Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
959001
  Марченко Н. "Повернення блудного сина" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 23


  У Києві представили збірку оповідань та повістей Юрія Щербака.
959002
  Дзюбенко-Мейс "Повернення в Царгород" - інтелектуальна дуга високої напруги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28-29 серпня (№ 154/155). – С. 22-23


  Видавничий проект "Дня" є безпрецедентною відповіддю на виклики історії.
959003
  Колесник І.І. "Повернення до речей" як перспектива історичних досліджень // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 183-209. – ISSN 0130-5247
959004
  Хамедова О. "Повернення додому" миців діаспори або гідна репрезентація їхньої творчості у книзі Віри Просалової "Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні віломості" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 226-228. – ISSN 1728-9572
959005
  Радь Т. "Повернення" Миколи Горбаля // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 256-257. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
959006
   "Поверніть мені радянську владу. Бо зараз усе таке глевке, що не знаєш, проти чого боротися" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 13 (166). – С. 44-47


  19 березня Ліні Костенко виповнилося 83 роки. Шестеро друзів і знайомих розповідають про поетесу.
959007
  Дингес О. "Поверніть народу добре ім"я..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27-28 квітня (№ 75/76)


  Історик Олександр Дингес розповідає про депортацію, трудармії та німців - Героїв Радянського Союзу.
959008
  Янкова Н. "Повернув...мільйонам "непомнящих їхню пам"ять.." : Шкіц до портрета Михайла Грушевського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 161-171. – ISSN 0869-3595
959009
   "Повертайся живим": університет об"єднує зусилля для допомоги пораненим бійцям // Київський університет. – Київ, 2015. – Травень (№ 7/8). – С. 4 : фото


  Про благодійну виставку "Діти героїв", що відбулася у київському Музичному театрі. На заході були присутні ректор Л. Губерський , проректор В. Бугров та директор Інституту журналістики В. Різун. Зібрані кошти інституту передано на лікування пораненим в ...
959010
  Цянь Гуань-и "Повести Белкина" А.С. Пушкина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Цянь Гуань-и ; ЛГУ. – Ленинград, 1962. – 19 с.
959011
  Сазонова Светлана Сергеевна "Повести Белкина" А.С. Пушкина. (К вопросу о становлении рус. реалист. прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Сазонова Светлана Сергеевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Филол. фак. Кафедра рус. литературы. – М., 1976. – 19л.
959012
  Гукасова А.Г. "Повести Белкина" А.С.Пушкина. / А.Г. Гукасова. – М., 1949. – 128 с.
959013
   "Повести временных лет" и остатки летописей ей современных.. – 157с.
959014
  Неминущий А.Н. "Повести и рассказы" (1894) в контексте сборников прозы А.П.Чехова: уч. пособие / А.Н. Неминущий. – Рига, 1989. – 108с.
959015
  Йорданіду М. [Повернення на круги своя / Марія Йорданіду. – 15-е вид. – Афіни : Естія, 1997. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 232]). – ISBN 960-05-0184-Х
959016
  Гжицький В.З. Повернення / В.З. Гжицький. – К., 1958. – 232с.
959017
  Романець О. Повернення / О. Романець. – Ленинград, 1959. – 108 с.
959018
  Ткач М.М. Повернення : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Молодь, 1974. – 103 с.
959019
  Довнар Г.С. Повернення : повість / Г.С. Довнар. – Київ, 1976. – 171 с.
959020
  Кушнір В.С. Повернення / В.С. Кушнір. – К., 1980. – 155с.
959021
  Рішко М.В. Повернення / М.В. Рішко. – Ужгород, 1980. – 96с.
959022
  Красій-Пересада Повернення / Красій-Пересада. – К., 1984. – 143с.
959023
  Барась М.Т. Повернення / М.Т. Барась. – Одеса, 1989. – 94с.
959024
  Мишанич Олекса Повернення : Літературно-критичні статті й нариси / Мишанич Олекса; НАНУ; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка. – Київ : Обереги, 1997. – 336с. – ISBN 966-513-105-2
959025
  Кононович Л. Повернення / Л. Кононович. – Львів : Кальварія, 2003. – 128с. – ISBN 966-663-080-Х
959026
  Маланюк Є. Повернення : Поезії. Літературознавство. Публіцистика. Щоденники. Листи / Євген Маланюк; Упоряд., ред., передмова Т. Салиги. – Львів : Світ, 2005. – 496с. : іл. – (Ad Fontes-До джерел). – ISBN 966-603-449-2
959027
  Матвєєв О. Повернення : Вірші / Олександр Матвєєв; Пер. Лариси Петрової. – Київ : Наукова думка, 2005. – 185с. – ISBN 966-00-0475-3
959028
  Постовалова Марія Повернення : продовження поеми Миколи Вороного "Євшан-зілля"
959029
  Холодний М.К. Повернення : збірка поезій / Микола Холодний. – Київ : Факт, 2009. – 212 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-247-3
959030
  Пошивайло І. Повернення // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 6 (204). – С. 2-9. – ISSN 0131-2685


  Ім"я Василя Кричевського стрімко повертається в Україну
959031
  Трапезнікова Д. Повернення "Вітру" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2-3 червня (№ 93/94). – С. 24


  Гомада виборола право бачити єдину в Києві мозаїку Алли Горської.
959032
  Бережний В.П. Повернення "Галактики" / В.П. Бережний. – К, 1978. – 232с.
959033
  Фішкер Й. Повернення "злого німця" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 132). – С. 9


  Як німецька Європа перемогла Європейську Німеччину.
959034
  Кравченко Я. Повернення Алли Горської: "На шаблях сидіти жорстко..." До 85-річчя від дня народження // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 9 (839), вересень. – С. 152-155. – ISSN 0868-4790
959035
  Галенко О. Повернення Анахарсиса // Критика. – Київ, 2006. – Грудень, (число 12). – С. 15-16


  Наукова діяльність українсько-американського історика Омеляна Пріцака.
959036
  Калинець І. Повернення Антонича // Krakowskie zeszyty ukrainoznawcze / Uniwersytet Jagiellonski, Fundacja sw. Wlodzimierza. – Krakow, 2000. – Том 9/10. – С. 29-33
959037
  Пасічник І. Повернення аристократа. Василь-Костянтин Острозький: до 400-річчя від дня смерті // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 871-884. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
959038
  Курило В.В. Повернення біженців на батьківщину з території України (кінець 1917-1918 рр.) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 79-81. – ISBN 966-660-151-6
959039
  Бонд П. Повернення бунтівного полковника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 3 листопада (№ 22). – С. 15


  Роман-антиутопія Анатолія Сахна "Острів Хо. Поріг болю".
959040
  Корж В.Ф. Повернення в майбутнє. / В.Ф. Корж. – Дніпропетровськ, 1971. – 99с.
959041
  Пом"янський Л.І. Повернення в молодість / Л.І. Пом"янський. – К., 1980. – 85с.
959042
  Лавриненков В.Д. Повернення в небо / В.Д. Лавриненков. – К., 1972. – 311с.
959043
  Гусейнов Г. Повернення в Портленд : роман у щоденниках і листах / Григорій Гусейнов ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 366, [2] с. : іл., фот. – Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-617-605-008-7


  Нова книжка лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Григорія Гусейнова повертає читача в 1960 роки, коли міста втрачали набуті століттями обличчя, а молодь виявляла бунтівний характер, захоплювалася музикою "Бітлз", одягала джинси, ...
959044
  Супрун Н. Повернення в Україну творчої спадщини Всеволода Голубничого // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 1 (63). – С. 34-36. – ISSN 1819-7329


  "Лише два українських економіста - М. Туган-Барановський та Є Слуцький внесли внесок на світовому рівні в розвиток економічної науки та економіки загалом"
959045
   Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – 495, [1] с., [1] арк. схема, склад. вдвоє : іл. – Вид. 1-ше - верес. 2015 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
959046
  Кривцун Д. Повернення в Царгород... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 червня (№ 103). – С. 4


  "Постання визнаної помісної православної церкви в Україні зруйнує міф про "тисячолітню історію Росії".
959047
  Позняк-Хоменко Повернення Валерія Марченка // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 13-14 жовтня (№ 123). – С. 13


  В селі Гатне на Київщині відомому дисиденту і правозахиснику вікриють пам"ятник.
959048
  Осипчук Н. Повернення Григорія Ващенка // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 20-21, 23.
959049
  Сулима М. Повернення давнини (Розмова з Миколою Сулимою) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 135-139. – ISBN 966-7379-16-7
959050
  Іваненко Ю. Повернення державних боргів комерційним банкам : проблеми макроекономіки / Ю. Іваненко, О. Муха, Д. Бабій // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 7-12 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
959051
  Турен А. Повернення дієвця / Ален Турен. – Пер. з французької О. Гуджен та ін. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 320с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-236-7
959052
  Гомотюк Оксана Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства ( середина 1920-х - початок 1930-х рр. ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 66-71
959053
  Жлуктенко Н. Повернення до alma mater // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – C/ 335-341
959054
  Кіт Л. Повернення до alma mater // Київський університет. – Київ, 2017. – Червень (№ 6). – С. 1, 2


  "Учасники Першого Міжнародного форуму іноземних випускників ВНЗ України зібралися в нашому Університеті, аби відродити зв"язки з Україною та своєю alma mater. Вони провели тут свої найкращі роки і вважають себе українцями. Наша освіта для кожного з них ...
959055
   Повернення до alma mater // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "Учасники Першого Міжнародного форуму іноземних випускників ВНЗ України зібралися в нашому Університеті, аби відродити зв’язки з Україною та своєю alma mater. Вони провели тут свої найкращі роки і вважають себе українцями. Наша освіта для кожного ...
959056
  Демченко Т. Повернення до витоків: нарис про краєзнавця Василя Устименка // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 127-133
959057
  Краковський В.Л. Повернення до горизонту / В.Л. Краковський. – Киев, 1967. – 210с.
959058
  Білошицький П.В. Повернення до Едему // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 11. – С. 32-36 : рис.
959059
  Базів В.А. Повернення до здорового глузду / В.А. Базів. – Львів, 1989. – 197с.
959060
  Левицька Й. Повернення до коріння. Українське поетичне кіно = Powrot do korzeni. Ukranskie kino poetyckie / Йоанна Левицька ; [пер. з пол. Любові Горбенко]. – Київ : Задруга, 2011. – 123, [1] с. – Дод. тит. арк. пол. – Бібліогр.: с. 120-123 та в підрядк. прим. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-088-4
959061
  Алфьорова З.І. Повернення до нелокальності: про методологічні "зсуви" в культурології та мистецтвознавстві / З.І. Алфьорова, А.М. Алфьоров // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 8-16. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "Проаналізовано публікації, у яких досліджено взаємозв’язок між змінами в парадигмах розвитку європейської цивілізації та необхідністю оновлення методологічних засад у сучасному культурологічному та мистецтвознавчому науковому дискурсах. Розглянуто ...
959062
  Гусеф К. Повернення до польско-українських "конфліктів пам"яті" з часів кінця війни: чорна скриня відповідальности "комунізму" // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 137-148. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
959063
  Венцлова Т. Повернення до рідного краю // Критика. – Київ, 1998. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 8-14


  Вплив Адама Міцкевича на литовську культуру.
959064
  Печорний Петро Повернення до себе // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-18. – ISSN 0868-9644


  Крутяться, крутяться гончарні верстати ... Заходжу в керамічну майстерню інституту - за ними сидять молоді, красиві хлопці і дівчата, перемазані глиною, студенти різних курсів, закохані у керамічне мистецтво, в гончарство. А з-під рук виростають ...
959065
  Липківська А. Повернення до театру Леся Курбаса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 липня (№ 125/126). – С. 15


  Чернігівський театр імені Т.Шевченка представив "Одержиму" Лесі Українки у постановці режисера, актора та ... вояка-добровольця Олександра Лаптія.
959066
  Сєлятицька А. Повернення до традицій: польський пошуковий театр // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 108-117. – ISSN 1997-8642
959067
  Білоцерківець Н. Повернення додому. Розмова з президентом Асоціації українських письменників поетом Тарасом Федюком // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.10-11. – ISSN 0868-9644
959068
  Гриценко М. Повернення дощу : поезія: вірші // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 4 (40). – С. 28-29
959069
  Личковах В.А. Повернення Європи? (філософські та культурно-антропологічні засади "універсалізму" як альтернативного, "панєвропейського" шляху глобалізації) / В.А. Личковах, М.В. Ольховик // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.3-13. – (Філософські науки)
959070
  Набокова Н. Повернення життєтворчої спадщини із забуття // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 39-43. – (Політичні науки)
959071
  Лем С. Повернення з зірок / С. Лем. – Львів, 1965. – 219с.
959072
  Лем С. Повернення з зірок / С. Лем. – 2-е вид. – Львів, 1970. – 211с.
959073
  Лем С. Повернення з зірок : Фантастичний роман / С. Лем. – 2-е вид. – Львів : Каменяр, 1971. – 211с.
959074
  Лем С. Повернення з зірок : Фантастичний роман / С. Лем. – 3-е вид. – Львів : Каменяр, 1976. – 222с.
959075
  Бровченко В.Я. Повернення з літа : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1985. – 119 с.
959076
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 256 с.
959077
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ, 1981. – 231 с.
959078
  Дарда В.І. Повернення з пекла : повість / В.І. Дарда. – Київ : Дніпро, 1989. – 230 с. – (Доблесть)
959079
  Радьков Д.П. Повернення з пекла : вибрані поезії / Дмитро Радьков. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 296с. – ISBN 966-542-368-1
959080
  Сокол Г. Повернення забутої письменниці: Галина Журба
959081
  Скрипець Н. Повернення заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду: процесуально-правовий аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 432-433. – ISBN 978-617-7069-17-0
959082
  Каплан Р. Повернення згубного націоналізму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25 грудня (№ 236)


  Поширення універсальних цінностей гальмується в багатьох місцях - від Росії до Близького Сходу.
959083
  Іванов В.Д. Повернення Ібадулли / В.Д. Іванов. – К., 1956. – 280с.
959084
  Бреславська С. Повернення Івана Чендея // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 17 листопада (№ 23). – С. 14-15
959085
  Зеров К. Повернення із забуття : Микола Зеров (14.04.1890 -03.11.1937) / Костянтин Зеров. – Київ : АВЕРС, 2008. – 66с. – ISBN 978-966-7844-67-7
959086
  Рудик С.К. Повернення із забуття = Return from forgetfulness / Станіслав Рудик. – Київ : Аграр Медіа Груп ; Акад. наук вищої освіти України, 2012. – 153, [1] с., [14] арк. кольор. іл. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 151-152. – ISBN 978-617-646-052-7


  До бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис.
959087
  Карп"юк А. Повернення із забуття // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 червня (№ 25). – С. 6-7


  До 120-річчя з дня народження Ю. Жилка.
959088
  Василькевич Г. Повернення із небуття: фольклористичні зацікавлення Йосипа Застриця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 75-78


  Статтю присвячено збирацькій і фольклористичній діяльності члена Наукового товариства імені Шевченка, доктора філософії отця Йосипа Застриця.
959089
  Шумицька Г. Повернення імені Миколи Яська: ще одна добра справа на конто академіка Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 48-51. – ISSN 2520-6419
959090
  Глинянська О. Повернення Конституції 1996 року: плюс чи мінус? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 52-54
959091
  Коташевська Т. Повернення коштів отриманих без достатніх правових підстав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 145-147.
959092
  Коташевська Т. Повернення коштів, отриманих без достатніх правових підстав // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 9 (75). – С. 112-114.
959093
  Луцик В.В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду : дис. ... канд . юрид. наук : 12.00.09 / Луцик В.В.; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2009. – 219 л. + Додатки: л. 189-197. – Бібліогр.: л. 198-219
959094
  Луцик В.В. Повернення кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього судового розгляду : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність / Луцик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
959095
  Фурсов Р. Повернення кримських татар в Крим // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 145-156


  У статті висвітлюються різні етапи повернення кримськотатарських репатріантів на територію Криму. Також зроблено спробу запровадити наукову періодизацію цих етапів. The article lights up different stages of Crimean Tatars repatriation to Crimea. As ...
959096
  Грабович Г. Повернення критика // Критика. – Київ, 2003. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-33


