л.П. Крайзмер. – Л, 1973. – 112с.
959455
   Полупроводниковые интегральные микросхемы : Технология, физика компонентов и схемотехника; сборник научных трудов. – Москва, 1985. – 135 с.
959456
  Валиев К.А. Полупроводниковые интегральные схемы памяти на биполярных транзисторных структурах / К.А. Валиев, А.А. Орликовский. – Москва, 1979. – 296 с.
959457
  Файзулаев Б.Н. Полупроводниковые каскады в переходном режиме / Б.Н. Файзулаев. – Москва : Связь, 1965. – 184 с.
959458
  Исмаилов И. Полупроводниковые квантовые генераторы на основе соединений АШВУ и их твердых растворов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Исмаилов И.; АН СССР. Физ. ин-тут. – М., 1968. – 15л.
959459
   Полупроводниковые кодирующие и декодирующие преобразователи напряжения.. – Л., 1967. – 312с.
959460
  Карпов В.И. Полупроводниковые компенсационные стабилизаторы напряжения и тока. / В.И. Карпов. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1967. – 176с.
959461
  Богданкевич О.В. Полупроводниковые лазеры / О.В. Богданкевич, С.А. Дарзнек, П.Г. Елисеев. – Москва : Наука, 1976. – 416 с.
959462
  Грибковский В.П. Полупроводниковые лазеры / В.П. Грибковский. – Минск : Университетское, 1988. – 303 с.
959463
  Базаров В.К. Полупроводниковые лазеры и их применение / В.К. Базаров. – Москва : Энергия, 1969. – 16 с.
959464
  Кононенко В.К. Полупроводниковые лазеры и их применение в науке и технике / В.К. Кононенко. – Минск, 1975. – 54 с.
959465
  Петрухин Б.П. Полупроводниковые логические элементы для схем промышленной автоматики. Уч. пособие / Б.П. Петрухин. – М., 1971. – 79с.
959466
   Полупроводниковые мазеры на циклотронном резонансе. – Горький, 1986. – 176 с.
959467
   Полупроводниковые материалы : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 268 с.
959468
  Коновалов О.М. Полупроводниковые материалы / О.М. Коновалов. – Харьков : Издательство Харьковского университета, 1963. – 212 с.
959469
  Родо М. Полупроводниковые материалы / М. Родо. – Москва : Металлургия, 1971. – 230 с.
959470
  Эдельман Ф.Л. Полупроводниковые материалы / Ф.Л. Эдельман. – Новосибирск
Ч. 1 : Структура полупроводников. – 1975. – 225 с.
959471
  Эдельман Ф.Л. Полупроводниковые материалы / Ф.Л. Эдельман. – Новосибирск
Ч. 2 : Поликристаллические и аморфные полупроводники. – 1976. – 90 с.
959472
  Эдельман Ф.Л. Полупроводниковые материалы / Ф.Л. Эдельман. – Новосибирск
Ч. 3 : Введение в технологию полупроводников. – 1978. – 91 с.
959473
   Полупроводниковые материалы : сборник научных трудов. – Москва, 1983. – 124 с.
959474
  Мильвидский М.Г. Полупроводниковые материалы в современной электронике / М.Г. Мильвидский. – Москва : Наука, 1986. – 144 с.
959475
  Прохоров Э.Д. Полупроводниковые материалы для приборов с междолинным переносом электронов / Э.Д. Прохоров, Н.И. Белецкий. – Харьков : Вища школа, 1982. – 136 с.
959476
   Полупроводниковые материалы для твердотельной электроники : сборник статей. – Кишинев, 1982. – 246 с.
959477
   Полупроводниковые материалы для термоэлектрических преобразователей : тезисы докладов Всесоюзного семинара (октябрь 1985 г.). – Ленинград, 1985. – 167 с.
959478
   Полупроводниковые материалы и их применение. – Воронеж, 1974. – 218 с.
959479
   Полупроводниковые материалы и их применение. – Кишинев, 1976. – 206 с.
959480
   Полупроводниковые материалы и их применение. – Воронеж, 1977. – 228 с.
959481
   Полупроводниковые материалы и приборы : сборник научных трудов. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 151 с.
959482
   Полупроводниковые материалы и тонкие пленки на их поверхности. – Воронеж, 1982. – 164 с.
959483
  Абрикосов Н.Х. Полупроводниковые материалы на основе соединений АIV ВVI / Абрикосов Н.Х., Шелимова Л.Е. ; АН СССР, Ин-т металлургии им. А.А. Байкова. – Москва : Наука, 1975. – 195 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 184-193
959484
   Полупроводниковые материалы, структуры, измерительные и управляющие устройства: Вопросы электроники: Межвуз. сб.. – Кишинев, 1977. – 130 с.
959485
  Раренко И.М. Полупроводниковые материлы и приборы инфракрасной техники : Учебное пособие / И.М. Раренко, Д.М. Фреик; Мин-во высш. и средн. спец. образов УССР; Черновицк. ГУ. – Черновцы : ЧГУ, 1980. – 98с.
959486
  Калинчук Б.А. Полупроводниковые модуляторы / Б.А. Калинчук, О.А. Пичугин. – Ленинград : Энергия
Вып. 353. – 1969. – 96 с.
959487
  Викулин И.М. Полупроводниковые модуляторы ИК излучения / И.М. Викулин, В.И. Ирха, М.И. Панфилов. – Одесса, 1995. – 49 с.
959488
  Иванов В.И. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : справочник / В.И. Иванов, А.И. Аксенов, А.М. Юшин. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 184 с.
959489
  Иванов В.И. Полупроводниковые оптоэлектронные приборы : справочник / В.И. Иванов, А.И. Аксенов, А.М. Юшин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 448 с.
959490
   Полупроводниковые параметрические усилители и преобразователи СВЧ / В.С. Эткин, А.С. Берлин, П.П. Бобров, Б.З. Каневский, Е.С. и др. Карманова. – Москва : Радио и связь, 1983. – 304 с.
959491
  Олендский В.А. Полупроводниковые параметрические усилители СВЧ и их расчет / В.А. Олендский, В.М. Устименко. – Ленинград, 1974. – 70 с.
959492
   Полупроводниковые пленки для микроэлектроники.. – Новосибирск : Наука, 1977. – 248с.
959493
   Полупроводниковые пленки и их использование : сб. статей. – Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 1973. – 122с.
959494
   Полупроводниковые пленки и слоистые структуры. – Киев : Наукова думка, 1977. – 138с.
959495
  Юабов Ю.М. Полупроводниковые пленки с аномально большими фотонапряжениями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Юабов Ю.М. ; АН УзССР , Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
959496
   Полупроводниковые преобразователи. – Вильнюс, 1980. – 175 с.
959497
  Барков В.А. Полупроводниковые преобразователи в схемах управления электрическими машинами постоянного тока / В.А. Барков. – Ленинград, 1981. – 73 с.
959498
  Фомица Л.Н. Полупроводниковые преобразователи для измерения механических напряжений / Л.Н. Фомица. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 123 с.
959499
  Хомерики О.К. Полупроводниковые преобразователи магнитного поля / О.К. Хомерики. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 135 с.
959500
   Полупроводниковые преобразователи модуляционного типа с промежуточным звеном повышенной частоты.. – Киев : Наукова думка, 1981. – 251 с.
959501
  Исаев Э.А. Полупроводниковые преобразователи напряжения / Э.А. Исаев. – Москва, 1962. – 112с.
959502
  Кузнецов М.И. Полупроводниковые преобразователи постоянного напряжения / М.И. Кузнецов, А.Р. Сиваков. – М.-Л., 1961. – 135с.
959503
  Мосонь Иренеуш Полупроводниковые преобразователи с высокоточными микропроцессорными системами управления ограниченной разрядности : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Мосонь Иренеуш; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1987. – 14л.
959504
  Мовшович М.Е. Полупроводниковые преобразователи частоты / М.Е. Мовшович. – Ленинград, 1968. – 264 с.
959505
  Мовшович М.Е. Полупроводниковые преобразователи частоты / М.Е. Мовшович. – Ленинград, 1974. – 335 с.
959506
  Макдиси К. Полупроводниковые преобразователи частоты автономных комплексов : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Макдиси К.; КПИ. – К., 1993. – 18л.
959507
  Шаабане Сами Полупроводниковые преобразователи частоты для регулируемого электропривода : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Шаабане Сами; КПИ. – К., 1995. – 19л.
959508
   Полупроводниковые преобразователи электрической энергии. – Рига : Зинатне, 1969. – 532 с.
959509
   Полупроводниковые преобразователи энергии излучений : сборник статей. – Москва, 1959. – 407 с.
959510
   Полупроводниковые преобразовательные устройства : межвузовский сборник научных трудов. – Чебоксары, 1987. – 91 с.
959511
   Полупроводниковые приборы : Основные понятия. Физические элементы полупроводниковых приборов. Виды полупроводниковых приборов. Явления в полупроводниковых приборах. Терминология. – Москва : Наука, 1965. – 52 с. ; Вып. 69
959512
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Шинков. – Москва : Высшая школа, 1966. – 414 с.
959513
  Фомин Н.В. Полупроводниковые приборы / Н.В. Фомин, А.Г. Шкляр. – Ленинград, 1971. – 32 с.
959514
  Бельская Л.И. Полупроводниковые приборы / Л.И. Бельская. – Ленинград, 1972. – 117 с.
959515
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы : учебник / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Шинков. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1973. – 398 с.
959516
  Ступельман В.Ш. Полупроводниковые приборы / В.Ш. Ступельман, Г.А. Филаретов. – Москва : Советское радио, 1973. – 247 с.
959517
  Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы / Ю.А. Овечкин. – Москва : Высшая школа, 1974. – 303 с.
959518
  Хлебников Н.Н. Полупроводниковые приборы : Учебное пособие / Н.Н. Хлебников; Мин-во связи СССР; Ленингр. электротехн. ин-т. – Ленинград
Ч.3 : Мощные транзисторы. – 1974. – 23с.
959519
  Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы / Ю.А. Овечкин. – 2-е изд. – Москва, 1979. – 279 с.
959520
  Галкин В.И. Полупроводниковые приборы / В.И. Галкин, В.А. Прохоренко. – Минск, 1979. – 239 с.
959521
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин, А.Д. Шинкогв. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 432 с.
959522
  Баюков А.В. Полупроводниковые приборы : диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы; справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 743 с.
959523
  Аронов В.А. Полупроводниковые приборы : транзисторы; справочник / В.А. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 904 с.
959524
   Полупроводниковые приборы : транзисторы; справочник / В.Л. Аронов, А.В. Баюков, А.А. Зайцев, Ю.А. Каменецкий, А.И. и др. Миркин; под общ. ред. Н.Н. Горюнова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 902 с.
959525
  Овечкин Ю.А. Полупроводниковые приборы / Ю.А. Овечкин. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 303 с.
959526
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы : учебник / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 478с.
959527
  Галкин В.И. Полупроводниковые приборы / В.И. Галкин, А.Л. Булычев, В.А. Прохоренко. – 2-е изд. прераб. доп. – Минск, 1987. – 285 с.
959528
   Полупроводниковые приборы : диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы; справочник / А.В. Баюков, А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под общ.ред.Н.Н. Горюнова. – 3-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 744 с.
959529
   Полупроводниковые приборы : диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры; справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев. – Москва : Радио и связь, 1988. – 528 с.
959530
   Полупроводниковые приборы : транзисторы малой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. Голомедова А.В. – Москва : Радио и связь, 1989. – 383 с.
959531
   Полупроводниковые приборы : транзисторы средней и большой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. А.В. Голомедова. – Москва : Радио и связь, 1989. – 639 с.
959532
  Тугов Н.М. Полупроводниковые приборы : учебник / Н.М. Тугов, Б.А. Глебов, Н.А. Чарыков. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 576с.
959533
   Полупроводниковые приборы : транзисторы малой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. Голомедова А.В. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Радио и связь, КУбК-а, 1995. – 384 с.