  Вплив Томаса Еліота, американського поета, драматурга і літературного критика на історію критики і на теорію поезії.
959097
  Ятченко Є.О. Повернення культового майна релігійним організаціям в Україні та захист їх майнових прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 290-296. – ISSN 1563-3349
959098
   Повернення культурного надбання України: Пробл., завд., перспект.. – К., 1993. – 42с.
959099
   Повернення культурного надбання України: Пробл., завд., перспект.. – К.
7. – 1996. – 61с.
959100
   Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – Київ. – ISBN 5-7702-0817-1
Вип. 6. – 1996. – 336с
959101
   Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи : Матеріали наук.-практ. симпоз. " Правові аспекти реституції культ. цінностей: теорія і практика ". – Київ
Вип. 10. – 1997. – 202с.
959102
  Князюк В.К. Повернення легенди. / В.К. Князюк, В.Я. Стадниченко. – К., 1969. – 91с.
959103
  Копиленко О.Л. Повернення М.С. Грушевського / О.Л. Копиленко. – Киев : Вид-во т-ва "Знання" України, 1991. – 47 с. – (Сер. 1 "Час і суспільство" ; № 4)
959104
  Пашко Л.А. Повернення маленького принца : Посібник для читання з французької мови / Л.А. Пашко. – Київ : КНТ, видавництво, 2004. – 228с. – (Для тих, хто любить французьку мову). – ISBN 966-8062-60-4
959105
  Побірченко Н. Повернення Миколи Аркаса (1852-1909) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип. 1. – С. 47-55.
959106
  Пахолко С. Повернення митрополита Андрея Шептицького з російського полону у фалеристичних пам"ятках Петра Терещука / С. Пахолко, Т. Денисова, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (56). – С. 10-13. – ISSN 1811-542X
959107
  Піскун В. Повернення Михайла Грушевського в Україну як зваба більшовизмом й сподівання на дії // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 45-54. – ISBN 966-7060-35-7
959108
  Герліх Гюнтер Повернення на батьківщину, до країни незнайомої / Герліх Гюнтер. – К., 1990. – 416с.
959109
  Мкртчян С. Повернення на круги своя // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 165-169. – ISSN 0320 - 8370
959110
  Качмар О. Повернення неплатоспроможних банків: перспективи для вкладників / О. Качмар, В. Чабан // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 20-21


  За останні 3,5 роки Національний банк України прийняв не одне рішення щодо виведення з ринку неплатоспроможного банку. Це спричинило появу судових спорів, у яких клієнти банків намагаються будь-що повернути свої кошти (вклади, обігові кошти), які ...
959111
  Віднянський С.В. Повернення Німеччини в Європу. Конрад Аденауер / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 111-140. – ISBN 978-966-02-5494-7
959112
  Короткий В. Повернення образу: Володимир Антонович в сучасній Україні / В. Короткий, В. Ульяновський // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 5-10. – ISBN 966-7272-00-1
959113
  Коваль Роман Повернення отаманів Гайдамацького краю / Коваль Роман. – Київ : Діокор, 2001. – 288с. – ISBN 966-96038-0-3
959114
  Литвинов О.М. Повернення Павла Новгородцева, або про необхідність "виправлення імен" // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 355-367. – ISSN 1818-992Х
959115
  Степовик Д. Повернення паризького "Тризуба" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 20 червня (№ 25). – С. 7


  Українське слово у Франції
959116
  Смоляк Б. Повернення перевізника сонця й дощів // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 5/6. – С. 10-15. – ISSN 0868-4790
959117
  Ричка В. Повернення Переяслава // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 грудня (№ 227/228). – С. 20


  Історія славетного міста на річці Трубіж.
959118
  Гурська А. Повернення підсудності в КПК "на круги своя" // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 34
959119
  Зарівна Т. Повернення по-українськи : проза: розповіді // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 10-28
959120
  Гордон О. Повернення по Кайзервальду / О. Гордон. – Львів, 1996. – 55с.
959121
  Рябенко Г. Повернення прокурору обвинувального акта судом в аспекті забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування / Г. Рябенко, О. Єні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 46-51
959122
  Масенко Лариса Повернення репресованих слів : [рецензія] // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 59-60. – ISSN 0130-5263
959123
  Гетманцев О.В. Повернення речових доказів, оглянутих і досліджених судом, у порядку цивільного судочинства / О.В. Гетманцев, Н.К. Височанська // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 74-78. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Проведено комплексний аналіз передумов, підстав та порядку зберігання та повернення речових доказів, що були оглянуті та досліджені судом у процесі відправлення правосуддя у цивільних справах.
959124
  Гордійчук М. Повернення Семена Палія з Сибіру в листуванні російської політичної еліти // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 7-8
959125
  Тарасюк Галина Повернення сеньори : новела // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2010. – № 3. – С. 10-11. – ISSN 0131-6753
959126
  Пахльовська О. Повернення Сізіфа // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 110-121. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7


  Феномен Івана Дзюби.
959127
  Чорногуз О. Повернення сотника Домбчевського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 5


  Своєю творчістю О. Горобець повертає вирвані й цензуровані сторінки вітчизняної історії. Роман Йосифович Домбчевський - український правник, активіст Союзу визволення України, сотник Української Галицької армії, секретар посольства Української Народної ...
959128
  Дорошенко Ю. Повернення Софії Караффи-Корбут // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 12


  Перша книга документального роману-колажу мистецтвознавця та дисидента Богдана Гориня "Любов і творчість Караффи-Коррбут" (український графік)
959129
  Роговий В. Повернення стипендій як одна з форм матеріальної підтримки українського студенства на чужині в другій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 132-139


  У статті висвітлюється питання про повернення українськими студентами, котрі в умовах бездержавності навчалися за кордоном за рахунок пожертв нашої еміграції, їхніх стипендій, що ставали матеріальною підтримкою для наступних поколінь студіюючої молод і ...
959130
  Бабаєва О.В. Повернення суддею кримінальної справи прокурору зі стадії попереднього розгляду // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 188-194. – (0). – ISSN 2078-9165
959131
  Лосєв І. Повернення Сходу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 10 (330). – С. 28-30. – ISSN 1996-1561


  Український Схід насправді йде тим самим шляхом, що й український Захід, тільки зі значним запізненням і природно-історичними ускладненнями.
959132
  Берроуз Э.Р. Повернення Тарзана / Э.Р. Берроуз. – К, 1992. – 206с.
959133
  Ругаль Л. Повернення творчих спілок і мистецьких організацій на визволену територію УРСР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 162-166. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних і друкованих матеріалів, періодичних видань досліджено основні аспекти відновлення діяльності творчих установ й організацій після звільнення України від німецьких окупантів у 1943-1945 рр. On the basis of archives and published ...
959134
  Черемський К. Повернення традиції. З історії нищення кобзарства / К. Черемський. – Харків : Центр Леся Курбаса, 1999. – 288с. – ISBN 5-7707-8347-8
959135
  Мазур А.П. Повернення у вересень / А.П. Мазур. – К, 1986. – 167с.
959136
  Дмитріюк В. Повернення у рідні сторони // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2016. – № 5 (147). – С. 40-43, 48. – ISSN 1230-2759


  Зі споминів д-р Василя Дмитріюка.
959137
   Повернення Україні Богдана Лепкого. – Чикаго : Соборна Україна
Кн.4 : Святкування 125 річчя від дня народження Великого Сина України Богдана Лепкого, 1872-1997 /Зібрав, упоряд. і видав на правах рукопису Роман Смик. – 1998. – 270с.,[30арк.] : іл., фот.
959138
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
959139
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
959140
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1921-1926 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 37-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено та проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено роботу державних та наукових установ УСРР на тлі загальною процесу реституції українських культурних ...
959141
  Гетьман Денис Повернення українських архівних історико-культурних цінностей з Росії у 1926-1936 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 32-41. – Бібліогр.: с. 33-41. – ISSN 1029-7200


  У статті на основі українських та російських джерел відтворено і проаналізовано етапи повернення українських архівних документів з Росії. Висвітлено також роботу державних, наукових установ УСРР на тлі загального процесу реституції українських ...
959142
  Пилипенко В. Повернення українців з Фінляндії на батьківщину 1918 року // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.132-136
959143
  Будько Євген Повернення усмішки в Таїланд : без проблем? / Будько Євген, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 44-48 : Фото
959144
  Околітенко Н.І. Повернення фараонового сина : наук.-фантаст. повісті та оповідання / Наталя Околітенко. – Київ : Пульсари, 2015. – 605, [3] с. : портр. – ISBN 978-617-615-055-8
959145
  Лук"яненко О. Повернення фенікса: родоцентрична педагогіка
959146
  Лубенський В.Я. Повернення щастя / В.Я. Лубенський. – К., 1989. – 105с.
959147
  Слабошпицький М. Повернення Юрія Буряка // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 161-166. – ISSN 0208-0710
959148
  Коваленко Сергій Повернення Юрія Шевельова : конспект уроку словесності в 11 класі
959149
  Най Джозеф Повернення Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 листопада (№ 211). – С. 9


  Майбутнє Японії: відносини із сусідніми країнами - Північною Кореєю, Південною Кореєю і Китаєм.
959150
  Довгопол Наталя Повернення ясночолого бога : повість / Закінчення. Початок у № 5, 2009 р. // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 6. – С. 36-56. – ISSN 0130-321Х
959151
  Школа Л. Повернення. 10 березня 1861 року помер Тарас Шевченко // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 16-22 березня (№ 11). – С. 4
959152
  Сорока Ю. Повернення. 1941 [уривок] // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 1 (1051). – С. 78-81. – ISSN 0868-9644


  75 років тому від рук нацистів загинула поетеса Олена Теліга.
959153
  Черняков Б.І. Повернення. Доля Миколи Лукаша : (Статті і матеріали 200-2003 рр.) / Б.І. Черняков; Академія наук вищої школи України. – Київ, 2004. – 64с.
959154
  Малишко А. Повернення; Покоління; Рядок про матір : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 7-8
959155
  Богданова Светлана Повернется ли турбизнес лицом к музеям? : У музея национальной истории нерадивые партнеры. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 32-34 : Фото
959156
  Ющук І. Повернімося до правопису обличчям // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 3 (624). – С. 22-26. – ISSN 0130-5263
959157
  Дімаров А.А. Поверніть мені нареченого / А.А. Дімаров. – Львів, 1961. – 43 с.
959158
  Яновська Л.О. Повернувся з Сибіру : Драма на 5 дій / Л. Яновська. – Вид. 3-є. – Київ : Друкарня 1-ої Київськ. друк. спілки, 1914. – 88 с.
959159
  Яновська Л.О. Повернувся із Сибіру : Дpама на 5 дій Л. Яновської Присвячується В. Я. Яновському. – Вид. 5-те, перероб. автором. – Київ : Друкарня Рад. Київ. Профес. Робітн. Спілки, 1918. – 67 с. – (Вид-во "Книгозбіpня" ; Ч. 13-14)
959160
  Власенко І. Повернувся, щоб залишитися назавжди // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2012. – № 3 (43). – С. 25


  Про поетичну збірку Анатолія Григоренка "Тінь перуна" передмову до якої написав відомий критик і літературознавець професор Наєнко М.К.
959161
  Івченко Володимир Повернувшись із полярної вахти // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 6 (143). – С. 12-15 : Фото
959162
   Повернулися з нагородами // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 8/9)


  Інформація про Всеукраїнську студентську олімпіаду зі спеціальності "Соціологія", в якій взяли участь і студенти КНУТШ, посівши друге місце в конкурсі.
959163
  Крно М. Повернуся живий! : роман / М. Крно; Пер. із словацької. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 276 с.
959164
  Поліщук А.І. Повернуся з сонцем, мамо! : повість, новели / А.І. Поліщук. – Київ : Молодь, 1978. – 135 с.
959165
  Тетерук С.Ф. Повернута весна / С.Ф. Тетерук. – К, 1986. – 102с.
959166
  Ющенко В. Повернути втрачене: // Без цензури, 2004


  Пробл. євроінтеграції України: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
959167
  Чайка Н. Повернути довіру людей // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.43-45


  Діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
959168
  Смілянська А. Повернути науку до вишів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 18 листопада (№ 220). – С. 3


  "...Освіта - це питання національної безпеки. На цьому наголосила заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд під час парламентських слухань на тему "Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні".
959169
  Гайдук Г. Повернути Росію в лоно цивілізації... може лише Україна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 квітня (№ 61). – С. 5
959170
   Повернути традиції відзначення 9 березня як дня всенародного вшанування Тараса Шевченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 лютого (№ 4). – С. 2


  Звернення колективу Канівського заповідника до виконуючого обов"язки Президента України, Верховної Ради, Уряду, народу України про повернення традиції відзначення 9 березня як Дня всенародного вшанування Тараса Шевченка.
959171
  Вітер Р. Повернутися іншою // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 10. – С. 19-27. – ISSN 0868-4790
959172
  Худицьки В. Повернутись у професію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 березня (№ 9). – С. 10


  "Половина фахівців з вищою та середньою спеціальною освітою, втративши роботу, втрачають і професію. Як би дивно це не звучало, але на тлі значного безробіття та трудової міграції в Україні бракує кваліфікованих кадрів. Поряд з цим у силу різних ...
959173
   Повернуто в Україну. – Київ : Танант
Вип. 1. – 1997. – 40с.
959174
   Повернуто в Україну. – Київ : ТОВ "ТАНАНТ"
Вип. 1. – 1997
959175
   Повернуто в Україну. – Київ : РВА "Тріумф"
Вип. 2. – 1999
959176
   Повернуто в Україну. – Київ
Вип. 4 : 2000-2001 роки. – 2002
959177
  Тарновський М.М. Повертаємо з-за океану : спогади / М.М. Тарновський. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 206 с.
959178
  В"ятрович В. Повертаємо людям історію, історії повертаємо людей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 квітня (№ 12). – С. 15


  Перший рік на посаді керівника Інституту національної пам"яті автор присвятив насамперед інституційним змінам: реформі інституту, формуванню команди, формулюванню завдань. Змінивши інститут, створивши з нього інструмент реалізації державної політики, ...
959179
  Луньов С. Повертайся з роботи живий // Охорона праці : Науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС України; ред.журн. "Охорона праці". – Київ, 2002. – № 6. – С.5-7


  Охорона праці у вугільній галузі
959180
  Ткаченко А.К. Повертайтеся живими / А.К. Ткаченко, А.Г. Михайленко. – К., 1984. – 311с.
959181
  Тетерський А.Ф. Поверталися у гавань капітани / А.Ф. Тетерський. – К, 1975. – 136с.
959182
  Дерюгін І.А. Повертання площини поляризації мікрорадіохвиль штучними магнітодіелектриками / І.А. Дерюгін, 1958. – С. 101-107
959183
  Чечель Н.П. Повертаючи стиль: філософсько-антропологічний дискурс української видовищної і драматичної культури від початків до 18 ст. : Монографія / Н.П. Чечель; КНУШ. – Київ : Парапан, 2004. – 240с. – ISBN 966-8210-19-0
959184
  Гаген М. Повертаючися до історій України // Критика. – Київ, 2007. – Червень, (число 6). – С. 11-15
959185
  Шепель Ф. Повертаючись до проекту наказу "Про затвердження змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7.10 2012 № 1112" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 12 липня (№ 125). – С. 5
959186
  Багірова Алла Повертаючись до традицій... : відбувся Перший Всеукраїнський фестиваль мистецтв і духовної культури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 94. – ISSN 0130-5212
959187
  Красюк Сергій Повертаючись обличчям до визначних гуманістичних цінностей // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 2-3 : Фото
959188
  Бедзик Ю.Д. Поверх - 42 : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 272с.
959189
  Пастернак Б.Л. Поверх барьеров. / Б.Л. Пастернак. – М.-Л., 1929. – 158с.
959190
  Пастернак Б.Л. Поверх барьеров. / Б.Л. Пастернак. – 2-е изд., доп. – М.-Л., 1931. – с.
959191
  Цюн Ян Поверх барьеров.Опыт китайских университетских библиотек по международным обменам // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 17 - 19. – ISSN 1727-4893
959192
  Полякова Ю.Ю. Поверх барьеров: библиографическое обслуживание как диалог культур // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 200-208. – ISBN 978-966-285-103-8
959193
  Бедзик Ю.Д. Поверх сорок другий : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1977. – 183с. – (Романи й повісті ; Вип. №10)
959194
   Поверхнева активність амінокислот, що входять до складу брадикініну і субстанції Р / А.М. Шамоніна, Б.Р. Могилевич, В.К. Рибальченко, В.М. Гордієнко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 55-58. – (Біологія ; Вип. 25)


  Методами монослойної техніки вивчалася поверхнева активність амінокислот, що входять до складу брадикініну і субстанції Р. З"ясовано, що ліпідні моношари прискорюють вихід амінокислот на поверхню розподілу фаз розчин електроліту - повітря. ...
959195
   Поверхнева активність ентероцитів тонкої кишки після дії іонізуючої радіації / С.В. Хижняк, Ю.Д. Бабенюк, І.І. Ромась, В.М. Войціцький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-16. – (Біологія ; Вип. 27)


  Досліджено вплив рентгенівського опромінення в дозах 0,5, 1,0, 2,0 та 3,0 Гр (через одну добу після дії) на поверхневу активність ентероцитів тонкої кишки щурів. Зі збільшенням дози опромінення виявлено граничне підвищення потенціалу та зростання ...
959196
  Прокопець В.М. Поверхнева генерація другої гармоніки при відбиванні від керамік на основі карбіду кремнію та нітриду алюмінію / В.М. Прокопець, Л.Й. Робур, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 382-392. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Приведені експериментальні дослідження поверхневої генерації другої гармоніки (ДГ) при відбиванні від зразків гарячепресованої кераміки SiC, AlN, SiC+20%AlN, SiC+50%AlN та теоретичні розрахунки за допомогою електромагнітної теорії. Для зразків SiC, AlN ...
959197
  Палій М.В. Поверхнева дифузія літію на грані (112) молібдену. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.04 / Палій М.В.; НАН України. Ін-т фізики. – К., 1995. – 22л.
959198
   Поверхнева дифузія стронцію на епітаксильних плівках міді, адсорбованих на грані (112) вольфраму / А.Т. Лобурець, Н.Б. Сененко, С Ю. Ведула, А.Г. Наумовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 61-66. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Експериментально досліджено поверхневу дифузію стронцію на епітаксіальних моно- та двошарових плівках міді, адсорбованих на грані (112) вольфраму. Для реєстрації розподілу концентрації адсорбованих атомів на поверхні застосовувався метод контактної ...
959199
  Ємченко А.І. Поверхнева напруга та опад червонокрінців при експериментальній ацидозі та алкалозі / А.І. Ємченко, 1927. – С.55-67. – Окр.відбиток з журн. "Українські Медичні Вісті" №3
959200
  Порало І.В. Поверхнева та мембранотропна активність препаратів суфану різного складу (l- і d-, l-суфану) / І.В. Порало, Г.В. Островська, Т.О. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-38. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  З використанням модельних моношарових фосфоліпідних мембран встановлено поверхневу активність кардіотонічного препарату суфану (калієвої солі N-сукциніл-триптофану) та його взаємодію з молекулами фосфоліпідів моношарів. Отримані дані свідчать, що ...
959201
  Ткаченко С.М. Поверхневе зміцнення високовуглецевих матеріалів в умовах саморозповсюджуваного високотемпературного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Ткаченко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
959202
  Широкобокова Н.В. Поверхневе зміцнення вторинних силумінів методом лазерної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Широкобокова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
959203
  Беженар А.А. Поверхневий натяг та внутрішні напруги фторопласту / А.А. Беженар, В.С. Копань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 311-315. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано, що залежність деформації вільних фторопластових плівок від часу має дві області. Перша область обумовлена впливом внутрішніх залишкових напруг, а друга - поверхневим натягом. Визначено коефіцієнт поверхневого натягу у = 0,012 Па-м [подано ...
959204
  Колісник П.І. Поверхневий стік дощових вод у степових районах України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 99-106 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
959205
  Фесюк В.О. Поверхневий стік з території міст як фактор забруднення водних об"єктів урбоекосистем північно-західної України (на прикладі м. Луцьк) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 282-287. – Бібліогр.: 3 назви
959206
  Копитков В.В. Поверхневі властивості водно-полімерних систем з малими домішками солей / В.В. Копитков, В.Ф. Королович, М.В. Ірха // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 113-114
959207
  Хоменко А.М. Поверхневі електронні функції відгуку простих металів та напівпровідників / А.М. Хоменко, О.М. Воскобойніков, М.Г. Находкін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 407-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Теоретично досліджений вплив протягу приповерхневої області вакуум-тверде тіло на поверхневі функції відгуку металів та напівпровідників. Отримані аналітичні залежності для дійсної та уявної частин поверхневої функції відгуку при моделюванні ...
959208
   Поверхневі комплекси активованого вугілля / В.Є. Діюк, В.Л. Бударін, Л.М. Гомонюк, В.К. Яцимирський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-48. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Методами ІЧ-спектроскопії та термогравіметрії визначено будову, кількість і стійкість функціональних груп і комплексів на поверхні кісточкового активованого вугілля (КАВ). Установлено, що фенольні групи поверхні заміщуються на атоми хлору та ...
959209
   Поверхневі моди в багатошарових малих частинках еліпсоїдальної форми / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Л.М. Білокриницька, С.В. Шостак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 416-425. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В електростатичному наближенні знайдено відгук малих багатошарових частинок (наночастинок) у вигляді системи конфокальних еліпсоїдів загального вигляду з різними діелектричними проникностями. Розв"язки відповідних задач теорії потенціалу отримано з ...
959210
   Поверхневі моди малих частинок межі розділу фаз / В.В. Гоженко, Ю.С. Гончарук, Л.Г. Гречко, Л.Ю. Куницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 406-416. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто електродинамічний відгук на зовнішнє електричне поле системи малих частинок (наночастинок) над поверхнею твердого тіла. Розраховано і проаналізовано вплив поверхні на поляризовність окремої частинки. Визначені частоти поверхневих мод такої ...
959211
  Гречко Л.Г. Поверхневі плазмони двох частинок з врахуванням мультипольної взаємодії між ними в електричному полі / Л.Г. Гречко, С.В. Шостак, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Було обчислено спектр поверхневих плазмонів двох металевих частинок в електричному полі Е. Вивчено електродинамічний відгук системи малих частинок на зовнішнє електричне поле Е. Проведено розрахунок результуючого електричного поля для системи сферичних ...
959212
  Гресь Валерія Юріївна Поверхневі процеси, що викликають деградацію спектрометричних характеристик сцинтиляторів NaI(TI) i CsI(Na) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.01 / Гресь В. Ю.; НАНУ, Наук.-техн. концерн "Інститут монокристалів". – Харків, 2002. – 18 с.
959213
  Мозгова О.О. Поверхневі розширення графів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-41. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Визначено поняття поверхневого розширення, уведено відношення еквівалентності поверхневих розширень та підраховано число відповідних класів еквівалентності.
959214
  Пека Г.П. Поверхневі та контактні явища у напівпровідниках / Г.П. Пека, В.І. Стріха. – Київ : Либідь, 1992. – 240 с.
959215
  Утебаев Д. Поверхневі хвилі Релея в пружно-пористому моментному півпросторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-60. – (Кібернетика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу поширення хвиль. Виписано рівняння динаміки. Проведено дослідження залежностей розв"язків від параметрів. The problem of waves expansion is considered. The dynamic equations are extracted. The decision depending on operation factors ...
959216
  Сминтина В.А. Поверхневі явища в напівпровідниках : підручник / Валентин Сминтина ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 223, [1] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 208-214. – Бібліогр.: с. 200-201. – ISBN 978-617-689-162-8
959217
  Снітко О.В. Поверхневі явища у напівпровідниках. / О.В. Снітко, А.В. Саченко. – Київ : Знання, 1974. – 47с.
959218
  Паршикова Т.В. Поверхнево-активні речовини як фактор регуляції розвитку водоростей / Т.В.Паршикова; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 276с. – ISBN 966-306-083-8
959219
  Спаська О.А. Поверхнево-активні системи для мінімізації випаровування вуглеводневих рідин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Спаська Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
959220
  Граве Д.О. Поверхні Riemann-a і теорія електрики = Die Riemann"schen Oberflachen und die Elektrizitatstheorie. D.Grawe / Д.О. Граве. – Київ : [Б. в.], 1935. – С. 3-15. – Окр.відб.: Журнал ін-ту математики Української АН №1, 1935р.
959221
  Граве Д.О. Поверхні Riemann-а і теорія електрики / Д.О. Граве, 1935. – 15с.
959222
  Палієнко Е.Т. Поверхні вирівнювання Кримського півострова як критерії для зіставлення рельєфоутворення та осадконагромадження // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 3-10 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географії ; Вип. 16)
959223
  Рыков В.И. Поверхносная энергия и некоторые физико-химические свойства жидкости : Дис... докт. хим.наук: / Рыков В.И.;. – К, 1970. – 295л. – Бібліогр.:л.266-295
959224
  Кузнецов А.Я. Поверхностаная электропроводность стекол. : Автореф... Доктора хим.наук: / Кузнецов А.Я.; Гос.ордена Ленина оптич.ин-т. – Л, 1956. – 19л. – Бібліогр.:с.19
959225
  Матевосян Л.А. Поверхности в приводимых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Матевосян Л.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 15л.
959226
  Мордашова Г.Ф. Поверхности второго порядка / Г.Ф. Мордашова. – Горький, 1967. – 19с.
959227
   Поверхности выравнивания. – Иркутск
Выпуск 3. – 1970. – 142с.
959228
   Поверхности выравнивания. – Москва : Наука, 1973. – 263с.
959229
   Поверхности выравнивания. – Иркутск
Выпуск 2. – 1975. – 136с.
959230
   Поверхности выравнивания и коры выветривания. – Москва, 1976. – 199с.
959231
   Поверхности выравнивания и коры выветривания на территории СССР. – М., 1974. – 443с.
959232
  Тимофеев Д.А. Поверхности выравнивания суши / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1979. – 270 с.
959233
  Дьяченко З.Н. Поверхности гамма-распределения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дьяченко З.Н.; Объед.учен.сове.ин-тов математики, кибернетики и Глав.асрон.обсерватории АН УССР. – К, 1962. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
959234
  Бехштедт Ф. Поверхности и границы раздела полупроводников / Ф. Бехштедт, Р. Эндерлайн. – Москва : Мир, 1990. – 488 с.
959235
  Карпова В.С. Поверхности и конгуренции прямых пространств S3 и S3II : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.04 / Карпова В.С.; Казан. ГУ. – Казань, 1973. – 12-14л. – Бібліогр.:с.12-14
959236
  Цишанг Х. Поверхности и разрывные группы / Х. Цишанг. – М., 1988. – 684с.
959237
  Белоусова В. Поверхности Клиффорда. : Дис... наук: / Белоусова В.;. – 93л.
959238
  Зражевская А.М. Поверхности неотрицательной кривизны с регулярной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зражевская А.М.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1961. – 7л.
959239
  Погорелов А.В. Поверхности ограниченной внешней кривизны / А.В. Погорелов. – Харьков, 1956. – 128 с.
959240
  Косачевская Е.А. Поверхности переноса в классе винтовых поверхностей евклидова и неевклидовых пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Косачевская Е. А. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1965. – 7 с. – Бібліогр. : с. 7
959241
  Бланк Я.П. Поверхности переноса и их обобщения . : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Бланк Я.П.; М-во высш.образования СССР. – Харьков, 1950. – 8 с.
959242
  Гамаля И.А. Поверхности потенциальной энергии делящихся ядер в квазиклассическом приближении : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Гамаля И.А.; Томский политехнич. ин-т. Науч.-иссл. ин-т ядерной физики, электроники и автоматики. – Томск, 1970. – 17л.
959243
  Тихомиров В.А. Поверхности потенциальной энергии для реакции -- системы : Автореф... кканд. хим.наук: 02.073 / Тихомиров В. А.; науч.- иссл. физ. хим. ин-т. – М., 1972. – 23л.
959244
   Поверхности раздела в металлических композитах.. – М.
1. – 1978. – 1-438с.
959245
   Поверхности явления в металлах и сплавах и их роль в процессах порошковой металлургии.. – К., 1961. – 216с.
959246
   Поверхностная диффузия и растекание. – Москва : Наука, 1969. – 283с.
959247
  Герцрикен С.Д. Поверхностная диффузия ртути в олове и влияние термообработки / С.Д. Герцрикен, А. Быховский, 1955. – [4] c. – Отд. оттиск : Физический сборник КУ, № 7, 1955
959248
  Зандберг Э.Я. Поверхностная ионизация / Э.Я. Зандберг, Н.И. Ионов. – Москва : Наука, 1969. – 432 с.
959249
  Юсифов Фаррух Коджа оглы Поверхностная ионизация молекул щелочно-галоидных солей на иридии с углеродным покрытием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Юсифов Фаррух Коджа оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
959250
  Зандберг Э.Я. Поверхностная ионизация с образованием положительных ионов на поликристаллических металлах в электрическом поле : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Зандберг Э.Я.; Акад. наук СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Ленинград, 1963. – 24л.
959251
  Лебедева Е.Н. Поверхностная ионизация цезия на вольфраме в пороговой области температур : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Лебедева Е.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 13 с.
959252
  Пашицкий Э.А. Поверхностная сверхпроводимость на гетеропереходах в слоистых полупроводниковых структурах / Э.А. Пашицкий. – К., 1968. – 16с.
959253
  Коноплева В.П. Поверхностная фотометрия комет / В.П. Коноплева. – Киев : Наукова думка, 1977. – 266 с.
959254
  Буктир Монсеф Поверхностная циркуляция Восточного Средиземноморья по спутниковым измерениям высоты и ветра / Буктир Монсеф, Абденадер Джэйн, Джауэр Джебали // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 1. – С. 144-153 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
959255
  Яцимирский В.К. Поверхностная энергия и активность катализаторов синтеза аммиака : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Яцимирский В.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 23 с.
959256
  Яцимирский В.К. Поверхностная энергия и активность катализаторов синтеза аммиака : Дис... канд. хим.наук: / Яцимирский В.К.; КГУ. Каф-ра физической химии. – Киев, 1968. – 180л. – Бібліогр.:л.133-142
959257
  Яковлева Г.С. Поверхностная энергия и закон соответственных состояний : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Яковлева Г.С.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 14л.
959258
  Рыков В.И. Поверхностная энергия и некоторые физ. хим. свойства жидкости : Автореф... доктор хим.наук: 073 / Рыков В.И.; КГУ. – Киев, 1970. – 20л.
959259
  Темроков А.И. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение ионных кристаллов и некоторых их расплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Темроков А. И.; Кабард. Балк. ун-т. – Нальчик, 1970. – 15л.