959534
   Полупроводниковые приборы : транзисторы средней и большой мощности; справочник / А.А. Зайцев, А.И. Миркин, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; под ред. А.В. Голомедова. – 3-е изд., стереотипн. – Москва : КУбК-а, 1995. – 640 с.
959535
  Петухов В.М. Полупроводниковые приборы : Транзисторы / В.М. Петухов. – Москва : Рикел Радио и связь, 1995. – 288 с.
959536
   Полупроводниковые приборы : диоды высокочастотные, импульсные, оптоэлектронные приборы; справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; Голомедов А.В. – 2-е изд. – Москва : КУбК-а, 1996. – 596 с.
959537
   Полупроводниковые приборы : диоды выпрямительные, стабилитроны, тиристоры; справочник / А.Б. Гитцевич, А.А. Зайцев, В.В. Мокряков, В.М. Петухов, А.К. Хрулев; Голомедов А.В. – 2-е изд. – Москва : КУбК-а, 1996. – 527 с.
959538
   Полупроводниковые приборы : микросхемы памяти ЦАП И АЦП; справочник / О.Н. Лебедев, Марцинкявичюс, А.-Й.К, Багданскис, Э.-А.К, Р.Л. Пошюнас, Б.В. и др. Драган. – 2-е изд., стер. – Москва : КубК-а, 1996. – 384 с.
959539
  Пасынков В.В. Полупроводниковые приборы : Учебник для вузов / В.В. Пасынков, Л.К. Чиркин. – 7-е изд., исправл. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 480с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0368-2
959540
  Штагер В.В. Полупроводниковые приборы в импульсных и коммутационных схемах / В.В. Штагер. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 190 с.
959541
  Пфюллер З. Полупроводниковые приборы в новой технике / З. Пфюллер. – М, 1968. – 170с.
959542
  Берестнев П.Д. Полупроводниковые приборы в радиотехнических схемах / П.Д. Берестнев. – Куйбышев, 1964. – 92с.
959543
   Полупроводниковые приборы в технической связи. – [Москва]
Вып. 1. – 1967
959544
  Евсеев Ю.А. Полупроводниковые приборы для мощных высоковольтных преобразовательных устройств / Ю.А. Евсеев. – Москва, 1978. – 193 с.
959545
  Горбунов Б.И. Полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы / Б.И. Горбунов. – Минск, 1978. – 142 с.
959546
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.1. – Москва : Советское радио
Вып. 1. – 1956. – 622 с.
959547
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.2. – Москва : Советское радио
Вып. 2. – 1957. – 398 с.
959548
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.3. – Москва : Советское радио
Вып. 3. – 1958. – 352 с.
959549
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.4. – Москва : Советское радио
Вып. 4. – 1960. – 423 с.
959550
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.5. – Москва : Советское радио
Вып. 5. – 1960. – 272 с.
959551
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.6. – Москва : Советское радио
Вып. 6. – 1960. – 334 с.
959552
  Персиков М.В. Полупроводниковые приборы и их применение / М.В. Персиков. – М, 1961. – 28с.
959553
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.7. – Москва : Советское радио
Вып. 7. – 1961. – 360 с.
959554
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.8. – Москва : Советское радио
Вып. 8. – 1962. – 336 с.
959555
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.9. – Москва : Советское радио
Вып. 9. – 1963. – 271 с.
959556
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.10. – Москва : Советское радио
Вып. 10. – 1963. – 528 с.
959557
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Москва : Советское радио
Вып. 11. – 1964. – 296 с.
959558
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Москва : Советское радио
Вып. 12. – 1964. – 264 с.
959559
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.13. – Москва : Советское радио
Вып. 13. – 1965. – 312 с.
959560
   Полупроводниковые приборы и их применение : сборник статей. – Вып.14. – Москва : Советское радио
Вып. 14. – 1965. – 271 с.
959561
   Полупроводниковые приборы и их применение : Сб. ст. – Москва : Советское радио
Вып. 15. – 1966. – 323с.
959562
   Полупроводниковые приборы и их применение : Сб. ст. – Москва : Советское радио
Вып. 19. – 1968. – 264с.
959563
   Полупроводниковые приборы и материалы. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 124 с.
959564
   Полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : текст лекций. – Киев : КПИ, 1978. – 67 с.
959565
   Полупроводниковые приборы и преобразовательные устройства : Проектирование, расчет, моделирование и контроль; межвузовский сборник научных трудов. – Саранск, 1986. – 163 с.
959566
  Назаров О.П. Полупроводниковые приборы и устройства / О.П. Назаров, Ю.И. Волощенко, Р.А. Бердникова. – Москва, 1977. – 59 с.
959567
  Гуревич Б.М. Полупроводниковые приборы и устройства электроники / Б.М. Гуревич, Н.С. Иваненко. – М., 1979. – 72с.
959568
   Полупроводниковые приборы и электронная аппаратура : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1978. – 116 с.
959569
  Стриха В.И. Полупроводниковые приборы с барьером Шоттки / В.И. Стриха, Е.В. Бузанева, И.А. Радзиевский. – Москва : Советское радио, 1974. – 248 с.
959570
   Полупроводниковые приборы с барьером Шоттки : сборник научных трудов / Стриха В.И. – Киев : Наукова думка, 1979. – 235 с.
959571
  Квасков В.Б. Полупроводниковые приборы с биполярной проводимостью / В.Б. Квасков. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 126 с.
959572
  Носов Ю.Р. Полупроводниковые приборы с зарядовой связью / Ю.Р. Носов, В.А. Шилин. – Москва : Советское радио, 1976. – 142 с.
959573
   Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением : сборник переводных статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 240 с.
959574
  Гаряинов С.А. Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением / С.А. Гаряинов, И.Д. Абезгауз. – Москва-Ленинград, 1966. – 240 с.
959575
  Гаряинов С.А. Полупроводниковые приборы с отрицательным сопротивлением / С.А. Гаряинов, И.Д. Абезгауз. – 2-е изд., расшир. – Москва, 1970. – 320 с.
959576
   Полупроводниковые приборы СВЧ. – Москва : Мир, 1972. – 146 с.
959577
  Бобровский Ю.Л. Полупроводниковые приборы СВЧ / Ю.Л. Бобровский, И.А. Кратиров, В.А. Кулев. – Ленинград, 1976. – 56 с.
959578
   Полупроводниковые приборы, программные и аппаратные средства АСУ : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 136 с.
959579
   Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы. Справочник.. – 2-е изд., перераб. – М., 1985. – 743с.
959580
  Бакиров М.Я. Полупроводниковые приемники излучения / М.Я. Бакиров. – Баку, 1983. – 137 с.
959581
  Терещук Р.М. и др. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. и др. Терещук. – Киев : Наукова думка, 1981. – 672 с.
959582
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 671 с.
959583
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – 3-е, перераб. и доп. – Киев : Наукова думка, 1987. – 800 с.
959584
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – 4-е, стер. – Киев : Наукова думка, 1988. – 800 с.
959585
  Терещук Р.М. Полупроводниковые приемно-усилительные устройства : справочник радиолюбителя / Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов. – 4-е, стер. – Киев : Наукова думка, 1989. – 799 с.
959586
  Бунаков В.Л. Полупроводниковые регуляторы напряжения и частоты электрических машин / В.Л. Бунаков, Р.Г. Гаспаров. – Москва-Ленинград, 1966. – 118 с.
959587
  Зайцев Ю.В. Полупроводниковые резисторы / Ю.В. Зайцев. – Москва, 1971. – 64 с.
959588
  Зайцев Ю.В. Полупроводниковые резисторы в радиосхемах / Ю.В. Зайцев, А.Н. Марченко. – Москва, 1971. – 112 с.
959589
  Зайцев Ю.В. Полупроводниковые резисторы в электронике / Ю.В. Зайцев, А.Н. Марченко, И.И. Ващенко. – Москва, 1988. – 136 с.
959590
  Липман Р.А. Полупроводниковые реле / Р.А. Липман. – Москва-Ленинград, 1963. – 97 с.
959591
  Шнеерсон Э.М. Полупроводниковые реле сопротивления / Э.М. Шнеерсон. – Москва : Энергия, 1975. – 143 с.
959592
  Шуй Р.Т. Полупроводниковые рудные минералы / Р.Т. Шуй. – Л, 1979. – 288с.
959593
  Гусятинер М.С. Полупроводниковые сверхвысокочастотные диоды / М.С. Гусятинер, А.И. Горбачев. – Москва, 1983. – 224 с.
959594
  Херман М.А. Полупроводниковые сверхрешетки : пер. с англ. / М.А. Херман. – Москва : Мир, 1989. – 238 с.
959595
  Коган Л.М. Полупроводниковые светоизлучающие диоды / Л.М. Коган. – Москва, 1983. – 208 с.
959596
  Ломакина Г.А. Полупроводниковые свойста карбида кремния а-модификации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Ломакина Г.А.; АН СССР. – Л, 1967. – 20л.
959597
  Зюбина Т.А. Полупроводниковые свойства арсенидов цинка, кадмия и твердых растворов на их основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зюбина Т.А.; Воронеж. политехн. ин-тут. – Воронеж, 1967. – 20л.
959598
  Князев Г.И. Полупроводниковые свойства галенитов и пиритов как критерий условий рудообразования / Г.И. Князев, В.К. Куделя. – Киев : Наукова думка, 1969. – 116с.
959599
  Дерберя Н.А. Полупроводниковые свойства двуокиси циркония с примесбю закиси меди : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дерберя Н. А.; Ворон. политехн. ин-т. – Воронеж, 1967. – 19л.
959600
  Хотунцев Ю.Л. Полупроводниковые СВЧ - устройства : Анализ и синтез / Ю.Л. Хотунцев. – Москва : Связь, 1978. – 256с.
959601
  Горбачев А.И. Полупроводниковые СВЧ диоды / А.И. Горбачев, С.В. Кукарин. – Москва, 1968. – 64 с.
959602
  Марченко А.Н. Полупроводниковые сенсорные потенциометрические элементы / А.Н. Марченко. – М, 1988. – 191с.
959603
   Полупроводниковые сенсоры в физико-химических исследованиях. – Москва : Наука, 1991. – 326 с.
959604
  Моргулев А.С. Полупроводниковые системы зажигания / А.С. Моргулев, Е.К. Сонин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1972. – 81с.
959605
   Полупроводниковые системы преобразования, управления и автоматизации технологических процессов: Межвуз. сб. науч. тр.. – Саранск, 1990. – 118 с.
959606
  Ауэн Л.Ф. Полупроводниковые системы с лямбда-характеристикой / Л.Ф. Ауэн, А.В. Тараха. – Москва, 1979. – 64 с.
959607
   Полупроводниковые соединения группы АII-ВV.. – М., 1978. – 256с.
959608
   Полупроводниковые соединения и их твердые растворы. – Кишинев : АН МССР, 1970. – 228с.
959609
   Полупроводниковые соединения, их получение и свойства : халькогениды элементов II, IV и V групп период. системы. – Москва : Наука, 1967. – 176 с. – Библиогр. в конце глав.
959610
  Яковлев Геннадий Дмитриевич Полупроводниковые сплавы Bi1-xSbx в сильных электрических полях при низких температурах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Яковлев Геннадий Дмитриевич; МГУ. Физ. фак. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
959611
  Гальчинецкий Л.П. Полупроводниковые сплавы типа AIBIIICVI2-B2IIICVI3 и особенности физических свойств полупроводников со стехиометрическими вакансиями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Гальчинецкий Л.П. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
959612
  Додик С.Д. Полупроводниковые стабилизаторы постоянного напряжения и тока / С.Д. Додик. – Москва, 1962. – 352 с.
959613
  Додик С.Д. Полупроводниковые стабилизаторы постоянного напряжения и тока / С.Д. Додик. – Москва, 1980. – 344 с.
959614
  Зайцев Ю.В. Полупроводниковые стабилитроны / Ю.В. Зайцев, А.Н. Марченко. – Москва, 1969. – 41 с.
959615
   Полупроводниковые структуры и системы контроля технологических процессов : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 142 с.