959260
  Кумыков Вячеслав Кеншаубиевич Поверхностная энергия и поверхностное натяжение некоторых тугоплавких металлов в твердом состоянии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Кумыков Вячеслав Кеншаубиевич; Кабардино-Балкарский ун-т. – Нальчик, 1974. – 24л.
959261
  Дигилов Р.М. Поверхностная энергия переходных металлов в твердом состоянии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.15 / Дигилов Р.М.; Кабард-Балкар.гос.ун-т. – Нальчик, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
959262
  Кузнецов В.Д. Поверхностная энергия твердых тел / В.Д. Кузнецов. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 220 с.
959263
  Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества : Свойства и применение / А.А. Абрамзон. – Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1975. – 246 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
959264
   Поверхностно-активные вещества : справочник / под ред. д-ра техн. наук А.А. Абрамзона и канд. техн. наук Г.М. Гаевого. – Ленинград : Химия, 1979. – 376 с.
959265
  Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества : Синтез, анализ, свойства, применение : [учеб. пособие для вузов] / А.А. Абрамзон [и др.] ; под ред. А.А. Абрамзона. – Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1988. – 199, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. с. 200. – ISBN 5-7245-0001-9
959266
  Саввин С.Б. и др. Поверхностно-активные вещества / С.Б. и др. Саввин. – М., 1991. – 249с.
959267
   Поверхностно-активные вещества в народном хозяйстве.. – М., 1989. – 46с.
959268
  Елисеев С.А. Поверхностно-активные вещества и биотехнология / С.А. Елисеев, Р.В. Кучер. – Киев : Наукова думка, 1991. – 116 с. : ил. – Библиогр.: с. 113-114. – ISBN 5-12-001750-9
959269
  Кравцов А.В. Поверхностно-активные вещества как инструменты исследования биомембран / А.В. Кравцов, И.Р. Алексеенко; АНУ. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – Киев : Наукова думка, 1993. – 264 с. – ISBN 5-12-004194-9
959270
   Поверхностно-активные вещества: Синтез, свойства и прим.. – Калинин, 1987. – 162с.
959271
   Поверхностно-активные вещества: Синтез, свойства и применение.. – Тверь, 1991. – 143с.
959272
  Борищак Ольга Алексеевна Поверхностно-активные комплексные соединения типа металл-2, 2-дипиридиланион и применение их в полярографическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Борищак Ольга Алексеевна; Днепропетровский хим.-тех-нол. ин-т. – Днепропетровск, 1981. – 17л.
959273
  Шварц А.М. Поверхностноактивные вещества и моющие средства / А.М. Шварц. – 2-е изд., расшир. – Москва, 1960. – 555 с.
959274
  Равич М.Б. Поверхностное горение и использование продуктов сгорания / М.Б. Равич. – М.Л., 1942. – 184с.
959275
  Шипилов А.В. Поверхностное мышление и самодостаточное бытие: специфика античности // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 64-77. – ISSN 0236-2007
959276
  Ниженко В.И. Поверхностное натяжение жидких металлов и сплавов (одно- и двухкомпонентные системы) / В.И. Ниженко, Л.И. Флока. – М., 1981. – 208с.
959277
  Пугачевич П.П. Поверхностное натяжение и адсорбция в металлических растворах. : Автореф... доктор хим.наук: / Пугачевич П.П.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1964. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
959278
  Зейлигер Д.О. Поверхностное натяжение и адсорбция на границе раздела ртуть (водные растворы солей) : Автореф... канд. хим.наук: / Зейлигер Д.О.; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1951. – 16 с.
959279
  Пашков В.В. Поверхностное натяжение и межмолекулярное взаимодействие в ожиженных газах и их растворах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 040 / Пашков В.В.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
959280
  Елисеева А.Ф. Поверхностное натяжение и молярные объемы расплавов некоторых нитратных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Елисеева А.Ф.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 26л.
959281
  Озниев Данил Тимсиевич Поверхностное натяжение и переохлаждение металлических расплавов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.14 / Озниев Данил Тимсиевич; МВ и ССО РСФСР. Чечено-ингушский гос. ун-т. – Грозный, 1985. – 170л. – Бібліогр.:л.160-170
959282
  Бегляров Э.М. Поверхностное натяжение и состав поверхностного слоя растворов молекул разных размеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Бегляров Э.М.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
959283
  Космеан К.К. Поверхностное натяжение модифицированных чугунов : Автореф... канд. техн.наук: / Космеан К. К.; КПИ. – К., 1965. – 24л.
959284
  Гурвич Ю.В. Поверхностное натяжение расплавов некоторых нитритных и нитрит-нитратных систем. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Гурвич Ю.В.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 38л.
959285
  Гохштейн А.Я. Поверхностное натяжение твердых тел и адсорбция / А.Я. Гохштейн. – М., 1976. – 399 с.
959286
  Алячагиров Б.Б. Поверхностное натяжение, плотность и работа выхада электрона некоторых бинарных металлических расплавов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.05 / Алячагиров Б. Б.; Каб-Балк.ГУ. – Нальчик, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
959287
  Карамурщзов Б.С. Поверхностное натяжение, плотность и работа выхода электрона лекгоплавких бинарных систем на оснвое Галлия : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.15 / Карамурщзов Б.С.; Кабард.-Балк.ГУ. – Нальчик, 1975. – 19л.
959288
  Константинов В.А. Поверхностное натяжение, структура и микротвердость сплавов: свинец-калий, свинец-натрий, свинец-кальций : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Константинов В.А.; Московский ордена Ленина гос. университет имени М.В.Ломоносова. – Москва, 1950. – 8 с.
959289
  Мелков Г.А. Поверхностное сопротивление монокристаллических пленок Y-Ba-Cu-O в магнитном поле / Г.А. Мелков, И.Л. Заболоцкий // УФЖ. – №3
959290
  Дэвисон С. Поверхностные (таммовские) состояния : пер. с англ. / С. Дэвисон, Левин Дж. – Москва : Мир, 1973. – 232 с.
959291
  Красильников В.А. Поверхностные акустические волны / В.А. Красильников, В.В. Крылов. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
959292
  Бирюков С.В. и др. Поверхностные акустические волны в неоднородных средах / С.В. и др. Бирюков. – Москва : Наука, 1991. – 414с.
959293
   Поверхностные акустические волны. : Пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 390с.
959294
  Иванов И.Н. Поверхностные воды СССР / И.Н. Иванов, М.В. Крашенинников. – Иркутск, 1988. – 216с.
959295
   Поверхностные воды Южного Казахстана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 411с.
959296
  Хейсин Дмитрий Евгеньевич Поверхностные волны в море, покрытом льдом, и упругие колебания ледяного покрова : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 051 / Хейсин Дмитрий Евгеньевич; Аркт. и антаркт. науч.-иссслед. ин-т. – Л., 1968. – 39л.
959297
   Поверхностные волны в обратных задачах сейсмологии.. – Ереван, 1987. – 232с.
959298
  Гольдштейн Р.В. Поверхностные волны и резонансные явления в упругих телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 923 / Гольдштейн Р.В.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1968. – 9л.
959299
  Ильчишина Д.И. Поверхностные волны, возникающие при соударении упругих тел : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Ильчишина Д.И. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 10 с.
959300
  Ильчишина Д.И. Поверхностные волны, возникающие при соударении упругих тел. : Дис... канд. физико-мат.наук: / Ильчишина Д.И.; КПИ. – К., 1969. – 96л. – Бібліогр.:л.91
959301
  Адрианова Н.Т. Поверхностные годографы отражений волн при дипольном синтезировании приема апертур // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1988. – С. 65-69. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геология ; № 7)
959302
  Гун, Оттон, фон Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию 1806 года. – М., 1806. – 35с.
959303
  Гун, Оттон, фон Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию в октябре 1805 года. – М., 1806. – 124с.
959304
  Гун, Оттон, фон Поверхностные замечания по дороге от Москвы в Малороссию в осени 1805 года. – М., 1806. – /6/, 60с.
959305
  Черкесов Л.В. Поверхностные и внутренние волны. / Л.В. Черкесов. – К., 1973. – 247с.
959306
   Поверхностные и внутренние волны.. – Севастополь, 1979. – 206с.
959307
   Поверхностные и внутренние волны.. – Севастополь, 1981. – 138с.
959308
   Поверхностные и внутренние гравитационные волны.. – Киев, 1989. – 144с.
959309
  Левшин А.Л. Поверхностные и каналовые сейсмические волны / А.Л. Левшин. – М, 1973. – 176с.
959310
  Кондратенко А.Н. Поверхностные и объемные волны в ограниченной плазме / А.Н. Кондратенко. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 207 с.
959311
  Раджабов Т.Д. Поверхностные и противоповерхностные сорбционные явления при взаимодействии заряженных частиц с твердыми телами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Раджабов Т.Д.; Ин-т атомной энергии. – М, 1979. – 43л.
959312
  Болтянская Э.В. Поверхностные клеточные структуры у Azotobacter chroococcum : Автореф... канд. биол.наук: / Болтянская Э. В.; МГУ. – М., 1968. – 23л.
959313
  Силаков В.П. Поверхностные колебания магнитоактивной плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Силаков В.П.; Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
959314
   Поверхностные методы ионизации в масс-спектрометрии. – Уфа : АН СССР, 1986. – 72с.
959315
  Озниев Д Поверхностные натяжение и переохлаждение металлических расплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.14 / Озниев Д Т.; МВССО УССР, КГУ. – К, 1987. – 19л.
959316
   Поверхностные пленки воды в дисперсных структурах.. – М., 1988. – 278с.
959317
  Дмитрук Н.Л. Поверхностные поляритоны в полупроводниках и диэлектриках / Н.Л. Дмитрук, В.Г. Литовченко, В.Л. Стрижевский; Акад. наук Украинской ССР; Ин-т полупроводников. – Киев : Наукова думка, 1989. – 376с. – ISBN 5-12-000503-9
959318
  Лескова Тамара Александровна Поверхностные поляритоны в спектрах рассеяния света и низкотемпературной люминесценции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Лескова Тамара Александровна; Ин-т спектроскопии АН СССР. – М., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
959319
   Поверхностные поляритоны. Электромагнитные волны на поверхностях и границах раздела сред. – Москва : Наука, 1985. – 525с.
959320
  Небылицын Б.Д. Поверхностные процессы при кристаллизации сульфата бария : Автореф... канд. хим.наук: 084 / Небылицын Б.Д.; МГУ. Химич. фак-т. – Москва, 1972. – 12л.
959321
  Першенков В.С. Поверхностные радиационные эффекты в элементах интегральных микросхем / В.С. Першенков. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 255 с.
959322
  Марселен А. Поверхностные растворы / А. Марселен. – Москва ; Ленинград, 1936. – 164 с.
959323
  Кировская И.А. Поверхностные свойства алмазоподобных полупроводников / И.А. Кировская. – Томск, 1984. – 116с.
959324
  Кировская И.А. Поверхностные свойства алмазоподобных полупроводников / И.А. Кировская. – Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1984. – 140 с.
959325
  Кировская И.А. Поверхностные свойства алмазоподобных полупроводников / И.А. Кировская. – Иркутск, 1988. – 167с.
959326
  Саввин В.С. Поверхностные свойства амальгам теллия, свинца и висмута : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.15 / Саввин В. С. ; МВ и ССО РСФСР , Калинин. ГУ. – Калинин, 1979. – 17 с.
959327
  Аристова Валерия Григорьевна Поверхностные свойства аэросила как наполнителя кремнийорганических систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.11, 02.00.04 / Аристова Валерия Григорьевна; МОск. хим.-технол. ин-т. – М., 1981. – 22л.
959328
  Боонстра А. Поверхностные свойства германия и кремния : пер. с англ. / А. Боонстра. – Москва : Мир, 1970. – 176 с.
959329
  Хантадзе Д.В. Поверхностные свойства и плотности двойных расплавов железа, кобальта и никеля с бором. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хантадзе Д.В.; АН УССР.Ин-т проблем материаловедения. – К, 1965. – 16л.
959330
  Ухов В.Ф. Поверхностные свойства и плотности сплавов на основе палладия : Автореф... канд. техн.наук: 322 / Ухов В.Ф.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1968. – 23л.
959331
   Поверхностные свойства полупроводников. – Москва : Издательство АН СССР, 1962. – 232 с.
959332
   Поверхностные свойства расплавов : Сб. науч. трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 316с.
959333
   Поверхностные свойства расплавов: Сб. науч. тр.. – Киев, 1982. – 315с.
959334
  Кожурков В.Н. Поверхностные свойства расслаивающихся жидких металлов. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.321 / Кожурков В.Н.; Уральский политехн.ин-т. – Свердловск, 1970. – 19л.
959335
   Поверхностные свойства твердых тел : Пер. с англ. – Москва : Мир, 1972. – 432с.
959336
  Касымов А.Х. Поверхностные свойства твердых тел, легированных ионной бомбардировкой / А.Х. Касымов. – Ташкент : Фан, 1987. – 100 с.
959337
   Поверхностные сейсмические волны в горизонтально-неоднородной земле.. – М., 1986. – 277с.
959338
  Братусь Татьяна Ивановна Поверхностные сергрегации и начальные стадии окисления некоторых аморфных металлических сплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Братусь Татьяна Ивановна ; АН УССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1985. – 20 с.
959339
  Дерягин Б.В. Поверхностные силы / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, В.М. Муллео; Щукин Е.Д. – Москва : Наука, 1985. – 399 с.
959340
   Поверхностные силы в тонких пленках : сб. докладов 2-й конф. / Дерягин Б.В. – Москва : Наука, 1979. – 235с.
959341
   Поверхностные силы в тонких пленках и дисперсных системах.. – М., 1972. – 328с.
959342
   Поверхностные силы в тонких пленках и устойчивость коллоидов. / Дерягин Б.В. – М., 1974. – 294с.
959343
   Поверхностные силы и граничные слои жидкостей / Дерягин Б.В. – М., 1983. – 228с.
959344
  Кургалин С Поверхностные спектроскопические факторы альфа-частиц и проблема альфа0кластерных уровной в тяжелых сферических и деформированных ядрах : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02. / Кургалин С, Д.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1981. – 18л.
959345
  Лебединцев А.А. Поверхностные течения Каспийского моря по определениям помощью свободно плавающих бутылок. / А.А. Лебединцев. – С.-Пб., 1906. – 23с.
959346
   Поверхностные химические соединения и их роль в явлениях адсорбации.. – М., 1957. – 367с.
959347
  Шомина Е.В. Поверхностные электромагнитные волны инфракрасного диапазона и их применение для спектроскопии сверхтонких пленок на поверхности металлов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шомина Е.В.; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – Троицк, 1980. – 24л.
959348
  Макаров Н.М. Поверхностные электронные состояния и высокочастотные свойства металлов в магнитном поле : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров Н. М.; Хар.ГУ. – Х., 1971. – 12л.
959349
  Монарха Ю.П. Поверхностные электроны в гелии при наличии внешних полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Монарха Ю.П.; АН УССр. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Х., 1976. – л.