959616
   Полупроводниковые структуры и средства управления технологическими процессами : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 132 с.
959617
   Полупроводниковые структуры и электронные приборы контроля и управления : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 126 с.
959618
   Полупроводниковые структуры, радиоэлектронные устройства и системы контроля : Вопросы электроники; межвузовский сборник. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 158 с.
959619
  Шварц С. Полупроводниковые схемы / С. Шварц. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 439 с.
959620
  Карролл Дж. Полупроводниковые схемы для новой техники / Дж. Карролл. – Москва, 1964. – 296 с.
959621
   Полупроводниковые схемы наносекундного диапазона в ядерной электронике : сб. статей. – Вып.1. – Москва : Атомиздат, 1967. – 71с.
959622
   Полупроводниковые счетчики излучений : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 312 с.
959623
  Дирнли Д. Полупроводниковые счетчики ядерных излучений : Пер.с англ. / Д. Дирнли, Д. Нортроп. – Москва : Мир, 1966. – 259 с.
959624
  Сафаралиев Г.К. Полупроводниковые твердые растворы : учеб. пособие / Г.К. Сафаралиев. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1991. – 72с.
959625
  Берченко Н.Н. Полупроводниковые твердые растворы и их применение / Н.Н. Берченко, В.Е. Кревс, В.Г. Средин. – Москва, 1982. – 208 с.
959626
  Тагиров В.И. Полупроводниковые твердые растворы: германий - кремний. / В.И. Тагиров. – Баку : Элм, 1983. – 208с.
959627
  Колосов А.А. Полупроводниковые твердые схемы / А.А. Колосов, Ю.И. Горбунов, Ю.Е. Наумов. – Москва : Советское радио, 1965. – 503 с.
959628
   Полупроводниковые тензодатчики.. – М.-Л., 1965. – 215с.
959629
   Полупроводниковые тензодатчики.. – М., 1967. – 117с.
959630
  Трухачев Б.С. Полупроводниковые тензопреобразователи / Б.С. Трухачев, Н.П. Удалов. – Москва : Энергия
Вып. 298. – 1968. – 79 с.
959631
   Полупроводниковые тензорезисторы : межвузовский сборник научных трудов. – Новосибирск, 1985. – 136 с.
959632
  Пупко В.В. Полупроводниковые термосопротивления большой мощности / В.В. Пупко, А.С. Бочев. – М, 1964. – 21с.
959633
  Гольцман Б.М. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi2Te3. / Б.М. Гольцман. – Москва : Наука, 1972. – 320 с.
959634
  Боднарук В.И. Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи : автореф. дис. ... канб. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Боднарук Владимир Иванович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР ; Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 20 с. – Библиогр.: 19 назв.
959635
  Зайцев Ю.В. Полупроводниковые термоэлектрические преобразователи / Ю.В. Зайцев, В.С. Громов, Т.С. Григораш. – Москва, 1985. – 120 с.
959636
  Иоффе А.Ф. Полупроводниковые термоэлементы / А.Ф. Иоффе. – Москва ; Ленинград, 1956. – 104 с.
959637
  Иоффе А.Ф. Полупроводниковые термоэлементы / А.Ф. Иоффе. – Москва-Ленинград, 1960. – 188 с.
959638
  Конев Ю.И. Полупроводниковые триоды в автоматике / Ю.И. Конев. – Москва : Советское радио, 1960. – 447 с.
959639
   Полупроводниковые триоды в радиотехнических схемах. – Москва : Военное издательство Министерства обороны СССР, 1958. – 216 с.
959640
  Азьян Ю.М. Полупроводниковые триоды в регенеративных схемах / Ю.М. Азьян. – М.-Л., 1959. – с.
959641
   Полупроводниковые триоды в регенеративных схемах.. – М.-Л., 1959. – 312с.
959642
   Полупроводниковые триоды и диоды.. – М., 1961. – 311с.
959643
  Пильдон В.И. Полупроводниковые умножительные диоды / В.И. Пильдон. – Москва : Радио и связь, 1981. – 136 с.
959644
   Полупроводниковые управляемые вентили-тиристоры. Сб. ст.. – М.-Л., 1964. – 64с.
959645
   Полупроводниковые управляемые вентили. – Москва-Ленинград : Государственное энергетичекое издательство, 1962. – 160 с.
959646
  Ризкин А.А. Полупроводниковые усилители / А.А. Ризкин. – Москва : Связьиздат, 1961. – 120 с.
959647
  Зотов В.Д. Полупроводниковые устройства восприятия оптической информации / В.Д. Зотов. – Москва, 1976. – 151 с.
959648
  Игумнов Д.В. Полупроводниковые устройства непрерывного действия / Д.В. Игумнов, Г.П. Костюнина. – Москва : Радио и связь, 1990. – 255 с.
959649
   Полупроводниковые устройства преобразовательной техники : межвузовский сборник. – Чебоксары, 1985. – 113 с.
959650
   Полупроводниковые формирователи сигналов изображения. – Москва : Мир, 1979. – 573 с.
959651
  Марина Л.И. Полупроводниковые фосфиды АIII Bv и твердые растворы на их основе / Л.И. Марина. – Москва : Металлургия, 1974. – 233с.
959652
  Гончаров Е.Г. Полупроводниковые фосфиды и арсениды кремния и германия / Е.Г. Гончаров. – Воронеж, 1989. – 208 с.
959653
  Васильев А.М. Полупроводниковые фотопреобразователи / А.М. Васильев, А.П. Ландсман. – Москва, 1971. – 248 с.
959654
  Бузанова Л.К. Полупроводниковые фотоприемники / Л.К. Бузанова, А.Я. Глиберман. – Москва, 1976. – 64 с.
959655
   Полупроводниковые фотоприемники : Ультрафиолетовый, видимый и ближний инфракрасный диапазоны спектра / И.Д. Анисимова, И.М. Викулин, Ф.А. Заитов, Ш.Д. Курмашев; под ред. Стафеева В.И. – Москва : Радио и связь, 1984. – 216 с.
959656
   Полупроводниковые фотоприемники и преобразователи излучения : фотоэлементы, фотодиоды, фототриоды. – Москва : Мир, 1965. – 576 с.
959657
   Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе.. – М., 1975. – 219с.
959658
  Каримов С.К. Полупроводниковые халькогениды таллия / С.К. Каримов. – Москва : Металлургия, 1982. – 128 с.
959659
  Кривоносов И.И. Полупроводниковые электроакустические преобразователи в радиосхемах / И.И. Кривоносов. – Москва, 1977. – 87 с.
959660
   Полупроводниковые электронные приборы. – Москва, 1953. – 260 с.
959661
  Гаврилов С.Н. Полупроводниковые электронные приборы / С.Н. Гаврилов, 1956. – 47 с.
959662
  Овчаренко Н.И. Полупроводниковые элементы автоматических устройств энергосистем / Н.И. Овчаренко. – Москва, 1981. – 407 с.
959663
   Полупроводниковые элементы цифровых вычислительных машин малого и среднего быстродействия.. – К., 1964. – 57с.
959664
  Киреев Б.Б. Полупроводниковые элементы ЭЦВМ. / Б.Б. Киреев, Б.А. Неупокоев. – М., 1964. – 264с.
959665
  Цагарейшвили Г.В. Полупроводниковый бор / Г.В. Цагарейшвили, Ф.Н. Тавадзе. – М, 1978. – 77с.
959666
  Савельев В.Д. Полупроводниковый карбид кремния, легированный ионным внедрением : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Савельев В. Д.; Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1977. – 19л.
959667
  Девятков А.Г. Полупроводниковый квантовый генератор на кристалле CdS с электронным возбуждением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Девятков А.Г.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
959668
  Воронцов И.И. Полупродукты анилинокрасочной промышленности / И.И. Воронцов. – Москва, 1955. – 580с.
959669
   Полупродукты и органические красители. Сб. ст.. – М., 1936. – 732с.
959670
  Барабтарло Геннадий Полупрозрачный палимпсест : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 110-114. – ISSN 0321-1878
959671
  Гото М. Полупростые алгебры Ли / М. Гото. – Москва : Мир, 1981. – 339с.
959672
  Климык А.У. Полупростые группы и алгебры Ли и их представления / А.У. Климык. – К., 1968. – 214с.
959673
  Усенко Виталий Михайлович Полупрямые произведения мобоидов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Усенко Виталий Михайлович; Харьковский ин-т радиоэлектроники им. акад. М.К.Янгеля. – Харьков, 1982. – 88л. – Бібліогр.:л.80-87
959674
  Усенко Виталий Михайлович Полупрямые произведения моноидов : Автореф... канд. физ.-матем.наук: 01.01.06 / Усенко Виталий Михайлович; Киев. гос. ун-т. – К., 1984. – 18л.
959675
  Маланьин Г.А. Полупрямые произведения циклических р-групп : Дис... канд.физ.-мат. наук: / Маланьин Г.А.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1960. – 55л. – Бібліогр.:л.55
959676
  Маланьина Г.А. Полупрямые произведения циклических Р-групп : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Маланьина Г.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 5 с.
959677
  Низовцев В.А. Полупустыни // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 27-29. – ISSN 0016-7207
959678
  Димо Н.А. Полупустынные почвенные образования Юга Царицинского уезда. Их генезис и морфолгия / Н.А. Димо, Б.А. Келлер, 1907. – 215с. : 20 фото
959679
  Наумов Е.И. Полураспад / Е.И. Наумов. – Москва : Советский писатель, 1989. – 443с.
959680
  Корольков Ю.Д. Полурешетки вычислительных нумераций ё : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Корольков Ю. Д.; МВиССО РСФСР, Новосиб. ГУ. – Новосибирск, 1979. – 7л.
959681
  Мальцев Андрей Анатольевич Полурешетки нумерации и степеней : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мальцев Андрей Анатольевич; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1981. – 8л.
959682
  Диасамидзе Яша Ильясович Полусвязки бинарных отношений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06. / Диасамидзе Яша Ильясович; ЛГПИ им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1980. – 107л. – Бібліогр.:л.101-107
959683
  Диасамидзе Я.И. Полусвязки бинарных отношений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Диасамидзе Я.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 21 с.
959684
  Кривин Ф.Д. Полусказки / Ф.Д. Кривин. – Ужгород, 1964. – 256с.
959685
  Ратинов Владимир Александрович Полусовершенные кольца со специальными типами присоединенных групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ратинов Владимир Александрович; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 12л.
959686
  Кьюсак Д. Полусожженное дерево. Скажи смерти "нет!". Черная молния : романы ; пер. с английского / Д. Кьюсак. – Красноярск : Гротеск, 1994. – 636 с.
959687
  Атаров Ю.Т. Полустанки / Ю.Т. Атаров. – Ростов-на-Дону, 1978. – 173с.
959688
  Максимов В.Г. Полустанки высоты: кн. стихов / В.Г. Максимов. – Москва, 1984. – 63с.
959689
  Бортняк А.А. Полустанок : поезії / А.А. Бортняк. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 91 с.
959690
  Ковда В.В. Полустанок / В.В. Ковда. – М, 1976. – 199с.
959691
  Толстоба Д.Г. Полустанок / Д.Г. Толстоба. – Л., 1978. – 128с.
959692
  Панферов Р.В. Полустанок весны. / Р.В. Панферов. – Тула, 1966. – 32с.
959693
  Ширяев В.А. Полустанок юности / В.А. Ширяев. – М. – 175с.
959694
  Косяченко Г. Полустанок. / Г. Косяченко. – Х.-К., 1930. – 150с.
959695
  Буяшенко В.В. Полусуб"єктна взаємодія і практика соціального піклування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 17-26
959696
  Дуплий С.А. Полусупермногообразия и полугруппы / С.А. Дуплий. – Харків : Крок, 2000. – 224с. – ISBN 966-7083-93-Х
959697
  Масалова С.П. Полусуточные колебания давления термического и гравитационного происхождения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Масалова С.П.; Главное упр. Гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР. Главн. Геофиз. Обсерват.). – Л., 1967. – 10л.
959698
  Барабаш-Тимофієва Полута Бодунова – лідерка білоруських есерів та студентка Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1885-1938) // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 20 : Спеціальність "Історія". – С. 7-18
959699
  Лившиц Б.К. Полутоpаглазый стpелец : Воспоминания / Б.К. Лившиц. – Москва : Художественная литеpатуpа, 1991. – 350с. – (Забытая книга). – ISBN 5280019712
959700
  Абдуллаев Т. Полутопологические 1-полугруппы и метризации над ними. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.002 / Абдуллаев Т.; Ан УзССР. – Ташкент, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
959701
  Лившиц Б.К. Полутораглазый стрелец / Б.К. Лившиц. – Л., 1933. – 299с.
959702
  Лившиц Б.К. Полутораглазый стрелец : стихотворения; переводы; воспоминания / Б.К. Лившиц. – Ленинград : Советский писатель, 1989. – 720 с.
959703
  Стоян В.А. Полутрехмерное решение осесимметричной задачи динамики упругих плит : Автореф, дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Стоян В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 15 с.
959704
   Полуустав. – [Вильно] : [Виленское братство], 1622. – [12], 416 л. – Примірник дефектний, бракує декількох перших аркушів. - Зі змісту: Псалтыр. Часослов. Каноны на всю седмицу


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- дошка, шкіра, шкіра, застібки Назва видання сформульована за передмовою. Видання датоване за передмовою: Велможному его милости пану П. ...
959705
  Беданокова К.Л. Полуфеноменологическая теория вторичной электронной эмиссии при наклонном падении первичного электронного пучка на мишень : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Беданокова К.Л.; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 16л.
959706
  Терентьев И.А. Полуфеноменологическая теория рассеяния нуклонов на нуклонах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терентьев И. А.; ЛГУ. – Л., 1961. – 10л.
959707
   Полуфинални турнин XI Шампионата Іугославиjе.. – Зренанин, 1955. – 11с.
959708
  Мазурек В.В. Полуфункциональность иницирующих систем с соединениями переходных металлов в процессах полимеризации / В.В. Мазурек. – Ленинград : Наука, 1985. – 184 с.
959709
  Серебренникова Э.В. Полуфункциональные азотсодержащие кремнийорганические соединения на основе аминоалкилсиланов.. : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Серебренникова Э.В.; МВ и ССО РСФСР. Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1972. – 22л.
959710
  Грегуль Оксана Евгеньевна Полуценные кольца и модули : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Грегуль Оксана Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 68л. – Бібліогр.:л.67-68
959711
  Грегуль О.Е. Полуценные кольца и модули : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Грегуль О. Е.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 7 с.
959712
  Ведемейер В.В. Получатель / В.В. Ведемейер. – Москва, 1994. – 535с.
959713
  Никитенко С. Получая диплом, выпускники должны иметь четкое представление о требованиях их будущих работодателей // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 21 сентября (№ 169). – С. 6


  В Киеве прошла встреча Министерства образования, вузов и крупных кадровых агенств, на которой обсуждалось, как адаптировать учебные программы к реалиям украинского рынка труда.
959714
  Гординский Б.Ю. Получение азокрасителей с полисульфонамидной диазосоставляющей : Дис... канд. хим.наук: / Гординский Б.Ю.; Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1953. – 146л. – Бібліогр.:л.139-146
959715
  Гординский Б.Ю. Получение азокрасителей с полисульфонамидной диазосоставляющей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Гординский Б. Ю. ; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1954. – 20 с.
959716
  Джанашвили Б.А. Получение активной двуокиси марганца из марганцевых карбонатных руд : Автореф... канд .техн.наук: / Джанашвили Б. А.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 23л.
959717
  Гусейнов Н.И. Получение алкенилароматических мономеров гетерогенно-парофазмы алкилированием и дегидрированием ароматических углеводородов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гусейнов Н.И.; Акад.наук АзССР,. – Баку, 1963. – 24л.
959718
  Шапиро А.Л. Получение алкиленкарбонатов каталитическим взаимодействием а-окисей с двуокисью углерода. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапиро А.Л.; Моск.ин-т.тонкой хим.технол. – М, 1965. – 17л.
959719
  Кротько Н.П. Получение алюминатов, ферритов и ферритоалюминатов редкоземельных элементов и изучение систем, используемых для их синтеза. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Кротько Н.П.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.21-22
959720
  Кетегенова М.С. Получение амальгама молибдена и изучение ее электрохимических свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Кетегенова М.С.; Казах. гос. ун-т. Химич. фак. Кафедра аналитической химии. – Алма-Ата, 1973. – 24л.
959721
  Котович Х.З. Получение антисептика пропиолактона взаимодействием кетена с формадегидом : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.04 / Котович Х.З.; Львовск. политехн. ин-т. – Львов, 1974. – 24л.
959722
  Алиев С.М. Получение ароматических углеводов каталитической переработкой продуктов термической деструкции нефти в присутствии алюмосиликатов : Автореф... канд. техн.наук: / Алиев С. М.; АН АзССР, Ин-т нефти. – Баку, 1958. – 18л.
959723
  Гродзинский Э.Я. Получение ацетилена разложением жидких органических продуктов в высоковольтных электрических разрядах : Автореф... канд. техн.наук: / Гродзинский Э.Я.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 26л.
959724
  Меркурьев А.Н. Получение ацетилена разложением жидких органических продуктов в нестационарных низковольтных электрических разрядах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Меркурьев А.Н.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1963. – 15л.
959725
  Грошев Г.Л. Получение безводного хлористого алюминия методом гидрохлорирования алюминя в расплаве солей : Автореф... канд. хим.наук: / Грошев Г.Л.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1966. – 18л.
959726
  Вюрцнер Э. Получение бензина из бурого угля методом полукоксования и ращепления / Э. Вюрцнер. – Харків, 1935. – 68с.
959727
   Получение биологически активных продуктов органического синтеза: Сб. науч. тр.. – Свердловск, 1988. – 69с.
959728
   Получение веществ для волоконной оптики : межвузовский сборник. – Горький : ГГУ, 1980. – 159 с.
959729
   Получение водорода из углеводородного сырья: Сб. науч. тр.. – К., 1979. – 183с.
959730
  Рождественский В.П. Получение водорода каталитической конвенрсией природного газа с водяным паром : Автореф... канд. хим.наук: / Рождественский В. П.; АН СССР, Ин-т нефти. – Саратов, 1953. – 11л.
959731
  Парфенов Л.Б. Получение высокой поляризации протонов в твердых мишенях за счет электронно-ядерного магнитного дипольного взаимодействия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 040 / Парфенов Л.Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1970. – 21л.
959732
  Гимборгд Э.М. Получение высококачественного клинкера с повышенным содержанием свободной извести. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.350 / Гимборгд Э.М.; МВ и ССО УССР. – К, 1972. – 25л.
959733
  Чантурия Н.М. Получение высокококачественных марганцевых концентратов из марганцевых руд IV сорта. : Автореф... канд. техн.наук: 05.340 / Чантурия Н.М.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1970. – 22л.
959734
  Стеженский А.И. Получение высокочистого водорода в диффузионных установках. / А.И. Стеженский. – К., 1970. – 48с.
959735
  Гаугаш Петр Васильевич Получение гетеропереходов pGaAs-nZnSe и исследование их свойств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Гаугаш Петр Васильевич ; Кишинев. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Кишинев, 1975. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
959736
  Семерджян С.П. Получение гибридных растений кукурузы в условиях Араратской низменности. : Автореф... Канд.биол.наук: / Семерджян С.П.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1961. – 21л.
959737
  Гагнидзе П.И. Получение гидрата окиси бария взаимодействием сульфида бария и двуокиси марганца (марганцевистый метод) : Автореф... канд. техн.наук: / Гагнидзе П.И.; Груз. ин-т им. С.М.Кирова. – Тбилиси, 1955. – 15л.
959738
  Павлюк Г.В. Получение гидропекиси тетралина и некоторые пути ее использования. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Павлюк Г.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 20л.
959739
  Визен Ф.Л. Получение гиперзвуковых пленочных преобразователей и исследование возможностей их применения : Автореф... канд. техн.наук: 05.296. / Визен Ф.Л.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1970. – 20л.
959740
  Локтионова Р.К. Получение гипериммунной сыворотки от животных с применением культурного антигена из вируса клещевого энцефалита. : Автореф... Канд.биол.наук: / Локтионова Р.К.; Объед.совет по биол.наукам при Томск.гос.ун-т. – Томск, 1967. – 12л.
959741
  Мхитарян П.К. Получение глинозема из глин Туманянского месторождения Армянской ССР. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мхитарян П.К.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1958. – 16л.
959742
   Получение глобулярных структур из линейных полимеров : Автореф... канд. хим.наук: / Журкина З. Н,; Журкина З. Н,; Н.-исслед. физ. хим. ин-т. – Москва, 1952. – 13 с.
959743
  Васильев В.Д. Получение дополнительных сведений при анализе патентов / В.Д. Васильев. – Москва, 1967. – 40с.
959744
  Ромашив В.В. Получение дубящих веществ на основе нафталинсульфокислоты и фенолов : Автореф... канд. хим.наук: / Ромашив В. В.; МВССО Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1970. – 20л.
959745
  Остроухов А.М. Получение ежегодных высоких урожаев плодов / А.М. Остроухов. – М., 1953. – 39с.
959746
  Лагунов Л.Л. Получение жиров водных животных с высоким содержанием витаминов. / Л.Л. Лагунов. – М, 1950. – 68с.
959747
  Сидорова Т.А. Получение заданной установившейся температуры металла, удерживаемого электромагнитным полем во взвешенном состоянии. : Автореф... канд. техн.наук: / Сидорова Т.А.; Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе АН СССР. – Л., 1967. – 18л.
959748
  Сокол А.А. Получение зимостойких форм озимого ячменя различными методами : Автореф... канд. с.-х.наук: 534 / Сокол А.А.; Всесоюз. селекц.-генет. ин-т. – Одесса, 1969. – 19л.
959749
  Усов Юрий Петрович Получение и автопреобразование сильноточных релятивистских электронных пучков : Автореф... д-ра техн.наук: 01.04.13 / Усов Юрий Петрович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 34л.
959750
   Получение и анализ веществ особой чистоты. – Москва : Наука, 1978. – 274с.
959751
   Получение и анализ веществ особой чистоты.. – М., 1966. – 300с.
959752
   Получение и анализ чистых веществ : межвуз. сб. науч. тр. – Горький, 1984. – 93с.
959753
   Получение и анализ чистых веществ : межвуз. сб. – Горький, 1986. – 84с.
959754
   Получение и анализ чистых веществ: Межвуз. сб.. – Горький, 1981. – 112с.
959755
   Получение и анализ чистых веществ: Межвуз. сб. науч. тр.. – Горький, 1986. – 123с.
959756
   Получение и анализ чистых веществ: Межвуз. сб. науч. тр.. – Горький, 1987. – 90с.
959757
   Получение и анализ чистых веществ: Сб. науч. тр.. – Горький, 1982. – 111с.
959758
  Тюриков И.Д. Получение и выделение борнометилового эфира : Автореф... канд. техн.наук: / Тюриков И.Д.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 17л.
959759
   Получение и выделение радиоактивных изотопов: Сб. ст.. – Ташкент, 1983. – 279с.
959760
  Соколов О.В. Получение и измерение вакуума / О.В. Соколов. – Ленинград
Ч. 1. – 1963. – 160 с.
959761
  Кучеренко Е.Т. Получение и измерение вакуума / Е.Т. Кучеренко. – Киев : Вища школа, 1973. – 202 с.
959762
  Фриновская В.А. Получение и изучение изомерных превращений окисей некоторых производных D a-пинена : Автореф... канд. хим.наук: / Фриновская В.А.; Науч.-исслед. хим. ин-т им. А.М.Бутлерова. Казан. гос. мед. ин-т. – Казань, 1958. – 11л.