959350
  Челидзе Т.Л. Поверхностные эффекты в диэлектрической спектроскопии гетерогенных систем. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.11 / Челидзе Т.Л.; АН УССР. Ин-т коллоидной химии и химии воды. – К., 1974. – 35л.
959351
  Рахманов С.Я. Поверхностные эффекты в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Рахманов С.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.8
959352
  Дубовский Л.Б. Поверхностные эффекты в металлах в магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Дубовский Л.Б.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – Москва, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.10
959353
  Лузинов И.А. Поверхностные эффекты в полимеризации дисперснонаполненного стирола. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Лузинов И.А.; Львов.политехн.ин-т. – Львов, 1990. – 20л.
959354
  Митчел Дж. Поверхностные эффекты в полупроводниковых приборах, вызванные радиацией / Дж. Митчел, Д. Уилсон. – Москва, 1970. – 94 с.
959355
  Недорезов С.С. Поверхностные эффекты в статистической термодинамике электронов проводимости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Недорезов С.С.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1966. – 9л.
959356
  Талмуд Д.Л. Поверхностные явления / Д.Л. Талмуд, С.Е. Бреслер. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1934. – 132 с.
959357
  Измайлова В.Н. Поверхностные явления в белковых системах / В.Н. Измайлова. – М., 1988. – 240с.
959358
  Покровский Н.Л. Поверхностные явления в жидких и твердых металлических растворах : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 073 / Покровский Н.Л. ; Моск. гос. ун-т , Хим. фак. – Москва, 1968. – 22 с. – Бібліогр.:с.21-22
959359
  Матвеенко В.Н. Поверхностные явления в жидких кристаллах / В.Н. Матвеенко, Е.А. Кирсанов. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 272 с. – ISBN 5-211-01655-6
959360
   Поверхностные явления в жидкостях и жидких растворах. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
вып. 1. – 1972. – 189с.
959361
   Поверхностные явления в жидкостях.. – Ленинград : Ленинградский университет, 1975. – 262с.
959362
  Кунин Л.Л. Поверхностные явления в металлах / Л.Л. Кунин. – М, 1955. – 304с.
959363
  Семеченко В.К. Поверхностные явления в металлах и сплавах. / В.К. Семеченко. – Москва, 1957. – 492 с.
959364
  Минаев Ю.А. Поверхностные явления в металлургических процессах / Минаев Ю.А. – Москва : Металлургия, 1984. – 152 с. – Библиогр.: с. 148-152 (168 назв.)
959365
   Поверхностные явления в полимерах.. – К., 1970. – 180с.
959366
  Свердлова А.М. Поверхностные явления в полупроводниках : Учеб. пособие для студ. физич. фак. / А.М. Свердлова; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1985. – 79с.
959367
  Киселев В.Ф. Поверхностные явления в полупроводниках и диэлектриках / В.Ф. Киселев. – Москва : Наука, 1970. – 400с.
959368
   Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах : 2-я Всесоюзная конференция. – Нальчик : Кабардино-Балкарское книжное изд-во, 1965. – 654с.
959369
   Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах : тезисы докладов 4 Всесоюзн. конф. – Кишинев : АН СССР, 1968. – 168с.
959370
   Поверхностные явления в расплавах и возникающих из них твердых фазах. – Кишинев : Издательство Кишиневского университета, 1974. – 270с.
959371
   Поверхностные явления в расплавах и процессах порошковой металлургии.. – К., 1963. – 460с.
959372
  Ибрагимов Х.И. Поверхностные явления в расплавах на основе ртути и металлов III-УА групп. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.704 / Ибрагимов Х.И.; АН УССР. Ин-тут проблем материаловедения. – К., 1980. – 31л.
959373
  Мартиросян А.Л. Поверхностные явления в растворах, содержащих полимерное вещество : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.15 / Мартиросян А.Л.; Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1975. – 24л.
959374
  Голосов Н.С. Поверхностные явления в упорядоченных твердых растворах со сверхструктурой LI2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Голосов Н.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
959375
  Беренштейн Г.В. Поверхностные явления в упругодеформированных твердых телах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Беренштейн Г.В.; ОГУ им.И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 15л.
959376
  Иванов Ю.Б. Поверхностные явления в ферми-жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Иванов Ю.Б. ; Ин-тут атомн. энергии им. И.В. Курчатова. – Москва, 1981. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
959377
   Поверхностные явления и адсорбция. – Кишинев, 1972. – 104с.
959378
  Абрамзон А.А. Поверхностные явления и поверхностно-активные вещества : справочник / [А.А. Абрамзон, Л.Е. Боброва, Л.П. Зайченко и др.]; под ред. А.А. Абрамзона, Е.Д. Щукина. – Ленинград : Химия, Ленинградское отделение, 1984. – 392 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
959379
   Поверхностные явления и фазовые превращения в конденсированных пленках. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 276с. – На тит. листе: К 200-летию Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – ISBN 966-623-243-Х
959380
   Поверхностные явления на границах конденсированных фаз : сб. науч. трудов. – Нальчик : Издательство Кабардино-Балкарского университета, 1983. – 176с.
959381
  Тарасевич Ю.И. Поверхностные явления на дисперсных материалах = Surface phenomena on disperse materials / Ю.И. Тарасевич ; НАНУ ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 2011. – 391 с. : илл., табл. – Парал. тит. л. на англ. языке. – ISBN 978-966-00-1137-3
959382
  Рябов В.Р. Поверхностные явления при сварке металлов / В.Р. Рябов. – Киев. – 240 с.
959383
  Пацкевич И.Р. и др. Поверхностные явления при сварке металлов / И.Р. и др. Пацкевич. – К., 1991. – 240с.
959384
  Перов А.П. Поверхностный импеданс олова в сильном магнитном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 048 / Перов А.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
959385
  Менде Ф.Ф. Поверхностный импеданс сверхпроводников / Ф.Ф. Менде, А.И. Спицын. – Киев : Наукова думка, 1985. – 240 с.
959386
  Мелков Г.А. Поверхностный импеданс эпитаксиальных пленок ВТСП в смешаном состоянии / Г.А. Мелков, А.Л. Касаткин, В.Ю. Малышев // ФНТ. – №9
959387
  Зубов В.Е. Поверхностный магнетизм гематита. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Зубов В.Е.; МГУ. – М., 1975. – 21л.
959388
  Балакирев М.К. Поверхностный осциллятор в произвольных магнитных полях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.049 / Балакирев М.К. ; АН СССР. – Новосибирск, 1971. – 12 с.
959389
  Нейман Л.Р. Поверхностный эффект в ферромагнитных телах / Л.Р. Нейман. – Москва ; Ленинград : ГЭИ, 1949. – 190 с.
959390
  Ткаченко Г.И. Поверхностный эффект и потери энергии в ферромагнетиках во вращающихся магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Ткаченко Г.И.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 23л.
959391
  Шварц А. Поверхностоактивные вещества, их химия и техническое применение. / А. Шварц, Д. Перри. – М., 1953. – 544с.
959392
   Поверхность-89 : тезисы докладов всесоюзн. конф. (п.г.т. Черноголовка, Моск. обл.). – Черноголовка : ИФТТ, 1989. – 233с.
959393
  Поликар А. Поверхность / А. Поликар. – М, 1975. – 110с.
959394
   Поверхность. – Москва
№ 1. – 1996
959395
   Поверхность = Поверхня=Surface : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Киев, 1992-. – ISBN 978-966-00-0834-1
Вып. 7 (22). – 2015. – 358 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
959396
   Поверхность выравнивания гор Сибири. – Новосибирск, 1971. – 201с.
959397
  Абдурагимов Г.А. Поверхность кристалла и эпитаксия / Г А. Абдурагимов ; отв. ред. А.З. Эфендиев ; Северо-Кавказский науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1987. – 198, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 175-197
959398
   Поверхность Марса. – Москва : Наука, 1980. – 238с.
959399
  Лебедев Р.В. Поверхность натяжения и адсорбции в растоврах щелочных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лебедев Р. В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 14л.
959400
  Быстрицкая П.М. Поверхность палеозоя и ее значение для поисково-разведочных работ на нефть и газ в Саратовском Поволжье. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Быстрицкая П.М.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1966. – 29л.
959401
  Крэкнелл А. Поверхность Ферми. Понятие поверхности Ферми, её определение и использование в физике металлов / А. Крэкнелл, К. Уонг; Пер.с англ.Г.И.Бабкина и В.А.Гаспарова. – Москва : Атомиздат, 1978. – 352с.
959402
  Клюкина Н.Г. Поверхность, структура и адсорбционные свойства активных масс щелочного аккумулятора. : Автореф... канд. хим.наук: / Клюкина Н.Г.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1955. – 13л.
959403
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2004
959404
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2004
959405
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2004
959406
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2004
959407
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2004
959408
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2004
959409
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2005
959410
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2005
959411
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2005
959412
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2005
959413
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2005
959414
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2005
959415
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2005
959416
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2005
959417
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2005
959418
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2005
959419
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2005
959420
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2005
959421
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2006
959422
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2006
959423
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2006
959424
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2006
959425
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2006
959426
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2006
959427
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2006
959428
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2006
959429
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2006
959430
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2006
959431
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2006
959432
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2006
959433
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2007
959434
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2007
959435
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2007
959436
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2007
959437
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2007
959438
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2007
959439
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2007
959440
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2007
959441
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2007
959442
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2007
959443
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2007
959444
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2007
959445
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2008
959446
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2008
959447
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2008
959448
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2008
959449
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2008
959450
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2008
959451
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2008
959452
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2008
959453
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2008
959454
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2008
959455
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2008
959456
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2008
959457
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 1. – 2009
959458
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 2. – 2009
959459
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 3. – 2009
959460
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 4. – 2009
959461
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 5. – 2009
959462
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 6. – 2009
959463
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 7. – 2009
959464
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 8. – 2009
959465
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 9. – 2009
959466
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 10. – 2009
959467
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 11. – 2009
959468
   Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования / РАН. – Москва : Наука, 1982-. – ISSN 0207-3528
№ 12. – 2009
959469
  Медина В.С. Поверхня Землі та головні риси її будови / В.С. Медина. – Львів, 1960. – 76с.
959470
  Чекунов А.В. Поверхня Конрада і деякі основні риси будови та еволюції земної кори України й суміжних регіонів / А.В. Чекунов, 1967. – С. 96-111. – Окр. відбиток
959471
  Шухрат Поверь в мою любовь. / Шухрат. – Ташкент, 1981. – 189с.
959472
  Ламберов А.Г. Поверь человеку / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1965. – 110с.
959473
  Даль В.И. Поверья, суеверия и предрассудки русского народа / Владимир Даль ; рисунки Ивана Билибина, Виктора Васнецова. – Москва : Эксмо, 2008. – 736с., [ 12л. илл. ] : илл. – ISBN 978-5-699-24899-5
959474
  Крупин В.Н. Повеси и рассказы / В.Н. Крупин. – М, 1985. – 318с.
959475
  Підпалий В.О. Повесіння : поезії / В.О. Підпалий. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 90 с.
959476
  Станев Е. Повест за една гора. / Е. Станев. – София, 1955. – 160с.
959477
  Вахитова Т.М. Повествование в рассказах В.Астафьева "Царь-рыба" / Т.М. Вахитова. – Москва, 1988. – 68 с.
959478
  Ермушкин Владимир Григорьевич Повествование в рассказах и очерках В.Г.Короленко 80-90-х годов ХІХ века. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Ермушкин Владимир Григорьевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1979. – 16л.
959479
  Аристакэс Ластивертци Повествование вардапета Аристакэса Ластиветци. / Аристакэс Ластивертци. – Москва, 1968. – 195с.
959480
  Хотимский Б.И. Повествования разных времен / Б.И. Хотимский. – М, 1989. – 223с.
959481
  Лихачева Л.Н. Повествовательная точка зрения как художественный прием и его языковая характеристика. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лихачева Л.Н.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1976. – 20л.
959482
  Кононенко Е.В. Повествовательные стратегии прозы М. Спарк: принцип карнавализации (на материале романа "Аббатиса Кпуская" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 111-121. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
959483
  Крекотень В.И. Повествовательные элементы произведений Антония Радивиловского. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крекотень В.И.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1963. – 17л.
959484
  Доватур А. Повествовательный и научный стиль Геродота / А. Доватур. – Л, 1957. – 202с.
959485
  Кестен С.А. Повествовательный стиль автобиографических произведений Л.Ренна. (на уровне синтаксиса) : Автореф... канд. филол.наук: / Кестен С.А.; Моск. ин-т иностр. яз. – М., 1971. – 25л.
959486
  Белецкий А.И. Повествовательный элемент в "Вертограде" Симеона Полоцкого" / А.И. Белецкий. – Х., 1933. – [10] с.
959487
  Кулиш П.А. Повести / Издал Кулиш П.А. – Санкт-Петербург : Кулиш П.А.
Т.3 : Воспоминания детства Николая М. – 1860. – 412с.
959488
  Кулиш П.А. Повести / Издал Кулиш П.А. – Санкт-Петербург : Кулиш П.А.
Т.4 : Майор. Потомки Заднепровских Гайдамак. – 1860. – 323с.
959489
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1935. – 325с.
959490
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1935. – 269с.
959491
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1936. – 287с.
959492
  Крымов Ю. Повести / Ю. Крымов. – М, 1948. – 336с.
959493
  Платошкин М.Н. Повести / М.Н. Платошкин. – Л., 1948. – 368с.
959494
  Пушкин А.С. Повести / А.С. Пушкин. – Ярославль, 1949. – 336с.
959495
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – К.-Х., 1949. – 520с.
959496
  Тардов М.С. Повести / М.С. Тардов. – Киев : Радянський письменник, 1949. – 296с.
959497
  Куприн А.И. Повести / А.И. Куприн. – Рига, 1949. – 228с.
959498
  Кузнецова А.А. Повести / А.А. Кузнецова. – М., 1949. – 223с.
959499
  Василенко И.Д. Повести / И.Д. Василенко. – Ростов, 1949. – 440с.
959500
  Шевченко Т. Повести / Тарас Шевченко. – Київ : Радянський письменник
Кн. 1 : Близнецы. Художник. – 1949. – 231 с.
959501
  Шевченко Т. Повести / Т. Шевченко. – Київ : Радянський письменник
Кн.2 : Прогулка с удовольствием и не без морали.Княгиня.Музыкант. – 1949. – 236 с.
959502
  Шевченко Т. Повести / Т. Шевченко. – Київ : Радянський письменник
Кн.3 : Несчастный.Капитанша.Наймичка.Варнак. – 1949. – 221 с.
959503
  Гайдар А.П. Повести / А.П. Гайдар. – Москва, 1950. – 368с.
959504
  Шевченко Т.Г. Повести / Т.Г. Шевченко. – Москва, 1950. – 184с.
959505
  Тургенев И.С. Повести / И.С. Тургенев. – Таллин, 1950. – 259с.
959506
  Гветадзе Р. Повести / Р. Гветадзе. – Тбилиси, 1950. – 283 с.
959507
  Козаченко В.П. Повести / В.П. Козаченко. – Москва : Советский писатель, 1950. – 228с.
959508
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – М., 1950. – 151с.
959509
  Намсараев Х.Н. Повести / Х.Н. Намсараев; пер. с бурят-монгол. – Москва : Советский писатель, 1950. – 156 с.
959510
  Пушкин А.С. Повести / А.С. Пушкин. – Москва, 1951. – 354 с.
959511
  Трублаини М. Повести / М. Трублаини. – Киев : Молодь, 1951. – 580с.
959512
  Козаченко В. Повести / В. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 323с.
959513
  Донченко О. Повести / О. Донченко. – Киев, 1951. – 392 с.
959514
  Баныкин В.И. Повести / В.И. Баныкин. – Куйбышев, 1952. – 236с.
959515
  Шевченко Т. Повести / Т. Шевченко. – Київ, 1952. – 528с.
959516
  Гайдар А.П. Повести / А.П. Гайдар. – М.-Л., 1953. – 319с.
959517
  Катерли Е.И. Повести / Е.И. Катерли. – Ленинград, 1953. – 592с.
959518
  Крымов Ю. Повести / Ю. Крымов. – М, 1953. – 344с.
959519
  Леберехт Г.Ф. Повести / Г.Ф. Леберехт. – Москва : Гослитиздат, 1953. – 336 с.
959520
  Мугуев Х.-М. Повести / Х.-М. Мугуев. – М., 1953. – 768с.
959521
  Мартинов И. Повести / И. Мартинов. – М, 1954. – 104с.
959522
  Квитка-Основьяненко Повести / Квитка-Основьяненко. – Киев : Радянський письменник, 1954. – 592с.
959523
  Замойский П.И. Повести / П.И. Замойский. – Москва : Советский писатель, 1954. – 652с.
959524
  Смирнов В.А. Повести / В.А. Смирнов. – Москва : Советский писатель, 1954. – 624с. – В кн.: Открытие мира. Сыновья
959525
  Пришвин А.С. Повести / А.С. Пришвин. – М., 1954. – 496с.
959526
  Шевченко Т.Г. Повести / Т.Г. Шевченко. – Молотов, 1954. – 176с.
959527
  Шенгелая Д.К. Повести / Д.К. Шенгелая. – Тбилиси : Заря Востока, 1955. – 244 с.
959528
  Колесников М. Повести / М. Колесников. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – с.
959529
  Филиппова К. Повести / К. Филиппова. – Свердловск, 1955. – 388с.
959530
  Кассиль Л.А. Повести / Л.А. Кассиль. – М., 1955. – 511с.
959531
  Гафури М. Повести / М. Гафури; пер. с башк. А.Борщаговского. – Москва : Советский писатель, 1955. – 360 с.
959532
  Кирпищикова А.А. Повести / А.А. Кирпищикова. – Молотов, 1956. – 747с.
959533
  Крашевский Ю.И. Повести / Ю.И. Крашевский. – Москва, 1956. – 348с.
959534
  Фиш Г.С. Повести / Г.С. Фиш. – М, 1956. – 607с.
959535
  Соколов-Микитов Повести / Соколов-Микитов. – М., 1956. – 753с.
959536
  Станюкович К.М. Повести / К.М. Станюкович. – Курск, 1956. – 303с.
959537
  Шевченко Т.Г. Повести / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1956. – 724с.
959538
  Лыньков М.Т. Повести / М.Т. Лыньков; пер. Р.Рубиной. – Минск : Госиздат БССР, 1957. – 199 с.
959539
  Лассила М. Повести / М. Лассила. – Петрозаводск, 1957. – 440с.
959540
  Алтаев Ал. Повести / Ал. Алтаев. – Москва, 1957. – 632с.
959541
  Галавач П.Р. Повести / П.Р. Галавач; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1958. – 307 с.
959542
  Гроссман В.С. Повести / В.С. Гроссман. – М., 1958. – 544с.
959543
  Лессинг Д. Повести / Д. Лессинг. – М., 1958. – 301с.
959544
  Миямото Ю. Повести / Ю. Миямото. – М, 1958. – 431с.
959545
  Шенгелая Д.К. Повести / Д.К. Шенгелая; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1958. – 264 с.
959546
  Чэнь Дэн-кэ Повести / Чэнь Дэн-кэ. – М, 1958. – 231с.
959547
  Гальдос Бенито Перес Повести / Гальдос Бенито Перес. – Ленинград : Печатный Двор, 1958. – 596 с.
959548
  Борзенко С.А. Повести / С.А. Борзенко. – М., 1959. – 398с.
959549
  Прилежаева М.П. Повести / М.П. Прилежаева. – М, 1959. – 503с.
959550
  Прилежаева М.П. Повести / М.П. Прилежаева. – М, 1959. – 503с.
959551
  Мординов Н.Е. Повести / Н.Е. Мординов. – Москва : Советский писатель, 1960. – 194 с.
959552
  Майлин Б. Повести / Б. Майлин; пер. с каз. М.Юфит. – Москва : Советский писатель, 1960. – 486 с.
959553
  Дубов Н.И. Повести / Н.И. Дубов. – М, 1960. – 672с.
959554
  Емельянова Н.А. Повести / Н.А. Емельянова. – М., 1961. – 589с.
959555
  Карнаухова И.В. Повести / И.В. Карнаухова. – Л., 1961. – 375с.
959556
  Даль В.И. Повести / В.И. Даль. – М, 1961. – 462с.
959557
  Воронин С.А. Повести / С.А. Воронин. – Москва-Ленинград, 1961. – 456с.
959558
  Овалов Л.С. Повести / Л.С. Овалов. – Москва, 1961. – 540с.
959559
  Тендряков В.Ф. Повести / В.Ф. Тендряков. – М., 1961. – 592с.
959560
  Тургенев И.С. Повести : Для лиц, говорящих на английском языке / И.С. Тургенев. – Москва, 1961. – 168с.
959561
  Шевченко Т.Г. Повести / Т.Г. Шевченко. – Симферополь, 1961. – 327с.
959562
  Тургенев И.С. Повести / И.С. Тургенев. – М., 1961. – 162с.
959563
  Шаларь А.Н. Повести / А.Н. Шаларь. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 322 с.
959564
  Немцов В.И. Повести / В.И. Немцов. – М., 1962. – 512с.
959565
  Гайдар А.П. Повести / А.П. Гайдар. – М., 1962. – 359с.
959566
  Гончар О. Повести / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 351с.
959567
  Казакевич Э.Г. Повести / Э.Г. Казакевич. – Москва : Художественная литература, 1962. – 336 с.
959568
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1963. – 222с.
959569
  Ваксберг Л.М. Повести / Л.М. Ваксберг. – Москва, 1964. – 253с.
959570
  Шевченко Т.Г. Повести / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1964. – 858с.
959571
  Шевченко Т.Г. Повести / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1964. – 710с.
959572
  Брянцев Г.М. Повести / Г.М. Брянцев. – М.
1. – 1964. – 283с.
959573
  Брянцев Г.М. Повести / Г.М. Брянцев. – М.
2. – 1964. – 479с.
959574
  Калинин А.В. Повести / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону : Ростовское кн. изд-во, 1966. – 487 с.
959575
  Лаптев Ю.Г. Повести / Ю.Г. Лаптев. – М, 1966. – 543с.
959576
  Липатов В.В. Повести / В.В. Липатов. – Москва : Художественная литература, 1966. – 544с.
959577
  Караславов Г. Повести / Г. Караславов. – М, 1967. – 78с.
959578
  Караславов Г. Повести / Г. Караславов. – София, 1967. – 163с.
959579
  Будогоская Л.А. Повести / Л.А. Будогоская. – Днепропетровск, 1967. – 192с.
959580
  Галавач П.Р. Повести / П.Р. Галавач; пер. с белорус. – Ленинград : Художественная литература, ЛО, 1967. – 375 с.
959581
  Георгиевская С.М. Повести / С.М. Георгиевская. – М, 1967. – 496с.
959582
  Соболенко Р.К. Повести / Роман Соболенко; авториз. пер. с белорус. – Минск : Беларусь, 1967. – 366 с.
959583
  Рысс Е.С. Повести / Е.С. Рысс. – М, 1968. – 403с.
959584
  Чехов А.П. Повести / А.П. Чехов. – Москва : Художественная литература, 1968. – 480с.
959585
  Абу-Бакар Ахмедхан Повести : повести : авториз. пер. с даргин. / Абу-Бакар, Ахмедхан ; [послесл. В. Лукашевича ; ил. И. Урманче]. – Москва : Известия, 1968. – 488 с., [8] л. ил. : ил. – (Библиотека "Пятьдесят лет советского романа")
959586
  Ян В. Повести / В. Ян. – Москва : Детская литература, 1969. – 447с.
959587
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1969. – 159с.
959588
  Рыбаков А.Н. Повести / А.Н. Рыбаков. – М, 1969. – 191с.
959589
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1969. – 159с.
959590
  Сахнин А Я Повести / А Я Сахнин. – М., 1969. – 270с.
959591
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Москва, 1969. – 159 с.
959592
  Панова В.Ф. Повести / В.Ф. Панова. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 352с.
959593
  Железников В.К. Повести / В.К. Железников. – Москва, 1969. – 432с.
959594
  Златогоров М.Л. Повести / М.Л. Златогоров. – М., 1969. – 256с.
959595
  Бадигин К.С. Повести / К.С. Бадигин. – Москва, 1970. – 415с.
959596
   Повести. – М., 1970. – 734с.
959597
  Гайдар А.П. Повести / А.П. Гайдар. – М., 1971. – 336с.
959598
  Гусейн Мехти Повести / Гусейн Мехти; пер. с азерб. – Москва : Художественная литература, 1971. – 455 с.
959599
  Курочкин В.А. Повести / В.А. Курочкин. – Л, 1971. – 304с.
959600
  Глущенко В.Ф. Повести / В.Ф. Глущенко. – М., 1972. – 384с.
959601
  Остров Д.К. Повести / Д.К. Остров. – Л., 1972. – 360с.
959602
  Рытхэу Ю.С. Повести / Ю.С. Рытхэу. – Ленинград : Художественная литература,ЛО, 1972. – 492 с.
959603
  Рекемчук А.Е. Повести / А.Е. Рекемчук. – Москва : Современник, 1972. – 512с.
959604
  Чивилихин В.А. Повести / В.А. Чивилихин. – М., 1972. – 559с.
959605
  Войнович В.Н. Повести / В.Н. Войнович. – Москва : Советский писатель, 1972. – 253, [3] с.
959606
  Помяловский Н.Г. Повести / Н.Г. Помяловский. – М., 1973. – 288с.
959607
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1973. – 254с.
959608
  Бондарев Ю.В. Повести / Ю.В. Бондарев. – М, 1973. – 397с.
959609
  Васютина Е.К. Повести / Е.К. Васютина. – Ленинград, 1973. – 616с.
959610
  Куприн А.И. Повести / А.И. Куприн. – М., 1973. – 240с.
959611
  Колыханов В.А. Повести / В.А. Колыханов. – Новосибирск, 1974. – 352с.
959612
  Голявкин В.В. Повести / В.В. Голявкин. – Л., 1974. – 368с.
959613
  Авликулов А.М. Повести : повести / Азад Авликулов ; худож. С. Гиленко. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 128 с. : ил. – Содерж.: Гиссарская баллада; Эхо войны; Стечение обстоятельств
959614
  Чивилихин В.А. Повести / В.А. Чивилихин. – М., 1974. – 432с.
959615
  Быков В. Повести : повести / В. Быков. – Москва : Художественная литература, 1975. – 448 с.
959616
  Железников В.К. Повести / В.К. Железников. – Москва, 1975. – 416с.
959617
  Караваева А.А. Повести / А.А. Караваева. – Красноярск, 1975. – 360с.
959618
  Кузнецова А.А. Повести / А.А. Кузнецова. – М., 1975. – 416с.
959619
  Чехов А.П. Повести / А.П. Чехов. – М, 1975. – 199с.
959620
  Фраерман Р.И. Повести / Р.И. Фраерман. – М., 1975. – 336с.
959621
  Ромашов А.П. Повести / А.П. Ромашов. – Пермь, 1976. – 319с.
959622
  Куприн А.И. Повести / А.И. Куприн. – М., 1976. – 350с.
959623
  Мухаммадиев Ф. Повести : рассказы / Ф. Мухаммадиев; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1976. – 348 с.
959624
  Золотов В.А. Повести / В.А. Золотов. – Рига, 1976. – 592с.
959625
  Гарин-Михайловский Повести / Гарин-Михайловский. – Новосибирск, 1976. – 648с.
959626
  Астафьев В.П. Повести / В.П. Астафьев. – Москва, 1976. – 445с.
959627
  Айтматов Ч. Повести / Ч. Айтматов. – Москва, 1976. – 224 с.
959628
  Тургенев Иван Сергеевич Повести / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1976. – 496с.
959629
  Тургенев Иван Сергеевич Повести / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1976. – 214с.
959630
  Тургенев Иван Сергеевич Повести / Тургенев Иван Сергеевич. – Переизд. – М., 1977. – 368с.
959631
  Шевченко Т.Г. Повести : Тарас Шевченко / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1977. – 575 с. : іл.
959632
  Айтматов Ч. Повести / Чингиз Айтматов. – Москва : Художественная литература, 1977. – 80 с. – (Роман-газета ; №17(831))
959633
  Белан Н.Е. Повести / Н.Е. Белан. – Иркутск, 1977. – 283с.
959634
  Астафьев В.П. Повести / В.П. Астафьев. – Москва, 1977. – 560с.
959635
  Алексин А.Г. Повести / А.Г. Алексин. – Москва, 1977. – 237с.
959636
  Будогоская Л.А. Повести / Л.А. Будогоская. – Ленинград, 1977. – 176с.
959637
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1977. – 286с.
959638
  Калинчак Ян. Повести / Ян. Калинчак. – М, 1977. – 263с.
959639
  Кожевников В.М. Повести / В.М. Кожевников. – М., 1977. – 651с.
959640
  Мелвилл Г. Повести / Г. Мелвилл. – М, 1977. – 287с.
959641
  Сидоров В.С. Повести / В.С. Сидоров. – Барнаул, 1977. – 407с.
959642
  Одоевский В.Ф. Повести / В.Ф. Одоевский. – М., 1977. – 446с.
959643
  Пушкин А.С. Повести / А.С. Пушкин. – Киев : Дніпро, 1977. – 286 с.
959644
  Сапожников В.К. Повести / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1978. – 272с.
959645
  Разгон Л.Э. Повести / Л.Э. Разгон. – Москва, 1978. – 494с.
959646
  Трифонов Ю.В. Повести / Ю.В. Трифонов. – М, 1978. – 526с.
959647
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – М., 1978. – 480с.
959648
  Ляшко Н.Н. Повести / Н.Н. Ляшко. – Москва, 1978. – 512с.
959649
  Лебедев В.А. Повести / В.А. Лебедев. – Л., 1978. – 335с.
959650
  Ильин В.А. Повести / В.А. Ильин. – Москва, 1978. – 384с.
959651
  Каипбергенов Т.К. Повести / Т.К. Каипбергенов; пер. с каракалп. – Москва : Детская литература, 1978. – 158 с.
959652
  Айни С. Повести / С. Айни. – Москва : Детская литература, 1978. – 368 с.
959653
  Айтматов Ч. Повести / Ч. Айтматов. – Москва, 1979. – 368 с.
959654
  Айтматов Ч.Т. Повести : [для ст. шк. возраста ; пер. с киргиз.] / Чингиз Айтматов ; [послесл. А. Туркова]. – Москва : Художественная литература, 1979. – 336 с.
959655
  Кожевников В.М. Повести / В.М. Кожевников. – М., 1979. – 96с.
959656
  Лавренев Б.А. Повести / Б.А. Лавренев. – М., 1979. – 271с.
959657
  Куляшов П.Ф. Повести / П.Ф. Куляшов. – Ижевск, 1979. – 366с.
959658
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Москва, 1979. – 431 с.
959659