959763
  Усова Г.С. Получение и изучение краснолистных и зеленолистных мутантных клонов у яблони (Malus Mill) : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Усова Г.С.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
959764
  Романченко Т.В. Получение и изучение превращений полифторпрованніх бензноциклобутенов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Романченко Т. В.; АН СССР, Сиб. отд. Новосиб. ин-т орган. хим. – Новосибирск, 1978. – 16л.
959765
  Листунов Геннадий Петрович Получение и изучение свойств монокристаллов твердых растворов Zn0,6Cd0,4Te : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Листунов Геннадий Петрович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
959766
  Силаев А.Б. Получение и изучение химической природы ряда отечественных антибиотиков : Автореф. дис. ... доктор хим. наук / Силаев А.Б. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. орган. химии. – Москва, 1963. – 45 с. – Бібліогр.:с.41-45
959767
  Заколодяжная О.В. Получение и изучение чвоств неорганических соединений германия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Заколодяжная О.В.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1974. – 20л.
959768
  Карабеков И.П. Получение и использование информации о пучке в современных электронных кольцевых ускорителях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Карабеков И.П.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 16л.
959769
  Раджабли Е.П. и Рудь В.Д. Получение и использование полиплоидных форм растений / Е.П. и Рудь В.Д. Раджабли. – Новосибирск, 1972. – 132с.
959770
  Гусева Л.И. Получение и использование самоопыленных линий огурцов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусева Л.И.; Всесоюзн.акад.с-х.наук. – Л, 1965. – 19л.
959771
  Нижарадзе Н.С. Получение и исследование алюмосиликотермитных и алюминитридосиликотермитных огнеупоров на основе каолина : Автореф... канд. техн.наук: 05.07.11 / Нижарадзе Н. С.; МВССО ГССР. – Тбилиси, 1976. – 26л.
959772
  Опанасюк А Получение и исследование базовых слоев теллурида кадмия для пленочных фотоэлектрических преобразователей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Опанасюк А С.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1986. – 22л.
959773
  Елюхин Вячеслав Александрович Получение и исследование волноводных гетероструктур с плавным изменением состава в системе твердых растворов AlxGa1-xAs : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Елюхин Вячеслав Александрович; АН СССР. Физ.-техн. ин-т. – Л., 1981. – 12л.
959774
  Кучинский В.И. Получение и исследование волноводных лазеров с распределенным выводом излучения на основе гетероструктур в системе AlAb-CaAb : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кучинский В.И.; Ленингр. электротехн. ин-т. – Л., 1980. – 16л.
959775
  Майфат М.А. Получение и исследование гексафтороарсенатов и гексафторофосфаов щелочных металлов / Майфат М.А. – Москва, 1980. – 21 л.
959776
  Праматарова Л.Д. Получение и исследование гетеропереходов арсенид индия - антимонид галлия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Праматарова Л.Д.; Лен. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1977. – 16л.
959777
  Гашин Петр Алексеевич Получение и исследование гетеропереходов, образованных теллуридом цинка и селенидом кадмия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гашин Петр Алексеевич; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
959778
  Майборода В.П. Получение и исследование двухкомпонентных многослойных материалов Fe-Cu, Fe-Ag, Fe-W, сталь 65Г-Cu и Wi-Ag с толщиной слоя до 100А : Дис... канд.физ-мат.наук: / Майборода В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К., 1973. – 181л. – Бібліогр.:л.169-181
959779
  Бузовский А.Н. Получение и исследование детских суппозиториев с некоторыми препаратами анальгетико-спазмолитического действия : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Бузовский А. Н.; Харьк. фармац. ин-т. – Х., 1971. – 23л.
959780
  Минько Л.Я. Получение и исследование импульсных плазменных потоков / Л.Я. Минько. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 182 с.
959781
  Хоанг Ми Шинь Получение и исследование инжекционных электролюминесцентных гетероструктур на основе полупроводников типа AIIBVI : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Хоанг Ми Шинь; АН УССР. Ин-т полупроводников. – Киев, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
959782
  Сапелкин Н.Ф. Получение и исследование качества крупных бесприбыльных кузнечных слитков для полых поковок : Автореф... канд.. техн.наук: / Сапелкин Н. Ф.; Днецк. политехн. ин-т. – Донецк, 1969. – 22л.
959783
  Попова Т.Л. Получение и исследование кислородсодержащих соединений рутения с двух- и трехвалентными металлами, применяемых в микроэлектронике : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Попова Т.Л. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 15 с. – Библиогр.: 19 назв.
959784
  Вуль С.П. Получение и исследование монокристаллов CgSnAs2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Вуль С.П.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
959785
  Гендролис Получение и исследование некоторых глазных лекарств в условиях серийного производства. : Автореф... Канд.фармацевт.ин-т.наук: 15.00.01 / Гендролис А.-Ю.А.; МЗ УССР. – Харьков, 1974. – 30л.
959786
  Андерсон А.А. Получение и исследование некоторых лекарственных форм витамина "U" : Автореф... канд. фармацевт.наук: 790 / Андерсон А.А.; Харьковский фармацевт. ин-т. – Харьков, 1972. – 26л.
959787
  Шкоба Тамара Ивановна Получение и исследование некоторых свойств кристаллов твердых растворов системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Шкоба Тамара Ивановна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1979. – 18л.
959788
  Расадкина Е.Н. Получение и исследование некоторых свойств металлполимидных комплексных катализаторов в реакции гидрирования : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Расадкина Е.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1973. – 29л.
959789
  Кривобок В.И. Получение и исследование некоторых физико-химических свойств молибдатов и вольфраматов кальция : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Кривобок В.И. ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 23 с.
959790
  Бродовой В.А. Получение и исследование некоторых электрических, оптических и фотоэлектрических свойств монокристаллов Sb2S3, Sb2Te3, и сплавов системы Sb2S3-Sb2-Te3. : Дис... канд. физ.мат.наук: / Бродовой В.А.; КГУ им.Т.Шевченко. Радиофизический факультет. – К., 1962. – 170л. – Бібліогр.:л.1-10
959791
  Сергеев В.В. Получение и исследование новой жировой основы для суппозиториев. : Автореф... Канд.фармацевт.наук: 790 / Сергеев В.В.; Харьк.фармацевт.ин-т. – Х, 1971. – 17л.
959792
   Получение и исследование новых материалов полупроводниковой техники. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 181 с.
959793
  Киосев В.К. Получение и исследование оптических и фотоэлектрических свойств CdP2 и барьеров шоттки на его основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Киосев В.К.; АН Молд. ССР. Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1980. – 13л.
959794
  Шаповалов В.В. Получение и исследование пленок двуокиси ванадия и создание приборов с датчиками на их основе. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.10 / Шаповалов В.В.; Ленингр.электротехн.ин-т. – Л, 1977. – 11л.
959795
  Новикова О.А. Получение и исследование полимеров на основе моно-, ди- и триэтинилалкил(арил)силанов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Новикова О.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 15 с.
959796
  Савельев В.А. Получение и исследование полуизолирующих монокристаллов АIIIBV высокой однородности (на примере фосфида галлия) : дис. канд. техн. наук: 05.17.16 / Савельев Виктор Александрович ; Моск. ин-т электрон. техники. – Москва, 1978. – 30 с. – Библиогр.: 8 назв.
959797
  Гулиев Т.Н. Получение и исследование полупроводиковых свойств селенидов индия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гулиев Т.Н.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 25л.
959798
  Рубашкин Александр Лейбович Получение и исследование пучка когерентного тормозного излучения на линейном ускорителе электронов ФТИ АН УССР : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Рубашкин Александр Лейбович; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – Москва, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
959799
  Ермолаева Е.А. Получение и исследование свойств и структуры цветного поликапроамида : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.15 / Ермолаева Е.А.; Ивановский хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1973. – 26л.
959800
  Бондарь Валерий Григорьевич Получение и исследование свойств иттирикальцийвисмутванадиевых феррогранатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Бондарь Валерий Григорьевич; Мин-во высш. и сред. спец. образов. УССР. Харьковский ГОС. Университета. – Харьков, 1979. – 21л.
959801
  Рахмонкулов М.Р. Получение и исследование свойств контактов металл-соединение типа A"B"""Se2 : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Рахмонкулов М.Р. ; Ферганский гос. пед. ин-т им. Улугбека ; Московский з-д "Старт". – Фергана, 1987. – 221 л. + Прил.: л. 201-204. – Библиогр.: л. 205-221
959802
  Рахмонкулов М.Р. Получение и исследование свойств контактов металл-соединение типа A"B"""Se2 : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.10 / Рахмонкулов М.Р. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 14 с. – Библиогр.: 5 назв.
959803
  Василенок Ю.И. Получение и исследование свойств молекулярных комплексов некоторых ароматических полимеров : Автореф... канд. хим.наук: / Василенок Ю.И.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза. – М, 1967. – 21л.
959804
  Мустя И.Г. Получение и исследование свойств монокристаллов полупроводниковых соединений системы ZnS--9n2S3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Мустя И.Г.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
959805
  Златкин Л.Б. Получение и исследование свойств монокристаллов тройного полупроводникового соединения Zn Si P2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Златкин Л.Б.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Каф-ра общей физики. – Л., 1966. – 16л.
959806
   Получение и исследование свойств соединений РЗМ.. – К., 1975. – 152с.
959807
  Дробязко В.П. Получение и исследование свойств твердых растворов арсенида индия с соединениями типа АIIBVI : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Дробязко В.П.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
959808
  Дишков П.С. Получение и исследование свойств тонких пленок из цирконата-тнюната свинца. : Автореф... канд.техн.наук: 01.04.01 / Дишков П.С.; Ленингр.электротехн.ин-т. – Л, 1975. – 18л.
959809
  Лада А.В. Получение и исследование свойств тонких пленок тройных халькогенидов типа AI, BV, C2Vi : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Лада А.В.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
959810
  Кобзаренко В.Н. Получение и исследование свойств тонких слоев тройных фаз системы.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кобзаренко В.Н.; АН Молд.ССР. Ин-тут прикладной физики. – Кишинев, 1981. – 18л.
959811
  Бурак Я.В. Получение и исследование свойств тонких слоев ферритов-гранатов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Бурак Я.В. ; Чернов. ГУ. – Черновцы, 1975. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
959812
   Получение и исследование свойств чистых металлов. – Харьков
1. – 1970. – 124с.
959813
   Получение и исследование свойств чистых металлов. – Харьков
1. – 1970. – 148с.
959814
  Андреев В.М. Получение и исследование структур с гетеропереходами в системе арсенид алюминия - арсенид галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Андреев В.М.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т. – Л., 1969. – 17л.
959815
  Авсаркисова А.И. Получение и исследование структурно-механических свойств суспензий обогащенного аскангеля : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авсаркисова А.И. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 16 с.
959816
  Мишурный В.А. Получение и исследование твердых растворов в системах фосфид галлия - фосфид индия и фосфид галлия - фосфид алюминия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мишурный В.А.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
959817
  Максимова О.Т. Получение и исследование творедых растворов в системе Zn-Cj-Te : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Максимова О. Т.; АН МССР, От-ние физ. техн. и матем. наук. – Кишинев, 1973. – 20л.
959818
  Дмитриев А.К. Получение и исследование узких резонансов в метане с относительной шириной.-10-11. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Дмитриев А.К.; АН СССР. – М, 1979. – 14л.
959819
  Гуничева Т.Н. Получение и исследование уравнений связи при рентгеноспектральном определении высоких концентраций элементов с малыми атомными номерами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.040 / Гуничева Т.Н.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 17л.
959820
  Гам Николай Степанович Получение и исследование физ.-хим. свойств соединений, образующихся в тройных системах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гам Николай Степанович; ЛГУ им. Ив.Франко. – Львов, 1979. – 19л.
959821
  Груба А.И. Получение и исследование физико-химических свойств вольфраматов алюминия, галлия и индия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Груба А.И.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 27л.
959822
  Дудоров В.Н. Получение и исследование физических свойств монокристаллических пленок редкоземельных гранатов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Дудоров В.Н.; МГУ Ф-т.физики. – М, 1975. – 16л.
959823
  Вялый Николай Григорьевич Получение и исследование физических свойств монокристаллов полупроводниковых твердых растворов арсенида галлия с селенидом цинка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Вялый Николай Григорьевич; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1976. – 16л.