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1979. – 368с.
959660
  Герасимов Н. Повести / Н. Герасимов. – Минск, 1979. – 334с.
959661
  Гайдар А.П. Повести / А.П. Гайдар. – Саратов, 1979. – 287с.
959662
  Богуславская З.Б. Повести / З.Б. Богуславская. – М., 1979. – 336с.
959663
  Брыль Я. Повести / Я. Брыль. – Москва, 1979. – 430 с.
959664
  Бальзак Оноре де Повести / Бальзак Оноре де. – Кемерово, 1979. – 224с.
959665
  Быков В. Повести / В. Быков. – Киев, 1980. – 308 с.
959666
  Курочкин В.А. Повести / В.А. Курочкин. – Л, 1980. – 320с.
959667
  Куприн А.И. Повести / А.И. Куприн. – Ростов н/Д., 1980. – 318с.
959668
  Лондон Д. Повести / Д. Лондон. – Пермь, 1980. – 375с.
959669
  Личутин В.В. Повести / В.В. Личутин. – М., 1980. – 304с.
959670
  Талвир А.Ф. Повести / А.Ф. Талвир. – Москва : Советская Россия, 1980. – 351 с.
959671
  Пришвин М.М. Повести / М.М. Пришвин. – Челябинск, 1980. – 447с.
959672
  Паустовский К.Г. Повести / К.Г. Паустовский. – Киев, 1980. – 324 с.
959673
  Паустовский К.Г. Повести / К.Г. Паустовский. – Москва, 1980. – 671 с.
959674
  Тургенев И.С. Повести / И.С. Тургенев. – Москва : Советская Россия, 1980. – 336 с.
959675
  Помяловский Н.Г. Повести / Н.Г. Помяловский. – М., 1981. – 401с.
959676
  Соколовский В.Г. Повести / В.Г. Соколовский. – Пермь, 1981. – 248с.
959677
  Ромашов А.П. Повести / А.П. Ромашов. – 2-е изд. – Пермь, 1981. – 328с.
959678
  Усман С. Повести / С. Усман. – Москва, 1981. – 280 с.
959679
  Личутин В.В. Повести / В.В. Личутин. – М., 1981. – 605с.
959680
  Лондон Д. Повести / Д. Лондон. – Москва : Правда, 1981. – 656 с. – (Библиотека зарубежной классики)
959681
  Лондон Д. Повести / Д. Лондон. – Москва : Правда, 1981. – 656с.
959682
  Колесников Е.Г. Повести / Е.Г. Колесников. – Фрунзе, 1981. – 357с.
959683
  Короленко В.Г. Повести / В.Г. Короленко. – М, 1981. – 223с.
959684
  Гафури М. Повести / М. Гафури; пер. с башк. А.Борщаговского. – Москва : Советский писатель, 1981. – 352 с.
959685
  Глазов Г.С. Повести / Г.С. Глазов. – К, 1981. – 424с.
959686
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Фрунзе, 1982. – 272с.
959687
  Белов В.И. Повести / В.И. Белов. – М., 1982. – 128с.
959688
  Ампелонов А.Л. Повести / А.Л. Ампелонов. – Москва, 1982. – 238 с.
959689
  Балакаев А.Г. Повести : повести / А.Г. Балакаев; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1982. – 271 с.
959690
  Кравцова Н.Ф. Повести / Н.Ф. Кравцова. – М., 1982. – 431с.
959691
  Троепольский Г.Н. Повести / Г.Н. Троепольский. – М, 1982. – 584с.
959692
  Чехов А.П. Повести / А.П. Чехов. – Йошкар-Ола, 1982. – 480с.
959693
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – Воронеж, 1982. – 544с.
959694
  Тендряков В.Ф. Повести / В.Ф. Тендряков. – М., 1982. – 412с.
959695
  Резник Я.Л. Повести / Я.Л. Резник. – Свердловск, 1982. – 448с.
959696
  Сапожников В.К. Повести / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1982. – 607с.
959697
  Нуруллин В.Н. Повести : повести / В.Н. Нуруллин; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1982. – 352 с.
959698
  Пушкин А.С. Повести / А.С. Пушкин. – Киев : Техніка, 1982. – 232 с.
959699
  Тургенев Иван Сергеевич Повести / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1982. – 287с.
959700
  Гофман Г. Повести : военные приключения / Г. Гофман. – Москва : Воениздат, 1982. – 517с.
959701
  Шевченко Т.Г. Повести / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1983. – 456с.
959702
  Чиладзе Т.И. Повести : повести / Тамаз Чиладзе; пер. с груз. А. Беставашвили. – Москва : Советский писатель, 1983. – 416 с.
959703
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – М., 1983. – с.
959704
  Гоголь Н.В. Повести : книга для чтения с комментарием / Н.В. Гоголь. – Москва : Русский язык, 1983. – 304 с. – (Русская литература для иностранного читателя)
959705
  Старцев П.Н. Повести / П.Н. Старцев. – Барнаул, 1983. – 335с.
959706
  Степанов В.А. Повести / В.А. Степанов. – Москва, 1983. – 480 с.
959707
  Ромашов А.П. Повести / А.П. Ромашов. – Свердловск, 1983. – 256с.
959708
  Саган Ф. Повести / Ф. Саган. – Минск, 1983. – 349 с.
959709
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – М., 1983. – 430с.
959710
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – Москва : Советская Россия, 1983. – 224с.
959711
  Укачин Б.У. Повести / Б.У. Укачин; пер. с алт. – Москва : Современник, 1983. – 208 с.
959712
  Ковалев А Ю. Повести / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1983. – 336с.
959713
  Достян Р. Повести / Р. Достян. – М, 1983. – 288с.
959714
  Куприн А.И. Повести / А.И. Куприн. – Чебоксары, 1983. – 336с.
959715
  Мамин-Сибиряк Повести / Мамин-Сибиряк. – М., 1983. – 479с.
959716
  Алексин А.Г. Повести / А.Г. Алексин. – Москва, 1983. – 430 с.
959717
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Москва : Русский язык, 1983. – 305с.
959718
  Дмитриева В.И. Повести / В.И. Дмитриева. – Воронеж, 1983. – 352с.
959719
  Гоголь Н.В. Повести : Ревизор. Женитьба / Н.В. Гоголь. – Москва : Художественная литература, 1984. – 526с.
959720
  Астафьев В.П. Повести / В.П. Астафьев. – Москва, 1984. – 680с.
959721
  Амосов Н.М. Повести / Н.М. Амосов. – Київ, 1984. – 616с.
959722
  Быков В. Повести / В. Быков; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1984. – 374 с.
959723
  Лондон Д. Повести / Д. Лондон. – Минск, 1984. – 256 с.
959724
  Короленко В.Г. Повести / В.Г. Короленко. – М, 1984. – 382с.
959725
  Чехов А.П. Повести / А.П. Чехов. – М, 1984. – 447с.
959726
  Сейфуллина Л.Н. Повести / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1984. – 320с.
959727
  Симонов К.М. Повести / К.М. Симонов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 464 с. – (Сел. б-ка Нечерноземья)
959728
  Пушкин А.С. Повести / А.С. Пушкин. – Алма-Ата, 1984. – 338с.
959729
  Помяловский Н.Г. Повести / Н.Г. Помяловский. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 288с.
959730
  Погодир М.П. Повести / М.П. Погодир. – Москва, 1984. – 430с.
959731
  Шевченко Т.Г. Повести : для ср. и ст. шк. возр. / Т. Шевченко. – Киев : Веселка, 1984. – 359 с. : ил.
959732
  Тургенев Иван Сергеевич Повести / Тургенев Иван Сергеевич. – Красноярск, 1984. – 256с.
959733
  Шамякин И.П. Повести / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1985. – 528 с.
959734
  Шишков В.Я. Повести / В.Я. Шишков. – Москва, 1985. – 475 с.
959735
  Достоевский Ф.М. Повести / Ф.М. Достоевский. – Львов : Каменяр, 1985. – 483с.
959736
   Повести. – Фрунзе, 1985. – 368с.
959737
  Скиталец Повести / Скиталец. – Новосибирск, 1985. – 366с.
959738
  Сердюк В.Е. Повести / В.Е. Сердюк. – Ярославль, 1985. – 239с.
959739
  Кривоносов А.Ф. Повести / А.Ф. Кривоносов. – М., 1985. – 350с.
959740
  Кестнер Э. Повести / Э. Кестнер. – М., 1985. – 479с.
959741
  Липатов В.В. Повести / В.В. Липатов. – М., 1985. – 384с.
959742
  Магомедов М.М. Повести / М.М. Магомедов. – Москва : Советская Россия, 1985. – 344 с.
959743
  Марченко В.И. Повести / В.И. Марченко. – Москва : Советская Россия, 1985. – 414с.
959744
  Машкин Г.Н. Повести / Г.Н. Машкин. – М., 1985. – 304с.
959745
  Быков В. Повести / В. Быков; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1985. – 638 с.
959746
  Достоевский Ф.М. Повести / Ф.М. Достоевский. – Львов, 1985. – 483с.
959747
  Головин Г.Н. Повести / Г.Н. Головин. – Донецк, 1985. – 431с.
959748
  Вальзер М. Повести / М. Вальзер. – Москва, 1985. – 232с.
959749
  Воробьев К.Д. Повести / К.Д. Воробьев; Вступ. ст. С. И. Журавлева. – Москва : Советская Россия, 1985. – 448с. : 1л.портр. ; 20 см.
959750
  Гайдар А.П. Повести / А.П. Гайдар. – М., 1986. – 463с.
959751
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1986. – 367с.
959752
  Беляев А.Р. Повести / А.Р. Беляев. – Вильнюс, 1986. – 285с.
959753
  Бестужев-Марлинский Повести / Бестужев-Марлинский. – Москва : Правда, 1986. – 480 с.
959754
  Жигжитов М.И. Повести / М.И. Жигжитов. – Москва, 1986. – 320с.
959755
  Тендряков В.Ф. Повести / В.Ф. Тендряков. – М., 1986. – 604с.
959756
  Паустовский К.Г. Повести / К.Г. Паустовский. – Пермь, 1986. – 395 с.
959757
  Шишков В.Я. Повести / В.Я. Шишков. – М, 1986. – 475с.
959758
  Шишков В.Я. Повести / В.Я. Шишков. – Москва, 1986. – 475 с.
959759
  Шевченко Т.Г. Повести / Тарас Шевченко. – Киев : Дніпро, 1986. – 455 с.
959760
  Шогенцуков А. Повести / А. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Советская Россия, 1986. – 267 с.
959761
  Тургенев Иван Сергеевич Повести / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1987. – 476с.
959762
  Быков В. Повести / В. Быков. – Днепропетровск : Промінь, 1987. – 455с.
959763
  Авдеев В.Ф. Повести / В.Ф. Авдеев. – Москва : Художественная литература, 1987. – 478, [2] с. : ил., портр.
959764
  Быков В. Повести / В. Быков. – Ленинград, 1987. – 608 с.
959765
  Айтматов Ч.Т. Повести / Чингиз Айтматов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 382 с.
959766
  Одоевский В.Ф. Повести / В.Ф. Одоевский. – М., 1987. – 478с.
959767
  Умарбеков У. Повести / У. Умарбеков. – Москва, 1987. – 525 с.
959768
  Степанов В.А. Повести / В.А. Степанов. – Москва, 1987. – 560 с.
959769
  Достян Р. Повести / Р. Достян. – Ташкент, 1987. – с.
959770
  Калашников И.К. Повести / И.К. Калашников. – М. : Советская Россия, 1987. – 272 с.
959771
  Ильин В.А. Повести / В.А. Ильин. – Москва, 1987. – 292с.
959772
  Кнорре Ф. Повести / Ф. Кнорре, В. Распутин, Г. Семенов. – М., 1987. – 336с.
959773
  Куляшов П.Ф. Повести / П.Ф. Куляшов. – М., 1987. – 363с.
959774
  Бахревский В.А. Повести / В.А. Бахревский. – М, 1987. – 398с.
959775
  Быков В. Повести / В. Быков. – Алма-Ата : Жалын, 1987. – 462 с.
959776
  Гайдар А.П. Повести : Субьба барабанщика; Тимур и его команда / А.П. Гайдар. – Ленинград, 1987. – 190с. – (Школьная б-ка)
959777
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – Л, 1987. – 411с.
959778
  Воробьев К.Д. Повести / К.Д. Воробьев. – Москва : Книжная палата, 1988. – 320 с.
959779
  Будогоская Л.А. Повести / Л.А. Будогоская. – Ленинград : Детская литература, 1988. – 173 с.
959780
  Быков В. Повести / В. Быков. – Киев, 1988. – 372 с.
959781
  Васильев Б.Л. Повести / Б.Л. Васильев. – Москва, 1988. – 341с.
959782
  Бальмен Я.П. Повести / Я.П. Бальмен. – Харьков, 1988. – 357с.
959783
  Маканин В.С. Повести / В.С. Маканин. – М, 1988. – 334с.
959784
  Карнышев К.Г. Повести / К.Г. Карнышев. – М., 1988. – 240с.
959785
  Паустовский К.Г. Повести / К.Г. Паустовский. – Москва, 1988. – 510 с.
959786
  Тургенев Иван Сергеевич Повести / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1988. – 284с.
959787
  Айтматов Ч.Т. Повести / Ч. Айтматов. – Москва, 1988. – 312 с.
959788
  Шевченко Т.Г. Повести / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1988. – 613с.
959789
  Шесталов Ю.Н. Повести / Ю.Н. Шесталов. – Москва : Советская Россия, 1988. – 283 с.
959790
  Айтматов Ч.Т. Повести / Чингиз Айтматов ; [предисл. В. Коркина ; ил. А. Дудина]. – Москва : Художественная литература, 1989. – 430, [2] с. : ил. – (Тебе, юность)
959791
  Паустовский К.Г. Повести / К.Г. Паустовский. – Москва, 1989. – 510 с.
959792
  Стиль А. Повести / А. Стиль. – М., 1989. – 235с.
959793
  Рулев-Хачатурян Повести / Рулев-Хачатурян. – Архангельск, 1989. – 348с.
959794
  Белоконь Г.Н. Повести / Г.Н. Белоконь. – Фрунзе, 1989. – 192с.
959795
  Алексеев В.А. Повести / В.А. Алексеев. – Москва, 1989. – 414с.
959796
  Акимов В.И. Повести / В.И. Акимов. – Пермь, 1989. – 301с.
959797
  Быков В. Повести / В. Быков. – Киев, 1989. – 415 с.
959798
  Быков В. Повести / В. Быков; пер. с белорус. – Москва : Детская литература, 1989. – 445 с.
959799
  Гоголь Н.В. Повести / Н.В. Гоголь. – М, 1989. – 477с.
959800
  Гарин-Михайловский Повести / Гарин-Михайловский, А.Н. Толстой. – К, 1990. – 283с.
959801
  Гимар П. Повести / П. Гимар. – Москва, 1990. – 300 с.
959802
  Кравцова Н.Ф. Повести / Н.Ф. Кравцова. – М., 1990. – 349с.
959803
  Распутин В.Г. Повести / В.Г. Распутин. – М., 1990. – 333с.
959804
  Распутин В.Г. Повести / В.Г. Распутин. – Москва : Профиздат, 1990. – 424с. – ISBN 5-255-00140-6
959805
  Толстой Л.Н. Повести / Л.Н. Толстой. – Москва, 1990. – 432с.
959806
  Шторм Г.П. Повести / Г.П. Шторм. – Л, 1990. – 206с.
959807
  Халемский Н.А. Повести / Н.А. Халемский. – Киев : Дніпро, 1991. – 520с.
959808
   Повести. – Иркутск, 1991. – 491с.
959809
  Кондратьев В.Л. Повести / В.Л. Кондратьев. – М, 1991. – 476с.
959810
  Саган Ф. Повести / Франсуаза Саган. – Киев : София, 1991. – 359 с. – Парал. тит. л. на фр. яз. - Содерж.: Здравствуй, грусть. Смутная улыбка. "Любите ли Вы Брамса?". Немного солнца в холодной воде. – ISBN 5-86468-007-9
959811
  Берберова Н.Н. Повести / Н.Н. Берберова. – М, 1992. – 222с.
959812
  Шишков В. Повести / В. Шишков. – М, 1993. – 678с.
959813
  Быков В. Повести / Василий Быков ; худож. В. Челак. – Москва : АСТ; Астрель, 2007. – 526с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 978-5-17-032574-0
959814
  Чехов А.П. Повести , рассказы ,пьесы / А.П. Чехов. – Омск, 1985. – 510с.
959815
  Гоголь Н.В. Повести : / Н.В. Гоголь. – М., 1969. – 143с.
959816
  Федькович О.Ю. Повести [Повісті] О. Федьковича. – Львів : Hакладом К. Беднаpського ; З дpук. Т-ва им. Шевченка під заpядом К. Беднаpського
Ч. 1. – 1891. – 78, [1] с. – Слова малозвісні [тлумач. слов.]: с. 77-78. - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
959817
  Джасвант С.Д. Повести А. П. Гайдара (к вопросу о своеобразии Гайдара как художника) : Автореф... канд. филол.наук: / Джасвант С. Д.; ЛГУ. – Л., 1970. – 20л.
959818
  Сидяков Л.С. Повести А.С.Пушкина и русская повесть конца 20-х - 30-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сидяков Л.С.; АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом). – Л.-Рига, 1961. – 20л.
959819
   Повести австрийских писателей.. – М., 1988. – 637с.
959820
  Пушкин А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 140с.
959821
  Пушкин А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 140с.
959822
  Пушкин А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – М, 1965. – 231с.
959823
  Пушкин А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – М, 1966. – 96с.
959824
  Пушкин А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – М, 1969. – 96с.
959825
  Пушкин А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – Москва, 1971. – 96 с.
959826
  Пушкин А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1972. – 248 с.
959827
  Пушкин А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – Москва, 1977. – 117 с.
959828
  Пушкин А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – М, 1980. – 231с.
959829
  Пушкин А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – М, 1983. – 167с.
959830
  Пушкин А.С. Повести Белкина / А.С. Пушкин. – М, 1991. – 90с.
959831
  Пушкин А.С. Повести Белкина 1830/1831 / А.С. Пушкин ; вступ. ст., прим., В.Э. Вацуро ; [худож. Г.М. Бершетйн]. – Москва : Книга, 1981. – 374 с. : цв. ил. – На обл. и суперобл. загл: Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П. - Миниатюрное издание в суперобл. – (Книга и время)
959832
  Чернышевский Н.Г. Повести в повести. / Н.Г. Чернышевский. – Грозный, 1951. – 512с.
959833
  Шевченко И.В. Повести В. Катаева 60-70-х годов и проблемы современной советской лирической прозы : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Шевченко И. В.;. – Одесса, 1983. – 18л.