959824
  Джалилов Н.З. Получение и исследование физических свойств монокристаллов селена : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джалилов Н. З.; АН АзССР, Ин-. физ. – Баку, 1967. – 11л.
959825
  Дмытрив А.Ю. Получение и исследование физических свойств монокристаллов сульфантомонидов свинца. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дмытрив А.Ю.; Львов гос.ун-т. – Львов, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
959826
  Стеценко Т.П. Получение и исследование физических свойств монокристаллов твердых растворов фосфида галлия с селенидом цинка : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Стеценко Т.П.; МП УССР. Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1982. – 222л. – Бібліогр.:л.203-222
959827
  Сергинов М. Получение и исследование физических свойств монокристаллов тройного соединения CdSiAs2. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Сергинов М.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1971. – 22л.
959828
  Коваль Л.С. Получение и исследование физических свойств твердых растворов Cd9n2Se4---Cd9n2Te4. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Коваль Л.С.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
959829
  Паранчич С.Ю. Получение и исследование физических свойств твердых растворов CDHg1-xSe. : Автореф... Канд.физлмат.наук: 01.04.10 / Паранчич С.Ю.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
959830
  Грушка Григорий Григорьевич Получение и исследование физических свойств твердых растворов на основе /In2Te3/x-Hg3Te3/1-x : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Грушка Григорий Григорьевич ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 19 с. – Бібліогр.:с.17-19
959831
  Макаренко В.В. Получение и исследование фотоэлектрических свойств теллуристого цинка и твердых растворов на основе ZnTe, CdTe : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаренко В.В.; Льв.ГУ. – Львов, 1970. – 14л.
959832
  Путиловская М.Ю. Получение и исследование электрических и фотоэлектрических свойств структур с потенциальными барьерами на основе изолирующего фосфида галлия : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Путиловская Мария Юрьевна ; Ленинград. политехн. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1979. – 21, [1] с. – Библиогр.: 5 назв.
959833
  Доан В.Р. Получение и исследование электрических свойств тонких пленок : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 04.01.10 / Доан В.Р.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1979. – 23л.
959834
  Цюцыра Д.И. Получение и исследование электронных свойств твердых растворов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.049 / Цюцыра Д. И.; Льв.ГУ. – Львов, 1970. – 13л.
959835
  Годжаев Э.М. Получение и исследование электрофизических свойств новых сложных полупроводниковых халькогенидов типа AIIBIIIC2VI, AIIIB2IIICIIIX4VI, AIIIBIIICIIIX3IV, AIBIICIIIX3VI : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Годжаев Э.М.; АН Азербайдж. ССР. Ин-т физики. – Баку, 1972. – 16л.
959836
  Халилов Х.А. Получение и исследование электрофизических свойств твердых растворов Ga x In1-xAs. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Халилов Х.А.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1971. – 17л.
959837
  Горчак Л.В. Получение и исследование явлнеий переноса в твердых растворах и некоторые свойства Р-П-переходов на их основе : Автореф... канд. физ. мта.наук: 01.04.10 / Горчак Л. В.; АН МССР, Отд-ние физ. техн. и мат. наук. – Кишине, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
959838
  Довлетмурадов Ч. Получение и исспользование дефектов решетки в кристаллах CdSnAs2, CdGeAs2. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Довлетмурадов Ч.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
959839
  Коваль В.С. Получение и комплексное исследование монолкристаллов соединения CdP2. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Коваль В.С.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1973. – 17л.
959840
  Гаврилица Э.И. Получение и комплексное исследование свойств твердых растворов системы (HgSe)3x - (Jn2Se3)1-x : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гаврилица Э.И.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
959841
  Войцеховский А.В. Получение и комплексное исследование свойств четырехкомпонентых полупровдниковых сплавов на основе арсенида индия : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Войцеховский А.В.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1965. – 15л.
959842
  Чернявский В.П. Получение и комплексное исследование соединения CuInTe2 и сплавов разреза CuInTe2-CdTe. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Чернявский В.П.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 24л.
959843
  Бычков А.Г. Получение и комплексное исследование физических свойств тройного полупроводникоого соединения CdSiP2. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Бычков А.Г.; Киев гос.пед.ин-т. – К, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
959844
  Можаровский Л.А. Получение и люминесцентные свойства монокристаллов твердых растворов Zn Cd S. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Можаровский Л.А.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 14л.
959845
  Сасонов Г.В. Получение и методы анализа нитридов / Г.В. Сасонов. – К., 1978. – 317с.
959846
  Самсонов Г.В. Получение и методы анализа нитридов / Г.В. Самсонов. – К, 1978. – 317с.
959847
  Грязнова Светлана Германовна Получение и нализ кадмия высокой чистоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Грязнова Светлана Германовна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 24л.
959848
  Гусейнова Э.С. Получение и некоторые превращения окисей циклогексана и изомеров метилциклопентена. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Гусейнова Э.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 27л. – Бібліогр.:с.27
959849
  Ордубади М.Д. Получение и некоторые превращения соединений ряда бицикло. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Ордубади М.Д.; МГУ. – М, 1973. – 20л.
959850
  Гройсберг А.Т. Получение и некоторые применения элементарных серебра, серы, селена, мышьяка, образующихся в реакциях с стетрагидридоборатами : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Гройсберг А.Т.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 24л.
959851
  Семрад Е.Е. Получение и некоторые свойства метаселеноарсенитов щелочных металлов. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Семрад Е.Е.; АН УССР.Ин-т общей и неорган.химии. – К, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
959852
  Ботгрос Иван Васильевич Получение и некоторые свойства монокристаллов тройных полупроводниковых соединений TlSbS2 и TlSbSe2 : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат.наук : 01.04.10 / Ботгрос Иван Васильевич ; АН МССР, Ин-т прикл. физики. – Кишинев, 1976. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-13
959853
  Коршак Н.М. Получение и некоторые свойства СdSnAs2 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коршак Н. М.; АН СССР, Лен. физ. техн. ин-т, Киев. гос. пед. ин-т. – К.-Л., 1966. – 12л.
959854
  Бескровная Р.А. Получение и некоторые свойства тио- и селеногерманатов редкоземельных элементов цериевой группы. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Бескровная Р.А.; МВ и ССО РСФСР. – Томск, 1971. – 14л.
959855
  Пустошилова Н.М. Получение и некоторые свойства транспортных рибонуклеиновых кислот, ацетилированных по 2-оксигруппам. : Автореф... канд. биол.наук: / Пустошилова Н.М.; АН СССР. Сибир. отд. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 20л.
959856
  Зверев Ю.Г. Получение и некоторые физико-химические свойства целлюлозы, окисленной двуокисью азота (в связи с применением ее как гемостатического материала) : Автореф... канд. хим.наук: / Зверев Ю.Г.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 8л.
959857
   Получение и обработка материалов высоким давлением : тезисы докладов 5 всесоюзн. конф (1987; Минск). – Минск : Наука и Техника, 1987. – 243с.
959858
  Кудряшов М.И. Получение и обработка экспериментальных данных в исследованиях быстропротекающих процессов. : Автореф... канд.техн.наук: 260 / Кудряшов М.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
959859
   Получение и определение меченных атомов : сб. ст. – Москва, 1948. – 151с.
959860
  Кожаметов А.Т. Получение и оптимизация оценок решений линейных динамических систем методом функций Ляпунова : Дис... канд.физ-матнаук: 01.01.09 / Кожаметов А.Т.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 130л. – Бібліогр.:л.117-130
959861
  Кожаметов А.Т. Получение и оптимизация оценок решений линейных динамических систем методом функций Ляпунова. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Кожаметов А.Т.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 10л.
959862
   Получение и поведение материалов в космосе: Сб. ст.. – М., 1978. – 246с.
959863
  Маслюк А.Ф. Получение и полимеризация олигоуретанакрилатов и свойства полимеров на их основе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Маслюк А.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
959864
  Блецкан Д.И. Получение и полупроводниковые свойства монокристалов и пленок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Блецкан Д.И.; АН УССР. – К, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
959865
  Князятов А.С. Получение и применение ионных и атомарных тритиевых пучков большой плотности. : Автореф... канд. техн.наук: / Князятов А.С.; Москов. инж.-физ. ин-тут. – М., 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
959866
  Будков В.А. Получение и применение конденсированных фосфатов в специфических условиях Средней Азии : Автореф... канд. техн.наук: / Будков В. А.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и химич. технологии. – Ташкент, 1972. – 24л.
959867
   Получение и применение сверхтвердых материалов: Сб. науч. тр.. – К., 1986. – 160с.
959868
  Леви А.А. Получение и проверка показаний следователем / А.А. Леви. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 112с.
959869
  Пуцыкин Ю.Г. Получение и свойства алифатических а-гидроксиламинооксимов. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пуцыкин Ю.Г.; Ан СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1969. – 20л.
959870
  Пятыхина Д.П. Получение и свойства антибиотика секазина. : Автореф... Канд.биол.наук: / Пятыхина Д.П.; АМН СССР.Ин-т эпидемиологии и микробиологии. – М, 1966. – 16л.
959871
  Смирнова И.Г. Получение и свойства некоторых производных антибиотика-полипептида А-128-ОП : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Смирнова И.Г.; МГУ. Химич. фак-т. – М., 1972. – 16л.
959872
   Получение и свойства поливинилхлорида.. – М., 1968. – 432с.
959873
   Получение и свойства полупроводниковых соединений типа АII BVI и AIV BVI и твердых растворов на их основе: Тезисы докл.. – Москва : МИСиС, 1977. – 178 с.
959874
   Получение и свойства полупроводниковых соединений типа АII BVI и AIV BVI и твердых растворов на их основе: Тезисы докл.. – М.
Ч.2. – 1977. – 179-362с.
959875
   Получение и свойства сложных полупроводников : сборник научных трудов. – Киев : УМК ВО, 1991. – 146 с.
959876
  Решетов П.Д. Получение и свойства стрептотрициновых антибиотиков : Автореф... кандидата хим.наук: / Решетов П.Д.; АН СССР. Ин-т хим. природных соединений. – М., 1964. – 22л.
959877
  Драпак З.Т. Получение и свойства твердых растворов (PbSe)1-x(SnTt)x : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Драпак Зеновий Теодорович ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1980. – 16 с. – Библиогр.: 11 назв.
959878
   Получение и свойства тонких пленок : Сб. науч. трудов. – Киев : АН УССР, 1990. – 130с.
959879
  Игнатьев А.С. Получение и свойства тонких слоев двуокиси ванадия : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Игнатьев Александр Сергеевич ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР ; Москов. ин-т электронной техники. – Москва, 1980. – 18 с. – Библиогр.: 16 назв.
959880
  Розерберг В.Р. Получение и свойства хлорзамещенных метилхлорсиланов и фенилметилдихлорсилана : Автореф... канд. хим.наук: / Розерберг В. Р.; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.22
959881
  Розова М.И. Получение и совйства стойких диазотатов : Автореф... канд. хим.наук: / Розова М. И.; Ин-т прилкд. хим. – Л., 1953. – 6л.
959882
   Получение и сорбционные свойства частиц MnO(OH) / А.М. Одноволова, Д.С. Софронов, Е.Ю. Брылева, А.Н. Пузан, П.В. Матейченко, Л.В. Гудзенко, С.М. Десенко, А.А. Беда // Журнал прикладной химии / Росс. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 88, вып. 9. – С. 1294-1299. – ISSN 0044-4618
959883
  Бондарь В.А. Получение и спектроскопические исследования плазмы импульсных разрядов с температурой до 100 000 К : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Бондарь В.А.; АН БССР. Учен. совет по физике Отд-ние физ.-мат. наук. – Минск, 1968. – 23л.
959884
  Амнуил Нихама Рафаиловна Получение и стабилизация монодисперсных систем полистирол-вода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Амнуил Нихама Рафаиловна ; МВ и ССО РСФСР, Ленингр. технологич. ин-т целюлозно-бумажной промышленности. – Ленинград, 1973. – 22 с.
959885
  Локтинов В.Н. Получение и фармакологическое изучение препаратов из корневищ бадана. : Автореф... Канд.вет.наук: / Локтинов В.Н.; М-во сел.хозяйста СССР. – Казань, 1963. – 20л.
959886
  Погорельский К.В. Получение и физико-химические исследования полиэлектролитов на основе акриловой и метариловой кислот и их влияние на дисперсные системы : Автореф... канд. хим.наук: 02-080 / Погорельский К.В.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 20л.
959887
  Солнцева Л.В. Получение и физико-химическое исследование оксифторидов четырехвалентного урана. : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Солнцева Л.В.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11
959888
  Болдог И.И. Получение и физико-химическое исследование смешанных ортофосфатов алюминия. : Дис... канд. хим.наук: / Болдог И.И.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1976. – 195л. – Бібліогр.:л.185-195
959889
  Саруханова Л.Е. Получение и физиолого-биохимические свойства варианта Рш штамма-продуцента аурантина : Автореф... канд. биол.наук: / Саруханова Л. Е.; МГУ. – М., 1972. – 24л.
959890
  Падерно В.Н. Получение и физические свойства карбидов и карбидных сплавов некоторых переходных металлов.. : Автореф... канд. техн.наук: / Падерно В.Н.; АН УССР. Ин-т металлокерамики и спец. сплавов. – К., 1964. – 15л.
959891
  Радевич Е.И. Получение и физические свойства твердых растворов системы / Радевич Е.И. – Черновцы, 1980. – 15 л.
959892
  Панасенков А.А. Получение и формирование мощных пучков для инжекции в магнитные ловушки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Панасенков А.А.; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М,, 1976. – 12л.
959893
  Бровко Виктория Викторовна Получение и фотохимические превращения полифторированных алкил- и алконилпроизводных бензола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бровко Виктория Викторовна; АН СССР. Сибирское отд-е. Новосибирский ин-т органической химии. – Новосибирск, 1974. – 21л.
959894
  Кожухарова И.В. Получение и характеристика гибридом, продуцирующих моноканальные антитела к антигенам групп крови свиней : автореф. дис. … канд. биолог. наук : 03.00.17 / Кожухарова Ирина Викторовна ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1986. – 19 с. – Библиогр.: 5 назв.
959895
  Игнатова Т.Н. Получение и характеристика сублиний устойчивых к 8-азагуанину и 5-бромдезоксиуридину : Автореф... канд. биол.наук: 103 / Игнатова Т.Н.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1969. – 19л.
959896
  Макаревич И.Ф. Получение и химическое изучение сердечных гликозидов желтушника левкойного : Автореф... канд. хим.наук: / Макаревич И.Ф.; МВССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1962. – 20л.
959897
  Великина М.М. Получение и экспериментальное изучение гемоглобин-содержащего препарата / эригем/. : Автореф... канд. биол.наук: / Великина М.М.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1967. – 18л.
959898
  Ахмед-заде Зенфира Ахмед кызы Получение изопропенилтолуолов и их водорастворимых соолигомеров с натриевой солью и N,N-диэтиламидом мальиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Ахмед-заде Зенфира Ахмед кызы; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1977. – 21л.
959899
   Получение изотопов (Мощные гамма-установки. -- Радиометрия и дозиметрия) : Сб. ст. – Москва, 1958. – 294 с.
959900
  Власов Г.П. Получение имидхлоридов и их использование в синтезе пептидов : Автореф... кандидата хим.наук: / Власов Г.П.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1965. – 13л.
959901
  Хакимов С.Х. Получение импульсных магнитных полей высокой напряженности и их применение для изучения свойств элементарных частиц. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хакимов С.Х.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.12
959902
  Вольф И.В. Получение ионнобменных адсорбенстов из гумновых веществ и исследование их обменной способности : Автореф... канд. хим.наук: / Вольф И.В.; Лен. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 10л.
959903
  Пецковская Маргарита Александровна Получение ионообменной целлюлозы и исследование влияния кислотных и некоторых солевых групп на ее бумагообразующие свойства : Автореф... канд. техн.наук: 05.21.01 / Пецковская Маргарита Александровна; Ленингр. лесо. технич. акад. – Л., 1978. – л.
959904
  Дебелый Г.А. Получение исходного материала для селекиции гороха под воздействием различных мутагенных факторов : Автореф... канд. биол.наук: / Дебелый Г.А.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва, 1966. – 20л.
959905
  Кравец Ольга Александровна Получение ІН УІТРО форм картофеля ,устойчивых к гербициду класса имидазолиноны Р ІТ : Дис... канд.биолог.наук: 03.00.12 / Кравец Ольга Александровна; МО Украины КУ им Т.Шевченко. – К, 1993. – 131л. – Бібліогр.:л.106-131
959906
  Глизманенко Д.Л. Получение кислорода / Д.Л. Глизманенко. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М, 1972. – 752с.
959907
  Шатурская В.П. Получение кислородсодержащих соединений вольфрама и электроосаждения никель-вольфрамовых сплавов из перекисных кислот электролитов. : Автореф... канд.хим.наук: 00.05 / Шатурская В.П.; АН УССР.Ин-т общей и неорган.химии. – К, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
959908
  Борисенко А.И. Получение композиционных покрытий методом химического осаждения / А.И. Борисенко, И.В. Гусева. – Л., 1979. – 54с.
959909
  Зеваков В.Ф. Получение концентрированного pc-вирусного антигена и его применение в серологической диагностике острых респираторных заболеваний : Автореф... канд. мед.наук: 03.0006 / Зеваков В.Ф.; МЗ УССР. Киевск. мед. ин-т. – К., 1973. – 20л.
959910
  Мальцева Н.С. Получение концентрированных растворов цезия методом экстракционной и осадочной хроматографии. / Н.С. Мальцева, К.А. Гаврилов. – Дубна, 1969. – 11с.
959911
  Чябилис А.А. Получение кормового витамина В12 из отходов свеклосахарного производства : Автореф... канд. техн.наук: 362 / Чябилис А.А.; Каунасский политехн. ин-т. – Каунас, 1968. – 35л.
959912
  Поляков Б.И. Получение кормового преципитата из азотно-кислых растворов фосфоритов Кара-Тау с предварительным обесфториванием и нейтрализацией газообразным аммиаком : Автореф... канд. техн.наук: 340 / Поляков Б.И.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1968. – 23л.
959913
  Гаврилова Нина Яковлевна Получение коррозионностойкого сплава медь-никель при стационарных и нестационарных электрических режимах : Автореф... канд. техн.наук: 05.353 / Гаврилова Нина Яковлевна; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
959914
  Линьков Г.И. Получение кристаллических форм тетрациклиновых антибиотиков и излучение их свойств / Линьков Г.И. – Москва, 1980. – 25 л.
959915
  Чкония Т.К. Получение манганата калия из марганцевого концентрата в печах кипящего слоя. : Автореф... канд. техн.наук: 05.340 / Чкония Т.К.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 22л.
959916
  Чайкин В.И. Получение МДП-структур на основе антимонида индия и исследование их электрофизических и фотоэлектрических свойств : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Чайкин Владимир Иванович ; Акад. наук Украинской ССР, Ин-т полупроводников. – Киев, 1977. – 16 с. – Библиогр.: 13 назв.
959917
  Тихомирова Д.Н. Получение медно-никелевых металлических и металлооксидных покрытий методом высокотемпературного восстановления окисных слоев : Автореф... канд техн.наук: / Тихомирова Д. Н.;. – Воронеж, 1972. – 24л.
959918
  Вершинина В.А. Получение мелкодисперстных железнокобальтовых порошков и изучение их магнитных свойств. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 407 / Вершинина В.А.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1972. – 20л.
959919
  Рево С.Л. Получение многослойных композитных материалов на основе железа и меди и исследование их свойств : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Рево С.Л. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 252 л. + Приложения: л. 250-252. – Библиогр.: л. 228-249
959920
  Финн Людмила Павловна Получение модифицирования и исследования свойств кремний органических адсорбентов с функциональными группами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Финн Людмила Павловна; АН УССР. Ин-т физ. хим. – К., 1978. – 19л.
959921
  Гриценко Ю.И. Получение монокристаллических образцов закиси меди / Ю.И. Гриценко. – Киев : Киевский университет, 1957. – 153-157с. – Отд.оттискк: Изв. АН СССР. Сер.Физическая, Т.21, №1, 1957. Мат-лы 8 Всесоюз.конф. по полупров. 1955г
959922
  Гусейнов Д.Т. Получение монокристаллов CdZn2S4 и CdGa2S4 , исследование их некоторых оптических и фотоэлектрических свойств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.049 / Гусейнов Д.Т.; АН Азерб.ССР. – Баку, 1971. – 18л.
959923
  Азизов Т.Х. Получение монокристаллов GaSe Ga2Se3 гахотранспортным методом, исследование их электрофизических и термодинамических свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Азизов Т.Х.; АН АзССР. Ин-т физики. – Баку, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
959924
  Ахундов Г.А. Получение монокристаллов А(III)B(VI) и исследование их физических совйств : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Ахундов Г.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 28л.
959925
  Матвеев О.В. Получение монокристаллов и исследование Р-Т-Х-диаграммы селенида свинца : Автореф... канд. хим.наук: / Матвеев О.В.; МГУ. Хим. фак-т. Кафедра неорганической химии. – М., 1967. – 16л.
959926
  Кревс В.Е. Получение монокристаллов и исследование физических свойств селенида ртути и твердых растворов на его основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кревс В.Е.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1973. – 14л.
959927
  Тычина И.И. Получение монокристаллов полупроводниковых соединений CdGeP2 и ZnGeP2 и исследование их свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тычина И.И.; Киевский пед. ин-т. – К., 1966. – 20л.
959928
  Житарь В.Ф. Получение монокристаллов полупроводниковых тройных сульфидов цинка и индияи исследование их свойст : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Житарь В. Ф.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1966. – 18л.
959929
  Хусейн Абдель Хамид Сайд Халил Получение монокристаллов соединения In6S7 и исследования на некоторых физических свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Хусейн Абдель Хамид Сайд Халил;. – Баку, 1978. – 16л.
959930
  Гахраманов Надир Фаррух оглы Получение монокристаллов соединения InS и исследование их некоторых физических свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гахраманов Надир Фаррух оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
959931
  Семенова Е.И. Получение некоторых соединений трехвалентного титана и исследование их методом электронного парамагнитного резонанса. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенова Е.И.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1963. – 11л.
959932
  Швец А.Д. Получение низких температур методом откачки паров над жидким гелием угольными адсорбционными насосами : Автореф... канд. техн.наук: / Швец А. Д.; АН УССР, Физ техн. ин-т низк. темп. – Х., 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.13
959933
  Хархаров А.А. Получение новых азокрасителей и исследование зависимости между их цветом и строением. : Автореф... Доктора хим.наук: / Хархаров А.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 33л.
959934
  Дарашкевич М.Л. Получение новых видов силикатов на основе кремний-органических соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Дарашкевич М.Л.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. Кафедра аналит. химии. – М., 1957. – 14л.
959935
  Аглицкий Ефим Валентинович Получение обзорных рентгеновсих спектров лазерной плазмы и отождествение переходов в Н-, Не- и Zi-подобных ионах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Аглицкий Ефим Валентинович; Ин-т спектроскопии. – Академгородок, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
959936
  Маханбеталиев Тохтарбай Получение объемных монокристаллов твердых растворов GaxIn1-x AS и исследование их оптических и люминесцентных свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Маханбеталиев Тохтарбай; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 22л.
959937
  Вассерберг А.В. Получение окиси магния, глауберовой и горькой солей на базе природного астраханита : Автореф... канд. техн.наук: / Вассерберг А.В. – Ленинград, 1953. – 12 л.
959938
  Зимин Ю.С. Получение окисленных фракций поливинилового спирта заданной молекулярной массы / Ю.С. Зимин, Г.Г. Кутлугильдина, А.Г. Мустафин // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 10. – С. 1512-1516. – ISSN 0044-4537
959939
  Волочкович М.А. Получение олигомерных и мономерных продуктов из лигнина хлопковой шелухи методом гидрогенолиза : Автореф... канд. хим.наук: / Волочкович М.А.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1966. – 16л.