959834
  Зубков В.А. Повести В.П.Некрасова 1946-1954 г. (проблематика и стиль) : Автореф... канд. филолог.наук: 641 / Зубков В.А.; Казахский гос. ун-тет. – Алма-Ата, 1969. – 20л.
959835
  Бильдушкинов В.С. Повести В.Тендрякова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.641 / Бильдушкинов В.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1971. – 16л.
959836
  Иванов В.В. Повести великих лет / В.В. Иванов. – Москва : Советская Россия, 1958. – 366 с.
959837
  Вадецкий Б.А. Повести военных лет / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1947. – 331с.
959838
  Исмаилов Хаджи Повести военных лет : повести / Исмаилов Хаджи. – Ашхабад : Туркменгосиздат, 1950. – 144 с.
959839
  Прокофьев Д.Г. Повести военных лет / Д.Г. Прокофьев. – М., 1956. – 274с.
959840
  Мирошниченко Г.И. Повести военных лет / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1958. – 407с.
959841
  Прокофьев Д.Г. Повести военных лет / Д.Г. Прокофьев. – М., 1968. – 280с.
959842
  Прокофьев Д.Г. Повести военных лет / Д.Г. Прокофьев. – М., 1973. – 459с.
959843
  Шаров А.И. Повести воспоминаний / А.И. Шаров. – М., 1972. – 327с.
959844
  Айтматов Ч.Т. Повести гор и степей / Ч. Айтматов ; [ил.: Б.М. Косульников]. – Москва : Советский писатель, 1963. – 314 с. : ил.
959845
  Айтматов Ч.Т. Повести гор и степей / Ч. Айтматов ; послесл. Г. Гачева ; ил.: Л. Ильина. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 366 с., [5] л. ил. : ил. – (Тебе в дорогу, романтик)
959846
  Айтматов Ч.Т. Повести гор и степей / Чингиз Айтматов ; пер. с киргиз. [авт. и А. Дмитриевой]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 223 с. – ([Библиотека произведений, удостоенных Ленинской премии])
959847
  Айтматов Ч. Повести гор и степей / Ч. Айтматов. – 3-е издание. – Фрунзе, 1975. – 620 с.
959848
  Айтматов Ч. Повести гор и степей / Ч. Айтматов. – Москва : Художественная литература, 1980. – 236, [3] с.
959849
  Жанлис Повести госпожи Жанлис, переведенные Н. Карамзиным. – часть 1. – Москва, 1816. – 84с.
959850
  Жанлис Повести госпожи Жанлис, переведенные Н. Карамзиным. – часть 2. – Москва, 1816. – 341с.
959851
  Черный-Диденко Повести дальних дорог / Черный-Диденко. – Москва, 1965. – 416с.
959852
  Саянов В.М. Повести двадцатых годов / В.М. Саянов. – Л., 1939. – 287с.
959853
  Шукшин В.М. Повести для театра и кино / В.М. Шукшин. – М, 1984. – 527с.
959854
  Пушкарев Г.М. Повести для юношества. / Г.М. Пушкарев. – Новосибирск, 1949. – 415с.
959855
  Герасимов И.А. Повести добрых надежд / И.А. Герасимов. – М., 1963. – 327с.
959856
   Повести Древней Руси XI-XII века.. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 574с.
959857
  Иванов В.Д. Повести древних лет / В.Д. Иванов. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 448 с.
959858
  Иванов В.Д. Повести древних лет / В.Д. Иванов. – Москва, 1985. – 480 с.
959859
  Иванов В.Д. Повести древних лет / В.Д. Иванов. – М., 1986. – 476с.
959860
  Чавчавадзе И.Г. Повести и рассказы / И.Г. Чавчавадзе; пер. с груз. Е.Гогоберидзе. – Москва : Гослитиздат, 1937. – 401 с.
959861
  Фраерман Р.И. Повести и рассказы / Р.И. Фраерман. – М., 1948. – 464с.
959862
  Сенкевич Г. Повести и рассказы / Г. Сенкевич. – М., 1949. – 404с.
959863
  Северов П.Ф. Повести и рассказы / П.Ф. Северов. – Львов, 1950. – 216с.
959864
  Тооминг О. Повести и рассказы / О. Тооминг. – М., 1950. – 236с.
959865
  Толстой А.Н. Повести и рассказы / А.Н. Толстой. – Петрозаводск, 1950. – 632с.
959866
  Немцова Б. Повести и рассказы / Б. Немцова. – Москва-Ленинград, 1950. – 248с.
959867
  Паустовский К.Г. Повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва-Ленинград, 1950. – 560 с.
959868
  Подъячев С.П. Повести и рассказы / С.П. Подъячев. – М, 1951. – 652с.
959869
  Вежинов П. Повести и рассказы / П. Вежинов. – Москва, 1951. – 188с.
959870
  Шишков В.Я. Повести и рассказы / В.Я. Шишков. – М, 1951. – 475с.
959871
  Паустовский К.Г. Повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Москва, 1953. – 324 с.
959872
  Сейфуллина Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1953. – 383с.
959873
  Фраерман Р.И. Повести и рассказы : Избранное / Р.И. Фраерман. – Москва; Ленинград, 1954. – 368с.
959874
  Новиков-Прибой Повести и рассказы / Новиков-Прибой. – Москва, 1954. – 372с.
959875
  Василенко И.Д. Повести и рассказы / И.Д. Василенко. – Москва-Ленинград, 1954. – 575с.
959876
  Василенко И.Д. Повести и рассказы / И.Д. Василенко. – Москва-Ленинград, 1955. – 575с.
959877
  Горбов Е. Повести и рассказы / Е. Горбов. – Орел, 1955. – 284с.
959878
  Вильде Э.Ю. Повести и рассказы / Э.Ю. Вильде; пер. с эстон. – Таллин : Ээсгосиздат
Т.1. – 1955. – 584 с.
959879
  Рабин И.И. Повести и рассказы : повести и рассказы / И.И. Рабин. – Москва : Советский писатель, 1956. – 378 с.
959880
  Якимович А.И. Повести и рассказы / А.И. Якимович. – Минск : Госиздат БССР, 1956. – 360 с.
959881
  Толстой А.Н. Повести и рассказы / А.Н. Толстой. – М., 1957. – 584с.
959882
  Сенкевич Г. Повести и рассказы / Г. Сенкевич. – М., 1957. – 536с.
959883
  Гордон И.З. Повести и рассказы / И.З. Гордон; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1957. – 471 с.
959884
  Сейфуллин С. Повести и рассказы : повести и рассказы / С. Сейфуллин. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 224 с.
959885
  Никандров Н.Н. Повести и рассказы / Н.Н. Никандров. – М., 1958. – 467с.
959886
  Одоевский В.Ф. Повести и рассказы / В.Ф. Одоевский. – М., 1959. – 495с.
959887
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – М., 1959. – 448с.
959888
  Мэргэн К. Повести и рассказы : повести и рассказы / К. Мэргэн; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1959. – 256 с.
959889
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – М
1. – 1959. – 623с.
959890
  Шмелев И.С. Повести и рассказы / И.С. Шмелев. – М., 1960. – 463с.
959891
  Гайдар А.П. Повести и рассказы / А.П. Гайдар. – К., 1960. – 464с.
959892
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – М.
1. – 1960. – 590с.
959893
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – М.
2. – 1960. – 608с.
959894
  Воронов М. Повести и рассказы / М. Воронов. – Москва, 1961. – 270с.
959895
  Сулиашвили Д.С. Повести и рассказы / Д.С. Сулиашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 420 с.
959896
  Толстой А.Н. Повести и рассказы / А.Н. Толстой. – М.
2. – 1963. – 615с.
959897
  Нечуй-Левицкий Повести и рассказы / Нечуй-Левицкий. – Москва : Художественная литература, 1964. – 576с.
959898
  Четвериков Б.Д. Повести и рассказы / Б.Д. Четвериков. – М-Л, 1964. – 383с.
959899
  Олеша Ю. Повести и рассказы / Ю. Олеша. – М., 1965. – 552с.
959900
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – М.
2. – 1966. – 624с.
959901
  Бутков Я.П. Повести и рассказы / Я.П. Бутков. – Москва, 1967. – 400с.
959902
  Муратов Н.Г. Повести и рассказы / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1968. – 303с.
959903
  Рыленков Н.И. Повести и рассказы / Н.И. Рыленков. – М., 1969. – 495с.
959904
  Сулержицкий Л.А. Повести и рассказы / Л.А. Сулержицкий. – М., 1970. – 707с.
959905
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – М, 1970. – 334с.
959906
  Мягмар Д. Повести и рассказы / Д. Мягмар. – М., 1970. – 112с.
959907
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – М, 1971. – 431с.
959908
  Паустовский К.Г. Повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Челябинск, 1971. – 294 с.
959909
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – М, 1974. – 206с.
959910
  Сергеев-Ценский Повести и рассказы / Сергеев-Ценский. – М.
1. – 1975. – 526с.
959911
  Сергеев-Ценский Повести и рассказы / Сергеев-Ценский. – М.
2. – 1975. – 509с.
959912
  Сизов Н.Т. Повести и рассказы / Н.Т. Сизов. – М., 1976. – 479с.
959913
  Ваншенкин К.Я. Повести и рассказы / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1976. – 413с.
959914
  Тренев К.А. Повести и рассказы / К.А. Тренев. – М., 1977. – 350с.
959915
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – Ижевск, 1978. – 384с.
959916
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – М., 1978. – 686с.
959917
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – М., 1978. – 416с.
959918
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – М.
1. – 1978. – 470с.
959919
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – М.
2. – 1978. – 495с.
959920
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – М, 1979. – 415с.
959921
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – М, 1979. – 213с.
959922
  Соловьев В.А. Повести и рассказы / В.А. Соловьев. – Петрозаводск, 1979. – 256с.
959923
  Паустовский К.Г. Повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Ленинград, 1979. – 670 с.
959924
  Вельтман А.Ф. Повести и рассказы / А.Ф. Вельтман. – Москва, 1979. – 383с.
959925
  Менюк Д. Повести и рассказы / Д. Менюк; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1979. – 253 с.
959926
  Шестериков П.П. Повести и рассказы / П.П. Шестериков. – Минск, 1979. – 366с.
959927
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – М, 1980. – 590с.
959928
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – М, 1980. – 336с.
959929
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – Кишинев, 1980. – 623с.
959930
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – М., 1980. – 318с.
959931
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – Кишинев
2. – 1980. – 623с.
959932
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – М, 1981. – 592с.
959933
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – Москва, 1981. – 96с.
959934
  Сейфуллина Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1982. – 543с.
959935
  Сейфуллина Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Сейфуллина. – М, 1982. – 543с.
959936
  Мельников П.И. Повести и рассказы / П.И. Мельников. – М., 1982. – 527с.
959937
  Гайдар А.П. Повести и рассказы / А.П. Гайдар. – К., 1982. – 543с.
959938
  Шишков В.Я. Повести и рассказы / В.Я. Шишков. – Ленинград : Лениздат, 1982. – 640с.
959939
  Шмелев И.С. Повести и рассказы / И.С. Шмелев. – Москва, 1983. – 446с.
959940
  Вазов И.М. Повести и рассказы / И.М. Вазов. – София, 1983. – 607с.
959941
  Халфина М.Л. Повести и рассказы / М.Л. Халфина. – Новосибирск, 1983. – 335с.
959942
  Сергеев-Ценский Повести и рассказы / Сергеев-Ценский. – М., 1984. – 576с.
959943
  Валлак П. Повести и рассказы / П. Валлак; пер. с эст. – Ленинград : Советский писатель, ЛО, 1984. – 288 с.
959944
  Гайдар А.П. Повести и рассказы : кн. для чтения с ком. / А.П. Гайдар. – Москва : Русский язык, 1984. – 334 с. – (Рус. лит. для иностр. читателя)
959945
  Мельников П.И. Повести и рассказы / П.И. Мельников. – М., 1985. – 508с.
959946
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – К, 1985. – 400с.
959947
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – Алма-Ата, 1985. – 368с.
959948
  Одоевский В.Ф. Повести и рассказы / В.Ф. Одоевский. – М., 1985. – 334с.
959949
  Паустовский К.Г. Повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Ленинград, 1985. – 319 с.
959950
  Шукшин В.М. Повести и рассказы / В.М. Шукшин. – Алма-Ата, 1985. – 432с.
959951
  Паустовский К.Г. Повести и рассказы / К.Г. Паустовский. – Казань, 1986. – 238 с.
959952
   Повести и рассказы. – М., 1986. – 525с.
959953
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – Москва : Художественная литература, 1986. – 652с. – (Библиотека классики. Русская литература)
959954
  Ханзадян С. Повести и рассказы / Серо Ханзадян; авториз. пер. с арм. Р.Кафриэлянц. – Москва : Известия, 1986. – 507 с.
959955
  Гайдар А.П. Повести и рассказы / А.П. Гайдар. – К., 1986. – 544с.
959956
  Горький М. Повести и рассказы / М. Горький. – Куйбышев, 1986. – 510с.
959957
  Чехов А.П. Повести и рассказы / А.П. Чехов. – Ташкент, 1987. – 267с.
959958
  Новиков-Прибой Повести и рассказы / Новиков-Прибой. – М., 1987. – 509с.
959959
  Новиков-Прибой Повести и рассказы / Новиков-Прибой. – М., 1988. – 570с.
959960
  Одоевский В.Ф. Повести и рассказы / В.Ф. Одоевский. – Москва : Художественная литература, 1988. – 382с. – (Классики современники). – ISBN 5-280-00024-8
959961
  Толстой Л.Н. Повести и рассказы / Л.Н. Толстой. – М., 1988. – 230с.
959962
  Самохин Ф.И. Повести и рассказы / Ф.И. Самохин. – Фрунзе, 1988. – 199с.
959963
  Шукшин В.М. Повести и рассказы / В.М. Шукшин. – Душанбе, 1989. – 415с.
959964
  Романов П.С. Повести и рассказы / П.С. Романов. – М., 1990. – 496с.
959965
  Гайдар А.П. Повести и рассказы / А.П. Гайдар. – М., 1990. – 651с.
959966
  Гайдар А.П. Повести и рассказы / А.П. Гайдар. – М., 1990. – 654с.
959967
  Одоевский В.Ф. Повести и рассказы / В.Ф. Одоевский. – М., 1992. – 330с.
959968
  Толстой А.Н. Повести и рассказы 1910-1943 / А.Н. Толстой. – М., 1944. – 439с.
959969
   Повести и рассказы вьетнамских писателей, 60-70-е годы.. – Москва : Прогресс, 1980. – 408 с.
959970
   Повести и рассказы о Великой Отечественной войне.. – Москва, 1977. – 607 с.
959971
   Повести и рассказы о Георгии Димитрове. – М., 1983. – 368с.
959972
   Повести и рассказы писателей-классиков народов дореволюционной России (ХІХ нач.ХХвв). – М., 1984. – 718с.
959973
   Повести и рассказы писателей Румынии.. – М., 1981. – 333с.
959974
   Повести и рассказы писателей ХІХ- начала ХХ века.. – М., 1984. – 543с.
959975
   Повести и рассказы писателй ГДР. – М.
1. – 1973. – 541 с.
959976
   Повести и рассказы русских писателей.. – Минск, 1990. – 573с.
959977
   Повести и рассказы советских писателей: В 2=х кн.. – М.
1. – 1985. – 575с.
959978
   Повести и рассказы советских писателей: В 2=х кн.. – М.
2. – 1985. – 607с.
959979
   Повести и рассказы современных зарубежных писателей.. – М., 1983. – 671с.
959980
   Повести и рассказы югославских писателей.. – М., 1959. – 608с.
959981
   Повести и рассказы югославских писателей.. – М.
2. – 1959. – 660с.
959982
   Повести и рассказы югославских писателей.. – М., 1978. – 719с.
959983
  Меньшиков И.Н. Повести и рассказы. / И.Н. Меньшиков. – М., 1953. – 336с.
959984
  Салов И.А. Повести и рассказы. / И.А. Салов. – Саратов, 1956. – 328с.
959985
  Новиков И.А. Повести и рассказы. / И.А. Новиков. – Москва, 1958. – 639с.
959986
  Меньшиков И.Н. Повести и рассказы. / И.Н. Меньшиков. – М., 1958. – 374с.
959987
   Повести и рассказы.. – М., 1965. – 739с.
959988
   Повести и рассказы.. – М.
1,2. – 1965. – 638,5575с.
959989
   Повести и рассказы.. – Кишинев, 1974. – 207с.
959990
   Повести и рассказы.. – М., 1981. – 495с.
959991
  Новиков И.А. Повести и рассказы. / И.А. Новиков. – Москва, 1981. – 286с.
959992
   Повести и рассказы.. – М.
2. – 1981. – 566с.
959993
   Повести и рассказы.. – М., 1982. – 558с.
959994
  Приставкин А.И. Повести и рассказы. / А.И. Приставкин. – М., 1983. – 527с.
959995
  Миксат К. Повести и рассказы. / К. Миксат. – М., 1983. – 576с.
959996
  Чванов М.А. Повести и рассказы. / М.А. Чванов. – Уфа, 1984. – 336с.
959997
  Славич С.К. Повести и рассказы. / С.К. Славич. – К., 1985. – 461с.
959998
  Успенский Н.В. Повести и рассказы. / Н.В. Успенский. – Тула, 1986. – 461с.
959999
   Повести и рассказы: Из прозы "Севера".. – Петрозаводск, 1976. – 376с.
960000
  Павлов Н.Ф. Повести и стихи / Н.Ф. Павлов. – М, 1957. – 358с.
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,