959940
  Третяк О.В. Получение омических контактов на полуизолирующем GaAs / О.В. Третяк, Ю.В. Воробьев, Н.Г. Фомин // Приборы и техника эксперимента, 1974. – №3
959941
  Галаев И.Ю. Получение оптически активных аминокислот: теоретические основы, проблемы, перспективы / И.Ю. Галаев, Ю.В. Галаев. – Саратов, 1983. – 174с.
959942
  Гулая В.Е. Получение оптически активных Д-гомостероидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.079 / Гулая В.Е.; АН СССР. – М, 1970. – 22л.
959943
  Кожаметов А.Т. Получение оценок сходимости методом функций Ляпунова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-34. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови стійкості розв"язків систем диференціальних рівнянь. При обчисленні оцінок збіжності застосовано метод функцій Ляпунова без існування нескінченно малої вищої границі.
959944
  Манукрв Э.А. Получение перманганата калия в электролизе с биополярным насыпным электродом : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.03 / Манукрв Э.А.; МВ и ССР ГССР. Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1975. – 22л.
959945
  Дорожко Евгений Владимирович Получение пленок некоторых окислов ванадия и исследование их оптических свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Дорожко Евгений Владимирович; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
959946
  Мхитарян Ш.А. Получение поверхностно активных и моющих веществ на базе ароматических углеводородов керосино-газойлевых фракций нефтей Азербайджана. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мхитарян Ш.А.; Акад.наук АзССР.Ин-т нефтехим.процессов. – Баку, 1962. – 24л.
959947
  Кислицын В.К. Получение порошка для носителей магнитной записи / В.К. Кислицын. – Ленинград, 1976. – 112 с.
959948
  Габуния К.Е. Получение порошковой меди из автоклавных растворов Маднеульского горно-обогатительного комбината : Автореф... канд. техн.наук: 05.342 / Габуния К.Е.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1970. – 23л.
959949
  Ревякин М.П. Получение порошковой уксусной кисоты / М.П. Ревякин. – М-Л, 1950. – 95с.
959950
  Комаров В.П. Получение препаратов жидкого золота на основе индивидуальных терпенов и изучение природы и свойств терпенсульфида золота : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Комаров В.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 20л.
959951
  Митрошина Тамара Николаевна Получение претромбина 1-предшественника -тромбина и физиологический анализ роли этих аналогов в возбуждении противосвертывающей системы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Митрошина Тамара Николаевна; МГУ. – М., 1983. – 25л.
959952
   Получение профилированных монокристаллов и изделий способом Степанова. – Ленинград : Наука, 1981. – 280 с.
959953
  Индреаш Г. Получение пучков тяжелых ионов на циклотроне. : Автореф... канд. техн.наук: 1190 / Индреаш Г.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1963. – 8л.
959954
  Несмеянов Ан.Н. Получение радиоактивных изотопов / Ан.Н. Несмеянов. – Москва, 1954. – 192с.
959955
  Левин В.И. Получение радиоактивных изотопов. / В.И. Левин. – М., 1972. – 256с.
959956
  Иванова Т.А. Получение растворимого стекла на базе местного сырья : Автореф... канд. техн.наук: / Иванова Т.А.; Грузинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-т им. С.М.Кирова. – Тбилиси, 1953. – 12л.
959957
  Матусевич П.А. Получение резольных пирокатехин-формальдегидных смол и исследование их физико-химических свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Матусевич П.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 15л.
959958
  Ганз С.Н. Получение связанного азота в плазме / С.Н. Ганз, В.Д. Пархоменко. – К., 1976. – 190с.
959959
  Варанд В.Л. Получение селеносульфатов и селенидов некоторых перехндных металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Варанд В.Л.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 14л.
959960
  Гробов Л.Н. Получение сераорганических соединений на основе окисей алкенов : Автореф... канд. хим.наук: / Гробов Л.Н.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1963. – 14л.
959961
   Получение серной кислоты в цветной металлургии.. – М., 1964. – 19с.
959962
  Аронов С.Г. Получение серы из коксового газа / С.Г. Аронов. – Ленинград, 1932. – 9с.
959963
  Умилин В.А. Получение серы особой чистоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Умилин В.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький, 1964. – 17л.
959964
  Гулиев И А. Получение серы при комплексной переработке алунита с применением карадагского природного газа в качестве восстановителя. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гулиев А.И,; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 24л.
959965
  Паркинсон Д. Получение сильных магнитных полей / Д. Паркинсон, Б. Малхолл. – Москва : Атомиздат, 1971. – 199 с.
959966
  Монтгомери Д. Получение сильных магнитных полей с помощью соленоидов / Д. Монтгомери. – Москва, 1971. – 359 с.
959967
  Валакин В.П. Получение синтетического этилового спирта / В.П. Валакин. – Москва : Химия, 1976. – 104 с. – (Библиотечка молодого рабочего)
959968
  Раду Р.К. Получение слоев и р-п-структур арсенида галлия методом жидкстной эпитаксии и исследование их электрических и фотоэлектрических свойств. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Раду Р.К.; М-во нар.образования Молд.ССР.Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1973. – 14л.
959969
  Стыркас А.Д. Получение слоев сурьмянистого индия путем электроосаждения сурьмы и индия и последующей термической обработки осадков. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стыркас А.Д.; АН СССР.Ин-т общей и неорган.химии. – М, 1966. – 15л.
959970
  Гусинская В.А. Получение смешанных полисукцинамидов заданного строения миграционной сополимеризации дииммедов с диаминами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гусинская В.А.; АН СССР. – Л, 1967. – 15л.
959971
  Панченко Галина Васильевна Получение соединений фтора при азотнокислотной переработке апатита : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Панченко Галина Васильевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 137л. – Бібліогр.:л.121-137
959972
  Гварамадзе Н.Д. Получение сплавов марганец-медь и марганец-цинк электролизом расплавленных сред : Автореф... канд. техн.наук: / Гварамадзе Н.Д.; Грузинский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-т им. С.М.Кирова). – Тбилиси, 1953. – 15л.
959973
  Гуляницкий Б.С. Получение титана натриетермическим способом. Обзор зарубежной литературы. / Б.С. Гуляницкий. – М., 1959. – 50с.
959974
  Приймяги Л.С. Получение тканевых инетерферонов и определение спектра действия их на вирусы. : Автореф... канд. биол.наук: / Приймяги Л.С.; АМН СССР. Ин-т вирусологии. – М., 1965. – 12л.
959975
  Дьяковнова Т.С. Получение токсина-анатоксина штамма и использование его в производстве противостолбнячной сыворотки. : Автореф... канд.биол.наук: 03.096 / Дьяковнова Т.С.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1971. – 12л.
959976
  Котов В.Л. Получение тонких магнитных пленок электролизом периодическим током : Автореф... канд. техн.наук: 342 / Котов В.Л.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17
959977
  Красовский А.М. Получение тонких пленок распылением полимеров в вакууме / А.М. Красовский, Е.М. Толстопятов. – Минск, 1989. – 179с.
959978
  Еловиков Сергей Сергеевич Получение тонких пленок с помощью электронного облучения и исследование их свойств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.04 / Еловиков Сергей Сергеевич ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
959979
  Нагат Х Т.А. Получение тонких пленок селенида индия и исследование их некоторых электрических и фотоэлектрических свойств : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Нагат Т.А.Х.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1978. – 16л.
959980
  Ткачук Б.В. Получение тонких полимерных пленок из газовой фазы / Б.В. Ткачук, В.М. Колотыркин. – Москва : Химия, 1977. – 215с.
959981
  Данилин Б.С. Получение тонкопленочных элементов микросхем / Б.С. Данилин. – Москва, 1977. – 136 с.
959982
  Корелин М.Н. Получение торфяного кокса простейшим способом. / М.Н. Корелин. – М., 1921. – 15с.
959983
  Кривохатский А.С. Получение трансурановых и актиноидных элементов при нейтронном облучении / А.С. Кривохатский, Ю.Ф. Романов. – М., 1970. – 318с.
959984
  Харабадзе Н.И. Получение трехвалентных соединений анодным раствором марганца в серной кислоте. : Автореф... Канд.техн.наук: / Харабадзе Н.И.; М-во высш и сред.спец.образования УССР.Днепропетр.хим.-технол.ин-т. – Тбилиси, 1963. – 19л.
959985
  Криворучко В.М. Получение тугоплавких соединений из газовой фазы / В.М. Криворучко. – М., 1976. – 119с.
959986
   Получение условий стабилизации в уравнениях колебаний с запаздыванием методом квадратичных функций Ляпунова / Д.Я. Хусаинов, Й. Диблик, М. Ружичкова, З. Шута // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 106-117. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Рассматривается дифференциальное уравнение второго порядка с чистым запаздыванием. Уравнение является неустойчивым даже для скалярного уравнения. Получены условия стабилизации. Задача решается за счет введения обратной связи. Управление строится в виде ...
959987
   Получение ферритовых порошков в потоках высокотемпературных теплоносителей.. – К., 1988. – 149с.
959988
  Островская И.К. Получение фоточувствительных пленок сульфида и селенида кадмия методом химического осаждения из водных растворов / Островская И.К. – Свердловск, 1976. – 24 л.
959989
  Кулькевиц А.Я. Получение фурфурола в процессе низкотемпературного пиролиза маломерных лесных материалов лиственных пород : Автореф... канд. техн.наук: 424 / Кулькевиц А.Я.; АН Лат.ССР. Ин-т химии древесины. – Рига, 1968. – 30л.
959990
  Щербаков А.А. Получение фурфурола из местных и новых видов сырья и его стабилизация. : Автореф... Канд.хим.наук: / Щербаков А.А.; Акад.наук Латв.ССР.Ин-т лесохоз.приблем. – Рига, 1957. – 17л.
959991
  Дубава Л.К. Получение химических продуктов из торфа и сапропеля методом скоростного термолизма : Автореф... канд. техн.наук: 423 / Дубава Л.К.; АН Латвийской ССР. Ин-т хим. древесины. – Рига, 1968. – 31л.
959992
  Еникеева Роза Рашидовна Получение хлопковой целлюлозы гидротропным способом : Автореф... канд. техн.наук: 02.00.06 / Еникеева Роза Рашидовна; АН УзССР. – Ташкент, 1976. – 34л.
959993
  Гостимский С.А. Получение хлрофильной мутации у гороха и анализ их физиологической природы : Автореф. дис. ... канд .биол. наук / Гостимский С. А. ; МГУ , Биол.-почв. фак. , Каф. генетики. – Москва, 1966. – 25 с.
959994
  Тимкин В.Н. Получение циклопентадена и высших а-олефинов пиролизом нефтяного сырья : Автореф... канд. хим.наук: / Тимкин В. Н.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1964. – 12л.
959995
   Получение чистого алюминия.. – М., 1967. – 260с.
959996
  Коляндр Л.Я. Получение чистого бензола для синтеза / Л.Я. Коляндр. – Москва : Металлургия, 1966. – 172 с.
959997
  Воробев В.В. Получение чистого иттрия и исследование некоторых свойств иттрия, гадолиния, тербия, диспрозия и сплавов тербийиттрий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Воробев В.В.; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1970. – 30л.
959998
  Осадчая Л.И. Получение чистой сурьмы и исследование процесса конденсации ее паров. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Осадчая Л.И.; АН СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1973. – 26л.
959999
  Жданкин А.П. Получение электрофизические и оптические свойства тонких пленок Bi Se I, Bi Sj : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Жданкин А. П.; МВиССО УССР, Чернов.ГУ. – Черновцы, 1974. – 20л.
960000
  Безносикова В.К. Получение эпсилон-аминокапроновой кислоты и изучение ее свойств в эксперименте и клинике : Автореф... канд. биол.наук: / Безносикова В.К.; Ленингр. химико-фармацвтический ин-т. – Л., 1967. – 28л.
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,